UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008"

Transkriptio

1 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Kysely lähetettiin kaikille uusimaalaisten marttayhdistysten hallituksille, joita on yhteensä 148 (sisältää 15 marttakerhoa/toimintaryhmää). Vastauksia saatiin 74 yhdistykseltä. Vastausprosentti oli 50 %. Tulosten % = osuus vastanneista yhdistyksistä ja toimintaryhmistä. 1. TIEDONSAANTI 1.1. Mitä seuraavia tiedonsaantikanavia yhdistyksenne tällä hetkellä pääasiassa käyttää, kun tarvitsette tietoa marttapiirin toiminnasta tai päätöksistä? 81 % paperimuodossa postitetut tiedotteet 69 % sähköpostilla postitetut tiedotteet 50 % -nettisivut 58 % Martat-lehden piirien tiedotussivut 35 % toimintakalenteri, joka julkaistaan kaksi kertaa vuodessa Martat-lehdessä 35 % yhteydenotto piirin toimistoon 1.2 Miten tällä hetkellä tiedotatte piirin lähettämistä tiedotuksista omille jäsenillenne? 70 % luemme tai laitamme kirjeet kiertämään marttailloissa 9 % tiedotamme ajankohtaisista asioista erillisellä, omalla tiedotteella 32 % välitämme tiedotteet yhdistyksemme oman sähköpostijakelun kautta 8 % yhdistyksemme omien internet-sivujen kautta 22 % muulla tavoin, miten (avoin vastaus): - Kertomalla marttailloissa/jäsenilloissa. - Tarvittaessa lähettämällä erillinen tiedote jäsenille. - Tekstiviestillä ja puhelimella. - Muistutamme, että jäsenet lukisivat Uudenmaan Marttojen nettisivuja. - Kehottamalla jokaista lukemaan Martat-lehden. - Suullisesti referoiden puhelimitse tai tavattaessa ilmoitamme asioista eteenpäin muille ts. käytämme puskaradiota. - HMY:ssä kaksi kertaa vuodessa lisätyn hallituksen kokous, johon kuuluvat 11 toimintaryhmän puheenjohtajat ja/tai heidän varanaisensa (jotka valitaan toimintaryhmän vuosikokouksessa). 1.3 Koetteko piirin toimiston tiedottavan asioista riittävästi ja avoimesti? Heikosti Erinomaisesti 5 Ei kokemusta Tiedotus on riittävää % 51 % 27 % - Tiedotus on avointa - 3 % 27 % 40 % 26 % 4 % 1.4 Koetteko piirin hallituksen tiedottavan asioista riittävästi ja avoimesti? Heikosti Erinomaisesti 5 Ei kokemusta Tiedotus on riittävää 10 % 17 % 20 % 27 % 10 % 16 % Tiedotus on avointa 8 % 16 % 20 % 27 % 10 % 19 %

2 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 2(18) 1.5 Miten haluaisitte kehittää piirin tiedottamista tai mistä aiheista toivoisitte enemmän tietoa? Seuraavia asioita toivottiin kehitettävän: - Sähköpostiviestien erottelu marttatiedotteisiin ja markkinointiviesteihin. - Mainospostin jakelua toivottiin rajoitettavan ellei peräti lopetettavan kokonaan. - Tiedotteet vain sähköisesti. Viestien otsikointi selkeämmäksi. - Vuosikokouksesta yhteenveto yhdistykselle. Seuraavista aiheista toivottiin enemmän tietoa: - Hallituksen päätöksistä ja linjanvedoista. Suuremmista asioista tietoa riittävän ajoissa. - Hallituksen toimintakertomus/pöytäkirjat nettiin. - Hallituksen kokousajoista tietoa esimerkiksi jäsenlehdessä kaksi kertaa vuodessa (milloin viimeistään pitää jättää asiat sisään, jos niitä haluaa kokoukseen tuoda). - Piirin taloudesta, yhteisistä hankkeista ja mihin rahat käytetään; esim. Mummilan rahojen käytöstä. - Marttojen teemavuoden aiheesta enemmän yhdistystoimintaa tukevaa materiaalia. - Enemmän eväitä ja materiaalia yhdistyksen marttailtoihin. Myös kontaktien välittämistä. - Mitä muissa yhdistyksissä tapahtuu. - Muutosta uuteen Marttataloon vuotisjuhlasta ja jokaiselle yhdistykselle mahdollisuus osallistua juhlaan. - Erilaisten asiantuntijoiden näkemyksiä. - Kirjallista materiaalia ennakkoon kursseihin tutustumista varten. - Teemavuosien tiedotus huonoa, teeman esittely yleisölle, tieto on liiaksi puheenjohtajan varassa. Muita kommentteja: - Tiedottaminen on ihan hyvää tällä hetkellä; yhdistyksen puheenjohtajasta riippuu, miten hän ne vie eteenpäin ja saa jäsenet kuuntelemaan! - Tiedotteita voisi tulla useammin, jolloin ne olisivat lyhyempiä luettavaksi marttailloissa ja jokaisella riittäisi mielenkiintoa kuunnella loppuun ja vielä muistaa asiat. - Martta-jäsenlehden kautta. - Jatkakaa vanhaan malliin. Tiedottaminen on riittävää. - Hallituksen jäsenet jäävät kovin etäisiksi, kentällä heistä ja heidän käsittelemistään asioista tai mielipiteistä ei tiedetä juuri mitään. Tulisi miettiä, miten hallituksen jäsenet voisivat paremmin tulla tunnetuiksi. - Ei tarvitse tulla sähköpostijakelua jonkin yksittäisen jäsenen vuokrauksista tai myynnistä. Enemmän tietoa esim. kursseista onko tilaa vielä. - Sähköpostia tulee liikaa. Tavalliset kotikoneet tukkeutuvat helposti eikä kaikilla ole aikaa lukea kaikkia. Turha pois. Vain oleellinen on tärkeää. 1.6 Mielipiteitänne Martat-lehdestä jäsenlehtenä; onko sisältö mieluinen ja saatteko sitä kautta riittävästi tietoa marttatoiminnasta ja oman marttapiirin toiminnasta? Heikosti Erinomaisesti 5 Ei kokemusta Sisältö on mieluinen - 3 % 17 % 64 % 16 % - Saamme tietoa 1 % 4 % 26 % 46 % 23 % - Mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia: - Erilaisista yhdistyksistä voisi kertoa nykyistä enemmän. Ehkä ns. maalaismarttojen toiminta painottuu lehdessä nykyisin, mutta toki lukijoitakin on varmasti maaseudulla kaupunkilaisia enemmän. - Ajankohtaiset aiheet (omien rajojen ulkopuolelta) puuttuvat. - Marttaristikko. - Sisältö lehdessä vähän vanhahtava. Toivotaan ajankohtaisia aiheita, esimerkiksi ilmastonmuutos, ympäristöasiat. - Joskus voisi tehdä jutun marttailtojen aiheista, mitä kaikkea eri marttayhdistykset ovat keksineet.

3 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 3(18) - Lehdessä on melko perinteinen kuva Martoista ja naisista yleensä. Toivoisimme lehden esittelevän enemmän moninaisuutta. Välillä lehdessä kyllä löytyy piristäviä juttuja. Oman piirin toiminnasta on helpompi ottaa selvää nettisivujen ja tiedotteiden kautta kuin lehdestä. Lehden rooli tiedottamisessa onkin varsin vähäinen: lehti toimisi paremmin marttoja yhdistävänä ja ideoita ja tietoa antavana välineenä, kuin varsinaisena tiedotuskanavana toiminnasta - ja sitä voisi siihen suuntaan kehittääkin. - Monessa mukana osio voisi olla useampisivuinen. Marttayhdistyksiä ja niiden toimintaryhmiä on aikamoinen lukumäärä. Yhdessä lehdessä on kerrottu kymmenen tarinaa kentältä. Montakohan vuotta kestää saada jokaisesta yhdistyksestä edes yksi, se minulle itselleni tärkeän tilaisuuden, uutisointi Martta-lehteen? - Yksi marttapiiri ei voi käyttää lehteä oman toimintansa tiedotusvälineenä. - Enemmän tietoa Marttaliiton toiminnasta. - Lehti on parantunut vuosien mittaan. - Enemmän artikkeleita tavallisesta elämästä ja arjen selviytymisestä. - Monet marttamme eivät pidä lehden pakkotilaamisesta. - Tarinoita erilaisista ja erikokoisista yhdistyksistä ja niiden toiminnasta. Nyt syntyy käsitys, että aktiivisimmat tuovat itseään esille. Muuallakin tehdään varmaan hyvää työtä ja osataan olla innovatiivisia. - Enemmän asiapitoisia artikkeleita, ruokavinkkejä ajankohtaisista aineksista, perinnekäsityöohjeita, tietoa kierrätyksestä. Vähemmän yksityisten henkilöiden palvontaa. - Hyviä esittelyitä henkilöistä, hyviä ruokaohjeita. Asiallisia artikkeleita. Enemmän kuvia yhdistysten toiminnoista! - Enemmän juttuja paikallisyhdistysten tilaisuuksista ja toiminnasta. Toimituksellista apua em. juttujen tekemiseen. - Pääkaupukiseutu on lehden jäsensivuilla kertovista yhdistysten tapahtumista ja valokuvin mitattuna kovin vähällä sijalla. Yhdistysten toiminta varmaan jää maaseutukuntien tempausten varjoon, mutta lehden lukijoita on paljon täälläkin. - Martat-lehti on valtakunnallinen. Toivotaan UM:n piirin omaa tiedotetta, vaikkapa netissä. Siinä voisi olla lähemmin UM:n alaisten yhdistysten toimintaa ja ideoita. Esim. 4 krt vuosi. - Kolumnit ja leivontaohjeet hyviä, selkeä lehti, laaja sisältö. - Saisi ilmestyä useammin - Artikkelit saisivat olla hiukan syvemmälle meneviä, perustiedot meillä jo on. - Toimintakalenteri voisi olla useammin lehdessä. - Askartelu- ja käsityövinkkejä. Käsityöohjeita. - Enemmän käsityö- ja askarteluohjeita. Esittely jonkun yhdistyksen, myös uusmaalaisen, toiminnasta vaikka joka lehdessä. - Juttuja marttayhdistysten toiminnasta. Henkilöhaastatteluita. PIIRIN HALLITUKSEN KOMMENTTI: Palaute on toimitettu Marttaliittoon tiedoksi. 2. MARTTAPIIRIN TOIMINTA 2.1. Miten hyvin yhdistyksenne tuntee Uudenmaan marttojen toiminnan eri osa-alueita? Kotitalous ja siihen liittyvä neuvonta ja kurssitarjonta Puutarha- ja ympäristöneuvonta Avoimet kurssit (luennot) Kauhassa ja Kukkarossa Heikosti Erinomaisesti 5 Ei kokemusta - 3 % 13 % 46 % 35 % 3 % - 8 % 15 % 43 % 26 % 8 % 1 % - 20 % 46 % 22 % 11 %

4 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 4(18) Heikosti Erinomaisesti 5 Ei kokemusta Järjestökoulutus 3 % 9 % 22 % 41 % 17 % 8 % Virkistystoim. ja siihen liittyvä kulttuuri- ja retkitarjonta - 4 % 22 % 39 % 24 % 11 % 2.2. Millä seuraavilla tavoilla yhdistyksenne on osallistunut piirin toimintaan kuluneen noin reilun vuoden aikana? Olemme 47 % osallistuneet Kauhan ja Kukkaron kurssille 46 % tilanneet kotitalous- tai puutarhaneuvojan marttailtaamme 24 % tilanneet oman kurssin opetuskeittiössä 37 % osallistuneet piirin yhdistystoimintaan liittyvään koulutukseen 81 % osallistuneet piirin kevät- tai syyskokoukseen 45 % osallistuneet piirin järjestämään retkeen 8 % osallistuneet piirin järjestämään kulttuuritapahtumaan 26 % avustaneet piirin valitsemia lasten ja nuorten avustuskohteita Virossa 2.3 Ovatko piirin neuvojat olleet helposti saatavissa yhdistyksenne tilaisuuksiin? 73 % Kyllä 4 % Ei 23 % Ei kokemusta/neuvojia ei ole kysytty Ei-vastausten perusteluja: - Etäisyys. - Varaustilanne pitkälle sovittuna, pitäisi varata hyvin ajoissa. Toivottavasti tilanne paranee uusissa tiloissa. 2.4 Mistä aiheista toivoisitte piirin järjestävän kursseja? Järjestötoiminta - Arkistointikurssi. - Uuden martan perehdytys. - Kurssi yhdistystoiminnan periaatteista aloitteleville marttayhdistyksille. Yhdistysten osaaminen vahvistaisi koko piirin ja liiton osaamista ja mahdollisuuksia. - Miten saadaan uusia marttoja, nuoria. - Miten aktivoidaan hiljaisia jäseniä. - Järjestötoiminnan koulutusta yhdistyksen eri toimihenkilöille pienryhmissä. - Piirin järjestämät järjestökoulutukset sopivat huonosti Helsingin Marttayhdistyksen toimintaryhmien vastuuhenkilöille. Koti ja ruoka - Kodinhoidon aakkoset, perusasioita kuten pyykki, siivous, ruokatarvikkeiden säilytys ym. - Miten selviän auttavasti ns. miesten hommista : auton renkaan vaihto, sulakkeen vaihto, taulun kiinnitys betoniseinään, pikku maalauksista jne. - Polkupyörän keväthuolto. - Pikkusuolaisten tarjottavien kurssi, muutakin kuin karjalanpiirakat. - Terveellisen ruoan valmistaminen. - Vuodenajan mukaisia ruokakursseja. - Etniset ruoat.

5 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 5(18) - Leivinuunin käyttö taloudellisesti. - Haudutetut ruoat. - Puolivalmiiden tuotteiden hyödyntäminen. - Nykyaikaisiin siivosaineisiin perehdyttäminen. - Tietoa kauppojen hyllyillä olevien monien erilaisten maitotuotteiden sisällöstä (toivoton viidakko). - Perinneruoat ja juhlien järjestäminen. - " Pikkukokki" toimintaan liittyvää. - Erikoisruokavaliot, vaatteiden tuunaus, jalkineiden hoito, kodinkoneiden käyttö ja huolto. - Eri kulttuurien ruokailutavoista. - Miesten kokkauskursseja, lapset v. - Erikoisruokavaliot esim keliakia. Terveys - Terveyden ylläpito ja ennaltaehkäisy; mielenterveys, oman perheen hyvinvoinnin parantaminen. - Hygieniapassi. - Terveyteen, liikuntaan liittyviä kursseja. - Ensiapu. Ympäristö - Kierrätysteema: vanhasta uutta. - Ympäristökasvatus.Ympäristönsuojelu. [Tätä toivoi useampi] - Energian säästö kotitaloudessa. [Tätä toivoi useampi] - Kompostointi on aina ajankohtaista. - Puutarha-aiheita. Käsityö - Perusompelukursseja. - Huovutus. - Perinnekäsityöt. - Ompelukoneen/saumurin käyttö. - Askartelu; mm.luonnonmateriaaleista ym. ideoita. Yhteiskunnalliset asiat - Kodin lakitieto. - Yksinäisen koti (mm. leskille: lakiasiat, miehille ruoanlaitto). - Kansainvälinen toiminta (Reilu kauppa). Kulttuuri - Kulttuuri, kirjallisuus, musiikki. - Historia. Muuta - Kursseja muuallakin kuin Helsingissä ja Kalevankadulla. Luentoja ihmisten lähelle. - Kesäkursseja, esimerkiksi elokuussa. - Teemavuoteen liittyviä näkökohtia eri ikäluokille. - Mielestämme tarjonta on tällä hetkellä monipuolista. - Miksi aina kursseja, eikö voisi olla luentoja myös ajankohtaisista asioista kehittää marttojen imagoa pois vanhoillisuudesta. - Teille tutuista ajankohtaisista aiheista ja tuoda se kentälle. - Avoimia kursseja myös iltaisin.

6 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 6(18) 2.5 Minkälaisia tapahtumia, virkistystä ja yhteistä tekemistä toivoisitte piirin järjestävän? Virkistykseen liittyen: - Yhteisiä ulkoilu- ja liikuntatapahtumia. - Kulttuuritapahtumia: teatteri-iltoja Helsingissä sekä teatterimatkoja muiden kaupunkien teattereihin (Espoo, Tampere, Turku), näyttely-, museo-. konsertti- yms. käyntejä. - Kirjallisuusmatineoita. Kirjallisuusillat mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi jonkun muun toimijan välittäminä. - Kulttuurikilpailuja. Kirjoituskisa jostakin aiheesta voisi olla kiinnostava. - Josko Uudenmaan Martat voisi järjestää alueen yhteisen virkistyspäivän vuorovuosina eri puolilla toiminta-aluetta Tammisaaresta Loviisaan. Siten me helsinkikeskeiset martat saisimme toisenlaisia virikkeitä ja vastavuoroisesti taas matkalaiset pääsevät tutustumaan helsinkiläisten yhdistysten toimintaan. Ohjelmassa voisi olla musiikkia, liikuntaa, askartelua yms. ja tietysti lounas. Tällä tavalla tutustuisimme toisiimme hiukan laajemmin. - Sadonkorjuujuhlat olivat mukavat. Retkiä: - Mahdollisesti ulkomaanmatkoja Eurooppaan. Edullisia, hauskoja, opettavaisia ulkomaanmatkoja. - Kyydit voisivat koukata myös Keski-Uudenmaan kautta. - Hyvin järjestettyjä retkiä. Retkiä oman piirin alueella. Kevät- ja syysretki. Puutarharetket ovat aina mielenkiintoisia ja antoisia kaikin puolin. Retkiä pääkaupunkiseudun kulttuurikohteisiin. Luontoretkiä (saaristo, luonnonkukat, villivihannekset). Edullisia/ kohtuuhintaisia retkiä. [Retkiä toivoi moni] - Voisiko piirin asiantuntijat jalkautua oman alueensa eri yhdistysten toiminta-alueille? Esim. villivihannesretket, sieniretket yms. teemat, joissa oman yhdistyksen lähiympäristön luonto tulee tutuksi? - Marttaristeily. - Messumatkoja eri kaupunkeihin. - Kylpylämatka. Yhdistystoimintaan liittyen: - Eri yhdistysten tapaamisia. Esimerkiksi hallitukset ja/tai jäsenet verkostoitumistarkoituksessa. - Koulutustapahtumia, esimerkiksi laivalla päivän matkoja. Mahdollisuus tavata muita marttoja. - Yhdistysten yhteisen marttapäivän järjestäminen kerran vuodessa. - Alueellisia tapahtumia ja tapaamisia eri puolella piiriä ja eri teemoilla. Marttaristeily. Yhteisiä iltoja eri marttayhdistysten kanssa (esim. Itä-Vantaalla, Itä-Helsingissä). Näissä tilaisuuksissa voisi tutustua lähialueen muihin marttoihin. Muuta toimintaa: - Uusiin tiloihin toivomme avointa tilaa, jonka voisimme tuntea omaksemme. Olohuone & kirjasto keskustassa. Tarjolla materiaaleja, pieniä näyttelyitä, lukunurkkaus. - Tutustumispäiviä uuteen Marttataloon. - Avustustoimintaan liittyvää toimintaa. - Uudenmaan Martat 80-v. näyttelyt ym voisi kiertää maakunnassa. - Nykyinen tarjonta on riittävää. 2.6 Mitä mieltä olette piirin kurssien ja palvelujen hinnoittelusta yhdistyksille ja hinnan suhteesta laatuun? 24 % Hyvä 24 % Kohtuullinen/Ok 38 % Kallis 14 % Ei kokemusta / Ei vastausta Perusteluja - Kurssit ovat olleet hintansa väärtejä. Jäsenet ovat olleet tyytyväisiä neuvontaan. Hyvä on arvokasta.

7 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 7(18) - Hinnat ovat kalliita erityisesti pienien yhdistysten näkökulmasta ja niiden, jotka tulevat pidemmän matkan takaa (matkakustannuksetkin laskettava mukaan). Kursseja pidettiin kalliina myös nykyisiin jäsenmaksutuloihin verrattuna. Jäsenmaksupalautteella ei paljon osallistuta. Yhdistyksille kurssit toivotaan edullisemmiksi. - Kokemusta on karttunut vain ruokakursseista. Kurssit ovat pääasiassa vastanneet odotuksia. Pientä miinusta kuitenkin siitä, että kurssilaiset ovat aikuisia naisia, joita innostaa yhdessä tekeminen ja oppiminen: kurssien sävy on ollut hieman liian koulumainen. 2.7 Mielipiteitänne taitoavainten suorittamiseen liittyvistä palveluista, esimerkiksi suoritusvaatimusten sisällöstä, materiaalista ja suorittamisen arvioinnista. - Kaivataan enemmän tietoa taitoavainten suorittamisesta käytännössä; aihe kiinnostaa. - Taitoavaimet ovat mainio juttu. Ne innostavat oppimaan uutta ja nyt uudistusten jälkeen motivoivat ja rohkaisevat oppimaan. Niissä oppii yhdessä tekemistä ja hyvän suunnittelun merkitystä. Erityisesti ne sopivat itsenäisille ja oma-aloitteisille henkilöille., jotka osaavat tuottaa tekstiä. Opintoryhmät ovat olleet meillä hankalia, koska ryhmän vetäminen vaatii paljon ja siihen on vaikea löytää sitoutuvaa henkilöä. Pitäisikö esim. lähiyhdistysten aktiivisemmin tiedottaa taitoavainryhmistä, jolloin voisi hakeutua lähiseudulle ja verkottua taas uusien ihmisten kanssa? Taitoavaimia voisi taas nostaa tapetille Martta-lehdessä, koska avainten suorittaminen on valtavan hyvä oppimisprosessi. - Taitoavainten suorittamisen tiedotusta voisi tehostaa. Opintokerhon perustaminen verrattuna saatuun tukeen ei ole taloudellisesti kannattavaa ajankäyttöä. Kaikki materiaalit toimitetaan vasta jälkikäteen (näin avaimen suorittamisen keskeyttäminen tapahtuu helpommin). Esim. ryhmässä tehtävät raportit ovat hankalia, jos jonkun mielenkiinto lopahtaa kesken. Maailma on lasten - jos itsellä ei ole koota sopivaa lapsijoukkoa, Uudenmaan Martat tarjoaa mahdollisuutta suorittaa/järjestää heidän tiloissaan. Ongelma on, että mahdollisuus suorittamiseen on ainoastaan arkisin. Kuinka moni käyttää lomapäiviä taitoavainten suorittamiseen? - Kurssimateriaali hyvä. Tarvittaisiin henkilökohtaista ohjausta ja perustelut arvioinnista. - Emme edelleenkään ymmärrä, miksi Taitoavaimen suorittaminen maksaa niin paljon. Se olisi yksi Marttana olemisen hyödyistä, puhumattakaan miten paljon osaavat jäsenet hyödyttävät koko marttatoimintaa, mutta 30 euroa tuntuu kohtuuttoman suurelta summalta jäsenmaksun päälle. Kaiken lisäksi yhdistys suunnittelee koko käytännön toteutuksen itse, jolloin osallistumismaksu tuntuu todella suurelta - ja ainakin meidän yhdistyksessämme se on karkottanut suorittajia. - Vanhanaikaisia/vanhentunutta [Useampi oli tätä mieltä]. - Viime vuonna Hanna piti kurssin taitoavain-ohjaajille ja muille kiinnostuneille. Sain paljon yksityiskohtaista tietoa, mitä kaikkea avain-suorittamiset sisältävät. Minulla ei ole valittamista suorittamiseen liittyvistä palveluista. Yksilötehtävät pystyin aivan hyvin suorittamaan omatoimisesti paketin ohjeiden mukaan. Meitä oli kahdesta toimintaryhmästä ja ryhmämme vetäjä motivoi meitä omalla kannustavalla tavallaan, kiitos! - Marttaliiton tulee saada viimeinkin JÄRJESTÖOPAS ajantasalle. - Avainkohtaisesti tehtävät ovat toimivia, mutta pakettiin olisi hyvä saada sopivia ehdotuksia tehtävien aiheiksi. - Materiaali sekava. [Useampi oli tätä mieltä] - Suoritusvaatimuksien sisältö on epäselvää ja vaikeasti ymmärrettävää. Aineisto (monisteet) kalliita. Yhdistys voisi itse monistaa. - Suoritamme parhaillaan kolmatta taitoavainta, mielestämme ohjeet voisivat olla selkeämmät ja materiaalien hinta ja määrä ei ole tasapainossa keskenään. - Aiemmin suoritetut avaimet olisi hyvä palauttaa ja kierrättää seuraaville suorittajille, koska vain yhtä kerrallaan voi käyttää. - Materiaali on ollut vajavaista. Yhden martan työ oli hukattu, löytyi lopulta. - Selkeästi tietoa kursseista, jotka hyväksytään. Suoritusaika huomattavasti pidemmäksi, koska kursseja on harvoin ja ne eivät aina sovi työssäkäyvän martan ohjelmaan. On jopa toivottu, että ei olisi suoritusaikaa rajoitettu ollenkaan, jotta kiireisimmätkin saavat avaimen suoritettua, kun kerran ovat maksaneet aineistosta. Yhden henkilön kouluttaminen yhteyshenkilöksi ei ole riittävä, vaan aloituspalaveri tulisi järjestää liitossa kaikille aloitteleville kerran tai pari kertaa vuodessa. - Taitoavainten suoritusvaatimukset ajantasalla, materiaalia on riittävästi saatavilla. Suoritusten arviointia voisi tiivistää, mutta unohtamatta henkilökohtaisten hyvien tai huonojen puolien esiintuloa. - Vaatimukset, materiaali ja arviointi OK.

8 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 8(18) - Emme ole voineet tutustua materiaaleihin, koska niitä ei löydy liiton kotisivuilta. Toivoisimme, että taitoavaimia voisi suorittaa verkko-opintoina. Hyviä verkko-oppimateriaaleja on jo olemassa (esim. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran "Kieli ja identiteetti" -sivusto ja niistä voisi kerätä ideoita. - Materiaali on ala-arvoista, tällaisia monisteita en entisenä opettajana jakaisi omille oppilailleni. Pienellä vaivalla siitä saisi tasokkaampaa, tekstin voisi taittaa A5-kokoon aihe-alueitten mukaisesti eri sivuille jakaen ja laittaa koko komistukselle kansilehti. Jos Marttaliitto tyytyy tällaiseen "halpaan" monisteeseen, voisi Uudenmaan Martat arvostaa omia taitoavainsuorittajiaan ja huolehtia materiaalin tasokkuudesta - vaikka asiasisältöön ei saisikaan koskea. Arviointi voisi olla paremmin aikataulutettua, nyt sen valmistuminen on aika epämääräistä. Myös suoritusten kokoamista varten tulisi olla tarjolla "Martta-kansio", jonka väliin paperit voisi sijoittaa. Taitoavainsuoritus on henkilökohtaisesti haasteellista ja ehkä palkitsevaakin, mutta voisiko myös yhdistys jotenkin hyötyä omien jäsentensä aktiivisuudesta (muutenkin kuin taitoavainsuorittajien työpanoksen muodossa) - piiri voisi keksiä jonkun tavan "palkita" yhdistystä. - Ohjattu avainsuoritusvaatimukset hyviä. - Meillä on suoritettu vasta ykköstä ja sen materiaali oli hyvää. - Suoritusten arviointi tasapuolisemmaksi. - V vaikutti vanhanaikaiselta ja kysymykset samoin. - Olisi hyvä saada infotilaisuus kaikille merkin suorittajille ennen taitoavaimen suorittamisen aloitusta, neuvoja yhdistykseen kertomaan. - Riittävät ja hyvät. - Sisältö on hyvä, mutta toivotaan nimenmuutosta. Nimitys taitoavain pois, tilalle vaikka vain opintokerho. - Materiaalia liian vähän ja tylsää. Liikaa maksullista materiaalia. Materiaali liian vanhaa. - Avainten suorittajat olleet tyytyväisiä. - Ihan hyvät, materiaali riittävä. - Järjestötoiminnan kirjan loppuminen on tosi tyhmää, kun ei tiennyt miten olisi I-taitoavainsuorituksen järjestöosuuden tiedot saanut. Olisi pitänyt olla monistesarja. On hyvä että suoritusten sisältöä päivitetään vuosittain, vanhan tiedon opiskelu on turhauttavaa. Sisältö on monipuolinen. - Toivottaisiin selkeämmät ohjeet vastaamisiin. Arviointi oli joidenkin mielestä pikkutarkkaa ja epäoleellisiin puuttumista. - Avainsuorituksesta: vanhemmat ihmiset kokevat kirjoittamisen raskaaksi ja teoreettiseksi, voisi kehittää esim. rastivaihtoehtokysymyssarjaa myös järjestötoiminnasta tai luentokurssi piirissä jossa voisi suorittaa sen osion. Ryhmätyöt on koettu mukaviksi ryhmäkursseilla mutta taas yksilösuorituksessa joutuu aina miettimään miten saa suoritettua. PIIRIN HALLITUKSEN KOMMENTTI: Palaute on toimitettu Marttaliittoon tiedoksi. 2.8 Onko yhdistyksenne tyytyväinen piirin järjestämään toimintaan ja yhteistyöhön yleisesti tällä hetkellä? 92 % Kyllä 8 % Ei. Miksi ei? - Helsinkikeskeisyys rajoittaa osallistumista. Tapahtumia toivotaan myös muille seuduille. - Ei ole aikaa/rahaa/halua kulkea pääkaupunkiseudulle. - Piirin neuvojat jää kutsumatta marttailtoihin korkeiden kustannusten takia. - Toivottaisiin piirin taholta aktiivisempaa yhteistyötä ruohonjuuritason kanssa. Piiriliiton toiminta tuntuu joskus kovin etäiseltä. - Kunhan tiedottaminen tapahtuu niin, että toimintaryhmiä pyydetään kaikessa asioimaan oman yhdistyksensä kautta eikä suoraan piiriin tai Marttaliittoon. Samoin piirin tulee asioida HMY:n kautta eikä suoraan toimintaryhmiin tai sitten sekä HMY:n että toimintaryhmän kanssa.

9 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 9(18) 3. YHDISTYSTOIMINTA 3.1 Miten toivotte piirin tukevan nykyistä enemmän yhdistyksenne työtä? Yhdistyksen puheenjohtajan näkökulmasta: - Uusia ideoita toimintaan, aiheita/teemaideoita marttailtoihin ja apua vuosiohjelmien suunnitteluun. [Tätä toivoi useampi]. - Yhdistykseen vierailut, piirin järjestämät yhteiset paikkakuntatilaisuudet eri marttayhdistyksille. - Materiaalin saaminen pienelle yhdistykselle on hankalaa. Toivotaan enemmän valmista materiaalia. - Liiton sivuilla annetaan edelleen harhaanjohtavaa tietoa Marttoihin liittymisestä. Tämä on yhdistyksen kannalta todella ongelmallista monin tavoin, jotka olemmekin jo tuoneet Marttaliiton hallituksen tietoisuuteen. - Helsingin Marttayhdistys ry toimii tietyiltä osin kuin piiri toimintaryhmiinsä nähden. Monesti toimintaamme häiritsee se, että piirin ja liiton tiedottamisessa unohdetaan se, että toimintaryhmät eivät enää ole sääntöuudistuksen myötä oikeustoimikelpoisia, vaan Helsingin Marttayhdistys ry on. Olemme Helsingin Marttayhdistyksessä joutuneet tekemään omia lomakkeita mm. jäsentietolomake tältä osin toivomme ettei piiri tai liitto toimita mitään suoraan toimintaryhmille. - Ehkä puheenjohtajien yhteistapaamisia ja koulutusta voisi lisätä. Voisi olla antoisaa verkostoitua, vaihtaa mielipiteitä ja saada uusia virikkeitä. Vertaistukea, tapaamisia ja koulutusta. - Olisiko mahdollista tavata puheenjohtajatasolla piirin toimihenkilöitä 1-2 kertaa vuodessa? Ajatustenvaihtoa, kysymysten pohdintaa Uusien puheenjohtajien osalta auttaisi erityisesti. - Toiminnanesittelyilta antaa hyvää tukea. - Ansiomerkkien anomiseen yhtenäisiä ohjeita, jotka jo saimmekin. Hakumenettelyssä on ollut yhdistyskohtaisia eroja. - Ohjelma-aiheet ja teemat pitäisi saada yhdistyksen käyttöön nykyistä aikaisemmin. Kursseja pitäisi järjestää enemmän, koska ne ovat niin varattuja, toteutunee uusien tilojen myötä. - Voisiko piiri järjestää kaikille uusille puheenjohtajille kutsun koulutukseen? - Mahdollisimman paljon materiaaleja sähköisesti, koska paikan päällä toimistossa pääsee käymään vain harvoin. - Yhdistysten puheenjohtajien yhteisiä tapaamisia voisi olla tarjolla pelkällä kahvirahalla, jolloin pieni yhdistyskin voisi lähettää puheenjohtajansa kokoukseen. - Tuki riittävää nykyisellään. - Marttatoimintaan liittyvää tietoutta. - Ruokakurssit olleet hyviä. Alkamisajat aikaisia kun matkat pitkät. - Tarjontaa, joka sopisi Helsingin ulkopuolella olevalle yhdistykselle. - Ilmaista neuvontaa. - Kannustetaan puheenjohtajan pestin vaihtamista kahden vuoden välein. Koulutetaan uusi puheenjohtaja pienryhmässä, myös keskustelemalla. Selkeästi laaditut ohjeet puheenjohtajan tehtävistä myös koko hallitukselle nähtäväksi. - Alentamalla jäsenmaksua, tuotteet kalliita koska martat ovat poikkeuksetta eläkeläisiä. - Koska asuinalueellamme elää monista kulttuureista tulleita ihmisiä, toivoisin että piirin taholta ja aloitteesta etsittäisiin yhteyshenkilöitä joiden avulla saisimme edes kerran vuodessa jonkun kulttuurin esityksen iltaamme. Minua kiinnostaisi erityisesti naiset ja lapset, tavat, ruoka ja käsityöt sekä taide. Yhteyshenkilöiden etsiminen on joskus työlästä ja kallistakin kun soittelee eri paikkoihin oikeita henkilöitä löytääkseen. - [Moni ilmaisi olevansa täysin tyytyväinen nykyiseen palveluun.] Yhdistyksen sihteerin näkökulmasta: - Käytännön asioiden hoitoon koulutusta, tapaamisia. - Tarkempia raportointiohjeita. - Teillä on siellä Helsingissä hyvää tietoa (materiaalia), eikö sitä voisi lähettää aktiivisille yhdistyksille automaattisesti, ei täällä syrjäkylillä niistä tiedetä mitään eikä aina osata edes kysyä ja on aika hankala kuljettaa niitä bussissa ja yleensä lähteä Helsinkiin sitä varten. Yksi vaihtoehto olisi, että niitä voisi tilata vaikka netin kautta, on sitten yhdistyksen asia tilaako eli maksaako postimaksun. Kyllä se on helpompaa esitellä toimintaa kun on "kättä pidempää". En panisi pahakseni vaikka kerran kaudessa järjestettävää infoakaan, vaikka sihteereille ja puheenjohtajille (esimerkiksi meille

10 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 10(18) Porvoossa tai täällä suunnalla). - Jäsenrekisteriä ylläpidetään liitossa, jolloin ajantasaisen tiedon saaminen jäsenistä on vaikeata. - Olisi myös tärkeätä, että kaikki asiakirjat, joita yhdistyksen pyörittämiseen tarvitaan, olisivat helposti löydettävissä jäsensivuilta. Sivuilla voisi olla oma kokonaisuus, joka palvelisi yhdistyksen hallitusta. - Hyvä esimerkki huonosta tavasta hoitaa asia oli lähettää yhdistyksille kirjeitse tiedote siitä, miten jäsenrekisteristä on yhdistyksillä oltava rekisteriseloste. Valtaosa yhdistyksistä tuskin tietää mikä rekisteriseloste on. Sattumalta yhdistyksemme törmäsi liiton valmiiksi laatimaan rekisteriselosteeseen liiton sivuilla kohdassa "Liity jäseneksi"! Melkoinen kömmähdys olla lähettämättä tätä yhdistyksille - eikä se ainakaan viimeksi asian tarkistettuamme löytynyt jäsensivuiltakaan. - Valmista materiaalia. - Sääntöuudistuksen myötä olemme [HMY] joutuneet yhtenäistämään toimintaryhmien taloussuunnitelman ja tuloslaskelman, jotta saamme yhdenmukaiset tiedot yhdistyksen kirjanpitoon. - Mitä yhdistys voisi tehdä, jotta saisi lisätuloja. - Tilastotapahtumakalenteri yksinkertaisemmaksi ja yksiselitteisemmäksi. Valmiita ATK-pohjia enemmän. - Toivotaan mahdollisuutta täyttää lomakkeet netissä. - Sihteeri ei halua lisää paperitöitä. - Yhdistysmappi ja levyke olivat hyvä uudistus. - Pieni, erityisesti sihteereille osoitettu tietoisku 1-2 kertaa vuodessa olisi tervetullut. - Tilastojen täyttäminen työlästä ja byrokraattista, miten edistyy uudistustyö tällä saralla. - 5 euron jäsenmaksupalautus on pieni summa. Sen varaan ei toimintaa voi rakentaa. - Ei kummempia toivomuksia. Tietokoneen kirjepohjat voisivat toimia paremmin. - Uusille sihteereille tai muille toimihenkilöille toivoisin maksutonta neuvontaa ja ohjausta asioihin. - Selkeä toimintakalenteri koko vuodelle. Koskee myös puheenjohtajaa. - Koulutusta. - Ilmaista neuvontaa. - Selkeästi laaditut ohjeet sihteerin tehtävistä myös koko hallitukselle nähtäväksi. Piirin neuvojat voisivat myös antaa yhdistyksissä käydessään lyhyen katsauksen ajankohtaisista asioista. - Yhteinen sihteeritapaaminen piirin alueella olevien yhdistysten sihteereille. Oppisi tuntemaan kollegoita ja saisi uusia ideoita. - Sihteeri toivoo piirin keksivän jonkin porkkanan mikä auttaisi löytämään uusia keskeisiä toimitsijoita yhdistysten hallituksiin. Vuosikausia toimineet alkavat väsyä vetovastuuseen mutta uusiakaan ei saa lupautumaan. Ehkä näiden työtä voisi piirinkin taholta hieman enemmän arvostaa. - [Moni ilmaisi, että tuki ja palvelut ovat riittäviä nykyisellään]. Yhdistyksen taloudenhoidon näkökulmasta: - Mitä verotus sanoo? - Aika ajoin olisi hyvä pitää taloudenhoidon kursseja. Esim. kirjanpidon ja tilintarkastuksen koulutusta vuosittain. Rahastonhoitajille tarkoitettua kurssia toivotaan lauantaiksi.. - Tulot 5 eur/jäsen. Miksi yhdistykset eivät saa/tai voivatko itse määritellä korotetun jäsenmaksun. Yhdistyksellämme on 3 virallista postitusta vuodessa sähköpostittomille (5 eur/jäsen ei oikein edes kata 3 x kirjekuori + 3 x postimerkki. Materiaalin tulostuskuluja ei ole laskettu edes mukaan.) Tuloista vähennetään luentopalkkiot ym. pakolliset menot. - Jäsenmaksutilitykset: jäsenmaksujen erääntymispäivän jälkeen pitäisi aina tulla yhdistyksiin tieto maksaneista/maksamattomista. Yleensä se, joka laskuttaa, myös karhuaa. Maksamattomat jäsenet pitäisi pystyä siivoamaan pois rekistereistä ja jakeluista mahdollisimman pian, jos ei ole tarkoituskaan maksaa jäsenmaksua. - Miksi Martta-kirjojen myynti on ulkoistettu? Mielestämme kirjat olisivat hyvä varainhankintakeino yhdistyksille, mutta nyt niitä eivät saa jäsenet edes halvemmalla. (Ei ole piirin päätettävissä, mutta kommentoimme silti). - Marttayhdistyksillä odotetaan olevan oma pankkitili, mutta pankkitilin avaaminen on nykyään erittäin kallista. Piirin tai Marttaliiton olisi syytä pohtia mahdollisuutta neuvotella marttayhdistyksille edullinen vaihtoehto sopvian pankin kanssa. - Toiveena erittäin yksinkertainen tilinpäätösasiakirja-ohje (euroja parisataa ja muutama pankki- /laskutapahtuma). - Helppo ja yksinkertainen TAE-laadintaohje. - Voisiko yhdistyksellä olla paikka tiedotuksilleen Uudenmaan Marttojen sivuilla. Omien nettisivujen teko ei kaikilta yhdistyksiltä onnistu. - Yksinkertainen kirjanpito-ohjelma kirjanpidon hoitamiseen. Saisiko tällaisen edullisesti ellei ilmaiseksi piirin kautta? Tietokonepohjainen kirjanpito-ohjelma samanlaisena kaikille yhdistyksille maanlaajuisesti.[tätä toivoi useampi yhdistys]

11 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 11(18) - Yhdenmukainen tilikartta. Yhtenäiset tilipuitteet (atk-pohjaiset) marttayhdistyksille. Malleja erikokoisten yhdistysten kirjanpitoa varten. Tiliasioiden yhdenmukaistaminen. - Koulutustilaisuudet voisivat alkaa myöhemmin, jotta töiden ja matkan jälkeen ehtisi paremmin alkuun. Kun työ päättyy klo 17 ja matkaan kuluu aikaa noin 1,5 tuntia. - Kurssitusta. Kynnys rivijäsenelle lähteä taloudenhoitajaksi on korkea ja tilinpitoa tuntevia jäseniä ei kasva puissa. - Piiriliitto on jo tukenut ottamalla jäsenmaksujen perimisen itselleen. - Lisätietoja atk-kirjanpidosta. - Edullisemmat neuvontaillat auttaisi yhdistystä järjestämään neuvontailtoja useammin ja sitä kautta lisäisi yhdistyksen näkyvyttä ja auttaisi mahdollisesti jäsenhankinnassa. - Tarvittaessa saada neuvoja esim. tilinpäätöksen laadinnassa. - Taloudenhoitajan kurssimateriaalia voisi kehittää. - Tiedottamista suoraan rahastonhoitajalle kirjanpitoa koskevista muutoksista. - Ilmaista neuvontaa. - Enemmän kursseja taloudenhoidosta. Pitäisi olla mahdollisuus kysyä ongelmista esim. kirjanpidollisista. Mitä muutoksia on tullut? Pitäisi aina pysyä ajan tasalla. Yhdistyksen tiedottamisen näkökulmasta: - Vinkkejä uusiksi ideoiksi. Valmiita materiaaleja marttailtoja varten. - Tiedottaminen sähköpostin avulla on helppoa, halpaa ja nopeaa. Edellyttää avointa toimintakulttuuria, jossa tiedotusvastaava ei panttaa tietoa itsellään. - Voisiko piiri lähettää koosteena esim. kerran viikossa ajankohtaiset tapahtumat. (nyt esim. 5 viestiä päivässä). - Pitäisi pidentää vastausaikoja. - Uudistuksista ja tulevista tapahtumista tieto mahdollisimman hyvissä ajoin. - Vuosittain tulisi saada katsaus piirin toimintaan. - Uusi Marttalehti on auttanut paljon tiedotuksen kulkuun jäsenille. - Sekä liiton, että piirin www-sivuja voisi kehittää palvelemaan sekä jäseniä, että yhdistyksiä paremmin. Vaikkapa netistä olisi myös mukava kuulla mihin kaikkeen jäsenmaksurahamme konkreettisesti menevät: leijonanosa menee nykyään liitolle, ja yhdistykselle palautetaan vain pieni osa: mikä on siis muuttunut entiseen verratuna ts. mitä nyt saamme enemmän. Tämä voisi olla vaikka Martat -lehdenkin juttuidea: konkreettisia esimerkkejä projekteista, palveluista yms. mitä me Martat saamme, toisi varmasti liiton ja piirin tasolla tehtävää toimintaa rivijäsenille lähemmäksi. - Ongelmallinen tällä hetkellä, kun paikallislehti ei enää julkaise yhdistyspalstaa. Olemme rakentamassa tekstiviesti-, sähköposti ja puhelintiedoitusjärjestelmää. - Nettisivun teko ja hoito kurssiksi! Uusia tiedottamisen kanavia tulisi esitellä 1-2 kertaa vuodessa. - Kerran-kahdessa vuodessa käynti marttaillassa. - Onko tiedottajalle kurssia? Tiedottamisen koulutus myös mielellään säännölliseksi vuosittain. - Voisiko marttojen nettisivuille tehdä alasivut yhdistysten käyttöön? - Mieluummin postin kautta tulevat tiedotteet, ei kaikilla ole nettiä. - Ulkoiseen tiedottamiseen tukea piiriltä. - Marttatoimintaan liittyvää tietoutta. Marttailtojen näkökulmasta: - Vierailuja esimerkiksi useamman marttayhdistyksen erilaisiin tilaisuuksiin. - Hyödynnämme ketjukoulutusperiaatetta, joka toimii mainiosti. Jatkakaa sitä. Aiheet ovat mainioita ja tietoa on helppo viedä jäsenille. - Kohtuuhintaiset/ilmaiset kokoontumistilat. - Uusissa [Marttaliiton] tiloissa pitäisi olla yhdistyksille 1 hylly/yhdistys säilytystilaksi. - Piirin marttailta nähtäisiin tarpeellisena. - Voisi olla ihan hyvä, jos piiristä käytäisiin kerran vuodessa kertomassa marttaillassa yleisistä asioista (innostamassa porukkaa). - Sopivien kokoontumistilojen puute on pääkaupunkiseudulla todellinen ongelma. Erityisesti jos Marttailtana halutaan tehdä käsitöitä tai askarrella, asettaa se rajoituksia tiloille. - Toivotaan malleja. - Jäsenmaksupalaute suuremmaksi. Nyt pyöritään liikaa rahanhankinnan ympärillä sen sijaan, että toimisimme, oppisimme ja virkistäytyisimme. - Omaa kivaa toimintaa, ilman paperitöitä. - Tiedotusmateriaalia ja erilaisia esitteitä jaettavaksi marttailtoihin. - Jokaisen jäsenen pitäisi ymmärtää oma vastuutiedon hankkijana ja välittäjänä.

12 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 12(18) - On turvallista järjestää marttailtoja, kun on piiriliiton ohjelmarunko kullekin vuodelle tiedossa. Tietää, että muissakin yhdistyksissä on samansuuntaiset tavoitteet. Kaikki toimivat tietenkin yksilöllisesti jäsentensä voimalla. - Uusien ja nuorten jäsenten haaliminen yhdistykseen. - Seuraavan vuoden aiheet tulevat liian myöhään. - Ideapankki, josta voisi käydä katsomassa muiden yhdistysten järjestämien marttailtojen aiheita (ja mielellään kommentteja, miten ilta on onnistunut / vetänyt yleisöä). Voisi toimia sähköisenä kotisivuilla joko keskustelupalsta-tyyppisenä tai tietokantana, josta voisi tehdä hakuja teeman mukaan (ruokaillat, käsityöillat, puutarha, jne.). Aiheita muista yhdistyksistä tiedoksi. Teemoja ja ohjelmarunkoja. Idealistoja marttailtojen aiheiksi. [Tätä toivoi moni] - Uuden jäsenen paketti, joka auttaisi illan järjestämisessä. - Teemakauteen liittyviä luentoja tai muuta materiaalia voisi olla lisää. Voisimme naapuriyhdistysten kanssa yhteisesti kutsua piirin neuvojan marttailtojen vetäjäksi. - Piirin yhdistysten marttailtojen ohjelmasisältöjen kirjaaminen noin vuoden ajalta. Sitten listan julkaiseminen josta yhdistykset saisivat lisäideoita omien marttailtojensa sisältöön. - Kun tarvitsemme apua, pyydämme neuvoa ongelmiimme ja toivottavasti saamme. - Tukea toimintaan. - Raha. - Piirin kurssit hyviä mutta hinnakkaita. Vain 1-2 neuvontailtaa taloutemme puitteissa pystymme ottamaan piirin taholta vuodessa. 3.2 Toimiiko yhdistyksenne ja piirin yhteistyö mielestänne tällä hetkellä yleisesti hyvin? 96 % Kyllä. Missä asioissa erityisesti? 4 % Ei. Miksi ei? N 1 ei vastausta. - Tiedonkulku. Aineistoa, tietoa, vinkkejä, vastauksia, apua on saatu aina pyydettäessä. Palvelu on ystävällistä. Säännölliset tiedotteet ja sähköpostiviestit. - Piiri osaa hyödyntää aktiivisen yhdistyksen resursseja. - Luentoapu. Neuvontakäynnit.Nopea reagointi; jos kurssia ei ollut tarjolla, se järjestettiin. - Edustus hallituksessa. - Kauhan ja Kukkaron kurssit erinomaisia. - Yhdistyksellämme on vapaus toimia juuri jäsentemme toivomalla tavalla, joka kuitenkin perustuu marttatoiminnan arvoille ja tavoitteille. - Henkilökohtaisten suhteiden kautta. - Hienot ohjelmat. - Kaikissa asioissa. - Tyydyttävästi. - [Koko toimisto sai paljon kiitosta usealta yhdistykseltä]. - Materiaalin saatavuus kaukaisempiin yhdistyksiin nykyisellään hankalaa. - Muuten toimii hyvin, mutta liian kaukana (esim. Kauhan ja Kukkaron kurssit), mutta maantieteellehän ei voi mitään. - Ehkä ei. Olemme olleet aikalailla omissa oloissamme. Aika vähän olemme olleet piiriin yhteydessä.

13 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 13(18) 4. VERKOSTOITUMINEN 4.1 Teettekö yhteistyötä muiden marttayhdistysten kanssa? Jos teette, mitä yhteistyön muotoja, tilaisuuksia tai toimintaa teillä on tai on ollut? Yhteenveto marttayhdistysten keskinäisen yhteistyön eri muodoista: - Yhteiset marttaillat, vierailut yhdistysten kesken - Luentotilaisuudet - Kurssit, koulutukset, järjestöillat - Yleisölle avoimet tilaisuudet - Retket ja tutustumiskäynnit, matkat - Kulttuuriretket; mm. teatterikäynnit - Erilaisten tapahtumien toteutus, projektit, talkoot (esimerkiksi Marttojen kirkkopyhä, naistenpäivä, Espoon museon Marttanäyttely, Heurekassa Syksyn sato talteen-näyttely, kesämökki kuntoon, piparkakkutalokilpailu, Maa elää-tapahtuma syyskuussa, perennanvaihto, liikuntatapahtumat, Pertunpäivänpidot) - Illanvietot, saunaillat - Hallitusten kokoukset ja muut yhteistyökokoukset - Yhteiset kokousmatkat piiriliiton vuosikokouksiin - Tekstiilikeräys - Kierrätyskeskustyö - Kummi- ja ystävyysyhdistystoiminta - Yhteisten stipendien jakaminen - Taitoavainryhmät - Varainhankinta; myyjäiset - Kahvion pito - Tarjoilujen järjestäminen (esimerkiksi seurakunnan tilaisuuksissa) - Kauden juhlat ja yhteiset avaus/päätöstilaisuudet - Martanpäivän juhlistaminen heinäkuussa - Sienineuvonta - Keräyksiin osallistuminen (esimerkiksi veteraanikeräys, - Siivous- ja muonitustalkoot - Joulumarkkinajärjestelyt - Omien tilojen käyttömahdollisuus muillekin yhdistyksille (esimerkiksi kudontamahdollisuus) - Talkoita (esimerkiksi siivous ja muonitus 4.2 Teettekö yhteistyötä muiden organisaatioiden kuin marttayhdistysten kanssa? Jos teette, mitä yhteistyön muotoja teillä on tai on ollut esimerkiksi muiden yhdistysten, yritysten tai julkishallinnon kanssa? Yhteenveto yhteistyötahoista (muut kuin marttayhdistykset) - Kunta; terveystoimi, sosiaalitoimi (päiväkodit, vanhainkodit, terveyspalveluja tarjoavat laitokset), koulutoimi (lähikoulut, kansalaisopisto), liikuntatoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi, palokunta, kirjasto - Seurakunta - Maahanmuuttajat ja Vantaan maahanmuuttovirasto - Paikalliset kaupat ja kauppakeskukset - SPR - VPK - MLL - VaPePa - Sininauha ry - Paikalliset kylä-, omakoti- ja kaupunginosayhdistykset sekä talotoimikunnat - Paikalliset muut yhdistykset; maaseutuyhdistys, maamiesseura, metsästysseura, Grani Lähiapu, Herkkukunnat ry - Paikallinen työ- ja toimintakeskus - Lähikoulujen vanhenpainyhdistykset

14 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 14(18) - Veteraanijärjestöt - Näkövammaisten Keskusliitto - Mielenterveysseura - Sydänyhdistys - Paikalliset urheiluseurat ja urheiluyhdistykset - Lions Club - Eläkeliitto ja vanhusten palvelutalot - Reumayhdistys - 4H-kerho - Suomen Liikuttava Oy - Hyväntekeväisyystyötä tekevä Kirjapaino Verbi - Paikalliset pankit - Uudenmaan ympäristökeskus - Kierrätyskeskus - Partio - Maanpuolustuskoulutus ja sotilaskotiyhdistykset - Herättäjäjuhlat - Kauniala Yhteenveto marttayhdistysten ja muiden organisaatioiden välisen yhteistyön muodoista: - Ruoanvalmistusiltoja. - Partiolaisten kanssa pikkukokkikursseja. - Kierrätyskeskuksen hoito vuoro lauantaisin. - Yhteisiä yleisötilaisuuksia. - Yhteisiä tapahtumia (esimerkiksi Marttojen kirkkopyhä, naistenpäivä, glögitarjoilu paikallisen kauppakeskuksen kanssa, kylätapahtumat, kalastuskauden avajaiset, joulukadun avajaiset, Joulupolku, Siisti Korso, lauluiltoja, joululaulutapahtumia, laulutapahtumia vanhuksille, markkinat, Kivi-juhlat, lukukinkerit). - Tarjoilun/muonituksen järjestäminen (esimerkiksi seurakunnan tilaisuuksissa, yhteistyökumppanien tilaisuuksissa, VaPePan etsinnöissä, Vainiolan niittytalkoissa, SPR:n verenluovutustilaisuuksissa, yhteisvastuulounas). - Terveystoimen kanssa yhteistyöprojekti (koululaisten painonhallinta). - Kokoustilojen käyttö (esimerkiksi seurakunnan tiloissa korvauksetta, lähikoulun tiloissa, tutun yhdistyksen tiloissa, paikallisen yhdistysten yhteisen kerhotilan ylläpito). - Kirkko ja kaupunki-lehden seurakuntakalenterin hyödyntäminen maksutta tilaisuuksiemme mainonnassa. Olemme järjestäneet vuosittain yhdessä seurakunnan kanssa Yhteisvastuukeräyksen ja maksaneet puolet tuotosta keräykseen. - Stipendien jakaminen lähikoulun oppilaille. - Käytettyjen tekstiilien keräys Sininauhaliiton kanssa. - Omien kontaktien kautta tuote-esittelyjä tai asiantuntijaluentoja. - Hyväntekeväisyystyö (on avustettu esimerkiksi Venäjän Karjalaan Petäjänselän lastenkotia, sairaalaa ja alueen asukkaita Kirjapaino Verbin toimitusjohtaja Jorma Koskisen kautta, seurakunnan ystävyysseurakuntaa Virossa Tormassa). - Keräyksiin osallistuminen (esimerkiksi SPR-nälkäpäivä, yhteisvastuu, veteraanit ) - Paikallisen lähityön kanssa. - Belgian Suomi-Klubi tarjoaa viestintäkanavan yhdistyksellemme Parlööri-lehdessään ja internetsivuillaan. Vastavuoroisesti avustamme joissakin klubin tapahtumissa (hernekeiton keitto laskiaisluistelussa ja puuron keitto joulujuhliin). Suomen Merimieskirkon Brysselin toimipiste tarjoaa kokoustilojaan marttailtoja varten erityishintaan. Vastineeksi tarjoamme työvoimaa kirkon myyjäisiin. - Vapepa-hälyytysryhmä. - Seurakunnan perhekerhossa neuvontaa. - Maanpuolustuskoulutus (Lohja). - Lähialueen yhdistysten myyjäisiin osallistuminen. - Kahvikojun pito kaupungin kesätapahtumassa. - Lähikoulun vanhempainyhdistyksen kanssa kokkikurssi koulun syyslomalla, koululuokille siivousopastusta (oman huoneen siivous). - Kaikkien lähialueen yhdistysten yhteinen Itsenäisyysjuhla Suomi 90v. ja joka elokuu koulun kentällä syysjuhla. - Itsenäisyysjuhla Suomi 90 v ja joka elokuu kylän koulun kentällä syysjuhla. - Yhteistyötä myös ortodoksisen kirkon kanssa.

15 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 15(18) - Leikkihetkien järjestäminen MLL:n avoimessa päiväkodissa. - Laurea ammattikorkeakoulun kanssa uusien toimintamallien hakeminen kolmatta sektoria hyödyntäen. - Kunnan yhdistysten esittelytilaisuudet. - Askarteluiltoja (mm. naruaskartelu, pirtanauhojen teko, tilkkupeitto). - Terveysiltoja. Liikuntaryhmä, jossa vetäjänä martta. - Kotitalousneuvontaa oman pitäjän yhdistyksille. - Sienineuvontaa. - Tervehdyskäyntejä vanhustentalolle ja päiväkotiin. - Kesätorin vastuuvuorot paikallisten yhdistysten kesken. - Vauvasukat kaikille (oman alueen vauvoille, neuvolaan) - Nuorisotilassa aikuisvalvojina kerran kuukaudessa. - Kierrätyskeskusvuoro kerran vuodessa. - Yhteistyökokoukset alueen (kaupunginosan) yhdistysten kanssa. - Kaupunginosatapahtumia. - Näyttelyitä (esimerkiksi pääsiäispöytänäyttely). 5. JÄSENYYS 5.1 Miten yhdistyksenne jäsenmäärä on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana? 44 % Noussut 24 % Laskenut 32 % Pysynyt ennallaan N 3 ei vastausta. Mistä tämä mielestänne johtuu? Noussut - Hyvää ja aktiivista toimintaa. Mielenkiintoiset, monipuoliset ja antoisat marttaillat. - Aktiivinen ystävien ottaminen mukaan tilaisuuksiin, joiden aiheet kiinnostavia. Aktiivinen jäsenhankinta. Jäsenet tuoneet paljon omia ystäviään jäseniksi. - Aktiivista viestintää. Hyvä tiedottaminen. Ilmoittelu. - Avoimet ovet-tilaisuuksia. Esimerkiksi vuosittain on järjestetty "Parvekkeet paratiisiksi"- yleisötilaisuus, jota osataan odottaa. - Kertominen, että minäkin olen martta ja mitä nykyaikainen marttatoiminta on. - "Moderni imago". Marttojen imago on nousussa. - Suvaitsevainen ilmapiiri. Hyvä yhteishenki. Hyvä henki ja sen vaikutus näkyy ja kuuluu! - Kiinnitetään erityistä huomiota uusien jäsenten vastaanottamiseen ja esittelykierrokseen. - Hyvin aktiivinen ja toimelias hallitus. - Olemme tehneet työmme hyvin. - Jäsenmäärä on noussut maltillisesti; olemme pyrkineet rajoittamaan jäsenmäärää kokoustilojen koon takia. - Martta muutti paikkakunnallemme! - Yhdistyksemme perustettiin vasta helmikuussa Yhdistys, jonka toiminta vasta aluillaan. - Arvostettu yhdistys paikkakunnalla. - Piiri jäsenilmoittautumislomake on tuottanut jäseniä. Tähän liittyen olemme olleet yhteydessä Anne Lempiseen, kun tällä tavoin saamiamme jäseniä ei ole moniakaan näkynyt marttailloissa ja toivomme ilmoittautumisen yhteyteen ja/tai jäseneksi tulemiseen tiedottamista marttailtojen tärkeydestä. - Yleinen kiinnostus marttatoimintaan! Marttatoiminta koetaan hyväksi. - Toiminta koetaan mielekkääksi. Meillä on hyvä henki esim. marttailloissa. Olemme paljon näkyvillä mm. muiden tahojen kanssa tehtävän yhteistyön vuoksi. - Sukupolvenvaihdos. - Omat nettisivut ovat tuoneet uusia jäseniä. - Yleinen tiedotus martoista radiossa ja tv:ssä.

16 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 16(18) Laskenut - Jäsenistö on melko iäkästä. Voimakkaasti ikääntyneisiin vino jäsenpohja. Väestön ikääntyminen. [Tämä oli syynä monilla] Jäseniä siirtynyt vanhainkotiin (paljon kunniajäseniä, eivät lue lehtiä eivätkä jaksa olla toiminnassa mukana). Kuolleisuus on suurin syy. - Jäsenmaksu on liian kova uudistuksen jälkeen. Menetimme usean ei-aktiivisen rivijäsenen jäsenmaksu-uudistuksen jälkeen. Jäsenuudistus vaikuttanut iäkkäiden halukkuuteen maksaa jäsenmaksua. Osa pitää liian kalliina kannatusmaksua. Hintapolitiikka (jäsenmaksu + lehti), aiemmin lehtitilauksen saattoi unohtaa. - Marttaliiton uudet säännöt pudottaa jäseniä pois. Seniorijäsenyyden kriteeri voisi olla ikä eikä jäsenyysaika (monet liittyvät vasta eläkeiässä, ei kerry vuosia). - Poismuuttaminen. - Perheenäideillä on vaikea löytää sopivaa aikaa kokoontumisiin, vaikka kokevatkin Marttatoiminnan muuten mielekkääksi. - Paikkakunnan muuttoliike: jäseniä muuttanut pois. Paikkakunnalle muuttaneet nuoret perheet eivät ole vielä ehtineet mukaan marttatoimintaan. - Mielekkään sisällön puute marttailloissa (ajoittain), aktiivisen lehti-ilmoittelun puute. - Yleinen kiire, runsas tarjonta - Sen kun tietäisi! Ehkä toiminta kuihtuu, kun näin pienelle porukalle on äärettömän vaikea keksiä mielekästä kaikkia kiinnostavaa ohjelmaa Pysynyt ennallaan - Tällä hetkellä tuntuma on kuitenkin, että jäsenmäärä saattaisi olla nousussa. Liiton jäsenluettelo, mikä itse asiassa on MAKSULUETTELO, toimii huonosti yhdistyksemme näkökulmasta. Jäsenmäärä saadaan hieman monimutkaisen laskutoimituksen jälkeen emmekä sittenkään ole aina vielä varmoja pitääkö luku paikkansa. - Emme ole hirveän aktiivisesti hankkineet uusia jäseniä, koska nyt jo kokoustilat ovat välillä ahtaat. - Ensin jäsenmäärä laski, kun jäsenmaksu nousi. Nyt olemme saaneet uusia marttoja, joten jäsentilanne on ennallaan. - Luonnollinen poistuma ikärakenteen takia pitää jäsenmäärän samana, vaikka saammekin uusia jäseniä. - Kylällä on vaikea kilpailla maaseutunaisten kera, siellä on nuorta vetovoimaa. - Sitoutuminen. - Uusia jäseniä tulee jonkin verran mutta osa jää pois toiminnasta esim. poismuuton takia tai esim. kotiäideiltä ei enää töihin palattua löydy aikaa. - Ikääntymisestä. - Nuorilla on niin paljon muita harrastuksia etteivät jouda. - Vanhemmat kuolevat ja jäävät pois aktiivisesta toiminnasta, muutetaan paikkakunnalta jne. samaan tahtiin tullut yleensä uusia jäseniä. - Järjestötoiminta ei kiinnosta ihmisiä, etenkään nuoria. Pieni kaksikielinen paikkakunta, useita marttayhdistyksiä alueella. 5.2 Minkälaisin keinoin olette saaneet yhdistykseenne uusia jäseniä? - Henkilökohtainen ystävien innostaminen osallistumaan. Tuttavuuksien perusteella. Kysymällä reippaasti mukaan. Vanha jäsen tuo mukanaan uuden. - Kertomalla nykyaikaisesta marttatoiminnasta ja omasta vapaudesta osallistua kokouksiin ei pakko osallistua joka kokoukseen, vaan oman tilanteen mukaan. - Lähtökohtana hallituksen vankka sitoutuminen ja aktiivisuus: mielenkiintoinen ja monipuolinen ohjelma, Priima-ohjelma marraskuussa 2007, "Sana kulkee" periaate. - Piiriliiton kautta. Jäsenmaksun maksajia piirin ilmoituksen kautta. - Hakeutuneet itse. Aivan ulkopuolisten yhteydenotot. - Yhdistyksen omien nettisivujen informaatiolla. - Jäseniä on vain tullut. Meillä on kiva, aktiivinen porukka ja marttailtojen aiheet ovat monipuolisia. - Avoimella tiedotuksella. Paikallislehtien järjestö- ja vastaavat palstat. - Jakamalla ilmoituksia postilaatikoihin. - Näkymällä oman alueen tapahtumissa ja tilaisuuksissa - Puskaradion kautta ja esillä olemalla kaikessa mahdollisessa. - Avoimet ovet-tapahtumissa.

17 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 17(18) - Myyjäiset. - Tiedottamalla Parlööri-lehdessä, puskaradiolla, [Belgian Martat] - Verkostoitumalla. - Netin kautta. - Retki-ilmoituksen kautta lehdessä. - Äiti-lapsi kerhossa kertoen marttatoiminnasta. - Lehtikirjoitukset toiminnasta sekä artikkeleina että paikallislehtien seurapalstoilla, mukana olo messuilla ja muissa tapahtumissa, tuttavuuksien kautta; tuodaan ystäviä marttailtaan ja otetaan mukaan retkille, mielenkiintoiset ohjelma-aiheet. - Neuvontaillat. - Paikkakunnalle muuttanut entinen martta. - Erityiset uusien jäsenten illat, jäsenet tuovat uusia mukaan. - Kesäasukkaat. - Imoituksia kirjastoon ja kauppojen ilmoitustauluille. Kirjastoon ohjelmia. - Aktiivista jäsenhankinta emme ole voineet tehdä/emme tee, koska ei ole tiloja kokoontua nykyistä suuremmalle ryhmälle 5.3 Mitä markkinointikeinoja käytätte yhdistyksestänne ja sen toiminnasta tai tapahtumista tiedottamiseen alueellanne? - Tapahtumakalentereita kirjastoon, päiväkotiin, seurakunnan ilmoitustaululle ja jakoon erilaisissa tapahtumissa. - Henkilökohtainen mainostaminen. Olemalla itse avoimesti martta! - Paikallislehdessä ilmoittelu; tapahtumakalenterit ym. vastaavat palstat. - Ilmoittelu: paikallisen kauppakeskuksen ja kauppojen ilmoitustaulut, mainoksien jakelu, pylväsmainokset, suoramarkkinointi (ammattitaidolla tehdyt mainokset, jäsenten ammattitaidon hyödyntäminen), taloyhtiöiden ilmoitustaulut ja jätehuoneiden ovet, HS:n Minne mennä tänään palsta, paikallislehdet (marttaillat, tapahtumat, vuosikokouspäätökset),bussipysäkeille ilmoituksia, torien ilmoitustaulut. - Hyvä ohjelmakalenteri. Tekeminen puhuu puolestaan. - Päivitetyt www-sivut; omat nettisivut. - Uudenmaan Marttojen sivustoilla yhteystiedot. - Paikallisten muiden yhdistysten/seurojen nettisivuilla ilmoittaminen. - Sähköposti. - Paikalliset verkkosivut (kaupunginosan, taloyhtiön yms.). - Mukanaolo paikallisissa tapahtumissa ja näkyvyys omalla alueella. - Tilaisuuksissa ja tapahtumissa mainostaminen. - Puskaradio, - Belgian Suomi-klubin Parlöörilehteä, omia internetsivujamme, omaa sähköpostilistaamme, Suomen Mermieskirkon Brysselin toimipisteen ilmoitustaulua, "puskaradiota". [Belgian Martat] - Yhdistystiedotteet. Marttatiedotteet lehdessä. - Tapahtumissa piiriliitosta tullut plakaatti esille. - Lehtijutut/tiedotteet. Valmiiksi kirjoitetut lehtijutut. - Kunnan yhdistysrekisteri. - Oman kylämme neuvolaan toimitamme syntyville pienokaisille villasukat tervehdyksenä martoiltamme, terveydenhoitaja vie sukat ensimmäisen kotikäynnin yhteydessä, sukissa on vyöte, jossa toivotetaan"onnea ja siunausta uudelle ihmiselle ja mainitaan yhdistyksemme nimi. - Seurakunnan kuukausiesite. - Messutyyppisissä tapahtumissa tiski. - Paikallisradio. 5.4 Mitä seuraavista asioista hallituksenne pitää tärkeänä oman yhdistyksenne toiminnassa (valitse enintään kaksi): 78 % yhdessä tekeminen ja oppiminen 81 % toisten tapaaminen ja virkistyminen 34 % kulttuuritapahtumat ja retket 22 % marttatoiminnan arvot ja vaikuttaminen 1 % muuta, mitä: Aito välittäminen ja huolehtiminen toisistaan. Jokainen on hyvä jossakin asiassa!

18 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 18(18) N 1 ei vastausta. Muita kommentteja: - Marttatoiminnan arvot ja vaikuttaminen ovat itsestäänselvyys toiminnalle! - Kahvia, teetä ja hyvää pullaa! - Vanhojen taitojen herättäminen Miten tyytyväinen yhdistyksenne on omaan jäsenmääräänsä tällä hetkellä? Heikosti Erinomaisesti 5 Ei mielipidettä 7 % 12 % 31 % 27 % 20 % 3 % 6. MUUTA PALAUTETTA, EHDOTUKSIA JA TOIVEITA PIIRIN HALLITUKSELLE - Hienoa, että teitte kyselyn. - Aktiivista yhteydenpitoa informointia tärkeistä asioista. - Piirin hallitus voisi vierailla joskus yhdistyksissä tutustumassa aitoon jäsentoimintaan, toki kaikki tiedämme aikataulurajoitteet. - Hallituksen jäsenet voisivat jalkautua marttailtoihin ja kertoa päätöksistä, näin myös hallituksen jäsenet tulisivat tutuiksi ja heihin rohkenisi ottaa yhteyttä. - Toiminnanjohtajalle toimistoineen lämmin kiitos erinomaisesta palvelualttiudesta ja tarmosta ja jatkuvasti uutta luovasta ja kehittävästä toiminnasta. - Toimiiko edelleen rekisterin "markkinointi estetty"? - Sääntöuudistus on vienyt jäsenistömme ajantasaisuuden hallinnan. - Ansiomerkkien hinnat näkyviin, edes hakulomakkeeseen. - Kaiken ei tarvitsisi aina maksaa, pienelle yhdistykselle se on este moneen mielenkiintoiseen asiaan. - Toivomme, että UM sekä Marttaliitto lisää KAIKKIIN palautettaviin asiakirjoihin TOIMINTARYHMÄT PALAUTTAVAT LOMAKKEEN OMAAN YHDISTYKSEENSÄ joka sitten tekee tarvittavat koosteet ja toimittaa asiakirjat eteenpäin. - Marttakansio on erinomainen apu. - Hallitukselta emme ole tainneet saada juurikaan tietoa vai välittääkö piirin toimisto ko. tiedon. - Voisiko kaavakkeita yksinkertaistaa. Esimerkiksi Marttatoimintatapahtumat vuonna xxxx ei ihan auennut. - Ei enää näitä kyselyjä, please =) - Avoimuutta ja edelleen hyvää tiedottamista. - Marttojen julkisuuskuva on erinomainen. Martat ovat näkyvillä koko ajan mediassa. Tämä auttaa uusien jäsenten rekrytoinnissa. - Hienoa, että hallitus kokoaa tällaisen paketin, siitä on varmasti hyötyä meille kaikille! Kiitos! - Hallitus ei sinänsä tiedota toiminnastaan, joten sitä on mahdoton arvioida. Kokousten jälkeen voisi laatia lyhyen tiedotteen tärkeimmistä päätöksistä. Esityslistat voisivat olla kotisivulla etukäteen nähtävänä. - Jäsenmäärää ratkaisevampi asia on jäsenistön laatu: moni jäsen on tyytyväinen vain tukiessaan jäsenmaksulla hyvää aatetta ja saadessaan Martat-lehden kotiin. Tekijöitä (marttailtojen vetäminen, hallitusvastuu) on vaikea löytää, kun vain kourallinen jäsenistä osallistuu toimintaan. - Uusiin tiloihin tutustuminen. - Palaute kyselyn tuloksista. - Aktiivisuutta, yhteydenpitoa. - Byrokratia vähemmäksi,vaikea saada luottamushenkilöitä. - Tiedotteiden mukana yhteenvetoa tai tiedotetta piirin hallituksen kokousten päätöksistä.

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Uudenmaan Martat Syyskokous

Uudenmaan Martat Syyskokous Uudenmaan Martat Syyskokous 24.11.2012 Marttajärjestön kolmivuotinen teema 2011 2013 on Hidastamalla hyvinvointiin. Teeman sisältönä on vuonna 2013 Hyvinvointia luonnosta ja ympäristöstä. Kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut Aluetoiminnan tarvekartoitus 142 vastausta avoinna 15.12.-15.1.2017 Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut 1. Tiedätkö mihin latualueeseen yhdistyksesi kuuluu? 2. Pidätkö

Lisätiedot

86. Oman seuran analyysi 4/15/14

86. Oman seuran analyysi 4/15/14 86. Oman seuran analyysi // Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6 % % 6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.9, Hajonta:.0) (Vastauksia:) Oman seuran analyysi Vastaajat Sukupuoli 0 8 6 7 % % Nainen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin Seppo Soine-Rajanummi 9.12.2015 Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Tavoitteena terveyserojen kaventaminen Työttömillä on tutkimusten

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

AVAINVIESTIT. Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen

AVAINVIESTIT. Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen POP UP -MARTTATAPAHTUMAT AVAINVIESTIT Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen PUHEEN TYYLI Iloinen Konstailematon Ystävällinen JA SÄVY I N H I M I L L I N E N, I H

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa 12.10.2012 Teema: Yhdessä vahvempia EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 14.8.2013 P r o j e k t i k u v a u s / M V 1 TAUSTAA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen VANHUSNEUVOSTOT Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen o Alueellinen vanhusneuvosto o Alueellinen vanhussuunnitelma

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan Plan International Suomi/Terhi Joensuu 24.5.2016 Maahanmuuttajat Suomessa kokonaiskuva vuodesta 2015 1. oleskeluluvat Suomeen EU-kansalaisten rekisteröinnit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 1. Kohti joulua 2. Lapin Martat ry:n hallitus 2013 3. Vuoden marttayhdistys 4. Taitoavainkoulutukset 5. Vuoden 2013 teemavuoden sisältö 6. Joululahjavinkkejä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus

Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia, sekä kotitalouden arvostusta Toiminnan tarkoitusta toteutetaan järjestämällä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Ursan kerhoseminaari Artjärvi 2.-4.2.2007 Harri Haukka harri.haukka@pp.inet.fi Tämän esitelmän idea? Tarkoitus ei ole, että allekirjoittanut kertoo mitä

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset 16.4.2014 Palokuntanaisten kevätopintopäivät 22.-23.3.2014 IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset Ryhmätöiden koonti Palokuntanaistyön viikkoharjoitukset ideapajan taustaa - Palokuntanaistoimijoilta tuli toive,

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. Melko. Hyvin. huonosti

Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. Melko. Hyvin. huonosti Sidosryhmäkysely Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. 1. Mitä organisaatiota edustat? Vastaajien määrä: 33 Avoimet vastaukset: Muu - oppilaitos 2. Hankkeen toiminta

Lisätiedot

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta Piia Iivonen, kyläkehittäjä 18.11.2014, Kalanti Varsinais-Suomen Kylät ry:n Leader-rahoitteinen kehittämishanke Tarkoituksena yhdistystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Oppaan idea Neljä eri vaihetta toimintavuodessa = askeleet Oppaasta voi käydä läpi toimintavuoden aikana useassa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI 1 JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI Yhdistyksen nimi: Yhdistyksen osoite: Sähköpostiosoite: www.sivut Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.vuosi Maksaneet jäsenet: hlöä Maksamattomat jäsenet: hlöä Jäsenten lapset:

Lisätiedot

MITKÄ OVAT TAVOITTEEMME

MITKÄ OVAT TAVOITTEEMME Uudenmaan Martat ry Toimintasuunnitelma 2017-2019 PUNAINEN LANKA Edistämme kotien toimivaa ja kestävää arkea Edistämme perheiden hyvinvointia Olemme johtava arjen asiantuntija Tarjoamme yhteisön johon

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot