YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL"

Transkriptio

1 2010 YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL

2 yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 pikahakemisto/snabbregister AALTO-YLIOPISTO aalto-yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU TEKNILLINEN KORKEAKOULU AALTO-UNIVERSITETET KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN TEKNISKA HÖGSKOLAN helsingin YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET itä-suomen YLIOPISTO JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KUVATAIDEAKATEMIA BILDKONSTAKADEMIN LAPIN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU OULUN YLIOPISTO SIBELIUS-AKATEMIA SIBELIUS-AKADEMIN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TEATTERIKORKEAKOULU TEATERHÖGSKOLAN TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULU VAASAN YLIOPISTO VASA UNIVERSITET ÅBO AKADEMI

3 Julkaisija Utgivare Opetushallitus Utbildningsstyrelsen PL 380 (Hakaniemenranta 6) PB 380 (Hagnäskajen 6) Helsinki Helsingfors puh (vaihde) tel (växel) Toimitus Ulla Koistinen (vastaava toimittaja) sähköposti: Redaktion Ulla Koistinen (ansvarig redaktör) e-post: Graafinen suunnittelu Janne Turunen Grafisk planering Janne Turunen Taitto ja painatus Ombrytning och tryckt hos Edita Prima Oy Edita Prima Ab joulukuu 2009 december 2009 Painosmäärä Upplaga kpl st Jakelu Lukiot, abiturientit, yliopistot, kirjastot, työ- ja elinkeinotoimistot ja muut julkishallinnon toimipaikat. Distribution Gymnasier, abiturienter, universitet, bibliotek, arbets- och näringsbyråer samt övriga enheter inom den offentliga förvaltningen. Ilmoitusmarkkinointi Annonsförsäljning BF Media Oy BF Media Ab puh. (09) tel. (09) Lainaus Työ- ja elinkeinotoimistoista sekä kirjastoista Utlåning Arbets- och näringsbyråer samt bibliotek Pdf-versio ISBN (pdf) Pdf-version ISBN (pdf) ISBN (nid.) ISBN (nid.) Tämä opas on painettu ympäristöystävällisellä tekniikalla. Guiden har tryckts med hjälp av miljövänlig teknik. Opetushallitus ei vastaa oppaassa olevien ilmoitusten sisällöistä. Utbildningsstyrelsen svarar inte för innehållet i de annonser som ingår i guiden.

4 yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 lukijalle / till läsaren Sinulle, lukija, esitellään tässä valtakunnallisessa yliopistojen valintaoppaassa syksyllä 2010 alkavat suomen- ja ruotsinkieliset yliopistokoulutukset, joihin haetaan valtakunnallisessa yliopistojen yhteishaussa. Yliopistot ovat päivittäneet omat koulutustarjontatietonsa, jotka Opetushallitus on koonnut tähän oppaaseen. Oppaan alussa yliopistojen yhteishaku on kuvattu lyhyesti. Sen jälkeen selvitetään yliopistoon hakemista koskevia perustietoja: yhteishaun aikataulu, hakeminen käytännössä, opiskelijavalinta, yliopistojen välinen valintayhteistyö ja yhden korkeakoulupaikan säännös. Yliopistot esitellään aakkosjärjestyksessä. Virallisesti kaksikielisten yliopistojen koulutus esitellään sekä suomeksi että ruotsiksi, muiden yliopistojen koulutus opetuskielen mukaisesti joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Poikkeuksena on Vaasan yliopisto, jonka ruotsinkielisistä koulutuksista kerrotaan ruotsiksi omassa osiossaan. Jokaisen yliopiston osuuden alussa on taulukko, jossa on tiedekunnittain koulutukset, hakuaika, valintakoepäivät ja aloituspaikkojen määrä. ä ja pisteitystä kuvataan tiedekunnittain ja koulutuksittain. Kunkin koulutuksen kohdalla mainitaan tarvittaessa valintakoekirjat. Yliopistojen esittelyn jälkeen on taulukko, johon on koottu syksyn 2010 yliopistojen kaikkien valintojen alustavat minimialoituspaikat koulutusaloittain ja -paikkakunnittain. Nettiosoitteesta löydät koulutukset, joihin ei voi jonottaa, erillishaut sekä tietoja kevään 2011 koulutuksista. Kokonaiskäsityksen eri korkeakoulusektorien koulutusalojen opinnoista ja niissä suoritettavista tutkinnoista saa Korkeakouluopinnot Högskolestudier -yleisoppaasta. Se ilmestyy joka toinen vuosi, viimeksi syksyllä Yliopistot julkaisevat vuosittain myös omia valintaoppaita, joissa on tarkat tiedot valinnoista ja hakuajoista. Oppaat löytyvät sähköisessä muodossa yliopistojen kotisivuilta. Hae yliopisto-opintoihin vaivattomasti netissä! I denna riksomfattande universitetens urvalsguide presenteras finsk- och svenskspråkig universitetsutbildning som inleds hösten 2010 och som ingår i gemensam ansökan till universitetsutbildning. Uppgifterna om utbildningsutbudet som Utbildningsstyrelsen har sammanställt till denna guide har uppdaterats av universiteten. I början av guiden har man beskrivit kort hur gemensam ansökan till universitet fungerar. I första kapitlet berättar man tidtabellen för gemensam ansökan, om ansökan och antagning, om urvalssamarbetet mellan universiteten samt om bestämmelsen om en studieplats som leder till högskoleexamen. Universiteten presenteras i alfabetisk ordning. De officiellt tvåspråkiga universitetens utbildningsutbud presenteras på både finska och svenska, medan de övriga universitetens utbud presenteras enligt undervisningsspråk på antigen svenska, finska eller engelska. Undantag utgör Vasa universitet, som berättar om den svenskspråkiga utbildningen på svenska i ett eget avsnitt. I början av varje universitetspresentation finns en tabell, där universitet/fakulteter, ansökningstiderna för gemensam ansökan, urvalsprovsdatum och nybörjarplatser nämns. Antagningsförfarandet och poängsättningen beskrivs enligt fakultet och utbildning. För varje utbildning nämns urvalslitteraturen, om den behövs. Efter presentationen av universitetet följer en tabell som visar hösten 2010 minimiantalet nybörjarplatser inklusive alla antagningar enligt utbildningsområde och -ort vilka ännu kan ändras. På webben på adressen hittar du utbildningarna som man inte kan köa till, separata antagningar samt information om utbildning som inleds våren En helhetsuppfattning om studierna inom de olika högskolornas utbildningsområden samt examina som kan avläggs får du i guiden Korkeakouluopinnot Högskolestudier. Denna allmänna handbok utges vartannat år och den utkom senast hösten Universiteten ger årligen även ut egna urvalsguider, som innehåller exakta uppgifter om antagningen och ansökningstiderna. Guiderna finns på universitetens webbsidor. Sök till universitetsutbildningar enkelt via webben! l u k i j a l l e / T i l l l ä s a r e n 3

5 yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 sisältö / innehåll pikahakemisto lukijalle Näin haet yliopistojen nettihaussa.. 10 Hakeminen yliopistoon Valtakunnallinen yliopistojen yhteishaku Yhteishaun hakuajat Yliopistohaku.fi-palvelu Erillisvalinnat Kuka voi hakea? Kysyttävää? Opiskelijavalinta Valintayhteistyö Todistusten pisteitys Esteetön korkeakouluopiskelu helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Eläinlääketieteellinen tiedekunta Farmasian tiedekunta Humanistinen tiedekunta Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Oikeustieteellinen tiedekunta Teologinen tiedekunta Valtiotieteellinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Opiskelijavalintoja säätelevät lait ja valtakunnalliset tavoitteet Opiskelupaikan vastaanottaminen.. 15 Yhden korkeakoulupaikan säännös Opiskelupaikka vastaanotettava sitovasti Jonotus Aalto-yliopisto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Taideteollinen korkeakoulu Teknillisen korkeakoulun elektroniikan,. tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Teknillisen korkeakoulun informaatio-. ja luonnontieteiden tiedekunta Teknillisen korkeakoulun insinööritieteiden. ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillisen korkeakoulun kemian. ja materiaalitieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta kuvataideakatemia Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden tiedekunta lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Teknillinen tiedekunta Teknistaloudellinen tiedekunta Maanpuolustuskorkeakoulu S I S Ä L T Ö / I N N E H Å L L 7

6 S I S Ä L T Ö / I N N E H Å L L Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Luonnontieteellinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Teknillinen tiedekunta Sibelius-Akatemia TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunta Rakennetun ympäristön tiedekunta Teknis-taloudellinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Tampereen yliopisto Humanistinen tiedekunta Informaatiotieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Teatterikorkeakoulu Turun yliopisto Humanistinen tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Oikeustieteellinen tiedekunta Turun kauppakorkeakoulu Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Kauppatieteellinen tiedekunta Teknillinen tiedekunta Syksyn 2010 PÄÄ- JA ERILLIS- VALINTOJEN MINIMIALOITUSPAIKAT KOULUTUSALOITTAIN Asiahakemisto snabbregister till läsaren GEMENSAM ANSÖKAN TILL UNIVERSITETEN FRÅN BÖRJAN TILL SLUT.. 16 Att ansöka till universitet Riksomfattande gemensam ansökan Ansökningstiderna i gemensam ansökan Universitetansokan.fi Separata antagningar Vem kan söka? Något att fråga? Antagningen av de studerande Urvalssamarbete Poängsättning av betyg Högskolestudier för alla Bestämmelser och riksomfattande mål som styr antagningen av de studerande Mottagande av studieplats Bestämmelsen om en högskoleplats Mottagande av studieplats bindande Rätten att köa Aalto-universitetET Konstindustriella högskolan Fakulteten för elektronik, kommunikation. och automation vid Tekniska högskolan Fakulteten för informations- och. naturvetenskaper vid Tekniska högskolan Fakulteten för ingenjörsvetenskaper. och arkitektur vid Tekniska högskolan Fakulteten för kemi och. materialvetenskaper vid Tekniska högskolan Helsingfors universitet Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Beteendevetenskapliga fakulteten Bio- och miljövetenskapliga fakulteten Farmaceutiska fakulteten Humanistiska fakulteten Juridiska fakulteten Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Medicinska fakulteten Statsvetenskapliga fakulteten Svenska social- och kommunalhögskolan. vid Helsingfors universitet Teologiska fakulteten Veterinärmedicinska fakulteten

7 bildkonstakademin Sibelius-akademin Svenska handelshögskolan Teaterhögskolan Vasa universitet Filosofiska fakulteten Åbo akademi Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet MINIMIANTAL NYBÖRJARPLATSER I HUVUD- OCH SEPARATA ANTAGNINGAR HÖSTEN SAKREGISTER S I S Ä L T Ö / I N N E H Å L L 9

8 näin haet yliopistojen yhteishaussa 1 KUKA VOI HAKEA? Voit hakea yliopistoon, kun olet suorittanut esim. ylioppilas - tutkinnon tai ammatillisen perus- tai opistoasteen tutkinnon. 2 Mihin voi hakea? Yliopistoihin haetaan yhdellä hakemuksella, johon voit valita enintään yhdeksän koulutusta. Jotkin koulutukset pitää asettaa mieluisuusjärjestykseen. Jos olet suorittanut muita vastaavia Kuka vo iok! opintoja, lue tarkemmin kelpoisuusehdoista yliopistohaku.fi-palvelun ohjeista, osoitteesta tai tästä valintaoppaasta. Sähköisesti haettaessa hakulomake muotoutuu hakukohteittesi mukaan. Tietoa yliopistojen tutkintoon johtavista Mihin koulutuksista voi OK! löydät tämän oppaan lisäksi yliopistohaku.fi-palvelun Koulutushausta ja Y l i o p i s t o j e n v a l i n t a o p a s U n i v e r s i t e t e n s u r v a l Hae netissä Hakuaika , paitsi SibA ja TeaK, joihin hakuaika Hae Nettihaku muuta -sivujen kautta. Muistathan, läppäri että hakemuksen mustaksi on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo mennessä. Valintakokeet Valintakokeet Useimpiin yliopistokoulutuksiin OK! järjestetään valintakoe. Yhteishaun koulutusten valintakokeet järjestetään pääosin touko-kesäkuussa. 5 Tulokset Saat tiedon Tulokset opiskelijaksi hyväksymisestä kirjeitse. Jos olet antanut OK! hakulomakkeella luvan, yliopisto voi julkaista nimesi verkkosivuillaan. Voit katsoa valintojesi tulokset myös yliopistohaku.fi:n Hakijapalvelusta.

9 6 7 Opiskelupaikan vastaanottaminen Voit ottaa opiskelupaikan vastaan hyväksymiskirjeen mukana saamallasi opiskelupaikan vastaan ottoilmoituksella tai yliopistohaku.fi:n Hakijapalvelussa. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova. Sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa. Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena ( ) alkavasta koulutuksesta. Kirjoittautuminen OK! Huolehdi, että ilmoituksesi on perillä määräaikana siinä korkeakoulussa, josta otat opiskelupaikan vastaan. Muuten menetät opiskelupaikkasi. 8 SUOMI ja RUOTSI Kalendar OPISKELIJAKSI KIRJAUTUMINEN Muista, että sinun on myös kirjoittauduttava yliopistoon - pelkkä opiskelupaikan vastaanottoilmoitus ei riitä. Ohjeet saat hyväksymiskirjeen mukana. Kevään yhteishaussa sinulla on mahdollisuus jäädä tietyksi ajaksi jonottamaan mieluisampaa opiskelupaikkaa niistä koulutuksista, joissa on käytössä varasijamenettely. Kysyttävää? Jonotusoikeus Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita arkisin (klo 9 15) yleisissä yliopistohaku.fi:n toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Hakuaikana neuvontapalvelu toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus, PL 380, Helsinki puh , fax , yliopistohaku(at)oph.fi Jonotus OK! Voit jonottaa vain, jos sinut on hyväksytty viimeistään Kerro jonotuksestasi opiskelupaikan vastaanottoilmoituksessa tai yliopistohaku.fi:n Hakijapalvelussa. Jonotusoikeus päättyy Kysy Yliopistojen hakijapalvelut palvelevat mm. valintamenettelyihin, pääsykokeisiin ja pisteitykseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoja aukioloajoista saat yliopistojen omilta verkkosivuilta. Syksyn hauissa jonotus ei ole käytössä. Y l i o p i s t o j e n v a l i n t a o p a s U n i v e r s i t e t e n s u r v a l

10 yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 Hakeminen yliopistoon HAKEMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Valtakunnallinen yliopistojen yhteishaku Pääosaan yliopistokoulutuksista haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa. Yhteishakuun kuuluviin koulutuksiin haetaan yhdellä lomakkeella ja enintään yhdeksään eri koulutukseen. Yhteishaun hakuajat Yliopistojen yhteishaun hakuaika on keväällä Poikkeuksena ovat Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun koulutukset, joiden hakuaika päättyy jo Yliopistohaku.fi-palvelu Hae yhteishaussa oleviin yliopistokoulutuksiin sähköisesti osoitteessa Yliopistohaku.fi-palvelun koulutushaussa voit etsiä haluamaasi yliopistokoulutusta. Koulutushaku sisältää tiedot valtaosasta yliopistojen tutkintoon johtavia koulutuksia lukuun ottamatta tieteellisiä jatkotutkintoja. Voit täyttää netissä yhteishaun hakulomakkeen, johon voit valita enintään yhdeksän mieleistäsi koulutusta. Jotkin koulutukset pitää asettaa suosituimmuusjärjestykseen. Lomake muotoutuu hakukohteittesi mukaan. Palvelu ohjaa sinua lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa hakemisesta. Lähetettyäsi hakemuksen tulosta tai tallenna se itsellesi. Jos annat hakulomakkeella sähköpostiosoitteesi, saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin vastaanotetusta hakulomakkeesta. Muista, että hakulomakkeen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeisenä hakupäivänä klo mennessä. Hakijapalvelu Kirjautumalla yliopistohaku.fi:ssä Hakijapalveluun voit jo ennen hakuaikaa tallentaa koulutushausta haluamasi koulutukset koulutuskoriin hakuaikana palata koulutuskoriin ja siirtää koulutukset hakulomakkeelle tarkastella ja tarvittaessa korjata hakulomakkeesi tietoja hakuaikana päivittää yhteystietojasi myös hakuajan jälkeen tarkastella valintojen tuloksia ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti Jos olet hakenut yliopistoon, näet Hakijapalvelussa hakukohteesi ja valintojen tulokset. Kirjautuaksesi Hakijapalveluun tarvitset HST-kortin tai henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Erillisvalinnat Yhteishaun ulkopuolelle jäävien koulutusten (erillisvalinnat) hakuajat vaihtelevat yliopistoittain ja koulutuksittain. Hakuajat ovat nähtävissä osoitteessa Myös hakutapa erillisvalintoihin vaihtelee: niihin haetaan pääasiassa yliopistojen omien sivujen, universityadmissions.fi-palvelun tai yliopistohaku.fi-palvelun kautta. Yliopistohaku.fi-palvelun koulutushaussa on nähtävillä suuri osa erillisvalintojen koulutuksista hakutavasta riippumatta. Tässä oppaassa on esitelty vain yhteishaussa mukana olevat yliopistojen päävalintojen koulutukset. Lisätietoja erillisvalintojen koulutuksista ja niihin hakeutumisesta saat yliopistojen internetsivuilta. H a k e m i n e n y l i o p i s t o o n Voit täyttää ja lähettää hakemuksen, etsiä koulutuksia netissä ja viedä sinua kiinnostavia koulutuksia hakukohdekoriin ilman kirjautumista Hakijapalveluun. (ks. seuraava kappale) 12

11 KUKA VOI HAKEA? Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: ylioppilastutkinnon International Baccalaureate tutkinnon (IB) Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) Reifeprüfung-tutkinnon (RP) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös hakija, jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Ks. hakukelpoisuudesta Maanpuolustuskorkeakouluun s Kysyttävää? Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6 PL 380, Helsinki suomenkielinen neuvonta, p faksi: yliopistohaku(at)oph.fi Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita arkisin (klo 9 15, viimeisenä hakupäivänä klo saakka) yleisissä yliopistohaku.fi-palvelun toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Hakuaikana neuvontapalvelu toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Yliopistojen hakijapalvelut palvelevat mm. valintamenettelyihin, pääsykokeisiin ja pisteitykseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoja aukioloajoista saat yliopistojen omilta internetsivuilta. OPISKELIJAVALINTA Yliopistot päättävät itse opiskelijavalinnoistaan. Yliopistoon valitaan yleensä todistusten ja valintakokeen perusteella. Tarkemmat valintaperusteet määritellään yleensä koulutuksittain. Tässä oppaassa kerrotaan kaikkien yhteishaussa mukana olevien valintojen perusteista ja erityispiirteistä koulutuksittain. VALINTAYHTEISTYÖ Joillakin koulutusaloilla yliopistot tekevät opiskelijavalinnoissa yhteistyötä. Valintayhteistyön toteutustapa vaihtelee. Sen eri muotoja ovat mm. yhteisvalinnat, yhteiset valintakokeet tai pääsykoekirjat ja valintojen ajoituksen koordinointi. TODISTUSTEN PISTEITYS Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteitys Ylioppilastutkinnon ainearvosanoista annettavat pisteet vaihtelevat yliopistoittain ja koulutuksittain. Yleensä ylioppilastutkinnon pisteet muodostavat valinnan alkupisteet, joihin lisätään valintakokeesta saadut pisteet. Yliopistokohtaiset ja koulutuskohtaiset pisteitykset esitellään kunkin yliopiston esittelyssä. Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitys Opetusministeriö on antanut suosituksen Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB), International Baccalaureatetutkinnon (IB) ja Reifeprüfung-tutkinnon vertailemisesta suomalaiseen ylioppilastutkintoon. käytäntö voi kuitenkin vaihdella yliopistoittain ja koulutuksittain. Lähempiä tietoja saat kunkin yliopiston esittelystä tai suoraan yliopistoilta. H a k e m i n e n y l i o p i s t o o n 13

12 H a k e m i n e n y l i o p i s t o o n 14 Yleiset suositukset hyvä EB-tutkinto, IB-tutkinto ja Reifeprüfung-tutkinto otetaan huomioon opiskelijavalinnoissa vastaavalla tavalla kuin hyvä suomalainen ylioppilastutkinto hakijat, joita ei ole voitu myöhäisen tutkinnon suorittamisajankohdan vuoksi ottaa huomioon opiskelijavalinnassa tutkinnon suorittamisvuonna katsotaan seuraavana vuonna uusiksi ylioppilaiksi Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB) Ainekohtaisen kirjallisen tai suullisen kokeen pistemäärää voitaneen alkupisteiden osalta verrata suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoihin seuraavasti: EB-tutkinto Ylioppilastutkinto laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur Pitkän ja lyhyen matematiikan osalta ministeriö toteaa, että poiketen yllä olevasta taulukosta pistemääriä voidaan alkupisteiden osalta verrata laudaturiin ja pistemääriä eximia cum laude approbaturiin sekä pistemääriä magna cum laude approbaturiin. Mikäli yliopistot katsovat tarpeelliseksi, voidaan EB-tutkinnon kokonaispistemäärä (over all mark: ) ottaa huomioon. International Baccalaureate -tutkinto (IB) Ainekohtaista pistemäärää voidaan alkupisteiden osalta verrata suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoihin seuraavasti: IB-tutkinto Ylioppilastutkinto 7 exellent laudatur 6 very good eximia cum laude approbatur 5 good magna cum laude approbatur 4 satisfactory cum laude approbatur 3 mediocre lubenter approbatur 2 poor approbatur Ministeriö viittaa suosituksessaan myös mahdollisuuteen hyödyntää opiskelijavalinnoissa muun muassa tutkintoon kuuluva tutkielma (extended essay) erityisesti silloin, kun tutkielma on arvosteltu arvosanalla A (Exellent). Reifeprüfung-tutkinto Reifeprüfung-tutkinnon neljän aineen loppukokeen arvosanoja (II Leistungen in der Reifeprüfung) voidaan alkupisteiden osalta verrata suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoihin seuraavasti: Reifeprüfung-tutkinto Ylioppilastutkinto pistettä laudatur pistettä eximia cum laude approbatur 9 8 pistettä magna cum laude approbatur 7 pistettä cum laude approbatur 6 5 pistettä lubenter approbatur 4 pistettä approbatur Mikäli yliopistot katsovat tarpeelliseksi, voidaan Reifeprüfungtutkinnon kokonaispistemäärän keskiarvo (Durchschittsnote) ottaa huomioon opiskelijavalinnassa. ESTEETÖN KORKEAKOULUOPISKELU ERITYISJÄRJESTELYT OPISKELIJAVALINNASSA Yliopistoon opiskelemaan aikovat vammaiset ja erilaiset oppijat hakevat opiskeluoikeutta samalla tavalla kuin muutkin hakemaan oikeutetut. Heitä varten ei ole omaa kiintiötä. Vammaisten ja erilaisten oppijoiden valinnassa yliopistoon käytännöt vaihtelevat yliopistoittain. Jos valintakoe on pakollinen, on myös vammaisen hakijan joka tapauksessa osallistuttava siihen. Useimmissa yliopistoissa on mahdollista toteuttaa valintakokeeseen osallistumista helpottavia erityisjärjestelyjä (esim. oma huone, lisävalaistus, tietokone kirjoitusvälineenä, tehtävät pistekirjoituksella, lisäaika, mahdollisuus tuoda avustaja tai tulkki tai mahdollisuus suorittaa valintakoe sairaalassa). Erityisjärjestelyistä on sovittava hyvissä ajoin etukäteen yliopiston/tiedekunnan opintotoimiston tai opintosihteerin kanssa. Kukin yliopisto antaa tarkempia tietoja erityisjärjestelyjen edellytyksistä (lääkärinlausunto, kirjallinen selvitys tms.). Lisätietoja vammaisten ja erilaisten oppijoiden opiskelumahdollisuuksista saat myös julkaisusta Esteetön korkeakouluopiskelu Högskolestudier för alla Opas ilmestyi joulukuussa 2007 ja siinä kerrotaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta sekä opiskelun käytännön järjestelyistä. Tiedot kerättiin kesällä 2007 Opetushallituksen kyselyn avulla. Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa, ESOK-hanke ESOK-hanke julkaisi eri järjestöjen ja korkeakoulujen edustajien yhteistyönä laaditun Esteetön opiskelijavalinta suositusluonnoksen. ESOK edistää korkeakouluopiskelun yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä kaikille opiskelijoille henkilöstökoulutuksen sekä esteettömyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvien suositusten ja materiaalien avulla. Opiskelijavalintoja säätelevät lait ja valtakunnalliset tavoitteet Seuraavat säädökset ja valtakunnalliset tavoitteet säätelevät yliopistokoulutusta ja opiskelijavalintoja. Yliopistolaki 558/2009 Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta 560/2009 (1058/1998) Opetusministeriön kirje (Dnro 10/500/2009) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen valtakunnallisten yhteishakujen aikataulut vuonna Henkilötietolaki 523/1999

13 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN Yhden korkeakoulupaikan säännös alkaen yhden paikan säännös muuttuu lukukausikohtaiseksi: opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia (mukaan lukien Maanpuolustuskorkeakoulu). Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot jäävät säännöksen ulkopuolelle. Säännös ei estä ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain muuna lukukautena alkavasta koulutuksesta. Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin. Säännöksen tarkoituksena on, että mahdollisimman moni hakija saisi opiskelupaikan korkeakoulusta. Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja. Opiskelupaikka vastaanotettava sitovasti Syksyllä 2010 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään tiistaina Korkeakoulut ilmoittavat hyväksymisestä kirjeitse. Kirjeen mukana saat opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen, joka palautetaan siihen korkeakouluun, josta otat opiskelupaikan vastaan. Yliopiston opiskelupaikan voit vastaanottaa myös sähköisesti yliopistohaku.fi-palvelussa ja ammattikorkeakoulun aikuiskoulutuksen opiskelupaikan amkhaku.fi-palvelussa. Huolehdi, että vastaanottamisilmoitus on perillä määräaikana. Muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Kaikkien viimeistään hyväksyttyjen on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään klo Jos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi paikoista ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Ota opiskelupaikka vastaan vasta kun olet varma asiasta. Muista kuitenkin, että määräajan jälkeen tehtyjä/ saapuneita vastaanottoja ei huomioida. Jonotus Hyväksymispäivämäärästä riippuu, voitko jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa, johon olet jäänyt varasijalle. Voit jonottaa vain jos sinut on hyväksytty viimeistään Jonotus on voimassa klo saakka. Jos sinut hyväksytään siihen mennessä paikkaan, jota olet jonottanut, siitä tulee lopullinen opiskelupaikkasi. Muutoin lopulliseksi opiskelupaikaksesi tulee koulutus, jonka olet ilmoittanut vastaanottavasi siinä tapauksessa, ettet pääse jonottamaasi koulutukseen. Voit jonottaa vain yhteen paikkaan, eikä jonotuskohdetta voi vaihtaa. Voit kuitenkin luopua jonotuksesta, jos sinua ei ole vielä hyväksytty jonottamaasi opiskelupaikkaan. Kaikkiin yliopistoissa järjestettäviin koulutuksiin ei voi jonottaa. Jos et ole varma, voitko jonottaa haluamaasi koulutukseen, varmista se kyseisestä yliopistosta ennen vastaanottamisilmoituksen jättämistä. Ammattikorkeakoulujen yhteishaussa joudut asettamaan koulutukset suosituimmuusjärjestykseen jo hakuvaiheessa. Myös yliopistojen yhteishaussa jotkin koulutukset (esim. kauppatieteellisellä alalla) on asetettava keskinäiseen suosituimmuusjärjestykseen. Hakukohdejärjestystä ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen, etkä voi merkitä jonotuskohteeksi muita kuin ylempänä hakutoiveena olleen koulutuksen. Korkeakoulut ilmoittavat kaikille tai sen jälkeen hyväksytyille, milloin opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on viimeistään palautettava. Näillä hakijoilla ei ole oikeutta jonottaa toista paikkaa. Huom. Keväällä alkaviin koulutuksiin ei voi jonottaa. H a k e m i n e n y l i o p i s t o o n 15

14 GEMENSAM ANSÖKAN TILL UNIVERSITETEN FRÅN BÖRJAN TILL SLUT 1 VEM KAN SÖKA? Du kan söka till universitetsutbildning när du har avlagt t.ex. studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen eller yrkesinriktad examen på institutnivå. 2 VART KAN JAG SÖKA? Du söker till universitet med en enda ansökningsblankett, i vilken du kan ange högst nio utbildningar. Vissa utbildningar måste sättas i preferensordning. Om du har avlagt andra motsvarande studier, får du mera information om Kuka vo iok! de allmänna principerna för antagning till universiteten på universitetsansokan.fi, eller ur denna urvalsguide. När du ansöker elektroniskt, utformas ansökningsblanketten enligt dina ansökningsmål. Du hittar alla utbildningar som leder till universitetsexamen Mihin voi OK! i denna guide, i Sök utbildning i universitetsansokan.fitjänsten 16 Y l i o p i s t o j e n v a l i n t a o p a s U n i v e r s i t e t e n s u r v a l sök VIA WEBBEN Ansökningstiden är utom till SIBA och TEAK till vilka ansökningstiden är Nettihaku Du kan söka muuta via läppäri mustaksi Obs! Ansökningsblanketten ska vara framme den sista ansökningsdagen senast kl URVALSPROVEN Valintakokeet OK! Det ordnas urvalsprov till nästan all universitetsutbildning. Urvalsproven för utbildningar i den gemensamma ansökan ordnas vanligen i maj eller juni. 5 RESULTAT Du får ett Tulokset meddelande om att OK! du har blivit antagen per brev. Om du har gett ditt tillstånd på ansökningsblanketten, kan universitetet publicera ditt namn på sina webbsidor. Du kan också se dina antagningsresultat i Ansökningstjänsten på universitetsansokan.fi.

15 6 7 MOTTAGANDE AV STUDIEPLATS Du kan ta emot studieplatsen med en blankett för meddelande om mottagande av studieplats som du får tillsammans med antagningsbrevet eller i Ansökningstjänsten på universitetsansokan.fi. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för studier som inleds under samma termin ( ). Kirjoittautuminen OK! Se till att meddelandet är framme på SUOMI den högskola ja RUOTSI Kalendar där du tar emot studieplatsen inom den utsatta tidsfristen, annars går du miste om studieplatsen. 8 SKRIV IN DIG SOM STUDERANDE Kom ihåg att du också bör skriva in dig som studerande vid universitetet - det räcker inte med att du tar emot studieplatsen. Du får anvisningar i samband med antagningsbrevet. RÄTTEN ATT KÖA Du har i vårens omgång av gemensam ansökan rätt att under en bestämd tid köa för en attraktivare studieplats i de utbildningar som använder sig av ett reservplatssystem. NÅGOT ATT FRÅGA? Jonotus OK! Kysy Man kan inte köa till de utbildningar som är med i höstens urval. Du kan köa endast ifall att du har blivit antagen senast Berätta om ditt köande i meddelandet om mottagande av studieplats eller i Ansökningstjänsten på universitetsansokan.fi. Rätten att köa upphör Riksomfattande rådgivningstjänst för universitetsansökan betjänar vardagar (kl. 9 15) i allmänna frågor om hur man använder universitetsansokan.fi och skickar på begäran pappersblanketter för gemensam ansökan. Riksomfattande rådgivningstjänst för universitetsansökan Utbildningsstyrelsen PB 380, Helsingfors tel , fax , universitetsansokan(at)oph.fi Universitetens ansökningsservice betjänar bl.a. i frågor som gäller urvalsförfarandena, urvalsproven och poängsättningen - mera information om öppettiderna får du på universitetens egna webbsidor. Y l i o p i s t o j e n v a l i n t a o p a s U n i v e r s i t e t e n s u r v a l

16 yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 Att ansöka till universitet A t t a n s ö k a t i l l u n i v e r s i t e t ANSÖKAN i korthet Riksomfattande gemensam ansökan Ansökan till de flesta universitetsutbildningar sker genom den riksomfattande gemensamma ansökan. Man ansöker till de utbildningar som ingår i den gemensamma ansökan med en enda blankett och till högst nio olika utbildningar. Ansökningstiderna i gemensam ansökan Ansökningstiden i gemensam ansökan är på våren Ett undantag är utbildningarna vid Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan, till vilka ansökningstiden går ut redan Universitetsansokan.fi Du kan söka elektroniskt på I Sök utbildning på universitetsansokan.fi kan du söka bland olika universitetsutbildningar. Tjänsten innehåller uppgifter om nästan alla utbildningar som leder till universitetsexamen, utom vetenskapliga påbyggnadsexamina. På webben kan du fylla i ansökningsblanketten för den gemensamma ansökan, i vilken du kan ange högst nio utbildningar. Vissa utbildningar måste sättas i preferensordning. Ansökningsblanketten utformas enligt dina ansökningsmål. Tjänsten hjälper dig att fylla i ansökan och ger dig tilläggsinformation. När du har skickat ansökan, skriv ut den eller spara den åt dig själv. Ifall du meddelar din e-postadress i ansökningsblanketten, får du en automatisk bekräftelse i din e-post på att ansökningsblanketten har mottagits. Observera att ansökningsblanketten ska vara framme på Utbildningsstyrelsen den sista ansökningsdagen senast kl Du kan fylla i och skicka ansökan, söka utbildningar på webben och flytta de utbildningar som intresserar dig till utbildningskorgen också utan att logga in på Ansökningstjänsten. (Se följande avsnitt.) Ansökningstjänst Genom att på universitetsansokan.fi logga in på Ansökningstjänsten kan du redan innan ansökningstiden börjar spara utbildningar från Sök utbildning i utbildningskorgen under ansökningstiden gå tillbaka till utbildningskorgen och föra över utbildningarna till ansökningsblanketten kontrollera och vid behov ändra dina uppgifter på ansökningsblanketten under ansökningstiden uppdatera dina kontaktuppgifter också efter ansökningstiden kontrollera dina antagningsresultat ta emot studieplatsen elektroniskt Om du har sökt till ett universitet, ser du dina ansökningsmål och antagningsresultat i Ansökningstjänsten. För att logga in på Ansökningstjänsten behöver du ett elektroniskt ID-kort (HST-kort) eller personliga nätbankskoder. Separata antagningar Ansökningstiderna till de utbildningar som stannar utanför den gemensamma ansökan (separata antagningar) varierar enligt universitet och utbildning. Ansökningstiderna finns till påseende på adressen Också ansökningssätten i de separata antagningarna varierar: vanligtvis söker man via universitetens egna sidor, universityadmissions.fi eller universitetsansokan.fi. I Sök utbildning på universitetsansokan.fi finns ett flertal utbildningar som man söker till genom separat antagning oberoende av söksättet. I denna guide presenteras endast utbildningar i universitetens huvudantagningar som är med i den gemensamma ansökan. Mera information om utbildningarna i de separata antagningarna och hur man söker till dem finns på universitetens webbsidor. 18

17 VEM KAN SÖKA? Du är behörig att söka till utbildning som ingör i gemensam ansökan om du har avlagt någon av följande examina: finländsk studentexamen International Baccalaureate-examen (IB) European Baccalaureate-examen (EB) Reifeprüfung-examen (RP) minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som fristående yrkesexamen eller motsvarande tidigare examen utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier Som universitetsstuderande kan också antas personer som av universitetet annars konstateras ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. Se s. 282 om behörighet att söka till försvarshögskolan. Antagningen av de studerande Universiteten beslutar om antagningen av de studerande. I allmänhet antas man till universitet på basis av betyg och urvalsprov. Universiteten fastställer antagningsgrunder enligt fakultet eller utbildning. I den här guiden berättas om urvalsgrunderna och särdragen för de utbildningar som är med i den gemensamma ansökan. URVALSSAMARBETE Inom vissa utbildningsområden samarbetar universiteten vid antagningen av de studerande. Det finns olika former av urvalssamarbete mellan universiteten. Det kan vara fråga om gemensam antagning, gemensamma urvalsprov, gemensam litteratur för urvalsproven eller koordinering av tidpunkten för antagningarna. POÄNGSÄTTNING AV BETYG Något att fråga? Riksomfattande rådgivningstjänst för universitetsansökan Utbildningsstyrelsen Besöksadress: Hagnäskajen 6 PB 380, Helsingfors svenskspråkig rådgivning tel , fax , universitetsansokan(at)oph.fi Rådgivningstjänsten betjänar sökande vardagar (kl. 9 15, sista ansökningsdagen till kl ) i allmänna frågor om hur man använder universitetsansokan.fi. Under ansökningstiden skickar rådgivningstjänsten på begäran pappersblanketter till sökande i den gemensamma ansökan. Universitetens ansökningsservice betjänar bl.a. i frågor som gäller urvalsförfarandena, urvalsproven och poängsättningen. Information om öppettiderna får du på universitetens egna webbsidor. Poängsättning av finländsk studentexamen Poängsättningen av ämnena i studentexamen varierar enligt universitet och utbildning. Utgångspoäng för antagningen utgörs i regel av poängen för studentexamen, till vilka poängen för urvalsprovet adderas. Poängsättningen presenteras enligt universitet och utbildning senare i guiden. Poängsättning av internationella studentexamina Undervisningsministeriet har gett en rekommendation om hur en Europeisk studentexamen (EB), en Internationell studentexamen (IB) och en Reifeprüfungexamen skall jämforas med en finländsk studentexamen. Poängsättningen varierar emellertid enligt universitet och utbildning. Närmare information om poängsättningen ges i presentationen av varje universitet eller direkt av universitetet. A t t a n s ö k a t i l l u n i v e r s i t e t 19

18 A t t a n s ö k a t i l l u n i v e r s i t e t Allmänna rekommendationer en god EB-examen, en god IB-examen och en god Reifeprüfung-examen beaktas vid antagningen av studerande på motsvarande sätt som en god finländsk studentexamen sökande som inte på grund av den sena examenstidpunkten har kunnat beaktas samma år som examen avlades skall betraktas som nya studerande året därefter Europeisk studentexamen (EB) Enligt rekommendationen kan de ämnesvisa poängen för utgångspoängens del jämföras med vitsorden i den finländska studentexamen enligt det följande: EB-examen Studentexamen laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur Då det gäller lång och kort matematik konstaterar ministeriet, att avvikande från tabellen kan poängantalet för utgångspoängens del jämföras med laudatur, poängtalet med eximia cum laude approbatur och poängtalet med magna cum laude approbatur. Ifall universiteten anser det nödvändigt kan man vid antagningen av de studerande ta hänsyn till det totala poängantalet i EB-examen (over all mark: ). International Baccalaureate-examen (IB) Enligt rekommendationen kan de ämnesvisa poängen för utgångspoängens del jämföras med vitsorden i den finländska studentexamen enligt det följande: IB-examen Studentexamen 7 excellent laudatur 6 very good eximia cum laude approbatur 5 good magna cum laude approbatur 4 satisfactory cum laude approbatur 3 mediocre lubenter approbatur 2 poor approbatur Även möjligheten att utnyttja bl.a. det specialarbete (extended essay) som hör till IB-examen kan utnyttjas vid antagningen av studerande, särskilt då denna uppsats har bedömts med vitsordet A (Excellent). Reifeprüfung-examen Enligt rekommendationen kan vitsorden i slutproven i de fyra ämnena i Reifeprüfung-examen (II. Leistungen in der Reifeprüfung) för utgångspoängens del jämforas med vitsorden i den finländska studentexamen enligt följande: Reifeprüfung-examen Studentexamen poäng laudatur poäng eximia cum laude approbatur 9 8 poäng magna cum laude approbatur 7 poäng cum laude approbatur 6 5 poäng lubenter approbatur 4 poäng approbatur Vid antagningen av de studerande kan man även ta hänsyn till medeltalet (Durchscnittsnote) för de totala poängtalen i Reifeprüfungexamen. HÖGSKOLESTUDIER FÖR ALLA SPECIALARRANGEMANG VID ANTAGNING AV DE STUDERANDE Handikappade personer och personer med annorlunda inlärningssätt söker till universitetsstudier och om studierätt på samma sätt som övriga behöriga sökande, det finns inte särskilda kvoter för dem. Vid de flesta universitet kan det ordnas specialarrangemang som underlättar deltagandet i urvalsprovet (t.ex. eget rum, tilläggsbelysning, dator, provuppgifter på punktskrift, tilläggstid, möjlighet att använda assistent eller tolk eller möjlighet att avlägga provet på sjukhus). Man bör i god tid komma överens om specialarrangemangen med universitetet/fakultetens studiebyrå eller studiesekreteraren. Universiteten ger närmare information om vad som krävs för specialarrangemangen (läkarutlåtande, en skriftlig utredning e.d.). Närmare information om studiemöjligheter för handikappade och personer med annorlunda inlärningssätt ges i publikationen Esteetön korkeakouluopiskelu Högskolestudier för alla Guiden utkom i december 2007 och där presenteras verksamheten och de praktiska arrangemangen för studier vid yrkeshögskolor och universitet. Uppgifterna om högskolorna samlades in med frågeformulär av Utbildningsstyrelsen sommaren Bestämmelser och riksomfattande mål som styr antagningen av de studerande Följande bestämmelser och riksomfattande mål styr antagningen av de studerande Universitetslagen 558/2009 Lagen om ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret 560/2009 (1058/1998) Undervisningsministeriets brev (Dnr 10/500/2009) om tidtabellerna för universitetens och yrkeshögskolornas riksomfattande gemensamma ansökan år Personuppgiftslagen 523/

19 Mottagande av studieplats Bestämmelsen om en högskoleplats Fr.o.m gäller bestämmelsen on en studieplats terminsvis: den som antagits som studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för studier som inleds under samma termin. Bestämmelsen gäller endast utbildningar som är med i den riksomfattande gemensamma ansökan (inklusive Försvarshögskolan). Universitetens separata antagningar och yrkeshögskolornas vuxenutbildning på främmande språk och högre yrkeshögskoleexamina på främmande språk stannar utanför bestämmelsen. Bestämmelsen utgör inget hinder för att ta emot en annan studieplats som leder till högskoleexamen för studier som inleds under någon annan termin. Även om du flyttar på inledningen av studierna eller avbryter dem, kan du ändå inte att ta emot en annan studieplats för högskolestudier som inleds under samma termin. Syftet med bestämmelsen är att så många som möjligt skall få en studieplats vid en högskola. Bestämmelsen gäller inte Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland och utländska högskolor. Mottagande av studieplats bindande Resultaten av antagningarna till högskolestudier som inleds hösten 2010 publiceras senast tisdagen Universiteten informerar sökande om antagningen per brev. Tillsammans med brevet får du ett meddelande om mottagande av studieplatsen, som ska skickas till den högskola, där du tar emot studieplatsen. Du kan också ta emot en studieplats vid ett universitet elektroniskt på universitetsansokan.fi och en studieplats inom vuxenutbildningen vid en yrkeshögskola på amkhaku.fi. Se till att meddelandet är framme inom utsatt tid, annars går du miste om studieplatsen. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Alla sökande som senast har godkänts som studerande ska ta emot studieplatsen senast kl Om du har sökt till flera högskoleplatser, lönar det sig att kontrollera antagningsresultaten för samtliga platser innan tar emot studieplatsen. Ta emot studieplatsen först när du är säker på din sak. Minns dock att mottagande som gjorts/anlänt efter utsatt tid inte beaktas. Rätten att köa Antagningsdatumet avgör om du kan ställa dig i kö för en annan studieplats, som utgör reservplats. Du har rätt att köa om du senast har godkänts som studerande. Rätten att köa är i kraft till kl Om du blir antagen till den plats som du köar för före detta datum, blir detta din slutliga studieplats. I annat fall blir din slutliga studieplats den utbildning som du meddelat att du tar emot om du inte antas till utbildningen du köar för. Du kan köa för en enda plats och det går inte att ändra ansökningsmålet du köar för. Men du kan däremot avstå från att köa ifall du ännu inte godkänts till den studieplats du köat för. Man kan inte köa för alla utbildningar som universiteten ordnar. Om du inte är säker på att du har rätt att köa för den utbildning som du önskar, bör du försäkra dig om detta vid universitetet i fråga, innan du sänder meddelandet om mottagande av en studieplats. I den gemensamma ansökan till yrkeshögskolorna är du tvungen att sätta utbildningarna i preferensordning redan i ansökningsskedet. Också i den gemensamma ansökan till universiteten ska vissa utbildningar (t.ex. inom de ekonomiska vetenskaperna) sättas i inbördes preferensordning. Ansökningsmålens ordning kan inte ändras efter det att ansökningstiden gått ut och du kan endast ange att du köar för en utbildning som utgör ett högre ansökningsmål. Högskolorna meddelar alla sökande som godkänts som studerande eller senare när meddelandet om mottagande av studieplats bör returneras. Dessa sökande har inte rätt att köa för en annan plats. OBS! Man kan inte köa för de utbildningar som inleds på våren. A t t a n s ö k a t i l l u n i v e r s i t e t 21

20 yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 Aalto-yliopisto A a l t o - y l i o p i s t o Tiedekunta/koulutus Hakuaika Valintakoe Aloitus- Hak./kirj paikat*) 2009 Kauppakorkeakoulu Kauppatieteet /301 BSc and MSc in Economics and Business Administration /30 Bachelor s Degree Program in International Business, Mikkeli /79 Taideteollinen korkeakoulu Elokuvataiteen ko, dokumentaarinen elokuva /2 Elokuvataiteen ko, elokuvaja televisiokäsikirjoitus /2 Elokuvataiteen ko, elokuvaja televisiotuotanto /2 Elokuvataiteen ko, elokuvaleikkaus /2 Elokuvataiteen ko, elokuvaohjaus /2 Elokuvataiteen ko, elokuvaus /2 Elokuvataiteen ko, elokuvaäänitys- ja äänisuunnittelu /2 Graafisen suunnittelun ko /16 Keramiikka- ja lasitaiteen ko /10 Kuvataidekasvatuksen ko /26 Lavastustaiteen ko, elokuva- ja televisiolavastus /3 Lavastustaiteen ko, näyttämölavastus /4 Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun ko /13 Tekstiilitaiteen ko /8 Teollisen muotoilun ko /12 Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen ko /11 Valokuvataiteen ko /7 Tiedekunta/koulutus Hakuaika Valintakoe Aloitus- Hak./kirj paikat*) 2009 Teknillisen korkeakoulun elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelma /51 Bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelma /42 Elektroniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelma /130 Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma /53 Teknillisen korkeakoulun informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma /35 Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma /56 Tietotekniikan tutkinto-ohjelma /84 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma /43 Teknillisen korkeakoulun insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma /35 Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelma /51 Geomatiikan tutkinto-ohjelma /27 Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelma /33 Konetekniikan tutkinto-ohjelma /136 Maisema-arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma /16 Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan tutkinto-ohjelma /61 Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma /32 22

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER

KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER 2009 2011 KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER korkeakouluopinnot högskolestudier 2009 2011 Tietoja korkeakouluopintoja suunnitteleville Uppgifter för dem som är intresserade av högskolestudier Julkaisija

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi Opiskele Kansanopistossa opinnot 2013-2014 folkhögskolstudier kansanopistot.fi folkhogskolor.fi kaverit alkio-henki opintotuki Aloita yliopisto- tai amk-opintosi ilman pääsykokeita! aloita opinnot Elo-

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014 Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet

Lisätiedot

Opettajat Suomessa 2008. Lärarna i Finland 2008. Toimittanut Timo Kumpulainen

Opettajat Suomessa 2008. Lärarna i Finland 2008. Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2008 Lärarna i Finland 2008 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2008 Lärarna i Finland 2008 Opetushallitus Graafinen suunnittelu: Pirkko Linkola ISBN 978-952-13-3974-5 (nid.)

Lisätiedot

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

Esteetön opiskelu yliopistoissa

Esteetön opiskelu yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Esteetön opiskelu yliopistoissa Opetusministeriön julkaisuja 2005:6 Elina Laaksonen Esteetön opiskelu yliopistoissa Opetusministeriön julkaisuja 2005:6 Elina

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa?

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa? VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISESTA Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015

JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015 JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015 WWWJYTYLIITTOFI ME YHDESSÄ OLEMME LIITTO Me Jytyssä teemme monilla eri aloilla, monissa eri ammateissa, kaikille tärkeää ja arvokasta työtä. Me autamme ja tuemme toisiamme

Lisätiedot

Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 ILMOITTAUTUMINEN. Liikuntapalvelut Idrottsservice.

Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 ILMOITTAUTUMINEN. Liikuntapalvelut Idrottsservice. Liikuntapalvelut Idrottsservice s 12 Kurssiohjelma kevät 2015 Kursprogram, våren 2015 Tervetuloa kurseille! Välkommen på kurs! ILMOITTAUTUMINEN Kevätkaudella alkaville uusille kursseille voit ilmoittautua

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Maanpäällisen digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Satelliitti-digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista

Lisätiedot

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi.

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. R PAR I14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2014 SKRIBAN Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta Katso riparivideo osoitteessa: seitsemastaivas.fi Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2010. Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu

Opiskelijatutkimus 2010. Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu Opiskelijatutkimus 2 Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2:8 Kaisa Saarenmaa, Katja Saari ja Vesa Virtanen Opiskelijatutkimus 2 Korkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 Opetusministeriön

Lisätiedot