TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen"

Transkriptio

1 TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen

2 Turvaohjeita Määräysten mukainen käyttö Paristot Hävittämisohjeet Varotoimenpiteet käsittelyn yhteydessä Kaksirivinen näyttö Ennen kuin aloitat laskemisen Tilat Syöttökapasiteetti Korjausten tekeminen tietojen syöttämisen aikana Toistotoiminto Virheiden paikannustoiminto Eksponentiaalien näyttömuodot Tulosmuisti Peruslaskutoimitukset Muistilaskut Itsenäinen muisti Muuttujat Murtoluvuilla laskeminen Desimaaliarvon muuntaminen murtoluvuksi Murtoluvun muuntaminen desimaaliarvoksi Prosenttilasku Laskeminen tieteellisiä funktioita käyttämällä Trigonometriset funktiot / arkusfunktiot Hyperboliset funktiot / areafunktiot Kulmayksiköiden muuntaminen Briggsin ja luonnolliset logaritmit / antilogaritmit Neliöjuuret, kuutiojuuret, juuret, neliöt, kuutiot, käänteisluvut, kertomat, satunnaisluvut ja FIX, SCI, RND ENG laskutoimitukset Koordinaattien muuntaminen (Pol (x, y), Rec (r, )) Permutaatio Kombinaatio Statistiset laskemat Vakiopoikkeama (SD tila) Varotoimenpiteet tietojen syötön yhteydessä Regressiolaskut (REG tila) Lineaarinen regressio Neliöregressio Varotoimenpiteet tietojen syötön yhteydessä

3 Asteiden, minuuttien, sekuntien laskeminen Teknisiä tietoja Virheilmoitukset Operaatioiden tärkeysjärjestys Pino Pariston vaihtaminen Automaattinen poiskytkentä Syöttöalueet Takuu

4 LCD 8110 Tieteellinen taskulaskin Turvaohjeita Seuraavat turvaohjeet on ehdottomasti luettava läpi ennen laskimen käyttöä. Käyttöohje on säilytettävä huolellisesti myöhempää käyttöä varten. Määräysten mukainen käyttö Laskin on tarkoitettu ainoastaan sisätiloissa tapahtuvaan laskemiseen. Kaikki muut käyttötavat ovat määräysten vastaisia. Paristot Säilytä paristot niiden poistamisen jälkeen turvallisessa paikassa, jossa pienet lapset eivät pääse niihin käsiksi eivätkä he voi vahingossa nielaista niitä. Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, mikäli paristot on vahingossa nielaistu. Älä koskaan lataa tai pura paristoja tai aiheuta niillä oikosulkua. Älä koskaan anna paristojen joutua suoran lämmön vaikutuksen alaiseksi äläkä koskaan hävitä niitä polttamalla. Mikäli paristoja käsitellään väärin, niistä voi valua happoa, joka voi vaurioittaa lähellä olevia esineitä. Sen lisäksi on olemassa palo ja loukkaantumisvaara. Varmista aina paristojen sisäänasettamisen yhteydessä, että plusnavat (+) ja miinusnavat ( ) ovat oikein päin. Poista paristot, mikäli laskinta ei käytetä pitkään aikaan. Käytä vain tässä käyttöohjeessa ilmoitettuja paristotyyppejä. Hävittämisohjeet Eurooppalaisen lain noudattaminen kansallisessa lainsäädännössä ja kansallisissa määräyksissä aiheuttaa sen, että kestokulutushyödykkeet on hävitettävä soveltuvalla tavalla. Tarkoituksena on suojella ihmisiä ja ympäristöä. Sivujen reunoissa olevalla symbolilla osoitetaan, että vanhat sähköiset ja elektroniset laitteet ja paristot eivät kuulu kotitalousjätteiden joukkoon. Vanhat laitteet ja lisävarusteet on vietävä niiden käyttöiän lopussa soveltuvaan keräyspaikkaan. Vanhat paristot on palautettava niiden myyjäliikkeeseen tai soveltuvaan keräyspisteeseen, jossa on niille tarkoitettu keräysastia. Pakkausmateriaali on hävitettävä kulloinkin voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti. Varotoimenpiteet käsittelyn yhteydessä Ennen laskimen ensimmäistä käyttöä on ehdottomasti painettava painiketta. Paina ennen laskimen ensimmäistä käyttöä laskimen takapuolella olevaa Reset painiketta (R). Tyhjistä paristoista voi valua nestettä, joka voi vaurioittaa laskinta ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tyhjiä paristoja ei saa koskaan jättää laskimeen. 4

5 Laitteen mukana toimitetun pariston lataus purkautuu jonkin verran toimituksen ja varastoinnin aikana. Näin ollen pariston voi joutua vaihtamaan joissakin tapauksissa odotettua aikaisemmin. Muistiin tallennetut tiedot voivat tyhjentyä osittain tai kokonaan, mikäli paristossa ei ole riittävästi virtaa. Kirjoita kaikki tärkeät tiedot muistiin. Vältä laitteen käyttöä tiloissa, joissa ympäristön lämpötila on erittäin korkea tai alhainen. Mikäli laskinta käytetään erittäin alhaisissa lämpötiloissa, näyttö voi reagoida hitaasti tai olla toimimatta kokonaan ja pariston käyttöikä voi lyhentyä. Vältä laskimen joutumista suoran auringonvalon vaikutuksen alaiseksi, äläkä säilytä sitä ikkunan tai lämmityslaitteen lähettyvillä tai muussa paikassa, jossa se joutuu korkeiden lämpötilojen vaikutuksen alaiseksi. Laskimen kotelo voi värjäytyä tai muuttaa muotoaan lämmön vaikutuksesta johdosta, ja kotelossa sijaitsevat virtapiirit voivat vaurioitua. Vältä laskimen käyttöä ja varastointia tiloissa, joissa on korkea ilmankosteus ja paljon pölyä. Huolehdi siitä, että laskinta ei koskaan jätetä paikkoihin, joissa se voi joutua roiskeveden, korkean ilmankosteuden tai pölyn vaikutuksen alaiseksi. Laskimen sisäinen virtapiiri voi vaurioitua. Älä koskaan pudota laskinta, ja varmista, että siihen ei pääse kohdistumaan voimakkaita iskuja. Laskinta ei saa koskaan vääntää tai taivuttaa. Vältä laskimen kuljettamista housujen taskussa tai muussa kireässä vaatekappaleessa, jossa se voi vääntyä tai taittua. Älä koskaan yritä purkaa laskinta osiin. Älä koskaan paina laskimen painikkeita kuulakärkikynällä tai muulla terävällä esineellä. Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kuivalla liinalla. Mikäli laskin on erittäin likainen, puhdista se liinalla, joka on kostutettu veteen, johon on sekoitettu hieman mietoa neutraalia puhdistusainetta. Purista liina huolellisesti kuivaksi, ennen kuin pyyhit sillä laskinta. Älä koskaan puhdista laskinta ohennusaineella, bensiinillä tai muilla liuottimilla. Painettu teksti voi irrota ja kotelo vahingoittua. Kaksirivinen näyttö Laskukaava ja tulos voidaan tarkistaa yhtäaikaa. Ensimmäisellä rivillä näkyy laskukaava. Toisella rivillä näkyy tulos. 5

6 Ennen kuin aloitat laskemisen... Tilat Käyttö Tilan nimi Tilan merkki Laskutilat Tavallinen laskeminen COMP Poikkeaman vakiolaskutoimitus SD SD Regression laskeminen REG REG Kulmayksikkötilat Aste DEG D Radiaanit RAD R Gradientit GRA G Näyttötilat Eksponentiaalinäyttö (kumoaa FIX ja SCI tiedot) NORM 1 NORM 2 Syötettyjen desimaalilukujen lukumäärä FIX FIX Syötettyjen merkitsevien numeroiden lukumäärä SCI SCI Huomaa! Tilamerkit sijaitsevat näytön alaosassa. Tiloja COMP, SD ja REG voi käyttää yhdessä kulmayksikkötilojen kanssa. Tarkista aina ennen laskutoimituksen aloittamista, mikä laskutila (SD, REG, COMP) ja kulmayksikkötila (DEG, RAD, GRA) on parhaillaan aktiivinen. Syöttökapasiteetti Laskutoimituksen muistiin mahtuu 79 "vaihetta". Aina kun syötetään laskutoimituksen 73. vaihe, kursori vaihtuu merkistä " merkiksi ilmoituksena muistin vähyydestä. Mikäli sinun on vielä syötettävä tietoja, lasku kannattaa suorittaa kahtena tai useampana laskutoimituksena. Korjausten tekeminen tietojen syöttämisen aikana Siirrä kursoria painikkeilla ja haluttuun kohtaan. Paina painiketta, mikäli haluat poistaa kursorin kohdalla olevan numeron tai toiminnon. Paina painikkeita, kun haluat siirtyä kohtaan, jossa syöttökursori on. Mikäli syötät numeroita tai toimintoja syöttökursorin näkyessä näytössä, syötettävä numero tai toiminto ilmestyy syöttökursorin kohdalle. Painikkeilla,, tai pääsee siirtymään syöttökursoritilasta takaisin tavalliseen kursoritilaan. 6

7 Toistotoiminto Kun painetaan painiketta tai, viimeksi suoritettu laskutoimitus ilmestyy uudelleen näkyviin. Laskutoimitukseen voidaan tehdä halutut muutokset ja laskutoimitus voidaan suorittaa uudelleen. Kun painat painiketta, toistomuistia ei tyhjennetä, vaan viimeinen laskutoimitus saadaan näkyviin myös kyseisen painikkeen painamisen jälkeen. Toistomuisti tyhjennetään, kun aloitetaan uusi laskutoimitus, siirrytään toiseen tilaan tai kun taskulaskin kytketään pois päältä. Virheiden paikannustoiminto Kun virheen ilmenemisen jälkeen painetaan painiketta tai, kursori näkyy laskutoimituksen näytössä siinä kohdassa, jossa virhe ilmeni. Eksponentiaalien näyttömuodot Taskulaskin näyttää jopa 10 numeroa. Suuremmat arvot näytetään automaattisesti eksponenttimuodossa. Desimaaliarvoille voidaan valita kaksi näyttömuotoa, jotka määrittävät eksponentiaalisen näyttötavan alkamiskohdan. Paina painiketta (tai ), tilan NORM 1 tai NORM 2 valitsemiseksi. NORM 1 Kun valitaan tila NORM 1, kokonaisluvuissa, joissa on yli 10 numeroa, sekä desimaaliarvoissa, joissa on yli kaksi desimaalia, käytetään automaattisesti eksponentiaalista näyttötapaa. NORM 2 Kun valitaan tila NORM 2, kokonaisluvuissa, joissa on yli 10 numeroa, sekä desimaaliarvoissa, joissa on yli 9 desimaalia, käytetään automaattisesti eksponentiaalista näyttötapaa. Kaikissa tämän käsikirjan esimerkeissä kuvatuissa laskutoimitusten tuloksissa käytetään NORM 1 muotoa. Tulosmuisti Aina kun arvojen tai lausekkeen syöttämisen jälkeen painetaan painiketta, laskutoimituksen tulos tallennetaan automaattisesti tulosmuistiin. Tulosmuistin sisältöä voi tarkastella painamalla painiketta. Tulosmuistiin voidaan tallentaa mantissan 12 numeroa ja eksponentin kaksi numeroa. Tulosmuistin sisältö ei muutu, mikäli jotakin yllä olevaa painiketta käyttämällä suoritettu laskutoimitus aiheuttaa virheen. 7

8 Peruslaskutoimitukset Huomaa! Käytä painiketta COMP tilan avaamiseen, mikäli haluat suorittaa peruslaskutoimituksia. COMP: Esimerkki 1.: 3x(5x10 9 ) Esimerkki 2.: 5x(9+7) Muistilaskut Huomaa! Käytä painiketta COMP tilan avaamiseen, mikäli haluat suorittaa laskutoimituksia muistia käyttämällä. COMP: Itsenäinen muisti Arvot voidaan syöttää suoraan muistiin tai ne voidaan lisätä muistiin tai vähentää muistista. Itsenäinen muisti soveltuu erityisesti kokonaissummien laskemiseen. Itsenäinen muisti käyttää samaa muistitilaa kuin muuttuja M. Paina painiketta, mikäli haluat tyhjentää itsenäisen muistin. Esimerkki 1.: 23+9= =47 )45x2=90 (summa) Muuttujat Tietojen, vakioiden, tulosten ja muiden arvojen tallentamiseen voidaan käyttää yhdeksää muuttujaa (A F, M, X ja Y). Suorita seuraava toimenpide, mikäli haluat tyhjentää yhdeksän muuttujan kaikki tiedot:. Suorita seuraava toimenpide, mikäli haluat tyhjentää tietyn muuttujan tiedot:. Toimenpiteellä tyhjennetään muuttujan A tiedot. 8

9 Esimerkki 1.: 193.2:23= :28= Murtoluvuilla laskeminen Huomaa! Käytä painiketta COMP tilan avaamiseksi, mikäli haluat laskea murtolaskuja. COMP: Mikäli murtolausekkeen numeroiden ja merkkien (kokonaisluku+osoittaja+nimittäjä+välimerkki) kokonaislukumäärä on yli 10, arvot näytetään automaattisesti desimaalimuodossa. Esimerkki 1.: Esimerkki 2.: , Murtoluku /desimaalilaskujen tulokset ovat aina desimaalimuodossa. Desimaaliarvon muuntaminen murtoluvuksi Esimerkki 1.: Murtoluvun muuntaminen desimaaliarvoksi Esimerkki 1.: (murtoluku desimaali) Prosenttilasku Huomaa! Käytä painiketta COMP tilan avaamiseksi, mikäli haluat laskea prosenttilaskuja. COMP: Esimerkki 1.: 12 %:n laskeminen luvusta Esimerkki 2.: Lasketaan, montako prosenttia luku 660 on luvusta

10 Esimerkki 3.: Lukuun 2500 lisätään 15% Esimerkki 4.: Luvusta 3500 vähennetään 25% Esimerkki 5.: Montako prosenttia koemallin paino on kasvanut, kun se painoi alunperin 500 grammaa ja painoon on lisätty 300 grammaa? x 100 = 160 (%) Esimerkki 6.: Montako prosenttia lämpötila on noussut, kun se oli ennen 40 C ja nyt 46 C? x 100 = 15 (%) Laskeminen tieteellisiä funktioita käyttämällä Huomaa! Käytä painiketta COMP tilan avaamiseen, mikäli haluat suorittaa tieteellisiä laskutoimituksia. COMP: = Trigonometriset funktiot / arkusfunktiot Esimerkki 1.: sin " " " Esimerkki 2.: cos ( rad ) 3 3 " " 0.5 Esimerkki 3.: cos = 4 rad " " Esimerkki 4.: tan " "

11 Hyperboliset funktiot / areafunktiot Esimerkki 1.: sinh 3.6 Esimerkki 2.: sinh Kulmayksiköiden muuntaminen Paina painiketta, jolloin näkyviin ilmestyy seuraava valikko: Kun painat painiketta, tai, näytetty arvo muunnetaan vastaavaksi kulmayksiköksi. Esimerkki 1.: 4.25 Radianttien muuntaminen asteiksi: " " 4.25 (R) Briggsin ja luonnolliset logaritmit / antilogaritmit Esimerkki 1.: log Esimerkki 2.: ln 90 (=log e 90) r Esimerkki 3.: e Esimerkki 4.: Esimerkki 5.: Neliöjuuret, kuutiojuuret, juuret, neliöt, kuutiot, käänteisluvut, kertomat, satunnaisluvut ja Esimerkki 1.: x 5 Esimerkki 2.: Esimerkki 3.: ( = 123 ) Esimerkki 4.:

12 Esimerkki 5.: Esimerkki 6.: Esimerkki 7.: 8! 8 Esimerkki 8.: Satunnaisluvun generointi väliltä ja Esimerkki 9.: FIX, SCI, RND Esimerkki 1.: 200 7x14= (Näyttää kaksi desimaalia.) Fix (Laskemista jatketaan 10 lukuista näyttöä käyttämällä) Saman laskutoimituksen suorittaminen desimaalien ilmoitettua lukumäärää käyttämällä (Sisäinen pyöristys) Paina painiketta, FIX syötön poistamiseksi. Esimerkki 2.: 1 3, tulosten näyttäminen kahta merkitsevää numeroa käyttämällä (SCI2). 1 3 Paina painiketta, SCI syötön poistamiseksi Scl 12

13 ENG laskutoimitukset Esimerkki 1.: metrin muuntaminen kilometreiksi Esimerkki 2.: gramman muuntaminen milligrammoiksi Koordinaattien muuntaminen (Pol (x, y), Rec (r, )) Laskujen tulokset osoitetaan automaattisesti muuttujille E ja F. Esimerkki 1.: Polaarikoordinaatit (r=2, =60 ) muunnetaan suorakulmaisiksi koordinaateiksi (x, y) (DEG tila) x y , korvaa näytetyn arvon muistin arvolla. Esimerkki 2.: Suorakulmaisten koordinaattien (1, 3) muuntaminen polaarikoordinaateiksi (r, ) (RAD tila) r , korvaa näytetyn arvon muistin arvolla. Permutaatio Esimerkki 1.: Määrittää, montako erilaista nelinumeroista lukua numeroista 1 7 voidaan luoda. Yksikään luku ei saa toistua nelinumeroisessa luvussa (1234 käy mutta 1123 ei) Kombinaatio Esimerkki 1.: Määrittää, montako erilaista neljän jäsenen ryhmää 10 yksilön ryhmästä saa aikaan

14 Statistiset laskemat Huomaa! Käytä painiketta SD tilan avaamiseksi, mikäli haluat tehdä statistisia laskutoimituksia vakiopoikkeamaa käyttämällä. SD: Vakiopoikkeama (SD tila) Tietojen syöttö aloitetaan aina painamalla statistisen muistin tyhjentämiseksi. Syötettyjen tietojen perusteella lasketaan arvot,,,,,, jotka saa näkyviin oheisilla painikkeilla. Esimerkki 1.: Lasketaan,,,,, seuraaville tiedoille: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 Muistin tyhjentäminen: SD... (Mallivakiopoikkeama ) (Populaatiovakiopoikkeama ) (Aritmeettinen keskiarvo ) (Tietojen lukumäärä ) (Arvojen summa ) (Arvojen neliöiden summa ) Varotoimenpiteet tietojen syötön yhteydessä Painikkeilla syötetään samat tiedot kaksi kertaa. Samat tiedot voidaan syöttää painikkeella useamman kerran. Mikäli arvo 110 halutaan syöttää kymmenen kertaa, painetaan esim Yllä mainitut tulokset saadaan halutussa järjestyksessä eikä vain yllä mainitussa. Kun viimeksi syötetyt tiedot halutaan tyhjentää, paina

15 Regressiolaskut (REG tila) Huomaa! Käytä painiketta Reg tilan avaamiseksi, mikäli haluat tehdä statistisia laskutoimituksia regressiota käyttämällä. REG: Lineaarinen regressio Logaritminen regressio Eksponentiaalinen regressio Potenssiregressio Käänteisregressio Neliöregressio Tietojen syöttö aloitetaan aina painamalla statistisen muistin tyhjentämiseksi. Regressiolaskutoimituksella saadut arvot riippuvat syötetyistä arvoista ja tulokset saa näkyviin seuraavan taulukon näppäinyhdistelmillä. Regressiokerroin A Regressiokerroin B Regressiokerroin C Korrelaatiokerroin r (x:n arvioitu arvo) (y:n arvioitu arvo) Lineaarinen regressio Lineaarisen regression regressiokaava on y = A+Bx. Esimerkki 1.: Ilmanpaine lämpötilaan nähden Lämpötila Ilmanpaine 10 C 1003 hpa 15 C 1005 hpa 20 C 1010 hpa 25 C 1011 hpa 30 C 1014 hpa Suorita lineaarinen regressio regressiokaavan ja korrelaatiokertoimen edellytysten määrittämiseksi samankaltaisille tiedoille. Käytä lopuksi regressiokaavaa ilmanpaineen arvioimiseksi lämpötilan ollessa 18 C ja lämpötilan arvioimiseksi ilmanpaineen ollessa 1000 hpa. 15

16 REG tilan valitseminen (lineaarinen regressio): Muistin tyhjentäminen: (Regressiokerroin A) (Regressiokerroin B) (Korrelaatiokerroin r) (Ilmanpaine lämpötilan ollessa 18 C) 18 (Lämpötila ilmanpaineen ollessa 1000 hpa) 1000 Neliöregressio Neliöregressioiden regressiokaava on y = A+Bx+Cx 2 Syötä tiedot seuraavaa painikejärjestystä käyttämällä. <x tiedot> <y tiedot> Esimerkki: xi yi Suorita neliöregressio regressiokaavan ja korrelaatiokertoimen edellytysten määrittämiseksi samankaltaisille tiedoille. Käytä lopuksi regressiokaavaa arvojen (arvioitu y arvo) kun xi = 16 ja (arvioitu x arvo) kun yi = arvioimiseksi Valitse REG tila (neliöregressio) 30. REG Muistin tyhjentäminen: (Regressiokerroin A) (Regressiokerroin B) (Regressiokerroin C) REG

17 ( kun xi = 16) ( kun yi = 20) ( kun yi = 20) Varotoimenpiteet tietojen syötön yhteydessä Painikkeilla syötetään samat tiedot kaksi kertaa. Samat tiedot voidaan syöttää painikkeella useamman kerran. Jos haluat syöttää luvut "20 ja 30" esim." viisi kertaa, paina Yllä mainitut tulokset saadaan halutussa järjestyksessä eikä vain yllä mainitussa. Kun viimeksi syötetyt tiedot halutaan tyhjentää, paina. Asteiden, minuuttien, sekuntien laskeminen Voit suorittaa seksagesimaalilaskutoimituksia asteita (tunteja), minuutteja ja sekunteja käyttämällä ja muuntaa seksagesimaaliluvut desimaaliarvoiksi ja takaisin. Esimerkki 1.: Desimaaliarvo muunnetaan seksagesimaaliarvoksi Esimerkki 2.: Seuraavan laskun suorittaminen: " x Teknisiä tietoja Ongelmien ilmetessä... Suorita seuraavat vaiheet, mikäli laskujen tulokset ovat virheellisiä tai mikäli toiminnassa ilmenee virhe. 1. (COMP tila) 2. (DEG tila) 3. (NORM 1 tila) 4. Tarkista käytetty kaava, jotta voidaan varmistaa, että käytetty kaava on oikea. 5. Valitse laskutoimituksen edellyttämä tila ja yritä uudelleen

18 Virheilmoitukset Laskin on lukitussa tilassa silloin, kun näytössä on virheilmoitus. Paina painiketta virheen poistamiseksi tai paina tai laskutoimituksen näyttämiseksi ja virheen korjaamiseksi. Ma ERROR Syy Laskutulos on sallitun laskualueen ulkopuolella. Laskimella on yritetty laskea funktiolasku arvolla, joka ylittää sallitun syöttöalueen. On yritetty suorittaa epälooginen operaatio (jakaa nollalla jne.) Toimenpide Tarkista syötetyt arvot ja varmista, että kaikki ovat sallitulla alueella. Tarkista kaikkien käytettyjen muistin alueiden arvot. Stk ERROR Syy Numeerisen pinon tai käyttöpinon kapasiteetti on ylitetty. Toimenpide Suorita laskutoimitus yksinkertaisemmin. Numeerisessa pinossa on 10 tasoa ja käyttöpinossa on 24 tasoa. Suorita lasku kahdessa tai useammassa osassa. Syn ERROR Syy On yritetty suorittaa ei sallittu matemaattinen operaatio. Toimenpide Paina painiketta tai laskun näyttämiseksi kursorin sijaitessa virheen kohdalla. Tee tarvittavat muutokset. Arg ERROR Syy Parametrin väärä käyttö Toimenpide Paina painiketta tai sen kohdan näyttämiseksi, joka aiheutti virheen, ja tee tarvittavat muutokset. 18

19 Operaatioiden tärkeysjärjestys Laskutoimitukset suoritetaan tärkeysjärjestyksessä seuraavassa järjestyksessä. 1. Koordinaattien muuntaminen: Pol (x, y), Rec (r, ) 2. A tyypin funktiot: Kyseisissä funktioissa syötetään ensin arvo ja lopuksi painetaan funktiopainiketta. x 2, x 1, x!, 3. Potenssit ja juuret: x y, x 4. a b/c 5. Lyhennetty multiplikaatioformaatti ennen: ", muisti ja muuttujanimikettä: 2, 5 A, A etc. 6. B tyypin funktiot: Kyseisissä funktioissa syötetään ensin arvo ja sen jälkeen painetaan funktiopainiketta., 3, log, In, e x, 10 x, sin, cos, tan, sin 1, cos 1, tan 1, sinh, cosh, tanh, sinh 1, cosh 1, tanh 1, ( ) 7. Lyhennetty multiplikaatioformaatti ennen B tyypin funktioita: 2 3, Alog2 jne. 8. Permutaatio ja kombinaatio: npr, ncr 9. x, 10. +, Saman arvoiset operaatiot suoritetaan oikealta vasemmalle, e x In 120 > e x {In( 120)}. Muut operaatiot suoritetaan vasemmalta oikealle. Suluissa olevat operaatiot suoritetaan ensin. Pino Tämä taskulaskin käyttää "pinoiksi" kutsuttavia muistialueita arvojen (numeeriset pinot) ja komentojen (komentopinot) tilapäiseen tallentamiseen laskutoimituksen aikana niiden tärkeysjärjestyksen mukaan. Numeerisessa pinossa on 10 tasoa ja komentopinossa on 24 tasoa. Pinovirhe (Stk ERROR) ilmenee aina silloin, kun yritetään suorittaa laskutoimitus, jonka monimutkaisuus ylittää pinon kapasiteetin. 19

20 Pariston vaihtaminen Mikäli taskulaskimen näytön tekstiä ei voi enää lukea selvästi, paristossa ei ole riittävästi virtaa. Mikäli taskulaskimen käyttöä jatketaan, vaikka taskulaskimessa ei ole riittävästi virtaa, se voi aiheuttaa toimintohäiriöitä. Vaihda paristo niin pian kuin mahdollista, mikäli näyttö himmenee. 1. Paina painiketta taskulaskimen sammuttamiseksi. Ruuvi 2. Poista ruuvi, jolla pariston kansi on kiinnitetty, ja irrota lopuksi pariston suojus. 3. Poista vanha paristo. 4. Pyyhi uuden pariston kylki kuivalla, pehmeällä liinalla. Aseta paristo laitteeseen plusnapa ylöspäin (siten että plusnapa on näkyvissä). 5. Aseta pariston suojus takaisin paikalleen ja kiinnitä suojus ruuvilla. 6. Paina reset painiketta ohuella, terävällä esineellä. Varmista, ettet unohda suorittaa kyseistä vaihetta. 7. Paina painiketta taskulaskimen kytkemiseksi päälle. Automaattinen poiskytkentä Mikäli taskulaskinta ei käytetä noin kuuteen minuuttiin, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Paina siinä tapauksessa painiketta laskimen uudelleen käynnistämiseksi. 20

21 Syöttöalueet Sisäiset numerot: 12 Tarkkuus: Tarkkuus on yleensä noin +/ 1 kymmenennen numeron kohdalla. Funktio Syöttöalue Sama kuin sinx, poikkeuksena Sama kuin sinx, poikkeuksena Sama kuin sinx, poikkeuksena 21

22 Funktio Syöttöalue (x on kokonaisluku) (n, r on kokonaisluku) Sama kuin sinx, cos x Desimaali <> seksagesimaalimuuntaminen Kuitenkin: (n on kokonaisluku) Kuitenkin: on kokonaisluku) Kokonaisluvun, osoittajan ja nimittäjän summa ei saa ylittää 10 numeroista lukua (mukaanlukien jakomerkit) Huomaa! Virheet lisääntyvät toistuvissa sisäisissä laskutoimituksissa, kuten x y, x, x!,, ja tarkkuus pienenee. 22

23 Takuu Arvoisa asiakas, kiitos, että valitsit tämän laitteen. Mikäli laitteessa ilmenee vikoja, palauta se ja myyntitosite sekä alkuperäinen pakkaus takaisin myyjälle (myyjäyritykseen). Kotisivu Kotisivullla vertrieb.de on käyttöohjeet seuraaville maille: Saksa, Ranska, Italia, Englanti, Portugali, Alankomaat, Kreikka, Suomi, Tsekki, Ruotsi, Slovakia, Unkari, Tanska, Kroatia ja Slovenia. Puhelinneuvonta Saksassa: (0,14 minuuttia kohden) Kansainvälinen puhelinneuvonta: LCD 8110 EN 55022: 2006 EN 55024: A1: 2001+A2:2003 Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen August

24 Oikeus sisällöllisiin ja teknisiin muutoksiin pidätetään.

TI-30X II funktiolaskimen pikaohje

TI-30X II funktiolaskimen pikaohje 0 TI-30X II funktiolaskimen pikaohje Sisältö Näppäimet... 1 Resetointi... 1 Aiempien laskutoimitusten muokkaaminen... 2 Edellisen laskutoimituksen tuloksen hyödyntäminen (ANS) ja etumerkki... 3 DEL ja

Lisätiedot

Yleisohje... 2 Peruslaskutoimitukset... 8 Tieteislaskutoimitukset... 10 Tilastolaskenta... 17

Yleisohje... 2 Peruslaskutoimitukset... 8 Tieteislaskutoimitukset... 10 Tilastolaskenta... 17 Tieteislaskin Yleisohje... 2 Virta... 2 Näppäimistö... 2 Näytön merkinnät... 3 Esitysmuodot... 3 Laskujärjestys... 5 Korjaaminen... 5 Tarkkuus ja kapasiteetti... 5 Ylivuoto- tai virhetilanteet... 8 Peruslaskutoimitukset...

Lisätiedot

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Käyttäjän opas

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Käyttäjän opas fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Käyttäjän opas Fi http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. SUOMI Laskimen kannen

Lisätiedot

fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas

fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas Fi http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. SUOMI Laskimen

Lisätiedot

Tieteislaskin. 1997, 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN

Tieteislaskin. 1997, 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN TI.30 eco RS Tieteislaskin Suomi Perustoiminnot... 2 Lopputulokset... 2 Peruslaskutoimitukset... 2 Prosenttilasku... 3 Murtoluvut... 4 Potenssit ja juuret... 5 Logaritmifunktiot... 5 Kulmayksiköt... 5

Lisätiedot

Luvuilla laskeminen. Esim. 1 Laske 6 21 7

Luvuilla laskeminen. Esim. 1 Laske 6 21 7 Luvuilla laskeminen TI-84 Plus käyttää laskujen suorittamiseen ns. yhtälönkäsittelyjärjestelmää (EOS TM, Equation Operating System), jonka avulla lausekkeiden syöttö tapahtuu matemaattisessa kirjoitusjärjestyksessä.

Lisätiedot

Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla

Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla Muuttuja Frekvenssi 7 12 8 16 9 11 10 8 Tilastomoodin valinta. Tilastomuistin tyhjennys. Keskiarvon ja keskihajonnan

Lisätiedot

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Fi fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Käyttäjän opas Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto http://edu.casio.com CASION KOULUTUSFOORUMI http://edu.casio.com/forum/ Sisältö Tärkeää tietoa... 2 Esimerkkitoimintoja...

Lisätiedot

fx-991es Käyttäjän opas

fx-991es Käyttäjän opas Fi fx-991es Käyttäjän opas RCA501280-001V01 http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Pari sanaa tästä käyttäjän oppaasta MATH merkki tarkoittaa esimerkkiä,

Lisätiedot

HP 300s+ Scientific Calculator -laskin Käyttöopas

HP 300s+ Scientific Calculator -laskin Käyttöopas Juniper.book Page 1 Friday, August 24, 2012 2:02 AM HP 300s+ Scientific Calculator -laskin Käyttöopas Juniper.book Page 2 Friday, August 24, 2012 2:02 AM Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company,

Lisätiedot

Sisältö SUOMI Tilastolaskenta Näyttön... s.184 Näin Pääset Alkuun Kehittyneet Tieteelliset Laskut Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen

Sisältö SUOMI Tilastolaskenta Näyttön... s.184 Näin Pääset Alkuun Kehittyneet Tieteelliset Laskut Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen Sisältö Tilastolaskenta Tilasttyypin Valinta... s.198 Tilastotietoen Syöttö... s.198 Tilastolaskennan näytetietojen Muokkaaminen... s.198 Tilastolaskentaruutu... s.199 Tilastovalikko... s.199 Statistiskt

Lisätiedot

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot)

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot) Fi fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot) CA 310079-001V07 http://world.casio.com/edu_e/ Tärkeää! Ole hyvä ja pidä käsikirja ja kaikki muut tiedot käsillä tulevaa tarvetta varten.

Lisätiedot

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/ Fi fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Pari sanaa tästä käyttäjän oppaasta

Lisätiedot

Kun tilariville ilmestyy BATT-merkki, on aika vaihtaa paristot.

Kun tilariville ilmestyy BATT-merkki, on aika vaihtaa paristot. Liite C: Huolto- ja takuutiedot C Paristot... 578 Ongelmien ilmetessä... 581 TI-tuotepalvelu ja takuutiedot... 582 Tämä liitteen tiedot saattavat olla hyödyllisiä kun käytät TI-89 / TI-92 Plus-laskinta.

Lisätiedot

HP 6S -tieteislaskin

HP 6S -tieteislaskin HP 6S -tieteislaskin H 1 1 VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tämän käyttöoppaan tiedot ja esimerkit annetaan sellaisina kuin ne ovat ja ne voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Sikäli kuin laki sallii, Hewlett-Packard

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Kytke Asenna Nauti Mitä laatikko sisältää? CD140-tukiasema TAI CD140/CD145 luuri CD145-tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto CD140 2 ladattavaa AAA akkua Pikaopas CD140

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Triumph-Adler TWEN. TWEN C 1240 SOLAR Pöytälaskin

Triumph-Adler TWEN. TWEN C 1240 SOLAR Pöytälaskin Triumph-Adler TWEN TWEN C 1240 SOLAR Pöytälaskin Selausnäppäimet 3 Automaattinen selausnäppäin 3 Korjausnäppäin 3 Check näppäin 3 Tax Plus näppäin 3 Tax Miinus näppäin 3 Percent/Tax Rate näppäin 3 Home/Exchange

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Kappale 20: Kantaluvut

Kappale 20: Kantaluvut Kappale 20: Kantaluvut 20 Johdanto: Kantaluvut... 328 Kantalukujen syöttäminen ja muuntaminen... 329 Matemaattiset toiminnot Hex- ja Bin-luvuilla... 330 Bittien vertaileminen ja manipulointi... 331 Huom!

Lisätiedot

Tilastotoiminnot. Seuraavien kahden esimerkin näppäinohjeet on annettu kunkin laskinmallin kohdalla:

Tilastotoiminnot. Seuraavien kahden esimerkin näppäinohjeet on annettu kunkin laskinmallin kohdalla: Tilastotoiminnot Seuraavien kahden esimerkin näppäinohjeet on annettu kunkin laskinmallin kohdalla: Muuttuja Frekvenssi 7 12 8 16 9 11 10 8 Tilastomoodin valinta. Tilastomuistin tyhjennys. Keskiarvon ja

Lisätiedot

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO 26.4.2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 LINEAARINEN MALLI... 1 Selityskerroin... 3 Excelin funktioita... 4 EKSPONENTIAALINEN MALLI... 4 MALLIN KÄYTTÄMINEN ENNUSTAMISEEN...

Lisätiedot

TI-30XS MultiView - ja TI-30XB MultiView - tiedelaskimet

TI-30XS MultiView - ja TI-30XB MultiView - tiedelaskimet TI-30XS MultiView - ja TI-30XB MultiView - tiedelaskimet Tärkeää... 2 Esimerkkejä... 3 TI-30XS MultiView -laskim en käynnistäminen ja sammuttaminen... 3 Näytön kontrasti... 3 Perusnäyttö... 4 Kakkostoiminnot...

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Sisältö SUOMI Näyttön... s.39 Näin Pääset Alkuun Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen Syöttöalue... s.46 Peruslaskutoimitukset

Sisältö SUOMI Näyttön... s.39 Näin Pääset Alkuun Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen Syöttöalue... s.46 Peruslaskutoimitukset SUOMI Sisältö Näyttön... s.39 Näin Pääset Alkuun Vrran Kytkeminen ja Katkalseminen... s.40 Näytön Kontrastin Säätäminen... s.40 Tilan valintseminen... s.40 Sovellusvalikko ( Avain)... s.41 Laskimen Asetusvalikko...

Lisätiedot

Terveysmonitori. Tyyppi BC-543 Käyttöohje

Terveysmonitori. Tyyppi BC-543 Käyttöohje Terveysmonitori Tyyppi BC-543 Käyttöohje 1 1) TURVALLISUUS - henkilöiden, joilla on esim. sydämentahdistin tai jokin muu sähköinen implantti, ei tulisi käyttää tätä laitetta, koska laite lähettää pienen

Lisätiedot

Excelin käyttö mallintamisessa. Regressiosuoran määrittäminen. Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu.

Excelin käyttö mallintamisessa. Regressiosuoran määrittäminen. Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu. Excelin käyttö mallintamisessa Regressiosuoran määrittäminen Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu. 1)Kirjoitetaan arvot taulukkoon syvyys (mm) ikä 2 4 3 62 6 11 7 125 2) Piirretään graafi, valitaan lajiksi

Lisätiedot

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje fin 2 1. Yleistä 3 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Talleta käyttöohje myöhempää käyttöä varten. de en 2. Tuotekuvaus it

Lisätiedot

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää.

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. MAA9. 014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. A-OSIO: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla esillä. Maksimissaan

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222 Käyttöohjeet Kauppa, yritykset ja teollisuus wwwsoehnle-professionalcom SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Käyttöönotto s 5 Toimituksen sisältö s 5 Vaa'an sijoittaminen s

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Receiver REC 150. Käyttöohje

Receiver REC 150. Käyttöohje Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin pyörivien laserien nopeaan käsittelemiseen.receiver in avulla voidaan ottaa vastaan rotaatiolaserien lasersäteet vaikka ne eivät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ110 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Huomautus Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE

TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE 1 Virran kytkeminen ja paristonvaihto...3 Ennen virran kytkemistä...3 Virran kytkeminen...3 Varoitus...3 Pariston vaihto...3 2 Värinauhan vaihto...3 3 Kuittinauhan asetus...4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Metropolia ammattikorkeakoulu 05.02.2015 TI00AA43-3004: Ohjelmointi Kotitehtävät 3

Metropolia ammattikorkeakoulu 05.02.2015 TI00AA43-3004: Ohjelmointi Kotitehtävät 3 : http://users.metropolia.fi/~pasitr/2014-2015/ti00aa43-3004/kt/03/ratkaisut/ Tehtävä 1. (1 piste) Tee ohjelma K03T01.cpp, jossa ohjelmalle syötetään kokonaisluku. Jos kokonaisluku on positiivinen, niin

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

12. Differentiaaliyhtälöt

12. Differentiaaliyhtälöt 1. Differentiaaliyhtälöt 1.1 Johdanto Differentiaaliyhtälöitä voidaan käyttää monilla alueilla esimerkiksi tarkasteltaessa jonkin kohteen lämpötilan vaihtelua, eksponentiaalista kasvua, sähkölatauksen

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

Vektorit. Vektorin luominen... 192 Vektorin tuominen näyttöön... 195 Vektorin koon ja alkioiden muokkaaminen... 195 Vektorin poistaminen...

Vektorit. Vektorin luominen... 192 Vektorin tuominen näyttöön... 195 Vektorin koon ja alkioiden muokkaaminen... 195 Vektorin poistaminen... 12 Vektorit Vektorin luominen... 192 Vektorin tuominen näyttöön... 195 Vektorin koon ja alkioiden muokkaaminen... 195 Vektorin poistaminen... 196 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 192 Luku 12: Vektorit

Lisätiedot

fx-570es PLUS fx-991es PLUS

fx-570es PLUS fx-991es PLUS Fi fx-570es PLUS fx-991es PLUS Käyttäjän opas Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto http://edu.casio.com CASION KOULUTUSFOORUMI http://edu.casio.com/forum/ Sisältö Tärkeää tietoa... 2 Esimerkkitoimintoja...

Lisätiedot

Ohjelmassa on käytettävä funktiota laskeparkkimaksu laskemaan kunkin asiakkaan maksu. Funktio floor pyöristää luvun lähimmäksi kokonaisluvuksi.

Ohjelmassa on käytettävä funktiota laskeparkkimaksu laskemaan kunkin asiakkaan maksu. Funktio floor pyöristää luvun lähimmäksi kokonaisluvuksi. Tehtävä 24. Kallioparkki veloittaa 2 euroa kolmelta ensimmäiseltä pysäköintitunnilta. Yli kolmen tunnin pysäköinnistä veloitetaan lisäksi 0.5 euroa jokaiselta yli menevältä tunnilta. Kuitenkin maksimiveloitus

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Laitteiston Käyttäjän opas

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Laitteiston Käyttäjän opas Fi fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Laitteiston Käyttäjän opas Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto http://edu.casio.com Käyttöoppaita on saatavana useilla kielillä osoitteessa

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 3.3.06 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje Migs käyttöohje sivu 2 Sisällys Varoitukset ja turvaohjeita... 3 1. Kuvaus... 4 Osat ja toiminta... 5 Toimitussisältö... 5 2. Valmistaminen käyttööön... 5 3. Asetusvalikko...

Lisätiedot

TI TestGuard. Pikaopas

TI TestGuard. Pikaopas TI TestGuard Pikaopas Ennen TI TestGuarden käyttöä TI TestGuard poistaa tiedot oppilaan laskimesta täydellisesti, se ei vain kytke niitä pois käytöstä. Kehota oppilaitasi tekemään sovelluksista ja RAM-muistin

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

1. Viikko. K. Tuominen MApu II 1/17 17

1. Viikko. K. Tuominen MApu II 1/17 17 1. Viikko Keskeiset asiat ja tavoitteet: 1. Kompleksiluvut, kompleksitaso, polaariesitys, 2. Kompleksilukujen peruslaskutoimitukset, 3. Eulerin ja De Moivren kaavat, 4. Potenssi ja juuret, kompleksinen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin laserlinjojen nopeaan mittaamiseen. Receiver n avulla voidaan vastaanottaa vain STABILA linjalaserlaitteiden lähettämiä pulssilasersäteitä.

Lisätiedot

Käyttöohje SmarTach D-Box 2

Käyttöohje SmarTach D-Box 2 Tuote D-Box 2 Versio Kaikki Pvm. 15.09.10 Käyttöohje SmarTach D-Box 2 Copyright Actia 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esittely...2 Toiminnot...3 2. Komponentit...3 3. Ominaisuudet...3 3.1 Tekniset ominaisuudet...

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Lämpömittari TTX100/110/120

Lämpömittari TTX100/110/120 Lämpömittari TTX100/110/120 2(18) Hyvä asiakas, Onnittelut tämän Ebro tuotteen hankinnan kunniaksi. Toivottavasti tämä tuote palvelee pitkään ja tästä tuotteesta on hyötyä työntekoon. Tärkeä ja hyödyllinen

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Käyttöohje Korvantauskojeet

Käyttöohje Korvantauskojeet Käyttöohje Korvantauskojeet Sisältö: Relaxx kuulokojeet sivu 2 Kuulokojeella kuuntelu sivu 3 Äänenvoimakkuuden säätö sivu 3 Näin valitset sopivan kuuntelun sivu 4 Pariston vaihto sivu 5 Kuulokojeen hoito

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

CITRUS JUICER CJ 7280 SUOMI

CITRUS JUICER CJ 7280 SUOMI CITRUS JUICER CJ 7280 SUOMI FI H A G B F E C D 3 TURVALLISUUS JA ASETUKSET Lue tämä käyttöopas huolellisesti kokonaan ennen tämän laitteen käyttöä! Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vältetään

Lisätiedot

Merkitse kertolasku 3 3 3 3 potenssin avulla ja laske sen arvo.

Merkitse kertolasku 3 3 3 3 potenssin avulla ja laske sen arvo. 13 Luvun potenssi Kertolasku, jonka kaikki tekijät ovat samoja, voidaan merkitä lyhyemmin potenssin avulla. Potenssimerkinnässä eksponentti ilmaisee, kuinka monta kertaa kantaluku esiintyy tulossa. Potenssin

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE Sisältö 1 Tekniset tiedot... 3 2 Ominaisuudet... 3 3 Käyttötarkoitus... 3 4 Näppäimet... 3 5 Käyttö... 4 5.1 Tavallinen täyttö... 4 5.2 Ylitäyttö... 4 5.3

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet

KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet KL1000 Ohjelmointi-ja toimintaohjeet YHTEENSOPIVUUS Tämä ohje on pystymalliselle lukolle. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Valmistuspäivästä 4/2014 alkaen KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri

Lisätiedot

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1 Nokia stereo-hf HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202252/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot