Mies- ja poikatyön kartoitus Koonnut Lotta Nybergh Sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mies- ja poikatyön kartoitus Koonnut Lotta Nybergh Sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoyksikkö"

Transkriptio

1 Mies- ja poikatyön kartoitus Koonnut Lotta Nybergh Sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoyksikkö

2 Kartoitus mies- ja poikatyötä tekevistä tahoista Suomessa Viimeksi päivitetty Esittely 1. MIESPOLIITTISIA TOIMIJOITA 2. ISÄ- JA KAVERITOIMINTA 3. MAAHANMUUTTAJAMIEHET JA POJAT 4. NUORISOTYÖ 5. EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON MIES- JA POIKATYÖ 6. SEKSUAALISIIN VÄHEMMISTÖIHIN KUULUVAT MIEHET 7. SEKSUAALITERVEYS, SEKSUAALISEN VÄKIVALLAN UHRIEN TUKI JA MIESPROSTITUOIDUT 8. VÄKIVALTATYÖ 9. VANKILOISSA TEHTÄVÄ VÄKIVALTATYÖ 10. TOIMINTAMALLIT JA KOULUTUS 11. YHTEISTYÖVERKOSTOT 12. MUUTA Mies- ja poikatyötä tekevien tahojen yhteystiedot ESITTELY Tarkoitus ja sisältö Tämän mies- ja poikatyön kartoituksen tarkoitus on edesauttaa mies- ja poikatyön verkostautumista ja asiantuntemuksen keruuta. Kartoitukseen on kerätty tietoa Suomessa mies- ja poikatyötä tekevistä tahoista, sekä joistakin aiheeseen liittyvistä asiantuntijaryhmistä. Kartoitukseen on liitetty toimijoiden yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus tämän toiminnan muodosta. Mies- ja poikatyöllä tarkoitetaan tässä ammatillista, jatkuvaa toimintaa jota järjestetään miehille ja pojille. Projektiluontoiset toiminnan muodot joilla on tarkoitus muuttua pitkäaikaisiksi ovat myös liitetty mukaan. Toiminnan muotoja voivat olla kehitetyt mallit tai ohjelmat, jäsenyhdistystyö, yhteistyöverkostot ja niin edelleen. Kartoituksen aukkoja ja tiedonkeruumenetelmä Kartoitus tarjoaa eräänlaisen yleiskuvan siitä, mitä aihealueella tällä hetkellä Suomessa tehdään, mutta ei kuitenkaan ole tyhjentävä tai aukoton. Kartoituksesta puuttuvia alueita voisivat esimerkiksi olla terveystyötä tekevät tahot, kuten mielenterveyden, alkoholin käytön ehkäisemisen ja terveellisten elämäntapojen edistämisen alueella. Muita alueita voisivat olla työttömyys, urheilu, koulutus, neuvoloiden isätyö, muiden kuin evankelis-luterilaisen uskontokuntien toimintaa ja muuta. Tietoa kerättiin haastattelemalla eri toimijoita ja asiantuntijoita, lähettämällä sähköpostia Naistutkimus- ja Miestutkimus-sähköpostilistoille, yksittäisille toimijoille ja tahoille, sekä etsimällä tietoa internetistä. Listaa koskevia päivitysehdotuksia voi mielellään lähettää tasa-arvoyksikköön. Jäsennys Mies- ja poikatyön tekevien tahojen kuvaukset ja yhteystiedot ovat jäsennetty seuraavien aihealueiden mukaan: miespoliittisia toimijoita; isä- ja kaveritoiminta; maahanmuuttajamiehet ja pojat; nuorisotyö; evankelis-luterilaisen kirkon mies- ja poikatyö; seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat miehet; seksuaaliterveys, seksuaalisen väkivallan uhrien tuki ja miesprostituoidut; väkivaltatyö; toimintamallit ja koulutus; yhteistyöverkostot ja muuta. Monet toiminnanmuodot sopisivat kahden tai useamman otsakkeen alle, mutta jokainen toimintamuoto on kuitenkin mainittu aina vain kerran. Liitteenä löytyy myös erillinen tiedosto, josta ilmenee jokaisen tahon yhteystiedot. 2

3 1. MIESPOLIITTISIA TOIMIJOITA Miessakit ry Vuonna 1995 perustettu Miessakit ry on valtakunnallinen kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka tukee miesten henkistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua. Miessakit ry:n toimisto sijaitsee Helsingissä ja järjestöllä on myös yhdysmiesverkosto, joka toimii noin kahdellakymmenellä eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Miessakit ry:n päätoimintamuotoja ovat muun muassa Miesryhmätoiminta, Erokriisiapua miehille -tuki, Isätoiminta, Koulutustoiminta ja väkivaltaisesta käyttäytymisestä lähisuhteissaan eroon haluavien miesten tukemiseen tarkoitettu Lyömätön Linja toiminta. Miessakit ry:n Lyömätön Linja on nimeltään helposti sekoitettavissa Espoossa sijaitsevaan Lyömättömään Linjaan (Lyömätön Linja Espoossa). Miessakit ry ylläpitää valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla yhteyksiä muihin miesryhmiin ja toteuttaa vuosittaista Miesten viikkoa, joka on viikon mittainen tapahtuma jossa järjestetään miehiin liittyviä luentoja ja ohjelmaa. Miessakit ry:n yhteystiedot Osoite: Annankatu 16 B 28, HELSINKI Puhelinnumero: Sähköposti: miessakit[at]miessakit.fi Kotisivut: Miesten keskus (Ensi- ja turvakotien liitto ry) Miesten keskus toimi vuosina nimellä Miesten kriisikeskus. Miesten keskus on Ensi- ja turvakotien liitto ry:n Helsingissä sijaitseva yksikkö ja resurssikeskus. Keskuksen painopiste on tutkimuksellisessa ja kehittämistyössä, mutta se tarjoaa myös eri elämäntilanteessa oleville miehille apua, kuten apua erokriiseissä, parisuhdeongelmissa, miesten kokemassa tai tekemässä väkivallassa ja isyyteen liittyvissä asioissa. Työmuodot ovat yksilö-, pari- ja ryhmäterapiat. Palvelut ovat tarkoitettu miehille joilla ei ole omaa hoitokontaktia muualla ja ovat asiakkaille maksuttomia. Miesten keskus auttaa miehiä tarpeen mukaan myös jatkohoidon löytämisessä. Miesten keskus on asiakastyötä tekevä, kehittävä, kouluttava ja tutkiva yksikkö. Miesten keskuksen yhteystiedot Osoite: Asemamiehenkatu 4b, HELSINKI Toimisto, puh: Sähköposti: miesten.keskus[at]etu.inet.fi Kotisivut: Profeministimiehet ry Profeministimiehet perustettiin Helsingissä vuonna 1999 ja järjestö rekisteröityi vuonna Profeministimiehet ry on feminismiä tukeva järjestö miehille. Järjestön tavoitteena on muun muassa purkaa mieheyttä niin sanottuna hallitsevana ja hegemonisena sukupuolena. Profeministimiehet ry tekevät muun muassa kannanottoja yhteiskuntapoliittisiin aiheisiin, ylläpitävät keskustelufoorumia ja kotisivua, laativat lentolehtisiä ja tiedotteita sekä toteuttavat White Ribbon nimistä miesten naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustavaa vuosittaista kampanjaa. Järjestö toimii eri kielillä aina jäsenten tarpeiden mukaan ja käytössä olevia kieliä ovat muun muassa suomi, ruotsi, englanti ja hollanti. Profeministimiesten yhteystiedot Puheenjohtaja Timo Honkasalo 3

4 Sähköposti: timo[at]profeministimiehet.net Sihteeri Kim Meyer Sähköposti: kim[at]profeministimiehet.net Kotisivut: SETA ry SETA ry (Seksuaalinen tasavertaisuus ry) on Helsingissä sijaitseva keskusjärjestö, joka on toiminut seksuaalisen tasavertaisuuden puolesta jo vuodesta SETA järjestää erilaista toimintaa ja tukea muun muassa transsukupuolisille, homo- ja biseksuaalisille miehille. Valtakunnallisella SETA ry:llä on erillisyksiköitä ja jäsenjärjestöjä ympäri Suomea (esimerkiksi Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Kotkassa, Maarianhaminassa ja Tammisaaressa). Lisätietoa joidenkin yksiköiden ja järjestöjen miestyöstä alla. SETA ry:n yhteystiedot Osoite: Mannerheimintie 170 A (viides kerros), HELSINKI. Toimisto on avoinna: ma, ke - pe klo ti Puhelinnumero: Telefaksi: Sähköposti: toimisto[at]seta.fi Kotisivut Suomen Miestutkimuksen Seura ry - Sällskapet för Mansforskning i Finland rf Suomen Miestutkimuksen Seura ry Sällskapet för Mansforskning i Finland rf perustettiin Helsingissä Seuran tavoitteena on edistää suomalaista miestutkimusta eli miehiin, maskuliinisuuksiin ja sukupuolten välisiin suhteisiin kytkeytyvää tieteellistä tutkimusta ja opetusta sekä tieteidenvälistä yhteistyötä miestutkimuksessa. Lisäksi tavoitteena on tasa-arvon edistäminen tarjoamalla miestutkimuksen tuottamaa tietoa yhteiskunnallisten toimijoiden käyttöön. Seura järjestää muun muassa tutkijatapaamisia, ylläpitää miestutkimus-sähköpostilistaa ja seuran verkkosivusto on rakenteilla. Seura on sekä suomen- että ruotsinkielinen. Suomen Miestutkimuksen Seura ry Sällskapet för Mansforskning rf:n yhteystiedot Puheenjohtaja Anders Ahlbäck Sähköposti: aahlback[at]abo.fi Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) miesjaosto Vuonna 1998 perustettu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) miesjaosto on tiettävästi kansainvälisesti pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut, tasa-arvoasioita miesnäkökulmasta käsittelevä asiantuntijataho. Vuosina jaosto toimi nimellä mies- ja mediajaosto. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen sijoitettu parlamentaarinen tasa-arvoasiain neuvottelukunta toimii naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi. TANE:ssa yhteistyötä tekevät eri lailla miehistä ja tasa-arvosta ajattelevat poliitikot, viranomaiset, tutkijat ja järjestöt. Miesjaosto nostaa esiin miesnäkökulmaa suomalaiseen tasa-arvokeskusteluun ja innostaa miehiä tasa-arvotyön pariin. Miesjaosto on tehnyt miesten parissa tehtävää tasa-arvotyötä yhteiskunnallisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi. Jaosto jakaa vuodesta 1998 vuosittaista Miehen työ palkintoa ja on vuosien varrella esitellyt monia miehiin ja tasa-arvoon liittyviä teemoja. 4

5 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan yhteystiedot Pääsihteeri Hannele Varsa: puh Sähköposti: hannele.varsa[at]stm.fi Sihteeri Jussi Aaltonen: puh Sähköposti: jussi.aaltonen[at]stm.fi Postiosoite: PL 33, VALTIONEUVOSTO Käyntiosoite: Kirkkokatu 14, HELSINKI Faksinumero Alkuun 2. ISÄ- JA KAVERITOIMINTA Ala-Satakunnan isähanke (A-klinikkasäätiö) Ala-Satakunnan isähanke on toteuttanut isä- ja lapsityötä vuodesta Hanke toimii A- klinikkasäätiön yksikössä Kokemäen perhe- ja päihdeklinikalla ja sitä rahoittaa Rahaautomaattiyhdistys. Sen ensimmäinen projektivaihe loppuu vuonna 2008 ja hankkeelle suunnitellaan jatkoa. Alkoholinäkökulman sisältävä isähanke tekee ennaltaehkäisevää isälapsityötä, jossa pyritään ennaltaehkäisemään isien syrjäytyminen perheestä ja lapsista. Yhtenä hankkeen tavoitteena on isien ja lasten vuorovaikutuksen lisääminen. Isähanke tarjoaa isille ja lapsille muun muassa seikkailuleirejä, teatterivierailuja, kokkauskursseja, kalastuskilpailuja, isälapsi koulupäiviä ja isä-lapsi saunailtoja. Toimintaa toteutetaan Kokemäen, Köyliön, Euran ja Säkylän alueilla. Ala-Satakunnan isähankeen yhteystiedot Projektikoordinaattori Hannu Pihkala: puh Sähköposti: hannu.pihkala[at]a-klinikka.fi Isätoiminta (Miessakit ry) Miessakit ry:n valtakunnallinen isätoiminta on vuodesta 2003 tukenut miesten osallistuvaa isyyttä. Isätoiminta on pääasiallisesti koulutusta tarjoava toiminnanmuoto, jota muun muassa eri kunnat ostavat. Isätoiminta ottaa koulutuksessa huomioon alueelliset erityiskysymykset ja antaa työnohjausta sekä tietoa isäryhmien kokoamisesta, ryhmänohjauksesta ja isäryhmien erityislaadusta. Toiminnanmuoto tukee esimerkiksi isien osallistumista synnytyksessä ja varhaiskasvatuksessa. Isätoiminta perustuu osittain niin sanottuun Hollolan-malliin. Isätyön yhteystiedot Isätyöntekijä Timo Tikka: puh Sähköposti: timo.tikka[at]phnet.fi Isätyöntekijä Ilmo Saneri puh Sähköposti: ilmo.saneri[at]phnet.fi Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen isätoiminta Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen yhtenä osana on kehitetty toimintaa, joka on suunnattu isille, vaareille ja lapsille. Perhe -hanke on ennaltaehkäisevä, lapsiperheiden hyvinvointia tukeva ja eri tahojen kumppanuutta rakentava hanke. Isille suunnattu toiminta koostuu lähinnä isä-lapsiryhmistä, vertaisryhmistä isille ja koko perheille, sekä tapahtumista, jotka ovat suunnattu eri-ikäisten lasten 5

6 vanhemmille. Vertaistukiryhmissä on mahdollista pohtia omaan isyyteen liittyviä kysymyksiä ja saada vertaistukea omaan isänä kasvamiseen. Erilaisten tapahtumien ja tapaamisten päämääränä on isien, vaarien ja lasten yhdessäolon mahdollistaminen, isän ja lapsen vuorovaikutuksen vahvistaminen, sekä isien ja perheiden keskinäisen tutustumisen edistäminen. Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen isätoimintaa ovat myös neuvolan kanssa tehtävä yhteistyö ja isyyteen liittyvät koulutukset. Hanke on toiminut vuodesta 2005 Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella. Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen yhteystiedot Isätyöntekijä Jani Myllyaho: Sähköposti: jani.myllyaho[at]jkl.fi Kotisivut: Mannerheimin Lastensuojeluliiton isä-lapsi toimintaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisää lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä tuo lapsen näkökulmaa päätöksentekoon. MLL on Suomen suurin lastensuojelujärjestö ja sillä on 565 paikallisyhdistystä ja 13 piirijärjestöä ympäri Suomea. Liitolla on runsas ja monipuolinen toiminta ja tekee yhteistyötä koti- ja ulkomaisten järjestöjen, yhteisöjen ja verkostojen kanssa. MLL tarjoaa myös poika- ja isätoimintaa ympäri Suomea, kuten isien iltoja, isien vertaistukiryhmiä, miesten saunailtoja, isä-poika sählyä, isä-lapsi kerhoja, seminaareja ja muuta. MLL:n Lapin piiri ry ylläpitää ja päivittää myös Isyysneuvola kotisivuja, joiden tarkoitus on tarjota miesnäkökulmaa neuvoloihin ja näin tukea perhevalmennuksen kehittämistä. Katso myös MLL:n Tampereen osaston Isyysvalmennus. Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhteystiedot Osoite: Toinen linja 17, HELSINKI Puhelinnumero: Kotisivut: MLL:n Isyysneuvolan kotisivut: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osaston Isyysvalmennus Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto on järjestänyt isyysvalmennusryhmiä jo vuodesta Ryhmät kokoontuvat viisi kertaa ennen lapsen syntymistä ja yhden kerran synnytyksen jälkeen, jolloin isät ja vauvat tulevat yhdessä tapaamiseen. Ryhmässä tarkastellaan raskausaikaa, synnytystä ja parisuhdetta miesnäkökulmasta. Lisäksi ryhmässä tutustutaan vauvan perushoitoon ja keskustellaan lasten kasvatuksesta. Ryhmän vetäjänä toimii kätilö ja toiminta on maksutonta. MLL:n Tampereen osaston Isyysvalmennuksen yhteystiedot Toiminnanjohtaja Kaija Reiman-Salminen: puh tai Sähköposti: kaija.reiman-salminen[at]mll-tre.fi Pienperheyhdistys ry Pienperheyhdistys ry on Helsingissä toimiva ja vuonna 1968 perustettu Ensi- ja Turvakotien liitto ry:n jäsenjärjestö. Yhdistyksellä on vuodesta 1993 aloitettu mieskaveritoiminta. Mieskaveritoiminta tarjoaa lapsille mieskaveria ja miehille tilaisuuden lähteä kaveriksi lapselle. Mieskaveritoiminnassa olevat miehet ja lapset tekevät yhdessä kumpaakin kiinnostavia asioita ja tapaavat kerran tai kaksi 6

7 viikossa. Mieskavereille järjestetään myös yhteisiä tapaamisia, jatkokoulutusta ja retkiä. Perehdyttämiskursseja järjestetään Uudellamaalla useaan kertaan vuodessa. Pienperheyhdistys ry:n yhteystiedot Mieskaveritoiminnan yhteyshenkilö Kaisli Syrjänen: puh Sähköposti: info[at]pienperhe.fi Puhelinnumero: Faksinumero: Osoite: Toukolan toimitalo, Hämeentie 130 A, HELSINKI Kotisivut: Toiminnallinen ryhmäkuntoutus Torkku ry (Setlementtinuorten liitto ry) Torkku ry perustettiin vuonna 2004 edistämään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Yhdistys kuuluu sekä Setlementtinuorten liitto ry:hyn että Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliittoon (Kasper) ja toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Torkku ry tarjoaa perhepalveluja 9-14 vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen. Toiminta on sitoutunutta yhteistyötä, joka auttaa perheitä muun muassa koulunkäynnissä, kaveriasioissa, harrastuksissa, kasvatuskysymyksissä, perheen jaksamisessa ja positiivisten muutosten aikaansaamisessa. Muita toiminnanmuotoja ovat konsultointi ja asiantuntija apu. Torkku ry on tarkoitettu miehille, pojille, naisille ja tytöille. Torkku ry järjestää vuosittain isille ja pojille yhteisiä retkiä ja elämyspedagogista toimintaa. Isätoiminnan päämääriä ovat isyyden tukeminen ja vahvistaminen lapsen tai nuoren arjessa. Torkku ry:n mies- ja poikatoiminta on jatkuvaa, mutta tarjonta vaihtuu vuosi vuodelta aina tarpeiden mukaan. Yhdistys toimii pääsääntöisesti Pirkanmaan alueella, mutta toiminta on valtakunnallista. Toiminnallisen ryhmäkuntoutuksen Torkku ry:n yhteystiedot Toiminnanjohtaja Ari Tiusanen: puh Sähköposti: ari.tiusanen[at]torkku.fi Alkuun 3. MAAHANMUUTTAJAMIEHET JA POJAT Hämeenlinnan Setlementti ry:n maahanmuuttaja nuorisotyötä Hämeenlinnan Setlementti ry on toteuttanut maahanmuuttajien parissa tehtävää nuorisotyötä vuodesta Yhdistys on Suomen Setlementtiliitto ry:n ja Setlementtinuorten liitto ry:n Hämeen piirin jäsen. Maahanmuuttaja pojille järjestetään kerhoja, tapahtumia, yksilö ohjausta ja leirejä. Heille tarjotaan myös tukea työn, opiskelun ja harrastusten löytymisessä sekä ihmissuhteiden muodostamisessa. Hämeenlinnan Setlementti ry:n maahanmuuttaja poikatyön päämääränä on integroida maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan niin, että heidän yksilöllisyytensä ja kulttuurinsa säilyy. Hämeenlinnan Setlementin yhteystiedot Perhe- ja kriisityöntekijä Susanna Kähönen: puh Sähköposti: susanna.kahonen[at]hmlsetlementti.net Poikaryhmän vetäjä Jussi Valkonen: puh Sähköposti: jussi.valkonen[at]hmlsetlementti.net Osoite: Eteläkatu 14 B, 3krs, HÄMEENLINNA 7

8 Maahanmuuttajamiesten tukiprojekti (Miessakit ry) Miessakit ry käynnisti vuonna 2007 raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella uuden maahanmuuttajamiesten tukiprojektin, joka jatkuu projektimuotoisena vuoteen 2009 saakka. Projektin tarkoituksena on rakentaa laaja-alainen toimintamalli, jonka avulla maahanmuuttaja- ja suomalaismiehiä voidaan jatkossakin saattaa lähempään yhteistoimintaan. Toimintaa toteutetaan vertaistukiryhmien, kohtaamisosaamisen ja yhteyshenkilöverkoston kautta. Maahanmuuttajamiesten tukiprojektin yhteystiedot Projektityöntekijä Antti Kaski: puh Sähköposti: antti.kaski[at]miessakit.fi Suomen Setlementtiliitto ry Suomen Setlementtiliitto ry on suomalaisten yhteisöjen setlementtityötä tekevien keskusjärjestö. Järjestö edistää yli 40 paikkakunnalla sijaitsevaa setlementtityötä. Setlementtityö toteuttaa kristillisiä arvoja kuten lähimmäisenrakkautta, yhteisöllisyyttä ja erilaisten jotkut toteuttaa mies- ja poikatyötä. Katso muun muassa Oulun Seudun Setlementin Ystävyystalosta alla. Suomen Setlementtiliiton ry:n yhteystiedot Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, HELSINKI Puhelinnumero: Faksinumero: Sähköposti: liitto[at]setlementtiliitto.fi Kotisivut: Ystävyystalo (Oulun Seudun Setlementti ry) Vuodesta 1999 toimintansa aloittanut, Oulun Seudun Setlementin Ystävyystalon päämääränä on maahanmuuttajien kotiutumisen edistäminen. Oulun Seudun Setlementti toimii Setlementtiliitto ry:n paikallisyhdistyksenä ja Ystävyystalo on Oulun Seudun Setlementti ry:n itsenäinen yksikkö. Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella toimiva Ystävyystalo järjestää pääasiallisesti maahanmuuttaja- miehille, naisille, pojille ja tytöille erilaisia kursseja, juhlia, tapahtumia, retkiä ja säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä ja kerhoja. Ystävyystalon kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa maahanmuuttaja miehille ja pojille erillisestä järjestettävästä toiminnasta, joka vaihtelee säännöllisesti. Myös miehet ja pojat ilman maahanmuuttajataustaa ovat tervetulleita Ystävyystalon monikulttuuriseen toimintaan. Esimerkkejä toiminnasta ovat muun muassa miehille järjestettäviä kokkauskursseja, miesten iltoja, jalkapalloilua ja askartelua, sekä poikakerhoja. Oulun Seudun Setlementti ry:n yhteystiedot Projektipäällikkö Liisa Viren: puh Yhteisötyöntekijä Hilmi Oral: puh Hilmi Oral vastaa Ystävyystalon poika- ja miestoiminnasta. Osoite: Kaarretie 14, Oulu Puhelinnumero: Kotisivut: 8

9 KÖLVI maahanmuuttajapoikatyöyksikkö (Setlementtinuorten Hämeen piiri ry) Kölvi on Tampereella sijaitseva Setlementtinuorten ry:n vakiintunut maahanmuuttajapoikatyöyksikkö, joka on toiminut vuodesta Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Kölvi tukee vuotiaita Suomeen maahanmuuttaneita pakolaispoikia arjessa erilaisten toiminnan muodoilla. Kölvin poikatyö on ennaltaehkäisevää erikoisnuorisotyötä, joka tavoittaa murrosikäisiä poikia. Monikulttuurisessa ympäristössä Kölvi käy poikien kanssa dialogia siitä, miten olla poika tai miten kasvaa mieheksi. Kölvi haluaa välttää kaventavia miehisyyden määritelmiä ja pyrkii keskustelemaan poikien kanssa monesta eri tavasta joilla voi olla poika tai kasvaa mieheksi. Pojille järjestetään muun muassa isovelitoimintaa, yksilöohjausta, tanssia, jalkapalloa, rakkausrunokerhoja, läksyapua, arkiapua, leiri- ja retkitoimintaa ynnä muuta. Tämän lisäksi Kölvi järjestää myös räätälöityjä niin sanottuja pluspalveluita 0-5 vuotta sitten Suomeen tulleille pojille. KÖLVI maahanmuuttajapoikatyöyksikön yhteystiedot Erityisohjaaja Roni Khalatyan: puh Yksikön johtaja Meri Kianto: puh Sähköposti: kolvi[at]yritys.soon.fi Osoite: Vainiokatu 2, TAMPERE Kotisivut: Alkuun 4. NUORISOTYÖ Folkhälsanin poikaryhmätoiminta Valtakunnallinen Folkhälsan on ruotsinkielellä toimiva sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka perustettiin vuonna Folkhälsaniin kuuluvat Samfundet Folkhälsan, Folkhälsans Förbund, 4 piirijärjestöä, 100 paikallisyhdistystä, yleishyödyllisiä palveluyhtiöitä sekä säätiöitä. Pojille Folkhälsan tarjoaa poikaryhmätoimintaa, jota motivoi poikien terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen. Ryhmissä keskustellaan vaihtelevista teemoista kuten vallitsevista yhteiskuntarakenteista, normeista, terveydestä, tulevaisuudesta, luottamuksesta, tasa-arvosta, identiteetistä ja niin edelleen. Poikaryhmien tavoitteita ovat muun muassa pohtia vastuun, kunnioituksen ja osallisuuden käsitteitä, tukea poikien sosiaalista toimintakykyä ja empaattista kehittymistä, sekä antaa tilaa miesten välisille keskusteluille. Ryhmät ovat tarkoitettu vapaa-ajan harrastukseksi teini-ikäisille pojille heidän omilla ehdoillaan ja ryhmiä vetää yksi nainen ja yksi mies. Poikaryhmien ohjaajakoulutusta järjestetään 20 vuotta täyttäneille miehille ja naisille. Folkhälsanin yhteystiedot Folkhälsanin vaihde: Poikaryhmien yhteyshenkilö Sara Sundell: puh Sähköposti: sara.sundell[at]folkhalsan.fi Poikaryhmien kotisivut: -> Må bra -> Ung -> Pojkgrupper Reitille-toiminta (yhteistyöverkosto Oulussa) Reitille pienryhmätoiminta on tarkoitettu vuotiaille sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa oleville pojille eri puolilla Oulua. Reitille-toiminnalla puututaan nuorten häiriökäyttäytymiseen nuorisotaloilla, kouluissa ja asuinalueilla. Ennalta ehkäisevin menetelmin pyritään tavoittamaan huolta herättävät nuoret ja ohjaamaan heidät Reitille ennen kuin tarvitaan lastensuojelun toimenpiteitä. Reitille 9

10 toiminta on aluekohtaista sosiaalista nuorisotyötä, joka sijoittuu osittain lastensuojelun avohuollon rinnalle sitä tukien. Reitille-toiminta tarjoaa pojille pitkäjänteisiä ryhmiä, joissa tehdään yhdessä asioita ja pohditaan poikia askarruttavia kysymyksiä. Suljetun poikaryhmän rinnalla kokoontuu vanhempien ryhmä, jossa keskitytään vanhempien kasvatukselliseen tukemiseen sekä pyritään aktivoimaan ja ohjaamaan nuoren ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Tämän lisäksi järjestetään myös pojille ja heidän vanhemmilleen yhteistä toimintaa, kuten teema-iltoja ja perheleirejä. Pienryhmiä ohjaavat Reitille toiminnan koordinaattorit yhdessä kaupungin nuorisotalojen työntekijöiden ja seurakunnan nuoriso-ohjaajien kanssa. Reitille-toimintaa toteuttavat seuraavat yhteistyötahot: Oulun Seudun Setlementti ry, Setlementtinuorten liitto ry, Oulun kaupungin Nuorisoasiainkeskus, Oulun kaupungin peruskoulut, Oulun seurakuntayhtymä, sosiaalitoimen alueellinen lastensuojelu ja poliisi. Reitille-toiminnan yhteystiedot Aluetyöntekijä Harri Martinsen: puh Sähköposti: harri.martinsen[at]setlementtinuoret.fi Setlementtinuorten liitto ry Setlementtinuorten liitto ry toimii setlementtiliikkeen nuorisotyön keskusjärjestönä Suomessa. Kyseessä on valtakunnallisesta varhaisnuoriso- ja nuorisotyön keskusjärjestöstä, jolla on 8 piirijärjestöä ja 42 paikallisyhdistystä eri puolella Suomea. Setlementtinuorten liitto ry on myös Setlementtiliitto ry:n järjestötyökumppani. Setlementtinuoret toteuttavat säännöllisesti pojille suunnattuja projekteja. Näistä osalla on sukupuolisensitiivinen lähestymistapa, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että sukupuolta ja sukupuolen moninaisia tarkoituksia pohditaan, kyseenalaistetaan ja mahdollistetaan. Liitto on muun muassa julkaissut Fredi Pojat, tasa-arvo ja ihmissoikeudet opetusmateriaalin vuonna 2007 laaja-alaisen yhteistyöverkoston kanssa. Setlementtinuorten liitto ry on myös työstänyt poikatyörepun, josta löytää materiaalia ja ideoita poikien kanssa työtä tekeville tahoille, kuten nuorisotaloille ja harrastekerhoille. Materiaaleja voi tilata suoraan liitosta. Setlementtinuorten liitto ry:n yhteystiedot Osoite: Läntinen Brahenkatu 2, HELSINKI Toimiston puh Faksinumero: Sähköposti: toimisto[at]setlementtinuoret.fi Kotisivut: Toimintakeskus Tasoristeys (Non Fighting Generation ry) Vuodesta 2004 toiminut Toimintakeskus Tasoristeys on suunnattu erityisesti murrosikäisille pojille. Tasoristeys on osa Non Fighting Generation ry:n toimintaa. Toimintakeskus Tasoristeyksen tavoitteena on ennaltaehkäistä yhteiskunnallista syrjäytymistä, vaikeuksien keskelle joutumista ja ongelmien syntymistä tai niiden syventymistä. Järjestö haluaa tavoittaa sekä tavallisessa aikuistumisprosessissa olevat murrosikäiset pojat että jo oireilevat nuoret miehet. Tasoristeys tarjoaa erityisesti murrosikäisille pojille pitkäjänteistä, tiivistä ja yksilöllistä tukea. Toiminnan muotoja ovat muun muassa vertaisryhmätoiminta, johon yleensä liitetään keskustelut koulutettujen ohjaajien johdolla, liikunta ja nuorten aktiivinen oma toiminta. Toimintakeskus Tasoristeys puhuu väkivallattoman ja päihteettömän aikuisuuden puolesta. Nimi Tasoristeys symboloi sitä, että nuori on elämässään taitekohdassa, jolloin on riskinä joutua vaikeuksiin, mutta myös turvallisempia teitä 10

11 joita valita. "Tasoristeys" kuvaa myös kohtaamispaikkaa, jossa nuori voi kohdata sekä aikuisia että muita nuoria, mutta ennen kaikkea oman itsensä. Toimintakeskus Tasoristeyksen yhteystiedot Toiminnanjohtaja Timo Purjo: puh Sähköposti: timo.purjo[at]nfg.fi Osoite: Kivensilmänkuja 2 (Myllypuro), 00920, HELSINKI Kotisivut: -> Toiminta -> Tasoristeys Sukupuolisensitiivinen poikatyö (Hesan Nuorten Ääni) Hesan Nuorten Äänen vuodesta 2004 toimivassa sukupuolisensitiivisessä poikatyössä lähtökohtana on, että sukupuoli ei ainoastaan ole biologiaa, vaan myös kulttuurinen ja yhteiskunnallinen konstruktio. Sukupuolisensitiivinen poikatyö pyrkii laajentamaan sukupuolirooleja ja välttämään kapeita ja rajoittavia määritelmiä miehen mallista. Hesan Nuorten Äänen poikatyössä kootaan 6-8 pojan suuruisia ryhmiä, jotka tapaavat säännöllisesti ohjaajan kanssa. Pojat laativat yhdessä heille mieluisan toimintamallin ja hakevat siihen rahoitusta. Poikatyön arvoja ovat muun muassa dialoginen kanssakäyminen, pojan tukeminen poikana ja mieheksi kasvamisessa sekä tasaarvoisuuden kunnioittaminen ja erilaisuuden arvostaminen YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaisesti. Tavoitteita ovat medioiden lanseeraaman ihme-miehen myytin romuttaminen, miesmaailmaan sisäänpääsy, realistinen seksuaalisuuden sisäistäminen, sekä vastuun ja velvollisuuden käsitteiden pohtiminen. Sukupuolisensitiivinen poikatyö haluaa myös vahvistaa poikien itsetuntoa ja omanarvontuntoa. Poikatyöryhmien ohjaajilla on myös oma Poikatyöryhmä, jossa keskustellaan poikatyöhön liittyviä asioita sekä arvioidaan omaa poikatyöryhmää. Lisäksi työntekijöillä on Miessakit ry:n kautta toteutuvaa työnohjausta, jossa jatkuvasti kehitetään sukupuolisensitiivistä poikatyötä. Hesan Nuorten Äänen yhteystiedot Päivi Anunti / Hesan Nuorten Ääni: puh tai Sähköposti: paivi.anunti[at]nk.hel.fi Kotisivut: -> Alueellinen nuorisotyö -> Sukupuolisensitiivinen poikatyö Vantaan Icehearts ry Vantaan Icehearts ry on yhteistyössä kunnallisten sosiaalityöntekijöiden kanssa kehittänyt syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen mallin. Vantaan Icehearts ry on toiminut vuodesta 1996 ja on sekä vanhempia että lapsia tukevaa pitkäaikaista toimintaa. Icehearts järjestää jääkiekkojoukkueita, joissa pojat aloittavat noin kuuden vuoden vanhana ja jatkavat samassa joukkueessa ja saman valmentajan parissa noin 15 vuotta. Toiminnan pitkäaikainen jatkuvuus on yksi sen tärkeimmistä edellytyksistä. Joukkueet tapaavat ja pelaavat valmentajan johdolla kerran viikossa. Ryhmät ovat maksimissaan 15 hengen suuruisia ja niitä järjestetään sekä Helsingissä että Vantaalla. Icehearts tarjoaa pitkäaikaista ennaltaehkäisevää toimintaa 6-18 vuotiaille pojille, joiden syrjäytymisriski on suuri. Jääkiekkojoukkueiden tarkoitus on luoda pojille vahvaa itsetuntoa ja yhteishenkeä, sekä ehkäistä yhteiskunnallista syrjäytymistä. Valmentaja toimii myös poikia ja heidän perheitään tukevana kasvattajana, joka joukkueiden ohella pitää pojille koulussa iltapäiväkerhoa ja osallistuu perheen kanssa lapsen koulun suunnitteluun ja muuhun toimintaan. Pojille, joiden arvioidaan tarvitsevan lisäapua tarjotaan myös muita sosiaalipalveluja jääkiekkopelaamisen ohella, kuten apua koulutöissä. Perheitä vahvistetaan myös olemalla heidän tukenaan esimerkiksi sosiaalitoimen kanssa ja järjestämällä lapsille leirin tai kaksi vuodessa. Toiminta on maksutonta. 11

12 Vantaan Icehearts ry:n yhteystiedot Toiminnanjohtaja Ville Turkka: puh Sähköposti: ville.turkka[at]icehearts.fi Kotisivut: Alkuun 5. EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON MIES- JA POIKATYÖ Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus PTK ry Vuodesta 1989 toiminut Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus (PTK ry) on Suomen evankelisluterilaisen kirkon varhaisnuorisotyön valtakunnallinen palvelujärjestö. Yhdistyksen taustalla on kahden järjestön sulautuminen yhteen; Poikien Keskus ja Tyttöjen Keskus. PTK ry:llä on neljä toimipistettä, joista keskustoimisto sijaitsee Partaharjussa ja kolme muuta Helsingissä, Saariselällä ja Kurikassa. PTK ry:n jäseninä ovat 356 seurakuntaa ja seurakuntayhtymää, sekä viisi piirijärjestöä. PTK ry suuntaa toimintansa 7-14 vuotiaille pojille ja tytöille ja tavoittaa noin varhaisnuorta yhteistyössä yli 9000 vapaaehtoisen kanssa. Keskus järjestää muun muassa valtakunnallisia, kansainvälisiä ja alueellisia tapahtumia, ohjaajakoulutusta, leirejä, vaelluksia ja seikkailupäiviä. PTK ry on myös tyttöjen ja poikien edunvalvontajärjestö, joka esimerkiksi puolustaa varhaisnuoria kirkossa ja yhteiskunnassa, ja tukee nuorisotyöntekijöitä ja perheitä kasvatustehtävissä. PTK ry järjestää isoisille, isille ja pojille kerran vuodessa viikon mittaisen yhteisen leirin nimeltä Yötön Yö. Leiri järjestetään juhannuksen jälkeisenä viikkona ja siellä harrastetaan muun muassa kullanhuuhdontaa ja vaellusta. Leirin tarkoitus on tuoda isoisät, isät ja pojat yhteen yhteisessä ajanvietossa. Osanottajia on noin henkilöä. PTK ry:n yhteystiedot Toiminnanjohtaja Eero Julkunen: puh tai eero.julkunen[at]ptk.fi Kotisivut: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon erityisnuorisotyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa on tehty erityisnuorisotyötä vuodesta Erityisnuorisotyössä toimitaan erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa. Erityisnuorisotyön perusmenetelmiä ovat etsivä työ, jossa liikutaan nuorten kokoontumisja oleskelupaikoissa, yksilötyö ja ryhmätyö. Vuodesta 2000 pojille on järjestetty erityisiä poikaryhmiä, joissa puhutaan tunteista ja niiden hallinnasta. Vertaisryhmissä pojat harjoittelevat sosiaalisen suoriutumisen taitoja ja käyvät keskustelua vastuulliseen mieheksi kasvamiseen. Pojille tarjotaan myös isättömien poikien poikaryhmiä, joissa käydään perhekeskustelua, sekä isä-poika leirejä, joissa isät ja pojat voivat yhdessä harrastaa erilaisia aktiviteettejä. Tämän lisäksi erityisnuorisotyö tukee poikia koulunkäynnissä ja toteuttaa sekä vankila- että kriminaalityötä. Erityisnuorisotyön toimipisteitä löytyy noin sadasta eri seurakunnasta ympäri Suomea. Tämän lisäksi Jyväskylän, Kajaanin ja Ivalon seurakunnat sekä Sodankylän kunta järjestävät autopajatoimintaa, joka on kytköksissä ammatinvalintaan ja ammattiin kouluttamiseen. Auto-pajassa poikaryhmät rakentavat rata-autoja ja järjestävät yhteisiä kisoja. Yhteisöllisyyttä korostavissa pajoissa poikia tuetaan myös koulunkäynnissä, ryhmätoiminnassa, liikennekasvatuksessa ja nuoren kasvamisessa itsenäiseksi aikuiseksi. 12

13 Evankelis-luterilaisen kirkon erityisnuorisotyön yhteystiedot: Erityisnuorisotyön sihteeri Juha Alstela: puh Sähköposti: juha.alstela[at]evl.fi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa tehdään monenlaista nuorisotyötä sekä tyttöjen että poikien parissa. Pojille järjestetään muun muassa erilaisia projekteja ja poikakerhoja, joita ohjaavat etupäässä varhaisnuorisotyönohjaajat. Evankelis-luterilainen kirkko on muun muassa tuottanut kasvatusmateriaalin "Jumalan silmissä kaunis- tytöt ja pojat", jonka aiheena on kokonainen ihmiskäsitys ja sen osana ruumiillisuus, sukupuolisuus ja seksuaalisuus. Materiaalin tarkoitus on osaltaan vahvistaa sukupuolisensitiivistä kasvatusotetta kirkon lapsi- ja nuorisotyön kentissä. Nuorten Keskus ry, joka on valtakunnallinen, kristillisen nuorisotyön palvelujärjestö on vuonna 2007 julkaissut "Körmykirjan". Körmykirja on opas kirkon poika- ja miestyöhön ja siinä mietitään yli 15 vuotiaiden poikien moninaisia tapoja ja mahdollisuuksia olla ja toimia seurakunnan jäseninä. Varhaisnuorisotyöhön on kirkossa erikoistunut Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus ry, joka myös tuottaa erilaisia materiaaleja. Monista evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnista löytyy myös isä-poika toimintaa. Evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyön yhteystiedot Marja-Leena Toivanen, johtaja, Kirkkohallitus/Kasvatus ja nuorisotyö Sähköposti: marja-leena.toivanen[at]evl.fi Varhaisnuorisotyön työalasihteerinä Heli Aaltonen Sähköposti: heli.aaltonen[at]evl.fi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon miestyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eri seurakunnilla ja jäsenjärjestöillä tarjotaan mies- ja poikatoimintaa eri muodoissa. Seurakunnissa toimii muun muassa 68 miesryhmää ympäri Suomea. Miesryhmissä voidaan tavata miesten kesken ja pohtia eri teemoja laidasta laitaan kuten miehen identiteettiä, isyyttä, isovanhempana olemista, työelämän ja kodin kriisejä sekä raamatun sanomaa. Erinäisiä miesryhmiä järjestetään myös väkivaltaa käyttäville miehille väkivaltakäytön ehkäisemiseksi. Evankelis-luterilaisen kirkon järjestöt järjestävät vuosittaista tapahtumaa Miespäivät ja muita miehille suunnattuja tapahtumia. Miespäivät järjestetään muun muassa Mikkelissä, Pohjanmaalla ja Tampereella, jossa osallistujia on tuhansia. Miespäivien teema vaihtuu vuosittain. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon miestyön yhteystiedot Kirkon perheasiain johtaja, kirkkohallitus Martti Esko: puh Sähköposti: martti.esko[at]evl.fi Suomen NMKY:n liitto ry Suomen NMKY:n liitto ry (Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys) on vuonna 1888 perustettu valtakunnallinen NMKY-yhdistysten kristillinen kattojärjestö. Liitolla on 71 jäsenjärjestöä ympäri Suomea. Suomen NMKY:n liitto ry järjestää lapsille, nuorille ja aikuisille leirejä, urheilutapahtumia, musiikki elämyksiä, koulutusta, julkaisee jäsenlehteä ja ylläpitää kansainvälisiä kontakteja muihin samanhenkisiin liittoihin ja tahoihin. Liiton jäsenjärjestöissä toteutetaan myös mies- ja poikatyötä eripuolella Suomea. Toimintamuotoja ovat muun muassa 13

14 miesseminaarit, joissa käsitellään erilaisia teemoja kuten hengellisyyttä ja maskuliinisuutta, erilaista isä-lapsi toimintaa kuten yhteistä urheilua, yhteisiä leirejä ja konsertteja, isien iltoja ja miesten raamattupiirejä. Suomen NMKY:n liitto ry:n yhteystiedot Postiosoite: PL 337, FI HELSINKI Käyntiosoite: Liisankatu 27 A 4, HELSINKI Toimisto, puh: tai Faxinumero: Sähköposti: suomen.nmky[at]kolumbus.fi tai office[at]ymca.fi Kotisivut: Alkuun 6. SEKSUAALISIIN VÄHEMMISTÖIHIN KUULUVAT MIEHET HeSeta ry (SETA ry) HeSeta ry (Helsingin seudun SETA ry) on kansalaisjärjestö, joka toimii seksuaalivähemmistöihin kuuluvien sekä transsukupuolisten yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Järjestö on perustettu vuonna 1990 ja on valtakunnallisen SETA ry:n jäsenjärjestö. HeSeta tarjoaa vakiintuneita palveluita muun muassa homo- ja biseksuaalisille miehille. Toimintamuotoja ovat monipuolinen sosiaalipalvelutoiminta, koulutus- ja tiedotustoiminta, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa. Miehille järjestetään myös vertaistukiryhmiä, joissa puhutaan esimerkiksi miesten yksinäisyyden tunteista ja avo- tai avioliitossa elämisestä. HeSeta tekee myös yhteistyötä Transtukipisteen kanssa. HeSetan yhteystiedot Osoite: Mannerheimintie 170 A 4, HELSINKI Toimisto, puh: Toimiston aukioloajat ma-pe ja puhelinpäivystys to Faksinumero: Sähköposti: toimisto[at]heseta.fi Kotisivut: Sateenkaariperheet ry (SETA ry) Vuonna 1997 perustettu Sateenkaariperheet ry on valtakunnallisen SETA ry:n alla toimiva jäsenjärjestö. Sateenkaariperheet ry tukee seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvia miehiä ja naisia vanhemmuudessa ja järjestää säännöllisesti kokoontuvia isyyttä tukevia ryhmiä, ylläpitää keskustelufoorumeita, kerää tietoa sateenkaariperheistä sekä julkaisee opetus- ja koulutusmateriaalia. Järjestöllä on säännöllistä toimintaa Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Myös epäsäännöllistä toimintaa järjestetään monessa eri kaupungissa. Sateenkaariperheet ry:n yhteystiedot Puheenjohtaja: Kaisa Niittynen Järjestöllä ei ole yhtä varsinaista toimitilaa, mutta järjestöön voi soittaa numeroon Sähköposti: perheet[at]seta.fi Kotisivut 14

15 Transtukipiste (SETA ry) Transtukipiste on SETA ry:n keskusjärjestön alla toimiva erillisyksikkö, joka tekee yhteistyötä HeSetan kanssa. Yksikkö perustettiin vuonna 1994 Stakesin asiantuntijatyöryhmän suosituksesta ja se toimii Helsingissä. Transtukipiste järjestää säännöllisesti muun muassa tyttöpojille, transisille ja transisyydelle monenlaisia vertaistukiryhmiä ja sosiaalipalveluita. Transtukipisteessä pohditaan sukupuolen merkityksiä kysymällä muun muassa mitä sukupuoli oikeastaan tarkoittaa, onko olemassa vain kaksi sukupuolta ja voiko sukupuoli muuttua elämän aikana. Transtukipisteestä löytyy asiantuntijuutta sukupuolen moninaisuudesta ja transmiehisyydestä. Transtukipisteen yhteystiedot Osoite: Mannerheimintie 170 A (viides kerros), HELSINKI. Toimisto, puh: Toimisto avoinna arkisin klo Kotisivut: Sivuilta löytyvät myös yksittäisten työntekijöiden yhteystietoja. Alkuun 7. SEKSUAALITERVEYS, SEKSUAALISEN VÄKIVALLAN UHRIEN TUKEA JA MIESPROSTITUOIDUT Miehen aika (Väestöliitto) Väestöliiton Miehen aika on raha-automaattiyhdistyksen tukema moniammatillinen palvelu pojille ja miehille, sekä heidän kanssaan toimiville kuten ammattilaisille ja vanhemmille. Miehen Aika on vuodesta 2001 pyrkinyt parantamaan miesten seksuaaliterveyttä, luomaan mieheksi kasvamista tukevia kasvatusmalleja ja palveluja, sekä tuottamaan ja keräämään tietoa miehistä. Toimintamuotoja ovat muun muassa neuvontapuhelin, joka maksaa normaalin puhelun verran ja ilmaisia palveluja tarjoava seksuaaliterveysportaali nettipalvelu, joka sisältää artikkeleita, kysymysvastaus-palvelun ja virtuaalivastaanottoja. Nettipalvelu ja neuvontapuhelin mahdollistavat haluttaessa miesten ja poikien anonyymin osallistumisen. Muita toiminnanmuotoja ovat kouluttaminen ja julkaisujen tuottaminen. Miehen aika yhteystiedot Miehen Ajan yhteyshenkilö Samuli Koiso-Kanttila: puh Sähköposti: samuli.koiso-kanttila[at]vaestoliitto.fi Kotisivut: Raiskauskriisikeskus Tukinainen Tukinainen on valtakunnallisesti toimiva kriisikeskus. Vuodesta 1993 toiminut Tukinaisen päätoimipiste sijaitsee Helsingissä ja Jyväskylässä avattiin vuonna 2006 alueellinen toimipiste. Toimiston avaamista suunnitellaan myös Rovaniemelle vuonna Tukinainen tarjoaa seksuaalisen väkivallan uhreille ja heidän läheisilleen monimuotoista tukea. Tukinaisen kriisipäivystys, juristipäivystys, yksilötapaamiset ja läheisten ryhmät ovat suunnattu sekä miehille että naisille. Muita toiminnanmuotoja ovat muun muassa räätälöityä koulutusta, konsultaatiota ja työnohjausta. Työnimellä Tukimies on suunnitteilla myös erillisiä miesten ryhmiä, joissa seksuaalista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa kokeneet miehet voisivat kokoontua. Tukimies on keväällä 2007 hakenut rahoitusta toteuttaakseen kyseisiä miesten ryhmiä sekä laajentaakseen toiminnanmuotoansa niin, että Tukinaisen resurssit riittäisivät huomioimaan myös miehet kaikissa heidän tämänhetkisissään palveluissaan. Kaikki asiakkaille ja heidän läheisilleen tarkoitetut palvelut ovat maksuttomia. 15

16 Raiskauskriisikeskus Tukinaisen yhteystiedot Osoite: Tukinainen, PL 111, HELSINKI Puhelinnumero: Faksinumero: Sähköposti: office[at]tukinainen.fi Kotisivut: URHO-projekti (Pro-tukipiste ry) Vuodesta 2006 toimiva valtakunnallinen Urho-projekti on osa Pro-tukipiste ry:n toimintaa. Protukipiste ry on rekisteröitynyt yhdistys, joka muun muassa seuraa sekä Suomessa että kansainvälisesti käytävää prostituutiokeskustelua, osallistuu prostituutiokeskusteluun ja ottaa kantaa asiakaskuntansa kannalta merkittäviin aloitteisiin ja toimenpiteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusavustuksella toimiva Urho on tarkoitettu prostituutiossa mukana oleville miehille ja transsukupuolisille, kansallisuudesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Urhon toimintamuotoja ovat muun muassa henkilökohtaiset tapaamiset, puhelintuki, kotisivuilla löytyvä e- neuvo-palvelu, tukiapu asumisessa, koulutuksessa, työelämässä ja kansalaisuusasioissa asioissa. Urho-projektin asiakkaat voivat myös käyttää kaikkia Pro-tukipisteen tarjoamia sosiaali- ja terveyspalveluja. URHO-projektin yhteystiedot Projektikoordinaattori Antti Ervasti: puh Sähköposti: antti.ervasti[at]pro-tukipiste.fi Kotisivut: Alkuun 8. VÄKIVALTATYÖ Alternativ Till Våld (Ålands landskapsregering) Ruotsinkielinen Alternativ Till Våld (ATV) sijaitsee Ahvenanmaalla ja on tarkoitettu parisuhteissa väkivaltaa tekeville miehille. ATV painottaa parisuhdeväkivallan monta eri muotoa kuten fyysistä, henkistä, seksuaalista ja materiaalista väkivaltaa. ATV järjestää säännöllisesti kokoontuvia vertaistukiryhmiä, joiden ohjaajilla on vaitiolovelvollisuus. ATV kokee tärkeäksi lisätä miesten tietoa väkivallasta, jotta väkivaltaa käyttävät miehet voivat löytää toimivia vaihtoehtoja väkivallan ja aggression sijalle. ATV:n toimintamalli on alun perin kotoisin USA:sta, jonka jälkeen sitä on työstetty Oslossa pohjoismaiden tarpeiden mukaisesti. Ahvenanmaalla toimintaa on toteutettu vuodesta ATV:n yhteystiedot Ryhmänjohtajat Crister Eriksson ja Pia Aarnio Puhelinnumero: (ma-to kl ja välillä) Yhteinen sähköpostiosoite: atv[at]ls.aland.fi Ensi- ja turvakotien liitto ry Ensi- ja turvakotien liitto ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tarkoitus on tukea vaikeissa olosuhteissa eläviä lapsia ja perheitä, sekä ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Ensi- ja 16

17 turvakotien liitto on Helsingissä sijaitseva keskusjärjestö, jolla on 28 jäsenyhdistystä ympäri Suomea. Katso enemmän Ensi- ja turvakotien liitto ry:n jäsenjärjestöjen miehille suunnatusta toiminnasta alla. Ensi- ja turvakotien liitto ry:n yhteystiedot Osoite: Asemamiehenkatu 4, HELSINKI Puhelinnumero: Kotisivut: Jussi-työ (Ensi- ja turvakotien liitto ry) Jussi-työ on Ensi- ja turvakotien liitto ry:n jäsenyhdistysten työmuoto, jota jäsenyhdistykset ovat toteuttaneet vuodesta Väkivaltaa tekeville miehille suunnattu Jussi-työ tarjoaa kriisiapua, terapeuttista keskusteluapua ryhmissä tai kahden kesken, neuvontaa ja muuta apua. Kaikki Jussityön palvelu on asiakkaille maksutonta. Jussi-työn toimipisteitä ovat Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Raahe, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. Jussi-työn yhteystiedot Kehittämispäällikkö Jussi Pulli: puh Kotisivut: Kriisikeskus Mobile (Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry) Kriisikeskus Mobilea ylläpitää Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry ja sitä rahoittaa sekä Raha-automaattiyhdistys että 15 keskisuomalaista kuntaa. Kriisikeskus on toiminut väkivaltatyön parissa vuodesta Mobile on matalan kynnyksen ensiapupaikka, johon asiakas voi ottaa yhteyttä ympäri vuorokauden erilaisissa elämäntilanteissa. Kriisikeskuksen toiminnanmuotoja ovat päivystävä puhelin, asiakastapaamiset ja vertaistukiryhmät. Mobilen työntekijät tekevät myös kotikäyntejä ja tarvittaessa heillä on mahdollisuus yövyttää tilapäisesti esimerkiksi itsetuholla uhkaava asiakas tai perheväkivaltatilanteen vuoksi turvaa tarvitseva vanhempi lapsineen. Kriisikeskus tekee pitkäkestoista työtä perheväkivaltaa kohdanneiden naisten ja perheväkivaltaa käyttäneiden miesten kanssa ja keskuksella on käytössä vaihtoehto väkivallalle -ohjelma. Mobilen yksi kriisityöntekijä tekee työtä perheväkivaltaa käyttäneiden miesten kanssa. Työ on yksilötyötä Mobilessa, jonka jälkeen miesten on mahdollisuus osallistua Jyväskylän Yliopiston psykoterapiaklinikan ryhmätoimintaan, jonka Mobile rahoittaa asiakkailleen. Toiminnan päämääränä on löytää väkivaltaiselle käytökselle väkivallaton malli. Kriisikeskuksen toiminta-alue on 15 keskisuomalaista kuntaa: Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muurame, Hankasalmi, Joutsa, Keuruu, Korpilahti, Leivonmäki, Luhanka, Multia, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Uusi Äänekoski. Kriisikeskus Mobilen yhteystiedot Toimisto: puh Osoite: Asemakatu 2, JYVÄSKYLÄ Kotisivut: www kriisikeskusmobile.fi Kuopion Kriisikeskus Kuopion Kriisikeskus on tehnyt töitä väkivaltaa käyttävien miesten kanssa vuodesta Väkivaltaa käyttäville miehille tarjotaan kriisiapua, johon miehet yleisesti hakeutuvat väkivallan käytön jälkeen, perheen lähdettyä pois kotoa tai puolison uhattua erolla. Kriisiapu koostuu viidestä 17

18 tapaamiskerrasta, jonka jälkeen on mahdollista jatkaa yksilökäyntejä ja liittyä ammatillisesti ohjattuihin ja suljettuihin ryhmiin. Kuopion Kriisikeskuksen työn tavoitteita ovat väkivallan ja sen seurausten tunnistaminen, vastuun ottaminen omasta käyttäytymisestä, pyrkimys omien tunteiden tunnistamiseen ja toimivan ilmaisun sekä myönteisen minäkuvan rakentaminen. Lopullinen päämäärä on väkivallan käyttämisen lopettaminen. Toiminta on maksutonta. Kuopion Kriisikeskuksen yhteystiedot Kriisityöntekijä Petri Miettinen: puh tai Sähköposti: petri.miettinen[at]kuopionkriisikeskus.fi Kriisityöntekijä Mikko Pärssinen: puh Sähköposti: mikko.parssinen[at]kuopionkriisikeskus.fi Osoite: Saastamoisenkatu 12, KUOPIO Kotisivut: Lyömätön Linja Espoossa (Ensi- ja turvakotien liitto ry) Lyömätön Linja Espoossa toimii Naisten apu Espoossa ry:n alla, joka puolestaan on Ensi- ja turvakotien liitto ry:n jäsenyhdistys. Lyömätön Linja Espoossa toimii miesten naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan katkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi. Lyömätön Linja Espoossa on kehittänyt väkivaltaa käyttäneille miehille suunnatun väkivallan katkaisuohjelman. Ohjelman tavoitteena on parantaa kaikkien perheenjäsenten turvallisuutta ja saattaa väkivaltaa käyttänyt mies avun piiriin. Tavoitteena on väkivallan loppuminen ja väkivaltaa käyttäneiden miesten asenteiden muuttaminen niin, että he suhtautuvat puolisoonsa ja lapsiinsa tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Väkivallan katkaisuohjelmaan kuuluvat yksilötapaamiset, ryhmätoiminta, työskentelyn päättävät tapaamiset ja seuranta. Lyömätön Linja Espoossa tekee myös koulutus- ja väkivallan ennaltaehkäisemistyötä, sekä verkostotyötä muiden espoolaisten auttajatahojen kuten Espoon poliisin, Espoon turvakodin, sosiaali- ja kriisipäivystyksen, terveyskeskuksen, lastenvalvojien ja monien muiden kanssa. Espoon lyömättömän linjan toimintaa rahoittavat Espoon kaupunki ja Raha-automaattiyhdistys. Lyömätön Linja Espoossa on nimeltään helposti sekoitettavissa Miessakit ry:n Lyömättömään Linjaan. Lyömättömän Linjan Espoossa yhteystiedot Osoite: Maalarinkuja 3B, ESPOO Puhelinnumero: (arkisin ) Sähköposti: kontakti[at]lyomatonlinja.fi Kotisivut: Miehen Linja (Lyömätön Linja Espoossa) Miehen Linja toimii Lyömätön Linja Espoossa -toiminnan yhteydessä. Miehen Linjaa rahoittaa tällä hetkellä Raha-automaattiyhdistys ja Espoossa sijaitseva projekti on toiminut vuodesta Miehen Linja on tarkoitettu maahanmuuttajamiehille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa perheessään. Miehen Linja soveltaa Lyömätön Linja Espoossa -toiminnan kehittämää Väkivallan katkaisu ohjelmaa. Maahanmuuttajamiehille tarjotaan apua ja tukea puhelimitse, tapaamisissa ja ryhmässä. Miehen Linja tekee myös yhteistyötä muun muassa Espoon Turvakodin, Espoon poliisin, perheneuvoloiden, perheasiain neuvottelukeskuksen, maahanmuuttajayksiköiden sekä muiden maahanmuuttajatyötä tekevien tahojen kanssa. Miehen Linja yhteystiedot Osoite: Maalarinkuja 3 B, ESPOO Puhelinnumero:

19 Faksinumero: Sähköposti: kontakti[at]lyomatonlinja.fi Kotisivut: Tukea miehelle - Varikko (Oulun Ensi- ja turvakoti ry) Oulun Ensi- ja turvakodissa toimii miesten keskus Varikko. Vuodesta 2000 toiminut Varikko tarjoaa väkivaltaisille miehille apua päästä eroon väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Varikko toimii sekä Oulussa että yleisemmin Pohjois-Suomessa. Toiminnanmuotoja ovat yksilötapaamiset, pari- ja perhekeskustelut. Varikolla keskustellaan fyysisestä, henkisestä, sosiaalisesta, seksuaalisesta ja taloudellisesta väkivallasta. Varikko tarjoaa miehille myös isätyötä, jota toteutetaan yksilötapaamisten muodossa. Isätyö tehdään lähinnä väkivaltatyön yhteydessä ja ensikotiperheiden isien kanssa. Varikko tarjoaa myös koulutusta. Varikon yhteystiedot Miestyöntekijä Eero Keinänen: puh Miestyöntekijä Santtu Salonen: puh Osoite: Valtatie 25 as 9, OULU Kotisivut: Lyömätön linja (Miessakit ry) Miessakit ry:n Lyömätön Linja on toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta Lyömättömän Linjan toimintaa tukee Raha-automaattiyhdistys ja toiminta on jatkuvaa. Psykoterapiakoulutuksen saaneet työntekijät tarjoavat väkivaltaa käyttäville miehille apua yksilötapaamisten ja ryhmätapaamisten muodossa. Yksilötapaamisten tapaamistiheys on kerran viikossa ja prosessin kesto vaihtelee muutamasta viikosta yli vuoteen. Lyömättömän Linjan yhteystiedot Osoite: Annankatu 16 B 28, HELSINKI Puhelinnumero: Sähköposti: lyomaton.linja[at]miessakit.fi VIOLA väkivallasta vapaaksi ry (Ensi- ja turvakotien liitto ry) Viola ry on Mikkelissä sijaitseva seutukunnallinen perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluyksikkö, joka on toiminut vuodesta Viola ry:n kattojärjestönä toimii Ensi ja Turvakotienliitto ry. Viola ry tarjoaa väkivaltaa käyttäville miehille apua väkivallan lopettamisessa ja kehittää sukupuolten tasa-arvoa lisääviä toimintamuotoja. Viola ry tarjoaa myös neuvontaa, ohjausta sekä terapeuttista apua yksilöille, perheille ja ryhmille. Viola järjestää myös koulutusta ja työnohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuolloille että kasvatus- ja opetustoimille. VIOLA ry:n yhteystiedot Osoite: Vuorikatu 9 A 8, MIKKELI Puhelinnumero: Sähköposti: viola[at]viola-vakivallastavapaaksi.fi Kotisivut: Alkuun 19

20 9. VANKILOISSA TEHTÄVÄ VÄKIVALTAYÖ Miehisyyden Naaraus (Kuopion Kriisikeskus ja Naarajärven Vankila) Kuopion Kriisikeskus ja Naarajärven vankila ovat vuodesta 2004 tehneet yhteistyötä vankien kanssa tehtävän perheväkivaltatyön parissa. Naarajärven vankilassa kehitetään parhaillaan Kuopion Kriisikeskuksen yhteistyöllä väkivaltaa käyttävien miesten kanssa tehtävää työtä niemellä Miehisyyden Naaraus. Tarkoitus on kehittää hoito-ohjelma vapautuville vangeille ja luoda hoitojatkumo vankilan ja siviilielämän välille. Miehisyyden Naaraus-toimintamallin mukaan vankeja haastatellaan yksilöhaastatteluissa, jonka jälkeen heillä on mahdollisuus osallistua ryhmätoimintaan. Ryhmätapaamisia on kuusi kappaletta, jonka jälkeen ryhmään osallistuneille järjestetään yhteinen, kahden päivän mittainen leiritapahtuma. Vankilatyön tavoite on rohkaista vankeja siviilin päästyään jatkamaan työskentelyä itsensä kanssa ja oppia elämään väkivallattomasti. Ohjelmassa järjestetään jokaiselle osallistujalle verkosto, jossa hänen hoitonsa jatkuu ja joka auttaa ja hoitaa myös muita perheenjäseniä. Miehisyyden Naaraus yhteystiedot Kriisityöntekijä Mikko Pärssinen Kuopion Kriisikeskuksesta: puh Sähköposti: mikko.parssinen[at]kuopionkriisikeskus.fi Vankiladiakoni Eija Anneli Helminen: puh Sähköposti: eija.anneli.helminen[at]om.fi MOVE! - Seulova ja motivoiva haastatteluohjelma MOVE! on Rikosseuraamusviraston ja Viola ry:n yhteistyössä kehitetty miesvankien seulova ja motivoiva haastatteluohjelma. MOVE! -ohjelman tarkoitus on auttaa miesvankia tunnistamaan, problematisoimaan ja keskustelemaan väkivaltaisesta käyttäytymisestään parisuhteessa sekä sen seurauksista. Vankiloissa toteutettavassa ohjelmassa on kolme päävaihetta: ensin kutsutaan haastatteluun miesvankeja, jotka ovat olleet tai ovat parhaillaan parisuhteessa. Tässä osassa seulotaan henkilöitä, joiden kohdalla on ilmennyt väkivaltaista käyttäytymistä parisuhteessa. Ohjelman toinen osa pitää sisällään teemaistuntoja, joiden aikana käydään läpi esimerkiksi luottamukseen ja kumppanuuteen liittyviä asioita, väkivaltaan liittyviä tunteita ja perhe-elämän kapeutumista väkivallan seurauksena. Ohjelman viimeisessä osassa kerrotaan hoitomahdollisuuksista ja tavoitellaan henkilökohtaista jatkosuunnitelmaa. MOVE! työskentelee siitä lähtökohdasta käsin, että omaa väkivaltaista käyttäytymistään voi oppia hallitsemaan ja että väkivallantekijä on itse vastuussa käyttäytymisestään. MOVE! -ohjelmaa on kehitetty vuodesta 2001 ja siitä syntynyt käsikirja on parhaillaan koekäytössä. MOVE! - Seulovan ja motivoivan haastatteluohjelman yhteystiedot Yhteyshenkilö Liisa Riittinen: puh Sähköposti: liisa.riittinen[at]om.fi Yhteyshenkilö Eija Liimatta: puh Sähköposti: eija.liimatta[at]om.fi Väkivallan katkaisuohjelma miesvangeille (Lyömätön Linja Espoossa) Lyömätön Linja Espoossa on käynnissä keväälle 2008 saakka puolentoista vuoden pilotti-hanke, jossa sovelletaan Lyömätön Linja Espoossa kehitettyä Väkivallan katkaisu -ohjelmaa miesvangeille. Miesvangeille tarjotaan ammatillisesti ohjattua ryhmäohjelmaa, jossa keskitytään parisuhteessa tai perheessä tapahtuvaan väkivaltaan. Tämän yhteydessä käydään läpi erilaisia teemoja, kuten 20

Miestyö on työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse

Miestyö on työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse MIESTYÖ Miestyön keskus Miestyö on työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse Myyteissä mies on... itsenäinen, ei tarvitse muiden apua ei näytä tunteitaan, ei pelkää vahva ja osaava käyttää tarvittaessa

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta

Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta Alkoholi ja väkivalta -seminaari 6.11.2013 Petteri Huhtamella Miestyön keskus Lapin ensi- ja turvakoti ry. Miestyön keskus Lähtenyt

Lisätiedot

SINIKKA VUORELA Kriisi- ja perheväkivaltatyön koordinaattori. Puh:

SINIKKA VUORELA Kriisi- ja perheväkivaltatyön koordinaattori. Puh: SINIKKA VUORELA Kriisi- ja perheväkivaltatyön koordinaattori Puh: 044 528 0276 Mobilen toiminta-alue: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Keuruu Konnevesi Kuhmoinen Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2017 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa.

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa. Isän paikka -vertaisryhmä (Päivitetty: 26.1.2009 14:18) Aihealue: lapset, nuoret, perheet varhaiskasvatus Tyyppi: ehkäisevä toiminta varhainen tuki ja puuttuminen Syntynyt osana: kehittämishanketta Hyvä

Lisätiedot

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI 23.10.2012 Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman 2.11.2012 1 PALVELUJEN SUKUPUOLINEUTRAALISUUS Miten palvelujemme sukupuolineutraalius

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo,

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, 14.11.2012 Lähtökohdat Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimenpidekirjaus

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke 12.12.2011 Seuraneuvottelukunta I Love Sport Oulu hanke Taustaa Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut.

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä 2.6.2016 Turvakoti Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakoti Avoinna 24 h/7 ympärivuotisesti Mahdollisuus hakeutua itse

Lisätiedot

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Asiakastyö miehen näkökulmasta. 11.02.2016 Osa 4/5 Jari Harju ja Petteri Huhtamella Miestyön keskus

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Asiakastyö miehen näkökulmasta. 11.02.2016 Osa 4/5 Jari Harju ja Petteri Huhtamella Miestyön keskus Miehen kohtaaminen asiakastyössä Asiakastyö miehen näkökulmasta 11.02.2016 Osa 4/5 Jari Harju ja Petteri Huhtamella Miestyön keskus Miestyö Työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse. Miehille

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Demeter ehkäisevä väkivaltatyö naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava

Demeter ehkäisevä väkivaltatyö naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava Demeter ehkäisevä väkivaltatyö naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava Maria Akatemia ry Olemme Valtakunnallinen yleishyödyllinen

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke

Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa 29.8.2008 KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke Jyväskylän seudun Perhe hanke 2005 2007 2008 STM, Jyväskylä, Jyväskylän

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Kuljemme rinnallasi. vaikutamme puolestasi. Autamme sinua ja perhettäsi!

Kuljemme rinnallasi. vaikutamme puolestasi. Autamme sinua ja perhettäsi! Autamme sinua ja perhettäsi! Kuljemme rinnallasi vaikutamme puolestasi [ keski-suomen ensi- ja turvakoti on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen lastensuojelujärjestö. lue lisää: ksetu.fi ] On oikein

Lisätiedot

VOI HYVIN yleisöluento

VOI HYVIN yleisöluento Omatila lähisuhdeväkivaltaa kokeneen tai sitä pelkäävän tukena VOI HYVIN yleisöluento 23.9.2013 Omatilan palvelut ovat saatavissa yhdestä puhelinnumerosta 043 825 0535 ympäri vuorokauden. Palveluun voi

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Kriisit ja selviytymisen tukeminen Psykologi,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille Tommi Sarlin Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Väkivaltakokemukset

Lisätiedot

Kriisikeskus Mobile. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5)

Kriisikeskus Mobile. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Kriisikeskus Mobile Asemakatu 2 (2.krs) 40100 Jyväskylä käynti sisäpihan puolelta Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Työntekijät: 14

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Ohjaamot Etelä-Savossa. Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko

Ohjaamot Etelä-Savossa. Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko Ohjaamot Etelä-Savossa Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko 25. 31.1.2016 Mitä ovat Ohjaamot? Osa nuorisotakuuta: alle 30-vuotiaille 1) itsenäinen elämä 2) mahdollisuus työhön tai koulutukseen 3) ammattitaito

Lisätiedot

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo Arvot ja työn lähtökohta Tasa-arvo Moninaisuuden arvostaminen Ihmisen

Lisätiedot

MARAK Mikkeli 6.6.2014 THL 1

MARAK Mikkeli 6.6.2014 THL 1 MARAK Mikkeli 6.6.2014 THL 1 Mikä MARAK on? MARAK (moniammatillinen riskinarviointikokous) on työskentelymuoto, jolla pyritään auttamaan parisuhdeväkivallan uhreja MARAK- työskentelyyn sisältyy: 1. Asiakkaan

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta

Pidämme puolta pidämme huolta Pidämme puolta pidämme huolta Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea 22.10.2013 Pia Järnstedt Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Mihin yhdistykseen kuulut?

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli

Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli II Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi 13.9.2012 Mitä on palokuntanuorisotoiminta?

Lisätiedot

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Asuminen ja Ohjaamot Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Perfect match? Nuorten asunnottomuutta tai asumisen ongelmia ei tilastojen perusteella ole onnistuttu vähentämään toivotulla tavalla

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Siskomaija Pirilä. MARAK Oulussa

Siskomaija Pirilä. MARAK Oulussa Siskomaija Pirilä MARAK Oulussa 2010-2013 Sisällys Turvallisuustyön rakenne Turvallisuusohjelman painopisteet Yksi lyönti vähemmän-kehittämisympäristö MARAK-prosessi Toiminta on ollut vaivan arvoista THL:n

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Sisällysluettelo Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Valtakunnalliset intensiivikurssit...

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO VERKOSTOFOORUMI 17.8.2012 KUOPIO Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmoitusvelvollisuus ja tutkiminen Petra Kjällman Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus

Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus Jaosjohtaja Eeva-Liisa Kronqvist, Oulun yliopisto, varhaiskasvatuksen koulutus Kehittämiskoordinaattori Anu Määttä, Kuusamon kaupunki Aloitusseminaari

Lisätiedot

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin LAPSIPERHEIDEN PALVELUISSA RYHMÄMUOTOINEN TOIMINTA MENETELMÄOSAAJAT

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015 YHDISTYKSEN ARVOT Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Yhdenvertaisuus VISIO MLL Leppävaaran yhdistyksen

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaisten oppijoidenliitto ry www.erilaistenoppijoidenliitto.fi Valtakunnallinen oppimisvaikeuksisten

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Iloa, voimaa ja yhdessäoloa eläkeikään Vertaistoiminta riskien ehkäisyssä. M-L Aronpää

Iloa, voimaa ja yhdessäoloa eläkeikään Vertaistoiminta riskien ehkäisyssä. M-L Aronpää Iloa, voimaa ja yhdessäoloa eläkeikään Vertaistoiminta riskien ehkäisyssä M-L Aronpää HASIC-projekti - Euroopan komission Health Programmen rahoittama projekti - Projektin kesto: 1.1.2014-30.6.2016 - Projektia

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset Tiedosta hyvinvointia 1 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset TUNNISTA, TURVAA JA TOIMI Sosiaali- ja terveystoimelle paikallisen ja alueellisen toiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen Julkaisuja

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle

SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi -seminaari Helsinki 17.11.2016 Johanna Moilanen & Taina Era SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla Ammattikymppi Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla varmistetaan hakijoiden motivaatio ja opiskeluasenne

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 1 RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN Tilastotietoa kriisi- ja juristipäivystyksen yhteydenotoista 1.1. 31.5.2009 välisenä aikana 1.1. 31.5.2009 välisenä

Lisätiedot