TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008

2 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen tuottavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia kehittämällä niiden osaamista. Olemme keskittyneet niille ydinaloille, joilla meillä on vahva osaaminen. TTS muodostuu kahdesta tulosyksiköstä, TTS tutkimuksesta ja TTS koulutuksesta. Lisäksi tulosyksiköiden asiakaskeskeistä toimintaa tukevat tukipalveluyksiköt. 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sisällys 4 TTS KOULUTUS 6 Auto- ja pienkoneala 8 Kuljetusala 10 Logistiikka-ala 12 Maarakennusala 14 Metsäkoneala 16 Puu- ja sisustusala 18 Puutarha-ala 20 Yrityspalvelu 22 Matkailuala 24 Ravintola-ala 26 Kotityö- ja kuluttajapalveluala 27 Oppisopimustoimisto 28 TTS TUTKIMUS 29 Bioenergia 30 Teknologia ja tuotantoympäristö 32 Työ ja tuottavuus 34 Asuminen ja palveluympäristö 35 TTS tutkimuksen julkaisutoiminta 36 Organisaatio 38 Jäsentoiminta 40 Talouden tunnuslukuja 2

3 Toimitusjohtajan katsaus TTS:n 85. toimintavuosi lkuvuodesta 2008 useiden yritysten kehittymisen esteenä pidettiin osaavan työvoiman saatavuutta. Loppuvuonna maailman rahoitusmarkkinoiden vaikeudet alkoivat heijastua voimakkaasti myös suomalaiseen talouselämään. Huomattava työvoimapula useilla aloilla kääntyi syksyn aikana päinvastaiseksi. Monet tuotannolliset vientiyritykset aloittivat työvoiman lomautukseen ja vähentämiseen tähtääviä yhteistoimintaneuvotteluja. Vuosi 2008 oli TTS:n toiminnoissa sekä voimakkaan kehittymisen että organisaatiomuutosten vuosi. Maaliskuussa päätettiin yksinkertaistaa TTS:n organisaation rakennetta yhdistämällä TTS tutkimuksen toimialat yhdeksi kokonaisuudeksi. Tutkimustoiminta koottiin bioenergia-, teknologia ja tuotantoympäristö-, työ ja tuottavuus- sekä asuminen ja palveluympäristö -tiimeihin. Elokuussa TTS koulutuksen kaksi oppilaitosta, aikuiskoulutuskeskus ja Lönnrot Opisto, yhdistettiin yhdeksi oppilaitokseksi. Vuoden 2009 alusta koulutuksen hallinnoinnista vastanneen koulutusjohtokunnan tehtävät siirrettiin sekä TTS:n johtokunnalle että toimivalle johdolle. Näillä muutoksilla tehostetaan sisäisiä toimintoja ja nopeutetaan päätöksentekoa. Näin pystytään vastaamaan entistä nopeammin asiakkaiden tarpeisiin. Maaliskuussa aloitettiin metsäkoneenkuljettajakoulutus Rajamäen toimipisteessä. Loppuvuodesta metsäkoneenkuljettajakoulutus laajentui myös Kouvolaan. Koulutustoiminnan kehittämisessä painottui yhteistyö eri oppilaitosten ja yritysten kanssa. TTS toimi aktiivisesti koordinaattorina ja partnerina useissa koulutuksen ja muun toiminnan kehittämisprojekteissa. Kertomusvuoden aikana koulutustoiminnoista lähtevä kehittämistoiminta vahvistui useilla eri toiminta-alueilla. Myös tutkimuksen ja koulutuksen sisäisen yhteistyön avulla pystyttiin rakentamaan useita uusia kehitysprojekteja. Koulutustoiminnan toimintavolyymi opiskelijatyöpäivissä mitattuna oli Kasvua edellisvuoteen oli 15 prosenttia. Samassa suhteessa toiminnan liikevaihto kasvoi 14,4 miljoonaan euroon. Tutkimustoiminnan volyymi pysyi edellisen vuoden tasolla, 2,4 miljoonassa eurossa. TTS:n kokonaisliikevaihto sisältäen TTS Kehitys Oy:n toiminnot oli vuonna ,7 miljoonaa euroa. Tarmo Luoma toimitusjohtaja Kertomusvuoden lopulla luovuttiin simulaattoriyhtiön omistuksesta. Näin TTS pystyy täysipainoisemmin keskittymään koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintoihin. Toimintojen uudelleen organisoiminen ja sisäisten prosessien kehittäminen edellytti kertomusvuoden aikana huomattavaa panostusta sekä kehittämiseen että koulutukseen. Toimintojen kehittäminen, usein oman työn ohessa, vaati jokaiselta vahvaa sitoutumista ja venymistä. Tässäkin suhteessa henkilöstö vastasi kehittämishaasteisiin esimerkillisellä tavalla. Haluan kiittää sekä henkilöstöä että yhteistyökumppaneita vahvasta panoksestanne vuoden 2008 aikana tehtyyn työhön ja saavutettuihin tuloksiin. Kiitokset myös asiakkaillemme sekä julkisella että yksityisellä sektorilla osoittamastanne luottamuksesta. 3

4 TTS KOULUTUS Elinkeinoelämän ja talouden nopeat muutokset TTS koulutuksen haasteena Esko Nousiainen rehtori, koulutusjohtaja TS koulutukselle vuosi 2008 oli toimintaympäristön kannalta poikkeuksellinen. Ensimmäisen puolen vuoden aikana monissa yrityksissä koettiin noususuhdanteesta johtuvaa työvoimapulaa. Kesän 2008 jälkeen tilanne muuttui dramaattisesti. Yritysten tilauskanta heikkeni nopeasti. Ensimmäiset yritysten henkilöstön lomautus- ja irtisanomisilmoitukset tulivat tietoisuuteen alkusyksystä Nopeasti kävi selväksi, että Suomi oli vaipumassa taloudelliseen taantumaan. Talousvaikeudet olivat levinneet Yhdysvalloista Eurooppaan kattaen vähitellen koko globaalin maailmantalouden. Loppuvuoden taloustaantumalla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia TTS koulutuksen toimintaan. Koulutustoimintamme perustana on laaja-alaisuus olemassa olevilla ja meille strategisesti tärkeillä koulutusaloilla. Koulutuksen rahoituksen perustana ovat työvoimapoliittinen koulutus, aikuisten omaehtoinen koulutus, oppisopimuskoulutus ja yrityskoulutus sekä nuorten ammatillinen peruskoulutus. Tämä on tuonut meille toiminnan suunnittelun eheyttä, liikkumavapautta ja vakavaraisuutta. Talouden ja toiminnan kannalta vuosi 2008 oli TTS koulutukselle hyvä. Vuosi 2008 oli myös toiminnan tehostamisen aikaa. Organisaation toimintaa tehostettiin ja yksinkertaistettiin. Koulutustoiminta siirrettiin yhden henkilön alaisuuteen. Samalla voimavaroja suunnattiin hanke- ja kehitystoimintaan. Näin voimme myös jatkossa taata entistä paremmin työelämän palvelutehtävään liittyvät vaatimukset. Aloitimme myös määrätietoisen tuotekehitystoiminnan. Innovatiivisten toimintatapojen integrointi koulutuksiin edesauttaa myös asiakkaittemme kilpailukykyä. TTS koulutus laajensi koulutustoimintaansa aloittamalla maarakennusalan nuorten ammatillisen peruskoulutuksen Vantaalla. Lisäksi uudet toimipisteet avattiin Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Kouvolassa. TTS koulutus investoi merkittävästi ICT-oppimisympäristöihin kehittämällä muun muassa simulointiin perustuvia oppimisympäristöjä. Myös toimintaympäristömme vaatimukset edellyttävät luomaan entistä vahvempia ja räätälöidympiä palvelukonsepteja asiakkaillemme. Uudet palvelukonseptit edellyttävät myös toimivia, usein kumppanuuteen pohjautuvia yhteistyöverkostoja. Kunkin kumppanioppilaitoksen tai -yrityksen henkilöstön osaaminen voi parhaimmillaan täydentää juuri sitä tieto-taitoa, jota meidän asiakkaamme tai kumppanimme asiakas juuri sillä hetkellä tarvitsee. Yksi suurimmista haasteista toimintavuonna oli ammattitaitoisen sekä itsensä kehittämiseen motivoituneen lisäopetushenkilöstön rekrytoiminen. Koulutusalalla työskentely vaatii henkilöstöltä paljon, mutta koulutusten onnistuessa se antaa valtavasti erilaisia oppimisen elämyksiä. Vuosi 2009 tulee olemaan tavoitteiltaan ja toimintaympäristöltään TTS koulutukselle haasteellinen. Taloustaantuman syvyydestä ja kestosta ei ole tarkkoja ennusteita. Uskon, että TTS koulutuksen henkilöstön tekemällä hyvällä yhteistyöllä ja vahvalla ammattitaidolla, saavutamme meille asetetut tavoitteet. Yksi asia taantumasta huolimatta on varma. Osaavaan ja motivoituneeseen työvoimaan kannattaa aina investoida. Koulutus ja tuotekehitystoiminta kannattelee talouden yli vaikeidenkin aikojen. Kiitän lämpimästi TTS koulutuksen koko henkilökuntaa sekä sidosryhmiä hyvin tehdystä työstä vuonna

5 AUTO- JA PIENKONEALA Autoalan perustutkinto; ajoneuvoasentaja, automaalari, autokorinkorjaaja, automyyjä, varaosamyyjä Autoalan ammattitutkinto; henkilöautomekaanikko, autokorimekaanikko, automaalari, raskaskalustomekaanikko, pienkonemekaanikko (MP-asentaja), automyyjän ammattitutkinto, varaosamyyjän ammattitutkinto Autoalan erikoisammattitutkinto; automekaanikko, automaalarimestari, autokorimestari, autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto, autoalan myyjän erikoisammattitutkinto Maatalouskonehuoltoasentaja Matkailuajoneuvokorjaajan koulutus Tulityökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia: korikorjaustekniikka, Cabas-laskenta, vaurioanalyysi vahinkotarkastajille, autosähkötekniikka ja ohjausjärjestelmät, ilmastointilaitteet KULJETUSALA Citybussinkuljettaja Linja-autonkuljettaja Kaupunkiliikenteen linja-autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto, jakelu- / kuorma-autonkuljettaja Kuljetusalan koulutukseen valmentava koulutus maahanmuuttajille Trukinkuljettaja Taksinkuljettaja Maahanmuuttajien taksinkuljettajakoulutus ADR-ajolupakurssit Tieturva 1 -koulutus Key-ajotapakoulutus Laatu- ja ympäristökoulutus Ammatilliset näyttötutkinnot työssä oleville Kuljettajien ammattipätevyyden perus- ja jatkokoulutukset Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia LOGISTIIKKA-ALA Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Varastoalan ammattitutkinto Trukinkuljettajakoulutus Hygieniapassi Työturvallisuuskorttikoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia MAARAKENNUSALA Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja, maarakentaja; -aikuiskoulutuksena, -nuorisoasteen koulutuksena Maarakennusalan ammattitutkinto Yrityskoulutukset Tieturva 1 ja 2 -koulutukset Työturvallisuuskortti Tulityökortti Vesihygieniapassi Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia METSÄKONEALA Metsäkoneenkuljettajakoulutus (5 kuukauden tehokoulutus) Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto Bioenergiankorjuukoulutus Metsäkoneiden tietojärjestelmiin ja ylläpitohuoltoihin liittyvät koulutukset Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia PUU- JA SISUSTUSALA Puualan perustutkinto, puuseppä ja kalusteasentaja Puusepänalan ammattitutkinto Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, huonekaluverhoilija ja sisustaja Verhoilijan ammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Verhoilijan ATK-koulutus Pintakäsittelyalan perustutkinto Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia PUUTARHA-ALA Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Puistopuutarhurin ammattitutkinto Puistomestarin erikoisammattitutkinto Floristin ammattitutkinto Kukka- ja puutarhakaupan myyjä Puutarhatuotteiden myyjä Puutarhatyöntekijä Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia MATKAILUALA Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja -aikuiskoulutuksena (1-2 vuotta), -nuorisoasteen koulutuksena Matkailun ohjelmapalveluiden ammattitutkinto Matkailualan turvallisuuspassikoulutus Hygieniaosaamistesti Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia RAVINTOLA-ALA Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, ravintolakokki tai tarjoilija -aikuiskoulutuksena (1-2 vuotta) -nuorisoasteen koulutuksena Ravintolakokin ammattitutkinto Tarjoilijan ammattitutkinto Hygieniaosaamistesti Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia KULUTTAJAPALVELUALA Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto, tuoteneuvoja -aikuiskoulutuksena (1-2 vuotta) Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia YRITYSPALVELU Autoalan perustutkinto; automyyjä, varaosamyyjä Yrittäjän ammattitutkinto Automyyjän ammattitutkinto Varaosamyyjän ammattitutkinto Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 5

6 Auto- ja pienkoneala uto- ja pienkonealan koulutustarjonta kattaa tekniset koulutukset pienkone-, henkilöauto-, matkailuajoneuvo-, korikorjaus-, automaalaus-, raskaskalusto- ja työkonetekniikan osa-alueilta. Koulutustoiminta rakentuu neljän peruspilarin varaan: työvoimapoliittiseen koulutukseen, omaehtoiseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja yrityskoulutukseen. Auto- ja pienkonealalla tapahtui voimakas muutos vuoden viimeisten kuukausien aikana. Synkät talousuutiset maailmalta vaikuttivat ihmisten rahankäyttöön, ja automyynti tyrehtyi syksyn aikana. Varovaisuus peilautui myös korjaamojen toimintaan, ja huoltojonot katosivat korjaamoilta. Vähentyneen työmäärän seurauksena lomautus- ja irtisanomisaalto iski vuoden lopulla myös autoalalle. Rekrytointikoulutusten tarve putosi edellisistä vuosista selvästi. Viimeisellä vuosineljänneksellä solmittiin myös aiempaa vähemmän oppisopimuksia. Muuhun koulutukseen ja oppilashankintaan alan taloudellinen tilanne ei vielä vaikuttanut. Koriakatemian koulutuksia toteutettiin enemmän kuin koskaan aiemmin, ja kysyntä näyttää jatkuvan taantumasta huolimatta. Syynä tähän on uusien automallien julkistus ja niissä yleistyneet ultralujat teräkset. Kolmas MAT-matkailuajoneuvokorjaajan -rekrytoiva koulutus saatiin päätökseen. Työllistyminen kurssilta oli hyvä. Syksyllä käynnistettiin uusi MAT-koulutus. APO-kehitysryhmän (Autoalan pätevöitymisohjelma) jäsenenä auto- ja pienkoneala sai opetushallituksen kehitysrahoitusta APO Ohjauksen kehitys -projektiin. Projekti jatkaa APO Laatu ja rekrytointi -projektien viitoittamaa kehitystyötä autoalan koulutusten yhteen sovittamiseksi ja työelämän vaikuttavuuden kehittämiseksi. Opiskelijatyöpäivien (otp) määrä kasvoi 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvua tapahtui kaikissa koulutuksissa. Vastaanotettujen tutkintojen määrä kasvoi 6 prosenttia edellisvuoteen nähden. Määrällisesti työvoimakoulutuksista työllistyi valmistuvia oppilaita edellisen vuoden tapaan, mutta loppuvuonna työllistyminen vaikeutui. Henkilöstön määrä säilyi lähes muuttumattomana. Vaihtuvuutta oli noin 10 prosenttia. Kouluttajien osaamisen kehittämistä toteutettiin kehityskeskusteluissa määritettyjen tavoitteiden perusteella. Eniten koulutuksia käytiin pedagogiikan, autosähkötekniikan ja koritekniikan osalta. 6

7 Auto- ja pienkonealan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Autoalan perustutkinto ajoneuvoasentaja automaalari autokorinkorjaaja Autoalan ammattitutkinto automekaanikko autosähkömekaanikko autokorimekaanikko automaalari raskaskalustomekaanikko pienkonemekaanikko (MP-asentaja) maatalouskoneasentaja Autoalan erikoisammattitutkinto automaalarimestari autokorimestari automekaanikko Matkailuajoneuvonkorjaajan koulutus Tulityökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia Korikorjaustekniikka Cabas-laskenta Vaurioanalyysi vahinkotarkastajille Autosähkötekniikka ja ohjausjärjestelmät Ilmastointilaitteet 7

8 Kuljetusala uljetusala tarjoaa henkilö- ja tavaraliikenteen ammattikuljettajakoulutusta. Koulutuksia toteutetaan työvoimakoulutuksina, omaehtoisina koulutuksina ja oppisopimuskoulutuksina. Oppisopimuskoulutukset ovat logistiikan perustutkinnon linja-auton- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tutkintoon valmistavia, yritysten tarpeiden mukaisesti räätälöityjä koulutuksia. Yrityksille kuljetusala tarjoaa ammatillisten koulutusten lisäksi lyhytkursseja kuten esimerkiksi vaarallisen aineiden ajolupakoulutuksia, ennakoivan ja taloudellisen ajotavan koulutuksia sekä kuljettajien ammattipätevyyden edellyttämiä jatkokoulutuspäivien koulutuksia. Koulutuksissa käytetään soveltuvin osin linja-auto- ja kuorma-auto-/ yhdistelmäajoneuvosimulaattoreita. Toimintavuonna toiminnan kehittämisen painopistealueina olivat erityisesti huhtikuussa voimaan tulleiden uusien linja-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajien tutkinnon perusteiden, syyskuun 10. päivänä voimaan tulleen linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden ja uusittujen ajokorttimääräysten huomioiminen koulutusten sisällöissä ja toteutuksessa. Citybussin- ja linja-autonkuljettajien koulutusten sisällöt ja toteutus uudistettiin täysin toimintavuoden aikana. Yrityksille räätälöityjen koulutusten osalta pääpaino alkuvuoden aikana oli kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivien sisältöjen suunnittelussa ja muokkaamisessa niin, että ne vastaavat yhteistyöyritysten ja heidän kuljettajiensa tarpeita. Yhteistyöyritysten hyväksyttyä tarjouksemme ja koulutuspäivien sisällöt, haimme koulutuspäiville Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksynnän. Merkittävä laajennus toiminnassa oli uuden toimipisteen käynnistäminen Helsinkiin yhteistyöyritykseltämme vuokrattuihin tiloihin. Uudessa toimipisteessä yhteistyöyritykselle toteutettiin linja-autonkuljettajakoulutusta päivä-, ilta- ja viikonloppukoulutuksina. Ilta- ja viikonloppukoulutukset osoittautuivat erittäin suosituiksi. Samalla käynnistettiin Internetpohjainen opiskelijahaku, jota voidaan pitää varsin onnistuneena ratkaisuna. Oppilaitosten välisen yhteistyön konkreettisin painopiste oli edelleen Sokka-projekti, johon kuljetusala osallistui viiden muun kuljettajakoulutusta toteuttavan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Hankkeen konkreettisena tuloksena voi pitää konsortiota, jossa mukana olleet oppilaitokset jättivät yhteistarjouksen kuljettajakoulutuksista puolustusvoimille. Linja-auton ammattitutkinnon osatutkintoon valmistavassa koulutuksessa toteutettiin Vantaan toimipisteessä citybussinkuljettajakoulutusta, 8

9 josta valmistuneiden kuljettajien määrä säilyi edellisen vuoden tasolla. Sekä suomalaisille että maahanmuuttajille suunnattujen taksinkuljettajakoulutukset toteutuivat määriltään lähes edellisvuoden tasoisina. Haasteena kyseisten koulutusten opiskelijoille oli selviytyminen hyväksytysti erittäin vaikeista viranomaiskokeista. Kuljetusalalle valmentavasta maahanmuuttajien koulutuksesta lähes kaikki koulutuksen loppuun suorittaneet selvisivät jatkoon, erityisesti citybussinkuljettajakoulutukseen. Rajamäen toimipisteessä toteutettiin työvoima- ja omaehtoisena koulutuksena linja-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutuksia. Oppisopimuskoulutuksena toteutettiin yhdistelmäajoneuvon- ja kuorma-autonkuljettajakoulutuksia. Uudessa Helsingin toimipisteessä toteutettiin yhteistyöyritykselle linja-autonkuljettajakoulutusta perustutkintoon valmistavana oppisopimuskoulutuksena ja ammattitutkintoon valmistavana omaehtoisena koulutuksena. Lyhytkursseina toteutettiin ADR-ajolupakoulutusta, trukkikursseja ja kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä. Ammattitutkinnon näyttötilaisuuksia järjestettiin suoraan työelämästä tuleville. Toimintavuonna tehtiin hankintapäätökset koukkulavalaittein varustetusta kolmiakselisesta kuorma-autosta, automaattivaihteisesta linja-autosta, puoliperävaunusta ja pikkubussista. Kokonaishenkilöstömäärä kasvoi hieman ja henkilöstön vaihtuvuuttakin tapahtui jossain määrin. Henkilöstöstä osa hakeutui opettajakoulutukseen. Osa sai loppuun suoritetuksi opettajakoulutuksen sekä siihen sisältyneen näyttötutkintomestarikoulutuksen. Kuljetusalan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Citybussinkuljettaja Linja-autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto, jakelu- / kuorma-autonkuljettaja Trukinkuljettaja ADR-ajolupakurssit Taksinkuljettaja Taksinkuljettaja, valmentava koulutus maahanmuuttajille Tieturva 1 -koulutus Key-ajotapakoulutus Laatu- ja ympäristökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 9

10 Logistiikka-ala ogistiikka-ala kouluttaa ammattilaisia varastoalan monipuolisiin tehtäviin. Koulutuksemme ovat alan perus- ja ammattitutkintoihin sekä osatutkintoihin valmistavaa koulutusta. Koulutukset toteutetaan työvoimapoliittisina, omaehtoisina tai oppisopimuskoulutuksina. Lisäksi järjestämme trukkikoulutusta sekä yksittäisille opiskelijoille että yrityksille. 10

11 Toimintavuoden painopistealueet keskittyivät koulutussisältöjen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä koulutustarjonnan monipuolistamiseen. Alalla toimivien muiden oppilaitosten ja yritysyhteistyön myötä aloitettiin logistiikan perustutkinnon koulutus valtakunnallisesti merkittävälle kaupan alan yritykselle ja sen varastohenkilökunnalle. Koska kyseessä on koko Suomen kattava koulutus, on yhteistyö laajaa eri oppilaitosten kesken. Yhteistyö on tiivistä kaikkien osapuolten kesken. Kaikilla on sama tavoite: Saada koko logistiikan perustutkinto kaikille opiskelijoille. Vantaan toimipisteemme sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Opiskelijoilla ja yritysten työntekijöillä on helppo tulla. Osittain tästä johtuen hakijoita koulutuksiimme on ollut runsaasti. Lisäksi alan työllisyysnäkymät ovat hyvät. Työpaikoilla suoritettujen tutkintojen määrä on ollut kasvussa vuosi vuodelta. Monet yritysyhteistyökumppanit ovat omaksuneet tutkintojen tarpeellisuuden muun muassa parantamalla yritysten omia perehdyttämisen käytäntöjä. Muutamissa yrityksissä on oma työpaikkaperehdyttäjä. Hän on henkilö, joka on osallistunut myös TTS koulutuksen järjestämään arviointikoulutukseen. Näin tutkintojen merkitys ja arvostus on saatu informoitua laajemmalti. Me oppilaitoksena olemme olleet eturivin paikalla kuulemassa palautetta koulutuksesta sekä siitä, mitä mahdollisia osa-alueita tulisi painottaa. Työelämälähtöisyyttä koulutuksessa on huomioitu yhä enemmän. Henkilökohtaistamisen myötä alalle hakeutuneet opiskelijat ovat joutuneet pohtimaan omaa motivaatiotaan ja sitoutuneisuuttaan tuleviin työssäoppimisjaksoihin ja/tai olemassa oleviin työpaikkoihin. Tällä on pyritty lisäämään alalle tulijoiden ammattitaitoa ja arvostusta alan töihin. Suurin osa työvoimapoliittisissa koulutuksissa olleista opiskelijoista on työllistynyt alan töihin. Jos opiskelija ei ole ollut innostunut varastoalasta, olemme keskustelleet ja etsineet yhdessä oikeaa alaa ja ohjanneet hänet sinne. Logistiikkatiimiin kuuluu seitsemän kokoaikaista kouluttajaa, koulutuspäällikkö ja koulutussihteeri. Lisäksi ulkopuolisia kouluttajia oli kymmenkunta. Henkilöstömme on osallistunut kuluvan vuoden aikana useisiin varastoalan ammatillisiin koulutuksiin. Organisaatio on mahdollistanut kouluttajille näyttötutkintomestarikoulutuksen. Kouluttajat ovat lisänneet ammattipätevyyttä suorittamalla kasvatustieteiden ja pedagogisia opintoja. Henkilöstön vaihtuvuutta tapahtui, mutta henkilöstön kokonaisvahvuus pysyi samana. Osa lähtijöistä hakeutui takaisin työelämään lisätäkseen ammattiosaamistaan. Logistiikka-alan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Varastoalan ammattitutkinto Trukinkuljettajakoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 11

12 Maarakennusala aarakennusalan koulutustarjonnan perusrungon muodostavat opetussuunnitelmaperusteinen koulutus peruskoulusta valmistuville nuorille, perus- ja ammattitutkintoihin valmistava koulutus sekä tutkinnon näytöt aikuisille. Koulutustarjontaan sisältyy myös eri viranomaistahojen ja alan toimijoiden auktorisoimat koulutukset, kuten tieturva- ja työturvallisuuskortit. Toimintavuonna kiinnostus maarakennusalaan kasvoi. Tästä kiitos kuuluu ajan hengen lisäksi markkinointiponnisteluillemme. Rajamäen koulutusten lisäksi aloitimme ensimmäistä kertaa nuorisoasteen maarakennuskoneenkuljettajakoulutuksen Vantaan toimipisteessä. Myös Hämeenlinnaan perustettiin uusi toimipiste. Koulutusryhmät ovat tulleet täyteen eikä kaikkia halukkaita ole voitu ottaa koulutukseen. Rakennusalan perustutkinnon valtakunnalliset perusteet uudistuivat, ja ne otettiin käyttöön toimintavuonna. Ammatillisessa nuorisoasteen koulutuksessa on käytössä ammattiosaamisen näytöt. Näytöissä opiskelijat näyttävät osaamisensa tekemällä koulutusalaan liittyviä oikeita työtehtäviä aidoissa olosuhteissa, oikeilla työmailla. Näyttöihin sisältyy ennakkosuunnitelman laadinta, työtehtävän suorittaminen, lopputuloksen arviointi sekä vertailu laadittuun ennakkosuunnitelmaan. Opetushallitus seuraa kansallisella tasolla ammattiosaamisen näyttöjä. Näin saamme arvokasta vertailutietoa muista oppilaitoksista. Ammattiosaamisen näyttöjen myötä nuorisoasteen koulutussisällöt ovat kehittyneet. Myös osaamisemme on lisääntynyt suhteessa työelämään. Ammattiosaamisen näytöt ja aikuisten näyttötutkintoihin valmistava koulutus kehittävät osaltaan opetustyötämme ja pedagogisia valmiuksiamme. Aikuisille suunnatun näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen jaksottaminen selkeisiin opintojaksoihin mahdollistaa koulutukseen osallistujille aikaisempaa paremmat ja joustavammat mahdollisuudet ammattitaidon täydentämiseen sekä tutkinnon suoritukseen. 12

13 Koulutusten ja näyttöjen toteutukseen tarvitsemme yrityksissä olevaa, ajantasaista osaamista sekä siellä olevaa kalustoresurssia. Näyttöjen vastaanotto on siirretty kokonaan työmaaympäristöihin. Olemme toimintavuoden aikana onnistuneet lisäämään yritysyhteistyötä ja näin parantamaan molemminpuolista tietoutta nykyhetken ammattitaitovaatimuksista. Toimintavuonna maarakennusalan kehittämisen painopiste keskittyi yritysyhteistyön lisäämiseen (esimerkkinä Yrittäjäpäivä TTS koulutuksen Vihtijärven ajoharjoittelualueella), markkinoinnin parantamiseen sekä koulutuspalvelujen kehitystyöhön ja ennakkosuunnitteluun. Kouluttajien määrä pysyi ennallaan. Tiimimäisiä työskentelytapoja ja henkilöstön osaamista kehitettiin. Ammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen ja oppisopimuskoulutusten tarjonta kasvoi. Tavoitteena on kehittää eri koulutussisältöjen toteutusta vastaamaan nykyistä paremmin näyttötutkintoperusteiselle koulutukselle asetettuja vaatimuksia. Kalustohankinnat painottuivat kaluston uusimiseen. Tavoitteenamme on kehittää Vihtijärven harjoitusalueelle käytön koulutukseen hyvät harjoitusalueet ja -kohteet. Tavoitteena on, että laitekantaa ja ympäristöä voivat hyödyntää myös yritykset, jotka ottavat tuotantokäyttöön uutta teknologiaa. Sitä on muun muassa 3D-ohjaus ja maarakennuskoneiden lisälaitteet. TTS koulutuksen maarakennusala koordinoi alan oppilaitosten kesken Infra 2 -hanketta, jossa oli mukana 12 oppilaitosta eri puolilta maata. Hanke käynnistyi vuonna 2006 ja jatkui toimintavuoden loppuun saakka. Toimintavuonna uusia aloitettuja hankkeita (osa yhteishankkeita muiden toimialojen kanssa) olivat; Työpaikalla tapahtuva oppimisen kehittäminen, Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki, Maarakennusalan oppimisympäristön kehittäminen, Laajennettu työssäoppimisen tuki ja Työvoimapulasta kärsivien alojen selvitys. Maarakennusalan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja, maarakentaja nuorisoasteen koulutuksena aikuiskoulutuksena Maarakennusalan ammattitutkinto Yrityskoulutukset Tieturva 1 ja 2 -koulutukset Työturvallisuuskortti Tulityökortti Vesihygieniapassi Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 13

14 Metsäkoneala etsäkoneala tarjoaa metsäkoneenkuljettajien ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä ammattitutkinnon näyttöjä. Koulutussisällöt ja laajuudet on suunniteltu henkilöille, joilla on jo aikaisempaa kokemusta ja/tai koulutusta raskaista työkoneista ja puunkorjuutöistä. Tämä kohderyhmä ja koulutustoiminnan vahva resursointi mahdollistaa tiiviiden ja moduloitujen koulutussisältöjen toteutuksen. Koulutuksen suunnittelussa olivat vahvasti mukana metsäyhtiöiden ja metsäkoneenvalmistajan edustajat. Metsäkoneenkuljettajien koulutusta toteutetaan Rajamäellä ja Kouvolassa. Toimintavuonna suunniteltiin myös lyhyitä, metsäkoneenkuljettajille kohdennettuja täydennyskoulutuksia. Koulutukset liittyvät bioenergian korjuuseen, metsäkoneiden tietojärjestelmiin ja ylläpitohuoltoihin. Bioenergian korjuu sisältää metsähakkeen tuotannon suunnittelun, pienpuun koneellisen korjuun, energiapuun korjuun päätehakkuualoilta sekä energiapuun haketuksen. Näiden yhden opintoviikon laajuisten kurssien markkinointi käynnistyy vuoden 2009 keväällä. Jämsän ammattiopiston metsäkonealan, Uudenmaan maaseutuopiston ja TTS koulutuksen välillä solmittu yhteistyösopimus metsäkoneenkuljettajien nuorisoasteen käynnistämisestä päivitettiin toimintavuoden aikana. Tavoitteena on saada koulutukseen 12 opiskelijan ryhmä, joka aloittaa metsäalan yleisopinnot Uudenmaan maaseutuopistossa. TTS koulutus toteuttaa metsäkoneiden rakenteisiin ja käyttötekniikoihin liittyvät perusopinnot. Jämsän ammattiopisto hoitaa metsäkoneenkuljettajien erikoistumisopinnot Jämsässä. TTS koulutuksen tammikuussa 2008 käynnistämä metsäkoneenkuljettajien koulutus on yhteishankintakoulutusta, jonka rahoituksessa on TE-keskuksen lisäksi mukana metsäyhtiöitä. Tämän uuden koulutusalan käynnistämisen taustalla oli jatkuva pula metsäkoneenkuljettajista ja ennakkotieto Venäjän asettamista puutulleista vuodenvaihteessa Puutullit toteutuessaan tarkoittavat sitä, että vastaava puumäärä on korjattava kotimaasta, mikä edelleen lisää osaltaan metsäkoneenkuljettajien tarvetta. Vaikka väestömäärä on suuri ja alueella korjataan puuta merkittäviä määriä, Uudellamaalla ei ole aikaisemmin ollut tarjolla metsäkoneenkuljettajien koulutusta. TTS koulutuksella on pitkäaikainen kokemus raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden kuljettajien kouluttamisesta. Tätä kautta syntyneen osaamisen ja tähän tarkoitukseen rakennetun ympäristön vuoksi TTS koulutus pystyy luontevasti toteuttamaan tämän tyyppiset koulutustarpeet. Myös TTS tutkimuksen osaava henkilöstö ja heillä oleva vahva metsäalan osaaminen tukevat koulutuksen toteuttamista. 14

15 Toimintavuonna metsäkoneenkuljettajakoulutuksista valmistui 48 opiskelijaa. Hakijoita neljälle kurssille oli yli 250. Kullekin kurssille hyväksyttiin 12 opiskelijaa. Noin viidennes opetukseen halunneista on siis koulutettu. Kiitosta tiiviistä opinnoista on tullut myös niiltä opiskelijoilta, jotka eivät joko asuinpaikkansa tai taloudellisen tilanteensa vuoksi olisi voineet harkita pidempään kestävää koulutusta. Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkintoon valmistavat koulutukset jatkuvat vuoden Lisäksi nykyiseen Uudenmaan TE-keskuksen yhteishankintasopimukseen sisältyy optio vuodelle Hakijamäärät vuoden 2008 loppupuolella käynnistyneisiin koulutukseen pysyivät hyvinä, vaikka huonot taloutta koskevat uutiset metsäsektorilla lisääntyivät vuoden lopulla. Opiskelijat ovat saaneet kiitettävästi harjoittelupaikkoja metsäkoneyrittäjiltä, pääasiassa omilta kotiseuduiltaan. Osa on mennyt töihin koulutuksen aikana suoraan niin, että he eivät ole osallistuneet koulutuksen sisältämään työharjoitteluun. Neljännen kurssin opiskelijoiden työharjoittelupaikan saantia hidasti taloustaantuma, jonka seurauksena osa metsäkoneyrittäjistä joutui keskeyttämään hakkuut ennen talvikelien tuloa. Viidestäkymmenestä valmistuneesta osa työskentelee omalla maatilalla, osalla on omia koneita, yhdellä on maanrakennusalan yritys ja muutamilla oma toiminimi. Suurin osa tekee töitä vieraalle. Metsäkonealan koulutuksien toteutukseen on osallistunut TTS koulutuksen ja TTS tutkimuksen henkilöstöä. Lisäksi on palkattu metsäkoneiden käyttötekniikoiden koulutuksiin uusia kouluttajia. Uudenmaan maaseutuopiston, metsäyhtiöiden ja metsäkoneenvalmistajan asiantuntijoita on käytetty tiettyjen koulutussisältöjen toteutuksissa. Metsäkoneiden käyttötekniikan koulutuksiin välttämättä tarvittavat hakkukohteet on saatu koulutuksen rahoituksessa mukana olevilta metsäyhtiöiltä. Metsäkonealan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Metsäkoneenkuljettajakoulutus - 5 kuukauden tehokoulutus Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto Yrityksille räätälöityjä koulutuksia 15

16 Puu- ja sisustusala oulutusalalla järjestetään puusepänalan, verhoilualan ja sisustusalan koulutusta. Puusepänalan koulutus on suuntautunut puusepänteollisuuden lisäksi erityisesti kalusteasentamiseen. Verhoilualan koulutus on suuntautunut perinteiseen huonekaluverhoiluun ja rajoitetusti ajoneuvoverhoiluun. Sisustajakoulutus on hyvin laaja-alaista. Koulutussisältöjä ovat sisätilojen tekstiilit ja sisustusverhoilut, huonekalut ja kalusteet, sisäremontointi sekä sisustussuunnittelun perusteet. Koulutukset ovat tutkintotavoitteisia. Kaikissa koulutuksissa on mahdollisuus suorittaa tutkinto kokonaan tai niiden osia. Koulutusalalla voi suorittaa puualan perustutkinnon, puusepänalan ammattitutkinnon, verhoilualan perustutkinnon, verhoilijan ammattitutkinnon ja verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnon. Uutena tutkintona järjestetään sisustusalan perustutkinto. Koulutukseen voivat hakeutua alasta kiinnostuneet ja alalle soveltuvat henkilöt, jotka haluavat vaihtaa ammattia tai jo alalla työskentelevät henkilöt, jotka haluavat täydentää osaamistaan. Puualan, sisustusalan ja verhoilualan koulutuksen suorittaminen ja alalla työskenteleminen edellyttää käden taitoja, muototajua ja ongelmanratkaisukykyjä. Toimintavuonna puualan koulutusta suunnattiin edellisvuoden tapaan kalusteasentamiseen ja sisustuspuusepäntyöhön. Toimintavuoden alussa Uudellamaalla puusepänliikkeiden tilauskanta oli vielä hyvä ja opiskelijoiden työhönsijoittuminen sen vuoksi varsin tyydyttävä. Sen sijaan vuosia hyvin jatkuneeseen rekry-kalusteasentaja -koulutukseen vaikutti loppuvuodesta selvästi jo asuntorakentamisen väheneminen. Syyskuussa aloitettiin uutena tuotteena sisustusalan perustutkintoon valmistava koulutus, joka on vasta pari vuotta sitten vahvistettu tutkinto. Sisustusala on kasvava ala ja sisustussuunnittelijoiden lisäksi alalla on ollut tarvetta alan suorittajista. Koulutuksen toteuttamiseen osallistuivat tiiviisti alan yritysten asiantuntijat. Perustutkintoon valmistavat koulutukset toteutettiin oppilaitoksen puu- ja sisustusalan opetustiloissa sekä alan työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset toteutettiin monimuotokoulutuksena, jossa oman työpaikan työtehtävät liittyivät opiskeluun. Koulutusalan opiskelijatyöpäivien määrä väheni hieman edellisvuodesta. Tämä tasaantuminen johtui työvoimapoliittisen volyymihankinnan pienenemisestä ja lisäksi myös keskittymisestä uusien koulutustuotteiden (sisustus) kehittämiseen. Suoritetuista näyttötutkinnoista toteutettiin noin puolet työpaikoilla ja puolet oppilaitoksessa. Alalla on paljon pieniä yrityksiä, joiden resurssit eivät vielä riitä tutkinnon kaikkien osien suorituksiin, mutta tavoitteena on lisätä työpaikalla suoritettavia näyttötutkintoja. Yhteistyötä tehtiin TTS koulutuksen yrityspalvelun kanssa, koska opetussisältöihin kuuluu yritystoiminnan perusteet sekä muita asiaan liittyviä sisältöjä. Yhteistyötä tehtiin myös TTS tutkimuksen kanssa. 16

17 Oppimisympäristöä kehitettiin edelleen. Myös vanhentunutta konekantaa uusittiin. Opiskelutilat ja muut resurssit ovat nyt tehokkaassa käytössä ja muunneltavissa nopeasti muuttuvien koulutustarpeiden mukaisesti. Oppilaitoksen Moodleoppimisalustan käyttö on jo vakiintunut lähinnä oppisopimuskoulutuksessa. Kouluttajat osallistuivat oppilaitoksen yhteisiin koulutuspäiviin aktiivisesti. Toimintavuonna perehdyttiin erityisesti opintojen ohjauksen perusteisiin. Tällä hetkellä kaikki kolme vakituista kouluttajaa ovat pedagogisesti päteviä. He ovat myös suorittaneet näyttötutkintomestarin tutkinnon. Oleellisen osan opetuksesta toteuttivat myös sopimuskouluttajat, jotka varmistivat ajantasaisen osaamisen koulutusalallamme. Puu- ja sisustusalan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2008 Puualan perustutkinto, puuseppä ja kalusteasentaja Puusepänalan ammattitutkinto Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, huonekaluverhoilija ja sisustaja Verhoilijan ammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Verhoilijan ATK-koulutus Pintakäsittelyalan perustutkinto, pintakäsittelijä Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 17

18 Puutarha-ala uutarha-alalla työskentelevät ja alalle aikovat voivat suorittaa alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Alalle valmistuu puutarhureita, puistopuutarhureita, puistomestareita, floristeja sekä kukka- ja puutarhakaupan myyjiä. Puutarhurin perustutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuu henkilöitä, joilla on kokemusta alan töistä tai ovat ammatinvaihtajia. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tulevat hankkimaan henkilöt, joilla on suoritettuna alan perustutkinto ja työssä saatua alan kokemusta. Kertomusvuoden keväällä toteutettiin uutena avauksena puutarhatuotteiden myyjä -kurssi rekry-koulutuksena ja syksyllä puutarhatyöntekijäkoulutus työvoimapoliittisella rahoituksella. Koulutustoimintaa kehitettiin ohjauksellisempaan suuntaan lisäämällä sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Hakijamäärät omaehtoisiin koulutuksiin laskivat edelliseen vuoteen verrattuna, mutta työvoimapoliittisiin koulutuksiin ja varsinkin uudelle puutarhatyöntekijäkurssille oli runsaasti hakijoita. Puutarha-alan koulutuksiin haki yhteensä noin 200 henkilöä ja koulutuksen aloitti noin 80 henkilöä. Oppisopimusopiskelijoiden määrä oli noin 30 henkilöä. Keskeyttäneiden määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosin keskeyttämiset ajoittuivat kurssien alkuun ja oppisopimusten purkautumisiin. Puutarha-alan koulutuksen keskimääräinen vahvuus oli 100 opiskelijaa. Opiskelijatyöpäivien määrä nousi 20 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina oppilaitoksessa tai työpaikoilla. Näyttötilaisuuksien henkilökohtaistaminen vaatii laajan arvioijaverkoston. Useat puutarha-alan tutkintojen työelämäarvioijat osallistuivat TTS koulutuksen järjestämään arvioijakoulutukseen. Puistomestariopiskelijoille järjestettiin kaksi tutkintoseminaaria, joissa kuultiin ja arvioitiin heidän tutkintosuorituksiaan. Henkilöstökoulutuksena toteutettiin työturva- ja tieturvakorttikoulutusta. 18

19 Kasvukaudella huolehdittiin oppilaitoksen ulkoalueen kasvillisuuden ylläpidosta. Piha-alueen kasvillisuus toimii sekä opetusmateriaalina että viihtyvyyden lisääjänä. TTS:n Rajamäen toimipisteen piha-alueelle rakentui pieni japanilaistyylinen istutusalue opiskelijoiden näyttötyönä. Uuden paikoitusalueen vihertöitä aloiteltiin syksyllä opiskelijatyönä. Lisäksi puutarhatalon päätyyn rakennettiin kivikorimuuria. Opetusmyymälästä on tullut luonteva osa myymälätyöskentelyn ja asiakaspalvelun opetusta. Sieltä on myös tilattu koristelut moniin perhetapahtumiin. Lokakuussa laadittiin tilakoristelu Scandic Continental -hotellissa Viherympäristöliiton järjestämään Vihreästä Energiaa -seminaariin. Puutarhatiimiin kuuluu 7 kouluttajaa, puutarhuri, koulutussihteeri ja esimiehenä koulutuspäällikkö. Tutkintojärjestelyissä ja opetuksessa tiimin osaamista täydentävät TTS koulutuksen muiden koulutusalojen kouluttajat ja ulkopuoliset luennoitsijat muista oppilaitoksista ja työelämästä. Vuoden aikana yksi kouluttaja suoritti ja toinen aloitti pedagogiset opinnot. Yksi kouluttaja suoritti opinto-ohjaajaopinnot. Koulutuspäällikkö aloitti tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto-opinnot ja yksi kouluttaja erityisopettajakoulutuksen. Suoritettavat opinnot antavat lisäosaamista koulutuksen kehittämiseen. Puutarha-alan koulutusammatit vuonna 2008 Puutarhuri Puistopuutarhuri Floristi Puistomestari Kukka- ja puutarhakaupanmyyjä Puutarhatuotteiden myyjä Puutarhatyöntekijä Asiakaskohderyhmille räätälöidyt koulutukset 19

20 Yrityspalvelu rityspalvelu suunnittelee ja tuottaa palveluita yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Koulutusalan tarjonta suuntautuu pääasiassa automyyjille, varaosamyyjille sekä erilaisissa esimiestehtävissä toimiville henkilöille. Suurin osa koulutuksista on perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistavaa. Tiivistä yhteistyötä tehdään useiden yritysten kanssa. Merkittävä osa opiskelijoista tulee kyseisistä yrityksistä. Yrityspalvelu toimii TTS koulutuksen Vantaan ja Rajamäen yksiköissä. Yrityspalvelun toiminnassa on ollut painopistealueena auto- ja varaosamyyjille, aloittaville yrittäjille sekä autoalan työnjohdolle suunnatut koulutukset. Autoliikkeiden kasvava kiinnostus oppisopimukseen perustuvaan rekry-koulutukseen on ollut lisäämässä omalta osaltaan automyyjien perustutkintoon valmistavaa koulutusta. Vuoden 2008 aikana on ollut myönteistä kasvua myös johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavissa koulutuksissa. Yrityspalvelu on toteuttanut myös eri alojen perustutkintoihin kuuluvia yrittäjäjaksojen koulutuksia yhteistyössä muiden koulutusalojen kanssa. Koulutusten lisäksi tutkintopalveluja on tarjottu muille oppilaitoksille. Koulutukset toteutettiin suurimmaksi osaksi monimuotomenetelmällä, jossa opetus jakaantuu lähiopetukseen, etäopiskeluun ja työssä oppimiseen. Yrityspalvelun kaikissa koulutusohjelmissa on ollut myös käytössä verkossa tapahtuva oppiminen. Menetelmä mahdollistaa asiakkaille opiskelun työn ohessa ajasta ja paikasta riippumatta. Oppiminen yhdistyy oman työpaikan kehittämiseen etätehtävien avulla. Yrityspalvelun tehtäviin kuuluu myös aktiivinen koulutuksen kehittäminen koko oppilaitoksen tasolla. Tätä tehtävää on toteutettu esimerkiksi verkossa tapahtuvan oppimisen kehittämistoimenpiteillä. Yrityspalvelu on vastannut myös yrityksille suunnatun arvioijakoulutuksen käytännön toteutuksesta. Vuoden 2008 aikana on saatu päätökseen Tuottavuuden kehittäjäverkosto -hanke, johon oli myönnetty Opetushallituksen kehittämisavustusta. Yhteistyöyritysten lisäksi hankkeessa on ollut mukana neljä aikuiskoulutuskeskusta. TTS koulutus on vastannut hankkeen koordinoinnista. Saadun palautteen mukaan yhteistyöyritykset ovat kokeneet hankkeesta saadut tulokset erittäin hyödylliseksi oman toimintansa kehittämisessä. Hanke on toiminut myös pilottiprojektina, jossa on hyödynnetty TTS:n koulutuksen ja tutkimuksen henkilöstön asiantuntemusta. Yrityspalvelun henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia toimintavuoden aikana. Ulkopuolisten kouluttajien verkostoa on edelleen laajennttu vuoden 2008 aikana. Vuoden 2008 aikana kolmella henkilöllä on ollut käynnissä pedagogiset opinnot. Sen lisäksi yksi henkilö on suorittanut näyttötutkintomestarin tutkinnon. Tutkintoihin valmistavien koulutusten lisäksi henkilöstö osallistui useisiin ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin. 20

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ENNAKKOJAKSO

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ENNAKKOJAKSO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ENNAKKOJAKSO Peruskoulusta suoraan työelämään Oppisopimuksen ennakkojakso osana Turun mallin monityönantajaista oppisopimusta Julkaisu on toteutettu osana Oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Haettavana on ammatillisen koulutuksen tuntiopettajan määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä alkaen elokuusta 2016. Kelpoisuusehdot määräytyvät

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Simo Aho Tavoitteet 1) Kuinka yleistä (eri koulutusaloilla) on toisen asteen tutkintoon tähtäävien opintojen keskeyttäminen? Kuinka

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot