asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul"

Transkriptio

1 asukas invånaren A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

2 Pääkirjoitus l Ledare Valkeata Joulua P orvoon A-yhtiöissä on omalla tuotannolla toimiva kiinteistönhoito. Tänä vuonna olemme saaneet lumen jo hyvissä ajoin ennen joulua. Oma ja laadukas kiinteistönhoito on taannut hyvin toimivan lumityön, emme ole joutuneet kohtuuttomasti odottelemaan väylien avaamisia. A-yhtiöt on muutenkin toiminut tehokkaasti ja asukkaita tyydyttävällä tasolla, siitä on todisteena asukastyytyväisyysmittauksen tulokset. Vastausprosenttikin on sitä luokkaa, että johtopäätöksiä voi tuloksista vetää. A-yhtiöt hoitaa mallikkaasti sille annettua tehtävää. Olemme myös valmiita kantamaan vastuuta yhteiskunnan rakentamisesta, kunhan kaupunki vain kaavoittaa tontteja tarpeeksi sosiaaliselle asuntotuotannolle. Porvoon kaupungin kilpailuasetelma on täysin riippuvainen asuntotarjonnasta. Asuntoja tuleekin rakentaa tulevaisuudessa huomattavasti menneitä vuosia enemmän, erityisesti kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Haluan omasta puolestani kiittää A-yhtiöiden henkilökuntaa hyvin menneestä vuodesta, kiitoksen paikka on myös yhtiön johdolle sekä hallitukselle. Hallitus on onnistunut työssään hyvin ja työskentely on ollut yhteisen päämäärän eteen tehtävää työtä yhtiön parhaaksi. Rauhaisaa Joulua ja menestyksekästä vuotta 2013 kaikille asukkaille sekä yhteistyökumppaneille En vit jul I nom Borgå A-bolagen sköts fastigheterna i egen regi. I år kom snön i god tid före julen. Den egna högklassiga fastighetsskötseln har stått som en garanti för att snöröjningen fungerar som den bör. Vi har inte behövt vänta oskäligt länge på att snön röjs bort från gångvägar och andra trafikleder. A-bolagens verksamhet har också i övrigt varit effektiv och legat på en för invånarna tillfredsställande nivå, vilket framgår av en enkät, med vilken nöjdhetsgraden bland invånarna mättes. Svarsprocenten är av den storleksklassen att slutsatser väl kan dras på basen av resultaten. A-bolagen sköter de anförtrodda uppgifterna på ett föredömligt sätt. Vi är också färdiga att bära vår del av ansvaret för uppbyggandet av samhället bara staden bara ser till att det planläggs tillräckligt med tomter för Näin haet A-asukkaaksi Valtaosa A-yhtiöiden asuntotarjonnasta on valtion arava- ja korkotukilainoin rahoitettuja nk. Ara-asuntoja. Konsernilla on myös vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja A-yhtiöiden asuntoihin haetaan aina kirjallisesti. Haku tapahtuu joko täyttämällä sähköinen asunnonhakulomake A-yhtiöiden sivuilla tai paperilomake, jonka saat A-yhtiöiden puolesta Torolf Bergström hallituksen puheenjohtaja social bostadsproduktion. Borgå stads konkurrensläge är helt beroende av bostadsutbudet. I framtiden måste det byggas kännbart mera bostäder än under de senaste åren, i synnerhet hyresbostäder till överkomligt pris. Jag vill för egen del tacka A-bolagens personal för det gångna goda året. Också bolagets ledning och styrelse har gjort sig förtjänta av ett tack. Styrelsen har lyckats väl i sitt arbete de gemensamma målsättningarna till fromma för bolagets bästa. Jag tillönskar alla invånare samt samarbetspartner En Fridfull Jul och ett framgångsrikt år På A-bolagens vägnar Torolf Bergström styrelseordförande tulostettua sivuilta tai voit hakea/tilata A-yhtiöiden toimistosta. Hakemus ja sen liitteet tulee toimittaa A-yhtiöiden toimistoon, Vuorikatu Porvoo. Hakemus on aina kerrallaan voimassa 3 kuukautta. Hakijan tulee muistaa tarvittaessa uusia se henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ottamalla yhteyttä A-yhtiöiden toimistoon. YHTIÖT - BOLAGEN ASUMISPALVELUJA VAUVASTA VAARIIN - ASUMISEN VAHVA OSAAJA Toimisto Kontor ma-pe / må-fre Vuorikatu Porvoo Berggatan Borgå Puh./tel (019) Fax (019) Asiakaspalvelu Kundbetjäning Pernilla Kastrén asiakaspalvelusihteeri kundbetjäningssekreterare Anne Hannus kiinteistösihteeri fastighetssekreterare Harri Rainio palveluesimies serviceförman Hallinto Administration Mika Vuori toimitusjohtaja VD Teppo Riski kiinteistöpäällikkö fastighetschef Carola Gustafsson talouspäällikkö ekonomichef Terhi Toppinen-Häyrinen isännöitsijä disponent Päivi Nousiainen kiinteistösihteeri fastighetssekreterare henkilökohtaiset sähköpostisoitteet Huolto Service Arkisin/vardagar (019) Huoltopäivystys Servicedejour i nödfall A-yhtiöiden tiedotus- ja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Päätoimittaja Toimittaja Svensk text Summary Paino KANNESSA asukas invånaren Mika Vuori Kaisa Viitanen Rolf Gabrielsson Jörgen Wollsten Painotalo tt-urex Porvoo 2012 Vanha Porvoo As Oy Suomentalon parvekkeelta kuvattuna. 2

3 Asukastyytyväisyyskysely 2012 l Kundförfråga 2012 Kaikki kyselyn kohteet K iint. huolto A-YHTIÖT J ätehuolt. T ied. & vies t. OMA V arus ASUNTO tet. T alon julkis. OMA ASUINTALO P rs käyt. As uin. ymp. Asiakaspalv. K iint. s iivous Is ännöinti Oman as. yleisk. Yleisarvos. as. Y ht. tilat Yleisarv.san talo Asiakaspalvelu Kiinteistönhuolto Kiinteistösiivous Jätehuolto Isännöinti Tied. ja viestintä Yleiskunto Varustetaso Yleisarvosana Julkisivu Yhteiset tilat Porraskäytävät Yleisarvosana Asuinympäristö Asukastyytyväisyys A-yhtiöiden vuokralaisten parissa huippuluokkaa A-yhtiöt teki loppusyksystä jälleen vuokralaistensa parissa asukastyytyväisyyskyselyn. Otanta oli hieman erilainen kuin vuosi sitten, mutta tulokset ovat samat: A- yhtiöt on hyvä vuokranantaja, jota suositellaan muillekin. A-yhtiöt teki loppusyksystä vuokralaistensa parissa asukastyytyväisyyskyselyn. Otanta oli tällä kertaa hieman erilainen kuin vuosi sitten, mutta tulokset ovat samat: A-yhtiöt on hyvä vuokranantaja, jota on helppo suositella muillekin. A-yhtiöt otti vuosi sitten käyttöön systemaattisen, jokavuotisen asukastyytyväisyyden mittauksen. Viime vuonna asukastyytyväisyysmittaukseen osallistuivat tuon syksyn talokohtaisiin asukaskokouksiin osallistuneet vuokralaiset kaikissa konsernin kohteissa. Tänä vuonna otantaan taas arvottiin eri-ikäisiä ja eri alueita edustavia talokuntia. Kysely toimitettiin joka kotiin seuraavissa osoitteissa: Jousitie 8, Lähdepolku 3-4, Karhupolku 2-4, Sibeliuksenbulevardi 11-13, F. E. Sillanpään katu 4, Hansatie 4-6, Joukaisentie 3 ja Ilmarisentie 2 b. Näistä vanhin on Hansatie 4-6 ja uusin taas F. E. Sillanpään katu 4. Otannassa oli mukana 416 huoneistoa. Vastauksia saatiin 190 huoneistosta, mikä edustaa 46 prosenttia otannasta ja 13 prosenttia A-yhtiöiden kaikista huoneistoista. Vastausten käsittelyssä ei tehty lainkaan vastaavissa tutkimuksissa yleistä ääripäiden leikkausta. Siitä huolimatta tyytyväisyyden keskiarvo kaikissa kysytyissä asumisen osatekijöissä nousi viime vuoden tapaan kauttaaltaan huomattavan korkeaksi. Joiltakin osin tämän vuoden vastaajat olivat hieman kriittisempiä kuin viime vuoden otannassa mukana olleet, mihin lienee ymmärrettävä selitys. Asukaskokouksiin osallistuvat vuokralaiset ovat yleensä monella tavalla aktiivisia ja osaavat myös käyttää A-yhtiöiden palveluita laajasti, analysoi A- yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Teppo Riski. Toisaalta taas esimerkiksi kiinteistönhuolto sai tänä vuonna paremman arvioinnin kuin viimeksi. Tämän vuoden otanta kertoi myös talokohtaisia eroja. Ne ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Esimerkiksi Joukahaisentie 3:ssa asukkaat olivat selvästi sitä mieltä, että asunnoissa on korjaamisen varaa, ja täysin samaa mieltä olemmekin mekin A- yhtiöissä. Talokunta ja sen asunnot ovatkin seuraava peruskorjauskohteemme, Riski kertoo. Mielipiteiden mittauksessa käytettiin asteikkoa 1-5, jossa 1 vastasi huonoa ja 5 kiitettävää. Kaikkein suurin tyytyväisyydenkohde oli vuokralaisten parissa tänäkin vuonna jätehuolto, arvosana 4,05. Konsernin tiedotus ja viestintä, joka viimekin vuonna oli vuokralaisten selvästi arvostama, keräsi toiseksi kovimman luvun 3,83. Uutuutena kyselyssä oli tänä vuonna mukana kohta Onko nykyinen pihapiirisi mielestäsi viihtyisä?. Vastausten keskiarvo oli 3,40. Ehkä kaikkein vakuuttavimman tuloksen A-yhtiöiden vuokralaisten tyytyväisyydestä vuokranantajaansa kertoi kyselyn viimeinen kohta Suosittelisitko ystävillesi A-yhtiöitä vuokranantajana?. 94 prosenttia vastasi KYLLÄ. Tällä sivulla näet yhteenvedon syksyn asukastyytyväisyyskyselystä diagrammina. Numeerinen yhteenveto Nöjda A-invånare A-bolagen gjorde i slutet på hösten en invånarenkät för att ta reda på hur nöjda eller missnöjda hyresgästerna är. Samplet eller urvalet var något annorlunda än för ett år sedan, men resultatet det samma A-bolagen är en bra hyresvärd. Med lottdragning valdes hus ur olika ålderskategorier och hus, som representerar olika områden. Totalt 416 lägenheter togs på detta sätt med i enkäten, 190 frågeformulär returnerades, vilket representerar 46 procent av samplet och 13 procent av A-bolagens samtliga lägenheter. I mätningen användes skalan 1-5, där 1 stod för dålig och 5 för berömvärd. Allra nöjdast var hyresgästerna med avfallshanteringen, som fick vitsordet 4,05. Det näst bästa betyget, 3,83 gavs för information och kommunikation. Något om hyresgästernas tillfredsställelse med sin hyresvärd säger också det att 94 procent av enkätdeltagarna svarade att de skulle rekommendera A- bolagen som hyresvärd åt sina vänner. På denna sida finner du ett sammandrag av enkäten i diagramform. Ett numeriskt sammandrag finns på 3

4 Porvoon asuntopoliittinen ohjelma l Borgå stads bostadspolitiska program Kaupunki ratkoo A-yhtiöiden tulevaisuuden ensi vuonna Porvoon kaupunki sai asuntopoliittisen ohjelman viime viikolla. Sen perusteella tehdään ratkaisuja, jatkuuko A-yhtiöiden tulevaisuus ensi vuoden jälkeen. Kaupungin asuntopoliittinen ohjelma kattaa seuraavat kuusi vuotta, Sen tarkoitus on linjata, kuinka Porvoo luo edellytyksiä tavoitteelliselle asuntotuotannolle sekä kestävää kehitystä edistävälle kiinteistönpidolle. Ohjelma määrittää myös sen, kuinka kaupungin asunto-omaisuuden omistus ja hallinnointi järjestetään järkevänä kokonaisuutena. Asuntopoliittinen ohjelma tähtää siihen, että seuraavan kuuden vuoden aikana Porvooseen rakennetaan yhteensä 2400 uutta asuntoa, siis 400 asuntoa vuosittain. Omakotitaloja näistä tavoitellaan olevan 1080 kappaletta, kerrostaloasuntoja 840 kappaletta ja rivitaloasuntoja 480 kappaletta. Kokonaismäärästä vuokra- ja asumisoikeusasuntoja rakennetaan 720 kappaletta. Porvoon kaupungin osuus vuokra-asuntotuotannosta on keskimäärin 50 asuntoa vuosittain eli yhteensä 300 asuntoa. Kaupungin vuokra-asuntotuotantoa ohjataan tulevina vuosina seuraaville alueille: Peippola, Toukovuori, Ylä-Haikkoo, Kevätlaakso ja Länsiranta. Tehostettuja palveluasuntoja valmistuu 2020 mennessä yhteensä 120 kappaletta. Palveluasuntotuotannosta vastaavat valtakunnalliset toimijat, ja kaupunki joko omistaa tilat tai on niissä vuokralla. Yhteistyökumppanit sitoutetaan erityisryhmien hankkeiden toteuttamiseen. Vuosittain myönnetään 25 kohteelle valtion korjausavustuksia vanhusten ja vammaisten omakotitalojen korjauksiin. Tavoitteena on myös rakentaa joka vuosi noin 5 10 uutta hissiä hissittömiin kerrostaloihin. Kevätkummun ja Gammelbackan asuinympäristöjä on tarkoitus lähivuosina parantaa. Vuokra-asunnot yksiin käsiin Keskeinen ja samalla jo pitkään odotettu osa asuntopoliittista ohjelmaa on sen ratkominen, mitä tehdään Porvoon kaupungin joko suoraan tai välillisesti omistamalle vuokra-asuntokannalle tulevaisuudessa. Nyt omistukset ovat varsin monissa käsissä. Porvoo omistaa suoraan tai välillisesti asuntoa. Eniten vuokra-asuntoja on A- yhtiöiden omistuksessa. Porvoon kokonaan omistamalla Porvoon A- asunnoilla on kappaletta Aravuokra-asuntoa, joista 164 on asukasvalintojen suhteen rajoituksista vapaita. A-yhtiöiden tytäryhtiöllä A-Lukaalilla ja sen tytäryhtiöillä on 58 Ara-vuokra-asuntoa ja 144 rajoituksista vapaata vuokra-asuntoa. Porvoon kokonaan omistamalla kiinteistö Oy Peiponaholla on 334 Ara-vuokra-asuntoa ja Kiinteistö Oy Porvoon Suolapurolla 114 rajoituksista vapaata vuokra-asuntoa. Porvoon kaupungin suorassa omistuksessa on 122 asuntoa. Kaupungin toimitilajohdon hallinnassa on 553 asuntoa. Lisäksi toimitilajohto hallinnoi 25:a Y-säätiön omistuksessa olevaa pakolaisten käytössä olevaa asuntoa. 84 on eri asunto-osakeyhtiös- Borgå avgör A-bolagens framtid under nästa år Borgå stad fick sitt länge efterlängtade bostadspolitiska program senaste vecka. Utgående från det fattas beslut, som också kommer att avgöra om den nära halvsekelgamla A-bolagskoncernen har en framtid också efter nästa år. Borgås bostadspolitiska program omfattar följande sex år, Syftet med programmet är att dra upp riktlinjer för hur staden skall skapa förutsättningar för en målinriktad bostadsproduktion samt en fastighetshållning, som främjar hållbar utveckling. I programmet definieras också hur ägandet och förvaltningen av bostadsegendomen skall ordnas på ett administrativt och funktionellt förnuftigt sätt. Stadens nya bostadspolitiska program tar sikte på att det under de följande sex åren skall byggas sammanlagt nya bostäder i Borgå, i genomsnitt 400 bostäder per år. Antalet bostäder i egnahemshus skulle vara 1 080, höghusbostäder 840 och radhusbostäder 480. Av totalantalet skall det enligt programmet byggas 780 hyres- och bostadsrättslägenheter. Borgå stads andel av hyresbostadsproduktionen är tänkt att vara i medeltal 50 bostä- der per år eller inalles 300 bostäder. Sammanlagt 120 bostäder för effektiverat serviceboende skall enligt programmet vara färdiga till år För produktionen svarar nationella aktörer och staden står antingen som ägare eller hyr dem. Koncernbolagen, Borgå stads bostadsstiftelse och de nationella aktörerna förpliktigas att i samarbete förverkliga projekt avsedda för specialgrupper. Årligen beviljas statligt reparationsbidrag för reparation av 25 äldre personers samt handikappades egnahemshus. Målsättningen är också att varje år bygga 5-10 hissar i höghus. Hyresbostäderna En central och samtidigt länge efterlyst del av det bostadspolitiska programmet gäller frågan om vad som skall göras med det av Borgå stad direkt eller indirekt ägda hyresbostadsbeståndet i framtiden. Ägandet och förvaltningen är för närvarande rätt splittrade. Borgå stad äger direkt eller indirekt totalt bostäder. Största delen av hyresbostäderna ägs av A-bostäder. Borgå A-bostäder, som till etthundra procent ägs av Borgå stad, har Ara-hyresbostäder. Av dem är 164 vad valet av invånare gäller fritt. A-bolagens dotterbolag A-Lukaali och dess dotterbolag har 58 Ara-hyrsbostäder och 144 från begränsningar fria hyresbostäder. I det av Borgå stad helt ägda fastighetsbolaget Oy Peiponaho finns 334 Ara-hyresbostäder och i Fastighetsbolaget Oy Porvoon Suolapuro 144 från begränsningar fria hyresbostäder. Direkt äger Borgå stad 122 bostäder. Stadens lokalitetsledning förvaltar 553 bostäder. Lokalitetsledningen förvaltar dessutom 25 bostäder, som ägs av Y-stiftelsen och som används som flyktingbostäder. Av de bostäder, som staden äger, är 84 höghusbostäder i olika bostadsaktiebolag. Totalt 268 bostäder finns i fastigheter, som staden äger till etthundra procent. I lokalitetsledningens fastighetsförsäljningsprogram ingår försäljning av enstaka höghuslägenheter. Borgå stad beställde ifjol en sakkunnigutredning om utvecklandet av ägar- och förvaltningsstrukturen för stadens bostadsegendom så att egendomsmassan skulle samlas ihop till en förvaltningsmässigt och funktionellt förnuftig helhet. Utredningens budskap är entydigt: en centraliserad koncernstruktur i bolagsform skapas som grund för förvaltningen av stadens bostadsegendom. Strukturmodellen är ett nytt aktiebolag, som till etthundra procent ägs av Borgå stad. Modellen innebär att A-bolagen inte längre skulle ha någon framtid. Beslutsfattarna i Borgå stad var ändå inte ännu färdiga att på sina möten i december utan närmare utredningar fatta ett så här enspårigt beslut om grundandet av en ny bostadskoncern. Beslutsfattarna antecknade, att innan beslutet om den nya koncernstrukturen fattas, ska skatter och ekonomiska faktorer i anslutning till bildande av koncernen utredas. A-bolagen har många förespråkare bland beslutsfattarna. Under vårens lopp klarnar det om Borgå stad verkligen går in för att grunda ett helt nytt hyresbostadsbolag eller om samtliga hyresbostäder grupperas under A-bolagen, vilket inom A-koncernen betraktas som den enda vettiga lösningen. 4

5 sä olevia kerrostaloasuntoja. 268 asuntoa on kiinteistöissä, jotka kaupunki omistaa kokonaan. Toimitilajohdon kiinteistömyyntiohjelmassa on yksittäisten kerrostaloasuntojen sekä Lukiokadun asuinkiinteistöjen myyminen. Porvoon kaupunki tilasi viime vuonna asiantuntijaselvityksen asunto-omaisuudensa omistuksen ja hallinnoinnin rakenteen kehittämisestä siten, että omaisuusmassa koottaisiin hallinnollisesti ja toiminnallisesti järkeväksi kokonaisuudeksi. Selvityksen viesti oli yksiselitteinen: Porvoon asunto-omaisuuden hallinnoimisen perustaksi luodaan yhtiömuotoinen keskitetty konsernirakenne. Rakennemalli on kaupungin 100 prosenttisesti omistama uusi osakeyhtiö. Malli päättäisi vastikään 47 vuotta täyttäneen A-yhtiöiden olemassaolon vuoteen 2014 mennessä. Porvoon päättäjät, kaupunginhallitus ja valtuusto, eivät kuitenkaan joulukuun kokouksissaan olleet valmiit tekemään tarkemmin selvittämättä päätöstä uuden asuntokonsernin perustamisesta. Päättäjät kirjasivat pöytäkirjoihinsa, että ennen uudesta konsernirakenteesta tehtävää päätöstä selvitetään vero- ja muut konsernin synnyttämiseen vaikuttavat taloudelliset tekijät. A-yhtiöillä on päättäjien parissa monta puoltajaa, konsernia arvostetaan hyvin hoidettuna yhtiönä. Kevään mittaan ratkotaan, ryhtyykö kaupunki toperustamaan kokonaan uutta vuokrataloyhtiötä vai ryhmitetäänkö kaikki vuokra-asunnot A-yhtiöiden alle, kutenkonsernissa pidetään ainoana järkevänä ratkaisuna. A-yhtiöiden organisaatiokaavio Porvoon A-asunnot Oy Isännöinti Kirjanpito Vuokravalvonta Hallinto Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab Kiinteistöhuolto Siivous Asiakaspalvelu Kiinteistö Oy Hansatie 10 Omistaa Hansatie 10:n Arava-asuntojen vuokraus Aravatuotannon rakennuttaminen Aravakiinteistöjen omistaminen Vapaarahoitteisten asuntojen vuokraus Aravasta vapautuneiden asuntojen omistaminen As Oy Suomentalo Omistaa Runeberginkatu 36:n Kaupungin asuntoja kalliilla vuokrilla? Porvoon asuntopoliittinen ohjelma sisältää ajatuksen, että kaupungin omistamille vapaarahoitteisille vuokra-asunnoille asetetaan tuottotavoite. A-yhtiöissä vierastetaan tiukasti ajatusta, että kaupunki ryhtyisi tekemään rahaa vuokraasunnoillaan. A-konserni toteaa lausunnossaan kaupungille: Pyrkimällä maksimoimaan voitot ja perimällä markkinavuokraa, tullaan tilanteeseen jossa omaisuuden hoitomenojen kustannuksella saavutetaan lyhytaikaista voittoa. Mielestämme kaupungin tehtävä on tuottaa asumispalveluita kaikille, eikä kilpailla vuokramarkkinoilla yksityisten vuokranantajien kanssa. A-konserni huomauttaa, että se on tuottanut ja tuottaa edelleen laadukkaita, kohtuuhintaisia asumispalveluita vuokralaisille. Toiminnasta kertyvät tulot käytetään yhtiön omaan toimintaan, eli kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon. A-yhtiöille tehtiin vuonna 2007 strategia aina vuoteen 2015 asti. Strategian keskeinen tavoite oli se että A-yhtiöiden toiminta on tehostettu ja konserni pystyy sekä vastaanottamaan kaupungin omistamat yhtiöt osaksi konsernia että tuottamaan uudiskohteita ilman omistajansa suoria lisäpanostuksia. A-yhtiöiden viesti Porvoon kaupungille on suora: Koska olemassa oleva yhtiö on vastaanottokykyinen, on syytä fuusioida muut kaupungin kohteet A-konsernin alle. A-asukkailta tiukka kirje kaupungille Porvoon asuntopoliittinen ohjelma on herättänyt huolta A-yhtiöiden vuokralaisten parissa useammastakin syystä. Porvoon A-asunnot Oy:n hallituksen asukasedustaja Aarne Laakso sekä A-yhtiöiden asukastoimikunnan puheenjohtaja Usko Tuukkanen ja varapuheenjohtaja Robert Gaggl lähettivät marraskuun lopulla Porvoon kaupungille asukkaiden kannanoton. Sen mukaan mahdollinen uusi konserni heikentäisi sekä kuntalaisten että vuokralaisten asumista, oikeuksia ja palvelua. Kirjeessään Laakso, Tuukkanen ja Gaggl ilmaisevat huolensa muun muassa siitä, toteutuuko asukkaiden oikeus osallistua päätöksentekoon nykyisellä tavalla. Porvoon A-asunnot Oy:n hallitus koostuu tällä hetkellä neljästä jäsenestä, joista kolme on poliittisesti nimettyjä. Asukasedustajia on yksi, joten asukkaiden äänivalta on 25 % yhtiön hallituksessa. Onko uuden ohjelman tarkoitus heikentää asukkaiden äänivaltaa vai tullaanko asukkaiden äänivalta pitämään samana?, kysyvät vuokralaisten edustajat. Myös asuntopoliittiseen ohjelmaan kirjattu periaate siitä, että kaupungin omistamien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tulee tuottaa voittoa, on A-asukkaiden mukaan huolestuttavaa. Vuokralaisten edustajat muistuttavat, että Porvoon kaupungin tehtävä on turvata kohtuuhintainen vuokra-asuminen. Markkinahintaisten vuokrien periminen heikentäisi sekä jo nykyisin Porvoossa asuvien että kaupunkiin muuttavien asumisen mahdollisuuksia sekä loisi räikeää eriarvoisuutta vuokra-asumiseen. A-asukkaat vierastavat ajatusta, että tietyt palvelut, kuten kiinteistönhuolto, ulkoistettaisiin. Olemme kokeneet aina turvalliseksi sen, että huoltotöitä tekevät ihmiset ja asiakkaita palveleva henkilökunta on töissä siinä samassa yhtiössä, joka myös asunnon tarjoaa. Kaikissa asukaskyselyissä on todettu yhtiön palvelutaso ja huollon laatu korkeaksi. Huollon rakennemuutoksessakin oli asukkaiden näkökanta hyvin selkeä ja yksimielinen, mikäli ei omia talonmiehiä ole, tulee niiden olla vähintään yhtiön palkkalistoilla olevia huoltomiehiä. Sama koskee muuta henkilökuntaa ja johtoa. A-yhtiöiden vuokralaisten edustajat pitävät uutta konsernia tarpeettomana. Porvoon A-asunnot Oy on paikallisesti jo hyvin tunnettu ja automaattisesti asumiseen liitetty yhtiö. Ei ole mitään syytä perustaa erillistä yhtiötä sekoittamaan Porvoolaisten asumista vaan on selkeämpää yhdistää kaikki asuminen olemassa olevaan, tunnettuun yritykseen. Omistussuhteiden muutos aiheuttaa myös vuokrasopimusten uusimista ja muita mahdollisia muutoksia sekä vuokriin, että palveluihin, jotka varmasti aiheuttavat nykyisille asukkaille huolta ja kysymyksiä. 5

6 Rakentaminen ja peruskorjaus l Byggande och grundsanering Suomentalon jättikorjaus viimeistelyssä Suomentalon eli Runeberginkatu 36:n peruskorjaus alkaa viimeistelytöitä lukuun ottamatta valmis. 1,4 miljoonan euron korjaus laittoi 50 vuotta täyttävän talon julkisivuiltaan ja asunnoiltaan uuteen kuosiin. A-yhtiöiden 2000-luvun alkuvuosilta omistama, vuonna 1963 valmistunut kuusikerroksinen Runeberginkatu 36 toimii maamerkkinä Porvooseen lännestä tullessa. Nyt tuo maamerkki myös näyttää hyvältä. Talossa käynnistyi maaliskuun lopulla 2012 peruskorjaus, jonka näkyvin muutos kaupunkikuvassa on julkisivusaneeraus. Siinä talo sai kauttaaltaan tuoreen pinnan: uudet levytykset ja rapattujen pintojen osalta uuden maalin. Talon vanhat, jo turvattomiksi kuluneet parvekkeet poistettiin ja korvattiin uusilla, isommilla parvekkeilla. Julkisivutyöt valmistuivat sovitussa aikataulussa marraskuun alkuun mennessä. Sen jälkeen on vielä tarkistettu ja korjattu vikoja ja puutteita. Uusi tarkastuskierros tehdään vielä ensi keväänä. Korjauksen ajan Runeberginkatu 36:n piha oli rakennustyömaana, ja talon asukkaat joutuivat etsimään pysäköintipaikkansa muualta. Myös piha-alue saadaan kuitenkin pysäköinniltään kuntoon lähiaikoina. Samalla osa autopaikoista saa lämmityspistokkeen. Työt nostavat paikoitusmaksuja. Ulospäin näkymätöntä mutta asukkaille vähintään yhtä tärkeää peruskorjausta on tehty Suomentalon asunnoissa. Niistä vajaa puolet Runeberginkadun varren kaupunkinäkymät kohenivat tänä vuonna melkoisesti, kun Suomentalon suuren julkisivuremontin lisäksi myös sen naapuritalo sai uuden pinnan. oli peruskorjattu jo aiemmin, tänä vuonna korjattiin kaikki loputkin korjausohjelmaan kuuluneet asunnot tasokkaiksi vuokrakodeiksi. Parhaillaan viimeistelyssä on kuitukaapeleiden vedot sekä muita sähkötöitä rappukäytävissä. Jo osin sähkötöiden kanssa on aloitettu rappukäytävien alakattojen ja valojen uusiminen. Töitä viimeistellään joulun mentyä. Kun kaikki muut korjaustyöt on saatu pois alta, tehdään vielä yksi, asukkaiden kovasti toivoma korjaus: uusi verkkokomerotila. Vain noin puolella talon huoneistoista on tähän asti olleet asianmukaiset verkkokomerotilat talon kellarikerroksessa, muut ovat joutuneet säilyttämään tavaroitaan kylmässä vintissä. Suomihusets jättereparation slutförs i början på året Grundreparationen av Suomihuset, det vill säga fastigheten Runebergsgatan 36, börjar vara färdig så när som på vissa slutarbeten. Den snart 50 år gamla byggnaden har för 1,4 miljoner euro satts i nyskick såväl invändigt som utvändigt. Höghuset i sex våningar är från år 1963 och övergick i början på 2000-talet i A-bolagens ägo. Huset fungerar som ett slags landmärke när man närmar sig Borgå från väster och ser nu verkligt bra ut. Grundreparationen på börjades i slutet på mars I stadsbilden är det framförallt fasadsaneringen som syns. Fasadskivorna förnyades och de rappade ytorna målades om. De gamla och redan farligt slitna balkongerna revs och ersattes med nya och större. Fasadarbetena blev färdiga som överenskommet före början på november. Efter det har ännu fel och brister kontrollerats och reparerats. En ny kontrollrunda görs i vår. Gårdsplanen var en enda byggarbetsplats medan reparationsarbetena pågick, varför husets invånare tvingades söka parkeringsplatser på annat håll. Inom kort skall också det problemet vara ur världen och gårdsplanen igen i parkeringsbart skick. En del av bilplatserna förses samtidigt med elvärmestolpe. Som en följd av de arbeten, som gjorts på gårdsplanen, stiger avgifterna för parkeringsplatserna. Det som inte syns utåt, men som för invånarna är minst lika viktigt är de grundreparationer, som gjorts i Suomihusets bostäder. Knappt hälften hade grundreparerats tidigare och nu var turen kommen till de återstående bostäderna. Installationen av optisk fiberkabel pågår ännu liksom en del elarbeten i trappuppgångarna. Förnyandet av belysningen i trappuppgångarna har påbörjats och alla arbeten där slutförs efter jul- och nyårshelgen. Bostäderna har gjorts till högklassiga hyreshem. När alla övriga reparationsarbeten stökats undan återstår ännu en sak att göra, något som invånarna länge gott och hoppats på nya nätförsedda förrådsutrymmen. Bara ungefär hälften av lägenheterna har haft sådana i husets källare, invånarna i de övriga lägenheterna har varit hänvisade till förrådsutrymmen på den kalla vinden. Nu byggs nya lämpliga förråd också för dem. 6

7 Passiivitalot Peippolaan Samaan aikaan peruskorjausten toteuttamisen ja suunnittelun kanssa A-yhtiöissä on käynnissä myös uudiskohteen suunnittelu. Peippolan alueelle, A-yhtiöiden omistamalle tontille Tolkkisten tien kupeessa suunnitellaan rakennettavaksi A- yhtiöiden historian ensimmäinen passiivitalokiinteistö. Tontille on tarkoitus rakentaa viisi rivitalomaista rakennusta, joissa on sekä kaksikerroksisia perheasuntoja että pienempiä yksikerroksisia luhtiasuntoja. Lähtökohtana on puhdas passiivirakentaminen, mikä tarkoittaa lämmityskulujen minimoimista. Rakenteet ovat eristystekniikaltaan energiatehokkaita ja lämmöntalteenotto omaa hyvän hyötysuhteen, A-yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Teppo Riski kertoo. Kohteen hankeselvittely on lopuillaan, ja A-yhtiöt aikoo heti alkuvuodesta 2013 pyytää urakoitsijoilta tietoja itse kunkin halukkuudesta osallistua tämäntyyppisen erikoishankkeen urakkakilpailuun. Passivhus till Pepot Samtidigt med planeringen och förverkligandet av grundreparationer håller A-bolagen också på med planeringen av ett nybyggnadsprojekt. A-bolagen planerar att bygga sina första passivhus på sin tomt i Pepot intill Tolkisvägen. Avsikten är att föra upp fem radhusmässiga byggnader, i vilka det finns både familjebostäder i två plan och mindre loftbostäder i ett plan. Utgångspunkten är ett renlärigt passivbyggande, vilket betyder minimering av uppvärmningskostnaderna, berättar A-bolagens fastighetschef Teppo Riski. Projektutredningen håller på att bli färdig och A-bolagen har för avsikt att genast i början på år 2013 förhöra sig om entreprenörernas intresse att delta i en konkurrensutsättning av ett specialprojekt av den här typen. Joukahaisentie 3:n talojen saneeraus on alustavasti suunniteltu tehtäväksi niin, että talot korjataan vuorotellen. Joukahaisentie 3:n talot korjaukseen 2013 Joukahaisen 3:n kaksi kolmekerroksista taloa ovat A-yhtiöiden seuraava peruskorjaus. Korjaustyöt keskittyvät asuntoihin, ja lisäksi taloihin rakennetaan hissit. Joukahaisentie 3:n talot ovat valmistuneet vuonna Niihin tehtiin lähinnä julkisivua koskeva peruskorjaus vuonna Taloissa on yhteensä 40 asuntoa. Nyt A-yhtiöissä suunnittelun alla olevassa peruskorjauksessa on tarkoitus keskittyä talojen sisäpuolisiin osiin. Kaikki huoneistot saneerataan uutta vastaaviksi. Joka portaaseen tulevat hissit. De två trevåningshusen vid Joukahainenvägen 3 är A-bolagens följande grundreparationsobjekt. Reparationsarbetena koncentreras till bostäderna, men husen får också hissar. Husen blev färdiga år År 1997 gjordes en grundreparation, som till största delen gällde fasaderna. Det finns sammanlagt 40 bostäder i husen. Meningen är att i den grundreparation, som A-bolagen nu planerar, koncentrera sig på husens invändiga delar. Alla lägenheter sätts i nyskick. Varje trappa förses med hiss. Vi sätter tillgängligheten som mål överallt så långt som det bara är möjligt. Otamme esteettömyyden tavoitteeksi kaikkialla niin pitkälle kuin se vain on mahdollista. Näin Joukahaisentie 3:n talot voivat jatkossa tukea senioriasumista, kertoo A-yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Teppo Riski. Talojen julkisivujen osalta tehdään lähinnä korjauksia, jotka entisestään parantavat talojen energiatehokkuutta. Saneerauksen yhteydessä uusitaan myös LVIS-tekniikka. Tällä hetkellä saneerauksen alkamisaikataulu on vielä avoin, koska hanketta vielä selvitetään ja sille haetaan rahoitusta. A-yhtiöiden tavoitteena on, että peruskorjaus saataisiin ainakin käyntiin jo vuoden 2013 aikana. Töiden mittavuuden takia nykyiset vuokralaiset joutuvat muuttamaan remontin alta pois. Teppo Riski kuitenkin muistuttaa, että vuokralaisten on turha huolestua ennakkoon. Meidän tulee vuokranantajana informoida asukkaita puoli vuotta ennen remonttia. Ja tulevaa saneerausta käsitellään ensi keväänä niin A-asukas lehdessä kuin myös isossa asukaskokouksessa. A-yhtiöiden on tarkoitus myöhemmin peruskorjata samantyylisesti myös Ilmarisentie 8:n kiinteistö. Joukahainenvägen 3 repareras 2013 Husen vid Joukahainenvägen 3 skall i fortsättningen kunna stöda seniorboende, berättar A-bolagens fastighetschef Teppo Riski. Husfasaderna blir närmast föremål för reparationer, som ytterligare förbättrar byggnadernas energieffektivitet. I samband med saneringen förnyas också VVS-tekniken i husen. Startdatum för saneringen är inte ännu fastslagen eftersom projektutredningen pågår liksom också sökandet av finansiering. A-bolagens målsättning är emellertid att grundreparationen åtminstone börjarunder år Reparationsarbetena är av den storleksklassen att hyresgästerna kommer att bli tvungna att flytta bort för den tid arbetena pågår. Teppo Riski understryker ändå att det inte finns någon orsak för dem att oroa sig på förhand. Vår skyldighet som hyresvärd är att informera invånarna ett halvt år före reparationerna. Den kommande saneringen behandlas också under våren såväl i A-invånartidningen som på ett stort invånarmöte. A-bolagen har för avsikt att senare i samma stil grundreparera också fastigheten Ilmarinens väg 8. 7

8 Isännöinti ja talous l Disponentverksamhet och ekonomi A-yhtiöiden aravavuokrat nousevat vain 3,5 prosenttia neliöltä Syksy toi A-yhtiöiden aravavuokralaisille iloisen uutisen. A-yhtiöissä pystyttiin ensi vuoden budjetti rakentamaan niin, että vuoden 2013 aravavuokriin tuli ainoastaan noin 3,5 prosentin korotus. A-yhtiöiden aravavuokrien keskineliöhinta on 10,44 euroa. Suomalaiset aravavuokranantajat, myös Porvoon kaupungin omistama Porvoon A-asunnot Oy, ennakoivat alkusyksystä 2012, että vuodelle 2013 on luvassa paineita vuokrien isoihinkin nousuihin. Porvoossa näistä ennakkopeloista päästiin näillä näkymin säikähdyksellä. A-asuntojen aravahuoneistoissa vuoden 2013 alusta keskineliövuokra on 10,44 euroa, kun se tänä vuonna on 10,09. Vuokrat nousevat vähemmän kuin vuosi sitten. Budjetointi on tehty sillä perusoletuksella, että lainojen korkotaso ei nouse. Jos näin vuoden 2013 aikana käy, täytyy tarvittaessa vuokratasoa tarkastella. Mutta kaikki muut kustannusten nousut, myös arvonlisäveron korotus, on otettu budjetissamme huomioon, sanoo talouspäällikkö Carola Gustafsson. ALV:n nousu vaikuttaa yhden prosentin aravavuokria korottavasti, sillä yleishyödyllisenä yhtiönä A- asunnot ei voi tehdä ALV-poistoja. A-yhtiöissä taloudenpitoa helpottaa se, että vuoden 2012 aikana yhtiö sai maksettua muutamia lainojaan kokonaan pois. Yhtiön asunnoissa on myös lähes sataprosenttinen käyttöaste, ja vuokrarästit ovat erittäin pieni pulma. Budjetissamme ei kuitenkaan ole ensi vuonna yhtään ilmaa, joten entistäkin tarkempaa talousseurantaa on pidettävä yllä, talouspäällikkö huomauttaa. Aravahyrorna stiger med bara 3,5 procent per kvadratmeter Hösten kom med en glad nyhet åt A-bolagens aravahyresgäster. A-bolagen lyckades göra upp en budget för nästa år utan att höja aravahyrorna år 2013 med mera än 3,5 procent. A-bolagens genomsnittliga aravahyra är sålunda fortsättningsvis skälig, 10,44 euro per kvadratmeter. Borgå A-bostäder Ab, som ägs av Borgå stad, befarade i början på hösten i likhet med övriga aravahyresvärdar i Finland att man på grund av kostnadstrycket skulle tvingas höja hyrorna till och med kännbart. I Borgå kom man som det nu ser ut undan med blotta förskräckelsen. I Borgå A-bostäders aravalägenheter är den genomsnittliga kvadratmeterhyran från 2013 års början 10,44 euro, när den i år är 10,09 euro. Hyrorna stiger rent av något mindre än för ett år sedan. Budgeten har gjorts upp på basen av det grundantagandet att nivån på låneräntorna inte stiger. Om det ändå sker måste hyresnivån vid behov omprövas. Men alla andra kostnadsökningar inklusive höjningen av mervärdesskatten finns nog med i våra kalkyler, säger A-bolagens ekonomichef Carola Gustafsson. Höjningen av mervärdesskatten verkar höjande på aravahyrorna med en procent eftersom A-bostäder som ett allmännyttigt bolag inte har möjlighet att göra mervärdesskatteavdrag. Ekonomihushållningen inom A- bolagen underlättas av att några lån helt kunde betalas bort under år Bolagets bostäder är också till nästan etthundra procent i användning och obetalda hyror är ett mycket litet problem. - Det finns ändå inte tillstymmelse till luft i budgeten, varför uppföljningen av ekonomin blir ännu viktigare än tidigare, påpekar ekonomichefen. Porvoon A-asunnot Oy:n vuokrat 2013 Borgå A-bostäder Ab:s hyror 2013 tasausryhmä osoite /jyvitetty m²/kk Utjämn.grupp adress /grad.m²/mån. tasausryhmä osoite /jyvitetty m²/kk Utjämn.grupp adress /grad.m²/mån. 1 Ilmarisentie 2b ja 8/Ilmarinenvägen 2b ja 8 (0,20) 9,50 Johannisbergintie 10/Johannisbergsvägen 10 (0,20) Fredrika Runebergin katu 5/ Fredrika Runebergs gata 5 (0,20) Jousitie 8/Pilbågsvägen 8 (0,20) Jousitie 4 ja 6/Pilbågsvägen 4 och 6 (0,20) * Ilmarisentie 4-6/ Ilmarinenvägen 4-6 (0,20) * Joukahaisentie 3/Joukahainenvägen 3 (0,20) 3 Mannerheiminkatu 36/Mannerheimgatan 36 (0,20) 11,20 Nordenskiöldinkatu 24/Nordenskiöldsgatan 24 (0,20) ** Mannerheiminkatu 25/Mannerheimgatan 25 (0,20) Sibeliuksenbulevardi 11-13/ Sibeliusbulevarden (0,40) Tulliportinkatu 4/Tullportsgatan 4 (0,20) Linjatie 34/Linjevägen 34 (0,20) Galgbackantie 9/Galgbacksvägen 9 (0,20) 2 Joukahaisentie 11/Joukahainenvägen 11 (0,30) 10,10 Lähdepolku 3-4/Källstigen 3-4 (0,30) Kesätuulentie 8/Sommarvindsvägen 8 (0,30) Karhupolku 2-4/Björnstigen 2-4 (0,30) Tapani Löfvingin katu 6-8, 10-14/ St. Löfvings gata 6-8, (0,30) Sammontie 4/Sampovägen 4 (0,30) * Asunnoissa, joissa on vapaa vuokranmääritys, vuokrantarkistus tehdään vuokrasopimuksen mukaisesti. / I de bostäder, som inte längre följer aravabestämmelserna, justeras hyran enligt hyreskontraktet. ** Vapautuneet rajoituksista / befriade från begränsningar Neliövuokran muutos ()) verrattuna tähän vuoteen kiinteistökohtaisesti suluissa. 4 F. E. Sillanpään katu 4/F.E. Sillanpääs gata 4 (0,20) 10,90 Huuhkajantie 5/Uvvägeb 5 - Kurjentie 6/Tranvägen 6 (0,20) 5 Sibeliuksenbulevardi 6/Sibeliusbulevarden 6 (0,20) 12,20 6 Laamanninpolku 2 / Lagmansstigen 2 (0,20) 13,20 6 Aleksanterinkaari 6 / Alexandersbågen 6 14,00 8

9 A-ASUNTOJEN TUNNUSLUVUT A-BOSTÄDERNAS NORMVÄRDEN Käyttöaste Andvändningsgrad Keskimääräinen käyttöaste ajalla (asunnot) Genomsnittlig användningsgrad (bostäder) Tuloutetut vuokratuotot Redovisade hyresintäkter , Laskennalliset vuokratuotot ,37 99,56 % Kalkylerade hyresintäkter Fredrika Runebergin kadun A-talot ovat yksi merkittävistä ensi kesän pihakorjauskohteista. A-pihoissa runsaasti korjauksia vuonna 2013 Vaikka vuoden 2013 budjetointi on vedetty tiukalla kädellä, tarpeellisista korjauksista ei A-yhtiöissä tingitä. Näkyvimmät korjaukset tapahtuvat talojen pihapiireissä. Vuonna 2013 erittäin merkittävä osa pihoilla tapahtuvia korjauksia ovat Fredrika Runebergin katu 5:ssä, Jousitie 8:ssa, Kesätuulentie 8:ssa ja Sibeliuksenbulevardi 11-13:ssa tapahtuvat pihaistutusten muutostyöt ja tarvittavat puiden kaadot. Fredrika Runebergin kadulla, samoin kuin muissa asuntopihoja käsittävissä kohteissa sovitaan ensi vuonna myös asuntopihojen hoidosta jatkossa, kertoo isännöitsijä Terhi Toppinen-Häyrinen. Parvekkeiden ja patioiden puuosien ja rakenteiden kunnostamista tehdään viidessä eri A-kiinteistössä. Pelastussuunnitelmiin liittyen merkittävä ensi vuoden työ on myös opastetaulujen hankkiminen kohteisiin, joissa ne ovat tarpeellisia. Osa A-taloista on jo nyt opastettu mallikkaasti. Tärkeä hanke on myös kerhotilojen etsiminen ja/tai kunnostaminen Tarmolan A-taloissa sekä Jousitie 8:ssa ja Kesätuulentie 8:ssa. Vuoden 2013 korjaussuunnitelma on kokonaisuudessaan esitelty A-yhtiöiden asukastoimikunnalle jo lokakuussa. Kaikilla asukkailla on mahdollisuus tutustua siihen keväällä pidettävässä isossa asukaskokouksessa. Siihen mennessä saanemme valtaosalle korjauksista myös aikataulutuksen kuntoon, joten asukaskokoukseen kannattaa tulla, jos isännöitsijä sanoo. Ensi vuoden korjaustyöt painottuvat ennen muuta A-asuntojen omistamaan kiinteistökantaan. A-Lukaalin taloissa panostetaan tulevien hankkeiden hyvään suunnitteluun. A-gårdsplaner repareras 2013 Fastän budgeten för år 2013 har strama ramar utförs de reparationer som behövs. De mest synliga görs i gårdsmiljöerna. En ytterst betydande del gäller Fredrika Runebergs gata 5, Pilbågsvägen 8, Sommarvindsvägen 8 och Sibeliusbulevarden 11-13, där gårdsplanteringarna förnyas och träd vid behov fälls. I fråga om Fredrika Runebergs gatan liksom övriga objekt med bostadsgårdsplaner överenskoms också om skötseln av dem i fortsättningen. Trädelar och konstruktioner på balkonger och patior iståndsätts i fem olika A-fastigheter. Till det som skall göras nästa år i fråga om rädd- ningsplanerna hör anskaffningen av informationstavlor till ställen, där sådana behövs. Ett viktigt projekt är också sökandet efter/eller iståndsättning av klubbutrymmen i A-husen i Östermalm samt Pilbågsvägsvägen 8 och Sommarvindsvägen 8. Reparationsplanerna presenterades i sin helhet för A-bolagens invånarkommitté i oktober. Alla invånare har möjlighet att bekanta sig med planerna på vårens stora invånarmöte. Tyngdpunkten i reparationsarbetena ligger framförallt i det fastighetsbestånd, som Borgå A-bostäder äger. I A-Lukaalis hus satsar man på planering av kommande projekt. Vaihtuvuus Förändring i hyresförhållande Irtisanomisten määrä (myös as.vaihdot) Antal uppsägningar (också bostadsbyten) ,41 % Asuntojen lukumäärä yhteensä Totalantal bostäder Saamiset kiinteistön tuotoista Hyresfordringar (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Vuokra- ja jälkiper.siirretyt saamiset ,02 Hyresfordringar Vuokralla olevat huoneistoneliöt ,00 0,64 /m2 Uthyrda lokal-kvm Keskineliövuokra Medelhyra per kvm asunnot (lasketaan huhtikuun mukaan) / bostäder (räknas per april) Huhtikuun 2012 laskennalliset vuokratuotot Kalkylerade hyresintäkter, april 2012 Huoneistoneliöt / Lägenhets-kvm , ,88 10,09 /m2/kk Keskimääräiset hoitokulut Genomsnittliga skötselkostnader (myös liikehuoneistot, mukaan ei lasketa pääoma-, korjaus- ja tontinvuokrakuluja) (inkl. affärsutrymmen, icke inkl. kostnader för kapital, reparationer) Hoitokulut Skötselkostnader Huoneistoala / Lägenhetsyta ,00 Korjauskustannukset Reparationskostnader (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) ,14 4,08 /m2/kk Korjauskustannukset ,73 0,88 /m2/kk Reparationskostnader Huoneistoala / Lägenhetsyta ,00 A-yhtiöiden uusimmat asuintalot on rakennettu Länsirnnalle. Kuvassa vuonna 2009 valmistunut Laamanninpolku 2. 9

10 LYHYESTI I KORTHET Kodin turvallisuus l Säkerhetsfrämjande Turvallisuus alkaa jokaisen omasta kodista Vuoden lukaalilainen Harri Rainio yhdessä A-yhtiöiden johtoryhmän ja hallituksen puheenjohtajan Torolf Bergströmin kanssa. Harri Rainio on Vuoden lukaalinen Palveluesimies Harri Rainio sai vuoden 2012 Vuoden lukaalilainen palkinnon A-yhtiöiden syntymäpäiväkahveilla 19. marraskuuta. Vuoden lukaalilainen on A-yhtiöiden vuosittainen henkilöstön kannustinpalkinto erinomaisesta työpanoksesta. Aiemmin samalla palkinnolla on palkittu kiinteistönhoitaja Eliisa Saarikivi 2007, isännöitsijä Tapio Torvinen 2008, kiinteistönhoitaja Pentti Vahtera 2009, kiinteistösihteeri Päivi Nousiainen 2010 ja kiinteistönhoitaja Keijo Mikkonen Harri Rainiolle palkitsemispäivä oli tuplajuhlaa, sillä hän sai samalla Kiinteistöliiton kultaisen kunniamerkin. Kiinteistöliiton kunniamerkkejä jaettiin myös muulle henkilöstölle: Kiinteistöliiton hopeinen kunniamerkki: Leila Kallio, Keijo Mikkonen, Päivi Nousiainen. Kiinteistöliiton pronssinen kunniamerkki: Mikael Fagerstedt, Kyösti Kalilainen, Kari Lahti, Rami Niemi, Päivi Nousiainen, Teppo Riski, Paula Sadonkorpi, Eliisa Saarikivi, Pentti Vahtera. A-yhtiöissä palkitut sekä hallituksen puheenjohtaja Torolf Bergström ja tj Mika Vuori. Harri Rainio Årets lokalist Årets lokalist-pris år 2012 tilldelades serviceförman Harri Rainio i samband med bolagets årskaffebjudning den 19 november. Årets lokalist är ett pris, som A-bolagen årligen i uppmuntringssyfte ger någon ur personalen som erkänsla för en förträfflig arbetsinsats. Priset har tidigare gått till fastighetsskötare Eliisa Saarikivi (2007), disponent Tapio Torvinen (2008), fastighetsskötare Pentti Vahtera (2009), fastighetssekreterare Päivi Nousiainen (2010) och fastighets- skötare Keijjo Mikkonen (2011). För Harri Rainio var prisutdelningen en dubbelfest, för ha fick samtidigt också Fastighetsförbundets förtjänsttecken i guld. Också andra anställda ihågkoms med Fastighetsförbundets förtjänsttecken. förtjänsttecken i silver: Leila Kallio, Keijo Mikkonen, Päivi Nousiainen. Förtjänstteckena i brons: Mikael Fagerstedt, Kyösti Kalliainen, Kari Lahti, Rami Niemi, Päivi Nousiainen, Teppo Riski, Paula Sadonkorpi, Eliisa Saarikivi, Pentti Vahtera. A-yhtiöt on tehnyt tänä vuonna suurtyön uusiessaan niin konsernia koskevan pelastussuunnitelmansa että yhteistyössä vuokralaistensa kanssa kehittänyt kiinteistökohtaiset turvallisuussuunnitelmat. Turvallisuus alkaa kuitenkin ainakin jokaisen omasta kodista. Fyysisen vamman aiheuttaneita tapaturmia sattui Suomessa viimeisimmän ison haastattelututkimuksen (2009) mukaan noin miljoona. Näistä noin kolmannes oli 15 vuotta täyttäneiden kotitapaturmia. Kodin turvallisuuteen kannattaa panostaa. Tapaturmat eivät jakaudu tasaisesti väestöryhmien kesken: jotkut väestöryhmät vaikuttavat joutuvan muita yleisemmin tapaturmiin Vuoden 2009 tutkimuksen perusteella 15 vuotta täyttäneille sattuneista kotitapaturmista hieman yli puolet sattuu naisille. Naisille kotitapaturmia sattuu eniten ruoanlaiton tai muun kotona liikkumisen yhteydessä ulko- tai sisätiloissa. Huolto-, korjaus- ja rakennustöissä tapahtuneet kotitapaturmat puolestaan sattuvat pääosin miehille. Hui, liukasta! Kaatumiset ja liukastumiset ovat meillä suomalaisilla yleisimpiä tapaturmia. Joka kymmenes kotitapaturmista, noin vuosittain, on kaatuminen tai liukastuminen. Eteinen uskomattoman yleinen vaaranpaikka. Kaatumisen aiheuttavat ovat muun muassa esteet kulkuväylillä ne kuuluisat kenkäkasat! luistavat matot ja kääntyneet matonkulmat. Esteet kulkuväylällä hankaloittavat myös pelastautumista hätätilanteessa. Mattoihin liittyvät liukastumisriskit on helppo minimoida. Mattoteipillä saa kiinnitettyä matonkulmat turvallisesti lattiaan, ja mattojen alle on saatavissa liukuestettä tai mattohuopaa. Kylpyhuone on toinen tarkkailtava vaaranpaikka. Pelkästään kuivaamalla kylpyhuoneen lattian suihkun jälkeen parantaa kotinsa turvallisuutta huomattavasti. Ikääntyneillä ihmisillä kotona kaatuminen on suuri riski.kotonaan asuvista yli 65-vuotiaista joka kolmas kaatuu vuosittain ja yli 80-vuotiaista puolet. Joka toinen yli 65-vuotiaan kaatuminen johtaa vammaan. Pikkulapsilla liukuestesukat ovat olleet arkipäivää iät ajat. Näitä sukkia valmistetaan myös aikuisille, ja erityisesti ikääntyvät ihmiset ovat hyvin löytäneet ne turvakseen. Myös huolimattomat kiipeilyt aiheuttavat aivan liian monta kotitapahtumaa. Tukeva keittiötikas, mielellään liukuesteellä varustetuin jaloin, tulisi kuulua turvalliseen kotiin. Tarkkana keittiössä Ei liene yllätys, että lähes viidennes kotitapaturmista sattuu ruoanlaiton yhteydessä. Vuonna 2006 yli 14-vuotiaille suomalaisille sattui tapaturmaa ruokaa laittaessa. Noin puolet on niitä, joihin syynä oli korkea lämpötila ja itsensä polttaminen. Sähköliesi on kotitalouksien sähkölaitteista selvästi yleisin tulipalojen aiheuttaja. Samoin huonokuntoinen ja likainen liesituuletin aiheuttaa usein liesipaloja. Paloriskin vuoksi myös jääkaapin tausta tulisi imuroida säännöllisesti. Vähemmän ehkä tiedetään, että vuosittain noin kotitapaturmien aiheuttamaa vammaa johtuu terävästä esineestä. Keittiössä näistä vahingoista sattuu yli puolet, Palaa! Tulipalo pelottaa aiheesta. Niiden vuoksi Suomessa kuolee joka vuosi noin henkilöä. Yleinen tulipalon syttymissyy on varomaton tulenkäsittely. Vuosittain Suomessa on kymmeniä tulipaloja, jotka saavat alkunsa kynttilöistä. Suomessa tulipalot johtavat vuosittain keskimäärin yhteen tai kahteen alle 13-vuotiaan kuolemaan. Yli 200 alle 13-vuotiasta joutuu sairaalahoitoon altistuttuaan savulle, tulelle ja liekeille tai kuumuudelle ja kuumille aineille. Palo- ja yleisemmin sähköturvallisuuden takia osataan aika yleisesti tarkkailla kodin sähkölaitteita, pistorasioita ja jatkojohtoja. A-asukas, jos kodissasi on rikkinäinen 10

11 Palovaroittimen hankinta ja sen toimintakunnon säännöllinen tarkkailu kuuluu jokaisen turvallisuuden perusasioihin. pistorasia, ilmoita siitä huoltoon! Harvemmin tullaan ajatelleeksi, että kodin tulipalo alkaa monesti sisusteista. Paloturvallisia kankaita on yhä laajemmin saatavissa. Myrkyt piiloon Lapset ovat suuria seikkailijoita. Lapsiperheen kodissa kannattaa toden teolla panostaa turvallisuuteen. Suomessa tapahtuu myrkytyksiä tai lääkeyliannostuksia vuosittain arviolta Tapaturmaisten myrkytysten aiheuttajat löytyvät usein kotoa. Alttiimpia ovat alle 3-vuotiaat. Lapsille vaarallisimmat aineet ovat yleisiä joka kodissa: puhdistusaineet, lääkkeet, eteeriset tuoksu- ja saunaöljyt sekä ruokasuola. Huomaa, että rautatabletit ja rautaa sisältävät vitamiinivalmisteet on erityisen tärkeää pitää poissa lasten ulottuvilta. Muutenkin lapset ovat alttiita mitä erilaisimmille tapaturmille vielä kehittyvien valmiuksiensa ja pienemmän kokonsa vuoksi. Ihan tavallinen koti voi olla haasteellinen ympäristöönsä tutustuvalle ja aktiiviselle lapselle. Omaa kotia on syytä katsella lapsen lailla ja panna kaikki vaaralliset esineet turvalliseen paikkaan. Vaikka lapsiperheessä kannattaa kiinnittää huomiota kaikkien huoneiden varusteluun, lastenhuoneen turvallisuus on a ja o. Sisustuksessa ja varustuksessa on otettava huomioon lapsen ikävaihe. Mikä on turvallista vastasyntyneelle, voi olla vaarallinen houkutus leikki-ikäiselle. Turvakonstit eivät aina ole kalliita. Uudet pistorasiat ovat yleensä jo valmiiksi lapsisuojattuja turvapistorasioita, mutta lapsisuojia voi hankkia pikkurahalla. Artikkelin lähde ja lisää tietoa: Kotitapaturmien ehkäisykampanja Suojaa lapset palovammoilta Asenna kotiin palohälyttimet. Testaa niitä kerran kuussa. Vaihda hälyttimien paristot vähintään kerran vuodessa. Neuvo perheelle, miten talosta poistutaan tulipalon sattuessa ja harjoitelkaa poistumista säännöllisesti Opeta lapsille hätänumero 112. Älä kuivaa vaatteita tulen, kiukaan, keittimen tai lämmittimen yläpuolella tai läheisyydessä. Älä tupakoi sängyssä. Pidä tulitikut ja sytyttimet poissa lasten ulottuvilta. Valitse lapsiturvalliset tupakansytyttimet. Käytä pistorasioissa suojia. Älä jätä lapsia yksin avotulen, varsinkaan kynttilöiden lähelle. Pidä helposti syttyvät materiaalit, kuten paperit, poissa keittimien, lämmittimien ja tulisijojen läheltä Pidä siirrettävät lämmittimet ja palavat kynttilät poissa huonekalujen ja verhojen luota. Sijoita ne turvallisesti siten, etteivät ne pääse kaatumaan. Laita tulisijojen, sähkölämmittimien ja lämpöpattereiden eteen tarvittaessa suojaverkko. Valitse lasten vaatteet ja kodin sisustus sen mukaan, etteivät ne syty helposti. Pidä lapset turvallisella etäisyydellä nuotioista, grilleistä ja kiukaista. Kuuman veden aiheuttamien palovammojen välttäminen Älä aseta kuumia esineitä, ruokia ja nesteitä pöydän tai työtason reunan läheisyyteen. Älä kanna yhtä aikaa lasta ja kuumaa ruokaa tai nestettä. Tarkista kylpyveden lämpötila ennen lapsen kylvettämistä. Käytä lieden takimmaisia levyjä. Käännä kattiloiden kahvat lieden keskiosan suuntaisesti. Käytä liesisuojia tarvittaessa. Vältä pöytäliinan käyttöä keittiön pöydällä. Varmista, etteivät sähkökäyttöisten kodinkoneiden johdot ulotu työtasojen ulkopuolelle. Toimi näin hätätilanteessa Jäähdytä palanutta aluetta viileällä vedellä. Vie lapsi viipymättä päivystysvastaanotolle, ellei kyseessä ole vain erittäin pieni palovamma. 11

12 Kodin turvallisuus l Säkerhetsfrämjande Säkerhetsfrämjandet startar hemma hos var och en A-bolagen har gjort ett stordåd det här året genom att förnya räddningsplanen på koncernnivå samt tillsammans med hyresgästerna utarbeta säkerhetsfrämjande planer för respektive fastigheter. Säkerhetsfrämjandet startar ändå hemma hos var och en. Den senaste (2009) stora intervjuenkäten visar att det inträffar omkring en miljon olycksfall i Finland, vilka resulterar i fysisk skada. Ungefär en tredjedel av olycksfallen drabbar över 15 år gamla personer i hemmen. Det lönar sig med andra ord att satsa på säkerheten i hemmen. Olycksfallen fördelar sig inte jämnt mellan olika befolkningsgrupper; vissa grupper verkar råka ut för olyckor klart mera än andra. Av enkäten från år 2009 framgår att över hälften av hemolycksoffren är kvinnor. Kvinnor råkar mest ut för hemolyckor i samband med matlagning, städning, hemvård och motion. Män däremot är mest utsatta för hemolyckor i samband med underhålls-, reparations- och byggnadsarbeten. Åh, så halt! Fall- och halkolyckor är de vanligaste olyckstyperna i Finland. Var tionde hemolycka, det vill säga ca årligen, är olyckor av detta slag. Entrén är en otroligt vanlig olycksplats. Föremål, som ligger i vägen och som man kan snubbla över högarna av skor! mattor, som glider undan, och matthörn, som vikit upp sig, är bara några exempel på fallolycksorsaker. Hinder i korridorerna gör det också svårare att rädda sig i en nödsituation. Halkriskerna förknippade med mattor är lätta att minimera. Med mattejp kan man fästa matthörnen så att de inte viker upp sig och det finns också glidskydd eller mattfilt att sätta under mattorna. Badrummet är en annan farlig plats. Bara genom att torka upp efter sig när man duschat förbättrar man säkerheten i hemmet kännbart. Äldre personer löper i sina hem mycket stor risk att falla. Av de över 65 år gamla hemmaboende personerna faller årligen var tredje och av 80 år fyllda redan hälften. Vartannat fallolycksfall bland personer över 65 år resulterar i skador. För småbarn har det redan länge funnits halksockor. Sådana sockor tillverkas också för vuxna och har blivit mycket populära i synnerhet bland äldre människor. Också oförsiktig klättring förorsakar bara allt för många hemolyckor. En stabil köksstege, gärna med halkskyddsförsedda ben, borde höra till säkerhetsutrustningen i varje hem. Försiktighet i köket Det är knappast någon överraskning att nästan en femtedel av hemolyckorna inträffar i samband med matlagning. År 2006 registrerades sådana olycksfall bland över 14 år gamla finländare. I ungefär hälften av fallen var orsaken hetta med brännskada som följd. Av hemmets elapparater är elspisen utan vidare den vanligaste eldsvådeförorsakaren. Spisbränder förorsakas också ofta av spisfläktar, som är i dåligt skick eller smutsiga. Med tanke på brandrisken borde man också regelbundet dammsuga bakom kylskåp och frysar. Alldeles bekant är det kanske inte att ca hemolycksfallsskador årligen förorsakas av något vasst föremål. Över hälften av dessa, ca uppkommer i köket. Det brinner! Det finns all orsak att vara rädd för eldsvådor. De kräver årligen i Finland liv. Den vanligaste brandorsaken är oförsiktighet vid hantering av eld. Brinnande ljus ger årligen upphov till tiotals eldsvådor. Brandskador är den femte vanligaste barndödsfallsorsaken inom den Europeiska unionen. I Finland omkommer årligen i medeltal ett eller två barn under 13 år i eldsvådor. Lämna aldrig brinnande ljus utan tillsyn. Över 200 måste vårdas på sjukhus efter att ha utsatts för rök, eld och flammor eller hetta och heta föremål. På grund av brand- och mera allmänt elsäkerheten förstår man i rätt stor utsträckning att hålla ögonen på elapparater, eluttag och skarvsladdar. Meddela serviceenheten om du som A-invånare upptäcker ett trasigt eluttag i din bostad! Mera sällan kommer man att tänka på att ganska många hemeldsvådor tar sin början i inredningen. Utbudet av brandsäkra tyger växer hela tiden. Farliga ämnen bakom lås och bom Barn är riktiga äventyrare. Det är därför allt skäl för barnfamiljer att på allvar satsa på säkerheten i hemmet. Det sker årligen uppskattningsvis förgiftningar och överdoseringar av läkemedel i Finland. Orsaken till de oavsiktliga förgiftningarna står ofta att finna i hemmen. Mest utsatta är barn under tre år. De farligaste ämnena för barn är högst vanliga i alla hem: rengöringsmedel, mediciner, eteriska doft- och bastuoljor samt salt. Observera att det är särskilt viktigt att hålla järntabletter och vitaminpreparat, som innehåller järn, utom räckhåll för barn. Barn löper också i övrigt risk att råka ut för olyckor av de mest olika slag på grund av sina ännu inte fullt utvecklade färdigheter och också på grund av att de är små till växten. Ett alldeles vanligt hem kan vara en nog så utmanande miljö för ett aktivt barn på upptäcktsfärd. Det är skäl att se på hemmet ur ett barns synvinkel och lägga undan alla farliga ämnen på ett säkert ställe. Även om det i en barnfamilj är viktigt att fästa uppmärksamhet vid alla rum är säkerheten i barnkammaren ändå a och o. Barnets ålder skall beaktas ifråga om barnkammarens inredning och utrustning. Det som är säkert med tanke på ett nyfött barn kan vara en farlig frestelse för ett barn i lekåldern. Att främja säkerheten behöver inte vara dyrt. Nya eluttag är vanligen redan färdigt barnskyddade, men barnskydd kan också skaffas för en liten peng. Artikeln baserar sig på materialet i Kampanjen mot hemolyckor, där det också finns mera uppgifter att hämta. 12

13 Kuituverkko l Fibernät Valokuituverkko nyt A-asukkaiden käytössä A-yhtiöiden tämän vuoden suuri uudistus ja asumisen tason kohottaja, valokuituun perustuvat tv- ja internet-yhteydet ovat nyt kaikkien A-asukkaiden käytettävissä. Niiden peruspalvelut kuuluvat tästä lähtien jokaisen vuokraan ilman erikorvauksia aivan samoin kuin esimerkiksi A-yhtiöiden ilmaiset talopesulapalvelut. Kaapeli-tv:n puolella peruspalvelussa on mukana 26 peruskanavaa, myös Yle HD. Näiden peruskanavien lisäksi kukin asukas voi halutessaan tilata maksullisia lisäpalveluja itselleen. Perustietoa on A-asukkaille infotilaisuuksissa jaetussa materiaalissa. Lisää tietoa saa Soneralta. Mahdollisesti tv:n katseluun tarvittavat digiboksit jokainen asukas hankkii itse ihan niin kuin ennenkin. Jokaisessa huoneistossa on nyt myös tarjolla laajakaistapalvelu perusnopeudella 10/10 Mbit/s. Peruspalvelun lisäksi asukas voi tilata lisäpalveluita ja lisänopeuksia, esimerkiksi laajakaistanopeuden Fibernätet nu i A-invånarnas användning Alla A-invånare har nu tillgång till fibernätbaserade tv- och Internettjänster. Fibernätet höjer boendenivån och var A-bolagens största förnyelseprojekt det här året. Fibernätets bastjänstepaket ingår från och med nu i hyran för varje lägenhet utan extra ersättning på samma sätt som till exempel de tvättstugetjänster, vilka A-bolagen i många år kostnadsfritt ställt till sina hyresgästers förfogande. Kabel-tv:ns bastjänstepaket ger tillgång till 26 tv-kanaler, också Yle HD. Den som vill kan öka utbudet genom att själv beställa olika betaltjänster. I det material, som delats ut på informationstillställningarna för A-invånarna, finns grundläggande information om allt detta. Tilläggs- uppgifter fås av Sonera. Om det behövs en digibox för att se på tv är det liksom hittills invånarens sak att skaffa en sådan. I varje lägenhet finns nu också en bredbandsförbindelse med bashastigheten 10/10 Mbit/s. Hyresgästen kan självständigt av Sonera beställa Tärkeitä numeroita kasvattamisen nopeuteen 100/10 Mbit/s, itsenäisesti Soneralta. A-yhtiöiden ja Soneran välisen kiinteistösopimuksen vuoksi lisäpalvelut ovat A-asukkaille huomattavasti normaalihintoja halvemmat. Laajakaistan peruspalvelun käyttöönotto vaatii jokaiselta asukkaalta Soneralle tehtävän tilauksen. Wlanreitittimet asukkaat hankkivat itse. Soneralla on sekä puhelinpalvelu että kauppa Porvoossa. Niiden kanssa asioimalla hommat hoituvat tilläggstjänster och högre hastigheter. För att ta i bruk bredbandets grundtjänster behöver invånaren göra en beställning till Sonera.Wlanrouter skaffar invånarna själva. Sonera har både telefontjänst och butik i Borgå. Där får man skött det som behövs. Myyntipalvelu (liittymä- ja palvelutilaukset) Asiakaspalvelu A-asukkaiden palvelunumero Tekninen asiakaspalvelu Helpson Opastaa puhelimitse ja tarvittaessa asentaa laitteet kotonasi kuva: Sonera Näin valokuitu tulee sisään A-asuntoihin Jokainen A-yhtiöiden talo on liitetty Soneran valokuituverkkoon symmetrisellä 1000/1000 Mbits yhteydellä. Kuitukaapeli, jota varten A-talojen pihoissa tehtiin kaivauksia kesällä, tulee aina talojakamoon saakka. Siitä eteenpäin on A- taloihin rakennettu sisäverkko, joka tuo kuituyhteyden jokaiseen huoneistoon. Kuidun kautta tulee joka kotiin ihan entisenlaiset kaapeli-tv yhteydet sekä myös valmius ryhtyä käyttämään asunnossa olevia, vuokraan kuuluvia internetyhteyksiä. A-yhtiöiden vuokralaisille järjestettiin syksyn mittaan kolme tiedotustilaisuutta kuituverkosta. Kiinnostus tilaisuuksia kohtaan oli hyvä, yli sata asukasta kävi ottamassa selvää kuituverkkoon liittyvistä asioista. Kuvat Huhtisissa ja Porvoon keskustassa järjestetyistä tiedotustilaisuuksista. 13

14 Joulumuistio 2012 l Julens minneslista 2012 Joulun ajan muistio A-yhtiöiden vuokralaisille A-yhtiöiden toimisto Vuorikatu 3:ssa palvelee joulun ja vuodenvaihteen aikaan seuraavasti: Pe avoinna klo Jouluaattona, ma suljettu To pe avoinna normaalisti Uudenvuodenaattona, ma avoinna klo Toimiston puhelinnumero (019) , sähköposti Joulusaunaan! A-yhtiöt tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden ilmaiseen joulusaunaan. Yhtiön tarjoamat saunavuorot ovat tänä vuonna pääosin jouluaattona, maanantaina klo alkaen. Tarkemmat tiedot kiinteistökohtaisista joulusaunavuoroista sekä näitä vuoroja koskevat erilliset varauslistat löytyvät talosaunojen ovista. Asukkaiden vakiosaunavuorot ovat joulun ja vuodenvaihteen aikaankin käytössä normaalin aikataulun mukaisesti. Kaikkien saunojien tulee joulunakin muistaa, että erilaisten saunatuoksujen ja vastaavien käyttö on talosaunoissa allergiasyistä kielletty. Kiinteistönhoito A-yhtiöiden huolto palvelee asukkaita myös joulun ja vuodenvaihteen aikaan. Arkipäivinä, toimiston aukioloaikoina, asukkaat ottavat huoltoa koskevissa kysymyksissä yhteyttä toimiston numeroon (019) Pyhäpäivisin, iltaisin ja öisin hätätapauksissa palvelee huollon päivystysnumero Kiinteistösiivous Kiinteistösiivous hoidetaan arkipäivinä normaalin siivousrytmin mukaisesti. A-yhtiöiden huolto muistuttaa kuitenkin, että tänä vuonna joulu tuo monen päivän katkon tavanomaiseen viikoittaiseen siivoukseen, joten joulun aikaankin asukkaiden omalla siisteydellä on iso vaikutus kaikkien asumisviihtyvyyteen. Itse aiheutettu roskaus kuten kuusen sisään tuonnista porraskäytävään tulleet roskat on asukkaan aina itse siivottava. Jätehuolto Jäteastioiden vetoisuus on joulun aikaan koetuksella. Jäteastioiden tyhjennyspäivissä on myös pyhien vuoksi poikkeuksia. Huolellinen lajittelu vähentää sekajäteastioiden kuormitusta. Jos keräysastiat ovat tupaten täynnä, joululahjapapereita ja pakkauslaatikoita on parempi säilyttää pari päivää vaikka omassa kodissa kuin viedä niitä pihamaalle keräysastioiden viereen tuulen riepoteltavaksi. Lahjapaperit kuuluvat sekajäteastiaan. Joulukuuset Itä-Uudenmaan Jätehuolto kerää joulukuuset energiahyötykäyttöön viikkojen 1 ja 2 aikana. Kuusen voi laittaa sellaisenaan jäteastioiden viereen. Jos haluat kuljettaa kuusesi itse jäteasemalle, joulukuusia vastaanotetaan siellä puujätteenä, jota kotitaloudet voivat tuoda veloituksetta. Pysäköinti A-yhtiöiden pihojen pysäköintipaikat on pääosin varattu asukkaille, mahdolliset vieraspaikat on merkitty erikseen. Vieraspaikat on tarkoitettu lyhytaikaiseen pysäköintiin. Talon asukkaan paikalle pysäköinti on sallittu vain, jos asukkaat ovat siitä keskenään sopineet. Muualle kuin merkityille paikoille pysäköiminen on kielletty. Paloturvallisuus Jos parvekkeellasi on pistorasia, voit kytkeä siihen ulkokäyttöön tarkoitettuja valoja tai valosarjoja. Kun hankit ja liität joulun sähköisiä koristeita, muista aina paloturvallisuus. Tarkista laitteiden, johtojen ja rasioiden kunto. Älä tee omatoimiasennuksia. Älä koskaan jätä kynttilää palamaan vartioimatta. Polta kynttilöitä vain turvallisessa jalassa tai alustalla. Suojaa omaisuutesi Murrot kiinteistöjen varastokomeroihin ovat joulun alla valitettavan yleisiä. Älä jätä lahjoja varkaille. Varastokomeroissa säilytettävä yk- Julens minneslista för A-bolagens hyresgäster A-bolagens kansli vid Berggatan 3 betjänar under juloch nyårstiden enligt följande: Fre öppet kl Julafton, må stängt To fre öppet som normalt kl Nyårsafton, må öppet kl Telefonnumret är (019) , adressen Julbastu A-bolagen erbjuder sina invånare en möjlighet till gratis julbastu. Bastuturerna infaller i år huvudsakligen på julaftonen, måndagen den med början kl Närmare uppgifter om julbasturerna och en särskild reservationslista finns på bastudörren i respektive fastighet. Invånarnas fasta bastuturer gäller som vanligt också under julen och vid årsskiftet.alla bastubadare bör också under julen minnas att användningen av allehanda bastudofter och liknande är strängt förbjuden av allergiskäl. Fastighetsservice A-bolagens service betjänar invånarna också under julen och vid årsskiftet. Vardagar, under kansliets öppethållningstider, skall hyresgästerna i serviceärenden ta kontakt per telefon (019) På helgdagar, kvällar och nätter är det i nödfall servicens journummer man skall ringa. Städning Fastigheternas städning sköts enligt normal vardagsrytm. A-bolagens service påminner ändå om att julen i år medför ett många dagars uppehåll i den vanliga veckostädningen, varför invånarna genom att själva hålla rent främjar trivseln för alla också i juletider. Självförvållad nedskräpning t.ex. i trappuppgångar i samband med att julgranar bärs in skall man alltid själv städa upp. 14

15 sityisomaisuus on omistajan vastuulla. Keittiössä Älä jätä jouluruokia valmistumaan liedelle tai uuniin valvomatta. Esimerkiksi kinkkua tai kalkkunaa paistettaessa voi uunista tulvia ulos rasvaa tai kosteutta, joka voi pilata keittiösi lattian. Omasta huolimattomuudesta johtuvat vauriot maksaa asukas itse. Tärkeää: ei rasvaa viemäriin! Älä kaada kinkunrasvaa tai muutakaan rasvaa viemäriin. Rasva jähmettyy ja tukkii viemärin. Jäähdytä rasvaa, kaada tai kaavi se esim. tyhjään maitotölkkiin tai pulloon ja vie rasva kotipihasi jäteastiaan. Anna joulurauha Juhlapyhienkin aikaan on muistettava talon järjestyssäännöt ja naapurien oikeus asumisrauhaan. Tehostettu yörauha on A-yhtiöiden taloissa voimassa klo A-asukas, jos naapurisi häiritsee, sinulla on oikeus ilmoittaa häiriöstä A-yhtiöiden huoltoon, arkisin toimistoaikaan asiakaspalveluun (019) , sen ulkopuolella päivystysnumeroon Muista palovaroitin ja sammutuspeitto! A-asukas, muistathan varmasti, että palovaroitin on nykyisin pakollinen varuste joka kodissa. Isommissa asunnoissa on oltava useampi varoitin. Palovaroittimien hankinta ja niiden kunnossapito on aina asukkaan omalla vastuulla. Palovaroittimet ovat edullinen turvahankinta. Aivan samoin jokaisen suomalaiskodin turvahankintoihin tulisi kuulua sammutuspeitto. Myös niiden hankinta on helppoa ja halpaa. Avfallsservice Avfallskärlen fylls snabbare än vanligt under julhelgen. Tömningsrytmen avviker också från det normala. En omsorgsfull sortering minskar blandavfallskärlens belastning. Om avfallskärlen är fulla lönar det sig att vänta några dagar med att föra ut julgåvopapper och förpackningslådor. Vinden kan föra dem med sig om de läggs vid avfallskärlen ute på gården. Gåvopapper skall läggas i blandavfallskärlet. Julgranar Östra Nylands Avfallsservice samlar in julgranar för energianvändning veckorna 1 och 2. Granen kan som sådan ställas intill avfallskärlen. Du kan, om du så önskar, också själv föra granen till avfallsstationen, där den kostnadsfritt tas emot som träavfall. Parkering Parkeringsplatserna på A-bolagens gårdar är i huvudsak reserverade för invånarna, eventuella gästplatser är skilt utmärkta. De är avsedda för kortvarig parkering. Parkering på en invånares plats är tillåten endast i det fall att invånarna sinsemellan kommit överens om saken. Att parkera på andra än markerade platser är förbjudet. Brandsäkerhet Om det finns ett väguttag på balkongen kan det användas för inkoppling av ljus och ljusserier avsedda för utomhusbruk. Beakta alltid brandsäkerheten då du skaffar elektriska julprydnader och kopplar dem till elnätet. Kontrollera att de liksom ledningar och dosor är i skick. Gör inga egna installationer. Lämna aldrig brinnande ljus utan tillsyn. Använd endast brandsäkra ljusstakar och underlägg. Skydda din egendom! Det är tyvärr bara alltför vanligt att det inför julen görs inbrott i fastigheternas förvaringsutrymmen. Lämna inte gåvor där åt tjuvar att fara iväg med. Minns också att förvaring av privategendom i dessa utrymmen alltid sker på ägarens eget ansvar. I köket Lämna aldrig mat vid tillagning utan tillsyn på spisen eller i ugnen. Då man steker en skinka eller en kalkon kan det till exempel rinna ut fett eller vätska ur ugnen och förstöra köksgolvet. Skador, som uppstått på grund av eget slarv, står man alltid själv för. Viktigt: inget fett i avloppet! Häll inte skinkfett eller annat fett i avloppet. Fettet stelnar och täpper till avloppet. Kyl av fettet och häll det eller skrapa av det i exempelvis en tom mjölkburk eller en flaska, som du sedan lägger i avfallskärlet på gården. Ge alla julfrid Också under julhelgen bör man beakta gårdens ordningsregler och grannarnas rätt till boendefrid. I A-bolagens hus råder effektiverad nattro kl Om du som A-invånare störs av en granne har du rätt att anmäla saken till A-bolagens service, vardagar under kanslitid (019) och utanför kanslitid till servicejournumret

16 A Christmas Memo for A-company tenants The A-company wishes all tenants Peaceful and Safe Christmas The A-company office The A-company office at Vuorikatu 3 is open between Christmas and New Year as follows: Friday 21.12, open from to On Christmas Eve, Monday 24.12, closed Thursday to Friday 28.12, normal office hours from to New Year s Eve, Monday 31.12, open from to The phone number is (019) , the e- mail address is Christmas sauna! The A-Group offers its residents free Christmas sauna. The sauna times this year are mainly on Christmas Eve, Monday starting at a.m. More detailed information on the Christmas saunas for the individual houses, as well as reservation lists for the Christmas saunas, can be found on house sauna doors. Residents who have regular sauna hours during the Christmas and New Year time, use the normal schedule. Please remember that the use of sauna fragrances is prohibited for allergy reasons. Property Maintenance The A-company maintenance services residents also during the Christmas and New Year period. On weekdays, during office hours, inhabitants please contact the office number, (019) During public holidays, in the evenings and at night the emergency on-call maintenance service number is Property Cleaning Property-cleaning on weekdays follows the normal cleaning schedule. A-company reminds, that this Christmas will have several days without normal weekly cleaning, so during Christmas residents are kindly asked to be extra careful with the cleanliness. This way we will all have a nice holiday season. Residents are kindly asked to clean any waste resulting from moving Christmas trees into the apartments. Waste disposal During the Christmas season the waste bins will be extra full of waste. Because of the holidays, the waste bins will not be emptied according to normal schedule. Please be extra careful when sorting waste, as this will help reduce the load. If the recycling bins are overflowing, please keep Christmas gift paper and packaging boxes for a couple of days in your own home. Do not place them next to the collection containers in the yard, as the wind will blow them around the environment. Wrapping paper is to be placed in the mixed waste container. Christmas Trees Itä-Uudenmaan Jätehuolto collects the Christmas trees for recycling during weeks 1 and 2 of the new year. The Christmas trees can be placed next to the garbage bins. If you want to transport your own Christmas trees to the waste station, they are received as wood waste free of charge. Parking The parking lots are mainly reserved for residents, guest parking is specially marked. Guest parking facilities are intended for short-term parking only. Parking in the house resident parking lots is permitted only if you have permission from the other resident. Parking is prohibited in other places than the marked positions. Fire Safety If there is an electrical socket on your balcony, you may only connect outdoor lights or light kits. When you connect your electrical Christmas decorations, always remember fire safety. Check that the equipment, the cords and connectors are in good condition. Do not make any electrical installations of your own. Never leave a burning candle unattended. Only burn candles in secure and safe candle holders. Protect your property Break-ins into the storage lockers are unfortunately common during Christmas season. Do not leave your gifts to thieves. Keep in mind that the items stored in these lockers is property under the responsibility of the owner. The kitchen Do not leave your Christmas dishes cooking unattended on the stove or in the oven. For example, when cooking the Christmas ham or turkey, fat or moisture may seep out from the oven and ruin your kitchen floor. Damage resulting from your own negligence will be under your responsibility. Important: do not pour the ham fat or any other fat in the kitchen sink or into the toilet. The fat solidifies and clogs the drain. Cool the fat, pour or scrape it into an empty milk carton or a bottle and take the fat to the waste container in the yard. Give Christmas peace Please remember the house rules during the holidays. Peace is to be kept from to A-resident, if your neighbour is disturbs you, you have the right to call and complain to the A-company maintenance services, on weekdays during office hours to (019) , outside office hours to the hotline number

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1024/2004 vp Omakotitalojen saaminen energiansäästöavustusten piiriin Eduskunnan puhemiehelle Hyväksytyn ilmastostrategian mukaan Suomi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l Ledare Asumispalveluita

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut VALTUUSTOALOITTEET FULLMÄKTIGEMOTIONER 1 28 Loviisanlahden verkkokalastussäännöt Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken 27 Keskusosoitetietokannan ja yhteisten sähköpostilistojen luominen luottamushenkilöille

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 990/2012 vp Ruotsinkieliset tv-ohjelmat Lapissa Eduskunnan puhemiehelle Lapissa on herättänyt laajaa hämmästystä se, että maakunnassa Yleisradion ruotsinkielinen kanava YLE Fem lähettää

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning 27.10.2016 Tontin varaus / Reservering av tomt Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 28.2.2017

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 501/2002 vp Valtra-traktorituotannon jatkuminen Suolahdessa ja Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisia Valtra-traktoreita valmistava Partek-konserni on julkisuudessa olevien tietojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 2 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1362/2010 vp Ruotsissa työskennelleiden henkilöiden eläkepäätösten käsittelyajat Eduskunnan puhemiehelle 1960- ja 1970-luvuilla Suomesta lähti satojatuhansia suomalaisia Ruotsiin töihin.

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 953/2001 vp Kemira Oy:n työpaikkojen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Kemira Oy:n kohdalla ollaan tekemässä omistusjärjestelyjä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot