TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen"

Transkriptio

1 TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen

2 Turvaohjeita Määräysten mukainen käyttö Paristot Hävittämisohjeet Varotoimenpiteet käsittelyn yhteydessä Kaksirivinen näyttö Ennen kuin aloitat laskemisen Tilat Syöttökapasiteetti Korjausten tekeminen tietojen syöttämisen aikana Toistotoiminto Virheiden paikannustoiminto Eksponentiaalien näyttömuodot Tulosmuisti Peruslaskutoimitukset Muistilaskut Itsenäinen muisti Muuttujat Murtoluvuilla laskeminen Desimaaliarvon muuntaminen murtoluvuksi Murtoluvun muuntaminen desimaaliarvoksi Prosenttilasku Laskeminen tieteellisiä funktioita käyttämällä Trigonometriset funktiot / arkusfunktiot Hyperboliset funktiot / areafunktiot Kulmayksiköiden muuntaminen Briggsin ja luonnolliset logaritmit / antilogaritmit Neliöjuuret, kuutiojuuret, juuret, neliöt, kuutiot, käänteisluvut, kertomat, satunnaisluvut ja FIX, SCI, RND ENG laskutoimitukset Koordinaattien muuntaminen (Pol (x, y), Rec (r, )) Permutaatio Kombinaatio Statistiset laskemat Vakiopoikkeama (SD tila) Varotoimenpiteet tietojen syötön yhteydessä Regressiolaskut (REG tila) Lineaarinen regressio Neliöregressio Varotoimenpiteet tietojen syötön yhteydessä

3 Asteiden, minuuttien, sekuntien laskeminen Teknisiä tietoja Virheilmoitukset Operaatioiden tärkeysjärjestys Pino Pariston vaihtaminen Automaattinen poiskytkentä Syöttöalueet Takuu

4 LCD 8110 Tieteellinen taskulaskin Turvaohjeita Seuraavat turvaohjeet on ehdottomasti luettava läpi ennen laskimen käyttöä. Käyttöohje on säilytettävä huolellisesti myöhempää käyttöä varten. Määräysten mukainen käyttö Laskin on tarkoitettu ainoastaan sisätiloissa tapahtuvaan laskemiseen. Kaikki muut käyttötavat ovat määräysten vastaisia. Paristot Säilytä paristot niiden poistamisen jälkeen turvallisessa paikassa, jossa pienet lapset eivät pääse niihin käsiksi eivätkä he voi vahingossa nielaista niitä. Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, mikäli paristot on vahingossa nielaistu. Älä koskaan lataa tai pura paristoja tai aiheuta niillä oikosulkua. Älä koskaan anna paristojen joutua suoran lämmön vaikutuksen alaiseksi äläkä koskaan hävitä niitä polttamalla. Mikäli paristoja käsitellään väärin, niistä voi valua happoa, joka voi vaurioittaa lähellä olevia esineitä. Sen lisäksi on olemassa palo ja loukkaantumisvaara. Varmista aina paristojen sisäänasettamisen yhteydessä, että plusnavat (+) ja miinusnavat ( ) ovat oikein päin. Poista paristot, mikäli laskinta ei käytetä pitkään aikaan. Käytä vain tässä käyttöohjeessa ilmoitettuja paristotyyppejä. Hävittämisohjeet Eurooppalaisen lain noudattaminen kansallisessa lainsäädännössä ja kansallisissa määräyksissä aiheuttaa sen, että kestokulutushyödykkeet on hävitettävä soveltuvalla tavalla. Tarkoituksena on suojella ihmisiä ja ympäristöä. Sivujen reunoissa olevalla symbolilla osoitetaan, että vanhat sähköiset ja elektroniset laitteet ja paristot eivät kuulu kotitalousjätteiden joukkoon. Vanhat laitteet ja lisävarusteet on vietävä niiden käyttöiän lopussa soveltuvaan keräyspaikkaan. Vanhat paristot on palautettava niiden myyjäliikkeeseen tai soveltuvaan keräyspisteeseen, jossa on niille tarkoitettu keräysastia. Pakkausmateriaali on hävitettävä kulloinkin voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti. Varotoimenpiteet käsittelyn yhteydessä Ennen laskimen ensimmäistä käyttöä on ehdottomasti painettava painiketta. Paina ennen laskimen ensimmäistä käyttöä laskimen takapuolella olevaa Reset painiketta (R). Tyhjistä paristoista voi valua nestettä, joka voi vaurioittaa laskinta ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tyhjiä paristoja ei saa koskaan jättää laskimeen. 4

5 Laitteen mukana toimitetun pariston lataus purkautuu jonkin verran toimituksen ja varastoinnin aikana. Näin ollen pariston voi joutua vaihtamaan joissakin tapauksissa odotettua aikaisemmin. Muistiin tallennetut tiedot voivat tyhjentyä osittain tai kokonaan, mikäli paristossa ei ole riittävästi virtaa. Kirjoita kaikki tärkeät tiedot muistiin. Vältä laitteen käyttöä tiloissa, joissa ympäristön lämpötila on erittäin korkea tai alhainen. Mikäli laskinta käytetään erittäin alhaisissa lämpötiloissa, näyttö voi reagoida hitaasti tai olla toimimatta kokonaan ja pariston käyttöikä voi lyhentyä. Vältä laskimen joutumista suoran auringonvalon vaikutuksen alaiseksi, äläkä säilytä sitä ikkunan tai lämmityslaitteen lähettyvillä tai muussa paikassa, jossa se joutuu korkeiden lämpötilojen vaikutuksen alaiseksi. Laskimen kotelo voi värjäytyä tai muuttaa muotoaan lämmön vaikutuksesta johdosta, ja kotelossa sijaitsevat virtapiirit voivat vaurioitua. Vältä laskimen käyttöä ja varastointia tiloissa, joissa on korkea ilmankosteus ja paljon pölyä. Huolehdi siitä, että laskinta ei koskaan jätetä paikkoihin, joissa se voi joutua roiskeveden, korkean ilmankosteuden tai pölyn vaikutuksen alaiseksi. Laskimen sisäinen virtapiiri voi vaurioitua. Älä koskaan pudota laskinta, ja varmista, että siihen ei pääse kohdistumaan voimakkaita iskuja. Laskinta ei saa koskaan vääntää tai taivuttaa. Vältä laskimen kuljettamista housujen taskussa tai muussa kireässä vaatekappaleessa, jossa se voi vääntyä tai taittua. Älä koskaan yritä purkaa laskinta osiin. Älä koskaan paina laskimen painikkeita kuulakärkikynällä tai muulla terävällä esineellä. Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kuivalla liinalla. Mikäli laskin on erittäin likainen, puhdista se liinalla, joka on kostutettu veteen, johon on sekoitettu hieman mietoa neutraalia puhdistusainetta. Purista liina huolellisesti kuivaksi, ennen kuin pyyhit sillä laskinta. Älä koskaan puhdista laskinta ohennusaineella, bensiinillä tai muilla liuottimilla. Painettu teksti voi irrota ja kotelo vahingoittua. Kaksirivinen näyttö Laskukaava ja tulos voidaan tarkistaa yhtäaikaa. Ensimmäisellä rivillä näkyy laskukaava. Toisella rivillä näkyy tulos. 5

6 Ennen kuin aloitat laskemisen... Tilat Käyttö Tilan nimi Tilan merkki Laskutilat Tavallinen laskeminen COMP Poikkeaman vakiolaskutoimitus SD SD Regression laskeminen REG REG Kulmayksikkötilat Aste DEG D Radiaanit RAD R Gradientit GRA G Näyttötilat Eksponentiaalinäyttö (kumoaa FIX ja SCI tiedot) NORM 1 NORM 2 Syötettyjen desimaalilukujen lukumäärä FIX FIX Syötettyjen merkitsevien numeroiden lukumäärä SCI SCI Huomaa! Tilamerkit sijaitsevat näytön alaosassa. Tiloja COMP, SD ja REG voi käyttää yhdessä kulmayksikkötilojen kanssa. Tarkista aina ennen laskutoimituksen aloittamista, mikä laskutila (SD, REG, COMP) ja kulmayksikkötila (DEG, RAD, GRA) on parhaillaan aktiivinen. Syöttökapasiteetti Laskutoimituksen muistiin mahtuu 79 "vaihetta". Aina kun syötetään laskutoimituksen 73. vaihe, kursori vaihtuu merkistä " merkiksi ilmoituksena muistin vähyydestä. Mikäli sinun on vielä syötettävä tietoja, lasku kannattaa suorittaa kahtena tai useampana laskutoimituksena. Korjausten tekeminen tietojen syöttämisen aikana Siirrä kursoria painikkeilla ja haluttuun kohtaan. Paina painiketta, mikäli haluat poistaa kursorin kohdalla olevan numeron tai toiminnon. Paina painikkeita, kun haluat siirtyä kohtaan, jossa syöttökursori on. Mikäli syötät numeroita tai toimintoja syöttökursorin näkyessä näytössä, syötettävä numero tai toiminto ilmestyy syöttökursorin kohdalle. Painikkeilla,, tai pääsee siirtymään syöttökursoritilasta takaisin tavalliseen kursoritilaan. 6

7 Toistotoiminto Kun painetaan painiketta tai, viimeksi suoritettu laskutoimitus ilmestyy uudelleen näkyviin. Laskutoimitukseen voidaan tehdä halutut muutokset ja laskutoimitus voidaan suorittaa uudelleen. Kun painat painiketta, toistomuistia ei tyhjennetä, vaan viimeinen laskutoimitus saadaan näkyviin myös kyseisen painikkeen painamisen jälkeen. Toistomuisti tyhjennetään, kun aloitetaan uusi laskutoimitus, siirrytään toiseen tilaan tai kun taskulaskin kytketään pois päältä. Virheiden paikannustoiminto Kun virheen ilmenemisen jälkeen painetaan painiketta tai, kursori näkyy laskutoimituksen näytössä siinä kohdassa, jossa virhe ilmeni. Eksponentiaalien näyttömuodot Taskulaskin näyttää jopa 10 numeroa. Suuremmat arvot näytetään automaattisesti eksponenttimuodossa. Desimaaliarvoille voidaan valita kaksi näyttömuotoa, jotka määrittävät eksponentiaalisen näyttötavan alkamiskohdan. Paina painiketta (tai ), tilan NORM 1 tai NORM 2 valitsemiseksi. NORM 1 Kun valitaan tila NORM 1, kokonaisluvuissa, joissa on yli 10 numeroa, sekä desimaaliarvoissa, joissa on yli kaksi desimaalia, käytetään automaattisesti eksponentiaalista näyttötapaa. NORM 2 Kun valitaan tila NORM 2, kokonaisluvuissa, joissa on yli 10 numeroa, sekä desimaaliarvoissa, joissa on yli 9 desimaalia, käytetään automaattisesti eksponentiaalista näyttötapaa. Kaikissa tämän käsikirjan esimerkeissä kuvatuissa laskutoimitusten tuloksissa käytetään NORM 1 muotoa. Tulosmuisti Aina kun arvojen tai lausekkeen syöttämisen jälkeen painetaan painiketta, laskutoimituksen tulos tallennetaan automaattisesti tulosmuistiin. Tulosmuistin sisältöä voi tarkastella painamalla painiketta. Tulosmuistiin voidaan tallentaa mantissan 12 numeroa ja eksponentin kaksi numeroa. Tulosmuistin sisältö ei muutu, mikäli jotakin yllä olevaa painiketta käyttämällä suoritettu laskutoimitus aiheuttaa virheen. 7

8 Peruslaskutoimitukset Huomaa! Käytä painiketta COMP tilan avaamiseen, mikäli haluat suorittaa peruslaskutoimituksia. COMP: Esimerkki 1.: 3x(5x10 9 ) Esimerkki 2.: 5x(9+7) Muistilaskut Huomaa! Käytä painiketta COMP tilan avaamiseen, mikäli haluat suorittaa laskutoimituksia muistia käyttämällä. COMP: Itsenäinen muisti Arvot voidaan syöttää suoraan muistiin tai ne voidaan lisätä muistiin tai vähentää muistista. Itsenäinen muisti soveltuu erityisesti kokonaissummien laskemiseen. Itsenäinen muisti käyttää samaa muistitilaa kuin muuttuja M. Paina painiketta, mikäli haluat tyhjentää itsenäisen muistin. Esimerkki 1.: 23+9= =47 )45x2=90 (summa) Muuttujat Tietojen, vakioiden, tulosten ja muiden arvojen tallentamiseen voidaan käyttää yhdeksää muuttujaa (A F, M, X ja Y). Suorita seuraava toimenpide, mikäli haluat tyhjentää yhdeksän muuttujan kaikki tiedot:. Suorita seuraava toimenpide, mikäli haluat tyhjentää tietyn muuttujan tiedot:. Toimenpiteellä tyhjennetään muuttujan A tiedot. 8

9 Esimerkki 1.: 193.2:23= :28= Murtoluvuilla laskeminen Huomaa! Käytä painiketta COMP tilan avaamiseksi, mikäli haluat laskea murtolaskuja. COMP: Mikäli murtolausekkeen numeroiden ja merkkien (kokonaisluku+osoittaja+nimittäjä+välimerkki) kokonaislukumäärä on yli 10, arvot näytetään automaattisesti desimaalimuodossa. Esimerkki 1.: Esimerkki 2.: , Murtoluku /desimaalilaskujen tulokset ovat aina desimaalimuodossa. Desimaaliarvon muuntaminen murtoluvuksi Esimerkki 1.: Murtoluvun muuntaminen desimaaliarvoksi Esimerkki 1.: (murtoluku desimaali) Prosenttilasku Huomaa! Käytä painiketta COMP tilan avaamiseksi, mikäli haluat laskea prosenttilaskuja. COMP: Esimerkki 1.: 12 %:n laskeminen luvusta Esimerkki 2.: Lasketaan, montako prosenttia luku 660 on luvusta

10 Esimerkki 3.: Lukuun 2500 lisätään 15% Esimerkki 4.: Luvusta 3500 vähennetään 25% Esimerkki 5.: Montako prosenttia koemallin paino on kasvanut, kun se painoi alunperin 500 grammaa ja painoon on lisätty 300 grammaa? x 100 = 160 (%) Esimerkki 6.: Montako prosenttia lämpötila on noussut, kun se oli ennen 40 C ja nyt 46 C? x 100 = 15 (%) Laskeminen tieteellisiä funktioita käyttämällä Huomaa! Käytä painiketta COMP tilan avaamiseen, mikäli haluat suorittaa tieteellisiä laskutoimituksia. COMP: = Trigonometriset funktiot / arkusfunktiot Esimerkki 1.: sin " " " Esimerkki 2.: cos ( rad ) 3 3 " " 0.5 Esimerkki 3.: cos = 4 rad " " Esimerkki 4.: tan " "

11 Hyperboliset funktiot / areafunktiot Esimerkki 1.: sinh 3.6 Esimerkki 2.: sinh Kulmayksiköiden muuntaminen Paina painiketta, jolloin näkyviin ilmestyy seuraava valikko: Kun painat painiketta, tai, näytetty arvo muunnetaan vastaavaksi kulmayksiköksi. Esimerkki 1.: 4.25 Radianttien muuntaminen asteiksi: " " 4.25 (R) Briggsin ja luonnolliset logaritmit / antilogaritmit Esimerkki 1.: log Esimerkki 2.: ln 90 (=log e 90) r Esimerkki 3.: e Esimerkki 4.: Esimerkki 5.: Neliöjuuret, kuutiojuuret, juuret, neliöt, kuutiot, käänteisluvut, kertomat, satunnaisluvut ja Esimerkki 1.: x 5 Esimerkki 2.: Esimerkki 3.: ( = 123 ) Esimerkki 4.:

12 Esimerkki 5.: Esimerkki 6.: Esimerkki 7.: 8! 8 Esimerkki 8.: Satunnaisluvun generointi väliltä ja Esimerkki 9.: FIX, SCI, RND Esimerkki 1.: 200 7x14= (Näyttää kaksi desimaalia.) Fix (Laskemista jatketaan 10 lukuista näyttöä käyttämällä) Saman laskutoimituksen suorittaminen desimaalien ilmoitettua lukumäärää käyttämällä (Sisäinen pyöristys) Paina painiketta, FIX syötön poistamiseksi. Esimerkki 2.: 1 3, tulosten näyttäminen kahta merkitsevää numeroa käyttämällä (SCI2). 1 3 Paina painiketta, SCI syötön poistamiseksi Scl 12

13 ENG laskutoimitukset Esimerkki 1.: metrin muuntaminen kilometreiksi Esimerkki 2.: gramman muuntaminen milligrammoiksi Koordinaattien muuntaminen (Pol (x, y), Rec (r, )) Laskujen tulokset osoitetaan automaattisesti muuttujille E ja F. Esimerkki 1.: Polaarikoordinaatit (r=2, =60 ) muunnetaan suorakulmaisiksi koordinaateiksi (x, y) (DEG tila) x y , korvaa näytetyn arvon muistin arvolla. Esimerkki 2.: Suorakulmaisten koordinaattien (1, 3) muuntaminen polaarikoordinaateiksi (r, ) (RAD tila) r , korvaa näytetyn arvon muistin arvolla. Permutaatio Esimerkki 1.: Määrittää, montako erilaista nelinumeroista lukua numeroista 1 7 voidaan luoda. Yksikään luku ei saa toistua nelinumeroisessa luvussa (1234 käy mutta 1123 ei) Kombinaatio Esimerkki 1.: Määrittää, montako erilaista neljän jäsenen ryhmää 10 yksilön ryhmästä saa aikaan

14 Statistiset laskemat Huomaa! Käytä painiketta SD tilan avaamiseksi, mikäli haluat tehdä statistisia laskutoimituksia vakiopoikkeamaa käyttämällä. SD: Vakiopoikkeama (SD tila) Tietojen syöttö aloitetaan aina painamalla statistisen muistin tyhjentämiseksi. Syötettyjen tietojen perusteella lasketaan arvot,,,,,, jotka saa näkyviin oheisilla painikkeilla. Esimerkki 1.: Lasketaan,,,,, seuraaville tiedoille: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 Muistin tyhjentäminen: SD... (Mallivakiopoikkeama ) (Populaatiovakiopoikkeama ) (Aritmeettinen keskiarvo ) (Tietojen lukumäärä ) (Arvojen summa ) (Arvojen neliöiden summa ) Varotoimenpiteet tietojen syötön yhteydessä Painikkeilla syötetään samat tiedot kaksi kertaa. Samat tiedot voidaan syöttää painikkeella useamman kerran. Mikäli arvo 110 halutaan syöttää kymmenen kertaa, painetaan esim Yllä mainitut tulokset saadaan halutussa järjestyksessä eikä vain yllä mainitussa. Kun viimeksi syötetyt tiedot halutaan tyhjentää, paina

15 Regressiolaskut (REG tila) Huomaa! Käytä painiketta Reg tilan avaamiseksi, mikäli haluat tehdä statistisia laskutoimituksia regressiota käyttämällä. REG: Lineaarinen regressio Logaritminen regressio Eksponentiaalinen regressio Potenssiregressio Käänteisregressio Neliöregressio Tietojen syöttö aloitetaan aina painamalla statistisen muistin tyhjentämiseksi. Regressiolaskutoimituksella saadut arvot riippuvat syötetyistä arvoista ja tulokset saa näkyviin seuraavan taulukon näppäinyhdistelmillä. Regressiokerroin A Regressiokerroin B Regressiokerroin C Korrelaatiokerroin r (x:n arvioitu arvo) (y:n arvioitu arvo) Lineaarinen regressio Lineaarisen regression regressiokaava on y = A+Bx. Esimerkki 1.: Ilmanpaine lämpötilaan nähden Lämpötila Ilmanpaine 10 C 1003 hpa 15 C 1005 hpa 20 C 1010 hpa 25 C 1011 hpa 30 C 1014 hpa Suorita lineaarinen regressio regressiokaavan ja korrelaatiokertoimen edellytysten määrittämiseksi samankaltaisille tiedoille. Käytä lopuksi regressiokaavaa ilmanpaineen arvioimiseksi lämpötilan ollessa 18 C ja lämpötilan arvioimiseksi ilmanpaineen ollessa 1000 hpa. 15

16 REG tilan valitseminen (lineaarinen regressio): Muistin tyhjentäminen: (Regressiokerroin A) (Regressiokerroin B) (Korrelaatiokerroin r) (Ilmanpaine lämpötilan ollessa 18 C) 18 (Lämpötila ilmanpaineen ollessa 1000 hpa) 1000 Neliöregressio Neliöregressioiden regressiokaava on y = A+Bx+Cx 2 Syötä tiedot seuraavaa painikejärjestystä käyttämällä. <x tiedot> <y tiedot> Esimerkki: xi yi Suorita neliöregressio regressiokaavan ja korrelaatiokertoimen edellytysten määrittämiseksi samankaltaisille tiedoille. Käytä lopuksi regressiokaavaa arvojen (arvioitu y arvo) kun xi = 16 ja (arvioitu x arvo) kun yi = arvioimiseksi Valitse REG tila (neliöregressio) 30. REG Muistin tyhjentäminen: (Regressiokerroin A) (Regressiokerroin B) (Regressiokerroin C) REG

17 ( kun xi = 16) ( kun yi = 20) ( kun yi = 20) Varotoimenpiteet tietojen syötön yhteydessä Painikkeilla syötetään samat tiedot kaksi kertaa. Samat tiedot voidaan syöttää painikkeella useamman kerran. Jos haluat syöttää luvut "20 ja 30" esim." viisi kertaa, paina Yllä mainitut tulokset saadaan halutussa järjestyksessä eikä vain yllä mainitussa. Kun viimeksi syötetyt tiedot halutaan tyhjentää, paina. Asteiden, minuuttien, sekuntien laskeminen Voit suorittaa seksagesimaalilaskutoimituksia asteita (tunteja), minuutteja ja sekunteja käyttämällä ja muuntaa seksagesimaaliluvut desimaaliarvoiksi ja takaisin. Esimerkki 1.: Desimaaliarvo muunnetaan seksagesimaaliarvoksi Esimerkki 2.: Seuraavan laskun suorittaminen: " x Teknisiä tietoja Ongelmien ilmetessä... Suorita seuraavat vaiheet, mikäli laskujen tulokset ovat virheellisiä tai mikäli toiminnassa ilmenee virhe. 1. (COMP tila) 2. (DEG tila) 3. (NORM 1 tila) 4. Tarkista käytetty kaava, jotta voidaan varmistaa, että käytetty kaava on oikea. 5. Valitse laskutoimituksen edellyttämä tila ja yritä uudelleen

18 Virheilmoitukset Laskin on lukitussa tilassa silloin, kun näytössä on virheilmoitus. Paina painiketta virheen poistamiseksi tai paina tai laskutoimituksen näyttämiseksi ja virheen korjaamiseksi. Ma ERROR Syy Laskutulos on sallitun laskualueen ulkopuolella. Laskimella on yritetty laskea funktiolasku arvolla, joka ylittää sallitun syöttöalueen. On yritetty suorittaa epälooginen operaatio (jakaa nollalla jne.) Toimenpide Tarkista syötetyt arvot ja varmista, että kaikki ovat sallitulla alueella. Tarkista kaikkien käytettyjen muistin alueiden arvot. Stk ERROR Syy Numeerisen pinon tai käyttöpinon kapasiteetti on ylitetty. Toimenpide Suorita laskutoimitus yksinkertaisemmin. Numeerisessa pinossa on 10 tasoa ja käyttöpinossa on 24 tasoa. Suorita lasku kahdessa tai useammassa osassa. Syn ERROR Syy On yritetty suorittaa ei sallittu matemaattinen operaatio. Toimenpide Paina painiketta tai laskun näyttämiseksi kursorin sijaitessa virheen kohdalla. Tee tarvittavat muutokset. Arg ERROR Syy Parametrin väärä käyttö Toimenpide Paina painiketta tai sen kohdan näyttämiseksi, joka aiheutti virheen, ja tee tarvittavat muutokset. 18

19 Operaatioiden tärkeysjärjestys Laskutoimitukset suoritetaan tärkeysjärjestyksessä seuraavassa järjestyksessä. 1. Koordinaattien muuntaminen: Pol (x, y), Rec (r, ) 2. A tyypin funktiot: Kyseisissä funktioissa syötetään ensin arvo ja lopuksi painetaan funktiopainiketta. x 2, x 1, x!, 3. Potenssit ja juuret: x y, x 4. a b/c 5. Lyhennetty multiplikaatioformaatti ennen: ", muisti ja muuttujanimikettä: 2, 5 A, A etc. 6. B tyypin funktiot: Kyseisissä funktioissa syötetään ensin arvo ja sen jälkeen painetaan funktiopainiketta., 3, log, In, e x, 10 x, sin, cos, tan, sin 1, cos 1, tan 1, sinh, cosh, tanh, sinh 1, cosh 1, tanh 1, ( ) 7. Lyhennetty multiplikaatioformaatti ennen B tyypin funktioita: 2 3, Alog2 jne. 8. Permutaatio ja kombinaatio: npr, ncr 9. x, 10. +, Saman arvoiset operaatiot suoritetaan oikealta vasemmalle, e x In 120 > e x {In( 120)}. Muut operaatiot suoritetaan vasemmalta oikealle. Suluissa olevat operaatiot suoritetaan ensin. Pino Tämä taskulaskin käyttää "pinoiksi" kutsuttavia muistialueita arvojen (numeeriset pinot) ja komentojen (komentopinot) tilapäiseen tallentamiseen laskutoimituksen aikana niiden tärkeysjärjestyksen mukaan. Numeerisessa pinossa on 10 tasoa ja komentopinossa on 24 tasoa. Pinovirhe (Stk ERROR) ilmenee aina silloin, kun yritetään suorittaa laskutoimitus, jonka monimutkaisuus ylittää pinon kapasiteetin. 19

20 Pariston vaihtaminen Mikäli taskulaskimen näytön tekstiä ei voi enää lukea selvästi, paristossa ei ole riittävästi virtaa. Mikäli taskulaskimen käyttöä jatketaan, vaikka taskulaskimessa ei ole riittävästi virtaa, se voi aiheuttaa toimintohäiriöitä. Vaihda paristo niin pian kuin mahdollista, mikäli näyttö himmenee. 1. Paina painiketta taskulaskimen sammuttamiseksi. Ruuvi 2. Poista ruuvi, jolla pariston kansi on kiinnitetty, ja irrota lopuksi pariston suojus. 3. Poista vanha paristo. 4. Pyyhi uuden pariston kylki kuivalla, pehmeällä liinalla. Aseta paristo laitteeseen plusnapa ylöspäin (siten että plusnapa on näkyvissä). 5. Aseta pariston suojus takaisin paikalleen ja kiinnitä suojus ruuvilla. 6. Paina reset painiketta ohuella, terävällä esineellä. Varmista, ettet unohda suorittaa kyseistä vaihetta. 7. Paina painiketta taskulaskimen kytkemiseksi päälle. Automaattinen poiskytkentä Mikäli taskulaskinta ei käytetä noin kuuteen minuuttiin, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Paina siinä tapauksessa painiketta laskimen uudelleen käynnistämiseksi. 20

21 Syöttöalueet Sisäiset numerot: 12 Tarkkuus: Tarkkuus on yleensä noin +/ 1 kymmenennen numeron kohdalla. Funktio Syöttöalue Sama kuin sinx, poikkeuksena Sama kuin sinx, poikkeuksena Sama kuin sinx, poikkeuksena 21

22 Funktio Syöttöalue (x on kokonaisluku) (n, r on kokonaisluku) Sama kuin sinx, cos x Desimaali <> seksagesimaalimuuntaminen Kuitenkin: (n on kokonaisluku) Kuitenkin: on kokonaisluku) Kokonaisluvun, osoittajan ja nimittäjän summa ei saa ylittää 10 numeroista lukua (mukaanlukien jakomerkit) Huomaa! Virheet lisääntyvät toistuvissa sisäisissä laskutoimituksissa, kuten x y, x, x!,, ja tarkkuus pienenee. 22

23 Takuu Arvoisa asiakas, kiitos, että valitsit tämän laitteen. Mikäli laitteessa ilmenee vikoja, palauta se ja myyntitosite sekä alkuperäinen pakkaus takaisin myyjälle (myyjäyritykseen). Kotisivu Kotisivullla vertrieb.de on käyttöohjeet seuraaville maille: Saksa, Ranska, Italia, Englanti, Portugali, Alankomaat, Kreikka, Suomi, Tsekki, Ruotsi, Slovakia, Unkari, Tanska, Kroatia ja Slovenia. Puhelinneuvonta Saksassa: (0,14 minuuttia kohden) Kansainvälinen puhelinneuvonta: LCD 8110 EN 55022: 2006 EN 55024: A1: 2001+A2:2003 Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen August

24 Oikeus sisällöllisiin ja teknisiin muutoksiin pidätetään.

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

fx-991es Käyttäjän opas

fx-991es Käyttäjän opas Fi fx-991es Käyttäjän opas RCA501280-001V01 http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Pari sanaa tästä käyttäjän oppaasta MATH merkki tarkoittaa esimerkkiä,

Lisätiedot

HP 300s+ Scientific Calculator -laskin Käyttöopas

HP 300s+ Scientific Calculator -laskin Käyttöopas Juniper.book Page 1 Friday, August 24, 2012 2:02 AM HP 300s+ Scientific Calculator -laskin Käyttöopas Juniper.book Page 2 Friday, August 24, 2012 2:02 AM Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company,

Lisätiedot

HP 6S -tieteislaskin

HP 6S -tieteislaskin HP 6S -tieteislaskin H 1 1 VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tämän käyttöoppaan tiedot ja esimerkit annetaan sellaisina kuin ne ovat ja ne voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Sikäli kuin laki sallii, Hewlett-Packard

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

TI TestGuard. Pikaopas

TI TestGuard. Pikaopas TI TestGuard Pikaopas Ennen TI TestGuarden käyttöä TI TestGuard poistaa tiedot oppilaan laskimesta täydellisesti, se ei vain kytke niitä pois käytöstä. Kehota oppilaitasi tekemään sovelluksista ja RAM-muistin

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

TI-30XS MultiView - ja TI-30XB MultiView - tiedelaskimet

TI-30XS MultiView - ja TI-30XB MultiView - tiedelaskimet TI-30XS MultiView - ja TI-30XB MultiView - tiedelaskimet Tärkeää... 2 Esimerkkejä... 3 TI-30XS MultiView -laskim en käynnistäminen ja sammuttaminen... 3 Näytön kontrasti... 3 Perusnäyttö... 4 Kakkostoiminnot...

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 3.3.06 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu:

testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu: testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Puhelinnumero: 031 704 10 70 414 55 Göteborg

Lisätiedot

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Laitteiston Käyttäjän opas

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Laitteiston Käyttäjän opas Fi fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Laitteiston Käyttäjän opas Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto http://edu.casio.com Käyttöoppaita on saatavana useilla kielillä osoitteessa

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Merkitse kertolasku 3 3 3 3 potenssin avulla ja laske sen arvo.

Merkitse kertolasku 3 3 3 3 potenssin avulla ja laske sen arvo. 13 Luvun potenssi Kertolasku, jonka kaikki tekijät ovat samoja, voidaan merkitä lyhyemmin potenssin avulla. Potenssimerkinnässä eksponentti ilmaisee, kuinka monta kertaa kantaluku esiintyy tulossa. Potenssin

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa.

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa. KERTAUS Lukujono KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. Ratkaisussa annetaan esimerkit mahdollisista säännöistä. a) Jatketaan lukujonoa: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Rekursiivinen sääntö on, että lukujonon ensimmäinen jäsen

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu:

testo 510 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu: testo 510 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Puhelinnumero:031 704 10 70 414 55 Göteborg

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

MAB Jussi Tyni. Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää.

MAB Jussi Tyni. Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. MAB6. 014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. A-OSIO: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla esillä. Maksimissaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Olkoon funktion f määrittelyjoukkona reaalilukuväli (erityistapauksena R). Jos kaikilla määrittelyjoukon luvuilla x 1 ja x 2 on voimassa ehto:

Olkoon funktion f määrittelyjoukkona reaalilukuväli (erityistapauksena R). Jos kaikilla määrittelyjoukon luvuilla x 1 ja x 2 on voimassa ehto: 4 Reaalifunktiot 4. Funktion monotonisuus Olkoon funktion f määrittelyjoukkona reaalilukuväli (erityistapauksena R). Jos kaikilla määrittelyjoukon luvuilla x ja x on voimassa ehto: "jos x < x, niin f (x

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Tässä riisinjyvien määrät jokaisessa ruudussa on laskettava yhteen. Tällöin tuloksena on

Tässä riisinjyvien määrät jokaisessa ruudussa on laskettava yhteen. Tällöin tuloksena on 8. Luvut 8.1 Suuret luvut, summa ja kertoma Aloittakaamme shakkipelin keksimiseen liittyvällä tunnetulla tarinalla. Intian hallitsija innostui kovasti shakkipelistä, jonka yksi palatsin viisaista miehistä

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5)

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Aiemmin olemme jo antaneet muuttujille alkuarvoja, esimerkiksi: int luku = 123; Alkuarvon on oltava muuttujan tietotyypin mukainen, esimerkiksi int-muuttujilla kokonaisluku,

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. Tietokoneharjoitus: ratkaisut

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. Tietokoneharjoitus: ratkaisut Johdanto Kokeile tavallista numeroilla laskemista: yhteen-, kerto- ja jakolaskuja sekä potenssiinkorotusta. 5 (3.1) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Tietokoneharjoitus: ratkaisut Kurssin 1. alkuviikon

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Metropolia ammattikorkeakoulu TI00AA : Ohjelmointi Kotitehtävät 3 opettaja: Pasi Ranne

Metropolia ammattikorkeakoulu TI00AA : Ohjelmointi Kotitehtävät 3 opettaja: Pasi Ranne Seuraavista tehtävistä saatu yhteispistemäärä (max 7 pistettä) jaetaan luvulla 3.5 ja näin saadaan varsinainen kurssipisteisiin laskettava pistemäärä. Bonustehtävien pisteet jaetaan luvulla 4 eli niistä

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

8.1 Murtoluvun määritelmä - murtoluvulla tarkoitetaan aina osaa (osia) jostakin kokonaisuudesta

8.1 Murtoluvun määritelmä - murtoluvulla tarkoitetaan aina osaa (osia) jostakin kokonaisuudesta 8. Murtoluvun määritelmä - murtoluvulla tarkoitetaan aina osaa (osia) jostakin kokonaisuudesta - oheisessa kuvassa ympyrä on jaettu kolmeen yhtä suureen osaan, joista kukin osa on yksi kolmasosa koko ympyrästä

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PERUSKOULUSTA PITKÄLLE

PERUSKOULUSTA PITKÄLLE Raimo Seppänen Tytti Kiiski PERUSKOULUSTA PITKÄLLE KERTAUSTA JA TÄYDENNYSTÄ LUKION PITKÄLLE MATEMATIIKALLE JA MATEMATIIKKAA VAATIVAAN AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN MFKA-KUSTANNUS OY HELSINKI 2007 SISÄLLYS

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Langaton sääasema, jossa lämpötilan / ilmankosteuden näyttö ja langaton RF-kello Malli: BAR688HG

Langaton sääasema, jossa lämpötilan / ilmankosteuden näyttö ja langaton RF-kello Malli: BAR688HG Langaton sääasema, jossa lämpötilan / ilmankosteuden näyttö ja langaton RF-kello Malli: BAR688HG SISÄLTÖ KÄYTTÖOHJE Sisältö...1 Johdanto...2 Yleiskuva Kellosta...2 Edestä...2 Takaa...2 LCD Display...3

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Matemaattisten menetelmien hallinnan tason testi.

Matemaattisten menetelmien hallinnan tason testi. Matemaattisten menetelmien hallinnan tason testi. Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vaihtoehto oikein.. Laskutoimitusten a) yhteen- ja vähennyslaskun b) kerto- ja jakolaskun c) potenssiin korotuksen järjestys

Lisätiedot

Receiver REC D FIN DK S TR SLO. Οδηγίες χειρισϝού. Инструкция по обслуживанию EST RUS KOR CHN. Návod k použití. Bedienungsanleitung

Receiver REC D FIN DK S TR SLO. Οδηγίες χειρισϝού. Инструкция по обслуживанию EST RUS KOR CHN. Návod k použití. Bedienungsanleitung Receiver REC D Bedienungsanleitung CZ Návod k použití GB Operating instructions PL Instrukcja obsæugi F Mode d'emploi SLO Navodila za uporabo I Istruzioni per l'uso H Használati utasitás E Instrucciones

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

4. Oheisessa 4x4 ruudukossa jokainen merkki tarkoittaa jotakin lukua. Mikä lukua salmiakki vastaa?

4. Oheisessa 4x4 ruudukossa jokainen merkki tarkoittaa jotakin lukua. Mikä lukua salmiakki vastaa? Peruskoulun matematiikkakilpailu Loppukilpailu perjantaina 30.1.2015 OSA 1 Ratkaisuaika 30 min Pistemäärä 20 Tässä osassa ei käytetä laskinta. Kaikkiin tehtäviin laskuja, kuvia tai muita perusteluja näkyviin.

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot