1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2014

2 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä -hanke 8 5. Aikuis- ja harrasteliikunta Seuratoiminta Koulutustoiminta Palvelutuotanto Edunvalvonta, vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö Kuntayhteistyö Viestintä Henkilöstöhallinto Talous 24 Tuloslaskelma ja tase Liitteet 30 Kuvat Sonja Kössi-Jormanainen/HLU, jos ei muuta mainittu. 2

3 1. Puheenjohtajan katsaus Toimintavuosi 2014 oli Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU) ry:n 21. toimintavuosi. HLU on toiminut ajan hengessä, hämäläisen urheilun parhaaksi. Ydintehtäviksi on valittu kolme asiaa: vaikuttaminen, osaamispalvelut ja hallintopalvelut. Työtä on ollut paljon ja tavoitteet on saavutettu hyvin. HLU:n jäsenmäärä on kasvanut edelleen. Edullinen jäsenmaksu ja siihen liittyvät jäsenedut eivät ole este jäseneksi liittymiselle. Jäsenmäärän kasvu on osoitus siitä, että HLU:n toiminnan sisällöt ja painopistealueet ovat oikeita. Koululiikunnan (KOLIKO) 3-vuotinen kehittämishanke päättyi. Hanke toteutettiin neljällä paikkakunnalla ja sen ensisijaisena tarkoituksena oli tarjota lisää liikuntaa koulupäiviin sekä toteuttaa se laadukkaasti. Hanke loi uusia työtapoja seurojen ja koulujen välille. Työ jatkuu nyt luotuja verkostoja hyödyntäen. HLU on yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP), UKK-instituutin sekä lukuisien kuntien ja järjestöjen kanssa valmistanut Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman, joka valmistui keväällä Suunnitelman jalkauttaminen aloitettiin vuonna 2014 ja siinä on mukana 24 kuntaa ja kaupunkia. Se on tarkoitettu käytännön työkaluksi lisäämään Pirkanmaan kuntien kaikkien toimialojen, työterveyshuollon ja kolmannen sektorin toimijoiden poikkihallinnollista yhteistyötä sekä tukemaan terveysliikunnan suunnittelua. HLU:n ja maakuntaliiton välinen yhteistyö ja erilaiset toiminnot ovat lisääntyneet. Yhteistyö on ollut kiinteää ja HLU on osa alueellista kehittämiskokonaisuutta. HLU on toimintansa aikana ollut mukana suurissa liikuntatapahtumissa. Mieleenpainuvin lienee kesällä 2009 Tampereella järjestetyt Euroopan Nuorten Olympiafestivaalit. Ne onnistuivat hyvin sekä urheilullisesti että taloudellisesti. Hyvän tuloksen takasi tamperelaisten urheiluseurojen saumaton yhteistyö. Toimintavuoden 2014 aikana HLU oli hakemassa Tampereen kaupungin kanssa uutta suurtapahtumaa Tampereelle. Haussa oli EUSA-Games, mikä on Euroopan yliopistourheilun suurtapahtuma. Tässä hakuprosessissa ei onnistuttu ja tapahtuma myönnettiin Portugalille. HLU haluaa kuitenkin jatkossa olla mukana hakemassa suuria liikuntatapahtumia Hämeeseen. Uutena tapahtumana toteutettiin Johtajuusseminaari yhdessä Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kanssa. Teemana oli Urheilujohtaminen ja se kuului osaksi Tampereen yliopiston laajempaa seminaarisarjaa. Seminaari sai hyvän vastaanoton ja paikalla oli 60 osallistujaa. HLU oli aktiivisesti mukana liikuntalain valmistelussa. HLU valmisteli liikunnan aluejärjestöjen (15) lausunnon ja aluejohtaja oli eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana lain valmistelun aikana. HLU toimitti alueemme kansanedustajille ja maakuntaliitoille lakiehdotukseen ehdotettavia muutosesityksiä. Toimintavuoden aikana toteutettiin HLU:n toimintasääntöuudistus. Muutostyötä varten perustettiin työryhmä, joka valmisteli asian syyskokouksen päätettäväksi. Syyskokous hyväksyi uudet toimintasäännöt. Valtakunnallisen liikuntajärjestö Valo ry:n toiminnan kehittymistä on seurattu toimintavuoden aikana. Vuoden lopussa tapahtui merkittävä muutos, kun järjestön jäsenyydestä alkuvaiheessa kieltäytyneet suuret lajiliitot päättivät sittenkin liittyä Valo ry:n jäseniksi. Nyt ovat olemassa kaikki elementit Valo ry:n toiminnan järkevälle kehittämiselle. Laatikkoleikeistä on aika siirtyä itse liikuntaa ja urheilua palvelevaan toimintaan. Tässä on osa toimintavuoden merkittävimmistä asioista. Näiden lisäksi normaali toiminta on jatkunut vilkkaana. Näiden päivittäisten toimintojen kautta saamme elinvoimaa ja lisäarvoa lapsi- ja nuorisoliikunnalle sekä kasvatustyölle, kunto- ja harrasteliikunnalle, kilpa- ja huippu-urheilulle sekä yritysliikunnalle ja työkykyä ylläpitävälle liikunnalle. Lämpimät kiitokset HLU:n hallitukselle, työntekijöille, seuroille, vapaaehtoisille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille liikunnan ja urheilun parissa toimiville. HLU on palvelu- ja kehittämisjärjestö. Olemme palveluksessanne! Hannu Soro puheenjohtaja Hämeen Liikunta ja Urheilu ry 3

4 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto Vuosi 2014 oli HLU:n 21. toimintavuosi. Jäsenmäärämme on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta Toimintamme sisältöjen ohjautuminen paikallisista ja alueellisista tarpeista on onnistunut. Seurojen elinvoimaisuus ja kuntien liikuntapalvelujen palvelukykyisyys ovat toimintamme tavoitteiden kivijalat. Vuosien aikana vahvistunut verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa on luonut vahvan kokonaisuuden tavoitteidemme toteuttamiselle. Tavoitteemme on vahvistaa liikunnan asemaa yhteiskunnassa. Haluamme, että yhä useampi valitsee liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan kullekin sopivalla tasolla ja tavalla. Haluamme ihmisten liikkuvan terveytensä kannalta riittävästi sekä tahdomme, että molemmat maakuntamme menestyvät myös urheilun saralla. Perinteitä kunnioittaen olemme kehityksen kärjessä ja siis mallina muillekin. Liikunnan asemaa yhteiskuntapolitiikassa tulee vahvistaa huomioiden niin uuden liikuntalain kuin terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset. Yhdyskuntarakennetta, kaavoitusta, kevyen liikenteen olosuhteita ja liikuntapaikkoja tulee kehittää arkiliikuntaa suosiviksi vahvistamalla olosuhteisiin vaikuttavien välistä yhteistyötä. Olemme liikunnan palvelu- ja kehittämisyksikkö. Toimimme kahdessa eri maakunnassa (Pirkanmaa ja Kanta-Häme). Alueellisena kattojärjestönä kehitämme, organisoimme ja toteutamme liikuntaa ja urheilua palvelevia toimintakokonaisuuksia. Toimimme 33 kaupungin/kunnan alueella. Alueellamme asuu noin ihmistä ja toimii aktiivisesti 600 urheiluseuraa. HLU on arvostettu, haluttu ja objektiivinen toimija ja yhteistyökumppani. Perusarvojamme ovat avoimuus, innovatiivisuus sekä luotettavuus. Ydintoimintojamme ovat liikunnan ja urheilun elinvoimaisuutta lisäävät tuki- ja osaamispalvelut sekä vaikuttamistyö. Valtakunnallisesti osallistuimme liikuntalain sisältö- ja valmistelutyöhön. Osallistuimme moniin sekä liikuntapolitiikan sisältöjen että rakenteiden kehittämisryhmiin. HLU:n edustajat olivat mukana monissa valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa organisaatioissa, joissa mahdollisuudet vaikuttaa liikunnan ja urheilun kehittämiseen ovat hyvät. Vastaamme Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman jalkauttamisesta. Osallistuimme maakuntasuunnitelmien tekemiseen sekä jatkoimme kansanedustajaverkostomme toimintaa. Olemme myös mukana alueellisen liikuntaneuvoston työssä. Olemme vastuullinen veturi alueellisen palvelukeskuksen kehitystyössä, ja olemme pilottina rakentamassa maakuntapohjaista verkostoa, jonka avulla kyetään tuottamaan koko maahan liikunnan peruspalvelut mahdollisimman tasalaatuisina. Kuntavaikuttamisessa osallistuimme mm. avustuspolitiikan uudistamistyöhön, liikuntahallinnon kehitysvaihtoehtojen arvioitiin sekä seuraparlamenttien perustamisiin. Yhdessä Tampereen Yliopiston ja Johtamiskorkeakoulun kanssa toteutettiin uusi urheilujohtamisen seminaarikokonaisuus. Toteutimme vuoden aikana kaikkiaan 150 koulutusta, joihin osallistui henkilöä. Jatkoimme koulutusyhteistyösopimusta Varalan Urheiluopiston kanssa. Terve Urheilija kokonaisuutta toteutettiin UKK-instituutin, Varalan ja HLU:n yhteistyönä. Jäsentemme taloushallintopalvelujen kysyntä kasvaa edelleen. Vuosisopimuksien kokonaismäärä on 74 kpl, kasvua 12 %. Taloushallintoasiakkaidemme kokonaisbudjettien sum- 4

5 ma on yli 6 milj.. Huolehdimme lähes henkilön palkkojen/palkkioiden maksatuksen, seurannan ja verottajailmoitukset. Aiemmin hallinnoimme 12 jäsenjärjestömme (noin 100 työntekijän) osalta heidän työterveyspalvelunsa KELA korvauksineen, mutta vuoden alusta KELA ei enää hyväksynyt em. palvelua. Nykyisin kukin seura hoitaa itse tähän liittyvät hallintobyrokratiat. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisen keskeiset toimenpiteet kohdistuivat varhaiskasvatukseen ja yläkouluihin. Koulutimme henkilökuntaa ja tuotimme toiminnan kehittämispaketteja. Avustimme suunnittelu- ja olosuhdetyössä niin päiväkoteja kuin kouluja. Toteutimme loistavin tuloksin Liikkuva koulu -ohjelman mukaiset kehittämis-, koulutus- ja mentorointitehtävät. Mukana oli kaksitoista kuntaa, 38 koulua ja noin lasta. Koulupäivän liikunnallistamiseen liittyvä hankekokonaisuus päättyi. Löysimme kuntayhteistyön kautta uusia toimintamalleja lisätä lasten liikuntaa mm. hyödyntämällä urheiluseurojen osaamista. Tällä kuntien ja HLU toteuttamalla yhteispalkkauksen sopimusmallilla luotiin myös uutta toimintakulttuuria maahamme. Lapsia kannustettiin liikuntaharrastuksiin toteuttamalla kuudennen kerran Eka- ja tokaluokkalaisten Sporttikortti -kampanja, joka tavoitti Pirkanmaalla yli 80 % ikäluokasta, oppilasta. He saivat kampanjan aikana kokeilla kolmesti maksutta urheiluseurojen toimintaan. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämistukea myönnettiin HLU:n toimialueella kymmenelle hankkeelle yhteensä HLU myönsi lisäksi nuorten huippu-urheilun tukea 20 eri hankkeeseen, yhteensä Kolmen vuoden aikana tuki on ollut yhteensä Seurapalvelumme monipuolistui ja kysyntä laajeni koulutuksista erityisesti liikunnan hallinnollisiin- ja juridisiin kysymyksiin. Seurojen avuntarpeet kasvoivat ja niille suunnattu palvelun määrä kasvoi 25 %. Seurafoorumitoiminta jatkui laajentuen luottamusjohtoon ja tuottaen näin entistä enemmän käytännön apua arjen seuratoiminnan tueksi. Seuroille toteutetut räätälöidyt palvelukokonaisuudet, sinettiauditoinnit sekä kuntien seurapalvelujen edistäminen mm. seuraparlamenttitoimintaa luomalla, vahvistivat kuntien ja seurojen yhteistä tekemistä. Terveysliikunnan edistämiseksi aloitettiin Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman jalkauttaminen yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, UKK-instituutin ja kuntien kanssa. Kuntien liikuntapalveluilla sekä urheiluseuroilla on merkittävä mahdollisuus vahvistaa rooliaan harraste- ja terveysliikunnan toteuttajana. Yhteistyömme kuntien kanssa laajeni näin myös liikuntatoimen ulkopuolelle kattaen erityisesti SOTE-yhteistyön. Kohtasimme 24 kunnan johtoryhmät (yhteensä 379 toimijaa), näiden tapaamisten pohjalta synnytettiin kuntakohtaiset terveysliikunnan edistämistyön soveltamismallit. Yrityksille toteutimme Liike elämään -hankette valittujen työyhteisöjen kanssa, tavoitteena luoda toimiva työpaikan sertifikaattijärjestelmä. Organisoimme KunnonVerkko yritysliikuntatoimintaa n työntekijälle. Toteutimme kuntotapahtumia sekä kannustimme omatoimiseen liikkumiseen mm. eri tapahtumien, puristusvoima ja InBody- kehonkoostumusmittausten avulla. Jatkoimme KKI-yhteistyötä mm. tukemalla ja arvioimalla alueemme terveysliikunnan kehittämishankkeita. Toteutimme yrityksille SuomiMies -testikokonaisuuksia. KKI-hanketukea myönnettiin kunto- ja terveysliikuntaa edistäville hankkeille yhteensä , joka oli 16,5 % koko maan tuesta. Organisaatiossamme henkilöstöresurssia käytettiin 18 HTV. Hallitustyöhön sekä eri työryhmiin osallistui 80 vapaaehtoistoimijaa. Jatkoimme oppilaitosyhteistyötä tarjoamalla useille opiskelijoille harjoittelumahdollisuuden. KIITOS kunnille, urheiluseuroille, luottamushenkilöille ja yhteistyökumppaneillemme sekä henkilökunnalle työstänne hämäläisen liikunnan ja urheilun puolesta. Liikunta ja urheilu elää paikallistasolla jatkossakin! Ari Koskinen aluejohtaja 5

6 3. Hallitus ja kehittämisryhmät HLU:n hallintomalli Vaikuttaminen liikuntapolitiikka olosuhteet avustuspolitiikka taksa- ja maksupolitiikka tilojen käyttövuoropolitiikka Vuosikokous Hallitus Toimisto Osaaminen koulutus kehittäminen hankkeet järjestöjuridiikka Kehittämisryhmät Palvelut taloushallintopalvelut toimistotekniset palvelut materiaalipalvelut puhelin- ja postituspalvelut HLU:n jäsenmäärä on kasvanut vuodesta 1998 alkaen ollen nyt 236. Eri tehtävissä toimii 60 luottamushenkilöä/vapaaehtoistoimijaa. Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaan käsitellen yhteensä 86. Hallituksen apuna toimi viisi kehittämisryhmää sekä puheenjohtajisto, johon kuuluivat puheenjohtaja Hannu Soro sekä varapuheenjohtajat Kirsi Palmi ja Leena Murtonen. Hallituksen keskeisiä päätöksiä vuonna 2014: jäsenedut toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen nuorten huippu-urheilun seuratuki, ilmainen seurakokeilu eka- ja tokaluokkalaisille Pirkanmaalla 2,5 kk ajan lasta HLU sääntöuudistus Hämeen Sporttigaala lausunnot Liikuntalaki Pirkanmaan maakuntasuunnitelma päätettiin seuraavat valinnat Vuoden Urheilija, Aino-Kaisa Saarinen, Lempäälän Kisa Vuoden Nuori Urheilija, Juuse Saros, HPK jääkiekko Vuoden Jäsenseura, Ilves ry Vuoden Urheiluteko, Suomen Palloliitto + SPL Tampereen piiri hankkeet koulupäivän liikunnallistaminen Liikkuva koulu kokonaisuus Eka- ja tokaluokkalaisten Sporttikortti terveysliikunnan jalkauttaminen Pirkanmaan kuntiin henkilöstöliikunta seurafoorumit solmittiin 74 erillistä jäsenpalvelusopimusta aloitettiin alueellisen palveluklusterin rakentaminen Kevätkokous pidettiin Nokialla, osallistujia oli 14. Syyskokous ja sen yhteydessä järjestetty miniseminaarin pidettiin uuden Sokos Hotel Torni Tampereen kongressisiivessä. Miniseminaarin aiheena oli liikunnan ja urheilun suurtapahtumat, alustajana Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Perttu Pesä. Seminaarijärjestelyt toteutettiin yhdessä Palloliiton ja TUL:n Tampereen piirien kanssa. Osallistujia oli 60. Aluejärjestöjen puheenjohtajat ja aluejohtajat kokoontuivat neuvottelupäiville Ouluun Keskeisiä teemoja olivat liikuntajärjestöjen alueelliset peruspalvelut sekä aluejärjestöjen vaikuttamisen strategia. Aluejärjestöjen henkilökunnan aluepäivät toteutettiin Kouvolassa Mukana oli 80 % vakituisesta henkilökunnasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestöpäivät olivat YLE:n tiloissa Helsingissä ja kansallinen liikuntafoorumi

7 Kehittämisryhmät Kuntaryhmä Tehtävänä on edistää HLU:n ja kuntien välistä yhteistoimintaa. Tavoite on lisätä paikallistason liikunnan elinvoimaisuutta kuntahallinnon sisällä sekä urheiluseuroissa. Kunnallisen liikuntatoimen asemaa tulee vahvistaa ja kansalaistoiminnan esteitä poistaa. Seuratoimintaryhmä Korvattu seurafoorumitapaamisilla erikseen puheenjohtajistot ja päätoimiset PR-ryhmä Tehtävänä on suunnitella ja kehittää HLU:n markkinointiviestintää. Etsimme uusia toteutustapoja sekä varainhankinnan muotoja. Toimiin kuuluu myös arvioida tehtyjen toimien vaikuttavuutta toimintaa kehitettäessä. Koulutuksen kehittämisryhmä Tehtävänä on HLU:n koulutuskokonaisuuden kehittäminen, tunnettuuden lisääminen ja kouluttajahuollon sisältötyö. Aikuisten liikunnan koulutusryhmä Ryhmä edistää kunto- ja terveysliikunnan toiminnallista kehittymistä erityisesti koulutuksellisin keinoin. Vapaaehtoiset kehittämisryhmien jäsenet tuovat lisäarvoa toimintaan. Toiminnalliset tavat kaipaavat uudistamista, jotta osallisten aktiviteetti saadaan säilymään. HLU:n hallitus v puheenjohtaja Soro Hannu (6) varajäsen Nokkala Riitta (-) varapuheenjohtajat Palmi Kirre (5) varajäsen Ikonen Aira (1) Murtonen Leena (1 varajäsen Levänen Jarmo (1) jäsenet Minkkinen Minna (2) varajäsen Ralli Pia (-) Rindell Pekka (5) varajäsen Kuukka Karitta (-) Takala Asko (6) varajäsen Salonen Markku (-) Tuomiranta Jarmo (3) varajäsen Talonen Harri (1) Urvikko Jouko (5) varajäsen Lehtinen Arto (-) Utriainen Päivi (6) varajäsen Hakala Pauli (-) Venho Tiina (1) varajäsen Kauppinen Marja (-) Viljanen Jussi (5) varajäsen Kari Lahtinen(2) HLU:n syyskokous 2014 pidettiin uuden Sokos Hotel Torni Tampereen kokoustiloissa. Kokousta edeltävässä miniseminaarissa puhuttiin Tampereen kaupungin ja seurojen yhteistyöstä. Seminaari järjestettiin yhteistyössä SPL Tampereen piirin ja TUL Tampereen kanssa. 7

8 4. Lasten ja nuorten liikunta Toimialan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnallista aktiivisuutta monenlaisin toimenpitein ja useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteet Lisätä lasten ja perheiden omatoimisen liikunnan määrää Innostaa lapsia mukaan liikunnalliseen harrastuksen/ toiminnan pariin Lisätä vanhempien, opettajien sekä varhaiskasvattajien tietoisuutta lasten liikunnasta ja liikunnan merkityksestä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä. Edistää koulun ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutosta aktiivisemmaksi Toteutus Lasten ja nuorten toimialan painopiste oli koulupäivän liikunnallistaminen ja erityisesti muuttaa yläkoulujen toimintakulttuuria. HLU oli osaltaan toteuttamassa valtakunnallista Liikkuva koulu -ohjelmaa, jonka on mahdollistanut opetus- ja kulttuuriministeriön tukema lasten ja nuorten liikuntaohjelma. Tärkeimpinä toimintamuotoina olivat koulu- ja kuntakohtainen mentorointi sekä eri koulutuskokonaisuudet. HLU avusti kuntia hankehaussa Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden suunnassa. Lasten ja nuorten paikallista kehittämisavustusta toimialueella saivat Riihimäki, Hämeenlinna, Hattula, Tammela, Tampere, Sastamala, Kangasala, Ruovesi, Ikaalinen. Syksyn kuluessa toteutettiin Kangasalan alakouluihin liikunnallinen aamunavauskiertue, joka tavoitti lasta. Tammikuussa järjestettiin vuoden 2013 tapaan Liikkuva koulu -alueseminaari yhteistyössä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston kanssa. Lokakuussa vastaava seminaari järjestettiin Riihimäellä yhteistyössä ESLU:n kanssa. Seminaarit olivat todella suosittuja ja tänäkin vuonna osallistujia oli yhteensä yli 200. Liikkuva koulu -konseptia tulee soveltuvin osin laajentaa toiseen asteen oppilaitoksiin sekä korkeakouluihin. Myös liikuntaneuvontaa ja fyysisen toimintakyvyn seurantaa opiskelijoiden terveystarkastusten yhteydessä tulisi laajentaa. Keväällä oltiin toteuttamassa valtakunnallista #MunLiikekampanjaa, jonka tavoitteena oli aktivoida yläkoululaisia liikkeelle. HLU:n rooli oli toimia vertaisohjaajakouluttajana sekä tukea kouluja kampanjan ajan. Alueelta mukaan valittiin 11 yläkoulua. Jokaiselle mukaan valitulle koululle lahjoitettiin 150 jalkapalloa. Hämeen Sportti -liikuntaleiri järjestettiin kesäkuussa Pirkkalan hienoissa liikuntaolosuhteissa. Leiri keräsi neljän päivän ajaksi 250 innokasta lasta liikkumaan monipuolisesti. Vapaaehtoisia ohjaajia leirillä oli mukana 40. Leiri toteutettiin onnistuneesti yhteistyössä Pirkkalan kunnan, alueen seurojen ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry:n kanssa. Leiritoiminnassa kokeiltiin myös onnistuneesti päiväleiritoimintaa. Eka- ja tokaluokkalaisten Sporttikortti -kampanja on Aamulehden sekä Hämeen Liikunta ja Urheilun koordinoima liikuntakampanja, joka toteutettiin elo lokakuun aikana jo kuudennen kerran. Kampanjan tavoitteena oli aktivoida lapsia uusiin liikunnallisiin harrastuksiin ja tuoda uusia harrastajia seurojen toimintaan. Kampanjaan osallistuvien koulujen ekaja tokaluokkalaiset saivat koulujen kautta omat Sporttikortit, joilla oli mahdollisuus tutustua maksutta kolmeen uuteen lajiin. Seurojen sporttikorttilaisille tarjoamat harjoitukset kerättiin kampanjan nettisivuilta löytyvään Sporttikalenteriin. Mukana oli tänä vuonna lähes lasta ja 80 urheiluseuraa. Tulokset Hämeen Sportti -liikuntaleiri toteutui onnistuneesti, osallistujia 300, palaute oli positiivinen Sporttikortti-kampanjaan osallistui 111 koulua, lasta ja 78 seuraa. HLU osallistui aktiivisesti liikunnan aluejärjestöjen yhteiseen kehittämistyöhön sekä Valo ry:n kehittämisryhmien toimintaan. Tuotimme uuden yläkoulun vertaisohjaajakoulutuksen Valo ry:n sekä 14 alueorganisaation käyttöön. Liikkuva koulu -alueseminaarit keräsivät osallistujia salit täyteen (yli 200 osallistujaa) ja ohjelman jalkauttamisessa onnistuttiin hyvin. Mentorointi-toiminta laajeni edellisestä vuodesta ja se tavoitti suurimman osan hankekuntien kouluista ja ohjausryhmistä. 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä -hanke Syksyllä 2011 aloitettu KOLIKO-hanke saatettiin päätökseen kevään 2014 aikana. HLU:n hallinnoimassa hankkeessa palkattiin neljään kuntaan (Hattula, Hämeenlinna, Sastamala ja Vesilahti) kokopäiväiset koulun liikuntakoordinaattorit kahdeksi vuodeksi sekä projektipäällikkö

9 Kin-Ball on lasten ja aikuisten keskuudessa suosiota kasvattava uusi pallopeli Suomessa. Siinä kukaan ei voi jäädä pelistä sivuun vaan kaikkia tarvitaan. väliseksi ajaksi. Hankkeen tavoitteena oli lisätä fyysistä aktiivisuutta koulupäiviin sekä kehittää hankekuntien koulujen liikunnallista toimintakulttuuria. Tärkeä havainto hankkeen ajalta oli, että lisäämällä fyysistä aktiivisuutta koulupäivään saadaan positiivisia vaikutuksia niin kouluviihtyvyyteen kuin oppimiseenkin. Toimintatapojen muuttaminen vaatii aikaa ja sitoutumista kouluyhteisössä sekä koordinoitua yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tältä osin KOLIKO-hankkeessa päästiin iso askel eteenpäin kaikissa hankekouluissa, 3. sektorin toimijoiden yhteistyössä sekä kunnan päätöksentekotasolla. Kevään 2014 aikana toiminnan painotuksena oli varmistaa koulupäivän liikunnallistamisen jatkuminen hankekunnissa myös hankkeen päätyttyä. Projektipäällikkö kävi neuvotteluja kaikissa hankekunnissa sivistystoimen vastuuhenkilöiden ja koulutoimijoiden kanssa. KOLIKO-hankkeen tuloksiin oltiin erittäin tyytyväisiä niin hankekunnissa kuin pääosin kaikilla hankekouluillakin. Kaikissa hankekunnissa on myös selkeä halu jatkaa koulupäivän liikunnallistamisen kehittämistä. Yhteistyö HLU:n ja hankekuntien välillä tulee jatkumaan aktiivisena myös tulevaisuudessa. Hankkeen aikana syntyneet hyvät ja toimivat koulupäivän liikunnallistamisen käytännöt koottiin projektipäällikön toimittamaan opaskirjaseen, jota jaettiin kaikkiin hankekuntien kouluihin. KOLIKO-hankkeen hyviä käytäntöjä levitettiin myös muihin HLU:n alueen kuntiin ja valtakunnallisestikin osana Liikkuva koulu -yhteistyötä. Kevään 2014 aikana koulutettiin hankkeen toimesta oppilaista vertaisohjaajia kaikissa hankekunnissa liikuttamaan kanssaoppilaita. Kaiken kaikkiaan KOLIKO-hanke oli alueellisesti merkittävä satsaus lasten ja nuorten liikuttamiseen sekä osoitus kuntien ja liikuntajärjestön toimivasta yhteistyöstä. KOLIKO-hankkeen tulokset Syntyi uusia innovatiivisia koulupäivän liikunnallistamisen käytäntöjä ja uusia yhteistyömalleja (esim. koulugolf Hattulassa, Hykki herää -koko koulun aamuliikuntatuokiot Hämeenlinnassa, Sportti Startti- ja motoriikka -kerhot kaikissa hankekunnissa) Koulutettiin useita satoja vertaisohjaajia hankekoulujen oppilaista Välituntien aikainen liikkuminen lisääntyi ja monipuolistui lähes kaikilla hankekouluilla Liikuntakerho -toiminta monipuolistui hankekouluilla Saatiin tärkeää kokemusta liikuntajärjestön ja kuntien toimivasta yhteistyöstä HLU:n organisaatio sai arvokasta hankehallinnointikokemusta 9

10 5. Aikuis- ja harrasteliikunta Tavoitteet Lisätä oman terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrää ja samalla vähentää kansalaisten välisiä terveyseroja. Lisätä liikunnan merkitystä kansalaisten keskuudessa. Edistää omalta osalta Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman konkretisoitumista. Tavoitteena saada jokaiseen Pirkanmaan kuntaan oma terveyden edistämisen suunnitelma, jossa liikunta on keskeisessä roolissa. Edistää ja kehittää erilaisten työyhteisöjen henkilöstöliikuntaa. Toteuttaa KKI-ohjelman kanssa sovittuja toimenpiteitä ja ylittää 10 %:n osuus valtakunnallisessa KKI-hankkeiden lukumäärästä. Tarjota monipuolisia koulutusmahdollisuuksia aikuisliikunnan parissa työskenteleville. Toteutus Yhteistyössä Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ja UKK-instituutin kanssa valmisteltiin Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma. Valmisteluissa oli mukana myös kuntien liikunta- sekä sosiaali- ja terveystoimen, urheiluseurojen ja kansanterveysjärjestöjen edustajia. Suunnitelman tavoitteena on auttaa kuntia heidän oman kuntakohtaisen terveysliikuntasuunnitelman tekemisessä ja toteuttamisessa. Tätä vahvisti helmi huhtikuun aikana tehty kuntakierros kaikkiin 24 Pirkanmaan kuntaan. Kuntakierroksen tilaisuuksiin osallistuivat kunnanjohtajat, eri hallintokuntien johtavat virkamiehet sekä järjestöjen edustajia. Tilaisuuksien alustuksista vastasivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, UKK-instituutin ja HLU:n edustajat. Yhteensä tilaisuuksissa oli osanottajia 379. Pirkanmaan terveysliikuntasuunnitelma lähtee ajatuksesta, että kuntien vastuulla on edistää kuntalaisten hyvinvointia ylläpitämällä julkisia liikuntapalveluja, kunnostamalla ja rakentamalla liikuntapaikkoja sekä huolehtimalla terveysliikunnan edistämisestä poikkihallinnollisesti. Lisäksi mm. kaavoitusratkaisuin tulee tukea fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistämistä. Suunnitelman toimeenpanoa tukee alueellinen hyvinvointikertomus. Terveysliikunnan edistämisen tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot ja seuranta ovat suunnitelmassa esitetty ikäryhmittäin ja erityisryhmien tarpeet huomioiden. Näin kuntakohtaisesti syntyy eri toimijoille luontevat roolit terveysliikunnan edistämisessä ja suunnitelman toimeenpanossa. Alueellisen terveysliikuntasuunnitelman toimeenpanoa koordinoi Hämeen Liikunta ja Urheilu yhteistyössä UKKinstituutin ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelman alueellista toteutumista arvioi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Terveysliikuntasuunnitelman jalkauttamistyöhön palkattiin liikunnan kehittäjä, jonka työnantajana toimii HLU. Jalkautus aloitettiin työseminaarilla, jossa oli edustajia suuresta osasta Pirkanmaan kuntia. Ensimmäinen vaihe on liikunnan kehittäjän kuntavierailut kaikkien Pirkanmaan kuntien hyvinvointiryhmien kokouksissa, niissä käydään läpi suunnitelman tavoitteita ja kuntakohtaista toteuttamista. Syksyn 2014 aikana toteutui 4 kuntakäyntiä ja tavoitteena on, että syksyyn 2015 mennessä HLU on vieraillut kaikissa Pirkanmaan kunnissa. Tärkeä osa jalkauttamistyötä on hyvien terveysliikunnan toteuttamisen käytäntöjen levittäminen ylikunnallisesti ja kuntien sisällä ylitoimialaisesti. Onnistumisen edellytyksenä on toimiva yhteistyö hyvinvointiryhmien ja -koordinaattoreiden kanssa. Painopisteinä alueellisen terveysliikuntasuunnitelman jalkauttamisessa ovat kuntien liikuntapalveluketjujen rakenteellinen kehittäminen, liikuntaneuvonnan prosessien vahvistaminen sekä liikuntalähetetoimintamallin käyttöönotto. Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää kahdesti vuodessa hanketukea paikallisille toimijoille vähän liikkuvien liikuttamiseen. HLU antoi henkilökohtaista neuvontaa hanketukien tekoon. Tavoitteena oli saada mahdollisimman hyviä KKI-ohjelman tavoitteiden mukaisia hakemuksia sekä paljon tuettuja hankkeita omalle toiminta-alueelle. HLU antoi lausunnot kaikista toimialueeltaan tulleista hakemuksista. HLU:n kehittämä Kunnon Kuntalainen -palkitsemisjärjestelmä toteutettiin yhteistyössä kuntien liikuntatoimien kanssa. Kunnon Kuntalainen on henkilö tai yhteisö, joka omalla esimerkillään edistää liikunnan harrastusta ja muita terveitä elintapoja. Palkitsemisella halutaan edistää liikunnan edellytyksiä paikkakunnalla sekä lisätä kunto-, harraste- ja terveysliikunnan arvostusta. Kunnon Kuntalainen palkitaan HLU:n kunniakirjalla ja HLU-tunnustusmitalilla. KunnonVerkko työpaikkaliikunnan verkostossa oli toimintakauden aikana neljä yritystä: Kiilto Family Oy, OP Pohjola, ATA Gears Ltd ja UPM Raflatac. Toiminnan suunnittelusta vastasi johtoryhmä ja käytännön toteutuksen teki HLU yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen ja kuntosalien kanssa. Toimintakauden aikana järjestettiin toimintaa cross trainingissä, cross training circuitissa, keilailussa, ratsastuksessa, seinäkiipeilyssä ja soutuspinningissä. HLU:n omistamalla InBody-kehonkoostumuksen mittalaitteella testattiin useiden yritysten henkilökuntaa ja eri kuntoiluryhmien henkilöitä. Lisäksi yksityisiä henkilöitä kävi testissä HLU:n toimistolla. HLU oli mukana henkilöstöliikunnan Liike elämään -pilottihankkeessa. Sen päävastuutaho oli Valtakunnallinen liikun- 10

11 Kuva: KKI-Ohjelma tajärjestö Valo ry, tutkimuksellisesta osuudesta vastasivat UKK-instituutti ja työterveystoiminnasta Työterveyslaitos. Aluejärjestöistä mukana olivat Hämeen Liikunta ja Urheilu, Etelä-Savon Liikunta sekä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu. HLU:n alueelta yrityksinä mukana olivat Tampere-talo, Särkänniemi ja Tampereen Komediateatteri. Liike elämään -hankkeen tavoitteena on kehittää ja levittää henkilöstöliikunnan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä niiden toteuttamista tukevaa osaamista ja työkaluja liikunnan aluejärjestöjen kanssa ja niiden kautta vaiheittain valtakunnallisesti kattavaksi toiminnaksi. Juurruttamalla henkilöstöliikuntaa osaksi työpaikkojen arkea, voidaan edistää suomalaisten työikäisten terveyttä ja työkykyisyyttä ja tukea työurien pidentämistä. Hanke päättyi vuoden 2014 loppuun. KKI-päivät järjestetään HLU:n toimesta yhteistyössä KKI-ohjelman ja Tampereen kaupungin kanssa. Toimintakauden aikana valmisteltiin päivien ohjelma ja päätettiin eri toimijoiden vastuut, aikataulutukset sekä sovittiin teknisistä valmisteluista. Pirkan Kierros Vuonna 2014 HLU oli mukana järjestämässä 10 kuntotapahtumaa. Nämä olivat: Pirkan Hiihto, Retki-Pirkka, Puoli-Pirkka, Reppuhiihto, Pirkan Pyöräily, Pirkan Yöpyöräily, Pirkan Soutu, Retkisoutu, Pirkan Hölkkä ja Talkoohölkkä. Jokaisella kuntotapahtumalla on erillinen järjestelytoimikunta, joka vastasi tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta. Valitettavasti Pirkan Hiihto, Retki-Pirkka, Puoli-Pirkka ja Reppuhiihto jouduttiin peruttamaan vähäisen lumen johdosta. Pirkan Kierroksella on oma neuvottelukunta, joka muodostuu neljän osatapahtuman puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista sekä HLU:n hallituksen edustajasta. Neuvottelukunnan tehtävänä on luoda yhteisiä toimenpiteitä eri osatapahtumille, päätukijoiden hankinta ja osatapahtumien yhteistoiminnan ylläpitäminen. Pirkan Kierros muodostuu neljästä osatapahtumasta; Pirkan Hiihto (90 km), Pirkan Pyöräily (217 km ja 134 km), Pirkan Soutu (35 km) ja Pirkan Hölkkä (35 km). Kaikki neljä täysimittaista osatapahtumaa saman vuoden aikana suorittanut henkilö nimetään Pirkan Kiertäjäksi. Vuoden 2014 Pirkan Kiertäjiä oli yhteensä 407. Tulokset HLU:n osuus KKI-hankkeiden kokonaismäärästä oli 16,5 % (v ,7 %). Yhteissumma oli HLU:n alueella ( ) Kunnon Verkon lajitutustumisia oli 2 (4 kpl), osallistujia 90 (64), säännöllisiä toimintoja 35 (89), kokonaisosanottomäärä 568 (597) Aktiivisen työpaikan sertifikaatteja tehtiin 5 yritykselle Kunnon Kuntalainen valittiin 7 kunnassa (7) Kuntotapahtumien yhteinen osanottomäärä oli (9 602) InBody-mittauksia tehtiin 65 eri tapahtumassa (70), yhteensä 456 (846). SuomiMies testejä tehtiin kolmelle yritykselle yhteensä

12 6. Seuratoiminta Tavoitteet Seurojen organisaatioiden ja hallinnollisen toiminnan yleiskehittäminen sekä seuratoimijoiden osaamisen lisääminen Kehittää HLU:n tarjoamien palveluiden sisältöjä ja tarjontaa yhdessä seuratoimijoiden kanssa VOK-koulutusmäärien lisääminen Seuratoiminnan elinvoimaisuuden varmistaminen ja parantaminen paikallisella tasolla erityisesti kuntakehyksessä Toteutus Seuratoiminnan kehittämisessä ja seuratoimijoiden osaamisen lisäämisessä on keskeisimmäksi asiaksi nousemassa yksittäinen konsultointi moninaisista asioista, jotka usein liittyivät erilaisiin juridisiin kysymyksiin sekä hyviin hallinnollisiin käytäntöihin ja menettelytapoihin. Konsultointia tehtiin sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että puhelinneuvontana. Lisäksi erilaiset koulutus- ja kehittämistilaisuudet tukivat seurakehittämisestä ja toimijoiden osaamisen lisäämisestä. Näitä toteutettiin avoimina tilaisuuksina, joissa oli mukana toimijoita useista seuroista. Lisäksi selvässä kasvussa olivat räätälöidyt tilauskoulutukset. Kohderyhminä olivat erityisesti seurojen hallitusten jäsenet sekä eri jaostojen ja muiden seurahallinnollisten toimien parissa toimivat henkilöt. Lisäksi seurojen kokonaistoiminnan kehittämisessä oli tärkeänä osana HLU:n koko koulutustarjonta, josta erityisesti ohjaajille ja valmentajille suunnattu VOK-koulutuskokonaisuus on saanut hyvän vastaanoton. HLU:n jäsenilleen tuottamat toimisto- ja taloushallintopalvelut auttavat osaltaan seurojen kokonaiskehittämisessä. Yhteistyössä lajiliittojen kanssa tehdyt seurojen Sinettiauditoinnit toimivat osaltaan kehitystyön välineinä. Seurafoorumit ovat hyviä tilaisuuksia vuorovaikutuksen ja informaation lisäämiseen sekä tärkeitä tapahtumia HLU:n oman seurapalvelutoiminnan kehittämisessä. Seurafoorumit toimivat lisäksi toimialakohtaisena työryhmänä, jolloin sillä saadaan laajempi vaikutus ja näkökanta HLU:n tarjoamien seurakehittämispalveluiden sisältöihin ja mahdollisiin muutostarpeisiin. Seurafoorumeiden erityinen kohderyhmä oli seurojen hallinnoissa toimivat työntekijät ja luottamusjohtajat. Lisäksi kehittämisasioihin haettiin näkemyksiä pelkästään päätoimisille työntekijöille suunnatussa tilaisuudessa. Yksittäisillä seurakohtaamisilla oli suuri merkitys seurojen ja HLU:n välisen vuorovaikutuksen lisäämisessä ja parantamisessa. HLU:n eri toimialat tekevät monin tavoin yhteistyötä kuntien kanssa. Seuratoiminnassa yksi keskeinen muoto olivat kuntien ja seurojen väliset seuraparlamentit tai seuraillat, joissa HLU:lla on oma roolinsa. Nämä tilaisuudet lisäävät seurojen ja kuntien välistä vuorovaikutusta, yhteistä asioiden käsittelyä sekä suunnittelua. HLU:lla on näissä tilaisuuksissa usein asiantuntijan ja kehittäjän rooli, jolloin pystymme tuomaan uusia ja hyviä toimintamalleja yli kuntarajojen. Veikkausvoittovaroista rahoitettavaa seuratoiminnan kehittämistukea jaettiin myös vuonna Hakukriteereissä ja painopistealueissa ei ollut suuria muutoksia edellisvuoteen, joten lasten ja nuorten liikunta ja urheilu oli edelleen keskeinen tukikohde. Tukea myönnettiin kaikkiaan viisi miljoonaa euroa. HLU:n alueelta tukea sai 44 seuraa yhteensä Seuroista 35 oli Pirkanmaalta (tukea ) ja 9 Kanta-Hämeestä (tukea ). HLU:n rooli seuratukiprosessissa oli sparrata tukea hakevia seuroja hakuvaiheessa. Liikunnan aluejärjestöillä ei ollut mahdollisuutta antaa lausuntoa oman alueensa hakemuksista. Seurat ovat entistä aktiivisemmin hakeneet myös KKIhanketukea aikuisten terveyttä edistävän liikuntatoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. HLU:n toimesta jaettiin hanketukea tamperelaisille seuroille 19:ään eri nuorten huippu-urheilua tukevaan hankkeeseen, yhteensä HLU jakoi perinteiset palkitsemiset vuonna 2014 ansioituneille seuroille, seuratoimijoille ja urheilijoille. Vuoden urheilijaksi valittiin Lempäälän Kisan hiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen, vuoden nuorena urheilijana Hämeenlinnan Pallokerhon jääkiekkoilija Juuse Saros, vuoden jäsenseurana Ilves sekä vuoden urheiluteosta Suomen Palloliitto sekä Suomen Palloliiton Tampereen piiri. Tulokset Seurojen aktiivisuus erilaisia seurapalveluja kohtaan oli hyvällä tasolla. Kysyntä erityisesti taloushallintopalveluja kohtaan on joka vuosi kasvussa. Seurat hyödyntävät erittäin aktiivisesti HLU:n tarjoamaa neuvonta- ja konsultointiapua. Seuroille tarjottavien palveluiden sisältöön ja laatuun voi lähtökohtaisesti olla tyytyväinen, sillä samat seurat käyttävät useampia palveluita ja toistuvasti. HLU:n seurapalveluja hyödyntävien uusien seurojen määrä jatkoi kasvuaan. Tämä näkyy myös HLU:n jäsenmäärän tasaisessa kasvussa. Vuonna 2014 uusia jäsenseuroja liittyi 12, yksi seura erosi. Lisäksi kaksi muuta tahoa liittyi HLU:n jäseniksi. Tarjottavien seurapalveluiden sisältöä, määrää ja laatua tulee arvioida jatkuvasti. Arviointia tehdään tiiviissä yhteistyössä seurojen kanssa, sillä käyttäjät ovat keskeinen apu palveluiden kehittämisessä. Yhteistyö on myös konkreettinen 12

13 osoitus paikallis- ja alhaaltaohjautuvuusperiaatteen toteuttamisesta. VOK-koulutusten ajankohtia ja sisältöjä käytiin läpi kaikissa seuratilaisuuksissa ja -koulutuksissa. Tämän näkynee jatkossa VOK-koulutusten tilauskoulutuksen kasvuna. Vuonna 2014 toteutetut VOK-Superviikonloput toteutuivat hyvin ja niitä jatketaan myös ensi vuonna. Kuntien ja seurojen vuorovaikutuksen lisääntymistä kuvaa useissa kunnissa aloitetut seuraparlamentit tai vastaava toiminta. Kunnat lisäsivät seurojen hyödyntämistä erilaisten iltapäiväkerhojen toteuttajina. Positiivisena asiana voi todeta, ettei yhdessäkään HLU:n toimialueen kunnista luovuttu seura-avustuksista. Anna-Mari Vuollet Veli-Matti Pitkänen 13

14 Tero Takalo-Eskola

15 7. Koulutustoiminta Tavoitteet Tuottaa kysyntää ja tarvetta vastaavia palveluja Lisätä osallistujien osaamista ja innostusta liikuntaan, toiminnallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa Tarjota monipuolinen ja laaja koulutustarjonta huomioiden alueen toimijoiden tarpeet ja toimintaympäristön muutokset yventää koulutusyhteistyötä eri tahojen kanssa ja lisätä vaikuttavuutta Toteutus Lapset ja nuoret Alle kouluikäisten lasten parissa toimivia tahoja ja henkilöitä tavoitettiin hyvin vuonna Tiivis yhteistyö alueen päiväkotien kanssa jatkui ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattujen koulutusten lisäksi toteutettiin toiminnallisia vanhempainiltoja (yht. 12 kpl), joissa aikuiset kuulivat luennon liikkeen merkityksestä lapsuudessa ja lapset pääsivät liikkumaan Finx-maskotin kanssa. Huhtikuussa järjestettiin yhteistyössä UKK-instituutin kanssa ensimmäistä kertaa koko päivän kestänyt varhaiskasvatuksen Aika kultainen - Liike ja hyvinvointi lapsuudessa -seminaari, jossa kuultiin ajankohtaisia puheenvuoroja lasten liikkumisesta ja liikunnan edistämisestä. Osallistujia oli reilut 80. Välituntiliikunnan kehittäminen on edelleen valtakunnallisesti tärkeä väline lasten liikkumisen lisäämisessä ja tämä näkyy myös HLU:ssa isoina Välkkäri-välituntiohjaajakoulutuksen määrinä (41 kpl). Kehitimme Välkkäri-koulutusta sopimaan paremmin myös yläkoulujen käyttöön. Uusista koulutuksista opettajille suunnatut Toiminnallisen oppimisen koulutukset saivat hyvän vastaanoton. Kerhoohjaajien osaamisen lisäämistä toteutettiin mm. jatkamalla hyvin toimivaa yhteistyötä Pirkanmaan kerhoverkoston kanssa. Heidän koulutuspäivissään koulutettiin ohjaajia HLU:n kautta. Alueemme kahdessa kunnassa (Pälkäne ja Lempäälä) vuonna 2013 aloitetut aamu- ja iltapäiväkerhojen ohjaajille suunnatut Liikkuva iltapäivä -ohjaajakoulutusprosessit saatiin päätökseen. Aamu- ja iltapäiväohjaajille suunnattujen koulutusprosessien tavoitteena oli tehdä liikunnasta luonnollinen osa kerhotoimintaa ja lisätä suunnitelmallisuutta. I-tason koulutuksia järjestettiin ensimmäistä kertaa VOK Superviikonloppujen muodossa keväällä ja syksyllä. Superviikonloppuihin osallistumalla oli mahdollista suorittaa koko VOK-koulutuskokonaisuus yhden kalenterivuoden aikana. Uusia asiantuntevia kouluttajia saatiin rekrytoitua ja kouluttajakoulutukset toteutettiin suunnitellusti. HLU toteutti ohjaajille ja valmentajille lisäksi erilaisia teemakoulutuksia (mm. Terve Urheilija -koulutukset). Tiivis yhteistyö Varalan sekä Eerikkilän urheiluopistojen ja UKKinstituutin kanssa jatkui. HLU:n osallistui kumppanina Vammaisurheilu ja -liikunta ry:n aluehankkeen pilottivaiheeseen ( ). VAU:n koulutuksia tarjottiin avoimessa koulutustarjonnassa, mutta koulutukset eivät toteutuneet vähäisten osallistujamäärien vuoksi. Aikuiset Kunto- ja terveysliikunnan ohjaajakoulutuksia tarjottiin tänä vuonna erittäin monipuolisesti, mutta useita avoimia koulutuksia jouduttiin perumaan. Toteutuneiden joukossa olivat kahvakuula- ja cross training-koulutukset sekä Liikunta osana arkea -koulutus, jonka markkinointi suunnattiin erityisesti Liikkujan Apteekki -toimintamallissa mukana oleville apteekeille. Koulutuskustannuksiin saatiin tukea KKI-ohjelmalta. Marraskuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa +60-ikäryhmän parissa työskenteleville suunnattu päiväseminaari otsikolla Elo ainutkertainen ikääntyvien liikunta ja ravitsemus. Seminaarissa käsiteltiin monipuolisin näkökulmin ikääntyvien liikkumista ja liikkumattomuutta sekä ravitsemusta. Seminaari toteutettiin yhteistyössä UKK-instituutin kanssa. Osallistujia seminaarissa oli noin 50. Vuoden kuluessa toteutettiin myös kaksi järjestyksenvalvojan peruskurssia ja kolme kertauskurssia, joille osallistui yhteensä 80 henkilöä. Seuratoiminta Seuratoiminnan koulutustarpeita toteutettiin pääsääntöisesti seuralähtöisesti. Seuratoiminnan koulutusten tunnetuksi tekemisestä vastasi pitkälti seurakehittäjä omien kohtaamisten ja kontaktien kautta. Seuroille viestittiin mahdollisuudesta tilata koulutusta omaan seuraan heidän tarpeidensa mukaan räätälöitynä. Kuntakohtaisten seurakoulutusten järjestämisen mahdollisuuksista informoitiin kuntatoimijoita HLU:n tilaisuuksissa. Avoimessa koulutustarjonnassa olivat mm. Seurojen veroilta, Tietosuoja ja sopimusoikeus -seminaari sekä Seurafoorumit Tampereella ja Forssassa. Lisäksi syksyllä järjestettiin tapaaminen seurojen päätoimisille työntekijöille. Yhteistyötä Tampereen Urheilun Edistämissäätiön kanssa jatkettiin seurakoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuntahallinto Koulutustoiminta on HLU:ssa osa laajempaa kuntakehitysoh- 15

16 Koulutusten yhteenveto v Kuva Krista Huhta-aho Koulutuksen osa-alue lkm/osall. Lasten ohjaajien koulutus 23/304 Opettajien ja kerho-ohjaajien koulutus 25/426 Nuorten koulutus 41/770 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 13/198 Terve Urheilija -koulutus 4/41 Kunto- ja terveysliikuntakoulutus 4/51 Järjestyksenvalvojakoulutus 5/80 Seurahallinnon koulutus 15/327 Kuntahallinnon koulutus 2/89 Leiriohjaajien koulutus 1/45 Muut tapahtumat ja tilaisuudet 18/1 554 Yhteensä 151/3885 jelmaa, jonka tavoitteena on mm. vahvistaa liikuntakulttuurin asemaa ja tuoda liikuntasisältöjä kunnan eri toimialojen arkeen. Uutena kohderyhmänä koulutusta suunnattiin nyt myös luottamushenkilöstölle. Alkuvuodesta järjestettiin liikuntaviranhaltijoille koulutus terveysliikuntaan ja liikuntalakiin liittyen. Syksyllä toteutettiin Urheilujohtamisen seminaari, joka järjestettiin yhdessä Pirkanmaan liiton ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun kanssa. Tulokset Koulutuksia toteutettiin yhteensä 151 ja niissä oli yhteensä 3885 osallistujaa. Suurimmat muutokset koulutusmäärissä edellisvuoteen nähden olivat kasvaneet opettajakoulutusten määrät (25 koulutusta ja 426 osallistujaa v / 7 koulutusta ja 119 osallistujaa v. 2013). Tätä kasvattivat uuden Toiminnallisen oppimisen koulutuksen koulutusmäärät (11 koulutusta). Suhteessa eniten vähenivät kunto- ja terveysliikunnan kokonaiskoulutus- ja osallistujamäärät (4 koulutusta ja 51 osallistujaa v / 11 koulutusta ja 277 osallistujaa v. 2013). Kaikille kohderyhmille yhteinen positiivisen koulutuspalautteen tavoite näyttäisi toteutuneen pääsääntöisesti todella hyvin. HLU:n kouluttajien ammattitaitoa pidetään hyvänä. Tilauskoulutuksia toteutetaan yhä enenevässä määrin ja jatkossa on hyvä keskittää markkinointia entistä enemmän suoriin asiakaskontakteihin. Haaste vuoden 2014 osalta oli avointen koulutusten heikko toteutumisprosentti (n. 50 %). Tulevaisuudessa avointen koulutusten tarjontaa on syytä kaventaa aiemmasta. Koulutusten ajankohtia on mietittävä entistä tarkemmin kohderyhmittäin sopivammiksi. Lisäksi on pystyttävä tarjoamaan riittävästi uusia ja ajankohtaisia koulutuksia. Uudet seminaarit (Aika lapsuuden ja Elo ainutkertainen) tullaan toteuttamaan uudelleen ja puheenvuorot ja aiheet pyritään sitomaan ajankohtaiseen tutkimukseen. Koulutustarjonnasta viestittiin eri kohderyhmille monipuolisesti mm. sähköpostitse, internetsivujen ja sosiaalisen median välityksellä sekä radiossa. Seuroille postitettiin koulutuskalenteri osana seurakirjettä. Koulutukset näkyivät myös säännöllisesti HLU:n lehdessä eri artikkeleiden yhteydessä. 16

17 8. Palvelutuotanto HLU tuottaa palvelukokonaisuuksia, joiden tavoitteena on vapauttaa jäsenjärjestöjen aika- ja talousresursseja itse urheilu- ja liikuntatoiminnan toteuttamiseen. Tavoitteet Tuottaa kysyntää vastaavia palvelukokonaisuuksia Vahvistaa jäsenpalveluja entisestään ja kasvattaa jäsenmäärää Tukea jäsenjärjestöjen toimintaa tietoisella alikatteisella hinnoittelulla resurssien mukaisesti Palvelupisteen sekä taloushallinto- ja toimistoteknisten palvelujen osalta elää ajassa Keskittyä palveluissa pidempiaikaisiin runkosopimuksiin, jotka mahdollistavat vahvemman palvelujen kehitystyön ja luovat edellytykset taloudellisesti vakaalle toiminnalle Toiminnan perusarvoja ovat edullisuus, laatu ja luotettavuus Laatukriteerit: Kerralla kunnolla ja Sen teemme, minkä lupaamme Toteutus Toimisto palveli ma-pe klo Help Desk palvelu jatkui ja kysymyksiin vastattiin enintään kolmen arkipäivän viiveellä. Uusittiin HLU-talon IT-järjestelmät (Tampereen Puhelin) sekä HLU:n data- sekä puhelinliikennesopimukset (DNA). Jäsenistölle tuotettiin taloushallinto-, toimisto- ja lajipalveluja periaatteella Me teemme hallinto- ja paperityöt, jotta jäsenemme voivat keskittyä liikunnan ja urheilun käytännön toteuttamiseen. Keskeisiä taloushallintopalveluja ovat kirjanpito-, laskutusja reskontrapalvelut sekä palkkahallinto ja tilinpäätökset tasetietoineen. Korkea asiakastyytyväisyys kertoo palvelujen laadusta. Toimistotekniset palvelut muodostuivat laji- ja assistenttipalveluista, postitus- ja monistuspalvelukokonaisuudesta sekä muista monipuolisista toimistoteknisistä töistä. Palvelupiste tuotti materiaali- sekä tietohallintopalveluja jäsenille yhä kasvavaan kysyntään. Palvelujen hinnat kattoivat 65 % kustannuksista. Välillinen tulonsiirto jäsenille oli merkittävä. HLU:lla on kaikkiaan 74 vuosisopimusta jäsentensä palvelemiseksi. Uusia palvelujen vuosisopimuksia solmittiin 8 kpl. Taloushallintopalvelujamme käyttävät ovat lueteltu liiteosiossa. Taloushallintaohjelmistoon otettiin käyttöön uusia osaalueita, joilla kehitetään asiakkaiden palvelutarjontaa. Taloushallinto- ja hallintopalvelujen kysyntä kasvoi voimakkaasti. Toistaiseksi on kyetty vastaamaan paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden kysyntään. Taloushallintopalvelujen tulot kattavat 75 % menoista, joten palvelujen välillinen tuki jäsenille on iso. HLU joutui luopumaan 12 jäsenseuran (n. 100 työntekijän) työterveyshuollon koordinoinnista KELA-korvaushakemuksineen, koska KELA ei enää hyväksynyt ao. palvelua. Tulokset Jäsenmäärä kasvoi 236 jäseneen (223 v. 2013) Jäsenmäärä on kasvanut 2000 luvulla 65 %:a (96 uutta jäsenjärjestöä) Jäsenten palveluhinnoittelu max. 90 % OKA-hinnoista Palvelusopimusten määrä kasvoi 12 % HLU pakettiauton käyttö lisääntyi 10 % 17

18 9. Edunvalvonta, vaikuttaminen ja sidosryhmäyhteistyö HLU vahvistaa maakunnallisesti ja paikallisesti liikunnan ja urheilun asemaa erityisesti Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. HLU tukee paikallisen liikunnan elinvoimaisuuden kehittymistä ja edistää osaltaan myös organisoimattoman liikunnan toteutumista. Tavoitteet Hämäläinen liikuntakulttuuri edelläkävijäksi ja suunnannäyttäjäksi Vahvistaa liikunnan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen ja verkostojen parempi hyödyntäminen Aktiivisesti toimiva päättäjäverkosto Tahto viestiä ja tietää enemmän Luoda yhdessä uutta sopimuspolitiikkaa ja ottaa se aktiiviseen käyttöön Kansalaistoiminnan veroetujen säilyttäminen ja talkootyön uudet tukitoimet Olosuhteet kuntoon (uudisrakentaminen, korjaus ja ylläpito) ja käyttäjän edustajat mukaan liikunta- ja kaavasuunnitteluun Taksoihin ja maksuihin vaikuttaminen. Lapset ja nuoret veloituksetta tai ainakin edullisesti liikuntatiloihin Avustukset nousu-uralle ja kumppanuussopimukset käyttöön Aluehallintoon uudet yhteistyökumppanit ja toimintatavat HLU mukaan kehittämistyöhön Aluejärjestöjen keskinäinen yhteistoimintaverkosto vahvistuu veyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset. Yhdyskuntarakennetta, kaavoitusta, kevyen liikenteen olosuhteita ja liikuntapaikkoja tulee kehittää arkiliikuntaa suosiviksi lisäämällä eri toimijoiden yhteistyötä. HLU jatkoi työtä liikunnan peruspalveluluonteen korostamiseksi. Lisäksi toteutettiin Liikkuva koulu -konseptia, jota tulee soveltuvin osin laajentaa myös toisen asteen oppilaitoksiin sekä mahdollisesti myös korkeakouluihin. Käytiin vuosittaiset kehityskeskustelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja uudistettiin avustuskriteerit. Työ Veikkauksen monopolin säilyttämiseksi ja sen pysymiseksi liikunnan rahoittajana vähintään liikunnan saamalla nykyisellä prosenttiosuudella jatkui. HLU osallistui maakuntasuunnitelman tekemiseen, alueellisen liikuntaneuvoston työhön sekä kuntakohtaisten liikuntapoliittisten ratkaisujen valmisteluun mm. hallintomallien sekä olosuhde-, avustus- ja taksapolitiikan osalta. Pirkanmaan terveysliikuntasuunnitelman jalkauttamishanketta toteutettiin KKI-tuen ja omarahoituksen avulla yhdessä kuntien ja muiden järjestöjen kanssa. Toteutus Vaikuttamisen keskeiset kohteet olivat toimialueen kunnat ja maakuntaliitot sekä Aluehallintovirastot. Valtakunnallinen vaikuttaminen toteutettiin pääosin joko aluejärjestöjen yhteistyönä tai yhdessä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. HLU oli aktiivisesti vaikuttamassa liikuntalain sisältöön, sääntelyn aikataulutukseen sekä asetuksen valmisteluun. HLU valmisteli aluejärjestöjen yhteisen lakiluonnosta koskevan lausunnon, valmisteli maakuntaliitoille yhteisen lausuntosisällön sekä järjestön edustaja oli sivistysvaliokunnan kuultavana asiasta. Lopputulos oli tavoitteiden mukainen. Liikunnan asemaa yhteiskuntapolitiikassa tulee vahvistaa huomioiden uuden liikuntalain sekä ter- Yhdessä enemmän: Kuvassa liikuntatoimen käyttöpäällikkö Jari Tolvanen (kaupunki), Suomen huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski (Olympiakomitea), toimitusjohtaja Hanna Iiskola-Kesonen (Lentopalloliitto), liikuntajohtaja Pekka P. Paavola (Tampereen kaupunki) sekä HLU:n aluejohtaja Ari Koskinen. 18

19 Kansanedustajaehtokkaita KKI-Päivien liikunta-aiheisessa vaalitentissä: oik. Jouni Ovaska (Kesk), Riitta Kuismanen (KD), Annukka Isomaa (Vas), Juhana Suoniemi (Vihr), Marko Asell (SDP), Silja Borgarsdóttir Sandelin (Ruot), Pauli Kiuru (Kok), Tiina Elovaara (PS), HLU aloitti säännöllisen yhteistyön Pirkanmaan maakuntaliiton kanssa alueellisen yhteistoiminnan ja edunvalvontatyön lisäämiseksi. Maakuntaliiton kanssa uusittiin kansanedustajayhteistyön malli. Kuntien liikuntaviranhaltijoiden kanssa tehtiin yhteistyötä lisäämään kuntayhteistyötä niin kuntien kuin kunnan ja seurojen välllä. HLU:n ja kuntien yhteinen huoli on olosuhdeasioiden edistäminen ja liikunnan tulevat resurssit. HLU osallistui itse sekä kannusti käyttäjiä osallistumaan esim. kaavoitus- ja kehittämissuunnitelmien laadintaan sekä vaikuttamaan aktiivisesti liikunnan ja urheilun olosuhdetyöhön. Vaikutettiin kunnallisten avustus- ja harjoitusvuoropolitiikan kehittymiseen, seura-avustusten säilymiseen kuntien budjeteissa sekä liikunnan maksu- ja taksapolitiikan kohtuullisuuteen, erityisesti urheiluseurojen maksujen osalta. HLU osallistui myös liikunnan hallintorakenteita koskeviin kuntahankkeisiin pyydettyinä asiantuntijana. Urheiluseura-avustusten muuttuminen ostopalvelusopimustoiminnan muotoiseksi uhkaa urheiluseuratoiminnan itseisarvoa ja väheksyy seurojen jäsenten (kuntalaisten) omaa tahtotilaa toiminnan sisältöjen määrittäjänä. Tämän kehityssuunnan muuttaminen aloitettiin tuottamalla perustelumateriaalia. Lisäksi HLU oli vaikuttamassa muihin yhteiskunnassa toteutettaviin politiikkaohjelmiin sekä paikallisesti että maakuntapohjaisesti. Tulokset Tavattiin kuntien johtoryhmät Pirkanmaan kunnissa Liikunnan rahoitusresurssit kasvoivat Liikunnan osuus kuntien strategioissa lisääntyi Seuroilta perittävät maksut ja taksat ovat edelleen erikoishinnoiteltuja Liikuntasisältöjä kuntien hyvinvointipalvelujen osaksi - hyvinvointikertomukset Säännöllinen ja kiinteä yhteistoiminta maakuntaliiton kanssa alkoi Urheiluseuratoiminnan arvostus lisääntyi Kuntien yhteydenotot lisääntyivät Kuntien maksujen ja taksojen nousu jatkui ja uusia maksuja otettiin käyttöön Liikuntapaikkojen rakentamistuet valtiolta (7 hanketta) Rakentamistuet ELY-keskukselta ( 21 hanketta) KKI-tuet (26 hanketta) Seuratuet (44 seuraa) Lasten ja nuorten kehittämistuki (10 hanketta) 19

20 10. Kuntayhteistyö Suomalaisen liikuntakulttuurin kivijalat ovat kunnalliset liikuntapalvelut, erityisesti olosuhteiden luojana ja toiminnan tukijana, sekä paikalliset urheiluseurat toiminnan järjestäjinä. HLU edistää ja tukee työssään seurojen elinvoimaisuutta. Liikunta elää kuntatasolla. HLU halulaa vahvistaa avointa ja luottamuksellista vuoropuhelua toimijoiden kesken mahdollisimman monessa kunnassa. HLU on lajeista riippumaton ja ylikunnallinen toimija, joka luo ja testauttaa uusia innovatiivisia keinoja edistää eri kohderyhmien liikuntaa. Liikuntakulttuurin edistämistyö vaatii ylikunnallisuuden lisäksi kunnan sisäisen horisontaalisen toimintatavan yleistymistä arjen työssä. Tavoitteet Liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen kunnissa Kunnassa on liikuntakulttuurin kokonaisuudesta vastaava lautakunta ja viranhaltija. Kunta on urheiluseuran tärkein tukija Kuntakohtainen tapa toteuttaa kunnan ja seurojen välistä vuoropuhelua Etsiä uusia tapoja lisätä seuratoiminnan ja kunnan välistä yhteistyötä Löytää kuntien hallinnosta ne henkilöt, jotka vastaavat liikunnan kehittämisestä eri toimialoilla HLU, kunnat ja urheiluseurat tarjoavat hyvinvointipalveluja koko ihmisen elinkaarelle Käyttäjien edustajat mukaan olosuhteiden rakentamisen, taksoituksen ja koko kunnan liikuntasuunnitteluun Alhaiset taksat ja tukieuroilla toimintaa Euro liikuntaan on sijoitus - ei kuluerä. Löytää uusia innovatiivisia yhteystyötapoja paikallistasolle Ylikunnallinen yhteistyö laajemmin käyttöön HLU on kunnan liikuntatoimen arvostettu, luotettava, objektiivinen ja keskeinen kumppani. Toteutus Vuoden aikana kohdattiin 70 % kuntien vastaavista viranhaltijoista. Keskeiset sisällöt olivat kuntien liikuntapalvelujen resurssit ja tulevaisuus sekä tavat vastata liikuntapalvelujen kasvavaan kysyntään. Toisaalta voimakas liikunta-aktiivisuuden polarisaatio luo tarpeita lisätä vähän liikkuvien liikuntaa sekä etsiä siihen uusia keinoja. Urheiluseurojen avustuspolitiikan muuttuminen ostopalveluluonteiseksi vaarantaa pahimmillaan koko kansalaistoiminnan perustan. Seurojen toiminnalla ei enää nähdä olevan itseisarvoa eikä seurajäsenten tahtotilaa toiminnan sisältötarpeiden määrittäjänä tunnusteta. Avustuspolitiikan toteuttaminen ja ostopalvelutoiminta pitää tulevaisuudessa selkeästi erottaa toisistaan. Liikunnasta vastaavat viranhaltijat ovat HLU:lle aidosti arjen kumppaneitamme. Yhteisiä kehityspäiviä toteutettiin kolme, joihin osallistui yli 100 kuntien liikuntatoimen johtavaa viranhaltijaa Kuntayhteistyö on kiinteä osa HLU:n arjen työtä ja tavoitteet ovat yhteneväiset. Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman jalkauttaminen aloitettiin yhdessä kuntien nimeämien hyvinvointikoordinaattoreiden, Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ja UKK-instituutin kanssa. Vuoden kuluessa tavattiin kaikkien kuntien johtoryhmät, mikä oli loistava tilaisuus vahvistaa liikunnan aseman eri hallinnonalojen käytännön toiminnan sisällöissä. Tässä yhteydessä korostettiin myös urheiluseurojen roolia ja osaamista toimia kunnan kumppanina. HLU:n oma kuntaryhmä toimi sparraajana hallitukselle ja toimistolle kuntayhteistyön sisällön ja toimintatapojen kehittämisessä. Tulokset Seura-avustusten taso nousi hieman Liikunta sisältyy kunnan strategiaan 65 %:ssa alueen kunnista Erillinen liikuntasuunnitelma on olemassa 40 %:ssa kunnista Erillinen liikuntapaikkasuunnitelma on 70 % kuntia Liikunta on osa koulujen opetussuunnitelmaa 57 % kunnista 45 %:ssa kunnista on seuraparlamentti tai vastaava Maksut ja taksat kohosivat ja uusia maksuja ja taksoja otettiin käyttöön 60 % koulujen liikuntatiloista on seurojen nuorisokäytössä ilmaisia 20

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: Kysely lajiliitoille touko-kesäkuussa 2013 1 Saate ja kysymykset 21.5.2013 UUSI: KYSELY LAJILIITOILLE Hyvä lajiliittojohtaja, VALO ry:n hallitus on päättänyt käynnistää yhdessä

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille Toimintasuunnitelma 2015 1 YLEISTÄ Vuoden 2014 alusta VALO ry aloitti täysipainoisesti toimintansa. Aluerakenne ja yhteiset peruspalvelut ovat ylläpitäneet keskustelua koko tämän jälkeisen ajan. Valo ry

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 Toimintakertomus 2013 1 MISSIOMME: Koulun oma liikuttaja. ARVOMME: Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus ja aktiivisuus Sisältö 1 Puheenjohtajan & toiminnanjohtajan terveiset...3 2 Koululiikuntaliiton

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa VUOSIKERTOMUS 2013 Pyöräilyä Hyvässä Seurassa Hallitus 03.04.2014 Vuosikokous 23.04.2014 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet ja edustukset 6. Koulutustoiminta

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot