AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö"

Transkriptio

1

2 AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston tarkenteet ja tiedostojen kytkentä... 4 Pikakuvakkeet... 6 Tehtäväpalkin ja käynnistysvalikon asetukset... 6 Käynnistä-valikon ohjelmat... 7 Tiedostot-valikon sisällön poistaminen... 7 Ohjauspaneeli... 8 Ohjelmien asentaminen... 8 Uusien laitteiden asentaminen... 9 Tulostuksen hallinta... 9 Tulostusjono Verkkoresurssien jakaminen Verkkoympäristön avaaminen Jaettujen resurssien hyödyntäminen Kytkeytyminen jaettuihin resursseihin Irtautuminen jaetuista resursseista Resurssien jakaminen Resurssien jaon lopettaminen Järjestelmäohjelmat ScanDisk Levyn eheytys Virustorjunta Varmuuskopiointi Päivittäin tarvittavien tiedostojen varmistaminen Varmuuskopion palauttaminen Sähköposti Sähköpostin edut Sähköpostin ongelmia Sähköpostin matka Microsoft Outlook Tutustuminen Outlookiin Outlook-kansioiden käyttäminen Tiedostokansioiden käyttäminen Outlook tänään kansio Lisää keinoja kansioiden avaamiseen Sähköpostin käyttö Sähköpostin asetukset Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen Viestien lukeminen ja jatkotoimet Osoitteisto Ryhmät Kohteiden vieminen Tietojen tuominen Outlookiin Kalenteri, tehtävät, muistilaput ja päivyri Kalenterin avaaminen ja näyttötavat Perusasetukset Kalenterinäkymät Päiväkalenteri Päiväyskaavio Kalenterimerkinnät... 29

3 AB-ajokortti 3 Yhteiskäyttö Tapaamisen ja tapahtuman lisääminen Muistutuksen asettaminen Kokouksen suunnittelu Varauksen muuttaminen Kokouspyyntöön vastaaminen Toistuva varaus Varauksen poistaminen Kalenteritietojen tulostaminen Tehtävät Tehtävien lisääminen Tehtävien tarkastelu Tehtävän poistaminen Muistilaput Muistilappujen näyttäminen ja värin muuttaminen Päivyri Päivyrin avaaminen Päivyrin asetukset Päivyrin näkymät Kohteen etsiminen ja tulostaminen Winzip-pakkausohjelma Ohjelmien yhteiskäyttö ja tiedon jakaminen Tiedostojen avaaminen ja tallentaminen Ohjelmien eri versioiden tiedostot Tiedostojen tuonti & vienti muista ohjelmista OLE-tekniikka Tietojen siirtäminen, kopioiminen ja linkittäminen Leikepöydän piirteitä Tiedostojen linkittäminen Koko tiedoston linkittäminen Linkkien päivittäminen ja muokkaaminen Objektien upottaminen ja muut ohjelmien yhteydet Objektien upottaminen Organisaatiokaavion upottaminen WordArt-objektin upottaminen Kaavaeditori PowerPoint-esityksen luominen jäsentelystä Kuvien käyttö asiakirjoissa Kuvan koko ja paikka hiirellä Kuvatyökalut... 45

4 AB-ajokortti 4 Yhteiskäyttö KURSSIAINEISTON SISÄLTÖ Aineisto on tarkoitettu Tietokoneen AB-ajokortin yhteiskäyttömoduulin opiskeluun. Opiskelijan oletetaan hallitsevan Tietokoneen A-ajokortin mukaisen vaatimustason kustakin ohjelmasta, ohjelmien perusteita ei tässä oppaassa kerrata. Opas perustuu Microsoft Office paketin ohjelmistoon soveltuen sellaisenaan versioiden 95 ja 2000 opiskeluun. Kuvia on kummastakin versiosta. Versioissa on joitakin eroja myös ikkunoiden ulkonäössä ja niiden teksteissä. Oppaassa on käytetty niitä ilmaisuja, joita käytetyssä kuvassa käytetään. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN MUKAUTTAMINEN Tässä opettelemme mukauttamaan käyttöjärjestelmää tarpeidemme mukaiseksi sekä hyödyntämään verkkoresursseja. TIEDOSTOHALLINNAN ASETUKSET JA PIKAKUVAKKEET Ikkunoiden hallinta Käyttäessämme kansioita Resurssienhallinnan kautta, meillä on käytössämme kaksiosainen ikkuna, jonka vasemmassa reunassa olevassa kansio-ikkunassa näemme koko ajan kansiopuun haluamassamme laajuudessa ja oikeassa ikkunassa näemme valitun kansion sisällön. Oman tietokoneen (My Computer) kautta kansioita käsiteltäessä avataan yleensä jokaiselle kansiolle oma ikkuna ja hetken kuluttua meillä on lukuisa määrä avoimia ikkunoita näytöllä ja järjestelmän hallinta tulee työlääksi. Tämän voi välttää muuttamalla ikkunoiden avaustapaa siten, että jokainen kansio avataan samassa ikkunassa. Asetus tehdään seuraavasti: Oma tietokone -ikkunassa annetaan komento Näytä - Kansion asetukset (View - Folder options), valitaan välilehti Yleiset (General) ja merkitään kohta Omat asetukset (Custom, based on setting you choose) sekä klikataan painiketta Asetukset (Settings...). Avutuvasta Omat asetukset (Custom settings) -ikkunasta valitaan kohdasta Kansioiden selaaminen (Browse folders as follows) kohta Avataan jokainen kansio samassa ikkunassa (Open each folder in the same window). Lopuksi klikataan OK ja Sulje (Close). Tiedoston tarkenteet ja tiedostojen kytkentä Oletusarvoisesti Resurssienhallinnassa tai Oman tietokoneen (Windows Explorer) ikkunassa ei näytetä tiedostojen tarkennetta (tunnistetta), josta voi päätellä tiedoston tyypin. Jos Windows ei tunnista, mihin ohjelmaan tiedosto liittyy, näytetään tunniste.

5 AB-ajokortti 5 Yhteiskäyttö Kansiota tarkasteltaessa näkyy siitä otsikkorivillä vain kansion nimi. Saattaa olla tarpeen nähdä myös aseman nimi ja hakupolku. Mikäli haluat nähdä tiedostojen tunnisteet ja /tai kansion hakupolun, on asetuksia muutettava. Se tapahtuu samalla tavalla sekä Oman tietokoneen että Resurssienhallinnan osalta ja tehdään seuraavasti: Jommankumman ollessa auki annetaan komento Näytä - Kansion asetukset (View - Folder Options...) ja valitaan välilehti Näkymä (View). Avautuvasta ikkunasta voidaan nyt tehdä erilaisia valintoja. Poista valinta kohdasta Piilota tunnettujen tiedostotyyppien tunnisteet ( Hide file extensions for known file types). Hakupolun saat näkyviin merkitsemällä kohdan Näytä koko polku otsikkorivillä (Display the full path in title bar). Lopuksi vielä napsautetaan OK -painiketta. Samasta näkymästä voidaan myös määritellä näytetäänkö myös piilo- ja järjestelmätiedostot. Oletuksena niitä ei näytetä. Turvallisuussyistä oletus kannattaa pitää päällä. Yksi tapa avata tiedosto on kaksoisnapsauttaa tiedoston nimeä Resurssienhallinnassa. Toimenpide avaa tiedoston ohjelmaan, jolla se on tehty. Edellytyksenä kuitenkin on, että tiedosto on kytketty ko. ohjelmaan. Kun teemme tiedoston jollakin ohjelmalla, kytkentä tapahtuu automaattisesti. On kuitenkin mahdollista, että tiedostoa ei ole kytketty mihinkään ohjelmaan ja tällöin tiedosto ei avaudu em. tavalla, van näytölle ilmaantuu ikkuna, jossa tiedosto voidaan kytkeä haluttuun ohjelmaan. Jotta tiedoston voi kytkeä oikeaan ohjelmaan, on tiedettävä sen tyyppi, jotta voidaan valita ohjelma, joka kykenee ko. tiedostoja käsittelemään. Esimerkiksi.txt -tarkenteinen tiedosto avautuu mihin hyvänsä tekstinkäsittelyohjelmaan. Sinänsä tiedosto voidaan kytkeä mihin hyvänsä ohjelmaan, mutta tiedosto ei aukea väärään ohjelmaan tai aukeaa virheellisessä muodossa. Kytkentä voidaan tehdä tai vaihtaa kytkentä toiseen ohjelmaan joko Resurssienhallinnan tai Oman tietokoneen kautta. Komennolla Näytä - Kansion asetukset (View - Folder Options...) avautuvasta ikkunasta valitaan nyt välilehti Tiedostotyypit (File Types). Painetaan painiketta Muokkaa (Edit) ja avautuvasta Muokkaa tiedostotyyppiä ikkunasta klikataan taas painiketta Muokkaa ja avautuvan Tyypin muokkaustoiminto -ikkunan kohdasta Toiminnon suorittamiseen käytetty sovellus: -kohdasta napsautetaan nyt Selaa painiketta ja avautuvasta Avaa sovelluksessa -ikkunasta valitaan haluamamme ohjelman päätiedosto. Napsautetaan painiketta Avaa, jolloin palataan Tyypin muokkaustoiminto ikkunaa, jossa nyt näkyy valitsemamme ohjelman hakupolku. Voi hakupolun tietysti kirjoittaakin, jos tietää polun. Nyt klikataan OK -painiketta, jolloin palataan edelliseen ikkunaan, josta painetaan Sulje -painiketta, jolloin palataan taas edelliseen ikkunaan ja painetaan vielä kerran Sulje -painiketta. Nyt kytkentä on tehty ja ko. tunnisteen omaavat tiedostot avautuvat valitsemaamme ohjelmaa, kun niiden nimeä kaksoisnapsautetaan Resurssienhallinnassa.

6 AB-ajokortti 6 Yhteiskäyttö Pikakuvakkeet Kun Windows käynnistyy, näytölle avautuu työpöytä, jolla on erilaisia kuvakkeita eli ikoneita. Kuvakkeilla käynnistetään ohjelmia, jolloin ei tarvitse aina käyttää Käynnistä-painikkeesta löytyvää Ohjelmat -valikkoa ohjelman käynnistämiseen. Pikakuvakkeet ovat oikopolkuja ohjelmien ja työtiedostojen käynnistämiseen. Tiedostoon kytketty pikakuvake käynnistää ohjelman, jolla tiedosto on tehty ja avaa tiedoston valmiiksi ko. ohjelmaan. Pikakuvake voidaan luoda monella tavalla. Opetellaan tekemään pikakuvake Resurssienhallintaa (Windows Explorer) käyttämällä. Avaa Resurssienhallinta ellei se jo ole avoinna. Avaa kansio, joka sisältää sen tiedoston, josta pikakuvake luodaan ja klikkaa hiiren oikealla painikkeella tiedoston ikonia. Valitse avautuvasta pikavalikosta kohta Luo pikakuvake. Pikakuvake luodaan nyt samaan kansioon. Voit nyt vetää pikakuvakkeen Työpöytä -kansioon ja pikakuvake ilmestyy työpöydälle. Pikakuvakkeen voi tehdä myös suoraan Työpöydältä klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella työpöydän tyhjällä alueella ja valitsemalla avautuvasta pikavalikosta kohta Uusi ja seuraavasta pikavalikosta kohta Pikakuvake. Näytölle avautuvan ikkunan Selaa -painikkeella pääset liikkumaan kansioissa ja valitsemaan haluamasi tiedoston. Tiedoston hakupolku ilmestyy ikkunan Komentorivi -ruutuun. Paina Seuraava -painiketta ja pääset antamaan pikakuvakkeelle nimen Valitse pikakuvakkeen nimi: -ruutuun. Oletuksena on valitsemasi objektin nimi. Viimeiseksi painetaan painiketta Valmis ja pikakuvake ilmestyy työpöydälle. TEHTÄVÄPALKIN JA KÄYNNISTYSVALIKON ASETUKSET Tehtäväpalkki (Taskbar) jakautuu toiminnallisesti neljään osaan: Käynnistä -painike, pienennetyt ohjelmapainikkeet, ilmaisinalue (tyhjä alue palkissa) ja kello. Sinänsä tehtäväpalkissa saattaa näkyä muutakin asetuksista riippuen. Tehtäväpalkki ja erityisesti sen vasemmassa päässä oleva Käynnistä -painike ovat keskeisiä välineitä Windowsissa. Tehtäväpalkin asetuksiin pääset käsiksi klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin tyhjällä alueella ja valitsemalla avautuvasta pikavalikosta kohta Ominaisuudet. Näytölle avautuu oheisen kuvan mukainen ikkuna, jossa on kaksi välilehteä: Tehtäväpalkin asetukset ja Käynnistysvalikon ohjelmat. Tutustumme ensiksi Tehtäväpalkin asetuksiin.

7 AB-ajokortti 7 Yhteiskäyttö Välilehdessä Tehtäväpalkin asetukset (Taskbar Options) on neljä merkittävää vaihtoehtoa. Vaihtoehto aina päällimmäisenä tarkoittaa, että tehtäväpalkki ei koskaan voi olla toisten ikkunoiden takana. Käytännöllinen valinta, koska silloin tehtäväpalkkiin pääsee aina helposti käsiksi. Piilota automaattisesti (Auto hide) -valinnalla tehtäväpalkin voi piilottaa. Piilotettu tehtäväpalkki ponnahtaa esiin, kun hiiren osoittimen vie sen näytön reunan yli, jossa tehtäväpalkki on. Jos valintaa ei tehdä, on tehtäväpalkki aina näkyvissä. Vaihtoehdolla Näytä pienet kuvakkeet Käynnistä-valikossa (Show small icons in Start menu) määritellään Käynnistä -valikossa näytettävien kuvakkeiden koko. Kellonaika näytetään tehtäväpalkin oikeassa päässä valitsemalla kohta Näytä kello (Show clock). Käynnistä-valikon ohjelmat Ohjelmia asennettaessa Käynnistä-valikkoon yleensä lisätään kyseinen ohjelma. Toimenpide on valinnainen, joten välttämättä niin ei tehdä. Käynnistä-valikkoon ja sen alivalikkoihin voidaan kuitenkin myöhemminkin lisätä haluttu ohjelma tai poistaa se sieltä. Ohjelman poistaminen Käynnistä-valikosta poistaa ainoastaan siellä olevan kuvakkeen, itse ohjelmaa ei poisteta, sen oma toimenpiteensä. Tehtäväpalkin ominaisuudet ikkunasta valitaan nyt välilehti Käynnistä-valikon ohjelmat (Start Menu Programs). Valintaikkunassa voidaan sekä lisätä että poistaa ohjelmia. Ohjelmat (Programs) -alivalikkoon ohjelma lisätään seuraavasti: Klikkaa painiketta Lisää (Add...), jolloin näytölle avautuu sama valintaikkuna kuin pikakuvakkeita lisättäessä. Klikataan painiketta Selaa (Browse...) ja kaksoisnapsautetaan selausikkunassa kansioon, joka sisältää lisättävän ohjelma ja merkitään ohjelma klikkaamalla sen kuvakkeeseen. Klikataan painiketta Avaa (Open), jolloin palataan uudelleen ikkunaan Luo pikakuvake. Merkitsemäsi tiedoston hakupolku näkyy nyt ruudussa Komentorivi: (Command line:). Klikkaa Seuraava (Next). Nyt näet Käynnistä-valikossa olevien kansioiden puurakenteen. Kansio Ohjelmat on merkitty aktiiviksi ja koska olemme lisäämässä ohjelmaa ko. kansioon voimme hyväksyä valinnan ja klikataan Seuraava. Nyt ehdotetaan tekstiä, joka näkyy Käynnistä-valikossa. Oletuksena on tiedoston nimi, mutta voit muuttaa nimen haluamaksesi. Lopuksi klikataan Valmis, jolloin palataan ikkunaan Ominaisuudet: Tehtäväpalkki (Taskbar Properties) ja klikataan vielä OK. Käynnistä-valikon alivalikkoon Ohjelmat on nyt lisätty valitsemasi vaihtoehto. Vaihtoehdon poistaminen tehdään klikkaamalla painiketta Poista (Remove) ja siirtymällä haluttuun kansioon kaksoisnapsauttamalla sitä. Valitaan poistettava ohjelma merkitsemällä sen kuvake, klikataan painiketta Poista. Seuraavaksi klikataan Sulje (Close) ja lopuksi OK. Valitun ohjelman käynnistäminen on nyt poistettu valikosta. Tiedostot-valikon sisällön poistaminen Tiedostot (Documents) -valikossa näkyvät pikavalinnat viimeksi avattuihin tiedostoihin. Haluttaessa pikavalinnat voidaan tyhjentää pois valikosta yksinkertaisesti klikkaamalla painiketta Poista Ominaisuudet: Tehtäväpalkki -ikkunan välilehdellä Käynnistä-valikon ohjelmat.

8 AB-ajokortti 8 Yhteiskäyttö OHJAUSPANEELI Ohjauspaneelin välineillä muutetaan Windowsin järjestelmäasetuksia kuten näyttötilaa tai aikaasetuksia, asennetaan uusia ohjelmia ja oheislaitteita sekä järjestelmän osia. Ohjauspaneeli avautuu Käynnistä-painikkeen valikosta Asetukset valinnalla Ohjauspaneeli. Ohjelmien asentaminen Ohjelman voi asentaa ilman ohjauspaneeliakin ilman ongelmia, mahdolliset ongelmat tulevat vasta ohjelmaa poistettaessa. Kun ohjelma asennetaan, sen asennusohjelma yleensä tekee tarvittavat kansiot ja lisää niihin tarvittavat tiedostot. Tiedostoja asennetaan kuitenkin muuallekin kuin em. kansioihin, jotta ne olisivat koko järjestelmän käytössä (mm. erilaisia laiteajureita, dynaamisia linkkikirjastoja eli DLL-tiedostoja), myös Windowsin rekisteriin tulee merkintöjä. Kun ohjelma mahdollisesti joskus poistetaan, ohjelman poisto-ohjelma ei välttämättä kykene poistamaan muuta kuin ohjelman omiin kansioihin sijoitetut tiedostot. Yleensä tästä ei ole muuta haittaa kuin levylle jäävät tarpeettomat tiedostot, jotka vievät turhaan tilaa. Pahemmassa tapauksessa ko. tiedostot saattavat myös aiheuttaa toimintahäiriöitä. Myös Windowsin rekisteriin jää viittauksia ohjelmasta, jota ei enää koneella ole. Kun ohjelma asennetaan ohjauspaneelin kautta, se voidaan myös poistaa samaa kautta ja tällöin poistuvat kaikki ohjelmaan kuuluvat tiedostot ja myös rekisteritiedot päivittyvät. Yhteisessä käytössä olevat tiedostot jäävät tällöinkin koneelle. Ohjelma lisätään avaamalla ohjauspaneelin ja kaksoisnapsauttamalla Lisää tai poista sovellus -kuvaketta. Asenna tai poista (Install/Uninstall) -välilehdeltä päästään lisäämään ohjelmia levykkeeltä tai CD-ROM - asemalta. Asennus käynnistyy klikkaamalla painiketta Asenna. Näytölle avautuu uusi ikkuna, jonka Seuraava -painiketta klikkaamalla avautuu uusi ikkuna, jonka Asennusohjelman komentorivi -ruudun alla olevalla Selaa.. -painikkeella pääsee etsimään asennusohjelman. Kun asennusohjelma on valittu, näkyy sen hakupolku em. ruudussa. Klikkaamalla painiketta Valmis, käynnistyy ohjelman asennus. Asennusohjelma yleensä esittää joitakin kysymyksiä ja vaihtoehtoja, joihin vastaamalla asennus etenee. Asennusohjelma tekee myös mahdollisesti tarvittavat asetukset. Usein tarvitaan koneen uudelleenkäynnistys ennen kuin asetukset astuvat voimaan. Nykyiset ohjelmat ovat usein niin laajoja, että niiden kaikkia osia ei asenneta. Ajatuksena on, että tarvittavia osia voi asentaa myöhemmin ja myös poistaa sellaisia osia, joita ei enää käytetä. Lisäasennuksetkin tehdään kuten edellä on kuvattu. Ohjelmien käsikirjoissa tai ohjetoiminnoissa annetaan yleensä ohjeita menettelystä. Ohjelman poistaminen tapahtuu samalta välilehdeltä kuin asennuskin. Ikkunan alaosassa näytetään koneelle asennetut ohjelmat. Siinä eivät yleensä näy ne ohjelmat, jotka on asennettu ilman ohjauspaneelia. On kuitenkin ohjelmia, jotka voi asentaa ilman ohjauspaneeliakin ja joiden pois-

9 AB-ajokortti 9 Yhteiskäyttö to-ohjelmat osaavat poistaa kaikki ko. ohjelman tiedostot. Nämä ohjelmat usein myös näkyvät em. luettelossa. Valitse ohjelma, jonka haluat poistaa ja klikkaa painiketta Lisää tai poista... (Add/Remove...). Kaikki ohjelman kansiot ja tiedostot poistetaan ja rekisteritiedot päivitetään. Jotkut ohjelmat vaativat myös poistettaessa levykkeen tai CD-levyn asemaan. Myös Windows on niin laaja, että sen kaikkia osia ei asenneta automaattisesti. Välilehdessä Windowsin asennus (Windows Setup) on luettelokenttä Osat: (Components:). Tuossa luettelossa näkyvät asennetut osat merkittynä nimen edessä olevan ruudun tarkistusmerkillä. Halutessasi poistaa osan, poista merkki valintaruudusta. Halutessasi asentaa jonkin Windowsin osan, merkitse sen edessä oleva valintaruutu ja klikkaa Käytä (Apply). Tarkenna... (Details...) -painikkeella pääsee poimimaan yksittäisen komponentin, ellet halua asentaa tai poistaa koko osaa. Yleensä Windowsin osien asentaminen edellyttää CD:n laittamista asemaan. Tehtyäsi kaikki tarvittavat toimet, klikkaa OK päästäksesi takaisin ohjauspaneeliin. Lopuksi sulje ohjauspaneeli. Uusien laitteiden asentaminen Windows 98 pyrkii tunnistamaan itse koneeseen liitetyt oheislaitteet (Plug and Play). Useimmiten tunnistus onnistuu, mutta joskus uuden laitteen joutuu asentamaan itse. On huomattava, että Windows NT:ssä asennuksen joutuu yleensä tekemään aina itse. Uuden laitteen voi asentaa ohjauspaneelin avulla seuraavasti: Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel) ja kaksoisklikkaa Lisää uusi laite (Add New Hardware) ja klikkaa Seuraava > (Next >). Seuraavaksi Windows kysyy, etsiikö se uuden laitteen vai haluatko määritellä sen itse. Automaattinen tunnistus on hyvä vaihtoehto, joten klikkaa Seuraava >. Klikkaa vielä klikkaa Seuraava > ja laitetunnistus käynnistyy. Jos määrität laitteen itse, määritetään seuraavaksi laitteen tyyppi avautuvasta ikkunasta. Seuraavaksi määritetään laite valmistajan ja laitteen mallin mukaan. Mikäli laitetta ei löydy luetteloista, laita valmistajan ajurilevyke asemaan ja asenna tarvittava ohjain levykkeeltä (tai CD:ltä). Laitteiden asentaminen saattaa vaatia Windowsin asennuslevykkeen CD-asemaan, jotta tarvittava ohjain saadaan asennettua. Tulostuksen hallinta Ohjauspaneelin ikkunasta löytyy myös kansio Kirjoittimet (Printers). Sama kansio avautuu myös komennolla Käynnistä - Asetukset - Kirjoittimet. Kansiossa näkyvät kaikki asennetut kirjoittimet omana kuvakkeena. Lisäksi on kuvake Lisää kirjoitin (Add Printer). Järjestelmään voidaan tätä kautta lisätä uusia kirjoittimia. Kaksoisnapsauttamalla Lisää kirjoitin -kuvaketta avautuu ohjatun asennustoiminnon ikkuna, jonka ohjeita noudattamalla kirjoittimen asennus onnistuu. Ensimmäisessä vaiheessa painetaan Seuraava >. Seuraavaksi valitaan onko kirjoitin oman koneesi oheislaite vai verkkokirjoitin. Jälkimmäisessä tapauksessa oikeutesi eivät ehkä riitä asennuksen jatkamiseen. Seuraavissa vaiheissa valitaan valmistaja, kirjoittimen malli ja tulostusportti (yleensä LPT1). Seuraavaksi määritetään, onko kirjoitin oletuskirjoitin. Viimeksi painetaan painiketta Valmis (Finish). Ennen tätä voit halutessasi merkitä haluavasi tulostaa testisivun varmistaaksesi asennuksen onnistumisen. Kirjoitinkansiossa voi oletuskirjoittimen vaihtaa näppärästi klikkaamalla halutun kirjoittimen kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Aseta oletukseksi (Set as Default).

10 AB-ajokortti 10 Yhteiskäyttö Tulostusjono Tulostettaessa Windows 98:lla lähettää sovellus tiedon Tulostuksenhallinta -ohjelmistolle, joka lisää työn ko. kirjoittimen tulostusjonon viimeiseksi. Jokaiselle määritellylle tulostimelle muodostuu oma tulostusjono, jota voidaan hallita kaksoisklikkaamalla Kirjoittimet -kansiossa olevaa halutun tulostimen kuvaketta tai valitsemalla hiiren oikean näppäimen pikavalikosta kohta Avaa. Näkyviin tulee oheinen ikkuna, joka mahdollistaa jonossa olevien töiden käsittelyn. Ikkunasta ilmenee tulostusjonossa olevien töiden järjestys, tulostimen tila, töiden omistaja, koko ja aloitusaika. Huomaa, että käyttäjä voi muuttaa tämän tyyppisten ikkunoiden sarakeleveyttä sarakkeiden otsikoiden reunoista. Ikkunasta voit keskeyttää valitsemasi tiedoston tulostamisen tai poistaa koko tiedoston tulostusjonosta. Valitse poistettava(t) tiedosto(t) ja anna Kirjoitin -valikosta komento Poista tulostustyöt. Mikäli haluat vain keskeyttää tulostuksen annetaan komento Keskeytä tulostus. Tulostus jatkuu antamalla uudestaan komento Kirjoitin - Keskeytä tulostus (komento on siis itse asiassa päälle/pois kytkin). VERKKORESURSSIEN JAKAMINEN Windows-käyttöjärjestelmään sisältyy Micrososoft Windows Network, joka on ns. PC to PC - verkko (vertaisverkko). Kyseessä on verkko, jossa mikään erityinen kone ei sisällä palvelintoimintoja. Kaikki verkossa olevat tietokoneet voivat toimia sekä palvelimena että asiakkaana. Käytännössä yrityksissä on kuitenkin käytössä verkko, jossa on palvelinkone tai useitakin sellaisia ja yhteiseen käyttöön tarkoitetut tiedostot tallennetaan palvelimella. Tässä kuitenkin tutustutaan Windows-verkkoon. Verkossa olevat koneet voivat jakaa toisilleen resursseja kuten asiakirjoja tai tulostimia. Kun resurssi annetaan työryhmän käyttöön, se jaetaan. Kun resurssia ei enää haluta antaa muiden työryhmän jäsenten käyttöön, jakaminen lopetetaan. Jotta jaettuja resursseja voi käyttää, pitää niihin liittyä. Vastaavasta liittymisen jaettuihin resursseihin voi lopettaa, jos niitä ei enää tarvitse. Verkkoon liittyy käsite oikeudet. Oikeuksissa on kyse siitä, että käyttäjä pääsee käsiksi kaikkiin tai joihinkin verkon jaettuihin resursseihin. Käyttöoikeus voidaan liittää kansioon, tiedostoon tai johonkin tulostimeen. Verkkoympäristön avaaminen Verkkoympäristön kuvaketta tarvitaan, kun halutaan katsotaan käytettävissä olevia resursseja tai halutaan kytkeytyä käyttämään niitä. Verkkoympäristö (Network Neighborhood) näyttää koneet siinä työryhmässä, johon koneesi kuuluu. Kaksoisnapsauta kuvaketta ja Verkkoympäristö -ikkuna avautuu. Jokaista työryhmäsi tietokonetta vastaa kuvake ja kuvakkeen tekstinä on tietokoneen nimi (kuvassa on vain Koko verkko (Entire Network) kuvake). Halutessasi etsiä sellaisten tietokoneiden resursseja, jotka eivät kuulu koneesi kanssa samaan työryhmään, sinun on avattava Koko verkko -kuvake.

11 AB-ajokortti 11 Yhteiskäyttö Nähdäksesi jaettuna olevat resurssit, kaksoisklikkaa tietokoneen kuvaketta ja näytölle avautuu ikkuna, jossa näkyvät kyseisen koneen jaettuna oleva resurssit. Jos ikkuna on tyhjä, ei jaettuja resursseja ole. Siinä tapauksessa, että ikkunassa näkyy jaettuja resursseja, esimerkiksi kansioita tai tulostimia, voit hyödyntää niitä. Jaettuihin kansioihin saattaa olla määritetty erilaisia käyttöoikeuksia, kuten lukuoikeus (voit lukea ko. kansiossa olevia tiedostoa, mutta et muuttaa tai tallentaa niitä kyseiseen kansioon) tai täydet oikeudet. Jaettujen resurssien hyödyntäminen Jaettuja resursseja voi hyödyntää monella tavalla: Voit luoda omaan koneeseesi pikakuvakkeen, joka osoittaa toisen koneen resurssia. Jotta tämä toimisi, täytyy verkon olla toiminnassa ja resurssin omistajan koneen on oltava käynnissä sekä resurssin jaettuna. Voit kopioida ja siirtää (vältä siirtoa, koska sen jälkeen jaettavaksi tarkoitettu tiedosto ei uudessa paikassa ehkä ole enää muiden käytettävissä) tiedostoja koneesta, joka sisältää jaettuja kansioita. Näin saat työkopion omalle koneellesi tiedostosta, etkä ole riippuvainen verkon toiminnasta tai ko. resurssin jakotilanteesta. Voit kytkeytyä jaettuun kansioon siten, että se näkyy loogisena levyasemana. Lisäksi voit yhdistää koneesi jaettuun verkkokirjoittimeen. Voit työstää tiedostoa, joka on toisessa koneessa ja sitten tallentaa sen taas jaettuun kansioon (mikäli oikeudet riittävät). Tämä vaatii toisessa koneessa olevan kansion avaamista. Kytkeytyminen jaettuihin resursseihin Verkkoikkunassa voit liittyä jaettuihin resursseihin. Verkossa jaettu kansio liitetään omaan koneeseesi loogisena levyasemana. Avaa verkkoympäristö ja valitse kone, jonka jaettuja resursseja haluat käyttää. Kaksoisklikkaa koneen kuvaketta, jolloin ikkunassa näytetään valitsemasi koneen jaetut resurssit. Valitse avautuvasta valikosta Yhdistä verkkoasemaan... (Map Network Drive...), Yhdistä verkkoasemaan valintaikkuna avautuu ja voit valita, mikä asematunnus vastaa resurssia, johon liityt. Ikkunassa näkyy myös hakupolku koneeseen ja kansioon. Merkitse vielä ruutu Yhdistä uudelleen kirjauduttaessa (Reconnect at Logon), niin yhdistäminen tehdään automaattisesti vain kun kirjaudut järjestelmään sisään. Lopuksi painetaan OK ja suljetaan ikkuna. Yksinkertaisemmin asian voit hoitaa klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella Verkkoympäristö -kuvaketta ja valitsemalla avautuvasta pikavalikosta kohta Yhdistä verkkoasemaan..., jolloin valintaikkuna avautuu ja pääset kytkeytymään haluamaasi asemaan. Irtautuminen jaetuista resursseista Jos koneessasi on resursseja, joihin olet liittynyt, voit purkaa liitynnän yksinkertaisesti klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella Verkkoympäristö kuvaketta ja antamalla komennon Katkaise yhteys verkkoasemaan... ja valitsemalla asema, johon yhteys katkaistaan. Voit irtaantua resursseista myös Resurssienhallinnassa. Kaksoisklikkaa Oma tietokone (My Computer) -kuvaketta. Asematunnukset, joihin olet liittynyt, näkyvät ikkunassa. Symbolina on asema, joka on kiinni verkkokaapelissa. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella yhdistetyn resurssin kohdalle ja valitse pikavalikosta Katkaise yhteys (Disconnect).

12 AB-ajokortti 12 Yhteiskäyttö Resurssien jakaminen Halutessasi itse jakaa kansion tai aseman muidenkin käyttöön saat sen tehtyä yksinkertaisesti valitsemalla halutun kansion tai aseman hiiren oikealla painikkeella ja antamalla avautuvasta pikavalikosta komennon Jakaminen.... Näytölle avautuu ikkuna, josta valitaan jaetaanko kansio tai asema ja mikä on jakonimi. Kohdasta käyttöoikeustyyppi päästään määrittelemään käyttäjien oikeudet: Vain luku, Täydet oikeudet ja Riippuvuus salasanasta. Salasanan voit määritellä myös siinä tapauksessa, että myönnät vain lukuoikeuden. Täydet oikeudet -salasana annetaan omassa ruudussaan, joka aktivoituu valitessasi ko. käyttöoikeustyypin. Jaetussa kansiossa on symbolina ojentava käsi. Se kertoo, että kansio on verkossa muiden käytettävissä. Sinänsä omien resurssien jakaminen muille riippuu siitä millaiset oikeudet itselläsi on. Resurssien jaon lopettaminen Kun haluat lopettaa omassa koneessasi olevan resurssin jakamisen, voit tehdä sen resurssienhallinnassa. Kaksoisklikkaa levyn kuvaketta ja klikkaa hiiren oikealla painikkeella kansioon, jonka jaon haluat lopettaa ja valitse Jakaminen... (Sharing...) sekä klikkaa Ei jaettu (Not Shared), klikkaa lopuksi OK. Aseman jakaminen lopetetaan samalla tavalla. JÄRJESTELMÄOHJELMAT Lähiverkkoympäristössä tiedostoja tallennetaan sekä omalle koneelle että palvelimella oleviin levyasemiin. Jälkimmäiset yleensä varmistetaan keskitetysti. Myös virustorjunta saatetaan hoitaa keskitetysti siten, että esimerkiksi ulkopuoliset sähköpostit kulkevat tarkistuksen kautta. Ulkopuolisten käyttäjien ja tiedostojen pääsy yrityksen järjestelmiin suojataan palomuuriohjelmilla. Windows tarjoaa kuitenkin useita järjestelmäohjelmia, joilla yksittäinenkin käyttäjä voi varmistaa oman koneensa toiminnan. ScanDisk ScanDisk on järjestelmäohjelma, jonka avulla voi tarkistaa onko kiintolevyllä loogisia tai fyysisiä virheitä ja myös korjata näitä virheitä. Ohjelmaa tarvitaan, koska levyillä esiintyy aina satunnaisia virheitä erilaisista syistä kuten ohjelmien virheistä, levyaseman toimintavirheistä, virransyöttöhäiriöistä jne. Erilaisia virheitä ovat lähinnä ristiin linkitetyt tiedostot ja kadonneet tiedostopirstaleet. Ristiin linkitys tarkoittaa sitä, että levyn kirjanpidossa on varausyksikkö virheellisesti merkitty vapaaksi, vaikka se on jonkin tiedoston käytössä. Kun levylle kirjoitetaan uusi tiedosto, se saattaa mennä päällekkäin tiedoston kanssa, jonka osa sijaitsee varausyksikössä, joka on merkitty vapaaksi. Näitä kahta tiedostoa sanotaan ristiin linkitetyksi. Tässä tilanteessa menetetään ainakin vanhemman tiedosto osa, joka jäi uuden tiedoston alle. Kadonneet tiedostopirstaleet ovat varausyksiköitä, jotka on merkitty varatuiksi, vaikka ne eivät kuulu mihinkään tiedostoon. Näin saattaa käydä, kun levyltä poistetaan tiedosto, mutta jostain syystä levyn kirjanpito ei merkitse varausyksikköä vapautuneeksi.

13 AB-ajokortti 13 Yhteiskäyttö Myös tiedostojen nimissä, päivämäärissä ja kellonajoissa voi esiintyä virheitä, jotka ScanDisk osaa tunnistaa. Jos koneesta katkeaa virta tai Windows muuten sammutetaan ilman Sammuta (Shut Down) - komentoa, ScanDisk yleensä käynnistyy, kun kone seuraavan kerran käynnistetään. ScanDiskin voi halutessaan käynnistää myös itse komennolla Käynnistä - Ohjelmat - Apuohjelmat - Järjestelmätyökalut - ScanDisk. Valitse tarkistuksen tyyppi sen mukaan, haluatko tarkastaa vain tiedostojen ja kansioiden virheet vai myös levyn pinnan kunnon. Tiedostojen ja kansioiden kunto kannattaa tarkistaa useammin, levyn pinnan kunnon tarkistamista ei tarvitse tehdä yhtä usein. Levyn pinnan tarkistuksessa ohjelma tekee kirjoitus- ja lukutestin levyn joka sektorille. Mikäli testin aikana ilmenee ongelmia ohjelma siirtää kyseisen kohdan tiedon toiseen paikkaan levyllä ja merkitsee paikan vialliseksi (viallinen sektori, bad sector), jolloin sektoriin ei kirjoiteta tietoa enää myöhemminkään. Muutama viallinen sektori kovalevyllä ei vaikuta levyn käyttöön ja ilmiö on nykyisillä kovalevyillä varsin harvinainen. Jos viallisia sektoreita alkaa ilmaantua usein, kielii ilmiö joko kovalevyllä olevasta viruksesta tai siitä, että levy alkaa olla tiensä päässä. Jos Korjaa virheet automaattisesti on valittu, ScanDisk korjaa löytämänsä virheet heti. Jos kohdassa ei ole merkkiä, käyttäjälle ilmoitetaan ensi virheestä ja kysytään lupaa korjata se. Levyn eheytys Kun tietokonetta normaalisti käytetään, kiintolevylle tallennetaan tiedostoja, vanhoja poistetaan ja tallennetaan taas uusia, pirstoutuu levyn vapaa tila pieniksi osiksi. Kun pirstoutuneelle levylle tallennetaan tiedosto, jakaantuu se fyysisesti eri puolille levyä. Tiedostoa luettaessa lukupää joutuu pomppimaan levyllä paikasta toiseen ja toiminta hidastuu. Kyseessä ei ole mikään varsinainen vika, vaan normaaliin toimintaan liittyvä epäjärjestys, joka vaatii ajoittain järjestelyä. Tätä varten on olemassa levyn eheytysohjelma, joka lukee tiedostot levyltä muistiin ja tallentaa ne sitten uudestaan levylle peräkkäisiin varausyksiköihin. Levylle ei tule lisää tilaa, mutta toiminta nopeutuu, kun lukupään ei tarvitse lukea samaan tiedostoon kuuluvia osia eri puolilta levyä. Ohjelma avautuu komennolla Käynnistä - Ohjelmat - Apuohjelmat - Järjestelmätyökalut - Levyn eheytys. Ensimmäiseksi määritellään mikä asema eheytetään. Kun valinta on tehty klikkaamalla OK -painiketta, käynnistyy eheytysohjelma ja näytöllä ilmaantuu ikkuna, josta nähdään eheytyksen edistyminen. Eheytyksen edistyminen.

14 AB-ajokortti 14 Yhteiskäyttö Näytä tiedot -painikkeella näytölle ilmaan havainnollinen kaavionäyttö eheytyksen edistymisestä ja levyn pirstoutumisesta. Avautuvan ikkunan Selite -painike antaa tietoa siitä mitä mikin merkki tarkoittaa. Eheytys kestää jonkin aikaa, joten voit jättää mikron työskentelemään itsestään. Eheytyksen tarve vaihtelee koneen käytön mukaan. Kovin usein sitä ei tarvitse tehdä, mutta toisaalta, eheytyksen voi tehdä aina halutessaan, haittaa siitä ei koskaan ole. Virustorjunta Virukset ovat haitallisia tietokoneohjelmia tai makroja, jotka tartuttavat tiedostoja liittämällä niihin kopioita itsestään. Viruksilla on yleensä haitallisia vaikutuksia, pahimmassa tapauksessa ne voivat sotkea täysin kiintolevyn sisällön. Virustorjunnasta huolehditaan erillisillä ohjelmilla, jotka ovat koko ajan tietokoneen muistissa ja tarkistavat jokaisen tiedoston. Virustorjuntaohjelmilla voidaan virukset myös puhdistaa pois järjestelmästä. Varmuuskopiointi Varmuuskopioinnin avulla voidaan varmistaa kiintolevyllä olevien tiedostojen säilyminen. Tiedostot voi varmuuskopioida levykkeille, nauha-asemaan tai verkossa olevaan toiseen tietokoneeseen. Jos alkuperäiset tiedostot vahingoittuvat tai katoavat, ne voi palauttaa varmuuskopiosta. Varmuuskopiointia varten on olemassa erilaisia ohjelmia, myös Windowsin mukana tulee varsin käyttökelpoinen varmuuskopiointiohjelma. Ohjelma ei asennu automaattisesti Windowsia asennettaessa, mutta mikäli ohjelma on asennettu, se löytyy komennolla Käynnistä - Ohjelmat - Apuohjelmat - Järjestelmätyökalut - Varmuuskopiointi. Varmuuskopiointiohjelman käynnistyttyä näytölle ilmaantuu varmuuskopioinnin ikkuna, josta valitaan tehdäänkö uusi varmuuskopiointi, avataan aiemmin luotu varmuuskopio vai palautetaanko varmuuskopioidut tiedostot. Nyt valitsemme uuden varmuuskopion, painetaan OK ja ohjatun varmuuskopiotoiminnon seuraava ikkuna avautuu. Voimme varmuuskopioida koko tietokoneen sisällön tai valitut tiedostot. Valitaan jälkimmäinen. Koko tietokoneen sisältöä ei ole tarpeen varmuuskopioida, koska silloin kopioidaan myös ohjelmatiedostot, mikä ei ole tarpeen, koska ohjelmat voi tarvittaessa asentaa uudelleen niiden asennus levykkeiltä tai Cd:ltä.

15 AB-ajokortti 15 Yhteiskäyttö Painetaan Seuraava -painiketta ja näytölle avautuu ikkuna, josta valitaan varmuuskopioitavat tiedostot ja kansiot. Jokaisen levyn, kansion ja tiedoston nimen edessä on pieni ruutu, jota klikkaamalla valitaan merkitty kohde varmuuskopiointia varten. Kansioita voi laajentaa klikkaamalla niiden edessä olevaa plusmerkkiä. Valitse kohdasta Varmuuskopioidaan (What to back up) haluamasi asema(t) ja kansio(t) ja paina Seuraava (Next) ja näytölle avautuu ikkuna, jossa on kaksi valintaa: Kaikki valitut tiedostot ja Uudet ja muuttuneet tiedostot. Olemme nyt tekemässä ensimmäistä varmuuskopiota ja valitsemme Kaikki valitut tiedostot. Jatkossa voimme valita Uudet ja muuttuneet tiedostot, jolloin vain ne varmuuskopioidaan. Painetaan taas painiketta Seuraava ja avautuvasta ikkunasta pääsemme valitsemaan minne varmuuskopio tehdään. Kuvassa varmuuskopio tehdään A:-asemalle ja saa nimen Omakopio.qic (oletus). Sinänsä varmuuskopio voidaan tehdä myös kovalevylle, mutta ainakin sen tulisi olla eri kovalevy kuin se mistä tietoja varmistetaan. Jos levy ei toimi, ei siltä voi palauttaa varmuuskopiotakaan. Isojen tietomäärien varmistamiseen käytetään mm. nauha-asemia. Myös levykkeet ovat edelleen käyttökelpoisia. Varmistetaan mille välineelle hyvänsä, varmuuskopioita on syytä tehdä useita. Ainakin yhtä sarjaa on säilytettävä fyysisestikin eri paikassa (mielellään eri rakennuksessakin) kuin pauksessa, tietokoneet. että Näin työtilat tiedot fyysisestikin säilyvät siinäkin tuhoutuvat ta- vaikkapa tulipalossa. Kun varmuuskopion sijainti on valittu painetaan painiketta Seuraava ja pääsemme vielä määrittelemään kaksi asiaa: Vertaa alkuperäisiä ja varmuuskopioitavia tiedostoja varmistaaksesi, että tiedot on varmuuskopioitu oikein ja Pakkaa varmuuskopiotiedostot tilan säästämiseksi. Valinnat ovat oletusarvoja ja ne kannatta pitää voimassa. Kun vielä painetaan painiketta Seuraava, päästään antamaan työlle nimi, jonka jälkeen painetaan painiketta Käynnistä ja varmuuskopiointi alkaa.

16 AB-ajokortti 16 Yhteiskäyttö Työn etenemistä seurataan omasta ikkunasta. Ikkunasta nähdään mm. työn nimi, työn eteneminen graafisesti, käytetty aika sekä mitä tiedostoja käsitellään, paljonko tiedostoja on yhteensä ja montako on jo käsitelty sekä koko tavuina. Kun työ on valmis näytölle ilmaantuu tulee ilmoitus: Toiminto on suoritettu. Klikkaa OK ja sulje kopioinnin tietoikkuna klikkaamalla OK ja lopuksi suljetaan vielä varmuuskopiointiohjelma. Päivittäin tarvittavien tiedostojen varmistaminen Joitakin tiedostoja tarvitaan päivittäin tai niiden pitää muusta syystä olla helposti saatavilla. Varmuuskopiointiohjelman käyttö ei ole tällöin paras mahdollinen ratkaisu, koska silloin tiedostot eivät ole välittömästi käytettävissä. Siksi tiedostot on syytä kopioida toiseen levykkeille tai tallentaa ko. ohjelmasta suoraan. Laitevian sattuessa nämä tiedostot ovat ilman mitään ylimääräisiä toimia käytettävissä missä hyvänsä mikrossa, jossa on ko. tiedoston käsittelyyn sopiva ohjelma. Varmuuskopioiden palauttaminen on helppo ja nopea tehdä, mutta varmuuskopiointiohjelmaa ei ehkä ole asennettu sille koneelle, jota esimerkiksi laitevian vuoksi joudumme käyttämään. Tällaisessa tapauksessa varmuuskopiota ei kyetä palauttamaan eikä tiedostoja niin ollen käyttämään. Varmuuskopion palauttaminen Palautus tehdään samalla ohjelmalla kuin varmuuskopiokin. Avataan varmuuskopiointiohjelma komennolla Käynnistä - Ohjelmat - Apuohjelmat - Järjestelmätyökalut - Varmuuskopiointi. Klikkaa seuraavaksi painiketta Sulje ja valitse avautuvasta ikkunasta välilehti Palautus (Restore). Vastaa päivityskysymykseen Kyllä (Yes) ja pääset valitsemaan palautettavat tiedostot kohdasta Palautettavat tiedostot. Palautuskohde määritetään kohdassa Palauta kohteeseen (Where to restore). Palautus tapahtuu joko alkuperäiseen sijaintiin, joka on oletus, tai vaihtoehtoiseen sijaintiin, jonka valinta avaa ikkunan, joskataan sijainnin painiketta voi valita. Käynnistä Kun valinnat (Start) ja on OK. tehty kli- Nyt kysytään sitä tiedostonimeä, jonka annoit varmuuskopiolle. Nimi näkyy valmiina ikkunassa, jos oikea väline on käytössä. Klikkaa painiketta OK ja palautus alkaa. Kun palautus on valmis, klikkaa painiketta OK palautusikkunassa jolloin ikkuna sulkeutuu, lopuksi suljetaan varmuuskopiointiohjelma.

17 AB-ajokortti 17 Yhteiskäyttö SÄHKÖPOSTI Sähköpostin edut Sähköposti on yleisin tapa hyödyntää tietoverkkoja. Sähköposti on nopea ja edullinen kommunikointiväline, joka mahdollistaa joustavan yhteydenpidon niin organisaation sisällä kuin eri puolille maailmaa. Sähköpostin lähettäjä ja vastaanottaja eivät ole sidottuja aikaan eikä paikkaan, vaan millä tahansa järjestelmän laitteella voidaan viestiä mihin vuorokauden aikaan hyvänsä. Jokaisella sähköpostin käyttäjällä on oma postilaatikko jossakin postitoimistossa, johon otetaan yhteys kuun postia lähetetään tai vastaanotetaan. Suurin sähköpostin etu on sen nopeus. Viesti menee perille muutamassa sekunnissa mihin tahansa maailmassa. Toinen etu on alhaiset kustannukset. Viestin voi kirjoittaa valmiiksi ennen yhteyden avaamista, jolloin maksu menee vain siltä ajalta, kun viesti lähetetään ja lähettämiseen kuluva aika mitataan sekunneissa tai kymmenissä sekunneissa. Viestin voi lähettää, vaikka vastaanottaja ei olisikaan tavoitettavissa. Viesti talletetaan vastaanottajan postilaatikkoon, joka on aina valmiina vastaanottamiseen ja vastaanottaja voi lukea viestin halutessaan. Sähköpostista jää aina myös digitaalisessa muodossa oleva dokumentti ja asiat voidaan siten tarkistaa jälkikäteen. Vastaanottaja voi myös edelleen muokata viestejä, koska sähköpostiviesti säilyy merkkimuotoisena tekstitiedostona, jota mikä hyvänsä tekstinkäsittelyohjelma kykenee lukemaan. Sähköpostin ongelmia Sähköpostikaan ei ole ongelmaton kommunikointiväline. Valitettavasti sähköpostilla ei tavoita kaikkia. Käyttöä vaikeuttaa myös laajan, yhtenäisen osoitetietokannan puute. Puhelinnumeroista on luettelonsa, mutta vastaavaa ei ole sähköpostiosoitteista ja jonkin sähköpostiosoitteen selvittäminen voi osoittautua mahdottomaksi. Pidempään verkkoa käyttäneet oppivat kyllä keinonsa osoitteiden selvittämiseen, mutta se on kieltämättä vakava ongelma. Oma sähköpostiosoite kannattaakin ilmoittaa kaikille sitä tarvitseville ja painattaa käyntikorttiin. Jos sähköposti ei tavoita vastaanottajaa, viesti yleensä tulee takaisin. Aina ei kuitenkaan voi olla varma, onko viesti mennyt perille. Sähköpostin matka Sähköpostiviesti koostuu kahdesta osasta, otsikkokentästä ja runko osasta. Otsikkokentässä kerrotaan viestin lähettäjä, vastaanottaja(t), viestin aihe ja palautusosoite. Otsikkokentän tärkein tieto on vastaanottajan osoite, ilman sitä postia ei saada perille. Sähköpostin perillemeno riippuu lähes täysin siitä, onko osoitekentän osoite muotoiltu oikein vai ei. Internet verkossa vastaanottajan osoite muodostuu käyttäjätunnuksesta ja tietokoneen osoitteesta jotka erotetaan (at)-merkillä. Esimerkiksi

18 AB-ajokortti 18 Yhteiskäyttö MICROSOFT OUTLOOK 2000 Microsoft Outlook 2000 on henkilökohtainen tietojenhallintaohjelmisto, toimistojärjestelmäohjelma, jossa on sähköpostin lisäksi kalenteri, tehtäväluettelo, muistilaput jne. Ohjelman edellinen versio on nimeltään Outlook 98. Tämän oppaan perusteella osaat käyttää myös sitä. Ensimmäinen versio Outlook 97 poikkeaa jo enemmän eikä siinä ole kaikkia myöhempien versioiden toimintoja. Ohjelmaa voi luonnollisesti käyttää myös pelkästään sähköpostiohjelmana. Jos jo osaa käyttää jotakin sähköpostiohjelmaa, osaa käyttää myös Outlook 2000:tta. Tutustuminen Outlookiin Outlook ikkuna on jaettu kahteen pääruutuun: vasemmassa reunassa on Outlook-palkki ja oikeassa reunassa informaatioikkuna. Outlook voidaan määritellä avautumaan eri näkymiin. Käytännöllinen tapa on määritellä Outlook avautumaan Outlook tänään näkymässä (kuva), jolloin näkee yhdellä silmäyksellä keskeiset asiat. Outlookissa tiedot tallennetaan kansioihin, joista kukin on tarkoitettu tietyn tyyppisten tietojen tallentamista, näyttämistä ja hallintaa varten. Siten ensimmäinen vaihe tietyn tyyppisen tiedon kanssa työskenneltäessä, on avata vastaava kansio napsauttamalla Outlook palkissa olevaa pikakuvaketta. Vakiotyökalurivit Kansioiden pikakuvakkeet Kansion voi avata myös erilliseen Outlook ikkunaan napsauttamalla kakkospainikkeella Outlook palkissa olevaa Outlook-palkki kuvaketta ja valitsemalla avautuvasta pikavalikosta Avaa uudessa ikkunassa (Open In New Window) komennon. Outlook palkin pikakuvakkeet on jaettu kolmeen oletusryhmään: Outlook-pikavalinnat (Outlook Shortcuts), Omat pikavalinnat (My Shortcuts) ja Muut pikavalinnat (Other Shortcuts). Ryhmä näytetään, kun ryhmän painiketta napsautetaan. Outlook-kansioiden käyttäminen Outlook-palkin Outlook-pikavalinnat ja Omat pikavalinnat ryhmät sisältävät Outlook-kansioiden pikakuvakkeita. Outlook-kansio sisältää Outlookin hallitsemia kohteita kuten sähköpostiviestejä, kalenteritapaamisia jne. Outlook-pikavalinnat ryhmä sisältää pikakuvakkeita yleiskäyttöisiä Outlook-kansioita varten: Outlook-tänään, Saapuneet, Kalenteri, Yhteystiedot, Tehtävät, Päivyri, Muistilaput sekä Poistetut. Omat pikavalinnat ryhmän kansioita käytetään sähköpostien ja faxien hallintaan. Näitä kansioita ovat Luonnokset, Lähtevät ja Lähetetyt. Kun Outlook-kansio on avattu, voidaan katsella, järjestää, tulostaa ja etsiä kansion sisältämiä kohteita. Voidaan myös luoda uusia kohteita ja poistaa olemassa olevia.

19 AB-ajokortti 19 Yhteiskäyttö Tiedostokansioiden käyttäminen Outlook-palkin Muu-ryhmä sisältää pikakuvakkeita paikallisella levyllä tai verkossa olevia tiedostokansioita varten. Kyseessä on vaihtoehto Windowsin resurssienhallinnalle kun työskennellään kansioiden ja tiedostojen kanssa. Oletuksena ovat pikakuvakkeet Oma tietokone, Omat tiedostot ja Suosikit kansiota varten. Huomaa, että Outlookin kansiot eivät näy Resurssienhallinnassa. Kun tiedostokansio on avattu, voidaan katsella, järjestää etsiä ja hallita kansion sisältämiä tiedostoja. Myös alikansiota voidaan avata ja käynnistää ohjelma. Outlook tänään kansio Outlook tänään kansio tarjoaa yleiskatsauksen joistakin nykyisistä Outlook-tiedoista. Sen avulla voi myös käyttää muita Outlook-kansioita. Outlook tänään kansio on tavallaan Outlookin kotisivu. Ohjelma kannattaa määritellä avautumaan tähän näkymään. Tämä tapahtuu napsauttamalla kansion yläosassa olevaa Mukauta -painiketta. Näytölle avautuu asetussivu, josta voi valita kohdan Siirry käynnistettäessä suoraan Outlook tänään sivulle. Lisää keinoja kansioiden avaamiseen Kansioiden avaamiseen voi käyttää myös hierarkkista kansioluetteloa. Outlook-palkkiin verrattuna etuna on, että voi nopeasti paikantaa ja avata minkä tahansa Outlook-kansion tai tiedostokansion eikä vain niitä kansiota, joita varten Outlook-palkkiin on luotu pikakuvakkeita. Pysyvä kansioluettelo (Folder List) avataan Näytä (View) valikosta komennolla Kansioluettelo (Folder List). Pysyvä kansioluettelo näkyy erillisessä ruudussa ja pysyy näkyvissä kunnes Kansioluettelo komento toistetaan Näytä valikosta. Kansioluettelo voidaan avata myös väliaikaisesti napsauttamalla informaatioikkunan otsikkorivin tekstiä (Kuvassa Omat kansiot Outlook tänään). Väliaikainen kansioluettelo poistuu näkyvistä heti, kun avataan kansio tai napsautetaan Outlook-ikkunaa johonkin paikkaan luettelon ulkopuolella. Väliaikaisen kansioluettelon voi muuttaa pysyväksi napsauttamalla luettelon oikeassa yläkulmassa olevaa nuppineulapainiketta. Kansioluetteloa voi käyttää kuten Resurssienhallinnan kansioikkunaa (vasenta ikkunaa). Napsauta +/- painiketta kun haluat laajenta tai kutistaa luetteloa Pysyvä kansioluettelo Napsauta kansion otsikkoa halutessasi näyttää tai piilottaa väliaikaisen kansioluettelon Pysyvä kansioluettelo, jossa näkyvät Omat kansiot tiedostossa olevat Outlook-kansiot.

20 AB-ajokortti 20 Yhteiskäyttö SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Sähköpostin asetukset Sähköpostin asetuksia muutetaan Outlookissa komennolla Työkalut Asetukset (Tools Options ). Avautuvassa valintaikkunassa on lukuisia välilehtiä, joissa tehdään myös kalenteria, tehtäväluetteloa ja kaikkia Outlookin toimintoja koskevia yhteisiä asetuksia. Tässä tutustutaan joihinkin keskeisiin asetuksiin. Sähköpostin asetuksia tehdään kolmesta eri välilehdestä. Asetukset välilehdestä päästään painikkeella Sähköpostin asetukset tekemään viestien ulkoasuun ja niiden käsittelyyn liittyviä asetuksia. Sähköpostin toimittaminen välilehdestä tehdään viestin toimittamiseen liittyviä asetuksia. Tältä osin Microsoftin sähköpostiohjelmissa pitää olla tarkkana. Ajatuksena on, että viestit menevät Lähtevät kansioon, josta ne lähtevät samalla kun tarkistetaan onko sähköpostia saapunut. Lähetä painikkeen painaminen ei siis sinänsä vielä lähetä postia, vaan se menee omaan kansioonsa, josta se lähtee vasta kun tulevaa postia tarkistetaan. Lähettäjä kuitenkin saattaa kuvitella viestin jo lähteneen. Jotta viesti todella lähtee heti, kun Lähetä painiketta painetaan tarkista välilehdestä Sähköpostin toimittaminen, että siellä on valinta ruudussa Lähetä viestit heti yhteyden muodostuttua. Sähköpostin muoto välilehdestä tehdään sähköpostin muotoon liittyviä asetuksia. Outlookista (myös Express-versiosta) voidaan sähköpostia lähettää paitsi tekstimuodossa (ASCII) myös RTF ja HTML-muodossa. Kahta jälkimmäistä käytettäessä myös vastaanottajan sähköpostiohjelman on kyettävä käyttämään näitä muotoja ja niin ei suinkaan aina ole. Tekstimuotoista sähköpostia lukevat kaikki sähköpostiohjelmat ja se on myös sikäli turvallinen, että se ei voi sisältää viruksia. Tekstimuotoisen sähköpostin liitetiedosto sen sijaan voi viruksia sisältää. Virus tosin ei aktivoidu ellei liitetiedostoa avata. Käytä siis sähköpostin lähetysmuotona valintaa Vain teksti. Tämä ei tarkoita etteikö muitakin muotoja voi käyttää, mutta sovi niiden käytöstä aina vastaanottajan kanssa. Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen Sekä viestin vastaanottaminen että lähettäminen edellyttävät yhteyttä palveluntuottajaan. Kun yhteys on päällä ja käynnistät Outlookin, se ottaa yhteyden sähköpostitiliisi ja lataa uudet viestit Saapuneet -kansioon. Saapuneet-kansion lisäksi Outlook sisältää Lähtevät, Lähetetyt, Poistetut ja Luonnokset kansiot, jonka lisäksi voit luoda itse omia kansioita tarpeen mukaan. Vastaanottamasi viestit voit järjestää poistamalla tarpeettomat ja siirtämällä kunkin säilytettävän viestin sille sopivaan kansioon. Viestit tallentuvat tietokoneeseesi. Sen lisäksi voit määrittää, että viesteistä jätetään kopio postipalvelimelle, kaikki postipalvelimet eivät tue tätä toimintoa. Mikäli kopiota ei jätetä palvelimelle, ei kerran luettua viestiä voi enää lukea toiselta koneelta. Vastaanottaneen koneen Saapuneet kansiossa viesti säilyy kunnes itse poistat sen. Jos viestistä jätetään kopio palvelimelle, voit lukea viestin uudelleen myös toisella koneella. Mikäli jätät kopiot myös palvelimelle, tyhjennä palvelimella oleva hakemistosi silloin tällöin.. Voit kirjoittaa omia viestejä tai vastata saapuneisiin viesteihin sekä välittää niitä edelleen. Ohjelmaan kuuluu osoitteisto, josta voit valita viestien vastaanottajat, joille lähetät postia säännöllisesti. Osoitteiston sisällön joudut luomaan ja ylläpitämään itse. Lähettäessäsi viestin Outlook tarkistaa, että kaikki Vastaanottaja- ja Kopio-kenttiin kirjoitetut osoitteet ovat kelvollisia Inter-

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Microsoft Outlook 2003 Automaattinen arkistointi

Microsoft Outlook 2003 Automaattinen arkistointi Sivu 1/5 Microsoft Outlook 2003 Automaattinen arkistointi Kaikilla tietohallinnon Outlook Exhange palvelua käyttävillä on määritelty henkilökohtainen postilaatikko jossa on rajoitettu levytilan määrä.

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näillä ohjeilla asennat Microsoft Windows 3.11 tai Microsoft Windows 3.1 -käyttöjärjestelmän Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Huomioi, että voidaksesi asentaa Windows-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen,

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

Pidä tiedostot aina ulottuvilla

Pidä tiedostot aina ulottuvilla KÄYTÄ PILVIPALVELUA: 7 Gt ILMAISTA LEVYTILAA TIEDOSTOILLE Pidä tiedostot aina ulottuvilla TIETOJA Luo Microsoft-tili ja ota käyttöön SkyDrive-palvelu. TÄTÄ TARVITSET Internet-yhteys TARVITTAVA AIKA 0 minuuttia

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Outlook 2007 ensikäynnistys... 4 Outlook 2007 käynnistys ikkuna... 5 Microsoft

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti

Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti Outlook kalenteri Sisällys Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti... 2 Skype for Business -verkkokokous... 3 Oman kalenterin jakaminen ja oikeudet... 4 Oikeuksien muuttaminen... 5 Käyttöoikeustasot... 6 Kalenterin

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä:

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä: Share-työkalu Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE. Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos)

OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE. Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos) OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos) 1 (18) SISÄLTÖ 1 Optimaan kirjautuminen... 2 2 Salasanan vaihto... 2 3 Optiman sivujen

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Oulun yliopisto / Tietohallinto / 9.10.2014 1 Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka Koivun sähköpostit on mahdollista siirtää käytettäväksi O365-sähköpostissa ja kuinka

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot