YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL"

Transkriptio

1 2010 YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL

2 yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 pikahakemisto/snabbregister AALTO-YLIOPISTO aalto-yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU TEKNILLINEN KORKEAKOULU AALTO-UNIVERSITETET KONSTINDUSTRIELLA HÖGSKOLAN TEKNISKA HÖGSKOLAN helsingin YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET itä-suomen YLIOPISTO JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KUVATAIDEAKATEMIA BILDKONSTAKADEMIN LAPIN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU OULUN YLIOPISTO SIBELIUS-AKATEMIA SIBELIUS-AKADEMIN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TEATTERIKORKEAKOULU TEATERHÖGSKOLAN TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULU VAASAN YLIOPISTO VASA UNIVERSITET ÅBO AKADEMI

3 Julkaisija Utgivare Opetushallitus Utbildningsstyrelsen PL 380 (Hakaniemenranta 6) PB 380 (Hagnäskajen 6) Helsinki Helsingfors puh (vaihde) tel (växel) Toimitus Ulla Koistinen (vastaava toimittaja) sähköposti: Redaktion Ulla Koistinen (ansvarig redaktör) e-post: Graafinen suunnittelu Janne Turunen Grafisk planering Janne Turunen Taitto ja painatus Ombrytning och tryckt hos Edita Prima Oy Edita Prima Ab joulukuu 2009 december 2009 Painosmäärä Upplaga kpl st Jakelu Lukiot, abiturientit, yliopistot, kirjastot, työ- ja elinkeinotoimistot ja muut julkishallinnon toimipaikat. Distribution Gymnasier, abiturienter, universitet, bibliotek, arbets- och näringsbyråer samt övriga enheter inom den offentliga förvaltningen. Ilmoitusmarkkinointi Annonsförsäljning BF Media Oy BF Media Ab puh. (09) tel. (09) Lainaus Työ- ja elinkeinotoimistoista sekä kirjastoista Utlåning Arbets- och näringsbyråer samt bibliotek Pdf-versio ISBN (pdf) Pdf-version ISBN (pdf) ISBN (nid.) ISBN (nid.) Tämä opas on painettu ympäristöystävällisellä tekniikalla. Guiden har tryckts med hjälp av miljövänlig teknik. Opetushallitus ei vastaa oppaassa olevien ilmoitusten sisällöistä. Utbildningsstyrelsen svarar inte för innehållet i de annonser som ingår i guiden.

4 yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 lukijalle / till läsaren Sinulle, lukija, esitellään tässä valtakunnallisessa yliopistojen valintaoppaassa syksyllä 2010 alkavat suomen- ja ruotsinkieliset yliopistokoulutukset, joihin haetaan valtakunnallisessa yliopistojen yhteishaussa. Yliopistot ovat päivittäneet omat koulutustarjontatietonsa, jotka Opetushallitus on koonnut tähän oppaaseen. Oppaan alussa yliopistojen yhteishaku on kuvattu lyhyesti. Sen jälkeen selvitetään yliopistoon hakemista koskevia perustietoja: yhteishaun aikataulu, hakeminen käytännössä, opiskelijavalinta, yliopistojen välinen valintayhteistyö ja yhden korkeakoulupaikan säännös. Yliopistot esitellään aakkosjärjestyksessä. Virallisesti kaksikielisten yliopistojen koulutus esitellään sekä suomeksi että ruotsiksi, muiden yliopistojen koulutus opetuskielen mukaisesti joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Poikkeuksena on Vaasan yliopisto, jonka ruotsinkielisistä koulutuksista kerrotaan ruotsiksi omassa osiossaan. Jokaisen yliopiston osuuden alussa on taulukko, jossa on tiedekunnittain koulutukset, hakuaika, valintakoepäivät ja aloituspaikkojen määrä. ä ja pisteitystä kuvataan tiedekunnittain ja koulutuksittain. Kunkin koulutuksen kohdalla mainitaan tarvittaessa valintakoekirjat. Yliopistojen esittelyn jälkeen on taulukko, johon on koottu syksyn 2010 yliopistojen kaikkien valintojen alustavat minimialoituspaikat koulutusaloittain ja -paikkakunnittain. Nettiosoitteesta löydät koulutukset, joihin ei voi jonottaa, erillishaut sekä tietoja kevään 2011 koulutuksista. Kokonaiskäsityksen eri korkeakoulusektorien koulutusalojen opinnoista ja niissä suoritettavista tutkinnoista saa Korkeakouluopinnot Högskolestudier -yleisoppaasta. Se ilmestyy joka toinen vuosi, viimeksi syksyllä Yliopistot julkaisevat vuosittain myös omia valintaoppaita, joissa on tarkat tiedot valinnoista ja hakuajoista. Oppaat löytyvät sähköisessä muodossa yliopistojen kotisivuilta. Hae yliopisto-opintoihin vaivattomasti netissä! I denna riksomfattande universitetens urvalsguide presenteras finsk- och svenskspråkig universitetsutbildning som inleds hösten 2010 och som ingår i gemensam ansökan till universitetsutbildning. Uppgifterna om utbildningsutbudet som Utbildningsstyrelsen har sammanställt till denna guide har uppdaterats av universiteten. I början av guiden har man beskrivit kort hur gemensam ansökan till universitet fungerar. I första kapitlet berättar man tidtabellen för gemensam ansökan, om ansökan och antagning, om urvalssamarbetet mellan universiteten samt om bestämmelsen om en studieplats som leder till högskoleexamen. Universiteten presenteras i alfabetisk ordning. De officiellt tvåspråkiga universitetens utbildningsutbud presenteras på både finska och svenska, medan de övriga universitetens utbud presenteras enligt undervisningsspråk på antigen svenska, finska eller engelska. Undantag utgör Vasa universitet, som berättar om den svenskspråkiga utbildningen på svenska i ett eget avsnitt. I början av varje universitetspresentation finns en tabell, där universitet/fakulteter, ansökningstiderna för gemensam ansökan, urvalsprovsdatum och nybörjarplatser nämns. Antagningsförfarandet och poängsättningen beskrivs enligt fakultet och utbildning. För varje utbildning nämns urvalslitteraturen, om den behövs. Efter presentationen av universitetet följer en tabell som visar hösten 2010 minimiantalet nybörjarplatser inklusive alla antagningar enligt utbildningsområde och -ort vilka ännu kan ändras. På webben på adressen hittar du utbildningarna som man inte kan köa till, separata antagningar samt information om utbildning som inleds våren En helhetsuppfattning om studierna inom de olika högskolornas utbildningsområden samt examina som kan avläggs får du i guiden Korkeakouluopinnot Högskolestudier. Denna allmänna handbok utges vartannat år och den utkom senast hösten Universiteten ger årligen även ut egna urvalsguider, som innehåller exakta uppgifter om antagningen och ansökningstiderna. Guiderna finns på universitetens webbsidor. Sök till universitetsutbildningar enkelt via webben! l u k i j a l l e / T i l l l ä s a r e n 3

5 yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 sisältö / innehåll pikahakemisto lukijalle Näin haet yliopistojen nettihaussa.. 10 Hakeminen yliopistoon Valtakunnallinen yliopistojen yhteishaku Yhteishaun hakuajat Yliopistohaku.fi-palvelu Erillisvalinnat Kuka voi hakea? Kysyttävää? Opiskelijavalinta Valintayhteistyö Todistusten pisteitys Esteetön korkeakouluopiskelu helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Eläinlääketieteellinen tiedekunta Farmasian tiedekunta Humanistinen tiedekunta Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Oikeustieteellinen tiedekunta Teologinen tiedekunta Valtiotieteellinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Opiskelijavalintoja säätelevät lait ja valtakunnalliset tavoitteet Opiskelupaikan vastaanottaminen.. 15 Yhden korkeakoulupaikan säännös Opiskelupaikka vastaanotettava sitovasti Jonotus Aalto-yliopisto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Taideteollinen korkeakoulu Teknillisen korkeakoulun elektroniikan,. tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Teknillisen korkeakoulun informaatio-. ja luonnontieteiden tiedekunta Teknillisen korkeakoulun insinööritieteiden. ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillisen korkeakoulun kemian. ja materiaalitieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta kuvataideakatemia Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden tiedekunta lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Teknillinen tiedekunta Teknistaloudellinen tiedekunta Maanpuolustuskorkeakoulu S I S Ä L T Ö / I N N E H Å L L 7

6 S I S Ä L T Ö / I N N E H Å L L Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Luonnontieteellinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Teknillinen tiedekunta Sibelius-Akatemia TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunta Rakennetun ympäristön tiedekunta Teknis-taloudellinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Tampereen yliopisto Humanistinen tiedekunta Informaatiotieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Teatterikorkeakoulu Turun yliopisto Humanistinen tiedekunta Kasvatustieteiden tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Oikeustieteellinen tiedekunta Turun kauppakorkeakoulu Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Kauppatieteellinen tiedekunta Teknillinen tiedekunta Syksyn 2010 PÄÄ- JA ERILLIS- VALINTOJEN MINIMIALOITUSPAIKAT KOULUTUSALOITTAIN Asiahakemisto snabbregister till läsaren GEMENSAM ANSÖKAN TILL UNIVERSITETEN FRÅN BÖRJAN TILL SLUT.. 16 Att ansöka till universitet Riksomfattande gemensam ansökan Ansökningstiderna i gemensam ansökan Universitetansokan.fi Separata antagningar Vem kan söka? Något att fråga? Antagningen av de studerande Urvalssamarbete Poängsättning av betyg Högskolestudier för alla Bestämmelser och riksomfattande mål som styr antagningen av de studerande Mottagande av studieplats Bestämmelsen om en högskoleplats Mottagande av studieplats bindande Rätten att köa Aalto-universitetET Konstindustriella högskolan Fakulteten för elektronik, kommunikation. och automation vid Tekniska högskolan Fakulteten för informations- och. naturvetenskaper vid Tekniska högskolan Fakulteten för ingenjörsvetenskaper. och arkitektur vid Tekniska högskolan Fakulteten för kemi och. materialvetenskaper vid Tekniska högskolan Helsingfors universitet Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Beteendevetenskapliga fakulteten Bio- och miljövetenskapliga fakulteten Farmaceutiska fakulteten Humanistiska fakulteten Juridiska fakulteten Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Medicinska fakulteten Statsvetenskapliga fakulteten Svenska social- och kommunalhögskolan. vid Helsingfors universitet Teologiska fakulteten Veterinärmedicinska fakulteten

7 bildkonstakademin Sibelius-akademin Svenska handelshögskolan Teaterhögskolan Vasa universitet Filosofiska fakulteten Åbo akademi Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet MINIMIANTAL NYBÖRJARPLATSER I HUVUD- OCH SEPARATA ANTAGNINGAR HÖSTEN SAKREGISTER S I S Ä L T Ö / I N N E H Å L L 9

8 näin haet yliopistojen yhteishaussa 1 KUKA VOI HAKEA? Voit hakea yliopistoon, kun olet suorittanut esim. ylioppilas - tutkinnon tai ammatillisen perus- tai opistoasteen tutkinnon. 2 Mihin voi hakea? Yliopistoihin haetaan yhdellä hakemuksella, johon voit valita enintään yhdeksän koulutusta. Jotkin koulutukset pitää asettaa mieluisuusjärjestykseen. Jos olet suorittanut muita vastaavia Kuka vo iok! opintoja, lue tarkemmin kelpoisuusehdoista yliopistohaku.fi-palvelun ohjeista, osoitteesta tai tästä valintaoppaasta. Sähköisesti haettaessa hakulomake muotoutuu hakukohteittesi mukaan. Tietoa yliopistojen tutkintoon johtavista Mihin koulutuksista voi OK! löydät tämän oppaan lisäksi yliopistohaku.fi-palvelun Koulutushausta ja Y l i o p i s t o j e n v a l i n t a o p a s U n i v e r s i t e t e n s u r v a l Hae netissä Hakuaika , paitsi SibA ja TeaK, joihin hakuaika Hae Nettihaku muuta -sivujen kautta. Muistathan, läppäri että hakemuksen mustaksi on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo mennessä. Valintakokeet Valintakokeet Useimpiin yliopistokoulutuksiin OK! järjestetään valintakoe. Yhteishaun koulutusten valintakokeet järjestetään pääosin touko-kesäkuussa. 5 Tulokset Saat tiedon Tulokset opiskelijaksi hyväksymisestä kirjeitse. Jos olet antanut OK! hakulomakkeella luvan, yliopisto voi julkaista nimesi verkkosivuillaan. Voit katsoa valintojesi tulokset myös yliopistohaku.fi:n Hakijapalvelusta.

9 6 7 Opiskelupaikan vastaanottaminen Voit ottaa opiskelupaikan vastaan hyväksymiskirjeen mukana saamallasi opiskelupaikan vastaan ottoilmoituksella tai yliopistohaku.fi:n Hakijapalvelussa. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova. Sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa. Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena ( ) alkavasta koulutuksesta. Kirjoittautuminen OK! Huolehdi, että ilmoituksesi on perillä määräaikana siinä korkeakoulussa, josta otat opiskelupaikan vastaan. Muuten menetät opiskelupaikkasi. 8 SUOMI ja RUOTSI Kalendar OPISKELIJAKSI KIRJAUTUMINEN Muista, että sinun on myös kirjoittauduttava yliopistoon - pelkkä opiskelupaikan vastaanottoilmoitus ei riitä. Ohjeet saat hyväksymiskirjeen mukana. Kevään yhteishaussa sinulla on mahdollisuus jäädä tietyksi ajaksi jonottamaan mieluisampaa opiskelupaikkaa niistä koulutuksista, joissa on käytössä varasijamenettely. Kysyttävää? Jonotusoikeus Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita arkisin (klo 9 15) yleisissä yliopistohaku.fi:n toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Hakuaikana neuvontapalvelu toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus, PL 380, Helsinki puh , fax , yliopistohaku(at)oph.fi Jonotus OK! Voit jonottaa vain, jos sinut on hyväksytty viimeistään Kerro jonotuksestasi opiskelupaikan vastaanottoilmoituksessa tai yliopistohaku.fi:n Hakijapalvelussa. Jonotusoikeus päättyy Kysy Yliopistojen hakijapalvelut palvelevat mm. valintamenettelyihin, pääsykokeisiin ja pisteitykseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoja aukioloajoista saat yliopistojen omilta verkkosivuilta. Syksyn hauissa jonotus ei ole käytössä. Y l i o p i s t o j e n v a l i n t a o p a s U n i v e r s i t e t e n s u r v a l

10 yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 Hakeminen yliopistoon HAKEMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ Valtakunnallinen yliopistojen yhteishaku Pääosaan yliopistokoulutuksista haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa. Yhteishakuun kuuluviin koulutuksiin haetaan yhdellä lomakkeella ja enintään yhdeksään eri koulutukseen. Yhteishaun hakuajat Yliopistojen yhteishaun hakuaika on keväällä Poikkeuksena ovat Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun koulutukset, joiden hakuaika päättyy jo Yliopistohaku.fi-palvelu Hae yhteishaussa oleviin yliopistokoulutuksiin sähköisesti osoitteessa Yliopistohaku.fi-palvelun koulutushaussa voit etsiä haluamaasi yliopistokoulutusta. Koulutushaku sisältää tiedot valtaosasta yliopistojen tutkintoon johtavia koulutuksia lukuun ottamatta tieteellisiä jatkotutkintoja. Voit täyttää netissä yhteishaun hakulomakkeen, johon voit valita enintään yhdeksän mieleistäsi koulutusta. Jotkin koulutukset pitää asettaa suosituimmuusjärjestykseen. Lomake muotoutuu hakukohteittesi mukaan. Palvelu ohjaa sinua lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa hakemisesta. Lähetettyäsi hakemuksen tulosta tai tallenna se itsellesi. Jos annat hakulomakkeella sähköpostiosoitteesi, saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin vastaanotetusta hakulomakkeesta. Muista, että hakulomakkeen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeisenä hakupäivänä klo mennessä. Hakijapalvelu Kirjautumalla yliopistohaku.fi:ssä Hakijapalveluun voit jo ennen hakuaikaa tallentaa koulutushausta haluamasi koulutukset koulutuskoriin hakuaikana palata koulutuskoriin ja siirtää koulutukset hakulomakkeelle tarkastella ja tarvittaessa korjata hakulomakkeesi tietoja hakuaikana päivittää yhteystietojasi myös hakuajan jälkeen tarkastella valintojen tuloksia ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti Jos olet hakenut yliopistoon, näet Hakijapalvelussa hakukohteesi ja valintojen tulokset. Kirjautuaksesi Hakijapalveluun tarvitset HST-kortin tai henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Erillisvalinnat Yhteishaun ulkopuolelle jäävien koulutusten (erillisvalinnat) hakuajat vaihtelevat yliopistoittain ja koulutuksittain. Hakuajat ovat nähtävissä osoitteessa Myös hakutapa erillisvalintoihin vaihtelee: niihin haetaan pääasiassa yliopistojen omien sivujen, universityadmissions.fi-palvelun tai yliopistohaku.fi-palvelun kautta. Yliopistohaku.fi-palvelun koulutushaussa on nähtävillä suuri osa erillisvalintojen koulutuksista hakutavasta riippumatta. Tässä oppaassa on esitelty vain yhteishaussa mukana olevat yliopistojen päävalintojen koulutukset. Lisätietoja erillisvalintojen koulutuksista ja niihin hakeutumisesta saat yliopistojen internetsivuilta. H a k e m i n e n y l i o p i s t o o n Voit täyttää ja lähettää hakemuksen, etsiä koulutuksia netissä ja viedä sinua kiinnostavia koulutuksia hakukohdekoriin ilman kirjautumista Hakijapalveluun. (ks. seuraava kappale) 12

11 KUKA VOI HAKEA? Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: ylioppilastutkinnon International Baccalaureate tutkinnon (IB) Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) Reifeprüfung-tutkinnon (RP) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös hakija, jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Ks. hakukelpoisuudesta Maanpuolustuskorkeakouluun s Kysyttävää? Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu Opetushallitus Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6 PL 380, Helsinki suomenkielinen neuvonta, p faksi: yliopistohaku(at)oph.fi Valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita arkisin (klo 9 15, viimeisenä hakupäivänä klo saakka) yleisissä yliopistohaku.fi-palvelun toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Hakuaikana neuvontapalvelu toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Yliopistojen hakijapalvelut palvelevat mm. valintamenettelyihin, pääsykokeisiin ja pisteitykseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoja aukioloajoista saat yliopistojen omilta internetsivuilta. OPISKELIJAVALINTA Yliopistot päättävät itse opiskelijavalinnoistaan. Yliopistoon valitaan yleensä todistusten ja valintakokeen perusteella. Tarkemmat valintaperusteet määritellään yleensä koulutuksittain. Tässä oppaassa kerrotaan kaikkien yhteishaussa mukana olevien valintojen perusteista ja erityispiirteistä koulutuksittain. VALINTAYHTEISTYÖ Joillakin koulutusaloilla yliopistot tekevät opiskelijavalinnoissa yhteistyötä. Valintayhteistyön toteutustapa vaihtelee. Sen eri muotoja ovat mm. yhteisvalinnat, yhteiset valintakokeet tai pääsykoekirjat ja valintojen ajoituksen koordinointi. TODISTUSTEN PISTEITYS Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteitys Ylioppilastutkinnon ainearvosanoista annettavat pisteet vaihtelevat yliopistoittain ja koulutuksittain. Yleensä ylioppilastutkinnon pisteet muodostavat valinnan alkupisteet, joihin lisätään valintakokeesta saadut pisteet. Yliopistokohtaiset ja koulutuskohtaiset pisteitykset esitellään kunkin yliopiston esittelyssä. Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitys Opetusministeriö on antanut suosituksen Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB), International Baccalaureatetutkinnon (IB) ja Reifeprüfung-tutkinnon vertailemisesta suomalaiseen ylioppilastutkintoon. käytäntö voi kuitenkin vaihdella yliopistoittain ja koulutuksittain. Lähempiä tietoja saat kunkin yliopiston esittelystä tai suoraan yliopistoilta. H a k e m i n e n y l i o p i s t o o n 13

12 H a k e m i n e n y l i o p i s t o o n 14 Yleiset suositukset hyvä EB-tutkinto, IB-tutkinto ja Reifeprüfung-tutkinto otetaan huomioon opiskelijavalinnoissa vastaavalla tavalla kuin hyvä suomalainen ylioppilastutkinto hakijat, joita ei ole voitu myöhäisen tutkinnon suorittamisajankohdan vuoksi ottaa huomioon opiskelijavalinnassa tutkinnon suorittamisvuonna katsotaan seuraavana vuonna uusiksi ylioppilaiksi Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB) Ainekohtaisen kirjallisen tai suullisen kokeen pistemäärää voitaneen alkupisteiden osalta verrata suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoihin seuraavasti: EB-tutkinto Ylioppilastutkinto laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur Pitkän ja lyhyen matematiikan osalta ministeriö toteaa, että poiketen yllä olevasta taulukosta pistemääriä voidaan alkupisteiden osalta verrata laudaturiin ja pistemääriä eximia cum laude approbaturiin sekä pistemääriä magna cum laude approbaturiin. Mikäli yliopistot katsovat tarpeelliseksi, voidaan EB-tutkinnon kokonaispistemäärä (over all mark: ) ottaa huomioon. International Baccalaureate -tutkinto (IB) Ainekohtaista pistemäärää voidaan alkupisteiden osalta verrata suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoihin seuraavasti: IB-tutkinto Ylioppilastutkinto 7 exellent laudatur 6 very good eximia cum laude approbatur 5 good magna cum laude approbatur 4 satisfactory cum laude approbatur 3 mediocre lubenter approbatur 2 poor approbatur Ministeriö viittaa suosituksessaan myös mahdollisuuteen hyödyntää opiskelijavalinnoissa muun muassa tutkintoon kuuluva tutkielma (extended essay) erityisesti silloin, kun tutkielma on arvosteltu arvosanalla A (Exellent). Reifeprüfung-tutkinto Reifeprüfung-tutkinnon neljän aineen loppukokeen arvosanoja (II Leistungen in der Reifeprüfung) voidaan alkupisteiden osalta verrata suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoihin seuraavasti: Reifeprüfung-tutkinto Ylioppilastutkinto pistettä laudatur pistettä eximia cum laude approbatur 9 8 pistettä magna cum laude approbatur 7 pistettä cum laude approbatur 6 5 pistettä lubenter approbatur 4 pistettä approbatur Mikäli yliopistot katsovat tarpeelliseksi, voidaan Reifeprüfungtutkinnon kokonaispistemäärän keskiarvo (Durchschittsnote) ottaa huomioon opiskelijavalinnassa. ESTEETÖN KORKEAKOULUOPISKELU ERITYISJÄRJESTELYT OPISKELIJAVALINNASSA Yliopistoon opiskelemaan aikovat vammaiset ja erilaiset oppijat hakevat opiskeluoikeutta samalla tavalla kuin muutkin hakemaan oikeutetut. Heitä varten ei ole omaa kiintiötä. Vammaisten ja erilaisten oppijoiden valinnassa yliopistoon käytännöt vaihtelevat yliopistoittain. Jos valintakoe on pakollinen, on myös vammaisen hakijan joka tapauksessa osallistuttava siihen. Useimmissa yliopistoissa on mahdollista toteuttaa valintakokeeseen osallistumista helpottavia erityisjärjestelyjä (esim. oma huone, lisävalaistus, tietokone kirjoitusvälineenä, tehtävät pistekirjoituksella, lisäaika, mahdollisuus tuoda avustaja tai tulkki tai mahdollisuus suorittaa valintakoe sairaalassa). Erityisjärjestelyistä on sovittava hyvissä ajoin etukäteen yliopiston/tiedekunnan opintotoimiston tai opintosihteerin kanssa. Kukin yliopisto antaa tarkempia tietoja erityisjärjestelyjen edellytyksistä (lääkärinlausunto, kirjallinen selvitys tms.). Lisätietoja vammaisten ja erilaisten oppijoiden opiskelumahdollisuuksista saat myös julkaisusta Esteetön korkeakouluopiskelu Högskolestudier för alla Opas ilmestyi joulukuussa 2007 ja siinä kerrotaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta sekä opiskelun käytännön järjestelyistä. Tiedot kerättiin kesällä 2007 Opetushallituksen kyselyn avulla. Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa, ESOK-hanke ESOK-hanke julkaisi eri järjestöjen ja korkeakoulujen edustajien yhteistyönä laaditun Esteetön opiskelijavalinta suositusluonnoksen. ESOK edistää korkeakouluopiskelun yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä kaikille opiskelijoille henkilöstökoulutuksen sekä esteettömyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvien suositusten ja materiaalien avulla. Opiskelijavalintoja säätelevät lait ja valtakunnalliset tavoitteet Seuraavat säädökset ja valtakunnalliset tavoitteet säätelevät yliopistokoulutusta ja opiskelijavalintoja. Yliopistolaki 558/2009 Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta 560/2009 (1058/1998) Opetusministeriön kirje (Dnro 10/500/2009) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen valtakunnallisten yhteishakujen aikataulut vuonna Henkilötietolaki 523/1999

13 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN Yhden korkeakoulupaikan säännös alkaen yhden paikan säännös muuttuu lukukausikohtaiseksi: opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia (mukaan lukien Maanpuolustuskorkeakoulu). Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot jäävät säännöksen ulkopuolelle. Säännös ei estä ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain muuna lukukautena alkavasta koulutuksesta. Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin. Säännöksen tarkoituksena on, että mahdollisimman moni hakija saisi opiskelupaikan korkeakoulusta. Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja. Opiskelupaikka vastaanotettava sitovasti Syksyllä 2010 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään tiistaina Korkeakoulut ilmoittavat hyväksymisestä kirjeitse. Kirjeen mukana saat opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen, joka palautetaan siihen korkeakouluun, josta otat opiskelupaikan vastaan. Yliopiston opiskelupaikan voit vastaanottaa myös sähköisesti yliopistohaku.fi-palvelussa ja ammattikorkeakoulun aikuiskoulutuksen opiskelupaikan amkhaku.fi-palvelussa. Huolehdi, että vastaanottamisilmoitus on perillä määräaikana. Muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Kaikkien viimeistään hyväksyttyjen on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään klo Jos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi paikoista ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Ota opiskelupaikka vastaan vasta kun olet varma asiasta. Muista kuitenkin, että määräajan jälkeen tehtyjä/ saapuneita vastaanottoja ei huomioida. Jonotus Hyväksymispäivämäärästä riippuu, voitko jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa, johon olet jäänyt varasijalle. Voit jonottaa vain jos sinut on hyväksytty viimeistään Jonotus on voimassa klo saakka. Jos sinut hyväksytään siihen mennessä paikkaan, jota olet jonottanut, siitä tulee lopullinen opiskelupaikkasi. Muutoin lopulliseksi opiskelupaikaksesi tulee koulutus, jonka olet ilmoittanut vastaanottavasi siinä tapauksessa, ettet pääse jonottamaasi koulutukseen. Voit jonottaa vain yhteen paikkaan, eikä jonotuskohdetta voi vaihtaa. Voit kuitenkin luopua jonotuksesta, jos sinua ei ole vielä hyväksytty jonottamaasi opiskelupaikkaan. Kaikkiin yliopistoissa järjestettäviin koulutuksiin ei voi jonottaa. Jos et ole varma, voitko jonottaa haluamaasi koulutukseen, varmista se kyseisestä yliopistosta ennen vastaanottamisilmoituksen jättämistä. Ammattikorkeakoulujen yhteishaussa joudut asettamaan koulutukset suosituimmuusjärjestykseen jo hakuvaiheessa. Myös yliopistojen yhteishaussa jotkin koulutukset (esim. kauppatieteellisellä alalla) on asetettava keskinäiseen suosituimmuusjärjestykseen. Hakukohdejärjestystä ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen, etkä voi merkitä jonotuskohteeksi muita kuin ylempänä hakutoiveena olleen koulutuksen. Korkeakoulut ilmoittavat kaikille tai sen jälkeen hyväksytyille, milloin opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on viimeistään palautettava. Näillä hakijoilla ei ole oikeutta jonottaa toista paikkaa. Huom. Keväällä alkaviin koulutuksiin ei voi jonottaa. H a k e m i n e n y l i o p i s t o o n 15

14 GEMENSAM ANSÖKAN TILL UNIVERSITETEN FRÅN BÖRJAN TILL SLUT 1 VEM KAN SÖKA? Du kan söka till universitetsutbildning när du har avlagt t.ex. studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen eller yrkesinriktad examen på institutnivå. 2 VART KAN JAG SÖKA? Du söker till universitet med en enda ansökningsblankett, i vilken du kan ange högst nio utbildningar. Vissa utbildningar måste sättas i preferensordning. Om du har avlagt andra motsvarande studier, får du mera information om Kuka vo iok! de allmänna principerna för antagning till universiteten på universitetsansokan.fi, eller ur denna urvalsguide. När du ansöker elektroniskt, utformas ansökningsblanketten enligt dina ansökningsmål. Du hittar alla utbildningar som leder till universitetsexamen Mihin voi OK! i denna guide, i Sök utbildning i universitetsansokan.fitjänsten 16 Y l i o p i s t o j e n v a l i n t a o p a s U n i v e r s i t e t e n s u r v a l sök VIA WEBBEN Ansökningstiden är utom till SIBA och TEAK till vilka ansökningstiden är Nettihaku Du kan söka muuta via läppäri mustaksi Obs! Ansökningsblanketten ska vara framme den sista ansökningsdagen senast kl URVALSPROVEN Valintakokeet OK! Det ordnas urvalsprov till nästan all universitetsutbildning. Urvalsproven för utbildningar i den gemensamma ansökan ordnas vanligen i maj eller juni. 5 RESULTAT Du får ett Tulokset meddelande om att OK! du har blivit antagen per brev. Om du har gett ditt tillstånd på ansökningsblanketten, kan universitetet publicera ditt namn på sina webbsidor. Du kan också se dina antagningsresultat i Ansökningstjänsten på universitetsansokan.fi.

15 6 7 MOTTAGANDE AV STUDIEPLATS Du kan ta emot studieplatsen med en blankett för meddelande om mottagande av studieplats som du får tillsammans med antagningsbrevet eller i Ansökningstjänsten på universitetsansokan.fi. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för studier som inleds under samma termin ( ). Kirjoittautuminen OK! Se till att meddelandet är framme på SUOMI den högskola ja RUOTSI Kalendar där du tar emot studieplatsen inom den utsatta tidsfristen, annars går du miste om studieplatsen. 8 SKRIV IN DIG SOM STUDERANDE Kom ihåg att du också bör skriva in dig som studerande vid universitetet - det räcker inte med att du tar emot studieplatsen. Du får anvisningar i samband med antagningsbrevet. RÄTTEN ATT KÖA Du har i vårens omgång av gemensam ansökan rätt att under en bestämd tid köa för en attraktivare studieplats i de utbildningar som använder sig av ett reservplatssystem. NÅGOT ATT FRÅGA? Jonotus OK! Kysy Man kan inte köa till de utbildningar som är med i höstens urval. Du kan köa endast ifall att du har blivit antagen senast Berätta om ditt köande i meddelandet om mottagande av studieplats eller i Ansökningstjänsten på universitetsansokan.fi. Rätten att köa upphör Riksomfattande rådgivningstjänst för universitetsansökan betjänar vardagar (kl. 9 15) i allmänna frågor om hur man använder universitetsansokan.fi och skickar på begäran pappersblanketter för gemensam ansökan. Riksomfattande rådgivningstjänst för universitetsansökan Utbildningsstyrelsen PB 380, Helsingfors tel , fax , universitetsansokan(at)oph.fi Universitetens ansökningsservice betjänar bl.a. i frågor som gäller urvalsförfarandena, urvalsproven och poängsättningen - mera information om öppettiderna får du på universitetens egna webbsidor. Y l i o p i s t o j e n v a l i n t a o p a s U n i v e r s i t e t e n s u r v a l

16 yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 Att ansöka till universitet A t t a n s ö k a t i l l u n i v e r s i t e t ANSÖKAN i korthet Riksomfattande gemensam ansökan Ansökan till de flesta universitetsutbildningar sker genom den riksomfattande gemensamma ansökan. Man ansöker till de utbildningar som ingår i den gemensamma ansökan med en enda blankett och till högst nio olika utbildningar. Ansökningstiderna i gemensam ansökan Ansökningstiden i gemensam ansökan är på våren Ett undantag är utbildningarna vid Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan, till vilka ansökningstiden går ut redan Universitetsansokan.fi Du kan söka elektroniskt på I Sök utbildning på universitetsansokan.fi kan du söka bland olika universitetsutbildningar. Tjänsten innehåller uppgifter om nästan alla utbildningar som leder till universitetsexamen, utom vetenskapliga påbyggnadsexamina. På webben kan du fylla i ansökningsblanketten för den gemensamma ansökan, i vilken du kan ange högst nio utbildningar. Vissa utbildningar måste sättas i preferensordning. Ansökningsblanketten utformas enligt dina ansökningsmål. Tjänsten hjälper dig att fylla i ansökan och ger dig tilläggsinformation. När du har skickat ansökan, skriv ut den eller spara den åt dig själv. Ifall du meddelar din e-postadress i ansökningsblanketten, får du en automatisk bekräftelse i din e-post på att ansökningsblanketten har mottagits. Observera att ansökningsblanketten ska vara framme på Utbildningsstyrelsen den sista ansökningsdagen senast kl Du kan fylla i och skicka ansökan, söka utbildningar på webben och flytta de utbildningar som intresserar dig till utbildningskorgen också utan att logga in på Ansökningstjänsten. (Se följande avsnitt.) Ansökningstjänst Genom att på universitetsansokan.fi logga in på Ansökningstjänsten kan du redan innan ansökningstiden börjar spara utbildningar från Sök utbildning i utbildningskorgen under ansökningstiden gå tillbaka till utbildningskorgen och föra över utbildningarna till ansökningsblanketten kontrollera och vid behov ändra dina uppgifter på ansökningsblanketten under ansökningstiden uppdatera dina kontaktuppgifter också efter ansökningstiden kontrollera dina antagningsresultat ta emot studieplatsen elektroniskt Om du har sökt till ett universitet, ser du dina ansökningsmål och antagningsresultat i Ansökningstjänsten. För att logga in på Ansökningstjänsten behöver du ett elektroniskt ID-kort (HST-kort) eller personliga nätbankskoder. Separata antagningar Ansökningstiderna till de utbildningar som stannar utanför den gemensamma ansökan (separata antagningar) varierar enligt universitet och utbildning. Ansökningstiderna finns till påseende på adressen Också ansökningssätten i de separata antagningarna varierar: vanligtvis söker man via universitetens egna sidor, universityadmissions.fi eller universitetsansokan.fi. I Sök utbildning på universitetsansokan.fi finns ett flertal utbildningar som man söker till genom separat antagning oberoende av söksättet. I denna guide presenteras endast utbildningar i universitetens huvudantagningar som är med i den gemensamma ansökan. Mera information om utbildningarna i de separata antagningarna och hur man söker till dem finns på universitetens webbsidor. 18

17 VEM KAN SÖKA? Du är behörig att söka till utbildning som ingör i gemensam ansökan om du har avlagt någon av följande examina: finländsk studentexamen International Baccalaureate-examen (IB) European Baccalaureate-examen (EB) Reifeprüfung-examen (RP) minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som fristående yrkesexamen eller motsvarande tidigare examen utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier Som universitetsstuderande kan också antas personer som av universitetet annars konstateras ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. Se s. 282 om behörighet att söka till försvarshögskolan. Antagningen av de studerande Universiteten beslutar om antagningen av de studerande. I allmänhet antas man till universitet på basis av betyg och urvalsprov. Universiteten fastställer antagningsgrunder enligt fakultet eller utbildning. I den här guiden berättas om urvalsgrunderna och särdragen för de utbildningar som är med i den gemensamma ansökan. URVALSSAMARBETE Inom vissa utbildningsområden samarbetar universiteten vid antagningen av de studerande. Det finns olika former av urvalssamarbete mellan universiteten. Det kan vara fråga om gemensam antagning, gemensamma urvalsprov, gemensam litteratur för urvalsproven eller koordinering av tidpunkten för antagningarna. POÄNGSÄTTNING AV BETYG Något att fråga? Riksomfattande rådgivningstjänst för universitetsansökan Utbildningsstyrelsen Besöksadress: Hagnäskajen 6 PB 380, Helsingfors svenskspråkig rådgivning tel , fax , universitetsansokan(at)oph.fi Rådgivningstjänsten betjänar sökande vardagar (kl. 9 15, sista ansökningsdagen till kl ) i allmänna frågor om hur man använder universitetsansokan.fi. Under ansökningstiden skickar rådgivningstjänsten på begäran pappersblanketter till sökande i den gemensamma ansökan. Universitetens ansökningsservice betjänar bl.a. i frågor som gäller urvalsförfarandena, urvalsproven och poängsättningen. Information om öppettiderna får du på universitetens egna webbsidor. Poängsättning av finländsk studentexamen Poängsättningen av ämnena i studentexamen varierar enligt universitet och utbildning. Utgångspoäng för antagningen utgörs i regel av poängen för studentexamen, till vilka poängen för urvalsprovet adderas. Poängsättningen presenteras enligt universitet och utbildning senare i guiden. Poängsättning av internationella studentexamina Undervisningsministeriet har gett en rekommendation om hur en Europeisk studentexamen (EB), en Internationell studentexamen (IB) och en Reifeprüfungexamen skall jämforas med en finländsk studentexamen. Poängsättningen varierar emellertid enligt universitet och utbildning. Närmare information om poängsättningen ges i presentationen av varje universitet eller direkt av universitetet. A t t a n s ö k a t i l l u n i v e r s i t e t 19

18 A t t a n s ö k a t i l l u n i v e r s i t e t Allmänna rekommendationer en god EB-examen, en god IB-examen och en god Reifeprüfung-examen beaktas vid antagningen av studerande på motsvarande sätt som en god finländsk studentexamen sökande som inte på grund av den sena examenstidpunkten har kunnat beaktas samma år som examen avlades skall betraktas som nya studerande året därefter Europeisk studentexamen (EB) Enligt rekommendationen kan de ämnesvisa poängen för utgångspoängens del jämföras med vitsorden i den finländska studentexamen enligt det följande: EB-examen Studentexamen laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur Då det gäller lång och kort matematik konstaterar ministeriet, att avvikande från tabellen kan poängantalet för utgångspoängens del jämföras med laudatur, poängtalet med eximia cum laude approbatur och poängtalet med magna cum laude approbatur. Ifall universiteten anser det nödvändigt kan man vid antagningen av de studerande ta hänsyn till det totala poängantalet i EB-examen (over all mark: ). International Baccalaureate-examen (IB) Enligt rekommendationen kan de ämnesvisa poängen för utgångspoängens del jämföras med vitsorden i den finländska studentexamen enligt det följande: IB-examen Studentexamen 7 excellent laudatur 6 very good eximia cum laude approbatur 5 good magna cum laude approbatur 4 satisfactory cum laude approbatur 3 mediocre lubenter approbatur 2 poor approbatur Även möjligheten att utnyttja bl.a. det specialarbete (extended essay) som hör till IB-examen kan utnyttjas vid antagningen av studerande, särskilt då denna uppsats har bedömts med vitsordet A (Excellent). Reifeprüfung-examen Enligt rekommendationen kan vitsorden i slutproven i de fyra ämnena i Reifeprüfung-examen (II. Leistungen in der Reifeprüfung) för utgångspoängens del jämforas med vitsorden i den finländska studentexamen enligt följande: Reifeprüfung-examen Studentexamen poäng laudatur poäng eximia cum laude approbatur 9 8 poäng magna cum laude approbatur 7 poäng cum laude approbatur 6 5 poäng lubenter approbatur 4 poäng approbatur Vid antagningen av de studerande kan man även ta hänsyn till medeltalet (Durchscnittsnote) för de totala poängtalen i Reifeprüfungexamen. HÖGSKOLESTUDIER FÖR ALLA SPECIALARRANGEMANG VID ANTAGNING AV DE STUDERANDE Handikappade personer och personer med annorlunda inlärningssätt söker till universitetsstudier och om studierätt på samma sätt som övriga behöriga sökande, det finns inte särskilda kvoter för dem. Vid de flesta universitet kan det ordnas specialarrangemang som underlättar deltagandet i urvalsprovet (t.ex. eget rum, tilläggsbelysning, dator, provuppgifter på punktskrift, tilläggstid, möjlighet att använda assistent eller tolk eller möjlighet att avlägga provet på sjukhus). Man bör i god tid komma överens om specialarrangemangen med universitetet/fakultetens studiebyrå eller studiesekreteraren. Universiteten ger närmare information om vad som krävs för specialarrangemangen (läkarutlåtande, en skriftlig utredning e.d.). Närmare information om studiemöjligheter för handikappade och personer med annorlunda inlärningssätt ges i publikationen Esteetön korkeakouluopiskelu Högskolestudier för alla Guiden utkom i december 2007 och där presenteras verksamheten och de praktiska arrangemangen för studier vid yrkeshögskolor och universitet. Uppgifterna om högskolorna samlades in med frågeformulär av Utbildningsstyrelsen sommaren Bestämmelser och riksomfattande mål som styr antagningen av de studerande Följande bestämmelser och riksomfattande mål styr antagningen av de studerande Universitetslagen 558/2009 Lagen om ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret 560/2009 (1058/1998) Undervisningsministeriets brev (Dnr 10/500/2009) om tidtabellerna för universitetens och yrkeshögskolornas riksomfattande gemensamma ansökan år Personuppgiftslagen 523/

19 Mottagande av studieplats Bestämmelsen om en högskoleplats Fr.o.m gäller bestämmelsen on en studieplats terminsvis: den som antagits som studerande kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen för studier som inleds under samma termin. Bestämmelsen gäller endast utbildningar som är med i den riksomfattande gemensamma ansökan (inklusive Försvarshögskolan). Universitetens separata antagningar och yrkeshögskolornas vuxenutbildning på främmande språk och högre yrkeshögskoleexamina på främmande språk stannar utanför bestämmelsen. Bestämmelsen utgör inget hinder för att ta emot en annan studieplats som leder till högskoleexamen för studier som inleds under någon annan termin. Även om du flyttar på inledningen av studierna eller avbryter dem, kan du ändå inte att ta emot en annan studieplats för högskolestudier som inleds under samma termin. Syftet med bestämmelsen är att så många som möjligt skall få en studieplats vid en högskola. Bestämmelsen gäller inte Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland och utländska högskolor. Mottagande av studieplats bindande Resultaten av antagningarna till högskolestudier som inleds hösten 2010 publiceras senast tisdagen Universiteten informerar sökande om antagningen per brev. Tillsammans med brevet får du ett meddelande om mottagande av studieplatsen, som ska skickas till den högskola, där du tar emot studieplatsen. Du kan också ta emot en studieplats vid ett universitet elektroniskt på universitetsansokan.fi och en studieplats inom vuxenutbildningen vid en yrkeshögskola på amkhaku.fi. Se till att meddelandet är framme inom utsatt tid, annars går du miste om studieplatsen. Anmälan om mottagande av en studieplats är bindande och kan inte ändras eller annulleras. Alla sökande som senast har godkänts som studerande ska ta emot studieplatsen senast kl Om du har sökt till flera högskoleplatser, lönar det sig att kontrollera antagningsresultaten för samtliga platser innan tar emot studieplatsen. Ta emot studieplatsen först när du är säker på din sak. Minns dock att mottagande som gjorts/anlänt efter utsatt tid inte beaktas. Rätten att köa Antagningsdatumet avgör om du kan ställa dig i kö för en annan studieplats, som utgör reservplats. Du har rätt att köa om du senast har godkänts som studerande. Rätten att köa är i kraft till kl Om du blir antagen till den plats som du köar för före detta datum, blir detta din slutliga studieplats. I annat fall blir din slutliga studieplats den utbildning som du meddelat att du tar emot om du inte antas till utbildningen du köar för. Du kan köa för en enda plats och det går inte att ändra ansökningsmålet du köar för. Men du kan däremot avstå från att köa ifall du ännu inte godkänts till den studieplats du köat för. Man kan inte köa för alla utbildningar som universiteten ordnar. Om du inte är säker på att du har rätt att köa för den utbildning som du önskar, bör du försäkra dig om detta vid universitetet i fråga, innan du sänder meddelandet om mottagande av en studieplats. I den gemensamma ansökan till yrkeshögskolorna är du tvungen att sätta utbildningarna i preferensordning redan i ansökningsskedet. Också i den gemensamma ansökan till universiteten ska vissa utbildningar (t.ex. inom de ekonomiska vetenskaperna) sättas i inbördes preferensordning. Ansökningsmålens ordning kan inte ändras efter det att ansökningstiden gått ut och du kan endast ange att du köar för en utbildning som utgör ett högre ansökningsmål. Högskolorna meddelar alla sökande som godkänts som studerande eller senare när meddelandet om mottagande av studieplats bör returneras. Dessa sökande har inte rätt att köa för en annan plats. OBS! Man kan inte köa för de utbildningar som inleds på våren. A t t a n s ö k a t i l l u n i v e r s i t e t 21

20 yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 Aalto-yliopisto A a l t o - y l i o p i s t o Tiedekunta/koulutus Hakuaika Valintakoe Aloitus- Hak./kirj paikat*) 2009 Kauppakorkeakoulu Kauppatieteet /301 BSc and MSc in Economics and Business Administration /30 Bachelor s Degree Program in International Business, Mikkeli /79 Taideteollinen korkeakoulu Elokuvataiteen ko, dokumentaarinen elokuva /2 Elokuvataiteen ko, elokuvaja televisiokäsikirjoitus /2 Elokuvataiteen ko, elokuvaja televisiotuotanto /2 Elokuvataiteen ko, elokuvaleikkaus /2 Elokuvataiteen ko, elokuvaohjaus /2 Elokuvataiteen ko, elokuvaus /2 Elokuvataiteen ko, elokuvaäänitys- ja äänisuunnittelu /2 Graafisen suunnittelun ko /16 Keramiikka- ja lasitaiteen ko /10 Kuvataidekasvatuksen ko /26 Lavastustaiteen ko, elokuva- ja televisiolavastus /3 Lavastustaiteen ko, näyttämölavastus /4 Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun ko /13 Tekstiilitaiteen ko /8 Teollisen muotoilun ko /12 Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen ko /11 Valokuvataiteen ko /7 Tiedekunta/koulutus Hakuaika Valintakoe Aloitus- Hak./kirj paikat*) 2009 Teknillisen korkeakoulun elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelma /51 Bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelma /42 Elektroniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelma /130 Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma /53 Teknillisen korkeakoulun informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma /35 Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma /56 Tietotekniikan tutkinto-ohjelma /84 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma /43 Teknillisen korkeakoulun insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma /35 Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelma /51 Geomatiikan tutkinto-ohjelma /27 Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelma /33 Konetekniikan tutkinto-ohjelma /136 Maisema-arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma /16 Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan tutkinto-ohjelma /61 Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma /32 22

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL 2009 YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL yliopistojen valintaopas universitetens urval 2009 pikahakemisto/snabbregister AALTO-YLIOPISTO/AALTO-UNIVERSITETET........ 25 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU...

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 207/2006 vp IB-lukiolaisten tasavertainen asema haettaessa yliopistoon Eduskunnan puhemiehelle Suomessa toimii 14 IB-lukiota. Diploma Programme ("IB-lukio") on kaksivuotinen opetusohjelma,

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

Haku korkeakouluihin Opintopolussa

Haku korkeakouluihin Opintopolussa Haku korkeakouluihin Opintopolussa Opopäivät, Turku 7.10.2016 Minea Wilo-Tanninen Kevään 2017 yhteishaun aikataulu 1. hakuaika 10.1.-25.1.2017 klo 15 Taideyliopisto Vieraskielisiä koulutuksia 2. hakuaika

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2010 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 1.11.2013 Sirkku Mäntyniemi Valintaperusteet Valintaperusteet kevään 2014 yhteishakuun, ei muutoksia vuoden 2013 valintaperusteisiin Syksyn 2014 hakuun uudet valintaperusteet Kuka voi hakea yleinen

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta Opinto-ohjaajan puheenvuoro

Abiturienttien vanhempainilta Opinto-ohjaajan puheenvuoro Abiturienttien vanhempainilta 23.1.2017 Opinto-ohjaajan puheenvuoro https://www.youtube.com/watch?v=vgek5ti0vks KOULUTUSRAKENNE SUOMESSA: YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT JATKOTUTKINNOT tohtori, lisensiaatti

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences OPO-INFO 04.11.2011 Sirkku Mäntyniemi 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Hakukelpoisuus Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung-

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta tulee isona? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä olen hyvä? Kiinnostavatko minua enemmän teoreettiset vai käytännönläheiset ammatit

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019 Opinto-ohjaajan puheenvuoro KOULUTUSRAKENNE SUOMESSA: YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT JATKOTUTKINNOT tohtori, lisensiaatti YLEMMÄT KORKEAKOULU- TUTKINNOT (2-3 v.)

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013

OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013 OHJEITA / ANVISNINGAR 16.08.2013 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kaksiportaisen kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (120

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 126/2013 vp Suomi tieteen kielenä Eduskunnan puhemiehelle Suomen kieli sai virallisen aseman 150 vuotta sitten. Samoihin aikoihin, 1800-luvun puolivälin jälkeen, suomi alkoi vähitellen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Lapin yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa voi opiskella kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai mediakasvatuksen koulutuksissa sekä luokanopettajan koulutuksessa.

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi Korkeakoulujen yhteishaku Miksi korkeakouluhaku uudistuu? Pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää Pyritään saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita Pyritään

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 242/2012 vp Lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkiminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa on tiukat pääsykoekarsinnat nuorille, jotka haluavat opiskeluoikeuden yliopistoon. Monissa aineissa

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista kevään yhteishaussa. Yhteishaussa hakeneet: hakijoita 16378 (v. 2015: 16312) valintakokeisiin osallistui 11875 hakijaa hyväksyttyjen

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAOPAS YRKESHÖGSKOLORNAS URVAL

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAOPAS YRKESHÖGSKOLORNAS URVAL 2009 AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAOPAS YRKESHÖGSKOLORNAS URVAL HAKEMINEN 14 19 valinnan yleisperiaatteet 20 23 valintaperusteet ja koulutusohjelmien kuvaukset koulutusaloittain 34 169 KOULUTUSTARJONTA

Lisätiedot

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta OPOPATIO 21.10.2016 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty hallituksessa 26.10.2005 OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET PERUSTUTKINNOT (ei koske avoimeen yliopistoon eikä täydennyskoulutukseen hakeutuvia opiskelijoita) KORKEAKOULUKELPOISUUS

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 243/2013 vp Kaksoistutkinto ja jatko-opintoihin hakeminen Eduskunnan puhemiehelle Monet ahkerat opiskelijat Suomessa suorittavat rinnakkain ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita)

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 3.10.2001 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Liite 1 OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) KORKEAKOULUKELPOISUUS

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2017 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

Haku korkeakouluihin Opintopolussa. Opintopolku.fi

Haku korkeakouluihin Opintopolussa. Opintopolku.fi Haku korkeakouluihin Opintopolussa Kevään 2017 yhteishaun aikataulu 1. hakuaika 10.1.-25.1.2017 klo 15 Taideyliopisto Vieraskielisiä koulutuksia (amk:jen vieraskielinen koulutus ja joitakin yliopistojen)

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava 10.11.2010 http://www.med.utu.fi/hoitotiede/ Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Demotilaisuus 18.1.2013 Hakulomake - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Esityksen tavoitteet Kertoa, miten OPH luo hakulomakkeen ja oppilaitokset lisäävät mahdollisia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe

Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe Birgitta Vuorinen, Ilmari Hyvönen 14.12.2012 Aiheita Lainsäädäntötyön eteneminen

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAOPAS YRKESHÖGSKOLORNAS URVAL

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAOPAS YRKESHÖGSKOLORNAS URVAL 2010 AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAOPAS YRKESHÖGSKOLORNAS URVAL HAKEMINEN 12 17 VALINNAN YLEISPERIAATTEET 18 21 VALINTAPERUSTEET JA KOULUTUSOHJELMIEN KUVAUKSET KOULUTUSALOITTAIN 32 171 KOULUTUSTARJONTA

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston valinnat. Riku Hanhinen Koordinaattori Ulkoisten asiakkaiden palvelutiimi

Aalto-yliopiston valinnat. Riku Hanhinen Koordinaattori Ulkoisten asiakkaiden palvelutiimi Aalto-yliopiston valinnat Riku Hanhinen Koordinaattori Ulkoisten asiakkaiden palvelutiimi riku.hanhinen@aalto.fi 02944 29213 Ajankohtaista 2 Ensikertalaiskiintiöt Kauppatieteellinen ala Kauppatieteellisen

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON.

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. ABI-PÄIVÄT 9. 10.11. 2011 Opiskelijapalvelun päällikkö SAKARI JUSSI-PEKKA KOULUTUKSEN STRATEGISET TAVOITTEET Opintojen sujuvoittaminen läpäisy tutkintosaanto Työllistävyys

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018

KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018 Korkeakoulujen ASPA-ryhmä 18.1.2017 PÄÄTÖS 1.2.2017 1 KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018 Ministeriön antamat pvmt (OKM:n päätös 13.11.2017) Opetushallituksen antamat pvmt Korkeakoulujen ASPA-ryhmän

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Aika Opintohallinto Viestintä / markkinointi Vastuu Tammikuu 2013 Yleiset valintaperusteet vuodelle 2014 Opintopalvelujohtaja, koulutusneuvosto Maaliskuu 2013 Kevään

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot