OIKEUDELLISESTA TIEDONHALLINNASTA TIEDONHAUSTA INTERNETISSÄ KL. 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUDELLISESTA TIEDONHALLINNASTA TIEDONHAUSTA INTERNETISSÄ KL. 2003"

Transkriptio

1 Oikeustieteellinen tiedekunta Turun yliopisto OIKEUDELLISEN TIEDONHALLINNAN KURSSI Valinnaiset opinnot Dosentti, professori Asko Lehtonen OIKEUDELLISESTA TIEDONHALLINNASTA JA TIEDONHAUSTA INTERNETISSÄ KL. 2003

2 I SISÄLLYSLUETTELO I. OIKEUDELLINEN TIEDONHALLINTA OIKEUSINFORMATIIKAN SYSTEMATIIKASSA OIKEUDELLINEN TIEDONHALLINTA INFORMAATIOLÄHDEOPPI OIKEUSINFORMATIIKKA Oikeudellinen tietojenkäsittely Oikeudellinen informaatio Informaatio-oikeus Tietotekniikkaoikeus OIKEUDELLISIA TIETOVARASTOJA Perinteelliset tietopankit CD-ROM-levykkeet WWW-palvelimet Internetissä Julkishallinnon tietojärjestelmät Oikeushallinnon tietojärjestelmät Eri hallinnonalojen tietojärjestelmät II. INTERNET Internetin keskeiset tietopalvelut Gopher WAIS (Wide Area Information Servers) WWW (World Wide Web) Internetin peruspalvelut Sähköposti Nimipalvelut ja postituslistat Uutis- eli keskusteluryhmät Etäpääteyhteydet Tiedostonsiirto Internet-puhelin ja kuvapuhelin Domani-osoite Domain-osoitteen käsite Domain-osoitteen rakenne Domain-nimijärjestelmäosa Rekisteröinti III. HAKUTAPOJEN PÄÄTYYPIT INTERNETISSÄ III.1. OSOITEHAKU III.1.1. OIKEUDELLISIA TIETOVARASTOJA INTERNETISSÄ Valtion säädöstietopankki ) Lainsäädäntö ) Oikeuskäytäntö ) Viranomaisnormit ) Valtiosopimukset Eduskunnan palvelin Valtioneuvosto ja ministeriöt Korkein hallinto-oikeus ja KKO Euroopan unioni Verotus Veronmaksajat... 41

3 II 8. Muita oikeudellisia osoitteita III.1.2. Kirjastot ja kirjakaupat Internet-tietovarastoina Kirjakaupat Suomalaisia verkkokirjakauppoja Saksalaisia verkkokirjakauppoja Amazon Muita ulkomaisia verkkokirjakauppoja a) Barnes & Noble b) All Direct Books c) Bookpages d) Bookshop Hintavertailupalvelut (vertailurobotit) Kirja-antikvariaattien välitysketjuja a) Bibliofind b) Bibliocity c) Antikka d) Booknet e) Oppis Lainopillisia verkkokirjakauppoja Kauppakaari Edita Kluwer Law International Ruotsalaisia verkkokirjakauppoja Ulkomaanhankintaa koskevia verotietoja Kirjastot Hakujärjestelmiä a) Pohjoismainen hakupalvelu b) SYKE-virtuaalikirjastopalvelu c) FinELib d) Aikakauslehtien sisällysluetteloita Eduskunnan kirjasto ) Jussi, lainopillinen kirjallisuus ) Eki, eduskunnan kirjaston kokoelmat ) ParLex ) Into, kansainvälisten järjestöjen julkaisut ) Assa, asiasanastotietokanta ) Ville, valtion virallisjulkaisut LIBRIS Databas REXWWW Dansk BiblioteksCenter Bibsys (Norja) III.1.3. Sanakirjoja Internetissä Suomi-Ruotsi-Suomi sanakirja Suomi-Englanti-Suomi sanakirja NetMOT sanakirjasto Linkkilistoja Encyclopedia Britannica Sanastoja III.2. LINKKILUETTELOITA Oikeusinformatiikan instituutti ELKI, Eduskunnan kirjaston linkkitietokanta... 76

4 III 3. Valtioneuvoston palvelimen EU-tiedon linkit Veroinfon linkkisivut Turun yliopisto Vaasan tiedekirjasto Tritonia FUNET AKINFO - Internet tietopankkina Muita linkkiluetteloita a) Ympäristöoikeudellisia linkkejä b) Tietoturva c) Asianajajien lakilinkit III.3. HAKUPALVELUT Sanahaku Boolen operaattorit Sanahakupalveluita ) AltaVista ) Google ) Muita ulkomaisia hakupalveluita a) EuroSeek b) HotBot c) Northern Light ) Suomalaisia hakupalveluita a) Evreka b) Ihmemaa c) Serveri d) Makupalat -linkkikirjasto e) Sonera Plaza f) Jippii g) Sirkus h) ALKU - Suomen linkkiasema Metahaku Listahaku Tiedostohaku Henkilöhaku a) Eemeli b) Muita kotimaisia hakemistoja c) Ulkomaisia hakemistoja IV. LAINOPILLISET CD-ROM-LEVYT Kauppakaaren tuottamat cd-rom-levyt Editan tuotanto WSOY:n Yritystieto-sarja Justis Celex CD-ROM CD-ROM-levyn käytön optimointiohje V. INTERNET-SELAIMEN KÄYTÖN OPTIMOINTI Selaimen ikkunan suurentaminen Välimuistien hyödyntäminen Selainvälimuisti Välimuistipalvelin Välimuistien tyhjentäminen Kirjanmerkkien tallentaminen

5 IV 4. Historialista Hitaiden yhteyksien niksejä Kuvien latauksen poistaminen Usean ikkunan käyttö I. OIKEUDELLINEN TIEDONHALLINTA OIKEUSINFORMATIIKAN SYSTEMATIIKASSA 1. OIKEUDELLINEN TIEDONHALLINTA Oikeudellisella tiedonhallinnalla tarkoitetaan kykyä ja taitoa - etsiä, - käyttää ja - ylläpitää oikeudellista informaatiota sekä käsitteellisellä että teknisellä tasolla. Tiedonhallinnan tavoitteena on pitää informaatio järjestyksessä siten, - että haluttua informaatiota voidaan löytää tietovarastoista helposti ja - että kyseistä informaatiota voidaan muuttaa, muokata, siirtää, tallentaa ja tulostaa. Oikeudellisen tiedonhallinnan perusvälineitä ovat - oikeudellinen systematiikka ja - eri oikeudenalojen yleiset opit. Niiden avulla - tunnistetaan oikeudelliset ongelmat, - etsitään oikeudellista informaatiota sekä - käsitellään tarvittavaa oikeudellista ja muuta informaatiota.

6 2 Käsitteet, periaatteet, instituutiot ja teoriat yleisten oppien työvälineinä yhdenmukaistavat oikeudellista viestintää. Vastaavasti tekstitiedonhaku - tietopankeissa (esim. Finlexistä) ja niiden tietokannoissa, - CD-ROM-levykkeille (esim. Suomen Laki) ja - Internet-palvelimille (esim. Valtion säädöstietopankki) tallennetuissa tietovarastoissa on yleensä käsite- ja systeemisidonnaista. Elektronisia (tai sähköisiä eli atk-pohjaisia) tietovarastoja käytettäessä havaitaan usein - teknisen toimivuuden ja - materiaalisen tiedonhaun onnistumisen erilaisuus. Vapaa tekstihaku toimii täsmällisesti merkkijonovalikoiden ja -kaavioiden avulla. Tiedonhakija saa hakukomennolla ne dokumentit, joissa on hänen etsimänsä - merkkijono tai - samaan merkkijonokaavioon kuuluvat merkkijonot. Hakuohjelmat eivät ymmärrä käsitteiden ja sanojen takana olevia merkityksiä (merkityssisältöjä), vaan ohjelma hakee vain sille annettua merkkijonoa. Käytettävän kielen ja muiden merkkien tulee olla sama niin tiedonhakijalla kuin tietovaraston dokumenteissa. Hakuohjelmiin perustuvassa tiedonhaussa on tärkeää - ensinnä kirjoittaa sanat oikein

7 3 (esim. veririkos po. verorikos ), - minkä lisäksi pitää valita oikeat hakusanat, mikä liittyy ns. hakustrategian luomiseen.

8 4 Tähän liittyy oikeudellisten käsitteiden ja systematiikan hyvän tuntemuksen tarve oikeudellisessa tiedonhaussa. - Oikeudellinen ongelma täytyy ensinnä tunnistaa, - minkä jälkeen se tulisi pystyä ilmaisemaan yhdellä sanalla (hakusanalla) tai enintään parilla kolmella sanalla. Yleiskieleen eivät kuulu esim. ilmaisut - musta kauppahinta tai - peitelty osingonjako. - Niiden ymmärtäminen ja tunnistaminen edellyttää oikeudellista tietämystä. Käsitejärjestelmän eli käsitteiden ja niiden välisten suhteiden määrittely ja käyttö eivät yksinään riitä oikeudellisessa tiedonhallinnassa toimivuuden takeeksi. Elektronisessa ympäristössä toimittaessa on ratkaiseva merkitys sillä seikalla, - miten oikeudelliset dokumentit ja tietovarastot laaditaan ja kootaan sekä - millaisilla tiedonhaun apuvälineillä ne varustetaan. Teknisessä katsannossa oikeudellisen tiedonhallinnan perusteisiin kuuluu tiedonhaku- ja tallennusohjelmien sekä järjestelmien tuntemus. Niiden käyttötaito kuuluu elektronisen lukemisen perusedellytyksiin. Oikeudellisella tietovarastolla tarkoitetaan suppeassa merkityksessä oikeudellisen informaation järjestettyä ja ylläpidettyä laajaa kokonaisuutta, jonka tehokkain hyödyntäminen perustuu tietoverkkojen käyttöön. Erilaisista oikeudellisista tietovarannoista koostuu oi-

9 5 keudellinen kokonaistietovarasto. - Tämän tietovarannon ytimen muodostavat oikeuslähdeinformaatiota sisältävät tietovarastot. Elektronisella lukemisella tarkoitetaan sellaista elektronisten tietokantojen käyttöä, a) missä informaatiota etsitään - tiedonhakuohjelman, - erilaisten hakukoodien, - hakusanojen ja - kielen avulla sekä b) missä haku kohdistuu tietokannan dokumentteihin tai niiden osiin. Elektroninen lukeminen on digitaalisten oikeudellisten tietovarastojen tyypillisin käyttötapa, joka edellyttää oikeudellista peruskoulutusta. Oikeudellisen tiedonhaun siirtyminen - tietoverkkojen kautta tapahtuvaan tietopankkien käyttöön, - WWW-järjestelmien hyödyntämiseen sekä - hypertekstien käyttöönotto tietovarastojen sisältämissä dokumenteissa on lisännyt niitä koskevan a) opetuksen ja b) tutkimuksen tarvetta.

10 6 2. INFORMAATIOLÄHDEOPPI Informaatiolähdeoppi on oppi oikeudellisten informaatiolähteiden - sisällöstä ja - käytöstä. Tavoitteena on oikeuslähteiden optimaalisen käytön edistäminen. a) Muodollisessa informaatiolähdeopissa tarkastellaan erityisesti oikeudellisen informaation erilaisia - tallennustapoja, - toimittamistapoja ja - hakutapoja pitäen erityisesti silmällä niiden neutraalisuutta suhteessa oikeuslähdeoppiin. Painotettu asema on annettu neutraalisuuden vaatimukselle, jonka mukaan oikeudellisen informaation esittämistapa ei saa johtaa sellaiseen informaatiolähteen käyttöön, joka vääristää oikeuslähteiden asemaa. Tällöin korostuvat oikeudellisten informaatiovarastojen - sisältöön, - informaation luotettavuuteen ja - oikeellisuuteen liittyvät seikat.

11 b) Materiaalisessa informaatiolähdeopissa kiinnitetään huomiota tietovarastojen käyttöön vaikuttaviin aineellisiin, oikeudelliseen asiantuntemukseen liittyviin tekijöihin. 7 Kysymys on tällöin oikeudellisen kielen tunnistamistehtävästä, mikä tiedonhallinnan näkökulmasta on viestintää. Viestinnän onnistuminen edellyttää riittävän yhdenmukaista kieltä, mikä muodostuu oikeudellisessa ajattelussa yleisistä opeista: - käsitteistä, - periaatteista ja - teorioista.

12 3. OIKEUSINFORMATIIKKA 8 Oikeusinformatiikka voidaan nykyisin jakaa neljään pääosaan: 1) oikeudellinen tietojenkäsittely, 2) oikeudellinen informaatio, 3) informaatio-oikeus ja 4) tietotekniikkaoikeus. Oikeudellinen tiedonhallinta kuuluu toisen pääalueen eli oikeudellisen informaation alaisuuteen. Informaatio- ja tietotekniikkaoikeudesta - käytettiin aikaisemmin nimitystä ATK-oikeus (ADB-rätt), mutta nykyisin puhutaan myös informaatioteknologiaoikeudesta (IT-oikeus; IT-rätt) Oikeudellinen tietojenkäsittely (hantering av juridisk kunskap) Oikeudellisen tietojenkäsittelyn tutkimus kohdistuu tietotekniikan ja tietojärjestelmien käyttöön ja käyttömahdollisuuksiin - oikeudellisessa elämässä yleensä sekä - erityisesti tuomioistuinlaitoksessa, oikeushallinnossa ja muussa hallinnossa. Oikeudellisen tietojenkäsittelyn otsakkeen alla käsitellään mm. seuraavia asioita: a) Tietokonepohjaisia oikeudellisia päätöksentekojärjestelmiä (datorbaserade rättsliga belutsstödssystem), kuten - oikeudellista päätöksentekoa tukevia ja korvaavia asiantuntijajärjestelmiä,

13 9 - automatisointia ja muuta tietojenkäsittelyä lainvalmistelussa, - oikeudellisia asiankäsittelyjärjestelmiä sekä - niiden kehittämis- ja käyttömahdollisuuksia ynnä - käytössä olevien järjestelmien vaikutuksia. d) Hallintoautomaatiota (förvaltningsautomation), kuten kysymyksiä, jotka koskevat - oikeudellisen aineiston tietokonepohjaisen käsittelyn julkisoikeudellisia edellytyksiä ja vaikutuksia, - tietosuojaa ja tietoturvaa, mitkä kysymykset liittyvät myös informaatio-oikeuteen, sekä - julkisen informaation saatavuutta tietoverkkojen välityksellä Oikeudellinen informaatio Oikeudellisen informaation tutkimus keskittyy a) erilaisiin oikeudellisiin tietovarastoihin, kuten oikeudellisen tiedon eli - säädöstekstien, - oikeustapausten, - lainsäädäntöaineiston ja - oikeuskirjallisuuden tallentamiseen ja esittämistapoihin, b) oikeudelliseen tiedonhakuun (juridisk informationssökning) eli - oikeudellista informaatiota ja - sen käyttöä sekä - niitä koskeviin palveluihin liittyviin kysymyksiin sekä

14 10 c) oikeudelliseen tietohuoltoon eli - oikeudellisen tiedon saatavuuteen yleensä ja - oikeudellisen tietohuollon järjestämistapoihin Informaatio-oikeus (data- eller informationsrätt) Informaatio-oikeuden piiriin kuuluvia tyypillisiä aihealueita ovat olleet: 1) informaatiovapaus, 2) oikeus informaatioon, 3) informaation julkisuus ja salaisuus, 4) yksityisyyden suoja (tietosuoja), 5) tietoturvallisuus, 6) teletoiminnan informaatiokysymykset, 7) sähköisen kaupankäynnin eräät kysymykset, 8) tietotuotteiden tekijänoikeudellinen suoja ja 9) media- eli viestintäoikeus. Informaatio-oikeus suppeassa merkityksessä on - informaation yksityisyyttä ja julkisuutta, - kommunikaation ja tiedonvälityksen oikeudellista sääntelyä sekä - tietoturvallisuutta tutkiva tieteenala. Informaatio-oikeus laajassa merkityksessä on - informaatiota sekä - sen taloudellista hyödyntämistä ja - sen oikeudellista käyttöä koskevaa sääntelyä tutkiva oikeudenala. Informaatio-oikeuden käsitettä on toisinaan pidetty liian laveana, minkä vuoksi eräät tutkijat rajaavat sen atkpohjaisiin seikkoihin.

15 Tietotekniikkaoikeus Tietotekniikkaoikeudella tarkoitetaan sitä oikeusinformatiikan kohdealuetta, jonka puitteissa tutkitaan a) tietotekniikan sekä b) sen tuotteiden ja palveluiden - kehittämiseen, - käyttöönottoon ja - käyttämiseen liittyviä sääntely- ja tulkintaongelmia. Tietotekniikkaoikeus on ongelmakeskeinen kokonaisuus samalla tavalla kuin esim. rakentamisoikeus tai ympäristöoikeus. Tietoteknisiä faktoja yhdennetään oikeudelliseen tietämykseen systemaattisella tavalla. Asioiden ongelmakeskeinen käsittely tietotekniikkaoikeudessa vähentää epäyhtenäisten ratkaisujen riskiä perinteisten oikeudenalojen puitteissa. Tietotekniikkaoikeuden alaan kuuluvat mm. seuraavat tietotekniikkaan liittyvät oikeudelliset kysymykset: 1) Elektronisten tuotteiden immateriaalioikeudellinen suoja, johon kuuluvat mm. - tietokoneohjelmien, - tietokantojen ja - multimediatuotteiden tekijänoikeudellinen suoja. Aihepiiriin kuuluu myös

16 12 a) näiden tuotteiden - tavaramerkkisuoja, - patenttisuoja ja - liikesalaisuussuoja sekä b) integroidun piirin piirimallin suoja. 2) Sopimusoikeudelliset kysymykset, joihin kuuluvat a) ns. ATK-sopimukset (ADB-avtal), jotka ovat koskeneet mm. tietokoneohjelmien ja tietojärjestelmien luomista, luovuttamista ja ylläpitoa sekä laitteistojen kauppaa, sekä b) elektroniset sopimukset (esim. EDI-menettely). 3) Teletoimintaoikeus eli telemarkkinoiden sääntely (telematiikka) 4) Sähköinen maksunvälitys (tilisiirto) 5) Sähköinen asiointi hallinnossa, kuten - sähköinen allekirjoitus ja - varmenne. 6) Internet-oikeus ongelmakeskeisenä kokonaisuutena, mihin kuuluvia aiheita ovat mm. - domain-nimen, - www-sivujen ja - linkkien oikeusasema. 7) Tietotekniikan vero-oikeudelliset kysymykset, kuten a) tietokoneiden ja ohjelmien liikevarallisuuslaji ja niiden hankintamenojen jaksottaminen elinkeinoverotuksessa sekä

17 13 b) sähköisen kaupankäynnin - arvonlisäverotus, - tuloverotus ja - tulliverotus. 8) Tietotekniikan (kuten sähköisten viestintävälineiden) käyttöön liittyvät todistusoikeudelliset kysymykset. 9) Tietotekniikan vastuukysymykset kokonaisuutena, kuten a) BBS- ja Internet-palvelimien ja -palveluiden - operaattorien ja ylläpitäjien, - datan ja informaation tallentajan sekä - käyttäjän vastuukysymykset, b) vastuu välitettävän informaation oikeellisuudesta ja c) virusvastuu. 10) Tietotekniikkarikokset.

18 14 4. OIKEUDELLISIA TIETOVARASTOJA 1. Perinteelliset tietopankit Oikeudellista aineistoa ryhdyttiin 1970-luvulla tallentamaan keskustietokoneiden levymuisteilla oleviin tietokantoihin, joita voitiin hyödyntää etäiskäyttönä joko modeemien ja puhelinlinjojen tai suorien linjayhteyksien avulla. Esimerkkinä on aiheellista mainita: - Finlex, joka oli oikeusministeriön perustama oikeudellisen aineiston informaatiojärjestelmä. Keskeisimmät tietokannat on nykyisin siirretty Valtion säädöstietopankki Finlexiin. - Rättsbanken, joka Ruotsin vastaava järjestelmä. Siitä saa tietoa osoitteesta - Celex on puolestaan EU:n oikeudellinen tietopankki. Nämä tietopankin ovat maksullisia ja tekniikoiltaan vanhanaikaisia, vaikka ne ovatkin nykyisin käytettävissä Internetin välityksellä. 2. CD-ROM-levykkeet CD-ROM-levyn suuren tallennuskapasiteetin ja niiden helpon monistettavuuden vuoksi asetettiin aikanaan suuria odotuksia oikeudellisen materiaalin jakeluun CD-ROMlevyjen avulla. Levykkeet mahdollistavat yksilöllisen käytön omalla mikrolla tai ryhmäkäytön ao. organisaation CD-ROM-palvelimelta. Jakelutavan laajan levikin esteeksi muodostui levykkeiden kallis hinta. - Esimerkkinä eräistä ensimmäistä tuotteista on aiheellista mainita Suomen Laki CD-ROM.

19 15 3. WWW-palvelimet Internetissä Internet-verkkoa ryhdyttiin käyttämään merkittävän oikeudellisen aineiston jakelukanavana vuodesta 1997 alkaen. Tämän jälkeen oikeudellista aineistoa on ollut saatavissa Internetissä jatkuvasti lisääntyvässä määrin. - Esim. Valtion säädöstietopankki Finlex (www.finlex.fi) - Oikeuslaitoksella on nykyisin omat Internet-sivut osoitteessa (www.oikeus.fi). Oikeuslaitoksen aineisto on jaettu neljään asiakokonaisuuteen: 1) tuomioistuimet, 2) syyttäjät, 3) oikeusapua ja 4) ulosotto. Eräillä tuomioistuimilla ja viranomaisilla on myös omat Internet-sivut: - KKO (www.kko.fi) - KHO (www.kho.fi) - Markkinaoikeus: - Työtuomioistuin: - Rovaniemen hovioikeus: - Valtakunnansyyttäjävirasto: - Vankeinhoitolaitos: 4. Julkishallinnon tietojärjestelmät 4.1. Oikeushallinnon tietojärjestelmät 4.2. Eri hallinnonalojen tietojärjestelmät

20 II. INTERNET Internetin keskeiset tietopalvelut 1.1. Gopher Gopher on valikkopohjainen verkosto (hajautettu tietopalvelu), jossa linkitetään eri puolilla maailmaa sijaitsevia gopher-palvelimia. Gopher oli ensimmäinen varsinainen tietopalvelu eli tiedon etsimisen apuväline Internetissä, joka otettiin käyttöön vuonna Gopherissa edetään puurakenteisessa valikossa kohti etsittävää tietoa. Järjestelmä on syrjäytynyt WWW-palvelun johdosta WAIS (Wide Area Information Servers) Tietokantapalvelimien verkosto, - joissa olevat tiedot on indeksoitu ja - johon voi tehdä kyselyjä standardoidulla vapaatekstihakuprotokollalla. Tämä järjestelmä lienee nykyisin lähes kokonaan jäänyt käyttämättömäksi WWW-palvelujen laajan levinnäisyyden vuoksi.

21 WWW (World Wide Web) Maailmanlaajuinen hypermediaverkosto, joka koostuu palvelimista, joihin on tallennettu hypermediadokumentteja. Nämä HTML (Hyper Text Markup Language)-dokumentit voivat sisältää tekstiä, kuvia, ääntä, grafiikkaa ja videokuvia, mutta kuva ja ääni yms. aineisto on sijoitettava erilliseen tiedostoon, joka linkin avulla liitetään dokumenttiin. Dokumentit kytketään toisiinsa hyperlinkeillä, jotka alkavat ns. kotisivusta (home page). Palvelussa käytetään yleensä protokollaa HTTP (Hypertext Tranfer Protocol). Linkin kautta voidaan siirtyä viitattuun dokumenttiin, joka voi sijaita toisella puolella maapalloa Internetissä. Viitattu dokumentti voi olla myös toisessa järjestelmässä, esim. FTP:ssä, gopherissa ja WAISissa. Nykyisin ovat yleisimmin käytetyt selaimet ovat - Netscape Navigator ja - MS Internet Explorer. - Aluksi käytettiin selaimena mm. Mosaicia.

22 18 2. Internetin peruspalvelut 2.1. Sähköposti Internetin yksi tärkeimmistä palveluista on jatkuvasti ollut sähköposti. Sähköpostin hyödyntämiseen tarvitaan yhteys postipalvelimeen ja sähköpostiohjelma. a) Aikaisemmin oli yleinen SMTP-yhteyskäytäntö Internetissä ja TCP/IP-verkoissa. Liitetiedoston lähettämiseen tarvittiin MIME-laajennus. b) Nykyisin suosittuja sähköpostiohjelmia ovat - Eudora, Peganus ja Pine sekä selainohjelmistoihin sisältyvät - Netscape Messenger ja Outlook Express Nimipalvelut ja postituslistat Postituslistat ovat ns. listapalvelimilla olevia sähköpostiosoitteiden luetteloita, jotka voivat olla julkisia tai suljettuja. Postituslistoilla olevista osoitteista saa tietoa postituslistaohjelmilla, joita sisältyy mm. käyttöjärjestelmiin. Julkisiin postituslistoihin voi liittyä yleensä lähettämällä omat tiedot sähköpostin välityksellä. - Internetin postituslistoista on omia luetteloita.

23 2.3. Uutis- eli keskusteluryhmät (NNTP) 19 - Maailmanlaajuinen eri ryhmistä muodostuva keskustelukanava ( chat ). - Usenet News Etäpääteyhteydet Pääteyhteyksissä ollaan yhteydessä (ns. etäkäyttö) omalta tietokoneelta (kuten mikrolta) jonkun toisen keskustietokoneeseen tai esim. Internet-verkon palvelimeen, jotka ovat tällöin yleensä Unix-pohjaisia. Kysymys on mm. tietopalveluista, pankkipalveluista, sähköpostin käsittelystä etäiskoneessa tai Unix-ohjelmien ajosta. Aikaisemmin pääteyhteydessä käytettiin yleisesti Telnetohjelmaa, joka kuului käyttöjärjestelmien vakio-ohjelmiin. - Klassikoksi muodostuneen Telnet-ohjelman käyttö on nykyisin vähentynyt, mikä johtuu ohjelman alhaisesta turvallisuustasosta. - Nykyisin käytetään yleensä turvatasoltaan parempia ohjelmia, kuten SSH-ohjelmaa.

24 Tiedostonsiirto FTP:tä (File Transfer Protocol) käytetään tiedostojen siirtämiseen esim. palvelimelta omalle mikrolle. Käytettävä FTP-ohjelmaa voi sisältyä - selaimeen, jota käytettäessä ohjelmistohakemistot ovat selattavissa listamuodossa, ja - Windows-hakemistoon, jolloin ohjelma on merkkipohjaisen ja sitä käytetään komennoilla Internet-puhelin ja kuvapuhelin Internetin puhelinpalvelun käyttö edellyttää omassa ja vastapuolen mikrossa olevaa äänikorttia, mikrofonia ja verkkopuhelinohjelmaa. Kuvapuhelimen käyttö edellyttää puolestaan videokameraa ja -korttia.

25 3. Domani-osoite Domain-osoitteen käsite Domain-osoitteella tarkoitetaan yleensä Internet-verkon World Wide Wed (WWW) -informaatiopalveluihin liittyvän kotisivun rekisteröityä osoitetunnusta. Kysymys on selväkielisestä merkkijonosta, jonka nimipalvelimet muuttavat neliosaiseksi numerosarjaksi eli Internet Protocol (IP) -tietoliikenneosoitteeksi (esim ). - Numerosarjat on työläitä kirjoittaa ja niitä kirjoitettaessa tulee helposti virheitä. - Kirjaimin ilmaistut tunnukset on helpompi myös muistaa. Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta. Domain-osoitteesta käytetään myös nimityksiä Internetosoite, verkkotunnus, WWW- tai Web-osoite ja URLosoite. - Nimitysten kirjavuus aiheuttaa epäselvyyttä. - Suomenkielisenä ilmaisuna on yleistymässä verkkotunnus ja verkko-osoite. Tietoteknisessä merkityksessä on täydellisin URL-osoite. URL on lyhenne sanoista Uniform Resourse Locator. Domain-osoitteeseen liittyvien oikeudellisten kysymysten sisäistämistä helpottaa osoitteen rakenteen ja rekisteröintijärjestelmän tuntemus.

26 Domain-osoitteen rakenne Täydellinen domain-osoite eli URL-osoite ilmaistaan muodossa: [protokolla]://[tietokone].[domain-nimi].[maa- tai organisaatiotunnus] - esim. URL-osoite voidaan jakaa kahteen pääryhmään: a) protokollaosaan eli -metodiin sekä b) metodikohtaiseen osaa eli domain-nimijärjestelmäosaan. Protokollia eli siirtokäytäntöjä on useita, kuten - tiedostonsiirtokäytäntö FTP (File Transfer Protocol) ja - hypertekstin siirtokäytäntö HTTP (Hypertext Tranfer Protocol). HTTP-protokollaa voi hyödyntää vain WWW-sivujen kanssa ja sen lyhenne merkitään osoitetunnuksen alkuun:

27 Domain-nimijärjestelmäosa Domain-nimijärjestelmäosa muodostuu kolmesta tai neljästä alueesta eli osasta. - Nimijärjestelmäosan eri osat erotetaan toisista alueista pisteellä. Osoitetunnuksiin sisältyy yleensä WWW-lyhenne, mikä ilmaisee, että osoitteen tarkoittama tietokone on WWWpalvelin. Osoitetunnuksen loppuosa muodostuu yleensä kahdesta muusta alueesta: - varsinaisesta domain-nimestä ja - maa- tai organisaatiotunnuksesta. Näitä loppuosia on kutsuttu myös domain-nimeksi. Maa- tai organisaatiotunnus (top level domain, TLD) eli ylätason alueen tunnus (ylädomain) tulee osoitetunnuksen loppuun. Kaikissa maissa rekisteröidään osoitetunnuksia, joiden loppuosan muodostaa maatunnus. Maatunnukset ovat kansainvälisen standardin mukaisia kaksikirjaimisia lyhenteitä. - Suomen maatunnus on fi. Eräät kansallistunnukset ovat saaneet kaupallista arvoa joillakin kielialueilla. Esimerkkinä voidaan mainita kasallistunnukset - TM (Turkmenia), joka saatetaan englanninkielisillä alueilla sekoittaa tavaramerkin (Trademark) lyhennykseen (TM), ja - NU (Niue), joka on tullut suosituksi Ruotsissa. Yhdysvalloissa rekisteröidään sen lisäksi organisaa-

28 24 tiotunnuksia, jotka ovat kolmikirjaimisia lyhenteitä Organisaatiotunnuksia on ollut seitsemän: 1) com (commercial; kaupalliset organisaatiot, kuten yritykset), 2) edu (educational; opetus- ja tutkimuslaitokset, kuten yliopistot), 3) gov (goverment; yhdysvaltalaiset viranomaiset), 4) int (international; kansainväliset organisaatiot), 5) mil (military; yhdysvaltalaiset sotilaalliset organisaatiot), 6) net (network; verkot yms.) ja 7) org (non-profit organization; aatteelliset organisaatiot). Varsinainen domain-nimi (the second level domain name) eli toisen tason alueen tunnus (aladomain) sijoitetaan WWW-lyhenteen sekä maa- tai organisaatiotunnukseen väliin. Tätä nimiosaa rekisteröinnin hakija voi itse ehdottaa. Oikeudelliset ongelmat ovat pääasiallisesti koskeneet tätä yksilöllistä domain-nimeä. Epäselvyydet ovat johtuneet - toisaalta osoitetunnusten rekisteröintijärjestelmästä ja - toisaalta siitä, että yritykset pyrkivät yleensä saamaan domain-nimen, joka vastaa niiden toiminimeä tai tavaramerkkiä.

29 3.4. Rekisteröinti 25 Domain-osoitteiden rekisteröintiä eivät kansainvälisellä tasolla hoida yleensä valtion viranomaiset vaan yksityisoikeudelliset organisaatiot. Suomessa hoitaa rekisteröintiä kuitenkin Viestintävirasto (ent. Telehallintokeskus; ks. Rekisteröinnistä ei ole erityislainsäädäntöä Suomessa eikä muuallakaan (ks. kuitenkin THK:n määräykset THK 37/1997 M ja THK 34 A/2000 M, jotka ovat saatavissa osoitteessa Organisaatiotunnuksen sisältävien osoitteiden rekisteröintiä on aikaisemmin hoitanut yhdysvaltalainen yhtiö Network Solutions, Inc. (NSI). - Nyttemmin rekisteröintipolitiikkaa ohjaa The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). NSI:n pitämä rekisteri oli alunperin tarkoitettu yhdysvaltalaisia osoitteita varten, mutta rekisteriin otetaan myös WWW-palvelimia, jotka sijaitsevat USA:n ulkopuolelta. Kaupallisten organisaatioiden tunnusta com ovat hakeneet erityisesti kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset. Maakohtaisten tunnusten rekisteröinnistä ovat huolehtineet kansalliset organisaatiot.

30 26 Suomalainen yritys voi rekisteröidä domain-osoitteensa - joko organisaatiotunnuksella USA:ssa - tai maatunnuksella Suomessa tai muussa maassa. Suomessa rekisteröityjen kotisivujen osoitehakemisto löytyy domain-osoitteesta: Domain-osoitteiden rekisteröinnin organisoimisesta yhtenäisesti ja maailmanlaajuisesti on erilaisia suunnitelmia, mutta niiden toteuttaminen on toistaiseksi kariutunut Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten organisaatioiden väliseen erimielisyyteen. - Pitkään on ollut suunnitelmia siitä, että tunnusten määrää joka tapauksessa lisätään. ICANN on pättänyt seuraavien tunnusten käyttöönotosta: biz (yritykset), info (informaatiopalvelut), pro (kirjanpito, laki ja lääketiede), museum, aero ja coop. - Toteutuminen on eräiltä osin lykkääntynyt. Euroopan unionin komissio on antanut asetusehdotuksen.eu aluetunnuksen toteuttamiseksi (KOM(2000)827 lopullinen). Tunnus voitaisiin rekisteröidä 1) yritykselle, jonka rekisteröity toimipaikka, keskushallinto tai pääasiallinen toimipaikka on EU:ssa, 2) yhteisöön sijoittuneelle organisaatiolle ja 3) EU:n alueella asuvalle luonnolliselle henkilölle.

31 III. HAKUTAPOJEN PÄÄTYYPIT INTERNETISSÄ 27 Hakutavat Internetissä voidaan jakaa neljään pääryhmään: 1. osoitehaku, 2. linkkiluettelot eli linkkejä pitkin eteneminen (surffailu), 3. hakupalvelut (hakukoneet) ja 4. omat hakemistot. Selaimen käyttäjä voi itse tehdä domain-osoitteita koskevia omia hakemistoja selaimeensa eli - kirjanmerkkejä (Booksmarks) Netscapessa ja - suosikkeja (Favorites) Internet Exploressa. Niitä käsitellään jäljempänä tarkemmin Internet-selaimen käytön optimoinnin yhteydessä.

32 III.1. OSOITEHAKU 28 Osoitehaku lienee yleisin hakutapa. Osoitehaku suoritetaan siten, että käyttäjä kirjoittaa näppäimistöllä haluamansa domain- eli verkko-osoitteen Internet-selaimen ao. syöttöriville: - Osoite tai Address Internet Exploressa ja - Location tai Netsite Netscapessa. Osoite voidaan hakea myös - Netscapen kirjanmerkeistä (Bookmarks) ja - Internet Exploren Suosikeista (Favorites), jos se on aikaisemmin tallennettu sinne. Edelleen osoite voidaan saada - historialistoista tai - välimuisteista, jos sivulla on aikaisemmin käyty eikä listoja ja muisteja ole tyhjennetty. Osoitteen kirjoittamisen jälkeen haku käynnistetään painamalla käskynlopetin eli enter tai return -näppäintä. Selainohjelma hakee halutun osoitteen tarkoittaman sivun näytölle, - jos osoite on oikea ja olemassa sekä - jos kohdepalvelin ja yhteydet toimivat.

33 III.1.1. OIKEUDELLISIA TIETOVARASTOJA INTERNETISSÄ 29 Tässä yhteydessä ei ole mahdollista luetella kaikkia sellaisia Internet-palvelimia ja -sivuja, joilla on oikeudellista lähdemateriaalia. Jäljempänä selvitetään tärkeimmät tietovarastot ja esimerkinomaisesti muita hyödyllisiä lähteitä. Muista sivuista saa osoite- ja sisältötietoa mm. - jäljempänä mainittavien linkkiluetteloiden välityksellä ja - hakupalveluiden avulla sekä - teoksesta Surakka, Jani (toim.): Navigoi nettiosoitteita yrityksille Netissä. Helsinki 1998: Oy Edita Ab. 1. Valtion säädöstietopankki Finlex Valtion säädöstietopankki Finlexissä on nykyisin seuraavat kokonaisuudet: 1) Lainsäädäntö, 2) oikeuskäytäntö, 3) viranomaisnormit, 4) valtiosopimukset ja 5) hallituksen esitykset.

Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta.

Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta. Informaatio- ja tietotekniikkaoikeus, Vaasan yliopisto Luentokalvot, kl. 2003 DOMAIN-OSOITE 1. Yleistä Domain-osoitteella tarkoitetaan yleensä Internet-verkon World Wide Web (WWW) -informaatiopalveluihin

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015

Finlex ja muut säädöslähteet. Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Finlex ja muut säädöslähteet Marja Autio Eduskunnan kirjasto 24.2.2015 Koulutuksen runko Yleistä säädöksistä ja säädöslähteistä Finlex -palvelu Kaupalliset oikeudelliset palvelut Edilex Suomenlaki.com

Lisätiedot

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä

Ajankohtaisen lakitiedon lähteitä Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Tavoitteet Tutustutaan internetin avoimesti käytettäviin oikeudellisiin tiedonlähteisiin, tiedon tuottajiin ja

Lisätiedot

Avoimet lakitietopalvelut muuttuva Finlex. Aki Hietanen, oikeusministeriö Säätytalo

Avoimet lakitietopalvelut muuttuva Finlex. Aki Hietanen, oikeusministeriö Säätytalo Avoimet lakitietopalvelut muuttuva Finlex Aki Hietanen, oikeusministeriö Säätytalo 10.3.2016 Finlexin vaiheista vaihe 0 paperilaki Finlexin vaiheista vaihe 1 reikäkorttilaki - Finlexin taustalla Oikeushallinnon

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Internet viestintä- ja kauppakanavana Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 27.5.2008 Tietoverkko Tietoverkossa on yhteen kytkettyjä tietokoneita.

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Finlex ja muut säädöslähteet. Kaisa Kipinoinen Eduskunnan kirjasto

Finlex ja muut säädöslähteet. Kaisa Kipinoinen Eduskunnan kirjasto Finlex ja muut säädöslähteet Kaisa Kipinoinen Eduskunnan kirjasto 14.11.2016 Koulutuksen runko Yleistä säädöksistä ja säädöslähteistä Finlex Kaupalliset oikeudelliset palvelut Edilex Alma Talent Pro: Suomenlaki.com,

Lisätiedot

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004

OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 OIKEUDELLISEN TIEDONHAUN HARJOITUKSIA 5/2004 Osio 1 Säädösvalmistelu 1. Valtioneuvoston hankerekisteri www.hare.vn.fi : Hae työsopimuslain valmistelua koskevia tietoja 2. Hae kaikki sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta.

Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta. Informaatio- ja tietotekniikkaoikeus (Jyväskylä) Professori Asko Lehtonen Luentokalvot, kl. 2004 DOMAIN-OSOITE 1. Yleistä Domain-osoitteella tarkoitetaan yleensä Internet-verkon World Wide Web (WWW) -informaatiopalveluihin

Lisätiedot

1. Yleistä. Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta.

1. Yleistä. Domain-osoite vastasi alunperin puhelinnumeroa puhelinliikenteessä tai postiosoitetta. Informaatio- ja tietotekniikkaoikeus Professori Asko Lehtonen Luentokalvot, kl. 2005 DOMAIN-OSOITE 1. Yleistä Domain-osoitteella tarkoitetaan yleensä Internet-verkon World Wide Web (WWW) -informaatiopalveluihin

Lisätiedot

DNS- ja DHCPpalvelut. Linuxissa. Onni Kytönummi & Mikko Raussi

DNS- ja DHCPpalvelut. Linuxissa. Onni Kytönummi & Mikko Raussi DNS- ja DHCPpalvelut Linuxissa Onni Kytönummi & Mikko Raussi Sisällysluettelo 1. Yleisesti DNS ja DHCP palveluista... 2 1.1. DNS yleisesti... 2 1.2. DNS hierarkia ja TLD... 2 1.3. DHCP yleisesti... 3 2.

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Oma yritys 2012 Juhani Juselius Internetin osoitteistopuu. gtld.com.net.mobi....pφ مصر..uk cctld.de.se.fi -suomalainen -luotettava.co.uk.gv.uk yritys.fi yritys.co.uk

Lisätiedot

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum).

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum). 1 Lakikirjan käyttö Lakikirjatentti Tentti, johon saat ottaa lakikirjan mukaan. Kirjanpito, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus, kv. yksityisoikeus, rikosoikeus,

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Internet viestintä- ja kauppakanavana 17.9.2008 Digipolis Kouluttaja Timo Laapotti / F4U Foto For You f4u@f4u.fi 0400 684 358 http://f4u.fi/ Tietoverkko Tietoverkossa on yhteen

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

1 www-sivujen teko opetuksessa

1 www-sivujen teko opetuksessa RäsSe, Tekniikka/Kuopio Sivu 1 1 www-sivujen teko opetuksessa 1.1 Yleistä Mitä materiaalia verkkoon? Tyypillisesti verkossa oleva materiaali on html-tiedostoja. Näitä tiedostoja tehdään jollakin editorilla

Lisätiedot

Eurooppalaiset lainsäädännön ja oikeuskäytännön standardit. Aki Hietanen, oikeusministeriö

Eurooppalaiset lainsäädännön ja oikeuskäytännön standardit. Aki Hietanen, oikeusministeriö Eurooppalaiset lainsäädännön ja oikeuskäytännön standardit Aki Hietanen, oikeusministeriö Eurooppalaisista oikeudellisten aineistojen standardeista - ELI ja ECLI Semanttisen Finlexin säädös- ja oikeustapausaineistojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta. Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille

Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta. Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille 2 Sisällys 1 Verkkoneuvonnan käyttämiseen liittyvät tekniset vaatimukset... 3 2 Palveluun kirjautuminen: Uudet

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

Lainsäädäntö avoimena datana Semanttinen Finlex-palvelussa data.finlex.fi. Aki Hietanen, oikeusministeriö

Lainsäädäntö avoimena datana Semanttinen Finlex-palvelussa data.finlex.fi. Aki Hietanen, oikeusministeriö Lainsäädäntö avoimena datana Semanttinen Finlex-palvelussa data.finlex.fi Aki Hietanen, oikeusministeriö Lainsäädäntö ja oikeustapaukset netissä Valtion säädöstietopankki Finlex http://www.finlex.fi avattiin

Lisätiedot

-hakupalvelun käyttöohje

-hakupalvelun käyttöohje -hakupalvelun käyttöohje 1 7 8 3 4 9 6 2 5 NÄKYMÄN OSAT 1 1. Hakukenttä 2 Yhdellä haulla saat hakutulokset koko palvelusta. Aloita haku kirjoittamalla yksi tai useampi sana tai sanan osa tähän kenttään.

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot

Pikaohje Suomi.fin käyttöön

Pikaohje Suomi.fin käyttöön Pikaohje Suomi.fin käyttöön Suomi.fi-toimitus Valtiokonttori Syyskuu 2014 Suomi.fin etusivu Oikotiet käytetyimpään sisältöön: 5 suosituinta asiointipalvelua ja lomaketta. Linkki palvelukarttaan, josta

Lisätiedot

Petri Ilmonen. Internet selkokielellä

Petri Ilmonen. Internet selkokielellä Petri Ilmonen Internet selkokielellä Sisällysluettelo Saatesanat 3 Johdanto 6 Internetin osaamissisällöt 8 1 Perustietoa tietokoneen käytöstä 10 1.1 Tietokoneen käynnistäminen 10 1.2 Käyttäjätunnus ja

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Miksi monihaku? Sähköistä aineistoa valtavat määrät Laadukasta ja ei-niin-laadukasta Ilmaista ja maksullista Monihakuun

Lisätiedot

NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä

NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä Nelli on väline tiedonhakuun ja -hallintaan Nelli kokoaa kirjaston elektroniset tiedonlähteet yhteen paikkaan Eri alojen tietokannat Elektroniset lehdet Kokoelmatietokannat

Lisätiedot

Suomenlaki.com Tee juridinen tiedonhaku helposti uudistuneen Suomenlaki.comin avulla 23.5.2011 TIETOmessut 2011 Miguel Rosenström Talentum Media Oy

Suomenlaki.com Tee juridinen tiedonhaku helposti uudistuneen Suomenlaki.comin avulla 23.5.2011 TIETOmessut 2011 Miguel Rosenström Talentum Media Oy Suomenlaki.com Tee juridinen tiedonhaku helposti uudistuneen Suomenlaki.comin avulla 23.5.2011 TIETOmessut 2011 Miguel Rosenström Talentum Media Oy 1 23.03.2011 Talentum / Suomenlaki.com / Miguel Rosenström

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

Valtiosopimukset. Eduskunnan kirjasto, Kansalaisinfo tietoasiantuntija Mirja Pakarinen

Valtiosopimukset. Eduskunnan kirjasto, Kansalaisinfo tietoasiantuntija Mirja Pakarinen Valtiosopimukset Eduskunnan kirjasto, Kansalaisinfo 28.3.2017 tietoasiantuntija Mirja Pakarinen Koulutuksen rakenne perustietoa valtiosopimuksista ja valtiosopimusten hyväksyminen Suomessa valtiosopimukset

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Euroopan unionin tiedonlähteet Tommi Peuhkurinen

Euroopan unionin tiedonlähteet Tommi Peuhkurinen Euroopan unionin tiedonlähteet 14.11.2016 Tommi Peuhkurinen Eduskunnan kirjaston EU-kokoelma Eduskunnan kirjasto EU:n tallekirjasto v. 1974- Painettu kokoelma sisältää -valmisteluasiakirjoja -säädöksiä

Lisätiedot

Lappeenrannan tiedekirjasto Nelli-tiedonhakuportaalin käyttöopas

Lappeenrannan tiedekirjasto Nelli-tiedonhakuportaalin käyttöopas 1 Lappeenrannan tiedekirjasto Nelli-tiedonhakuportaalin käyttöopas Lappeenrannan teknillisen yliopiston Nelli-tiedonhakuportaali on väline elektronisten aineistojen tiedonhakuun ja - hallintaan. Nelli-tiedonhakuportaali

Lisätiedot

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä 14.10.2011 Uutiskirjeen sisältö Pilvipalveluita koskevien standardien laadinta on alkamassa mm.verkkosovellusten ja tietoturvatekniikkojen ISOn alikomiteoissa.»lue artikkeli kokonaisuudessaan Ohjelmointikieli

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC

Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC Eduskunnan kirjasto Kansalaisinfo 17.3.2015 tietoasiantuntija Sari Koski Koulutuksen sisältö Perustietoja valtiosopimuksista YK:n sopimustietokanta United

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

EUR-Lex ja CURIA-verkkopalvelut

EUR-Lex ja CURIA-verkkopalvelut EUR-Lex ja CURIA-verkkopalvelut Tiedonhallintakoulutus 4.4.2017 Tietoasiantuntija Tommi Peuhkurinen, Eduskunnan kirjasto Koulutuksen runko 1. Eduskunnan kirjasto EU-tiedon välittäjänä 2. EUR-Lex portaali

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

EUR-Lex ja CURIA-verkkopalvelut

EUR-Lex ja CURIA-verkkopalvelut EUR-Lex ja CURIA-verkkopalvelut Tiedonhallintakoulutus 3.3.2015 Johtava tietoasiantuntija Erika Bergström, Eduskunnan kirjasto Koulutuksen runko 1. Eduskunnan kirjasto EU-tiedon välittäjänä 2. EUR-Lex

Lisätiedot

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Uudet EU-asetukset EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Aloitus Mene EUR-Lex-sivustolle: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi. Valitse (tarvittaessa) vaakasuorasta valikosta "Etusivu" ja siirry

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE

Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE I. Kirjallisten harjoitustöiden tarkoituksesta Oikeustieteellisten

Lisätiedot

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut Terveystieteiden osastokirjasto Tertion tilat, kokoelmat ja palvelut 18.8.20118 Terveystieteiden osastokirjasto Tertio Lääkärinkatu 1 Arvo-rakennusrakennus Avoinna: ma-to 9-17 pe 9-16 Oppimiskeskus: 24/7

Lisätiedot

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti.

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti. Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Kiravo 2013 Mikä on verkkosyöte? Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä

Lisätiedot

Liikkujan polku tiedonlähteille. Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti

Liikkujan polku tiedonlähteille. Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti Liikkujan polku tiedonlähteille Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti Liikkujan polku tiedonlähteille Miten haen artikkeleita, raportteja, kirjallisuutta

Lisätiedot

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta Tiedonhaku opiskelun osana CHEM 15.9.2016 Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta virpi.palmgren@aalto.fi Tietoaineistot opiskeluun Elektroniset tiedelehdet 66 000 Painetut tiedelehdet 800

Lisätiedot

Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle

Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle Sisältö mistä löytyy hyödyllistä tietoa ja miten? vilkaisu Porin tiedekirjaston uusiin kotisivuihin verkkoaineistojen

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) Tärkeimmät kotimaiset hakupalvelut Porin tiedekirjaston kotisivut (kerrataan pikaisesti) Porin tiedekirjaston painettu aineisto Tutcatista:

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Internet. Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464

Internet. Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464 Rissa & Järvinen Oy IBI Internet Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464 c:- '~ Internet: petterljarvinen@retj.fi XAOO: G=petteri; S=jarvinen; O=pjoy; P=inet; A=mailnet; C=fi WVVVV-sivu

Lisätiedot

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Johtaminen tänään. Viestintä ja tietopalvelu tullikuvan muovaajina. Miten minä tiiminvetäjänä ja esimiehenä edistän tietovälineiden aktiivista

Lisätiedot

E-kirjat sähköiset kirjat

E-kirjat sähköiset kirjat Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum E-kirjat sähköiset kirjat Tavoite: Tutustutaan sähköisiin kirjoihin ja kirjaston lukulaitteisiin. Sisältö Maksuttomia

Lisätiedot

S2 Digitaalisen kulttuurin opintopiiri

S2 Digitaalisen kulttuurin opintopiiri S2 Digitaalisen kulttuurin opintopiiri Riikka Turtiainen 24.9. 2008 2. TIEDONHAKU ja omaksuminen 1. Miten löytää oman aiheen kannalta välttämätön ja relevantein? Lukeminen yleistasolla omaksuminen 2. Täysin

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut TERVEYDENHUOLLON XXI ATK-PAIVAT 29. - 30.5.1995 Kalastajatorppa, Helsinki Atk-päällikkö Pentti Sopanen KYS INTERNETIN KÄYTTO TERVEYDENHUOLLOSSA - MAHDOLLISUUKSIA JA

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

Antalis-FI KÄYTTÖOPAS

Antalis-FI KÄYTTÖOPAS Antalis-FI KÄYTTÖOPAS Helpommin Nopeammin Enemmän «Just Click Antalis» Antalis on Europan johtava jakelija: paperit, suurkuvatulostusmateriaalit, pakkausratkaisut. Tutustumalla käyttöoppaaseemme saat lisätietoa

Lisätiedot

Palvelukuvaus 01.05.2014

Palvelukuvaus 01.05.2014 01.05.2014 - 2-5 nettipuoti (tarkka ominaisuuslista myyjältäsi) Erittäin suosittu ja edullinen ratkaisu pieneen kauppaan, joka on varmatoiminen, eikä vaadi yrittäjältä turhaa aikaa, eikä erilisiä kalliita

Lisätiedot

HE 151/2005 vp. Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalainen voisi niin halutessaan edelleen hakea myös Suomen maatunnukseen päättyvää verkkotunnusta.

HE 151/2005 vp. Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalainen voisi niin halutessaan edelleen hakea myös Suomen maatunnukseen päättyvää verkkotunnusta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että verkkotunnuslakia muutettaisiin siten, että lakia sovelletaan myös Ahvenanmaalla käyttöön otettavaan ensimmäisen

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Dawsonera e-kirjaportaalin käyttöohje

Dawsonera e-kirjaportaalin käyttöohje Dawsoneraopas_2014 1 (10) Dawsonera e-kirjaportaalin käyttöohje Yhteyden luonti Dawsoneraan Savonia-amk:n verkosta Dawsoneran e-kirjaluetteloon saa yhteyden Nelliportaalin kautta valitsemalla etusivun

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan.

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan. Kotisivu Kotisivu on sivuston pääsivu Ensi kertaa sivustolle saapuvan käyttäjän pitäisi pystyä päättelemään sivuston tarkoitus kotisivun nähtyään. Usein lähtökohtana sivuston hierarkinen pääjaottelu, mutta

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä

Tilastokeskus.fi väylä Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tt tilastotietoon t t Tilastokeskuksen Internet-palvelu! Tilastokeskus avasi Internet-palvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona Euroopassa! Vuonna 1995 palvelussa

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internet-palvelu Tilastokeskus avasi internet-palvelun vuonna 1995 ensimmäisenä

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

DAISY. Esteetöntä julkaisua

DAISY. Esteetöntä julkaisua DAISY Digital Accessible Information SYstem Esteetöntä julkaisua Markku Leino 27.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on DAISY kirja? DAISY-järjestelmän lyhyt historia Miten rakentaa DAISY-kirja ja kirjatyypit

Lisätiedot

Älykäs laskenta, diplomityöseminaari. Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013

Älykäs laskenta, diplomityöseminaari. Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013 Älykäs laskenta, diplomityöseminaari Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013 Tiedonlähteitä Kirjat painetut ja sähköiset oppikirjat, tietokirjat, käsikirjat jne. Wilma, muut (kirjasto)tietokannat,

Lisätiedot

NELLI PORTAALIN KÄYTTÖOPAS

NELLI PORTAALIN KÄYTTÖOPAS 1 (13) NELLI PORTAALIN KÄYTTÖOPAS Nelli tiedonhakuportaalissa voit käyttää PKAMKin kirjasto ja tietopalvelun tarjoamia tietokantoja ja verkkoaineistoja, mm. verkkolehtiä, e kirjoja ja sanakirjoja. Mukana

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Suomen Kennelliitto ry. 6.5.2014 2(11) Osoitelistat Sisältö: Osoitteet valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Yhdistysten

Lisätiedot

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ

TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ TELEWELL TW-EA200 MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL-LIITTYMÄÄN KÄYTTÄEN USB-VÄYLÄÄ VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon

Lisätiedot

Aloitusopas. Järjestelmänvalvojan perusopas

Aloitusopas. Järjestelmänvalvojan perusopas Järjestelmänvalvojan perusopas Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kohdeyleisö... 3 Dokumentin sijainti... 3 Erityiset tiedot... 3 1. Käyttäjät... 4 2. Lisenssit... 4 3. Toimialueet (Domainit)... 4 4. Tilaussuunnitelman

Lisätiedot

YLEISIÄ ASIOITA PALVELUN KÄYTÖSTÄ

YLEISIÄ ASIOITA PALVELUN KÄYTÖSTÄ MAALISKUU 2016 Bisnode-luottotietopalvelu YLEISIÄ ASIOITA PALVELUN KÄYTÖSTÄ Bisnode Finland Oy Asiakaspalvelu, puh 09 2727 02333, asiakaspalvelu@bisnode.fi www.bisnode.fi 1 Sisällysluettelo Tervetuloa

Lisätiedot

TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN

TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN TIEDEJUTTUKURSSI 29.9.2011 FM VILLE SALMINEN YLEISTÄ LUENNOT (8 H) & TYÖPAJA (2 H) YHTEYSTIEDOT ville.salminen@oulu.fi VÄLINEET Tekstieditori Mieluummin Windowsin Notepad kuin esimerkiksi Microsoft Word

Lisätiedot