LOPPURAPORTTI Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. 15.1.2014 Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö"

Transkriptio

1 1 LOPPURAPORTTI Paltamon kunta Kari Heikkinen projektipäällikkö

2 2

3 3 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 5 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 5 3. YHTEENVETO HANKKEESTA 5 4. LOPPURAPORTTI Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet b. Hankkeen tavoitteet c. Hankkeen pitemmän aikavälin tavoitteet 5. PALTAMO VIIHTYISÄ, HALUTTU JA TURVALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ tunnin koulutusohjelma Koulutus 1. Tapahtuminen järjestäjäkoulutus Koulutus 2. Paltamon palvelujen ja tuotteiden palvelukoulutus Koulutus 3. Kunnan henkilöstön palvelukoulutus Autioniemi Metelinniemi Luhtaniemi Kivesvaara Kyläyhdistysten toiminta Paltamossa Eino Leinon puistoalueen kehittäminen Muita asuinviihtyvyyteen vaikuttavia toimia Liikennejärjestelyt Paltamon alueella Petpolis alueen jatkotoimet Materiaalituotanto Paltamon uudella ilmeellä Paltamon kunnan nettisivujen uusiminen 6. PALTAMO, KESÄ JA LOMA-ASUKASYSTÄVÄLLINEN KUNTA Kesäasukaslehti 6.2 Paltamon palvelut 6.3 Kyselyt 6.4 Tervetuloa Paltamoon -postikortti 6.5 Loma-asuntoalueiden tietojen päivittäminen 6.6 Paltamon yritysluettelot ovat nyt toimialoittain käytössä 7. PALTAMOSSA MUKAVA PYSÄHTYÄ (pysäyttäjä Paltamoon) Väinö-vene 8. VIIHDY VAPAALLA TAPAHTUMA Tapahtuma 1. Jättiläisten yö UpHill-run juoksutapahtuma. - Tapahtuma 2. Vaarankylän rompetori - Tapahtuma 4. Paltamon SyysSurinat - Tapahtuma 5. Paltamon messut Tapahtuma 6. Paltamo Helsingissä Tapahtuma 7. Paltamon aarteen etsintä 9. PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TOIMET Hankkeen projektipäällikkö Kari Heikkinen 9.2 Projektipäällikön työaikakirjanpito 9.3 Projektipäällikkö työaikajärjestely kesällä Kumppaneiden, rahoittajien ja muiden ajan tasalla pitäminen 9.5 Hankkeen johto- ja kehitysryhmä ja kokoukset

4 4 10. PALTAMON UUSI ASUKASLEHTI MATERIAALIA NETTIPORTAALEIHIN SÄHKÖINEN TIEDOTTAMINEN HANKEASIOISSA MUU TIEDOTTAMINEN Hankkeen Power Point esitykset 14. PROJEKTIPÄÄLLIKÖN OSALLISTUMINEN TILAISUUKSIIN Tutustumismatka Tahkon ja Kuopion alueen matkailukohteisiin 14.2 Kulttuurimatkailun teemapäivä Kivesvaaralla 14.3 Kylien mahdollisuudet matkailussa Kivesvaaralla 14.4 Paltamon Energiamessut keväällä Kunnanvaltuusto ja -hallitus 14.6 Yritystapaamiset 14.7 Kunnan sisäiset kehityspalaverit 14.8 Kunnan strategiaseminaarit 14.9 Paltamon Teerivaaran tuulivoimapuiston tilaisuudet Paltamon liikenneturvallisuusryhmän kokoukset Paltamon Kala Leaderin tilaisuudet Kivesvaaran retkeilyreittien hankesuunnittelukokoukset Paltamon kunnan alueella useita paikkakatselmuksia Paltamoon uusia asukkaita palaverit Kainuu Helsingissä tilaisuus Paltamossa Muut kokoukset ja tilaisuudet 15. YKSITYISTIET OSA ASUKASTYYTYVÄISYYTTÄ HANKEAIKATAULU RESURSSIT HANKETOTEUTUKSEN ORGANISAATIO KUSTANNUKSET JA RAHOITUS RAPORTOINTI JA SEURANTA TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT YHTEISTYÖKUMPPANIT HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 43

5 5 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, Paltamo 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO Hankkeen nimi: Paltamo kaikilla mukavuuksilla Hankenumero: YHTEENVETO HANKKEESTA Hankkeessa tuotiin esille Paltamon palvelujen, asumisen, viihtyvyyden ja rakentamisen mahdollisuuksia kuntalaisille, kesä- ja loma-asukkaille ja yritystoiminnalle sekä selvitettiin niiden tarjonnan ja toiminnan kehittämistä. Hankkeessa ideoitiin ja kartoitettiin, mikä voisi olla kiinnostava pysäyttäjäkohde (rakennus, kone, rakennelma tms.) Paltamossa. Hanketoimina innostettiin ja koulutettiin järjestäjiä yleisötapahtumien järjestämiseksi Paltamoon. Tarkoituksena oli saada tapahtumista uudenlaisia ja suuria yleisöjä houkuttelevia. Asioista tiedottamiseen ja kiinnostavuuden lisäämiseksi hankkeessa toteutettiin uusi asukaslehti, jota postitettiin Paltamon vakituisille ja loma-asukkaille, sekä jaettiin eri yhteyksissä ohikulkijoille ja erilaisissa tapahtumissa. Hankkeessa tuotettiin ja kerättiin materiaalia hankkeen pääteemojen osalta Paltamoon.com -nettiportaaliin. Jo olemassa olevaa nettisivustoa kehitettiin palvelemaan paremmin Paltamon palveluja. Paltamoon.com nettisivujen hallinnoijan kanssa on hankkeessa tehty sopimus, jotta tuotettu materiaali ja asiat ovat siellä nähtävissä ajantasatietoina vähintään kolmen vuoden ajan. Hankkeen aikana ideoitiin ja tuotettiin Paltamon uudella ilmeellä tyylikkäitä tuotteita ja muita markkinointi-/kampanjatuotteita asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja eri organisaatioiden käyttöön. Hankeaikana tehtiin esimerkkituotesarja erilaisia kangastuotteita. Mallit ja ideat ovat kaikkien paltamolaisten yritysten ja yhteisöjen hyödynnettävissä vaikka uusiksi tuotesarjoiksi. Hanketeemojen osalta järjestettiin 20 tunnin koulutusohjelma asiakasystävällisen Paltamon kehittämiseksi. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kunnan henkilöstön ja alueella toimivien järjestöjen, yhteisöjen, yrityksien ja yksityisten henkilöiden voimin, jotka olivat kiinnostuneita panostamaan Paltamon alueen kehittämiseen lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Hankkeen tavoitteena oli saada kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt kiinnostumaan Paltamon mahdollisuuksista kaikilla elämänaloilla. Samalla tehtiin mediatiedotusta hankkeen tunnettavuuden ja tavoitteiden julkisaamiskesi. Tavoitteena oli nostaa paltamolaisten asumisen ja elämisen laatua sekä luoda ja kehittää uusia toimintamalleja ja ratkaisuja yhteistyöhön eri toimijatahojen kanssa. Pitkän tähtäimen tavoite on ollut saada Paltamosta kiinnostava, kestävään kehitykseen perustuva, menestyvä, elinvoimainen, viihtyisä ja vetovoimainen kuntakokonaisuus. Hankkeelle oli palkattu projektipäällikkö ajalle Projektipäällikkö piti palkatonta vapaata 2 kuukautta (heinä-elokuu), jolla toimella saatiin jatkettua hankeaikaa vuoden 2013 loppuun. Jatkoaikaan haettiin ja saatiin hankerahoittajan Oulujärvi Leaderin lupa.

6 6 4. LOPPURAPORTTI 4.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet Hanke oli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Toimintalinja: Leader Toimenpide: 321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön palvelut Oulujärvi Leaderin kehittämisohjelma Painopiste: Sujuva arki viihtyisässä ympäristössä b. Hankkeen tavoitteet 1. Paltamolaisten itsetunto ja usko tulevaisuuteen kasvaa! 2. Ulkopaikkakuntalaisten halu tulla, olla ja elää Paltamossa viriää! 3. Kaikki ikäryhmät kokevat Paltamon jatkossa parempana asuin-, loma- ja yrityspaikkana! 4. Yhteistyö Oulujärven toiminta-alueen kaikilla osa-alueilla tiivistyy! 5. Yritystoiminta viriää ja lisääntyy! 6. Kunta saa lisää verotuloja! Hankkeen pitemmän aikavälin tavoitteet: - Asuinalue/työssäkäyntialue/vapaa-aika-alue saa hankkeen ideoinnin ja toimien kautta uusia toimintaulottuvuuksia. - Kuntaan muuttaa nuoria yrittäjähenkisiä lapsiperheitä, joiden tekemisten kautta kuntaan saadaan elävyyttä, nykyaikaisuutta ja taloudellista lisäarvoa pitkällä tähtäimellä. - Kesäasukkaat aktivoituvat ja kiintyvät Paltamon asioihin niin paljon, että heistä jatkossa voisi tulla vakituisia paltamolaisia työuran tai eläkkeelle siirtymisen jälkeen. - Palvelun tarjoajilla on yhteinen tavoite ja tiedotustapa, joilla palvelujen myynti tehostuu. - Runsas läpikulkuliikenne pysähtyy Paltamoon käyttämään ja ostamaan eri palveluja. - Paltamossa on vuosittain vähintään 1 tapahtuma, joka tunnetaan valtakunnallisesti! HANKKEEN TOTEUTUS HUOM! Toimenpiteet ja kirjaukset hankeraportissa Hankeraportissa on kirjattu jonkin verran Paltamon kunnan hankeaikana tekemiä töitä, joita hankkeessa on ideoitu, kehitetty ja esitetty tehtäväksi. Hankerahoitusta ja resurssia ei ole käytetty kunnan tekemiin töihin vaan konkreettiset kuntatyöt on tehty kunnan varoin. 5. PALTAMO ON VIIHTYISÄ, HALUTTU JA TURVALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ Taustaa: Asukasviihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. asumismukavuus, turvallisuus, liikenneyhteydet, alueen palvelut, vakituisen ja loma-asumisen tonttitarjonta, terveydenhoitopalvelut, eri ikäryhmien liikuntapaikkatarjonta, yhteistyö eri asioiden hoitamisessa, erilaiset tapahtumat ja palvelutarjoajien ammattitaito. Usein unohdetaan keskustaajaman ulkopuolella olevien kylien toiminta. Myös liikenneyhteyksien ja tieverkoston ylläpito ovat osa asumisviihtyisyyttä tunnin koulutusohjelma hankkeen yhteistyökumppaniyritysten ja järjestöjen sekä kunnan henkilöstölle. Tavoite: - Nykyisten tai uusien asiakkaiden ja asukkaiden sekä matkailijoiden palvelujen kehittäminen

7 7 - Luoda edellytyksiä, jotta Paltamosta tulee mieleen jäävä ja palveleva paikkakunta - Käydä läpi tilaisuuksien järjestämisessä muistettavia käytännön asioita - Käydä läpi kaikki tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät lupa-asiat - Lisätä omatoimista kehittämisosaamista osallistujien toimesta ja varmistamalla pysyvä yhteinen toimintamalli Koulutus 1. Tilaisuuksien ja tapahtuminen järjestäjäkoulutus (8 tuntia) Toteutus: Hankkeessa oli kahtena iltana (2 x 4 tuntia) tilaisuuksien järjestäjille suunnattu koulutus. Koulutus sisälsi kaikki hanketavoitteen mukaiset asiat. Lisäksi käytiin läpi markkinointiin ja mainontaan liittyviä perusasioita. Koulutuksen ppt-esitykset ovat sähköisesti tallennettu ja arkistoitu kunnan serverille. Osallistuminen: Jokainen koulutukseen osallistuva teki koulutusiltojen välillä suunnitelman omasta tapahtumasta, jotka esiteltiin toisessa koulutusillassa. Koulutukseen osallistui kahtena iltana yhteensä 15 ihmistä eri järjestöistä Paltamossa. Projektipäällikön lisäksi kouluttajana toimi Pirjo Nuottimäki Notehill Ky:stä. Tilaisuuksien järjestämiskoulutuksessa kaikki osallistujat joutuivat esittelemään oman tilaisuutensa. Koulutus 2. Paltamon palvelujen tuotteistamiskoulutus Kyseiseen koulutusosioon haettiin osallistujia kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä Ilmoittautujia oli kuitenkin niin vähän, että ko. koulutusosiota ei järjestetty. Jatkotoimet: Oulujärvi Leader ja Kainuun ELY ovat hyväksyneet ko. Paltamo Helsingissä hankkeen (6 kk), jossa järjestetään palvelujen tuotteistamisosio. Hanke alkaa Hankkeen hallinnoi Paltamon kunta. Hankkeeseen on sitoutunut 11 eri toimijaa Paltamosta. Uuden hankkeen käytössä ovat kaikki Paltamo - Kaikilla mukavuuksilla hankkeen aikana kerätyt ideat ja arkistoidut materiaalit.

8 8 Kuvia kunnan henkilöstön palvelukoulutuksesta. Koulutus 3. Kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden palvelukoulutus (12 tuntia) Kunnan henkilöstön koulutuksen tarkoituksena oli kuntalaisille suunnattujen palvelujen parantaminen ja työssä viihtymiseen/jaksamiseen innostaminen. Toteutus: Koulutus tapahtui kolmena päivänä marraskuussa Koulutusohjelma ja -aiheet tähtäsivät paremman palvelun takaamiseen kuntalasille. Ohjelma sisälsi myös työyhteisön parempaa toimivuutta hakevia tekijöitä. Koulutukseen osallistuville lähetettiin ennakkokysely (nettikyselykaavake) jossa kartoitettiin lähtötilanne henkilöstön näkökulmista. Kouluttajana toimi: Focus Main Point Oy Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi: Koulutuksen tuloksien purkaminen jää kehitysjohtaja Anu Tervoselle ja kouluttajalle. Kyselyt tulisi jatkossa tehdä vuosittain samansisältöisinä, jolloin voidaan vertailla tuloksia ja asioiden kehittymistä kunnassa luotettavasti. Paltamon asuinaluekartoitukset ja rakentamismahdollisuudet Autioniemi, uusi asuinalue Paltamon keskustaajaman läheisyydessä. Taustatietoa kunnan tekemistä selvityksistä alueesta: Alue on lähes rakentamaton niemi, joka antaa alusta saakka mahdollisuuden suunnitella alueesta uudenlaisen ja laajasti kiinnostavan veden äärelle sijoittuvan asuinympäristön. Kulkuyhteyden järjestäminen alueelle on haasteellinen, koska alue sijaitsee rautatien ja järven välissä.

9 9 Autionimen suunnittelu-/arkkitehtikilpailun satoa. Kuvissa (ylhäällä) on esimerkkinä kaksi ehdotusta. Toimenpiteet hankkeessa: Hankkeen tilaisuuksissa kartoitettiin Autionimen rakentamisen mahdollisuuksia. Hankeajan ideoita Autionimen rakentamiseksi: - Hyvin toimeentulevien eläkeläisten asuinalue palveluineen

10 10 - Etätyöasuinalue mahtavine järvimaisemineen (asunnot, etätyötoimistot, venelaiturit jne.) - Energiaomavarainen uusi asuinalue (energiaa tuotetaan yli oman tarpeen myös myyntiin) Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi: Aktiivisesti olisi jatkettava liikennejärjestelyjen suunnittelua Autionimeen. Rautatien ylitys tai alitus olisi liikenneturvallisuuden nimissä erittäin tärkeä toimi. Paltamon keskustaajamasta Oulun suuntaan on kaksi vaarallista radan ylitystä, jotka myös ratkeaisivat Autionimen tieyhteyden ratkaisujen kautta. Hankkeessa järjestettiin tutustumismatka Kalajoelle Lokakuussa 2013 tehtiin tutustumismatka Kalajoelle, jotta saataisiin esimerkkejä nykypäivän uudesta rakentamisesta. Samalla tutustuttiin Kalajoella 2014 olevaan loma asuntomessualueeseen. - Matka sisälsi myös luennon Kalajoen kaupunginjohtajan toimesta. - Matkalle osallistui 20 henkilöä Paltamosta. - Matkasta on saatu myös kirjallinen palaute jaetun kyselyn mukaan Metelinniemi Metelinnimen loma- ja golfkenttäalueen kehittäminen rantamaisemineen koettiin hankkeen tilaisuuksissa Paltamon ykköskohteeksi ajatellen matkailun kehittämistä alueella. Toimenpiteet hankkeessa: Hanketilaisuuksissa, hankkeen johto- ja kehitysryhmässä sekä golfalueen toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa on linjattu Metelinniemen ja golf-kenttätoiminnan asioita. Ongelmat: - Runsasta lomatonttitarjontaa ei ole pystytty hyödyntämään - Mittavien ihmismassojen majoittaminen on Paltamossa ongelmallista - Oulujärven lomailumahdollisuuksia ei edelleenkään ole osattu markkinoida - Jo olemassa olevien loma-asuntojen vuokrakäyttö/varaus on ulkopuoliselle hankalaa Idea: Loma-asunmessut Paltamoon? Paltamossa on herännyt ajatus, voisiko Paltamon Metelinniemessä olla tulevaisuudessa lomaasuntomessut. Paltamon kunnan toimesta selvitetään jatkossa ko. mahdollisuutta alueen ja messukustannusten suhteen.

11 11 Klubiravintolan toiminta golfkentän maisemissa koettiin ensiarvoisen tärkeäksi Paltamossa. Metelinnimen golf- ja loma-asuntoalue Ideoita ja ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi: - Lomatonttitarjonnan markkinointia tulisi tehdä jatkuvana toimena Paltamon kunnan tai sovitun myyntiorganisaation kautta ja tonttien omistajien yhteismarkkinointina. - Lisää uusia tapahtumia vierasvenesataman läheiselle alueelle - Esiintymislavan rakentaminen vierasvenesataman läheisyyteen - Uimarannan siistiminen - Kioski uimarannan läheisyydessä olevalle P-paikalle (palvelisi myös Caravan alueen vieraita) - Opasteiden saaminen tien 22 varteen tarjottavista palveluista Metelinniemessä - Vierasvenesataman polttoainetankkausmahdollisuuden markkinointia/tiedottamista tehostettava

12 12 - Erilaisten Golf-kisojen ja turnausten saaminen (lisää) Paltamon golf-kentälle - Kainuu Open -tapahtuman jatkuminen (Kajaani Vuokatti - Paltamo). Päätöskisa Paltamossa. - Erilaisten veneilymahdollisuuksien (vuokraveneet, tilausmatkat) saaminen Oulujärvelle Jäähile- ja kalakontti venesataman läheisyyteen Metelinniemeen venesatamaan tulee kesällä 2014 kalastajille tarkoitettu jäähile- ja kalakontti. Kyseinen toimi toteutetaan KalaLeader -hankkeena, jossa omarahoitusosuuteen osallistuvat Paltamon kunta ja osakaskunnat I ja II. Havainne kuva jäähile- ja kalakontin paikasta. Kuvassa näkyy myös uusi Caravan-alue. Hankkeen aloituskokous pidettiin syksyllä 2013 ja hanke saatetaan loppuun kesän 2014 aikana. Hankkeessa opastetaan ja järjestetään myös kalankäsittelykoulutusta kesällä Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi: Informoitava kalan vastaanottamisen mahdollisuuksista ja jatkomarkkinoinnista mm. nuoria, joille kalastamisesta Oulujärvellä voisi tulla vaikka ammatti. Kesällä 2014 tulee uusi veneluiska venesataman läheisyyteen. Paikka on katsottu valmiiksi Luhtaniemi Hanketilaisuuksissa kävi ilmi, että Paltamossa halutaan rakentaa vakituista asumista myös rannan läheisyyteen. Hankeaikana Paltamon kunta käynnisti Luhtaniemen alueen kaavoituksen ja maankäyttövaihtoehtojen tarkastelun sekä yhdyskuntatekniikan rakennuskustannusten selvityksen. Luhtanimen alueen kaavavalmistelu etenee: Paltamon kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan aluearkkitehdin tekemän alustavan tarkastelun Luhtaniemen alueen maankäytöstä ja mahdollisesta toiminnallisesta mitoituksesta. Tarkastelun perusteella Luhtaniemen alueella on kunnan omistamalle maa-alueelle mahdollista toteuttaa arviolta noin 10 rantaan tukeutuvaa rakennuspaikkaa.

13 13 Suunnitelmakuva Luhtaniemestä Kivesvaara Hankeen toimina käytiin läpi useassa ideapalaverissa Kivesvaaran alueen kehittämisasioita. Vaaralle menevän tien varressa on aikoinaan rakennettu loma-asuntoalue, jossa on vajaat 60 tonttia. Tonteille on rakennettu vesi-, viemäri- ja sähköliittymät. Alueen tonteista on rakennettu 5 kpl. Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi: Alueen tonttien myynnissä voitaisiin toteuttaa erittäin edullista hinnoittelua, koska kunta saisi tuloja jatkossa erilaisina lupamaksuina, kunnallisteknisinä käyttömaksuina ja kiinteistöveroina. Kivesvaaran tontit. Tilanne on päivitetty (keltaisella myydyt tontit)..

14 Kyläyhdistysten toiminta Paltamossa Hankkeen aikana pidettiin kaksi kyläyhdistyksille suunnattua toiminnan kartoitus ja suunnittelutilaisuutta. Ensimmäinen oli Kiehimän kylätalolla ja toinen Uuran kylätalolla. Kyläyhdistystilaisuus Kiehimän kylätalolla. Kyläyhdistystilaisuus Uuran kylätalolla keväällä 2013.

15 15 Kumppanit ja osallistujamäärät: - Kumppanina tilaisuuksissa olivat Kyläteemahanke ja Kainuun Nuotta ry. - Tilaisuuksiin osallistui edustajat melkein kaikista (11/10) Paltamon kyläyhdistyksistä. Paltamon kyläyhdistysten palvelukysely Hankkeessa suoritettiin kyläyhdistyskysely (paperisella kaavakkeella), jossa kartoitettiin kaikkien Paltamossa toimivien kyläyhdistysten yhteystiedot, toiminta, palvelut, tapahtumat jne. Hankeaikana on tehty kyselyjen pohjalta yhteenvedot kylien toiminnasta. Yhteenveto on tallennettu kuntaan hankekansioon ja kunnan serverille. Esimerkki kyläyhdistysten aktivoinnista (Kivesjärven kyläyhdistyksen aktivointi): Hankkeessa kutsuttiin koolle yhdistyksen kokous, jossa keskusteltiin yhdistyksen jatkotoimista. Kokouksessa valittiin uudet toimihenkilöt yhdistykselle, muutettiin nimeä (entinen nimi oli kehittämisyhdistys) ja laadittiin uudet säännöt. - Uudet säännöt ja nimenmuutos on hyväksytty yhdistysrekisterissä Vuonna 2013 yhdistyksen johtokunta on kokoontunut kolme kertaa. Yhdistys oli tärkeä voimavara talkootyöpanoksella uuden tapahtuman, Jättiläisten Yö Uphill Run -tapahtuman luomisessa. Joulukuussa 2013 kokoonnuttiin joulupuuron merkeissä, johon on kutsuttu Kivesjärven alueen vakituisia, loma-asukkaita ja joulupukki. Osallistujia oli lähes 40 henkilöä. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 sisältää runsaasti uudenlaista toimintaa ja aktivointia. Jättiläisten yö Uphill Run tapahtuma on myös kesällä 2014 ja entistä laajempana toteutuksena. Paltamon kylät. Sinisellä toimivat kyläyhdistykset. Päätettyjä jatkotoimia: Paltamon kylien, Uuran tilaisuudessa päätettiin, että kyläyhdistysten tapaamisia jatketaan. - Seuraavan Paltamon kyläyhdistysten yhteisen tilaisuuden järjestää ja kutsuu koolle Kivesjärven kyläyhdistys kesällä 2014.

16 16 - Kyläyhdistyskyselystä saatuja kylien palvelutietoja voi ja pitää hyödyntää jatkossa paremmin. - Kylien tapahtumatiedot tulee saada paremmin myös kunnan ylläpitämään tapahtumakalenteriin. - Kyläyhdistysten järjestämien tilaisuuksien tiedottamista tulee jatkossa tehostaa. Muita kylätilaisuuksissa esille tulleita asioita Kyläkyselyissä ja tilaisuuksissa tuli vahvasti esille myös yksityisteiden avustaminen kunnan taholta. Onhan kunnan yksityistieavustus lähes ainoa kiinteistöverosta tapahtuva palautus kylien asukkaille (vertaa: keskustaajaman tiet hoitaa ja kustantaa kunta). Ehdotuksia jatkotoimiksi Hankkeen aikana tuli esitys, että myös kunnan tulisi koota työryhmä, jossa olisi kaikki kyläyhdistykset edustettuna. Tätä kautta saataisiin selville, mitkä asiat kylillä askarruttavat eniten Eino Leino puistoalueen kehittämistoimia Paltamossa aloitettiin Eino Leino puistoalueen suunnittelu jo asumistyöryhmän ideoimana. - Paltamon aluearkkitehti oli tehnyt suunnitelmia ko. ideoiden pohjalta. - Hankkeessa jatkettiin asioiden eteenpäin vientiä. Kaunista Paltamoa. Eino Leino puiston lähialuetta. Esimerkkejä hankeaikana tulleista kehittämisideoista: - Liikennepuiston tekeminen leikkikentän läheisyyteen * Liikennepuiston kaikki rakenteet ja liikkumisvälineet voisivat olla puusta tehtyjä

17 17 - Seikkailureitti erilaisine toimineen vaikka Käärmeniemen suuntaan - Skeittiranpin/-alueen rakentaminen * On edennyt kansalaisaloitteena eteenpäin kuntaan - Alueelle rakennetaan talvisin luistelualue - Käärmeniemen toimintojen kehittäminen * Nuotiopaikan lisäkehittäminen ja pieni esiintymislava alueelle - Uusi polkuidea, Snellmanin polku * Tarkempi selvitys hankekansiossa - Kalastuspaikkoja joen varteen - Kiinteitä myyntikojuja torille * myyjät voisivat vuokrata ja saataisiin toritoimintaa ainakin kesäisin elvytettyä - Eino Leino -puistoalueelle kiinteä Paltamon Infopiste * Nyt alueella toimii liikuteltava infokahvila väliaikaisluvin - Opasteiden uusiminen Paltamon uuden ilmeen mukaisiksi * Lisäksi tarvitaan opasteet Paltamoon johtaville pääteille * Ideoita on tullut myös siirtymisestä sähköisiin ja vaihtuviin info-opasteisiin - Kävelypolkuyhteydet Paltamon keskustaajamasta Metelinniemeen * Jatkossa kävelytie rantaa pitkin levähdyspaikkoineen myös Autionimeen Hankeideoiden pohjalta on Paltamon aluearkkitehti laatinut yhteenvedon ko. asioista Ideat oli toimitettu koostettuna Paltamon aluearkkitehdille, joka on työstänyt ne karttapohjiin jatkosuunnittelua varten. Arkkitehdin selvitykset ovat karttakuvien jälkeen.

18 18 Paltamo kaikilla mukavuuksilla hanke (IDEAT KOOSTETTUNA) - Karttoihin liittyvät selitykset (Paltamon aluearkkitehti Harri Lindroos) 1 TAAJAMAN SISÄÄNTULOT 1a Oulu / länsi: (Teollisuusalue) - Maisemakuvan siistiminen, rakennettu ympäristö / luonnonympäristö 1b Kajaani / itä (Teollisuusalue) - Maisemakuvan siistiminen, rakennettu ympäristö / luonnonympäristö 1c Puolangantie / pohjoinen - viherympäristö, puistomainen metsänkäsittely 1d Taajama, risteysalue - Paltamon pysäyttäjä (*ks. kohta 5 - Viheralueet, istutukset! Risteysalueen järjestelyt! - Varautuminen Autioniemen liikenneyhteyksiin 1e Pääteiden viherympäristöt ja istutukset yleensä - Maisemanhoitotoimet, näkymien avaukset 2 KADUT, REITISTÖT 2a Kylänraitti - Liikenneympäristön parantaminen erityisesti taajamakuvan lähtökohdista - Maisemallisesti / taajamakuvallisesti keskeisten liikennealueiden istutusten suunnittelu ja toteutus 2b Rantaraitti; yhtenäinen kevyenliikenteen yhteys Metelinniemestä / golfkentältä taajamaan ja edelleen jokivartta kesäteatterille - Puuttuvien yhteyksien toteutus, viherympäristön kunnostus, opastus, kalusteet, rakenteet (liikuntalaitteet, penkit, valaistus, ) - Yhteys taajamasta Metelinniemeen?

19 19 - Joen ylitys normaaleja kevyen liikenteen reittejä VE-1 katkaisee reitin ja jakaa sen kahteen osaan - Vaihtoehdot?: VE-2 KL-silta VT 22:n ja rautatiesillan alta siltojen rakenteisiin tuettuna niiden alta? 2c Puroreitti ; puistomainen KL-yhteys puronvartta rannasta urheilukentälle, josta yhteydet ulkoilureitistöille; erityisesti Puolangantien itäpuolinen osa vaatii kunnostusta 2d Valtatien liittymä - Liittymäjärjestelyjen merkittävä parantaminen 2e Autioniemen kulkuyhteyksien järjestelyt - Huomioidaan laaditun selvityksen mukainen vaihtoehto / kulkuyhteydet suoraan taajamasta pk3 2f Reitistöt - Reitistöjen kehittäminen kokonaisuutena; kevyt liikenne, ulkoilureitit, ladut, kelkkareittiyhteydet - Tavoitteena reitistöjen helppo saavutettavuus - Ulkoilureiteistä ympyräreittejä, erimittaisia ja tasoisia reittejä - Suksilla torille? 3 UUDET ASUINALUEET - Koska ei luonnostaan merkittäviä rakentamispaineita keskitytään vetovoimaisiin rakennusalueisiin ja paikkoihin, esim.: 3a Luhtaniemi; yhteisrantaista pientalorakentamista golf-kentän itäpuolelle 3b Kiehimäjoen ranta kesäteatterin pohjoispuolella; pientalorakentamista, mahdollisuuksien mukaan omarantainen rakentaminen 3c Oulunrinne - Paloaseman törmä; pienimuotoinen pientalorakentaminen rinneratkaisuina, järvinäkymät (huomioitava Autioniemen kulkuyhteyksien ratkaiseminen tulevaisuudessa) 3d Autioniemi; vaiheittainen rakentaminen, ensimmäisessä vaiheessa rakentaminen siinä laajuudessa (< 20 rakennuspaikkaa) kuin nykyiset liikenneratkaisut (rautatien tasoristeys) mahdollistavat - 3e Tervalammen ranta (rannan kunnostus) 4 KESKEISET VIHERYMPÄRISTÖT - Puistot - Puistojen kunnostus huomioiden liittyminen muuhun maankäyttöön, puistojen aktivoiminen (lasten alueet, aikuisten liikuntavälineet, minigolf, koirat, ) - Taajamametsät - Keskeisten osa-alueiden luokitus ja niiden hoito- ja kunnostustoimien määritys, alueiden kunnostus vaiheittain (työ käynnistetty yhteistyössä mh-yhdistyksen kanssa) - Näkymäakselit - Mm. kirkko vanha pappila- 5 KESKUSTA, VT 22 varsi ja siihen liittyvät liiketoiminnat 5a Paltamon pysäyttäjä (* - Näkyvällä paikalla taajaman sisääntulon yhteydessä VT 22:n varrella, helposti saavutettava / hyvät yhteydet pääväylältä; erillinen toiminnallinen kuvaus; kehitetään yhtenäiseksi osaksi Eino Leino puiston ja siihen liittyvän torialueen kanssa; ks. tarkempi kaavio / Keskusta torinranta 1:1000 5a Torialueen ja Eino Leinon puiston kehittäminen - Alueelle laaditaan yhtenäinen suunnitelma joka huomioi sekä alueen nykyisten että uusien toimintojen kehittämisen kokonaisvaltaisesti (liiketoiminnot, liikenne pysäköinti bussit ym. puisto, tori, Paltamon pysäyttäjä, rannan hyödyntäminen,...); rakennettu ja kalustettu torialue - Liiketilojen ym. piha-alueiden tarkastelu ja kehittämistoimien määrittely - Käyttämättömien liike- ym. rakennusten tonttien kehittäminen ja käyttöönotto 5b Uimarantaan liittyvän palvelualueen tarkastelu / toimintojen ideointi

20 20 MUUTA: - Kelkkareitit taajamaan, yhdysreitit retkeilyreitistöille - Kivesvaaran ym. muiden oheiskohteiden kehittäminen - Oulujärvi, kulttuuriympäristöt, Melalahti, Käärmeniemi -beach Muita asuinviihtyvyyteen vaikuttavia toimia Hankkeessa tehtiin Paltamon keskustaajaman ympäristöön suunnattuja kävelykatselmuksia useita. Kontiomäen osalta on erillinen muistio (Paltamon asumistyöryhmän matka Kontiomäelle). Projektipäällikkö on käynyt lähes kaikilla Paltamon kylillä autoilemassa, joissa on silmäilty kylien yleisilmettä, teiden kuntoa ja haettu ensivaikutelmaa alueista. Havaintoja kyläkierrokselta: - Teiden peruskunto kohtuullinen, koska lähes kaikilla suuremmilla yksityisteillä on tehty perusparannushanke viime vuosien aikana (kunta-avustusta saavien tiekuntien tietä lähes 140 km Paltamossa). - Pusikoitumiseen teiden ja peltojen ympäristöissä tulisi kiinnittää tulevina vuosina huomiota - Pölynsidonta ei kaikilla teillä ollut ajan tasalla - Kesälanauksien puutteen vuoksi osa teistä oli kuoppaisia, osa erittäin kuoppaisia - Osalla teitä voisi olla alempi nopeusrajoitus turvallisuuden vuoksi - Maatalousympäristöt olivat osaksi sekaisia (tavaraa ympäri pihoja ja tienvarsia) Paltamon kunnan suorittamia keskustaajaman siistimistoimia: Paltamossa on aloitettu suunnittelu keskustaajaman siistimiseksi myös suurten puiden poistamisella. Teknisellä puolella kunnassa on jo karttapohjaiset suunnitelman asian tekemiseksi. Ympäristörakentamisessa voidaan käyttää jätevedenpuhdistamisesta jääviä kiintomassoja, joista myös tehty suunnitelmat kunnan toimina. Keväällä 2014 kunta aloittaa mm. venesataman ympäristön siistiminen puiden harventamisella ja puhdistusmassojen käyttämisellä maisemoinnissa. Katselmus alueella oli joulukuussa Liikennejärjestelyt Paltamossa Hankkeen projektipäällikkö oli nimitetty Paltamon liikenneturvallisuus ryhmään. Ryhmän kokouksia on ollut hakeaikana 3 kpl. Ideoita ja ehdotuksia jatkotoimiksi: - Liikenneratkaisuja on pohdittu ko. ryhmässä ja ne etenevät sitä kautta mahdollisiksi käytännön toimiksi Paltamon alueella (Paltamon liikenneturvallisuus ryhmä) - Tien 22, Paltamon risteysalueen uudelleen järjestely, esimerkiksi liikenneympyrän rakentaminen tulisi ottaa esille suunnitelmissa - Tasoristeysten sulkeminen Paltamon keskustaajamasta Oulun suuntaan olisi turvallisuus syistä saava käyntiin, jolloin ratkeaisi myös Autioniemen tieyhteys (yli- tai alikäytävä) Petpolis alueen jatkotoimet Petpolis selvityshankkeen päätyttyä, ei hankkeessa kartoitettujen ideoiden eteenpäin viemisessä ole tapahtunut mitään. Nettisivut toimivat. Toimenpiteet Paltamo kaikilla mukavuuksilla -hankkeessa: - Hankkeessa pidettiin kaksi kokoontumista lähinnä Paltamon hevostenystäväin seuran ihmisten kanssa. Tapaamisissa selvitettiin mahdollisen uuden tapahtuman tekemistä hevos- ja raviasioiden ympärille. Asiat eivät edenneet, koska ko. harrastajilla ei tässä vaiheessa ollut tapahtumaan tarvittavaa omaa rahoitusta käyttävissä ko. asioiden kehittämiseen.

21 21 - Paltamon raviradan alueella pidettiin katselmus. Katselmuksessa todettiin, että raviradan keskusalue on puiden kasvamisen seurauksena kasvanut umpeen, jolle pitää tehdä jotain. Petpolis-kylän havainnekuvia Jatkotoimia - Petpolis: Paltamon teknisen toimiston kanssa sovittiin, että tarpeen mukaan alueella voidaan tehdä puun hakkuuta harjoitusraviradan keskiosan alueilla. Tapahtumissa voi hakkuiden jälkeen nähdä radan ympäri. Lisäksi tulisi tehdä konetöitä mm. autojen parkkipaikan rakentamiseksi tilaisuuksiin. Idea raviradan maisemointiin: Kunnan jätevesien puhdistuksessa tulee kiintoaineita, joita voidaan käyttää maisemointiin. Raviradan ympäristö ja keskialuekin on hyvä kohde ko. maa-ainesten käytölle Materiaalituotanto Paltamon uudella ilmeellä Paltamossa haluttiin uudistaa markkinointi-ilmettä. Mainonnassa ja ilmoittelussa ei ollut mitään yhtenäistä, Paltamon ilmettä. Paltamon kunta käynnisti omana toimenaan ilmeen uudistamisen. Uudistamisideoita tuli kolmelta tarjoajalta. Jukka Laukkanen voitti ilmeenuudistamiskilpailun. Projektipäällikkö oli mukana kunnan työryhmissä, joissa uutta ilmettä pohdittiin ja päätettiin. Uusi ilme Paltamon materiaaleissa: Hankkeen hyödynnettiin kunnan toimina uudistettua ja valittua uutta ilmettä markkinoinnissa. - Hanke otti kunnan valitseman ilmeen käyttöön omissa hankemateriaaleissa. Hankesuunnitelmassa oli varattu jonkin verran rahaa mallituotteiden kehittämiseen ja ideointiin, joilla voidaan Paltamon uutta ilmettä viedä eteenpäin.

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN 1 TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN Tarkastelualueiden sijainti Järvi-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta valittiin erikseen tarkasteltava, zoomattava kohdealue Aluetta on tarkasteltu yleispiirteisesti, kuvaamalla

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kiskontien Kimppa MUISTIO 1 (2) Jaana Joutsen Kiskontien Kimpan avoin kokous. Aika: kello 18 Tuohikoto, Tuohittu

Kiskontien Kimppa MUISTIO 1 (2) Jaana Joutsen Kiskontien Kimpan avoin kokous. Aika: kello 18 Tuohikoto, Tuohittu Kiskontien Kimppa MUISTIO 1 (2) Jaana Joutsen 12.6.2014 Kokous: Kiskontien Kimpan avoin kokous Läsnä: 12 osallistujaa Aika: 4.6.2014 kello 18 Paikka: Tuohikoto, Tuohittu KOKOUKSESSA POHDITTUJA ASIOITA

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

Päivitetty Christian Koivula Kalastuskoordinaattori

Päivitetty Christian Koivula Kalastuskoordinaattori Päivitetty 20.2.2014 Christian Koivula Kalastuskoordinaattori V. 2011-2013 (jatkoa 30.6.2014 asti) Merikarvian kunnan hanke, joka toteutetaan yhdessä Kalakierroksen kanssa Rahoitus: yht. 335 000 Euroopan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika: Torstaina 27.9.2012 kello 18.00 19.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Aika: 28.1.2016 klo 17.00 18.28 Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Paikka: Kaupungintalo, Kataja Läsnäolijat ( erillinen luettelo) 1. Yhres

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa.

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa. 1 Pirkkalan kunta Kannanotto asemakaavan laajennukseen ympäristölautakunta Suupantie 11, 33960 Pirkkala Huovin-Lepomoision omakotiyhdistys ry Omakotiyhdistys käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Petpolis - Paltamon koira- ja hevoskylän esiselvitys Liite: Paltamon koira- ja hevoskyläalueiden mahdolliset sijoitusalueet

Petpolis - Paltamon koira- ja hevoskylän esiselvitys Liite: Paltamon koira- ja hevoskyläalueiden mahdolliset sijoitusalueet Petpolis - Paltamon koira- ja hevoskylän esiselvitys Liite: Paltamon koira- ja hevoskyläalueiden mahdolliset sijoitusalueet Tarkastelussa on kartoitettu ja arvioitu suunnittelun yhteydessä esiin nousseiden

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Vuolenkosken kyläyhdistys ry

Vuolenkosken kyläyhdistys ry Vuolenkosken kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA Kylätoimikunnan kokous 2/2015 Aika: 16.2.2015 klo 18.00 Paikka: Kyläpiste, Vuolenkoskentie 1430 Liite: Läsnäolijat 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Hangon asemakaavaluonnos

Hangon asemakaavaluonnos Hangon asemakaavaluonnos Työpaja 24.4. Hangossa, tulosten yhteenveto WSP / Mari Siikonen, Teemu Holopainen ja Anri Lindén 28.5.2012 1. Työpajan kuvaus ja aineisto 2. Yhteenveto tuloksista Asemakaavaluonnos

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 3. 22.9.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ Kokoontumis- ja harrastustilat sekä kyläyhdistyksen perustaminen (Harrastus)toiminnan pitää olla uutta, tai toimintaa on laajennettava/uusittava. Kotiseutuliiton ja opetusministeriön varoja kannattaa myös

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 107 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 109 2 KOKOUKSEN AVAUS... 109 3

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA Seurantatietojen tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tuensaaja sitoutuu toimittamaan seurantatiedot myönteisen tukipäätöksen saatuaan.

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta

PALUKSEN MAKU. käyttömuotojen yhteensovittamisesta PALUKSEN MAKU Esiselvitys vanhan maaainesottoalueen maisemoinnista ja käyttömuotojen yhteensovittamisesta Hankealueen sijainti Ulvila-Palus 19 km Pori-Palus 18 km Tampere-Palus 95 km Kartta: www.eniro.fi

Lisätiedot

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia MUISTIO Lasten maaseutuparlamentti suunnittelupalaveri 2 Paikka: Etelä-Savon ELY- keskus Aika: 8.10.2013 klo 9:00-11:15 Paikalla: Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja

Lisätiedot

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke 1 (2) 23.8.2011 Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke Hanke tiivistetysti Hanke sisältää Soinlahden teollisuusalueen suunnittelun ja liikennejärjestelyjen toteutuksen sekä puu-

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan 22.5.2013 Suvi Nirkko Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Odotukset maakuntauudistukselta

Odotukset maakuntauudistukselta Odotukset maakuntauudistukselta Kommenttipuheenvuoro Oulu 11.11.2016 Sote- ja Maakuntauudistus Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

51 Kesäkauden tapahtumat Anttolassa vuonna 2016 ja niiden järjestelyt

51 Kesäkauden tapahtumat Anttolassa vuonna 2016 ja niiden järjestelyt Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (11) Aika 22.09.2015, klo 18:00-19:35 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat:

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat: 1LOP P I KESKELLÄ KASVU -SUOM EA 1 HALLINTO JA TALOUS 14.1.2015 FORSSnnJ KAUPUNKI Jakelun mukaan /oc / d y / 5 RÄYSKÄLÄN ILMAILUKESKUKSEN AIRPARK-HANKKEEN ESISELVITYSHANKE Lopen kunnantalolla 12.12.2014

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE

HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS RYKINNIEMEN ALUEELLE Tiemassaaren Kyläyhdistys r.y 12.1.2011 1(5) Ilpo Vellonen, Pajulahdentie 11, 58900 Rantasalmi Puh. 040-5617460 Sähköposti: ilpo.vellonen@pp.inet.fi Rantasalmen kunnanhallitukselle HAUKIVEDEN-HAAPASELÄN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 06.11.2016 KAAVA Merikarvian Ylikylä rantayleiskaavan muutos koskien Riispyyn kylän tiloja Riihimäki 484-414-2-156, Halkoplassi 484-414-2-199 ja Heikkilä 484-414-1-122 OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kulttuurityöryhmä 28.10.2015 AIKA 28.10.2015 klo 10.00 PAIKKA Imatra, Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali OSALLISTUJAT (x) Juha Iso-Aho, puheenjohtaja TKI-HUMAK Voima

Lisätiedot