Lapsiperheet. Barnfamiljer. Lapen uusi hallitus esittelyssä, sivut 5 6. Näin selätät uhmaiän, sivu 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsiperheet. Barnfamiljer. Lapen uusi hallitus esittelyssä, sivut 5 6. Näin selätät uhmaiän, sivu 11"

Transkriptio

1 LAPSIPERHEIDEN ETUJÄRJESTÖ R.Y. - BARNFAMILJERNAS INTRESSEORGANISATION R.F. - JÄSENLEHTI 01/2014 Lapsiperheet Barnfamiljer 01/2014 Lapen uusi hallitus esittelyssä, sivut 5 6 Näin selätät uhmaiän, sivu 11 Maria Kaisa Aula: Onko meillä perhepolitiikkaa? sivut 9 10

2 Sisällys: Tavoitteena vaikuttaa valtion budjettiin 4 Lapen uusi hallitus esittäytyy 5 Anna Kaivosoja kannustaa mukaan Lapen toimintaan 7 Lape-uutisia. Kolumni 8 Maria Kaisa Aulan haastattelu 9 Näin pärjäät uhmaikäisen kanssa 11 Yhteistyökumppanit Lastentossut.fi Lapsenvahti.fi Vekaravintti (Tuusula, kauppa ja verkkokauppa) Hallituksen yhteystiedot: PUHEENJOHTAJA Roberta Fabritius Mäntsälä HALLITUSJÄSENET Minna Mustonen Jyväskylä Eeva Salakari Kontiolahti Anna Kaivosoja Vantaa Lehden toimitus: PÄÄTOIMITTAJA Pekka Aittakumpu Lapsiperheet Barnfamiljer 01/14 Elina Seitz Salo Tiina Tähtinen Ristiina Kaarina Torkkola Haapajärvi KOTISIVUT TAITTO Edward Stewart on Lapsiperheiden Etujärjestön julkaisema, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti. Lehdessä käsitellään lapsiperheitä koskevia yhteiskunnallisia asioita ja pyritään vahvistamaan vanhempien asemaa lastensa ensisijaisina kasvattajina. Pinjata Lelutalo Art Of Music (Espoo) Taidekehystämö Hyvärinen Condiana (verkkokauppa) Leikkien.fi (verkkokauppa) Yhteistyökumppanit tarjoavat alennuksia tuotteistaan ja palveluistaan Lapen jäsenille. Katso tarkemmat tiedot kotisivuiltamme jasenyys/jasenedut 2 Lapsiperheet lape.fi

3 PÄÄKIRJOITUS Vuoden teemana Vapaus valita Kotihoidontuen puolittaminen asettaa perheet entistäkin eriarvoisempaan asemaan. Lapsiperheiden Etujärjestön vuosikokouksen valitsema teema tälle vuodelle sisältää paljon. Vapaus valita tarkoittaa sitä, että perheiden tulee voida kasvattaa perhettään nykyistä vapaammin ilman pelkoa toimeentulosta ja vanhemmilla tulee olla jatkossakin vapaus valita lapsilleen kotihoito. Vapaus valita sisältää myös mahdollisuuden valita laadukas päivähoito, joka tukee lapsen turvallista kasvua ja kehitystä. Kielitoimiston sanakirja määrittelee vapauden seuraavanlaisesti: Oikeus, valta, lupa, mahdollisuus tehdä jotakin vapaasti, esteettä. Tällä hetkellä kotihoidontukijärjestelmä on melko joustava ja perheillä on vapaus päättää, miten lastenhoito järjestetään parhaiten perheen omassa tilanteessa. Myös isovanhempi voi hoitaa lasta vanhempien ollessa töissä tai opiskelemassa. Kotihoidontuen puolittamista perustellaan usein niin, että sen myötä annetaan isille mahdollisuus. Nyt lakiin tehtävät muutokset rajoittavat kuitenkin niidenkin perheiden mahdollisuutta valita kotihoito, joissa isä hoitaa lapsiaan kotona. Jatkossa koti-isänkin on jaettava tukiaika äidin kanssa. Pienen kotihoidontuen korvamerkitsemisestä isälle ei voida puhua mahdollisuuden antamisena myöskään niissä perheissä, joissa äiti jää kotihoitajaksi taloudellisista syistä tai on ilman vakituista työpaikkaa. Kotihoidontuen puolittaminen on vapauden rajoittamista ja asettaa perheet entistäkin eriarvoisempaan asemaan. Lapsiperheiden Etujärjestön tavoitteena on vaikuttaa kotihoidontuen uudistukseen niin, ettei kenenkään vapautta rajoiteta. Tavoitteena on vaikuttaa myös päivähoidon ryhmäkokoihin niin, että lastenhoito päiväkodeissa olisi yhä laadukkaampaa, jotta perheet voisivat turvallisin mielin valita lapsilleen päivähoidon. Tuemme vanhempien parempaa mahdollisuutta osa-aikatyöhön ja otamme tarkasteluun kotivanhempien eläkeasiat. Perheille tulee myös turvata tasavertaiset lastensaantiedellytykset, ja tässä lapsilisä on olennainen tuki perheille. Lapsilisän leikkaaminen ja useat muut kehysriihen päätökset osuvat ankarasti tavallisiin lapsiperheisiin. Huonojen talousnäkymien ohella lapsilisään kajoaminen luo lapsiperheille yhden epävarmuustekijän lisää perhettä perustaessa. Hyvällä syyllä voi sanoa, että Suomen hallituksen harjoittama perhepolitiikka on pahasti ristiriidassa sekä perheiden todellisuuden että perus- ja ihmisoikeussäännösten kanssa. Se on ristiriidassa jopa hallitusohjelman kanssa, jossa luvataan muun muassa edistää syntyvyyttä kestävyysvajeen vähentämiseksi ja lisätä lapsivaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa. Lapsiperheiden Etujärjestössä teemme tänäkin vuonna töitä sen eteen, että perheitä ei syrjäytettäisi ja eriarvoistettaisi. Yhteiskunta ei ole rakentunut niin, että olisimme samanlaisia ja kulkisimme samanlaisia koulu- ja urapolkuja. Kaikilla ei ole luonnostaan samanlaisia mahdollisuuksia, eikä yhteiskunnan rakenteilla pidä ainakaan lisätä eriarvoisuutta ja rajoittaa entisestään kansalaisten mahdollisuuksia. Yhteiskunnan perustehtäviin kuuluu se, että heikompia tuetaan siten, että jokainen voi tavoitella itse hyvänä pitämiään päämääriä. Tasa-arvoiset mahdollisuudet ja vapaus valita tulee turvata kaikille kansalaisille. Se on perusoikeutemme. Muutos on mahdollista, se vaatii vain tahtoa ja tekijöitä. Toimintatarmoa ja lämmintä kesää toivottaen, Roberta Fabritius puheenjohtaja Lapsiperheiden Etujärjestö ry Lapsiperheet lape.fi 3

4 Lapsiperheiden Etujärjestön vuosikokous: Tavoitteena vaikuttaa valtion budjettiin Tulevan syksyn budjettiriihessä päätetään lapsiperheille tärkeistä asioista. Lapsiperheiden Etujärjestön tavoitteena on vaikuttaa valtion budjettiin lapsiperhemyönteisesti. Näin todettiin 29. maaliskuuta Lapen vuosikokouksessa Tampereella, jossa järjestölle muun muassa valittiin uusi hallitus. Vuosikokouksessa järjestön puheenjohtajuutta valittiin jatkamaan Roberta Fabritius Mäntsälästä. Muiksi hallitusjäseniksi valit tiin Eeva Salakari Kontionlahdelta, Tiina Tähtinen Ristiinasta, Elina Seitz Salosta, Minna Mustonen Jyväskylästä ja Anna Kaivosoja Vantaalta sekä vara jäseneksi Kaarina Torkkola Haapajärveltä. Vuosikokouksessa todettiin, että kulunut vuosi oli Lapelle vauhdikkaampi kuin miesmuistiin. Jyväskylässä perustettiin uusi paikallisjaosto. Lapselle syli -kansalaisaloitekampanja päivähoidon laadun parantamiseksi innoitti niin ammattijärjestöläisiä kuin lapelaisiakin keräämään allekirjoituksia. Kotihoidontuen lakiuudistus puolestaan vei lapelaiset syksyllä Helsingin Senaatintorille kertomaan päättäjille järjestön mielipiteen, ja samalla ministerille ojennettiin yli allekirjoitusta sisältävä adressi Kotihoidontuki perheiden päätettäväksi. Lape oli aiheen puit teis sa mukana myös videokannanotossa Miksei ne kysy lapsilta? Näkyvyyttä mediassa Vuoden aikana Lape kirjoitti useita kannanottoja hallituksen esittämistä lapsiperheitä koskevista uudistuksista ja säästötoimista. Järjestö teki myös lausunnon äitiysneuvolaoppaaseen sekä kannanoton varhaiskasvatuslain työryhmälle. Lape sai äänensä kuuluviin myös useissa tv- ja radiohaastatteluissa. Salossa järjestetty mielenilmaus paikallisen synnytysosaton säilyttämisen puolesta toi järjestölle runsaasti medianäkyvyyttä. Mikkelissä oltiin mukana järjestöjen yhteistapahtumassa Lapsen oikeuksien päivänä. Vuonna 2013 Lape vaikutti Ku luttajaliiton Kuluttajaparlamentissa yhdessä 50 muun sosiaali- ja terveysjärjestön kanssa. Lape osallistui erityisesti lapsiperheiden kotiapua käsittelevän kannanoton työstämiseen. Lape oli mukana myös Väestöliitossa ja Kelan asiakasraadissa. Lape syntyi kotiäitien ryhmästä Vuosikokouksessa innostut tiin muiste lemaan Lapen historiaa sen perustamisesta, 2001 lähtien. Kaikki sai alkunsa kotiäitien ryhmästä, ja järjestö on muotoutunut eri vaiheiden kautta nykyiseksi. Varsinkin uusille jäsenille tällainen historiakatsaus avartaa näkökulmaa työskentelyyn järjestössä. Järjestössä alkuajoista saakka mukana ollut Matti Sillanpää piti tilastoihin pohjautuvan ja syvällisen esitelmän valtion kestävyysvajeesta, sen vaikutuksista lapsiperheisiin ja laskennallisista ongelmakohdista. Materiaali on hyvää rakennusainetta aihetta käsitteleviin keskusteluihin ja kannanottoihin. Matti Sillanpään valtion kestävyysvajetta käsittelevästä esityksestä saa hyvää pohjaa esimerkiksi keskusteluihin ja kannanottoihin. Yhteishenki järjestön voimavarana Kokouksessa todettiin, että myös tulevasta toimintavuodesta tulee työntäyteinen: kevään kehysriihen ja tulevan syksyn budjettiriihen ratkaisuilla on pitkäkantoisia vaikutuksia lapsiperheiden elämään. Lapen tehtävä on vaikuttaa näihin ratkaisuihin. Vuosikokouskeskusteluissa pureuduttiin myös vaikuttamistyön pitkäjänteisyyden, sin nik kyyden ja sitoutumisen haasteeseen. Lape tarvitsee hyvää ja kannustavaa yhteishenkeä. Verkko- ja puhelinyhteyksien lisäksi vuosittaiset tapaamiset ovat yhteishengelle oiva kasvualusta. Eräs kokoustaja kertoikin vuosikokoustapaamisen vaikuttaneen voimakkaasti hänen motivaatioonsa jatkaa järjestötyötä. Minna Mustonen 4 Lapsiperheet lape.fi

5 Lapen uusi hallitus esittäytyy Lapen vuosikokous valitsi järjestön hallitukseen seuraavat kuusi henkilöä sekä Anna Kaivosojan, jonka haastattelu on sivulla 7. Kaarina Torkkola Roberta Fabritius Minna Mustonen Hallituksen puheenjohtajaksi toiselle kaudelle valittu mäntsäläläinen Roberta Fabritius on toiminut pitkään Lapessa erilaisissa tehtävissä. Robertan perheeseen kuuluu aviomies ja kuusi 1 12-vuotiasta lasta. Hän hoitaa puheenjohtajan tehtävää kotonaan kotiäidin työn ohessa. Tavoitteeni on tänä vuonna erityisesti edistää ja pitää esillä vuoden teeman Vapaus valita aihepiiriin kuuluvia asioita. Myös yhdistyksen sisäinen kehittäminen kuuluu henkilökohtaisiin päätavoitteisiini tänä vuonna. Haapajärvinen Kaarina Torkkola aloitti toiminnan Lapessa 2000-luvun alussa. Matti Vanhasen hallitusten aikana vaikuttaminen tuotti tulosta: Vuonna 2004 kotihoidontukea laajennettiin niin, että peruskoulun aloittavan lapsen vanhempien oli mahdollista saada osittaista hoitorahaa kahden ensimmäisen kouluvuoden ajan. Vuonna 2005 kotihoidontukea parannettiin nostamalla kotihoidontuen hoitorahaa jopa 42 euroa kuukaudessa. Lastensuojelulakiin tuli vuonna 2007 kirjaus, että kotipalveluja voi antaa myös perheille, jotka eivät ole lastensuojelun asiakkaita. Tällä hetkellä Kaarina pitää tärkeänä yhteistyön kehittämistä Väestöliiton ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Paikallisesti hän toimii alueellisessa ALVA-järjestöyhteistyössä Lapen edustajana. Hallituksen varapuheenjohtaja, jyväskyläläinen Minna Mustonen tuli Lapen toimintaan mukaan vuonna Minnan perheeseen kuuluu aviomies ja viisi lasta. Minna on työskennellyt viimeiset kymmenen vuotta kotiäitinä. Uuden hallituskauden keskeiksi asioiksi Minna näkee muun muassa vaikuttamisen kotihoidontuen ja sosiaalihuoltolain uudistukseen sekä kehysbudjetin lapsiperheitä Lapsiperheet lape.fi 5

6 ,, Kipinä vaikuttamiseen syntyi, kun hän oli kuullut useilta äideiltä lukuisista lapsiperheisiin liittyvistä epäkohdista alueellaan. Elina Seitz koskeviin säästöesityksiin ja päivähoidon laadun parantamiseen. Minna pitää tärkeänä myös sitä, että Lapen sisäisen toiminnan kehittämistä jatketaan. Salolainen Elina Seitz on ollut mukana Lapessa vuodesta Elinan sydäntä lähellä ovat erityisesti lastensuojelu, lapsiperheiden palvelut ja ennaltaehkäisevä työ. Niiden puolesta hän on laittanut liikkeelle adresseja, kirjoittanut mielipidekirjoituksia, perustanut keskustelupalstoja, osallistunut mielenilmauksiin ja niin edelleen. Kannanotot, lapsiperheiden edunvalvojana toimiminen sekä erilaiset edustukset ovat mielestäni Lapen merkittävimpiä tehtäviä. Tärkeää on yrittää vaikuttaa päätöksentekoon niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla, ja pitää esillä lapsiperheiden näkökulmaa ja ääntä, Elina toteaa. Eeva Salakari Kontiolahdelta tuli mukaan Lapen toimintaan ja aloitti Pohjois-Karjalan aluevastaavana vuonna Kipinä vaikuttamiseen syntyi, kun hän oli kuullut useilta äideiltä lukuisista lapsiperheisiin liittyvistä epäkohdista alueellaan. Myös oma historiani äitinä tuki haluani puuttua näihin epäkohtiin, sillä itselläni ei ole ollut mahdollisuutta olla kotiäitinä kotihoidontuen riittämättömyyden vuoksi. Eeva on kahden erityislapsen työssäkäyvä yksinhuoltaja ja kokee erityisen tärkeäksi parantaa erityislapsiperheiden asemaa. Tällä toisella hallituskaudellaan Eeva aikoo aloittaa myös perehtymisen lastensuojelun tilanteeseen Suomessa. Ristiinalainen Tiina Tähtinen on kuuden lapsen äiti ja neljän lapsen yksinhuoltaja. Kaksi hänen luonaan asuvista lapsista on erityislapsia. Tiinan mielestä tällä hetkellä olisi tärkeintä saada päättäjät ymmärtämään, että lapsiperheiltä leikkaaminen on lyhytnäköistä. Lapsiperheiden lisääntyvä köyhyys ja eriarvoisuuden kasvaminen on huolestuttavaa. Köyhissä lapsiperheissä, joissa raha on tiukalla, voivat vanhemmat helposti uupua. Myös Tiinan sydäntä lähellä ovat erityislapset ja heidän asioidensa parantaminen. Pekka Aittakumpu Eeva Salakari Tiina Tähtinen 6 Lapsiperheet lape.fi

7 Äänessä uusi hallituksen jäsen Anna Kaivosoja kannustaa mukaan Lapen toimintaan Anna Kaivosoja aloitti uutena Lapen hallituksen jäsenenä huhtikuun vuosikokouksessa. Hän tuli Lapen toimintaan mukaan vuonna 2013 ja pääsi heti vaikuttamaan. Anna on huolissaan lapsiperheiden eriarvoistumisesta ja kannustaa kaikkia kiinnostuneita lähtemään rohkeasti järjestötyöhön. nna Kaivosojan Lape-ura alkoi A helmikuisena iltana television ääressä. Näin nykyisen Lapen puheenjohtajan Roberta Fabritiuksen esiintymisen Ylen te lassa Äidit töihin!. Hänen olemuksensa ja mielipiteensä vakuuttivat minut ja ryntäsin välittömästi googlettamaan, mikä oli tämä järjestö, josta en ollut aiemmin kuullut. Tutkin Lapen nettisivuja, ja koska olin ollut jo jonkin aikaa vanhempainvapaalla ja äitiysvapaan aikana saanut opiskelunikin päätökseen, arvelin että voisin kaivata jotakin mielekästä toimintaa lapsenhoidon lisäksi. Anna otti yhteyttä Lapen silloiseen puheenjohtajaan Kaarina Torkkolaan. Minut toivotettiin saman tien tervetulleeksi joukkoon. Pari päivää myöhemmin olin jo sekä Lapen jäsen että yhdistyksen tuore jäsensihteeri. Järjestötyö palkitsee Jäsensihteerinä Anna muun muassa huolehtii yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta ja päivittämisestä. Anna on myös kirjoittanut Lapen nettisivuille blogi- ja mielipidekirjoituksia. Nyt hän on hallituksen edustajana Lapen lehtityöryhmässä, joka kehittää Lapsiperheet-lehteä. Toiminta Lapessa on ollut Annalle monin tavoin antoisaa. Samanhenkisten ihmisten kanssa toimiminen on palkitsevaa itsessään. Järjestötoiminnan noviisina on myös ollut äärimmäisen kiinnostavaa päästä kurkistamaan järjestötyöhön ja toimintaan mukaan näinkin laajalla skaalalla. Anna haluaa kannustaa kaikkia mukaan järjestö- ja vapaaehtoistyöhön. Varsinkin pienemmillä järjestöillä kuten Lapella on aina pulaa auttavista käsistä. Monessa suuressa pitkälle organisoituneessa järjestössä mukaan liittyvän ihmisen ainoaksi panokseksi jää vuosittainen jäsenmaksu. Lapessa jokainen voi halutessaan osallistua ja tulla mukaan vaikuttamaan. Tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä Annan perheeseen kuuluu aviomiehen lisäksi pieni lapsi. Hän toteaa, että äitiyden myötä maailmaa katselee eri tavalla kuin aiemmin. Huomaa paljon hyvää, mutta myös epäkohtia. Järjestötoiminta on oma tapani yrittää tehdä jotakin näiden epäkohtien korjaamiseksi. Olen erityisen huolissani lapsiperheiden eriarvoistumisesta ja kasvavasta pahoinvoinnista, joita nykypolitiikka mielestäni enemmän edistää kuin korjaa. Anna muistuttaa, että ennaltaehkäisevä työ on monissa tutkimuksissa todistettu sekä inhimillisimmäksi että kustannustehokkaimmaksi keinoksi hoitaa pahoinvoivia perheitä ja lapsia. Siitä huolimatta tämä ei tällä hetkellä näy poliittisessa päätöksenteossamme. Perheissä ollaan tiukoilla Suomalaisten lapsiperheiden nykytilanteesta Anna arvioi, että perheellinen keskituloinen palkansaaja alkaa olla jo aika tiukoilla. Suomessa on kuitenkin ainakin toistaiseksi turvallista elää ja kasvaa. Enemmistöllä menee hyvin, mutta heikommassa asemassa olevat perheet ja lapset voivat entistä huonommin. Anna pelkää tilanteen pahenevan, jos lapsiperheisiin liittyvän poliittisen päätöksenteon painopistettä ei muuteta ennaltaehkäisyn suuntaan. Teksti: Pekka Aittakumpu Kuva: Anna Kaivosojalta Lapsiperheet lape.fi 7

8 LAPE-UUTISIA Aluetoiminta uudistuu Lapen hallitus on jakanut aluetoiminnan pienempiin alueisiin. Etelä-, Itä- ja Keski-Suomeen on valittu yhteyshenkilö, mutta Pohjois- ja Länsi-Suomesta henkilö vielä puuttuu. Uudistuksella on tarkoitus keventää aluetoiminnan yhteyshenkilön tehtävää ja mahdollistaa entistä paremmin alueellinen yhteistyö aluevastaavien välillä. Lape mukana järjestöjen yhteistyössä Lapen edustajia on mukana Kulut tajaparlamentissa, Väestöliitossa sekä Kelan asiakasraadissa. Väestöliiton jäsenjärjestönä Lape osallistuu kaksi kertaa vuodessa liiton kokouksiin, joissa muun muassa hyväksytään liiton toimintasuunnitelma. Kuluttajaparlamentti on Ku lut tajaliiton koordinoima järjestöjen vaikuttamisfoorumi, jonka kannanotot muodostetaan eduskunnan täysistunnossa. Lapsiperheiden asiakasraadin tarkoituksena on kehittää Kelan sidosryhmätyöskentelyä ja tuoda asiakkaiden näkökulmia Kelan perhe-etuuksien kehittämistyöhön. Lapen uusi hallitus linjasi, että järjestöyhteistyötä kehitetään mahdollisuuksien mukaan eri yhdistysten kanssa paikallisesti. Lapea kehitetään työryhmissä Edellisellä kaudella hallituksen sisällä käynnistettyä työryhmätyöskentelyä jatketaan. Ryhmiin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet lapelaiset. Varainhankintatyöryhmän vastuuhenkilönä toimii Minna Mustonen, lehti työryhmän vastuuhenkilönä Anna Kaivosoja, tehtävien kuvaukset ja hallinnon rakenne -työryhmän vastuuhenkilönä Roberta Fabritius, lasten päivähoito -työryhmän vastuuhenkilönä Kaarina Torkkola ja lastensuojelutyöryhmän vastuuhenkilönä Elina Seitz. Sisäinen tiedonkulku on tärkeää Sujuva tiedonkulku on Lapen toiminnan kannalta elintärkeää. Sen vuoksi tiedottamisessa noudatetaan sovittuja käytäntöjä. Lapen hallitus on linjannut, että yhdistyksen nimissä kannanottaminen tai virallinen tiedottaminen, esimerkiksi paikallisissa asioissa, hyväksytetään vähintään puheenjohtajalla tai sihteerillä tai heillä molemmilla sekä lisäksi yhdellä muulla hallitusjäsenellä. KOLUMNI Lehti lapsiperheiden parhaaksi Aloitin Lapsiperheet-lehden päätoimittajana tämän vuoden huh tikuun alussa. Ansiotyössäni työskentelen kristillisen viikkolehden toimitussihteerinä ja lastenlehden päätoimittajana. Tämän lehden myötä Lapsi perheet -lehden jakelu on uudistunut. Lapen hallitus päätti, että lehteä ei enää julkaista painettuna, vaan se tarjotaan pdf-muodossa. Hallituksen ni meämä lehtityöryhmä jatkaa lehden kehittämistä. Olen iloinen, että sain mahdollisuuden osallistua Lapsiperheet-lehden tekemiseen. Toivon, että voisin osaltani olla edistämässä lapsiperheiden hyvinvointia tätäkin kautta. Näen, että Lapsiperheet-lehti on ennen kaikkea etujärjestön jäsenten tiedotuskanava. Sen keskeisin tehtävä on tiedottaa jäsenistölle ajankohtaisista Lapen ja lapsiperheiden asioista. Lehti on myös kannanottaja, joka kertoo etujärjestön kannan. Lukijoiden saamiseksi lehden mark kinointi on tärkeää. Laadukas ja painava sisältö on parasta markkinointia, sillä sana mielenkiintoisista jutuista leviää nopeasti. Olisi myös hyvä, jos jäsenistö kertoisi lehdestä ystävilleen ja tuttavilleen. Hyvää mainostamista on esimerkiksi lehden linkin jakaminen sosiaalisessa mediassa. Jäsenistö voi osallistua lehden tuot tamiseen lähettämällä juttuideoita ja juttuja. Lapsiperheet-lehti on kaikkien lapelaisten yhteinen lehti. On tärkeää, että ideat ja myös käytännön apu tulevat lapsiperhe-elämän keskeltä. Toivon, että lehti innoittaisi ja rohkaisisi toimimaan lapsiperheiden parhaaksi. Tehdään se yhdessä! Pekka Aittakumpu Päätoimittaja 8 Lapsiperheet lape.fi

9 Maria Kaisa Aulan työtä lapsiasiavaltuutettuna on jatkanut 1. toukokuuta alkaen Tuomas Kurttila. Maria Kaisa Aula: Onko Suomessa lapsi- ja perhepolitiikkaa? Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014 Eriarvoistuva lapsuus julkistettiin 25. huhtikuuta. Kirja on tähän mennessä kokonaisvaltaisin tilastoaineistoon perustuva katsaus suomalaisten lasten hyvinvointiin. Äskettäin lapsiasiavaltuutetun tehtävät jättänyt Maria Kaisa Aula kertoo, että vuosikirjan keskeisimpiä tuloksia on toteamus, että hyvin suurella enemmistöllä suomalaisista lapsista menee hyvin: heidän arkensa toimii, heillä on harrastuksia ja hyvät suhteet vanhempiinsa. Kuitenkin pienellä osalla lapsista, ehkä noin joka kymmenennellä, on sellaisia hyvinvoinnin haasteita, joita pitäisi kyetä paremmin ehkäisemään ja vähentämään. Aulan mukaan yhteiskunnan palvelut eivät nykyisellään tue lapsuuden eriarvoistumisen vähentämistä. Suomalaiset lapset kärsivät sekä taloudellisesta vähäosaisuudesta että hoivaköyhyydestä. Hoivaköyhyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsella ei ole aikuisia, jotka tukisivat häntä, eikä kotikasvatusta ja lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Palveluita parannettava Yhteiskunnan palveluiden sektoroituminen aiheuttaa haasteita. Palvelut ovat eriytyneet esimerkiksi sosiaali-, terveys-, koulu- ja vapaa-ajanpalveluihin, niin että lapsen kokonaisvaltainen kohtaaminen jää usein toteutumatta. Pitäisi miettiä, miten palveluja voitaisiin järjestää lapsi- ja perhelähtöisesti. Niissä toimivien osaamista lapsen Lapsiperheet lape.fi 9

10 ja nuoren kohtaamisessa pitäisi myös parantaa. Ei auta, vaikka lapsen lähellä olisi minkälaisia terveydenhoitajia, kuraattoreita ja lääkäreitä, jos he eivät kohtaa lasta kokonaisvaltaisesti. Jos yksi ammattilainen hoitaa yhtä siivua ja toinen toista, tuen vaikutus kärsii. Aulan mielestä lapsen vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa tämän hyvinvoinnista. Vanhemmilla on kuitenkin oikeus saada tukea tehtäväänsä kunnilta ja valtiolta viimekätinen vastuu on julkisella vallalla. Lasten hyvinvointi on aikuisten yhteinen tehtävä.,, välinpitämättömyyttä, odotetaan että Perhepolitiikka hukassa? Aula toteaa, että perusasennoituminen lapsiin ja lapsuuteen on Suomessa myönteinen. Kaikkien mielestä lapset ovat tärkeitä; käytännön ratkaisuissa se ei näy näin kirkkaasti. Maassamme on tiettyä asiat sujuvat ilman, että niihin tarvitsee erityisesti panostaa. Myös siinä näyttää olevan parantamisen varaa, että lasten ja vanhempien välistä kohtaamista arvostettaisiin ihan oikeasti. Voi kysyä, onko meillä lapsi- ja perhepolitiikkaa vai onko vain satunnaisia päätöksiä, jotka koskevat lapsia ja perheitä. Päättäjät tarvitsevat koulutusta Lapsiasiavaltuutetun työ perustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen. Sopimuksen tärkein tavoite on taata kaikille lapsille perusoikeudet: terveys, koulutus, tasa-arvo ja turva. Aulan mukaan lapsen oikeuksien sopimus on otettu Suomessa kohtuullisen hyvin huomioon, jos tilannetta verrataan maailmanlaajuisesti. Parantamisen varaa on lapsen edun ja parhaan huomioon ottamisessa eri päätöksenteossa sekä siinä, että ymmärrettäisiin lapsen edun tarkoittavan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon kuuluu niin hengellinen ja psyykkinen kuin sosiaalinen ja fyysinen hyvinvointi. Aula arvioi, että suomalaiset viranomaiset eivät ole kovin hyviä ajattelemaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia päätöksissään ja ratkaisuissaan. Tässä on paljon koulutuksen ja ajattelutapojen muuttamisen tarvetta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous lisäsi toukokuun alussa kirkkojärjestykseensä lapsivaikutusten arvioinnin. Kirkollisten viranomaisten on jatkossa päätöstensä valmistelussa huomioitava päätösten vaikutukset lapsiin. Toivotaan, että tämä osaltaan näyt tää suuntaa myös muille yhteiskunnan päätöksentekijöille, sanoo Aula, joka kirkolliskokousedustajana oli tekemässä päätöstä. Parantamisen varaa on lapsen edun ja parhaan huomioon ottamisessa eri päätöksenteossa Etuuksien leikkaukset kirpaisevat Aula toteaa, että lapsiperheiden etuisuuksilla on suuri merkitys lasten hyvinvointiin. Kotihoidontuen jyvittämistä lapsen vanhempien kesken ja lapsilisän leikkausta hän pitää huonoina päätöksinä. Kotihoidontuki ja lapsilisät ovat osaltaan olleet tasoittamassa perheiden välisiä toimeentuloeroja. Niiden arvo on kuitenkin laskenut merkittävästi esimerkiksi 90-luvun tilanteesta. On arvioitu, että etuuksien heikennykset tulevat näkymään niin, että pienituloisten perheiden määrä lähtee taas kasvuun, kun se viime vuosina on tasaantunut ja jopa vähentynyt. Kotiapu saatava takaisin Kotiapua saavien lapsiperheiden määrä on vähentynyt viidennekseen 20 vuodessa. Vuonna 2010 kotiapua sai enää 1,5 prosenttia lapsiperheistä. Aulan mielestä valtion tulisi lähiaikoina toteutettavan sosiaalihuoltolain uudistuksen yhteydessä vahvistaa kuntien velvollisuutta antaa lapsiperheille kotiapua. Tämä koskee myös vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheitä. Kyse on yleisestä vanhempien jaksamisen tuesta erilaisissa elämäntilanteissa. Kotiapua pitäisi tarjota perheille neuvolan, päivähoidon ja jopa koulun kautta. Sen tulisi olla osa yleisiä palveluita eikä yksin lastensuojelun osanen. Innostava, raskas työ Aula toimi lapsiasiavaltuutettuna Tämän vuoden Vapunpäivänä valtuutetun tehtävässä aloitti Tuomas Kurttila. Aula koki lapsiasiavaltuutetun työn sisällöllisesti hyvin antoisana ja innostavana. Koin, että työtä arvostettiin eri yhteistyöverkostoissa. Ilmoittaessaan jättävänsä tehtävänsä Aula arvosteli lapsiasiavaltuutetun toimiston vähäisiä henkilöresursseja. Hänen mielestään valtuutetun on erittäin vaikea toteuttaa tehtäväänsä resurssivajauksen vuoksi. Työ olikin myös varsin rasittavaa ja kuormittavaa. Siihen kohdistui paljon kysyntää ja sellaisia odotuksia, joita toimiston pienellä henkilömäärällä oli vaikea täyttää. Aula toivoo, että kansanedustajat kiinnittävät asiaan huomiota, kun valtion budjetista keskustellaan joulun alla. Teksti: Pekka Aittakumpu Kuva: Johanna Lumijärvi 10 Lapsiperheet lape.fi

11 Kehityspsykologian professori: Uhmaikä on tahtoikä Uhmaikä koettelee vanhempien kärsivällisyyttä. Mitä uhmaikä tarkemmin ottaen tarkoittaa? Entä onko sillä lapsen kehitykselle jokin tarkoitus? Kehityspsykologian professori Kaisa Aunola Jyväskylän yliopistosta kertoo, että uhmaikä tarkoittaa kehitysvaihetta, jossa lapsi opettelee omaa tahtomista ja tätä kautta itsenäistymistä. Aunolan mukaan uhmaikää voidaankin kutsua myös tahtoiäksi. Uhmaikä esiintyy tyypillisesti 2 4 vuoden iässä. Ikävaiheelle on yleistä, että lapsi tuo voimakkaasti esiin omaa tahtoaan ja itsenäisyyttään. Hän voi esimerkiksi toistuvasti reagoida vanhempien ehdotuksiin ei-sanalla ja haluaa tehdä ja päättää itse, Aunola kertoo. Lähtökohta omantunnon kehittymiselle Aunolan mukaan uhmaiässä lapsi myös hakee rajoja toiminnalleen. Hän kokeilee, mihin voi itse vaikuttaa ja mihin ei. Lapsi ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa osaa säädellä tahtomistaan ja tahtomisen ilmaisua, minkä vuoksi seurauksena voi olla esimerkiksi raivokohtauksia. Aunola kertoo, että saadessaan harjoitella tahtomista turvallisessa ympäristössä, lapsi oppii rajoittamaan voimakkaita ilmaisujaan ja rauhoittamaan itseään. Uhmaikä paitsi auttaa lasta kasvamaan omaksi yksilöksi myös antaa raamit yhteiskuntaan sosiaalistumiselle. Kehitysvaihe toimii lähtökohtana omantunnon kehittymiselle. Rutiinit auttavat Miten vanhempi tulee toimeen uhmaiän kanssa? Sitä helpottavat johdonmukaiset rajat ja rutiinit: kun esimerkiksi joka ilta nukkumaanmenorutiinit ovat täsmälleen samat, lapsi oppii, että nukkumaan menoon liittyvät tietyt säännöt, joihin ei voi itse vaikuttaa. Aunola korostaa, että vanhempi on vastuussa lapsen riittävästä unensaannista ja terveellisestä ravinnosta. Tämän vuoksi nämä ovat asioita, joista päättää vanhempi, ei lapsi. Lapselle tilaa harjoitella Uhmaa kasvattaa se, jos lapsen ei anneta lainkaan harjoitella omaa tahtomista ja vaikuttamista. On hyvä antaa harjoitusmahdollisuuksia asioissa, joissa on neuvottelunvaraa. Lapsen voi esimerkiksi antaa valita, laittaako hän päälleen punaisen vai sinisen paidan tai juoko mieluummin maitoa vai piimää. Aunola painottaa, että lapsen on hyvä saada kokemus siitä, että hänellä on omaa päätäntävaltaa. Vanhemman tehtävä on kuitenkin katsoa, mitkä ovat asioita joissa lapsen voi turvallisesti antaa päättää itse. Rajat lisäävät turvallisuutta On tärkeää, että uhmaikäinen lapsi voi kokea olonsa turvalliseksi. Uhmaikä voi pahentua, jos lapsi kokee turvattomuutta. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun lapselle annetaan päätösvaltaa asioista, joita hän ei ole riittävän kypsä päättämään. Jos rajat puuttuvat, lapsi jää yksin itselleen liian isojen asioiden kanssa. Aunola painottaa, että tässä on kuitenkin myös lapsikohtaisia eroja: toiset sopeutuvat paremmin muuttuviin olosuhteisiin, kun taas toisille rutiinit ja säännöt ovat luonnostaan tärkeämpiä. Pysy itse rauhallisena! Aunola muistuttaa, että lasta rauhoittaa, kun vanhempi pysyy rauhallisena lapsen kiukun edessä. Jos vanhempi jatkuvasti ja säännönmukaisesti itse menettää hermonsa, ei lapsi saa mallia siitä, kuinka voimakkaita kielteisiä tunteita voi käsitellä menettämättä hermojaan. Jokainen tietysti joskus menettää hermonsa eikä tästä kannata kantaa huonoa omaatuntoa. Uhmakohtauksen yllättäessä on hyvä palauttaa mieleen, kuka perheessä on kehittyvä lapsi, kuka aikuinen. On myös hyvä muistaa, että lapsi ei ole tuhma, vaan on kasvamassa omaksi, tahtovaksi, itsemääräytyväksi itsekseen. Tahtomisesta ei tulisi rangaista. Teksti: Pekka Aittakumpu Lapsiperheet lape.fi 11

12 Aluevastaavat Jos oma alueesi puuttuu listalta ja olisit itse kiinnostunut ryhtymään aluevastaavaksi, ota yhteyttä puheenjohtajaan, Aluevastaava, muistathan ilmoittaa meille muuttuneet yhteystietosi! ESPOO Janne Kylli HAAPAJÄRVI Kaarina Torkkkola HELSINKI Reetta Holmberg Jaana Gardemeister JYVÄSKYLÄ, KORPILAHTI Minna Mustonen Mari Josefsson KOTKA Saila Silfvast KUOPIO Laura Hiltunen Katja Koivistoinen MÄNTSÄLÄ Roberta Fabritius MIKKELI, RISTIINA Tiina Tähtinen NURMIJÄRVI Virpi Korhonen OULU Pekka Aittakumpu PIETARSAARI Anna-Maria Pokela POHJOIS-KARJALA Eeva Salakari RAAHE Anna Pärkkä SALO Elina Seitz TYRNÄVÄ Johanna Harmainen VANTAA Johanna Happonen Sanna Hamström VIHTI Anja Kadziolka Ruotsinkielisten yhteyshenkilö Henrietta Janhonen

Nuoret ovat toivon sanansaattajia

Nuoret ovat toivon sanansaattajia Nuoret ovat toivon sanansaattajia Maria Kaisa Aula 23.3.2011 Minä selviydyn - foorumi aikuisille 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1991) Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Lapsiperheet. Barnfamiljer. 01/2010 http://www.lape.fi

Lapsiperheet. Barnfamiljer. 01/2010 http://www.lape.fi LAPSIPERHEIDEN ETUJÄRJESTÖ R.Y. - barnfamiljernas Intresseorganisation r.f. - JÄSENLEHTI 01/2010 Lapsiperheet Barnfamiljer 01/2010 http://www.lape.fi Sisällys: Puheenjohtajan tervehdys 3 Vuosikokouksessa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Lapsiperheet. Barnfamiljer. Vastaa. ja voita. Kotihoidontukeen ei luvassa parannuksia. kyselyyn. Yhdistysvieraana Suomen Monikkoperheet ry

Lapsiperheet. Barnfamiljer. Vastaa. ja voita. Kotihoidontukeen ei luvassa parannuksia. kyselyyn. Yhdistysvieraana Suomen Monikkoperheet ry LAPSIPERHEIDEN ETUJÄRJESTÖ R.Y. - barnfamiljernas Intresseorganisation r.f. - JÄSENLEHTI 02/2011 Lapsiperheet Barnfamiljer 02/2011 http://www.lape.fi Kotihoidontukeen ei luvassa parannuksia Vastaa kyselyyn

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin 15.5.2014 Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja 1 Miten Suomen 1.1 miljoonaa lasta voivat? Miten lasten ihmisoikeudet toteutuvat? Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Lapsiperheet. Barnfamiljer. Lasten ja nuorten liikenneturvallisuus parantunut, sivut 8 9

Lapsiperheet. Barnfamiljer. Lasten ja nuorten liikenneturvallisuus parantunut, sivut 8 9 LAPSIPERHEIDEN ETUJÄRJESTÖ R.Y. - BARNFAMILJERNAS INTRESSEORGANISATION R.F. - JÄSENLEHTI 02/2014 Lapsiperheet Barnfamiljer 02/2014 http://www.lape.fi Lasten ja nuorten liikenneturvallisuus parantunut,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Lapsiperheet. Barnfamiljer. Lape Väestöliiton jäseneksi. Yhdistysvieraana Suomen Vanhempainliitto. Me velttoilijat. 01/2012 http://www.lape.

Lapsiperheet. Barnfamiljer. Lape Väestöliiton jäseneksi. Yhdistysvieraana Suomen Vanhempainliitto. Me velttoilijat. 01/2012 http://www.lape. LAPSIPERHEIDEN ETUJÄRJESTÖ R.Y. - barnfamiljernas Intresseorganisation r.f. - JÄSENLEHTI 01/2012 Lapsiperheet Barnfamiljer 01/2012 http://www.lape.fi Lape Väestöliiton jäseneksi KOLUMNI: Me velttoilijat

Lisätiedot

VÄESTÖLIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI LASTEN HOIDON TUISTA

VÄESTÖLIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI LASTEN HOIDON TUISTA STM:n järjestämä kuulemistilaisuus 4.11.2014 VÄESTÖLIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEEN LAIKSI LASTEN HOIDON TUISTA Hallituksen esityksessä laista lasten hoidon tuista ehdotetaan mm. seuraavia muutoksia

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

Johdatus lapsivaikutusten arviointiin 30.11.2015

Johdatus lapsivaikutusten arviointiin 30.11.2015 Johdatus lapsivaikutusten arviointiin Akaa 24.11.2015 Lapsivaikutusten arviointi Virkamiesten ja päättäjien työkalu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä palveluiden

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

www.lapsiasia.fi 21.4.2010

www.lapsiasia.fi 21.4.2010 Lapsen oikeuksien näkökulma vanhemman vankeuteen - kommenttipuheenvuoro Maria Kaisa Aula Lapsi näkyväksi - seminaari vankien lasten huomioimisesta Ruotsissa ja Suomessa. Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Välittämisen viestin vieminen Välittämisen asenteen edistäminen yhteiskunnassa

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriölle Sosiaali- ja terveysministeriölle Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä laiksi lastenhoidon tuista (STM062:00/2014) Väestöliitto ry lausuu kunnioittaen seuraavaa: Väestöliitto ei kannata ehdotusta

Lisätiedot

Lapsen osallisuus ja kuuleminen

Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla -seminaari 20.11.2015 L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O A r m f e l t i n t i e 1, 0 0 1 5 0 H e l s i n k i P u h.

Lisätiedot

Vanhempien ongelmien tunnistaminen ja jatkotoimenpiteet käytännön kokemuksia. Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Terveydenhoitaja Anni Mäkinen

Vanhempien ongelmien tunnistaminen ja jatkotoimenpiteet käytännön kokemuksia. Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Terveydenhoitaja Anni Mäkinen Vanhempien ongelmien tunnistaminen ja jatkotoimenpiteet käytännön kokemuksia Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Terveydenhoitaja Anni Mäkinen Kohtaaminen mahdollistaa tunnistamisen Avoin ja aito kohtaaminen

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Multian kunta Varhaiskasvatus Päivähoito Lapselle eväät elämään laitetaan ja kirjaksi taitetaan. Yhdessä lapsi, äiti, isä ja hoitoväki näin lapsen hyväksi näki. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. KANSANEDUSTAJA LENITA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Teen enkä meinaa! Jo ensimmäisellä kansanedustajakaudella olen kovalla työllä ja asioihin perehtymällä saavuttanut

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Vanhempainvapaan joustomalli

Vanhempainvapaan joustomalli Vanhempainvapaan joustomalli Väestöliiton ehdotus perhevapaajärjestelmään Vanhempainvapaan kokonaiskesto: Yhteensä 16 kk. Tämä koostuu: Äidin osuudesta: - ennen lapsen syntymää 1 kk - lapsen syntymän jälkeen

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa yhdistysten vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Ryhmätyöt 1. Puheenjohtajan tärkein tehtäväon uuden puheenjohtajan löytäminen, jatkon varmistaminen,

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysliiton toimintalinjaukset 2010-2014 ohjelma Toimintaa yhdessä uudistaen, tehtyä työtä arvostaen Hengitysliiton toimintalinjaukset ohjelman tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta

Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta Kasvata ilolla Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta Lapsen oikeudet toteutuvat kun aikuiset ottavat niistä vastuun sekä kunnioittavat lapsen ihmisarvoa. Lapsen oikeuksissa on kysymys myös

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja.

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja. Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja Mikko Vähäniitty Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii SoveLi 20 vuotta - Liiku

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa Tuulikki Venninen

Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa Tuulikki Venninen Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa 2010 1. Lapset tulevat t kuulluksi k Oletko valmis kuulemaan lapsia? Työskenteletkö tkö niin, että se mahdollistaa kuulemisen? Onko tiimisi yleisenä toimintatapana

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa http://www.youtube.com/watch?v=zlcpwqbx-uw Terveydenhuollon ATK-päivät 21.5.2014 Ulla Kuittu vastuualuejohtaja, sosiaalipalvelut

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Luennon aiheita Miksi työnjako perheessä ei muutu vai muuttuuko? Isän työt, äidin työt Onko tasa-arvolla väliä:

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot