Turun NMKY 120 vuotta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun NMKY 120 vuotta 1893-2013"

Transkriptio

1 Turun NMKY 120 vuotta Toimintasuunnitelma 2013

2

3 luettelo Turun NMKY Merkitystä elämään vuodesta Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Turun NMKY 120 vuotta 6 Hallinto 7 Toimitilat ja toiminnan laajuus 8 10 Nuorisotyö 10 Aamu- ja iltapäivätoiminta 11 imove!-liikuntahanke 12 Isä-lapsitoiminta 12 Auran Tähti Pojat 13 Auran Tähti Poikien Tuki ry 14 KFUM:s Scouter Kamraterna R.F. 15 Scoutkåren Kamraternas Föräldraoch Understödsförening SKUFFEN R.F. 17 Meripartiolippukunta Turun Tähti-Tytöt ry 19 Nuorisotoiminta Liikuntakasvatus 20 Koripallojaosto 20 Kuntourheilujaosto 20 Sukellusjaosto 21 Suunnistusjaosto 22 Musiikkitoiminta 24 Tähdet Kertovat Tyttökuoro 24 Aino-kuoro 25 Adastra Ensemble 25 Mieskuoro Naskalit 26 Seniorikuoro 26 Aura Brass Band 27 Lauluyhtye Ambitus 28 Turun NMKY:n musiikkiopisto 28 Old Stars -bändi 29 Sosiaalitoiminta 30 Turun NMKY:n Sosiaalitoiminta 30 Senioritoiminta 31 Torstaipiiri 31 4 Talous 32 3

4 Turun NMKY Merkitystä elämään vuodesta 1893 Perustamisestaan saakka Turun NMKY omaksui NMKYliikkeen keskeiset toimintaperiaatteet, jotka on ilmaistu nk. Pariisin Baasiksessa (1855). Keskeistä on, että NMKY on kristillinen, ekumeeninen nuorisoliike. Sittemmin tätä peruskirjaa on täydennetty eri vuosikymmeninä NMKY:n Maailmankokouksissa ja NMKY:n Maailmanneuvoston kokouksissa. Maailmanneuvosto kokoontui XVII yleiskokoukseensa Hong Kongissa Seuraava Maailmanneuvoston kokous pidetään USA:ssa, Coloradossa Turun NMKY Turun NMKY kuuluu kansainväliseen NMKY-liikkeeseen, joka sai alkunsa Englannissa Ensimmäinen NMKY:n Maailmankokous pidettiin Pariisissa 1855, jota ajankohtaa pidetään NMKY:n Maailmanliikkeen syntynä. Suomeen NMKY-liike rantautui 1886 kun Turun nuorukaisyhdistys perustettiin. Senaatti ei kuitenkaan vahvistanut sääntöjä ja niin Turku sai odottaa vuoteen 1893 ennen kuin, lähes samoilla säännöillä ja samojen henkilöiden toimesta, Turun NMKY perustettiin ja sai toimiluvan. Siitä lähtien toiminta on jatkunut keskeytymättä. Vuosi 2013 on Turun NMKY:n 120-vuotisjuhlavuosi. Tavoitteet ja painopisteet Turun NMKY omaksui jo varhain Yhdysvalloissa (1905) kehitetyn YMCA-humanics eli NMKY:n punakolmio-ajattelun: NMKY haluaa tukea ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä henkisessä, hengellisessä ja fyysisessä suhteessa. Nuorisojärjestönä Turun NMKY:n toiminnan ensisijainen kohde on nuori. 120 vuotta toimineena on Turun NMKY:n piirissä kuitenkin kaikenikäisiä. Monet ovat tulleet mukaan jo nuoruudessaan. Turun NMKY:n johtokunta on linjannut toiminnan niin, että se kattaa kaikki nuorisotyön keskeiset alueet: Turun NMKY osallistuu mahdollisuuksien mukaan siihen koulutukseen ja toimintaan, jota järjestetään NMKY:n Maailmanliikkeen uudistetun strategian New Way johdosta. Sen keskeiset painotukset tähtäävät globaaliin toimintaan, liikkeen vahvistamiseen ja resurssien jakamiseen. NMKY:n Maailmanliikkeen arvopohjassa ovat keskeisiä avoimmuus, kansainvälisyys, kristillisyys, luotettavuus ja yhteisöllisyys. Suomen NMKY:n Liiton toimintasuunnitelman sanoin: haluamme olla läpinäkyvä, luotettava, edistyksellinen ja uutta toimintaa luova yhteistö. Turun NMKY osallistuu mahdollisuuksien mukaan Suomen NMKY:n Liittojen vuositeeman love2live toteuttamiseen. Myös Euroopan NMKY on uudistanut strategiansa (YMCA Europe Strategic Plan ). Turun NMKY toteuttaa strategian Healthy living, Inclusive Christianity ja Peace, Justice, Democracy soveltaen omissa toiminnoissaan. Tavoitteena on kouluttaa jäsenistöämme - erityisesti nuoria - niin, että he ovat valmiita vuosien myötä toimimaan myös NMKY:n maailmanlaajoissa tehtävissä. Turun NMKY ottaa toiminnassaan soveltuvin osin huomioon myös Euroopan NMKY:n ja Suomen NMKY:n Liittojen muita painotuksia. Erityisesti Suomen NMKY:n Liiton Näky kokonaisuudesta -projektia ja Merkitystä elämään -tiedotuskampanjaa hyödynnetään. Turun NMKY osallistuu Suomen NMKY:n Liittojen viestintähankkeen kehittämiseen ja toteuttamiseen Perinteinen nuorisotyö käsittää mm. lapsi- ja nuorisotyön - mukaan lukien partiolippukuntamme -, kerho- ja leiritoiminnat ja koulutustoiminnat, isä-lapsi -työn ja perhetyön. 2. Liikuntakasvatus käsittää kuntourheilun, koripallon, sukelluksen, suunnistuksen ja koko joukon muita (pienimuotoisemmin harrastettuja) lajeja. 3. NMKY:n musiikkikasvatuksen piiriin kuuluvat mm. kuorot, lauluryhmät ja soittokunta sekä merkittävä musiikkikasvatus teorian, äänenmuodostuksen ja soitinopetuksen puitteissa. 4. Sosiaalinen nuorisotyö ja perhetyö tapahtuvat yhdistyksessä RAY-rahoitteisina toimintoina (Toivo, Maahanmuuttajien palveluohjaus) sekä yhtiöitettynä (BSMpalvelut Oy) tukiasuntotoimintana, henkilökohtaisena palveluohjauksena sekä Kampus-toimintana. Turun NMKY:n sääntöjen 3 mukaan yhdistyksen toimintamuotoja ovat ennen muuta nuorisotyö, liikuntakasvatus, musiikkitoiminnot ja sosiaalinen nuorisotyö. Nuorisotoiminta Yhdistys seuraa kiinteästi sitä kehitystä, jota tapahtuu niin yhteiskunnassa kuin NMKY-liikkeessä. Kehittäminen nuorisotyön kohdalla toteutuu mm. nuorisotyön lapsityön, perhetyön, isä-lapsi -toimintojen, kerhotoi-

5 Turun NMKY mintojen, nuorten koulutustoiminnan ja kansainvälisyyskasvatuksen puitteissa. Lisäksi nuorisotyössä on kehityskohteena mm. maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla pyrkivä imove!-toiminta. Perhelähtöisissä toiminnoissa korostetaan entisestään niitä arvoja, jotka ovat keskeisiä vanhempien ja lasten kohtaamisessa (päihteettömyys, suvaitsevaisuus, kumppanuus, kuunteleminen...). Tämä tapahtuu hyödyntämällä myös RAY-rahoitteisen NMKY-liikkeen valtakunnallisen isä-lapsi -projektin kokemuksia ja materiaalia. NMKY:n piirissä nähdään selkeästi, että perheiden sosiaalisesta asemasta riippumatta huoli ja ongelmat ovat yhteiset. Yhdistys etsii edelleen keinoja vaikuttaa erityisesti lähiölasten ja nuorten sekä maahanmuuttajien aktivoimiseen ja sitouttamiseen. Integraatiolla nähdään olevan suuri merkitys lasten ja nuorten asenteelliselle ja toiminnalliselle kehittymiselle. Kerhotoimintaa kehitetään etsimällä yhteistyötahoja mm. oppilaitoksista. Leiritoiminnot ovat keskeinen nuorisotoimintojemme osa. Määrällisenä tavoitteena on, että Harvan leirikeskuksessa vuoden 2013 aikana on toiminnassa mukana yli tuhat lasta ja nuorta sekä heidän perheitään. Leiritoimintaosaamista hyödynnetään myös Harvan leirikeskukseen sijoittuvien leirikoulujen puitteissa. Harvan rakennusprojektin ensimmäisen vaiheen valmistuttua yhdistys jatkaa nyt toisen vaiheen toteuttamista. Hanke valmistuu toukokuussa Nuorten koulutustoimintoja kehitetään siten, että kerhotoimintoihin saadaan ja koulutetaan osaavia nuoria. Hyvin toimivaa kolmivuotista johtajakoulutusta jatketaan ja kehitetään. Turun NMKY valmistelee nuorten aikuisten projektia yhteistyössä Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän kanssa. Turun NMKY osallistuu Suomen NMKY:n Liiton järjestämään FINYMCA-koulutukseen lähettämällä sinne koulutettavia nuoria. Nuorten ohjaajien lisäksi yhdistyksen toimintaan palkataan mahdollisuuksien mukaan palkkiotoimisia nuorisotyön avustajia. Turun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa on tehty tässä vaiheessa kolmivuotinen sopimus, jonka perusteella Turun NMKY vastaa Hirvensalon nuorisotalon toiminnoista ja niiden kehittämisestä. Turun NMKY:n partiolippukuntien toimintoja tuetaan ja vahvistetaan kehittämällä yhteistyötä lippukuntien kesken. Auran Tähti Poikien tiloissa toimivat Turun Tähti- Tytöt ovat myös Turun NMKY:n jäseniä suorittamalla yhdistykselle samalla tavoin kuin muutkin Turun NMKY:n toiminnassa mukana olevat joko ulkojäsenmaksun tai varsinaisen jäsenmaksun. Turun NMKY toimii myös Turun Tähti-Tyttöjen taustayhteisönä. Yhdistyksen osastojen käytössä olevat leirialueet: Harva, Hirvijärvi sekä Oriniemen Ulkoilualuesäätiö rs:n Oriniemen retkeilyalue ja Kamraterna-lippukunnan käytössä oleva Holkenin maja Paimiossa pyritään tekemään eri toimintamuotojen nuorille tutuiksi ja saattamaan entistä tehokkaampaan NMKY:n osastojen käyttöön. Harvan leirikeskuksen uusi majoitusrakennus, rantasaunan sähköistys ja viemäröinti ja johtajamökin peruskorjaus valmistuvat toukokuussa antaen toiminnalle entistäkin paremmat puitteet. Liikuntakasvatus Liikuntakasvatuksessa keskeisiä toimintamuotoja ovat koripallo, kuntourheilu, sukellus sekä suunnistus. Lisäksi NMKY:ssä harrastetaan mm. salibandyä ja lentopalloa. Koripallotoiminnoissa valmennuspäällikkö suorittaa myös merkittävää toiminnan kehitystyötä yhdessä koripallon toiminnanjohtajan ja jaoston kanssa. Edellä mainitut NMKY:n keskeiset liikuntatoiminnot ovat merkittäviä liikuntakasvatuksen muotoja.yksi perustehtävistä on kasvattaa nuoria hyviin ja terveisiin elämäntapoihin tarjoamalla monipuolinen, kehittävä harrastus. Pätevien, koulutettujen valmentajien ja ohjaajien johdolla liikuntakasvatuksessa korostuvat NMKY:n perinteiset arvot: käytöstavat, luotettavuus, itseluottamus, aloitteellisuus ja myönteinen elämänasenne. Koripallotoiminnan kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että Turun kaupunki toteuttaisi pitkään suunnitellun palloiluhankkeen. Turun NMKY pyrkii osaltaan myönteisesti vaikuttamaan hankkeen toteutumiseen. Musiikkikasvatus Musiikkikasvatuksessa yhdistys panostaa musiikkiopiston laajentamiseen ja kasvaneen opetussoitinvalikoiman vakiinnuttamiseen. Oppilasmäärää kasvatetaan noin 150 henkeen. Tavoitteena on myös päästä jo lähiaikoina osittaiseen valtionapuun oikeutetuksi oppilaitokseksi. Yhdistyksessä toimii Tähdet Kertovat Tyttökuoro, Ambitus-lauluyhtye, Aino-kuoro, Adastra Ensemble, Turun NMKY:n Mieskuoro Naskalit sekä Turun NMKY:n Seniorikuoro. Useiden kuorojen yhteydessä on myös kuorolaisista koottuja lauluryhmiä kuten Adena, Namicats ja Sorelle. Lisäksi NMKY:n piirissä jatkaa Aura Brass Band -vaskiyhtye sekä lähinnä sosiaalisen nuorisotyön yhteydessä bänditoimintaa. Musiikkiryhmät osallistuvat aktiivisesti Turun NMKY:n 120-vuotisjuhlien eri tilaisuuksien toteutukseen. 5

6 Turun NMKY Sosiaalityö Sosiaalityössä, sen jälkeen kun vuonna 2009 yhtiöitettiin nk. Tasku-toiminta, keskitytään yhdistystoiminnan puolella RAY-varoin toteutettavaan Toivo-toimintaan (nuorten kohtaamispaikka), mikäli Toivo-toiminnan rahoitus tulevalle jaksolle saadaan ja Maahanmuuttajien palveluohjaukseen. Lisäksi aktiivisesti toimitaan uuden RAY-projektin käynnistämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa NMKY:n toimintaa lähiöalueilla, joissa mm. maahanmuuttajaperheiden parissa tapahtuva työ on tällä hetkellä varsin vähäistä. Turku on kuitenkin maamme keskeisiä maahanmuuttajapaikkakuntia ja lähes 8 % kaupunkimme asukkaista on maahanmuuttajia (Varissuolla noin 38 %, Lausteella 30 %, Halisissa 28 % jne.). On tärkeää, että maahanmuuttajien asiaa hoidetaan ennen kuin kehittyy esim. sen kaltaisia ongelmia, joita olemme nähneet muualla Euroopassa. NMKY-yhteys ja yhteistyö Turun NMKY korostaa toiminnassaan yhteistyön, keskinäisen jakamisen ja yhteisvastuun näkökulmia, joiden avulla kehitetään niitä tietoja, taitoja ja asenteita, jotka auttavat meitä toimimaan tehokkaasti yhdistyksessämme, kansainvälistyvässä yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Yhteydenpitoa eri toimintamuotoihin ja osastoihin lisätään tavoitteena vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja NMKY-henkeä. Osastoja ja toimintamuotoja tuetaan viestinnän, hallintopalveluiden, toimitilojen ja taloudellisen tuen (mm. stipendit) avulla. Viestintään on palkattu määräaikainen yhdistyssihteeri helmikuun 8. päivään 2013 saakka. Merkittävä yhteistyön näyttö toteutuu kun yhdistys viettää yhtäjaksoisen toimintansa 120-vuotisjuhlia. 6 Turun NMKY 120 vuotta Vuoden aikana eri toimintamuodot ja -ryhmät pitävät näkyvästi esillä yhdistyksemme juhlavuotta. Juhlavuoden tapahtumia ovat mm.: Kaikkien osastojen nuorille ja nuorille aikuisille - myös perheille järjestetään Prahassa, Tsekin tasavallassa Euroopan NMKY:n nuorisofestivaali (alkaa Prahassa ), johon odotetaan yli osallistujaa. Yhdistys tukee alle 29-vuotiaita lähtijöitä stipendein. Lauantaina vietettävä Harvan uudisrakennuksen vihkijuhla on samalla koko yhdistysväen yhteinen ulkoilupäivä monenlaisine ohjelmineen. Uusien tilojen varsinaisen vihkimisen ja siunaamisen on lupautunut suorittamaan kunniapuheenjohtajamme, emeritusarkkipiispa Jukka Paarma. Turun päivänä, syyskuun kolmantena sunnuntaina toteutetaan kolmannen kerran Aurajokitapahtuma - toimintamme monipuolinen esittely, johon kaikki osastot osallistuvat. Lokakuun päivinä kokoontuu Suomen NMKY:n Liittojen liittopäivät ja vuosikokous Turkuun. Lauantaina järjestetään Logomossa suuri gaalailta ohjelmineen ja ruokailuineen. Illalliskortteja tullaan myymään jo kevättalvesta alkaen. 120-vuotisjuhlajumalanpalvelus pidetään sunnuntaina klo Turun Tuomiokirkossa. Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala saarnaa ja tuomiorovasti Heimo Rinne toimii liturgina. Kaikissa näissä tapahtumissa Turun NMKY:n toimintaryhmät avustavat. Verkostoituminen Verkostoitumista lisätään kehittämällä edelleen kahden- ja kolmenvälisiä yhteyksiä niihin veljesyhdistyksiin, joissa toiminnot ovat samantyyppisiä, eri järjestöjen kanssa toteutettavissa projektiyhteistöissä nuoriso- ja sosiaalisessa työssä, turkulaisten kristillisten järjestöjen yhteistoiminnoissa, yhteistyössä Opintokeskusten ja seurakuntien kasvatusasiainkeskuksen sekä diakoniakeskuksen ja eri seurojen sekä järjestöjen ja kunnan eri lautakuntien kanssa. Yhdistys osallistuu Tuomasmessutoiminnan järjestämiseen. Yhteistyötä ja yhteyksiä Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymään ja eri seurakuntiin lisätään ja syvennetään. Tästä merkittävin on ehkä edellä mainittu nuorten aikuisten kehitysprojektin suunnittelu ja mahdollinen toteutus sekä yhteistyö Turun Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa mm. rippikoulutoiminnoissa ja Martinseurakunnan kanssa päiväleiritoiminnassa, Henrikinseurakunnan kanssa isä- ja lapsityössä jne. Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä tukiyhdistysten, rekisteröityjen alaosastojen, Y-killan ja Oriniemen ulkoilualuesäätiön kanssa. Lisäksi yhdistyksellä on merkittävää yhteistyötä Turun kaupungin kanssa. Luonnollisia yhteistyökumppaneita ovat Suomen NMKY:n Liitto ja Suomen NMKY:n Urheiluliitto. Viestintä Yhdistys julkaisee toimintavuoden aikana Namikaattoritiedotelehteä, joka postitetaan kahtena numerona

7 Turun NMKY jäsenistölle. Jäsenlehti julkaistaan myös digitaalisena yhdistyksen nettisivuilla Namikaattoria kehitetään mm. ulkoistamalla lehden taitto. Kustannussyistä yhdistys etsii lehteen maksullisia ilmoituksia/ mainostajia. Vuoden 2013 aikana toteutetaan sähköinen tiedotuslehti jota tultaneen lähettämään sähköpostitiedoston perusteella eri osastojen jäsenille. Samassa yhteydessä parannetaan myös muuta viestintää mm. ryhmäsähköpostin, osastokohtaisten tiedotteiden ja nettitiedottamisen osalta. Uudistus käsittää myös jäsenrekisterin ja sen hyödyntämisen sähköisessä laskutuksessa, tapahtumailmoittautumisissa (ja seurannassa), sekä kassaohjelman, työntekijöiden työajanseurannan ja kalenteriohjelman. Tällä uudistuksella sekä edellä mainituilla viestintätyöryhmämme esityksillä tulemme merkittävästi parantamaan NMKY-yhteyttä ja yhteistä näkyvyyttä. Hallinto Yhdistyksen jäsenkokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ylimääräinen kokous Vuosikokous pidetään maaliskuussa (26.3.), syyskokous marraskuussa (26.11.). Johtokunta valittu kaudelle Paavo Vilpo, puheenjohtaja Leena Casagrande,varapuheenjohtaja Juho Hatakka Kimmo Hollmén Jani Hyytiäinen Keijo Ketonen Kimmo Kuokkanen Emmi Latva Matti Manner Tapio Nieminen Jan-Henrik Strandell Tuula von Zweygbergk Tilintarkastajat Yhdistyksen tilintarkastajana toimii KHT, KTM Pertti Keskinen ja toiminnantarkastajana asianajaja Jari Malinen. Työvaliokunta Johtokunta on nimennyt työvaliokunnan asioiden valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtokunnan valitsema jäsen. Lisäksi työvaliokuntaan kuuluvat pääsihteeri ja hallintosihteeri. Osastot Toimintavuoden 2013 alussa yhdistyksessä toimivat osastot ovat: Partio-osasto Auran Tähti Pojat Lapsi-, Varhaisnuoriso- ja Nuoriso-osasto NMKY:n Tukiasunnot Tähdet Kertovat Tyttökuoro Ambitus-lauluyhtye Aino-kuoro Adastra Ensemble Turun NMKY:n Mieskuoro Turun NMKY:n Seniorikuoro Aura Brass Band Torstaipiiri Sosiaalinen toiminta (RAY-rahoitteiset toiminnot) Turun NMKY:n urheilijat Turun NMKY:n Urheilijat -niminen osasto muodostuu seuraavista jaostoista: koripallojaosto, kuntourheilujaosto, sukellusjaosto sekä suunnistusjaosto. Åbo KFUM:s Scouter Kamraterna rf (Koffan) rekisteröitynä osastona, jonka kaikki jäsenet ovat liittyneet Turun NMKY:n jäseniksi. Myös Kamraternan tukiyhdistys Skuffenin kaikki jäsenet ovat liittyneet Turun NMKY:n jäseniksi. Yhdistyksen tiloissa toimiva partiolippukunta Turun Tähti-Tyttöjen jäsenet ovat liittyneet myös Turun NMKY:n jäseniksi. NMKY:n Musiikkiopisto on vakiinnuttanut toimintansa ja kasvattaa vähitellen kokoaan noin 150 oppilaaseen sekä pyrkii edelleen osittaisen valtionavun piiriin niin pian kuin se on mahdollista. Työntekijät Yhdistys on palkannut pääsihteerin, hallintosihteerin, järjestötoiminnanjohtajan, sosiaalitoiminnanjohtajan, urheilutoiminnanjohtajan, yhdistyssihteerin, nuorisosihteerin, lapsi- ja perhetyön sihteerin sekä kerhosihteerin. Iltapäiväkerhotoimintaan on palkattu lisäksi oppisopimuskoulutettavia ja muita määräaikaisia työntekijöitä. Hirvensalon nuorisotaloon on palkattu talovastaava sekä palkkiotoimisia työntekijöitä. imove!-hanketta toteutetaan määrärahojen puitteissa ja hankkeelle palkataan työntekijänsä. Urheilutoiminnanjohtaja toimii pääasiassa koripallo-osaston koripallotoiminnanjohtajana. Lisäksi koripallotoimintaan on palkattu valmennuspäällikkö ja kuntourheiluun salivalvoja. Pääsihteeri johtaa kaikkea toimintaa apunaan toimialajohtajat (toiminnanjohtajat) ja muu henkilökunta. Maahanmuuttajapalveluihin (RAY) on palkattu kaksi erityisasiantuntijaa. Toivo-toimintaan (RAY) on palkattu 7

8 Turun NMKY vastaava sosiaaliohjaaja sekä sosiaaliohjaaja. Kuorojemme ja vaskiyhtyeen taiteelliset johtajat sekä äänenavaus- ja äänenmuodostuskoulutusta antavat opettajat ovat palkkiotoimisia. Soitin- ja laulunopettajia musiikkiopistossamme on kuusi. Yhdistys maksaa kuukausittain palkkoja yli 45 eri henkilölle. Vuosittain palkkoja ja palkkioita suoritetaan lähes 150 henkilölle. Vapaaehtoisia on noin Toimitilat ja toiminnan laajuus Yhdistyksellä on toimintaa yli 25 eri pisteessä kaupunkimme alueella lähes 150 kokoontumisryhmässä. Osastojen ja jaostojen johtokunnissa toimii noin 150 luottamushenkilöä. Toimintaryhmien ja vastaavien vetäjinä toimii yli 200 vapaaehtoista. Jäseniä yhdistyksessä on noin Yhdistystoiminnan käytössä on omat toimitilat Sirkkalankatu 27:ssä, jossa sijaitsee Turun NMKY:n juhlasali, ravintolasali ja keittiötilat sekä johtokunnan huone yht. 320 m2. Juhlasalissa on istumapaikat 140 hengelle. Samassa yhteydessä, katutasossa, on yhdistyksen toimisto, jonka käytössä on noin 100 m2 tilat. Sosiaalisella toiminnalla on yhdistyksen kiinteistössä Sirkkalankatu 27 B käytössä 17 huoneistoa, n. 800 m2, Raisiossa vuokratiloissa 16 huoneistoa, 780 m2 sekä Salossa tukiasuntokäytössä 6 asuntoa, n. 300 m2. NMKY:n sosiaalisen toiminnan avopalveluyksiköllä on käytössä Sirkkalankatu 27 katutasossa noin 110 m2 tilat Toivo-toiminnalla. Yhteensä sosiaalitoiminnalla on käytössään 2000 m2. Sirkkalankatu 27 A-portaan asunto 1 on otettu yhdistyksen laajentuneen nuorisotyön toimistoksi (noin 100 m2). Kaskenkatu 10 kiinteistössä sijaitsevat partiotilat Kamraterna-lippukunnalle, pinta-alaltaan noin 100 m2ja yhdistyksen kuntourheilujaoston kuntokämpällä noin 280 m2tilat. Pihan takarakennuksessa toimivat partiolippukunta Auran Tähti Pojat noin 300 m2 tiloissa ja nuoriso-osasto nk. Bunkkerissa noin 100 m2 tiloissa. Lisäksi yhdistyksen Sirkkalankatu 27 kiinteistön kellaritiloissa on mm. "bändihuone" noin 50 m2 tiloissa. Yhdistyksen edustussauna noin 70 m2 sijaitsee Sirkkalankatu 27 kiinteistön kattotasolla (8. krs) ja on osastojen käytössä kokous- ja saunatiloina. Yhteensä yhdistyksellä on omia tiloja käytössään n m2. NMKY:n Tasku-toiminta on yhtiöitetty Turun NMKY:n kokonaan omistamaksi BSMpalvelut osakeyhtiöksi. Yhdistyksen omistaman Harvan leirisaaren lisäksi yhdistyksen käytössä on Oriniemen ulkoilualuesäätiö rs:n retkeilymaja Hirvensalossa ja Skuffen rf:n retkeilymaja Holken Paimiossa (Koffan) sekä Jalaksen suvun osoittama retkeilyalue Hirvijärven lähistöllä (ATP). Hengellinen työ Yhdistys järjestää yhteistyössä Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän kanssa kaksi rippikoulua, joiden leirijaksot pidetään Harvan saaressa. Lisäksi järjestetään hartaus- ja kirkkotilaisuuksia. Tammikuussa osallistutaan Mikaelinkirkossa järjestettävään Tuomasmessuun ja Mannerheimin kuolinpäivänä osallistutaan Sankariristillä järjestettävään muistotilaisuuteen. Yhdistyksen musiikkiryhmät avustavat tarvittaessa Tuomasmessujen toteutuksessa. Yhteistyössä Turun NNKY:n kanssa järjestetään marraskuussa kansainvälisen rukousviikon kirkkotilaisuus. Varttuneemman jäsenistön hengellinen työ keskittyy torstaipiirin toimintaan. Hengellinen ulottavuus pyritään toteuttamaan myös nk. läpäisyperiaatteella NMKY:n kolmio-ideologian mukaisesti. Koulutus Vuonna 2013 annettavaa koulutusta on taloudellisista syistä jouduttu karsimaan. Yhdistyksen työntekijöille, palkkiotoimisille ja vapaaehtoisille järjestetään koulutusta resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Kaikille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus osallistua Suomen NMKY:n Liiton sihteeripäiviin Messilässä Suomen NMKY-liikkeen pääsihteerit kokoontuvat Turussa elokuussa Suomen NMKY:n Liittojen järjestämään koulutukseen osallistutaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Kansainvälinen toiminta NMKY-liike toimii yli 130 maassa ja sen toiminnan parissa on noin 58 miljoonaa ihmistä (Ymca bluebook 2012). Yhdistyksellä on yhteydet lukuisiin kansallisiin NMKYliittoihin ja paikallisyhdistyksiin. Kevään aikana toteutetaan Seniorikuoron konserttimatka Ruotsiin, Aura Brass Bandin konsertti- ja kilpailumatka Ruotsiin ja Norjaan sekä Tähdet Kertovat Tyttökuoron konserttimatka Tsekin tasavaltaan ja Slovakiaan. Yhdistyksen talous on osin NMKY:n kiinteistöjen vuokratulojen varassa. Toiminnan kiinteiden kustannusten kasvaessa yhä suurempi osa toimintabudjetista katetaan lisääntyvien projektien, yhteistoimintasopimusten ja muun oman varainhankinnan tuotolla. Myös kunnan ja seurakunnan tuki on merkittävää. Harva-projektin valmistuminen mahdollistui Opetus- ja Kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella ja seurakuntien kanssa

9 Turun NMKY tehdyillä sopimuksilla. Harva-projekti valmistuu toukokuussa Yhdistyksen tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen ei toimintaan suunnattuja resursseja voida kasvattaa vaan pikemminkin etsitään mahdollisuuksia osastojen oman varainhankinnan lisäämiseen. Osastojen onkin vastattava itse entistä merkittävämmästä osasta kustannuksia. Käytettävissä olevia resursseja kohdennetaan siten, että valitut painopistealueet saadaan hoidettua. Talousarvio on liitteenä. Osastojen taloutta hoidetaan joko osana yhdistyksen taloudenhoitoa tai tulosvastuullisina yksikköinä. Yhdistyksen maksuvalmiuden seuranta on jatkuva. Kirjanpito ja palkanmaksu on ulkoistettu. 9

10 Nuorisotoiminta Päätoimiset työntekijät koordinoivat ja toteuttavat yhdistyksen nuorisotoimintaa apunaan määräaikaisia työntekijöitä ja vapaaehtoisia aikuisia nuoria. Nuorisotoiminnan johtaminen kuuluu järjestötoiminnanjohtajan työalaan. Nuorisotoiminnassa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös alaa opiskelevien harjoittelujaksoja. Vuodesta 1904 jatkunut poikatyö ja vuodesta 1905 toiminut nuoriso-osasto jatkavat toimintaansa Nuorisotoimintanimen alla. Yhdistyksen nuorisotoiminnan muotoja ovat mm. partiotoiminta, isä-lapsi-toiminta, perhetyö, kerhotoiminta, koulutustoiminta, leiri- ja retkitoiminta, seikkailutoiminta ja rippikoulut. 10 Nuorisotyö Nuorisotoiminta tarjoaa toimintaa, jolla tuetaan lastenja nuorten kehittymistä kolmioperiaatteen mukaisesti tasapainossa. Tämä tapahtuu avoimen kerho-, retki- ja leiritoiminnan, nuorisotalotoiminnan, nuorteniltojen ja nuorten omaehtoisen toiminnan sekä ohjaajakoulutusten keinoin. Lisäksi nuoriso-osasto tulee olemaan mukana erilaisissa matalan kynnyksen tapahtumissa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Olli Toivonen, nuorisosihteeri Vilma Suominen, lapsi- ja perhetyön sihteeri Henna Härkönen, kerhosihteeri Palkkiotoimiset kouluttajat ja leiriohjaajat Kerhonohjaajat Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Harvan leirikeskus, käyttöönotto rakennusvaiheen II jälkeen. Nuorisotoimisto, uuden tilan sisustaminen ja toiminnallinen käyttöönotto. Nuorisotila Bunkkeri, nuorisotoimiston vapauttamien tilojen muuttaminen toiminta- ja varastokäyttöön. Kerhotoiminnan tason ylläpitäminen. Työntekijöiden työmääriä arvioidaan ja tarvittaessa rajataan. Työn sisältöjen jakaminen. Hankkeiden mahdollistaman lisätyövoiman käyttö. RIPPIKOULUT Yhdistys järjestää kaksi rippikoulua, joiden leirijaksot toteutetaan kesällä 2013 Harvassa. Nuorisotoiminta KOULUTUSTOIMINTA Nuorille tarjotaan mahdollisuutta osallistua kolmivuotiseen ohjaajakoulutukseen (Iso-, apu- ja semijohtajakoulutus) sekä tuetaan osallistumista muuhun koulutustoimintaan (lajiliitot ja Suomen NMKY:n liitto). RETKI- JA LEIRITOIMINTA Toimintaa järjestetään koulujen ja oppilaitosten loma-aikoina tukien osallistujien sosiaalisia ja toiminnallisia tarpeita sekä heidän perheitään. Toimintaa järjestetään talvikaudella viikonloppuisin. Kesän leiritoiminta keskittyy Harvan saareen, jossa järjestetään leirejä varhaisnuorille (7-14-v.), perheille ja nuorille. Leiritoimintaa järjestetään ajoittain myös yhdistelmäleireinä, jolloin osallistujia on eri ikäryhmistä leiritoiminnassa samaan aikaan (mm. rippileiri ja nuortenleiri). Kesällä 2013 osallistutaan Prahassa järjestettävään NMKY-tapahtumaan. Pääsiäisenä järjestetään vaellus- tai lasketteluretki Lappiin. SEIKKAILUTOIMINTA Nuorisotyön osana NMKY:llä harrastetaan kiipeilyä ja melontaa hyvin vapaamuotoisesti. Talvikaudella sisällä ja kesällä ulkona. AVOIN TOIMINTA Nuorille tarjotaan mahdollisuutta osallistua avoimeen, nuorten osittain itsensä organisoimaan toimintaan. Näitä toimintoja ovat mm. SOHVA-nuortenillat ja nuorisoleirit kesällä ja talvella. Hirvensalon nuorisotalolla järjestetään avointa toimintaa alueen nuorille sekä NMKY:n toiminnassa mukana oleville nuorille. Nuoriso-osasto on toteuttamassa maahanmuutajien koteuttamista tukevaa imove!-liikuntahanketta ELYkeskuksen tuella. KERHOTOIMINTA Kerhotoiminnan kohderyhmänä ovat pääasiassa alaasteikäiset. Toimintaa toteutetaan vapaaehtoisten kerhonjohtajien, kerhonohjaajien ja kerhosihteerin järjestämänä eri puolilla Turkua. LEIRIKESKUS HARVA JA VENETOIMINTA Kesäajan leiri- ja retkitoiminta keskittyy Harvan leirikeskukseen, jonka huollosta ja kunnossapidosta nuorisoosasto ja päätoimiset työntekijät osaltaan huolehtivat. Leirikeskuksessa on keväällä 2009 valmistunut ruokala-

11 Nuorisotoiminta rakennus, sekä kesäksi 2013 valmistuva uusi majoitusrakennus. Lisäksi saaren viemäröinti ja sähköistäminen ulottuu kesällä 2013 koko saareen. Uudisrakentamisen ja modernisoinnin myötä saaren käyttäjiksi toivotaan myös NMKY:n muita toimintaryhmiä. NMKY:n ryhmien lisäksi Harvassa järjestetään seurakuntien rippileirejä sopimuksen mukaan. Leirikeskuksen huolto- ja yhteysliikennettä varten yhdistyksellä on Terhi perämoottoriveneitä, Buster L-vene ja Vihuri-alus. Venetoiminnasta kiinnostuneille järjestetään navigointija merenkulkukoulutusta. Leiritoiminnan ohjaajia koulutetaan Terhi-veneiden käytössä. avaintavoitteet Nuorisotoiminnan tason säilyttäminen ja olemassaolevan toiminnan kehittäminen. Nuorten vastuunkannon tukeminen. Nuorisotalotoiminnan vakiinnuttaminen ja omien toimintatapojen luominen. Hankkeiden jatkuvuuden varmistaminen ja uusien hankkeiden pohtiminen. Hankkeiden toimintojen tuominen osaksi yhdistyksen kiinteää nuorisotoimintaa. Merkittävimmät yhteistyötahot Seurakuntayhtymä Heinänokan leirikeskus Turun Kaupunki (Liikuntapalvelukeskus ja Nuorisoasiainkeskus) Kuuvuoren Nuorisotalo (SPR) Nuoriso-osaston talous hoidetaan osana yhdistyksen kirjanpitoa. Talouden tasapainottamiseksi osasto hakee kurssi- ja projektitukia sekä hankkii taloudellista tukea yritys- ja muun yhteistyön avulla. Aamu- ja iltapäivätoiminta NMKY:n aamu- ja iltapäivätoiminta on suunnattu erityisesti alakoulun 1-2 -luokkalaisille. Iltapäivätoiminta pyrkii toimimaan lasten ehdoilla säilyttämällä kuitenkin toiminnallisuuden ja monipuolisuuden. Lasten kehitystä tuetaan ottamalla huomioon kunkin yksilölliset kyvyt ja tarpeet. Iltapäivätoimintaa kehitetään jatkuvasti, ottaen huomioon lasten ja perheiden toiveet. Vilma Suominen, lapsi- ja perhetyön sihteeri Henna Härkönen, kerhosihteeri Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Turun NMKY:n iltapäiväkerho jatkaa kevät- ja syyskaudella 2013 Hirvensalon nuorisotalolla. Kerhon toiminta on mahdollista kaupungin nuorisoasiankeskuksen ja valtionavun turvin. Aamutoimintaa järjestetään syyskaudella 2013 mikäli asiakkaita on vähintään 10. Tavoitteena on järjestää turvallinen, monipuolinen ja toiminnallinen iltapäivä välittömästi koulupäivän jälkeen. Aktiivisen toiminnan vastapainoksi on myös mahdollisuus välipalaan, lepoon ja rauhoittumiseen. Pyrimme tekemään myös retkiä ja vierailukäyntejä mahdollisuuksien mukaan. Aamutoiminnan tavoitteena on turvata pienten koululaisten yksinäisiä aamuja turvallisen aikuisen ja mielekkään tekemisen avulla. Toiminnan lähtökohtana on lapsen ja perheen tukeminen kokonaisuutena. Iltapäivätoiminta tekee myös resurssien mukaan yhteistyötä koulun kanssa. Koteihin pidetään yhteyttä sähköpostein, kirjeitse, vanhempaintapaamisissa ja hakutilanteissa. Iltapäiväkerho järjestää perhetapahtumia vuoden tärkeiden juhlapäivien läheisyydessä. avaintavoitteet Kartoitetaan mahdollisuutta laajentaa NMKY:n iltapäivätoimintaa niin, että kerhoja olisi yhteensä kaksi tai kolme. Tehdään suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä ja mahdollisuuksien mukaan aloitetaan iltapäivätoimintaa toisessa pisteessä. Lisätään jo olemassa olevaa yhteistyötä koulun ja erityisesti opettajien kanssa. Merkittävimmät yhteistyötahot Turun kaupunki: Nuorisoasiankeskus ja Iltapäivätoiminnan tuotantoryhmä Wäinö Aaltosen koulu Haarlan koulu Mikaelin koulu lähialueen muut iltapäiväkerhot ja muut iltapäivätoiminnan palveluntuottajat Iltapäiväkerhon talous hoidetaan osana yhdistyksen kirjanpitoa. 11

12 imove!-liikuntahanke imove! - liikuntahankkeen tavoitteena on tarjota kotouttavaa liikuntatoimintaa inkluusioperiaatteella, erityisesti maahanmuuttajalapsille ja -nuorille. Toimintaa pyritään tarjoamaan erityisesti maahanmuuttajavoittoisissa lähiöissä, matalalla osallistumiskynnyksellä. imove! on Turun Kaupungin liikuntapalvelukeskuksen hallinnoima hanke, jonka käytännön toteuttamisesta Turun NMKY:n nuoriso-osasto vastaa. Hankkeen rahoittaa ELY-keskus. Olli Toivonen, nuorisosihteeri Toiminnanohjaajat Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Toiminnan käytännön valmistelusta vastaa työntekijä, joka osallistuu myös toiminnan oyhjaamiseen yhdessä toiminnan ohjaajien kanssa. Toimintaan pyritään aktivoimaan mukaan vapaaehtoisia ohjaajia. Toiminnassa järjestetään kiinteitä liikuntavuoroja sekä avoimesti että sukupuolisentisiivisesti. Lisäksi tavoitteena on järjestää liikuntatapahtumia lähiöissä. imove!- toimintaa pyritään tekemään tunnetuksi ja luoda mahdollisuudet toiminnan jatkumiselle tulevaisuudessa. avaintavoitteet imove!-toiminta on vakiintunutta toimintaa, jota järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Rahoitus on neuvoteltu jatkuvaksi. Merkittävimmät yhteistyötahot Liikuntapalvelukeskus Seurakuntayhtymä Turun Palloseura - juniorijalkapallo Turun NMKY:n eri työntekijät imove!-hankkeen talous hoidetaan osana yhdistyksen kirjanpitoa. Hankkeen rahoitus tulee ELY-keskukselta. Isä-lapsitoiminta Paikallinen toiminta sekä valtakunnallinen isälapsi-hanke Leirejä, retkiä, kerhoja ja tapahtumia Isä-lapsi-toiminta tunnetaan alueella Toimintaa on juurrutettu alueen toimijoiden omaksi toiminnaksi yhteityön kautta. On hankittu vapaaehtoisia isiä kantamaan vastuuta isä-lapsitoiminnasta Isä-lapsi-facebook sivu toimii Monikulttuurisuuden tietoperusta ja toimintamalli valmis Nuorisotoiminta Iikka Viitanen, isä-lapsi koordinaattori Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Osa-aikainen työntekijä yhteistyö Tampereen ja Helsingin isä-lapsityöntekijöiden kanssa NMKY:n toimistotilat Harvan saari Hirvensalon nuorisotalo yhteistyökumppaneiden tilat Rahoitus jatkuu keväälle. Syksyllä toimintaa toteutetaan resurssien mukaan. Rahoitukselle haetaan jatkoa ja etsitään yhteistyökumppaneita Isien ja lasten Laskiaisrieha Henrikinkirkolla alkaen Kokkailuillat, 5 kertaa, Henrikinkirkolla Laskettelureissu Sappeelle, Pälkäneelle. 27. ja Siiastusretket Erakkosaareen Isien ja lasten viikonloppu Harvassa. Osallistuminen imove! tapahtumiin ja yhteistyökumppaneiden toimintaan. avaintavoitteet Isä-lapsi-toiminta Turun NMKY:ssä jatkuu. Toimintatapa on otettu käyttöön yhteistyökumppaneiden toiminnassa. 12

13 Nuorisotoiminta Merkittävimmät yhteistyötahot Turun NMKY:n muut työalat Tampereen ja Helsingin NMKY:t Turun ja Kaarinan seurakunnat muut paikalliset ja valtakunnalliset järjestöt vapaaehtoiset isät eri alojen asiantuntijat Isä-lapsi-hankkeen rahoitus RAY:ltä. Muita rahoitusvaihtoehtoja haetaan aktiiivisesti. Auran Tähti Pojat ATP:n tavoitteena on järjestää hyvää partioaatteen mukaista koulutusta ja toimintaa kaikille lippukunnan jäsenille Suomen partiolaisten ohjelman mukaisesti. Tavoitteena on kouluttaa jäseniä vastuuntuntoisiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi ja johtajiksi sekä taitaviksi merenkulkijoiksi. Näihin tavoitteisiin pyritään partion keinoin eli yhdessä toimien ja erityisesti luonnossa toimien. Partiotaitojen opettamisen lisäksi pyritään nuorten henkisiä resursseja kartuttamaan antamalla heille mahdollisuus toimia lippukunnassa erilaisissa johtaja- ja apujohtaja tehtävissä sekä lähettämällä heitä lippukunnan, piirin ja järjestön järjestämille kursseille. Lippukunnanjohtaja Christian Thiel Lippukunnan apulaisjohtaja Jussi Koistinen Sihteeri Masi-Pekka Rydman (sijaisena Taina Reunamo ajalla ) Taloudenhoitaja Roope Hovi Partiopoikaosaston johtaja Santtu Soupas Sudenpentuosaston johtaja Lauri Koistinen Vaeltajaosaston johtaja Joona Saha Merisuden päällikkö Jussi Köpsi ja Aleksi Rosama Kalustonhoitaja Ville Nikkari Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Lippukunnan koulutusalus S/y Merisusi on melko hyvässä kunnossa, sillä talven aikana Merisuteen tehdään kansiremontti. Veneen toimintaa rahoitetaan mm. charter-toiminnalla. Oriniemen retkeilymajasta huolehtii Oriniemen Ulkoilualue -säätiö. Lisäksi käytössä on Mynämäen Hirvijärvellä maa-alue. ATP tarvitsee edelleen uusia johtajia ja uusien johtajien rekrytoimiseeen ja omien lippukuntalaisten kouluttamiseen johtajiksi on erityisesti panostettava. Myös uutta jäsenistöä, erityises- ti uusia sudenpentuja, kaivataan kipeästi toimintaan ja uusi jäseniä pyritäänkin aktiivisesti rekrytoimaan. Lippukunnan tehtävänä on tarjota jäsenilleen partiomaista toimintaa ja mahdollisuus kehittää itseään partioperiaatteiden mukaisesti. Tärkeimpänä toimintamuotona ovat viikottaiset kokoukset kololla. Sudenpennut osallistuva keväällä lippukuntaretkelle ja heillä on oma päiväpurjehdus. Kesällä on piirin lippukuntien järjestämä Tammileiri sudenpennuille ja seikkailijoille. Syksyllä järjestetään sudenpentujen oma viikonloppuretki sekä lippukunnan joulujuhla. Seikkailijat ja tarpojat järjestävät omia retkiään ja osallistuvat keväällä lippukuntaretkelle. Kesällä seikkailijat osallistuvat Tammileirille ja tarpojat osallistuvat Satanhanka-piirileirille sekä Merisuden purjehduksiin ja kunnostuksiin. Syksyllä järjestetään Märkis, sekä venekuntien omia retkiä. Lisäksi venekuntalaiset osallistuvat piirin partiotaitokisoihin. Johtajille järjestetään omaa ohjelmaa johtajahuollon merkeissä. Samoajat ja vaeltajat osallistuvat Satanhangalle. Samoajille ja vaeltajille pyritään järjestämään myös lippukunnan omaa toimintaa. avaintavoitteet Jäsenmäärän vahvistaminen, erityisesti uusia sudenpentuja kaivataan kipeästi toiminnan jatkumisen ylläpitämiseksi. Toimintaan panostaminen ja sen kehittäminen on aina tärkeää, jotta vanhat jäsenet pysyvät toiminnassa. Uuden partio-ohjelman myötä pyritään entistä tasokkaampaan ja mielekkäämpään toimintaan. Veneen käyttöastetta on lisättävä houkuttelemalla seikkailijoita ja tarpojia purjehduksille. Johtajarakennetta on vahvistettava ja uusia johtajia rekrytoitava. Uuden partio-ohjelman mukaisesti pyrimme saamaan aikuisia partionjohtajia. Nuorille johtajille pyritään järjestämään myös omaa mielekästä tekemistä, että he pysyisivät mukaan toiminnassa. Merkittävimmät yhteistyötahot Auran Tähti Poikien tuki ry Oriniemen ulkoilualuesäätiö rs Tähtiritarit Talous on tällä hetkellä melko vakaalla pohjalla mutta Merisuden kansiremonttia varten lippukunta käyttää tulevana talvena omia säästöjään n , lisäksi NMKY antaa korotonta lainaa maksimissaan Tämä tuo haasteensa lippukunnan taloudelle ja kansiremontin rahoitus vaatii ATP:lta jatkossa tehokasta varainkeruuta ja vakaata taloutta, sillä lainaa pitää lyhentää väh / 13

14 Nuorisotoiminta vuosi ja lisäksi rahaa olisi jäätävä myös säästöön. Omaa varainhankintaa kehitetään, näitä ovat joulupukkipalvelu, adventtikalenterimyynti, charterit, vuosikalenteri ym. muut kampanjat. Tärkeän osan taloutta muodostaa Turun kaupungin toiminta-avustus. Leirit, purjehdukset ja retket pidetään omakustannehintaisina, kuitenkin niin, että niihin sisältyy pieni yleiskustannuslisä. ATP kerää jäseniltään oman pienen jäsenmaksun Suomen partiolaisten jäsenmaksun yhteydessä. 14 Auran Tähti Poikien Tuki ry Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun NMKY:n yhteydessä toimivan meripartiolippukunta Auran Tähti Poikien ja heidän vanhempiensa henkiseksi ja fyysiseksi parhaaksi NMKY-aatteen ja partioaatteen pohjalta. Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Taloudenhoitaja Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Auran Tähti Poikien tukena. Taloudellinen tuki lippukunnalle mahdollistaa partiojohtajien keskittymisen varsinaiseen partiotoimintaa varainhankinnan sijasta. ATP:n tuki ry haluaa myös tukea lippukuntaa auttamalla tilaisuuksien järjestelyissä pyydettäessä. Yhdistyksen toiminta tarjoaa myös aikuisille partiohenkisille ihmisille harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Kokoukset pyritään pitämään laumailtojen yhteydessä kololla, jotta sudenpentujen vanhemmat voisivat osallistua. Yhdistys pyydettäessä järjestää myös Tähtiritarien tilaisuuksien kahvituksen. Yhdistys on sitoutunut takamaan ATP:n logolla varustettujen paitojen hankintaa. Perinteisesti yhdistys on hoitanut vanhempainiltojen ja partiomarssin muonituksen. Auran Tähti Poikien Tuki ry on miettinyt keinoja tiivistää yhteistyötä lippukunnan kanssa. Vanhempien roolia korostetaan uudessa partio-ohjelmassa ja yhdistys pohtii miten se voisi osallistua rakentavasti lippukunnan toimintaan. Yhdistys järjestää yhteisiä retkiä vanhemmille ja pojille. Yhdistyksen toiminnasta viestittämisen parantamiseksi ylläpidetään sähköpostilistaa, jolle toiminnasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua puheenjohtajalle. Sähköpostin tavoittamattomissa oleville pyritään lähettämään perinteisen postin välityksellä informaatio. Lisäksi sähköpostiviestien informaatio tuodaan myös kolon ilmoitustaululle. Yhdistys edistää mahdollisuuksiensa mukaan lippukunnan retkeily-, leiri- ja purjehdustoimintaa. Varainhankinnassa keinoina ovat mm. teatteriesityksen myynti ja jäsenmaksut. KFUM:s Scouter Kamraterna R.F. / Allmänt och målsättningar Vuoden 2013 päätavoite on pitää kiinni nykyisistä jäsenistä sekä rekrytoida uusia nuorempia jäseniä, tarkoitus on myös aktiivisesti rekrytoida uusia johtajia, erityisesti suuntaudutaan opiskelijoihin jotka ovat muuttaneet Turkuun ja haluavat jatkaa partioharrastustaan. Tarkoituksena on järjestää koulukampanja ja mainostaa toimintaa mm. ruotsinkielisen tiedotuskeskus Luckanin kautta. Tavoitteena on myös ottaa yhteyttä vanhoihin johtajiin ja kartoittaa heidän halua liittyä mukaan toimintaan. Ohjelman kannalta tavoitteena on tarjota monipuolista ja laadukasta partio-ohjelmaa kaikille ikäluokille tasavertaisesti. Lippukunta haluaa painottaa johtajuutta ja keskittyä kaikkien hyvinvointiin. Tavoitteena on myös painottaa meriohjelmaa vuonna Ohjelmaa toteutetaan myös yhteistyönä muiden lippukuntien kanssa. Tavoitteena on ylläpitää hyvät suhteet ja yhteistyötä muihin lippukuntiin Huvudmålsättningen för år 2013 är att hålla kvar de nuvarande meddlemmarna samt att rekrytera nya unga meddlemmar, dessutom är planen att aktivt rekrytera nya ledare, speciellt bland studerande som flyttat till Åbo och som vill fortsätta med scouting. Under året kommer vi att ordna en rekryteringskampanj i de svenskspråkiga skolorna och informera om verksamheten bl.a. via det svenskspråkiga informationscentret Luckan. Gamla ledare skall också kontaktas med förfrågan om att återuppta medlemskapet. Med tanke på programmet är målsättningen att erbjuda ett mångsidigt och kvalitativt scoutprogram för alla de fem åldersgrupperna. Vi vill betona ledarskap och fokusera på ledarnas välmående. Som målsättning har vi också att ha ett aktivt sjö-program under året Samarbetet och fortsatta goda relationer med andra

15 Nuorisotoiminta scoutkårer hör också till målsättningarna för år / Ansvarspersoner Robert Björkman, lippukunnanjohtaja/kc Pernilla Enlund, sihteeri / sekreterare Victor Hautala Mikael Huldén, taloudenhoitaja / ekonom Wille Kreutzman Axel Ramberg, varalippukunnanjohtaja / vkc Daniela Söderman Laura Oksanen Cecilia Hagert Sara Nyberg Linda Sointu Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet / Tillgängliga resurser och deras behov av förändring Lippukunnan käytettävissä olevat tilat toimivat erittäin hyvin De utrymmen som är i kårens bruk fungerar väldigt bra. / Verksamhet och evenemang Tavoitteena on vastaisuudessakin järjestää lippukunnalle perinteisiä tapahtumia joita on järjestetty vuosien mittaan. Näihin kuuluvat retket Holkenille, leirit ja purjehdukset. Lippukunta haluaa myös innostaa johtajia osallistumaan FiSSc:enin järjestämiin johtajakoulutuksiin ja nuorempia ikäluokkia osallistumaan FiSSc:enin ohjelmatapahtumiin. Lippukunta haluaa painottaa meriohjelmaa vuonna Tavoitteena on järjestää purjehduksia niin, että kaikille ikäryhmille annetaan mahdollisuus osallistua. Kesällä järjestetään leiri johon koko lippukunta osallistuu. Tarkoituksena on järjestää leiri yhteistyössä jonkun muun lippukunnan kanssa. Kevään ja syksyn aikana lippukunta järjestää retkiä ja vaelluksia kaikille ikäluokille. Ryhmillä on tapaamisia riippuen ikäluokasta joko kerran viikossa tai vähän harvemmin. Johtajisto kerääntyy kokoustamaan kerran kuukaudessa Målsättningen för programmet är att ordna de för kåren traditionella evenemangen som bl.a. är förläggningar, hajker, manövrar, vandringar och seglatser. Vi vill uppmuntra ledare att delta på utbildningaar och de yngre scouterna att delta på programevenemang ordnade av FiSSc. Vi vill betona sjöprogram år Vi ordnar seglatser under sommarens lopp så att alla de olika åldersgrupperna erbjuds möjlighet att delta i sjöprogrammet. På sommaren ordnas ett sommarläger som hela kåren får delta i. Meningen är att ordna lägret tillsammans med någon annan scoutkår. Under våren och hösten ordnar vi program för alla åldersgrupperna. De olika grupperna träffas beroende på åldersgrupp cirka en gång per vecka eller lite mer sällan. Ledarkåren samlas till möten en gång i månden. avaintavoitteet Selventää ja kehittää lippukunnan hallintoa niin, että sekä sisäinen että ulkoinen tiedotus olisi sujuvaa ja helppoa. Ylläpitää jäsenmäärää niin, että joka ikäluokassa olisi vähintään yksi toimiva ryhmä. Keskittyä johtajiston ja ryhmänjohtajien hyvinvointiin järjestämällä heille suunnattuja ohjelmia, koulutusta ja yhteinen ulkomaanmatka. Painottaa meritoimintaa niin, että kaikilla lippukunnan jäsenillä olisi perusvalmius liikkua veneellä ja mahdollisuus osallistua purjehduksiin Att förtydliga och förbättra kårens administration så att både den interna och externa kommunikationen är smidig och tydlig och når alla. Behålla medlemsantalet så att varje åldersgrupp har åtminstone en fungerande och aktiv grupp. Fokusera på ledarkårens och gruppledarnas välmående genom att ordna program och utbildning riktad till dem. Att ordna en gemensam utlandsresa. Betona sjöverksamhet så att alla kårmedlemmar skulle ha en basfärdighet i att röra sig till sjöss och en möjlighet att delta i seglatser. Merkittävimmät yhteistyötahot / Viktigaste samarbetsgrupper Turun NMKY / Åbo KFUM Tuki- ja vanhempainyhdistys Skuffen / Föräldraoch understödsföreningen Skuffen Turun ruotsalainen seurakunta / Åbo svenska församling FiSSc/SP / FiSSc/FS Turun kaupunki / Åbo stad Muut lippukunnat / Övriga scoutkårer 15

16 Nuorisotoiminta /Ekonomi Lippukunnan taloudesta vastaa lippukunnanjohtaja, taloudenhoitaja ja lippukunnan hallitus. Lippukuntaa tukee taloudellisesti tuki- ja vanhempainyhdistys Skuffen sekä Turun kaupunki. Koska lippukunta on rekisteröity yhdistys, ei sen taloutta käsitellä osana yhdistyksen taloutta, mutta kaikki lippukunnan jäsenet ovat liittyneet Turun NMKY:n jäseniksi tai ulkojäseniksi För kårens ekonomi ansvarar kårchefen, ekonomen och kårkvarteret. Föräldra- och understödsföreningen Skuffen och Åbo stad understöder kåren ekonomiskt. Scoutkåren Kamraternas Föräldra- och Understödsförening SKUFFEN R.F. /Allmänt och målsättningar Skuffenin toiminnan päätavoitteena on tukea lippukunnan työtä sekä taloudellisesti että henkisesti. Yhdistys on vuodesta 1949 toiminut Koffanin tukielimenä. Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 30. Koska enemmistöllä Skuffenin jäsenistöstä on partiolaistausta on heillä osaamista toimia tarpeen vaatiessa neuvonantajina ja keskustekumppaneina erityisesti partiotoimintaan liittyvissä kysymyksissä lippukunnan johdon kanssa. Toiminnan perusajatuksena on pyrkiä luomaan yhä parempia edellytyksiä ja resursseja lippukunnan jäseneille harjoittaa mielenkiintoista ja monipuolista partiotoimintaa. Den primära målsättningen med Skuffens verksamhet är att stöda scoutkårens arbete både ekonomiskt och ideellt. Föreningen har sedan 1949 fungerat som stödorgan till Koffan. Eftersom majoriteten av Skuffens medlemmar har scoutbakgrund kan de, i frågor speciellt gällande scoutaktiviteter vid behov fungera som rådgivare och diskussionspartnes för kårens ledning. Grundtanken i verksamheten är att skapa allt bättre förutsättningar och resurser för kårens medlemmar att utöva en intressant och mångsidig scoutverksamhet. /Ansvarspersoner Yhdistyksen puheenjohtaja / föreningens ordförande Varapuheenjohtaja / viceordförande Rahastonhoitaja / skattmästare Sihteeri / sekreterare Hallituksen muut jäsenet / övriga medlemmar i föreningens styrelse 16 Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet/ Tillgängliga resurser och deras behov av förändring Aktiiviset ja motivoidut jäsenet ovat yhdistyksen tärkein resurssi. Yhdistyksen toiminta on täysin riippuvainen vanhempien, sukulaisten ja muiden tuttavien vapaehtoisesta työpanoksesta. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa yhdistys tarvitsee uusia partiolaisvanhempia jäseneiksi. Näin ollen Skuffen käy jatkuvaa värväyskampanjaa hankkiakseen uusia partiolaisvanhempia mukaan toimintaan. Keskeinen merkitys Skuffenin toiminnalle on mahdollisuus pitää hallituksen kuukausikokous sekä yhdistyksen vuosikokous NMKY:n yhdistykselle osoittamassa hienossa kokoustilassa NMKY:n saunaosastossa. Aktiva och motiverade medlemmar utgör föreningens viktigaste resurs. Föreningens verksamhet är mycket beroende av föräldrarnas, övriga släktingars samt bekantas frivilliga arbete. För att trygga verksamheten också i framtiden behöver föreningen nya föräldrar som medlemmar. Skuffen för därför en kontinuerligt pågående kampanj för att locka nya scoutföräldrar med i verksamheten. Av central betydelse för Skuffens verksamhet är även möjligheten att samlas till styrelsens månadsmöten och till föreningens årsmöte i den fina möteslokalen som KFUM ställer till föreningens förfogande uppe i KFUM:s bastuavdelning. / Verksamhet och evenemang Skuffen toimii helpottaakseen ja turvataakseen partiolippukunnan jatkuvan toiminnan niin maalla kun merellä. Skuffenin omistamat ja ylläpitämät: retkeilymaja Holken Paimiossa ja purjevene s/y Tuuli,muodostavat merkittävän osan ydistyksen tuesta lippu-kunnan toiminnalle. Varsinkin retkelilymaja ja muut tontilla olevat rakennukset (sauna ja puuliiteri) vaativat vuosittain huoltoa ja pienempiä korjaustöitä. Ajankohtaista on nyt 30 vuotta vanhan puulieden uusiminen Holkenin keittiössä jota tullaan korvaaman uusimmalla polttotekniikalla varustetulla liedellä. Nämä huoltotyöt suotitetaan talkootyönä Skuffenin ja Koffanin omalla väellä. Sitävastoin purjevene s/y Tuulen huoltaminen taphtuu Koffanin veneryhmän toimesta. Voidakseen taloudelliseti tukea lippukunnan toimintaa on yhdistyksen omistuksessa muutama pienehkö osakehuoneisto joiden tuotto lyhentämättömänä suunnataan

17 Nuorisotoiminta lippukunnan toimintaan. Nämä kuitenkin vaativat jatkuvaa huoltoa kuten maalausta ja tapetointia, tämäkin omin talkoovoimin. Tulevana toimintavuotena 2013 Turun NMKY täyttää 120 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi NMKY järjsestää useita juhlatilaisuuksia ja tapahtumia syksyllä. Skuffen tulee osallistumaan juhla-tilaisuuksiin,mm.suureen NMKY- Tapahtumaan joka järjestetään Turun Päivänä Aura joen rannalla syyskussa. Skuffen arbetar för att stöda scoutkårens aktiviteter såväl till lands som till sjöss. Utfärdstugan Holken i Pemar och segelbåten s/y Tuuli som Skuffen äger och underhåller utgör betydelsefulla delar av föreningens stöd till scoutingen. Speciellt utfärdstugan med tillhörande byggnader (bastu, vedlider) kräver årliga mindre reparationer och service för att fungera. Aktuellt nu är att förnya den 30 år gamla vedspisen i Holkens kök med en modärn spis baserad på ny förbränningsteknik. Dessa arbeten utförs som talkoarbeten av Skuffens och Koffans eget folk. Däremot utförs det praktiska underhållet av segelbåten s/y Tuuli helt av Koffans båtansvariga personer. För att ekonomiskt kunna stöda scoutkårens arbete äger och sköter föreningen några mindre hyresaktielägenheter vilkas avkastning oavkortat går till scoutkårens verksamhet. Även här utförs mindre underhållsreparationer som tapetsering och målning med föreningens egna krafter. Under det kommande verksamhetsåret fyller Åbo KFUM 120 år. Jubileumsåret till ära ordnar KFUM flera evenemang och tillställningar under hösten. Skuffen kommer att delta i jubileumsfestligheterna, bl.a i det stora KFUM-evenemanget som ordnas vid Aura å på Åbo-dagen i september. avaintavoitteet/ Nyckelmålsättningar för åren 2014 och 2015 Huolimatta säännöllistesti tapahtuvaa huoltoa ja kunnostustöitä purjevene s/y Tuuli, vuosimalli -82 alkaa jo näyttää heikentymisen merkkejä koskien niin runkoa kuin varusteita. Vene on sekä perus-että vuosikatsastettu ja täyttänee näin ollen kaikki turvallisuusvatimukset. Mutta saadakseen purjevene tosi hyvään kuntoon ja kaikki varusteet uusittua ajanmukaiseksi vaadittaisiin suurempi taloudellinen panostus. Erityisesti veneen teak kansi on siinä kunnossa että se on lähi vuosien aikana uusittava joka on kallis toimenpide. Skuffen katsoo kuitenkin tärkeäksi että nyt hyvin sisään ajettu meripar- tiotoiminta on turvattava. Näin yhdistyksen kuin myös lippukunnan toivomus ja tavoite on lähivuosina vaihtaa s/y Tuuli uudempaan ja ehkä lyhyempään purjeveneeseen joka sopisi paremmin partiolaisten tarpeisiin. Trots regelbunden service och årliga smärre reparationer börjar segelbåten s/y Tuuli av årsmodell -82 uppvisa brister beträffande både skrov och utrustning. Båten är både grund- och årsbesiktigad och kan anses uppfylla alla säkerhetskrav. Men för att få segelbåten i bra skick och all utrustning förnyad skulle det dock krävas en större ekonomisk satsning. Speciellt teakdäcket är i sådant skick att det inom de närmaste åren bör förnyas vilket är en dyr åtgärd. Skuffen anser dock att det är viktigt att den nu välinkörda sjöscouting-verksamheten tryggas också i fortsättningen. Ett annat alternativ i enlighet med föreningens och scoutkårens önskan är att byta ut s/y Tuuli mot en nyare och kortare segelbåt, som bättre passar scouternas behov. Merkittävimmät yhteistyötahot/ Viktigaste samarbetsgrupper Turun NMKY - KFUM i Åbo Yhdistyksen jäsenten henkilökohtaiset yhteisverkot / Föreningens medlemmars personliga kontaktnät /Ekonomi Skuffenin hallinnolliset ja käytännöllidet asiat hoitaa yhdistyksen vuosikokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen taloutta, kirjanpitoa ja raha-asioita hoitaa yhdistyksen rahastonhotaja. Huonomman välivuoden jälkeen yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaampi joten taloudellista tukea lippukunnalle on mahdollista myös seuravalle toimintavuodelle. Föreningens administrativa och praktiska åligganden sköts av på föreningens årsmöte vald styrelse. Föreningens skattmästare handhar föreningens ekonomi, bokföring och bankärenden. Efter ett sämre mellanår är det ekonomiska läget stabilare varför ekonomisk stöd till scoutkåren är möjligt även för nästa verksam-hetsår. 17

18 Nuorisotoiminta Meripartiolippukunta Turun Tähti-Tytöt ry Lippukunnan talous on hyvällä mallilla tällä hetkellä. Tarjota laadukasta meripartiotoimintaa lapsille, nuorille sekä myös johtajille. Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus ikäkaudesta riippumatta sekä purjehtimiseen että perinteiseen metsäleiriin". Aikaisemmin muutama ikävuosi on jäänyt kokonaan pois toiminnasta ja se näkyy toiminnassa tällä hetkellä. Tietyn ikävuoden johtajia ei ole lainkaan ja tämä aiheuttaa tehtävien kasaantumista samoille ihmisille. Näin ollen johtajien huomioonotto omalla ohjelmalla tulee olemaan entistä tärkeämpää. Lippukunnan jäsenet ovat liittyneet Turun NMKY:n jäseniksi tai ulkojäseniksi. Rosa Hjort, lippukunnanjohtaja Sanna Laaksonen, lippukunnan apulaisjohtaja Emma Kuivalainen, sihteeri Maaria Ajanko, rahastonhoitaja Edita Valenius, sudenpentuosaston johtaja Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Viikoittaiseen kokoukseen käytössä oleva kolo vastaa tarpeita hyvin. Lippukunnan koulutusalus s/y Meritähti palvelee vielä hyvin lippukunnan käyttöä, mutta aluksen vanhetessa pitäisi alkaa pikku hiljaa pohtimaan uuden aluksen hankintaa. Tämä ei vielä kuitenkaan ole ajankohtaista, mutta tulevaisuudessa tämäkin tulee eteen. Lippukunnan omistuksessa oleva mökki, Tähtipirtti, yritetään saada aktiivisempaan käyttöön. Myyntiaikeista on toistaiseksi luovuttu, mutta käyttöaste on saatava korkeammaksi. Talvileiri seikkailijoille, tarpojille Koko lippukunnan yhteinen kevätretki Tammileiri sudenpennuille ja seikkailijoille kesällä Satahanka (meripartioliasten suurleiri) muille ikäkausille Märkis yhdessä ATPn kanssa Joulupaja Myyjäiset Lisäksi ryhmillä omia retkiä, purjehduksia ym. Merkittävimmät yhteistyötahot ATP Lounais-Suomen partiopiiri alueen muut lippukunnat NMKY 18

19 Liikuntakasvatus Liikuntakasvatus Yhdistyksen urheilutoiminta on organisoitu osastoksi nimeltä Turun NMKY:n Urheilijat. Osaston hallinto muodostuu johtokunnasta johon kuuluu osaston puheenjohtaja ja kunkin urheilujaoston puheenjohtaja, yhdistyksen johtokunnan nimeämä jäsen sekä yhdistyksen pääsihteeri. Koripallojaosto Lakien, sääntöjen sekä määräysten noudattamisen lisäksi inhimillisten arvojen, kuten yhteisvastuun, inhimillisyyden ja suvaitsevaisuuden kunnioittaminen ovat perustana NMKY:n koripallotoiminnalle. Näin pyritään luomaan oikeudenmukaiset ja tasapuoliset mahdollisuudet koripalloharrastukseen kaikille. Kalevi Tuominen, urheilutoiminnanjohtaja Marja Miettinen, kehitys- ja valmennuspäällikkö Pentti Hilke, koripallojaoston puheenjohtaja Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Valmennuspäällikön toimen rahoituksen turvaaminen. Jaostolla on joukkueet kaikissa junioreiden ikäryhmissä, aikuistasolla I ja III divisioonissa. Joukkueet harjoittelevat 2-6 kertaa viikossa ja osallistuvat omien ikäluokkiensa sarjoihin joko valtakunnallisesti tai alueellisesti. Koripallojaosto toimii tulosvastuullisesti huolehtien itsenäisesti taloudestaan. Kirjanpito hoidetaan osana yhdistyksen kirjanpitoa. Kuntourheilujaosto Toimintaperiaatteena on tuottaa kohtuuhintaista kuntosalipalvelua sekä edistää kaikenikäisten ihmisten liikuntatottumuksia. hyvä hinta-laatusuhde keskeinen sijainti asiakaskuntana on tavallisia ihmisiä panostaminen puhtauteen ja salijärjestykseen siistit pesu- ja saunatilat sopii kaikille yli 15-vuotiaille (myös naisille) - yläikärajaa ei ole Vesa Jauhiainen, jaoston puheenjohtaja Tommi Rydman, jaoston varapuheenjohtaja Eero Liimatainen, jaoston toinen varapuheenjohtaja Matti Pippola, sihteeri Junior Basket Tournament (JBT) järjestetään vapun jälkeisenä viikonloppuna yhdessä Riennon kanssa. Perinteinen TS-koripallokoulu järjestetään kesän aikana. Kausiohjelmakirja tehdään syksyllä. Koripallon näytetunteja koulujen ala-asteiden oppilaille ja päiväkotilapsille lisätään. Vesselit-toimintaa tehostetaan. avaintavoitteet NMKY:n koripallojaosto on edelleen aktiivisesti mukana Turun uuden palloiluhallihankkeen edistämisessä. Merkittävimmät yhteistyötahot Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Toimintaa pyörittää vastuuhenkilöiden lisäksi 20 vapaaehtoista salivalvojaa. Kuntokämppä on Turun NMKY:n kuntourheilujaoston ylläpitämä kuntosali. Sali on perustettu vuonna Salin toiminta on kaikille avointa - kuntosalin käyttäjät merkitään Turun NMKY:n/kuntourheilujaoston jäsenrekisteriin. Kuntokämppä on avoinna yli 60 tuntia viikossa. Aukioloaikoina toiminnasta vastaa salivalvoja. Suomen Koripalloliitto Turun kaupunki Turun Riento 19

20 Liikuntakasvatus AUKIOLOAJAT Maanantaista torstaihin Perjantaisin Lauantaisin Sunnuntaisin Salilla on riittävästi tilaa erityisesti päiväaikaan avaintavoitteet Laitteiston pitäminen ajan mukaisena sekä toimintakuntoisena. Kävijämäärän vakiinnuttaminen ympäri vuoden. Merkittävimmät yhteistyötahot Turun ammattiopistosäätiö (TAOS) Turun AKK Sähkö-Center Turva-Ykköset Kiinteistöhuolto Ismo Elo. Pakettiauton lainan lyhennys säännöllisesti. Laajennuksesta aiheutuvien lisäkulujen kattaminen kävijämäärän lisäyksellä. 20 Sukellusjaosto Jaoston tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mielekäs, turvallinen ja edullinen tapa harrastaa sukellusta. Toiminnan tulee olla mielekästä toimintaa turvalliseksi koetussa ryhmässä ja toiminnan tulee tarjota mahdollisuuksia vastuunkannon harjoitteluun ja antaa onnistumisen ja uuden oppimisen kokemuksia. Sukellusjaoston toimintaa ohjaa ja koordinoi johtokunta, johon kuuluu 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Vuosikokous valitsee joulukuussa seuraavan vuoden johtokunnan. Johtokunta jakaa keskenään seuraavat luottamustoimet: puheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava, koulutusvastaava, reissuvastaava, snorkkelikerhovastaava, kalustovastaava ja jäsenvastaava. Sukellusjaoston johtokunnan toimintaa pyritään tehostamaan pitämällä kokouksia useammin. Jaosto ylläpitää snorkkelikerhoa. Vuonna 2013 snorkkelikerho jatkaa toimintaansa täydellä kapasiteetilla. Snorkkelikerholle ei kuitenkaan ole ollut suoraa jatkumoa. Vuonna 2013 Sukellusjaosto korjaa tämän puutteen tarjoamalla vuotiaille snorkkelikerholaisille erittäin edullisia (puoleen hintaan tai jopa alle) laitesukelluskursseja. Kukin saa jopa valita kahdesta kurssista, GUEn erittäin vaativasta kurssista ja PADIn hauskemmasta lyhyemmästä kurssista. Näin jokainen saa itsensä kokoisen haasteen ja onnistumisen kokemuksia sekä hyvän edullisen lähdön uuteen harrastukseen. Jaosto tarjoaa kurssin käyneille mahdollisuuden lainata jaoston neljää settiä sukellusvarusteita, jotta harrastuksen aloittaminen on mahdollista vanhempien varallisuuteen katsomatta. Näiden varusteiden hankintapäätös on tehty ja hankintaa valmistellaan. Jaosto kykenee tarjoamaan paineilmatäytöt koko vuodeksi hintaan, jolla kaupalliselta toimijalta saisi vain kahden retken ilmat. Keväällä tullaan järjestämään kaikille sopivia sukellusretkiä kimppakyydein ja uusia jäseniä opastetaan vanhalla kisällimestari -periaatteella. Toiminnan nivoo kokonaisuudeksi kahden viikon välein järjestettävä jäsentapaaminen Bunkkerilla. Jaoston ikinuorille puolestaan on tarjolla seoskaasuaseman käyttömahdollisuus ja heliumpohjaiset kaasut syväsukellukseen. Koko tämä järjestelmä laitteineen ja kaasuineen on rahoitettu jaoston omalla varainhankinnalla ja talkootyöllä ja on jo maksanut itsensä takaisin. Käyttökulut katetaan pienellä käyttömaksulla. Kalliista heliumista maksetaan käypä hinta. Tämä seoskaasumahdollisuus pitää kokeneemmat sukeltajat innostuneesti jäseninä ja jaosto on myös saanut uusiksi jäsenikseen paljon Turun alueen aktiiviharrastajia ja sukelluskouluttajia. Tämä on uusille nuorille sukeltajille inspiroivaa ja mahdollistaa myös ensi vuonna talkootyönä tehdyt sukelluskurssit namikanuorille. Koska toiminta on vuonna 2012 tehtyjen investointien ja markkinoinnin takia kasvanut voimakkaasti, ja ilmeisesti kasvaa myös vuonna 2013, jaosto aikoo laajentaa tiloja Bunkkerilla. Uusista tiloista tullaan varaamaan osa vuokrattavaksi säilytystilaksi, josta jaosto saa tuloja ja osasta tehdään pieni oleskelunurkkaus sosiaaliseen oleiluun ja sukelluskirjallisuuden säilytykseen. Lisäksi mainittakoon, että seuran kouluttajat tulevat tarjoamaan erilaisia sukellusharrastusta turvaavia ensiapukursseja sekä myös sukelluksen erilaisia jatko- ja taitokursseja. Osa näistä tarjotaan talkootyönä, osa kaupalliseen hintaan, kurssista ja kouluttajasta ja kohderyhmästä hieman riippuen. SNORKKELIKERHO Snorkkelikerho toteuttaa säännöllistä kerho- ja leiritoimintaa lapsille ja nuorille. Kerhossa on kaksi ryhmää, kokeneemmille snorklaajille ja vasta-alkajille omansa.

Turun NMKY. Toimintasuunnitelma 2014. turun nmky

Turun NMKY. Toimintasuunnitelma 2014. turun nmky Turun NMKY Toimintasuunnitelma 2014 luettelo Turun NMKY Merkitystä elämään vuodesta 1893 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Hallinto 6 Toimitilat ja toiminnan laajuus 7 Nuorisotoiminta

Lisätiedot

Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi

Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi Turun NMKY Toimintasuunnitelma 2015 tunmky.fi SISÄLLYS Sisällysluettelo Turun NMKY 4 Empowering Young People vuodesta 1893 (1886) 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Hallinto 6 Toimitilat

Lisätiedot

tunmky.fi TOIMINTA SUUNNITELMA

tunmky.fi TOIMINTA SUUNNITELMA tunmky.fi TOIMINTA SUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 130 vuotta NMKY-työtä Turussa 4 Empowering Young People vuodesta 1893 (1886) 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Hallinto 6 Toimitilat

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

120 -vuotta Juhlavuoden toimintakertomus 2013

120 -vuotta Juhlavuoden toimintakertomus 2013 120 -vuotta Juhlavuoden toimintakertomus 2013 Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry. Sisällysluettelo Toimintakertomus 2013 3 Hallinto 4 Talous 6 Tutkimus-

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

LAPSET, NUORET PERHEET SOSIAALI- TOIMINTA URHEILU- TOIMINTA MUSIIKKI- TOIMINTA TOIMINTA- KERTOMUS 2014

LAPSET, NUORET PERHEET SOSIAALI- TOIMINTA URHEILU- TOIMINTA MUSIIKKI- TOIMINTA TOIMINTA- KERTOMUS 2014 LAPSET, NUORET PERHEET TOIMINTA MUSIIKKI- URHEILU- TOIMINTA TOIMINTA- SOSIAALI- TOIMINTA KERTOMUS 2014 Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toiminta kertomus 2012

Toiminta kertomus 2012 Toiminta kertomus 2012 Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry. Sisällysluettelo Toimintakertomus 2012 Hallinto 3 Talous 5 Tutkimus- ja kehitystoiminta

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

AURAN TÄHTI POIKIEN UUTISKIRJE NRO 1/2017

AURAN TÄHTI POIKIEN UUTISKIRJE NRO 1/2017 AURAN TÄHTI POIKIEN UUTISKIRJE NRO 1/2017 Tämä on Auran Tähti Poikien uutiskirje, josta löytyy paljon tärkeää tietoa. Luethan Pullopostin tarkasti ja merkitse tapahtumat kalenteriinne. Kaiken voit aina

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Toiminnan kehittäminen 2015-16 RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Tavoite Jäsenmäärän kasvu 6 000 partiolaista J-SP:ssa 2016 Partiolaisten määrällä on vaikutusta piirin saamaan valtionapuun, joka jaetaan suoraan

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017

YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017 YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017 RUOKOLAHDEN kunnalle! Kunnanhallitus Ha kija: VUOKSEN 4H-YHDISTYS Osoite: Puhelin: Kotisivut: Yhteyshlö: Nällisuontie 3 56100 Ruokolahti 040 6311112 www.vuoksi.4h.fi Susanna Pöyhönen

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 1 Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 2. HALLITUS 4 3. JÄSENET 4 4. TALOUS 4 5. TOIMINTA 5 5.1 SYYSJUHLA 5 5.2 LASKIAISRIEHA 5 5.3 KEVÄTKIRPPIS

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4)

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) Yhdistyksen nimi vuodelle Rekisterinumero Y-tunnus Nuorisoyhdistys Yhdistyksen jakeluosoite Nuorten toimintaryhmä Postinumero ja -toimipaikka Tilinumero Tilinhaltija

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Perhekeskukset Suomessa

Perhekeskukset Suomessa Perhekeskukset Suomessa Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, FT, VTM Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö Selvityksen tavoite ja aineisto SELVITYKSEN TAVOITTEENA

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 1. YLEISTÄ Leppävaaran Korvenkävijät ry:ssä (LeKo) toimi kaudella 2011 noin 40 alle 18-vuotiasta partiolaista sekä 18 täysi-ikäistä johtajaa ja 4 aikuispartiolaista. Lippukunta on

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET.

KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET. TIEDOTE KUULUTUS / 2013 KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET. 2013 URHEILUSEUROJEN VUOSIAVUSTUKSET (6700 euroa )

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot