Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja :30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja :30 Kokoustiedot Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Taloushallinnon palveluiden (kirjanpito ja palkanlaskenta) hankinta KuntaPro Oy:ltä Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelma Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnoksen toimittaminen lausunnoille Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan valmistelu Lausunto Humppilan kunnalle Humppilan-Urjalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Liite - Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Teknologialla tuottavuutta palveluketjuihin -projektille Luonnos Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle Häme-ohjelman valmistelu Lausunto Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeiden loppuraportista Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 82

2 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 1 Kokouspäivämäärä Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes X Prabhakaran Ranjith Kumar vpj Saviniemi Timo X Hirviniemi Helena jäsen Auvinen Maija X Hirvenoja Liisa Järvinen Eino - Hacklin Jorma - Laine Jaana X Poutiainen Erja Niemelä Antero X Seppälä Vesa-Matti Nurmi Eeva X Nurmi Satu Oinonen Ritva - Taavela Irma X Pyhälammi Eeva X Arovuori Kyösti Silván Timo X Hatakka Harri Silvennoinen Esa X Puotila Matti Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Grahn-Laasonen Sanni X Reina Timo, esittelijä X (saapui klo 9.39, 131) I vpj Pohjantähti Esa X Kandolin Mirva, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku X Lipsanen Matti X Pusa Heikki X Ylipaavalniemi Jouko X Kantola Mika (paikalla klo , 131) Kojo Janne (paikalla klo , 132) X X Väistö Osmo (paikalla klo , ) X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Mirva Kandolin Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse Hämeenlinna Hämeenlinna Allekirjoitukset Esa Silvennoinen Maija Auvinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin

3 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 2 Kokouspäivämäärä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus maakuntahallituksen päätökseksi. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Esitys Päätös Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 3 Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Maakuntahallitus on päättänyt, että maakuntahallitus siirtyy sähköiseen kokousmenettelyyn. Pöytäkirja lähetetään puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamisen jälkeen sähköpostitse pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostitse Hämeen liittoon joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjaukset pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan myöhemmin. Tarkastusvuorossa ovat Esa Silvennoinen (Timo Saviniemi) ja Eino Järvinen (Maija Auvinen). Esitys Päätös Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Silvennoinen ja Maija Auvinen.

5 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 4 Kokouspäivämäärä Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esitys Päätös Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen.

6 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 5 Kokouspäivämäärä Taloushallinnon palveluiden (kirjanpito ja palkanlaskenta) hankinta KuntaPro Oy:ltä HL/105/ /2012 Julkisen sektorin taloushallintoa on sekä valtion- että kunnallishallinnossa keskitetty suurempiin palveluyksiköihin. Hämeenlinnan seudulla kuntasektori on keskittänyt kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtäviä KuntaPro Oy:lle (ent. Seutukeskus Oy Häme). Hämeen liitossa taloushallinnon palveluiden ostamista ulkopuoliselta palveluntarjoajalta on tarkasteltu parin vuoden ajan. Etuina omana työnä tehtävään kirjanpitoon ja palkanlaskentaan verrattuna voidaan palvelun hankkimisella ulkopuoliselta palveluntarjoajalta saavuttaa mm: - Toimintavarmuuden paraneminen ja riskitekijöiden pieneneminen. Ennakoimattomat poissaolot ja lomakaudet ovat pienessä organisaatiossa riski toimintavarmuudelle, mm. palkkojen ja laskujen maksamiselle ajoissa. - ATK-ohjelmistojen ajantasaisuuden ylläpito ja toimivuuden varmistaminen jää pääasiallisesti pois. - Mahdolliset vaaralliset työyhdistelmät vähenevät tai jäävät pois kun taloushallinnon eri prosessit eivät keskity vain harvoille työntekijöille. - Siirtyminen sähköiseen osto- ja myyntilaskutukseen sekä laskujen ja korvausten maksamismenettelyyn mahdollistuu pienemmällä oman työn panoksella. - Sekä taloushallinnon että henkilöstöhallinnon seurantajärjestelmät ja niiden ajantasaisuus, raportointimahdollisuudet ja suunnittelun työvälineet paranevat. - Kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon työvälineiden kehittymiseen mukaan pääseminen helpottuu. Vaihtoehtoina palvelujen hankkimiseen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta on harkittu puhtaasti yksityistä tilitoimistoa tai erityisesti kunnallisen alan taloushallintoon perehtynyttä palveluntarjoajaa. Liiton tarpeisiin sopivinta palveluntarjoajaa haettaessa on päädytty ensisijaisena vaihtoehtona KuntaPro Oy:öön. KuntaPro Oy tarjoaa palveluita ja järjestelmiä vain omistajilleen. Tällöin palvelun hankinnan kilpailuttaminen ei ole välttämätöntä. Hämeen liitto on maakuntahallituksen tekemän päätöksen mukaisesti KuntaPro Oy:n osakas. Hämeen liitto on jo KuntaPron Oy:n (ent. Seutukeskus Oy Hämeen) asiakas ja käyttänyt mm. sen ICT-palveluita ja kilpailutuspalveluita. Hämeen liitto ja KuntaPro Oy ovat neuvotelleet taloushallinnon palveluiden hankkimisesta toimitussopimuksen, jonka liitteinä tulevat olemaan tarkemmat palvelukuvaukset, vastuujaot ja KuntaPro Oy:n vuosittain vahvistamat suoritekohtaiset hinnat. Toimitussopimus on esityslistan oheismateriaalina. Palvelun hinnoittelu tapahtuu suoriteperusteisesti. Arvio palvelun kokonaishinnasta Hämeen liitolle vuonna 2014 on n , sisältäen Kesäyliopiston kirjanpidon ja palkanlaskennan. Kirjanpidon ja palkanlaskennan siirtyminen KuntaPro Oy:lle tapahtuisi alkaen, mutta siirtyminen aloitettaisiin käytännössä jo lokamarraskuussa Kertakuluna taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävien

7 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 6 Kokouspäivämäärä siirrosta aiheutuva kustannus (käyttöönottoprojektin kustannus) Hämeen liitolle on n Hämeen liitossa kirjanpitoa ja palkanlaskentaa hoitaa kaksi työntekijää, joista toinen on siirtynyt pysyvästi tekemään 50%:sta työaikaa. Kirjanpidon ja palkanlaskennan siirtyessä KuntaPro Oy:lle em. työntekijöiden työsuhde Hämeen liitoon jatkuu, mutta tehtävien sisältöä voi olla aihetta muuttaa etenkin palvelutoiminnan vakiinnuttua. KuntaPro Oy:n palveluita tulee kokoukseen esittelemään toimitusjohtaja Mika Kantola. Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh Esitys Käsittely Päätös Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liitto hankkii kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut alkaen KuntaPro Oy.ltä ja hyväksyy oheismateriaalina olevan toimitussopimuksen. KuntaPro Oy:n toimitusjohtaja Mika Kantola esitteli KuntaPro Oy:n palveluita. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo Täytäntöönpano KuntaPro Oy Hämeen liitto: Ylipaavalniemi, Kandolin, taloushallinto

8 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 7 Kokouspäivämäärä Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelma HL/183/ /2013 Uudenmaan ELY-keskus on toimittanut tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten tienpidon ja liikenteen suunnitelman vuosiksi Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Virasto on sopinut lausunnon antamisen aikataulusta Uudenmaan Ely-keskusken kanssa. Toiminnan ohjausyksikön päällikkö Janne Kojo Uudenmaan ELY-keskuksesta esittelee kokouksessa suunnitelmaa. Lausunto suunnitelmasta käsitellään loka- tai marraskuun maakuntahallituksen kokouksessa. Tässä kokouksessa kuullaan esittely asiasta ja käydään lähetekeskustelu lausunnon valmistelua varten. Suunnitelmaasiakirja on luettavissa internetissä osoitteessa: josta valitaan alue: Uusimaa. tai suoraan linkistä: Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh Esitys Käsittely Päätös Mkj: Maakuntahallitus: - merkitsee asian esittelyn tiedoksi - käy asiasta lähetekeskustelun ja antaa sen pohjalta linjauksia lausunnon valmistelua varten. Toiminnan ohjausyksikön päällikkö Janne Kojo Uudenmaan ELY-keskuksesta kävi kokouksessa läpi Uudenmaan ELY-keskuksen tiepidon ja liikenteen suunnitelman vuosiksi Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja totesi, että Hämeen tiepiirissä laaditun hankesuunnitelman siirtyminen Uudenmaan tiepiirin suunnitelmaan on syytä käydä läpi. Täytäntöönpano Hämeen liitto: Pusa

9 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 8 Kokouspäivämäärä Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnoksen toimittaminen lausunnoille HL/71/ /2012 Aluekehityslainsäädännön mukaan maakunnan liitto vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistyi syksyllä Työ on nyt valmistunut lausuntovaiheeseen ja koko suunnitelma valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Tarkoituksena on laatia lisäksi suunnitelmaan pohjautuva aiesopimus vuoden 2014 alkupuolella. Työtä rahoittavat Uudenmaan Ely:n liikennevastuualue, Liikennevirasto, Hämeen liiton jäsenkunnat ja Hämeen liitto. Maakuntahallitus valitsi liikennejärjestelmäsuunnitelman konsultiksi SITO Oy:n. Suunnitelmaa on pyritty laatimaan tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien ja alan toimijoiden kanssa. Viime vuoden syksyllä järjestettiin laaja osallisten yhteisseminaari, jossa analysoitiin erityisesti nykytilan ongelmia ja kehittämistarpeita eri näkökulmista. Syksyllä 2012 toteutettiin yrityskysely. Tämän vuoden huhtikuussa tehtiin laajalla otannalla liikkumiskysely, jota kautta saatiin selville kansalaisten liikkumistarpeita ja kulkumuotojakautumia. Kysely täydentää ja täsmentää valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tuloksia Kanta-Hämeeseen. Maakuntahallitus hyväksyi liikennejärjestelmäsuunnitelman palvelutasotavoitteet laadinnan pohjaksi. Suunnitelmaluonnosta käsiteltiin lisäksi tämän vuoden keväällä toukokuussa seudullisissa tilaisuuksissa. Työn ohjausryhmä käsitteli lausuntojen pyytämistä varten suunnitelmaluonnoksen Lausunnot pyydetään mennessä kunnilta ja eri yhteistyötahoilta. Suunnitelmaluonnosta esitellään seudullisissa tilaisuuksissa seuraavasti: Riihimäellä ja Forssassa sekä Hämeenlinnassa. Suunnitelman raporttiluonnos on luettavissa liiton nettisivuilla osoitteessa: tai kohdassa. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh Esitys Mkj: Maakuntahallitus: 1. merkitsee liikennejärjestelmäsuunnitelman esittelyn tiedoksi 2. pyytää siitä lausunnot kunnilta ja eri yhteistyötahoilta. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään käsittelee suunnitelman lausuntokierroksen jälkeen ja antaa linjaukset suunnitelmaan pohjautuvan aiesopimuksen sisällölle sekä 4. päättää 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksen käsittelyn yhteydessä siihen sisällytettävistä liikenteen aluevarauksista.

10 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 9 Kokouspäivämäärä Päätös Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Täytäntöönpano Hämeen liitto: Pusa

11 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 10 Kokouspäivämäärä Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan valmistelu HL/112/ /2012 Valmistelun vaiheet: Maakuntavaltuusto päätti 2. vaihemaakuntakaavan laatimisesta Kaava laaditaan vaihemaakuntakaavana, eli siinä ei käsitellä kaikkia maankäytön aihealueita. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa käsiteltiin ensisijassa asumisen ja työpaikkojen alueita, kaupan kysymyksiä ja eräitä ajankohtaisia liikenteen osa-alueita. Kaava on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä. Vahvistuspäätös on odotettavissa tämän vuoden lopulla. Ensimmäinen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Maakuntahallitus käsitteli siitä saadun palautteen Syksyn aikana kaavan valmistelijat käyvät neuvottelut kuntien ja muiden intressitahojen kanssa. Kaavan sisältö: 2. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan pääasiassa seuraavia aihealueita: Suo- ja turve: Korkein hallinto-oikeus poisti voimassa olevasta (vahvistettu v. 2006) kaavasta 44 turpeenottoaluevarausta riittämättömien selvitysten vuoksi. Näiden soiden luonnonarvot on asiantuntijoiden toimesta selvitetty. Selvitysten perusteella osa soista sopii hyvin turvetuotantoon, osalla on selviä luonnonsuojelullisia arvoja ja osa on ns. rajatapauksia. 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä on tarkoitus valita turvetuotantoon sopivat sekä suojeltavat suot. Tuulivoima: Tuulivoima käsitellään kokonaisvaltaisesti. Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen maakunnat laativat v yhdessä tuulivoiman esiselvityksen, missä alustavasti tarkasteltiin ja arvioitiin tuulivoimatuotannolle mahdollisesti sopivia alueita. Esiselvityksessä parhaat pisteet saaneet alueet valittiin maakunnalliseen tuulivoimaselvitykseen, joka toimii maakuntakaavan tausta-aineistona. Liikennejärjestelmän tarkistukset: Kanta-Hämeen 2. liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on edennyt lausuntovaiheeseen. Liikennejärjestelmäsuunnitelman verkolliset ratkaisut ja niiden edellyttämät maankäytön aluevaraukset käsitellään 2. vaihemaakuntakaavassa. Jätehuollon alueet: Hämeen liito on yhdessä kuntien ja Kiertokapulan kanssa selvittänyt pitkän ajanjakson loppusijoitusalueiden tarpeita HHT-vyöhykkeeltä. Tarvittavat aluevaraukset käsitellään 2. vaihemaakuntakaavassa. Maa-ainesasiat: Maa-ainesasioita käsitellään niiltä osin, kun ilmenee akuuttia muutostarvetta. On myös ilmennyt tarvetta puhtaiden ylijäämämaiden varastointi- ja lajittelupaikalle, eli eräänlaisen maa-ainespankin sijoittamiselle. Pohjavedet: Pohjavesialueiden rajauksia tarkistetaan niiltä osin kun selvitykset etenevät.

12 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 11 Kokouspäivämäärä Tulvariskialueet: Kanta-Hämeessä sijaitsee yksi merkittävä tulvariskialue Riihimäen keskustassa. Suo- ja turvealueita ja tuulivoimaa koskevat selvitykset sekä liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnos ovat luettavissa liiton nettisivuilla osoitteessa: Kokouksessa esitellään 2. vaihemaakuntakaavaan mahdollisesti sisällytettävät aluevaraukset ja kaavakartan alustava luonnos. Tarkoitus on, että maakuntahallitus saa selvityksen valmistelun nykyvaiheesta ja että maakuntahallitus linjaa ja antaa ohjeet jatkovalmistelulle. Tarkoitus on, että maakuntahallitus käsittelee varsinaisen kaavaluonnoksen joulukuun kokouksessaan ja päättää asettaa sen nähtäville ja lausunnoille. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh Esitys Päätös Maakuntajohtaja: - Maakuntahallitus käy esittelyn pohjalta keskustelun 2. vaihemaakuntakaavaan sisällytettävistä aluevarauksista ja niiden perusteista sekä antaa linjaukset ja ohjeet jatkovalmistelua varten. - Maakuntahallitus merkitsee esittelyn tiedoksi. Maakuntahallitus päätti siirtää asian käsittelyn myöhempään maakuntahallituksen kokoukseen. Täytäntöönpano Hämeen liitto: Pusa

13 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 12 Kokouspäivämäärä Lausunto Humppilan kunnalle Humppilan-Urjalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta HL/85/ /2012 Humppilan kunta pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa Humppilan- Urjalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta. Lausunto pyydetään mennessä, lausuntoon on saatu jatkoaikaa saakka. Asian on valmistellut maakuntainsinööri Paula Mustonen puh Esitys Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Humppilan kunnalle seuraavan lausunnon: Tuulivoimapuisto sijoittuu Humppilan ja Urjalan kuntien alueelle, kuntien välisen rajan molemmin puolin. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti on MW ja se toteutetaan enintään 21 voimalalla. Voimaloista 13 sijaitsee Humppilan kunnan alueella ja 8 Urjalan alueella. Tuulivoimapuisto yhdistetään maakaapelilla nykyiseen 110 kv- verkkoon. Hankkeesta on toteutettu samanaikaisesti YVA- lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi, jonka tietoja ja selvityksiä on hyödynnetty osayleiskaavaa laadittaessa. Kanta-Hämeen voimassa olemassa maakuntakaavassa hankealueelle on osoitettu kolme kalliokiviainesten ottoaluetta (EOk 190, 191 ja 192), soran- ja hiekanottoalue (EOh 36), geologisesti arvokas alue (MYg 109) sekä ohjeellinen ulkoilureitti, joka jatkuu Pirkanmaan puolelle. Ympäristöministeriössä vahvistettavana olevassa Kanta- Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa alueelle on osoitettu selvitysalue, jolla osoitetaan mahdollisen tuulivoimapuiston likimääräinen alue. Alue MYg 109 säilyy koskemattomana ja kalliokiviainestenottoalueeseen EOk 190 hankkeella ei ole vaikutusta. Alueen EOk 191 välittömään läheisyyteen sijoittuva voimala saattaa rajoittaa kalliokiviainesten hyödyntämistä alueella ja alueen EOh 36 reunaan sijoittuvan voimalan vaikutusta alueeseen voidaan pitää vähäisenä. Alueelle EOk 192 kaavaluonnoksen mukaan sijoittuisi kuusi voimalaa. Voimalat rajoittavat kalliokiviainesten hyödyntämistä ko. alueella mutta eivät estä sitä kokonaisuudessaan. Hanke vaikuttaa ohjeellisen ulkoilureitin sijoittumiseen maastossa, mutta ei estä reitin toteuttamista. Hämeen liitto katsoo, että kaavahanke ei estä voimassa olevan maakuntakaavan toteutumista alueella. Hanke myös osaltaan toteuttaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan tavoitteita. Päätös Maakuntahallitus päätti yksimielisesti antaa Humppilan kunnalle esityksen mukaisen lausunnon. Maakuntahallituksen jäsen Eeva Nurmi poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Maakuntahallitus totesi esteellisyyden hallintolain 28 :n 1. momentin 3. ja 5. kohdan perusteella

14 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 13 Kokouspäivämäärä Täytäntöönpano Humppilan kunta Hämeen liitto: Pusa, Mustonen

15 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 14 Kokouspäivämäärä Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 HL/175/ /2013 Hämeen liiton johdolla on valmisteltu yhteistyössä valtion viranomaisten ja seutukuntien kanssa Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Valtion ja kuntien viranomaisten lisäksi toteuttamissuunnitelma sisältää myös alueella toimivien yritysten, järjestöjen ja kolmannen sektorin toimenpiteitä. Vuoden 2014 maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa laadittaessa on sovitettu yhteen maakuntaohjelman linjaukset, seutukuntien kehittämisen painopisteet ja ELY:n strategiset kehittämisen kärjet. Lähtökohtana sekä toteuttamissuunnitelman että ELY:jen strategisten tulossopimusten tekemisessä on ollut aiempien suunnitelmien päivitys. Toteuttamissuunnitelma on laadittu siten, että sen rakenne noudattaa ELY-keskuksen painopistejaottelua ja sisällön esittämismuodolle on haettu yhteys ELY:n strategisen tulossopimuksen kanssa. Kanta-Hämeen seutukuntien toteuttamissuunnitelmaneuvottelut pidettiin keväällä ja alkusyksyllä 2013, ja neuvotteluissa on ollut mukana sekä Hämeen että Uudenmaan ELY-keskuksen edustajia. Maakunnan yhteistyöryhmä on käsitellyt toteuttamissuunnitelmaesityksen ja Hämeen ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistuksen Hämeen liitossa valmistellaan laajalla yhteistyöllä uutta Häme-ohjelmaa, joka sisältää sekä maakuntaohjelman vuosille että maakuntastrategian. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 perustuu kuitenkin vielä voimassa olevaan Hämeen maakuntaohjelmaan Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut, että toteuttamissuunnitelmissa voidaan esittää ministeriön kanssa käytäviin neuvotteluihin vain maakuntien yhteistoimintaalueiden yhteishankkeita, joiden toteuttaminen edellyttää myös valtion keskushallinnon toimenpiteitä. Toteuttamissuunnitelma on laadittu Hämeen, Päijät- Hämeen ja Uudenmaan liiton yhteistyönä yhteishanke-esitysten osalta. Esityksiin on sisällytetty yhteiset kärkihankkeet, Cleantech-klusterin liiketoimintaohjelma ja Venäjäosaaminen. Yhteishanke-esitykset on käsitelty ja hyväksytty yhteistoiminta-alueen maakuntahallitusten yhteiskokouksessa Työ- ja elinkeinoministeriön antaman ohjeistuksen mukaan toteuttamissuunnitelmat tulee toimittaa ministeriölle mennessä. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 on esityslistan liitteenä. Venäjäosaamisen yhteishanke-esityksen valmistelu on osittain kesken ja hanke-esitys lähetetään sähköpostitse viimeistään perjantaina Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Esitys Mkj: Maakuntahallitus - hyväksyy Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2014 ja siihen sisältyvät yhteistoiminta-alueen neuvotteluesitykset työ- ja elinkeinoministeriölle

16 Hämeen liitto Maakuntahallitus Esityslista-Pöytäkirja 7/2013 Sivu 15 Kokouspäivämäärä esittää toteuttamissuunnitelman maakuntavaltuustolle tiedoksi - valtuuttaa liiton viraston tekemään toteuttamissuunnitelmaan tarvittavia stilistisiä korjauksia. Päätös Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Merkitään, että ohjelmapäällikkö Osmo Väistö saapui kokoukseen tämän pykälän alussa klo Täytäntöönpano Hämeen liitto: Väistö

17 Sivu 16 Liite M.hall.7/ Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 LUONNOS

18 Sivu 17 Sisällysluettelo 1. Johdanto Maakunnan toimintaympäristö Kanta-Hämeen maakunta ja yhteistoiminta-alue Maakunnan toteuttamissuunnitelman kehittämisen kärkiä Maakuntaohjelman toteuttaminen Maakunnan elinvoimaisuus ja kilpailukyky Alueen vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen Tasapainoinen väestörakenne ja korkea työllisyys Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimiva liikennejärjestelmä Luonnonvarojen kestävä käyttö Monimuotoinen luonto ja puhtaat vedet Elinkeinoelämän menestystekijät Hyvä saavutettavuus ja maankäyttö Yritysten ja julkisen sektorin uusiutumiskyky Kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustava innovaatioympäristö Uusiutuva energia ja ekotehokkuuden parantaminen Toimivat työmarkkinat ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen Väestön hyvinvointi Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö Toimivat matkat Turvallinen ruoka Nuorten osallistaminen Maahanmuuttajien kotouttaminen Hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien yhteiset neuvottelukysymykset Valtion ja kaupunkiseutujen sopimukset ja INKA-ohjelma Arvio suunnitelman vaikutuksesta Arvio aluehallinnon strategisista tulossopimuksista Liitteet...40 Liite 1: Rahoitus Liite 2: Maakuntien yhteishankkeet/neuvotteluesitykset Liite 3: Maakuntaohjelman toteutumisen keskeiset seuranta- ja tavoiteindikaattorit

19 Sivu Johdanto Maakunnan liiton johdolla valmistellaan vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Se sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi sekä arvion niiden rahoittamisesta. Suunnitelma valmistellaan yhdessä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa. Toteuttamissuunnitelmalla pyritään vaikuttamaan seuraavan vuoden valtion budjetin määrärahojen ja myöntämisvaltuuksien alueelliseen jakoon ja sekä sitä seuraavan vuoden valtion talousarvio ehdotuksen valmisteluun. Vuoden 2014 maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa laadittaessa on sovitettu yhteen maakuntaohjelman linjaukset, seutukuntien kehittämisen painopisteet ja ELY:n strategiset kehittämisen kärjet. Lähtökohtana sekä toteuttamissuunnitelman että ELY:jen strategisten tulossopimusten tekemisessä on ollut aiempien, vuosille tehtyjen suunnitelmien päivitys. Kanta-Hämeen seutukuntien neuvottelut pidettiin keväällä ja alkusyksyllä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset päivittävät myös toiminnalliset tulossuunnitelmansa, joiden sisältöjä on huomioitu toteuttamissuunnitelmassa. Maakunnan yhteistyöryhmä on käsitellyt toteuttamissuunnitelmaesityksen ja Hämeen ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistuksen syykuussa Maakuntahallitus on käsitellyt ja hyväksynyt toteuttamissuunnitelman kokouksessaan Toteuttamissuunnitelma pohjautuu maakuntaohjelman painopistealueisiin, jotka ovat uusiutumiskyky, työelämä ja osaaminen, kansainvälistyminen, saavutettavuus ja asuminen, sekä näille painopisteille valittuihin kehittämistoimenpiteisiin. Painopisteiden toimenpiteet on rakenteellisesti jaoteltu samoin kuin ELY:n keskeiset kehittämiskärjet, eli a) alueen elinvoimaisuus, b) elinkeinoelämän menestystekijät ja c) väestön hyvinvointi toimenpidekoreihin. Toteuttamissuunnitelma sisältää yhteistoiminta-alueella yhteisesti sovitut laaja-alaisesti toteutettavat kehittämishankkeet, jotka sisältyvät myös Uudenmaan ja Päijät-Hämeen toteuttamissuunnitelmiin. Uutena kehittämisen teemakokonaisuutena nousee esiin HHTkehityskäytävä (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere), joka valtakunnallisena ja Suomen ainoana nauhakaupungin tunnusmerkit täyttävänä vyöhykkeenä on kehittämisen kannalta merkittävä alue. Toteuttamissuunnitelmaan ei sisälly täydellistä hankeluetteloa vuosina toteutettaviksi esitettävistä hankkeista, vaan esiin on nostettu esimerkkejä keskeisimmistä kärkihankkeista, joita toteuttamissuunnitelman laadintaprosessissa on noussut esiin. Tarkemmin toteutukseen tulevia hankkeita käsitellään mm. maakunnan yhteistyöryhmässä ja edelleen rahoittajaviranomaisissa. Hämeen liitossa valmistellaan laajalla yhteistyöllä uutta Häme-ohjelmaa, joka sisältää sekä maakuntaohjelman vuosille että maakuntastrategian. Nyt valmistunut maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 perustuu kuitenkin voimassa olevaan Hämeen maakuntaohjelmaan Nykyinen rakennerahastokausi päättyy vuoden 2013 lopussa ja uusi rakennerahastokausi alkaa vuoden 2014 alusta. Uusi rakennerahasto-ohjelma vuosille , joka sisältää sekä EAKR- että ESR-toimet on valmistumassa ja se toimitetaan komissiolle syksyllä Ohjelman alueellinen rahoitus ei tässä vaiheessa ole tiedossa ja esimerkiksi uuden ohjelmakauden maakunnan yhteistyöasiakirjaa vastaavasta menettelystä päätetään vasta loppuvuodesta 2013, kun uusi alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoiminnan hallinnointia koskeva lainsäädäntö valmistuu ja uuden ohjelmakauden linjaukset ja päätökset on tehty. Tästä syystä toteuttamissuunnitelmassa ei esitetä uuden kauden rakennerahastoresurssien kohdentumista Kanta-Hämeeseen. 3

20 4 Sivu 19

21 Sivu Maakunnan toimintaympäristö Globaalin talouden ja erityisesti euroalueen talouden ja kilpailukyvyn muutokset ovat pysäyttäneet edellisen laman jälkeisen usean vuoden noususuhdanteen. Väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos, epävarmuudet maatalouden ja tuotannollisen toiminnan kehityksestä sekä mahdolliset lainsäädännön muutokset heijastuvat maakuntamme toimintaympäristöön sekä toteutettaviin toimenpiteisiin. Hallitusohjelman linjaukset sekä mahdolliset rakenteelliset muutokset vaikuttavat toteutuessaan maakunnan kehittämiseen. Maakunnan elinvoimaisuus ja kilpailukyky Monipuolinen elinkeinorakenne, osaava työvoima, logistinen sijainti ja hyvät yhteydet sekä julkisen sektorin laajuus ovat maailmantalouden muuttuvissa olosuhteissa Kanta-Hämeen vahvuuksia. Kanta-Häme osana laajaa metropolia on ollut useita vuosia väestöllistä kasvualuetta. Työllisyys- ja työttömyysasteilla mitattuna maakunta pärjäsi pitkään keskimääräistä paremmin. Käynnissä oleva talouden ja tuotannon rakennemuutos koettelee kuitenkin nyt myös Kanta-Hämettä, erityisesti Forssan seutua. Väestökehityksen kannalta ratkaisevaa on, kuinka houkuttelevana asuinpaikkana maakunta koetaan. Häme brändin vetovoimatekijöitä ovat asuinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus sekä palveluiden toimivuus ja kustannusten kilpailukykyisyys. Maakunnan etuihin luetaan myös monimuotoinen luontoympäristö. Väestön kasvu nojaa Kanta-Hämeen sijaintiin keskellä Suomen vahvinta kasvualuetta sekä ns. toisen aallon muuttoliikkeeseen laajalla metropolialueella. Väestönkehityksen haasteita ovat vanhusväestön suhteellisen osuuden kasvu ja vastaavasti työikäisen väestön suhteellisen osuuden väheneminen. Ydinmetropolialue ulottaa vaikutuksensa myös Kanta-Hämeen maakuntaan yritystoiminnan osalta ja vahvana työpaikka-alueena. Väestökehityksessä ja siihen vaikuttamisessa on tunnistettava myös maakunnan sisäiset erot. Ennakointivision mukaan Kanta-Häme on vuonna 2015 teknologia-, palvelutarve- ja innovaatioennakoinnin edelläkävijä. Maakunnan koulutustoiminta perustuu tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin ja vahvistaa alueella toimivia klustereita (innovaatio, valmistava teollisuus, matkailu, ympäristö, hyvinvointi sekä luova ala). Liitolla on ennakointitehtävässä kasvava rooli, josta esimerkkinä on kolmen maakunnan yhteistoiminta-alueen tulevaisuustyö.. Kanta-Hämeessä on EU-toimenpideohjelmista rahoitettuina käynnistynyt maakuntaohjelman painopisteiden määrittämiä hankkeita, jotka tähtäävät innovaatiotoiminnan, verkostoitumisen ja yrittäjyyden edistämiseen sekä osaamisrakenteiden vahvistamiseen. Kanta-Hämeen seutukunnista Forssan ja Riihimäen seudut ovat EAKR-toimenpideohjelman haasteellisia alueita. Näiden alueiden osuus maakunnan väestöstä on alle puolet. Rakennerahasto-ohjelmien vaikutus alueen työllisyyteen, tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja erityisesti yritystoiminnan edistämiseen on ollut positiivista ja niiden avulla on pyritty saamaan kerrannaisvaikutuksia. Tulevaisuudessa rakennerahastorahoituksen selvästi supistuessa Kanta-Hämeessä on parannettava kansainvälisten rahoituskanavien hyödyntämistä sekä kiinnitettävä erityistä huomiota hankkeiden vaikuttavuuteen. Kanta-Hämeen kehitys nojaa vahvasti hyvää logistiseen asemaan sekä maakuntaa halkovien kasvukäytävien kehittämiseen. Fyysisten yhteyksien hyvä ja riittävä taso ovat kehittymisen kannalta elintärkeitä, joka näkyy myös toteuttamissuunnitelman sisällössä. Paitsi liikenneinfran, niin myös muiden fyysisten rakenteiden toimivuus, energiahuollon, vesihuollon ja myös hallintorakenteiden on oltava kehittymistä tukevia. 5

Hämeen liitto Maakuntahallitus esityslista 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus esityslista 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus esityslista 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma STRATEGINEN MAAKUNTAOHJELMA 2014+ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Mikä on Häme-ohjelma Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Maakunta valmistelee ohjelman yhtenä

Lisätiedot

ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät ät alueellista lli kehittämistä i tä

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen seminaari

Vanhusneuvostojen seminaari Vanhusneuvostojen seminaari 25.9.2015, Hämeenlinna Maakuntajohtaja Timo Reina Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Strategiaperusta Missio 2020 Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset tahtovat

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes.

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys Ministeriöt, keskusvirastot ja laitokset Eduskunta Valtioneuvosto Tulevaisuusvaliokunta TEM (Tekes), OKM, SM, MMM (Evira ja Mavi), YM, LVM Valtioneuvoston ennakointiverkosto

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03)

Lisätiedot

Hämeen liitto Hämeen yhteistyöryhmä pöytäkirja 28.10.2013 09:30

Hämeen liitto Hämeen yhteistyöryhmä pöytäkirja 28.10.2013 09:30 pöytäkirja 09:30 Kokoustiedot... 1 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 41 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 42 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 6.3.2013 Hannu Korhonen MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT Yhteisen kehittämistahdon muodostaja Strateginen suunnittelija ja kehittäjä Aktiivinen edunvalvoja 1 TOIMINNAN

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.00 Paikka: Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, Forssa 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 31 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntavaltuusto 11.3.2013 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Muut suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaavoitusseminaari

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan energiapäivä

MMM:n hallinnonalan energiapäivä MMM:n hallinnonalan energiapäivä Energia-asioiden sijoittuminen TEK-/ELY-organisaatioon ja yhteistyö metsäkeskusten kanssa 5.6.2009 Osastopäällikkö Heimo Hanhilahti MMM Energia-asioiden hoito TE-keskuksissa

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Olli T. Alho Alueosasto 16.4.2013 Tausta ja tavoitteet Suurten kaupunkiseutujen kansainvälisen kilpailukyvyn ja veturiroolin vahvistaminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

HämePro tahtosopimus 2008

HämePro tahtosopimus 2008 HämePro tahtosopimus 2008 HämePro 2008 Kanta-Häme on 2000-luvulla kuulunut menestyneisiin maakuntiin. Asukasluku, työllisyys ja yritysten lukumäärä sekä liikevaihto ovat kehittyneet maan keskiarvoa paremmin.

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7) Aika: Maanantai klo 15.00 Paikka: Ruissalon Kylpylä Ruissalon puistotie 640 Turku 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Alustavia painotuksia Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan liitto Maakuntavaltuusto- ja MYR-seminaari 23.1.2014 Etelä Karjalan toimintaympäristön kehitystekijöitä Vahva

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot