SISÄLLYSLUETTELO. 2 TUTKIMUSTULOKSET Julkisivut Sokkelit Pilarit Betoniportaat ja betonikaide 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. 2 TUTKIMUSTULOKSET 3 2.1 Julkisivut 3 2.2 Sokkelit 9 2.3 Pilarit 11 2.4 Betoniportaat ja betonikaide 12"

Transkriptio

1

2 VUOSAAREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVURAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT Yleistiedot Tehtävä Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus Korjaushistoria 3 2 TUTKIMUSTULOKSET Julkisivut Sokkelit Pilarit Betoniportaat ja betonikaide 12 3 LÄMMÖNERISTEIDEN MIKROBITUTKIMUSTEN TULOKSET 15 4 YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Turvallisuutta heikentävät tekijät Julkisivut ja sokkelit Pilarit Eteläpäädyn teräsbetoniset portaat ja kaide 17 LIITTEET Liite 1 Tutkimuskartat (3 s.) Liite 2 Ohuthieraportti Liite 3 Vetolujuuskokeet Liite 4 Kloridimääritys Liite 5 Asbestianalyysi Liite 6 PCB- ja lyijyanalyysi Liite 7 Materiaalinäytteen mikrobianalyysi 1 (17)

3 VUOSAAREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVURAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Punakiventie Helsinki Helsingin kaupunki HKR-Rakennuttaja Rakennusvirasto Kari Vähämäki PL HELSINGIN KAUPUNKI Tutkimuksen kohteena on vuonna 1972 valmistunut koulurakennus. Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta ja kellari (varastotiloja ja putkitunneli). Rakennus on teräsbetonirakenteinen ja julkisivuilla on KAHI-tiilimuuraus. Pilarit ja sokkelit ovat paikalla valettuja teräsbetonirakenteita. Eteläpäädyssä on teräsbetoniset porras- ja kaiderakenteet. Tutkimuksissa oli käytössä kohteen pääpiirustukset ja joitakin rakennepiirustuksia. 1.2 Tehtävä Tutkimus sisältää kohteen julkisivujen, pilarien ja portaan kuntotutkimuksen. Tutkimuksessa otettiin myös mikrobinäytteitä julkisivujen eristetilasta. Tutkimuksen tulokset ja havainnot on kirjattu tähän raporttiin. Tutkimukseen ei sisältynyt vesikaton tai siihen liittyvien rakenteiden eikä ikkunoiden, ovien tai sisäänkäyntikatosten rakenteiden tutkimusta. Kenttätutkimukset kohteessa suoritettiin 14.2 ja Tutkimus suoritettiin maasta ja nostokorista. Tutkimuksen suoritti RI (AMK) Pasi-Pekka Immonen. 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus Rakenteille tehtiin silmämääräisen tarkastuksen lisäksi seuraavat tutkimukset: Raudoitustankojen betonipeitemittauksia yleisesti näytteenoton yhteydessä: julkisivujen teräsbetonirakenteet, pilarit, sokkelit Betonin karbonatisoitumissyvyyden määritys 23 kpl Tiilen, laastin ja betonin ohuthietutkimus 3 kpl Betonin vetolujuuskoe 7 kpl Kloridipitoisuudenmääritys 3 kpl Materiaalinäytteiden mikrobianalyysi 14 kpl. Tutkittujen rakenteiden kunnosta saatiin varsin hyvä käsitys. Näytteenotto rakenteista tehtiin otantana, mikä voi aiheuttaa jonkinlaista epätarkkuutta tuloksiin. Kuntotutkimuksen tutkimusmenetelmät on suunniteltu siten, että useammalla käytössä olevalla menetelmällä voidaan varmistaa tulosten perusteella syntyneet johtopäätökset. Rakenteiden toimintaa ja niissä esiintyviä puutteita on tarkasteltu kenttätutkimuksissa. Tutkimukset on kohdennettu siten, että tutkittavasta rakenteesta saadaan riittävän tarkka käsitys johtopäätösten taustaksi. Kuntotutkimus sisältää ehdotuksen korjaustoimenpiteistä, mutta ennen korjaustöitä on tehtävä korjaussuunnittelu, jossa määritetään tarkemmin tehtävät korjaukset, käytettävät materiaalit, laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimenpiteet. 2 (17)

4 VUOSAAREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVURAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS Korjaushistoria Rakenteisiin liittyvistä korjaustoimenpiteistä ei ole tietoa 2 TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Julkisivut Rakenne havaintojen ja piirustusten perusteella Julkisivujen rakenteita tarkasteltiin piirustusten ja näytteenoton yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella. Suunnitelman mukaiset rakenteet: tiilirakenteinen ulkokuori 130 mm, muurattu leukapalkkien varaan leukapalkeissa on hakoina käytetty 5 ja 6 mm:n harjateräksiä (ikkunapalkit 5 mm, helmapalkit 6 mm:n teräs). Pääteräs on 10 mm:n harjaterästanko eristetila 110 mm. tuuletusrakoa ei ole. kantava runko 150 mm Kuva 1. Seinärakenne ikkunoiden välissä. Kuva 2. Seinärakenne katoksen helman kohdalla. Havainnot rakenteista Tiilimuuraus ja pinnastaan paikoin hiekkaantunut laastisauma. Yksittäisissä tiilissä havaittiin halkeilua / säröilyä kaikilla tutkimusalueilla (liite 1). Halkeilua voi sen perusteella olettaa olevan yleisesti rakennuksen julkisivuilla. Eristeen paksuus mittausten perusteella on mm. Tiilimuurauksen takana, eristetilassa on epämääräinen tuuletusrako, jossa on paljon saumalaastin purseita. Yhden porauksen perusteella ansaat ovat ruosteettomia. Leukapalkkien betoni on huokoista ja rakenteissa on valuvikoja. Betoneja on paikkailtu useassa kohdassa valuvikojen ja teräskorroosiovaurioiden takia. Leukapalkeissa on pienet betonipeitteet ja paljon näkyviä teräskorroosiovaurioita Tiilimuuraus Tiilimuuraus on muurattu leukapalkkien varaan ja muuraus on kannakoitu myös suorilla ansas-teräksillä. Tiilimuurauksessa on rakenteiden liikkeistä johtuvia halkeamia. Halkeamat ovat pääosin rakennuksen kulmissa ja menevät pääosin laastisaumoja pitkin. 3 (17)

5

6

7

8

9

10 VUOSAAREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVURAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS Sokkelit Rakenne havaintojen ja piirustusten perusteella Suunnitelman mukaiset rakenteet: Rakenteet ovat paikallavalurakenteita. Rakenteen kokonaispaksuus 390 mm. Sokkelihalkaisun paksuus 50 mm (ei eristenäytettä). Kuva 24. Sokkelin rakenne. Kuva 25. Putkitunneli. Havainnot rakenteesta: Rakenteessa on pinnoitevaurioita. Pinnoite hilseilee monin paikoin ja sokkeleissa on paljon kalkkihärmäisiä kohtia, joka johtuu kohonneesta kosteusrasituksesta. Rakenteessa on jonkin verran ohutta pystysuuntaista halkeilua. Yhden näyteporauksen perusteella betonin pintaosassa (2 5 mm):n syvyydellä on rakenteen pinnan suuntaista halkeilua/rapautumaa. Rapautuma näkyy lieriön pinnalla pinnoitteen ohuena halkeiluna. Rapautumisen laajuutta ei selvitetty tutkimuksessa. Silmämääräisesti rapautumattomista kohdista tehtyjen vetolujuuskokeiden perusteella pinnat soveltuvat puhdistettuina korjausalustaksi Betonin kunto ja betonipinnat Poratuista lieriönäytteistä tehtiin seuraavat havainnot: Betonin tiivistymisaste on 3 tai 4 (asteikko 1-5). Kiviaines on yleisesti melko pienirakeista (< 15 mm). Betonipinnoissa on lieviä tasoeroja muottilautojen saumoissa Betoniteräkset ja raudoituksen korroosio Tehtyjen havaintojen perusteella sokkeleissa ei ole juurikaan näkyviä teräskorroosiovaurioita Yksittäisissä kohdissa teräs on jäänyt rakennusvaiheessa pintaan. Raudoituksena on käytetty 8 ja/tai 10 mm:n harjateräksiä. Näyteporausten yhteydessä paljastetuissa raudoitustangoissa havaittiin hieman ruostetta. Ruoste oli vähäistä ja se saattaa olla myös rakennusaikaista. Raudoituksen betonipeitteet ja betonin karbonatisoituminen Sokkeleista mitattiin raudoituksen betonipeitteitä yleisesti. Betonipeitteet ovat pääosin mm ja karbonatisoituminen on edennyt keskimäärin mm syvyydelle betonin ulkopinnasta. Karbonatisoituminen vaihtelee hieman julkisivujen 9 (17)

11 VUOSAAREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVURAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS välillä. Näyteporausten yhteydessä esiin poratut raudoitustangot olivat 21 ja 33 mm:n syvyydellä betonissa. Karbonatisoituminen etenee betonissa rintamana ja karbonatisoitumisrintama on saavuttamassa raudoituksen lähitulevaisuudessa ainakin rakennuksen eteläpäädyn sokkelivalussa. Rakenteesta esiin poratussa raudoitustangossa havaittiin ruostetta kohdissa, jossa karbonatisoituminen on jo saavuttanut raudoituksen. Varsinaisen teräskorroosion käynnistymiseen ja teräskorroosiovaurioiden syntymiseen saattaa kuitenkin mennä vielä vuosia. Taulukko 1. Betoniraudoitteiden betonipeitemittausten tulokset 1) Yli 50 2) ) 0% 1% 4% 11% 19% 25% 13% 9% 6% 7% 5% ( 1) betonipeitesyvyys alue (mm), 2) mittaustulokset eri syvyysalueilla (kpl), 3) mittaustulosten osuus eri syvyysalueilla (%)) Betonin kloridipitoisuus Sokkelin kloridipitoisuus määritettiin yhdestä eteläjulkisivun näytteestä. Näytteen kloridipitoisuus on alle 0,01 paino- % betonin massasta. Näyte ei sisällä haitallisessa määrin klorideja. Haitallisen kloridipitoisuuden rajana pidetään yleisesti 0,03 0,07 paino-%, riippuen betonin laadusta. Yhteenveto raudoituksen korroosiosta Laskennallisesti noin 20 % sokkelien raudoituksesta uhkaa lähitulevaisuudessa betonin karbonatisoituminen, joka voi johtaa raudoituksen korroosion käynnistymiseen. Tehtyjen havaintojen perusteella sokkeleissa havaittiin vain muutamia teräskorroosiovaurioita, mutta ilman korjaustoimia niitä saattaa syntyä lähitulevaisuudessa lisää. Betonin lujuus ja mikrorakennetutkimukset Rakenteen betoneja ei tutkittu ohuthietutkimuksella. WVU001 WVU003 WVU005 Vetolujuuskoe Betonin vetolujuutta tutkittiin vetokokeilla kolmesta kohdasta eri julkisivuilta. Kaikki tulokset täyttävät korjausalustan yleisen vetolujuusvaatimuksen > 1,5 MN/m 2. Vetokokeissa betonin murtuminen tapahtui syvällä rakenteessa. Siipirakennuksen eteläjulkisivun ja itäjulkisivun tulokset (1,7 MN/m 2 ) ovat hieman alempia kuin vastaavan hyväkuntoisen betonin. Tämä saattaa johtua alun perin alhaisesta suunnittelulujuudesta, sementin korkeahkosta osuudesta tai betonin vaurioista. Taulukko 2. Vetolujuustulokset Näyte Näytteenotto- Tulos Murtokohta/ Poikkeamat paikka Sokkeli - eteläjulkisivu - siipirakennus Sokkeli - itäjulkisivu - siipirakennus Sokkeli - eteläjulkisivu - pääty, portaikon alta [MN/m 2 ] -tapa 1, mm ulkopinnasta, leikkaa 1, mm ulkopinnasta, leikkaa 2, mm ulkopinnasta, leikkaa 10 (17)

12 VUOSAAREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVURAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS Sisäänkäyntilaatta Rakennukseen itäjulkisivulla on sisäänkäynnin edustalla betoninen laattarakenne maatäytön päällä. Laatan yläpinnassa on polyuretaanipinnoite tai vastaava. Pinnoite on irronnut paikoin alustastaan eikä toimi vedeneristeenä. Rakennetta ei tutkittu. 2.3 Pilarit Rakenne havaintojen perusteella Rakenteen ovat paikallavalurakenteita. Pilarit 500 x 210 mm. 5 tai 6 mm:n hakaraudoitus Pääraudoitus (Ø16?). Pilareissa havaittiin jonkin verran halkeilua varsinkin rakenteen alaosissa. Halkeilu johtunee pääosin teräskorroosiosta ja betonin rapautumisesta kosteuden takia. Pilarien alaosissa on kalkkihärmää ja betonipintojen rapautumia. Betonipinnoissa on lieviä tasoeroja muottilautojen saumoissa. Joitakin yksittäisiä ruosteisia teräksiä on näkyvissä lyhyellä matkalla Betonin kunto Pilareista poratuista lieriönäytteistä tehtiin seuraavat havainnot: Rapautumista ei havaittu. Betonin tiivistymisaste on 3 tai 4 (asteikko 1-5) Betoniteräkset ja raudoituksen korroosio Tehtyjen havaintojen perusteella pilareissa ei ole näkyviä teräskorroosiovaurioita kuin pilarien alaosissa. Yksittäisissä kohdissa teräksiä on jäänyt jo rakennusvaiheessa pintaan. Näyteporausten yhteydessä paljastetuissa raudoitustangoissa havaittiin hieman ruostetta. Ruoste oli vähäistä ja se saattaa olla myös rakennusaikaista. Raudoituksen betonipeitteet ja betonin karbonatisoituminen Pilareista mitattiin raudoituksen betonipeitteitä yleisesti. Mittausten perusteella betonipeitteet ovat pilarien päätypinnoilla (lyhyt sivu) hieman pienemmät (n. 10 mm) kuin pitkillä sivuilla. Keskimäärin karbonatisoituminen on edennyt 9 mm syvyydelle betonin ulkopinnasta. Karbonatisoituminen kuitenkin vaihtelee hieman säärasitettujen etu- ja sivupintojen sekä suojassa olevien takasivujen välillä. Etu- ja sivupinnoissa karbonatisoituminen on (2 7 mm), kun puolestaan takasivulla se on (17 20 mm). Taulukko 3. Betoniraudoitteiden betonipeitemittausten tulokset 1) Yli 50 2) ) 0% 4% 8% 18% 28% 15% 10% 12% 4% 1% 0% ( 1) betonipeitesyvyys alue (mm), 2) mittaustulokset eri syvyysalueilla (kpl), 3) mittaustulosten osuus eri syvyysalueilla (%)) Betonin kloridipitoisuus Pilarin kloridipitoisuus määritettiin yhdestä näytteestä. Näytteen kloridipitoisuus on alle 0,01 paino- % betonin massasta. Näyte ei sisällä haitallisessa määrin klorideja. Haitallisen kloridipitoisuuden rajana pidetään yleisesti 0,03 0,07 paino-%, riippuen betonin laadusta. 11 (17)

13 VUOSAAREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVURAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS Yhteenveto raudoituksen korroosiosta Laskennallisesti pilarien ulkopinnan teräksistä on noin 10 % karbonatisoituneessa vyöhykkeessä. Tehtyjen havaintojen perusteella pilareissa ei havaittu karbonatisoitumisesta johtuvaa teräskorroosiota. Pilareissa on yksittäisiä teräskorroosiovaurioita Betonin vetolujuus Pilarien betonin vetolujuus tutkittiin kahdesta kohdasta. Kohdat edustivat betonirakenteen yleistä kuntoa. Taulukko 4. Vetolujuustulokset WVU101 Pilari, itäinen julkisivu - pilarin ulkosivupinta 3, mm ulkopinnasta, leikkaa WVU106 Pilari, itäinen julkisivu - pilarin sisäsivupinta 3, mm ulkopinnasta, leikkaa Vetolujuustulosten perusteella voidaan todeta, että pilareissa ei ole viitteitä betonin rapautumisesta. 2.4 Betoniportaat ja betonikaide Betonin kunto ja betonipinnat Rakenteiden betonipinnat ovat säärasituksen alaisina Betonin tiivistymisaste on yleisesti hyvä 4 (asteikko 1-5). Kiviaineksen maksimirakoko on 10 mm. Suoranaisia pakkasrapautumia ei havaittu, mutta esimerkiksi betonikaiteen yläosasta on noin 30 mm:n paksuinen kerros irronnut. Havaintojen perusteella vaurio on kaiteen koko yläpinnalla. Kaiteen betonipinnat ovat tummuneet kosteudesta ja leväkasvustosta. Portaan alaosan pystysuoran betonivalun kulmat ovat rapautuneet. Porraslaatassa (alapuoli) on vesivuotoja. Laatan alapinta on miltei kokonaan kalkkihärmäinen. Laatassa on joitakin vuotavia puuvälikkeitä. Rakenteissa on teräskorroosiovaurioita, joita on myös paikkailtu. Betonipinnoissa on lieviä tasoeroja muottilautojen saumoissa. Portaissa ei ole vedeneristystä vaan kantavan rakenteen päällä on n. 60 mm:n paksuinen porrasaskelmavalu. Rakennuksen muissa ulkoportaissa graniittisen porrasaskelman alapuolella ja portaan sivupinnoissa on yleisesti betonin rapautumia. Rakenteille on tehty aikaisemmin korjaustoimia, mutta vauriot ovat uusiutuneet. Kyseiset portaat on päätetty uusia peruskorjauksen yhteydessä Betoniteräkset ja raudoituksen korroosio Tehtyjen havaintojen perusteella rakenteissa on 6 mm:n teräsverkot. Kaiteen kiinnitysteräkset on ilmeisesti käännetty portaan ylätason alapintaan, sillä niiden teräskorroosio on aiheuttanut laatan alapintaan betonipinnan lohkeamia. Vaurioita on aiheutunut myös kaiteen kulman vaakaraudoituksen käännetyistä koukuista. 12 (17)

14

15 VUOSAAREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVURAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS Taulukko 6. Kloridipitoisuus Näyte Näytteenottopaikka ja syvyys Tutkitun näytteen määrä [g] Cl [massa-%] WVU42 Porraskaide 5,31 < 0,01 WVU301 Porraslaatta ap 5,64 < 0,01 Haitallisen kloridipitoisuuden rajana pidetään yleisesti 0,03 0,07 paino-%, riippuen betonin laadusta. Yhteenveto raudoituksen korroosiosta Laskennallisesti eteläpäädyn portaiden raudoituksesta hieman yli 12 % on karbonatisoituneessa betonissa. Kaiteen sisäpinnassa osuus on hieman suurempi. Tehtyjen havaintojen perusteella rakenteissa ei havaittu varsinaisen raudoituksen korroosioon liittyviä vaurioita. Havaitut vauriot johtuvat pääosin rakennusvaiheessa pintaan jääneistä raudoitustangoista Betonin vetolujuus Portaan betonin vetolujuus tutkittiin kahdesta kohdasta. Kohdat edustivat betonirakenteen yleistä kuntoa. Taulukko 7. Vetolujuustulokset Näyte Näytteenottopaikka Tulos Murtokohta/ Poikkeamat [mn/m 2 ] -tapa WVU201 Porraskaide, läpi 2, mm sisäpinnas- murtokohdassa - ulkop. WVU201 Porraskaide, läpi - sisäp. ta, myötäilee 1, mm ulkopinnasta, myötäilee 8 mm teräs murtokohdassa 8 mm teräs Vetolujuustulokset täyttävät korjausalustan vetolujuusvaatimuksen ja betonipinnat soveltuvat puhdistettuina korjausalustaksi. Kaiteen sisäpinnan tuloksen perusteella kokonaisuudessaan rakenteen betonin lujuus saattaa olla alentunut, johtuen pitkään jatkuneesta säärasituksesta (kosteus/pakkanen). Betonin lujuus ja mikrorakennetutkimukset Rakenteen betonin mikrorakennetta ja vaurioita tutkittiin ohuthietutkimuksella yhdellä näytteellä porraslaatan alapinnasta. Havainnot ovat seuraavat: - Laadultaan betoni on hyvää ja se on tiivistynyt normaalisti. - Laatan alapinnassa on lievää betonin kuivumiskutistumasta johtuvaa halkeilua. - Betoni ei ole pakkasenkestävää kosteusrasituksessa. Alapinnassa on mahdollisesti vähäistä pintarapautumista, mutta tyypillistä pakkasrapautumisen aiheuttamia vaurioita ei havaittu. - Betonin huokostiloihin on kiteytynyt jonkin verran haitallista ettringiittiä, mutta kiteytymät eivät ole arviolta merkityksellisiä betonin säilyvyyden kannalta Teräksinen käsijohde Putkijohteesta tehtiin seuraavat havainnot: - Johteessa on yleisesti maalipinnan vaurioita. - Johteen kiinnitys on tyydyttävässä kunnossa. 14 (17)

16

17 VUOSAAREN ALA-ASTEEN KOULU JULKISIVURAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Tutkimuksen perusteella Vuosaaren ala-asteen koulun julkisivujen ulkokuorissa ja lämmöneristeissä on korjaustoimia vaativia vaurioita. Merkittävän terveydellisen riskin aiheuttavat lämmöneristeen mikrobikasvustot, joita havaittiin jokaisella tutkitulla julkisivulla. Ulkoseinän mikrobikasvustot ovat seurausta ulkoseinärakenteen runsaasta kosteusrasituksesta ja puutteellisesta tuuletuksesta. Julkisivujen teräsbetonisissa paikalla valetuissa leukapalkeissa on paljon korjaustoimia vaativia vaurioita. Myös tiiliverhouksessa (tiili/saumalaasti) on paljon vaurioita. 4.1 Turvallisuutta heikentävät tekijät Eristetilan mikrobikasvustot aiheuttavat terveysriskin. Julkisivujen betonivalujen rapautuminen voi aiheuttaa turvallisuusriskin putoavan betonin takia. Myös rakenteen kantavuuden aleneminen aiheuttaa lisäriskin rakenteiden vaurioitumiselle. Muita turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ei havaittu 4.2 Julkisivut ja sokkelit Rakenteissa esiintyneet vauriot ja toimenpiteisiin vaikuttavat tekijät: Mikrobikasvustot lämmöneristeissä. Mikrobit voivat kulkeutua lähinnä ilmavuotojen mukana sisäilmaan. Leukapalkkien teräskorroosiovauriot sekä halkeilu on heikentänyt rakenteen alkuperäistä kantavuutta (vauriot merkitty liitteen 1 tutkimuskarttaan) Laastisaumojen huono kunto / hiekkaantuminen edistää tulevaisuudessa tiilimuurin vaurioita. Tiilien ulkopinnan säröily ja kosteuden aiheuttamat jäljet tiilimuurauksessa (liite 1) eivät ole merkittäviä vaurioita. Kuitenkin tulevaisuudessa todennäköisesti edistävät vaurioiden syntymistä. Rakenteiden liikkeiden aiheuttamat halkeamat ulkoverhouksessa (liite 1). Julkisivujen tuuletusrakojen puuttuminen ja eristetilan laastipurseet, jotka entisestään heikentävät tuuletusta. Räystäältä puuttuvat viistosateen tunkeutumisen estävät myrskypellit Ikkunapeltien puutteellinen vedenpoisto. Toimenpide-ehdotuksena suositellaan: Julkisivujen lämmöneristeiden ja ulkokuoren purku ja rakenteiden uusiminen Leukapalkkien (ikkuna-/helma-) uusiminen Sokkelien lämmöneristysten uusiminen Sokkelien betonipinnan suihkupuhdistus, rapautumien piikkaus ja paikkaus sekä betonipinnan pinnoitus halkeamat silloittavalla pinnoitteella. Ovet ja ikkunat on päätetty jo aikaisemmassa vaiheessa uusia. Samassa yhteydessä uusittaneen ovikatokset ja ikkuna-aukkojen taustaseinät. 16 (17)

18

19

20

21

22 LIITE /OH/13 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (5) Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puh Fax Korjausrakentaminen ja Tutkimus Pasi-Pekka Immonen analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Vuosaaren a-a, Helsinki näytetunnukset: WVU52, WVU54, WVU301 tilaus- tai toimituspäivämäärä: (toimitus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriöt, Ø 50 mm ja 57 mm näytemateriaali: kalkkihiekkatiili, laasti, betoni ohuthienäytelasin koko: 48 mm x 25 mm Tutkimukset Näytteistä valmistettiin ohuthieet (paksuus 0,025-0,030 mm) pintaa vastaan kohtisuorassa suunnassa. Ohuthieet on valmistettu ylä-, ala-, ulkotai sisäpinnasta lähtien asiakkaan pyynnön mukaisesti. Näytteiden yleispiirteiden tarkastelu suoritettiin ensin Olympus SZ3060 stereomikroskoopilla, minkä jälkeen ohuthieet tutkittiin Nikon 50i POL polarisaatiomikroskoopilla. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Ohuthieanalyysissä käytettiin apuna standardia ASTM C Tulokset Näyte WVU52, julkisivu, itään. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. Näytteen pituus on noin 130 mm (tiilen leveys). Näyte koostuu kalkkihiekkatiilestä sekä saumalaastista. Sauma ja tiili ovat irronneet tartunnasta ja ne on liimattu ohuthieen valmistuksen yhteydessä. Saumassa on messinkilanka ( 4 mm) noin 50 mm ulkopinnasta. KALKKIHIEKKATIILI Kalkkihiekkatiili ja väriltään valkoinen. Sen rakenne on yleisesti tasalaatuinen ja suhteellisen huokoinen. Kiviaine koostuu kulmikkaista silikaattimineraaleista sekä pieneltä osin kalkkikivestä. Kiviaineen suurin Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

23 LIITE /OH/13 TUTKIMUSRAPORTTI 2 (5) havaittu raekoko on 5 mm ja pääosin kiviaine on kooltaan alle 1 mm. Kvartsipitoisuus on arviolta yli 50%. Kiviaineen sidokset ovat yleensä suhteellisen hyvät ja kiinni. Kalsiumhydroksidi on kiteytynyt arviolta normaalisti ja se on karbonatisoitunut. Karbonaattia on hieman kiteytynyt huokostiloihin. Säröilyä ei havaittu. Epäsäännöllisen muotoisia huokosia on runsaasti (huokoset alle 0,5 mm). SAUMALAASTI Laasti on hieman epätasalaatuinen ja hauras. Kiviaine on pääosin silikaattista hiekkaa. Suurin havaittu raekoko on alle 3 mm. Kiviaine on laadultaan normaali. Laasti on arviolta kalkkirikasta ja mahdollisesti luokkaa KS65/35. Mikrotekstuuri on tasainen ja sementti on jakautunut pääosin tasaisesti. Laasti on karbonatisoitunut. Kiviaineen tartunnat sideaineeseen ovat säröilyn seurauksena paikoin avoimet. Palanäytteessä sideaine on yleisesti hioutunut/ murentunut kivien välissä. Epäjatkuvaa, suuntautumatonta tekstuurisäröilyä/ säröverkostoa on runsaasti koko ohuthieen alueella. Suuntautunutta säröilyä ei havaittu. Huokosia ( = 0,02-1,5 mm) on paljon ja ne ovat yleensä epäsäännöllisen muotoisia/ pitkänomaisia. Merkittäviä sekundäärisiä kiteytymiä ei havaittu. Näyte WVU54, julkisivu, etelään. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. Näytteen pituus on noin 130 mm (tiilen leveys). Näyte koostuu kalkkihiekkatiilestä sekä saumalaastista. Sauma ja tiili ovat irronneet tartunnasta ja ne on liimattu ohuthieen valmistuksen yhteydessä. Tiili on katkennut noin 47 mm sisäpinnasta. KALKKIHIEKKATIILI Kalkkihiekkatiili ja väriltään valkoinen. Sen rakenne on tasalaatuinen ja huokoinen. Kiviaine koostuu kulmikkaista silikaattisesta hiekasta sekä osin kalkkihiekasta. Suurin havaittu raekoko on 4 mm ja pääosin kiviaine on kooltaan alle 1 mm. Kiviaine on hyvälaatuista ja kvartsipitoisuus on arviolta yli 50 %. Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

24 LIITE /OH/13 TUTKIMUSRAPORTTI 3 (5) Kiviaineen välitiloissa on runsaasti huokostilaa ja osittain kalkkia/ kalsiumhydroksidia on vain kerroksena kivien pinnoilla. Kalkki on osin paakuissa. Kiviaineen väliset sidokset ovat arviolta paikoin hieman puutteellisia. Tiilen pinnassa/ kulmassa on yksittäinen, epäjatkuva mikrosärö (särön leveys alle 0,01 mm) ja muutoin säröilyä ei havaittu. Huokosia on erittäin runsaasti ja ne ovat epäsäännöllisen muotoisia (huokoset alle 1,1 mm). SAUMALAASTI Laasti on huokoinen ja suhteellisen tasalaatuinen. Kiviaine on pääosin silikaattista hiekkaa. Suurin havaittu raekoko on alle 3 mm. Kiviaine on laadultaan normaali. Laasti on arviolta kalkkirikasta ja mahdollisesti luokkaa KS65/35. Mikrotekstuuri on tasainen. Laasti on karbonatisoitunut. Kiviaineen tartunnat sideaineeseen ovat pääosin kiinni, säröilyn yhteydessä osin avoimet. Palanäytteessä sideaine on hieman hioutunut kivien reunoilla. Epäjatkuvaa, suuntautumatonta tekstuurisäröilyä/ säröverkostoa on runsaasti. Suuntautunutta säröilyä ei havaittu. Huokosia ( = 0,02-2,0 mm) on paljon ja ne ovat yleensä epäsäännöllisen muotoisia. Merkittäviä sekundäärisiä kiteytymiä ei havaittu. Näyte WVU301, porraslaatta, alapinta. Ohuthie alapinnasta alkaen. Näytteen pituus on noin 59 mm. Betoni on tasalaatuista ja makrorakenteeltaan tiivistä. Kiviaine on pääosin kulmikasta (pääkivilajit: granitoidit, amfiboliitit, gneissit). Suurin havaittu raekoko on 10 mm. Kiviaine on ehjää. Sideaine portlandsementtiä (seosaineena masuunikuonaa) ja sen mikrorakenne on tasainen. Hydrataatioaste on arviolta normaali. Karbonatisoituminen on edennyt alapinnassa 5-12/ 10 mm (määritetty fenolftaleiini-liuoksella näytteen halkaistulta pinnalta). Ohuthieessä karbonatisoitumista havaittiin 13 mm:n syvyyteen alapinnasta. Kiviaineen tartunnat sideaineeseen ovat kiinni. Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

25 LIITE /OH/13 TUTKIMUSRAPORTTI 4 (5) Alapinnassa on kolme mikrohalkeamaa, mitkä ulottuvat enintään 5 mm:n syvyyteen. Alapinnasta 1 mm:n syvyyteen on yksittäistä pinnan suuntaista mikrosäröilyä. Muutoin näytteessä havaittiin erittäin vähäistä suuntautumatonta ja epäjatkuvaa mikrosäröilyä. Halkeamien/ säröjen leveys on alle 0,01 mm. Pyöreitä suojahuokosia ( = 0,02-0,8 mm) on vähän, kuten myös tiivistyshuokosia ( = 0,8-4,2 mm). Huokosten seinämille on kiteytynyt yleisesti ettringiittiä mutta vain yksittäiset alle 0,14 mm:n kokoiset huokoset ovat umpeutuneet. Tulosten arviointi Taulukossa 1. (tulosten tarkastelu) on kuvattu näytteen kuntoa asteikolla hyvä, tyydyttävä, välttävä ja heikko. Betonin pakkasenkestävyyttä on arvioitu huokosrakenteen perusteella. Laastien K/S-suhteen arviointi perustuu silmämääräiseen analyysiin, jolloin tulos on ainoastaan suuntaa antava. Arvioiden perustana on käytetty ohuthietutkimuksista saatuja tuloksia. Taulukko 1. Tulosten tarkastelu Näyte WVU 52 WVU 54 WVU 301 julkisivu julkisivu Rapautuneisuus* porraslaatta Kunto tiili hyvä, laasti välttävä tiili tyydyttävä, laasti välttävä 0-5 mm tyydyttävä, 5-48 mm hyvä Pakkaskestävyys/ huokostäytteet Rakenneosa Karbonatisoituminen [mm] läpi -/ ei tiili 0, laasti 3 läpi -/ ei tiili 1, laasti 3 alapinta 13 ei/ yksittäiset umpeutuneet (ettringiitti) * Rapautuneisuutta kuvattu asteikolla 0-4: 0 = ei rapautumaa, 1 = vähäistä, 2 = orastavaa, 3 = kohtalaista, 4 = voimakasta. JULKISIVUT (WVU52, WVU54) Kalkkihiekkatiilet ovat rakenteeltaan tasalaatuisia ja huokoisia. Niiden pakkasenkestävyys ja hengittävyys on huokosrakenteen perusteella arviolta hyvä. Näytteessä WVU54 on mahdollisesti hieman kosteuden aiheuttamaa sideaineen liukenemista ja uudelleen kiteytymistä sekä mahdollisesti erittäin vähäistä rapautumisen aiheuttamaa mikrosäröilyä. Kiviaine on hyvälaatuista ja kvartsihiekan osuus on arviolta yli 50 %. Haitallista kiviainesta ei havaittu. Näytteen WVU54 kiviaineen sidoksissa on vähäistä epätasaisuutta sideaineen vähäisen määrän sekä kalkin yksittäisen paakkuuntumisen seurauksena. Tiilet voidaan luokitella koostumuksen perusteella arviolta käyttökelpoisiksi. 1 Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

26 LIITE /OH/13 TUTKIMUSRAPORTTI 5 (5) Saumalaastit ovat makrorakenteeltaan epätasaisia tai hieman epätasaisia, huokoisia tai jopa hauraita (WVU52). Laasti on arviolta kalkkirikasta, mahdollisesti luokkaa KS65/35. Karbonatisoituminen on edennyt tasaisesti laastin läpi. Laasteissa on runsaasti arviolta pääosin työ-/ kovettumisvaiheen aikaista tekstuurisäröilyä (rapautuneisuus 3), eikä tyypillisiä pakkasrapautumisen aiheuttamia vaurioita havaittu. Mikrorakenne on arviolta kuitenkin hiekkaantumis-/ rapautumisherkkä. Näytteissä ei havaittu merkittäviä sekundäärisiä kiteytymiä. PORRASLAATTA (WVU301) Betoni on laadultaan hyvä ja se on normaalisti tiivistynyt. Alapinnassa on arviolta pääosin plastista halkeilua, mikä heikentää betonin tiiveyttä ja näytteen alapinnan kunnon tyydyttäväksi. Sideaineen hydrataatio ja betonin kovettuminen on arviolta normaali. Sideaineen karbonatisoituminen ei ulotu kovin syvälle betoniin. Huokosrakenteen perusteella betoni ei ole arviolta pakkasenkestävää kosteusrasituksessa. Alapinnassa on mahdollisesti vähäistä pintarapautumista mutta tyypillisiä pakkasrapautumisen aiheuttamia vaurioita ei havaittu. Huokostiloihin on kiteytynyt jonkin verran haitallista/ kosteusrasitusta indikoivaa ettringiittiä. Kiteytymät eivät kuitenkaan arviolta ole vielä merkittäviä betonin säilyvyyden kannalta. WSP FINLAND OY tekijä: Vesa Kontio tutkija, FM tarkastaja: Jussi Myllykangas tutkija, FM Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

27 LIITE /VETO/13 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puh Fax Korjausrakentaminen ja Tutkimus Pasi-Pekka Immonen testaus: VETOLUJUUDEN MÄÄRITYS kohde: tilaus- tai toimituspäivämäärä: Vuosaaren ala-aste, Helsinki (toimitus) näytetunnukset: näytteiden muoto ja halkaisija: WVU001, WVU003, lieriönäytteet ø 50 mm WVU005, WVU101, WVU106, WVU201 näytemateriaali: betoni testauksen ajankohta: Menetelmä Tulokset Tilaajan toimittamien näytteiden testaus suoritettiin standardin SFS 5445 mukaisesti laboratoriossa Dyna Proceq -laitteella. Laite on kalibroitu vuonna Koekappaleiden pinnat on tasoitettu timanttisahalla. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näyte WVU001 WVU003 WVU005 WVU101 WVU106 Näytteenottopaikka Sokkeli - eteläjulkisivu - siipi Sokkeli - itäjulkisivu - siipi Sokkeli - eteläjulkisivu - pääty, portaikon alta Pilari, itäinen julkisivu - pilarin ulkosivupinta Pilari, itäinen julkisivu - pilarin sisäsivupinta Tulos Murtokohta/ [MN/m 2 ] -tapa 1, mm ulkopinnasta, leikkaa 1, mm ulkopinnasta, leikkaa 2, mm ulkopinnasta, leikkaa 3, mm ulkopinnasta, leikkaa 3, mm ulkopinnasta, leikkaa Poikkeamat Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

28 LIITE /VETO/13 TUTKIMUSRAPORTTI 2 (2) Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puh Fax WVU201 WVU201 Porraskaide, läpiporaus - ulkop. Porraskaide, läpiporaus - sisäp. 2, mm sisäpinnasta, myötäilee 1, mm ulkopinnasta, myötäilee murtokohdassa 8 mm teräs murtokohdassa 8 mm teräs Yhteyshenkilö Ari Räty, puh WSP FINLAND OY Ari Räty laborantti Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

29 LIITE /KLO/13 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (1) Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax Korjausrakentaminen ja Tutkimus Pasi-Pekka Immonen testaus: KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS kohde: tilaus- tai toimituspäivämäärä: Vuosaaren ala-aste, Helsinki (toimitus) näytetunnukset: näytteiden tyyppi: WVU40, WVU41, WVU42, Näyte WVU301 kappale, WVU301 näytteet WVU40, WVU41 ja WVU42 porausjauheita näytemateriaali: betoni analyysin ajankohta: , Menetelmä Tulokset Tilaajan toimittamien näytteiden kokonaiskloridipitoisuudet on määritetty standardin SFS-EN Volhardin menetelmää soveltaen. Tulokset on ilmoitettu betonin massasta. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näyte Näytteenottopaikka ja -syvyys Tutkitun näytteen määrä [g] Cl [massa-%] WVU40 Sokkeli 5,16 < 0,01 - julkisivu etelään WVU41 Pilari 101 5,08 < 0,01 - julkisivu itään, eteläosa WVU42 Porraskaide 5,31 < 0,01 WVU301 Porraslaatta ap 5,64 < 0,01 Menetelmän määritysraja on 0,006 massa-% ja mittaepävarmuus (95 % luotettavuustasolla) ± 0,004 massa-%. Tulokset on ilmoitettu 2 desimaalin tarkkuudella. WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

30 LIITE /ASB/13 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (1) Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax Korjausrakentaminen ja Tutkimus Pasi-Pekka Immonen ASBESTIANALYYSI Kohde Vuosaaren ala-aste Analyysimenetelmä Analyysit on tehty :n ottamista näytteistä polarisaatiomikroskoopilla (merkintä VM) ja läpäisyelektronimikroskoopilla (merkintä EM). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Tulokset Näyte nro WVU 601 Materiaali/ ottopaikka Menetelmä Asbestipitoisuus/- laatu sokkelin pinnoite EM Ei sisällä asbestia. WSP FINLAND OY Jussi Myllykangas tutkija, FM Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

31 LIITE /PCB/13 TUTKIMUSRAPOTTI 1 (1) Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puh Fax Korjausrakentaminen ja Tutkimus Pasi-Pekka Immonen PCB- JA LYIJYANALYYSI Kohde Menetelmät Tulokset Toimenpiteet Vuosaaren ala-aste Tilaajan toimittamien materiaalinäytteiden PCB-analyysi on tehty GC- MSD -menetelmällä. Menetelmä on sovellettu standardista ISO Lyijypitoisuudet on määritetty XRF-tekniikalla Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näyte nro Materiali/näytteenottopaikka PCBpitoisuus* [mg/kg] Lyijypitoisuus [mg/kg] WVU401 Saumamassa WVU501 Saumamassa * Valtioneuvoston asetuksen n:o 214/2007 mukainen PCB-yhdisteiden summapitoisuus. Näytteiden WVU401 ja WVU501 PCB -pitoisuudet ylittävät ympäristöviranomaisten määrittelemän raja-arvon (PCB 50 mg/kg). Purku suoritetaan työterveysviranomaisten/ paikallisen ympäristökeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Purkujäte on käsiteltävä ja hävitettävä ongelmajätteenä. WSP FINLAND OY Petri Perätalo laboratorioanalyytikko Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

32

33

34

WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719

WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719 6142/06 1 (8) WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719 OHUTHIETUTKIMUS Yleistiedot näytteistä Tutkimukset WSP TutkimusKORTES Oy on ottanut kohteesta

Lisätiedot

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen.

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. 1 (10) 08.02.2013 Puh. 0207 864 12 Fax 0207 864 800 Ramboll Finland Oy Lauri Harle Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Uimahalli näytetunnukset: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,

Lisätiedot

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa BETONISEN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) KATRIINAN SAIRAALA 21.12.2012 Kiinteistöjen

Lisätiedot

Sorvatie 11, 01480 Vantaa

Sorvatie 11, 01480 Vantaa RAPATUN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIENÄYTTEILLÄ JOKIVARREN KOULU Sorvatie 11, 01480 Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) JOKIVARREN KOULU 21.12.2012 Kiinteistöjen

Lisätiedot

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI

LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI 1 (6) OHUTHIEANALYYSI Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus-/ toimituspäivä: 13.01.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Näytetunnukset: 01.OH-RA, 02.OH-RA, 03.OU-RA Näytteiden

Lisätiedot

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS 1442 5183/KLORIDI TUTKIMUSRAPORTTI 26.5.2015 1(1) KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS Tilaaja: Ramboll Finland Oy/ Tuomo Siitonen Tilaus-/ toimituspäivä: 8.5.2015 Kohde/ projektinumero: Liedon vesitornin kuntotutkimus

Lisätiedot

Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012

Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012 TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Kivimäen koulu Julkisivurakenteiden kuntotutkimus 28.2.2012 Raporttitunnus 1280012 Jaakko Luukkonen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Kivimäenkoulu, Vantaa TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

Esko Karvonen 18.5.2010 B-6820. Sami Koskela, Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy, 30.3.2010

Esko Karvonen 18.5.2010 B-6820. Sami Koskela, Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy, 30.3.2010 Tutkimusselostus 1 (3) Jakelu: As Oy Mäkärä c/o Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy Sami Koskela Tekniikantie 12 02150 ESPOO Tarkastaja, pvm Hyväksyjä, pvm AS OY MÄKÄRÄ SIPOREX-SEINÄTUTKIMUS 1 TILAUS 2

Lisätiedot

WSP TUTKIMUSKORTES OY

WSP TUTKIMUSKORTES OY TIIVISTELMÄ Vantaalla sijaitsevan Katriinan vanhan sairaalan julkisivurappauksen ja parvekkeiden kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen on tilannut Pekka Wallenius Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Tutkittu

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tekninen vastuuhenkilö: Nro , Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu ESPOO

TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tekninen vastuuhenkilö: Nro , Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu ESPOO TUTKIMUSSELOSTUS 1 (12) Tilaaja: Aaro Kohonen Oy Tilaus: Teemu Männistö Koronakatu 2 02210 ESPOO Saap.pvm: 29.03.2007 Kohde: Martinlaakson koulu Tehtävä: Betonin mikrorakennetutkimus ohuthieestä, 12 kpl;

Lisätiedot

Asunto Oy Marianlinna Mariankatu 15 15110 Lahti

Asunto Oy Marianlinna Mariankatu 15 15110 Lahti 23.12.2008 Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus Asunto Oy Marianlinna Mariankatu 15 15110 Lahti Tilaaja: Asunto Oy Marianlinna Mariankatu 15 15110 Lahti c/o Isännöitsijä Markku Jussila Päijät-Hämeen

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

JULKISIVUJEN JA PARVEKERAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS SEKÄ VESIKATON KUNTOARVIO

JULKISIVUJEN JA PARVEKERAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS SEKÄ VESIKATON KUNTOARVIO JULKISIVUJEN JA PARVEKERAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS SEKÄ VESIKATON KUNTOARVIO Risupadontie 4 00640 HELSINKI Kuntotutkimusraportti, julkisivut, parvekkeet ja vesikate 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...3 KOHTEEN

Lisätiedot

HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS

HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN 17.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä 3 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus 3 1.4

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 4.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 ASBESTIANALYYSIN

Lisätiedot

Tutkimusseloste TT Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset

Tutkimusseloste TT Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset Tutkimusseloste TT 1562 Lappeenrannan kaupungintalo, edustatori Laboratoriotutkimukset 1 ( 17 ) Tilaajan tiedot Tilaaja Lappeenrannan kaupunki Osoite Villimiehenkatu 1 Postinumero 53100 Postitoimipaikka

Lisätiedot

Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa. p. 040 843 02 88. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä

Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa. p. 040 843 02 88. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no Asia Katriinan sairaala, huoltorakennus Knaapinkuja 01760 Vantaa Asiakirjan sisältö Julkisivujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Tilakeskus Pelimannintie 16, Pelimannin ala-aste JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS projekti

Helsingin kaupunki, Tilakeskus Pelimannintie 16, Pelimannin ala-aste JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS projekti Helsingin kaupunki, Tilakeskus Pelimannintie 16, Pelimannin ala-aste JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS 14.6.2012 projekti 304164 HELSINGIN KAUPUNKI, TILAKESKUS PELIMANNIN ALA-ASTE JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS 14.6.2012

Lisätiedot

JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON KUNTOTARKASTUS 27.12.2014 ASUNTO OY KIRKONROTTA KAIVOMESTARINKATU 6 02770 ESPOO

JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON KUNTOTARKASTUS 27.12.2014 ASUNTO OY KIRKONROTTA KAIVOMESTARINKATU 6 02770 ESPOO VESIKATON KUNTOTARKASTUS 27.12.2014 ASUNTO OY KIRKONROTTA 02770 ESPOO 2/55 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTOTUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimuksen laatija... 3 1.3 Tutkimuksen

Lisätiedot

TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS. Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa . 1 (21) 1920640 27.4.2011. Sisältö. Projekti VANTAAN KAUPUNKI

TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS. Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa . 1 (21) 1920640 27.4.2011. Sisältö. Projekti VANTAAN KAUPUNKI . 1 (21) Sisältö TT-LAATTOJEN HALKEAMAT SELVITYS Projekti VANTAAN KAUPUNKI Kimokujan koulu ja kirjasto Kimokuja 5 01200 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet ASIANTUNTIJALAUSUNTO AS OY LAIDUNPOLKU 5 LAIDUNPOLKU 5 01360 VANTAA TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet RAKSYSTEMS ANTICIMEX INSINÖÖRITOIMISTO OY W W W. R A K S Y S T E M S

Lisätiedot

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: 304164 00099 HELSINKI 16.8.2013 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS Timo Raiski diplomi-insinööri Pauliina Tammi diplomi-insinööri Tampereella 23.11.2012 1 Loviisan vesitorni

Lisätiedot

Tilaus-/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus)

Tilaus-/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus) ASBESTIANALYYSI 2056/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 17.1.2014 1(1) Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus/ toimituspäivä: 13.1.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Menetelmät: Näytteet

Lisätiedot

RAPORTTI LAUTTASAAREN KARTANO HELSINKI JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS 21.11.2011

RAPORTTI LAUTTASAAREN KARTANO HELSINKI JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KUNTOTUTKIMUS 21.11.2011 RAPORTTI LAUTTASAARN KARTANO HLSINKI JULKISIVUJN JA PARVKKIDN KUNTOTUTKIMUS VAHANN OY Linnoitustie 5, FI-02600 spoo +358 20 769 8698 Kuntotutkimusraportti 2 (23) TIIVISTLMÄ Toimeksianto käsitti n kaikkien

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

Rakennettavuusselvitys

Rakennettavuusselvitys 1 36000-88 Rakennettavuusselvitys Kutvosen huonekalutehdas Herralantie 12 77600 Suonenjoki Kiinteistötunnus 778-422-15-4 ja 778-422-15-61 2 Kohde: Kutvosen huonekalutehdas Herralantie 12 77600 Suonenjoki

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

PUKINMÄEN PERUSKOULU JA KIRJASTO JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS

PUKINMÄEN PERUSKOULU JA KIRJASTO JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS PUKINMÄEN PERUSKOULU JA KIRJASTO JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS 25.3.2011 PUKINMÄEN PERUSKOULU JA KIRJASTO JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Erikoistarkastusselostus

Erikoistarkastusselostus Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena välillä Kärki Mansikkala, Lappeenranta, Joutseno ja Imatra Siltojen erikoistarkastukset Erikoistarkastusselostus Hartikkalan alikulkukäytävä, KaS-1052 O: SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

RAPORTTI TIKKURILAN KIRKKO JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUS

RAPORTTI TIKKURILAN KIRKKO JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUS RAPORTTI TIKKURILAN KIRKKO JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUS Raportti 2 (14) Tiivistelmä Julkisivumuuraukset ovat kaiken kaikkiaan hyväkuntoisia. Tiilien rapautumista ei havaittu. Välitöntä korjaustarvetta esiintyy

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

ORIMATTILAN URHEILUTALO, BETONIRAKENNETUTKIMUKSIA

ORIMATTILAN URHEILUTALO, BETONIRAKENNETUTKIMUKSIA Tutkimusselostus 1 (11) Jakelu: Tarkastaja, pvm Orimattilan kaupunki Tilapalvelu, Jarmo Koskinen Erkontie 9 PL46 16301 ORIMATTILA Hyväksyjä, pvm Korvaa raportin C-9960 4.11.2015 (lisätty saumausmassa-analyysit)

Lisätiedot

Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013. WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus

Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013. WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013 WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus Hiidenkiven peruskoulu Salaojat TV-kuvaus ja nykytilaselvitys 1 (3) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

1 (27) Emäkosken silta H-1307 Nokia ERIKOISTARKASTUSRAPORTTI 22.10.2009. Työnro 424516. DI Markku Äijälä TkT Vesa Järvinen

1 (27) Emäkosken silta H-1307 Nokia ERIKOISTARKASTUSRAPORTTI 22.10.2009. Työnro 424516. DI Markku Äijälä TkT Vesa Järvinen 1 (27) Emäkosken silta H-1307 Nokia ERIKOISTARKASTUSRAPORTTI 22.10.2009 Työnro 424516 DI Markku Äijälä TkT Vesa Järvinen 2 (27) TIIVISTELMÄ Emäkosken silta on vuonna 1957 valmistunut teräsbetoninen holvisilta.

Lisätiedot

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Osoite: Lippajärventie 1 02700 Espoo Yhteyshenkilö: Alexi Mygänen

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Kiinteistön perustiedot 3 1.2 Tehtävä 3 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus 3 1.4 Aikaisemmin todetut

Lisätiedot

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA

TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA 1 TARKKAILUSILLAT KOKEMUKSIA 20 VUODEN SEURANNASTA Sisältö: Johdanto Aineisto Tulokset Päätelmät 2 SILLAT SUOMESSA Liikenneviraston hallinnoimia siltoja

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA JA SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET

RAKENNUSFYSIIKKA JA SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET CO 2 OL Bricks, avoin seminaari Helsinki 9.5.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos RAKENNUSFYSIIKKA JA SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET RAKENNUSFYSIIKKA JA SÄILYTETTÄVÄT

Lisätiedot

Case: Martinlaakson uimahalli

Case: Martinlaakson uimahalli Case: Martinlaakson uimahalli RIL Rakennusten sortumat miten estetään Kuparisali Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Turvallisuussyistä Martinlaakson uimahalli on suljettu rakennustutkimuksen ajaksi! www.vantaa.fi

Lisätiedot

kunnonhallinta Vesitornien ja alavesisäiliöiden Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinnan osaaminen

kunnonhallinta Vesitornien ja alavesisäiliöiden Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinnan osaaminen Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta Heikki Kapanen Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinnan osaaminen Vesitornien ja alavesisäiliöiden omistus ja kunnonhallinta on hajautunut ympäri

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Helsingin medialukio, Moisiontie 3. Sisäilmatutkimus. Projekti

Tutkimusraportti. Helsingin medialukio, Moisiontie 3. Sisäilmatutkimus. Projekti Tutkimusraportti Helsingin medialukio, Moisiontie 3 Projekti 307771 31.8.2016 TIIVISTELMÄ Tutkimuskohteena oli Helsingin medialukion 2000-luvulla valmistunut laajennusosa. Koulurakennuksen 1960- ja 1980-luvuilla

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna 1 1. KOHTEEN TIEDOT Kohde Vuorikatu, Hämeenlinna Tilaaja Asko Taskila, Senaatti-kiinteistöt Myyntipäällikkö Kehityskiinteistöt PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) 00531 Helsinki gsm. 040 511 2157 2. TEKNINEN

Lisätiedot

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto 1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto Juho Lipponen Suomen Sisäilmakeskus Oy Ohjaajat: Eila Hämäläinen Suomen Sisäilmakeskus Oy ja Mike Heinonen ISS

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko

1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko LIITE 1 Os 05, Asiantuntijapalvelut, kuntotutkimukset Teemu Männistö 24.2.2006 Vuotava läpivienti Vuotava läpivienti Lämmöneriste pudonnut Läpiviennisssä ilmavuoto 1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko Kuva

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde:

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Mäntymäen Koulu Kauniainen Osoite: Mäntymäentie 2 02700 Kauniainen Yhteyshenkilö: Ilona Lehto rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Yleistä Ulkotiloissa betonia käytetään mm. kiinteistön julkisivuissa, tukimuureissa, sokkeleissa ja parvekkeissa. Betonijulkisivu Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija TIIVISTELMÄ Simonmetsän päiväkodissa, Raatetie 25, 01350 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus loka-marraskuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti

Lisätiedot

Jänneterästen katkeamisen syyn selvitys

Jänneterästen katkeamisen syyn selvitys 1 (3) Tilaaja Onnettomuustutkintakeskus, Kai Valonen, Sörnäisten rantatie 33C, 00500 Helsinki Tilaus Sähköpostiviesti Kai Valonen 4.12.2012. Yhteyshenkilö VTT:ssä Johtava tutkija Jorma Salonen VTT, PL

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Tilaaja: Vaasan kaupunki/kiinteistötoimi Kartoituspöytäkirja 31.7.2017 Sivu 1 1 CW Consult Kohde: Kiinteistö Oy Boxi Smirnoffintie 5-9 65320 Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Koskisuontie 39 A Puh 0503063092

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(8) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm 24.1.2017 2 TUTKIMUKSET, syksy 2017 Tutkimusten tarkoitus Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää syitä joilla

Lisätiedot

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa

Lisätiedot

Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013

Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 15.3.2013 Betonilattiat ja pinnoittaminen 2013 Pinnoituscaset Sami Niemi Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut Pinnoituksen onnistuminen Epäonnistumisia liian usein Välillä toimii aivan märälläkin Välillä irtoaa,

Lisätiedot

RAKENNEAVAUSKATSELMUS

RAKENNEAVAUSKATSELMUS RAKENNEAVAUSKATSELMUS PÄIVÄYS PROJEKTI TILAAJA KOHDE KIVIMÄEN KOULU, MARTINLAAKSON NEUVOLA JA KIVIMÄEN HAM- MASHOITOLA VANTAAN KAUPUNKI LINTUKALLIONKUJA 6, 01300 VANTAA Korjausrakentaminen 2(9) SISÄLTÖ

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 29.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset...

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Erikoistarkastusselostus

Erikoistarkastusselostus Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena välillä Kärki Mansikkala, Lappeenranta, Joutseno ja Imatra Siltojen erikoistarkastukset Erikoistarkastusselostus Mälkiän risteyssilta, KaS776 Lasse Minkkinen, diplomiinsinööri

Lisätiedot

Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 9.10.

Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 9.10. TUTKIMUSRAPORTTI Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta Hiidenkiven peruskoulu Helsingin kaupungin kiinteistövirasto 9.10.2012 Korjausrakentaminen ja Tutkimus Hiidenkiven peruskoulu TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot