Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja :30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja :30 Kokoustiedot Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Taloushallinnon palveluiden (kirjanpito ja palkanlaskenta) hankinta KuntaPro Oy:ltä Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelma Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnoksen toimittaminen lausunnoille Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan valmistelu Lausunto Humppilan kunnalle Humppilan-Urjalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Liite - Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Teknologialla tuottavuutta palveluketjuihin -projektille Luonnos Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle Häme-ohjelman valmistelu Lausunto Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeiden loppuraportista Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 82

2 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 1 Kokouspäivämäärä Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes X Prabhakaran Ranjith Kumar vpj Saviniemi Timo X Hirviniemi Helena jäsen Auvinen Maija X Hirvenoja Liisa Järvinen Eino - Hacklin Jorma - Laine Jaana X Poutiainen Erja Niemelä Antero X Seppälä Vesa-Matti Nurmi Eeva X Nurmi Satu Oinonen Ritva - Taavela Irma X Pyhälammi Eeva X Arovuori Kyösti Silván Timo X Hatakka Harri Silvennoinen Esa X Puotila Matti Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Grahn-Laasonen Sanni X Reina Timo, esittelijä X (saapui klo 9.39, 131) I vpj Pohjantähti Esa X Kandolin Mirva, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku X Lipsanen Matti X Pusa Heikki X Ylipaavalniemi Jouko X Kantola Mika (paikalla klo , 131) Kojo Janne (paikalla klo , 132) X X Väistö Osmo (paikalla klo , ) X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Mirva Kandolin Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse Hämeenlinna Hämeenlinna Allekirjoitukset Esa Silvennoinen Maija Auvinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin

3 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 2 Kokouspäivämäärä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus maakuntahallituksen päätökseksi. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Esitys Päätös Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 3 Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Maakuntahallitus on päättänyt, että maakuntahallitus siirtyy sähköiseen kokousmenettelyyn. Pöytäkirja lähetetään puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamisen jälkeen sähköpostitse pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostitse Hämeen liittoon joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjaukset pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan myöhemmin. Tarkastusvuorossa ovat Esa Silvennoinen (Timo Saviniemi) ja Eino Järvinen (Maija Auvinen). Esitys Päätös Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Silvennoinen ja Maija Auvinen.

5 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 4 Kokouspäivämäärä Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esitys Päätös Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen.

6 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 5 Kokouspäivämäärä Taloushallinnon palveluiden (kirjanpito ja palkanlaskenta) hankinta KuntaPro Oy:ltä HL/105/ /2012 Julkisen sektorin taloushallintoa on sekä valtion- että kunnallishallinnossa keskitetty suurempiin palveluyksiköihin. Hämeenlinnan seudulla kuntasektori on keskittänyt kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtäviä KuntaPro Oy:lle (ent. Seutukeskus Oy Häme). Hämeen liitossa taloushallinnon palveluiden ostamista ulkopuoliselta palveluntarjoajalta on tarkasteltu parin vuoden ajan. Etuina omana työnä tehtävään kirjanpitoon ja palkanlaskentaan verrattuna voidaan palvelun hankkimisella ulkopuoliselta palveluntarjoajalta saavuttaa mm: - Toimintavarmuuden paraneminen ja riskitekijöiden pieneneminen. Ennakoimattomat poissaolot ja lomakaudet ovat pienessä organisaatiossa riski toimintavarmuudelle, mm. palkkojen ja laskujen maksamiselle ajoissa. - ATK-ohjelmistojen ajantasaisuuden ylläpito ja toimivuuden varmistaminen jää pääasiallisesti pois. - Mahdolliset vaaralliset työyhdistelmät vähenevät tai jäävät pois kun taloushallinnon eri prosessit eivät keskity vain harvoille työntekijöille. - Siirtyminen sähköiseen osto- ja myyntilaskutukseen sekä laskujen ja korvausten maksamismenettelyyn mahdollistuu pienemmällä oman työn panoksella. - Sekä taloushallinnon että henkilöstöhallinnon seurantajärjestelmät ja niiden ajantasaisuus, raportointimahdollisuudet ja suunnittelun työvälineet paranevat. - Kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon työvälineiden kehittymiseen mukaan pääseminen helpottuu. Vaihtoehtoina palvelujen hankkimiseen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta on harkittu puhtaasti yksityistä tilitoimistoa tai erityisesti kunnallisen alan taloushallintoon perehtynyttä palveluntarjoajaa. Liiton tarpeisiin sopivinta palveluntarjoajaa haettaessa on päädytty ensisijaisena vaihtoehtona KuntaPro Oy:öön. KuntaPro Oy tarjoaa palveluita ja järjestelmiä vain omistajilleen. Tällöin palvelun hankinnan kilpailuttaminen ei ole välttämätöntä. Hämeen liitto on maakuntahallituksen tekemän päätöksen mukaisesti KuntaPro Oy:n osakas. Hämeen liitto on jo KuntaPron Oy:n (ent. Seutukeskus Oy Hämeen) asiakas ja käyttänyt mm. sen ICT-palveluita ja kilpailutuspalveluita. Hämeen liitto ja KuntaPro Oy ovat neuvotelleet taloushallinnon palveluiden hankkimisesta toimitussopimuksen, jonka liitteinä tulevat olemaan tarkemmat palvelukuvaukset, vastuujaot ja KuntaPro Oy:n vuosittain vahvistamat suoritekohtaiset hinnat. Toimitussopimus on esityslistan oheismateriaalina. Palvelun hinnoittelu tapahtuu suoriteperusteisesti. Arvio palvelun kokonaishinnasta Hämeen liitolle vuonna 2014 on n , sisältäen Kesäyliopiston kirjanpidon ja palkanlaskennan. Kirjanpidon ja palkanlaskennan siirtyminen KuntaPro Oy:lle tapahtuisi alkaen, mutta siirtyminen aloitettaisiin käytännössä jo lokamarraskuussa Kertakuluna taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävien

7 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 6 Kokouspäivämäärä siirrosta aiheutuva kustannus (käyttöönottoprojektin kustannus) Hämeen liitolle on n Hämeen liitossa kirjanpitoa ja palkanlaskentaa hoitaa kaksi työntekijää, joista toinen on siirtynyt pysyvästi tekemään 50%:sta työaikaa. Kirjanpidon ja palkanlaskennan siirtyessä KuntaPro Oy:lle em. työntekijöiden työsuhde Hämeen liitoon jatkuu, mutta tehtävien sisältöä voi olla aihetta muuttaa etenkin palvelutoiminnan vakiinnuttua. KuntaPro Oy:n palveluita tulee kokoukseen esittelemään toimitusjohtaja Mika Kantola. Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh Esitys Käsittely Päätös Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liitto hankkii kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut alkaen KuntaPro Oy.ltä ja hyväksyy oheismateriaalina olevan toimitussopimuksen. KuntaPro Oy:n toimitusjohtaja Mika Kantola esitteli KuntaPro Oy:n palveluita. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo Täytäntöönpano KuntaPro Oy Hämeen liitto: Ylipaavalniemi, Kandolin, taloushallinto

8 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 7 Kokouspäivämäärä Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelma HL/183/ /2013 Uudenmaan ELY-keskus on toimittanut tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten tienpidon ja liikenteen suunnitelman vuosiksi Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Virasto on sopinut lausunnon antamisen aikataulusta Uudenmaan Ely-keskusken kanssa. Toiminnan ohjausyksikön päällikkö Janne Kojo Uudenmaan ELY-keskuksesta esittelee kokouksessa suunnitelmaa. Lausunto suunnitelmasta käsitellään loka- tai marraskuun maakuntahallituksen kokouksessa. Tässä kokouksessa kuullaan esittely asiasta ja käydään lähetekeskustelu lausunnon valmistelua varten. Suunnitelmaasiakirja on luettavissa internetissä osoitteessa: josta valitaan alue: Uusimaa. tai suoraan linkistä: Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh Esitys Käsittely Päätös Mkj: Maakuntahallitus: - merkitsee asian esittelyn tiedoksi - käy asiasta lähetekeskustelun ja antaa sen pohjalta linjauksia lausunnon valmistelua varten. Toiminnan ohjausyksikön päällikkö Janne Kojo Uudenmaan ELY-keskuksesta kävi kokouksessa läpi Uudenmaan ELY-keskuksen tiepidon ja liikenteen suunnitelman vuosiksi Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja totesi, että Hämeen tiepiirissä laaditun hankesuunnitelman siirtyminen Uudenmaan tiepiirin suunnitelmaan on syytä käydä läpi. Täytäntöönpano Hämeen liitto: Pusa

9 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 8 Kokouspäivämäärä Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnoksen toimittaminen lausunnoille HL/71/ /2012 Aluekehityslainsäädännön mukaan maakunnan liitto vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistyi syksyllä Työ on nyt valmistunut lausuntovaiheeseen ja koko suunnitelma valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Tarkoituksena on laatia lisäksi suunnitelmaan pohjautuva aiesopimus vuoden 2014 alkupuolella. Työtä rahoittavat Uudenmaan Ely:n liikennevastuualue, Liikennevirasto, Hämeen liiton jäsenkunnat ja Hämeen liitto. Maakuntahallitus valitsi liikennejärjestelmäsuunnitelman konsultiksi SITO Oy:n. Suunnitelmaa on pyritty laatimaan tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien ja alan toimijoiden kanssa. Viime vuoden syksyllä järjestettiin laaja osallisten yhteisseminaari, jossa analysoitiin erityisesti nykytilan ongelmia ja kehittämistarpeita eri näkökulmista. Syksyllä 2012 toteutettiin yrityskysely. Tämän vuoden huhtikuussa tehtiin laajalla otannalla liikkumiskysely, jota kautta saatiin selville kansalaisten liikkumistarpeita ja kulkumuotojakautumia. Kysely täydentää ja täsmentää valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tuloksia Kanta-Hämeeseen. Maakuntahallitus hyväksyi liikennejärjestelmäsuunnitelman palvelutasotavoitteet laadinnan pohjaksi. Suunnitelmaluonnosta käsiteltiin lisäksi tämän vuoden keväällä toukokuussa seudullisissa tilaisuuksissa. Työn ohjausryhmä käsitteli lausuntojen pyytämistä varten suunnitelmaluonnoksen Lausunnot pyydetään mennessä kunnilta ja eri yhteistyötahoilta. Suunnitelmaluonnosta esitellään seudullisissa tilaisuuksissa seuraavasti: Riihimäellä ja Forssassa sekä Hämeenlinnassa. Suunnitelman raporttiluonnos on luettavissa liiton nettisivuilla osoitteessa: tai kohdassa. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh Esitys Mkj: Maakuntahallitus: 1. merkitsee liikennejärjestelmäsuunnitelman esittelyn tiedoksi 2. pyytää siitä lausunnot kunnilta ja eri yhteistyötahoilta. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään käsittelee suunnitelman lausuntokierroksen jälkeen ja antaa linjaukset suunnitelmaan pohjautuvan aiesopimuksen sisällölle sekä 4. päättää 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksen käsittelyn yhteydessä siihen sisällytettävistä liikenteen aluevarauksista.

10 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 9 Kokouspäivämäärä Päätös Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Täytäntöönpano Hämeen liitto: Pusa

11 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 10 Kokouspäivämäärä Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan valmistelu HL/112/ /2012 Valmistelun vaiheet: Maakuntavaltuusto päätti 2. vaihemaakuntakaavan laatimisesta Kaava laaditaan vaihemaakuntakaavana, eli siinä ei käsitellä kaikkia maankäytön aihealueita. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa käsiteltiin ensisijassa asumisen ja työpaikkojen alueita, kaupan kysymyksiä ja eräitä ajankohtaisia liikenteen osa-alueita. Kaava on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä. Vahvistuspäätös on odotettavissa tämän vuoden lopulla. Ensimmäinen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Maakuntahallitus käsitteli siitä saadun palautteen Syksyn aikana kaavan valmistelijat käyvät neuvottelut kuntien ja muiden intressitahojen kanssa. Kaavan sisältö: 2. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan pääasiassa seuraavia aihealueita: Suo- ja turve: Korkein hallinto-oikeus poisti voimassa olevasta (vahvistettu v. 2006) kaavasta 44 turpeenottoaluevarausta riittämättömien selvitysten vuoksi. Näiden soiden luonnonarvot on asiantuntijoiden toimesta selvitetty. Selvitysten perusteella osa soista sopii hyvin turvetuotantoon, osalla on selviä luonnonsuojelullisia arvoja ja osa on ns. rajatapauksia. 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä on tarkoitus valita turvetuotantoon sopivat sekä suojeltavat suot. Tuulivoima: Tuulivoima käsitellään kokonaisvaltaisesti. Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen maakunnat laativat v yhdessä tuulivoiman esiselvityksen, missä alustavasti tarkasteltiin ja arvioitiin tuulivoimatuotannolle mahdollisesti sopivia alueita. Esiselvityksessä parhaat pisteet saaneet alueet valittiin maakunnalliseen tuulivoimaselvitykseen, joka toimii maakuntakaavan tausta-aineistona. Liikennejärjestelmän tarkistukset: Kanta-Hämeen 2. liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on edennyt lausuntovaiheeseen. Liikennejärjestelmäsuunnitelman verkolliset ratkaisut ja niiden edellyttämät maankäytön aluevaraukset käsitellään 2. vaihemaakuntakaavassa. Jätehuollon alueet: Hämeen liito on yhdessä kuntien ja Kiertokapulan kanssa selvittänyt pitkän ajanjakson loppusijoitusalueiden tarpeita HHT-vyöhykkeeltä. Tarvittavat aluevaraukset käsitellään 2. vaihemaakuntakaavassa. Maa-ainesasiat: Maa-ainesasioita käsitellään niiltä osin, kun ilmenee akuuttia muutostarvetta. On myös ilmennyt tarvetta puhtaiden ylijäämämaiden varastointi- ja lajittelupaikalle, eli eräänlaisen maa-ainespankin sijoittamiselle. Pohjavedet: Pohjavesialueiden rajauksia tarkistetaan niiltä osin kun selvitykset etenevät.

12 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 11 Kokouspäivämäärä Tulvariskialueet: Kanta-Hämeessä sijaitsee yksi merkittävä tulvariskialue Riihimäen keskustassa. Suo- ja turvealueita ja tuulivoimaa koskevat selvitykset sekä liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnos ovat luettavissa liiton nettisivuilla osoitteessa: Kokouksessa esitellään 2. vaihemaakuntakaavaan mahdollisesti sisällytettävät aluevaraukset ja kaavakartan alustava luonnos. Tarkoitus on, että maakuntahallitus saa selvityksen valmistelun nykyvaiheesta ja että maakuntahallitus linjaa ja antaa ohjeet jatkovalmistelulle. Tarkoitus on, että maakuntahallitus käsittelee varsinaisen kaavaluonnoksen joulukuun kokouksessaan ja päättää asettaa sen nähtäville ja lausunnoille. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh Esitys Päätös Maakuntajohtaja: - Maakuntahallitus käy esittelyn pohjalta keskustelun 2. vaihemaakuntakaavaan sisällytettävistä aluevarauksista ja niiden perusteista sekä antaa linjaukset ja ohjeet jatkovalmistelua varten. - Maakuntahallitus merkitsee esittelyn tiedoksi. Maakuntahallitus päätti siirtää asian käsittelyn myöhempään maakuntahallituksen kokoukseen. Täytäntöönpano Hämeen liitto: Pusa

13 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 12 Kokouspäivämäärä Lausunto Humppilan kunnalle Humppilan-Urjalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta HL/85/ /2012 Humppilan kunta pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa Humppilan- Urjalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta. Lausunto pyydetään mennessä, lausuntoon on saatu jatkoaikaa saakka. Asian on valmistellut maakuntainsinööri Paula Mustonen puh Esitys Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Humppilan kunnalle seuraavan lausunnon: Tuulivoimapuisto sijoittuu Humppilan ja Urjalan kuntien alueelle, kuntien välisen rajan molemmin puolin. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti on MW ja se toteutetaan enintään 21 voimalalla. Voimaloista 13 sijaitsee Humppilan kunnan alueella ja 8 Urjalan alueella. Tuulivoimapuisto yhdistetään maakaapelilla nykyiseen 110 kv- verkkoon. Hankkeesta on toteutettu samanaikaisesti YVA- lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi, jonka tietoja ja selvityksiä on hyödynnetty osayleiskaavaa laadittaessa. Kanta-Hämeen voimassa olemassa maakuntakaavassa hankealueelle on osoitettu kolme kalliokiviainesten ottoaluetta (EOk 190, 191 ja 192), soran- ja hiekanottoalue (EOh 36), geologisesti arvokas alue (MYg 109) sekä ohjeellinen ulkoilureitti, joka jatkuu Pirkanmaan puolelle. Ympäristöministeriössä vahvistettavana olevassa Kanta- Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa alueelle on osoitettu selvitysalue, jolla osoitetaan mahdollisen tuulivoimapuiston likimääräinen alue. Alue MYg 109 säilyy koskemattomana ja kalliokiviainestenottoalueeseen EOk 190 hankkeella ei ole vaikutusta. Alueen EOk 191 välittömään läheisyyteen sijoittuva voimala saattaa rajoittaa kalliokiviainesten hyödyntämistä alueella ja alueen EOh 36 reunaan sijoittuvan voimalan vaikutusta alueeseen voidaan pitää vähäisenä. Alueelle EOk 192 kaavaluonnoksen mukaan sijoittuisi kuusi voimalaa. Voimalat rajoittavat kalliokiviainesten hyödyntämistä ko. alueella mutta eivät estä sitä kokonaisuudessaan. Hanke vaikuttaa ohjeellisen ulkoilureitin sijoittumiseen maastossa, mutta ei estä reitin toteuttamista. Hämeen liitto katsoo, että kaavahanke ei estä voimassa olevan maakuntakaavan toteutumista alueella. Hanke myös osaltaan toteuttaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan tavoitteita. Päätös Maakuntahallitus päätti yksimielisesti antaa Humppilan kunnalle esityksen mukaisen lausunnon. Maakuntahallituksen jäsen Eeva Nurmi poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Maakuntahallitus totesi esteellisyyden hallintolain 28 :n 1. momentin 3. ja 5. kohdan perusteella

14 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 13 Kokouspäivämäärä Täytäntöönpano Humppilan kunta Hämeen liitto: Pusa, Mustonen

15 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 14 Kokouspäivämäärä Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 HL/175/ /2013 Hämeen liiton johdolla on valmisteltu yhteistyössä valtion viranomaisten ja seutukuntien kanssa Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Valtion ja kuntien viranomaisten lisäksi toteuttamissuunnitelma sisältää myös alueella toimivien yritysten, järjestöjen ja kolmannen sektorin toimenpiteitä. Vuoden 2014 maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa laadittaessa on sovitettu yhteen maakuntaohjelman linjaukset, seutukuntien kehittämisen painopisteet ja ELY:n strategiset kehittämisen kärjet. Lähtökohtana sekä toteuttamissuunnitelman että ELY:jen strategisten tulossopimusten tekemisessä on ollut aiempien suunnitelmien päivitys. Toteuttamissuunnitelma on laadittu siten, että sen rakenne noudattaa ELY-keskuksen painopistejaottelua ja sisällön esittämismuodolle on haettu yhteys ELY:n strategisen tulossopimuksen kanssa. Kanta-Hämeen seutukuntien toteuttamissuunnitelmaneuvottelut pidettiin keväällä ja alkusyksyllä 2013, ja neuvotteluissa on ollut mukana sekä Hämeen että Uudenmaan ELY-keskuksen edustajia. Maakunnan yhteistyöryhmä on käsitellyt toteuttamissuunnitelmaesityksen ja Hämeen ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistuksen Hämeen liitossa valmistellaan laajalla yhteistyöllä uutta Häme-ohjelmaa, joka sisältää sekä maakuntaohjelman vuosille että maakuntastrategian. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 perustuu kuitenkin vielä voimassa olevaan Hämeen maakuntaohjelmaan Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut, että toteuttamissuunnitelmissa voidaan esittää ministeriön kanssa käytäviin neuvotteluihin vain maakuntien yhteistoimintaalueiden yhteishankkeita, joiden toteuttaminen edellyttää myös valtion keskushallinnon toimenpiteitä. Toteuttamissuunnitelma on laadittu Hämeen, Päijät- Hämeen ja Uudenmaan liiton yhteistyönä yhteishanke-esitysten osalta. Esityksiin on sisällytetty yhteiset kärkihankkeet, Cleantech-klusterin liiketoimintaohjelma ja Venäjäosaaminen. Yhteishanke-esitykset on käsitelty ja hyväksytty yhteistoiminta-alueen maakuntahallitusten yhteiskokouksessa Työ- ja elinkeinoministeriön antaman ohjeistuksen mukaan toteuttamissuunnitelmat tulee toimittaa ministeriölle mennessä. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 on esityslistan liitteenä. Venäjäosaamisen yhteishanke-esityksen valmistelu on osittain kesken ja hanke-esitys lähetetään sähköpostitse viimeistään perjantaina Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Esitys Mkj: Maakuntahallitus - hyväksyy Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2014 ja siihen sisältyvät yhteistoiminta-alueen neuvotteluesitykset työ- ja elinkeinoministeriölle

16 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 15 Kokouspäivämäärä esittää toteuttamissuunnitelman maakuntavaltuustolle tiedoksi - valtuuttaa liiton viraston tekemään toteuttamissuunnitelmaan tarvittavia stilistisiä korjauksia. Päätös Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Merkitään, että ohjelmapäällikkö Osmo Väistö saapui kokoukseen tämän pykälän alussa klo Täytäntöönpano Hämeen liitto: Väistö

17 Sivu 16 Liite M.hall.7/ Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 LUONNOS

18 Sivu 17 Sisällysluettelo 1. Johdanto Maakunnan toimintaympäristö Kanta-Hämeen maakunta ja yhteistoiminta-alue Maakunnan toteuttamissuunnitelman kehittämisen kärkiä Maakuntaohjelman toteuttaminen Maakunnan elinvoimaisuus ja kilpailukyky Alueen vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen Tasapainoinen väestörakenne ja korkea työllisyys Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimiva liikennejärjestelmä Luonnonvarojen kestävä käyttö Monimuotoinen luonto ja puhtaat vedet Elinkeinoelämän menestystekijät Hyvä saavutettavuus ja maankäyttö Yritysten ja julkisen sektorin uusiutumiskyky Kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustava innovaatioympäristö Uusiutuva energia ja ekotehokkuuden parantaminen Toimivat työmarkkinat ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen Väestön hyvinvointi Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö Toimivat matkat Turvallinen ruoka Nuorten osallistaminen Maahanmuuttajien kotouttaminen Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien yhteiset neuvottelukysymykset Valtion ja kaupunkiseutujen sopimukset ja INKA-ohjelma Arvio suunnitelman vaikutuksesta Arvio aluehallinnon strategisista tulossopimuksista Liitteet...40 Liite 1: Rahoitus Liite 2: Maakuntien yhteishankkeet/neuvotteluesitykset Liite 3: Maakuntaohjelman toteutumisen keskeiset seuranta- ja tavoiteindikaattorit

19 Sivu Johdanto Maakunnan liiton johdolla valmistellaan vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Se sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi sekä arvion niiden rahoittamisesta. Suunnitelma valmistellaan yhdessä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa. Toteuttamissuunnitelmalla pyritään vaikuttamaan seuraavan vuoden valtion budjetin määrärahojen ja myöntämisvaltuuksien alueelliseen jakoon ja sekä sitä seuraavan vuoden valtion talousarvio ehdotuksen valmisteluun. Vuoden 2014 maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa laadittaessa on sovitettu yhteen maakuntaohjelman linjaukset, seutukuntien kehittämisen painopisteet ja ELY:n strategiset kehittämisen kärjet. Lähtökohtana sekä toteuttamissuunnitelman että ELY:jen strategisten tulossopimusten tekemisessä on ollut aiempien, vuosille tehtyjen suunnitelmien päivitys. Kanta-Hämeen seutukuntien neuvottelut pidettiin keväällä ja alkusyksyllä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset päivittävät myös toiminnalliset tulossuunnitelmansa, joiden sisältöjä on huomioitu toteuttamissuunnitelmassa. Maakunnan yhteistyöryhmä on käsitellyt toteuttamissuunnitelmaesityksen ja Hämeen ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistuksen syykuussa Maakuntahallitus on käsitellyt ja hyväksynyt toteuttamissuunnitelman kokouksessaan Toteuttamissuunnitelma pohjautuu maakuntaohjelman painopistealueisiin, jotka ovat uusiutumiskyky, työelämä ja osaaminen, kansainvälistyminen, saavutettavuus ja asuminen, sekä näille painopisteille valittuihin kehittämistoimenpiteisiin. Painopisteiden toimenpiteet on rakenteellisesti jaoteltu samoin kuin ELY:n keskeiset kehittämiskärjet, eli a) alueen elinvoimaisuus, b) elinkeinoelämän menestystekijät ja c) väestön hyvinvointi toimenpidekoreihin. Toteuttamissuunnitelma sisältää yhteistoiminta-alueella yhteisesti sovitut laaja-alaisesti toteutettavat kehittämishankkeet, jotka sisältyvät myös Uudenmaan ja Päijät-Hämeen toteuttamissuunnitelmiin. Uutena kehittämisen teemakokonaisuutena nousee esiin HHTkehityskäytävä (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere), joka valtakunnallisena ja Suomen ainoana nauhakaupungin tunnusmerkit täyttävänä vyöhykkeenä on kehittämisen kannalta merkittävä alue. Toteuttamissuunnitelmaan ei sisälly täydellistä hankeluetteloa vuosina toteutettaviksi esitettävistä hankkeista, vaan esiin on nostettu esimerkkejä keskeisimmistä kärkihankkeista, joita toteuttamissuunnitelman laadintaprosessissa on noussut esiin. Tarkemmin toteutukseen tulevia hankkeita käsitellään mm. maakunnan yhteistyöryhmässä ja edelleen rahoittajaviranomaisissa. Hämeen liitossa valmistellaan laajalla yhteistyöllä uutta Häme-ohjelmaa, joka sisältää sekä maakuntaohjelman vuosille että maakuntastrategian. Nyt valmistunut maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 perustuu kuitenkin voimassa olevaan Hämeen maakuntaohjelmaan Nykyinen rakennerahastokausi päättyy vuoden 2013 lopussa ja uusi rakennerahastokausi alkaa vuoden 2014 alusta. Uusi rakennerahasto-ohjelma vuosille , joka sisältää sekä EAKR- että ESR-toimet on valmistumassa ja se toimitetaan komissiolle syksyllä Ohjelman alueellinen rahoitus ei tässä vaiheessa ole tiedossa ja esimerkiksi uuden ohjelmakauden maakunnan yhteistyöasiakirjaa vastaavasta menettelystä päätetään vasta loppuvuodesta 2013, kun uusi alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoiminnan hallinnointia koskeva lainsäädäntö valmistuu ja uuden ohjelmakauden linjaukset ja päätökset on tehty. Tästä syystä toteuttamissuunnitelmassa ei esitetä uuden kauden rakennerahastoresurssien kohdentumista Kanta-Hämeeseen. 3

20 4 Sivu 19

21 Sivu Maakunnan toimintaympäristö Globaalin talouden ja erityisesti euroalueen talouden ja kilpailukyvyn muutokset ovat pysäyttäneet edellisen laman jälkeisen usean vuoden noususuhdanteen. Väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos, epävarmuudet maatalouden ja tuotannollisen toiminnan kehityksestä sekä mahdolliset lainsäädännön muutokset heijastuvat maakuntamme toimintaympäristöön sekä toteutettaviin toimenpiteisiin. Hallitusohjelman linjaukset sekä mahdolliset rakenteelliset muutokset vaikuttavat toteutuessaan maakunnan kehittämiseen. Maakunnan elinvoimaisuus ja kilpailukyky Monipuolinen elinkeinorakenne, osaava työvoima, logistinen sijainti ja hyvät yhteydet sekä julkisen sektorin laajuus ovat maailmantalouden muuttuvissa olosuhteissa Kanta-Hämeen vahvuuksia. Kanta-Häme osana laajaa metropolia on ollut useita vuosia väestöllistä kasvualuetta. Työllisyys- ja työttömyysasteilla mitattuna maakunta pärjäsi pitkään keskimääräistä paremmin. Käynnissä oleva talouden ja tuotannon rakennemuutos koettelee kuitenkin nyt myös Kanta-Hämettä, erityisesti Forssan seutua. Väestökehityksen kannalta ratkaisevaa on, kuinka houkuttelevana asuinpaikkana maakunta koetaan. Häme brändin vetovoimatekijöitä ovat asuinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus sekä palveluiden toimivuus ja kustannusten kilpailukykyisyys. Maakunnan etuihin luetaan myös monimuotoinen luontoympäristö. Väestön kasvu nojaa Kanta-Hämeen sijaintiin keskellä Suomen vahvinta kasvualuetta sekä ns. toisen aallon muuttoliikkeeseen laajalla metropolialueella. Väestönkehityksen haasteita ovat vanhusväestön suhteellisen osuuden kasvu ja vastaavasti työikäisen väestön suhteellisen osuuden väheneminen. Ydinmetropolialue ulottaa vaikutuksensa myös Kanta-Hämeen maakuntaan yritystoiminnan osalta ja vahvana työpaikka-alueena. Väestökehityksessä ja siihen vaikuttamisessa on tunnistettava myös maakunnan sisäiset erot. Ennakointivision mukaan Kanta-Häme on vuonna 2015 teknologia-, palvelutarve- ja innovaatioennakoinnin edelläkävijä. Maakunnan koulutustoiminta perustuu tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin ja vahvistaa alueella toimivia klustereita (innovaatio, valmistava teollisuus, matkailu, ympäristö, hyvinvointi sekä luova ala). Liitolla on ennakointitehtävässä kasvava rooli, josta esimerkkinä on kolmen maakunnan yhteistoiminta-alueen tulevaisuustyö.. Kanta-Hämeessä on EU-toimenpideohjelmista rahoitettuina käynnistynyt maakuntaohjelman painopisteiden määrittämiä hankkeita, jotka tähtäävät innovaatiotoiminnan, verkostoitumisen ja yrittäjyyden edistämiseen sekä osaamisrakenteiden vahvistamiseen. Kanta-Hämeen seutukunnista Forssan ja Riihimäen seudut ovat EAKR-toimenpideohjelman haasteellisia alueita. Näiden alueiden osuus maakunnan väestöstä on alle puolet. Rakennerahasto-ohjelmien vaikutus alueen työllisyyteen, tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja erityisesti yritystoiminnan edistämiseen on ollut positiivista ja niiden avulla on pyritty saamaan kerrannaisvaikutuksia. Tulevaisuudessa rakennerahastorahoituksen selvästi supistuessa Kanta-Hämeessä on parannettava kansainvälisten rahoituskanavien hyödyntämistä sekä kiinnitettävä erityistä huomiota hankkeiden vaikuttavuuteen. Kanta-Hämeen kehitys nojaa vahvasti hyvää logistiseen asemaan sekä maakuntaa halkovien kasvukäytävien kehittämiseen. Fyysisten yhteyksien hyvä ja riittävä taso ovat kehittymisen kannalta elintärkeitä, joka näkyy myös toteuttamissuunnitelman sisällössä. Paitsi liikenneinfran, niin myös muiden fyysisten rakenteiden toimivuus, energiahuollon, vesihuollon ja myös hallintorakenteiden on oltava kehittymistä tukevia. 5

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot