TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS SAMK Kuvataiteen tekemä lumiveistos Herran kirjasto 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

2 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahotius Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen 1. Tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain Käyttötalous Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät 1. Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastusmerkintä

3 2 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin toimintaympäristöä laajemmin tarkasteltuna vuotta 2011 leimasi erityisesti loppuvuodesta lisääntynyt epävarmuus. Velkakriisi kärjistyi Euroopassa ja talouskasvu hiipui lähelle taantumaa, josta ulospääsyä ei ollut vielä näkyvissä siirryttäessä vuoteen Kotimaan talousnäkymät synkkenivät nopeasti loppuvuodesta ja erityisesti tämä näkyi viennin hidastumisena. Kankaanpäässä yritystoiminta jatkui pääosin myönteisesti ja kaupungin työllisyys kehittyi edelleen parempaan suuntaan. Vuoden 2011 loppupuolella toimintaympäristöön liittyvinä uhkina nousivat erityisesti puolustusvoimauudistus ja Niinisalon varuskunnan tulevaisuus sekä ammattikorkeakoulu-uudistus ja Kankaanpään taidekoulun jatko. Kuntarakenteen muutostarpeeseen vastattiin Jämijärven Kankaanpään Parkanon kuntaliitoshankkeella. Kaupungin palvelutuotanto jatkui normaalina, eikä palvelutarjonnassa tapahtunut olennaisia muutoksia. Muutostarpeet alkoivat kasaantua vuoden 2011 alijäämäisen tuloksen todennäköisyyden myötä. Kaupungin taloudellinen tulos on vuosikatteenkin suhteen miinusmerkkinen. Vuosikate jäi negatiiviseksi noin ja tilikauden alijäämäksi tuli 2,8 milj.. Investointimenot olivat poikkeuksellisen korkealla n. 6,3 milj.. Investointeihin saatujen valtionosuuksienkin jälkeen nettoinvestoinnit olivat 5,2 milj.. Kaupungin lainamäärä kasvoi 3,9 milj. eli vuoden lopussa velkaa oli /asukas. Kun vuoden 2010 lopussa taseessa oli ylijäämää 1,9 milj. niin 2011 alijäämän jälkeen taseessa on alijäämää 0,9 milj.. Taseessa olevan kehittämisrahaston pääoma on 2,9 milj.. Konsernitulos oli vuosikatteen osalta 4,2 milj. ja tulos 2,5 milj. alijäämäinen. Konsernilla on velkaa 56,6 milj. ja se kasvoi edellisvuodesta 7,9 milj.. Vuoden 2012 alkupuolella todettiin, että monikuntaliitoksen eteenpäinviemiselle ei ole edellytyksiä sen jälkeen kun ministeriön kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksessä liitoskunnat oli asetettu eri selvitysalueisiin. Nyt seurataan valtakunnallista kehitystä kuntarakenteen osalta. Kaupunginhallitus on käynnistänyt erityisen toimintojen ja talouden sopeuttamisohjelman valmistelun. Esitän parhaat kiitokset kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja niille sidosryhmille, jotka veivät kaupungin kehitystä eteenpäin. Paavo Karttunen kaupunginjohtaja

4 3 1.1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleistietoja Kankaanpään kaupungista Perustettu 1865 Kaupungiksi 1972 Asukasluku (2010/2011) Pinta-ala 689,83 km 2, vettä 15,22 km 2, yhteensä 705,05 km 2 Asukastiheys 17,13 as./km 2 Kalleusluokka Tuloveroprosentti II 19,75 v ja 20,00 v Valtuuston poliittiset voimasuhteet Suomen Keskusta 11 SDP 7 Kokoomus 6 PS 5 Vas 4 Krist.dem. 1 Vihr 1 Yhteensä 35 valtuutettua, joista naisia 11. Etäisyydet Turku 200 km, läänin pääkaupunki Helsinki 270 km Tampere 100 km Pori 50 km, lähin reittiliikenteen lentokenttä ja merisatama Jämijärvi 21 km, lähin pienlentokenttä Parkano 50 km, lähin rautatieasema Hallinnollinen asema Lääni Länsi-Suomen Hovioikeuspiiri Turku Käräjäoikeus Ikaalinen Kihlakunta Kankaanpää Maaoikeuspiiri Etelä-Suomi Vesioikeuspiiri Länsi-Suomi Sotilaslääni Turun ja Porin Veropiiri Kankaanpää Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri Pori Tiepiiri Turku Lounais-Suomen ympäristökeskus Turku Sairaanhoitopiiri Satakunta Työvoimapiiri Satakunta Toimielinorganisaatio Kaupungin hallinnossa tai hallinto-organisaatiossa ei tapahtunut muutoksia.

5 4 Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat tulosalueittain : Tilivelvolliset toimielin tulosalue viranhaltija keskusvaalilautakunta vaalit keskusvaalilk:n sihteeri tarkastuslautakunta tarkastustoimi tarkastuslautakunta kaupunginhallitus yleishallinto kaupunginjohtaja hallintopalvelut kaupunginsihteeri kehittäminen kaupunginjohtaja tukipalvelut kaupunginsihteeri talouspalvelut kaupunginkamreeri maaseutulautakunta maaseutupalvelut maataloussihteeri ympäristölautakunta kaavoitus kaupunginarkkitehti rakennusvalvonta rakennustarkastaja mittaus- ja kiinteistötoimi kaupungingeodeetti perusturvalautakunta perusturvapalvelut tilaajajohtaja erikoissairaanhoito tilaajajohtaja sivistyslautakunta lasten päivähoito sivistysjohtaja sivistystoimen hallinto sivistysjohtaja perusopetus sivistysjohtaja/rehtorit toisen asteen opetus sivistysjohtaja/rehtori kulttuuri- ja vapaa- kulttuuri- ja aikalautakunta vapaa-aikapalvelut sivistysjohtaja tekninen lautakunta pelastustoimi tekninen johtaja rakentaminen tekninen johtaja vesihuoltolaitos tekninen johtaja tilapalvelut tekninen johtaja 1.2 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kuntien yleiset kehitysnäkymät heikentyivät vuoden 2011 aikana merkittävästi ja ne painuivat lokakuun mittauksessa verotuloja ja asuntorakentamista lukuun ottamatta miinukselle. Tämä käy ilmi Työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton Tilastokeskuksella teettämästä Aluebarometri tutkimuksesta. Aluebarometri mittaa maan eri osien kehityksessä odotettavissa olevia muutoksia kuntien virka- ja luottamushenkilöille kohdennetun kyselytutkimuksen avulla. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate on n. 2,64 miljardia euroa, mikä jää lähes 400 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin vuonna Negatiivisen vuosikatteen kuntia on 22. Tilinpäätökset näyttävät ennakoitua huonommilta. Talouskehitys on loppuvuodesta hiipunut ja osaltaan vaikuttanut myös kuntiin. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta on kasvanut edelleen ja oli vuoden 2011 lopussa n. 12,6 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoteen oli n. 900 miljoonaa euroa. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli vuoden 2011 lopussa lainaa 2085 euroa/asukas, vuotta aiemmin 956 euroa/asukas. Kuntien lainakanta kasvoi 7,2 %. Työllisyystilanne vuoden lopussa on hieman edellisvuotta parempi koko maassa, maakunnassa, seutukunnalla ja Kankaanpäässä. Työllisyys Koko maa Satakunta Pohjois-Satakunta Kankaanpää Avoimet työpaikat Työttömät työnhakijat Työttömyysaste 9,7 % 10,3 % 11,0 % 11,8 % 10,4 % 11,9 % 9,7 % 11,9 %

6 5 1.3 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Tilikauden aikana valtuusto muutti talousarviota kahdessa kokouksessaan. Talousarvion muutokset heikensivät vuosikatetta ja tilikauden tulosta, joka muutosten jälkeen oli 1,9 milj. euroa negatiivinen. Alkuperäisessä talousarviossa tulos oli nimellisesti positiivinen. Edellisten vuosien tilinpäätöksistä johtuen vuoden 2010 taseessa oli ylijäämää 1,86 milj. euroa. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä PoSa ei pystynyt sopeuttamaan toimintaansa ja talouttaan tilaajalautakunnan tilaussopimukseen. Tämän johdosta perusturvalautakunnan tilausvaltuutta PoSalta ostoihin kasvatettiin korottamalla määrärahavarausta 1,5 milj. euroa. Lisäksi varattiin 0,5 milj. euron määräraha PoSan vuoden 2010 alijäämien kattamiseen. Määrärahavarausten korotuksista huolimatta käytön mukainen Kankaanpään maksuosuus PoSan kuluista ylittyi 0,3 milj. euroa. Käyttötalouden tulosalueiden suurimmat määrärahojen ylitykset olivat peruspalveluissa tilauksessa Po- Salta ja sosiaali-terveyspalvelujen eläkevastuissa, erikoissairaanhoidossa, perusopetuksessa ja rakentamisessa. Nettomenojen ylityksiä oli yhteensä 2,042 milj. euroa ja nettomenojen alituksia yhteensä 0,406 milj. euroa. Käyttötalous toteutui kokonaisuudessaan toimintakatteen osalta siis 102,8 %:sti eli toimintakate ylittyi n. 1,637 milj. euroa. Vuosikate oli - 0,577 milj. euroa ja poistot 2,241 milj. euroa. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä tuloutti sopimuksen mukaisesti kaupungille 0,934 milj. euroa, joka on kirjattu kuntayhtymätuloutuksena muihin rahoitustuottoihin. Tilikauden tulokseksi muodostui -2,818 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostui 2,818 milj. euroa. Edellisten tilikausien yhteenlasketut alijäämät ovat yhteensä + 1,879 milj. euroa. Näin ollen kumulatiivinen eli yhteenlaskettu alijäämä taseessa on tilivuoden 2011 lopussa - 0,939 milj. euroa. 1.4 Kaupungin henkilöstö Vuoden 2011 lopussa kaupungin palveluksessa oli 533 henkilöä. Lukumäärä sisältää vakinaiset, määräaikaiset ja sijaiset. Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 77,1 % henkilöstöstä. Henkilöstön kokonaismäärä kasvoi vuodessa 25 henkilöllä. Henkilöstö palvelussuhdelajeittain Henkilöstön määrä palvelussuhdelajeittain Vakituiset kokoaikaiset Vakituiset osa-aikaiset Vakituiset sivutoimiset 1 Määräaikaiset kokoaikaiset Määräaikaiset osa-aikaiset Määräaikaiset sivutoimiset 13 Työllistetyt Oppisopimus 1 Yhteensä

7 6 Henkilöstön ikärakenne Sairauspoissaolopäivät/henkilö/vuosi ,09 10,68 10,77 11,16 11,18 12,66 12,82 11,56 12,60 13,30 Sairauspoissaoloihin on laskettu sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot. Suurissa kaupungeissa sairauspoissaolopäivät olivat henkilöä kohden keskimäärin 18.

8 7 Palkat ja henkilöstökulut Henkilöstömenot TP2011 TP2010 TP2009 TP2008 TP2007 palkat ja palkkiot , , , , ,96 henkilösivukulut , , , , ,79 henkilöstömenot yht , , , , ,75 muutos% ed.v:sta palkat ja palkkiot 3,74 % 8,87 % -25,20 % 2,89 % 3,74 % henkilösivukulut 6,76 % 10,47 % -20,05 % 1,36 % 4,40 % henkilöstömenot yht. 4,48 % 9,26 % -24,01 % 2,53 % 3,89 % Vuonna 2009 kaupungin henkilöstö väheni 160 henkilöllä (24,1 %) PoSan palvelukseen siirtymisen vuoksi. Henkilöstötilinpäätös on liitteenä. 1.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Yleismaailmallinen taloudellinen taantuma tulee heijastumaan kunnallistalouteen vielä useita vuosia. Samaan aikaan kun verotulojen kasvu hiipuu, tulee palvelujen, erityisesti terveys- ja sosiaalipalvelujen, kysyntä kasvamaan väestön ikääntymisen vuoksi. Henkilöstön saavuttaessa vanhuuseläkeiän tulee myös työvoiman tarve kasvamaan jatkossa. Toimintatapojen muutos sekä erilaiset tekniset ratkaisut ovat välttämättömiä palvelujen turvaamiseksi. Tuloveroprosentti oli vuonna 2011 sama kuin edellisenäkin vuonna eli 20,00. Marraskuussa 2011 kaupunginvaltuusto päätti korottaa tuloveroprosenttia vuodelle ,50 prosenttiyksikköä ja se on siis vuoden 2012 alusta 20,50 %. Väkiluvun aleneminen jatkui edelleen ja ikäihmisten osuus kokonaisväestöstä tulee kasvamaan entisestään. Seudullinen yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluissa PoSa ei vielä kolmen toimintavuoden aikana ole saavuttanut siihen asetettuja toiveita taloudellisuuden osalta. PoSan jäsenkunnat maksoivat kuntakohtaiset käytön mukaan lasketut vastuunsa PoSan vuoden 2010 alijäämistä. Kaupungin palvelujen käytön mukaan laskettu vastuu PoSan vuoden 2011 taseessa olevasta aikaisempien vuosien alijäämästä on 0,4 milj. euroa. Vuonna 2010 aloitettiin Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien kesken selvitys uuden kunnan muodostamiseksi vuoden 2013 alusta lukien. Työ eteni siten, että kuntien valtuustot ottivat selvitykseen kantaa ensimmäisen kerran huhtikuussa Edelleen valtuusto päätti lokakuussa 2011, että asiasta järjestetään mielipidetiedustelu. Asian valmistelu eteni kuntien yhteisen ohjausryhmän ohjauksessa vuoden 2012 alkupuolelle. Kaupunginvaltuusto päätti ohjausryhmän ja kaupunginhallituksen esityksestä maaliskuussa 2012 todeta, että tässä tilanteessa ei ole edellytyksiä jatkaa kuntaliitosneuvotteluja Jämijärvi - Kankaanpää - Parkano. Suomen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Valtiovarainministeriö asetti virkamiehistä koostuvan Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvittämään kuntalian kokonaisuudistuksen pohjaksi vaihtoehtoisia kunnallishallinnon rakennemalleja. Työryhmän selvitystä esitellään aluetilaisuuksissa ja kunnat antavat siitä lausuntonsa mennessä. Kuntauudistukseen liittyy kuntarakenneuudistuksen lisäksi kuntalain kokonaisuudistus, valtionosuusjärjestelmän uudistaminen sekä kuntien tehtävien arviointi. Vuosi 2012 sisältääkin poikkeuksellisen paljon muutoksia kunnallishallinnossa samaan aikaan kun syksyllä järjestetään säännönmukaiset kuntavaalit vuosien valtuutetuiksi 1.6 Ympäristötekijät Vuonna 2009 valmistunut jäteveden puhdistamon saneeraus on puhdistusprosessien tehostumisen myötä vähentänyt vesistöön kohdistuva kuormitusta. Energiatehokkaan Pitkämäen asuinalueen rakentuminen käynnistyi vuonna 2010 ja tonttien kysynnän vilkastumisen myötä alueen kunnallistekniikkaa ja katuverkostoa jatketaan vuonna Energiatehokas rakentaminen vähentää ilmaston kuormitusta.

9 8 2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestäminen on perustunut kaupunginhallituksen hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeeseen. Tilivelvolliset viranhaltijat on määritelty talousarviossa. Hyvän hallinnon edellyttämää laadukasta valmistelua ja päätösten täytäntöönpanoa valvotaan mm. sillä että toimielinten esityslista/pöytäkirjoissa näkyy asian valmistelija ja täytäntöönpano. Kaupungin strategia valmistui valtuustokauden alussa. Strategia tarkistettiin ja päivitettiin vuoden 2009 aikana. Talousarvion toteutumista raportoidaan neljännesvuosittain kaupunginvaltuustolle ja kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus seuraa lautakuntien päätöksentekoa esityslistojen ja pöytäkirjojen sekä kaupunginhallituksen lautakunnissa olevan edustajan välityksellä. Tarvittaessa lautakuntien alaisia johtavia viranhaltijoita kuullaan kaupunginhallituksen kokouksissa. Kaupungin johtoryhmä kokoontuu kahden viikon välein. Kokouksista laatii muistion johdon sihteeri. Palvelukeskusten johtoryhmät kokoontuvat palvelukeskusten johtajien johdolla ja niiden muistiot toimitetaan kaupunginjohtajalle. Riskien kartoitusta ja hallintaa on käsitelty johtoryhmissä ja kaupunginkamreeri käy säännöllisesti neuvottelut vakuutusturvasta vakuutusyhtiön kanssa. Vuoden 2010 aikana vakuutusturva tarkistettiin ja koko kaupunkikonsernin vakuutukset kilpailutettiin konsultin avustuksella. Kilpailutuksen tuloksena vakuutusturvasta ja vakuutusyhtiöstä kaupunginhallitus päätti vuoden 2011 alussa. Vakuutusyhtiö vaihtui, vakuutusmaksut alenivat ja vakuutukset siirtyivät uuteen yhtiöön vuoden 2011 heinäkuun alusta. Yhteydenpito vakuutusyhtiöön tapahtuu sähköisesti internetin välityksellä. 3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut x Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitus tuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 0 0 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) Vuosikate oli - 0,577 milj. euroa eli negatiivinen. Vuosikate ei täyttänyt tavoiteltavaa poistojen ylittävää määrää ja kriteeriä tasapainossa oleva talous. Negatiivinen vuosikate kuvastaa kriteeriä kriisitalous. Kahtena edellisvuonna vuosikate riitti kattamaan poistojen määrän yli kaksinkertaisesti Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 13,1 % 15,3 % 13,1 % 14,4 % 15,6 % Vuosikate/poistot % -25,7 % 201,8 % 214,6 % 69,4 % -36,1 % Vuosikate e/as Asukasluku muutos ed. v:sta Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä

10 9 3.2 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut x Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % -11,1 % 123,3 % 65,9 % 50,4 % -25,9 % Pääomamenojen tulorahoitus % -6,6 % 60,9 % 44,5 % 18,6 % -14,1 % Lainanhoitokate -0,04 1,17 1,30 0,42-0,05 Kassavarat milj. e 1,830 4,054 3,507 3,270 2,021 Kassan riittävyys, pv Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Investointien tulorahoitusprosentti laski edellisvuodesta ja oli negatiivinen negatiivisesta vuosikatteesta johtuen. Tunnusluku kertoo vuosikatteen ja investointien omahankintamenon suhteen; ollessaan yli sadan käytetään nettoinvestointeihin vähemmän kuin vuosikate. Pääomamenojen tulorahoitusprosentti laski edellisvuodesta ja oli negatiivinen. Tunnusluku kertoo vuosikatteen riittävyydestä investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Tunnusluku romahti edellisvuosista, ja negatiivisuudesta johtuen kaikki investoinnit ja lainanlyhennykset rahoitettiin lainanotolla. Lainanhoitokate oli negatiivinen, joka osoittaa, että vieraan pääoman hoitoon jouduttiin ottamaan lisää lainaa, realisoimaan omaisuutta ja vähentämään rahavaroja kuten aina kun tunnusluku on alle yhden. Kassavarojen määrä vuoden lopussa oli n. 1,83 milj. euroa, joka on selvästi edellisvuosia vähemmän. Maksuvalmius vaihteli vuoden aikana voimakkaasti, mutta oli silti koko vuoden ajan riittävä: vuoden lopussa 9 päivää. Lyhytaikaista lainaa ei vuoden lopussa ollut vaikkakin sitä vuoden aikana jouduttiin ottamaan riittävän maksuvalmiuden turvaamiseksi.

11 10 4. Rahoitusasema ja sen muutokset Tase VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet II Arvonkorotusrahasto 2. Tietokoneohjelmistot III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien yli/- alijäämä Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut V Tilikauden yli/-alijäämä II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet B POISTOERO JA VAPAA- 2. Rakennukset EHTOISET VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistoero 4. Koneet ja kalusto Vapaaehtoiset varaukset 5. Muut aineelliset hyödykkeet 5. Ennakkomaksut ja keskener hank C PAKOLLISET VARAUKSET 0 III Sijoitukset Eläkevaraukset 1. Osakkeet ja osuudet Muut pakolliset varaukset 2. Joukkovelkakirjalainasaamiset 3. Muut lainasaamiset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄ- OMAT Muut saamiset 1. Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahast.:n erityiskatteet 5 4 E VIERAS PÄÄOMA Muut toimeksiantojen varat I Pitkäaikainen C VAIHTUVAT VASTAAVAT Joukkovelkakirjalainat 2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta I Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet ja tarvikkeet 4. Lainat muilta luotonantajilta Keskeneräiset tuotteet 5. Saadut ennakot 3. Valmiit tuotteet/tavarat Ostovelat 4. Muu vaihto-omaisuus 7. Liittymismaksut ja muut velat Ennakkomaksut 8. Siirtovelat II Saamiset II Lyhytaikainen Pitkäaikaiset saamiset Joukkovelkakirjalainat 2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta Myyntisaamiset 2. Lainasaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Muut saamiset Lainat muilta luotonantajilta Siirtosaamiset 5. Saadut ennakot Lyhytaikaiset saamiset Ostovelat Myyntisaamiset Muut velat Lainasaamiset Siirtovelat Muut saamiset Siirtosaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ III Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstr. 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset 4. Muut arvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

12 11 Taseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 34,1 % 41,2 % 38,7 % 35,2 % 37,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 49,8 % 43,0 % 44,0 % 42,1 % 43,1 % Kertynyt yli/alijäämä milj. e -0,939 1,879-0,341-3,606-2,914 Kertynyt yli/alijäämä e/asukas Lainakanta milj e 24,700 20,869 20,594 19,115 18,732 Lainakanta e/asukas Lainasaamiset milj. e 1,881 1,948 2,043 2,119 1,744 Asukasluku Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä 5. Kokonaistulot ja -menot Kaupungin kokonaistulot ja -menot x 1000 Omavaisuusaste heikkeni 7,1 %-yksikköä edellisvuodesta. Tunnusluku on edelleen selvästi maan keskiarvon alapuolella. Tunnusluvun heikkous johtuu peruspääoman suhteellisen alhaisesta tasosta, suuresta lainamäärästä ja tilikauden suuresta alijäämästä. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti osoittaa kuinka paljon kaupungin käyttötuloista (toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluku kasvoi ja on selvästi edellisvuotta heikompi ja on edelleen selvästi maan keskiarvoa huonompi. Kertynyt alijäämä 0,9 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna 78 euroa, on katettava tulevina vuosina. Lainakanta kasvoi 3,83 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna 326 euroa euroon per asukas ollen valtakunnan keskiarvon tasolla (2.085 e/as.). TULOT x 1000 MENOT x 1000 Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön -259 Valtionosuudet Korkokulut 421 Korkotuotot 45 Muut rahoituskulut 31 Muut rahoitustuotot Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot 0 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien - Pakollisten var. lis (+) väh. (-) 0 hyödykkeiden luovutusvoitot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Investointimenot Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot 631 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 67 Antolainasaamisten lisäykset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 Oman pääoman lisäykset 0 Oman pääoman vähennykset 0 Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot Muut maksuv. muut. - Rahavar.muutos 1 495

13 12 6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous 6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Kankaanpään kaupunkikonserni Tytäryhtiöt Kankaanpään kaupunki Kuntayhtymät Kankaanpään Yrityspalvelu Oy 100 % 70,81 % Vatajankosken sähkön kuntayhtymä Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy 100 % 51,82 % Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kankaanpään Asunnonhankinta Oy 100 % 6,92 % Satakunnan koulutuskuntayhtymä 4,84 % Satakuntaliitto As. Oy Aarniokoskenkatu 44,49 % 4,95 % Satakunnan sairaanhoitopiiri Osakkuusyhtiöt Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy 49,00 % 58,67 % 18,59 % 1,27 % 26,00 % Vatajankosken Sähkö Oy Ki Oy Kankaanpään virastokeskus 6.2 Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta Konserniohjaus ja valvonta perustuvat kuntalakiin ja kaupungin hallintosääntöön sekä konserniohjeeseen. Konserniohjaus on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan vastuulla. Kaupunginhallitus käsittelee tytäryhtiöiden yhtiökokouskutsut ja evästää yhtiökokousedustajia. Tytäryhtiöiden hallitusten esityslistat/pöytäkirjat toimitetaan kaupunginjohtajalle. Tytäryhtiöiden merkittävimpiä asioita käsitellään tarvittaessa kaupunginhallituksessa. Kaupungilla ja konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä on sama tilintarkastaja.

14 Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut x Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitus tuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 41 % 44 % 42 % 41 % Vuosikate/poistot % 63 % 136 % 134 % 107 % Vuosikate e/as Asukasluku Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä

15 Konsernin rahoituslaskelma Konsernin rahoituslaskelma x 1000 e Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 34,1 % 97,9 % 90,1 % 66,7 % Pääomamenojen tulorahoitus % 21,3 % 77,4 % 81,0 % 51,6 % Lainanhoitokate 0,6 3,1 2,8 1,7 Kassavarat milj. e Kassan riittävyys, pv

16 Konsernitase Konsernitase VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet Osuus ky:ien opon lisäyksestä Muut pitkävaikutteiset menot II Arvonkorotusrahasto 0 75 Ennakkomaksut 0 0 III Muut omat rahastot II Aineelliset hyödykkeet IV Edellisten tilikausien yli- /alijäämä Maa- ja vesialueet V Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet B VÄHEMMISTÖOSUUDET Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet C POISTOERO JA VAPAA Ennakkomaksut ja keskener hank EHTOISET VARAUKSET II Sijoitukset I Poistoero Osakkuusyhteisöosuudet II Vapaaehtoiset varaukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 D PAKOLLISET VARAUKSET Muut lainasaamiset 0 0 I Eläkevaraukset 1 2 Muut saamiset II Muut pakolliset varaukset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT E TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT C VAIHTUVAT VASTAAVAT F VIERAS PÄÄOMA I Vaihto-omaisuus I Pitkäaikainen korollinen vieras po II Saamiset II Pitkäaikainen koroton vieras po 0 0 Pitkäaikaiset saamiset III Lyhytaikainen korollinen vieras po Lyhytaikaiset saamiset IV Lyhytaikainen koroton vieras po III Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 31,1 % 36,7 % 37,8 % 39,1 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 78,0 % 68,9 % 68,5 % 68,5 % Kertynyt yli/alijäämä milj. e -5,168-2,040-2,363-4,601 Kertynyt yli/alijäämä e/asukas Lainakanta milj. e 56,588 48,730 47,684 45,954 Lainakanta e/asukas Lainasaamiset milj. e Asukasluku

17 16 Tytäryhteisöjen toimintaa kuvaavien tunnuslukujen toteutuminen Kankaanpään Asunnonhankinta Oy x Kasvu TP2009 % TP2010 % TA2011 % TP2011 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos Kokonaistulos Sijoitetun pääoman tuotto 1,4 % 1,7 % 2,0 % 1,6 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 23,8 % 23,7 % 24,5 % 23,5 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Vuokrattavia asuntoja yhtiöllä on omistuksessaan yhteensä 544 kpl, asuinpinta-ala yhteensä m 2. Lisäksi muita vuokrattavia ja isännöitäviä asuntoja yhteensä 169 kpl. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä x Kasvu TP2009 % TP2010 % TA2011 % TP2011 % Liikevaihto = toimintatuotot Tase Henkilöstö - Kannattavuus Nettotulos 661,0 492,0 423,0 519,0 Kokonaistulos 671,0 492,0 423,0 522,0 Sijoitetun pääoman tuotto 4,07 % 3,19 % 2,89 % 3,52 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 100 % 100 % 100 % 100 % Nettovelat - rahalaitos - kaupunki - VSO Tuloutus kunnille Kankaanpää Karvia Korko- ja rahoituskulut Tuloverot Tuloutus kunnille yht

18 17 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy x Kasvu TP2009 % TP2010 % TA2011 % TP2011 % Liikevaihto Tase Henkilöstö 0,2 0,2 0,2 Kannattavuus Nettotulos 21,0 3,0 38,0 1,0 Kokonaistulos 21,0 3,0 38,0 1,0 Sijoitetun pääoman tuotto 18,27 % 1,18 % 1,60 % 0,03 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 30,1 % 27,4 % 27,1 % 26,8 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Yhtiö keskittyy toimitilojen rakennuttamiseen ja vuokraamiseen ensisijaisesti tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille Kankaanpäässä. Yhtiö on 100 %:sti kaupungin omistuksessa. Vuoden 2011 lopussa vuokrattuna toimitilaa on yhteensä m 2, josta omaa tilaa ja läpivuokrattuna m 2. Uuden toimitilan rakennuttaminen edellyttää pääomistajan rahoitusosuutta ja takausta. Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy x Kasvu TP2009 % TP2010 % TA2011 % TP2011 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos -680,0 437,0 300,0 350,2 Kokonaistulos -680,0 437,0 300,0 350,2 Sijoitetun pääoman tuotto 12,40 % 10,00 % 9,57 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 5,4 % 5,0 % 13,6 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 7.1 Tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus toteaa, että tilikauden tulos on ,34 euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu ,34 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi taseen oman pääoman yli/alijäämätilille. Edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteensä ,66 euroa. Tilikauden alijäämä ja edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteenlaskettuna tämän jälkeen ,68 euroa. 7.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet Vuoden 2011 talousarvio oli laadittu alun perin tilikauden tuloksen osalta positiiviseksi. Kesken tilivuoden talousarviota muutettiin, jonka seurauksena muutetun talousarvion tulos oli euroa negatiivinen. Taloussuunnitelman vuosi 2012 oli tuloksen osalta euroa positiivinen ja vuosi 2013 tuloksen osalta euroa positiivinen. Toteutunut vuoden 2011 tilinpäätös osoittaa, että taloussuunnitelmakauden tulokset eivät ole tuloksen suuruuden osalta riittävät. Vuosien taloussuunnitelman osalta vuoden 2012 tulokseksi on arvioitu euroa, vuoden 2013 tulokseksi euroa ja vuoden 2013 tulokseksi euroa. Vuoden 2011 taseessa on kertynyttä alijäämää euroa. Näin ollen voimassa oleva vuosien taloussuunnitelman tulokset eivät riitä kattamaan kertynyttä alijäämää. Koska vuosien taloussuunnitelman yhteydessä tulee päättää alijäämän kattamistoimenpideohjelmasta, on kaupunginhallitus päättänyt käynnistää toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelman laadinnan. Laadinta valmistellaan kaupunginhallituksen ohjauksessa kaupunginjohtajan johdolla omalla organisaatiolla. Työn edetessä kaupunginvaltuusto otetaan valmisteluun mukaan kevään 2012 aikana.

19 18 Talousarvion toteutuminen tulosalueittain HALLINTOKESKUS Vaalit Yleiskuvaus toiminnasta Tulosalueen palveluajatuksena on valtiollisten vaalien kunnan osuuden sekä kunnallisvaalien tehokas ja virheetön hoitaminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ei säännönmukaisia vaaleja. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot ylittyivät n euroa, jolloin nettomenon ylitys oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 999 %, koska tulosalueen nettomenoksi oli budjetoitu 0. Nettomenon ylitys johtui siitä, että ennakkoäänestyspaikkoina toimivat myös Citymarket ja S-Market. Henkilöstökuluja tästä aiheutui euroa ja atkkuluja euroa. Tarkastustoimi Yleiskuvaus toiminnasta Tarkastustoimi pitää sisällään kaupungin ulkoisen valvonnan toiminnot. Ulkoisen valvonnan toimijoita ovat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu tarkastustoimen hallintoon liittyvät tehtävät ja tuloksellisuustarkastus. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa kaupungin hallinto, tilinpäätös, valtionosuuksien perusteet sekä sisäisen- ja konsernivalvonnan asianmukaisuus. Tilintarkastuksessa noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa. Tehtävänsä toteuttamiseksi tarkastuslautakunta on pitänyt kevätkaudella viisi ja syyskaudella viisi kokousta. Tavoitteena on ollut tarkastussuunnitelman ja työohjelman mukaisesti kattavan kuvan saaminen eri palvelukeskusten toiminnasta ja taloudesta. Tarkastusvuosi päättyy toukokuun lopussa. Yhden kalenterivuoden aikana suoritetaan kahden eri vuoden tarkastusta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunnan tavoitteena on ollut kattavan ja luotettavan kuvan saaminen kaupungin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja niiden savuttamisesta. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarkastuslautakunta on perehtynyt valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin ym. asiakirjoihin sekä kuullut eri hallinnonalojen viranhaltijoita. Vuoden 2011 painopistealueena on ollut tekninen toimi. Vuoden 2011 tarkastus jatkuu vuoden 2012 kevääseen ja viimeistään toukokuussa 2012 tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vuoden 2011 arviointikertomuksen. Tilintarkastajan työ on edennyt työohjelman mukaisesti. Tilintarkastustyön etenemisestä ja havainnosta on raportoitu tarkastuslautakunnalle jokaisessa sen kokouksessa. Tilintarkastus tulee vuoden 2011 osalta saada valmiiksi toukokuun 2012 loppuun mennessä. Tarkastuksen valmistuttua tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen. Talouden toteutuminen Tulosalueella ei ollut tuloja. Toimintamenot alittuivat arviosta noin euroa, jolloin nettomenojen alitus oli noin euroa toetutumaprosentin ollessa 84,5 %. Yleishallinto Yleiskuvaus toiminnasta Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin ja kaupunkikonsernin strategisesta johtamisesta. Valtuusto asettaa keskeisimmät tavoitteet, myöntää resurssit ja päättää organisaation. Valtuusto hyväksyy talousarvion, seuraa tavoitteiden toteutumista ja hyväksyy tilinpäätöksen. Kaupunginhallitus vastaa operatiivisesta johtamisesta valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti, johtaa operatiivista toimintaa myös konsernitasolla ja vastaa sisäisestä valvonnasta. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginvaltuusto Vuonna 2011 kaupunginvaltuusto kokoontui 9 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 90 asiaa. Moneenko kokoukseen osallistunut 2011 Lepistö Jorma puheenjohtaja 8 Kujanpää Katri I varapuheenjohtaja 9 Joutsenlahti Anssi II varapuheenjohtaja 8 Elomaa Irmeli valtuutettu 7 Hietaoja Tapio valtuutettu 8 Juhantalo Kauko valtuutettu 9 Jussila Annikki valtuutettu 9 Jussila Kauko valtuutettu 9 Kallama Susanna valtuutettu 7 Kautonen Heikki valtuutettu 8 Kerola Kauko valtuutettu 8 Kerola Keijo valtuutettu 5 Kivelä Antti valtuutettu 8 Koivisto Jari valtuutettu 7

20 19 Koivumäki Jouko valtuutettu 9 Koivumäki Pertti valtuutettu 9 Kortteus Jorma valtuutettu 9 Korvala Seppo valtuutettu 9 Kujanpää Lauri valtuutettu 8 Kunnaspuro Raili valtuutettu 9 Kähkönen Kari valtuutettu 8 Lehtinen Sari valtuutettu 9 Lilja Erkki valtuutettu 9 Mäntysalo Rauno valtuutettu 9 Pihlajaniemi Sari valtuutettu 9 Rajala Pasi valtuutettu 9 Rajamäki Nina valtuutettu 9 Rosenberg Irmeli valtuutettu 9 Sjöberg Olavi valtuutettu 7 Tuomala Helena valtuutettu 8 Tuori Paavo valtuutettu 9 Uusitalo Mikko valtuutettu 9 Vuorenmaa Marko valtuutettu 8 Vähäkoski Anja valtuutettu 7 Ylinen Tapio valtuutettu 0 Anttila Arto varavaltuutettu 1 Karjunen Sauli varavaltuutettu 6 Korpela Mikko varavaltuutettu 4 Koskela Arno varavaltuutettu 1 Lehtilä Jarmo varavaltuutettu 5 Lahti Reino varavaltuutettu 2 Luodetlahti Pentti varavaltuutettu 5 Merilaita Hannu varavaltuutettu 1 Ojala Sami varavaltuutettu 1 Peltomaa Kristiina varavaltuutettu 4 Rauhaniemi Harri varavaltuutettu 1 Velhonoja Vesa-Matti varavaltuutettu 1 Viitasalo Jouni varavaltuutettu 1 Karttunen Paavo kaupunginjohtaja 9 Hatanpää Mika pöytäkirjanpitäjä 8 Virolainen Raija pöytäkirjanpitäjä 1 Anttila Maija johtoryhmän jäsen 7 Kiviniemi Heikki johtoryhmän jäsen 9 Laiho Pekka johtoryhmän jäsen 8 Liimu Erkki johtoryhmän jäsen 5 Männikkö Jaana johtoryhmän jäsen 5 Vaajasaari Marja johtoryhmän jäsen 2 Salmijärvi Kalevi johtoryhmän varajäsen 1 Kaupunginhallitus Vuonna 2011 kaupunginhallitus kokoontui 28 kertaa ja käsitteli 392 asiaa. Kokoonpano saakka Moneenko kokoukseen osallistunut 2011 Koivumäki Pertti puheenjohtaja 1 Kerola Keijo I varapuheenjohtaja 1 Vähäkoski Anja II varapuheenjohtaja 0 Hietaoja Tapio jäsen 1 Kallama Susanna jäsen 0 Lilja Erkki jäsen 1 Rosenberg Irmeli jäsen 1 Tuomala Helena jäsen 1 Vuorenmaa Marko jäsen 1 Jussila Kauko varajäsen 1 Pihlajaniemi Sari varajäsen 1 Lepistö Jorma KV:n puheenjohtaja 1 Kujanpää Katri KV:n I varapuheenjohtaja 1 Joutsenlahti Anssi KV:n II varapuheenjohtaja 1 Kattunen Paavo esittelijä 1 Hatanpää Mika pöytäkirjanpitäjä 1 Kokoonpano alkaen Moneenko kokoukseen osallistunut 2011 Koivumäki Pertti puheenjohtaja 27 Mäntysalo Rauno I varapuheenjohtaja 23 Vähäkoski Anja II varapuheenjohtaja 19 Kallama Susanna jäsen 27 Korvala Seppo jäsen 25 Lehtinen Sari jäsen 26 Lilja Erkki jäsen 27 Rosenberg Irmeli jäsen 26 Vuorenmaa Marko jäsen 23 Hietaoja Tapio varajäsen 3 Jussila Kauko varajäsen 7 Koivisto Jari varajäsen 4 Tuomala Helena varajäsen 1 Lepistö Jorma KV:n puheenjohtaja 26 Kujanpää Katri KV:n I varapuheenjohtaja 22 Joutsenlahti Anssi KV:n II varapuheenjohtaja 20 Kattunen Paavo esittelijä 26 Hatanpää Mika pöytäkirjanpitäjä 22 Laiho Pekka pöytäkirjanpitäjä 4 Virolainen Raija pöytäkirjanpitäjä 1 Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n. 400 euroa ja menot ylittyivät n euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n euroa toteumaprosentin ollessa 109,8 %. Ylityksen syynä olivat ennakoimattomat menot asiantuntijapalvelujen ostoissa; mm. PoSan toiminnan ja talouden sopeuttamisselvityksessä. Hallintopalvelut Yleiskuvaus toiminnasta Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa valtuuston ja hallituksen sekä hallinto- ja henkilöstöjaoston päätöksentekoa varten riittävät tiedot valmisteltavina olevista asioista eri vaihtoehtoineen sekä huolehtia tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta. Hallintokeskuksen tehtävänä on myös valvoa valtuustoa ja hallitusta alempien toimielinten päätöksiä, seurata päätösten toteutumista koko kaupunkikonsernin näkökulmasta ja raportoida riittävästi tehtyjen päätösten vaikutuksista sekä edelleen tuottaa kaikkia palvelukeskuksia varten riittävät keskushallinnon ja tietohallinnon palvelut. Kaupunginkanslia Huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja hallinto- ja henkilöstöjaoston sekä tarvittaessa tilapäisten toimielinten valmistelu-, sihteerin- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä hoitaa keskitetysti päätöksenteon asiakirjapalvelut, vastaa keskitetysti luottamuselinten esityslista- ja pöytäkirjatuotannosta,

21 20 keskitetysti postin kuljetuksesta, painatuskeskuksen toiminnasta, johdon sihteeripalveluista, lainopillisista asioista, tiedotus- ja suhdetoiminnasta sekä vaaleista. Keskuskirjaamo hoitaa kaupungin asiankäsittelyn eri vaiheiden kirjaamisen sekä tietopalvelun vireillä olevien, käsiteltyjen ja arkistoitujen asioiden osalta. Keskusarkisto vastaa kaupungin arkistotoimesta, tehtäviin kuuluu mm. kaupunginarkiston ja kotiseutuarkiston hoito ja tietopalvelu. Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupiste Leppis on sijainnut syksystä 2010 alkaen Leppäsen korttelissa osoitteessa Keskuskatu 51 B, 1. kerros. Yhteispalvelupiste toimii mm. neuvontapisteenä ja valtakunnallisena i-pisteenä, tourist infona, lomakkeiden noutopaikkana, hakemusten ja muiden asiakirjojen vastaanottopaikkana, kaupungin ja PoSan laskujen maksupaikkana, Lippupalvelun lippukauppana ja Lippupisteen myyntipisteenä ja eräiden julkaisujen myyntipaikkana. Yhteispalvelupisteessä on asiakkaiden käytössä maksuton internet-asiakaspääte. Yhteispalvelupisteessä hoidetaan myös kaupungin, PoSan ja kehittämiskeskuksen puhelinvaihde. Hallinto- ja henkilöstöjaosto Jaosto vastaa kaupungin henkilöstöhallintoon ja tukipalveluyksikköön kuuluvasta päätöksenteosta, siltä osin kuin se edellyttää luottamushenkilöelimen päätöksentekoa Työpajakeskus Työpajakeskus aloitti toimintansa vuoden alussa Knuutilankadulla Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön ylläpitämänä. Työpajakeskuksessa oli keskimäärin 37 kuntouttavassa työtoiminnassa kuukausittain. Kaupungilla oli keskimäärin 20 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys vuonna 2011 oli merkittävä verrattuna vuoteen Vuonna 2010 kuntaosuus oli noin ja vuonna 2011 n Valmentautujien lukumäärä työpajakeskuksessa oli 252. Ikäjakauma oli seuraava: vuotiaita 102 ja vuotiaita 71. Opiskelijatyöpäiviä Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - Työpajakeskuksen toiminnan käynnistäminen ja palvelukeskusten aktivointi tukityöllistämisessä - Kehityskeskustelujen toteutuminen > 80 % koskien koko kaupunkiorganisaatiota - Seutuportaalin perustaminen - Ohjeet sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamisessa ja markkinoinnissa - Henkilöstölehden julkaiseminen 2 krt/vuosi - Kaupunkilehden toteuttaminen 2 krt/vuosi - Kaupungin nettisivujen kehittäminen - Tiedottamisen tehostaminen kaupungista ulospäin. (tapahtumakalenteri) - Markkinointimateriaalin päivitys Toteutuma: - Työpajakeskus aloitti toimintansa vuoden alussa Knuutilankadulla Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön ylläpitämänä. Kaupungilla on kuukausittain keskimäärin 20 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Työpajakeskuksessa oli keskimäärin Kehityskeskusteluja pidettiin 231 kpl, toteutumisprosentti oli 44 %. - Perustettiin seutuportaali - Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaalisen median ohjeet - Henkilöstölehti ilmestyi ja Kaupunkilehti ilmestyi 4.1. ja Nettisivuille lisättiin palsta ajankohtaista, mutta ei tehty suurempaa rakenteellista muutosta - Tapahtumakalenterin päivittämistä keskitettiin ja tehostettiin, yhteistyössä kirjaston kanssa - Tehtiin Pohjois-Satakunnasta yhteisesite. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot ylittyivät noin euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli noin euroa toteutumaprosentin ollessa 100,4 %. Kehittäminen Yleiskuvaus toiminnasta Kehittämistoimenpiteillä ja pitkäkestoisilla hankkeilla pyritään turvaamaan kaupungin kehittyminen asetetun strategian mukaan. Keskeisiä tavoitteita ovat: - kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen - valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen - yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen

22 21 Toiminnalliset tavoitteet ja niihin kohdennetut resurssit on esitelty tarkemmin ao. tulosalueen kehittäminen kohdalla. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot ylittyivät n euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n euroa toteumaprosentin ollessa 92,5 %. Tukipalvelut Yleiskuvaus toiminnasta Tukipalveluyksikön tehtävänä on järjestää palvelukeskuksille toimistotyöhön tarvittava työvoima, siivous- ja ruokahuoltopalvelut sekä tietohallintopalvelut omakustannushintaan kilpailukykyisesti ja laadukkaasti. Palvelujen tuottaminen perustuu vuosittain asiakkaan kanssa tehtävään palvelusopimukseen, jossa määritellään hinta, määrä ja laatu palvelukohtaisesti. Palvelukeskusten sisäisesti ostamien palvelujen ylijäävä osa myydään konsernin tytäryhteisöille ja toisessa vaiheessa konsernin ulkopuolelle. Tukipalveluyksikön toimintajärjestelmällä on SFS-EN ISO 9001:2008 laatusertifikaatti. Tietohallintopalvelut Tietohallintopalveluiden tehtävänä on mahdollistaa Kankaanpään kaupungin palvelutuotannossa olevien tietojärjestelmien käytettävyys ja tarkoituksenmukaisuus. Tietohallintopalvelut tuottaa työasemien ylläpitopalvelua myös Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymälle (PoSa). Tietotekniikan ylläpito on ulkoistettu ja palvelutuotantoa valvoo kaupungin palveluksessa oleva tietohallintopäällikkö, joka vastaa myös tietotekniikkaan liittyvistä kehitystoimista. Ylläpidossa on 1030 tietokonetta, joista 691 on kaupungin ja 339 PoSan omistuksessa. Kaupungin lähiverkossa on 40 toimipistettä ja PoSan 10 toimipistettä. Toimistopalvelut Toimistopalveluyksikkö huolehtii kaupungin toimistotehtävistä välittämällä toimistohenkilöitä palvelukeskuksille. Toimistohenkilöitä voidaan välittää myös tytäryhteisöille ja muille kunnille. Kertomusvuonna toimistopalveluyksikköön kuului palvelupäällikkö ja 42 vakituista toimistohenkilöä sekä elokuun alusta lukien yksi määräaikainen palkkatuella. Toimistohenkilökunnan määrä (42) vastaa 40 henkilön työpanosta, koska neljä henkilöä on osa-aikaeläkkeellä. Toimistopalveluyksikkö on myynyt toimistopalvelua Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:lle (1 henkilö) ja PoSalle. PoSalle myytävä toimistopalvelu on käsittänyt PoSan puhelinvaihteen hoitamisen. Talouskeskuksessa työskentelevä toimistohenkilöstö suorittaa kaupungin taloushallintotehtävien lisäksi myös PoSan ja aikuiskoulutussäätiön taloushallintotehtävät. Siivouspalvelut Siivoustoimi huolehtii kaupungin kiinteistöjen puhtaanapidosta 20 työntekijän voimin, joista kuusi on osa-aikaeläkkeellä. Osa kiinteistöistä hoidetaan omana työnä, mutta osassa kiinteistöistä toimii ulkoistettu siivous. Siivoussopimus käsittää ylläpitosiivouksen 1-5 kertaa viikossa, toiminnasta riippuen sekä perussiivouksen kerran vuodessa. Ruokapalvelut Ruokahuolto valmistaa aterioita koululaisille, päiväkoteihin, vanhuksille, ulkopuolisiin toimintakeskuksiin ja kaupungin työntekijöille. Lounasannoksia valmistetaan noin 2500:lle. Lisäksi valmistetaan koululaisille maksullista välipalaa, päiväkoteihin aamu- ja välipalaa ja tietysti vanhainkodilla tarjotaan ateriat aamupalasta iltapalaan. Ruokahuollossa työskentelee 21 henkilöä. Ateriat valmistetaan suomalaisia ravitsemissuosituksia noudattaen, erikoisruokavaliot huomioiden. Valmistuskeittiöitä on 3 kappaletta (Pohjanlinnan koulu, Keskustan koulu ja Lohikon palvelukodin keittiö) ja jakelukeittiöitä on 9 kappaletta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Koko tukipalveluyksikköä koskevana tavoitteena oli laatujärjestelmän mukainen toiminta ja sertifikaatin ylläpitäminen. Yksikön toiminta perustuu laadunhallintajärjestelmään, joka on kuvattu laatukäsikirjassa. Yksikön toiminnassa ja johtamisessa noudatettiin prosessimaista toimintamallia, vuosikellon mukaista aikataulua ja standardin vaatimuksia. Bureau Veritas Certification suoritti kolmen vuoden välein suoritettavan uudelleensertifiointiauditoinnin, jonka perusteella annettiin neljä lievää poikkeamaa. Poikkeamat korjattiin ja uusi sertifikaatti on voimassa asti edellyttäen, että johtamisjärjestelmän jatkuva toiminta on vaatimuksen mukainen. Toimistopalveluissa tavoitteena oli palvelujen tuottaminen kaupungin oman organisaation lisäksi tytäryhteisöille. Palvelua on myyty tavoitteiden mukaisesti. Ruokapalveluissa tavoitteeksi on asetettu kustannustehokkuuden (yksikkökustannukset /ateria) parantaminen ja toisaalta ruokahuollon laadun ylläpitäminen. Yksikkökustannuksiin on voitu vaikuttaa keskittämällä aterioitten valmistusta suurempiin yksiköihin. Tällä hetkellä aterioita valmistetaan Pohjanlinnan keskuskeittiöllä, josta toimitetaan ateriat kaikkiin päiväkoteihin, kyläkouluihin ja ulkopuolisille toimintakeskuksille, lisäksi aterioita valmistetaan Keskustan koululla ja Lohikon palvelukodilla, josta toimitetaan lounasta myös muihin toimipisteisiin kuten Kanervakotiin ja kotipalveluaterioita vanhuksille kotiin viikon jokaisena päivänä. Koska hinnoitteluperusteena asiakkaana olevalle palvelukeskukselle

23 22 Toiminnalliset tavoitteet - Laatujärjestelmän sertifikaatin ylläpitäminen. - Toimistopalvelujen tuottaminen myös konsernin tytäryhteisöille. - Esityslista- ja pöytäkirjapalvelun keskittäminen jatkuu. - Päätöksenteon täytäntöönpanon keskittäminen tavoitteena keskitetty hallintopalvelu. - Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöönoton laajentaminen - Kehityskeskustelujen toteutuminen > 80 % Toteutuma: Laatujärjestelmä uudelleensertifioitiin ja sertifikaatti on voimassa asti. Myönnetty sertifikaatti. käytetään omakustannushintaa, siirtyy kustannustehokkuuden parantumisesta saatu hyöty asiakkaan eduksi. Elintarvikerahan porrastus on edelleen hyvä, koska saatiin panostettua enemmän lounasateriaan huomioiden eri-ikäisten tarpeet. Portaita tuli kolme; päiväkoti ja ala-aste 0,8, yläaste 0,9 ja lukio 1. Palvelukodilla koko päivän aterioihin on varattu 3,3. Tasalaatuisuus keittiöiden välillä on parantunut edelleen; yhtenäisiä reseptejä ja toimintatapaohjeita on tehty. Siivouspalveluiden tehokkuutta on parannettu valitsemalla kevyempiä menetelmiä ja välineitä sekä koulutuksella ja opastuksella. Laatutasoa ja työssä jaksamista on ylläpidetty ammattitaitoisen henkilöstön avulla, myös sijaisilta on vaadittu koulutus. Tietohallintopalveluiden tavoitteena oli kaupunkiorganisaatiolle ja Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos kuntayhtymälle tarjottavien tietotekniikan ylläpitopalveluiden tehostaminen ja laadun parantaminen sekä tietoverkon kehittäminen. Palveluiden tehokkuutta ja laatua parannettiin kehittämällä atkpalveluiden prosessikuvausten menettelyjä ja soveltamalla niitä käytännön toimintaan. Tietoverkkoa kehitettiin uusimalla vanhentuneita ja riskialttiita verkon aktiivilaitteita sekä palvelintietokoneita. Tietohallinto toteutti Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n valokaapelihankeen asiakashankinnan Kankaanpään kaupungin osalta. Tavoite, joka oli 1000 liittyjää ylitettiin n. 100 liittymällä. Tietohallinto toteutti myös ICT-Center Kankaanpää hanketta, jossa perustettiin ICT-alan toimijoille toimistohotelli, joka täyttää yritysten tekniset ja laadulliset vaatimukset, mm. hyvät ja turvalliset tietoliikenneyhteydet. Toimistopalvelua on tuotettu edelleen tytäryhteisöille (Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy ja PoSalle puhelinvaihdepalvelut). Esityslista- ja pöytäkirjapalvelun keskittämistä on jatkettu. Täytäntöönpanon keskittäminen tehdään yhdessä esityslista- ja pöytäkirjapalvelun keskittämisessä. Avoimen lähdekoodin käyttöönottoa laajennettiin lisäämällä virtualisoituun palvelinympäristöön virtualisoidut työasemat mahdollistava avoimeen lähdekoodiin perustuva ympäristö. Jukka Ehdolle myönnettiin valtakunnallinen Vuoden Linux tekijä arvonimi avoimella lähdekoodilla toteutetuista ratkaisuista Kankaanpään kaupungin tietojärjestelmäympäristössä. Kehityskeskustelut toteutuivat 95 %:sti. Kehityskeskusteluja pidettiin 83 kpl. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n euroa ja menot ylittyivät n euroa. Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja. Bruttomenojen toteutumaprosentti oli 101,4 %. Määrärahojen ylityksen syynä olivat seuraavat asiat: - ennakoimaton työttömyyseläkemaksu irtisanomisesta toimistoyksikön ennakoimaton lomapalkkavelka Lassila & Tikanojan siivoussopimuksen irtisanominen, koska siivoustyö ei vastannut sovittua laatutasoa. Siivoustyö jouduttiin ostamaan toiselta yritykseltä, jonka kanssa tehty ostopalvelusopimus oli noin euroa kalliimpi kuin L & T:n.

24 23 TALOUSKESKUS Talouspalvelut Yleiskuvaus toiminnasta Talouspalvelut tuottaa taloushallinnon palvelut Kankaanpään kaupungin lisäksi Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitokselle (PoSa) ja Kankaanpään aikuiskoulutussäätiölle. Taloushallinnon palvelut on tuotteistettu ja kustannusseuranta tapahtuu tuotteittain. Taloushallintopalvelujen tuotteet ovat: palkkalaskelma, kirjanpidon vientirivi, ostolasku, myyntilasku ja maksuliikennetapahtuma. Tuotteiden tuotantokustannukset jaetaan palvelujen käyttäjien kesken tuotteiden määrien ja niiden yksikköhintojen mukaisesti. Vuodelle 2011 PoSalle tuotettaville tuotteille on sovittu kiinteät yksikköhinnat, jotka eivät olennaisesti poikenneet todellisista tuotantokustannuksista. Kaupungin ja PoSan kesken on solmittu 5 vuoden ( ) sopimus, jolla kaupunki tuottaa PoSalle taloushallintopalvelut. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteina olivat taloushallintopalvelujen tuotteiden yksikköhinnat kohtuulliset sekä riittävä seuranta ja raportointi. Lisäksi tuloksellisuustavoitteena oli suoritteiden yksikköhintojen alittuminen budjetoidusta. Taloushallinnon palvelujen yksikköhinnat alittuivat budjetoidusta yhtä tuotetta ostolasku lukuun ottamatta. Yksikköhinnat laskivat edellisvuodesta yhtä tuotetta palkkalaskelma - lukuun ottamatta. Kokonaisuutena palvelujen tuotantokustannukset laskivat edellisvuodesta 7,8 % ja talousarvio alitettiin n eurolla toteutumaprosentin ollessa 99,6 %. Tuloksellisuustavoite saavutettiin. Tuotteista merkittävin kustannusten kannalta on palkanlaskenta, jonka osuus tuotantokustannuksista on 46 %. Kaikkien tuotteiden tuotantokustannuksista suurin kustannuslaji on henkilöstömenot, joiden osuus on 77 %. Taloushallintopalveluista tuotettiin PoSalle 58,5 %, kaupungille 39,9 % ja Aikuiskoulutussäätiölle 1,6 %. Verotuskustannukset olivat euroa. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n euroa ja menot alittuivat arviosta n euroa, jolloin nettomenojen alitus oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 94,6 %. Maaseutupalvelut Yleiskuva toiminnasta Maaseutupalvelut hoitaa maatalouteen, maaseutuun ja maaseutuyrittämiseen liittyviä viranomais-, hallinto- ja kehittämistehtäviä. Maaseutuelinkeinoviranomaistoimena on panna täytäntöön Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan ja kansallisten tukien hallinnointiin liittyvät kunnille määrätyt tehtävät. Sopimuksen mukaan Kankaanpään maaseutupalvelut vastasi Siikaisten kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ajalla Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa tuli voimaan Lain mukaan maaseutuhallinto tulee järjestää nykyistä suuremmissa hallinnollisissa kokonaisuuksissa. Päätökset yhteistoiminta-alueista tuli kunnissa tehdä mennessä. Neuvottelujen tuloksena muodostettiin Pohjois-Satakunnan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Kankaanpää, Pomarkku, Honkajoki, Jämijärvi, Parkano ja Kihniö. Yhteistoiminta-alueen keskuspaikkana on Kankaanpää ja toiminta alkaa Maaseutulautakunta kokoontui kaksi kertaa. Vuosi 2011 alkoi ennätyskylmänä ja runsaslumisena. Talvikausi oli selvästi tavanomaista kylmempi. Kevät eteni kuitenkin nopeasti ja maalis-toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Huhtikuu oli vähäsateinen ja toukokuu alkoi aurinkoisena joskin viileänä. Kylvöille päästiin jo toukokuun alkupäivinä. Toukokuun kuluessa sateet hieman viivästyttivät kylvötöitä. Kaiken kaikkiaan kasvukauden alkupuolisko oli kuitenkin sääsuhteiltaan suotuisa. Vuoden 2011 kesä oli harvinaisen lämmin. Lämpöä ja kosteutta oli riittävästi, joten kasvustot olivat voimakkaassa kasvussa ja nurmirehusadot olivat runsaat. Heinäkuun jälkimmäisellä puoliskolla esiintyi paikoittaisia ukkoskuuroja, jotka lakoonnuttivat viljoja. Sää jatkui poikkeuksellisen lämpimänä, mutta jatkuvat, runsaat sateet vaikeuttivat puintikauden lopulla sadonkorjuun loppuunsaattamista sekä syyskylvöjä. Syys-marraskuu oli selvästi tavanomaista lämpimämpää ja terminen talvi oli huomattavasti myöhässä koko maassa. Joulu oli lumeton. Tapaninpäivänä rajumyrsky aiheutti suuria vahinkoja metsissä. Pitkäaikaisten sähkökatkosten vuoksi varsinkin karjatiloilla oltiin suurissa vaikeuksissa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Erilaisia maataloustukia haki yhteensä 303 tilaa. Yksittäisiä tukihakemuksia toimitettiin 1547 kpl ja eri lomakkeita jätettiin 1925 kpl. Sähköisesti tukihakemuksen toimitti vajaa viidennes tiloista. Peltoa oli viljelyssä lähes 9800 ha keskipeltoalan ollessa 32,4 ha tilaa kohti. Tilojen yleisin tuotantosuunta on kasvinviljely. Eläintiloja oli 80 kpl. Maitoa tuotettiin vuoden 2011 lopussa 47 tilalla (-5). Sikataloutta harjoitettiin 11 tilalla. Kananmunia tuotettiin yhdellä tilalla. Tilatuen tukioikeuksien siirtohakemuksia jätettiin 92 kpl. Valtion talousarviossa oli varattu määräraha uusien peltolohkojen hyväksymiseen ympäristötuki- ja/tai luonnonhaittakorvauskelpoisiksi. Näitä hakemuksia jätettiin 24 kpl. Tukikelpoisiksi hyväksyttiin uusia lohkoja yhteensä 130 hehtaaria. Satakunnan ELY-keskuksen maaseudun ja energian yksikön valvonnoissa oli 77 tilaa. Hukkakauran saastuttamia tiloja oli 78 kpl (970 ha). Satovahinkoilmoituksia/korvaushakemuksia jätettiin yhteensä 21 kpl (150 ha). Petoeläinvahinkokorvaushakemuksia suden raatelemista kotieläimistä jätettiin 2 kpl.

25 24 Maatilojen investointeihin myönnettiin korkotukilainoja n. 0,7 miljoonaa euroa seitsemään hankkeeseen. Avustuksia myönnettiin n euroa. Sukupolvenvaihdos toteutettiin kolmella tilalla. Uusina viljelijöinä aloitti kolme tilaa. Pienyritystoiminnan tukea myönnettiin neljään yritykseen yhteensä n euroa. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot alittuivat n. 100 euroa, jolloin nettomenon alitus oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 83,7 %. YMPÄRISTÖKESKUS Yleistä Ympäristölautakunnan alainen palvelukeskus, ympäristökeskus, luo edellytyksiä hyvään elinympäristöön ja kaupungin kehittämiseen tuottamalla alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä palveluja. Toimialaan kuuluvat kaavoitus, mittaus- ja kiinteistötoimi sekä rakennusvalvonta. Ympäristölautakunnan ja -keskuksen vuoden 2011 toimintaa ja tuloksia voidaan pitää hyvinä, kun elinkeinoelämän ja rakentajien odotuksiin pystyttiin vastaamaan resursseja kohdentamalla. Rakennustarkastajan jäätyä eläkkeelle virka oli täytetty sisäisesti kahden vuoden ajan ja keväällä 2011 saatiin virka laittaa auki. Uusi rakennustarkastaja aloitti tehtävässään Kaupungingeodeetin virkaa hoidettiin koko vuosi sijaisjärjestelyin. Asuntorakentaminen ja tonttikauppa jatkuivat kohtuullisella tasolla. Tontteja varattiin myös yksityisten hyvinvointipalvelujen tuottajille. Liikerakentaminen jatkui, kun Satakunnan Osuuskaupan mittava hanke uuden liikekeskuksen toteuttamiseksi Asemakadun ja Laviantien kulmaukseen käynnistyi. Hankkeen toteuttaminen edellytti kaupungin ripeää toimintaa niin kaavoituksen ja siihen liittyvien liikenne- ja kaupallisten selvitysten kuin kiinteistöjärjestelyjen ja lupakäsittely-jenkin suhteen. Tulevan pientalotonttitarjonnan turvaamiseksi käytiin kesän ja syksyn aikana eri maanomistajien kanssa sarja maapoliittisia neuvotteluja, joiden tuloksena kaupungin omistukseen hankittiin aluetta Kaivolan pientaloalueen laajentamiseksi. Muita ympäristökeskusta erityisesti työllistäneitä hankkeita olivat kertomusvuonna mm. Narvin alueen kalliolouhoshankkeen uusi lupakierros, Kuninkaanlähteen caravanalueen vuokrasopimusneuvottelut, keskeisten vesistöhankkeiden edistäminen sekä lukuisat valtuustoaloitteet. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuttiin edelleen työllistämällä keskuksen töissä kolme henkilöä. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vuotuinen kehittämiskeskustelu pidettiin ao. aluehallintoviranomaisten ja kaupungin viranhaltijoiden kesken Kankaanpäässä Perinteiseen tapaan järjestettiin ympäristölautakunnan ja -keskuksen sekä eri sidosryhmien tutustumismatka Kokkolan asuntomessuille Kaavoitus Yleiskuvaus toiminnasta Kaavoituksen tulosalueen tehtävänä on toteuttaa kaupungin strategisia ja toiminnallisia päämääriä yhdyskuntasuunnittelun keinoin tavoitteena toimiva, taloudellinen ja kaunis kaupunki. Painopistealueina olivat kaupungin strategian ja kaavoitusohjelman mukaisesti keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta, monipuolinen asuin- ja yritystonttitarjonta sekä keskustan lievealueiden kaavoituksen edistäminen. Näitä kaikkia painopistealueita edistettiin. Satakunnan maakuntakaava vahvistui ympäristöministeriön päätöksellä , mikä osaltaan selkeyttää kaavoituksen ja lupaharkinnan edellytyksiä. Kaavoituskatsaus 2011 ja tulevaisuutta linjaava kaavoitusohjelma tehtiin perinteisesti syksyllä talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan liittyen. Kaavoituskatsaus ja -ohjelma sekä ajankohtaiset kaava-aineistot kuten yleiskaavatyön valmistelumateriaali ovat luettavissa internetissä kaupungin ko- Kaupunginarkkitehti Maija Anttila esittää kiitoksensa Satakuntaliiton myöntämästä Satakunnan aluesuunnittelun mitalista Satakuntapäivän juhlassa Kuvanveistäjä Kauko Räikkeen suunnittelema Satakunnan aluesuunnittelun mitali.

26 25 Käpylän ns. liitooravakaavan havainnekuva. Kaavan vahvistumisen myötä saadaan tonttitarjontaa (uudet rakennukset tummemmalla) aivan keskustan ytimeen. tisivuilla. Kotisivuilta löytyy tietoa myös vuonna 2011 loppuraportointivaiheessa olleista Tekes-hankkeista eli yleiskaavatyöhön liittyneestä Vähäenergisen kaupunki- ja liikkumismallin kehittäminen yleiskaavatyössä -hankkeesta sekä valtakunnallisesta EcoDrive -hankkeesta. Pitkämäki-projektilla on omat verkkosivut osoitteessa Suunnittelutoimisto osallistui kaupungin keskeisiin talonsuunnitteluhankkeisiin kuten koulukeskuksen vaiheittaisen peruskorjauksen ja Keskustan koulun liikunta- ym. tilojen saneerauksen suunnitteluun, liikuntakeskuksen peruskorjauksen tarveselvityksen tekemiseen sekä kaupunginmuseon kehittämisen esiselvityshankkeeseen. Rivieran kahvilahanketta varten selvitettiin mahdollisten yksityisten tahojen ideat ja niiden toteuttamismahdollisuudet, mutta hanke jäi vielä lepäämään. Loppuvuodesta ideoitiin yhdessä paikallisen liike-elämän kanssa innovatiivista Smart House -konseptia. Kaupunkisuunnittelun puitteissa tehtiin edelleen positiivista imagotyötä. Kaupunginarkkitehti kävi luennoimassa ympäri Suomea monissa tilaisuuksissa kuten Kuntamarkkinoilla, Kokkolan asuntomessujen yhteydessä järjestetyssä Taide kaupunkitilassa -seminaarissa, Tampereen teknillisellä yliopistolla jne. Satakuntaliitto myönsi Kankaanpään kaupunginarkkitehdille Satakunnan aluesuunnittelun mitalin Euroopan rakennusperintöpäivien teemana oli Kulttuurin reitit, mihin liittyen tehtiin tunnetuksi mm. Taidekehää. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin kehittämisen kannalta keskeisenä hankkeena jatkettiin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadintaa keskustaajamaan ja sen lähikyliin Hapualle, Lohikkoon, Jyränkylään ja Narviin. Yleiskaavatoimikunta kokoontui kertomusvuonna yhteensä 4 kertaa. Luonnosvaiheen palautteen käsittely ajoittui kevääseen ja lisäselvityksiä tehtiin mm. kaupan palveluverkosta, liikennemelusta, suojelukohteista ja pentaanin leviämisestä. Luonnosvaiheen palaute

27 26 käsiteltiin ympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa Osayleiskaava valmistui ehdotusvaiheeseen syksyllä ja kaupunginhallitus päätti sen nähtäville panosta Osayleiskaavaehdotusta esiteltiin yleisötilaisuudessa ja ehdotus oli virallisesti nähtävillä Lausuntojen ja muistutusten käsittely ja yleiskaavan hyväksymiskäsittely siirtyi seuraavaan vuoteen. Venesjärven osayleiskaavan muutoshanke otettiin kaavoitusohjelman ulkopuolelta työn alle kylätoimikunnan aloitteesta kylän tonttitarjonnan turvaamiseksi. Osayleiskaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä , joten tämäkin kaava tulee hyväksymiskäsittelyyn seuraavan vuoden alkupuolella. Vahvistuneista asemakaavoista laajin oli useita vuosia työn alla ollut Käpylän ns. liito-oravakaava, jonka myötä saatiin uutta tonttitarjontaa ydinkeskustan keskeiselle alueelle. Asemakaavan muutoksia laadittiin ennätysmäärä, em. Satakunnan Osuuskaupan kaavamuutoshankkeen lisäksi valmistuivat Ewonankadun muutos ja kaavalaajennus, KSM-Lämpötekniikan, Helinäkoti/Helmitupien, Jyllinmäenkadun sekä Hapi-Keittiöt / Wilmaikkuna Oy:n kaavamuutokset. Vanhaa hautausmaata ja sen ympäristöä koskeva kaavatyö saatiin ehdotusvaiheeseen Monttu-keskustelun saatua periaatepäätöksen yleiskaavatyön yhteydessä. Lisäksi uutena kaavahankkeena saatiin luonnosvaiheeseen Makkaramäen ns. Karusellin alueen asemakaava. Uuden S-Marketin kaavamuutoshankkeen kaavakokous keräsi runsaan yleisön. Etualalla liikenneselvityksistä vastannut Ramboll Oy:n Riikka Salli ja kaupallisen selvitysten tekijä Tuomas Santasalo. Kuva Maija Anttila Aluearkkitehtijärjestelmä on toiminut vuodesta 1998 Pohjois-Satakunnan kuntien yhteistyötä vahvistavana asiana. Aluearkkitehti hoitaa ympäristöministeriön tuella Kankaanpäästä käsin viiden ympäristökunnan: Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Merikarvian ja Siikaisten maankäytön suunnittelua ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä, työskennellen lisäksi Kankaanpäälle kaksi päivää kuukaudessa. Aluearkkitehdin panos on ollut ratkaiseva monissa seutukunnan positiivisissa kehittämisprojekteissa kuten Jämin matkailupalvelujen ja Honkajoen Pesämäen moottoriurheilukeskuksen kehittämisessä sekä kuntien kaavoituksellisten valmiuksien edistämisessä. Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat Tulosalueen tulot ylittyivät noin euroa ja menot ylittyivät n euroa, jolloin nettomenot ylittyivät noin euroa toteutumaprosentin ollessa 103,4 %. Ylitys johtui lähinnä hieman ennakoitua suuremmista palkka- ja palkkiokuluista. Määräaikaisten palkoista säästyi noin euroa, kun kaavasuunnittelija siirtyi kesken vuotta teknisen keskuksen johtajaksi. Vastaavalla summalla jouduttiin kuitenkin ostamaan asiantuntijapalveluksia lähinnä yleiskaavatyön tarpeisiin. Monttukeskustelu jatkui yleiskaavatyön yhteydessä ja Käpymontun alue päätettiin merkitä virkistysalueeksi. Kuva Maija Anttila.

28 27 Ilmakuva Makkaramäen uudelta asemakaava-alueelta. Rakennusvalvonta Yleiskuvaus toiminnasta Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta, huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisesta ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja eettisesti tasapainoisen ympäristön aikaansaaminen sekä jatkuva huolehtiminen rakennetun ympäristön kunnosta. Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat ratkaisee rakennustarkastaja. Tarkastusinsinööri tekee päätökset korjausavustuksista. Rakennusvalvontaviranomainen toimii myös maaaineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena sekä avustavana viranomaisena eri valtionhallinnon tehtävissä, jotka liittyvät valtion tukemaan rakentamiseen (esim. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Työ- ja elinkeinokeskukset). Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Rakennuslupia myönnettiin 183 kpl, määrä pysyi samana edellisvuoteen nähden. Keskeneräisten hankkeiden määrässä ei myöskään tapahtunut suurta muutosta. Suunnittelun taso on vähän parantunut, erityissuunnitelmat toimitettiin rakennusvalvontaan pääosin ennen kyseisten töiden aloittamista. Vesi-, viemärija ilmanvaihtosuunnitelmien toimittamisessa oli vielä toivomisen varaa. Energiatodistusten selvitysten laadinnassa oli selvästi vaikeuksia. Sähköinen palvelu on käytössä osana rakennusvalvonnan toimenkuvaa. Rakennuslupapiirustuksia ei kuitenkaan oteta vastaan sähköisenä, niiden suuren jälleenkäsittelyajan vuoksi (tulostus, leikkaus, taittelu ja seläkkeiden laitto). Lisäselvityksiä rakennuslupiin otetaan vastaan myös sähköisenä. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot alittuivat n euroa, jolloin nettomenot alittuivat n euroa toteutumaprosentin ollessa 58,8 %. Mittaus- ja kiinteistötoimi Yleiskuvaus toiminnasta Mittaus- ja kiinteistötoimen tehtävänä on tarjota maastoon liittyvää sijainti- ja ominaisuustietoa ja huolehtia kiinteistön muodostuksesta sekä osallistua maapoliittiselta osalta asuntotuotannon, elinkeinotoiminnan ja yhdyskuntarakentamisen toteuttamiseen. Mittaus- ja kiinteistötoimen tehtävänä on kaupungin toiminnan kannalta tarpeellisten kantakarttojen, erikoiskarttojen sekä painettavien karttojen karttatuotannosta huolehtiminen, kiinteistönmuodostus asemakaava-alueella, kaavalaskenta, tonttijaot, kiinteistötoimitukset maastotöineen, toimitusten rekisteröinti ja arkistointi, rekisteri-kartan ylläpito, kiinteistötekninen asiantuntijapalvelu, rakennusvalvon-

29 28 tamittaukset, kunnallistekniset mittaukset, tilatut mittaustehtävät, julkinen kaupanvahvistus, rakennus- ja huoneistorekisterin yllä-pito, kauppahintarekisteriin ja kiinteistöverotukseen liittyvät tehtävät, huolehtiminen kunnan osoite-järjestelmästä sekä paikkatieto- ja integroidusta kiinteistötietojärjestelmästä, maanhankinta, tonttien luovutus, kaupungin edustaminen maanmittaustoimituksissa, lunastukset ja etuosto-oikeudet, asemakaavojen toteuttamiskorvaukset sekä kunnan maaomaisuus ja asiakirjahallinta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Asiakaslähtöisiä toimenpiteitä on jouduttu priorisoimaan kiireellisyysjärjestykseen, kuitenkin lainsäädännön sallimin rajoituksin. Esimerkiksi kiinteistötoimitukset ja tonttijaot ovat ruuhkautuneet. Stella Map -ohjelman käyttöönotto viivästyi, koska Bentley toimitti toimivan version ohjelmasta vasta aivan loppuvuodesta. Tonttijakoja tehtiin vuoden 2011 aikana yhteensä 10 kpl. Tontteja lohkottiin 24 kpl. Omakotitontteja luovutettiin 15 kpl ja teollisuustontteja 4 kpl. Lisäksi neuvoteltiin ja toteutettiin useita muita isompia ja pienempiä kauppoja sekä maankäyttösopimuksia. Näistä mainittakoon esimerkkeinä maanhankinta Kaivolan jatkoalueeksi ja Käpylän liito-oravakaavaalueen kaupat ja maanvaihdot. Vuoden aikana jatkettiin kaupungin eri kartastojen ylläpitotehtäviä sekä hoidettiin kunnallistekniset ja rakennusvalvontaan sekä kiinteistönmuodostukseen liittyvät mittaustehtävät. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot alittuivat arvioidusta n euroa ja menot alittuivat n euroa. Talousarvion sitovuus koskee bruttomenoja. Bruttomenojen toteutumaprosentti oli 85,9 %. PERUSTURVAKESKUS Perusturvalautakunta Kankaanpään kaupungin, Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kuntien sekä Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän perustama sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa Perustamissopimuksen mukaan jäsenkunnat perustivat yhteiseksi tilaajaorganisaatiokseen Kankaanpään kaupungin organisaatioon kuuluvan perusturvalautakunnan. Kankaanpään kaupungilla ei ole kuitenkaan kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta perusturvalautakunnan tekemiin päätöksiin. Lautakunta on 13-jäseninen, johon Kankaanpään kaupunki valitsee viisi jäsentä ja muut osakaskunnat kukin kaksi jäsentä. Lautakunnan jäsenten on oltava oman kuntansa valtuuston jäseniä. Jäsenkuntien kunnanjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus perusturvalautakunnan kokouksissa. Perusturvalautakunta toimii kuntien tilaajalautakuntana järjestettäessä sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluita yhteistoiminta-alueen asukkaille ja vastaa näin ollen palveluiden järjestämisestä. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän (PoSa) toimesta. Tavoitteena on järjestää palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti. Perusturvalautakunnan tehtävänä on toimialueensa (sopijakunnat) asukkaiden oman elämän hallinnan, sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden edistäminen sekä inhimillisen kasvun tukeminen. Tilaajalautakunta toimii jäsenkuntien edustajana ja neuvotteluosapuolena vuotuisten palvelujen hankinnassa. Perusturvalautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 13 kertaa. Kertomusvuonna kokouskäytäntöjä uudistettiin niin, että Perusturvalautakunta ja Po- San johtokunta aloittivat kokoukset yhteiskokouksilla. Näin toimien saatiin tiedonkulkua parannettua. Perusturvalautakunnan, PoSan ja kuntien edustajien välisiä keskustelutilaisuuksia oli kertomusvuoden aikana useita. Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii tilaajajohtaja. Perusturvalautakunnan alaisuudessa ei ole muuta henkilökuntaa. Sihteeri- ja toimistopalvelu ostetaan toimistopalveluyksiköltä. Talouden toteuma Perusturvalautakunnan menot jaetaan jäsenkuntien Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian ja Siikaisten kesken asukaslukujen suhteessa. Kankaanpään kaupungin talousarviossa 2011 lautakunnan toimintaan oli varattu n euroa. Lopullinen toteuma oli n euroa. Tilaus Posalta PARAS-laki Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli nk. puitelaki astui voimaan vuoden 2007 helmikuussa. Lain 1 määrittää sen tavoitetta Lain tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Palvelurakenteen on oltava kattava ja taloudellinen ja sen on mahdollistettava voimavarojen tehokas käyttö. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta puitelain keskeisin sisältö koskee lain 5 :ää. Sen mukaan perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalihuollon tehtävien järjestämisessä kunnat voivat perustaa yhteistoiminta-alueita. Näiden yhteistoiminta-alueiden palvelujen tulee kattaa vähintään asukasta. Pohjois-Satakunnassa yhteistoimintaalueen muodostivat Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen, joiden väestömäärä ylittää niukasti vaaditun asukkaan rajan. Kunnat omistavat myös palvelujen tuottajan eli PoSan.

30 29 POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (POSA) PoSan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäseniä perustamishetkellä olivat Honkajoen kunta, Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki, Karvian kunta, Siikaisten kunta. Osajäsenkuntia olivat Merikarvia ja Pomarkku, joille PoSa tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut. PoSan tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut erikseen sovittavien tilaussopimusten ja PoSan liiketoimintasuunnitelman mukaan. Esiopetuksen ja lasten päivähoidon palvelut eivät sisälly yhteistoiminta-alueen ja PoSan palvelukokonaisuuden piiriin. Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lisäksi erilliseen taseyksikköön kuuluvat ympäristöpalvelut, joka sisältää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät, sekä työterveyshuolto. PoSan jäsenkuntien terveys- ja sosiaalihuoltopalvelut tuotetaan ns. tilaaja-tuottaja-mallilla. Näiden pääosin lakisääteisten kunnallisten palvelujen käytännön toteuttajana toimii PoSa ylikunnallisena ja alueellisena palvelujen tuottajaorganisaationa. TILAAJA-TUOTTAJA MALLI JA PALVELUSOPI- MUS Tilaaja kantaa tilaaja tuottaja-mallissa vastuun palvelujen järjestämisestä. Kankaanpäässä tilaajana toimii perusturvalautakunta, jonka tehtävänä on määritellä palvelun tavoitteet, tavoitteiden mukaiset palvelutyypit sekä osoittaa voimavarat palveluihin. Tilaajan ydintehtäviä ovat palvelutarpeen ja sen kehityksen arviointi sekä palvelujen hankinta. Tuottaja eli PoSa päättää, miten tilaajan kanssa sovitut palvelut tuotetaan. Tuottajan päätehtävä on tilaajan tilaamien palveluiden tuotantoprosessin hallinta. Tuottaja vastaa myös palveluiden laadusta tilaajalle ja asiakkaalle. Tilaajan ja tuottajan välistä toimintaa ohjaa niiden välinen palvelusopimus. Sopimuksessa määritellään palvelujen sisältö, palvelutuotteiden määrä sekä hinta ja laatu. Perusturvalautakunnan kokouksessa , tilaaja ja PoSa valmistelivat alustavasti palvelusopimukseen liittyviä asioita ja päätyivät v talousarvioesityksessään noudattamaan kuntien valtuustojen asettamia talousarviomäärärahoja. PoSan jäsenkunnat varasivat v talousarvioon PoSalta hankittaviin palveluihin yhteensä PoSan tekemien laskelmien mukaan toiminnan toteuttaminen nykytasolla ei ole mahdollista kuntien antamalla rahoituksella. PoSan tuottamat sotepalvelut jäsenkunnille olivat v (sisältää myös tp 2010 alijäämäosuudet). Palvelusopimus v laadittiin kuitenkin jäsenkuntien ilmoittamiin talousarviomäärärahoihin laskennallisesti sopeutettuna julkaistiin Oy Audiapron raportti: Pohjois- Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän talouden asiantuntijaselvitys/sopeuttamissuunnitelma. Raportissa esitetyt toimintojen tehostamistoimet on tehty periaatteella, että palvelutaso lasketaan lakisääteisen toiminnan alarajalle ja että valtakunnallisista suosituksista tulee PoSa-alueella nopeassa aikataulussa tavoitetasoja. Perusturvalautakunta pyysi PoSalta toimenpide-ehdotuksia sote-palvelujen kustannustehokkuuden nostamisesta. Toimenpide-ehdotuksia valmisteltiin yhteisesti mm. raportin esitysten perusteella. Nopeita keinoja oleellisten kustannussäästöjen toteuttamiseen sote-palvelujen tuottamistavoissa ei ole saavutettavissa, johtuen tuotettavien palvelujen luonteesta (asiakaslähtöisyys, lakisidonnaisuus). Kuitenkin useita toimenpiteitä on toteutettavissa, jotka vaikuttavat myönteisesti tulevaisuuden sote-palvelujen järjestämisen kustannuspaineiden hillitsemiseen. Useissa tapauksissa on myös kyse yhteistoiminta-alue -ajattelun eteenpäin viemisestä ja jatkossa toimimisesta todellisena sotepalvelujen kuntarajattomana alueena. Seuraavista toimenpiteistä sovittiin yhteisesti PoSan kanssa ja ne toteutuivat kesän ja syksyn 2011 aikana: Tapalan vuodeosaston paikkaluvun laskeminen (80 -> 70), kotisairaalatoiminnan aloittaminen sekä terveysasemien ja fysioterapian henkilöstön kesälomien keskittäminen ja ko. palvelujen toiminnallinen rajoittaminen heinäkuussa. Palveluiden tuotantoprosessin hallinnan seuranta on edelleen osoittautunut hankalaksi ja tulee vaatimaan tilaajalta palvelutarpeen kehityksen toistuvaa arviointia palveluja hankittaessa. Talouden toteuma Kankaanpään osalta talousarviossa oli varattu 19,0 milj. euroa tilaukseen PoSalta. Määrärahaa korotettiin kesken talousarviovuoden ( ) 1,5 milj. eurolla, jolloin tilaajalautakunnalla oli käytettävissä tilaukseen Kankaanpäälle yhteensä 20,5 milj. euroa. Palvelusopimuksen mukaan kunnat maksaisivat PoSan palveluista yhteensä 37,5 milj. euroa, josta Kankaanpään osuus oli 20,81 milj. euroa eli 55,5 %. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi PoSan v tilinpäätöksen alijäämään määrärahavarauksen Talousarvion korotettu määräraha v ylittyi noin euroa toteutumaprosentin ollessa 101,53 %. Koko perusturvan tulot ylittyivät n euroa ja menot ylittyivät n euroa, jolloin nettomenon ylitys oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 102,3 %. Perhepalvelut Kustannukset (Kankaanpää) Kokonaistilaus PoSa Kankaanpään osuus kustannuksista 75,68 % 66,09 % 69,90 % Perhepalveluita tilattiin PoSalta neljästä tuoteryhmästä ja tilattavia tuotteita on yhteensä 9. Tuoteryhminä ovat Hyvinvointia edistävät perheiden pe-

31 30 ruspalvelut, Perheitä tukevat palvelut, Lastensuojelupalvelut ja Perheoikeudelliset palvelut. Perhepalvelujen osalta Kankaanpään tilauksessa heijastuu lastensuojelullisten palvelujen tarve. Kalliita laitossijoituksia on muihin PoSan jäsenkuntiin nähden runsaasti. Perhepalveluissa ammattitaitoisen henkilöstön määrän vajauksen vuoksi resursseja ei pystytty kohdistamaan perheitä tukeviin palveluihin. Tulevina vuosina tavoitellaan sijoitusten määrän laskua ammattitaitoista henkilöstöä lisäämällä. Toiminnan kannalta on erityisen tärkeätä, että PoSan perhepalvelujen lisäksi toiminnassa ovat mukana myös esimerkiksi koulut ja vapaa-ajanpalvelut. Aikuispalvelut Kustannukset (Kankaanpää) Kokonaistilaus PoSa Kankaanpään osuus kustannuksista 59,82 % 58,06 % 57,10 % Aikuispalveluita tilattiin PoSalta neljästä tuoteryhmästä ja tilattavia tuotteita on yhteensä 11. Tuoteryhminä ovat Aikuisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut, Aikuisten peruspalvelut, Päihdehuoltopalvelut ja Vammais- ja kehitysvammapalvelut. Kankaanpään osalta aikuispalvelujen haasteet liittyvät pitkäaikaistyöttömiin ja heidän palveluihin. PoSa tuottaa palvelut, joiden tavoitteena on saada pitkäaikaistyöttömät aktivoitua ja ohjattua heidät esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan. Työllistämispalveluiden keskitetty hoitaminen on siirretty v alusta Hallintopalvelun alaisuuteen. Vammaisten/kehitysvammaisten asumispalvelujen ostopalvelun tarve on lisääntynyt kotiin annettavien palvelujen rajallisen resursoinnin vuoksi. Lisäksi vammaispalveluissa henkilökohtainen apu on muuttunut asiakkaalle subjektiiviseksi oikeudeksi, asiakkaita subjektiivisen avun piirissä v oli 40 henkilöä. Vanhuspalvelut Kustannukset (Kankaanpää) Kokonaistilaus PoSa Kankaanpään osuus kustannuksista 45,73 % 45,83 % 48,10 % Vanhuspalveluita tilattiin PoSalta kolmesta tuoteryhmästä ja tilattavia tuotteita on Kankaanpään osalta yhteensä 7. Tuoteryhminä ovat Toimintakykyä ylläpitävät palvelut, Kotiin annettavat palvelut ja Asumis- ja laitoshoitopalvelut. Kankaanpään vanhusväestö on kasvanut viime vuosina ja ikäihmisten osuus Kankaanpään koko väestöstä tulee kasvamaan. Tämä asettaa haasteen palvelutarjonnalle. Vanhuspalvelut toimivat Kankaanpään osalta aivan kapasiteetin yläpäässä. Kotihoito on ollut kuormitettuna ja omaishoidon tuessa on ollut kankaanpääläisiä jonottajia. Kankaanpää lisäsi vanhuspalveluissa tehostetun asumisen ostopalvelua v. 2011, +10 lisäpaikalla Honkakoto Lehikoisesta. Asumis- ja laitoshoitopaikkojen kapasiteetin osalta on kuitenkin yhä edelleen ongelmaa, sillä kankaanpääläisiä pitkäaikaispotilaita on ollut sijoitettuna n. 10 henkilöä vuodeosastohoitoon. Kankaanpäässä on pystyttävä luomaan uusia kevyemmän palveluasumisen paikkoja, sillä resurssit eivät riitä tulevaisuudessa voimakkaaseen laitospaikkojen kasvattamiseen. Erityispalvelut Kustannukset (Kankaanpää) Kokonaistilaus PoSa Kankaanpään osuus kustannuksista 59,95 % 59,56 % 59,20 % Erityispalveluita tilattiin PoSalta neljästä tuoteryhmästä ja tilattavia tuotteita on yhteensä seitsemän. Tuoteryhminä ovat Vastaanotot, Hammashuolto, Hoidon täydentävät palvelut ja Vuodeosastohoito. Kankaanpään osalta keskeisimmät toiminnot erityispalvelujen osalta ovat lääkäripalvelut sekä vuodeosastohoito. Lääkäripalvelujen kustannuksiin vaikuttaa erityisesti lääkäreiden rekrytointi. Ostopalvelulääkäreiden hinta on kalliimpi kuin vakituisen lääkärin, siksi PoSassa edelleen yritetään panostaa omien lääkäreiden rekrytointiin. Vuodeosastohoito liittyy kiinteästi sekä vanhustenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Tästä johtuen kankaanpääläiset vuodeosaston pitkäaikaispotilaat on erityinen huomion kohde. Pitkäaikaispotilaisiin liittyvään ongelmaan saatiin helpotusta v lisäämällä vanhusten tehostetun ostopalvelun paikkoja +10. Ympäristöpalvelut Kustannukset (Kankaanpää) Kokonaistilaus PoSa Kankaanpään osuus kustannuksista 38,10 % 35,51 % 35,2 % Ympäristöpalveluiden tilattavia tuotteita oli kolme eli Eläinlääkintä, Terveysvalvonta ja Ympäristönsuojelu. Ympäristöpalvelut eroaa PoSan muista palvelualueista siten, että palveluja tuotetaan PoSa-kuntien lisäksi myös Pomarkulle ja Merikarvialle. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Satakunnan sairaanhoitopiiri. Tärkeä osa kuntien ja sairaanhoitopiirin toimintaa ovat Kumppanuusneuvottelut ja niihin liittyvät sopimukset. Kumppanuudessa ovat mukana sairaanhoitopiiri, PoSa ja PoSa-alueen kunnat. Kumppanuuden avulla pyritään ohjaamaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon painopistealueita alueen haasteiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirin ja PoSan yhteistyön tiivistämisen tarve kasvaa Pohjois-Satakunnan väestön ikääntyessä.

32 31 Talouden toteuma Erikoissairaanhoidon kustannuksiksi sairaanhoitopiirin talousarviossa oli Kankaanpään osuudeksi vuonna 2011 arvioitu 12,547 miljoonaa euroa. TP 2009 TP 2010 TP.2011 Muutos% (2009/ 2010) Muutos% (2010/ 2011) Erikoissairaanhoito Sairaanhoito ,13 11,43 Päivystys Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset v olivat 13,684 Me, kalliiden hoitojen tasausta Kankaanpää sai v ,85. Erikoissairaanhoidon kustannusnousuun on vaikuttanut kiireellisen hoidon lisäksi ns. kiireettömän hoidon hoitotakuu, joka on toteutunut lain mukaisesti. Lisäksi erityistason ostopalvelut (tp v ,174 Me / v ,036 Me) Kankaanpään osalta ovat nousseet n. 70 % edellisvuoden ostoihin verrattuna Esh/Sosiaalipalvelut (PoSa ) TP 2010 TP tot % Muutos% 2010/2011 Kankaanpää (PoSa) 0,976 0,618 63,06-32,41 Erikoissairaanhoidon ostopalveluja muilta erikoissairaanhoidon kuntayhtymiltä kuin Satakunnan sairaanhoitopiiriltä oli v (Etelä-Pohjanmaan shp). Tulosalueella ei ole tuloja, menot ylittyivät noin euroa toteutumaprosentin ollessa 103,7 % Muut toiminnat Muut toiminnat sisältävät muun peruspalvelutoiminnan, jonka keskeisimmät osat ovat Kankaanpäälle jääneet eläkevastuumenot ja valtionosuustulot perustoimeentulotukeen. Talouden toteuma Kankaanpään kaupungin talousarviossa ei v oltu varauduttu PoSaan siirtyvien henkilöiden eläkevastuisiin, jotka olivat sosiaali- ja perusturvan osalta n euroa ja erikoissairaanhoidon osalta n euroa. V eläkevastuut olivat sosiaali- ja perusturvan osalta n euroa ja erikoissairaanhoidon osalta n euroa. SIVISTYSKESKUS Sivistystoimen hallinto Yleiskuvaus toiminnasta Sivistystoimi sisältää lasten päivähoito-, opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut. Sivistyslautakunta vastaa koulutus- ja päivähoitopalveluista. Palvelut muodostavat yhteensä neljä tulosaluetta, joita ovat sivistystoimen hallinto sekä varsinaisesta opetuksesta vastaavat perusopetuksen ja toisen asteen tulosalueet sekä lasten päivähoito. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vastaa nimensä mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista. Lautakunnan alaisuudessa on kulttuuripalveluiden ja vapaa-ajanpalveluiden tulosalue. Esittelijänä lautakuntien kokouksissa toimii sivistysjohtaja. Hallinnon tarkoituksena on palvella sivistystointa luomalla mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset sen hoitamiselle ja kehittämiselle. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sivistyskeskuksen kaupungin strategiaan pohjautuvat toimintasuunnitelmat ovat käytössä. Sivistystoimen opetushenkilöstön täydennyskoulutusta on kertomusvuonna lähdetty kehittämään Osaava Pohjois-Satakunta -hankkeen avulla. Tähän seutukunnalliseen hankkeeseen saatiin avustusta vuosille yhteensä euroa. Hankkeen aluksi on tehty mittava osaamiskartoitus jonka perusteella on luotu seutukunnallinen koulutuskalenteri. Koulutukset ovat käynnistyneet kertomusvuonna. Kertomusvuosi sivistystoimessa on edelleen ollut rakentamisen aikaa. Koulukeskuksen vaiheistetusta peruskorjauksesta saatiin valmiiksi keväällä Kädentaidon rakennus ja välittömästi tämän jälkeen aloitettiin Pohjanlinnan koulun 1-vaiheen peruskorjaus. Kumpaankin hankkeeseen saatiin valtionavustusta. Kertomusvuonna saatiin valmiiksi suunnitelmat Koulukeskuksen auditorion ja hallintosiiven (Pohjanlinnan koulun 2-vaihe) sekä Keskustan koulurakennuksen liikuntaosan peruskorjauksesta. Vuoden lopussa aloitettiin päiväkoti Petäjäisen laajennussuunnittelu. Pitkään vireillä ollut liikuntakeskuksen peruskorjaus ei vielä kertomusvuonna edennyt suunnitteluvaiheeseen, mutta sille tehtiin mittava kuntotutkimus. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot ylittyivät n euroa, jolloin nettomenot alittuivat n euroa toteutumaprosentin ollessa 91,9 %. Lasten päivähoito Yleiskuvaus toiminnasta Lasten päivähoidon tarkoituksena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä sekä yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä suotuisa kasvuympäristö. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjaavina asiakirjoina toimivat Kankaanpään kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma ja Esiopetussuunnitelma. Opetushallitus uudisti Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet Uusi esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön Päivähoito osallistui Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyöhön. Kaupungin-

33 32 valtuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman Päivähoitoa toteutettiin päiväkoti-, ryhmäperhepäiväkoti- ja perhepäivähoitona. Päiväkoteja oli yhteensä 6: Impivaara, Jalava, Luoma, Niinisalo, Petäjäinen ja Torikatu. Hallinnollisesti Päiväkoti Jalavan alaisuudessa toimi Myllymäen ryhmä, Kivenkatu 2:ssa. Ryhmäperhepäiväkoteja oli yhteensä 4: Justeeri, Keskusta, Reimankallio ja Venesjärvi. Keskustan ryhmäperhepäiväkoti aloitti toimintansa Jämintiellä ns. Pomolan kiinteistössä. Perhepäivähoitajia oli työssä yhteensä 32. Perhepäivähoitajat siirtyivät työaikalain piiriin Perhepäivähoidon varahoitojärjestelmää kehitettiin palkkaamalla kolme varahoitajaa päivähoidon yksiköihin. Kolme työntekijää toimi kiertävinä sijaisina päivähoidon yksiköissä. Esiopetusta annettiin toimintakaudella ja toimintakaudella kaikissa päiväkodeissa sekä Venesjärven ryhmäperhepäiväkodissa. Esiopetuskuljetukset järjestettiin koululaiskuljetusten yhteydessä. Toimitilat, ruokahuollon palvelut sekä päiväkotien siivous tilattiin tukipalveluyksiköltä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukaista lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, jota kunta voi järjestää ja hankkia. API-toiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. API-toimintaa järjestettiin kahdessa toimipisteessä; Kukonlaulussa (25 paikkaa) ja Tähtitornissa (20 paikkaa). Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Päivähoitoa järjestettiin kysynnän ja hoitopaikkaresurssien mukaisesti (subjektiivinen päivähoitooikeus). Päivähoito oli laadullisesti ja sisällöllisesti tasalaatuista ja taloudellista. Henkilöstöä käytettiin erittäin joustavasti ja tehokkaasti. Päivähoitotoimintaa supistettiin koulujen loma-aikoina ja kiertävien sijaisten työpanosta käytettiin hyvin tehokkaasti. Vuorohoitoa toteutettiin Päiväkoti Petäjäisessä aamu-, ilta- ja viikonloppuhoitona. Kerhotoimintaa järjestettiin kevätkaudella Päiväkoti Jalavassa 2 krt/vko. Syyskaudella kerhotoiminta ei toteutunut vähäisen kysynnän vuoksi. Kukonlaulussa järjestettiin koululaisten kesätoimintaa ajalla Päivähoidossa tehtiin 5-vuotiaiden KEHU-arviointi kaikille päiväkodeissa oleville 5-vuotiaille lapsille. Kaikille päivähoidossa oleville lapsille laadittiin lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksessa oleville lapsille henkilökohtainen esiopetussuunnitelma. Erityistä tukea tarvitseville lapsille laadittiin henkilökohtainen toiminta- ja kuntoutussuunnitelma. Uuden esiopetussuunnitelman myötä otettiin käyttöön esiopetuksessa kolmiportaisen tuen malli (yleinen, tehostettu, erityinen). Varhaiskasvatusta ja esiopetusta toteutettiin yhteistyössä vanhempien kanssa. Päivähoidon henkilöstölle järjestettiin monipuolista lakisääteistä täydennyskoulutusta. Koulutukset toteutuivat oppisopimuskoulutuksina, seudullisina koulutuksina sekä paikallisina koulutuksina. Päivähoito on mukana Osaava Pohjois-Satakuntakoulutushankkeessa. Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena aloitti kuusi kunnallista perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoidon tiiminvetäjien työnohjaus jatkui edelleen. Kaupunginhallitus päätti , että Päiväkoti Petäjäistä laajennetaan viiden ryhmän lisärakennuksella. Toiminta laajennusosassa aloitetaan Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot alittuivat noin euroa ja menot ylittyivät noin euroa, jolloin nettomenot ylittyivät noin euroa toteutumaprosentin ollessa 102,3 %. Ylitykset johtuvat pääosin maksutuottojen ennakoitua pienemmästä kertymästä ja Keskustan ryhmäperhepäiväkodin perustamiskustannuksista. Perusopetus Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kankaanpään kaupungin perusopetuksessa on kuusi kyläkoulua, kaksi sekä yleisopetusta että luokkamuotoista erityisopetusta antavaa keskustan alueen koulua ja yläkoulu Pohjanlinnan koulu. Luokkamuotoista erityisopetusta järjestetään seutukunnallisesti. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla perusopetuksen kouluilla. Perusopetuksessa toimii 38 luokanopettajaa, 37 aineenopettajaa, 25 erityis- ja erityisluokanopettajaa sekä 38 koulunkäynninohjaajaa/koulunkäyntiavustajaa. Koulunkäynninohjaajista 18 toimii henkilökohtaisena avustajana. Edellä mainittujen lisäksi perusopetuksessa toimii kaksi luokanopettajaa, jotka on palkattu ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetulla opetusministeriön erillisavustuksella. Perusopetuksen opettajakunta on lähes 100 % pätevyysvaatimukset täyttävää. Perusopetuksen oppilasmäärä syyslukukauden alussa 2011 oli 1219 oppilasta. Perusopetus on edelleen mukana toteuttamassa valtakunnallista KELPO-kehittämistoimintaa. Kysei-

34 33 sen toiminnan avulla mm. jalkautetaan uudistuneen perusopetuslain muutokset, jotka otettiin käyttöön Kankaanpään perusopetuksessa lukuvuoden alusta lähtien. Yhtenä keskeisenä opetussuunnitelmamuutoksena on pedagogisen tuen jakaminen kolmeen osaan: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Kelpo-toiminnan yhtenä tavoitteena on myös jakaa konsultaatiota ja tukea Kankaanpään kaupungin perusopetuksen kouluille sekä myös muutamalle muulle alueen kunnalle yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kyseinen kehittämistoiminta (KELPO) on toteutettu Opetusministeriön kehittämisrahalla. Pääosa opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta järjestyi erilaisten hankkeiden kautta. Syksyllä 2011 alkoi Kankaanpään koulutoimen organisoimana Osaava Pohjois-Satakunta hanke, jonka avulla täydennyskoulutetaan alueen opetushenkilöstöä. Kerho-hankkeen rahoituksella (OKM) järjestettiin kerhotoimintaa sekä kyläkouluissa että keskustan alueen kouluissa. Perusopetuksen kaikki koulut ovat edelleen mukana OKM:n KIVA-koulutoiminnassa. Oppilaiden omaa toimintaa koulun kehittämisessä sekä omien toimintamahdollisuuksien lisäämisessä ohjataan ja kehitetään mm. oppilaskuntatoiminnan avulla. Oppilaskunta toimii aktiivisesti Niinisalon, Keskustan, Kangasmetsän ja Pohjanlinnan kouluissa. Perusopetuksen oppilashuollon yhtenäistämiseksi laaditun käsikirjan toimintamuotoja vakiinnutettiin yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa vuonna Perusopetuksen kaikki koulut ovat mukana OKM:n koulukiusaamisen ehkäisemiseen vaikuttavassa KIVA-koulutoiminnassa. Keskustan koulussa käynnistettiin samanaikaisopetuksen kokeilu lukuvuoden 2011 alusta lähtien. Resurssiopettajatoiminta laajeni vuonna 2011 lähes kaikille alakouluille. Yläluokkien oppilaat osallistuivat valtakunnallisiin kokeisiin, joissa menestys on ollut hyvää keskitasoa. Päättötodistuksen saivat kaikki 9. luokan oppilaat. Joustavan perusopetuksen luokan eli JOPO-luokan toiminta jatkui suunnitelmallisesti, luokan toiminnasta on saatu hyviä tuloksia. JOPO-luokan toiminta on vakiintunut osaksi Pohjanlinnan koulun oppilaan tukitoimintaa osana perusopetuksen uuttaa lainsäädäntöä. Pohjanlinnan koulun peruskorjaus jatkui ns. pääkoulun remontilla, joka alkoi kesällä Peruskorjauksen vuoksi koulu siirtyi toimimaan väistötiloihin, joissa koulutyötä jatketaan vuoden 2012 loppuun (väistötilat entisissä liiketalouden tiloissa (SAMK) ja koulun pihalle sijoitetutuissa parakeissa). Kädentaidon talon peruskorjaus valmistui keväällä 2011 ja tiloihin muutettiin huhtikuussa. Uudet tilat ovat osoittautuneet toimiviksi. Tilapäisjärjestelyistä huolimatta opetus pystyttiin järjestämään lähes opetussuunnitelman mukaisesti. Keskustan koulun liikuntasalin peruskorjauksen suunnittelu valmistui vuonna 2011, liikuntasalin peruskorjauksen aloitus siirtyi vuodelle Osa alakouluista on rakennettu vuosikymmeniä sitten senaikaisen koulun vaatimuksiin eikä tilojen nykykunto vastaa kaikilta osin nykyajan opetuksen tarpeita. Kankaanpään perusopetuksen koulujen kunnostamiseksi tulisi tehdä aikataulutettu suunnitelma. Perusopetuksen talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot ylittyivät n euroa, jolloin nettomenot ylittyivät n euroa toteutumaprosentin ollessa 105,9 %. Ylitykset johtuvat pääosin kotikuntakorvausmenojen lisääntymisestä, hanketulojen arvioitua pienemmästä kertymästä, tukipalvelukustannusten muutoksista kertomusvuonna sekä yläkoulun väistötilojen aiheuttamista kuluista. Toisen asteen opetus Yleiskuva toiminnasta Kankaanpään Yhteislyseo Vuonna 2011 Yhteislyseossa opiskeli 291 opiskelijaa, joista luonnontieteellisessä opetuksessa 55 ja yhdistelmäopinnoissa 99 opiskelijaa. Opettajia oli 22, vakinaisen viranhaltijoita oli 16. Lukion opetusvälineet, kalusto ja tilat ovat ajanmukaiset. Opetuksen ja hallinnon välineistöä sekä atk-laitteistoa ja ohjelmistoja on päivitetty ja ajanmukaistettu. Opiskelijaverkon Linux-käyttöjärjestelmä on toimiva. Videoneuvottelulaitteet ovat olleet käytössä täysipainoisesti. Honkajoen lukio Honkajoen lukio siirtyi Kankaanpään kaupungin alaisuuteen. Honkajoen lukion aloittaneiden opiskelijoiden määrä kasvoi merkittävästi parista aiemmasta vuodesta. Syyslukukauden 2011 aikana Honkajoen lukiossa oli 55 opiskelijaa. Honkajoen lukion opettajista neljä toimi Kankaanpään kaupungin palveluksessa ja Honkajoen kunnan palveluksessa 13. Lähes kaikki mainitut opettajat ovat yhteisiä Honkajoen yhteiskoulun kanssa. Nuorisoikäluokat ovat jatkossakin aiempaa pienempiä, toisaalta valtioneuvoston hyväksymässä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa asetetaan pienten lukioiden valtionosuuteen selkeä säästämistavoite. Honkajoen ja Kankaanpään lukioyhteistyö saattaa olla vastaus näihin haasteisiin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ammattitaitoinen henkilökunta tuki erinomaisesti koulun tavoitteiden saavuttamista. Syyslukukaudella alkanut Osaava-hanke mahdollistaa opettajien tehokkaan täydennyskoulutuksen. Toisen asteen opetuksellinen yhteistyö alueellamme laajeni edelleen. Seutukunnallinen kurssitarjotin otettiin käyttöön lyhyiden kielten opinnoissa ja kiertotuntikaaviot ja koulupäivät pääosin yhtenäistettiin. Etäopetuksen käyttöä eri aineiden syventävien kurssien opetuksessa valmisteltiin. Etäopetuslaitteet toimivat vuosi vuodelta paremmin. Ammattiopiston ja Yhteislyseon yhteistyö toimii pääosin mallikelpoisesti.

35 34 Opiskelupaikkoja on ollut riittävästi; kaikki lukioon hakeutuneet ja keskiarvorajan ylittäneet nuoret ovat saaneet opiskelupaikan. Alueen ikäluokkien pieneneminen on ilmeisesti pysyvää, joten myös Yhteislyseon toiminta on sopeutettava aiempaa pienempiin ikäluokkiin. Opetus on pysynyt laadukkaana ja monipuolisena. Koulutus antaa opiskelijoille hyvät valmiudet menestyä niin ylioppilaskirjoituksissa kuin jatkoopiskelupaikkojen haussakin. Yhdistelmäopintojen suorittajien määrä näyttäisi vakiintuvan lähes sadan opiskelijan tasolle. Kankaanpään opiston yhdistelmäopiskelijoiden ohjaukseen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota. Kansainvälinen yhteistyö: Yhteistyötä aloitettiin Italian suuntaan. Saksan Wolnzahista kävi vieraita kevätlukukaudella Kankaanpäässä ja Kankaanpään Yhteislyseon opiskelijat vierailivat Wolnzahissa syyslukukaudella. Oppilaskunta toimii vireästi oleellisena osana oppilaitostamme. Oppilaskunta on osallistunut opintomatkojen kustannuksiin ja järjestämällä opiskelijoille eri tilaisuuksia. Oppilaskunta on myös ottanut aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin ja osallistunut Yhteislyseon tontin kehittämissuunnitelman laatimiseen. Vuosittaiset vanhojen tanssit ovat koululle merkittävä tapahtuma. Vanhaintanssipäivänä nuoret ovat huomion keskiössä ja oppivat samalla vanhojen tapojen merkityksen. Haluamme jatkossakin edistää tällaista tapakasvatusta. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät noin euroa ja menot alittuivat noin euroa, jolloin nettomenot alittuivat noin euroa toteutumaprosentin ollessa 93,8 %. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kankaanpään kaupunginkirjasto Kirjaston vuodessa korostui 150-vuotisen toiminnan juhlavuosi. Paikallislehden kanssa julkaistiin säännöllisesti toiminnan eri puolia valottavia juttuja, järjestettiin asiakkaille normaalia enemmän näyttelyjä, täytekakkukahvitus ja konsertteja. Satakunnan Unicef-vuoteen liittyen kirjastossa oli myynnissä Unicefin tuotteita ja kirjojen vaihtoviikko toteutettiin sen toiminnan edistämiseksi. Nukketeatteri Majava jatkoi suurin katsojaluvuin. Toinen vuosi Satakunnan yleisten kirjastojen yhteisessä Satakirjastoissa jatkoi niin asiakkaiden kuin kirjaston henkilökunnankin myönteisiä kokemuksia yhteistyöstä. Etenkin aineiston helppo varaaminen koko Satakunnan alueelta ja logistiikan toimivuus ovat saaneet kiitosta. Henkilökunta on edelleen Satakirjastojen kaikissa työryhmissä aktiivisena toimijana. Kuluneena vuonna tehtiin mm. periaatepäätös kimpan maksujen yhtenäistämisestä ja jatkettiin aineistotietokannan siivousta. Yhteistyötä oli myös kimpan tutustumismatka lähialueen uusiin kirjastoihin. Näitä kokemuksia voidaan myöhemmin hyödyntää kirjastotilojen saneeraamisen ja uusien tilojen rakentamisen yhteydessä. Kirjasto oli avoinna 284 päivänä yhteensä 2055 tuntia. Vakituista henkilökuntaa on 9 henkilöä, joilla kaikilla on muodollinen kelpoisuus. Henkilötyövuosia toteutui oppilaitosten harjoittelijat mukaan luettuina 8,54. Myönteisenä asiana voi todeta aktiivisten lainaajien määrän nousu peräti 3,42 prosentilla. Lainaajia rekisteröitiin 4050, mikä on 33,51 % asukkaista. Käynnit kirjastossa lisääntyivät viime vuodesta. Käyntejä oli nyt eli jokainen kankaanpääläinen kävi kirjastossa 8,05 kertaa. Tämä on huomattava lisäys, sillä internet-palvelujen kautta hoidetaan kuitenkin entistä enemmän asiointia, esimerkiksi lainojen uusintoja. Kulttuuripalveluiden tavoitteena on kirjaston, museon ja musiikkiopiston avulla tuottaa laadukkaita oman alansa palveluja kaupungissa, seutukunnalla ja maakuntarajat ylittävissä verkostoissa sekä tukea Kankaanpään asemaa vetovoimaisena seudullisena keskuksena. Kansalaisopistopalvelut ostetaan Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän Petäjä-opistosta. Vapaa-aikapalveluyksikön tehtävänä on luoda edellytyksiä ja järjestää käyttäjälähtöisiä liikunta- ja nuorisopalveluja, jotka tukevat elämänkaaren eri vaiheissa kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on selostettu eri yksiköiden toimintakertomuksissa. SAMK Kuvataiteen tekemä lumiveistos Herran kirjasto 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

36 35 Kotilainoja annettiin yhteensä kpl. Asukaskohtainen lainojen määrä säilyi suunnilleen samana kuin edellisenä vuonna ollen nyt 16,7 kpl. Aineistokokoelma on yhteensä kappaletta, josta 84 % on kirjoja. Hankinta oli kappaletta, josta viime vuoden tapaan kirjoja oli 90 %. Määrärahojen pienuudesta johtuen muun aineiston hankinta on aivan liian vähäistä. Aineistoa poistettiin kpl, minkä lisäksi poistettiin 717 lehteä. Av-aineiston poistoissa ja hankinnoissa näkyy tallennusmuotojen muutos, esimerkiksi videoita poistettiin 120 kpl eli yli 10 % kokoelmasta. Hankinnoissa ja poistoissa näkyi myös se, että voimme tosiaikaisesti nähdä koko Satakunnan kirjastojen tilanteen. Kankaanpään kaupunginmuseo Museon uudistamissuunnitelma valmistui ja luovutettiin päättäjien käsiteltäväksi. Päätökset tilojen osalta siirtyivät vuodelle 2012, kuntaliitospäätösten jälkeiseen aikaan. Perusnäyttelyn uudistamista varten tehtiin tutkimustyötä kenkä- ja palvausteollisuuden osalta, lisäksi tehtiin suullisen tiedon keruuta eri aiheista. Museoaineiston digitointia Muskettitietokantaan jatkettiin OKM:n myöntämän avustuksen turvin. Museon tapahtumista ja näyttelyistä tiedotettiin sekä alueellisesti että valtakunnallisesti., Verkkoviestintää kehitettiin, tosin internet-sivujen uudistaminen ei toteutunut. Museo oli osallisena 4 eri hankkeessa. Kankaanpään musiikkiopisto Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä musiikin elinikäiselle harrastamiselle, sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin, että tukea oppilaan henkistä ja persoonallista kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä luovaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Musiikkiopiston tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikki- ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Opetus on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Uusia oppilaita otetaan pienryhmäopetukseen ensimmäiselle opiskeluvuodelle ilmoittautumisten kautta ilman pääsytestiä. Testaus ja valinta tapahtuu seuraamalla oppilaita niin opettajakunnan kuin rehtorinkin taholta koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Oppilaaksiottojärjestelmän mukaan ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat lainasoittimet musiikkiopistolta. Perus- ja musiikkiopistotason opetus tapahtuu pääasiassa yksilöopetuksena, jota täydentävät sekä yhteismusisoinnin että musiikin perusteiden opinnot. Musiikkiopiston opettajat antavat peruskoululaisille opetusta musiikkipainotteisen luokan muodossa. Musiikkileikkikoulun, tanssiosaston ja avoimen osaston oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kankaanpäässä ja sopimuskunnissa järjestettiin tapahtumia iltakonserttien ja koululaiskonserttien muodossa. Vilkas yhteistyö muiden Satakunnan musiikkioppilaitosten kanssa on jatkunut entiseen tapaan. Mainittakoon niistä jousitapahtuma ja kitarafestivaali Porissa sekä orkesterileiri Kokemäellä ja barokkikurssi Raumalla. Opetushenkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen on musiikkiopiston tärkeä tavoite. Opettajakunta osallistui kankaanpääläisten ja seudun peruskoulun ja lukioiden opettajien yhteiseen koulutuspäivään, joka järjestettiin keväällä 2011 Kankaanpäässä. Opettajat osallistuivat myös omaehtoisiin koulutuksiin musiikkiopiston resurssien puitteessa. 1. ja 2. musiikkipainotteisten luokkien MuKaLi-konsertti Pohjanlinnan koulun auditoriossa Kuva Teemu Männistö Musiikkiopisto on saanut vuoden aikana erilaisia apurahoja. Opetushallituksen avustuksen käyttö kolmen musiikkiopiston (Kankaanpään musiikkiopisto, Kauhajoen Panula-opisto ja Alajärven musiikkiopiston Jalasjärven toimipiste) opetushenkilöstön koulutukseen ulottuu vuoden 2012 loppuun. Toisella opetushallituksen apurahalla uusittiin ja

37 36 Kankaantanssi-esityksen harjoitus Yhteislyseossa Kuva Teemu Männistö nykyaikaistettiin musiikkiopiston AV-laitteistoja. Syyslukukauden 2011 aikana ELY-keskuksen apurahalla toteutettu Ulos musiikkiopistosta -hankkeen tuloksena suuri osa musiikkiopiston tapahtumista toteutettiin musiikkiopiston ulkopuolella Oppilaiden määrä perus- ja musiikkiopistotasossa oli 366, joista varhaisiän kasvatuksen oppilaita 90. Lisäksi pienryhmä- ja ryhmäopetuksessa olevia oppilaita oli 45. Tanssiosaston oppilasmäärä oli 63. Avoimessa osastossa opiskeli 3 oppilasta. Päättötodistuksen sai 9 oppilasta. Liikuntatoimi Liikuntatoimi on huolehtinut kaupungin liikuntapalveluista, kuten liikuntapaikkojen kunnon ylläpidosta, hoidosta, toimivuudesta, erityisryhmien liikuntatoiminnasta, uimakoulutoiminnasta, kunto- ja terveysliikunnan koordinoinnista ja järjestämisestä. Kaupunkilaisille on mahdollistettu monipuoliset ja laadukkaat liikunnan harrastusmahdollisuudet järjestämällä ja kehittämällä toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä tukemalla seuratoiminnan edellytyksiä. Kankaanpään liikuntakeskuksessa järjestetään vuosittain monta tapahtumaa sillä tilat ovat erinomaiset tapahtumien järjestämiseen. Olemme tehneet myös säännöllistä yhteistyötä lähikuntien kanssa. Taikajousien esiintyminen , syyslukukauden päättökonsertissa Yhteislyseossa. Kuva Teemu Männistö Hallinnassa olevat tilat ja alueet on pidetty toimintakuntoisina ja avoinna seitsemänä päivänä viikossa ympäri vuoden. Kaupunkilaisille on järjestetty erityis-, kunto- ja terveysliikuntapalveluja ja tapahtumia. Seuratoiminnalle tilat ja alueet ovat olleet maksutta käytettävissä. Liikuntapaikat, kuten kuntoradat, ulkojäät ja hiihtoladut ovat olleet kaupunkilaisten käytössä ja niiden kunnosta on

38 37 saatu hyvää palautetta. Monipuolisella toiminnalla on vahvistettu kuvaa Kankaanpäästä aktiivisena ja monipuolisena liikuntakaupunkina. Liikuntakeskuksen tilatarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja suunnittelua varten nimettiin työryhmä kaupunginhallituksen toimesta. TEKNINEN KESKUS Pelastustoimi Yleiskuvaus toiminnasta Pelastustoimi on alkaen siirtynyt Satakunnan Pelastuslaitokseen, joka toimii Porin kaupungin alaisuudessa. Pelastustoimen toiminnan painopistealueet määrittelee Satakunnan Pelastuslaitos. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Pelastustoiminnan lainmukaiset pelastus- ja viranomaistehtävät hoidettiin. Pelastustoimen hoitaminen määrärahojen puitteissa toteutui suunnitellusti. Talousarvion toteutuminen Tulosalueella ei ollut tuloja lainkaan. Tulosalueen menot alittuivat noin euroa, jolloin nettomenojen alitus oli noin euroa toteutumaprosentin ollessa 99,7 %. Rakentaminen Yleiskuvaus toiminnasta Rakentamisen tulosyksiköitä ovat hallinto, yhdyskuntatekniikka ja muu sisäinen palvelutoiminta (kaupungin keskusvarasto). Rakentamisen tulosalueen tavoitteena on tyydyttää asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita tuottamalla yhdyskuntatekniikkaan ja kaupungin talonrakentamiseen liittyviä suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Painopistealueita olivat liikenneväylien rakentaminen, perusparantaminen sekä liikenneturvallisuuden lisääminen sekä suunnitteluyhteistyön tiivistäminen ympäristökeskuksen kanssa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vuoden 2011 aikana perusparannettiin Jämintie (osa), Sevionranta ja Larumonkatu. Uusia katuja rakennettiin Pitkämäen alueelle yhteensä noin 890 metriä. Yhteistyössä Satakunnan Osuuskaupan kanssa toteutettiin Asemakadun liikennejärjestelyjen muutokset ja kahden kiertoliittymän rakentaminen. Jämintiellä uusittiin päällystettä 900 metrin matkalla. Liikenneturvallisuutta parannettiin Asemakadun muutostöiden lisäksi mm. rakentamalla kevyenliikenteen väylä Tapalankadulle välille Ruokojärvenkatu Päivikenkatu sekä valaisemalla Kt. 44 Hirvikankaantien risteysalue sekä Pitkämäen alue. Uusia katuvalaisimia asennettiin 49 kappaletta. Katuvalaistuksen energiankulutuksen vähentämiseksi on halogeenivalaisimia muutettu suurpainenatriumvalaisimiin yhteensä 60 kpl. Yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa käynnistettiin Äpätinkylän mt. / Opistonkadun perusparannuksen ja kevyen liikenteen väylän suunnittelu. Kelankaaren, Valssikadun ja Myllykaaren vihertyöt viimeisteltiin. Katupuiksi istutettiin puistolehmusta Kelankaareen 20 kpl, taalainkoivua Valssikadulle 8 kpl ja Myllykaareen 28 kpl. Pensaita istutettiin Myllykaareen ja Seulakadun kääntöpaikalle. Katuviheralueet, pintojen muotoilu, kaivojen korkeuksien säätö ja nurmikon perustaminen tehtiin Kaivolankadulla (380 m), Porakadulla (48 m), Mäkituvankadulla (230 m) ja Mäkituvanraitilla (20 m). Neljä yksityistietä perusparannettiin yhteistyössä tienhoitokuntien kanssa, perusparantamiseen saatiin valtionavustusta. Kesän 2011 kukkaloistoa. Rakentamisen tehtäväalueilla, kadut, puistot ja yksityistiet, suoritettiin normaaleja kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Katujen, teiden ja puistojen kunnossapito säilytettiin riittävällä tasolla. Alkuvuoden runsas lumentulo lisäsi auraus- ja hiekoituskertoja.

39 38 Asemakadulle rakennettiin kaksi kiertoliittymää. Kunnossapidettäviä katuja on yhteensä noin 75 km, joista pää- ja kokoojakatuja on noin 45 km. Keskusta-alueella on hoidettavia puistoja noin 7 ha, kaikkiaan puistoja on noin 27 ha. Kunnossapidettäviä yksityisteitä on yhteensä noin 195 km. Talousarvion toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot ylittyivät n euroa, jolloin nettomenot ylittyivät n euroa toteutumaprosentin ollessa 104,2 %. Rakentamisen tulosalueelle siirrettiin kesken vuotta Vesistöjen kunnostushankkeet, tehtävästä aiheutuu tulosalueelle noin euron menot. Katujen ja yksityisteiden kunnossapitomenot kasvoivat arvioidusta runsaslumisen talven johdosta. Vesihuoltolaitos Yleiskuvaus toiminnasta Vesihuoltolaitos -tulosalueen tavoitteena on järjestää kilpailukykyiseen hintaan asukkaiden ja elinkeinoelämän talousveden hankinta, käsittely ja jakelu sekä jäteveden ja muiden haitallisten vesien viemäröinti, puhdistaminen ja poisjohtaminen. Painopistealueena oli vesihuollon turvaaminen vesihuoltolinjoja saneeraamalla sekä haja-asutusalueen vesihuollon suunnitelmallisen järjestämisen aloittaminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Puisto-osasto asentaa vuosittain uusia leikkivälineitä. Uusia vesijohto- ja viemärilinjoja rakennettiin yhteensä noin metriä ja saneerattiin 63 metriä. Sadevesiviemäriä rakennettiin metriä. Vesi- ja viemärilinjoja uusittiin Sepänkadulla sekä Opistonkadulla. Uusia vesi- ja viemärilinjoja rakennettiin Pitkämäen alueelle. Venttiilikorjauksia tehtiin eri puolilla verkostoa. Uudentalonlähteen vedenottamolle uusittiin aita. Vedenottamolle hankittiin uusi pumppu. Kaukovalvonnan laitteita uusittiin.

40 39 Haja-asutusalueen vesihuollon järjestämiseksi on laadittu toteutussuunnitelma Hapualle. Pohjavesialueiden riskien ja toimenpideohjelman laatimiseksi ja pohjaveden laadun turvaamiseksi on käynnistetty yhteistyössä Jämijärven kunnan, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Puolustushallinnon kanssa Kankaanpään ja Jämijärven pohjavesien suojelusuunnitelman laatimistyö. Talousarvion toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot ylittyivät noin euroa jolloin nettotulojen alitus oli n euroa toteutumaprosentin ollessa noin 95,8 %. Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta on laajennettu ja laitteistoa lisätty mm. Niinisalon varuskunnan verkosto ja järvipumppaamo, paineviemärit ja pumppaamot, mutta määrärahoja ei ole vastaavasti tarkistettu. Suurimmat ylitykset ovat tileillä Lämmitys, sähkö ja vesi sekä Asiantuntijapalvelut. Tilapalvelut Yleiskuvaus toiminnasta Tilapalvelut -tulosalueen päätehtävänä on huolehtia siitä, että Kankaanpään kaupungin perustoiminnot voivat suorittaa palvelutehtäviään asianmukaisissa tiloissa. Painopistealueita olivat kiinteistöjen toiminnallisuuden ja energiatalouden parantaminen, kunnossapidon tason parantaminen sekä resurssien optimaalinen kohdentaminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueella on toimitiloja yhteensä noin m², joista kaupungin omassa käytössä on n m². Toimitilojen käyttö niille tarkoitettuun toimintaan on pystytty toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti. Toiminnallisuutta ja energiataloudellisuutta on parannettu mm. IV-automatiikan lisäys Niinisalon koululla. IV-käyntiaikojen tarkentaminen ja lämpötaloudellisten toimenpiteiden suoritus mm. Lohikon Palvelukodilla. Kaukovalvontaan on liitetty yksi uusi kiinteistö. Tehtävä- ja vastuujakoa tarkennettu kiinteistönhoitohenkilökunnan kesken. Talousarvion toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot ylittyivät n euroa, jolloin nettomenot ylittyivät n euroa toteutumaprosentin ollessa 133,4 %. Ennakoimattomia menoja on aiheutunut mm. Asuntolan tulipalosta ja Niinisalon koulun, TVL:n omakotitalon, Hammashoitolan kellarin sekä Keskustan perhepäiväkodin (Pomola) vesivahingoista. Lisäkustannuksia on aiheutunut sisäilmastotutkimuksista sekä putkirikoista ja kesän rankkasateista aiheutuneiden vesivahinkojen kartoituksista ja korjaustoimenpiteistä. Puistotyöntekijöitä kesäretkellä Lepaalla.

41 40 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Keskusvaalilautakunta Vaalit Keskusvaalilautakunnan sihteeri Palveluajatus Presidentinvaalien, eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien kunnan osuuden tehokas ja virheetön hoitaminen sekä kunnallisvaalien tehokas ja virheetön hoitaminen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 2011 Eduskuntavaalit (huhtikuu) 2012 Presidentinvaali (tammi/helmikuu) ja Kunnallisvaalit (lokakuu) 2013 (Ei säännönmukaisia vaaleja) 2014 Europarlamenttivaalit (kesäkuu) 2015 Eduskuntavaalit (maaliskuu) 2016 Kunnallisvaalit (lokakuu) Toiminnalliset tavoitteet 1. Virheettömyys ja tehokkuus. Toteutuma: Vaalit sujuvat virheettömästi ja tehokkaasti. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP Virheettömyys 100 % 100 % 100 % 100 % Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Äänioikeutettuja Äänestysalueita

42 41 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 10 VAALIT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 0, ,10 0, , ,10 123,4 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0, ,98 Henkilösivukulut Eläkekulut 0, ,24 Muut henkilösivukulut 0, ,24 Palvelujen ostot 0, ,59 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika 0, ,83 0, , ,88 218,9 % TOIMINTAKATE 0, , ,78 999,0 %

43 42 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta Palveluajatus Kaupungin ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut HM Risto Pohjanpiiri, JHTT, HTM. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella määritellään tarkastuslautakunnan hyväksymässä arviointisuunnitelmassa sekä tilintarkastajan tarkastussuunnitelmassa. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osuvuuden, kuvaavuuden, kattavuuden ja riittävyyden arviointi erityisesti niiden tehtäväalueiden osalta, mitkä on päätetty vuoden 2011 työohjelmassa. Sisäisen valvonnan riittävyyden arviointi. Toteutuma: Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja ovat voineet toteuttaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arvioinnin ja tilintarkastuksen vuoden 2011 työohjelmien sekä arviointi- ja tilintarkastussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm

44 43 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 11 TARKASTUSTOIMI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,36 Henkilösivukulut Eläkekulut -469, ,39 Muut henkilösivukulut -88, ,78 Palvelujen ostot , ,32 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika -14, ,60 Muut toimintakulut -21, , , , ,75 84,5 % TOIMINTAKATE , , ,75 84,5 %

45 44 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus Yleishallinto Kaupunginjohtaja Palveluajatus Kaupunginvaltuustolla on kokonaisvastuu kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta, tavoitteiden asettamisesta (konserni), toiminnan ja talouden tasapainosta ja seurannasta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja talouden hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja käyttää tarvittaessa sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia valtuuston hyväksymän strategian, talousarvion ja muiden suunnitelmien ja päätösten toteuttamiseksi. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Hyväksytyn kaupunkistrategian toteutus. Kuntaliitos- ja kuntayhteistyöneuvottelut. Kaupungin talouden tasapaino. Toiminnalliset tavoitteet 1. Kaupunkistrategian konkreettiset toteuttamishankkeet. 2. Kuntaliitosselvitysten- ja neuvottelujen aktiivinen toteutus. 3. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen. Toteutuma: Taloussuunnitelman ja talosuarvion laadintaa ja toteutusta ohjaa Kankaanpään kaupungin strategia Kolmen kunnan - Kankaanpää, Parkano ja Jämijärvi - muodostamiseksi uudeksi Pohjanlinnan kunnaksi eteni vuoden 2011 aikana. Päätöksenteko asiasta siirtyi vuodelle 2012 ja vuoden 2012 alussa monikuntaliitoksen ohjausryhmä totesi kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksen perusteella, että edellytyksiä valmistellun monikuntaliitoksen päättämiselle ei ole. Talouden tasapainottamisohjelman toteutusta jatkettiin. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP osallistuminen 2. strategian hyväksyminen valt. valt- 3. arvio onnistumisesta tuusto 4. arvio etenemisestä arvio 5. arvio ohjelman toteutuksesta Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011

46 45 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 12 YLEISHALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 683, ,89 Tuet ja avustukset 0, ,00 Muut toimintatuotot 560, , , ,98 392,98 100,8 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,52 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,18 Muut henkilösivukulut , ,38 Palvelujen ostot , ,38 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,12 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , , , , ,33 109,1 % TOIMINTAKATE , , ,35 109,8 %

47 46 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Kaupunginsihteeri Palveluajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on tarjota kaupunginhallitukselle koko kaupunkikonsernin johtamisessa tarvittava riittävä tieto, tuottaa keskitetysti hoidettavat yleis- ja henkilöstöhallinnon palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti sekä seurata ja raportoida hallitukselle ja valtuustolle riittävästi. Hallintopalvelujen tulosalue sisältää myös palvelupisteen toimintamenot. Työllistämispalvelujen keskitetty hoitaminen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Henkilöstöä hyviin suorituksiin kannustavien ja tukevien järjestelmien ylläpito ja kehittäminen. Pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu. Hallintokeskuksen johtamisessa korostuvat strategian-, prosessien-, muutoksen-, vuorovaikutus- ja osaamisen johtamisen taidot. Työllistämispalvelujen hoitaminen yhteistyössä PoSan kanssa painottuen lähinnä kuntouttavaan työtoimintaan. Toiminnalliset tavoitteet - Työpajakeskuksen toiminnan käynnistäminen ja palvelukeskusten aktivointi tukityöllistämisessä - Kehityskeskustelujen toteutuminen > 80 % koskien koko kaupunkiorganisaatiota - Seutuportaalin perustaminen - Ohjeet sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamisessa ja markkinoinnissa - Henkilöstölehden julkaiseminen 2krt/vuosi - Kaupunkilehden toteuttaminen 2krt/vuosi - Kaupungin nettisivujen kehittäminen - Tiedottamisen tehostaminen kaupungista ulospäin. (tapahtumakalenteri) - Markkinointimateriaalin päivitys Toteutuma: -Työpajakeskus aloitti toimintansa vuoden alussa Knuutilankadulla Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön ylläpitämänä. Kaupungilla on kuukausittain keskimäärin 20 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa. Työpajakeskuksessa oli keskimäärin Kehityskeskusteluja pidettiin 231 kpl, totetumisprosentti oli 44 %. - Perustettiin seutuportaali - Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaalisen median ohjeet - Henkilöstölehti ilmestyi ja Kaupunkilehti ilmestyi 4.1. ja Nettisivuille lisättiin palsta ajankohtaista, mutta ei tehty suurempaa rakenteellista muutosta - Tapahtumakalenterin päivittämistä keskitettiin ja tehostettiin, yhteistyössä kirjaston kanssa - Tehtiin Pohjois-Satakunnasta yhteisesite. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011

48 47 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 13 HALLINTOPALVELUT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,66 Maksutuotot 25, ,12 Tuet ja avustukset , ,14 Muut toimintatuotot , , , , ,56 157,8 % Valmistus omaan käyttöön 0, ,25 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,57 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,74 Muut henkilösivukulut , ,53 Palvelujen ostot , ,73 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,86 Avustukset , ,95 Muut toimintakulut , , , , ,65 108,8 % TOIMINTAKATE , , ,84 100,4 %

49 48 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginhallitus Kehittäminen Kaupunginjohtaja Palveluajatus Kaupunkistrategian mukaisesti Kankaanpää on: - vaikutusalueensa vetovoimainen palveluiden ja hallinnon keskus Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen. Valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen. Yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n aktiivinen toiminta ( ) 2. TTY:n Kankaanpään yksikkö ( ) 3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta ( ) 4. Muut kehittämishankkeet ( ) Toteutuma: 1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n aktiivinen toiminta ( ) 2. TTY:n Kankaanpään yksikkö ( ) 3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta ( ) 4. Muut kehittämishankkeet ( ) Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP Yhtiön toiminnan tuloksellisuus raportti kh:lle raportti kh:lle raportti kh:lle 2. Yksikön toiminnan tulokset raportti kh:lle raportti kh:lle raportti kh:lle 3. Toiminnan tulokset raportti kh:lle raportti kh:lle raportti kh:lle 4. Käynnistettävät hankkeet kh:n päät. kh:n päät. kh:n päät. Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011

50 49 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 14 KEHITTÄMINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset , ,46 Muut toimintatuotot 0, , , , ,46 999,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,50 Muut henkilösivukulut -313, ,66 Palvelujen ostot , ,83 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika -254, ,81 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , , , , ,75 102,5 % TOIMINTAKATE , , ,71 92,5 %

51 50 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Palveluajatus Hallintokeskus Kaupunginhallitus Tukipalvelut Kaupunginsihteeri Tukipalveluyksikön tehtävänä on järjestää palvelukeskuksille toimistotyöhön tarvittava työvoima, siivous- ja ruokahuoltopalvelut sekä atk-tukipalvelut kilpailukykyisesti. Palvelukeskusten sisäisesti ostamien palvelujen ylijäävä osa myydään konsernin tytäryhteisöille ja toisessa vaiheessa konsernin ulkopuolelle. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Palvelujen laadusta huolehtiminen laatujärjestelmän (ISO 9001:2008) mukaisesti. Toimistopalveluiden kehittäminen. Tuotteiden kilpailukykyisyys. Tukipalvelujen eri tuottamistapojen/organisointimallien selvittäminen. Sähköinen asiointi Sähköisen kokouskäytännön edistäminen Toiminnalliset tavoitteet Laatujärjestelmän sertifikaatin ylläpitäminen. Toimistopalvelujen tuottaminen myös konsernin tytäryhteisöille. Esityslista- ja pöytäkirjapalvelun keskittäminen jatkuu. Päätöksenteon täytäntöönpanon keskittäminen tavoitteena keskitetty hallintopalvelu. Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöönoton laajentaminen Kehityskeskustelujen toteutuminen > 80 % Toteutuma: Laatujärjestelmä uudelleensertioitiin ja sertifikaatti on voimassa asti. Toimistopalvelua on tuotettu edelleen tytäryhteisöille (Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy ja Posalle puhelinvaihdepalvelut). Esityslista- ja pöytäkirjapalvelun keskittämistä on jatkettu. Täytäntöönpanon keskittäminen tehdään yhdessä esityslista- ja pyötäkirjapalvelun keskittämisessä. Kehityskeskustelut toteutuivat 95 %:sti. Kehityskeskusteluja pidettiin 83 kpl. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Laatujärjestelmätyö Ylläpitäminen Ylläpitäminen Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin kokonaan Tuotettujen aterioitten määrä Ruokah. kust.tehokkuus hinta /ater. 3,02 3,07 3,17 3,17 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Henkilöstön määrä * toimistopalvelut (henkilötyövuodet) 41,5 41 * henkilöstön määrä * siivous- ja ruokahuolto * siivous- ja ruokahuolto (henkilötyövuodet) * tietohallinto Mitoitettu siivoustyöaika h/pv 131,67 131,67 124,23 131,23 Toimistopalvelut, henkilötyöviikkoja * ulkopuolinen myynti henkilötyöviikkoa * taloushallintopalvelut (talouskeskus) Tietohallinto *palveluvasteaikojen toteutuminen 95 % 99 % 95 % 99 % *asiakaspalautteen keskiarvo 9,8 9,8 9,5 9,8

52 51 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 15 TUKIPALVELUT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,44 Tuet ja avustukset , ,77 Muut toimintatuotot , , , , ,82 99,6 % Valmistus omaan käyttöön 1 416, ,10 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,37 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,40 Muut henkilösivukulut , ,53 Palvelujen ostot , ,96 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,41 Muut toimintakulut , , , , ,81 101,4 % TOIMINTAKATE , , ,53 999,0 %

53 52 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Talouskeskus Kaupunginhallitus Talouspalvelut Kaupunginkamreeri Palveluajatus Talouspalvelut tuottaa kirjanpito-, palkanlaskenta-, osto- ja myyntireskontra- sekä maksuliikennepalvelut Kankaanpään kaupungille, Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitokuntayhtymälle (PoSa) ja Kankaanpään aikuiskoulutussäätiölle. Tämän lisäksi talouspalvelut vastaa kaupungin taloussuunnittelusta, kaupungin asuntoviranomaistoiminnasta sekä verotuksen kustannuksista veroviranomaisille. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Kaupungin talouden tasapainottaminen yhteistyössä palvelukeskusten kanssa. Taloushallintopalvelujen toiminnan ja tehokkuuden kehittäminen. Seurannan kehittäminen ja siitä saatavan tiedon hyödyntäminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Taloushallintopalvelujen tuotteiden yksikköhinnat kohtuulliset. 2. Tuloksellisuustavoite: suoritteiden yksikköhinnat alittuvat budjetoidusta 3. Seuranta ja raportointi riittävä. Tulosalue sisältää kaupungin osuuden verotuskustannuksista ( n ) Toteutuma: 1. Tulosalueen kokonaiskustannukset alittuivat budjetoidusta, ta:n toteutumaprosentti oli 99,6 %. Muutos edellisvuoteen oli -7,8 %. 2. Tuotteiden yksikköhinnat alittuivat budjetoidusta ostolaskuja lukuunottamatta. Tuotteiden yksikköhinnat laskivat edellisvuodesta ( 9-20 %) palkkalaskelmaa lukuunottamatta, jossa nousu oli 1,5%. Tuloksellisuustavoite saavutettiin yksikköhintojen ja kokonaiskustannusten alittumisen myötä. 3. Kirjanpidon seurannan ja raportoinnin lisäksi kuukausittain tuotettiin verotilitysraportti. Verotuskustannukset olivat euroa. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP Yksikköhinnat: 1.1. Palkkalaskelma /kpl 14,82 13,34 13,80 13, Kirjanpidon vientirivi /kpl 0,42 0,35 0,43 0, Ostolasku /kpl 4,88 6,40 5,36 5, Maksuliikennetapahtuma /kpl 0,36 0,27 0,36 0, Myyntilasku /kpl 1,32 1,42 1,54 1,13 2. Vakioraportit kpl/v 2.1. Valtuustolle kpl/v Tilivelvollisille kpl/v Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Henkilöstöpanos henkilötyövuodet 16,7 13,6 13,6 13,6

54 53 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 16 TALOUSPALVELUT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,05 Muut toimintatuotot 520, , , , ,05 101,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,24 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,86 Muut henkilösivukulut , ,91 Palvelujen ostot , ,37 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,90 Muut toimintakulut , , , , ,16 98,0 % TOIMINTAKATE , , ,21 94,6 %

55 54 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Talouskeskus Maaseutulautakunta Maaseutupalvelut Maataloussihteeri Palveluajatus Maaseutupalvelut tuottaa maatalousyrittäjille maaseutuelinkeinojen hallintopalvelut (Eu:n yhteisen maatalouspolitiikan sekä kansallisten tukien täytäntöönpano). Maaseudun kehittämisen tavoitteena on yrittävä ja elävä maaseutu. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Maaseutuelinkeinojen hallintotehtävät. Maaseutuelinkeinojen kehittäminen. Maaseutuasumisen edistäminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Maaseutuelinkeinojen hallintotehtävät on tehokkaasti tuotettu. Vuonna 2010 tuli voimaan laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa. Päätökset lain mukaisista yhteistoiminta-alueista on tehtävä viimeistään Maaseudun kehittämisen tavoitteena on vireä maaseutu monipuolisine elinkeinoineen ja palveluineen. 3. Kankaanpää Pohjois-Satakunnan hallinnollisena ja kaupallisena keskuksena toimii tulevan maase utuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtäviä hoitavana kuntana. Toteutuma: Tukihakemukset on käsitelty tehokkaasti Mavin ja ELY-keskuksen ME-yksikön ohjeiden ja aikataulujen mukaan. Maaseutuhallinnon järjestämisestä on allekirjoitettu sopimus kuuden kunnan kanssa yhteistoimintaalueesta, jonka toiminta alkaa Maaseudun kehittämistyössä Kankaanpään kaupunki rahoittaa mm. LEADER-toimintaryhmätyötä ja ProAgria Satakunnan Maatilavalmentaja-hanketta kuntarahoitusosuudella. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP Nopea tukihakemusten tallennus hakemuksia tallennettu kpl/pv Nopea tukien maksatus enimmäisviive maksatuksessa pv Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tilalukumäärä Tilojen keskipeltoala 30, ,4 Tukihakemusten määrä kpl

56 55 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 19 MAASEUTUPALVELUT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 0, ,00 Muut toimintatuotot 200, ,00 200, , ,00 999,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,50 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,76 Muut henkilösivukulut , ,38 Palvelujen ostot , ,51 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,98 Avustukset -488, ,18 Muut toimintakulut , , , ,20 142,20 100,1 % TOIMINTAKATE , , ,80 83,7 %

57 56 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Ympäristökeskus Ympäristölautakunta Kaavoitus Kaupunginarkkitehti Palveluajatus Kaavoituksen tehtävänä on toteuttaa kaupungin strategisia päämääriä yhdyskuntasuunnittelun ja projektitoiminnan keinoin tavoitteena toimiva, taloudellinen ja kaunis kaupunki sekä huolehtia kaavojen ajanmukaisuudesta ja tonttitarjonnan riittävyydestä elinkeinoelämän ja asumisen tarpeisiin. Aluearkkitehtitoiminta palvelee Kankaanpään lisäksi ympäristökuntia (Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Merikarvia ja Siikainen). Tulosalue sisältää myös ympäristökeskuksen hallinnon ja aluearkkitehtitoiminnan. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueet perustuvat kaupungin strategiatyössä esiintuotuihin näkökohtiin ja ne on tarkemmin kirjattu kaavoituskatsaukseen 2010 ja kaavoitusohjelmaan (erillinen liite). Keskeisenä painopisteenä on saada päätökseen kaupungin keskustaajaman ja sitä ympäröivien kylien (Hapua, Jyränkylä, Lohikko, Narvi) oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta. Kaavoituksella turvataan monipuolinen asuin- ja yritystonttitarjonta sekä vireille tulevien hankkeiden kaavalliset toteutusedellytykset ns. hankekaavoituksena. Keskustan täydennyskaavoitusta jatketaan ja kaupungin jätevesihuollon piiriin otettavia lievealueita ryhdytään asemakaavoittamaan (Lohikko, Narvin suunta). Aluearkkitehtitoimintaa jatketaan. Suunnitteluyhteistyön tiivistäminen teknisen keskuksen kanssa. Toiminnalliset tavoitteet 1. Kaavoitusohjelman toteuttaminen (priorisointia tarpeen mukaan tarkistaen) 2. Kaupunkiympäristön laatu (seurataan julkista keskustelua) 3. Suunnittelun asiantuntemus, vuorovaikutteisuus ja tiedottaminen 4. Seudullisen palvelun jatkuvuus 5. Kehityskeskustelukulttuurin parantaminen Toteutuma: Keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava saatiin ehdotusvaiheeseen kuten myös työn alle otettu Venesjärven osayleiskaavan muutos. Kiireellisenä kaavatyönä valmisteltiin Satakunnan Osuuskaupan kaavamuutos uutta S-marketia varten. Käpylän ns. liito-oravakaava vahvistui ja em lisäksi lukuisia pienempiä kaavamuuoksia. Keskustan lievealueiden kaavoitus eteni, kun Makkaramäen ns. Karusellin alueen asemakaavaluonnos valmistui. Kaivolan jatkoalueen kaavoitusta pohjustettiin maakaupalla. Menestyksellinen aluearkkitehtitoiminta jatkui. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP Kohteita suunnitteilla/valmistuvia 10/2 13/2 10/5 12/8 3. Järjestetyt tiedotus- yms. tilaisuudet Aluearkkitehtitoiminnan kunnat Kehityskeskustelujen määrä yht Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Yleiskaavoitettu alue/ ha Asemakaavoitettu alue/ ha Rakennuskieltoalue Poikkeamispäätökset, lausunnot ym

58 57 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 21 KAAVOITUS TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,54 Maksutuotot 4 352, ,42 Tuet ja avustukset , ,00 Muut toimintatuotot 220, , , , ,96 113,8 % Valmistus omaan käyttöön 7 496, ,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,43 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,89 Muut henkilösivukulut , ,90 Palvelujen ostot , ,39 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,52 Muut toimintakulut , , , , ,69 105,9 % TOIMINTAKATE , , ,73 103,4 %

59 58 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Ympäristökeskus Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta Rakennustarkastaja Palveluajatus Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa yleisen edun kannalta rakennustoimintaa sekä huolehtia tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Rakentamisen laadun parantaminen. Jätevesiasetuksen vaatimat toimenpiteet. Toteutettava uusien säännösten mukaisessa aikataulussa. Energiatehokkaan rakentamisen edistäminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Keskeneräisten rakennushankkeiden saattaminen ajantasalle 2. Erityssuunnitelmat kunnossa ennen töiden aloittamista. (LVI-suunnitelmat, perustus-, ja rakennekuvat sekä energialaskelmat) 3. Sähköisen palvelun täydentäminen, nettiaineiston lisääminen. 4. Kehityskeskustelukulttuurin ja työhyvinvoinnin parantaminen. Toteutuma: 1. Keskeneräisten rakennushankkeiden määrä pysynyt kutakuinkin samana 2. Erityissuunnitelmia on saatu paremmin kuntoon ennen töiden aloittamista 3. Sähköinen palvelu on käytössä osana rakennusvalvonnan toimenkuvaa. Rakennuslupapiirustuksia ei kuitenkaan oteta vastaan sähköisenä, niiden suuren jälleenkäsittelyajan vuoksi (tulostus, leikkaus, taittelu ja seläkkeet). Lisäselvityksiä rakennuslupiin otetaan vastaan myös sähköisenä. 4. Kehityskeskustelukulttuurissa ja työhyvinvoinnin parantamisessa on päästy positiivisesti eteenpäin. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP Keskeneräisten hankkeiden määrä Erityissuunnitelmat kunnossa on on on on 3. Kehityskeskustelut käyty on on Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Rakennusluvat Katselmusten määrä Korjaus- ja energia-avustusten määrä

60 59 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 22 RAKENNUSVALVONTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 258, ,30 Maksutuotot , ,84 Tuet ja avustukset 0, ,84 Muut toimintatuotot 40, , , , ,98 179,3 % Valmistus omaan käyttöön 2 275, ,45 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,60 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,89 Muut henkilösivukulut , ,70 Palvelujen ostot , ,10 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,45 Muut toimintakulut , , , , ,76 97,0 % TOIMINTAKATE , , ,19 58,8 %

61 60 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Ympäristökeskus Ympäristölautakunta Mittaus- ja kiinteistötoimi Kaupungingeodeetti Palveluajatus Mittaustoimen tehtävänä on tarjota maastoon liittyvää sijainti- ja ominaisuustietoa (karttoja, laajemmin paikkatiedon hallintaa), huolehtia kiinteistönmuodostuksesta ja osallistua maapoliittiselta osalta asuntotuotannon, elinkeinoelämän ja yhdyskuntarakentamisen toteuttamiseen. Mittaustoimi hoitaa kaupungin maa- ja metsäomaisuutta tuottavasti sekä palvelee kaupungin rakennustoiminnan tarpeita, samalla huomioiden kuntalaisten virkistys- ja vapaa-ajan käyttömahdollisuudet. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella StellaMap-ohjelmiston käyttöönotto ja selvittäminen karttojen ja kaavojen muuttamista sen avulla KuntaGML-muotoon. Tuloksellisuustavoitteena on kehityskeskustelukulttuurin parantaminen ja työhyvinvoinnin parantaminen Toiminnalliset tavoitteet 1. Kartaston, erityisesti lakisääteisen kiinteistörekisterikartan ajantasalla pitäminen 2. Kiinteistötoimitusten suorittaminen kohtuullisessa aikataulussa 3. Maastomittausten tekeminen kohtuullisessa ajassa 4. Paikkatiedon ylläpito ja yhteisen käytön lisääminen 5. Kaupungin metsien hoito tuottavasti noudattaen hyviä metsänhoitotapoja Toteutuma: Kiinteistötoimitukset ovat pitkällisen henkilöstövajauksen vuoksi ruuhkautuneet ja jotkin toimitukset ovat viivästyneet suhteettomasti. Kuitenkin toimituksia tehtiin aikaisempien vuosien tapaan kiireellisemmästä päästä. Muut tavoitekohdat saavutettiin ja kehityskeskusteluja on käyty ja kehitetty. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP Kantakartta-alueen numeerinen kiinteistörajaelementti /% Kantakartta-alueiden kartat ajantasalle / % Rakentamisen edellyttämät mittaukset / % Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Lohkomiset: tontit / kpl yleiset alueet (lohk/alue) / kpl Tonttijaot / kpl Etuosto-oikeusasiat / kpl Rakennusvalvontamittaukset / kpl Tonttien luovutus / kpl

62 61 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,44 Maksutuotot 0, ,80 Tuet ja avustukset 0, ,84 Muut toimintatuotot , , , , ,81 97,2 % Valmistus omaan käyttöön 163, ,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,70 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,92 Muut henkilösivukulut 2 564, ,88 Palvelujen ostot , ,49 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,58 Muut toimintakulut , , , , ,14 85,9 % TOIMINTAKATE , , ,33-3,3 %

63 62 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Perusturvakeskus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Tilaajajohtaja Palveluajatus Perusturvapalveluista, joita ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, vastaa 5 kunnan yhteinen perusturvalautakunta. Palvelut tuottaa kuntien omistama Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitokuntayhtymä PoSa tilaaja-tuottaja -mallilla. Perusturvalautakunta toimii palvelujen tilaajana ja PoSa palvelujen tuottajana. Perusturvan tavoitteena on huolehtia väestön hyvinvoinnista, sairauksien ja vammojen hoidosta, sairauksien ennalta ehkäisystä ja terveyden edistämisestä sekä ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palveluista siten kuin asianomaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon laeissa, asetuksissa sekä muissa määräyksissä ohjeistetaan. Palvelujen lähtökohtana on väestön yhdenvertainen kohtelu. Palvelut tulee tuottaa laadullisesti, taloudellisesti ja palvelujen saatavuudessa noudatetaan hoitotakuun kansallisia kriteerejä. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 1. Vanhustenhuolto Vanhusten omatoimisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kotiin annettavien palvelujen lisääminen, joiden tarkoituksena on mahdollisimman pitkään omassa kodissa asuminen. 2. Erityispalvelut Vuodeosastohoidon vaikuttavuuden tehostaminen tavoitteena mahdollisimman lyhyet hoitoajat. 3. Perhepalvelut Perheiden omatoimisuuden tukeminen ja elämänhallinnan lisääminen. 4. Aikuispalvelut Terveyttä ja hyvinvointia parantaviin valintoihin ohjaaminen.

64 63 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Toiminnalliset tavoitteet 1. Talous Kustannustehokas ja vaikuttava palvelukokonaisuus, tavoitteena sote-palvelujen kustannuskehityksen sopeuttaminen kuntatalouden raameihin (toiminnan ja talouden yhteensovittaminen). Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa niin, että erikoissairaanhoidon kustannukset pysyvät hallinnassa. 2. Asiakasnäkökulma Väestö saa tarvitsemansa ja lainsäädännön edellyttämät palvelut oikea-aikaisesti, kokonaistaloudellisuus huomioiden. Palvelujen vaikuttavuuden ja asiakastyytyväisyyden seuranta. 3. Palvelutuotanto Asiakkaan/potilaan kokonaishoito toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Väestön ikärakenne ja sairastavuus huomioidaan palvelutuotannon suuntaamisessa. Asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukeva kotihoito palvelutuotannon lähtökohtana, kuntouttava terveyden edistämisen näkökulma. Yhteistoimintaalueen palvelut tuotetaan kustannustehokkaalla ja palvelut turvaavalla tavalla. Palvelusetelin käyttöönoton selvittäminen. 4. Henkilöstö ja osaaminen Henkilöstövoimavaroja käytetään tehokkaasti ja tuottavasti koko palvelutuotannossa. Toteutuma: 1.Talous Palvelukokonaisuuteen vaikuttaa alueemme väestön ikääntyminen, joka on kasvattanut sote-palvelujen kysyntää. Palvelusopimus laadittiin jäsenkuntien ilmoittamiin talousarviomäärärahoihin laskennallisesti sopeuttaen. Kustannukset ovat kasvaneet erityisesti aikuis-, perhe- ja erityispalveluiden osalta. Perhepalvelut; Kalliita laitossijoituksia on muihin PoSan jäsenkuntiin nähden runsaasti. Perhepalveluissa ammattitaitoisen henkilöstön määrän vajauksen vuoksi resursseja ei pystytty kohdistamaan perheitä tukeviin palveluihin. Aikuispalvelut; Vammaisten/kehitysvammaisten asumispalvelujen ostopalvelun tarve on lisääntynyt kotiin annettavien palvelujen rajallisen resurssoinnin vuoksi. Lisäksi vammaispalveluissa henkilökohtainen apu on muuttunut asiakkaalle subjektiiviseksi oikeudeksi. Vanhuspalvelut; Vanhuspalvelut toimivat Kankaanpään osalta aivan kapasiteetin yläpäässä. Erityispalvelut; Lääkäripalvelujen kustannuksiin vaikuttaa erityisesti lääkäreiden rekrytointi. Ostopalvelulääkäreiden hinta on kalliimpi kuin vakituisen lääkärin. Vuodeosastohoidon kustannukset ovat kasvaneet -> vuodeosastohoidon kustannusnousuun vaikuttaa osaltaan kotisairaalatoiminnan aloitus, jota ei oltu budjetoitu v Lisäksi perusterveydenhuollossa on lisätty ns. erikoissairaanhoidollisia palveluja (skopiat, rtg-ikuvaukset). 2.Asiakasnäkökulma Asiakkaille on voitu tarjota lainsäädännön edellyttämät palvelut. 3.Palvelutuotanto Väestön ikärakenne ja sairastavuus ovat nousseet. Asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevaa kotihoitoa ja kuntoutusta ei ole voitu antaa riittävästi hoitohenkilökunnan resurssipulan vuoksi. Palvelusetelin käyttöönottokokeilu aloitetaan v Henkilöstö ja osaaminen Henkilöstövoimavarojen käyttö on ollut tehokasta., ajoittain lääkäri- ja hoitohenkilökunnan saatavuusongelmat ovat rasittaneet työssä olevaa hoitohenkilökuntaa -> hoitohenkilökunnan sairauspoissaolojen määrä on kasvanut.

65 64 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 25 PERUSTURVALAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,79 Muut toimintatuotot , , , , ,77 103,4 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,78 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,59 Muut henkilösivukulut , ,28 Palvelujen ostot , ,79 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika -644, ,76 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , , , , ,60 102,3 % TOIMINTAKATE , , ,83 102,3 %

66 Palvelukeskus Toimielin Tilivelvollinen 65 Perusturvakeskus Perusturvalautakunta Tilaajajohtaja Yhdistelmä perusturvapalvelut TP2009 muutoksin Kankaanpää (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) muut% Lautakunnan toiminta Tulot Menot Netto Tilaus PoSalta: TP2010 TA2011 TP2011 muut% 19,1 % 16,5 % 20 Perhepalvelut ,8 % ,4 % 210 Hyvinvointia edist. perheiden palvelut 220 Perheitä tukevat palvelut 230 Lastensuojelupalvelut 240 Perheoikeudelliset palvelut 30 Aikuispalvelut ,8 % ,3 % 310 Aikuisten terveyttä ja hyvinv. ed. palv. 320 Aikuisten peruspalvelut 330 Päihdehuoltopalvelut 340 Vammais- ja kehitysvammapalvelut 40 Vanhuspalvelut ,5 % ,6 % 410 Toimintakykyä ylläpitävät palvelut 420 Kotiin annettavat palvelut 430 Asumis- ja laitoshoitopalvelut 50 Erityispalvelut ,1 % ,0 % 510 Vastaanotot 520 Hammashuolto 530 Hoidon täydentävät palvelut 540 Vuodeosasto 60 Ympäristöpalvelut ,2 % 254-5,3 % 610 Eläinlääkintä 620 Terveysvalvonta 630 Ympäristönsuojelu Tilaus PoSalta yhteensä PoSan 2010 alijäämän kattaminen Muu peruspalvelutoiminta ,27 % 6,54 % 8,17 % Toimeentulotuen valtionosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus 410 (sisältyi TA2009:ssä tilaukseen PoSalta) Sosiaali- ja perusterv.huollon eläkevastuu Perusturvalautakunta yhteensä ,61 % 6,26 % 11,47 % Erikoissairaanhoito ,09 % 7,81 % 11,81 % Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä ,41 % 6,86 % 11,60 % Siirretty v.2010 KH:lle "Hallintopalvelut/avustukset" Avustus Koivurinteelle, KH päättää mr "Yleishallinto" Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä ml. Avustus Koivurinteelle

67 66 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Perusturvakeskus Kaupunginhallitus Erikoissairaanhoito Tilaajajohtaja Palveluajatus Kuntalaisten erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Kumppanuussopimusmenettelyssä sovitaan tavoitteista ja palveluista. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 1. Talouden kustannusten ennakoitavuus ja hallittavuus. 2. Terveyden edistäminen kaikessa palvelutuotannossa. 3. Alueellinen palvelutuotanto; laboratorio-, kuvantamis-, apuväline-, ensihoito- ja sairaankuljetus- sekä tietohallintopalvelut. 4. Saumattomat ja asiakaslähtöiset terveydehuollon palvelut. Toiminnalliset tavoitteet 1. Tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas palvelutarjonta sekä yhteistyö peruspalveluiden tuottajien kanssa. 2. Terveyden edistämisen näkökulma palveluissa, ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen puuttuminen ongelmiin. 3. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa erityispalveluissa ja tukipalveluissa. 4. Hoidon porrastuksen toteutuminen tarkoituksenmukaisella tavalla(prosessit, tiedonsiirto, työnjako ja konsultaatio) ja kustannustehokkaasti. 5. Laaditaan mielenterveys- ja päihdetyön kokonaissuunnitelma, diabeteksen ehkäisyohjelma ja tietohallintosuunnitelma. Toteutuma: 1. Palvelutarjonta tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas, erityistason ostopalvelut lisääntyneet huomattavasti sekä potilaiden hoidontarve kasvanut. 2.Perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää toimintaa (seulonnat) lisätty -> osaltaan kasvattaa erikoissairaanhoidon kustannuksia -> varhainen puuttuminen (esim. psykiatria). 3.Yhteistyötä lisätty pth:n erityispalveluissa (esim. kehitysvammaisten palvelut). 4. Hoidon porrastus ; Pth :n siirtoviivemaksut kasvussa. Pth ei ole pystynyt sijoittamaan esh:sta lähetettyjä potilaita terveyskeskuksen vuodeosastolle -> pth:n siirtoviivemaksut (laskutus euroa, josta siirtoviivemaksukorotusta euroa). Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Satakunnan keskussairaala Lähetteet Käynnit Hoitopäivät Konsultaatiot Hoitopaketit Psykiatria Käynnit Päivätoimintakäynnit Hoitopäivät Päiväosastopäivät Kuntoutuskotipäivät Konsultaatiot Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Erityistason ostopalvelu (laskutus m ) 1,174 2,036

68 67 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 38 ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut , ,08 Palvelujen ostot , ,76 Aineet,tarvikkeet, tavarat , , ,84 103,7 % TOIMINTAKATE , , ,84 103,7 %

69 68 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Sivistyskeskus Sivistyslautakunta Lasten päivähoito Sivistysjohtaja Palveluajatus Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä tarjoamalla jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 1. Päivähoidon laatu ja lasten hyvinvointi 2. Päivähoidon kysyntä ja resurssi 3. Henkilöstön hyvinvointi 4. Erityispäivähoito 5. Oppimisympäristö Toiminnalliset tavoitteet 1. Esiopetussuunnitelman päivittäminen uusien esiopetussuunnitelman perusteiden mukaiseksi. Turvallisuussuunnitelmien käyttöönotto perhepäivähoidossa ja suunnitelmatyön käynnistäminen ryhmäperhepäivähoidossa ja päiväkodeissa. 2. Päivähoidon tuottaminen kysyntää vastaavasti. Uuden päiväkodin laajennusosan suunnittelu. 3. Kehityskeskustelujen toteutuminen koko henkilöstölle. Täydennyskoulutuksen toteutus henkilöstölle seutukunnallisena yhteistyönä omalla seutukunnalla. 4. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelu käytettävissä päivähoidossa. 5. Päivähoitoyksiköiden kuntokartoitusten käynnistäminen. Toteutuma: 1.Uusi esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön Turvallisuussuunnitelmat otettiin käyttöön perhepäivähoidossa. 2.Päivähoitoa tuotettiin kysyntää vastaavasti. Keskustan ryhmäperhepäiväkoti aloitti toimintansa Päiväkoti Petäjäisessä yksi ryhmistä muutettiin 3-6-vuotiaiden ryhmästä alle 3-vuotiaiden ryhmäksi. Päiväkoti Petäjäisen laajennusosan suunnittelutyö käynnistyi. 3.Täydennyskoulutusta toteutettiin oppisopimuskoulutuksena, seutukunnallisena ja paikallisena koulutuksena sekä Osaava Pohjois-Satakunta koulutushankkeen puitteissa. 4. Kiertävän erityislastentarhanopettajan virkaan alkaen ei ollut hakijoita. 5.Päivähoitoyksiköiden kuntokartoitusta ei toteutettu.

70 69 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Uudistettu esiopetussuunnitelma käyttöön toteutuu toteutuu Turvallisuussuunnitelma käytössä perhepäivähoidossa. toteutuu toteutuu Uuden päiväkodin laajennusosan suunnittelu. toteutuu toteutuu Täydennyskoulutus henkilöstölle 3 krt/v toteutuu toteutuu Kiertävä erityislastentarhanopettaja alkaen. toteutuu ei toteudu Kaikki yksiköt kuntokartoitettu toteutuu ei toteudu Päivähoidon nettohinta /hoitop Päiväkodit keskiarvo 38 Perhepäivähoito 39 Ryhmäperhepäivähoito 42 Päivähoitopaikkojen täyttö% Päivähoitopaikkojen käyttö% Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Asiakkaat Alle 7 -vuotiaat ( ) Esiopetusikäiset Esiopetuksessa lapsia yhteensä Kotihoidontuen piirissä Kunnallisessa päivähoidossa Resurssit Päiväkotipaikkojen lukumäärä Perhepäivähoitopaikkojen lkm Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen lkm Päivähoitopaikat yhteensä Koululaisten api-toiminnan paikkojen lkm yht Aamupäivätoiminta Iltapäivätoiminta Ap/ip paikat yhteensä Henkilöstö yhteensä Toimistosihteerin ostopalvelu

71 70 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 26 LASTEN PÄIVÄHOITO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 0, ,34 Maksutuotot , ,11 Tuet ja avustukset , ,68 Muut toimintatuotot , , , , ,28 94,5 % Valmistus omaan käyttöön 2 990, ,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,32 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,36 Muut henkilösivukulut , ,96 Palvelujen ostot , ,53 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,42 Avustukset , ,61 Muut toimintakulut , , , , ,88 101,4 % TOIMINTAKATE , , ,16 102,3 %

72 71 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Sivistyskeskus Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Sivistysjohtaja Palveluajatus Sivistyskeskus on arvostettu seudun toiminnallinen keskus, joka tarjoaa ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa korkeatasoisia ja monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 1.Yhteistyön lisääminen koko keskuksessa 2.Ammattitaitoinen henkilöstö 3.Seudullisesti laajeneva toiminta 4. Hallittu talous ja kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet 1. Keskuksen uudet toimintasuunnitelmat tehokkaassa käytössä 2. Henkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen 3. Sivistyskeskus käy aktiivisesti neuvotteluja yhteistyön lisäämiseksi koko sektorilla 4. Talousarvion kohdentaminen oikein, kehitystyön ulottaminen seutukunnalliseksi, palvelusopimusten uudistaminen Toteutuma: 1. Keskuksen toimintasuunnitelmat on tehty ja otettu käyttöön. 2. ja 3. Kertomusvuonna yhteistyöneuvotteluita on käyty mm. ympäristökuntien kanssa. Yhteistyötä on lisätty erityisesti opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksessa, johon on saatu myös hankerahaa euroa vuosille Talousarvion kohdentaminen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa on tulosalueiden yhdistymisen myötä muuttunut helpommaksi. Seutukunnallista kehitystyötä on tehty täydennyskoulutuksen lisäksi mm. oppilashuollossa. Tavoitteen mukaisesti kehityshankkeita oli kertomusvuonna jokaisella tulosalueella. Erityisopetuksen palvelusopimukset on uudistettu ja otettu käyttöön. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Uudet toimintasuunnitelmat käytössä käytössä Henkilöstön atk-koulutussuunnitelma tehty kesken Toimialue P-Satak. P-Satak. P-Satak. P-Satak. Nettokulut tot 50% tot 50% TA toteutuu TA ylittyy Linux käyttöön Verkkopalvelut esim linux kehitetään perusopetuksessa Linux käytössä Kehityshankkeet osa laitoksista Jokaisella tulosalueella Jokaisella tulosalueella Jokaisella tulosalueella Erityisopetussopimus uudistettu käytössä Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 opetushenkilökuntaa kuljetusoppilaita

73 72 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 40 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 073, ,66 Tuet ja avustukset , ,00 Muut toimintatuotot 520, , , , ,70 666,5 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,11 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,80 Muut henkilösivukulut , ,33 Palvelujen ostot , ,77 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,86 Muut toimintakulut , , , , ,24 108,4 % TOIMINTAKATE , , ,46 91,9 %

74 73 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Palveluajatus Sivistyskeskus Sivistyslautakunta Perusopetus Sivistysjohtaja talouden osalta rehtorit pedagogiselta osalta Perusopetuksen järjestäminen laadukkaasti ja taloudellisesti kankaanpääläisille oppilaille, erityisopetuksen toteuttaminen myös seudullisesti. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 1. Opetussuunnitelma 2. Perusopetuksen laatu ja joustavat opetusjärjestelyt. 3. Laadukas oppilashuolto 4. Oppilaan osallisuus 5. Toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen kouluverkko 6. Perusopetuksen, esiopetuksen ja päivähoidon yhteistyö Toiminnalliset tavoitteet 1. Opetussuunnitelma saadaan päivitettyä tulevan uuden perusopetuslain mukaiseksi. 2. Joustavat opetusjärjestelyt ovat käytössä. Osallistutaan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin. 3. Oppilaan jokapäiväisen koulutyön moniammatillinen tukeminen 4. Oppilaskunnat, tukioppilaat ja nuorisovaltuusto toimivat. 5. Koulujen oppimisympäristöt ovat tarkoituksenmukaiset. 6. Perusopetuksen, esiopetuksen ja päivähoidon yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen Toteutuma: 1. Uusi opetussuunnitelma vahvistettu ja otettu käyttöön Samanaikaisuusopettajuutta ja resurssiopettajuutta käytössä 6 eri koululla. Osallistutaan opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen kehittämishankkeeseen,kelpo- perusopetuksen kehittämistoimintaan, kerhotoiminnan kehittämishankkeeseen. 3. Oppilaan kolmiportainen tukimalli otettu käyttöön, oppilashuoltoryhmien työtapojen uudistaminen 4. Oppilaskunnat (4kpl), tukioppilaat ja nuorisovaltuusto toimivat. 5. Kangasmetsän koulu remontoitu, koulukeskuksen Kädentaidon talo remontoitu, Pohjanlinnan koulu peruskorjaus käynnissä. Luokkatiloja ja opetusryhmiä järjestelty joustavien opetusmenetelmien mahdollistamiseksi. 6. Alkuopetuksen ja esiopetuksen yhdysopettajatoiminta käynnistetty. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Opetussuunnitelma on päivitetty. aloitettu toteutuu toteutunut Perusopetuksen päättötodistuksen saavat kaikki oppilaat. 100 % 100 % 100 % 100 % JOPO-luokka toimii. aloitettu toteutunut toteutuu toteutunut Resurssiopettajajärjestelmä on vakiintunut. toteutuu toteutunut Osallistutaan KELPO-kehittämistoiminnan hankkeeseen aloitettu toteutunut toteutuu toteutunut Oppilashuollon käsikirja on käytössä. aloitettu toteutunut toteutuu toteutunut Perusopetuksessa on koulupsykologi. toteutuu ei toteutunut KiVa-koulun tulokset parantuneet. aloitettu toteutuu ennallaan Nuorisovaltuuston toiminta aloitettu. toteutuu toteutunut Oppilaskunnat ja tukioppilaat toimivat aktiivisesti. toteutunut toteutuu toteutunut Kaikki koulut on kuntokartoitettu. osittain osittain toteutuu ei toteutunut Talousarviossa on varattu riittävästi investointirahaa opetusvälineistön uudistamiseen. osittain osittain toteutuu osittain Kouluverkko strategian mukainen. ei ei toteutuu ei toteutunut Perusopetuksen, esiopetuksen ja päivähoidon yhteistyö lisääntynyt osittain toteutuu toteutunut Pätevien opettajien osuus päätoimisista 92 % 100 % 100 % 92 % nettokust.euroa/opp.keskimäärin Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TA 2010 TA 2011 TP 2011 oppilasmäärä opettajia

75 74 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 41 PERUSOPETUS TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,04 Tuet ja avustukset , ,93 Muut toimintatuotot , , , , ,98 108,5 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,31 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,97 Muut henkilösivukulut , ,51 Palvelujen ostot , ,65 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,39 Muut toimintakulut , , , , ,98 106,2 % TOIMINTAKATE , , ,00 105,9 %

76 75 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Palveluajatus Sivistyskeskus Sivistyslautakunta Toisen asteen opetus Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Toiminnalliset tavoitteet Sivistysjohtaja talouden osalta lukion rehtori pedagogiselta osalta Luoda lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon kautta opiskelijalle koulutuksellinen perusta, joka avaa hänelle tien jatko-opintoihin tiede- ja ammattikorkeakoulussa, muussa toisen asteen oppilaitoksessa tai jolta hän voi suoraan siirtyä työelämään. 1.Satakunnan 2. asteen opetus 2.Työelämäyhteistyö 3.Kasvatustyön osuuden painottaminen 4. Luonnontieteellisen linjan kehittäminen 5. Yhteistyö perusasteen koulujen kanssa 6. Venäjän kieltä opiskelevien määrän lisääminen seutukunnalla 1.Yhteinen seutukunnallinen opetustarjotin 2.Etäopetuslaitteiden toimivuus 3.Tarjota riittävästi opiskelupaikkoja alueen nuorille ja aikuisille 4.Korkeatasoinen opetus 5.Yhdistelmäopintojen opetussuunnitelman toteutus 6.Seutukunnallinen lukioyhteistyöprojekti: Eurooppa-Venäjä Toteutuma: 1. Seutukunnallinen tarjonta toimii hyvin Pohjois-Satakunnan lukioiden välillä. Valinnaisille kielille ja eräille valinnaiskursseille on sovittu kiinteät tarjotinpaikat. Osin henkilövaihdosten takia muun muassa Säkylän lukio poikkesi sovitusta; jonkin verran poikkeamia oli myös työpäivissä. 2. Etäopetuslaitteet toimivat varsin hyvin. 3. Kaikki Yhteislyseoon hakeneet ja keskiarvorajan ylittäneet saivat opiskelupaikan. Opiskelijoiden määrä kääntyi jopa kasvuun; edellisinä vuosina aloittavia opiskelijoita oli ollut 55 vuonna 2009 ja 64 vuonna Vuonna 2011 aloittavia opiskelijoita oli Käytännössä kaikki lukio-opiskelijat suorittivat yo-tutkinnon kolmen vuoden tavoiteajassa. Myös menestys yo-kirjoituksissa on kansallista keskitasoa parempaa. 5. Yhdistelmäopintojen opetus toteutui Yhteislyseon osalta sovitusti. 6. Venäjän opiskelijat järjestävät kuluvan vuoden työsuunnitelman mukaan opisntoretken Pietariin. Lisäksi Urheilulinjan osalta on neuvoteltu opiskelijavaihdon aloittamisesta Italiaan.

77 76 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 opiskelupaikat kurssitarjonta yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee yliopistossa % 33 % 30 % 30 % 30 % yo-tutkinnon suorittaneista opiskelee ammattikorkeakoulussa % 40 % 45 % 45 % 45 % Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 oppilasmäärä päivälukio etäopiskelijat yhdistelmätutkinto aineopiskelijat virat vakinaiset tilapäiset/toistaiseksi/tuntiopettajat Yhteistyö Honkajoen kanssa (opettajat 9 9 9

78 77 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 42 TOISEN ASTEEN OPETUS (LUKIO) TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,31 Tuet ja avustukset , ,57 Muut toimintatuotot , , , , ,88 162,1 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,08 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,07 Muut henkilösivukulut , ,28 Palvelujen ostot , ,43 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,09 Muut toimintakulut , , , , ,18 97,7 % TOIMINTAKATE , , ,06 93,8 %

79 78 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Sivistysasiainkeskus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sivistysjohtaja Palveluajatus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on tarjota ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa korkeatasoisia ja monipuolisia koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita. Palveluiden tuottajat ovat kirjasto, museo, musiikkiopisto, liikunta- ja nuorisotoimet. Kansalaisopiston palvelut ostetaan Petäjä-opistolta Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymästä. Aktiiviset toimijat vahvistavat kaupungin viihtyisyyttä. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 1. Toiminnan tehostaminen 2. Kuntalaisten tavoittaminen laadukkaalla peruspalvelulla ja monipuolisia tapahtumia tuottamalla 3. Henkilöstön ammattitaidon ja työssäjaksamisen lisääminen 4. Toimitilojen ja -alueiden kunnossapito ja viihtyvyys Toiminnalliset tavoitteet 1. Lisätään palveluiden saavutettavuutta ( internet, esteettömyys, alueellisuus) 2. Aktiivinen tiedottaminen 3. Täydennyskoulutuksen järjestäminen 4. Kirjaston, museon ja liikuntakeskuksen toimitilojen suunnittelu ja hankkeistaminen Toteutuma 2011: 1.Yksiköiden internetsivut ovat ajantasaiset. Yksiköiden toiminta on toteutettu esteettömyys huomioon ottaen. Alueellinen yhteistyö on lisääntynyt mm. etsivän nuorisotyön toiminnan kautta. Kirjasto jatkaa aktiivisesti Satakirjastossa. Musiikkiopiston Ely-hankeella on viety palvelua alueellisesti eteenpäin. Toisesta apurahasta on toteutettu yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistojen kanssa. Museo oli mukana neljässä eri alueellisessa hankkeessa. 2. Yksiköt ovat aktiivisesti tiedottaneet toiminnastaan kuntalaisille nettisivuilla ja omilla tiedotteillaan. Yhteinen tiedotusesite ei valmistunut vielä vuodelle Täydennyskoulutustoiminta on aloitettu ja toteutettu resurssien puitteissa. 4. Museon tilatarveselvitys valmistui. Kirjasto on hakenut valtionavustusta peruskorjaukseen. Liikuntakeskuksen tilatarveselvitys on hyväksytty ja hallitus on nimennyt toimikunnan liikuntakeskuksen suunnittelutyötä varten.

80 79 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP Ajantasaiset internetsivut päivitetään ylläpidetään ylläpidetään 1. Yhteistyön lisääminen P-Satak. P-Satak. ylimaakunnall 2. Yhteinen tiedotusesite tehdään päivitetään suunnitteilla 3. Täydennyskoulutus aloitetaan aloitettu järjestetään 4. Kirjaston tilakysymys käynnissä käynnissä käynnissä 4. Museon tilakysymys suunnittelu käynnissä käynnissä 4. Liikuntakeskuksen saneeraus suunnittelu käynnistetään käynnissä Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Musiikkiopisto Vakituinen henkilöstö Oppilasmäärä yksilöopetuksessa Oppilasmäärä ryhmäopetuksessa Kokonaisoppilasmäärä Toteutuneet opetustunnit (taiteen perusop.) Tilaisuudet ja konsertit Museo Kokoelma (sis. valokuva, esine, taide) Näyttelyt 3 3 Museopedagogiset tilaisuudet Kirjasto Lainaajat Fyysiset käynnit Kokoelma Vapaa-aikatoimi Tilat ja alueet lkm Avustettavat seurat ja yhdistykset Uimahalli, palloiluhalli; käyttäjät Nuorisotoimen tilaisuudet ja nuorisotilan kävijämäärät

81 80 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 56 KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELUT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,80 Maksutuotot , ,59 Tuet ja avustukset , ,63 Muut toimintatuotot , , , , ,72 126,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,94 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,27 Muut henkilösivukulut , ,21 Palvelujen ostot , ,61 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,81 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , , , , ,90 105,9 % TOIMINTAKATE , , ,18 101,8 %

82 81 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Tekninen keskus Tekninen lautakunta Pelastustoimi Teknisen keskuksen johtaja Palveluajatus Pelastustoimesta vastaa Satakunnan pelastuslaitos. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Pelastustoimen toiminnan painopistealueet määrittelee Satakunnan Pelastuslaitos. Toiminnalliset tavoitteet 1. Pelastustoiminnan lainmukaisten pelastus- ja viranomaistehtävien hoitaminen. 2. Pelastustoimen hoitaminen talousarvion määrärahojen puitteissa. 3. Palvelutason säilyminen nykyisellä tasolla. Toteutuma: 1. Lainmukaiset pelastus- ja viranomaistehtävät hoidettu. 2. Pelastustoimi on hoidettu talousarvion määrärahojen puitteissa (tot% 99,7) 3. Palvelutaso säilynyt nykyisellä tasolla. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011

83 82 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 60 PELASTUSTOIMI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut , ,52 Palvelujen ostot , ,44 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika 0, ,00 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , , , , ,08 99,7 % TOIMINTAKATE , , ,08 99,7 %

84 83 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Tekninen keskus Tekninen lautakunta Rakentaminen Teknisen keskuksen johtaja Palveluajatus Tyydyttää asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita tuottamalla yhdyskuntatekniikkaan ja kaupungin talonrakentamiseen liittyviä suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Liikenneväylien rakentaminen, perusparantaminen ja liikenneturvallisuuden lisääminen. Suunnitteluyhteistyön tiivistäminen ympäristökeskuksen kanssa. Toiminnalliset tavoitteet 1. Säilyttää katujen, teiden ja puistojen kunnossapito riittävällä tasolla. 2. Yksityisteiden yksiköinnin aloittaminen ja loppuunsaattaminen. Toteutuma: 1. Katujen, teiden ja puistojen kunnossapito säilytetty riittävällä tasolla. 2. Yksityisteiden yksiköinti ei toteutunut, koska käytettävissä olevat määrärahat eivät riittäneet yksiköinnin Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP Pää- ja kokoojakatuja km 44,1 44,4 44,1 45, Kunnossapitokustannukset /km ja 2 luokan yksityisteitä km 96,9 96,9 96,9 96, Kunnossapitokustannukset /km Keskusta-alueen puistoja ha Kunnossapitokustannukset /m²/v 0,73 1,18 1,14 1,22 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Kunnossapidettävä katuja km 74 74, ,3 Perusparannettuja yksityisteitä kpl Kunnossapidettäviä yksityisteitä km Kunnossapidettäviä puistoja ha 26,8 26,8 26,8 26,8

85 84 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 61 RAKENTAMINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,63 Maksutuotot 47, ,46 Tuet ja avustukset , ,89 Muut toimintatuotot , , , , ,40 346,6 % Valmistus omaan käyttöön , ,06 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,81 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,62 Muut henkilösivukulut , ,82 Palvelujen ostot , ,27 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,58 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , , , , ,61 129,1 % TOIMINTAKATE , , ,15 104,2 %

86 85 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Palveluajatus Tekninen keskus Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitos Teknisen keskuksen johtaja Järjestää kilpailukykyiseen hintaan asukkaiden ja elinkeinoelämän - talousveden hankinta, käsittely ja jakelu - jäteveden ja muiden haitallisten vesien viemäröinti, puhdistaminen ja poisjohtaminen Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Vesihuollon turvaaminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Vesihuoltolinjojen saneeraaminen. 2. Haja-asutusalueen vesihuollon suunnitelmallisen järjestämisen aloittaminen. Toteutuma: 1. Vesihuoltolinjoja saneerattu Sepänkadulla ja Opistonmäessä sekä vesijohtoverkoston venttiilikorjauksia tehty eri puolilla verkostoa. 2. Ei toteutunut. Määrärahat poistettu (kaupunginvaltuusto ). Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP Laskutetun veden osuus vedenotosta % Laskutetun jäteveden osuus vedenotosta % Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Vesihuollon yhteistyökuntien määrä Pumpattu vesimäärä 1000 m³ Puhdistettu jätevesimäärä 1000 m³

87 86 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 65 VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,41 Maksutuotot , ,75 Tuet ja avustukset 3 229, ,68 Muut toimintatuotot 1 654, , , , ,30 105,0 % Valmistus omaan käyttöön , ,88 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,24 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,05 Muut henkilösivukulut , ,24 Palvelujen ostot , ,08 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,92 Avustukset -668, ,79 Muut toimintakulut , , , , ,74 113,7 % TOIMINTAKATE , , ,56 95,8 %

88 Kankaanpään kaupunki 87 TP 2011 Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Tekninen keskus Tekninen lautakunta Tilapalvelut Teknisen keskuksen johtaja Palveluajatus Tilapalveluyksikön päätehtävänä on huolehtia siitä, että Kankaanpään kaupungin perustoiminnot voivat suorittaa palvelutehtäviään asianmukaisissa tiloissa. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Kiinteistöjen toiminnallisuuden ja energiatalouden parantaminen. Kunnossapidon tason parantaminen. Resurssien optimaalinen kohdentaminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Kiinteistötiedoston luominen ja päivittäminen. 2. Kiinteistönhoitotehtävien toteutus suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. 3. Kiinteistönhoitajien sitouttaminen tulostavoitteisiin. Toteutuma: 1. Kiinteistötietojärjestelmän ja huoltokirjaohjelmiston hankinnan esiselvitys on tehty. Ohjelman hankinta vuonna Energiataloudellisia toimintoja jatkettu suunnitelmallisesti mm. uusimalla vesikalusteita ja lämmityslaitteita sekä IV-tekniikkaa lisäämällä (Niinisalon koulu). 3. Tehtävä- ja vastuujakoa tarkennettu kiinteistönhoitohenkilökunnan osalta. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Kiinteistöjä kaukovalvonnassa Kysyntä ja laajuustiedot TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Henkilöstön määrä Toimitilat *kaupungin omassa käytössä m *ulkopuolisille vuokrattuna m

89 88 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu Tulosalue TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % 66 TILAPALVELUT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,71 Maksutuotot 6 083, ,14 Tuet ja avustukset 2 493, ,78 Muut toimintatuotot , , , , ,12 109,0 % Valmistus omaan käyttöön 6 000, ,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,86 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,60 Muut henkilösivukulut , ,67 Palvelujen ostot , ,13 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,08 Muut toimintakulut , , , , ,51 110,7 % TOIMINTAKATE , , ,39 133,4 %

90 89 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Käyttötalousosa, toteutumisvertailu KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TULOSLASKELMA TP 2010 TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,11 Maksutuotot , ,23 Tuet ja avustukset , ,21 Muut toimintatuotot , , , , ,05 109,1 % Valmistus omaan käyttöön , ,74 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,72 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,70 Muut henkilösivukulut , ,19 Palvelujen ostot , ,13 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aika , ,97 Avustukset , ,53 Muut toimintakulut , , , , ,54 104,2 % TOIMINTAKATE , , ,75 102,8 %

91 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Käyttötalousosa tulosalueittain Ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot Talousarvio 2011 Talousarvio 2011 Talousarvio 2011 (Ta+muutokset) Toteutuma 2011 Yli(-) Yli(-) Yli( ) alkuperäinen muutokset muutettuna Alle( ) Alle( ) Alle(-) Tot% menot tulot netto menot tulot netto menot tulot netto menot tulot netto menot tulot netto netto Tulosalue TA 2011 TP 2011 TP Vaalit , , , , , ,78 999,00 % 11 Tarkastustoimi ,25 0, , ,75 0, ,75 84,48 % 12 Yleishallinto , , , ,33-392, ,35 109,81 % 13 Hallintopalvelut , , , , , ,84 100,38 % 14 Kehittäminen , , , , , ,71 81,86 % 15 Tukipalvelut , , , , , ,53 999,00 % 16 Talouspalvelut , , , , , ,21 94,55 % 19 Maaseutupalvelut , , ,20-142, , ,80 83,66 % 21 Kaavoitus , , , , , ,73 103,44 % 22 Rakennusvalvonta , , , , , ,19 58,83 % 23 Mittaus ja kiinteistötoimi , , , , , ,33-3,32 % 25 Perusturvalautakunta , , , , , ,83 102,31 % 3021 josta 2010 alijäämä , , Tilaus PoSalta , , ,00 0, ,00 101,53 % 38 Erikoissairaanhoito ,84 0, , ,84 0, ,84 103,69 % 26 Lasten päivähoito , , , , , ,16 102,34 % 40 Sivistystoimen hallinto , , , , , ,46 91,94 % 41 Perusopetus , , , , , ,00 105,86 % 42 Toisen asteen opetus , , , , , ,06 93,82 % 56 Kulttuuri- ja vap.aikapalvelut , , , , , ,18 101,76 % 60 Pelastustoimi ,92 0, , ,08 0, ,08 99,66 % 61 Rakentaminen , , , , , ,15 107,67 % 65 Vesihuoltolaitos , , , , , ,56 104,34 % 66 Tilapalvelut , , , , , ,39 133,39 % Yhteensä , , , , , ,75 102,79 % 90 sitovuus lihavoituna nettomenon ylitykset ,34 nettomenon alitukset ,59 yli/alle- netto yht ,75

92 91 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Tuloslaskelma, toteutumisvertailu SISÄINEN TULOSLASKELMA ulkoiset ja sisäiset TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot , ,11 103,5 % * Maksutuotot , ,77 99,5 % * Tuet ja avustukset , ,21 195,9 % * Muut toimintatuotot , ,50 116,6 % ** , ,05 109,1 % ** Valmistus omaan käyttöön , ,74 205,1 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , ,72 102,2 % Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,70 109,0 % * Muut henkilösivukulut , ,19 101,2 % * Palvelujen ostot , ,13 102,6 % * Aineet,tarvikkeet,tavarat , ,97 111,4 % * Avustukset , ,53 163,6 % * Muut toimintakulut , ,30 108,2 % ** , ,54 104,2 % TOIMINTAKATE , ,75 102,8 % * Verotulot , ,35 99,7 % * Valtionosuudet , ,00 101,9 % Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , ,15 148,6 % * Muut rahoitustuotot , ,52 129,7 % * Korkokulut , ,95 103,3 % * Muut rahoituskulut , ,66 612,0 % VUOSIKATE , ,04-130,1 % Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , ,70 94,2 % Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,34 145,5 % TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ(-) , ,34 145,5 %

93 92 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Tuloslaskelma, toteutumisvertailu Verotulojen erittely TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % Kunnallisvero , ,73 99,4 % Kiinteistövero , ,68 101,4 % Yhteisövero , ,70 102,2 % Verotulot yhteensä , ,35 99,7 % Kunnallisvero Verotettava tulo x muutos% ed. v:sta ,3 % ,1 % ,3 % ,2 % ,7 % Kiinteistöveroprosentit Vakituinen Muu Rakentamaton asuinrak. asuinrak. rak.paikka ,30 % 0,90 % 3,00 % ,30 % 0,90 % 3,00 % ,30 % 0,90 % 3,00 % ,36 % 0,96 % 3,00 % ,36 % 0,96 % 3,00 % Valtionosuuksien erittely TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % Yhden putken valtionosuus , ,00 81,0 % Valtinosuusjärjestelmämuutos , ,00 Verotuloihin perustuva valt.os.tasaus , ,00 Opetus/kulttuuritoimen muu vos , ,00 Valtionosuudet yhteensä , ,00 101,9 %

94 93 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Investointiosa, toteutumisvertailu 3 INVESTOINNIT TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- tot % 42 KAUPUNGINHALLITUS 8000 Maan hankinta ja myynti Hankinnat * Hankinnat yht , ,00 Avustukset * Avustukset yht , ,00 Myynnit * Myynnit yht , ,75 Investoinnit netto , ,75-700,4 % 8005 Tietohallinto Hankinnat * Hankinnat yht , ,17 Avustukset * Avustukset yht ,00 0,00 Myynnit * Myynnit yht ,00 0,00 Investoinnit netto , ,17 151,3 % 8009 Osakkeet ja osuudet Hankinnat * Hankinnat yht , ,87 Avustukset Myynnit * Myynnit yht , ,60 Investoinnit netto ,27-471,73 100,0 % 8022 Ruokahuollon investoinnit Hankinnat * Hankinnat yht , ,69 Avustukset Myynnit Investoinnit netto , ,69 98,5 % 8801 Satakunnan sairaanhoitopiiri Hankinnat * Hankinnat yht , ,90 Avustukset Myynnit Investoinnit netto , ,90 80,0 % 42 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Hankinnat * Hankinnat yht , ,45 Avustukset * Avustukset yht , ,00 Myynnit * Myynnit yht , ,35 Investoinnit netto , ,90 89,3 %

95 94 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Investointiosa, toteutumisvertailu 43 SIVISTYSLAUTAKUNTA TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- tot % 8050 Koulukeskus Hankinnat * Hankinnat yht , ,24 Avustukset * Avustukset yht , ,00 Myynnit Investoinnit netto , ,24 119,7 % 8054 Keskustan koulu Hankinnat * Hankinnat yht , ,33 Avustukset Myynnit Investoinnit netto , ,33 48,1 % 8101 Sivistystoimen kalusto Hankinnat * Hankinnat yht ,55-123,45 Avustukset Myynnit Investoinnit netto ,55-123,45 99,8 % 8805 Päiväkotien kalustohankinnat Hankinnat * Hankinnat yht , ,16 Avustukset Myynnit Investoinnit netto , ,16 70,0 % 43 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Hankinnat * Hankinnat yht , ,30 Avustukset * Avustukset yht , ,00 Myynnit Investoinnit netto , ,30 113,2 % 44 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8205 Tilapalvelun pienet kohteet Hankinnat * Hankinnat yht , ,63 Avustukset Myynnit * Myynnit yht , ,11 Investoinnit netto , ,52 108,9 % 8250 Liikenneväylät Hankinnat * Hankinnat yht , ,98 Avustukset * Avustukset yht , ,00 Myynnit * Myynnit yht ,00 0,00 Investoinnit netto , ,98 99,6 %

96 95 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Investointiosa, toteutumisvertailu TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- tot % 8257 Teollisuusalueiden parantaminen Hankinnat * Hankinnat yht , ,09 Avustukset * Avustukset yht , ,00 Myynnit Investoinnit netto , ,09 67,2 % 8290 Muu yhdyskuntatekniikka Hankinnat * Hankinnat yht , ,49 Avustukset Myynnit Investoinnit netto , ,49 119,0 % 8304 Kankaanpään pääterveysasema Hankinnat * Hankinnat yht , ,10 Avustukset Myynnit Investoinnit netto , ,10 61,2 % 8520 Vesi- ja jätevesihuolto Hankinnat * Hankinnat yht , ,66 Avustukset Myynnit Investoinnit netto , ,66 101,8 % 8530 Haja-asutusalueiden jätevesihuolto Hankinnat * Hankinnat yht , ,00 Avustukset Myynnit Investoinnit netto , ,00 23,9 % 44 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Hankinnat * Hankinnat yht , ,39 Avustukset * Avustukset yht , ,00 Myynnit * Myynnit yht , ,11 Investoinnit netto , ,50 98,4 % 49 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 8750 Liikuntakeskuksen kalustoinvestoinnit Hankinnat * Hankinnat yht , ,13 Avustukset Myynnit Investoinnit netto , ,13 88,6 %

97 96 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Investointiosa, toteutumisvertailu TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- tot % 8760 Liikuntakeskus Hankinnat * Hankinnat yht , ,00 Avustukset Myynnit Investoinnit netto , ,00 0,0 % 49 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Hankinnat * Hankinnat yht , ,13 Avustukset Myynnit Investoinnit netto , ,13 8,1 % 58 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 8905 Piirturin uusiminen Hankinnat * Hankinnat yht , ,39 Avustukset Myynnit Investoinnit netto , ,39 84,7 % 3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- tot % Hankinnat * Hankinnat yht , ,84 101,0 % Avustukset * Avustukset yht , ,00 97,7 % Myynnit * Myynnit yht , ,46 267,1 % Investoinnit netto , ,62 97,1 %

98 97 Kankaanpään kaupunki TP 2011 Talousarvion toteutumisvertailu,rahoitusosa RAHOITUSLASKELMA TA 2011 MUUTOS TA+MUUTOS TP 2011 Yli+/alle- Tot % TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate , ,04-130,1 % * Tulorahoituksen korjauserät , ,81 ** , ,85-188,2 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot , ,84 101,0 % * Rahoitusosuudet inv.men , ,00 97,7 % * Pysyvien vastaavien , ,27 450,9 % hyödykkeiden luovutustulot ** Investointien rahavirta , ,43 91,9 % *** Toiminnan ja invest. rahavirta , ,42 119,4 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainojen muutokset * Antolainasaamisten lisäys , ,00 0,0 % * Antolainasaamist.vähennys , ,01 ** Antolainauksen muutokset , ,01-6,9 % Lainakannan muutokset * Pitkäaik.lainojen lisäys , ,00 85,1 % * Pitkäaik.lainojen vähennys , ,26 111,5 % * Lyhytaik.lainojen muutos ,00 0,00 ** Lainakannan muutokset , ,26 69,7 % Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.varat/po muutos , ,98 * Vaihto-omaisuuden muutos , ,82 * Saamisten muutos , ,37 * Korottomien velkojen muutos , ,28 ** Muut maksuvalmiuden muutokset , ,93 *** Rahoituksen rahavirta , ,18 70,1 % **** RAHAVAROJEN MUUTOS , , ,6 % Rahavarojen muutos * Rahavarat ,92 Rahavarat , ,60

99 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA x1.000 euroa sitovuus Määrärahat Tuloarviot N / B * TA2011 TA-muut TA+muut Toteutuma Poikkeama TA2011 TA-muut TA+muut Toteutuma Poikkeama Käyttötalousosa Keskusvaalilautakunta Vaalit N Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi N Kaupunginhallitus Yleishallinto N Hallintopalvelut N Kehittäminen N Tukipalvelut B Talouspalvelut N Maaseutulautakunta Maaseutupalvelut N Ympäristölautakunta Kaavoitus N Rakennusvalvonta N Mittaus ja kiinteistötoimi B Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta N Erikoissairaanhoito N Sivistyslautakunta Lasten päivähoito N Sivistystoimen hallinto N Perusopetus N Toisen asteen opetus N Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vap.aikapalvelut N Tekninen lautakunta Pelastustoimi N Rakentaminen N Vesihuoltolaitos N Tilapalvelut N

100 Tuloslaskelmaosa Verotulot B Valtionosuudet B Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot B Muut rahoitustuotot B Korkokulut B Muut rahoituskulut B Investointiosa Kaupunginhallitus Maan hankinta ja myynti N Tietohallinto N Osakkeet ja osuudet N Ruokahuollon investoinnit N Satakunnan sairaanhoitopiiri N Sivistyslautakunta Koulukeskus N Keskustan koulu N Sivistystoimen kalusto N Päiväkotien kalustohankinnat N Tekninen lautakunta Tilapalvelun pienet kohteet N Liikenneväylät N Teollisuusalueiden parantaminen N Muu yhdyskuntatekniikka N Kankaanpään pääterveysasema N Vesi- ja jätevesihuolto N Haja-asutusalueiden jätevesihuolto N Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Liikuntakeskuksen kalustoinvestoinnit N Liikuntakeskus N Ympäristölautakunta N Rahoitusosa Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäys B Antolainasaamist.vähennys B Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys B Pitkäaik.lainojen vähennys B Lyhytaik.lainojen muutos N Vaikutus maksuvalmiuteen *N=netto, B=brutto määräraha/tuloarvio YHTEENSÄ

101 100 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot , ,76 * Maksutuotot , ,88 * Tuet ja avustukset , ,89 * Muut toimintatuotot , ,23 ** , ,76 ** Valmistus omaan käyttöön , ,82 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , ,82 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,59 * Muut henkilösivukulut , ,56 * Palvelujen ostot , ,07 * Aineet,tarvikk,tavarat , ,93 * Avustukset , ,11 * Muut toimintakulut , ,27 ** , ,35 TOIMINTAKATE , ,77 * Verotulot , ,82 * Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , ,37 * Muut rahoitustuotot , ,22 * Korkokulut , ,42 * Muut rahoituskulut , ,80 VUOSIKATE , ,42 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , ,91 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,51 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ-) , ,51

102 101 Rahoituslaskelma etumerkki: tulo(-), meno(+) TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate , ,42 * Tulorahoituksen korjauserät , ,68 ** Toiminnan rahavirta , ,74 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot , ,31 * Rahoitusosuudet inv.men , ,00 * Pysyvien vastaavien , ,43 hyödykkeiden luovutustulot ** Investointien rahavirta , ,88 *** Toiminnan ja investointien rahavirta , ,86 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainojen muutokset * Antolainasaamisten lisäys 0,00 0,00 * Antolainasaamist.vähennys , ,80 ** Antolainauksen muutokset , ,80 Lainakannan muutokset * Pitkäaik.lainojen lisäys , ,00 * Pitkäaik.lainojen vähennys , ,44 * Lyhytaik.lainojen muutos 0,00 0,00 ** Lainakannan muutokset , ,56 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.varat/po muutos , ,61 * Vaihto-omaisuuden muutos , ,92 * Saamisten muutos , ,08 * Korottomien velkojen muutos , ,82 ** Muut maksuvalmiuden muutokset , ,57 *** Rahoituksen rahavirta , ,21 **** Rahavarojen muutos , ,65 Rahavarojen muutos * Rahavarat , ,52 * Rahavarat , , , ,65

103 Tase muutos muutos% VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet * Aineettomat oikeudet , , ,12-28,6 % * Muut pitkävaikutteiset menot ,07 0, ,07 100,0 % ** Aineettomat hyödykkeet , , ,95 55,8 % Aineelliset hyödykkeet * Maa- ja vesialueet , , ,83-4,2 % * Rakennukset , , ,89 2,4 % Kiinteät rakenteet ja * laitteet , , ,12 4,1 % * Koneet ja kalusto , , ,71 27,5 % Ennakkomaksut ja kesken- * eräiset hankinnat , , ,87 38,7 % ** Aineelliset hyödykkeet , , ,76 3,8 % Sijoitukset * Osakkeet ja osuudet , , ,37 10,0 % * Muut lainasaamiset , , ,01-3,6 % ** Sijoitukset , , ,36 8,2 % *** PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,07 5,7 % TOIMEKSIANTOJEN VARAT * Valtion toimeksiannot , , ,62-51,6 % Lahjoitusrahastojen * erityiskatteet 4 718, ,32 386,99 8,2 % *** TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , ,63-48,7 % VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS * Valmiit tuotteet/tavarat , , ,82 6,3 % ** Vaihto-omaisuus , , ,82 6,3 % RAHOITUSOMAISUUS SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset * Lainasaamiset , , ,27-34,6 % * Muut saamiset , , ,00-4,5 % ** Pitkäaik.saamiset , , ,27-5,7 % Lyhytaikaiset saamiset * Myyntisaamiset , , ,15 18,6 % * Lainasaamiset , , ,00 94,6 % * Muut saamiset , , ,28-86,5 % * Siirtosaamiset , , ,77 64,4 % ** Lyhytaikaiset saamiset , , ,64 40,6 % Rahoitusarvopaperit * Osakkeet ja osuudet , , ,00-43,6 % ** Rahoitusarvopaperit yht , , ,00-43,6 % Rahat ja pankkisaamiset ** Rahat ja pankkisaamiset , , ,60-122,2 % *** VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,41-3,9 % ***** VASTAAVAA , , ,03 4,2 %

104 muutos muutos% VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA * Peruspääoma , ,77 0,00 0,0 % * Muut omat rahastot , ,00 0,00 0,0 % * Ed.tilikausien ylijäämä , , ,51 118,1 % * Tilikauden alijäämä , , ,85 178,8 % *** OMA PÄÄOMA , , ,34-16,0 % TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * Valtion toimeksiannot , , ,99-89,7 % * Lahjoitusrahastojen pääomat , , ,71-12,2 % * Muut toimeksiantojen pääomat , , ,05 40,3 % *** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,65-27,0 % VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja * vakuutuslaitoksilta , , ,00 25,5 % * Lainat julkisyhteisöiltä , , ,77-23,8 % * Lainat muilta luotonantajilta , , ,44-20,0 % * Muut velat/liittymismaksut , , ,43 9,8 % ** Pitkäaikainen vieras pääoma , , ,22 17,2 % Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja * vakuutuslaitoksilta , , ,00 7,9 % * Lainat julkisyhteisöiltä , , ,05-11,6 % * Lainat muilta luotonantajilta , ,44 0,00 0,0 % * Saadut ennakot , , ,40-1,9 % * Ostovelat , , ,62 14,9 % * Muut velat , , ,14-26,0 % * Siirtovelat , , ,77 16,2 % ** Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,80 10,4 % *** VIERAS PÄÄOMA , , ,02 14,7 % ***** VASTATTAVAA , , ,03 4,2 %

105 104 Konsernin tuloslaskelma ULKOINEN TULOSLASKELMA ** Toimintatuotot , ,00 ** Toimintakulut , ,39 ** Osuus osakkuusyht.tappiosta 1 342,18 0,00 *** TOIMINTAKATE , ,39 ** Verotulot , ,82 ** Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , ,25 * Muut rahoitustuotot , ,34 * Korkokulut , ,87 * Muut rahoituskulut , ,40 ** Rahoitustuotot ja -kulut , ,32 **** VUOSIKATE , ,75 Poistot ja arvonalentumiset ** Suunnitelman mukaiset poistot , ,70 ** Satunnaiset erät , ,13 ***** TILIKAUDEN TULOS , ,18 ** Tilinpäätössiirrot , ,78 ** Vähemmistöosuudet , ,78 ****** TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ-) , ,18

106 105 Konsernin rahoituslaskelma etumerkki: tulo(-), meno(+) TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate , ,75 * Satunnaiset erät 8 461, ,13 * Tulorahoituksen korjauserät , ,68 ** Toiminnan rahavirta , ,20 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot , ,94 * Rahoitusosuudet investointimen , ,00 * Pysyvien vast.hyödykk.luovutus , ,98 ** , ,96 *** Toiminnan ja investointien rahavirta , ,76 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset * Antolainojen lisäykset ,00 0,00 * Antolainojen vähennykset , ,80 ** , ,80 Lainakannan muutokset * Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,10 * Pitkäaikaisten lainojen vähenn , ,03 * Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 ** , ,07 ** Oman pääoman muutokset , ,11 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiantojen varojen ja , ,60 pääomien muutokset * Vaihto-omaisuuden muutos , ,59 * Saamisten muutos , ,58 * Korottomien velkojen muutos , ,24 ** , ,33 *** Rahoituksen rahavirta , ,57 **** Rahavarojen muutos , ,33 Rahavarojen muutos * Rahoitusarvopaperit , ,10 * Rahoitusarvopaperit , ,59 * Rahat ja pankkisaamiset , ,09 * Rahat ja pankkisaamiset , ,93 ** , ,33

107 106 Konsernitase Muutos Muutos % VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet * Aineettomat oikeudet , , ,62 7,90 * Muut pitkävaikutteiset menot , , ,77-18,30 ** Aineettomat hyödykkeet , , ,15-12,40 Aineelliset hyödykkeet * Maa- ja vesialueet , , ,47-3,00 * Rakennukset , , ,40 0,20 * Kiinteät rakenteet ja laitt , , ,75 4,80 * Koneet ja kalusto , , ,37 1,40 * Muut aineelliset hyödykkeet , , ,92 20,50 Ennakkomaksut ja kesken- * eräiset hankinnat , , ,38 306,90 ** Aineelliset hyödykkeet , , ,35 6,90 Sijoitukset * Osakkuusyhteisöosuudet , , ,99 26,20 * Muut osakkeet ja osuudet , , ,77-31,90 * Muut saamiset , , , ,20 ** Sijoitukset , , ,02 9,00 **** PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,22 6,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT * Valtion toimeksiannot , , ,19-8,70 Lahjoitusrahastojen * erityiskatteet 6 061, ,32 443,43 7,90 * Muut toimeksiantojen varat 4 457, ,32 558,56 14,30 **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT , , ,20-8,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus * Aineet ja tarvikkeet , , ,17 6,10 * Keskeneräiset tuotteet 7 331, , ,60-81,00 * Valmiit tuotteet/tavarat , , ,54-62,30 * Muu vaihto-omaisuus , , ,93-18,60 *** Vaihto-omaisuus , , ,90-9,50 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset * Lainasaamiset ,00 0, ,00 0,00 * Muut saamiset , , ,02-9,20 ** Pitkäaik.saamiset , , ,02-5,50 Lyhytaikaiset saamiset * Myyntisaamiset , , ,08 8,10 * Lainasaamiset 0, , ,50-100,00 * Muut saamiset , , ,56-28,70 * Siirtosaamiset , , ,75 22,00 ** Lyhytaikaiset saamiset , , ,77 4,10 *** Saamiset , , ,75 3,20 Rahoitusarvopaperit * Osakkeet ja osuudet , , ,07-28,40 * Muut arvopaperit , , ,00 100,00 *** Rahoitusarvopaperit , , ,93 62,00 *** Rahat ja pankkisaamiset , , ,19-8,20 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,59 0,30 ***** VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,61 5,40

108 Muutos Muutos % VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA * Peruspääoma , ,77 0,00 0,00 * Arvonkorotusrahasto 0, , ,86-100,00 * Muut omat rahastot , , ,81-3,40 * Ed.tilikausien yli-/alijäämä , , ,25-35,90 * Tilikauden yli-/alijäämä , , ,13-248,10 *** OMA PÄÄOMA , , ,55-12,40 *** VÄHEMMMISTÖOSUUDET , , ,52-3,60 POISTOERO JA VAPAAEHTOI- SET VARAUKSET * Poistoero , , ,93 4,80 * Vapaaehtoiset varaukset , , ,75-3,40 POISTOERO JA VAPAA- *** EHTOISET VARAUKSET , , ,18 3,70 PAKOLLISET VARAUKSET * Eläkevaraukset , ,50 360,22-19,70 * Muut pakolliset varaukset , , ,49 45,00 *** PAKOLLISET VARAUKSET , , ,27 44,60 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * Valtion toimeksiannot , , ,30 18,40 * Lahjoitusrahastojen pääomat , , ,48 13,10 * Muut toimeksiantojen pääomat , , ,31-42,40 *** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,53-2,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen * Lainat rahoitus-ja vak.lait , , ,38 22,20 * Lainat julkisyhteisöiltä , , ,99-11,20 * Muut velat , , ,79 3,00 ** Pitkäaikainen vieras pääoma , , ,18 13,10 Lyhytaikainen * Lainat rahoitus- ja vak.lait , , ,73 51,70 * Lainat julkisyhteisöiltä , , ,39-11,40 * Lainat muilta luotonantajilt , ,50 7,41 0,00 * Saadut ennakot , , ,34 6,70 * Ostovelat , , ,68 24,50 Muut velat/ * Liittymismaksut ja muut velat , , ,98-40,20 * Siirtovelat , , ,61 29,80 ** Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,58 16,70 *** VIERAS PÄÄOMA , , ,76 14,30 ***** VASTATTAVAA , , ,61 5,40

109 108 Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointeihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmapoistojen perusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluontoiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihtoomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen todennäköiseen luovutushintaan. Menoista on jaksotettu korkomenot ja lomapalkat. Tuloista on jaksotettu korkotulot. Liitetiedot on numeroitu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista antaman yleisohjeen mukaisesti. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt lukuun ottamatta osakkuusyhtiöitä Kiinteistö Oy Kankaanpään virastokeskusta ja Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:tä, koska näiden yhdistelemättä jättämisellä on vain vähäinen merkitys konsernin omaan pääomaan. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät osuuspääoman suhteessa, joissa kaupunki on jäsenenä. Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. 2. Perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu edellisestä tilikaudesta tai kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamista ohjeista poikkeavaksi sekä muutoksen vaikutus Tuloslaskelman ja taseen esittämistapa on Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kaavan mukainen eikä poikkea aikaisemmista tilikausista. 3. Oikaisut, jotka tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin Ei ole. 4. Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa Vuoden 2010 tilinpäätös sisältää ,00 euron tuen vuosien Clothing+ hankkeesta. Tuki on kirjattu vuoden 2010 käyttötalouden tulosalueen kehittäminen tuloksi parantaen ao. vuoden tulosta. 5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä Ei ole. 6. Sellaiset yksittäiseen tase-erän sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen Ei ole. 7. Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia Ei ole.

110 109 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8. Toimintatuotot ja kulut kunnan määritteleminä kokonaisuuksina Toimintatuotot ja -kulut tehtäväkokonaisuuksittain Ulkoiset tuotot ja kulut Käyttötalous Tulosalue Toteutuma 2011 Toteutuma 2010 Tuotot Kulut Nettokulut Tuotot Kulut Nettokulut 10 Vaalit , , ,68 0,00 0,00 0,00 11 Tarkastustoimi 0, , ,80 0, , ,65 12 Yleishallinto , , , , , ,86 13 Hallintopalvelut , , , , , ,54 14 Kehittäminen , , , , , ,55 15 Tukipalvelut , , , , , ,94 16 Talouspalvelut , , , , , ,51 19 Maaseutupalvelut , , ,23 0, , ,14 21 Kaavoitus , , , , , ,12 22 Rakennusvalvonta , , , , , ,32 23 Mittaus ja kiinteistötoimi , , , , , , Perusturvalautakunta , , , , , , Muu peruspalvelutominta , , , , , , Tilaus PoSalta 0, , ,00 0, , , PoSan alijäämä , , ,00 Sosiaali-ja terveys yht , , , , , ,35 38 Erikoissairaanhoito 0, , ,84 0, , ,84 26 Lasten päivähoito , , , , , ,55 40 Sivistystoimen hallinto , , , , , ,66 41 Perusopetus , , , , , ,51 42 Toisen asteen opetus , , , , , ,28 56 Kulttuuri- vapaa-aik.palv , , , , , ,05 60 Pelastustoimi 0, , ,92 0, , ,20 61 Rakentaminen , , , , , ,93 65 Liikelaitokset , , , , , ,73 66 Tilapalvelut , , , , , ,54 Yhteensä , , , , , ,77 9. Verotulot eriteltyinä kunnan tuloveroon, osuuteen yhteisöveron tuotosta, kiinteistöveroon ja muihin verotuloihin Verotulojen erittely 2011 muutos 2010 muutos ed v:sta % ed v:sta % Kunnan tulovero ,27 0,10 % ,58-1,75 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,70 18,39 % ,40 26,70 % Kiinteistövero ,68 2,94 % ,84 19,41 % Muut verotulot 0,00 0,00 Yhteensä ,65 1,52 % ,82 0,85 % Kunnallisvero Kiinteistöveroprosentit Tulovero- Verotettava tulo muutos% Yleinen Vakituinen Muu Rakentamaton prosentti x asuinrak. asuinrak. rak.paikka , ,3 % ,70 % 0,30 % 0,90 % 3,00 % , ,1 % ,70 % 0,30 % 0,90 % 3,00 % , ,3 % ,70 % 0,30 % 0,90 % 3,00 % , ,2 % ,90 % 0,36 % 0,96 % 3,00 % , ,7 % ,90 % 0,36 % 0,96 % 3,00 %

111 Valtionosuudet eriteltyinä Valtionosuuksien erittely 2011 muutos muutos ed v:sta % ed v:sta % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) ,00 2,84 % ,00 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ,00 3,30 % ,00 Järjestelmämuutoksen tasaus ,00 0,00 % ,00 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet ,00-24,00 % ,00 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0,00 0,00 Valtionosuudet yhteensä ,00 4,10 % ,00 2,36 % 11. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät Ei ole. 12. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Poistosuunnitelmaan ei ole tehty muutoksia. Suunnitelman mukaiset poistot: Aineettomat hyödykkeet Poistomenetelmä Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot Tasapoisto 3 vuotta Tutkimus- ja kehittämismenot Tasapoisto 3 vuotta Konserniliikearvo Tasapoisto 5 vuotta Liikearvo Tasapoisto 5 vuotta Atk-ohjelmistot Tasapoisto 3 vuotta Muut Tasapoisto 3 vuotta Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Tasapoisto Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 30 vuotta Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 20 vuotta Talousrakennukset Tasapoisto 15 vuotta Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto 20 vuotta Asuinrakennukset Tasapoisto 30 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännöspoisto 20 % Sillat, laiturit ja uimalat Menojäännöspoisto 25 % Muut maa- ja vesirakenteet Menojäännöspoisto 20 % Vedenjakeluverkosto Menojäännöspoisto 10 % Viemäriverkko Menojäännöspoisto 10 % Kaukolämpöverkko Menojäännöspoisto 15 % Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistusl. Menojäännöspoisto 20 % Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Menojäännöspoisto 22 % Maakaasuverkko Menojäännöspoisto 15 % Muut putki- ja kaapeliverkot Menojäännöspoisto 20 % Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja lait. Menojäännöspoisto 25 % Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Menojäännöspoisto 20 % Liikenteen ohjauslaitteet Menojäännöspoisto 25 % Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Menojäännöspoisto 25 % Jätteenkäsittelylaitos Tasapoisto 20 vuotta Koneet ja kalusto Rautaiset alukset Tasapoisto 15 vuotta Puiset alukset ja muut uivat työkoneet Tasapoisto 8 vuotta Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 5 vuotta Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5 vuotta Muut raskaat koneet Tasapoisto 10 vuotta Muut kevyet koneet Tasapoisto 5 vuotta Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Tasapoisto 5 vuotta Atk-laitteet Tasapoisto 3 vuotta Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukainen poisto

112 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Vuosina : Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero Ero % - 40,4 Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu rakennusten omahankintamenoa alentavista rahoitusosuuksista. Poistosuunnitelmaa tullaan vuonna 2012 tarkistamaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 2011 yleisohjeen sisältämän suosituksen mukaisesti niin, että käytetään poistoaikojen alarajoja ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityisiä hyödykekohtaisia perusteita. 14. Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä Ei muutoksia. 15. Selvitys olennaisista muihin tuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappioista Maa-alueiden myyntivoitto ,41 euroa. 16. Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä, jos ne ovat olennaisia Vatajankosken Sähkön kuntayhtymän kuntayhtymätuloutus ,00 euroa. 17. Erittely poistoeron muutoksista Ei ole. Tasetta koskevat liitetiedot vastaavia 18. Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset, jos tällaisia kuluja on aktivoitu Ei ole. 19. Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät Ei ole. 20. Jos korkomenoja on luettu hyödykkeen hankintamenoon, selvitys tilikaudella aktivoitujen korkomenojen määrästä Ei ole.

113 21. Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset aineettomat oikeudet muut pitkävaikutteiset menot ennakkomaksut yhteensä maa- ja vesialueet rakennukset kiinteät rakenteet ja laitteet koneet ja kalusto muut aineelliset hyödyk. ennakkomaksut ja kesk.er.h. yhteensä osakkeet ja osuudet muut lainasaamiset yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , , ,03 0, , , , , ,76 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , , , , , ,97 Rahoitusosuudet tilikaudella 0, , , ,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0, , , , , ,61 Siirrot erien välillä 0, , ,07 0,00 0,00 Tilikauden poisto , , , , , , ,50 0,00 Arvonalennukset ja palautukset 0,00 0,00 0,00 Poistamaton hankintameno , ,07 0, , , , , ,74 0, , , , , ,12 Arvonkorotukset 0,00 Kirjanpitoarvo , ,07 0, , , , , ,74 0, , , , , , Olennaiset lisäpoistot 0,00 0,00 0,00 Erittely lisäpoistoista 0,00 0,00 0,00

114 113 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat tiedot 22, 23, 24. Tiedot tytäryhteisöistä, kuntayhtymistä ja yhteisyhteisöistä Tytäyhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Nimi Kotipaikka Kunnan Konsernin omistusosuus omistusosuus Tytäryhteisöt Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Kankaanpää 100,00 % 100,00 % Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kankaanpää 100,00 % 100,00 % Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Kankaanpää 100,00 % 100,00 % As Oy Aarniokoskenkatu Kankaanpää 44,49 % 44,94 % Kuntayhtymät Vatajankosken Sähkön ky Kankaanpää 70,81 % 70,81 % Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos ky Kankaanpää 51,82 % 51,82 % Satakunnan koulutus ky Kokemäki 6,92 % 6,92 % Satakuntaliitto Pori 4,84 % 4,84 % Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Pori 4,95 % 4,95 % Osakkuusyhteisöt Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy Kankaanpää 49,00 % 49,00 % Vatajankosken Sähkö Oy Kankaanpää 18,59 % 58,67 % Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskus Kankaanpää 26,00 % 26,00 % 25. Erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä Saamisten erittely Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset , ,69 Lainasaamiset , , , ,53 Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä , , , ,22 Saamiset ky:ltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset , ,04 Lainasaamiset Muut saamiset ,00 Siirtosaamiset , ,73 Yhteensä 0, ,58 0, ,77 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 3 585,50 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 0, ,50 0,00 0,00 Saamiset yhteensä , , , ,99

115 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Kaupunki Pitkäaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Etukäteen maksetut vuokrakulut Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 0,00 0,00 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Siirtyvät korot , ,50 Kelan korvaus työterveyshuollosta , ,00 EU-tuet ja avustukset , ,00 Muut tulojäämät , ,51 Tulojäämät yhteensä , ,01 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , , Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus Ei ole. vastattavia 28. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana Oman pääoman erittely Kaupunki Konserni Peruspääoma , , , ,77 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Peruspääoma , , , ,77 Arvonkorotusrahasto ,00 0,00 0, ,10 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 109,76 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto ,00 0,00 0, ,86 Muut omat rahastot , , , ,70 Kehittämisrahasto , , , ,00 Siirrot rahastoon 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirrot rahastosta 0,00 0,00 0,00 0,00 Kehittämisrahasto , , , ,00 Muut omat rahastot vähennys 0,00 0, , ,75 Muut omat rahastot , , , ,05 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , ,81 Muutokset yli/alijäämään 0,00 0, , ,08 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , ,73 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,18 Oma pääoma yhteensä , , , , Erittely poistoerosta Ei ole.

116 Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat Erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua ( tai sen jälkeen) Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Lainat muilta luotonantajilta (PSJK) , ,58 Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,58 PITKÄAIKAISET OTTOLAINAT KESKI- Lainan numero Lainanantaja korko-% korkoperuste Pääoma KORKO Kuntien eläkevakuutus 1,834 euribor 6 kk , Kuntien eläkevakuutus ktuki 0,000 euribor 6 kk 7 834, Kuntien eläkevakuutus 1,712 euribor 6 kk , Kuntien eläkevakuutus 1,475 euribor 6 kk , ,26 1, /06 Kuntarahoitus Oyj korko väh. 3,23 3,230 euribor 6 kk , /07 Kuntarahoitus Oyj 1,284 euribor 6 kk , /08 Kuntarahoitus Oyj 2,800 kiinteä , /08 Kuntarahoitus Oyj(Nordea) 1,689 euribor 6 kk , /09 Kuntarahoitus Oyj 2,013 euribor 6 kk , /09 Kuntarahoitus Oyj 2,146 euribor 12 kk , /11 Kuntarahoitus Oyj 2,075 kiinteä saakka , ,00 2, Länsi-Suomen Osuuspankki 1,662 euribor 1 kk , Länsi-Suomen Osuuspankki 2,046 euribor 3 kk , ,00 1, Nordea Pankki Suomi Oyj 2,157 euribor 6 kk , Nordea Pankki Suomi Oyj 4,670 kiinteä , Nordea Pankki Suomi Oyj 2,590 Nordea Prime , ,00 2, Pohjola Pankki Oy (OKO) 1,467 euribor 6 kk , Pohjola Pankki Oy (OKO) 1,786 euribor 6 kk , ,00 1, Sampo Pankki Oyj 2,088 euribor 3 kk , Sampo Pankki Oyj 1,850 euribor 1 kk , ,00 1, Valtiokonttori er.as.l 3,000 kiinteä 280,27 3, /07 P-S Jätteidenkäsittely Oy 1,639 Kuntarahoituksen ,34 1,64 viitekorko 6 kk ,87 1,98

117 116 VUONNA 2012 ERÄÄNTYVÄT alkupääoma lyhennys loppupääoma 2530 Kotimaiset talletuspankit , , , Kuntarahoitus , , , Valtionlainat 280,27 280,27 0, Kuntien eläkevakuutus , , , Muut pitkäaikaiset velat , , ,90 Yhteensä , , , Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista Ei ole. 32. Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi Ei tarpeen erillistä erittelyä. 33. Erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Vieras pääoma Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat ,43 Muut velat Siirtovelat Yhteensä 0, ,43 0,00 0,00 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot 9 475, ,92 Ostovelat , ,03 Muut velat ,96 Siirtovelat Yhteensä 0, ,50 0, ,91 Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Saadut ennakot Ostovelat 235,45 Muut velat ,00 Siirtovelat Yhteensä 0,00 0,00 Vieras pääoma yhteensä 0, ,93 0, , Maksuvalmiuden kannalta merkittävä sekkilimiitti jos taseeseen on merkitty luotollisen sekkivelan määrä Ei ole. 35. Vuokrakohteen lunastusvelka, jos sitä ei ole esitetty taseessa erillisenä Ei ole. 36. Erittely muut velat -erän jakautumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin, jos liittymismaksuja ei ole merkitty taseeseen erillisenä eränä Erillisenä eränä taseessa.

118 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Kaupunki Palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotus , ,93 Korkojaksotukset , ,41 Muut menojäämät , ,76 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,10 Siirtovelat yhteensä , , Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat määräkokonaisuuksina, jotka noudattavat henkilön tietosuojasta annettuja säännöksiä Ei ole. 39. Elatustuen takautumissaatavien kunnan oman saatavakokonaismäärä ja siinä tapahtuneet muutokset Elatustuen takautumissaatavat siirtyneet PoSalle, joka ilmoittaa niissä tapahtuneet muutokset omassa tilinpäätöksessään. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 40. Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan Ei ole. 41. Vakuuksista, jotka kunta on muuten kuin em. kohdassa tarkoitetulla tavalla antanut puolestaan, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä VASTUUT ANNETUT TAKAUKSET Lainansaaja Lainanantaja Lainan nro KVALT Alkupääoma mk Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Valtiokonttori , , ,27 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Handelsbanken , , ,09 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Valtion Asuntorahasto , , ,37 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy OKO , , ,21 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy OKO , , ,84 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Nordea Pankki Oyj , ,26 Kiinteistö Oy Ruokopiha OKO , ,00 Kiinteistö Oy Sorvanmäki OKO , ,00 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Kuntarahoitus Oyj 11475/ , ,00 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy OKO , ,00 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy OKO , ,00 Jämi-Säätiö Nordea Pankki Suomi Oyj , ,00 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Kuntarahoitus Oyj 12602/ , ,00 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kuntarahoitus Oyj 12603/ , ,00 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Länsi-Suomen OP , ,00 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Kuntarahoitus Oyj 14229/ , ,00 Kiinteistö Oy Sorvanmäki Kuntarahoitus Oyj 13702/ , ,00 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Länsi-Suomen OP FI , ,77 Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Länsi-Suomen OP FI *) , ,00 *) ,00 nostetttu v ,81

119 Vakuuksista, jotka kunta on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä Ei ole. 43. Yhteenlaskettu arvo kunnan antamista muista kuin kohdissa tarkoitetuista vakuuksista lajeittain eriteltynä Ei ole. Taseeseen sisältymättömistä vastuusitoumuksista ja vastuista eriteltävä 44. Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma, jos se on merkittävä Ei merkittäviä leasingvuokrasopimuksia. 45. Kunnan antamat vastuusitoumukset sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Ei ole. 46. Muut kunnan antamat vastuusitoumukset Ei ole. 47. Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen Vakuutena kaatopaikan jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisesta kaupunginvaltuusto on antanut ympäristölupaviranomaiselle (LoSyk) euron suuruisen sitoumuksen (kv ) Kooninkeitaan jäteaseman uuden jätteentäyttöalueen kasvukerroksen rakentamista ja jälkihoidon edellyttämää seurantaa varten omistamansa Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n puolesta. Arvonlisäveron palautusvastuu: investointisuunnitelma ei sisällä suunnitelmia, joiden perusteella arvonlisävero jouduttaisiin palauttamaan. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän omistajakunnat vastaavat PoSan taseessa olevasta alijäämän kattamisesta. Kankaanpään kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön perustuva vastuu PoSa alijäämästä on ,32 euroa. Kankaanpään kaupungin osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta on ,88 euroa. Takauskeskus voi myöntää takauksia ainoastaan riittävää vakuutta vastaan. Jäsenyhteisöt vastaavat yhdessä takauskeskuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, asukaslukujen suhteessa. Vuosina 2010 ja 2011 menoja ja sitoumuksia ei ole realisoitunut.

120 119 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 48. Henkilöstötilinpäätös HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA (Kankaanpään kaupungin säädöskokoelma 1997/Nro 2). Henkilöstön kehittämisen periaatteet: * Palvelujen tuotanto ja rakenne ohjaavat henkilöstön määrää. * Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on terve henkilöstörakenne, jota henkilöstösuunnitelma ohjaa. * Vakinaisen henkilöstön irtisanomisia vältetään. * Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia uuteen työhön ja uudelleenkoulutukseen. * Työssä korostetaan osaamista ja työn tuloksellisuutta. * Kaupungin organisaatiojohtamisen painopistealueen henkilöstöjohtamisen kehittäminen. * Työelämän joustoa kehitetään. Kysymykseen tulevat - työn jakaminen - moniosaamiseen kannustaminen - joustavat siirtymiset - laajat tehtäväkuvat - työtilojen mukauttaminen. * Työelämän laatua kehitetään. Työntekijöiden tulee voida vaikuttaa tehtäviinsä, niiden laatuun ja kustannuksiin. Yhteistoiminnallista työotetta ja inhimillisen tasa-arvon toteutumista edistetään. * Henkilöstön jaksamista tuetaan työsuojelun ja työkykyä ylläpitävän toiminnan keinoin. Henkilöstöstrategia: Henkilöstöstrategiassa on määritelty johdonmukaisen henkilöstöpolitiikan ja hyvän työpaikkailmaston saavuttamiseksi keinoja mm. seuraavilta osa-alueilta: * Ihmisläheinen ilmapiiri ja yhteistyö - yksilön kunnioittaminen - onnistumisen mahdollistaminen - kannustavuus - osallistuva yhteistoiminta - avoin tiedonkulku * Osaaminen - yksilön kasvun tukeminen - perustehtävien hyvä osaaminen - elinikäinen oppiminen - työelämän sosiaaliset taidot * Asiakaskeskeisyys - asiakkaan arvostaminen - asiakasnäkökulman huomioon ottaminen - asiakastyytyväisyys - sisäinen asiakkuus - joustavuus * Tuloksellisuus - tuloshakuisuus - palaute ja palkitseminen tulosten perusteella - laatu- ja kustannussuhteen tasapaino * Sitoutuminen Kankaanpään kaupungin toiminnallisiin tavoitteisiin - tavoitteiden ja päämäärien tunnistaminen ja noudattaminen kaikessa toiminnassa - päämäärien ja tavoitteiden toteutumisen seuranta

121 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Vuoden 2011 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 533 henkilöä. Tässä lukumäärässä ovat mukana sekä vakinaiset että viransijaiset, joiden osuus näkyy tilastossa tuplamiehityksenä. Suurin osa henkilöstöstä (77,1 %) oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön määrä 1000 asukasta kohti oli 34,0 ( ,3, ,8, ,6, ,6 ja ,5). Henkilöstön määrä palvelussuhdelajeittain Vakituiset kokoaikaiset Vakituiset osa-aikaiset Vakituiset sivutoimiset 1 Määräaikaiset kokoaikaiset Määräaikaiset osa-aikaiset Määräaikaiset sivutoimiset 13 Työllistetyt Oppisopimus 1 Yhteensä Koko- ja osa-aikaiset Lukumäärä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Prosenttiosuus % Kokoaikaiset 85,6 84,1 84,7 85,6 85,8 85,1 86,2 85,6 Osa-aikaiset 14,4 15,9 15,3 14,4 14,2 14,9 13,8 14,4 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

122 121 Vuonna 2011 henkilöstöstä 85,6 % oli kokoaikaisia ( ,2 %, ,1 %, ,8 %, ,6 % ja ,7 %). Henkilöstön hankinta Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on viime vuosina ollut, että avautuvat virat ja toimet pyritään täyttämään sisäisin siirroin. Luonnollista poistumaa on hyödynnetty järjestämällä tehtäviä uudelleen. 3. HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIRAKENNE Kuten kunta-alalla yleensäkin on henkilöstö keski-ikäistä ja naisvaltaista naisia henkilöstöstä oli 78,99 % ( ,71 %, ,13 %, ,85 %, ,3 %, ,5 % ja ,3 %) ja miehiä 21,01 % ( ,29 %, ,87 %, ,15 %, ,7 %, ,5 % ja ,7 %). Henkilöstön keski-ikä Koko henkilöstö Koko maa ,32 43, ,66 44, ,18 44, ,25 44, ,58 44, ,69 45, ,50 45, ,22 45, ,64 45, ,35 45, ,30 Naisten keski-ikä oli 45,85 ( ,03, ,27, ,85, ,94 ja ,69) ja miesten 47,96 ( ,47, ,86, ,01, ,05 ja ,21) vuotta.

123 122 Henkilöstö ikäryhmittäin ryhmä kpl kpl kpl kpl kpl % % % % % - 20 v ,0 0,5 1,0 0,6 0, v ,9 3,0 1,8 1,8 2, v ,6 5,4 3,4 4,9 6, v ,0 6,9 8,9 8,7 8, v ,5 10,4 10,1 9,8 9, v ,8 12,7 13,5 13,4 13, v ,0 17,6 16,5 15,7 15, v ,4 18,3 17,5 18,1 16, v ,4 16,7 17,7 15,7 13, v ,5 8,4 9,5 11,0 12, v ,0 0,0 0,0 0,2 0, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Koko henkilöstöstä 45 vuotta täyttäneiden osuus oli 59,2 % ( ,8 %, ,2 %, ,1 % ja ,2 %). Vuorotteluvapaa, opintovapaa ja osa-aikalisä Vuorotteluvapaalla 2011 oli 12 henkilöä ( , , ja hlöä) ja opintovapaalla 0 henkilöä (2010 0, , ja hlöä). Osa-aikalisällä ei ollut ketään. (2010 1, , , ja hlöä).

124 ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN Vakinaisesta henkilöstöstä eläkkeelle siirtyi vuonna 2011 yhteensä 14 henkilöä ( , , ja hlöä). Osa-aikaeläkkeelle siirtyi 2 henkilöä (2010 2, , ja hlöä), osatyökyvyttömyyseläkkeelle 4 henkilöä (2010 0, , ja hlöä), yksilölliselle varhaiseläkkeelle 1 henkilöä (2010 0, , ja hlö), varhennetulle vanhuuseläkkeelle 0 henkilöä (2010 0, , ja hlöä), työkyvyttömyyseläkkeelle 1 (2010 1) henkilöä ja vanhuuseläkkeelle 6 henkilöä (2010 9, , , ja hlöä). Osa-aikaeläkkeellä vuoden lopussa oli yhteensä 8 henkilöä ( , , ja hlöä) ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 6 henkilöä (2010 5, , ja hlö). KuEL- ja VEL-vakuutetut vanhuuseläkeiän täyttymisen mukaan (käytössä ei tuoreempaa tietoa KEVAsta). (Vihreä = KuEL, oranssi = VEL -vakuutetut) Eläkepoistuma ennusteet Eläkepoistumaennusteet kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille lähivuosina siirtyviä. Ennusteet on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuEL- tai VaEL-vakuutettuina (Lähde Keva.)

125 124 Tulevat eläkkeelle siirtymiset palvelualoilta Vuoteen 2025 mennessä kunnan palvelualoilta tulee siirtymään eläkkeelle yhteensä 200 henkilöä; hallinto- ja tukipalveluista 60 hlöä, sivistyspalveluista 97 hlöä, talouspalveluista 2 hlöä, teknisistä palveluista 35 hlöä ja ympäristöpalveluista 6 henkilöä.

126 125 Kuel maksut Tilastot kuvaavat organisaation maksamien palkkojen ja eläkemaksujen euromääräisiä summia sekä Kevan maksamaa eläkemenoa. Palkkasumma on työantajan maksamien bruttopalkkojen summa. Eläkemeno on Kevan maksama kokonaisraha ko. organisaatiossa ansaituista maksussa olevista eläkkeistä. Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksavat ne työnantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. Varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua eli varhe-maksua maksavat työnantajat työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai työttömyyseläkkeelle tai jotka alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea. Ennen vuotta 2005 varhe-maksun sijasta maksettiin ns. omavastuumaksua. (Lähde Keva)

127 TEHTY TYÖAIKA 6. TERVEYS Sairauspoissaolopäivät/henkilö/vuosi , , , , , , , , , ,30 Sairauspoissaoloihin on laskettu sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot. Suurissa kaupungeissa sairauspoissaolopäivät olivat henkilöä kohden keskimäärin 18. Sairastumisriskin suhteessa kunnat jakautuvat matalan, kohtalaisen ja korkean riskin kuntiin. Matalan riskin kunnissa sairauspäiviä on 10-15, kohtalaisen riskin kunnissa ja korkean riskin kunnissa päivää tehtyä työvuotta kohti. Kankaanpää kuuluu näin ollen matalan riskin kuntiin. Työterveyshuolto Työterveyshuollon menot olivat eli 349,86 /työntekijä. Kela korvaa yrittäjän työterveyshuollosta ja yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta aiheutuvia tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain mukaan. Kela korvauksia saatiin euroa.

128 127

129 128

130 KEHITYSKESKUSTELUT Kehityskeskustelu käydään säännöllisesti 1-2 kertaa vuodessa esimiehen ja työntekijän/viranhaltijan välillä. Sen tarkoituksena on parantaa suoritusta ja avointa kommunikaatiota koko organisaatiossa. Kehityskeskustelu on osa johtamisjärjestelmää ja tukee esimies-työntekijäyhteistyötä. Kehityskeskustelun tavoitteet ovat: - arvioida saavutetut tulokset - sopia tavoitteista seuraavalle työskentelykaudelle - määritellä kehitystarpeet ja tehdä jokaiselle henkilökohtainen kehityssuunnitelma - kehittää esimiehen ja työntekijän välistä yhteistyötä - kehittää yleisiä työskentelyolosuhteita ja työilmapiiriä Kehityskeskusteluja pidettiin 231 kpl, toteutumisprosentti oli 44 %.

131 130 Muut liitteet 49. Vesilaitoksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma Vesihuoltolaitos SISÄINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,44 Maksutuotot , ,73 Tuet ja avustukset , ,53 Muut toimintatuotot , , , ,88 Valmistus omaan käyttöön , ,50 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,65 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,01 Muut henkilösivukulut , ,03 Palvelujen ostot , ,13 Aineet,tarvikk,tavarat , ,35 Avustukset -776,79-668,90 Muut toimintakulut , , , ,18 TOIMINTAKATE , ,20 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , ,20 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , ,03 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,17 TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ , ,17

132 131 Vesihuoltolaitos T A S E Muutos Muutos% VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 7 237, , ,68-100,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , , ,48-12,38 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,48-0,38 Koneet ja kalusto , , ,40-17,70 Aineelliset hyödykkeet , , ,36-3,54 PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,04-3,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Vesi- ja viemärivarasto , , ,29 8,88 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , ,47 14,58 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,76 10,51 VASTAAVAA , , ,28-3,20 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Jäännöspääoma , , ,69-3,62 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,82-22,52 OMA PÄÄOMA , , ,51-5,93 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat/liittymismaksut Liittymismaksut , , ,43 9,78 Lyhytaikainen Ostovelat , , ,20-14,71 Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,20-11,16 VIERAS PÄÄOMA , , ,23 7,08 VASTATTAVAA , , ,28-3,20

133 132 Vesihuoltolaitos Rahoituslaskelma Tulorahoitus Liikeylijäämä , ,17 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,20 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit, netto , ,18 Tulorahoitus ja investoinnit, netto , ,02 Rahoitustoiminta Oman pääoman muutos , ,11 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos , ,14 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,81 Liittymismaksujen ja muiden velkojen muutos , , , ,85 Rahoitustoiminta netto , ,85 Vaikutus kunnan kassavaroihin , ,17

134 Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit Käytetyt kirjanpitokirjat vuonna 2011 Tasekirja Tase-erittelyjen saldoselvitykset irtolehtinä kansiossa Pääkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon Päiväkirja kuukausittain sähköiseen arkistoon Osto- ja myyntireskontrat kuukausittain sähköiseen arkistoon Palkkakirjanpito palkkakausittain sähköiseen arkistoon Tasekirja säilytetään pysyvästi, muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä, EU-projektien aineisto 10 vuotta ohjelmakauden päättymisen jälkeen. Tositelajit Tositelaji Nimi 4 Palkkatositteet 5 Viitetositteet 6 Kassatositteet 7 Tiliotetositteet 10 Muistiotositteet 13 sl automaattikirjaukset 14 varastokirjaukset 20 Ostoreskontra/maksut 29 OR/Work-Flow 30 MR/Suoritukset 31 MR/Hallinto- ja talouskeskus 34 MR/Päivähoito 35 MR/Ympäristökeskus 36 MR/Musiikkiopisto 38 MR/Vesi- ja jätevesilaskutus 39 MR/Tekninen keskus 42 MR/Kirjasto 44 MR/Vapaa-aikatoimi 45 MR/Liikuntakeskus 46 MR/Sivistysasiainkeskus 96 kp tuloskirjaus 97 kp tuloskirjaus (lask) 98 sl tuloskirjaus 99 sl tuloskirjaus (lask)

135 Tilinpäätöksen tunnuslukuja Kankaanpää Euroa/asukas /as /as /as /as /as /as Verotulot yhteensä kunnallisverotulot yhteisöverotulot kiinteistöverotulot Valtionosuudet josta hark var rahoitusavustus Vuosikate Poistot Investoinnit netto Lainakanta, brutto Konsernilainakanta, brutto Toimintakate Verot+valtionsouudet Muutos ed. vuodesta euroa Euroa/asukas Verotulot yhteensä Valtionosuudet Verot+valtionsouudet Toimintakate Vuosikate Investoinnit netto Lainakanta, brutto

136 135

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TASEKIRJA 2010 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2010 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 TILINPÄÄTÖS 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009 TILINPÄÄTÖS. Kaija ja Heikki Siren: Kankaanpään kaupungintalo. Kuva Maija Anttila

TASEKIRJA 2009 TILINPÄÄTÖS. Kaija ja Heikki Siren: Kankaanpään kaupungintalo. Kuva Maija Anttila TASEKIRJA 2009 TILINPÄÄTÖS Kaija ja Heikki Siren: Kankaanpään kaupungintalo. Kuva Maija Anttila 1 Sisällyslyettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS Valtuusto piti kokouksensa 16.6.2012 torilla. Kuvaaja Eve Toivola 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot