TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Suomen Valmentajat ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry

2 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT STRATEGIA TOIMINTAVUOSI Valmentajuuden edistäminen Valmentajien toiminnan tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen Valmentajien osaamisen lisääminen Valmentajaklinikat Valmentajaklinikka Special Lajimentorikoulutus Teemakoulutukset Urheilijasta valmentajaksi koulutus Jäsenpalveluiden ja etuisuuksien kehittäminen Laji- ja urheiluakatemiayhteisöpalvelut Henkilöjäsenetuisuudet MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ Suomen Valmentajat ry:n markkinointi ja viestintä perustuu aiheesta laadittuun tukistrategiaan vuosille Sen tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä yhdistyksen jäsenmäärän nousemaan jäseneen Markkinointi Markkinoinnin tavoitteet Markkinoinnin toimenpiteet Markkinoinnin välineet Viestintä Viestinnän toimenpiteet Viestinnän tuotteet HALLINTO JA TALOUS Hallitus, toimisto ja henkilöstö Talous Tuotot Kulut TALOUSARVIO... 18

3 3 1. TIIVISTELMÄ Suomen Valmentajat ry on eri urheilulajien valmentajien ja valmentajayhteisöjen valtakunnallinen palvelujärjestö. Yhdistys edistää valmentajuutta mm. edistämällä valmentajan arvostusta ja työstämällä eettistä ohjeistoa valmentajille ja urheilijoille sekä osallistumalla valmentajuutta koskevaan keskusteluun. Suomen Valmentajat kouluttaa valmentajia sekä kehittää valmentajien osaamista ja hyvinvointia tukevia asiantuntijapalveluja valmentajayhteisöjen ja oman asiantuntijaverkostonsa kanssa. Lisäksi yhdistys edistää ja tukee lajien omien valmentajayhdistysten toimintaa ja verkostoitumista. Yhdistyksen toiminnassa on neljä painopistealuetta: 1. valmentajuuden edistäminen, jota toteutetaan osallistumalla valmentajien toimintaan liittyvien asioiden valmisteluun. Lisäksi Suomen Valmentajat on aktiivinen valmentajan henkilöön ja asemaan liittyvissä asioissa kansallisesti ja kansainvälisesti mm. valmentajan arvostusasioissa ja eettisten ohjeistojen laatimisessa. 2. Valmentajien toiminnan tukeminen konkreettisesti mentoroinnin avulla ja kannanotoin eri valmentajan toimintaympäristöön liittyviin asioihin. 3. Valmentajan osaamisen lisääminen omien koulutusten ja koulutusten kehittämisen kautta. 4. Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen on edellytys edellisten kohtien onnistuneelle toteuttamiselle sekä yksittäisen jäsenen edunvalvonnalle. Suomen Valmentajien Koulutustoiminta perustuu teemakoulutuksiin ja valmentajaklinikoihin. Teemakoulutukset liittyvät valmennuksen keskeisiin osa-alueisiin ja valmentajaklinikoissa tuodaan vuosittain esille uusia ajankohtaisia teemoja. Lisäksi järjestetään urheilijasta valmentajaksi muuntokoulutusta ja valmentajien työhyvinvoinnin edistämiseksi lajimentorikoulutusta. Koulutuksista on laajennettu tarjontaa ruotsin kielisenä ja tulevan kauden koulutuksissa nostetaan esille tasa-arvoa ja erilaisuuden hyväksyntää. Yhdistyksen tärkein tavoite seuraavana toimintavuonna on jäsenmäärän kasvattaminen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Sen toteutuminen vaatii panostusta viestintään ja jäsenetuihin. Lisäksi halutaan solmia toiminnallisia yhteistyösopimuksia, joista hyötyvät niin jäsenet kuin yhdistyskin. Viestinnän panostusta SOME-viestintään jatketaan ja laajennetaan. Lisäksi Suomen Valmentajat on päätoimittajana valmennuksen Lasten ja nuorten hyvä valmennus kirjalle. Lehti ja e-valmentaja ovat tärkeitä viestinnän kanavia suoraan jäsenistölle. Tunnettuutta edistetään valtakunnallisesti teemakiertueella yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistyksellä on kolme päätoimista työntekijää, toiminnanjohtaja, kehityspäällikkö ja palvelupäällikkö. Yhdistyksen henkilökuntaan on tavoitteena saada lisää koulutus- ja seuratoiminnan asiantuntemusta. Viestinnässä on yhteistyösopimus Sporttistoorin kanssa lehden ja muun viestinnän kehittämisen osalta. Yhdistyksen talous on vakaa, mutta jäsenkunnan kasvattaminen on yhdistyksen strategisten tavoitteiden toteuttamisen kannalta tärkeää.

4 4 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Valmentajien toimintaa linjaa vuosille laadittu, syyskokouksessa 2012 hyväksytty visioon ja arvopohjaan pohjautuva strategia. Vuoden 2014 strategiapäivässä hahmoteltiin jo uutta strategiaa, joka toisi Suomen Valmentajat lähemmäksi valmentajakenttää ja korostaisi Suomen Valmentajien aktiivista roolia suomalaisessa urheilussa. Strategia tuodaan uudessa muodossa hyväksyttäväksi ja esiin vuoden 2015 syyskokouksessa. Tasa-arvon edistäminen on yksi tulevan strategian kulmakivistä. Visio Suomen Valmentajat on aktiivinen vaikuttaja valmentajien osaamista ja asemaa koskevissa asioissa ja on yhteiskunnallisesti arvostettu asiantuntijaorganisaatio. Toiminta-ajatus Suomen Valmentajat edistää valmentajuutta ja sekä kehittää että toteuttaa suomalaisille ja Suomessa toimiville valmentajille osaamista ja hyvinvointia tukevia asiantuntijapalveluja valmentajayhteisöjen ja oman asiantuntijaverkostonsa kanssa. Arvot Suomen Valmentajien toiminnan lähtökohtina ovat valmentajan arvostusta ja asemaa parantavat arvot: valmentajalähtöisyys, vastuullisuus, yhteisöllisyys, edistyksellisyys ja avoimuus. Arvot näkyvät yhdistyksen toiminnassa seuraavalla tavalla: Valmentajalähtöisyys Suomen Valmentajat kehittää organisaatiotaan sekä palveluitaan valmentajan toimintaympäristön, tarpeet ja mielipiteet huomioiden. Yhdistys toimii oman alueellisen verkostonsa avulla ollakseen lähellä valmentajaa. Vastuullisuus Suomen Valmentajat on vastuussa valmentajan asemasta ja arvostuksesta. Yhdistys valvoo valmentajan etua ja kantaa yhteiskunnallista vastuuta edistämällä muun muassa koulutuksen ja viestinnän avulla eettisten periaatteiden mukaista toimintaa. Eettisissä kysymyksissä yhdistys huomioi Reilun Pelin periaatteet. Yhteisöllisyys Suomen Valmentajat on kaikkien urheilulajien valmentajien kotipesä. Yhdistyksen toiminnassa oikeudenmukaisuus ilmenee toisen huomioimisena ja kannustamisena. Yhdistys osallistuu asiantuntijana ja valmentajuuden edistäjänä valmentajia, valmentajien koulutusta, asemaa ja arvostusta koskevaan päätöksentekoon.

5 5 Edistyksellisyys Suomen Valmentajat on toiminnassaan rohkea edelläkävijä ja aloitteentekijä. Toiminta on uudistumiskykyistä, luovaa, laadukasta ja asiantuntevaa. Avoimuus Yhdistyksen toiminta perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on läpinäkyvää ja päätöksiin voi luottaa. 3. STRATEGIA Suomen Valmentajat edistää suomalaisten ja Suomessa toimivien urheiluvalmentajien asemaa, arvostusta, osaamista, hyvinvointia ja verkostoitumista toimintaympäristössä mukana olevien tahojen kanssa. Valmentajuuden edistämiseksi yhdistys tuottaa palveluja henkilöjäsenille ja valmentajayhteisöille sekä keskeisille sidosryhmilleen: liikuntajärjestöille, taloudellisille ja toiminnallisille yhteistyökumppaneille, julkishallinnolle sekä tiedostusvälineille. Strategian onnistumista seurataan sisäisin raportein ja arvioidaan vuosittain hallituksen strategiatyökokouksissa. Strategiaa tarkennetaan seuraavien toimintavuosien toimintasuunnitelmia tehtäessä. Tukistrategiat Tukistrategioiden avulla yksilöidään käytännön toimintatavat ja -kohteet, joiden kautta varmistetaan kunkin osa-alueen tavoitteiden toteutuminen ja kokonaistavoitteiden täyttyminen vision suunnassa. Suomen Valmentajien toimintastrategian tukena ovat seuraavat tukistrategiat: resurssi-, koulutus-, viestintä-, markkinointi-, arvostus- ja palvelustrategia. Avaintehtävät Varsinainen toiminta jakautuu kolmeen osa-alueeseen: palvelutoiminta koulutus ja sen kehittäminen viestintä ja tiedonvälitys Tukitehtävät Avaintehtävien toteuttamiseksi tarvitaan niitä tukevia toimintoja: yhteistyötä muiden alalla toimivien kanssa, vahvaa taloutta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yhteisen päämäärän saavuttamiseksi on huolehdittava toimijoiden motivoituneisuudesta, sitoutumisesta, uudistumishalukkuudesta sekä resurssien riittävyydestä.

6 6 4. TOIMINTAVUOSI 2015 Toimintavuonna 2015 Suomen Valmentajien toiminnalla on neljä painopistealuetta, joita toteutetaan yhteistyössä urheiluakatemioiden, lajiyhteisöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 1. Valmentajuuden edistäminen valmentajan arvostus ja asema sekä urheilutoiminnassa että yhteiskunnassa yleensä valmentajan ja urheilijan eettisen ohjeiston työstäminen valmentajan polun kuvaaminen huomioiden ammattivalmentajan ja ammattimaisesti valmentavan oto-valmentajan osaamisen kehittyminen yhteistyö Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry:n kanssa yhteistyö Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön ja Valo ry:n kanssa Yhteistyö kansainvälisten valmentajaorganisaatioiden kanssa: International Council for Coaching Exellence ja European Coaching Council 2. Valmentajien toiminnan tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen valmentajan toimintaympäristön muutoksiin reagointi valmentajan hyvinvointi ja jaksaminen erilaisissa toimintaympäristöissä ja toimenkuvissa valmentajakoulutuksen rakenteisiin ja sisältöihin vaikuttaminen valmentajana toimimisen ja valmentajan toimintaympäristön kehittämiseksi lajimentorikoulutus valmentajan työhyvinvoinnin edistämiseksi, 3. Valmentajien osaamisen lisääminen aktiivinen osallistuminen valmentajakoulutuksen kehittämiseen oma kansallisia osaamisohjelman linjauksia vastaava täydennyskoulutustoiminta valmentajan tieto-taidon lisääminen erityisesti käytännön tekemisen kautta mentorointi koulutuksen osana osaamisen lisäämiseksi kansainvälinen toiminta tasa-arvon edistäminen valmentamisessa 4. Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen jäsenetuisuuksien kehittäminen yhteistyö VK-Kustannuksen kanssa taloudellisten ja toiminnallisten yhteistyökumppanuuksien vahvistaminen sähköisen jäsenviestinnän ja vuorovaikutuksen tehostaminen ulkoisen viestinnän tehostaminen ja terävöittäminen aktiivisesti viestitään tasa-arvosta

7 Valmentajuuden edistäminen Valmentajuuden edistämisellä varmistetaan yhdistyksen ja sen jäsenten arvostuksen ja aseman kehittyminen sekä urheilussa että yhteiskunnassa yleensä. Yhteistyöllä SAVALin ja Olympiakomitean osaamisohjelman kanssa vahvistetaan valmennuksen kehittymistä ja ammattimaistumista. Toimenpiteillä pyritään saamaan aikaan sekä rakenteellisia että toiminnallisia muutoksia. Toimenpiteitä toteutetaan seuraavien strategisten kumppaneiden kautta yhdessä ja erikseen: Olympiakomitean osaamisyksikkö (Olympiakomitea, Paralympiakomitea, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus) Valo ry Valon jäsenjärjestöt VAU Valtakunnalliset valmennuskeskukset Liikunnan koulutuskeskukset Urheiluakatemiat muut keskusjärjestöt sekä niiden jäsenjärjestöt Valmentajakoulutuksen tutkintotoimikunta SAVAL Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus Valtion liikuntaneuvosto ja Eduskunta Yhteistyökumppanit Valmentajuuden edistäminen edellyttää aktiivista osallistumista ja vaikuttamista eri instansseissa ja tehtävissä. Valmentajuuden edistämisen keinoja ovat: osallistutaan aktiivisesti valmentajuudesta käytävään keskusteluun Huippu-urheiluyksikön ja OKM:n kanssa vastuullinen ja aktiivinen toiminta VOK-työssä sekä muissa valmentajan jatko- ja täydennys- sekä ammatillista koulutusta suunnittelevissa ja toteuttavissa toimielimissä tietoiskut kansanedustajille valmentajien työstä ja sen merkityksestä sekä tutkimustulosten viestiminen valmentajien tämänhetkisestä työskentelytilanteesta. Urheiluakatemioiden kanssa toteutettava alueellinen asiamiestoiminta valmentajien arvostukseen, asemaan ja toimintaan liittyvät kannanotot ja toimenpiteet yksin ja yhdessä SAVALin kanssa OKM:n ansiomerkkien ja tunnustuspalkintojen hakeminen valmentajien palkitseminen julkiset esiintymiset tapahtumissa infot valtion liikuntaneuvostolle yhteistyökumppaneiden tapaamiset

8 Valmentajien toiminnan tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen Kyky reagoida valmentajan toimintaympäristön muutoksiin säilytetään tuntemalla arjen toiminta. Valmentajan hyvinvointi ja työssä jaksaminen on edellytys pitkäjänteiselle ja tuloksia tuottavalle valmennukselle. Toimintaa ohjataan tutkittuun tietoon perustuen. Valmentajien toiminnan tukemisen ja hyvinvoinnin edistämisen keinoja ovat: aktiivinen vuorovaikutus ja yhteistyö eri lajien valmentajien ja valmentajayhteisöjen kanssa mentoritoiminta työssä jaksamisen edistäjänä Valmentajien määrän lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet Valmentajan polun kautta valmentajien yhteisöllisyyttä edistävä toiminta, jonka pääsisällöt liittyvät henkilöjäsenille, lajiyhteisöille ja yhteistyökumppaneille järjestettäviin tapaamisiin sekä sähköisen vuorovaikutuskanavan kehittämiseen Valmentamisen ammattiin ja valmentajuuden kehittymiseen liittyvien tutkimusten ja selvitysten tekeminen yhdessä KIHUn kanssa Valmentajien osaamisen lisääminen Suomen Valmentajien vuoden 2015 koulutussuunnitelmaa ohjaa yhdistyksen strategia Strategian mukaan yhdistys vaikuttaa aktiivisesti suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämiseen, jota käytännössä toteutetaan aktiivisella osallistumisella valtakunnalliseen uuden suomalaisen valmennusosaamisen kehittämiseen sekä muihin valmentajakoulutuksen kehittämistä ohjaaviin foorumeihin. Suomen Valmentajien omaa koulutusta toteuttavat yhdistyksen kouluttajaverkostossa olevat 15 kouluttajaa. Koulutusta toteutetaan yhteistyössä urheiluakatemioiden, valmentajayhteisöjen, urheiluopistojen, lajiliittojen sekä urheiluseurojen kanssa. Vuonna 2015 järjestetään yhteensä koulutustilaisuutta ja tavoitteena on kohdata 2500 valmentajaa. Suomen Valmentajat järjestää yhdessä Urheiluakatemioiden kanssa käytännönläheisiä valmentajien jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksia, joiden avulla akatemiavalmentajien osaaminen, yhteisöllisyys ja arvostus lisääntyvät. Suomen valmentajat tuovat esiin viestinnässään ja toiminnassaan tasa-arvoa ja erilaisuuden hyväksymistä. Vuonna 2015 Suomen Valmentajat tarjoaa valmentajien jatko- ja täydennyskoulutusta myös ruotsin kielellä. Kolmen tunnin teemakoulutuksista ruotsin kielellä toteutetaan Nuorten Liiketaitoharjoittelua sekä urheiluravitsemuksen eri sisältöjä. Yhteistyö FSI:n (Finlands Svenska Idrott) kanssa on yksi keskeinen tavoite toimintavuonna. Yhdistyksen omien kouluttajien osaamista kehitetään järjestämällä yhteinen ideapäivä kerran vuodessa sekä tarjoamalla kouluttajille mahdollisuutta osallistua eri koulutustilaisuuksiin. Uusia asioita ja ideoita osaamisen kehittämiseksi haetaan aktiivisesti myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Vuonna 2015 tullaan erityisesti keskit-

9 9 tymään toimintatapojen kehittämiseen, millä varmistetaan entistä parempi oppiminen. Koulutuksissa opittujen asioiden siirtymistä osallistujien omaan valmennustoimintaan seurataan systemaattisella palautekyselyllä, joka lähetetään koulutukseen osallistujille muutama viikko koulutustapahtuman jälkeen. Valmentajan polun kirkastamiseksi autetaan Valmentajan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) tai valmentajan lajipolun laatimisessa erilaisten koulutusten sekä lajitapahtumien yhteydessä. Valmennusosaamisen tukeminen ja lisääminen kansainvälisen verkostoituminen kautta jatkuu edelleen Suomen Valmentajien hankkeena. Yhdistys on aktiivisesti mukana muiden yhteistyökumppaneiden järjestämissä valmennukseen ja valmentajuuteen liittyvissä teemaseminaareissa ja hankkeissa. Suomen Valmentajat on mukana 10:th ICCE Global Conferencessa Vierumäellä. Yhteishanke naispalloilulajien kanssa Valmentaa kuin nainen (Women taking a responsibility in coaching) jatkuu. Hankkeessa mukana olevien lajien jalkapallon, jääkiekon, käsipallon, salibandyn, ringeten ja vammaisurheilu- ja liikunta VAU:n lisäksi hankkeeseen kutsutaan mukaan lisää palloilulajeja verkoston vahvistamiseksi. Vuonna 2014 toteutettiin yhteishankkeena Vammat Veks!-kiertue yhteistyössä Olympiakomitean, UKKinstituutin Terve Urheilija-hankkeen ja Valon Kasva Urheilijaksi hankkeen kanssa. Suomen Valmentajien osuutena oli kiertueella nuorten liiketaitoharjoitteluohjelma. Vammat Veks! koulutusta jatketaan vuonna 2015 teemakoulutuksena Valmentajaklinikat Toimintavuonna järjestetään vähintään neljä Valmentajaklinikka-koulutusta. Valmentajaklinikka-koulutus on intensiivinen yhden päivän tilaisuus, jonka tavoitteena on valmentajan osaamisen lisääminen käytännön tekemisen kautta. Koulutus on tarkoitettu erityisesti seuravalmentajille. Sisältönä ovat fyysis-motorisen harjoittelun yleiset teemat, jotka soveltuvat kaikkien eri lajien valmentajille. Koulutusteemat vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2015 Suomen Valmentajat suunnittelee ja toteuttaa Valmentajaklinikan sisältöä yhteistyössä Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen KIHU:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on jalkauttaa tutkittua valmennustietoutta seuravalmentajille Valmentajaklinikka Special Valmentajaklinikka Special koulutukset ovat 1-3 -päiväisiä, kaikkien eri lajien valmentajille suunnattuja tapahtumia vaihtuvilla teemoilla. Niiden eräänä tavoitteena on tuoda Suomeen ulkomaalaisia asiantuntijoita kouluttajiksi Lajimentorikoulutus Mentoroinnin tarkoituksena on tukea valmentajaa kehittymään ja oppimaan omassa toimintaympäristössään, oman kohderyhmänsä kanssa. Keskeisenä tavoitteena on valmentajien toimintatapojen uudistaminen ja ns. hiljaisen tiedon siirtyminen kokeneilta valmentajilta nuorille. Suomen Valmentajien Mentorointi-ohjelman kautta tuotetaan malleja oppimista tukevista toimintatavoista.

10 10 Suomen Valmentajat sekä kouluttaa mentoreita sidosryhmilleen että tarjoaa työnohjausta ja mentorointia sitä haluaville sidosryhmiensä valmentajille. Operatiivinen toiminta toteutetaan ostopalveluna. Lajimentorikoulutuksen tavoitteena on saada eri lajeissa toimimaan mentorivetoisia ryhmiä sekä saada syntymään kattava mentoriverkosto eri lajeihin. Mentortoimintaa tarjotaan myös maamme urheiluakatemioille osaksi akatemiavalmentajien kehittymistä. Toteutuksesta vastaavat Suomen Valmentajien mentorikouluttajat. Vuoden 2015 aikana järjestetään kaksi lajimentorikoulutusta Teemakoulutukset Teemakoulutukset ovat kolmetuntisia, toiminnallisia tilaisuuksia erilaisilla sisällöillä. Teemakoulutustarjonta täydentyy vuonna 2015 kahdella uudella sisällöllä, jotka liittyvät urheiluravitsemukseen ja suunnanmuutosnopeuden kehittämiseen. Teemakoulutusten sisällöt ovat: Lasten ja nuorten Hyvä Harjoittelu Nuorten Liiketaitoharjoittelun perusteet Nuorten Liiketaitoharjoittelu osa 2 nopeus, voima, kehonhallinta Nuorten Liiketaitoharjoittelu osa 3 kokonaisliike ja koordinaatio Nuorten Liiketaitoharjoittelu osa 4 moniulotteisuus ja yhdistelykyky Venyttely ja liikkuvuusharjoittelu Psyykkinen valmentautuminen Urheiluravitsemus Nuorten voimaharjoittelu Toiminnallinen voimaharjoittelu Valmentajan vuorovaikutus Taidon oppiminen ja opettaminen Vammat Veks! -koulutus Urheilijasta valmentajaksi koulutus Urheilijasta valmentajaksi koulutus on tarkoitettu urheilu-uraansa lähivuosina päättäville tai jo päättäneille eri lajien maajoukkuetason urheilijoille. Koulutuksen tavoitteena on tehdä siirtymisestä urheilijan polulta valmentajan polulle joustavaa ja antoisaa. Yhteistyössä lajiliittojen kanssa koulutettaville tarjotaan mahdollisuus astua valmentamisen viitekehykseen ja luoda samalla oma valmentajaverkosto useiden lajien kanssa tulevaisuutta varten. Koulutuksen hyväksiluettavuus sovitaan lajikohtaisesti, tavoitteena on, että opiskelija on VAT-kelpoinen koulutuksen jälkeen lajiliiton vaatimien lajikohtaisten täydennyskoulutusten jälkeen. Valinnan koulutukseen hyväksyttävistä henkilöistä tekee Suomen Valmentajat. Pääkouluttaja hoitaa opintojenohjauksen ja huolehtii henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä toimii lajiliitojen ja yhdistyksen yhteyshenkilönä. Toimintavuonna järjestetään kaksi erillistä URVA-koulutusta. Vuoden alusta käynnistyy URVA-koulutus yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton ja Varalan urheiluopiston kanssa. Syyskuussa 2015 käynnistyy avoin Urheilijasta Valmentajaksi koulutus. Koulutuksen sisältöä on kehitetty tukemaan entistä paremmin valmentajan toimintaympäristön hallintaa. Molemmat koulutukset toteutetaan yhdessä Varalan Urheiluopiston kanssa.

11 Jäsenpalveluiden ja etuisuuksien kehittäminen Jäsenpalveluissa (laskutus, perintä, jäsenkortti ja jäsentiedotteet) viedään eteenpäin lajiyhteisöille sähköistä toimintatapaa parantamaan kustannustehokkuutta ja aikaresursointia lajiyhteisöjen toiminnassa Laji- ja urheiluakatemiayhteisöpalvelut Yhdistyksellä on laji- ja urheiluakatemiayhteisöt, joiden kanssa on kahdenkeskisesti sovittu heille tehtävistä palveluista: jäsenrekisterin ylläpitopalvelut (laskutus, yksi maksukehotus ja rekisterimuutokset) jäsenpalvelukokonaisuus ja markkinointimateriaali omin tunnuksin lajiyhteisö- tai akatemiakohtainen jäsenkortti seminaariyhteistyö koulutuskokonaisuuksia omalle lajiyhteisölle räätälöitynä oma palsta Valmentaja-lehdessä oma sivu Suomen Valmentajien internet-sivustolla tai linkki sieltä lajiyhteisön sivustolle omat sähköiset tiedotteet julkaisujärjestelmällä jäsenhankintakampanjat jäsenkyselyt Suomen Valmentajien tutkimusohjelmalla yhteiset jäsenasut lajitunnuksin tapaamiset muiden lajiyhteisöjen kanssa kaksi kertaa vuodessa Henkilöjäsenetuisuudet Yhdistyksen itse ja yhteistyökumppaneidensa kautta tarjoamat henkilöjäsenedut vuonna 2015 ovat: Valmentaja-lehti, 5 julkaisua vuodessa e-valmentaja, 15 julkaisua vuodessa sähköpostitse jäsenkirjeet, 2 kertaa vuodessa postitse mahdollisuus yhdistyksen apurahoihin personoitu jäsenkortti jäsenhinnat: Valmentajaklinikat, Valmentajapäivät, seminaarit, omat koulutusmateriaalit etuasema yhdistyksen omiin koulutuksiin sekä muihin tapahtumiin omat valmentajahinnat urheiluopistoilla vapaa-ajan matkoilla (Pajulahti, Kuortane, Vuokatti, Lappi, Varala, Kisakallio) VK-Kustannuksen kustantamat kirjat kanta-asiakashintaan Coach Collection asujen käyttö-oikeus polttoainealennus ST1 ja Shell asemilta Jäsenetu -20% normaalihintaisista Gymstick verkkokaupan tuotteista Yksi 12 kk:n käyttölisenssi PTStudion harjoitteiden suunnitteluohjelmaan SportFocus oy:n tuotteista 15% etu

12 Yhteisöjäsenetuisuudet Tukea ja välineitä seuran valmentajien koulutussuunnitelman toteuttamisessa Työkaluja valmentajahuoltoon vapaaehtois- ja ammattilaispuolella Mahdollisuus verkottumiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen Sopimusneuvontaa siitä, mistä asioista seuran ja valmentajan välillä tulee sopia Jäsenhintaisia täydennyskoulutuksia palvelemaan seuran omia tavoitteita Viimeisin valmennustietous seuran tietoon viestinnän kautta Mahdollisuus osallistua Suomen Valmentajien toiminnan kehittämiseen Pääsy jäsenhuoneeseen avoin vain jäsenille Osallistumisoikeus seurajoukkueena kisatapahtumiin mm. Valmentajagolf Valmentaja -lehti (5 numeroa vuodessa) e-valmentaja (sähköinen uutiskirje 15 numeroa vuodessa) Jäsenkirjeet sähköisesti tai postitse (2 kertaa vuodessa) Jäsenhintaiset koulutukset Jäsenhintaiset koulutusmateriaalit (säästö 10 euroa per tuote) Jäsenetu -20% normaalihintaisista Gymstick verkkokaupan tuotteista Majoitusetu Scandic -hotelleissa Suomessa ST1 ja Shell asemakohtainen polttoaine-etu Suomen Valmentajien yhteistyökumppaneiden palvelut VK-kustannuksen valmennuskirjat kanta-asiakashintaan Sportfocuksen koulutukset ja esittelyt PTStudion palvelut Kouluttajaverkosto Ajantasaiset jäsenedut löytyvät yhdistyksen nettisivuilta

13 13 5. MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ Suomen Valmentajat ry:n markkinointi ja viestintä perustuu aiheesta laadittuun tukistrategiaan vuosille Sen tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä yhdistyksen jäsenmäärän nousemaan jäseneen. 5.1 Markkinointi 2015 Markkinointitoimenpiteillä varmistetaan toimintavuoden painopistealueiden toteutuminen. Talouden turvaamisen kannalta tärkeimmät markkinointitoimenpiteet kohdistuvat urheiluakatemioiden kanssa aloitettuun asiamiestoimintaan, yhteistyökumppaneiden ja jäsenhankintaan sekä tapahtumien (koulutus- ja muut) taloudelliseen toteutumiseen. Lisäksi lehden ilmoitusmyynnin panostuksia jatketaan edelleen Markkinoinnin tavoitteet jäsenmäärän lisäys 2000 jäsenellä ja 200 yhteisöjäsenellä yhden pääyhteistyö- ja yhden pienemmän yhteistyökumppanin hankkiminen voimassa olevien yhteistyösopimusten jatkaminen Markkinoinnin toimenpiteet Yhdistyksen markkinointi rahoittajien (Veikkaus ja OKM) sekä pääyhteistyökumppaneiden näkyvyydestä huolehtiminen yhteistyökumppaneiden tapaamisten järjestäminen 1-2 krt vuodessa viestintäsuunnitelman mukainen tiedottaminen Jäsenyysmarkkinointi asiamiestoiminta yhteistyö Valon, Valon alueiden ja lajiliittojen seurakehittäjien kanssa seurojen kehittämisessä valmentajuuden osalta ja pyrkimys näkyvyyteen yhteistyötahojen nettisivuilla 1-tason valmentajakoulutuksen käyneille jäsenyystarjous 35 euroa / ensimmäinen vuosi jäsenyysmarkkinointi urheiluopistojen valmentajakoulutusten yhteydessä Suomen Valmentajien koulutuksissa käyneille ei-jäsenille jäsenyystarjous koulutuksen jälkeen markkinointijulisteet urheiluakatemioille ja urheiluopistoille markkinointirekisterien päivittäminen ja kohdentaminen Tapahtumamarkkinointi tehokas sponsorimyynti tapahtumille ja koulutuksille taloudellisten yhteistyökumppaneiden haku koulutuksille aiheittain valtakunnallinen valmentajapäivä, joka toteutetaan alueellisten tapahtumien kautta Koulutusmarkkinointi toteutetaan yhteistyö urheiluakatemioiden, lajien, alueiden sekä urheiluopistojen valmentajakoulutusvastaavien kanssa win-win tavoitteella

14 14 jaetaan Suomen Valmentajien avoimet koulutuspaketit alueellisesti eri akatemioille tuetaan medianäkyvyyttä maakuntalehdistöissä koulutustapahtumien yhteydessä Valmentaja-lehti ja e-valmentaja kaksinkertaistetaan oma ilmoitusmyynti Markkinoinnin välineet Suomen Valmentajien painotuotteet: yleis-, jäsen-, koulutus- ja koulutustuote-esitteet koulutus- ja muut esittelytilaisuudet Valmentaja -lehti e-valmentaja some-viestinnän välineet e-kortti suosittelukortti posterit ja roll upit omat nettisivut henkilökohtainen viestintä kaikissa tilanteissa 5.2. Viestintä 2015 Suomen Valmentajat toteuttaa viestintää yhdistyksen strategian mukaisesti. Viestintä on yksi valmentajuuden edistämisen työkalu ja perustana valmentajan aseman parantamiselle. Viestintä on säännöllistä, oikeaaikaista ja suunnitelmallisesti toteutettua. Suomen Valmentajat ry:n viestinnän perusperiaatteita ovat luotettavuus, avoimuus, johdonmukaisuus sekä aktiivisuus. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on tunnettuuden lisääminen, valmentajien arvostuksen lisääminen, julkisen rahoituksen varmistaminen sekä uutisten välittäminen. Kohderyhminä ovat julkiset rahoittajat, yhteistyökumppanit, media sekä keskusjärjestöt ja lajiliitot alueorganisaatioineen. Sisäisen viestinnän tavoitteet ovat jäsenistön aktivoiminen, yhteistyöhön kannustaminen ja markkinoinnin tukeminen. Koulutusviestinnän tavoitteena on koulutettavan ammatillisen tiedon lisääminen sekä koulutustapahtumien onnistuminen. Kohderyhminä ovat yhdistyksen jäsenistö, koulutuksiin osallistuvat, lajiyhteisöjen yhteyshenkilöt / hallitukset sekä taloudelliset ja toiminnalliset yhteistyökumppanit Viestinnän toimenpiteet Julkisen hallinnon ja tiedotusvälineiden viestinnän lisääminen kohdennetulla uutiskirjeellä 3-5 kertaa vuodessa sekä lehdistötiedotteiden aktiivinen käyttö julkisen viestinnän välineenä. Sisäistä viestintää tehostetaan seuraavin toimenpitein e-valmentajan ilmestymistiheys 3 viikon välein vähemmän asiaa useammin akatemioille oma uutiskirje 3-5 krt vuodessa

15 15 lajiyhteisöille oma tiedote 3-5 krt vuodessa SOME:ssa aktiivinen toisten sivustojen uutisten kommentointi ja oman sivun päivitys Valmentajablogi -ringin perustaminen (20 kirjoittajaa + halukkaat) lajiyhteisötapaamiset kevät ja syksy asiamiesakatemiakäynnit vuosittain hallitusraportit työhuoneeseen Ulkoista viestintää ja tunnettuutta edistetään seuraavin keinoin kiertue yhteistyökumppaneiden kanssa eri teemoilla Valmentajagolf hyväntekeväisyystapahtuma tiedotusaikataulu ja sen toteuttaminen yhteydenpito mediaan ja mediaseuranta Viestinnän tuotteet Viestinnän tuotteita ovat uutis- ja jäsenkirjeet, koulutusmateriaalit, Valmentaja-lehti, ilmoitukset, painotuotteet (notebook, esitteet, kirjelomakkeet, käyntikortit), e-tuotteet ja sähköpostit, nettisivut, sosiaaliset mediat, lehdistötiedotteet ja tiedotustilaisuudet. Valmentaja-lehti on sekä Suomen Valmentajien että SAVALin jäsenlehti, joka ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Sähköisiä uutiskirjeitä ovat e-valmentaja (n. 15 julkaisua vuodessa) sekä urheiluakatemiaverkostolle kohdennettu Akatemia-uutiset (3-4 julkaisua vuodessa). Jäsenkirjeitä lähetetään kaksi. Internet-sivujen toimivuutta, sisältöä ja käyttäjätilastoja seurataan aktiivisesti. Tarpeelliset kehittämistoimenpiteet tehdään saadun palautteen mukaan. Sivujen päivittämiseen kiinnitetään erityisen paljon huomiota. Sivujen vuorovaikutuksellisuutta kehitetään erityisesti jäsen- ja hallituksen työosioiden osalta.

16 16 6. HALLINTO JA TALOUS 6.1. Hallitus, toimisto ja henkilöstö Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus. Yhdistyksellä on vuonna 2015 hallituksen työtä tukemassa seuraavat valiokunnat ja asiantuntijaryhmät: viestintä- ja markkinointivaliokunta, koulutusvaliokunta, avainasiakastoimikunta (lajiyhteisöt, kouluttajat, urheiluakatemiat, Valo-alueet), työ- ja talousvaliokunta (puheenjohtajisto ja tj.), arvostustoimikunta ja Valmentaja-lehden toimituskunta. Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 8-10 kertaa. Hallituksen jäsenet vastaavat kukin omasta tehtäväalueestaan. Hallitus voi käyttää tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita asioiden valmisteluissa. Yhdistyksellä on vuonna 2015 kolme päätoimista työntekijää. Toimisto toteuttaa painopistealueiden mukaiset tehtävät itse tai ostopalveluna. Lisäksi yhdistys ostaa eri henkilöiltä palveluna projekti- ja tehtäväkohtaista työpanosta mm. viestintään. Toiminnanjohtaja johtaa yhdistyksen toimistoa ja vastaa taloudesta. Hän toteuttaa hallituksen tekemiä päätöksiä. Toiminnanjohtajan vastuulla on yhdistyksen edunvalvontatyö ja yhteiskuntasuhteet. Lisäksi hän vastaa yhteydenpidosta ja yhteistoiminnasta yhteistyökumppaneiden kanssa sekä toimii Valmentaja-lehden päätoimittajana. Kehityspäällikkö kehittää ja toteuttaa yhdistyksen omaa koulutustoimintaa, toimii yhdys- ja tukihenkilönä lajivalmentajayhteisöjen, lajiliittojen ja valmennuskeskusten suuntaan. Hänen vastuullaan on oman koulutuksen tuotteistaminen ja jäsenhankinnan toteuttaminen koulutuksen yhteydessä. Kehityspäällikkö kehittää valmentajien tiedonvälityspalveluja. Palvelupäällikkö vastaa toimistopalveluista ja yhteyksistä asiakkaisiin. Hän vastaa markkinointi- ja tiedotussuunnitelmasta sekä niiden toteuttamisesta yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Hän vastaa yhdistyksen omien tapahtumien koordinoinnista, markkinoinnista ja viestinnästä. Jäsenpalvelupäällikkö hoitaa yhdistyksen taloutta ja yhteydet kirjanpitoon.

17 Talous Yhdistyksen talous on vuonna 2014 ollut vakaa. Jäsenkunnan laajentaminen on valittu painopistealueeksi vuoden 2015 toiminnassa Tuotot Yhdistyksen tuotot talousarviossa vuodelle 2015 päätyy summaan Tuotot jakautuvat seuraavasti Varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä , josta suurimpina o Koulutustoiminnan tuotot o Valmentaja-lehden yhteistyötulot, ilmoitusmyynti ja tilausmaksut o yhteistyösopimukset ja muut varsinaisen toiminnan tuotot Varainhankinnan tuotot , josta suurimpina o jäsenmaksut o OKM:n valtionavustuksena haettava yleisavustus Kulut Yhdistyksen kulujen pääluokat muodostuvat tuloja vastaavasti siten, että kokonaiskulut ovat , jolloin talousarvion tulos 190,33 ylijäämäinen. Kulujen suurimmat erät ovat henkilöstökulut sivukuluineen tiedotustoiminnan ja viestinnän kulut koulutustoiminnan kulut toiminnan kulut sekä talous- ja hallintokulut Henkilöstökuluja aiheuttaa kolme päätoimista henkilöä, toiminnanjohtaja, palvelupäällikkö, kehityspäällikkö ja yksi osa-aikainen koulutus- ja seuratoiminnan asiantuntija. Talousseuranta perustuu ajantasaiseen kirjanpitoon ja kassavirran seurantaan.

18 18 7. TALOUSARVIO Varsinainen toiminta Tuotot Koulutustoiminta , ,00 Valmentaja-lehden yhteistyötulot, ilmoitukset ja tilaukset , ,00 Yhteistyösopimukset ja muut toiminnan tuotot , ,00 Tuotot yhteensä , ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,70 Tiedotustoiminnan ja viestinnän kulut , ,00 Toiminta-, talous- ja hallintokulut , ,00 Koulutustoiminta , ,00 Muut kulut , ,00 Kulut yhteensä , ,70 Varsinainen toiminta yhteensä , ,70 Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksut , ,00 Valtionavustus , ,00 Muut tuotot 0,00 0,00 Tuotot yhteensä , , , ,70 Kulut Lajiyhteisötilitykset , ,00 Varainhankinta yhteensä , , Tilikauden tulos 190,33 203,30 ========= =========

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 Suomen Valmentajat ry Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2015... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2011... 6

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. STRATEGISET LINJAUKSET 2015-2020... 5 3. TOIMINTAVUOSI 2016... 7 3.1. Arvostuksen ja valmentajuuden edistäminen...

Lisätiedot

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa Toiminta-ajatuksen mukaisesti Valmentajuuden edistämistä Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asiantuntijapalveluita Edunvalvontaa 2 Valmentajayhdistyksillä erilaiset tavoitteet

Lisätiedot

Suomen Valmentajat ry. Kotka 1.12.2014

Suomen Valmentajat ry. Kotka 1.12.2014 Suomen Valmentajat ry Kotka 1.12.2014 Suomen Valmentajat ry Valmentajien asialla vuodesta 1975 Aatteellinen yhdistys n. 4500 jäsentä 26 jäsenyhdistystä: suunnistus, hiihto, koripallo, taitoluistelu, golf,

Lisätiedot

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset Toiminnanjohtajien aamiainen 14.6.2016, Valo -talo Valmentajan polku viitekehyksenä Monilajiset valmentajayhteisöt Suomen Valmentajat

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Yhteiset toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. STRATEGISET LINJAUKSET 2015-2020... 5 3. TOIMINTAVUOSI 2017... 7 3.1. Arvostuksen ja valmentajuuden edistäminen...

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 7.11 2011 Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun johtoryhmän kokouksessa, kun ensi vuoden toimintabudjetti on tiedossa. Valmentautuminen TAVOITE:

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015 Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Erityiset koulutustehtävät/okm 1. Kuortaneen valtakunnallinen huippu-urheilun erityinen kehittämistehtävä on

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. Suomen Valmentajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014. Suomen Valmentajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Suomen Valmentajat ry 1 SUOMEN VALMENTAJAT RY Radiokatu 20 00240 Helsinki puh. 044 4596730 toimisto@suomenvalmentajat.fi www.suomenvalmentajat.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 4 2.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. STRATEGISET LINJAUKSET 2015-2020... 5 3. TOIMINTAVUOSI 2018... 7 3.1. Arvostuksen ja valmentajuuden edistäminen...

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014. Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014. Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014 Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu- ja urasuunnittelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Jalkapallovalmentajat ry SJV

Suomen Jalkapallovalmentajat ry SJV Suomen Jalkapallovalmentajat ry SJV Mikä on SJV? Suomen Jalkapallovalmentajat ry (SJV) on yhdistys Sinua varten! Suomessa on lähes 10 000 valmennus- tai ohjaustyötä tekevää miestä ja naista, jotka toimivat

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Teemat 1. Nexus seurannan ja arvioinnin verkosto 2. Menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015 Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma Osaamisohjelmaa johtaa KIHU yhteistyössä HUY kanssa valmennusosaaminen osallistuva asiantuntijatoiminta tutkimus- kehittämis-

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2011 Esitys vuosikokoukselle 18.11 2010 Toimintasuunnitelma 2011 päälinjat - nelikenttäajattelu valmentautuminen, opiskelu, tukipalvelut, hallinto

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Sanna Laine 7.3.2015

Sanna Laine 7.3.2015 Sanna Laine 7.3.2015 Valmentajakouluttaja Ammattivalmentaja Nyrkkeilyliitossa 6,5 vuotta Yhteisöpedagogi Oma kilpaura nyrkkeilyssä ja potkunyrkkeilyssä Valmentajakokemusta lasten valmentamisesta terveysliikunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia Suomen Sulkapalloliitto Strategia 2017-2020 Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017-2020 Visio Suomalainen sulkapallo on maailmalla menestyvä ja Suomessa merkittävä kilpa- ja harrastelaji. Arvot Respect-kulttuurimme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2010 Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle 9.11 2009 Toimintasuunnitelma 2010 päälinjat - nelikenttäajattelu valmentautuminen, opiskelu, tukipalvelut,

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa

Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia ja inspiroivia yhteisöjä, joihin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli

Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli Johdanto Huippuvaiheen ohjelman tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun välitöntä menestystä yhdessä lajien ja huippu-urheilijoiden kanssa. Ohjelma kokoaa,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca

psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus, 20 op Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

ICF Finland. International Coaching Week 19.-23.5.2014. Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen

ICF Finland. International Coaching Week 19.-23.5.2014. Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ICF Finland International Coaching Week 19.-23.5.2014 Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen Esityksen sisältö International Coaching week Mitä coaching on? Mitä

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola .

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola  . Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 15.11.2016

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Ryhmien yhteenvedot Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Mitä osaamista suomalaisessa urheilussa tulisi kehittää? Vanhempien osaaminen koulujen-seurojen-lajien yhteistyö Valmennusosaaminen Valmennusosaaminen

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa Sinettiseuraseminaari 8-9.10.2016 Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Voimisteluliitossa XXX otsikko Toimintaympäristöjen

Lisätiedot

SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa. Simo Tarvonen

SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa. Simo Tarvonen SPORT PÄIJÄT-HÄME Visiona on tehdä maakunnasta urheilijan polun edelläkävijä Suomessa Simo Tarvonen 01.09.16 HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet

VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet Työpajan tavoitteena on 1) pohtia kyselyanalyysin kautta valmentajuuden nykytilaa seurassanne, 2) hahmottaa tiivis aihio

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta 100 tasa-arvotekoa Osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden virallista ohjelmaa Uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi Organisaatioita

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot