PTT-ennuste. Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla 2/2013 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PTT-ennuste. Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla 2/2013 (1.10.2013)"

Transkriptio

1 PTT-ennuste MAA- JA ELINTARVIKETALOUS 2/2013 ( ) Kotieläintuotanto kääntyy kasvuun maailmalla Viljan ennätyssato sulatti viime kesän hintapiikin. Viljan hintojen lasku jatkuu sekä Suomessa että maailmalla. Maataloustuotteiden kysynnän kasvu jatkuu hitaana. Siitä huolimatta sekä maitotuotteiden että lihan hintojen nousu jatkuu. Taustalla on tarjonnan pienentyminen. Suomessa kotieläintuotteiden hintataso on suhteessa kansainvälisiin markkinoihin niin korkea, että meillä hintojen nousu hidastuu. Ensi vuonna myös ruuan kuluttajahintojen nousu hidastuu selvästi. Lisätietoja: maatalousekonomisti Tapani Yrjölä, puh maatalousekonomisti Kyösti Arovuori, puh

2 MAATALOUS Markkinoilla suhdannekäänne Maatalousmarkkinoiden kehitys Suomessa ja Euroopassa kulkee samaan suuntaan. Tahti on kuitenkin eri. Suomessa tuottajahintojen nousu on kääntänyt sianlihan tuotannon kasvuun. Muualla Euroopassa käänne nähdään vasta ensi vuonna. Maitotuotteissa ero näkyy hinnoissa. Suomen ja muun EU:n välinen ero maidon hintatasossa on kaventunut. Suomessa hintataso on suhteessa niin korkea, että hintataso ei nykyisessä markkinatilanteessa ainakaan nouse. EU:n hintataso nousee maitojauheen ja juuston viennin kasvun vetämänä. Kotieläintuotteiden hinnat nousussa Kotieläintuotteiden hinnat ovat maailmalla ja Euroopassa kovassa nousussa. Maitotuotteissa etenkin maitojauheen maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet nopeasti. Hintojen nousun taustalla on hidas, mutta vakaana jatkunut kysynnän kasvu ja samanaikainen tuotannon lasku etenkin Uudessa-Seelannissa. Lihan hintoja nostaa tarjonnan pienentyminen EU:n sisämarkkinoilla. Hintojen nousu jatkuu sisämarkkinoiden kulutuksen ja vientikysynnän laskusta huolimatta. Toteutunut kehitys osoittaa, että sisämarkkinoiden kysyntä-tarjonta tilanne on kauttaaltaan erittäin tiukka. Naudanlihan tuotanto laskee hieman sianlihan tuotantoa hitaammin. Tuotanto kääntyy nousuun Hintojen nousu kääntää kuitenkin sianlihan tuotannon kasvuun jo ensi vuonna. Siipikarjanlihan markkinoiden kasvu hidastuu. EU:ssa tuotantoa on rajoitettu tuotantokustannusten nousun seurauksena. Korkea hintataso näkyy jatkossakin siipikarjanlihan kulutuksen kasvun hidastumisena. Viljan hinnan lasku helpottaa tuotantokustannuksia ensi vuonna. Siitä huolimatta tuotanto kasvaa vain hitaasti. Myös tuonnin odotetaan kasvavan edelleen ensi vuonna. 2

3 Suomessa palataan sianlihan ylituotantoon Tuottajahintojen nousu on kääntänyt sianlihan tuotannon uudelleen kasvuun myös Suomessa. Tuotanto on tänä vuonna kulutusta suurempaa. Näyttääkin siltä, että viimevuotinen alituotantotilanne jäi ainoastaan väliaikaiseksi. Tuotannon kasvun seurauksena sianlihan tuottajahintojen nousu pysähtyy. Naudanlihan tuotannon lasku jatkuu lievänä tuottajahintojen noususta huolimatta. Maidon hinnat nousuun Maidon tuotanto kääntyy maailmalla nousuun parempien rehusatojen mahdollistaman keskituotoksen kasvun seurauksena. Rehusadot ovat kuivuuden hellittämisen jälkeen kasvaneet ainakin Uudessa-Seelannissa. Oseanian tuotannon kasvu piristää maitotuotteiden maailmankauppaa etenkin nyt, kun kesällä huomiota herättänyt Kiinaan vietyjen maitotuotteiden väärennösskandaali osoittautui vääräksi hälytykseksi. Syksyn ja talven aikana maitotuotteiden kysyntää maailmanmarkkinoilla vahvistaa etenkin Kiinan kotimaisen tuotannon lasku ja siitä johtuva tuontitarpeen kasvu. Maitojauheen vienti vetää EU:ssa maitotuotteiden hinnat nousevat sekä sisämarkkinoiden kysynnän että vientikysynnän siivittämänä. Sisämarkkinoilla etenkin juuston kysyntä kasvaa. Vientimarkkinoilla suurin kasvu kohdistuu maitojauheisiin. Samaan aikaan tuotannon kasvu on edelleen hidasta. Jälkitili pienentyy Suomessa maidontuotanto jatkuu vakaana. Tuotanto pysyy nykyisellä tasolla. Tilityshinnat nousivat tänä syksynä. Kiristynyt kilpailu ja vientimarkkinoiden kasvun hidastuminen syövät kuitenkin teollisuuden maksukykyä. Tilityshintojen noususta huolimatta tuottajahintataso jää tänä vuonna viime vuoden tason alapuolelle. Tämä johtuu siitä, että tuottajille maksettava jälkitili pienenee. Hintaero Suomen ja EU:n välillä kaventuu Vientitulojen kasvun hidastuminen ja kotimarkkinoiden heikko ostovoima johtavat siihen, että maidon tuottajahinnat pysyvät ensi vuonna tämän syksyn tasolla. Keskimääräinen hintataso nousee hieman. Suomen hintataso on eron kaventumisesta huolimatta kuitenkin edelleen selvästi EU:n keskimääräistä hintatasoa korkeampi. Vehnäsato ennätyksellinen Viljamarkkinoiden muutokset ovat päinvastaisia kotieläinmarkkinoihin verrattuna. Tuotanto kasvoi ja hinnat lähtivät laskuun. Syksyllä korjattiin vehnää kaikkien aikojen ennätyssato. Myös maissin tuotanto kasvoi viime vuoteen verrattuna selvästi. Soijan tuotanto kasvoi, mutta jäi hieman kesän optimistisimpia arvioita pienemmäksi. Syksyllä korjattu vilja riittää kattamaan kulutuksen ensi talvena myös rehuviljojen osalta. Samalla myös varastot kasvavat hieman. Viljan hintapiikki sulaa Tuotannon kasvu tasoittaa päättyneen satovuoden 12/13 hintapiikin. Yleisesti ottaen maailman viljamarkkinoiden hintataso laskee piikkiä edeltäneelle tasolle. Vehnän kysynnän kasvu hidastaa hintojen laskua. Vastaavasti maissin ky- 3

4 synnän kasvu on tarjonnan kasvuun suhteutettuna niin hidasta, että hintataso laskee viime talveen verrattuna selvästi. Suomessa voimakkaammat hintavaikutukset Suomessa vaikutukset ovat samansuuntaiset, mutta rajummat. Myös meillä korjattu sato on selvästi viime vuotta suurempi. Kasvu on seurausta sekä vilja-alan että hehtaarisatojen noususta. Kaikkia viljoja viljeltiin enemmän ja paremmin. Viljan tuottajahinnat laskevat meillä maailmanmarkkinahintojen imussa. Viljan kulutus ei Suomessa kasva, joten yhdessä tuotannon kasvun kanssa hintojen lasku kiihtyy muuta Eurooppaa nopeammaksi. Etenkin rehuviljan tarjonta kasvaa taas huomattavasti. Tämä näkyy etenkin rehuohran hinnan rajuna laskuna. Hinnan lasku kohdistuu voimakkaimmin rehuohraan, koska sitä voidaan rehukäytössä helposti korvata vehnällä ja kauralla. Samalla vehnälle ja kauralle on myös vaihtoehtoista käyttöä. Tuotannon kasvu nostaa yrittäjätuloa Kevään korkeat myyntitulot ja tuotannon kasvu nostavat maatalouden yrittäjätuloa tänä vuonna. Kasvua korostaa se, että tuotantopanosten hinnat ovat nousseet tänä vuonna maltillisesti. Kasvaneet tulot kannustavat investoimaan parin vuoden hiljaiselon jälkeen. Etenkin koneinvestointeihin on odotettavissa kasvua. Energian hinta laskee Tuotantopanosten hintojen nousu on tasaantunut. Energian hinta on jopa laskenut. Viljan hintojen lasku vetää rehun hinnat alaspäin ensi vuonna. Myös lannoitteiden hintaan on odotettavissa lievää laskua. Maailmalla lannoiteraakaaineiden hinnat ovat laskussa. Tuotantokapasiteetin kasvun ja hidastuvan kysynnän kasvun seurauksena kysyntätarjontatilanne löystyy. Tämä näkyy lannoitteiden hintojen nousu hidastumisena jo tänä vuonna. Hintojen lasku syö kasvinviljelyn tulot Viljan hintojen lasku pienentää rehukustannuksia ensi vuonna. Kotieläintuotteiden hintataso pysyy tämänvuotisella tasolla. Tästä seuraa, että kotieläintuotannon näkymät ensi vuodelle ovat kohtuullisen hyvät. Kasvinviljelyn osalta tilanne on heikompi. Lannoitteiden hintatason lievä lasku ei riitä kompensoimaan viljan hinnan rajua laskua. Maatalouden keskeiset ennustemuuttujat Suomessa 2013e 2014e Muutos, % Muutos, % Vehnän tuottajahinta Ohran tuottajahinta Viljan tuotanto Sianlihan tuottajahinta 9-2 Sianlihan tuotanto 3-2 Maidon tilityshinta 2 3 Tuotantopanosten hinnat 2 0 Maatalouden yrittäjätulo Muutos satovuonna 2013/14 ja 2014/15 4

5 Onko elintarvikkeiden ylijäämäinen kauppatase utopiaa? Elintarvikkeiden kauppatase on ollut Suomessa perinteisesti alijäämäinen. Koko EU-jäsenyytemme ajan elintarvikekaupan alijäämä on kasvanut. Elintarvikkeiden ulkomaankaupan arvo on samaan aikaan 2,5-kertaistunut. Vientiin verrattuna elintarviketuonnin arvo oli ennen EU-jäsenyyttä 1,5-kertainen. Viime vuonna ero oli 2,5-kertainen. Kokonaistason lukujen muutokset eivät kerro elintarvikekaupan rakenteesta. Hyvin suuri osa tuonnista on sellaisia tuotteita, joita Suomessa ei tuoteta. Niissä tuotteissa, joissa tuontituotteet kohtaavat kotimaista kilpailua, kilpailu on lähinnä nimellistä. Etenkin lihan osalta tuotavien tuotteiden yksikköhinta on korkeampi kuin vietävien tuotteiden. Esimerkiksi siasta viedään ulkomaille suomalaiseen ruokapöytään kelpaamattomia osia ja tilalle tuodaan ulkomailta fileitä. Valtaosa alijäämästä rakenteellista Alijäämältään selvästi suurin tuoteryhmä on hedelmät ja kasvikset. Ne muodostavat reilun kolmasosan koko alijäämästä. Suomessa hedelmät ja kasvikset tuotetaan kotimarkkinoille. Suuri osa tuonnista puolestaan on hedelmiä, kuten viinirypäleitä ja banaaneja, joita Suomessa ei tuoteta. Muita keskeisiä alijäämäisiä tuoteryhmiä ovat kahvi, tee, kaakao ja mausteet sekä liha ja lihatuotteet. Kahvi, tee, kaakao ja mausteet on tuoteryhmänä itsestään selvä. Kahvi on tämän ryhmän tuonnista reilusti yli puolet. Lihan alijäämästä leijonanosan muodostaa naudanliha. Tuontitarve johtuu hyvin pitkälti siitä, että suomalaiset haluavat syödä vain fileitä ja niitä on maailmanmarkkinoilla tarjolla edulliseen hintaan. Maitotuotteet on ainoa tuoteryhmä, jonka kauppatase on ylijäämäinen. Tähän on kolme syytä: Suomessa juodaan maitoa selvästi muuta maailmaa enemmän, maitotuotteiden lisäarvon rakentamiseen on panostettu ja Venäjän läheisyys tarjoaa ainakin toistaiseksi kasvavat markkinat maitotuotteille. Lisäarvolla lähemmäksi tasapainoa Elintarvikkeiden kauppataseessa on siis rakenteellinen alijäämä. Alijäämä voi pienentyä, jos elintarvikeviennin arvoa kasvatetaan. Arvon kasvu on mahdollista sekä viennin määrän että vientituotteiden hintojen nousun kautta. Panostamalla vientituotteiden selvästi tuontia korkeampaan lisäarvoon elintarvikkeiden kauppataseen alijäämää voidaan pienentää myös kotimaisen tuotannon määrää lisäämättä. Toinen teoriassa mahdollinen keino olisi karsia kauppojen tuotevalikoimia. Suomalaiset liian hyvään tottuneet kuluttajat tuskin kuitenkaan ovat tähän halukkaita. Elintarvikkeiden kauppatase tuoteryhmittäin 2012 Erinäiset elintarvikkeet Rehuaineet Kahvi, tee, kaakao, mausteet Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja Hedelmät ja kasvikset Vilja ja viljatuotteet Kalat ja kalavalmisteet Maitotaloustuotteet ja munat Liha ja lihatuotteet Elävät eläimet Milj. Vienti Tuonti 5

6 ELINTARVIKETEOLLISUUS Elintarvikkeiden ulkomaankauppa vilkasta Elintarviketeollisuuden liikevaihdon kasvu jatkuu hintojen nousun siivittämänä. Lihan tuotannon kasvu ei riitä kääntämään teollisuuden kokonaistuotantoa kasvuun. Tämä johtuu ennen kaikkea viennin kasvun hidastumisesta. Ensi vuonna hintojen nousun hidastuminen katkaisee liikevaihdon kasvun. Muutokset ovat kuitenkin pieniä, koska kotimarkkinoiden kysyntä pysyy suhteellisen virkeänä heikosta yleisestä taloustilanteesta huolimatta. Lihan vienti kasvaa Lihan vienti kasvaa tänä vuonna reippaasti. Viennin kasvu on seurausta sian- ja siipikarjanlihan tuotannon kasvusta. Kokonaisuudessa elintarvikkeiden viennin arvo laskee tänä ja ensi vuonna. Tämä johtuu siitä, että lihan viennin kasvu kohdistuu ensi sijassa sian- ja siipikarjan vähempiarvoisiin osiin. EU:n sisämarkkinoiden hintojen nousu ei näin ollen näy viennin arvon kehityksessä täysimääräisesti. Elintarvikeviennin osalta merkittävä muutos koskee viljan vientiä. Kotimaisen viljan vienti jää tänä vuonna selvästi viime vuotta pienemmäksi. Syksyllä korjatun hyvän sadon seurauksena viljaa kuitenkin viedään jälleen ensi vuonna. Venäjän vienti vetää Maitotuotteiden osalta vientinäkymät ovat edelleen hyvät. Vientihintojen taso pysyy korkeana, mutta viennin määrä on kääntynyt laskuun. Maitotuotteiden keskeiset vientimarkkinat ovat Venäjällä. Venäjällä kuluttajien ostovoima kehittyy edelleen hyvin ja kysynnän kasvu kohdistuu suomalaisen maitoteollisuuden kannalta tärkeisiin juustoihin ja jogurtteihin. Maitotuotteiden tuonti kasvaa Tuonnin kasvu on hieman rauhoittunut. Tuontihinnat eivät ole tänä vuonna nousseet. Maitotuotteiden tuonnin kasvu näkyy etenkin juuston kulutuksessa. Tuontijuuston osuus on noussut jo yli 50 prosenttiin kotimaisesta kulutuksesta. Muutos on merkittävä, sillä osuus oli vielä pari vuotta sitten selvästi alle 40 prosenttia. Myös jogurtin tuonti on kasvanut hieman. Tuonnin kautta tuleva kilpailu kiristää ensi vuonna lihan lisäksi myös maitomarkkinoita. Vaikutukset ovat kuitenkin maltillisempia, koska kotimaan tarjonta on laadullisesti ja määrällisesti enemmän kotimarkkinoiden kysynnän mukaista. Tuontilihan hintataso nousee Lihan tuonnissa näkyvät edelleen kotimaisen kulutusrakenteen haasteet. Sian- ja siipikarjanlihan tuotannon kasvusta huolimatta lihan tuonnin kasvu jatkuu. Kotimaan tuotantorakenteella ei pystytä vastaamaan laadullisesti kulutukseen, vaikka kokonaistuotanto on selvästi kulutusta suurempaa. Tuottajahintojen nousu Euroopassa ja maailmalla näkyy myös tuontihinnoissa. Lihan tuonnin arvon nousu on lähes kokonaan seurausta meille tuotavien lihan arvo-osien hintojen noususta. RUUAN HINTA JA KULUTUS Ruuan hinnan nousu tasaantuu Alkuvuoden tasokorotuksen jälkeen ruuan hinnan nousu on pysähtynyt. Toteutunut hintojen kertakorotus oli kuitenkin niin suuri, että hintojen nousuvauhtia kuvaava inflaatioluku on pysynyt korkeana koko vuoden. Ruuan hinnan nousu on tänä vuonna selvästi yleistä kuluttajahintojen nousua nopeampaa. Samalla hinnat ovat nousseet selvästi EU27:n maiden keskiarvoa nopeammin. Ensi vuonna Suomessa palataan pitkästä aikaa tilanteeseen, jossa ruu- 6

7 an hintakehitys noudattelee yleistä hintakehitystä. Samalla erot tuoteryhmien välisessä hintakehityksessä tasoittuvat. Tarjonnan kasvu tasoittaa hintojen nousun Lihan hintojen nopeana jatkunut nousu hidastuu alkuvuonna. Tuottajahintojen nousu Euroopassa nostaa tuontilihan hintaa. Tuotannon kasvu kuitenkin kasvattaa lihan tarjontaa myös Suomessa. Tarjonnan kasvu yhdessä ostovoiman pieneksi jäävän kasvun kanssa hidastavat lihatuotteiden kuluttajahintojen nousua ensi vuonna. Maitotuotteet porskuttavat Maitotuotteiden toteutunut hintojen nousu johtuu osin Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätöksestä, jonka seurauksena nestemäisten maitotuotteiden hinnat päivittäistavarakaupassa nousivat keskimäärin vajaan viidenneksen. Maitotuotteiden hintojen nousu maailmalla ja Euroopassa nostaa tuontituotteiden hintoja. Hintavaikutus näkyy etenkin juustoissa, joiden tuonnin kasvu jatkuu nopeana. Myös muiden maitotuotteiden tuontihintojen nousu jatkuu. Kuluttajahintojen nousun seurauksena kulutuksessa siirrytään hyväkatteisista lisäarvotuotteista enemmän perustuotteisiin. Hyvä sato näkyy kasvisten hinnoissa Muissa tuoteryhmissä merkittäviä muutoksia on odotettavissa kasvisten ja alkoholittomien juomien hinnoissa. Kasvisten hintataso on ollut alkuvuoden huomattavan korkea. Kesän ja syksyn hyvät sadot hillitsevät kuluttajahintojen nousua tulevana talvena. Alkoholittomien juomien osalta merkittävin tekijä on virvoitusjuomavero. Vero nostaa tuoteryhmän hintatasoa laskennallisesti yhdellä prosentilla. Rahkaa kuluu Maitotuotteiden kulutuksessa suurin muutos on jogurtin kulutuksen kasvun taittuminen. Jogurtin hinnan nousu on vahvistanut rahkan kulutuksen trendiomaista kasvua. Rahkan kulutus selittää suuren osan juustoiksi luettavien tuotteiden kulutuksen kasvusta. Myös kypsytettyjen juustojen kulutuksen kasvu jatkuu. Tuontijuustojen osuus kotimaisesta kulutuksesta on noussut yli 50 prosenttiin. Voin kulutuksen kasvu on pysähtynyt. Taso näyttää kuitenkin toistaiseksi vakiintuneen selvästi parin vuoden takaista korkeammalle tasolle. Siipikarja ylläpitää lihan kulutuksen kasvua Hintasuhteiden muutokset näkyvät lihan kulutuksen rakenteessa. Sianlihan kulutuksen lasku jatkuu. Samaan aikaan siipikarjanlihan kulutus kasvaa edelleen vakaasti. Vaikka myös naudanlihan kulutus pienenee, siipikarjanlihan kulutuksen kasvu vetää lihan henkilöä kohden lasketun kokonaiskulutuksen edelleen lievään kasvuun. Hintamuutokset näkyvät myös kulutuksen rakenteessa. Kysyntä kohdistuu aikaisempaa enemmän edullisimpiin lihanosiin. 7

8 Elintarviketeollisuuden ja -kaupan kehitys 2012 milj. euroa 2012 % 2013e % 2014e % Kotimaisen myynnin arvo ,1 2,0-0,5 liha ,2 6,4 0,0 maitotuotteeet ,0-1,2 0,5 Kotimaisen myynnin hinnan muutos, % 4,8 2,0-0,5 liha 7,3 6,4 0,0 maitotuotteet 5,0-1,2 0,5 Kotimaisen myynnin volyymin muutos, % 0,0-1,0-1,0 liha -1,4-0,7 0,2 maitotuotteet -0,1-0,4 0,0 Viennin arvo ,4-3,7 0,5 liha 113 0,5 7,7 0,8 maitotuotteet 482 6,2-9,6 0,4 Vientihinnan muutos, % 25,2 0,0 0,1 liha 14,7 0,2 1,0 maitotuotteet 6,1 0,0 2,0 Viennin volyymin muutos, % -20,4-3,7-0,5 liha -12,4 7,6 0,3 maitotuotteet 0,0-9,6-1,6 Tuonnin arvo ,5 1,4 0,8 liha ,0 2,3 0,6 maitotuotteet ,5 9,4 4,7 Tuontihinnan muutos, % 1,6-0,1 0,1 liha 4,3-1,3 1,7 maitotuotteet 4,2-3,3 3,4 Tuonnin volyymin muutos, % -20,4 2,0 0,1 liha 20,8 3,5-1,1 maitotuotteet 6,0 13,1 1,3 Kuluttajahinnat, muutos, % 5,2 6,0 1,2 liha 7,7 7,2 1,1 maitotuotteet 4,8 5,9 2,6 leipä- ja viljatuotteet 3,0 4,2 0,8 Lähde: Tilastokeskus ja Tulli, ennuste PTT Tekijät: Eeva Alho, Kyösti Arovuori, Suvi Rinta-Kiikka ja Tapani Yrjölä Kuviot tehty Macrobondilla PTT julkaisee maa- ja elintarviketalouden ennusteen lisäksi myös metsäsektorin ja kansantalouden ennusteet 34. vuosikerta Julkaisija: Pellervon taloustutkimus PTT Päätoimittaja: Pasi Holm Toimitussihteeri: Anneli Hopponen Painopaikka: Punamusta Oy ISSN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) Tilaushinta: 50 euroa/vuosikerta Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Santra-Mari Salonen/Pellervo-Seura Simonkatu 6, Helsinki puh. (09) faksi (09) Sähköposti:

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014 PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous syksy 2014 Maatalous Maailman viljantuotanto Syksyllä korjataan jälleen ennätyssuuri sato Määrää nostaa hyvä sato kaikkialla Varastot kasvavat hieman Hintojen lasku

Lisätiedot

Maa- ja elintarviketalouden ennuste Kyösti Arovuori, Heini Lehtosalo, Suvi Rinta-Kiikka, Lauri Vuori, Tapani Yrjölä

Maa- ja elintarviketalouden ennuste Kyösti Arovuori, Heini Lehtosalo, Suvi Rinta-Kiikka, Lauri Vuori, Tapani Yrjölä Maa- ja elintarviketalouden ennuste 26.9.2017 Kyösti Arovuori, Heini Lehtosalo, Suvi Rinta-Kiikka, Lauri Vuori, Tapani Yrjölä Maatalous Maailman vehnäntuotanto milj. tonnia 775 750 725 700 675 Edellisvuosien

Lisätiedot

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Viljamarkkinanäkymät Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Vehnän tuotanto Markkinoiden epävarmuus väheni tuotannon kasvun seurauksena Vientimarkkinoiden tarjonta kasvaa Tuotannon kasvu Mustanmeren alueella,

Lisätiedot

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? 23.11.2016 Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori 2 Lihantuotannon arvoketju Kuluttajan rooli ostaa ja maksaa

Lisätiedot

PTT-ENNUSTE MAA- JA ELINTARVIKETALOUS

PTT-ENNUSTE MAA- JA ELINTARVIKETALOUS PTT-ENNUSTE MAA- JA ELINTARVIKETALOUS 1/2014 (27.3.2014) Eeva Alho, Kyösti Arovuori, Perttu Pyykkönen, Suvi Rinta-Kiikka ja Tapani Yrjölä Hinnat laskevat kuluttajat hyötyvät Maatalousmarkkinoilla viime

Lisätiedot

Miksi ruoan hinta on noussut?

Miksi ruoan hinta on noussut? Miksi ruoan hinta on noussut? Veli-Matti Mattila Toimistopäällikkö Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 21.10.2008 1 Tuote Syyskuu 2007 Syyskuu 2008 Muutos Vehnäjauhot, 2 kg 0,84 1,21 44 % Sekahiivaleipä,

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden markkinatilanne

Elintarviketeollisuuden markkinatilanne Elintarviketeollisuuden markkinatilanne Juho Lindman Helsingin kauppakorkeakoulun tutkija 23.10.2009 Juho Lindman Sisällysluettelo 1. Talouskriisin vaikutukset 2. Palkankorotusten todellinen vaikutus ruuan

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

Tuottajahinnat ja edunvalvonta. Realismia maatilojen talouslaskelmiin Laskijaverkoston seminaari Vallila

Tuottajahinnat ja edunvalvonta. Realismia maatilojen talouslaskelmiin Laskijaverkoston seminaari Vallila Tuottajahinnat ja edunvalvonta Realismia maatilojen talouslaskelmiin Laskijaverkoston seminaari Vallila 29.9.2017 Teemat Miten hinnat määräytyvät? Näkymät 2017 2018 (MTK markkinakatsaus, PTT ennuste) Miten

Lisätiedot

PTT-katsaus 3 / 2010 SUHDANNEKUVA. Maatalous. Pellervon taloustutkimus PTT Pellervo ekonomisk forskning Pellervo Economic Research

PTT-katsaus 3 / 2010 SUHDANNEKUVA. Maatalous. Pellervon taloustutkimus PTT Pellervo ekonomisk forskning Pellervo Economic Research PTT-katsaus 3 / 2010 SUHDANNEKUVA Maatalous Pellervon taloustutkimus PTT Pellervo ekonomisk forskning Pellervo Economic Research PTT-katsaus 3/2010 Suhdannekuva MAA- JA ELINTARVIKETALOUS Kyösti Arovuori,

Lisätiedot

Maailman väestonkasvu-ennuste / FAO 2050 vuoteen + 2 miljardia ihmistä

Maailman väestonkasvu-ennuste / FAO 2050 vuoteen + 2 miljardia ihmistä Maailman väestonkasvu-ennuste / FAO 2050 vuoteen + 2 miljardia ihmistä Maailman väkiluku Maailma Kehittyvät maat Kehittyneet maat Sato 2013/2014: Maailman viljatase tasapainoisempi Syksyn 2013 sato oli

Lisätiedot

Lihasektorin hintarakenteet

Lihasektorin hintarakenteet Lihasektorin hintarakenteet Ruokamarkkinoiden toimivuus ja elintarvikkeiden hinnanmuodostus Suomessa tutkimushanke Tiedotustilaisuus 10.6.2014 Jyrki Niemi, Ari Peltoniemi, Kyösti Arovuori Tutkimushanke:

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VILJAMARKKINOIHIN 2013

NÄKÖKULMIA VILJAMARKKINOIHIN 2013 NÄKÖKULMIA VILJAMARKKINOIHIN 2013 31.1.2013 Jukka Virolainen MMM/markkinayksikkö MARKKINAKEHITYS MAAILMALLA 800 700 600 679 Maailman vehnätase (IGC) Tuotanto Kulutus Varastot Viejien varastot 696 693 690

Lisätiedot

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Miten ruokaan käytettävät kulutusmenot jakautuvat elintarvikeketjussa? Lähestymistapa perustuu kotimaisten elintarvikkeiden,

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 21 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 22-29 Milj. euroa 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 Tuonti Vienti Helsinki 5.8.21 Tietoja

Lisätiedot

Missä mennään viljamarkkinoilla

Missä mennään viljamarkkinoilla Missä mennään viljamarkkinoilla Somero 12.2.2014 Tarmo Kajander Hankkija Vilja- ja raaka-aineryhmä Valkuaisen ja viljan hinnat nousevia HINTAVAIHTELU KASVANUT ja JATKUU Sato 2013/2014: Maailman viljatase

Lisätiedot

Maitosektorin hintarakenteet. Tiedotustilaisuus 9.6.2015 Kuluttajatutkimuskeskus, Metsätalo Ari Peltoniemi, Kyösti Arovuori, Jyrki Niemi

Maitosektorin hintarakenteet. Tiedotustilaisuus 9.6.2015 Kuluttajatutkimuskeskus, Metsätalo Ari Peltoniemi, Kyösti Arovuori, Jyrki Niemi Maitosektorin hintarakenteet Tiedotustilaisuus 9.6.2015 Kuluttajatutkimuskeskus, Metsätalo Ari Peltoniemi, Kyösti Arovuori, Jyrki Niemi Kuluttajahintakehitys maitotuotteissa ja muissa tuotteissa vuosina

Lisätiedot

Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014. Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013

Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014. Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013 Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014 Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013 1 Maailman viljatase 2013/14 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14* Milj. tonnia Tuotanto 1751 1851 1790 1946 Kulutus 1784 1855

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA 26.3.2009 1 Riskienhallinnan yleiset periaatteet ja sovellukset 2 Markkinariskien hallinnan tarve ja lähtökohdat EU:n maatalouspolitiikka kehittyy entistä markkinalähtöisempään

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 2015 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 2005 2015 (1-6) Milj. e 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Maatalouden tulevaisuusseminaari Kälviä, 4.10.2011. Seppo Aaltonen MTK/Maatalouslinja

Maatalouden tulevaisuusseminaari Kälviä, 4.10.2011. Seppo Aaltonen MTK/Maatalouslinja Maatalouden tulevaisuusseminaari Kälviä, Seppo Aaltonen MTK/Maatalouslinja Tulokehitys karannut maatiloilta 1400 1200 Maataloustulo (Milj. ) Tulo/tila ( /vuosi) Yleinen ansiotaso ( /vuosi) 40 000 35 000

Lisätiedot

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016?

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? Viljelyn suunnitteluilta Henri Honkala Palvelupäällikkö 25.1.2016 Esityksen sisältö Viljan tuotanto ja kulutus Maailmalla Euroopassa Suomessa Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Vilja- ja Raaka-aineet markkinatilanne Taneli Rytsä Hankkija-Maatalous Vilja- ja Raaka-aineryhmä

Vilja- ja Raaka-aineet markkinatilanne Taneli Rytsä Hankkija-Maatalous Vilja- ja Raaka-aineryhmä Vilja- ja Raaka-aineet markkinatilanne 14.11.2012 Taneli Rytsä Hankkija-Maatalous Vilja- ja Raaka-aineryhmä VYR:in kysely syksyn sadosta 8.11.2012 Viljojen kokonaissato kasvaa ennusteen mukaan edellisvuoteen

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus NURMISEMINAARI Pudasjärvi 11.-12.1.2011 Maidon markkinakatsaus Eeva Brofeldt, Valio Oy Nyt on alkanut vasikoiden vuosi Maitotuotteiden kotimaan myynnin nousijat ja laskijat Kevyttuotteiden osuus maitotuotteiden

Lisätiedot

Maatalouden ja viljamarkkinoiden näkymät

Maatalouden ja viljamarkkinoiden näkymät Maatalouden ja viljamarkkinoiden näkymät Perttu Pyykkönen Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Laatuviljaseminaari 10.3.2009 Hollola TEEMAT Markkinanäkymät Rakennekehitys Rahoituskriisin ja laman vaikutus

Lisätiedot

Lisää luomua: Valio ja LUOMU 2012

Lisää luomua: Valio ja LUOMU 2012 Lisää luomua: Valio ja LUOMU 2012 26.1.2011 Valio Luomu on lanseerattu vuonna 1993 Lähes 20 vuotta luomua Valiolta Valio on tarjonnut kuluttajille luomuvaihtoehtoja jo vuodesta 1993 alkaen Tuotevalikoimaa

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT 19.03.2015 Riskienhallinta ja Markkinaseuranta. Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT 19.03.2015 Riskienhallinta ja Markkinaseuranta. Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT 19.03.2015 Riskienhallinta ja Markkinaseuranta Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit

Lisätiedot

Suomen maatalouden muutos EU-aikana

Suomen maatalouden muutos EU-aikana Suomen maatalouden muutos EU-aikana Professori Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Latokartanonkaari 9 00790 Helsinki, Finland e-mail: jyrki.niemi@mtt.fi Mitä suomalaisessa maa-

Lisätiedot

LUOMUVILJAN LAATU JA MARKKINAKATSAUS. Tarmo Kajander Hankkija Oy, Vilja- ja raaka-aineryhmä

LUOMUVILJAN LAATU JA MARKKINAKATSAUS. Tarmo Kajander Hankkija Oy, Vilja- ja raaka-aineryhmä LUOMUVILJAN LAATU JA MARKKINAKATSAUS Tarmo Kajander Hankkija Oy, Vilja- ja raaka-aineryhmä 1 HANKKIJAN LUOMU Tarjoamme luomutiloille laajan valikoiman. Valmistamme luomurehuja (Kotkan tehtaalla) ja luomuun

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistajahintojen ja kuluttajahintojen sekä yleisten kuluttajahintojen kehitys 1995 2008

Elintarvikkeiden valmistajahintojen ja kuluttajahintojen sekä yleisten kuluttajahintojen kehitys 1995 2008 Elintarvikkeiden valmistajahintojen ja kuluttajahintojen sekä yleisten kuluttajahintojen kehitys 1995 2008 Suhdeluku 130 125 120 115 110 105 100 Yleiset kuluttajahinnat Elintarvikkeiden kuluttajahinnat

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Kotieläintuotanto 2020 -rakennemuutos jatkuu. Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT e-mail: jyrki.niemi@mtt.

Kotieläintuotanto 2020 -rakennemuutos jatkuu. Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT e-mail: jyrki.niemi@mtt. Kotieläintuotanto 2020 -rakennemuutos jatkuu Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT e-mail: jyrki.niemi@mtt.fi Mitä suomalaisessa kotieläintaloudessa on oikein tapahtunut viime vuosina

Lisätiedot

Viljamarkkinoiden ajankohtaispäiv. ivä johdatus päivp

Viljamarkkinoiden ajankohtaispäiv. ivä johdatus päivp Viljamarkkinoiden ajankohtaispäiv ivä johdatus päivp ivän n aiheisiin Juha Lappalainen, MTK Keski-Suomi (Markkinoiden osalta tilanne/näkemys 8.2.2012, joka voi muuttua) Viljamarkkinoiden ajankohtaispäivä.

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden tilannekatsaus. 19.3.2014! Toimitusjohtaja Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitto ry

Elintarviketeollisuuden tilannekatsaus. 19.3.2014! Toimitusjohtaja Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuuden tilannekatsaus 19.3.2014 Toimitusjohtaja Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto 19.3.2014 Vuosi 2013 Elintarviketeollisuus selvisi taantumasta lähes kolhuitta

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011 VILJAMARKKINAT Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011 Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti (luotto, korot) Kuljetuskustannukset

Lisätiedot

Viljasektorin hintarakenteet

Viljasektorin hintarakenteet Viljasektorin hintarakenteet Ruokamarkkinoiden toimivuus ja elintarvikkeiden hinnanmuodostus Suomessa tutkimushanke Tiedotus 12.12.2014 Jyrki Niemi, Ari Peltoniemi, Perttu Pyykkönen Viljasektorin hintamarginaaliprosentit

Lisätiedot

Proteiiniomavaraisuus miten määritellään ja missä mennään? Jarkko Niemi Luke / Talous ja yhteiskunta Scenoprot-hankkeen proteiiniaamu 24.8.

Proteiiniomavaraisuus miten määritellään ja missä mennään? Jarkko Niemi Luke / Talous ja yhteiskunta Scenoprot-hankkeen proteiiniaamu 24.8. Proteiiniomavaraisuus miten määritellään ja missä mennään? Jarkko Niemi Luke / Talous ja yhteiskunta Scenoprot-hankkeen proteiiniaamu 24.8.2016 Novel protein sources for food security (ScenoProt) Taustaa

Lisätiedot

PTT-ennuste: Metsäsektori

PTT-ennuste: Metsäsektori MSO 17.10.2014 PTT-ennuste: Metsäsektori syksy 2014 Paula Horne Sahatavaran tuotanto jatkunut vientivetoisena Sahatavaran vientihinta Suomesta, 3kk keskiarvo 250 240 230 220 210 200 190 180 Sahatavaran

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Porotalouden tukipolitiikka Pohjoismaissa

Porotalouden tukipolitiikka Pohjoismaissa Porotalouden tukipolitiikka Pohjoismaissa Kaija Saarni Elinkeino- ja yhteiskuntatutkimus Porotalouden tuotannon ja markkinoinnin kehittäminen MTT taloustutkimus, RKTL Sisältö 1. Tukipolitiikan tavoitteet

Lisätiedot

Viljakaupan näkymät muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy

Viljakaupan näkymät muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy Viljakaupan näkymät muuttuvassa toimintaympäristössä Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy 2 DLA viljakaupassa Kokonaisvolyymi yli 4 miljoonaa tonnia Vienti ylittää miljoona tonnia Oman rehuteollisuuden

Lisätiedot

Siipikarjatilojen kannattavuus

Siipikarjatilojen kannattavuus Siipikarjatilojen kannattavuus Timo Karhula Luonnonvarakeskus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 31.3.2016 Siipikarjasektori ja hallinnollinen taakka Tuotantomäärät, tuottaja-

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Venäjän tuontirajoitusten vaikutukset elintarvikealalla. Kalafoorumi 11.9.2014 Anna Vainikainen, ETL

Venäjän tuontirajoitusten vaikutukset elintarvikealalla. Kalafoorumi 11.9.2014 Anna Vainikainen, ETL Venäjän tuontirajoitusten vaikutukset elintarvikealalla Kalafoorumi 11.9.2014 Anna Vainikainen, ETL Venäjä satsaa elintarviketeollisuuteen Venäjän elintarviketuotanto on kasvanut 2000-luvulla. Silti tuontitarve

Lisätiedot

Viljakaupan markkinakatsaus

Viljakaupan markkinakatsaus Viljakaupan markkinakatsaus Hyvinkää 17.3.2011 Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy Vilja- ja raaka-aineryhmä Pohjois-Amerikan sateet keväällä Venäjän helle heinäkuussa La Nina sääilmiö aiheuttanut. .tulvia

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Helmikuu 2015 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso ja sen kehitys Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n

Lisätiedot

Miten onnistua muuttuvilla markkinoilla?

Miten onnistua muuttuvilla markkinoilla? Miten onnistua muuttuvilla markkinoilla? Maatalouden tulevaisuusseminaari Farmi 2020 ja Vene hankkeet Kälviä 4.10.2011 Perttu Pyykkönen Teemat Miten viljelijä voi reagoida ja mihin itse voi vaikuttaa:

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan. Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR)

Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan. Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) 1 Sisältö Viljan hintaan vaikuttavia tekijöitä Mitä seurata markkinoilla?

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot

Uusi biotalous maataloudessa Uutta arvoa biotaloudesta? PTT-seminaari, OP Vallila, Helsinki Kyösti Arovuori

Uusi biotalous maataloudessa Uutta arvoa biotaloudesta? PTT-seminaari, OP Vallila, Helsinki Kyösti Arovuori Uusi biotalous maataloudessa Uutta arvoa biotaloudesta? PTT-seminaari, OP Vallila, Helsinki Kyösti Arovuori Biotalous maataloudessa Maatalous on biotaloutta maatalouden tehtävä on tuottaa ruokaa, rehua

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Euroalueen kallein maa 3 Euroalueen kallein maa 10.12.2015 11:00 EURO & TALOUS 5/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Kotimaiset kuluttajahinnat ovat finanssikriisin

Lisätiedot

Ajankohtaista viljamarkkinoilla

Ajankohtaista viljamarkkinoilla Ajankohtaista viljamarkkinoilla 4.3.2011 Jukka Heinonen Hankkija-Maatalous Oy Kasvinviljely, Länsi-Suomi Viljamarkkinoista Suomen viljamarkkinat osana maailmanmarkkinaa Kysynnän ja tarjonnan vaihtelut

Lisätiedot

Venäjän asettamien pakotteiden sisältö 15.8.2014

Venäjän asettamien pakotteiden sisältö 15.8.2014 Venäjän tuontikiellon vaikutukset ja jatkotoimet (Sisältää tausta-aineistoa) Pohjois-Karjalan kansanedustajat Marita ja Asko Miettisen maitotilalla Joensuussa 15.8.2014 MTK Pohjois-Karjala Venäjän asettamien

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta?

Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta? Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta? Finsifin seminaari 20.9.2011 Hanna Hiidenpalo 19.9.2011 1 Miksi elintarvikkeet ja ruuan tuotanto kiinnostavat myös sijoittajia? 35 % maailman työväestöstä

Lisätiedot

Kotimaisen valkuaisen taloudellisuus sikojen ruokinnassa. Jarkko Niemi MTT taloustutkimus

Kotimaisen valkuaisen taloudellisuus sikojen ruokinnassa. Jarkko Niemi MTT taloustutkimus Kotimaisen valkuaisen taloudellisuus sikojen ruokinnassa Jarkko Niemi MTT taloustutkimus OMAVARA-hankkeen loppuseminaari, Raisio 19.3.2013 Valkuaisrehumarkkinat Kotimaisen valkuaisen rehukäyttö ja sen

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

VILJAVUOSI 2012-2013 Julkaisupäivämäärä 22.11.2013

VILJAVUOSI 2012-2013 Julkaisupäivämäärä 22.11.2013 VILJAVUOSI 2012-2013 Julkaisupäivämäärä 22.11.2013 Tike tilastoijana TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUTEEN VILJAVUOSI 2012-2013 -VERKKOJULKAISUUN! Tike on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta. Tike tuottaa

Lisätiedot

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Marraskuu 2017 Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Tulojen ja menojen muodostuminen Lähtökohtaisesti tavanomainen maataloustuotanto on luomutuotantoa tehokkaampaa

Lisätiedot

Maatalouden ja maaseudun näkymät vuoteen 2020

Maatalouden ja maaseudun näkymät vuoteen 2020 Maatalouden ja maaseudun näkymät vuoteen 2020 Maatalouden neuvonnan, hallinnon, tutkimusten ja tuottajien yhteistyöseminaari Mitä voidaan tehdä yhdessä enemmän Perttu Pyykkönen 4.11.2014 Teemat Markkinanäkymät

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Tilastotietoa 2014 AJANKOHTAISTA MAITOMARKKINOILTA 23.3.2015. OSUUSKUNTA POHJOLAN MAITO 2014 Lypsylehmät Suomessa 4/2013 MAIDONTUOTANTO MAAILMALLA

Tilastotietoa 2014 AJANKOHTAISTA MAITOMARKKINOILTA 23.3.2015. OSUUSKUNTA POHJOLAN MAITO 2014 Lypsylehmät Suomessa 4/2013 MAIDONTUOTANTO MAAILMALLA OSUUSKUNTA POHJOLAN MAITO 214 Lypsylehmät Suomessa 4/213 AJANKOHTAISTA MAITOMARKKINOILTA 23.3.215 Marko Puhto Pohjolan Maito Liikevaihto 247,2 miljoonaa euroa Maidonlähettäjiä 175 Kerätty maitomäärä 511,2

Lisätiedot

Suomen maa- ja elintarviketalous 2016/17

Suomen maa- ja elintarviketalous 2016/17 Suomen maa- ja elintarviketalous 2016/17 Luke, Talous ja yhteiskunta 1 Elintarvikkeiden ja juomien kulutusmenot milj. euroa käyvin hinnoin 2014 2015 %-muutos Yhteensä 23 334 23 298 0 Elintarvikkeet* 12

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Jukka Railavo Suomen Pankki 10.12.2013 Palkkalaskelmia yleisen tasapainon mallilla Taloudenpitäjät tekevät päätökset preferenssiensä mukaisesti. Hintojen

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Luomu - kysyntää on! Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Puheenjohtaja, Pro Luomu Ry. Twitter: @IlkkaAlarotu

Luomu - kysyntää on! Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Puheenjohtaja, Pro Luomu Ry. Twitter: @IlkkaAlarotu 14.11.2012 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus 1 Luomu - kysyntää on! Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Puheenjohtaja, Pro Luomu Ry Twitter: @IlkkaAlarotu 14.11.2012 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

21.1.2016. Odotukset viljakaupassa kevät ja kesä -16 Korpisaari Rautakesko Oy 19. ja 20.1.2016

21.1.2016. Odotukset viljakaupassa kevät ja kesä -16 Korpisaari Rautakesko Oy 19. ja 20.1.2016 Odotukset viljakaupassa kevät ja kesä -16 Korpisaari Rautakesko Oy 19. ja 20.1.2016 Maailman satoennuste on hyvä, vaikka jäädäänkin ennätyksestä 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Milj. tonnia Ennuste Tuotanto

Lisätiedot

Ajankohtaista maitosektorilta. 2.6.2015 Maitoasiamies Ilkka Pohjamo

Ajankohtaista maitosektorilta. 2.6.2015 Maitoasiamies Ilkka Pohjamo Ajankohtaista maitosektorilta 2.6.2015 Maitoasiamies Ilkka Pohjamo Tilanne maitomarkkinoilla Loppuvuodesta 2014 markkinanäkymä oli erittäin synkkä Tammi- ja helmikuun myönteinen kehitys EU:n maitotuotemarkkinoilla

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Viljakaupan tilanne ulko- ja kotimaassa. Hankkija-Maatalous Oy Vilja- ja raaka-aineryhmä

Viljakaupan tilanne ulko- ja kotimaassa. Hankkija-Maatalous Oy Vilja- ja raaka-aineryhmä Viljakaupan tilanne ulko- ja kotimaassa Hankkija-Maatalous Oy Vilja- ja raaka-aineryhmä Kansainvälinen markkina Viljamarkkinat korkealla tasolla Viljan markkinahinnat ovat tänään historiallisesti korkealla

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Muuttuva toimintaympäristö Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden

Lisätiedot

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista Hannu Viertola Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 29.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 2 Vuosityöajan pidentämisen dynaamisista vaikutuksista

Lisätiedot

Luomulle on kysyntää!

Luomulle on kysyntää! 3.12.2012 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus 1 Luomulle on kysyntää! S-ryhmä/PKO Ilkka Alarotu valikoimajohtaja, S-ryhmä Puheenjohtaja, Pro Luomu Ry Olli Kurppa Prismajohtaja/Ptostopäällikkö PKO Luomu

Lisätiedot

Turkisalan taloudellinen merkitys

Turkisalan taloudellinen merkitys Turkisalan taloudellinen merkitys Koonnut PTT, syksy 216 Vienti 1 - viennin arvo kasvoi vuonna 215 noin 15 milj. edellisvuoteen verrattuna - tuonnin arvo laski kahden poikkeusvuoden jälkeen - nettoviennin

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011 ja hintojen kehitys Elintarvikkeiden kuluttajahinnat Suhteessa maan yleiseen hintatasoon on elintarvikkeiden hinta Suomessa Euroopan alhaisimpia. Arvonlisäverottomilla hinnoilla laskettuna elintarvikkeiden

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Talouden näkymät Hallituksen talousarvioesityksessä Suomen talouskasvun arvioidaan olevan tänä vuonna 2,9 prosenttia.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN SEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Metsäntutkimuslaitos Riitta Hänninen* ja Jari Viitanen. *

METSÄSEKTORIN SEKTORIN SUHDANNEKATSAUS Metsäntutkimuslaitos Riitta Hänninen* ja Jari Viitanen. * METSÄSEKTORIN SEKTORIN SUHDANNEKATSAUS 2009 2010 2010 Metsäntutkimuslaitos 30.10.2009 Riitta Hänninen* ja Jari Viitanen * riitta.hanninen@metla.fi Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish

Lisätiedot

Lea Lastikka Suomen siipikarjaliitto ry.

Lea Lastikka Suomen siipikarjaliitto ry. Kanasta rahaa - siipikarjatuotannon mahdollisuudet tulevaisuudessa Lea Lastikka Suomen siipikarjaliitto ry. Siipikarjanlihan markkinat meillä ja muualla Valkoisen lihan menekki kasvaa kaikkialla Maailman

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot