TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Suomen Valmentajat ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry

2 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT STRATEGIA TOIMINTAVUOSI Valmentajuuden edistäminen Valmentajien toiminnan tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen Valmentajien osaamisen lisääminen Valmentajaklinikat Valmentajaklinikka Special Lajimentorikoulutus Teemakoulutukset Urheilijasta valmentajaksi koulutus Jäsenpalveluiden ja etuisuuksien kehittäminen Laji- ja urheiluakatemiayhteisöpalvelut Henkilöjäsenetuisuudet MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ Suomen Valmentajat ry:n markkinointi ja viestintä perustuu aiheesta laadittuun tukistrategiaan vuosille Sen tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä yhdistyksen jäsenmäärän nousemaan jäseneen Markkinointi Markkinoinnin tavoitteet Markkinoinnin toimenpiteet Markkinoinnin välineet Viestintä Viestinnän toimenpiteet Viestinnän tuotteet HALLINTO JA TALOUS Hallitus, toimisto ja henkilöstö Talous Tuotot Kulut TALOUSARVIO... 18

3 3 1. TIIVISTELMÄ Suomen Valmentajat ry on eri urheilulajien valmentajien ja valmentajayhteisöjen valtakunnallinen palvelujärjestö. Yhdistys edistää valmentajuutta mm. edistämällä valmentajan arvostusta ja työstämällä eettistä ohjeistoa valmentajille ja urheilijoille sekä osallistumalla valmentajuutta koskevaan keskusteluun. Suomen Valmentajat kouluttaa valmentajia sekä kehittää valmentajien osaamista ja hyvinvointia tukevia asiantuntijapalveluja valmentajayhteisöjen ja oman asiantuntijaverkostonsa kanssa. Lisäksi yhdistys edistää ja tukee lajien omien valmentajayhdistysten toimintaa ja verkostoitumista. Yhdistyksen toiminnassa on neljä painopistealuetta: 1. valmentajuuden edistäminen, jota toteutetaan osallistumalla valmentajien toimintaan liittyvien asioiden valmisteluun. Lisäksi Suomen Valmentajat on aktiivinen valmentajan henkilöön ja asemaan liittyvissä asioissa kansallisesti ja kansainvälisesti mm. valmentajan arvostusasioissa ja eettisten ohjeistojen laatimisessa. 2. Valmentajien toiminnan tukeminen konkreettisesti mentoroinnin avulla ja kannanotoin eri valmentajan toimintaympäristöön liittyviin asioihin. 3. Valmentajan osaamisen lisääminen omien koulutusten ja koulutusten kehittämisen kautta. 4. Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen on edellytys edellisten kohtien onnistuneelle toteuttamiselle sekä yksittäisen jäsenen edunvalvonnalle. Suomen Valmentajien Koulutustoiminta perustuu teemakoulutuksiin ja valmentajaklinikoihin. Teemakoulutukset liittyvät valmennuksen keskeisiin osa-alueisiin ja valmentajaklinikoissa tuodaan vuosittain esille uusia ajankohtaisia teemoja. Lisäksi järjestetään urheilijasta valmentajaksi muuntokoulutusta ja valmentajien työhyvinvoinnin edistämiseksi lajimentorikoulutusta. Koulutuksista on laajennettu tarjontaa ruotsin kielisenä ja tulevan kauden koulutuksissa nostetaan esille tasa-arvoa ja erilaisuuden hyväksyntää. Yhdistyksen tärkein tavoite seuraavana toimintavuonna on jäsenmäärän kasvattaminen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Sen toteutuminen vaatii panostusta viestintään ja jäsenetuihin. Lisäksi halutaan solmia toiminnallisia yhteistyösopimuksia, joista hyötyvät niin jäsenet kuin yhdistyskin. Viestinnän panostusta SOME-viestintään jatketaan ja laajennetaan. Lisäksi Suomen Valmentajat on päätoimittajana valmennuksen Lasten ja nuorten hyvä valmennus kirjalle. Lehti ja e-valmentaja ovat tärkeitä viestinnän kanavia suoraan jäsenistölle. Tunnettuutta edistetään valtakunnallisesti teemakiertueella yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistyksellä on kolme päätoimista työntekijää, toiminnanjohtaja, kehityspäällikkö ja palvelupäällikkö. Yhdistyksen henkilökuntaan on tavoitteena saada lisää koulutus- ja seuratoiminnan asiantuntemusta. Viestinnässä on yhteistyösopimus Sporttistoorin kanssa lehden ja muun viestinnän kehittämisen osalta. Yhdistyksen talous on vakaa, mutta jäsenkunnan kasvattaminen on yhdistyksen strategisten tavoitteiden toteuttamisen kannalta tärkeää.

4 4 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Suomen Valmentajien toimintaa linjaa vuosille laadittu, syyskokouksessa 2012 hyväksytty visioon ja arvopohjaan pohjautuva strategia. Vuoden 2014 strategiapäivässä hahmoteltiin jo uutta strategiaa, joka toisi Suomen Valmentajat lähemmäksi valmentajakenttää ja korostaisi Suomen Valmentajien aktiivista roolia suomalaisessa urheilussa. Strategia tuodaan uudessa muodossa hyväksyttäväksi ja esiin vuoden 2015 syyskokouksessa. Tasa-arvon edistäminen on yksi tulevan strategian kulmakivistä. Visio Suomen Valmentajat on aktiivinen vaikuttaja valmentajien osaamista ja asemaa koskevissa asioissa ja on yhteiskunnallisesti arvostettu asiantuntijaorganisaatio. Toiminta-ajatus Suomen Valmentajat edistää valmentajuutta ja sekä kehittää että toteuttaa suomalaisille ja Suomessa toimiville valmentajille osaamista ja hyvinvointia tukevia asiantuntijapalveluja valmentajayhteisöjen ja oman asiantuntijaverkostonsa kanssa. Arvot Suomen Valmentajien toiminnan lähtökohtina ovat valmentajan arvostusta ja asemaa parantavat arvot: valmentajalähtöisyys, vastuullisuus, yhteisöllisyys, edistyksellisyys ja avoimuus. Arvot näkyvät yhdistyksen toiminnassa seuraavalla tavalla: Valmentajalähtöisyys Suomen Valmentajat kehittää organisaatiotaan sekä palveluitaan valmentajan toimintaympäristön, tarpeet ja mielipiteet huomioiden. Yhdistys toimii oman alueellisen verkostonsa avulla ollakseen lähellä valmentajaa. Vastuullisuus Suomen Valmentajat on vastuussa valmentajan asemasta ja arvostuksesta. Yhdistys valvoo valmentajan etua ja kantaa yhteiskunnallista vastuuta edistämällä muun muassa koulutuksen ja viestinnän avulla eettisten periaatteiden mukaista toimintaa. Eettisissä kysymyksissä yhdistys huomioi Reilun Pelin periaatteet. Yhteisöllisyys Suomen Valmentajat on kaikkien urheilulajien valmentajien kotipesä. Yhdistyksen toiminnassa oikeudenmukaisuus ilmenee toisen huomioimisena ja kannustamisena. Yhdistys osallistuu asiantuntijana ja valmentajuuden edistäjänä valmentajia, valmentajien koulutusta, asemaa ja arvostusta koskevaan päätöksentekoon.

5 5 Edistyksellisyys Suomen Valmentajat on toiminnassaan rohkea edelläkävijä ja aloitteentekijä. Toiminta on uudistumiskykyistä, luovaa, laadukasta ja asiantuntevaa. Avoimuus Yhdistyksen toiminta perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on läpinäkyvää ja päätöksiin voi luottaa. 3. STRATEGIA Suomen Valmentajat edistää suomalaisten ja Suomessa toimivien urheiluvalmentajien asemaa, arvostusta, osaamista, hyvinvointia ja verkostoitumista toimintaympäristössä mukana olevien tahojen kanssa. Valmentajuuden edistämiseksi yhdistys tuottaa palveluja henkilöjäsenille ja valmentajayhteisöille sekä keskeisille sidosryhmilleen: liikuntajärjestöille, taloudellisille ja toiminnallisille yhteistyökumppaneille, julkishallinnolle sekä tiedostusvälineille. Strategian onnistumista seurataan sisäisin raportein ja arvioidaan vuosittain hallituksen strategiatyökokouksissa. Strategiaa tarkennetaan seuraavien toimintavuosien toimintasuunnitelmia tehtäessä. Tukistrategiat Tukistrategioiden avulla yksilöidään käytännön toimintatavat ja -kohteet, joiden kautta varmistetaan kunkin osa-alueen tavoitteiden toteutuminen ja kokonaistavoitteiden täyttyminen vision suunnassa. Suomen Valmentajien toimintastrategian tukena ovat seuraavat tukistrategiat: resurssi-, koulutus-, viestintä-, markkinointi-, arvostus- ja palvelustrategia. Avaintehtävät Varsinainen toiminta jakautuu kolmeen osa-alueeseen: palvelutoiminta koulutus ja sen kehittäminen viestintä ja tiedonvälitys Tukitehtävät Avaintehtävien toteuttamiseksi tarvitaan niitä tukevia toimintoja: yhteistyötä muiden alalla toimivien kanssa, vahvaa taloutta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yhteisen päämäärän saavuttamiseksi on huolehdittava toimijoiden motivoituneisuudesta, sitoutumisesta, uudistumishalukkuudesta sekä resurssien riittävyydestä.

6 6 4. TOIMINTAVUOSI 2015 Toimintavuonna 2015 Suomen Valmentajien toiminnalla on neljä painopistealuetta, joita toteutetaan yhteistyössä urheiluakatemioiden, lajiyhteisöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 1. Valmentajuuden edistäminen valmentajan arvostus ja asema sekä urheilutoiminnassa että yhteiskunnassa yleensä valmentajan ja urheilijan eettisen ohjeiston työstäminen valmentajan polun kuvaaminen huomioiden ammattivalmentajan ja ammattimaisesti valmentavan oto-valmentajan osaamisen kehittyminen yhteistyö Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry:n kanssa yhteistyö Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön ja Valo ry:n kanssa Yhteistyö kansainvälisten valmentajaorganisaatioiden kanssa: International Council for Coaching Exellence ja European Coaching Council 2. Valmentajien toiminnan tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen valmentajan toimintaympäristön muutoksiin reagointi valmentajan hyvinvointi ja jaksaminen erilaisissa toimintaympäristöissä ja toimenkuvissa valmentajakoulutuksen rakenteisiin ja sisältöihin vaikuttaminen valmentajana toimimisen ja valmentajan toimintaympäristön kehittämiseksi lajimentorikoulutus valmentajan työhyvinvoinnin edistämiseksi, 3. Valmentajien osaamisen lisääminen aktiivinen osallistuminen valmentajakoulutuksen kehittämiseen oma kansallisia osaamisohjelman linjauksia vastaava täydennyskoulutustoiminta valmentajan tieto-taidon lisääminen erityisesti käytännön tekemisen kautta mentorointi koulutuksen osana osaamisen lisäämiseksi kansainvälinen toiminta tasa-arvon edistäminen valmentamisessa 4. Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen jäsenetuisuuksien kehittäminen yhteistyö VK-Kustannuksen kanssa taloudellisten ja toiminnallisten yhteistyökumppanuuksien vahvistaminen sähköisen jäsenviestinnän ja vuorovaikutuksen tehostaminen ulkoisen viestinnän tehostaminen ja terävöittäminen aktiivisesti viestitään tasa-arvosta

7 Valmentajuuden edistäminen Valmentajuuden edistämisellä varmistetaan yhdistyksen ja sen jäsenten arvostuksen ja aseman kehittyminen sekä urheilussa että yhteiskunnassa yleensä. Yhteistyöllä SAVALin ja Olympiakomitean osaamisohjelman kanssa vahvistetaan valmennuksen kehittymistä ja ammattimaistumista. Toimenpiteillä pyritään saamaan aikaan sekä rakenteellisia että toiminnallisia muutoksia. Toimenpiteitä toteutetaan seuraavien strategisten kumppaneiden kautta yhdessä ja erikseen: Olympiakomitean osaamisyksikkö (Olympiakomitea, Paralympiakomitea, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus) Valo ry Valon jäsenjärjestöt VAU Valtakunnalliset valmennuskeskukset Liikunnan koulutuskeskukset Urheiluakatemiat muut keskusjärjestöt sekä niiden jäsenjärjestöt Valmentajakoulutuksen tutkintotoimikunta SAVAL Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus Valtion liikuntaneuvosto ja Eduskunta Yhteistyökumppanit Valmentajuuden edistäminen edellyttää aktiivista osallistumista ja vaikuttamista eri instansseissa ja tehtävissä. Valmentajuuden edistämisen keinoja ovat: osallistutaan aktiivisesti valmentajuudesta käytävään keskusteluun Huippu-urheiluyksikön ja OKM:n kanssa vastuullinen ja aktiivinen toiminta VOK-työssä sekä muissa valmentajan jatko- ja täydennys- sekä ammatillista koulutusta suunnittelevissa ja toteuttavissa toimielimissä tietoiskut kansanedustajille valmentajien työstä ja sen merkityksestä sekä tutkimustulosten viestiminen valmentajien tämänhetkisestä työskentelytilanteesta. Urheiluakatemioiden kanssa toteutettava alueellinen asiamiestoiminta valmentajien arvostukseen, asemaan ja toimintaan liittyvät kannanotot ja toimenpiteet yksin ja yhdessä SAVALin kanssa OKM:n ansiomerkkien ja tunnustuspalkintojen hakeminen valmentajien palkitseminen julkiset esiintymiset tapahtumissa infot valtion liikuntaneuvostolle yhteistyökumppaneiden tapaamiset

8 Valmentajien toiminnan tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen Kyky reagoida valmentajan toimintaympäristön muutoksiin säilytetään tuntemalla arjen toiminta. Valmentajan hyvinvointi ja työssä jaksaminen on edellytys pitkäjänteiselle ja tuloksia tuottavalle valmennukselle. Toimintaa ohjataan tutkittuun tietoon perustuen. Valmentajien toiminnan tukemisen ja hyvinvoinnin edistämisen keinoja ovat: aktiivinen vuorovaikutus ja yhteistyö eri lajien valmentajien ja valmentajayhteisöjen kanssa mentoritoiminta työssä jaksamisen edistäjänä Valmentajien määrän lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet Valmentajan polun kautta valmentajien yhteisöllisyyttä edistävä toiminta, jonka pääsisällöt liittyvät henkilöjäsenille, lajiyhteisöille ja yhteistyökumppaneille järjestettäviin tapaamisiin sekä sähköisen vuorovaikutuskanavan kehittämiseen Valmentamisen ammattiin ja valmentajuuden kehittymiseen liittyvien tutkimusten ja selvitysten tekeminen yhdessä KIHUn kanssa Valmentajien osaamisen lisääminen Suomen Valmentajien vuoden 2015 koulutussuunnitelmaa ohjaa yhdistyksen strategia Strategian mukaan yhdistys vaikuttaa aktiivisesti suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämiseen, jota käytännössä toteutetaan aktiivisella osallistumisella valtakunnalliseen uuden suomalaisen valmennusosaamisen kehittämiseen sekä muihin valmentajakoulutuksen kehittämistä ohjaaviin foorumeihin. Suomen Valmentajien omaa koulutusta toteuttavat yhdistyksen kouluttajaverkostossa olevat 15 kouluttajaa. Koulutusta toteutetaan yhteistyössä urheiluakatemioiden, valmentajayhteisöjen, urheiluopistojen, lajiliittojen sekä urheiluseurojen kanssa. Vuonna 2015 järjestetään yhteensä koulutustilaisuutta ja tavoitteena on kohdata 2500 valmentajaa. Suomen Valmentajat järjestää yhdessä Urheiluakatemioiden kanssa käytännönläheisiä valmentajien jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksia, joiden avulla akatemiavalmentajien osaaminen, yhteisöllisyys ja arvostus lisääntyvät. Suomen valmentajat tuovat esiin viestinnässään ja toiminnassaan tasa-arvoa ja erilaisuuden hyväksymistä. Vuonna 2015 Suomen Valmentajat tarjoaa valmentajien jatko- ja täydennyskoulutusta myös ruotsin kielellä. Kolmen tunnin teemakoulutuksista ruotsin kielellä toteutetaan Nuorten Liiketaitoharjoittelua sekä urheiluravitsemuksen eri sisältöjä. Yhteistyö FSI:n (Finlands Svenska Idrott) kanssa on yksi keskeinen tavoite toimintavuonna. Yhdistyksen omien kouluttajien osaamista kehitetään järjestämällä yhteinen ideapäivä kerran vuodessa sekä tarjoamalla kouluttajille mahdollisuutta osallistua eri koulutustilaisuuksiin. Uusia asioita ja ideoita osaamisen kehittämiseksi haetaan aktiivisesti myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Vuonna 2015 tullaan erityisesti keskit-

9 9 tymään toimintatapojen kehittämiseen, millä varmistetaan entistä parempi oppiminen. Koulutuksissa opittujen asioiden siirtymistä osallistujien omaan valmennustoimintaan seurataan systemaattisella palautekyselyllä, joka lähetetään koulutukseen osallistujille muutama viikko koulutustapahtuman jälkeen. Valmentajan polun kirkastamiseksi autetaan Valmentajan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) tai valmentajan lajipolun laatimisessa erilaisten koulutusten sekä lajitapahtumien yhteydessä. Valmennusosaamisen tukeminen ja lisääminen kansainvälisen verkostoituminen kautta jatkuu edelleen Suomen Valmentajien hankkeena. Yhdistys on aktiivisesti mukana muiden yhteistyökumppaneiden järjestämissä valmennukseen ja valmentajuuteen liittyvissä teemaseminaareissa ja hankkeissa. Suomen Valmentajat on mukana 10:th ICCE Global Conferencessa Vierumäellä. Yhteishanke naispalloilulajien kanssa Valmentaa kuin nainen (Women taking a responsibility in coaching) jatkuu. Hankkeessa mukana olevien lajien jalkapallon, jääkiekon, käsipallon, salibandyn, ringeten ja vammaisurheilu- ja liikunta VAU:n lisäksi hankkeeseen kutsutaan mukaan lisää palloilulajeja verkoston vahvistamiseksi. Vuonna 2014 toteutettiin yhteishankkeena Vammat Veks!-kiertue yhteistyössä Olympiakomitean, UKKinstituutin Terve Urheilija-hankkeen ja Valon Kasva Urheilijaksi hankkeen kanssa. Suomen Valmentajien osuutena oli kiertueella nuorten liiketaitoharjoitteluohjelma. Vammat Veks! koulutusta jatketaan vuonna 2015 teemakoulutuksena Valmentajaklinikat Toimintavuonna järjestetään vähintään neljä Valmentajaklinikka-koulutusta. Valmentajaklinikka-koulutus on intensiivinen yhden päivän tilaisuus, jonka tavoitteena on valmentajan osaamisen lisääminen käytännön tekemisen kautta. Koulutus on tarkoitettu erityisesti seuravalmentajille. Sisältönä ovat fyysis-motorisen harjoittelun yleiset teemat, jotka soveltuvat kaikkien eri lajien valmentajille. Koulutusteemat vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2015 Suomen Valmentajat suunnittelee ja toteuttaa Valmentajaklinikan sisältöä yhteistyössä Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen KIHU:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on jalkauttaa tutkittua valmennustietoutta seuravalmentajille Valmentajaklinikka Special Valmentajaklinikka Special koulutukset ovat 1-3 -päiväisiä, kaikkien eri lajien valmentajille suunnattuja tapahtumia vaihtuvilla teemoilla. Niiden eräänä tavoitteena on tuoda Suomeen ulkomaalaisia asiantuntijoita kouluttajiksi Lajimentorikoulutus Mentoroinnin tarkoituksena on tukea valmentajaa kehittymään ja oppimaan omassa toimintaympäristössään, oman kohderyhmänsä kanssa. Keskeisenä tavoitteena on valmentajien toimintatapojen uudistaminen ja ns. hiljaisen tiedon siirtyminen kokeneilta valmentajilta nuorille. Suomen Valmentajien Mentorointi-ohjelman kautta tuotetaan malleja oppimista tukevista toimintatavoista.

10 10 Suomen Valmentajat sekä kouluttaa mentoreita sidosryhmilleen että tarjoaa työnohjausta ja mentorointia sitä haluaville sidosryhmiensä valmentajille. Operatiivinen toiminta toteutetaan ostopalveluna. Lajimentorikoulutuksen tavoitteena on saada eri lajeissa toimimaan mentorivetoisia ryhmiä sekä saada syntymään kattava mentoriverkosto eri lajeihin. Mentortoimintaa tarjotaan myös maamme urheiluakatemioille osaksi akatemiavalmentajien kehittymistä. Toteutuksesta vastaavat Suomen Valmentajien mentorikouluttajat. Vuoden 2015 aikana järjestetään kaksi lajimentorikoulutusta Teemakoulutukset Teemakoulutukset ovat kolmetuntisia, toiminnallisia tilaisuuksia erilaisilla sisällöillä. Teemakoulutustarjonta täydentyy vuonna 2015 kahdella uudella sisällöllä, jotka liittyvät urheiluravitsemukseen ja suunnanmuutosnopeuden kehittämiseen. Teemakoulutusten sisällöt ovat: Lasten ja nuorten Hyvä Harjoittelu Nuorten Liiketaitoharjoittelun perusteet Nuorten Liiketaitoharjoittelu osa 2 nopeus, voima, kehonhallinta Nuorten Liiketaitoharjoittelu osa 3 kokonaisliike ja koordinaatio Nuorten Liiketaitoharjoittelu osa 4 moniulotteisuus ja yhdistelykyky Venyttely ja liikkuvuusharjoittelu Psyykkinen valmentautuminen Urheiluravitsemus Nuorten voimaharjoittelu Toiminnallinen voimaharjoittelu Valmentajan vuorovaikutus Taidon oppiminen ja opettaminen Vammat Veks! -koulutus Urheilijasta valmentajaksi koulutus Urheilijasta valmentajaksi koulutus on tarkoitettu urheilu-uraansa lähivuosina päättäville tai jo päättäneille eri lajien maajoukkuetason urheilijoille. Koulutuksen tavoitteena on tehdä siirtymisestä urheilijan polulta valmentajan polulle joustavaa ja antoisaa. Yhteistyössä lajiliittojen kanssa koulutettaville tarjotaan mahdollisuus astua valmentamisen viitekehykseen ja luoda samalla oma valmentajaverkosto useiden lajien kanssa tulevaisuutta varten. Koulutuksen hyväksiluettavuus sovitaan lajikohtaisesti, tavoitteena on, että opiskelija on VAT-kelpoinen koulutuksen jälkeen lajiliiton vaatimien lajikohtaisten täydennyskoulutusten jälkeen. Valinnan koulutukseen hyväksyttävistä henkilöistä tekee Suomen Valmentajat. Pääkouluttaja hoitaa opintojenohjauksen ja huolehtii henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä toimii lajiliitojen ja yhdistyksen yhteyshenkilönä. Toimintavuonna järjestetään kaksi erillistä URVA-koulutusta. Vuoden alusta käynnistyy URVA-koulutus yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton ja Varalan urheiluopiston kanssa. Syyskuussa 2015 käynnistyy avoin Urheilijasta Valmentajaksi koulutus. Koulutuksen sisältöä on kehitetty tukemaan entistä paremmin valmentajan toimintaympäristön hallintaa. Molemmat koulutukset toteutetaan yhdessä Varalan Urheiluopiston kanssa.

11 Jäsenpalveluiden ja etuisuuksien kehittäminen Jäsenpalveluissa (laskutus, perintä, jäsenkortti ja jäsentiedotteet) viedään eteenpäin lajiyhteisöille sähköistä toimintatapaa parantamaan kustannustehokkuutta ja aikaresursointia lajiyhteisöjen toiminnassa Laji- ja urheiluakatemiayhteisöpalvelut Yhdistyksellä on laji- ja urheiluakatemiayhteisöt, joiden kanssa on kahdenkeskisesti sovittu heille tehtävistä palveluista: jäsenrekisterin ylläpitopalvelut (laskutus, yksi maksukehotus ja rekisterimuutokset) jäsenpalvelukokonaisuus ja markkinointimateriaali omin tunnuksin lajiyhteisö- tai akatemiakohtainen jäsenkortti seminaariyhteistyö koulutuskokonaisuuksia omalle lajiyhteisölle räätälöitynä oma palsta Valmentaja-lehdessä oma sivu Suomen Valmentajien internet-sivustolla tai linkki sieltä lajiyhteisön sivustolle omat sähköiset tiedotteet julkaisujärjestelmällä jäsenhankintakampanjat jäsenkyselyt Suomen Valmentajien tutkimusohjelmalla yhteiset jäsenasut lajitunnuksin tapaamiset muiden lajiyhteisöjen kanssa kaksi kertaa vuodessa Henkilöjäsenetuisuudet Yhdistyksen itse ja yhteistyökumppaneidensa kautta tarjoamat henkilöjäsenedut vuonna 2015 ovat: Valmentaja-lehti, 5 julkaisua vuodessa e-valmentaja, 15 julkaisua vuodessa sähköpostitse jäsenkirjeet, 2 kertaa vuodessa postitse mahdollisuus yhdistyksen apurahoihin personoitu jäsenkortti jäsenhinnat: Valmentajaklinikat, Valmentajapäivät, seminaarit, omat koulutusmateriaalit etuasema yhdistyksen omiin koulutuksiin sekä muihin tapahtumiin omat valmentajahinnat urheiluopistoilla vapaa-ajan matkoilla (Pajulahti, Kuortane, Vuokatti, Lappi, Varala, Kisakallio) VK-Kustannuksen kustantamat kirjat kanta-asiakashintaan Coach Collection asujen käyttö-oikeus polttoainealennus ST1 ja Shell asemilta Jäsenetu -20% normaalihintaisista Gymstick verkkokaupan tuotteista Yksi 12 kk:n käyttölisenssi PTStudion harjoitteiden suunnitteluohjelmaan SportFocus oy:n tuotteista 15% etu

12 Yhteisöjäsenetuisuudet Tukea ja välineitä seuran valmentajien koulutussuunnitelman toteuttamisessa Työkaluja valmentajahuoltoon vapaaehtois- ja ammattilaispuolella Mahdollisuus verkottumiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen Sopimusneuvontaa siitä, mistä asioista seuran ja valmentajan välillä tulee sopia Jäsenhintaisia täydennyskoulutuksia palvelemaan seuran omia tavoitteita Viimeisin valmennustietous seuran tietoon viestinnän kautta Mahdollisuus osallistua Suomen Valmentajien toiminnan kehittämiseen Pääsy jäsenhuoneeseen avoin vain jäsenille Osallistumisoikeus seurajoukkueena kisatapahtumiin mm. Valmentajagolf Valmentaja -lehti (5 numeroa vuodessa) e-valmentaja (sähköinen uutiskirje 15 numeroa vuodessa) Jäsenkirjeet sähköisesti tai postitse (2 kertaa vuodessa) Jäsenhintaiset koulutukset Jäsenhintaiset koulutusmateriaalit (säästö 10 euroa per tuote) Jäsenetu -20% normaalihintaisista Gymstick verkkokaupan tuotteista Majoitusetu Scandic -hotelleissa Suomessa ST1 ja Shell asemakohtainen polttoaine-etu Suomen Valmentajien yhteistyökumppaneiden palvelut VK-kustannuksen valmennuskirjat kanta-asiakashintaan Sportfocuksen koulutukset ja esittelyt PTStudion palvelut Kouluttajaverkosto Ajantasaiset jäsenedut löytyvät yhdistyksen nettisivuilta

13 13 5. MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ Suomen Valmentajat ry:n markkinointi ja viestintä perustuu aiheesta laadittuun tukistrategiaan vuosille Sen tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä yhdistyksen jäsenmäärän nousemaan jäseneen. 5.1 Markkinointi 2015 Markkinointitoimenpiteillä varmistetaan toimintavuoden painopistealueiden toteutuminen. Talouden turvaamisen kannalta tärkeimmät markkinointitoimenpiteet kohdistuvat urheiluakatemioiden kanssa aloitettuun asiamiestoimintaan, yhteistyökumppaneiden ja jäsenhankintaan sekä tapahtumien (koulutus- ja muut) taloudelliseen toteutumiseen. Lisäksi lehden ilmoitusmyynnin panostuksia jatketaan edelleen Markkinoinnin tavoitteet jäsenmäärän lisäys 2000 jäsenellä ja 200 yhteisöjäsenellä yhden pääyhteistyö- ja yhden pienemmän yhteistyökumppanin hankkiminen voimassa olevien yhteistyösopimusten jatkaminen Markkinoinnin toimenpiteet Yhdistyksen markkinointi rahoittajien (Veikkaus ja OKM) sekä pääyhteistyökumppaneiden näkyvyydestä huolehtiminen yhteistyökumppaneiden tapaamisten järjestäminen 1-2 krt vuodessa viestintäsuunnitelman mukainen tiedottaminen Jäsenyysmarkkinointi asiamiestoiminta yhteistyö Valon, Valon alueiden ja lajiliittojen seurakehittäjien kanssa seurojen kehittämisessä valmentajuuden osalta ja pyrkimys näkyvyyteen yhteistyötahojen nettisivuilla 1-tason valmentajakoulutuksen käyneille jäsenyystarjous 35 euroa / ensimmäinen vuosi jäsenyysmarkkinointi urheiluopistojen valmentajakoulutusten yhteydessä Suomen Valmentajien koulutuksissa käyneille ei-jäsenille jäsenyystarjous koulutuksen jälkeen markkinointijulisteet urheiluakatemioille ja urheiluopistoille markkinointirekisterien päivittäminen ja kohdentaminen Tapahtumamarkkinointi tehokas sponsorimyynti tapahtumille ja koulutuksille taloudellisten yhteistyökumppaneiden haku koulutuksille aiheittain valtakunnallinen valmentajapäivä, joka toteutetaan alueellisten tapahtumien kautta Koulutusmarkkinointi toteutetaan yhteistyö urheiluakatemioiden, lajien, alueiden sekä urheiluopistojen valmentajakoulutusvastaavien kanssa win-win tavoitteella

14 14 jaetaan Suomen Valmentajien avoimet koulutuspaketit alueellisesti eri akatemioille tuetaan medianäkyvyyttä maakuntalehdistöissä koulutustapahtumien yhteydessä Valmentaja-lehti ja e-valmentaja kaksinkertaistetaan oma ilmoitusmyynti Markkinoinnin välineet Suomen Valmentajien painotuotteet: yleis-, jäsen-, koulutus- ja koulutustuote-esitteet koulutus- ja muut esittelytilaisuudet Valmentaja -lehti e-valmentaja some-viestinnän välineet e-kortti suosittelukortti posterit ja roll upit omat nettisivut henkilökohtainen viestintä kaikissa tilanteissa 5.2. Viestintä 2015 Suomen Valmentajat toteuttaa viestintää yhdistyksen strategian mukaisesti. Viestintä on yksi valmentajuuden edistämisen työkalu ja perustana valmentajan aseman parantamiselle. Viestintä on säännöllistä, oikeaaikaista ja suunnitelmallisesti toteutettua. Suomen Valmentajat ry:n viestinnän perusperiaatteita ovat luotettavuus, avoimuus, johdonmukaisuus sekä aktiivisuus. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on tunnettuuden lisääminen, valmentajien arvostuksen lisääminen, julkisen rahoituksen varmistaminen sekä uutisten välittäminen. Kohderyhminä ovat julkiset rahoittajat, yhteistyökumppanit, media sekä keskusjärjestöt ja lajiliitot alueorganisaatioineen. Sisäisen viestinnän tavoitteet ovat jäsenistön aktivoiminen, yhteistyöhön kannustaminen ja markkinoinnin tukeminen. Koulutusviestinnän tavoitteena on koulutettavan ammatillisen tiedon lisääminen sekä koulutustapahtumien onnistuminen. Kohderyhminä ovat yhdistyksen jäsenistö, koulutuksiin osallistuvat, lajiyhteisöjen yhteyshenkilöt / hallitukset sekä taloudelliset ja toiminnalliset yhteistyökumppanit Viestinnän toimenpiteet Julkisen hallinnon ja tiedotusvälineiden viestinnän lisääminen kohdennetulla uutiskirjeellä 3-5 kertaa vuodessa sekä lehdistötiedotteiden aktiivinen käyttö julkisen viestinnän välineenä. Sisäistä viestintää tehostetaan seuraavin toimenpitein e-valmentajan ilmestymistiheys 3 viikon välein vähemmän asiaa useammin akatemioille oma uutiskirje 3-5 krt vuodessa

15 15 lajiyhteisöille oma tiedote 3-5 krt vuodessa SOME:ssa aktiivinen toisten sivustojen uutisten kommentointi ja oman sivun päivitys Valmentajablogi -ringin perustaminen (20 kirjoittajaa + halukkaat) lajiyhteisötapaamiset kevät ja syksy asiamiesakatemiakäynnit vuosittain hallitusraportit työhuoneeseen Ulkoista viestintää ja tunnettuutta edistetään seuraavin keinoin kiertue yhteistyökumppaneiden kanssa eri teemoilla Valmentajagolf hyväntekeväisyystapahtuma tiedotusaikataulu ja sen toteuttaminen yhteydenpito mediaan ja mediaseuranta Viestinnän tuotteet Viestinnän tuotteita ovat uutis- ja jäsenkirjeet, koulutusmateriaalit, Valmentaja-lehti, ilmoitukset, painotuotteet (notebook, esitteet, kirjelomakkeet, käyntikortit), e-tuotteet ja sähköpostit, nettisivut, sosiaaliset mediat, lehdistötiedotteet ja tiedotustilaisuudet. Valmentaja-lehti on sekä Suomen Valmentajien että SAVALin jäsenlehti, joka ilmestyy 5 kertaa vuodessa. Sähköisiä uutiskirjeitä ovat e-valmentaja (n. 15 julkaisua vuodessa) sekä urheiluakatemiaverkostolle kohdennettu Akatemia-uutiset (3-4 julkaisua vuodessa). Jäsenkirjeitä lähetetään kaksi. Internet-sivujen toimivuutta, sisältöä ja käyttäjätilastoja seurataan aktiivisesti. Tarpeelliset kehittämistoimenpiteet tehdään saadun palautteen mukaan. Sivujen päivittämiseen kiinnitetään erityisen paljon huomiota. Sivujen vuorovaikutuksellisuutta kehitetään erityisesti jäsen- ja hallituksen työosioiden osalta.

16 16 6. HALLINTO JA TALOUS 6.1. Hallitus, toimisto ja henkilöstö Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus. Yhdistyksellä on vuonna 2015 hallituksen työtä tukemassa seuraavat valiokunnat ja asiantuntijaryhmät: viestintä- ja markkinointivaliokunta, koulutusvaliokunta, avainasiakastoimikunta (lajiyhteisöt, kouluttajat, urheiluakatemiat, Valo-alueet), työ- ja talousvaliokunta (puheenjohtajisto ja tj.), arvostustoimikunta ja Valmentaja-lehden toimituskunta. Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 8-10 kertaa. Hallituksen jäsenet vastaavat kukin omasta tehtäväalueestaan. Hallitus voi käyttää tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita asioiden valmisteluissa. Yhdistyksellä on vuonna 2015 kolme päätoimista työntekijää. Toimisto toteuttaa painopistealueiden mukaiset tehtävät itse tai ostopalveluna. Lisäksi yhdistys ostaa eri henkilöiltä palveluna projekti- ja tehtäväkohtaista työpanosta mm. viestintään. Toiminnanjohtaja johtaa yhdistyksen toimistoa ja vastaa taloudesta. Hän toteuttaa hallituksen tekemiä päätöksiä. Toiminnanjohtajan vastuulla on yhdistyksen edunvalvontatyö ja yhteiskuntasuhteet. Lisäksi hän vastaa yhteydenpidosta ja yhteistoiminnasta yhteistyökumppaneiden kanssa sekä toimii Valmentaja-lehden päätoimittajana. Kehityspäällikkö kehittää ja toteuttaa yhdistyksen omaa koulutustoimintaa, toimii yhdys- ja tukihenkilönä lajivalmentajayhteisöjen, lajiliittojen ja valmennuskeskusten suuntaan. Hänen vastuullaan on oman koulutuksen tuotteistaminen ja jäsenhankinnan toteuttaminen koulutuksen yhteydessä. Kehityspäällikkö kehittää valmentajien tiedonvälityspalveluja. Palvelupäällikkö vastaa toimistopalveluista ja yhteyksistä asiakkaisiin. Hän vastaa markkinointi- ja tiedotussuunnitelmasta sekä niiden toteuttamisesta yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Hän vastaa yhdistyksen omien tapahtumien koordinoinnista, markkinoinnista ja viestinnästä. Jäsenpalvelupäällikkö hoitaa yhdistyksen taloutta ja yhteydet kirjanpitoon.

17 Talous Yhdistyksen talous on vuonna 2014 ollut vakaa. Jäsenkunnan laajentaminen on valittu painopistealueeksi vuoden 2015 toiminnassa Tuotot Yhdistyksen tuotot talousarviossa vuodelle 2015 päätyy summaan Tuotot jakautuvat seuraavasti Varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhteensä , josta suurimpina o Koulutustoiminnan tuotot o Valmentaja-lehden yhteistyötulot, ilmoitusmyynti ja tilausmaksut o yhteistyösopimukset ja muut varsinaisen toiminnan tuotot Varainhankinnan tuotot , josta suurimpina o jäsenmaksut o OKM:n valtionavustuksena haettava yleisavustus Kulut Yhdistyksen kulujen pääluokat muodostuvat tuloja vastaavasti siten, että kokonaiskulut ovat , jolloin talousarvion tulos 190,33 ylijäämäinen. Kulujen suurimmat erät ovat henkilöstökulut sivukuluineen tiedotustoiminnan ja viestinnän kulut koulutustoiminnan kulut toiminnan kulut sekä talous- ja hallintokulut Henkilöstökuluja aiheuttaa kolme päätoimista henkilöä, toiminnanjohtaja, palvelupäällikkö, kehityspäällikkö ja yksi osa-aikainen koulutus- ja seuratoiminnan asiantuntija. Talousseuranta perustuu ajantasaiseen kirjanpitoon ja kassavirran seurantaan.

18 18 7. TALOUSARVIO Varsinainen toiminta Tuotot Koulutustoiminta , ,00 Valmentaja-lehden yhteistyötulot, ilmoitukset ja tilaukset , ,00 Yhteistyösopimukset ja muut toiminnan tuotot , ,00 Tuotot yhteensä , ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,70 Tiedotustoiminnan ja viestinnän kulut , ,00 Toiminta-, talous- ja hallintokulut , ,00 Koulutustoiminta , ,00 Muut kulut , ,00 Kulut yhteensä , ,70 Varsinainen toiminta yhteensä , ,70 Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksut , ,00 Valtionavustus , ,00 Muut tuotot 0,00 0,00 Tuotot yhteensä , , , ,70 Kulut Lajiyhteisötilitykset , ,00 Varainhankinta yhteensä , , Tilikauden tulos 190,33 203,30 ========= =========

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia 2013 2016 2.1. Arvot 2.2. Visio 2.3. Missio - perustehtävä 2.4. Toimintatapa 2.5. Toimintaympäristö

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014 SULASOL TOIMINTASTRATEGIA Toiminta-ajatus / missio Sulasol on jäsenistönsä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkiin tukea ja kannustaa jäsenistönsä musiikkiharrastusta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot