LOPPURAPORTTI Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. 15.1.2014 Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö"

Transkriptio

1 1 LOPPURAPORTTI Paltamon kunta Kari Heikkinen projektipäällikkö

2 2

3 3 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 5 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 5 3. YHTEENVETO HANKKEESTA 5 4. LOPPURAPORTTI Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet b. Hankkeen tavoitteet c. Hankkeen pitemmän aikavälin tavoitteet 5. PALTAMO VIIHTYISÄ, HALUTTU JA TURVALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ tunnin koulutusohjelma Koulutus 1. Tapahtuminen järjestäjäkoulutus Koulutus 2. Paltamon palvelujen ja tuotteiden palvelukoulutus Koulutus 3. Kunnan henkilöstön palvelukoulutus Autioniemi Metelinniemi Luhtaniemi Kivesvaara Kyläyhdistysten toiminta Paltamossa Eino Leinon puistoalueen kehittäminen Muita asuinviihtyvyyteen vaikuttavia toimia Liikennejärjestelyt Paltamon alueella Petpolis alueen jatkotoimet Materiaalituotanto Paltamon uudella ilmeellä Paltamon kunnan nettisivujen uusiminen 6. PALTAMO, KESÄ JA LOMA-ASUKASYSTÄVÄLLINEN KUNTA Kesäasukaslehti 6.2 Paltamon palvelut 6.3 Kyselyt 6.4 Tervetuloa Paltamoon -postikortti 6.5 Loma-asuntoalueiden tietojen päivittäminen 6.6 Paltamon yritysluettelot ovat nyt toimialoittain käytössä 7. PALTAMOSSA MUKAVA PYSÄHTYÄ (pysäyttäjä Paltamoon) Väinö-vene 8. VIIHDY VAPAALLA TAPAHTUMA Tapahtuma 1. Jättiläisten yö UpHill-run juoksutapahtuma. - Tapahtuma 2. Vaarankylän rompetori - Tapahtuma 4. Paltamon SyysSurinat - Tapahtuma 5. Paltamon messut Tapahtuma 6. Paltamo Helsingissä Tapahtuma 7. Paltamon aarteen etsintä 9. PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TOIMET Hankkeen projektipäällikkö Kari Heikkinen 9.2 Projektipäällikön työaikakirjanpito 9.3 Projektipäällikkö työaikajärjestely kesällä Kumppaneiden, rahoittajien ja muiden ajan tasalla pitäminen 9.5 Hankkeen johto- ja kehitysryhmä ja kokoukset

4 4 10. PALTAMON UUSI ASUKASLEHTI MATERIAALIA NETTIPORTAALEIHIN SÄHKÖINEN TIEDOTTAMINEN HANKEASIOISSA MUU TIEDOTTAMINEN Hankkeen Power Point esitykset 14. PROJEKTIPÄÄLLIKÖN OSALLISTUMINEN TILAISUUKSIIN Tutustumismatka Tahkon ja Kuopion alueen matkailukohteisiin 14.2 Kulttuurimatkailun teemapäivä Kivesvaaralla 14.3 Kylien mahdollisuudet matkailussa Kivesvaaralla 14.4 Paltamon Energiamessut keväällä Kunnanvaltuusto ja -hallitus 14.6 Yritystapaamiset 14.7 Kunnan sisäiset kehityspalaverit 14.8 Kunnan strategiaseminaarit 14.9 Paltamon Teerivaaran tuulivoimapuiston tilaisuudet Paltamon liikenneturvallisuusryhmän kokoukset Paltamon Kala Leaderin tilaisuudet Kivesvaaran retkeilyreittien hankesuunnittelukokoukset Paltamon kunnan alueella useita paikkakatselmuksia Paltamoon uusia asukkaita palaverit Kainuu Helsingissä tilaisuus Paltamossa Muut kokoukset ja tilaisuudet 15. YKSITYISTIET OSA ASUKASTYYTYVÄISYYTTÄ HANKEAIKATAULU RESURSSIT HANKETOTEUTUKSEN ORGANISAATIO KUSTANNUKSET JA RAHOITUS RAPORTOINTI JA SEURANTA TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT YHTEISTYÖKUMPPANIT HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 43

5 5 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, Paltamo 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO Hankkeen nimi: Paltamo kaikilla mukavuuksilla Hankenumero: YHTEENVETO HANKKEESTA Hankkeessa tuotiin esille Paltamon palvelujen, asumisen, viihtyvyyden ja rakentamisen mahdollisuuksia kuntalaisille, kesä- ja loma-asukkaille ja yritystoiminnalle sekä selvitettiin niiden tarjonnan ja toiminnan kehittämistä. Hankkeessa ideoitiin ja kartoitettiin, mikä voisi olla kiinnostava pysäyttäjäkohde (rakennus, kone, rakennelma tms.) Paltamossa. Hanketoimina innostettiin ja koulutettiin järjestäjiä yleisötapahtumien järjestämiseksi Paltamoon. Tarkoituksena oli saada tapahtumista uudenlaisia ja suuria yleisöjä houkuttelevia. Asioista tiedottamiseen ja kiinnostavuuden lisäämiseksi hankkeessa toteutettiin uusi asukaslehti, jota postitettiin Paltamon vakituisille ja loma-asukkaille, sekä jaettiin eri yhteyksissä ohikulkijoille ja erilaisissa tapahtumissa. Hankkeessa tuotettiin ja kerättiin materiaalia hankkeen pääteemojen osalta Paltamoon.com -nettiportaaliin. Jo olemassa olevaa nettisivustoa kehitettiin palvelemaan paremmin Paltamon palveluja. Paltamoon.com nettisivujen hallinnoijan kanssa on hankkeessa tehty sopimus, jotta tuotettu materiaali ja asiat ovat siellä nähtävissä ajantasatietoina vähintään kolmen vuoden ajan. Hankkeen aikana ideoitiin ja tuotettiin Paltamon uudella ilmeellä tyylikkäitä tuotteita ja muita markkinointi-/kampanjatuotteita asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja eri organisaatioiden käyttöön. Hankeaikana tehtiin esimerkkituotesarja erilaisia kangastuotteita. Mallit ja ideat ovat kaikkien paltamolaisten yritysten ja yhteisöjen hyödynnettävissä vaikka uusiksi tuotesarjoiksi. Hanketeemojen osalta järjestettiin 20 tunnin koulutusohjelma asiakasystävällisen Paltamon kehittämiseksi. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kunnan henkilöstön ja alueella toimivien järjestöjen, yhteisöjen, yrityksien ja yksityisten henkilöiden voimin, jotka olivat kiinnostuneita panostamaan Paltamon alueen kehittämiseen lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Hankkeen tavoitteena oli saada kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt kiinnostumaan Paltamon mahdollisuuksista kaikilla elämänaloilla. Samalla tehtiin mediatiedotusta hankkeen tunnettavuuden ja tavoitteiden julkisaamiskesi. Tavoitteena oli nostaa paltamolaisten asumisen ja elämisen laatua sekä luoda ja kehittää uusia toimintamalleja ja ratkaisuja yhteistyöhön eri toimijatahojen kanssa. Pitkän tähtäimen tavoite on ollut saada Paltamosta kiinnostava, kestävään kehitykseen perustuva, menestyvä, elinvoimainen, viihtyisä ja vetovoimainen kuntakokonaisuus. Hankkeelle oli palkattu projektipäällikkö ajalle Projektipäällikkö piti palkatonta vapaata 2 kuukautta (heinä-elokuu), jolla toimella saatiin jatkettua hankeaikaa vuoden 2013 loppuun. Jatkoaikaan haettiin ja saatiin hankerahoittajan Oulujärvi Leaderin lupa.

6 6 4. LOPPURAPORTTI 4.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet Hanke oli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Toimintalinja: Leader Toimenpide: 321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön palvelut Oulujärvi Leaderin kehittämisohjelma Painopiste: Sujuva arki viihtyisässä ympäristössä b. Hankkeen tavoitteet 1. Paltamolaisten itsetunto ja usko tulevaisuuteen kasvaa! 2. Ulkopaikkakuntalaisten halu tulla, olla ja elää Paltamossa viriää! 3. Kaikki ikäryhmät kokevat Paltamon jatkossa parempana asuin-, loma- ja yrityspaikkana! 4. Yhteistyö Oulujärven toiminta-alueen kaikilla osa-alueilla tiivistyy! 5. Yritystoiminta viriää ja lisääntyy! 6. Kunta saa lisää verotuloja! Hankkeen pitemmän aikavälin tavoitteet: - Asuinalue/työssäkäyntialue/vapaa-aika-alue saa hankkeen ideoinnin ja toimien kautta uusia toimintaulottuvuuksia. - Kuntaan muuttaa nuoria yrittäjähenkisiä lapsiperheitä, joiden tekemisten kautta kuntaan saadaan elävyyttä, nykyaikaisuutta ja taloudellista lisäarvoa pitkällä tähtäimellä. - Kesäasukkaat aktivoituvat ja kiintyvät Paltamon asioihin niin paljon, että heistä jatkossa voisi tulla vakituisia paltamolaisia työuran tai eläkkeelle siirtymisen jälkeen. - Palvelun tarjoajilla on yhteinen tavoite ja tiedotustapa, joilla palvelujen myynti tehostuu. - Runsas läpikulkuliikenne pysähtyy Paltamoon käyttämään ja ostamaan eri palveluja. - Paltamossa on vuosittain vähintään 1 tapahtuma, joka tunnetaan valtakunnallisesti! HANKKEEN TOTEUTUS HUOM! Toimenpiteet ja kirjaukset hankeraportissa Hankeraportissa on kirjattu jonkin verran Paltamon kunnan hankeaikana tekemiä töitä, joita hankkeessa on ideoitu, kehitetty ja esitetty tehtäväksi. Hankerahoitusta ja resurssia ei ole käytetty kunnan tekemiin töihin vaan konkreettiset kuntatyöt on tehty kunnan varoin. 5. PALTAMO ON VIIHTYISÄ, HALUTTU JA TURVALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ Taustaa: Asukasviihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. asumismukavuus, turvallisuus, liikenneyhteydet, alueen palvelut, vakituisen ja loma-asumisen tonttitarjonta, terveydenhoitopalvelut, eri ikäryhmien liikuntapaikkatarjonta, yhteistyö eri asioiden hoitamisessa, erilaiset tapahtumat ja palvelutarjoajien ammattitaito. Usein unohdetaan keskustaajaman ulkopuolella olevien kylien toiminta. Myös liikenneyhteyksien ja tieverkoston ylläpito ovat osa asumisviihtyisyyttä tunnin koulutusohjelma hankkeen yhteistyökumppaniyritysten ja järjestöjen sekä kunnan henkilöstölle. Tavoite: - Nykyisten tai uusien asiakkaiden ja asukkaiden sekä matkailijoiden palvelujen kehittäminen

7 7 - Luoda edellytyksiä, jotta Paltamosta tulee mieleen jäävä ja palveleva paikkakunta - Käydä läpi tilaisuuksien järjestämisessä muistettavia käytännön asioita - Käydä läpi kaikki tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät lupa-asiat - Lisätä omatoimista kehittämisosaamista osallistujien toimesta ja varmistamalla pysyvä yhteinen toimintamalli Koulutus 1. Tilaisuuksien ja tapahtuminen järjestäjäkoulutus (8 tuntia) Toteutus: Hankkeessa oli kahtena iltana (2 x 4 tuntia) tilaisuuksien järjestäjille suunnattu koulutus. Koulutus sisälsi kaikki hanketavoitteen mukaiset asiat. Lisäksi käytiin läpi markkinointiin ja mainontaan liittyviä perusasioita. Koulutuksen ppt-esitykset ovat sähköisesti tallennettu ja arkistoitu kunnan serverille. Osallistuminen: Jokainen koulutukseen osallistuva teki koulutusiltojen välillä suunnitelman omasta tapahtumasta, jotka esiteltiin toisessa koulutusillassa. Koulutukseen osallistui kahtena iltana yhteensä 15 ihmistä eri järjestöistä Paltamossa. Projektipäällikön lisäksi kouluttajana toimi Pirjo Nuottimäki Notehill Ky:stä. Tilaisuuksien järjestämiskoulutuksessa kaikki osallistujat joutuivat esittelemään oman tilaisuutensa. Koulutus 2. Paltamon palvelujen tuotteistamiskoulutus Kyseiseen koulutusosioon haettiin osallistujia kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä Ilmoittautujia oli kuitenkin niin vähän, että ko. koulutusosiota ei järjestetty. Jatkotoimet: Oulujärvi Leader ja Kainuun ELY ovat hyväksyneet ko. Paltamo Helsingissä hankkeen (6 kk), jossa järjestetään palvelujen tuotteistamisosio. Hanke alkaa Hankkeen hallinnoi Paltamon kunta. Hankkeeseen on sitoutunut 11 eri toimijaa Paltamosta. Uuden hankkeen käytössä ovat kaikki Paltamo - Kaikilla mukavuuksilla hankkeen aikana kerätyt ideat ja arkistoidut materiaalit.

8 8 Kuvia kunnan henkilöstön palvelukoulutuksesta. Koulutus 3. Kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden palvelukoulutus (12 tuntia) Kunnan henkilöstön koulutuksen tarkoituksena oli kuntalaisille suunnattujen palvelujen parantaminen ja työssä viihtymiseen/jaksamiseen innostaminen. Toteutus: Koulutus tapahtui kolmena päivänä marraskuussa Koulutusohjelma ja -aiheet tähtäsivät paremman palvelun takaamiseen kuntalasille. Ohjelma sisälsi myös työyhteisön parempaa toimivuutta hakevia tekijöitä. Koulutukseen osallistuville lähetettiin ennakkokysely (nettikyselykaavake) jossa kartoitettiin lähtötilanne henkilöstön näkökulmista. Kouluttajana toimi: Focus Main Point Oy Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi: Koulutuksen tuloksien purkaminen jää kehitysjohtaja Anu Tervoselle ja kouluttajalle. Kyselyt tulisi jatkossa tehdä vuosittain samansisältöisinä, jolloin voidaan vertailla tuloksia ja asioiden kehittymistä kunnassa luotettavasti. Paltamon asuinaluekartoitukset ja rakentamismahdollisuudet Autioniemi, uusi asuinalue Paltamon keskustaajaman läheisyydessä. Taustatietoa kunnan tekemistä selvityksistä alueesta: Alue on lähes rakentamaton niemi, joka antaa alusta saakka mahdollisuuden suunnitella alueesta uudenlaisen ja laajasti kiinnostavan veden äärelle sijoittuvan asuinympäristön. Kulkuyhteyden järjestäminen alueelle on haasteellinen, koska alue sijaitsee rautatien ja järven välissä.

9 9 Autionimen suunnittelu-/arkkitehtikilpailun satoa. Kuvissa (ylhäällä) on esimerkkinä kaksi ehdotusta. Toimenpiteet hankkeessa: Hankkeen tilaisuuksissa kartoitettiin Autionimen rakentamisen mahdollisuuksia. Hankeajan ideoita Autionimen rakentamiseksi: - Hyvin toimeentulevien eläkeläisten asuinalue palveluineen

10 10 - Etätyöasuinalue mahtavine järvimaisemineen (asunnot, etätyötoimistot, venelaiturit jne.) - Energiaomavarainen uusi asuinalue (energiaa tuotetaan yli oman tarpeen myös myyntiin) Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi: Aktiivisesti olisi jatkettava liikennejärjestelyjen suunnittelua Autionimeen. Rautatien ylitys tai alitus olisi liikenneturvallisuuden nimissä erittäin tärkeä toimi. Paltamon keskustaajamasta Oulun suuntaan on kaksi vaarallista radan ylitystä, jotka myös ratkeaisivat Autionimen tieyhteyden ratkaisujen kautta. Hankkeessa järjestettiin tutustumismatka Kalajoelle Lokakuussa 2013 tehtiin tutustumismatka Kalajoelle, jotta saataisiin esimerkkejä nykypäivän uudesta rakentamisesta. Samalla tutustuttiin Kalajoella 2014 olevaan loma asuntomessualueeseen. - Matka sisälsi myös luennon Kalajoen kaupunginjohtajan toimesta. - Matkalle osallistui 20 henkilöä Paltamosta. - Matkasta on saatu myös kirjallinen palaute jaetun kyselyn mukaan Metelinniemi Metelinnimen loma- ja golfkenttäalueen kehittäminen rantamaisemineen koettiin hankkeen tilaisuuksissa Paltamon ykköskohteeksi ajatellen matkailun kehittämistä alueella. Toimenpiteet hankkeessa: Hanketilaisuuksissa, hankkeen johto- ja kehitysryhmässä sekä golfalueen toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa on linjattu Metelinniemen ja golf-kenttätoiminnan asioita. Ongelmat: - Runsasta lomatonttitarjontaa ei ole pystytty hyödyntämään - Mittavien ihmismassojen majoittaminen on Paltamossa ongelmallista - Oulujärven lomailumahdollisuuksia ei edelleenkään ole osattu markkinoida - Jo olemassa olevien loma-asuntojen vuokrakäyttö/varaus on ulkopuoliselle hankalaa Idea: Loma-asunmessut Paltamoon? Paltamossa on herännyt ajatus, voisiko Paltamon Metelinniemessä olla tulevaisuudessa lomaasuntomessut. Paltamon kunnan toimesta selvitetään jatkossa ko. mahdollisuutta alueen ja messukustannusten suhteen.

11 11 Klubiravintolan toiminta golfkentän maisemissa koettiin ensiarvoisen tärkeäksi Paltamossa. Metelinnimen golf- ja loma-asuntoalue Ideoita ja ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi: - Lomatonttitarjonnan markkinointia tulisi tehdä jatkuvana toimena Paltamon kunnan tai sovitun myyntiorganisaation kautta ja tonttien omistajien yhteismarkkinointina. - Lisää uusia tapahtumia vierasvenesataman läheiselle alueelle - Esiintymislavan rakentaminen vierasvenesataman läheisyyteen - Uimarannan siistiminen - Kioski uimarannan läheisyydessä olevalle P-paikalle (palvelisi myös Caravan alueen vieraita) - Opasteiden saaminen tien 22 varteen tarjottavista palveluista Metelinniemessä - Vierasvenesataman polttoainetankkausmahdollisuuden markkinointia/tiedottamista tehostettava

12 12 - Erilaisten Golf-kisojen ja turnausten saaminen (lisää) Paltamon golf-kentälle - Kainuu Open -tapahtuman jatkuminen (Kajaani Vuokatti - Paltamo). Päätöskisa Paltamossa. - Erilaisten veneilymahdollisuuksien (vuokraveneet, tilausmatkat) saaminen Oulujärvelle Jäähile- ja kalakontti venesataman läheisyyteen Metelinniemeen venesatamaan tulee kesällä 2014 kalastajille tarkoitettu jäähile- ja kalakontti. Kyseinen toimi toteutetaan KalaLeader -hankkeena, jossa omarahoitusosuuteen osallistuvat Paltamon kunta ja osakaskunnat I ja II. Havainne kuva jäähile- ja kalakontin paikasta. Kuvassa näkyy myös uusi Caravan-alue. Hankkeen aloituskokous pidettiin syksyllä 2013 ja hanke saatetaan loppuun kesän 2014 aikana. Hankkeessa opastetaan ja järjestetään myös kalankäsittelykoulutusta kesällä Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi: Informoitava kalan vastaanottamisen mahdollisuuksista ja jatkomarkkinoinnista mm. nuoria, joille kalastamisesta Oulujärvellä voisi tulla vaikka ammatti. Kesällä 2014 tulee uusi veneluiska venesataman läheisyyteen. Paikka on katsottu valmiiksi Luhtaniemi Hanketilaisuuksissa kävi ilmi, että Paltamossa halutaan rakentaa vakituista asumista myös rannan läheisyyteen. Hankeaikana Paltamon kunta käynnisti Luhtaniemen alueen kaavoituksen ja maankäyttövaihtoehtojen tarkastelun sekä yhdyskuntatekniikan rakennuskustannusten selvityksen. Luhtanimen alueen kaavavalmistelu etenee: Paltamon kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan aluearkkitehdin tekemän alustavan tarkastelun Luhtaniemen alueen maankäytöstä ja mahdollisesta toiminnallisesta mitoituksesta. Tarkastelun perusteella Luhtaniemen alueella on kunnan omistamalle maa-alueelle mahdollista toteuttaa arviolta noin 10 rantaan tukeutuvaa rakennuspaikkaa.

13 13 Suunnitelmakuva Luhtaniemestä Kivesvaara Hankeen toimina käytiin läpi useassa ideapalaverissa Kivesvaaran alueen kehittämisasioita. Vaaralle menevän tien varressa on aikoinaan rakennettu loma-asuntoalue, jossa on vajaat 60 tonttia. Tonteille on rakennettu vesi-, viemäri- ja sähköliittymät. Alueen tonteista on rakennettu 5 kpl. Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi: Alueen tonttien myynnissä voitaisiin toteuttaa erittäin edullista hinnoittelua, koska kunta saisi tuloja jatkossa erilaisina lupamaksuina, kunnallisteknisinä käyttömaksuina ja kiinteistöveroina. Kivesvaaran tontit. Tilanne on päivitetty (keltaisella myydyt tontit)..

14 Kyläyhdistysten toiminta Paltamossa Hankkeen aikana pidettiin kaksi kyläyhdistyksille suunnattua toiminnan kartoitus ja suunnittelutilaisuutta. Ensimmäinen oli Kiehimän kylätalolla ja toinen Uuran kylätalolla. Kyläyhdistystilaisuus Kiehimän kylätalolla. Kyläyhdistystilaisuus Uuran kylätalolla keväällä 2013.

15 15 Kumppanit ja osallistujamäärät: - Kumppanina tilaisuuksissa olivat Kyläteemahanke ja Kainuun Nuotta ry. - Tilaisuuksiin osallistui edustajat melkein kaikista (11/10) Paltamon kyläyhdistyksistä. Paltamon kyläyhdistysten palvelukysely Hankkeessa suoritettiin kyläyhdistyskysely (paperisella kaavakkeella), jossa kartoitettiin kaikkien Paltamossa toimivien kyläyhdistysten yhteystiedot, toiminta, palvelut, tapahtumat jne. Hankeaikana on tehty kyselyjen pohjalta yhteenvedot kylien toiminnasta. Yhteenveto on tallennettu kuntaan hankekansioon ja kunnan serverille. Esimerkki kyläyhdistysten aktivoinnista (Kivesjärven kyläyhdistyksen aktivointi): Hankkeessa kutsuttiin koolle yhdistyksen kokous, jossa keskusteltiin yhdistyksen jatkotoimista. Kokouksessa valittiin uudet toimihenkilöt yhdistykselle, muutettiin nimeä (entinen nimi oli kehittämisyhdistys) ja laadittiin uudet säännöt. - Uudet säännöt ja nimenmuutos on hyväksytty yhdistysrekisterissä Vuonna 2013 yhdistyksen johtokunta on kokoontunut kolme kertaa. Yhdistys oli tärkeä voimavara talkootyöpanoksella uuden tapahtuman, Jättiläisten Yö Uphill Run -tapahtuman luomisessa. Joulukuussa 2013 kokoonnuttiin joulupuuron merkeissä, johon on kutsuttu Kivesjärven alueen vakituisia, loma-asukkaita ja joulupukki. Osallistujia oli lähes 40 henkilöä. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 sisältää runsaasti uudenlaista toimintaa ja aktivointia. Jättiläisten yö Uphill Run tapahtuma on myös kesällä 2014 ja entistä laajempana toteutuksena. Paltamon kylät. Sinisellä toimivat kyläyhdistykset. Päätettyjä jatkotoimia: Paltamon kylien, Uuran tilaisuudessa päätettiin, että kyläyhdistysten tapaamisia jatketaan. - Seuraavan Paltamon kyläyhdistysten yhteisen tilaisuuden järjestää ja kutsuu koolle Kivesjärven kyläyhdistys kesällä 2014.

16 16 - Kyläyhdistyskyselystä saatuja kylien palvelutietoja voi ja pitää hyödyntää jatkossa paremmin. - Kylien tapahtumatiedot tulee saada paremmin myös kunnan ylläpitämään tapahtumakalenteriin. - Kyläyhdistysten järjestämien tilaisuuksien tiedottamista tulee jatkossa tehostaa. Muita kylätilaisuuksissa esille tulleita asioita Kyläkyselyissä ja tilaisuuksissa tuli vahvasti esille myös yksityisteiden avustaminen kunnan taholta. Onhan kunnan yksityistieavustus lähes ainoa kiinteistöverosta tapahtuva palautus kylien asukkaille (vertaa: keskustaajaman tiet hoitaa ja kustantaa kunta). Ehdotuksia jatkotoimiksi Hankkeen aikana tuli esitys, että myös kunnan tulisi koota työryhmä, jossa olisi kaikki kyläyhdistykset edustettuna. Tätä kautta saataisiin selville, mitkä asiat kylillä askarruttavat eniten Eino Leino puistoalueen kehittämistoimia Paltamossa aloitettiin Eino Leino puistoalueen suunnittelu jo asumistyöryhmän ideoimana. - Paltamon aluearkkitehti oli tehnyt suunnitelmia ko. ideoiden pohjalta. - Hankkeessa jatkettiin asioiden eteenpäin vientiä. Kaunista Paltamoa. Eino Leino puiston lähialuetta. Esimerkkejä hankeaikana tulleista kehittämisideoista: - Liikennepuiston tekeminen leikkikentän läheisyyteen * Liikennepuiston kaikki rakenteet ja liikkumisvälineet voisivat olla puusta tehtyjä

17 17 - Seikkailureitti erilaisine toimineen vaikka Käärmeniemen suuntaan - Skeittiranpin/-alueen rakentaminen * On edennyt kansalaisaloitteena eteenpäin kuntaan - Alueelle rakennetaan talvisin luistelualue - Käärmeniemen toimintojen kehittäminen * Nuotiopaikan lisäkehittäminen ja pieni esiintymislava alueelle - Uusi polkuidea, Snellmanin polku * Tarkempi selvitys hankekansiossa - Kalastuspaikkoja joen varteen - Kiinteitä myyntikojuja torille * myyjät voisivat vuokrata ja saataisiin toritoimintaa ainakin kesäisin elvytettyä - Eino Leino -puistoalueelle kiinteä Paltamon Infopiste * Nyt alueella toimii liikuteltava infokahvila väliaikaisluvin - Opasteiden uusiminen Paltamon uuden ilmeen mukaisiksi * Lisäksi tarvitaan opasteet Paltamoon johtaville pääteille * Ideoita on tullut myös siirtymisestä sähköisiin ja vaihtuviin info-opasteisiin - Kävelypolkuyhteydet Paltamon keskustaajamasta Metelinniemeen * Jatkossa kävelytie rantaa pitkin levähdyspaikkoineen myös Autionimeen Hankeideoiden pohjalta on Paltamon aluearkkitehti laatinut yhteenvedon ko. asioista Ideat oli toimitettu koostettuna Paltamon aluearkkitehdille, joka on työstänyt ne karttapohjiin jatkosuunnittelua varten. Arkkitehdin selvitykset ovat karttakuvien jälkeen.

18 18 Paltamo kaikilla mukavuuksilla hanke (IDEAT KOOSTETTUNA) - Karttoihin liittyvät selitykset (Paltamon aluearkkitehti Harri Lindroos) 1 TAAJAMAN SISÄÄNTULOT 1a Oulu / länsi: (Teollisuusalue) - Maisemakuvan siistiminen, rakennettu ympäristö / luonnonympäristö 1b Kajaani / itä (Teollisuusalue) - Maisemakuvan siistiminen, rakennettu ympäristö / luonnonympäristö 1c Puolangantie / pohjoinen - viherympäristö, puistomainen metsänkäsittely 1d Taajama, risteysalue - Paltamon pysäyttäjä (*ks. kohta 5 - Viheralueet, istutukset! Risteysalueen järjestelyt! - Varautuminen Autioniemen liikenneyhteyksiin 1e Pääteiden viherympäristöt ja istutukset yleensä - Maisemanhoitotoimet, näkymien avaukset 2 KADUT, REITISTÖT 2a Kylänraitti - Liikenneympäristön parantaminen erityisesti taajamakuvan lähtökohdista - Maisemallisesti / taajamakuvallisesti keskeisten liikennealueiden istutusten suunnittelu ja toteutus 2b Rantaraitti; yhtenäinen kevyenliikenteen yhteys Metelinniemestä / golfkentältä taajamaan ja edelleen jokivartta kesäteatterille - Puuttuvien yhteyksien toteutus, viherympäristön kunnostus, opastus, kalusteet, rakenteet (liikuntalaitteet, penkit, valaistus, ) - Yhteys taajamasta Metelinniemeen?

19 19 - Joen ylitys normaaleja kevyen liikenteen reittejä VE-1 katkaisee reitin ja jakaa sen kahteen osaan - Vaihtoehdot?: VE-2 KL-silta VT 22:n ja rautatiesillan alta siltojen rakenteisiin tuettuna niiden alta? 2c Puroreitti ; puistomainen KL-yhteys puronvartta rannasta urheilukentälle, josta yhteydet ulkoilureitistöille; erityisesti Puolangantien itäpuolinen osa vaatii kunnostusta 2d Valtatien liittymä - Liittymäjärjestelyjen merkittävä parantaminen 2e Autioniemen kulkuyhteyksien järjestelyt - Huomioidaan laaditun selvityksen mukainen vaihtoehto / kulkuyhteydet suoraan taajamasta pk3 2f Reitistöt - Reitistöjen kehittäminen kokonaisuutena; kevyt liikenne, ulkoilureitit, ladut, kelkkareittiyhteydet - Tavoitteena reitistöjen helppo saavutettavuus - Ulkoilureiteistä ympyräreittejä, erimittaisia ja tasoisia reittejä - Suksilla torille? 3 UUDET ASUINALUEET - Koska ei luonnostaan merkittäviä rakentamispaineita keskitytään vetovoimaisiin rakennusalueisiin ja paikkoihin, esim.: 3a Luhtaniemi; yhteisrantaista pientalorakentamista golf-kentän itäpuolelle 3b Kiehimäjoen ranta kesäteatterin pohjoispuolella; pientalorakentamista, mahdollisuuksien mukaan omarantainen rakentaminen 3c Oulunrinne - Paloaseman törmä; pienimuotoinen pientalorakentaminen rinneratkaisuina, järvinäkymät (huomioitava Autioniemen kulkuyhteyksien ratkaiseminen tulevaisuudessa) 3d Autioniemi; vaiheittainen rakentaminen, ensimmäisessä vaiheessa rakentaminen siinä laajuudessa (< 20 rakennuspaikkaa) kuin nykyiset liikenneratkaisut (rautatien tasoristeys) mahdollistavat - 3e Tervalammen ranta (rannan kunnostus) 4 KESKEISET VIHERYMPÄRISTÖT - Puistot - Puistojen kunnostus huomioiden liittyminen muuhun maankäyttöön, puistojen aktivoiminen (lasten alueet, aikuisten liikuntavälineet, minigolf, koirat, ) - Taajamametsät - Keskeisten osa-alueiden luokitus ja niiden hoito- ja kunnostustoimien määritys, alueiden kunnostus vaiheittain (työ käynnistetty yhteistyössä mh-yhdistyksen kanssa) - Näkymäakselit - Mm. kirkko vanha pappila- 5 KESKUSTA, VT 22 varsi ja siihen liittyvät liiketoiminnat 5a Paltamon pysäyttäjä (* - Näkyvällä paikalla taajaman sisääntulon yhteydessä VT 22:n varrella, helposti saavutettava / hyvät yhteydet pääväylältä; erillinen toiminnallinen kuvaus; kehitetään yhtenäiseksi osaksi Eino Leino puiston ja siihen liittyvän torialueen kanssa; ks. tarkempi kaavio / Keskusta torinranta 1:1000 5a Torialueen ja Eino Leinon puiston kehittäminen - Alueelle laaditaan yhtenäinen suunnitelma joka huomioi sekä alueen nykyisten että uusien toimintojen kehittämisen kokonaisvaltaisesti (liiketoiminnot, liikenne pysäköinti bussit ym. puisto, tori, Paltamon pysäyttäjä, rannan hyödyntäminen,...); rakennettu ja kalustettu torialue - Liiketilojen ym. piha-alueiden tarkastelu ja kehittämistoimien määrittely - Käyttämättömien liike- ym. rakennusten tonttien kehittäminen ja käyttöönotto 5b Uimarantaan liittyvän palvelualueen tarkastelu / toimintojen ideointi

20 20 MUUTA: - Kelkkareitit taajamaan, yhdysreitit retkeilyreitistöille - Kivesvaaran ym. muiden oheiskohteiden kehittäminen - Oulujärvi, kulttuuriympäristöt, Melalahti, Käärmeniemi -beach Muita asuinviihtyvyyteen vaikuttavia toimia Hankkeessa tehtiin Paltamon keskustaajaman ympäristöön suunnattuja kävelykatselmuksia useita. Kontiomäen osalta on erillinen muistio (Paltamon asumistyöryhmän matka Kontiomäelle). Projektipäällikkö on käynyt lähes kaikilla Paltamon kylillä autoilemassa, joissa on silmäilty kylien yleisilmettä, teiden kuntoa ja haettu ensivaikutelmaa alueista. Havaintoja kyläkierrokselta: - Teiden peruskunto kohtuullinen, koska lähes kaikilla suuremmilla yksityisteillä on tehty perusparannushanke viime vuosien aikana (kunta-avustusta saavien tiekuntien tietä lähes 140 km Paltamossa). - Pusikoitumiseen teiden ja peltojen ympäristöissä tulisi kiinnittää tulevina vuosina huomiota - Pölynsidonta ei kaikilla teillä ollut ajan tasalla - Kesälanauksien puutteen vuoksi osa teistä oli kuoppaisia, osa erittäin kuoppaisia - Osalla teitä voisi olla alempi nopeusrajoitus turvallisuuden vuoksi - Maatalousympäristöt olivat osaksi sekaisia (tavaraa ympäri pihoja ja tienvarsia) Paltamon kunnan suorittamia keskustaajaman siistimistoimia: Paltamossa on aloitettu suunnittelu keskustaajaman siistimiseksi myös suurten puiden poistamisella. Teknisellä puolella kunnassa on jo karttapohjaiset suunnitelman asian tekemiseksi. Ympäristörakentamisessa voidaan käyttää jätevedenpuhdistamisesta jääviä kiintomassoja, joista myös tehty suunnitelmat kunnan toimina. Keväällä 2014 kunta aloittaa mm. venesataman ympäristön siistiminen puiden harventamisella ja puhdistusmassojen käyttämisellä maisemoinnissa. Katselmus alueella oli joulukuussa Liikennejärjestelyt Paltamossa Hankkeen projektipäällikkö oli nimitetty Paltamon liikenneturvallisuus ryhmään. Ryhmän kokouksia on ollut hakeaikana 3 kpl. Ideoita ja ehdotuksia jatkotoimiksi: - Liikenneratkaisuja on pohdittu ko. ryhmässä ja ne etenevät sitä kautta mahdollisiksi käytännön toimiksi Paltamon alueella (Paltamon liikenneturvallisuus ryhmä) - Tien 22, Paltamon risteysalueen uudelleen järjestely, esimerkiksi liikenneympyrän rakentaminen tulisi ottaa esille suunnitelmissa - Tasoristeysten sulkeminen Paltamon keskustaajamasta Oulun suuntaan olisi turvallisuus syistä saava käyntiin, jolloin ratkeaisi myös Autioniemen tieyhteys (yli- tai alikäytävä) Petpolis alueen jatkotoimet Petpolis selvityshankkeen päätyttyä, ei hankkeessa kartoitettujen ideoiden eteenpäin viemisessä ole tapahtunut mitään. Nettisivut toimivat. Toimenpiteet Paltamo kaikilla mukavuuksilla -hankkeessa: - Hankkeessa pidettiin kaksi kokoontumista lähinnä Paltamon hevostenystäväin seuran ihmisten kanssa. Tapaamisissa selvitettiin mahdollisen uuden tapahtuman tekemistä hevos- ja raviasioiden ympärille. Asiat eivät edenneet, koska ko. harrastajilla ei tässä vaiheessa ollut tapahtumaan tarvittavaa omaa rahoitusta käyttävissä ko. asioiden kehittämiseen.

21 21 - Paltamon raviradan alueella pidettiin katselmus. Katselmuksessa todettiin, että raviradan keskusalue on puiden kasvamisen seurauksena kasvanut umpeen, jolle pitää tehdä jotain. Petpolis-kylän havainnekuvia Jatkotoimia - Petpolis: Paltamon teknisen toimiston kanssa sovittiin, että tarpeen mukaan alueella voidaan tehdä puun hakkuuta harjoitusraviradan keskiosan alueilla. Tapahtumissa voi hakkuiden jälkeen nähdä radan ympäri. Lisäksi tulisi tehdä konetöitä mm. autojen parkkipaikan rakentamiseksi tilaisuuksiin. Idea raviradan maisemointiin: Kunnan jätevesien puhdistuksessa tulee kiintoaineita, joita voidaan käyttää maisemointiin. Raviradan ympäristö ja keskialuekin on hyvä kohde ko. maa-ainesten käytölle Materiaalituotanto Paltamon uudella ilmeellä Paltamossa haluttiin uudistaa markkinointi-ilmettä. Mainonnassa ja ilmoittelussa ei ollut mitään yhtenäistä, Paltamon ilmettä. Paltamon kunta käynnisti omana toimenaan ilmeen uudistamisen. Uudistamisideoita tuli kolmelta tarjoajalta. Jukka Laukkanen voitti ilmeenuudistamiskilpailun. Projektipäällikkö oli mukana kunnan työryhmissä, joissa uutta ilmettä pohdittiin ja päätettiin. Uusi ilme Paltamon materiaaleissa: Hankkeen hyödynnettiin kunnan toimina uudistettua ja valittua uutta ilmettä markkinoinnissa. - Hanke otti kunnan valitseman ilmeen käyttöön omissa hankemateriaaleissa. Hankesuunnitelmassa oli varattu jonkin verran rahaa mallituotteiden kehittämiseen ja ideointiin, joilla voidaan Paltamon uutta ilmettä viedä eteenpäin.

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Kansikuvassa Kumpusen kylän koulukiinteistö. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kumpusen

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Tammelan maaseuturahasto KYLÄLEHTI2009 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin Tammelassa Härkätiellä historiasta huomiseen Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Kyläkoulun arvoa mittaamassa Pääkirjoitus

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma 1/36 Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma HANKETYÖRYHMÄ Työryhmään kuuluivat Esko Mielonen, historian harrastaja (erit. kylähistoria), (eturivi vas.) Eila Niiranen, lähetyssihteeri, Kerimäen seurakunta

Lisätiedot

www.paltamo.fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Kainuun emäpitäjä

www.paltamo.fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Kainuun emäpitäjä www.paltamo.fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Kainuun emäpitäjä Kansat katoo, ei katoa mahti jonka on laulanut mahtaja heimonsa hengen. - Eino Leino www.paltamo.fi Lisätietoja: Paltamon kunta

Lisätiedot

VIR GO by SÄRMÄ. Älykkään, elinkaarta palvelevan vapaa ajan asunnon virtuaalinen mallintaminen Kolin loma asuntomessuille projektin

VIR GO by SÄRMÄ. Älykkään, elinkaarta palvelevan vapaa ajan asunnon virtuaalinen mallintaminen Kolin loma asuntomessuille projektin VIR GO by SÄRMÄ Älykkään, elinkaarta palvelevan vapaa ajan asunnon virtuaalinen mallintaminen Kolin loma asuntomessuille projektin LOPPURAPORTTI 2005 2006 Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu, Itsenäisen

Lisätiedot

LAHDEN MYTÄJÄISTEN VETURIVARIKKO PRO VARIKKO -TYÖRYHMÄN TIEDOTUSLEHTINEN

LAHDEN MYTÄJÄISTEN VETURIVARIKKO PRO VARIKKO -TYÖRYHMÄN TIEDOTUSLEHTINEN LAHDEN MYTÄJÄISTEN VETURIVARIKKO PRO VARIKKO -TYÖRYHMÄN TIEDOTUSLEHTINEN Väin önka tu Häm eenl inna ntie (Vt. 12) Asuinalue Helsin gintie Uimaranta Kunnostettavaa museokalustoa tu ka on rik Va Mytäjäisten

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot