Asialista Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta"

Transkriptio

1 Asialista Aika Keskiviikko klo Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, Lappeenranta vaihde Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 206 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 207 Pöytäkirjan tarkastus 208 Työjärjestyksen hyväksyminen 209 Konsultoivan varainhoitosopimuksen tekeminen 210 Saatavien poistaminen kirjanpidosta 211 Tietoturvapolitiikan hyväksyminen ja käyttöönotto 212 Testamenttien erilliskirjanpidon siirto seurakuntayhtymän pääkirjanpitoon 213 Vapaiden varojen erilliskirjanpidon siirto seurakuntayhtymän pääkirjanpitoon 214 Tuloslaskelman tilikartta alkaen 215 Vitsain Metsänkävijät ry:n anomus metsästysvuokrasopimukseksi 216 Jängyn Erämiehet ry:n anomus metsästysvuokrasopimukseksi 217 Lausunto kiinteän ja irtaimen omaisuuden katselmuksesta 218 As Oy Saimaanlinnan osakehuoneiston myynti 219 As Oy Karankulma II osakehuoneiston myynti 220 Joutsenon seurakuntaneuvoston selvityspyyntö 221 Suunnistuksen SM-kilpailut Joutsenossa 222 Tiima-työajanhallintajärjestelmän hankinta 223 Hallinnon työnkuvamuutoksia 224 Lastenohjaajan eläkeanomus 225 Lastenohjaajan tehtävän lakkauttaminen 226 Lastenohjaajan opintovapaa-anomus 227 Lastenohjaajan anomus osittaisesta hoitovapaasta 228 Seurakuntayhtymän kontaktit poliisiin ja pelastuslaitokseen 229 Sairaalasielunhoitajan osa-aikaisuus 230 Anomus isyysvapaasta 231 Työsuhteen irtisanominen 232 Muut mahdolliset asiat 233 Saapuneet pöytäkirjat 234 Saapuneet kirjeet 235 Tiedoksi 236 Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

2 Aika Keskiviikko klo Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Läsnä Juha Tiihonen kirkkoherra, puheenjohtaja Elina Heiro jäsen Martta Hirvikallio jäsen Marja Hovi jäsen Matti Matikainen jäsen Petteri Myllynen jäsen, varapuheenjohtaja Aino Mölsä jäsen Kari Pettinen jäsen Hanna Ruokoniemi jäsen Ilpo Sientola jäsen Elsa Silvennoinen jäsen, saapui jälkeen Ilkka Tiimo jäsen Muut läsnäolijat Kaarina Sinkkonen YKV:n puheenjohtaja Heikki Kaipia YKV:n varapuheenjohtaja Pentti Berg kirkkoherra, Lauritsalan srk Hannu Haikonen vt kirkkoherra, Sammonlahden srk Osmo Kontinen kirkkoherra, Joutsenon srk Mika Lehtola kirkkoherra, Lappeen srk, poistui aikana Irmeli Hakkarainen talousjohtaja Tiina Ojala henkilöstöpäällikkö Marinella Ruutu tiedottaja Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta yhteisten työmuotojen edustaja Jussi Okko sijoituspäällikkö EKOP, kutsuttuna Esko Säilä tilintarkastaja, kutsuttuna Mia Svensk tilintarkastaja, kutsuttuna Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä Poissa Antti Erämo jäsen Käsititeltävät asiat: 206 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelli- Sivu 154

3 seksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja avasi kokouksen sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen aluksi KPMG:n tilintarkastajat Esko Säilä ja Mia Svensk esittäytyivät ja kertoivat meneillään olevasta tilintarkastuksesta. 207 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Kari Pettinen ja Hanna Ruokoniemi. YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Sivu 155

4 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Pettinen ja Hanna Ruokoniemi. 208 Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä käsitellä kohdassa 230 anomus isyysvapaasta, kohdassa 231 työsuhteen irtisanominen ja kohdassa 235 Tiedoksi Kuopion hallinto-oikeuden kirje. 209 Konsultoivan varainhoitosopimuksen tekeminen Etelä-Karjalan Osuuspankki tarjoaa seurakuntayhtymälle konsultoivan varainhoitosopimuksen tekemistä. Sijoituksen piiriin tuleva varallisuus olisi srky 1 milj.euroa ja hhr 0,5 milj.euroa. Konsultoivan varainhoitosopimuksen avulla pankki tarjoaa yksilökohtaista palvelua, ehdottamaan tarvittaessa muutoksia sijoituksiin sekä tarjoamaan sopivia sijoituskohteita. Sijoituspäällikkö Jussi Okko esittelee sopimuksen. Liitteenä sijoitusehdotelma, tuottoennusteet ja palvelun kustannukset. Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja talousjohtaja tekee päätösesityksen kokouksessa keskustelun jälkeen. YKN / 209 Sijoituspäällikkö Jussi Okko esitteli konsultoivan varainhoitosopimuksen. Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen esitti sopimuksen hyväksymistä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että konsultoiva varainhoitosopimus tehdään EKOP:n kanssa esityksen mukaisesti. 210 Saatavien poistaminen kirjanpidosta Taloussäännön 10 :ssä todetaan, että "kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä." Lappeenrannan seurakuntayhtymän kirjanpidossa on erääntyneitä Sivu 156

5 saatavia yhteensä 5.166,55 euroa, liitteenä selvitys. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää poistaa seurakuntayhtymän kirjanpidosta liitteen mukaiset saatavat yhteensä 5.166,55 euroa. YKN / Tietoturvapolitiikan hyväksyminen ja käyttöönotto Kirjurin valtakunnallisiin selailuoikeuksiin liittyen seurakunnilla täytyy olla tietyt tietoturva-asiat kunnossa vuoden 2013 loppuun mennessä, mm. tietoturvapolitiikka käyttöönotettuna. Jos tietoturvapolitiikka ei ole hyväksytty ja käyttöönotettu vuoden loppuun mennessä, ko. seurakunta tai yhtymä menettää vuoden 2013 loppuun voimassa olevan oikeuden Kirjurin valtakunnallisille selailuoikeuksille. Kouvolan seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksen tietoturvaryhmä on valmistellut IT-alueelle ja sen osakasseurakunnille ja seurakuntayhtymille tietoturvapolitiikan, liite. IT-alueen johtokunta hyväksyi tietoturvapolitiikan kokouksessaan Tietoturvapolitiikka on tehty kirkkohallituksen tietoturvapolitiikan pohjalta. Kirkkohallituksen linjauksessa on maininta, että tietoturvapolitiikka olisi järkevä olla yhteinen IT-yhteistyöalueen kaikkien seurakuntien kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan ITaluekeskuksen tietoturvapolitiikan ja ottaa sen käyttöön välittömästi. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Lappeenrannan seurakuntayhtymän tietoturvan yhdyshenkilöksi keskusrekisterin johtavan toimistosihteerin. Tehtävässä on tässä vaiheessa Marjatta Alatalo. YKN / Testamentin erilliskirjanpidon siirto seurakuntayhtymän pääkirjanpitoon Seurakuntayhtymällä on vielä erilliskirjanpitona testamenttilahjoitukset. Sivu 157

6 Kirkkohallitus on suositellut erilliskirjanpitojen siirtämistä seurakuntayhtymän pääkirjanpitoon, esim. yleiskirje 34/2009. Kirkon palvelukeskukseen siirto tapahtuu vuonna 2016, joten vuosittain muutoksen helpottamiseksi on syytä muuttaa käytännöt yhteensopiviksi ennen uusiin järjestelmiin siirtymistä. 1. Testamenttilahjoitusten kirjanpito Tulot (korkotuotot/sijoitustuotot) ja menot (testamenttien käyttö erillisillä päätöksillä) kirjataan ao. seurakunnan tehtäväalalle ao. tileille tunnisteilla, liite 2. Testamenttilahjoitusten maksuliikennetileiksi avatut pankkitilit (2kpl) lakkautetaan; EKSP Helmi Pusa Nordea Eila Launne Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että vuodesta 2014 alkaen testamenttilahjoitusten kirjanpito siirretään seurakuntayhtymän pääkirjanpitoon ja testamenttilahjoitusten maksuliikennettä varten avatut pankkitilit lakkautetaan ja varat siirretään seurakuntayhtymän päätileille. YKN / Vapaiden varojen erilliskirjanpidon siirto seurakuntayhtymän pääkirjanpitoon Seurakuntayhtymällä on vielä erilliskirjanpitona vapaiden varojen tilit. Kirkkohallitus on suositellut erilliskirjanpitojen siirtämistä seurakuntayhtymän pääkirjanpitoon, esim. yleiskirje 34/2009. Kirkon palvelukeskukseen siirto tapahtuu vuonna 2016, joten vuosittain muutoksen helpottamiseksi on syytä muuttaa käytännöt yhteensopiviksi ennen uusiin järjestelmiin siirtymistä. 1. Vapaiden varojen kirjanpito Tulot ja menot kirjataan ao. seurakunnan/työmuodon tehtäväalalle ao. tileille tunnisteilla, liite 2. Vapaita varoja varten avattu pankkitili lakkautetaan; Sivu 158

7 EKOP Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että vuodesta 2014 alkaen vapaiden varojen kirjanpito siirretään seurakuntayhtymän pääkirjanpitoon ja vapaita varoja varten avattu pankkitili lakkautetaan ja varat siirretään seurakuntayhtymän päätilille. YKN / Tuloslaskelman tilikartta alkaen Lappeenrannan seurakuntayhtymä siirtyy alkaen Kirkkohallituksen alaisen Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi. Kirjanpidon osalta tilikartta ja kirjauskäytäntö tulee uudistaa valtakunnallisesti samanlaiseksi. Jotta siirtyminen olisi mahdollisimman yksinkertaista, tulee kirjauskäytännöt ja myös tilikartta uudistaa Kirkon Palvelukeskuksen käyttämän mallin mukaiseksi. Uudistus edellyttää tunnistelaskennan laajentamista, jotta sitovia määrärahoja voidaan seurata. Nykyisin yhtymässä on käytänteenä runsas tapahtumakohtainen tilikartta ja siitä poisoppiminen vaatii aikaa ja ohjausta. Tärkeintä on ottaa käyttöön tuloslaskelmaa varten uusi tilikartta alkaen. Taseen osalta voidaan siirtyä uuteen malliin myöhemmin. Vanhoista tuloslaskelman tileistä jää käyttöön ne, jotka ovat jo käytössä. Näiden osalta muutos tapahtuu alkaen, jolloin myös kirjanpito-ohjelma tulee muuttumaan. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan seurakuntayhtymässä otetaan käyttöön liitteen mukainen uusi tuloslaskelman tilikartta alkaen. YKN / 214 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan seurakuntayhtymässä otetaan käyttöön liitteen mukainen uusi tuloslaskelman tilikartta alkaen. Sivu 159

8 215 Vitsain Metsänkävijät ry:n anomus metsästysvuokrasopimukseksi Vitsain Metsänkävijät ry anoo metsästysvuokrasopimuksen uusimista alueesta Teponsalo 5:1, 63 ha. Liite. Edellinen lupa päättyi ja puhelimitse sovittiin seuran edustaja Timo Leppäsen kanssa, että olisi hyvä sopimuksen olla yhtäjaksoinen vaikka metsästystä ei ole tapahtunut välivuotena. Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut metsästysoikeudesta perittävän korvauksen kokouksessaan / 208. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Vitsain Metsänkävijät ry:lle vuokrataan metsästystä varten tila Teponsalo 5:01 63 ha suuruinen karttaan merkitty alue ajaksi Vuosikorvaus metsästysoikeudesta on 0,35 euroa/vuosi/ha + alv. Metsästys saa koskea riistaeläimiä sen mukaisesti kuin laki antaa siihen mahdollisuudet. Metsästyslupa myönnetyllä seurakuntayhtymän maalla koskee vain Vitsain Metsänkävijät ry:n jäseniä. YKN / 215 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti lisäyksellä, että vuokralainen ei saa siirtää eikä vuokrata metsästysoikeutta kolmannelle. 216 Jängyn Erämiehet ry:n anomus metsästysvuokrasopimukseksi Jängyn Erämiehet ry anoo metsästysvuokrasopimuksen uusimista alueista Tupavuori 4:21, 23,2 ha, Haivuori 2:11 js 2:13 29,9 ha, Keskisuo 3:8 11,5 ha ja Suometsä 3:4 76,9 ha, yhteensä 141,5 ha. Liite. Lupaa haetaan viideksi vuodeksi. Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut metsästysoikeudesta perittävän korvauksen kokouksessaan / 208. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Jängyn Erämiehet ry:lle vuokrataan metsästystä varten tilat: Tupavuori 4:21, 23,2 ha, Haivuori 2:11 js 2:13 29,9 ha, Keskisuo 3:8 11,5 ha Suometsä 3:4 76,9 ha, yhteensä 141,5 ha. Sivu 160

9 Vuokra-aika Vuosikorvaus metsästysoikeudesta on 0,35 euroa/vuosi/ha + alv. Metsästys saa koskea riistaeläimiä sen mukaisesti kuin laki antaa siihen mahdollisuudet. Metsästyslupa myönnetyllä seurakuntayhtymän maalla koskee vain Jängyn Erämiehet ry:n jäseniä. YKN / Lausunto kiinteän ja irtaimen omaisuuden katselmuksesta Kiinteistöasiain johtokunnan johtosääntö 2..suorittaa vuosittain seurakuntayhtymän kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden katselmukset ja antaa lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle Kiinteistöasiain johtokunta suoritti vuosittaisen katselmuksen ja antoi siitä liitteenä olevan lausunnon. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan kiinteistöasiain johtokunnan antaman lausunnon kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksesta ja hyväksyy sen. YKN / As Oy Saimaanlinnan osakehuoneiston myynti Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan / 186 laittaa myyntiin As Oy Saimaanlinnan osakehuoneiston. Toimeksianto annettiin kilpailutuksen tuloksena Karjalan Kiinteistövälitys Oy:lle. Osakkeesta on euron ostotarjouksen antanut Jere Sainio. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä annetun tarjouksen ja myydä osakkeen Jere Sainiolle hintaan euroa. YKN / 218 Sivu 161

10 219 As Oy Karankulma II osakehuoneiston myynti Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan / 90 laittaa myyntiin As Oy Karankulma II osakehuoneiston. Toimeksianto annettiin kilpailutuksen tuloksena Karjalan Kiinteistövälitys Oy:lle. Osakkeesta on euron ostotarjouksen antaneet Ari Suominen ja Mervi Lyhykäinen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä annetun tarjouksen ja myydä osakkeen Ari Suomiselle ja Mervi Lyhykäiselle hintaan euroa. YKN / Joutsenon seurakuntaneuvoston selvityspyyntö Joutsenon seurakuntaneuvosto on kokouksessaan /74 käsitellyt Pappilankorven hakkuiden läheisyyttä Korven Vaeltajien kämpän lähistöllä. Seurakuntaneuvosto pyytää selvitystä miksi seurakuntayhtymä ei ollut heihin etukäteen yhteydessä tulevista hakkuista. Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa tiedoksi Joutsenon seurakuntaneuvostolle, että seurakuntayhtymän talousjohtajalla ei ollut tiedossa, että Korven Vaeltajilla oli kämppä Pappilankorven tilalla. Joutsenon seurakunta on ilmoittanut, että partiolaisilla on käytössä Koivusessa tarvittavat tilat. Autiokämpän huomasi Mhy:n Urpo Korhonen merkitessään aluetta eikä hänkään tunnistanut ulkoisista merkeistä rakennusta partion kämpäksi. Nyt asiakirjoihin on tehty merkintä Korven Vaeltajien kämpästä, joten jatkossa tiedotus kulkee asianmukaisesti. YKN / 220 Sivu 162

11 221 Suunnistuksen SM-kilpailut Joutsenossa Joutsenon Kullervo ry ilmoittaa kirjeellään , että Joutsenossa järjestetään suunnistuksen SM-kilpailut Liitteenä olevaan karttaan on merkitty kisa-alue. Kirjeessään he tiedustelevat, onko seurakuntayhtymällä mitään kilpailun järjestämistä vartaan. Kisa-alueelle sijoittuu metsätila Perämetsä 1:20, liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä, että suunnistuksen kisaalueena voi käyttää seurakuntayhtymän metsätilaa tarvittavin osin. Kisa-alue tulee saattaa siistiin kuntoon kilpailujen jälkeen eikä alueelle saa aiheuttaa tarpeetonta vahinkoa. YKN / Tiimatyöajanhallintajärjestelmän hankinta Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstö- ja palkkahallinto vie kokoonsa nähden paljon resursseja ja sitä täytyy kehittää nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Merkittävin kehittämistä estävä tekijä on kokonaisvaltaisen työajanhallintajärjestelmän puuttuminen. Työajanhallinnalla tarkoitetaan tehtävän työajan lisäksi mm. vuosilomien ja poissaolojen hallintaa sekä näiden tietojen siirtymistä eri järjestelmien välillä. Syksyllä 2011 käyttöönotetun JS-Työaika ohjelman piti edistää toimintatapoja, mutta ohjelma osoittautui monin tavoin virheelliseksi ja kaksinkertaisti työmäärän. Toistuvista reklamaatioista huolimatta ohjelmaa ei saatu toimimaan kunnolla ja sen sopimus irtisanottiin keväällä Kokonaisratkaisuna hankittava työaikajärjestelmä ylittää julkisen hankinnan kansallisen kynnysarvon. Tarjouspyyntö oli avoimena Hilmassa välisenä ajan. Kilpailutuksen tuloksena saatiin tarjoukset kolmelta toimittajalta, joista kokonaisuutta parhaiten tehostavan ja selkeyttävän ratkaisun tarjoaa Logium Oy. Liitteet 3 kpl. Sivu 163

12 Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto puoltaa Logium Oy:n Tiima työajanhallintajärjestelmän hankintaa. Hankinta toteutetaan, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy erillismäärärahan vuoden 2014 talousarvioon. HAJ / 75 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti hankkia työajanhallintajärjestelmän Logium Oy:ltä annetun tarjouksen mukaisesti. Logium Oy:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjousten vertailussa. Hankinta toteutetaan, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy tarvittavan määrärahan vuoden 2014 talousarvioon. YKN / Hallinnon työnkuvamuutoksia Talous- ja kiinteistötoimiston tehtävät on kuluneen kesän aikana käyty läpi. Tehtäväkokonaisuus on uudistettu vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, mm. Kirkon palvelukeskuksen tuloon v Muutokset käsitellään kolmessa vaiheessa alkaen HAJ:n kokouksesta Nyt, toisessa vaiheessa, käsitellään kiinteistösihteerin, toimistosihteerin, pääkirjanpitäjän sekä kirjanpitäjän työnkuvien muutokset. Liitteet 8 kpl. Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy kiinteistösihteerin, toimistosihteerin, pääkirjanpitäjän sekä kirjanpitäjän työnkuvien muutokset lähtien. Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se lähettää toimistosihteerin, pääkirjanpitäjän sekä kirjanpitäjän virkojen johtosäännöt yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi lähti- Sivu 164

13 en. HAJ / 76 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti kiinteistösihteerin, toimistosihteerin, kirjanpitäjän ja pääkirjanpitäjän työnkuvien muutokset liitteen mukaisina alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy toimistosihteerin, kirjanpitäjän ja pääkirjanpitäjän virkojen johtosäännöt liitteen mukaisina alkaen. YKN / 223 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti kiinteistösihteerin, toimistosihteerin, kirjanpitäjän ja pääkirjanpitäjän työnkuvien muutokset liitteen mukaisina alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy toimistosihteerin, kirjanpitäjän ja pääkirjanpitäjän virkojen johtosäännöt liitteen mukaisina alkaen. 224 Lastenohjaajan eläkeanomus Lastenohjaaja Outi Oksanen on anonut eroa Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsityön lastenohjaajan tehtävästä siirtyäkseen eläkkeelle lukien. Oksanen on ollut lukien osaaikaeläkkeellä (50%). Lapsityön johtokunta ( , 62 ) esittää lle, että se myöntää Outi Oksaselle eron lastenohjaajan tehtävästä eläkkeelle siirtymisen vuoksi lukien (liite). YKN myöntää lastenohjaaja Outi Oksaselle eron lastenohjaajan tehtävästä eläkkeelle siirtymisen vuoksi lukien. Sivu 165

14 YKN / Lastenohjaajan tehtävän lakkauttaminen Lastenohjaajan tehtävä vapautuu lukien tehtävän hoitajan eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Lapsityön johtokunta ( , 63 ) esittää lle, että se lakkauttaa lastenohjaajan tehtävän em. päivämäärästä lukien (liite). Lastenohjaajan tehtävien perustaminen ja lakkauttaminen kuuluu n toimivaltaan. YKN lakkauttaa lapsityön johtokunnan esityksen mukaisesti lastenohjaajan tehtävän lukien. YKN / Lastenohjaajan opintovapaaanomus Lastenohjaaja Jaana Riippa on anonut opintovapaata ajalle sekä Aiemmin YKN on myöntänyt ( , 16 ) Riipalle opintovapaata ajalle Lapsityön johtokunta ( , 75 ) esittää lle, että se myöntää Jaana Riipalle hänen anomansa opintovapaajaksot (liite). YKN myöntää lastenohjaaja Jaana Riipalle opintovapaata ajalle sekä YKN / Lastenohjaajan anomus osit- Lastenohjaaja Tuulia Kopperi on anonut osittaista hoitovapaata ajalle Sivu 166

15 taisesta hoitovapaasta Kopperilla on vuonna 2006 syntynyt lapsi. Lapsityön johtokunta ( , 76 ) esittää lle, että se hyväksyy Tuulia Kopperin osittaisen hoitovapaa-anomuksen siten, että Kopperin viikkotuntimäärä on 30 t ajalla Hoitovapaa kuuluu yhteiskunnan perhetukimuotoihin ja siksi ns. subjektiivisiin oikeuksiin. Hoitovapaan mahdollisuus on siihen saakka, kunnes oman lapsen perusopetuksen toinen lukuvuosi päättyy. YKN merkitsee tiedoksi lastenohjaaja Tuulia Kopperin ajalle tekemän osittaisen hoitovapaa-anomuksen. Lapsityönjohtaja hoitaa 30 viikkotunnin mukaiset työjärjestelyt. YKN / Seurakuntayhtymän kontaktit poliisiin ja pelastuslaitokseen Rovasti Matti J. Kuronen on hoitanut monipuolisia papillisia tehtäviä Etelä-Karjalan poliisin ja Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen nimikkopappina. Tässä tehtävässä Kuronen on palvellut vuonna 2004 alkaneina eläkevuosinaan. Nyt Kuronen haluaa jättää tehtävät nuoremmille tämän vuoden 2013 lopussa (liite). Seurakuntayhtymä kiittää Matti J. Kurosta hänen toteuttamasta aktiivisesta ja ammattitaitoisesta yhteydenpidosta poliisiin ja pelastuslaitokseen. Samankaltaista sekä määrällistä että laadullista jatkoa Kurosen työlle seurakuntayhtymä ei voi tarjota. Keskusteluissa poliisipäällikkö Jyrki Wasastjernan ja pelastusjohtaja Erkki Hokkasen kanssa on todettu, että Matti J. Kurosen jälkeen tilanne on toinen. Poliisin puolelta odotus jatkossa liittyy mahdollisen vakavan onettomuuden henkisen tuen järjestämiseen. Pelastuslaitoksen odotus olisi pelastusmiehen sielunmaisemasta kiinnostunut pappi tai jokin muu seurakunnan työntekijä. YKN jättää asian jatkon kirkkoherrojen kokouksen hoidettavaksi. YKN / 228 Sivu 167

16 229 Sairaalasielunhoitajan osaaikaisuus Sairaalasielunhoidon johtokunta ( , 23 ) on käsitellyt tilannetta osa-aikaisen viransijaisen viran täytössä. YKN antoi ( , 36 ) luvan täyttää sairaalapastori Urpo Vartiaisen 60 %:n osaaikaeläkkeen myötä vapautuneen 40%:n osuuden. Johtavan sairaalasielunhoitajan Ari Riuttaskorven tiedustelut 40 %:n viransijaisuuden täyttämiseksi ovat osoittaneet, että mahdollisuus saada ko. prosentin mukainen viranhoitaja on vaikeaa. Siksi sairaalasielunhoidon johtokunta esittää lle, että jos 50 %:n viransijaisuuteen löytyisi sijainen, YKN antaisi luvan jakaa osa-aikaeläkkeen ja viransijaisuuden suhteessa 50 % - 50 %. Sitten YKN myös antaisi luvan täyttää 50 %:n viransijaisuuden Urpo Vartiaisen osa-aikaeläkkeen (50 %) ajaksi (liite). YKN pitäytyy aikaisemmissa päätöksissään, eikä siten muuta sairaalapastori Urpo Vartiaisen osa-aikaeläkkeen (60 %) ja viransijaisuuden (40 %) prosenttiosuuksia. YKN / 229 Keskustelun jälkeen Elsa Silvennoinen esitti Matti Matikaisen kannattamana, että sairaalasielunhoidon johtokunnan esitys hyväksyttäisiin ja YKN antaisi luvan jakaa osa-aikaeläkkeen ja viransijaisuuden suhteessa 50 % - 50 %. Asiasta äänestettiin niin, että puheenjohtajan pohjaesitys jaa sai 5 ääntä ja Elsa Silvennoisen muutoesitys ei sai 7 ääntä. (Liite) YKN päätti antaa luvan jakaa osa-aikaeläkkeen ja viransijaisuuden suhteessa 50 % - 50 %. Sitten YKN myös antaa luvan täyttää 50 %:n viransijaisuuden Urpo Vartiaisen osa-aikaeläkkeen (50 %) ajaksi. 230 Anomus isyysvapaasta Erityisnuorisotyöntekijä Juho Karjalainen anoo isyysvapaata. Perheen lapsen laskettu syntymäaika on Tässä vaiheessa Karjalaisen anomus koskee 15 päivän jaksoa. Loput 39 päivää tulevat myöhemmin käytettäviksi (liite). Sivu 168

17 Isyysvapaa kuluu yhtenä osana yhteiskunnan järjestämiin perheiden tukimuotoihin. Siksi isyysvapaa on ns. subjektiivinen oikeus. YKN / Työsuhteen irtisanominen Sisältää Julkisuuslain /621 6:24, 32 mukaisesti arkaluontoista tai salassa pidettävää tietoa 232 Muut mahdolliset asiat 1. Talousjohtaja Irmeli Hakkarainen tiedusteli n mielipidettä Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistaman tontin, Hallituskatu 39, vuokrasopimuksen jatkamiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto oli yksimielisesti sen kannalla, ettei ryhdytä aktiivisiin toimiin vuokrasopimuksen jatkamiseksi. 233 Saapuneet pöytäkirjat 1. IT-aluekeskuksen johtokunnan pöytäkirja Lapsityön johtokunta ja Henkilöstöasiain johtokunta Lappeenrannan seurakuntaneuvosto Oppilaitostoiminnan työryhmä Kiinteistöasiain johtokunta Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta Sammonlahden seurakuntaneuvosto Lauritsalan seurakuntaneuvosto Saapuneet kirjeet 1. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, hiippakunnalliset kolehdit Aluehallintovirasto , kuuleminen valitusten johdosta Sivu 169

18 235 Tiedoksi 1. Verotulot , tulosseuranta srky ja hhr Talousjohtajan päätöspöytäkirja 20/2013 päätös vuosilomasta, 21/2013 vapautus hautausmaksusta, 22/2013 päätös vuosilomasta 3. Perheneuvottelukeskus, päätös vuosilomista Kirkkoherran päätösluettelomerkintä nuorisotyönohjaaja Kirsi Lammen viransijaisuudesta ajalla , tässä vaiheessa Lauritsalan seurakunnassa 5. Kirkkoherran päätösluettelomerkintä Lappeenrannan seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtavan toimistosihteerin nimeämisestä seurakuntayhtymän tietoturvayhdyshenkilöksi. Tässä vaiheessa tehtävässä on Marjatta Alatalo. 6. Kirkkoherran päätösluettelomerkintä lapsityönjohtaja Kaisa- Liisa Pehkonen-Suorannan vuosilomapäivistä ajalla Kirkkoherran päätösluettelomerkintä johtavan toimistosihteerin Marjatta Alatalon lomapäivistä ajalla ja Kuopion hallinto-oikeuden kirje 6436/13, asia 00261/13/ Muutoksen haku ja kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset Lappeenrannassa 7 / JUHA TIIHONEN Juha Tiihonen puheenjohtaja HELENA TURTIAINEN Helena Turtiainen sihteeri / pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastaminen Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 9 / 2013 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Lappeenrannassa 8 / KARI PETTINEN Kari Pettinen HANNA RUOKONIEMI Hanna Ruokoniemi Sivu 170

19 Pöytäkirjan nähtävnä olo Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 11/11-25/ , minkä todistan Lappeenrannassa / 2013 Irmeli Hakkarainen talousjohtaja Sivu 171

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot