Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu Puh. (09) , fax (09) Ly

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys Yrjönkatu 29 A, HELSINKI Puh. (09) , fax (09) Ly

2 Johdanto ja tiivistelmä Tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto selvittää mahdollisuuksia Laajasalon kaupalliseksi kehittämiseksi. Kaupallisen selvityksen lisäksi on samaan aikaan käynnissä selvitystyö, jonka tarkoitus on antaa suuntaviivoja ostoskeskuksen kehittämiselle ja perehtyä muun muassa alueen tuleviin liikennejärjestelyihin. Kyseisen selvitystyön tekee arkkitehtisuunnittelun osalta Arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasa ja liikenneselvityksen osalta LT-Konsultit Oy. Laajasalon kaupallisen selvityksen tarkoitus on selvittää, onko Laajasalon kaupallisella kehittämisellä taloudellista pohjaa ja osoittaa mahdollisten tulevien ratkaisujen suuntaviivoja. Selvityksessä keskitytään Laajasalon kaupalliseen nykytila-analyysiin ja kaupan palveluverkon kehityskuvaan vaikutusalueella. Kyseisten analyysien perusteella annetaan suuntaviivat Laajasalon kaupalliselle kehittämiselle, minkä perusteella määritellään muun muassa Laajasalon keskuksen kaupalliset mitoitusperiaatteet. Selvityksen on tehnyt TP Group Finland Oy Keskustakehitys. Laajasalon vuosina rakennettu keskus ei vastaa ulkoisen ilmeen, mitoituksen ja palvelujen sisällön puolesta kasvavan väestön vaatimuksia. Laajasalo on eräs Helsingin voimakkaimmin kasvavista osa-alueista, jonka väestö ja ostovoima kasvavat voimakkaasti vuoteen 2025 mennessä, jolloin Kruunuvuorenrannan alue on rakentunut ja alueelle on sijoittunut ennusteen mukaan noin uutta asukasta. Väestön kasvu on voimakasta jo 2010 alkaen, jolloin Kruunuvuorenrannan rakentaminen alkaa. Tämä luo edellytykset kaupallisten palvelujen määrälliselle ja laadulliselle kehittämiselle jo melko nopeallakin aikataululla. Lisäksi Laajasalon ostoskeskuksen tarjoamat palvelut eivät tällä hetkellä huomioi riittävän hyvin alueen nykyisen väestön korkeaa tulotasoa ja lapsiperheiden suurta määrää. Selvityksen keskeiset johtopäätökset ja kaupallisen kehittämisen suuntaviivat Kaupallinen selvitys osoittaa, että voimakas väestön ja ostovoiman kasvu Laajasalossa aiheuttaa merkittävästi päivittäistavaroiden lisäliiketilatarvetta tarkastelujakson aikana. Tämä luo toimintaedellytykset päivittäistavaroiden sekä erikoistavaroiden ja kaupallisten palveluiden tarjonnan parantamiselle Laajasalon keskuksessa ja lähipalveluille alueen eri osissa. Palveluja kehittämällä ostovoiman ulosvirtausta voidaan vähentää erityisesti päivittäistavaroissa, sillä lähes puolet päivittäistavaroiden ostovoimasta siirtyy nykyisin vaikutusalueen ulkopuolelle. Myös Laajasalon uusi keskus tulee olemaan paikalliskeskus ja vaikutusalueensa kaupallinen pääkeskus. Keskus kilpailee lähinnä Herttoniemen tarjonnan kanssa laajasalolaisten päivittäistavaraostoksista. Laajasalon uuteen keskukseen tulee kilpailukyvyn parantamiseksi mitoittaa tilat kahdelle supermarket kokoluokan pt-myymälälle ja mahdollisesti yhdelle pienemmälle ptmyymälälle, kahvila- ja ravintolatoiminnalle sekä muille kaupallisille palveluille. Uuteen keskukseen esitetään tiloja päivittäistavaramyymälöille noin krs-m 2, erikoiskaupan liiketiloja noin krs-m 2, kaupallisia palveluja noin krs-m 2, ravintolapalveluja noin 500 krs-m 2 sekä julkisia palveluja niiden tarpeen ja toteuttamisen resurssien mukaisesti. Yhteensä keskuksen laajuus olisi krs-m 2 kaupallista liiketilaa, jonka lisäksi tulee varata tiloja julkisille ja muille täydentäville palveluille. Kaupallisesti toimivan keskuksen on oltava helposti saavutettavissa. Tärkeitä sijaintiin liittyviä tekijöitä ovat saavutettavuus (liittymät, katuverkko, sisäänajo pysäköinteihin) ja näkyvyys. Keskuksen tilat tulee massoitella siten, että erikoiskauppa ja kaupalliset palvelut sijoittuvat

3 mahdollisimman lähelle vetäjäyrityksiä, jolloin niiden tarvitsemat päivittäiset asiakasvirrat voidaan turvata. Liiketilat on sijoitettu yhteen tasoon ja mahdolliset julkiset palvelut, kuten kirjasto, keskuksen yhteyteen, esimerkiksi toiseen kerrokseen. Lapsiperheiden suuri osuus vaikutusalueen väestöstä ja väestön korkea tulotaso tulee huomioida sekä ympäristön että sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämän vuoksi korkeatasoiseen ja viihtyisään ulkoiseen ja sisäiseen ilmeeseen on kiinnitettävä huomiota. Keskuksen pysäköintipaikkojen tulee olla määrällisesti riittäviä ja helppokäyttöisiä. Keskus tarvitsee arviolta noin asiakaspysäköintipaikkaa. Myös huolto ja jätehuolto tulee järjestää tehokkaasti. Huollot on sijoitettava päivittäistavaramyymälöiden yhteyteen ja huoltoliikenne on erotettava asiakasliikenteestä. Väestön kasvu Kruunuvuorenrannan alueella luo tarvetta lähipalvelujen kehittämiselle alueella. Laajasalon keskus toimii paikalliskeskuksena myös Kruunuvuorenrannan asukkaille, mutta kaupallisia lähipalveluja Kruunuvuorenrantaan kuitenkin tarvitaan. Uudelle alueelle tulee varata edellytykset 1-2 päivittäistavaramyymälälle, kioskeille, ravintolapalveluille ja muille kaupallisille palveluille, kuten parturi-kampaamoille. Alueelle voi sijoittua muun muassa rantaravintoloita. Sijainti rannassa, ilmansuunta sekä vuoroveneyhteydet mahdollistavat hyvin tämän tyyppisen toiminnan. Kruunuvuorenrannan lisäksi Jollaksen ja Gunillantien lähipalveluilla on hyvät toimintaedellytykset. Helsingissä marraskuun 1. päivänä 2004 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys Mikko Mare konsultti, johtaja

4 Sisällysluettelo Johdanto 1 Laajasalon kaupallinen nykytila-analyysi Laajasalon kaupallinen vaikutusalue Vaikutusaluerajaus Demografisia tietoja alueen väestöstä Ostovoima, myynti ja ostovoiman siirtymät Laajasalon kaupallinen palveluverkko Palveluverkon rakenne Päivittäistavarakaupan myymäläverkko Kaupan palveluverkon kehityskuva Laajasalossa Kaupan kehitystrendit - yleistä Kaupan toimintaympäristön muutokset Suomessa Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset Päivittäistavarakaupan muutostrendit Erikoiskaupan muutostrendit Vireillä olevat kaupan alan hankkeet Laajasalossa Toimialakohtaiset lisäliiketilatarpeet Laajasalossa Laajasalon keskuksen kaupallisen ja toiminnallisen ratkaisun suuntaviivat Hankkeen tausta Laajasalon keskuksen asema ja laajuus Kaupallinen ja toiminnallinen ratkaisu Keskuksen alustava kokonaisliikeidea ja sisältö Julkiset palvelut Vaikutusalueen muu kaupan palveluverkko LIITTEET

5 1 1 Laajasalon kaupallinen nykytila-analyysi 1.1 Laajasalon kaupallinen vaikutusalue Vaikutusaluerajaus Laajasalo sijaitsee Helsingin kaakkoisosissa saarella, joka on linnuntietä mitattuna vain kolme kilometriä Helsingin keskustasta itään. Ajomatka kantakaupunkiin on kuitenkin useista Laajasalon eri osista yli kymmenen kilometriä. Ainut yhteys Itäväylälle ja sitä kautta muille väylille on Laajasalontien ja Herttoniemen kautta. (Kuva 1) Kuva 1 Laajasalon sijainti ja liikenneverkko Laajasalon kaupallinen vaikutusalue (Kuva 2) muodostuu Laajasalosta ja Santahaminasta. Pohjoisessa luonnollinen raja on Herttoniemensalmi. Laajasalon keskus sijaitsee Yliskylän osaalueella ja muita alueita ovat Jollas, Hevossalmi, Tullisaari, Tahvonlahti ja Kruunuvuorenranta. Vähittäiskaupan myynti keskittyy Laajasalossa alueellisesti keskukseen eli Laajasalon ostoskeskukseen. Herttoniemen paremman kaupallisen tarjonnan ja liikenneyhteyksien vuoksi Laajasalon alueen liikkeissä asioi lähinnä vain laajasalolaisia sekä Santahaminan alueella asuvia ja asioivia.

6 2 Kuva 2 Laajasalon kaupallinen vaikutusalue osa-alueittain Demografisia tietoja alueen väestöstä Väestömäärä ja sen kehitys Vaikutusalueen väestömääriä ja niiden kehitystä on kuvattu taulukossa 1. Alueiden nykyväestönä ( ) käytetään Helsingin kaupungin tietokeskuksen lukuja ja ennustelukuina kaupungin omia ennusteita vuodelta Taulukko 1 Laajasalon kaupallisen vaikutusalueen nykyväestö ja ennuste vuodelle (Lähde: Helsingin kaupunki). Väestöennuste alueittain vuoteen 2025 Muutos hlö % Laajasalo Yliskylä % Jollas % Tullisaari % Tahvonlahti % Hevossalmi % Kruunuvuorenranta Santahamina % Yhteensä %

7 Laajasalon väkiluku oli vuoden 2004 alussa Laajasalon merkittävin väestökeskittymä Yliskylässä, jossa on myös Laajasalon kaupallinen keskus (Kuva 3). Yliskylässä asuu lähes asukasta ja Jollaksessa lähes asukasta. 3 Kuva 3 Laajasalon väestö osa-alueittain (Lähde: Helsingin kaupunki). Väestön painopistealueita tarkastelemalla korostuu Yliskylän kerrostalo-alueiden eli ostoskeskuksen lähivaikutusalueen väestön merkitys. Yliskylän alueella on suurin väestön tiheys, useissa 50m x 50m ruuduissa asuu yli sata asukasta ja Santahaminaa lukuun ottamatta ainoastaan Yliskylässä asukkaita on yhden ruudun alueella enemmän kuin viisikymmentä. Väestön painopistealueita tarkastellen Yliskylä on selvästi Laajasalon keskustamaisin alue. (Kuva 4) Kuva 4 Laajasalon väestön painottuminen. Väestö 50m x 50m ruuduilla vuonna (Lähde: Helsingin kaupunki).

8 Laajasalo on eräs Helsingin voimakkaimmin kasvavista alueista, mikä lisää kaupallisten ja muiden palvelujen kysyntää tulevaisuudessa. Laajasalon väkiluku kasvaa 64% eli asukkaalla vuoteen 2025 mennessä. Alueellisesti väestönkasvu painottuu voimakkaasti Kruunuvuorenrannan alueelle, jonne tulee noin uutta asukasta vuoteen 2025 mennessä. Tarkasteluvuodeksi on valittu vuosi 2025, silloin Kruunuvuorenranta on rakentunut suunnitelmien mukaisesti. Alueen rakentuminen kuitenkin alkaa jo vuonna 2010, josta lähtien asukasmäärä lisääntyy voimakkaasti. Lisäksi Jollakseen tulee ennusteiden mukaan yli uutta asukasta tarkasteluvuoteen mennessä. Muilla alueilla väestö vähenee hieman tai pysyy suunnilleen nykyisellään. Santahaminan mahdollinen rakentuminen tulee tapahtumaan tarkasteluajankohdan eli vuoden 2025 jälkeen. (Kuva 5) 4 Kuva 5 Väestönmuutosarvio Laajasalon kaupallisella vaikutusalueella vuosille (Lähde: Helsingin kaupunki) Väestön rakenne Laajasalon alueella on runsaasti pientaloasumista verrattuna Helsingin alueisiin keskimäärin. Suuria asuntoja tarvitsevien lapsiperheiden osuus on melko suuri (Kuva 6). Lapsiperheiden osuus asuntokunnista 35 % 30 % 28 % 30 % 28 % 25 % 20 % 19 % 15 % 10 % 5 % 0 % Koko maa Helsinki PKS Laajasalo Kuva 6 Lapsiperheiden osus asuntokunnista Laajasalossa ja vertailualueilla vuonna 2001 (Lähde: Tilastokeskus, Helsingin kaupungin Tietokeskus).

9 5 Alueen asukkaiden tulotaso on huomattavasti korkeampi kuin Helsingissä keskimäärin (Taulukko 2). Vuositulot asukasta kohden olivat vuonna 2002 noin euroa korkeammat kuin helsinkiläisellä keskimäärin. Kun verrataan tuloja asuntokuntaa kohden laajasalolaisella perheellä oli vuonna 2002 käytettävissään noin euroa enemmän kuin helsinkiläisellä perheellä keskimäärin. Taulukko 2 Väestön tulotaso Laajasalossa ja muualla Helsingissä. (Lähde: Helsingin kaupungin Tietokeskus). Väestön tulotaso Helsingissä ja Laajasalossa - Vertailutietoja Tulot/asukas (2002) Tulot/työvoima (2000) Tulot/asuntokunta (2002) Helsinki Laajasalo Ostovoima, myynti ja ostovoiman siirtymät Ostovoiman, myyntien ja ostovoiman siirtymien laskentaperusteet Ostovoimaa, myyntiä ja ostovoiman siirtymiä vuonna 2003 sekä ostovoiman kehittymistä vuodelle 2025 on tarkasteltu viidessä päätoimialaryhmässä. Päätoimialaryhmät ovat päivittäistavarat, vaatetustavarat, kodintavarat, vapaa-ajantavarat ja ravintolapalvelut. Tarkempi toimialaluokitus on esitetty raportin liitteenä 1. Laajasalon väestöennuste vuodelle 2025 perustuu Helsingin kaupungin ennusteisiin. Väestön nykytilanne on viimeisin tilastotieto. Taulukko 3 Laskelmissa käytetyt toimialakohtaiset kulutuksen kasvukertoimet. Vuotuiset kasvukertoimet v Päivittäistavarat 0,5 % Vaatetustavarat 1,5 % Kodintavarat 1,5 % Vapaa-ajantavarat 1,5 % Ravintolapalvelut 1,5 % Ostovoimaluvut perustuvat Tilastokeskuksen Kotitaloustiedustelun kulutuslukuihin. Kotitaloustutkimuksen kulutusluvut on alueellisesti jaoteltuja ja Laajasalon lukuina käytetään pääkaupunkiseudun keskimääräisiä kulutuslukuja, jotka ovat koko maan keskiarvoja suuremmat. Taulukossa 3 on esitetty vuosittaiset kasvukertoimet, joilla ostovoiman arvioidaan lisääntyvän vuodesta 2003 eteenpäin tarkasteluvuosille Ennustejakson pituudesta johtuen kasvukertoimet ovat maltillisia.

10 Ostovoima vuonna 2003 ja sen kehitysennusteet vuodelle 2025 Taulukossa 4 on kuvattu Laajasalon ja sen vaikutusalueen ostovoiman kehitystä vähittäiskaupan päätoimialaryhmissä. Taulukko 4 Laajasalon ja sen kaupallisen vaikutusalueen ostovoima päätoimialoittain vuonna 2003 ja arvio kehityksestä vuodelle Väestö ja ostovoima Laajasalon vaikutusalueella Muutos % Väestö % Milj.euro Milj.euro Milj.euro % Päivittäistavarat 36,8 67,5 30,7 83 % Vaatetustavarat 11,1 25,3 14,2 128 % Kodintavarat 14,1 32,1 18,0 128 % Vapaa-ajantavarat 17,4 39,8 22,3 128 % Ravintolapalvelut 10,6 24,1 13,5 128 % Yhteensä 90,0 188,8 98,8 110 % 6 Laajasalossa päätoimialaryhmiin kohdistuva ostovoima oli 90 miljoonaa euroa vuonna Päivittäistavaroiden osuus oli lähes 37 miljoonaa euroa ja erikoiskaupan osuus noin 42 miljoonaa euroa. Ravintolapalveluihin kohdistuva ostovoima oli vuonna 2003 arviolta yli 10 miljoonaa euroa. Laajasalolaisten ostovoiman ennustetaan lisääntyvän väestönkasvun ja kulutuksen kasvun perusteella jopa 100 miljoonalla eurolla eli noin 190 miljoonaan euroon vuoteen Päivittäistavarakaupan ostovoiman ennustettu kasvu on yli 30 miljoonaa euroa ja erikoiskauppaan kohdistuva ostovoiman ennustettu kasvu on lähes 55 miljoonaa euroa vuoteen Merkittävä määrä ostovoiman kasvusta toteutuu jo 2010 lähtien jolloin Kruunuvuorenrantaa ryhdytään toteuttamaan. Vähittäiskaupan myynti ja ostovoiman siirtymät toimialoittain Ostovoimien siirtymiä tarkastellessa esitetyt myyntiluvut perustuvat alueella toimivien yritysten arvioituihin liikevaihtolukuihin. Taulukossa 5 ja kuvassa 7 on tarkasteltu Laajasalon vähittäiskaupan myyntilukuja ja ostovoiman siirtymiä päivittäistavaroissa, erikoistavaroissa ja ravintolapalveluissa. Toimialojen sisältö on esitetty liitteessä 1. Taulukko 5 ja kuva 7 Laajasalon ostovoima, myynti ja siirtymät vähittäiskaupan päätoimialoilla vuonna Laajasalo Ostovoima Myynti Siirtymä Tasapaino Milj.euro Milj.euro Milj.euro % Päivittäistavarat 36,8 20,2-16,6 55 % Erikoistavarat 42,6 2,0-40,6 5 % Ravintolapalvelut 10,6 1,9-8,7 18 % Yhteensä 90,0 24,1-65,8 27 %

11 7-8,7 Ravintolapalvelut 1,9 10,6-40,6 Erikoistavarat 2,0 42,6-16,6 Päivittäistavarat 20,2 36, Ostovoima Myynti Siirtymä M euroa Päätoimialaryhmiin kohdistuva ostovoima vuonna 2003 oli Laajasalossa noin 90 miljoona euroa ja myynti noin 24 miljoonaa euroa. Ostovoiman nettosiirtymä on negatiivinen kaikissa toimialaryhmissä eli ostovoimaa siirtyy Laajasalon ulkopuolelle huomattavasti. Vähittäiskaupan ja ravintolapalveluiden siirtymiä kuvaava tasapainoluku (myynti/ ostovoima) on 27%. Muun muassa Herttoniemen vaikutus näkyy päivittäistavaroiden kaupassa. Laajasalon erikoistavaroiden tarjonta on heikkoa ja lähes kaikki alueen ostovoima siirtyy erikoistavaroissa alueen ulkopuolelle. Myös ravintolapalveluissa myynti on vain noin viidennes alueen ostovoimasta. 1.2 Laajasalon kaupallinen palveluverkko Kaupallinen palveluverkko luokitellaan tyypillisesti seuraavalla tavalla: Ydinkeskusta palvelevat vähittäiskaupat, tavaratalot ja kauppakeskukset, monipuoliset erikoisliikkeet ja palvelut ravintolat, kulttuuri, vapaa-aika Aluekeskukset päivittäis- ja erikoistavarakaupan seudullisesti vetovoimaisia keskittymiä hyvä liikenteellinen sijainti ja/tai sijainti asutuksen keskellä Hypermarketkeskukset päivittäis- ja erikoistavarakaupan seudullisesti vetovoimaisia keskittymiä hyvä liikenteellinen sijainti vetäjäyrityksenä vähintään yksi hypermarket Paikalliskeskukset monipuoliset, päivittäistavaraan keskittyvät peruspalvelut hyvä liikenteellinen saavutettavuus asuinalueilta vetäjäyrityksenä vähintään yksi supermarket

12 8 Lähipalvelukeskukset minimiperuspalvelut pienet päivittäistavaramyymälät, monipuoliset kioskit Muut kaupalliset keskittymät pääasiassa tilaa vievää kauppaa suuria erikoisliikkeitä (autokauppa, rautakauppa yms.) Palveluverkon rakenne Kalasatama Herttoniemen liikenneympyrä Kuva 8 Helsingin kaupan palveluverkon rakenne ja uudet mahdolliset hankkeet. Laajasalo keskus on eräs Helsingin paikalliskeskuksista (Kuva 8). Se kilpailee erityisesti Herttoniemen liikenneympyrän kanssa alueensa väestön ostovoimasta päivittäistavaroissa. Myös Itäkeskus, Hakaniemi ja Helsingin keskusta kilpailevat laajasalolaisten ostovoimasta. Erikoiskaupan osalta Laajasalossa on vain muutama veneliike, muu erikoiskaupan ostovoima siirtyy alueen ulkopuolelle.

13 Päivittäistavarakaupan myymäläverkko Kuva 9 Laajasalon ja sen lähivaikutusalueen päivittäistavarakaupan myymäläverkko Kuvan 9 karttaan on merkitty Laajasalon kaupallisen vaikutusalueen päivittäistavaramyymälät sekä lähialueen pt-myymälät, jotka kilpailevat laajasalolaisten päivittäistavaraostoksista. Laajasalon keskuksessa sijaitsee K-supermarket ja pienempi HOK-Elannon pt-myymälä, Alepa. Jollaksessa ja Gunillantiellä toimii lisäksi alueen asukkaille lähipalveluja tarjoavat myymälät. Gunillantiellä toimii Siwa ja Jollaksen Siwa, jonka myyntiarvioita laskelmissa myöhemmin käytetään, on syksyllä 2004 lopettanut toimintansa ja laajentuneissa tiloissa on aloittanut toimintansa Tradekan Valintatalo. Herttoniemen liikenneympyrän tuntumassa toimii useampia supermarket kokoluokan päivittäistavaramyymälöitä sekä Alko. Itäkeskuksessa on lähin hypermarket, Citymarket Itäkeskus.

14 10 2 Kaupan palveluverkon kehityskuva Laajasalossa 2.1 Kaupan kehitystrendit - yleistä Kaupan toimintaympäristön muutokset Suomessa Keskeisiä kaupan alaan vaikuttavia väestöllisiä muutoksia koko maassa ovat väestönkasvu hidastuu ja väestö vanhenee kotitalouksien keskikoko pienenee väestö keskittyy suurimmille kaupunkialueille Väkiluvun kasvu tulee 2000-luvulla pienenemään ja väkiluku kääntyy laskuun 2020-luvun alkupuolella, ellei maahanmuutto lisäänny merkittävästi (Kuva 10). Samalla väestörakenne ikääntyy, jolloin vanhusten osuus kasvaa ja nuorten osuus pienenee. Kaupan kannalta tämä merkitsee sitä, ettei ostovoima enää kasva entisenlaisesti väestönkasvun myötä vaan enemmänkin henkeä kohti lasketun kulutuksen perusteella. Väestö iän mukaan v Väesto iän mukaan Miehet Naiset Miehet Naiset Kuva 10 Väestöpyramidi vuodelta 2000 ja ennuste vuodelle 2010 (Lähde: Tilastokeskus) Ikärakenteen muuttuessa myös kulutusrakenne muuttuu. Palveluiden osuus kokonaiskulutuksesta on noussut tasaisesti koko 1990-luvun, ja niiden kysyntä tulee kasvamaan myös tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 25 prosenttia väestöstämme on yli 60-vuotiaita vuonna Pian eläkkeelle jäävillä suurilla ikäluokilla on sekä mahdollisuus että tarve ostaa palveluja. Palveluiden kysyntää lisäävät myös pienet kotitaloudet, joiden määrä kasvaa koko ajan. Erityisesti nuoret yksinasuvat korvaavat kestokulutustavaroita palveluilla. Tulevaisuudessa, kuten viime vuosinakin (Taulukko 6), lyhytikäisten tavaroiden (vaatteet ja muut pakolliset perustavarat) ja ravinnon osuus kulutusmenoista supistuu, mikä johtuu elintason nousemisesta entisestään. Kotitalouksien lukumäärän lisääntymisen myötä kasvua tulee olemaan autojen, kodintekniikan, viihde-elektroniikan sekä huonekalujen ja sisustustarvikkeiden myynnissä.

15 11 Taulukko 6 Kotitalouksien kulutusmenojen rakenne (Lähde: Kaupan Keskusliitto, Tilastokeskus) Kotitalouksien kulutusmenot Kulutusmenojen rakenne % % % Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat 16,4 15,7 13,2 Alkoholijuomat ja tupakka 3,1 3,2 2,8 Vaatetus ja jalkineet 6,0 4,4 3,4 Asuminen ja energia 22,6 28,1 28,7 Kodin kalusteet, koneet ym. 5,3 4,5 4,9 Terveys 3,4 3,8 3,6 Liikenne 13,2 12,4 14,7 Tietoliikenne 1,5 2,1 3,7 Kulttuuri ja vapaa-aika 11,1 10,3 9,9 Koulutus 0,2 0,2 0,2 Ravintolat, kahvilat ja hotellit 4,7 4,2 4,5 Muut tavarat ja palvelut 12,5 11,1 10,4 Yhteensä Menot kotitaloutta kohti käyvin hinnoin /v Menot kotitaloutta kohti v hinnoin /v Kotitalouksien ostovoima on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo on lisääntynyt tasaisesti ja samalla säästämisaste on alentunut. Yhä suurempi osa tuloista menee kuitenkin palveluihin ja toisaalta suosiotaan kasvattavat osake- ja rahastosijoittaminen vievät nekin osansa vähittäiskaupan rahavirrasta Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset Useiden tutkimusten mukaan lähitulevaisuudessa odotettavia kuluttajakäyttäytymisen kehitystrendejä ovat eettisyys, turvallisuus, nautinto, individualismi, terveellisyys, vaihtelunhalu ja helppous. Kuluttajat arvostavat laatua, tyyliä, laajoja valikoimia, edullisia hintoja ja henkilökohtaista palvelua. Kuluttajan vaatimukset ostopaikan suhteen kasvavat; hän ei välttämättä tyydy lähimpään ostopaikkaan, vaan valitsee sen, jonka valikoimat ja palvelut vastaavat hänen toiveitaan. Kuluttajilta kysyttäessä päivittäistavarakaupan tärkeimpinä valintakriteereinä pidettiin läheisyyttä, hinta/laatu-suhdetta ja valikoimaa. Näistä kahden ensimmäisen merkitys on vähentynyt kun taas valikoiman, kanta-asiakasetujen, ystävällisen palvelun ja aukioloaikojen vaikutus valintaan on kasvanut. Erikoiskaupan saavutettavuutta käsittelevän tutkimuksen mukaan suurin osa kuluttajista ostaa laadukkaat ja kalliit erikoistuotteet mieluummin erikoisliikkeistä ja halvat tuotteet hypermarketeista päivittäistavaraostosten yhteydessä. Vain noin viidennes kuluttajista ostaa erikoistavarat pääosin hypermarketeista. 65 % kuluttajista haluaisi lisää palvelevia erikoiskauppoja ja 79 % katsoo, että kaupunkien keskustoja pitäisi elävöittää tarjoamalla erikoiskaupoille hyviä liikepaikkoja.

16 Ostokäyttäytyminen muuttuu varsin hitaasti. Pitkällä aikavälillä odotettavissa olevia muutosilmiöitä ovat: kuluttajat jakaantuvat entistä pienempiin ryhmiin, joiden ostokäyttäytyminen erilaistuu suomalaiset omaksuvat uusia tapoja ja tottumuksia ulkomailta, jolloin myös kulutus monipuolistuu (esim. kansainvälistyvät ruokatottumukset, muoti- ja sisustustrendit) päivittäistavarakaupassa ostokertojen määrä vähenee ja kertaostos suurenee: vuonna 1985 keskiostos oli 10 ja vuonna ,7. Vuonna 2000 kaupassa käytiin 4,2 kertaa viikossa kuluttajien vaatimukset ostopaikan suhteen lisääntyvät: vaaditaan laajaa valikoimaa ja asiantuntevaa henkilökohtaista palvelua kuluttajat ovat entistä ympäristötietoisempia sekä kiinnostuneempia tuotteiden alkuperästä, koostumuksesta ja valmistusolosuhteista 12 Kahden viime vuoden aikana kaupan myynnin kasvu on hidastunut, mutta vuosi 2002 oli silti jo yhdeksäs peräkkäinen kasvuvuosi kaupalle (Kuva 14). Vähittäiskauppa kasvoi 3,7 prosenttia vuonna 2002 ja kulutustavaratukkukaupan myynti kasvoi 4,3 prosenttia. Toimialoittain tarkasteltuna myynti kasvoi seuraavasti: päivittäistavarakauppa 4,2 % tavaratalokauppa 1,9 % erikoiskauppa 1,5 % rakennus- ja sisustustarvikekauppa 1,3 % apteekkimyynti 9,4 % alkoholijuomakauppa 6,0 % autokauppa 7,0 % Päivittäistavarakaupan muutostrendit Päivittäistavarakaupan merkittävimmät myymälätyypit markkinaosuudella mitattuna ovat hypermarketit ja supermarketit, jotka ovat kasvattaneet osuuttaan huomattavasti viime vuosina. Merkittäviä kehityssuuntia ovat olleet myymälämäärän supistuminen, yksikkökoon kasvu ja myyntitehokkuuden lisäys. Toisaalta alle 400 neliön myymälöiden aukioloaikojen pidentäminen on lisännyt lähikauppojen suosiota. Myös huoltoasemamyymälöiden myynnin ennustetaan kasvavan, mutta niiden osuus kokonaispäivittäistavarakaupasta jäänee vähäiseksi (vuonna 1999 huoltoasemanmyynnin osuus oli 3,5%). Taulukko 7 Päivittäistavarakauppa 1990 ja 1999 (Lähde: Kauppa 2005) Päivittäistavarakaupan myynnit myymälätyypeittäin Myymälätyyppi Lukumäärä Myyntiosuus (%) Hypermarketit ,4 20,4 Tavaratalot ,0 7,8 Supermarketit ,2 48,0 Valintamyymälät ,0 19,9 Pienmyymälät ,2 2,2 Erikoismyymälät ,2 1,6 Yhteensä

17 Hypermarkettien lukumäärä on lähes kaksinkertaistunut ja myyntiosuus kasvanut 14 prosenttiyksikköä kymmenessä vuodessa (Taulukko 7). Kehitys jatkuu edelleen samansuuntaisena (Taulukko 8). Hypermarkettien myynti kasvaa edelleen, ja myös valintamyymälät ovat kasvattaneet myyntiään lähikauppojen pidennettyjen aukioloaikojen ansiosta. Pienten supermarketkokoluokan myymälöiden myynti on pienentynyt. Päivittäistavaramyymälöiden kokonaislukumäärä on laskenut huomattavasti, mutta myymälätiheys on edelleen Suomessa selvästi suurempi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Päivittäistavaroiden saavutettavuus koetaan kuitenkin hyväksi; kolmasosa kotitalouksista on sitä mieltä, että saavutettavuus on viime vuosina parantunut. 13 Taulukko 8 Päivittäistavarakaupan myynnit myymälätyypeittäin. Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin. (Lähde: Kaupan Keskusliitto, A.C. Nielsen Finland Oy) Päivittäistavarakaupan myynnit myymälätyypeittäin Myymälätyyppi Myynti (milj. ) Hypermarketit Tavaratalot Supermarketit, isot Supermarketit, pienet Valintamyymälät, isot Valintamyymälät, pienet Pienmyymälät Erikoismyymälät ja hallit Yhteensä Muutoksia päivittäistavarakaupan alalle tuo ulkomaisten ketjujen tulo suomalaisille markkinoille ja ulkomaisen omistuksen lisääntyminen kotimaisissa ketjuissa. Syksyllä 2002 saksalainen Lidl avasi ensimmäiset myymälänsä. Ensimmäisen vuoden aikana ketju avasi 50 myymälää ympäri Suomen, tavoitteenaan sadan liikkeen ketju. Lidlin tulo on pakottanut suomalaisketjut valmistautumaan kilpailun kovenemiseen aseinaan omat halpamerkit (esim. K-kaupan Euroshopper, S- kaupan Hyvä Ostos, Sparin, Wihurin ja Stockmannin First Price) ja liittoutumalla ulkomaisten hankintayhtiöiden kanssa. Kilpailussa heikoimmin näyttävät pärjäävän m 2 supermarketit, jotka eivät saavuta riittävän suurta volyymia, mutta eivät myöskään pysty hyödyntämään alle 400 neliön kauppojen sunnuntaiaukioloa. Päivittäistavarakaupan kehityssuuntia: myymälämäärä supistuu yksikkökoko kasvaa myyntitehokkuus lisääntyy tavaravalikoima kasvaa ja monipuolistuu hypermarkettien määrä ja osuus kokonaismyynnistä kasvaa perinteiset kyläkaupat vähenevät aikaisin avaavat ja myöhään auki olevat pienet päivittäistavaramyymälät (ns. convenience stores) lisääntyvät kaupungeissa (esim. Keskon Pikkolo, Spar Express, huoltoasemamyymälät) yhä useampi ulkomainen ketju ja yritys tutkii mahdollisuuksia tulla Suomen markkinoille eri tavoin: joko suoraan (esim. Lidl) tai välillisesti ostamalla osuuksia suomalaisista yrityksistä sähköinen kaupankäynti lisääntyy hitaasti

18 Vuoden 2003 alussa päivittäistavaramyymälöitä oli 4 163, joka on vain 2 myymälää vähemmän kuin edellisvuonna (Taulukko 9). Myymälämäärän lasku on siten lähes pysähtynyt. Myynnin arvo kasvoi 5,1 % ja määrä 2,4 %. Taulukko 9 Päivittäistavarakaupan myynnin ja toimipaikkojen määrän kehittyminen ketjuittain (Lähde: Kaupan Keskusliitto) 14 Päivittäistavarakaupan vertailutietoja Ryhmittymä Lukumäärä Myynti (milj. ) K-ryhmä S-ryhmä Spar-ryhmä Tradeka+Elanto Muut Yhteensä Erikoiskaupan muutostrendit Erikoiskaupan eri osa-alueiden myynnin kehitys vaihtelee suuresti. Keskimääräistä voimakkaammin ovat kasvaneet optiikka, huonekalujen ja sisustustarvikkeiden kauppa sekä lääkkeet, kosmetiikka ja hygieniatuotteet. Kasvua selittää kasvava kiinnostus hyvinvointiin ja laatuun. Sisustusalan myyntiä on lisännyt trendi, jossa suomalaiset ostavat kokonaisia huonekaluryhmiä yksittäisten huonekalujen sijaan ja kaikki kodin sisustusesineet ja tekstiilit ostetaan yhtenäiseen tyyliin. Myös kausisisustaminen on tullut suosituksi. Kasvua erikoiskaupan alalla aiheuttavat tulotason nousu, kulutuksen monipuolistuminen, vapaa-ajan ja siihen liittyvien harrastusten lisääntyminen ja kansainvälistyvät kulutusmallit. Kotitalouksien lukumäärän kasvun myötä joidenkin tuoteryhmien kulutus tulee kasvamaan (esim. autot, kodinkoneet, viihde-elektroniikka, huonekalut ja sisustus). Kuluttajien arvoissa tapahtunut muutos heijastuu myös erikoiskauppaan: enää kulutuksesta ei haeta yksinomaan hyötyä, vaan myös mielihyvää. Painopiste siirtyy entistä enemmän välttämättömyystuotteista, esimerkiksi vaatteista, kuluttajien harrastuksiin liittyvään kauppaan ja palveluihin. Erikoiskauppa on kuitenkin erittäin suhdanneherkkää, joten sen alalla nousu- ja laskukaudet näkyvät nopeammin ja voimakkaammin kuin päivittäistavarakaupassa. Merkittäviä kehityssuuntia erikoiskaupassa ovat ketjuuntuminen ja yksikkökoon kasvu. Perinteinen jako keskustahakuisen ja keskustan ulkopuolisen erikoiskaupan välillä on hämärtymässä. Myymäläkoon kasvun myötä kodinkone-, kodinrauta-, huonekalu- ja sisustusmyymälät ovat siirtyneet keskustojen ulkopuolelle lähelle toisiaan ja muodostaneet näin erikoiskaupan suurmyymäläkeskittymiä, nk. Retail Park -keskuksia. Sama kehityssuunta on nähtävissä suurten vaate-, urheilu- ja vapaa-aikamyymälöiden sijoittumisessa, jotka hakeutuvat yhä useammin myös aluekeskuksiin kaupunkikeskustojen sijasta. Muu erikoiskauppa suuntautuu jatkossakin kaupunkiseuduille ja erityisesti keskusta-alueille ja kauppakeskuksiin. Erityisesti pienet erikoisliikkeet sijoittuvat kaupunkien keskustoihin kauppa- ja kävelykatujen varsille. Kotimaiset ja ulkomaiset ketjut valtaavat parhaat liikepaikat vuokratason noustessa, kun yksityisyrittäjät joutuvat vetäytymään keskustojen laitamille.

19 Erikoiskaupan kehityssuuntia ulkomaisia ketjuja ja yrityksiä on tullut ja tulee Suomen markkinoille (esim. IKEA, Indiska, Dressmann, Zara, Gigantti, Bauhaus, Claes Ohlson) myymäläkoko ja tehokkuus kasvaa ketjuuntuminen lisääntyy erikoisliikkeissä henkilökohtaisen palvelun ja neuvonnan merkitys korostuu, hypermarketeissa arvostetaan ennen kaikkea edullisia hintoja valikoimat monipuolistuvat ja erilaistuvat erikoiskauppa säilyttää sijaintinsa liikekeskustoissa yleistyviä myymälätyyppejä ovat erikoistavaroiden suurmyymälät (tilaa vaativa erikoiskauppa), putiikit, pienet kapeaan segmenttiin erikoistuneet myymälät sekä kauppakeskusten yhteyteen perustettavat erikoismyymälät keskustojen ulkopuolella sijaitsevat Retail Park -keskukset (=tilaa vaativan erikoiskaupan keskukset) ja factory outlet -tyyppiset myymälät ja myymäläryppäät yleistyvät vähitellen sähköinen kaupankäynti lisääntyy nopeasti tuoteryhmissä, joita ei tarvitse kokeilla (esim. tietokonelaitteet ja -tarvikkeet, kirjat, pelit, cd- ja dvd-levyt), mutta se ei korvaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia myymälöitä kauppakeskuksia rakennetaan lisää ja olemassa olevia laajennetaan ja kehitetään. Niihin sijoitetaan kaupan lisäksi myös palveluja ja viihdetarjontaa Vireillä olevat kaupan alan hankkeet Laajasalossa Laajasalon keskuksen kehittäminen on alueen merkittävin kaupan hanke. Suunnittelu- ja ideointi on käynnistetty kesällä 2004 tämän selvityksen myötä ja hankkeen konkretisoituminen tulee viemään aikaa. Samaan aikaan kaupallisen selvityksen kanssa on käynnistetty Laajasalon keskuksen idealuonnostyö, jossa selvitetään tulevan keskuksen liikennevaihtoehtoja ja perusluonnoksia arkkitehtuurin osalta. Laajasalon keskuksessa sijaitseva K-supermarket on ilmoittanut laajenemistarpeestaan. K-supermarketilla on tällä hetkellä pinta-alaa noin krs-m 2 ja laajennustarpeeksi on ilmoitettu noin krs-m 2. Selvitystyön aikana Kesko on ollut yhteydessä kaupungin edustajiin toiveineen ja samalla on esitelty käynnissä olevaa selvitystä. Laajasalossa on syksyllä 2004 ollut vireillä hanke Jollaksen lähimyymälän toiminnan laajentamisesta. Jollaksen Siwa on lopettanut toimintansa syksyn 2004 aikana ja Valintatalo on aloittanut toimintansa laajentuneissa tiloissa. Kaupan palveluverkon osalta tilanne Laajasalossa on siis pysynyt muutoksen jälkeen samana, mutta Jollaksen alueen asukkaiden palvelutarjonta on parantunut tarjonnaltaan monipuolisemman myymälän aloitettua.

20 2.3 Toimialakohtaiset lisäliiketilatarpeet Laajasalossa Uuden liiketilan laskennallista tarvetta on tarkasteltu kumulatiivisesti vuodelle Laskelmat perustuvat seuraaviin oletuksiin: Laajasalon väestömäärä kehittyy kaupungin omien ennusteiden mukaisesti Vuosittainen ostovoiman kasvu on päivittäistavaroissa 0,5 %, erikoistavaran tuoteryhmissä ja ravintolapalveluissa 1,5 % Nykyistä pinta-alaa poistuu vuosittain 2,0 %, ravintolapalveluissa 0,0 % Tasapaino (myynti/ostovoima) paranee erikoistavaran tuoteryhmissä tarjonnan parantuessa 3 %. Päivittäistavaroissa ja ravintolapalveluissa se paranee 1 %. 16 Kulutuslukujen (ostovoiman kasvu) kasvuennusteet perustuvat historialliseen kehitykseen sekä eri tutkimustahojen arvioihin talouden kehityksestä. Kulutuslukujen kehitystä ennustettaessa on käytetty historiallista kehitystä varovaisempia kasvukertoimia ennustusjakson talouden ennustettavuuden vaikeudesta ja tarkastelujakson pituudesta johtuen. Taulukossa 10 on päivittäistavararyhmässä esitetty vaihtoehtoisia myyntitehoja (euroa/my-m²/ vuosi) ja erikoistavararyhmissä ja ravintolapalveluissa toimialaryhmän nimen alla keskimääräinen arvioitu myyntiteho. Esimerkiksi hypermarkettien päivittäistavaraosaston myyntitehokkuus on tyypillisesti noin euroa/my-m²/vuosi, supermarkettien noin euroa/my-m²/vuosi ja lähikauppojen noin euroa/my-m²/vuosi. Taulukossa on esitetty arvio toimialaryhmän nykyisestä pinta-alasta (krs-m 2 ) ja lisäliiketilan tarpeesta (krs-m 2 ) vuodelle Taulukko 10 Laskennalliset uuden liiketilan tarpeet Laajasalossa vuodelle PINTA-ALA LISÄTARVE MYYNTITEHO vuonna 2003 vuoteen 2025 euroa /my-m² / v krs -m² (arvio) krs-m² Päivittäistavarat Erikoistavarat Ravintolapalvelut Lisätarve yhteensä Ka.tehot Laajasalon päivittäistavaramyynnin perusteella arvioitu päivittäistavarapinta-ala on noin krs-m 2. Pinta-ala-arviossa on varsinaisten päivittäistavaramyymälöiden lisäksi huomioitu halpahintatavarataloissa, kahviloissa, kioskeissa ja huoltoasemilla sekä muissa päivittäistavaroita myyvissä myymälöissä tapahtuva päivittäistavaramyynti. Päivittäistavaroiden laskennallinen lisäliiketilatarve vuoteen 2025 mennessä on noin krs-m 2. Päivittäistavarapinta-alan tarve jakautuu erilaisille myymälätyypeille. Noin 85 % lisäliiketilatarpeesta voidaan arvioida kohdistuvan varsinaisille päivittäistavaramyymälöille. Taulukon alin rivi kuvaa tilannetta, jossa lisäliiketila kohdistuisi pääosin tehokkaille hypermarket-tyypin yksiköille. Ylin rivi vastaa puolestaan tilannetta, jossa liiketilan lisäys kohdistuisi pieniin lähimyymälöihin. Kaupungin ja kauppaliikkeiden palveluverkolle asettamista tavoitteista riippuu, millaisia yksikköjen lukumäärän lisäyksiä lisäliiketilalaskelmat käytännössä vastaavat. Ajallisesti lisä-

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus

kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus kaupasta kaikille kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen

Lisätiedot

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008 Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA Vähittäiskauppa Suomessa -kirja kuvaa suomalaisen vähittäiskaupan toimintaa graafisten kuvioiden ja tilastojen avulla vuoden 2008 tilanteessa. Kirja

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen. vuosikirja 2009

Kuluttajatutkimuskeskuksen. vuosikirja 2009 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009 Kulutuksen liikkeet Minna Lammi, Mari Niva, Johanna Varjonen (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjoja 5 Kuluttajatutkimuskeskuksen

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot

PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA

PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA 1 PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA KESKUSTA, HAKANIEMI JA TÖÖLÖ 15.10.2014 SISÄLTÖ 2 Tiivistelmä sivu 3 Toimeksianto sivu 4 Pisararata sivu 5 Asemien perustiedot ja kiinteistökehityspotentiaali

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 2 Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa

Lisätiedot

Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina. Opas tavarantoimittajille ja kaupalle

Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina. Opas tavarantoimittajille ja kaupalle Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina Opas tavarantoimittajille ja kaupalle Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina - Opas tavarantoimittajille

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI 9. TAMMIKUUTA 2014 Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420 497 www.newsec.fi

Lisätiedot

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa

Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa SUOMEN YMPÄRISTÖ 27 2008 Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Hanna Kalenoja, Kaisuliina Vihanti, Ville Voltti, Annu Korhonen ja Nina Karasmaa YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

Erilaisten malliperheiden ostovoiman kehitys. 2006 2014 tuloksia ja huomioita. Tomi Husa

Erilaisten malliperheiden ostovoiman kehitys. 2006 2014 tuloksia ja huomioita. Tomi Husa 288 Erilaisten malliperheiden ostovoiman kehitys 2006 2014 tuloksia ja huomioita Tomi Husa !"" #$%&'()'*+,- ./01213435.2677 859:;995?@>AB>>CDEAFGF@DHGB?>DFIB \>ZIGK5ABFDFGFE]IK3^IAIHD^4EBE>K^Q

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no.

VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 YHTEYSTIEDOT NCSC www.ncscnordic.org Puheenjohtaja: NCSC Wilner Anderson,

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot