Miten edunvalvontaa tulisi kehittää? Missä asioissa toivotte enemmän aktiivisuutta Kiinteistöliitolta ja sen jäsenjärjestöiltä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten edunvalvontaa tulisi kehittää? Missä asioissa toivotte enemmän aktiivisuutta Kiinteistöliitolta ja sen jäsenjärjestöiltä?"

Transkriptio

1 2 Taloyhtiön tilinpitäjä tekninenisännöinti tilintarkastaja tilintarkastaja as.oy:ssä TILITOIMISTO Tilitoimisto, kirjanpito -vuokravalvonta Tilitoimiston hoitaja toiminnanjohtaja Toiminnanjohtaja Turvallisuuspäällikkö vuokranantaja vuokranantaja vuokranantaja Miten edunvalvontaa tulisi kehittää? Missä asioissa toivotte enemmän aktiivisuutta Kiinteistöliitolta ja sen jäsenjärjestöiltä? enemmän paikallista koulutus ja neuvonta päivia, perusta alueyhdistyksiä - Isännöitsijöiden "työsopimukset" ja ajankäyttö (pitkät illat jne), mahtaako löytyä ratkaisuja työaikojen kohtuullistamiseen - Kiinteistökorjausten tekniset ratkaisut ja kotimaiset innovaatiot valtakunnallisesti '- selvitys pätevistä kuntoarviota ja -tutkimusta tekevistä yrityksistä, pienrakentaminen sekä teollisuus (Taloyhtiömme on ollut Kiinteistöliiton jäsenenä vasta runsaan kuukauden ajan, joka lyhyt aika ja vertailupohjan puute heijastuu suureen osaan vastauksista.) * Verotus * Lainsäädäntä 1. Vanhojen keskustakiinteistöjen valtion tuet korjauksissa. 2. Määräaikaisen pysäköinnin mahdollistaminen päiväsaikaan esim. Mechelininkadulla. 3. Pyöräilyn kuri jalkakäytävillä - vaarantavat kiinteistöistä ulostulevat - tapaturmat lisääntyneet. 70-luvun kaupunkien suunnitellut ja valvomat rakennuskohteiden peruskorjaukseen liittyvä kunnallistekniikan uusimisen kiirehtimen! ajankohtaisissa asioissa otettaisiin enemmän ammatti-isännöitsijän näkökulmaa esille Aktiivinen ote lainsäädäntöön. Tämä siksi, että edustajat (-kansan) ovat varsin pintapuolisesti asiaan suhtautuvia. Aktiivisempi ote kuntapäättäjiin. Ei ikinä talonmiehen palkan arvonlisäveron kaltaisia mokia eikä kannanottojen poukkoilua kuten kaapeliliittymien päätöksenteko. Aktiivisesti puuttua asioihin, joissa jäsenkunnan edut ovat kysymyksessä (esim. Asuinkiinteistöille Aran myöntämien avustusten "leikkaus" (=siirto lämmitysjärjestelmän muutoksiin yms ) asiaan olisi mielestäni ollut hyvä puuttua siten, että olisi kirjelmöity ja uutisoitu korjaustarpeen kasvun vaativan leikkausten sijaan lisää avustuksia. Aktiivista toimintaa esim. Helsingin kaupungin suuntaan. Nykyisin kaupunki sanelee kiinteistöille esim. kadunhoitomaksuja yms. vaikka palvelu on surkeata! Aktiivisuutta ja kriittistä asennetta tarvitaan enemmän kiiteistöklusterin kustannustekijöihin: energia, rakentaminen, piharakentaminen (asfaltoinnit ja kivet) jne. Nyt saa kuvan, että Kiinteistöliitto syö liiaksi samasta pöydästä kuin rakentajat, urakoitsijat jne. eikä kyseenalaista tarpeeksi eteen kaatuvia korkeita kustannustekijöitä. kiinteistöalan kustannustehokkuus yhdeksi avaintavoitteeksi. Aktiivisuutta paikallisiin ja valtakunnallisiin kiinteistöpoliittisiin, kaavoitus-, säilyttämis-, suunnittelu-, ja mielipidekysymyksiin sekä ympäristö- ja maisema- suunnitelmiin Alueellinen toiminta varmistettava edelleen

2 3 Alueelliset mutta laajempaa kiinnostusta herättävät kysymykset (Helsingin keskustatunneli jne) pitäisi olla mukana vahvemmin agendalla Ammattitaitoinen edunvalvonta ja neuvontapalvelut alueellisissa jäsenyhdistyksissä As Oy ja Oy-lait. Asemakaava-asioissa varsinkin muutoksista tirdottamisessa asiantuntevaa palvelua puhelinneuvontaan Asiantuntijakannanotot ajankohtaisiin kiinteistökysymyksiin, as.oy-laki, asuntojen hinnat-tiedosto. Astepäiväluvut sekä energian hallintaa ja laskentaan se tuo markka ja suoraan lompakkoon. Asumiseen ja kiinteistönpitoon, valtakunnallisesti ja alueellisesti, liittyvissä päätöksissä edelleen vaikutusmahdollisuuksia lisättävä. Asumisen energiakustannusten nousun hillitseminen. Pienehköjen taloyhtiöiden tulisi saada oma kirjanpitojärjestelmä - isännöintiyhtiöt tulostavat ohjelmillaan jopa tuplamäärän paperia kirjaamalla brutto - systeemillä jne. Asumisen verotuksen vähentämisessä. Sähkön hintojen kilpailuttamisessa esim. jäsenille edullisemmiksi. Asunnon remonttihinta pitäisi saada nopeammin "kuitattua" pois verotuksesta, piensijoittajalla pelataan pienillä nappuloilla, ja sijoituksen irtiotto vasta myynnin yhteydessä kestää kauan. Asunnonvälitystoiminnan heikon tason korjaamiseen. On hyviä mutta jopa erittäin huonoja välittäjiä. Provisiopalkkaus heikkous. Verotuksellisiin epäkohtiin. Esim. miksi verotetaan korjausrahastointia. Asunto-omistusten käsittelyssä Asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden ja vuokranantajien edunvalvontaa olisi kehitettävä. Miten asunto-oy:ssä tehdään päätökset? Isännöitsijä päättää ja hallitus ja yhtiökokous seuraavat perässä? Kenestä esim tilintarkastajan uudelleenvalinta on riippuvainen? Isännöitsijästä (ja joskus hallituksesta) joiden toimintaa hänen olisi valvottava. ATK-järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto (huoltoyhtiöt ja isännöinti) Edistää hyviä suhteita muihin kiinteistön- ja rakennusten ylläpitoalan järjestöihin, lainsäätäjiin (eduskunta ha MEPIT), paikallisiin kunnallisalan päättäjiin ja esittelijöihin (virkamiehiin.) Edunvalvonta on jo varsin kattavaa ja arvostettua. Edunvalvontaa tulisi kehittää ensisijaisesti laadullisen tutkimuksen kautta siten, että pystytään selkeästi erottamaan keskinkertainen edunvalvonta hyvästä tai huonosta edunvalvonnasta. Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on siis artikuloida ja nostaa yleisesti tiettäväksi se kuinka edunvalvonta voidaan nähdä palveluna. Nyt edunvalvonnan ongelmana todennäköisesti on, että harva ymmärtää sitä tarjottavana palveluna. Edunvalvontatyöstä voisi kertoa enemmän. Ehkä enemmän suoraa yhteydenottoa taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajiin. Ehkä kustannuksista voisi olla enemmänkin tietoa julkaisuissa eri kululajeittain per capita. Siis vertailuja ihan tuloslaskelman eri kulukohtien mukaisesti... Ei erityistä Ei harmainta aavistusta, olen vasta valittu taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, enkä todellakaan tiedä Kiinteistöliitosta juuri mitään. Ei osaa sanoa, kun on vasta liitytty Ei vielä kokemusta En oikein osaa sanoa, kun monet asiat ovat minulle uusia, edelleenkin. Miten aktivoida koko hallitus on asia jota mietin. Mielestäni eletään liikaa isännöitsijän kautta ja ehdoilla. Auttaisiko koulutus? Kiinteistölehdessä on ollut hyviä kertomuksia pj aktiivisuudesta. Siksi kierrätän lehtiä hallituksen jäsenillä. En ole osannut vastata kaikkiin kysymyksiin, olen toiminut vasta tämän vuoden hallituksen puheenjohtajana. Kaikkein tärkeimpänä pidän neuvontaa ja koulutuksia.

3 4 En ole vielä ehtinyt käyttää palveluja. En osaa mainita mitään erityisesti En osaa sanoa siksi, koska olen niin uusi jäsen. En osaa sanoa, sillä mielessäni ei ole oikein kuvaa koko edunvalvonnasta En osaa sanoa. Liian lyhyt jäsenaika. En osaa vielä sanoa, koska olen ollut taloyhtiömme hallituksen puheenjohtajana vasta reilun kuukauden. En tiedä millä tavalla asiaa nyt hoidetaan, joten en osaa sanoa. En tiedä miten liitto hoitaa edunvalvontaa En tunne toimintaa En tunne vielä riittävästi toimintaa, jotta voisin perustellusti tuoda esiin uusia toiveita tai ajatuksia. enemmäm mahdollisia infoja saatavillaolevista yhteisistä eduista Enemmän asuntoyhtiöitä sisältäpäin käsiteltyjä asioita. Enemmän markkinointia asuntoyhtiöiden puheenjohtajien suuntaan. On yleistä, että asuntoyhtiöiden hallitukset eivät tiedä mitään siitä mahdollisuudesta, että on olemassa Kiinteistöliitto ja miten siihen liitytään. Varsinkin isännöitsijät pitävät asiaa piilossa ja vähäpätöisenä. Enemmän informaatiota taloyhtiöille ja niiden hallituksille. Enemmän katetta kiinteistöverolle Edunvalvonta jäsenyhtiöiden kannalta.joskus tuntuu,että liikaa kallistutaan kiistakysymyksissä isännöitsijän kannalle. Enemmän käytännön esimerkkejä esim. Kiinteistölehteen. Enemmän tiedotusta esim. sähköpostin välityksellä. Enemmän tiedotusta jäsenistölle edunvalvonnasta, kuten - verotuksesta - vuokran tasoon vaikuttavista tekijöistä ja niiden muutoksista kuukausittain/vuosittain eri alueilla eri huoneistoissa, ym - vuokran perinnästä - Tietoa myös Kiinteistöliiton sisältä: johdon ja toimihenkilöiden palkat, edustuskulut, koko toiminnan rahoitus. - taksojen kehitys - maksut ulkopuolisille Enemmän jäsenkuntaq mukaan edunvalvontaan! Edes netin kautta! Ei välttämättä salonkeihin ja kokouksiin. Enemmän valistusta kaupunkikuvallisiin kysymyksiin. Lisätutkimusta siitä, miten ylisuururi tonttitehokkuus vaarantaa toimivuuden ja kaupunkikuvan. Lisätutkimusta ja vaatimusta vanhan ja uuden rakennuskannan yhteensovittamisesta. Maanalaisen kaupunkirakenteen lisähyödyntäminen. Energia- ja tonttiasiat energia, verotus, kunnalliset hyödykkeet Energiahuollon hallinta. EOS en ehdi perehtyä näihin asioihin tällähetkellä. Pieni yhtiö. eri neuvonta- ja opastustehtävät Erittäin vaikea vastata kysymyksiin ja arvioida toimintaa, koska olen aloittanut sivutoim. isännöitsijänä toukokuussa esim. Joskus lehden välissä infotietoa edunvalvonnasta ja neuvontapalvelusta. Eli mitä neuvontapalvleuja saa ja mistä numeroista ja mihin kelloaikoihin. Olisin kiinnostunut tietämään esim. miten pienehkö taloyhtiö ratkaisee pihojen jaot/käytön/huollon ym. + tietoa maalaisjärjellä ratkaistuista pihariidoista. Esim. kaikissa toyhtiöissä ei tiedetä tällaisesta jäsenjärjestöstä mitään. Lisää mainontaa niiden taloyhtiöiden hallituksille jotka eivät kuulu yhdistykseen! Esim. sähkön kilpailuttaminen oli hyvä esimerkki, minkä yhditys voisi tehdä. Asia pitää hoitaa myös loppuun asti mm. jälkeenpäin kyselemällä miten onnistuttiin. Esim. Uusille hallituksille ja puheenjohtajille koulutusta tai miten toimitaan mistä saa tietoa juuri edunvalvontaan... Esim.etsin sivuiltanne tietoja huoltoyhtiön vastuusta asioissa,mutta en löytänyt mitään sinnepäinkään viittaavaa. Uudet jäsenet tarvitsevat enemmän tietoa avunsaannista yms. Esimerkiksi Hesarissa on palsta tai juttuja asumiseen/omistamiseen liittyvistä tavoista ja ohjeista ja määräykistä,

4 5 minulla on sellainen mielikuva, että esim juristijutuissa käytetään teidän asiantuntijoitanne, mikä on hienoa. Liittonnekin pääsee siitä näkyville ja lisää painoarvoanne. Olemme käyttäneet myös lausuntopalveuitanne, kaikkihan aina tuntuu kalliille, mutta olimme kuitenkin tyytyväisiä, että olitte olemassa. Esimerkiksi nyt esillä olevan jätelain muutosprosessissa pitäisi käyttää enemmän puheenvuoroja julkisuudessa. Räväkämpää esiintymistä ylipäätään. Kuva on erittäin virkamiesmäinen ja harmaa. Joka kodin asuntomarkkinoissa on hyvä tapa jakaa tietoa ymmärrettävässä muodossa. Etä remonttiavustukset kiinteistön osalta monipuolisemmat esim. putki, sähkö, ikkuna, ulkovaippa. Avustus saisi olla alv vallan pois. Lisäksi 20% valtion avustus. EU:sta tuleviin päätöksiin paremmin Suomeen ja Pohjoismaihin soveltuvat sovellutukset. Eu-asioiden edunvalvonta pitää kehittää, jos ja kun tulee taloyhtiöitä koskevia direktiivi muutoksia. Tämä koskee lähinnä Kiinteistöliittoa. EU-asioihin liittyvää edunvalvontaa. EU-direktiivien ja määräysten kohtuullistamien Suomen olosuhteiden mukaan. Tässä parannettavaa. Extranet toimivaksi, viestintä sähköiseksi mahd. paljon Hallituksen jäsenille suunnattua koulutusta lisättävä, koska jäsenet taloyhtiöissä vaihtuvat ja ovat "maallikkoja" tietämys vähäistä. Hei teille. En ole tarvinnut niitä palveluja joten en osaa sanoa, mutta uskon asiaanne ja se on hyvää. Terveisin Petri Vääänänen Hintavertailuja lisää Kilpailuttamista lisää ja tulokset annettava jäsenten hyödynnettäväksi. Neuvontaa asioiden edullisuudesta eri vaihtoehdoissa. Kaikessa missä kiinteistöt voisivat säästää rahaa. Huomioimalla myös ne isännöitsijät joilla ei ole AIS tutkintaa. Valvomalla ja vaatimalla vakuutusyhtiöiden korvauksien maksamista ja kiinteistöpuolen korvauksien maksamista kiinteistöliiton vastuujakotalukon mukaisesti. Mielesti kuuluu edun valvontaa toisia osapuoliin nähden. Huomioitas aktiiviset entiset Hallituksen jäsenet. Häiriköt tulisi saada nopeammin ulos taloyhtiöstä. Infoa tavallisille asukkaille yleisten medioitten kautta; tekisi taloyhtiöiden hallitusten työtä. Informaatiota toiminnastanne Informatiota voisi kehittää mm kilpailuttamisesta esim. remonttien ohdalla. Isompi vähennys kalustetusta vuokratusta huoneistosta JATKUVASTI MUUTTUVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ SEKÄ EU-ASIOIHIN LITYVÄ EDUNVALVONTA Jos saisi edes oikeaa neuvontaa esim lakimiehiltä, meillä olisi jäänyt taloyhtiölle maksettavaksi iso remontti jos emme olisi konsultoineet myös toista lakimiestä! Jospa nyt ensin saisi sen lehden jonka olen tilannut. Siinä yhteydessä ei puhuttu mitään jäsen maksusta, vain lehden tilausmaksusta. Eli kuinka tämä asia oikein on. Jostain syystä olen aika vähän tietoinen siitä, mitä liitto on tehnyt edunvalvonnassa.luen kui tenkin säännöllisesti nettisivuja ja Kiinteistölehteä. Juridisen neuonnan lisäksi tarvittaessa suositella pyydettäessä asianajajia oikeustapauksiin. Liikehuoneistojen vuokratilastot yhtä kattavaksi kuin asuinhuoneistojenkin tilastot. juridiset kysymykset Järjettömät EU-direktiivit ei saa määrätä. Suomen kansalliset ja ilmastolliset ominaisuudet on otettava huomioon. Jäsenjärjestöni on Suomen Vuokranantajat ry, johon olen kuulunut vasta muutaman kuukauden ajan. Olen tyytyväinen verotusta koskevaa neuvontaan ja tiedottamiseen. Ajankohtainen asia, jonka suhteen jatkuvaa tutkimus- ja tiedotustoimintaa tarvitaan, on taloyhtiöiden putkiremontti ja siihen liittyvät uudet tekniset toteutukset (putkien pinnoitus). Jäsenmaksu alkaa olla jo aika kallis, joten siihen hintaan odottaisin jo kunnolla toimitetun lehden ainakin pari

5 6 kertaa vuodessa. Nyt saan muutaman kerran vuodessa A4-pinon, johon on kerätty lähinnä joitakin lakipykäliä. Jäsenten laajempi kuuleminen. Valtion ja kuntien siirtäessä kustannuksia enenevässä määrin kiinteistöille. Jäsentä lähellä olevissa arkielämäää koskevissa asioissa. Ei syleillä taivaita. Jäteasiat ja niiden kustannusten kurissa pitäminen. Energiatodistus. Kuka/mikä sen tekee? Mitä hyötyä siitä on taloyhtiölle? Saako neuvoja mitä pitäisi tehdä, jos energiaa menee tavallista enemmän? Jäteasioissa, lajitellaan ei lajitella. Jäsentilaisuuksia ehkä lisää. Tietopankki urakoitsijoista ja arvioita heistä. Jätehuollon, sähkön, kiinteistönhoidon, lämmön yms. kilpailutus kokonaispalveluna. Esim. koko jäsenkunnan yhteiskilpailutus. Kaikenlainen tiedotus on hyvä asia. Joskus ei ymmärrä kaikkea. Kaikki uusi tieto, missä EU:n direktiivien mukaan mennään. Kaikki vuokrattavaan kiinteistöön/ huoneistoon kohdistuvat kulut tulisi olla vuokratulosta vähennyskelpoisia, ei keinotekoisia "rahastovastike " termejä = turhaa muistamista enää mahdollisssa myyntitilanteessa, kun taloudellinen tulos kuitenkin on yhtäläinen Kaikkia ollut kohtuullisesti. Kannanotot kaavoituksiin. Kannanottoja verotusasioissa eri tahoille Kaunnalisten maksujen ja taksojen (vesi, lämpö, sähkö, jäte) korotusten seuranta sekä vaikuttaminen niin, että korotukset olsisivat mahdollisimman maltillisia. keskittämällä toimintoja voidaan panostaa enemmän. Tiedotusta tulvii joka suunnalta suosittelisin mottoa "vähän mutta hyvää", muidenkin toimintojen osalta päällekkäisyyttä tulisi poistaa joka sinällään olisi myös parempaa jäsenistön huomioon ottamista. Niinikään järjestöjen toimialojen uudelleenkeskittäminen toisi myös uusia asiakkaita. Kiinteistöalan muuttuvien säännösten, lakien ja asetusten tiedottaminen. Ei se nytkään ole huonoa. Kiinteistöjen alueellinen edunvalvonta suhteessa kaupunkiin - rakennusvalvonta - kadunrakennus - lumenajo - byrokratia Kiinteistöjen kokoniskunto asioihin, as.oy:n hallitusten jäsenten aktivoimiseenjaisännöisjöiden ammatilliseen osaamiseen/taitoon Kiinteistöjen kunnospitoon ja hallintoon littyvät asiat. Valistaa sekä valvoa lakimuutosten,valtiovallan määräysten yms. muutoksien käsittelyä ja vaikuttaa ennakkolausunnoilla asioiden valmisteluun. kiinteistöjen omistajien asioissa Kiinteistöjen vuokraustoimintaan liittyvät asiat Kiinteistöjä koskevien lakiasioiden selventäminen hallituksille kurssien ja julkaisujen avulla antaisi varmuutta niiden toiminnalle ja vältyttäisiin näin asioiden turhilta riitawttamisilta. Kiinteistöjä koskevissa lakiasioissa ja niihin enemmän vaikauttamisessa. Asuinkiinteistöjen osalla esim. pakollisten poistojen aiheuttamat mahdolliset tappiovuodet ja rakennusten arvon aleneminen havahduttaisivat niitä taloyhtiöiden hallituksen eläkeläisjäseniä, jotka sanovat "kyllä tämä meidän ajan kestää". Kiinteistöjä on yksityisiä-kovanrahan yhtiöitä osaomistus vuokra ja muunlaisia As oyitä.kolulutusta jotka sopivat kiinteistölle jotka ovat nuoria tai vanhoja.tietoja kustannuksista,jotka saattavat olla erillaisia pääkaupunkilla ja muualla.ajankohtaisista ja verotussellisista asioista. "Esimerkkikiä" elävästä elämästä näin tapahtui siellä. Kiinteistökustannuksista vertailua ja asiallista tietoa päättäjille. Kiinteistölehdessä ei ole juuri vuokranantajalle olennaista tietoa, tämän vuoksi tulen lakkauttamaan sen tilaamisen. Kiinteistölehteen enmmän ajankohtaisia asioita ja ongelmaratkaisuja. Kiinteistölan elvästä elämästä löytyy kyllä mielenkiintoista kerrottavaa. Laajahkot tutkimuraportit ja herrojen haastattelut/ pokkurointi kokonaan pois Edunvalvonta todelliseksi, esim. alueittainen hintaverailu energiasta ja mahdollinen kipailuttaminen(kylläkin varsin

6 7 monopolisoitunut sektori). Kiinteistöliitto on paperitiikeri, joka ei näy päätöksentekoprosessissa. Yrittää kuitenkin tiedotteillaan luoda vaikutelmaa, että "oltiin mukana ja yritettiin, mutta emme voineet asialle mitään". Aktiivisempi ote kuntien ja valtion päätöksentekoon siten, että se näkyy ja erityisesti vaikuttaa näiden toimintaan. Kiinteistöliitto tuntuu hyvin kaukaiselta pienen rivitaloyhtiön tekemisissä. Pienten kohteiden saamaa huomiota toki toivoisin lisää. Kiinteistön asioiden valvontaa ja riita asioiden hoitoa edullisesti. Kiinteistön kustannuksiin vaikuttaminen: Sähkö, vesi, lämpö ym. kaupunkien mielivaltaisiin korotuksiin Kiinteistön peruskorjausavustusten jakautuminen ei vastaa nykyajan vaatimuksia. Kiinteistönomistajan velvollisuudet, yleiseti. Kiinteistönomistajan/osakkaat asema keskittyvässä kiinteistöjen elinkaarirakentamisessa, esim. rakennusliike, manageri, k-huolto samasta konsernista. Mikä on ostajan/osakkaan asema? Kiinteistönomistajien hillittömiin verorasituksiin. Kiinteistönpidon kustannusten kehitys. Kiinteistövero ja kunnalliset maksut pidettävä nykyistä kohtuullisempina Kiinteistövero kerrostaloissa on aivan kohtuuton! Kl. voisi selvemmin tuoda esiin järjen ääntä erilaisten viher- ja biohankkeiden (esim. energiapassi- ja jätteenkäsittelyhank-keet) ollessa poliitikkojen pyöriteltävinä. Ympäristöystävälli- syyden nimissä synnytetään täysin epärealistisia sääntöjä ja määräyksiä ainoana tuloksena kustannusten nousu. Kohdalleni kun sattui hankala vuokralainen joka tällä hetkellä asuu jo maksamatta 7 kuukautta koska oikeuskäsittely kestää... Nopeutusta näihin haaste-asioihin oikeuskäsittelyä nopeuttamalla - painostetaan eduskuntaa? konkreettisia tapauksia korjausrak. yms. kiinteistön hoidosta ja ammattiapua korjaustarjouksista yms. Koska isännöintifirmamme osoitti Kiinteistölehden vasta vuosi sitten minulle, en ole voinut muodostaa käsitystäni edunvalvonnasta enkä mahdollisesta toiminnan paranemisesta. Tiedotus ontuu siinä mieles- sä, että en todellakaan tiennyt hallituksen puheenjohtajan voivan saa- da lehden, een kuin kuulin asiasta muualta ja pyysin sitä isännöitsi- jältä. Koulutukset Koulutus- ja neuvontatilaisuuksia enemmän. Koulutusasioissa ja alan kiinnostavuuden kehittämisessä lähinnä alalle saatavan työvoiman turvaamiseksi. Koulutusta ja luentoja eri aloilta Koulutustilaisuuksia joissa olisi konkreettisia esimerkkejä saneeraustöistä: Pinta- ja lisäeristys: eri tapoja ja elinkaarikustannuksien vert. Putkisto: " " Epäonnistumisista ilman kohdepaikannusta. Kun ei ole tarvinnut paljoa apua, ei osaa sanoa mitä pitäisi parantaa. Kunnallisiin päättäjiin suora vaikuttaminen. Kunnallisten maksujen osalta. Esim. pakolla otettu kadunhoito = maksu ilman palvelua. Kunnan/kaupungin kanssa pitäisi saada ääntä esille enemmän ("painostusta"). Kunnossapitoon ja remontteihin liittyvää tukea tarvitaan. Kiinteistöliitto voisi pelkän kaupallisen mainostamisen ohella suositella esim kuntoarvioasiantuntijoita ja urakoitsijoita. Lisäksi tarvittaisiin esim energiasäästö-, asumismukavuus- ja arvonnousututkimuksia taloyhtiön vastuuhenkilöiden avuksi kun perustellaan hyvinkin kalliita välttämättömiä remontteja. Kuntien ja kaupunkien erilaiset säännökset tulisi voida yhtenäistää. Kuntien ja kaupunkien vesi-, jätevesi-, kaukolämpö- ja yl. energiapolitiikkaan pitäisi ottaa tiukemmin kantaa. Kustannusvertailuja kiinteistöjen hoitokustannuksista valtakunnallisesti. Suurien peruskorjausten, kuten putkistojen uusimisesta, ikkunasaneerauksista, ym. viimeisimpiä menetelmiä ja mahdollisia virheitä.

7 8 Kyllä kehitys.ensimmäinen Kokeita kiinteistoliitolta!muut Kyselyihin mm. s-posti myös liitosta olisi tultava vastaus. '-Laajakaistayhteyksiä perustettaessa eri taloyhtiöitten välillä tietoturvan toteutuminen./ Asiantuntija artikkeleita. - Yhdenvartaisuuden toteutuminen tehtäessä päätöksiä yhtiökokouksessa asiosta, jossa päätökset toteutetaan enemmistöpäätöksinä. -Yksittäisen asunto-osakeyhtiön edun toteutuminen perustaja urakoitsijan tehdessä päätökset suunnitteluvaiheessa mm. rakennuksen ääneneristys ratkaisuista päätettäessä. Laikipuolella yleensä. Kopiostomaksujen poisto niistä yhtiöistä, joissa ei ansaita tv-maksuilla riippumatta huoneistojen lukumäärästä (oliko 25 tms). Malttia olla jyvittämättä kaikkia yhtiön kustannuksia kunkin yksilölliseen tarpeeseen (esim. hissit, ja katotkin pitäsisi hoitaa jollakin muulla tavalla) jne. Lainsäädännön kehittämisen nopeuttamisella, jotta päätökset voitaisiin tehdä nykyistä joustavammin. Remonttifirmojen vastuun kasvattaminen nykyisestä. Lainsäädännön kehittämisessä kiinteistönomistajien etuja edistävillä tavoilla. Lainsäädännön kehittämisessä oltava edelleen mukana. '-lainsäädäntötyö -lisää konkretiaa remontti/urakkaneuvontaan Lainsäädäntöä maksamattojen vuokrien seuraamusten suhteen tulisi tiukentaa '-lainsäädäntöön vaikuttaminen esim tilanteissa, joissa häirikköosakas saataisiin helpommin pois taloyhtiöstä. - osakkaan korvausvelvollisuuden esim vesivahingoissa selkeämmäksi tekeminen lainvalmistelu Laki uudistukset. Myös vuokranantajille oikea oikeusturva. Perintövero pois. lakiasian tulkinta suhteessa osakkeenomistajan / hallinta-ja käyttöoikeuden haltijan oikeuksiin. asunto-osakeyhtiö lain monimuotoinen tulkinta suhteessa mm. avioliittolakiin ja perintökaareen kaipaa tarkennusta ja yksiselitteisempää tulkintaa. Lakiasiat, vakuutusasiat Lakiasioiden valmistelussa! Verokohtelu! Päätoiminen henkilö valvomaan kiinteistönomistajien etuja vähän niinkuin veronmaksajien keskusliitossa. Lakiasioissa ja kokousneuvonta Lakimiespalvelua lisää! Lakimuutokset ->koulutustapaht. lisää. Talousasioiden koulutusta = halvin ei parasta. Lakiuudistusten yhteydessä tapahtuviin voimakkaisiin kannanottoihin. Liisä koulutusta ja kokouksia? lisää julkisuutta! parveketupakoinnin kiellot ym järjettömyydet pitäisi saada kuriin. Nyt moniin asioihin tulee oikeusistuimen kautta ennakkotapauksia ja kiinteistölititto vain seuraa katseella. tai ainakin siltä vaikuttaa Lisää keskustelua kuntien ja kaupunkien kanssa, esim. kiintestöjen katu- ja jalkakäytävien hoidoista. Taksoituksesta, kaavoituksesta, tonttien hinnoista ym. Lisää näkyvyyttä paikallisella tasolla Lobbausta mediaan. meillä kiinteistöliitto on lähinnä neuvontapalvelujen käyttöä, edunvalvontaan en ole perehtynyt ollenkaan Mielestäni meillä on asiat olleet hyvin.aina olen saanut neuvoa tarvit- taessa, esim.remontteihin koskevissa asioissa. Mielestäni tulisi ajaa taloyhtiön asiaa, ei yksittäisten osakkaiden. Vastuunjako tuntuu koko ajan ajautuvan siihen suuntaan, että taloyhtiön vastuut kasvavat. Minulla on kokemusta vain neuvontapalvelujen käytössä ja tähän asti olen saanut kysymyksiini vastauksen. Taloyhtiömme on pieni ja toivoisinkin, että myös sellaiset otettaisiin paremmin huomioon esim. Kiinteistöliiton lehdessä ja muussa toiminnassa. Kiinteistöliitto voisi myös kerätä rekisterin suosittelemistaan remontintekijöistä, joka lienee mahdollista ilman, että liitto mainostaisi joitain tahoja.

8 9 Muuttuvan lainsäädännön tiedottaminen Nettineuvonta olisi hyvä asia.puhelinneuvonta lakimiehen kanssa on aivan loistava juttu,mutta välillä on selllaisia asioita,joiden suhteen ei viitsisi aikaa viedä lakimieheltä...esim.jonkin pienen asiain tarkistus,jonka vastauskella ei olisi niin kiire. Neuvontaa voisitte antaa kysymyksiin myös s.postitse. Kun soittaminen ei ole aina mahdollista. Aihe lehteenne: Miten saada yksinvaltiaana toimiva Isännöitsijä ajattelemaan asukkaan kannalta talon hoitoa koskevia asioita ja saada hänet pysymään lupauksissaan. Kuten pensasaidan leikkauksen tilaus puutarhayritykseltä. Sillä meidän isännöitsijä on kuin ysinvaltias, mikä hänelle ei sovi mutta hallituksen kokouksessa yhdessä osakkeenomistajien kanssa sovitut asiat ovat niin..supervaikeita ja vastenmielisiä totetuttaa, tähän kuuluu myös lahon puun kaato ja pihan siivous rönsyilevistä pensaista. Toive maalauttaa koko seinä, kun se on nyt valkoisella paikkamaalattu harmaaseen seinään, joka näyttää niin halvalta keksinnöltä. Neuvontapalvelua Neuvontapalveluihin vastataan hitaanpuoleisesti. Neuvontapalvelut Näin sivutoimisena isännöitsijänä toivoisin, että puhelinaikoja olisi myös iltaisin. Päivisin kun ei pääse puhelimeen... Näkymällä voimakkaammin julkisuudessa. Vrt. yrittäjä-, veronmaksajajärjestöt, kauppakamari. Odotan vasta alkaneen Itä-Suomen kiinteistöyhdistysten välisen yhteistyön parantavan tilannetta paikallisessa edunvalvonnassa. Oikeusapuasioissa, oikeaa nevontaa ei pyöreitä selityksiä. Lomakepohjia isännöitsijä sopimus, todistukset + muut vastaavat! olemalla yhteistykykyinen jäsenten kanssa. Olemme olleet jäsenene vasta kuukauden. Ei ole kokemusta. Olemme vasta liittyneet, siksi näin paljon EOS-vastauksia. Olen niin uusi jäsen ettei minulla ole vielä mielipidettä Olen ollut niin vähän aikaa jäsenenä, etten osaa vielä sanoa. Olen ollut niin vähän aikaa mukana jäsenenä että en osaa vielä tarkalleen ottaa kantaa kaikkiin asioihin haluamallani tavalla. Olen toiminut hallituksen puheenjohtajan kanssa vasta puolisen vuotta, eniten aikaa olen jtässä vaiheessa joutunut käyttämään lakiasioihin perehtymiseen ja isännöinnin valvomiseen. Tulee mieleen, onko mahdollista esim. sähköpostitse tiedottaa uusista asioista, case-tapauksista jne, joita viety jäsensivuille. Olen uusi hallituksen puheenjohtaja, en tiedä vielä paljoakaan Olen uusi jäsen, katsotaan seuraavassa kyselyssä... ollessani erään taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana, sain asiantuntevaa lakimiespalvelua. Nyt, ollessani jäsenenä vuokranantajana, en saanut asiantuntevaa palvelua! Onko vuokranantajien neuvontalakimiehet eri henkilöitä, kuin As.Oy:n? Miksi ei voi olla yhtä asiantuntevia? Paikallinen edunvalvonta on tärkeä Paikallinen edunvalvonta vieläkin paremmaksi, vaikka on jo tehokasta. paikallisella tasolla pitäisi olla enemmän tiedotustilaisuuksia Paikallisesti ja valtakunnallisesti aktiivisuutta suoraan poliittisiin päättäjiin. Paikallisesti: Enemmän vaikuttamista kaavoittamiseen ja kiinteistöjä koskeviin päätökseen, myös yhteistyössä ko. alueen asunto-oskeyhtiöiden kanssa yhteistyössä jäsenyhtiöitä aktivoiden ja julkisuudessa paremmin näkyen. Mediajulkisuudessa profiilin nosto tarpeen. Paikallisesti ja varsinkin liiton tasolla: Asunto-osakeyhtiöiden näkökulmasta on ongelmellista isännöitsiöiden runsas edustus liiton hallinnossa. Iäsnnöitsijätoimistojen ja asuntoosakeyhtiöiden edut ovat usein ristiriidassa keskenään, mutta tämä ongelma vaietaan/sivuutetaan liiton

9 10 toiminnassa. Asunto-osakeyhtiöt tarvitsisivat oman foorumin edunvalvonnalleen myös suhteessa isännöitsijätoimistoihin. Paikalliset asiat suurkaupungeissa; energia, katujen kunnossapito Paremmin huomioitava pienet asuntoosakeyhtiöt. Parempi tiedottaminen missä milloinkin mennään ja nihin suuntaan kun uusia asioita kehitellään ja suunnitellaan. Olisi mielestäni paikallaan että ammattilais-isännöitsijäkentältä kyseltäisiin miten asiat hoituvat käytännössä nyt ja miten niitä tulisi huomioida kun uutta suunnitellaan. Pelkkä kannanotto ei riitä toimenpiteeksi, jos sillä ei saada toivottavaa tulosta aikaiseksi. Viittaan nyt esim. katumaksuihin Helsingissä ym. ym. Lisäksi taloyhtiöt joutuvat poikkeuksetta tyytymään välttämättömyyshyödykkeiden/verojen jatkuviin suuriin hinnankorotuksiin (kaukolämpö, jätehuolto, kiinteistövero jne.) ja niiden maltilliset korotukset ovat kyllä pitkällä aikavälillä kaikkien etu (kaukolämpö,jätehuolto jne. jne.) talotekniikan ylläpidon kannalta (huolimatta siitä, että korotuksiin on syynä kansainväliset hintapaineet). Perustelut hinnankorotuksiin ainakin kaukolämmön osalta päästökaupan ym. perusteluiden valossa on kyllä asiaan vihkiytyneelle hieman ontuvaa. Eli summa summarum, olisi hyvä, jos kiinteistöliitto hieman lobbaisi enemmän selkeän kilpailun lisäämisen puolesta em. aloilla, jos hinnat tästä vielä nousevat em. sektoreilla - vaikea asia myönnän sen. Pienempien yhtiöiden asioista pitäisi olla enemmän asiaa/ edunvalvontaa. Pienen As. Oy:n asukasisännöitsijänä suurimmat ongelmat ovat olleet mistä löytää luotettavat yhteistyökumppanit mihinkin As. Oy:tä koskeviin korjaus- ja suunnittelutöihin. Mikäli tässä asiassa alueellinen liitto voisi auttaa (esim. kilpailuttamalla alueen tekijät; tai edes listaamalla tietyt kriteerit täyttävät toimijat), niin hyvä olisi. Pienen taloyhtiön sivutoimisen isännöitsijän tarvitsemat palvelut kohdistuvat lähinnä kiistatilanteissa neuvonnan kautta saatavaan tukeen ja muihin neuvontapalveluihin. Eli palveluja voisi räätälöidä eri käyttäjäryhmille. Pienien asunto-osakeyhtiöiden (meidän tapauksessamme kolme huoneistoa) asioita voisi pitää enemmän esillä. Pienille asuntoyhtiöille enemmän tietoa esim.budetin teoista, pts- suunnitelmista, vukrankanto-ohjelmista yns. Pienkiinteistöt ja niiden ongelmat jääneet vähälle huomiolle. pientaloyhtiöiden asiat kokonaisuudessaan.alle kymmenen osakkaan taloyhtiöissä. Pienten kiinteistöjen puolien pitäminen. Pienten yhtiöiden taloudelisen aseman kehittäminen. Isännöintipalvelujen hintataso on suhteettoman korkea saatuun hyötyyn nähden. Pienyhtiön häiriöttömän toiminnan turvaaminen, lainsäädännön kehittäminen niin ettei tahallinen häiritsujäosakas pääsisi häiritsemään yhtiön toimintaa ja aiheuttamaan tarpeettomia kustannuksia. Pitäisi olla alueellista kattavuutta ja moninkertaista jäsenmäärää, että oikeakin ääni kuultaisiin paremmin. pitäisi olla asukkaiden asialla eikä isännöintitoimiston edustaja. pitäisi vielä tarmokkaammin pitää esillä sitä, että kiinteistöjen ylläpito on ammattilaisten tehtävänä. Osakkeenomistajat ja asukkaat eivät saisi sekaantua kaikkiin asioihin. Pohjoinen asema EU:n direktiiveissä Puolueeton neuvonta. Toivomus, että välittäjänä riitatilanteissa. Pyrittävä vaikuttamaan ennakoivasti lainsäädäntään ja laeissa olevien epäkohtien korjaamiseen. Rakentamiseen ja peuskorjaamiseen littyvät säännöstöt ajan tasalle ja selkokielelle. Rakentamisen/korjaamisen laatu ja luotettavuus Remontti avustusten ja hissihankinta-avustusten parantamista ja esim. jonkinlainen perusmanuaali taloyhtiöiden hallitukselle valmisteluvälineeksi. Remontti- ja korjausasioihin liittyvissä sopimuskysymyksissä Remontti- ja lakiasiat remonttineuvonta, remonttimiesten rekrytöinti tai ainakin lista käytettävissä olevista urakoitsijoista ajantaisesti

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN.

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua Tässä lehdessä: Ikkunoiden päivitystä ammattityönä Käänteinen

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset

Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset 1 2006 6. vuosikerta Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 100 vuotta sivut 4-6 Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset sivut 10-11 2 PÄÄKIRJOITUS Yhdistys 100- vuotias 6. vuosikerta Numero 01/2006 mitä jatkossa?

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 REIM Kymi Oy Lehtomäenkatu 12, 45160 Kouvola p. 0207 438 500 www.reimgroup.com/kymi-kouvola Kymi Keskusaukio

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Lämmön talteenotto Tornipariin ISÄNNÖINTI SAARINEN OY YLI 30 VUOTTA AMMATTI-ISÄNNÖINTIÄ

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Lämmön talteenotto Tornipariin ISÄNNÖINTI SAARINEN OY YLI 30 VUOTTA AMMATTI-ISÄNNÖINTIÄ ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Lämmön talteenotto Tornipariin Tässä lehdessä: Aarno Saarinen aloitti isännöitsijänä vuonna 1964 S. 3 Lisä-

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

UUSI KATTOJÄRJESTÖ 2011. Tutkimusraportti

UUSI KATTOJÄRJESTÖ 2011. Tutkimusraportti UUSI KATTOJÄRJESTÖ 2011 Tutkimusraportti Johdanto Uutta kattojärjestöä kaivataan Useissa taloyhtiöissä on kiperät ajat, kun meneillään on isojakin korjausremontteja. Lisäksi uuden asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Matinkylä harrastaa

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Matinkylä harrastaa MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI Matinkylä harrastaa Sähkösopimus, sivut 3 5 Tehokkuutta kumppanuudella, sivu 6 Elämäniloa harrastuksista, sivut 7 9 Uusitut kotisivut, sivu 12 Korjaus ja remontointi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita.

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita. Kipan myötä meille ei ole tullut lainkaan säästöjä. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että palkanlaskijasta ja kirjanpitäjästä emme voi luopua. Kummallakin heistä on kädet täynnä työtä ja kumpikaan ei ole

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot