Tavaralogistiikan kehitys vuoteen Pekka Aaltonen toimitusjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavaralogistiikan kehitys vuoteen 2030. Pekka Aaltonen toimitusjohtaja 4.3.2011"

Transkriptio

1 Tavaralogistiikan kehitys vuoteen 2030 Pekka Aaltonen toimitusjohtaja

2 Logistiikan kehitys, yksittäisistä toiminnoista toimitusketjun hallinnaksi Mitä siis tämän jälkeen? 2010, 2020, 2030? Lähde: LVM, Logistiikkaselvitys 2009, Logistiikan integraation kehitys yksittäisistä toiminnoista toimitusketjun hallinnaksi (Hesse Rodrique, 2004)

3 The development of the Finnish economy (GDP in constant year prices), the amount of road freight transportation (tons), and their relation from 1995 to Year 1995=100 (Pöllänen Markus Tampere University of Technology, 2011)

4 Trendien vaikutus toimialoille Globaali talouskehitys Talous Talouskasvu Suomessa Väestö Väestön ostovoima Ikääntyminen Väestön määrä Kauppa Päivittäistavarak. Erikoistavarak. Tekninen tukkuk. Väestön sijainti Rakentaminen Kaupungistuminen Elintarviketeollisuus Globalisaatio Lähipalveluiden kysynnän kasvu Ilmastonmuutos Ympäristö Valmistavan teollisuuden väheneminen Alihankinnan osuus ulkomailta Kierrätyksen lisääntyminen Energian hinta Villit kortit Nettikauppa Tukkukaupan roolin muutos Teollisuuden palveluliiketoiminnan kasvu Palvelujen lisääntyminen Rakennemuutos Alihankinnan osuus Konepajateollisuus Kaikki toimialat Prosessiteollisuus Maatalous Metsätalous Metsäteollisuus Metalliteollisuus Kemianteollisuus Muu teollisuus, kuluttajatuotteet KULJEN -hanke, 2010 Pöllänen Markus TTY, Aaltonen Pekka VTT

5 Tavarankuljetusten tila mitä tapahtui laman aikana ja sen jälkeen Lama vähensi tavarakuljetuksia merkittävästi Uskotaan, että laman jälkeen maailma ja Suomi on erinäköinen kuin ennen tapahtuu pysyvää rakennemuutosta Paperiteollisuuden volyymit eivät palaa enää lamaa edeltäneeseen tasoon Muukin valmistava teollisuus etenkin raskasteollisuus saattaa vähetä Suomessa Transitoliikenteen vähennyttyä Suomen teollisuus ei saa enää tyhjiä kontteja paluukuljetuksina edullisesti rakentaako Venäjä omaa konttisatamakapasiteettiä, jolloin muutos voi olla pysyvä Varustamot ovat vähentäneet linjoja ja harventavat frekvenssiä Perinteinen postitoiminta sähköistyy ja kilpailua tulee Sähköinen kaupankäynti kasvaa uusia jakelukanavia syntyy kokoajan Pohjoisen uudet kaivoshankkeet voivat tuoda uutta kuljetettavaa jopa kymmeniä miljoonia tonneja saattaa lisätä myös metallien valmistusta Energian hinta noussee pitkällä aikavälillä Onko seurauksena kuljetushintojen nousu ja palvelutason huononeminen? Kuljetusmarkkinat uusjaon edessä Rautatieliikenteen merkitys vähenee? Kuljetustasapainon muutokset niin Suomen sisällä kuin ulkomaanliikenteessä ohjaa uusiin ratkaisuihin? Miten suomalaisten yritysten toimitusketjuja tulee kehittää, jotta menestymme laman jälkeisessä maailmassa? VTT, SCMEx sisäinen kehityshanke 2010

6 2030 on niin kaukana ja niin lähellä Logistiikka liittyy aina fyysiseen tavaraan. On tehty logistiikan ja toimitusketjun kannalta monia tulevaisuudessa skenaariota niin EU:ssa kuin Yhdysvalloissa Niissä on yleensä useampia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, jossa logistiikan kannalta keskeistä on väestö ja BKT:n kehitys eripuolilla maailmaa sekä energia ja ympäristö Olen yksinkertaistanut tulevaisuutta ja olettanut, että Talous tekee aaltoliikettä kuten ennenkin, mutta talouden painopiste palaa Aasiaan parin sadan vuoden tauon jälkeen Maailma ei blokkiudu Venäjä vaurastuu C0 2 ja muut ympäristöhaasteet saadaan hallintaan

7 1. Energia Ei ole oikeastaan mitään syytä, miksi öljyn hinta ei nousi enemminkin tasolle $/barelli kuin pysyisi nykytasolla Seurauksena vaihtoehtoiset polttoaineet ja tavat tuottaa energiaa tulevat kannattaviksi raskaiden kuorma-autojen osalta ainut realistinen vaihtoehto öljypohjaiselle polttoaineelle on muu nestemäinen polttoaine (esim. biodiesel) Suomen oloissa ei ole järkeviä keinoja siirtää merkittävästi kotimaan tavaraliikennettä tieliikenteestä muille kulkutavoille. Tehokuutta pitää löytää muuten On todennäköistä, että lisätään varastointia, jotta jakelukuljetuksia voidaan harventaa Tiettyjen kuluttajatuotteiden osalta valmistus pysyy tai palaa lähemmäs kuluttajaa = kaikkea ei valmisteta Kiinassa Laivojen vauhtia hidastettaneen

8 Bob Silverman, Logistiikkaseminaari

9 Bob Silverman, Logistiikkaseminaari

10 2. Vihreät arvot erityisesti hiilijalanjälki vaikuttavat kuljetuksiin ja logistiikkaan Hiilijalanjälki on suuri kysymys globaalisti Suomen on kannettava oma vastuunsa siitä, mutta ei pidä ylilyönneillä aiheuttaa kilpailuhaittaa elinkeinoelämälle Muut liikennepäästöt eivät Suomessa ole samanlainen ongelma kuin maailman suurkaupungeissa Suomen väkiluku ei kasvane vuoteen 2030 mennessä radikaalisti, joten tilanne ei pahene Tavarankuljetusta ei tehdä turhan takia tehokkuutta pitää parantaa, kun se on mahdollista. Energian hinta toimii ajurina se lisännee myös kaasuautojen ja sähköautojen käyttöä kaupunkien jakeluliikenteessä, mutta osuus ei ole 2030 vielä kovin suuri.

11 3. Työvoiman saatavuus koko logistisessa ketjussa Suomessa haaste Demografinen muutos koskee koko Suomea Sekä kuljetus että varastotyövoimasta oli pulaa ennen lamaa. Logistiikka-ala ei ole onnistunut lisäämään alan houkuttelevuutta merkittävästi ja odotettavissa on hyvin vaikea tilanne jo lähivuosina. Varastoissa ulkomaisen työvoiman osuus on kasvanut merkittävästi Kuljetusten osalta kohtuullinen suomenkielen taito on välttämättömyys Myös aloituspaikkoja kuljettajakoulutukseen on liian vähän poistumaan nähden Yhtenä riskinä on, että kuljetusala taistelee niukasta työvoimasta palkkojen avulla keskenään ja muiden toimialojen kanssa. Myös ulkomaisen työvoiman osuus kuljetusalalla tulee kasvamaan tavalla tai toisella. Työvoiman saatavuus lisää myös automaatioita varastoissa ja materiaalinkäsittelyssä

12 4. Automaatio lisääntyy varastoinnissa ja materiaalinkäsittelyssä Automaatioon ajaa useampi asia Työvoiman saatavuus ja työvoimakustannusten kasvu Automaatiotekniikka kehittyy ja hinta laskee Suuremmat volyymit parantavat automaation kannattavuutta Virheettömyys Nopeus ja tehokkuus Tilankäytön tehostuminen Kehittyvät tunnistusteknologiat erityisesti RFID Täysautomaatio tai useimmiten automaatio hoitaa osan ketjua Ihmistä avustava automaatio kuten puheohjaus tai trukit, jotka liikkuvat itse oikeaan kohteeseen keräilyn tapahtuessa käsin

13 5. Äly lisääntyy koko logistisessa ketjussa Internet of Things Äly lisääntyy logistisen ketjun kaikissa osissa ja niiden välisessä rajapinnassa Nyt on murros lähtenyt käyntiin ja 2030 ollaan jo pitkällä Tiedon välitys yritysten välillä muuttuu sähköiseksi, tilaukset automatisoituvat, liikenne on älykästä ja tiedottaa sääolosuhteista, onnettomuuksista etc. Lähes kaikki liikkuva kalusto reaaliaikaisessa seurannassa RFID on paketti, lava, kuormankataja ja ajoneuvotasolla jo arkipäivää Yksittäiset tuotteet ovat tunnistettavia ja niihin kytkeytyy älyä internetin kautta In computing, the Internet of things, also known as the Internet of objects, refers to the networked interconnection of everyday objects (Wikipedia). Logistiikkajärjestelmät reagoivat välittömästi virheisiin ja ongelmatilanteisiin ja auto-ohjautuvat tai avustavat korjautuviin toimenpiteisiin You have seen nothing yet

14 6. Optimointi ja simulointi lisäävät tehokkuutta Älykkyys ja tunnistettavuus ja reaaliaikainen seuranta mahdollistavat yhä paremman optimoinnin, ennakoinnin ja simuloinnin. Yhä kompleksisimpia kokonaisuuksia voidaan simuloida esim. systeemidynamiikan avulla. Palvelutaso esim. toimitusvarmuus on yhä korkeampi sillä erilaiset ongelmatilanteet on etukäteen simuloitu ja toimintasuunnitelmat on olemassa maailma ei kuitenkaan ole vielä 2030 täydellinen Kuluttajat ostavat internetin kautta paljon, mutta tavaravirrat pitää hoitaa keskitetysti ja tehokkaasti. Kotiin tai lähelle asiakasta suoritettava jakelu vähentää henkilöliikennettä.

15 7 ja 8. Rakennemuutos ja globalisaatio Kiina ja Intia ovat maailman suurimmat taloudet (tai ainakin seuraavan 10 vuoden sisällä) talouden panopiste on siirtynyt takaisin Aasiaan Energian hinta ja työvoiman kallistuminen Aasiassa palauttaa teollisuutta Suomeen tai on pysäyttänyt teollisuuden siirtymisen näille alueilla Viimeiset 15 vuotta halpatyö on ohjannut ei logistinen tehokkuus Think global work local. Valmistus lähellä asiakasta tai optimoitu raakaainelähteiden kanssa. Euroopassa ja Suomessa on teollisuutta jäljellä, joka toimittaa lähinnä Euroopan markkinoille Suomi on periferia vaikka miten käännettäisiin. Vaurastunut Venäjä on meidän tärkein kauppakumppani Venäjän Transito voi olla 2030 jo hiipumassa tai hiipunut Suomen globaalista kaupasta suuri osa voi mennä Pietarin globaalien suursatamien kautta Junayhteys Baltian kautta tärkeä tavaraliikenteelle Talouden heilahtelut jatkuvat Venäjä erityisesti. Koilisväylä onko oikeasti merkitystä Suomen kannalta?

16 9. Safety & Security Turvallisuus on keskeinen tekijä logistiikassa Tämän vuoksi on jouduttu rakentamaan erilaisia tarkistus ja seurantajärjestelmiä Niiden hyvä puoli on, että niitä voidaan samalla käyttää logistisen ketjun tehokkuuden ja palvelutason lisäämiseen Riskinä kuljetusketjun hidastuminen

17 10. Kuljetuksia tarvitaan Teleporttaaminen onnistuu edelleen vain Star Trekissä ja muissa science fiction elokuvissa vuonna 2030 Fyysistä tavaraa kuljetetaan edelleen ja siihen tarvitaan erikokoisia kumipyöröajoneuvoja, kiskokalustoa, vesi- ja ilma-aluksia. Nämä tarvitsevat myös liikenneverkkoja Ihmisiä tarvitaan sekä kuljettamissa että varastoissa. Teoriassa kaikki suomalaiset mahtuisi Hankonimelle, jolloin muu Suomi voisi olla kansallispuistoa, luonnonsuojelualuetta, talousmetsää + muutamia teollisuus reservaatteja Näin ei kuitenkaan käy vaan koko maa on edelleen 2030 asutettu kylläkin kaupungistuminen kasvanut Samoin teollisuutta ja kauppaa harrastetaan ympäri Suomea Kuljetusintensiteetti jatkanee pienenemistä

18 10 teesiä yhteenvetona 1. Kohoavan energian hinta ja öljyn niukkuus maapallolla nostavat erityisesti kuljetusten hintaa ja vaihtoehtoiset energiamuodot ovat merkittävässä roolissa 2. Vihreät arvot erityisesti hiilijalanjälki vaikuttavat kuljetuksiin ja logistiikkaan 3. Työvoiman saatavuus koko logistisessa ketjussa Suomessa haaste 1. Kustannukset nousee 2. Tulee merkittävästi ulkomaista työvoimaa (myös yrittäjiksi?) 4. Äly lisääntyy koko logistisessa ketjussa Internet of Things 5. Optimointi ja simulointi (erityisesti systeemidynaaminen simulointi) lisäävät tehokkuutta 6. Rakennemuutos 7. Think global work local Suomi on periferia, jonka tärkein naapuri on vauras Venäjä 8. Safety & Security 9. Automaatio lisääntyy varastoinnissa ja materiaalinkäsittelyssä 10. Vuonna 2030 tavaraa kuljetetaan Suomessa ja sekä tänne ja pois kumi- ja rautapyörillä, vesi- ja ilma-aluksilla kaikissa välineissä istuu kuljettaja tai useampi

19 Pidetään Suomi kilpailukykyisenä Kuljetuksia ei tehdä huvin vuoksi - niillä on tarve Tulee tehdä kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta Suomessa kuljetusten kustannustehokkuus ei karkaa käsistä Seurauksena voi olla Suomen kilpailukyvyn romahtaminen - Vienti ja tuonti on meille tärkeää myös vuonna 2030 Osaavaa työvoimaa tarvitaan Suomen liikenteen ympäristöhaitat eivät ole yhtä vaikeita kuin tiheästi asutuissa EU-maissa. Samoja ympäristötoimia ei tule soveltaa meille yksi yhteen eikä varsinkaan mennä etujoukoissa, jos niistä seuraa kustannuksia

20 Kiitos

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 1 2 Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan

Lisätiedot

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö... Sisältö VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...18 Maantieteellinen sijainti...19 Ilmastonmuutos...20

Lisätiedot

Vuosaaren satamaa viimeistellään

Vuosaaren satamaa viimeistellään K &L 5/2008 Kaikki TALKOISIIN Vuosaaren satamaa viimeistellään 4 DB Schenker seminaari keskittyi ympäristökysymyksiin 10 Raahessa uudistetaan satamaa ja väyliä 13 Porin Satama jatkaa erikoistumista 14

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 36 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TERHI LUUKKONEN TOMMI MÄKELÄ MARKUS PÖLLÄNEN HANNA KALENOJA JORMA MÄNTYNEN JARKKO RANTALA Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035 TAUSTARAPORTTI

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Working Paper Kiina maailmantaloudessa: Globaalitalouden kasvu ja teollisen työnjaon muutos

Working Paper Kiina maailmantaloudessa: Globaalitalouden kasvu ja teollisen työnjaon muutos econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Suni, Paavo

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030

ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030 Timo Nurmi, Marko Ahvenainen ja Olli Hietanen ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030 ELLO-TULEVAISUUSPROSESSIN LOPPURAPORTTI TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 3/2012 Timo Nurmi Projektipäällikkö,

Lisätiedot

Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä

Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä Sijoittumistekijöitä ja tapaustutkimuksia Etelä Suomessa Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS-

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Sisälogistiikan tehostaminen tuo rahaa ja turvallisuutta. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi

Sisälogistiikan tehostaminen tuo rahaa ja turvallisuutta. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi kuljetus varastointi pakkaus Tehokas terminaalikalusto nopeuttaa töitä ja parantaa turvallisuutta Pakkaukset ovat merkittävä osa tuotteiden markkinointia Tarkka aikataulutus on päivän trendi www.prologistiikka.fi

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Toimitusketjun tehostaminen - pikaopas - ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Sivu/Page 1 / 50 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 1.1 TOIMITUSKETJUN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN...

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

Uusi talous tarua vai totta? 1

Uusi talous tarua vai totta? 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 ESITELMIÄ Uusi talous tarua vai totta? 1 Matti Pohjola Professori Wider-instituutti U uden talouden käsite tuli tutuksi talouslehdistössä joskus 1990-luvun

Lisätiedot

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 181 2011 KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT Piia

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot