Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot ja arvot 7 Compassin tie Elintarviketurvallisuus 8 Vastuullinen toimitusketju 9 Yksilöiden rehellisyys Eturistiriidat Sisäpiirikauppa 11 Lahjat ja vieraanvaraisuus Liiketoiminnan rehellisyys Kilpailu ja kilpailulainsäädäntö Rahanpesu 16 Lahjonta ja korruptio Uudet alueet, uudet toimialat, edustajat ja konsultit 18 Raportointi ja kirjanpito 19 Tietosuoja 20 Työskentely Terveys ja turvallisuus Oikeudenmukainen kohtelu ja yhdenvertaiset työllistymismahdollisuudet 23 Häirintä ja kiusaaminen työpaikalla 24 Yhtiön omaisuus Tavaramerkin suojelu 25 Salassapitovelvollisuus 26 Aineellinen omaisuus 26 Tietoturva 27 Ulkoinen toiminta Kanssakäyminen valtionhallinnon ja sääntelyviranomaisten edustajien kanssa 28 Yleishyödyllinen toiminta ja hyväntekeväisyys 29 Poliittinen toiminta 30 Ulkoinen viestintä 31 Ympäristö 32 Lähteet Ohjesäännöt ja lisätiedot 33 Yhteystiedot 34

4 JOHDANTO Viesti Richard Cousinsilta Maailman johtavana ruoka- ja tukipalvelujen toimittajana olemme asettaneet toimittamiemme palvelujen laadulle ja liiketoimintamme toteuttamiselle kaikkein korkeimmat standardit. Olit sitten Eurestin, ESS:in, Restaurant Associatesin, Medirestin, Morrisonin, GRSA:n, Chartwellsin, Sofra Yemekin tai Compass Groupin jonkin muun yhtiön palveluksessa, toimintasi vaikuttaa imagoomme. Menestyksemme ja tulevaisuutemme riippuu siitä, että jokainen meistä toimii ammattimaisesti ja vastuullisesti ja noudattaa liiketoiminnan menettelytapaohjeessa määritettyjä standardeja. Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa määritetään sitoutumisemme reiluun liiketoimintaan: siihen että kaikki suhteemme asiakkaisiin, kollegoihin, sijoittajiin, tavarantoimittajiin ja alihankkijoihin sekä koko yhteisöön perustuu rehellisyyteen ja kunnioitukseen. On jokaisen Compass Groupin työntekijän vastuulla noudattaa työssään liiketoiminnan menettelytapaohjeessa määritettyjä standardeja ja toteuttaa liiketoimintaamme ammattimaisella, turvallisella, eettisellä ja vastuullisella tavalla. Tässä asiassa emme tee poikkeuksia tai kompromisseja. Liiketoiminnan menettelytapaohje kokoaa yhteen vaatimustenmukaisuutta ja eettisiä näkökantoja koskevat toimintaperiaatteet, ja konsernin kaikkien työntekijöiden on noudatettava sitä. Pidä huolta siitä, että olet tutustunut liiketoiminnan menettelytapaohjeeseen ja siinä viitattuihin ohjesääntöihin. Liiketoiminnan menettelytapaohje perustuu vakaumuksiimme ja arvoihimme ja on osoitus sitoutumisestamme näiden arvojen toteuttamiseen liiketoiminnassamme. Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa viitataan myös Compassin Speak Up -ohjelmaan, jonka avulla työntekijä voi kääntyä luottamuksellisesti puolueettoman henkilön puoleen, jos hän ei tiedä mitä tehdä tietyssä tilanteessa tai pelkää jonkun rikkovan liiketoiminnan menettelytapaohjetta. On meidän kaikkien vastuulla puhua suoraan. Liiketoiminnan menettelytapaohjeella on Compass Groupin johtokunnan ja ylemmän johdon täysi tuki. Richard Cousins Konsernijohtaja Helmikuu 2011 K: Mihin tarvitsemme liiketoiminnan menettelytapaohjeita? V: Liiketoiminnan menettelytapaohje on osoitus sitoutumisestamme korkeimpiin eettisiin standardeihin kaikkialla, missä meillä on toimintaa. Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa kerrotaan, mitä Compass edellyttää työntekijöiltään, liiketoimintakumppaneiltaan ja alihankkijoiltaan, ja miten Compassin työntekijöiden tulisi toteuttaa Compassin arvoja jokapäiväisessä toiminnassaan eri puolilla maailmaa. K: Miten liiketoiminnan menettelytapaohjetta sovelletaan eri maissa? V: Compass on maailmanlaajuinen yritys, joka toimii monissa eri maissa, ja se on tietoinen, että lait ja määräykset vaihtelevat maittain ja alueittain. Jokaisen meistä on otettava vastuu työskentelymaamme lakien noudattamisesta. Jos liiketoiminnan menettelytapaohjeen periaatteet eroavat työskentelymaasi lainsäädännön määräyksistä, sinun on noudatettava ja sovellettava sääntöä, joka asettaa menettelylle korkeammat standardit.

5 JOHDANTO Liiketoiminnan menettelytapaohje Liiketoiminnan menettelytapaohje koskee poikkeuksetta kaikkia Compassin työntekijöitä. Työntekijöillä tarkoitetaan myös määräaikaisia ja sopimussuhteisia työntekijöitä sijaintipaikasta, työtehtävistä tai asemasta riippumatta. Jokainen meistä on vastuussa siitä, että on tietoinen liiketoiminnan menettelytapaohjeen sisällöstä. Jos olet epävarma jostain asiasta, käänny linjaesimiehesi puoleen. Jokaisen on huolehdittava siitä, että hän ymmärtää täysin, mitä häneltä odotetaan asemassaan ja kuinka liiketoiminnan menettelytapaohjeen sisältämät toimintaperiaatteet vaikuttavat häneen. Ohje ei koske ainoastaan Compassin työntekijöitä, vaan meidän pitää välttää ryhtymästä yhteistyöhön yhdenkään alihankkijan, edustajan, konsultin, tavarantoimittajan, asiakkaan, liiketoimintakumppanin tai muun kolmannen osapuolen kanssa, jonka käytänteet ovat ristiriidassa tämän liiketoiminnan menettelytapaohjeen kanssa. Jos annat jollekin kolmannelle osapuolelle valtuutuksen toimia Compassin puolesta, on sinun vastuullasi huolehtia siitä, että tämä on tietoinen liiketoiminnan menettelytapaohjeesta ja suostuu toimimaan sen mukaisesti. Mikäli mahdollista, kolmannen osapuolen on sitouduttava kirjallisesti noudattamaan liiketoiminnan menettelytapaohjetta, ja sinun on aktiivisesti valvottava, että tämä toimii ohjeen mukaisesti. Jos kolmas osapuoli rikkoo liiketoiminnan menettelytapaohjetta tai toimii vastoin Compassin arvoja (määritetty jäljempänä), kerro asiasta linjaesimiehellesi. Sinun on pyrittävä keskeyttämään tällainen toiminta ja tarvittaessa yhteistyösuhde on purettava. Muista myös, että asiantuntijoiden tai konsulttien nimittämiseen on saatava ensin hyväksyntä konsernin hyväksymisohjeen mukaisesti. Asiantuntijaa tai konsulttia ei saa valita ilman ennakkohyväksyntää. Pyrimme toteuttamaan liiketoiminnan menettelytapaohjetta aivan kuin vastaisimme koko liiketoiminnasta myös niissä maissa, joissa olemme osa yhteisyritystä, ja yritämme aktiivisesti saada myös liiketoimintakumppanimme hyväksymään samanlaiset periaatteet. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava liiketoiminnan menettelytapaohjetta ja sen sisältämiä toimintaperiaatteita (mukaan luettuna uudet työntekijät, jotka tulevat Compass Groupin palvelukseen yrityskaupan tai sopimuksen seurauksena). Liiketoiminnan menettelytapaohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa seuraamuksiin, mukaan luettuna irtisanominen. Jos tehtäviisi kuuluu muiden Compassin työntekijöiden johtaminen tai ohjaaminen, sinun on lisäksi huolehdittava siitä, että: olet hyvä esikuva alaisillesi ja annat käytökselläsi esimerkin hyvästä eettisestä toiminnasta; kaikki alaisesi ovat tietoisia liiketoiminnan menettelytapaohjeesta ja voivat keskustella sen soveltamisesta työtehtävissään ja luonnollisesti mahdollisista huolenaiheistaan. Harkitse tämän liittämistä osaksi vuotuista arviointia; ja alaisesi todella noudattavat liiketoiminnan menettelytapaohjetta. Pidä tämä mielessäsi luodessasi tavoitteita ja hankkeita, ja toimi välittömästi tullessasi tietoiseksi liiketoiminnan menettelytapaohjetta koskevasta rikkomuksesta välittämällä tieto omalle linjaesimiehellesi tai paikallisella lakiosastolle.

6 JOHDANTO Avun ja neuvojen pyytäminen Toisinaan voi tuntua helpommalta olla hiljaa tai piittaamatta epäeettisestä toiminnasta, mutta sitoutumisemme rehellisyyteen tarkoittaa sitä, ettei kenenkään pidä jättää huomiotta laitonta tai epäeettistä toimintaa. Jokainen meistä on velvollinen ilmoittamaan liiketoiminnan menettelytapaohjeen vastaisista mahdollisista tai toteutuneista rikkomuksista ja toiminnasta, joka on ristiriidassa Compassin arvojen ja liiketoiminnan periaatteiden kanssa. Tämä velvoite on voimassa riippumatta siitä, koskeeko asia suoraan sinua, toista työntekijää vai Compassiin liittyvää kolmatta osapuolta. Jos mahdollista, keskustele oikeuskysymyksistä ja liiketoimintaan liittyvistä asioista ensin linjaesimiehesi kanssa. Jos et halua keskustella asiasta linjaesimiehesi kanssa tai se ei ole olosuhteet huomioon ottaen sopivaa, voit myös pyytää apua ja neuvoa seuraavilta: paikallinen lakitiimi; konsernin lakiosasto; henkilöstöhallintotiimisi; konsernin auditointiosasto; tai paikallinen ylempi johtotiimi. Liiketoiminnan menettelytapaohjeen lopussa, sivulla 33 olevassa lähdeosassa on hyödyllisiä yhteystietoja. Voit myös käyttää Speak Up -palvelua, josta on enemmän tietoa sivulla 6. K: Sisältääkö liiketoiminnan menettelytapaohje kaikki tarvitsemani tiedot? V: Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa on esimerkkejä tilanteista, joihin saatat työssäsi joutua, ja ohjeet siitä, miten Compass odottaa sinun toimivan näissä tilanteissa. On kuitenkin mahdoton käsitellä kaikkia mahdollisia skenaarioita ja alansa markkinajohtajana Compass edellyttää, että kaikki sen työntekijät ottavat henkilökohtaisesti vastuulleen sen, että he toimivat liiketoiminnan menettelytapaohjeen periaatteiden mukaisesti. Kysymys- ja vastausosioiden tarkoitus on vastata tiettyihin kysymyksiin, joita henkilö saattaa kohdata, ja samalla antaa kuva siitä, miten odotamme sinun toimivan yleisesti.

7 JOHDANTO Speak Up Speak Up on Compassin konserninlaajuinen väline, jonka avulla työntekijämme voivat luottamuksellisesti nostaa esiin asioita ja tapahtumia, jotka heidän mielestään saattavat olla väärin, vaarallisia, epäeettisiä tai jopa laittomia; asioita, joista he eivät mielestään voi puhua linjaesimiehelleen tai tuoda esiin tavallisten kanavien kautta. Työntekijät voivat ilmoittaa tällaisista asioista luottamuksellisessa palvelunumerossa tai verkkosivustolla, joita hoitaa riippumaton palveluntarjoaja ja jotka ovat käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Maineemme yrityksenä perustuu standardeihin, jotka asetamme tarjoamiemme palvelujen laadulle; toimintaamme koskevalle valvonnalle ja käytännöille; ja toimintamme eettisyydelle ja rehellisyydelle. Jos nämä standardit vaarantuvat, maineemme heikkenee ja liiketoimintamme varmuus ja tuleva menestys joutuvat vaakalaudalle. Emme voi sallia sitä. Olemme kaikki yhteisesti velvollisia toteuttamaan liiketoimintaamme ammattimaisella, turvallisella, eettisellä ja laillisella tavalla. Tämä voidaan saavuttaa ylläpitämällä avoimen ja rehellisen kommunikaation kulttuuria, jossa ihmiset tuntevat voivansa kertoa linjaesimiehilleen tai johtajilleen toiminnasta tai tapahtumista, joiden he uskovat olevan näiden standardien vastaisia ja asettavan heidät itsensä, kollegansa, asiakkaamme tai liiketoimintamme ja maineemme vaaraan. Uskomme, että yrityksessämme vallitsee tällainen kulttuuri, mutta haluamme varmistaa, että kaikki työntekijämme tuntevat voivansa puhua näistä asioista. Asia ei kuitenkaan aina ole näin yksinkertainen. Syystä tai toisesta jotkut eivät toisinaan tunne pystyvänsä puhumaan asioista. Speak Up -ohjelma tarjoaa työntekijöillemme luottamuksellisen tavan nostaa esiin asioita, joiden he uskovat vaarantavan itsensä tai kollegansa, asiakkaamme tai liiketoimintakumppanimme tai standardimme ja maineemme. Riippumattomat asiantuntijat, jotka eivät ole Compass Groupin työntekijöitä, käsittelevät kaikki ilmoitetut asiat. Yhteydenotto Speak Up -ohjelmaan on täysin luottamuksellinen, eikä sinun tarvitse antaa tietoa itsestäsi, ellet halua; omien henkilötietojen antaminen tosin edesauttaa asian kattavaa tutkimista. Jokainen raportti lähetetään eteenpäin koulutetulle tapauspäällikölle, joka tutkii ilmoitetun asian luottamuksellisesti. Useissa maissa Speak Up -palvelunumero toimii useammalla kuin yhdellä kielellä. Esimerkiksi Kazakstanissa puheluja voidaan ottaa vastaan kazakiksi, venäjäksi ja englanniksi. Jos haluat palautetta tai tilannepäivityksen, voi ottaa uudelleen yhteyden Speak Up -palveluun käyttämällä yksilöllistä tunnistenumeroa noin 14 päivän kuluttua alkuperäisen ilmoituksen tekemisestä. Compass ei hyväksy minkäänlaisia kostotoimia johtuen ongelman ilmoittamisesta, jonkin asian esiintuomisesta tai avustamisesta tutkimuksissa. Hyvässä uskossa huolenaiheensa esiin tuonutta henkilöä vastaan tehtyihin kostotoimiin osallistuneita henkilöitä rankaistaan. K. Esimieheni on pyytänyt minua tekemään jotain, mutta en usko sen olevan oikein. Yritin keskustella asiasta hänen kanssaan, mutta hän vain kehotti minua hoitamaan asian. Pelkään, että esimieheni tekee elämästäni hyvin vaikean tai että menetän työpaikkani, jos soitan Speak Up -numeroon ja kerron asiasta. Liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiossa sivulla 32 on linkki, josta löytyy enemmän tietoa Speak Up -ohjelmasta. V: Suosittelemme aina, että puhut jollekulle, jos tietoosi tulee jokin epäilyttävä asia. Jos et voi keskustella asiasta linjaesimiehesi tai muun johtajan kanssa, suosittelemme että soitat Speak Up -numeroon. Kaikki ilmoittamasi asiat tutkitaan, emmekä hyväksy minkäänlaisia kostotoimia johtuen siitä, että kerroit asiasta. Tee siis oikein ja ilmoita asiasta.

8 VISIO JA ARVOT Visiomme ja arvomme pukevat sanoiksi Compassin hengen ja sen, mitä me edustamme. Ne toimivat ohjenuorana työntekijöidemme päätöksenteossa, toiminnassa ja käytännöissä; heijastuvat siihen, miten asiakkaamme näkevät eri puolilla maailmaa joka päivä toimittamamme palvelut; ja tukevat saavutuksiamme ja kasvuamme. Visio määrittää tavoitteemme. Haluamme olla ruoka- ja tukipalveluiden maailmanluokan toimittaja, joka tunnetaan erinomaisista työntekijöistä, erinomaisesta palvelusta ja erinomaisista tuloksista. Missio määrittää kuinka saavutamme ne. Pyrimme aina tarjoamaan parasta palvelua tehokkaimmalla tavalla niin, että siitä hyötyvät asiakkaamme, osakkeenomistajamme ja työntekijämme. Periaatteemme ohjaavat päätöksentekoa. Turvallisuus, terveys ja ympäristö ennen kaikkea emme koskaan vaaranna asiakkaidemme ja työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta ja otamme vastuun liiketoimintamme ympäristövaikutuksista; Asiakkaiden ja kuluttajien tyytyväisyys haluamme ansaita ja säilyttää asiakkaidemme uskollisuuden osoittamalla jatkuvasti, että tarjoamme parasta laatua, palvelua, arvoa ja innovaatiota; Henkilöstön kehittäminen ja monimuotoisuuden arvostaminen tunnustamme henkilöstömme monimuotoisuuden ja arvostamme heidän panostaan. Haluamme ylläpitää haastavaa työympäristöä, joka tukee työntekijöitä ja antaa kaikille mahdollisuuden kehittyä, oppia ja menestyä; Tuottava kasvu haluamme luoda osakkeenomistajille arvoa vahvaan johtajuuteen perustuvan kurinalaisen ja kestävän kehityksen kautta, joka tukee ja hyödyntää maailmanlaajuisen toimintamme mittakaavaetuja; ja Keskittyminen tuloksiin ja tehokkuuteen haluamme tuottaa parasta laatua ja tuloksia ja samalla pyrkiä uutterasti olemaan tehokkain ja edullisin palveluntarjoaja. Arvomme ohjaavat toimintaamme ja määrittävät sen, mihin yhteisesti uskomme. Avoimuus, luottamus ja rehellisyys asetamme toiminnallemme aina korkeimmat eettiset ja ammatilliset standardit. Haluamme kaikkien suhteidemme perustuvan rehellisyyteen, kunnioitukseen, reiluuteen sekä avoimeen dialogiin, läpinäkyvyyteen ja sitoutumiseen; Intohimona laatu suhtaudumme intohimoisesti erinomaisen ruuan ja palveluiden toimittamiseen sekä olemme ylpeitä saavutuksistamme. Pyrimme toistamaan onnistumiset ja oppimaan virheistä. Haluamme kehittää ideoita, innovaatiota ja käytäntöjä, jotka auttavat meitä kehittymään ja saavuttamaan johtavan aseman omilla markkinoillamme; Yhteistyöllä voittoon Kannamme oman vastuumme, mutta teemme yhteistyötä asiakkaiden ja työkavereiden kesken. Arvostamme kaikkien työtovereidemme asiantuntemusta, yksilöllisyyttä ja työpanosta. Me kaikki tuemme toisiamme ja jaamme mielellämme hyviä käytäntöjä keskenämme yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi; Vastuullisuus otamme vastuun toimistamme niin yksilöinä kuin yhtiönäkin. Pyrimme joka päivä ja kaikkialla vaikuttamaan myönteisesti asiakkaidemme, työyhteisöjemme ja yhteisen maailmamme terveyteen ja hyvinvointiin; ja Kyllä onnistuu -asenne Suhtaudumme myönteisesti ja kaupallisella Kyllä onnistuu -hengellä tilaisuuksiin ja haasteisiin, joita kohtaamme. Jos olet epävarma, miten menetellä tietyssä tilanteessa, kysy itseltäsi seuraavat kysymykset: 1. Onko se laillista? 2. Onko se Compassin arvojen mukaista? 3. Onko se ristiriidassa periaatteidemme kanssa? 4. Mitä mieltä muut olisivat siitä? ja 5. Tuntuisiko sinusta epämukavalta, jos siitä kerrottaisiin lehdessä? Jos olet edelleen epävarma otettuasi huomioon edelliset kohdat, kysy neuvoa linjaesimieheltäsi, paikalliselta henkilöstötiimiltä tai paikalliselta lakitiimiltä. Muista, että voit aina keskustella

9 VISIO JA ARVOT Compass on ylpeä laadukkaasta ruoastaan ja palvelustaan. Teemme yhteistyötä joidenkin maailman nimekkäimpien keittiömestarien kanssa ja palkkaamme vain alan parhaimmistoa. Keittiömestariemme laatimat ruokalistat ja ruokalajit takaavat, että valikoimamme koostuu korkealaatuisista, ravitsevista ja tasapainoisista ruoista. Johtava asema markkinoilla johtuu kyvystämme innovoida. Pyrimme väsymättä tuottamaan korkeinta laatua mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Elintarviketurvallisuus Tärkein tavoitteemme on, että tarjoamamme ruoka on valmistettu korkealaatuisista tuotteista ja raaka-aineista korkeimpien standardien mukaisesti. Vähimmäisvaatimus on, että noudatamme kaikkia soveltuvia elintarviketurvallisuuslakeja ja hyväksyttyjä käytäntöjä. Varmistaaksemme, että käytössämme on parhaat käytänteet, olemme laatineet yhteiset toimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset ja joukon menettelytapoja, joita on noudatettava kaikissa toimipisteissämme. Ne perustuvat tieteelliseen tietoon, lainsäädännön vaatimusiin ja alan parhaisiin käytänteisiin. Arvioimme säännöllisesti näiden standardien noudattamista ja käytämme suorituskykytavoitteita vakuuttaaksemme asiakkaamme siitä, että tuottamamme ruoka on turvallista ja täyttää heidän laatuvaatimuksensa. Kaikkien elintarvikkeiden parissa työskentelevien työntekijöiden on huolehdittava siitä, että: ruoka valmistetaan aina hygieniaoloissa, joissa se ei altistu taudinaiheuttajille; heillä on riittävät tiedot, koulutus ja välineet työn toteuttamiseen hygieenisellä ja määräykset täyttävällä tavalla; ja he noudattavat yhtiön kaikkia elintarviketurvallisuutta koskevia ohjesääntöjä ja menettelytapoja. Johdon on valvottava, että työntekijämme noudattavat näitä standardeja. K: Olen huomannut, että eräs kollegoistani unohtaa toisinaan pestä kätensä ennen ruoan valmistamista. Pitäisikö minun huomauttaa hänelle asiasta? V: Bakteerit pääsevät helposti leviämään keittiöön ja ruokaan käsien välityksellä, joten on hyvin tärkeää pestä kädet huolellisesti ennen ruoan käsittelyä ja sen jälkeen, sekä aina käytyäsi WC:ssä tai kosketettuasi jäteastiaa. Muistuta kollegaasi tästä ja tarvittaessa kerro asiasta linjaesimiehellesi. Liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiosta löytyy linkki elintarviketurvallisuutta koskevaa ohjesääntöön. Muista myös, että voit aina keskustella

10 COMPASSIN TIE Vastuullinen toimitusketju Konsernina Compass ostaa tuotteita ja palveluja maailmanlaajuisesti monilta eri toimijoilta, jotka vaihtelevat suuresta kansainvälisestä organisaatiosta paikalliseen erikoistoimittajaan. Mikäli mahdollista, hankimme elintarvikkeet ja raaka-aineet paikallisilta kasvattajilta ja tuottajilta, ostamme tuotteet luomutuottajilta ja osallistumme reilun kaupan aloitteisiin. Painotamme voimakkaasti kestävää hankintaa. Olemme tietoisia, että joissakin maissa on tavarantoimittajia, joiden on vaikea noudattaa suurilta kansainvälisiltä yrityksiltä vaadittavia vaativia standardeja. Siinä tapauksessa odotamme tavarantoimittajien täyttävän Compassin pk-yritysten auditointia koskevat vaatimukset ja kehittävän jatkuvasti toimintaansa. Vähimmäisvaatimus on, että hankintatoimintamme täyttää soveltuvat elintarvikkeiden turvallisuutta sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevien standardien, käytännesääntöjen, yhtiön ohjesääntöjen ja lakien ja standardien vaatimukset maissa, joissa toimimme, ja heijastaa jatkuvaa sitoutumistamme kestävään elintarvikehankintaan ja yrityksen yhteiskuntavastuuseen. Compass pyrkii jatkuvasti ylläpitämään oikeaa tasapainoa yhtäältä arvojen ja käytänteiden yhdenmukaisuuteen perustuvien pitkäkestoisten hankintasuhteiden ja toisaalta laadun ja hinnan välillä. Tavarantoimittajat valitaan syrjimättömän tarjouskilpailumenettelyn perusteella. Tavarantoimittajien valintaan sisältyy mahdollisuuksien mukaan tavarantoimittajan menettelytapojen ja käytänteiden arviointi suhteessa yrityksen hyvään yhteiskuntavastuuseen. Odotamme suurempien tavarantoimittajiemme täyttävän kattavan joukon yhteiskuntavastuukriteerejä, rohkaisemme ja avustamme tavarantoimittajia ottamaan käyttöön parhaita käytänteitä ja odotamme kaikkien tavarantoimittajiemme noudattavan lakeja ja eettistä ohjesääntöämme. Jos tehtäviisi kuuluu tavarantoimittajien valitseminen tai yhteistyö heidän kanssaan, sinun on varmistettava, että suhteesi tavarantoimittajiin perustuu vastuullisen ja eettisen kaupankäynnin periaatteisiin tavarantoimittajan valitsemisesta aina hankintoihin ja maksamiseen. Vähimmäisvaatimus on, että noudatamme toiminnassamme Ethics Trading Initiative perussäännöstöä, joka on kansainvälisesti tunnustettu työvoiman käyttöä koskeva ohjesääntö. Sen tärkeimmät elementit ovat: Järjestäytymisoikeutta ja oikeutta kollektiiviseen neuvotteluun on kunnioitettava; Työolosuhteiden on oltava turvalliset ja hygieeniset; Lapsityövoimaa ei saa käyttää; Palkan on riitettävä ihmisarvoiseen elämään; Työpäivä ei saa olla liian pitkä; Syrjintää ei saa harjoittaa; Laillisen työn tarjoaminen; ja Julma tai epäinhimillinen kohtelu on kielletty. Saat lisätietoa yhteistyöstä tavarantoimittajien kanssa lukemalla hankintoja koskevan ohjesäännön. Linkki ohjesääntöön löytyy liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiosta. K: Yksi tavarantoimittajista, joka osallistuu tarjouskilpailuun yhteistyöstä Compassin kanssa, on vihjannut takaavansa meille paremmat hinnat, jos kerromme hänelle muiden mahdollisten tavarantoimittajien tarjoamat hinnat. Tämä voisi olla taloudellisuutta ajatellen hyväksi Compassille, mutta se ei tunnu olevan aivan oikein. Mitä minun pitäisi tehdä? Jos tavarantoimittajan toiminta tai Compassin työntekijän ja tavarantoimittajan välinen suhde herättää kysymyksiä, puhu asiasta linjaesimiehellesi tai paikalliselle hankintapäällikölle. Muista myös, että voit aina keskustella V: Olet aivan oikeassa siinä, ettei se ole oikein. Jos jokin asia ei tunnu olevan oikein, todennäköisesti se ei ole oikein. Vaikka onkin aina tärkeää puolustaa Compassin etuja, tavarantoimittajaa koskevia tietoja ei koskaan saa antaa toisille tavarantoimittajille. Se ei ainoastaan rikkoisi salassapitovelvollisuutta, vaan saattaisi olla myös laitonta. Sinun pitää selittää tavarantoimittajalle, että hänen ehdottamansa menettely on epäeettistä, eikä Compass hyväksy sellaista. Kerro asiasta linjaesimiehellesi ja pohdi, haluatko jatkaa yhteistyötä kyseisen tavarantoimittajan kanssa.

11 YKSILÖIDEN REHELLISYYS Eturistiriidat Työntekijän on huolehdittava siitä, ettei hänen tehtävänsä Compassin työntekijänä ole ristiriidassa tai vaikuta olevan ristiriidassa työpaikan ulkopuolisten intressien kanssa. Eturistiriita voi syntyä monella eri tapaa: Muut työintressit ja kytkökset: muille yrityksille työskenteleminen Compassin palveluksessa ollessa tai kytkökset muihin organisaatioihin saattavat luoda eturistiriitoja. Esimerkkejä tällaisesta ovat: taloudellinen kytkös toiseen yritykseen tai organisaatioon; johtajan tai konsultin asema; Compassin työtehtäviin kuulumattomien palvelujen toteuttaminen; tai toinen työpaikka. Jos jokin edellisistä liittyy yritykseen tai organisaatioon, jota voidaan pitää Compassin tai sen asiakkaan, alihankkijan tai tavarantoimittajan kilpailijana, kyseessä saattaa olla eturistiriita. Jotkin edellä mainituista järjestelyistä eivät ole sallittuja missään muodossa Compassin työntekijät eivät saa työskennellä tai tarjota palveluja yrityksille tai organisaatioille, joiden kanssa he ovat tekemisissä osana työtehtäviään Compassilla. Jos harkitset Compassin ulkopuolisen lisätyön hankkimista, joka saattaa johtaa eturistiriitaan, kerro asiasta linjaesimiehellesi ja pyydä häneltä kirjallinen suostumus ennen kuin toteutat suunnitelmasi. Työskentely lähisukulaisten kanssa: jos tietoosi tulee, että lähisukulaisesi työskentelee tai tarjoaa palveluja kilpailijalle, asiakkaalle, alihankkijalle tai tavarantoimittajalle, keskustele asiasta linjaesimiehesi kanssa. Yleinen sääntö on, että sukulaisellasi ei saa olla mitään liiketoimintaa sinun kanssasi, ja jos mahdollista, ei myöskään yhdenkään liiketoimintayksikkösi työntekijän tai alaisesi kanssa. Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa "lähisukulaisella" tarkoitetaan aviopuolisoa, kumppania, vanhempia, isä- ja äitipuolta, lapsia, lapsipuolia, sisaruksia, sisar- ja velipuolia, sisarusten lapsia, vanhempien sisaruksia, isovanhempia, lapsenlapsia ja puolison vanhempia. Yhtiön hallitus Olemme tietoisia siitä, että ammattilaisista koostuvana organisaationa työntekijöitämme pyydetään toisinaan toimimaan toisten organisaatioiden hallituksissa ja tämä saattaa tietyissä tapauksissa johtaa eturistiriitaan tai oikeudellisiin ongelmiin. Pyydä maajohtajalta kirjallinen lupa ennen kuin otat vastaan hallituspaikan toisessa organisaatiossa (mukaan luettuna voittoa tavoittelemattomat organisaatiot). K: Yksikkömme haluaa palkata lisää cateringhenkilöstöä. Tyttäreni etsii osa-aikatyötä ennen paluutaan yliopistoon ja mietin, voisinko ehdottaa, että palkkaisimme hänet? A: Jos tyttäresi on mielestäsi sopiva työhön ja hänellä on tarvittavat ominaisuudet ja kokemus, sinun kannattaa puhua asiasta linjaesimiehellesi ja suositella tytärtäsi. Sinun on kuitenkin tehtävä sukulaisuussuhteenne selväksi, etkä saa osallistua rekrytointiprosessiin. Täytettävä toimi ei myöskään voi olla sellainen, jonka välitön esimies tai kollega olet. Lisätietoa ja neuvoja liittyen mahdollisiin eturistiriitoihin ja sisäpiirikauppoihin saat linjaesimieheltäsi, paikalliselta lakitiimiltä tai paikalliselta henkilöstötiimiltä. Muista, että voit aina keskustella

12 YKSILÖIDEN REHELLISYYS Eturistiriidat (jatkoa) Sijoitukset Sijoitukset kilpailijoiden, tavarantoimittajien tai asiakkaiden osakkeisiin saattavat johtaa eturistiriitaan. "Huomattavaan omistusosuuteen" kilpailijasta, tavarantoimittajasta tai asiakkaasta vaaditaan maajohtajan etukäteen antama kirjallinen lupa. Tässä liiketoiminnan menettelytapaohjeessa "huomattavalla omistusosuudella" tarkoitetaan kaikkia taloudellisia omistuksia, jotka voivat vaikuttaa päätöksiisi. Alle 1 prosentin omistusosuudet julkisissa osakeyhtiöissä, jotka on noteerattu tunnustetussa pörssissä (esimerkiksi CAC 40, NYSE tai Lontoon pörssi), ovat hyväksyttäviä. Usein eturistiriitatilanne voidaan ratkaista tavalla, joka tyydyttää sekä Compassia että työntekijää. Tärkeintä on tuoda esiin potentiaalinen eturistiriita, jotta asianmukaisista vaihtoehdoista voidaan sopia. Jos epäilet, että sinä tai kollegasi olette esteellisiä, kerro asiasta linjaesimiehellesi. Eturistiriidan salaaminen saattaa johtaa seuraamuksiin. Sisäpiirikauppa Sisäpiiritiedon käyttö kaupankäynnissä on rangaistava teko Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja monessa muussa maassa. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan olennaisia tietoja yrityksestä, jotka ovat johtajien ja työntekijöiden tiedossa, mutta joita ei ole vielä julkaistu. Se voi liittyä myös toiseen pörssiyhtiöön. Sisäpiiritiedon luovuttaminen tai käyttäminen osakkeita ostettaessa tai myytäessä on kielletty. Sisäpiiritietoa hallussaan pitävä henkilö ei myöskään saa myydä tai ostaa Compassin osakkeita (tai muiden pörssiyhtiöiden osakkaita). Hän ei myöskään saa pyytää muita käymään kauppaa puolestaan tai luovuttaa sisäpiiritietoa muille. Sisäpiiritietoa ei saa luovuttaa ilman konsernijohtajan, konsernin sijoittajasuhdeosaston, konsernin viestintäosaston tai lakija henkilöstöasioista vastaavan johtajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Luvan antajan on: varmistettava, että sisäpiiritiedot ovat käytettävissä lainsäädännössä määrätyllä tavalla; julkaistava sisäpiiritiedot Lontoon pörssin kautta (tai muun sallitun mekanismin välityksellä); ja julkaistava ilmoitukset Compass Groupin sivustolla. Näiden osastojen täydelliset yhteystiedot löytyvät liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiosta. K: Olemme neuvotelleet yhteisyrityssopimuksesta uuden liiketoimintakumppanin kanssa, joka onnistuessaan voisi kasvattaa huomattavasti kummankin yrityksen liiketoimintaa. Olen tietoinen, että sisarellani ja velipuolellani on tämän toisen yrityksen osakkeita, jotka he aikovat myydä. Haluan varmistaa, että he saavat parhaan tuoton sijoitukselleen, ja kehottaa heitä olemaan myymättä osakkeita ennen kuin liiketoimintasuhteemme julkistetaan. Joudunko vaikeuksiin, jos teen niin? A: Kyllä. Yhteisyrityssuhdetta koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa luovuttaa muille. Niitä pidettäisiin todennäköisesti olennaisina tietoina, sillä sijoittajat (kuten perheesi) ottaisi varmasti ne huomioon päättäessään osakkeistaan. Et saa luovuttaa tietoja. Olennaiset tiedot ovat tietoja, jotka vaikuttaisivat julki tullessaan todennäköisesti yrityksen osakekurssiin. Tällaisia ovat esimerkiksi johdon uudelleenjärjestelyjä, uusia tuotteita, merkittäviä uusia sopimuksia, merkittäviä kanteita ja tuloslaskelmia ja -ennusteita koskevat tiedot. Lisätietoa ja neuvoja liittyen mahdollisiin eturistiriitoihin ja sisäpiirikauppoihin saat linjaesimieheltäsi, paikalliselta lakitiimiltä tai paikalliselta henkilöstötiimiltä. Muista, että voit aina keskustella

13 YKSILÖIDEN REHELLISYYS Lahjat ja vieraanvaraisuus Olemme tietoisia, että lahjojen antaminen ja vastaanottaminen ja vieraanvaraisuus voivat auttaa vahvistamaan liiketoimintasuhteita, mutta ne ovat asianmukaisia ainoastaan tietyissä olosuhteissa. Työntekijät eivät saa missään olosuhteissa tarjota, antaa tai ottaa vastaan lahjaa tai kestitystä riippumatta sen arvosta, jos sen voidaan katsoa vaikuttavan päätöksentekoon. Ota huomioon seuraavat seikat, jos aiot antaa tai ottaa vastaan lahjan tai kestitystä: Miksi aiot tarjota lahjaa tai kestitystä tai miksi uskot liikekumppanisi tarjoavan lahjaa tai kestitystä? Onko taustalla halu vahvistaa liiketoimintasuhdetta vai vaikuttaa päätökseen, kuten esimerkiksi tarjouskilpailun lopputulokseen? Onko lahja tai kestitys luonteeltaan kohtuullinen vai voiko se saada sinut (saajan) tuntemaan velvollisuudeksesi antaa jotain vastineeksi? Oletko varmistanut, että lahja/kestitys on laillinen sekä sen antajan että saajan kotimaassa? Ole erityisen varovainen harkitessasi lahjan antamista valtion virkamiehelle tai tämän kestittämistä, sillä se on kiellettyä joissain maissa. Oletko varmistanut, että lahjan tai kestityksen saaja voi oman yrityksensä ohjesäännön mukaan ottaa sen vastaan? Pitääkö sinun keksiä perustelu lahjan tai kestityksen antamiseksi tai saamiseksi? Jos se ei tunnu olevan oikein, todennäköisesti se ei ole oikein. Onko väliä, millaista lahjaa tai kestitystä tarjoan? On olemassa lahjoja ja kestitysmuotoja, joita ei voida pitää missään olosuhteissa hyväksyttävinä. Älä koskaan anna, tarjoa, ota vastaan tai hyväksy: lahjaa tai kestitystä kolmannelta osapuolelta tai kolmannelle osapuolelle, joka osallistuu tai jonka voidaan luulla osallistuvan samaan tarjouskilpailuun kuin sinä; lahjaa tai kestitystä, joka olisi paikallisen lainsäädännön mukaan laitonta, kuten esimerkiksi lahjan tarjoaminen valtion virkamiehelle, joka voidaan paikallisten lakien mukaan katsoa lahjukseksi varmista, että tunnet paikallisen lainsäädännön vaatimukset; käteistä rahaa (tai vastaavaa) tai maksa toisen henkilökohtaisia laskuja tai kuluja; mitään kestitystä, joka saattaa rikkoa tätä liiketoiminnan menettelytapaohjetta tai jota voidaan pitää sopimattomana tai epäasianmukaisena osana liiketoimintasuhdetta tai joka saattaa vaikuttaa negatiivisesti Compassin maineeseen; ja lahjaa tai kestitystä, jota et ole valmis ilmoittamaan tai jolle et ole valmis hakemaan yrityksen lupaa riippumatta siitä, onko kyseessä henkilökohtainen vai yrityksen tarjoama kestitys. K: Olen käynyt usean kuukauden ajan keskusteluja paikallisen valtiollisen elimen kanssa tukipalvelujen ulkoistamisesta. Nyt minut on kutsuttu paikallisen virkamiehen tyttären häihin. Kulttuurissani odotetaan, että vieraat antavat käteistä rahaa häissä. Onko se hyväksyttävää? V: Olemme tietoisia, että kulttuurierot voivat toisinaan johtaa vaikeisiin tilanteisiin, ja vaikka haluamme aina ottaa ne huomioon, käteisen rahan tarjoaminen on olosuhteista riippumatta ankarasti kielletty. Lahjojen antaminen muussa muodossa voi olla hyväksyttävää, mutta sinun on ensin keskusteltava asiasta linjaesimiehesi kanssa ja pyydettävä häneltä lupa ennen lahjan antamista.

14 YKSILÖIDEN REHELLISYYS Lahjat ja vieraanvaraisuus (jatkoa) Muista aina pyytää etukäteen lupa linjaesimieheltä ennen kuin tarjoat tai otat vastaan lahjan tai kestitystä. Top 10 -maat Muista aina pyytää lupa toimitusjohtajalta (tai muulta toimitusjohtajan nimeämältä henkilöltä) ennen kuin tarjoat tai otat vastaan lahjan tai budjettiin sisältymätöntä kestitystä* jonka arvo saattaa ylittää kunkin saajan kohdalla seuraavat enimmäismäärät kunkin vuoden 1. lokakuuta alkavan 12 kuukauden jakson aikana: Kestitys (ml. ateriat), jonka arvo ylittää (a) 3000 puntaa tai (b) maasi toimitusjohtajan määrittämän, tätä alhaisemman paikallisen enimmäismäärän; Lahja, jonka arvo ylittää 100 puntaa (tai alhaisemman paikallisen enimmäismäärän); tai Ilmaiseksi tarjottu tai vastaanotettu matka tai yöpyminen. Lisäksi konsernin toimitusjohtajalta on saatava lupa a) kestitykseen, jonka arvo on yli 5000 puntaa (enintään viidelle hengelle); b) kestitykseen, jonka arvo on yli 7500 puntaa (6 10 hengelle) ja c) lahjoihin, joiden arvo on yli 500 puntaa. AIC:ltä on pyydettävä lupa lahjoihin, joiden arvo on yli 2000 puntaa ja kestitykseen, jonka arvo on yli puntaa. Muut kuin Top 10 -maat Muista aina pyytää lupa toimitusjohtajalta (tai muulta toimitusjohtajan nimeämältä henkilöltä) ennen kuin tarjoat tai otat vastaan lahjan tai budjettiin sisältymätöntä kestitystä* jonka arvo saattaa ylittää kunkin saajan kohdalla seuraavat enimmäismäärät kunkin vuoden 1. lokakuuta alkavan 12 kuukauden jakson aikana: Kestitys (ml. ateriat), jonka arvo ylittää (a) 1500 puntaa tai (b) maasi toimitusjohtajan määrittämän, tätä alhaisemman paikallisen enimmäismäärän; Lahja, jonka arvo ylittää 100 puntaa (tai alhaisemman paikallisen enimmäismäärän); tai Ilmaiseksi tarjottu tai vastaanotettu matka tai yöpyminen. Lisäksi konsernin toimitusjohtajalta on saatava lupa a) kestitykseen, jonka arvo on yli 2500 puntaa (enintään viidelle hengelle); b) kestitykseen, jonka arvo on yli 5000 puntaa (6 10 hengelle) ja c) lahjoihin, joiden arvo on yli 250 puntaa. AIC:ltä on pyydettävä lupa lahjoihin, joiden arvo on yli 1000 puntaa ja kestitykseen, jonka arvo on yli puntaa. Top 10 -maat: USA, Kanada, Brasilia, Saksa, Espanja, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Australia ja Japani. * Kestitykseen (riippumatta siitä, toteutetaanko se konsernin toimitiloissa vai hankitaanko se kolmannelta osapuolelta), joka on jo sisällytetty kustannuspaikan budjettiin, jonka kyseisen maan toimitusjohtaja on hyväksynyt osana tilivuoden budjettikehystä ja joka tarkastetaan säännöllisesti tilivuoden aikana, ei sovelleta edellä määritettyjä enimmäismääriä ja sen katsotaan täyttäneen valvontaa ja valtuuttamista koskevat vaatimukset. Siihen sovelletaan kuitenkin tämän ohjesäännön vaatimuksia, jotka koskevat kestityksen toteuttamisajankohtaa jne. (ei esim. tarjouskilpailun aikana). Muista, että voit aina keskustella

15 YKSILÖIDEN REHELLISYYS Lahjat ja vieraanvaraisuus (jatkoa) Muista, että nämä enimmäismäärät ovat osa konsernin standardeja, jotka on määritetty konsernin hyväksymisohjeessa, ja voivat muuttua aika ajoin. Työskentelymaasi paikallisessa lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevassa ohjesäännössä on voitu määrittää tiukemmat enimmäismäärät, joita sinun on noudatettava. Huolehdi siitä, että tiedät sekä työskentelymaassasi sovellettavat enimmäismäärät että konsernin hyväksymisohjeessa määritetyt enimmäismäärät. Lahjojen vastaanottaminen Olemme tietoisia, että joissain maissa ja kulttuureissa voidaan pitää loukkauksena kieltäytyä tarjotusta lahjasta, joka kuitenkin rikkoisi liiketoiminnan menettelytapaohjeen määräyksiä. Voit tällaisessa tilanteessa ottaa lahjan vastaan, mutta sinun on välittömästi ilmoitettava siitä linjaesimiehellesi, joka päättää, voitko pitää lahjan, pitääkö se palauttaa antajalle vai myydäänkö se ja lahjoitetaan rahat hyväntekeväisyyteen. Älä missään olosuhteissa hyväksy rahalahjaa (tai vastaavaa, kuten shekkiä, maksumääräystä, arvopaperia tai henkilökohtaisten laskujen tai kulujen maksamista). Valtion, yhteisyrityksen, julkisen yrityksen tai valtionyhtiön edustajien vierailut Liiketoimintamme luonteesta johtuen valtioiden, yhteisyritysten ja valtionyhtiöiden delegaatiot vierailevat toisinaan yrityksessämme ja toimipaikoissamme eri puolilla maailmaa. Vaikka onkin hyväksyttävää mainostaa, esitellä ja selittää Compassin tarjoamien palvelujen etuja, ei päätöksiin saa pyrkiä vaikuttamaan tarjoamalla henkilökohtaisia etuuksia. Lahjojen ja kestityksen ilmoittaminen ja hyväksyminen Kaikillelahjoille, kestitykselle ja liikelounaille, joita Compassin työntekijät tarjoavat tai joita heille tarjotaan (riippumatta siitä, otetaanko se vastaan vai ei), on saatava linjaesimiehen lupa. Säilytä kopiot kaikista kululaskuistasi, jotka muodostavat käytännössä luettelon tarjoamistasi lahjoista ja kestityksestä. Lisäksi jos sinulle itsellesi tarjotaan lahjaa tai kestitystä, sinun on tiedotettava linjaesimiestäsi asiasta, jotta se voidaan merkitä tiedoksi riippumatta siitä, otitko tarjouksen vastaan vai et. Kaikkien linjaesimiesten on pidettävä kirjaa kaikista heille tarjotuista ja ilmoitetuista lahjoista ja kestityksistä. Tällaisen kirjanpidon malli on saatavana konsernin lakiosastolta. Muista, että voit aina keskustella huolenaiheistasi tai ongelmista ottamalla yhteyden Speak Up -ohjelmaan. Linjaesimieheltä on saatava etukäteen lupa ennen kuin vierailevien virkamiesten matka-, majoitus- ja kulukustannuksia voidaan lupautua maksamaan.

16 LIIKETOIMINNAN REHELLISYYS Kilpailu ja kilpailulainsäädäntö Compass suhtautuu hyvin vakavasti kilpailulainsäädännön noudattamiseen. Kilpailulainsäädännön vastaista toimintaa ei suvaita. Kilpailua koskevat lait vaihtelevat maasta toiseen, ja jotkin lait voivat jopa koskea alkuperämaan ulkopuolella tapahtuvaa liiketoimintaa. Kilpailulainsäädännön rikkomisesta koituvat seuraamukset voivat olla hyvin vakavia niin yksilöille kuin yrityksille. Euroopan unionissa kilpailuvastaiseen toimintaan osallistuvalle yritykselle voidaan langettaa sakko, joka vastaa enimmillään 10 prosenttia konsernin vuosittaisesta liikevaihdosta. Joissain maissa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Iso-Britanniassa, tiettyihin kilpailuvastaisiin menettelyihin syyllistyneet henkilöt voidaan tuomita vankeuteen. Eräs tekijä, jonka viranomaiset usein ottavat huomioon pohtiessaan, onko yritys syyllistynyt kilpailurikkomukseen, on yrityksen markkinaosuus. Useissa maissa on laitonta pyrkiä kilpailunvastaisilla toimilla saavuttamaan tai säilyttämään monopoliasema tai hallitseva asema markkinoilla. Sinun kannattaa tehdä yhteistyötä paikallisen lakitiimin kanssa, jos liiketoiminta-alueesi markkinaosuus on merkittävä. Joissain maissa eri hintojen veloittamista eri asiakkailta voidaan pitää kilpailunvastaisena toimintana. Jos olet vastuussa tuotteiden ja palvelujen hinnoittelusta liiketoiminta-alueellasi, sinun on tutustuttava soveltuvaan paikalliseen lainsäädäntöön. Pyydä apua paikalliselta lakitiimiltä. ÄLÄ KOSKAAN: sovi (tai edes keskustele) kilpailijan kanssa hinnoista, joilla Compass myy tuotteita ja palveluja; yritä sanella hintoja, joilla asiakkaat jälleenmyyvät Compassin toimittamia tuotteita ja palveluja; ota käyttöön automaattisesti tavarantoimittajan suosittelemaa jälleenmyyntihintaa tee hinnoittelupäätös itse ja merkitse se muistiin; suostu jakamaan keinotekoisesti markkinoita, eli älä koskaan sovi jonkin Compass-konserniin kuulumattoman yrityksen kanssa asiakkaiden, sopimusten tai maantieteellisten alueiden jakamisesta; manipuloi tarjouksia tai ole yhteydessä kilpailijoihin tarjouskilpailun tiimoilta (ellei kyseessä ole virallinen yhteistarjous tai -yritys, jota hoitaa paikallinen lakitiimi); tai sovi toisen yrityksen kanssa tuotteiden valmistamisen tai palvelujen toimittamisen keinotekoisesta rajoittamisesta. KONSULTOI AINA ENSIN PAIKALLISTA LAKITIIMIÄ, JOS AIOT: veloittaa kokonaiskustannuksia alhaisempia hintoja pyrkimyksenäsi pakottaa kilpailija pois markkinoilta; kieltäytyä toimittamasta tuotetta tai palvelua olemassa olevalle asiakkaalle (ellei asiakas ole esimerkiksi kieltäytynyt maksamasta laskujaan); sopia yli viisi vuotta kestävästä yksinoikeussopimuksesta; tai laatia sopimuksen, joka takaa Compassille etuoikeuden tuleviin ruoka- ja tukipalvelusopimuksiin tietyssä paikassa. Huomioi, että sinun on konsultoitava konsernin lakiosastoa, jos työskentelymaassasi ei ole paikallista lakitiimiä. K: Asiakkaat ovat painostaneet meitä tarkistamaan sopimuksia johtuen viimeaikaisesta noususta elintarvikkeiden ja erityisesti vehnän hinnassa. Auttaisi suuresti, jos tietäisimme mitä tärkeimmät kilpailijamme tekevät, sillä meidän on säilytettävä kilpailukykymme ja tarjottava samalla asiakkaillemme parhaat mahdolliset hinnat. Olisi varmasti asiakkaidemme edun mukaista, että keskustelisimme kilpailijoidemme kanssa ja pääsisimme jonkinlaiseen yleiseen sopimukseen, eikö niin? Kilpailulainsäädännössä säädetään kanssakäymisestä kilpailijoiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden kolmansien osapuolten kanssa eri puolilla maailmaa. Lainsäädännössä kielletään sopimukset, järjestelyt ja suunnitellut liiketoimintamenettelyt, jotka estävät, rajoittavat tai vääristävät kilpailua merkittävästi (tai pyrkivät siihen). V: On laitonta keskustella hinnoittelusuunnitelmista tai mahdollisesta hintojen sopimisesta kilpailijoiden kanssa, vaikka uskoisit asiakkaidemme hyötyvän siitä. Jos teet näin, on olemassa merkittävä vaara, että sinua ja yritystä vastaan nostetaan syyte ja että vahingoitat Compassin mainetta.

17 LIIKETOIMINNAN REHELLISYYS Kilpailu ja kilpailulainsäädäntö (jatkoa) Toimialajärjestöt Compassin työntekijöiden on oltava erityisen varovaisia harkitessaan liittymistä toimialajärjestöön, jotta he eivät asettaisi itseään tilanteeseen, jossa he osallistuvat tai heidän voidaan tulkita osallistuvan kilpailunvastaiseen toimintaan. Älä liity toimialajärjestöön ilman maajohtajan lupaa, joka pyytää asiasta konsernin lakiosaston lausunnon. Työntekijöitä kehotetaan pitämään tarkkaa kirjaa tapaamisista kilpailijoiden edustajien kanssa. Toimialajärjestöä ei saa käyttää foorumina, jossa sovitaan yhteisistä ratkaisuista kaupallisiin ongelmiin, kuten hinnanalennuksista. Jo passiivinen osallistuminen tapaamisiin, joissa keskustellaan esimerkiksi markkinahintojen sopimisesta, voi saattaa sinut ja Compassin huonoon valoon. Tällaisessa tilanteessa sinun on tehtävä selväksi, ettet halua osallistua keskusteluihin, ja lähdettävä välittömästi tapaamisesta. Ilmoita tämän jälkeen asiasta välittömästi paikalliselle lakitiimille. Jos olet epävarma osallistumisesta toimialajärjestön tapaamisiin, konsultoi paikallista lakitiimiä. Rahanpesu Meidän kaikkien odotetaan noudattavan rahanpesun estämistä koskevia lakeja. Compassin periaate on olla hyväksymättä maksua sopimuksen perusteella toimitetuista tuotteista ja palveluista asiakkailta (toisin kuin loppuasiakkailta) käteisenä, matkashekkeinä, ulkopuolisten maksuina tai maksumääräyksinä. Odotamme yleensä asiakkaan maksavan laskut pankkisiirtona laskutetun asiakkaan nimellä olevalta tililtä. Vastaavasti kaikki Compassin maksut tavarantoimittajille ja kolmansille osapuolille on osoitettava pankkitilille, joka on kyseisen sopimuspuolen nimissä. Paikallisen lakitiimin tai talousjohtajan on hyväksyttävä etukäteen kirjallisesti kaikki poikkeukset edelliseen periaatteeseen. Paikallinen johto on velvollinen varmistamaan, että Compass toteuttaa liiketoimintaansa kaikkien paikallisten lakien mukaisesti, mukaan luettuna mahdollisten valuutan ilmoittamista koskevien vaatimusten noudattaminen. K: Eräs pienemmistä asiakkaistamme otti minuun hiljattain yhteyden ja kysyi, voisivatko he maksaa laskumme useilta eri tileiltä. Sopiiko se? V: On hyvä, että tarkistat asian. Tällaisiin pyyntöihin kannattaa suhtautua varauksella, sillä asiaan saattaa liittyä rahanpesua. Ota yhteys linjaesimieheesi tai paikalliseen lakitiimiin ennen kuin vastaat asiakkaalle, sillä asiakkaan pyynnön taustalla voi olla vilpitön syy. Rahanpesu on menettely, jonka avulla rikolliset yrittävät piilottaa ja salata rikollisella toiminnalla hankittujen rahojen todellisen alkuperän ja omistajan ja siihen saattaa liittyä myös terrorismin rahoittamista. Rahat voidaan kierrättää eri maksutapahtumien kautta niiden "pesemiseksi", jotta ne näyttäisivät tulevan laillisista lähteistä. Lisätietoa ja neuvoja liittyen kilpailuun, kilpailulainsäädäntöön ja rahanpesuun saat linjaesimieheltäsi, paikalliselta lakitiimiltä tai paikalliselta henkilöstötiimiltä. Täydelliset yhteystiedot löytyvät liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiosta. Muista, että voit aina keskustella

18 LIIKETOIMINNAN REHELLISYYS Lahjonta ja korruptio Lahjonta tarkoittaa lahjan, maksun tai muun edun antamista tai ottamista taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Lahjusta ei tarvitse varsinaisesti antaa jo sen tarjoaminen tai pyytäminen on väärin. Lahjus voi olla ongelma riippumatta siitä, liittyykö se yksityiseen vai julkiseen sektoriin. Kaikenlainen lahjonta ja korruptio ovat kiellettyjä ja olemme sitoutuneet avoimuuteen kaikessa liiketoiminnassamme. Useimmissa maissa korruptio on kielletty lailla. Korruptiota koskevien lakien rikkominen on vakava rikos, jonka vuoksi Compass voidaan tuomita sakkorangaistukseen ja lakia rikkoneet henkilöt vankeuteen. Olemme sitoutuneet ylläpitämään työympäristöä, jossa kaikki työntekijämme voivat toimia korkeimpien eettisten ja ammatillisten standardien mukaisesti. Tämä on erityisen tärkeää kanssakäymisessämme valtion, kunnan ja muiden julkisten yhdyskuntien virkamiesten kanssa eri maissa. Sinun on noudatettava aina seuraavia perussääntöjä riippumatta siitä, oletko tekemisissä yksityisen vai julkisen sektorin kanssa: Älä koskaan tarjoa tai anna luvatonta maksua; Älä koskaan yllytä ketään toista tekemään mitään laitonta tai sopimatonta; Ilmoita aina kaikista sopimattomista maksuista, joita epäilet tai tiedät tarjotun tai otetun vastaan; ja Älä koskaan tarjoa tai ota vastaan rahaa (tai arvotavaraa), lahjaa tai lahjusta liiketoiminnan tai sopimuksen saamiseksi. K: Meillä on parhaillaan käynnissä tarjouskilpailu perunantoimittajille. Yksi potentiaalisista perunantoimittajista on tarjonnut minulle lippuja tärkeään jääkiekko-otteluun tälle viikonlopulle. Hän ei voi itse mennä otteluun ja on sanonut, että voin saada kaksi lippua itselleni ja ystävälleni. Voinko ottaa liput vastaan? V: Ole hyvin varovainen lippujen suhteen. Teillä on käynnissä tarjouskilpailu, joten liput voitaisiin tulkita lahjukseksi. Onkin parempi kieltäytyä kohteliaasti tällaisista tarjouksista niin kauan kuin tarjouskilpailu on käynnissä. Et saa tarjota, antaa tai ottaa vastaan lahjaa tai kestitystä, jos sen voidaan katsoa vaikuttavan päätöksentekoon. Katso lisätietoja lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevasta ohjesäännöstä (liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiossa on linkki ohjesääntöön). Compass Groupin petoksia koskevassa ohjesäännössä on määritetty konsernin nollatoleranssilinja suhteessa petolliseen, epärehelliseen tai vilpilliseen toimintaan. Ohjesääntö on Mercury-järjestelmässä, jossa kaikki työntekijät voivat lukea sen tarvittaessa. Lähdeosiossa on myös linkki ohjesääntöön. Eettinen ohjesääntö tukee konsernin periaatetta liiketoiminnan toteuttamisesta eettisellä tavalla. Se on myös kaikkien työntekijöiden käytettävissä Mercury-järjestelmässä ja liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiossa on linkki siihen. Muista, että voit aina keskustella

19 LIIKETOIMINNAN REHELLISYYS Lahjonta ja korruptio (jatkoa) Voitelumaksut Voitelumaksuilla tarkoitetaan rahasummien maksamista virkamiehelle (tai muulle henkilölle) sen varmistamiseksi, että tämä hoitaa velvollisuutensa nopeammin tai ollenkaan. Esimerkki tästä on tullin hallussa olevien tavaroiden nopeampi luovutus. Voitelumaksujen maksaminen on kielletty Compassin työntekijöiltä. Älä maksa voitelurahaa, vaikka kyseessä olisi nimellinen summa tai työskentelymaasi "normaali" käytäntö. Uudet alueet, uudet toimialat, edustajat ja konsultit Liiketoiminnan aloittaminen uudessa maassa tai uudella alueella, jossa Compassilla ei tällä hetkellä ole toimintaa, ja uuden liiketoimintasektorin/-alueen aloittaminen nykyisessä toimintamaassa vaatii riskinarviointimenettelymme mukaisesti konsernijohtajan tai konsernin talousjohtajan etukäteishyväksynnän, jonka on perustuttava konsernin hyväksymisohjeen mukaiseen menettelyyn. Lisäksi Compassin puolesta toimivien konsulttien ja edustajien nimittämistä koskeva menettely on muuttunut (myös tästä määrätään konsernin hyväksymisohjeessa). Katso konsernin hyväksymisohjeesta uusimmat tiedot määristä, joita suuremmille summille on saatava hyväksyntä. Ne on muutettu huomattavasti alhaisemmiksi 1. helmikuuta 2011 alkaen. K: Toimiluvastamme päättävän työterveysja turvallisuusviranomaisen edustajat ovat vierailleet yrityksessämme yhä useammin. He odottavat, että viemme heidät illalliselle, ja ovat pyytäneet savukkeita ja toisinaan myös käteistä rahaa. Pelkään, että jos kieltäydyn, he eivät uusi lupaamme, emmekä voi jatkaa liiketoimintaamme. Mitä minun pitäisi tehdä? V: Vaikka onkin tärkeää, että kaikilla liiketoimintayksiköillämme on tarvittavat luvat ja hyväksynnät, lahjojen tai käteisen tarjoaminen luvan saamiseksi on ehdottomasti kielletty. Ilmoita asiasta välittömästi linjaesimiehellesi. Saat lisätietoa lahjontaa ja korruptiota koskevista menettelytavoistamme tutustumalla eettiseen ohjesääntöön (linkki ohjesääntöön löytyy tämän liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiosta) tai ottamalla yhteyden paikalliseen lakitiimiin. Muista myös, että voit aina keskustella

20 LIIKETOIMINNAN REHELLISYYS Raportointi ja kirjanpito On ensiarvoisen tärkeää, että Compass pitää kirjaa talous- ja muista tiedoista täsmällisellä ja objektiivisella tavalla. Tilinpäätöstietojen raportointi Kaikkien tilikirjojen, arkistojen ja tilien on oltava Compassin kirjanpidon periaatteita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden mukaisia. Ohje on yhtenäinen viitelähde kansainvälisen tilinpäätösstandardin noudattamista koskevissa kysymyksissä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Sen avulla Compassin liiketoimintayksiköt voivat perustaa tilinpäätöstietojen raportoinnin yhdelle selvästi määritetylle joukolle menettelytapoja. Muista noudattaa seuraavia perussääntöjä: Kaikkien asiakirjojen on oltava virheettömiä ja täydellisiä ja niiden on annettava kaikkina aikoina oikea kuva liiketoiminnasta; Tositeasiakirjat on kerättävä maksutapahtuman yhteydessä; Kirjanpitoa ja asiakirjoja on säilytettävä paikallisen lainsäädännön ja kirjanpitovaatimusten mukaisesti kuitenkin siten, että vähimmäissäilytysaika on kuusi vuotta; Tilinpäätökset ja yrityskauppoja ja muita merkittäviä tapahtumia koskevat asiakirjat on säilytettävä ilman aikarajaa; ja Sisäisten ja ulkoisten tilintarkastusten yhteydessä on tehtävä yhteistyötä ja varmistettava, että tilintarkastajilla on käytettävissään täsmälliset tiedot, rajoittamaton pääsy asiakirjoihin ja rajoittamaton mahdollisuus keskustella työntekijöiden kanssa (ellei lainsäädännöstä muuta johdu). Älä koskaan: väärennä asiakirjoja, liittyivät ne sitten yhtiön talouteen tai muuhun; myy tai muutoin siirrä Compassin omaisuutta ilman asianmukaisia asiakirjoja ja konsernin hyväksymisohjeen mukaista hyväksyntää; tee perättömiä tai harhaanjohtavia merkintöjä tai kululaskuja kirjanpitoon; tai tuhoa tietoja väärien käytänteiden salaamiseksi. Jos epäilet, ettei asianmukaisia varainhoitomenettelyjä ole noudatettu tai että kirjanpitoon on tehty vääriä tai harhaanjohtavia kirjauksia, kerro asiasta välittömästi linjaesimiehellesi. Jos et halua keskustella aiheessa linjaesimiehesi kanssa, ota yhteys paikalliseen talousjohtajaan, henkilöstöhallintoon tai Speak Up -ohjelmaan. K: Puolivuotiskausi on ollut meille todella onnistunut ja olemme ylittäneet tavoitteemme. Odotamme muutaman seuraavan kuukauden olevan yhtä helppoja ja olen miettinyt, pitäisikö minun kirjata osa uudesta liikevaihdostamme seuraavan neljänneksen lukuihin tuloksemme tasaamiseksi. En usko, että se vaikuttaisi negatiivisesti asiakkaaseen, enkä muuta varsinaisia lukuja. Sopiiko se? V: Ei. Yritykset siirtää myynti- tai tulostietoja raportointijaksojen välillä saattavat johtaa virheelliseen kuvaan taloudellisesta tilanteestamme ja ovat kiellettyjä. Varmista, että kaikki raportit ovat virheettömiä, eivätkä harhaanjohtavia. Lisätietoa ja neuvoja liittyen täsmälliseen raportointiin ja kirjanpitoon saat linjaesimieheltäsi, paikalliselta taloustiimiltä tai konsernin talousosastolta. Konsernin kirjanpidon periaatteita ja menettelytapoja koskevissa ohjeissa ja konsernin hyväksymisohjeissa on lisätietoa ja neuvoja aiheesta. Ohjeet löytyvät Mercury-järjestelmästä tai liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiossa olevien linkkien kautta. Muista, että voit aina keskustella

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ Lahjojen antaminen ja viihdykkeiden tarjoaminen 1. Asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille ja ulkoisille sidosryhmille 1. Kaiken lahjojen antamisen on tapahduttava

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta 19.2.2014 A7-0085/8 Tarkistus 8 Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö Werner Langen Vakuutusedustus COM(2012)0360 C7-0180/2012 2012/0175(COD) A7-0085/2014 Ehdotus direktiiviksi 24 artikla 3 kohta

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen Oletko mökkiomistaja? Haluaisitko vuokrata mökkisi venäläisille turisteille? Helposti Tuottoisasti Turvallisesti Me tarjoamme keinon! majapaikka.fi kallista.ru Se on Helppo Tuottoisa Turvallinen Me tarjoamme

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö

Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö I MERKITYS Lahjojen, aterioiden, matkojen ja kestityksen tarjoaminen ja vastaanottaminen liiketoiminnan yhteydessä on yleinen käytäntö, jonka tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

YIT:n toimintaperiaatteet

YIT:n toimintaperiaatteet YIT:n toimintaperiaatteet Sisältö 1 Johdon kirje... 1 2 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta... 2 3 YIT:n yrityskulttuuri... 3 4 YIT:n suhteet sidosryhmiin... 4 4.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin...

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Ohje korruption vastaiseen toimintaan

Ohje korruption vastaiseen toimintaan Ohje korruption vastaiseen toimintaan 1. Määritelmät... 1 2. Tausta ja tarkoitus... 1 3. Sovellusala... 2 4. Kaikentyyppisten etujen antaminen ja vastaanottaminen... 2 5. SSAB:n työntekijöille tarjottujen

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ )

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ ) Tämä kerho-ohjesääntö ohjaa kerhojen toimintaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa. Myöhemmin näissä säännöissä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan viitataan sanalla ylioppilaskunta. KERHO-OHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat

Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat Ifin Eettisten toimintaperiaatteiden pääkohdat If-yhtymän hallitukset ovat hyväksyneet Eettiset toimintaperiaatteet ja ne ovat voimassa 1.1.2013 alkaen. Toimintaperiaatteet tarkistetaan vuosittain. 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet

Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet 15.5.2017 Kansaneläkelaitoksen eettiset ohjeet 15.5.2017 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Riippumattomuus ja eturistiriitojen välttäminen... 2 3 Lahjat ja muuta taloudelliset etuudet... 2 4 Kutsujen hyväksyminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Tammikuu 2018 1. Tarkoitus Danske Bank -konserni ( konserni ) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja on siksi altis mahdollisille ja toteutuneille eturistiriidoille.

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela Eettinen Johtaminen To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela ROHKEUS REALISMI TULOS VISIO ETIIKKA Sisältö Eettisyys ja yksilön perustarpeet Ohjaavat periaatteet Eettinen toiminta, tarkoitus ja

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE 1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE ASIA Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus

Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus 1 Suomenkielinen versio Tervetuloa Tervetuloa Microsoftin kumppaneiden korruption vastaisen toiminnan koulutus. Tämän kurssin avulla kumppanit

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Toimintaohje koskien korruption vastaista toimintaa

Toimintaohje koskien korruption vastaista toimintaa (1-3I) Group Instruction 2007-05-21 1(8) koskien korruption vastaista toimintaa Sisällys 1. Tausta ja tarkoitus... 1 2. Soveltaminen... 2 3. et lausuma... 2 4. eseen liittyvät asiakirjat... 8 5. en muutoshistoria...

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet Sisällysluettelo ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot