Sisällysluettelo. Tarkistettu painos Oula-Matti Peltonen. Suomen Hiihdonopettajat ry Alppihiihdon mekaniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Tarkistettu painos 17.10.2010. Oula-Matti Peltonen. Suomen Hiihdonopettajat ry 2003. Alppihiihdon mekaniikka"

Transkriptio

1 Mekaniikka

2 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Yleistä mekaniikasta... 4 Voimat... 4 Painovoima... 4 Jatkuvuus... 4 Reaktiovoiman periaate... 4 Mekaniikka suorituksissa... 5 Oikolaskun mekaniikka... 5 Aurauksen mekaniikka... 5 Käännöksen mekaniikka... 6 Käytännön mekaniikkaa... 8 Aloittelija... 8 Expertti... 8 Kilpalaskija... 8 Laskijaan vaikuttavat voimat... 9 Laskuasennon vaikutus suoritukseen Tarkistettu painos Oula-Matti Peltonen Suomen Hiihdonopettajat ry

3 Alkusanat ALKUSANAT " kuvaa laskun aikana vaikuttavia voimia ja selvittää, miten niitä voidaan käyttää ja mitkä ovat niiden vaikutukset. Mekaniikan perusteiden ymmärtäminen helpottaa oppimisprosessia sekä mahdollistaa taloudellisen ja tehokkaan lajitekniikan kehittymisen." Kuva 1. Mielikuva moottoripyöräilijästä kallistamassa ajokkiaan mutkassa, voi auttaa selventämään käsitystä vaikuttavista voimista käännöksessä, niitten vastustamisesta sekä kumoamisesta aktiivisella lihastyöllä sekä nojaamalla käännöksen keskipistettä kohti. Sivu 3. JATKUVUUS (=keskipakoisvoima) > < REAKTIOVOIMA (=keskihakuisvoima) Kuvissa jatkuvuutta vastustamassa Hermann Maier. 3

4 Yleistä mekaniikasta YLEISTÄ MEKANIIKASTA Voimat Voimat ovat joko 'työntäviä' tai 'vetäviä' ja ne muuttavat jokaisen niiden vaikutuksen piiriin joutuvan kappaleen asemaa. Voimat voivat muuttaa kappaleen muotoa, ne saattavat vaikuttaa kappaleen nopeuteen ja ne voivat sysätä paikoillaan olevan kappaleen liikkeeseen tai pysäyttää liikkeessä olevan kappaleen. Voimat saattavat myös muuttaa kappaleen kulkusuuntaa tai panna sen kääntymään ja pyörimään. Painovoima Painovoima luo edellytykset alppihiihdon harrastamiselle. Painovoima vaikuttaa, koska massat vetävät toisiaan puoleensa. Maapallon keskipiste vetää kaikkia massoja puoleensa. Maan vetovoima kohdistuu erikseen kappaleen jokaiseen osaan. Painovoima on riippuvainen kappaleen massasta. Painovoimaan vaikuttaa myös etäisyys maan keskipisteestä. Käytännössä painovoiman vaikutusta hillitsevät rinteen jyrkkyys, suksien ja lumen välinen kitka, ilmanvastus ja laskijan omat kääntävät ja jarruttavat voimat. Kappaleeseen vaikuttavat osapainovoimat vaikuttavat painopisteen kautta. Ihmisen painopiste vaihtelee vartalon asennosta riippuen. Perusasennossa laskijan painopiste sijaitsee lannenikamien korkeudella, lähellä selkärankaa, navan tienoolla. Jatkuvuus Jatkuvuus on 'voima', joka pyrkii pitämään kappaleen aseman entisellään. Alppihiihdossa jatkuvuuden voima tuntuu useimmiten muutosta vastustavana voimana nopeuden tai kulkusuunnan suhteen. Käytännössä hidastettaessa tai pysähdyttäessä jatkuvuus yrittää pitää laskijaa liikkeessä. Käännyttäessä jatkuvuus pyrkii säilyttämään laskusuunnan entisellään. Laskijan oman voiman avulla liikkeen nopeutta tai suuntaa voidaan muuttaa. Laskijaan vaikuttavat tärkeimmät elementit: 1. Painovoima 2. Laskijan nopeus ( suuruus, suunta/liikemäärä ja energia ) 3. Laskijan rinteeseen kohdistama hetkellinen voima ( koko käännöksen aikana tekemä työ) 4. Kitka suksen pituussuuntaan 5. Kitka suksen poikittaissuuntaan Reaktiovoiman periaate Voimalla on aina olemassa vastavoima, joka on samansuuruinen mutta vastakkaissuuntainen varsinaisen voiman kanssa. Jos Hermann Maier painaa jaloilla rinnettä 2000 N:n voimalla, työntää rinne häntä 2000 N:n vastakkaissuuntaisella voimalla. Kuva 2. 4

5 Mekaniikka suorituksissa MEKANIIKKA SUORITUKSISSA Oikolaskun mekaniikka Painovoiman rinteen suuntainen komponentti (kuva 3, G x ) kiihdyttää laskijan nopeutta (v). Lihastyöllään laskija kumoaa rinnettä kohtisuoraan olevan painovoiman komponentin (G y ). Hetkellisesti voimat voivat olla erisuuret laskijan muuttaessa painopistettä. Ilmanvastus ja suksen pituussuuntainen kitka hidastavat laskijan nopeutta. 'Kun eteenpäin vaikuttava liikevoima on suurempi kuin ilman ja lumen yhteenlasketut vastavoimat, laskija lähtee liikkeelle tai laskijan nopeus kiihtyy.' Aurauksen mekaniikka 'Kun laskija hidastaa vauhtiaan tai pysähtyy, hänen on vastustettava jatkuvuutta ja liikevoimaa vastavoimaa lisäämällä.' Käytännössä kääntämällä sukset auraan ja säätämällä kanttausta niin, että suksien ja lumen välinen kitka kasvaa. - Mitä suuremmalla voimalla työnnetään maata/lunta sitä suuremmalla voimalla lumi vastustaa laskijaa. Oikolaskuun verrattuna suksen pitkittäissuuntainen kitka korvataan yhdistelmällä, jossa tekijöinä ovat lisäksi suksen poikittaissuuntainen kitka ja suksien aurakulma. Mitä enemmän laskija hidastaa nopeuttaan, sitä enemmän hän joutuu tekemään aktiivista lihastyötä jaloillaan. Aurakäännöksessä laskija kuormittaa suksiaan erisuuruisesti, jolloin laskijan nopeuden suunta muuttuu. G = F = N = v = laskijan paino, joka voidaan jakaa rinteen suuntaiseen komponenttiin G x sekä rinnettä vastaan kohtisuoraan olevaan komponenttiin G y reaktiovoima rinteen laskijaan kohdistama tukivoima nopeus rinteen suunnassa Kuva 3. 5

6 Käännöksen mekaniikka KÄÄNNÖKSEN MEKANIIKKA 'Jos laskija haluaa muuttaa suuntaansa, hänen on käytettävä kääntävää voimaa, joka riittää kumoamaan jatkuvuuden vaikutuksen, mikä muussa tapauksessa pyrkisi jatkamaan laskijan liikettä suoraa linjaa pitkin (ks. kuva 4.). Käännöksessä käytettävää voimaa kutsutaan reaktiovoimaksi (=keskihakuisvoimaksi). Laskijan on suunnattava voima sivulle, käännöksen keskipistettä kohti ja voimaa on käytettävä käännöksen loppuun asti. Kun reaktiovoima lakkaa vaikuttamasta laskijaan, jatkuvuus astuu tilalle, jolloin laskija liikkuu suoraa linjaa, joka on käännöksen tangentti. Käännöksen mekaniikassa jatkuvuutta kuvataan usein keskipakoisvoimana, joka suuntautuu käännöksen keskipisteestä poispäin >< reaktiovoima (=keskihakuisvoima) taas suuntautuu käännöksen keskipistettä kohti. Käytännössä laskija luo keskihakuisen voiman painamalla kantattuja suksia lumen pintaa vasten. Lumen vastus synnyttää yhtä suuren vastavoiman, joka vaikuttaa sivusuunnassa ja oikeassa kulmassa kulkusuuntaan nähden. Reaktiovoiman (=keskihakuisvoiman) ansiosta laskijan liikerata on kaareva. JATKUVUUS = keskipakoisvoima REAKTIOVOIMA = keskihakuisvoima Kuva 4. Laskijan nopeuteen vaikuttavia voimia sivusta katsottuna (ks. kuva 5.): Ilmanvastus Suksen pituus- ja poikittaissuuntainen kitka Rinteen jyrkkyys ( painovoiman rinteen suuntainen komponentti) Edellä mainittujen voimien vaikutukset aiheuttavat päänvaivaa lähinnä kilpalaskijoille. 6

7 Käännöksen mekaniikka F v F μ LASKIJAN NOPEUTEEN VAIKUTTAVAT VOIMAT: α F v = ILMANVASTUS F μ = KITKA α = RINTEEN JYRKKYYS Kuva 5. 7

8 Käytännön mekaniikkaa KÄYTÄNNÖN MEKANIIKKAA ' Lajisuorituksena alppihiihto on monen tekijän summa. Jokainen laskutekniikka koostuu perustaitojen tarkoituksenmukaisesta yhdistämisestä, olosuhteiden huomioon otosta sekä laskijaan vaikuttaviin voimiin sopeutumisesta ja hyväksikäytöstä.' Aloittelija Saadakseen suksensa kääntymään aloittelija joutuu hitaassa vauhdissa tekemään voimakkaita kääntäviä liikkeitä, vartalon rotaatioita, jotka suomalaisessa hiihdonopetuksessa pyritään aloittelijalle opettamaan myötäkiertoisina eli käännöksen suuntaan suuntautuvina vartalon kiertoina. Expertti Taidollisesti edistyneempi laskija käyttää kääntäessään hyväksi suksen ominaisuuksia, laskijaan vaikuttavia voimia sekä vallitsevien olosuhteiden erityispiirteitä ( puuteri, tykkilumi, jää,...). Kilpalaskija Nykypäivän suksiteknologia helpottaa suksen kuljettamista leikkaavasti käännöksen läpi. Oleellista onkin tasaisen paineen ylläpito käännöksen aikana kantillaan olevilla suksilla, jolloin kuormituksen voimaa oikein ajoittamalla käännöksen aikana aktiivisella lihastyöllään laskija voi ylläpitää optimaaliset ajolinjat sekä hyödyntää/ suunnata jatkuvuutta (=keskipakoisvoimaa) käännöksessä. Pyrittäessä suuntaamaan jatkuvuuden vaikutus suoraan kohti uutta käännöstä laskija pystyy ylläpitämään ja kiihdyttämään nopeuttaan tiettyyn rajaan asti. Vertaa kuormittamisen ajoitusta ja jatkuvuuden suuntaamista ratalaskussa oikolaskuun aaltoladulla. Kuormitettaessa hetkellisesti aallon pohjassa lihastyöllään laskija ylläpitää ja jopa kiihdyttää vauhtiaan. Ratalaskussa/ leikkaavassa laskussa laskijaan kohdistuva voima kasvaa kohti käännöksen loppua. - Suuntaamalla jatkuvuuden vaikutuksen uuteen käännökseen ja ylläpitämällä paineen kantillaan olevilla suksilla käännöksessä laskija ylläpitää/ kiihdyttää nopeuttaan sekä säilyttää optimaaliset ajolinjat. aaltolatu Kuva 6. 8

9 Käytännön mekaniikkaa Laskijaan vaikuttavat voimat Laskettaessa suoraan kovalla vauhdilla laskija tuntee lähinnä painovoiman ja liikevoiman vaikutukset, johtuen pinnanmuotojen vaihteluista ( jyrkänteet, kummut, loivat osuudet,...). Tällöin laskija pyrkii työskentelemään vaikuttavia voimia vastaan jalkojen jousto-ojennus liikkeillä sekä ylläpitämään tasapainoaan etenkin suksen suuntaisesti (ks. kuvat 1. ja 7.). Laskettaessa kovavauhtisesti leikkaavia käännöksiä ( esim. suurpujottelu, super-g, carvingvapaalasku), vaikuttaa laskijaan edellä mainittujen lisäksi merkittävästi jatkuvuus = keskipakoisvoima, jonka vaikutus voimistuu käännöksen lopussa, jolloin laskija joutuu vastustamaan kyseistä voimaa aktiivisella lihastyöllä, tehostamalla kanttausta sekä nojaamalla käännöksen keskipistettä kohti. Kanttauksen säätelyn voimakkuudesta riippuu käännöksen säde, nopeuden muutos ja onko lopputuloksena leikkaava tai luisuva käännös. P = Fp = Fcf = Fro = Frv = painopiste laskijan massa keskipakoisvoima reaktiovoiman vaakasuora komponentti reaktiovoiman pystysuora komponentti Kuva 7. 9

10 Käytännön mekaniikkaa Laskuasennon vaikutus suoritukseen Dynaaminen laskuasento Etenkin kovavauhtisissa dynaamisissa leikkaavissa käännöksissä laskijaan kohdistuu suuria vaikuttavia voimia. Toimiakseen ergonomisesti, mahdollisimman taloudellisesti ja ennen kaikkea tehokkaasti laskijan tulee työskennellä tasapainoisesti niin sanotulla efektiivisellä voimalinjalla, jolloin vartalon liike sekä jousto-ojennukset tapahtuvat optimaalisessa suunnassa vaikuttaviin voimiin nähden (ks. kuva 7.). Virheliikkeet ja liikkuminen voimalinjan 'vieressä' kuluttaa turhaan energiaa sekä luo epätasapainoa suoritukseen. Myös monet selkeät tekniikkavirheet juontuvat virheellisistä liikesuunnista suksien päällä: Tasapaino-ongelmat, ongelmat kuormittamisen, etenkin painonsiirron suhteen, leikkaavuuden hahmottamisvaikeudet, jne... Kilpalaskijan suorituksessa parhaimmillaan yhdistyvät optimaalisimmat ja voimantuotollisesti tarkoituksenmukaisimmat (=ergonomisimmat) liikesuunnat vaikuttaviin voimiin nähden/ niitä hyödyntäen, ottaen huomioon vielä ilmanvastuksen aiheuttamat erityisvaatimukset dynaamiselle, matalalle laskuasennolle. 10

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI eli jatkavuuden laki tai liikkeen jatkuvuuden laki (myös Newtonin I laki tai inertialaki) Kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettä vakionopeudella tai pysyy

Lisätiedot

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Risto Alanko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Konetekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

RAKENNA OMA AJONEUVOSI

RAKENNA OMA AJONEUVOSI RAKENNA OMA AJONEUVOSI Tavoitteet: Oppilaat tietävät, että jokainen kuljetustapa tarvitsee energiaa liikkuakseen ja että erilaisia energialähteitä voidaan käyttää liikkumiseen ja niillä on erilaiset ympäristövaikutukset.

Lisätiedot

Fysiikan perusasioita 1 ov

Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikka on tiede, joka tutkii elottomassa luonnossa tapahtuvia ilmiöitä pienimmästä tasosta -alkeishiukkasista - suurimpaan, koko universumiin. Fysiikka jakautuu tutkimuskohteittensa

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin Seuraavissa kappaleissa tarvitaan aina silloin tällöin taitoa jakaa voima komponentteihin sekä myös taitoa suorittaa sille vastakkainen operaatio eli voimien resultantin eli kokonaisvoiman laskeminen.

Lisätiedot

VOIMA, LIIKE JA TASAPAINO

VOIMA, LIIKE JA TASAPAINO MUISTA RAPORTTI: VOIMA MUUTTAA LIIKETTÄ TIETOA JA TUTKIMUKSIA -Mitä tein? -Mitä ennustin? -Mitä tuloksia sain? -Johtopäätökseni Kappale, johon eivät voimat vaikuta pysyy paikoillaan tai liikkuu vakionopeudella

Lisätiedot

SISÄLTÖ KUVIOLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 3 2 LUMILAUTAILU...

SISÄLTÖ KUVIOLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 3 2 LUMILAUTAILU... SISÄLTÖ KUVIOLUETTELO... 2 1 JOHDANTO... 3 2 LUMILAUTAILU... 6 2.1 Lumilautailun historia ja lajin kehitys Suomessa...6 2.2 Lumilautailun perusvälineet...8 3 SOVELTAVA LUMILAUTAILU... 10 3.1 Soveltavan

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Stephens, Soudun fysiikka ja fysiologia. Soudan nopeammin, VETO

Stephens, Soudun fysiikka ja fysiologia. Soudan nopeammin, VETO Stephens, Soudun fysiikka ja fysiologia. Soudan nopeammin, VETO Soudussa kuten muissakin urheilumuodoissa, tulos on riippuvainen sekä fysiikasta että fysiologiasta. Nämä kaksi aluetta laajasti ottaen sekä

Lisätiedot

Vaistomaisilla reaktioilla tarkoitetaan niitä tiedostamattomia, paniikinomaisia toimintoja, joita teet pelästyessäsi. Ne

Vaistomaisilla reaktioilla tarkoitetaan niitä tiedostamattomia, paniikinomaisia toimintoja, joita teet pelästyessäsi. Ne 16 Vaaralliset vaistot Vaistomaisilla reaktioilla tarkoitetaan niitä tiedostamattomia, paniikinomaisia toimintoja, joita teet pelästyessäsi. Ne tulevat suunnittelematta, refleksinomaisesti, ennen kuin

Lisätiedot

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista 5 ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista Seminaarityö Syksy 2010 Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopisto

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA TEORIAA

TOIMINNALLISTA TEORIAA TOIMINNALLISTA TEORIAA -Teoria 1- Toiminnallisuuden 368 koodi 3 = Kolme liikkeen tasoa tai suuntaa Toiminnallinen harjoittelu korostaa liikkeen harjoittelua useammassa suunnassa. Nämä tasot ovat sagitaalitaso,

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

Laulun tasosuoritusten arviointi Sibelius-Akatemiassa

Laulun tasosuoritusten arviointi Sibelius-Akatemiassa Laulun tasosuoritusten arviointi Sibelius-Akatemiassa Aliisa Lukkari-Lohi Tutkielma Klassisen musiikin osasto, Kirkkomusiikki ja urut, Kuopio Sibelius-Akatemia kevät 2012 PL 86 00251 HELSINKI p. 020 75390

Lisätiedot

Lentosääpalvelut Suomessa

Lentosääpalvelut Suomessa Lentosääpalvelut Suomessa Sisällysluettelo 1. Lentosääpalveluiden vastuutahot ja toiminta Suomessa... 3 2. Lentosäätuotteet Suomessa... 4 2.1. Lentosäähavainnot... 4 2.1.1. Yleistä säähavainnoista... 4

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ

AMMUNTATEKNIIKKA YLEISTÄ TALJAJOUSI Tämän taljajousiosion on tarkoitus tulla osaksi SJAL:n valmentajakoulutusmateriaalia täydentämään sitä taljajousen osalta. Materiaalin kirjoittamiseen ovat osallistuneet mm. Jouni Väre, Anne

Lisätiedot

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TEHOSTETUN HARJOITTELUN YHTEYDET 13 15-VUOTIAIDEN JÄÄKIEKKOILIJOIDEN LAJITAITOIHIN, TAUSTATEKIJÖIHIN JA TASAPAINOKYKYYN SEKÄ NIISSÄ TAPAHTUVIIN MUUTOKSIIN Jari Innanen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Seuraavilla ohjeilla pystyt ottamaan luonnollisen asennon suhteessa tauluun:

Seuraavilla ohjeilla pystyt ottamaan luonnollisen asennon suhteessa tauluun: Asento Asento määrittää kuinka sinun tulisi seisoa saadaksesi liikkumattoman tuen ammuntaan. Asento täytyy pystyä ottamaan joka kerta luonnollisesti ja samalla tavalla, tai muuten osumakasassa tapahtuu

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa:

Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa: 1 PAINE Kaasujen ja nesteiden paineen mittaus on yksi yleisimmistä prosessiteollisuuden mittauskohteista. Prosesseja on valvottava, jotta niiden vaatimat olosuhteet, kuten paine, lämpötila ja konsentraatiot

Lisätiedot

Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa.

Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa. Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa. Kerisalon kyläläiset ovat hyväkylä hankkeen innoittamana pohtineet kylänkehittämisen mahdollisuuksia ja kehitykseen

Lisätiedot