1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2014

2 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä -hanke 8 5. Aikuis- ja harrasteliikunta Seuratoiminta Koulutustoiminta Palvelutuotanto Edunvalvonta, vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö Kuntayhteistyö Viestintä Henkilöstöhallinto Talous 24 Tuloslaskelma ja tase Liitteet 30 Kuvat Sonja Kössi-Jormanainen/HLU, jos ei muuta mainittu. 2

3 1. Puheenjohtajan katsaus Toimintavuosi 2014 oli Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU) ry:n 21. toimintavuosi. HLU on toiminut ajan hengessä, hämäläisen urheilun parhaaksi. Ydintehtäviksi on valittu kolme asiaa: vaikuttaminen, osaamispalvelut ja hallintopalvelut. Työtä on ollut paljon ja tavoitteet on saavutettu hyvin. HLU:n jäsenmäärä on kasvanut edelleen. Edullinen jäsenmaksu ja siihen liittyvät jäsenedut eivät ole este jäseneksi liittymiselle. Jäsenmäärän kasvu on osoitus siitä, että HLU:n toiminnan sisällöt ja painopistealueet ovat oikeita. Koululiikunnan (KOLIKO) 3-vuotinen kehittämishanke päättyi. Hanke toteutettiin neljällä paikkakunnalla ja sen ensisijaisena tarkoituksena oli tarjota lisää liikuntaa koulupäiviin sekä toteuttaa se laadukkaasti. Hanke loi uusia työtapoja seurojen ja koulujen välille. Työ jatkuu nyt luotuja verkostoja hyödyntäen. HLU on yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP), UKK-instituutin sekä lukuisien kuntien ja järjestöjen kanssa valmistanut Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman, joka valmistui keväällä Suunnitelman jalkauttaminen aloitettiin vuonna 2014 ja siinä on mukana 24 kuntaa ja kaupunkia. Se on tarkoitettu käytännön työkaluksi lisäämään Pirkanmaan kuntien kaikkien toimialojen, työterveyshuollon ja kolmannen sektorin toimijoiden poikkihallinnollista yhteistyötä sekä tukemaan terveysliikunnan suunnittelua. HLU:n ja maakuntaliiton välinen yhteistyö ja erilaiset toiminnot ovat lisääntyneet. Yhteistyö on ollut kiinteää ja HLU on osa alueellista kehittämiskokonaisuutta. HLU on toimintansa aikana ollut mukana suurissa liikuntatapahtumissa. Mieleenpainuvin lienee kesällä 2009 Tampereella järjestetyt Euroopan Nuorten Olympiafestivaalit. Ne onnistuivat hyvin sekä urheilullisesti että taloudellisesti. Hyvän tuloksen takasi tamperelaisten urheiluseurojen saumaton yhteistyö. Toimintavuoden 2014 aikana HLU oli hakemassa Tampereen kaupungin kanssa uutta suurtapahtumaa Tampereelle. Haussa oli EUSA-Games, mikä on Euroopan yliopistourheilun suurtapahtuma. Tässä hakuprosessissa ei onnistuttu ja tapahtuma myönnettiin Portugalille. HLU haluaa kuitenkin jatkossa olla mukana hakemassa suuria liikuntatapahtumia Hämeeseen. Uutena tapahtumana toteutettiin Johtajuusseminaari yhdessä Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kanssa. Teemana oli Urheilujohtaminen ja se kuului osaksi Tampereen yliopiston laajempaa seminaarisarjaa. Seminaari sai hyvän vastaanoton ja paikalla oli 60 osallistujaa. HLU oli aktiivisesti mukana liikuntalain valmistelussa. HLU valmisteli liikunnan aluejärjestöjen (15) lausunnon ja aluejohtaja oli eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana lain valmistelun aikana. HLU toimitti alueemme kansanedustajille ja maakuntaliitoille lakiehdotukseen ehdotettavia muutosesityksiä. Toimintavuoden aikana toteutettiin HLU:n toimintasääntöuudistus. Muutostyötä varten perustettiin työryhmä, joka valmisteli asian syyskokouksen päätettäväksi. Syyskokous hyväksyi uudet toimintasäännöt. Valtakunnallisen liikuntajärjestö Valo ry:n toiminnan kehittymistä on seurattu toimintavuoden aikana. Vuoden lopussa tapahtui merkittävä muutos, kun järjestön jäsenyydestä alkuvaiheessa kieltäytyneet suuret lajiliitot päättivät sittenkin liittyä Valo ry:n jäseniksi. Nyt ovat olemassa kaikki elementit Valo ry:n toiminnan järkevälle kehittämiselle. Laatikkoleikeistä on aika siirtyä itse liikuntaa ja urheilua palvelevaan toimintaan. Tässä on osa toimintavuoden merkittävimmistä asioista. Näiden lisäksi normaali toiminta on jatkunut vilkkaana. Näiden päivittäisten toimintojen kautta saamme elinvoimaa ja lisäarvoa lapsi- ja nuorisoliikunnalle sekä kasvatustyölle, kunto- ja harrasteliikunnalle, kilpa- ja huippu-urheilulle sekä yritysliikunnalle ja työkykyä ylläpitävälle liikunnalle. Lämpimät kiitokset HLU:n hallitukselle, työntekijöille, seuroille, vapaaehtoisille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille liikunnan ja urheilun parissa toimiville. HLU on palvelu- ja kehittämisjärjestö. Olemme palveluksessanne! Hannu Soro puheenjohtaja Hämeen Liikunta ja Urheilu ry 3

4 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto Vuosi 2014 oli HLU:n 21. toimintavuosi. Jäsenmäärämme on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta Toimintamme sisältöjen ohjautuminen paikallisista ja alueellisista tarpeista on onnistunut. Seurojen elinvoimaisuus ja kuntien liikuntapalvelujen palvelukykyisyys ovat toimintamme tavoitteiden kivijalat. Vuosien aikana vahvistunut verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa on luonut vahvan kokonaisuuden tavoitteidemme toteuttamiselle. Tavoitteemme on vahvistaa liikunnan asemaa yhteiskunnassa. Haluamme, että yhä useampi valitsee liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan kullekin sopivalla tasolla ja tavalla. Haluamme ihmisten liikkuvan terveytensä kannalta riittävästi sekä tahdomme, että molemmat maakuntamme menestyvät myös urheilun saralla. Perinteitä kunnioittaen olemme kehityksen kärjessä ja siis mallina muillekin. Liikunnan asemaa yhteiskuntapolitiikassa tulee vahvistaa huomioiden niin uuden liikuntalain kuin terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset. Yhdyskuntarakennetta, kaavoitusta, kevyen liikenteen olosuhteita ja liikuntapaikkoja tulee kehittää arkiliikuntaa suosiviksi vahvistamalla olosuhteisiin vaikuttavien välistä yhteistyötä. Olemme liikunnan palvelu- ja kehittämisyksikkö. Toimimme kahdessa eri maakunnassa (Pirkanmaa ja Kanta-Häme). Alueellisena kattojärjestönä kehitämme, organisoimme ja toteutamme liikuntaa ja urheilua palvelevia toimintakokonaisuuksia. Toimimme 33 kaupungin/kunnan alueella. Alueellamme asuu noin ihmistä ja toimii aktiivisesti 600 urheiluseuraa. HLU on arvostettu, haluttu ja objektiivinen toimija ja yhteistyökumppani. Perusarvojamme ovat avoimuus, innovatiivisuus sekä luotettavuus. Ydintoimintojamme ovat liikunnan ja urheilun elinvoimaisuutta lisäävät tuki- ja osaamispalvelut sekä vaikuttamistyö. Valtakunnallisesti osallistuimme liikuntalain sisältö- ja valmistelutyöhön. Osallistuimme moniin sekä liikuntapolitiikan sisältöjen että rakenteiden kehittämisryhmiin. HLU:n edustajat olivat mukana monissa valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa organisaatioissa, joissa mahdollisuudet vaikuttaa liikunnan ja urheilun kehittämiseen ovat hyvät. Vastaamme Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman jalkauttamisesta. Osallistuimme maakuntasuunnitelmien tekemiseen sekä jatkoimme kansanedustajaverkostomme toimintaa. Olemme myös mukana alueellisen liikuntaneuvoston työssä. Olemme vastuullinen veturi alueellisen palvelukeskuksen kehitystyössä, ja olemme pilottina rakentamassa maakuntapohjaista verkostoa, jonka avulla kyetään tuottamaan koko maahan liikunnan peruspalvelut mahdollisimman tasalaatuisina. Kuntavaikuttamisessa osallistuimme mm. avustuspolitiikan uudistamistyöhön, liikuntahallinnon kehitysvaihtoehtojen arvioitiin sekä seuraparlamenttien perustamisiin. Yhdessä Tampereen Yliopiston ja Johtamiskorkeakoulun kanssa toteutettiin uusi urheilujohtamisen seminaarikokonaisuus. Toteutimme vuoden aikana kaikkiaan 150 koulutusta, joihin osallistui henkilöä. Jatkoimme koulutusyhteistyösopimusta Varalan Urheiluopiston kanssa. Terve Urheilija kokonaisuutta toteutettiin UKK-instituutin, Varalan ja HLU:n yhteistyönä. Jäsentemme taloushallintopalvelujen kysyntä kasvaa edelleen. Vuosisopimuksien kokonaismäärä on 74 kpl, kasvua 12 %. Taloushallintoasiakkaidemme kokonaisbudjettien sum- 4

5 ma on yli 6 milj.. Huolehdimme lähes henkilön palkkojen/palkkioiden maksatuksen, seurannan ja verottajailmoitukset. Aiemmin hallinnoimme 12 jäsenjärjestömme (noin 100 työntekijän) osalta heidän työterveyspalvelunsa KELA korvauksineen, mutta vuoden alusta KELA ei enää hyväksynyt em. palvelua. Nykyisin kukin seura hoitaa itse tähän liittyvät hallintobyrokratiat. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisen keskeiset toimenpiteet kohdistuivat varhaiskasvatukseen ja yläkouluihin. Koulutimme henkilökuntaa ja tuotimme toiminnan kehittämispaketteja. Avustimme suunnittelu- ja olosuhdetyössä niin päiväkoteja kuin kouluja. Toteutimme loistavin tuloksin Liikkuva koulu -ohjelman mukaiset kehittämis-, koulutus- ja mentorointitehtävät. Mukana oli kaksitoista kuntaa, 38 koulua ja noin lasta. Koulupäivän liikunnallistamiseen liittyvä hankekokonaisuus päättyi. Löysimme kuntayhteistyön kautta uusia toimintamalleja lisätä lasten liikuntaa mm. hyödyntämällä urheiluseurojen osaamista. Tällä kuntien ja HLU toteuttamalla yhteispalkkauksen sopimusmallilla luotiin myös uutta toimintakulttuuria maahamme. Lapsia kannustettiin liikuntaharrastuksiin toteuttamalla kuudennen kerran Eka- ja tokaluokkalaisten Sporttikortti -kampanja, joka tavoitti Pirkanmaalla yli 80 % ikäluokasta, oppilasta. He saivat kampanjan aikana kokeilla kolmesti maksutta urheiluseurojen toimintaan. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämistukea myönnettiin HLU:n toimialueella kymmenelle hankkeelle yhteensä HLU myönsi lisäksi nuorten huippu-urheilun tukea 20 eri hankkeeseen, yhteensä Kolmen vuoden aikana tuki on ollut yhteensä Seurapalvelumme monipuolistui ja kysyntä laajeni koulutuksista erityisesti liikunnan hallinnollisiin- ja juridisiin kysymyksiin. Seurojen avuntarpeet kasvoivat ja niille suunnattu palvelun määrä kasvoi 25 %. Seurafoorumitoiminta jatkui laajentuen luottamusjohtoon ja tuottaen näin entistä enemmän käytännön apua arjen seuratoiminnan tueksi. Seuroille toteutetut räätälöidyt palvelukokonaisuudet, sinettiauditoinnit sekä kuntien seurapalvelujen edistäminen mm. seuraparlamenttitoimintaa luomalla, vahvistivat kuntien ja seurojen yhteistä tekemistä. Terveysliikunnan edistämiseksi aloitettiin Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman jalkauttaminen yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, UKK-instituutin ja kuntien kanssa. Kuntien liikuntapalveluilla sekä urheiluseuroilla on merkittävä mahdollisuus vahvistaa rooliaan harraste- ja terveysliikunnan toteuttajana. Yhteistyömme kuntien kanssa laajeni näin myös liikuntatoimen ulkopuolelle kattaen erityisesti SOTE-yhteistyön. Kohtasimme 24 kunnan johtoryhmät (yhteensä 379 toimijaa), näiden tapaamisten pohjalta synnytettiin kuntakohtaiset terveysliikunnan edistämistyön soveltamismallit. Yrityksille toteutimme Liike elämään -hankette valittujen työyhteisöjen kanssa, tavoitteena luoda toimiva työpaikan sertifikaattijärjestelmä. Organisoimme KunnonVerkko yritysliikuntatoimintaa n työntekijälle. Toteutimme kuntotapahtumia sekä kannustimme omatoimiseen liikkumiseen mm. eri tapahtumien, puristusvoima ja InBody- kehonkoostumusmittausten avulla. Jatkoimme KKI-yhteistyötä mm. tukemalla ja arvioimalla alueemme terveysliikunnan kehittämishankkeita. Toteutimme yrityksille SuomiMies -testikokonaisuuksia. KKI-hanketukea myönnettiin kunto- ja terveysliikuntaa edistäville hankkeille yhteensä , joka oli 16,5 % koko maan tuesta. Organisaatiossamme henkilöstöresurssia käytettiin 18 HTV. Hallitustyöhön sekä eri työryhmiin osallistui 80 vapaaehtoistoimijaa. Jatkoimme oppilaitosyhteistyötä tarjoamalla useille opiskelijoille harjoittelumahdollisuuden. KIITOS kunnille, urheiluseuroille, luottamushenkilöille ja yhteistyökumppaneillemme sekä henkilökunnalle työstänne hämäläisen liikunnan ja urheilun puolesta. Liikunta ja urheilu elää paikallistasolla jatkossakin! Ari Koskinen aluejohtaja 5

6 3. Hallitus ja kehittämisryhmät HLU:n hallintomalli Vaikuttaminen liikuntapolitiikka olosuhteet avustuspolitiikka taksa- ja maksupolitiikka tilojen käyttövuoropolitiikka Vuosikokous Hallitus Toimisto Osaaminen koulutus kehittäminen hankkeet järjestöjuridiikka Kehittämisryhmät Palvelut taloushallintopalvelut toimistotekniset palvelut materiaalipalvelut puhelin- ja postituspalvelut HLU:n jäsenmäärä on kasvanut vuodesta 1998 alkaen ollen nyt 236. Eri tehtävissä toimii 60 luottamushenkilöä/vapaaehtoistoimijaa. Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaan käsitellen yhteensä 86. Hallituksen apuna toimi viisi kehittämisryhmää sekä puheenjohtajisto, johon kuuluivat puheenjohtaja Hannu Soro sekä varapuheenjohtajat Kirsi Palmi ja Leena Murtonen. Hallituksen keskeisiä päätöksiä vuonna 2014: jäsenedut toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen nuorten huippu-urheilun seuratuki, ilmainen seurakokeilu eka- ja tokaluokkalaisille Pirkanmaalla 2,5 kk ajan lasta HLU sääntöuudistus Hämeen Sporttigaala lausunnot Liikuntalaki Pirkanmaan maakuntasuunnitelma päätettiin seuraavat valinnat Vuoden Urheilija, Aino-Kaisa Saarinen, Lempäälän Kisa Vuoden Nuori Urheilija, Juuse Saros, HPK jääkiekko Vuoden Jäsenseura, Ilves ry Vuoden Urheiluteko, Suomen Palloliitto + SPL Tampereen piiri hankkeet koulupäivän liikunnallistaminen Liikkuva koulu kokonaisuus Eka- ja tokaluokkalaisten Sporttikortti terveysliikunnan jalkauttaminen Pirkanmaan kuntiin henkilöstöliikunta seurafoorumit solmittiin 74 erillistä jäsenpalvelusopimusta aloitettiin alueellisen palveluklusterin rakentaminen Kevätkokous pidettiin Nokialla, osallistujia oli 14. Syyskokous ja sen yhteydessä järjestetty miniseminaarin pidettiin uuden Sokos Hotel Torni Tampereen kongressisiivessä. Miniseminaarin aiheena oli liikunnan ja urheilun suurtapahtumat, alustajana Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Perttu Pesä. Seminaarijärjestelyt toteutettiin yhdessä Palloliiton ja TUL:n Tampereen piirien kanssa. Osallistujia oli 60. Aluejärjestöjen puheenjohtajat ja aluejohtajat kokoontuivat neuvottelupäiville Ouluun Keskeisiä teemoja olivat liikuntajärjestöjen alueelliset peruspalvelut sekä aluejärjestöjen vaikuttamisen strategia. Aluejärjestöjen henkilökunnan aluepäivät toteutettiin Kouvolassa Mukana oli 80 % vakituisesta henkilökunnasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestöpäivät olivat YLE:n tiloissa Helsingissä ja kansallinen liikuntafoorumi

7 Kehittämisryhmät Kuntaryhmä Tehtävänä on edistää HLU:n ja kuntien välistä yhteistoimintaa. Tavoite on lisätä paikallistason liikunnan elinvoimaisuutta kuntahallinnon sisällä sekä urheiluseuroissa. Kunnallisen liikuntatoimen asemaa tulee vahvistaa ja kansalaistoiminnan esteitä poistaa. Seuratoimintaryhmä Korvattu seurafoorumitapaamisilla erikseen puheenjohtajistot ja päätoimiset PR-ryhmä Tehtävänä on suunnitella ja kehittää HLU:n markkinointiviestintää. Etsimme uusia toteutustapoja sekä varainhankinnan muotoja. Toimiin kuuluu myös arvioida tehtyjen toimien vaikuttavuutta toimintaa kehitettäessä. Koulutuksen kehittämisryhmä Tehtävänä on HLU:n koulutuskokonaisuuden kehittäminen, tunnettuuden lisääminen ja kouluttajahuollon sisältötyö. Aikuisten liikunnan koulutusryhmä Ryhmä edistää kunto- ja terveysliikunnan toiminnallista kehittymistä erityisesti koulutuksellisin keinoin. Vapaaehtoiset kehittämisryhmien jäsenet tuovat lisäarvoa toimintaan. Toiminnalliset tavat kaipaavat uudistamista, jotta osallisten aktiviteetti saadaan säilymään. HLU:n hallitus v puheenjohtaja Soro Hannu (6) varajäsen Nokkala Riitta (-) varapuheenjohtajat Palmi Kirre (5) varajäsen Ikonen Aira (1) Murtonen Leena (1 varajäsen Levänen Jarmo (1) jäsenet Minkkinen Minna (2) varajäsen Ralli Pia (-) Rindell Pekka (5) varajäsen Kuukka Karitta (-) Takala Asko (6) varajäsen Salonen Markku (-) Tuomiranta Jarmo (3) varajäsen Talonen Harri (1) Urvikko Jouko (5) varajäsen Lehtinen Arto (-) Utriainen Päivi (6) varajäsen Hakala Pauli (-) Venho Tiina (1) varajäsen Kauppinen Marja (-) Viljanen Jussi (5) varajäsen Kari Lahtinen(2) HLU:n syyskokous 2014 pidettiin uuden Sokos Hotel Torni Tampereen kokoustiloissa. Kokousta edeltävässä miniseminaarissa puhuttiin Tampereen kaupungin ja seurojen yhteistyöstä. Seminaari järjestettiin yhteistyössä SPL Tampereen piirin ja TUL Tampereen kanssa. 7

8 4. Lasten ja nuorten liikunta Toimialan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnallista aktiivisuutta monenlaisin toimenpitein ja useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteet Lisätä lasten ja perheiden omatoimisen liikunnan määrää Innostaa lapsia mukaan liikunnalliseen harrastuksen/ toiminnan pariin Lisätä vanhempien, opettajien sekä varhaiskasvattajien tietoisuutta lasten liikunnasta ja liikunnan merkityksestä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä. Edistää koulun ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutosta aktiivisemmaksi Toteutus Lasten ja nuorten toimialan painopiste oli koulupäivän liikunnallistaminen ja erityisesti muuttaa yläkoulujen toimintakulttuuria. HLU oli osaltaan toteuttamassa valtakunnallista Liikkuva koulu -ohjelmaa, jonka on mahdollistanut opetus- ja kulttuuriministeriön tukema lasten ja nuorten liikuntaohjelma. Tärkeimpinä toimintamuotoina olivat koulu- ja kuntakohtainen mentorointi sekä eri koulutuskokonaisuudet. HLU avusti kuntia hankehaussa Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden suunnassa. Lasten ja nuorten paikallista kehittämisavustusta toimialueella saivat Riihimäki, Hämeenlinna, Hattula, Tammela, Tampere, Sastamala, Kangasala, Ruovesi, Ikaalinen. Syksyn kuluessa toteutettiin Kangasalan alakouluihin liikunnallinen aamunavauskiertue, joka tavoitti lasta. Tammikuussa järjestettiin vuoden 2013 tapaan Liikkuva koulu -alueseminaari yhteistyössä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston kanssa. Lokakuussa vastaava seminaari järjestettiin Riihimäellä yhteistyössä ESLU:n kanssa. Seminaarit olivat todella suosittuja ja tänäkin vuonna osallistujia oli yhteensä yli 200. Liikkuva koulu -konseptia tulee soveltuvin osin laajentaa toiseen asteen oppilaitoksiin sekä korkeakouluihin. Myös liikuntaneuvontaa ja fyysisen toimintakyvyn seurantaa opiskelijoiden terveystarkastusten yhteydessä tulisi laajentaa. Keväällä oltiin toteuttamassa valtakunnallista #MunLiikekampanjaa, jonka tavoitteena oli aktivoida yläkoululaisia liikkeelle. HLU:n rooli oli toimia vertaisohjaajakouluttajana sekä tukea kouluja kampanjan ajan. Alueelta mukaan valittiin 11 yläkoulua. Jokaiselle mukaan valitulle koululle lahjoitettiin 150 jalkapalloa. Hämeen Sportti -liikuntaleiri järjestettiin kesäkuussa Pirkkalan hienoissa liikuntaolosuhteissa. Leiri keräsi neljän päivän ajaksi 250 innokasta lasta liikkumaan monipuolisesti. Vapaaehtoisia ohjaajia leirillä oli mukana 40. Leiri toteutettiin onnistuneesti yhteistyössä Pirkkalan kunnan, alueen seurojen ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry:n kanssa. Leiritoiminnassa kokeiltiin myös onnistuneesti päiväleiritoimintaa. Eka- ja tokaluokkalaisten Sporttikortti -kampanja on Aamulehden sekä Hämeen Liikunta ja Urheilun koordinoima liikuntakampanja, joka toteutettiin elo lokakuun aikana jo kuudennen kerran. Kampanjan tavoitteena oli aktivoida lapsia uusiin liikunnallisiin harrastuksiin ja tuoda uusia harrastajia seurojen toimintaan. Kampanjaan osallistuvien koulujen ekaja tokaluokkalaiset saivat koulujen kautta omat Sporttikortit, joilla oli mahdollisuus tutustua maksutta kolmeen uuteen lajiin. Seurojen sporttikorttilaisille tarjoamat harjoitukset kerättiin kampanjan nettisivuilta löytyvään Sporttikalenteriin. Mukana oli tänä vuonna lähes lasta ja 80 urheiluseuraa. Tulokset Hämeen Sportti -liikuntaleiri toteutui onnistuneesti, osallistujia 300, palaute oli positiivinen Sporttikortti-kampanjaan osallistui 111 koulua, lasta ja 78 seuraa. HLU osallistui aktiivisesti liikunnan aluejärjestöjen yhteiseen kehittämistyöhön sekä Valo ry:n kehittämisryhmien toimintaan. Tuotimme uuden yläkoulun vertaisohjaajakoulutuksen Valo ry:n sekä 14 alueorganisaation käyttöön. Liikkuva koulu -alueseminaarit keräsivät osallistujia salit täyteen (yli 200 osallistujaa) ja ohjelman jalkauttamisessa onnistuttiin hyvin. Mentorointi-toiminta laajeni edellisestä vuodesta ja se tavoitti suurimman osan hankekuntien kouluista ja ohjausryhmistä. 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä -hanke Syksyllä 2011 aloitettu KOLIKO-hanke saatettiin päätökseen kevään 2014 aikana. HLU:n hallinnoimassa hankkeessa palkattiin neljään kuntaan (Hattula, Hämeenlinna, Sastamala ja Vesilahti) kokopäiväiset koulun liikuntakoordinaattorit kahdeksi vuodeksi sekä projektipäällikkö

9 Kin-Ball on lasten ja aikuisten keskuudessa suosiota kasvattava uusi pallopeli Suomessa. Siinä kukaan ei voi jäädä pelistä sivuun vaan kaikkia tarvitaan. väliseksi ajaksi. Hankkeen tavoitteena oli lisätä fyysistä aktiivisuutta koulupäiviin sekä kehittää hankekuntien koulujen liikunnallista toimintakulttuuria. Tärkeä havainto hankkeen ajalta oli, että lisäämällä fyysistä aktiivisuutta koulupäivään saadaan positiivisia vaikutuksia niin kouluviihtyvyyteen kuin oppimiseenkin. Toimintatapojen muuttaminen vaatii aikaa ja sitoutumista kouluyhteisössä sekä koordinoitua yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tältä osin KOLIKO-hankkeessa päästiin iso askel eteenpäin kaikissa hankekouluissa, 3. sektorin toimijoiden yhteistyössä sekä kunnan päätöksentekotasolla. Kevään 2014 aikana toiminnan painotuksena oli varmistaa koulupäivän liikunnallistamisen jatkuminen hankekunnissa myös hankkeen päätyttyä. Projektipäällikkö kävi neuvotteluja kaikissa hankekunnissa sivistystoimen vastuuhenkilöiden ja koulutoimijoiden kanssa. KOLIKO-hankkeen tuloksiin oltiin erittäin tyytyväisiä niin hankekunnissa kuin pääosin kaikilla hankekouluillakin. Kaikissa hankekunnissa on myös selkeä halu jatkaa koulupäivän liikunnallistamisen kehittämistä. Yhteistyö HLU:n ja hankekuntien välillä tulee jatkumaan aktiivisena myös tulevaisuudessa. Hankkeen aikana syntyneet hyvät ja toimivat koulupäivän liikunnallistamisen käytännöt koottiin projektipäällikön toimittamaan opaskirjaseen, jota jaettiin kaikkiin hankekuntien kouluihin. KOLIKO-hankkeen hyviä käytäntöjä levitettiin myös muihin HLU:n alueen kuntiin ja valtakunnallisestikin osana Liikkuva koulu -yhteistyötä. Kevään 2014 aikana koulutettiin hankkeen toimesta oppilaista vertaisohjaajia kaikissa hankekunnissa liikuttamaan kanssaoppilaita. Kaiken kaikkiaan KOLIKO-hanke oli alueellisesti merkittävä satsaus lasten ja nuorten liikuttamiseen sekä osoitus kuntien ja liikuntajärjestön toimivasta yhteistyöstä. KOLIKO-hankkeen tulokset Syntyi uusia innovatiivisia koulupäivän liikunnallistamisen käytäntöjä ja uusia yhteistyömalleja (esim. koulugolf Hattulassa, Hykki herää -koko koulun aamuliikuntatuokiot Hämeenlinnassa, Sportti Startti- ja motoriikka -kerhot kaikissa hankekunnissa) Koulutettiin useita satoja vertaisohjaajia hankekoulujen oppilaista Välituntien aikainen liikkuminen lisääntyi ja monipuolistui lähes kaikilla hankekouluilla Liikuntakerho -toiminta monipuolistui hankekouluilla Saatiin tärkeää kokemusta liikuntajärjestön ja kuntien toimivasta yhteistyöstä HLU:n organisaatio sai arvokasta hankehallinnointikokemusta 9

10 5. Aikuis- ja harrasteliikunta Tavoitteet Lisätä oman terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrää ja samalla vähentää kansalaisten välisiä terveyseroja. Lisätä liikunnan merkitystä kansalaisten keskuudessa. Edistää omalta osalta Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman konkretisoitumista. Tavoitteena saada jokaiseen Pirkanmaan kuntaan oma terveyden edistämisen suunnitelma, jossa liikunta on keskeisessä roolissa. Edistää ja kehittää erilaisten työyhteisöjen henkilöstöliikuntaa. Toteuttaa KKI-ohjelman kanssa sovittuja toimenpiteitä ja ylittää 10 %:n osuus valtakunnallisessa KKI-hankkeiden lukumäärästä. Tarjota monipuolisia koulutusmahdollisuuksia aikuisliikunnan parissa työskenteleville. Toteutus Yhteistyössä Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ja UKK-instituutin kanssa valmisteltiin Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma. Valmisteluissa oli mukana myös kuntien liikunta- sekä sosiaali- ja terveystoimen, urheiluseurojen ja kansanterveysjärjestöjen edustajia. Suunnitelman tavoitteena on auttaa kuntia heidän oman kuntakohtaisen terveysliikuntasuunnitelman tekemisessä ja toteuttamisessa. Tätä vahvisti helmi huhtikuun aikana tehty kuntakierros kaikkiin 24 Pirkanmaan kuntaan. Kuntakierroksen tilaisuuksiin osallistuivat kunnanjohtajat, eri hallintokuntien johtavat virkamiehet sekä järjestöjen edustajia. Tilaisuuksien alustuksista vastasivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, UKK-instituutin ja HLU:n edustajat. Yhteensä tilaisuuksissa oli osanottajia 379. Pirkanmaan terveysliikuntasuunnitelma lähtee ajatuksesta, että kuntien vastuulla on edistää kuntalaisten hyvinvointia ylläpitämällä julkisia liikuntapalveluja, kunnostamalla ja rakentamalla liikuntapaikkoja sekä huolehtimalla terveysliikunnan edistämisestä poikkihallinnollisesti. Lisäksi mm. kaavoitusratkaisuin tulee tukea fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistämistä. Suunnitelman toimeenpanoa tukee alueellinen hyvinvointikertomus. Terveysliikunnan edistämisen tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot ja seuranta ovat suunnitelmassa esitetty ikäryhmittäin ja erityisryhmien tarpeet huomioiden. Näin kuntakohtaisesti syntyy eri toimijoille luontevat roolit terveysliikunnan edistämisessä ja suunnitelman toimeenpanossa. Alueellisen terveysliikuntasuunnitelman toimeenpanoa koordinoi Hämeen Liikunta ja Urheilu yhteistyössä UKKinstituutin ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelman alueellista toteutumista arvioi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Terveysliikuntasuunnitelman jalkauttamistyöhön palkattiin liikunnan kehittäjä, jonka työnantajana toimii HLU. Jalkautus aloitettiin työseminaarilla, jossa oli edustajia suuresta osasta Pirkanmaan kuntia. Ensimmäinen vaihe on liikunnan kehittäjän kuntavierailut kaikkien Pirkanmaan kuntien hyvinvointiryhmien kokouksissa, niissä käydään läpi suunnitelman tavoitteita ja kuntakohtaista toteuttamista. Syksyn 2014 aikana toteutui 4 kuntakäyntiä ja tavoitteena on, että syksyyn 2015 mennessä HLU on vieraillut kaikissa Pirkanmaan kunnissa. Tärkeä osa jalkauttamistyötä on hyvien terveysliikunnan toteuttamisen käytäntöjen levittäminen ylikunnallisesti ja kuntien sisällä ylitoimialaisesti. Onnistumisen edellytyksenä on toimiva yhteistyö hyvinvointiryhmien ja -koordinaattoreiden kanssa. Painopisteinä alueellisen terveysliikuntasuunnitelman jalkauttamisessa ovat kuntien liikuntapalveluketjujen rakenteellinen kehittäminen, liikuntaneuvonnan prosessien vahvistaminen sekä liikuntalähetetoimintamallin käyttöönotto. Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää kahdesti vuodessa hanketukea paikallisille toimijoille vähän liikkuvien liikuttamiseen. HLU antoi henkilökohtaista neuvontaa hanketukien tekoon. Tavoitteena oli saada mahdollisimman hyviä KKI-ohjelman tavoitteiden mukaisia hakemuksia sekä paljon tuettuja hankkeita omalle toiminta-alueelle. HLU antoi lausunnot kaikista toimialueeltaan tulleista hakemuksista. HLU:n kehittämä Kunnon Kuntalainen -palkitsemisjärjestelmä toteutettiin yhteistyössä kuntien liikuntatoimien kanssa. Kunnon Kuntalainen on henkilö tai yhteisö, joka omalla esimerkillään edistää liikunnan harrastusta ja muita terveitä elintapoja. Palkitsemisella halutaan edistää liikunnan edellytyksiä paikkakunnalla sekä lisätä kunto-, harraste- ja terveysliikunnan arvostusta. Kunnon Kuntalainen palkitaan HLU:n kunniakirjalla ja HLU-tunnustusmitalilla. KunnonVerkko työpaikkaliikunnan verkostossa oli toimintakauden aikana neljä yritystä: Kiilto Family Oy, OP Pohjola, ATA Gears Ltd ja UPM Raflatac. Toiminnan suunnittelusta vastasi johtoryhmä ja käytännön toteutuksen teki HLU yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen ja kuntosalien kanssa. Toimintakauden aikana järjestettiin toimintaa cross trainingissä, cross training circuitissa, keilailussa, ratsastuksessa, seinäkiipeilyssä ja soutuspinningissä. HLU:n omistamalla InBody-kehonkoostumuksen mittalaitteella testattiin useiden yritysten henkilökuntaa ja eri kuntoiluryhmien henkilöitä. Lisäksi yksityisiä henkilöitä kävi testissä HLU:n toimistolla. HLU oli mukana henkilöstöliikunnan Liike elämään -pilottihankkeessa. Sen päävastuutaho oli Valtakunnallinen liikun- 10

11 Kuva: KKI-Ohjelma tajärjestö Valo ry, tutkimuksellisesta osuudesta vastasivat UKK-instituutti ja työterveystoiminnasta Työterveyslaitos. Aluejärjestöistä mukana olivat Hämeen Liikunta ja Urheilu, Etelä-Savon Liikunta sekä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu. HLU:n alueelta yrityksinä mukana olivat Tampere-talo, Särkänniemi ja Tampereen Komediateatteri. Liike elämään -hankkeen tavoitteena on kehittää ja levittää henkilöstöliikunnan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä niiden toteuttamista tukevaa osaamista ja työkaluja liikunnan aluejärjestöjen kanssa ja niiden kautta vaiheittain valtakunnallisesti kattavaksi toiminnaksi. Juurruttamalla henkilöstöliikuntaa osaksi työpaikkojen arkea, voidaan edistää suomalaisten työikäisten terveyttä ja työkykyisyyttä ja tukea työurien pidentämistä. Hanke päättyi vuoden 2014 loppuun. KKI-päivät järjestetään HLU:n toimesta yhteistyössä KKI-ohjelman ja Tampereen kaupungin kanssa. Toimintakauden aikana valmisteltiin päivien ohjelma ja päätettiin eri toimijoiden vastuut, aikataulutukset sekä sovittiin teknisistä valmisteluista. Pirkan Kierros Vuonna 2014 HLU oli mukana järjestämässä 10 kuntotapahtumaa. Nämä olivat: Pirkan Hiihto, Retki-Pirkka, Puoli-Pirkka, Reppuhiihto, Pirkan Pyöräily, Pirkan Yöpyöräily, Pirkan Soutu, Retkisoutu, Pirkan Hölkkä ja Talkoohölkkä. Jokaisella kuntotapahtumalla on erillinen järjestelytoimikunta, joka vastasi tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta. Valitettavasti Pirkan Hiihto, Retki-Pirkka, Puoli-Pirkka ja Reppuhiihto jouduttiin peruttamaan vähäisen lumen johdosta. Pirkan Kierroksella on oma neuvottelukunta, joka muodostuu neljän osatapahtuman puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista sekä HLU:n hallituksen edustajasta. Neuvottelukunnan tehtävänä on luoda yhteisiä toimenpiteitä eri osatapahtumille, päätukijoiden hankinta ja osatapahtumien yhteistoiminnan ylläpitäminen. Pirkan Kierros muodostuu neljästä osatapahtumasta; Pirkan Hiihto (90 km), Pirkan Pyöräily (217 km ja 134 km), Pirkan Soutu (35 km) ja Pirkan Hölkkä (35 km). Kaikki neljä täysimittaista osatapahtumaa saman vuoden aikana suorittanut henkilö nimetään Pirkan Kiertäjäksi. Vuoden 2014 Pirkan Kiertäjiä oli yhteensä 407. Tulokset HLU:n osuus KKI-hankkeiden kokonaismäärästä oli 16,5 % (v ,7 %). Yhteissumma oli HLU:n alueella ( ) Kunnon Verkon lajitutustumisia oli 2 (4 kpl), osallistujia 90 (64), säännöllisiä toimintoja 35 (89), kokonaisosanottomäärä 568 (597) Aktiivisen työpaikan sertifikaatteja tehtiin 5 yritykselle Kunnon Kuntalainen valittiin 7 kunnassa (7) Kuntotapahtumien yhteinen osanottomäärä oli (9 602) InBody-mittauksia tehtiin 65 eri tapahtumassa (70), yhteensä 456 (846). SuomiMies testejä tehtiin kolmelle yritykselle yhteensä

12 6. Seuratoiminta Tavoitteet Seurojen organisaatioiden ja hallinnollisen toiminnan yleiskehittäminen sekä seuratoimijoiden osaamisen lisääminen Kehittää HLU:n tarjoamien palveluiden sisältöjä ja tarjontaa yhdessä seuratoimijoiden kanssa VOK-koulutusmäärien lisääminen Seuratoiminnan elinvoimaisuuden varmistaminen ja parantaminen paikallisella tasolla erityisesti kuntakehyksessä Toteutus Seuratoiminnan kehittämisessä ja seuratoimijoiden osaamisen lisäämisessä on keskeisimmäksi asiaksi nousemassa yksittäinen konsultointi moninaisista asioista, jotka usein liittyivät erilaisiin juridisiin kysymyksiin sekä hyviin hallinnollisiin käytäntöihin ja menettelytapoihin. Konsultointia tehtiin sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että puhelinneuvontana. Lisäksi erilaiset koulutus- ja kehittämistilaisuudet tukivat seurakehittämisestä ja toimijoiden osaamisen lisäämisestä. Näitä toteutettiin avoimina tilaisuuksina, joissa oli mukana toimijoita useista seuroista. Lisäksi selvässä kasvussa olivat räätälöidyt tilauskoulutukset. Kohderyhminä olivat erityisesti seurojen hallitusten jäsenet sekä eri jaostojen ja muiden seurahallinnollisten toimien parissa toimivat henkilöt. Lisäksi seurojen kokonaistoiminnan kehittämisessä oli tärkeänä osana HLU:n koko koulutustarjonta, josta erityisesti ohjaajille ja valmentajille suunnattu VOK-koulutuskokonaisuus on saanut hyvän vastaanoton. HLU:n jäsenilleen tuottamat toimisto- ja taloushallintopalvelut auttavat osaltaan seurojen kokonaiskehittämisessä. Yhteistyössä lajiliittojen kanssa tehdyt seurojen Sinettiauditoinnit toimivat osaltaan kehitystyön välineinä. Seurafoorumit ovat hyviä tilaisuuksia vuorovaikutuksen ja informaation lisäämiseen sekä tärkeitä tapahtumia HLU:n oman seurapalvelutoiminnan kehittämisessä. Seurafoorumit toimivat lisäksi toimialakohtaisena työryhmänä, jolloin sillä saadaan laajempi vaikutus ja näkökanta HLU:n tarjoamien seurakehittämispalveluiden sisältöihin ja mahdollisiin muutostarpeisiin. Seurafoorumeiden erityinen kohderyhmä oli seurojen hallinnoissa toimivat työntekijät ja luottamusjohtajat. Lisäksi kehittämisasioihin haettiin näkemyksiä pelkästään päätoimisille työntekijöille suunnatussa tilaisuudessa. Yksittäisillä seurakohtaamisilla oli suuri merkitys seurojen ja HLU:n välisen vuorovaikutuksen lisäämisessä ja parantamisessa. HLU:n eri toimialat tekevät monin tavoin yhteistyötä kuntien kanssa. Seuratoiminnassa yksi keskeinen muoto olivat kuntien ja seurojen väliset seuraparlamentit tai seuraillat, joissa HLU:lla on oma roolinsa. Nämä tilaisuudet lisäävät seurojen ja kuntien välistä vuorovaikutusta, yhteistä asioiden käsittelyä sekä suunnittelua. HLU:lla on näissä tilaisuuksissa usein asiantuntijan ja kehittäjän rooli, jolloin pystymme tuomaan uusia ja hyviä toimintamalleja yli kuntarajojen. Veikkausvoittovaroista rahoitettavaa seuratoiminnan kehittämistukea jaettiin myös vuonna Hakukriteereissä ja painopistealueissa ei ollut suuria muutoksia edellisvuoteen, joten lasten ja nuorten liikunta ja urheilu oli edelleen keskeinen tukikohde. Tukea myönnettiin kaikkiaan viisi miljoonaa euroa. HLU:n alueelta tukea sai 44 seuraa yhteensä Seuroista 35 oli Pirkanmaalta (tukea ) ja 9 Kanta-Hämeestä (tukea ). HLU:n rooli seuratukiprosessissa oli sparrata tukea hakevia seuroja hakuvaiheessa. Liikunnan aluejärjestöillä ei ollut mahdollisuutta antaa lausuntoa oman alueensa hakemuksista. Seurat ovat entistä aktiivisemmin hakeneet myös KKIhanketukea aikuisten terveyttä edistävän liikuntatoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. HLU:n toimesta jaettiin hanketukea tamperelaisille seuroille 19:ään eri nuorten huippu-urheilua tukevaan hankkeeseen, yhteensä HLU jakoi perinteiset palkitsemiset vuonna 2014 ansioituneille seuroille, seuratoimijoille ja urheilijoille. Vuoden urheilijaksi valittiin Lempäälän Kisan hiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen, vuoden nuorena urheilijana Hämeenlinnan Pallokerhon jääkiekkoilija Juuse Saros, vuoden jäsenseurana Ilves sekä vuoden urheiluteosta Suomen Palloliitto sekä Suomen Palloliiton Tampereen piiri. Tulokset Seurojen aktiivisuus erilaisia seurapalveluja kohtaan oli hyvällä tasolla. Kysyntä erityisesti taloushallintopalveluja kohtaan on joka vuosi kasvussa. Seurat hyödyntävät erittäin aktiivisesti HLU:n tarjoamaa neuvonta- ja konsultointiapua. Seuroille tarjottavien palveluiden sisältöön ja laatuun voi lähtökohtaisesti olla tyytyväinen, sillä samat seurat käyttävät useampia palveluita ja toistuvasti. HLU:n seurapalveluja hyödyntävien uusien seurojen määrä jatkoi kasvuaan. Tämä näkyy myös HLU:n jäsenmäärän tasaisessa kasvussa. Vuonna 2014 uusia jäsenseuroja liittyi 12, yksi seura erosi. Lisäksi kaksi muuta tahoa liittyi HLU:n jäseniksi. Tarjottavien seurapalveluiden sisältöä, määrää ja laatua tulee arvioida jatkuvasti. Arviointia tehdään tiiviissä yhteistyössä seurojen kanssa, sillä käyttäjät ovat keskeinen apu palveluiden kehittämisessä. Yhteistyö on myös konkreettinen 12

13 osoitus paikallis- ja alhaaltaohjautuvuusperiaatteen toteuttamisesta. VOK-koulutusten ajankohtia ja sisältöjä käytiin läpi kaikissa seuratilaisuuksissa ja -koulutuksissa. Tämän näkynee jatkossa VOK-koulutusten tilauskoulutuksen kasvuna. Vuonna 2014 toteutetut VOK-Superviikonloput toteutuivat hyvin ja niitä jatketaan myös ensi vuonna. Kuntien ja seurojen vuorovaikutuksen lisääntymistä kuvaa useissa kunnissa aloitetut seuraparlamentit tai vastaava toiminta. Kunnat lisäsivät seurojen hyödyntämistä erilaisten iltapäiväkerhojen toteuttajina. Positiivisena asiana voi todeta, ettei yhdessäkään HLU:n toimialueen kunnista luovuttu seura-avustuksista. Anna-Mari Vuollet Veli-Matti Pitkänen 13

14 Tero Takalo-Eskola

15 7. Koulutustoiminta Tavoitteet Tuottaa kysyntää ja tarvetta vastaavia palveluja Lisätä osallistujien osaamista ja innostusta liikuntaan, toiminnallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa Tarjota monipuolinen ja laaja koulutustarjonta huomioiden alueen toimijoiden tarpeet ja toimintaympäristön muutokset yventää koulutusyhteistyötä eri tahojen kanssa ja lisätä vaikuttavuutta Toteutus Lapset ja nuoret Alle kouluikäisten lasten parissa toimivia tahoja ja henkilöitä tavoitettiin hyvin vuonna Tiivis yhteistyö alueen päiväkotien kanssa jatkui ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattujen koulutusten lisäksi toteutettiin toiminnallisia vanhempainiltoja (yht. 12 kpl), joissa aikuiset kuulivat luennon liikkeen merkityksestä lapsuudessa ja lapset pääsivät liikkumaan Finx-maskotin kanssa. Huhtikuussa järjestettiin yhteistyössä UKK-instituutin kanssa ensimmäistä kertaa koko päivän kestänyt varhaiskasvatuksen Aika kultainen - Liike ja hyvinvointi lapsuudessa -seminaari, jossa kuultiin ajankohtaisia puheenvuoroja lasten liikkumisesta ja liikunnan edistämisestä. Osallistujia oli reilut 80. Välituntiliikunnan kehittäminen on edelleen valtakunnallisesti tärkeä väline lasten liikkumisen lisäämisessä ja tämä näkyy myös HLU:ssa isoina Välkkäri-välituntiohjaajakoulutuksen määrinä (41 kpl). Kehitimme Välkkäri-koulutusta sopimaan paremmin myös yläkoulujen käyttöön. Uusista koulutuksista opettajille suunnatut Toiminnallisen oppimisen koulutukset saivat hyvän vastaanoton. Kerhoohjaajien osaamisen lisäämistä toteutettiin mm. jatkamalla hyvin toimivaa yhteistyötä Pirkanmaan kerhoverkoston kanssa. Heidän koulutuspäivissään koulutettiin ohjaajia HLU:n kautta. Alueemme kahdessa kunnassa (Pälkäne ja Lempäälä) vuonna 2013 aloitetut aamu- ja iltapäiväkerhojen ohjaajille suunnatut Liikkuva iltapäivä -ohjaajakoulutusprosessit saatiin päätökseen. Aamu- ja iltapäiväohjaajille suunnattujen koulutusprosessien tavoitteena oli tehdä liikunnasta luonnollinen osa kerhotoimintaa ja lisätä suunnitelmallisuutta. I-tason koulutuksia järjestettiin ensimmäistä kertaa VOK Superviikonloppujen muodossa keväällä ja syksyllä. Superviikonloppuihin osallistumalla oli mahdollista suorittaa koko VOK-koulutuskokonaisuus yhden kalenterivuoden aikana. Uusia asiantuntevia kouluttajia saatiin rekrytoitua ja kouluttajakoulutukset toteutettiin suunnitellusti. HLU toteutti ohjaajille ja valmentajille lisäksi erilaisia teemakoulutuksia (mm. Terve Urheilija -koulutukset). Tiivis yhteistyö Varalan sekä Eerikkilän urheiluopistojen ja UKKinstituutin kanssa jatkui. HLU:n osallistui kumppanina Vammaisurheilu ja -liikunta ry:n aluehankkeen pilottivaiheeseen ( ). VAU:n koulutuksia tarjottiin avoimessa koulutustarjonnassa, mutta koulutukset eivät toteutuneet vähäisten osallistujamäärien vuoksi. Aikuiset Kunto- ja terveysliikunnan ohjaajakoulutuksia tarjottiin tänä vuonna erittäin monipuolisesti, mutta useita avoimia koulutuksia jouduttiin perumaan. Toteutuneiden joukossa olivat kahvakuula- ja cross training-koulutukset sekä Liikunta osana arkea -koulutus, jonka markkinointi suunnattiin erityisesti Liikkujan Apteekki -toimintamallissa mukana oleville apteekeille. Koulutuskustannuksiin saatiin tukea KKI-ohjelmalta. Marraskuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa +60-ikäryhmän parissa työskenteleville suunnattu päiväseminaari otsikolla Elo ainutkertainen ikääntyvien liikunta ja ravitsemus. Seminaarissa käsiteltiin monipuolisin näkökulmin ikääntyvien liikkumista ja liikkumattomuutta sekä ravitsemusta. Seminaari toteutettiin yhteistyössä UKK-instituutin kanssa. Osallistujia seminaarissa oli noin 50. Vuoden kuluessa toteutettiin myös kaksi järjestyksenvalvojan peruskurssia ja kolme kertauskurssia, joille osallistui yhteensä 80 henkilöä. Seuratoiminta Seuratoiminnan koulutustarpeita toteutettiin pääsääntöisesti seuralähtöisesti. Seuratoiminnan koulutusten tunnetuksi tekemisestä vastasi pitkälti seurakehittäjä omien kohtaamisten ja kontaktien kautta. Seuroille viestittiin mahdollisuudesta tilata koulutusta omaan seuraan heidän tarpeidensa mukaan räätälöitynä. Kuntakohtaisten seurakoulutusten järjestämisen mahdollisuuksista informoitiin kuntatoimijoita HLU:n tilaisuuksissa. Avoimessa koulutustarjonnassa olivat mm. Seurojen veroilta, Tietosuoja ja sopimusoikeus -seminaari sekä Seurafoorumit Tampereella ja Forssassa. Lisäksi syksyllä järjestettiin tapaaminen seurojen päätoimisille työntekijöille. Yhteistyötä Tampereen Urheilun Edistämissäätiön kanssa jatkettiin seurakoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuntahallinto Koulutustoiminta on HLU:ssa osa laajempaa kuntakehitysoh- 15

16 Koulutusten yhteenveto v Kuva Krista Huhta-aho Koulutuksen osa-alue lkm/osall. Lasten ohjaajien koulutus 23/304 Opettajien ja kerho-ohjaajien koulutus 25/426 Nuorten koulutus 41/770 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 13/198 Terve Urheilija -koulutus 4/41 Kunto- ja terveysliikuntakoulutus 4/51 Järjestyksenvalvojakoulutus 5/80 Seurahallinnon koulutus 15/327 Kuntahallinnon koulutus 2/89 Leiriohjaajien koulutus 1/45 Muut tapahtumat ja tilaisuudet 18/1 554 Yhteensä 151/3885 jelmaa, jonka tavoitteena on mm. vahvistaa liikuntakulttuurin asemaa ja tuoda liikuntasisältöjä kunnan eri toimialojen arkeen. Uutena kohderyhmänä koulutusta suunnattiin nyt myös luottamushenkilöstölle. Alkuvuodesta järjestettiin liikuntaviranhaltijoille koulutus terveysliikuntaan ja liikuntalakiin liittyen. Syksyllä toteutettiin Urheilujohtamisen seminaari, joka järjestettiin yhdessä Pirkanmaan liiton ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun kanssa. Tulokset Koulutuksia toteutettiin yhteensä 151 ja niissä oli yhteensä 3885 osallistujaa. Suurimmat muutokset koulutusmäärissä edellisvuoteen nähden olivat kasvaneet opettajakoulutusten määrät (25 koulutusta ja 426 osallistujaa v / 7 koulutusta ja 119 osallistujaa v. 2013). Tätä kasvattivat uuden Toiminnallisen oppimisen koulutuksen koulutusmäärät (11 koulutusta). Suhteessa eniten vähenivät kunto- ja terveysliikunnan kokonaiskoulutus- ja osallistujamäärät (4 koulutusta ja 51 osallistujaa v / 11 koulutusta ja 277 osallistujaa v. 2013). Kaikille kohderyhmille yhteinen positiivisen koulutuspalautteen tavoite näyttäisi toteutuneen pääsääntöisesti todella hyvin. HLU:n kouluttajien ammattitaitoa pidetään hyvänä. Tilauskoulutuksia toteutetaan yhä enenevässä määrin ja jatkossa on hyvä keskittää markkinointia entistä enemmän suoriin asiakaskontakteihin. Haaste vuoden 2014 osalta oli avointen koulutusten heikko toteutumisprosentti (n. 50 %). Tulevaisuudessa avointen koulutusten tarjontaa on syytä kaventaa aiemmasta. Koulutusten ajankohtia on mietittävä entistä tarkemmin kohderyhmittäin sopivammiksi. Lisäksi on pystyttävä tarjoamaan riittävästi uusia ja ajankohtaisia koulutuksia. Uudet seminaarit (Aika lapsuuden ja Elo ainutkertainen) tullaan toteuttamaan uudelleen ja puheenvuorot ja aiheet pyritään sitomaan ajankohtaiseen tutkimukseen. Koulutustarjonnasta viestittiin eri kohderyhmille monipuolisesti mm. sähköpostitse, internetsivujen ja sosiaalisen median välityksellä sekä radiossa. Seuroille postitettiin koulutuskalenteri osana seurakirjettä. Koulutukset näkyivät myös säännöllisesti HLU:n lehdessä eri artikkeleiden yhteydessä. 16

17 8. Palvelutuotanto HLU tuottaa palvelukokonaisuuksia, joiden tavoitteena on vapauttaa jäsenjärjestöjen aika- ja talousresursseja itse urheilu- ja liikuntatoiminnan toteuttamiseen. Tavoitteet Tuottaa kysyntää vastaavia palvelukokonaisuuksia Vahvistaa jäsenpalveluja entisestään ja kasvattaa jäsenmäärää Tukea jäsenjärjestöjen toimintaa tietoisella alikatteisella hinnoittelulla resurssien mukaisesti Palvelupisteen sekä taloushallinto- ja toimistoteknisten palvelujen osalta elää ajassa Keskittyä palveluissa pidempiaikaisiin runkosopimuksiin, jotka mahdollistavat vahvemman palvelujen kehitystyön ja luovat edellytykset taloudellisesti vakaalle toiminnalle Toiminnan perusarvoja ovat edullisuus, laatu ja luotettavuus Laatukriteerit: Kerralla kunnolla ja Sen teemme, minkä lupaamme Toteutus Toimisto palveli ma-pe klo Help Desk palvelu jatkui ja kysymyksiin vastattiin enintään kolmen arkipäivän viiveellä. Uusittiin HLU-talon IT-järjestelmät (Tampereen Puhelin) sekä HLU:n data- sekä puhelinliikennesopimukset (DNA). Jäsenistölle tuotettiin taloushallinto-, toimisto- ja lajipalveluja periaatteella Me teemme hallinto- ja paperityöt, jotta jäsenemme voivat keskittyä liikunnan ja urheilun käytännön toteuttamiseen. Keskeisiä taloushallintopalveluja ovat kirjanpito-, laskutusja reskontrapalvelut sekä palkkahallinto ja tilinpäätökset tasetietoineen. Korkea asiakastyytyväisyys kertoo palvelujen laadusta. Toimistotekniset palvelut muodostuivat laji- ja assistenttipalveluista, postitus- ja monistuspalvelukokonaisuudesta sekä muista monipuolisista toimistoteknisistä töistä. Palvelupiste tuotti materiaali- sekä tietohallintopalveluja jäsenille yhä kasvavaan kysyntään. Palvelujen hinnat kattoivat 65 % kustannuksista. Välillinen tulonsiirto jäsenille oli merkittävä. HLU:lla on kaikkiaan 74 vuosisopimusta jäsentensä palvelemiseksi. Uusia palvelujen vuosisopimuksia solmittiin 8 kpl. Taloushallintopalvelujamme käyttävät ovat lueteltu liiteosiossa. Taloushallintaohjelmistoon otettiin käyttöön uusia osaalueita, joilla kehitetään asiakkaiden palvelutarjontaa. Taloushallinto- ja hallintopalvelujen kysyntä kasvoi voimakkaasti. Toistaiseksi on kyetty vastaamaan paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden kysyntään. Taloushallintopalvelujen tulot kattavat 75 % menoista, joten palvelujen välillinen tuki jäsenille on iso. HLU joutui luopumaan 12 jäsenseuran (n. 100 työntekijän) työterveyshuollon koordinoinnista KELA-korvaushakemuksineen, koska KELA ei enää hyväksynyt ao. palvelua. Tulokset Jäsenmäärä kasvoi 236 jäseneen (223 v. 2013) Jäsenmäärä on kasvanut 2000 luvulla 65 %:a (96 uutta jäsenjärjestöä) Jäsenten palveluhinnoittelu max. 90 % OKA-hinnoista Palvelusopimusten määrä kasvoi 12 % HLU pakettiauton käyttö lisääntyi 10 % 17

18 9. Edunvalvonta, vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö HLU vahvistaa maakunnallisesti ja paikallisesti liikunnan ja urheilun asemaa erityisesti Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. HLU tukee paikallisen liikunnan elinvoimaisuuden kehittymistä ja edistää osaltaan myös organisoimattoman liikunnan toteutumista. Tavoitteet Hämäläinen liikuntakulttuuri edelläkävijäksi ja suunnannäyttäjäksi Vahvistaa liikunnan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen ja verkostojen parempi hyödyntäminen Aktiivisesti toimiva päättäjäverkosto Tahto viestiä ja tietää enemmän Luoda yhdessä uutta sopimuspolitiikkaa ja ottaa se aktiiviseen käyttöön Kansalaistoiminnan veroetujen säilyttäminen ja talkootyön uudet tukitoimet Olosuhteet kuntoon (uudisrakentaminen, korjaus ja ylläpito) ja käyttäjän edustajat mukaan liikunta- ja kaavasuunnitteluun Taksoihin ja maksuihin vaikuttaminen. Lapset ja nuoret veloituksetta tai ainakin edullisesti liikuntatiloihin Avustukset nousu-uralle ja kumppanuussopimukset käyttöön Aluehallintoon uudet yhteistyökumppanit ja toimintatavat HLU mukaan kehittämistyöhön Aluejärjestöjen keskinäinen yhteistoimintaverkosto vahvistuu veyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset. Yhdyskuntarakennetta, kaavoitusta, kevyen liikenteen olosuhteita ja liikuntapaikkoja tulee kehittää arkiliikuntaa suosiviksi lisäämällä eri toimijoiden yhteistyötä. HLU jatkoi työtä liikunnan peruspalveluluonteen korostamiseksi. Lisäksi toteutettiin Liikkuva koulu -konseptia, jota tulee soveltuvin osin laajentaa myös toisen asteen oppilaitoksiin sekä mahdollisesti myös korkeakouluihin. Käytiin vuosittaiset kehityskeskustelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja uudistettiin avustuskriteerit. Työ Veikkauksen monopolin säilyttämiseksi ja sen pysymiseksi liikunnan rahoittajana vähintään liikunnan saamalla nykyisellä prosenttiosuudella jatkui. HLU osallistui maakuntasuunnitelman tekemiseen, alueellisen liikuntaneuvoston työhön sekä kuntakohtaisten liikuntapoliittisten ratkaisujen valmisteluun mm. hallintomallien sekä olosuhde-, avustus- ja taksapolitiikan osalta. Pirkanmaan terveysliikuntasuunnitelman jalkauttamishanketta toteutettiin KKI-tuen ja omarahoituksen avulla yhdessä kuntien ja muiden järjestöjen kanssa. Toteutus Vaikuttamisen keskeiset kohteet olivat toimialueen kunnat ja maakuntaliitot sekä Aluehallintovirastot. Valtakunnallinen vaikuttaminen toteutettiin pääosin joko aluejärjestöjen yhteistyönä tai yhdessä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. HLU oli aktiivisesti vaikuttamassa liikuntalain sisältöön, sääntelyn aikataulutukseen sekä asetuksen valmisteluun. HLU valmisteli aluejärjestöjen yhteisen lakiluonnosta koskevan lausunnon, valmisteli maakuntaliitoille yhteisen lausuntosisällön sekä järjestön edustaja oli sivistysvaliokunnan kuultavana asiasta. Lopputulos oli tavoitteiden mukainen. Liikunnan asemaa yhteiskuntapolitiikassa tulee vahvistaa huomioiden uuden liikuntalain sekä ter- Yhdessä enemmän: Kuvassa liikuntatoimen käyttöpäällikkö Jari Tolvanen (kaupunki), Suomen huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski (Olympiakomitea), toimitusjohtaja Hanna Iiskola-Kesonen (Lentopalloliitto), liikuntajohtaja Pekka P. Paavola (Tampereen kaupunki) sekä HLU:n aluejohtaja Ari Koskinen. 18

19 Kansanedustajaehtokkaita KKI-Päivien liikunta-aiheisessa vaalitentissä: oik. Jouni Ovaska (Kesk), Riitta Kuismanen (KD), Annukka Isomaa (Vas), Juhana Suoniemi (Vihr), Marko Asell (SDP), Silja Borgarsdóttir Sandelin (Ruot), Pauli Kiuru (Kok), Tiina Elovaara (PS), HLU aloitti säännöllisen yhteistyön Pirkanmaan maakuntaliiton kanssa alueellisen yhteistoiminnan ja edunvalvontatyön lisäämiseksi. Maakuntaliiton kanssa uusittiin kansanedustajayhteistyön malli. Kuntien liikuntaviranhaltijoiden kanssa tehtiin yhteistyötä lisäämään kuntayhteistyötä niin kuntien kuin kunnan ja seurojen välllä. HLU:n ja kuntien yhteinen huoli on olosuhdeasioiden edistäminen ja liikunnan tulevat resurssit. HLU osallistui itse sekä kannusti käyttäjiä osallistumaan esim. kaavoitus- ja kehittämissuunnitelmien laadintaan sekä vaikuttamaan aktiivisesti liikunnan ja urheilun olosuhdetyöhön. Vaikutettiin kunnallisten avustus- ja harjoitusvuoropolitiikan kehittymiseen, seura-avustusten säilymiseen kuntien budjeteissa sekä liikunnan maksu- ja taksapolitiikan kohtuullisuuteen, erityisesti urheiluseurojen maksujen osalta. HLU osallistui myös liikunnan hallintorakenteita koskeviin kuntahankkeisiin pyydettyinä asiantuntijana. Urheiluseura-avustusten muuttuminen ostopalvelusopimustoiminnan muotoiseksi uhkaa urheiluseuratoiminnan itseisarvoa ja väheksyy seurojen jäsenten (kuntalaisten) omaa tahtotilaa toiminnan sisältöjen määrittäjänä. Tämän kehityssuunnan muuttaminen aloitettiin tuottamalla perustelumateriaalia. Lisäksi HLU oli vaikuttamassa muihin yhteiskunnassa toteutettaviin politiikkaohjelmiin sekä paikallisesti että maakuntapohjaisesti. Tulokset Tavattiin kuntien johtoryhmät Pirkanmaan kunnissa Liikunnan rahoitusresurssit kasvoivat Liikunnan osuus kuntien strategioissa lisääntyi Seuroilta perittävät maksut ja taksat ovat edelleen erikoishinnoiteltuja Liikuntasisältöjä kuntien hyvinvointipalvelujen osaksi - hyvinvointikertomukset Säännöllinen ja kiinteä yhteistoiminta maakuntaliiton kanssa alkoi Urheiluseuratoiminnan arvostus lisääntyi Kuntien yhteydenotot lisääntyivät Kuntien maksujen ja taksojen nousu jatkui ja uusia maksuja otettiin käyttöön Liikuntapaikkojen rakentamistuet valtiolta (7 hanketta) Rakentamistuet ELY-keskukselta ( 21 hanketta) KKI-tuet (26 hanketta) Seuratuet (44 seuraa) Lasten ja nuorten kehittämistuki (10 hanketta) 19

20 10. Kuntayhteistyö Suomalaisen liikuntakulttuurin kivijalat ovat kunnalliset liikuntapalvelut, erityisesti olosuhteiden luojana ja toiminnan tukijana, sekä paikalliset urheiluseurat toiminnan järjestäjinä. HLU edistää ja tukee työssään seurojen elinvoimaisuutta. Liikunta elää kuntatasolla. HLU halulaa vahvistaa avointa ja luottamuksellista vuoropuhelua toimijoiden kesken mahdollisimman monessa kunnassa. HLU on lajeista riippumaton ja ylikunnallinen toimija, joka luo ja testauttaa uusia innovatiivisia keinoja edistää eri kohderyhmien liikuntaa. Liikuntakulttuurin edistämistyö vaatii ylikunnallisuuden lisäksi kunnan sisäisen horisontaalisen toimintatavan yleistymistä arjen työssä. Tavoitteet Liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen kunnissa Kunnassa on liikuntakulttuurin kokonaisuudesta vastaava lautakunta ja viranhaltija. Kunta on urheiluseuran tärkein tukija Kuntakohtainen tapa toteuttaa kunnan ja seurojen välistä vuoropuhelua Etsiä uusia tapoja lisätä seuratoiminnan ja kunnan välistä yhteistyötä Löytää kuntien hallinnosta ne henkilöt, jotka vastaavat liikunnan kehittämisestä eri toimialoilla HLU, kunnat ja urheiluseurat tarjoavat hyvinvointipalveluja koko ihmisen elinkaarelle Käyttäjien edustajat mukaan olosuhteiden rakentamisen, taksoituksen ja koko kunnan liikuntasuunnitteluun Alhaiset taksat ja tukieuroilla toimintaa Euro liikuntaan on sijoitus - ei kuluerä. Löytää uusia innovatiivisia yhteystyötapoja paikallistasolle Ylikunnallinen yhteistyö laajemmin käyttöön HLU on kunnan liikuntatoimen arvostettu, luotettava, objektiivinen ja keskeinen kumppani. Toteutus Vuoden aikana kohdattiin 70 % kuntien vastaavista viranhaltijoista. Keskeiset sisällöt olivat kuntien liikuntapalvelujen resurssit ja tulevaisuus sekä tavat vastata liikuntapalvelujen kasvavaan kysyntään. Toisaalta voimakas liikunta-aktiivisuuden polarisaatio luo tarpeita lisätä vähän liikkuvien liikuntaa sekä etsiä siihen uusia keinoja. Urheiluseurojen avustuspolitiikan muuttuminen ostopalveluluonteiseksi vaarantaa pahimmillaan koko kansalaistoiminnan perustan. Seurojen toiminnalla ei enää nähdä olevan itseisarvoa eikä seurajäsenten tahtotilaa toiminnan sisältötarpeiden määrittäjänä tunnusteta. Avustuspolitiikan toteuttaminen ja ostopalvelutoiminta pitää tulevaisuudessa selkeästi erottaa toisistaan. Liikunnasta vastaavat viranhaltijat ovat HLU:lle aidosti arjen kumppaneitamme. Yhteisiä kehityspäiviä toteutettiin kolme, joihin osallistui yli 100 kuntien liikuntatoimen johtavaa viranhaltijaa Kuntayhteistyö on kiinteä osa HLU:n arjen työtä ja tavoitteet ovat yhteneväiset. Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman jalkauttaminen aloitettiin yhdessä kuntien nimeämien hyvinvointikoordinaattoreiden, Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ja UKK-instituutin kanssa. Vuoden kuluessa tavattiin kaikkien kuntien johtoryhmät, mikä oli loistava tilaisuus vahvistaa liikunnan aseman eri hallinnonalojen käytännön toiminnan sisällöissä. Tässä yhteydessä korostettiin myös urheiluseurojen roolia ja osaamista toimia kunnan kumppanina. HLU:n oma kuntaryhmä toimi sparraajana hallitukselle ja toimistolle kuntayhteistyön sisällön ja toimintatapojen kehittämisessä. Tulokset Seura-avustusten taso nousi hieman Liikunta sisältyy kunnan strategiaan 65 %:ssa alueen kunnista Erillinen liikuntasuunnitelma on olemassa 40 %:ssa kunnista Erillinen liikuntapaikkasuunnitelma on 70 % kuntia Liikunta on osa koulujen opetussuunnitelmaa 57 % kunnista 45 %:ssa kunnista on seuraparlamentti tai vastaava Maksut ja taksat kohosivat ja uusia maksuja ja taksoja otettiin käyttöön 60 % koulujen liikuntatiloista on seurojen nuorisokäytössä ilmaisia 20

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn 27.11.2015 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Mentorointi Nuoren Suomen ja aluejärjestöjen toteuttamaa Liikkuva koulu ohjelmaan kuuluvaa maksutonta toimintaa Mentoreina aluejärjestöjen

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

HLU:n koulutukset. - kevät 20

HLU:n koulutukset. - kevät 20 - kevät 20 14 - HLU:n koulutukset alo-eskola Kuva: Tero Tak Kuva: HLU Lasten ohjaajat Ohjaajat ja valmentajat Opettajat Oppilaat Kunto- ja terveysliikunta Seuratoiminta Kuntakoulutus Järjestyksenvalvojat

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

Perustettu vuonna 1993.

Perustettu vuonna 1993. LiikU lukuina Perustettu vuonna 1993. Yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii yli tuhannen liikunta- ja urheiluseuran asialla. Jäsenet ovat liikuntaseuroja ja järjestöjä. Vaikuttaa Satakunnan ja Varsinais-

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 10.11.2011 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Lasten ja nuorten liikunta... 5 3. Aikuis- ja harrasteliikunta... 6 4. Seuratoiminta /

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Voimaa verkostoista. Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014

Voimaa verkostoista. Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014 Voimaa verkostoista Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp, Perusterveydenhuollon yksikkö 17.3.2014 2 17.3.2014 Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation organisaatio Koordinaatio taso

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Kunnan sisäinen yhteistyö luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Liikkuva koulu -ohjelma terveelliset elämäntavat oppimisvalmiudet osallisuus kouluviihtyvyys hyvinvointi

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT. Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT. Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä KESKEISET PALVELUT KOULUILLE Mentorointi Koulutukset Kampanjat (VALO ry) Opintomatka Mikkelin liikkuviin

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Terveyttä edistävä Vapaaehtoistyötä arvostava TNV:n arvot ja visio Ihmisläheinen ja positiivinen Luotettava ja osaava VANTAAN KAUPUNKI/ LIIKUNTAPALVELUT JÄSENET OHJAAJAT Valo,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Valtion rooli liikunnan pelikentällä Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

AVIn rahoituksella uusia tuulia. Valtionavustus lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen 2014. Hakuaika 28.2.2014

AVIn rahoituksella uusia tuulia. Valtionavustus lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen 2014. Hakuaika 28.2.2014 AVIn rahoituksella uusia tuulia Valtionavustus lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen 2014 Hakuaika 28.2.2014 1 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustuksen tavoitteena on: - erilaisten toimintamallien

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Johanna Jalli-Huhtala, päiväkodin johtaja Teemu Heikkilä, lastentarhanopettaja, liikunnanohjaaja, kouluttaja 24.04.2014, Tampere, UKK-instituutti Aika

Lisätiedot

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille www.salibandy.net Seuratuki: tarkoitus Liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille Liikunnallinen elämäntapa ohjatun seuratoiminnan kautta

Lisätiedot

Seurakehittäjien tapaaminen

Seurakehittäjien tapaaminen Seurakehittäjien tapaaminen Vantaalla ma 19.1.2015 niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi gsm: 050-322 3971 Yhteistyö Osaaminen Seuralähtöisyys Puheenvuoron sisällöt: 1. SEKE-hankkeen kuvaus 2. Yhteistyössä

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Työnjako: Yleisten edellytysten luominen ensisijassa valtion ja kuntien tehtävä. Toiminnasta

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011 19.11.2010 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 1. Yleistä...3 1.1 Toiminnan arvot ja päämäärät...3 1.2 Sisällölliset tavoitteet...3 1.3 Valitut painopistealueet

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015

Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015 Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n Vetovoimaiset liikunta- ja urheilutapahtumat (VELI) -kehittämishanke 1.4.2013-31.7.2015. Päämäärä "Maakunta

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2 3 Sisällysluettelo 1. PHLU:n strategia ja toiminta... 4 2. Toiminta ja tavoitteet... 6 2.1. Elinvoimainen seuratoiminta... 6 2.2. Liikkuva lapsuus... 9 2.3. Lisää

Lisätiedot

Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä

Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä Liikunnan edistämisen kenttä Liikuntamahdollisuudet LIIKKUJA Liikuntamahdollisuudet Vapaaehtoistoiminta KUNTIEN LIIKUNTATOIMI Edellytykset paikallisella

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

VALO JA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖT. Toimenpiteet liikkuvampaan koulupäivään 2012-2014

VALO JA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖT. Toimenpiteet liikkuvampaan koulupäivään 2012-2014 VALO JA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖT Toimenpiteet liikkuvampaan koulupäivään 2012-2014 Koulupäivän liikunnallistaminen 2012-2014, Valo Valtakunnallinen viestintä ja yhteiset esitteet liikuntajärjestöjen tarjonnasta

Lisätiedot

Selvitys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenten odotuksista

Selvitys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenten odotuksista Selvitys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenten odotuksista Kaisa Björn Syksy 2013 2 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 2. HLU yhteistyökumppanina... 4 2.1. Millainen on HLU yhteistyökumppanina... 4

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 Valon peliajatus MAALIT Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan polku mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan Seuratoiminta

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY Sisällys 1. UUSI TOIMINTA VUONNA 2014... 3 1.1. Aiemmin käynnistyneet projektit... 3 1.2. Uudet projektit... 3 2. VAKIINTUNUT TOIMINTA VUONNA 2014... 4 2.1. TUrVoKe ry... 4 2.2. Hallinto... 4 2.3. Jäsenpalvelut...

Lisätiedot

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku 2015 ylitarkastaja Sari Virta Väestön liikkuminen Organisoitu liikunta Omaehtoinen liikunta

Lisätiedot

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa

Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Liikkuva koulu Kohti pysyvää muutosta? Tekemällä oppii! seminaari 11.2.2014 Vantaa Mikä Liikkuva koulu? Valtakunnallinen ohjelma, osa hallitusohjelmaa Tavoitteena aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011 Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Terveysliikunnan

Lisätiedot

Kaikille avoin liikunta - ohjelma

Kaikille avoin liikunta - ohjelma Kaikille avoin liikunta - ohjelma Suomessa on jo kauan tehty nk. erityisryhmien, vammaisurheilun ja lajiliittojen välistä yhteistyötä: A. Perinteinen tiettyä vammaryhmää/ vammaisurheilulajia koskeva yhteistyö.

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Oulu, 5.6.2015 Heli Ketola varhaiskasvatuksen liikunnallistamisen asiantuntija, Valo Verkoston rakenne Ohjelman moniulotteisuus

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittelyt ja alkulämmittelyt o Katsaus ajankohtaisiin asioihin o Vuoden

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Turku liikkuu iloiten

Turku liikkuu iloiten Turku liikkuu iloiten 5.5.2015 Ilo kasvaa liikkuen seminaari Turussa Palvelupäällikkö Ulla Soukainen Turku, varhaiskasvatus ulla.soukainen@turku.fi Turun sanomien kolumni 28.4.2015 Kehitystrendit eivät

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelman päämäärä Tehtävänä ollut rakentaa valtakunnallinen, yksinkertainen ja helposti toteutettava ohjelma. Työmme on osa kansallista

Lisätiedot

SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. SPORTSuomi Maailman liikkuvin urheilukansa

Lisätiedot