Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4)"

Transkriptio

1 Tutkimusyhteistoiminta -lomakkeiden täyttöohjeet Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4) 1. Ehdotuksen koko nimi Käyttäkää selkeää ja ymmärrettävää nimeä, joka on korkeintaan 20 sanan pituinen ja joka kuvastaa hankkeen sisältöä. 2. Ehdotuksen lyhytnimi Antakaa ehdotukselle lyhytnimi tai lyhenne, jossa on enintään 20 merkkiä ja jonka avulla ehdotus voidaan tunnistaa. Virheiden välttämiseksi hankkeiden käsittelyvaiheessa lyhytnimi on ilmoitettava ehdotuksen jokaisella sivulla. 3. Tutkimusohjelmien ensisijaiset aihealueet Ehdotuksenne koskemat ensisijaiset aihealueet seuraavan listan mukaan. Luettelon koodit on rakennettu siten, että kolme ensimmäistä numeroa osoittavat ohjelman (lihavoitu) ja viimeinen numero / viimeiset numerot ensisijaisen aihealueen. Jos hanke kattaa useita ensisijaisia aihealueita, ilmoittakaa ne tärkeysjärjestyksessä niin, että hankkeen pääaihealue mainitaan ensimmäisenä Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen Avaintoiminto ravinto, ravitsemus ja terveys Avaintoiminto tartuntatautien hallinta Avaintoiminto "solutehdas" Avaintoiminto ympäristö ja terveys Avaintoiminto kestävä maa-, kala- ja metsätalous Avaintoiminto ikääntyvä väestö ja toimintakyvyn rajoitukset Krooniset ja rappeutumissairaudet, syöpä, sokeritauti, sydän- ja verisuonisairaudet sekä harvinaiset sairaudet Genomitutkimus ja geneettisten sairauksien tutkimus Neurotieteet Kansanterveystutkimus ja terveyspalvelujen tutkimus Toimintakyvyn vajavuuksista kärsiviin liittyvä tutkimus Ihmisen perusarvoja kunnioittava biolääketieteen etiikka ja bioetiikka Biotieteiden ja -teknologian sosioekonomiset näkökohdat Tutkimusinfrastruktuurien tukeminen Käyttäjäystävällinen tietoyhteiskunta Avaintoiminto kansalaisille tarkoitetut järjestelmät ja palvelut Avaintoiminto uudet työtavat ja sähköinen kaupankäynti Avaintoiminto multimedian sisältö ja työkalut Avaintoiminto keskeinen teknologia ja infrastruktuurit Koko ohjelmalle yhteiset aihepiirit Yleiset toimet: tulevat ja kehitteillä olevat tekniikat Tutkimusinfrastruktuurien tukeminen: tutkimuksen verkottuminen Tietoyhteiskuntateknologian tukitoimenpiteet Kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Avaintoiminto innovatiiviset tuotteet, menetelmät ja organisointi Avaintoiminto kestävä liikenne ja liikennemuotojen yhteensopivuus Avaintoiminto maa- ja meriliikenneteknologia Avaintoiminto ilmailuteollisuuden uudet näkymät Tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät yleiset toimet: materiaalit sekä niiden tuotantoon ja jalostukseen liittyvät tekniikat sekä terästeollisuuden uudet ja parannetut materiaalit ja tuotantotekniikat Tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät yleiset toimet: mittaus ja testaus Tutkimusinfrastruktuurien tukeminen Energia, ympäristö ja kestävä kehitys Osa A Ympäristö ja kestävä kehitys Avaintoiminto kestävä vesihuolto ja veden laatu Avaintoiminto maailmanlaajuinen muutos, ilmasto ja biologinen monimuotoisuus Avaintoiminto kestävät meriekosysteemit Avaintoiminto huomisen kaupunki ja kulttuuriperintö Osa B Energia Avaintoiminto puhtaammat energiajärjestelmät, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet Avaintoiminto taloudellista ja tehokasta energiaa Euroopan kilpailukyvyn varmistamiseksi Ympäristöalan tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät yleiset toimet Energia-alan tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät yleiset toimet Tutkimusinfrastruktuurien tukeminen -22-

2 4. Tietoa tutkimusyhteistyöstä (CRAFT) Koordinoiva pk-yritys, joka jättää hakemuksen konsortion puolesta, täyttää lomakkeen A1 (Tutkimusyhteistyöehdotus (CRAFT) - Tiivistelmä). 5. Koordinoijana toimiva pk-yritys: organisaation virallinen nimi Mainitkaa koordinoijana toimivan pk-yrityksen koko virallinen nimi. Käyttäkää samaa virallista nimeä kuin lomakkeessa A2.1. Koordinoiva pk-yritys toimii yhteystahona konsortion puolesta sen jälkeen, kun ehdotus on arvioitu. EY:n rahoitus maksetaan koordinoijana toimivalle pk-yritykselle. 6. Hankkeen kesto Hankkeen kesto kuukausina. Vähintään 12 ja enintään 24 kuukautta. 7. Lyhennelmä Tässä taulukossa ilmaistaan tiivistelmä niistä tiedoista, jotka sisältyvät lomakkeisiin A2.2. "Yksittäisen osallistujan tiedot". Koordinoiva pk-yritys on mainittava osallistujana A1. Jos ehdotetussa hankkeessa on enemmän osallistujia kuin taulukkoon mahtuu, käyttäkää toista A1-lomaketta, mutta jatkakaa osallistujien juoksevaa numerointia (hakija-pk-yrityksistä A7, A8 jne. ja TTK-työn suorittajista B4, B5 jne.), kirjoittakaa "JATKUU" ensimmäisen A1-lomakkeen kohtaan "VÄLISUMMAT" ja mainitkaa uudestaan ehdotuksenne lyhytnimi toisella A1- lomakkeella. 8. Organisaation lyhytnimi Osallistujan valitsema lyhytnimi ehdotusta varten. Nimen pituus ei saisi ylittää 20 merkkiä. 9. Maakoodi tai maan nimi Käyttäkää seuraavia maakoodeja: EU:n jäsenvaltiot Maakoodi Assosioituneet ja todennäköisesti assosioituvat maat Itävalta A Bulgaria BG Belgia B Sveitsi CH Tanska DK Kypros CY Suomi FIN Tšekki CZ Ranska F Viro EE Saksa D Unkari HU Kreikka EL Israel IL Irlanti IRL Islanti IS Italia I Liechtenstein LI Luxemburg L Liettua LT Alankomaat NL Latvia LV Portugali P Norja NO Espanja E Puola PL Ruotsi S Romania RO Yhdistynyt kuningaskunta UK Slovenia SI Maakoodi Slovakia SK Muu Mainittava Jos maa ei esiinny tässä luettelossa, kirjoittakaa sen koko nimi lomakkeen A2.1 kohtaan "maan nimi" ja jättäkää tyhjäksi kohta "maakoodi". 10. Henkilöstön määrä Lukujen on koskettava koko organisaatiota eikä vain työn suorittavaa osastoa. Osa-aikaiset työntekijät lasketaan vastaavan panoksen antavina kokopäiväisenä työntekijöinä. Ilmoittakaa työntekijöiden määrä laskettuna kokopäiväisinä työntekijöinä (ks. sanasto) seuraavan luokituksen mukaisesti. Omistajaa ei lasketa työntekijäksi. Hakukelpoinen pk-yritys: TTK-työn suorittaja: S1 = 0 työntekijää (yhden hengen yritys) S2 = 1 9 työntekijää S3 = työntekijää S4 = työntekijää S1 = 0 työntekijää (yhden hengen yritys) S2 = 1 9 työntekijää S3 = työntekijää S4 = työntekijää S5 = työntekijää S6 = työntekijää S7 = yli 2000 työntekijää -23-

3 11. Tukikelpoiset kustannukset Hakija-pk-yrityksistä ilmoitetaan (euroina) niitä koskevissa A2.2-lomakkeissa "Yksittäisen osallistujan tiedot" mainitut arvioidut tukikelpoiset kustannukset. TTK-työn suorittajista ilmoitetaan (euroina) niitä koskevissa A2.2- lomakkeissa "Yksittäisen osallistujan tiedot" mainitut arvioidut kustannukset. 12. Haettava EY:n rahoitusosuus Hakija-pk-yrityksistä ilmoitetaan (euroina) niitä koskevissa A2.2-lomakkeissa "Yksittäisen osallistujan tiedot" mainittu haettavan EY:n rahoituksen määrä. Haettava EY:n rahoitus voi olla enintään 50 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Tässä ei huomioida kolmansien maiden hakija-pk-yrityksiin liittyviä kustannuksia. 13. Hakija-pk-yritys Hakija-pk-yritysten on oltava hakukelpoisia pk-yrityksiä. Hakukelpoinen pk-yritys määritellään tämän esitepaketin kannessa. 14. Välisummat Välisumma A voi olla enintään 60 % arvioiduista tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 15. TTK-työn suorittajat TTK-työn suorittajilla on oltava riittävät t&k-edellytykset. Ne voivat olla korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, teollisuusyrityksiä tms. TTK-työn suorittaja ei saa olla yhdenkään osallistujan lähiyhtiö. 16. Välisummat Välisumman B (TTK-työn suorittajien kustannukset) on oltava vähintään 40 % arvioiduista tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Välisumma D on EY:n rahoitusosuus, jota haetaan TTK-työn suorittajien kustannusten kattamista varten. 17. Haettava EY:n rahoitusosuus yhteensä. Enintään 50 % arvioiduista tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. EY:n rahoitusosuutta määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan niiden osallistujien kustannukset, jotka ovat EU:n jäsenvaltioista tai assosioituneista valtioista. 18. Hakija-pk-yrityksiltä vaadittava oma rahoitus yhteensä Käteisrahoitusta vaaditaan, jos haettava EY:n rahoitus (C+D) ei riitä kattamaan TTK-työn suorittajien arvioituja tukikelpoisia kustannuksia (B). Tällaisessa tapauksessa EY:n rahoitusta ei voida myöntää hakija-pk-yrityksille. 19. Valmisteltu esiselvitystuen avulla Jos olette laatinut CRAFT-ehdotuksenne esiselvitystuen avulla, ilmoittakaa tässä sitä koskevat tiedot. Vastatkaa kysymykseen merkitsemällä rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. Esimerkki: Kyllä Ei û 20. Samanlainen ehdotus Jos olette esittänyt aikaisemmin saman tai sisällöltään samankaltaisen hakemuksen johonkin EY:n ohjelmaan, antakaa tässä sitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot. Vastatkaa kysymykseen merkitsemällä rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. Mainitkaa "Ohjelman nimi" -laatikossa ensisijaisten aihealueiden luettelon mukainen koodi, jos ohjelma kuuluu viidenteen puiteohjelmaan, ja muussa tapauksessa kirjoittakaa laatikkoon ohjelman nimi. 21. Yksittäisen osallistujan tiedot Vaikka TTK-työn suorittaja ei alihankkijana ole oikeudellisesti hankkeen "osallistuja", jokaisen hakija-pkyrityksen ja TTK-työn suorittajan on täytettävä oma A2-lomake "Yksittäisen osallistujan tiedot". Varmistakaa, että lomakkeen allekirjoittaa henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa tutkimusehdotuksia organisaatiossanne. Ottakaa itsellenne valokopio täytetystä lomakkeesta tai tallentakaa se itsellenne sähköisessä muodossa ennen lähettämistä ehdotuksen koordinoijalle. 22. Osallistujan tunniste/numero Käyttäkää samaa osallistujan numeroa kuin lomakkeen A1 lyhennelmätaulukossa. Esim. koordinoijana toimiva pk-yritys = A1, toinen pk-yritys = A2, ensimmäinen TTK-työn suorittaja = B1 jne. 23. Hakukelpoinen pk-yritys Hakukelpoinen pk-yritys määritellään tämän esitepaketin kannessa. Merkitkää rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. -24-

4 24. Rekisteröintinumero Euroopan komission tutkimusohjelmissa Jos organisaatiolla on jo viidenteen puiteohjelmaan liittyvä rekisteröintinumero, merkitkää se tähän. Tällöin organisaatiota koskevat tiedot ilmoitetaan vain, jos niissä on tapahtunut muutoksia rekisteröintinumeron antamisen jälkeen. Huomatkaa, että rekisteröintinumero ei ole sama kuin ehdotuksen numero. 25. Organisaation virallinen nimi Jos organisaatio on virallisessa kaupparekisterissä, ilmoittakaa nimi, jolla se on rekisteröity siihen. 26. Virallinen rekisteröintinumero Antakaa virallinen kansallinen rekisteröintinumero tai -tunnus, esim. kauppakamarin tai kaupparekisterin käyttämä, jos sellainen on. 27. Toimiala (NACE) Tilastollisia tarkoituksia varten komission yksiköiden on voitava luokitella osallistujat niiden pääasiallisen toimialan mukaan. Viidennessä puiteohjelmassa luokittelu tapahtuu 2- tai 3-numeroisin NACE Rev. 1 - toimialakoodein, jotka luetellaan tässä esitepaketissa olevalla erillisellä lehdellä. Tätä varten on ilmoitettava organisaation pääasiallinen toimiala, tai suurten organisaatioiden osalta ehdotuksen jättävän haaran toimiala. 28. Toimintatyyppi Ilmoittakaa organisaationne pääasiallisen toiminnan tyyppi. Käyttäkää yhtä seuraavista tunnuksista: REC:Tutkimus HES: Korkeakouluopetus OTH: Muut 29. Oikeudellinen asema Käyttäkää yhtä seuraavista tunnuksista: Jos olette hakukelpoinen pk-yritys PRC = Yksityinen kaupallinen organisaatio, myös konsultit PNP = Yksityinen voittoa tavoittelematon organisaatio (esim. osuuskunta, yksityissairaala tai orkesteri) Jos olette TTK-työn suorittaja GOV = INO = JRC = PUC = PRC = EEI = PNP = Valtion Kansainvälinen järjestö Yhteinen tutkimuskeskus Julkinen (ei yksityinen) kaupallinen organisaatio Yksityinen kaupallinen organisaatio, myös konsultit Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (ETEY) Yksityinen voittoa tavoittelematon organisaatio 30. Oikeudellinen asema; Jos "PRC", täsmentäkää Jos organisaationne on yksityinen kaupallinen organisaatio (PRC), ilmoittakaa organisaation muoto (esim. SA, Ltd, Oy tai yksityishenkilö). 31. PL Tarvittaessa ilmoitetaan postilokeron numero pintapostin toimitusta varten. 32. Postinumero Ilmoittakaa tässä tarvittaessa postinumero (tai Yhdistyneen kuningaskunnan tai Alankomaiden numero- ja kirjaintunnus) ilman maatunnusta, esim , ei FIN tai SW1H 9AS, ei UK- SW1H 9AS. 33. Cedex Ilmoittakaa tarvittaessa Cedex-numero pintapostin toimitusta varten. 34. Vuotuinen liikevaihto Ilmoittakaa tuoreimman tilikauden liikevaihto euroina. Lukujen on koskettava koko organisaatiota eikä vain työn suorittavaa osastoa. Käyttäkää seuraavia luokkakoodeja: T1: liikevaihto 7 milj. euroa (vuotuinen liikevaihto enintään 7 miljoonaa euroa) T2: 7 milj. euroa < liikevaihto 40 milj. euroa (vuotuinen liikevaihto yli 7 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 40 miljoonaa euroa) T3: liikevaihto > 40 milj. euroa (vuotuinen liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa). Jos ei sovellettavissa (esim. yliopistot), merkitkää "N/A". -25-

5 35. Vuotuinen taseen loppusumma Ilmoittakaa tuoreimman tilikauden taseen loppusumma euroina. Lukujen on koskettava koko organisaatiota eikä vain työn suorittavaa osastoa. Käyttäkää seuraavia luokkakoodeja: B1: tase 5 milj. euroa (vuotuinen taseen loppusumma enintään 5 miljoonaa euroa) B2: 5 milj. euroa < tase 27 milj. euroa (vuotuinen taseen loppusumma yli 5 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 27 miljoonaa euroa) B3: tase > 27 milj. euroa (vuotuinen taseen loppusumma yli 27 miljoonaa euroa). Jos ei sovellettavissa (esim. yliopistot), merkitkää "N/A". 36. Riippumaton organisaatio Onko yli 25 % organisaatiosta yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai usean sellaisen yrityksen yhteisomistuksessa, jotka eivät ole pk-yrityksen määritelmän mukaisia (paitsi julkiset sijoitusyhtiöt, riskipääomayhtiöt ja institutionaaliset sijoittajat, jolleivät nämä käytä määräysvaltaa yksin tai yhdessä)? Jos organisaatio ei ole riippumaton, ilmoittakaa yksityiskohtaiset tiedot niistä yrityksistä, joiden omistusosuus organisaatiosta on vähintään 25 % (ks. ohje 37). Merkitkää rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. 37. Omistajat Ilmoittakaa niiden organisaatioiden virallinen nimi, vuotuinen liikevaihto, vuotuinen taseen loppusumma ja henkilöstön määrä, joiden määräysvalta organisaatiossa on vähintään 25 % (määräysvalta määritellään ohjeessa 38). Jos tiedot eivät mahdu tälle lomakkeelle, käyttäkää lisäksi toista A2-lomaketta. Tällöin teidän on mainittava uudestaan organisaationne nimi ja osallistujan asemanne. Sidonnaisuuden laatu on selitettävä tarkemmin hankkeen kuvauksessa (osa B, kohta 6). 38. Lähiyhtiö Organisaatio on toisen organisaation lähiyhtiö, jos se on saman tahon suorassa tai välillisessä määräysvallassa kuin toinen organisaatio, tai sillä on suora tai välillinen määräysvalta toisessa organisaatiossa, tai toisella organisaatiolla on siinä suora tai välillinen määräysvalta. Määräysvalta: Yrityksellä A on määräysvalta yrityksessä B, jos A:lla on suoraan tai välillisesti yli 50 % B:n osakepääomasta, tai A:lla on suoraan tai välillisesti yli 50 % B:n osakeäänivallasta, tai A:lla on suora tai välillinen päätöksentekovalta B:ssä. Huomatkaa, että määräysvalta saattaa syntyä jo siitä, että yritys A:n hallussa on joko yritys B:n osakepääoman tai sen äänivallan yksinkertainen enemmistö Merkitkää rasti oikean vaihtoehdon oikealla puolella olevaan ruutuun. 39. Lähiyhtiöt Ilmoittakaa ehdotukseen osallistuvien organisaationne lähiyhtiöiden osallistujatunnisteet ja -numerot ja lyhytnimet ja ilmoittakaa sidonnaisuuden laatu seuraavien koodien avulla: D: suora määräysvalta I: välillinen määräysvalta. 40. Työn suorittava osasto Ilmoittakaa työn suorittavan laitoksen nimi ja osoite. 41. Valtuutettu henkilö Ilmoittakaa henkilö, jolla on valtuudet sopia organisaation edustajana tutkimushankkeeseen osallistumisesta. 42. Sukupuoli (F = nainen, M = mies) Tätä tietoa pyydetään vain tilastollisista syistä. Merkitkää rasti oikean vastauksen oikealla puolella olevaan ruutuun. 43. Puhelin- ja faksinumerot Antakaa puhelin- ja faksinumerot seuraavassa muodossa: esimerkiksi (eräs Euroopan komission puhelinnumero Brysselissä) (32-2) , jossa 32 on maatunnus, 2 on suuntanumero ulkomaanpuhelumuodossa ja on tilaajanumero. -26-

6 44. Kustannusten laskentaperuste Ilmoittakaa yksi seuraavista kustannuksiin osallistumisen laskentaperusteista: FC: Omakustannukset, todelliset yleiskustannukset (full costs, actual overhead rate, FC) (osallistutte hankkeen kokonaiskustannuksiin vähintään 50 prosentilla); FF: Omakustannukset, kiinteät yleiskustannukset (full costs, flat overhead rate, FF) (osallistutte hankkeen kokonaiskustannuksiin vähintään 50 prosentilla). Tarkastakaa, että käytätte oikeata kustannusten laskentaperustetta ja että osastonne käyttää samaa perustetta, jos jätätte useamman kuin yhden ehdotuksen. Kustannusten laskentaperusteista on lisätietoa ohjeessa 55. Kustannusluokat ja niiden määritelmä koskevat ehdottomasti vain hakija-pk-yrityksiä. 45. Kustannusluokat Vain koordinoijana toimiva pk-yritys voi laskuttaa hallinto- tai rahoituskoordinoinnin kustannukset yhdessä tai useammassa seuraavista kustannusluokista: henkilöstökustannukset, matka- ja oleskelukustannukset, alihankinta, kestohyödykkeet, kulutushyödykkeet, tietämyksen suojaaminen ja muut erityiset hankekustannukset. Jos koordinoijana toimiva pk-yritys voi perustella, että sillä ei ole hallussaan tarvittavia taitoja tai resursseja, koordinointikustannukset voidaan maksaa niistä alihankintana vastaavalle kolmannelle osapuolelle, mutta ei organisaatiolle, joka osallistuu tähän hankkeeseen TTK-työn suorittajan ominaisuudessa. 46. Henkilötyökuukausien määrä Osallistujan henkilötyökuukausien määrä. 1 henkilötyökuukausi = noin 135 työtuntia. 47. Henkilöstökustannukset Osallistujan henkilöstökustannukset mukaan lukien osallistujien tiloissa työskentelevä ukopuolinen henkilöstö mutta ilman yleiskustannuksia ja alihankkijoiden henkilöstökustannuksia. TTK-hankkeissa vain tutkijoiden ja teknisen ja erikoistuneen henkilöstön kustannukset ovat tukikelpoisia ja ne voidaan laskuttaa hankkeesta. Sopimusehdoista riippuen hankkeen osallistujien suoraan palkkaamien freelancereiden kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi. Hallinnollisen ja toimistohenkilöstön kustannuksia ei voida laskuttaa suoraan (paitsi koordinaattorin hallinnolliset koordinointikustannukset, ks. ohje 45), vaan ne on sisällytettävä yleiskustannuksiin. Esimerkkejä henkilöstöluokista, joiden kustannukset voidaan laskuttaa hankkeesta, ovat tutkija, insinööri, teknikko jne. 48. Matkat ja oleskelu Hankkeessa työskentelevän henkilöstön matka- ja oleskelukustannukset, jotka on laskettu osallistujan tavanomaisesti soveltamien periaatteiden mukaisesti. Komission on sopimuksentekovaiheessa hyväksyttävä ennalta matkat, jotka eivät suuntaudu jäsenvaltioiden, assosioituneiden valtioiden tai sellaisen kolmannen maan alueelle, johon jokin toimeksisaaja tai liitännäinen osallistuja on sijoittautunut 49. Alihankinta Kaiken nimenomaisesti hankkeeseen liittyvän alihankinnan kustannukset (tavarat ja palvelut) lukuun ottamatta TTK-työn suorittajia. Muiden alihankkijoiden kuin TTK-työn suorittajien asema on kuvattava hankkeen kuvauksen B-osan kohdassa Kestohyödykkeet Hanketta varten ostettujen tai liisattujen laitteiden kustannukset. Hankkeeseen kohdistettavat kustannukset lasketaan seuraavan kaavan mukaan: (A/B)xCxD jossa A. = kestohyödykkeen laskutuksen jälkeinen käyttöaika hankkeessa kuukausina B. = poistoaika (jos atk-laitteen hinta on alle euroa, poistoaika on 36 kuukautta; muun laitteiston poistoaika on 60 kuukautta) C. = kestohyödykkeen todelliset kustannukset D. = hankkeen osuus laitteen käytöstä (ilmoittakaa prosenttiosuus desimaalilukuna, esim. 70 % = 0,7) Kestohyödykkeiden kustannukset voivat olla tukikelpoisia, jos hyödykkeet on ostettu tai liisattu (i) hankkeen alkamispäivää edeltävien kuuden kuukauden aikana, (ii) yhteisön kanssa tehtyä aikaisempaa sopimusta varten, ellei hyödykkeestä ole vielä tehty kaikkia poistoja. Jälkimmäisessä tapauksessa tukikelpoisen kustannuksen suuruus riippuu jäljellä olevasta poistoajasta. Huomatkaa, että vuokralaitteiston kustannukset merkitään kohtaan "alihankinta" (ohje 49). -27-

7 51. Kulutushyödykkeet Osallistujat, jotka soveltavat FC-periaatetta (omakustannukset, todelliset yleiskustannukset), voivat tavanomaisen käytäntönsä mukaisesti sisällyttää nämä kustannukset yleiskustannuksiin. Muussa tapauksessa kulutushyödykkeiden kustannukset merkitään tähän. 52. ATK Omien atk-palveluiden ja -välineiden käytöstä aiheutuvat kustannukset (perustellaan tavanomaisesti noudatettavien sääntöjen mukaisesti, mukaan lukien esim. toteen näytetty tietokoneen käyttö). Osallistujat, jotka soveltavat FC-periaatetta (omakustannukset, todelliset yleiskustannukset), voivat tavanomaisen käytäntönsä mukaisesti sisällyttää nämä kustannukset yleiskustannuksiin. 53. Muut erityiset hankekustannukset Tähän luokkaan kuuluvat hankkeeseen liittyvän tutkimuksen toteuttamisen erityiskustannukset, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun määriteltyyn kustannusluokkaan eivätkä yleiskustannuksiin. Tähän luokkaan kuuluvien kustannusten hyväksyminen edellyttää komission kirjallista etukäteissuostumusta sopimuksentekovaiheessa. 54. Tietämyksen suojaaminen ja sen hyödyntämisen helpottaminen Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisen kustannukset (esim. patentit) voidaan hyväksyä tukikelpoisiksi kustannuksiksi. Ne on ennakoitava hanke-ehdotuksessa ja etenkin levittämis- ja hyödyntämissuunnitelmassa. Kustannusten on synnyttävä hankkeen aikana, ja niiden on täytettävä keskeiset tukikelpoisuutta koskevat ehdot sekä sopimusehdot. Tähän luokkaan kuuluvien kustannusten hyväksyminen edellyttää komission kirjallista etukäteissuostumusta sopimuksentekovaiheessa. 55. Yleiskustannukset Yleiskustannuksilla katetaan yleiset välilliset kustannukset, jotka joko suoraan tai välillisesti aiheutuvat hankkeen parissa työskentelevän henkilöstön työllistämisestä, hallinnoimisesta ja tukemisesta. Yleiskustannusten on liityttävä ensisijaisesti kustannuspaikan (ts. hanketyön suorittavan yksikön) paikalliseen infrastruktuuriin ja TTKtukipalveluihin, eikä niihin voi sisältyä osia, jotka on kirjattava erikseen välittömiksi kustannuksiksi. Yleiskustannuksia koskevan laskelman ja niiden kohdistamisen tueksi on esitettävä tositteet. Huomatkaa, että tiettyjä kustannuseriä ei ole mahdollista kirjata välittömiksi kustannuksiksi eikä välillisiksi yleiskustannuksiksi. Tällaisia ovat käyttöpääoman korko tai tuotto, tappio- tai kuluvaraukset, korot, luottotappiovaraukset, luontoisedut, tarpeettomat tai kohtuuttomat kustannukset, tuotteiden tai palvelujen markkinointi-, myynti- tai jakelukustannukset, välilliset verot ja tullit (mukaan luettuna alv), organisaation käyttöön maksutta annetut resurssit sekä johonkin toiseen hankkeeseen liittyvät kustannukset (ks. ohje 50) tai kolmansien osapuolten korvaamat kustannukset. Koordinoijana toimiva pk-yritys voi sisällyttää hankkeen hallinnollisen ja/tai rahoituskoordinoinnin kustannukset hankkeen yleiskustannuksiin. Välillisten yleiskustannusten korvausmalli määräytyy organisaation soveltaman kustannusperusteen mukaan. Seuraavat kustannusperustemallit ovat mahdollisia: Omakustannukset, todelliset yleiskustannukset (full costs, actual overhead rate, FC) Tätä mallia soveltavat organisaatiot, jotka kirjanpitojärjestelmänsä avulla voivat yksilöidä hankkeeseen liittyvät välittömät ja välilliset kustannukset. Näiden organisaatioiden osalta yleiskustannukset lasketaan organisaation tavanomaisen laskentamenetelmän mukaan komission kohtuulliseksi katsomalla tavalla. Yleiskustannukset voidaan veloittaa hankkeesta kokonaisuudessaan. Omakustannukset, kiinteät yleiskustannukset (full costs, flat overhead rate, FF): Tämä malli sopii samoille organisaatioille kuin edellinen malli. Organisaatiot voivat pyytää, että yleiskustannukset veloitetaan kiinteämääräisinä siten, että niiden suuruus on enintään 80 % henkilöstökustannuksista. Komissio voi suostua pyyntöön esimerkiksi tapauksissa, joissa kirjanpitojärjestelmän avulla ei ole mahdollista tarkasti yksilöidä välillisiä kustannuksia. 56. EY:ltä haettava rahoitusosuus Ei koske TTK-työn suorittajia. Euroopan yhteisön rahoitus hakija-pk-yritykselle voi olla enintään 50 % yrityksen omista kustannuksista. Jos hakija-pk-yritysten omaa rahoitusta tarvitaan, ne eivät voi saada EY:n rahoitusta. EY:n rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti TTK-työn suorittajien työn maksamiseen. -28-

8 57. Oma rahoitus Ei koske TTK-työn suorittajia. Omaa rahoitusta tarvitaan, jos haettava EY:n rahoitus ei riitä kattamaan TTK-työn suorittajien tukikelpoisia kustannuksia. Tällöin hakija-pk-yrityksille ei voida myöntää EY:n rahoitusta. 58. Ulkoiset rahoituslähteet Ilmoittakaa selkeästi (tarvittaessa erillisellä lehdellä) kaikki ulkoiset rahoituslähteet, jotka osallistuvat omaan rahoitukseenne (esim. yksityiset "sponsorit", täydentävä julkinen rahoitus yms.). Muistakaa, että haettavan EY:n rahoituksen prosenttiosuutta voidaan joutua tarkistamaan yksittäisissä tapauksissa, jotta voidaan noudattaa yhteisön puitteita tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle valtion tuelle (EYVL C 45, ) sekä Maailman kauppajärjestön WTO:n tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen 8 artiklaa (EYVL L 336, ). Tämä merkitsee, että muista julkisista lähteistä ehdotettua hanketta varten jo saatu tai julkisista rahoituslähteistä myöhemmin haettava rahoitus yhdessä yhteisön tutkimusohjelmasta haettavan rahoituksen kanssa ei ylitä edellä mainituissa teksteissä määrättyjä enimmäismääriä. 59. Valtuutettu allekirjoittaja Ilmoittakaa sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolla on valtuudet tehdä organisaationne puolesta sitoumus tutkimushankkeeseen osallistumisesta. 60. Ehdotuksen lyhennelmä Ehdotuksen lyhennelmälomakkeen (B1) täyttää vain koordinoijana toimiva pk-yritys. Sen pituus saa olla enintään 3,500 merkkiä. Ehdotuksen lyhennelmän tulisi antaa lukijalle selkeä kuva ehdotuksen tavoitteista, tavoitteiden saavuttamiskeinoista ja merkityksestä erityisohjelman tavoitteiden kannalta. Lyhennelmää voidaan käyttää hankkeen kuvauksena arviointiprosessin aikana ja tiedotettaessa ehdotuksesta ohjelman hallintokomitealle ja muille asianosaisille. Tästä syystä sen on oltava lyhyt ja täsmällinen. Käyttäkää yksinkertaista tekstityyppiä ja välttäkää kaavoja ja muita erikoismerkkejä. Jos ehdotus kirjoitetaan muulla kielellä kuin englanniksi, sisällyttäkää lomakkeeseen B1 englanninkielinen versio lyhennelmästä. 61. Yhteenveto kustannuksista Tässä taulukossa esitetään tiivistelmä lomakkeiden A2.2 Yksittäisen osallistujan tiedot sisällöstä. Siinä on mainittava arvioidut tukikelpoiset kustannukset euroina. Koordinoiva pk-yritys on ilmoitettava osallistujana A1. Jos ehdotetulla hankkeella on enemmän osallistujia kuin taulukkoon mahtuu, käyttäkää lisäksi toista B3-lomaketta, mutta numeroikaa osallistujat juoksevasti (A9, A10 jne.) ja tehkää ensimmäisen B3-lomakkeen VÄLISUMMATriville merkintä JATKUU. 62. Tiivistelmä kustannuksista ja rahoituksesta Tässä taulukossa esitetään tiivistelmä lomakkeiden A2.2 Yksittäisen osallistujan tiedot sisällöstä. Siinä on mainittava arvioidut tukikelpoiset kustannukset euroina. Koordinoiva pk-yritys on ilmoitettava osallistujana A1. Jos ehdotetulla hankkeella on enemmän osallistujia kuin taulukkoon mahtuu, käyttäkää lisäksi toista B4-lomaketta, mutta numeroikaa osallistujat juoksevasti (A9, A10 jne.) ja tehkää ensimmäisen B4-lomakkeen VÄLISUMMATriville merkintä JATKUU. -29-

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan tulevat

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5)

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5) 1(5) SEPA-maksun esittely Palvelun kautta voit lähettää SEPA-maksutoimeksiantoja Suomeen ja muihin SEPA-alueen maihin. SEPAmaksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Suomen Siipikarjaliiton seminaaripäivä Scandic Tampere City Tampere 31.3.2016 Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Arto Latukka Laskentatoimen päällikkö Tilastopalvelut -yksikkö Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa EMCS-prosessit ja aikataulu ja -vaiheissa Hankepäällikkö Christina Lassenius-Bergström emcs@tulli.fi EMCS lyhyesti Valmisteverottomuusjärjestelmässä valmisteveron alaisia tuotteita siirretään verotta Nykyään

Lisätiedot

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero FL A B Maakoodi FL B C Lomakenumero FL C NACE NACE-koodi (näytetieto)

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO Muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoaminen ja tilintarkastajan rotaatio PIEyhteisöjen tilintarkastuksissamuiden PIE-YHTEISÖJEN

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Julkinen käyttöoikeusurakka

Julkinen käyttöoikeusurakka I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

LIITE LIITE EHDOTUKSEEN NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE LIITE EHDOTUKSEEN NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final LIITE LIITE EHDOTUKSEEN NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

EUROOPAN SISÄISET APURAHAT (EURATOM)

EUROOPAN SISÄISET APURAHAT (EURATOM) LIITE III ERITYISET MÄÄRÄYKSET EUROOPAN SISÄISET APURAHAT (EURATOM) III.1 Määritelmät Tässä rahoitustukisopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1. Sopimus: sopimuspuolen

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan ja poliittinen osallistuminen: Suomi vertailevassa tarkastelussa Heikki Paloheimo

Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan ja poliittinen osallistuminen: Suomi vertailevassa tarkastelussa Heikki Paloheimo Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan ja poliittinen osallistuminen: Suomi vertailevassa tarkastelussa Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan ja poliittinen osallistuminen: Suomi vertailevassa tarkastelussa

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Ohjeita yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa hakemuslomaketta varten

Ohjeita yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa hakemuslomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus Hankintamenettelyn tulokset

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus Hankintamenettelyn tulokset Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö I.1) Nimi ja osoitteet Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 11.1.2013 Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 00.0.2012 1 Naisten ja miesten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen sekä toiminnallisen tasa-arvon edistäminen Helsingin valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA6640 Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Finland (Finnish) A Työnumero (001 004) EB19.4 A B Maakoodi (005 006) EB19.4 B C Lomakenumero (007 01)

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (EY)

NEUVOSTON ASETUS (EY) 19.3.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 76/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 247/2008,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 18.02.2015 Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen

Lisätiedot

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen?

- mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? The Economist ERVV, EVM, EVVK? - mistä EU:n kriisijärjestelmissä on kyse? - miten ne vaikuttavat Suomeen? Martti Salmi Kansainvälisten asioiden sihteeristö Valtiovarainministeriö Kriisin eteneminen EU-maissa

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI. 5/9 Helsinki

YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI. 5/9 Helsinki YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN ESIINTYVYYS SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI Pekka Stenholm TSE Entre, Turun kauppakoulu Turun yliopisto 5/9 Helsinki TAUSTAA Esityksen pohjana kansainväliseen yrittäjyysmonitoriin

Lisätiedot

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Content Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä... 1 1. Johdanto... 2 2. Määritelmät... 3 2.1.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Page 1 sur 10. Valitse kieli. Finnish

Page 1 sur 10. Valitse kieli. Finnish Page 1 sur 10 Valitse kieli Finnish SUPPLY CHAIN INITIATIVEN YHTEENSOPIVUUSKYSELY 2016 Tervetuloa Dedicatedin verkkokyselysivustolle. Verkkopohjainen menetelmä takaa yrityksesi vastausten luottamuksellisuuden.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot