Selvitys Mediapolisyrityskiihdyttämöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Mediapolisyrityskiihdyttämöstä"

Transkriptio

1 IPR.VC Management Oy Mannerheimintie 20 B, 6th Fl. FI Helsinki Selvitys Mediapolisyrityskiihdyttämöstä Tiivistelmä IPR.VC Management Oy IPR.VC MANAGEMENT OY OYOY Mannerheimintie 20 B, 6th Fl. FI Helsinki Registration: FI Domicile: Helsinki IPR.VC

2 Sisällys Selvitys Mediapolis- yrityskiihdyttämöstä... 1 Tiivistelmä... 1 Selvitys Mediapolis- yrityskiihdyttämöstä Johdanto Selvityksen tavoitteet Mediapoliksen tilanne kesällä Mikä yrityskiihdyttämö on? Miksi yrityskiihdyttämöä tarvitaan Esikuvat... 7 Matter... 7 ProSiebenSat.1 Accelerator... 7 Knight Prototype Fund Mediapoliksen yrityskiihdyttämö Mediapolis- kiihdyttämön missio ja visio Kiihdyttämön tavoitteet Millainen Mediapolis- kiihdyttämö on Sisältötuotteiden valmistamisen yleiset vaiheet Miten kiihdyttämö voi tukea asiakasyritystä eri vaiheissa Mitä kiihdyttämö ei ole Kiihdyttämön kohdeyritykset Kohdeyritysten tarpeet Verkoston ylläpitäminen ja kehittäminen Kiihdyttämön liiketoiminta ja vaikutukset Vaikuttavuus Strategia tavoitteiden toteuttamiseen Suositukset eri osapuolille Lähteet Haastateltavat Kirjalliset lähteet: (22)

3 Selvitys Mediapolisyrityskiihdyttämöstä 1. Johdanto Tampereelle rakennetaan vahvaa nykyaikaisen mediateollisuuden klusteria. Tavoite on synnyttää viiden vuoden aikana Tampereelle Mediapoliksen ympärille Pohjoismaisella tasolla vahva osaamiskeskus ja merkittävä työllistäjä. Tarkoitus on luoda Mediapoliksesta innovaatioalusta media-alalle. Vertailukohtia ovat Hermian merkitys teknologiayhtiöille tai Finnmedin merkitys terveysteknologialle ja lääketieteelle. Mediapolis keskittyy mediasisältöjen IPR-liiketoimintaan. IPR-bisnes on digitaalisen median aineettoman arvonluonnin (Intellectual Property Rights, IPR) liiketoimintaa. Tällaisia yhtiöitä ovat tv-tuotantojen, elokuvien, pelien, musiikin ja muiden media-, viestintä- ja viihdepalveluiden tuottajat. Mediapolis on syntynyt, koska Yleisradion TV2:lta jäi yli toimitilaa Tampereen Tohlopissa. TAMK eli Tampereen Ammattikorkeakoulu ja sen Taiteen ja viestinnän opetus siirtyivät Tohloppiin Tampereen keskustan Finlaysonin alueelta. Tilat remontoitiin ja ne nimettiin Mediapolikseksi. Samanaikaisesti Yleisradion toiminta avautui ja se ryhtyi tiiviiseen yhteistyöhön TAMKin kanssa. Myös muita mediaalan toimijoita ja yrityksiä on muuttanut Mediapolikseen. Alusta alkaen on ollut tavoitteena, että Mediapoliksesta muodostuisi media-alan kasvuyritysten keskittymä ja kansallisesti merkittävä mediaklusterin keskus. Tavoite eli medialiiketoiminnan keskittymän synnyttäminen on oikeastaan paljon hienompi ja suurempi kuin Mediapoliksen käytännöllinen, toimitilojen ylitarjonnasta lähtenyt lähtökohta. Ei se haittaa; tavoite on silti hyvä, tarpeellinen ja realistinen. Sisältöteollisuuden ja media-alan kasvuyritykset ovat olleet erittäin alipalveltuja rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän avun osalta. Rahoitusta varten on perusteilla IPR.VC Fund niminen pääomarahasto, joka tulee toimimaan osin Mediapoliksessa. Yritysten liiketoiminta-apua varten on suunniteltu media-alan yrityskiihdyttämöä, joka tulee toimimaan Mediapoliksessa. Tämä suunnitelma kuvaa kiihdyttämön toimintaa. Selvityksen on tehnyt IPR.VC Management Oy:n perustajaosakas, pääomasijoittaja Tanu-Matti Tuominen Tampereen seudun kaupunkikehityksen Tredea Oy:n toimeksiannosta. 3 (22)

4 1.1. Selvityksen tavoitteet Kehitettävän kiihdyttämöpalvelun tavoitteena on Kansainvälisen tason media-alan liiketoimintaosaamisen synnyttäminen Pirkanmaalle Uusien yritysten ja työpaikkojen synnyttäminen Vahvan digitaalisen media-alan ekosysteemin luominen Kiihdyttämöön osallistuvien yritysten rahoituspuolta kehitetään yhteistyössä eri rahoittajien kuten IPR.VC-pääomarahaston kanssa, jonka media-alan ja rahoituksen asiantuntemus tuodaan kiihdyttämöön osallistuvien yritysten käyttöön. Kiihdyttämö palvelee kuitenkin kaikkia muitakin asiakkaita kuin niitä, joihin IPR.VC on sijoittanut. Mediapoliksen yrityskiihdyttämö poikkeaa ratkaisevasti yleisestä yrityskiihdyttämön mallista. Toimeksiannon tavoitteena oli synnyttää selkeä suunnitelma kiihdyttämöpalvelun toteutuksesta. - Kartoittaa potentiaaliset kiihdyttämöyritykset Tampereen seudulla - Selvittää potentiaalisten kiihdyttämöyritysten liiketoimintavalmiudet - Määritellä kiihdyttämöpalvelu - Selvittää kiihdyttämöpalvelun rahoitusvaihtoehdot Hankkeessa syntyi kartoitukseen perustuva kuvaus potentiaalisista kiihdyttämöyrityksistä Tampereen seudulla sekä selkeä dokumentoitu suunnitelma kiihdyttämöpalvelun toteutukselle. Suunnittelun tuloksia testattiin yritystyöpajassa , jossa kiihdyttämön tehtäviä lähestyttiin sekä ennakko-oletusten että yritysten strategiakonsultoinnin kautta Mediapoliksen tilanne kesällä 2015 Mediapoliksen kehitys ei ole lähtenyt liikkeelle niin nopeasti kuin on toivottu. Se johtunee siitä, että sopivia veturiyrityksiä ei vielä ole ollut mukana. Korporaatiot kuten YLE tai Technopolis ovat toki hyviä mahdollistajia ja ideoijia, mutta dynaamisten kasvuritysten kasvua ne eivät voi ulkoapäin käynnistää. Siihen tarvitaan akviivisia ja kasvavia PK-yrityksiä. Mediapolis kiihdyttämö ei synny itsestään, vaan sitä varten pitää perustaa uusi yhtiö tai hanke, kiihdyttämölle rakentaa liiketoimintasuunnitelma sekä hankkia käyttöpääoma käynnistysmisajalle, joka on kaavailtu kahdeksi vuodeksi. 4 (22)

5 Kuva 1. Eri kokoisten ja luonteisten yritysten roolit uuden liiketoiminnan käynnistymisessä. Corporations Established SME s Creative destruction - Corporate spin ups Startups, students, bubbling under Mediapoliksen tilanne on nyt muuttumassa parempaan suuntaan, koska mm. Akun Tehdas ja Aito Media yhtiöt ovat lähteneet mukaan Mediapolikseen. Ne ovat perustaneet Aito Tehdas nimisen tapahtumia ja tuotantopalveluja tarjoavan yrityksen ja palvelukonseptin. Se tulee toimimaan Mediapoliksessa uudessa rakennuksessa, johon tulee kiinteästi live-esitysten ja yleistötapahtumien tuotannon laitteistot ja järjestelyt. Aito Media ja Akun tehdas ovat esimerkkejä kasvavista ja dynaamisista PK-yrityksiä, joita todennäköisesti saavat mukaansa sekä korporaatiot että varhaisvaiheen yritykset ja itsenäiset ammatinharjoittajat. 2. Mikä yrityskiihdyttämö on? Yleensä yrityskiihdyttämö tukee startupien eli aloittelevien yritysten toimintaa jotta ne menestyisivät nopeammin ja saisivat pääomasijoituksia. Yrityskiihdyttämö- ja yrityshautomo termejä käytetään usein sekaisin. Yrityskiihdyttämö on uudempi ja muodikkaampi nimitys kuin yrityshautomo; usein kyse on samasta asiasta. Päätavoitteena on tuottaa menestyksekkäitä yrityksiä, jotka ovat elinkelpoisia ja itsenäisiä ja jotka loisivat työpaikkoja, kehittäisivät toimintaympäristöjä, kaupallistaisivat uusia tuotteita sekä vahvistaisivat paikallista ja kansallista taloutta. Usein kiihdyttämöpalvelut syntyvät sivutuotteena jonkin toisen liiketoiminnan tai muuttuneen tilanteen seurauksena. Aiemmilta korporaatiolta on jäänyt usein yli toimitilaa tai työntekijöitä, alueen 5 (22)

6 yksipuolinen elinkeinoelämä on joutunut kriisiin tai romahtanut - tai tarkoituksena on saada opiskelijoita jäämään yrittäjiksi opiskelupaikkakunnalleen. Yleisimmin kiihdyttämötoiminta on sijoitustoiminnan osa-alue, jolla sijoittaja pyrkii saamaan omaan toimintaansa kassavirtaa tarjoamalla kiihdyttämöpalveluita tai sijoittaja pyrkii vaihtamaan kiihdyttämöpalvelut omistusosuuksiin lupaavista yhtiöistä. Parhaimmillaan kiihdyttämötoiminta on silloin, kun sekä kiihdyttämö että kasvuyritys kokevat toisensa kaikkien haluttavimpana yhteistyökumppanina ilman kytkykauppoja. Yrityskiihdyttämöiden sanotaan olevan kehittyneitä versioita niistä yrityshautomoista, jotka toimivat kaupallisilla markkinoilla. Kiihdyttämöt valitsevat asiakasyrityksensä kiihdytysohjelmaan pyrkimyksenään hyötyä niistä taloudellisesti. Ne tekevät sijoituksia, tarjoavat joukon liiketoiminnan kehitysresursseja sekä aktiivisesti osalllistuvat startupin kehittämiseen. Termejä hautomo ja kiihdyttämö käytetään usein synonyymeinä yhtenevistä tavoitteista johtuen. Nämä molemmat instituutiot palvelevat siemenvaiheen yrityksiä sekä tarjoavat niille joukon resursseja tavoitteenaan saada siemenvaiheen yritykset menestymään. Kiihdyttämöt voidaankin ymmärtää kokonaisvaltaisena liiketoimintaosaamisen neuvontapalveluna, joilla on usein vahva yhdennäköisyys perinteisiin liikkeenjohdon konsultointipalveluihin, jotka ovat tosin kiihdyttämöiden tapauksissa hienosäädetty pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Sekä hautomot että kiihdyttämöt ovat tärkeitä resursseja varmistettaessa yritysten kasvua, oli sitten kyseessä aikaisen vaiheen startup tai jo vakiintuneet organisaatiot. Kiihdytysohjelmilla voidaan yksinkertaisuudessa katsoa olevan viisi yleistä ominaispiirrettä, jotka ovat ominaisia useimmille kiihdytysohjelmille. Monien kiihdyttämöiden lopulliset tavoitteet määräytyvät asiakasyritysten tarpeiden mukaan. Kiihdyttämöohjelman viisi ominaispiirrettä ovat: Kiihdytysohjelma on avoin kaikille. Ohjelmat ovat usein erittäin kilpaillut. Ohjelmaan valituille yrityksille tarjotaan usein siemenvaiheen rahoitusta. Vastineeksi kiihdyttämöt haluavat usein omistusosuuden yrityksestä. Kiihdytysohjelmat keskittyvät pieniin tiimeihin yksittäisten yrittäjien sijaan. Kiihdytysohjelmat tarjoavat määräaikaisen tuen. Ohjelma käsittää ohjattuja tapahtumia ja intensiivistä mentorointia. Ohjelmissa yritykset toimivat ryhmissä sen sijaan, että ne toimisivat yksin Miksi yrityskiihdyttämöä tarvitaan Yleisesti yrityskiihdyttämöä tarvitaan siihen, että perustettu kasvuyritys kehittyisi kiihdyttämön tarjoamien palveluiden avulla nopeammin kuin se onnistuisi kaiken itse opettelemalla sekä siksi, että se tekisi vähemmän virheitä. Yrityskiihdyttämöitä on Suomessa noin 60 kpl, joista yksikään ei varsinaisesti palvele median sisältöliiketoimintaa tekeviä yrityksiä. Tekesin Vigo-ohjelmaan kuuluu 10 kiihdyttämöä, joista 7 toimii ICT-alalla, yksi muodin ja designin, yksi kokonaan ympäristöteknologian alalla ja yksi kiihdyttämöistä on erikoistunut itäeurooppalaisten innovaatioiden kaupallistamiseen Helsingistä käsin. 6 (22)

7 Osittain media-alalla toimivia kiihdyttämöitä ovat Yle Media Accelerator (hoitajina Helsinki Ventures, Catapult ja Arctic Startup), Arabus (luovat alat, toimi osana Aalto-yliopiston Startup Centeriä) sekä Seinäjoella toimiva Frami Oy (luovat alat) Lisätietoa: Esikuvat Matter Yhdysvalloissa Kalifornian Silicon Valleyssä on media-alan kiihdyttämö Matter, joka kuvaa toimintansa seuraavasti Our program kicks off with an intensive bootcamp focused on building scalable media ventures with a human-centered, prototype-driven design process followed by a weekly speaker series, share-outs, and monthly design reviews building up to a demo day in SF and a media showcase in NYC. Short feedback loops: Immerse yourself in a creative, collaborative culture designed to help you be human-centered, prototype-driven, and fail quickly to succeed sooner. ProSiebenSat.1 Accelerator 7 (22)

8 Saksassa on ProSiebenSat1 kanavan ja mediakonsernin kiihdyttämö kuvaa itsensä seuraavasti: The ProSiebenSat.1 Accelerator is ProSiebenSat.1 Group's 3-month program to support startups, which runs twice a year. The program offers start-ups comprehensive support and provides entrepreneurs with a customized coaching concept. In addition, start-ups receive 500,000 EUR in TV media volume, 25,000 EUR funding and office space. On Demo Day, which marks the conclusion of the program, participants present their company to selected investors and multipliers. Knight Prototype Fund Yhdysvalloissa mediaa tukeva Knight Foundation on kehittänyt ei-kaupallisten demo-ohjelman, jossa on samoja piirteitä kuin mediaa kehittävissä yrityskiihdyttämöissä The Knight Prototype Fund helps media makers, technologists and tinkerers take ideas from concept to demo. With grants of $35,000, innovators are given six months to research, test core assumptions and iterate before building out an entire project. The program recognizes that with the cost of experimentation dropping, innovators should have the opportunity to test their greatest ideas and explore many options before choosing a final path. When successful projects emerge, Knight Foundation can help them scale. 8 (22)

9 3. Mediapoliksen yrityskiihdyttämö 3.1. Mediapolis-kiihdyttämön missio ja visio Toiminta: Mediapoliksen yrityskiihdyttämö toimii mediayritysten tuotteiden ja tuotantojen liiketoiminnan auttajana ja nopeuttajana. Missio: Mediapoliksen yrityskiihdyttämö auttaa median sisältöliiketoimintaa tekeviä yrityksiä kasvamaan ja kehittymään sekä saavuttamaan kestävää kaupallista menestystä. Visio: Mediapolis on noussut vuoteen 2020 mennessä Pohjoismaiden johtavien mediasisältöjen tuotantojen keskukseksi. Se edellyttää kaikkien eri osapuolten innokasta toimintaa ja hyvää yhteistyötä. Mediapoliksen yrityskiihdyttämö on toiminut ratkaisevalla tavalla yhteistyömallin luomisessa, yritysten tukemisessa ja yritysten liiketoiminnan kansainvälistymisessä. Asiakas: Mediapoliksen yrityskiihdyttämön asiakas on aina kiihdyttämöyritys. Toimintatapa: Mediapoliksen kiihdyttämö hakee asiakasyrityksen kanssa parhaiten toimivaa toimintatahtia: jos ollaan liian hitaita niin vitkastellaan: jos ollaan liian nopeita niin hosutaan. Oleellista on se, mikä on yrityksen oppimisen luonnollinen rytmi ja nopeus Kiihdyttämön tavoitteet 1. Kv. tason osaamisen synnyttäminen Pirkanmaalle 2. Uusien yritysten ja työpaikkojen synnyttäminen 3. Sisältöliiketoiminnan voimasta kasvua ja kansainvälistymistä 4. Vahvan digitaalisen media-alan ekosysteemin luominen 3.3. Millainen Mediapolis-kiihdyttämö on Kiihdyttämöiden yleiset tunnusmerkit ovat: Kiihdytysohjelma on avoin kaikille. Ohjelmat ovat usein erittäin kilpaillut. Ohjelmaan valituille yrityksille tarjotaan usein siemenvaiheen rahoitusta. Vastineeksi kiihdyttämöt haluavat usein omistusosuuden yrityksestä. Kiihdytysohjelmat keskittyvät pieniin tiimeihin yksittäisten yrittäjien sijaan. Kiihdytysohjelmat tarjoavat määräaikaisen 1-3 kk tuen. Ohjelma käsittää ohjattuja tapahtumia ja intensiivistä mentorointia. Ohjelmissa yritykset toimivat ryhmissä sen sijaan, että ne toimisivat yksin. Kiihdyttämöohjelma päättyy demopäivään sijoittajille Miten Mediapolis-kiihdyttämö organisoidaan: Mediapoliksen yrityskiihdyttämö poikkeaa ratkaisevasti yleisestä yrityskiihdyttämön mallista seuraavasti: yritysapu ei ole sidoksissa rahoitukseen 9 (22)

10 kiihdyttämö ei hanki omistusosuutta asiakasyhtiöistä vaan sen ansaintamallina on kiihdyttämöpalvelut (ei kohdeyrityksen myyntivoitto) kiihdyttämöohjelman kesto on 1-3 vuotta (yleensä ne kestävät 1-3 kuukautta) kiihdyttämö keskittyy tuotteen tekemisen tukemiseen sen sijaan, että toiminnan rakenne olisi yrityksen rahoituksen ja sijoittajan tavoitteleman yritysmyynnin kehitysvaiheet kiihdyttämön palvelut rakennetaan sisältötuotteen valmistuksen vaiheisiin riippumatta siitä, missä kehitysvaiheessa yritys on (esim. käynnistynyt tai toiminnaltaan vakiintunut yritys). Mediapolis-kiihdyttämö voi toimia osin ulkopuolisten resurssien keinoin, tavallaan yrityskehityksen Uberina tai Airbnb:nä, eli ilman omaa koko palvelukapasiteettia. Silloin kiihdyttämö keskittyy asiakkuuksiin, ansaintamalliin, yhteisön ja verkoston rakentamiseen samoin kuin toimii esimerkiksi hiihtokeskuksen keskusvaraamo. Tärkeimmät kiihdyttämön omat resurssit ovat projektinhoito, neuvotteluapu, yritysstrategian nopea toiminta ja osaajien linkitys sekä myyntitaidot. Mediapoliksen kiihdyttämön toiminta perustuu yritysten tuotteiden ja tuotantojen kehitttämiseen ja niiden menestyksekkääseen markkinoille vientiin sekä yritysten liiketoimintastrategian kehittämiseen. Silloin tuloksena on laajempaa vaikutusta ja kestävämpiä tuloksia kuin rahoittajiin kytketyistä 1-4 kk kiihdyttämöohjelmista. Muutaman kuukauden tähtäimen sijaan sopiva aikaikkuna olisi mieluummin 1-3 vuotta, jolloin syntyisi kestävää asiakaslähtöistä toimintaa ja luonnollista oppimista Sisältötuotteiden valmistamisen yleiset vaiheet Sisältötuotteiden yleiset vaiheet ovat seuraavat: I. Kehittely II. Myynti III. Tuotanto IV. Julkaisu V. Jatkokehitys Kehittelyvaiheessa tehdään käsikirjoittamista, konseptin kehittämistä, tekijöiden ja esiintyjien valintaa, tuotannon ja tuotantotiimin ennakkosuunnittelua, aikataulutusta, budjetointia, partnereiden etsimistä sekä alustavaa myyntiä idean ja konseptin esittelyn muodossa. Tuotteesta tehdään demo tai prototyyppi. Myyntivaiheessa valitaan alustavasti esiintyjät ja tuotantotiimin avainhenkilöt, rakennetaan rahoitusmallit (tuotantorahoitus, ennakkomaksut esitysoikeuksista, sponsorointi jne), tuotetaan esittely- ja myyntimateriaali sekä toteutetaan pilottituotanto. Tuotantovaiheessa valitaan lopullinen esiintyjäkaarti ja tuotantotiimi, kirjoitetaan lopullinen käsikirjoitus sekä valmistetaan sisältötuote sen alakohteisen valmistusprosessin mukaisesti. Julkaisuvaiheessa tehdään tiivistä yhteistyötä jakelukanavan kanssa, analysoidaan palautetta ja tuotteen avainmetriikoita (katsojatutkimukset, mediatutkimukset, retentio- ja konversioluvut, mainostuotot) sekä parannetaan tuotetta niiltä osin kuin sitä voidaan yhä muuttaa, 10 (22)

11 Jatkokehitysvaiheessa tuotetta myydään muille markkina-alueille, sitä lisensioidaan uusiin jakelualustoihin ja käyttötarkoituksiin, tehdään tallennemyyntiä, oheistuotteiden myyntiä, järjestetään tapahtumia sekä suunnitellaan uusia rinnakkais- ja jatkotuotteita. Sisältöyhtiöiden avaintoimintoja ja osaamisen alueita eri tuotantojen vaiheessa ovat seuraavat: - Sisältöjen kehitys - Tuottaminen eli sisältöjen toteutus - Myynti - Markkinointi ja viestintä - Projektien hallinnointi - Teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen 3.5. Miten kiihdyttämö voi tukea asiakasyritystä eri vaiheissa Strategiakonsultoinnissa sopiva tähtäin on 1-3 vuotta. Kohdeyritykset ovat usein oman sisältötuotteensa tai ammattialan (esimerkiksi äänisuunnittelu, peliohjelmointi, animaatiot tms) korkeatasoisia osaajia, mutta niistä puuttuu liiketoimintaosaamista, kansainvälisen liiketoiminnan kokemusta ja strategiataitoja. Liiketoiminnan kehittämiseen on tarjolla esimerkiksi Ely-keskuksen kautta saatavat subventoidut konsultointipalvelut, joita yhdelle yritykselle voidaan myöntää 2-15 päivää kolmen vuoden aikana. (http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/yritysten-kehittämispalvelut/konsultointi) Kokonaisvaltaiseen konsultointiin ja yritysten pitkäjänteiseen liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ei apua kuitenkaan ole hyvin saatavilla. Kuva 1: Strateginen apu yrityksille Pilottityöpajassa yritykset painottivat seuraavia strategiapuolen asioita tärkeysjärjestyksessä: 1. markkinoille meno (konkarit mukaan, messumatkat, strategia) 11 (22)

12 2. talous ja sen johtaminen 3. toimintakulttuurin rakentaminen 4. brandin rakentaminen 5. yrityksen kokonaisuuden hallinta Useimmiten kiihdyttämöiden toiminta perustuu siihen, että rahoituksen avulla pyritään muuttamaan alkavan yrityksen toiminnan dynamiikkaa. Sitä tehdään tarjoamalla yrityksille mentorointia ja sparrausta asiantuntijoiden toimesta ja kehitetään yritys siten rahoituskelpoiseksi. Kiihdyttämöt auttavat yritystä hankkimaan tarvittavia resursseja ja rahoitusta kasvun vauhdittamiseksi. Rahoitusta tarjotaan joko kiihdytystoimijan tai kolmannen osapuolen toimesta. Tämä on toki tärkeää, mutta Mediapoliksen kiihdyttämö tekee paljon muutakin. Raha on hyvä korjauskeino, jos ongelmana on rahan puute. Jos puutetta on jostain muusta kuin rahasta, on raha tehoton korjauskeino. Kuva 2: Mediapolis-kiihdyttämön palvelut tuotteen elinkaaren eri vaiheessa Kehittely Myynti Tuotanto Julkaisu Jatkokehitys Sisällönsuunnittelun tukeminen Demon, proton tai pilotin testaaminen Testauksen järjestäminen Myyntikuntoon saattaminen Presentaatiotuki, pitsauskoulutus Sijoitusehdotuksen tukeminen Rekrytointituki Tuotanto-apu Sopimusapu: juridiikkakonsultointi Sosiaalisen median palvelut Long tail katalogin myyminen IP:n Tuotantopalvelujen uudelleen etsiminen ja myynti kehittäminen Seuranta ja tilastointi Merchandise Usability lab, content lab, tech lab Oppilaitosten asiantuntijoiden sitouttaminen Kehittelytyöpajat Laskenta-apua Demon tekeminen Sijoittajien etsiminen Kirjanpito ja talousapu User acquisition Lisensiointi Tuotantokonsulttien etsimien Promootio ja PR edunvalvonta Patentointi, Ongelmatilanteissa formatointi ja auttaminen Tapahtumakeskus muu suojaus Yhteistyöneuvotteluihin Messumatkojen konkarit mukaan järjestäminen Julkisen rahoituksen hakemisessa Optioiden myynti auttaminen Talousseuranta Myyntikoulutus Myyntituki, myyntikoulutus Kuva 3: Nämä tarvittavat tukikeinot johtavat seuraaviin vaatimuksiin Mediapolis-kiihdyttämölle sekä sen henkilökunnalle ja mukana oleville asiantuntijoille: Kehittelyaihe Myynti Tuotanto Julkaisu Jatkokehitys 12 (22)

13 Menestyneen sisältötuotteen tekijä Onnistunut tuotesuunnittelija On tieto siitä kenelle asiakkaalle voi soittaa ja saada puhelu läpi ja mailit luetuiksi Rekrytointikokemus Viestintäkyvyt, innostavuus, viestinnän työtaidot Tuotantokokemus Toisen osapuolen asemaan meneminen ja what is there for Sopimusjuridiikan Vakituiset tuotteiden me näkökulman osaaminen ja kv testausmahdollisuudet vaihdon taidot kokemus Laskenta ja liiketoimintakyky Excel Guru Kirjanpito ja talousapu Kansainväliset Oleelliseen professoritasoiset keskittyminen opettajat tuotteen IP:n oppilaitoksista kehittämisessja Fasilitaattoritaidot, innostavuus Näkemyksellisyys Neuvotelutaidot ja edunvalvonta, positiivisuus, rakentavuus KV myyntitaidot Onnistunutta omaa kaupanteko ja myynnin johtamisen taidot On tieto siitä kenelle sijoittajalle voi soittaa ja saada puhelu läpi ja mailit luetuiksi Sosiaalisen median palvelut Long tail katalogin myyminen Tuotantopalvelujen IP:n uudelleen etsiminen ja myynti kehittäminen Seuranta ja tilastointi Kokemus käyttäjähankinnasta ja applikaatioiden analytiikasta Merchandise kv tasolla Lisensiointi Tuotantokonsulttien etsimien Promootio ja PR edunvalvonta Kyky auttaa ongelmatilanteissa Empatia, Hyvät järjestely- ja järjestelmällisyys, managerointitaidot psykologintaidot Hyvä tukihakemusten teon konsultti, hakemusten käsittelijöiden tunteminen Myyntituki, myyntikoulutus tapahtumakeskus talousseuranta Myyntivaiheen apu on parhaiten yleistä asiakaslähtöisyyttä ja sitä, että sopimuksia ja kauppoja tehneet konkarit saadaan mukaan toimintaan. Työpajassa tuotiin ilmi tarve osaamistietopankkiin sekä apuun mediasisältöjen formatoinnissa ja patentoinnissa. Markkinoinnissa tarvitaan aluksi apua siihen, miten mittaaminen ja analytiikka rakennetaan, jatkossa sen on oltava yrityksen ydinosaamista. Neuvontaa voitaisiin toteuttaa internetin kautta myös kansainvälisesti virtuaalisen hallituksen tai advisory boardin kautta Mitä kiihdyttämö ei ole Mediapoliksen yrityskiihdyttämö ei ole 13 (22)

14 Alisteinen yritysrahoittajien intresseille Alisteinen julkisten toimijoiden intresseille Alisteinen yksittäisen sidosryhmän tai yrityksen intresseille Oikopolkujen etsijä Nopeiden ratkaisuiden etsijä kestävän ja pitkäjänteisen kehittymisen kustannuksella 3.7. Kiihdyttämön kohdeyritykset Kiihdyttämö tarjoaa palveluitaan ja verkostoaan sisältötuotealojen yrityksille, jotka tekevät toistettavia ja lisensoitavia digitaalisia ja fyysisiä sisältötuotteita erityisesti liikkuvan kuvan kanssa: Tuoteala TV-formaatit ja tv-sarjat (sisältää animaatiot) Elokuvat 5 Internet-sisällöt, palvelut ja digitaalinen kustantaminen Pelit 30 Musiikki 10 Muut, kuten digitaalinen design, tukipalvelut, markkinointi Arvio kohdeyritysten lukumäärästä Kiihdyttämöön sopivien yritysten ominaisuudet ovat seuraavat: Tiimi Osaaminen keskittyy sisällöntuotantoon ja tuotesuunnitteluun, halua kehittyä liiketoimintaosaamisessa Yhtiö Yritys perustettu tai toimiva yritys uudessa kehitysvaiheessa, tarvetta saada tukea, neuvoja ja rahoitusta Tuote Innovatiivinen ja uutta luova toimintatapa, kiinnostus kehittää omaa IPRportfoliota, kansainvälistä kiinnostavuutta 14 (22)

15 Markkina- ja asiakastarve Kansainvälisesti tunnistettu asiakastarve tai palvelee kansainvälistä sisältöliiketoimintaa, potentiaali nähtävissä, jotakin uniikkia ja kiinnostavaa, asiakkailla halu maksaa tästä jotakin Jakelukanavat Jokin tie asiakkaiden luokse löydettävissä, joko uusia tai vanhoja kanavia Potentiaali Kiinnostavuutta, uskallusta tehdä jotain uutta, halua kasvaa 3.8. Kohdeyritysten tarpeet Hankkeessa haastateltiin kahdeksaa potentiaalista kiihdyttämöyritystä, jotka kertoivat tilanteestaan ja tarpeistaan. Haastatteluiden, sisältötuotannon yleisen prosessin sekä hankkeessa mukana olleiden konsulttien osaamisen ja kokemusten perusteella luotiin malli kiihdyttämön palvelutarjonnasta. Tämä testattiin pilottityöpajassa ja tulos on yritysten hyväksymä. Työpajan osallistujat nostivat tärkeimmiksi osa-alueiksi markkinoille menon, talouden, brandinrakennuksen sekä myyntivaiheen avun. Pitkänä listana tarpeet olivat seuraavanlaisia (yrityssalaisuuksien takia yksilöimättöminä): Kun teknologian kehittyy, miten valitaan oikeat ratkaisut, miten pysytään kehityksessä mukana Miten kehitytään paikallisesta kansainväliseksi liiketoiminnaksi Miten toimitaan kun uutta kilpailua syntyy Miten yrityksen ja korkeakoulujen yhteistyö kehittyy parhaiten Kuinka hankitaan laskentaa ja bisnesanalyysejä jotta saavuttaa tuotteen asiakasarvon laskennassa riittävän tason Rakentaa selkeät arvonmuodostukset eri segmenteille. Kansainvälistyminen uusiin maihin Laajentaminen toisille toimialoille Räätälöidyn ulkopuolisen sisällön hankinta ja lisensointi sekä tiettyjen oikeuksien ostaminen. Muutos projektitoimittajasta mainosmediaksi Pääoman ja resurssien sitoutuminen uuden materiaalin tekemiseen ja valmiin aineiston oikeuksien hankkimiseen (Youtube yms). Oikeuksien ja laitteiden ostamiseen vaadittavaa pääomaa ei ole laskettu tarkasti. Miten sitä budjetoidaan? Laskentaosaamisen pitäisi olla firman sisällä. Muuten on huonossa asemassa markkinoilla. Tavoitteena kasvattaa yritystä mutta se vaatii osaamista ja resursseja Ansaintamalli ja markkinapositio muuttuu ratkaisevasti, miten toimitaan? Työvoiman hankinta potentiaalinen haaste kun yritys kasvaa 15 (22)

16 Kasvun hallinta Balanssi prosessien ja eri toimintojen välillä Sisaryhtiön kanssa työnjaon ja profiloinnin selkeyttäminen Ensi vaiheessa myynti jotta saadaan pilottiasiakkaita, toisen vaiheen myynti jotta muututaan mainosmediaksi. Miten tähän valmistaudutaan sopimusrakenteissa Intressiristiriitojen välttäminen asiakkaiden kanssa Rahoitustarve on erilainen eri strategiapoluille, osaamistarve samoin. Miten ne lasketaan ja parannetaan? Laskenta mukaan myyntityöhön Seuranta mukaan kanavan toimintaan Ostaminen mukaan mainoskanavaan, esim QR-koodin avulla Lisätä eri foorumeissa mukanaoloa, jotta tulee poikkialaista yhteistyötä Pelillisyyden lisääminen tuotteessa Ohittaa tärkein kilpailija omassa resurssoinnissa ja omissa ajatuksissa Rahoituksen löytäminen ja saaminen Tarve rekrytoida talous- ja analytiikkaosaajat Hyvän tunnelman ja kehittymisen ylläpitäminen Advisor boardin kasaaminen Voidaanko varautua sisäisten prosessien kehittämiseen? Muiden hyvien brändien mukaan saaminen Tiimin osaamisen varmistaminen tulevaisuudessa Missä busineksessä olemme päätös: onko b2b vai kuluttajaliiketoimintaa Yrityksen perustaminen: visio, elinkaariharjoitus, 0 to exit Strategiapolku maailman johtavaksi toimijaksi alalla Lean-mallin omaksuminen Kehitysasiakkaan hankkiminen Rahoitus: hankkiminen, rahoitustarpeen laskeminen, instrumentit, elämänkaari Positiointi ja markkinointisuunnittelu Keitä ovat kilpailijat, yhteistyökumppanit, strategiset kumppanit? Asiakkaiden hankkiminen: Myyntityö + tarjoaman ja toimintamallin kehittäminen ostamista helpottavaksi Hinnoittelu Tekijäresurssit Liiketoiminnan pyörittäminen Miten tarpeet priorisoidaan Konkreettisten hankkeiden toteuttaminen tehokkaasti oppilaitosyhteistyö Sisältöyhteistyö 3.9. Verkoston ylläpitäminen ja kehittäminen Kiihdyttämön on aloitettava voimakas yhteistyö ja verkostoituminen toimialan järjestöjen, yritysyhteisöjen, tapahtumien ja oppilaitosten kanssa. Tampereella järjestetään Media & Message tapahtuma (www.mediamessage.fi), jonka kanssa Mediapolis tekee jo yhteistyötä. Kiihdyttämön on tehtävä tapahtumaan oma kilpailusarja, toimittava yhteistyökumppanina, saatava osa tapahtumasta Mediapolikseen ja hankittava Satu ry:n keskeiset yritykset mukaan kiihdyttämöyritysten neuvonantajiksi. 16 (22)

17 Tampereen MindTrek digimediatapahtuman suhteen toimitaan samoin kuin Media & Messagen. Jos MindTrekin kilpailua aletaan uudelleen järjestää, koordinoi kiihdyttämö luontevasti esituomariston toimintaa yhdessä opiskelijoiden kanssa. Demolan kanssa voidaan pitää yhteisiä demopäiviä ja työpajoja, joko Demolassa Finlaysonilla tai Medipoliksessa, Kiihdyttämö järjestää koeyleisöjä tuotteiden testaukseen ja kokeiluun, jotka voivat toteutua Mediapolisi Friends nimen alle koottavaan yhteisön alla. Mediatuotteiden käytettävyys- ja yleisötestausta ei tarjoa nyt Suomessa kukaan muuten kuin käyttöliittymätestauksen tai perinteisten kuluttajatutkimusten muodossa. Tähän rakentuisi rinnalle työpajassa toivottu osaamis- ja tietopankki. Mediapolikseen rakennetaan mediatuotteiden showroom, jossa voidaan pitää tuotejulkistuksia, demoja, lehdistötilaisuuksia ja muita tapahtumia. Oppilaitosten opinto-ohjelman yrittäjäkoulutukseen pyritään vaikuttamaan ja tekemään opetusyhteistyötä. Tampereelle pyritään saamaan elokuvatuotantoja samaan tapaan kuin toimii Länsi-Suomen filmikomissio Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ja bisnesenkeliverkostojen kautta saadaan vietyä viestiä kiihdyttämön asiakasyritysten rahoitustarpeista sekä kutsuja Demo Day pitsaustapahtumiin. 17 (22)

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 4 / 2011 LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Hermia Oy:n julkaisuja ISSN 1799-4292 ISBN 978-952-5376-18-0 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO Julkaisun

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN NUMERO 2/2009 sivu 12 INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN arvoverkoilla sivu 6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ jalostaa liikeideoita sivu 8 MODERNIT PUHEPALVELUT liiketoiminnan vauhdittajana sivu 2 TECHNOPOLIS ONLINE - palvelu

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

SISÄLTÖTUOTANNON ARVOKETJUN RAHOITUS

SISÄLTÖTUOTANNON ARVOKETJUN RAHOITUS 1 SISÄLTÖTUOTANNON ARVOKETJUN RAHOITUS Minna Martikainen Kari Niilola Matti Pulkkinen Jenni Selosmaa Jussi Tiilikka Mika Vaihekoski 2001 LTT-Tutkimus Oy Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN HAASTEET ELOKUVA- JA TV-ALALLA

ALOITTAVAN YRITYKSEN HAASTEET ELOKUVA- JA TV-ALALLA ALOITTAVAN YRITYKSEN HAASTEET ELOKUVA- JA TV-ALALLA Case Obscure Entertainment OSK Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäyte Mediatuottaminen 06 Joulukuu 2010 Anna-Maija Salmi

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN Jukka Vilhunen 14.1.2008 2 Sisällysluettelo sivu 1 Johdanto 3 2 Pitkien näytelmäelokuvien rahoitusrakenne 3 Julkinen rahoitus 3 Yksityinen

Lisätiedot