Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9"

Transkriptio

1

2 -

3 SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden liikunta... 8 Terveyttä edistävä liikunta Menestyvä Urheilu Tavoitteet Seuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen Lasten ja nuorten urheilijapolun rakentaminen Liikuntamatkailu Massatapahtumat Uusien tapahtumien kehittäminen Pysy reitillä -ympäristöhanke... 22

4 KAINUUN LIIKUNTA RY Yleistä Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat ja urheiluseurat, useat maakunnalliset liikunta- ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset. Kainuun Liikunnan toiminta-alueen muodostaa Kainuun maakunta; sen yhdeksän kuntaa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala). Strategia Kainuun Liikunnan strategia vuosille hyväksyttiin kevätkokouksessa. Uuden strategian tarkoituksena on: Ennakoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja reagoida niihin joustavasti Vastata jäseniltä, kunnilta, asiakkailta ja sidosryhmiltä tuleviin haasteisiin Vahvistaa Kainuun Liikunnan asemaa maakunnallisena asiantuntevana ja innostavana liikunnan ja urheilun edistäjänä ja edunvalvojana Varmistaa strategian tahtotilan toteutuminen Strategian laatimisessa on otettu huomioon valtakunnalliset uudet linjaukset ja mm. painopistealueet on ryhmitelty VALO ry:n strategian mukaisesti. Kainuun Liikunnan perustehtävä Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis- yhteistyö- ja palvelujärjestö. Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat ja urheiluseurat, useat maakunnalliset liikunta- ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset. Kainuun Liikunnan toiminta-alueen muodostaa Kainuun maakunta. Kainuun Liikunta ry:n perustehtävänä on kainuulaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla sekä urheilu- ja liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen ja kehittäminen Kainuussa. Arvot Kainuulaisten hyvinvointi Liikunnallinen elämäntapa on olennainen osa kainuulaisen arkea koko elämänkulun ajan. Yhteistyö Olemme liikunnan yhteistyöjärjestö, jonka voima on maakunnan kattava verkosto ja laaja yhteistyö. Yhdessä jäsenyhteisöjemme kanssa olemme aktiivinen kehittäjä, maakunnallisten ja valtakunnallisten valintojen toteuttaja, yhteistyön käynnistäjä ja sillanrakentaja eri tahojen välillä. Yhteisöllisyys Tuemme ja kannustamme kansalaistoiminnan vapaaehtoistyöntekijöiden innostumista ja motivoitumista toimimaan jäsenyhteisöissä liikunnan parhaaksi. Toiminnassa painotamme perheyhteisön asemaa liikunnallisen elämäntavan rakentamisessa. Tasa-arvoisuus Edistämme liikuntalain hengen mukaisesti tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta liikunnan avulla. Tavoitteenamme on turvata, että laadukkaat liikuntapalvelut ovat kaikkien saatavilla taloudellisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta

5 Tahtotila AKTIIVINEN, HYVINVOIVA KAINUU Liikunta toimii koko Kainuun hyvinvoinnin ja kehityksen veturina ja on maakunnan suurimpia vetovoimatekijöitä. Kainuulaisten hyvinvointi perustuu liikunnalliseen elämäntapaan ja huolenpitoon omasta terveydestä, joita edistävät tasa-arvoiset liikunnan peruspalvelut ja tukitoimenpiteet liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseksi. Onnistumisen edellytykset Tahtotilan saavuttamiseksi on onnistuttava: vaikuttamaan maakunnallisiin ja kunnallisiin päättäjiin liikunnan ja urheilun aseman vahvistamiseksi muuttuvissa rakenteissa. vahvistamaan jäsenyhteisöjen, seurojen, lajien ja muiden sidosryhmien keskinäistä yhteistyötä. parantamaan seuratoiminnan laatua ja osaamista reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin liikunnan ja urheilun kannalta merkittäviin muutoksiin toimimaan kainuulaisen liikunnan ja urheilun edunvalvojana toteuttamaan maakunnan kannalta tärkeitä liikunnan ja urheilun sekä liikuntamatkailun hankkeita varmistamaan organisaation joustava päätöksenteko, suunnitelmallinen talous ja henkilöstön osaaminen ja motivointi kehittämään ja toteuttamaan laadukasta ja kiinnostavaa viestintää Päämäärät Liikunta ja urheilu toimivat koko maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä ja ovat keskeisinä sisältöinä mukana kuntien ja maakunnan strategisissa suunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa. Kainuulaisten liikunta-aktiivisuus on lisääntynyt, liikunta on olennainen osa kainuulaisen arkea. Kainuulainen liikunta- ja urheiluseuratoiminta on aktiivista, kiinnostavaa ja moniarvoista. Kainuun Liikunta on vahva ja itsenäinen maakunnallinen kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Strategian toteuttamisessa keskeisiä toimintatapojamme ovat kouluttaminen, kannustaminen ja kehittäminen, vaikuttaminen ja verkostoituminen sekä seuranta ja tilastointi. Olemme aktiivisia hanketoiminnassa, sidosryhmäyhteistyössä, toimisto- ja taloushallintopalveluissa, varainhankinnassa ja viestinnässä. Painopistealueet Arvostus ja resurssit Liikunnallinen elämäntapa Menestyvä urheilu Liikuntamatkailu - 5 -

6 Hallinto Jäsenkokoukset Kevätkokous: maaliskuu - Kajaani Syyskokous: marraskuu - Kajaani Hallitus Kainuun Liikuntaa johtaa hallitus, jonka valitsee yhdistyksen syyskokous. Hallitus kokoontuu 5-8 kertaa vuodessa. Hallituksen esittelijänä toimii toiminnanjohtaja. Puheenjohtajisto Hallituksen apuna toimii puheenjohtajisto, jonka muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa ja toiminnanjohtaja. Puheenjohtajisto kokoontuu tarpeen mukaan. Henkilöstö Kainuun Liikunnan henkilöstö osallistuu yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja edistää aktiivisella ja osaavalla panoksellaan toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstön työhyvinvointi on tärkeässä asemassa. Toimintavuoden aikana kehitetään erityisesti viestintää ja yhteistyötä muiden aluejärjestöjen kanssa Vakinaisessa työsuhteessa on 6 henkilöä ja lisäksi 5-6 hanketyöntekijää määräaikaisessa työsuhteessa. Harjoittelupaikkoja tarjotaan 6-8 opiskelijalle, joista valtaosa on Kajaanin Ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Henkilöstön työterveyshuollosta vastaa Suomen Terveystalo. Henkilöstöllä on liikuntaetu ja lisäksi pyritään järjestämään vuosittain 2 liikuntailtapäivää. Täydennyskoulutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti. Terveysliikunnan kehittäminen Urheiluseuratoiminnan tuke -6-

7 Toimisto Kainuun Liikunnan aluetoimisto sijaitsee Kajaanissa, Kisatie 28, Kajaani. Kainuun Liikunta tarjoaa edullisesti jäsenyhteisöilleen mm. seuraavia palveluita: Toimistopalvelut: Taloushallinto; kirjanpito, tilinpäätökset, laskutus Edunvalvonta Graafi set työt; kunniakirjat, kutsut, esitteet, käyntikortit, ilmoitukset Kopiointipalvelut; väri- ja mustavalkeakopiointi, vihko-, juliste- ym. erikoiskopioinnit Jäsenrekisterin ylläpito Ansiomerkit,mitalit, Asiakaspalvelu; esim. jäsenkorttien ym. seuramateriaalin jakelu Kainuun Liikunnan toimistolta, ilmoittautumisten vastaanotto. Koulutus- ja kehittämispalvelut: Oman Seuran Analyysi ja muut kehittämisprosessit Toimihenkilö-, valmennus- ja ohjaajakoulutus (VALO, KKI) Seurojen jäsenkyselyt Päätoimisten palkkauksen ja seurojen kehittämistuen koordinointi Seura työnantajana- koulutukset (Yhteistyössä Työhön Kutsu - hankkeen kanssa) Sporttisaitti - seurojen kotisivupalvelu Kokoustilat Jäsenyhteisöt saavat veloituksetta käyttää Kainuun Liikunnan toimistolla olevia kokoustiloja

8 ARVOSTUS JA RESURSSIT Tavoitteena on: Varmistaa että liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja urheilu ovat vahvoina sisältöinä maakuntaliiton maakuntaohjelmassa ja - suunnitelmassa, kuntien ja Kainuun soten strategioissa, hyvinvointikertomuksissa ja toiminta/talousarvioissa. Vahvistaa liikunnan, urheilun ja seuratoiminnan Respect- kulttuuria. Vaikuttaa liikunta- ja urheilupaikkojen kehittämiseen, rakentamiseen, ylläpitoon ja käyttövuoropolitiikkaan. Valtakunnallinen yhteistyö Aluejärjestöjen ja VALO ry:n yhteinen johtamisjärjestelmä ja sen valinnat Vuoden 2014 aikana pilotoidaan liikunnan aluejärjestöjen ja VALO ry:n yhteistä johtamisjärjestelmää. Johtamisjärjestelmän kantava ajatus on valita,suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä toimenpiteet, jotka toteutetaan kaikilla alueilla. Arvostus ja resurssit- toimialalla vuoden 2014 aikana selvitetään liikunnan asemaa kuntien strategioissa sekä liikuntatilojen käyttövuoropolitiikkaa. Muiden toimialojen valinnat on esitelty ko. toimintasuunnitelmissa Aluejärjestöselvityksen jatkotoimenpiteet Vuoden 2013 lopulla julkistettu aluejärjestöselvitys piti sisällään 17 toimenpide-esitystä, joilla kehitetään sekä alueiden omaa toimintaa, että yhteistyötä niin lajiliittojen kuin Valon ja ministeriöiden kanssa. Esityksistä valitaan yhdessä viisi keskeisintä vuoden 2014 alussa aluejohdon neuvottelupäivillä. Kainuun Liikunnan esittää valinnoiksi seuraavia: 1. Liikunnan aluejärjestöjen OKM:n tulosalueiden ja kriteerien tarkistaminen. 2. Liikunnan aluejärjestöjen yhteisen aluestrategian työstäminen. 3. Toimenpiteet yhteisesti sovittujen peruspalvelujen varmistamiseksi kolmella tulosalueella arvostus ja resurssit, liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja menestyvä urheilu sekä VOK tarjonnassa. 4. Valo ry:n ja liikunnan aluejärjestöjen yhteinen johtamisjärjestelmä toimivaksi. 5. Liikunnan aluejärjestöt seuratukihankkeiden valmistelijoiksi ja roolin vahvistaminen urheiluakatemiassa. Uusia Resursseja Paikallistason Onnistumiseksi hanke eli URPO-hanke Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke (URPO hanke) jatkaa toimintaansa kaikkien alueiden rahoittamana vuonna Nykypäätöksillä URPO -hanke jatkuu asti. URPO -hankkeen kärkinä ovat vuonna 2014 Liikunnan aluejärjestöjen hanketoiminnan edistäminen, muiden yhteisten asioiden edistäminen ja yhteinen varainhankinta. Varainhankinnan puolella yhteistyötä pyritään jatkamaan Veikkaus Oy:n ja Sokos-hotellien kanssa

9 Maakunnallinen yhteistyö Kainuun maakuntaohjelma vuosille Kainuun Liikunta on ollut mukana Kainuun strategiaryhmässä valmistelemassa Kainuun uutta maakuntastrategiaa, jonka linjausten pohjalta laaditaan Kainuun uusi maakuntaohjelma kevään 2014 aikana. Tavoitteena on saada ohjelmaan näkyviin liikunnan ja urheilun laaja-alainen vaikutus kainuulaisten hyvinvointiin: Liikunta keinona edistää oppimista, yksilön kasvua, parantaa työrauhaa ja vähentää kiusaamista. Liikunnan merkitys sairauspoissaolojen vähentäjänä, työssä jaksamisen parantajana, työurien pidentäjänä ja tuottavuuden lisääjänäl Liikunnan ja urheilun itseisarvo ilon, innostuksen ja onnellisuuden lähteenä. Liikunta-aktiviteettien ja liikuntapaikkojen vaikutus Kainuun matkailuun. Kunta- ja soteyhteistyö Sosiaali- ja terveysministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet valtakunnalliset yhteiset linjaukset edistävään liikuntaan Linjausten pohjalta ministeriöt laativat lisäksi erillisen toimenpideohjelman, jolla strategiaa toteutetaan. Asiakirjassa on mm. kuvattu liikunnan kansantaloudellinen merkitys ja valittu neljä päälinjausta: 1. Arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa. 2. Liikunnan lisääminen elämänkulussa. 3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä 4. sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. 5. Liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Kyseiset valinnat laittavat myös liikunnan työnjaon uusiksi. Kuntien ja järjestöjen lisäksi myös sosiaali- ja terveystoimialalle on asetettu selkeä rooli terveyttä edistävässä liikunnassa. Vuoden 2014 tavoitteena on avata ja kuvata ko. linjaukset ja toimenpideohjelma sekä kunta- että sotekuntayhtymän luottamus- ja virkamiesjohdolle esim. kuntatilaisuuksissa yhdessä maakuntaliiton ja sotekuntayhtymän kanssa. Tietopohjan vahvistaminen, viestintä Liikunnan terveydellisistä vaikutuksista on jo valtavasti tutkittua tietoa. Liikunnan kansalaistoiminnan merkityksestä ja laajuudesta kertova tieto koostuu pääosin hajanaisista arvioista. Kansalaistoiminnan vaikuttavuuden osoittamiseksi ja tukemisen perusteluksi sekä kunnalliset että valtakunnalliset päätöksentekijät kaipaavat tarkempaa tietoa. Tietoa tarvitaan seurojen määristä, jäsenmääristä ja niiden kehityksestä, toimintaan osallistuvien määristä, vapaaehtoisista, toiminnan laadusta, seuratoimijoiden koulutustasosta, tuloista ja menoista sekä harrastuksen hinnasta. Jo vuoden 2014 valtionapuhakemuksessa lajiliitoilta kysytään ko. tietoja ja vuonna 2015 ne ovat jo kiinteä osa lajiliittojen valtionapujärjestelmää. Tietojen keräämiseksi Valtion liikuntaneuvosto esittää yhteisen tietokannan/alustan kehittämistä, josta löytyvät kansalaistoiminnan tunnusluvut ovat niin seurojen, järjestöjen, kuntien kuin muiden toimijoiden käytettävissä. Vuoden 2014 aikana tavoitteena on auttaa sekä seuroja että kuntia valmistautumaan tietojen keräämiseen. Kainuun Liikunta esittää, että Kainuu toimisi pilottina uuden järjestelmän käyttöönotossa. Kainuun Liikunnan yleistä ja ajankohtaista viestintää seuroille, lajiliitoille, kunnille, medialle ja muille sidosryhmille tehostetaan sekä kouluttamalla henkilökuntaa että sähköisen viestinnän työkaluja

10 Kainuun Urheilugaala 2014 Kainuun Urheilugaala järjestetään 28.tai kevätkokouksen yhteydessä. Gaalassa palkitaan vuoden 2013 parhaat urheilijat ja saavutukset. Kainuun Liikunta 20 v Juhlavuotta vietetään pääosin työn merkeissä. Aikuisille järjestetään koko maakunnan kattava SuomiMies/Neito-kiertue keväällä ja syksyllä, lapsille oma kiertävä lasten tapahtuma elokuussa sekä päätapahtuma Kajaanissa. Ansiomerkit Kainuun Liikunnan ansiomerkit Kainuun Liikunnan ansiomerkkejä, standaareja ja pienoislippuja myönnetään henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat edistäneet Kainuun liikunta- ja urheilutoimintaa. Kainuun Liikunnan ansiomerkit ovat: kultainen ansiomerkki hopeinen ansiomerkki pronssinen ansiomerkki standaari pienoislippu Ansiomerkkisäännöistä päättää Kainuun Liikunnan hallitus. Ansiomerkit myöntää Kainuun Liikunnan hallituksen nimeämä ansiomerkkitoimikunta. Pienoislipun, hopeisen ja pronssisen ansiomerkin myöntämisestä voi päättää myös Kainuun Liikunnan toiminnanjohtaja. Ansiomerkkitoimikunta vahvistaa kokouksissaan em. huomionosoitusten myöntämiset. Ansiomerkkejä voivat anoa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen Kainuun Liikunnan jäsenyhteisöt. Mikäli ko. huomionosoitukset luovutetaan Kainuun Liikunnan toimesta Kainuun Liikunnan tilaisuuksissa, ei näistä huomionosoituksista peritä maksua. Kainuun Liikunta palkitsee liikunta- ja urheilutoiminnassa ansioituneita henkilöitä mm. jäsenkokouksissa Kevätkokouksessa suoritettavia huomionosoituksia koskevat ehdotukset tulee toimittaa Kainuun Liikunnan toimistoon tammikuun loppuun mennessä ja syyskokousta koskevat ehdotukset syyskuun loppuun mennessä Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit ja ansiomitalit Tunnustus voidaan myöntää paikallisissa urheiluseuroissa, alueellisissa liikuntajärjestöissä, valtakunnallisissa lajiliitoissa tai liikunnan kansainvälisissä tehtävissä aktiivisesti toimineelle. Myös ulkomainen yhteistyökumppani voi saada ansioristin tai mitalin. Ehdotukset on tehtävä Opetus- ja kulttuuriministeriölle lokakuun loppuun mennessä. Respect-kulttuurin vahvistamiseksi seurojen toivotaaan hakevan sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön että Kainuun Liikunnan ansiomerkkejä

11 LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA Lasten, nuorten ja perheiden liikunta Lasten liikunnan toimialan keskeisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista yhdessä eri keinoin paikallisten toimijoiden kanssa. Keskeisinä tekemisen ja yhteistyön kohteina ovat valtakunnallisesti yhteisesti sovitut valinnat: Perheiden ja vanhempien liikuntatietoisuuden lisääminen, kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen, liikuntatuntien laadun kehittäminen sekä koulupäivän liikunnallistaminen. Tavoitteet 1. Toteutamme Liikkuva koulu -ohjelman kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen- hanketta VALO ry:n kanssa sovittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. 2. Parannamme perheiden ja vanhempien liikuntatietoisuutta ja liikuntakäyttäytymistä erilaisten kohtaamisten kuten vanhempainiltojen, tapahtumien ja kampanjoiden kautta. 3. Tarjoamme laadukkaita koulutus- ja kehittämispalveluita liikunnan parissa toimiville. 4. Toimimme alueellisena lasten ja nuorten liikunnan kehittäjänä ja koordinaattorina yhteistyössä kasvatusalan ammattilaisten, kunnan eri toimijoiden sekä seurojen ja yhdistysten kanssa. Liikkuva koulu -ohjelman kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen johtama Liikkuva koulu -ohjelma luo sateenvarjon ja koordinoi eri toimijoiden kouluun kohdistuvia liikuntahankkeita ja toimenpiteitä. Valo ja liikunnan aluejärjestöt vastaavat kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukemisesta sekä hyvien käytäntöjen levittämisestä yhteistyössä paikallisen osaajaverkoston kanssa Vuoden 2014 aikana toteutetaan seuraavia toimenpiteitä tarkentuvan toimenpideohjelman mukaisesti: Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Tiedotamme kuntien eri hallintokuntia lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeiden hauista yhteisesti sovitun linjan mukaisesti. Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön lähtökohtana ovat kunnan ja koulun omat tarpeet ja toiveet. Koulukohtaisen kehittämistyön tukena tulevat olemaan Liikkuva koulu- ohjelman eri tasot kriteerit sekä itsearviointi. Jatkamme tukea saaneiden hankekoulujen kehittämistyön tukemista mentoriverkoston avulla. Yhteistyöverkostojen avulla tukea kouluille Päivittäisen liikunnan edistämiseksi ja koulujen tueksi vahvistamme kunta- ja koulutoimijoiden kohtaamista varten alueellisia ja paikallisia verkostoja, jotka edistävät hankkeiden välistä vuoropuhe-lua ja toimivat hyvien toimintamallien kokoajina ja levittäjinä

12 Toteutamme työyhteisökohtaiset mentorointitilaisuudet uusille hankekouluille henkilökunnan sitouttamisen tueksi ja Liikkuva koulu ohjelman tietoisuuden lisäämiseksi ja edistämiseksi paikallistasolla. Toteutamme yhdessä Aluehallintovirastojen kanssa alueellisia seminaareja ja tilaisuuksia eri teemoihin liittyen hankekunnille ja kouluille. Vertaisohjaajien ja välituntikampanjan avulla lisää oppilaiden osallisuutta ja liikettä koulupäivään Koulutamme vertaisohjaajia Välkkäri-koulutuksella. Tavoitteena on vakiinnuttaa Välkkäri koulujen omaksi vuosittaiseksi koulutukseksi. Koulutuksen toteutustapoihin rakennetaan yhteiset toimintamallit, joissa aluejärjestö toimii koulutuksien koordinoijana. Liikunta- ja urheilukerhojen yhteisen edistämisen teemavuosi Liikunta ja urheilukerhotoiminnan teemavuosi käynnistetään eri tahojen yhteisellä viestinnällä. Tavoitteena on tarjota uudenlaisia toimintamuotoja Liikkuva koulu -hankekouluille. Uusilla yhteistyömuodoilla halutaan vahvistaa liikunta- ja urheilukerhotoiminnan imagoa kerhotoiminta on oikeaa harrastamista lähellä kotia sekä urheiluseuroille tärkeää toimintaa. Liikunnan aluejärjestöt järjestävät liikunta ja urheilukerhotoiminnan Ideamyllyt alueellisten verkostotapaamisten yhteydessä. Aamu- ja iltapäivätoimintaan lisää päivittäistä liikuntaa Käynnistetään aamu- ja iltapäivätoiminnan uudistettu prosessimainen koulutus liikunnan täydennyskoulutukseksi aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille. Opettajien osaamisen lisääminen ja innostus toiminnallisen oppimisen lisäämiseen ja liikuntatuntien laadun kehittämiseen Markkinoidaan ja toteutetaan yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen ja lajiliittojen kanssa lasten motorisia taitoja kehittäviä opettajien täydennyskoulutuspäiviä.tarjoamme luokanopettajille täydennyskoulutuskokonaisuuden, jonka avulla luokanopettajat saavat valmiudet toiminnallistaa lukuaineiden opetusta sekä uusia sisältöjä liikuntatunneille, esim. Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa ja Suunnittelen liikuntaa palvelu. Perheliikunta ja vanhempien kohtaaminen Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen lähtee varhaislapsuudesta. Kainuun Liikunnan 20-vuotis juhlateemana on järjestää tapahtumia lapsille ja perheille.järjestämme pienten lasten perheille eri sisältöisiä perheliikuntatapahtumia, joissa vanhemmat saavat virikkeitä ja malleja perheen yhteisiin liikuntahetkiin. Teemana ovat talviliikunta maaliskuussa, juoksutapahtuma toukokuussa, luontoliikunta syksyllä ja useamman päivän sisäliikuntatapahtuma ennen joulua Kajaani-hallilla, jota on tarkoitus tarjota myös päiväkodeille sekä laajentaa myös koululaisille suunnatuksi aktiviteettitapahtumaksi

13 Tapahtumien lisäksi järjestetään elokuussa Kainuun lapsille liikunnallinen temppukiertue, joka kiertää ympäri Kainuuta. Järjestämme vanhemmille myös muita tilaisuuksia kuten vanhempainiltoja eri hallintokuntien ja urheiluseurojen kanssa. Lisäksi rakennamme uusia verkostoja eri toimijoiden kanssa ja etsimme keinoja lasten ja vanhempien yhteisen liikkumisen lisäämiseksi. Toimenpiteitä rahoitetaan LiikKa Perheet -hankkeen kautta. Lasten liikuttajien osaamisen lisääminen Tarjoamme erilaisia laadukkaita koulutus- ja kehittämispalveluita kaikille lasten liikunnan parissa toimiville. Koulutuksia tarjotaan yksittäisistä, lyhyistä virikekoulutuksista aina laajoihin koko työyhteisöjä tai organisaatioita koskeviin kehittämisprosesseihin. Koulutuksia räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan tai niissä käytetään Valo ry:n tuottamia materiaaleja. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä eri oppilaitosten, kasvatusalan ammattilaisten, kunnan eri toimijoiden sekä seurojen ja yhdistysten kanssa. Rakennamme uusia verkostoja sekä kehitämme liikunnan olosuhteita. Välitämme tietoa lasten ja nuorten liikuntaan soveltuvista periaatteista sekä annamme käytännön ideoita toimintojen toteuttamiseen. Nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen Toteutamme yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kanssa Kunnossa työelämään -hanketta, jonka tavoitteena on henkilökohtaisen liikunta- ja ravitsemusohjauksen kautta kannustaa nuoria liikunta- ja ravitsemustottumusten muuttamiseen. Tavoitteena on myös kehittää oppilaitoksen toimintaympäristöä entistä paremmin nuorten hyvinvointia tukevaksi. Toiminnan ensisijainen painopiste on ohjausmallin toteuttaminen ja nuorten aktivointi ohjausprosessiin sekä juurruttaminen Kainuun ammattiopistoon. Tämä tapahtuu ryhmäinfoilla ja valmennuksilla ja ohjauksilla sekä eri sidosryhmien yhteistyöllä Tavoitteena on tarkastella koko koulupäivän kokonaisuutta ja suunnitella esimerkiksi jaksokohtaisesti toteuttavaa kerho- ja välituntitoimintaa joka tavoittaa mahdollisimman monen opiskelijan koulupäivän aikana. Osana harrastetutor-toimintaa koulutetaan nuoria vertaisohjaajiksi sekä käynnistetään harrasteryhmiä vertaisohjaajien avulla

14 Terveyttä edistävä liikunta Kainuun Liikunta ry on alueen johtava liikunnallisen elämäntavan asiantuntija, joka edistää liikuntaa tukevia ja kehittäviä päätöksiä sekä lisää aikuisväestön tietoisuutta liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille. Kainuun Liikunnan tavoite on terveyttä edistävien tahojen yhteistyön lisääminen. Kainuun Liikunta toimii sekä Valo ry:n että KKI-ohjelman alueellisena toimijana. Tavoitteet 1. Osana KKI-toimintaa pyrimme vahvistamaan kainuulaisten toimijatahojen verkostoitumista ja osaamista liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi liikuntaja ravitsemusneuvonnan, matalan kynnyksen ryhmätoiminnan sekä kuntotestauksen keinoin 2. Toteutamme Valo ry:n kanssa sovittuja liikunnallisen elämäntavan toimenpiteitä Kainuussa 3. Vakiinnutamme liikuntaa olennaiseksi sisällöksi kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomuksia ja strategioita 4. Jatkamme Hyvinvointi Hyrrä-hankkeen menetelmiin perustuvien liikunta-, kuntotestaus-, Tyhy-päivä ym. työhyvinvointia tukevien palvelujen markkinointia ja toteutusta työyhteisöille ja julkiselle sektorille. Palveluja toteutetaan yhdessä paikallisten palveluyritysten kanssa. 5. Vahvistamme kansalaistoimijoiden osaamista terveysliikunnan toteuttamisessa järjestämällä Liikuttaja- ja VOK I koulutuksia sekä teli-virikepäiviä kouluttajille. Kunnossa Kaiken Ikää Kainuun Liikunnan KKI- toiminnan kohderyhmänä ovat Kainuun kunnat ja niiden kautta aikuisväestön liikkuminen ja liikuttaminen. Kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat aikuiset. Vuonna 2014 painopistealueina ovat erityisesti liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua, työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit, painonhallintaan liittyvät liikunta- ja ravitsemusmallit sekä fyysisesti huonokuntoiset miehet. SuomiMies/SuomiNeito seikkailee kiertue Kainuun kunnissa Koko maakunnan kattava testaus- ja neuvontakiertue toteutaan kaksi kertaa joka kunnassa, maalis-huhtikuussa ja syys-lokakuussa. Tapahtumassa tehdään SuomiMies- kuntotestejä, annetaan liikunta- ja ravitsemusneuvontaa sekä kerrotaan kunnan liikuntapalveluista. Syksyn testaustilaisuuksissa seurataan tuloksia ja verrataan niitä esim. liikuntaneuvontaprosessissa saavutettuihin tuloksiin

15 Liikkujan Apteekki Liikkujan Apteekki konseptia levitetään Kainuun apteekkeihin yhteistyössä kuntien liikuntavastaavien kanssa sekä paikallisten muiden toimijoiden kanssa. Hanke on KKI-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on: kehittää liikunnasta lisäarvo apteekkien jo olemassa oleviin palveluihin vahvistaa henkilökunnan tietotaitoa liikunnan merkityksestä, liikuntaan liittyvistä työkaluista ja paikkakunnan liikuntapalveluista, joiden pariin asiakkaita voi ohjata. Käytännön toimintoja Liikkujan Apteekeissa ovat mm. teema- ja testipäivät apteekeissa, henkilökunnan koulutuspäivät sekä paikallisten liikuntapalveluiden esitteiden esillä olo apteekeissa. KKI- hankekilpailut Markkinoidaan KKI- hankekilpailuja etenkin kansalaistoimijoille; autetaan hankkeiden ideoinnissa ja suunnittelussa. Puolivälin Pysäkki hanke Euroopan sosiaalirahasron rahoittama Puolivälin Pysäkki- liikunnallinen elämäntapa osaksi arkea- projektin toteuttavat hankkeen hallinnoija Kainuun Liikunta ry ja osatoteuttajana Kajaanin Ammattikorkeakoulu. Projektin toteutusaika on Projektin päätavoitteena on juurruttaa liikuntaneuvonta pysyväksi toiminnaksi mm. Iän Iloinen Kainuu ja Muutosta Liikkeellä!- valtakunnalliset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan strategioiden tavoitteiden mukaisesti PUOLI- VÄLIN PYSÄKKI Liikunnallinen elämäntapa osaksi arkea Pilottiprojektin osatavoitteena on parantaa hankkeeseen osallistuvien fyysistä aktiivisuutta ja ravitsemustottumuksia, synnyttää halu pysyvään elämäntapamuutokseen ja kehittää kustannustehokas, uusia teknologisia sovelluksia ja etäyhteyksiä hyväksi käyttävä toimintamalli, joka mahdollistaa toiminnan vakiinnuttamisen ja henkilökohtaisen neuvonnan myös kuntakeskustan ulkopuolella. Osatavoitteena on parantaa soten ja kuntien henkilöstön valmiuksia toteuttaa prosessimuotoista neuvontaa ja seurantaa projektissa räätälöidyn koulutuskokonaisuuden avulla. Osatavoitteena on selvittää hankkeen mittariston soveltuvuutta kuntien hyvinvointikertomusten indikaattoriksi Hankkeen kohderyhmänä on 400 Kainuun soten ja kuntien työntekijää, joilla on vielä työvuosia runsaasti jäljellä. Valtaosa osallistujista on iältään vuotiaita. Hankkeeseen osallistuvat Kainuun sotekuntayhtymä sekä Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi, Puolanka, Sotkamo ja Suomussalmi

16 Työhyvinvointipalvelut Kuntotestaukset Järjestetään erilaisia fyysisen kunnon- ja kehonkoostumuksenmittauksia niistä kiinnostuneille yksityisille henkilöille, työyhteisöille sekä jäsenseuroille. Kuntotestauksia voidaan järjestää ympäri maakuntaa liikkuvan testauskaluston avulla. Kuntotestausten tavoitteena on lisätä väestön tietoisuutta omasta kunnosta sekä sen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin. Kunnonremontti Suunnitellaan ja käynnistetään yhteistyössä Vuokatin Urheiluopiston kanssa Kunnonremontti- toimintaa, jossa osa palveluista viedään suoraan yrityksen paikkakunnalle. Kunnonremontit on tarkoitus toteuttaa kevennettynä, jolloin työnantajan kustannukset jäävät pienemmäksi ja sitä kautta kiinnostus toimintaan kasvaa. Kunnonremontissa toteutetaan 1-2 jaksoa Vuokatin urheiluopistolla sekä 2-3 kuntotestauskertaa yrityksen/työyhteisön paikkakunnalla. Lisäksi palvelussa voidaan tarjota henkilökohtaista liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Tyhy- päivät Työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa pyritään järjestämään kainuulaisille yrityksille ja työyhteisöille Tyhy-päivien avulla. Tyhy-päivien tarkoituksena on järjestää liikunnallista toimintaa yrityksen/työyhteisön toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tyhy-päivät voidaan räätälöidä yhdessä yrityksen kanssa kuitenkin niin, että pääpaino sisällössä on liikunnallisen aktiivisuuden- ja hyvinvoinnin edistämisellä. Terveysliikunnan koulutukset Liikuttaja-koulutus Liikuttaja-koulutuksen tavoitteena on kouluttaa uusia toimijoita terveysliikuntaan. Vertaisohjaajille suunnattu Liikuttaja-koulutus kestää (50h) johon kuuluu kolme perusosaa sekä kaksi vapaasti valittavaa lajiosaa. Koulutukseen on suunniteltu myös apteekkien henkilökunnalle suunniteltu oma kokonaisuutensa. Urheiluseuroille ja muille seuratoimijoille järjestetään yhteistyössä seurakehittäjien kanssa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia (VOK). Liikuttajille ja vertaisohjaajille järjestetään terveysliikunnan koulutus- ja ideapäiviä. Aktiivisen työpaikan sertifikaatti Henkilöstön liikuntaohjelman sertifi oinnilla yritys ja työpaikka löytävät oikeanlaiset toimintatavat henkilöstöliikuntaan. Liikuntaohjelma analysoidaan käymällä läpi yhdeksän osa-alueen kokonaisuus. Niiden avulla kartoitetaan johdon roolia, liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi tehtyjä investointeja sekä liikuntaohjelman vaikuttavuutta ja tuloksia. Sertifi oitu yritys tai sen yksikkö saa arvion henkilöstöliikunnan nykytilasta ja toimivuudesta sekä ohjeet ja suositukset liikuntaohjelmalleen. Hyödyntämällä sertifi kaatin tulokset ja kehitysehdotukset, yritys pystyy edistämään entistä tehokkaammin henkilöstönsä terveyttä edistävää liikuntaa

17 Tapahtumat Liikuntaharrastusta aloittaville ja kehittymistään seuraaville osallistuminen liikuntatapahtumiin tarjoaa hyvän motiivin ja mittauspisteen. Työyhteisöille tapahtumat ovat vaihtoehto virkistyspäiville ja sidosryhmien tapaamisille. Kainuun Liikunta järjestää vuonna 2014 seuraavat tapahtumat: Vuokatti Hiihto Kajaani Street Run Ikäihmisten Kunnon Kevätpäivä toukokuu Kainuun Soutu Lost In Kajaani Vuokatin Vaellus vaaran maastomaraton Lisäksi markkinoidaan jäsenyhteisöjen järjestämiä kunto- ja harrasteliikuntatapahtumia

18 MENESTYVÄ URHEILU Urheiluseurat ovat organisoidun liikunnan ja urheilun selkäranka. Seurat ovat merkittävien haasteiden edessä, kun toimintaympäristö muuttuu. Hyvällä johtamisella, laadukkaalla toiminnalla sekä seurojen kumppanien kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja jakamisella jokainen osapuoli saa enemmän aikaan. Laadukkaasti toteutettu lasten urheilu mahdollistaa sekä huippu-urheilijan uran että koko elämänkulun kestävän liikunnallisen elämäntavan. Kainuulainen urheilu kehittyy ja menestyy, jos lasten urheilullinen elämäntapa vahvistuu nykyisestä. Tavoitteet Päätavoitteena on osaamisen lisääminen urheiluseuroissa. Tavoite on jaettu kolmeen osa-tavoitteeseen: 1.Valmentaja - ja ohjaajaosaaminen Uuden valtakunnallisen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tuominen VALO:n ja lajiliittojen kanssa Kainuuseen. Tavoitteena on urheiluseurojen valmentajien osaamisen lisääminen ja valmentajien määrän kasvu. 2. Seuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen Seuratoiminnan kehittäminen ja laajentaminen vaatii uusia toimijoita monelle toiminnan osa- alueelle urheiluseuroissa. Toteutamme ja uudistamme yhteistyössä Valon kanssa urheiluseura- toimijoiden toimihenkilökoulutuksia. Lisäksi kehitämme seurakehittämisprosesseja kainuulaisille seuroille yhteistyössä lajiliittojen kanssa. LiiKe-hankkeen avulla kehitämme liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa ja liikuntapalveluita Oulujärvi Leaderin toiminta-alueen kunnissa. 3. Lasten ja nuorten urheilijapolun rakentaminen Kainuun Liikunta on vahvasti mukana rakentamassa ja tukemassa kainuulaisten lasten ja nuorten urheilijan polkua. Vahva yhteistyö Vuokatti Urheiluakatemian kanssa varsinkin Kajaanin akatemiatoiminnan rakentamisessa ja kainuulaiselle nuorille tarkoitetut Kasva Urheilijaksi leirit ovat osoitus tästä työstä. Kainuun Liikunta luo mahdollisuuksia kainuulaisille nuorille osallistua kansainväliseen kilpailutoimintaan Barents Urheilun kautta. Valmentaja - ja ohjaajaosaaminen Valtakunnallinen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) Alueet ja lajiliitot yhdessä VALO:n kanssa toteuttavat uuden 1.tason valmentajakoulutuksen valtakunnallisesti vuoden 2014 alusta alkaen. Kainuun Liikunta on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 1.tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen uudistamista. Uudistuksen tavoitteena on tuoda koulutus lähelle koulutettavaa ja moninkertaistaa valmentajakoulutuksiin osallistujien määrät. Koulutuksen toteutusmalli sisältää kaikille lajeille yhteisen osion ja lajiopinnot lajin tavoitteiden mukaisesti

19 Seuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen Yhteistyö VALO:n kanssa Uudet seurajohtajan koulutukset VALO uudistaa yhdessä aluejärjestöjen ja lajiliittojen kanssa seurajohtaja koulutuksensa vuosina Samalla häviää pitkään käytössä olleet seurapuukoulutukset. Uudistuksessa seurajohtajan koulutukset luokitellaan kolmelle eri tasolle kuten valmentajakoulutuksessa. Ensimmäisenä valmistuu kaksi 1.tason koulutusta. Näiden koulutusten työniminä ovat Urheiluseuran johtaminen ja Urheiluseuran hallinto. Kainuun Liikunnan tavoitteena on järjestää uudet koulutukset syksyllä Uusittu seura-analyysi VALO:n tekemä Oman seuran analyysi on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva helppokäyttöinen kysely, jonka avulla kartoitetaan seuran toimivuutta. Oman seuran analyysi on tilattavissa VALO:n internetsivuilta. Seura voi jakaa sähköistä kyselyä jäsenilleen ja haluamilleen sidosryhmille. Kyselyssä pyydetään vastaajaa arvioimaan seuraansa kahdeksasta eri seuratoiminnan ulottuvuudesta. Kyselyn tulokset ovat automaattisesti seuran käytössä. Oman seuran analyysi -työkalu on täysin ilmainen. Oman seuran analyysiin ja jatkotoimenpiteiden pohdintaan saat apua Kainuun Liikunnasta. Yhteiset seuraprosessit lajiliittojen kanssa VALO, aluejärjestöt ja lajiliitot tiivistävät yhteistyötään seuratoiminnan osalta. Yhteistyön tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä aluejärjestöjen ja lajiliittojen kesken ja samalla vähentää päällekkäisyyttä. Tämän yhteistyön innoittamana Kainuun Liikunta ja Maastohiihto ry. käynnistävät Kainuun hiihtoseuroja tukevan kehittämisprosessin. Tämä tarkoittaa mm. seura-analyysien tekemistä ja koulutusyhteistyötä seuratoimintakoulutusten kuin valmennuskoulutusten osalta. LiiKe-hanke 2014 Hankkeen tarkoituksena on kehittää liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa ja liikuntapalveluita Oulujärvi Leaderin toiminta-alueen kunnissa (Kajaani, Paltamo, Puolanka ja Vaala). LiiKe-hanke lisää näin maaseudun elinvoimaisuutta lisääntyneet toiminnan kautta. Liikunnasta elinvoimaa maaseudulle -hanke Hankkeeseen osallistuu seuraa / liikuntaa järjestävää yhdistystä ja yli 400 osallistujaa kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeessa tehdään seurakohtainen kehittämistarpeen kartoitus ja seuralle räätälöity kehittämissuunnitelma. Seurakohtaisia kehittämistoimenpiteitä voivat olla mm. seurakonsultointi, teemapäivät, infotilaisuudet ja valmennukset

20 Lasten ja nuorten urheilijapolun rakentaminen Vuokatti Urheiluakatemian alueellistaminen-hanke 9/2014 Vuokatti Urheiluakatemian alueellistaminen - hankkeen päätarkoitus on Kajaanin akatemiatoiminnan vakinaistaminen. Kainuun Liikunnan rooli on päivittäisen toiminnan koordinointi ja pysyvän jatkon varmistaminen. Hanke jatkuu vuoden 2014 syyskuun loppuun. LiikKa perheet-hanke Seuravanhempainillat Kainuun Liikunta järjestää yhdessä kainuulaisten seurojen kanssa useita seuravanhempainiltoja teemalla urheilullinen/liikunnan elämäntapa. Kasva Urheilijaksi-leirit Kainuun Liikunta, Vuokatti Urheiluakatemia, Vuokatin Urheiluopisto ja kainuulaiset urheiluseurat järjestävät kolme Kasva Urheilijaksi leiriä kainuulaisille urheilijan aluille vuosina Leirit ovat tarkoitettu 13-15v. urheileville yläkoululaisille nuorille ja ovat kestoltaan 3 päivää. Leirille otetaan 60 motivoituneinta nuorta, jotka haluavat kokea monipuolisen harjoittelun merkityksen omalla urheilijan uravalinnallaan. Keskeisemmät teemat leireillä ovat urheilijaksi kasvaminen ja monipuolinen harjoittelu kuten liikehallinta, liikkuvuus ja voima. Nämä teemat muodostavat rungon leireille, joiden vaativuutta lisätään leiri leiriltä. Perheliikuntatapahtumat järjestetään yhdessä lasten ja nuorten liikunnan kanssa. Barents Urheilu Barents Urheilu on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän yhteinen hanke, joka kohdistuu vuotiaisiin nuoriin. Suomen osalta toiminnasta vastaa Kalottiurheilu ry, jossa ovat jäseninä Kainuun Liikunta ry, Lapin Liikunta ry ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry. Toiminnan taloudellisena perustana Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus edellisvuosina on Valtionapu on mahdollistanut Suomen osalta taloudellisen tuen 12 ottelulle vuosittain. Barents Urheilu muuttuu yksittäisistä lajiotteluista vuorovuosin järjestettäviin Barents Games- kisoihin. Barents Games - kisoissa otellaan noin kahdeksassa lajissa niin talvikuin kesäkisoissa. Tarkkaa lajijakoa ei olla vielä tehty. Seuraavat Barents Games - kisat järjestetään 2014 talvella Norjassa ja 2015 kesällä Suomessa Oulussa. Kainuun Liikunta kannustaa osaltaan kainuulaisia nuoria osallistumaan Barents Games - kisoihin

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille Toimintasuunnitelma 2015 1 YLEISTÄ Vuoden 2014 alusta VALO ry aloitti täysipainoisesti toimintansa. Aluerakenne ja yhteiset peruspalvelut ovat ylläpitäneet keskustelua koko tämän jälkeisen ajan. Valo ry

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 1. Tiivistelmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader strategiaa toteutetaan 12 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Erillisliite nro: 2 (9.5.2007) MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Työryhmän esitys toimenpiteiksi Maakunnallinen terveyttä edistävä liikuntamalli työryhmä 24.8.2006 SISÄLTÖ 1 Johdanto

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot