LOPPURAPORTTI Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. 15.1.2014 Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö"

Transkriptio

1 1 LOPPURAPORTTI Paltamon kunta Kari Heikkinen projektipäällikkö

2 2

3 3 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 5 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 5 3. YHTEENVETO HANKKEESTA 5 4. LOPPURAPORTTI Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet b. Hankkeen tavoitteet c. Hankkeen pitemmän aikavälin tavoitteet 5. PALTAMO VIIHTYISÄ, HALUTTU JA TURVALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ tunnin koulutusohjelma Koulutus 1. Tapahtuminen järjestäjäkoulutus Koulutus 2. Paltamon palvelujen ja tuotteiden palvelukoulutus Koulutus 3. Kunnan henkilöstön palvelukoulutus Autioniemi Metelinniemi Luhtaniemi Kivesvaara Kyläyhdistysten toiminta Paltamossa Eino Leinon puistoalueen kehittäminen Muita asuinviihtyvyyteen vaikuttavia toimia Liikennejärjestelyt Paltamon alueella Petpolis alueen jatkotoimet Materiaalituotanto Paltamon uudella ilmeellä Paltamon kunnan nettisivujen uusiminen 6. PALTAMO, KESÄ JA LOMA-ASUKASYSTÄVÄLLINEN KUNTA Kesäasukaslehti 6.2 Paltamon palvelut 6.3 Kyselyt 6.4 Tervetuloa Paltamoon -postikortti 6.5 Loma-asuntoalueiden tietojen päivittäminen 6.6 Paltamon yritysluettelot ovat nyt toimialoittain käytössä 7. PALTAMOSSA MUKAVA PYSÄHTYÄ (pysäyttäjä Paltamoon) Väinö-vene 8. VIIHDY VAPAALLA TAPAHTUMA Tapahtuma 1. Jättiläisten yö UpHill-run juoksutapahtuma. - Tapahtuma 2. Vaarankylän rompetori - Tapahtuma 4. Paltamon SyysSurinat - Tapahtuma 5. Paltamon messut Tapahtuma 6. Paltamo Helsingissä Tapahtuma 7. Paltamon aarteen etsintä 9. PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TOIMET Hankkeen projektipäällikkö Kari Heikkinen 9.2 Projektipäällikön työaikakirjanpito 9.3 Projektipäällikkö työaikajärjestely kesällä Kumppaneiden, rahoittajien ja muiden ajan tasalla pitäminen 9.5 Hankkeen johto- ja kehitysryhmä ja kokoukset

4 4 10. PALTAMON UUSI ASUKASLEHTI MATERIAALIA NETTIPORTAALEIHIN SÄHKÖINEN TIEDOTTAMINEN HANKEASIOISSA MUU TIEDOTTAMINEN Hankkeen Power Point esitykset 14. PROJEKTIPÄÄLLIKÖN OSALLISTUMINEN TILAISUUKSIIN Tutustumismatka Tahkon ja Kuopion alueen matkailukohteisiin 14.2 Kulttuurimatkailun teemapäivä Kivesvaaralla 14.3 Kylien mahdollisuudet matkailussa Kivesvaaralla 14.4 Paltamon Energiamessut keväällä Kunnanvaltuusto ja -hallitus 14.6 Yritystapaamiset 14.7 Kunnan sisäiset kehityspalaverit 14.8 Kunnan strategiaseminaarit 14.9 Paltamon Teerivaaran tuulivoimapuiston tilaisuudet Paltamon liikenneturvallisuusryhmän kokoukset Paltamon Kala Leaderin tilaisuudet Kivesvaaran retkeilyreittien hankesuunnittelukokoukset Paltamon kunnan alueella useita paikkakatselmuksia Paltamoon uusia asukkaita palaverit Kainuu Helsingissä tilaisuus Paltamossa Muut kokoukset ja tilaisuudet 15. YKSITYISTIET OSA ASUKASTYYTYVÄISYYTTÄ HANKEAIKATAULU RESURSSIT HANKETOTEUTUKSEN ORGANISAATIO KUSTANNUKSET JA RAHOITUS RAPORTOINTI JA SEURANTA TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT YHTEISTYÖKUMPPANIT HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 43

5 5 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, Paltamo 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO Hankkeen nimi: Paltamo kaikilla mukavuuksilla Hankenumero: YHTEENVETO HANKKEESTA Hankkeessa tuotiin esille Paltamon palvelujen, asumisen, viihtyvyyden ja rakentamisen mahdollisuuksia kuntalaisille, kesä- ja loma-asukkaille ja yritystoiminnalle sekä selvitettiin niiden tarjonnan ja toiminnan kehittämistä. Hankkeessa ideoitiin ja kartoitettiin, mikä voisi olla kiinnostava pysäyttäjäkohde (rakennus, kone, rakennelma tms.) Paltamossa. Hanketoimina innostettiin ja koulutettiin järjestäjiä yleisötapahtumien järjestämiseksi Paltamoon. Tarkoituksena oli saada tapahtumista uudenlaisia ja suuria yleisöjä houkuttelevia. Asioista tiedottamiseen ja kiinnostavuuden lisäämiseksi hankkeessa toteutettiin uusi asukaslehti, jota postitettiin Paltamon vakituisille ja loma-asukkaille, sekä jaettiin eri yhteyksissä ohikulkijoille ja erilaisissa tapahtumissa. Hankkeessa tuotettiin ja kerättiin materiaalia hankkeen pääteemojen osalta Paltamoon.com -nettiportaaliin. Jo olemassa olevaa nettisivustoa kehitettiin palvelemaan paremmin Paltamon palveluja. Paltamoon.com nettisivujen hallinnoijan kanssa on hankkeessa tehty sopimus, jotta tuotettu materiaali ja asiat ovat siellä nähtävissä ajantasatietoina vähintään kolmen vuoden ajan. Hankkeen aikana ideoitiin ja tuotettiin Paltamon uudella ilmeellä tyylikkäitä tuotteita ja muita markkinointi-/kampanjatuotteita asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja eri organisaatioiden käyttöön. Hankeaikana tehtiin esimerkkituotesarja erilaisia kangastuotteita. Mallit ja ideat ovat kaikkien paltamolaisten yritysten ja yhteisöjen hyödynnettävissä vaikka uusiksi tuotesarjoiksi. Hanketeemojen osalta järjestettiin 20 tunnin koulutusohjelma asiakasystävällisen Paltamon kehittämiseksi. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kunnan henkilöstön ja alueella toimivien järjestöjen, yhteisöjen, yrityksien ja yksityisten henkilöiden voimin, jotka olivat kiinnostuneita panostamaan Paltamon alueen kehittämiseen lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Hankkeen tavoitteena oli saada kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt kiinnostumaan Paltamon mahdollisuuksista kaikilla elämänaloilla. Samalla tehtiin mediatiedotusta hankkeen tunnettavuuden ja tavoitteiden julkisaamiskesi. Tavoitteena oli nostaa paltamolaisten asumisen ja elämisen laatua sekä luoda ja kehittää uusia toimintamalleja ja ratkaisuja yhteistyöhön eri toimijatahojen kanssa. Pitkän tähtäimen tavoite on ollut saada Paltamosta kiinnostava, kestävään kehitykseen perustuva, menestyvä, elinvoimainen, viihtyisä ja vetovoimainen kuntakokonaisuus. Hankkeelle oli palkattu projektipäällikkö ajalle Projektipäällikkö piti palkatonta vapaata 2 kuukautta (heinä-elokuu), jolla toimella saatiin jatkettua hankeaikaa vuoden 2013 loppuun. Jatkoaikaan haettiin ja saatiin hankerahoittajan Oulujärvi Leaderin lupa.

6 6 4. LOPPURAPORTTI 4.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet Hanke oli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Toimintalinja: Leader Toimenpide: 321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön palvelut Oulujärvi Leaderin kehittämisohjelma Painopiste: Sujuva arki viihtyisässä ympäristössä b. Hankkeen tavoitteet 1. Paltamolaisten itsetunto ja usko tulevaisuuteen kasvaa! 2. Ulkopaikkakuntalaisten halu tulla, olla ja elää Paltamossa viriää! 3. Kaikki ikäryhmät kokevat Paltamon jatkossa parempana asuin-, loma- ja yrityspaikkana! 4. Yhteistyö Oulujärven toiminta-alueen kaikilla osa-alueilla tiivistyy! 5. Yritystoiminta viriää ja lisääntyy! 6. Kunta saa lisää verotuloja! Hankkeen pitemmän aikavälin tavoitteet: - Asuinalue/työssäkäyntialue/vapaa-aika-alue saa hankkeen ideoinnin ja toimien kautta uusia toimintaulottuvuuksia. - Kuntaan muuttaa nuoria yrittäjähenkisiä lapsiperheitä, joiden tekemisten kautta kuntaan saadaan elävyyttä, nykyaikaisuutta ja taloudellista lisäarvoa pitkällä tähtäimellä. - Kesäasukkaat aktivoituvat ja kiintyvät Paltamon asioihin niin paljon, että heistä jatkossa voisi tulla vakituisia paltamolaisia työuran tai eläkkeelle siirtymisen jälkeen. - Palvelun tarjoajilla on yhteinen tavoite ja tiedotustapa, joilla palvelujen myynti tehostuu. - Runsas läpikulkuliikenne pysähtyy Paltamoon käyttämään ja ostamaan eri palveluja. - Paltamossa on vuosittain vähintään 1 tapahtuma, joka tunnetaan valtakunnallisesti! HANKKEEN TOTEUTUS HUOM! Toimenpiteet ja kirjaukset hankeraportissa Hankeraportissa on kirjattu jonkin verran Paltamon kunnan hankeaikana tekemiä töitä, joita hankkeessa on ideoitu, kehitetty ja esitetty tehtäväksi. Hankerahoitusta ja resurssia ei ole käytetty kunnan tekemiin töihin vaan konkreettiset kuntatyöt on tehty kunnan varoin. 5. PALTAMO ON VIIHTYISÄ, HALUTTU JA TURVALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ Taustaa: Asukasviihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. asumismukavuus, turvallisuus, liikenneyhteydet, alueen palvelut, vakituisen ja loma-asumisen tonttitarjonta, terveydenhoitopalvelut, eri ikäryhmien liikuntapaikkatarjonta, yhteistyö eri asioiden hoitamisessa, erilaiset tapahtumat ja palvelutarjoajien ammattitaito. Usein unohdetaan keskustaajaman ulkopuolella olevien kylien toiminta. Myös liikenneyhteyksien ja tieverkoston ylläpito ovat osa asumisviihtyisyyttä tunnin koulutusohjelma hankkeen yhteistyökumppaniyritysten ja järjestöjen sekä kunnan henkilöstölle. Tavoite: - Nykyisten tai uusien asiakkaiden ja asukkaiden sekä matkailijoiden palvelujen kehittäminen

7 7 - Luoda edellytyksiä, jotta Paltamosta tulee mieleen jäävä ja palveleva paikkakunta - Käydä läpi tilaisuuksien järjestämisessä muistettavia käytännön asioita - Käydä läpi kaikki tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät lupa-asiat - Lisätä omatoimista kehittämisosaamista osallistujien toimesta ja varmistamalla pysyvä yhteinen toimintamalli Koulutus 1. Tilaisuuksien ja tapahtuminen järjestäjäkoulutus (8 tuntia) Toteutus: Hankkeessa oli kahtena iltana (2 x 4 tuntia) tilaisuuksien järjestäjille suunnattu koulutus. Koulutus sisälsi kaikki hanketavoitteen mukaiset asiat. Lisäksi käytiin läpi markkinointiin ja mainontaan liittyviä perusasioita. Koulutuksen ppt-esitykset ovat sähköisesti tallennettu ja arkistoitu kunnan serverille. Osallistuminen: Jokainen koulutukseen osallistuva teki koulutusiltojen välillä suunnitelman omasta tapahtumasta, jotka esiteltiin toisessa koulutusillassa. Koulutukseen osallistui kahtena iltana yhteensä 15 ihmistä eri järjestöistä Paltamossa. Projektipäällikön lisäksi kouluttajana toimi Pirjo Nuottimäki Notehill Ky:stä. Tilaisuuksien järjestämiskoulutuksessa kaikki osallistujat joutuivat esittelemään oman tilaisuutensa. Koulutus 2. Paltamon palvelujen tuotteistamiskoulutus Kyseiseen koulutusosioon haettiin osallistujia kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä Ilmoittautujia oli kuitenkin niin vähän, että ko. koulutusosiota ei järjestetty. Jatkotoimet: Oulujärvi Leader ja Kainuun ELY ovat hyväksyneet ko. Paltamo Helsingissä hankkeen (6 kk), jossa järjestetään palvelujen tuotteistamisosio. Hanke alkaa Hankkeen hallinnoi Paltamon kunta. Hankkeeseen on sitoutunut 11 eri toimijaa Paltamosta. Uuden hankkeen käytössä ovat kaikki Paltamo - Kaikilla mukavuuksilla hankkeen aikana kerätyt ideat ja arkistoidut materiaalit.

8 8 Kuvia kunnan henkilöstön palvelukoulutuksesta. Koulutus 3. Kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden palvelukoulutus (12 tuntia) Kunnan henkilöstön koulutuksen tarkoituksena oli kuntalaisille suunnattujen palvelujen parantaminen ja työssä viihtymiseen/jaksamiseen innostaminen. Toteutus: Koulutus tapahtui kolmena päivänä marraskuussa Koulutusohjelma ja -aiheet tähtäsivät paremman palvelun takaamiseen kuntalasille. Ohjelma sisälsi myös työyhteisön parempaa toimivuutta hakevia tekijöitä. Koulutukseen osallistuville lähetettiin ennakkokysely (nettikyselykaavake) jossa kartoitettiin lähtötilanne henkilöstön näkökulmista. Kouluttajana toimi: Focus Main Point Oy Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi: Koulutuksen tuloksien purkaminen jää kehitysjohtaja Anu Tervoselle ja kouluttajalle. Kyselyt tulisi jatkossa tehdä vuosittain samansisältöisinä, jolloin voidaan vertailla tuloksia ja asioiden kehittymistä kunnassa luotettavasti. Paltamon asuinaluekartoitukset ja rakentamismahdollisuudet Autioniemi, uusi asuinalue Paltamon keskustaajaman läheisyydessä. Taustatietoa kunnan tekemistä selvityksistä alueesta: Alue on lähes rakentamaton niemi, joka antaa alusta saakka mahdollisuuden suunnitella alueesta uudenlaisen ja laajasti kiinnostavan veden äärelle sijoittuvan asuinympäristön. Kulkuyhteyden järjestäminen alueelle on haasteellinen, koska alue sijaitsee rautatien ja järven välissä.

9 9 Autionimen suunnittelu-/arkkitehtikilpailun satoa. Kuvissa (ylhäällä) on esimerkkinä kaksi ehdotusta. Toimenpiteet hankkeessa: Hankkeen tilaisuuksissa kartoitettiin Autionimen rakentamisen mahdollisuuksia. Hankeajan ideoita Autionimen rakentamiseksi: - Hyvin toimeentulevien eläkeläisten asuinalue palveluineen

10 10 - Etätyöasuinalue mahtavine järvimaisemineen (asunnot, etätyötoimistot, venelaiturit jne.) - Energiaomavarainen uusi asuinalue (energiaa tuotetaan yli oman tarpeen myös myyntiin) Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi: Aktiivisesti olisi jatkettava liikennejärjestelyjen suunnittelua Autionimeen. Rautatien ylitys tai alitus olisi liikenneturvallisuuden nimissä erittäin tärkeä toimi. Paltamon keskustaajamasta Oulun suuntaan on kaksi vaarallista radan ylitystä, jotka myös ratkeaisivat Autionimen tieyhteyden ratkaisujen kautta. Hankkeessa järjestettiin tutustumismatka Kalajoelle Lokakuussa 2013 tehtiin tutustumismatka Kalajoelle, jotta saataisiin esimerkkejä nykypäivän uudesta rakentamisesta. Samalla tutustuttiin Kalajoella 2014 olevaan loma asuntomessualueeseen. - Matka sisälsi myös luennon Kalajoen kaupunginjohtajan toimesta. - Matkalle osallistui 20 henkilöä Paltamosta. - Matkasta on saatu myös kirjallinen palaute jaetun kyselyn mukaan Metelinniemi Metelinnimen loma- ja golfkenttäalueen kehittäminen rantamaisemineen koettiin hankkeen tilaisuuksissa Paltamon ykköskohteeksi ajatellen matkailun kehittämistä alueella. Toimenpiteet hankkeessa: Hanketilaisuuksissa, hankkeen johto- ja kehitysryhmässä sekä golfalueen toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa on linjattu Metelinniemen ja golf-kenttätoiminnan asioita. Ongelmat: - Runsasta lomatonttitarjontaa ei ole pystytty hyödyntämään - Mittavien ihmismassojen majoittaminen on Paltamossa ongelmallista - Oulujärven lomailumahdollisuuksia ei edelleenkään ole osattu markkinoida - Jo olemassa olevien loma-asuntojen vuokrakäyttö/varaus on ulkopuoliselle hankalaa Idea: Loma-asunmessut Paltamoon? Paltamossa on herännyt ajatus, voisiko Paltamon Metelinniemessä olla tulevaisuudessa lomaasuntomessut. Paltamon kunnan toimesta selvitetään jatkossa ko. mahdollisuutta alueen ja messukustannusten suhteen.

11 11 Klubiravintolan toiminta golfkentän maisemissa koettiin ensiarvoisen tärkeäksi Paltamossa. Metelinnimen golf- ja loma-asuntoalue Ideoita ja ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi: - Lomatonttitarjonnan markkinointia tulisi tehdä jatkuvana toimena Paltamon kunnan tai sovitun myyntiorganisaation kautta ja tonttien omistajien yhteismarkkinointina. - Lisää uusia tapahtumia vierasvenesataman läheiselle alueelle - Esiintymislavan rakentaminen vierasvenesataman läheisyyteen - Uimarannan siistiminen - Kioski uimarannan läheisyydessä olevalle P-paikalle (palvelisi myös Caravan alueen vieraita) - Opasteiden saaminen tien 22 varteen tarjottavista palveluista Metelinniemessä - Vierasvenesataman polttoainetankkausmahdollisuuden markkinointia/tiedottamista tehostettava

12 12 - Erilaisten Golf-kisojen ja turnausten saaminen (lisää) Paltamon golf-kentälle - Kainuu Open -tapahtuman jatkuminen (Kajaani Vuokatti - Paltamo). Päätöskisa Paltamossa. - Erilaisten veneilymahdollisuuksien (vuokraveneet, tilausmatkat) saaminen Oulujärvelle Jäähile- ja kalakontti venesataman läheisyyteen Metelinniemeen venesatamaan tulee kesällä 2014 kalastajille tarkoitettu jäähile- ja kalakontti. Kyseinen toimi toteutetaan KalaLeader -hankkeena, jossa omarahoitusosuuteen osallistuvat Paltamon kunta ja osakaskunnat I ja II. Havainne kuva jäähile- ja kalakontin paikasta. Kuvassa näkyy myös uusi Caravan-alue. Hankkeen aloituskokous pidettiin syksyllä 2013 ja hanke saatetaan loppuun kesän 2014 aikana. Hankkeessa opastetaan ja järjestetään myös kalankäsittelykoulutusta kesällä Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi: Informoitava kalan vastaanottamisen mahdollisuuksista ja jatkomarkkinoinnista mm. nuoria, joille kalastamisesta Oulujärvellä voisi tulla vaikka ammatti. Kesällä 2014 tulee uusi veneluiska venesataman läheisyyteen. Paikka on katsottu valmiiksi Luhtaniemi Hanketilaisuuksissa kävi ilmi, että Paltamossa halutaan rakentaa vakituista asumista myös rannan läheisyyteen. Hankeaikana Paltamon kunta käynnisti Luhtaniemen alueen kaavoituksen ja maankäyttövaihtoehtojen tarkastelun sekä yhdyskuntatekniikan rakennuskustannusten selvityksen. Luhtanimen alueen kaavavalmistelu etenee: Paltamon kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan aluearkkitehdin tekemän alustavan tarkastelun Luhtaniemen alueen maankäytöstä ja mahdollisesta toiminnallisesta mitoituksesta. Tarkastelun perusteella Luhtaniemen alueella on kunnan omistamalle maa-alueelle mahdollista toteuttaa arviolta noin 10 rantaan tukeutuvaa rakennuspaikkaa.

13 13 Suunnitelmakuva Luhtaniemestä Kivesvaara Hankeen toimina käytiin läpi useassa ideapalaverissa Kivesvaaran alueen kehittämisasioita. Vaaralle menevän tien varressa on aikoinaan rakennettu loma-asuntoalue, jossa on vajaat 60 tonttia. Tonteille on rakennettu vesi-, viemäri- ja sähköliittymät. Alueen tonteista on rakennettu 5 kpl. Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi: Alueen tonttien myynnissä voitaisiin toteuttaa erittäin edullista hinnoittelua, koska kunta saisi tuloja jatkossa erilaisina lupamaksuina, kunnallisteknisinä käyttömaksuina ja kiinteistöveroina. Kivesvaaran tontit. Tilanne on päivitetty (keltaisella myydyt tontit)..

14 Kyläyhdistysten toiminta Paltamossa Hankkeen aikana pidettiin kaksi kyläyhdistyksille suunnattua toiminnan kartoitus ja suunnittelutilaisuutta. Ensimmäinen oli Kiehimän kylätalolla ja toinen Uuran kylätalolla. Kyläyhdistystilaisuus Kiehimän kylätalolla. Kyläyhdistystilaisuus Uuran kylätalolla keväällä 2013.

15 15 Kumppanit ja osallistujamäärät: - Kumppanina tilaisuuksissa olivat Kyläteemahanke ja Kainuun Nuotta ry. - Tilaisuuksiin osallistui edustajat melkein kaikista (11/10) Paltamon kyläyhdistyksistä. Paltamon kyläyhdistysten palvelukysely Hankkeessa suoritettiin kyläyhdistyskysely (paperisella kaavakkeella), jossa kartoitettiin kaikkien Paltamossa toimivien kyläyhdistysten yhteystiedot, toiminta, palvelut, tapahtumat jne. Hankeaikana on tehty kyselyjen pohjalta yhteenvedot kylien toiminnasta. Yhteenveto on tallennettu kuntaan hankekansioon ja kunnan serverille. Esimerkki kyläyhdistysten aktivoinnista (Kivesjärven kyläyhdistyksen aktivointi): Hankkeessa kutsuttiin koolle yhdistyksen kokous, jossa keskusteltiin yhdistyksen jatkotoimista. Kokouksessa valittiin uudet toimihenkilöt yhdistykselle, muutettiin nimeä (entinen nimi oli kehittämisyhdistys) ja laadittiin uudet säännöt. - Uudet säännöt ja nimenmuutos on hyväksytty yhdistysrekisterissä Vuonna 2013 yhdistyksen johtokunta on kokoontunut kolme kertaa. Yhdistys oli tärkeä voimavara talkootyöpanoksella uuden tapahtuman, Jättiläisten Yö Uphill Run -tapahtuman luomisessa. Joulukuussa 2013 kokoonnuttiin joulupuuron merkeissä, johon on kutsuttu Kivesjärven alueen vakituisia, loma-asukkaita ja joulupukki. Osallistujia oli lähes 40 henkilöä. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 sisältää runsaasti uudenlaista toimintaa ja aktivointia. Jättiläisten yö Uphill Run tapahtuma on myös kesällä 2014 ja entistä laajempana toteutuksena. Paltamon kylät. Sinisellä toimivat kyläyhdistykset. Päätettyjä jatkotoimia: Paltamon kylien, Uuran tilaisuudessa päätettiin, että kyläyhdistysten tapaamisia jatketaan. - Seuraavan Paltamon kyläyhdistysten yhteisen tilaisuuden järjestää ja kutsuu koolle Kivesjärven kyläyhdistys kesällä 2014.

16 16 - Kyläyhdistyskyselystä saatuja kylien palvelutietoja voi ja pitää hyödyntää jatkossa paremmin. - Kylien tapahtumatiedot tulee saada paremmin myös kunnan ylläpitämään tapahtumakalenteriin. - Kyläyhdistysten järjestämien tilaisuuksien tiedottamista tulee jatkossa tehostaa. Muita kylätilaisuuksissa esille tulleita asioita Kyläkyselyissä ja tilaisuuksissa tuli vahvasti esille myös yksityisteiden avustaminen kunnan taholta. Onhan kunnan yksityistieavustus lähes ainoa kiinteistöverosta tapahtuva palautus kylien asukkaille (vertaa: keskustaajaman tiet hoitaa ja kustantaa kunta). Ehdotuksia jatkotoimiksi Hankkeen aikana tuli esitys, että myös kunnan tulisi koota työryhmä, jossa olisi kaikki kyläyhdistykset edustettuna. Tätä kautta saataisiin selville, mitkä asiat kylillä askarruttavat eniten Eino Leino puistoalueen kehittämistoimia Paltamossa aloitettiin Eino Leino puistoalueen suunnittelu jo asumistyöryhmän ideoimana. - Paltamon aluearkkitehti oli tehnyt suunnitelmia ko. ideoiden pohjalta. - Hankkeessa jatkettiin asioiden eteenpäin vientiä. Kaunista Paltamoa. Eino Leino puiston lähialuetta. Esimerkkejä hankeaikana tulleista kehittämisideoista: - Liikennepuiston tekeminen leikkikentän läheisyyteen * Liikennepuiston kaikki rakenteet ja liikkumisvälineet voisivat olla puusta tehtyjä

17 17 - Seikkailureitti erilaisine toimineen vaikka Käärmeniemen suuntaan - Skeittiranpin/-alueen rakentaminen * On edennyt kansalaisaloitteena eteenpäin kuntaan - Alueelle rakennetaan talvisin luistelualue - Käärmeniemen toimintojen kehittäminen * Nuotiopaikan lisäkehittäminen ja pieni esiintymislava alueelle - Uusi polkuidea, Snellmanin polku * Tarkempi selvitys hankekansiossa - Kalastuspaikkoja joen varteen - Kiinteitä myyntikojuja torille * myyjät voisivat vuokrata ja saataisiin toritoimintaa ainakin kesäisin elvytettyä - Eino Leino -puistoalueelle kiinteä Paltamon Infopiste * Nyt alueella toimii liikuteltava infokahvila väliaikaisluvin - Opasteiden uusiminen Paltamon uuden ilmeen mukaisiksi * Lisäksi tarvitaan opasteet Paltamoon johtaville pääteille * Ideoita on tullut myös siirtymisestä sähköisiin ja vaihtuviin info-opasteisiin - Kävelypolkuyhteydet Paltamon keskustaajamasta Metelinniemeen * Jatkossa kävelytie rantaa pitkin levähdyspaikkoineen myös Autionimeen Hankeideoiden pohjalta on Paltamon aluearkkitehti laatinut yhteenvedon ko. asioista Ideat oli toimitettu koostettuna Paltamon aluearkkitehdille, joka on työstänyt ne karttapohjiin jatkosuunnittelua varten. Arkkitehdin selvitykset ovat karttakuvien jälkeen.

18 18 Paltamo kaikilla mukavuuksilla hanke (IDEAT KOOSTETTUNA) - Karttoihin liittyvät selitykset (Paltamon aluearkkitehti Harri Lindroos) 1 TAAJAMAN SISÄÄNTULOT 1a Oulu / länsi: (Teollisuusalue) - Maisemakuvan siistiminen, rakennettu ympäristö / luonnonympäristö 1b Kajaani / itä (Teollisuusalue) - Maisemakuvan siistiminen, rakennettu ympäristö / luonnonympäristö 1c Puolangantie / pohjoinen - viherympäristö, puistomainen metsänkäsittely 1d Taajama, risteysalue - Paltamon pysäyttäjä (*ks. kohta 5 - Viheralueet, istutukset! Risteysalueen järjestelyt! - Varautuminen Autioniemen liikenneyhteyksiin 1e Pääteiden viherympäristöt ja istutukset yleensä - Maisemanhoitotoimet, näkymien avaukset 2 KADUT, REITISTÖT 2a Kylänraitti - Liikenneympäristön parantaminen erityisesti taajamakuvan lähtökohdista - Maisemallisesti / taajamakuvallisesti keskeisten liikennealueiden istutusten suunnittelu ja toteutus 2b Rantaraitti; yhtenäinen kevyenliikenteen yhteys Metelinniemestä / golfkentältä taajamaan ja edelleen jokivartta kesäteatterille - Puuttuvien yhteyksien toteutus, viherympäristön kunnostus, opastus, kalusteet, rakenteet (liikuntalaitteet, penkit, valaistus, ) - Yhteys taajamasta Metelinniemeen?

19 19 - Joen ylitys normaaleja kevyen liikenteen reittejä VE-1 katkaisee reitin ja jakaa sen kahteen osaan - Vaihtoehdot?: VE-2 KL-silta VT 22:n ja rautatiesillan alta siltojen rakenteisiin tuettuna niiden alta? 2c Puroreitti ; puistomainen KL-yhteys puronvartta rannasta urheilukentälle, josta yhteydet ulkoilureitistöille; erityisesti Puolangantien itäpuolinen osa vaatii kunnostusta 2d Valtatien liittymä - Liittymäjärjestelyjen merkittävä parantaminen 2e Autioniemen kulkuyhteyksien järjestelyt - Huomioidaan laaditun selvityksen mukainen vaihtoehto / kulkuyhteydet suoraan taajamasta pk3 2f Reitistöt - Reitistöjen kehittäminen kokonaisuutena; kevyt liikenne, ulkoilureitit, ladut, kelkkareittiyhteydet - Tavoitteena reitistöjen helppo saavutettavuus - Ulkoilureiteistä ympyräreittejä, erimittaisia ja tasoisia reittejä - Suksilla torille? 3 UUDET ASUINALUEET - Koska ei luonnostaan merkittäviä rakentamispaineita keskitytään vetovoimaisiin rakennusalueisiin ja paikkoihin, esim.: 3a Luhtaniemi; yhteisrantaista pientalorakentamista golf-kentän itäpuolelle 3b Kiehimäjoen ranta kesäteatterin pohjoispuolella; pientalorakentamista, mahdollisuuksien mukaan omarantainen rakentaminen 3c Oulunrinne - Paloaseman törmä; pienimuotoinen pientalorakentaminen rinneratkaisuina, järvinäkymät (huomioitava Autioniemen kulkuyhteyksien ratkaiseminen tulevaisuudessa) 3d Autioniemi; vaiheittainen rakentaminen, ensimmäisessä vaiheessa rakentaminen siinä laajuudessa (< 20 rakennuspaikkaa) kuin nykyiset liikenneratkaisut (rautatien tasoristeys) mahdollistavat - 3e Tervalammen ranta (rannan kunnostus) 4 KESKEISET VIHERYMPÄRISTÖT - Puistot - Puistojen kunnostus huomioiden liittyminen muuhun maankäyttöön, puistojen aktivoiminen (lasten alueet, aikuisten liikuntavälineet, minigolf, koirat, ) - Taajamametsät - Keskeisten osa-alueiden luokitus ja niiden hoito- ja kunnostustoimien määritys, alueiden kunnostus vaiheittain (työ käynnistetty yhteistyössä mh-yhdistyksen kanssa) - Näkymäakselit - Mm. kirkko vanha pappila- 5 KESKUSTA, VT 22 varsi ja siihen liittyvät liiketoiminnat 5a Paltamon pysäyttäjä (* - Näkyvällä paikalla taajaman sisääntulon yhteydessä VT 22:n varrella, helposti saavutettava / hyvät yhteydet pääväylältä; erillinen toiminnallinen kuvaus; kehitetään yhtenäiseksi osaksi Eino Leino puiston ja siihen liittyvän torialueen kanssa; ks. tarkempi kaavio / Keskusta torinranta 1:1000 5a Torialueen ja Eino Leinon puiston kehittäminen - Alueelle laaditaan yhtenäinen suunnitelma joka huomioi sekä alueen nykyisten että uusien toimintojen kehittämisen kokonaisvaltaisesti (liiketoiminnot, liikenne pysäköinti bussit ym. puisto, tori, Paltamon pysäyttäjä, rannan hyödyntäminen,...); rakennettu ja kalustettu torialue - Liiketilojen ym. piha-alueiden tarkastelu ja kehittämistoimien määrittely - Käyttämättömien liike- ym. rakennusten tonttien kehittäminen ja käyttöönotto 5b Uimarantaan liittyvän palvelualueen tarkastelu / toimintojen ideointi

20 20 MUUTA: - Kelkkareitit taajamaan, yhdysreitit retkeilyreitistöille - Kivesvaaran ym. muiden oheiskohteiden kehittäminen - Oulujärvi, kulttuuriympäristöt, Melalahti, Käärmeniemi -beach Muita asuinviihtyvyyteen vaikuttavia toimia Hankkeessa tehtiin Paltamon keskustaajaman ympäristöön suunnattuja kävelykatselmuksia useita. Kontiomäen osalta on erillinen muistio (Paltamon asumistyöryhmän matka Kontiomäelle). Projektipäällikkö on käynyt lähes kaikilla Paltamon kylillä autoilemassa, joissa on silmäilty kylien yleisilmettä, teiden kuntoa ja haettu ensivaikutelmaa alueista. Havaintoja kyläkierrokselta: - Teiden peruskunto kohtuullinen, koska lähes kaikilla suuremmilla yksityisteillä on tehty perusparannushanke viime vuosien aikana (kunta-avustusta saavien tiekuntien tietä lähes 140 km Paltamossa). - Pusikoitumiseen teiden ja peltojen ympäristöissä tulisi kiinnittää tulevina vuosina huomiota - Pölynsidonta ei kaikilla teillä ollut ajan tasalla - Kesälanauksien puutteen vuoksi osa teistä oli kuoppaisia, osa erittäin kuoppaisia - Osalla teitä voisi olla alempi nopeusrajoitus turvallisuuden vuoksi - Maatalousympäristöt olivat osaksi sekaisia (tavaraa ympäri pihoja ja tienvarsia) Paltamon kunnan suorittamia keskustaajaman siistimistoimia: Paltamossa on aloitettu suunnittelu keskustaajaman siistimiseksi myös suurten puiden poistamisella. Teknisellä puolella kunnassa on jo karttapohjaiset suunnitelman asian tekemiseksi. Ympäristörakentamisessa voidaan käyttää jätevedenpuhdistamisesta jääviä kiintomassoja, joista myös tehty suunnitelmat kunnan toimina. Keväällä 2014 kunta aloittaa mm. venesataman ympäristön siistiminen puiden harventamisella ja puhdistusmassojen käyttämisellä maisemoinnissa. Katselmus alueella oli joulukuussa Liikennejärjestelyt Paltamossa Hankkeen projektipäällikkö oli nimitetty Paltamon liikenneturvallisuus ryhmään. Ryhmän kokouksia on ollut hakeaikana 3 kpl. Ideoita ja ehdotuksia jatkotoimiksi: - Liikenneratkaisuja on pohdittu ko. ryhmässä ja ne etenevät sitä kautta mahdollisiksi käytännön toimiksi Paltamon alueella (Paltamon liikenneturvallisuus ryhmä) - Tien 22, Paltamon risteysalueen uudelleen järjestely, esimerkiksi liikenneympyrän rakentaminen tulisi ottaa esille suunnitelmissa - Tasoristeysten sulkeminen Paltamon keskustaajamasta Oulun suuntaan olisi turvallisuus syistä saava käyntiin, jolloin ratkeaisi myös Autioniemen tieyhteys (yli- tai alikäytävä) Petpolis alueen jatkotoimet Petpolis selvityshankkeen päätyttyä, ei hankkeessa kartoitettujen ideoiden eteenpäin viemisessä ole tapahtunut mitään. Nettisivut toimivat. Toimenpiteet Paltamo kaikilla mukavuuksilla -hankkeessa: - Hankkeessa pidettiin kaksi kokoontumista lähinnä Paltamon hevostenystäväin seuran ihmisten kanssa. Tapaamisissa selvitettiin mahdollisen uuden tapahtuman tekemistä hevos- ja raviasioiden ympärille. Asiat eivät edenneet, koska ko. harrastajilla ei tässä vaiheessa ollut tapahtumaan tarvittavaa omaa rahoitusta käyttävissä ko. asioiden kehittämiseen.

21 21 - Paltamon raviradan alueella pidettiin katselmus. Katselmuksessa todettiin, että raviradan keskusalue on puiden kasvamisen seurauksena kasvanut umpeen, jolle pitää tehdä jotain. Petpolis-kylän havainnekuvia Jatkotoimia - Petpolis: Paltamon teknisen toimiston kanssa sovittiin, että tarpeen mukaan alueella voidaan tehdä puun hakkuuta harjoitusraviradan keskiosan alueilla. Tapahtumissa voi hakkuiden jälkeen nähdä radan ympäri. Lisäksi tulisi tehdä konetöitä mm. autojen parkkipaikan rakentamiseksi tilaisuuksiin. Idea raviradan maisemointiin: Kunnan jätevesien puhdistuksessa tulee kiintoaineita, joita voidaan käyttää maisemointiin. Raviradan ympäristö ja keskialuekin on hyvä kohde ko. maa-ainesten käytölle Materiaalituotanto Paltamon uudella ilmeellä Paltamossa haluttiin uudistaa markkinointi-ilmettä. Mainonnassa ja ilmoittelussa ei ollut mitään yhtenäistä, Paltamon ilmettä. Paltamon kunta käynnisti omana toimenaan ilmeen uudistamisen. Uudistamisideoita tuli kolmelta tarjoajalta. Jukka Laukkanen voitti ilmeenuudistamiskilpailun. Projektipäällikkö oli mukana kunnan työryhmissä, joissa uutta ilmettä pohdittiin ja päätettiin. Uusi ilme Paltamon materiaaleissa: Hankkeen hyödynnettiin kunnan toimina uudistettua ja valittua uutta ilmettä markkinoinnissa. - Hanke otti kunnan valitseman ilmeen käyttöön omissa hankemateriaaleissa. Hankesuunnitelmassa oli varattu jonkin verran rahaa mallituotteiden kehittämiseen ja ideointiin, joilla voidaan Paltamon uutta ilmettä viedä eteenpäin.

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN 1 TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN Tarkastelualueiden sijainti Järvi-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta valittiin erikseen tarkasteltava, zoomattava kohdealue Aluetta on tarkasteltu yleispiirteisesti, kuvaamalla

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Juankosken pitäjäraati

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Juankosken pitäjäraati Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 18:00-20:20 Paikka Säyneisen nuorisoseurantalo Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Päivi Marttila, puheenjohtaja Anu Jestoi,

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Paltamon kunta 3.12.2014

Paltamon kunta 3.12.2014 1 Paltamon kunta 3.12.2014 2 Jäähileaseman hankkiminen Paltamoon Metelinniemeen LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 3 3. HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI Hanke: Karjaan matkakeskus ja Tammisaaren liikennekeskus Tausta ja tavoitteet Raaseporissa suunnitellaan Karjaalle matkakeskusta ja Tammisaareen liikennekeskusta, jotka sijoittuisivat nykyisten juna-asemien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä

Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestivät 2.6. ja 10.6.2015 kaksivaiheisen työpajatilaisuuden Oulunsalon keskustan ja asemakaavoitetun alueen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana 2010 Voimistelu-ja urheiluseura YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana YTY-hanke Vuosiraportti 10.4.2010 2 Sisältö HANKKEEN VUOSIRAPORTTI...

Lisätiedot

Kiskontien Kimppa MUISTIO 1 (2) Jaana Joutsen Kiskontien Kimpan avoin kokous. Aika: kello 18 Tuohikoto, Tuohittu

Kiskontien Kimppa MUISTIO 1 (2) Jaana Joutsen Kiskontien Kimpan avoin kokous. Aika: kello 18 Tuohikoto, Tuohittu Kiskontien Kimppa MUISTIO 1 (2) Jaana Joutsen 12.6.2014 Kokous: Kiskontien Kimpan avoin kokous Läsnä: 12 osallistujaa Aika: 4.6.2014 kello 18 Paikka: Tuohikoto, Tuohittu KOKOUKSESSA POHDITTUJA ASIOITA

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Annamari Ruonakoski. KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi

Annamari Ruonakoski. KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi KÄVELLEN KAUPPAAN -HANKE Motivan koordinoima liikkumisen ohjauksen t&k ohjelma, jota rahoittivat liikennevirasto,

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry 2. Hankkeen nimi ja hankenumero Yhteistyöllä maaseutu voimavaraksi - YTY, 4921 3. Lyhyt yhteenveto hankkeesta Voimistelu-

Lisätiedot

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 6 / 2009 29 Kokousaika 30.06.2009 klo 9.00 9.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Vuolenkosken kyläyhdistys ry

Vuolenkosken kyläyhdistys ry Vuolenkosken kyläyhdistys ry PÖYTÄKIRJA Kylätoimikunnan kokous 2/2015 Aika: 16.2.2015 klo 18.00 Paikka: Kyläpiste, Vuolenkoskentie 1430 Liite: Läsnäolijat 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

Petpolis - Paltamon koira- ja hevoskylän esiselvitys Liite: Paltamon koira- ja hevoskyläalueiden mahdolliset sijoitusalueet

Petpolis - Paltamon koira- ja hevoskylän esiselvitys Liite: Paltamon koira- ja hevoskyläalueiden mahdolliset sijoitusalueet Petpolis - Paltamon koira- ja hevoskylän esiselvitys Liite: Paltamon koira- ja hevoskyläalueiden mahdolliset sijoitusalueet Tarkastelussa on kartoitettu ja arvioitu suunnittelun yhteydessä esiin nousseiden

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ. Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä ja Elisabet

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ. Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä ja Elisabet SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä 747-402-6-98 ja Elisabet 747-402-7-60 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12017 19.8.2017 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö Arjen turva? Läheisistä huolehtiminen vähentynyt yhteiskunta erottanut sukupolvet

Lisätiedot

ASIAT MULTIAN KUNTA. Keskiviikko 12.11.2014 alkaen klo 18.00 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

ASIAT MULTIAN KUNTA. Keskiviikko 12.11.2014 alkaen klo 18.00 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA MULTIAN KUNTA Matkailun kehittämistyöryhmä Matkailun kehittämistyöryhmän Keskiviikko 12.11.2014 alkaen klo 18.00 ASIAT 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 12

Lisätiedot

Hangon asemakaavaluonnos

Hangon asemakaavaluonnos Hangon asemakaavaluonnos Työpaja 24.4. Hangossa, tulosten yhteenveto WSP / Mari Siikonen, Teemu Holopainen ja Anri Lindén 28.5.2012 1. Työpajan kuvaus ja aineisto 2. Yhteenveto tuloksista Asemakaavaluonnos

Lisätiedot

Päivitetty Christian Koivula Kalastuskoordinaattori

Päivitetty Christian Koivula Kalastuskoordinaattori Päivitetty 20.2.2014 Christian Koivula Kalastuskoordinaattori V. 2011-2013 (jatkoa 30.6.2014 asti) Merikarvian kunnan hanke, joka toteutetaan yhdessä Kalakierroksen kanssa Rahoitus: yht. 335 000 Euroopan

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Liite 1 YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Tehtävän määrittelyä ja sparrauskohteiden kuvausta Kati-Jasmin Kosonen, Kimmo Kurunmäki www.mal-verkosto.fi Hankkeen taustaa Selvitys:

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Yhteenveto kyselyn tuloksista

Yhteenveto kyselyn tuloksista Yhteenveto kyselyn tuloksista Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistykset ja kaupungin johdon tapaamiset 2013/6 2014/1 1 Yleistä kyselystä Lähetettiin sähköpostitse n. 50 yhdistykselle tai edustajalle Vastauksia

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika: Torstaina 27.9.2012 kello 18.00 19.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013 Aika: Maanantaina 11.3.2013 kello 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala Varapuheenjohtaja Matti Tausa Jäsenet

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Tontti ja talomarkkinointi

Tontti ja talomarkkinointi Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten ja kaupungin johdon tapaaminen 15.1.2015 Tontti ja talomarkkinointi Kommenttipuheenvuoro Marja Tast Särkisalo Kaupungin alue Koko kaupunki Asukasluku : 54 260 Pinta-ala:

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma 1.6T 6 VALTATIEN 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAAVETTI LAPPEENRANTA; Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma Tähän muistioon on kerätty yhteenveto alueen

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 109 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 111 2 KOKOUKSEN AVAUS... 111 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 102 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 14.3.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 104 2 KOKOUKSEN AVAUS... 104 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille KAUHAVAN KAUPUNKI Alahärmän oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille Hyvä asukas, maanomistaja, elinkeinoelämän toimija! Kauhavan kaupunki

Lisätiedot

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Turvallisuuden ja hyvinvoinnin TKI-foorumi 16.3. SataKylät ry Kyläasiamies Hanna Ruohola Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Miksi hanke suunniteltiin? Kylien lähipalvelujen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU

JA ARVIOINTISUUNNITELMA , MUUTETTU KH 6.6.2017 Liite 2 1 PYHÄRANTA RANTA-ASEMAKAAVANMUUTOS Pyhärannan Kukolan Salmelan ym tilat OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2016, MUUTETTU 25.4.2017 Tämä ranta-asemakaavanmuutos koskee Pyhärannan,

Lisätiedot

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kaupunginhallituksen iltakoulu 20.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi

Lisätiedot