TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS Valtuusto piti kokouksensa torilla. Kuvaaja Eve Toivola

2 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijä Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahotius Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen 1. Tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain Käyttötalous Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät 1. Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastusmerkintä

3 2 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Taloudellinen tilanne heikkeni ja epävarmuus tulevasta kehityksestä lisääntyi Suomessa vuoden 2012 aikana. Kehitys Euroopassa vaikutti maamme tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Työttömyys Kankaanpäässä kasvoi edellisvuodesta ja vuoden lopussa työttömyysasteemme oli 11,1 %. Väkiluku laski vuoden 2012 aikana n. 1 %:n ja kaupungin asukasmäärä oli vuoden lopussa henkeä. Strategiansa mukaan kaupunki oli aktiivisesti mukana kuntaliitoshankkeessa mutta Jämijärvi Kankaanpää Parkano selvitystyö keskeytettiin jatkoedellytysten huvetessa. Kuntarakenteen muutostarpeet sekä sosiaali-terveydenhuollon uudistaminen leimasivat voimakkaasti vuoden 2012 toimintaympäristökeskustelua. Kaupungin palvelutuotanto jatkui vuoden aikana normaalisti. Palveluiden kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi Kankaanpään kaupunki on suurimpana omistajana Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:ssä. Yhtiö tulee rakentamaan lähivuosina valokuituverkon toimialueelleen. Palvelutuotannon alueellistaminen jatkui maaseutuhallinnon palveluiden siirryttyä kaupungin ylläpidettäväksi. Kaupungin fyysisen toimintaympäristön suunnitelmallisen kehittämisen välineeksi kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden yleiskaavan. Kaupungin verotulot kasvoivat edellisvuodesta 1,3 milj.. Veroprosenttia nostettiin 0,5 yksikköä ja verotulojen kokonaismäärä oli 36,3 milj.. Valtionosuuksien kokonaismäärä oli 26 milj. ja siinä on kasvua edellisvuodesta 2 milj.. Tähän sisältyy harkinnanvaraista korotusta 0,850 milj.. Toimintakate eli käyttömenot käyttötulot oli 62,1 milj. ja se kasvoi vuodessa 1,7 mij.. Vuosikatetta kertyi 0,980 milj. ja siinä on kasvua edellisvuodesta 1,6 milj.. Tilikauden tulos oli ennen tilinpäätössiirtoja - 1,4 milj. ja rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi tuli 1,5 milj.. Vuoden 2012 ylijäämällä voidaan kattaa aikaisempien vuosien alijäämät ja taseeseen jää ylijäämää 0,6 milj.. Kaupungin investointien kokonaismäärä oli 5,2 milj. ja saatujen valtionosuuksien jälkeen nettoinvestoinnit olivat 3,8 milj.. Suurin kohde oli Pohjanlinnan koulun peruskorjaus, jonka investoinnin bruttomäärä v 2012 oli 3,7 milj.. lnvestointitaso suhteessa laskennallisiin poistoihin oli riittävä. Koko kuntakentän lähivuosien näkymät ovat synkät. Osana julkisen talouden tasapainottamista aiotaan leikata kuntien valtionosuuksia neljänä seuraavan vuonna lähes 900 milj.. Yhteisöveron lasku on yritystoiminnan kannalta myönteinen asia mutta kysymykseksi jää, tullaanko menetykset kunnille hyvittämään. Toisaalta kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäuudistukset ovat juuttuneet vaikeuksiin. Yksittäisen kunnan tasolla on poikkeuksellisen hankalaa hahmottaa tulevaisuutta lähiaikoja pidemmälle. Esitän parhaat kiitokset niin kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja sidosryhmille Kankaanpään hyväksi tehdystä työstä. Paavo Karttunen Kaupunginjohtaja

4 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleistietoa Kankaanpään kaupungista Perustettu 1865 Kaupungiksi 1972 Asukasluku (2012/2013) Pinta-ala 689,83 km 2, vettä 15,22 km 2, yhteensä 705,05 km 2 Asukastiheys 16,97 as./km 2 Tuloveroprosentti , ,00 Valtuuston voimasuhteet Suomen keskusta SDP 7 5 Kokoomus 6 5 PS 5 11 Vas 4 2 KD 1 1 Vihr 1 1 Yhteensä Etäisyydet Helsinki Turku Tampere Pori Jämijärvi Parkano Hallinnollinen asema Aluehallintovirasto Maakunta Seutukunta Pelastustoimen alue Sairaanhoitopiiri Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kihlakunta Verovirasto KELAn vakuutuspiiri Poliisilaitos Maistraatti Hätäkeskusalue EU-suuralue 270 km 200 km 100 km 50 km, lähin reittiliikenteen lentokenttä ja merisatama 21 km, lähin pienlentokenttä 50 km, lähin rautatieasema Lounais-Suomen aluehallintovirasto Satakunta Pohjois-Satakunta Satakunta Satakunta Satakunnan ELY-keskus Kankaanpää Satakunta Satakunta Satakunnan poliisilaitos Lounais-Suomi Satakunta Länsi-Suomi FI19 Toimielinorganisaatio Kaupungin hallinnossa tai hallinto-organisaatiossa ei ole tapahtunut muutoksia.

5 4 Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat tulosalueittain : Tilivelvolliset toimielin tulosalue viranhaltija keskusvaalilautakunta vaalit keskusvaalilk:n sihteeri tarkastuslautakunta tarkastustoimi tarkastuslautakunta kaupunginhallitus yleishallinto kaupunginjohtaja hallintopalvelut kaupunginsihteeri kehittäminen kaupunginjohtaja tukipalvelut kaupunginsihteeri talouspalvelut kaupunginkamreeri maaseutulautakunta maaseutupalvelut maataloussihteeri ympäristölautakunta kaavoitus kaupunginarkkitehti rakennusvalvonta rakennustarkastaja mittaus- ja kiinteistötoimi kaupungingeodeetti perusturvalautakunta perusturvapalvelut tilaajajohtaja erikoissairaanhoito tilaajajohtaja sivistyslautakunta lasten päivähoito sivistysjohtaja sivistystoimen hallinto sivistysjohtaja perusopetus sivistysjohtaja/rehtorit toisen asteen opetus sivistysjohtaja/rehtori kulttuuri-ja vapaa- kulttuuri- ja aikalautakunta vapaa-aikapalvelut sivistysjohtaja tekninen lautakunta pelastustoimi tekninen johtaja rakentaminen tekninen johtaja vesihuoltolaitos tekninen johtaja tilapalvelut tekninen johtaja 1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta. Kuntien yhteenlaskettu toimintatulojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua. Toimintakatetta heikensi myös maksu- ja myyntitulojen kasvun hidastuminen. Samalla toimintamenojen kasvu säilyi lähes edellisvuoden, noin 5 prosentin tasolla. Peräti 63 kunnalla viime vuoden vuosikate oli negatiivinen. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Kuntien vuotuinen lainakannan kasvu on merkittävin tällä vuosituhannella. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi lähes 14 miljardiin euroon. Lainakanta kasvoi 13 prosenttia, eli 1,6 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna. Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit kasvoivat huomattavasti, peräti 8,5 prosenttia vuonna Työllisyystilanne vuoden lopussa on hieman edellisvuotta heikompi koko maassa, maakunnassa, seutukunnalla ja Kankaanpäässä Työllisyys Kokomaa Satakunta Pohjois-Satakunta Kankaanpää Avoimet työpaikat Työttömät työnhakijat Työttömyysaste 10,7 % 9,7 % 12,4 % 11,0 % 11,1 % 10,4 % 11,1 % 9,7 %

6 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Tilikauden aikana valtuusto muutti talousarviota pitämässään kokouksessa. Talousarvion muutokset heikensivät vuosikatetta ja tilikauden tulosta, joka muutosten jälkeen oli 2,87 milj. euroa negatiivinen. Alkuperäisessä talousarviossa tulos oli 0,17 milj. euroa negatiivinen. Edellisten vuosien tilinpäätöksistä johtuen vuoden 2011 taseessa oli alijäämää 0,94 milj. euroa. Valtuusto päätti myös kokouksessaan lakkauttaa ja purkaa kehittämisrahaston vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Kehittämisrahaston pääoma oli vuoden 2011 tilipäätöksessä 2,89 milj. euroa. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä PoSa ei pystynyt sopeuttamaan toimintaansa ja talouttaan tilaajalautakunnan tilaussopimukseen. Tämän johdosta perusturvalautakunnan tilausvaltuutta PoSalta ostoihin kasvatettiin korottamalla määrärahavarausta 1,32 milj. euroa. Lisäksi varattiin 0,4 milj. euron määräraha PoSan vuoden 2009 alijäämien kattamiseen. Määrärahavarausten korotuksista huolimatta käytön mukainen Kankaanpään maksuosuus PoSan kuluista ylittyi 0,3 milj. euroa. Käyttötalouden tulosalueiden suurimmat määrärahojen ylitykset olivat perusturvapalveluissa, tilapalveluissa, kulttuuri-ja vapaa-aikapalveluissa sekä rakentamisessa. Nettomenojen alituksia oli kuitenkin enemmän kuin ylityksiä ja kokonaisuutena yhteenlaskettuna nettomenot käyttötaloudessa alittuivat 0,2 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 99,67%. Kaupunki haki harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ja sai sitä 0,85 milj. euroa. Hakemuksen liitteenä oli edellytetty valtuuston kesäkuussa hyväksymä toiminnan ja talouden tasapainottamisohjelma. Vuosikate oli + 0,980 milj. euroa ja poistot 2,374 milj. euroa. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä tuloutti sopimuksen mukaisesti kaupungille 0,978 milj. euroa, joka on kirjattu kuntayhtymätuloutuksena muihin rahoitustuottoihin. Tilikauden tulokseksi muodostui - 1,395 milj. euroa. Valtuuston päätöksen mukaisesti Kehittämisrahasto on purettu ja rahaston pääoma 2,892 milj. euroa siirretty rahastosta. Tämän jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1,497 milj. euroa. Edellisten tilikausien yhteenlasketut alijäämät ovat yhteensä - 0,939 milj. euroa. Näin ollen kumulatiivinen eli yhteenlaskettu ylijäämä taseessa on tilivuoden 2012 lopussa + 0,558 milj. euroa Kaupungin henkilöstö Vuoden 2012 lopussa Kankaanpään kaupungin palveluksessa oli 516 henkilöä. Tässä lukumäärässä ovat mukana sekä vakinaiset että viransijaiset, joiden osuus näkyy tilastossa tuplamiehityksenä. Suurin osa henkilöstöstä (81,2 %) oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön määrä 1000 asukasta kohti oli 35,0 ( ,0, ,3, ,8, ,6, ,6 ja ,5). Henkilöstön määrä palvelussuhdelajeittain Vakituiset kokoaikaiset Vakituiset osa-aikaiset Vakituiset sivutoimiset 1 2 Määräaikaiset kokoaikaiset Määräaikaiset osa-aikaiset Määräaikaiset sivutoimiset Työllistetyt Oppisopimus 1 1 Yhteensä

7 6 Vuonna 2012 henkilöstöstä 84,5 % oli kokoaikaisia ( ,6 %, ,2 %, ,1 %, ,8 %, ,6 % ja ,7 %). Sairauspoissaolopäivät/henkilö/vuosi ,32 11,56 12,60 13,30 13,00 Sairauspoissaoloihin on laskettu sairaudesta ja työtapaturmista johtuvat poissaolot. Sairastumisriskin suhteessa kunnat jakautuvat matalan, kohtalaisen ja korkean riskin kuntiin. Matalan riskin kunnissa sairauspäiviä on 10-15, kohtalaisen riskin kunnissa ja korkean riskin kunnissa päivää tehtyä työvuotta kohti. Kankaanpää kuuluu näin ollen matalan riskin kuntiin

8 7 Palkat ja henkilöstökulut Henkilöstömenot TP2012 TP2011 TP2010 TP2009 TP2008 palkat ja palkkiot , , , , ,64 henkilösivukulut , , , , ,98 henkilöstömenot yht , , , , ,62 muutos% ed.v:sta palkat ja palkkiot 2,51 % 3,06 % 8,09 % -25,20 % 2,89 % henkilösivukulut 0,71 % 11,13 % 10,47 % -20,05 % 1,36 % henkilöstömenot yht. 2,04 % 5,05 % 8,66 % -24,01 % 2,53 % Vuonna 2009 kaupungin henkilöstö väheni 160 henkilöllä (24,1%) PoSan palvelukseen siirtymisen vuoksi. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä esitellään henkilöstötilinpäätöksessä sekä osin myös tasekirjan liitteessä Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Yleismaailmallinen taloudellinen taantuma tulee heijastumaan kunnallistalouteen vielä useita vuosia. Samaan aikaan kun verotulojen kasvu hiipuu, tulee palvelujen, erityisesti terveys- ja sosiaalipalvelujen, kysyntä kasvamaan väestön ikääntymisen vuoksi. Henkilöstön saavuttaessa vanhuuseläkeiän tulee myös työvoiman tarve kasvamaan jatkossa. Toimintatapojen muutos sekä erilaiset tekniset ratkaisut ovat välttämättömiä palvelujen turvaamiseksi. Tuloveroprosentti oli vuonna 2012 puoli prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi eli 20,50. Marraskuussa 2012 kaupunginvaltuusto päätti korottaa tuloveroprosenttia vuodelle ,50 prosenttiyksikköä ja se on siis vuoden 2013 alusta 21,00 %. Samassa kokouksessa valtuusto päätti korottaa myös kiinteistöveron yleistä prosenttia 0,20 prosenttiyksikköä ja se on vuoden 2013 alusta 1,10 %. Väkiluvun aleneminen jatkui edelleen ja ikäihmisten osuus kokonaisväestöstä tulee kasvamaan entisestään. Seudullinen yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluissa PoSa ei vielä neljän toimintavuoden aikana ole saavuttanut siihen asetettuja toiveita taloudellisuuden osalta. PoSan jäsenkunnat maksoivat kuntakohtaiset käytön mukaan lasketut vastuunsa PoSan vuoden 2009 alijäämistä, Kankaanpään osuus oli 0,405 milj. euroa. Vuonna 2010 aloitettiin Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntien kesken selvitys uuden kunnan muodostamiseksi vuoden 2013 alusta lukien. Työ eteni siten, että kuntien valtuustot ottivat selvitykseen kantaa ensimmäisen kerran huhtikuussa Edelleen valtuusto päätti lokakuussa 2011, että asiasta järjestetään mielipidetiedustelu. Asian valmistelu eteni kuntien yhteisen ohjausryhmän ohjauksessa vuoden 2012 alkupuolelle. Kaupunginvaltuusto päätti ohjausryhmän ja kaupunginhallituksen esityksestä maaliskuussa 2012 todeta, että tässä tilanteessa ei ole edellytyksiä jatkaa kuntaliitosneuvotteluja Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano. Suomen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Valtiovarainministeriö asetti virkamiehistä koostuvan Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvittämään kuntalain kokonaisuudistuksen pohjaksi vaihtoehtoisia kunnallishallinnon rakennemalleja. Työryhmän selvitystä esiteltiin aluetilaisuuksissa ja kunnat antoivat siitä lausuntonsa mennessä. Kankaanpään kaupunginvaltuusto antoi lausuntonsa Hallinnon- ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi ja hyväksyi kuntarakennelakiluonnoksen. Lakiluonnoksen mukaan kunnan tulisi selvittää kuntien yhdistymistä, jos se täyttää yhdenkin laissa säädetyistä selvitysperusteista. Selvitysperusteet koskevat palvelujen edellyttämää väestöpohjaa, työpaikkaomavaraisuutta, työssäkäyntiä ja yhdyskuntarakennetta sekä kunnan taloudellista tilannetta. Kuntien tuli antaa lausuntonsa lakiluonnoksesta mennessä. Kankaanpään kaupunginvaltuusto antoi lausuntonsa Ympäristötekijät Vuonna 2009 valmistunut jäteveden puhdistamon saneeraus on puhdistusprosessien tehostumisen myötä vähentänyt vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Energiatehokkaan Pitkämäen asuinalueen rakentuminen käynnistyi vuonna 2010 ja tonttien kysynnän vilkastumisen myötä alueen kunnallistekniikkaa ja katuverkostoa on jatkettu vuosina 2011 ja Energiatehokas rakentaminen vähentää ilmaston kuormitusta.

9 8 2. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Konsernivalvonnan järjestämisestä vastaa konsernijohto, johon kuuluu kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Toteuttamisvastuu on kaupunginjohtajalla sekä tulosalueiden tilivelvollisilla viranhaltijoilla alaisensa toiminnan osalta. Sisäisen valvonnan järjestäminen on perustunut kaupunginhallituksen hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeeseen. Tilivelvolliset viranhaltijat on määritelty talousarviossa. Sisäinen valvonta koostuu sisäisestä tarkkailusta, seurannasta ja sisäisestä tarkastuksesta. Sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen käytön valvontaa, mitä eivät suorita erityiset valvontaelimet vaan koko toteuttajaorganisaatio. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Seuranta on luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvontaa. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta ja tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu. Konsernivalvonta on konsernijohdon suorittamaa omistajaohjauksen toteutumisen seurantaa, jota toteutetaan seuraamalla tytäryhteisöjen tuloksellisuutta ja taloudellisuutta sekä raportointia ja niiden analysointia. Hyvän hallinnon edellyttämää laadukasta valmistelua ja päätösten täytäntöönpanoa valvotaan esityslistojen ja pöytäkirjojen kautta. Toimielinten esityslista/pöytäkirjoissa näkyy asian valmistelija ja täytäntöönpano. Kaupunginhallituksen jäsenet ovat tietoisia lautakuntien päätöksistä silloin kun lautakuntien pöytäkirjat saapuvat hallitukselle tiedoksi ja hallitus tekee päätöksen siitä, käyttääkö se KunL 51 :n mukaista ottooikeutta. Sivistyslautakunnan vuosina 2011 ja 2012 tekemien päätösten johdosta, markkinaoikeuden kumottua lautakunnan päätöksen, on kaupungille esitetty vahingonkorvausvaatimus, jonka lautakunta on hyväksynyt. Koska asian käsittely ja ratkaisuvalta on kuulunut lautakunnan toimivaltaan, on kaupunginhallitus päättänyt asiaan liittyvässä päätöksenteossa olla käyttämättä KunL:n mukaista otto-oikeutta. Kaupungin strategia valmistui valtuustokauden alussa. Strategia tarkistettiin ja päivitettiin vuoden 2009 aikana. Talousarvion toteutumista raportoidaan neljännesvuosittain kaupunginvaltuustolle ja kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus seuraa lautakuntien päätöksentekoa esityslistojen ja pöytäkirjojen sekä kaupunginhallituksen lautakunnissa olevan edustajan välityksellä. Tarvittaessa lautakuntien alaisia johtavia viranhaltijoita kuullaan kaupunginhallituksen kokouksissa. Sisäistä valvontaa helpottavat asiahallinnan ja ostolaskujen käsittelyn sähköiset tietojärjestelmät, jotka varmentavat dokumentointia niin päätöksenteossa kuin laskuliikenteessä. Kaupungin johtoryhmä kokoontuu kahden viikon välein. Kokouksista laatii muistion johdon sihteeri. Palvelukeskusten johtoryhmät kokoontuvat palvelukeskusten johtajien johdolla ja niiden muistiot toimitetaan kaupunginjohtajalle. Konsernivalvontaa toteutettiin ohjeistamalla kaupungin edustajia tytäryhteisöjen päätöksentekoelimissä sekä tarvittaessa kuulemalla tytäryhteisöjen toimivaa johtoa. Sisäisen valvonnan suhteen ei havaittu puutteita. Riskien kartoitusta ja hallintaa on käsitelty johtoryhmissä ja kaupunginkamreeri käy säännöllisesti neuvottelut vakuutusturvasta vakuutusyhtiön kanssa. Vuoden 2010 aikana vakuutusturva tarkistettiin ja koko kaupunkikonsernin vakuutukset kilpailutettiin konsultin avustuksella. Kilpailutuksen tuloksena vakuutusyhtiö vaihtui, vakuutusmaksut alenivat ja vakuutukset siirtyivät uuteen yhtiöön vuoden 2011 heinäkuun alusta. Yhteydenpito vakuutusyhtiöön tapahtuu sähköisesti internetin välityksellä. Kaupunki on vakuuttanut henkilöstöä, toimintaa ja omaisuutta koskevat riskit siinä laajuudessa kuin ne ennen vakuutusten kilpailutusta kartoitettiin.

10 9 3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut x Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitus tuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 12,8 % 13,1 % 15,3 % 13,1 % 14,4 % Vuosikate/poistot % 41,3 % -25,7 % 201,8 % 214,6 % 69,4 % Vuosikate e/as Asukasluku muutos ed. v:sta Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Vuosikate oli + 0,980 milj. euroa eikä se täyttänyt tavoiteltavaa poistojen ylittävää määrää ja kriteeriä tasapainossa oleva talous. Edellisenä vuonna vuosikate oli negatiivinen, mutta sitä ennen kahtena vuonna vuosikate riitti kattamaan poistojen määrän yli kaksinkertaisesti. Vuosikatteeseen vaikutti kohottavasti 0,85 milj. suuruinen harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.

11 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut x Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 25,1 % -11,1 % 123,3 % 65,9 % 50,4 % Pääomamenojen tulorahoitus % 12,9 % -6,6 % 60,9 % 44,5 % 18,6 % Lainanhoitokate 0,34-0,04 1,17 1,30 0,42 Kassavarat milj e 1,716 1,830 4,054 3,507 3,270 Kassan riittävyys, pv Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Investointien tulorahoitusprosentti nousi edellisvuodesta mutta oli varsin alhainen vuosikatteesta johtuen. Tunnusluku kertoo vuosikatteen ja investointien omahankintamenon suhteen; ollessaan yli sadan käytetään nettoinvestointeihin vähemmän kuin vuosikate. Pääomamenojen tulorahoitusprosentti nousi edellisvuodesta mutta oli varsin alhainen. Tunnusluku kertoo vuosikatteen riittävyydestä investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Pääosa (83%) investoinneista ja lainanlyhennyksistä rahoitettiin lainanotolla. Lainanhoitokate oli selvästi alle 1:n, joka osoittaa, että vieraan pääoman hoitoon jouduttiin ottamaan lisää lainaa, realisoimaan omaisuutta ja vähentämään rahavaroja kuten aina kun tunnusluku on alle yhden. Kassavarojen määrä vuoden lopussa oli n. 1,72 milj. euroa, joka on edellisvuoden tasolla, mutta selvästi alle aikaisempien vuosien tason. Maksuvalmius vaihteli vuoden aikana voimakkaasti, mutta oli silti koko vuoden ajan riittävä: vuoden lopussa 8 päivää. Lyhytaikaista lainaa ei vuoden lopussa ollut vaikkakin sitä vuoden aikana jouduttiin ottamaan riittävän maksuvalmiuden turvaamiseksi.

12 11 4. Rahoitusasema ja sen muutokset Tase VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 2. Tietokoneohjelmistot Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 5. Ennakkomaksut ja keskener hank III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset 3. Muut lainasaamiset Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahast.:n erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 2. Keskeneräiset tuotteet 3. Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus 5. Ennakkomaksut II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 2. Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstr. 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset 4. Muut arvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma II Arvonkorotusrahasto III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien yli/-alijäämä V Tilikauden yli/-alijäämä B POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET Poistoero 2. Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET 1. Eläkevaraukset 2. Muut pakolliset varaukset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot 6. Ostovelat 7. Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat II Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 2. Lainat rahoit. ja vakuut.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

13 12 Taseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 30,7 % 34,1 % 41,2 % 38,7 % 35,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 51,0 % 49,8 % 43,0 % 44,0 % 42,1 % Kertynyt yli/alijäämä milj. e 0,558-0,939 1,879-0,341-3,606 Kertynyt yli/alijäämä e/asukas Lainakanta milj e 24,970 24,700 20,869 20,594 19,115 Lainakanta e/asukas Lainasaamiset milj. e 1,814 1,881 1,948 2,043 2,119 Asukasluku Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Omavaisuusaste heikkeni 3,4 %-yksikköä edellisvuodesta. Tunnusluku on edelleen selvästi maan keskiarvon alapuolella. Tunnusluvun heikkous johtuu peruspääoman suhteellisen alhaisesta tasosta, suuresta lainamäärästä ja taseessa olevasta vaatimattomasta ylijäämästä. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti osoittaa kuinka paljon kaupungin käyttötuloista (toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluku kasvoi ja on selvästi edellisvuotta heikompi ja on edelleen selvästi maan keskiarvoa huonompi. Kertynyt ylijäämä 0,59 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna 47 euroa, on vaatimaton puskuri tulevien vuosien mahdollisille alijäämille. Lainakanta kasvoi 0,27 milj. euroa, asukasta kohti laskettuna 43 euroa euroon per asukas ollen hieman alle valtakunnan keskiarvon (2.282). 5. Kokonaistulot ja menot Kaupungin kokonaistulot ja -menot x 1000 TULOT x 1000 Toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot 57 Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot 0 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot 90 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 66 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Oman pääoman lisäykset 0 Kokonaistulot yhteensä MENOT x 1000 Toiminta Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön -115 Korkokulut 451 Muut rahoituskulut 24 Satunnaiset kulut 0 Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pakollisten var. lis (+) väh. (-) 0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0 Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 Oman pääoman vähennykset 0 Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot Muut maksuv. muut. - Rahavar.muutos 2 496

14 13 6. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous 6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Kankaanpään kaupunkikonserni Tytäryhtiöt Kankaanpään kaupunki Kuntayhtymät Kankaanpään Yrityspalvelu Oy 100 % 70,81 % Vatajankosken sähkön kuntayhtymä Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy 100 % 51,82 % Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kankaanpään Asunnonhankinta Oy 100 % 6,92 % Satakunnan koulutuskuntayhtymä 4,84 % Satakuntaliitto 4,95 % Satakunnan sairaanhoitopiiri Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy 63,24 % Osakkuusyhtiöt As. Oy Aarniokoskenkatu 58,67 % 18,59 % 44,49 % 1,27 % 26,00 % 48,50 % Vatajankosken Sähkö Oy Ki Oy Kankaanpään virastokeskus Pohjois Satakunnan seutuverkko Oy 6.2. Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta Konserniohjaus ja valvonta perustuvat kuntalakiin ja kaupungin hallintosääntöön sekä konserniohjeeseen. Konserniohjaus on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan vastuulla. Kaupunginhallitus käsittelee tytäryhtiöiden yhtiökokouskutsut ja evästää yhtiökokousedustajia. Tytäryhtiöiden hallitusten esityslistat/pöytäkirjat toimitetaan kaupunginjohtajalle. Tytäryhtiöiden merkittävimpiä asioita käsitellään tarvittaessa kaupunginhallituksessa. Kaupungilla ja konserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä on sama tilintarkastaja.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005 Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. 1 Sisällyslyettelo Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot