TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS Valtuusto piti kokouksensa torilla. Kuvaaja Eve Toivola

2 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijä Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahotius Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen 1. Tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain Käyttötalous Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät 1. Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastusmerkintä

3 2 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Taloudellinen tilanne heikkeni ja epävarmuus tulevasta kehityksestä lisääntyi Suomessa vuoden 2012 aikana. Kehitys Euroopassa vaikutti maamme tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Työttömyys Kankaanpäässä kasvoi edellisvuodesta ja vuoden lopussa työttömyysasteemme oli 11,1 %. Väkiluku laski vuoden 2012 aikana n. 1 %:n ja kaupungin asukasmäärä oli vuoden lopussa henkeä. Strategiansa mukaan kaupunki oli aktiivisesti mukana kuntaliitoshankkeessa mutta Jämijärvi Kankaanpää Parkano selvitystyö keskeytettiin jatkoedellytysten huvetessa. Kuntarakenteen muutostarpeet sekä sosiaali-terveydenhuollon uudistaminen leimasivat voimakkaasti vuoden 2012 toimintaympäristökeskustelua. Kaupungin palvelutuotanto jatkui vuoden aikana normaalisti. Palveluiden kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi Kankaanpään kaupunki on suurimpana omistajana Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:ssä. Yhtiö tulee rakentamaan lähivuosina valokuituverkon toimialueelleen. Palvelutuotannon alueellistaminen jatkui maaseutuhallinnon palveluiden siirryttyä kaupungin ylläpidettäväksi. Kaupungin fyysisen toimintaympäristön suunnitelmallisen kehittämisen välineeksi kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden yleiskaavan. Kaupungin verotulot kasvoivat edellisvuodesta 1,3 milj.. Veroprosenttia nostettiin 0,5 yksikköä ja verotulojen kokonaismäärä oli 36,3 milj.. Valtionosuuksien kokonaismäärä oli 26 milj. ja siinä on kasvua edellisvuodesta 2 milj.. Tähän sisältyy harkinnanvaraista korotusta 0,850 milj.. Toimintakate eli käyttömenot käyttötulot oli 62,1 milj. ja se kasvoi vuodessa 1,7 mij.. Vuosikatetta kertyi 0,980 milj. ja siinä on kasvua edellisvuodesta 1,6 milj.. Tilikauden tulos oli ennen tilinpäätössiirtoja - 1,4 milj. ja rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi tuli 1,5 milj.. Vuoden 2012 ylijäämällä voidaan kattaa aikaisempien vuosien alijäämät ja taseeseen jää ylijäämää 0,6 milj.. Kaupungin investointien kokonaismäärä oli 5,2 milj. ja saatujen valtionosuuksien jälkeen nettoinvestoinnit olivat 3,8 milj.. Suurin kohde oli Pohjanlinnan koulun peruskorjaus, jonka investoinnin bruttomäärä v 2012 oli 3,7 milj.. lnvestointitaso suhteessa laskennallisiin poistoihin oli riittävä. Koko kuntakentän lähivuosien näkymät ovat synkät. Osana julkisen talouden tasapainottamista aiotaan leikata kuntien valtionosuuksia neljänä seuraavan vuonna lähes 900 milj.. Yhteisöveron lasku on yritystoiminnan kannalta myönteinen asia mutta kysymykseksi jää, tullaanko menetykset kunnille hyvittämään. Toisaalta kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäuudistukset ovat juuttuneet vaikeuksiin. Yksittäisen kunnan tasolla on poikkeuksellisen hankalaa hahmottaa tulevaisuutta lähiaikoja pidemmälle. Esitän parhaat kiitokset niin kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja sidosryhmille Kankaanpään hyväksi tehdystä työstä. Paavo Karttunen Kaupunginjohtaja

4 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleistietoa Kankaanpään kaupungista Perustettu 1865 Kaupungiksi 1972 Asukasluku (2012/2013) Pinta-ala 689,83 km 2, vettä 15,22 km 2, yhteensä 705,05 km 2 Asukastiheys 16,97 as./km 2 Tuloveroprosentti , ,00 Valtuuston voimasuhteet Suomen keskusta SDP 7 5 Kokoomus 6 5 PS 5 11 Vas 4 2 KD 1 1 Vihr 1 1 Yhteensä Etäisyydet Helsinki Turku Tampere Pori Jämijärvi Parkano Hallinnollinen asema Aluehallintovirasto Maakunta Seutukunta Pelastustoimen alue Sairaanhoitopiiri Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kihlakunta Verovirasto KELAn vakuutuspiiri Poliisilaitos Maistraatti Hätäkeskusalue EU-suuralue 270 km 200 km 100 km 50 km, lähin reittiliikenteen lentokenttä ja merisatama 21 km, lähin pienlentokenttä 50 km, lähin rautatieasema Lounais-Suomen aluehallintovirasto Satakunta Pohjois-Satakunta Satakunta Satakunta Satakunnan ELY-keskus Kankaanpää Satakunta Satakunta Satakunnan poliisilaitos Lounais-Suomi Satakunta Länsi-Suomi FI19 Toimielinorganisaatio Kaupungin hallinnossa tai hallinto-organisaatiossa ei ole tapahtunut muutoksia.

5 4 Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat tulosalueittain : Tilivelvolliset toimielin tulosalue viranhaltija keskusvaalilautakunta vaalit keskusvaalilk:n sihteeri tarkastuslautakunta tarkastustoimi tarkastuslautakunta kaupunginhallitus yleishallinto kaupunginjohtaja hallintopalvelut kaupunginsihteeri kehittäminen kaupunginjohtaja tukipalvelut kaupunginsihteeri talouspalvelut kaupunginkamreeri maaseutulautakunta maaseutupalvelut maataloussihteeri ympäristölautakunta kaavoitus kaupunginarkkitehti rakennusvalvonta rakennustarkastaja mittaus- ja kiinteistötoimi kaupungingeodeetti perusturvalautakunta perusturvapalvelut tilaajajohtaja erikoissairaanhoito tilaajajohtaja sivistyslautakunta lasten päivähoito sivistysjohtaja sivistystoimen hallinto sivistysjohtaja perusopetus sivistysjohtaja/rehtorit toisen asteen opetus sivistysjohtaja/rehtori kulttuuri-ja vapaa- kulttuuri- ja aikalautakunta vapaa-aikapalvelut sivistysjohtaja tekninen lautakunta pelastustoimi tekninen johtaja rakentaminen tekninen johtaja vesihuoltolaitos tekninen johtaja tilapalvelut tekninen johtaja 1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta. Kuntien yhteenlaskettu toimintatulojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua. Toimintakatetta heikensi myös maksu- ja myyntitulojen kasvun hidastuminen. Samalla toimintamenojen kasvu säilyi lähes edellisvuoden, noin 5 prosentin tasolla. Peräti 63 kunnalla viime vuoden vuosikate oli negatiivinen. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Kuntien vuotuinen lainakannan kasvu on merkittävin tällä vuosituhannella. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi lähes 14 miljardiin euroon. Lainakanta kasvoi 13 prosenttia, eli 1,6 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna. Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit kasvoivat huomattavasti, peräti 8,5 prosenttia vuonna Työllisyystilanne vuoden lopussa on hieman edellisvuotta heikompi koko maassa, maakunnassa, seutukunnalla ja Kankaanpäässä Työllisyys Kokomaa Satakunta Pohjois-Satakunta Kankaanpää Avoimet työpaikat Työttömät työnhakijat Työttömyysaste 10,7 % 9,7 % 12,4 % 11,0 % 11,1 % 10,4 % 11,1 % 9,7 %

6 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Tilikauden aikana valtuusto muutti talousarviota pitämässään kokouksessa. Talousarvion muutokset heikensivät vuosikatetta ja tilikauden tulosta, joka muutosten jälkeen oli 2,87 milj. euroa negatiivinen. Alkuperäisessä talousarviossa tulos oli 0,17 milj. euroa negatiivinen. Edellisten vuosien tilinpäätöksistä johtuen vuoden 2011 taseessa oli alijäämää 0,94 milj. euroa. Valtuusto päätti myös kokouksessaan lakkauttaa ja purkaa kehittämisrahaston vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Kehittämisrahaston pääoma oli vuoden 2011 tilipäätöksessä 2,89 milj. euroa. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä PoSa ei pystynyt sopeuttamaan toimintaansa ja talouttaan tilaajalautakunnan tilaussopimukseen. Tämän johdosta perusturvalautakunnan tilausvaltuutta PoSalta ostoihin kasvatettiin korottamalla määrärahavarausta 1,32 milj. euroa. Lisäksi varattiin 0,4 milj. euron määräraha PoSan vuoden 2009 alijäämien kattamiseen. Määrärahavarausten korotuksista huolimatta käytön mukainen Kankaanpään maksuosuus PoSan kuluista ylittyi 0,3 milj. euroa. Käyttötalouden tulosalueiden suurimmat määrärahojen ylitykset olivat perusturvapalveluissa, tilapalveluissa, kulttuuri-ja vapaa-aikapalveluissa sekä rakentamisessa. Nettomenojen alituksia oli kuitenkin enemmän kuin ylityksiä ja kokonaisuutena yhteenlaskettuna nettomenot käyttötaloudessa alittuivat 0,2 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 99,67%. Kaupunki haki harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ja sai sitä 0,85 milj. euroa. Hakemuksen liitteenä oli edellytetty valtuuston kesäkuussa hyväksymä toiminnan ja talouden tasapainottamisohjelma. Vuosikate oli + 0,980 milj. euroa ja poistot 2,374 milj. euroa. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä tuloutti sopimuksen mukaisesti kaupungille 0,978 milj. euroa, joka on kirjattu kuntayhtymätuloutuksena muihin rahoitustuottoihin. Tilikauden tulokseksi muodostui - 1,395 milj. euroa. Valtuuston päätöksen mukaisesti Kehittämisrahasto on purettu ja rahaston pääoma 2,892 milj. euroa siirretty rahastosta. Tämän jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1,497 milj. euroa. Edellisten tilikausien yhteenlasketut alijäämät ovat yhteensä - 0,939 milj. euroa. Näin ollen kumulatiivinen eli yhteenlaskettu ylijäämä taseessa on tilivuoden 2012 lopussa + 0,558 milj. euroa Kaupungin henkilöstö Vuoden 2012 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 516 henkilöä. Tässä lukumäärässä ovat mukana sekä vakinaiset että viransijaiset, joiden osuus näkyy tilastossa tuplamiehityksenä. Suurin osa henkilöstöstä (81,2 %) oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön määrä 1000 asukasta kohti oli 35,0 ( ,0, ,3, ,8, ,6, ,6 ja ,5). Henkilöstön määrä palvelussuhdelajeittain Vakituiset kokoaikaiset Vakituiset osa-aikaiset Vakituiset sivutoimiset 1 2 Määräaikaiset kokoaikaiset Määräaikaiset osa-aikaiset Määräaikaiset sivutoimiset Työllistetyt Oppisopimus 1 1 Yhteensä

7 6 Vuonna 2012 henkilöstöstä 84,5 % oli kokoaikaisia ( ,6 %, ,2 %, ,1 %, ,8 %, ,6 % ja ,7 %). Sairauspoissaolopäivät/henkilö/vuosi ,32 11,56 12,60 13,30 13,00 Sairauspoissaoloihin on laskettu sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot. Sairastumisriskin suhteessa kunnat jakautuvat matalan, kohtalaisen ja korkean riskin kuntiin. Matalan riskin kunnissa sairauspäiviä on 10-15, kohtalaisen riskin kunnissa ja korkean riskin kunnissa päivää tehtyä työvuotta kohti. Kankaanpää kuuluu näin ollen matalan riskin kuntiin

8 7 Palkat ja henkilöstökulut Henkilöstömenot TP2012 TP2011 TP2010 TP2009 TP2008 palkat ja palkkiot , , , , ,64 henkilösivukulut , , , , ,98 henkilöstömenot yht , , , , ,62 muutos% ed.v:sta palkat ja palkkiot 2,51 % 3,06 % 8,09 % -25,20 % 2,89 % henkilösivukulut 0,71 % 11,13 % 10,47 % -20,05 % 1,36 % henkilöstömenot yht. 2,04 % 5,05 % 8,66 % -24,01 % 2,53 % Vuonna 2009 kaupungin henkilöstö väheni 160 henkilöllä (24,1%) PoSan palvelukseen siirtymisen vuoksi. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä esitellään henkilöstötilinpäätöksessä sekä osin myös tasekirjan liitteessä Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Yleismaailmallinen taloudellinen taantuma tulee heijastumaan kunnallistalouteen vielä useita vuosia. Samaan aikaan kun verotulojen kasvu hiipuu, tulee palvelujen, erityisesti terveys- ja sosiaalipalvelujen, kysyntä kasvamaan väestön ikääntymisen vuoksi. Henkilöstön saavuttaessa vanhuuseläkeiän tulee myös työvoiman tarve kasvamaan jatkossa. Toimintatapojen muutos sekä erilaiset tekniset ratkaisut ovat välttämättömiä palvelujen turvaamiseksi. Tuloveroprosentti oli vuonna 2012 puoli prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi eli 20,50. Marraskuussa 2012 kaupunginvaltuusto päätti korottaa tuloveroprosenttia vuodelle ,50 prosenttiyksikköä ja se on siis vuoden 2013 alusta 21,00 %. Samassa kokouksessa valtuusto päätti korottaa myös kiinteistöveron yleistä prosenttia 0,20 prosenttiyksikköä ja se on vuoden 2013 alusta 1,10 %. Väkiluvun aleneminen jatkui edelleen ja ikäihmisten osuus kokonaisväestöstä tulee kasvamaan entisestään. Seudullinen yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluissa PoSa ei vielä neljän toimintavuoden aikana ole saavuttanut siihen asetettuja toiveita taloudellisuuden osalta. PoSan jäsenkunnat maksoivat kuntakohtaiset käytön mukaan lasketut vastuunsa PoSan vuoden 2009 alijäämistä, Kankaanpään osuus oli 0,405 milj. euroa. Vuonna 2010 aloitettiin Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien kesken selvitys uuden kunnan muodostamiseksi vuoden 2013 alusta lukien. Työ eteni siten, että kuntien valtuustot ottivat selvitykseen kantaa ensimmäisen kerran huhtikuussa Edelleen valtuusto päätti lokakuussa 2011, että asiasta järjestetään mielipidetiedustelu. Asian valmistelu eteni kuntien yhteisen ohjausryhmän ohjauksessa vuoden 2012 alkupuolelle. Kaupunginvaltuusto päätti ohjausryhmän ja kaupunginhallituksen esityksestä maaliskuussa 2012 todeta, että tässä tilanteessa ei ole edellytyksiä jatkaa kuntaliitosneuvotteluja Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano. Suomen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Valtiovarainministeriö asetti virkamiehistä koostuvan Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvittämään kuntalain kokonaisuudistuksen pohjaksi vaihtoehtoisia kunnallishallinnon rakennemalleja. Työryhmän selvitystä esiteltiin aluetilaisuuksissa ja kunnat antoivat siitä lausuntonsa mennessä. Kankaanpään kaupunginvaltuusto antoi lausuntonsa Hallinnon- ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi ja hyväksyi kuntarakennelakiluonnoksen. Lakiluonnoksen mukaan kunnan tulisi selvittää kuntien yhdistymistä, jos se täyttää yhdenkin laissa säädetyistä selvitysperusteista. Selvitysperusteet koskevat palvelujen edellyttämää väestöpohjaa, työpaikkaomavaraisuutta, työssäkäyntiä ja yhdyskuntarakennetta sekä kunnan taloudellista tilannetta. Kuntien tuli antaa lausuntonsa lakiluonnoksesta mennessä. Kankaanpään kaupunginvaltuusto antoi lausuntonsa Ympäristötekijät Vuonna 2009 valmistunut jäteveden puhdistamon saneeraus on puhdistusprosessien tehostumisen myötä vähentänyt vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Energiatehokkaan Pitkämäen asuinalueen rakentuminen käynnistyi vuonna 2010 ja tonttien kysynnän vilkastumisen myötä alueen kunnallistekniikkaa ja katuverkostoa on jatkettu vuosina 2011 ja Energiatehokas rakentaminen vähentää ilmaston kuormitusta.

9 8 2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Konsernivalvonnan järjestämisestä vastaa konsernijohto, johon kuuluu kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Toteuttamisvastuu on kaupunginjohtajalla sekä tulosalueiden tilivelvollisilla viranhaltijoilla alaisensa toiminnan osalta. Sisäisen valvonnan järjestäminen on perustunut kaupunginhallituksen hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeeseen. Tilivelvolliset viranhaltijat on määritelty talousarviossa. Sisäinen valvonta koostuu sisäisestä tarkkailusta, seurannasta ja sisäisestä tarkastuksesta. Sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen käytön valvontaa, mitä eivät suorita erityiset valvontaelimet vaan koko toteuttajaorganisaatio. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Seuranta on luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvontaa. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. Konsernivalvonta on konsernijohdon suorittamaa omistajaohjauksen toteutumisen seurantaa, jota toteutetaan seuraamalla tytäryhteisöjen tuloksellisuutta ja taloudellisuutta sekä raportointia ja niiden analysointia. Hyvän hallinnon edellyttämää laadukasta valmistelua ja päätösten täytäntöönpanoa valvotaan esityslistojen ja pöytäkirjojen kautta. Toimielinten esityslista/pöytäkirjoissa näkyy asian valmistelija ja täytäntöönpano. Kaupunginhallituksen jäsenet ovat tietoisia lautakuntien päätöksistä silloin kun lautakuntien pöytäkirjat saapuvat hallitukselle tiedoksi ja hallitus tekee päätöksen siitä, käyttääkö se KunL 51 :n mukaista ottooikeutta. Sivistyslautakunnan vuosina 2011 ja 2012 tekemien päätösten johdosta, markkinaoikeuden kumottua lautakunnan päätöksen, on kaupungille esitetty vahingonkorvausvaatimus, jonka lautakunta on hyväksynyt. Koska asian käsittely ja ratkaisuvalta on kuulunut lautakunnan toimivaltaan, on kaupunginhallitus päättänyt asiaan liittyvässä päätöksenteossa olla käyttämättä KunL:n mukaista otto-oikeutta. Kaupungin strategia valmistui valtuustokauden alussa. Strategia tarkistettiin ja päivitettiin vuoden 2009 aikana. Talousarvion toteutumista raportoidaan neljännesvuosittain kaupunginvaltuustolle ja kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus seuraa lautakuntien päätöksentekoa esityslistojen ja pöytäkirjojen sekä kaupunginhallituksen lautakunnissa olevan edustajan välityksellä. Tarvittaessa lautakuntien alaisia johtavia viranhaltijoita kuullaan kaupunginhallituksen kokouksissa. Sisäistä valvontaa helpottavat asiahallinnan ja ostolaskujen käsittelyn sähköiset tietojärjestelmät, jotka varmentavat dokumentointia niin päätöksenteossa kuin laskuliikenteessä. Kaupungin johtoryhmä kokoontuu kahden viikon välein. Kokouksista laatii muistion johdon sihteeri. Palvelukeskusten johtoryhmät kokoontuvat palvelukeskusten johtajien johdolla ja niiden muistiot toimitetaan kaupunginjohtajalle. Konsernivalvontaa toteutettiin ohjeistamalla kaupungin edustajia tytäryhteisöjen päätöksentekoelimissä sekä tarvittaessa kuulemalla tytäryhteisöjen toimivaa johtoa. Sisäisen valvonnan suhteen ei havaittu puutteita. Riskien kartoitusta ja hallintaa on käsitelty johtoryhmissä ja kaupunginkamreeri käy säännöllisesti neuvottelut vakuutusturvasta vakuutusyhtiön kanssa. Vuoden 2010 aikana vakuutusturva tarkistettiin ja koko kaupunkikonsernin vakuutukset kilpailutettiin konsultin avustuksella. Kilpailutuksen tuloksena vakuutusyhtiö vaihtui, vakuutusmaksut alenivat ja vakuutukset siirtyivät uuteen yhtiöön vuoden 2011 heinäkuun alusta. Yhteydenpito vakuutusyhtiöön tapahtuu sähköisesti internetin välityksellä. Kaupunki on vakuuttanut henkilöstöä, toimintaa ja omaisuutta koskevat riskit siinä laajuudessa kuin ne ennen vakuutusten kilpailutusta kartoitettiin.

10 9 3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut x Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitus tuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 12,8 % 13,1 % 15,3 % 13,1 % 14,4 % Vuosikate/poistot % 41,3 % -25,7 % 201,8 % 214,6 % 69,4 % Vuosikate e/as Asukasluku muutos ed. v:sta Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Vuosikate oli + 0,980 milj. euroa eikä se täyttänyt tavoiteltavaa poistojen ylittävää määrää ja kriteeriä tasapainossa oleva talous. Edellisenä vuonna vuosikate oli negatiivinen, mutta sitä ennen kahtena vuonna vuosikate riitti kattamaan poistojen määrän yli kaksinkertaisesti. Vuosikatteeseen vaikutti kohottavasti 0,85 milj. suuruinen harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.

11 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut x Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 25,1 % -11,1 % 123,3 % 65,9 % 50,4 % Pääomamenojen tulorahoitus % 12,9 % -6,6 % 60,9 % 44,5 % 18,6 % Lainanhoitokate 0,34-0,04 1,17 1,30 0,42 Kassavarat milj e 1,716 1,830 4,054 3,507 3,270 Kassan riittävyys, pv Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Investointien tulorahoitusprosentti nousi edellisvuodesta mutta oli varsin alhainen vuosikatteesta johtuen. Tunnusluku kertoo vuosikatteen ja investointien omahankintamenon suhteen; ollessaan yli sadan käytetään nettoinvestointeihin vähemmän kuin vuosikate. Pääomamenojen tulorahoitusprosentti nousi edellisvuodesta mutta oli varsin alhainen. Tunnusluku kertoo vuosikatteen riittävyydestä investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Pääosa (83%) investoinneista ja lainanlyhennyksistä rahoitettiin lainanotolla. Lainanhoitokate oli selvästi alle 1:n, joka osoittaa, että vieraan pääoman hoitoon jouduttiin ottamaan lisää lainaa, realisoimaan omaisuutta ja vähentämään rahavaroja kuten aina kun tunnusluku on alle yhden. Kassavarojen määrä vuoden lopussa oli n. 1,72 milj. euroa, joka on edellisvuoden tasolla, mutta selvästi alle aikaisempien vuosien tason. Maksuvalmius vaihteli vuoden aikana voimakkaasti, mutta oli silti koko vuoden ajan riittävä: vuoden lopussa 8 päivää. Lyhytaikaista lainaa ei vuoden lopussa ollut vaikkakin sitä vuoden aikana jouduttiin ottamaan riittävän maksuvalmiuden turvaamiseksi.

12 11 4. Rahoitusasema ja sen muutokset Tase VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 2. Tietokoneohjelmistot Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 5. Ennakkomaksut ja keskener hank III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset 3. Muut lainasaamiset Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahast.:n erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 2. Keskeneräiset tuotteet 3. Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus 5. Ennakkomaksut II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2. Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstr. 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset 4. Muut arvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma II Arvonkorotusrahasto III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien yli/-alijäämä V Tilikauden yli/-alijäämä B POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET Poistoero 2. Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET 1. Eläkevaraukset 2. Muut pakolliset varaukset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot 6. Ostovelat 7. Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat II Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

13 12 Taseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 30,7 % 34,1 % 41,2 % 38,7 % 35,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 51,0 % 49,8 % 43,0 % 44,0 % 42,1 % Kertynyt yli/alijäämä milj. e 0,558-0,939 1,879-0,341-3,606 Kertynyt yli/alijäämä e/asukas Lainakanta milj e 24,970 24,700 20,869 20,594 19,115 Lainakanta e/asukas Lainasaamiset milj. e 1,814 1,881 1,948 2,043 2,119 Asukasluku Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Omavaisuusaste heikkeni 3,4 %-yksikköä edellisvuodesta. Tunnusluku on edelleen selvästi maan keskiarvon alapuolella. Tunnusluvun heikkous johtuu peruspääoman suhteellisen alhaisesta tasosta, suuresta lainamäärästä ja taseessa olevasta vaatimattomasta ylijäämästä. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti osoittaa kuinka paljon kaupungin käyttötuloista (toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluku kasvoi ja on selvästi edellisvuotta heikompi ja on edelleen selvästi maan keskiarvoa huonompi. Kertynyt ylijäämä 0,59 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna 47 euroa, on vaatimaton puskuri tulevien vuosien mahdollisille alijäämille. Lainakanta kasvoi 0,27 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna 43 euroa euroon per asukas ollen hieman alle valtakunnan keskiarvon (2.282). 5. Kokonaistulot ja menot Kaupungin kokonaistulot ja -menot x 1000 TULOT x 1000 Toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot 57 Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot 0 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot 90 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 66 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Oman pääoman lisäykset 0 Kokonaistulot yhteensä MENOT x 1000 Toiminta Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön -115 Korkokulut 451 Muut rahoituskulut 24 Satunnaiset kulut 0 Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pakollisten var. lis (+) väh. (-) 0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0 Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 Oman pääoman vähennykset 0 Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot Muut maksuv. muut. - Rahavar.muutos 2 496

14 13 6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous 6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Kankaanpään kaupunkikonserni Tytäryhtiöt Kankaanpään kaupunki Kuntayhtymät Kankaanpään Yrityspalvelu Oy 100 % 70,81 % Vatajankosken sähkön kuntayhtymä Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy 100 % 51,82 % Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kankaanpään Asunnonhankinta Oy 100 % 6,92 % Satakunnan koulutuskuntayhtymä 4,84 % Satakuntaliitto 4,95 % Satakunnan sairaanhoitopiiri Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy 63,24 % Osakkuusyhtiöt As. Oy Aarniokoskenkatu 58,67 % 18,59 % 44,49 % 1,27 % 26,00 % 48,50 % Vatajankosken Sähkö Oy Ki Oy Kankaanpään virastokeskus Pohjois Satakunnan seutuverkko Oy 6.2. Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta Konserniohjaus ja valvonta perustuvat kuntalakiin ja kaupungin hallintosääntöön sekä konserniohjeeseen. Konserniohjaus on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan vastuulla. Kaupunginhallitus käsittelee tytäryhtiöiden yhtiökokouskutsut ja evästää yhtiökokousedustajia. Tytäryhtiöiden hallitusten esityslistat/pöytäkirjat toimitetaan kaupunginjohtajalle. Tytäryhtiöiden merkittävimpiä asioita käsitellään tarvittaessa kaupunginhallituksessa. Kaupungilla ja konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä on sama tilintarkastaja.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009 TILINPÄÄTÖS. Kaija ja Heikki Siren: Kankaanpään kaupungintalo. Kuva Maija Anttila

TASEKIRJA 2009 TILINPÄÄTÖS. Kaija ja Heikki Siren: Kankaanpään kaupungintalo. Kuva Maija Anttila TASEKIRJA 2009 TILINPÄÄTÖS Kaija ja Heikki Siren: Kankaanpään kaupungintalo. Kuva Maija Anttila 1 Sisällyslyettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2010 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2010 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 TILINPÄÄTÖS 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8 KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2015 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 27.4.2015 klo 11.45 16.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS SAMK Kuvataiteen tekemä lumiveistos Herran kirjasto 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot