Rasituskoe sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rasituskoe sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa"

Transkriptio

1 KASAUS IEEESSÄ RAIMO KEUNEN professori, ylilääkäri, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala, sisätautien klinikka JARI LAUKKANEN dosentti, osastonylilääkäri, kardiologian erikoislääkäri Lapin keskussairaala, sisätaudit Rasituskoe sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa Merkittävä osa sepelvaltimotautitapahtumista aiheutuu lievistä ei-ahtauttavista valtimon seinämämuutoksista; rasituskokeella voidaan kuitenkin todeta vain ahtauttava sepelvaltimotauti. Rasituskokeen tulosta voidaan arvioida luotettavasti vain jos on saavutettu selvänä sykkeen nousuna ilmenevä riittävä kuormitusteho. Epätyypillistä rintakipua potevilla keski-ikäisillä naisilla positiivinen rasituskoetulos on usein väärä positiivinen tulos, mutta tyypillistä rintakipua potevilla miehillä negatiivinen rasituskoetuloskaan ei pois sulje sepelvaltimotautia. Viimeaikaiset tutkimustulokset ovat osoittaneet, että rasituskoetulos on perinteisiin riskitekijöihin verrattava, mutta niistä riippumaton mittari sepelvaltimotaudin ennustetta arvioitaessa. EKG-muutosten lisäksi suorituskyky, oireet sekä syke- ja verenpainevaste ovat tärkeitä muuttujia rasituskokeen tulosten arvioinnissa. Rintakipupotilas aiheuttaa ahdistusta lääkärille. Ei ole helppoa ja yksinkertaista tutkimusta, jolla sepelvaltimotauti voidaan osoittaa tai sulkea pois. Vielä vaikeampi on tunnistaa ne potilaat, jotka ovat sydänperäisen äkkikuoleman vaarassa. Viime vuosina sepelvaltimotaudin patofysiologiasta tehdyt uudet havainnot eivät vähennä diagnostisia haasteita: tauti ei kehitykään pelkästään ahtauman lisääntymisenä, vaan se voi edetä pitkällekin valtimon uudelleen muovautumisen avulla ilman, että syntyy merkittävää ja rintakipua aiheuttavaa ahtaumaa (kuvio 1). Lieväkin ahtauma voi aiheuttaa sydäninfarktin plakin repeytymisen seurauksena (kuvio 2). Kun aiemman käsityksen mukaan vain ahtauttavaa sepelvaltimotautia pidettiin merkittävänä, nyt tiedetään, että sydäninfarkteista jopa kaksi kolmannesta syntyy lievän ahtauman kohdalle (1). Kliinisen rasituskokeen arvostus on selvästi alentunut viime vuosina. ähän on osaltaan vaikuttanut varjoainekuvauksen saatavuuden paraneminen. Lisäksi rasituskokeen väärät positiivi- KUVIO 1. patogeneesi ennen ja nyt. kaksi mahdollista kehittymistapaa. Sepelvaltimon ahtauman muodostuminen suonen sisälle tai valtimon uudelleen muovautumisen seurauksena plakkikuorma pysyy suonen ulkopuolella. Jälkimmäisessä tapauksessa verenkierto ei esty merkittävästi valtimossa. KUVIO 2. Sepelvaltimon (seinämän) plakin repeytymisen aiheuttama mekaaninen tukos ja sen seurauksena käynnistyvä suonen sisäinen hyytymisprosessi. VV VERAISARVIOIU Suomen Lääkärilehti 8/211 vsk

2 KASAUS KIRJALLISUUA 1 Kettunen R, Airaksinen J. Kroonisen sepelvaltimotaudin diagnostiikka. Kirjassa: Heikkilä J, Kupari M, Airaksinen J ym., toim. Kardiologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 28: Sumanen M. Special Features of Coronary Heart Disease among Working-aged Patients. Acta Electronica Universitatis amperensis; 445, ampereen yliopisto Sovijärvi A, Kettunen R. Kliininen rasituskoe. Kirjassa: Heikkilä J, Kupari M, Airaksinen J ym., toim. Kardiologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 28: Palatini P. Exercise testing in asymptomatic subjects: from diagnostic test to prognostic tool? Eur Heart J 28;29: Nishime EO, Cole CR, Blackstone EH, Pashkow FJ, Lauer MS. Heart rate recovery and treadmill exercise score as predictors of mortality in patients referred for exercise ECG. JAMA 2;284: Mora S, Redberg RF, Cui Y ym. Ability of exercise testing to predict cardiovascular and allcause death in asymptomatic women: a 2-year follow-up of the lipid research clinics prevalence study. JAMA 23;29: Myers J, Prakash M, Froelicher V, Do D, Partington S, Atwood JE. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. N Engl J Med 22;346: Laukkanen JA, Rauramaa R, Salonen J, Kurl S. he predictive value of cardiorespiratory fitness combined with coronary risk evaluation and the risk of cardiovascular and all-cause death. J Intern Med 27;262: AULUKKO 1. set ja väärät negatiiviset testitulokset turhauttavat lääkäreitä ja potilaita. Koska yksinkertaista laboratoriokoetta tai muuta testiä sepelvaltimotaudin toteamiseksi ei ole, kliininen rasituskoe on KUVIO 3. Kliinisesti merkittävän eli ahtauttavan sepelvaltimotaudin todennäköisyys rasituskokeen tuloksen perusteella arvioituna ns. Bayesin teoreeman/säännön mukaan (3). Jos taudin todennäköisyys on ennen koetta noin 3 %, kokeen negatiivinen tulos laskee todennäköisyyttä vain vähän alle 2 % (a), mutta rasituskokeen positiivinen tulos nostaa todennäköisyyden yli 6 %:n (b). Jos taudin todennäköisyys on ennen koetta alle 2 %, positiivinenkaan tulos ei tee sairautta todennäköiseksi. oisaalta jos taudin todennäköisyys on ennen koetta hyvin suuri, > 8 %, negatiivinenkaan koetulos ei tee tautia epätodennäköiseksi vs. taudin olemassaoloa mahdottomaksi. Posteriori Ennakkotodennälöisyys (%) Iskeemisen sydänsairauden todennäköisyys ja rasituskokeen hyödyllisyys rintakivun tyypin perusteella arvioituna (3). yypillistä rintakipua potevilla rasituskoe on hyödyllinen sekä diagnostiikassa että ennusteen arvioinnissa. Ikä Sukupuoli Epätyypillinen rintakipu Ei-anginaalinen rintakipu* 3 39 Mies Keskisuuri (Rasituskoe) Pieni (Ei rasituskoetta) Nainen Hyvin pieni (Ei rasituskoetta) Hyvin pieni (Ei rasituskoetta) 4 49 Mies Keskisuuri (Rasituskoe) Keskisuuri (Rasituskoe) Nainen Pieni (Ei rasituskoetta) Hyvin pieni (Ei rasituskoetta) 5 59 Mies Keskisuuri (Rasituskoe) Keskisuuri (Rasituskoe) Nainen Keskisuuri (Rasituskoe) Pieni (Ei rasituskoetta) 6 69 Mies Keskisuuri (Rasituskoe) Keskisuuri (Rasituskoe) Nainen Keskisuuri (Rasituskoe) Keskisuuri (Rasituskoe) *Epätyypillisellä rintakivulla voi olla yhteys rasitukseen, ei-anginaalinen rintakipu on täysin riippumaton rasituksesta. b a Positiivinen testitulos 2 Negatiivinen testitulos edelleen tärkein tutkimusmenetelmä sen toteamiseksi ja helposti saatava tutkimus ennusteen arvioimiseksi. On kuitenkin muistettava, että kliininen rasituskoe on ainoastaan ahtauttavan sepelvaltimotaudin, eli oikeammin ilmaistuna iskemiaa aiheuttavan sydänsairauden tutkimusmenetelmä (1). Lievästi ahtauttavan plakin tunnistaminen on yksi suurimmista sepelvaltimotaudin diagnostisista haasteista tulevaisuudessa. ässä katsauksessa arvioimme rasituskokeen käyttöä ja merkitystä kliinisessä työssä. Rasituskoe iskeemisen sydäntaudin diagnostiikassa Koska rasituskoe on kajoamaton eli non-invasiivinen diagnostinen testi, sen tulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia. estin hyvyyttä kuvataan ns. validiteettiluvuilla. Rasituskokeen sensitiivisyys oli alle 6-vuotiaiden terveyskeskusaineistossa noin 8 %, joten ahtauttavaa sepelvaltimotautia sairastavista joka viides jäi havaitsematta (2). oisaalta rasituskokeen spesifisyys oli yli 8 %, eli alle 2 % niistä, joilla ei ole sepelvaltimotautia, saa väärän diagnoosin. Kokeen negatiivinen ennustearvo oli työikäisillä potilailla jopa 98 %, joten oikein suoritetun rasituskokeen negatiivinen tulos on lähes aina oikeasti negatiivinen, eli se sulkee hyvin pois ahtauttavan taudin. erveyskeskusten rintakipupotilailla oireiden ja riskitekijöiden avulla arvioitavissa oleva sepelvaltimotaudin todennäköisyys on usein pieni, jolloin rasituskoe ei tuo diagnostista lisäarvoa, koska positiivinenkin testitulos jättää taudin olemassaolon epävarmaksi. Niinpä terveyskeskusaineistossa potilaiden rasituskokeen positiivinen ennustearvo eli kokeen positiivinen tulos on taudista johtuva alle 5 %:lla (2). Siten joukossamme saattaa olla tuhansia ihmisiä, joille on asetettu väärän positiivisen rasituskokeen tuloksena sepelvaltimotaudin diagnoosi. Suurin syy väärään sepelvaltimotautidiagnoosiin on se, että rasituskoe on tehty sellaiselle henkilölle, jolle sitä ei pitäisi tehdä (1). Jos taudin ns. ennakkotodennäköisyys (anterioritodennäköisyys) on pieni (alle 2 %), positiivinenkin testitulos on useammin väärä kuin oikea tulos (3), (kuvio 3). Ennakkotodennäköisyyden arviointi ei ole helppoa. Arviointi kannattaa aloittaa rintakivun tyypin määrittelyllä, jolloin saadaan karkea käsitys rasituskokeen tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä (taulukko 1). Riskiteki- 628 Suomen Lääkärilehti 8/211 vsk 66

3 IEEESSÄ KUVIO 4. Ahtauttavan sepelvaltimotaudin todennäköisyys ennen kliinistä rasituskoetta, kun lepo-ekg on normaali (1). Sininen käyrä = ennakkotodennäköisyys ilman muita riskitekijöitä, punainen käyrä = ennakkotodennäköisyys, kun diabetes, tupakointi ja rasva-aineenvaihdunnan häiriö ovat riskitekijöinä. Diagnostiseen rasituskokeeseen sopiva alue on varjostettu. YYPILLINEN RINAKIPU Ennakkotodennäköisyys (%) Miehet Ennakkotodennäköisyys (%) Miehet EPÄYYPILLINEN RINAKIPU Ennakkotodennäköisyys (%) Miehet EI-ANGINAALINEN RINAKIPU Aktas MK, Ozduran V, Pothier CE, Lang R, Lauer MS. Global risk scores and exercise testing for predicting all-cause mortality in a preventive medicine program. JAMA 24;292: Laukkanen JA, Kettunen R. Fyysinen kunto ja sepelvaltimotauti. Suom Lääkäril 23;45: Laukkanen JA, Kurl S, Lakka A ym. Exercise-induced silent myocardial ischemia and coronary morbidity and mortality. J Am Coll Cardiol 21;38: Bigi R, Cortigiani L, Gregori D, Bax JJ, Fiorentini C. Prognostic value of combined exercise and recovery electrocardiographic analysis. Arch Intern Med 25;165: jöiden mukaan ottaminen tarkentaa arviota (1), (kuvio 4). Rasituskokeen diagnostinen merkitys on parhaimmillaan silloin, kun ahtauttavan taudin ennakkotodennäköisyys on keskisuuri, eli 2 8 %. Rasituskokeen tulosten arviointi Kliinisen rasituskokeen tavallisin virhearviointiin johtava syy on kokeen riittämättömäksi jäänyt kuormitusteho, mikä johtaa erityisesti vääriin negatiivisiin testituloksiin. Iäkkäille vähän liikkuville potilaille kokeen suorittaminen on KUVIO 5. -välin vajoaman tyypit rasitus-ekg:ssa (3). Pystyviivat osoittavat lähtötason, ns. J-pisteen ja mittauskohdan 6 ms J-pisteen jälkeen. Normaali -väli 6 ms:n pisteen vajoama < 1, mm Nopeasti ylös viettävä -väli (normaali) J-pisteen vajoama < mm 6 ms:n pisteen vajoama < 1, mm Hitaasti ylös viettävä -väli (todennäköisesti patologinen) 6 ms:n pisteen vajoama > 1, mm Vaakasuora -väli (patologinen) J-pisteen ja 6 ms:n pisteen vajoamat molemmat > 1, mm Alas viettävä -väli (voimakkaasti patologinen) J-pisteen vajoama > 1, mm ja 6 ms:n vajoama > mm V 4,9 1,3 1,2 2,2 2,8 haasteellista. Huono yleis- ja lihaskunto ja heikentynyt liikuntaelinten toimintakyky johtavat siihen, että verenkiertoelimistön toiminnallisia reservejä ei oteta rasituskokeessa käyttöön. ämä ilmenee vaatimattomana maksimisykkeenä ja -verenpaineena, jolloin ns. syke-painetulo jää matalaksi. Rasituskokeen diagnostinen arvo on parempi, jos koe tehdään ennen antianginaalisen lääkityksen aloittamista tai lääkitys keskeytetään ennen koetta. Hyvin iäkkäillä yli 75-vuotiailla ja liikuntarajoitteisilla lieväoireisilla rasitusrintakipupotilailla anamneesi, kliininen löydös ja lepo-ekg riittävät diagnoosin tekoon ja konservatiivisen hoidon toteutukseen (1). Rasituskokeen EKG-muutosten onnistunut arviointi edellyttää, että potilaalla ei ole perus- EKG:ssa sellaisia poikkeavuuksia, jotka estävät -segmentin luotettavan arvioinnin. avallisin tällainen poikkeama on vasen haarakatkos. Melko tavallinen oikean puolen haarakatkos estää Suomen Lääkärilehti 8/211 vsk

4 KASAUS KUVIO 6. Iskeemisen sydäntaudin todennäköisyys eri-ikäisillä naisilla ja miehillä oireiden ja rasituskokeen tuloksen perusteella arvioituna. = -välin lasku (mm) rasituskokeessa (1). Miehet OIREEON 2, EI-ANGINAALINEN RINAKIPU 2, OIREEON , 1, 1, 2 1,,5 2,5,5,5,,,, , EI-ANGINAALINEN RINAKIPU 2, EPÄYYPILLINEN RINAKIPU , 1,,5 YYPILLINEN RINAKIPU 1,,5, EPÄYYPILLINEN RINAKIPU , 1,,5 YYPILLINEN RINAKIPU 1,,5, 4 2, 4 2, Laukkanen JA, Mäkikallio H, Rauramaa R, Kurl S. Asymptomatic -segment depression during exercise testing and the risk of sudden cardiac death in middle-aged men. A populationbased follow-up study. Eur Heart Journal 29;3: Laukkanen JA, Mäkikallio H, Rauramaa R, Kiviniemi V, Ronkainen K, Kurl S. Cardiorespiratory fitness is related to the risk of sudden cardiac death. A Population-based follow-up study. J Am Coll Cardiol 21;56: Filipovsky J, Ducimetiere P, Safar ME. Prognostic significance of exercise blood pressure and heart rate in middle-aged men. Hypertension 1992;2: segmentin luotettavan arvioinnin vain kytkennöissä V1-3. EKG:n -välin vajoama on rasituksessa ilmaantuvan sydänlihasiskemian tärkein osoittaja rasituskokeessa (3), (kuvio 5). Mitä suurempi -vajoama on, sitä todennäköisemmin muutos aiheutuu sydänlihaksen iskemiasta ja sitä vaikeammasta sepelvaltimotaudista on kysymys. Mitä useammassa kytkennässä -vajoamaa esiintyy, sitä laaja-alaisempi on sydänlihaksen iskemia. Nopeasti ylöspäin nouseva -välin vajoama, jossa vajoamista on vain ns. J-pisteen kohdalla, esiintyy terveillä. Löydös on siis normaali (3). Hitaasti ylöspäin viettävät, vaakasuorat ja alaspäin viettävät -vajoamat, joiden vajoamataso on vähintään,1 mv (1, mm), ovat tyypiltään iskeemisiä -muutoksia. Joskus nämä muutokset ilmaantuvat vasta rasituksen jälkeen. Jos -välin vajoama on suunnaltaan alaspäin viettävä, sitä pidetään patologisena, mikäli J-pisteen vajoama on vähintään,1 mv (1). ällainen -muutos on usein ennusteellisesti merkittävän iskemian merkki. Iskeemiset -muutokset rasituksen jälkeen näkyvät tyypillisesti kokeen palautumisvaiheessa kolmen minuutin kuluessa. Luotettavin iskemian osoittaja on ra- 63 Suomen Lääkärilehti 8/211 vsk 66

5 IEEESSÄ AULUKKO 2. Rasituskokeessa sepelvaltimotaudin ennustetta kuvaavat muuttujat. ärkeäksi todetut ennusteelliset tekijät rasituskokeessa: voidaan harkita muita sepelvaltimotaudin diagnostisia tutkimuksia matala suorituskyky (alle 5 ME*) vahvat iskeemiset EKG-löydökset tyypillinen rintakipuoire vaimea systolisen verenpaineen nousu kammiotakykardia Muut rasituskokeen ennusteelliset tekijät: näiden merkitykseen vaikuttavat muut kliiniset tiedot ja rasituskoelöydökset oireeton iskeeminen EKG rasituksessa ja palautumisvaiheessa vaimea sykkeen nousu rasituksessa hitaasti tapahtuva sykkeen ja verenpaineen palautuminen rasituksen jälkeen hypertensiivinen verenpainereaktio rasituksessa runsaat kammiolisälyönnit rasituksessa ja palautumisvaiheessa *1 ME = lepoaineenvaihdunnan kerrannainen. 16 Fagard RH, Pardaens K, Staessen JA, hijs L. Prognostic value of invasive hemodynamic measurements at rest and during exercise in hypertensive men. Hypertension 1996;28: Savonen KP, Kiviniemi V, Laukkanen JA ym. Chronotropic incompetence and mortality in middle-aged men with known or suspected coronary heart disease. Eur Heart J 28;29: Jouven X, Empana JP, Schwartz PJ, Desnos M, Courbon D, Ducimetière P. Heart-rate profile during exercise as a predictor of sudden death. N Engl J Med 25;352: Frolkis JP, Pothier CE, Blackstone EH, Lauer MS. Frequent ventricular ectopy after exercise as a predictor of death. N Engl J Med 23;348: Vuori I, ikkanen H. Kliininen rasituskoe. eoksessa Vuori I, aimela S, Kujala U, toim. Liikuntalääketiede. Hämeenlinna: Karisto Oy:n kirjapaino 25, SIDONNAISUUDE: Jari Laukkanen on osallistunut laitevalmistaja St. Jude Medicalin laitekoulutukseen Brysselissä lokakuussa 29. Raimo Kettunen on osallistunut laitevalmistaja Medtronic Finland Oy:n kustantamalle kongressimatkalle Berliiniin toukokuussa 21. situksen aikana suurimmalla kuormituksella ilmaantunut -välin vajoama. Jos merkitsevä -vajoama esiintyy kytkennässä, jossa on matala R-heilahdus, on tämän muutoksen merkitsevyys suurempi kuin sellaisessa kytkennässä, jossa R-aalto on korkea (suhteellinen -vajoama). ietokoneistetut EKG-järjestelmät voivat mitata -välin,1 mv:n tarkkuudella kaikista kytkennöistä koko rasituskokeen ajan. Järjestelmät arvioivat -vajoamat yleensä ns. mediaaniheilahdusmuutoksina, jolloin satunnaiset heilahdukset ja niiden vaikutukset voidaan eliminoida. Laaja-alaisessa sepelvaltimotaudissa, esimerkiksi ns. kolmen suonen taudissa, merkitsevä -muutos voi kuitenkin jäädä näkymättä, koska poikkeavat alueelliset -muutokset voivat kumota toisensa. Löydöksinä rasituskokeessa ovat tällöin jo pienessä rasituksessa ilmaantuva rintakipu ja usein verenpaineen lasku tai vaimeaksi jäävä nousu. Sydäninfarktin jälkeen tehdyssä rasituskokeessa todetaan melko usein -välin nousua varsinkin sellaisissa kytkennöissä, joissa on todettu Q-aalto. Muutoin löydös on harvinainen, mutta esiintyessään merkittävään iskemiaan viittaava. Rasituskokeen tuloksen kliininen merkitys riippuu kuitenkin -muutoksen ohella myös iästä, sukupuolesta ja oireiden tyypistä (1), (kuvio 6). Esimerkiksi epätyypillisiä oireita potevan alle 5-vuotiaan naishenkilön ollessa kyseessä on vaikea päätyä iskeemisen sydäntaudin diagnoosiin rasituskokeessa todetun alle 2, mm:n -laskun perusteella. Sen sijaan diagnoosia on vaikea jättää tekemättä tyypillisiä oireita potevalle yli 5-vuotiaalle miehelle, vaikka rasituskokeen tulos olisi negatiivinenkin. Rasituskoe sydänpotilaan ennusteen arvioinnissa Viime vuosina rasituskokeen ennusteellista arvoa on tutkimustuloksiin perustuen korostettu (4). Kun sepelvaltimotaudin aiheuttamaa riskiä halutaan selvittää rasituskokeella, tärkeimpiä muuttujia ovat suorituskyky ja EKG-muutokset, ja lisäksi oireet ja tuntemukset sekä syke- ja verenpainereaktio rasituksessa ja palautumisvaiheessa. Iskeemiseksi tulkittavat EKG-muutokset voivat olla merkki ahtauttavasta sepelvaltimotaudista, mutta myös potilaan suorituskyky, oireet ja tuntemukset sekä muut verenkiertoelimistöä kuvaavat muuttujat antavat tärkeää tietoa sydänsairauden riskistä (taulukko 2). uloksia yhdistämällä ennustearvio saadaan entistä luotettavammaksi (5). Monet rasituskokeen ennusteellisen arvon osoittavista tutkimuksista ovat perustuneet miehillä todettuihin löydöksiin. Viime vuosina on julkaistu naisiin perustuvia tutkimuksia, jotka korostavat fyysisen kunnon merkitystä myös oireettomilla naisilla (6). Huono fyysinen kunto ja rasituksen jälkeen hitaasti palautuva syke olivat keskeisiä kuolleisuutta ennustavia muuttujia varsinkin naisilla silloin, kun rasituksen aikana todetuilla iskeemisillä EKG-muutoksilla ei todettu itsenäistä ennustearvoa (6). Suorituskyky Rasituskokeen lopettamisen syy tulisi dokumentoida aina huolellisesti. Kliininen rasituskoe keskeytyy useimmiten potilaan kokeman väsymisen vuoksi. Muita huomionarvoisia syitä rasituksen lopettamiselle voivat olla hengästymisen tunne tai rytmihäiriöt, jotka ovat tärkeitä myös kuormituskokeen diagnostiikassa. Kuormituksessa ilmaantuvat -laskut eivät liity kovin usein rintakipuun, jota esiintyy aika harvoin ja joka voi ilmaantua vasta kuormituksen jälkeen sydänlihasiskemian jatkuessa pidempään. Sairaaloiden potilasaineistoihin sekä väestöön perustuvissa tutkimuksissa on osoitettu, että matala suorituskyky on muista riskitekijöistä riippumaton ennusteen mittari (7). Huono suorituskyky ennustaa kuolleisuutta samaan tapaan Suomen Lääkärilehti 8/211 vsk

6 KASAUS Kliinisestä rasituskokeesta päätettäessä pitää ottaa huomioon ahtauttavan sepelvaltimotaudin ennakkotodennäköisyys. AULUKKO 3. Suoritus- ja toimintakyvyn arviointi rasituskokeen avulla (2). Kuormitustaso Hapen kulutus Metabolinen oiminto/työtehtävä rasituskokeessa ml/min/kg ekvivalentti (ME) 1 5 W < Kävely 3 km/t, toimisto-, valvomo- tai kevyt kotitaloustyö 5 75 W Kävely 5 6 km/t, raskaat työvaiheet sairaanhoito-, asennus- ja kotitaloustyössä 75 1 W Kävely 6 7 km/t, rakennus-, nosto- ja raskaat siivoustyöt 1 15 W Kävely tai hölkkä 7 8 km/t ja raskaat työvaiheet rakennus- tai varastotyössä 15 2 W 3 4 > 9 Juoksu 9 1 km/t, metsurin työ, käsinkaivutyöt, kalusteiden kantaminen tms. 1 ME = hapenkulutus 3,5 ml/min/kg. kuin monet tunnetut vaaratekijät, kuten tupakointi, ylipaino, kohonnut kolesteroli tai verenpaine (7,8). Mutta perinteisten vaaratekijöiden vaikutukset fyysiseen kuntoon eivät riitä selittämään rasituskokeessa ilmenevää huonoa suorituskykyä ja sen ennustearvoa. Rasituskokeen aikana mitattu fyysinen kunto ja EKG-muutokset tuovat selvän lisäarvon riskitaulukoiden (Framingham, SCORE) tarjoamaan perinteiseen informaatioon verrattuna (8,9). Kliinisessä kuormituskokeessa todettu hyvä suorituskyky on yhteydessä vähäisempään sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen, joskin normaalia parempi suorituskyky tarjoaa vain pienen ennusteellisen lisähyödyn (1). oisaalta on voitu todeta yhdenmukaisesti, että potilaan ennuste on hyvin huono, jos suorituskyky jää matalaksi (alle 5 ME, noin 75 W, 1 ME = lepoaineenvaihdunnan kerrannainen, taulukko 3) (6). Iskeemiset EKG-muutokset Rasituksen aikana EKG-rekisteröinnissä havaittavan sydänlihasiskemian tiedetään lisäävän akuutin sepelvaltimokohtauksen riskiä ja sydän- ja verisuonitautikuoleman vaaraa (11). Useimmiten kiinnitetään päähuomio rasituksen myötä ilmaantuviin EKG-muutoksiin. ämän lisäksi myös rasituksen jälkeen säilyvä tai hitaasti palautuva iskeeminen EKG-muutos voi olla merkki sydänsairauden huonosta ennusteesta (12), eikä sitä voi tulkita yksinomaan vääräksi positiiviseksi löydökseksi, jos muut kliiniset tiedot puoltavat sepelvaltimotaudin todennäköisyyttä. Kun -lasku suhteutetaan rasituksen ja palautumisen aikaiseen syketaajuuteen ja iskemian kestoon, niin kuin yleensä automaattisena analyysinä tapahtuu, saadaan luotettavaa tietoa ennusteesta (12). Jo kevyellä kuormituksella ilmaantuva iskeeminen EKG-muutos voi liittyä huonoon ennusteeseen. Kliinisessä rasituskokeessa todetun sydänlihasiskemian ennustearvo on erityisen suuri potilailla, jotka tupakoivat ja joilla on korkea verenpaine tai kolesterolipitoisuus. Oireeton rasituksen aikana rekisteröity sydänlihasiskemia on yhtä merkittävä löydös kuin oireita aiheuttava iskemia silloin, kun potilaalla todetaan muita perinteisiä sepelvaltimotaudin vaaratekijöitä (11). Näissä potilasryhmissä oireeton iskeeminen EKG-löydös ja huono suorituskyky voivat merkitä sydänperäisen äkkikuoleman vaaraa (13,14). Verenpaineen ja sykkeen muutokset tulisi myös rekisteröidä rasituskokeen aikana. Vaimea verenpaineen nousu, laskusta puhumattakaan, on vakava sydänsairauden merkki. oisaalta tätä ilmiötä epäiltäessä verenpaine kannattaa mitata toistetusti ja samaan aikaan pitäisi ottaa huomioon mahdolliset muut poikkeavuudet. Korkea verenpaine suhteutettuna potilaan saavuttamaan rasitustasoon saattaa olla merkki verenkierron säätelyjärjestelmän häiriöstä ja yhteydessä myöhemmin kehittyvään verenpainetautiin, vasemman kammion paksuuntumiseen ja kuoleman vaaran lisääntymiseen (15). Muutamissa tutkimuksissa on osoitettu, että liian nopeasti nouseva verenpaine rasituksen aikana ja hidas palautuminen sen jäl- 632 Suomen Lääkärilehti 8/211 vsk 66

7 IEEESSÄ keen ennustaa sydän- ja verisuonitautien sekä verenpainetaudin riskiä (15,16). Sykevaste Sykkeen tulisi kohota johdonmukaisesti rasitustason nousun myötä. Lääkkeet voivat vaikuttaa paitsi sykkeen, myös verenpaineen ja EKG-muutosten tulkintaan, mutta lääkityksiä ei tarvitse aina keskeyttää. Keskiraskaalla kuormituksella todettu korkea syke lisää kuoleman vaaraa. Matalaa sykevastetta kevyellä ja keskiraskaalla kuormalla on pidetty osoituksena sydämen paremmasta toimintakyvystä oireettomalla normaaliväestöllä, mutta sairailla tai oirehtivilla potilailla joidenkin lääkkeiden (esimerkiksi beetasalpaajat) ja iän vaikutusta rasituksen aikaiseen sykkeeseen on vaikea arvioida. Vaimean sykevasteen tiedetäänkin merkitsevän huonoa ennustetta liittyneenä autonomisen hermoston toiminnan häiriöön, varsinkin sympaattisen tonuksen huonoon reagointikykyyn rasituksessa (17). Hidas sykkeen palautuminen rasituksen jälkeen voi ennustaa korkeampaa kuolleisuutta (5), ja erityisesti sydänperäisiä äkkikuolemia (18). Sykkeen nopeaa palautumista rasituksen jälkeen on pidetty hyvän suorituskyvyn merkkinä, mutta se voi myös liittyä autonomisen hermoston säätelyjärjestelmän häiriöihin ja sitä kautta jopa rytmihäiriöistä johtuviin äkillisiin sydänkuolemiin. ähän liittyen rasituksen aikana ja heti sen jälkeen todettava runsas lisälyöntisyys ei ole täysin vaaraton ilmiö (19). Lopuksi Kliininen rasituskoe on edelleen ahtauttavan sepelvaltimotaudin eli iskeemisen sydänsairauden tärkein diagnostinen tutkimus. utkimuksesta päätettäessä pitää ottaa huomioon taudin ennakkotodennäköisyys. Jos ennakkotodennäköisyys on pieni, rasituskokeesta ei ole diagnostista hyötyä. Ennusteen arviointiin rasituskoe sen sijaan sopii aina, mikäli potilaan toimintakyky sallii riittävän kuormituksen. Muutkin kuin EKG-muutokset rasituskokeessa antavat arvokasta lisätietoa. Iskeemisen EKGlöydöksen ohella ainakin matala suorituskyky ja tyypillinen rintakipuoire ja laskeva verenpainevaste puoltavat potilaan lisätutkimuksia ja hoitoja. Potilaan riskitekijöitä kannattaa hoitaa hyvin, vaikka lisätutkimuksiin ei päädyttäisikään. RAIMO KEUNEN Professor, Chief Physician, Specialist in Internal Medicine and Cardiology Päijät-Häme Central Hospital, Department of Internal Medicine JARI LAUKKANEN ENGLISH SUMMARY Exercise testing in the diagnosis and prognostic evaluation of coronary heart disease he increased availability of coronary angiography and the problem of false positive and negative test results have decreased the use of exercise testing in Finland. On the other hand, recent studies have established the prognostic significance of the exercise test. he conventional ergometric exercise test is still a useful diagnostic tool in clinical practice, if some limitations are taken into account. Not only ECG findings, but also clinical information, exercise performance and physiological responses are essential for evaluating the results of a clinical exercise test. Intermediate pre-test probability of occlusive coronary heart disease and sub-maximal level of workload are the most important prerequisites for a clinically useful exercise test. In addition to the diagnostic information, a correctly performed exercise test also produces independent prognostic information. Suomen Lääkärilehti 8/211 vsk

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala Sidonnaisuudet Ei aiheeseen liittyviä sidonnaisuuksia Tutkimusrahoitus Novartis Luennoitsija Sanofi-Aventis,

Lisätiedot

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Sydänpurjehdus 8.10.2013 Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Oireet RasitusEKG - CT Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset

Lisätiedot

Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala.

Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala. Ottaa sydämestä - mikä vikana? Heikki Mäkynen Kardiologian osastonylilääkäri, dosentti TAYS Sydänsairaala heikki.makynen@sydansairaala.fi Matti 79 v., 178 cm, 89 kg. Tuntenut itsensä lähes terveeksi. Verenpainetautiin

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA 1/5 ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA KESKEISET TEKIJÄT: o Sepelvaltimon tukos / ahtautuminen (kuva 1,sivulla 5) o Tromboottinen

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

Sydän ja ajokyky. Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä

Sydän ja ajokyky. Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä Sydän ja ajokyky Dosentti, kardiologi Pekka Porela TYKS:n alueellinen koulutuspäivä 29.3.2017 Sidonnaisuudet Työnantajan määräämä koulutus Boston scientific Medtronic finland St Jude Medical Sydän Ihmisen

Lisätiedot

KLIINISEN RASITUSKOKEEN

KLIINISEN RASITUSKOKEEN KORKEALUOKKAISEN KLIINISEN RASITUSKOKEEN ABC 10.2.2011 LABQUALITY-PÄIVÄT Ä Tiina Muurinen kliiniseen fysiologiaan ja isotooppilääketieteeseen erikoistuva lääkäri HYKS TAUSTAA Kliinisen rasituskokeen avulla

Lisätiedot

Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat?

Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat? Miten kliinikko käyttää näyttöön perustuvia työkaluja ja mitä ne ovat? Tutkimustyön anti käytännön lääkärille Dosentti Pekka Honkanen Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos, Kainuun maakunta- kuntayhtymä

Lisätiedot

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Taustaa q Metabolinen oireyhtymä (MBO, MetS) on etenkin

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta. Hannu Parikka

Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta. Hannu Parikka Miten tulkitsen urheilijan EKG:ta Hannu Parikka EKG:n tulkinta EKG: HP 7.11.2015 2 URHEILU: SYDÄMEN SÄHKÖISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET Adaptaatio kovaan rasitukseen urheilijansydän Ikä Koko Sukupuoli

Lisätiedot

Kliinisen rasituskokeen käyttö sydänsairauksissa

Kliinisen rasituskokeen käyttö sydänsairauksissa Tieteessä katsaus Suomen Kardiologisen Seuran työryhmä: Jari Laukkanen (pj.), Tuomo Nieminen, Kai Savonen, Kari Kervinen, Tuija Poutanen, Pekka Raatikainen Kliinisen rasituskokeen käyttö sydänsairauksissa

Lisätiedot

Mitä jokaisen lääkärin tulisi tietää sepelvaltimotaudin diagnostiikasta

Mitä jokaisen lääkärin tulisi tietää sepelvaltimotaudin diagnostiikasta Mitä jokaisen lääkärin tulisi tietää sepelvaltimotaudin diagnostiikasta Lääkärikeskuksen 13. Lääkäripäivät 5.3.2011 Marit Granér, LT Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Sydän- ja verisuonisairaudet

Lisätiedot

Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa

Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa Kuinka ohjeistaa sydänpotilaan liikuntaa Mikko Tulppo, Dos, FT, LitM Verve, Oulu, Finland Oulun Yliopisto, Oulu, Finland Ennenaikaisten kuolemien Syyt USA:ssa (vuosittain) Sydänperäinen äkkikuolema 300.000

Lisätiedot

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT VAIKUTTAVAA TERVEYSPALVELUA Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Coronary Event Risk Test eli CERT on uusi tutkimus, jonka avulla voidaan arvioida henkilön sydäninfarktiriskiä.

Lisätiedot

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Erotusdiagnostiikasta Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Tavoitteena systemaattinen diagnostiikka Analysoi potilaan antamat tiedot ja kliiniset löydökset Tuota lista mahdollisista diagnooseista

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Sydänperfuusiokuvaus sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa

Sydänperfuusiokuvaus sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa Alkuperäistutkimus Pekka Turtiainen, Pentti Rautio ja Juha Mustonen Sydänperfuusiokuvaus sepelvaltimotaudin diagnostiikassa ja ennusteen arvioinnissa Sydänperfuusiokuvaus (SPK) on hyödyllinen sepelvaltimotaudin

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Seulontatutkimusten perusperiaatteet

Seulontatutkimusten perusperiaatteet Seulontatutkimusten perusperiaatteet Ilona Autti-Rämö, dos Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Ilona Autti-Rämö 1 Seulontatutkimuksen yleiset periaatteet Tutkitaan sovittu ryhmä oireettomia henkilöitä,

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI

HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI HYVINVOINTIANALYYSI TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI TULOSTEN LUOTETTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT Leposyke Alkoholi Maksimisyke Sairaudet Lääkitys Puuttuva syketieto LEPOSYKE VAIKUTTAA PALAUTUMISEN MÄÄRÄÄN Mittausjakso

Lisätiedot

EKG-LÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! TÄRKEÄT EKG-LÖYDÖKSET

EKG-LÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! TÄRKEÄT EKG-LÖYDÖKSET EKGLÖYDÖKSET HÄLYTYSKELLOT SOIMAAN! Marja Hedman, LT, Dos Kardiologi KYS/ Kuvantamiskeskus Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät 21.22.5.2015, Valamon luostari TÄRKEÄT EKGLÖYDÖKSET 1. Hidaslyöntisyys

Lisätiedot

Rasituskoe ja kuvantaminen sepelvaltimosairaudessa. Jaakko Hartiala

Rasituskoe ja kuvantaminen sepelvaltimosairaudessa. Jaakko Hartiala Rasituskoe ja kuvantaminen sepelvaltimosairaudessa Jaakko Hartiala Sepelvaltimosairaus yleisin sydänsairaus ennaltaehkäisyn menestystarina: >siirtymässä vanhempiin ikäluokkiin ja naisiin nuorten elämäntapamuutokset

Lisätiedot

Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset

Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset Liikunnan ja urheilun aiheuttamat sydänmuutokset - Mikä on vielä normaalia? - Milloin lääkäriin? Kardiologi Sari Vanninen Varala 5.3.2013 Määritelmä Urheilijansydämellä tarkoitetaan pitkäaikaisen fyysisen

Lisätiedot

VERENPAINEVASTE KLIINISESSÄ KUORMITUSKOKEESSA. Erkka Karjalainen Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma

VERENPAINEVASTE KLIINISESSÄ KUORMITUSKOKEESSA. Erkka Karjalainen Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma VERENPAINEVASTE KLIINISESSÄ KUORMITUSKOKEESSA Erkka Karjalainen Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Biolääketieteen yksikkö Huhtikuu 2012 2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Terveystieteiden

Lisätiedot

Sepelvaltimotaudin diagnostiikka

Sepelvaltimotaudin diagnostiikka Sepelvaltimotaudin diagnostiikka Juha Koskenvuo Professori, ylilääkäri 14.9.2017 Ateroskleroosi Valtimonkovettumatauti Suurten ja keskisuurten valtimoiden sisäkalvoon kertyy rasva-ainepaksuuntumia (plakkeja),

Lisätiedot

10 vuotta Käypä hoito suosituksia. Ovatko Käypä hoito - suositukset sydämen asia potilasjärjestölle?

10 vuotta Käypä hoito suosituksia. Ovatko Käypä hoito - suositukset sydämen asia potilasjärjestölle? 10 vuotta Käypä hoito suosituksia Ovatko Käypä hoito - suositukset sydämen asia potilasjärjestölle? Hannu Vanhanen Ylilääkäri, dosentti Suomen Sydänliitto Sydänliitto ry Teemme työtä sydämen palolla Korostamme

Lisätiedot

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Teijo Saari, LT, Dos. Kliininen opettaja, erikoislääkäri Anestesiologia ja tehohoito/turun yliopisto teisaa@utu.fi Ennen anesteetteja, muistin virkistämiseksi

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Sepelvaltimotaudin diagnostiset ja hoitoa ohjaavat tutkimukset

Sepelvaltimotaudin diagnostiset ja hoitoa ohjaavat tutkimukset tieteessä Kari Kervinen dosentti, erikoislääkäri kari.kervinen@ppshp.fi Matti Niemelä dosentti, apulaisylilääkäri Juhani Valkama LT, osastonylilääkäri OYS, medisiininen tulosalue, kardiologian osasto Sepelvaltimotaudin

Lisätiedot

URHEILULÄÄKETIEDE 2017 URHEILIJAN SYDÄN KLO

URHEILULÄÄKETIEDE 2017 URHEILIJAN SYDÄN KLO URHEILULÄÄKETIEDE 2017 URHEILIJAN SYDÄN 31.3.2017 KLO 17.00 18.00 URHEILIJOIDEN RYTMIHÄIRIÖT HANNU PARIKKA RYTMIHÄIRIÖT URHEILUSSA Sähköinen sydänsairaus Rakenteellinen sydänsairaus Rasitus SVT/WPW LQT

Lisätiedot

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Kohonnut verenpaine Yleisin yleislääkärille tehtävän vastaanottokäynnin aihe Lääkitys

Lisätiedot

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa?

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Timo Strandberg 6.11.2007 Vanhoissa kohorteissa poikkileikkaustilanteessa suurempaan kuolleisuuteen korreloi: Matala verenpaine

Lisätiedot

6 MINUUTIN KÄVELYTESTI

6 MINUUTIN KÄVELYTESTI 6 MINUUTIN KÄVELYTESTI Ari Mänttäri, tuotepäällikkö, LitM UKK Terveyspalvelut Oy, UKK-instituutti ari.manttari@ukkterveyspalvelut.fi, www.ukkterveyspalvelut.fi American Thoracic Society (ATS) 2002 guidelines

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? Sh, endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS

OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? Sh, endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS OLETKO LEIKKAUSKELPOINEN POTILAS? Sh, endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS LEIKKAUSKELPOISUUDEN ARVIOINTI tarkoituksena on punnita, miten ratkaisevasti leikkauksen odotetaan parantavan potilaan elämän

Lisätiedot

Diagnostisten testien tunnusluvut ja niiden käyttö

Diagnostisten testien tunnusluvut ja niiden käyttö Katsaus Diagnostisten testien tunnusluvut ja niiden käyttö Matti Uhari Diagnostiikka on ensimmäinen vaihe potilaan hoitamisessa. Se aloitetaan oireiden ja löydösten kartoittamisella. Tämän jälkeen luodaan

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ylikuormittumisen toteaminen ja hoito lääkärin näkökulmasta

Nuoren urheilijan ylikuormittumisen toteaminen ja hoito lääkärin näkökulmasta Nuoren urheilijan ylikuormittumisen toteaminen ja hoito lääkärin näkökulmasta Lauri Alanko LT, Liikuntalääketieteen erikoislääkäri 20.3.15 Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Fc Honka, HIFK A-juniorit,

Lisätiedot

Mikä on valtimotauti?

Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin ABC Sisältö Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin taustatekijät Valtimon ahtautuminen Valtimotauti kehittyy vähitellen Missä ahtaumia esiintyy? Valtimotauti voi yllättää äkillisesti Diabeteksen

Lisätiedot

Valtimotaudin ABC 2016

Valtimotaudin ABC 2016 Valtimotaudin ABC 2016 Sisältö Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin taustatekijät Valtimon ahtautuminen Valtimotauti kehittyy vähitellen Missä ahtaumia esiintyy? Valtimotauti voi yllättää äkillisesti Diabeteksen

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Sydämen UÄ tutkimus. Perusterveydenhuollon käytössä. Vesa Järvinen, ylil. HUS-Kuvantaminen, KLF, Hyvinkää vesa.jarvinen@hus.fi

Sydämen UÄ tutkimus. Perusterveydenhuollon käytössä. Vesa Järvinen, ylil. HUS-Kuvantaminen, KLF, Hyvinkää vesa.jarvinen@hus.fi Sydämen UÄ tutkimus Perusterveydenhuollon käytössä Vesa Järvinen, ylil. HUS-Kuvantaminen, KLF, Hyvinkää vesa.jarvinen@hus.fi UKG toiminta Hyvinkään sairaanhoitoalueella KLF myyntiä perusterveydenhuoltoon

Lisätiedot

Leena Meinilä fysioterapeutti 27.5.2011

Leena Meinilä fysioterapeutti 27.5.2011 Leena Meinilä fysioterapeutti 27.5.2011 Krooninen flimmeri ja liikunta sydämen minuuttitilavuus pienenee eteisvärinän aikana 10 30 % sinusrytmiin verrattuna. Terveessä sydämessä tällä ei ole suurta kliinistä

Lisätiedot

Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa. Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos

Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa. Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos Fysiologiset signaalit ylikuormituksen varhaisessa tunnistamisessa Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos Stressin merkitys terveydelle Työelämän fysiologiset stressitekijät Aikapaine Työn vaatimukset

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

Kiireellisen angiografian aiheet Ayl Jyri Koivumäki

Kiireellisen angiografian aiheet Ayl Jyri Koivumäki Kiireellisen angiografian aiheet 27.11.2015 Ayl Jyri Koivumäki Sidonnaisuudet Kongressimatkoja St. Jude Medical ja Boston ScienAfic ACS ST-nousuinfarkA Angiografia (ja PCI), jos mahdollinen < 120 minuuassa

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntiluvan (-lupien) ehtojen muuttamiselle 1 Tieteelliset päätelmät Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC)

Lisätiedot

Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa

Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa Sykevälivaihtelu palautumisen arvioinnissa Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Kuopio 10.11.2015 TtT, Eur.Erg. Susanna Järvelin-Pasanen Sisältö Taustaa Muutokset työelämässä kuormituksen arvioinnista

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Rytmin seuranta fysioterapiassa. Leena Meinilä 2016

Rytmin seuranta fysioterapiassa. Leena Meinilä 2016 Rytmin seuranta fysioterapiassa Leena Meinilä 2016 mitä seurataan: syketaajuus, lepoharjoitussyke- maksimi-palautuminen, rytmihäiriöt miksi? sopiva harjoitussyke, mahdollisten rasitukseen liittyvien rytmihäiriöiden

Lisätiedot

äkkikuolemien syynä Heikki Swan, Matti Viitasalo, Lauri Toivonen, Kirsi Piippo ja Kimmo Kontula

äkkikuolemien syynä Heikki Swan, Matti Viitasalo, Lauri Toivonen, Kirsi Piippo ja Kimmo Kontula Katsaus Perinnöllinen monimuotoinen kammiotiheälyöntisyys tajuttomuuskohtauksien ja äkkikuolemien syynä Heikki Swan, Matti Viitasalo, Lauri Toivonen, Kirsi Piippo ja Kimmo Kontula Nuoren henkilön tajuttomuuskohtauksen

Lisätiedot

Mikko Syvänne. Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry. Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10.

Mikko Syvänne. Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry. Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10. Mikko Syvänne Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10.2010 1 Klassiset valtimotaudin riskitekijät Kohonnut veren kolesteroli Kohonnut

Lisätiedot

Rasitus-EKG-tutkimus HOITAJAN NÄKÖKULMASTA. LabQuality Tiina Palmroth Jorvin sairaala/ KFI 6.2.2014

Rasitus-EKG-tutkimus HOITAJAN NÄKÖKULMASTA. LabQuality Tiina Palmroth Jorvin sairaala/ KFI 6.2.2014 Rasitus-EKG-tutkimus HOITAJAN NÄKÖKULMASTA LabQuality Tiina Palmroth Jorvin sairaala/ KFI 6.2.2014 Rasitus EKG:n tarkoitus Verenkiertoelimistön sairauksien diagnostiikka Hoidon tehon arviointi Työn ja

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

EKG:n tulkinnan perusteet. Petri Haapalahti. vastuualuejohtaja. HUS-Kuvantaminen. kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG:n tulkinnan perusteet Petri Haapalahti vastuualuejohtaja HUS-Kuvantaminen kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede EKG Mittaa jännite-eroja kehon pinnalta Mittaavaa elektrodia (+) kohti suuntautuva

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Kallistuskokeet ja niiden tulkinta

Kallistuskokeet ja niiden tulkinta Kallistuskokeet ja niiden tulkinta Jani Pirinen, lääketietieen lisensiaatti Erikoistuva lääkäri, HYKS Meilahden sairaala, KLF-laboratorio Kliinisen fysiologian hoitajat ry:n koulutuspäivät 11.5.2017 Sidonnaisuudet

Lisätiedot

Hyvinvoinnin merkitys. Taustaa 26.8.2014. Urheilugaala 2011 Suomen taustavaikuttaja

Hyvinvoinnin merkitys. Taustaa 26.8.2014. Urheilugaala 2011 Suomen taustavaikuttaja Hyvinvoinnin merkitys Taustaa Matti Heikkilä Liikunnan erityisasiantuntija LO 69-71 (Vierumäki) KVT 80 82 (Jyväskylän yliopisto ja Vierumäki) Tmi Sykettä Elämään ja StressinMurtajat Yritysten hyvinvointivalmennus

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Nuoren niska-hartiakipu

Nuoren niska-hartiakipu Nuoren niska-hartiakipu Jari Arokoski, prof. fysiatrian erikoislääkäri HYKS fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto Esityksen sisältö Epidemiologiaa Niskahartiakäsite Etiologia Nuoren niska-hartiakipuun

Lisätiedot

Laatunäkökulma tuberkuloosin immunodiagnostiikassa

Laatunäkökulma tuberkuloosin immunodiagnostiikassa Laatunäkökulma tuberkuloosin immunodiagnostiikassa Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Dosentti Tamara Tuuminen Helsingin Yliopisto HUSLAB Vita Terveyspalvelut Laadun varmistus Pre-analytiikka: oikeat

Lisätiedot

Fyysisen työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmät työterveyshuollossa Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos

Fyysisen työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmät työterveyshuollossa Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Fyysisen työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmät työterveyshuollossa Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 24.11.2010

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Epidemiologia N. 10%:lla suomalaisista on keuhkoahtaumatauti Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

Sydänlihaksen perfuusiota voidaan tutkia

Sydänlihaksen perfuusiota voidaan tutkia Katsaus JUHA SINISALO JA KARI S. VIRTANEN Sydänlihaksen perfuusion gammakuvaus Sydänlihaksen perfuusion gammakuvauksella on mahdollista selvittää sydämen verenkierron toimintaa. Sitä voidaan käyttää itsenäisenä

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Ikämiesten seksuaalisuus

Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Ikämiesten seksuaalisuus Turku 26.1.2012 Juhana Piha Fysiologian dosentti, Kliinisen fysiologian erikoislääkäri Kliininen seksologi (vaativa erityistaso, NACS) Seksuaalisuuden

Lisätiedot

LIIKKUJAA KIUSAAVAT RYTMIHÄIRIÖT MITEN NIIHIN TULEE SUHTAUTUA? Mika Lehto, LKT HYKS Kardiologian klinikka

LIIKKUJAA KIUSAAVAT RYTMIHÄIRIÖT MITEN NIIHIN TULEE SUHTAUTUA? Mika Lehto, LKT HYKS Kardiologian klinikka LIIKKUJAA KIUSAAVAT RYTMIHÄIRIÖT MITEN NIIHIN TULEE SUHTAUTUA? Mika Lehto, LKT HYKS Kardiologian klinikka Urheilijan rytmihäiriöt Urheilu lisää Hyvänlaatuista harvalyöntisyyttä ja johtumishäiriöitä Eteisvärinää

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

Feokromosytoomapotilaan anestesia

Feokromosytoomapotilaan anestesia Feokromosytoomapotilaan anestesia Leila Niemi-Murola dosentti, MME, lääkärikouluttajan erityispätevyys, AFAMEE kliininen opettaja Clinicum, HY ja TutKA, HYKS Feokromosytooma Insidenssi 1/400 000 - verenpainetautia

Lisätiedot

Urheilijan ylirasitustila

Urheilijan ylirasitustila Urheilijan ylirasitustila Aleksi Kallioniemi Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Lääkärikeskus Aava Helsingin Urheilulääkäriasema Ylirasitustilaan ei ole olemassa varsinaista hoitoa, joten järkevintä on

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Stabiili sepelvaltimotauti

Käypä hoito -suositus. Stabiili sepelvaltimotauti Käypä hoito -suositus 13.4.2015 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on tarkoitettu

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely Jaro Karppinen, professori, OY Mistä selkäkipu johtuu? Vakava tai spesifi Vakava tauti Spesifinen tauti välilevytyrä spondylartropatiat traumat ym. Epäspesifi

Lisätiedot

3 Tieteellinen toiminta

3 Tieteellinen toiminta 3 Tieteellinen toiminta Kliinisen kardiologian tieteellinen tutkimustoiminta on huomattavasti lisääntynyt Suomessa kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Viime vuosikymmeninä on tehty myös ansiokasta kardiologian

Lisätiedot

Sydän pelissä sykevariaation käyttö valmennuksessa

Sydän pelissä sykevariaation käyttö valmennuksessa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Sydän pelissä sykevariaation käyttö valmennuksessa Esa Hynynen, KIHU Liikuntalääketieteen päivät, Helsinki, 6.11.2012 www.kihu.fi Harjoittelun optimointi

Lisätiedot

Psykoosiriskipotilaan kliininen profiili. Markus Heinimaa Psykiatrian erikoislääkäri Turun yliopisto

Psykoosiriskipotilaan kliininen profiili. Markus Heinimaa Psykiatrian erikoislääkäri Turun yliopisto Psykoosiriskipotilaan kliininen profiili Markus Heinimaa Psykiatrian erikoislääkäri Turun yliopisto Psykoosien varhaistunnistuksen uusi aalto McGorry s työryhmän Australiassa 1990- luvulla kehittämät toimintamallit

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Likvorin biomarkkerit. diagnostiikassa. Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT. Kuopion yliopistollinen sairaala

Likvorin biomarkkerit. diagnostiikassa. Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT. Kuopion yliopistollinen sairaala Likvorin biomarkkerit neurodegeneratiivisten sairauksien diagnostiikassa Sanna Kaisa Herukka, FM, LL, FT Itä Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala Selkäydinneste Tilavuus n. 150ml, muodostuu

Lisätiedot

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon Mikko Syvänne Ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon 1 Yleiset tavoitteet 2 Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 3 Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Essi Raatikainen. Syventävien opintojen kirjallinen työ. Tampereen Yliopisto. Lääketieteen Yksikkö. Radiologia

Essi Raatikainen. Syventävien opintojen kirjallinen työ. Tampereen Yliopisto. Lääketieteen Yksikkö. Radiologia Sepelvaltimoiden tietokonetomografian käyttö sepelvaltimotaudin diagnostiikassa kuvauksen arvo käytännön diagnostiikassa ja merkitys potilaan hoidon kannalta Essi Raatikainen Syventävien opintojen kirjallinen

Lisätiedot

Osaaminen työkykyä arvioitaessa eläke- ja kuntoutusratkaisuissa. Osaaminen osana työkykyä seminaari 21.1.2010 Seppo Kettunen, ylilääkäri

Osaaminen työkykyä arvioitaessa eläke- ja kuntoutusratkaisuissa. Osaaminen osana työkykyä seminaari 21.1.2010 Seppo Kettunen, ylilääkäri Osaaminen työkykyä arvioitaessa eläke- ja kuntoutusratkaisuissa Osaaminen osana työkykyä seminaari 21.1.2010 Seppo Kettunen, ylilääkäri Mitä on työkyky? Työn vaatimukset ja työympäristö Osaaminen Terveydentila

Lisätiedot

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Ilkka Kantola Hoyl, dosentti. Sisätautien el TYKS sisätautien klinikka Hypertension and Target-Organ Sequelae Eyes Retinopathy

Lisätiedot

KASVISSYÖJIEN KOLESTEROLI, VERENPAINE JA YLIPAINO

KASVISSYÖJIEN KOLESTEROLI, VERENPAINE JA YLIPAINO KASVISSYÖJIEN KOLESTEROLI, VERENPAINE JA YLIPAINO Näyttöä väestötutkimuksista, 1960 2015 www.puolikiloa.fi 2 Meta- analyysi Tutkimus Maa Vuodet Key ym. 1999 Adven7st Mortality USA 1960 65 Mukana Adven7st

Lisätiedot

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT 2 Alzheimerin taudin diagnostiikka Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus. Alzheimerin tauti

Lisätiedot

Number of patients entitled kustannukset ( )

Number of patients entitled kustannukset ( ) Taulukko 3.12. Kroonisen verenpainetaudin (205) erityiskorvattaviin oikeutetut ja kustannukset korvauksia saanutta kohti vuonna 2009. Kustannuksia laskettaessa on otettu mukaan vain ne henkilöt, joiden

Lisätiedot

Tuberkuloosin immunodiagnostiset testit. Dosentti Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erl HY, HUSLAB Labquality 02.11.2007

Tuberkuloosin immunodiagnostiset testit. Dosentti Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erl HY, HUSLAB Labquality 02.11.2007 Tuberkuloosin immunodiagnostiset testit Dosentti Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erl HY, HUSLAB Labquality 02.11.2007 HUSLAB:n testivalikoima ELISPOT= Ly-TbSpot Mittaa IFNγ tuottavien solujen

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot