TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008

2 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen tuottavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia kehittämällä niiden osaamista. Olemme keskittyneet niille ydinaloille, joilla meillä on vahva osaaminen. TTS muodostuu kahdesta tulosyksiköstä, TTS tutkimuksesta ja TTS koulutuksesta. Lisäksi tulosyksiköiden asiakaskeskeistä toimintaa tukevat tukipalveluyksiköt. 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sisällys 4 TTS KOULUTUS 6 Auto- ja pienkoneala 8 Kuljetusala 10 Logistiikka-ala 12 Maarakennusala 14 Metsäkoneala 16 Puu- ja sisustusala 18 Puutarha-ala 20 Yrityspalvelu 22 Matkailuala 24 Ravintola-ala 26 Kotityö- ja kuluttajapalveluala 27 Oppisopimustoimisto 28 TTS TUTKIMUS 29 Bioenergia 30 Teknologia ja tuotantoympäristö 32 Työ ja tuottavuus 34 Asuminen ja palveluympäristö 35 TTS tutkimuksen julkaisutoiminta 36 Organisaatio 38 Jäsentoiminta 40 Talouden tunnuslukuja 2

3 Toimitusjohtajan katsaus TTS:n 85. toimintavuosi lkuvuodesta 2008 useiden yritysten kehittymisen esteenä pidettiin osaavan työvoiman saatavuutta. Loppuvuonna maailman rahoitusmarkkinoiden vaikeudet alkoivat heijastua voimakkaasti myös suomalaiseen talouselämään. Huomattava työvoimapula useilla aloilla kääntyi syksyn aikana päinvastaiseksi. Monet tuotannolliset vientiyritykset aloittivat työvoiman lomautukseen ja vähentämiseen tähtääviä yhteistoimintaneuvotteluja. Vuosi 2008 oli TTS:n toiminnoissa sekä voimakkaan kehittymisen että organisaatiomuutosten vuosi. Maaliskuussa päätettiin yksinkertaistaa TTS:n organisaation rakennetta yhdistämällä TTS tutkimuksen toimialat yhdeksi kokonaisuudeksi. Tutkimustoiminta koottiin bioenergia-, teknologia ja tuotantoympäristö-, työ ja tuottavuus- sekä asuminen ja palveluympäristö -tiimeihin. Elokuussa TTS koulutuksen kaksi oppilaitosta, aikuiskoulutuskeskus ja Lönnrot Opisto, yhdistettiin yhdeksi oppilaitokseksi. Vuoden 2009 alusta koulutuksen hallinnoinnista vastanneen koulutusjohtokunnan tehtävät siirrettiin sekä TTS:n johtokunnalle että toimivalle johdolle. Näillä muutoksilla tehostetaan sisäisiä toimintoja ja nopeutetaan päätöksentekoa. Näin pystytään vastaamaan entistä nopeammin asiakkaiden tarpeisiin. Maaliskuussa aloitettiin metsäkoneenkuljettajakoulutus Rajamäen toimipisteessä. Loppuvuodesta metsäkoneenkuljettajakoulutus laajentui myös Kouvolaan. Koulutustoiminnan kehittämisessä painottui yhteistyö eri oppilaitosten ja yritysten kanssa. TTS toimi aktiivisesti koordinaattorina ja partnerina useissa koulutuksen ja muun toiminnan kehittämisprojekteissa. Kertomusvuoden aikana koulutustoiminnoista lähtevä kehittämistoiminta vahvistui useilla eri toiminta-alueilla. Myös tutkimuksen ja koulutuksen sisäisen yhteistyön avulla pystyttiin rakentamaan useita uusia kehitysprojekteja. Koulutustoiminnan toimintavolyymi opiskelijatyöpäivissä mitattuna oli Kasvua edellisvuoteen oli 15 prosenttia. Samassa suhteessa toiminnan liikevaihto kasvoi 14,4 miljoonaan euroon. Tutkimustoiminnan volyymi pysyi edellisen vuoden tasolla, 2,4 miljoonassa eurossa. TTS:n kokonaisliikevaihto sisältäen TTS Kehitys Oy:n toiminnot oli vuonna ,7 miljoonaa euroa. Tarmo Luoma toimitusjohtaja Kertomusvuoden lopulla luovuttiin simulaattoriyhtiön omistuksesta. Näin TTS pystyy täysipainoisemmin keskittymään koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintoihin. Toimintojen uudelleen organisoiminen ja sisäisten prosessien kehittäminen edellytti kertomusvuoden aikana huomattavaa panostusta sekä kehittämiseen että koulutukseen. Toimintojen kehittäminen, usein oman työn ohessa, vaati jokaiselta vahvaa sitoutumista ja venymistä. Tässäkin suhteessa henkilöstö vastasi kehittämishaasteisiin esimerkillisellä tavalla. Haluan kiittää sekä henkilöstöä että yhteistyökumppaneita vahvasta panoksestanne vuoden 2008 aikana tehtyyn työhön ja saavutettuihin tuloksiin. Kiitokset myös asiakkaillemme sekä julkisella että yksityisellä sektorilla osoittamastanne luottamuksesta. 3

4 TTS KOULUTUS Elinkeinoelämän ja talouden nopeat muutokset TTS koulutuksen haasteena Esko Nousiainen rehtori, koulutusjohtaja TS koulutukselle vuosi 2008 oli toimintaympäristön kannalta poikkeuksellinen. Ensimmäisen puolen vuoden aikana monissa yrityksissä koettiin noususuhdanteesta johtuvaa työvoimapulaa. Kesän 2008 jälkeen tilanne muuttui dramaattisesti. Yritysten tilauskanta heikkeni nopeasti. Ensimmäiset yritysten henkilöstön lomautus- ja irtisanomisilmoitukset tulivat tietoisuuteen alkusyksystä Nopeasti kävi selväksi, että Suomi oli vaipumassa taloudelliseen taantumaan. Talousvaikeudet olivat levinneet Yhdysvalloista Eurooppaan kattaen vähitellen koko globaalin maailmantalouden. Loppuvuoden taloustaantumalla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia TTS koulutuksen toimintaan. Koulutustoimintamme perustana on laaja-alaisuus olemassa olevilla ja meille strategisesti tärkeillä koulutusaloilla. Koulutuksen rahoituksen perustana ovat työvoimapoliittinen koulutus, aikuisten omaehtoinen koulutus, oppisopimuskoulutus ja yrityskoulutus sekä nuorten ammatillinen peruskoulutus. Tämä on tuonut meille toiminnan suunnittelun eheyttä, liikkumavapautta ja vakavaraisuutta. Talouden ja toiminnan kannalta vuosi 2008 oli TTS koulutukselle hyvä. Vuosi 2008 oli myös toiminnan tehostamisen aikaa. Organisaation toimintaa tehostettiin ja yksinkertaistettiin. Koulutustoiminta siirrettiin yhden henkilön alaisuuteen. Samalla voimavaroja suunnattiin hanke- ja kehitystoimintaan. Näin voimme myös jatkossa taata entistä paremmin työelämän palvelutehtävään liittyvät vaatimukset. Aloitimme myös määrätietoisen tuotekehitystoiminnan. Innovatiivisten toimintatapojen integrointi koulutuksiin edesauttaa myös asiakkaittemme kilpailukykyä. TTS koulutus laajensi koulutustoimintaansa aloittamalla maarakennusalan nuorten ammatillisen peruskoulutuksen Vantaalla. Lisäksi uudet toimipisteet avattiin Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Kouvolassa. TTS koulutus investoi merkittävästi ICT-oppimisympäristöihin kehittämällä muun muassa simulointiin perustuvia oppimisympäristöjä. Myös toimintaympäristömme vaatimukset edellyttävät luomaan entistä vahvempia ja räätälöidympiä palvelukonsepteja asiakkaillemme. Uudet palvelukonseptit edellyttävät myös toimivia, usein kumppanuuteen pohjautuvia yhteistyöverkostoja. Kunkin kumppanioppilaitoksen tai -yrityksen henkilöstön osaaminen voi parhaimmillaan täydentää juuri sitä tieto-taitoa, jota meidän asiakkaamme tai kumppanimme asiakas juuri sillä hetkellä tarvitsee. Yksi suurimmista haasteista toimintavuonna oli ammattitaitoisen sekä itsensä kehittämiseen motivoituneen lisäopetushenkilöstön rekrytoiminen. Koulutusalalla työskentely vaatii henkilöstöltä paljon, mutta koulutusten onnistuessa se antaa valtavasti erilaisia oppimisen elämyksiä. Vuosi 2009 tulee olemaan tavoitteiltaan ja toimintaympäristöltään TTS koulutukselle haasteellinen. Taloustaantuman syvyydestä ja kestosta ei ole tarkkoja ennusteita. Uskon, että TTS koulutuksen henkilöstön tekemällä hyvällä yhteistyöllä ja vahvalla ammattitaidolla, saavutamme meille asetetut tavoitteet. Yksi asia taantumasta huolimatta on varma. Osaavaan ja motivoituneeseen työvoimaan kannattaa aina investoida. Koulutus ja tuotekehitystoiminta kannattelee talouden yli vaikeidenkin aikojen. Kiitän lämpimästi TTS koulutuksen koko henkilökuntaa sekä sidosryhmiä hyvin tehdystä työstä vuonna

5 AUTO- JA PIENKONEALA Autoalan perustutkinto; ajoneuvoasentaja, automaalari, autokorinkorjaaja, automyyjä, varaosamyyjä Autoalan ammattitutkinto; henkilöautomekaanikko, autokorimekaanikko, automaalari, raskaskalustomekaanikko, pienkonemekaanikko (MP-asentaja), automyyjän ammattitutkinto, varaosamyyjän ammattitutkinto Autoalan erikoisammattitutkinto; automekaanikko, automaalarimestari, autokorimestari, autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto, autoalan myyjän erikoisammattitutkinto Maatalouskonehuoltoasentaja Matkailuajoneuvokorjaajan koulutus Tulityökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia: korikorjaustekniikka, Cabas-laskenta, vaurioanalyysi vahinkotarkastajille, autosähkötekniikka ja ohjausjärjestelmät, ilmastointilaitteet KULJETUSALA Citybussinkuljettaja Linja-autonkuljettaja Kaupunkiliikenteen linja-autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto, jakelu- / kuorma-autonkuljettaja Kuljetusalan koulutukseen valmentava koulutus maahanmuuttajille Trukinkuljettaja Taksinkuljettaja Maahanmuuttajien taksinkuljettajakoulutus ADR-ajolupakurssit Tieturva 1 -koulutus Key-ajotapakoulutus Laatu- ja ympäristökoulutus Ammatilliset näyttötutkinnot työssä oleville Kuljettajien ammattipätevyyden perus- ja jatkokoulutukset Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia LOGISTIIKKA-ALA Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Varastoalan ammattitutkinto Trukinkuljettajakoulutus Hygieniapassi Työturvallisuuskorttikoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia MAARAKENNUSALA Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja, maarakentaja; -aikuiskoulutuksena, -nuorisoasteen koulutuksena Maarakennusalan ammattitutkinto Yrityskoulutukset Tieturva 1 ja 2 -koulutukset Työturvallisuuskortti Tulityökortti Vesihygieniapassi Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia METSÄKONEALA Metsäkoneenkuljettajakoulutus (5 kuukauden tehokoulutus) Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto Bioenergiankorjuukoulutus Metsäkoneiden tietojärjestelmiin ja ylläpitohuoltoihin liittyvät koulutukset Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia PUU- JA SISUSTUSALA Puualan perustutkinto, puuseppä ja kalusteasentaja Puusepänalan ammattitutkinto Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, huonekaluverhoilija ja sisustaja Verhoilijan ammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Verhoilijan ATK-koulutus Pintakäsittelyalan perustutkinto Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia PUUTARHA-ALA Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Puistopuutarhurin ammattitutkinto Puistomestarin erikoisammattitutkinto Floristin ammattitutkinto Kukka- ja puutarhakaupan myyjä Puutarhatuotteiden myyjä Puutarhatyöntekijä Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia MATKAILUALA Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja -aikuiskoulutuksena (1-2 vuotta), -nuorisoasteen koulutuksena Matkailun ohjelmapalveluiden ammattitutkinto Matkailualan turvallisuuspassikoulutus Hygieniaosaamistesti Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia RAVINTOLA-ALA Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, ravintolakokki tai tarjoilija -aikuiskoulutuksena (1-2 vuotta) -nuorisoasteen koulutuksena Ravintolakokin ammattitutkinto Tarjoilijan ammattitutkinto Hygieniaosaamistesti Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia KULUTTAJAPALVELUALA Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto, tuoteneuvoja -aikuiskoulutuksena (1-2 vuotta) Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia YRITYSPALVELU Autoalan perustutkinto; automyyjä, varaosamyyjä Yrittäjän ammattitutkinto Automyyjän ammattitutkinto Varaosamyyjän ammattitutkinto Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 5

6 Auto- ja pienkoneala uto- ja pienkonealan koulutustarjonta kattaa tekniset koulutukset pienkone-, henkilöauto-, matkailuajoneuvo-, korikorjaus-, automaalaus-, raskaskalusto- ja työkonetekniikan osa-alueilta. Koulutustoiminta rakentuu neljän peruspilarin varaan: työvoimapoliittiseen koulutukseen, omaehtoiseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja yrityskoulutukseen. Auto- ja pienkonealalla tapahtui voimakas muutos vuoden viimeisten kuukausien aikana. Synkät talousuutiset maailmalta vaikuttivat ihmisten rahankäyttöön, ja automyynti tyrehtyi syksyn aikana. Varovaisuus peilautui myös korjaamojen toimintaan, ja huoltojonot katosivat korjaamoilta. Vähentyneen työmäärän seurauksena lomautus- ja irtisanomisaalto iski vuoden lopulla myös autoalalle. Rekrytointikoulutusten tarve putosi edellisistä vuosista selvästi. Viimeisellä vuosineljänneksellä solmittiin myös aiempaa vähemmän oppisopimuksia. Muuhun koulutukseen ja oppilashankintaan alan taloudellinen tilanne ei vielä vaikuttanut. Koriakatemian koulutuksia toteutettiin enemmän kuin koskaan aiemmin, ja kysyntä näyttää jatkuvan taantumasta huolimatta. Syynä tähän on uusien automallien julkistus ja niissä yleistyneet ultralujat teräkset. Kolmas MAT-matkailuajoneuvokorjaajan -rekrytoiva koulutus saatiin päätökseen. Työllistyminen kurssilta oli hyvä. Syksyllä käynnistettiin uusi MAT-koulutus. APO-kehitysryhmän (Autoalan pätevöitymisohjelma) jäsenenä auto- ja pienkoneala sai opetushallituksen kehitysrahoitusta APO Ohjauksen kehitys -projektiin. Projekti jatkaa APO Laatu ja rekrytointi -projektien viitoittamaa kehitystyötä autoalan koulutusten yhteen sovittamiseksi ja työelämän vaikuttavuuden kehittämiseksi. Opiskelijatyöpäivien (otp) määrä kasvoi 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvua tapahtui kaikissa koulutuksissa. Vastaanotettujen tutkintojen määrä kasvoi 6 prosenttia edellisvuoteen nähden. Määrällisesti työvoimakoulutuksista työllistyi valmistuvia oppilaita edellisen vuoden tapaan, mutta loppuvuonna työllistyminen vaikeutui. Henkilöstön määrä säilyi lähes muuttumattomana. Vaihtuvuutta oli noin 10 prosenttia. Kouluttajien osaamisen kehittämistä toteutettiin kehityskeskusteluissa määritettyjen tavoitteiden perusteella. Eniten koulutuksia käytiin pedagogiikan, autosähkötekniikan ja koritekniikan osalta. 6

7 Auto- ja pienkonealan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Autoalan perustutkinto ajoneuvoasentaja automaalari autokorinkorjaaja Autoalan ammattitutkinto automekaanikko autosähkömekaanikko autokorimekaanikko automaalari raskaskalustomekaanikko pienkonemekaanikko (MP-asentaja) maatalouskoneasentaja Autoalan erikoisammattitutkinto automaalarimestari autokorimestari automekaanikko Matkailuajoneuvonkorjaajan koulutus Tulityökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia Korikorjaustekniikka Cabas-laskenta Vaurioanalyysi vahinkotarkastajille Autosähkötekniikka ja ohjausjärjestelmät Ilmastointilaitteet 7

8 Kuljetusala uljetusala tarjoaa henkilö- ja tavaraliikenteen ammattikuljettajakoulutusta. Koulutuksia toteutetaan työvoimakoulutuksina, omaehtoisina koulutuksina ja oppisopimuskoulutuksina. Oppisopimuskoulutukset ovat logistiikan perustutkinnon linja-auton- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tutkintoon valmistavia, yritysten tarpeiden mukaisesti räätälöityjä koulutuksia. Yrityksille kuljetusala tarjoaa ammatillisten koulutusten lisäksi lyhytkursseja kuten esimerkiksi vaarallisen aineiden ajolupakoulutuksia, ennakoivan ja taloudellisen ajotavan koulutuksia sekä kuljettajien ammattipätevyyden edellyttämiä jatkokoulutuspäivien koulutuksia. Koulutuksissa käytetään soveltuvin osin linja-auto- ja kuorma-auto-/ yhdistelmäajoneuvosimulaattoreita. Toimintavuonna toiminnan kehittämisen painopistealueina olivat erityisesti huhtikuussa voimaan tulleiden uusien linja-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajien tutkinnon perusteiden, syyskuun 10. päivänä voimaan tulleen linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden ja uusittujen ajokorttimääräysten huomioiminen koulutusten sisällöissä ja toteutuksessa. Citybussin- ja linja-autonkuljettajien koulutusten sisällöt ja toteutus uudistettiin täysin toimintavuoden aikana. Yrityksille räätälöityjen koulutusten osalta pääpaino alkuvuoden aikana oli kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivien sisältöjen suunnittelussa ja muokkaamisessa niin, että ne vastaavat yhteistyöyritysten ja heidän kuljettajiensa tarpeita. Yhteistyöyritysten hyväksyttyä tarjouksemme ja koulutuspäivien sisällöt, haimme koulutuspäiville Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksynnän. Merkittävä laajennus toiminnassa oli uuden toimipisteen käynnistäminen Helsinkiin yhteistyöyritykseltämme vuokrattuihin tiloihin. Uudessa toimipisteessä yhteistyöyritykselle toteutettiin linja-autonkuljettajakoulutusta päivä-, ilta- ja viikonloppukoulutuksina. Ilta- ja viikonloppukoulutukset osoittautuivat erittäin suosituiksi. Samalla käynnistettiin Internetpohjainen opiskelijahaku, jota voidaan pitää varsin onnistuneena ratkaisuna. Oppilaitosten välisen yhteistyön konkreettisin painopiste oli edelleen Sokka-projekti, johon kuljetusala osallistui viiden muun kuljettajakoulutusta toteuttavan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Hankkeen konkreettisena tuloksena voi pitää konsortiota, jossa mukana olleet oppilaitokset jättivät yhteistarjouksen kuljettajakoulutuksista puolustusvoimille. Linja-auton ammattitutkinnon osatutkintoon valmistavassa koulutuksessa toteutettiin Vantaan toimipisteessä citybussinkuljettajakoulutusta, 8

9 josta valmistuneiden kuljettajien määrä säilyi edellisen vuoden tasolla. Sekä suomalaisille että maahanmuuttajille suunnattujen taksinkuljettajakoulutukset toteutuivat määriltään lähes edellisvuoden tasoisina. Haasteena kyseisten koulutusten opiskelijoille oli selviytyminen hyväksytysti erittäin vaikeista viranomaiskokeista. Kuljetusalalle valmentavasta maahanmuuttajien koulutuksesta lähes kaikki koulutuksen loppuun suorittaneet selvisivät jatkoon, erityisesti citybussinkuljettajakoulutukseen. Rajamäen toimipisteessä toteutettiin työvoima- ja omaehtoisena koulutuksena linja-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutuksia. Oppisopimuskoulutuksena toteutettiin yhdistelmäajoneuvon- ja kuorma-autonkuljettajakoulutuksia. Uudessa Helsingin toimipisteessä toteutettiin yhteistyöyritykselle linja-autonkuljettajakoulutusta perustutkintoon valmistavana oppisopimuskoulutuksena ja ammattitutkintoon valmistavana omaehtoisena koulutuksena. Lyhytkursseina toteutettiin ADR-ajolupakoulutusta, trukkikursseja ja kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä. Ammattitutkinnon näyttötilaisuuksia järjestettiin suoraan työelämästä tuleville. Toimintavuonna tehtiin hankintapäätökset koukkulavalaittein varustetusta kolmiakselisesta kuorma-autosta, automaattivaihteisesta linja-autosta, puoliperävaunusta ja pikkubussista. Kokonaishenkilöstömäärä kasvoi hieman ja henkilöstön vaihtuvuuttakin tapahtui jossain määrin. Henkilöstöstä osa hakeutui opettajakoulutukseen. Osa sai loppuun suoritetuksi opettajakoulutuksen sekä siihen sisältyneen näyttötutkintomestarikoulutuksen. Kuljetusalan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Citybussinkuljettaja Linja-autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto, jakelu- / kuorma-autonkuljettaja Trukinkuljettaja ADR-ajolupakurssit Taksinkuljettaja Taksinkuljettaja, valmentava koulutus maahanmuuttajille Tieturva 1 -koulutus Key-ajotapakoulutus Laatu- ja ympäristökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 9

10 Logistiikka-ala ogistiikka-ala kouluttaa ammattilaisia varastoalan monipuolisiin tehtäviin. Koulutuksemme ovat alan perus- ja ammattitutkintoihin sekä osatutkintoihin valmistavaa koulutusta. Koulutukset toteutetaan työvoimapoliittisina, omaehtoisina tai oppisopimuskoulutuksina. Lisäksi järjestämme trukkikoulutusta sekä yksittäisille opiskelijoille että yrityksille. 10

11 Toimintavuoden painopistealueet keskittyivät koulutussisältöjen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä koulutustarjonnan monipuolistamiseen. Alalla toimivien muiden oppilaitosten ja yritysyhteistyön myötä aloitettiin logistiikan perustutkinnon koulutus valtakunnallisesti merkittävälle kaupan alan yritykselle ja sen varastohenkilökunnalle. Koska kyseessä on koko Suomen kattava koulutus, on yhteistyö laajaa eri oppilaitosten kesken. Yhteistyö on tiivistä kaikkien osapuolten kesken. Kaikilla on sama tavoite: Saada koko logistiikan perustutkinto kaikille opiskelijoille. Vantaan toimipisteemme sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Opiskelijoilla ja yritysten työntekijöillä on helppo tulla. Osittain tästä johtuen hakijoita koulutuksiimme on ollut runsaasti. Lisäksi alan työllisyysnäkymät ovat hyvät. Työpaikoilla suoritettujen tutkintojen määrä on ollut kasvussa vuosi vuodelta. Monet yritysyhteistyökumppanit ovat omaksuneet tutkintojen tarpeellisuuden muun muassa parantamalla yritysten omia perehdyttämisen käytäntöjä. Muutamissa yrityksissä on oma työpaikkaperehdyttäjä. Hän on henkilö, joka on osallistunut myös TTS koulutuksen järjestämään arviointikoulutukseen. Näin tutkintojen merkitys ja arvostus on saatu informoitua laajemmalti. Me oppilaitoksena olemme olleet eturivin paikalla kuulemassa palautetta koulutuksesta sekä siitä, mitä mahdollisia osa-alueita tulisi painottaa. Työelämälähtöisyyttä koulutuksessa on huomioitu yhä enemmän. Henkilökohtaistamisen myötä alalle hakeutuneet opiskelijat ovat joutuneet pohtimaan omaa motivaatiotaan ja sitoutuneisuuttaan tuleviin työssäoppimisjaksoihin ja/tai olemassa oleviin työpaikkoihin. Tällä on pyritty lisäämään alalle tulijoiden ammattitaitoa ja arvostusta alan töihin. Suurin osa työvoimapoliittisissa koulutuksissa olleista opiskelijoista on työllistynyt alan töihin. Jos opiskelija ei ole ollut innostunut varastoalasta, olemme keskustelleet ja etsineet yhdessä oikeaa alaa ja ohjanneet hänet sinne. Logistiikkatiimiin kuuluu seitsemän kokoaikaista kouluttajaa, koulutuspäällikkö ja koulutussihteeri. Lisäksi ulkopuolisia kouluttajia oli kymmenkunta. Henkilöstömme on osallistunut kuluvan vuoden aikana useisiin varastoalan ammatillisiin koulutuksiin. Organisaatio on mahdollistanut kouluttajille näyttötutkintomestarikoulutuksen. Kouluttajat ovat lisänneet ammattipätevyyttä suorittamalla kasvatustieteiden ja pedagogisia opintoja. Henkilöstön vaihtuvuutta tapahtui, mutta henkilöstön kokonaisvahvuus pysyi samana. Osa lähtijöistä hakeutui takaisin työelämään lisätäkseen ammattiosaamistaan. Logistiikka-alan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Varastoalan ammattitutkinto Trukinkuljettajakoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 11

12 Maarakennusala aarakennusalan koulutustarjonnan perusrungon muodostavat opetussuunnitelmaperusteinen koulutus peruskoulusta valmistuville nuorille, perus- ja ammattitutkintoihin valmistava koulutus sekä tutkinnon näytöt aikuisille. Koulutustarjontaan sisältyy myös eri viranomaistahojen ja alan toimijoiden auktorisoimat koulutukset, kuten tieturva- ja työturvallisuuskortit. Toimintavuonna kiinnostus maarakennusalaan kasvoi. Tästä kiitos kuuluu ajan hengen lisäksi markkinointiponnisteluillemme. Rajamäen koulutusten lisäksi aloitimme ensimmäistä kertaa nuorisoasteen maarakennuskoneenkuljettajakoulutuksen Vantaan toimipisteessä. Myös Hämeenlinnaan perustettiin uusi toimipiste. Koulutusryhmät ovat tulleet täyteen eikä kaikkia halukkaita ole voitu ottaa koulutukseen. Rakennusalan perustutkinnon valtakunnalliset perusteet uudistuivat, ja ne otettiin käyttöön toimintavuonna. Ammatillisessa nuorisoasteen koulutuksessa on käytössä ammattiosaamisen näytöt. Näytöissä opiskelijat näyttävät osaamisensa tekemällä koulutusalaan liittyviä oikeita työtehtäviä aidoissa olosuhteissa, oikeilla työmailla. Näyttöihin sisältyy ennakkosuunnitelman laadinta, työtehtävän suorittaminen, lopputuloksen arviointi sekä vertailu laadittuun ennakkosuunnitelmaan. Opetushallitus seuraa kansallisella tasolla ammattiosaamisen näyttöjä. Näin saamme arvokasta vertailutietoa muista oppilaitoksista. Ammattiosaamisen näyttöjen myötä nuorisoasteen koulutussisällöt ovat kehittyneet. Myös osaamisemme on lisääntynyt suhteessa työelämään. Ammattiosaamisen näytöt ja aikuisten näyttötutkintoihin valmistava koulutus kehittävät osaltaan opetustyötämme ja pedagogisia valmiuksiamme. Aikuisille suunnatun näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen jaksottaminen selkeisiin opintojaksoihin mahdollistaa koulutukseen osallistujille aikaisempaa paremmat ja joustavammat mahdollisuudet ammattitaidon täydentämiseen sekä tutkinnon suoritukseen. 12

13 Koulutusten ja näyttöjen toteutukseen tarvitsemme yrityksissä olevaa, ajantasaista osaamista sekä siellä olevaa kalustoresurssia. Näyttöjen vastaanotto on siirretty kokonaan työmaaympäristöihin. Olemme toimintavuoden aikana onnistuneet lisäämään yritysyhteistyötä ja näin parantamaan molemminpuolista tietoutta nykyhetken ammattitaitovaatimuksista. Toimintavuonna maarakennusalan kehittämisen painopiste keskittyi yritysyhteistyön lisäämiseen (esimerkkinä Yrittäjäpäivä TTS koulutuksen Vihtijärven ajoharjoittelualueella), markkinoinnin parantamiseen sekä koulutuspalvelujen kehitystyöhön ja ennakkosuunnitteluun. Kouluttajien määrä pysyi ennallaan. Tiimimäisiä työskentelytapoja ja henkilöstön osaamista kehitettiin. Ammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen ja oppisopimuskoulutusten tarjonta kasvoi. Tavoitteena on kehittää eri koulutussisältöjen toteutusta vastaamaan nykyistä paremmin näyttötutkintoperusteiselle koulutukselle asetettuja vaatimuksia. Kalustohankinnat painottuivat kaluston uusimiseen. Tavoitteenamme on kehittää Vihtijärven harjoitusalueelle käytön koulutukseen hyvät harjoitusalueet ja -kohteet. Tavoitteena on, että laitekantaa ja ympäristöä voivat hyödyntää myös yritykset, jotka ottavat tuotantokäyttöön uutta teknologiaa. Sitä on muun muassa 3D-ohjaus ja maarakennuskoneiden lisälaitteet. TTS koulutuksen maarakennusala koordinoi alan oppilaitosten kesken Infra 2 -hanketta, jossa oli mukana 12 oppilaitosta eri puolilta maata. Hanke käynnistyi vuonna 2006 ja jatkui toimintavuoden loppuun saakka. Toimintavuonna uusia aloitettuja hankkeita (osa yhteishankkeita muiden toimialojen kanssa) olivat; Työpaikalla tapahtuva oppimisen kehittäminen, Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki, Maarakennusalan oppimisympäristön kehittäminen, Laajennettu työssäoppimisen tuki ja Työvoimapulasta kärsivien alojen selvitys. Maarakennusalan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja, maarakentaja nuorisoasteen koulutuksena aikuiskoulutuksena Maarakennusalan ammattitutkinto Yrityskoulutukset Tieturva 1 ja 2 -koulutukset Työturvallisuuskortti Tulityökortti Vesihygieniapassi Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 13

14 Metsäkoneala etsäkoneala tarjoaa metsäkoneenkuljettajien ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä ammattitutkinnon näyttöjä. Koulutussisällöt ja laajuudet on suunniteltu henkilöille, joilla on jo aikaisempaa kokemusta ja/tai koulutusta raskaista työkoneista ja puunkorjuutöistä. Tämä kohderyhmä ja koulutustoiminnan vahva resursointi mahdollistaa tiiviiden ja moduloitujen koulutussisältöjen toteutuksen. Koulutuksen suunnittelussa olivat vahvasti mukana metsäyhtiöiden ja metsäkoneenvalmistajan edustajat. Metsäkoneenkuljettajien koulutusta toteutetaan Rajamäellä ja Kouvolassa. Toimintavuonna suunniteltiin myös lyhyitä, metsäkoneenkuljettajille kohdennettuja täydennyskoulutuksia. Koulutukset liittyvät bioenergian korjuuseen, metsäkoneiden tietojärjestelmiin ja ylläpitohuoltoihin. Bioenergian korjuu sisältää metsähakkeen tuotannon suunnittelun, pienpuun koneellisen korjuun, energiapuun korjuun päätehakkuualoilta sekä energiapuun haketuksen. Näiden yhden opintoviikon laajuisten kurssien markkinointi käynnistyy vuoden 2009 keväällä. Jämsän ammattiopiston metsäkonealan, Uudenmaan maaseutuopiston ja TTS koulutuksen välillä solmittu yhteistyösopimus metsäkoneenkuljettajien nuorisoasteen käynnistämisestä päivitettiin toimintavuoden aikana. Tavoitteena on saada koulutukseen 12 opiskelijan ryhmä, joka aloittaa metsäalan yleisopinnot Uudenmaan maaseutuopistossa. TTS koulutus toteuttaa metsäkoneiden rakenteisiin ja käyttötekniikoihin liittyvät perusopinnot. Jämsän ammattiopisto hoitaa metsäkoneenkuljettajien erikoistumisopinnot Jämsässä. TTS koulutuksen tammikuussa 2008 käynnistämä metsäkoneenkuljettajien koulutus on yhteishankintakoulutusta, jonka rahoituksessa on TE-keskuksen lisäksi mukana metsäyhtiöitä. Tämän uuden koulutusalan käynnistämisen taustalla oli jatkuva pula metsäkoneenkuljettajista ja ennakkotieto Venäjän asettamista puutulleista vuodenvaihteessa Puutullit toteutuessaan tarkoittavat sitä, että vastaava puumäärä on korjattava kotimaasta, mikä edelleen lisää osaltaan metsäkoneenkuljettajien tarvetta. Vaikka väestömäärä on suuri ja alueella korjataan puuta merkittäviä määriä, Uudellamaalla ei ole aikaisemmin ollut tarjolla metsäkoneenkuljettajien koulutusta. TTS koulutuksella on pitkäaikainen kokemus raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden kuljettajien kouluttamisesta. Tätä kautta syntyneen osaamisen ja tähän tarkoitukseen rakennetun ympäristön vuoksi TTS koulutus pystyy luontevasti toteuttamaan tämän tyyppiset koulutustarpeet. Myös TTS tutkimuksen osaava henkilöstö ja heillä oleva vahva metsäalan osaaminen tukevat koulutuksen toteuttamista. 14

15 Toimintavuonna metsäkoneenkuljettajakoulutuksista valmistui 48 opiskelijaa. Hakijoita neljälle kurssille oli yli 250. Kullekin kurssille hyväksyttiin 12 opiskelijaa. Noin viidennes opetukseen halunneista on siis koulutettu. Kiitosta tiiviistä opinnoista on tullut myös niiltä opiskelijoilta, jotka eivät joko asuinpaikkansa tai taloudellisen tilanteensa vuoksi olisi voineet harkita pidempään kestävää koulutusta. Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkintoon valmistavat koulutukset jatkuvat vuoden Lisäksi nykyiseen Uudenmaan TE-keskuksen yhteishankintasopimukseen sisältyy optio vuodelle Hakijamäärät vuoden 2008 loppupuolella käynnistyneisiin koulutukseen pysyivät hyvinä, vaikka huonot taloutta koskevat uutiset metsäsektorilla lisääntyivät vuoden lopulla. Opiskelijat ovat saaneet kiitettävästi harjoittelupaikkoja metsäkoneyrittäjiltä, pääasiassa omilta kotiseuduiltaan. Osa on mennyt töihin koulutuksen aikana suoraan niin, että he eivät ole osallistuneet koulutuksen sisältämään työharjoitteluun. Neljännen kurssin opiskelijoiden työharjoittelupaikan saantia hidasti taloustaantuma, jonka seurauksena osa metsäkoneyrittäjistä joutui keskeyttämään hakkuut ennen talvikelien tuloa. Viidestäkymmenestä valmistuneesta osa työskentelee omalla maatilalla, osalla on omia koneita, yhdellä on maanrakennusalan yritys ja muutamilla oma toiminimi. Suurin osa tekee töitä vieraalle. Metsäkonealan koulutuksien toteutukseen on osallistunut TTS koulutuksen ja TTS tutkimuksen henkilöstöä. Lisäksi on palkattu metsäkoneiden käyttötekniikoiden koulutuksiin uusia kouluttajia. Uudenmaan maaseutuopiston, metsäyhtiöiden ja metsäkoneenvalmistajan asiantuntijoita on käytetty tiettyjen koulutussisältöjen toteutuksissa. Metsäkoneiden käyttötekniikan koulutuksiin välttämättä tarvittavat hakkukohteet on saatu koulutuksen rahoituksessa mukana olevilta metsäyhtiöiltä. Metsäkonealan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Metsäkoneenkuljettajakoulutus - 5 kuukauden tehokoulutus Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto Yrityksille räätälöityjä koulutuksia 15

16 Puu- ja sisustusala oulutusalalla järjestetään puusepänalan, verhoilualan ja sisustusalan koulutusta. Puusepänalan koulutus on suuntautunut puusepänteollisuuden lisäksi erityisesti kalusteasentamiseen. Verhoilualan koulutus on suuntautunut perinteiseen huonekaluverhoiluun ja rajoitetusti ajoneuvoverhoiluun. Sisustajakoulutus on hyvin laaja-alaista. Koulutussisältöjä ovat sisätilojen tekstiilit ja sisustusverhoilut, huonekalut ja kalusteet, sisäremontointi sekä sisustussuunnittelun perusteet. Koulutukset ovat tutkintotavoitteisia. Kaikissa koulutuksissa on mahdollisuus suorittaa tutkinto kokonaan tai niiden osia. Koulutusalalla voi suorittaa puualan perustutkinnon, puusepänalan ammattitutkinnon, verhoilualan perustutkinnon, verhoilijan ammattitutkinnon ja verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnon. Uutena tutkintona järjestetään sisustusalan perustutkinto. Koulutukseen voivat hakeutua alasta kiinnostuneet ja alalle soveltuvat henkilöt, jotka haluavat vaihtaa ammattia tai jo alalla työskentelevät henkilöt, jotka haluavat täydentää osaamistaan. Puualan, sisustusalan ja verhoilualan koulutuksen suorittaminen ja alalla työskenteleminen edellyttää käden taitoja, muototajua ja ongelmanratkaisukykyjä. Toimintavuonna puualan koulutusta suunnattiin edellisvuoden tapaan kalusteasentamiseen ja sisustuspuusepäntyöhön. Toimintavuoden alussa Uudellamaalla puusepänliikkeiden tilauskanta oli vielä hyvä ja opiskelijoiden työhönsijoittuminen sen vuoksi varsin tyydyttävä. Sen sijaan vuosia hyvin jatkuneeseen rekry-kalusteasentaja -koulutukseen vaikutti loppuvuodesta selvästi jo asuntorakentamisen väheneminen. Syyskuussa aloitettiin uutena tuotteena sisustusalan perustutkintoon valmistava koulutus, joka on vasta pari vuotta sitten vahvistettu tutkinto. Sisustusala on kasvava ala ja sisustussuunnittelijoiden lisäksi alalla on ollut tarvetta alan suorittajista. Koulutuksen toteuttamiseen osallistuivat tiiviisti alan yritysten asiantuntijat. Perustutkintoon valmistavat koulutukset toteutettiin oppilaitoksen puu- ja sisustusalan opetustiloissa sekä alan työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset toteutettiin monimuotokoulutuksena, jossa oman työpaikan työtehtävät liittyivät opiskeluun. Koulutusalan opiskelijatyöpäivien määrä väheni hieman edellisvuodesta. Tämä tasaantuminen johtui työvoimapoliittisen volyymihankinnan pienenemisestä ja lisäksi myös keskittymisestä uusien koulutustuotteiden (sisustus) kehittämiseen. Suoritetuista näyttötutkinnoista toteutettiin noin puolet työpaikoilla ja puolet oppilaitoksessa. Alalla on paljon pieniä yrityksiä, joiden resurssit eivät vielä riitä tutkinnon kaikkien osien suorituksiin, mutta tavoitteena on lisätä työpaikalla suoritettavia näyttötutkintoja. Yhteistyötä tehtiin TTS koulutuksen yrityspalvelun kanssa, koska opetussisältöihin kuuluu yritystoiminnan perusteet sekä muita asiaan liittyviä sisältöjä. Yhteistyötä tehtiin myös TTS tutkimuksen kanssa. 16

17 Oppimisympäristöä kehitettiin edelleen. Myös vanhentunutta konekantaa uusittiin. Opiskelutilat ja muut resurssit ovat nyt tehokkaassa käytössä ja muunneltavissa nopeasti muuttuvien koulutustarpeiden mukaisesti. Oppilaitoksen Moodleoppimisalustan käyttö on jo vakiintunut lähinnä oppisopimuskoulutuksessa. Kouluttajat osallistuivat oppilaitoksen yhteisiin koulutuspäiviin aktiivisesti. Toimintavuonna perehdyttiin erityisesti opintojen ohjauksen perusteisiin. Tällä hetkellä kaikki kolme vakituista kouluttajaa ovat pedagogisesti päteviä. He ovat myös suorittaneet näyttötutkintomestarin tutkinnon. Oleellisen osan opetuksesta toteuttivat myös sopimuskouluttajat, jotka varmistivat ajantasaisen osaamisen koulutusalallamme. Puu- ja sisustusalan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Puualan perustutkinto, puuseppä ja kalusteasentaja Puusepänalan ammattitutkinto Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, huonekaluverhoilija ja sisustaja Verhoilijan ammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Verhoilijan ATK-koulutus Pintakäsittelyalan perustutkinto, pintakäsittelijä Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 17

18 Puutarha-ala uutarha-alalla työskentelevät ja alalle aikovat voivat suorittaa alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Alalle valmistuu puutarhureita, puistopuutarhureita, puistomestareita, floristeja sekä kukka- ja puutarhakaupan myyjiä. Puutarhurin perustutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuu henkilöitä, joilla on kokemusta alan töistä tai ovat ammatinvaihtajia. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tulevat hankkimaan henkilöt, joilla on suoritettuna alan perustutkinto ja työssä saatua alan kokemusta. Kertomusvuoden keväällä toteutettiin uutena avauksena puutarhatuotteiden myyjä -kurssi rekry-koulutuksena ja syksyllä puutarhatyöntekijäkoulutus työvoimapoliittisella rahoituksella. Koulutustoimintaa kehitettiin ohjauksellisempaan suuntaan lisäämällä sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Hakijamäärät omaehtoisiin koulutuksiin laskivat edelliseen vuoteen verrattuna, mutta työvoimapoliittisiin koulutuksiin ja varsinkin uudelle puutarhatyöntekijäkurssille oli runsaasti hakijoita. Puutarha-alan koulutuksiin haki yhteensä noin 200 henkilöä ja koulutuksen aloitti noin 80 henkilöä. Oppisopimusopiskelijoiden määrä oli noin 30 henkilöä. Keskeyttäneiden määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosin keskeyttämiset ajoittuivat kurssien alkuun ja oppisopimusten purkautumisiin. Puutarha-alan koulutuksen keskimääräinen vahvuus oli 100 opiskelijaa. Opiskelijatyöpäivien määrä nousi 20 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina oppilaitoksessa tai työpaikoilla. Näyttötilaisuuksien henkilökohtaistaminen vaatii laajan arvioijaverkoston. Useat puutarha-alan tutkintojen työelämäarvioijat osallistuivat TTS koulutuksen järjestämään arvioijakoulutukseen. Puistomestariopiskelijoille järjestettiin kaksi tutkintoseminaaria, joissa kuultiin ja arvioitiin heidän tutkintosuorituksiaan. Henkilöstökoulutuksena toteutettiin työturva- ja tieturvakorttikoulutusta. 18

19 Kasvukaudella huolehdittiin oppilaitoksen ulkoalueen kasvillisuuden ylläpidosta. Piha-alueen kasvillisuus toimii sekä opetusmateriaalina että viihtyvyyden lisääjänä. TTS:n Rajamäen toimipisteen piha-alueelle rakentui pieni japanilaistyylinen istutusalue opiskelijoiden näyttötyönä. Uuden paikoitusalueen vihertöitä aloiteltiin syksyllä opiskelijatyönä. Lisäksi puutarhatalon päätyyn rakennettiin kivikorimuuria. Opetusmyymälästä on tullut luonteva osa myymälätyöskentelyn ja asiakaspalvelun opetusta. Sieltä on myös tilattu koristelut moniin perhetapahtumiin. Lokakuussa laadittiin tilakoristelu Scandic Continental -hotellissa Viherympäristöliiton järjestämään Vihreästä Energiaa -seminaariin. Puutarhatiimiin kuuluu 7 kouluttajaa, puutarhuri, koulutussihteeri ja esimiehenä koulutuspäällikkö. Tutkintojärjestelyissä ja opetuksessa tiimin osaamista täydentävät TTS koulutuksen muiden koulutusalojen kouluttajat ja ulkopuoliset luennoitsijat muista oppilaitoksista ja työelämästä. Vuoden aikana yksi kouluttaja suoritti ja toinen aloitti pedagogiset opinnot. Yksi kouluttaja suoritti opinto-ohjaajaopinnot. Koulutuspäällikkö aloitti tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto-opinnot ja yksi kouluttaja erityisopettajakoulutuksen. Suoritettavat opinnot antavat lisäosaamista koulutuksen kehittämiseen. Puutarha-alan koulutusammatit vuonna 2008 Puutarhuri Puistopuutarhuri Floristi Puistomestari Kukka- ja puutarhakaupanmyyjä Puutarhatuotteiden myyjä Puutarhatyöntekijä Asiakaskohderyhmille räätälöidyt koulutukset 19

20 Yrityspalvelu rityspalvelu suunnittelee ja tuottaa palveluita yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Koulutusalan tarjonta suuntautuu pääasiassa automyyjille, varaosamyyjille sekä erilaisissa esimiestehtävissä toimiville henkilöille. Suurin osa koulutuksista on perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistavaa. Tiivistä yhteistyötä tehdään useiden yritysten kanssa. Merkittävä osa opiskelijoista tulee kyseisistä yrityksistä. Yrityspalvelu toimii TTS koulutuksen Vantaan ja Rajamäen yksiköissä. Yrityspalvelun toiminnassa on ollut painopistealueena auto- ja varaosamyyjille, aloittaville yrittäjille sekä autoalan työnjohdolle suunnatut koulutukset. Autoliikkeiden kasvava kiinnostus oppisopimukseen perustuvaan rekry-koulutukseen on ollut lisäämässä omalta osaltaan automyyjien perustutkintoon valmistavaa koulutusta. Vuoden 2008 aikana on ollut myönteistä kasvua myös johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavissa koulutuksissa. Yrityspalvelu on toteuttanut myös eri alojen perustutkintoihin kuuluvia yrittäjäjaksojen koulutuksia yhteistyössä muiden koulutusalojen kanssa. Koulutusten lisäksi tutkintopalveluja on tarjottu muille oppilaitoksille. Koulutukset toteutettiin suurimmaksi osaksi monimuotomenetelmällä, jossa opetus jakaantuu lähiopetukseen, etäopiskeluun ja työssä oppimiseen. Yrityspalvelun kaikissa koulutusohjelmissa on ollut myös käytössä verkossa tapahtuva oppiminen. Menetelmä mahdollistaa asiakkaille opiskelun työn ohessa ajasta ja paikasta riippumatta. Oppiminen yhdistyy oman työpaikan kehittämiseen etätehtävien avulla. Yrityspalvelun tehtäviin kuuluu myös aktiivinen koulutuksen kehittäminen koko oppilaitoksen tasolla. Tätä tehtävää on toteutettu esimerkiksi verkossa tapahtuvan oppimisen kehittämistoimenpiteillä. Yrityspalvelu on vastannut myös yrityksille suunnatun arvioijakoulutuksen käytännön toteutuksesta. Vuoden 2008 aikana on saatu päätökseen Tuottavuuden kehittäjäverkosto -hanke, johon oli myönnetty Opetushallituksen kehittämisavustusta. Yhteistyöyritysten lisäksi hankkeessa on ollut mukana neljä aikuiskoulutuskeskusta. TTS koulutus on vastannut hankkeen koordinoinnista. Saadun palautteen mukaan yhteistyöyritykset ovat kokeneet hankkeesta saadut tulokset erittäin hyödylliseksi oman toimintansa kehittämisessä. Hanke on toiminut myös pilottiprojektina, jossa on hyödynnetty TTS:n koulutuksen ja tutkimuksen henkilöstön asiantuntemusta. Yrityspalvelun henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia toimintavuoden aikana. Ulkopuolisten kouluttajien verkostoa on edelleen laajennttu vuoden 2008 aikana. Vuoden 2008 aikana kolmella henkilöllä on ollut käynnissä pedagogiset opinnot. Sen lisäksi yksi henkilö on suorittanut näyttötutkintomestarin tutkinnon. Tutkintoihin valmistavien koulutusten lisäksi henkilöstö osallistui useisiin ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin. 20

TTS LYHYESTI. Sisällys

TTS LYHYESTI. Sisällys Vuosikertomus 2007 TTS LYHYESTI T TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 185 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toimintaajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillinen koulutus, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo Kuljettajatutkimuksen mukaan: Työni on... Yhteisöllistä (sosiaalista) Arvostettua 5 4 Fyysisesti (ruumiillisesti) raskasta Sopivan haasteellista

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari

Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Matti Husso Tuntiopettaja KM, tradenomi (turvallisuus) matti.husso@edu.hel.fi 040-33 40

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ammattipätevyyslainsäädäntö

Ammattipätevyyslainsäädäntö Kuljettajien ammattipätevyys Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyyslainsäädäntö Laki 273/2007 Asetus 640/2007 Myös ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja Okm kirje 2015 OKM/232/531/2015 Trafi jatkokoulutuksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Innovaatiopäivä 7.5.2014

Innovaatiopäivä 7.5.2014 Innovaatiopäivä 7.5.2014 Teakin koulutustarjonta yrityksille 1 Teak Opiskelijamäärä 400 700 opiskelijaa/päivä Yli 100 000 opiskelijatyöpäivää vuosittain Liikevaihto n. 5.5 milj.euroa Toiminta valtakunnallista

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Case 6: Koulutus reformin muutos kuinka taataan puutuotealan osaaminen tulevaisuudessa

Case 6: Koulutus reformin muutos kuinka taataan puutuotealan osaaminen tulevaisuudessa Case 6: Koulutus reformin muutos kuinka taataan puutuotealan osaaminen tulevaisuudessa Marko Saaranen, yksikönjohtaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä marko.saaranen@jao.fi Ammatillinen koulutus Reformi

Lisätiedot

Sisustusalan ammattiosaajaksi

Sisustusalan ammattiosaajaksi Sisustusalan ammattiosaajaksi Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, sisustusala kpedu.fi Näyttötutkintoperusteisesti KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO Toholammin ARTESAANIOPISTO - Ullavantie

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 TOIMINTAKERTOMUS 2004 AIKUISKOULUTUS TYÖTEHOSEURAN AIKUISKOULUTUSKESKUS Yleistä tietoa Työtehoseura ry:stä Työtehoseuran toiminta jakaantuu tutkimus- ja koulutustoimintaan. Koulutustoimintaa johtaa koulutusjohtokunta,

Lisätiedot

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd.

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. ETELÄ KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. syksy 2013 Pintakäsittelyn perustutkinto (rakennusmaalari) kevät ja syksy

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH

Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH Perttu Vuorenmaa Osastonjohtaja Logistiikkaosasto PL3932 00099 Helsingin kaupunki perttu.vuorenmaa@edu.hel.fi Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH Heltech

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

PANK ry 30.9.2015. PÄÄLLYSTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS NYT JA JATKOSSA Dipl. ins. Antti Sulamäki

PANK ry 30.9.2015. PÄÄLLYSTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS NYT JA JATKOSSA Dipl. ins. Antti Sulamäki PÄÄLLYSTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS NYT JA JATKOSSA Dipl. ins. Antti Sulamäki Maarakennusalan ammattitutkinto Asfaltti Tiemerkintä Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Asfaltti ja tiemerkintä AsfalttiREKRY

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Sinussa on kasvun mahdollisuus Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Oppia tositarkoituksella Aikuisille Koulutukset Ammatilliset tutkinnot Sertifikaatit ja ammattipätevyydet Joustava Käytännönläheinen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA OPH ja OKM työseminaari 13.6.2013 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Nuorten aikuisten osaamisohjelma Jyväskylän koulutuskuntayhtymään saatu v. 2013 1,2 m lisärahoitus 83 t

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo Tutkintojen kehittäminen ja Ammatillinen koulutus valtionosuusrahoituksella, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo A m m a t t i t a i t o Perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Työkokemus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Vankiloiden opetustarjonta 2015

Vankiloiden opetustarjonta 2015 Vankiloiden opetustarjonta 2015 ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE Vankila Koulutus Ala Ankohta Järjestäjä Helsingin Peruskoulu/ lyhytaikaisvangeille Peruskoulu (9.luokan puuttuvat kurssit) neljä kurssia

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Yrittäjä ja työnantaja: Hyödynnä avainkontaktisi Uudellamaalla 1 Apua henkilöstön hankintaan ja kehittämiseen Hyvä yrittäjä tai työnantaja Miten varmistat,

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Miten autoalan ammatillinen koulutus vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin?

Miten autoalan ammatillinen koulutus vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Miten autoalan ammatillinen koulutus vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Kohti kestävää autoalaa seminaari Timo Repo, yli-insinööri Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ammatillisen koulutuksen suunnat

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Sum ma / Tutki ntoje n luku määr ä Sarakeotsikot Riviot sikot Ammatillinen peruskoulutus

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 28.4.2015 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Hämeenlinnan

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Muovialan tutkintoon valmistava koulutus

Muovialan tutkintoon valmistava koulutus Muovialan tutkintoon valmistava koulutus Tapio Hietaranta AEL on Suomen suurin tekniikan lisäkouluttaja Muoviteknologia kouluttaa Taito -kurssit ja Insko -seminaarit Yrityskohtaiset räätälöidyt koulutukset

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ohjauksen vastuutaho: koulutuksen järjestäjä Ohjauksen vastuutaho: perusopetuksen järjestäjä KOULUTUS Lukiokoulutus PERUSOPETUS Oppilaanohjausta

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Markku Kainuun Suonpää, ammattiopisto, opettaja, aikuiskoulutus NTM, tutkintovastaava Ohjelma

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao.

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao. ADR- SEMINAARI 2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Esityksen sisältö: - Toimiiko yhteistyö?

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot