wxmaxima opas 1 Mikä wxmaxima on 2 wxmaximan käyttö Petri Sallasmaa 13. toukokuuta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "wxmaxima opas 1 Mikä wxmaxima on 2 wxmaximan käyttö Petri Sallasmaa 13. toukokuuta 2014"

Transkriptio

1 wxmaxima opas Petri Sallasmaa 13. toukokuuta Mikä wxmaxima on wxmaxima on yksinkertainen graanen käyttöliittynä Maxima CAS(computer algebra system)-järjestelmälle, joka on luotu wxwidgets nimisen käyttöliittymäkirjaston avulla. wxmaximassa voidaan Maximan komennot syöttää valikkojen tai dialogien avulla, jolloin ei ainakaan alkuun ole välttämätöntä opetella kaikkea komentorivillä käytettävän Maximan komentoja. Perustoimintoja ja muitakin komentoja voi ja kannataa kuitenkin kirjoittaa suoraan dokumentin kirjoitusalueelle. wxmaximan käyttöliittymä on seuraavanlainen: Käyttöliittymän ylälaidassa on tuttu valikko, josta voidaan valita komentoja, jotka sitten suoritetaan dokumentin kirjoitustilassa. wxmaximassa tuotetaan tavallaan tekstidokumenttia johon Maxima tuottaa haluttuja laskennallisia tuloksia. Dokumentti ja näin myös kirjoitusalue on jaettu pienempiin osiin soluihin. Perussoluja ovat syöteet, tulosteen ja erilaiset tekstityyppiset solut. Kirjoitusalueella syötesolut merkitään tunnisteella (%i#), missä # on syötteen järjestysnumero, ja tulosteet (%o#), missä taas # on tulosteen järjestysnumero. Tekstityyppisellä soluilla ei ole numeroituja tunnisteita. Kirjoitusalueella on myös ruudun poikki kulkeva musta viiva, joka on kirjoitusalueen kohdistin (kursori), siis kohta johon ollaan seuraavaksi lisäämässä jotain. 2 wxmaximan käyttö Koska itse Maxima on suhteellisen laaja ohjelma, jolla voidaan laskea vaikeitakin mateemaattisia laskuja, tässä oppaassa keskitytään perustoimintojen suorittamiseen ja lähinnä käyttäen wxmaximan käyttöliittymää. Ihan vertailun vuoksi Maksiman version 5.30, joka tässäkin wxmaximassa on taustalla, virallisessa oppaassa on 1048 sivua. Eli Tässä oppaassa Maximan käytöstä käydään läpi vain murto-osa. 1

2 2.1 Syöttäminen ja peruslaskutoimitukset Söytesolu saadaa kirjoitusalueelle kohdistimen osoittamaan paikkaan valitsemalla valikosta jokin toimenpide tai yksinkertaisesti alkamalla kirjoittaa jotain. Cell-valikossa on myös valittavissa Insert Input Cell, mutta tämä vastaa sitä kun aloittaa kirjoittamaan vain näppäimistöltä tekstiä. Harjoitus 1. Kirjoita syötteeksi 1+1. Nyt Kirjoitusalueella on syöte > 1+1. Tätä syötettä ei ole vielä annettu Maximan prosessoitavaksi ja se tehdään painamalla shift+enter. Pelkkä enter näppäimen painaminen tekee syötteeseen rivinvaihdon, koska syöte saa olla myös monella eri rivilllä. Harjoitus 2. Paina shift+enter, jolloin syöte syötetään Maximalle suoritettavaksi. Nyt kirjoitusalueelle tulee ensimmäinen syöte-tuloste solupari Tässä ensimmäinen syöte on on tunnisteella (%i1) ja sitä vastaava tuloste (%o1). Huomaa että syötteen perään tulee puolipiste(;). Jokainen komento päätetään aina puolipisteeseen tai dollari($)-merkkiin. Nyt kun kirjoitettiin syötteeksi perus laskutoimitus tulosteeksi tulee suoraan sen laskun tulos. Harjoitus 3. Kirjoita syötteeksi 1+1$ ja suorita se (painamalla shift+enter) Nyt kirjoitusalueelle tulee toinen syöte %i2, mutta jos komennon päättää puolipisteen sijaan dollarimerkkiin tuloste ei tule näkyviin. Jossain tilanteessa, esimerkiksi kun määritellään kerralla paljon omia muuttujia tai ketjutettaessa syötteitä ja tulosteita, ei haluta tulostusta tai välitulosta näkyviin ruudulle, niin silloin sen voi tehdä lisäämällä komentojen perään dollarimerkin. Perus laskutoimitukset syötetään niitä vastaavilla operaatioilla. Taulukossa on tyypillisimmät operaatiot ja niitä vastaavat merkit lueteltuna Toiminto Merkki yhteenlasku + vähennyslasku - kertolasku * jakolasku / potenssi ^ sulkeet ( ja ) nelijuuri x sqrt( x ) kertoma! Harjoitus 4. Syötä lasku 1/3+4/7 Huomaa, että laskettaessa kokonaisluvuilla tulosteet ovat rationaalilukuja siis tarkkoja arvoja. Harjoitus 5. Syötä laskut 1/3 ja 1/3.0. Tee se samaa syötteeseen kirjoittamalla laskujen väliin puolipiste siis 1/3;1/3.0; (Huomaa että Maximassa on desimaalipilkun tilalla käytössä desimaalipiste) Nyt tulostelohkossa on kaksi tulostetta %o4 ja %o5. Koska jälkimmäisessä laskussa käytettiin desimaalilukua kokonaisluvun sijaan, vastauskin annettiin kokonaislukuna. Toinen tapa saada vastaus desimaalilukuna on käyttää komentoa oat. Harjoitus 6. Syötä lasku 1/3. Kun saat tuloksen 1 3 valitse valikosta numeric komento To Float. (Saman lopputuloksen saat jos kirjoitat suoraan syötteksi oat(1/3) ) 2

3 Kun valikosta valittiin To Float komento se kohdistettiin edelliseen tulosteeseen. Tämän merkkinä syötteessä %i7 on oat komennon parametri %. Siis aina jos halutaan viitata edelliseen tulokseen sen voi tehdä kirjoittamalla lausekkeeseen tai komentoon yksinkertaisesti %-merkin. Laskuissa ja lausekkeissa voidaan viitata myös mihin tahansa syöteeseen tai tulosteseen käyttämällä niiden nimiä %i# tai #o#, missä # on syötteen tai tulosteen järjestysnumero. Numeerisen laskennan lisäksi perulaskutoimisuksia voidaan tehdä muuttujille. Harjoitus 7. Syötä lasku x+x. Tulokseksi saadaan Harjoitus 8. Syötä lasku 3x+4x. Nyt tulostukseen tulee seuraavanlainen virheilmoitus Maxima, kuten ei yleisesti muutkaan CAS-järjestelmät, ymmärrä impisiittistä kertomerkkiä siis 3x pitää aina kirjoittaa muodossa 3*x. Samoin pitää toimia sulkeiden kanssa siis (x-1)(x+1) pitää kirjoittaa muodoss (x- 1)*(x+1). Muuttuja ovat kirjainkokoherkkiä siis a ja A ovat ei muuttujia. Muuttujat voivat olla myös merkkijonoja siis useamman kirjaimen mittasia. Harjoitus 9. Syötä lasku 3*Petri+4*Petri. Kun kertomerkin ovat paikallaan ja muuttuja on Petri niin tulokseksi tulee 2.2 Vakiot ja omat muuttujat Kuten edellä muuttujia voidaan käyttää niitä sen paremmin määrittelemättä. Mutta kun muuttujalle halutaan määrätä jokin arvo tai lauseke, se tehdään määrittelymerkin : (kaksoispiste) avulla esimerkiksi a : 5 jolloin sijoitetaan muuttujaan a arvo 5 Harjoitus 10. Määrittele muuttuja a siten että sen arvo on 5. Määrittele myös että x on b+c. Siis kirjoitamme syötteeksi a : 5; d : b+c;. Syöttenä on määrittelyt ja kahtena eri tulosteena niiden arvot Tällöin siis seuraavaksi kun lausekkeessa on a niin se korvautuu luvulla 5 ja d lausekkeella b+c. Tieto siitä mitä muuttujia on määritelty saadaan Maxima-valikosta komennolla Show Variables. Niiden arvot saadaan yksinkertaisesti syöttämällä muuttuja niin tulosteena on sen arvo. 3

4 Maximassa on sisäänrakennettuna vakiota ja niitä voi myös käyttää laskuissa ja lausekkeissa. Tärkeimpiä vakiota seuraavassa taulukossa Vakio Maximassa π %pi Eulerin vakio e %e ääretön( ) inf - ääretön( ) minf tosi true epätosi false imaginääriyksikkö i %i Harjoitus 11. Tarkastele vakion π desimaaliarvoa. (Syötä %pi ja muuta se desimaaliesitykseen) 2.3 Funktiot ja funktion määritteleminen Maximassa on paljon sisäänrakennettuja funktiota, siis trigonometrisiä funktiota, itseisravo, minimiä, maksimia, tilastollisiafunktioita ym... Perusfunktiota ja niiden käyttöohjeita löytyy enemmän valikosta Help ja sieltä Maxima Help (tai painamalla F1) valikosta otsikolla Mathematical functions. Funktiota käytetään kuten normaalistikin kirjoittaessa esim sin(x), log(4), abs(-3) (asb on itseisarvo). Harjoitus 12. Kirjoita syötteeksi sin( %pi ) + log( %e); Oman funktion voi määritellä vähän kuten muuttujankin nyt vaan funktiolla pitää olla nimi, muuttujat sulkeissa pilkulla eroteltuna, määrittelymerkkinä kaksoispiste ja yhtäsuuruus ( : = ) ja sitten itse funktion lauseke. Siis f(x) : = 2*x + 1 ja nyt funktion f on määritelty. Harjoitus 13. Määrittele funktio f (x) = 2x 5. Kokeile määrittelemääsi funktiota kysymällä sen arvoja esim f ( -1 ) ja f ( 5 ). Funtioon tai tulosteeseen voi tehdä myös sijoituksen arvon saamiseksi. Sijoituskomento löytyy Simplify valikosta Substitute... Harjoitus 14. Kirjoita syötteeksi x^2. Tämän jälkeen valitse Simplify valikosta Substitute... Nyt Dialogi kysyy mistä lausekkeesta (tai funktiosta), mitä korvataan ja millä korvataan. Korvaa edelisen tulosteen % muuttuja x muttujalla y Näin tulosteessa kaikki muuttujan x esiintymät korvattiin muuttujalla y. Harjoitus 15. Valitse Simplify valikosta uudelleen Substitute... Kijoita nyt dialogiin lausekkeeksi %o18 (eli 18 tuloste joka on tuo x 2 ), muuttuja x korvatan jälleen, mutta nyt luvulla 5. 4

5 Näin lausekkeen x 2 muuttujan paikalle sijoitettiin luku 5 ja sen arvo laskettiin samalla 2.4 Factor, Expand ja simplify Jatketaan tutustumalla Simplify valikon komentoihin Factor Expression ja Expand Expression. Niillä voidaan lausekkeita tai lukuja jakaa tekijöihin tai laajentaa esimerkiksi polymoniksi. Harjoitus 16. Kirjoita syötteeksi 30!. Tulosteeseen tulee kertoman arvo. Tämän jälkeen valitse Simplify valikosta Factor Expression. Näin edellinen tuloste eli 30! saadaan alkulukuhajoitelmana. Tekijöihinjako toimii myös polynomeilla. Harjoitus 17. Kirjoita syötteeksi x^4+2*x^3-x^2-2*x. Tämän jälkeen valitse Simplify valikosta Factor Expression. Näin edellinen tuloste eli neljännenasteen polynomi jakautuu tekijöihin. Toisaalta välillä pitää saada polynimit kerrottua auki. Tämä onnistuu valitsemalla Simplify valikon komennon Expand Expression. Harjoitus 18. Kirjoita syötteeksi (x+3)^4. Tämän jälkeen valitse Simplify valikosta Expand Expression. Näin edellinen tuloste kerrotaan auki summamuotoon Simplify valikossa myös komento lausekkeen sieventämiselle Simlify Expression. Tällä komennolla voidaan sieventää esimerkiksi rationaalilausekkeita. Harjoitus 19. Kirjoita syötteeksi (x^2-4) / (x+2). Tämän jälkeen valitse Simplify valikosta Simplify Expression. Näin edellinen tuloste eli rationaalilauseke sievennetään Huomaa, että sievennys ei ota huomioon määrittelyehtoja siis tässä tapauksessa x 2! 5

6 Edelliset komennot eivät toimi trigonometrisillä funktioilla, mutta niitä varten on Simplify valikossa oma työkalukokoelma Triconometric Simplication jossa on vastaavat komennot trigonometrisille funktioille Harjoitus 20. Kirjoita syötteeksi cos(x)^2 + sin(x)^2; Tämän jäkeen Simplify valikon Trigonometric Simpli- cation valikosta Simplify Trigonometric Harjoitus 21. Kirjoita syötteeksi sin(2*x); Tämän jäkeen Simplify valikon Trigonometric Simplication valikosta Expand Trigonometric 2.5 Yhtälöt ja yhtälöparit Yhtälön ratkaisemiseksi avataan dialogi valikosta Equations ja sieltä komento Solve... Dialogin Equation(s) kenttään syötetään yhtälö. Jos kenttään ei syötetä yhtäruusuusmerkkiä ohjelma tulkitsee että silloin lauseke on nolla siis 2*x+3 syöte vastaa syötettä 2*x+3=0. Variable(s) kenttään syötetään minkä muuttujan suhteen yhtälö ratkaistaan. Harjoitus 22. Avaa yhtälön ratkaisu Equations ja Solve.. ja syötä lauseke x^4+2*x^3-x^2-2*x ja ratkaise se muuttujan x suhteen. (Huomaaa että lauseke on sama joka oli harjoituksessa 17 joten voit myös viitata siihen harjoituksessa olevan syötekentän tunnisteella tässä %i23) Näin saatiin yhtälön ratkaisut 6

7 Jos joku ratkaisuista pitää poimia ratkaisujoikosta se ommistuu kirjoittamalla tulosteen tunnisteen ja hakasulkeisiin ([ ]) halutun ratkaisun järjestysnumero Harjoitus 23. Poimi edellisestä tuloksesta negatiivinen ratkaisu eli toinen ratkaisuista. (Voit nyt viitata tulokseen pelkällä %-merkillä koska se viimeinen tuloste, mutta aina varmenpaa on käyttää oikeea tunnistetta eli tässä %o34 ) Näin esimerkiksi voidaan käyttää yhtä ratkaisua sijoituksessa toiseen lausekkeeseen tai jatkaa laskua siitä ratkaisusta eteenpäin. Yhtälöpari tai yleisemmin yhtälöryhmän ratkaiseminen on yhtä vaivatonta. Nyt vaan Solve... dialogin Equation(s) kenttään syötetään useampi yhtälö pilkulla (, ) eroteltuna. Variable(s) kenttään syötetään ne muuttujat jotka halutaan ratkaista. Harjoitus 24. Avaa yhtälön ratkaisu Equations ja Solve.. ja syötä yhtälöryhmän yhtälot x+y+z=3, -x+y+2*z=3, 3*x+y-2*z=-5 ja ratkaise yhtälöryhmän muuttujat x, y ja z. 2.6 Derivointi ja integrointi Komennot derivointiin ja integrointiin löytyvät Calculus valikosta. Funktion tai lausekkeen derivaatan voi laskea kun valitsee Calculus valikosta Dierentiate... komennon. Derivoitava funktio tai lauseke kirjoitetaan Expression kenttään, Variable(s) kenttään syötetään minkä muuttujan suhteen derivoidaan ja Times kenttää monesko derivaatta lasketaan. Harjoitus 25. Määritä funktio f(x) := x^3 + 5*x^2-2*x + 7. Avaa sitten Calculus valikon Dierentiate.. komento ja derivoi funktio f muuttujan x suhteen kerran. Avaa dialogi uudelleen ja laske funktion f toinen derivaatta muuttujan x suhteen. Integrointi tapahtuu samaisen Calculus valikon komennolla Integrate... Inegroitava funktio tai lauseke kirjoitetaan Expression kenttään, Variable kenttään syötetään minkä muuttujan suhteen integroidaan. Saman dialogin avulla voidaan laskea määrätty integraali. Tällöin valitaan Denite integration valinta ja syötetään integroinille alaja ylärajat. Special napin takaa löytyy rajojen arvoksi erikoisarvoja kuten ääretöntä, pi, ym.. Harjoitus 26. Avaa sitten Calculus valikon Integrate.. komento ja integroi funktio f muuttujan x suhteen. Avaa dialogi uudelleen ja laske funktion f määrätty integraali välillä [0,5]. 7

8 2.7 Kuvaajat Maxima ei itsessään osaa piirtää kuvaajia, mutta ohjelman mukana on ohjelmia, joita Maxima kutsuu kuvaajien piirtämiseksi. Kuvaajat voivat olla kaksi tai kolmeulotteisia. Kaksi ulotteisen kuvaajan piitrtämiseksi valitaan Plot valikosta Plot 2d... Avautuvaan dialogiin Expression(s) kenttään kirjoitetaan funktio tai lauseke, jonka kuvaaja piirretää. Niitä voi taas olla useampia ja ne erotetaan toisistaan pilkulla. Seuraavaksi määrätään piirtoalueen muuttujat Variable vaaka ja pystysuuntaan, sekä niille arvoalueet. Ticks kertoo kuvan piirtotarkkuudesta. Format kertoo piirretäänkö kuva maximadokumentiin (inline) vai tulostetaanko se apuohjelmaan (gnuplot, open math). Options valikolla voidaan säätää esimerkiksi näytetäänko koordinaattiakseleita ja sen sellaista. File kentän avulla kuvan voi tulostaa tiedostoon jos kuvaajan haluaa liittää johonkin muuhun dokumenttiin. Harjoitus 27. Avaa Plot valikosta Plot 2d.. ja syötä lausekkeet -3*x^2+4*x ja -5*x+3 Expression(s) kenttään valitse muuttujiksi x ja y, sekä niille rajoiksi muuttujalle x [-10,10], sekä muuttujalle y [-30,10]. Piirrä kuvaaja. 8

9 Kolmeulotteisten kuvaajan piitrtämiseksi valitaan Plot valikosta Plot 3d... Avautuvaan dialogiin Expression(s) kenttään kirjoitetaan funktio tai lauseke, jonka kuvaaja piirretää. Niitä voi taas olla useampia ja ne erotetaan toisistaan pilkulla. Seuraavaksi määrätään piirtoalueen muuttujat Variable vaaka ja pystysuuntaan, sekä niille arvoalueet. Grid kertoo kuvan kolmiulotteisen ruudukon suuruuden. Format kertoo piirretäänkö kuva maximadokumentiin (inline) vai tulostetaanko se apuohjelmaan (gnuplot, open math). Options valikolla voidaan säätää lisäasetuksia. Plot to le kentän avulla kuvan voi tulostaa tiedostoon jos kuvaajan haluaa liittää johonkin muuhun dokumenttiin. Harjoitus 28. Avaa Plot valikosta Plot 3d.. ja syötä lauseke 2^(-x^2-y^2) Expression kenttään valitse muuttujiksi x ja y, sekä niille rajoiksi -2 ja 2. Piirrä kuvaaja. Harjoitus 29. Avaa Plot valikosta Plot 3d.. ja syötä uudelleen lauseke 2^(-x^2-y^2) Expression kenttään valitse muuttujiksi x ja y, sekä niille rajoiksi -2 ja 2. Valitse Format valikosta gnuplot. Piirrä kuvaaja. Nyt kuvaaja avautuu gnuplot ohjelmaan ja siellä sitä voi esimerkiksi pöyritellä ja zoomailla 2.8 Tekstikentät Cell valikossa on Text, Title, Section ja Subsection tyyppisiä teksti kenttiä joita voi laittaa Maxima-dokumenttiin syötteiden väliin. Näiden avulla voi kirjoitta itselleen tai muille sanallista informaatiota siitä, mitä dokumentissa ollaan laskemassa. Harjoitus 30. Liisää erilaisia teksisyötteitä dokumenttiin 9

10 2.9 Apupanelit Maxima valikosta löytyy valikko Panels. Sieltä esimerkiksi General Math paneelin voi avata näkyviin. Tässä paneelissa on perusmatematiikka komennot kootusti eli tällöin niitä ei tarvitse valikoista hakea. Jos ohjelmaa kuitenkin käytää enemmän alkaa komennot oppia ulkoa ja ne on paljon helpompi kirjoittaa syötteeseen kuin kayttää valikoita. 10

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät Mat-2.2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 11 Ehtamo Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät a) Ratkaise tehtävä min (x 1 2) 4 + (x 1 2x 2 ) 2 s.e. x 2 = x 2 1 käyttäen kvadraattista ulkopuolista sakkofunktiota.

Lisätiedot

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

plot(f(x), x=-5..5, y=-10..10)

plot(f(x), x=-5..5, y=-10..10) [] Jokaisen suoritettavan rivin loppuun ; [] Desimaalierotin Maplessa on piste. [] Kommentteja koodin sekaan voi laittaa # -merkin avulla. Esim. #kommentti tähän [] Edelliseen tulokseen voi viitata merkillä

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Ostotilaus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostotilaus...3 1.1 Ostotilausoletukset...3 1.1 Ostotilauksen perusoletukset...4 1.2 Toimitusosoitteet oletuksina...4

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo ESY Q16.2/2007/43 28.8.2007 Espoo Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 28.08.2007 Tekijät Arto Korpisalo

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä.

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. 3. Funktiot Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. Modulaarisuudella pyritään parantamaan ohjelman ymmärrettävyyttä, testattavuutta sekä

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot