Koonnut: Tuija Veija 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koonnut: Tuija Veija 2"

Transkriptio

1

2 Koonnut: Tuija Veija 2

3 Lukijalle Maaseudun voimavarana on kautta aikojen ollut yhteisöllisyys, mikä näkyy niin lähimmäisestä välittämisessä kuin myös yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä ja kehittämisessä. Yhteisöllisyys näkyy parhaiten yhteisen tekemisen kautta. Yhteisöllisellä tekemisellä on yhteiskunnassa oma rahallinenkin arvonsa, mutta ennen kaikkea se näkyy yhteisön yksilöiden hyvinvointina. Näitä arvoja ja vaikutuksia olemme pyrkineet tässä tutkimuksessa selvittämään. Tutkimuksessa on perehdytty hankkeiden materiaaliin, hankesuunnitelmiin ja loppuraportteihin sekä tehty hankevetäjien haastatteluja. Nämä kaikki hankkeet ovat jo toiminnallisesti päättyneitä ja lähes kaikki loppumaksatuksen saaneita. Osassa haastatteluja ja lukuja on yhdistetty kaksi saman toimijan hanketta yhteen, jos ne ovat selkeästi samaa kehittämistä koskevia. Näihin 83 hankkeeseen on sidottu rahaa yhteensä , josta TE-keskuksen osuus (=51 %), kuntien osuus (=16 %) ja yksityinen rahoitusosuus (33 %). Seuraavat indikaattorit on selvitetty hankkeiden loppuraporteista ja/tai avainhenkilöiden haastatteluista, yhteenvetoluvut on koostettu hankkeiden tuloksista. Uusia yrityksiä 10 kpl (Hankkeen myötävaikutuksesta syntyneitä kokonaan uusia yrityksiä) Uusia työpaikkoja 39 kpl (hankkeen jälkeen jääneitä, ilman hankerahoitusta toimivia uusia työpaikkoja muutettuna kokopäivätoimisiksi) Hankkeen aikainen työllistyminen 35 htv (hankkeen aikana, hankerahoituksen turvin toimineita työpaikkoja muutettuna kokopäivätoimiseksi) Mukana olleita yrityksiä 422 kpl (hankkeen toimintoihin edunsaajana osallistuneita yrityksiä) Uusia palveluita 40 kpl (hankkeen synnyttämiä, hankkeen jälkeen asukkaille tarjottavia pysyviä uusia palveluita) Rakennettuja tai kunnostettuja neliöitä 3634 m² (hankkeissa uudis- tai kunnostusrakennettu rakennusala) Erillisiä ympäristötoimenpiteitä 5 kpl (suoraan ympäristön tilaa parantavia toimenpiteitä) Kyläsuunnitelmia 18 kpl (kylien omaehtoisesti toteuttamia kehittämissuunnitelmia) Nämä tulokset ovat loppuunsaatettujen hankkeiden keskeisimmät välittömät vaikutukset. Näiden lisäksi hankkeissa on mm. parannettu olennaisesti asumisviihtyvyyttä, ihmisten ja yhteisöjen aktiviteettia, yhteistyötä, osaamista ja edistetty paikalliskulttuuria. Näiden arvojen mittaaminen on kuitenkin jokseenkin mahdoton tehtävä, mutta se heijastuu positiivisena kehityksenä alueellamme. Tämän raportin laatimisessa on käytetty hankkeiden tilannetietoja helmikuussa 2006, jolloin viimeisetkin hankkeet ovat päättymäisillään. Koska osa hankkeista on kuitenkin vielä kesken, näiden hankkeiden osalta mm. toteutumatiedot ovat osin puutteellisia. Tiedot tähän raporttiin on saatu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suoraa hanketoimijoilta. 3

4 Tutkimuksen tekemiseksi otettiin yhteyttä hankkeiden avainhenkilöihin sekä mahdollisesti muihin hankkeissa aktiivisesti vaikuttaneisiin henkilöihin. Yleinen suhtautuminen kyselyyn oli positiivinen ja tällainen tutkimus koettiin tärkeäksi. Henkilökohtainen kontakti koettiin tärkeäksi, koska keskusteluissa saatiin monipuolisempaa tietoa hankkeen toimista ja vaikutuksista, kuin pelkän kirjallisen kyselyn perusteella. Jäljempänä hankekohtaisissa selvityksissä mainitaan aina sen henkilön nimi, joka on tiedot antanut. Hän ei välttämättä ole ollut hankkeen vetäjänä. Vaikka monet hanketoteuttajat ovat joutuneet venyttämään pinnaakin massiivisen hankebyrokratian kanssa, on hankkeiden todettu olleen ratkaiseva väline kehittämisideoiden toteuttamiseen. Toiminta on koettu tärkeäksi mahdollisuudeksi oman asuinympäristön ja intressien kehittämiseen. Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry:n hallitus kokoontuneena Ruovedellä huhtikuussa

5 Lukijalle 3 Vuosi Rajalinjat auki, koko metsäomaisuus hoitoon: Pohjois-Pirkan/Virtain Mhy 8 Suinulan monitoimitupa: Suinulan kyläyhdistys ry 8 Mäntän taidelainaamo: Mäntän taideseura ry 9 Taidehallin ulkoasun ja ympäristön kunnostus, 9 Pekilo, monipuolinen kulttuurikeskus: Mäntän kuvataiteen ystävät ry 9 Luonto Murole, veet selviks: Muroleen osakaskunta 10 Maaseudun pienyritysten kehittämiskartoitus: Ruoveden MTK 10 Kurjenkylän kyläemäntä: Kurjenkylän kyläyhdistys ry 11 Suinulan kylän maisemasuunnitelma: Keski-Suomen metsäkeskus 11 Lapsiperheiden Murole, perinne- ja kotiseutukasvatus: Muroleen Kylät ry 11 Vaskiveden kyläarkisto: Vaskiveden kyläyhdistys ry 12 Kolhon rantateatteri: Kolhon kyläyhdistys ry 12 Riuttasen koulun kunnostus: Keski-Kurun metsästysseura ry 13 Väärinmajan Tapiolasta kylätalo: Väärinmajan maa- ja kotitalousseura ry 13 Kurun Yrittäjät ry 14 VVV, Virtaa Viljelyyn Vilppulassa: Vilppulan MTK 14 Ei vara venettä kaada: MTK Virrat 14 Vuosi Paukun kota: Pyydysperän Paukku ry 15 Ohtolankylän päremylly: Ohtolankylän päremylly-yhdistys ry 15 Wanhan koulun kunnostaminen: Liedenpohjan kyläyhdistys ry 16 Syysmarkkinat MoniTorin kehittäjänä: Ruoveden 4H-yhdistys ry 16 Ruoveden 4H-yhdistyksen investointihanke suoramyyntipisteen ja kahvion kehittämiseen: Ruoveden 4H-yhdistys ry 16 Ikäihmisten palvelutyön käynnistäminen: Koillis-Pirkanmaan 4H-yhdistys ry 17 Ikäihmisten palvelutyön laajentaminen: Koillis-Pirkanmaan 4H-yhdistys ry 17 Ratsutallin laajennus: Mäntän Ratsastajat ry 18 Seppälä-projekti: Ratsutila Seppälä Oy 18 Etelä-Kurun kehittämispäällikkö: Länsi-Teiskon kyläyhdistys ry 18 Hevostalouden kehittämishanke, esiselvitys: PIRKO 19 Kirkkoveneen sekä muun kaluston investointi: Vaskiveden kyläyhdistys ry 19 Sydänmaa elää: Kurjenkylän kyläyhdistys ry 19 Pajuskylän eräkeskus: Pajusen Eräilijät ry 20 5

6 Killinkosken kylätoimintapiste: Killinkosken kyläyhdistys ry 20 PK-vientiverkosto, esiselvitys: Kurun metsäoppilaitos 21 Läheisyyden ekonomia: Vilppulan kunta 21 Tattarin tuotteistaminen ja jatkojalostuksen kehittäminen: Ruoveden kunta 22 Siemenestä Sobaksi Tattarista tuotteeksi: Ruoveden kunta 22 Vuosi Lomakeskus Pukkilan jätevedenpuhdistamo: Parasta Lapsille ry 23 Verosuunnittelulla kannattavuutta metsätalousyrittäjyyteen: Länsi-Suomen metsänomistajien liitto 23 Kulttuuripaatti: G.A. Serlachius museo 24 Mäntän ja Vilppulan alueen matkailukohteiden ja -yritysten markkinointiverkoston pilotointihanke: Osuuskunta Mäntän taidekesä 24 Raksu-projekti: PoKo ry 25 Elämyksellinen Kotala: Kotalan kyläyhdistys ry 26 Pohjaslahden riihikappeli: Vilppulan seurakunta 26 Tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä: Virtain VPK 27 Kylien vapaaehtoisten pelastusosastojen koulutushanke: Virtain VPK 27 Kylätalon kunnostus ja kyläsuunnitteluprosessi: Pohjois-Kuoreveden Kylät ry 27 Pohjaslahden valaistu latu: Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry 28 Vuosi Lisärakennuksen rakentaminen seuratalolle: Parkkuun nuorisoseura oy 29 Oathay kauraheinä rehuseos, parasta hevosille: Kurun metsäoppilaitos 29 Lentopallo aluekehityksen näkökulmasta Mänttä-Vilppula -alueella, esiselvityshanke: Mäntän seudun koulutuskeskus 30 Pohjaslahden yhteisöhotelli: Pohjaslahden kylätaloyhdistys ry 30 Nuorisoseuratalon kunnostus: Vaskiveden nuorisoseura ry 31 Ylä-Pirkanmaan Salibandysarjat 31 Elämänlaatua vedestä: Hallin metsästysseura ry 32 Silmänräpäys: Päivärinteen Silmäasema Oy 33 Vehkakosken rantalavan kunnostus- ja kehittämissuunnitelma: Virtain Urheilijat ry 33 Vaskiveden ruutanat: Vaskiveden kyläyhdistys ry 34 Riihikallion lisärakennuksen peruskorjaus: SPR Mäntän osasto 34 MW-Kehitys Oy:n sekä Mäntän ja Vilppulan Yrittäjät ry 35 Maaseudulla on elämää: Kurjenkylän kyläyhdistys ry 35 Etämetsät hoitoon: Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdistys ry (Virtain metsänhoitoyhdistys ry) 36 Kauko-Pohjan Nuorisoseurantalon kunnostus: Kauko-Pohjan nuorisoseura ry 37 Urheilutalon kunnostushanke: Ruoveden Pirkat ry 37 6

7 NauRu (Nousevan auringon Ruovesi) -hanke: Ruoveden kunta 38 Kaipionrannan kyläranta: Tuuhosen kyläyhdistys ry 38 Myllyrannan monitoimihallit, toteutettavuusselvitys: Mäntän seudun koulutuskeskus 39 Korvenojan luontometropooli: Korvenojan nuorisoseura ry 40 Maaseudun yhteisöllisen toiminnan vaikutukset talteen ja esille: PoKo ry 40 Vuosi Kalastussatama: Vilppulan veneilijät ry 41 Yhteen hiileen Ruoveden kulttuuriyhteistyöhanke: Ruoveden perinnetapahtuma ry 41 Luonnollisesti Parkkuu: Parkkuun seudun kyläyhdistys ry 42 Mäntänvuoren virkistysalueen perusparannushanke: Mänttä-Seura ry 43 Nuorisoseurantalon käyttömahdollisuuksien parantaminen: Kuoreveden nuorisoseura Nysä ry 44 Koron kirkkovenekoppeli: Patalanmajan Nuorisoseura ry 44 Yhtä köyttä, yhteen hiileen: Koivujärven Nuorisoseura ry 44 Kalustosuoja ja lahtivaja: Ikkalan erämiehet ry 45 REKE, reitistö- ja jokamiehen kelkkatapahtuma Pohjois-Pirkanmaalla: Kuru Kelkkailijat ry 45 Harrasteilmailukeskuksen synnyttäminen Mänttään, toteutettavuusselvitys: Lentävät museokoneet ry 46 Muroleen inventointi- ja mittausleiri: Ruoveden kunta 47 Maaseutu ja taajamat 2007+: PoKo ry 47 7

8 Vuosi 2001 Rajalinjat auki, koko metsäomaisuus hoitoon: Pohjois-Pirkan/Virtain Mhy Antti Sarvana budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 0,83 htv yksi pysyvä uusi palvelu: GPS-paikantimen hyötykäyttö mukana 97 yritystä Hankkeen aikana tehtiin tilakäyntejä 97 metsänomistajalle, lisäksi viisi käyntiä oli tilauksessa hankeajan päättyessä. Rajalinjojen paikantamisella saavutettiin metsätalouden tehostumista. Hanke katalysoi työtä metsäammattilaisille metsänomistajien aktivoitumisen myötä. Metsäkauppojen määrä nousi, samoin MHY:n muu tilauskanta. Myös metsäyhtiöiden kauppa vilkastui. GPS-paikannin oli hankkeen aikana koekäytössä ja siihen käytettävää ohjelmaa kehitettiin koko hankkeen ajan. Nyt laite on lähes päivittäisessä käytössä. Negatiivisina koettiin ohjeistuksen puute. Oman kustannuspaikan perustaminen hankkeelle ei ollut tiedossa alussa ja se mutkisti asioita. Neuvontaa olisi parannettava. Lisäksi hankesuunnitelman orjallinen noudattaminen oli välillä kahlitsevaa, uudet ajatukset olisivat vaatineet valtavan paperibyrokratian pyörittämisen. TE-keskus hylkäsi osan kustannuksista, hakija teki valituksen valituslautakuntaan TE-keskuksen hylkäämistä kustannuksista. Suinulan monitoimitupa: Suinulan kyläyhdistys ry Kari Moisio budjetoitu , budjetti toteutui täysimääräisenä yksi uusi yritys uusi pysyvä palvelu: monipalvelupiste kylässä uusia työpaikkoja 1 htv rakennettu 48 m² Rakennus valmistui suunnitellusti ja aikaansai uuden yrityksen ja yrittäjätyöpaikan. Hanke loi kylälle monipuolisen uuden palvelun ja lisäsi kylän aktiviteettia. Hankkeella paikattiin kylältä poistuneita pankki- ja kauppapalveluita. Suinutupa toimii kylän yhteisenä kokoontumistilana, jota käytetään ahkerasti. TE-keskuksen leikkaama kustannusarvio ylitettiin tuntuvasti. Suinutupaa pidetään kyläläisten yhteisenä olohuoneena. Siihen on helppo tulla, kokoontua ja lähteä vaikka kauemmas reissuun, on tilaa autoille. Tuvassa on kylän ilmoitustaulun paikka ja nettiyhteys kyläläisten käytettävissä. Hanke on monipuolistanut kylän kulttuuritarjontaa luoden puitteet lauluilloille, kokko- ja liikuntatapahtumille. Helppoa hankkeen aikana oli saada talkooväkeä paikalle, toiminta oli innokasta ja spontaania. Negatiivista ovat murtautumisyritykset ja tilojen kylmyys. Talviasuttavuus olisi nostanut kustannuksia merkittävästi, ja hanke olisi voinut jäädä kokonaan toteuttamatta. Yhdistyksen talous on edelleen tiukoilla. Vaikeana koettiin byrokratia, luvat ja TE-keskuksen toiminta. Ajoittain materiaalihankinta oli hankalaa. Ollaanko Suomessa ja Pirkanmaalla samalla viivalla tukiasioissa muiden EU maiden kanssa? Emme yhtään ihmettele, jos tukirahoja jää käyttämättä. 8

9 Mäntän taidelainaamo: Mäntän taideseura ry Seija Penttilä budjetoitu toteuma uusi pysyvä palvelu: taidelainaamo Mäntän kirjaston yhteyteen perustettiin uutena palveluna taidelainaamo. Taidelainaamosta tehdyt lainat ja ostokset lisäävät taiteilijoiden tuloja. Taidelainaamotoiminta tukee Mäntän kaupungin imagoa johtavana taidekaupunkina. Taidelainaamo edistää hankkeen jälkeenkin kädentaitoja ja lisää alueen kulttuuritarjontaa. Hankkeessa luotiin uuden tyyppinen palvelu, joka on osoittanut tarpeellisuutensa. Toiminta jatkuu vakiintuneella pohjalla. Töitä on ollut esillä kaikkiaan 230 kpl, niistä 33 on myyty, kyselyhetkellä lainassa oli 16 ja näytteillä oli 93 teosta. Positiivisena pidettiin sitä, että tekijät saavat töitään esille ja taskurahaa myydyistä töistä. Asiakkaan on myös helppoa hankkia taulu, voi kokeilla sopiiko se omalle seinälle ja vaihtaa, jos haluaa. Maksut osamaksuina (8,50 /kk). Helppoa on ollut yhteistyö kirjaston ja PoKon kanssa, seuran talkoot ja avajaisten performanssi. Vaikeina koettiin maksatusten hitaus ja kaavakkeiden täyttäminen, koska niitä on niin paljon. Taidelainaamo täydentää Mäntän kulttuuritarjontaa Monipuolinen kulttuurikeskus Pekilo Taidehallin ulkoasun ja ympäristön kunnostus, Pekilo, monipuolinen kulttuurikeskus: Mäntän kuvataiteen ystävät ry Sampo Linkoneva budjetoitu , budjetti toteutui täysimääräisenä (Taidehallin ulkoasun ) budjetoitu toteuma (Pekilo) työllistävyys hankkeen aikana 1 htv uusia työpaikkoja 1,5 htv uusi pysyvä palvelu: kulttuurikeskus Pekilo Taidehallin ulkoasua ja ympäristöä kunnostettiin ensimmäisessä hankkeessa. Kun halli oli kunnossa ja valmis tilaisuuksien järjestämiseen aloitettiin toinen hanke: Pekilo, monipuolinen kulttuurikeskus. Hankkeen aikana Pekiloa markkinoitiin ja koekäytettiin mahdollisimman monipuolisesti. Hankekoordinaattori vastasi Pekilon vuokraustoiminnasta ja yhteistyön kehittämistoiminnasta. Hankkeen aikana Pekilolle saatiin kehitettyä erilaista vuokraustoimintaa. Hankkeen aikana tiloja vuokrattiin erilaisiin tapahtumiin kuten Pekilo-Rok 03:een ja 15-näytöksiseen musiikkiproduktioon sekä kesällä Mäntän kuvataideviikkojen näyttelytiloiksi. Hankkeessa saatiinkin hyvin selvitettyä talon käyttömahdollisuudet ja se todettiin toimivaksi kulttuuritaloksi. 9

10 Pekilo-Rok tapahtumasta on kehittynyt vuosittainen musiikkitapahtuma, joka vetää erityisesti nuoria. Myös yritykset ovat löytäneet Pekilon juhlien järjestämispaikkana. Toimintaa voisi edelleen kehittää, mutta resurssit eivät anna myöten, yhdistykselle tarvittaisiin tuottaja. Hankevetäjä koki hankaloittavana asioina TE-keskuksen hitauden asioiden käsittelyssä ja tiukat kilpailutussäännöt, nämä molemmat ovat vaikuttaneet uusien hankkeiden käynnistämiseen jarruttavasti. Kutsuista huolimatta TE-keskuksen väkeä ei ole käynyt tiloja katsomassa. Luonto Murole, veet selviks: Muroleen osakaskunta Vesa Sorkkala budjetoitu 9 436, budjetti toteutui täysimääräisenä ympäristötoimenpide: kunnostettu 3 järveä Hankkeessa parannettiin kolmen Muroleen kylässä sijaitsevan järven tilaa ja sitä kautta merkittävän kesäkylän viihtyisyyttä. Järvien virkistyskäyttö, vesillä liikkuminen, uiminen ja kalastus ovat saaneet paremmat puitteet. Hankkeella on myös kohennettu linnuston ja kalaston elinolosuhteita. Hankevetäjät toteuttivat maanomistajien keskuudessa kyselyn hankkeen vaikutuksista syksyllä Tämän kyselyn tuloksia ei ole tiedossa. Maaseudun pienyritysten kehittämiskartoitus: Ruoveden MTK Sirkku Mäkelä budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 0,58 htv 2 uutta yritystä yrityksiä mukana 87 Hankevetäjä palkattiin seitsemäksi kuukaudeksi. Hankkeen aikana käytiin läpi 87 maaseutuyrityksen kehittämistarpeet. Uusia yritysten kehittämis- ja investointitoimenpiteitä saatiin käynnistettyä kuusi kappaletta sekä täydennettiin kolmea aikaisempaa. Hankkeen ansiosta käynnistettiin kaksi uutta yritystä. Hankkeen aikana järjestettiin kehittämistilaisuuksia sekä muuta neuvontaa. Hankevetäjän oli helppoa toimia maaseutusihteerien kanssa ja itse rutiinityö oli helppoa. Hän oppi tuntemaan yritykset, yrittäjät ja yritysmuodot. Kehittämistarpeet saatiin kartoitettua. Hankalalta tuntui yksityisrahoituksen kerryttäminen, hallinnoiva yhdistys ei tuntunut olevan hankkeen takana eikä oikein ymmärtänyt mistä oli kyse. Ohjausryhmä ei toiminut hyvin ja hankevetäjä koki olevansa yksin. Yhdistys ei myöskään ole osannut hyödyntää hankkeen antia. Ei jäänyt mitään konkreettista. 10

11 Kurjenkylän kyläemäntä: Kurjenkylän kyläyhdistys ry Tuija Veija budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 2,5 htv yksi uusi yritys yksi uusi työpaikka yksi uusi palvelu: lasten iltapäiväkerho ympäristötoimenpide: tienvarsien siistiminen risukoista Hankkeen aikana työllistyi kokopäiväisesti kyläemäntä ja hankkeen tuloksena osa-aikainen koululaisten iltapäiväkerhon vetäjä. Kyläläisiä aktivoitiin ja tiedotustoimintaa kylällä kehitettiin sekä kyläsuunnittelu käynnistettiin. Osallistuminen yhteisiin tapahtumiin lisääntyi, esim. Kurjenkyläpäivään osallistui 400 henkeä. Toteutettiin haastattelututkimus, jossa kyläläisiltä selvitettiin kylällä tuotettujen sekä kunnallisten palvelujen tärkeyttä ja käyttöä. Tyhjillään olevia taloja kartoitettiin ja keskusteltiin niiden asuttamisesta ja markkinoinnista. Hankkeen aikana pitkäaikaistyöttömiä työllistyi viisi henkilöä. Hankkeen pohjalta kehittyi jatkohanke Sydänmaa elää. Kyläemännän palveluita kysytään edelleen. Osallistuminen ja aktiivisuus lisääntyivät, yritykset ja yhteisöt ovat saaneet pään auki yhteistoiminnalle. Tiedonkulku kylällä parani ja kylälehti Kurjenkylän sanomat jäi elämään. Kylähaastattelu oli kaikkien kyläläisten mieleen, sosiaalisien kontaktien tarve oli ja on edelleen valtava. Moni on herännyt ajattelemaan Kurjenkylän mahdollisuuksia vasta jälkeenpäin. Hankevetäjän työn yksinäisyys ja paperityön aikaa vievyys olivat negatiivisia asioita. Suinulan kylän maisemasuunnitelma: Keski-Suomen metsäkeskus Eero Lehtinen budjetoitu toteuma ympäristötoimenpide: kylämaiseman suunnittelu Suinulan kylälle luotiin maisemanhoitosuunnitelma (330 ha). Maanomistajille on annettu yksityiskohtaisia toimenpide-esityksiä arvokkaiden maisema-alueiden sekä muun lähiympäristönsä hoitamiseksi. Kylämaisemasuunnitelma on esillä Suinutuvalla (Suinulan monitoimitupa). Kyläläiset odottivat hankkeelta näkyvämpiä ja nopeampia toimenpiteitä käytännön työn tekemiseksi. Suunnitelman mukaisia maisematöitä on toteutettu hankkeen jälkeen. Lapsiperheiden Murole, perinne- ja kotiseutukasvatus: Muroleen Kylät ry Sirkku Mäkelä budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 0,5 htv Hankkeessa työllistyi iltapäiväkerhon vetäjä osa-aikaisesti. Hankkeen aikana kyläyhdistys organisoi perinnekerhotoiminnan jokaisena arkipäivänä (koulupäivinä). Kyläläiset osallistuivat hankkeeseen aktiivisesti järjestäen lapsille oppia erilaisista perinnetöistä ja harrasteista. Hankkeen avulla luotiin nuorille positiivista maaseutukuvaa pohjaksi myöhemmälle elämälle. Kyläläisillä ja kyläyhdistyksellä olisi ollut halua jatkaa toimintaa, mutta rahoituksen puuttuminen esti sen. Talkootyöläisten saaminen oli helppoa, yksityisen rahan hankkiminen oli osin hankalaa. Yhdistyksen toimiminen palkanmaksajana ei ollut mitenkään helppoa, samoin raportointi tuotti ongelmia. 11

12 Hyvinä asioina hanke toi lapsille kunnioituksen perinnettä kohtaan, kylältä löydettiin yhteisöllisyys ja kyläyhdistys on vahvempi ja kokemusta rikkaampi. Harmittaa, ettei hyvää ajatusta voitu muuttaa pysyväksi toiminnaksi. Vaskiveden kyläarkisto: Vaskiveden kyläyhdistys ry Aila Sipilä budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 0,25 htv yksi uusi työpaikka yksi uusi pysyvä palvelu: kyläarkisto Hankkeessa oli työsuhteessa arkistoija kolme kuukautta. Vaskiveden Osuuspankin entiseen kassaholviin luotiin kyläarkisto, joka muodostuu 34 eri järjestön ja yhdistyksen arkistomateriaalista. Kyläarkistossa on nyt arkistosäädökset täyttävässä säilytyksessä 138 mappia kylän historiaan tutustuttavaksi. Hankkeen tuloksena työllistyi myöhemmin yksi henkilö arkiston digitaaliseen tallentamiseen. Tyhjillään ollut tila otettiin hyötykäyttöön. Tiedonkulku varsinkin historian osalta parani, koska nyt kaikki tieto on yhdessä paikassa. Yritykset ja yhteisöt ovat toimineet yhteistoiminnassa ja kyläläiset ovat saaneet paperit pois vinteiltä ja aitoista. Tarve materiaalin käsittelyyn jatkuu ja toiveena olisi saada edes osa-aikainen palkkaus arkistoijalle. Työstä jäi osa tekemättä, mm. kaitafilmit ja videot on yhä käsittelemättä. Hyvää on ollut yhteistyö Virtain kotiseutuarkiston ja Tampereen yliopiston kulttuurintutkimusaseman kanssa. Kyläläiset tekivät paljon työtä etsiessään materiaalia ja tuodessaan sen arkistoitavaksi. Yksi yhdistys ei halunnut mukaan, ja se harmittaa, sillä se on aika erikoinen tapaus kylän historiassa. Materiaalin käsittelyyn varattu tila jouduttiin kesken työn antamaan muuhun käyttöön ja hankevetäjä vei materiaalit järjestettäväksi kotiinsa, mikä aiheutti pieniä hankaluuksia. Jälkikäteen tuli tieto mahdollisuudesta digitaaliseen tallennukseen. Osa valokuvista tallennetaan myös valtakunnalliseen tietokantaan. Vaskiveden kyläarkisto on yksi valtakunnallinen arkisto siinä missä maakunta- ja kotiseutuarkistotkin. Hankkeena kyläarkisto sai enemmän julkisuutta ja tieto on levinnyt laajemmalle, kuin pelkästään talkoilla tehtäessä. Muut kylät ovat heräilemässä samaan ajatukseen. Kolhon rantateatteri: Kolhon kyläyhdistys ry Mauri Matilainen budjetoitu toteuma yksi uusi pysyvä palvelu: rantateatteri rakennettu 252 m² Pitkälti talkoilla toteutettu rantateatteri palvelee Kolhon kylällä puitteina teatteriesitysten lisäksi monenlaisessa muussa toiminnassa. Hankkeen avulla luotiin myönteistä kuvaa aktiivisesta kylästä ja laajennettiin alueen kulttuuritarjontaa. Rantateatteri lisää kanssakäymistä niin Kolhon kylässä kuin lähikylien ja kuntienkin kanssa sekä aktivoi eri-ikäisiä kyläläisiä hyvän harrastuksen pariin luomaan yhteishenkeä. Hanke toi mukanaan positiivista näkyvyyttä myös paikkakunnan ulkopuolella. Kiitosta on kaikunut oman kylän väeltä, entisiltä kolholaisilta ja vieraspaikkakuntalaisilta. 12

13 Hankaluuksia aiheutti paikan märkyys, että saatiin rakennuspaikka riittävän kuivaksi. Lisäksi TEkeskuksen rahoituksen hitaus oli negatiivinen asia. Jatkossa on tarkoitus siivota ranta-alue (kaislan niitto) ja läheisen pikkusaaren hyödyntäminen virkistyskäyttöön. Rantateatteri toimii Kolhon monipuolisena tapahtumakeskuksena Riuttasen koulun kunnostus: Keski-Kurun metsästysseura ry Jukka Heiska budjetoitu toteuma peruskorjattu 210 m² Hankkeessa kunnostettiin vanhaa koulurakennusta seuran jäsenien ja kyläläisten yhteiseksi kokoontumispaikaksi. Hankeajan päättyessä työ oli vielä jonkin verran kesken, mutta töitä jatketaan. Talkooryhmät olivat pieniä, mikä hidasti remontin valmistumista. Peruskorjauksen valmistuttua talo tarjoaa mahdollisuudet monenlaiseen toimintaan ja luo mahdollisuuksia palveluyrittäjyydelle. Väärinmajan Tapiolasta kylätalo: Väärinmajan maa- ja kotitalousseura ry Raisa Saarilahti-Kulju budjetoitu , budjetti toteutui täysimääräisenä yrityksiä mukana 5 uusi pysyvä palvelu: kylätalo peruskorjattu 235 m² Väärinmajan maamiesseuran talo remontoitiin talkootyönä kylätaloksi. Talo palvelee kylän yhteisenä kokoontumis- ja juhlapaikkana. Koululaisten iltapäiväkerholle saatiin toimitilat ja alueen ympäristö siistiytyi. Yhdistyksen ja yritysten toimintaedellytykset ovat parantuneet. Usko yhteistoimintaan ja talkootyöhön ovat kasvaneet, myös lapset ovat oppineet talkoiden merkityksen. Talkoolaisia on ollut helppo saada mukaan. Työllistävä vaikutus on lähinnä välillistä: pitopalveluyrittäjä, puutavarayritys, jne. 13

14 Kurun Yrittäjät ry budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 0,25 htv mukana 20 yritystä Hankkeessa opastettiin kurulaisia yrittäjiä sähköiseen markkinointiin. Hankkeen koulutusjakson aikana luotiin 20 kurulaiselle yritykselle nettisivut ja annettiin koulutusta nettisivujen päivittämiseen. Kurun kunnan sivuilta on linkki Kurun yrityksien sivuille. VVV, Virtaa Viljelyyn Vilppulassa: Vilppulan MTK Jaakko Yrjölä budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 0,3 htv mukana 30 yritystä Hankkeessa järjestettiin viljelijöille suunnattua ATK-täsmäkoulutusta sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävä kurssi. Kiinnostus järjestettyihin koulutuksiin jäi vähäiseksi ja näin ollen osallistujia oli melko niukasti. Ei vara venettä kaada: MTK Virrat Heidi Tanhua budjetoitu toteuma työllistävyys hankkeen aikana 0,2 htv mukana yrityksiä 50 Hanke lähti liikkeelle tarpeesta turvata sekä yritysten että yksityishenkilöiden valmiuksia poikkeustilanteiden varalta. Kaikkiaan 181 hlöä osallistui koulutuksiin. Hankkeen vaikutuksesta on käynnistynyt seuraava hanke: Tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä ja kylien pelastusosastot. Hyväksi yhteistyökumppaniksi löytyi Maanpuolustuskoulutus ry, jonka kanssa yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin. Hankkeen jälkeen on järjestetty mm. kansalaisten turvakursseja ja muonituskurssi. 14

15 Vuosi 2002 Paukun kota: Pyydysperän Paukku ry Eero Rasi budjetoitu toteuma uusi pysyvä palvelu: kota kokoontumistilana rakennettu 15 m² Paukkulan tontille rakennettiin pitkälti talkoovoimin viihtyisä kota ja WC-varastorakennus sekä hankittiin Paukkulan majaan lämmitin ja astiakaappi varusteineen. Paukkulan kota-alue toimii kokoontumispaikkana metsästysseuralaisille ja alueen asukkaille, taukopaikkana Pirkan Taival - ulkoilureitistöjen käyttäjille sekä puitteina luontomatkailuyrittäjille. Rakennustöissä vaalittiin vanhoja perinteisiä työtapoja ja siten nuorille annettiin perinnetietoa. Tapahtumia kodalla on järjestetty kyläläisille: mm. peijaisia, ulkoilutapahtumia, lauluiltoja, jne. Majan ja kodan sähköistys olisi voitu lisätä hankkeeseen. Talkooväkeä löytyi mukavasti ja itse rakentaminen oli mukavaa. Paperihommat veivät aikaa ja olivat osin hankalia. Hankkeen myötä seuran nimeä on saatu tunnetuksi, luonnossa liikkuminen ja seuran sisällä sosiaalinen kanssakäyminen on lisääntynyt. Yhteistoiminta retkeilijöiden kanssa on ollut palkitsevaa, Suomen Latu ja Ruovesi - Kuru hiihtotapahtumassa Paukkula toimii taukopaikkana. Paukun kota tukee Pirkan Taival reitistöä Päreiden höyläys on vanhaa suomalaista rakennusperinnettä Ohtolankylän päremylly: Ohtolankylän päremylly-yhdistys ry Paavo Mäntynen budjetoitu toteuma uusi pysyvä palvelu rakennettu 30 m² (hankkeen jälkeen rakennettu 30m² lisää) Ohtolankylän päremylly miljöineen rakennettiin talkootyöllä uudelleen entisenlaiseksi perinteisin työmenetelmin ja materiaalein. Hankkeen myötä kyläyhteisön keskinäinen yhteistyö lisääntyi ja yhteishenki lujittui. Myllyllä on järjestetty työnäytöksiä, jotka ovat keränneet katsojia sankoin joukoin ja päreistä on kiinnostuttu valtakunnallisestikin (mm. TV2). Purovesivoimalla toimivan päremyllyn oheen on hankkeen jälkeen rakennettu myös maamoottorilla toimiva päremylly. 15

16 Tulevaisuudessa on tarkoitus järjestää perinteisiä työmenetelmiä esitteleviä tilaisuuksia. Kylän yhteisöllisyys on todella noussut esille ja nyttemmin päremylly-yhdistys on muuttanut sääntöjään vastaamaan enemmän kyläyhdistyksen toimintaa ja ne rekisteröitiin syksyllä Hanke toi kylälle toimintaa, hankevetäjälle mielihyvää ja kyläläisille ylpeyttä omasta kylästään ja sen aikaansaannoksista. Ilkivallan mahdollisuus pelottaa. Wanhan koulun kunnostaminen: Liedenpohjan kyläyhdistys ry Reijo Liedenpohja budjetoitu 8 316, budjetti toteutui täysimääräisenä yksi uusi työpaikka peruskorjattu 50 m² Kylätalona toimivan Liedenpohjan Wanhan koulun käyttömahdollisuuksia parannettiin remontilla. Hankkeessa kunnostettiin WC-tilat, liitettiin Wanha koulu vesiosuuskunnan vesiverkkoon ja järjestettiin viemäröinti. Kunnostuksen myötä talolle saatiin yhdistelmätuella talonmies. Hankkeen jatkona uusittiin Wanhan koulun keittiö ja nyt se voi palvella hyvin isojakin tilaisuuksia. Remontin myötä kylällä voidaan järjestää enemmän erilaisia tapahtumia (kevään aikana 25 tilaisuutta) ja tarjota tilat erilaisten perinnepiirien pitämiselle. Talon käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Byrokratia oli vaikeaa, paikallinen tarve on aivan eri, kuin standardit. Maksatuksen viivästyminen ei anna uskoa uusien hankkeiden järjestämiseen. PoKo mielletään samaksi kuin TE-keskus. Voisiko TE-keskukselle lähettää viestiä hankkeiden asioiden käsittelyjärjestyksestä. Syysmarkkinat MoniTorin kehittäjänä: Ruoveden 4H-yhdistys ry Ruoveden 4H-yhdistyksen investointihanke suoramyyntipisteen ja kahvion kehittämiseen: Ruoveden 4H-yhdistys ry Anna-Liisa Keinonen budjetoitu toteuma (Syysmarkkinat) budjetoitu toteuma (investointihanke) työllistävyys hankkeen aikana 0,25 htv 2,5 uutta työpaikkaa yrityksiä mukana 20 kaksi pysyvää uutta palvelua: suoramyyntipiste ja syysmarkkinat Saman yhdistyksen kaksi hanketta on yhdistetty tässä selvityksessä, sillä ne liittyvät olennaisesti toisiinsa. Suoramyyntipiste MoniTorin syysmarkkinoilla kävijöitä oli reilu tuhat ja näin ollen onnistuneesta tapahtumasta on muodostunut jokavuotinen perinne. Hankkeen myötä MoniTorin kävijämäärä ja myynti lisääntyivät. Syysmarkkinat toivat tullessaan myös uusia yrittäjiä, joiden kautta MoniTorin tuotevalikoima laajentui. Eri sidosryhmien yhteistyö lisääntyi markkinoita järjestettäessä. Hankkeen jälkeen MoniTorille on työllistynyt täysipäiväisesti kaksi henkilöä ja yksi osa-aikainen. Hanke on edistänyt yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja tuottajien määrä MoniTorilla ovat lisääntyneet. Syysmarkkinoilla luotiin alku uudelle kulttuuria ja elinkeinoelämää edistävälle tapahtumalle, sillä markkinat jäivät elämään jokavuotisena tapahtumana. Yhteistyö Pirkanmaan koulutusinstituutin kanssa on toiminut hyvin. Hanke on luonut yrittäjien ja yhteisöjen välille uutta yhteistyötä ja yhdistyksen tunnettavuus, uskottavuus ja imago ovat parantuneet. Myös uudenlaisia tehtäviä on tullut kunnalta, mm. matkailuinfopiste. Julkisuuteen on saatu luotettava kuva. Maksatusten viivästyminen harmittaa. 16

17 Suoramyyntipisteen ja kahvion kehittämisen investointihanke on mahdollistanut toiminnan siirtämisen linja-autoaseman tiloihin. Kävijämäärä on moninkertaistunut ja palveluiden määrä on kasvanut. Yhdistys hoitaa nyt mm. postin toimipaikkaa yrittäjäpohjaisena. MoniTori on merkittävä lähiseudun tuottajien markkinointikanava Ikäihmisten palvelutyön käynnistäminen: Koillis-Pirkanmaan 4H-yhdistys ry Ikäihmisten palvelutyön laajentaminen: Koillis-Pirkanmaan 4H-yhdistys ry Katja Viita-aho budjetoitu toteuma (palvelutyön käynnistäminen) budjetoitu toteuma (palvelutyön laajentaminen) työllistävyys hankkeen aikana 1,0 htv uusia työpaikkoja 2,62 htv uusi pysyvä palvelu: kotipalvelu Yhdistetty kaksi hanketta: Ikäihmisten palvelutyön käynnistäminen ja jatkohanke Ikäihmisten palvelutyön kehittäminen. Ensimmäisen hankkeen tarkoituksena oli paikata kunnallisen kotiavun jättämää aukkoa ja tarjota ikäihmisille mahdollisuus asua pidempään kotonaan. Hankkeiden päätyttyä pyritään varmistamaan toiminnan jatkuminen. Koordinoivan henkilön palkkaamiseen pitäisi löytyä rahaa, jotta toimintaa voidaan jatkaa. Asiakkaita on ja tilauskanta on ollut nousujohteinen. Asiakkaat arvostavat sitä, että heille on aikaa. Turvallisuuden tunne lisääntyy, kun tietää että joku tulee kun on tarve. Yksinäisyys on vanhuksille suuri taakka. Markkinointi koettiin aikaa ja rahaa vievänä. Yhteistyö kuntien kanssa toimii, mutta mikään asia ei tapahdu nopeasti, vaan vaatii kärsivällisyyttä. 17

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

Kouvolan kylät esittäytyvät

Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan maaseutualueen kylät esittäytyvät: 1. Aitomäki 2. Anjala 3. Anttila 4. Enäjärvi 5. Hongisto 6. Hämeenkylä-Koskisto 7. Inkerilä 8. Jaalan kirkonkylä 9. Järvi-Anjala

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI Ohjelmakausi 2007 2013 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 4 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Ahlaisten kyläsuunnitelma

Ahlaisten kyläsuunnitelma Ahlaisten kyläsuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 3 Kylänkuvaus 4 Ahlaisten historia kyläkunnittain 5 Hanketoiminta Ahlaisissa 8 Ahlainen tänään 8 Erityispiirteitä Kellahdelta ja Lampista 13-14 Kyläkyselyn

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä Virpi Lemponen (toim.) MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ Hyvinvointipalvelujen teemaryhmän

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LUKIJALLE Tämä ohjelma on tarkoitettu työvälineeksi paikallisille toimijoille. Ohjelmasta on laadittu tiivistelmä,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten

Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten Maaseudun kehittämisyhdistys SAMPo ry Pornaisten Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten kirkonkylän seudun kyläsuunnitelma 2003 SISÄLLYS Esipuhe Johdanto 1. Pornaisten kirkonkylän seudun aluekuvaus 2. Pornaisten

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Luova Laakso 2020. Joutsenten reitti ry:n kehittämisohjelma vuosille 2014-20

Luova Laakso 2020. Joutsenten reitti ry:n kehittämisohjelma vuosille 2014-20 Luova Laakso 2020 Joutsenten reitti ry:n kehittämisohjelma vuosille 2014-20 Sisältö TIIVISTELMÄ 1. VISIO LUOVASTA LAAKSOSTA... 4 2. SUUNNITTELUPROSESSI... 5 3. NYKYTILAN KUVAUS... 6 4. KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke.

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke. Laurea Julkaisut I Laurea Publications Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke Loppuraportti Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 46 Minttu Räty (toim.) Aistien-

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot