TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1

2 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2

3 Sisällysluettelo 1. Yleinen yhdistystoiminta Järjestön yleiset tavoitteet Tavoitteet vuonna Järjestön hallinto Sääntömääräiset yhdistyskokoukset Hallitus Jaostot Toimisto Jäsenasiat Rauhantyö Tavoitteet Jaoston työskentely IPPNW: Lääkärit ydinsotaa vastaan ICAN-verkosto Viestiminen sodan ja rauhan kysymyksistä Pienasehanke Muu rauhantoiminta 8 3. Terveyspolitiikka Tavoitteet Jaoston työskentely Health Action International (HAI) Global Clinic: paperittomien siirtolaisten terveyspalvelut Ympäristökysymykset Kehitysyhteistyö Tavoitteet Jaoston työskentely Hankeryhmät Kehitysyhteistyöhankkeet vuonna INTIA: Nuorisoystävälliset terveyspalvelut NEPAL: Mielenterveyshanke NIGERIA: Kouluterveydenhuoltoprojekti SOMALIA: Tuberkuloosihanke PERU: Shipibo-kansan seksuaaliterveyshanke PERU: Vanhushanke Vuonna 2014 suunniteltavia hankkeita Opiskelijatoiminta Tiedotus Tavoitteet Jaoston työskentely Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Muu toiminta Global Health-kurssi PSR Consulting Talous Taloushallinto Varainhankinta Työpäivä maailmalle-kampanja Hankekummius Liite 1: LSV:n hankekoordinaatio vuonna

4 1. Yleinen yhdistystoiminta 1.1. Järjestön yleiset tavoitteet Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n (LSV) säännöt määrittelevät järjestön tarkoituksen seuraavasti: Järjestön tavoite on lisätä lääkärien ja lääketieteen opiskelijoiden tietämystä ja vastuuntuntoa ihmisyhteisöjen terveyden ja eloonjäämisen edellytyksistä, erityisesti sotien ehkäisystä, elinympäristön terveellisyyden säilyttämisestä sekä maailmanlaajuisten eriarvoisuuksien tasoittamisesta. Levittää tätä tietämystä ja edistää lääkärien ja lääketieteen toimintaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja riippumaton sellaisista kaupallisista tahoista, jotka voivat vaarantaa lääkärin ammatillisen itsenäisyyden. Tavoitteitaan edistääkseen LSV toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita, järjestää seminaareja, harjoittaa julkaisutoimintaa, toimii aktiivisesti lääkärien kansainvälisessä rauhanliikkeessä ja osallistuu keskusteluun ja kehittämistyöhön toiminta-alueensa puitteissa Tavoitteet vuonna 2014 Vuonna 2014 keskitytään harkiten järjestön pitkän tähtäimen tavoitteenasetteluun ja toimintaedellytysten vahvistamiseen. Edeltävien 5-10 vuoden kuluessa järjestön toiminta on laajentunut voimakkaasti erityisesti kehitysyhteistyön saralla ja toiminnan laajuus on kasvanut merkittävästi myös taloudellisessa mittakaavassa. Samalla järjestön hallinto ja organisaatio eivät ole pysyneet toiminnan kasvussa mukana sen vaatimalla tavalla. Tilanne on huomioitu jo toimintavuoden 2013 aikana, jolloin käynnistettiin mittava hallinnon vahvistamiseen tähtäävä prosessi. Tätä prosessia jatketaan ja se on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2014 aikana tukemaan järjestön toimintaa ja kehittymistä. LSV:llä ei ole ollut varsinaista koko järjestön kattavaa strategiaa toimintaa ohjaamassa. Vuonna 2014 tavoitteena on luoda LSV:lle strategia, jonka pohjalta tulevia toimintavuosia voidaan suunnitella järjestön tavoitteiden mukaisesti. Hallitus vie strategian luomista eteenpäin, osallistaen jaostoja ja järjestön jäseniä prosessin aikana. Strategian ja yleisen hallinnon kehittämisen lisäksi painotetaan erityisesti jäsenasioiden ja varainhankinnan kehittämistä. Jäsenhankinnan, jäsentiedotuksen ja jäsenten osallistamisen sekä aktivoimisen kautta pyritään turvaamaan toiminnan jatkuvuus, joka on vapaaehtoispohjaisen toiminnan merkittävä haaste. Myös varainhankintaa pyritään kehittämään jatkuvuutta tukevaan suuntaan. 4

5 Jaostot toteuttavat oman toimintansa kautta järjestön tavoitteiden edistämistä Järjestön hallinto LSV:n organisaation vapaaehtois- ja luottamustoimipohjaisuus on järjestön vahvuus. LSV:n toimisto ja palkattu henkilöstö tukee toiminnallaan vapaaehtoisten työtä. Vuonna 2014, osana kokonaisvaltaista strategiatyötä ja yleishallintoa vahvistavaa uudistusta, organisaation eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa selkiytetään Sääntömääräiset yhdistyskokoukset Järjestön kevät- ja vuosikokoukseen pyritään saamaan mahdollisimman laaja jäsenosanotto. Varsinaisia kokouksia alustetaan asiantuntevin luennoin/puheenvuoroin Hallitus LSV:n syyskokouksen nimeämä hallitus aloittaa toimikautensa vuoden alusta. LSV:n sääntöjen mukaisesti järjestön hallitus koostuu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ohella 6-10 varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä. Hallituksen jäsenistä vähintään yksi on opiskelijajäsen. Vuonna 2014 hallitus kokoontuu kevätkaudella 5-6 kertaa ja syyskaudella 4-5 kertaa, sekä tarpeen niin vaatiessa useammin. Hallitus johtaa järjestön pitkän tähtäimen strategiasuunnittelua ja kokoontuu vuoden aikana vähintään neljään hallituksen kokousten yhteydessä järjestettävään suunnittelukokoukseen Jaostot LSV:n toimintaa toteutetaan jaostopohjaisesti. Vuonna 2014 jaostopohjaista työskentelymallia kehitetään edelleen. Seuraavat jaostot jatkavat aktiivista toimintaansa: - rauhantyö - terveyspolitiikka - kehitysyhteistyö - tiedotus Jäsenistön aloitteesta ympäristökysymykset on pyritty nostamaan mukaan LSV:n toimintaan. Toimintavuoden aikana ympäristöjaoston perustamista edistetään mahdollisuuksien mukaan. 5

6 Toimisto Järjestö vuokraa toimistotiloja toimistohotellista osoitteessa Albertinkatu 27 b, 5. krs. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kartoitetaan vaihtoehtoisia toimitiloja ennakoiden nykyisen toimistorakennuksen siirtymää asuinkiinteistöksi. Muuton konkretisoitumiseen valmistaudutaan loppuvuodesta 2014, kuitenkin nykyisen kiinteistön muutoksen valitusprosessin etenemisestä riippuen. Vuonna 2014 järjestön toimistolla työskentelee neljä palkattua henkilöä: toiminnanjohtaja, talous- ja hankehallintokoordinaattori, Somalian hankekoordinaattori sekä toimistosihteeri. Vuoden aikana käytetään tarvittaessa myös väliaikaista työvoimaa yleishallinnon kehittämisprosessin puitteissa, esimerkiksi vuoden alussa järjestön kattavan arkistointijärjestelmän luomiseksi Jäsenasiat Vuoden 2014 aikana LSV:n hallitus selvittää keinoja järjestön jäsenmäärän lisäämiseksi ja jäsenten aktivoimiseksi mukaan toimintaan sekä kehittää jäsentiedotusta paremmin jäseniä palvelevaksi. Lääkäriliitolle vaihtoehtoisia jäsenrekisterin ylläpitämisen muotoja kartoitetaan, mukaan lukien jäsenrekisterin siirtäminen LSV:n itsensä ylläpitämäksi. 2. Rauhantyö Sodan ja rauhan kysymykset ja rauhantyö ovat järjestön toiminnan pitkäaikaisimpia perusalueita aina järjestön perustamisesta lähtien. LSV on mukana kansainvälisessä lääkäreiden rauhanliikkeessä ja kansainvälisen International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) järjestön pitkäaikainen ja aktiivinen jäsenjärjestö. Ydinaseiden vastaista kampanjaa käydään kansainvälisen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) verkoston puitteissa. Lisäksi LSV tekee yhteistyötä International Peace Bureaun (IPB) kanssa. Kotimaassa toimitaan yhdessä eri rauhanjärjestöjen (Rauhanliitto, Sadankomitea, Suomen Rauhanpuolustajat) kanssa. Myös yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa pyritään aktivoimaan Tavoitteet Vuonna 2014 aktiivista yhteydenpitoa poliittisiin päättäjiin (ulkoministeriö ja eduskunta) jatketaan sekä ydinaseriisunnan että muiden sodan ja rauhan kysymysten puitteissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on Suomen roolin aktivoituminen ydinaseriisunnassa ja toiminta ydinaseiden kieltämiseksi kansainvälisellä sopimuksella. 6

7 Kansainvälisesti tuetaan IPPNW:n ja ICAN:in toimintaa ydinaseiden hävittämiseksi, pienaseväkivallan vähentämiseksi ja konfliktien rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi Jaoston työskentely Rauhantyön jaostossa yhdistyy pitkän linjan rauhantyön kokemus ja opiskelija-aktivismi sodan ja rauhan kysymysten parissa. Jaostossa on keskimäärin 6-10 jäsentä. Rauhantyön jaosto kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Kokousten välillä käydään aktiivista vaihtoa sähköpostin välityksellä omaa sähköpostilistaa hyödyntäen IPPNW: Lääkärit ydinsotaa vastaan Aktiivista toimintaa IPPNW:ssä jatketaan. Kati Juva toimii IPPNW:n International Councilin puheenjohtajana (Speaker) pyrkien myös seuraavalle kaudelle. Toisena IPPNW:n Euroopan aluevastaavana (Student representative) toimii Antti Junkkari. IPPNW:n Euroopan opiskelijakokous järjestetään Helsingissä toukokuussa Konferenssin järjestelyvastuu on LSV:llä yhteistyössä IPPNW:n opiskelijaverkoston kanssa. Kokouksen teemoina ovat ydinaseriisunta, kemialliset aseet, ihmisoikeudet, konfliktien rauhanomainen ratkaisu ja ympäristökysymykset. Kokoukseen odotetaan osallistujaa ja puhujiksi pyritään saamaan korkeatasoisia suomalaisia asiantuntijoita. Kokouksen yhteydessä järjestetään flash mob Kampin torilla. Rahoitusta pyritään saamaan sekä suomalaisilta lääkärijärjestöiltä että IPPNW:n eurooppalaisilta sisarjärjestöiltä. IPPNW:n maailmankongressi järjestetään elokuussa 2014 Astanassa, Kazakstanissa. LSV pyrkii lähettämään kongressiin 5-6 suomalaisedustajaa. Suomen esiin nostamaa teemaa ydinaseista luopuneiden maiden kokemuksista (Nuclear Exits) pyritään tuomaan esiin myös tässä kongressissa. Kokouksen yhteyteen on suunnitteilla myös vierailu entisellä ydinkoealueella Semipalatinskissa ICAN-verkosto Ydinaseiden vastaista kampanjaa käydään kansainvälisen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) verkoston puitteissa. ICAN verkoston merkittävin tapahtuma on Meksikossa helmikuussa järjestettävä kongressi ydinaseiden humanitaarisista vaikutuksista (Humaniatrian impact of Nuclear Weapons), johon LSV osallistuu mahdollisuuksien mukaan. 7

8 2.5. Viestiminen sodan ja rauhan kysymyksistä Syksyllä 2013 valmistunutta, lääketieteen opiskelijoille suunnattua lentolehtistä ydinaseiden humanitaarisista vaikutuksista levitetään vuoden aikana kaikissa tiedekunnissa ja erilaisissa lääketieteen opiskelijoiden tilaisuuksissa. IPPNW:n Hibakusha worldwide posterinäyttelystä ydinaseiden vaaroista, kattaen koko tuotantoketjun uraanikaivoksista ydinkokeisiin, on käännetty suomeksi 12 posteria. Suomennetut posterit ovat esillä ainakin Helsingin lääkäripäivillä ja ne pyritään saamaan mukaan myös alueellisille lääkäripäiville sekä laajemman yleisön nähtäville kirjastoihin ja muihin yleisiin tiloihin. Posterinäyttelyä tehdään yhteistyössä Suomen Rauhanpuolustajien kanssa. Vuoden aikana sodan ja rauhan kysymyksistä kirjoitetaan LSV-tiedotteeseen, Lääkärilehteen ja muihin julkaisuihin Pienasehanke LSV on valmistellut Nigerian ja Sambian IPPNW -järjestöjen kanssa kehitysyhteistyöprojektia pienaseväkivallasta. Suunnitteilla on radiokampanjana toteutettava hanke, jonka valmistelun edistämiseksi tehdään hankesuunnittelumatka keväällä Muu rauhantoiminta Yhdessä muiden rauhanjärjestöjen ja Aseistakieltäytyjäliiton kanssa selvitetään alustavasti mahdollisuuksia olla mukana perustamassa Eroareservistä.fi-sivustoa, jonka avulla reservistä kieltäytyminen voitaisiin tehdä vaivattomaksi. Yhteistyötä Pohjois-Korean Korean anti-war doctors järjestön kanssa ylläpidetään. Rauhanjaoston edustaja osallistuu LSV:n yleiseen varainhankintatyöryhmään. Tämän lisäksi yksittäiset jaoston jäsenet jatkavat IPPNW:n Peace House keräystä. 8

9 3. Terveyspolitiikka LSV on toiminut pitkään terveyspolitiikan asiantuntijajärjestönä sekä kestävän ja oikeudenmukaisen terveydenhuollon puolesta puhujana niin kotimaassa kuin osana kansainvälistä Health Action International (HAI) verkostoa Tavoitteet Vuonna 2014 toiminnan erityisenä tavoitteellisena painopisteenä on lääkärien ja lääketeollisuuden välisen suhteen kriittinen arviointi sekä terveydenhuollon avoimuuden ja läpinäkyvyyden korostaminen Jaoston työskentely Terveyspolitiikan jaosto on 16 jäsentä kattava verkosto, joka kommunikoi oman postituslistansa välityksellä. Vuoden 2014 aikana postituslistan kattavuutta lisätään ja jaosto tapaa 2-4 kertaa. Jaosto laajentaa vuoden kuluessa toimintaansa muun muassa eettisiin kysymyksiin, aikaresurssien niin salliessa. Ajankohtaista terveyspoliittista keskustelua seurataan keskusteluun osallistuen Health Action International (HAI) HAI-ryhmä on osa terveyspolitiikkajaostoa. Ryhmä kerää, tuottaa ja levittää lääke- ja terveyspolitiikkaan liittyvää informaatiota. Toiminnasta tiedotetaan terveyspolitiikan sähköpostilistan ja LSV-tiedotteen kautta. LSV osallistuu kansainvälisen HAI-verkoston toimintaan mm. osallistumalla HAI-Europen syksyllä 2014 pidettävään vuosikokoukseen. Vuoden aikana valotetaan opiskelijoille suunnatun kaupallisen markkinoinnin ongelmia ja suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa aiheesta opiskelijoille jaettava esite. Lääkäripäiville osallistutaan Lääkärit ilman sponsoria auditin esittelyllä. Vuonna 2014 jatketaan toimintaa lääkärit ja eturistiriidat (conflict of intrest, sitoutuneisuus/ avoimuus) aiheen parissa, jatkumona LSV:n vuosina 2012 ja 2013 yhteistyössä Duodecim-seuran kanssa aiheesta järjestämille seminaareille. Vuoden aikana yhteistyö Duodecimin ja muiden alan toimijoiden kanssa jatkuu konkreettisia ratkaisuja miettien. LSV:n hallitusta tuetaan aloittamaan instituutioiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen mallina muille järjestöille. 9

10 3.4. Global Clinic: paperittomien siirtolaisten terveyspalvelut Suomessa arvioidaan oleva ns. paperitonta eli ilman asianmukaista oleskelulupaa Suomessa oleilevaa maahanmuuttajaa. Myös maassa laillisesti mutta ilman vakinaista asuinpaikkaa oleilevilta puuttuu oikeus terveydenhuoltopalveluihin. Suomessa paperittomat hoidetaan julkisessa terveydenhuollossa vain tapauksissa, joissa sairauden hoitamatta jättäminen johtaisi potilaan tilan olennaiseen heikkenemiseen. Tällöinkin hoidosta laskutetaan potilaalta täydet kustannukset. Julkinen terveydenhuolto ei tarjoa paperittomille ennaltaehkäiseviä palveluja (esim. neuvolapalveluita) tai hoitoa pitkäaikaissairauksiin. Paperittomat maahanmuuttajat ovat siten Suomessa, kiireellisiä tilanteita lukuun ottamatta, terveydenhuoltopalveluiden ulottumattomissa. LSV on ollut mukana perustamassa paperittomille terveyden ja sairaanhoitoa vapaaehtoisvoimin tarjoavaa Global Cliniciä, joka avasi ovensa Helsingissä huhtikuussa Klinikalla toimii osa-aikaisesti noin 50 lääkäriä, sekä noin 100 muuta terveydenhuollon ammattilaista, juristia ja tulkkia. LSV:n vapaaehtoiset lääkärit koordinoivat ja suunnittelevat Global Clinicin toimintaa. Vuonna 2014 LSV pyrkii lisäämään Suomessa käytävää keskustelua paperittomien heikosta asemasta ja nostamaan esiin asian poliittista ja yhteiskunnallista merkitystä. Poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin vaikutetaan, jotta paperittomien hoito jatkossa järjestyisi osana julkista terveydenhuoltoa Ympäristökysymykset Vuonna 2014 pyritään uudelleen aktivoimaan ympäristötoiminta, joka on pitkään ollut pienimuotoista. LSV jatkaa yhteistyötä ympäristöasioissa muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Liikennekysymyksiin vaikutetaan Suomen Liikenneliiton kautta. LSV noudattaa toimintansa puitteissa tapahtuvassa matkailussa eettisesti kantavia ja ympäristön kuormitusta vähentäviä matkustusperiaatteita. 4. Kehitysyhteistyö Kehitysyhteistyö on yksi LSV:n tärkeistä toiminta-alueista. Kehitysyhteistyöhankkeiden volyymi on viime vuosina kasvanut ja mukaan on tullut myös suoraan implementoitavaa hanketyötä. Vuonna 2014 LSV toteuttaa kuutta eri hanketta/ohjelmaa viidessä eri maassa. Vuonna 2014 kehitysyhteistyöjaosto myös kouluttaa suomalaisia lääkäreitä sekä lääketieteen opiskelijoita kehitysyhteistyöhön. Jaosto edustaa LSV:tä 10

11 kansallisesti kehityspoliittisessa keskustelussa. Lisäksi vuoden 2014 aikana jaoston hallintoa kehitetään sekä uudistetaan hanketyön pitkäaikaistavoitteita yhdessä järjestön yleisen hallinnon uudistamisprosessin myötä Tavoitteet LSV:n kehitysyhteistyön tavoitteena on: lisätä tietoa ja ymmärrystä terveydestä, eriarvoisuudesta maailmassa sekä keinoista vaikuttaa näihin ensisijaisesti tiedottamisen ja kouluttamisen avulla osallistua kehityspoliittiseen keskusteluun tavoitteenaan vaikuttaa sen suuntaan ja Suomen kehitysavun määrään. toteuttaa ammattimaisia ja korkealaatuisia kehitysyhteistyöhankkeita LSV:n toteuttama hanketyö perustuu kumppanuuteen. Paikallisten kumppaneiden omistajuutta hankkeissa vahvistetaan mm. pyrkimällä aina mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään paikallista tietotaitoa. Hanketyön kohderyhmänä ovat kaikkein köyhimmät ja haavoittuvimmat ihmisryhmät ja se keskittyy preventioon, terveystietoisuuden lisäämiseen, vaikuttavuuteen sekä kestävyyteen. Hanketyö perustuu sekä kansainvälisiin että kansallisiin linjauksiin ja tavoitteisiin Jaoston työskentely Kehitysyhteistyöjaosto vastaa LSV:n kehitysyhteistyöstä. Jaoston muodostavat kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet LSV:n jäsenet. Jaoston toimintaa koordinoi jaoston puheenjohtaja. Jaoston toiminta koostuu kehitysyhteistyöhankkeista, koulutuksesta, varainkeruusta sekä vaikuttamistyöstä. Jaosto avustaa hankkeita suunnittelussa, hallinnossa sekä arvioinnissa, kouluttaa kiinnostuneita jäseniään kehitysyhteistyöhön ja rohkaisee heitä osallistumaan sekä hanketoimintaan että kehityspoliittiseen keskusteluun. Kehitysyhteistyöjaosto kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Syksyllä 2014 järjestetään perinteinen kaksipäiväinen syyskokous. Vuonna 2014 kehitysyhteistyö jaoston toimintaa tullaan kehittämään mm. luomalla järjestölle hanketyön työkaluja, päivittämällä jaoston strategia sekä selkeyttämällä työnjakoa hankeryhmien, jaoston puheenjohtajan ja toimiston välillä. Verkostoitumista olennaisiin sidosryhmiin pyritään kehittämään tulevan vuoden aikana. Kehitysyhteistyöjaosto osallistuu aktiivisesti Suomessa käytävään kehityspoliittiseen keskusteluun mm. Kepa ry:n kautta. Lisäksi vuonna 2014 kartoitetaan mahdollisia kansainvälisiä terveysalan kehitysyhteistyön saralla toimivia emojärjestöjä, joihin LSV voisi verkostoitua. 11

12 Kehitysyhteistyöjaoston tavoitteena on kouluttaa suomalaisia lääkäreitä kehitysyhteistyöhön sekä tarjoamalla ohjattuja mahdollisuuksia käytännön hanketyöhön että järjestämällä koulutuksia kehitysyhteistyön ajankohtaisista teemoista. Vuonna 2014 erityisesti LSV:n jäsenille suunnattuja koulutuksia tullaan järjestämään jaoston kokousten yhteydessä Hankeryhmät LSV:n hankkeiden koordinoinnista vastaavat itsenäisesti toimivat, vapaaehtoisten muodostamat hankeryhmät, joihin kuuluu 3-7 jäsentä. Vuonna 2014 hankeryhmät ovat aktiivisesti yhteydessä hankkeita toteuttaviin kumppanijärjestöihin, seuraavat hankkeiden etenemistä, huolehtivat hankkeiden raportoinnista sekä osallistuvat aktiivisesti varainkeruutoimintaan (Liite 1: LSV:n hankekoordinaatio vuonna 2014) Kehitysyhteistyöhankkeet vuonna 2014 Vuonna 2014 kumppanuushankkeita toteutetaan Intiassa (1), Nepalissa (1), Nigeriassa (1) ja Perussa (1) sekä suoraan implementoitavaa monirahoitteista ohjelmaa Somaliassa (1) INTIA: Nuorisoystävällisten terveyspalveluiden liittäminen julkiseen terveydenhuoltoon Intian maaseudulla Intian väestöstä noin kolmasosa on vuotiaita, mutta etenkin seksuaaliterveyspalveluiden saatavuus ja käyttö on puutteellista tässä ikäryhmässä. LSV toteutti vuosina ja nuorison terveyspalveluiden kehittämishankkeita intialaisen lisääntymisterveyden alan kansalaisjärjestön MAMTA:n (Health Institute for Mother and Child) kanssa. Pilottihankkeessa luotiin Intian julkisiin terveyskeskuksiin integroitu nuorisoystävällisen vastaanoton malli, jota täydennettiin maaseudun kyliin ulottuvan tiedotustoiminnan avulla. Jatkohankkeessa vastuu terveyspalveluiden järjestämisestä siirrettiin paikallishallinnon vastuulle, ja palveluja tarjoavien terveyskeskusten määrä projektialueilla moninkertaistui. Vaikka nuorisoystävälliset palvelut on onnistuneesti tuotu osaksi projektialueiden terveyskeskusten toimintaa, terveystiedon saatavuus maaseudulla on yhä puutteellista mm. pitkien välimatkojen ja seksuaalisuuden käsittelyä vaikeuttavan asenneilmapiirin vuoksi. LSV toteuttaa Ulkoasiainministeriön rahoituksella vuosina jatkohankkeen, jonka tarkoitus on (1) kehittää terveystiedon saatavuutta kouluissa ja tarkoitusta varten kehitetyissä Youth Information Centereissä, (2) kouluttaa terveydenhuollon työntekijöitä ja opettajia puuttumaan nuorten terveysongelmiin, (3) perehdyttää kylä-, piiri- ja osavaltiotason päättäjiä nuorisoterveydenhuollon järjestämiseen sekä (4) kerätä tietoa käytettyjen menetelmien tehosta. 12

13 Hankkeen toiminnot on aloitettu vuonna 2013 hieman myöhässä alkuperäisestä aikataulusta. Hanke jatkuu vuonna 2014 suunnitellusti perustuen vuoden 2013 baseline-tutkimuksessa saatuihin tietoihin. Hankeryhmä toteuttaa 1-2 hankeseurantamatkaa vuoden 2014 aikana NEPAL: Mielenterveyshanke Integrating Primary Health Care in a Post-Conflict Setting Konfliktista toipuvassa Nepalissa on paljon mielenterveysongelmia. Mielenterveyspalveluiden saatavuus on kuitenkin hyvin rajallinen ja pääasiallisesti keskittynyt maan pääkaupunkiin Kathmanduun. Nepalilaisen Centre for Victims of Torture järjestön kanssa toteutettava mielenterveyshanke hanke keskittyy mielenterveyspalveluiden kehittämiseen Dangin maakunnassa. Hankkeessa koulutetaan perusterveydenhuollon työntekijöitä, tarjotaan psykososiaalista neuvontaa, järjestetään mielenterveyttä edistäviä työpajoja, kehitetään hoitoonohjausjärjestelmää sekä jaetaan tietoa mielenterveysongelmista ja tarjottavista palveluista työpajoissa, radiossa ja julisteiden välityksellä. Hankkeen tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon työntekijöiden kykyä tunnistaa ja hoitaa tavallisia mielenterveysongelmia sekä lisätä mielenterveyteen liittyvää tietoa ja vähentää mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa alueen väestön keskuudessa. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on lisätä valtion resursointia mielenterveyspalveluihin ja saada niiden integroimisesta perusterveydenhuoltoon pysyvä toimintamalli. Vuonna 2012 käynnistyneen hankkeen kolmantena vuonna hankkeen aikana käynnistettyjä toimintoja jatketaan, mutta tavoitteena on siirtää enenevässä määrin vastuuta paikallisille toimijoille ja sisällyttää esimerkiksi hankkeen neljän mielenterveystyöntekijän työnkuvaan enemmän konsultointia ja terveystyöntekijöiden ohjausta. Sekä terveystyöntekijöille että aluesairaalan lääkäreille järjestetään lyhyt kertauskoulutus. Erikoissairaanhoito on tarkoitus järjestää ensisijaisesti Dangin maakunnassa. Mikäli aluesairaalaan ei saada psykiatria, vuonna 2013 aloitettuja naapurimaakunnan psykiatrin konsultaatiokäyntejä jatketaan. Vuoden loppupuolella toistetaan hankkeen alussa toteutettu kysely, jolla kartoitettiin terveystyöntekijöiden tietotasoa ja asenteita. Lisäksi ulkopuolinen asiantuntija arvioi hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Hankkeen tuloksista tiedotetaan Nepalissa sekä kansallisesti että paikallisesti. Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta kevään 2014 hakukierroksella vuosille hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi. 13

14 NIGERIA: Ibadanin kouluterveydenhuoltoprojekti Rokotuksista ja infektiotautien kehittyneistä hoidoista huolimatta tarttuvat taudit ovat edelleen lasten yleisimpiä kuolinsyitä erityisesti kehitysmaissa. Suurin osa näistä taudeista on ehkäistävissä, mutta muiden kehitysmaiden tapaan Nigeriassa köyhyyteen liittyvät ongelmat, kuten riittämätön sanitaatio, lukutaidottomuus, puhtaan veden puute ja ahtaat elinolot, vaikeuttavat huomattavasti taistelua lasten tartuntatauteja vastaan. LSV:n yhteistyökumppaneita kouluterveydenhuoltohankkeessa ovat paikalliset järjestöt Sapphire Youth Health and Educational Development Initiative (SYHED Initiative) sekä Association for Reproductive and Family Health (ARFH). Hankkeen päämääränä on lisätä ibadanilaisten koululasten vanhempien tietämystä tarttuvien tautien ehkäisystä sekä kehittää kouluterveydenhuoltomalli, jonka nigerialaiset päättäjät voisivat ottaa käyttöön alakouluissa ympäri Nigeriaa. Tarkoituksena on jakaa terveystietoa oppilaiden vanhemmille sekä opettajille lasten tartuntataudeista sekä niiden ehkäisemisestä, aloittaa järjestelmälliset koululaisten terveystarkastukset, vahvistaa jo olemassa olevia madotuskäytäntöjä sekä kehittää lastentautien ja kouluterveydenhuollon seuranta- ja kirjaamismenetelmiä. Vuoden 2012 alussa käynnistynyt hanke on kolmivuotinen, ja vuosien aikana tehtiin hankkeen alkututkimus sekä aloitettiin hankkeen interventiovaihe. Vuoden 2014 aikana hankkeen interventiovaihe jatkuu, ja loppuvuodesta 2014 suoritetaan hankkeen arviointi SOMALIA: Tuberkuloosihanke Tuberkuloosi on yksi Somalian keskeisimmistä terveysongelmista. Sisällissodan, sekasorron ja köyhyyden jäljiltä suurin osa tuberkuloosin diagnostiikkaan ja seurantaan tarvittavasta infrastruktuurista on ollut varsin heikkotasoista. Tuberkuloosidiagnostiikka Somaliassa on perustunut pääasiassa mikroskopointiin, eikä tuberkuloosiviljelyitä ole juuri tehty. Näin ollen tuberkuloositapausten vahvistamista viljelyllä ja tuberkuloosikantojen antibioottiresistenssiä ei myöskään ole pystytty todentamaan ja seuraamaan tehokkaasti. Tietoa resistenssitilanteesta tarvitaan mm. paikallisten hoitoohjelmien suunnitteluun. LSV on toteuttanut tuberkuloosihankkeita Somaliassa vuodesta 2006 alkaen. Tällä hetkellä LSV:llä on yksi tuberkuloosiklinikka Mogadishussa ja toinen tuberkuloosiklinikka sekä tuberkuloosilaboratorio Hargeisassa. Lisäksi Hargeisassa sijaitsee LSV:n kenttätoimisto. Ulkoasiainministeriön tukea saavien toimintojen lisäksi hankkeeseen kuuluu komponentteja ja kuluja, joita rahoittaa Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). Nykyinen UM-hanke ja GFTAM-hanke ovat käynnistyneet vuonna LSV tekee läheistä yhteistyötä Somalimaan terveysministeriön alaisen kansallisen tuberkuloosiohjelman kanssa sekä WHO:n ja World Vision Somalian kanssa. 14

15 Ulkoministeriön ja Global Fundin rahoittamat hankkeet ovat läheisesti kytköksissä toisiinsa muodostaen LSV:n Somalian tuberkuloosiohjelman. Global Fundin kokonaisohjelmassa on kolme keskeistä tavoitetta: 1. Vuoteen 2016 mennessä vähintään 65 % arvioiduista tuberkuloositapauksista on diagnosoitu. Näistä tapauksista vähintään 85 % on hoidettu menestyksellisesti WHO:n DOTS-protokollan mukaan; 2. Vuoteen 2016 mennessä lääkeresistenssin tuberkuloosin sekä TB/HIV hoitovalmiuksia on vahvistettu; 3. Vahvistaa Kansallisten (Somalimaa, Puntmaa ja Etelä-Somalia) tuberkuloosiohjelmien kapasiteettia. Ulkoasiainministeriön rahoituksen puitteissa tavoitteet (1-2) ja odotetut tulokset (3-8) on asetettu seuraavasti: 1. Tukea ja vähentää tuberkuloosista aiheutuvaa kuolleisuutta ja sairastuvuutta Somaliassa; 2. Kansallisten tuberkuloosiohjelmien kapasiteetin ja toimintakyvyn vahvistaminen; 3. DOTS-protokollaa toteutetaan paremmin ja kattavammin Somaliassa; 4. Samanaikaisten TB/HIV-infektioiden diagnosointia ja hoitoa on parannettu; 5. Tuberkuloositapausten havainnointi ja diagnosointi hankealueilla on lisääntynyt ja tehostunut; 6. Laboratoriotoimintoja ja -kapasiteettia tuberkuloosikontekstissa on vahvistettu; 7. LSV:n toimipisteissä infektioriskejä torjutaan noudattamalla infektioturvallisuusohjesääntöjä; 8. Politiikkasuositukset mikroskopoinnille ja lääkeresistenssitutkimuksille ovat valmiina. Vuonna 2014 laboratoriota tuetaan edelleen toimintoihin liittyvien diagnostisten metodien (MODS, GeneXpert) käyttöönotossa ja vakiinnuttamisessa, laadunvalvonnan kehittämisessä sekä henkilöstön koulutuksessa. Tavoitteena on edelleen se, että laboratoriosta tulisi kansallinen referenssilaboratorio, jonne keskitettäisiin vaativammat tutkimukset, kuten tuberkuloosikantojen lääkeherkkyysmääritykset, ja joka toimisi tuberkuloosiohjelmien konsultaatiopisteenä. Lisäksi keskustelu muiden toimijoiden ja rahoittajien kesken jatkuu päättyneen TB REACH hankkeen komponenttien jatkosta. Tähän liittyen tavoitteena on, että osana TB REACH hanketta aloitetut laboratoriotoiminnot ja teknologiat saadaan validoitua kansallisen tuberkuloosiohjelman ja WHO:n kanssa. Tuberkuloosiklinikoiden osalta vuoden 2014 keskeisimpiä toimintoja ja suunnitelmia ovat DOTS-protokollan/-hoidon jatkaminen ja siihen kuuluva lisäkoulutus, tuberkuloosiin liittyvien tiedotusmateriaalien käyttöönotto ja tiedottamisen lisääminen sekä TB/HIV-diagnosoinnin ja hoidon vahvistaminen. 15

16 Laboratoriopalveluiden kehittämisen ja tuberkuloosihoidon tarjoamisen lisäksi hanke tarjoaa asiantuntija-apua Somalian tuberkuloosityön koordinaatioryhmälle esim. MDR (multi-drug resistant)-tuberkuloosin hoidon edellytysten kehittämisessä. Haasteellisen toimintaympäristön ja keskeneräisen työn vuoksi vuonna 2014 laaditaan uusi hanke-ehdotus ministeriölle vuosille PERU: Shipibo-kansan seksuaaliterveyshanke Perun Amazonin vaikeakulkuisella jokialueella terveyspalveluiden ja ehkäisyvälineiden saatavuus on vähäistä. Alkuperäisväestön keskuudessa eitoivotut raskaudet ja sukupuolitaudit ovat yleisiä. Köyhyys, tietämättömyys ja kulttuurierot vaikeuttavat tilannetta entisestään. LSV:n ja perulaisen kumppanijärjestön Flora Tristanin toteuttama Perun Amazonille sijoittuva shipibo-alkuperäiskansan seksuaaliterveyshanke käynnistyi kesällä Hankkeelle on myönnetty ulkoministeriön rahoitus vuosille Hanke keskittyy parantamaan shipibo-väestön seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta ja niiden soveltuvuutta paikallisiin oloihin ja kulttuuriin. Tavoitteena on myös lisätä tietoutta seksuaaliterveydestä ja oikeuksista. Keskeisimpiä aktiviteetteja ovat terveyskasvatus ja seksuaalija lisääntymisterveyspalveluiden tarjonta kylissä sekä alueen terveydenhuoltohenkilöstön ja opettajien kouluttaminen. Aktiviteetit toteutetaan liikkuvan terveysyksikön avulla. Hankkeen kohteeksi on valittu 4 shipibo-kylää Ucayali-joen varrelta Amazonin sademetsäalueelta. Terveysyksikkö koostuu kätilöstä, sairaanhoitajasta ja kahdesta tulkista ja se vierailee kylissä säännöllisesti. Pucallpa on alueen hallinnollinen kaupunki, jonne perustettu toimisto on hankkeen paikallinen päämaja. Vuoden 2012 lopulla tehtiin baseline-tutkimus, jonka pohjalta kohdennettiin projektin aktiviteettien sisältöä. Liikkuva terveysyksikkö on kiertänyt vuoden 2013 ajan säännöllisesti kylissä tehden terveystarkastuksia ja kouluttaen sekä kylien väestöä että paikallisia opettajia ja terveysaseman henkilöstöä. Kiertävän terveysyksikön aktiviteetit jatkuvat myös vuoden Lisäksi paikallishallinnon sitouttamiseen ja hankkeen jatkuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Vuoden 2014 loppupuolella toteutetaan myös projektin evaluaatiotutkimus PERU: Vanhushanke Hyvinvointia vanhuksille Vuonna 2010 alkaneen hankkeen tavoitteena oli lisätä vanhusten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä kouluttamalla terveydenhuollon ammattilaisia geriatrian saralla että järjestämällä vanhuksille erilaisia kursseja. Kumppanina hankkeessa on vanhusjärjestö Asociación pro personas adultos mayores (APROPAM). Hankkeen aktiviteetit ovat loppuneet

17 Vuonna 2010 hankkeen parissa tapahtui varkaus, jossa paikallinen kumppani oli siirtänyt hankkeen varoja henkilökohtaiseen käyttöön. Varkautta koskevassa oikeusprosessissa langetettiin syksyllä 2012 tuomiot varkauteen syyllistyneille. He valittivat tuomiostaan, mutta valitus hylättiin korkeimmassa oikeudessa keväällä Syyllisillä on kaksi vuotta aikaa palauttaa anastamansa summa. LSV tiedottaa Ulkoasiainministeriötä tilanteesta aktiivisesti ja ministeriön kanssa on sovittu hankkeen loppuraportoinnin lykkäämisestä kunnes anastetut varat on palautettu Vuonna 2014 suunniteltavia hankkeita Syksyn 2013 kuluessa kehitysyhteistyöjaoston jäsenet ovat alkaneet suunnitella kansainvälisten kumppanijärjestöjensä kanssa hankkeita, joille aiotaan vuoden 2014 aikana hakea Suomen Ulkoministeriön myöntämää kansalaisjärjestöjen hanketukea. Suunnitteilla olevien, vuonna 2015 alkavien terveysalan kehitysyhteistyöhankkeiden teemoina on mm. lasten- ja äitiysneuvolatoiminnan kehittäminen Bangladeshissa, näkö- ja kuulovammaisten lasten koulutuksen tukeminen Nepalissa sekä pienaseiden vastainen radiotiedotushanke Nigeriassa ja Sambiassa. Kaikille suunnitteilla oleville hankkeille aiotaan hakea Ulkoasiainministeriön myöntämää valmistelumatkatukea vuodelle Opiskelijatoiminta Lääketieteen opiskelijoita ja nuoria lääkäreitä kannustetaan osallistumaan LSV:n toimintaan. LSV:n hallituksessa toimii vähintään yksi opiskelijavastaava. Kehitysyhteistyöjaoston hankeryhmissä on ns. junioripaikkoja, jotka mahdollistavat hankkeisiin osallistumisen myös opiskelijoille. Rauhanjaosto pitää yhteyttä IPPNW-opiskelijoihin ja opiskelijoita kannustetaan, sekä mahdollisuuksien mukaan tuetaan, osallistumaan IPPNW:n kansainvälisiin tilaisuuksiin. IPPNW:n Euroopan opiskelijakonferenssi järjestetään toukokuussa Helsingissä. Opiskelijoita pyritään integroimaan LSV:n jaostojen toimintaan ja ottamaan huomioon myös heidän ideoitaan paikalliseen ja kansalliseen toimintaan liittyen. Paikallisesti kussakin tiedekunnassa esitellään LSV:n toimintaa ja aihepiirejä kunkin tiedekunnan LSV-toimijoiden sekä yhdistyksen taloudellisten resurssien puitteissa. Kaikissa tiedekunnissa jaetaan lentolehtistä ydinaseiden humanitaarisista vaikutuksista. LSV:n opiskelijoiden piirissä on suunnitteilla mm. peruskoululaisille/lukiolaisille suunnattava opiskelijavetoinen rauhankasvatusprojekti, jonka toivotaan käynnistyvän vuoden 2014 kuluessa. 17

18 Turun lääketieteen opiskelijat ovat itsenäisesti olleet yhteydessä politiikkajaostoon ja perustaneet hankkeen joka mahdollistaa tulevien lääketieteen opiskelijoiden kieltäytymisen lääketeollisuuden mainonnasta. Tätä jatketaan toimintavuoden aikana. LSV jatkaa yhteistyötä Suomen Medisiinariliitto ry:n ulkoasiainvaliokunta FiMSIC:n kanssa. Yhteistyö mahdollistaa LSV:n toiminnan esittelyn ja tapahtumista tiedottamisen kaikkien Suomen lääketieteellisten tiedekuntien opiskelijoille. Vuoden 2013 tapaan yhteistyötä pyritään tehostamaan seminaarien ja koulutusten muodossa mm. FiMSIC:n järjestämissä Kehitysyhteistyö- ja National Meeting viikonloppujen yhteydessä. 6. Tiedotus 6.1. Tavoitteet Toimintavuoden aikana tiedotusta ja viestintää kehitetään edelleen. LSV:n viestiä ja ydinsanomaa pohditaan myös osana koko järjestön kattavaa strategiaprosessia. Tiedotusjaoston vuoden 2014 tavoitteena on viestiä LSV:n toiminnasta mahdollisimman kattavasti LSV:n jäsenistölle. LSV:n toiminnasta ja toiminnan tärkeistä sisällöistä viestitään myös ulkoisesti etenkin sähköisen viestinnän keinoja hyödyntäen. Tiedotuksen pääasialliset kanavat kohdeyleisön tavoittamiseen ovat LSVtiedote, kotisivut ja sosiaalinen media Jaoston työskentely Tiedotustoiminnasta vastaavat hallituksen tiedotusvastaava ja tiedotusjaosto. Toimisto tukee tiedotusjaostoa tarpeen mukaan. Vuonna 2014 jaosto kokoontuu vähintään puolivuosittain suunnittelemaan tiedotuksen toteutusta ja kehittämistä. Kokousten välillä hyödynnetään tiedotuksen sähköpostilistaa Sisäinen viestintä LSV-tiedotetta julkaistaan vuoden aikana vähintään neljä numeroa. Tiedotteessa ilmoitetaan tulevista tapahtumista, minkä lisäksi LSV:n hankkeet ja jaostot tiedottavat jäsenistölle toiminnastaan. Tiedotteen sisällön tuottavat eri hankeryhmät ja hallituksen jäsenet. Vuonna 2014 kehitetään tiedotteen sähköistä jakelua painetun lehden ohella. 18

19 Tehokkaamman sisäisen tiedottamisen mahdollistamiseksi jatketaan sähköpostiosoitteiden keräämistä jäsenrekisteriin jäsenistön sähköpostilistaa varten 6.4. Ulkoinen viestintä Järjestön kotisivuilla ja Facebook-sivulla julkaistaan ajankohtaisia uutisia ja ilmoituksia. LSV:n järjestämien seminaarien esitykset tuodaan mahdollisuuksien mukaan nähtäviin kotisivuille. Projektien ja jaostojen vastuuhenkilöt vastaavat omaa alaansa koskevasta materiaalista. Kehitysyhteistyöhankkeista tiedottamista kotisivuilla kehitetään, ja hankkeiden tuloksia voidaan raportoida myös tiiviissä research brief -muodossa. Tiedotusjaosto ja hallitus vastaavat kotisivujen ajantasaisuudesta toimiston avustuksella. Vuonna 2014 sivujen keskeisin sisältö käännetään englannin kielelle. LSV:n toiminnasta tiedotetaan ja uusia jäseniä hankitaan erityisesti Työpäivä maailmalle -varainkeruukampanjan yhteydessä. LSV:lle laaditaan järjestön yleistä toimintaa kuvaava esite, ja jaostojen laatimista julkaisuista otetaan lisäpainoksia tarpeen mukaan. LSV:n näkyvyyttä kehitetään tarjoamalla laajempia artikkeleita julkaistaviksi Suomen Lääkärilehdessä tai muissa vastaavissa julkaisuissa. LSV voi tarpeen mukaan julkaista myös kirjoja. Tiedotusjaoston ja toisaalta LSV:n toimiston roolia etenkin sähköisessä tiedottamisessa vahvistetaan. LSV:n graafista ilmettä johdonmukaistetaan luomalla yhteiset graafiset ohjeet ja valmiit tiedostopohjat järjestön toiminnassa käytettäväksi. 7. Muu toiminta 7.1. Global Health-kurssi Global Health kurssit ovat suomalaisvetoisen kansainvälisen verkoston järjestämiä maailmanterveyden kursseja. LSV on ollut mukana kurssien järjestämisessä vuoden 2001 ensimmäisestä kurssista lähtien ja nykyisin kursseja järjestetään Suomessa ja yhteistyömaissa vuorovuosin. Vuonna 2014 kurssit järjestetään Tansaniassa ja Filippiineillä. Kurssin vastuullisena järjestäjänä toimivat Tampereen yliopisto ja Duodecim-seura. LSV:llä on edustaja kurssin johtoryhmässä PSR Consulting PSR Consulting oy on LSV:n kokonaisuudessaan omistama konsulttiyritys. Se on aikaisemmin tuottanut terveysalan kehitysyhteistyön asiantuntijapalveluita ulkoministeriölle ja muille asiakkaille, mutta viime vuodet elänyt hiljaiseloa. 19

20 Vuonna 2014 PSR Consulting kartoittaa mahdollisuutta hyödyntää LSV:n jäsenistön osaamista myös kehitysyhteistyötä laajemmin terveyspolitiikassa. Yritys suunnittelee think tank tyyppisen toiminnan käynnistämistä. Samalla jatketaan järjestöevaluointien tarjoamista ja markkinointia. Yrityksen pääasiallinen tavoite on ollut tuottaa koulutusta ja kokemusta asiantuntijatehtävistä LSV:n jäsenistölle. Tämän lisäksi yritys voi menestyessään osallistua järjestön varainhankintaan. 8. Talous LSV:n itse ja yhdessä hankekumppaneiden kanssa tekemä hanketyö kattaa yli 95 % järjestön liikevaihdosta. Hanketyön rahoitus muodostuu pääosin Suomen Ulkoasiainministeriön LSV:lle myöntämästä kansalaisjärjestöjen hanketuesta. Vuodelle 2014 Ulkoasiainministeriön myöntämä hanketuki on yhteensä euroa ja se jakautuu viiden käynnissä olevan hankkeen kesken. Ulkoasiainministeriö kattaa 85 % rahoittamiensa hankkeiden kokonaiskustannuksista, loput 15 % muodostuu järjestön omavastuuosuudesta. Omavastuuosuus jakautuu edelleen hanketyössä tehtävään vapaaehtoistyöhön sekä yksityisiltä lahjoittajilta kerättävään omarahoitusosuuteen. Arvio vuonna 2014 tarvittavasta omarahoitusosuudesta on euroa. Kehitysyhteistyöjaoston jäsenet osallistuvat vapaaehtoistyön ohella myös aktiivisesti hankkeiden rahallisen omavastuuosuuden keräämiseen. Vuoden 2014 aikana kartoitetaan Ulkoasiainministeriön ohella myös muita hanketyön rahoitusmahdollisuuksia. Somalian tuberkuloosiohjelma saa Ulkoasiainministeriön hanketuen ohella myös kansainvälistä rahoitustukea Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria -rahastolta. Vuonna 2013 Global Fund rahoitti Somalian tuberkuloosiohjelmaa eurolla ja vuoden 2014 aikana Global Fundin rahoitusosuutta pyritään edelleen kasvattamaan. Hanketyön merkittävyydestä johtuen myös valtaosa henkilöstö- tiedotus- ja hallintokuluista jyvittyy hanketyön alle. Vuoden 2014 henkilöstökuluista LSV:n itse toteuttaman tuberkuloosiohjelman piirissä työskentelevän kliinisen ja hallinnollisen kenttähenkilökunnan osuus on euroa (42 %), Suomessa täysipäiväisesti hanketyötä tekevien osuus euroa (23 %), vapaaehtoistyön osuus euroa (14 %) ja tiedotus- ja hallintotyötä tekevien osuus euroa (21 %). Myös muista tiedotus- ja hallintokuluista suurin osa, yhteensä euroa, katetaan Ulkoasiainministeriön rahoitustuella. Loput henkilöstö-, tiedotus- ja hallintokuluista, yhteensä euroa katetaan omavarainhankinnalla saaduin varoin. Ulkoasiainministeriön myöntämän tuen ohella LSV vastaanottaa myös muita valtion avustuksia. Esimerkiksi LSV:n tekemä rauhantyö on saanut aiempina vuosina tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Muilta osin LSV:n 20

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2017 / Syyskokous

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2017 / Syyskokous VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2017 Valtion avustukset, UM 695 194,87 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt, RAY ym. 153 445,00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 194 678,00 Ulkomaiset avustukset,

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf. Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf

TOIMINTASUUNNITELMA. VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf. Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf TOIMINTASUUNNITELMA 2016 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf 2 (7) Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry on poliittisesti

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla

Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla Opin ovi klinikka 1.12.2011 Paula Tyrväinen (paula.tyrvainen@cimo.fi) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Esityksen sisältö 1.CIMO lyhyesti 2.Vaikuttavuudesta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015)

Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015) Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015) 1. Yleistä 1.1. Historia Pitäjänmäki-seura ry perustettiin vuonna 1960. Historiatietoja löytyy yhdistyksen nettisivuilta.

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot