fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA V01 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/"

Transkriptio

1 Fi fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA V01 A

2 CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, Norderstedt, Germany

3 Pari sanaa tästä käyttäjän oppaasta MATH merkki tarkoittaa esimerkkiä, joka käyttää matemaattista formaattia, kun taas LINE viittaa lineaariformaattiin. Katso lisätiedot tulo/lähtöformaateista kohdasta Tulo/lähtöformaatin määrääminen. Näppäinkannen merkinnät ilmoittavat, mitä näppäin syöttää ja minkä toiminnon se suorittaa. Esimerkki: 1, 2, +, -,!, A jne. Kun painat 1 tai S näppäintä ja sen jälkeen toista näppäintä, suoritat toisen näppäimen vaihtoehtoisen toiminnon. Vaihtoehtoinen toiminto näkyy tekstistä, joka on painettu näppäimen yläpuolelle. Vaihtoehtoinen toiminto Näppäinkannen toiminto sin 1 D s Seuraavasta näet, mitä vaihtoehtoisen toimintonäppäimen tekstin eri värit tarkoittavat. Jos näppäinteksti on Se tarkoittaa tätä: tämän värinen: Keltainen Paina 1 ja sen jälkeen näppäintä toiminnon onnistumiseksi. Paina S ja sen jälkeen näppäintä Punainen voidaksesi syöttää sopivan muuttujan vakion tai symbolin. Seuraavassa näet esimerkin, miten vaihtoehtoisen toiminnon laskutoimenpide esitetään tässä Käyttäjän oppaassa. Esimerkki: 1s(sin 1 )1= Näyttää toiminnon, joka onnistuu näppäintoimenpiteellä (1s) ennen sitä. Huomaa, että tämä ei ole osa varsinaista näppäintoimenpidettä, jonka suoritat. Seuraavassa näet esimerkin, miten tässä Käyttäjän oppaassa esitetään näppäintoimenpide, jolla valitaan ruutunäytön valikon kohta. Fi-1

4 Esimerkki: 1(Setup) Näyttää valikon kohdan, joka valitaan numeronäppäintoimenpiteellä (1) ennen sitä. Huomaa, että tämä ei ole osa varsinaista näppäintoimenpidettä, jonka suoritat. Kursorinäppäin on merkitty neljällä nuolella, jotka ilmoittavat suuntaa, kuten näet oheisesta kuvasta. Tässä Käyttäjän REPLAY oppaassa kursorinäppäintoimenpide ilmoitetaan merkein f, c, d ja e. Tämän käyttöohjeen sekä erillisen liitteen näytöt ja kuvat (kuten esimerkiksi näppäinmerkit) ovat ainoastaan kuvaannolliseen tarkoitukseen ja ne saattavat todellisuudessa olla hieman erilaiset. Tämän ohjekirjasen tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. CASIO Computer Co., Ltd. ei ole missään tapauksessa vastuussa kenellekään mistään vahingoista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet laitteen ostosta tai näiden materiaalien käytöstä. CASIO Computer Co., Ltd. ei myöskään ole vastuussa tämän tuotteen tai sen mukana tulevien tavaroiden käytöstä johtuvista kanteista. k Erillisen liitteen käyttö Aina kun näet Liite -symbolin tässä ohjekirjasessa, se tarkoittaa sitä, että sinun tulee katsoa erillistä liitettä. Tässä käyttöohjeessa esiintyvät esimerkkinumerot (kuten esimerkiksi <#021> ) viittaavat liitteen vastaavan esimerkin numeroon. Määrää kulmayksikkö liitteen merkkien mukaan: Deg : Määrää kulmayksikön aste. Rad : Määrää kulmayksikön radiaani. Laskimen alustus Suorita seuraava näppäintoiminto, jos haluat alustaa laskimen ja palauttaa laskumoodin ja säädön alkusäätöihinsä. Huomaa, että tämä toimenpide tyhjentää myös kaikki laskimen muistissa olevat tiedot. 19(CLR)3(All)=(Yes) Katso lisätiedot laskumoodeista ja säädöistä kohdasta Laskumoodit ja laskimen säätö. Katso lisätiedot muistista kohdasta Laskimen muistin käyttö. Fi-2

5 Turvallisuutta koskevat varotoimenpiteet Lue seuraavat varotoimenpiteet, ennen kuin alat käyttää laskinta. Pidä tämä opaskirjanen saatavilla mahdollista tulevaa käyttöä varten. HUOMIO Tätä merkkiä käytetään sellaisten neuvojen kohdalla, joiden laiminlyömisestä saattaa seurata henkilö- tai aineellisia vahinkoja. Paristo Poistettuasi paristot laskimesta pane ne turvalliseen paikkaan, missä ei ole vaaraa niiden joutumisesta pienten lasten käsiin ja nieluun. Pidä paristot pienten lasten ulottumattomissa. Jos paristo joutuu nieluun, tulee heti ottaa yhteys lääkäriin. Älä yritä ladata paristoa, hajottaa sitä äläkä myöskään aiheuta sille oikosulkua. Älä altista paristoa kuumuudelle äläkä hävitä sitä polttamalla. Jos käytät paristoa väärin, se saattaa vuotaa ja vahingoittaa lähellä olevia esineitä sekä aiheuttaa tulipalovaaran ja altistaa loukkaantumiselle. Paristoja asentaessasi varmista aina, että positiivinen k ja negatiivinen l napa tulevat oikeinpäin. Irrota paristot, mikäli et aio käyttää laskinta pitkään aikaan (fx-82es/fx-83es/fx-350es). Käytä ainoastaan tässä kirjasessa mainittuja, tälle laskimelle sopivia paristoja. Laskimen hävittäminen Älä hävitä laskinta polttamalla. Poltettaessa eräät osat saattavat räjähtää aiheuttaen mahdollisesti tulipalon ja henkilövahinkoja. Fi-3

6 Käsittelyä koskevat varotoimenpiteet Muista painaa O-näppäintä ennen laskimen ensimmäistä käyttöä. Vaikka laskin toimisi normaalisti, tulee paristo vaihtaa vähintään joka kolmas vuosi (LR44 (GPA76)), joka toinen vuosi (R03 (UM-4)) tai joka vuosi (LR03 (AM4)). Tyhjä paristo voi vuotaa ja täten vahingoittaa laskinta. Älä koskaan jätä tyhjää paristoa laskimeen. Laskimessa ostohetkellä oleva paristo on asetettu testaustarkoitukseen. Sen kesto on normaalia lyhyempi. Paristovirran heikentyessä muistisisältö saattaa vääristyä tai jopa kokonaan kadota. Muista kirjoittaa muistiin kaikki tärkeät tiedot. Vältä käyttämästä ja säilyttämästä laskinta äärilämpötiloissa. Hyvin alhaisessa lämpötilassa laskin saattaa reagoida hitaasti tai olla toimimatta lainkaan. Paristot saattavat myös ennenaikaisesti kulua. Vältä myös jättämästä laskinta suoraan auringonvaloon, lähelle ikkunaa, lämmitintä tai muuhun paikkaan, missä se saattaisi joutua alttiiksi hyvin korkealle lämpötilalle. Kuumuus saattaa aiheuttaa värimuutoksia ja laskimen kotelon vääristymistä. Se saattaa myös vahingoittaa sisäistä virtapiiriä. Älä käytä tai säilytä laskinta kosteassa tai pölyisessä paikassa. Varo jättämästä laskinta paikkaan, missä se saattaa joutua alttiiksi vedelle, kosteudelle tai pölylle. Tällaiset aineet voivat vahingoittaa laskimen sisäistä virtapiiriä. Älä pudota laskinta äläkä muutenkaan altista sitä voimakkaille iskuille. Älä myöskään väännä äläkä taivuttele laitetta. Laskinta ei ole hyvä kuljettaa housujen tai muun kireän vaatetuksen taskussa, jossa se voi vääntyä. Älä yritä avata laskinta. Laskimen näppäimiä ei saa painaa kuulakärkikynällä tai muulla terävällä esineellä. Puhdista laitteen ulkopinta pehmeällä, kuivalla rievulla. Mikäli laskin on kovasti likaantunut, se pyyhitään vesi-neutraali pesuaine-seokseen kastetulla rievulla. Väännä riepu kuivaksi ennen käyttöä. Älä koskaan puhdista laitetta tulenaroilla nesteillä kuten tinnerillä tai bentseenillä, sillä ne irrottavat painettuja merkkejä ja vahingoittavat koteloa. Fi-4

7 Ennen laskimen käyttöä k Kotelon irrottaminen Ennen kuin käytät laskinta, työnnä koteloa alaspäin ja irrota se. Kiinnitä sitten kotelo laskimen takaosaan kuten alla olevassa kuvassa on näytetty. k Virran kytkeminen ja katkaiseminen Laskimen virta kytketään painamalla O. Laskimen virta katkaistaan painamalla 1A(OFF). k Näytön kontrastin säätäminen 1N(SETUP)c5(]CONT') Tämä näyttää kontrastin säätöruudun. Säädä näytön kontrasti käyttämällä d ja e. Kun säätö on mieleinen, painetaan A. Voit myös säätää kontrastin käyttäen d- ja e-näppäimiä moodivalikon (joka näkyy silloin kun painat N) ollessa näytössä. Tärkeää! Mikäli näytön luettavuus ei parane kontrastisäädölläkään, se tarkoittaa mahdollisesti sitä että pariston virta on heikko. Vaihda paristo. Fi-5

8 k Näytöstä Laskimessa on 31-pisteinen 96-pisteinen nestekidenäyttöruutu. Esimerkki: S A Syöttölauseke Laskutulos k Näyttöilmaisimet Esimerkkinäyttö: Tämä ilmaisin: M STO RCL STAT Tarkoittaa tätä: { STAT Näppäimistö on vaihdettu painamalla 1-näppäintä. Kun painat jotain näppäintä, näppäimistö palaa normaaliin ja tämä ilmaisin sammuu. Alfasyöttömoodi on kytketty päälle painamalla S- näppäintä. Kun painat jotain näppäintä, alfasyöttömoodi ja tämä ilmaisin sammuvat. Itsenäiseen muistiin on tallennettu arvo. Laskin on valmiustilassa muuttujan nimen syöttöä varten jolla määrätään muuttujan arvo. Tämä ilmaisin syttyy kun painetaan 1t(STO). Laskin on valmiustilassa muuttujan nimen syöttöä varten jolla peruutetaan muuttujan arvo. Tämä ilmaisin syttyy kun painetaan t. Laskin on STAT-moodilla. 7 Oletuskulmayksikkö on asteissa. 8 Oletuskulmayksikkö on radiaaneissa. 9 Oletuskulmayksikkö on gradeissa. FIX SCI Math $` Disp Desimaalien määrä on kiinnitetty. Merkitsevien numeroiden määrä on kiinnitetty. Math-tyyli valittu tulo/lähtöformaatiksi. Aiempien laskutoimitusten muistitiedot ovat käytettävissä ja ne voidaan toistaa, tai tämänhetkisen ruudun yläpuolella/alapuolella on enemmän tietoja. Näyttö näyttää tällä hetkellä moniväittämälaskun välituloksen. Fi-6

9 Tärkeää! Hyvin monimutkaisessa laskussa tai jonkin muun tyyppisessä laskussa, jonka ratkaiseminen vie kauan aikaa, näyttö saattaa näyttää ainoastaan ylläolevat ilmaisimet (ilman arvoa) samalla kun laskin suorittaa laskun sisäisesti. Laskumoodit ja laskimen säätö k Laskumoodit Kun haluat suorittaa tämän tyypin toimenpiteen: Normaalit laskutoimitukset Tilasto- ja regressiolaskut Numerotaulukon tuottaminen lausekkeeseen perustuen Laskumoodin määrääminen (1) Ota moodivalikko esiin painamalla N. Valitse tämä moodi: COMP STAT TABLE (2) Paina sitä numeronäppäintä, joka vastaa moodia jonka haluat valita. Esimerkiksi jos haluat valita STAT-moodin, paina 2. k Laskinsäädön hahmottaminen 1N(SETUP)-näppäimiä painettaessa näkyy säätövalikko, jota voit käyttää laskutoimitusten suoritus- ja näyttötavan säätämiseen. Säätövalikossa on kaksi näyttöä, joita voit vaihdella käyttämällä c ja f. c f Katso kohdasta Näytön kontrastin säätäminen tiedot siitä, kuinka käytetään ]CONT'. Fi-7

10 Tulo/lähtöformaatin määrääminen Kyseinen tulo/lähtöformaatti: Math Suorita tämä näppäintoiminto: 1N1(MthIO) Linear 1N2(LineIO) Math-formaatti saa murtoluvut, irrationaaliset luvut ja muut lausekkeet näkymään niin kuin ne kirjoitetaan paperille. Linear-formaatti saa murtoluvut ja muut lausekkeet näkymään yhdellä rivillä. Math Oletuskulmayksikön määrääminen Tämä määrätään oletuskulmayksiköksi: Suorita tämä näppäintoiminto: Asteet 1N3(Deg) Radiaanit 1N4(Rad) Gradit 1N5(Gra) π 90 = radiaania = 100 gradia 2 Näyttölukujen lukumäärän määrääminen Määrätään: Math-formaatti Desimaalilukujen määrä Merkitsevien numeroiden määrä Linear-formaatti Suorita tämä näppäintoiminto: 1N6(Fix)0 9 1N7(Sci)0 9 1N8(Norm)1(Norm1) Eksponenttinäytön alue tai 2(Norm2) Esimerkkejä laskutulosnäytöstä Fix: Määräämäsi arvo (0 9) säätelee näyttöön tulevien laskutulosten desimaaliosien lukumäärää. Laskutulokset pyöristyvät määrätyksi luvuksi ennen näyttöön ilmestymistä. Esimerkki: = 14,286 (Fix3) 14,29 (Fix2) Sci: Määräämäsi arvo (1 10) säätelee näyttöön tulevien laskutulosten merkittävien lukujen määrää. Laskutulokset pyöristyvät määrätyksi luvuksi ennen näyttöön ilmestymistä. Fi-8

11 Esimerkki: 1 7 = 1, (Sci5) 1, (Sci4) Norm: Valitsemalla toinen mahdollisista säädöistä (Norm1, Norm2) määrätään alue, jolla tulokset näytetään ei-eksponenttiformaatilla. Tämän alueen ulkopuoliset tulokset näytetään eksponenttiformaatilla. Norm1: 10 2 > x, x > Norm2: 10 9 > x, x > Esimerkki: = (Norm1) 0,005 (Norm2) Murtoluvun näyttöformaatin määrääminen Määrätään tämä murtoluvun Suorita tämä näppäintoiminto: näyttöformaatti: Sekamurtoluku 1Nc1(ab/c) Epämurtoluku 1Nc2(d/c) Tilastollisen näyttöformaatin määrääminen Suorita seuraava toimenpide halutessasi kytkeä tai sammuttaa STATmoodin STAT-editointiruudun taajuus (FREQ) -pylvään näytön. Määrätään tämä: Suorita tämä näppäintoiminto: Näytä FREQ-pylväs 1Nc3(STAT)1(ON) Piilota FREQ-pylväs 1Nc3(STAT)2(OFF) Desimaalipilkun näyttöformaatin määrääminen Määrätään tämä desimaalipilkun näyttöformaatti: Piste (.) Pilkku (,) Suorita tämä näppäintoiminto: 1Nc4(Disp)1(Dot) 1Nc4(Disp)2(Comma) Tässä hahmottamaasi säätöä sovelletaan ainoastaan laskutuloksiin. Syöttöarvojen desimaalipilkku on aina piste (.). Fi-9

12 k Laskumoodin ja muiden säätöjen alustus Laskumoodin ja muiden säätöjen alustus tapahtuu suorittamalla seuraavassa olevat toimenpiteet. 19(CLR)1(Setup)=(Yes) Tämä säätö: Alustetaan: Laskumoodi COMP Tulo/lähtöformaatti MthIO Kulmayksikkö Deg Näyttöluvut Norm1 Murtoluvun näyttöformaatti d/c Tilastollinen näyttö OFF Desimaalipilkku Dot Jos haluat peruuttaa alustuksen mitään tekemättä, paina A(Cancel) -näppäimen = sijaan. Lausekkeiden ja arvojen syöttö k Laskulausekkeen syöttö käyttäen tavanomaista formaattia Laskimesi mahdollistaa laskulausekkeiden syötön sellaisina kuin ne kirjoitetaan. Se onnistuu yksinkertaisesti painamalla =-näppäintä. Laskin automaattisesti ratkaisee laskutehtävän yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskujen, funktioiden sekä sulkujen tärkeysjärjestyksen. Esimerkki: 2 (5 + 4) 2 ( 3) = LINE 2(5+4)- 2*y3= Sulkumerkeissä olevan funktion syöttäminen Kun syötät jonkin alla olevista funktioista, syöttö tapahtuu automaattisesti vasemmanpuoleisen sulkumerkin ( ( ) kanssa. Seuraavaksi tulee syöttää argumentti ja oikeanpuoleinen sulkumerkki ( ) ). sin(, cos(, tan(, sin 1 (, cos 1 (, tan 1 (, sinh(, cosh(, tanh(, sinh 1 (, cosh 1 (, tanh 1 (, log(, ln(, e^(, 10^(, '(, 3 '(, Abs(, Pol(, Rec(, Rnd( Fi-10

13 Esimerkki: sin 30 = LINE s30)= Painamalla s tulee syötöksi sin(. Huomaa, että syöttötoimenpide on erilainen, jos haluat käyttää Math-formaattia. Katso lisätiedot kohdasta Syöttö Mathformaatilla. Kertomerkin poisjättäminen Voit jättää kertomerkin ( ) pois seuraavissa tapauksissa. Ennen vasemmanpuoleista sulkumerkkiä ((): 2 (5 + 4) jne. Ennen sulkumerkeissä olevaa funktiota: 2 sin(30), 2 '(3) jne. Ennen muuttujan nimeä, vakiota tai satunnaislukua: 20 A, 2 π jne. Loppusulkumerkit Voit jättää pois yhdet tai useammat sulkumerkit laskun lopusta välittömästi ennen =-näppäimen painamista. Katso lisätiedot kohdasta Loppusulkumerkkien poisjättäminen. Pitkän lausekkeen näyttö Näytössä näkyy maksimi 14 merkkiä kerrallaan. Kun syötetään 15.merkki, lauseke siirtyy vasemmalle. Tällöin ] ilmaisin ilmestyy lausekkeen vasemmalle puolelle merkkinä siitä, että liike on ruudusta vasemmalle. Syöttölauseke: Näytetty osa: Math Fi-11 Kursori Kun ] ilmaisin näkyy, voit kelata vasemmalle ja nähdä piilossa olevan osan painamalla d-näppäintä. Tällöin ' ilmaisin ilmestyy lausekkeen oikealle puolelle. Voit tällöin kelata takaisin käyttämällä e-näppäintä. Syöttömerkkien (bittien) lukumäärä Voit syöttää maksimi 99 databittiä yhtä lauseketta kohden. Periaatteessa jokainen näppäintoimenpide merkitsee yhtä bittiä. Toiminto, joka vaatii kaksi näppäintoimenpidettä (kuten esimerkiksi 1s(sin 1 )), merkitsee vain yhtä bittiä. Huomaa kuitenkin, että kun syötät toimintoja Math-formaatilla, jokainen syöttämäsi erä merkitsee enemmän kuin yhtä bittiä. Katso lisätiedot kohdasta Syöttö Math-formaatilla.

14 Normaalisti syöttökursori näkyy kohtisuorana (I) tai vaakasuorana ( ) vilkkuvana rivinä näyttöruudulla. Kun lausekkeessa on jäljellä enää alle kymmenen syöttöbittiä, kursori ilmoittaa sen muuttamalla muodokseen I. Jos I kursori tulee esiin, päätä lauseke sopivassa kohdassa ja laske tulos. k Lausekkeen korjaaminen Tässä osassa kerrotaan, kuinka lauseke korjataan sitä syötettäessä. Toimenpide vaihtelee sen mukaan, oletko valinnut syöttömoodiksi lisäyksen vai päällekirjoituksen. Lisäys- ja päällekirjoitussyöttömoodeista Lisäysmoodilla näytön merkit siirtyvät vasemmalle tehdäkseen tilaa syöttämällesi uudelle merkille. Päällekirjoitusmoodilla syöttämäsi uusi merkki korvaa senhetkisen kursoripaikan merkin. Tehtaalla säädetty (oletus-) syöttömoodi on lisäysmoodi. Voit halutessasi vaihtaa päällekirjoitusmoodille. Kursori on pystysuoraan vilkkuva viiva (I) lisäysmoodin ollessa valittuna. Päällekirjoitusmoodin ollessa valittuna se taas on vaakasuoraan vilkkuva viiva ( ). Linear-formaatin tehdassäätö on lisäysmoodi. Voit vaihtaa päällekirjoitusmoodille painamalla 1Y(INS). Math-formaatilla voidaan käyttää ainoastaan lisäysmoodia. Vaikka Math-formaatilla painaisit 1Y(INS), ei moodi vaihdu päällekirjoitusmoodiksi. Katso lisätiedot kohdasta Arvon liittäminen funktioon. Laskin vaihtuu automaattisesti lisäysmoodille aina kun muutat tulo/ lähtöformaatin Linear-formaatilta Math-formaatille. Juuri syöttämäsi merkin tai toiminnon muuttaminen Esimerkki: Korjataan lauseke niin, että siitä tulee LINE 369*13 Y 2 Fi-12

15 Merkin tai toiminnon poistaminen Esimerkki: Korjataan lauseke niin, että siitä tulee LINE Lisäysmoodi: 369**12 dd Y Päällekirjoitusmoodi: 369**12 ddd Y Laskun korjaaminen Esimerkki: Korjataan cos(60) niin, että siitä tulee sin(60). LINE Lisäysmoodi: c60) dddy s Päällekirjoitusmoodi: c60) dddd s Tietojen lisääminen laskuun Käytä tässä toimenpiteessä aina lisäysmoodia. Käyttämällä d tai e siirrä kursori paikkaan, mihin haluat lisätä uuden tiedon, ja syötä tieto. Fi-13

16 k Virhepaikan näyttö Jos =-näppäintä painaessasi ilmestyy virheviesti (esimerkiksi Math ERROR tai Syntax ERROR ), paina d tai e. Tämä näyttää sen paikan laskussa, missä virhe tapahtui, ja kursori siirtyy virhepaikkaan. Voit sitten tehdä tarvittavat korjaukset. Esimerkki: Syötät vahingossa = sen sijaan että syöttäisit = Käytä lisäysmoodia seuraavaan toimenpiteeseen. LINE 14/0*2= Paina e tai d. Tämä on virheen aiheuttaja. d1 = Voit myös poistua virhenäyttöruudusta painamalla A, mikä tyhjentää laskutoimituksen. k Syöttö Math-formaatilla Math-formaatilla voit syöttää ja ottaa näyttöön murtolukuja ja joitakin funktioita käyttäen samaa formaattia kuin millä ne esiintyvät tekstikirjassa. Tärkeää! Tietynlaisissa lausekkeissa laskukaavan korkeus voi olla yhtä näyttöriviä suurempi. Laskukaavan sallittu maksimikorkeus on kaksi näyttöruutua (31 pistettä 2). Lisäsyöttö on mahdotonta, jos syöttämäsi laskun korkeus ylittää sallitun rajan. Funktioiden ja sulkumerkkien laittaminen sisäkkäin on sallittua. Lisäsyöttö ei kuitenkaan onnistu, jos liian monta funktiota ja/tai sulkumerkkiä laitetaan sisäkkäin. Jos näin käy, jaa lasku useisiin osiin ja laske kukin osa erikseen. Fi-14

17 Funktiot ja symbolit Math-formaatilla syöttöä varten Bitit -pylväästä näkyy syöttöön käytettävä muistibittien lukumäärä. Funktio/symboli Näppäintoiminto Bitit Epämurtoluku ' 9 Sekamurtoluku 1'(() 13 log(a,b) (logaritmi) & 6 10^x (10:n potenssi) 1l($) 4 e^x (e:n potenssi) 1i(%) 4 Neliöjuuri! 4 Kuutiojuuri 1!(#) 9 Neliö, kuutio w, W 4 Käänteisarvo E 5 Potenssi 6 4 Potenssijuuri 16(") 9 Itseisarvo D 4 Sulkumerkit ( tai ) 1 Math-formaatin syöttöesimerkkejä Seuraavat toimenpiteet suoritetaan kaikki Math-formaatin ollessa valittuna. Kiinnitä tarkkaa huomiota kursorin paikkaan ja kokoon näytöllä, kun syötät Math-formaattia käyttäen. Esimerkki 1: Syötetään MATH 263 Math e+1 Esimerkki 2: Syötetään 1 + '2 + 3 MATH 1+!2 Math Math e+3 2 Esimerkki 3: Syötetään (1 + ) 2 2 = 5 MATH (1+'2c5e) w*2= Math Math Fi-15

18 Kun painat = ja saat laskutuloksen Math-formaattia käyttäen, osa syöttämästäsi lausekkeesta voidaan leikata pois, kuten on näytetty esimerkin 3 ruutukuvassa. Jos tarvitsee nähdä koko syöttölauseke uudelleen, paina A ja sen jälkeen e. Arvon liittäminen funktioon Käyttäessäsi Math-formaattia voit liittää osan syöttölausekkeesta (arvon, suluissa olevan lausekkeen jne.) funktioon. Esimerkki: Liitetään laskun 1 + (2 + 3) + 4 suluissa oleva lauseke '-funktioon. MATH Siirrä kursori tähän. Math 1Y(INS) Math Kuten näkyy, tämä muuttaa kursorin muodon.! Math Tämä liittää suluissa olevan lausekkeen funktioon '. Jos kursori sijaitsee tietyn arvon tai murtoluvun vasemmalla puolella (vasemmanpuoleisten sulkujen sijaan), kyseinen arvo tai murtoluku liitetään siinä määrättyyn funktioon. Mikäli kursori on funktion vasemmalla puolella, koko funktio liitetään siinä määrättyyn funktioon. Seuraavat esimerkit näyttävät muut funktiot, joita voidaan käyttää yllä olevassa toimenpiteessä, sekä niiden käyttöön vaadittavat näppäintoiminnot. Alkuperäinen lauseke: Funktio Murtoluku log(a,b) Näppäintoiminto Tulokseksi saatava lauseke ' & Potenssijuuri 16(") Voit liittää arvoja myös seuraaviin funktioihin. 1l($), 1i(%),!, 6, 1!(#), D Fi-16

19 Laskutulosten näyttö muodossa, joka sisältää '2, π jne. (Irrationaalilukujen muoto) Kun MthIO valitaan tulo/lähtöformaatiksi, voidaan määrätä, näytetäänkö laskutulokset muodossa joka sisältää lausekkeita kuten '2 ja π (irrationaalilukujen muoto). Kun painat = sen jälkeen kun olet syöttänyt laskun, tulos tulee näyttöön irrationaalilukumuodossa. Kun taas painat 1= sen jälkeen kun olet syöttänyt laskun, tulos tulee näyttöön desimaaliarvona. Huom. Kun LineIO valitaan tulo/lähtöformaatiksi, laskutulokset näkyvät aina desimaaliarvoina (ei irrationaalilukumuodossa) huolimatta siitä painatko = vai 1=. π -muodon (muoto, joka sisältää π:n irrationaalisten lukujen näytössä) näyttöehdot ovat samat kuin S-D muunnoksessa. Katso yksityiskohdat luvusta S-D muunnoksen käyttö. Esimerkki 1: '2 +'8 = 3'2 MATH 1!2e+!8= Math 2!2e+!81= Math Esimerkki 2: sin (60) = MATH '3 2 s60= (Kulmayksikkö: Deg) Math 1 Esimerkki 3: sin 1 (0,5) = π 6 (Kulmayksikkö: Rad) MATH Math 1s(sin 1 )0.5= Seuraavat ovat laskutoimituksia, joille '-muodon tulokset (muoto, joka sisältää ':n irrationaalilukunäytössä) voidaan näyttää. Fi-17

20 a.neliöjuurisymbolilla ('), x 2 :lla, x 3 :lla, x 1 :llä varustettujen arvojen aritmeettiset laskutoimitukset b. Trigonometriset funktiolaskut Seuraavassa näet syöttöarvon rajat, joissa käytetään aina '- muotoa trigonometristen laskutoimitusten näyttöön. Syöttöarvon alue Kulmayksikön Kulma-arvon syöttö '-muodon säätö laskutulosta varten Deg 15 :n yksiköt x < Rad 1 12 π:n radiaanin x < 20π kerrannaiset Gra 50 gradin kerrannaiset 3 x < Laskutulokset voidaan näyttää desimaalimuodossa yllä olevien rajojen ulkopuolisten syöttöarvojen ollessa kyseessä. k '-muodon laskualue Neliöjuurisymboleita sisältävillä tuloksilla voi olla maksimi kaksi lauseketta (kokonaislukulauseke lasketaan myös lausekkeeksi). '-muodon laskutulokset käyttävät alla näytetyn kaltaisia laskuformaatteja. ± a'b, ± d ± a'b, ± a'b ± d'e c f Seuraavasta näet kunkin kertoimen (a, b, c, d, e, f) alueen. 1 < a < 100, 1 < b < 1000, 1 < c < < d < 100, 0 < e < 1000, 1 < f < 100 Fi-18

21 Esimerkki: 2'3 4 = 8'3 35'2 3 = 148, (= 105'2) 150'2 = 8, (3 2'5 ) = 6 4'5 23 (5 2'3 ) = 35, (= '3 ) 10' '3 = 45'3 + 10'2 15 (10'2 + 3'3 ) = 290, (= 45' '2 ) '2 + '3 + '8 = '3 + 3'2 '2 + '3 + '6 = 5, '-muoto desimaalimuoto '-muoto desimaalimuoto '-muoto desimaalimuoto '-muoto desimaalimuoto Yllä olevien esimerkkien alleviivatut kohdat kertovat, miksi desimaalimuotoa käytetään. Syyt miksi esimerkkien tulokset näytetään desimaalimuodossa -Arvo on sallitun alueen ulkopuolella - Laskutuloksessa on enemmän kuin kaksi lauseketta '-muodossa näytetyt laskutulokset vähennetään yleiseksi nimittäjäksi. a'b + d'e c f a 'b + d 'e c c on c:n ja f :n vähiten yleinen kerrannainen. Koska laskutulokset vähennetään yleiseksi nimittäjäksi, ne näytetään '-muodossa vaikka kertoimet (a, c ja d ) ovat kertoimien (a, c ja d) vastaavien alueiden ulkopuolella. '3 '2 10'3 + 11'2 Esimerkki: + = Tulos näkyy desimaalimuodossa, silloinkin kun jossain välituloksessa on enemmän kuin kolme lauseketta. Esimerkki: (1 + '2 + '3 )(1 '2 '3 )(= 4 2'6 ) = 8, Jos laskun aikana kohdattua lauseketta ei voida näyttää juurimuodossa (' ) tai murtolukuna, laskutulos näytetään desimaalimuodossa. Esimerkki: log3 + '2 = 1, Fi-19

22 Peruslaskutoimitukset (COMP) Tässä osassa selostetaan, kuinka suoritetaan aritmeettiset, murtoluku-, prosentti- ja seksagesimaalilaskut. Kaikki tämän osan laskutoimepiteet suoritetaan COMP-moodilla (N1). k Aritmeettiset laskut Suorita aritmeettiset laskutoimitukset käyttämällä +, -, * ja / näppäimiä. Esimerkki: = 36 LINE 7*8-4*5= Laskin automaattisesti päättelee laskutoimituksen prioriteettijärjestyksen. Katso lisätiedot kohdasta Laskujen prioriteettijärjestys. Desimaalien ja merkitsevien lukujen määrä Voit määrätä desimaalien ja merkitsevien lukujen kiinteän lukumäärän laskutulosta varten. Esimerkki: 1 6 = LINE Oletussäätö (Norm1) FIX 3 desimaalia (Fix3) SCI 3 merkitsevää lukua (Sci3) Katso lisätiedot kohdasta Näyttölukujen lukumäärän määrääminen. Loppusulkumerkkien poisjättäminen Voit jättää pois loppusulkumerkit ( ) ) välittömästi ennen =- näppäimen painallusta laskutoimituksen lopussa. Tämä pätee ainoastaan Linear-formaatin tapauksessa. Fi-20

23 Esimerkki: (2 + 3) (4 1) = 15 LINE (2+3)* (4-1= k Murtolukulaskut Se kuinka murtoluvut syötetään riippuu sillä hetkellä valittuna olevasta tulo/lähtöformaatista. Mathformaatti Linearformaatti Epämurtoluku 7 3 ('7c3) Sekamurtoluku { 3 2 { 1 { 3 Osoittaja Nimittäjä Kokonaislukuosa (7'3) (1'(()2e1c3) Nimittäjä Osoittaja (2'1'3) Alkuperäisessä tehdassäädössä murtoluvut näytetään epämurtolukuina. Murtolukulaskutulokset supistetaan aina ennen näyttöön tuloa. Liite <#001> + = <#002> = 4 (Murtoluvun näyttöformaatti: ab/c) = (Murtoluvun näyttöformaatti: ab/c) 2 2 Jos sekamurtolukuun käytettävä numeroiden kokonaislukumäärä (kokonaisluku, osoittaja, nimittäjä ja erotintunnukset mukaanlukien) on suurempi kuin 10, arvo tulee automaattisesti näyttöön desimaaliformaattina. Laskutulos, joka sisältää sekä murto- että desimaalilukuja, näkyy desimaaliformaattina. Vaihto epämurtoluvusta sekamurtoluvuksi ja päinvastoin b d Jos painat 1f( a c c )-näppäintä, näytön murtoluku vaihtuu sekamurtoluvusta epämurtoluvuksi ja päinvastoin. Fi-21

24 Vaihto murtolukuformaatista desimaaliformaattiin ja päinvastoin f Murtoluvun formaatti riippuu parhaillaan valittuna olevasta murtoluvun näyttöformaattisäädöstä (epämurtoluku tai sekamurtoluku). Et voi vaihtaa desimaaliformaatista sekamurtolukuformaattiin, jos sekamurtoluvussa käytettävä numeroiden kokonaislukumäärä (kokonaisluku, osoittaja, nimittäjä ja erotintunnukset mukaanlukien) on suurempi kuin 10. Katso f-näppäimen tarkemmat tiedot kohdasta S-D muunnoksen käyttö. k Prosenttilaskut Kun syötetään arvo ja painetaan 1((%), syöttöarvosta tulee prosenttiluku. Liite 2 <#003> 2% = 0,02 ( ) <#004> % = 30 (150 ) 100 <#005> Lasketaan, kuinka monta prosenttia luku 660 on luvusta 880. (75%) <#006> Lisätään 15% lukuun (2875) <#007> Vähennetään 25% luvusta (2625) <#008> Alennetaan lukujen 168, 98 ja 734 yhteissummaa 20%:lla. (800) <#009> Jos alunperin 500 grammaa painavaan kappaleeseen lisätään 300 grammaa, mikä on painon lisäysprosentti? (160%) <#010> Mikä on prosenttimuutos, jos arvo kasvaa luvusta 40 lukuun 46? Entä lukuun 48? (15%, 20%) k Aste-, minuutti-, sekunti (seksagesimaali-) - laskut Voit suorittaa laskutoimituksia seksagesimaaliarvoja käyttäen sekä muuttaa arvot seksagesimaaleista desimaaleiksi ja päinvastoin. Seksagesimaaliarvojen syöttö Seksagesimaaliarvo syötetään seuraavan kaavan mukaisesti. {Asteet}e{Minuutit}e{Sekunnit}e Liite <#011> Syötä Fi-22

25 Huomaa, että asteille ja minuuteille täytyy aina antaa arvo, oli se sitten nolla. Seksagesimaalilaskut Suorittamalla seuraavantyyppiset seksagesimaalilaskut tulokseksi saadaan seksagesimaaliluku. - Kahden seksagesimaaliluvun yhteen- tai vähennyslasku - Seksagesimaaliluvun ja desimaaliluvun kerto- tai vähennyslasku Liite <#012> = Arvojen muuntaminen seksagesimaalista desimaaliin ja päinvastoin Kun laskutuloksen näkyessä ruudussa painetaan e, arvo muuttuu seksagesimaalista desimaaliin ja päinvastoin. Liite <#013> Muunnetaan 2,255 vastaavaksi seksagesimaaliluvuksi. Moniväittämien käyttö laskuissa Voit käyttää kaksoispistettä (:) kahden tai useamman lausekkeen yhdistämiseen ja ratkaista ne järjestyksessä vasemmalta oikealle, kun painat =. Esimerkki: Luodaan moniväittämä, joka suorittaa seuraavat kaksi laskutoimitusta: ja 3 3 LINE 3+3SW(:)3*3 Disp = Disp ilmoittaa, että tämä on moniväittämän välitulos. = Fi-23

26 Laskumuistin ja toiston käyttö (COMP) Laskumuisti säilyttää luettelon jokaisesta syöttämästäsi ja ratkaisemastasi laskulausekkeesta sekä tuloksista. Laskumuistia voidaan käyttää ainoastaan COMP-moodilla (N1). Laskumuistisisällön esiinkutsuminen Kun painat f, voit kelata taaksepäin laskumuistin sisältöä. Laskumuisti näyttää sekä laskulausekkeet että tulokset. Esimerkki: LINE 1+1= 2+2= 3+3= f f Huomaa, että laskumuistisisältö tyhjenee aina, kun katkaiset laskimen virran, painat O-näppäintä, vaihdat laskumoodille tai tulo/lähtöformaatille tai kun suoritat nollaustoimenpiteen. Laskumuisti on rajoitettu. Kun suorittaessasi laskutehtävää laskumuisti tulee täyteen, vanhin lasku pyyhkiytyy automaattisesti tehden tilaa uudelle laskulle. Toistotoiminto Laskutuloksen ollessa näytössä voit muokata aikaisempaan laskuun käyttämääsi lauseketta painamalla A ja sen jälkeen d tai e. Jos käytät Linear-formaattia, voit ottaa lausekkeen näyttöön painamalla d tai e sen sijaan että painaisit ensin A. Liite <#014> Fi-24

27 Laskimen muistin käyttö Muistinimi Tulosmuisti Itsenäinen muisti Selitys Tallentaa viimeksi saadun laskutuloksen. Laskutulokset voidaan lisätä itsenäiseen muistiin tai vähentää siitä. Näytön M -ilmaisin ilmoittaa, että itsenäisessä muistissa on tietoja. Muuttujia on kuusi (A, B, C, D, X ja Y) ja niitä Muuttujat voidaan käyttää yksittäisten arvojen tallentamiseen. Tässä osassa käytetään COMP-moodia (N1) muistin käytön havainnollistamiseen. k Tulosmuisti (Ans) Tulosmuistin yleiskuvaus Tulosmuistin sisältö päivittyy aina kun suoritetaan lasku käyttämällä jotakin seuraavista näppäimistä: =, 1=, m, 1m(M ), t, 1t(STO). Tulosmuisti voi pitää sisällään maksimi 15 numeroa. Tulosmuistin sisältö ei muutu, jos sattuu virhe laskun aikana. Tulosmuistin sisältö säilyy, vaikka painat A-näppäintä, vaihdat laskumoodia tai katkaiset laskimen virran. Tulosmuistin käyttö laskusarjan suorittamiseen Esimerkki: Jaetaan laskun 3 4 tulos 30:llä LINE 3*4= (Jatkuu)/30= Kun painetaan /, tapahtuu automaattinen Ans -käskyn syöttö. Yllä olevassa toimenpiteessä tarvitsee suorittaa toinen laskutoimitus heti ensimmäisen jälkeen. Jos tarvitsee kutsua tulosmuistin sisältö esiin sen jälkeen kun on painettu A, painetaan G-näppäintä. Fi-25

28 Tulosmuistisisällön syöttäminen lausekkeeseen Esimerkki: Suoritetaan alla näytetyt laskutoimitukset: = = 210 LINE = 789-G= k Itsenäinen muisti (M) Voit lisätä laskutuloksia itsenäiseen muistiin tai vähentää niitä siitä. M -ilmaisin tulee näyttöön, kun itsenäiseen muistiin on tallennettu arvo. Itsenäisen muistin yleiskuvaus Seuraavassa on yhteenveto eri toimenpiteistä, joita voit suorittaa itsenäistä muistia käyttäen. Toimenpide: Fi-26 Näppäintoiminto: Lisää lausekkeen näyttöarvo tai m tulos itsenäiseen muistiin Vähennä lausekkeen näyttöarvo 1m(M ) tai tulos itsenäisestä muistista Kutsu itsenäisen muistin tm(m) tämänhetkinen sisältö esiin Voit lisätä laskuun myös M-muuttujan, joka antaa käskyn laskimelle käyttää itsenäisen muistin senhetkistä sisältöä siinä kohdassa. Seuraavalla näppäintoiminnolla tapahtuu M-muuttujan lisääminen. Sm(M) M -ilmaisin ilmestyy näyttöruudun vasempaan yläosaan silloin, kun itsenäiseen muistiin on tallennettu jokin nollasta poikkeava arvo. Itsenäisen muistin sisältö säilyy, vaikka painat A-näppäintä, vaihdat laskumoodia tai katkaiset laskimen virran. Laskuesimerkkejä itsenäisen muistin käytöstä Jos M -ilmaisin palaa näytössä, suorita ennen tämän esimerkin suorittamista toimenpiteet kohdassa Itsenäisen muistin tyhjentäminen.

BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin

BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin Tärkeää Texas Instruments ei anna mitää takuuta, ei suoraa eikä epäsuoraa, mukaan luettuna, mutta ei niihin rajoitettuna, kaikenlainen kaupattavuus tai tiettyyn

Lisätiedot

Tieteislaskin. 1997, 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN

Tieteislaskin. 1997, 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN TI.30 eco RS Tieteislaskin Suomi Perustoiminnot... 2 Lopputulokset... 2 Peruslaskutoimitukset... 2 Prosenttilasku... 3 Murtoluvut... 4 Potenssit ja juuret... 5 Logaritmifunktiot... 5 Kulmayksiköt... 5

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio 1: Lasketaan reaaliluvuilla

AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio 1: Lasketaan reaaliluvuilla Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio : Lasketaan reaaliluvuilla Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Tervetuloa opiskelemaan Avoimen Matematiikan pariin Yläkoulun

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Elokuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC FI RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC CD-soitin CDE-9880R CDE-9882Ri Käyttö- ja asennusohje Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Tämä soitin on tarkoitettu vain autokäyttöön! Tämän laitteen käyttöjännite

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU 25.11.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 ORIENTAATIO... 2 1.1 Kriittinen ajattelu... 3 2 AINEISTON TALLENTAMINEN... 4 3 AINEISTON KÄSITTELY... 6 3.1 Taulukko,

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. TomTom ONE. EasyPort TM -pidike. Autolaturi. RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat. USB-johto. * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana.

Pakkauksen sisältö. TomTom ONE. EasyPort TM -pidike. Autolaturi. RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat. USB-johto. * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana. TomTom ONE 1. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö TomTom ONE EasyPort TM -pidike Autolaturi RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat USB-johto * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana. 2 2. Aloittaminen Aloittaminen

Lisätiedot