Matkailun koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailun koulutusohjelma"

Transkriptio

1 5.3 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/Ikaalinen Opintojen rakenne matkailun koulutusohjelmassa PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Matkailun koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 46 ov HARJOITTELU 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT Matkailun koulutusohjelman ammattiopinnot 40 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov Opintojen laajuus on 140 ov ja sisältö Koulutusohjelman opiskelija saa ajanmukaisen ja laaja-alaisen matkailualan koulutuksen. Vankan perusopetuksen ja yrityselämälähtöisten ammattiopintojen myötä opiskelijasta tulee asiakassuuntautunut ja yrittäjähenkinen osaaja, jolla on valmiudet toimia laadukkaana matkailuyrittäjänä tai asiantuntijana matkailuelinkeinon kansallisissa ja kansainvälisissä työtehtävissä. Matkailun koulutusohjelman ammattiopinnot, 40 ov Ammattiopinnot jakautuvat ehdotuksessa 10 ov:n opintokokonaisuuksiin, joista 20 ov on pakollisia ja 20 ov on vaihtoehtoisia. Pakolliset opintokokonaisuudet ovat Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen sekä Matkailupalvelujen markkinointi.

2 Pakolliset opintokokonaisuudet, 20 ov Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet, 20 ov Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen, 10 ov Kokous-, kongressi- ja messupalvelujen tuottaminen, 10 ov Matkailupalvelujen Markkinointi, 10 ov Internet ja matkailun sähköinen kaupankäynti 10 ov Matkailun ohjelmapalvelut, luonto- ja maaseutumatkailu 10 ov Matkatoimisto- ja liikennepalvelujen tuottaminen 10 ov Projektiopinnot 10 ov

3 Matkailun koulutusohjelman opintojen eteneminen PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT, 14 ov Pakolliset opinnot merkitty asteriskilla (*) (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot, 1 ov* Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet,1 ov Y003 Tiedonhallinta, 1 ov* Y022 Tutkimustyön perusteet, 1 ov* Y024 Tietotekniikan alkeet, 1 ov Y005 Tietotekniikka, 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov* Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov* Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov* Y010 Ruotsin kieli, 2 ov* Y011 Ensimmäinen vieras kieli, 2 ov* Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov Y014 Ympäristöprojekti, 1 ov Y025 Projektiopinnot, 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen, 1 ov Y028 Terveysliikunta, 1 ov MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNNOT, 46 ov C030 Yritystoiminnan perusteet, 2 ov C031 Palveluyrityksen markkinoinnin perusteet, 2 ov C041 Kirjanpidon perusteet, 2 ov C033 Matkailun yhteiskunnallinen toimintaympäristö, 2 ov C042 Matkailun perusteet, 2 ov C037 Talousmatematiikka, 2 ov C039 Matkailuoikeuden perusteet, 2 ov C043 Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 2 ov C044 Matkailuviestintä, 3 ov C045 Matkailumaantiede, 2 ov C046 Toiminnan organisointi ja henkilöstöhallinto, 2 ov C047 Sähköisen liiketoiminnan perusteet, 2 ov C048 Taloushallinto, 3 ov C049 Kotimaan matkailu, 2 ov Vaihtoehtoisista opinnoista valittava 4 ov C050 Taulukkolaskenta, 2 ov Vaihtoehtoinen C051 Tekstinkäsittely, 2 ov Vaihtoehtoinen C038 Tilastolliset menetelmät, 2 ov Vaihtoehtoinen C052 Palkkahallinto ja työoikeus, 2 ov Vaihtoehtoinen C053 Suomalainen perinne ja kulttuuritietous, 2 ov Vaihtoehtoinen C054 Matkailu- ja majoitusyrityksen ravitsemispalvelut, 2 ov Vaihtoehtoinen C055 Opastuspalvelut, 2ov Vaihtoehtoinen Kieliopinnot 12 ov * C080 Om kultur- och landskunskap i Norden, 2 ov C081 Affärskommunikation inom turismverksamhet I, 2 ov

4 C082 Affärskommunikation inom turismverksamhet II, 2 ov C083 Kundbetjäning på resebyråer, 2 ov C084 Turismverksamhet på svenska, 2 ov C085 Business Communication, 2 ov C086 Travel and Tourism in English, 2 ov C087 Customer Service in Travel and Tourism, 2 ov C088 Focus on Finland and the Northern Dimension, 2 ov C089 British Life and Culture Near and Far, 2 ov C090 Saksan kielen peruskurssi I, 2 ov C091 Saksan kielen peruskurssi II, 2 ov C092 Kultur- und Landeskunde, 2 ov C093 Korrespondenz im Reiseverkehr, 2 ov C094 Deutsch im Reiseverkehr, 2 ov C095 Kundendienst im Reiseverkehr, 2 ov C096 Mehr Deutsch, 2 ov Venäjä, 0-4 ov Espanja, 0-4 ov Italia, 0-4 ov Ranska, 0-4 ov * Valittava vähintään 2 ov ruotsista ja ainakin kahdesta muusta kielestä. Jos kieli on alkava kieli, opiskelijan tulee valita ko. kieltä vähintään 4 ov. MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNNOT, 40 ov 10 opintoviikon kokonaisuuksista 20 ov on pakollista (Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen sekä Matkailupalvelujen markkinointi) ja 20 vaihtoehtoisia. MATKAILUN OHJELMAPALVELUT SEKÄ LUONTO- JA MAASEUTUMATKAILU, 10 ov C400 Luontomatkailu, 2 ov C401 Maaseutumatkailun erityiskysymykset, 2 ov C402 Elämysmatkailupalvelujen tuotteistaminen, 2 ov C403 Elämysmatkailumarkkinointi, 2 ov C404 Erityisryhmien matkailupalvelut, 2 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija luonnon ja maaseudun tarjoamiin matkailullisiin vetovoimatekijöihin ja mahdollisuuksiin. Opintojakson aikana perehdytään matkailun erilaisiin toimintaympäristöihin, ohjelmapalveluihin, elämysja terveysmatkailupalveluiden tuotteistamiseen, liiketoiminnallisten osa-alueiden rakentamiseen, verkostoitumiseen ja alueellisesti toimivaan matkailuyritystoimintaan. MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAMINEN JA JOHTAMINEN, 10 ov C405 Matkailuyrityksen palvelutoiminnot, 2 ov C406 Matkailupalveluiden asiakaslähtöinen tuotekehitys, 2 ov C407 Matkailuyrityksen kehittäminen ja johtaminen, 4 ov C408 Kenttäopinnot matkailualan yrityksessä, 2 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen käsitys matkailualan yritystoiminnasta erilaisissa toimintaympäristöissä. Opinnoissa painotetaan asiakaslähtöisyyttä, yrittäjyyttä, henkilöstön ja liikkeenjohdon johtamistaitoja sekä kestävän kehityksen merkitystä yritystoiminnassa.

5 MATKATOIMISTO- JA LIIKENNEPALVELUIDEN TUOTTAMINEN, 10 ov C409 Matkatoimistoliikenne, 3 ov C410 Amadeus-varausjärjestelmä, 3 ov C411 Liikenneyritysten palvelut, 2 ov C412 Yrityksen matkasihteeri, 2 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija hankkii perustiedot kansallisista ja kansainvälisistä matkatoimisto- ja liikennepalveluista sekä sähköisistä varaus- ja informaatiojärjestelmistä. KOKOUS-, KONGRESSI- JA MESSUPALVELUJEN TUOTTAMINEN, 10 ov C413 Kongressipalvelut, 2 ov C414 Etikettikurssi, 2 ov C415 Tapahtumaviestintä, 2 ov C416 Congress and Fair Communication, 2 ov C417 Messupalvelut, 2 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet sekä kotimaisten että kansainvälisten kongressien ja messutapahtumien ammattimaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Opintoihin kuuluvat oleellisena osana PCO-toimistojen ja messujärjestäjien työkenttään liittyvät käytännön harjoitukset. MATKAILUPALVELUJEN MARKKINOINTI, 10 ov C418 International Cultures, 2 ov C419 International Marketing, 2 ov C420 Tourism Tomorrow, 2 ov C421 Matkailuyrityksen markkinointitutkimus, 2 ov C422 Palvelujen markkinoinnin kilpailukeinot, 2 ov Matkailupalveluiden markkinoinnin opintojakson tarkoituksena on antaa opiskelijalle syvennetyt tiedot yleisen markkinoinnin erikoisalueista markkinointitutkimuksesta sekä palvelujen markkinoinnista. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteisiin sekä kulttuurin vaikutukseen kaupankäyntiin. Opiskelija perehtyy matkailun tulevaisuuden trendeihin ja niiden vaikutukseen suomalaisen matkailuyrityksen toiminnan suunnitteluun. INTERNET JA MATKAILUN SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI, 10 ov C423 Sähköinen liiketoiminta, 2 ov C424 Grafiikka, 2 ov C425 Kuvankäsittely, 2 ov C426 WWW-sivujen tekeminen, 2 ov C427 WWW-kauppapaikka, 2 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksiin, mediaviestintään ja www-kauppapaikan rakentamiseen erityisesti matkailualalla. Opiskelija kykenee toimimaan työelämässä mukana sähköiseen liiketoimintaan liittyvissä projekteissa, osaa toimia projektiryhmässä ja ymmärtää sähköisen liiketoiminnan ja kauppapaikan rakentamisen periaatteita. Opintojaksojen aikana perehdytään sähköisen liiketoiminnan perusteisiin, graafisten julkaisujen tekemiseen ja www-sivujen toteuttamiseen. Opetusta toteutetaan osin yrityselämälähtöisesti, jolloin esimerkiksi www-sivuja tehdään oikeille yrityksille. Opintojen aikana rakennetaan toimiva kauppapaikka, josta voi tilata esimerkiksi elämysmatkailutuotteita.

6 PROJEKTIOPINNOT, 10 ov C428 Projektityön suunnittelu- ja toteutus matkailualalla, 2 ov C429 Projektityö(t), 8 ov Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella ja johtaa erityyppisiä matkailualan kehittämishankkeita. Toteutettavien projektien tulee liittyä pakollisiin tai opiskelijan valitsemaan ammattiopintokokonaisuuteen. Projektisuunnitelma(t) ja opintoviikot hyväksytään ja määritellään tapauskohtaisesti.

7 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 46 OV C030 YRITYSTOIMINNAN PERUS- TEET matkailun maantieteelliset vetovoimatekijät esim. ilmasto, meri ja rannikot, historia, rakennettu ympäristö matkakohteiden maantiede ja talousalueet Opiskelija perehtyy matkailualan yritysten toimintaan, toimintaympäristöön ja ohjaukseen. perustiedot matkailuyrityksen talousprosessista, toimintaympäristöstä ja toiminnan ohjauksesta Luennot, itsenäinen työskentely, harjoitukset Opintojakson suoritus Osallistuminen opetukseen, harjoitusten tekeminen C049 KOTIMAAN MATKAILU Opiskelija tuntee Suomen matkailun historiaa ja nykypäivää, Suomen eri matkailualueet sekä suomalaiset matkailutuotteet ja markkinointikanavat. perustiedot Suomen matkailusta Suomen matkailuelinkeino matkailuorganisaatiot Luennot, harjoitukset, tentti C045 MATKAILUMAANTIEDE Opiskelija saa kuvan matkailun merkityksestä alueellisena ilmiönä ja matkailuvirroista globaalisti. Hän perehtyy matkailukohteisiin ja kykenee paikantamaan ne maantieteellisesti. Suomen ja maailmankartan kertaus sekä perehtyminen merkittävien matkailukohteiden sijaintiin Luennot, ryhmätyöt ja niiden suulliset ja kirjalliset esitykset, tentti C043 MATKAILUPALVELUJEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ Opiskelija saa valmiudet tehokkaan, ajanmukaisen markkinointiviestinnän kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. myyntityö ja asiakaspalvelu mainonta myynninedistäminen suhde- ja tiedotustoiminta Luennot, ohjatut harjoitukset C031 PALVELUYRITYKSEN MARK- KINOINNIN PERUSTEET Opiskelija ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin merkityksen, omaksuu kohderyhmäajattelun sekä tuntee markkinoinnin tehtävät ja ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. markkinointiajattelu markkinoinnin toimintaympäristöt segmentointi asiakassuhteen elinkaari kuluttajakäyttäytyminen palvelujen markkinoinnin kilpailukeinot Luennot, harjoitukset, tentti

8 C041 KIRJANPIDON PERUSTEET Perehdyttää opiskelija ulkoisen laskentatoimen perusteisiin. Opiskelija osaa tehdä kahdenkertaisen kirjanpidon peruskirjaukset ja tilinpäätöksen. yrityksen rahaprosessin kokonaiskuva kahdenkertaisen kirjanpidon kirjaussäännöt kirjausperusteet arvonlisäverotus kirjanpidossa tilinpäätös menojen jaksotus tilinpäätöksessä Luennot, harjoitukset, tentti C033 MATKAILUN YHTEISKUNNAL- LINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Antaa opiskelijalle kokonaiskuva matkailuyrityksen toimintaan vaikuttavista taloudellisista tekijöistä ja kansantaloudessa vaikuttavista riippuvuussuhteista. Opiskelijan tulee perehtyä kansantalouden peruskäsitteistöön ja kyetä tunnistamaan kansantaloudessa tapahtuvia muutoksia ja niiden seurauksia. kansantalouden peruskäsitteistö kansantalouden rakenne, kiertokulku, tilinpito, kysyntä tarjonta ja markkinat tuotannontekijämarkkinat taloudelliset vaihtelut talouspolitiikka ulkomaankauppa Luennot, harjoitukset C042 MATKAILUN PERUSTEET Opiskelija saa yleiskuvan matkailusta yhteiskunnallisena, alueellisena ja yksilöllisenä ilmiönä sekä tietää matkailuelinkeinon kehityksen ja matkailun tulevaisuuden näkymät. matkailu yhteiskunnallisena ilmiönä matkailun käsitteitä ja määrityksiä matkailuelinkeino ja matkailun mittasuhteet matkailun taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset harjoitustyö maapallon matkailumaista Luennot, harjoitukset, tiedonhankinta matkailumaista C037 TALOUSMATEMATIIKKA Opiskelija pystyy käyttämään matemaattisia keinoja matkailu- ja majoitusalan yritysten ongelmien ratkaisemiseen. prosenttilasku sovelluksineen indeksit valuuttalaskut korkolaskusovellukset Luennot, laskuharjoitukset Opintojakson suoritus Tentti, suoritetut harjoitustehtävät C039 MATKAILUOIKEUDEN PERUS- TEET Opiskelija osaa kytkeä matkailujuridiikkaan liittyvät keskeiset sopimusehdot ja kuluttajansuoja-asiat. valmismatkaliikkeet valmismatkaehdot sopimusoikeus kuluttajansuoja matkailuun liittyvä muu lainsäädäntö Luennot, harjoitukset

9 Opintojakson suoritus Tentti C044 MATKAILUVIESTINTÄ 3 OV Opiskelija tuntee yhteisöviestinnän yleisesti ja ymmärtää viestinnän suunnitelmallisuuden, toteutuksen ja arvioinnin merkityksen yhteisökuvalle. Opiskelija perehtyy esimerkkien ja harjoitusten kautta matkailualan yritysten sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. Hän oppii viestimään asianmukaisesti erilaisissa tilanteissa edustamisesta kriisitilanteisiin. yhteisöviestinnän perusteet tiedottamisen kanavat ja niiden tarkoituksenmukainen käyttö markkinointi- ja suhdetoiminnalliset tekstit ja joukkoviestinyhteistyö esiintymistaito ja havainnollistaminen eri puheviestintätilanteissa Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, mm. raportti matkailuyrityksen viestinnästä, tentti C046 TOIMINNAN ORGANISOINTI JA HENKILÖSTÖHALLINTO Opiskelija saa kokonaiskäsityksen henkilöstöhallinnosta ja organisaatiosta yhteistoimintajärjestelmänä. Opiskelija ymmärtää yksilön käyttäytymisen perussäännöt ja niiden vaikutuksen organisointiin. yksilö työyhteisön jäsenenä organisaatiomallit organisaation kehittäminen projektit, tiimit ja verkosto henkilöstöhallinnon osa-alueet, merkitys ja tavoitteet Luennot, harjoitukset, tentti C047 SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN PERUSTEET Opintojakson aikana perehdytään internetin mahdollisuuksiin, markkinointiin ja liiketoimintaan matkailupalvelujen kannalta. tietoverkoissa tapahtuva matkailun liiketoiminta. Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti C048 TALOUSHALLINTO 3 OV Opiskelija saa käsityksen yrityksen sisäisessä laskennassa tarvittavasta informaatiosta ja sen hyväksikäytöstä yritysjohdon päätöksenteon näkökulmasta. Opiskelija perehtyy myös yritysverotukseen siten, että on peruskäsitys elinkeinotoiminnan verotuksesta. kannattavuuden suunnittelu ja seuranta tuloverojärjestelmän rakenne yritysmuotojen verotus Luennot, harjoitukset, tentti VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT C038 TILASTOLLISET MENETELMÄT Opiskelija kykenee osallistumaan tilastoselvitysten suunnitteluun ja toteutukseen ja kriittisesti analysoida tilastoja. Hän osaa käyttää tilastollisia menetelmiä päätöksentekoon. todennäköisyys korrelaatio- ja regressioanalyysi normaalijakauma tilastollinen testaus

10 Luennot, harjoitukset Opintojakson suoritus Tentti, suoritetut harjoitustehtävät C050 TAULUKKOLASKENTA Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa matkailualan taloudellisten ongelmien ratkaisuun. Matkailualan laskentamallien suunnittelu ja toteutus taulukkolaskentaohjelmalla Luennot, kirjallisuus, harjoitukset, tentti C051 TEKSTINKÄSITTELY Opiskelija pystyy itsenäisesti työskentelemään Word - tekstinkäsittelyohjelmalla. Hän hallitsee asiakirjatekniikan sekä ohjelman tärkeimmät toiminnot. Hänen kirjoitusnopeutensa ja -tarkkuutensa paranee kurssin myötä. näppäimistön hallinta asiakirjastandardi ohjelman toiminnot matkailuun liittyviä asiakirjoja vieraankielisiä tehtäviä Harjoitukset, nopeustesti, merkki- ja asiakirjakoe C052 PALKKAHALLINTO JA TYÖ- OIKEUS Opiskelija hallitsee palkkahallinnon ja palvelusuhteiden perusteet. Hän tuntee työlainsäädännön, työsuojelullisia säännöksiä, etenkin vuosiloma- ja työaikalain sekä työmarkkinajärjestöt ja työehtosopimusjärjestelmät. työ- ja virkasuhteet työsopimuslaki peruslakina sekä muu työsuhdelainsäädäntö työmarkkinajärjestöjen rooli yhteiskunnassa työ- ja virkaehtosopimukset työriidat ja neuvottelumenettely Luennot, harjoitukset, tentti C053 SUOMALAINEN PERINNE JA KULTTUURITIETOUS Opiskelija ymmärtää - tämän päivän näkökulmasta - suomalaisen perinne- ja kulttuuritietouden merkityksen matkailupalvelussa. Hän osaa hakea tietoa ja opastaa tietojen hankinnassa niin valtakunnan kuin paikallisellakin tasolla. Muotokuva Suomen perinnekulttuurista ja tämän päivän Suomen kulttuurielämästä. Luennot, projektityöskentely C054 MATKAILU- JA MAJOITUSYRI- TYKSEN RAVITSEMISPALVELUT Opiskelija perehtyy matkailu- ja majoitusyrityksen tarjoamiin ravitsemuspalveluihin ja niiden hallintaan. Hän osaa ottaa huomioon eri asiakaspalvelutilanteiden erityispiirteet. omavalvonta ravitsemispalvelutyössä elintarvike- ja ravitsemispalvelutuotteiden ostotoiminta ravitsemispalveluiden kustannuslaskenta ja markkinointi Luennot, harjoitukset matkailualan palkkauksen perusteet

11 C055 OPASTUSPALVELUT Opiskelija hallitsee matkaoppaan työn perusteet ja osaa esiintyä ryhmän edessä. oppaan rooli opastamisen taito retkipuheet hotellipäivystys tervetulotilaisuus mikrofonin käyttö Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suulliset harjoitukset, tentti KIELIOPINNOT 1 C080 OM KULTUR- OCH LANDKUN- SKAP I NORDEN Opiskelija hallitsee ruotsinkielisen alueen kulttuuriin, yleisiin tapoihin ja matkailuun sekä talouteen liittyvät asiat. kulttuuri- ja yhteiskuntatietoutta matkailumaantieto ja matkailukohteet Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, ryhmätyöt C081 AFFÄRSKOMMUNIKATION INOM TURISMVERKSAMHET I, Liikeviestinnän perustietojen ja -taitojen suullinen ja kirjallinen hallinta ruotsiksi. liikeyhteyksien perusviestintä asiakaskontaktit osallistuminen lähiopetukseen, tentti C082 AFFÄRSKOMMUNIKATION INOM TURISMVERKSAMHET II, Opiskelija syventää liike-elämässä tarvittavaa ruotsin kielen suullista ja kirjallista osaamista. valitukset ja niihin vastaaminen PR-kirjeet työnhaku ja haastattelut kokous- ja neuvottelutilanteet osallistuminen lähiopetukseen, tentti. Edeltävät opinnot Affärskommunikation inom turismverksamhet I C083 KUNDBETJÄNING PÅ RESE- BYRÅER Opiskelija pystyy työskentelemään ruotsiksi matkatoimiston asiakaspalvelutehtävissä. Hän hallitsee erilaiset opastusja neuvontatilanteet ja osaa esitellä Suomea matkailumaana. matkatoimistopalvelut opastustoiminta kotimaan matkailu Suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tentti. Osa tehtävistä suoritetaan verkkokurssina C084 TURISMVERKSAMHET PÅ SVENSKA Opiskelija hallitsee pohjoismaisiin kokouksiin liittyvät majoitus-, ravintola- ja kokousjärjestelytehtävät ruotsin kielellä. majoituspaikan ja -paikkakunnan palvelut

12 ohjelmapalvelut kokousjärjestelyt gastronominen sanasto Suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tentti C085 BUSINESS COMMUNICATION Opiskelija perehtyy englanninkieliseen liikeviestintään suullisesti ja kirjallisesti. liikeyhteyksien perusviestintä asiakaskontaktit PR-kirjeet kokous- ja neuvottelutilanteet työnhaku ja haastattelut osallistuminen lähiopetukseen, tentti C086 TRAVEL AND TOURISM IN ENGLISH Opiskelija perehtyy laaja-alaisesti matkailualan englantiin. Hän saa tehtäviensä hoitamiseen suullisen ja kirjallisen kielitaidon. matkailualan yritys ja sen kuvaus hotelli- ja muu majoituspalvelu ravintolapalvelut osallistuminen lähiopetukseen, tentti C087 CUSTOMER SERVICE IN TRAVEL AND TOURISM Opiskelija pystyy työskentelemään englanniksi matkatoimiston asiakaspalveluja markkinointitehtävissä sekä selviytyy erilaisista opastus- ja neuvontatilanteista. matkatoimistopalvelut pakettimatkojen koostaminen oheispalvelut osallistuminen lähiopetukseen, tentti C088 FOCUS ON FINLAND AND THE NORTHERN DIMENSION Opiskelija hallitsee perustiedot Suomesta ja sen naapurimaista sekä osaa kertoa maiden talous- ja kulttuurielämästä englannin kielellä. faktat Suomesta ja sen naapurimaista matkailumaantieto ja turistikohteet osallistuminen lähiopetukseen, tentti C089 BRITISH LIFE AND CULTURE NEAR AND FAR Opiskelija perehtyy sekä englanninkielisen ydinalueen että British Commonwealthin maiden kulttuuriin, yleisiin tapoihin, matkailuun ja talouteen. faktat maittain matkailumaantieto ja turistikohteet kulttuurieroja Luennot ja harjoitukset C090 SAKSAN KIELEN PERUS- KURSSI 1, Opiskelija hallitsee saksan kielen perusteet, ääntämisen ja oikeinkirjoituksen sekä selviytyy jokapäiväisissä puhetilanteissa.

13 ääntäminen ja kirjoittaminen tervehdykset ja esittelyt lukusanat ja kellonajat asioimistilanteita matkoilla ja ostoksilla osallistuminen lähiopetukseen, tentti C091 SAKSAN KIELEN PERUS- KURSSI 2, Opiskelija syventää saksan kielen taitoaan ja selviytyy jo vaativammissa kielenkäyttötilanteissa. keskeisiä kielioppirakenteita matkailutilanteita puhelintiedustelut ravintolatilanteet maantuntemusta osallistuminen lähiopetukseen, tentti Edeltävät opinnot Saksan kielen peruskurssi I tai vastaavat tiedot C092 KULTUR- UND LANDESKUNDE Opiskelija perehtyy Suomen ja saksankielisen alueen kulttuuriin, matkailuun ja yhteiskuntaan liittyviin asioihin. perustiedot Suomesta ja saksankielisestä alueesta matkailumaantietoa kulttuurieroja maantieteellisten nimien käyttö Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistumi-nen lähiopetukseen, tentti C093 KORRESPONDENZ IM REISE- VERKEHR Opiskelija hallitsee matkailualan liikeviestinnän perusteet. tiedustelut tarjoukset varaukset reklamaatiot Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitukset, laadintatehtävät, tentti C094 DEUTSCH IM REISEVERKEHR Opiskelija syventää matkailualalla tarvittavaa saksan kielen taitoaan. matkailualan keskeinen terminologia hotelli- ja matkaesitteet messuesittelyt osallistuminen lähiopetukseen, tentti C095 KUNDENDIENST IM REISE- VERKEHR Opiskelija pystyy työskentelemään matkailualan asiakaspalvelutilanteissa saksan kielellä. matkatoimiston ja hotellin asiakaspalvelu opastus- ja neuvontatilanteet ravintolapalvelut osallistuminen lähiopetukseen, tentti

14 C096 MEHR DEUTSCH Opiskelija syventää tällä saksan kielen jatkokurssilla aikaisemmin peruskurrsseilla tai muualla hankkimaansa kielitaitoaan. ostoksilla ja vierailuilla asuminen ja lomanvietto messuilla kielioppirakenteiden kartuttaminen työskentelyote opintojaksolla, tentti Edeltävät opinnot Saksan kielen peruskurssit I ja II tai vastaavat tiedot MATKAILUN KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 40 OV MATKAILUN OHJELMAPALVELUT SEKÄ LUONTO- JA MAASEUTUMAT- KAILU 10 OV C400 LUONTOMATKAILU Opintojakson aikana perehdytään erityisesti Suomen luontomatkailuolosuhteisiin, matkailullisiin vetovoimatekijöihin ja luontomatkailutarjontaan sekä luontomatkailumuotoihin ja -aktiviteetteihin. luontomatkailun käsitteet luontomatkailutuotteet ja -aktiviteetit luontomatkailun toimintaympäristön rakentaminen matkailun ympäristövaikutukset Suomen luonto matkailukohteena globaalisesti merkittävät luontomatkailukohteet Luennot, ryhmätyöt ja opintoretket C401 MAASEUTUMATKAILUN ERI- TYISKYSYMYKSIÄ Opiskelija perehtyy matkailun merkitykseen maaseudun elinkeinoelämän monipuolistajana ja elinvoimaisuuden ylläpitäjänä. Opiskelija oppii tuntemaan maaseudun erityispiirteet matkailuyrityksen kehittämisessä ja johtamisessa. maaseutumatkailun toimintaympäristö maaseudun ohjelmapalvelut ja terveysmatkailu maatila- ja mökkimajoituksen luokitusjärjestelmät erilaiset laatujärjestelmät ympäristönhoitokysymykset Luennot, ryhmätyöt ja opintoretket C402 ELÄMYSMATKAILUPALVELU- JEN TUOTTEISTAMINEN Opiskelija tuntee elämysmatkailupalveluiden tuotteistamisen periaatteet, verkostoitumisen ja sidosryhmäyhteistyön mahdollisuudet sekä tuotetarjonnan paketoimisen ja hinnoittelun. Hän osaa hyödyntää seudullisten elämysmatkailuyritysten tietotaitoa elämysmatkailuyritysten liikeideat ja palveluiden kehittäminen elämysmatkailun keskeisiin elementteihin perehtyminen hyödyntäen erityisesti seudullisten elämysmatkailuyritysten tietotaitoa erilaisten elämysmatkailutuotteiden suunnittelu ja toteutus alueen yrityksille Opetusmuodot Luennot, ryhmätyöt ja caset matkailuyrityksissä

15 C403 ELÄMYSMATKAILUMARKKI- NOINTI, Opiskelija hallitsee elämysmatkailubrandin rakentamisen periaatteet, markkinointikanavien käytön ja luomisen sekä myynnin organisoimisen ja toteutuksen. elämysmatkailun markkinointi- ja myyntikanavat osallistuminen tuotteiden markkinointiin ja myyntiin erilaisissa tilaisuuksissa. Luennot, ryhmätyöt ja harjoitukset yritysten tuotteilla C404 ERITYISRYHMIEN MATKAILU- PALVELUT Opiskelija tuntee erilaiset erityisryhmien matkailupalvelut kuten terveysmatkailun. erityisryhmien matkailupalveluiden rakentaminen ja markkinointi laatukriteerit ja eettiset kysymykset terveysmatkailu Pirteyttä Pirkanmaalta - matkailuhanke Opetusmuodot Luennot, ryhmätyöt ja tutustumiskäynnit MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAMI- NEN JA JOHTAMINEN 10 OV C405 MATKAILUYRITYKSEN PALVE- LUTOIMINNOT Opiskelija tuntee erilaisten matkailuyritysten palvelutoiminnot ja perehtyy alan keskeisiin tuotteisiin ja niitä koskeviin säädöksiin. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää asiakkaiden erilaiset tarpeet lähtökohtana matkailuyrityksen kannattavalle toiminnalle. matkailuyrityksien palvelut lainsäädäntö markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävät tuotteistamisen perusteet Luennot, ryhmätyöt ja opintokäynnit C406 MATKAILUPALVELUIDEN ASIAKASLÄHTÖINEN TUOTEKEHI- TYS Opiskelija hallitsee erilaisten matkailupalveluiden tuotteistamisen ja tuotesuunnittelun eri vaiheet. Opiskelija tuntee kuluttajakäyttäytymisen perusteet ja osaa yhdistää monista palveluista toimivia ja laadukkaita matkailutuotteiden kokonaisuuksia. asiakaslähtöisen tuotteistamisen muodot ja periaatteet tuotekehityksen tarkastelu eri vaiheissa, ideasta - tuotteeksi tuotteiden paketointia ja hinnoittelua Luennot, ryhmätyöt ja opintokäynnit C407 MATKAILUYRITYKSEN KEHIT- TÄMINEN JA JOHTAMINEN 4 OV Opiskelija tuntee kokonaisvaltaisesti matkailuyritysten strategisen johtamisen ja hallitsee matkailuyrityksen palvelujen liiketaloudellisen suunnittelun, henkilöstö- ja toimialajohtamisen sekä laatu- ja tiimijohtamisen periaatteet. Opiskelija ymmärtää yhteistyön ja verkottumisen merkityksen matkailuyrityksen kestävän ja kannattavan kehityksen kannalta. Opiskelija osaa hahmottaa myös tulevia matkailun trendejä. yrityksen strateginen suunnittelu henkilöstö-, toimiala-, laatu- ja tiimijohtaminen yhteistyömuodot ja verkostoituminen

16 matkailualan uudet kehitystrendit Luennot, mediaseuranta, ryhmätyöt ja opintokäynnit C408 KENTTÄOPINNOT MATKAI- LUALAN YRITYKSESSÄ ja sisältö Opiskelija työskentelee hotellissa, ravintolassa, matkatoimistossa, ohjelmapalveluyrityksessä tai jossain muussa matkailualan yrityksessä erilaisissa tehtävissä ja muodostaa käsityksen alan toiminnoista ja toimialarakenteista. Matkailualan yrityksessä työskentely, raportointi MATKATOIMISTO- JA LIIKENNEPAL- VELUIDEN TUOTTAMINEN 10 OV C409 MATKATOIMISTOLIIKENNE 3 OV Opiskelija tuntee matkatoimistoelinkeinon toiminta- ja palvelumuodot, kansallisen ja kansainvälisen laiva- ja junaliikenteen reittiverkostot, hinnoittelun sekä seuramatkatuotannon. matkatoimiston toimintaympäristö asiakaspalvelun periaatteet matkapakettien kokoaminen ja hinnoittelu seuramatkatuotanto erilaiset informaatio- ja varausjärjestelmät Luennot, harjoitukset ja tutustumiskäynnit Amadeus-järjestelmän perusteet Amadeus-verkon toiminta varauskanavana Luennot ja harjoitukset C411 LIIKENNEYRITYKSEN PALVE- LUT Opiskelija tuntee kokonaisvaltaisesti erilaisten liikenneyritysten toimintatavat ja palvelut. lento-, laiva-, rautatie- ja bussiliikenteen palvelut ja tuotteet liikennepalvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelun periaatteet erilaiset liikennevälineiden yhteistuotteet ja verkostot Luennot, harjoitukset ja tutustumiskäynnit C412 YRITYKSEN MATKASIHTEERI Opiskelija hallitsee yrityksen matkatoiminnan perusteet. Hän pystyy toimimaan yrityksen matka-asiantuntijana ja hoitamaan matkustamiseen liittyviä tehtäviä itsenäisesti. työ- ja liikematkustaminen matkatoimisto-, liikenne-, majoitusja ohjelmapalveluiden tiedonhankintakanavat Luennot, harjoitukset ja opintokäynnit C410 AMADEUS- VARAUSJÄRJESTELMÄ 3 OV Opiskelija tuntee Amadeus-järjestelmän matkailupalveluiden tiedonhankinta- ja varausjärjestelmänä sekä pystyy tekemään lentoliikenteen perusvaraukset.

17 KOKOUS-, KONGRESSI- JA MESSU- PALVELUJEN TUOTTAMINEN 10 OV C413 KONGRESSIPALVELUT Opiskelija hallitsee kansainvälisten kokousten ja kongressien järjestämiskäytännön alkusuunnittelusta loppuraportointiin. kongressin kutsuminen rahoitus hinnoittelu majoitus- ja tilavaraukset markkinointi tieteellinen ja sosiaalinen ohjelma rekisteröinti, rahaliikenne turvajärjestelyt jälkiselvittelyt Luennot, harjoitukset, opintokäynnit C414 ETIKETTIKURSSI Opiskelija tuntee muodollisen käyttäytymisen periaatteet ja pystyy toimimaan tahdikkaasti vaativissakin tilanteissa. Tapahtumajärjestelyissä opiskelija osaa ottaa etiketin vaatimukset huomioon. seurusteluetiketti ruokailuetiketti pukeutuminen Luennot, harjoitukset C415 TAPAHTUMAVIESTINTÄ Opiskelija perehtyy yleisimpien seminaareihin, kongresseihin ja messuihin liittyvien painotuotteiden tuottamiseen. Kurssi tarjoaa myös valmiudet lehdistötilaisuuden järjestämiseen. mainosmateriaali rekisteröintilomakkeet ja -vahvistukset ohjelmalehtiset näytteilleasettajaluettelot opasteet, nimineulat lehdistötiedotteet ja tiedotustilaisuuden järjestelyt Luennot, harjoitukset C416 CONGRESS AND FAIR COM- MUNICATION Objective Students strengthen and improve their oral and written skills to meet the requirements of congress and fair field. Content central concepts and vocabulary communication skills Teaching and learning strategies Contact teaching, exercises C417 MESSUPALVELUT Opiskelija perehtyy kaupallisen näyttelyn organisoimiseen liittyviin periaatteisiin ja toimintatapoihin. näyttelysuunnittelu näyttelytilan myyminen laskutus markkinointi tekniset järjestelyt rakentaminen/purku valvonta Luennot, harjoitukset, opintokäynnit MATKAPALVELUJEN MARKKINOINTI 10 OV C418 INTERNATIONAL CULTURES Object The course will give the students a better understanding of the influence of the

18 cultural background on personal behavior. The course will help them appreciate the cultural differences as a richness in the international communication and prepare them for intercultural situations. The students will be able to communicate and cooperate with people from different cultural backgrounds. They will be able to find similarities and analyse differences between cultures and find ways to use this information for their benefit in solving problematic situations. Contents culture by Hofstede and other major scholars elements of culture impact of culture on the behavior of individuals features of the major cultures of the world Teaching and learning strategies Lectures, visits, independent studies and assignments C419 INTERNATIONAL MARKETING Object The course will familiarize the students with the basics of international marketing. They will be able to use different sources of information for decision making. They will know how to plan and organize international marketing. Students will be able to build an effective marketing mix taking into consideration the impact of environmental factors on the various components. Contents sources of information environmental components of international markets market screening strategic planning of international marketing marketing mix elements in various cultural environments teaching and learning strategies lectures, group-work, written and oral assignments C420 TOURISM TOMORROW Object The course will give the students an insight into the current discussions on the future of tourism business. Students will study the impact of globalization on tourism. They will know the trends and future focuses of the tourism business. They will have a clear picture how these trends can affect the local tourism business. Contents the future impact of globalization on tourism the trends in the tourism business home and abroad research in groups of the current state plus trends/future plans of tourism business at a chosen location/country Teaching and learning strategies Lectures, media sourcing, team work C421 MATKAILUYRITYKSEN MARK- KINOINTITUTKIMUS Opiskelija perehtyy markkinointitutkimuksen perusteisiin, oppii käyttämään erilaisia tiedonhankintamenetelmiä sekä arvioimaan saadun tiedon luotettavuutta markkinoinnin päätöksenteon näkökulmasta. Kurssi tukee opiskelijoiden opinnäytetyötyöskentelyä. yleisimmät tutkimusmenetelmät kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet tiedonkeruumenetelmät otanta tiedon analysointimenetelmät tutkimusraportin laadinta Luennot, harjoitukset

19 C422 PALVELUJEN MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Opiskelija perehtyy palvelujen markkinoinnin keskeisiin periaatteisiin ja erityispiirteisiin tavaroiden markkinointiin verrattuna. Hän ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinot vaikuttamistapoina, joilla asiakkaisiin halutaan ja voidaan vaikuttaa asiakassuhteen eri vaiheissa. Hän osaa kehittää palveluyritysten toimintaa kilpailukykyisemmäksi. nykyaikainen palveluiden markkinoinnin teoria palvelutuotteen kilpailukeinot laajan näkemyksen mukaan asiakassuhteen elinkaari sisäinen markkinointi asiakastyytyväisyys ja laatu Luennot, harjoitustyö INTERNET JA SÄHKÖINEN KAU- PANKÄYNTI 10 OV C423 SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Opintojakson aikana opitaan tuntemaan internetin mahdollisuudet tiedonhankinnassa eri hakupalveluja käyttäen. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköisen liiketoiminnan tarjoamat mahdollisuudet matkailupalvelujen toteuttamisessa. tietoverkot www-palvelut ja sähköpostijärjestelmät www-kauppapaikkojen analysointi Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti C424 GRAFIIKKA Opintojakson aikana perehdytään graafiseen suunnitteluun ja layout-ilmaisuun sekä esitteiden, käyntikorttien, julisteiden ym. graafisten tuotteiden ja mainosmateriaalin tekemiseen matkailualan yrityksille. kuvallinen viestintä graafiset elementit ja värit tulostaminen Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti C425 KUVANKÄSITTELY Opiskelija perehtyy digitaaliseen kuvankäsittelyn periaatteisiin. Hän ymmärtää sen mahdollisuudet ja wwwympäristössä hyödyntämisen. digitaalikameran ja skannerin käyttöön kuvan digitointi ja muokkaaminen Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti C426 WWW-SIVUJEN TEKEMINEN Opintojakson aikana perehdytään wwwsivujen tekemiseen, www-tuotannon suunnitteluun ja ohjelmistojen valintaan liittyviin seikkoihin. www-sivujen tuottaminen sivustojen rakentaminen ja erilaisten elementtien sijoittamiseen sivuilla Hyväksytyt harjoitukset, kirjallisuus, tentti

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Lisätiedot

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA

8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA 8.9. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä

Lisätiedot

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Englanti, perusopintojakso...1 Matkatoimisto ja liikennepalvelut...2 Majoitus, ravintola ja kokouspalvelut...3 Kotimaanmatkailu, incoming ja ohjelmapalvelut...4 Business

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

Ammattimainen viestintä

Ammattimainen viestintä Ammattimainen viestintä Tunnus: COS2RM002 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 3. ja 4. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija Englanti 2 Tunnus: ENG1LP016 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 3., 4. lukukausi Kieli: englanti / suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10.

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10. OPETUSSUUNNITELMA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013 Raportti 7.10.2003 17.8.2009 1 1. MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA TUTKINTO

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

Viestinnän koulutusohjelma

Viestinnän koulutusohjelma 5.7 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA IRAMK/Virrat Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia oman osaamisalueensa asiantuntijoina työelämässä. Osaamisalueita ovat muiden

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku Lahden ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 Kansainvälisen kaupan

Lisätiedot

ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007

ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 a ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 British Studies -kirjatentti...1 Englannin liikeviestintä...2 Englannin rakenteet...3 Englannin PR-viestintä...5 Englannin suullinen viestintä 3...7 EU ja muut kansainväliset

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009

VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009 VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009 Chapter 9: Courses in English Chapter 10: Courses in Swedish / Kurserna på svenska 2 SISÄLTÖ 1. VAPAASTI

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009

VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009 VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009 Chapter 9: Courses in English Chapter 10: Courses in Swedish / Kurserna på svenska 2 SISÄLTÖ 1. VAPAASTI

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa sekä yritysten toiminnassa että liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen, säilyttämiseen,

Lisätiedot

1. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot... 2 1.1 Designing services and products 10 ECTS... 5 1.2 Johtamisen välineet 10 op... 5 1.2.1 JOHTAMISEN STRATEGIAT

1. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot... 2 1.1 Designing services and products 10 ECTS... 5 1.2 Johtamisen välineet 10 op... 5 1.2.1 JOHTAMISEN STRATEGIAT 1. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot.................................................................................. 2 1.1 Designing services and products 10 ECTS....................................................................

Lisätiedot