Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9"

Transkriptio

1

2 -

3 SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden liikunta... 8 Terveyttä edistävä liikunta Menestyvä Urheilu Tavoitteet Seuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen Lasten ja nuorten urheilijapolun rakentaminen Liikuntamatkailu Massatapahtumat Uusien tapahtumien kehittäminen Pysy reitillä -ympäristöhanke... 22

4 KAINUUN LIIKUNTA RY Yleistä Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat ja urheiluseurat, useat maakunnalliset liikunta- ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset. Kainuun Liikunnan toiminta-alueen muodostaa Kainuun maakunta; sen yhdeksän kuntaa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala). Strategia Kainuun Liikunnan strategia vuosille hyväksyttiin kevätkokouksessa. Uuden strategian tarkoituksena on: Ennakoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja reagoida niihin joustavasti Vastata jäseniltä, kunnilta, asiakkailta ja sidosryhmiltä tuleviin haasteisiin Vahvistaa Kainuun Liikunnan asemaa maakunnallisena asiantuntevana ja innostavana liikunnan ja urheilun edistäjänä ja edunvalvojana Varmistaa strategian tahtotilan toteutuminen Strategian laatimisessa on otettu huomioon valtakunnalliset uudet linjaukset ja mm. painopistealueet on ryhmitelty VALO ry:n strategian mukaisesti. Kainuun Liikunnan perustehtävä Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis- yhteistyö- ja palvelujärjestö. Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat ja urheiluseurat, useat maakunnalliset liikunta- ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset. Kainuun Liikunnan toiminta-alueen muodostaa Kainuun maakunta. Kainuun Liikunta ry:n perustehtävänä on kainuulaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla sekä urheilu- ja liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen ja kehittäminen Kainuussa. Arvot Kainuulaisten hyvinvointi Liikunnallinen elämäntapa on olennainen osa kainuulaisen arkea koko elämänkulun ajan. Yhteistyö Olemme liikunnan yhteistyöjärjestö, jonka voima on maakunnan kattava verkosto ja laaja yhteistyö. Yhdessä jäsenyhteisöjemme kanssa olemme aktiivinen kehittäjä, maakunnallisten ja valtakunnallisten valintojen toteuttaja, yhteistyön käynnistäjä ja sillanrakentaja eri tahojen välillä. Yhteisöllisyys Tuemme ja kannustamme kansalaistoiminnan vapaaehtoistyöntekijöiden innostumista ja motivoitumista toimimaan jäsenyhteisöissä liikunnan parhaaksi. Toiminnassa painotamme perheyhteisön asemaa liikunnallisen elämäntavan rakentamisessa. Tasa-arvoisuus Edistämme liikuntalain hengen mukaisesti tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta liikunnan avulla. Tavoitteenamme on turvata, että laadukkaat liikuntapalvelut ovat kaikkien saatavilla taloudellisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta

5 Tahtotila AKTIIVINEN, HYVINVOIVA KAINUU Liikunta toimii koko Kainuun hyvinvoinnin ja kehityksen veturina ja on maakunnan suurimpia vetovoimatekijöitä. Kainuulaisten hyvinvointi perustuu liikunnalliseen elämäntapaan ja huolenpitoon omasta terveydestä, joita edistävät tasa-arvoiset liikunnan peruspalvelut ja tukitoimenpiteet liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseksi. Onnistumisen edellytykset Tahtotilan saavuttamiseksi on onnistuttava: vaikuttamaan maakunnallisiin ja kunnallisiin päättäjiin liikunnan ja urheilun aseman vahvistamiseksi muuttuvissa rakenteissa. vahvistamaan jäsenyhteisöjen, seurojen, lajien ja muiden sidosryhmien keskinäistä yhteistyötä. parantamaan seuratoiminnan laatua ja osaamista reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin liikunnan ja urheilun kannalta merkittäviin muutoksiin toimimaan kainuulaisen liikunnan ja urheilun edunvalvojana toteuttamaan maakunnan kannalta tärkeitä liikunnan ja urheilun sekä liikuntamatkailun hankkeita varmistamaan organisaation joustava päätöksenteko, suunnitelmallinen talous ja henkilöstön osaaminen ja motivointi kehittämään ja toteuttamaan laadukasta ja kiinnostavaa viestintää Päämäärät Liikunta ja urheilu toimivat koko maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä ja ovat keskeisinä sisältöinä mukana kuntien ja maakunnan strategisissa suunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa. Kainuulaisten liikunta-aktiivisuus on lisääntynyt, liikunta on olennainen osa kainuulaisen arkea. Kainuulainen liikunta- ja urheiluseuratoiminta on aktiivista, kiinnostavaa ja moniarvoista. Kainuun Liikunta on vahva ja itsenäinen maakunnallinen kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Strategian toteuttamisessa keskeisiä toimintatapojamme ovat kouluttaminen, kannustaminen ja kehittäminen, vaikuttaminen ja verkostoituminen sekä seuranta ja tilastointi. Olemme aktiivisia hanketoiminnassa, sidosryhmäyhteistyössä, toimisto- ja taloushallintopalveluissa, varainhankinnassa ja viestinnässä. Painopistealueet Arvostus ja resurssit Liikunnallinen elämäntapa Menestyvä urheilu Liikuntamatkailu - 5 -

6 Hallinto Jäsenkokoukset Kevätkokous: maaliskuu - Kajaani Syyskokous: marraskuu - Kajaani Hallitus Kainuun Liikuntaa johtaa hallitus, jonka valitsee yhdistyksen syyskokous. Hallitus kokoontuu 5-8 kertaa vuodessa. Hallituksen esittelijänä toimii toiminnanjohtaja. Puheenjohtajisto Hallituksen apuna toimii puheenjohtajisto, jonka muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa ja toiminnanjohtaja. Puheenjohtajisto kokoontuu tarpeen mukaan. Henkilöstö Kainuun Liikunnan henkilöstö osallistuu yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja edistää aktiivisella ja osaavalla panoksellaan toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstön työhyvinvointi on tärkeässä asemassa. Toimintavuoden aikana kehitetään erityisesti viestintää ja yhteistyötä muiden aluejärjestöjen kanssa Vakinaisessa työsuhteessa on 6 henkilöä ja lisäksi 5-6 hanketyöntekijää määräaikaisessa työsuhteessa. Harjoittelupaikkoja tarjotaan 6-8 opiskelijalle, joista valtaosa on Kajaanin Ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Henkilöstön työterveyshuollosta vastaa Suomen Terveystalo. Henkilöstöllä on liikuntaetu ja lisäksi pyritään järjestämään vuosittain 2 liikuntailtapäivää. Täydennyskoulutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti. Terveysliikunnan kehittäminen Urheiluseuratoiminnan tuke -6-

7 Toimisto Kainuun Liikunnan aluetoimisto sijaitsee Kajaanissa, Kisatie 28, Kajaani. Kainuun Liikunta tarjoaa edullisesti jäsenyhteisöilleen mm. seuraavia palveluita: Toimistopalvelut: Taloushallinto; kirjanpito, tilinpäätökset, laskutus Edunvalvonta Graafi set työt; kunniakirjat, kutsut, esitteet, käyntikortit, ilmoitukset Kopiointipalvelut; väri- ja mustavalkeakopiointi, vihko-, juliste- ym. erikoiskopioinnit Jäsenrekisterin ylläpito Ansiomerkit,mitalit, Asiakaspalvelu; esim. jäsenkorttien ym. seuramateriaalin jakelu Kainuun Liikunnan toimistolta, ilmoittautumisten vastaanotto. Koulutus- ja kehittämispalvelut: Oman Seuran Analyysi ja muut kehittämisprosessit Toimihenkilö-, valmennus- ja ohjaajakoulutus (VALO, KKI) Seurojen jäsenkyselyt Päätoimisten palkkauksen ja seurojen kehittämistuen koordinointi Seura työnantajana- koulutukset (Yhteistyössä Työhön Kutsu - hankkeen kanssa) Sporttisaitti - seurojen kotisivupalvelu Kokoustilat Jäsenyhteisöt saavat veloituksetta käyttää Kainuun Liikunnan toimistolla olevia kokoustiloja

8 ARVOSTUS JA RESURSSIT Tavoitteena on: Varmistaa että liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja urheilu ovat vahvoina sisältöinä maakuntaliiton maakuntaohjelmassa ja - suunnitelmassa, kuntien ja Kainuun soten strategioissa, hyvinvointikertomuksissa ja toiminta/talousarvioissa. Vahvistaa liikunnan, urheilun ja seuratoiminnan Respect- kulttuuria. Vaikuttaa liikunta- ja urheilupaikkojen kehittämiseen, rakentamiseen, ylläpitoon ja käyttövuoropolitiikkaan. Valtakunnallinen yhteistyö Aluejärjestöjen ja VALO ry:n yhteinen johtamisjärjestelmä ja sen valinnat Vuoden 2014 aikana pilotoidaan liikunnan aluejärjestöjen ja VALO ry:n yhteistä johtamisjärjestelmää. Johtamisjärjestelmän kantava ajatus on valita,suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä toimenpiteet, jotka toteutetaan kaikilla alueilla. Arvostus ja resurssit- toimialalla vuoden 2014 aikana selvitetään liikunnan asemaa kuntien strategioissa sekä liikuntatilojen käyttövuoropolitiikkaa. Muiden toimialojen valinnat on esitelty ko. toimintasuunnitelmissa Aluejärjestöselvityksen jatkotoimenpiteet Vuoden 2013 lopulla julkistettu aluejärjestöselvitys piti sisällään 17 toimenpide-esitystä, joilla kehitetään sekä alueiden omaa toimintaa, että yhteistyötä niin lajiliittojen kuin Valon ja ministeriöiden kanssa. Esityksistä valitaan yhdessä viisi keskeisintä vuoden 2014 alussa aluejohdon neuvottelupäivillä. Kainuun Liikunnan esittää valinnoiksi seuraavia: 1. Liikunnan aluejärjestöjen OKM:n tulosalueiden ja kriteerien tarkistaminen. 2. Liikunnan aluejärjestöjen yhteisen aluestrategian työstäminen. 3. Toimenpiteet yhteisesti sovittujen peruspalvelujen varmistamiseksi kolmella tulosalueella arvostus ja resurssit, liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja menestyvä urheilu sekä VOK tarjonnassa. 4. Valo ry:n ja liikunnan aluejärjestöjen yhteinen johtamisjärjestelmä toimivaksi. 5. Liikunnan aluejärjestöt seuratukihankkeiden valmistelijoiksi ja roolin vahvistaminen urheiluakatemiassa. Uusia Resursseja Paikallistason Onnistumiseksi hanke eli URPO-hanke Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke (URPO hanke) jatkaa toimintaansa kaikkien alueiden rahoittamana vuonna Nykypäätöksillä URPO -hanke jatkuu asti. URPO -hankkeen kärkinä ovat vuonna 2014 Liikunnan aluejärjestöjen hanketoiminnan edistäminen, muiden yhteisten asioiden edistäminen ja yhteinen varainhankinta. Varainhankinnan puolella yhteistyötä pyritään jatkamaan Veikkaus Oy:n ja Sokos-hotellien kanssa

9 Maakunnallinen yhteistyö Kainuun maakuntaohjelma vuosille Kainuun Liikunta on ollut mukana Kainuun strategiaryhmässä valmistelemassa Kainuun uutta maakuntastrategiaa, jonka linjausten pohjalta laaditaan Kainuun uusi maakuntaohjelma kevään 2014 aikana. Tavoitteena on saada ohjelmaan näkyviin liikunnan ja urheilun laaja-alainen vaikutus kainuulaisten hyvinvointiin: Liikunta keinona edistää oppimista, yksilön kasvua, parantaa työrauhaa ja vähentää kiusaamista. Liikunnan merkitys sairauspoissaolojen vähentäjänä, työssä jaksamisen parantajana, työurien pidentäjänä ja tuottavuuden lisääjänäl Liikunnan ja urheilun itseisarvo ilon, innostuksen ja onnellisuuden lähteenä. Liikunta-aktiviteettien ja liikuntapaikkojen vaikutus Kainuun matkailuun. Kunta- ja soteyhteistyö Sosiaali- ja terveysministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet valtakunnalliset yhteiset linjaukset edistävään liikuntaan Linjausten pohjalta ministeriöt laativat lisäksi erillisen toimenpideohjelman, jolla strategiaa toteutetaan. Asiakirjassa on mm. kuvattu liikunnan kansantaloudellinen merkitys ja valittu neljä päälinjausta: 1. Arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa. 2. Liikunnan lisääminen elämänkulussa. 3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä 4. sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. 5. Liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Kyseiset valinnat laittavat myös liikunnan työnjaon uusiksi. Kuntien ja järjestöjen lisäksi myös sosiaali- ja terveystoimialalle on asetettu selkeä rooli terveyttä edistävässä liikunnassa. Vuoden 2014 tavoitteena on avata ja kuvata ko. linjaukset ja toimenpideohjelma sekä kunta- että sotekuntayhtymän luottamus- ja virkamiesjohdolle esim. kuntatilaisuuksissa yhdessä maakuntaliiton ja sotekuntayhtymän kanssa. Tietopohjan vahvistaminen, viestintä Liikunnan terveydellisistä vaikutuksista on jo valtavasti tutkittua tietoa. Liikunnan kansalaistoiminnan merkityksestä ja laajuudesta kertova tieto koostuu pääosin hajanaisista arvioista. Kansalaistoiminnan vaikuttavuuden osoittamiseksi ja tukemisen perusteluksi sekä kunnalliset että valtakunnalliset päätöksentekijät kaipaavat tarkempaa tietoa. Tietoa tarvitaan seurojen määristä, jäsenmääristä ja niiden kehityksestä, toimintaan osallistuvien määristä, vapaaehtoisista, toiminnan laadusta, seuratoimijoiden koulutustasosta, tuloista ja menoista sekä harrastuksen hinnasta. Jo vuoden 2014 valtionapuhakemuksessa lajiliitoilta kysytään ko. tietoja ja vuonna 2015 ne ovat jo kiinteä osa lajiliittojen valtionapujärjestelmää. Tietojen keräämiseksi Valtion liikuntaneuvosto esittää yhteisen tietokannan/alustan kehittämistä, josta löytyvät kansalaistoiminnan tunnusluvut ovat niin seurojen, järjestöjen, kuntien kuin muiden toimijoiden käytettävissä. Vuoden 2014 aikana tavoitteena on auttaa sekä seuroja että kuntia valmistautumaan tietojen keräämiseen. Kainuun Liikunta esittää, että Kainuu toimisi pilottina uuden järjestelmän käyttöönotossa. Kainuun Liikunnan yleistä ja ajankohtaista viestintää seuroille, lajiliitoille, kunnille, medialle ja muille sidosryhmille tehostetaan sekä kouluttamalla henkilökuntaa että sähköisen viestinnän työkaluja

10 Kainuun Urheilugaala 2014 Kainuun Urheilugaala järjestetään 28.tai kevätkokouksen yhteydessä. Gaalassa palkitaan vuoden 2013 parhaat urheilijat ja saavutukset. Kainuun Liikunta 20 v Juhlavuotta vietetään pääosin työn merkeissä. Aikuisille järjestetään koko maakunnan kattava SuomiMies/Neito-kiertue keväällä ja syksyllä, lapsille oma kiertävä lasten tapahtuma elokuussa sekä päätapahtuma Kajaanissa. Ansiomerkit Kainuun Liikunnan ansiomerkit Kainuun Liikunnan ansiomerkkejä, standaareja ja pienoislippuja myönnetään henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat edistäneet Kainuun liikunta- ja urheilutoimintaa. Kainuun Liikunnan ansiomerkit ovat: kultainen ansiomerkki hopeinen ansiomerkki pronssinen ansiomerkki standaari pienoislippu Ansiomerkkisäännöistä päättää Kainuun Liikunnan hallitus. Ansiomerkit myöntää Kainuun Liikunnan hallituksen nimeämä ansiomerkkitoimikunta. Pienoislipun, hopeisen ja pronssisen ansiomerkin myöntämisestä voi päättää myös Kainuun Liikunnan toiminnanjohtaja. Ansiomerkkitoimikunta vahvistaa kokouksissaan em. huomionosoitusten myöntämiset. Ansiomerkkejä voivat anoa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen Kainuun Liikunnan jäsenyhteisöt. Mikäli ko. huomionosoitukset luovutetaan Kainuun Liikunnan toimesta Kainuun Liikunnan tilaisuuksissa, ei näistä huomionosoituksista peritä maksua. Kainuun Liikunta palkitsee liikunta- ja urheilutoiminnassa ansioituneita henkilöitä mm. jäsenkokouksissa Kevätkokouksessa suoritettavia huomionosoituksia koskevat ehdotukset tulee toimittaa Kainuun Liikunnan toimistoon tammikuun loppuun mennessä ja syyskokousta koskevat ehdotukset syyskuun loppuun mennessä Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit ja ansiomitalit Tunnustus voidaan myöntää paikallisissa urheiluseuroissa, alueellisissa liikuntajärjestöissä, valtakunnallisissa lajiliitoissa tai liikunnan kansainvälisissä tehtävissä aktiivisesti toimineelle. Myös ulkomainen yhteistyökumppani voi saada ansioristin tai mitalin. Ehdotukset on tehtävä Opetus- ja kulttuuriministeriölle lokakuun loppuun mennessä. Respect-kulttuurin vahvistamiseksi seurojen toivotaaan hakevan sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön että Kainuun Liikunnan ansiomerkkejä

11 LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA Lasten, nuorten ja perheiden liikunta Lasten liikunnan toimialan keskeisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista yhdessä eri keinoin paikallisten toimijoiden kanssa. Keskeisinä tekemisen ja yhteistyön kohteina ovat valtakunnallisesti yhteisesti sovitut valinnat: Perheiden ja vanhempien liikuntatietoisuuden lisääminen, kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen, liikuntatuntien laadun kehittäminen sekä koulupäivän liikunnallistaminen. Tavoitteet 1. Toteutamme Liikkuva koulu -ohjelman kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen- hanketta VALO ry:n kanssa sovittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. 2. Parannamme perheiden ja vanhempien liikuntatietoisuutta ja liikuntakäyttäytymistä erilaisten kohtaamisten kuten vanhempainiltojen, tapahtumien ja kampanjoiden kautta. 3. Tarjoamme laadukkaita koulutus- ja kehittämispalveluita liikunnan parissa toimiville. 4. Toimimme alueellisena lasten ja nuorten liikunnan kehittäjänä ja koordinaattorina yhteistyössä kasvatusalan ammattilaisten, kunnan eri toimijoiden sekä seurojen ja yhdistysten kanssa. Liikkuva koulu -ohjelman kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen johtama Liikkuva koulu -ohjelma luo sateenvarjon ja koordinoi eri toimijoiden kouluun kohdistuvia liikuntahankkeita ja toimenpiteitä. Valo ja liikunnan aluejärjestöt vastaavat kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukemisesta sekä hyvien käytäntöjen levittämisestä yhteistyössä paikallisen osaajaverkoston kanssa Vuoden 2014 aikana toteutetaan seuraavia toimenpiteitä tarkentuvan toimenpideohjelman mukaisesti: Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Tiedotamme kuntien eri hallintokuntia lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeiden hauista yhteisesti sovitun linjan mukaisesti. Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön lähtökohtana ovat kunnan ja koulun omat tarpeet ja toiveet. Koulukohtaisen kehittämistyön tukena tulevat olemaan Liikkuva koulu- ohjelman eri tasot kriteerit sekä itsearviointi. Jatkamme tukea saaneiden hankekoulujen kehittämistyön tukemista mentoriverkoston avulla. Yhteistyöverkostojen avulla tukea kouluille Päivittäisen liikunnan edistämiseksi ja koulujen tueksi vahvistamme kunta- ja koulutoimijoiden kohtaamista varten alueellisia ja paikallisia verkostoja, jotka edistävät hankkeiden välistä vuoropuhe-lua ja toimivat hyvien toimintamallien kokoajina ja levittäjinä

12 Toteutamme työyhteisökohtaiset mentorointitilaisuudet uusille hankekouluille henkilökunnan sitouttamisen tueksi ja Liikkuva koulu ohjelman tietoisuuden lisäämiseksi ja edistämiseksi paikallistasolla. Toteutamme yhdessä Aluehallintovirastojen kanssa alueellisia seminaareja ja tilaisuuksia eri teemoihin liittyen hankekunnille ja kouluille. Vertaisohjaajien ja välituntikampanjan avulla lisää oppilaiden osallisuutta ja liikettä koulupäivään Koulutamme vertaisohjaajia Välkkäri-koulutuksella. Tavoitteena on vakiinnuttaa Välkkäri koulujen omaksi vuosittaiseksi koulutukseksi. Koulutuksen toteutustapoihin rakennetaan yhteiset toimintamallit, joissa aluejärjestö toimii koulutuksien koordinoijana. Liikunta- ja urheilukerhojen yhteisen edistämisen teemavuosi Liikunta ja urheilukerhotoiminnan teemavuosi käynnistetään eri tahojen yhteisellä viestinnällä. Tavoitteena on tarjota uudenlaisia toimintamuotoja Liikkuva koulu -hankekouluille. Uusilla yhteistyömuodoilla halutaan vahvistaa liikunta- ja urheilukerhotoiminnan imagoa kerhotoiminta on oikeaa harrastamista lähellä kotia sekä urheiluseuroille tärkeää toimintaa. Liikunnan aluejärjestöt järjestävät liikunta ja urheilukerhotoiminnan Ideamyllyt alueellisten verkostotapaamisten yhteydessä. Aamu- ja iltapäivätoimintaan lisää päivittäistä liikuntaa Käynnistetään aamu- ja iltapäivätoiminnan uudistettu prosessimainen koulutus liikunnan täydennyskoulutukseksi aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille. Opettajien osaamisen lisääminen ja innostus toiminnallisen oppimisen lisäämiseen ja liikuntatuntien laadun kehittämiseen Markkinoidaan ja toteutetaan yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen ja lajiliittojen kanssa lasten motorisia taitoja kehittäviä opettajien täydennyskoulutuspäiviä.tarjoamme luokanopettajille täydennyskoulutuskokonaisuuden, jonka avulla luokanopettajat saavat valmiudet toiminnallistaa lukuaineiden opetusta sekä uusia sisältöjä liikuntatunneille, esim. Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa ja Suunnittelen liikuntaa palvelu. Perheliikunta ja vanhempien kohtaaminen Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen lähtee varhaislapsuudesta. Kainuun Liikunnan 20-vuotis juhlateemana on järjestää tapahtumia lapsille ja perheille.järjestämme pienten lasten perheille eri sisältöisiä perheliikuntatapahtumia, joissa vanhemmat saavat virikkeitä ja malleja perheen yhteisiin liikuntahetkiin. Teemana ovat talviliikunta maaliskuussa, juoksutapahtuma toukokuussa, luontoliikunta syksyllä ja useamman päivän sisäliikuntatapahtuma ennen joulua Kajaani-hallilla, jota on tarkoitus tarjota myös päiväkodeille sekä laajentaa myös koululaisille suunnatuksi aktiviteettitapahtumaksi

13 Tapahtumien lisäksi järjestetään elokuussa Kainuun lapsille liikunnallinen temppukiertue, joka kiertää ympäri Kainuuta. Järjestämme vanhemmille myös muita tilaisuuksia kuten vanhempainiltoja eri hallintokuntien ja urheiluseurojen kanssa. Lisäksi rakennamme uusia verkostoja eri toimijoiden kanssa ja etsimme keinoja lasten ja vanhempien yhteisen liikkumisen lisäämiseksi. Toimenpiteitä rahoitetaan LiikKa Perheet -hankkeen kautta. Lasten liikuttajien osaamisen lisääminen Tarjoamme erilaisia laadukkaita koulutus- ja kehittämispalveluita kaikille lasten liikunnan parissa toimiville. Koulutuksia tarjotaan yksittäisistä, lyhyistä virikekoulutuksista aina laajoihin koko työyhteisöjä tai organisaatioita koskeviin kehittämisprosesseihin. Koulutuksia räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan tai niissä käytetään Valo ry:n tuottamia materiaaleja. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä eri oppilaitosten, kasvatusalan ammattilaisten, kunnan eri toimijoiden sekä seurojen ja yhdistysten kanssa. Rakennamme uusia verkostoja sekä kehitämme liikunnan olosuhteita. Välitämme tietoa lasten ja nuorten liikuntaan soveltuvista periaatteista sekä annamme käytännön ideoita toimintojen toteuttamiseen. Nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen Toteutamme yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kanssa Kunnossa työelämään -hanketta, jonka tavoitteena on henkilökohtaisen liikunta- ja ravitsemusohjauksen kautta kannustaa nuoria liikunta- ja ravitsemustottumusten muuttamiseen. Tavoitteena on myös kehittää oppilaitoksen toimintaympäristöä entistä paremmin nuorten hyvinvointia tukevaksi. Toiminnan ensisijainen painopiste on ohjausmallin toteuttaminen ja nuorten aktivointi ohjausprosessiin sekä juurruttaminen Kainuun ammattiopistoon. Tämä tapahtuu ryhmäinfoilla ja valmennuksilla ja ohjauksilla sekä eri sidosryhmien yhteistyöllä Tavoitteena on tarkastella koko koulupäivän kokonaisuutta ja suunnitella esimerkiksi jaksokohtaisesti toteuttavaa kerho- ja välituntitoimintaa joka tavoittaa mahdollisimman monen opiskelijan koulupäivän aikana. Osana harrastetutor-toimintaa koulutetaan nuoria vertaisohjaajiksi sekä käynnistetään harrasteryhmiä vertaisohjaajien avulla

14 Terveyttä edistävä liikunta Kainuun Liikunta ry on alueen johtava liikunnallisen elämäntavan asiantuntija, joka edistää liikuntaa tukevia ja kehittäviä päätöksiä sekä lisää aikuisväestön tietoisuutta liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille. Kainuun Liikunnan tavoite on terveyttä edistävien tahojen yhteistyön lisääminen. Kainuun Liikunta toimii sekä Valo ry:n että KKI-ohjelman alueellisena toimijana. Tavoitteet 1. Osana KKI-toimintaa pyrimme vahvistamaan kainuulaisten toimijatahojen verkostoitumista ja osaamista liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi liikuntaja ravitsemusneuvonnan, matalan kynnyksen ryhmätoiminnan sekä kuntotestauksen keinoin 2. Toteutamme Valo ry:n kanssa sovittuja liikunnallisen elämäntavan toimenpiteitä Kainuussa 3. Vakiinnutamme liikuntaa olennaiseksi sisällöksi kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomuksia ja strategioita 4. Jatkamme Hyvinvointi Hyrrä-hankkeen menetelmiin perustuvien liikunta-, kuntotestaus-, Tyhy-päivä ym. työhyvinvointia tukevien palvelujen markkinointia ja toteutusta työyhteisöille ja julkiselle sektorille. Palveluja toteutetaan yhdessä paikallisten palveluyritysten kanssa. 5. Vahvistamme kansalaistoimijoiden osaamista terveysliikunnan toteuttamisessa järjestämällä Liikuttaja- ja VOK I koulutuksia sekä teli-virikepäiviä kouluttajille. Kunnossa Kaiken Ikää Kainuun Liikunnan KKI- toiminnan kohderyhmänä ovat Kainuun kunnat ja niiden kautta aikuisväestön liikkuminen ja liikuttaminen. Kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat aikuiset. Vuonna 2014 painopistealueina ovat erityisesti liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua, työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit, painonhallintaan liittyvät liikunta- ja ravitsemusmallit sekä fyysisesti huonokuntoiset miehet. SuomiMies/SuomiNeito seikkailee kiertue Kainuun kunnissa Koko maakunnan kattava testaus- ja neuvontakiertue toteutaan kaksi kertaa joka kunnassa, maalis-huhtikuussa ja syys-lokakuussa. Tapahtumassa tehdään SuomiMies- kuntotestejä, annetaan liikunta- ja ravitsemusneuvontaa sekä kerrotaan kunnan liikuntapalveluista. Syksyn testaustilaisuuksissa seurataan tuloksia ja verrataan niitä esim. liikuntaneuvontaprosessissa saavutettuihin tuloksiin

15 Liikkujan Apteekki Liikkujan Apteekki konseptia levitetään Kainuun apteekkeihin yhteistyössä kuntien liikuntavastaavien kanssa sekä paikallisten muiden toimijoiden kanssa. Hanke on KKI-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on: kehittää liikunnasta lisäarvo apteekkien jo olemassa oleviin palveluihin vahvistaa henkilökunnan tietotaitoa liikunnan merkityksestä, liikuntaan liittyvistä työkaluista ja paikkakunnan liikuntapalveluista, joiden pariin asiakkaita voi ohjata. Käytännön toimintoja Liikkujan Apteekeissa ovat mm. teema- ja testipäivät apteekeissa, henkilökunnan koulutuspäivät sekä paikallisten liikuntapalveluiden esitteiden esillä olo apteekeissa. KKI- hankekilpailut Markkinoidaan KKI- hankekilpailuja etenkin kansalaistoimijoille; autetaan hankkeiden ideoinnissa ja suunnittelussa. Puolivälin Pysäkki hanke Euroopan sosiaalirahasron rahoittama Puolivälin Pysäkki- liikunnallinen elämäntapa osaksi arkea- projektin toteuttavat hankkeen hallinnoija Kainuun Liikunta ry ja osatoteuttajana Kajaanin Ammattikorkeakoulu. Projektin toteutusaika on Projektin päätavoitteena on juurruttaa liikuntaneuvonta pysyväksi toiminnaksi mm. Iän Iloinen Kainuu ja Muutosta Liikkeellä!- valtakunnalliset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan strategioiden tavoitteiden mukaisesti PUOLI- VÄLIN PYSÄKKI Liikunnallinen elämäntapa osaksi arkea Pilottiprojektin osatavoitteena on parantaa hankkeeseen osallistuvien fyysistä aktiivisuutta ja ravitsemustottumuksia, synnyttää halu pysyvään elämäntapamuutokseen ja kehittää kustannustehokas, uusia teknologisia sovelluksia ja etäyhteyksiä hyväksi käyttävä toimintamalli, joka mahdollistaa toiminnan vakiinnuttamisen ja henkilökohtaisen neuvonnan myös kuntakeskustan ulkopuolella. Osatavoitteena on parantaa soten ja kuntien henkilöstön valmiuksia toteuttaa prosessimuotoista neuvontaa ja seurantaa projektissa räätälöidyn koulutuskokonaisuuden avulla. Osatavoitteena on selvittää hankkeen mittariston soveltuvuutta kuntien hyvinvointikertomusten indikaattoriksi Hankkeen kohderyhmänä on 400 Kainuun soten ja kuntien työntekijää, joilla on vielä työvuosia runsaasti jäljellä. Valtaosa osallistujista on iältään vuotiaita. Hankkeeseen osallistuvat Kainuun sotekuntayhtymä sekä Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi, Puolanka, Sotkamo ja Suomussalmi

16 Työhyvinvointipalvelut Kuntotestaukset Järjestetään erilaisia fyysisen kunnon- ja kehonkoostumuksenmittauksia niistä kiinnostuneille yksityisille henkilöille, työyhteisöille sekä jäsenseuroille. Kuntotestauksia voidaan järjestää ympäri maakuntaa liikkuvan testauskaluston avulla. Kuntotestausten tavoitteena on lisätä väestön tietoisuutta omasta kunnosta sekä sen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin. Kunnonremontti Suunnitellaan ja käynnistetään yhteistyössä Vuokatin Urheiluopiston kanssa Kunnonremontti- toimintaa, jossa osa palveluista viedään suoraan yrityksen paikkakunnalle. Kunnonremontit on tarkoitus toteuttaa kevennettynä, jolloin työnantajan kustannukset jäävät pienemmäksi ja sitä kautta kiinnostus toimintaan kasvaa. Kunnonremontissa toteutetaan 1-2 jaksoa Vuokatin urheiluopistolla sekä 2-3 kuntotestauskertaa yrityksen/työyhteisön paikkakunnalla. Lisäksi palvelussa voidaan tarjota henkilökohtaista liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Tyhy- päivät Työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa pyritään järjestämään kainuulaisille yrityksille ja työyhteisöille Tyhy-päivien avulla. Tyhy-päivien tarkoituksena on järjestää liikunnallista toimintaa yrityksen/työyhteisön toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tyhy-päivät voidaan räätälöidä yhdessä yrityksen kanssa kuitenkin niin, että pääpaino sisällössä on liikunnallisen aktiivisuuden- ja hyvinvoinnin edistämisellä. Terveysliikunnan koulutukset Liikuttaja-koulutus Liikuttaja-koulutuksen tavoitteena on kouluttaa uusia toimijoita terveysliikuntaan. Vertaisohjaajille suunnattu Liikuttaja-koulutus kestää (50h) johon kuuluu kolme perusosaa sekä kaksi vapaasti valittavaa lajiosaa. Koulutukseen on suunniteltu myös apteekkien henkilökunnalle suunniteltu oma kokonaisuutensa. Urheiluseuroille ja muille seuratoimijoille järjestetään yhteistyössä seurakehittäjien kanssa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia (VOK). Liikuttajille ja vertaisohjaajille järjestetään terveysliikunnan koulutus- ja ideapäiviä. Aktiivisen työpaikan sertifikaatti Henkilöstön liikuntaohjelman sertifi oinnilla yritys ja työpaikka löytävät oikeanlaiset toimintatavat henkilöstöliikuntaan. Liikuntaohjelma analysoidaan käymällä läpi yhdeksän osa-alueen kokonaisuus. Niiden avulla kartoitetaan johdon roolia, liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi tehtyjä investointeja sekä liikuntaohjelman vaikuttavuutta ja tuloksia. Sertifi oitu yritys tai sen yksikkö saa arvion henkilöstöliikunnan nykytilasta ja toimivuudesta sekä ohjeet ja suositukset liikuntaohjelmalleen. Hyödyntämällä sertifi kaatin tulokset ja kehitysehdotukset, yritys pystyy edistämään entistä tehokkaammin henkilöstönsä terveyttä edistävää liikuntaa

17 Tapahtumat Liikuntaharrastusta aloittaville ja kehittymistään seuraaville osallistuminen liikuntatapahtumiin tarjoaa hyvän motiivin ja mittauspisteen. Työyhteisöille tapahtumat ovat vaihtoehto virkistyspäiville ja sidosryhmien tapaamisille. Kainuun Liikunta järjestää vuonna 2014 seuraavat tapahtumat: Vuokatti Hiihto Kajaani Street Run Ikäihmisten Kunnon Kevätpäivä toukokuu Kainuun Soutu Lost In Kajaani Vuokatin Vaellus vaaran maastomaraton Lisäksi markkinoidaan jäsenyhteisöjen järjestämiä kunto- ja harrasteliikuntatapahtumia

18 MENESTYVÄ URHEILU Urheiluseurat ovat organisoidun liikunnan ja urheilun selkäranka. Seurat ovat merkittävien haasteiden edessä, kun toimintaympäristö muuttuu. Hyvällä johtamisella, laadukkaalla toiminnalla sekä seurojen kumppanien kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja jakamisella jokainen osapuoli saa enemmän aikaan. Laadukkaasti toteutettu lasten urheilu mahdollistaa sekä huippu-urheilijan uran että koko elämänkulun kestävän liikunnallisen elämäntavan. Kainuulainen urheilu kehittyy ja menestyy, jos lasten urheilullinen elämäntapa vahvistuu nykyisestä. Tavoitteet Päätavoitteena on osaamisen lisääminen urheiluseuroissa. Tavoite on jaettu kolmeen osa-tavoitteeseen: 1.Valmentaja - ja ohjaajaosaaminen Uuden valtakunnallisen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tuominen VALO:n ja lajiliittojen kanssa Kainuuseen. Tavoitteena on urheiluseurojen valmentajien osaamisen lisääminen ja valmentajien määrän kasvu. 2. Seuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen Seuratoiminnan kehittäminen ja laajentaminen vaatii uusia toimijoita monelle toiminnan osa- alueelle urheiluseuroissa. Toteutamme ja uudistamme yhteistyössä Valon kanssa urheiluseura- toimijoiden toimihenkilökoulutuksia. Lisäksi kehitämme seurakehittämisprosesseja kainuulaisille seuroille yhteistyössä lajiliittojen kanssa. LiiKe-hankkeen avulla kehitämme liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa ja liikuntapalveluita Oulujärvi Leaderin toiminta-alueen kunnissa. 3. Lasten ja nuorten urheilijapolun rakentaminen Kainuun Liikunta on vahvasti mukana rakentamassa ja tukemassa kainuulaisten lasten ja nuorten urheilijan polkua. Vahva yhteistyö Vuokatti Urheiluakatemian kanssa varsinkin Kajaanin akatemiatoiminnan rakentamisessa ja kainuulaiselle nuorille tarkoitetut Kasva Urheilijaksi leirit ovat osoitus tästä työstä. Kainuun Liikunta luo mahdollisuuksia kainuulaisille nuorille osallistua kansainväliseen kilpailutoimintaan Barents Urheilun kautta. Valmentaja - ja ohjaajaosaaminen Valtakunnallinen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) Alueet ja lajiliitot yhdessä VALO:n kanssa toteuttavat uuden 1.tason valmentajakoulutuksen valtakunnallisesti vuoden 2014 alusta alkaen. Kainuun Liikunta on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 1.tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen uudistamista. Uudistuksen tavoitteena on tuoda koulutus lähelle koulutettavaa ja moninkertaistaa valmentajakoulutuksiin osallistujien määrät. Koulutuksen toteutusmalli sisältää kaikille lajeille yhteisen osion ja lajiopinnot lajin tavoitteiden mukaisesti

19 Seuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen Yhteistyö VALO:n kanssa Uudet seurajohtajan koulutukset VALO uudistaa yhdessä aluejärjestöjen ja lajiliittojen kanssa seurajohtaja koulutuksensa vuosina Samalla häviää pitkään käytössä olleet seurapuukoulutukset. Uudistuksessa seurajohtajan koulutukset luokitellaan kolmelle eri tasolle kuten valmentajakoulutuksessa. Ensimmäisenä valmistuu kaksi 1.tason koulutusta. Näiden koulutusten työniminä ovat Urheiluseuran johtaminen ja Urheiluseuran hallinto. Kainuun Liikunnan tavoitteena on järjestää uudet koulutukset syksyllä Uusittu seura-analyysi VALO:n tekemä Oman seuran analyysi on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva helppokäyttöinen kysely, jonka avulla kartoitetaan seuran toimivuutta. Oman seuran analyysi on tilattavissa VALO:n internetsivuilta. Seura voi jakaa sähköistä kyselyä jäsenilleen ja haluamilleen sidosryhmille. Kyselyssä pyydetään vastaajaa arvioimaan seuraansa kahdeksasta eri seuratoiminnan ulottuvuudesta. Kyselyn tulokset ovat automaattisesti seuran käytössä. Oman seuran analyysi -työkalu on täysin ilmainen. Oman seuran analyysiin ja jatkotoimenpiteiden pohdintaan saat apua Kainuun Liikunnasta. Yhteiset seuraprosessit lajiliittojen kanssa VALO, aluejärjestöt ja lajiliitot tiivistävät yhteistyötään seuratoiminnan osalta. Yhteistyön tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä aluejärjestöjen ja lajiliittojen kesken ja samalla vähentää päällekkäisyyttä. Tämän yhteistyön innoittamana Kainuun Liikunta ja Maastohiihto ry. käynnistävät Kainuun hiihtoseuroja tukevan kehittämisprosessin. Tämä tarkoittaa mm. seura-analyysien tekemistä ja koulutusyhteistyötä seuratoimintakoulutusten kuin valmennuskoulutusten osalta. LiiKe-hanke 2014 Hankkeen tarkoituksena on kehittää liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa ja liikuntapalveluita Oulujärvi Leaderin toiminta-alueen kunnissa (Kajaani, Paltamo, Puolanka ja Vaala). LiiKe-hanke lisää näin maaseudun elinvoimaisuutta lisääntyneet toiminnan kautta. Liikunnasta elinvoimaa maaseudulle -hanke Hankkeeseen osallistuu seuraa / liikuntaa järjestävää yhdistystä ja yli 400 osallistujaa kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeessa tehdään seurakohtainen kehittämistarpeen kartoitus ja seuralle räätälöity kehittämissuunnitelma. Seurakohtaisia kehittämistoimenpiteitä voivat olla mm. seurakonsultointi, teemapäivät, infotilaisuudet ja valmennukset

20 Lasten ja nuorten urheilijapolun rakentaminen Vuokatti Urheiluakatemian alueellistaminen-hanke 9/2014 Vuokatti Urheiluakatemian alueellistaminen - hankkeen päätarkoitus on Kajaanin akatemiatoiminnan vakinaistaminen. Kainuun Liikunnan rooli on päivittäisen toiminnan koordinointi ja pysyvän jatkon varmistaminen. Hanke jatkuu vuoden 2014 syyskuun loppuun. LiikKa perheet-hanke Seuravanhempainillat Kainuun Liikunta järjestää yhdessä kainuulaisten seurojen kanssa useita seuravanhempainiltoja teemalla urheilullinen/liikunnan elämäntapa. Kasva Urheilijaksi-leirit Kainuun Liikunta, Vuokatti Urheiluakatemia, Vuokatin Urheiluopisto ja kainuulaiset urheiluseurat järjestävät kolme Kasva Urheilijaksi leiriä kainuulaisille urheilijan aluille vuosina Leirit ovat tarkoitettu 13-15v. urheileville yläkoululaisille nuorille ja ovat kestoltaan 3 päivää. Leirille otetaan 60 motivoituneinta nuorta, jotka haluavat kokea monipuolisen harjoittelun merkityksen omalla urheilijan uravalinnallaan. Keskeisemmät teemat leireillä ovat urheilijaksi kasvaminen ja monipuolinen harjoittelu kuten liikehallinta, liikkuvuus ja voima. Nämä teemat muodostavat rungon leireille, joiden vaativuutta lisätään leiri leiriltä. Perheliikuntatapahtumat järjestetään yhdessä lasten ja nuorten liikunnan kanssa. Barents Urheilu Barents Urheilu on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän yhteinen hanke, joka kohdistuu vuotiaisiin nuoriin. Suomen osalta toiminnasta vastaa Kalottiurheilu ry, jossa ovat jäseninä Kainuun Liikunta ry, Lapin Liikunta ry ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry. Toiminnan taloudellisena perustana Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus edellisvuosina on Valtionapu on mahdollistanut Suomen osalta taloudellisen tuen 12 ottelulle vuosittain. Barents Urheilu muuttuu yksittäisistä lajiotteluista vuorovuosin järjestettäviin Barents Games- kisoihin. Barents Games - kisoissa otellaan noin kahdeksassa lajissa niin talvikuin kesäkisoissa. Tarkkaa lajijakoa ei olla vielä tehty. Seuraavat Barents Games - kisat järjestetään 2014 talvella Norjassa ja 2015 kesällä Suomessa Oulussa. Kainuun Liikunta kannustaa osaltaan kainuulaisia nuoria osallistumaan Barents Games - kisoihin

Liikunnan aluejärjestöt 2016

Liikunnan aluejärjestöt 2016 2016 Yhdessä enemmän 1 Liikunnan aluejärjestöjen toiminnan lähtökohta ja perustehtävä Liikunnan aluejärjestöjen toimintaa ovat ohjanneet vahvasti Opetus-ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehdyt tulossopimukset.

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 a t n u k i i l n #kainuu ä ä t s i d h y a #liikunt SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 3 Strategia 2013-2017... 3 Hallinto... 5 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö...

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Yleistä Strategia Hallinto Valtakunnallinen yhteistyö Maakunnallinen yhteistyö... 7

Yleistä Strategia Hallinto Valtakunnallinen yhteistyö Maakunnallinen yhteistyö... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 3 Strategia 2013-2017... 3 Hallinto... 5 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 6 Maakunnallinen yhteistyö... 7 Liikunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn 27.11.2015 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Mentorointi Nuoren Suomen ja aluejärjestöjen toteuttamaa Liikkuva koulu ohjelmaan kuuluvaa maksutonta toimintaa Mentoreina aluejärjestöjen

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä Mikko Ikävalko EteläKarjalan Liikunta ja Urheilu ry 15 64vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiiin (%) Vain

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä  Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä www.liikkuvakoulu.fi Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu -ohjelmassa on tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista koulupäivän

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Tavoite: Huippu-urheilun menestyksen, osaamisen ja arvostuksen nostaminen pitkällä aikavälillä (2020) Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Kannustaa. Kehittää. Kouluttaa

Kannustaa. Kehittää. Kouluttaa Kannustaa Kehittää Kouluttaa Perustettu 3.12.1994 Maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis, yhteistyö ja palvelujärjestö. Jäseninä ovat Kainuun kunnat, valtaosa urheiluseuroista monia maakunnalliset

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 28.9.2017 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Virtaa ja elinvoimaaseuroihin (VIRE) kehittämishanke 1.9.2015-31.12.2017

Virtaa ja elinvoimaaseuroihin (VIRE) kehittämishanke 1.9.2015-31.12.2017 Virtaa ja elinvoimaaseuroihin (VIRE) kehittämishanke 1.9.2015-31.12.2017 1 Hakijan yhteystiedot Pohjois-Karjalan Liikunta ry Rantakatu 35, 80100 Joensuu Kehittämishankkeen nimi ja kesto Virtaa ja elinvoimaa

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA, hyvinvoinnin johtaminen

LUPA LIIKKUA, hyvinvoinnin johtaminen LUPA LIIKKUA, hyvinvoinnin johtaminen TYHY-TAVOITTEET 2012-2017 Mukava arki ja hyvä työilmapiiri Työyhteisön osaamisen johtaminen Liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä Työhyvinvoinnin varmistaminen Henkilökunnan

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 7.12.2016 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015

Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015 Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n Vetovoimaiset liikunta- ja urheilutapahtumat (VELI) -kehittämishanke 1.4.2013-31.7.2015. Päämäärä "Maakunta

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Aikuisliikunnan asiantuntijajärjestö asiantuntijuutta jo vuodesta 1961

Aikuisliikunnan asiantuntijajärjestö asiantuntijuutta jo vuodesta 1961 Aikuisliikunnan asiantuntijajärjestö asiantuntijuutta jo vuodesta 1961 SAKU ry sadonkorjuutalkoot 13.9.2010 Mikko Koivu Työpaikkaliikunnan päällikkö Suomen Kuntoliikuntaliitto Liiton missio ja tehtävät

Lisätiedot

KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA Keplin vuosikokous Toholampi

KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA Keplin vuosikokous Toholampi KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Keplin vuosikokous Toholampi 26.11.2015 Tietoa Keplistä Perustettu 10.11.2997 Jäseniä 129 Toimisto Kokkolassa Henkilöstö 5-7 hlöä vuosittain Toiminta-alueella 21 kuntaa,

Lisätiedot

Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma. Antti Blom, Varkaus,

Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma. Antti Blom, Varkaus, Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma Antti Blom, Varkaus, 11.04.17 Rehtorin rooli opettajien Liikkuva koulu toiminnan mahdollistajana Keskustelua väittämistä Rehtorin tehtävä on luoda edellytyksiä

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Uudistetussa koulutuksessa

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

1 YLEISTÄ 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 YLEISTÄ Lapin osalta Valon käynnistämää liikunnan aluejärjestöjen palvelu- ja osaamiskeskus kehitysyhteistyötä on valmisteltu mm Maarit Toivolan Lapin Ammattikorkeakoulun yamk

Lisätiedot

Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta

Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta Sivistystoimen johdon päivä Raahe 13.11.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marie Rautio-Sipilä 19.11.2013 1 Liikuntalain

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittelyt ja alkulämmittelyt o Katsaus ajankohtaisiin asioihin o Vuoden

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille www.salibandy.net Seuratuki: tarkoitus Liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille Liikunnallinen elämäntapa ohjatun seuratoiminnan kautta

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! Sini Sallinen

Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! Sini Sallinen Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! 14.9.2016 Sini Sallinen 1 Meidän kunta = Hyvinvoinnin johtaminen = Yhteinen väestö Ł Sote on poistunut työnjohdosta, mutta ei kunnan alueelta! Ł Organisaatiolähtöisestä

Lisätiedot

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi tukea koulujen kehittämistyölle. Liikkuva koulu -seminaari Jukka Karvinen

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi tukea koulujen kehittämistyölle. Liikkuva koulu -seminaari Jukka Karvinen Matkalla Liikkuvaksi kouluksi tukea koulujen kehittämistyölle Liikkuva koulu -seminaari 7.10.2014 Jukka Karvinen Muutos oppilaiden arjessa Lisää liikettä ja vähemmän istumista koulupäivän aikana Oppiminen

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot