Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot ja arvot 7 Compassin tie Elintarviketurvallisuus 8 Vastuullinen toimitusketju 9 Yksilöiden rehellisyys Eturistiriidat Sisäpiirikauppa 11 Lahjat ja vieraanvaraisuus Liiketoiminnan rehellisyys Kilpailu ja kilpailulainsäädäntö Rahanpesu 16 Lahjonta ja korruptio Uudet alueet, uudet toimialat, edustajat ja konsultit 18 Raportointi ja kirjanpito 19 Tietosuoja 20 Työskentely Terveys ja turvallisuus Oikeudenmukainen kohtelu ja yhdenvertaiset työllistymismahdollisuudet 23 Häirintä ja kiusaaminen työpaikalla 24 Yhtiön omaisuus Tavaramerkin suojelu 25 Salassapitovelvollisuus 26 Aineellinen omaisuus 26 Tietoturva 27 Ulkoinen toiminta Kanssakäyminen valtionhallinnon ja sääntelyviranomaisten edustajien kanssa 28 Yleishyödyllinen toiminta ja hyväntekeväisyys 29 Poliittinen toiminta 30 Ulkoinen viestintä 31 Ympäristö 32 Lähteet Ohjesäännöt ja lisätiedot 33 Yhteystiedot 34

4 JOHDANTO Viesti Richard Cousinsilta Maailman johtavana ruoka- ja tukipalvelujen toimittajana olemme asettaneet toimittamiemme palvelujen laadulle ja liiketoimintamme toteuttamiselle kaikkein korkeimmat standardit. Olit sitten Eurestin, ESS:in, Restaurant Associatesin, Medirestin, Morrisonin, GRSA:n, Chartwellsin, Sofra Yemekin tai Compass Groupin jonkin muun yhtiön palveluksessa, toimintasi vaikuttaa imagoomme. Menestyksemme ja tulevaisuutemme riippuu siitä, että jokainen meistä toimii ammattimaisesti ja vastuullisesti ja noudattaa liiketoiminnan menettelytapaohjeessa määritettyjä standardeja. Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa määritetään sitoutumisemme reiluun liiketoimintaan: siihen että kaikki suhteemme asiakkaisiin, kollegoihin, sijoittajiin, tavarantoimittajiin ja alihankkijoihin sekä koko yhteisöön perustuu rehellisyyteen ja kunnioitukseen. On jokaisen Compass Groupin työntekijän vastuulla noudattaa työssään liiketoiminnan menettelytapaohjeessa määritettyjä standardeja ja toteuttaa liiketoimintaamme ammattimaisella, turvallisella, eettisellä ja vastuullisella tavalla. Tässä asiassa emme tee poikkeuksia tai kompromisseja. Liiketoiminnan menettelytapaohje kokoaa yhteen vaatimustenmukaisuutta ja eettisiä näkökantoja koskevat toimintaperiaatteet, ja konsernin kaikkien työntekijöiden on noudatettava sitä. Pidä huolta siitä, että olet tutustunut liiketoiminnan menettelytapaohjeeseen ja siinä viitattuihin ohjesääntöihin. Liiketoiminnan menettelytapaohje perustuu vakaumuksiimme ja arvoihimme ja on osoitus sitoutumisestamme näiden arvojen toteuttamiseen liiketoiminnassamme. Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa viitataan myös Compassin Speak Up -ohjelmaan, jonka avulla työntekijä voi kääntyä luottamuksellisesti puolueettoman henkilön puoleen, jos hän ei tiedä mitä tehdä tietyssä tilanteessa tai pelkää jonkun rikkovan liiketoiminnan menettelytapaohjetta. On meidän kaikkien vastuulla puhua suoraan. Liiketoiminnan menettelytapaohjeella on Compass Groupin johtokunnan ja ylemmän johdon täysi tuki. Richard Cousins Konsernijohtaja Helmikuu 2011 K: Mihin tarvitsemme liiketoiminnan menettelytapaohjeita? V: Liiketoiminnan menettelytapaohje on osoitus sitoutumisestamme korkeimpiin eettisiin standardeihin kaikkialla, missä meillä on toimintaa. Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa kerrotaan, mitä Compass edellyttää työntekijöiltään, liiketoimintakumppaneiltaan ja alihankkijoiltaan, ja miten Compassin työntekijöiden tulisi toteuttaa Compassin arvoja jokapäiväisessä toiminnassaan eri puolilla maailmaa. K: Miten liiketoiminnan menettelytapaohjetta sovelletaan eri maissa? V: Compass on maailmanlaajuinen yritys, joka toimii monissa eri maissa, ja se on tietoinen, että lait ja määräykset vaihtelevat maittain ja alueittain. Jokaisen meistä on otettava vastuu työskentelymaamme lakien noudattamisesta. Jos liiketoiminnan menettelytapaohjeen periaatteet eroavat työskentelymaasi lainsäädännön määräyksistä, sinun on noudatettava ja sovellettava sääntöä, joka asettaa menettelylle korkeammat standardit.

5 JOHDANTO Liiketoiminnan menettelytapaohje Liiketoiminnan menettelytapaohje koskee poikkeuksetta kaikkia Compassin työntekijöitä. Työntekijöillä tarkoitetaan myös määräaikaisia ja sopimussuhteisia työntekijöitä sijaintipaikasta, työtehtävistä tai asemasta riippumatta. Jokainen meistä on vastuussa siitä, että on tietoinen liiketoiminnan menettelytapaohjeen sisällöstä. Jos olet epävarma jostain asiasta, käänny linjaesimiehesi puoleen. Jokaisen on huolehdittava siitä, että hän ymmärtää täysin, mitä häneltä odotetaan asemassaan ja kuinka liiketoiminnan menettelytapaohjeen sisältämät toimintaperiaatteet vaikuttavat häneen. Ohje ei koske ainoastaan Compassin työntekijöitä, vaan meidän pitää välttää ryhtymästä yhteistyöhön yhdenkään alihankkijan, edustajan, konsultin, tavarantoimittajan, asiakkaan, liiketoimintakumppanin tai muun kolmannen osapuolen kanssa, jonka käytänteet ovat ristiriidassa tämän liiketoiminnan menettelytapaohjeen kanssa. Jos annat jollekin kolmannelle osapuolelle valtuutuksen toimia Compassin puolesta, on sinun vastuullasi huolehtia siitä, että tämä on tietoinen liiketoiminnan menettelytapaohjeesta ja suostuu toimimaan sen mukaisesti. Mikäli mahdollista, kolmannen osapuolen on sitouduttava kirjallisesti noudattamaan liiketoiminnan menettelytapaohjetta, ja sinun on aktiivisesti valvottava, että tämä toimii ohjeen mukaisesti. Jos kolmas osapuoli rikkoo liiketoiminnan menettelytapaohjetta tai toimii vastoin Compassin arvoja (määritetty jäljempänä), kerro asiasta linjaesimiehellesi. Sinun on pyrittävä keskeyttämään tällainen toiminta ja tarvittaessa yhteistyösuhde on purettava. Muista myös, että asiantuntijoiden tai konsulttien nimittämiseen on saatava ensin hyväksyntä konsernin hyväksymisohjeen mukaisesti. Asiantuntijaa tai konsulttia ei saa valita ilman ennakkohyväksyntää. Pyrimme toteuttamaan liiketoiminnan menettelytapaohjetta aivan kuin vastaisimme koko liiketoiminnasta myös niissä maissa, joissa olemme osa yhteisyritystä, ja yritämme aktiivisesti saada myös liiketoimintakumppanimme hyväksymään samanlaiset periaatteet. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava liiketoiminnan menettelytapaohjetta ja sen sisältämiä toimintaperiaatteita (mukaan luettuna uudet työntekijät, jotka tulevat Compass Groupin palvelukseen yrityskaupan tai sopimuksen seurauksena). Liiketoiminnan menettelytapaohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa seuraamuksiin, mukaan luettuna irtisanominen. Jos tehtäviisi kuuluu muiden Compassin työntekijöiden johtaminen tai ohjaaminen, sinun on lisäksi huolehdittava siitä, että: olet hyvä esikuva alaisillesi ja annat käytökselläsi esimerkin hyvästä eettisestä toiminnasta; kaikki alaisesi ovat tietoisia liiketoiminnan menettelytapaohjeesta ja voivat keskustella sen soveltamisesta työtehtävissään ja luonnollisesti mahdollisista huolenaiheistaan. Harkitse tämän liittämistä osaksi vuotuista arviointia; ja alaisesi todella noudattavat liiketoiminnan menettelytapaohjetta. Pidä tämä mielessäsi luodessasi tavoitteita ja hankkeita, ja toimi välittömästi tullessasi tietoiseksi liiketoiminnan menettelytapaohjetta koskevasta rikkomuksesta välittämällä tieto omalle linjaesimiehellesi tai paikallisella lakiosastolle.

6 JOHDANTO Avun ja neuvojen pyytäminen Toisinaan voi tuntua helpommalta olla hiljaa tai piittaamatta epäeettisestä toiminnasta, mutta sitoutumisemme rehellisyyteen tarkoittaa sitä, ettei kenenkään pidä jättää huomiotta laitonta tai epäeettistä toimintaa. Jokainen meistä on velvollinen ilmoittamaan liiketoiminnan menettelytapaohjeen vastaisista mahdollisista tai toteutuneista rikkomuksista ja toiminnasta, joka on ristiriidassa Compassin arvojen ja liiketoiminnan periaatteiden kanssa. Tämä velvoite on voimassa riippumatta siitä, koskeeko asia suoraan sinua, toista työntekijää vai Compassiin liittyvää kolmatta osapuolta. Jos mahdollista, keskustele oikeuskysymyksistä ja liiketoimintaan liittyvistä asioista ensin linjaesimiehesi kanssa. Jos et halua keskustella asiasta linjaesimiehesi kanssa tai se ei ole olosuhteet huomioon ottaen sopivaa, voit myös pyytää apua ja neuvoa seuraavilta: paikallinen lakitiimi; konsernin lakiosasto; henkilöstöhallintotiimisi; konsernin auditointiosasto; tai paikallinen ylempi johtotiimi. Liiketoiminnan menettelytapaohjeen lopussa, sivulla 33 olevassa lähdeosassa on hyödyllisiä yhteystietoja. Voit myös käyttää Speak Up -palvelua, josta on enemmän tietoa sivulla 6. K: Sisältääkö liiketoiminnan menettelytapaohje kaikki tarvitsemani tiedot? V: Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa on esimerkkejä tilanteista, joihin saatat työssäsi joutua, ja ohjeet siitä, miten Compass odottaa sinun toimivan näissä tilanteissa. On kuitenkin mahdoton käsitellä kaikkia mahdollisia skenaarioita ja alansa markkinajohtajana Compass edellyttää, että kaikki sen työntekijät ottavat henkilökohtaisesti vastuulleen sen, että he toimivat liiketoiminnan menettelytapaohjeen periaatteiden mukaisesti. Kysymys- ja vastausosioiden tarkoitus on vastata tiettyihin kysymyksiin, joita henkilö saattaa kohdata, ja samalla antaa kuva siitä, miten odotamme sinun toimivan yleisesti.

7 JOHDANTO Speak Up Speak Up on Compassin konserninlaajuinen väline, jonka avulla työntekijämme voivat luottamuksellisesti nostaa esiin asioita ja tapahtumia, jotka heidän mielestään saattavat olla väärin, vaarallisia, epäeettisiä tai jopa laittomia; asioita, joista he eivät mielestään voi puhua linjaesimiehelleen tai tuoda esiin tavallisten kanavien kautta. Työntekijät voivat ilmoittaa tällaisista asioista luottamuksellisessa palvelunumerossa tai verkkosivustolla, joita hoitaa riippumaton palveluntarjoaja ja jotka ovat käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Maineemme yrityksenä perustuu standardeihin, jotka asetamme tarjoamiemme palvelujen laadulle; toimintaamme koskevalle valvonnalle ja käytännöille; ja toimintamme eettisyydelle ja rehellisyydelle. Jos nämä standardit vaarantuvat, maineemme heikkenee ja liiketoimintamme varmuus ja tuleva menestys joutuvat vaakalaudalle. Emme voi sallia sitä. Olemme kaikki yhteisesti velvollisia toteuttamaan liiketoimintaamme ammattimaisella, turvallisella, eettisellä ja laillisella tavalla. Tämä voidaan saavuttaa ylläpitämällä avoimen ja rehellisen kommunikaation kulttuuria, jossa ihmiset tuntevat voivansa kertoa linjaesimiehilleen tai johtajilleen toiminnasta tai tapahtumista, joiden he uskovat olevan näiden standardien vastaisia ja asettavan heidät itsensä, kollegansa, asiakkaamme tai liiketoimintamme ja maineemme vaaraan. Uskomme, että yrityksessämme vallitsee tällainen kulttuuri, mutta haluamme varmistaa, että kaikki työntekijämme tuntevat voivansa puhua näistä asioista. Asia ei kuitenkaan aina ole näin yksinkertainen. Syystä tai toisesta jotkut eivät toisinaan tunne pystyvänsä puhumaan asioista. Speak Up -ohjelma tarjoaa työntekijöillemme luottamuksellisen tavan nostaa esiin asioita, joiden he uskovat vaarantavan itsensä tai kollegansa, asiakkaamme tai liiketoimintakumppanimme tai standardimme ja maineemme. Riippumattomat asiantuntijat, jotka eivät ole Compass Groupin työntekijöitä, käsittelevät kaikki ilmoitetut asiat. Yhteydenotto Speak Up -ohjelmaan on täysin luottamuksellinen, eikä sinun tarvitse antaa tietoa itsestäsi, ellet halua; omien henkilötietojen antaminen tosin edesauttaa asian kattavaa tutkimista. Jokainen raportti lähetetään eteenpäin koulutetulle tapauspäällikölle, joka tutkii ilmoitetun asian luottamuksellisesti. Useissa maissa Speak Up -palvelunumero toimii useammalla kuin yhdellä kielellä. Esimerkiksi Kazakstanissa puheluja voidaan ottaa vastaan kazakiksi, venäjäksi ja englanniksi. Jos haluat palautetta tai tilannepäivityksen, voi ottaa uudelleen yhteyden Speak Up -palveluun käyttämällä yksilöllistä tunnistenumeroa noin 14 päivän kuluttua alkuperäisen ilmoituksen tekemisestä. Compass ei hyväksy minkäänlaisia kostotoimia johtuen ongelman ilmoittamisesta, jonkin asian esiintuomisesta tai avustamisesta tutkimuksissa. Hyvässä uskossa huolenaiheensa esiin tuonutta henkilöä vastaan tehtyihin kostotoimiin osallistuneita henkilöitä rankaistaan. K. Esimieheni on pyytänyt minua tekemään jotain, mutta en usko sen olevan oikein. Yritin keskustella asiasta hänen kanssaan, mutta hän vain kehotti minua hoitamaan asian. Pelkään, että esimieheni tekee elämästäni hyvin vaikean tai että menetän työpaikkani, jos soitan Speak Up -numeroon ja kerron asiasta. Liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiossa sivulla 32 on linkki, josta löytyy enemmän tietoa Speak Up -ohjelmasta. V: Suosittelemme aina, että puhut jollekulle, jos tietoosi tulee jokin epäilyttävä asia. Jos et voi keskustella asiasta linjaesimiehesi tai muun johtajan kanssa, suosittelemme että soitat Speak Up -numeroon. Kaikki ilmoittamasi asiat tutkitaan, emmekä hyväksy minkäänlaisia kostotoimia johtuen siitä, että kerroit asiasta. Tee siis oikein ja ilmoita asiasta.

8 VISIO JA ARVOT Visiomme ja arvomme pukevat sanoiksi Compassin hengen ja sen, mitä me edustamme. Ne toimivat ohjenuorana työntekijöidemme päätöksenteossa, toiminnassa ja käytännöissä; heijastuvat siihen, miten asiakkaamme näkevät eri puolilla maailmaa joka päivä toimittamamme palvelut; ja tukevat saavutuksiamme ja kasvuamme. Visio määrittää tavoitteemme. Haluamme olla ruoka- ja tukipalveluiden maailmanluokan toimittaja, joka tunnetaan erinomaisista työntekijöistä, erinomaisesta palvelusta ja erinomaisista tuloksista. Missio määrittää kuinka saavutamme ne. Pyrimme aina tarjoamaan parasta palvelua tehokkaimmalla tavalla niin, että siitä hyötyvät asiakkaamme, osakkeenomistajamme ja työntekijämme. Periaatteemme ohjaavat päätöksentekoa. Turvallisuus, terveys ja ympäristö ennen kaikkea emme koskaan vaaranna asiakkaidemme ja työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta ja otamme vastuun liiketoimintamme ympäristövaikutuksista; Asiakkaiden ja kuluttajien tyytyväisyys haluamme ansaita ja säilyttää asiakkaidemme uskollisuuden osoittamalla jatkuvasti, että tarjoamme parasta laatua, palvelua, arvoa ja innovaatiota; Henkilöstön kehittäminen ja monimuotoisuuden arvostaminen tunnustamme henkilöstömme monimuotoisuuden ja arvostamme heidän panostaan. Haluamme ylläpitää haastavaa työympäristöä, joka tukee työntekijöitä ja antaa kaikille mahdollisuuden kehittyä, oppia ja menestyä; Tuottava kasvu haluamme luoda osakkeenomistajille arvoa vahvaan johtajuuteen perustuvan kurinalaisen ja kestävän kehityksen kautta, joka tukee ja hyödyntää maailmanlaajuisen toimintamme mittakaavaetuja; ja Keskittyminen tuloksiin ja tehokkuuteen haluamme tuottaa parasta laatua ja tuloksia ja samalla pyrkiä uutterasti olemaan tehokkain ja edullisin palveluntarjoaja. Arvomme ohjaavat toimintaamme ja määrittävät sen, mihin yhteisesti uskomme. Avoimuus, luottamus ja rehellisyys asetamme toiminnallemme aina korkeimmat eettiset ja ammatilliset standardit. Haluamme kaikkien suhteidemme perustuvan rehellisyyteen, kunnioitukseen, reiluuteen sekä avoimeen dialogiin, läpinäkyvyyteen ja sitoutumiseen; Intohimona laatu suhtaudumme intohimoisesti erinomaisen ruuan ja palveluiden toimittamiseen sekä olemme ylpeitä saavutuksistamme. Pyrimme toistamaan onnistumiset ja oppimaan virheistä. Haluamme kehittää ideoita, innovaatiota ja käytäntöjä, jotka auttavat meitä kehittymään ja saavuttamaan johtavan aseman omilla markkinoillamme; Yhteistyöllä voittoon Kannamme oman vastuumme, mutta teemme yhteistyötä asiakkaiden ja työkavereiden kesken. Arvostamme kaikkien työtovereidemme asiantuntemusta, yksilöllisyyttä ja työpanosta. Me kaikki tuemme toisiamme ja jaamme mielellämme hyviä käytäntöjä keskenämme yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi; Vastuullisuus otamme vastuun toimistamme niin yksilöinä kuin yhtiönäkin. Pyrimme joka päivä ja kaikkialla vaikuttamaan myönteisesti asiakkaidemme, työyhteisöjemme ja yhteisen maailmamme terveyteen ja hyvinvointiin; ja Kyllä onnistuu -asenne Suhtaudumme myönteisesti ja kaupallisella Kyllä onnistuu -hengellä tilaisuuksiin ja haasteisiin, joita kohtaamme. Jos olet epävarma, miten menetellä tietyssä tilanteessa, kysy itseltäsi seuraavat kysymykset: 1. Onko se laillista? 2. Onko se Compassin arvojen mukaista? 3. Onko se ristiriidassa periaatteidemme kanssa? 4. Mitä mieltä muut olisivat siitä? ja 5. Tuntuisiko sinusta epämukavalta, jos siitä kerrottaisiin lehdessä? Jos olet edelleen epävarma otettuasi huomioon edelliset kohdat, kysy neuvoa linjaesimieheltäsi, paikalliselta henkilöstötiimiltä tai paikalliselta lakitiimiltä. Muista, että voit aina keskustella

9 VISIO JA ARVOT Compass on ylpeä laadukkaasta ruoastaan ja palvelustaan. Teemme yhteistyötä joidenkin maailman nimekkäimpien keittiömestarien kanssa ja palkkaamme vain alan parhaimmistoa. Keittiömestariemme laatimat ruokalistat ja ruokalajit takaavat, että valikoimamme koostuu korkealaatuisista, ravitsevista ja tasapainoisista ruoista. Johtava asema markkinoilla johtuu kyvystämme innovoida. Pyrimme väsymättä tuottamaan korkeinta laatua mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Elintarviketurvallisuus Tärkein tavoitteemme on, että tarjoamamme ruoka on valmistettu korkealaatuisista tuotteista ja raaka-aineista korkeimpien standardien mukaisesti. Vähimmäisvaatimus on, että noudatamme kaikkia soveltuvia elintarviketurvallisuuslakeja ja hyväksyttyjä käytäntöjä. Varmistaaksemme, että käytössämme on parhaat käytänteet, olemme laatineet yhteiset toimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset ja joukon menettelytapoja, joita on noudatettava kaikissa toimipisteissämme. Ne perustuvat tieteelliseen tietoon, lainsäädännön vaatimusiin ja alan parhaisiin käytänteisiin. Arvioimme säännöllisesti näiden standardien noudattamista ja käytämme suorituskykytavoitteita vakuuttaaksemme asiakkaamme siitä, että tuottamamme ruoka on turvallista ja täyttää heidän laatuvaatimuksensa. Kaikkien elintarvikkeiden parissa työskentelevien työntekijöiden on huolehdittava siitä, että: ruoka valmistetaan aina hygieniaoloissa, joissa se ei altistu taudinaiheuttajille; heillä on riittävät tiedot, koulutus ja välineet työn toteuttamiseen hygieenisellä ja määräykset täyttävällä tavalla; ja he noudattavat yhtiön kaikkia elintarviketurvallisuutta koskevia ohjesääntöjä ja menettelytapoja. Johdon on valvottava, että työntekijämme noudattavat näitä standardeja. K: Olen huomannut, että eräs kollegoistani unohtaa toisinaan pestä kätensä ennen ruoan valmistamista. Pitäisikö minun huomauttaa hänelle asiasta? V: Bakteerit pääsevät helposti leviämään keittiöön ja ruokaan käsien välityksellä, joten on hyvin tärkeää pestä kädet huolellisesti ennen ruoan käsittelyä ja sen jälkeen, sekä aina käytyäsi WC:ssä tai kosketettuasi jäteastiaa. Muistuta kollegaasi tästä ja tarvittaessa kerro asiasta linjaesimiehellesi. Liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiosta löytyy linkki elintarviketurvallisuutta koskevaa ohjesääntöön. Muista myös, että voit aina keskustella

10 COMPASSIN TIE Vastuullinen toimitusketju Konsernina Compass ostaa tuotteita ja palveluja maailmanlaajuisesti monilta eri toimijoilta, jotka vaihtelevat suuresta kansainvälisestä organisaatiosta paikalliseen erikoistoimittajaan. Mikäli mahdollista, hankimme elintarvikkeet ja raaka-aineet paikallisilta kasvattajilta ja tuottajilta, ostamme tuotteet luomutuottajilta ja osallistumme reilun kaupan aloitteisiin. Painotamme voimakkaasti kestävää hankintaa. Olemme tietoisia, että joissakin maissa on tavarantoimittajia, joiden on vaikea noudattaa suurilta kansainvälisiltä yrityksiltä vaadittavia vaativia standardeja. Siinä tapauksessa odotamme tavarantoimittajien täyttävän Compassin pk-yritysten auditointia koskevat vaatimukset ja kehittävän jatkuvasti toimintaansa. Vähimmäisvaatimus on, että hankintatoimintamme täyttää soveltuvat elintarvikkeiden turvallisuutta sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevien standardien, käytännesääntöjen, yhtiön ohjesääntöjen ja lakien ja standardien vaatimukset maissa, joissa toimimme, ja heijastaa jatkuvaa sitoutumistamme kestävään elintarvikehankintaan ja yrityksen yhteiskuntavastuuseen. Compass pyrkii jatkuvasti ylläpitämään oikeaa tasapainoa yhtäältä arvojen ja käytänteiden yhdenmukaisuuteen perustuvien pitkäkestoisten hankintasuhteiden ja toisaalta laadun ja hinnan välillä. Tavarantoimittajat valitaan syrjimättömän tarjouskilpailumenettelyn perusteella. Tavarantoimittajien valintaan sisältyy mahdollisuuksien mukaan tavarantoimittajan menettelytapojen ja käytänteiden arviointi suhteessa yrityksen hyvään yhteiskuntavastuuseen. Odotamme suurempien tavarantoimittajiemme täyttävän kattavan joukon yhteiskuntavastuukriteerejä, rohkaisemme ja avustamme tavarantoimittajia ottamaan käyttöön parhaita käytänteitä ja odotamme kaikkien tavarantoimittajiemme noudattavan lakeja ja eettistä ohjesääntöämme. Jos tehtäviisi kuuluu tavarantoimittajien valitseminen tai yhteistyö heidän kanssaan, sinun on varmistettava, että suhteesi tavarantoimittajiin perustuu vastuullisen ja eettisen kaupankäynnin periaatteisiin tavarantoimittajan valitsemisesta aina hankintoihin ja maksamiseen. Vähimmäisvaatimus on, että noudatamme toiminnassamme Ethics Trading Initiative perussäännöstöä, joka on kansainvälisesti tunnustettu työvoiman käyttöä koskeva ohjesääntö. Sen tärkeimmät elementit ovat: Järjestäytymisoikeutta ja oikeutta kollektiiviseen neuvotteluun on kunnioitettava; Työolosuhteiden on oltava turvalliset ja hygieeniset; Lapsityövoimaa ei saa käyttää; Palkan on riitettävä ihmisarvoiseen elämään; Työpäivä ei saa olla liian pitkä; Syrjintää ei saa harjoittaa; Laillisen työn tarjoaminen; ja Julma tai epäinhimillinen kohtelu on kielletty. Saat lisätietoa yhteistyöstä tavarantoimittajien kanssa lukemalla hankintoja koskevan ohjesäännön. Linkki ohjesääntöön löytyy liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiosta. K: Yksi tavarantoimittajista, joka osallistuu tarjouskilpailuun yhteistyöstä Compassin kanssa, on vihjannut takaavansa meille paremmat hinnat, jos kerromme hänelle muiden mahdollisten tavarantoimittajien tarjoamat hinnat. Tämä voisi olla taloudellisuutta ajatellen hyväksi Compassille, mutta se ei tunnu olevan aivan oikein. Mitä minun pitäisi tehdä? Jos tavarantoimittajan toiminta tai Compassin työntekijän ja tavarantoimittajan välinen suhde herättää kysymyksiä, puhu asiasta linjaesimiehellesi tai paikalliselle hankintapäällikölle. Muista myös, että voit aina keskustella V: Olet aivan oikeassa siinä, ettei se ole oikein. Jos jokin asia ei tunnu olevan oikein, todennäköisesti se ei ole oikein. Vaikka onkin aina tärkeää puolustaa Compassin etuja, tavarantoimittajaa koskevia tietoja ei koskaan saa antaa toisille tavarantoimittajille. Se ei ainoastaan rikkoisi salassapitovelvollisuutta, vaan saattaisi olla myös laitonta. Sinun pitää selittää tavarantoimittajalle, että hänen ehdottamansa menettely on epäeettistä, eikä Compass hyväksy sellaista. Kerro asiasta linjaesimiehellesi ja pohdi, haluatko jatkaa yhteistyötä kyseisen tavarantoimittajan kanssa.

11 YKSILÖIDEN REHELLISYYS Eturistiriidat Työntekijän on huolehdittava siitä, ettei hänen tehtävänsä Compassin työntekijänä ole ristiriidassa tai vaikuta olevan ristiriidassa työpaikan ulkopuolisten intressien kanssa. Eturistiriita voi syntyä monella eri tapaa: Muut työintressit ja kytkökset: muille yrityksille työskenteleminen Compassin palveluksessa ollessa tai kytkökset muihin organisaatioihin saattavat luoda eturistiriitoja. Esimerkkejä tällaisesta ovat: taloudellinen kytkös toiseen yritykseen tai organisaatioon; johtajan tai konsultin asema; Compassin työtehtäviin kuulumattomien palvelujen toteuttaminen; tai toinen työpaikka. Jos jokin edellisistä liittyy yritykseen tai organisaatioon, jota voidaan pitää Compassin tai sen asiakkaan, alihankkijan tai tavarantoimittajan kilpailijana, kyseessä saattaa olla eturistiriita. Jotkin edellä mainituista järjestelyistä eivät ole sallittuja missään muodossa Compassin työntekijät eivät saa työskennellä tai tarjota palveluja yrityksille tai organisaatioille, joiden kanssa he ovat tekemisissä osana työtehtäviään Compassilla. Jos harkitset Compassin ulkopuolisen lisätyön hankkimista, joka saattaa johtaa eturistiriitaan, kerro asiasta linjaesimiehellesi ja pyydä häneltä kirjallinen suostumus ennen kuin toteutat suunnitelmasi. Työskentely lähisukulaisten kanssa: jos tietoosi tulee, että lähisukulaisesi työskentelee tai tarjoaa palveluja kilpailijalle, asiakkaalle, alihankkijalle tai tavarantoimittajalle, keskustele asiasta linjaesimiehesi kanssa. Yleinen sääntö on, että sukulaisellasi ei saa olla mitään liiketoimintaa sinun kanssasi, ja jos mahdollista, ei myöskään yhdenkään liiketoimintayksikkösi työntekijän tai alaisesi kanssa. Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa "lähisukulaisella" tarkoitetaan aviopuolisoa, kumppania, vanhempia, isä- ja äitipuolta, lapsia, lapsipuolia, sisaruksia, sisar- ja velipuolia, sisarusten lapsia, vanhempien sisaruksia, isovanhempia, lapsenlapsia ja puolison vanhempia. Yhtiön hallitus Olemme tietoisia siitä, että ammattilaisista koostuvana organisaationa työntekijöitämme pyydetään toisinaan toimimaan toisten organisaatioiden hallituksissa ja tämä saattaa tietyissä tapauksissa johtaa eturistiriitaan tai oikeudellisiin ongelmiin. Pyydä maajohtajalta kirjallinen lupa ennen kuin otat vastaan hallituspaikan toisessa organisaatiossa (mukaan luettuna voittoa tavoittelemattomat organisaatiot). K: Yksikkömme haluaa palkata lisää cateringhenkilöstöä. Tyttäreni etsii osa-aikatyötä ennen paluutaan yliopistoon ja mietin, voisinko ehdottaa, että palkkaisimme hänet? A: Jos tyttäresi on mielestäsi sopiva työhön ja hänellä on tarvittavat ominaisuudet ja kokemus, sinun kannattaa puhua asiasta linjaesimiehellesi ja suositella tytärtäsi. Sinun on kuitenkin tehtävä sukulaisuussuhteenne selväksi, etkä saa osallistua rekrytointiprosessiin. Täytettävä toimi ei myöskään voi olla sellainen, jonka välitön esimies tai kollega olet. Lisätietoa ja neuvoja liittyen mahdollisiin eturistiriitoihin ja sisäpiirikauppoihin saat linjaesimieheltäsi, paikalliselta lakitiimiltä tai paikalliselta henkilöstötiimiltä. Muista, että voit aina keskustella

12 YKSILÖIDEN REHELLISYYS Eturistiriidat (jatkoa) Sijoitukset Sijoitukset kilpailijoiden, tavarantoimittajien tai asiakkaiden osakkeisiin saattavat johtaa eturistiriitaan. "Huomattavaan omistusosuuteen" kilpailijasta, tavarantoimittajasta tai asiakkaasta vaaditaan maajohtajan etukäteen antama kirjallinen lupa. Tässä liiketoiminnan menettelytapaohjeessa "huomattavalla omistusosuudella" tarkoitetaan kaikkia taloudellisia omistuksia, jotka voivat vaikuttaa päätöksiisi. Alle 1 prosentin omistusosuudet julkisissa osakeyhtiöissä, jotka on noteerattu tunnustetussa pörssissä (esimerkiksi CAC 40, NYSE tai Lontoon pörssi), ovat hyväksyttäviä. Usein eturistiriitatilanne voidaan ratkaista tavalla, joka tyydyttää sekä Compassia että työntekijää. Tärkeintä on tuoda esiin potentiaalinen eturistiriita, jotta asianmukaisista vaihtoehdoista voidaan sopia. Jos epäilet, että sinä tai kollegasi olette esteellisiä, kerro asiasta linjaesimiehellesi. Eturistiriidan salaaminen saattaa johtaa seuraamuksiin. Sisäpiirikauppa Sisäpiiritiedon käyttö kaupankäynnissä on rangaistava teko Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja monessa muussa maassa. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan olennaisia tietoja yrityksestä, jotka ovat johtajien ja työntekijöiden tiedossa, mutta joita ei ole vielä julkaistu. Se voi liittyä myös toiseen pörssiyhtiöön. Sisäpiiritiedon luovuttaminen tai käyttäminen osakkeita ostettaessa tai myytäessä on kielletty. Sisäpiiritietoa hallussaan pitävä henkilö ei myöskään saa myydä tai ostaa Compassin osakkeita (tai muiden pörssiyhtiöiden osakkaita). Hän ei myöskään saa pyytää muita käymään kauppaa puolestaan tai luovuttaa sisäpiiritietoa muille. Sisäpiiritietoa ei saa luovuttaa ilman konsernijohtajan, konsernin sijoittajasuhdeosaston, konsernin viestintäosaston tai lakija henkilöstöasioista vastaavan johtajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Luvan antajan on: varmistettava, että sisäpiiritiedot ovat käytettävissä lainsäädännössä määrätyllä tavalla; julkaistava sisäpiiritiedot Lontoon pörssin kautta (tai muun sallitun mekanismin välityksellä); ja julkaistava ilmoitukset Compass Groupin sivustolla. Näiden osastojen täydelliset yhteystiedot löytyvät liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiosta. K: Olemme neuvotelleet yhteisyrityssopimuksesta uuden liiketoimintakumppanin kanssa, joka onnistuessaan voisi kasvattaa huomattavasti kummankin yrityksen liiketoimintaa. Olen tietoinen, että sisarellani ja velipuolellani on tämän toisen yrityksen osakkeita, jotka he aikovat myydä. Haluan varmistaa, että he saavat parhaan tuoton sijoitukselleen, ja kehottaa heitä olemaan myymättä osakkeita ennen kuin liiketoimintasuhteemme julkistetaan. Joudunko vaikeuksiin, jos teen niin? A: Kyllä. Yhteisyrityssuhdetta koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa luovuttaa muille. Niitä pidettäisiin todennäköisesti olennaisina tietoina, sillä sijoittajat (kuten perheesi) ottaisi varmasti ne huomioon päättäessään osakkeistaan. Et saa luovuttaa tietoja. Olennaiset tiedot ovat tietoja, jotka vaikuttaisivat julki tullessaan todennäköisesti yrityksen osakekurssiin. Tällaisia ovat esimerkiksi johdon uudelleenjärjestelyjä, uusia tuotteita, merkittäviä uusia sopimuksia, merkittäviä kanteita ja tuloslaskelmia ja -ennusteita koskevat tiedot. Lisätietoa ja neuvoja liittyen mahdollisiin eturistiriitoihin ja sisäpiirikauppoihin saat linjaesimieheltäsi, paikalliselta lakitiimiltä tai paikalliselta henkilöstötiimiltä. Muista, että voit aina keskustella

13 YKSILÖIDEN REHELLISYYS Lahjat ja vieraanvaraisuus Olemme tietoisia, että lahjojen antaminen ja vastaanottaminen ja vieraanvaraisuus voivat auttaa vahvistamaan liiketoimintasuhteita, mutta ne ovat asianmukaisia ainoastaan tietyissä olosuhteissa. Työntekijät eivät saa missään olosuhteissa tarjota, antaa tai ottaa vastaan lahjaa tai kestitystä riippumatta sen arvosta, jos sen voidaan katsoa vaikuttavan päätöksentekoon. Ota huomioon seuraavat seikat, jos aiot antaa tai ottaa vastaan lahjan tai kestitystä: Miksi aiot tarjota lahjaa tai kestitystä tai miksi uskot liikekumppanisi tarjoavan lahjaa tai kestitystä? Onko taustalla halu vahvistaa liiketoimintasuhdetta vai vaikuttaa päätökseen, kuten esimerkiksi tarjouskilpailun lopputulokseen? Onko lahja tai kestitys luonteeltaan kohtuullinen vai voiko se saada sinut (saajan) tuntemaan velvollisuudeksesi antaa jotain vastineeksi? Oletko varmistanut, että lahja/kestitys on laillinen sekä sen antajan että saajan kotimaassa? Ole erityisen varovainen harkitessasi lahjan antamista valtion virkamiehelle tai tämän kestittämistä, sillä se on kiellettyä joissain maissa. Oletko varmistanut, että lahjan tai kestityksen saaja voi oman yrityksensä ohjesäännön mukaan ottaa sen vastaan? Pitääkö sinun keksiä perustelu lahjan tai kestityksen antamiseksi tai saamiseksi? Jos se ei tunnu olevan oikein, todennäköisesti se ei ole oikein. Onko väliä, millaista lahjaa tai kestitystä tarjoan? On olemassa lahjoja ja kestitysmuotoja, joita ei voida pitää missään olosuhteissa hyväksyttävinä. Älä koskaan anna, tarjoa, ota vastaan tai hyväksy: lahjaa tai kestitystä kolmannelta osapuolelta tai kolmannelle osapuolelle, joka osallistuu tai jonka voidaan luulla osallistuvan samaan tarjouskilpailuun kuin sinä; lahjaa tai kestitystä, joka olisi paikallisen lainsäädännön mukaan laitonta, kuten esimerkiksi lahjan tarjoaminen valtion virkamiehelle, joka voidaan paikallisten lakien mukaan katsoa lahjukseksi varmista, että tunnet paikallisen lainsäädännön vaatimukset; käteistä rahaa (tai vastaavaa) tai maksa toisen henkilökohtaisia laskuja tai kuluja; mitään kestitystä, joka saattaa rikkoa tätä liiketoiminnan menettelytapaohjetta tai jota voidaan pitää sopimattomana tai epäasianmukaisena osana liiketoimintasuhdetta tai joka saattaa vaikuttaa negatiivisesti Compassin maineeseen; ja lahjaa tai kestitystä, jota et ole valmis ilmoittamaan tai jolle et ole valmis hakemaan yrityksen lupaa riippumatta siitä, onko kyseessä henkilökohtainen vai yrityksen tarjoama kestitys. K: Olen käynyt usean kuukauden ajan keskusteluja paikallisen valtiollisen elimen kanssa tukipalvelujen ulkoistamisesta. Nyt minut on kutsuttu paikallisen virkamiehen tyttären häihin. Kulttuurissani odotetaan, että vieraat antavat käteistä rahaa häissä. Onko se hyväksyttävää? V: Olemme tietoisia, että kulttuurierot voivat toisinaan johtaa vaikeisiin tilanteisiin, ja vaikka haluamme aina ottaa ne huomioon, käteisen rahan tarjoaminen on olosuhteista riippumatta ankarasti kielletty. Lahjojen antaminen muussa muodossa voi olla hyväksyttävää, mutta sinun on ensin keskusteltava asiasta linjaesimiehesi kanssa ja pyydettävä häneltä lupa ennen lahjan antamista.

14 YKSILÖIDEN REHELLISYYS Lahjat ja vieraanvaraisuus (jatkoa) Muista aina pyytää etukäteen lupa linjaesimieheltä ennen kuin tarjoat tai otat vastaan lahjan tai kestitystä. Top 10 -maat Muista aina pyytää lupa toimitusjohtajalta (tai muulta toimitusjohtajan nimeämältä henkilöltä) ennen kuin tarjoat tai otat vastaan lahjan tai budjettiin sisältymätöntä kestitystä* jonka arvo saattaa ylittää kunkin saajan kohdalla seuraavat enimmäismäärät kunkin vuoden 1. lokakuuta alkavan 12 kuukauden jakson aikana: Kestitys (ml. ateriat), jonka arvo ylittää (a) 3000 puntaa tai (b) maasi toimitusjohtajan määrittämän, tätä alhaisemman paikallisen enimmäismäärän; Lahja, jonka arvo ylittää 100 puntaa (tai alhaisemman paikallisen enimmäismäärän); tai Ilmaiseksi tarjottu tai vastaanotettu matka tai yöpyminen. Lisäksi konsernin toimitusjohtajalta on saatava lupa a) kestitykseen, jonka arvo on yli 5000 puntaa (enintään viidelle hengelle); b) kestitykseen, jonka arvo on yli 7500 puntaa (6 10 hengelle) ja c) lahjoihin, joiden arvo on yli 500 puntaa. AIC:ltä on pyydettävä lupa lahjoihin, joiden arvo on yli 2000 puntaa ja kestitykseen, jonka arvo on yli puntaa. Muut kuin Top 10 -maat Muista aina pyytää lupa toimitusjohtajalta (tai muulta toimitusjohtajan nimeämältä henkilöltä) ennen kuin tarjoat tai otat vastaan lahjan tai budjettiin sisältymätöntä kestitystä* jonka arvo saattaa ylittää kunkin saajan kohdalla seuraavat enimmäismäärät kunkin vuoden 1. lokakuuta alkavan 12 kuukauden jakson aikana: Kestitys (ml. ateriat), jonka arvo ylittää (a) 1500 puntaa tai (b) maasi toimitusjohtajan määrittämän, tätä alhaisemman paikallisen enimmäismäärän; Lahja, jonka arvo ylittää 100 puntaa (tai alhaisemman paikallisen enimmäismäärän); tai Ilmaiseksi tarjottu tai vastaanotettu matka tai yöpyminen. Lisäksi konsernin toimitusjohtajalta on saatava lupa a) kestitykseen, jonka arvo on yli 2500 puntaa (enintään viidelle hengelle); b) kestitykseen, jonka arvo on yli 5000 puntaa (6 10 hengelle) ja c) lahjoihin, joiden arvo on yli 250 puntaa. AIC:ltä on pyydettävä lupa lahjoihin, joiden arvo on yli 1000 puntaa ja kestitykseen, jonka arvo on yli puntaa. Top 10 -maat: USA, Kanada, Brasilia, Saksa, Espanja, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Australia ja Japani. * Kestitykseen (riippumatta siitä, toteutetaanko se konsernin toimitiloissa vai hankitaanko se kolmannelta osapuolelta), joka on jo sisällytetty kustannuspaikan budjettiin, jonka kyseisen maan toimitusjohtaja on hyväksynyt osana tilivuoden budjettikehystä ja joka tarkastetaan säännöllisesti tilivuoden aikana, ei sovelleta edellä määritettyjä enimmäismääriä ja sen katsotaan täyttäneen valvontaa ja valtuuttamista koskevat vaatimukset. Siihen sovelletaan kuitenkin tämän ohjesäännön vaatimuksia, jotka koskevat kestityksen toteuttamisajankohtaa jne. (ei esim. tarjouskilpailun aikana). Muista, että voit aina keskustella

15 YKSILÖIDEN REHELLISYYS Lahjat ja vieraanvaraisuus (jatkoa) Muista, että nämä enimmäismäärät ovat osa konsernin standardeja, jotka on määritetty konsernin hyväksymisohjeessa, ja voivat muuttua aika ajoin. Työskentelymaasi paikallisessa lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevassa ohjesäännössä on voitu määrittää tiukemmat enimmäismäärät, joita sinun on noudatettava. Huolehdi siitä, että tiedät sekä työskentelymaassasi sovellettavat enimmäismäärät että konsernin hyväksymisohjeessa määritetyt enimmäismäärät. Lahjojen vastaanottaminen Olemme tietoisia, että joissain maissa ja kulttuureissa voidaan pitää loukkauksena kieltäytyä tarjotusta lahjasta, joka kuitenkin rikkoisi liiketoiminnan menettelytapaohjeen määräyksiä. Voit tällaisessa tilanteessa ottaa lahjan vastaan, mutta sinun on välittömästi ilmoitettava siitä linjaesimiehellesi, joka päättää, voitko pitää lahjan, pitääkö se palauttaa antajalle vai myydäänkö se ja lahjoitetaan rahat hyväntekeväisyyteen. Älä missään olosuhteissa hyväksy rahalahjaa (tai vastaavaa, kuten shekkiä, maksumääräystä, arvopaperia tai henkilökohtaisten laskujen tai kulujen maksamista). Valtion, yhteisyrityksen, julkisen yrityksen tai valtionyhtiön edustajien vierailut Liiketoimintamme luonteesta johtuen valtioiden, yhteisyritysten ja valtionyhtiöiden delegaatiot vierailevat toisinaan yrityksessämme ja toimipaikoissamme eri puolilla maailmaa. Vaikka onkin hyväksyttävää mainostaa, esitellä ja selittää Compassin tarjoamien palvelujen etuja, ei päätöksiin saa pyrkiä vaikuttamaan tarjoamalla henkilökohtaisia etuuksia. Lahjojen ja kestityksen ilmoittaminen ja hyväksyminen Kaikillelahjoille, kestitykselle ja liikelounaille, joita Compassin työntekijät tarjoavat tai joita heille tarjotaan (riippumatta siitä, otetaanko se vastaan vai ei), on saatava linjaesimiehen lupa. Säilytä kopiot kaikista kululaskuistasi, jotka muodostavat käytännössä luettelon tarjoamistasi lahjoista ja kestityksestä. Lisäksi jos sinulle itsellesi tarjotaan lahjaa tai kestitystä, sinun on tiedotettava linjaesimiestäsi asiasta, jotta se voidaan merkitä tiedoksi riippumatta siitä, otitko tarjouksen vastaan vai et. Kaikkien linjaesimiesten on pidettävä kirjaa kaikista heille tarjotuista ja ilmoitetuista lahjoista ja kestityksistä. Tällaisen kirjanpidon malli on saatavana konsernin lakiosastolta. Muista, että voit aina keskustella huolenaiheistasi tai ongelmista ottamalla yhteyden Speak Up -ohjelmaan. Linjaesimieheltä on saatava etukäteen lupa ennen kuin vierailevien virkamiesten matka-, majoitus- ja kulukustannuksia voidaan lupautua maksamaan.

16 LIIKETOIMINNAN REHELLISYYS Kilpailu ja kilpailulainsäädäntö Compass suhtautuu hyvin vakavasti kilpailulainsäädännön noudattamiseen. Kilpailulainsäädännön vastaista toimintaa ei suvaita. Kilpailua koskevat lait vaihtelevat maasta toiseen, ja jotkin lait voivat jopa koskea alkuperämaan ulkopuolella tapahtuvaa liiketoimintaa. Kilpailulainsäädännön rikkomisesta koituvat seuraamukset voivat olla hyvin vakavia niin yksilöille kuin yrityksille. Euroopan unionissa kilpailuvastaiseen toimintaan osallistuvalle yritykselle voidaan langettaa sakko, joka vastaa enimmillään 10 prosenttia konsernin vuosittaisesta liikevaihdosta. Joissain maissa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Iso-Britanniassa, tiettyihin kilpailuvastaisiin menettelyihin syyllistyneet henkilöt voidaan tuomita vankeuteen. Eräs tekijä, jonka viranomaiset usein ottavat huomioon pohtiessaan, onko yritys syyllistynyt kilpailurikkomukseen, on yrityksen markkinaosuus. Useissa maissa on laitonta pyrkiä kilpailunvastaisilla toimilla saavuttamaan tai säilyttämään monopoliasema tai hallitseva asema markkinoilla. Sinun kannattaa tehdä yhteistyötä paikallisen lakitiimin kanssa, jos liiketoiminta-alueesi markkinaosuus on merkittävä. Joissain maissa eri hintojen veloittamista eri asiakkailta voidaan pitää kilpailunvastaisena toimintana. Jos olet vastuussa tuotteiden ja palvelujen hinnoittelusta liiketoiminta-alueellasi, sinun on tutustuttava soveltuvaan paikalliseen lainsäädäntöön. Pyydä apua paikalliselta lakitiimiltä. ÄLÄ KOSKAAN: sovi (tai edes keskustele) kilpailijan kanssa hinnoista, joilla Compass myy tuotteita ja palveluja; yritä sanella hintoja, joilla asiakkaat jälleenmyyvät Compassin toimittamia tuotteita ja palveluja; ota käyttöön automaattisesti tavarantoimittajan suosittelemaa jälleenmyyntihintaa tee hinnoittelupäätös itse ja merkitse se muistiin; suostu jakamaan keinotekoisesti markkinoita, eli älä koskaan sovi jonkin Compass-konserniin kuulumattoman yrityksen kanssa asiakkaiden, sopimusten tai maantieteellisten alueiden jakamisesta; manipuloi tarjouksia tai ole yhteydessä kilpailijoihin tarjouskilpailun tiimoilta (ellei kyseessä ole virallinen yhteistarjous tai -yritys, jota hoitaa paikallinen lakitiimi); tai sovi toisen yrityksen kanssa tuotteiden valmistamisen tai palvelujen toimittamisen keinotekoisesta rajoittamisesta. KONSULTOI AINA ENSIN PAIKALLISTA LAKITIIMIÄ, JOS AIOT: veloittaa kokonaiskustannuksia alhaisempia hintoja pyrkimyksenäsi pakottaa kilpailija pois markkinoilta; kieltäytyä toimittamasta tuotetta tai palvelua olemassa olevalle asiakkaalle (ellei asiakas ole esimerkiksi kieltäytynyt maksamasta laskujaan); sopia yli viisi vuotta kestävästä yksinoikeussopimuksesta; tai laatia sopimuksen, joka takaa Compassille etuoikeuden tuleviin ruoka- ja tukipalvelusopimuksiin tietyssä paikassa. Huomioi, että sinun on konsultoitava konsernin lakiosastoa, jos työskentelymaassasi ei ole paikallista lakitiimiä. K: Asiakkaat ovat painostaneet meitä tarkistamaan sopimuksia johtuen viimeaikaisesta noususta elintarvikkeiden ja erityisesti vehnän hinnassa. Auttaisi suuresti, jos tietäisimme mitä tärkeimmät kilpailijamme tekevät, sillä meidän on säilytettävä kilpailukykymme ja tarjottava samalla asiakkaillemme parhaat mahdolliset hinnat. Olisi varmasti asiakkaidemme edun mukaista, että keskustelisimme kilpailijoidemme kanssa ja pääsisimme jonkinlaiseen yleiseen sopimukseen, eikö niin? Kilpailulainsäädännössä säädetään kanssakäymisestä kilpailijoiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden kolmansien osapuolten kanssa eri puolilla maailmaa. Lainsäädännössä kielletään sopimukset, järjestelyt ja suunnitellut liiketoimintamenettelyt, jotka estävät, rajoittavat tai vääristävät kilpailua merkittävästi (tai pyrkivät siihen). V: On laitonta keskustella hinnoittelusuunnitelmista tai mahdollisesta hintojen sopimisesta kilpailijoiden kanssa, vaikka uskoisit asiakkaidemme hyötyvän siitä. Jos teet näin, on olemassa merkittävä vaara, että sinua ja yritystä vastaan nostetaan syyte ja että vahingoitat Compassin mainetta.

17 LIIKETOIMINNAN REHELLISYYS Kilpailu ja kilpailulainsäädäntö (jatkoa) Toimialajärjestöt Compassin työntekijöiden on oltava erityisen varovaisia harkitessaan liittymistä toimialajärjestöön, jotta he eivät asettaisi itseään tilanteeseen, jossa he osallistuvat tai heidän voidaan tulkita osallistuvan kilpailunvastaiseen toimintaan. Älä liity toimialajärjestöön ilman maajohtajan lupaa, joka pyytää asiasta konsernin lakiosaston lausunnon. Työntekijöitä kehotetaan pitämään tarkkaa kirjaa tapaamisista kilpailijoiden edustajien kanssa. Toimialajärjestöä ei saa käyttää foorumina, jossa sovitaan yhteisistä ratkaisuista kaupallisiin ongelmiin, kuten hinnanalennuksista. Jo passiivinen osallistuminen tapaamisiin, joissa keskustellaan esimerkiksi markkinahintojen sopimisesta, voi saattaa sinut ja Compassin huonoon valoon. Tällaisessa tilanteessa sinun on tehtävä selväksi, ettet halua osallistua keskusteluihin, ja lähdettävä välittömästi tapaamisesta. Ilmoita tämän jälkeen asiasta välittömästi paikalliselle lakitiimille. Jos olet epävarma osallistumisesta toimialajärjestön tapaamisiin, konsultoi paikallista lakitiimiä. Rahanpesu Meidän kaikkien odotetaan noudattavan rahanpesun estämistä koskevia lakeja. Compassin periaate on olla hyväksymättä maksua sopimuksen perusteella toimitetuista tuotteista ja palveluista asiakkailta (toisin kuin loppuasiakkailta) käteisenä, matkashekkeinä, ulkopuolisten maksuina tai maksumääräyksinä. Odotamme yleensä asiakkaan maksavan laskut pankkisiirtona laskutetun asiakkaan nimellä olevalta tililtä. Vastaavasti kaikki Compassin maksut tavarantoimittajille ja kolmansille osapuolille on osoitettava pankkitilille, joka on kyseisen sopimuspuolen nimissä. Paikallisen lakitiimin tai talousjohtajan on hyväksyttävä etukäteen kirjallisesti kaikki poikkeukset edelliseen periaatteeseen. Paikallinen johto on velvollinen varmistamaan, että Compass toteuttaa liiketoimintaansa kaikkien paikallisten lakien mukaisesti, mukaan luettuna mahdollisten valuutan ilmoittamista koskevien vaatimusten noudattaminen. K: Eräs pienemmistä asiakkaistamme otti minuun hiljattain yhteyden ja kysyi, voisivatko he maksaa laskumme useilta eri tileiltä. Sopiiko se? V: On hyvä, että tarkistat asian. Tällaisiin pyyntöihin kannattaa suhtautua varauksella, sillä asiaan saattaa liittyä rahanpesua. Ota yhteys linjaesimieheesi tai paikalliseen lakitiimiin ennen kuin vastaat asiakkaalle, sillä asiakkaan pyynnön taustalla voi olla vilpitön syy. Rahanpesu on menettely, jonka avulla rikolliset yrittävät piilottaa ja salata rikollisella toiminnalla hankittujen rahojen todellisen alkuperän ja omistajan ja siihen saattaa liittyä myös terrorismin rahoittamista. Rahat voidaan kierrättää eri maksutapahtumien kautta niiden "pesemiseksi", jotta ne näyttäisivät tulevan laillisista lähteistä. Lisätietoa ja neuvoja liittyen kilpailuun, kilpailulainsäädäntöön ja rahanpesuun saat linjaesimieheltäsi, paikalliselta lakitiimiltä tai paikalliselta henkilöstötiimiltä. Täydelliset yhteystiedot löytyvät liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiosta. Muista, että voit aina keskustella

18 LIIKETOIMINNAN REHELLISYYS Lahjonta ja korruptio Lahjonta tarkoittaa lahjan, maksun tai muun edun antamista tai ottamista taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Lahjusta ei tarvitse varsinaisesti antaa jo sen tarjoaminen tai pyytäminen on väärin. Lahjus voi olla ongelma riippumatta siitä, liittyykö se yksityiseen vai julkiseen sektoriin. Kaikenlainen lahjonta ja korruptio ovat kiellettyjä ja olemme sitoutuneet avoimuuteen kaikessa liiketoiminnassamme. Useimmissa maissa korruptio on kielletty lailla. Korruptiota koskevien lakien rikkominen on vakava rikos, jonka vuoksi Compass voidaan tuomita sakkorangaistukseen ja lakia rikkoneet henkilöt vankeuteen. Olemme sitoutuneet ylläpitämään työympäristöä, jossa kaikki työntekijämme voivat toimia korkeimpien eettisten ja ammatillisten standardien mukaisesti. Tämä on erityisen tärkeää kanssakäymisessämme valtion, kunnan ja muiden julkisten yhdyskuntien virkamiesten kanssa eri maissa. Sinun on noudatettava aina seuraavia perussääntöjä riippumatta siitä, oletko tekemisissä yksityisen vai julkisen sektorin kanssa: Älä koskaan tarjoa tai anna luvatonta maksua; Älä koskaan yllytä ketään toista tekemään mitään laitonta tai sopimatonta; Ilmoita aina kaikista sopimattomista maksuista, joita epäilet tai tiedät tarjotun tai otetun vastaan; ja Älä koskaan tarjoa tai ota vastaan rahaa (tai arvotavaraa), lahjaa tai lahjusta liiketoiminnan tai sopimuksen saamiseksi. K: Meillä on parhaillaan käynnissä tarjouskilpailu perunantoimittajille. Yksi potentiaalisista perunantoimittajista on tarjonnut minulle lippuja tärkeään jääkiekko-otteluun tälle viikonlopulle. Hän ei voi itse mennä otteluun ja on sanonut, että voin saada kaksi lippua itselleni ja ystävälleni. Voinko ottaa liput vastaan? V: Ole hyvin varovainen lippujen suhteen. Teillä on käynnissä tarjouskilpailu, joten liput voitaisiin tulkita lahjukseksi. Onkin parempi kieltäytyä kohteliaasti tällaisista tarjouksista niin kauan kuin tarjouskilpailu on käynnissä. Et saa tarjota, antaa tai ottaa vastaan lahjaa tai kestitystä, jos sen voidaan katsoa vaikuttavan päätöksentekoon. Katso lisätietoja lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevasta ohjesäännöstä (liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiossa on linkki ohjesääntöön). Compass Groupin petoksia koskevassa ohjesäännössä on määritetty konsernin nollatoleranssilinja suhteessa petolliseen, epärehelliseen tai vilpilliseen toimintaan. Ohjesääntö on Mercury-järjestelmässä, jossa kaikki työntekijät voivat lukea sen tarvittaessa. Lähdeosiossa on myös linkki ohjesääntöön. Eettinen ohjesääntö tukee konsernin periaatetta liiketoiminnan toteuttamisesta eettisellä tavalla. Se on myös kaikkien työntekijöiden käytettävissä Mercury-järjestelmässä ja liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiossa on linkki siihen. Muista, että voit aina keskustella

19 LIIKETOIMINNAN REHELLISYYS Lahjonta ja korruptio (jatkoa) Voitelumaksut Voitelumaksuilla tarkoitetaan rahasummien maksamista virkamiehelle (tai muulle henkilölle) sen varmistamiseksi, että tämä hoitaa velvollisuutensa nopeammin tai ollenkaan. Esimerkki tästä on tullin hallussa olevien tavaroiden nopeampi luovutus. Voitelumaksujen maksaminen on kielletty Compassin työntekijöiltä. Älä maksa voitelurahaa, vaikka kyseessä olisi nimellinen summa tai työskentelymaasi "normaali" käytäntö. Uudet alueet, uudet toimialat, edustajat ja konsultit Liiketoiminnan aloittaminen uudessa maassa tai uudella alueella, jossa Compassilla ei tällä hetkellä ole toimintaa, ja uuden liiketoimintasektorin/-alueen aloittaminen nykyisessä toimintamaassa vaatii riskinarviointimenettelymme mukaisesti konsernijohtajan tai konsernin talousjohtajan etukäteishyväksynnän, jonka on perustuttava konsernin hyväksymisohjeen mukaiseen menettelyyn. Lisäksi Compassin puolesta toimivien konsulttien ja edustajien nimittämistä koskeva menettely on muuttunut (myös tästä määrätään konsernin hyväksymisohjeessa). Katso konsernin hyväksymisohjeesta uusimmat tiedot määristä, joita suuremmille summille on saatava hyväksyntä. Ne on muutettu huomattavasti alhaisemmiksi 1. helmikuuta 2011 alkaen. K: Toimiluvastamme päättävän työterveysja turvallisuusviranomaisen edustajat ovat vierailleet yrityksessämme yhä useammin. He odottavat, että viemme heidät illalliselle, ja ovat pyytäneet savukkeita ja toisinaan myös käteistä rahaa. Pelkään, että jos kieltäydyn, he eivät uusi lupaamme, emmekä voi jatkaa liiketoimintaamme. Mitä minun pitäisi tehdä? V: Vaikka onkin tärkeää, että kaikilla liiketoimintayksiköillämme on tarvittavat luvat ja hyväksynnät, lahjojen tai käteisen tarjoaminen luvan saamiseksi on ehdottomasti kielletty. Ilmoita asiasta välittömästi linjaesimiehellesi. Saat lisätietoa lahjontaa ja korruptiota koskevista menettelytavoistamme tutustumalla eettiseen ohjesääntöön (linkki ohjesääntöön löytyy tämän liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiosta) tai ottamalla yhteyden paikalliseen lakitiimiin. Muista myös, että voit aina keskustella

20 LIIKETOIMINNAN REHELLISYYS Raportointi ja kirjanpito On ensiarvoisen tärkeää, että Compass pitää kirjaa talous- ja muista tiedoista täsmällisellä ja objektiivisella tavalla. Tilinpäätöstietojen raportointi Kaikkien tilikirjojen, arkistojen ja tilien on oltava Compassin kirjanpidon periaatteita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden mukaisia. Ohje on yhtenäinen viitelähde kansainvälisen tilinpäätösstandardin noudattamista koskevissa kysymyksissä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Sen avulla Compassin liiketoimintayksiköt voivat perustaa tilinpäätöstietojen raportoinnin yhdelle selvästi määritetylle joukolle menettelytapoja. Muista noudattaa seuraavia perussääntöjä: Kaikkien asiakirjojen on oltava virheettömiä ja täydellisiä ja niiden on annettava kaikkina aikoina oikea kuva liiketoiminnasta; Tositeasiakirjat on kerättävä maksutapahtuman yhteydessä; Kirjanpitoa ja asiakirjoja on säilytettävä paikallisen lainsäädännön ja kirjanpitovaatimusten mukaisesti kuitenkin siten, että vähimmäissäilytysaika on kuusi vuotta; Tilinpäätökset ja yrityskauppoja ja muita merkittäviä tapahtumia koskevat asiakirjat on säilytettävä ilman aikarajaa; ja Sisäisten ja ulkoisten tilintarkastusten yhteydessä on tehtävä yhteistyötä ja varmistettava, että tilintarkastajilla on käytettävissään täsmälliset tiedot, rajoittamaton pääsy asiakirjoihin ja rajoittamaton mahdollisuus keskustella työntekijöiden kanssa (ellei lainsäädännöstä muuta johdu). Älä koskaan: väärennä asiakirjoja, liittyivät ne sitten yhtiön talouteen tai muuhun; myy tai muutoin siirrä Compassin omaisuutta ilman asianmukaisia asiakirjoja ja konsernin hyväksymisohjeen mukaista hyväksyntää; tee perättömiä tai harhaanjohtavia merkintöjä tai kululaskuja kirjanpitoon; tai tuhoa tietoja väärien käytänteiden salaamiseksi. Jos epäilet, ettei asianmukaisia varainhoitomenettelyjä ole noudatettu tai että kirjanpitoon on tehty vääriä tai harhaanjohtavia kirjauksia, kerro asiasta välittömästi linjaesimiehellesi. Jos et halua keskustella aiheessa linjaesimiehesi kanssa, ota yhteys paikalliseen talousjohtajaan, henkilöstöhallintoon tai Speak Up -ohjelmaan. K: Puolivuotiskausi on ollut meille todella onnistunut ja olemme ylittäneet tavoitteemme. Odotamme muutaman seuraavan kuukauden olevan yhtä helppoja ja olen miettinyt, pitäisikö minun kirjata osa uudesta liikevaihdostamme seuraavan neljänneksen lukuihin tuloksemme tasaamiseksi. En usko, että se vaikuttaisi negatiivisesti asiakkaaseen, enkä muuta varsinaisia lukuja. Sopiiko se? V: Ei. Yritykset siirtää myynti- tai tulostietoja raportointijaksojen välillä saattavat johtaa virheelliseen kuvaan taloudellisesta tilanteestamme ja ovat kiellettyjä. Varmista, että kaikki raportit ovat virheettömiä, eivätkä harhaanjohtavia. Lisätietoa ja neuvoja liittyen täsmälliseen raportointiin ja kirjanpitoon saat linjaesimieheltäsi, paikalliselta taloustiimiltä tai konsernin talousosastolta. Konsernin kirjanpidon periaatteita ja menettelytapoja koskevissa ohjeissa ja konsernin hyväksymisohjeissa on lisätietoa ja neuvoja aiheesta. Ohjeet löytyvät Mercury-järjestelmästä tai liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiossa olevien linkkien kautta. Muista, että voit aina keskustella

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Paljonko maksat eurosta -peli

Paljonko maksat eurosta -peli Paljonko maksat eurosta -peli - Ajattele todellinen tilanne ja toimi oman näkemyksesi mukaisesti - Tee tarjous eurosta: * Korkein tarjous voittaa euron. * Huonoimman tarjouksen esittäjä joutuu maksamaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT. Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys Aktiassa työskenteleville Finanssialan toimijana Aktia on riippuvainen asiakkaiden ja markkinoiden liiketoiminnallemme

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa.

Ohjeet koskevat kaikkia niitä toimintayksiköitä, joissa potilas/asiakas tarvitsee huolehtimista raha-asioittensa hoitamisessa. 1 ASIAKKAAN OMIEN VAROJEN KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN HYVINVOINTIPALVELUISSA (Ohje) Yleistä Asiakkaiden omien varojen säilyttämiseen liittyvät ohjeet liittyvät sisäisen valvonnan organisointiin hyvinvointipalveluissa.

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMISSION SUOSITUS suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot