TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008

2 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen tuottavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia kehittämällä niiden osaamista. Olemme keskittyneet niille ydinaloille, joilla meillä on vahva osaaminen. TTS muodostuu kahdesta tulosyksiköstä, TTS tutkimuksesta ja TTS koulutuksesta. Lisäksi tulosyksiköiden asiakaskeskeistä toimintaa tukevat tukipalveluyksiköt. 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sisällys 4 TTS KOULUTUS 6 Auto- ja pienkoneala 8 Kuljetusala 10 Logistiikka-ala 12 Maarakennusala 14 Metsäkoneala 16 Puu- ja sisustusala 18 Puutarha-ala 20 Yrityspalvelu 22 Matkailuala 24 Ravintola-ala 26 Kotityö- ja kuluttajapalveluala 27 Oppisopimustoimisto 28 TTS TUTKIMUS 29 Bioenergia 30 Teknologia ja tuotantoympäristö 32 Työ ja tuottavuus 34 Asuminen ja palveluympäristö 35 TTS tutkimuksen julkaisutoiminta 36 Organisaatio 38 Jäsentoiminta 40 Talouden tunnuslukuja 2

3 Toimitusjohtajan katsaus TTS:n 85. toimintavuosi lkuvuodesta 2008 useiden yritysten kehittymisen esteenä pidettiin osaavan työvoiman saatavuutta. Loppuvuonna maailman rahoitusmarkkinoiden vaikeudet alkoivat heijastua voimakkaasti myös suomalaiseen talouselämään. Huomattava työvoimapula useilla aloilla kääntyi syksyn aikana päinvastaiseksi. Monet tuotannolliset vientiyritykset aloittivat työvoiman lomautukseen ja vähentämiseen tähtääviä yhteistoimintaneuvotteluja. Vuosi 2008 oli TTS:n toiminnoissa sekä voimakkaan kehittymisen että organisaatiomuutosten vuosi. Maaliskuussa päätettiin yksinkertaistaa TTS:n organisaation rakennetta yhdistämällä TTS tutkimuksen toimialat yhdeksi kokonaisuudeksi. Tutkimustoiminta koottiin bioenergia-, teknologia ja tuotantoympäristö-, työ ja tuottavuus- sekä asuminen ja palveluympäristö -tiimeihin. Elokuussa TTS koulutuksen kaksi oppilaitosta, aikuiskoulutuskeskus ja Lönnrot Opisto, yhdistettiin yhdeksi oppilaitokseksi. Vuoden 2009 alusta koulutuksen hallinnoinnista vastanneen koulutusjohtokunnan tehtävät siirrettiin sekä TTS:n johtokunnalle että toimivalle johdolle. Näillä muutoksilla tehostetaan sisäisiä toimintoja ja nopeutetaan päätöksentekoa. Näin pystytään vastaamaan entistä nopeammin asiakkaiden tarpeisiin. Maaliskuussa aloitettiin metsäkoneenkuljettajakoulutus Rajamäen toimipisteessä. Loppuvuodesta metsäkoneenkuljettajakoulutus laajentui myös Kouvolaan. Koulutustoiminnan kehittämisessä painottui yhteistyö eri oppilaitosten ja yritysten kanssa. TTS toimi aktiivisesti koordinaattorina ja partnerina useissa koulutuksen ja muun toiminnan kehittämisprojekteissa. Kertomusvuoden aikana koulutustoiminnoista lähtevä kehittämistoiminta vahvistui useilla eri toiminta-alueilla. Myös tutkimuksen ja koulutuksen sisäisen yhteistyön avulla pystyttiin rakentamaan useita uusia kehitysprojekteja. Koulutustoiminnan toimintavolyymi opiskelijatyöpäivissä mitattuna oli Kasvua edellisvuoteen oli 15 prosenttia. Samassa suhteessa toiminnan liikevaihto kasvoi 14,4 miljoonaan euroon. Tutkimustoiminnan volyymi pysyi edellisen vuoden tasolla, 2,4 miljoonassa eurossa. TTS:n kokonaisliikevaihto sisältäen TTS Kehitys Oy:n toiminnot oli vuonna ,7 miljoonaa euroa. Tarmo Luoma toimitusjohtaja Kertomusvuoden lopulla luovuttiin simulaattoriyhtiön omistuksesta. Näin TTS pystyy täysipainoisemmin keskittymään koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintoihin. Toimintojen uudelleen organisoiminen ja sisäisten prosessien kehittäminen edellytti kertomusvuoden aikana huomattavaa panostusta sekä kehittämiseen että koulutukseen. Toimintojen kehittäminen, usein oman työn ohessa, vaati jokaiselta vahvaa sitoutumista ja venymistä. Tässäkin suhteessa henkilöstö vastasi kehittämishaasteisiin esimerkillisellä tavalla. Haluan kiittää sekä henkilöstöä että yhteistyökumppaneita vahvasta panoksestanne vuoden 2008 aikana tehtyyn työhön ja saavutettuihin tuloksiin. Kiitokset myös asiakkaillemme sekä julkisella että yksityisellä sektorilla osoittamastanne luottamuksesta. 3

4 TTS KOULUTUS Elinkeinoelämän ja talouden nopeat muutokset TTS koulutuksen haasteena Esko Nousiainen rehtori, koulutusjohtaja TS koulutukselle vuosi 2008 oli toimintaympäristön kannalta poikkeuksellinen. Ensimmäisen puolen vuoden aikana monissa yrityksissä koettiin noususuhdanteesta johtuvaa työvoimapulaa. Kesän 2008 jälkeen tilanne muuttui dramaattisesti. Yritysten tilauskanta heikkeni nopeasti. Ensimmäiset yritysten henkilöstön lomautus- ja irtisanomisilmoitukset tulivat tietoisuuteen alkusyksystä Nopeasti kävi selväksi, että Suomi oli vaipumassa taloudelliseen taantumaan. Talousvaikeudet olivat levinneet Yhdysvalloista Eurooppaan kattaen vähitellen koko globaalin maailmantalouden. Loppuvuoden taloustaantumalla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia TTS koulutuksen toimintaan. Koulutustoimintamme perustana on laaja-alaisuus olemassa olevilla ja meille strategisesti tärkeillä koulutusaloilla. Koulutuksen rahoituksen perustana ovat työvoimapoliittinen koulutus, aikuisten omaehtoinen koulutus, oppisopimuskoulutus ja yrityskoulutus sekä nuorten ammatillinen peruskoulutus. Tämä on tuonut meille toiminnan suunnittelun eheyttä, liikkumavapautta ja vakavaraisuutta. Talouden ja toiminnan kannalta vuosi 2008 oli TTS koulutukselle hyvä. Vuosi 2008 oli myös toiminnan tehostamisen aikaa. Organisaation toimintaa tehostettiin ja yksinkertaistettiin. Koulutustoiminta siirrettiin yhden henkilön alaisuuteen. Samalla voimavaroja suunnattiin hanke- ja kehitystoimintaan. Näin voimme myös jatkossa taata entistä paremmin työelämän palvelutehtävään liittyvät vaatimukset. Aloitimme myös määrätietoisen tuotekehitystoiminnan. Innovatiivisten toimintatapojen integrointi koulutuksiin edesauttaa myös asiakkaittemme kilpailukykyä. TTS koulutus laajensi koulutustoimintaansa aloittamalla maarakennusalan nuorten ammatillisen peruskoulutuksen Vantaalla. Lisäksi uudet toimipisteet avattiin Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Kouvolassa. TTS koulutus investoi merkittävästi ICT-oppimisympäristöihin kehittämällä muun muassa simulointiin perustuvia oppimisympäristöjä. Myös toimintaympäristömme vaatimukset edellyttävät luomaan entistä vahvempia ja räätälöidympiä palvelukonsepteja asiakkaillemme. Uudet palvelukonseptit edellyttävät myös toimivia, usein kumppanuuteen pohjautuvia yhteistyöverkostoja. Kunkin kumppanioppilaitoksen tai -yrityksen henkilöstön osaaminen voi parhaimmillaan täydentää juuri sitä tieto-taitoa, jota meidän asiakkaamme tai kumppanimme asiakas juuri sillä hetkellä tarvitsee. Yksi suurimmista haasteista toimintavuonna oli ammattitaitoisen sekä itsensä kehittämiseen motivoituneen lisäopetushenkilöstön rekrytoiminen. Koulutusalalla työskentely vaatii henkilöstöltä paljon, mutta koulutusten onnistuessa se antaa valtavasti erilaisia oppimisen elämyksiä. Vuosi 2009 tulee olemaan tavoitteiltaan ja toimintaympäristöltään TTS koulutukselle haasteellinen. Taloustaantuman syvyydestä ja kestosta ei ole tarkkoja ennusteita. Uskon, että TTS koulutuksen henkilöstön tekemällä hyvällä yhteistyöllä ja vahvalla ammattitaidolla, saavutamme meille asetetut tavoitteet. Yksi asia taantumasta huolimatta on varma. Osaavaan ja motivoituneeseen työvoimaan kannattaa aina investoida. Koulutus ja tuotekehitystoiminta kannattelee talouden yli vaikeidenkin aikojen. Kiitän lämpimästi TTS koulutuksen koko henkilökuntaa sekä sidosryhmiä hyvin tehdystä työstä vuonna

5 AUTO- JA PIENKONEALA Autoalan perustutkinto; ajoneuvoasentaja, automaalari, autokorinkorjaaja, automyyjä, varaosamyyjä Autoalan ammattitutkinto; henkilöautomekaanikko, autokorimekaanikko, automaalari, raskaskalustomekaanikko, pienkonemekaanikko (MP-asentaja), automyyjän ammattitutkinto, varaosamyyjän ammattitutkinto Autoalan erikoisammattitutkinto; automekaanikko, automaalarimestari, autokorimestari, autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto, autoalan myyjän erikoisammattitutkinto Maatalouskonehuoltoasentaja Matkailuajoneuvokorjaajan koulutus Tulityökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia: korikorjaustekniikka, Cabas-laskenta, vaurioanalyysi vahinkotarkastajille, autosähkötekniikka ja ohjausjärjestelmät, ilmastointilaitteet KULJETUSALA Citybussinkuljettaja Linja-autonkuljettaja Kaupunkiliikenteen linja-autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto, jakelu- / kuorma-autonkuljettaja Kuljetusalan koulutukseen valmentava koulutus maahanmuuttajille Trukinkuljettaja Taksinkuljettaja Maahanmuuttajien taksinkuljettajakoulutus ADR-ajolupakurssit Tieturva 1 -koulutus Key-ajotapakoulutus Laatu- ja ympäristökoulutus Ammatilliset näyttötutkinnot työssä oleville Kuljettajien ammattipätevyyden perus- ja jatkokoulutukset Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia LOGISTIIKKA-ALA Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Varastoalan ammattitutkinto Trukinkuljettajakoulutus Hygieniapassi Työturvallisuuskorttikoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia MAARAKENNUSALA Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja, maarakentaja; -aikuiskoulutuksena, -nuorisoasteen koulutuksena Maarakennusalan ammattitutkinto Yrityskoulutukset Tieturva 1 ja 2 -koulutukset Työturvallisuuskortti Tulityökortti Vesihygieniapassi Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia METSÄKONEALA Metsäkoneenkuljettajakoulutus (5 kuukauden tehokoulutus) Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto Bioenergiankorjuukoulutus Metsäkoneiden tietojärjestelmiin ja ylläpitohuoltoihin liittyvät koulutukset Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia PUU- JA SISUSTUSALA Puualan perustutkinto, puuseppä ja kalusteasentaja Puusepänalan ammattitutkinto Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, huonekaluverhoilija ja sisustaja Verhoilijan ammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Verhoilijan ATK-koulutus Pintakäsittelyalan perustutkinto Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia PUUTARHA-ALA Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Puistopuutarhurin ammattitutkinto Puistomestarin erikoisammattitutkinto Floristin ammattitutkinto Kukka- ja puutarhakaupan myyjä Puutarhatuotteiden myyjä Puutarhatyöntekijä Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia MATKAILUALA Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja -aikuiskoulutuksena (1-2 vuotta), -nuorisoasteen koulutuksena Matkailun ohjelmapalveluiden ammattitutkinto Matkailualan turvallisuuspassikoulutus Hygieniaosaamistesti Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia RAVINTOLA-ALA Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, ravintolakokki tai tarjoilija -aikuiskoulutuksena (1-2 vuotta) -nuorisoasteen koulutuksena Ravintolakokin ammattitutkinto Tarjoilijan ammattitutkinto Hygieniaosaamistesti Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia KULUTTAJAPALVELUALA Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto, tuoteneuvoja -aikuiskoulutuksena (1-2 vuotta) Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia YRITYSPALVELU Autoalan perustutkinto; automyyjä, varaosamyyjä Yrittäjän ammattitutkinto Automyyjän ammattitutkinto Varaosamyyjän ammattitutkinto Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 5

6 Auto- ja pienkoneala uto- ja pienkonealan koulutustarjonta kattaa tekniset koulutukset pienkone-, henkilöauto-, matkailuajoneuvo-, korikorjaus-, automaalaus-, raskaskalusto- ja työkonetekniikan osa-alueilta. Koulutustoiminta rakentuu neljän peruspilarin varaan: työvoimapoliittiseen koulutukseen, omaehtoiseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja yrityskoulutukseen. Auto- ja pienkonealalla tapahtui voimakas muutos vuoden viimeisten kuukausien aikana. Synkät talousuutiset maailmalta vaikuttivat ihmisten rahankäyttöön, ja automyynti tyrehtyi syksyn aikana. Varovaisuus peilautui myös korjaamojen toimintaan, ja huoltojonot katosivat korjaamoilta. Vähentyneen työmäärän seurauksena lomautus- ja irtisanomisaalto iski vuoden lopulla myös autoalalle. Rekrytointikoulutusten tarve putosi edellisistä vuosista selvästi. Viimeisellä vuosineljänneksellä solmittiin myös aiempaa vähemmän oppisopimuksia. Muuhun koulutukseen ja oppilashankintaan alan taloudellinen tilanne ei vielä vaikuttanut. Koriakatemian koulutuksia toteutettiin enemmän kuin koskaan aiemmin, ja kysyntä näyttää jatkuvan taantumasta huolimatta. Syynä tähän on uusien automallien julkistus ja niissä yleistyneet ultralujat teräkset. Kolmas MAT-matkailuajoneuvokorjaajan -rekrytoiva koulutus saatiin päätökseen. Työllistyminen kurssilta oli hyvä. Syksyllä käynnistettiin uusi MAT-koulutus. APO-kehitysryhmän (Autoalan pätevöitymisohjelma) jäsenenä auto- ja pienkoneala sai opetushallituksen kehitysrahoitusta APO Ohjauksen kehitys -projektiin. Projekti jatkaa APO Laatu ja rekrytointi -projektien viitoittamaa kehitystyötä autoalan koulutusten yhteen sovittamiseksi ja työelämän vaikuttavuuden kehittämiseksi. Opiskelijatyöpäivien (otp) määrä kasvoi 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvua tapahtui kaikissa koulutuksissa. Vastaanotettujen tutkintojen määrä kasvoi 6 prosenttia edellisvuoteen nähden. Määrällisesti työvoimakoulutuksista työllistyi valmistuvia oppilaita edellisen vuoden tapaan, mutta loppuvuonna työllistyminen vaikeutui. Henkilöstön määrä säilyi lähes muuttumattomana. Vaihtuvuutta oli noin 10 prosenttia. Kouluttajien osaamisen kehittämistä toteutettiin kehityskeskusteluissa määritettyjen tavoitteiden perusteella. Eniten koulutuksia käytiin pedagogiikan, autosähkötekniikan ja koritekniikan osalta. 6

7 Auto- ja pienkonealan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Autoalan perustutkinto ajoneuvoasentaja automaalari autokorinkorjaaja Autoalan ammattitutkinto automekaanikko autosähkömekaanikko autokorimekaanikko automaalari raskaskalustomekaanikko pienkonemekaanikko (MP-asentaja) maatalouskoneasentaja Autoalan erikoisammattitutkinto automaalarimestari autokorimestari automekaanikko Matkailuajoneuvonkorjaajan koulutus Tulityökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia Korikorjaustekniikka Cabas-laskenta Vaurioanalyysi vahinkotarkastajille Autosähkötekniikka ja ohjausjärjestelmät Ilmastointilaitteet 7

8 Kuljetusala uljetusala tarjoaa henkilö- ja tavaraliikenteen ammattikuljettajakoulutusta. Koulutuksia toteutetaan työvoimakoulutuksina, omaehtoisina koulutuksina ja oppisopimuskoulutuksina. Oppisopimuskoulutukset ovat logistiikan perustutkinnon linja-auton- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tutkintoon valmistavia, yritysten tarpeiden mukaisesti räätälöityjä koulutuksia. Yrityksille kuljetusala tarjoaa ammatillisten koulutusten lisäksi lyhytkursseja kuten esimerkiksi vaarallisen aineiden ajolupakoulutuksia, ennakoivan ja taloudellisen ajotavan koulutuksia sekä kuljettajien ammattipätevyyden edellyttämiä jatkokoulutuspäivien koulutuksia. Koulutuksissa käytetään soveltuvin osin linja-auto- ja kuorma-auto-/ yhdistelmäajoneuvosimulaattoreita. Toimintavuonna toiminnan kehittämisen painopistealueina olivat erityisesti huhtikuussa voimaan tulleiden uusien linja-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajien tutkinnon perusteiden, syyskuun 10. päivänä voimaan tulleen linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden ja uusittujen ajokorttimääräysten huomioiminen koulutusten sisällöissä ja toteutuksessa. Citybussin- ja linja-autonkuljettajien koulutusten sisällöt ja toteutus uudistettiin täysin toimintavuoden aikana. Yrityksille räätälöityjen koulutusten osalta pääpaino alkuvuoden aikana oli kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivien sisältöjen suunnittelussa ja muokkaamisessa niin, että ne vastaavat yhteistyöyritysten ja heidän kuljettajiensa tarpeita. Yhteistyöyritysten hyväksyttyä tarjouksemme ja koulutuspäivien sisällöt, haimme koulutuspäiville Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksynnän. Merkittävä laajennus toiminnassa oli uuden toimipisteen käynnistäminen Helsinkiin yhteistyöyritykseltämme vuokrattuihin tiloihin. Uudessa toimipisteessä yhteistyöyritykselle toteutettiin linja-autonkuljettajakoulutusta päivä-, ilta- ja viikonloppukoulutuksina. Ilta- ja viikonloppukoulutukset osoittautuivat erittäin suosituiksi. Samalla käynnistettiin Internetpohjainen opiskelijahaku, jota voidaan pitää varsin onnistuneena ratkaisuna. Oppilaitosten välisen yhteistyön konkreettisin painopiste oli edelleen Sokka-projekti, johon kuljetusala osallistui viiden muun kuljettajakoulutusta toteuttavan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Hankkeen konkreettisena tuloksena voi pitää konsortiota, jossa mukana olleet oppilaitokset jättivät yhteistarjouksen kuljettajakoulutuksista puolustusvoimille. Linja-auton ammattitutkinnon osatutkintoon valmistavassa koulutuksessa toteutettiin Vantaan toimipisteessä citybussinkuljettajakoulutusta, 8

9 josta valmistuneiden kuljettajien määrä säilyi edellisen vuoden tasolla. Sekä suomalaisille että maahanmuuttajille suunnattujen taksinkuljettajakoulutukset toteutuivat määriltään lähes edellisvuoden tasoisina. Haasteena kyseisten koulutusten opiskelijoille oli selviytyminen hyväksytysti erittäin vaikeista viranomaiskokeista. Kuljetusalalle valmentavasta maahanmuuttajien koulutuksesta lähes kaikki koulutuksen loppuun suorittaneet selvisivät jatkoon, erityisesti citybussinkuljettajakoulutukseen. Rajamäen toimipisteessä toteutettiin työvoima- ja omaehtoisena koulutuksena linja-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutuksia. Oppisopimuskoulutuksena toteutettiin yhdistelmäajoneuvon- ja kuorma-autonkuljettajakoulutuksia. Uudessa Helsingin toimipisteessä toteutettiin yhteistyöyritykselle linja-autonkuljettajakoulutusta perustutkintoon valmistavana oppisopimuskoulutuksena ja ammattitutkintoon valmistavana omaehtoisena koulutuksena. Lyhytkursseina toteutettiin ADR-ajolupakoulutusta, trukkikursseja ja kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä. Ammattitutkinnon näyttötilaisuuksia järjestettiin suoraan työelämästä tuleville. Toimintavuonna tehtiin hankintapäätökset koukkulavalaittein varustetusta kolmiakselisesta kuorma-autosta, automaattivaihteisesta linja-autosta, puoliperävaunusta ja pikkubussista. Kokonaishenkilöstömäärä kasvoi hieman ja henkilöstön vaihtuvuuttakin tapahtui jossain määrin. Henkilöstöstä osa hakeutui opettajakoulutukseen. Osa sai loppuun suoritetuksi opettajakoulutuksen sekä siihen sisältyneen näyttötutkintomestarikoulutuksen. Kuljetusalan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Citybussinkuljettaja Linja-autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto, jakelu- / kuorma-autonkuljettaja Trukinkuljettaja ADR-ajolupakurssit Taksinkuljettaja Taksinkuljettaja, valmentava koulutus maahanmuuttajille Tieturva 1 -koulutus Key-ajotapakoulutus Laatu- ja ympäristökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 9

10 Logistiikka-ala ogistiikka-ala kouluttaa ammattilaisia varastoalan monipuolisiin tehtäviin. Koulutuksemme ovat alan perus- ja ammattitutkintoihin sekä osatutkintoihin valmistavaa koulutusta. Koulutukset toteutetaan työvoimapoliittisina, omaehtoisina tai oppisopimuskoulutuksina. Lisäksi järjestämme trukkikoulutusta sekä yksittäisille opiskelijoille että yrityksille. 10

11 Toimintavuoden painopistealueet keskittyivät koulutussisältöjen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä koulutustarjonnan monipuolistamiseen. Alalla toimivien muiden oppilaitosten ja yritysyhteistyön myötä aloitettiin logistiikan perustutkinnon koulutus valtakunnallisesti merkittävälle kaupan alan yritykselle ja sen varastohenkilökunnalle. Koska kyseessä on koko Suomen kattava koulutus, on yhteistyö laajaa eri oppilaitosten kesken. Yhteistyö on tiivistä kaikkien osapuolten kesken. Kaikilla on sama tavoite: Saada koko logistiikan perustutkinto kaikille opiskelijoille. Vantaan toimipisteemme sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Opiskelijoilla ja yritysten työntekijöillä on helppo tulla. Osittain tästä johtuen hakijoita koulutuksiimme on ollut runsaasti. Lisäksi alan työllisyysnäkymät ovat hyvät. Työpaikoilla suoritettujen tutkintojen määrä on ollut kasvussa vuosi vuodelta. Monet yritysyhteistyökumppanit ovat omaksuneet tutkintojen tarpeellisuuden muun muassa parantamalla yritysten omia perehdyttämisen käytäntöjä. Muutamissa yrityksissä on oma työpaikkaperehdyttäjä. Hän on henkilö, joka on osallistunut myös TTS koulutuksen järjestämään arviointikoulutukseen. Näin tutkintojen merkitys ja arvostus on saatu informoitua laajemmalti. Me oppilaitoksena olemme olleet eturivin paikalla kuulemassa palautetta koulutuksesta sekä siitä, mitä mahdollisia osa-alueita tulisi painottaa. Työelämälähtöisyyttä koulutuksessa on huomioitu yhä enemmän. Henkilökohtaistamisen myötä alalle hakeutuneet opiskelijat ovat joutuneet pohtimaan omaa motivaatiotaan ja sitoutuneisuuttaan tuleviin työssäoppimisjaksoihin ja/tai olemassa oleviin työpaikkoihin. Tällä on pyritty lisäämään alalle tulijoiden ammattitaitoa ja arvostusta alan töihin. Suurin osa työvoimapoliittisissa koulutuksissa olleista opiskelijoista on työllistynyt alan töihin. Jos opiskelija ei ole ollut innostunut varastoalasta, olemme keskustelleet ja etsineet yhdessä oikeaa alaa ja ohjanneet hänet sinne. Logistiikkatiimiin kuuluu seitsemän kokoaikaista kouluttajaa, koulutuspäällikkö ja koulutussihteeri. Lisäksi ulkopuolisia kouluttajia oli kymmenkunta. Henkilöstömme on osallistunut kuluvan vuoden aikana useisiin varastoalan ammatillisiin koulutuksiin. Organisaatio on mahdollistanut kouluttajille näyttötutkintomestarikoulutuksen. Kouluttajat ovat lisänneet ammattipätevyyttä suorittamalla kasvatustieteiden ja pedagogisia opintoja. Henkilöstön vaihtuvuutta tapahtui, mutta henkilöstön kokonaisvahvuus pysyi samana. Osa lähtijöistä hakeutui takaisin työelämään lisätäkseen ammattiosaamistaan. Logistiikka-alan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Varastoalan ammattitutkinto Trukinkuljettajakoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 11

12 Maarakennusala aarakennusalan koulutustarjonnan perusrungon muodostavat opetussuunnitelmaperusteinen koulutus peruskoulusta valmistuville nuorille, perus- ja ammattitutkintoihin valmistava koulutus sekä tutkinnon näytöt aikuisille. Koulutustarjontaan sisältyy myös eri viranomaistahojen ja alan toimijoiden auktorisoimat koulutukset, kuten tieturva- ja työturvallisuuskortit. Toimintavuonna kiinnostus maarakennusalaan kasvoi. Tästä kiitos kuuluu ajan hengen lisäksi markkinointiponnisteluillemme. Rajamäen koulutusten lisäksi aloitimme ensimmäistä kertaa nuorisoasteen maarakennuskoneenkuljettajakoulutuksen Vantaan toimipisteessä. Myös Hämeenlinnaan perustettiin uusi toimipiste. Koulutusryhmät ovat tulleet täyteen eikä kaikkia halukkaita ole voitu ottaa koulutukseen. Rakennusalan perustutkinnon valtakunnalliset perusteet uudistuivat, ja ne otettiin käyttöön toimintavuonna. Ammatillisessa nuorisoasteen koulutuksessa on käytössä ammattiosaamisen näytöt. Näytöissä opiskelijat näyttävät osaamisensa tekemällä koulutusalaan liittyviä oikeita työtehtäviä aidoissa olosuhteissa, oikeilla työmailla. Näyttöihin sisältyy ennakkosuunnitelman laadinta, työtehtävän suorittaminen, lopputuloksen arviointi sekä vertailu laadittuun ennakkosuunnitelmaan. Opetushallitus seuraa kansallisella tasolla ammattiosaamisen näyttöjä. Näin saamme arvokasta vertailutietoa muista oppilaitoksista. Ammattiosaamisen näyttöjen myötä nuorisoasteen koulutussisällöt ovat kehittyneet. Myös osaamisemme on lisääntynyt suhteessa työelämään. Ammattiosaamisen näytöt ja aikuisten näyttötutkintoihin valmistava koulutus kehittävät osaltaan opetustyötämme ja pedagogisia valmiuksiamme. Aikuisille suunnatun näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen jaksottaminen selkeisiin opintojaksoihin mahdollistaa koulutukseen osallistujille aikaisempaa paremmat ja joustavammat mahdollisuudet ammattitaidon täydentämiseen sekä tutkinnon suoritukseen. 12

13 Koulutusten ja näyttöjen toteutukseen tarvitsemme yrityksissä olevaa, ajantasaista osaamista sekä siellä olevaa kalustoresurssia. Näyttöjen vastaanotto on siirretty kokonaan työmaaympäristöihin. Olemme toimintavuoden aikana onnistuneet lisäämään yritysyhteistyötä ja näin parantamaan molemminpuolista tietoutta nykyhetken ammattitaitovaatimuksista. Toimintavuonna maarakennusalan kehittämisen painopiste keskittyi yritysyhteistyön lisäämiseen (esimerkkinä Yrittäjäpäivä TTS koulutuksen Vihtijärven ajoharjoittelualueella), markkinoinnin parantamiseen sekä koulutuspalvelujen kehitystyöhön ja ennakkosuunnitteluun. Kouluttajien määrä pysyi ennallaan. Tiimimäisiä työskentelytapoja ja henkilöstön osaamista kehitettiin. Ammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen ja oppisopimuskoulutusten tarjonta kasvoi. Tavoitteena on kehittää eri koulutussisältöjen toteutusta vastaamaan nykyistä paremmin näyttötutkintoperusteiselle koulutukselle asetettuja vaatimuksia. Kalustohankinnat painottuivat kaluston uusimiseen. Tavoitteenamme on kehittää Vihtijärven harjoitusalueelle käytön koulutukseen hyvät harjoitusalueet ja -kohteet. Tavoitteena on, että laitekantaa ja ympäristöä voivat hyödyntää myös yritykset, jotka ottavat tuotantokäyttöön uutta teknologiaa. Sitä on muun muassa 3D-ohjaus ja maarakennuskoneiden lisälaitteet. TTS koulutuksen maarakennusala koordinoi alan oppilaitosten kesken Infra 2 -hanketta, jossa oli mukana 12 oppilaitosta eri puolilta maata. Hanke käynnistyi vuonna 2006 ja jatkui toimintavuoden loppuun saakka. Toimintavuonna uusia aloitettuja hankkeita (osa yhteishankkeita muiden toimialojen kanssa) olivat; Työpaikalla tapahtuva oppimisen kehittäminen, Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki, Maarakennusalan oppimisympäristön kehittäminen, Laajennettu työssäoppimisen tuki ja Työvoimapulasta kärsivien alojen selvitys. Maarakennusalan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja, maarakentaja nuorisoasteen koulutuksena aikuiskoulutuksena Maarakennusalan ammattitutkinto Yrityskoulutukset Tieturva 1 ja 2 -koulutukset Työturvallisuuskortti Tulityökortti Vesihygieniapassi Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 13

14 Metsäkoneala etsäkoneala tarjoaa metsäkoneenkuljettajien ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä ammattitutkinnon näyttöjä. Koulutussisällöt ja laajuudet on suunniteltu henkilöille, joilla on jo aikaisempaa kokemusta ja/tai koulutusta raskaista työkoneista ja puunkorjuutöistä. Tämä kohderyhmä ja koulutustoiminnan vahva resursointi mahdollistaa tiiviiden ja moduloitujen koulutussisältöjen toteutuksen. Koulutuksen suunnittelussa olivat vahvasti mukana metsäyhtiöiden ja metsäkoneenvalmistajan edustajat. Metsäkoneenkuljettajien koulutusta toteutetaan Rajamäellä ja Kouvolassa. Toimintavuonna suunniteltiin myös lyhyitä, metsäkoneenkuljettajille kohdennettuja täydennyskoulutuksia. Koulutukset liittyvät bioenergian korjuuseen, metsäkoneiden tietojärjestelmiin ja ylläpitohuoltoihin. Bioenergian korjuu sisältää metsähakkeen tuotannon suunnittelun, pienpuun koneellisen korjuun, energiapuun korjuun päätehakkuualoilta sekä energiapuun haketuksen. Näiden yhden opintoviikon laajuisten kurssien markkinointi käynnistyy vuoden 2009 keväällä. Jämsän ammattiopiston metsäkonealan, Uudenmaan maaseutuopiston ja TTS koulutuksen välillä solmittu yhteistyösopimus metsäkoneenkuljettajien nuorisoasteen käynnistämisestä päivitettiin toimintavuoden aikana. Tavoitteena on saada koulutukseen 12 opiskelijan ryhmä, joka aloittaa metsäalan yleisopinnot Uudenmaan maaseutuopistossa. TTS koulutus toteuttaa metsäkoneiden rakenteisiin ja käyttötekniikoihin liittyvät perusopinnot. Jämsän ammattiopisto hoitaa metsäkoneenkuljettajien erikoistumisopinnot Jämsässä. TTS koulutuksen tammikuussa 2008 käynnistämä metsäkoneenkuljettajien koulutus on yhteishankintakoulutusta, jonka rahoituksessa on TE-keskuksen lisäksi mukana metsäyhtiöitä. Tämän uuden koulutusalan käynnistämisen taustalla oli jatkuva pula metsäkoneenkuljettajista ja ennakkotieto Venäjän asettamista puutulleista vuodenvaihteessa Puutullit toteutuessaan tarkoittavat sitä, että vastaava puumäärä on korjattava kotimaasta, mikä edelleen lisää osaltaan metsäkoneenkuljettajien tarvetta. Vaikka väestömäärä on suuri ja alueella korjataan puuta merkittäviä määriä, Uudellamaalla ei ole aikaisemmin ollut tarjolla metsäkoneenkuljettajien koulutusta. TTS koulutuksella on pitkäaikainen kokemus raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden kuljettajien kouluttamisesta. Tätä kautta syntyneen osaamisen ja tähän tarkoitukseen rakennetun ympäristön vuoksi TTS koulutus pystyy luontevasti toteuttamaan tämän tyyppiset koulutustarpeet. Myös TTS tutkimuksen osaava henkilöstö ja heillä oleva vahva metsäalan osaaminen tukevat koulutuksen toteuttamista. 14

15 Toimintavuonna metsäkoneenkuljettajakoulutuksista valmistui 48 opiskelijaa. Hakijoita neljälle kurssille oli yli 250. Kullekin kurssille hyväksyttiin 12 opiskelijaa. Noin viidennes opetukseen halunneista on siis koulutettu. Kiitosta tiiviistä opinnoista on tullut myös niiltä opiskelijoilta, jotka eivät joko asuinpaikkansa tai taloudellisen tilanteensa vuoksi olisi voineet harkita pidempään kestävää koulutusta. Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkintoon valmistavat koulutukset jatkuvat vuoden Lisäksi nykyiseen Uudenmaan TE-keskuksen yhteishankintasopimukseen sisältyy optio vuodelle Hakijamäärät vuoden 2008 loppupuolella käynnistyneisiin koulutukseen pysyivät hyvinä, vaikka huonot taloutta koskevat uutiset metsäsektorilla lisääntyivät vuoden lopulla. Opiskelijat ovat saaneet kiitettävästi harjoittelupaikkoja metsäkoneyrittäjiltä, pääasiassa omilta kotiseuduiltaan. Osa on mennyt töihin koulutuksen aikana suoraan niin, että he eivät ole osallistuneet koulutuksen sisältämään työharjoitteluun. Neljännen kurssin opiskelijoiden työharjoittelupaikan saantia hidasti taloustaantuma, jonka seurauksena osa metsäkoneyrittäjistä joutui keskeyttämään hakkuut ennen talvikelien tuloa. Viidestäkymmenestä valmistuneesta osa työskentelee omalla maatilalla, osalla on omia koneita, yhdellä on maanrakennusalan yritys ja muutamilla oma toiminimi. Suurin osa tekee töitä vieraalle. Metsäkonealan koulutuksien toteutukseen on osallistunut TTS koulutuksen ja TTS tutkimuksen henkilöstöä. Lisäksi on palkattu metsäkoneiden käyttötekniikoiden koulutuksiin uusia kouluttajia. Uudenmaan maaseutuopiston, metsäyhtiöiden ja metsäkoneenvalmistajan asiantuntijoita on käytetty tiettyjen koulutussisältöjen toteutuksissa. Metsäkoneiden käyttötekniikan koulutuksiin välttämättä tarvittavat hakkukohteet on saatu koulutuksen rahoituksessa mukana olevilta metsäyhtiöiltä. Metsäkonealan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Metsäkoneenkuljettajakoulutus - 5 kuukauden tehokoulutus Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto Yrityksille räätälöityjä koulutuksia 15

16 Puu- ja sisustusala oulutusalalla järjestetään puusepänalan, verhoilualan ja sisustusalan koulutusta. Puusepänalan koulutus on suuntautunut puusepänteollisuuden lisäksi erityisesti kalusteasentamiseen. Verhoilualan koulutus on suuntautunut perinteiseen huonekaluverhoiluun ja rajoitetusti ajoneuvoverhoiluun. Sisustajakoulutus on hyvin laaja-alaista. Koulutussisältöjä ovat sisätilojen tekstiilit ja sisustusverhoilut, huonekalut ja kalusteet, sisäremontointi sekä sisustussuunnittelun perusteet. Koulutukset ovat tutkintotavoitteisia. Kaikissa koulutuksissa on mahdollisuus suorittaa tutkinto kokonaan tai niiden osia. Koulutusalalla voi suorittaa puualan perustutkinnon, puusepänalan ammattitutkinnon, verhoilualan perustutkinnon, verhoilijan ammattitutkinnon ja verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnon. Uutena tutkintona järjestetään sisustusalan perustutkinto. Koulutukseen voivat hakeutua alasta kiinnostuneet ja alalle soveltuvat henkilöt, jotka haluavat vaihtaa ammattia tai jo alalla työskentelevät henkilöt, jotka haluavat täydentää osaamistaan. Puualan, sisustusalan ja verhoilualan koulutuksen suorittaminen ja alalla työskenteleminen edellyttää käden taitoja, muototajua ja ongelmanratkaisukykyjä. Toimintavuonna puualan koulutusta suunnattiin edellisvuoden tapaan kalusteasentamiseen ja sisustuspuusepäntyöhön. Toimintavuoden alussa Uudellamaalla puusepänliikkeiden tilauskanta oli vielä hyvä ja opiskelijoiden työhönsijoittuminen sen vuoksi varsin tyydyttävä. Sen sijaan vuosia hyvin jatkuneeseen rekry-kalusteasentaja -koulutukseen vaikutti loppuvuodesta selvästi jo asuntorakentamisen väheneminen. Syyskuussa aloitettiin uutena tuotteena sisustusalan perustutkintoon valmistava koulutus, joka on vasta pari vuotta sitten vahvistettu tutkinto. Sisustusala on kasvava ala ja sisustussuunnittelijoiden lisäksi alalla on ollut tarvetta alan suorittajista. Koulutuksen toteuttamiseen osallistuivat tiiviisti alan yritysten asiantuntijat. Perustutkintoon valmistavat koulutukset toteutettiin oppilaitoksen puu- ja sisustusalan opetustiloissa sekä alan työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset toteutettiin monimuotokoulutuksena, jossa oman työpaikan työtehtävät liittyivät opiskeluun. Koulutusalan opiskelijatyöpäivien määrä väheni hieman edellisvuodesta. Tämä tasaantuminen johtui työvoimapoliittisen volyymihankinnan pienenemisestä ja lisäksi myös keskittymisestä uusien koulutustuotteiden (sisustus) kehittämiseen. Suoritetuista näyttötutkinnoista toteutettiin noin puolet työpaikoilla ja puolet oppilaitoksessa. Alalla on paljon pieniä yrityksiä, joiden resurssit eivät vielä riitä tutkinnon kaikkien osien suorituksiin, mutta tavoitteena on lisätä työpaikalla suoritettavia näyttötutkintoja. Yhteistyötä tehtiin TTS koulutuksen yrityspalvelun kanssa, koska opetussisältöihin kuuluu yritystoiminnan perusteet sekä muita asiaan liittyviä sisältöjä. Yhteistyötä tehtiin myös TTS tutkimuksen kanssa. 16

17 Oppimisympäristöä kehitettiin edelleen. Myös vanhentunutta konekantaa uusittiin. Opiskelutilat ja muut resurssit ovat nyt tehokkaassa käytössä ja muunneltavissa nopeasti muuttuvien koulutustarpeiden mukaisesti. Oppilaitoksen Moodleoppimisalustan käyttö on jo vakiintunut lähinnä oppisopimuskoulutuksessa. Kouluttajat osallistuivat oppilaitoksen yhteisiin koulutuspäiviin aktiivisesti. Toimintavuonna perehdyttiin erityisesti opintojen ohjauksen perusteisiin. Tällä hetkellä kaikki kolme vakituista kouluttajaa ovat pedagogisesti päteviä. He ovat myös suorittaneet näyttötutkintomestarin tutkinnon. Oleellisen osan opetuksesta toteuttivat myös sopimuskouluttajat, jotka varmistivat ajantasaisen osaamisen koulutusalallamme. Puu- ja sisustusalan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Puualan perustutkinto, puuseppä ja kalusteasentaja Puusepänalan ammattitutkinto Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, huonekaluverhoilija ja sisustaja Verhoilijan ammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Verhoilijan ATK-koulutus Pintakäsittelyalan perustutkinto, pintakäsittelijä Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 17

18 Puutarha-ala uutarha-alalla työskentelevät ja alalle aikovat voivat suorittaa alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Alalle valmistuu puutarhureita, puistopuutarhureita, puistomestareita, floristeja sekä kukka- ja puutarhakaupan myyjiä. Puutarhurin perustutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuu henkilöitä, joilla on kokemusta alan töistä tai ovat ammatinvaihtajia. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tulevat hankkimaan henkilöt, joilla on suoritettuna alan perustutkinto ja työssä saatua alan kokemusta. Kertomusvuoden keväällä toteutettiin uutena avauksena puutarhatuotteiden myyjä -kurssi rekry-koulutuksena ja syksyllä puutarhatyöntekijäkoulutus työvoimapoliittisella rahoituksella. Koulutustoimintaa kehitettiin ohjauksellisempaan suuntaan lisäämällä sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Hakijamäärät omaehtoisiin koulutuksiin laskivat edelliseen vuoteen verrattuna, mutta työvoimapoliittisiin koulutuksiin ja varsinkin uudelle puutarhatyöntekijäkurssille oli runsaasti hakijoita. Puutarha-alan koulutuksiin haki yhteensä noin 200 henkilöä ja koulutuksen aloitti noin 80 henkilöä. Oppisopimusopiskelijoiden määrä oli noin 30 henkilöä. Keskeyttäneiden määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosin keskeyttämiset ajoittuivat kurssien alkuun ja oppisopimusten purkautumisiin. Puutarha-alan koulutuksen keskimääräinen vahvuus oli 100 opiskelijaa. Opiskelijatyöpäivien määrä nousi 20 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina oppilaitoksessa tai työpaikoilla. Näyttötilaisuuksien henkilökohtaistaminen vaatii laajan arvioijaverkoston. Useat puutarha-alan tutkintojen työelämäarvioijat osallistuivat TTS koulutuksen järjestämään arvioijakoulutukseen. Puistomestariopiskelijoille järjestettiin kaksi tutkintoseminaaria, joissa kuultiin ja arvioitiin heidän tutkintosuorituksiaan. Henkilöstökoulutuksena toteutettiin työturva- ja tieturvakorttikoulutusta. 18

19 Kasvukaudella huolehdittiin oppilaitoksen ulkoalueen kasvillisuuden ylläpidosta. Piha-alueen kasvillisuus toimii sekä opetusmateriaalina että viihtyvyyden lisääjänä. TTS:n Rajamäen toimipisteen piha-alueelle rakentui pieni japanilaistyylinen istutusalue opiskelijoiden näyttötyönä. Uuden paikoitusalueen vihertöitä aloiteltiin syksyllä opiskelijatyönä. Lisäksi puutarhatalon päätyyn rakennettiin kivikorimuuria. Opetusmyymälästä on tullut luonteva osa myymälätyöskentelyn ja asiakaspalvelun opetusta. Sieltä on myös tilattu koristelut moniin perhetapahtumiin. Lokakuussa laadittiin tilakoristelu Scandic Continental -hotellissa Viherympäristöliiton järjestämään Vihreästä Energiaa -seminaariin. Puutarhatiimiin kuuluu 7 kouluttajaa, puutarhuri, koulutussihteeri ja esimiehenä koulutuspäällikkö. Tutkintojärjestelyissä ja opetuksessa tiimin osaamista täydentävät TTS koulutuksen muiden koulutusalojen kouluttajat ja ulkopuoliset luennoitsijat muista oppilaitoksista ja työelämästä. Vuoden aikana yksi kouluttaja suoritti ja toinen aloitti pedagogiset opinnot. Yksi kouluttaja suoritti opinto-ohjaajaopinnot. Koulutuspäällikkö aloitti tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto-opinnot ja yksi kouluttaja erityisopettajakoulutuksen. Suoritettavat opinnot antavat lisäosaamista koulutuksen kehittämiseen. Puutarha-alan koulutusammatit vuonna 2008 Puutarhuri Puistopuutarhuri Floristi Puistomestari Kukka- ja puutarhakaupanmyyjä Puutarhatuotteiden myyjä Puutarhatyöntekijä Asiakaskohderyhmille räätälöidyt koulutukset 19

20 Yrityspalvelu rityspalvelu suunnittelee ja tuottaa palveluita yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Koulutusalan tarjonta suuntautuu pääasiassa automyyjille, varaosamyyjille sekä erilaisissa esimiestehtävissä toimiville henkilöille. Suurin osa koulutuksista on perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistavaa. Tiivistä yhteistyötä tehdään useiden yritysten kanssa. Merkittävä osa opiskelijoista tulee kyseisistä yrityksistä. Yrityspalvelu toimii TTS koulutuksen Vantaan ja Rajamäen yksiköissä. Yrityspalvelun toiminnassa on ollut painopistealueena auto- ja varaosamyyjille, aloittaville yrittäjille sekä autoalan työnjohdolle suunnatut koulutukset. Autoliikkeiden kasvava kiinnostus oppisopimukseen perustuvaan rekry-koulutukseen on ollut lisäämässä omalta osaltaan automyyjien perustutkintoon valmistavaa koulutusta. Vuoden 2008 aikana on ollut myönteistä kasvua myös johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavissa koulutuksissa. Yrityspalvelu on toteuttanut myös eri alojen perustutkintoihin kuuluvia yrittäjäjaksojen koulutuksia yhteistyössä muiden koulutusalojen kanssa. Koulutusten lisäksi tutkintopalveluja on tarjottu muille oppilaitoksille. Koulutukset toteutettiin suurimmaksi osaksi monimuotomenetelmällä, jossa opetus jakaantuu lähiopetukseen, etäopiskeluun ja työssä oppimiseen. Yrityspalvelun kaikissa koulutusohjelmissa on ollut myös käytössä verkossa tapahtuva oppiminen. Menetelmä mahdollistaa asiakkaille opiskelun työn ohessa ajasta ja paikasta riippumatta. Oppiminen yhdistyy oman työpaikan kehittämiseen etätehtävien avulla. Yrityspalvelun tehtäviin kuuluu myös aktiivinen koulutuksen kehittäminen koko oppilaitoksen tasolla. Tätä tehtävää on toteutettu esimerkiksi verkossa tapahtuvan oppimisen kehittämistoimenpiteillä. Yrityspalvelu on vastannut myös yrityksille suunnatun arvioijakoulutuksen käytännön toteutuksesta. Vuoden 2008 aikana on saatu päätökseen Tuottavuuden kehittäjäverkosto -hanke, johon oli myönnetty Opetushallituksen kehittämisavustusta. Yhteistyöyritysten lisäksi hankkeessa on ollut mukana neljä aikuiskoulutuskeskusta. TTS koulutus on vastannut hankkeen koordinoinnista. Saadun palautteen mukaan yhteistyöyritykset ovat kokeneet hankkeesta saadut tulokset erittäin hyödylliseksi oman toimintansa kehittämisessä. Hanke on toiminut myös pilottiprojektina, jossa on hyödynnetty TTS:n koulutuksen ja tutkimuksen henkilöstön asiantuntemusta. Yrityspalvelun henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia toimintavuoden aikana. Ulkopuolisten kouluttajien verkostoa on edelleen laajennttu vuoden 2008 aikana. Vuoden 2008 aikana kolmella henkilöllä on ollut käynnissä pedagogiset opinnot. Sen lisäksi yksi henkilö on suorittanut näyttötutkintomestarin tutkinnon. Tutkintoihin valmistavien koulutusten lisäksi henkilöstö osallistui useisiin ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin. 20

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 Tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen vuosi 2013 Rehtori Antti Koskinen Vuoden 2014 näkymät aikuisopiston toiminnalle perustehtävän näkökulmasta

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot