Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4)"

Transkriptio

1 Tutkimusyhteistoiminta -lomakkeiden täyttöohjeet Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4) 1. Ehdotuksen koko nimi Käyttäkää selkeää ja ymmärrettävää nimeä, joka on korkeintaan 20 sanan pituinen ja joka kuvastaa hankkeen sisältöä. 2. Ehdotuksen lyhytnimi Antakaa ehdotukselle lyhytnimi tai lyhenne, jossa on enintään 20 merkkiä ja jonka avulla ehdotus voidaan tunnistaa. Virheiden välttämiseksi hankkeiden käsittelyvaiheessa lyhytnimi on ilmoitettava ehdotuksen jokaisella sivulla. 3. Tutkimusohjelmien ensisijaiset aihealueet Ehdotuksenne koskemat ensisijaiset aihealueet seuraavan listan mukaan. Luettelon koodit on rakennettu siten, että kolme ensimmäistä numeroa osoittavat ohjelman (lihavoitu) ja viimeinen numero / viimeiset numerot ensisijaisen aihealueen. Jos hanke kattaa useita ensisijaisia aihealueita, ilmoittakaa ne tärkeysjärjestyksessä niin, että hankkeen pääaihealue mainitaan ensimmäisenä Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen Avaintoiminto ravinto, ravitsemus ja terveys Avaintoiminto tartuntatautien hallinta Avaintoiminto "solutehdas" Avaintoiminto ympäristö ja terveys Avaintoiminto kestävä maa-, kala- ja metsätalous Avaintoiminto ikääntyvä väestö ja toimintakyvyn rajoitukset Krooniset ja rappeutumissairaudet, syöpä, sokeritauti, sydän- ja verisuonisairaudet sekä harvinaiset sairaudet Genomitutkimus ja geneettisten sairauksien tutkimus Neurotieteet Kansanterveystutkimus ja terveyspalvelujen tutkimus Toimintakyvyn vajavuuksista kärsiviin liittyvä tutkimus Ihmisen perusarvoja kunnioittava biolääketieteen etiikka ja bioetiikka Biotieteiden ja -teknologian sosioekonomiset näkökohdat Tutkimusinfrastruktuurien tukeminen Käyttäjäystävällinen tietoyhteiskunta Avaintoiminto kansalaisille tarkoitetut järjestelmät ja palvelut Avaintoiminto uudet työtavat ja sähköinen kaupankäynti Avaintoiminto multimedian sisältö ja työkalut Avaintoiminto keskeinen teknologia ja infrastruktuurit Koko ohjelmalle yhteiset aihepiirit Yleiset toimet: tulevat ja kehitteillä olevat tekniikat Tutkimusinfrastruktuurien tukeminen: tutkimuksen verkottuminen Tietoyhteiskuntateknologian tukitoimenpiteet Kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Avaintoiminto innovatiiviset tuotteet, menetelmät ja organisointi Avaintoiminto kestävä liikenne ja liikennemuotojen yhteensopivuus Avaintoiminto maa- ja meriliikenneteknologia Avaintoiminto ilmailuteollisuuden uudet näkymät Tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät yleiset toimet: materiaalit sekä niiden tuotantoon ja jalostukseen liittyvät tekniikat sekä terästeollisuuden uudet ja parannetut materiaalit ja tuotantotekniikat Tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät yleiset toimet: mittaus ja testaus Tutkimusinfrastruktuurien tukeminen Energia, ympäristö ja kestävä kehitys Osa A Ympäristö ja kestävä kehitys Avaintoiminto kestävä vesihuolto ja veden laatu Avaintoiminto maailmanlaajuinen muutos, ilmasto ja biologinen monimuotoisuus Avaintoiminto kestävät meriekosysteemit Avaintoiminto huomisen kaupunki ja kulttuuriperintö Osa B Energia Avaintoiminto puhtaammat energiajärjestelmät, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet Avaintoiminto taloudellista ja tehokasta energiaa Euroopan kilpailukyvyn varmistamiseksi Ympäristöalan tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät yleiset toimet Energia-alan tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät yleiset toimet Tutkimusinfrastruktuurien tukeminen -22-

2 4. Tietoa tutkimusyhteistyöstä (CRAFT) Koordinoiva pk-yritys, joka jättää hakemuksen konsortion puolesta, täyttää lomakkeen A1 (Tutkimusyhteistyöehdotus (CRAFT) - Tiivistelmä). 5. Koordinoijana toimiva pk-yritys: organisaation virallinen nimi Mainitkaa koordinoijana toimivan pk-yrityksen koko virallinen nimi. Käyttäkää samaa virallista nimeä kuin lomakkeessa A2.1. Koordinoiva pk-yritys toimii yhteystahona konsortion puolesta sen jälkeen, kun ehdotus on arvioitu. EY:n rahoitus maksetaan koordinoijana toimivalle pk-yritykselle. 6. Hankkeen kesto Hankkeen kesto kuukausina. Vähintään 12 ja enintään 24 kuukautta. 7. Lyhennelmä Tässä taulukossa ilmaistaan tiivistelmä niistä tiedoista, jotka sisältyvät lomakkeisiin A2.2. "Yksittäisen osallistujan tiedot". Koordinoiva pk-yritys on mainittava osallistujana A1. Jos ehdotetussa hankkeessa on enemmän osallistujia kuin taulukkoon mahtuu, käyttäkää toista A1-lomaketta, mutta jatkakaa osallistujien juoksevaa numerointia (hakija-pk-yrityksistä A7, A8 jne. ja TTK-työn suorittajista B4, B5 jne.), kirjoittakaa "JATKUU" ensimmäisen A1-lomakkeen kohtaan "VÄLISUMMAT" ja mainitkaa uudestaan ehdotuksenne lyhytnimi toisella A1- lomakkeella. 8. Organisaation lyhytnimi Osallistujan valitsema lyhytnimi ehdotusta varten. Nimen pituus ei saisi ylittää 20 merkkiä. 9. Maakoodi tai maan nimi Käyttäkää seuraavia maakoodeja: EU:n jäsenvaltiot Maakoodi Assosioituneet ja todennäköisesti assosioituvat maat Itävalta A Bulgaria BG Belgia B Sveitsi CH Tanska DK Kypros CY Suomi FIN Tšekki CZ Ranska F Viro EE Saksa D Unkari HU Kreikka EL Israel IL Irlanti IRL Islanti IS Italia I Liechtenstein LI Luxemburg L Liettua LT Alankomaat NL Latvia LV Portugali P Norja NO Espanja E Puola PL Ruotsi S Romania RO Yhdistynyt kuningaskunta UK Slovenia SI Maakoodi Slovakia SK Muu Mainittava Jos maa ei esiinny tässä luettelossa, kirjoittakaa sen koko nimi lomakkeen A2.1 kohtaan "maan nimi" ja jättäkää tyhjäksi kohta "maakoodi". 10. Henkilöstön määrä Lukujen on koskettava koko organisaatiota eikä vain työn suorittavaa osastoa. Osa-aikaiset työntekijät lasketaan vastaavan panoksen antavina kokopäiväisenä työntekijöinä. Ilmoittakaa työntekijöiden määrä laskettuna kokopäiväisinä työntekijöinä (ks. sanasto) seuraavan luokituksen mukaisesti. Omistajaa ei lasketa työntekijäksi. Hakukelpoinen pk-yritys: TTK-työn suorittaja: S1 = 0 työntekijää (yhden hengen yritys) S2 = 1 9 työntekijää S3 = työntekijää S4 = työntekijää S1 = 0 työntekijää (yhden hengen yritys) S2 = 1 9 työntekijää S3 = työntekijää S4 = työntekijää S5 = työntekijää S6 = työntekijää S7 = yli 2000 työntekijää -23-

3 11. Tukikelpoiset kustannukset Hakija-pk-yrityksistä ilmoitetaan (euroina) niitä koskevissa A2.2-lomakkeissa "Yksittäisen osallistujan tiedot" mainitut arvioidut tukikelpoiset kustannukset. TTK-työn suorittajista ilmoitetaan (euroina) niitä koskevissa A2.2- lomakkeissa "Yksittäisen osallistujan tiedot" mainitut arvioidut kustannukset. 12. Haettava EY:n rahoitusosuus Hakija-pk-yrityksistä ilmoitetaan (euroina) niitä koskevissa A2.2-lomakkeissa "Yksittäisen osallistujan tiedot" mainittu haettavan EY:n rahoituksen määrä. Haettava EY:n rahoitus voi olla enintään 50 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Tässä ei huomioida kolmansien maiden hakija-pk-yrityksiin liittyviä kustannuksia. 13. Hakija-pk-yritys Hakija-pk-yritysten on oltava hakukelpoisia pk-yrityksiä. Hakukelpoinen pk-yritys määritellään tämän esitepaketin kannessa. 14. Välisummat Välisumma A voi olla enintään 60 % arvioiduista tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 15. TTK-työn suorittajat TTK-työn suorittajilla on oltava riittävät t&k-edellytykset. Ne voivat olla korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, teollisuusyrityksiä tms. TTK-työn suorittaja ei saa olla yhdenkään osallistujan lähiyhtiö. 16. Välisummat Välisumman B (TTK-työn suorittajien kustannukset) on oltava vähintään 40 % arvioiduista tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Välisumma D on EY:n rahoitusosuus, jota haetaan TTK-työn suorittajien kustannusten kattamista varten. 17. Haettava EY:n rahoitusosuus yhteensä. Enintään 50 % arvioiduista tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. EY:n rahoitusosuutta määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan niiden osallistujien kustannukset, jotka ovat EU:n jäsenvaltioista tai assosioituneista valtioista. 18. Hakija-pk-yrityksiltä vaadittava oma rahoitus yhteensä Käteisrahoitusta vaaditaan, jos haettava EY:n rahoitus (C+D) ei riitä kattamaan TTK-työn suorittajien arvioituja tukikelpoisia kustannuksia (B). Tällaisessa tapauksessa EY:n rahoitusta ei voida myöntää hakija-pk-yrityksille. 19. Valmisteltu esiselvitystuen avulla Jos olette laatinut CRAFT-ehdotuksenne esiselvitystuen avulla, ilmoittakaa tässä sitä koskevat tiedot. Vastatkaa kysymykseen merkitsemällä rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. Esimerkki: Kyllä Ei û 20. Samanlainen ehdotus Jos olette esittänyt aikaisemmin saman tai sisällöltään samankaltaisen hakemuksen johonkin EY:n ohjelmaan, antakaa tässä sitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot. Vastatkaa kysymykseen merkitsemällä rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. Mainitkaa "Ohjelman nimi" -laatikossa ensisijaisten aihealueiden luettelon mukainen koodi, jos ohjelma kuuluu viidenteen puiteohjelmaan, ja muussa tapauksessa kirjoittakaa laatikkoon ohjelman nimi. 21. Yksittäisen osallistujan tiedot Vaikka TTK-työn suorittaja ei alihankkijana ole oikeudellisesti hankkeen "osallistuja", jokaisen hakija-pkyrityksen ja TTK-työn suorittajan on täytettävä oma A2-lomake "Yksittäisen osallistujan tiedot". Varmistakaa, että lomakkeen allekirjoittaa henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa tutkimusehdotuksia organisaatiossanne. Ottakaa itsellenne valokopio täytetystä lomakkeesta tai tallentakaa se itsellenne sähköisessä muodossa ennen lähettämistä ehdotuksen koordinoijalle. 22. Osallistujan tunniste/numero Käyttäkää samaa osallistujan numeroa kuin lomakkeen A1 lyhennelmätaulukossa. Esim. koordinoijana toimiva pk-yritys = A1, toinen pk-yritys = A2, ensimmäinen TTK-työn suorittaja = B1 jne. 23. Hakukelpoinen pk-yritys Hakukelpoinen pk-yritys määritellään tämän esitepaketin kannessa. Merkitkää rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. -24-

4 24. Rekisteröintinumero Euroopan komission tutkimusohjelmissa Jos organisaatiolla on jo viidenteen puiteohjelmaan liittyvä rekisteröintinumero, merkitkää se tähän. Tällöin organisaatiota koskevat tiedot ilmoitetaan vain, jos niissä on tapahtunut muutoksia rekisteröintinumeron antamisen jälkeen. Huomatkaa, että rekisteröintinumero ei ole sama kuin ehdotuksen numero. 25. Organisaation virallinen nimi Jos organisaatio on virallisessa kaupparekisterissä, ilmoittakaa nimi, jolla se on rekisteröity siihen. 26. Virallinen rekisteröintinumero Antakaa virallinen kansallinen rekisteröintinumero tai -tunnus, esim. kauppakamarin tai kaupparekisterin käyttämä, jos sellainen on. 27. Toimiala (NACE) Tilastollisia tarkoituksia varten komission yksiköiden on voitava luokitella osallistujat niiden pääasiallisen toimialan mukaan. Viidennessä puiteohjelmassa luokittelu tapahtuu 2- tai 3-numeroisin NACE Rev. 1 - toimialakoodein, jotka luetellaan tässä esitepaketissa olevalla erillisellä lehdellä. Tätä varten on ilmoitettava organisaation pääasiallinen toimiala, tai suurten organisaatioiden osalta ehdotuksen jättävän haaran toimiala. 28. Toimintatyyppi Ilmoittakaa organisaationne pääasiallisen toiminnan tyyppi. Käyttäkää yhtä seuraavista tunnuksista: REC:Tutkimus HES: Korkeakouluopetus OTH: Muut 29. Oikeudellinen asema Käyttäkää yhtä seuraavista tunnuksista: Jos olette hakukelpoinen pk-yritys PRC = Yksityinen kaupallinen organisaatio, myös konsultit PNP = Yksityinen voittoa tavoittelematon organisaatio (esim. osuuskunta, yksityissairaala tai orkesteri) Jos olette TTK-työn suorittaja GOV = INO = JRC = PUC = PRC = EEI = PNP = Valtion Kansainvälinen järjestö Yhteinen tutkimuskeskus Julkinen (ei yksityinen) kaupallinen organisaatio Yksityinen kaupallinen organisaatio, myös konsultit Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (ETEY) Yksityinen voittoa tavoittelematon organisaatio 30. Oikeudellinen asema; Jos "PRC", täsmentäkää Jos organisaationne on yksityinen kaupallinen organisaatio (PRC), ilmoittakaa organisaation muoto (esim. SA, Ltd, Oy tai yksityishenkilö). 31. PL Tarvittaessa ilmoitetaan postilokeron numero pintapostin toimitusta varten. 32. Postinumero Ilmoittakaa tässä tarvittaessa postinumero (tai Yhdistyneen kuningaskunnan tai Alankomaiden numero- ja kirjaintunnus) ilman maatunnusta, esim , ei FIN tai SW1H 9AS, ei UK- SW1H 9AS. 33. Cedex Ilmoittakaa tarvittaessa Cedex-numero pintapostin toimitusta varten. 34. Vuotuinen liikevaihto Ilmoittakaa tuoreimman tilikauden liikevaihto euroina. Lukujen on koskettava koko organisaatiota eikä vain työn suorittavaa osastoa. Käyttäkää seuraavia luokkakoodeja: T1: liikevaihto 7 milj. euroa (vuotuinen liikevaihto enintään 7 miljoonaa euroa) T2: 7 milj. euroa < liikevaihto 40 milj. euroa (vuotuinen liikevaihto yli 7 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 40 miljoonaa euroa) T3: liikevaihto > 40 milj. euroa (vuotuinen liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa). Jos ei sovellettavissa (esim. yliopistot), merkitkää "N/A". -25-

5 35. Vuotuinen taseen loppusumma Ilmoittakaa tuoreimman tilikauden taseen loppusumma euroina. Lukujen on koskettava koko organisaatiota eikä vain työn suorittavaa osastoa. Käyttäkää seuraavia luokkakoodeja: B1: tase 5 milj. euroa (vuotuinen taseen loppusumma enintään 5 miljoonaa euroa) B2: 5 milj. euroa < tase 27 milj. euroa (vuotuinen taseen loppusumma yli 5 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 27 miljoonaa euroa) B3: tase > 27 milj. euroa (vuotuinen taseen loppusumma yli 27 miljoonaa euroa). Jos ei sovellettavissa (esim. yliopistot), merkitkää "N/A". 36. Riippumaton organisaatio Onko yli 25 % organisaatiosta yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai usean sellaisen yrityksen yhteisomistuksessa, jotka eivät ole pk-yrityksen määritelmän mukaisia (paitsi julkiset sijoitusyhtiöt, riskipääomayhtiöt ja institutionaaliset sijoittajat, jolleivät nämä käytä määräysvaltaa yksin tai yhdessä)? Jos organisaatio ei ole riippumaton, ilmoittakaa yksityiskohtaiset tiedot niistä yrityksistä, joiden omistusosuus organisaatiosta on vähintään 25 % (ks. ohje 37). Merkitkää rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. 37. Omistajat Ilmoittakaa niiden organisaatioiden virallinen nimi, vuotuinen liikevaihto, vuotuinen taseen loppusumma ja henkilöstön määrä, joiden määräysvalta organisaatiossa on vähintään 25 % (määräysvalta määritellään ohjeessa 38). Jos tiedot eivät mahdu tälle lomakkeelle, käyttäkää lisäksi toista A2-lomaketta. Tällöin teidän on mainittava uudestaan organisaationne nimi ja osallistujan asemanne. Sidonnaisuuden laatu on selitettävä tarkemmin hankkeen kuvauksessa (osa B, kohta 6). 38. Lähiyhtiö Organisaatio on toisen organisaation lähiyhtiö, jos se on saman tahon suorassa tai välillisessä määräysvallassa kuin toinen organisaatio, tai sillä on suora tai välillinen määräysvalta toisessa organisaatiossa, tai toisella organisaatiolla on siinä suora tai välillinen määräysvalta. Määräysvalta: Yrityksellä A on määräysvalta yrityksessä B, jos A:lla on suoraan tai välillisesti yli 50 % B:n osakepääomasta, tai A:lla on suoraan tai välillisesti yli 50 % B:n osakeäänivallasta, tai A:lla on suora tai välillinen päätöksentekovalta B:ssä. Huomatkaa, että määräysvalta saattaa syntyä jo siitä, että yritys A:n hallussa on joko yritys B:n osakepääoman tai sen äänivallan yksinkertainen enemmistö Merkitkää rasti oikean vaihtoehdon oikealla puolella olevaan ruutuun. 39. Lähiyhtiöt Ilmoittakaa ehdotukseen osallistuvien organisaationne lähiyhtiöiden osallistujatunnisteet ja -numerot ja lyhytnimet ja ilmoittakaa sidonnaisuuden laatu seuraavien koodien avulla: D: suora määräysvalta I: välillinen määräysvalta. 40. Työn suorittava osasto Ilmoittakaa työn suorittavan laitoksen nimi ja osoite. 41. Valtuutettu henkilö Ilmoittakaa henkilö, jolla on valtuudet sopia organisaation edustajana tutkimushankkeeseen osallistumisesta. 42. Sukupuoli (F = nainen, M = mies) Tätä tietoa pyydetään vain tilastollisista syistä. Merkitkää rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. 43. Puhelin- ja faksinumerot Antakaa puhelin- ja faksinumerot seuraavassa muodossa: esimerkiksi (eräs Euroopan komission puhelinnumero Brysselissä) (32-2) , jossa 32 on maatunnus, 2 on suuntanumero ulkomaanpuhelumuodossa ja on tilaajanumero. -26-

6 44. Kustannusten laskentaperuste Ilmoittakaa yksi seuraavista kustannuksiin osallistumisen laskentaperusteista: FC: Omakustannukset, todelliset yleiskustannukset (full costs, actual overhead rate, FC) (osallistutte hankkeen kokonaiskustannuksiin vähintään 50 prosentilla); FF: Omakustannukset, kiinteät yleiskustannukset (full costs, flat overhead rate, FF) (osallistutte hankkeen kokonaiskustannuksiin vähintään 50 prosentilla). Tarkastakaa, että käytätte oikeata kustannusten laskentaperustetta ja että osastonne käyttää samaa perustetta, jos jätätte useamman kuin yhden ehdotuksen. Kustannusten laskentaperusteista on lisätietoa ohjeessa 55. Kustannusluokat ja niiden määritelmä koskevat ehdottomasti vain hakija-pk-yrityksiä. 45. Kustannusluokat Vain koordinoijana toimiva pk-yritys voi laskuttaa hallinto- tai rahoituskoordinoinnin kustannukset yhdessä tai useammassa seuraavista kustannusluokista: henkilöstökustannukset, matka- ja oleskelukustannukset, alihankinta, kestohyödykkeet, kulutushyödykkeet, tietämyksen suojaaminen ja muut erityiset hankekustannukset. Jos koordinoijana toimiva pk-yritys voi perustella, että sillä ei ole hallussaan tarvittavia taitoja tai resursseja, koordinointikustannukset voidaan maksaa niistä alihankintana vastaavalle kolmannelle osapuolelle, mutta ei organisaatiolle, joka osallistuu tähän hankkeeseen TTK-työn suorittajan ominaisuudessa. 46. Henkilötyökuukausien määrä Osallistujan henkilötyökuukausien määrä. 1 henkilötyökuukausi = noin 135 työtuntia. 47. Henkilöstökustannukset Osallistujan henkilöstökustannukset mukaan lukien osallistujien tiloissa työskentelevä ukopuolinen henkilöstö mutta ilman yleiskustannuksia ja alihankkijoiden henkilöstökustannuksia. TTK-hankkeissa vain tutkijoiden ja teknisen ja erikoistuneen henkilöstön kustannukset ovat tukikelpoisia ja ne voidaan laskuttaa hankkeesta. Sopimusehdoista riippuen hankkeen osallistujien suoraan palkkaamien freelancereiden kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi. Hallinnollisen ja toimistohenkilöstön kustannuksia ei voida laskuttaa suoraan (paitsi koordinaattorin hallinnolliset koordinointikustannukset, ks. ohje 45), vaan ne on sisällytettävä yleiskustannuksiin. Esimerkkejä henkilöstöluokista, joiden kustannukset voidaan laskuttaa hankkeesta, ovat tutkija, insinööri, teknikko jne. 48. Matkat ja oleskelu Hankkeessa työskentelevän henkilöstön matka- ja oleskelukustannukset, jotka on laskettu osallistujan tavanomaisesti soveltamien periaatteiden mukaisesti. Komission on sopimuksentekovaiheessa hyväksyttävä ennalta matkat, jotka eivät suuntaudu jäsenvaltioiden, assosioituneiden valtioiden tai sellaisen kolmannen maan alueelle, johon jokin toimeksisaaja tai liitännäinen osallistuja on sijoittautunut 49. Alihankinta Kaiken nimenomaisesti hankkeeseen liittyvän alihankinnan kustannukset (tavarat ja palvelut) lukuun ottamatta TTK-työn suorittajia. Muiden alihankkijoiden kuin TTK-työn suorittajien asema on kuvattava hankkeen kuvauksen B-osan kohdassa Kestohyödykkeet Hanketta varten ostettujen tai liisattujen laitteiden kustannukset. Hankkeeseen kohdistettavat kustannukset lasketaan seuraavan kaavan mukaan: (A/B)xCxD jossa A. = kestohyödykkeen laskutuksen jälkeinen käyttöaika hankkeessa kuukausina B. = poistoaika (jos atk-laitteen hinta on alle euroa, poistoaika on 36 kuukautta; muun laitteiston poistoaika on 60 kuukautta) C. = kestohyödykkeen todelliset kustannukset D. = hankkeen osuus laitteen käytöstä (ilmoittakaa prosenttiosuus desimaalilukuna, esim. 70 % = 0,7) Kestohyödykkeiden kustannukset voivat olla tukikelpoisia, jos hyödykkeet on ostettu tai liisattu (i) hankkeen alkamispäivää edeltävien kuuden kuukauden aikana, (ii) yhteisön kanssa tehtyä aikaisempaa sopimusta varten, ellei hyödykkeestä ole vielä tehty kaikkia poistoja. Jälkimmäisessä tapauksessa tukikelpoisen kustannuksen suuruus riippuu jäljellä olevasta poistoajasta. Huomatkaa, että vuokralaitteiston kustannukset merkitään kohtaan "alihankinta" (ohje 49). -27-

7 51. Kulutushyödykkeet Osallistujat, jotka soveltavat FC-periaatetta (omakustannukset, todelliset yleiskustannukset), voivat tavanomaisen käytäntönsä mukaisesti sisällyttää nämä kustannukset yleiskustannuksiin. Muussa tapauksessa kulutushyödykkeiden kustannukset merkitään tähän. 52. ATK Omien atk-palveluiden ja -välineiden käytöstä aiheutuvat kustannukset (perustellaan tavanomaisesti noudatettavien sääntöjen mukaisesti, mukaan lukien esim. toteen näytetty tietokoneen käyttö). Osallistujat, jotka soveltavat FC-periaatetta (omakustannukset, todelliset yleiskustannukset), voivat tavanomaisen käytäntönsä mukaisesti sisällyttää nämä kustannukset yleiskustannuksiin. 53. Muut erityiset hankekustannukset Tähän luokkaan kuuluvat hankkeeseen liittyvän tutkimuksen toteuttamisen erityiskustannukset, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun määriteltyyn kustannusluokkaan eivätkä yleiskustannuksiin. Tähän luokkaan kuuluvien kustannusten hyväksyminen edellyttää komission kirjallista etukäteissuostumusta sopimuksentekovaiheessa. 54. Tietämyksen suojaaminen ja sen hyödyntämisen helpottaminen Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisen kustannukset (esim. patentit) voidaan hyväksyä tukikelpoisiksi kustannuksiksi. Ne on ennakoitava hanke-ehdotuksessa ja etenkin levittämis- ja hyödyntämissuunnitelmassa. Kustannusten on synnyttävä hankkeen aikana, ja niiden on täytettävä keskeiset tukikelpoisuutta koskevat ehdot sekä sopimusehdot. Tähän luokkaan kuuluvien kustannusten hyväksyminen edellyttää komission kirjallista etukäteissuostumusta sopimuksentekovaiheessa. 55. Yleiskustannukset Yleiskustannuksilla katetaan yleiset välilliset kustannukset, jotka joko suoraan tai välillisesti aiheutuvat hankkeen parissa työskentelevän henkilöstön työllistämisestä, hallinnoimisesta ja tukemisesta. Yleiskustannusten on liityttävä ensisijaisesti kustannuspaikan (ts. hanketyön suorittavan yksikön) paikalliseen infrastruktuuriin ja TTKtukipalveluihin, eikä niihin voi sisältyä osia, jotka on kirjattava erikseen välittömiksi kustannuksiksi. Yleiskustannuksia koskevan laskelman ja niiden kohdistamisen tueksi on esitettävä tositteet. Huomatkaa, että tiettyjä kustannuseriä ei ole mahdollista kirjata välittömiksi kustannuksiksi eikä välillisiksi yleiskustannuksiksi. Tällaisia ovat käyttöpääoman korko tai tuotto, tappio- tai kuluvaraukset, korot, luottotappiovaraukset, luontoisedut, tarpeettomat tai kohtuuttomat kustannukset, tuotteiden tai palvelujen markkinointi-, myynti- tai jakelukustannukset, välilliset verot ja tullit (mukaan luettuna alv), organisaation käyttöön maksutta annetut resurssit sekä johonkin toiseen hankkeeseen liittyvät kustannukset (ks. ohje 50) tai kolmansien osapuolten korvaamat kustannukset. Koordinoijana toimiva pk-yritys voi sisällyttää hankkeen hallinnollisen ja/tai rahoituskoordinoinnin kustannukset hankkeen yleiskustannuksiin. Välillisten yleiskustannusten korvausmalli määräytyy organisaation soveltaman kustannusperusteen mukaan. Seuraavat kustannusperustemallit ovat mahdollisia: Omakustannukset, todelliset yleiskustannukset (full costs, actual overhead rate, FC) Tätä mallia soveltavat organisaatiot, jotka kirjanpitojärjestelmänsä avulla voivat yksilöidä hankkeeseen liittyvät välittömät ja välilliset kustannukset. Näiden organisaatioiden osalta yleiskustannukset lasketaan organisaation tavanomaisen laskentamenetelmän mukaan komission kohtuulliseksi katsomalla tavalla. Yleiskustannukset voidaan veloittaa hankkeesta kokonaisuudessaan. Omakustannukset, kiinteät yleiskustannukset (full costs, flat overhead rate, FF): Tämä malli sopii samoille organisaatioille kuin edellinen malli. Organisaatiot voivat pyytää, että yleiskustannukset veloitetaan kiinteämääräisinä siten, että niiden suuruus on enintään 80 % henkilöstökustannuksista. Komissio voi suostua pyyntöön esimerkiksi tapauksissa, joissa kirjanpitojärjestelmän avulla ei ole mahdollista tarkasti yksilöidä välillisiä kustannuksia. 56. EY:ltä haettava rahoitusosuus Ei koske TTK-työn suorittajia. Euroopan yhteisön rahoitus hakija-pk-yritykselle voi olla enintään 50 % yrityksen omista kustannuksista. Jos hakija-pk-yritysten omaa rahoitusta tarvitaan, ne eivät voi saada EY:n rahoitusta. EY:n rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti TTK-työn suorittajien työn maksamiseen. -28-

8 57. Oma rahoitus Ei koske TTK-työn suorittajia. Omaa rahoitusta tarvitaan, jos haettava EY:n rahoitus ei riitä kattamaan TTK-työn suorittajien tukikelpoisia kustannuksia. Tällöin hakija-pk-yrityksille ei voida myöntää EY:n rahoitusta. 58. Ulkoiset rahoituslähteet Ilmoittakaa selkeästi (tarvittaessa erillisellä lehdellä) kaikki ulkoiset rahoituslähteet, jotka osallistuvat omaan rahoitukseenne (esim. yksityiset "sponsorit", täydentävä julkinen rahoitus yms.). Muistakaa, että haettavan EY:n rahoituksen prosenttiosuutta voidaan joutua tarkistamaan yksittäisissä tapauksissa, jotta voidaan noudattaa yhteisön puitteita tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtion tuelle (EYVL C 45, ) sekä Maailman kauppajärjestön WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen 8 artiklaa (EYVL L 336, ). Tämä merkitsee, että muista julkisista lähteistä ehdotettua hanketta varten jo saatu tai julkisista rahoituslähteistä myöhemmin haettava rahoitus yhdessä yhteisön tutkimusohjelmasta haettavan rahoituksen kanssa ei ylitä edellä mainituissa teksteissä määrättyjä enimmäismääriä. 59. Valtuutettu allekirjoittaja Ilmoittakaa sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolla on valtuudet tehdä organisaationne puolesta sitoumus tutkimushankkeeseen osallistumisesta. 60. Ehdotuksen lyhennelmä Ehdotuksen lyhennelmälomakkeen (B1) täyttää vain koordinoijana toimiva pk-yritys. Sen pituus saa olla enintään 3,500 merkkiä. Ehdotuksen lyhennelmän tulisi antaa lukijalle selkeä kuva ehdotuksen tavoitteista, tavoitteiden saavuttamiskeinoista ja merkityksestä erityisohjelman tavoitteiden kannalta. Lyhennelmää voidaan käyttää hankkeen kuvauksena arviointiprosessin aikana ja tiedotettaessa ehdotuksesta ohjelman hallintokomitealle ja muille asianosaisille. Tästä syystä sen on oltava lyhyt ja täsmällinen. Käyttäkää yksinkertaista tekstityyppiä ja välttäkää kaavoja ja muita erikoismerkkejä. Jos ehdotus kirjoitetaan muulla kielellä kuin englanniksi, sisällyttäkää lomakkeeseen B1 englanninkielinen versio lyhennelmästä. 61. Yhteenveto kustannuksista Tässä taulukossa esitetään tiivistelmä lomakkeiden A2.2 Yksittäisen osallistujan tiedot sisällöstä. Siinä on mainittava arvioidut tukikelpoiset kustannukset euroina. Koordinoiva pk-yritys on ilmoitettava osallistujana A1. Jos ehdotetulla hankkeella on enemmän osallistujia kuin taulukkoon mahtuu, käyttäkää lisäksi toista B3-lomaketta, mutta numeroikaa osallistujat juoksevasti (A9, A10 jne.) ja tehkää ensimmäisen B3-lomakkeen VÄLISUMMATriville merkintä JATKUU. 62. Tiivistelmä kustannuksista ja rahoituksesta Tässä taulukossa esitetään tiivistelmä lomakkeiden A2.2 Yksittäisen osallistujan tiedot sisällöstä. Siinä on mainittava arvioidut tukikelpoiset kustannukset euroina. Koordinoiva pk-yritys on ilmoitettava osallistujana A1. Jos ehdotetulla hankkeella on enemmän osallistujia kuin taulukkoon mahtuu, käyttäkää lisäksi toista B4-lomaketta, mutta numeroikaa osallistujat juoksevasti (A9, A10 jne.) ja tehkää ensimmäisen B4-lomakkeen VÄLISUMMATriville merkintä JATKUU. -29-

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn.

Rahoituksen saajan tulisi sopia lisäehdoista tarkastajan kanssa ja lisätä ne tehtävänmäärittelyyn. LIITE V (A) TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: LAUSUNTO RAHOITUSSELVITYKSISTÄ SISÄLLYSLUETTELO TEHTÄVÄNMÄÄRITTELY: RIIPPUMATON TARKASTUSSELVITYS 7. TUTKIMUSPUITEOHJELMASSA RAHOITETTAVAN ERC:N AVUSTUSSOPIMUKSEN NOJALLA

Lisätiedot

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: 1 Perussääntö Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: BG ISBN 92-861-0574-6 CS ISBN 92-861-0554-1 DA ISBN 92-861-0555-X DE ISBN 92-861-0556-8 EL ISBN 92-861-0557-6 EN ISBN 92-861-0558-4 ES ISBN 92-861-0559-2

Lisätiedot

Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten

Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten EUROOPAN KOMISSIO ALUEPOLITIIKAN PÄÄOSASTO Temaattinen kehitys, vaikutukset, arviointi ja innovatiiviset toimet Arviointi ja täydentävyys Uusi ohjelmakausi 2007 2013 Menettelytapoja koskevat valmisteluasiakirjat

Lisätiedot

SOPIMUS NRO... SOPIMUS ESISELVITYSTUESTA

SOPIMUS NRO... SOPIMUS ESISELVITYSTUESTA SOPIMUS NRO... SOPIMUS ESISELVITYSTUESTA [Euroopan yhteisö] (jäljempänä 'yhteisö"), jota edustaa Euroopan yhteisöjen komissio (jäljempänä 'komissio'), jota edustaa tämän sopimuksen allekirjoittamista varten

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) Viranomainen täyttää: 1.6.2015 ELY-keskus Dnro: Saapunut: Siirretty: Hankenumero: / 20 / 20 Hakija täyttää: (täyttöohjeet sivulla 4) 1. Hankkeen nimi

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) Nu Skin Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) i Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii Luku 1 Jakeluyksikkösi... 1 1 Jakelijaksi ryhtyminen... 1 1.1 Jakelijaksi hakeminen...

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot