UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008"

Transkriptio

1 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Kysely lähetettiin kaikille uusimaalaisten marttayhdistysten hallituksille, joita on yhteensä 148 (sisältää 15 marttakerhoa/toimintaryhmää). Vastauksia saatiin 74 yhdistykseltä. Vastausprosentti oli 50 %. Tulosten % = osuus vastanneista yhdistyksistä ja toimintaryhmistä. 1. TIEDONSAANTI 1.1. Mitä seuraavia tiedonsaantikanavia yhdistyksenne tällä hetkellä pääasiassa käyttää, kun tarvitsette tietoa marttapiirin toiminnasta tai päätöksistä? 81 % paperimuodossa postitetut tiedotteet 69 % sähköpostilla postitetut tiedotteet 50 % -nettisivut 58 % Martat-lehden piirien tiedotussivut 35 % toimintakalenteri, joka julkaistaan kaksi kertaa vuodessa Martat-lehdessä 35 % yhteydenotto piirin toimistoon 1.2 Miten tällä hetkellä tiedotatte piirin lähettämistä tiedotuksista omille jäsenillenne? 70 % luemme tai laitamme kirjeet kiertämään marttailloissa 9 % tiedotamme ajankohtaisista asioista erillisellä, omalla tiedotteella 32 % välitämme tiedotteet yhdistyksemme oman sähköpostijakelun kautta 8 % yhdistyksemme omien internet-sivujen kautta 22 % muulla tavoin, miten (avoin vastaus): - Kertomalla marttailloissa/jäsenilloissa. - Tarvittaessa lähettämällä erillinen tiedote jäsenille. - Tekstiviestillä ja puhelimella. - Muistutamme, että jäsenet lukisivat Uudenmaan Marttojen nettisivuja. - Kehottamalla jokaista lukemaan Martat-lehden. - Suullisesti referoiden puhelimitse tai tavattaessa ilmoitamme asioista eteenpäin muille ts. käytämme puskaradiota. - HMY:ssä kaksi kertaa vuodessa lisätyn hallituksen kokous, johon kuuluvat 11 toimintaryhmän puheenjohtajat ja/tai heidän varanaisensa (jotka valitaan toimintaryhmän vuosikokouksessa). 1.3 Koetteko piirin toimiston tiedottavan asioista riittävästi ja avoimesti? Heikosti Erinomaisesti 5 Ei kokemusta Tiedotus on riittävää % 51 % 27 % - Tiedotus on avointa - 3 % 27 % 40 % 26 % 4 % 1.4 Koetteko piirin hallituksen tiedottavan asioista riittävästi ja avoimesti? Heikosti Erinomaisesti 5 Ei kokemusta Tiedotus on riittävää 10 % 17 % 20 % 27 % 10 % 16 % Tiedotus on avointa 8 % 16 % 20 % 27 % 10 % 19 %

2 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 2(18) 1.5 Miten haluaisitte kehittää piirin tiedottamista tai mistä aiheista toivoisitte enemmän tietoa? Seuraavia asioita toivottiin kehitettävän: - Sähköpostiviestien erottelu marttatiedotteisiin ja markkinointiviesteihin. - Mainospostin jakelua toivottiin rajoitettavan ellei peräti lopetettavan kokonaan. - Tiedotteet vain sähköisesti. Viestien otsikointi selkeämmäksi. - Vuosikokouksesta yhteenveto yhdistykselle. Seuraavista aiheista toivottiin enemmän tietoa: - Hallituksen päätöksistä ja linjanvedoista. Suuremmista asioista tietoa riittävän ajoissa. - Hallituksen toimintakertomus/pöytäkirjat nettiin. - Hallituksen kokousajoista tietoa esimerkiksi jäsenlehdessä kaksi kertaa vuodessa (milloin viimeistään pitää jättää asiat sisään, jos niitä haluaa kokoukseen tuoda). - Piirin taloudesta, yhteisistä hankkeista ja mihin rahat käytetään; esim. Mummilan rahojen käytöstä. - Marttojen teemavuoden aiheesta enemmän yhdistystoimintaa tukevaa materiaalia. - Enemmän eväitä ja materiaalia yhdistyksen marttailtoihin. Myös kontaktien välittämistä. - Mitä muissa yhdistyksissä tapahtuu. - Muutosta uuteen Marttataloon vuotisjuhlasta ja jokaiselle yhdistykselle mahdollisuus osallistua juhlaan. - Erilaisten asiantuntijoiden näkemyksiä. - Kirjallista materiaalia ennakkoon kursseihin tutustumista varten. - Teemavuosien tiedotus huonoa, teeman esittely yleisölle, tieto on liiaksi puheenjohtajan varassa. Muita kommentteja: - Tiedottaminen on ihan hyvää tällä hetkellä; yhdistyksen puheenjohtajasta riippuu, miten hän ne vie eteenpäin ja saa jäsenet kuuntelemaan! - Tiedotteita voisi tulla useammin, jolloin ne olisivat lyhyempiä luettavaksi marttailloissa ja jokaisella riittäisi mielenkiintoa kuunnella loppuun ja vielä muistaa asiat. - Martta-jäsenlehden kautta. - Jatkakaa vanhaan malliin. Tiedottaminen on riittävää. - Hallituksen jäsenet jäävät kovin etäisiksi, kentällä heistä ja heidän käsittelemistään asioista tai mielipiteistä ei tiedetä juuri mitään. Tulisi miettiä, miten hallituksen jäsenet voisivat paremmin tulla tunnetuiksi. - Ei tarvitse tulla sähköpostijakelua jonkin yksittäisen jäsenen vuokrauksista tai myynnistä. Enemmän tietoa esim. kursseista onko tilaa vielä. - Sähköpostia tulee liikaa. Tavalliset kotikoneet tukkeutuvat helposti eikä kaikilla ole aikaa lukea kaikkia. Turha pois. Vain oleellinen on tärkeää. 1.6 Mielipiteitänne Martat-lehdestä jäsenlehtenä; onko sisältö mieluinen ja saatteko sitä kautta riittävästi tietoa marttatoiminnasta ja oman marttapiirin toiminnasta? Heikosti Erinomaisesti 5 Ei kokemusta Sisältö on mieluinen - 3 % 17 % 64 % 16 % - Saamme tietoa 1 % 4 % 26 % 46 % 23 % - Mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia: - Erilaisista yhdistyksistä voisi kertoa nykyistä enemmän. Ehkä ns. maalaismarttojen toiminta painottuu lehdessä nykyisin, mutta toki lukijoitakin on varmasti maaseudulla kaupunkilaisia enemmän. - Ajankohtaiset aiheet (omien rajojen ulkopuolelta) puuttuvat. - Marttaristikko. - Sisältö lehdessä vähän vanhahtava. Toivotaan ajankohtaisia aiheita, esimerkiksi ilmastonmuutos, ympäristöasiat. - Joskus voisi tehdä jutun marttailtojen aiheista, mitä kaikkea eri marttayhdistykset ovat keksineet.

3 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 3(18) - Lehdessä on melko perinteinen kuva Martoista ja naisista yleensä. Toivoisimme lehden esittelevän enemmän moninaisuutta. Välillä lehdessä kyllä löytyy piristäviä juttuja. Oman piirin toiminnasta on helpompi ottaa selvää nettisivujen ja tiedotteiden kautta kuin lehdestä. Lehden rooli tiedottamisessa onkin varsin vähäinen: lehti toimisi paremmin marttoja yhdistävänä ja ideoita ja tietoa antavana välineenä, kuin varsinaisena tiedotuskanavana toiminnasta - ja sitä voisi siihen suuntaan kehittääkin. - Monessa mukana osio voisi olla useampisivuinen. Marttayhdistyksiä ja niiden toimintaryhmiä on aikamoinen lukumäärä. Yhdessä lehdessä on kerrottu kymmenen tarinaa kentältä. Montakohan vuotta kestää saada jokaisesta yhdistyksestä edes yksi, se minulle itselleni tärkeän tilaisuuden, uutisointi Martta-lehteen? - Yksi marttapiiri ei voi käyttää lehteä oman toimintansa tiedotusvälineenä. - Enemmän tietoa Marttaliiton toiminnasta. - Lehti on parantunut vuosien mittaan. - Enemmän artikkeleita tavallisesta elämästä ja arjen selviytymisestä. - Monet marttamme eivät pidä lehden pakkotilaamisesta. - Tarinoita erilaisista ja erikokoisista yhdistyksistä ja niiden toiminnasta. Nyt syntyy käsitys, että aktiivisimmat tuovat itseään esille. Muuallakin tehdään varmaan hyvää työtä ja osataan olla innovatiivisia. - Enemmän asiapitoisia artikkeleita, ruokavinkkejä ajankohtaisista aineksista, perinnekäsityöohjeita, tietoa kierrätyksestä. Vähemmän yksityisten henkilöiden palvontaa. - Hyviä esittelyitä henkilöistä, hyviä ruokaohjeita. Asiallisia artikkeleita. Enemmän kuvia yhdistysten toiminnoista! - Enemmän juttuja paikallisyhdistysten tilaisuuksista ja toiminnasta. Toimituksellista apua em. juttujen tekemiseen. - Pääkaupukiseutu on lehden jäsensivuilla kertovista yhdistysten tapahtumista ja valokuvin mitattuna kovin vähällä sijalla. Yhdistysten toiminta varmaan jää maaseutukuntien tempausten varjoon, mutta lehden lukijoita on paljon täälläkin. - Martat-lehti on valtakunnallinen. Toivotaan UM:n piirin omaa tiedotetta, vaikkapa netissä. Siinä voisi olla lähemmin UM:n alaisten yhdistysten toimintaa ja ideoita. Esim. 4 krt vuosi. - Kolumnit ja leivontaohjeet hyviä, selkeä lehti, laaja sisältö. - Saisi ilmestyä useammin - Artikkelit saisivat olla hiukan syvemmälle meneviä, perustiedot meillä jo on. - Toimintakalenteri voisi olla useammin lehdessä. - Askartelu- ja käsityövinkkejä. Käsityöohjeita. - Enemmän käsityö- ja askarteluohjeita. Esittely jonkun yhdistyksen, myös uusmaalaisen, toiminnasta vaikka joka lehdessä. - Juttuja marttayhdistysten toiminnasta. Henkilöhaastatteluita. PIIRIN HALLITUKSEN KOMMENTTI: Palaute on toimitettu Marttaliittoon tiedoksi. 2. MARTTAPIIRIN TOIMINTA 2.1. Miten hyvin yhdistyksenne tuntee Uudenmaan marttojen toiminnan eri osa-alueita? Kotitalous ja siihen liittyvä neuvonta ja kurssitarjonta Puutarha- ja ympäristöneuvonta Avoimet kurssit (luennot) Kauhassa ja Kukkarossa Heikosti Erinomaisesti 5 Ei kokemusta - 3 % 13 % 46 % 35 % 3 % - 8 % 15 % 43 % 26 % 8 % 1 % - 20 % 46 % 22 % 11 %

4 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 4(18) Heikosti Erinomaisesti 5 Ei kokemusta Järjestökoulutus 3 % 9 % 22 % 41 % 17 % 8 % Virkistystoim. ja siihen liittyvä kulttuuri- ja retkitarjonta - 4 % 22 % 39 % 24 % 11 % 2.2. Millä seuraavilla tavoilla yhdistyksenne on osallistunut piirin toimintaan kuluneen noin reilun vuoden aikana? Olemme 47 % osallistuneet Kauhan ja Kukkaron kurssille 46 % tilanneet kotitalous- tai puutarhaneuvojan marttailtaamme 24 % tilanneet oman kurssin opetuskeittiössä 37 % osallistuneet piirin yhdistystoimintaan liittyvään koulutukseen 81 % osallistuneet piirin kevät- tai syyskokoukseen 45 % osallistuneet piirin järjestämään retkeen 8 % osallistuneet piirin järjestämään kulttuuritapahtumaan 26 % avustaneet piirin valitsemia lasten ja nuorten avustuskohteita Virossa 2.3 Ovatko piirin neuvojat olleet helposti saatavissa yhdistyksenne tilaisuuksiin? 73 % Kyllä 4 % Ei 23 % Ei kokemusta/neuvojia ei ole kysytty Ei-vastausten perusteluja: - Etäisyys. - Varaustilanne pitkälle sovittuna, pitäisi varata hyvin ajoissa. Toivottavasti tilanne paranee uusissa tiloissa. 2.4 Mistä aiheista toivoisitte piirin järjestävän kursseja? Järjestötoiminta - Arkistointikurssi. - Uuden martan perehdytys. - Kurssi yhdistystoiminnan periaatteista aloitteleville marttayhdistyksille. Yhdistysten osaaminen vahvistaisi koko piirin ja liiton osaamista ja mahdollisuuksia. - Miten saadaan uusia marttoja, nuoria. - Miten aktivoidaan hiljaisia jäseniä. - Järjestötoiminnan koulutusta yhdistyksen eri toimihenkilöille pienryhmissä. - Piirin järjestämät järjestökoulutukset sopivat huonosti Helsingin Marttayhdistyksen toimintaryhmien vastuuhenkilöille. Koti ja ruoka - Kodinhoidon aakkoset, perusasioita kuten pyykki, siivous, ruokatarvikkeiden säilytys ym. - Miten selviän auttavasti ns. miesten hommista : auton renkaan vaihto, sulakkeen vaihto, taulun kiinnitys betoniseinään, pikku maalauksista jne. - Polkupyörän keväthuolto. - Pikkusuolaisten tarjottavien kurssi, muutakin kuin karjalanpiirakat. - Terveellisen ruoan valmistaminen. - Vuodenajan mukaisia ruokakursseja. - Etniset ruoat.

5 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 5(18) - Leivinuunin käyttö taloudellisesti. - Haudutetut ruoat. - Puolivalmiiden tuotteiden hyödyntäminen. - Nykyaikaisiin siivosaineisiin perehdyttäminen. - Tietoa kauppojen hyllyillä olevien monien erilaisten maitotuotteiden sisällöstä (toivoton viidakko). - Perinneruoat ja juhlien järjestäminen. - " Pikkukokki" toimintaan liittyvää. - Erikoisruokavaliot, vaatteiden tuunaus, jalkineiden hoito, kodinkoneiden käyttö ja huolto. - Eri kulttuurien ruokailutavoista. - Miesten kokkauskursseja, lapset v. - Erikoisruokavaliot esim keliakia. Terveys - Terveyden ylläpito ja ennaltaehkäisy; mielenterveys, oman perheen hyvinvoinnin parantaminen. - Hygieniapassi. - Terveyteen, liikuntaan liittyviä kursseja. - Ensiapu. Ympäristö - Kierrätysteema: vanhasta uutta. - Ympäristökasvatus.Ympäristönsuojelu. [Tätä toivoi useampi] - Energian säästö kotitaloudessa. [Tätä toivoi useampi] - Kompostointi on aina ajankohtaista. - Puutarha-aiheita. Käsityö - Perusompelukursseja. - Huovutus. - Perinnekäsityöt. - Ompelukoneen/saumurin käyttö. - Askartelu; mm.luonnonmateriaaleista ym. ideoita. Yhteiskunnalliset asiat - Kodin lakitieto. - Yksinäisen koti (mm. leskille: lakiasiat, miehille ruoanlaitto). - Kansainvälinen toiminta (Reilu kauppa). Kulttuuri - Kulttuuri, kirjallisuus, musiikki. - Historia. Muuta - Kursseja muuallakin kuin Helsingissä ja Kalevankadulla. Luentoja ihmisten lähelle. - Kesäkursseja, esimerkiksi elokuussa. - Teemavuoteen liittyviä näkökohtia eri ikäluokille. - Mielestämme tarjonta on tällä hetkellä monipuolista. - Miksi aina kursseja, eikö voisi olla luentoja myös ajankohtaisista asioista kehittää marttojen imagoa pois vanhoillisuudesta. - Teille tutuista ajankohtaisista aiheista ja tuoda se kentälle. - Avoimia kursseja myös iltaisin.

6 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 6(18) 2.5 Minkälaisia tapahtumia, virkistystä ja yhteistä tekemistä toivoisitte piirin järjestävän? Virkistykseen liittyen: - Yhteisiä ulkoilu- ja liikuntatapahtumia. - Kulttuuritapahtumia: teatteri-iltoja Helsingissä sekä teatterimatkoja muiden kaupunkien teattereihin (Espoo, Tampere, Turku), näyttely-, museo-. konsertti- yms. käyntejä. - Kirjallisuusmatineoita. Kirjallisuusillat mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi jonkun muun toimijan välittäminä. - Kulttuurikilpailuja. Kirjoituskisa jostakin aiheesta voisi olla kiinnostava. - Josko Uudenmaan Martat voisi järjestää alueen yhteisen virkistyspäivän vuorovuosina eri puolilla toiminta-aluetta Tammisaaresta Loviisaan. Siten me helsinkikeskeiset martat saisimme toisenlaisia virikkeitä ja vastavuoroisesti taas matkalaiset pääsevät tutustumaan helsinkiläisten yhdistysten toimintaan. Ohjelmassa voisi olla musiikkia, liikuntaa, askartelua yms. ja tietysti lounas. Tällä tavalla tutustuisimme toisiimme hiukan laajemmin. - Sadonkorjuujuhlat olivat mukavat. Retkiä: - Mahdollisesti ulkomaanmatkoja Eurooppaan. Edullisia, hauskoja, opettavaisia ulkomaanmatkoja. - Kyydit voisivat koukata myös Keski-Uudenmaan kautta. - Hyvin järjestettyjä retkiä. Retkiä oman piirin alueella. Kevät- ja syysretki. Puutarharetket ovat aina mielenkiintoisia ja antoisia kaikin puolin. Retkiä pääkaupunkiseudun kulttuurikohteisiin. Luontoretkiä (saaristo, luonnonkukat, villivihannekset). Edullisia/ kohtuuhintaisia retkiä. [Retkiä toivoi moni] - Voisiko piirin asiantuntijat jalkautua oman alueensa eri yhdistysten toiminta-alueille? Esim. villivihannesretket, sieniretket yms. teemat, joissa oman yhdistyksen lähiympäristön luonto tulee tutuksi? - Marttaristeily. - Messumatkoja eri kaupunkeihin. - Kylpylämatka. Yhdistystoimintaan liittyen: - Eri yhdistysten tapaamisia. Esimerkiksi hallitukset ja/tai jäsenet verkostoitumistarkoituksessa. - Koulutustapahtumia, esimerkiksi laivalla päivän matkoja. Mahdollisuus tavata muita marttoja. - Yhdistysten yhteisen marttapäivän järjestäminen kerran vuodessa. - Alueellisia tapahtumia ja tapaamisia eri puolella piiriä ja eri teemoilla. Marttaristeily. Yhteisiä iltoja eri marttayhdistysten kanssa (esim. Itä-Vantaalla, Itä-Helsingissä). Näissä tilaisuuksissa voisi tutustua lähialueen muihin marttoihin. Muuta toimintaa: - Uusiin tiloihin toivomme avointa tilaa, jonka voisimme tuntea omaksemme. Olohuone & kirjasto keskustassa. Tarjolla materiaaleja, pieniä näyttelyitä, lukunurkkaus. - Tutustumispäiviä uuteen Marttataloon. - Avustustoimintaan liittyvää toimintaa. - Uudenmaan Martat 80-v. näyttelyt ym voisi kiertää maakunnassa. - Nykyinen tarjonta on riittävää. 2.6 Mitä mieltä olette piirin kurssien ja palvelujen hinnoittelusta yhdistyksille ja hinnan suhteesta laatuun? 24 % Hyvä 24 % Kohtuullinen/Ok 38 % Kallis 14 % Ei kokemusta / Ei vastausta Perusteluja - Kurssit ovat olleet hintansa väärtejä. Jäsenet ovat olleet tyytyväisiä neuvontaan. Hyvä on arvokasta.

7 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 7(18) - Hinnat ovat kalliita erityisesti pienien yhdistysten näkökulmasta ja niiden, jotka tulevat pidemmän matkan takaa (matkakustannuksetkin laskettava mukaan). Kursseja pidettiin kalliina myös nykyisiin jäsenmaksutuloihin verrattuna. Jäsenmaksupalautteella ei paljon osallistuta. Yhdistyksille kurssit toivotaan edullisemmiksi. - Kokemusta on karttunut vain ruokakursseista. Kurssit ovat pääasiassa vastanneet odotuksia. Pientä miinusta kuitenkin siitä, että kurssilaiset ovat aikuisia naisia, joita innostaa yhdessä tekeminen ja oppiminen: kurssien sävy on ollut hieman liian koulumainen. 2.7 Mielipiteitänne taitoavainten suorittamiseen liittyvistä palveluista, esimerkiksi suoritusvaatimusten sisällöstä, materiaalista ja suorittamisen arvioinnista. - Kaivataan enemmän tietoa taitoavainten suorittamisesta käytännössä; aihe kiinnostaa. - Taitoavaimet ovat mainio juttu. Ne innostavat oppimaan uutta ja nyt uudistusten jälkeen motivoivat ja rohkaisevat oppimaan. Niissä oppii yhdessä tekemistä ja hyvän suunnittelun merkitystä. Erityisesti ne sopivat itsenäisille ja oma-aloitteisille henkilöille., jotka osaavat tuottaa tekstiä. Opintoryhmät ovat olleet meillä hankalia, koska ryhmän vetäminen vaatii paljon ja siihen on vaikea löytää sitoutuvaa henkilöä. Pitäisikö esim. lähiyhdistysten aktiivisemmin tiedottaa taitoavainryhmistä, jolloin voisi hakeutua lähiseudulle ja verkottua taas uusien ihmisten kanssa? Taitoavaimia voisi taas nostaa tapetille Martta-lehdessä, koska avainten suorittaminen on valtavan hyvä oppimisprosessi. - Taitoavainten suorittamisen tiedotusta voisi tehostaa. Opintokerhon perustaminen verrattuna saatuun tukeen ei ole taloudellisesti kannattavaa ajankäyttöä. Kaikki materiaalit toimitetaan vasta jälkikäteen (näin avaimen suorittamisen keskeyttäminen tapahtuu helpommin). Esim. ryhmässä tehtävät raportit ovat hankalia, jos jonkun mielenkiinto lopahtaa kesken. Maailma on lasten - jos itsellä ei ole koota sopivaa lapsijoukkoa, Uudenmaan Martat tarjoaa mahdollisuutta suorittaa/järjestää heidän tiloissaan. Ongelma on, että mahdollisuus suorittamiseen on ainoastaan arkisin. Kuinka moni käyttää lomapäiviä taitoavainten suorittamiseen? - Kurssimateriaali hyvä. Tarvittaisiin henkilökohtaista ohjausta ja perustelut arvioinnista. - Emme edelleenkään ymmärrä, miksi Taitoavaimen suorittaminen maksaa niin paljon. Se olisi yksi Marttana olemisen hyödyistä, puhumattakaan miten paljon osaavat jäsenet hyödyttävät koko marttatoimintaa, mutta 30 euroa tuntuu kohtuuttoman suurelta summalta jäsenmaksun päälle. Kaiken lisäksi yhdistys suunnittelee koko käytännön toteutuksen itse, jolloin osallistumismaksu tuntuu todella suurelta - ja ainakin meidän yhdistyksessämme se on karkottanut suorittajia. - Vanhanaikaisia/vanhentunutta [Useampi oli tätä mieltä]. - Viime vuonna Hanna piti kurssin taitoavain-ohjaajille ja muille kiinnostuneille. Sain paljon yksityiskohtaista tietoa, mitä kaikkea avain-suorittamiset sisältävät. Minulla ei ole valittamista suorittamiseen liittyvistä palveluista. Yksilötehtävät pystyin aivan hyvin suorittamaan omatoimisesti paketin ohjeiden mukaan. Meitä oli kahdesta toimintaryhmästä ja ryhmämme vetäjä motivoi meitä omalla kannustavalla tavallaan, kiitos! - Marttaliiton tulee saada viimeinkin JÄRJESTÖOPAS ajantasalle. - Avainkohtaisesti tehtävät ovat toimivia, mutta pakettiin olisi hyvä saada sopivia ehdotuksia tehtävien aiheiksi. - Materiaali sekava. [Useampi oli tätä mieltä] - Suoritusvaatimuksien sisältö on epäselvää ja vaikeasti ymmärrettävää. Aineisto (monisteet) kalliita. Yhdistys voisi itse monistaa. - Suoritamme parhaillaan kolmatta taitoavainta, mielestämme ohjeet voisivat olla selkeämmät ja materiaalien hinta ja määrä ei ole tasapainossa keskenään. - Aiemmin suoritetut avaimet olisi hyvä palauttaa ja kierrättää seuraaville suorittajille, koska vain yhtä kerrallaan voi käyttää. - Materiaali on ollut vajavaista. Yhden martan työ oli hukattu, löytyi lopulta. - Selkeästi tietoa kursseista, jotka hyväksytään. Suoritusaika huomattavasti pidemmäksi, koska kursseja on harvoin ja ne eivät aina sovi työssäkäyvän martan ohjelmaan. On jopa toivottu, että ei olisi suoritusaikaa rajoitettu ollenkaan, jotta kiireisimmätkin saavat avaimen suoritettua, kun kerran ovat maksaneet aineistosta. Yhden henkilön kouluttaminen yhteyshenkilöksi ei ole riittävä, vaan aloituspalaveri tulisi järjestää liitossa kaikille aloitteleville kerran tai pari kertaa vuodessa. - Taitoavainten suoritusvaatimukset ajantasalla, materiaalia on riittävästi saatavilla. Suoritusten arviointia voisi tiivistää, mutta unohtamatta henkilökohtaisten hyvien tai huonojen puolien esiintuloa. - Vaatimukset, materiaali ja arviointi OK.

8 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 8(18) - Emme ole voineet tutustua materiaaleihin, koska niitä ei löydy liiton kotisivuilta. Toivoisimme, että taitoavaimia voisi suorittaa verkko-opintoina. Hyviä verkko-oppimateriaaleja on jo olemassa (esim. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran "Kieli ja identiteetti" -sivusto ja niistä voisi kerätä ideoita. - Materiaali on ala-arvoista, tällaisia monisteita en entisenä opettajana jakaisi omille oppilailleni. Pienellä vaivalla siitä saisi tasokkaampaa, tekstin voisi taittaa A5-kokoon aihe-alueitten mukaisesti eri sivuille jakaen ja laittaa koko komistukselle kansilehti. Jos Marttaliitto tyytyy tällaiseen "halpaan" monisteeseen, voisi Uudenmaan Martat arvostaa omia taitoavainsuorittajiaan ja huolehtia materiaalin tasokkuudesta - vaikka asiasisältöön ei saisikaan koskea. Arviointi voisi olla paremmin aikataulutettua, nyt sen valmistuminen on aika epämääräistä. Myös suoritusten kokoamista varten tulisi olla tarjolla "Martta-kansio", jonka väliin paperit voisi sijoittaa. Taitoavainsuoritus on henkilökohtaisesti haasteellista ja ehkä palkitsevaakin, mutta voisiko myös yhdistys jotenkin hyötyä omien jäsentensä aktiivisuudesta (muutenkin kuin taitoavainsuorittajien työpanoksen muodossa) - piiri voisi keksiä jonkun tavan "palkita" yhdistystä. - Ohjattu avainsuoritusvaatimukset hyviä. - Meillä on suoritettu vasta ykköstä ja sen materiaali oli hyvää. - Suoritusten arviointi tasapuolisemmaksi. - V vaikutti vanhanaikaiselta ja kysymykset samoin. - Olisi hyvä saada infotilaisuus kaikille merkin suorittajille ennen taitoavaimen suorittamisen aloitusta, neuvoja yhdistykseen kertomaan. - Riittävät ja hyvät. - Sisältö on hyvä, mutta toivotaan nimenmuutosta. Nimitys taitoavain pois, tilalle vaikka vain opintokerho. - Materiaalia liian vähän ja tylsää. Liikaa maksullista materiaalia. Materiaali liian vanhaa. - Avainten suorittajat olleet tyytyväisiä. - Ihan hyvät, materiaali riittävä. - Järjestötoiminnan kirjan loppuminen on tosi tyhmää, kun ei tiennyt miten olisi I-taitoavainsuorituksen järjestöosuuden tiedot saanut. Olisi pitänyt olla monistesarja. On hyvä että suoritusten sisältöä päivitetään vuosittain, vanhan tiedon opiskelu on turhauttavaa. Sisältö on monipuolinen. - Toivottaisiin selkeämmät ohjeet vastaamisiin. Arviointi oli joidenkin mielestä pikkutarkkaa ja epäoleellisiin puuttumista. - Avainsuorituksesta: vanhemmat ihmiset kokevat kirjoittamisen raskaaksi ja teoreettiseksi, voisi kehittää esim. rastivaihtoehtokysymyssarjaa myös järjestötoiminnasta tai luentokurssi piirissä jossa voisi suorittaa sen osion. Ryhmätyöt on koettu mukaviksi ryhmäkursseilla mutta taas yksilösuorituksessa joutuu aina miettimään miten saa suoritettua. PIIRIN HALLITUKSEN KOMMENTTI: Palaute on toimitettu Marttaliittoon tiedoksi. 2.8 Onko yhdistyksenne tyytyväinen piirin järjestämään toimintaan ja yhteistyöhön yleisesti tällä hetkellä? 92 % Kyllä 8 % Ei. Miksi ei? - Helsinkikeskeisyys rajoittaa osallistumista. Tapahtumia toivotaan myös muille seuduille. - Ei ole aikaa/rahaa/halua kulkea pääkaupunkiseudulle. - Piirin neuvojat jää kutsumatta marttailtoihin korkeiden kustannusten takia. - Toivottaisiin piirin taholta aktiivisempaa yhteistyötä ruohonjuuritason kanssa. Piiriliiton toiminta tuntuu joskus kovin etäiseltä. - Kunhan tiedottaminen tapahtuu niin, että toimintaryhmiä pyydetään kaikessa asioimaan oman yhdistyksensä kautta eikä suoraan piiriin tai Marttaliittoon. Samoin piirin tulee asioida HMY:n kautta eikä suoraan toimintaryhmiin tai sitten sekä HMY:n että toimintaryhmän kanssa.

9 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 9(18) 3. YHDISTYSTOIMINTA 3.1 Miten toivotte piirin tukevan nykyistä enemmän yhdistyksenne työtä? Yhdistyksen puheenjohtajan näkökulmasta: - Uusia ideoita toimintaan, aiheita/teemaideoita marttailtoihin ja apua vuosiohjelmien suunnitteluun. [Tätä toivoi useampi]. - Yhdistykseen vierailut, piirin järjestämät yhteiset paikkakuntatilaisuudet eri marttayhdistyksille. - Materiaalin saaminen pienelle yhdistykselle on hankalaa. Toivotaan enemmän valmista materiaalia. - Liiton sivuilla annetaan edelleen harhaanjohtavaa tietoa Marttoihin liittymisestä. Tämä on yhdistyksen kannalta todella ongelmallista monin tavoin, jotka olemmekin jo tuoneet Marttaliiton hallituksen tietoisuuteen. - Helsingin Marttayhdistys ry toimii tietyiltä osin kuin piiri toimintaryhmiinsä nähden. Monesti toimintaamme häiritsee se, että piirin ja liiton tiedottamisessa unohdetaan se, että toimintaryhmät eivät enää ole sääntöuudistuksen myötä oikeustoimikelpoisia, vaan Helsingin Marttayhdistys ry on. Olemme Helsingin Marttayhdistyksessä joutuneet tekemään omia lomakkeita mm. jäsentietolomake tältä osin toivomme ettei piiri tai liitto toimita mitään suoraan toimintaryhmille. - Ehkä puheenjohtajien yhteistapaamisia ja koulutusta voisi lisätä. Voisi olla antoisaa verkostoitua, vaihtaa mielipiteitä ja saada uusia virikkeitä. Vertaistukea, tapaamisia ja koulutusta. - Olisiko mahdollista tavata puheenjohtajatasolla piirin toimihenkilöitä 1-2 kertaa vuodessa? Ajatustenvaihtoa, kysymysten pohdintaa Uusien puheenjohtajien osalta auttaisi erityisesti. - Toiminnanesittelyilta antaa hyvää tukea. - Ansiomerkkien anomiseen yhtenäisiä ohjeita, jotka jo saimmekin. Hakumenettelyssä on ollut yhdistyskohtaisia eroja. - Ohjelma-aiheet ja teemat pitäisi saada yhdistyksen käyttöön nykyistä aikaisemmin. Kursseja pitäisi järjestää enemmän, koska ne ovat niin varattuja, toteutunee uusien tilojen myötä. - Voisiko piiri järjestää kaikille uusille puheenjohtajille kutsun koulutukseen? - Mahdollisimman paljon materiaaleja sähköisesti, koska paikan päällä toimistossa pääsee käymään vain harvoin. - Yhdistysten puheenjohtajien yhteisiä tapaamisia voisi olla tarjolla pelkällä kahvirahalla, jolloin pieni yhdistyskin voisi lähettää puheenjohtajansa kokoukseen. - Tuki riittävää nykyisellään. - Marttatoimintaan liittyvää tietoutta. - Ruokakurssit olleet hyviä. Alkamisajat aikaisia kun matkat pitkät. - Tarjontaa, joka sopisi Helsingin ulkopuolella olevalle yhdistykselle. - Ilmaista neuvontaa. - Kannustetaan puheenjohtajan pestin vaihtamista kahden vuoden välein. Koulutetaan uusi puheenjohtaja pienryhmässä, myös keskustelemalla. Selkeästi laaditut ohjeet puheenjohtajan tehtävistä myös koko hallitukselle nähtäväksi. - Alentamalla jäsenmaksua, tuotteet kalliita koska martat ovat poikkeuksetta eläkeläisiä. - Koska asuinalueellamme elää monista kulttuureista tulleita ihmisiä, toivoisin että piirin taholta ja aloitteesta etsittäisiin yhteyshenkilöitä joiden avulla saisimme edes kerran vuodessa jonkun kulttuurin esityksen iltaamme. Minua kiinnostaisi erityisesti naiset ja lapset, tavat, ruoka ja käsityöt sekä taide. Yhteyshenkilöiden etsiminen on joskus työlästä ja kallistakin kun soittelee eri paikkoihin oikeita henkilöitä löytääkseen. - [Moni ilmaisi olevansa täysin tyytyväinen nykyiseen palveluun.] Yhdistyksen sihteerin näkökulmasta: - Käytännön asioiden hoitoon koulutusta, tapaamisia. - Tarkempia raportointiohjeita. - Teillä on siellä Helsingissä hyvää tietoa (materiaalia), eikö sitä voisi lähettää aktiivisille yhdistyksille automaattisesti, ei täällä syrjäkylillä niistä tiedetä mitään eikä aina osata edes kysyä ja on aika hankala kuljettaa niitä bussissa ja yleensä lähteä Helsinkiin sitä varten. Yksi vaihtoehto olisi, että niitä voisi tilata vaikka netin kautta, on sitten yhdistyksen asia tilaako eli maksaako postimaksun. Kyllä se on helpompaa esitellä toimintaa kun on "kättä pidempää". En panisi pahakseni vaikka kerran kaudessa järjestettävää infoakaan, vaikka sihteereille ja puheenjohtajille (esimerkiksi meille

10 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 10(18) Porvoossa tai täällä suunnalla). - Jäsenrekisteriä ylläpidetään liitossa, jolloin ajantasaisen tiedon saaminen jäsenistä on vaikeata. - Olisi myös tärkeätä, että kaikki asiakirjat, joita yhdistyksen pyörittämiseen tarvitaan, olisivat helposti löydettävissä jäsensivuilta. Sivuilla voisi olla oma kokonaisuus, joka palvelisi yhdistyksen hallitusta. - Hyvä esimerkki huonosta tavasta hoitaa asia oli lähettää yhdistyksille kirjeitse tiedote siitä, miten jäsenrekisteristä on yhdistyksillä oltava rekisteriseloste. Valtaosa yhdistyksistä tuskin tietää mikä rekisteriseloste on. Sattumalta yhdistyksemme törmäsi liiton valmiiksi laatimaan rekisteriselosteeseen liiton sivuilla kohdassa "Liity jäseneksi"! Melkoinen kömmähdys olla lähettämättä tätä yhdistyksille - eikä se ainakaan viimeksi asian tarkistettuamme löytynyt jäsensivuiltakaan. - Valmista materiaalia. - Sääntöuudistuksen myötä olemme [HMY] joutuneet yhtenäistämään toimintaryhmien taloussuunnitelman ja tuloslaskelman, jotta saamme yhdenmukaiset tiedot yhdistyksen kirjanpitoon. - Mitä yhdistys voisi tehdä, jotta saisi lisätuloja. - Tilastotapahtumakalenteri yksinkertaisemmaksi ja yksiselitteisemmäksi. Valmiita ATK-pohjia enemmän. - Toivotaan mahdollisuutta täyttää lomakkeet netissä. - Sihteeri ei halua lisää paperitöitä. - Yhdistysmappi ja levyke olivat hyvä uudistus. - Pieni, erityisesti sihteereille osoitettu tietoisku 1-2 kertaa vuodessa olisi tervetullut. - Tilastojen täyttäminen työlästä ja byrokraattista, miten edistyy uudistustyö tällä saralla. - 5 euron jäsenmaksupalautus on pieni summa. Sen varaan ei toimintaa voi rakentaa. - Ei kummempia toivomuksia. Tietokoneen kirjepohjat voisivat toimia paremmin. - Uusille sihteereille tai muille toimihenkilöille toivoisin maksutonta neuvontaa ja ohjausta asioihin. - Selkeä toimintakalenteri koko vuodelle. Koskee myös puheenjohtajaa. - Koulutusta. - Ilmaista neuvontaa. - Selkeästi laaditut ohjeet sihteerin tehtävistä myös koko hallitukselle nähtäväksi. Piirin neuvojat voisivat myös antaa yhdistyksissä käydessään lyhyen katsauksen ajankohtaisista asioista. - Yhteinen sihteeritapaaminen piirin alueella olevien yhdistysten sihteereille. Oppisi tuntemaan kollegoita ja saisi uusia ideoita. - Sihteeri toivoo piirin keksivän jonkin porkkanan mikä auttaisi löytämään uusia keskeisiä toimitsijoita yhdistysten hallituksiin. Vuosikausia toimineet alkavat väsyä vetovastuuseen mutta uusiakaan ei saa lupautumaan. Ehkä näiden työtä voisi piirinkin taholta hieman enemmän arvostaa. - [Moni ilmaisi, että tuki ja palvelut ovat riittäviä nykyisellään]. Yhdistyksen taloudenhoidon näkökulmasta: - Mitä verotus sanoo? - Aika ajoin olisi hyvä pitää taloudenhoidon kursseja. Esim. kirjanpidon ja tilintarkastuksen koulutusta vuosittain. Rahastonhoitajille tarkoitettua kurssia toivotaan lauantaiksi.. - Tulot 5 eur/jäsen. Miksi yhdistykset eivät saa/tai voivatko itse määritellä korotetun jäsenmaksun. Yhdistyksellämme on 3 virallista postitusta vuodessa sähköpostittomille (5 eur/jäsen ei oikein edes kata 3 x kirjekuori + 3 x postimerkki. Materiaalin tulostuskuluja ei ole laskettu edes mukaan.) Tuloista vähennetään luentopalkkiot ym. pakolliset menot. - Jäsenmaksutilitykset: jäsenmaksujen erääntymispäivän jälkeen pitäisi aina tulla yhdistyksiin tieto maksaneista/maksamattomista. Yleensä se, joka laskuttaa, myös karhuaa. Maksamattomat jäsenet pitäisi pystyä siivoamaan pois rekistereistä ja jakeluista mahdollisimman pian, jos ei ole tarkoituskaan maksaa jäsenmaksua. - Miksi Martta-kirjojen myynti on ulkoistettu? Mielestämme kirjat olisivat hyvä varainhankintakeino yhdistyksille, mutta nyt niitä eivät saa jäsenet edes halvemmalla. (Ei ole piirin päätettävissä, mutta kommentoimme silti). - Marttayhdistyksillä odotetaan olevan oma pankkitili, mutta pankkitilin avaaminen on nykyään erittäin kallista. Piirin tai Marttaliiton olisi syytä pohtia mahdollisuutta neuvotella marttayhdistyksille edullinen vaihtoehto sopvian pankin kanssa. - Toiveena erittäin yksinkertainen tilinpäätösasiakirja-ohje (euroja parisataa ja muutama pankki- /laskutapahtuma). - Helppo ja yksinkertainen TAE-laadintaohje. - Voisiko yhdistyksellä olla paikka tiedotuksilleen Uudenmaan Marttojen sivuilla. Omien nettisivujen teko ei kaikilta yhdistyksiltä onnistu. - Yksinkertainen kirjanpito-ohjelma kirjanpidon hoitamiseen. Saisiko tällaisen edullisesti ellei ilmaiseksi piirin kautta? Tietokonepohjainen kirjanpito-ohjelma samanlaisena kaikille yhdistyksille maanlaajuisesti.[tätä toivoi useampi yhdistys]

11 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 11(18) - Yhdenmukainen tilikartta. Yhtenäiset tilipuitteet (atk-pohjaiset) marttayhdistyksille. Malleja erikokoisten yhdistysten kirjanpitoa varten. Tiliasioiden yhdenmukaistaminen. - Koulutustilaisuudet voisivat alkaa myöhemmin, jotta töiden ja matkan jälkeen ehtisi paremmin alkuun. Kun työ päättyy klo 17 ja matkaan kuluu aikaa noin 1,5 tuntia. - Kurssitusta. Kynnys rivijäsenelle lähteä taloudenhoitajaksi on korkea ja tilinpitoa tuntevia jäseniä ei kasva puissa. - Piiriliitto on jo tukenut ottamalla jäsenmaksujen perimisen itselleen. - Lisätietoja atk-kirjanpidosta. - Edullisemmat neuvontaillat auttaisi yhdistystä järjestämään neuvontailtoja useammin ja sitä kautta lisäisi yhdistyksen näkyvyttä ja auttaisi mahdollisesti jäsenhankinnassa. - Tarvittaessa saada neuvoja esim. tilinpäätöksen laadinnassa. - Taloudenhoitajan kurssimateriaalia voisi kehittää. - Tiedottamista suoraan rahastonhoitajalle kirjanpitoa koskevista muutoksista. - Ilmaista neuvontaa. - Enemmän kursseja taloudenhoidosta. Pitäisi olla mahdollisuus kysyä ongelmista esim. kirjanpidollisista. Mitä muutoksia on tullut? Pitäisi aina pysyä ajan tasalla. Yhdistyksen tiedottamisen näkökulmasta: - Vinkkejä uusiksi ideoiksi. Valmiita materiaaleja marttailtoja varten. - Tiedottaminen sähköpostin avulla on helppoa, halpaa ja nopeaa. Edellyttää avointa toimintakulttuuria, jossa tiedotusvastaava ei panttaa tietoa itsellään. - Voisiko piiri lähettää koosteena esim. kerran viikossa ajankohtaiset tapahtumat. (nyt esim. 5 viestiä päivässä). - Pitäisi pidentää vastausaikoja. - Uudistuksista ja tulevista tapahtumista tieto mahdollisimman hyvissä ajoin. - Vuosittain tulisi saada katsaus piirin toimintaan. - Uusi Marttalehti on auttanut paljon tiedotuksen kulkuun jäsenille. - Sekä liiton, että piirin www-sivuja voisi kehittää palvelemaan sekä jäseniä, että yhdistyksiä paremmin. Vaikkapa netistä olisi myös mukava kuulla mihin kaikkeen jäsenmaksurahamme konkreettisesti menevät: leijonanosa menee nykyään liitolle, ja yhdistykselle palautetaan vain pieni osa: mikä on siis muuttunut entiseen verratuna ts. mitä nyt saamme enemmän. Tämä voisi olla vaikka Martat -lehdenkin juttuidea: konkreettisia esimerkkejä projekteista, palveluista yms. mitä me Martat saamme, toisi varmasti liiton ja piirin tasolla tehtävää toimintaa rivijäsenille lähemmäksi. - Ongelmallinen tällä hetkellä, kun paikallislehti ei enää julkaise yhdistyspalstaa. Olemme rakentamassa tekstiviesti-, sähköposti ja puhelintiedoitusjärjestelmää. - Nettisivun teko ja hoito kurssiksi! Uusia tiedottamisen kanavia tulisi esitellä 1-2 kertaa vuodessa. - Kerran-kahdessa vuodessa käynti marttaillassa. - Onko tiedottajalle kurssia? Tiedottamisen koulutus myös mielellään säännölliseksi vuosittain. - Voisiko marttojen nettisivuille tehdä alasivut yhdistysten käyttöön? - Mieluummin postin kautta tulevat tiedotteet, ei kaikilla ole nettiä. - Ulkoiseen tiedottamiseen tukea piiriltä. - Marttatoimintaan liittyvää tietoutta. Marttailtojen näkökulmasta: - Vierailuja esimerkiksi useamman marttayhdistyksen erilaisiin tilaisuuksiin. - Hyödynnämme ketjukoulutusperiaatetta, joka toimii mainiosti. Jatkakaa sitä. Aiheet ovat mainioita ja tietoa on helppo viedä jäsenille. - Kohtuuhintaiset/ilmaiset kokoontumistilat. - Uusissa [Marttaliiton] tiloissa pitäisi olla yhdistyksille 1 hylly/yhdistys säilytystilaksi. - Piirin marttailta nähtäisiin tarpeellisena. - Voisi olla ihan hyvä, jos piiristä käytäisiin kerran vuodessa kertomassa marttaillassa yleisistä asioista (innostamassa porukkaa). - Sopivien kokoontumistilojen puute on pääkaupunkiseudulla todellinen ongelma. Erityisesti jos Marttailtana halutaan tehdä käsitöitä tai askarrella, asettaa se rajoituksia tiloille. - Toivotaan malleja. - Jäsenmaksupalaute suuremmaksi. Nyt pyöritään liikaa rahanhankinnan ympärillä sen sijaan, että toimisimme, oppisimme ja virkistäytyisimme. - Omaa kivaa toimintaa, ilman paperitöitä. - Tiedotusmateriaalia ja erilaisia esitteitä jaettavaksi marttailtoihin. - Jokaisen jäsenen pitäisi ymmärtää oma vastuutiedon hankkijana ja välittäjänä.

12 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 12(18) - On turvallista järjestää marttailtoja, kun on piiriliiton ohjelmarunko kullekin vuodelle tiedossa. Tietää, että muissakin yhdistyksissä on samansuuntaiset tavoitteet. Kaikki toimivat tietenkin yksilöllisesti jäsentensä voimalla. - Uusien ja nuorten jäsenten haaliminen yhdistykseen. - Seuraavan vuoden aiheet tulevat liian myöhään. - Ideapankki, josta voisi käydä katsomassa muiden yhdistysten järjestämien marttailtojen aiheita (ja mielellään kommentteja, miten ilta on onnistunut / vetänyt yleisöä). Voisi toimia sähköisenä kotisivuilla joko keskustelupalsta-tyyppisenä tai tietokantana, josta voisi tehdä hakuja teeman mukaan (ruokaillat, käsityöillat, puutarha, jne.). Aiheita muista yhdistyksistä tiedoksi. Teemoja ja ohjelmarunkoja. Idealistoja marttailtojen aiheiksi. [Tätä toivoi moni] - Uuden jäsenen paketti, joka auttaisi illan järjestämisessä. - Teemakauteen liittyviä luentoja tai muuta materiaalia voisi olla lisää. Voisimme naapuriyhdistysten kanssa yhteisesti kutsua piirin neuvojan marttailtojen vetäjäksi. - Piirin yhdistysten marttailtojen ohjelmasisältöjen kirjaaminen noin vuoden ajalta. Sitten listan julkaiseminen josta yhdistykset saisivat lisäideoita omien marttailtojensa sisältöön. - Kun tarvitsemme apua, pyydämme neuvoa ongelmiimme ja toivottavasti saamme. - Tukea toimintaan. - Raha. - Piirin kurssit hyviä mutta hinnakkaita. Vain 1-2 neuvontailtaa taloutemme puitteissa pystymme ottamaan piirin taholta vuodessa. 3.2 Toimiiko yhdistyksenne ja piirin yhteistyö mielestänne tällä hetkellä yleisesti hyvin? 96 % Kyllä. Missä asioissa erityisesti? 4 % Ei. Miksi ei? N 1 ei vastausta. - Tiedonkulku. Aineistoa, tietoa, vinkkejä, vastauksia, apua on saatu aina pyydettäessä. Palvelu on ystävällistä. Säännölliset tiedotteet ja sähköpostiviestit. - Piiri osaa hyödyntää aktiivisen yhdistyksen resursseja. - Luentoapu. Neuvontakäynnit.Nopea reagointi; jos kurssia ei ollut tarjolla, se järjestettiin. - Edustus hallituksessa. - Kauhan ja Kukkaron kurssit erinomaisia. - Yhdistyksellämme on vapaus toimia juuri jäsentemme toivomalla tavalla, joka kuitenkin perustuu marttatoiminnan arvoille ja tavoitteille. - Henkilökohtaisten suhteiden kautta. - Hienot ohjelmat. - Kaikissa asioissa. - Tyydyttävästi. - [Koko toimisto sai paljon kiitosta usealta yhdistykseltä]. - Materiaalin saatavuus kaukaisempiin yhdistyksiin nykyisellään hankalaa. - Muuten toimii hyvin, mutta liian kaukana (esim. Kauhan ja Kukkaron kurssit), mutta maantieteellehän ei voi mitään. - Ehkä ei. Olemme olleet aikalailla omissa oloissamme. Aika vähän olemme olleet piiriin yhteydessä.

13 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 13(18) 4. VERKOSTOITUMINEN 4.1 Teettekö yhteistyötä muiden marttayhdistysten kanssa? Jos teette, mitä yhteistyön muotoja, tilaisuuksia tai toimintaa teillä on tai on ollut? Yhteenveto marttayhdistysten keskinäisen yhteistyön eri muodoista: - Yhteiset marttaillat, vierailut yhdistysten kesken - Luentotilaisuudet - Kurssit, koulutukset, järjestöillat - Yleisölle avoimet tilaisuudet - Retket ja tutustumiskäynnit, matkat - Kulttuuriretket; mm. teatterikäynnit - Erilaisten tapahtumien toteutus, projektit, talkoot (esimerkiksi Marttojen kirkkopyhä, naistenpäivä, Espoon museon Marttanäyttely, Heurekassa Syksyn sato talteen-näyttely, kesämökki kuntoon, piparkakkutalokilpailu, Maa elää-tapahtuma syyskuussa, perennanvaihto, liikuntatapahtumat, Pertunpäivänpidot) - Illanvietot, saunaillat - Hallitusten kokoukset ja muut yhteistyökokoukset - Yhteiset kokousmatkat piiriliiton vuosikokouksiin - Tekstiilikeräys - Kierrätyskeskustyö - Kummi- ja ystävyysyhdistystoiminta - Yhteisten stipendien jakaminen - Taitoavainryhmät - Varainhankinta; myyjäiset - Kahvion pito - Tarjoilujen järjestäminen (esimerkiksi seurakunnan tilaisuuksissa) - Kauden juhlat ja yhteiset avaus/päätöstilaisuudet - Martanpäivän juhlistaminen heinäkuussa - Sienineuvonta - Keräyksiin osallistuminen (esimerkiksi veteraanikeräys, - Siivous- ja muonitustalkoot - Joulumarkkinajärjestelyt - Omien tilojen käyttömahdollisuus muillekin yhdistyksille (esimerkiksi kudontamahdollisuus) - Talkoita (esimerkiksi siivous ja muonitus 4.2 Teettekö yhteistyötä muiden organisaatioiden kuin marttayhdistysten kanssa? Jos teette, mitä yhteistyön muotoja teillä on tai on ollut esimerkiksi muiden yhdistysten, yritysten tai julkishallinnon kanssa? Yhteenveto yhteistyötahoista (muut kuin marttayhdistykset) - Kunta; terveystoimi, sosiaalitoimi (päiväkodit, vanhainkodit, terveyspalveluja tarjoavat laitokset), koulutoimi (lähikoulut, kansalaisopisto), liikuntatoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi, palokunta, kirjasto - Seurakunta - Maahanmuuttajat ja Vantaan maahanmuuttovirasto - Paikalliset kaupat ja kauppakeskukset - SPR - VPK - MLL - VaPePa - Sininauha ry - Paikalliset kylä-, omakoti- ja kaupunginosayhdistykset sekä talotoimikunnat - Paikalliset muut yhdistykset; maaseutuyhdistys, maamiesseura, metsästysseura, Grani Lähiapu, Herkkukunnat ry - Paikallinen työ- ja toimintakeskus - Lähikoulujen vanhenpainyhdistykset

14 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 14(18) - Veteraanijärjestöt - Näkövammaisten Keskusliitto - Mielenterveysseura - Sydänyhdistys - Paikalliset urheiluseurat ja urheiluyhdistykset - Lions Club - Eläkeliitto ja vanhusten palvelutalot - Reumayhdistys - 4H-kerho - Suomen Liikuttava Oy - Hyväntekeväisyystyötä tekevä Kirjapaino Verbi - Paikalliset pankit - Uudenmaan ympäristökeskus - Kierrätyskeskus - Partio - Maanpuolustuskoulutus ja sotilaskotiyhdistykset - Herättäjäjuhlat - Kauniala Yhteenveto marttayhdistysten ja muiden organisaatioiden välisen yhteistyön muodoista: - Ruoanvalmistusiltoja. - Partiolaisten kanssa pikkukokkikursseja. - Kierrätyskeskuksen hoito vuoro lauantaisin. - Yhteisiä yleisötilaisuuksia. - Yhteisiä tapahtumia (esimerkiksi Marttojen kirkkopyhä, naistenpäivä, glögitarjoilu paikallisen kauppakeskuksen kanssa, kylätapahtumat, kalastuskauden avajaiset, joulukadun avajaiset, Joulupolku, Siisti Korso, lauluiltoja, joululaulutapahtumia, laulutapahtumia vanhuksille, markkinat, Kivi-juhlat, lukukinkerit). - Tarjoilun/muonituksen järjestäminen (esimerkiksi seurakunnan tilaisuuksissa, yhteistyökumppanien tilaisuuksissa, VaPePan etsinnöissä, Vainiolan niittytalkoissa, SPR:n verenluovutustilaisuuksissa, yhteisvastuulounas). - Terveystoimen kanssa yhteistyöprojekti (koululaisten painonhallinta). - Kokoustilojen käyttö (esimerkiksi seurakunnan tiloissa korvauksetta, lähikoulun tiloissa, tutun yhdistyksen tiloissa, paikallisen yhdistysten yhteisen kerhotilan ylläpito). - Kirkko ja kaupunki-lehden seurakuntakalenterin hyödyntäminen maksutta tilaisuuksiemme mainonnassa. Olemme järjestäneet vuosittain yhdessä seurakunnan kanssa Yhteisvastuukeräyksen ja maksaneet puolet tuotosta keräykseen. - Stipendien jakaminen lähikoulun oppilaille. - Käytettyjen tekstiilien keräys Sininauhaliiton kanssa. - Omien kontaktien kautta tuote-esittelyjä tai asiantuntijaluentoja. - Hyväntekeväisyystyö (on avustettu esimerkiksi Venäjän Karjalaan Petäjänselän lastenkotia, sairaalaa ja alueen asukkaita Kirjapaino Verbin toimitusjohtaja Jorma Koskisen kautta, seurakunnan ystävyysseurakuntaa Virossa Tormassa). - Keräyksiin osallistuminen (esimerkiksi SPR-nälkäpäivä, yhteisvastuu, veteraanit ) - Paikallisen lähityön kanssa. - Belgian Suomi-Klubi tarjoaa viestintäkanavan yhdistyksellemme Parlööri-lehdessään ja internetsivuillaan. Vastavuoroisesti avustamme joissakin klubin tapahtumissa (hernekeiton keitto laskiaisluistelussa ja puuron keitto joulujuhliin). Suomen Merimieskirkon Brysselin toimipiste tarjoaa kokoustilojaan marttailtoja varten erityishintaan. Vastineeksi tarjoamme työvoimaa kirkon myyjäisiin. - Vapepa-hälyytysryhmä. - Seurakunnan perhekerhossa neuvontaa. - Maanpuolustuskoulutus (Lohja). - Lähialueen yhdistysten myyjäisiin osallistuminen. - Kahvikojun pito kaupungin kesätapahtumassa. - Lähikoulun vanhempainyhdistyksen kanssa kokkikurssi koulun syyslomalla, koululuokille siivousopastusta (oman huoneen siivous). - Kaikkien lähialueen yhdistysten yhteinen Itsenäisyysjuhla Suomi 90v. ja joka elokuu koulun kentällä syysjuhla. - Itsenäisyysjuhla Suomi 90 v ja joka elokuu kylän koulun kentällä syysjuhla. - Yhteistyötä myös ortodoksisen kirkon kanssa.

15 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 15(18) - Leikkihetkien järjestäminen MLL:n avoimessa päiväkodissa. - Laurea ammattikorkeakoulun kanssa uusien toimintamallien hakeminen kolmatta sektoria hyödyntäen. - Kunnan yhdistysten esittelytilaisuudet. - Askarteluiltoja (mm. naruaskartelu, pirtanauhojen teko, tilkkupeitto). - Terveysiltoja. Liikuntaryhmä, jossa vetäjänä martta. - Kotitalousneuvontaa oman pitäjän yhdistyksille. - Sienineuvontaa. - Tervehdyskäyntejä vanhustentalolle ja päiväkotiin. - Kesätorin vastuuvuorot paikallisten yhdistysten kesken. - Vauvasukat kaikille (oman alueen vauvoille, neuvolaan) - Nuorisotilassa aikuisvalvojina kerran kuukaudessa. - Kierrätyskeskusvuoro kerran vuodessa. - Yhteistyökokoukset alueen (kaupunginosan) yhdistysten kanssa. - Kaupunginosatapahtumia. - Näyttelyitä (esimerkiksi pääsiäispöytänäyttely). 5. JÄSENYYS 5.1 Miten yhdistyksenne jäsenmäärä on kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana? 44 % Noussut 24 % Laskenut 32 % Pysynyt ennallaan N 3 ei vastausta. Mistä tämä mielestänne johtuu? Noussut - Hyvää ja aktiivista toimintaa. Mielenkiintoiset, monipuoliset ja antoisat marttaillat. - Aktiivinen ystävien ottaminen mukaan tilaisuuksiin, joiden aiheet kiinnostavia. Aktiivinen jäsenhankinta. Jäsenet tuoneet paljon omia ystäviään jäseniksi. - Aktiivista viestintää. Hyvä tiedottaminen. Ilmoittelu. - Avoimet ovet-tilaisuuksia. Esimerkiksi vuosittain on järjestetty "Parvekkeet paratiisiksi"- yleisötilaisuus, jota osataan odottaa. - Kertominen, että minäkin olen martta ja mitä nykyaikainen marttatoiminta on. - "Moderni imago". Marttojen imago on nousussa. - Suvaitsevainen ilmapiiri. Hyvä yhteishenki. Hyvä henki ja sen vaikutus näkyy ja kuuluu! - Kiinnitetään erityistä huomiota uusien jäsenten vastaanottamiseen ja esittelykierrokseen. - Hyvin aktiivinen ja toimelias hallitus. - Olemme tehneet työmme hyvin. - Jäsenmäärä on noussut maltillisesti; olemme pyrkineet rajoittamaan jäsenmäärää kokoustilojen koon takia. - Martta muutti paikkakunnallemme! - Yhdistyksemme perustettiin vasta helmikuussa Yhdistys, jonka toiminta vasta aluillaan. - Arvostettu yhdistys paikkakunnalla. - Piiri jäsenilmoittautumislomake on tuottanut jäseniä. Tähän liittyen olemme olleet yhteydessä Anne Lempiseen, kun tällä tavoin saamiamme jäseniä ei ole moniakaan näkynyt marttailloissa ja toivomme ilmoittautumisen yhteyteen ja/tai jäseneksi tulemiseen tiedottamista marttailtojen tärkeydestä. - Yleinen kiinnostus marttatoimintaan! Marttatoiminta koetaan hyväksi. - Toiminta koetaan mielekkääksi. Meillä on hyvä henki esim. marttailloissa. Olemme paljon näkyvillä mm. muiden tahojen kanssa tehtävän yhteistyön vuoksi. - Sukupolvenvaihdos. - Omat nettisivut ovat tuoneet uusia jäseniä. - Yleinen tiedotus martoista radiossa ja tv:ssä.

16 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 16(18) Laskenut - Jäsenistö on melko iäkästä. Voimakkaasti ikääntyneisiin vino jäsenpohja. Väestön ikääntyminen. [Tämä oli syynä monilla] Jäseniä siirtynyt vanhainkotiin (paljon kunniajäseniä, eivät lue lehtiä eivätkä jaksa olla toiminnassa mukana). Kuolleisuus on suurin syy. - Jäsenmaksu on liian kova uudistuksen jälkeen. Menetimme usean ei-aktiivisen rivijäsenen jäsenmaksu-uudistuksen jälkeen. Jäsenuudistus vaikuttanut iäkkäiden halukkuuteen maksaa jäsenmaksua. Osa pitää liian kalliina kannatusmaksua. Hintapolitiikka (jäsenmaksu + lehti), aiemmin lehtitilauksen saattoi unohtaa. - Marttaliiton uudet säännöt pudottaa jäseniä pois. Seniorijäsenyyden kriteeri voisi olla ikä eikä jäsenyysaika (monet liittyvät vasta eläkeiässä, ei kerry vuosia). - Poismuuttaminen. - Perheenäideillä on vaikea löytää sopivaa aikaa kokoontumisiin, vaikka kokevatkin Marttatoiminnan muuten mielekkääksi. - Paikkakunnan muuttoliike: jäseniä muuttanut pois. Paikkakunnalle muuttaneet nuoret perheet eivät ole vielä ehtineet mukaan marttatoimintaan. - Mielekkään sisällön puute marttailloissa (ajoittain), aktiivisen lehti-ilmoittelun puute. - Yleinen kiire, runsas tarjonta - Sen kun tietäisi! Ehkä toiminta kuihtuu, kun näin pienelle porukalle on äärettömän vaikea keksiä mielekästä kaikkia kiinnostavaa ohjelmaa Pysynyt ennallaan - Tällä hetkellä tuntuma on kuitenkin, että jäsenmäärä saattaisi olla nousussa. Liiton jäsenluettelo, mikä itse asiassa on MAKSULUETTELO, toimii huonosti yhdistyksemme näkökulmasta. Jäsenmäärä saadaan hieman monimutkaisen laskutoimituksen jälkeen emmekä sittenkään ole aina vielä varmoja pitääkö luku paikkansa. - Emme ole hirveän aktiivisesti hankkineet uusia jäseniä, koska nyt jo kokoustilat ovat välillä ahtaat. - Ensin jäsenmäärä laski, kun jäsenmaksu nousi. Nyt olemme saaneet uusia marttoja, joten jäsentilanne on ennallaan. - Luonnollinen poistuma ikärakenteen takia pitää jäsenmäärän samana, vaikka saammekin uusia jäseniä. - Kylällä on vaikea kilpailla maaseutunaisten kera, siellä on nuorta vetovoimaa. - Sitoutuminen. - Uusia jäseniä tulee jonkin verran mutta osa jää pois toiminnasta esim. poismuuton takia tai esim. kotiäideiltä ei enää töihin palattua löydy aikaa. - Ikääntymisestä. - Nuorilla on niin paljon muita harrastuksia etteivät jouda. - Vanhemmat kuolevat ja jäävät pois aktiivisesta toiminnasta, muutetaan paikkakunnalta jne. samaan tahtiin tullut yleensä uusia jäseniä. - Järjestötoiminta ei kiinnosta ihmisiä, etenkään nuoria. Pieni kaksikielinen paikkakunta, useita marttayhdistyksiä alueella. 5.2 Minkälaisin keinoin olette saaneet yhdistykseenne uusia jäseniä? - Henkilökohtainen ystävien innostaminen osallistumaan. Tuttavuuksien perusteella. Kysymällä reippaasti mukaan. Vanha jäsen tuo mukanaan uuden. - Kertomalla nykyaikaisesta marttatoiminnasta ja omasta vapaudesta osallistua kokouksiin ei pakko osallistua joka kokoukseen, vaan oman tilanteen mukaan. - Lähtökohtana hallituksen vankka sitoutuminen ja aktiivisuus: mielenkiintoinen ja monipuolinen ohjelma, Priima-ohjelma marraskuussa 2007, "Sana kulkee" periaate. - Piiriliiton kautta. Jäsenmaksun maksajia piirin ilmoituksen kautta. - Hakeutuneet itse. Aivan ulkopuolisten yhteydenotot. - Yhdistyksen omien nettisivujen informaatiolla. - Jäseniä on vain tullut. Meillä on kiva, aktiivinen porukka ja marttailtojen aiheet ovat monipuolisia. - Avoimella tiedotuksella. Paikallislehtien järjestö- ja vastaavat palstat. - Jakamalla ilmoituksia postilaatikoihin. - Näkymällä oman alueen tapahtumissa ja tilaisuuksissa - Puskaradion kautta ja esillä olemalla kaikessa mahdollisessa. - Avoimet ovet-tapahtumissa.

17 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 17(18) - Myyjäiset. - Tiedottamalla Parlööri-lehdessä, puskaradiolla, [Belgian Martat] - Verkostoitumalla. - Netin kautta. - Retki-ilmoituksen kautta lehdessä. - Äiti-lapsi kerhossa kertoen marttatoiminnasta. - Lehtikirjoitukset toiminnasta sekä artikkeleina että paikallislehtien seurapalstoilla, mukana olo messuilla ja muissa tapahtumissa, tuttavuuksien kautta; tuodaan ystäviä marttailtaan ja otetaan mukaan retkille, mielenkiintoiset ohjelma-aiheet. - Neuvontaillat. - Paikkakunnalle muuttanut entinen martta. - Erityiset uusien jäsenten illat, jäsenet tuovat uusia mukaan. - Kesäasukkaat. - Imoituksia kirjastoon ja kauppojen ilmoitustauluille. Kirjastoon ohjelmia. - Aktiivista jäsenhankinta emme ole voineet tehdä/emme tee, koska ei ole tiloja kokoontua nykyistä suuremmalle ryhmälle 5.3 Mitä markkinointikeinoja käytätte yhdistyksestänne ja sen toiminnasta tai tapahtumista tiedottamiseen alueellanne? - Tapahtumakalentereita kirjastoon, päiväkotiin, seurakunnan ilmoitustaululle ja jakoon erilaisissa tapahtumissa. - Henkilökohtainen mainostaminen. Olemalla itse avoimesti martta! - Paikallislehdessä ilmoittelu; tapahtumakalenterit ym. vastaavat palstat. - Ilmoittelu: paikallisen kauppakeskuksen ja kauppojen ilmoitustaulut, mainoksien jakelu, pylväsmainokset, suoramarkkinointi (ammattitaidolla tehdyt mainokset, jäsenten ammattitaidon hyödyntäminen), taloyhtiöiden ilmoitustaulut ja jätehuoneiden ovet, HS:n Minne mennä tänään palsta, paikallislehdet (marttaillat, tapahtumat, vuosikokouspäätökset),bussipysäkeille ilmoituksia, torien ilmoitustaulut. - Hyvä ohjelmakalenteri. Tekeminen puhuu puolestaan. - Päivitetyt www-sivut; omat nettisivut. - Uudenmaan Marttojen sivustoilla yhteystiedot. - Paikallisten muiden yhdistysten/seurojen nettisivuilla ilmoittaminen. - Sähköposti. - Paikalliset verkkosivut (kaupunginosan, taloyhtiön yms.). - Mukanaolo paikallisissa tapahtumissa ja näkyvyys omalla alueella. - Tilaisuuksissa ja tapahtumissa mainostaminen. - Puskaradio, - Belgian Suomi-klubin Parlöörilehteä, omia internetsivujamme, omaa sähköpostilistaamme, Suomen Mermieskirkon Brysselin toimipisteen ilmoitustaulua, "puskaradiota". [Belgian Martat] - Yhdistystiedotteet. Marttatiedotteet lehdessä. - Tapahtumissa piiriliitosta tullut plakaatti esille. - Lehtijutut/tiedotteet. Valmiiksi kirjoitetut lehtijutut. - Kunnan yhdistysrekisteri. - Oman kylämme neuvolaan toimitamme syntyville pienokaisille villasukat tervehdyksenä martoiltamme, terveydenhoitaja vie sukat ensimmäisen kotikäynnin yhteydessä, sukissa on vyöte, jossa toivotetaan"onnea ja siunausta uudelle ihmiselle ja mainitaan yhdistyksemme nimi. - Seurakunnan kuukausiesite. - Messutyyppisissä tapahtumissa tiski. - Paikallisradio. 5.4 Mitä seuraavista asioista hallituksenne pitää tärkeänä oman yhdistyksenne toiminnassa (valitse enintään kaksi): 78 % yhdessä tekeminen ja oppiminen 81 % toisten tapaaminen ja virkistyminen 34 % kulttuuritapahtumat ja retket 22 % marttatoiminnan arvot ja vaikuttaminen 1 % muuta, mitä: Aito välittäminen ja huolehtiminen toisistaan. Jokainen on hyvä jossakin asiassa!

18 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 18(18) N 1 ei vastausta. Muita kommentteja: - Marttatoiminnan arvot ja vaikuttaminen ovat itsestäänselvyys toiminnalle! - Kahvia, teetä ja hyvää pullaa! - Vanhojen taitojen herättäminen Miten tyytyväinen yhdistyksenne on omaan jäsenmääräänsä tällä hetkellä? Heikosti Erinomaisesti 5 Ei mielipidettä 7 % 12 % 31 % 27 % 20 % 3 % 6. MUUTA PALAUTETTA, EHDOTUKSIA JA TOIVEITA PIIRIN HALLITUKSELLE - Hienoa, että teitte kyselyn. - Aktiivista yhteydenpitoa informointia tärkeistä asioista. - Piirin hallitus voisi vierailla joskus yhdistyksissä tutustumassa aitoon jäsentoimintaan, toki kaikki tiedämme aikataulurajoitteet. - Hallituksen jäsenet voisivat jalkautua marttailtoihin ja kertoa päätöksistä, näin myös hallituksen jäsenet tulisivat tutuiksi ja heihin rohkenisi ottaa yhteyttä. - Toiminnanjohtajalle toimistoineen lämmin kiitos erinomaisesta palvelualttiudesta ja tarmosta ja jatkuvasti uutta luovasta ja kehittävästä toiminnasta. - Toimiiko edelleen rekisterin "markkinointi estetty"? - Sääntöuudistus on vienyt jäsenistömme ajantasaisuuden hallinnan. - Ansiomerkkien hinnat näkyviin, edes hakulomakkeeseen. - Kaiken ei tarvitsisi aina maksaa, pienelle yhdistykselle se on este moneen mielenkiintoiseen asiaan. - Toivomme, että UM sekä Marttaliitto lisää KAIKKIIN palautettaviin asiakirjoihin TOIMINTARYHMÄT PALAUTTAVAT LOMAKKEEN OMAAN YHDISTYKSEENSÄ joka sitten tekee tarvittavat koosteet ja toimittaa asiakirjat eteenpäin. - Marttakansio on erinomainen apu. - Hallitukselta emme ole tainneet saada juurikaan tietoa vai välittääkö piirin toimisto ko. tiedon. - Voisiko kaavakkeita yksinkertaistaa. Esimerkiksi Marttatoimintatapahtumat vuonna xxxx ei ihan auennut. - Ei enää näitä kyselyjä, please =) - Avoimuutta ja edelleen hyvää tiedottamista. - Marttojen julkisuuskuva on erinomainen. Martat ovat näkyvillä koko ajan mediassa. Tämä auttaa uusien jäsenten rekrytoinnissa. - Hienoa, että hallitus kokoaa tällaisen paketin, siitä on varmasti hyötyä meille kaikille! Kiitos! - Hallitus ei sinänsä tiedota toiminnastaan, joten sitä on mahdoton arvioida. Kokousten jälkeen voisi laatia lyhyen tiedotteen tärkeimmistä päätöksistä. Esityslistat voisivat olla kotisivulla etukäteen nähtävänä. - Jäsenmäärää ratkaisevampi asia on jäsenistön laatu: moni jäsen on tyytyväinen vain tukiessaan jäsenmaksulla hyvää aatetta ja saadessaan Martat-lehden kotiin. Tekijöitä (marttailtojen vetäminen, hallitusvastuu) on vaikea löytää, kun vain kourallinen jäsenistä osallistuu toimintaan. - Uusiin tiloihin tutustuminen. - Palaute kyselyn tuloksista. - Aktiivisuutta, yhteydenpitoa. - Byrokratia vähemmäksi,vaikea saada luottamushenkilöitä. - Tiedotteiden mukana yhteenvetoa tai tiedotetta piirin hallituksen kokousten päätöksistä.

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry Taina Raiski Mistä kaikki alkoi? Helsingin Ekonomien vierailu Marttaliittoon syksyllä 2010 ProMartat perustettiin 13.12.2010 Perustamiskokouksessa 7 jäsentä Hallituksella

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Uudenmaan Martat Syyskokous

Uudenmaan Martat Syyskokous Uudenmaan Martat Syyskokous 24.11.2012 Marttajärjestön kolmivuotinen teema 2011 2013 on Hidastamalla hyvinvointiin. Teeman sisältönä on vuonna 2013 Hyvinvointia luonnosta ja ympäristöstä. Kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Kuopion Ratsastajat ry Oman seuran analyysi

Kuopion Ratsastajat ry Oman seuran analyysi Kuopion Ratsastajat ry Oman seuran analyysi /7/7 Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 00, 0 % 80,0 % 60,0 %,6 % 0,0 %, % 0,0 % 0,0 % 7,9 % 7,9 %,6 %,6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.86)

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014 Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja taloudellisen hyödyn lisäksi vapaaehtoistoiminnalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT

MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT Yhdistysten viestintä 07.09.2017 @yverkosto #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöjärjestö Edistää yhdistysten välistä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut Aluetoiminnan tarvekartoitus 142 vastausta avoinna 15.12.-15.1.2017 Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut 1. Tiedätkö mihin latualueeseen yhdistyksesi kuuluu? 2. Pidätkö

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011 Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely kevät 2011 Vastaajamäärä yhteensä 32 kpl. Vastaajien ikäjakauma Ikä Vastaajien lkm % Alle 20 v. 0 0 21-25 v. 0 0 26 30 v. 3 10,0 31 35 v. 0 0 36

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

JÄSENTUTKIMUS 2014 VCC Jari Rytkönen PRC Thorleif Johansson

JÄSENTUTKIMUS 2014 VCC Jari Rytkönen PRC Thorleif Johansson JÄSENTUTKIMUS 214 VCC Jari Rytkönen PRC Thorleif Johansson Jäsenkyselyn lähettäminen Kysely lähetettiin 14.1.214 LION-viestinä 19.863 vastaanottajalle Uudelleen muistutuksena LION-viestin yhteydessä 1.11.214

Lisätiedot

86. Oman seuran analyysi 4/15/14

86. Oman seuran analyysi 4/15/14 86. Oman seuran analyysi // Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6 % % 6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.9, Hajonta:.0) (Vastauksia:) Oman seuran analyysi Vastaajat Sukupuoli 0 8 6 7 % % Nainen

Lisätiedot

Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä. Espoonlahti kevät 2011

Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä. Espoonlahti kevät 2011 Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä Espoonlahti kevät 2011 Suunnitelma alle 25-vuotiaita sosiaalitoimen asiakkaita, jotka ovat saaneet/saamassa oman ensiasunnon tai joilla on ollut aikaisemmin vaikeuksia

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

AVAINVIESTIT. Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen

AVAINVIESTIT. Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen POP UP -MARTTATAPAHTUMAT AVAINVIESTIT Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen PUHEEN TYYLI Iloinen Konstailematon Ystävällinen JA SÄVY I N H I M I L L I N E N, I H

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Kysely järjestöille ja yhdistyksille

Kysely järjestöille ja yhdistyksille Kysely järjestöille ja yhdistyksille Hyvä Keski-Pohjanmaan alueen järjestön tai yhdistyksen edustaja, Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke aloitti syksyllä 2017 toimintansa keskipohjanmaalaisten

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa yhdistysten vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Ryhmätyöt 1. Puheenjohtajan tärkein tehtäväon uuden puheenjohtajan löytäminen, jatkon varmistaminen,

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUS KAUDELLE 2015-2016. Hyviä käytäntöjä, kyselyn tulokset

TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUS KAUDELLE 2015-2016. Hyviä käytäntöjä, kyselyn tulokset TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUS KAUDELLE 2015-2016 Hyviä käytäntöjä, kyselyn tulokset Pressan kestokansio, myös sähköisenä Puolisot mukana toiminnassa Klubin viihtyvyys / iloinen tekemisen meininki Kokoukset

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Tehtävä 1. Suunnitellaan ja toteutetaan martoille puolen sivun ilmoitus Helsingin Sanomiin viikolle 35

Tehtävä 1. Suunnitellaan ja toteutetaan martoille puolen sivun ilmoitus Helsingin Sanomiin viikolle 35 Tehtävä 1. Suunnitellaan ja toteutetaan martoille puolen sivun ilmoitus Helsingin Sanomiin viikolle 35 Tehtävä 1. Suunnitellaan ja toteutetaan martoille puolen sivun ilmoitus Helsingin Sanomiin viikolle

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28%

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28% Taustatiedot Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 3% 15% 44% 10 % 28% Alle 30-vuotiaat 31-40 -vuotiaat 41-50 -vuotiaat 51-64 -vuotiaat 65-vuotta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia Erotu joukosta Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia Arja Vartia Toimitusten resurssit Urheilutoimituksissa on yleensä viikonloppuisin vain muutama toimittaja Medioiden kustannuspaineet ovat

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012

Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 Lapin Martat ry:n tiedote 7/2012 10.12.2012 1. Kohti joulua 2. Lapin Martat ry:n hallitus 2013 3. Vuoden marttayhdistys 4. Taitoavainkoulutukset 5. Vuoden 2013 teemavuoden sisältö 6. Joululahjavinkkejä

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAA (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta

TOIMINTASUUNNITELMAA (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta TOIMINTASUUNNITELMAA 2017 1 (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta Painopiste 1. Tiedottaminen Tavoite 1. Vastuuhenkilöiden sitouttaminen sekä osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen tiedotusvastaavan

Lisätiedot

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Kerro kokemuksia ja mielipiteitä Lahjan Päivästä. Tänä vuonna kampanjaa vietetään uudella konseptilla ja senkin vuoksi on tärkeää kuulla sinun mielipiteesi

Lisätiedot

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin Seppo Soine-Rajanummi 9.12.2015 Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Tavoitteena terveyserojen kaventaminen Työttömillä on tutkimusten

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 23.9.2014 Eija Eloranta Yhdistyksen viestinnän tehtävänä: persoonallisuuden esilletuominen, erottautuminen, omaleimaisuus = mielenkiinnon herättäminen! Olipa

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus

Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Marttajärjestön toiminnan tarkoitus ja toiminta-ajatus Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia, sekä kotitalouden arvostusta Toiminnan tarkoitusta toteutetaan järjestämällä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Turvallisuuden ja hyvinvoinnin TKI-foorumi 16.3. SataKylät ry Kyläasiamies Hanna Ruohola Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Miksi hanke suunniteltiin? Kylien lähipalvelujen

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Toiminnantilastointi 13.12.2013

Toiminnantilastointi 13.12.2013 Toiminnantilastointi 13.12.2013 Toiminnan tilastointi 2014 Katja Kolehmainen Pohjois-Karjalan Martat ry yhdistyskoulutukset, tammikuu 2014 Toiminnan tilastointi Vuoden 2014 alusta käytössä sähköinen tilastointi.

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa Toiminnan arviointikysely toteutettiin 14.11. - 24.11.2013 välisenä aikana uintiharrastuksessa mukana olleiden lasten vanhemmille. Vastaajia oli

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias.

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias. Derby Forum -kysely Onnittelut meille, sillä juuri Sinut on valittu kehittämään Lions toimintaa piirissämme. Etenemme kahdessa vaiheessa. Aluksi toivomme Sinun vastaavan tähän kyselyyn. Täyttämällä tämän

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot