Miten edunvalvontaa tulisi kehittää? Missä asioissa toivotte enemmän aktiivisuutta Kiinteistöliitolta ja sen jäsenjärjestöiltä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten edunvalvontaa tulisi kehittää? Missä asioissa toivotte enemmän aktiivisuutta Kiinteistöliitolta ja sen jäsenjärjestöiltä?"

Transkriptio

1 2 Taloyhtiön tilinpitäjä tekninenisännöinti tilintarkastaja tilintarkastaja as.oy:ssä TILITOIMISTO Tilitoimisto, kirjanpito -vuokravalvonta Tilitoimiston hoitaja toiminnanjohtaja Toiminnanjohtaja Turvallisuuspäällikkö vuokranantaja vuokranantaja vuokranantaja Miten edunvalvontaa tulisi kehittää? Missä asioissa toivotte enemmän aktiivisuutta Kiinteistöliitolta ja sen jäsenjärjestöiltä? enemmän paikallista koulutus ja neuvonta päivia, perusta alueyhdistyksiä - Isännöitsijöiden "työsopimukset" ja ajankäyttö (pitkät illat jne), mahtaako löytyä ratkaisuja työaikojen kohtuullistamiseen - Kiinteistökorjausten tekniset ratkaisut ja kotimaiset innovaatiot valtakunnallisesti '- selvitys pätevistä kuntoarviota ja -tutkimusta tekevistä yrityksistä, pienrakentaminen sekä teollisuus (Taloyhtiömme on ollut Kiinteistöliiton jäsenenä vasta runsaan kuukauden ajan, joka lyhyt aika ja vertailupohjan puute heijastuu suureen osaan vastauksista.) * Verotus * Lainsäädäntä 1. Vanhojen keskustakiinteistöjen valtion tuet korjauksissa. 2. Määräaikaisen pysäköinnin mahdollistaminen päiväsaikaan esim. Mechelininkadulla. 3. Pyöräilyn kuri jalkakäytävillä - vaarantavat kiinteistöistä ulostulevat - tapaturmat lisääntyneet. 70-luvun kaupunkien suunnitellut ja valvomat rakennuskohteiden peruskorjaukseen liittyvä kunnallistekniikan uusimisen kiirehtimen! ajankohtaisissa asioissa otettaisiin enemmän ammatti-isännöitsijän näkökulmaa esille Aktiivinen ote lainsäädäntöön. Tämä siksi, että edustajat (-kansan) ovat varsin pintapuolisesti asiaan suhtautuvia. Aktiivisempi ote kuntapäättäjiin. Ei ikinä talonmiehen palkan arvonlisäveron kaltaisia mokia eikä kannanottojen poukkoilua kuten kaapeliliittymien päätöksenteko. Aktiivisesti puuttua asioihin, joissa jäsenkunnan edut ovat kysymyksessä (esim. Asuinkiinteistöille Aran myöntämien avustusten "leikkaus" (=siirto lämmitysjärjestelmän muutoksiin yms ) asiaan olisi mielestäni ollut hyvä puuttua siten, että olisi kirjelmöity ja uutisoitu korjaustarpeen kasvun vaativan leikkausten sijaan lisää avustuksia. Aktiivista toimintaa esim. Helsingin kaupungin suuntaan. Nykyisin kaupunki sanelee kiinteistöille esim. kadunhoitomaksuja yms. vaikka palvelu on surkeata! Aktiivisuutta ja kriittistä asennetta tarvitaan enemmän kiiteistöklusterin kustannustekijöihin: energia, rakentaminen, piharakentaminen (asfaltoinnit ja kivet) jne. Nyt saa kuvan, että Kiinteistöliitto syö liiaksi samasta pöydästä kuin rakentajat, urakoitsijat jne. eikä kyseenalaista tarpeeksi eteen kaatuvia korkeita kustannustekijöitä. kiinteistöalan kustannustehokkuus yhdeksi avaintavoitteeksi. Aktiivisuutta paikallisiin ja valtakunnallisiin kiinteistöpoliittisiin, kaavoitus-, säilyttämis-, suunnittelu-, ja mielipidekysymyksiin sekä ympäristö- ja maisema- suunnitelmiin Alueellinen toiminta varmistettava edelleen

2 3 Alueelliset mutta laajempaa kiinnostusta herättävät kysymykset (Helsingin keskustatunneli jne) pitäisi olla mukana vahvemmin agendalla Ammattitaitoinen edunvalvonta ja neuvontapalvelut alueellisissa jäsenyhdistyksissä As Oy ja Oy-lait. Asemakaava-asioissa varsinkin muutoksista tirdottamisessa asiantuntevaa palvelua puhelinneuvontaan Asiantuntijakannanotot ajankohtaisiin kiinteistökysymyksiin, as.oy-laki, asuntojen hinnat-tiedosto. Astepäiväluvut sekä energian hallintaa ja laskentaan se tuo markka ja suoraan lompakkoon. Asumiseen ja kiinteistönpitoon, valtakunnallisesti ja alueellisesti, liittyvissä päätöksissä edelleen vaikutusmahdollisuuksia lisättävä. Asumisen energiakustannusten nousun hillitseminen. Pienehköjen taloyhtiöiden tulisi saada oma kirjanpitojärjestelmä - isännöintiyhtiöt tulostavat ohjelmillaan jopa tuplamäärän paperia kirjaamalla brutto - systeemillä jne. Asumisen verotuksen vähentämisessä. Sähkön hintojen kilpailuttamisessa esim. jäsenille edullisemmiksi. Asunnon remonttihinta pitäisi saada nopeammin "kuitattua" pois verotuksesta, piensijoittajalla pelataan pienillä nappuloilla, ja sijoituksen irtiotto vasta myynnin yhteydessä kestää kauan. Asunnonvälitystoiminnan heikon tason korjaamiseen. On hyviä mutta jopa erittäin huonoja välittäjiä. Provisiopalkkaus heikkous. Verotuksellisiin epäkohtiin. Esim. miksi verotetaan korjausrahastointia. Asunto-omistusten käsittelyssä Asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden ja vuokranantajien edunvalvontaa olisi kehitettävä. Miten asunto-oy:ssä tehdään päätökset? Isännöitsijä päättää ja hallitus ja yhtiökokous seuraavat perässä? Kenestä esim tilintarkastajan uudelleenvalinta on riippuvainen? Isännöitsijästä (ja joskus hallituksesta) joiden toimintaa hänen olisi valvottava. ATK-järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto (huoltoyhtiöt ja isännöinti) Edistää hyviä suhteita muihin kiinteistön- ja rakennusten ylläpitoalan järjestöihin, lainsäätäjiin (eduskunta ha MEPIT), paikallisiin kunnallisalan päättäjiin ja esittelijöihin (virkamiehiin.) Edunvalvonta on jo varsin kattavaa ja arvostettua. Edunvalvontaa tulisi kehittää ensisijaisesti laadullisen tutkimuksen kautta siten, että pystytään selkeästi erottamaan keskinkertainen edunvalvonta hyvästä tai huonosta edunvalvonnasta. Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on siis artikuloida ja nostaa yleisesti tiettäväksi se kuinka edunvalvonta voidaan nähdä palveluna. Nyt edunvalvonnan ongelmana todennäköisesti on, että harva ymmärtää sitä tarjottavana palveluna. Edunvalvontatyöstä voisi kertoa enemmän. Ehkä enemmän suoraa yhteydenottoa taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajiin. Ehkä kustannuksista voisi olla enemmänkin tietoa julkaisuissa eri kululajeittain per capita. Siis vertailuja ihan tuloslaskelman eri kulukohtien mukaisesti... Ei erityistä Ei harmainta aavistusta, olen vasta valittu taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, enkä todellakaan tiedä Kiinteistöliitosta juuri mitään. Ei osaa sanoa, kun on vasta liitytty Ei vielä kokemusta En oikein osaa sanoa, kun monet asiat ovat minulle uusia, edelleenkin. Miten aktivoida koko hallitus on asia jota mietin. Mielestäni eletään liikaa isännöitsijän kautta ja ehdoilla. Auttaisiko koulutus? Kiinteistölehdessä on ollut hyviä kertomuksia pj aktiivisuudesta. Siksi kierrätän lehtiä hallituksen jäsenillä. En ole osannut vastata kaikkiin kysymyksiin, olen toiminut vasta tämän vuoden hallituksen puheenjohtajana. Kaikkein tärkeimpänä pidän neuvontaa ja koulutuksia.

3 4 En ole vielä ehtinyt käyttää palveluja. En osaa mainita mitään erityisesti En osaa sanoa siksi, koska olen niin uusi jäsen. En osaa sanoa, sillä mielessäni ei ole oikein kuvaa koko edunvalvonnasta En osaa sanoa. Liian lyhyt jäsenaika. En osaa vielä sanoa, koska olen ollut taloyhtiömme hallituksen puheenjohtajana vasta reilun kuukauden. En tiedä millä tavalla asiaa nyt hoidetaan, joten en osaa sanoa. En tiedä miten liitto hoitaa edunvalvontaa En tunne toimintaa En tunne vielä riittävästi toimintaa, jotta voisin perustellusti tuoda esiin uusia toiveita tai ajatuksia. enemmäm mahdollisia infoja saatavillaolevista yhteisistä eduista Enemmän asuntoyhtiöitä sisältäpäin käsiteltyjä asioita. Enemmän markkinointia asuntoyhtiöiden puheenjohtajien suuntaan. On yleistä, että asuntoyhtiöiden hallitukset eivät tiedä mitään siitä mahdollisuudesta, että on olemassa Kiinteistöliitto ja miten siihen liitytään. Varsinkin isännöitsijät pitävät asiaa piilossa ja vähäpätöisenä. Enemmän informaatiota taloyhtiöille ja niiden hallituksille. Enemmän katetta kiinteistöverolle Edunvalvonta jäsenyhtiöiden kannalta.joskus tuntuu,että liikaa kallistutaan kiistakysymyksissä isännöitsijän kannalle. Enemmän käytännön esimerkkejä esim. Kiinteistölehteen. Enemmän tiedotusta esim. sähköpostin välityksellä. Enemmän tiedotusta jäsenistölle edunvalvonnasta, kuten - verotuksesta - vuokran tasoon vaikuttavista tekijöistä ja niiden muutoksista kuukausittain/vuosittain eri alueilla eri huoneistoissa, ym - vuokran perinnästä - Tietoa myös Kiinteistöliiton sisältä: johdon ja toimihenkilöiden palkat, edustuskulut, koko toiminnan rahoitus. - taksojen kehitys - maksut ulkopuolisille Enemmän jäsenkuntaq mukaan edunvalvontaan! Edes netin kautta! Ei välttämättä salonkeihin ja kokouksiin. Enemmän valistusta kaupunkikuvallisiin kysymyksiin. Lisätutkimusta siitä, miten ylisuururi tonttitehokkuus vaarantaa toimivuuden ja kaupunkikuvan. Lisätutkimusta ja vaatimusta vanhan ja uuden rakennuskannan yhteensovittamisesta. Maanalaisen kaupunkirakenteen lisähyödyntäminen. Energia- ja tonttiasiat energia, verotus, kunnalliset hyödykkeet Energiahuollon hallinta. EOS en ehdi perehtyä näihin asioihin tällähetkellä. Pieni yhtiö. eri neuvonta- ja opastustehtävät Erittäin vaikea vastata kysymyksiin ja arvioida toimintaa, koska olen aloittanut sivutoim. isännöitsijänä toukokuussa esim. Joskus lehden välissä infotietoa edunvalvonnasta ja neuvontapalvelusta. Eli mitä neuvontapalvleuja saa ja mistä numeroista ja mihin kelloaikoihin. Olisin kiinnostunut tietämään esim. miten pienehkö taloyhtiö ratkaisee pihojen jaot/käytön/huollon ym. + tietoa maalaisjärjellä ratkaistuista pihariidoista. Esim. kaikissa toyhtiöissä ei tiedetä tällaisesta jäsenjärjestöstä mitään. Lisää mainontaa niiden taloyhtiöiden hallituksille jotka eivät kuulu yhdistykseen! Esim. sähkön kilpailuttaminen oli hyvä esimerkki, minkä yhditys voisi tehdä. Asia pitää hoitaa myös loppuun asti mm. jälkeenpäin kyselemällä miten onnistuttiin. Esim. Uusille hallituksille ja puheenjohtajille koulutusta tai miten toimitaan mistä saa tietoa juuri edunvalvontaan... Esim.etsin sivuiltanne tietoja huoltoyhtiön vastuusta asioissa,mutta en löytänyt mitään sinnepäinkään viittaavaa. Uudet jäsenet tarvitsevat enemmän tietoa avunsaannista yms. Esimerkiksi Hesarissa on palsta tai juttuja asumiseen/omistamiseen liittyvistä tavoista ja ohjeista ja määräykistä,

4 5 minulla on sellainen mielikuva, että esim juristijutuissa käytetään teidän asiantuntijoitanne, mikä on hienoa. Liittonnekin pääsee siitä näkyville ja lisää painoarvoanne. Olemme käyttäneet myös lausuntopalveuitanne, kaikkihan aina tuntuu kalliille, mutta olimme kuitenkin tyytyväisiä, että olitte olemassa. Esimerkiksi nyt esillä olevan jätelain muutosprosessissa pitäisi käyttää enemmän puheenvuoroja julkisuudessa. Räväkämpää esiintymistä ylipäätään. Kuva on erittäin virkamiesmäinen ja harmaa. Joka kodin asuntomarkkinoissa on hyvä tapa jakaa tietoa ymmärrettävässä muodossa. Etä remonttiavustukset kiinteistön osalta monipuolisemmat esim. putki, sähkö, ikkuna, ulkovaippa. Avustus saisi olla alv vallan pois. Lisäksi 20% valtion avustus. EU:sta tuleviin päätöksiin paremmin Suomeen ja Pohjoismaihin soveltuvat sovellutukset. Eu-asioiden edunvalvonta pitää kehittää, jos ja kun tulee taloyhtiöitä koskevia direktiivi muutoksia. Tämä koskee lähinnä Kiinteistöliittoa. EU-asioihin liittyvää edunvalvontaa. EU-direktiivien ja määräysten kohtuullistamien Suomen olosuhteiden mukaan. Tässä parannettavaa. Extranet toimivaksi, viestintä sähköiseksi mahd. paljon Hallituksen jäsenille suunnattua koulutusta lisättävä, koska jäsenet taloyhtiöissä vaihtuvat ja ovat "maallikkoja" tietämys vähäistä. Hei teille. En ole tarvinnut niitä palveluja joten en osaa sanoa, mutta uskon asiaanne ja se on hyvää. Terveisin Petri Vääänänen Hintavertailuja lisää Kilpailuttamista lisää ja tulokset annettava jäsenten hyödynnettäväksi. Neuvontaa asioiden edullisuudesta eri vaihtoehdoissa. Kaikessa missä kiinteistöt voisivat säästää rahaa. Huomioimalla myös ne isännöitsijät joilla ei ole AIS tutkintaa. Valvomalla ja vaatimalla vakuutusyhtiöiden korvauksien maksamista ja kiinteistöpuolen korvauksien maksamista kiinteistöliiton vastuujakotalukon mukaisesti. Mielesti kuuluu edun valvontaa toisia osapuoliin nähden. Huomioitas aktiiviset entiset Hallituksen jäsenet. Häiriköt tulisi saada nopeammin ulos taloyhtiöstä. Infoa tavallisille asukkaille yleisten medioitten kautta; tekisi taloyhtiöiden hallitusten työtä. Informaatiota toiminnastanne Informatiota voisi kehittää mm kilpailuttamisesta esim. remonttien ohdalla. Isompi vähennys kalustetusta vuokratusta huoneistosta JATKUVASTI MUUTTUVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ SEKÄ EU-ASIOIHIN LITYVÄ EDUNVALVONTA Jos saisi edes oikeaa neuvontaa esim lakimiehiltä, meillä olisi jäänyt taloyhtiölle maksettavaksi iso remontti jos emme olisi konsultoineet myös toista lakimiestä! Jospa nyt ensin saisi sen lehden jonka olen tilannut. Siinä yhteydessä ei puhuttu mitään jäsen maksusta, vain lehden tilausmaksusta. Eli kuinka tämä asia oikein on. Jostain syystä olen aika vähän tietoinen siitä, mitä liitto on tehnyt edunvalvonnassa.luen kui tenkin säännöllisesti nettisivuja ja Kiinteistölehteä. Juridisen neuonnan lisäksi tarvittaessa suositella pyydettäessä asianajajia oikeustapauksiin. Liikehuoneistojen vuokratilastot yhtä kattavaksi kuin asuinhuoneistojenkin tilastot. juridiset kysymykset Järjettömät EU-direktiivit ei saa määrätä. Suomen kansalliset ja ilmastolliset ominaisuudet on otettava huomioon. Jäsenjärjestöni on Suomen Vuokranantajat ry, johon olen kuulunut vasta muutaman kuukauden ajan. Olen tyytyväinen verotusta koskevaa neuvontaan ja tiedottamiseen. Ajankohtainen asia, jonka suhteen jatkuvaa tutkimus- ja tiedotustoimintaa tarvitaan, on taloyhtiöiden putkiremontti ja siihen liittyvät uudet tekniset toteutukset (putkien pinnoitus). Jäsenmaksu alkaa olla jo aika kallis, joten siihen hintaan odottaisin jo kunnolla toimitetun lehden ainakin pari

5 6 kertaa vuodessa. Nyt saan muutaman kerran vuodessa A4-pinon, johon on kerätty lähinnä joitakin lakipykäliä. Jäsenten laajempi kuuleminen. Valtion ja kuntien siirtäessä kustannuksia enenevässä määrin kiinteistöille. Jäsentä lähellä olevissa arkielämäää koskevissa asioissa. Ei syleillä taivaita. Jäteasiat ja niiden kustannusten kurissa pitäminen. Energiatodistus. Kuka/mikä sen tekee? Mitä hyötyä siitä on taloyhtiölle? Saako neuvoja mitä pitäisi tehdä, jos energiaa menee tavallista enemmän? Jäteasioissa, lajitellaan ei lajitella. Jäsentilaisuuksia ehkä lisää. Tietopankki urakoitsijoista ja arvioita heistä. Jätehuollon, sähkön, kiinteistönhoidon, lämmön yms. kilpailutus kokonaispalveluna. Esim. koko jäsenkunnan yhteiskilpailutus. Kaikenlainen tiedotus on hyvä asia. Joskus ei ymmärrä kaikkea. Kaikki uusi tieto, missä EU:n direktiivien mukaan mennään. Kaikki vuokrattavaan kiinteistöön/ huoneistoon kohdistuvat kulut tulisi olla vuokratulosta vähennyskelpoisia, ei keinotekoisia "rahastovastike " termejä = turhaa muistamista enää mahdollisssa myyntitilanteessa, kun taloudellinen tulos kuitenkin on yhtäläinen Kaikkia ollut kohtuullisesti. Kannanotot kaavoituksiin. Kannanottoja verotusasioissa eri tahoille Kaunnalisten maksujen ja taksojen (vesi, lämpö, sähkö, jäte) korotusten seuranta sekä vaikuttaminen niin, että korotukset olsisivat mahdollisimman maltillisia. keskittämällä toimintoja voidaan panostaa enemmän. Tiedotusta tulvii joka suunnalta suosittelisin mottoa "vähän mutta hyvää", muidenkin toimintojen osalta päällekkäisyyttä tulisi poistaa joka sinällään olisi myös parempaa jäsenistön huomioon ottamista. Niinikään järjestöjen toimialojen uudelleenkeskittäminen toisi myös uusia asiakkaita. Kiinteistöalan muuttuvien säännösten, lakien ja asetusten tiedottaminen. Ei se nytkään ole huonoa. Kiinteistöjen alueellinen edunvalvonta suhteessa kaupunkiin - rakennusvalvonta - kadunrakennus - lumenajo - byrokratia Kiinteistöjen kokoniskunto asioihin, as.oy:n hallitusten jäsenten aktivoimiseenjaisännöisjöiden ammatilliseen osaamiseen/taitoon Kiinteistöjen kunnospitoon ja hallintoon littyvät asiat. Valistaa sekä valvoa lakimuutosten,valtiovallan määräysten yms. muutoksien käsittelyä ja vaikuttaa ennakkolausunnoilla asioiden valmisteluun. kiinteistöjen omistajien asioissa Kiinteistöjen vuokraustoimintaan liittyvät asiat Kiinteistöjä koskevien lakiasioiden selventäminen hallituksille kurssien ja julkaisujen avulla antaisi varmuutta niiden toiminnalle ja vältyttäisiin näin asioiden turhilta riitawttamisilta. Kiinteistöjä koskevissa lakiasioissa ja niihin enemmän vaikauttamisessa. Asuinkiinteistöjen osalla esim. pakollisten poistojen aiheuttamat mahdolliset tappiovuodet ja rakennusten arvon aleneminen havahduttaisivat niitä taloyhtiöiden hallituksen eläkeläisjäseniä, jotka sanovat "kyllä tämä meidän ajan kestää". Kiinteistöjä on yksityisiä-kovanrahan yhtiöitä osaomistus vuokra ja muunlaisia As oyitä.kolulutusta jotka sopivat kiinteistölle jotka ovat nuoria tai vanhoja.tietoja kustannuksista,jotka saattavat olla erillaisia pääkaupunkilla ja muualla.ajankohtaisista ja verotussellisista asioista. "Esimerkkikiä" elävästä elämästä näin tapahtui siellä. Kiinteistökustannuksista vertailua ja asiallista tietoa päättäjille. Kiinteistölehdessä ei ole juuri vuokranantajalle olennaista tietoa, tämän vuoksi tulen lakkauttamaan sen tilaamisen. Kiinteistölehteen enmmän ajankohtaisia asioita ja ongelmaratkaisuja. Kiinteistölan elvästä elämästä löytyy kyllä mielenkiintoista kerrottavaa. Laajahkot tutkimuraportit ja herrojen haastattelut/ pokkurointi kokonaan pois Edunvalvonta todelliseksi, esim. alueittainen hintaverailu energiasta ja mahdollinen kipailuttaminen(kylläkin varsin

6 7 monopolisoitunut sektori). Kiinteistöliitto on paperitiikeri, joka ei näy päätöksentekoprosessissa. Yrittää kuitenkin tiedotteillaan luoda vaikutelmaa, että "oltiin mukana ja yritettiin, mutta emme voineet asialle mitään". Aktiivisempi ote kuntien ja valtion päätöksentekoon siten, että se näkyy ja erityisesti vaikuttaa näiden toimintaan. Kiinteistöliitto tuntuu hyvin kaukaiselta pienen rivitaloyhtiön tekemisissä. Pienten kohteiden saamaa huomiota toki toivoisin lisää. Kiinteistön asioiden valvontaa ja riita asioiden hoitoa edullisesti. Kiinteistön kustannuksiin vaikuttaminen: Sähkö, vesi, lämpö ym. kaupunkien mielivaltaisiin korotuksiin Kiinteistön peruskorjausavustusten jakautuminen ei vastaa nykyajan vaatimuksia. Kiinteistönomistajan velvollisuudet, yleiseti. Kiinteistönomistajan/osakkaat asema keskittyvässä kiinteistöjen elinkaarirakentamisessa, esim. rakennusliike, manageri, k-huolto samasta konsernista. Mikä on ostajan/osakkaan asema? Kiinteistönomistajien hillittömiin verorasituksiin. Kiinteistönpidon kustannusten kehitys. Kiinteistövero ja kunnalliset maksut pidettävä nykyistä kohtuullisempina Kiinteistövero kerrostaloissa on aivan kohtuuton! Kl. voisi selvemmin tuoda esiin järjen ääntä erilaisten viher- ja biohankkeiden (esim. energiapassi- ja jätteenkäsittelyhank-keet) ollessa poliitikkojen pyöriteltävinä. Ympäristöystävälli- syyden nimissä synnytetään täysin epärealistisia sääntöjä ja määräyksiä ainoana tuloksena kustannusten nousu. Kohdalleni kun sattui hankala vuokralainen joka tällä hetkellä asuu jo maksamatta 7 kuukautta koska oikeuskäsittely kestää... Nopeutusta näihin haaste-asioihin oikeuskäsittelyä nopeuttamalla - painostetaan eduskuntaa? konkreettisia tapauksia korjausrak. yms. kiinteistön hoidosta ja ammattiapua korjaustarjouksista yms. Koska isännöintifirmamme osoitti Kiinteistölehden vasta vuosi sitten minulle, en ole voinut muodostaa käsitystäni edunvalvonnasta enkä mahdollisesta toiminnan paranemisesta. Tiedotus ontuu siinä mieles- sä, että en todellakaan tiennyt hallituksen puheenjohtajan voivan saa- da lehden, een kuin kuulin asiasta muualta ja pyysin sitä isännöitsi- jältä. Koulutukset Koulutus- ja neuvontatilaisuuksia enemmän. Koulutusasioissa ja alan kiinnostavuuden kehittämisessä lähinnä alalle saatavan työvoiman turvaamiseksi. Koulutusta ja luentoja eri aloilta Koulutustilaisuuksia joissa olisi konkreettisia esimerkkejä saneeraustöistä: Pinta- ja lisäeristys: eri tapoja ja elinkaarikustannuksien vert. Putkisto: " " Epäonnistumisista ilman kohdepaikannusta. Kun ei ole tarvinnut paljoa apua, ei osaa sanoa mitä pitäisi parantaa. Kunnallisiin päättäjiin suora vaikuttaminen. Kunnallisten maksujen osalta. Esim. pakolla otettu kadunhoito = maksu ilman palvelua. Kunnan/kaupungin kanssa pitäisi saada ääntä esille enemmän ("painostusta"). Kunnossapitoon ja remontteihin liittyvää tukea tarvitaan. Kiinteistöliitto voisi pelkän kaupallisen mainostamisen ohella suositella esim kuntoarvioasiantuntijoita ja urakoitsijoita. Lisäksi tarvittaisiin esim energiasäästö-, asumismukavuus- ja arvonnousututkimuksia taloyhtiön vastuuhenkilöiden avuksi kun perustellaan hyvinkin kalliita välttämättömiä remontteja. Kuntien ja kaupunkien erilaiset säännökset tulisi voida yhtenäistää. Kuntien ja kaupunkien vesi-, jätevesi-, kaukolämpö- ja yl. energiapolitiikkaan pitäisi ottaa tiukemmin kantaa. Kustannusvertailuja kiinteistöjen hoitokustannuksista valtakunnallisesti. Suurien peruskorjausten, kuten putkistojen uusimisesta, ikkunasaneerauksista, ym. viimeisimpiä menetelmiä ja mahdollisia virheitä.

7 8 Kyllä kehitys.ensimmäinen Kokeita kiinteistoliitolta!muut Kyselyihin mm. s-posti myös liitosta olisi tultava vastaus. '-Laajakaistayhteyksiä perustettaessa eri taloyhtiöitten välillä tietoturvan toteutuminen./ Asiantuntija artikkeleita. - Yhdenvartaisuuden toteutuminen tehtäessä päätöksiä yhtiökokouksessa asiosta, jossa päätökset toteutetaan enemmistöpäätöksinä. -Yksittäisen asunto-osakeyhtiön edun toteutuminen perustaja urakoitsijan tehdessä päätökset suunnitteluvaiheessa mm. rakennuksen ääneneristys ratkaisuista päätettäessä. Laikipuolella yleensä. Kopiostomaksujen poisto niistä yhtiöistä, joissa ei ansaita tv-maksuilla riippumatta huoneistojen lukumäärästä (oliko 25 tms). Malttia olla jyvittämättä kaikkia yhtiön kustannuksia kunkin yksilölliseen tarpeeseen (esim. hissit, ja katotkin pitäsisi hoitaa jollakin muulla tavalla) jne. Lainsäädännön kehittämisen nopeuttamisella, jotta päätökset voitaisiin tehdä nykyistä joustavammin. Remonttifirmojen vastuun kasvattaminen nykyisestä. Lainsäädännön kehittämisessä kiinteistönomistajien etuja edistävillä tavoilla. Lainsäädännön kehittämisessä oltava edelleen mukana. '-lainsäädäntötyö -lisää konkretiaa remontti/urakkaneuvontaan Lainsäädäntöä maksamattojen vuokrien seuraamusten suhteen tulisi tiukentaa '-lainsäädäntöön vaikuttaminen esim tilanteissa, joissa häirikköosakas saataisiin helpommin pois taloyhtiöstä. - osakkaan korvausvelvollisuuden esim vesivahingoissa selkeämmäksi tekeminen lainvalmistelu Laki uudistukset. Myös vuokranantajille oikea oikeusturva. Perintövero pois. lakiasian tulkinta suhteessa osakkeenomistajan / hallinta-ja käyttöoikeuden haltijan oikeuksiin. asunto-osakeyhtiö lain monimuotoinen tulkinta suhteessa mm. avioliittolakiin ja perintökaareen kaipaa tarkennusta ja yksiselitteisempää tulkintaa. Lakiasiat, vakuutusasiat Lakiasioiden valmistelussa! Verokohtelu! Päätoiminen henkilö valvomaan kiinteistönomistajien etuja vähän niinkuin veronmaksajien keskusliitossa. Lakiasioissa ja kokousneuvonta Lakimiespalvelua lisää! Lakimuutokset ->koulutustapaht. lisää. Talousasioiden koulutusta = halvin ei parasta. Lakiuudistusten yhteydessä tapahtuviin voimakkaisiin kannanottoihin. Liisä koulutusta ja kokouksia? lisää julkisuutta! parveketupakoinnin kiellot ym järjettömyydet pitäisi saada kuriin. Nyt moniin asioihin tulee oikeusistuimen kautta ennakkotapauksia ja kiinteistölititto vain seuraa katseella. tai ainakin siltä vaikuttaa Lisää keskustelua kuntien ja kaupunkien kanssa, esim. kiintestöjen katu- ja jalkakäytävien hoidoista. Taksoituksesta, kaavoituksesta, tonttien hinnoista ym. Lisää näkyvyyttä paikallisella tasolla Lobbausta mediaan. meillä kiinteistöliitto on lähinnä neuvontapalvelujen käyttöä, edunvalvontaan en ole perehtynyt ollenkaan Mielestäni meillä on asiat olleet hyvin.aina olen saanut neuvoa tarvit- taessa, esim.remontteihin koskevissa asioissa. Mielestäni tulisi ajaa taloyhtiön asiaa, ei yksittäisten osakkaiden. Vastuunjako tuntuu koko ajan ajautuvan siihen suuntaan, että taloyhtiön vastuut kasvavat. Minulla on kokemusta vain neuvontapalvelujen käytössä ja tähän asti olen saanut kysymyksiini vastauksen. Taloyhtiömme on pieni ja toivoisinkin, että myös sellaiset otettaisiin paremmin huomioon esim. Kiinteistöliiton lehdessä ja muussa toiminnassa. Kiinteistöliitto voisi myös kerätä rekisterin suosittelemistaan remontintekijöistä, joka lienee mahdollista ilman, että liitto mainostaisi joitain tahoja.

8 9 Muuttuvan lainsäädännön tiedottaminen Nettineuvonta olisi hyvä asia.puhelinneuvonta lakimiehen kanssa on aivan loistava juttu,mutta välillä on selllaisia asioita,joiden suhteen ei viitsisi aikaa viedä lakimieheltä...esim.jonkin pienen asiain tarkistus,jonka vastauskella ei olisi niin kiire. Neuvontaa voisitte antaa kysymyksiin myös s.postitse. Kun soittaminen ei ole aina mahdollista. Aihe lehteenne: Miten saada yksinvaltiaana toimiva Isännöitsijä ajattelemaan asukkaan kannalta talon hoitoa koskevia asioita ja saada hänet pysymään lupauksissaan. Kuten pensasaidan leikkauksen tilaus puutarhayritykseltä. Sillä meidän isännöitsijä on kuin ysinvaltias, mikä hänelle ei sovi mutta hallituksen kokouksessa yhdessä osakkeenomistajien kanssa sovitut asiat ovat niin..supervaikeita ja vastenmielisiä totetuttaa, tähän kuuluu myös lahon puun kaato ja pihan siivous rönsyilevistä pensaista. Toive maalauttaa koko seinä, kun se on nyt valkoisella paikkamaalattu harmaaseen seinään, joka näyttää niin halvalta keksinnöltä. Neuvontapalvelua Neuvontapalveluihin vastataan hitaanpuoleisesti. Neuvontapalvelut Näin sivutoimisena isännöitsijänä toivoisin, että puhelinaikoja olisi myös iltaisin. Päivisin kun ei pääse puhelimeen... Näkymällä voimakkaammin julkisuudessa. Vrt. yrittäjä-, veronmaksajajärjestöt, kauppakamari. Odotan vasta alkaneen Itä-Suomen kiinteistöyhdistysten välisen yhteistyön parantavan tilannetta paikallisessa edunvalvonnassa. Oikeusapuasioissa, oikeaa nevontaa ei pyöreitä selityksiä. Lomakepohjia isännöitsijä sopimus, todistukset + muut vastaavat! olemalla yhteistykykyinen jäsenten kanssa. Olemme olleet jäsenene vasta kuukauden. Ei ole kokemusta. Olemme vasta liittyneet, siksi näin paljon EOS-vastauksia. Olen niin uusi jäsen ettei minulla ole vielä mielipidettä Olen ollut niin vähän aikaa jäsenenä, etten osaa vielä sanoa. Olen ollut niin vähän aikaa mukana jäsenenä että en osaa vielä tarkalleen ottaa kantaa kaikkiin asioihin haluamallani tavalla. Olen toiminut hallituksen puheenjohtajan kanssa vasta puolisen vuotta, eniten aikaa olen jtässä vaiheessa joutunut käyttämään lakiasioihin perehtymiseen ja isännöinnin valvomiseen. Tulee mieleen, onko mahdollista esim. sähköpostitse tiedottaa uusista asioista, case-tapauksista jne, joita viety jäsensivuille. Olen uusi hallituksen puheenjohtaja, en tiedä vielä paljoakaan Olen uusi jäsen, katsotaan seuraavassa kyselyssä... ollessani erään taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana, sain asiantuntevaa lakimiespalvelua. Nyt, ollessani jäsenenä vuokranantajana, en saanut asiantuntevaa palvelua! Onko vuokranantajien neuvontalakimiehet eri henkilöitä, kuin As.Oy:n? Miksi ei voi olla yhtä asiantuntevia? Paikallinen edunvalvonta on tärkeä Paikallinen edunvalvonta vieläkin paremmaksi, vaikka on jo tehokasta. paikallisella tasolla pitäisi olla enemmän tiedotustilaisuuksia Paikallisesti ja valtakunnallisesti aktiivisuutta suoraan poliittisiin päättäjiin. Paikallisesti: Enemmän vaikuttamista kaavoittamiseen ja kiinteistöjä koskeviin päätökseen, myös yhteistyössä ko. alueen asunto-oskeyhtiöiden kanssa yhteistyössä jäsenyhtiöitä aktivoiden ja julkisuudessa paremmin näkyen. Mediajulkisuudessa profiilin nosto tarpeen. Paikallisesti ja varsinkin liiton tasolla: Asunto-osakeyhtiöiden näkökulmasta on ongelmellista isännöitsiöiden runsas edustus liiton hallinnossa. Iäsnnöitsijätoimistojen ja asuntoosakeyhtiöiden edut ovat usein ristiriidassa keskenään, mutta tämä ongelma vaietaan/sivuutetaan liiton

9 10 toiminnassa. Asunto-osakeyhtiöt tarvitsisivat oman foorumin edunvalvonnalleen myös suhteessa isännöitsijätoimistoihin. Paikalliset asiat suurkaupungeissa; energia, katujen kunnossapito Paremmin huomioitava pienet asuntoosakeyhtiöt. Parempi tiedottaminen missä milloinkin mennään ja nihin suuntaan kun uusia asioita kehitellään ja suunnitellaan. Olisi mielestäni paikallaan että ammattilais-isännöitsijäkentältä kyseltäisiin miten asiat hoituvat käytännössä nyt ja miten niitä tulisi huomioida kun uutta suunnitellaan. Pelkkä kannanotto ei riitä toimenpiteeksi, jos sillä ei saada toivottavaa tulosta aikaiseksi. Viittaan nyt esim. katumaksuihin Helsingissä ym. ym. Lisäksi taloyhtiöt joutuvat poikkeuksetta tyytymään välttämättömyyshyödykkeiden/verojen jatkuviin suuriin hinnankorotuksiin (kaukolämpö, jätehuolto, kiinteistövero jne.) ja niiden maltilliset korotukset ovat kyllä pitkällä aikavälillä kaikkien etu (kaukolämpö,jätehuolto jne. jne.) talotekniikan ylläpidon kannalta (huolimatta siitä, että korotuksiin on syynä kansainväliset hintapaineet). Perustelut hinnankorotuksiin ainakin kaukolämmön osalta päästökaupan ym. perusteluiden valossa on kyllä asiaan vihkiytyneelle hieman ontuvaa. Eli summa summarum, olisi hyvä, jos kiinteistöliitto hieman lobbaisi enemmän selkeän kilpailun lisäämisen puolesta em. aloilla, jos hinnat tästä vielä nousevat em. sektoreilla - vaikea asia myönnän sen. Pienempien yhtiöiden asioista pitäisi olla enemmän asiaa/ edunvalvontaa. Pienen As. Oy:n asukasisännöitsijänä suurimmat ongelmat ovat olleet mistä löytää luotettavat yhteistyökumppanit mihinkin As. Oy:tä koskeviin korjaus- ja suunnittelutöihin. Mikäli tässä asiassa alueellinen liitto voisi auttaa (esim. kilpailuttamalla alueen tekijät; tai edes listaamalla tietyt kriteerit täyttävät toimijat), niin hyvä olisi. Pienen taloyhtiön sivutoimisen isännöitsijän tarvitsemat palvelut kohdistuvat lähinnä kiistatilanteissa neuvonnan kautta saatavaan tukeen ja muihin neuvontapalveluihin. Eli palveluja voisi räätälöidä eri käyttäjäryhmille. Pienien asunto-osakeyhtiöiden (meidän tapauksessamme kolme huoneistoa) asioita voisi pitää enemmän esillä. Pienille asuntoyhtiöille enemmän tietoa esim.budetin teoista, pts- suunnitelmista, vukrankanto-ohjelmista yns. Pienkiinteistöt ja niiden ongelmat jääneet vähälle huomiolle. pientaloyhtiöiden asiat kokonaisuudessaan.alle kymmenen osakkaan taloyhtiöissä. Pienten kiinteistöjen puolien pitäminen. Pienten yhtiöiden taloudelisen aseman kehittäminen. Isännöintipalvelujen hintataso on suhteettoman korkea saatuun hyötyyn nähden. Pienyhtiön häiriöttömän toiminnan turvaaminen, lainsäädännön kehittäminen niin ettei tahallinen häiritsujäosakas pääsisi häiritsemään yhtiön toimintaa ja aiheuttamaan tarpeettomia kustannuksia. Pitäisi olla alueellista kattavuutta ja moninkertaista jäsenmäärää, että oikeakin ääni kuultaisiin paremmin. pitäisi olla asukkaiden asialla eikä isännöintitoimiston edustaja. pitäisi vielä tarmokkaammin pitää esillä sitä, että kiinteistöjen ylläpito on ammattilaisten tehtävänä. Osakkeenomistajat ja asukkaat eivät saisi sekaantua kaikkiin asioihin. Pohjoinen asema EU:n direktiiveissä Puolueeton neuvonta. Toivomus, että välittäjänä riitatilanteissa. Pyrittävä vaikuttamaan ennakoivasti lainsäädäntään ja laeissa olevien epäkohtien korjaamiseen. Rakentamiseen ja peuskorjaamiseen littyvät säännöstöt ajan tasalle ja selkokielelle. Rakentamisen/korjaamisen laatu ja luotettavuus Remontti avustusten ja hissihankinta-avustusten parantamista ja esim. jonkinlainen perusmanuaali taloyhtiöiden hallitukselle valmisteluvälineeksi. Remontti- ja korjausasioihin liittyvissä sopimuskysymyksissä Remontti- ja lakiasiat remonttineuvonta, remonttimiesten rekrytöinti tai ainakin lista käytettävissä olevista urakoitsijoista ajantaisesti

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle 18.9.2010 Helsinki Hallitusforum Timo Tossavainen Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Kotitalon kotisivut

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö

Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö Esteettömyys- ja hissiseminaari 26.10.2015, Kotka Sami Tammisto Toiminnanjohtaja Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 InSert - putkiremonttien asukaskysely Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi noin 400 taloyhtiön osakkeenomistajaa Vastaajat asuvat noin 330 eri taloyhtiössä Noin

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Taloyhtiöpäivän Ohjelma seminaarit

Taloyhtiöpäivän Ohjelma seminaarit Taloyhtiöpäivän Ohjelma seminaarit 11.30 Omataloyhtiö.fi -Ratkaisut taloyhtiön hankkeisiin - Kehityspäällikkö Topi Aaltonen, Sanoma Digital / Rakentaja.fi 12.00 Tiivistyslistat oviin ja ikkunoihin -Markkinointi-ja

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus

Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus Tiedotustilaisuus 13.2.2014 Juha Lemmetyinen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä 20-70-vuotiaat suomalaiset Vastaajat asuvat isännöidyissä asunto-osakeyhtiöissä

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto: Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Kiinteistöliiton

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Putkiremontti. Jaakko Laksola, LVI-insinööri

Putkiremontti. Jaakko Laksola, LVI-insinööri Putkiremontti Jaakko Laksola, LVI-insinööri . Asunnot tyypeittäin, ikäluokittain ja lämpöindeksi 60 46 48 55 49 49 Mikä on kiinteistömme riskienhallinta? Riskit /Riskienhallinta Kiinteistön rakenneosien

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa?

Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Mitä asuminen maksaa nyt ja tulevaisuudessa? Kiinteistö 2013 14.11.2013 Jukka Kero, Pääekonomisti Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Taloustilanne ja lähiaikojen näkymät Taloyhtiöiden hoitokulujen kehitys

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry.

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry. Mauri Niemelä Isännöitsijä vuodesta 1981 Vuoden isännöitsijä 2011, Isännöintiliitto ry Oulun Isännöitsijätoimisto Oy, yrittäjä, isännöitsijä, toimitusjohtaja, AIT Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry I-

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet. Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014

Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet. Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014 Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014 Isännöintiala on osa kiinteistö- ja rakentamisalaa Koko kiinteistö- ja rakentamisklusteri: - Työllistää

Lisätiedot

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä 21.9.2011 Oulun Isännöitsijätoimisto Oy Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä, Oulun Kiint.yhdistys ry. Putkiremontti-iltapäivä

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Eero Nippala lehtori ja tutkimusalueen päällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2015 Sisältö Rakennuskannan

Lisätiedot

kunnonhallintatyökaluista

kunnonhallintatyökaluista kunnonhallintatyökaluista 18.6.-15.7.2010 Vastaajia yhteensä 194 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Vastaajat Kokemus isännöinnistä Isännöintiyrityksen koko Alle 3 vuotta (N13) 7 % 1-2 isännöitsijää

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 Proplus Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 1 Proplus 1. YLEISTÄ 2. MITEN PROPLUS TOIMII, PERUSIDEA 3. OMAN SIVUN PERUSSISÄLTÖ 4. RYHMÄT (= Proplussan perusta) 5. RYHMIEN

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Rane energianeuvonta Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Ranen henkilöstöä Antero Mäkinen Rakentaminen Katja Räsänen Harjoittelija Petri Mäkelä Rakentajan opas Tiina Hakala Asuminen Ilari

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA TERVETULOA OSASTOLLEMME B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA Asuntosijoittaja ja putkiremontti VERO2010, 10.3.2010 Marina Congress Center DI Paavo Marttila, hallituksen

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Kiinteistöliitto Kanta Häme 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan ja

Lisätiedot

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten www.lihakunta.fi Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten Lihakunta on nyt avannut aktiivijäsenilleen suunnatut monipuoliset verkkosivut Jäsenten verkkosivuilla voit - tarkastella omaa jäsenyyttäsi koskevia

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta

Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta Ryhmäkorjaushankkeen ja asuntokohtaisten muutosten hallinta taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta Korjausrakentamisen työpaja 3. Messukeskus 20.11.2013 Lars Lindeman NCC Rakennus Oy lars.lindeman@ncc.fi

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Isännöintiliitto Uusi asunto-osakeyhtiölaki Tietoa taloyhtiön päättäjille Osakkaat yhtiökokoukseen.... Lisää suunnitelmallisuutta ja avoimuutta... Taloyhtiön vuoden kohokohta on yhtiökokous. Tarkoitus

Lisätiedot

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Heidi Vitikainen Lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiön toimielimet Yhtiökokous - osakkaat päättäjinä - yleistoimivalta - valitsee hallituksen

Lisätiedot

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut Asianajaja VT Erkki Pusa Hallituksen tehtävät Yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta

Lisätiedot

Linjasaneerausten suunnittelu

Linjasaneerausten suunnittelu Linjasaneerausten suunnittelu Ari Savolainen, DI Ajatuksia putkiremontista Ajattele pahinta mahdollista vaihtoehtoa ja kerro se sitten kahdella! En voinut uskoa miten se voi mennä näinkin kivuttomasti!

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kiinteistönpidon laatujärjestelmä hallinnon näkökulmasta. Saarenmaa 08.06.2007

Kiinteistönpidon laatujärjestelmä hallinnon näkökulmasta. Saarenmaa 08.06.2007 Kiinteistönpidon laatujärjestelmä hallinnon näkökulmasta Alustus keskustelulle Saarenmaa 08.06.2007 Risto Hakala Enrocon Oy risto.hakal@enrocon.fi Asunnon/kiinteistön n omistamisen realiteetti Omistus-

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Riskienhallinta taloyhtiössä

Riskienhallinta taloyhtiössä Riskienhallinta taloyhtiössä Taloyhtiö 2014 Maria Kulomäki Asunto-osakeyhtiölaki: asunto-osakeyhtiön toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen

Lisätiedot

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5)

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) KYSYMYS 1 a) Asunto-osakeyhtiössä tapahtuvaan huoneiston hallintaanottoon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Ko. lain 85 :n mukaisesti yhtiön on vuokrattava

Lisätiedot

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä

Lisätiedot

Talousarvio-ohje vuodelle 2013 - hallituksen ja isännöitsijän avuksi

Talousarvio-ohje vuodelle 2013 - hallituksen ja isännöitsijän avuksi Talousarvio-ohje vuodelle 2013 - hallituksen ja isännöitsijän avuksi Taloyhtiöiden hallitusforum 6.10.2012 Pääekonomisti Jukka Kero, Kiinteistöliitto Esityksen sisältö Näkymät 2012-2013 Talousarvio 2013

Lisätiedot

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET 1 MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET Eheyttämisen edellytykset (EHED) Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola sari.hirvonen-kantola@oulu.fi

Lisätiedot

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 10150 jäsentä Jäsenistö pääosin asunto-osakeyhtiöitä

Lisätiedot

Mitä koulun jälkeen?

Mitä koulun jälkeen? Tietoa asumisesta Mitä koulun jälkeen? Yhteishaku Lukio/ammattikoulu/opisto Muutto edessä? Valmistumisen jälkeen työelämän tai jatkoopintojen haasteet Ajankohtaiseksi tulee oman paikan hankinta Asumismuoto

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

kysely ja haastattelut, kevät 2014

kysely ja haastattelut, kevät 2014 kysely ja haastattelut, kevät 2014 Päätöksen äärellä - Avaimet käteen -seminaari, Kaupunkiverstas 25.3.2014 Minna Tarkka, Saija Salonen, Emmi Vainio, Stadi.TV / m-cult Päätöksen äärellä -kehityshanke Päätöksen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010. Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri

Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010. Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010 Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri SKH Isännöinnin taustat Perustettu vuonna 1982 Työntekijöitä n. 50 hlöä Isännöintikohteita pääkaupunkiseudulla n. 200, joissa asuntoja

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät jäähdytyksen avulla

Lisätiedot

1. JÄSENTIETOJEN PÄIVITYS

1. JÄSENTIETOJEN PÄIVITYS YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 12.4.2006 JÄSENREKISTERISTÄ REKISTERIVASTAAVALLE Sisään jäsenrekisteriin osoitteella: www.yrittajanaiset.fi/yhdistykset - kirjoita yhdistyksen tunnus ja salasana, kysy keskusliitosta.

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten www.itikkaosuuskunta.fi Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten Itikka osuuskunta on nyt avannut aktiivijäsenilleen suunnatut monipuoliset verkkosivut Jäsenten verkkosivuilla voit - tarkastella omaa jäsenyyttäsi

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ - johtopäätökset ja suositukset

KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ - johtopäätökset ja suositukset KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ - johtopäätökset ja suositukset Suomen Kiinteistöliitto ry VT Sirkka Terho 14.11.2007 Tallinna 1 TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrattiin Suomen asuntoosakeyhtiölakia

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Isännöintiliitto ry Taloyhtiön toimielinten roolijako

Lisätiedot

Strategia taloyhtiöille kohti tavoitteellista toimintaa

Strategia taloyhtiöille kohti tavoitteellista toimintaa Strategia taloyhtiöille kohti tavoitteellista toimintaa Hallitusforum 24.9 2011 Ben Grass Varatuomari, Rakennusneuvos Akhan hallituksen pj. Ben.Grass@kolumbus.fi 0400 601 501 Mitä taloyhtiössä arvostetaan?

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä Interreg III A, SVING-projekti lakimies, VT Sirkka Terho TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä

Lisätiedot

Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola

Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola Uusia ajatuksia ja huomioita putkiremontin valmisteluun Neuvontainsinööri Jaakko Laksola Minä keskityn tänään hallinnolliseen hankesuunnitteluun Tuote-esittelijät kertovat putkiremontin teknistä toteutusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET. Toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo 15.2.2012 Turku

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET. Toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo 15.2.2012 Turku ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET Toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo 15.2.2012 Turku Kokemuksista yleisesti Alkuvaiheen kritiikki laantunut Remontti-ilmoitukset Hallituksen työmäärä ja

Lisätiedot

Lämpöyrittäjän palvelut taloyhtiöille. Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke Opinnäytetyö Jarno Liimatainen

Lämpöyrittäjän palvelut taloyhtiöille. Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke Opinnäytetyö Jarno Liimatainen Lämpöyrittäjän palvelut taloyhtiöille Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke Opinnäytetyö Jarno Liimatainen Sisältö Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tulokset Johtopäätökset Biolämpö-hankkeen

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄN ASEMA, VALINTA JA ISÄNNÖINTISOPIMUKSEN ELINKAARI JURIDINEN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖITSIJÄN ASEMA, VALINTA JA ISÄNNÖINTISOPIMUKSEN ELINKAARI JURIDINEN NÄKÖKULMA Laadukkaan isännöinnin ostaminen ISÄNNÖITSIJÄN ASEMA, VALINTA JA ISÄNNÖINTISOPIMUKSEN ELINKAARI JURIDINEN NÄKÖKULMA ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä? Yhtiöjärjestys määrää

Lisätiedot

TEHOA ASIAKASVIESTINTÄÄN

TEHOA ASIAKASVIESTINTÄÄN TEHOA ASIAKASVIESTINTÄÄN Marjut Joensuu 1.4.2014 Twitter: @marjutjoensuu HYVÄ ISÄNNÖINTI KANNATTAA Kaikki mitä teemme tähtää siihen, että isännöinnin arvostus nousee ja ihmiset oivaltavat, miksi hyvä isännöinti

Lisätiedot

kompastuskivet Kiinteistömessut 12.10.2011 Jaana Sallmén Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry

kompastuskivet Kiinteistömessut 12.10.2011 Jaana Sallmén Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Kokemuksia asuntoosakeyhtiölaista: menestystekijät ja kompastuskivet Kiinteistömessut 12.10.2011 Jaana Sallmén Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Kokemuksista yleisesti

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0 Hallitus 12.11.2012, LIITE 1 SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIINTEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI

Lisätiedot

ROTARY KOKOUS 7.1.2007. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501

ROTARY KOKOUS 7.1.2007. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 ROTARY KOKOUS 7.1.2007 Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Mikä on AKHA ry? Merkitty yhdistysrekisteriin 04.03.2005 nimellä Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat

Lisätiedot

Se on nyt. -sinusta kiinni.

Se on nyt. -sinusta kiinni. Se on nyt -sinusta kiinni. Kiinteistöposti Kiinteistöposti on kiinteistöalan ainoa ammattilehti. Me lehdentekijät olemme sitoutuneet toimimaan vastuuntuntoisena tiedonvälittäjänä koko kiinteistöalan päätöksentekoketjulle.

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari SISÄLTÖ Pätevä päätös Kunnossapitovastuunjako, osakasmuutokset Vastikeperuste Osakkeenomistajan

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tartto 23.11.2006 VT Sirkka Terho TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä vastaavaa virolaista lainsäädäntöä hallinnon

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan

Lisätiedot

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät ut iv es yt Nä 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten

Lisätiedot

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA TERVETULOA OSASTOLLEMME B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA VUOKRAUKSEN ABC - MIKSI LIITTYÄ SUOMEN VUOKRANANTAJIIN? MIA KORO-KANERVA TOIMINNANJOHTAJA, OTM TAUSTAA

Lisätiedot

MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja

MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja MIKÄ PELASTAISI TALOYHTIÖN TALOUDEN? Markku Kulomäki, toimitusjohtaja TOIMIVALTASUHTEET YHTIÖKOKOUS Ylin päättävä elin Yhtiöjärjestyksen ja lain mukaiset asiat Laajakantoiset asiat Hallituksen valitseminen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

28.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI

28.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI Lausunto 1 (5) 28.9.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi Lausuntopyyntö 11.08.2015 STM046:00/2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI kiittää mahdollisuudesta saada

Lisätiedot

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Hallituksen puheenjohtaja (AOYL 7:8) Jos hallituksessa

Lisätiedot

Nykyinen energiatodistuskäytäntö

Nykyinen energiatodistuskäytäntö ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Energiatodistus on ollut

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot