J ä s e n l e h t i 3-4 / 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J ä s e n l e h t i 3-4 / 2008"

Transkriptio

1 J ä s e n l e h t i 3-4 / 2008

2 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki puh: (09) Sähköposti: Kotisivu: Toiminnanjohtaja Julia Burman, varmimmin ke ja to SEURAN HALLITUS 2008 Dos. Marjaana Niemi, puheenjohtaja Prof. Pauli Kettunen Dos. Tiina Kinnunen Prof. Christian Krötzl Dos. Tuija Laine Prof. Henrik Meinander Prof. Ilkka Nummela Prof. Markku Peltonen, varapuheenjohtaja Prof. Irma Sulkunen Prof. Kirsi Vainio-Korhonen Suomen Historiallinen Seura on alan tieteellinen keskusseura Suomessa. Seura järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia sekä kansallisia ja kansainvälisiä konferensseja sekä hoitaa alan kansainvälisiä suhteita. Jäseninä on noin 900 tutkijaa ja harrastajaa. Jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa (opisk. 22 ). Jäsenet saavat maksutta jäsenlehden sekä n. 25 % alennusta seuran omista sekä monien lähitieteiden seurojen julkaisuista Tiedekirjassa (Kirkkokatu 14) ja SKS:n kirjamyymälässä (Mariankatu 3). Verkkokirjakauppaan on linkki seuran kotisivuilta (www.histseura.fi); tilausta tehdessänne kertokaa olevanne Historiallisen Seuran jäsen! Historiallisen Aikakauskirjan tilausmaksu on seuran jäsenille 28 euroa. Jäsenhakemuslomake on helpointa täyttää internetissä SHS:n kotisivuilla osoitteessa Lomakkeita voi tilata myös seuran toimistosta. Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla.

3 3 Pääkirjoitus Globaali, kansallinen ja paikallinen Erilaisia näkökulmia merkkivuoteen Merkki- ja juhlavuosien vietossa näkyy ajan henki. Kun nyt globalisaation aikakaudella on muisteltu ja analysoitu vuosien 1808 ja 1809 tapahtumia, kansallinen näkökulma on ollut edelleen esillä, mutta sen rinnalle on noussut muita vahvoja perspektiivejä: globaali ja lokaali. Nämä kaikki näkökulmat ovat alusta alkaen olleet mukana merkkivuoden tapahtumissa, joista ensimmäisiä oli Suomen Historiallisen Seuran, Valtioneuvoston kanslian ja Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen yhdessä järjestämä kansainvälinen, tieteellinen konferenssi Europe in Upheaval: The Era of the Napoleonic Wars. Seminaarin avauspäivänä, 21. helmikuuta 2008, oli tullut kuluneeksi tasan 200 vuotta Suomen sodan alkamisesta. Kymijoella rajan ylittäneet venäläiset eivät kuitenkaan olleet ainoita sotajoukkoja, jotka olivat liikkeellä helmikuun lopulla 200 vuotta sitten: samoihin aikoihin Napoleonin joukot valtasivat Barcelonan. Tapahtumien välillä oli tuhansia kilometrejä, mutta ne liittyivät toisiinsa ja olivat osa samaa eurooppalaista prosessia. Globaalin, kansallisen ja paikallisen yhteenkietoutumista tutkittiin Europe in Upheaval -konferenssissa monen teeman kautta. Karen Hagemann (University of North Carolina at Chapel Hill) tarkasteli kysymystä analysoimalla lokakuussa 1813 käytyä Leipzigin taistelua. Tähän taisteluun, joka käytiin Napoleonin ja liittoutuneiden välillä, osallistui noin sotilasta ympäri Eurooppaa ja maanosan ulkopuoleltakin, ja sitä pidetään maailmanhistorian suurimpana yksittäisenä taisteluna ennen ensimmäistä maailmansotaa. Tutkimuksissaan Hagemann on analysoinut jaettuja mutta kuitenkin erilaisia kokemuksia ja muistoja. Leipzigin taisteluun osallistuneet taustastaan riippumatta jakoivat kokemuksen modernista suursodasta, jota käytiin "kansojen" välillä massa-armeijoin. Lisäksi tämä taistelu toi sotilaiden ja siviilien kokemukset lähelle toisiaan, koska sotaponnistuksiin oli monin paikoin mobilisoitu sotilaiden lisäksi koko siviiliväestö. Mutta kokemukset ja muistot myös vääjäämättä erosivat toisistaan. Totaalinen sota kosketti kaikkia, mutta ei samalla tavalla. Lisäksi omiin muistoihin sodasta sekoittui aina kollektiivisia muistoja ja tulkintoja. Esimerkiksi eri maissa ja eri alueilla Leipzigin taistelusta rakennettiin hyvin erilainen kuva: Preussissa se oli Saksan "kansan" heräämisen ilmaus ja vapaustaistelu, Ranskassa tai Saksissa (joka aluksi taisteli Napoleonin puolella) jotain muuta. Globaalit, kansalliset ja paikalliset voimat ja intressit kietoutuivat yhteen eri paikoissa eri tavoin. Ymmärtääkseen erilaisia kokemuksia ja muistoja on katsottava rajojen sisään mutta aina myös niiden yli.

4 4 Kansainvälistä kontekstia, yhtymäkohtia ja yhteyksiä Suomen 1800-luvun alun kehitykselle on haettu kuluneen vuoden aikana myös monissa muissa tapahtumisessa ja yhteyksissä. On pohdittu paitsi rajojen "ylittämisen" tärkeyttä myös rajojen merkitystä eri aikoina. Mitä rajat merkitsevät ja mitä ne eivät merkitse? Mitä asioita rajat pitävät sisällään ja mitä ne läpäisevät? Minkälaisia prosesseja syntyy, kun erilaiset rajat (hallinnolliset, kulttuuriset, kielelliset, uskonnolliset jne.) eivät seuraa toisiaan vaan kulkevat omia reittejään? Kun Suomi liitettiin Venäjän keisarikuntaan, yhteydet länteen eivät suinkaan katkenneet. Päinvastoin, kontaktit eri suuntiin itään mutta erityisesti länteen lisääntyivät huomattavasti 1800-luvun kuluessa. Kuten Pertti Haapala toteaa kolumnissaan juuri ilmestyneessä Historiallisessa Aikakauskirjassa (4/2008), skandinaavisen ja saksalaisen kulttuurin vaikutus Suomessa kasvoi 1800-luvun kuluessa kaikilla aloilla ja kanssakäyminen oli vilkasta. Eikä tämä "eurooppalainen" kulttuurivaikutus tullut Suomeen enää vain lännestä, vaan myös esimerkiksi Pietarin kautta. Globaalin kontekstin ja yhteyksien voimakas läsnäolo vuosia 1808 ja 1809 käsittelevässä tutkimuksessa ja keskustelussa on nostanut esiin aivan uusia kysymyksiä ja avannut teitä tärkeille oivalluksille. Toinen keskeinen piirre käydyssä keskustelussa on paikallisten näkökulmien runsaus ja kansalliskeskustelun vilkkaus. Valtioneuvoston kanslian nettisivujen Merkkivuosi 1809 tapahtumakalenteri kertoo selvää kieltään merkkivuoden vieton monimuotoisuudesta: Forum Marinumin näyttely on esitellyt Suomen sotaa merellä, Kuopiossa on muisteltu lähiseudulla käytyjä taisteluja ja niiden vaikutusta tavallisten kuopiolaisten elämään, Ruhtinas Dimitri Romanoff puolisoineen on ollut teekutsuilla Porvoossa ja nukketeatteriesitys "Vieras Naakka" on kertonut saduin keinoin elämästä Viaporin linnoituksessa venäläismiehityksen aikoihin ja nämä ovat vain esimerkkinä kymmenistä ja taas kymmenistä tapahtumista. Tämä eri paikkakuntien, esiintyjien, yleisöjen ja näkökulmien kirjo kertoo siitä, miten tärkeää globaalissa maailmassa on luoda ja vahvistaa erilaisia paikallisia identiteettejä. Marjaana Niemi Puheenjohtaja Suomen Historiallisen Seuran esitelmätilaisuus: Ma klo Tieteiden talo, (Kirkkokatu 6, Helsinki) Sali 404 Professori Susanna Fellman: Pohjoismainen kapitalistinen malli onko sitä? Vapaa pääsy, tervetuloa!

5 5 Hyvät kollegat, Terveisiä Comité international des sciences historiques (CISH) hallituksen kokouksesta Haagista. Amsterdamin kongressia varten on avattu rekisteröinti niin sessioiden pitäjille kuin paperin esittäjille. Olemme prof. Hannes Saarisen kanssa lähettäneet kaikki saamamme ehdotukset eteenpäin runsas vuosi sitten, mutta varmuuden vuoksi olkaa hyvä ja rekisteröitykää oheisten ohjeiden mukaisesti. Congress Registration For the Amsterdam Congress, ICHS is experimenting for the first time on-line pre-registration for all active participants, from organizers to communicants and discussants. Moreover, it will be possible for any colleague wishing to propose a paper, to do so. In that case one must go directly to the web site at select «Register» and then follow the instructions. The Amsterdam Congress Committee will forward proposals entered on the site to organizers for consideration. Organizers have the final say for the choice of the communicants and will let their decision known to those concerned. Please note that this procedure will be operational until 1 February Tampereella Marjatta Hietala CISHin hallituksen jäsen ja CISHin Suomen komitean puheenjohtaja HUOM! Linkki ilmoittautumissivuille on SHS:n nettisivuilla Lisätietoja CISH:istä Toiminnanjohtajan tervehdys Hyvät seuran jäsenet, Olen pahoillani, että 2008 jäsenlehti ilmestyy vasta nyt eikä joulumantelina, mutta korvatulehdukseni joulukuussa pisti kaikki aikataulut sekaisin. Vaikka jo ehti vanha vuosi mennä, haluan kiittää kaikkia menneestä vuodesta. Erityisesti kiitän saamastani palautteesta vuoden aikana. Hallituksesta jäivät vuoden lopussa pois professorit Ilkka Nummela ja Pauli Kettunen, joille lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä. Vuoden 2009 alusta hallitukseen tulevat uusina professorit Susanna Fellman ja Petri Karonen. Nyt Tieteiden yön ja evoluutio-teeman jälkeen seura jatkaa kevätkautta uusilla aiheilla. Pohjoismainen yhteiskunta, kulttuurien kohtaaminen, kulttuuriimperialismi ja vuorovaikutus sekä 150v. lähetystyö ovat kevään ohjelmassa, josta tarkempaa tietoa tulee seuraavaan jäsenlehteen sekä nettisivuillemme. Erinomaista alkanutta vuotta 2009! Julia Burman

6 6 Kirsi Vainio-Korhonen Kirjeiden ja käsialojen historiaa Juuri ilmestyneessä kirjassani Sophie Creutzin aika; aateliselämää 1700-luvun Suomessa olen käyttänyt lähteinä pääasiassa yksityiskirjeitä. Tutkimuksen kohteena on Sophien sukupiiri, muiden muassa hänen aviopuolisonsa Lars Glansenstierna ja ystävänsä ja lankonsa Göran Sprengtporten. Sophie Creutzin ja Göran Sprengtportenin suhde kiinnostaa minua edelleen, ja siksi kävin lokakuussa Venäjän kansalliskirjastossa Pietarissa etsimässä Sophie Creutzin kirjeitä siellä säilytettävästä Sprengtportenin arkistosta. Kokoelman lähes pari tuhatta asiakirjasivua on arkistoitu Venäjän kansalliskirjaston uumeniin. Sormeillessani Sophie Creutzin aviopuolison Lars Glansenstiernan kirjoittamaa viestiä sain kiinnostavan ajatuksen. Historiantutkijat pyrkivät analysoimaan ja lähilukemaan intensiivisesti vanhoja tekstisisältöjä mutta kiinnittävät vain harvoin huomiota itse kirjeisiin fyysisinä esineinä. Useimmille meistä lähteiksi kelpaavat julkaistut asiakirjakokoelmat, jotka ovat helppolukuisia mutta valikoituina, editoituina ja joskus väärin tulkittuinakin (käsialat eivät aina ole helppoja) etäällä kauan sitten hanhensulkakynillä lumppupaperille kirjoitetuista alkuperäiskirjeistä. Pietarin kirjaston lukusalissa edessäni oli kuitenkin samalla kertaa Sprengtportenin, Glansenstiernan, Porthanin ja Casanovan omakätisiä kirjeitä. Miten erilaisia käsialoja samana aika eläneillä ihmisillä voi olla! Miten erilaisia tapoja pidellä kynää tai täyttää arkkeja! Miksei kukaan ole pohtinut sitä, mitä kirjoitustavat kertovat historian henkilöistä? Jo käytettävissä ollut kirjoitusväline, hanhensulkakynä, oli pitelijälleen paljon haasteellisempi ja paljastavampi työkalu kuin omat kuulakärkikynämme. Miesten kirjoittamat kirjeet Kirjeillä oli 1700-luvun eliittikulttuurissa monta tehtävää ja muotoa. Salonkien vuosisadalla kirjeiden tyyli läheni puhuttua, ja se oli usein intiimiä ja tuttavallista. Kirjeitä luettiin ääneen ja myös kirjeen muotoon kirjoitetut romaanit olivat suosiossa. Perhe- ja seurapiiriuutiset, huhut ja juorut levisivät kirjeitse nopeasti eri puolille Eurooppaa. Valtaapitävien perhekirjeissä yksityisasioiden lomaan sekoittui myös politiikkaa. Kirjeet toivat tietoja tuoteuutuuksista ja muodista, ja niiden avulla tilattiin taide-esineitä, kirjoja, muotilehtiä, kankaita ja pukuja. Suosituskirjeet auttoivat uusien suhteiden solmimisessa.

7 Venäjän kansalliskirjaston kokoelmaa hallitsevat luonnollisesti Göran Sprengtportenin kirjeet ja muistiinpanot ja hänen määrätietoinen, pelkistetty, lähes minimalistisen moderni käsialansa. Sisällöllisesti hänen jälkeensä jättämiensä papereiden kokoelma piirtää ennen kaikkea kuvaa miehestä, jolla oli voimakas halu rakentaa itsestään muisto suurena valtiomiehenä. Göran Sprengtporten valikoi, järjesti ja sidotutti jo elinaikanaan osan arkistostaan kirjoiksi jälkimaailmaa varten. Perhekirjeitä tuo kokoelma ei sisällä juuri ollenkaan. Tämäkin kertoo ehkä jotain arkiston muodostajasta: Sprengtporten uhrasi sotilaallisen ja poliittisen uransa alttarille sekä avioliittonsa että lapsensa: Anna-vaimo ja Magnus-poika kuolivat ilman aviomiehen ja isän huolenpitoa. Koulitun kirjoittajan tapaa luonnollisesti myös Göranin pojan kotiopettajana toimineen Henrik Gabriel Porthanin raporteista. Niissä pääosaan nousevat tiukat kiistat pojan koulumaksuista, mutta itse kirjeet olivat koukeroisen sirolla, jopa yllättävän feminiiniseltä vaikuttavalla käsialalla kirjoitettuja. Lars Glansenstiernan kirjoitustavasta puolestaan puuttuvat kaikki hiotun salonkielämän koukerot. Hänen käsialansa on harjaantumattoman jäykkää, joskin virheetöntä, eikä kirjeiden sanomaa edes yritetä pukea muodikkaaseen kaunopuheisuuteen tai siroihin kohteliaisuuksiin. Jos tämä ei mies ei keksi enempää kirjoitettavaa, hänen kirjeensä loppuvat siihen. 7 Naisten kirjoittamat kirjeet Kotona kasvaneet naiset eivät yleensä hallinneet kirjoittamisen tekniikkaa yhtä hyvin kuin muodollista koulutusta saaneet miehet, mutta esimerkiksi Sophie Creutz on selvästi harjoitellut elegantteja sanakäänteitä jo lapsesta lähtien. Kirjeissä ja päiväkirjoissa herkkyyttä ja haaveita arvostanut aikakausi puki ihmissuhteet tunteilevaan ja joskus suorastaan aistilliselta kuulostavaan retoriikkaan. Etenkin ystävyys oli aihepiiri, josta 1700-luvun ylhäisö ja sivistyneistö jaksoi väsymättä keskustella, analysoida ja myös sitä käytännössä harrastaa. Sophie Creutz osasi pukea tunneryöpsähdyksensä juuri oikealla tavalla rikkaaksi ja virikkeelliseksi kirjekieleksi. Tämä oli epätavallista, sillä saman ajan aatelisnaisten kirjeissä löytyy yleensä runsaasti kankeaa kielenkäyttöä, horjuvaa käsialaa ja tavausharjoitusten puutteista kieliviä oikeinkirjoitusvirheitä. Entä mitä Sophien käsiala kertoo hänen taustastaan ja kasvatuksestaan? Creutzin sisarusten välistä kirjeenvaihtoa lukiessani kiinnitin heti huomiota perheen tyttöjen hyviin kirjallisiin valmiuksiin ja monipuoliseen sivistykseen. Mietin, mistä etenkin Sophien sisällöltään henkevä ja kieli- ja kirjoitusasultaan lähes moitteeton kirjeenkirjoitustaito oli peräisin. Sophie ja hänen Eva-sisarensa olivat selvästi saaneet ammattimaista kirjoitusopetusta. Luultavasti Creutzin kreivillisessä perheessä tytötkin saivat nauttia kotiopettajien ohjauksesta. Järjestely ei sinänsä ollut tavaton. Samalta ajalta on muitakin esimerkkejä tytöistä, jotka hyötyivät lähinnä veljilleen järjestetystä kotiopetuksesta. Pelkästään tyttöjen tarpeisiin ei ulkopuolista opetusta yleensä vielä kustannettu edes aatelisissa suomalaisperheissä; kotiopettajattarien aika oli maassamme vielä edessäpäin.

8 8 Kirjeiden valossa Creutzin sisarusten sivistyneisyys oli heidän omassa ajassaan muutenkin poikkeuksellisen tasavertaista, mikä näkyy myös käsialoista. Etenkin Sophien ja ja hänen nuoremman veljensä Jan Adolf Creutzin kirjoitustavat ovat lähes identtiset. Molemmat teroittivat hanhensulkakynänsä kärjen erittäin teräväksi ja kirjoittivat hyvin tasaista ja hyvin pienikokoista käsialaa. Rivit seuraavat molemmilla yhtä tiheinä ja luonnollisen suorina toisiaan, marginaalit niin ikään saman levyisinä ja puhuttelut samankaltaisina. Sophie Creutzin kälyn Anna Glansenstiernan kirjoittamista kirjeistä puolestaan näkyy suomalaisten aatelisnaisten 1700-luvulla usein vielä hyvin hatara kirjoitustaito. Piste ja isot alkukirjaimet olivat 35-vuotiaalle Annalle lähes tuntemattomia ja kirjoitustyyli puhekielenomaista: Viime sunnuntaina enoni ja hänen vaimonsa olivat luonani vierailulla hän puhui että hän oli saanut kirjeen äidiltäni ja hän pyysi minua lähettämään heiltä molemmilta todella paljon terveisiä äidilleni ja sisarilleni suloinen käly minulla ei ole kärsivällisyyttä tällä kertaa kirjoittaa enempää minä ajattelen eniten äitiäni ja lapsiasi anna minun ensi tilassa tietää miten [siellä] voidaan (Anna Glansenstierna Sophie Creutzille ) Kirjeet olivat joka tapauksessa tärkein tiedonkulun väline, ja aikakauden kasvatusihanteisiin kuuluivat ainakin jonkinlainen kirjeidenkirjoitustaito ja säännöllinen yhteydenpito kirjeitse sukulaisiin ja ystäviin. Tämän vaatimuksen täyttivät myös tyylillisesti tai oikeinkirjoitusasultaan horjuvammat viestit. Syksyllä ilmestynyttä Kirsi Vainio-Korhosen Sophie Cretzin aikaa on vielä saatavilla. Sen sijaan 2007 ilmestynyt Anu Lahtisen teos Soputuvat, neuvottelevat, kapinalliset. Naiset toimijoina Flemingien sukupiirissä on jo loppuunmyyty. Muistattehan, että ostamalla kirjan Tiedekirjasta tai SKS:n kirjamyymälästä saatte jäsenalennuksen, kun ilmoitatte ennen laskutusta olevanne seuran jäsen!

9 Anu Lahtinen 9 Aristokraattisisarten kirjeenvaihtoa neljä viisisataa vuotta sitten Tutkijat ovat viime aikoina kiinnostuneet myöhäiskeskiajan ja 1500-luvun pohjoismaisesta kirjekulttuurista, jolla on paljon yhtäläisyyksiä Itämeren piirin ja Länsi-Euroopan kirjekulttuuriin. Esimerkiksi perheenjäsenten kirjeenvaihdolla on paljon annettavaa erilaisille tutkimusnäkökulmille. Varhaisen kirjeenvaihdon löytämiseksi on tosin tehtävä töitä. Keskiajan suomalaisista asiakirjoista suuri osa on julkaistu Finlands Medeltidsurkunder FMU:ssa, mutta julkaisussa on paljon virheitä, ja osa lähteistä on julkaistu typistettyinä luvun lähdejulkaisut ovat sekalaisempia, ja perhekirjeenvaihdosta suuri osa on hajallaan eri kartanoiden ja sukujen arkistoissa tai arkistokokonaisuuksissa, jotka on otsikoitu nimellä Miscellanea tai Strödda handlingar, sekalaisia asiakirjoja. Naisten kirjeitä joutuu usein etsimään heidän miespuolisten sukulaistensa jättämistä arkistoista, koska naisten kirjeitä ei yleensä ole säilynyt tai säilytetty yhtenäisinä kokonaisuuksina. Heidän kirjeensä eivät myöskään ole välttämättä päässeet mukaan 1800-luvun tai 1900-luvun alun lähdejulkaisuihin siinäkään tapauksessa, että samassa kokoelmassa olevat, melko samansisältöiset aviomiehen kirjeet olisi otettu mukaan johonkin julkaisuun. Pitkäjänteinen arkistotyö tuottaa kuitenkin antoisia tuloksia. Kirjeenvaihdon tutkimuksen piirteet ja haasteet tulevat esiin, jos tarkastellaan vaikkapa Gustav Olofssonin (Stenbockin sukua) ja Brita Eriksdotterin (Leijonhufvud) tyttärien, Katarinan, Beatan, Cecilian, Ebban ja Märtan kirjeenvaihtoa. Nämä sisarukset elivät aikuiselämäänsä 1500-luvun jälkipuoliskolla, ja he kuuluivat 1500-luvun ruotsalaiseen aristokratiaan. Katarinasta tuli nuorena kuningas Kustaa Vaasan kolmas puoliso ja pian leskikuningatar. Beata ja Cecilia päätyivät avioliiton kautta kreivilliseen, Ebba vapaaherralliseen säätyyn. Naimattomaksi jäänyt Märtakin nautti aatelisnaiselle kuuluvaa arvostusta. Sisarusten kirjeenvaihdosta näyttää säilyneen rippeitä siellä täällä aateliston arkistoissa, ja kopiokokoelmissa sekä myöhempien aikojen keräilijöiden arkistoissa. Säilyneissä kirjeissä ja perheenjäsenten kirjeissä viitataan myös moniin muihin, kadonneisiin viesteihin sekä lukuisiin tapaamisiin. Nykylukijalle aikakauden perhekirjeet ovat siinä mielessä haastavia, että ne noudattavat aikakauden muodollista kirjeretoriikkaa. Siskosten keskinäinen teitittely, kaavamaiset hyvän voinnin toivotukset ja hillitty tyyli saattavat antaa vaikutelman, että perhesuhteita on vaikea analysoida.

10 10 Kuitenkin kirjeiden kaavamaisuuskin on kiinnostavaa voidaan muun muassa havaita, että keskiaikaisen kirjeen kirjoittamisen säännöt olivat edelleen hyvin tärkeitä. Kuten Ulla Koskinen on todennut, puhuttelumuodoilla, tervehdyksillä ja kohteliailla muotoiluilla oli tärkeä tehtävänsä aikakauden viestinnässä. Ne kertovat aikakauden kirjekulttuurista ja siitä, millaisina ihmissuhteet opittiin esittämään. Muodollisuudessaankin kirjeet ilmaisevat myös, että nämä 1500-luvun sisaret viettivät aikaa yhdessä ja tukeutuivat toisiinsa. Kirjeiden aiheet osoittavat, että sisaret tukivat toisiaan lapsivuodeaikoina, lähettivät toisilleen taloudellisia vinkkejä viljan myyntihinnasta, jakoivat huoliaan poliittisten levottomuuksien aikoina. Tietyistä ongelmallisista asioista ja perhepiirin riidoista keskusteltiin nimenomaan sisarten keskinäisissä kirjeissä. Vaikka aristokraattisisarten kirjeenvaihdolla on omat erityispiirteensä, ne kertovat laajemminkin oman aikansa kulttuurista ja yhteiskunnasta. Jos tätä kirjeenvaihtoa verrataan sellaisiin yksittäisiin kirjeisiin, joita on säilynyt muilta aatelisnaisilta, voidaan löytää yhtäläisyyksiä siihen, miten tiedonvälitys on kulkenut muidenkin aatelisten perheiden sisällä. Näiden tietojen perusteella voi tehdä ainakin alustavia oletuksia siitä, millaisia aiheita muidenkin aatelisperheiden sisaret ovat kirjeenvaihdossaan saattaneet käsitellä. Muutamat löytyneet kirjefragmentit osoittavat, että myös kirjurisäätyyn kuuluneissa perheissä kirjeenvaihto noudatteli samoja perinteitä. Toki on syytä ottaa huomioon, että esimerkiksi Katarina oli hyvin erityisessä asemassa. Jos hän leskikuningattarena ilmaisi tyytymättömyyttään veljensä avioliittoa kohtaan, oli hänen isosisarellisilla ja majesteettisilla sanoillaan luultavasti enemmän painoarvoa kuin vaikkapa jollakin maalaisaatelisella isosisarella, joka halusi vaikuttaa veljensä avioliittoon. Mutta yksittäiskirjeet esimerkiksi Suomen alueella eläneiden aatelisnaisten kirjeenvaihdosta antavat viitteitä samanlaisista menettelyistä, esimerkiksi siitä, että avioituneilla sisarilla oli tärkeä rooli suvunsisäisissä avioliittoneuvotteluissa. Kun kirjeenvaihtoa tarkastelee kokonaisuutena, sieltä löytyy myös tietoja sellaisista perheenjäsenistä ja perhesuhteista, jotka eivät ole aiemmin olleet tutkimuksen keskiössä. Esimerkiksi naimaton sisar Märta mainitaan kirjeissä usein terveisten lähettäjänä, perheensisäisenä tiedonvälittäjänä, leskikuningattaren seuralaisena ja sukupiirissään tärkeänä tukihenkilönä. Virallisissa oikeusasiakirjoissa hänen asemansa jäi vähäiseksi, koska hän ei naimattomana ollut juridisesti täysivaltainen. Perheensisäinen kirjeenvaihto osoittaa kuitenkin, että hän nautti arvostusta lähipiirissään. Kirjallisuutta Koskinen, Ulla: Friends and brothers. Rhetoric of friendship as a medium of power in late-16th-century Sweden and Finland. Scandinavian Journal of History, vol. 30/2005, Lahtinen, Anu: Sopeutuvat, neuvottelevat, kapinalliset. Naiset toimijoina Flemingin sukupiirissä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki Lahtinen, Anu: There s No Friend like a Sister : Sisterly Relations and the Rhetoric of Sisterhood in the Correspondence of the Aristocratic Stenbock Sisters. The Trouble with Ribs: Women, Men and Gender in Early Modern Europe. Eds. Anu Korhonen & Kate Lowe. Helsinki Collegium for Advanced Studies, Helsinki 2007,

11 11 Jyrki Puupponen Kolmiomittaus Maanmittauksen ja tieteen historiaa Vuonna 2008 Maanmittauslaitos juhlii 375-vuotis taivaltaan ja Geodeettinen laitos täyttää pyöreät 90 vuotta. Kumpikin organisaatio on tehnyt valtavan työ kolmiomittausten saralla pääasiassa 1900-luvulla. Historiallisia kolmiomittauksia Kolmiomittaus on ikivanha menetelmä määrittää Maapallon muotoa, mitata pitkiä etäisyyksiä maastossa ja muodostaa geodeettisia koordinaatistoja. Tämä mielenkiintoinen ja kiehtova tieteenala on jäänyt osittain historiankirjoituksessa unholaan. Ensimmäiset kolmiomittaukset Suomen maaperällä suoritettiin vuosina 1736 ja Ranskalainen retkikunta Pierre-Louis Moreau de Maupertuis n johdolla mittasi tuolloin kolmioketjun Torniojokilaaksossa. Maupertuis n tarkoitus oli varmistaa Isaac Newtonin teoria Maapallon muodosta. Newton oli vuonna 1687 ilmestyneessä Principia teoksessaan osoittanut teoreettisesti Maapallon olevan navoiltaan litistynyt pyörähdysellipsoidi ja Maupertuis n mittaukset todistivat teorian oikeaksi. Torniojokilaakson kartta ja kolmioverkko, jonka Maupertuis n retkikunta mittasi Kuva: Maupertuis Pierre-Louis Moreau de, La Figure de la Terre. Amsterdam Geodeettisen laitoksen johtaja V.A. Heiskanen esittelee kolmioverkon etenemistä vuonna Kuva Geodeettisen laitoksen arkisto.

12 luvulla suoritettiin toinen merkittävä kolmiomittaus Euroopassa. Friedrich George Wilhelm Struven suunnittelema kolmioketju (Struven ketju, Venäläis-Skandinaavinen kolmioketju) ulottui Mustalta mereltä Jäämerelle. Ketjun mittaaminen aloitettiin vuonna 1816 ja sitä laajennettiin useaan otteeseen. Urakka saatiin lopullisesti päätökseen vasta vuonna Suomeen Struven ketju saapui Virosta Suursaaren kautta jatkuen Jyväskylän ja Oulun kautta Torniojokilaaksoon. Torniojokilaaksosta ketju jatkui Stuorraoaivin kautta Norjaan ja edelleen Jäämerelle. Struven ketjun tarkoitus oli selvittää maapallon muoto entistä tarkemmin. Struven ketjun tieteellishistoriallinen merkitys tunnustettiin vuonna 2005, kun ketju hyväksyttiin Unescon maailma nperintöluetteloon. Perinteistä kolmiomittausta itsenäisessä Suomessa Venäjän topografikunta teki Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa kolmiomittauksia kartoituksia varten. Varsinainen suurimittainen kolmiomittausurakka aloitettiin Suomen itsenäistyttyä. Vuonna 1918 perustettiinkin Geodeettinen laitos mittaamaan Suomeen I luokan kolmioverkko, joka toimisi koordinaatiston perustana kartoissa. Maanmittaushallitus aloitti myös systemaattiset kolmiomittaukset Suomessa heti itsenäisyyden jälkeen. Geodeettisen laitos mittasi tarkimman I-luokan kolmioverkon ja Maanmittaushallitus tihensi sitä alemman luokan mittauksilla. Laajoja kolmiomittauksia Suomessa tekivät myös mm. puolustusvoimien topografikunta, merenkulkuhallitus ja lukuisat kunnat. Kolmiomittausurakka oli valtava haaste. Projekti aloitettiin vuonna 1919 ja saatiin päätökseen vasta Näiden, liki seitsemänkymmenen vuoden aikana, mittauksiin osallistui tuhansia varusmiehiä, tornien rakentajia, valottajia, maanmittareita ja muita henkilöitä. Jo pelkästään Geodeettisen laitoksen I luokan kolmioverkkoon kuului noin 340 pistettä ja Maanmittauslaitoksen alemman luokan verkkoihin yhteensä yli 8000 kolmiopistettä. Kolmiomittaustornit kuuluivat kiinteänä osana suomalaiseen maisemaan koko 1900-luvun ja ne olivat suosittuja näköalapaikkoja vuosikymmenien ajan. Vielä nykyäänkin pystyssä olevia torneja löytyy Lapin tuntureilta. Useimmille mittauspaikoille rakennettiin massiivinen kolmiomittaustorni. Kuvassa Perniön torni vuonna Kuva Geodeettisen laitoksen arkisto. Kolmioiden kulmat havaittiin kolmiomittaustorneista, kirkkojen torneista ja majakoista. Kuvassa universaalikoje Oulun kolmiopisteellä Kuva Geodeettisen laitoksen arkisto

13 Kolmiomittaustekniikka; tähtitiedettä, kulmien mittausta ja perusviivanmittausta 13 I luokan kolmiomittaus koostui kolmesta erillisestä mittausmenetelmästä. Jokaisella mittausmenetelmällä oli oma tärkeä roolinsa osana kokonaisuutta. Invarlankamittauksella mitattiin lyhyt, muutaman kilometrin mittainen, perusviiva. Perusviivan pituus monistettiin kolmioverkon perussivun pituudeksi suurennusverkon kulmahavaintojen avulla. Trigonometrian sääntöjen mukaan yhden tunnetun etäisyyden jälkeen kolmion muiden sivujen pituudet voitiin määrittää kulmanmittausten avulla. Jatkamalla kulmien havaitsemista naapurikolmioihin ei työläitä etäisyysmittauksia tarvinnut suorittaa kovin tiheään. Tähtitieteellisillä mittauksilla kolmioverkko puolestaan sijoitettiin ja orientoitiin suhteessa maapallon pintaan nähden. Kulmanmittaus I luokan verkossa Näkyvin ja yleisesti tunnetuin osa kolmiomittauksia oli kulmien havaitseminen suurista kolmiomittaustorneista. Suurimmalle osalle mittauspisteistä pystytettiin muutamasta metristä yli kolmeenkymmeneen metriin ulottuva kolmiomittaustorni. Kaikki I luokan kolmiomittauksissa käytetyt pisteet olivat valaistuja pisteitä. Valaistus hoidettiin joko heliotroopilla tai sähkövalolla. Heliotroopilla auringon valo heijastettiin kahden peilin avulla tornia kohti, jossa tehtiin kulmahavaintoja. Maan pyörähdysliikkeestä johtuen valaisijan tuli jatkuvasti säätää peilejä. Perimätiedon mukaan 1900 luvun alkuvuosikymmeninä, kun muuta viestintäkeinoa ei ollut, piti havaitsija yhteyttä valottajiin postin välityksellä. Tiedon saaminen apulaiselle saattoikin kestää jopa viikon. Toinen tapa viestiä usean kymmenen kilometrin päässä sijaitsevaan naapuritorniin olivat valomerkit. Valomerkein saattoi vaivatta ilmoittaa mittausten päättyneen tai varoittaa lähestyvästä myrskystä. Itse kulmien mittaaminen oli tarkkaa työtä. Kulmia havaittiin 24 havainnon sarjoissa siten, että sarjojen välissä kojeen jakokehää kierrettiin systemaattisten virheiden minimoimiseksi. Jokainen havainto kohdistettiin kolme kertaa ja kulmat havaittiin aina kahdessa kojeasennossa. Tähtitieteelliset mittaukset Kolmioverkon sijoittamiseksi Maan pinnalle, eli sen sijainnin ja orientoinnin kiinnittämiseksi, oli verkon pisteille määritettävä myös tähtitieteelliset eli astronomiset koordinaatit ja tähtitieteellinen atsimuti eli pohjoissuunta. Latitudi eli leveysaste havaittiin Suomen I luokan kolmioverkossa Horrebow- Talcottin keinolla. Menetelmässä valittiin tähtipari, josta toinen tähti ohittaa meridiaanin zeniitin pohjoispuolelta ja toinen eteläpuolelta. Tähtien havaituista sijainneista pystyttiin latitudi määrittämään tähtiluettelon avulla. Tähtitieteellinen longitudi eli pituusaste määritettiin mittaamalla tähden ohikulkuhetki meridiaanitason yli. Tarkka aika saatiin kronometristä, jonka

14 14 kelloa verrattiin radiolla saatavista aikamerkeistä Greenwichin aikaan. Tähtien ylikulkuaika mitattiin silmä ja korva -metodilla eli kronometrin nakutuksen avulla arvioitiin sekunnin kymmenyksen tarkkuudella tähden ylikulku ohikulkukojeen kaukoputken näkökentässä. Kolmiopisteiden tähtitieteelliset koordinaatit pystyttiin edellä mainitulla tekniikalla määrittämään muutaman metrin tarkkuudella. Koordinaattien lisäksi mitattiin usein myös pohjoissuunta Pohjantähdestä. Perusviivan mittaukset Astronomisten mittausten ja kulmahavaintojen lisäksi tarvittiin perusviivan mittauksia. Vähintään kolmion yhden sivun pituus oli tunnettava, jotta muut sivujen pituudet voitiin kulmahavaintojen avulla laskea. Verkon mittakaava määräytyi perusviivojen pituuksista. Maastoon mitattiin invarlangoilla lyhyt, muutaman kilometrin mittainen perusviiva. Perusviivan pituus siirrettiin suurennusverkon ja kulmanmittausten avulla kolmion perussivun pituudeksi. Invarlankojen pituudet kalibroitiin ensin Santahaminan vertausperusviivasta ja myöhemmin Nummelan normaaliperusviivasta. Nummelan normaaliperusviivan (864 m) pituus johdettiin kvartsimetristä Yrjö Väisälän valkoisen valon interferenssiin perustuvalla interferenssikomparaattorilla. Metrin mittaisen kvartsimetrin pituus määritti siis koko verkon mittakaavan. Kvartsimetrin pituus tunnettiin erittäin tarkasti. Kvartsimetrin absoluuttista pituutta tarkennettiin ajan kuluessa noin mikrometrin epävarmuudesta muutamien kymmenien nanometrien epävarmuuteen. Kolmiomittausten merkitys Suurin merkitys kolmiomittauksilla on ollut maanmittaus- ja kartoitusalalla. Kolmiomittauksin on valtakuntaan muodostettu useita koordinaatistoja. Vieläkin laajassa käytössä oleva kartastokoordinaattijärjestelmä (kkj) on mitattu kolmiomittauksin. Maastokarttojen koordinaatistona kkj toimi vuoteen 2005 asti, jonka jälkeen maanmittauslaitos on siirtynyt asteittain käyttämään uutta EUREF- FIN koordinaatistoa karttatuotannossa. GPS teknologia syrjäytti perinteiset kolmiomittaukset muutamassa vuodessa 1980-luvulla. Sama työ, joka kolmiomittauksin oli kestänyt liki 70 vuotta, pystyttiin mittaamaan parissa kesässä GPS-mittauksin. GPS-mittausten myötä päästiin Perusviivat mitattiin kolmioverkossa 24 metrin mittaisilla invarlangoilla. Mittausryhmään kuului kaksi havaitsijaa, kaksi punttimiestä, kaksi statiivimiestä ja kirjuri. Kuvassa perusviivan mittaus meneillään Ilmajoella vuonna 1930.

15 15 arvioimaan myös kolmioverkon tarkkuutta. On häikäisevää tajuta, millaiseen tarkkuuteen kolmiomittauksella päästiin. Mittausten edetessä Hangosta Utsjoelle mittauksiin kasautui vain parin metrin absoluuttinen virhe. Toisiaan lähellä olevilla pisteillä virhe oli luonnollisesti paljon pienempi, muutamia senttimetrejä. Suomen kolmioverkko on luultavasti maailman tarkin. Voidaankin todeta, että kolmiomittaustekniikka oli jo luvun alussa kehittynyt hämmästyttävän tarkaksi ja sitä voidaan pitää suurena tieteellisenä saavutuksena. Kolmiomittaus Suomen kartoituksen perusta -dokumenttielokuva Hyvin menee, hyvin menee, hieman vasemmalle. Ota vähän kevyemmin, antaa emeritusprofessori Jussi Kääriäinen ohjeita Filosofian tohtori Matti Ollikaiselle keriessään invarlankaa auki säilytyskotelosta yli 20 vuoden tauon jälkeen. Olemme Nummelan normaaliperusviivalla kuvaamassa dokumenttielokuvaa kolmiomittauksista. Meille nuoremman polven maanmittareille kolmiomittaukset edustavat jotain hyvin eksoottista ja kiehtovaa menetelmää. Pääsemme tutustumaan tekniikkaan ja laitteisiin, joilla pitkiä etäisyyksiä on ennen mitattu. Korpilahden kuntaan, Puolakkaan, on rakennettu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen yhteistoimin kolmiomittausten muistotorni luvulla mitatun Struven ketjun piste sijaitsee vuorella samoin kuin I-luokan Oravivuoren kolmiopistekin. Professori Markku Poutasen ja emeritusprofessori Jussi Kääriäisen kanssa tutustumme niin heliotroopin kuin teodoliitinkin käyttöperiaatteisiin. Dokumenttielokuvamme KOLMIOMITTAUS Suomen kartoituksen perusta tallentaa ja esittelee kolmiomittausten pitkän historian aina 1700-luvun Maupertuis n Lapin astemittauksista UNESCON maailmanperintöluetteloo n kuuluvan Struven kolmioketjun kautta aina 1900-luvun lopulle saakka. Elokuvassa pääsemme katsomaan Geodeettisen laitoksen arkistoista löytyviä vanhoja valokuvia ja asiakirjoja. Aiheen tieteelliskulttuurihistoriallinen merkitys ymmärrettiin myös Suomen kulttuurirahastossa, joka myönsi apurahan tämän mittavan dokumenttielokuvan tekemiseksi. Dokumenttielokuva julkaistiin DVD:llä ja sen kesto on 33 minuuttia (englanninkielisen version kesto on 30 min). Suomenkielisen dokumentin mukana tulee 20 sivuinen vihkonen kolmiomittauksista. Siinä on ainutlaatuista tietoa sekä tarinoita kolmiomittauksista eri vuosisadoilta ja vuosikymmeniltä. Dokumenttielokuvasta saa lisätietoja ja sen voi tilata artikkelin kirjoittajalta:

16 HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2009 KAIKILLE SUOMEN HISTORIALLISEN SEURAN JÄSENILLE! Sisällysluettelo Globaali, kansallinen ja paikallinen Erilaisia näkökulmia merkkivuoteen 3 Toiminnanjohtajan tervehdys 5 Congress Registration (CISH) 5 Kirjeiden ja käsialojen historiaa 6 Aristokraattisisarten kirjeenvaihtoa neljä viisisataa vuotta sitten 9 Kolmiomittaus Maanmittauksen ja tieteen historiaa 11

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen 1) Maan muodon selvittäminen Nykyään on helppo sanoa, että maa on pallon muotoinen olet todennäköisesti itsekin nähnyt kuvia maasta avaruudesta kuvattuna. Mutta onko maapallomme täydellinen pallo? Tutki

Lisätiedot

Kartografian historiaa ja perusteita. Taru Tiainen

Kartografian historiaa ja perusteita. Taru Tiainen Kartografian historiaa ja perusteita Taru Tiainen 18.4.2016 Alkutehtävä Piirrä Joensuun kartta Aikaa n. 5 minuuttia Alkutehtävä Mikä vaikuttaa karttasi tekoon? Miksi kartta on näköisensä? Mitä tämän tehtävän

Lisätiedot

Mittapöytämittauksesta

Mittapöytämittauksesta 40 Mittapöytämittauksesta Maanmittaus 84:2 (2009) Historiallinen tietoisku Mittapöytämittauksesta Pertti Heikkilä pheikki@suomi24.fi Mittaaminen ja kartanteko oli ihan kelvollista jo tuhansia vuosia sitten

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD1325 SOTA-AJAN PIKKUPOJAT 1999-2001 FSD1325 FATHER-SON RELATIONSHIPS AND THE WAR 1999-2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Muistiinpanot, kirjoitelmat, esitysaineisto 1 B Muistiot 2 C Kirjeenvaihto 4 D Lehtileikkeet 5 ARTO ASTIKAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Arto Astikainen

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi 10.1.2014 Itämeri-tiedotustilaisuus Riihimäellä Piirikuvernööri Ilkka Torstila DG 1420 Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi Maailmanlaajuinen Rotary International -järjestö perustettiin

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985

Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985 Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985 1961 Seuran toiminta on ollut vireää alusta alkaen. Vuonna 1961 seura järjesti ensimmäiset jäärata-ajot Keskuskentällä aivan Kuopion keskustan

Lisätiedot

HLBT Queer Heteronormatiivisuus

HLBT Queer Heteronormatiivisuus Puolison kuolema queernäkökulmasta tarkasteltuna Varpu Alasuutari YTM, Tohtorikoulutettava Sukupuolentutkimus Turun yliopisto varpu.alasuutari@utu.fi Esityksen rakenne 1. Määritelmät 2. Väitöstutkimus:

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila 1 Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy / UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Toimituskunta Lassi Karivalo Pirjo-Liisa Sillgren Merja Karivalo Tanja Nieminen Jyväskylä 2014 Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, 2014 Toimituskunta:

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Matti Vuorikoski Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Suomi-Venäjä-Seura 70 vuotta Pirkanmaalla Matti Vuorikoski 2015 Kustantaja: BoD Books on Demand, Helsinki, Suomi Valmistaja: Bod Books on Demand, Norderstedt,

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Saisinko nimikirjoituksenne, Herra Presidentti?

Saisinko nimikirjoituksenne, Herra Presidentti? 104 LÄHIKUVA 2/2016 Tomi Lindblom VTT Saisinko nimikirjoituksenne, Herra Presidentti? Kirjoittaja on VTT ja viestintäyrittäjä, jolla on yksi maamme laajimmista yksityisomistuksessa olevista nimikirjoituskokoelmista.

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto

ISNI-järjestelmä. Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014. Maarit Huttunen. KANSALLISKIRJASTO - Tutkimuskirjasto ISNI-järjestelmä Sähköisten sisältöjen aamupäivä 2.4.2014 Maarit Huttunen Mihin tunnisteita tarvitaan? ISBN, ISSN, ISMN Kirja, sarja tai lehti, nuottijulkaisu / manifestaatio l. ilmentymä ISTC (International

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen?

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? TERVETULOA KANTELEESEEN Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? SUOMENKIELINEN PÄIVÄKOTI KANTELE Haningen kunnalla on oma suomenkielinen esikoulu.

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIRKKALAN KUNTA Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20317P001 Raportti 1 (7) Kalle Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, 9.10.2014, Salo Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Osallistujia ja vaikuttajia? Perustuu artikkeliin Sireni, Maarit (2014) Feminism in rural Finland. A

Lisätiedot

Kysymyksiin on vastattava hyvällä asiasuomella, kokonaisin lausein. Jokaisen kysymyksen yhteydessä on kerrottu maksimipistemäärä.

Kysymyksiin on vastattava hyvällä asiasuomella, kokonaisin lausein. Jokaisen kysymyksen yhteydessä on kerrottu maksimipistemäärä. Sukunimi Etunimet Henkilötunnus VALINTAKOKEEN KYSYMYKSET Vastaa kaikkiin kysymyksiin selkeällä käsialalla käyttäen ainoastaan kysymysten alla olevaa vastaustilaa. Vastausten tulee perustua kunkin kysymyksen

Lisätiedot

Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa 1. Organisaatio - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Puolustusvoimat - Joensuun kaupunki - Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

MITTAPÖYTÄMITTAUS - vuosisatainen mittausmenetelmä Annukka Ilonen

MITTAPÖYTÄMITTAUS - vuosisatainen mittausmenetelmä Annukka Ilonen MITTAPÖYTÄMITTAUS - vuosisatainen mittausmenetelmä Annukka Ilonen Suomen kartoituksen ensiaskeleet: mitä kartoissa kuvattiin ja miten? Kartoitustoiminnan lähtökohtaisena yleisenä tarkoituksena Suomessa

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

UURAINEN Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004

UURAINEN Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004 1 UURAINEN Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004 Timo Jussila Kustantaja: Uuraisten kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Havainnot... 4 Äänekoski 41 Ruokomäki... 5 Yleiskartta... 6

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta

Lisätiedot

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka 3 pisteen tehtävät Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 1. Missä kenguru on? (A) Ympyrässä ja kolmiossa, mutta ei neliössä. (B) Ympyrässä ja neliössä, mutta ei kolmiossa. (C) Kolmiossa ja neliössä, mutta

Lisätiedot

VAIHTOKESKUKSEN TIETOJÄRJESTELMÄ

VAIHTOKESKUKSEN TIETOJÄRJESTELMÄ VAIHTOKESKUKSEN TIETOJÄRJESTELMÄ 1. Tietojärjestelmän yleisluontoinen kuvailu 2. Saapuvien ulkomaisten julkaisujen käsittely 3. Haku tietokannasta Internetin kautta Vaihdot ja kehitys seminaari Tieteiden

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot

METEORIEN HAVAINNOINTI III VISUAALIHAVAINNOT 3.1 YLEISTÄ

METEORIEN HAVAINNOINTI III VISUAALIHAVAINNOT 3.1 YLEISTÄ 23 METEORIEN HAVAINNOINTI III VISUAALIHAVAINNOT 3.1 YLEISTÄ Tässä metodissa on kyse perinteisestä. luettelomaisesta listaustyylistä, jossa meteorit kirjataan ylös. Tietoina meteorista riittää, kuuluuko

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 21.11.2008 (Liite 2) Suomen Saappaanheitoliitto ry Faktoja perustettu 1992 1.1.2008 aktiiviheittäjiä 1393 1.1.2008 jäsenmaksun maksaneita seuroja 31 1.1.2008

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Kun rahat ei riitä, mitä otetaan ja mitä jätetään. Hanna- Riina Aho, Centria- amma3korkeakoulu

Kun rahat ei riitä, mitä otetaan ja mitä jätetään. Hanna- Riina Aho, Centria- amma3korkeakoulu Kun rahat ei riitä, mitä otetaan ja mitä jätetään Hanna- Riina Aho, Centria- amma3korkeakoulu Centria- kirjasto, pienen kirjaston arki 6 henkilöä kirjastossa töissä: 2 informaa=kkoa 2 =etopalvelusihteeriä

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Julkaisufoorumi ja Open Access Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Esityksen rakenne Julkaisufoorumi-hankkeesta Open Access käsitteenä Julkaisufoorumin lehdet ja Open Access

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 19.3.2010 Linda Hart, MA, E.MA Projektitutkija/Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa Tutkija, Sosiaalitieteiden laitos,

Lisätiedot

Elokuva yhteiskunnassa viisi ohjaajahaastattelua

Elokuva yhteiskunnassa viisi ohjaajahaastattelua 88 Lähikuva 4/2016 Elokuva yhteiskunnassa viisi ohjaajahaastattelua Saatesanat Nyt uudelleen julkaistavan, vuonna 1987 tehdyn haastattelun johdannossa todetaan, että kotimaisia elokuvaohjaajia on haastateltu

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari Verkkopalvelu suomalaisille museoille tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari 1.2.2013 Kuinka kaikki alkoikaan? Suomen valokuvataiteen museolla mietittiin - miten palveltaisiin

Lisätiedot

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI

HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI HAKEMUS TÄYSIAIKAISEKSI OPISKELIJAKSI TEOLOGINEN SEMINAARI Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Valokuva Henkilötunnus Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero (t) Sähköposti 1 Siviilisääty

Lisätiedot

Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa A, 5 op

Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa A, 5 op Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa 792319A, 5 op Joni Vainikka, Heikki Sirviö, Fredriika Jakola, Katharina Koch Kurssin rakenne Seitsemän kahden tunnin lukupiiriä 2500 tai 3600 sanan essee

Lisätiedot

Näillä aiheilla Nikon haluaa rohkaista kuvaajia luovaan ilmaisuun ja kannustaa heitä kuvaamaan ihmisten iloa kaikkialla maailmassa.

Näillä aiheilla Nikon haluaa rohkaista kuvaajia luovaan ilmaisuun ja kannustaa heitä kuvaamaan ihmisten iloa kaikkialla maailmassa. Nyt saat tilaisuuden koskettaa maailmaa. Nikonin kansainvälinen valokuvauskilpailu 2008-2009 5.6.2008 Maailman tunnetuimpiin valokuvauskilpailuihin kuuluva Nikon Photo Contest International järjestetään

Lisätiedot

UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016

UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016 UUTISKIRJE HUHTIKUU 2016 Laura Lindstedtin videoitu haastattelu Kuva: Heini Lehväslaiho Finlandia-voittaja Laura Lindstedtiä haastateltiin Prosak-kirjallisuusklubilla tammikuussa. Hakunilan kirjasto esittää

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

JÄTTIhampaan. ar voitus

JÄTTIhampaan. ar voitus JÄTTIhampaan ar voitus Fossiili on sellaisen olion tai kasvin jäänne, joka on elänyt maapallolla monia, monia vuosia sitten. Ihmiset ovat löytäneet fossiileja tuhansien vuosien aikana kivistä ja kallioista

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Viestintä Akatemian tavoitteiden näkökulmasta Yhtenä Suomen Akatemian strategisena tavoitteena on tutkimuksen vaikuttavuuden

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Sodankylä Joukhaisselän tuulipuiston alueen muinaisjäännösinventointi 2011.

Sodankylä Joukhaisselän tuulipuiston alueen muinaisjäännösinventointi 2011. 1 Sodankylä Joukhaisselän tuulipuiston alueen muinaisjäännösinventointi 2011. Hannu Poutiainen Kustantaja: Lapin Vesitutkimus Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4

Lisätiedot

Heilurin heilahdusaika (yläkoulun fysiikka) suunnitelma

Heilurin heilahdusaika (yläkoulun fysiikka) suunnitelma Pasi Nieminen, Markus Hähkiöniemi, Jouni Viiri sekä toteutukseen osallistuneet opettajat Heilurin heilahdusaika (yläkoulun fysiikka) suunnitelma Tässä perinteistä työtä lähestytään rohkaisten oppilaita

Lisätiedot

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle?

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? TUTKA 15.5.2014 Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos jari.ojala@jyu.fi Suomen yliopistojen julkaisut 2011-2012 Kaikki

Lisätiedot

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 www.ek.fi/oivallus Facebook: Oivallus twitter.com/oivalluksia kirsi.juva@ek.fi Valokuva: Kaarle Hurting Miksi tulevaisuutta mietitään,

Lisätiedot

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE HELSINGIN YLIOPISTO KANSANTERVEYSTIETEEN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PSYKOLOGIAN LAITOS KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE TÄSTÄ ALKAVAT VARSINAISET KYSYMYKSET 1. Milloin ja missä synnyitte?

Lisätiedot

Sähkötekniikan historia ja innovaatiot: Essee 3

Sähkötekniikan historia ja innovaatiot: Essee 3 Sähkötekniikan historia ja innovaatiot: Essee 3 Tommi Rimpiläinen 1.4.2016, S4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 1831) Saksalainen filosofi dealisti Seurasi mmanuel Kantin jalanjäljissä Teleologinen

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Huoltajan tulee täyttää ja lähettää tämä sähköinen lomake 3.1.2014 klo 1.00 mennessä. Pyydämme teitä lukemaan huolellisesti Meksiko-stipendien hakuohjeet. Lomake

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA. Arno Tuovinen

7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA. Arno Tuovinen 7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA Arno Tuovinen MDSATIHO Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Pubelin 9D-l400ll 7/1977 7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN

Lisätiedot

Hydrologian iltapäivä Suomen hydrologian yhdistys

Hydrologian iltapäivä Suomen hydrologian yhdistys Hydrologian iltapäivä 5.11.2014 Suomen hydrologian yhdistys Ohjelma 14:00-14:10 Seminaarin avaus ja Suomen hydrologian yhdistyksen toiminnan esittely Johanna Korhonen, SHY & SYKE 14:10-14:30 Veden virtauksen,

Lisätiedot