Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot ja arvot 7 Compassin tie Elintarviketurvallisuus 8 Vastuullinen toimitusketju 9 Yksilöiden rehellisyys Eturistiriidat Sisäpiirikauppa 11 Lahjat ja vieraanvaraisuus Liiketoiminnan rehellisyys Kilpailu ja kilpailulainsäädäntö Rahanpesu 16 Lahjonta ja korruptio Uudet alueet, uudet toimialat, edustajat ja konsultit 18 Raportointi ja kirjanpito 19 Tietosuoja 20 Työskentely Terveys ja turvallisuus Oikeudenmukainen kohtelu ja yhdenvertaiset työllistymismahdollisuudet 23 Häirintä ja kiusaaminen työpaikalla 24 Yhtiön omaisuus Tavaramerkin suojelu 25 Salassapitovelvollisuus 26 Aineellinen omaisuus 26 Tietoturva 27 Ulkoinen toiminta Kanssakäyminen valtionhallinnon ja sääntelyviranomaisten edustajien kanssa 28 Yleishyödyllinen toiminta ja hyväntekeväisyys 29 Poliittinen toiminta 30 Ulkoinen viestintä 31 Ympäristö 32 Lähteet Ohjesäännöt ja lisätiedot 33 Yhteystiedot 34

4 JOHDANTO Viesti Richard Cousinsilta Maailman johtavana ruoka- ja tukipalvelujen toimittajana olemme asettaneet toimittamiemme palvelujen laadulle ja liiketoimintamme toteuttamiselle kaikkein korkeimmat standardit. Olit sitten Eurestin, ESS:in, Restaurant Associatesin, Medirestin, Morrisonin, GRSA:n, Chartwellsin, Sofra Yemekin tai Compass Groupin jonkin muun yhtiön palveluksessa, toimintasi vaikuttaa imagoomme. Menestyksemme ja tulevaisuutemme riippuu siitä, että jokainen meistä toimii ammattimaisesti ja vastuullisesti ja noudattaa liiketoiminnan menettelytapaohjeessa määritettyjä standardeja. Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa määritetään sitoutumisemme reiluun liiketoimintaan: siihen että kaikki suhteemme asiakkaisiin, kollegoihin, sijoittajiin, tavarantoimittajiin ja alihankkijoihin sekä koko yhteisöön perustuu rehellisyyteen ja kunnioitukseen. On jokaisen Compass Groupin työntekijän vastuulla noudattaa työssään liiketoiminnan menettelytapaohjeessa määritettyjä standardeja ja toteuttaa liiketoimintaamme ammattimaisella, turvallisella, eettisellä ja vastuullisella tavalla. Tässä asiassa emme tee poikkeuksia tai kompromisseja. Liiketoiminnan menettelytapaohje kokoaa yhteen vaatimustenmukaisuutta ja eettisiä näkökantoja koskevat toimintaperiaatteet, ja konsernin kaikkien työntekijöiden on noudatettava sitä. Pidä huolta siitä, että olet tutustunut liiketoiminnan menettelytapaohjeeseen ja siinä viitattuihin ohjesääntöihin. Liiketoiminnan menettelytapaohje perustuu vakaumuksiimme ja arvoihimme ja on osoitus sitoutumisestamme näiden arvojen toteuttamiseen liiketoiminnassamme. Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa viitataan myös Compassin Speak Up -ohjelmaan, jonka avulla työntekijä voi kääntyä luottamuksellisesti puolueettoman henkilön puoleen, jos hän ei tiedä mitä tehdä tietyssä tilanteessa tai pelkää jonkun rikkovan liiketoiminnan menettelytapaohjetta. On meidän kaikkien vastuulla puhua suoraan. Liiketoiminnan menettelytapaohjeella on Compass Groupin johtokunnan ja ylemmän johdon täysi tuki. Richard Cousins Konsernijohtaja Helmikuu 2011 K: Mihin tarvitsemme liiketoiminnan menettelytapaohjeita? V: Liiketoiminnan menettelytapaohje on osoitus sitoutumisestamme korkeimpiin eettisiin standardeihin kaikkialla, missä meillä on toimintaa. Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa kerrotaan, mitä Compass edellyttää työntekijöiltään, liiketoimintakumppaneiltaan ja alihankkijoiltaan, ja miten Compassin työntekijöiden tulisi toteuttaa Compassin arvoja jokapäiväisessä toiminnassaan eri puolilla maailmaa. K: Miten liiketoiminnan menettelytapaohjetta sovelletaan eri maissa? V: Compass on maailmanlaajuinen yritys, joka toimii monissa eri maissa, ja se on tietoinen, että lait ja määräykset vaihtelevat maittain ja alueittain. Jokaisen meistä on otettava vastuu työskentelymaamme lakien noudattamisesta. Jos liiketoiminnan menettelytapaohjeen periaatteet eroavat työskentelymaasi lainsäädännön määräyksistä, sinun on noudatettava ja sovellettava sääntöä, joka asettaa menettelylle korkeammat standardit.

5 JOHDANTO Liiketoiminnan menettelytapaohje Liiketoiminnan menettelytapaohje koskee poikkeuksetta kaikkia Compassin työntekijöitä. Työntekijöillä tarkoitetaan myös määräaikaisia ja sopimussuhteisia työntekijöitä sijaintipaikasta, työtehtävistä tai asemasta riippumatta. Jokainen meistä on vastuussa siitä, että on tietoinen liiketoiminnan menettelytapaohjeen sisällöstä. Jos olet epävarma jostain asiasta, käänny linjaesimiehesi puoleen. Jokaisen on huolehdittava siitä, että hän ymmärtää täysin, mitä häneltä odotetaan asemassaan ja kuinka liiketoiminnan menettelytapaohjeen sisältämät toimintaperiaatteet vaikuttavat häneen. Ohje ei koske ainoastaan Compassin työntekijöitä, vaan meidän pitää välttää ryhtymästä yhteistyöhön yhdenkään alihankkijan, edustajan, konsultin, tavarantoimittajan, asiakkaan, liiketoimintakumppanin tai muun kolmannen osapuolen kanssa, jonka käytänteet ovat ristiriidassa tämän liiketoiminnan menettelytapaohjeen kanssa. Jos annat jollekin kolmannelle osapuolelle valtuutuksen toimia Compassin puolesta, on sinun vastuullasi huolehtia siitä, että tämä on tietoinen liiketoiminnan menettelytapaohjeesta ja suostuu toimimaan sen mukaisesti. Mikäli mahdollista, kolmannen osapuolen on sitouduttava kirjallisesti noudattamaan liiketoiminnan menettelytapaohjetta, ja sinun on aktiivisesti valvottava, että tämä toimii ohjeen mukaisesti. Jos kolmas osapuoli rikkoo liiketoiminnan menettelytapaohjetta tai toimii vastoin Compassin arvoja (määritetty jäljempänä), kerro asiasta linjaesimiehellesi. Sinun on pyrittävä keskeyttämään tällainen toiminta ja tarvittaessa yhteistyösuhde on purettava. Muista myös, että asiantuntijoiden tai konsulttien nimittämiseen on saatava ensin hyväksyntä konsernin hyväksymisohjeen mukaisesti. Asiantuntijaa tai konsulttia ei saa valita ilman ennakkohyväksyntää. Pyrimme toteuttamaan liiketoiminnan menettelytapaohjetta aivan kuin vastaisimme koko liiketoiminnasta myös niissä maissa, joissa olemme osa yhteisyritystä, ja yritämme aktiivisesti saada myös liiketoimintakumppanimme hyväksymään samanlaiset periaatteet. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava liiketoiminnan menettelytapaohjetta ja sen sisältämiä toimintaperiaatteita (mukaan luettuna uudet työntekijät, jotka tulevat Compass Groupin palvelukseen yrityskaupan tai sopimuksen seurauksena). Liiketoiminnan menettelytapaohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa seuraamuksiin, mukaan luettuna irtisanominen. Jos tehtäviisi kuuluu muiden Compassin työntekijöiden johtaminen tai ohjaaminen, sinun on lisäksi huolehdittava siitä, että: olet hyvä esikuva alaisillesi ja annat käytökselläsi esimerkin hyvästä eettisestä toiminnasta; kaikki alaisesi ovat tietoisia liiketoiminnan menettelytapaohjeesta ja voivat keskustella sen soveltamisesta työtehtävissään ja luonnollisesti mahdollisista huolenaiheistaan. Harkitse tämän liittämistä osaksi vuotuista arviointia; ja alaisesi todella noudattavat liiketoiminnan menettelytapaohjetta. Pidä tämä mielessäsi luodessasi tavoitteita ja hankkeita, ja toimi välittömästi tullessasi tietoiseksi liiketoiminnan menettelytapaohjetta koskevasta rikkomuksesta välittämällä tieto omalle linjaesimiehellesi tai paikallisella lakiosastolle.

6 JOHDANTO Avun ja neuvojen pyytäminen Toisinaan voi tuntua helpommalta olla hiljaa tai piittaamatta epäeettisestä toiminnasta, mutta sitoutumisemme rehellisyyteen tarkoittaa sitä, ettei kenenkään pidä jättää huomiotta laitonta tai epäeettistä toimintaa. Jokainen meistä on velvollinen ilmoittamaan liiketoiminnan menettelytapaohjeen vastaisista mahdollisista tai toteutuneista rikkomuksista ja toiminnasta, joka on ristiriidassa Compassin arvojen ja liiketoiminnan periaatteiden kanssa. Tämä velvoite on voimassa riippumatta siitä, koskeeko asia suoraan sinua, toista työntekijää vai Compassiin liittyvää kolmatta osapuolta. Jos mahdollista, keskustele oikeuskysymyksistä ja liiketoimintaan liittyvistä asioista ensin linjaesimiehesi kanssa. Jos et halua keskustella asiasta linjaesimiehesi kanssa tai se ei ole olosuhteet huomioon ottaen sopivaa, voit myös pyytää apua ja neuvoa seuraavilta: paikallinen lakitiimi; konsernin lakiosasto; henkilöstöhallintotiimisi; konsernin auditointiosasto; tai paikallinen ylempi johtotiimi. Liiketoiminnan menettelytapaohjeen lopussa, sivulla 33 olevassa lähdeosassa on hyödyllisiä yhteystietoja. Voit myös käyttää Speak Up -palvelua, josta on enemmän tietoa sivulla 6. K: Sisältääkö liiketoiminnan menettelytapaohje kaikki tarvitsemani tiedot? V: Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa on esimerkkejä tilanteista, joihin saatat työssäsi joutua, ja ohjeet siitä, miten Compass odottaa sinun toimivan näissä tilanteissa. On kuitenkin mahdoton käsitellä kaikkia mahdollisia skenaarioita ja alansa markkinajohtajana Compass edellyttää, että kaikki sen työntekijät ottavat henkilökohtaisesti vastuulleen sen, että he toimivat liiketoiminnan menettelytapaohjeen periaatteiden mukaisesti. Kysymys- ja vastausosioiden tarkoitus on vastata tiettyihin kysymyksiin, joita henkilö saattaa kohdata, ja samalla antaa kuva siitä, miten odotamme sinun toimivan yleisesti.

7 JOHDANTO Speak Up Speak Up on Compassin konserninlaajuinen väline, jonka avulla työntekijämme voivat luottamuksellisesti nostaa esiin asioita ja tapahtumia, jotka heidän mielestään saattavat olla väärin, vaarallisia, epäeettisiä tai jopa laittomia; asioita, joista he eivät mielestään voi puhua linjaesimiehelleen tai tuoda esiin tavallisten kanavien kautta. Työntekijät voivat ilmoittaa tällaisista asioista luottamuksellisessa palvelunumerossa tai verkkosivustolla, joita hoitaa riippumaton palveluntarjoaja ja jotka ovat käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Maineemme yrityksenä perustuu standardeihin, jotka asetamme tarjoamiemme palvelujen laadulle; toimintaamme koskevalle valvonnalle ja käytännöille; ja toimintamme eettisyydelle ja rehellisyydelle. Jos nämä standardit vaarantuvat, maineemme heikkenee ja liiketoimintamme varmuus ja tuleva menestys joutuvat vaakalaudalle. Emme voi sallia sitä. Olemme kaikki yhteisesti velvollisia toteuttamaan liiketoimintaamme ammattimaisella, turvallisella, eettisellä ja laillisella tavalla. Tämä voidaan saavuttaa ylläpitämällä avoimen ja rehellisen kommunikaation kulttuuria, jossa ihmiset tuntevat voivansa kertoa linjaesimiehilleen tai johtajilleen toiminnasta tai tapahtumista, joiden he uskovat olevan näiden standardien vastaisia ja asettavan heidät itsensä, kollegansa, asiakkaamme tai liiketoimintamme ja maineemme vaaraan. Uskomme, että yrityksessämme vallitsee tällainen kulttuuri, mutta haluamme varmistaa, että kaikki työntekijämme tuntevat voivansa puhua näistä asioista. Asia ei kuitenkaan aina ole näin yksinkertainen. Syystä tai toisesta jotkut eivät toisinaan tunne pystyvänsä puhumaan asioista. Speak Up -ohjelma tarjoaa työntekijöillemme luottamuksellisen tavan nostaa esiin asioita, joiden he uskovat vaarantavan itsensä tai kollegansa, asiakkaamme tai liiketoimintakumppanimme tai standardimme ja maineemme. Riippumattomat asiantuntijat, jotka eivät ole Compass Groupin työntekijöitä, käsittelevät kaikki ilmoitetut asiat. Yhteydenotto Speak Up -ohjelmaan on täysin luottamuksellinen, eikä sinun tarvitse antaa tietoa itsestäsi, ellet halua; omien henkilötietojen antaminen tosin edesauttaa asian kattavaa tutkimista. Jokainen raportti lähetetään eteenpäin koulutetulle tapauspäällikölle, joka tutkii ilmoitetun asian luottamuksellisesti. Useissa maissa Speak Up -palvelunumero toimii useammalla kuin yhdellä kielellä. Esimerkiksi Kazakstanissa puheluja voidaan ottaa vastaan kazakiksi, venäjäksi ja englanniksi. Jos haluat palautetta tai tilannepäivityksen, voi ottaa uudelleen yhteyden Speak Up -palveluun käyttämällä yksilöllistä tunnistenumeroa noin 14 päivän kuluttua alkuperäisen ilmoituksen tekemisestä. Compass ei hyväksy minkäänlaisia kostotoimia johtuen ongelman ilmoittamisesta, jonkin asian esiintuomisesta tai avustamisesta tutkimuksissa. Hyvässä uskossa huolenaiheensa esiin tuonutta henkilöä vastaan tehtyihin kostotoimiin osallistuneita henkilöitä rankaistaan. K. Esimieheni on pyytänyt minua tekemään jotain, mutta en usko sen olevan oikein. Yritin keskustella asiasta hänen kanssaan, mutta hän vain kehotti minua hoitamaan asian. Pelkään, että esimieheni tekee elämästäni hyvin vaikean tai että menetän työpaikkani, jos soitan Speak Up -numeroon ja kerron asiasta. Liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiossa sivulla 32 on linkki, josta löytyy enemmän tietoa Speak Up -ohjelmasta. V: Suosittelemme aina, että puhut jollekulle, jos tietoosi tulee jokin epäilyttävä asia. Jos et voi keskustella asiasta linjaesimiehesi tai muun johtajan kanssa, suosittelemme että soitat Speak Up -numeroon. Kaikki ilmoittamasi asiat tutkitaan, emmekä hyväksy minkäänlaisia kostotoimia johtuen siitä, että kerroit asiasta. Tee siis oikein ja ilmoita asiasta.

8 VISIO JA ARVOT Visiomme ja arvomme pukevat sanoiksi Compassin hengen ja sen, mitä me edustamme. Ne toimivat ohjenuorana työntekijöidemme päätöksenteossa, toiminnassa ja käytännöissä; heijastuvat siihen, miten asiakkaamme näkevät eri puolilla maailmaa joka päivä toimittamamme palvelut; ja tukevat saavutuksiamme ja kasvuamme. Visio määrittää tavoitteemme. Haluamme olla ruoka- ja tukipalveluiden maailmanluokan toimittaja, joka tunnetaan erinomaisista työntekijöistä, erinomaisesta palvelusta ja erinomaisista tuloksista. Missio määrittää kuinka saavutamme ne. Pyrimme aina tarjoamaan parasta palvelua tehokkaimmalla tavalla niin, että siitä hyötyvät asiakkaamme, osakkeenomistajamme ja työntekijämme. Periaatteemme ohjaavat päätöksentekoa. Turvallisuus, terveys ja ympäristö ennen kaikkea emme koskaan vaaranna asiakkaidemme ja työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta ja otamme vastuun liiketoimintamme ympäristövaikutuksista; Asiakkaiden ja kuluttajien tyytyväisyys haluamme ansaita ja säilyttää asiakkaidemme uskollisuuden osoittamalla jatkuvasti, että tarjoamme parasta laatua, palvelua, arvoa ja innovaatiota; Henkilöstön kehittäminen ja monimuotoisuuden arvostaminen tunnustamme henkilöstömme monimuotoisuuden ja arvostamme heidän panostaan. Haluamme ylläpitää haastavaa työympäristöä, joka tukee työntekijöitä ja antaa kaikille mahdollisuuden kehittyä, oppia ja menestyä; Tuottava kasvu haluamme luoda osakkeenomistajille arvoa vahvaan johtajuuteen perustuvan kurinalaisen ja kestävän kehityksen kautta, joka tukee ja hyödyntää maailmanlaajuisen toimintamme mittakaavaetuja; ja Keskittyminen tuloksiin ja tehokkuuteen haluamme tuottaa parasta laatua ja tuloksia ja samalla pyrkiä uutterasti olemaan tehokkain ja edullisin palveluntarjoaja. Arvomme ohjaavat toimintaamme ja määrittävät sen, mihin yhteisesti uskomme. Avoimuus, luottamus ja rehellisyys asetamme toiminnallemme aina korkeimmat eettiset ja ammatilliset standardit. Haluamme kaikkien suhteidemme perustuvan rehellisyyteen, kunnioitukseen, reiluuteen sekä avoimeen dialogiin, läpinäkyvyyteen ja sitoutumiseen; Intohimona laatu suhtaudumme intohimoisesti erinomaisen ruuan ja palveluiden toimittamiseen sekä olemme ylpeitä saavutuksistamme. Pyrimme toistamaan onnistumiset ja oppimaan virheistä. Haluamme kehittää ideoita, innovaatiota ja käytäntöjä, jotka auttavat meitä kehittymään ja saavuttamaan johtavan aseman omilla markkinoillamme; Yhteistyöllä voittoon Kannamme oman vastuumme, mutta teemme yhteistyötä asiakkaiden ja työkavereiden kesken. Arvostamme kaikkien työtovereidemme asiantuntemusta, yksilöllisyyttä ja työpanosta. Me kaikki tuemme toisiamme ja jaamme mielellämme hyviä käytäntöjä keskenämme yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi; Vastuullisuus otamme vastuun toimistamme niin yksilöinä kuin yhtiönäkin. Pyrimme joka päivä ja kaikkialla vaikuttamaan myönteisesti asiakkaidemme, työyhteisöjemme ja yhteisen maailmamme terveyteen ja hyvinvointiin; ja Kyllä onnistuu -asenne Suhtaudumme myönteisesti ja kaupallisella Kyllä onnistuu -hengellä tilaisuuksiin ja haasteisiin, joita kohtaamme. Jos olet epävarma, miten menetellä tietyssä tilanteessa, kysy itseltäsi seuraavat kysymykset: 1. Onko se laillista? 2. Onko se Compassin arvojen mukaista? 3. Onko se ristiriidassa periaatteidemme kanssa? 4. Mitä mieltä muut olisivat siitä? ja 5. Tuntuisiko sinusta epämukavalta, jos siitä kerrottaisiin lehdessä? Jos olet edelleen epävarma otettuasi huomioon edelliset kohdat, kysy neuvoa linjaesimieheltäsi, paikalliselta henkilöstötiimiltä tai paikalliselta lakitiimiltä. Muista, että voit aina keskustella

9 VISIO JA ARVOT Compass on ylpeä laadukkaasta ruoastaan ja palvelustaan. Teemme yhteistyötä joidenkin maailman nimekkäimpien keittiömestarien kanssa ja palkkaamme vain alan parhaimmistoa. Keittiömestariemme laatimat ruokalistat ja ruokalajit takaavat, että valikoimamme koostuu korkealaatuisista, ravitsevista ja tasapainoisista ruoista. Johtava asema markkinoilla johtuu kyvystämme innovoida. Pyrimme väsymättä tuottamaan korkeinta laatua mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Elintarviketurvallisuus Tärkein tavoitteemme on, että tarjoamamme ruoka on valmistettu korkealaatuisista tuotteista ja raaka-aineista korkeimpien standardien mukaisesti. Vähimmäisvaatimus on, että noudatamme kaikkia soveltuvia elintarviketurvallisuuslakeja ja hyväksyttyjä käytäntöjä. Varmistaaksemme, että käytössämme on parhaat käytänteet, olemme laatineet yhteiset toimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset ja joukon menettelytapoja, joita on noudatettava kaikissa toimipisteissämme. Ne perustuvat tieteelliseen tietoon, lainsäädännön vaatimusiin ja alan parhaisiin käytänteisiin. Arvioimme säännöllisesti näiden standardien noudattamista ja käytämme suorituskykytavoitteita vakuuttaaksemme asiakkaamme siitä, että tuottamamme ruoka on turvallista ja täyttää heidän laatuvaatimuksensa. Kaikkien elintarvikkeiden parissa työskentelevien työntekijöiden on huolehdittava siitä, että: ruoka valmistetaan aina hygieniaoloissa, joissa se ei altistu taudinaiheuttajille; heillä on riittävät tiedot, koulutus ja välineet työn toteuttamiseen hygieenisellä ja määräykset täyttävällä tavalla; ja he noudattavat yhtiön kaikkia elintarviketurvallisuutta koskevia ohjesääntöjä ja menettelytapoja. Johdon on valvottava, että työntekijämme noudattavat näitä standardeja. K: Olen huomannut, että eräs kollegoistani unohtaa toisinaan pestä kätensä ennen ruoan valmistamista. Pitäisikö minun huomauttaa hänelle asiasta? V: Bakteerit pääsevät helposti leviämään keittiöön ja ruokaan käsien välityksellä, joten on hyvin tärkeää pestä kädet huolellisesti ennen ruoan käsittelyä ja sen jälkeen, sekä aina käytyäsi WC:ssä tai kosketettuasi jäteastiaa. Muistuta kollegaasi tästä ja tarvittaessa kerro asiasta linjaesimiehellesi. Liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiosta löytyy linkki elintarviketurvallisuutta koskevaa ohjesääntöön. Muista myös, että voit aina keskustella

10 COMPASSIN TIE Vastuullinen toimitusketju Konsernina Compass ostaa tuotteita ja palveluja maailmanlaajuisesti monilta eri toimijoilta, jotka vaihtelevat suuresta kansainvälisestä organisaatiosta paikalliseen erikoistoimittajaan. Mikäli mahdollista, hankimme elintarvikkeet ja raaka-aineet paikallisilta kasvattajilta ja tuottajilta, ostamme tuotteet luomutuottajilta ja osallistumme reilun kaupan aloitteisiin. Painotamme voimakkaasti kestävää hankintaa. Olemme tietoisia, että joissakin maissa on tavarantoimittajia, joiden on vaikea noudattaa suurilta kansainvälisiltä yrityksiltä vaadittavia vaativia standardeja. Siinä tapauksessa odotamme tavarantoimittajien täyttävän Compassin pk-yritysten auditointia koskevat vaatimukset ja kehittävän jatkuvasti toimintaansa. Vähimmäisvaatimus on, että hankintatoimintamme täyttää soveltuvat elintarvikkeiden turvallisuutta sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevien standardien, käytännesääntöjen, yhtiön ohjesääntöjen ja lakien ja standardien vaatimukset maissa, joissa toimimme, ja heijastaa jatkuvaa sitoutumistamme kestävään elintarvikehankintaan ja yrityksen yhteiskuntavastuuseen. Compass pyrkii jatkuvasti ylläpitämään oikeaa tasapainoa yhtäältä arvojen ja käytänteiden yhdenmukaisuuteen perustuvien pitkäkestoisten hankintasuhteiden ja toisaalta laadun ja hinnan välillä. Tavarantoimittajat valitaan syrjimättömän tarjouskilpailumenettelyn perusteella. Tavarantoimittajien valintaan sisältyy mahdollisuuksien mukaan tavarantoimittajan menettelytapojen ja käytänteiden arviointi suhteessa yrityksen hyvään yhteiskuntavastuuseen. Odotamme suurempien tavarantoimittajiemme täyttävän kattavan joukon yhteiskuntavastuukriteerejä, rohkaisemme ja avustamme tavarantoimittajia ottamaan käyttöön parhaita käytänteitä ja odotamme kaikkien tavarantoimittajiemme noudattavan lakeja ja eettistä ohjesääntöämme. Jos tehtäviisi kuuluu tavarantoimittajien valitseminen tai yhteistyö heidän kanssaan, sinun on varmistettava, että suhteesi tavarantoimittajiin perustuu vastuullisen ja eettisen kaupankäynnin periaatteisiin tavarantoimittajan valitsemisesta aina hankintoihin ja maksamiseen. Vähimmäisvaatimus on, että noudatamme toiminnassamme Ethics Trading Initiative perussäännöstöä, joka on kansainvälisesti tunnustettu työvoiman käyttöä koskeva ohjesääntö. Sen tärkeimmät elementit ovat: Järjestäytymisoikeutta ja oikeutta kollektiiviseen neuvotteluun on kunnioitettava; Työolosuhteiden on oltava turvalliset ja hygieeniset; Lapsityövoimaa ei saa käyttää; Palkan on riitettävä ihmisarvoiseen elämään; Työpäivä ei saa olla liian pitkä; Syrjintää ei saa harjoittaa; Laillisen työn tarjoaminen; ja Julma tai epäinhimillinen kohtelu on kielletty. Saat lisätietoa yhteistyöstä tavarantoimittajien kanssa lukemalla hankintoja koskevan ohjesäännön. Linkki ohjesääntöön löytyy liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiosta. K: Yksi tavarantoimittajista, joka osallistuu tarjouskilpailuun yhteistyöstä Compassin kanssa, on vihjannut takaavansa meille paremmat hinnat, jos kerromme hänelle muiden mahdollisten tavarantoimittajien tarjoamat hinnat. Tämä voisi olla taloudellisuutta ajatellen hyväksi Compassille, mutta se ei tunnu olevan aivan oikein. Mitä minun pitäisi tehdä? Jos tavarantoimittajan toiminta tai Compassin työntekijän ja tavarantoimittajan välinen suhde herättää kysymyksiä, puhu asiasta linjaesimiehellesi tai paikalliselle hankintapäällikölle. Muista myös, että voit aina keskustella V: Olet aivan oikeassa siinä, ettei se ole oikein. Jos jokin asia ei tunnu olevan oikein, todennäköisesti se ei ole oikein. Vaikka onkin aina tärkeää puolustaa Compassin etuja, tavarantoimittajaa koskevia tietoja ei koskaan saa antaa toisille tavarantoimittajille. Se ei ainoastaan rikkoisi salassapitovelvollisuutta, vaan saattaisi olla myös laitonta. Sinun pitää selittää tavarantoimittajalle, että hänen ehdottamansa menettely on epäeettistä, eikä Compass hyväksy sellaista. Kerro asiasta linjaesimiehellesi ja pohdi, haluatko jatkaa yhteistyötä kyseisen tavarantoimittajan kanssa.

11 YKSILÖIDEN REHELLISYYS Eturistiriidat Työntekijän on huolehdittava siitä, ettei hänen tehtävänsä Compassin työntekijänä ole ristiriidassa tai vaikuta olevan ristiriidassa työpaikan ulkopuolisten intressien kanssa. Eturistiriita voi syntyä monella eri tapaa: Muut työintressit ja kytkökset: muille yrityksille työskenteleminen Compassin palveluksessa ollessa tai kytkökset muihin organisaatioihin saattavat luoda eturistiriitoja. Esimerkkejä tällaisesta ovat: taloudellinen kytkös toiseen yritykseen tai organisaatioon; johtajan tai konsultin asema; Compassin työtehtäviin kuulumattomien palvelujen toteuttaminen; tai toinen työpaikka. Jos jokin edellisistä liittyy yritykseen tai organisaatioon, jota voidaan pitää Compassin tai sen asiakkaan, alihankkijan tai tavarantoimittajan kilpailijana, kyseessä saattaa olla eturistiriita. Jotkin edellä mainituista järjestelyistä eivät ole sallittuja missään muodossa Compassin työntekijät eivät saa työskennellä tai tarjota palveluja yrityksille tai organisaatioille, joiden kanssa he ovat tekemisissä osana työtehtäviään Compassilla. Jos harkitset Compassin ulkopuolisen lisätyön hankkimista, joka saattaa johtaa eturistiriitaan, kerro asiasta linjaesimiehellesi ja pyydä häneltä kirjallinen suostumus ennen kuin toteutat suunnitelmasi. Työskentely lähisukulaisten kanssa: jos tietoosi tulee, että lähisukulaisesi työskentelee tai tarjoaa palveluja kilpailijalle, asiakkaalle, alihankkijalle tai tavarantoimittajalle, keskustele asiasta linjaesimiehesi kanssa. Yleinen sääntö on, että sukulaisellasi ei saa olla mitään liiketoimintaa sinun kanssasi, ja jos mahdollista, ei myöskään yhdenkään liiketoimintayksikkösi työntekijän tai alaisesi kanssa. Liiketoiminnan menettelytapaohjeessa "lähisukulaisella" tarkoitetaan aviopuolisoa, kumppania, vanhempia, isä- ja äitipuolta, lapsia, lapsipuolia, sisaruksia, sisar- ja velipuolia, sisarusten lapsia, vanhempien sisaruksia, isovanhempia, lapsenlapsia ja puolison vanhempia. Yhtiön hallitus Olemme tietoisia siitä, että ammattilaisista koostuvana organisaationa työntekijöitämme pyydetään toisinaan toimimaan toisten organisaatioiden hallituksissa ja tämä saattaa tietyissä tapauksissa johtaa eturistiriitaan tai oikeudellisiin ongelmiin. Pyydä maajohtajalta kirjallinen lupa ennen kuin otat vastaan hallituspaikan toisessa organisaatiossa (mukaan luettuna voittoa tavoittelemattomat organisaatiot). K: Yksikkömme haluaa palkata lisää cateringhenkilöstöä. Tyttäreni etsii osa-aikatyötä ennen paluutaan yliopistoon ja mietin, voisinko ehdottaa, että palkkaisimme hänet? A: Jos tyttäresi on mielestäsi sopiva työhön ja hänellä on tarvittavat ominaisuudet ja kokemus, sinun kannattaa puhua asiasta linjaesimiehellesi ja suositella tytärtäsi. Sinun on kuitenkin tehtävä sukulaisuussuhteenne selväksi, etkä saa osallistua rekrytointiprosessiin. Täytettävä toimi ei myöskään voi olla sellainen, jonka välitön esimies tai kollega olet. Lisätietoa ja neuvoja liittyen mahdollisiin eturistiriitoihin ja sisäpiirikauppoihin saat linjaesimieheltäsi, paikalliselta lakitiimiltä tai paikalliselta henkilöstötiimiltä. Muista, että voit aina keskustella

12 YKSILÖIDEN REHELLISYYS Eturistiriidat (jatkoa) Sijoitukset Sijoitukset kilpailijoiden, tavarantoimittajien tai asiakkaiden osakkeisiin saattavat johtaa eturistiriitaan. "Huomattavaan omistusosuuteen" kilpailijasta, tavarantoimittajasta tai asiakkaasta vaaditaan maajohtajan etukäteen antama kirjallinen lupa. Tässä liiketoiminnan menettelytapaohjeessa "huomattavalla omistusosuudella" tarkoitetaan kaikkia taloudellisia omistuksia, jotka voivat vaikuttaa päätöksiisi. Alle 1 prosentin omistusosuudet julkisissa osakeyhtiöissä, jotka on noteerattu tunnustetussa pörssissä (esimerkiksi CAC 40, NYSE tai Lontoon pörssi), ovat hyväksyttäviä. Usein eturistiriitatilanne voidaan ratkaista tavalla, joka tyydyttää sekä Compassia että työntekijää. Tärkeintä on tuoda esiin potentiaalinen eturistiriita, jotta asianmukaisista vaihtoehdoista voidaan sopia. Jos epäilet, että sinä tai kollegasi olette esteellisiä, kerro asiasta linjaesimiehellesi. Eturistiriidan salaaminen saattaa johtaa seuraamuksiin. Sisäpiirikauppa Sisäpiiritiedon käyttö kaupankäynnissä on rangaistava teko Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja monessa muussa maassa. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan olennaisia tietoja yrityksestä, jotka ovat johtajien ja työntekijöiden tiedossa, mutta joita ei ole vielä julkaistu. Se voi liittyä myös toiseen pörssiyhtiöön. Sisäpiiritiedon luovuttaminen tai käyttäminen osakkeita ostettaessa tai myytäessä on kielletty. Sisäpiiritietoa hallussaan pitävä henkilö ei myöskään saa myydä tai ostaa Compassin osakkeita (tai muiden pörssiyhtiöiden osakkaita). Hän ei myöskään saa pyytää muita käymään kauppaa puolestaan tai luovuttaa sisäpiiritietoa muille. Sisäpiiritietoa ei saa luovuttaa ilman konsernijohtajan, konsernin sijoittajasuhdeosaston, konsernin viestintäosaston tai lakija henkilöstöasioista vastaavan johtajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Luvan antajan on: varmistettava, että sisäpiiritiedot ovat käytettävissä lainsäädännössä määrätyllä tavalla; julkaistava sisäpiiritiedot Lontoon pörssin kautta (tai muun sallitun mekanismin välityksellä); ja julkaistava ilmoitukset Compass Groupin sivustolla. Näiden osastojen täydelliset yhteystiedot löytyvät liiketoiminnan menettelytapaohjeen lähdeosiosta. K: Olemme neuvotelleet yhteisyrityssopimuksesta uuden liiketoimintakumppanin kanssa, joka onnistuessaan voisi kasvattaa huomattavasti kummankin yrityksen liiketoimintaa. Olen tietoinen, että sisarellani ja velipuolellani on tämän toisen yrityksen osakkeita, jotka he aikovat myydä. Haluan varmistaa, että he saavat parhaan tuoton sijoitukselleen, ja kehottaa heitä olemaan myymättä osakkeita ennen kuin liiketoimintasuhteemme julkistetaan. Joudunko vaikeuksiin, jos teen niin? A: Kyllä. Yhteisyrityssuhdetta koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa luovuttaa muille. Niitä pidettäisiin todennäköisesti olennaisina tietoina, sillä sijoittajat (kuten perheesi) ottaisi varmasti ne huomioon päättäessään osakkeistaan. Et saa luovuttaa tietoja. Olennaiset tiedot ovat tietoja, jotka vaikuttaisivat julki tullessaan todennäköisesti yrityksen osakekurssiin. Tällaisia ovat esimerkiksi johdon uudelleenjärjestelyjä, uusia tuotteita, merkittäviä uusia sopimuksia, merkittäviä kanteita ja tuloslaskelmia ja -ennusteita koskevat tiedot. Lisätietoa ja neuvoja liittyen mahdollisiin eturistiriitoihin ja sisäpiirikauppoihin saat linjaesimieheltäsi, paikalliselta lakitiimiltä tai paikalliselta henkilöstötiimiltä. Muista, että voit aina keskustella

13 YKSILÖIDEN REHELLISYYS Lahjat ja vieraanvaraisuus Olemme tietoisia, että lahjojen antaminen ja vastaanottaminen ja vieraanvaraisuus voivat auttaa vahvistamaan liiketoimintasuhteita, mutta ne ovat asianmukaisia ainoastaan tietyissä olosuhteissa. Työntekijät eivät saa missään olosuhteissa tarjota, antaa tai ottaa vastaan lahjaa tai kestitystä riippumatta sen arvosta, jos sen voidaan katsoa vaikuttavan päätöksentekoon. Ota huomioon seuraavat seikat, jos aiot antaa tai ottaa vastaan lahjan tai kestitystä: Miksi aiot tarjota lahjaa tai kestitystä tai miksi uskot liikekumppanisi tarjoavan lahjaa tai kestitystä? Onko taustalla halu vahvistaa liiketoimintasuhdetta vai vaikuttaa päätökseen, kuten esimerkiksi tarjouskilpailun lopputulokseen? Onko lahja tai kestitys luonteeltaan kohtuullinen vai voiko se saada sinut (saajan) tuntemaan velvollisuudeksesi antaa jotain vastineeksi? Oletko varmistanut, että lahja/kestitys on laillinen sekä sen antajan että saajan kotimaassa? Ole erityisen varovainen harkitessasi lahjan antamista valtion virkamiehelle tai tämän kestittämistä, sillä se on kiellettyä joissain maissa. Oletko varmistanut, että lahjan tai kestityksen saaja voi oman yrityksensä ohjesäännön mukaan ottaa sen vastaan? Pitääkö sinun keksiä perustelu lahjan tai kestityksen antamiseksi tai saamiseksi? Jos se ei tunnu olevan oikein, todennäköisesti se ei ole oikein. Onko väliä, millaista lahjaa tai kestitystä tarjoan? On olemassa lahjoja ja kestitysmuotoja, joita ei voida pitää missään olosuhteissa hyväksyttävinä. Älä koskaan anna, tarjoa, ota vastaan tai hyväksy: lahjaa tai kestitystä kolmannelta osapuolelta tai kolmannelle osapuolelle, joka osallistuu tai jonka voidaan luulla osallistuvan samaan tarjouskilpailuun kuin sinä; lahjaa tai kestitystä, joka olisi paikallisen lainsäädännön mukaan laitonta, kuten esimerkiksi lahjan tarjoaminen valtion virkamiehelle, joka voidaan paikallisten lakien mukaan katsoa lahjukseksi varmista, että tunnet paikallisen lainsäädännön vaatimukset; käteistä rahaa (tai vastaavaa) tai maksa toisen henkilökohtaisia laskuja tai kuluja; mitään kestitystä, joka saattaa rikkoa tätä liiketoiminnan menettelytapaohjetta tai jota voidaan pitää sopimattomana tai epäasianmukaisena osana liiketoimintasuhdetta tai joka saattaa vaikuttaa negatiivisesti Compassin maineeseen; ja lahjaa tai kestitystä, jota et ole valmis ilmoittamaan tai jolle et ole valmis hakemaan yrityksen lupaa riippumatta siitä, onko kyseessä henkilökohtainen vai yrityksen tarjoama kestitys. K: Olen käynyt usean kuukauden ajan keskusteluja paikallisen valtiollisen elimen kanssa tukipalvelujen ulkoistamisesta. Nyt minut on kutsuttu paikallisen virkamiehen tyttären häihin. Kulttuurissani odotetaan, että vieraat antavat käteistä rahaa häissä. Onko se hyväksyttävää? V: Olemme tietoisia, että kulttuurierot voivat toisinaan johtaa vaikeisiin tilanteisiin, ja vaikka haluamme aina ottaa ne huomioon, käteisen rahan tarjoaminen on olosuhteista riippumatta ankarasti kielletty. Lahjojen antaminen muussa muodossa voi olla hyväksyttävää, mutta sinun on ensin keskusteltava asiasta linjaesimiehesi kanssa ja pyydettävä häneltä lupa ennen lahjan antamista.

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4

Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat. Sisältö. Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3. 1. Eettiset periaatteet... 4 Toimintaohje 1 Sisältö Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat... 3 1. Eettiset periaatteet... 4 Johdanto Toimitusjohtajan alkusanat 2. Työterveys ja turvallisuus... 4 3. Kestävä kehitys ja ympäristö... 5

Lisätiedot

Käytännöt ja Menettelytavat

Käytännöt ja Menettelytavat Käytännöt ja Menettelytavat EDUSTAJAN EETTISET SÄÄNNÖT Vi n itsenäisenä edustajana sitoudun säilyttämään Vi n rehellisyyden. Olen rehellinen ja oikeudenmukainen kaikissa toimissani Vi tä itsenäisenä edustajana

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism

professionnalism Excellence Passion Respect Professionnalism excellence professionnalism respect Excellence Passion Respect Professionnalism Viime vuosina yrityksemme on kasvanut paljon niin myynnin, henkilökunnan määrän kuin markkinoiden osalta. Tämä kasvu on muokannut

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot