Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4)"

Transkriptio

1 Tutkimusyhteistoiminta -lomakkeiden täyttöohjeet Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4) 1. Ehdotuksen koko nimi Käyttäkää selkeää ja ymmärrettävää nimeä, joka on korkeintaan 20 sanan pituinen ja joka kuvastaa hankkeen sisältöä. 2. Ehdotuksen lyhytnimi Antakaa ehdotukselle lyhytnimi tai lyhenne, jossa on enintään 20 merkkiä ja jonka avulla ehdotus voidaan tunnistaa. Virheiden välttämiseksi hankkeiden käsittelyvaiheessa lyhytnimi on ilmoitettava ehdotuksen jokaisella sivulla. 3. Tutkimusohjelmien ensisijaiset aihealueet Ehdotuksenne koskemat ensisijaiset aihealueet seuraavan listan mukaan. Luettelon koodit on rakennettu siten, että kolme ensimmäistä numeroa osoittavat ohjelman (lihavoitu) ja viimeinen numero / viimeiset numerot ensisijaisen aihealueen. Jos hanke kattaa useita ensisijaisia aihealueita, ilmoittakaa ne tärkeysjärjestyksessä niin, että hankkeen pääaihealue mainitaan ensimmäisenä Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen Avaintoiminto ravinto, ravitsemus ja terveys Avaintoiminto tartuntatautien hallinta Avaintoiminto "solutehdas" Avaintoiminto ympäristö ja terveys Avaintoiminto kestävä maa-, kala- ja metsätalous Avaintoiminto ikääntyvä väestö ja toimintakyvyn rajoitukset Krooniset ja rappeutumissairaudet, syöpä, sokeritauti, sydän- ja verisuonisairaudet sekä harvinaiset sairaudet Genomitutkimus ja geneettisten sairauksien tutkimus Neurotieteet Kansanterveystutkimus ja terveyspalvelujen tutkimus Toimintakyvyn vajavuuksista kärsiviin liittyvä tutkimus Ihmisen perusarvoja kunnioittava biolääketieteen etiikka ja bioetiikka Biotieteiden ja -teknologian sosioekonomiset näkökohdat Tutkimusinfrastruktuurien tukeminen Käyttäjäystävällinen tietoyhteiskunta Avaintoiminto kansalaisille tarkoitetut järjestelmät ja palvelut Avaintoiminto uudet työtavat ja sähköinen kaupankäynti Avaintoiminto multimedian sisältö ja työkalut Avaintoiminto keskeinen teknologia ja infrastruktuurit Koko ohjelmalle yhteiset aihepiirit Yleiset toimet: tulevat ja kehitteillä olevat tekniikat Tutkimusinfrastruktuurien tukeminen: tutkimuksen verkottuminen Tietoyhteiskuntateknologian tukitoimenpiteet Kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Avaintoiminto innovatiiviset tuotteet, menetelmät ja organisointi Avaintoiminto kestävä liikenne ja liikennemuotojen yhteensopivuus Avaintoiminto maa- ja meriliikenneteknologia Avaintoiminto ilmailuteollisuuden uudet näkymät Tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät yleiset toimet: materiaalit sekä niiden tuotantoon ja jalostukseen liittyvät tekniikat sekä terästeollisuuden uudet ja parannetut materiaalit ja tuotantotekniikat Tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät yleiset toimet: mittaus ja testaus Tutkimusinfrastruktuurien tukeminen Energia, ympäristö ja kestävä kehitys Osa A Ympäristö ja kestävä kehitys Avaintoiminto kestävä vesihuolto ja veden laatu Avaintoiminto maailmanlaajuinen muutos, ilmasto ja biologinen monimuotoisuus Avaintoiminto kestävät meriekosysteemit Avaintoiminto huomisen kaupunki ja kulttuuriperintö Osa B Energia Avaintoiminto puhtaammat energiajärjestelmät, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet Avaintoiminto taloudellista ja tehokasta energiaa Euroopan kilpailukyvyn varmistamiseksi Ympäristöalan tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät yleiset toimet Energia-alan tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät yleiset toimet Tutkimusinfrastruktuurien tukeminen -22-

2 4. Tietoa tutkimusyhteistyöstä (CRAFT) Koordinoiva pk-yritys, joka jättää hakemuksen konsortion puolesta, täyttää lomakkeen A1 (Tutkimusyhteistyöehdotus (CRAFT) - Tiivistelmä). 5. Koordinoijana toimiva pk-yritys: organisaation virallinen nimi Mainitkaa koordinoijana toimivan pk-yrityksen koko virallinen nimi. Käyttäkää samaa virallista nimeä kuin lomakkeessa A2.1. Koordinoiva pk-yritys toimii yhteystahona konsortion puolesta sen jälkeen, kun ehdotus on arvioitu. EY:n rahoitus maksetaan koordinoijana toimivalle pk-yritykselle. 6. Hankkeen kesto Hankkeen kesto kuukausina. Vähintään 12 ja enintään 24 kuukautta. 7. Lyhennelmä Tässä taulukossa ilmaistaan tiivistelmä niistä tiedoista, jotka sisältyvät lomakkeisiin A2.2. "Yksittäisen osallistujan tiedot". Koordinoiva pk-yritys on mainittava osallistujana A1. Jos ehdotetussa hankkeessa on enemmän osallistujia kuin taulukkoon mahtuu, käyttäkää toista A1-lomaketta, mutta jatkakaa osallistujien juoksevaa numerointia (hakija-pk-yrityksistä A7, A8 jne. ja TTK-työn suorittajista B4, B5 jne.), kirjoittakaa "JATKUU" ensimmäisen A1-lomakkeen kohtaan "VÄLISUMMAT" ja mainitkaa uudestaan ehdotuksenne lyhytnimi toisella A1- lomakkeella. 8. Organisaation lyhytnimi Osallistujan valitsema lyhytnimi ehdotusta varten. Nimen pituus ei saisi ylittää 20 merkkiä. 9. Maakoodi tai maan nimi Käyttäkää seuraavia maakoodeja: EU:n jäsenvaltiot Maakoodi Assosioituneet ja todennäköisesti assosioituvat maat Itävalta A Bulgaria BG Belgia B Sveitsi CH Tanska DK Kypros CY Suomi FIN Tšekki CZ Ranska F Viro EE Saksa D Unkari HU Kreikka EL Israel IL Irlanti IRL Islanti IS Italia I Liechtenstein LI Luxemburg L Liettua LT Alankomaat NL Latvia LV Portugali P Norja NO Espanja E Puola PL Ruotsi S Romania RO Yhdistynyt kuningaskunta UK Slovenia SI Maakoodi Slovakia SK Muu Mainittava Jos maa ei esiinny tässä luettelossa, kirjoittakaa sen koko nimi lomakkeen A2.1 kohtaan "maan nimi" ja jättäkää tyhjäksi kohta "maakoodi". 10. Henkilöstön määrä Lukujen on koskettava koko organisaatiota eikä vain työn suorittavaa osastoa. Osa-aikaiset työntekijät lasketaan vastaavan panoksen antavina kokopäiväisenä työntekijöinä. Ilmoittakaa työntekijöiden määrä laskettuna kokopäiväisinä työntekijöinä (ks. sanasto) seuraavan luokituksen mukaisesti. Omistajaa ei lasketa työntekijäksi. Hakukelpoinen pk-yritys: TTK-työn suorittaja: S1 = 0 työntekijää (yhden hengen yritys) S2 = 1 9 työntekijää S3 = työntekijää S4 = työntekijää S1 = 0 työntekijää (yhden hengen yritys) S2 = 1 9 työntekijää S3 = työntekijää S4 = työntekijää S5 = työntekijää S6 = työntekijää S7 = yli 2000 työntekijää -23-

3 11. Tukikelpoiset kustannukset Hakija-pk-yrityksistä ilmoitetaan (euroina) niitä koskevissa A2.2-lomakkeissa "Yksittäisen osallistujan tiedot" mainitut arvioidut tukikelpoiset kustannukset. TTK-työn suorittajista ilmoitetaan (euroina) niitä koskevissa A2.2- lomakkeissa "Yksittäisen osallistujan tiedot" mainitut arvioidut kustannukset. 12. Haettava EY:n rahoitusosuus Hakija-pk-yrityksistä ilmoitetaan (euroina) niitä koskevissa A2.2-lomakkeissa "Yksittäisen osallistujan tiedot" mainittu haettavan EY:n rahoituksen määrä. Haettava EY:n rahoitus voi olla enintään 50 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Tässä ei huomioida kolmansien maiden hakija-pk-yrityksiin liittyviä kustannuksia. 13. Hakija-pk-yritys Hakija-pk-yritysten on oltava hakukelpoisia pk-yrityksiä. Hakukelpoinen pk-yritys määritellään tämän esitepaketin kannessa. 14. Välisummat Välisumma A voi olla enintään 60 % arvioiduista tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 15. TTK-työn suorittajat TTK-työn suorittajilla on oltava riittävät t&k-edellytykset. Ne voivat olla korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, teollisuusyrityksiä tms. TTK-työn suorittaja ei saa olla yhdenkään osallistujan lähiyhtiö. 16. Välisummat Välisumman B (TTK-työn suorittajien kustannukset) on oltava vähintään 40 % arvioiduista tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Välisumma D on EY:n rahoitusosuus, jota haetaan TTK-työn suorittajien kustannusten kattamista varten. 17. Haettava EY:n rahoitusosuus yhteensä. Enintään 50 % arvioiduista tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. EY:n rahoitusosuutta määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan niiden osallistujien kustannukset, jotka ovat EU:n jäsenvaltioista tai assosioituneista valtioista. 18. Hakija-pk-yrityksiltä vaadittava oma rahoitus yhteensä Käteisrahoitusta vaaditaan, jos haettava EY:n rahoitus (C+D) ei riitä kattamaan TTK-työn suorittajien arvioituja tukikelpoisia kustannuksia (B). Tällaisessa tapauksessa EY:n rahoitusta ei voida myöntää hakija-pk-yrityksille. 19. Valmisteltu esiselvitystuen avulla Jos olette laatinut CRAFT-ehdotuksenne esiselvitystuen avulla, ilmoittakaa tässä sitä koskevat tiedot. Vastatkaa kysymykseen merkitsemällä rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. Esimerkki: Kyllä Ei û 20. Samanlainen ehdotus Jos olette esittänyt aikaisemmin saman tai sisällöltään samankaltaisen hakemuksen johonkin EY:n ohjelmaan, antakaa tässä sitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot. Vastatkaa kysymykseen merkitsemällä rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. Mainitkaa "Ohjelman nimi" -laatikossa ensisijaisten aihealueiden luettelon mukainen koodi, jos ohjelma kuuluu viidenteen puiteohjelmaan, ja muussa tapauksessa kirjoittakaa laatikkoon ohjelman nimi. 21. Yksittäisen osallistujan tiedot Vaikka TTK-työn suorittaja ei alihankkijana ole oikeudellisesti hankkeen "osallistuja", jokaisen hakija-pkyrityksen ja TTK-työn suorittajan on täytettävä oma A2-lomake "Yksittäisen osallistujan tiedot". Varmistakaa, että lomakkeen allekirjoittaa henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa tutkimusehdotuksia organisaatiossanne. Ottakaa itsellenne valokopio täytetystä lomakkeesta tai tallentakaa se itsellenne sähköisessä muodossa ennen lähettämistä ehdotuksen koordinoijalle. 22. Osallistujan tunniste/numero Käyttäkää samaa osallistujan numeroa kuin lomakkeen A1 lyhennelmätaulukossa. Esim. koordinoijana toimiva pk-yritys = A1, toinen pk-yritys = A2, ensimmäinen TTK-työn suorittaja = B1 jne. 23. Hakukelpoinen pk-yritys Hakukelpoinen pk-yritys määritellään tämän esitepaketin kannessa. Merkitkää rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. -24-

4 24. Rekisteröintinumero Euroopan komission tutkimusohjelmissa Jos organisaatiolla on jo viidenteen puiteohjelmaan liittyvä rekisteröintinumero, merkitkää se tähän. Tällöin organisaatiota koskevat tiedot ilmoitetaan vain, jos niissä on tapahtunut muutoksia rekisteröintinumeron antamisen jälkeen. Huomatkaa, että rekisteröintinumero ei ole sama kuin ehdotuksen numero. 25. Organisaation virallinen nimi Jos organisaatio on virallisessa kaupparekisterissä, ilmoittakaa nimi, jolla se on rekisteröity siihen. 26. Virallinen rekisteröintinumero Antakaa virallinen kansallinen rekisteröintinumero tai -tunnus, esim. kauppakamarin tai kaupparekisterin käyttämä, jos sellainen on. 27. Toimiala (NACE) Tilastollisia tarkoituksia varten komission yksiköiden on voitava luokitella osallistujat niiden pääasiallisen toimialan mukaan. Viidennessä puiteohjelmassa luokittelu tapahtuu 2- tai 3-numeroisin NACE Rev. 1 - toimialakoodein, jotka luetellaan tässä esitepaketissa olevalla erillisellä lehdellä. Tätä varten on ilmoitettava organisaation pääasiallinen toimiala, tai suurten organisaatioiden osalta ehdotuksen jättävän haaran toimiala. 28. Toimintatyyppi Ilmoittakaa organisaationne pääasiallisen toiminnan tyyppi. Käyttäkää yhtä seuraavista tunnuksista: REC:Tutkimus HES: Korkeakouluopetus OTH: Muut 29. Oikeudellinen asema Käyttäkää yhtä seuraavista tunnuksista: Jos olette hakukelpoinen pk-yritys PRC = Yksityinen kaupallinen organisaatio, myös konsultit PNP = Yksityinen voittoa tavoittelematon organisaatio (esim. osuuskunta, yksityissairaala tai orkesteri) Jos olette TTK-työn suorittaja GOV = INO = JRC = PUC = PRC = EEI = PNP = Valtion Kansainvälinen järjestö Yhteinen tutkimuskeskus Julkinen (ei yksityinen) kaupallinen organisaatio Yksityinen kaupallinen organisaatio, myös konsultit Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (ETEY) Yksityinen voittoa tavoittelematon organisaatio 30. Oikeudellinen asema; Jos "PRC", täsmentäkää Jos organisaationne on yksityinen kaupallinen organisaatio (PRC), ilmoittakaa organisaation muoto (esim. SA, Ltd, Oy tai yksityishenkilö). 31. PL Tarvittaessa ilmoitetaan postilokeron numero pintapostin toimitusta varten. 32. Postinumero Ilmoittakaa tässä tarvittaessa postinumero (tai Yhdistyneen kuningaskunnan tai Alankomaiden numero- ja kirjaintunnus) ilman maatunnusta, esim , ei FIN tai SW1H 9AS, ei UK- SW1H 9AS. 33. Cedex Ilmoittakaa tarvittaessa Cedex-numero pintapostin toimitusta varten. 34. Vuotuinen liikevaihto Ilmoittakaa tuoreimman tilikauden liikevaihto euroina. Lukujen on koskettava koko organisaatiota eikä vain työn suorittavaa osastoa. Käyttäkää seuraavia luokkakoodeja: T1: liikevaihto 7 milj. euroa (vuotuinen liikevaihto enintään 7 miljoonaa euroa) T2: 7 milj. euroa < liikevaihto 40 milj. euroa (vuotuinen liikevaihto yli 7 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 40 miljoonaa euroa) T3: liikevaihto > 40 milj. euroa (vuotuinen liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa). Jos ei sovellettavissa (esim. yliopistot), merkitkää "N/A". -25-

5 35. Vuotuinen taseen loppusumma Ilmoittakaa tuoreimman tilikauden taseen loppusumma euroina. Lukujen on koskettava koko organisaatiota eikä vain työn suorittavaa osastoa. Käyttäkää seuraavia luokkakoodeja: B1: tase 5 milj. euroa (vuotuinen taseen loppusumma enintään 5 miljoonaa euroa) B2: 5 milj. euroa < tase 27 milj. euroa (vuotuinen taseen loppusumma yli 5 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 27 miljoonaa euroa) B3: tase > 27 milj. euroa (vuotuinen taseen loppusumma yli 27 miljoonaa euroa). Jos ei sovellettavissa (esim. yliopistot), merkitkää "N/A". 36. Riippumaton organisaatio Onko yli 25 % organisaatiosta yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai usean sellaisen yrityksen yhteisomistuksessa, jotka eivät ole pk-yrityksen määritelmän mukaisia (paitsi julkiset sijoitusyhtiöt, riskipääomayhtiöt ja institutionaaliset sijoittajat, jolleivät nämä käytä määräysvaltaa yksin tai yhdessä)? Jos organisaatio ei ole riippumaton, ilmoittakaa yksityiskohtaiset tiedot niistä yrityksistä, joiden omistusosuus organisaatiosta on vähintään 25 % (ks. ohje 37). Merkitkää rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. 37. Omistajat Ilmoittakaa niiden organisaatioiden virallinen nimi, vuotuinen liikevaihto, vuotuinen taseen loppusumma ja henkilöstön määrä, joiden määräysvalta organisaatiossa on vähintään 25 % (määräysvalta määritellään ohjeessa 38). Jos tiedot eivät mahdu tälle lomakkeelle, käyttäkää lisäksi toista A2-lomaketta. Tällöin teidän on mainittava uudestaan organisaationne nimi ja osallistujan asemanne. Sidonnaisuuden laatu on selitettävä tarkemmin hankkeen kuvauksessa (osa B, kohta 6). 38. Lähiyhtiö Organisaatio on toisen organisaation lähiyhtiö, jos se on saman tahon suorassa tai välillisessä määräysvallassa kuin toinen organisaatio, tai sillä on suora tai välillinen määräysvalta toisessa organisaatiossa, tai toisella organisaatiolla on siinä suora tai välillinen määräysvalta. Määräysvalta: Yrityksellä A on määräysvalta yrityksessä B, jos A:lla on suoraan tai välillisesti yli 50 % B:n osakepääomasta, tai A:lla on suoraan tai välillisesti yli 50 % B:n osakeäänivallasta, tai A:lla on suora tai välillinen päätöksentekovalta B:ssä. Huomatkaa, että määräysvalta saattaa syntyä jo siitä, että yritys A:n hallussa on joko yritys B:n osakepääoman tai sen äänivallan yksinkertainen enemmistö Merkitkää rasti oikean vaihtoehdon oikealla puolella olevaan ruutuun. 39. Lähiyhtiöt Ilmoittakaa ehdotukseen osallistuvien organisaationne lähiyhtiöiden osallistujatunnisteet ja -numerot ja lyhytnimet ja ilmoittakaa sidonnaisuuden laatu seuraavien koodien avulla: D: suora määräysvalta I: välillinen määräysvalta. 40. Työn suorittava osasto Ilmoittakaa työn suorittavan laitoksen nimi ja osoite. 41. Valtuutettu henkilö Ilmoittakaa henkilö, jolla on valtuudet sopia organisaation edustajana tutkimushankkeeseen osallistumisesta. 42. Sukupuoli (F = nainen, M = mies) Tätä tietoa pyydetään vain tilastollisista syistä. Merkitkää rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. 43. Puhelin- ja faksinumerot Antakaa puhelin- ja faksinumerot seuraavassa muodossa: esimerkiksi (eräs Euroopan komission puhelinnumero Brysselissä) (32-2) , jossa 32 on maatunnus, 2 on suuntanumero ulkomaanpuhelumuodossa ja on tilaajanumero. -26-

6 44. Kustannusten laskentaperuste Ilmoittakaa yksi seuraavista kustannuksiin osallistumisen laskentaperusteista: FC: Omakustannukset, todelliset yleiskustannukset (full costs, actual overhead rate, FC) (osallistutte hankkeen kokonaiskustannuksiin vähintään 50 prosentilla); FF: Omakustannukset, kiinteät yleiskustannukset (full costs, flat overhead rate, FF) (osallistutte hankkeen kokonaiskustannuksiin vähintään 50 prosentilla). Tarkastakaa, että käytätte oikeata kustannusten laskentaperustetta ja että osastonne käyttää samaa perustetta, jos jätätte useamman kuin yhden ehdotuksen. Kustannusten laskentaperusteista on lisätietoa ohjeessa 55. Kustannusluokat ja niiden määritelmä koskevat ehdottomasti vain hakija-pk-yrityksiä. 45. Kustannusluokat Vain koordinoijana toimiva pk-yritys voi laskuttaa hallinto- tai rahoituskoordinoinnin kustannukset yhdessä tai useammassa seuraavista kustannusluokista: henkilöstökustannukset, matka- ja oleskelukustannukset, alihankinta, kestohyödykkeet, kulutushyödykkeet, tietämyksen suojaaminen ja muut erityiset hankekustannukset. Jos koordinoijana toimiva pk-yritys voi perustella, että sillä ei ole hallussaan tarvittavia taitoja tai resursseja, koordinointikustannukset voidaan maksaa niistä alihankintana vastaavalle kolmannelle osapuolelle, mutta ei organisaatiolle, joka osallistuu tähän hankkeeseen TTK-työn suorittajan ominaisuudessa. 46. Henkilötyökuukausien määrä Osallistujan henkilötyökuukausien määrä. 1 henkilötyökuukausi = noin 135 työtuntia. 47. Henkilöstökustannukset Osallistujan henkilöstökustannukset mukaan lukien osallistujien tiloissa työskentelevä ukopuolinen henkilöstö mutta ilman yleiskustannuksia ja alihankkijoiden henkilöstökustannuksia. TTK-hankkeissa vain tutkijoiden ja teknisen ja erikoistuneen henkilöstön kustannukset ovat tukikelpoisia ja ne voidaan laskuttaa hankkeesta. Sopimusehdoista riippuen hankkeen osallistujien suoraan palkkaamien freelancereiden kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi. Hallinnollisen ja toimistohenkilöstön kustannuksia ei voida laskuttaa suoraan (paitsi koordinaattorin hallinnolliset koordinointikustannukset, ks. ohje 45), vaan ne on sisällytettävä yleiskustannuksiin. Esimerkkejä henkilöstöluokista, joiden kustannukset voidaan laskuttaa hankkeesta, ovat tutkija, insinööri, teknikko jne. 48. Matkat ja oleskelu Hankkeessa työskentelevän henkilöstön matka- ja oleskelukustannukset, jotka on laskettu osallistujan tavanomaisesti soveltamien periaatteiden mukaisesti. Komission on sopimuksentekovaiheessa hyväksyttävä ennalta matkat, jotka eivät suuntaudu jäsenvaltioiden, assosioituneiden valtioiden tai sellaisen kolmannen maan alueelle, johon jokin toimeksisaaja tai liitännäinen osallistuja on sijoittautunut 49. Alihankinta Kaiken nimenomaisesti hankkeeseen liittyvän alihankinnan kustannukset (tavarat ja palvelut) lukuun ottamatta TTK-työn suorittajia. Muiden alihankkijoiden kuin TTK-työn suorittajien asema on kuvattava hankkeen kuvauksen B-osan kohdassa Kestohyödykkeet Hanketta varten ostettujen tai liisattujen laitteiden kustannukset. Hankkeeseen kohdistettavat kustannukset lasketaan seuraavan kaavan mukaan: (A/B)xCxD jossa A. = kestohyödykkeen laskutuksen jälkeinen käyttöaika hankkeessa kuukausina B. = poistoaika (jos atk-laitteen hinta on alle euroa, poistoaika on 36 kuukautta; muun laitteiston poistoaika on 60 kuukautta) C. = kestohyödykkeen todelliset kustannukset D. = hankkeen osuus laitteen käytöstä (ilmoittakaa prosenttiosuus desimaalilukuna, esim. 70 % = 0,7) Kestohyödykkeiden kustannukset voivat olla tukikelpoisia, jos hyödykkeet on ostettu tai liisattu (i) hankkeen alkamispäivää edeltävien kuuden kuukauden aikana, (ii) yhteisön kanssa tehtyä aikaisempaa sopimusta varten, ellei hyödykkeestä ole vielä tehty kaikkia poistoja. Jälkimmäisessä tapauksessa tukikelpoisen kustannuksen suuruus riippuu jäljellä olevasta poistoajasta. Huomatkaa, että vuokralaitteiston kustannukset merkitään kohtaan "alihankinta" (ohje 49). -27-

7 51. Kulutushyödykkeet Osallistujat, jotka soveltavat FC-periaatetta (omakustannukset, todelliset yleiskustannukset), voivat tavanomaisen käytäntönsä mukaisesti sisällyttää nämä kustannukset yleiskustannuksiin. Muussa tapauksessa kulutushyödykkeiden kustannukset merkitään tähän. 52. ATK Omien atk-palveluiden ja -välineiden käytöstä aiheutuvat kustannukset (perustellaan tavanomaisesti noudatettavien sääntöjen mukaisesti, mukaan lukien esim. toteen näytetty tietokoneen käyttö). Osallistujat, jotka soveltavat FC-periaatetta (omakustannukset, todelliset yleiskustannukset), voivat tavanomaisen käytäntönsä mukaisesti sisällyttää nämä kustannukset yleiskustannuksiin. 53. Muut erityiset hankekustannukset Tähän luokkaan kuuluvat hankkeeseen liittyvän tutkimuksen toteuttamisen erityiskustannukset, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun määriteltyyn kustannusluokkaan eivätkä yleiskustannuksiin. Tähän luokkaan kuuluvien kustannusten hyväksyminen edellyttää komission kirjallista etukäteissuostumusta sopimuksentekovaiheessa. 54. Tietämyksen suojaaminen ja sen hyödyntämisen helpottaminen Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisen kustannukset (esim. patentit) voidaan hyväksyä tukikelpoisiksi kustannuksiksi. Ne on ennakoitava hanke-ehdotuksessa ja etenkin levittämis- ja hyödyntämissuunnitelmassa. Kustannusten on synnyttävä hankkeen aikana, ja niiden on täytettävä keskeiset tukikelpoisuutta koskevat ehdot sekä sopimusehdot. Tähän luokkaan kuuluvien kustannusten hyväksyminen edellyttää komission kirjallista etukäteissuostumusta sopimuksentekovaiheessa. 55. Yleiskustannukset Yleiskustannuksilla katetaan yleiset välilliset kustannukset, jotka joko suoraan tai välillisesti aiheutuvat hankkeen parissa työskentelevän henkilöstön työllistämisestä, hallinnoimisesta ja tukemisesta. Yleiskustannusten on liityttävä ensisijaisesti kustannuspaikan (ts. hanketyön suorittavan yksikön) paikalliseen infrastruktuuriin ja TTKtukipalveluihin, eikä niihin voi sisältyä osia, jotka on kirjattava erikseen välittömiksi kustannuksiksi. Yleiskustannuksia koskevan laskelman ja niiden kohdistamisen tueksi on esitettävä tositteet. Huomatkaa, että tiettyjä kustannuseriä ei ole mahdollista kirjata välittömiksi kustannuksiksi eikä välillisiksi yleiskustannuksiksi. Tällaisia ovat käyttöpääoman korko tai tuotto, tappio- tai kuluvaraukset, korot, luottotappiovaraukset, luontoisedut, tarpeettomat tai kohtuuttomat kustannukset, tuotteiden tai palvelujen markkinointi-, myynti- tai jakelukustannukset, välilliset verot ja tullit (mukaan luettuna alv), organisaation käyttöön maksutta annetut resurssit sekä johonkin toiseen hankkeeseen liittyvät kustannukset (ks. ohje 50) tai kolmansien osapuolten korvaamat kustannukset. Koordinoijana toimiva pk-yritys voi sisällyttää hankkeen hallinnollisen ja/tai rahoituskoordinoinnin kustannukset hankkeen yleiskustannuksiin. Välillisten yleiskustannusten korvausmalli määräytyy organisaation soveltaman kustannusperusteen mukaan. Seuraavat kustannusperustemallit ovat mahdollisia: Omakustannukset, todelliset yleiskustannukset (full costs, actual overhead rate, FC) Tätä mallia soveltavat organisaatiot, jotka kirjanpitojärjestelmänsä avulla voivat yksilöidä hankkeeseen liittyvät välittömät ja välilliset kustannukset. Näiden organisaatioiden osalta yleiskustannukset lasketaan organisaation tavanomaisen laskentamenetelmän mukaan komission kohtuulliseksi katsomalla tavalla. Yleiskustannukset voidaan veloittaa hankkeesta kokonaisuudessaan. Omakustannukset, kiinteät yleiskustannukset (full costs, flat overhead rate, FF): Tämä malli sopii samoille organisaatioille kuin edellinen malli. Organisaatiot voivat pyytää, että yleiskustannukset veloitetaan kiinteämääräisinä siten, että niiden suuruus on enintään 80 % henkilöstökustannuksista. Komissio voi suostua pyyntöön esimerkiksi tapauksissa, joissa kirjanpitojärjestelmän avulla ei ole mahdollista tarkasti yksilöidä välillisiä kustannuksia. 56. EY:ltä haettava rahoitusosuus Ei koske TTK-työn suorittajia. Euroopan yhteisön rahoitus hakija-pk-yritykselle voi olla enintään 50 % yrityksen omista kustannuksista. Jos hakija-pk-yritysten omaa rahoitusta tarvitaan, ne eivät voi saada EY:n rahoitusta. EY:n rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti TTK-työn suorittajien työn maksamiseen. -28-

8 57. Oma rahoitus Ei koske TTK-työn suorittajia. Omaa rahoitusta tarvitaan, jos haettava EY:n rahoitus ei riitä kattamaan TTK-työn suorittajien tukikelpoisia kustannuksia. Tällöin hakija-pk-yrityksille ei voida myöntää EY:n rahoitusta. 58. Ulkoiset rahoituslähteet Ilmoittakaa selkeästi (tarvittaessa erillisellä lehdellä) kaikki ulkoiset rahoituslähteet, jotka osallistuvat omaan rahoitukseenne (esim. yksityiset "sponsorit", täydentävä julkinen rahoitus yms.). Muistakaa, että haettavan EY:n rahoituksen prosenttiosuutta voidaan joutua tarkistamaan yksittäisissä tapauksissa, jotta voidaan noudattaa yhteisön puitteita tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtion tuelle (EYVL C 45, ) sekä Maailman kauppajärjestön WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen 8 artiklaa (EYVL L 336, ). Tämä merkitsee, että muista julkisista lähteistä ehdotettua hanketta varten jo saatu tai julkisista rahoituslähteistä myöhemmin haettava rahoitus yhdessä yhteisön tutkimusohjelmasta haettavan rahoituksen kanssa ei ylitä edellä mainituissa teksteissä määrättyjä enimmäismääriä. 59. Valtuutettu allekirjoittaja Ilmoittakaa sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolla on valtuudet tehdä organisaationne puolesta sitoumus tutkimushankkeeseen osallistumisesta. 60. Ehdotuksen lyhennelmä Ehdotuksen lyhennelmälomakkeen (B1) täyttää vain koordinoijana toimiva pk-yritys. Sen pituus saa olla enintään 3,500 merkkiä. Ehdotuksen lyhennelmän tulisi antaa lukijalle selkeä kuva ehdotuksen tavoitteista, tavoitteiden saavuttamiskeinoista ja merkityksestä erityisohjelman tavoitteiden kannalta. Lyhennelmää voidaan käyttää hankkeen kuvauksena arviointiprosessin aikana ja tiedotettaessa ehdotuksesta ohjelman hallintokomitealle ja muille asianosaisille. Tästä syystä sen on oltava lyhyt ja täsmällinen. Käyttäkää yksinkertaista tekstityyppiä ja välttäkää kaavoja ja muita erikoismerkkejä. Jos ehdotus kirjoitetaan muulla kielellä kuin englanniksi, sisällyttäkää lomakkeeseen B1 englanninkielinen versio lyhennelmästä. 61. Yhteenveto kustannuksista Tässä taulukossa esitetään tiivistelmä lomakkeiden A2.2 Yksittäisen osallistujan tiedot sisällöstä. Siinä on mainittava arvioidut tukikelpoiset kustannukset euroina. Koordinoiva pk-yritys on ilmoitettava osallistujana A1. Jos ehdotetulla hankkeella on enemmän osallistujia kuin taulukkoon mahtuu, käyttäkää lisäksi toista B3-lomaketta, mutta numeroikaa osallistujat juoksevasti (A9, A10 jne.) ja tehkää ensimmäisen B3-lomakkeen VÄLISUMMATriville merkintä JATKUU. 62. Tiivistelmä kustannuksista ja rahoituksesta Tässä taulukossa esitetään tiivistelmä lomakkeiden A2.2 Yksittäisen osallistujan tiedot sisällöstä. Siinä on mainittava arvioidut tukikelpoiset kustannukset euroina. Koordinoiva pk-yritys on ilmoitettava osallistujana A1. Jos ehdotetulla hankkeella on enemmän osallistujia kuin taulukkoon mahtuu, käyttäkää lisäksi toista B4-lomaketta, mutta numeroikaa osallistujat juoksevasti (A9, A10 jne.) ja tehkää ensimmäisen B4-lomakkeen VÄLISUMMATriville merkintä JATKUU. -29-

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Tämän lomakkeen täyttöohjeet annetaan kääntöpuolella.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten 1. Yleistä 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta OHIM:stä, ja sen voi ladata OHIM:n

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Energiaa ja ilmastostrategiaa

Energiaa ja ilmastostrategiaa Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Energiaa ja ilmastostrategiaa Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Kasvihuonekaasupäästöt, EU-15 ja EU-25, 1990 2005, EU:n päästövähennystavoitteet

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

VAKIOMUOTOINEN SELVITYS MENOISTA JA TULOISTA (saate)

VAKIOMUOTOINEN SELVITYS MENOISTA JA TULOISTA (saate) LIITE 2 VAKIOMUOTOINEN SELVITYS MENOISTA JA TULOISTA (saate) Hankkeen numero:... Hankkeen nimi:...... Edunsaajan koko nimi:... Osoite:...... Rahoitusta koskeva lomake 1 : TIEDOKSI! MAKSUPYYNTÖÄ VARTEN!

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE

EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE EUROOPAN YMPÄRISTÖKESKUS HAKULOMAKE (Kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Tarvittaessa merkittävä ei. Tyhjää tilaa ei saa jättää tai laittaa viivoja. Täytettävä kirjoituskoneella tai painokirjaimin MUSTAA

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät ja haasteet

Suomen talouden näkymät ja haasteet Suomen talouden näkymät ja haasteet Vesa Vihriälä 11.1.2013 Sisältö Kasvu jäänyt heikoksi, tuottavuus notkahtanut Suomella lyhyen ajan kilpailukykyongelma, vaikka rakenteellinen kilpailukyky hyvä Julkinen

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Rahoituksen tarkastelussa kolme tasoa 1. Rahoitustapa Miten sosiaali-

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Yritysten kokemuksia palvelujen sisämarkkinoista

Yritysten kokemuksia palvelujen sisämarkkinoista Yritysten kokemuksia palvelujen sisämarkkinoista Fields marked with are mandatory. Johdanto Lue seuraava tietosuojaseloste ennen kuin täytät kyselylomakkeen: specific-privacy-statement_en.pdf Tämän kyselyn

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan tulevat

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Tilaisuuden avaus ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus Inflaatio tammikuussa 2011 uudistetun kuluttajahintaindeksin 2010=100 mukaan tilastopäällikkö Mari Ylä-Jarkko, Tilastokeskus

Lisätiedot

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5)

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5) 1(5) SEPA-maksun esittely Palvelun kautta voit lähettää SEPA-maksutoimeksiantoja Suomeen ja muihin SEPA-alueen maihin. SEPAmaksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän

Lisätiedot

HINNASTO 1 (6) Luottamuksellinen YHTEENLIITTÄMISHINNASTO OPERAATTOREILLE Tämä hinnasto on voimassa alkaen.

HINNASTO 1 (6) Luottamuksellinen YHTEENLIITTÄMISHINNASTO OPERAATTOREILLE Tämä hinnasto on voimassa alkaen. HINNASTO 1 (6) YHTEENLIITTÄMISHINNASTO OPERAATTOREILLE 0 Tämä hinnasto on voimassa alkaen. HINNASTO 1 (6) TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMINEN Verkkojen yhteenliittämistoimenpiteet ja liittymät hinnoitellaan

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa?

Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa? FI Minut on otettu Dublin-menettelyyn mitä se tarkoittaa? B Dublin-menettely tietoa Dublin-menettelyssä oleville henkilöille, jotka hakevat kansainvälistä suojelua (asetuksen (EU) N:o 604/2013 4 artikla)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

LIITE I EUROOPPALAINEN VÄHÄISTEN VAATIMUSTEN MENETTELY VAATIMUSLOMAKE (KANTAJA)

LIITE I EUROOPPALAINEN VÄHÄISTEN VAATIMUSTEN MENETTELY VAATIMUSLOMAKE (KANTAJA) LIITE I EUROOPPALAINEN VÄHÄISTEN VAATIMUSTEN MENETTELY VAATIMUSLOMAKE (KANTAJA) (Eurooppalaisesta vähäisten vaatimusten menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o. 3 artiklan

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan

Lisätiedot