Koonnut: Tuija Veija 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koonnut: Tuija Veija 2"

Transkriptio

1

2 Koonnut: Tuija Veija 2

3 Lukijalle Maaseudun voimavarana on kautta aikojen ollut yhteisöllisyys, mikä näkyy niin lähimmäisestä välittämisessä kuin myös yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä ja kehittämisessä. Yhteisöllisyys näkyy parhaiten yhteisen tekemisen kautta. Yhteisöllisellä tekemisellä on yhteiskunnassa oma rahallinenkin arvonsa, mutta ennen kaikkea se näkyy yhteisön yksilöiden hyvinvointina. Näitä arvoja ja vaikutuksia olemme pyrkineet tässä tutkimuksessa selvittämään. Tutkimuksessa on perehdytty hankkeiden materiaaliin, hankesuunnitelmiin ja loppuraportteihin sekä tehty hankevetäjien haastatteluja. Nämä kaikki hankkeet ovat jo toiminnallisesti päättyneitä ja lähes kaikki loppumaksatuksen saaneita. Osassa haastatteluja ja lukuja on yhdistetty kaksi saman toimijan hanketta yhteen, jos ne ovat selkeästi samaa kehittämistä koskevia. Näihin 83 hankkeeseen on sidottu rahaa yhteensä , josta TE-keskuksen osuus (=51 %), kuntien osuus (=16 %) ja yksityinen rahoitusosuus (33 %). Seuraavat indikaattorit on selvitetty hankkeiden loppuraporteista ja/tai avainhenkilöiden haastatteluista, yhteenvetoluvut on koostettu hankkeiden tuloksista. Uusia yrityksiä 10 kpl (Hankkeen myötävaikutuksesta syntyneitä kokonaan uusia yrityksiä) Uusia työpaikkoja 39 kpl (hankkeen jälkeen jääneitä, ilman hankerahoitusta toimivia uusia työpaikkoja muutettuna kokopäivätoimisiksi) Hankkeen aikainen työllistyminen 35 htv (hankkeen aikana, hankerahoituksen turvin toimineita työpaikkoja muutettuna kokopäivätoimiseksi) Mukana olleita yrityksiä 422 kpl (hankkeen toimintoihin edunsaajana osallistuneita yrityksiä) Uusia palveluita 40 kpl (hankkeen synnyttämiä, hankkeen jälkeen asukkaille tarjottavia pysyviä uusia palveluita) Rakennettuja tai kunnostettuja neliöitä 3634 m² (hankkeissa uudis- tai kunnostusrakennettu rakennusala) Erillisiä ympäristötoimenpiteitä 5 kpl (suoraan ympäristön tilaa parantavia toimenpiteitä) Kyläsuunnitelmia 18 kpl (kylien omaehtoisesti toteuttamia kehittämissuunnitelmia) Nämä tulokset ovat loppuunsaatettujen hankkeiden keskeisimmät välittömät vaikutukset. Näiden lisäksi hankkeissa on mm. parannettu olennaisesti asumisviihtyvyyttä, ihmisten ja yhteisöjen aktiviteettia, yhteistyötä, osaamista ja edistetty paikalliskulttuuria. Näiden arvojen mittaaminen on kuitenkin jokseenkin mahdoton tehtävä, mutta se heijastuu positiivisena kehityksenä alueellamme. Tämän raportin laatimisessa on käytetty hankkeiden tilannetietoja helmikuussa 2006, jolloin viimeisetkin hankkeet ovat päättymäisillään. Koska osa hankkeista on kuitenkin vielä kesken, näiden hankkeiden osalta mm. toteutumatiedot ovat osin puutteellisia. Tiedot tähän raporttiin on saatu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suoraa hanketoimijoilta. 3

4 Tutkimuksen tekemiseksi otettiin yhteyttä hankkeiden avainhenkilöihin sekä mahdollisesti muihin hankkeissa aktiivisesti vaikuttaneisiin henkilöihin. Yleinen suhtautuminen kyselyyn oli positiivinen ja tällainen tutkimus koettiin tärkeäksi. Henkilökohtainen kontakti koettiin tärkeäksi, koska keskusteluissa saatiin monipuolisempaa tietoa hankkeen toimista ja vaikutuksista, kuin pelkän kirjallisen kyselyn perusteella. Jäljempänä hankekohtaisissa selvityksissä mainitaan aina sen henkilön nimi, joka on tiedot antanut. Hän ei välttämättä ole ollut hankkeen vetäjänä. Vaikka monet hanketoteuttajat ovat joutuneet venyttämään pinnaakin massiivisen hankebyrokratian kanssa, on hankkeiden todettu olleen ratkaiseva väline kehittämisideoiden toteuttamiseen. Toiminta on koettu tärkeäksi mahdollisuudeksi oman asuinympäristön ja intressien kehittämiseen. Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry:n hallitus kokoontuneena Ruovedellä huhtikuussa

5 Lukijalle 3 Vuosi Rajalinjat auki, koko metsäomaisuus hoitoon: Pohjois-Pirkan/Virtain Mhy 8 Suinulan monitoimitupa: Suinulan kyläyhdistys ry 8 Mäntän taidelainaamo: Mäntän taideseura ry 9 Taidehallin ulkoasun ja ympäristön kunnostus, 9 Pekilo, monipuolinen kulttuurikeskus: Mäntän kuvataiteen ystävät ry 9 Luonto Murole, veet selviks: Muroleen osakaskunta 10 Maaseudun pienyritysten kehittämiskartoitus: Ruoveden MTK 10 Kurjenkylän kyläemäntä: Kurjenkylän kyläyhdistys ry 11 Suinulan kylän maisemasuunnitelma: Keski-Suomen metsäkeskus 11 Lapsiperheiden Murole, perinne- ja kotiseutukasvatus: Muroleen Kylät ry 11 Vaskiveden kyläarkisto: Vaskiveden kyläyhdistys ry 12 Kolhon rantateatteri: Kolhon kyläyhdistys ry 12 Riuttasen koulun kunnostus: Keski-Kurun metsästysseura ry 13 Väärinmajan Tapiolasta kylätalo: Väärinmajan maa- ja kotitalousseura ry 13 Kurun Yrittäjät ry 14 VVV, Virtaa Viljelyyn Vilppulassa: Vilppulan MTK 14 Ei vara venettä kaada: MTK Virrat 14 Vuosi Paukun kota: Pyydysperän Paukku ry 15 Ohtolankylän päremylly: Ohtolankylän päremylly-yhdistys ry 15 Wanhan koulun kunnostaminen: Liedenpohjan kyläyhdistys ry 16 Syysmarkkinat MoniTorin kehittäjänä: Ruoveden 4H-yhdistys ry 16 Ruoveden 4H-yhdistyksen investointihanke suoramyyntipisteen ja kahvion kehittämiseen: Ruoveden 4H-yhdistys ry 16 Ikäihmisten palvelutyön käynnistäminen: Koillis-Pirkanmaan 4H-yhdistys ry 17 Ikäihmisten palvelutyön laajentaminen: Koillis-Pirkanmaan 4H-yhdistys ry 17 Ratsutallin laajennus: Mäntän Ratsastajat ry 18 Seppälä-projekti: Ratsutila Seppälä Oy 18 Etelä-Kurun kehittämispäällikkö: Länsi-Teiskon kyläyhdistys ry 18 Hevostalouden kehittämishanke, esiselvitys: PIRKO 19 Kirkkoveneen sekä muun kaluston investointi: Vaskiveden kyläyhdistys ry 19 Sydänmaa elää: Kurjenkylän kyläyhdistys ry 19 Pajuskylän eräkeskus: Pajusen Eräilijät ry 20 5

6 Killinkosken kylätoimintapiste: Killinkosken kyläyhdistys ry 20 PK-vientiverkosto, esiselvitys: Kurun metsäoppilaitos 21 Läheisyyden ekonomia: Vilppulan kunta 21 Tattarin tuotteistaminen ja jatkojalostuksen kehittäminen: Ruoveden kunta 22 Siemenestä Sobaksi Tattarista tuotteeksi: Ruoveden kunta 22 Vuosi Lomakeskus Pukkilan jätevedenpuhdistamo: Parasta Lapsille ry 23 Verosuunnittelulla kannattavuutta metsätalousyrittäjyyteen: Länsi-Suomen metsänomistajien liitto 23 Kulttuuripaatti: G.A. Serlachius museo 24 Mäntän ja Vilppulan alueen matkailukohteiden ja -yritysten markkinointiverkoston pilotointihanke: Osuuskunta Mäntän taidekesä 24 Raksu-projekti: PoKo ry 25 Elämyksellinen Kotala: Kotalan kyläyhdistys ry 26 Pohjaslahden riihikappeli: Vilppulan seurakunta 26 Tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä: Virtain VPK 27 Kylien vapaaehtoisten pelastusosastojen koulutushanke: Virtain VPK 27 Kylätalon kunnostus ja kyläsuunnitteluprosessi: Pohjois-Kuoreveden Kylät ry 27 Pohjaslahden valaistu latu: Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry 28 Vuosi Lisärakennuksen rakentaminen seuratalolle: Parkkuun nuorisoseura oy 29 Oathay kauraheinä rehuseos, parasta hevosille: Kurun metsäoppilaitos 29 Lentopallo aluekehityksen näkökulmasta Mänttä-Vilppula -alueella, esiselvityshanke: Mäntän seudun koulutuskeskus 30 Pohjaslahden yhteisöhotelli: Pohjaslahden kylätaloyhdistys ry 30 Nuorisoseuratalon kunnostus: Vaskiveden nuorisoseura ry 31 Ylä-Pirkanmaan Salibandysarjat 31 Elämänlaatua vedestä: Hallin metsästysseura ry 32 Silmänräpäys: Päivärinteen Silmäasema Oy 33 Vehkakosken rantalavan kunnostus- ja kehittämissuunnitelma: Virtain Urheilijat ry 33 Vaskiveden ruutanat: Vaskiveden kyläyhdistys ry 34 Riihikallion lisärakennuksen peruskorjaus: SPR Mäntän osasto 34 MW-Kehitys Oy:n sekä Mäntän ja Vilppulan Yrittäjät ry 35 Maaseudulla on elämää: Kurjenkylän kyläyhdistys ry 35 Etämetsät hoitoon: Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdistys ry (Virtain metsänhoitoyhdistys ry) 36 Kauko-Pohjan Nuorisoseurantalon kunnostus: Kauko-Pohjan nuorisoseura ry 37 Urheilutalon kunnostushanke: Ruoveden Pirkat ry 37 6

7 NauRu (Nousevan auringon Ruovesi) -hanke: Ruoveden kunta 38 Kaipionrannan kyläranta: Tuuhosen kyläyhdistys ry 38 Myllyrannan monitoimihallit, toteutettavuusselvitys: Mäntän seudun koulutuskeskus 39 Korvenojan luontometropooli: Korvenojan nuorisoseura ry 40 Maaseudun yhteisöllisen toiminnan vaikutukset talteen ja esille: PoKo ry 40 Vuosi Kalastussatama: Vilppulan veneilijät ry 41 Yhteen hiileen Ruoveden kulttuuriyhteistyöhanke: Ruoveden perinnetapahtuma ry 41 Luonnollisesti Parkkuu: Parkkuun seudun kyläyhdistys ry 42 Mäntänvuoren virkistysalueen perusparannushanke: Mänttä-Seura ry 43 Nuorisoseurantalon käyttömahdollisuuksien parantaminen: Kuoreveden nuorisoseura Nysä ry 44 Koron kirkkovenekoppeli: Patalanmajan Nuorisoseura ry 44 Yhtä köyttä, yhteen hiileen: Koivujärven Nuorisoseura ry 44 Kalustosuoja ja lahtivaja: Ikkalan erämiehet ry 45 REKE, reitistö- ja jokamiehen kelkkatapahtuma Pohjois-Pirkanmaalla: Kuru Kelkkailijat ry 45 Harrasteilmailukeskuksen synnyttäminen Mänttään, toteutettavuusselvitys: Lentävät museokoneet ry 46 Muroleen inventointi- ja mittausleiri: Ruoveden kunta 47 Maaseutu ja taajamat 2007+: PoKo ry 47 7

8 Vuosi 2001 Rajalinjat auki, koko metsäomaisuus hoitoon: Pohjois-Pirkan/Virtain Mhy Antti Sarvana budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 0,83 htv yksi pysyvä uusi palvelu: GPS-paikantimen hyötykäyttö mukana 97 yritystä Hankkeen aikana tehtiin tilakäyntejä 97 metsänomistajalle, lisäksi viisi käyntiä oli tilauksessa hankeajan päättyessä. Rajalinjojen paikantamisella saavutettiin metsätalouden tehostumista. Hanke katalysoi työtä metsäammattilaisille metsänomistajien aktivoitumisen myötä. Metsäkauppojen määrä nousi, samoin MHY:n muu tilauskanta. Myös metsäyhtiöiden kauppa vilkastui. GPS-paikannin oli hankkeen aikana koekäytössä ja siihen käytettävää ohjelmaa kehitettiin koko hankkeen ajan. Nyt laite on lähes päivittäisessä käytössä. Negatiivisina koettiin ohjeistuksen puute. Oman kustannuspaikan perustaminen hankkeelle ei ollut tiedossa alussa ja se mutkisti asioita. Neuvontaa olisi parannettava. Lisäksi hankesuunnitelman orjallinen noudattaminen oli välillä kahlitsevaa, uudet ajatukset olisivat vaatineet valtavan paperibyrokratian pyörittämisen. TE-keskus hylkäsi osan kustannuksista, hakija teki valituksen valituslautakuntaan TE-keskuksen hylkäämistä kustannuksista. Suinulan monitoimitupa: Suinulan kyläyhdistys ry Kari Moisio budjetoitu , budjetti toteutui täysimääräisenä yksi uusi yritys uusi pysyvä palvelu: monipalvelupiste kylässä uusia työpaikkoja 1 htv rakennettu 48 m² Rakennus valmistui suunnitellusti ja aikaansai uuden yrityksen ja yrittäjätyöpaikan. Hanke loi kylälle monipuolisen uuden palvelun ja lisäsi kylän aktiviteettia. Hankkeella paikattiin kylältä poistuneita pankki- ja kauppapalveluita. Suinutupa toimii kylän yhteisenä kokoontumistilana, jota käytetään ahkerasti. TE-keskuksen leikkaama kustannusarvio ylitettiin tuntuvasti. Suinutupaa pidetään kyläläisten yhteisenä olohuoneena. Siihen on helppo tulla, kokoontua ja lähteä vaikka kauemmas reissuun, on tilaa autoille. Tuvassa on kylän ilmoitustaulun paikka ja nettiyhteys kyläläisten käytettävissä. Hanke on monipuolistanut kylän kulttuuritarjontaa luoden puitteet lauluilloille, kokko- ja liikuntatapahtumille. Helppoa hankkeen aikana oli saada talkooväkeä paikalle, toiminta oli innokasta ja spontaania. Negatiivista ovat murtautumisyritykset ja tilojen kylmyys. Talviasuttavuus olisi nostanut kustannuksia merkittävästi, ja hanke olisi voinut jäädä kokonaan toteuttamatta. Yhdistyksen talous on edelleen tiukoilla. Vaikeana koettiin byrokratia, luvat ja TE-keskuksen toiminta. Ajoittain materiaalihankinta oli hankalaa. Ollaanko Suomessa ja Pirkanmaalla samalla viivalla tukiasioissa muiden EU maiden kanssa? Emme yhtään ihmettele, jos tukirahoja jää käyttämättä. 8

9 Mäntän taidelainaamo: Mäntän taideseura ry Seija Penttilä budjetoitu toteuma uusi pysyvä palvelu: taidelainaamo Mäntän kirjaston yhteyteen perustettiin uutena palveluna taidelainaamo. Taidelainaamosta tehdyt lainat ja ostokset lisäävät taiteilijoiden tuloja. Taidelainaamotoiminta tukee Mäntän kaupungin imagoa johtavana taidekaupunkina. Taidelainaamo edistää hankkeen jälkeenkin kädentaitoja ja lisää alueen kulttuuritarjontaa. Hankkeessa luotiin uuden tyyppinen palvelu, joka on osoittanut tarpeellisuutensa. Toiminta jatkuu vakiintuneella pohjalla. Töitä on ollut esillä kaikkiaan 230 kpl, niistä 33 on myyty, kyselyhetkellä lainassa oli 16 ja näytteillä oli 93 teosta. Positiivisena pidettiin sitä, että tekijät saavat töitään esille ja taskurahaa myydyistä töistä. Asiakkaan on myös helppoa hankkia taulu, voi kokeilla sopiiko se omalle seinälle ja vaihtaa, jos haluaa. Maksut osamaksuina (8,50 /kk). Helppoa on ollut yhteistyö kirjaston ja PoKon kanssa, seuran talkoot ja avajaisten performanssi. Vaikeina koettiin maksatusten hitaus ja kaavakkeiden täyttäminen, koska niitä on niin paljon. Taidelainaamo täydentää Mäntän kulttuuritarjontaa Monipuolinen kulttuurikeskus Pekilo Taidehallin ulkoasun ja ympäristön kunnostus, Pekilo, monipuolinen kulttuurikeskus: Mäntän kuvataiteen ystävät ry Sampo Linkoneva budjetoitu , budjetti toteutui täysimääräisenä (Taidehallin ulkoasun ) budjetoitu toteuma (Pekilo) työllistävyys hankkeen aikana 1 htv uusia työpaikkoja 1,5 htv uusi pysyvä palvelu: kulttuurikeskus Pekilo Taidehallin ulkoasua ja ympäristöä kunnostettiin ensimmäisessä hankkeessa. Kun halli oli kunnossa ja valmis tilaisuuksien järjestämiseen aloitettiin toinen hanke: Pekilo, monipuolinen kulttuurikeskus. Hankkeen aikana Pekiloa markkinoitiin ja koekäytettiin mahdollisimman monipuolisesti. Hankekoordinaattori vastasi Pekilon vuokraustoiminnasta ja yhteistyön kehittämistoiminnasta. Hankkeen aikana Pekilolle saatiin kehitettyä erilaista vuokraustoimintaa. Hankkeen aikana tiloja vuokrattiin erilaisiin tapahtumiin kuten Pekilo-Rok 03:een ja 15-näytöksiseen musiikkiproduktioon sekä kesällä Mäntän kuvataideviikkojen näyttelytiloiksi. Hankkeessa saatiinkin hyvin selvitettyä talon käyttömahdollisuudet ja se todettiin toimivaksi kulttuuritaloksi. 9

10 Pekilo-Rok tapahtumasta on kehittynyt vuosittainen musiikkitapahtuma, joka vetää erityisesti nuoria. Myös yritykset ovat löytäneet Pekilon juhlien järjestämispaikkana. Toimintaa voisi edelleen kehittää, mutta resurssit eivät anna myöten, yhdistykselle tarvittaisiin tuottaja. Hankevetäjä koki hankaloittavana asioina TE-keskuksen hitauden asioiden käsittelyssä ja tiukat kilpailutussäännöt, nämä molemmat ovat vaikuttaneet uusien hankkeiden käynnistämiseen jarruttavasti. Kutsuista huolimatta TE-keskuksen väkeä ei ole käynyt tiloja katsomassa. Luonto Murole, veet selviks: Muroleen osakaskunta Vesa Sorkkala budjetoitu 9 436, budjetti toteutui täysimääräisenä ympäristötoimenpide: kunnostettu 3 järveä Hankkeessa parannettiin kolmen Muroleen kylässä sijaitsevan järven tilaa ja sitä kautta merkittävän kesäkylän viihtyisyyttä. Järvien virkistyskäyttö, vesillä liikkuminen, uiminen ja kalastus ovat saaneet paremmat puitteet. Hankkeella on myös kohennettu linnuston ja kalaston elinolosuhteita. Hankevetäjät toteuttivat maanomistajien keskuudessa kyselyn hankkeen vaikutuksista syksyllä Tämän kyselyn tuloksia ei ole tiedossa. Maaseudun pienyritysten kehittämiskartoitus: Ruoveden MTK Sirkku Mäkelä budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 0,58 htv 2 uutta yritystä yrityksiä mukana 87 Hankevetäjä palkattiin seitsemäksi kuukaudeksi. Hankkeen aikana käytiin läpi 87 maaseutuyrityksen kehittämistarpeet. Uusia yritysten kehittämis- ja investointitoimenpiteitä saatiin käynnistettyä kuusi kappaletta sekä täydennettiin kolmea aikaisempaa. Hankkeen ansiosta käynnistettiin kaksi uutta yritystä. Hankkeen aikana järjestettiin kehittämistilaisuuksia sekä muuta neuvontaa. Hankevetäjän oli helppoa toimia maaseutusihteerien kanssa ja itse rutiinityö oli helppoa. Hän oppi tuntemaan yritykset, yrittäjät ja yritysmuodot. Kehittämistarpeet saatiin kartoitettua. Hankalalta tuntui yksityisrahoituksen kerryttäminen, hallinnoiva yhdistys ei tuntunut olevan hankkeen takana eikä oikein ymmärtänyt mistä oli kyse. Ohjausryhmä ei toiminut hyvin ja hankevetäjä koki olevansa yksin. Yhdistys ei myöskään ole osannut hyödyntää hankkeen antia. Ei jäänyt mitään konkreettista. 10

11 Kurjenkylän kyläemäntä: Kurjenkylän kyläyhdistys ry Tuija Veija budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 2,5 htv yksi uusi yritys yksi uusi työpaikka yksi uusi palvelu: lasten iltapäiväkerho ympäristötoimenpide: tienvarsien siistiminen risukoista Hankkeen aikana työllistyi kokopäiväisesti kyläemäntä ja hankkeen tuloksena osa-aikainen koululaisten iltapäiväkerhon vetäjä. Kyläläisiä aktivoitiin ja tiedotustoimintaa kylällä kehitettiin sekä kyläsuunnittelu käynnistettiin. Osallistuminen yhteisiin tapahtumiin lisääntyi, esim. Kurjenkyläpäivään osallistui 400 henkeä. Toteutettiin haastattelututkimus, jossa kyläläisiltä selvitettiin kylällä tuotettujen sekä kunnallisten palvelujen tärkeyttä ja käyttöä. Tyhjillään olevia taloja kartoitettiin ja keskusteltiin niiden asuttamisesta ja markkinoinnista. Hankkeen aikana pitkäaikaistyöttömiä työllistyi viisi henkilöä. Hankkeen pohjalta kehittyi jatkohanke Sydänmaa elää. Kyläemännän palveluita kysytään edelleen. Osallistuminen ja aktiivisuus lisääntyivät, yritykset ja yhteisöt ovat saaneet pään auki yhteistoiminnalle. Tiedonkulku kylällä parani ja kylälehti Kurjenkylän sanomat jäi elämään. Kylähaastattelu oli kaikkien kyläläisten mieleen, sosiaalisien kontaktien tarve oli ja on edelleen valtava. Moni on herännyt ajattelemaan Kurjenkylän mahdollisuuksia vasta jälkeenpäin. Hankevetäjän työn yksinäisyys ja paperityön aikaa vievyys olivat negatiivisia asioita. Suinulan kylän maisemasuunnitelma: Keski-Suomen metsäkeskus Eero Lehtinen budjetoitu toteuma ympäristötoimenpide: kylämaiseman suunnittelu Suinulan kylälle luotiin maisemanhoitosuunnitelma (330 ha). Maanomistajille on annettu yksityiskohtaisia toimenpide-esityksiä arvokkaiden maisema-alueiden sekä muun lähiympäristönsä hoitamiseksi. Kylämaisemasuunnitelma on esillä Suinutuvalla (Suinulan monitoimitupa). Kyläläiset odottivat hankkeelta näkyvämpiä ja nopeampia toimenpiteitä käytännön työn tekemiseksi. Suunnitelman mukaisia maisematöitä on toteutettu hankkeen jälkeen. Lapsiperheiden Murole, perinne- ja kotiseutukasvatus: Muroleen Kylät ry Sirkku Mäkelä budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 0,5 htv Hankkeessa työllistyi iltapäiväkerhon vetäjä osa-aikaisesti. Hankkeen aikana kyläyhdistys organisoi perinnekerhotoiminnan jokaisena arkipäivänä (koulupäivinä). Kyläläiset osallistuivat hankkeeseen aktiivisesti järjestäen lapsille oppia erilaisista perinnetöistä ja harrasteista. Hankkeen avulla luotiin nuorille positiivista maaseutukuvaa pohjaksi myöhemmälle elämälle. Kyläläisillä ja kyläyhdistyksellä olisi ollut halua jatkaa toimintaa, mutta rahoituksen puuttuminen esti sen. Talkootyöläisten saaminen oli helppoa, yksityisen rahan hankkiminen oli osin hankalaa. Yhdistyksen toimiminen palkanmaksajana ei ollut mitenkään helppoa, samoin raportointi tuotti ongelmia. 11

12 Hyvinä asioina hanke toi lapsille kunnioituksen perinnettä kohtaan, kylältä löydettiin yhteisöllisyys ja kyläyhdistys on vahvempi ja kokemusta rikkaampi. Harmittaa, ettei hyvää ajatusta voitu muuttaa pysyväksi toiminnaksi. Vaskiveden kyläarkisto: Vaskiveden kyläyhdistys ry Aila Sipilä budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 0,25 htv yksi uusi työpaikka yksi uusi pysyvä palvelu: kyläarkisto Hankkeessa oli työsuhteessa arkistoija kolme kuukautta. Vaskiveden Osuuspankin entiseen kassaholviin luotiin kyläarkisto, joka muodostuu 34 eri järjestön ja yhdistyksen arkistomateriaalista. Kyläarkistossa on nyt arkistosäädökset täyttävässä säilytyksessä 138 mappia kylän historiaan tutustuttavaksi. Hankkeen tuloksena työllistyi myöhemmin yksi henkilö arkiston digitaaliseen tallentamiseen. Tyhjillään ollut tila otettiin hyötykäyttöön. Tiedonkulku varsinkin historian osalta parani, koska nyt kaikki tieto on yhdessä paikassa. Yritykset ja yhteisöt ovat toimineet yhteistoiminnassa ja kyläläiset ovat saaneet paperit pois vinteiltä ja aitoista. Tarve materiaalin käsittelyyn jatkuu ja toiveena olisi saada edes osa-aikainen palkkaus arkistoijalle. Työstä jäi osa tekemättä, mm. kaitafilmit ja videot on yhä käsittelemättä. Hyvää on ollut yhteistyö Virtain kotiseutuarkiston ja Tampereen yliopiston kulttuurintutkimusaseman kanssa. Kyläläiset tekivät paljon työtä etsiessään materiaalia ja tuodessaan sen arkistoitavaksi. Yksi yhdistys ei halunnut mukaan, ja se harmittaa, sillä se on aika erikoinen tapaus kylän historiassa. Materiaalin käsittelyyn varattu tila jouduttiin kesken työn antamaan muuhun käyttöön ja hankevetäjä vei materiaalit järjestettäväksi kotiinsa, mikä aiheutti pieniä hankaluuksia. Jälkikäteen tuli tieto mahdollisuudesta digitaaliseen tallennukseen. Osa valokuvista tallennetaan myös valtakunnalliseen tietokantaan. Vaskiveden kyläarkisto on yksi valtakunnallinen arkisto siinä missä maakunta- ja kotiseutuarkistotkin. Hankkeena kyläarkisto sai enemmän julkisuutta ja tieto on levinnyt laajemmalle, kuin pelkästään talkoilla tehtäessä. Muut kylät ovat heräilemässä samaan ajatukseen. Kolhon rantateatteri: Kolhon kyläyhdistys ry Mauri Matilainen budjetoitu toteuma yksi uusi pysyvä palvelu: rantateatteri rakennettu 252 m² Pitkälti talkoilla toteutettu rantateatteri palvelee Kolhon kylällä puitteina teatteriesitysten lisäksi monenlaisessa muussa toiminnassa. Hankkeen avulla luotiin myönteistä kuvaa aktiivisesta kylästä ja laajennettiin alueen kulttuuritarjontaa. Rantateatteri lisää kanssakäymistä niin Kolhon kylässä kuin lähikylien ja kuntienkin kanssa sekä aktivoi eri-ikäisiä kyläläisiä hyvän harrastuksen pariin luomaan yhteishenkeä. Hanke toi mukanaan positiivista näkyvyyttä myös paikkakunnan ulkopuolella. Kiitosta on kaikunut oman kylän väeltä, entisiltä kolholaisilta ja vieraspaikkakuntalaisilta. 12

13 Hankaluuksia aiheutti paikan märkyys, että saatiin rakennuspaikka riittävän kuivaksi. Lisäksi TEkeskuksen rahoituksen hitaus oli negatiivinen asia. Jatkossa on tarkoitus siivota ranta-alue (kaislan niitto) ja läheisen pikkusaaren hyödyntäminen virkistyskäyttöön. Rantateatteri toimii Kolhon monipuolisena tapahtumakeskuksena Riuttasen koulun kunnostus: Keski-Kurun metsästysseura ry Jukka Heiska budjetoitu toteuma peruskorjattu 210 m² Hankkeessa kunnostettiin vanhaa koulurakennusta seuran jäsenien ja kyläläisten yhteiseksi kokoontumispaikaksi. Hankeajan päättyessä työ oli vielä jonkin verran kesken, mutta töitä jatketaan. Talkooryhmät olivat pieniä, mikä hidasti remontin valmistumista. Peruskorjauksen valmistuttua talo tarjoaa mahdollisuudet monenlaiseen toimintaan ja luo mahdollisuuksia palveluyrittäjyydelle. Väärinmajan Tapiolasta kylätalo: Väärinmajan maa- ja kotitalousseura ry Raisa Saarilahti-Kulju budjetoitu , budjetti toteutui täysimääräisenä yrityksiä mukana 5 uusi pysyvä palvelu: kylätalo peruskorjattu 235 m² Väärinmajan maamiesseuran talo remontoitiin talkootyönä kylätaloksi. Talo palvelee kylän yhteisenä kokoontumis- ja juhlapaikkana. Koululaisten iltapäiväkerholle saatiin toimitilat ja alueen ympäristö siistiytyi. Yhdistyksen ja yritysten toimintaedellytykset ovat parantuneet. Usko yhteistoimintaan ja talkootyöhön ovat kasvaneet, myös lapset ovat oppineet talkoiden merkityksen. Talkoolaisia on ollut helppo saada mukaan. Työllistävä vaikutus on lähinnä välillistä: pitopalveluyrittäjä, puutavarayritys, jne. 13

14 Kurun Yrittäjät ry budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 0,25 htv mukana 20 yritystä Hankkeessa opastettiin kurulaisia yrittäjiä sähköiseen markkinointiin. Hankkeen koulutusjakson aikana luotiin 20 kurulaiselle yritykselle nettisivut ja annettiin koulutusta nettisivujen päivittämiseen. Kurun kunnan sivuilta on linkki Kurun yrityksien sivuille. VVV, Virtaa Viljelyyn Vilppulassa: Vilppulan MTK Jaakko Yrjölä budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 0,3 htv mukana 30 yritystä Hankkeessa järjestettiin viljelijöille suunnattua ATK-täsmäkoulutusta sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävä kurssi. Kiinnostus järjestettyihin koulutuksiin jäi vähäiseksi ja näin ollen osallistujia oli melko niukasti. Ei vara venettä kaada: MTK Virrat Heidi Tanhua budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 0,2 htv mukana yrityksiä 50 Hanke lähti liikkeelle tarpeesta turvata sekä yritysten että yksityishenkilöiden valmiuksia poikkeustilanteiden varalta. Kaikkiaan 181 hlöä osallistui koulutuksiin. Hankkeen vaikutuksesta on käynnistynyt seuraava hanke: Tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä ja kylien pelastusosastot. Hyväksi yhteistyökumppaniksi löytyi Maanpuolustuskoulutus ry, jonka kanssa yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin. Hankkeen jälkeen on järjestetty mm. kansalaisten turvakursseja ja muonituskurssi. 14

15 Vuosi 2002 Paukun kota: Pyydysperän Paukku ry Eero Rasi budjetoitu toteuma uusi pysyvä palvelu: kota kokoontumistilana rakennettu 15 m² Paukkulan tontille rakennettiin pitkälti talkoovoimin viihtyisä kota ja WC-varastorakennus sekä hankittiin Paukkulan majaan lämmitin ja astiakaappi varusteineen. Paukkulan kota-alue toimii kokoontumispaikkana metsästysseuralaisille ja alueen asukkaille, taukopaikkana Pirkan Taival - ulkoilureitistöjen käyttäjille sekä puitteina luontomatkailuyrittäjille. Rakennustöissä vaalittiin vanhoja perinteisiä työtapoja ja siten nuorille annettiin perinnetietoa. Tapahtumia kodalla on järjestetty kyläläisille: mm. peijaisia, ulkoilutapahtumia, lauluiltoja, jne. Majan ja kodan sähköistys olisi voitu lisätä hankkeeseen. Talkooväkeä löytyi mukavasti ja itse rakentaminen oli mukavaa. Paperihommat veivät aikaa ja olivat osin hankalia. Hankkeen myötä seuran nimeä on saatu tunnetuksi, luonnossa liikkuminen ja seuran sisällä sosiaalinen kanssakäyminen on lisääntynyt. Yhteistoiminta retkeilijöiden kanssa on ollut palkitsevaa, Suomen Latu ja Ruovesi - Kuru hiihtotapahtumassa Paukkula toimii taukopaikkana. Paukun kota tukee Pirkan Taival reitistöä Päreiden höyläys on vanhaa suomalaista rakennusperinnettä Ohtolankylän päremylly: Ohtolankylän päremylly-yhdistys ry Paavo Mäntynen budjetoitu toteuma uusi pysyvä palvelu rakennettu 30 m² (hankkeen jälkeen rakennettu 30m² lisää) Ohtolankylän päremylly miljöineen rakennettiin talkootyöllä uudelleen entisenlaiseksi perinteisin työmenetelmin ja materiaalein. Hankkeen myötä kyläyhteisön keskinäinen yhteistyö lisääntyi ja yhteishenki lujittui. Myllyllä on järjestetty työnäytöksiä, jotka ovat keränneet katsojia sankoin joukoin ja päreistä on kiinnostuttu valtakunnallisestikin (mm. TV2). Purovesivoimalla toimivan päremyllyn oheen on hankkeen jälkeen rakennettu myös maamoottorilla toimiva päremylly. 15

16 Tulevaisuudessa on tarkoitus järjestää perinteisiä työmenetelmiä esitteleviä tilaisuuksia. Kylän yhteisöllisyys on todella noussut esille ja nyttemmin päremylly-yhdistys on muuttanut sääntöjään vastaamaan enemmän kyläyhdistyksen toimintaa ja ne rekisteröitiin syksyllä Hanke toi kylälle toimintaa, hankevetäjälle mielihyvää ja kyläläisille ylpeyttä omasta kylästään ja sen aikaansaannoksista. Ilkivallan mahdollisuus pelottaa. Wanhan koulun kunnostaminen: Liedenpohjan kyläyhdistys ry Reijo Liedenpohja budjetoitu 8 316, budjetti toteutui täysimääräisenä yksi uusi työpaikka peruskorjattu 50 m² Kylätalona toimivan Liedenpohjan Wanhan koulun käyttömahdollisuuksia parannettiin remontilla. Hankkeessa kunnostettiin WC-tilat, liitettiin Wanha koulu vesiosuuskunnan vesiverkkoon ja järjestettiin viemäröinti. Kunnostuksen myötä talolle saatiin yhdistelmätuella talonmies. Hankkeen jatkona uusittiin Wanhan koulun keittiö ja nyt se voi palvella hyvin isojakin tilaisuuksia. Remontin myötä kylällä voidaan järjestää enemmän erilaisia tapahtumia (kevään aikana 25 tilaisuutta) ja tarjota tilat erilaisten perinnepiirien pitämiselle. Talon käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Byrokratia oli vaikeaa, paikallinen tarve on aivan eri, kuin standardit. Maksatuksen viivästyminen ei anna uskoa uusien hankkeiden järjestämiseen. PoKo mielletään samaksi kuin TE-keskus. Voisiko TE-keskukselle lähettää viestiä hankkeiden asioiden käsittelyjärjestyksestä. Syysmarkkinat MoniTorin kehittäjänä: Ruoveden 4H-yhdistys ry Ruoveden 4H-yhdistyksen investointihanke suoramyyntipisteen ja kahvion kehittämiseen: Ruoveden 4H-yhdistys ry Anna-Liisa Keinonen budjetoitu toteuma (Syysmarkkinat) budjetoitu toteuma (investointihanke) työllistävyys hankkeen aikana 0,25 htv 2,5 uutta työpaikkaa yrityksiä mukana 20 kaksi pysyvää uutta palvelua: suoramyyntipiste ja syysmarkkinat Saman yhdistyksen kaksi hanketta on yhdistetty tässä selvityksessä, sillä ne liittyvät olennaisesti toisiinsa. Suoramyyntipiste MoniTorin syysmarkkinoilla kävijöitä oli reilu tuhat ja näin ollen onnistuneesta tapahtumasta on muodostunut jokavuotinen perinne. Hankkeen myötä MoniTorin kävijämäärä ja myynti lisääntyivät. Syysmarkkinat toivat tullessaan myös uusia yrittäjiä, joiden kautta MoniTorin tuotevalikoima laajentui. Eri sidosryhmien yhteistyö lisääntyi markkinoita järjestettäessä. Hankkeen jälkeen MoniTorille on työllistynyt täysipäiväisesti kaksi henkilöä ja yksi osa-aikainen. Hanke on edistänyt yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja tuottajien määrä MoniTorilla ovat lisääntyneet. Syysmarkkinoilla luotiin alku uudelle kulttuuria ja elinkeinoelämää edistävälle tapahtumalle, sillä markkinat jäivät elämään jokavuotisena tapahtumana. Yhteistyö Pirkanmaan koulutusinstituutin kanssa on toiminut hyvin. Hanke on luonut yrittäjien ja yhteisöjen välille uutta yhteistyötä ja yhdistyksen tunnettavuus, uskottavuus ja imago ovat parantuneet. Myös uudenlaisia tehtäviä on tullut kunnalta, mm. matkailuinfopiste. Julkisuuteen on saatu luotettava kuva. Maksatusten viivästyminen harmittaa. 16

17 Suoramyyntipisteen ja kahvion kehittämisen investointihanke on mahdollistanut toiminnan siirtämisen linja-autoaseman tiloihin. Kävijämäärä on moninkertaistunut ja palveluiden määrä on kasvanut. Yhdistys hoitaa nyt mm. postin toimipaikkaa yrittäjäpohjaisena. MoniTori on merkittävä lähiseudun tuottajien markkinointikanava Ikäihmisten palvelutyön käynnistäminen: Koillis-Pirkanmaan 4H-yhdistys ry Ikäihmisten palvelutyön laajentaminen: Koillis-Pirkanmaan 4H-yhdistys ry Katja Viita-aho budjetoitu toteuma (palvelutyön käynnistäminen) budjetoitu toteuma (palvelutyön laajentaminen) työllistävyys hankkeen aikana 1,0 htv uusia työpaikkoja 2,62 htv uusi pysyvä palvelu: kotipalvelu Yhdistetty kaksi hanketta: Ikäihmisten palvelutyön käynnistäminen ja jatkohanke Ikäihmisten palvelutyön kehittäminen. Ensimmäisen hankkeen tarkoituksena oli paikata kunnallisen kotiavun jättämää aukkoa ja tarjota ikäihmisille mahdollisuus asua pidempään kotonaan. Hankkeiden päätyttyä pyritään varmistamaan toiminnan jatkuminen. Koordinoivan henkilön palkkaamiseen pitäisi löytyä rahaa, jotta toimintaa voidaan jatkaa. Asiakkaita on ja tilauskanta on ollut nousujohteinen. Asiakkaat arvostavat sitä, että heille on aikaa. Turvallisuuden tunne lisääntyy, kun tietää että joku tulee kun on tarve. Yksinäisyys on vanhuksille suuri taakka. Markkinointi koettiin aikaa ja rahaa vievänä. Yhteistyö kuntien kanssa toimii, mutta mikään asia ei tapahdu nopeasti, vaan vaatii kärsivällisyyttä. 17

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT Hankeaika 25.2.2010 31.07.2010 Hankkeen tarkoitus Virtain kylien yhteisen kyläsuunnitelman laatiminen Kyläsuunnitelman tavoite Hanke on esiselvityshanke, jonka aikana laaditaan

Lisätiedot

PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke

PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke Jokijärven kyläseura ry, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus/maaseutuosasto Tukipäätös Dnro 229/3510-2002 PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke LOPPURAPORTTI Hankkeen toteutusaika: 12.4.2002-31.12.2004

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12. Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.2013 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTIETOISUUS 1 (5)

YMPÄRISTÖTIETOISUUS 1 (5) 1 (5) YMPÄRISTÖTIETOISUUS Strateginen tavoite 2. Pirkanmaalaiset ymmärtävät ympäristöasioiden tärkeyden ja sitoutuvat ympäristön hyvän tilan edistämiseen. Kansalaiset vaikuttavat ympäristöasioihin sekä

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA Seurantatietojen tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tuensaaja sitoutuu toimittamaan seurantatiedot myönteisen tukipäätöksen saatuaan.

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Kunnostusten käynnistyminen syksyllä 2008

Kunnostusten käynnistyminen syksyllä 2008 Tuovi Vaaranta 23.10.13 Tiedepuistolla Onkamojärvien kunnostukset Kunnostusten käynnistyminen syksyllä 2008 Onkamojärvien veden laatu on puhuttanut alueen asukkaita jo vuosikymmeniä. Vuosi vuodelta levät

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Hakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu.

Hakamaan uuden kaavoituksen alla olevan yritysalueen ennakkomarkkinointi aloitettu. Kunnanjohto Sitovat tavoitteet Hallittu ja riittävä väestönkasvu 17 300 asukasta Asukasta/vuosi Alkuvuoden kehityksen perusteella tavoitteesta jäädään. Väestönmuutos tammimaaliskuu -25. Edellytykset vahvalle

Lisätiedot

Länsialue omaksi yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä yhdessä tehden Sammonlahden suuralueen palvelujen ja asukasosallisuuden uudet innovaatiot

Länsialue omaksi yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä yhdessä tehden Sammonlahden suuralueen palvelujen ja asukasosallisuuden uudet innovaatiot Länsialue omaksi yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä yhdessä tehden Sammonlahden suuralueen palvelujen ja asukasosallisuuden uudet innovaatiot Länsialue omaksi -hankkeen tavoitteena oli saada asukkaat mukaan

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA Seuraavat ideat, kommentit, toiveet ja ehdotukset on kerätty 10.12 järjestetyssä Polvijärven kylien illassa. Iltaan oli kutsuttu asukkaita. Läsnä oli kunnan edustaja, sekä

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA

KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Kulhon seudun kehittämisyhdistys ry Joensuun Seudun Leader ry Maaseudun Sivistysliitto Pohjois-Karjalan Kylät ry SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Työskentelytapa 2 Kylän henki

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila. SUNNIEMI - SUOSMERI - HARJUNPÄÄN KYLÄSUUNNITELMA 2005-2010 Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.fi 2 SUNNIEMI- SUOSMERI

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9 Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 LIITE 9 Peräpohjolan kehitys ry:n valintakriteerit hankkeille Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseudun kehittämiseen liittyvät

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Ajatuksia Vanajavesihankkeesta

Ajatuksia Vanajavesihankkeesta Ajatuksia Vanajavesihankkeesta Ympäristökeskuksen näkökulma, Vanajavesi kuntoon starttitilaisuus 1.10.2009 1 Vanajavesi mikä se on? 2 Millainen vesien tila on nyt? erinomainen hyvä tyydyttävä välttävä

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Konttimäki-kylistä komein

Konttimäki-kylistä komein Konttimäki-kylistä komein Faktaa kylästä Asukasluku 119 Taloja n.70 Kyläyhdistys toiminut vuodesta 1979 alkaen, alkuun kylätoimikuntana Kyläyhdistyksen jäsenmäärä 136 Konttinetti (konttimaki.suntuubi.com)

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Salo 31.1.2012 Katja Ranta Lohjan Kylät ry Lohjan ja siihen yhdistymispäätöksensä tehneiden kuntien kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin Perustettu

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet

Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet Vesistökunnostusten nykytilanne ja toimenpidetarpeet Vesien kunnostusstrategian (YM 2013) visio Vesienhoitosuunnitelmissa mainittuja kunnostuksia toteutetaan monitavoitteisesti niin, että joissa, järvissä

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen MEKin Strategia 2010-2015 ETENEMINEN Ulkomailla 1.Matkailumaabrändin rakentaminen 2.Alueiden strateginen profilointi

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 MIKSI TYÖPANKKITOIMINTAA? Luodaan hankalasti työllistyville väylä työttömyydestä avoimille työmarkkinoille:

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat

Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat Vuoropuhelun paikka Luopioinen 23.3.2011 Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimus Maaseutu, palvelutuotanto ja sopimuksellisuus

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Verkostotapaaminen 19.4.2012 Seurantatietoja Aloittaneet, valmistuneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain 300 259

Lisätiedot