Selvitys Mediapolisyrityskiihdyttämöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Mediapolisyrityskiihdyttämöstä"

Transkriptio

1 IPR.VC Management Oy Mannerheimintie 20 B, 6th Fl. FI Helsinki Selvitys Mediapolisyrityskiihdyttämöstä Tiivistelmä IPR.VC Management Oy IPR.VC MANAGEMENT OY OYOY Mannerheimintie 20 B, 6th Fl. FI Helsinki Registration: FI Domicile: Helsinki IPR.VC

2 Sisällys Selvitys Mediapolis- yrityskiihdyttämöstä... 1 Tiivistelmä... 1 Selvitys Mediapolis- yrityskiihdyttämöstä Johdanto Selvityksen tavoitteet Mediapoliksen tilanne kesällä Mikä yrityskiihdyttämö on? Miksi yrityskiihdyttämöä tarvitaan Esikuvat... 7 Matter... 7 ProSiebenSat.1 Accelerator... 7 Knight Prototype Fund Mediapoliksen yrityskiihdyttämö Mediapolis- kiihdyttämön missio ja visio Kiihdyttämön tavoitteet Millainen Mediapolis- kiihdyttämö on Sisältötuotteiden valmistamisen yleiset vaiheet Miten kiihdyttämö voi tukea asiakasyritystä eri vaiheissa Mitä kiihdyttämö ei ole Kiihdyttämön kohdeyritykset Kohdeyritysten tarpeet Verkoston ylläpitäminen ja kehittäminen Kiihdyttämön liiketoiminta ja vaikutukset Vaikuttavuus Strategia tavoitteiden toteuttamiseen Suositukset eri osapuolille Lähteet Haastateltavat Kirjalliset lähteet: (22)

3 Selvitys Mediapolisyrityskiihdyttämöstä 1. Johdanto Tampereelle rakennetaan vahvaa nykyaikaisen mediateollisuuden klusteria. Tavoite on synnyttää viiden vuoden aikana Tampereelle Mediapoliksen ympärille Pohjoismaisella tasolla vahva osaamiskeskus ja merkittävä työllistäjä. Tarkoitus on luoda Mediapoliksesta innovaatioalusta media-alalle. Vertailukohtia ovat Hermian merkitys teknologiayhtiöille tai Finnmedin merkitys terveysteknologialle ja lääketieteelle. Mediapolis keskittyy mediasisältöjen IPR-liiketoimintaan. IPR-bisnes on digitaalisen median aineettoman arvonluonnin (Intellectual Property Rights, IPR) liiketoimintaa. Tällaisia yhtiöitä ovat tv-tuotantojen, elokuvien, pelien, musiikin ja muiden media-, viestintä- ja viihdepalveluiden tuottajat. Mediapolis on syntynyt, koska Yleisradion TV2:lta jäi yli toimitilaa Tampereen Tohlopissa. TAMK eli Tampereen Ammattikorkeakoulu ja sen Taiteen ja viestinnän opetus siirtyivät Tohloppiin Tampereen keskustan Finlaysonin alueelta. Tilat remontoitiin ja ne nimettiin Mediapolikseksi. Samanaikaisesti Yleisradion toiminta avautui ja se ryhtyi tiiviiseen yhteistyöhön TAMKin kanssa. Myös muita mediaalan toimijoita ja yrityksiä on muuttanut Mediapolikseen. Alusta alkaen on ollut tavoitteena, että Mediapoliksesta muodostuisi media-alan kasvuyritysten keskittymä ja kansallisesti merkittävä mediaklusterin keskus. Tavoite eli medialiiketoiminnan keskittymän synnyttäminen on oikeastaan paljon hienompi ja suurempi kuin Mediapoliksen käytännöllinen, toimitilojen ylitarjonnasta lähtenyt lähtökohta. Ei se haittaa; tavoite on silti hyvä, tarpeellinen ja realistinen. Sisältöteollisuuden ja media-alan kasvuyritykset ovat olleet erittäin alipalveltuja rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän avun osalta. Rahoitusta varten on perusteilla IPR.VC Fund niminen pääomarahasto, joka tulee toimimaan osin Mediapoliksessa. Yritysten liiketoiminta-apua varten on suunniteltu media-alan yrityskiihdyttämöä, joka tulee toimimaan Mediapoliksessa. Tämä suunnitelma kuvaa kiihdyttämön toimintaa. Selvityksen on tehnyt IPR.VC Management Oy:n perustajaosakas, pääomasijoittaja Tanu-Matti Tuominen Tampereen seudun kaupunkikehityksen Tredea Oy:n toimeksiannosta. 3 (22)

4 1.1. Selvityksen tavoitteet Kehitettävän kiihdyttämöpalvelun tavoitteena on Kansainvälisen tason media-alan liiketoimintaosaamisen synnyttäminen Pirkanmaalle Uusien yritysten ja työpaikkojen synnyttäminen Vahvan digitaalisen media-alan ekosysteemin luominen Kiihdyttämöön osallistuvien yritysten rahoituspuolta kehitetään yhteistyössä eri rahoittajien kuten IPR.VC-pääomarahaston kanssa, jonka media-alan ja rahoituksen asiantuntemus tuodaan kiihdyttämöön osallistuvien yritysten käyttöön. Kiihdyttämö palvelee kuitenkin kaikkia muitakin asiakkaita kuin niitä, joihin IPR.VC on sijoittanut. Mediapoliksen yrityskiihdyttämö poikkeaa ratkaisevasti yleisestä yrityskiihdyttämön mallista. Toimeksiannon tavoitteena oli synnyttää selkeä suunnitelma kiihdyttämöpalvelun toteutuksesta. - Kartoittaa potentiaaliset kiihdyttämöyritykset Tampereen seudulla - Selvittää potentiaalisten kiihdyttämöyritysten liiketoimintavalmiudet - Määritellä kiihdyttämöpalvelu - Selvittää kiihdyttämöpalvelun rahoitusvaihtoehdot Hankkeessa syntyi kartoitukseen perustuva kuvaus potentiaalisista kiihdyttämöyrityksistä Tampereen seudulla sekä selkeä dokumentoitu suunnitelma kiihdyttämöpalvelun toteutukselle. Suunnittelun tuloksia testattiin yritystyöpajassa , jossa kiihdyttämön tehtäviä lähestyttiin sekä ennakko-oletusten että yritysten strategiakonsultoinnin kautta Mediapoliksen tilanne kesällä 2015 Mediapoliksen kehitys ei ole lähtenyt liikkeelle niin nopeasti kuin on toivottu. Se johtunee siitä, että sopivia veturiyrityksiä ei vielä ole ollut mukana. Korporaatiot kuten YLE tai Technopolis ovat toki hyviä mahdollistajia ja ideoijia, mutta dynaamisten kasvuritysten kasvua ne eivät voi ulkoapäin käynnistää. Siihen tarvitaan akviivisia ja kasvavia PK-yrityksiä. Mediapolis kiihdyttämö ei synny itsestään, vaan sitä varten pitää perustaa uusi yhtiö tai hanke, kiihdyttämölle rakentaa liiketoimintasuunnitelma sekä hankkia käyttöpääoma käynnistysmisajalle, joka on kaavailtu kahdeksi vuodeksi. 4 (22)

5 Kuva 1. Eri kokoisten ja luonteisten yritysten roolit uuden liiketoiminnan käynnistymisessä. Corporations Established SME s Creative destruction - Corporate spin ups Startups, students, bubbling under Mediapoliksen tilanne on nyt muuttumassa parempaan suuntaan, koska mm. Akun Tehdas ja Aito Media yhtiöt ovat lähteneet mukaan Mediapolikseen. Ne ovat perustaneet Aito Tehdas nimisen tapahtumia ja tuotantopalveluja tarjoavan yrityksen ja palvelukonseptin. Se tulee toimimaan Mediapoliksessa uudessa rakennuksessa, johon tulee kiinteästi live-esitysten ja yleistötapahtumien tuotannon laitteistot ja järjestelyt. Aito Media ja Akun tehdas ovat esimerkkejä kasvavista ja dynaamisista PK-yrityksiä, joita todennäköisesti saavat mukaansa sekä korporaatiot että varhaisvaiheen yritykset ja itsenäiset ammatinharjoittajat. 2. Mikä yrityskiihdyttämö on? Yleensä yrityskiihdyttämö tukee startupien eli aloittelevien yritysten toimintaa jotta ne menestyisivät nopeammin ja saisivat pääomasijoituksia. Yrityskiihdyttämö- ja yrityshautomo termejä käytetään usein sekaisin. Yrityskiihdyttämö on uudempi ja muodikkaampi nimitys kuin yrityshautomo; usein kyse on samasta asiasta. Päätavoitteena on tuottaa menestyksekkäitä yrityksiä, jotka ovat elinkelpoisia ja itsenäisiä ja jotka loisivat työpaikkoja, kehittäisivät toimintaympäristöjä, kaupallistaisivat uusia tuotteita sekä vahvistaisivat paikallista ja kansallista taloutta. Usein kiihdyttämöpalvelut syntyvät sivutuotteena jonkin toisen liiketoiminnan tai muuttuneen tilanteen seurauksena. Aiemmilta korporaatiolta on jäänyt usein yli toimitilaa tai työntekijöitä, alueen 5 (22)

6 yksipuolinen elinkeinoelämä on joutunut kriisiin tai romahtanut - tai tarkoituksena on saada opiskelijoita jäämään yrittäjiksi opiskelupaikkakunnalleen. Yleisimmin kiihdyttämötoiminta on sijoitustoiminnan osa-alue, jolla sijoittaja pyrkii saamaan omaan toimintaansa kassavirtaa tarjoamalla kiihdyttämöpalveluita tai sijoittaja pyrkii vaihtamaan kiihdyttämöpalvelut omistusosuuksiin lupaavista yhtiöistä. Parhaimmillaan kiihdyttämötoiminta on silloin, kun sekä kiihdyttämö että kasvuyritys kokevat toisensa kaikkien haluttavimpana yhteistyökumppanina ilman kytkykauppoja. Yrityskiihdyttämöiden sanotaan olevan kehittyneitä versioita niistä yrityshautomoista, jotka toimivat kaupallisilla markkinoilla. Kiihdyttämöt valitsevat asiakasyrityksensä kiihdytysohjelmaan pyrkimyksenään hyötyä niistä taloudellisesti. Ne tekevät sijoituksia, tarjoavat joukon liiketoiminnan kehitysresursseja sekä aktiivisesti osalllistuvat startupin kehittämiseen. Termejä hautomo ja kiihdyttämö käytetään usein synonyymeinä yhtenevistä tavoitteista johtuen. Nämä molemmat instituutiot palvelevat siemenvaiheen yrityksiä sekä tarjoavat niille joukon resursseja tavoitteenaan saada siemenvaiheen yritykset menestymään. Kiihdyttämöt voidaankin ymmärtää kokonaisvaltaisena liiketoimintaosaamisen neuvontapalveluna, joilla on usein vahva yhdennäköisyys perinteisiin liikkeenjohdon konsultointipalveluihin, jotka ovat tosin kiihdyttämöiden tapauksissa hienosäädetty pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Sekä hautomot että kiihdyttämöt ovat tärkeitä resursseja varmistettaessa yritysten kasvua, oli sitten kyseessä aikaisen vaiheen startup tai jo vakiintuneet organisaatiot. Kiihdytysohjelmilla voidaan yksinkertaisuudessa katsoa olevan viisi yleistä ominaispiirrettä, jotka ovat ominaisia useimmille kiihdytysohjelmille. Monien kiihdyttämöiden lopulliset tavoitteet määräytyvät asiakasyritysten tarpeiden mukaan. Kiihdyttämöohjelman viisi ominaispiirrettä ovat: Kiihdytysohjelma on avoin kaikille. Ohjelmat ovat usein erittäin kilpaillut. Ohjelmaan valituille yrityksille tarjotaan usein siemenvaiheen rahoitusta. Vastineeksi kiihdyttämöt haluavat usein omistusosuuden yrityksestä. Kiihdytysohjelmat keskittyvät pieniin tiimeihin yksittäisten yrittäjien sijaan. Kiihdytysohjelmat tarjoavat määräaikaisen tuen. Ohjelma käsittää ohjattuja tapahtumia ja intensiivistä mentorointia. Ohjelmissa yritykset toimivat ryhmissä sen sijaan, että ne toimisivat yksin Miksi yrityskiihdyttämöä tarvitaan Yleisesti yrityskiihdyttämöä tarvitaan siihen, että perustettu kasvuyritys kehittyisi kiihdyttämön tarjoamien palveluiden avulla nopeammin kuin se onnistuisi kaiken itse opettelemalla sekä siksi, että se tekisi vähemmän virheitä. Yrityskiihdyttämöitä on Suomessa noin 60 kpl, joista yksikään ei varsinaisesti palvele median sisältöliiketoimintaa tekeviä yrityksiä. Tekesin Vigo-ohjelmaan kuuluu 10 kiihdyttämöä, joista 7 toimii ICT-alalla, yksi muodin ja designin, yksi kokonaan ympäristöteknologian alalla ja yksi kiihdyttämöistä on erikoistunut itäeurooppalaisten innovaatioiden kaupallistamiseen Helsingistä käsin. 6 (22)

7 Osittain media-alalla toimivia kiihdyttämöitä ovat Yle Media Accelerator (hoitajina Helsinki Ventures, Catapult ja Arctic Startup), Arabus (luovat alat, toimi osana Aalto-yliopiston Startup Centeriä) sekä Seinäjoella toimiva Frami Oy (luovat alat) Lisätietoa: Esikuvat Matter Yhdysvalloissa Kalifornian Silicon Valleyssä on media-alan kiihdyttämö Matter, joka kuvaa toimintansa seuraavasti Our program kicks off with an intensive bootcamp focused on building scalable media ventures with a human-centered, prototype-driven design process followed by a weekly speaker series, share-outs, and monthly design reviews building up to a demo day in SF and a media showcase in NYC. Short feedback loops: Immerse yourself in a creative, collaborative culture designed to help you be human-centered, prototype-driven, and fail quickly to succeed sooner. ProSiebenSat.1 Accelerator 7 (22)

8 Saksassa on ProSiebenSat1 kanavan ja mediakonsernin kiihdyttämö kuvaa itsensä seuraavasti: The ProSiebenSat.1 Accelerator is ProSiebenSat.1 Group's 3-month program to support startups, which runs twice a year. The program offers start-ups comprehensive support and provides entrepreneurs with a customized coaching concept. In addition, start-ups receive 500,000 EUR in TV media volume, 25,000 EUR funding and office space. On Demo Day, which marks the conclusion of the program, participants present their company to selected investors and multipliers. Knight Prototype Fund Yhdysvalloissa mediaa tukeva Knight Foundation on kehittänyt ei-kaupallisten demo-ohjelman, jossa on samoja piirteitä kuin mediaa kehittävissä yrityskiihdyttämöissä The Knight Prototype Fund helps media makers, technologists and tinkerers take ideas from concept to demo. With grants of $35,000, innovators are given six months to research, test core assumptions and iterate before building out an entire project. The program recognizes that with the cost of experimentation dropping, innovators should have the opportunity to test their greatest ideas and explore many options before choosing a final path. When successful projects emerge, Knight Foundation can help them scale. 8 (22)

9 3. Mediapoliksen yrityskiihdyttämö 3.1. Mediapolis-kiihdyttämön missio ja visio Toiminta: Mediapoliksen yrityskiihdyttämö toimii mediayritysten tuotteiden ja tuotantojen liiketoiminnan auttajana ja nopeuttajana. Missio: Mediapoliksen yrityskiihdyttämö auttaa median sisältöliiketoimintaa tekeviä yrityksiä kasvamaan ja kehittymään sekä saavuttamaan kestävää kaupallista menestystä. Visio: Mediapolis on noussut vuoteen 2020 mennessä Pohjoismaiden johtavien mediasisältöjen tuotantojen keskukseksi. Se edellyttää kaikkien eri osapuolten innokasta toimintaa ja hyvää yhteistyötä. Mediapoliksen yrityskiihdyttämö on toiminut ratkaisevalla tavalla yhteistyömallin luomisessa, yritysten tukemisessa ja yritysten liiketoiminnan kansainvälistymisessä. Asiakas: Mediapoliksen yrityskiihdyttämön asiakas on aina kiihdyttämöyritys. Toimintatapa: Mediapoliksen kiihdyttämö hakee asiakasyrityksen kanssa parhaiten toimivaa toimintatahtia: jos ollaan liian hitaita niin vitkastellaan: jos ollaan liian nopeita niin hosutaan. Oleellista on se, mikä on yrityksen oppimisen luonnollinen rytmi ja nopeus Kiihdyttämön tavoitteet 1. Kv. tason osaamisen synnyttäminen Pirkanmaalle 2. Uusien yritysten ja työpaikkojen synnyttäminen 3. Sisältöliiketoiminnan voimasta kasvua ja kansainvälistymistä 4. Vahvan digitaalisen media-alan ekosysteemin luominen 3.3. Millainen Mediapolis-kiihdyttämö on Kiihdyttämöiden yleiset tunnusmerkit ovat: Kiihdytysohjelma on avoin kaikille. Ohjelmat ovat usein erittäin kilpaillut. Ohjelmaan valituille yrityksille tarjotaan usein siemenvaiheen rahoitusta. Vastineeksi kiihdyttämöt haluavat usein omistusosuuden yrityksestä. Kiihdytysohjelmat keskittyvät pieniin tiimeihin yksittäisten yrittäjien sijaan. Kiihdytysohjelmat tarjoavat määräaikaisen 1-3 kk tuen. Ohjelma käsittää ohjattuja tapahtumia ja intensiivistä mentorointia. Ohjelmissa yritykset toimivat ryhmissä sen sijaan, että ne toimisivat yksin. Kiihdyttämöohjelma päättyy demopäivään sijoittajille Miten Mediapolis-kiihdyttämö organisoidaan: Mediapoliksen yrityskiihdyttämö poikkeaa ratkaisevasti yleisestä yrityskiihdyttämön mallista seuraavasti: yritysapu ei ole sidoksissa rahoitukseen 9 (22)

10 kiihdyttämö ei hanki omistusosuutta asiakasyhtiöistä vaan sen ansaintamallina on kiihdyttämöpalvelut (ei kohdeyrityksen myyntivoitto) kiihdyttämöohjelman kesto on 1-3 vuotta (yleensä ne kestävät 1-3 kuukautta) kiihdyttämö keskittyy tuotteen tekemisen tukemiseen sen sijaan, että toiminnan rakenne olisi yrityksen rahoituksen ja sijoittajan tavoitteleman yritysmyynnin kehitysvaiheet kiihdyttämön palvelut rakennetaan sisältötuotteen valmistuksen vaiheisiin riippumatta siitä, missä kehitysvaiheessa yritys on (esim. käynnistynyt tai toiminnaltaan vakiintunut yritys). Mediapolis-kiihdyttämö voi toimia osin ulkopuolisten resurssien keinoin, tavallaan yrityskehityksen Uberina tai Airbnb:nä, eli ilman omaa koko palvelukapasiteettia. Silloin kiihdyttämö keskittyy asiakkuuksiin, ansaintamalliin, yhteisön ja verkoston rakentamiseen samoin kuin toimii esimerkiksi hiihtokeskuksen keskusvaraamo. Tärkeimmät kiihdyttämön omat resurssit ovat projektinhoito, neuvotteluapu, yritysstrategian nopea toiminta ja osaajien linkitys sekä myyntitaidot. Mediapoliksen kiihdyttämön toiminta perustuu yritysten tuotteiden ja tuotantojen kehitttämiseen ja niiden menestyksekkääseen markkinoille vientiin sekä yritysten liiketoimintastrategian kehittämiseen. Silloin tuloksena on laajempaa vaikutusta ja kestävämpiä tuloksia kuin rahoittajiin kytketyistä 1-4 kk kiihdyttämöohjelmista. Muutaman kuukauden tähtäimen sijaan sopiva aikaikkuna olisi mieluummin 1-3 vuotta, jolloin syntyisi kestävää asiakaslähtöistä toimintaa ja luonnollista oppimista Sisältötuotteiden valmistamisen yleiset vaiheet Sisältötuotteiden yleiset vaiheet ovat seuraavat: I. Kehittely II. Myynti III. Tuotanto IV. Julkaisu V. Jatkokehitys Kehittelyvaiheessa tehdään käsikirjoittamista, konseptin kehittämistä, tekijöiden ja esiintyjien valintaa, tuotannon ja tuotantotiimin ennakkosuunnittelua, aikataulutusta, budjetointia, partnereiden etsimistä sekä alustavaa myyntiä idean ja konseptin esittelyn muodossa. Tuotteesta tehdään demo tai prototyyppi. Myyntivaiheessa valitaan alustavasti esiintyjät ja tuotantotiimin avainhenkilöt, rakennetaan rahoitusmallit (tuotantorahoitus, ennakkomaksut esitysoikeuksista, sponsorointi jne), tuotetaan esittely- ja myyntimateriaali sekä toteutetaan pilottituotanto. Tuotantovaiheessa valitaan lopullinen esiintyjäkaarti ja tuotantotiimi, kirjoitetaan lopullinen käsikirjoitus sekä valmistetaan sisältötuote sen alakohteisen valmistusprosessin mukaisesti. Julkaisuvaiheessa tehdään tiivistä yhteistyötä jakelukanavan kanssa, analysoidaan palautetta ja tuotteen avainmetriikoita (katsojatutkimukset, mediatutkimukset, retentio- ja konversioluvut, mainostuotot) sekä parannetaan tuotetta niiltä osin kuin sitä voidaan yhä muuttaa, 10 (22)

11 Jatkokehitysvaiheessa tuotetta myydään muille markkina-alueille, sitä lisensioidaan uusiin jakelualustoihin ja käyttötarkoituksiin, tehdään tallennemyyntiä, oheistuotteiden myyntiä, järjestetään tapahtumia sekä suunnitellaan uusia rinnakkais- ja jatkotuotteita. Sisältöyhtiöiden avaintoimintoja ja osaamisen alueita eri tuotantojen vaiheessa ovat seuraavat: - Sisältöjen kehitys - Tuottaminen eli sisältöjen toteutus - Myynti - Markkinointi ja viestintä - Projektien hallinnointi - Teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen 3.5. Miten kiihdyttämö voi tukea asiakasyritystä eri vaiheissa Strategiakonsultoinnissa sopiva tähtäin on 1-3 vuotta. Kohdeyritykset ovat usein oman sisältötuotteensa tai ammattialan (esimerkiksi äänisuunnittelu, peliohjelmointi, animaatiot tms) korkeatasoisia osaajia, mutta niistä puuttuu liiketoimintaosaamista, kansainvälisen liiketoiminnan kokemusta ja strategiataitoja. Liiketoiminnan kehittämiseen on tarjolla esimerkiksi Ely-keskuksen kautta saatavat subventoidut konsultointipalvelut, joita yhdelle yritykselle voidaan myöntää 2-15 päivää kolmen vuoden aikana. (http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/yritysten-kehittämispalvelut/konsultointi) Kokonaisvaltaiseen konsultointiin ja yritysten pitkäjänteiseen liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ei apua kuitenkaan ole hyvin saatavilla. Kuva 1: Strateginen apu yrityksille Pilottityöpajassa yritykset painottivat seuraavia strategiapuolen asioita tärkeysjärjestyksessä: 1. markkinoille meno (konkarit mukaan, messumatkat, strategia) 11 (22)

12 2. talous ja sen johtaminen 3. toimintakulttuurin rakentaminen 4. brandin rakentaminen 5. yrityksen kokonaisuuden hallinta Useimmiten kiihdyttämöiden toiminta perustuu siihen, että rahoituksen avulla pyritään muuttamaan alkavan yrityksen toiminnan dynamiikkaa. Sitä tehdään tarjoamalla yrityksille mentorointia ja sparrausta asiantuntijoiden toimesta ja kehitetään yritys siten rahoituskelpoiseksi. Kiihdyttämöt auttavat yritystä hankkimaan tarvittavia resursseja ja rahoitusta kasvun vauhdittamiseksi. Rahoitusta tarjotaan joko kiihdytystoimijan tai kolmannen osapuolen toimesta. Tämä on toki tärkeää, mutta Mediapoliksen kiihdyttämö tekee paljon muutakin. Raha on hyvä korjauskeino, jos ongelmana on rahan puute. Jos puutetta on jostain muusta kuin rahasta, on raha tehoton korjauskeino. Kuva 2: Mediapolis-kiihdyttämön palvelut tuotteen elinkaaren eri vaiheessa Kehittely Myynti Tuotanto Julkaisu Jatkokehitys Sisällönsuunnittelun tukeminen Demon, proton tai pilotin testaaminen Testauksen järjestäminen Myyntikuntoon saattaminen Presentaatiotuki, pitsauskoulutus Sijoitusehdotuksen tukeminen Rekrytointituki Tuotanto-apu Sopimusapu: juridiikkakonsultointi Sosiaalisen median palvelut Long tail katalogin myyminen IP:n Tuotantopalvelujen uudelleen etsiminen ja myynti kehittäminen Seuranta ja tilastointi Merchandise Usability lab, content lab, tech lab Oppilaitosten asiantuntijoiden sitouttaminen Kehittelytyöpajat Laskenta-apua Demon tekeminen Sijoittajien etsiminen Kirjanpito ja talousapu User acquisition Lisensiointi Tuotantokonsulttien etsimien Promootio ja PR edunvalvonta Patentointi, Ongelmatilanteissa formatointi ja auttaminen Tapahtumakeskus muu suojaus Yhteistyöneuvotteluihin Messumatkojen konkarit mukaan järjestäminen Julkisen rahoituksen hakemisessa Optioiden myynti auttaminen Talousseuranta Myyntikoulutus Myyntituki, myyntikoulutus Kuva 3: Nämä tarvittavat tukikeinot johtavat seuraaviin vaatimuksiin Mediapolis-kiihdyttämölle sekä sen henkilökunnalle ja mukana oleville asiantuntijoille: Kehittelyaihe Myynti Tuotanto Julkaisu Jatkokehitys 12 (22)

13 Menestyneen sisältötuotteen tekijä Onnistunut tuotesuunnittelija On tieto siitä kenelle asiakkaalle voi soittaa ja saada puhelu läpi ja mailit luetuiksi Rekrytointikokemus Viestintäkyvyt, innostavuus, viestinnän työtaidot Tuotantokokemus Toisen osapuolen asemaan meneminen ja what is there for Sopimusjuridiikan Vakituiset tuotteiden me näkökulman osaaminen ja kv testausmahdollisuudet vaihdon taidot kokemus Laskenta ja liiketoimintakyky Excel Guru Kirjanpito ja talousapu Kansainväliset Oleelliseen professoritasoiset keskittyminen opettajat tuotteen IP:n oppilaitoksista kehittämisessja Fasilitaattoritaidot, innostavuus Näkemyksellisyys Neuvotelutaidot ja edunvalvonta, positiivisuus, rakentavuus KV myyntitaidot Onnistunutta omaa kaupanteko ja myynnin johtamisen taidot On tieto siitä kenelle sijoittajalle voi soittaa ja saada puhelu läpi ja mailit luetuiksi Sosiaalisen median palvelut Long tail katalogin myyminen Tuotantopalvelujen IP:n uudelleen etsiminen ja myynti kehittäminen Seuranta ja tilastointi Kokemus käyttäjähankinnasta ja applikaatioiden analytiikasta Merchandise kv tasolla Lisensiointi Tuotantokonsulttien etsimien Promootio ja PR edunvalvonta Kyky auttaa ongelmatilanteissa Empatia, Hyvät järjestely- ja järjestelmällisyys, managerointitaidot psykologintaidot Hyvä tukihakemusten teon konsultti, hakemusten käsittelijöiden tunteminen Myyntituki, myyntikoulutus tapahtumakeskus talousseuranta Myyntivaiheen apu on parhaiten yleistä asiakaslähtöisyyttä ja sitä, että sopimuksia ja kauppoja tehneet konkarit saadaan mukaan toimintaan. Työpajassa tuotiin ilmi tarve osaamistietopankkiin sekä apuun mediasisältöjen formatoinnissa ja patentoinnissa. Markkinoinnissa tarvitaan aluksi apua siihen, miten mittaaminen ja analytiikka rakennetaan, jatkossa sen on oltava yrityksen ydinosaamista. Neuvontaa voitaisiin toteuttaa internetin kautta myös kansainvälisesti virtuaalisen hallituksen tai advisory boardin kautta Mitä kiihdyttämö ei ole Mediapoliksen yrityskiihdyttämö ei ole 13 (22)

14 Alisteinen yritysrahoittajien intresseille Alisteinen julkisten toimijoiden intresseille Alisteinen yksittäisen sidosryhmän tai yrityksen intresseille Oikopolkujen etsijä Nopeiden ratkaisuiden etsijä kestävän ja pitkäjänteisen kehittymisen kustannuksella 3.7. Kiihdyttämön kohdeyritykset Kiihdyttämö tarjoaa palveluitaan ja verkostoaan sisältötuotealojen yrityksille, jotka tekevät toistettavia ja lisensoitavia digitaalisia ja fyysisiä sisältötuotteita erityisesti liikkuvan kuvan kanssa: Tuoteala TV-formaatit ja tv-sarjat (sisältää animaatiot) Elokuvat 5 Internet-sisällöt, palvelut ja digitaalinen kustantaminen Pelit 30 Musiikki 10 Muut, kuten digitaalinen design, tukipalvelut, markkinointi Arvio kohdeyritysten lukumäärästä Kiihdyttämöön sopivien yritysten ominaisuudet ovat seuraavat: Tiimi Osaaminen keskittyy sisällöntuotantoon ja tuotesuunnitteluun, halua kehittyä liiketoimintaosaamisessa Yhtiö Yritys perustettu tai toimiva yritys uudessa kehitysvaiheessa, tarvetta saada tukea, neuvoja ja rahoitusta Tuote Innovatiivinen ja uutta luova toimintatapa, kiinnostus kehittää omaa IPRportfoliota, kansainvälistä kiinnostavuutta 14 (22)

15 Markkina- ja asiakastarve Kansainvälisesti tunnistettu asiakastarve tai palvelee kansainvälistä sisältöliiketoimintaa, potentiaali nähtävissä, jotakin uniikkia ja kiinnostavaa, asiakkailla halu maksaa tästä jotakin Jakelukanavat Jokin tie asiakkaiden luokse löydettävissä, joko uusia tai vanhoja kanavia Potentiaali Kiinnostavuutta, uskallusta tehdä jotain uutta, halua kasvaa 3.8. Kohdeyritysten tarpeet Hankkeessa haastateltiin kahdeksaa potentiaalista kiihdyttämöyritystä, jotka kertoivat tilanteestaan ja tarpeistaan. Haastatteluiden, sisältötuotannon yleisen prosessin sekä hankkeessa mukana olleiden konsulttien osaamisen ja kokemusten perusteella luotiin malli kiihdyttämön palvelutarjonnasta. Tämä testattiin pilottityöpajassa ja tulos on yritysten hyväksymä. Työpajan osallistujat nostivat tärkeimmiksi osa-alueiksi markkinoille menon, talouden, brandinrakennuksen sekä myyntivaiheen avun. Pitkänä listana tarpeet olivat seuraavanlaisia (yrityssalaisuuksien takia yksilöimättöminä): Kun teknologian kehittyy, miten valitaan oikeat ratkaisut, miten pysytään kehityksessä mukana Miten kehitytään paikallisesta kansainväliseksi liiketoiminnaksi Miten toimitaan kun uutta kilpailua syntyy Miten yrityksen ja korkeakoulujen yhteistyö kehittyy parhaiten Kuinka hankitaan laskentaa ja bisnesanalyysejä jotta saavuttaa tuotteen asiakasarvon laskennassa riittävän tason Rakentaa selkeät arvonmuodostukset eri segmenteille. Kansainvälistyminen uusiin maihin Laajentaminen toisille toimialoille Räätälöidyn ulkopuolisen sisällön hankinta ja lisensointi sekä tiettyjen oikeuksien ostaminen. Muutos projektitoimittajasta mainosmediaksi Pääoman ja resurssien sitoutuminen uuden materiaalin tekemiseen ja valmiin aineiston oikeuksien hankkimiseen (Youtube yms). Oikeuksien ja laitteiden ostamiseen vaadittavaa pääomaa ei ole laskettu tarkasti. Miten sitä budjetoidaan? Laskentaosaamisen pitäisi olla firman sisällä. Muuten on huonossa asemassa markkinoilla. Tavoitteena kasvattaa yritystä mutta se vaatii osaamista ja resursseja Ansaintamalli ja markkinapositio muuttuu ratkaisevasti, miten toimitaan? Työvoiman hankinta potentiaalinen haaste kun yritys kasvaa 15 (22)

16 Kasvun hallinta Balanssi prosessien ja eri toimintojen välillä Sisaryhtiön kanssa työnjaon ja profiloinnin selkeyttäminen Ensi vaiheessa myynti jotta saadaan pilottiasiakkaita, toisen vaiheen myynti jotta muututaan mainosmediaksi. Miten tähän valmistaudutaan sopimusrakenteissa Intressiristiriitojen välttäminen asiakkaiden kanssa Rahoitustarve on erilainen eri strategiapoluille, osaamistarve samoin. Miten ne lasketaan ja parannetaan? Laskenta mukaan myyntityöhön Seuranta mukaan kanavan toimintaan Ostaminen mukaan mainoskanavaan, esim QR-koodin avulla Lisätä eri foorumeissa mukanaoloa, jotta tulee poikkialaista yhteistyötä Pelillisyyden lisääminen tuotteessa Ohittaa tärkein kilpailija omassa resurssoinnissa ja omissa ajatuksissa Rahoituksen löytäminen ja saaminen Tarve rekrytoida talous- ja analytiikkaosaajat Hyvän tunnelman ja kehittymisen ylläpitäminen Advisor boardin kasaaminen Voidaanko varautua sisäisten prosessien kehittämiseen? Muiden hyvien brändien mukaan saaminen Tiimin osaamisen varmistaminen tulevaisuudessa Missä busineksessä olemme päätös: onko b2b vai kuluttajaliiketoimintaa Yrityksen perustaminen: visio, elinkaariharjoitus, 0 to exit Strategiapolku maailman johtavaksi toimijaksi alalla Lean-mallin omaksuminen Kehitysasiakkaan hankkiminen Rahoitus: hankkiminen, rahoitustarpeen laskeminen, instrumentit, elämänkaari Positiointi ja markkinointisuunnittelu Keitä ovat kilpailijat, yhteistyökumppanit, strategiset kumppanit? Asiakkaiden hankkiminen: Myyntityö + tarjoaman ja toimintamallin kehittäminen ostamista helpottavaksi Hinnoittelu Tekijäresurssit Liiketoiminnan pyörittäminen Miten tarpeet priorisoidaan Konkreettisten hankkeiden toteuttaminen tehokkaasti oppilaitosyhteistyö Sisältöyhteistyö 3.9. Verkoston ylläpitäminen ja kehittäminen Kiihdyttämön on aloitettava voimakas yhteistyö ja verkostoituminen toimialan järjestöjen, yritysyhteisöjen, tapahtumien ja oppilaitosten kanssa. Tampereella järjestetään Media & Message tapahtuma (www.mediamessage.fi), jonka kanssa Mediapolis tekee jo yhteistyötä. Kiihdyttämön on tehtävä tapahtumaan oma kilpailusarja, toimittava yhteistyökumppanina, saatava osa tapahtumasta Mediapolikseen ja hankittava Satu ry:n keskeiset yritykset mukaan kiihdyttämöyritysten neuvonantajiksi. 16 (22)

17 Tampereen MindTrek digimediatapahtuman suhteen toimitaan samoin kuin Media & Messagen. Jos MindTrekin kilpailua aletaan uudelleen järjestää, koordinoi kiihdyttämö luontevasti esituomariston toimintaa yhdessä opiskelijoiden kanssa. Demolan kanssa voidaan pitää yhteisiä demopäiviä ja työpajoja, joko Demolassa Finlaysonilla tai Medipoliksessa, Kiihdyttämö järjestää koeyleisöjä tuotteiden testaukseen ja kokeiluun, jotka voivat toteutua Mediapolisi Friends nimen alle koottavaan yhteisön alla. Mediatuotteiden käytettävyys- ja yleisötestausta ei tarjoa nyt Suomessa kukaan muuten kuin käyttöliittymätestauksen tai perinteisten kuluttajatutkimusten muodossa. Tähän rakentuisi rinnalle työpajassa toivottu osaamis- ja tietopankki. Mediapolikseen rakennetaan mediatuotteiden showroom, jossa voidaan pitää tuotejulkistuksia, demoja, lehdistötilaisuuksia ja muita tapahtumia. Oppilaitosten opinto-ohjelman yrittäjäkoulutukseen pyritään vaikuttamaan ja tekemään opetusyhteistyötä. Tampereelle pyritään saamaan elokuvatuotantoja samaan tapaan kuin toimii Länsi-Suomen filmikomissio Suomen pääomasijoitusyhdistyksen ja bisnesenkeliverkostojen kautta saadaan vietyä viestiä kiihdyttämön asiakasyritysten rahoitustarpeista sekä kutsuja Demo Day pitsaustapahtumiin. 17 (22)

18 4. Kiihdyttämön liiketoiminta ja vaikutukset Kiihdyttämön vuosittaista liiketoimintavaikutusta arvioitaessa on käytetty seuraavia olettamia: Yhden median vientituotantoa tekevän työntekijän vuosiliikevaihto on vähintään Työ- ja Elinkeinoministeriön toimeksiannosta tehdyssä Manner-Suomen EAKR-ohjelmien yritystukien selvityksessä todetaan, että toteutuneilla yritysten kehittämisavustuksilla on pystytty tehostamaan ja luomaan yrityksille parempia edellytyksiä kansainvälistysmisprosessien käynnistämiselle. Selvityksen mukaan havaituissa vaikutusketjuissa korostuu tarve liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Saman selvityksen mukaan Pirkanmaalla luovien ja ohjelmistotuotannon alojen yritysten kehittämisavustuksia on myönnetty selkeästi maan keskitasoa vähemmän. Sen sijaan Pohjois- Pohjanmaa erottuu muista voimakkaasti Suomen korkeimmilla luovien ja ohjelmistoalojen kehittämisavustuksilla. Tämä johtunee siitä, että Oulun seudulla on panostettu ohjelmisto- ja pelialan sekä animaatiotuotannon yritysten tukemiseen sekä neuvonnalla että yrityskiihdyttämötasolla. Sekä Pirkanmaalla että Pohjois-Pohjanmaalla informaatio- ja viestintäaloilla toimipaikkojen kasvu on ollut lähes 10 prosenttia vuosina Tämä herättää kysymyksen siitä, mikä olisi ollut samana aikana Pirkanmaalla kasvu jos luovien ja ohjelmistotuotannon yrityksiin olisi suunnattu voimakkaita kehittämisavustuksia sekä liiketoimintatukea. 18 (22)

19 Lähde: https://www.rakennerahastot.fi/documents/16900/0/teema+2+-+eakr- ohjelman+arvioinnin+loppuraportti+sisältää%20eng+tiivistelmän pdf/3c215adf a22- a246-8b9f Vaikuttavuus Projektin ansiosta arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa ja työpaikkoja seuraavasti: Uudet työpaikat Uusi liikevaihto (22)

20 Uusi vienti Uusia monistettavia IPR-tuotteita Uudet työpaikat Laskentaperusteet: 4 henkeä osallistuu yhden luovan tuotteen suunnitteluun ja vientituotteeksi rakentamiseen Henkilöliikevaihto: vuodessa. Vientitoiminnan osuus on 33% liikevaihdosta Kiihdyttämön oma liiketoiminta on mukana luvuissa. Vuoden 2019 alkaen tavoitteena saada kansainvälisiä yrityksiä siirtymään Mediapolikseen 4.2. Strategia tavoitteiden toteuttamiseen Kiihdyttämöllä on kaksi vaihtoehtoista strategiaa: 1. Kiihdyttämö hankkii oman kassavirtaa muodostavan liiketoimintansa kahden vuoden aikana ja on sen jälkeen kassavirtapositiivinen joko yrityskiihdyttämisen tuotoilla tai oheistuotannolla (fasiliteettivuokraus, tapahtumat, ohjelmamyynti, lisenssivälitys) tai 2. kiihdyttämö luo toiminnallaan aikaiseksi sellaisen ekosysteemin, että sen toiminnot ovat siirtyneet kahden vuoden aikana osaksi muita liiketaloudellisia toimijoita ja kiihdyttämö erillisenä projektinaan voidaan lopettaa kolmen vuoden kuluessa. Molemmissa vaihtoehdoissa on riski, että toiminta ei ole kannattavaa kolmen vuoden kuluttua ja käyttöpääomaa ja rahoitusta ei saa hankittua. Ensimmäinen vaihtoehto on sikäli parempi, että siinä on erotettavissa kahden-kolmen vuoden kuluttua vastuullinen toimija joka tekee hankkeen sisältä käsin selkeitä päätöksiä ja voi hankkia rahoitusta ei-kaupalliseen kiihdyttämötoimintaan. Jos kiihdyttämötoiminta muuttuu kannattavaksi, siitä syntyvä taloudellinen lisäarvo kuuluu sille taholle, joka ottaa vastatakseen kiihdyttämötoiminnan pyörittämisestä. Tämä puoli asiasta on ratkaistava samalla kun hanke käynnistyy. 20 (22)

We live in unpredictable times where the rules are. disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall.

We live in unpredictable times where the rules are. disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall. We live in unpredictable times where the rules are Muokkaa changing perustyylejä so fast that formulas naps. for success are disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall. Muokkaa Innovations

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä

First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä Timo Liukko, First Round Oy Yrityksen uudet haasteet - miten menestyä tänään -seminaari Riihimäki 18.4.2013 1 First Round Center (FRC) Toimimme

Lisätiedot

OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi.

OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi. OpenIDEO on avoin innovaatioalusta, jonka globaaliin, netissä toimivaan yhteisöön voit liittyä ratkaisemaan suuria ongelmia yhteisen hyvän vuoksi. Olit sitten kuka tahansa, sinulla on aina uniikki ja arvokas

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Neuvomme

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1 CreaDemo Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus Diges ry 11/2011 1 CreaDemo on kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitusta Tuetaan luovien alojen ja luovan talouden tuote- ja palvelunkehitystoimintaa

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla Pirkanmaan ICT-alan strateginen muutos käynnissä Aloite alan kehittämistä suuntaavalle strategialle tuli Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnalta talvella 2008-2009 Hermia

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Infotilaisuus yrityspalveluista Tampereen kaupunkiseudulla Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Esityksen tavoite Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet Ville Kairamo Tampere Maailmanluokan tietotaito erityisesti media ja ICT -sektoreilla Kansainvälisiä yrityksiä Paljon opiskelijoita eri korkeakouluissa Tekniikka,

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin

Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin CEO Mariina Hallikainen Colossal Order Oy 16.09.2011 Pelinkehityksen vierailuluentosarja Turun yliopisto Puhujan taustaa... Mariina Hallikainen Pelifirma

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Yrityspalveluiden esittely

Yrityspalveluiden esittely Yrityspalveluiden esittely Hannu Hiltunen BUSINESSOULU 2012, WWW.BUSINESSOULU.COM BO:n yrityspalvelut Yritysten liiketoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen ja alueelle

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Petteri Aro petteri.aro@oamk.fi Raija Westerlund raija.westerlund@oamk.fi 4.10.2012 Tampere Insinöörikoulutuksen foorumi BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Koko yksikön tasolla Hankkeen tavoite

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 27.3.2015 Kuopio Moderaattorina Jukka Turunen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen 9.00

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Wise Money for Startups

Wise Money for Startups Wise Money for Startups Ville Heikkinen Venture Financing and M&A Specialist Startup -tyypit 1. Lifestyle Startups - Work to Live their Passions Yrittäjät mahdollistavat elämäntyylinsä yrittämällä (surffiliikkeen

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014 SOTE yritysten kasvu ja kansainvälistyminen SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen Esityksen sisältö Yritystoiminnan kehittämispalvelut

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011 Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö sivu 2 Sisältö sivu 3 Esityksen tarkoitus

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja,

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Jouni Hynynen Keski-Suomen ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Pekka Rantala Keksintösäätiö: Liiketoiminnan kehittämispäällikkö Tuoteväylä-palvelun

Lisätiedot

Iskun sisältö. Mitä Tekes tarjoaa. Tekesin ohjelmat työkaluna. Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta

Iskun sisältö. Mitä Tekes tarjoaa. Tekesin ohjelmat työkaluna. Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta Iskun sisältö Mitä Tekes tarjoaa Tekesin ohjelmat työkaluna Fiiliksestä fyrkkaa ohjelman tavoitteet ja tarjonta Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuotesijoi)aminen digitaalisiin kulu)ajatuo)eisiin

Tuotesijoi)aminen digitaalisiin kulu)ajatuo)eisiin Tuotesijoi)aminen digitaalisiin kulu)ajatuo)eisiin Pelien, mobiilisovellusten ja verkkopalvelujen kaupallistaminen Kivinet Tampere 5.2.2014 Tanu- MaA Tuominen partneri ja perustajaosakas Vision+ Fund TANU-MATTI

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin Yrittäjyys- ja työelämäpäivä Hyvinkään Laureassa Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin 15.5.2014 Timo Liukko First Round Oy 1 Tarjoamme Viihtyisät tilat Suomen teollisuuden historiaa sykkivässä vanhassa

Lisätiedot

Co-Design Bay - Esiselvityshanke. Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580

Co-Design Bay - Esiselvityshanke. Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580 Co-Design Bay - Esiselvityshanke Kristian Keinänen Kehityspäällikkö, Design Kristian.keinanen@ladec.fi p. 050 5980 580 Hankkeen tavoitteet Kehittää Suomen teollisten muotoilualojen ekosysteemin toimijoiden

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Project hubila. Creative House of Finland Los Angeles

Project hubila. Creative House of Finland Los Angeles Project hubila Creative House of Finland Los Angeles hubila eli Creative House of Finland- palvelee luovien alojen yrittäjiä ja toimijoita Los Angelesissa, joka on musiikkiteollisuuden ja elokuva- ja televisiotuotannon

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

YLE TOHLOPPI NYT. n. 400 henkilöä

YLE TOHLOPPI NYT. n. 400 henkilöä YLE TOHLOPPI NYT n. 400 henkilöä YLE Tohloppi 2013 Koko Suomen näkökulmasta: Lapsille Pikku kakkonen Galaxi Draamaa Uusi päivä Taivaantulet Pirunpelto Ajankohtaista Ajankohtainen kakkonen YLE Tohloppi

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Julkista tukea kansainvälistyvälle PK-yritykselle Helsingin Yrittäjät, Kansainvälistymisen yrittäjäilta 22.11.2012

Julkista tukea kansainvälistyvälle PK-yritykselle Helsingin Yrittäjät, Kansainvälistymisen yrittäjäilta 22.11.2012 Julkista tukea kansainvälistyvälle PK-yritykselle Helsingin Yrittäjät, Kansainvälistymisen yrittäjäilta 22.11.2012 Kimmo Aura Aluepäällikkö, Uusimaa Esityksen rakenne Finpron palvelut lyhyesti Kansainvälistyvän

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen

Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen Pirkanmaan protopajan hankevalmistelun esittely Yleinen Mika Ijas Kimmo Rouhiainen Professori Bengt Holmström luettelee kolme Suomen talouden solmua: yliopistokoulutus, uusien tuotantoreseptien puute ja

Lisätiedot

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Luovat alat Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Toimialaraportin teon taustoittamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen LUOVAMO luovien alojen urapalvelut toiminut 3,5v luovien alojen kehittämiseksi

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot