fc fd ASENNUSOPAS Sunit Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "fc fd ASENNUSOPAS Sunit Oy 27012011"

Transkriptio

1 fc fd ASENNUSOPAS Sunit Oy

2 ASENNUS Yleistä Keskusyksikkö asennetaan joko kojelaudan DIN-aukkoon tai käyttäen erillistä pintaasennuskoteloa (tuotenumero ). Mikäli gyro-ominaisuudet halutaan aktivoida, laite on asennettava vaakasuoraan. Asennus tulee suorittaa järjestelmällisesti. Suositeltava asennusjärjestys on: - antennit (puhelin, GPRS, WLAN) ja niiden kaapelit - oheislaitteiden kaapelit - kaapeleiden testaus - kaapeleiden kiinnittäminen ajoneuvoon - näppäimistön asennus - keskusyksikön kiinnittäminen - näytön kiinnittäminen - kaapeleiden liittäminen keskusyksikköön. Huom. Asennuksen aikana ajoneuvon jännite on oltava kytketty irti. Antennien asennus Antennit (esim. GPS, GPRS, WLAN) toimivat parhaiten ajoneuvon ulkopuolelle asennettuna. On suositeltavaa jättää n. 400 mm vapaata tilaa vastaavien antennien väliin. GPS-antenni suositellaan asennettavaksi siten, että vapaata signaalitilaa jää vähintään 135 sekä vaaka- että pystysuunnassa. Mikäli ajoneuvossa on hyvin kalteva ikkuna, voidaan antenni asentaa myös sisätilaan. Mikäli antenni asennetaan auton ikkunaan, sitä ei saa asentaa lämmityselementtien kohdalle. Noudata antennin mukana tulevaa asennusohjetta! Kaapelien asennus - varmista, ettei kaapelien sijainti aiheuta niiden kulumista tai murtumista - mikäli mahdollista, asenna kaapelit verhoilun alle - varmista, ettei kaapeli hankaa teräviä esineitä vasten - älä tee teräviä kulmia kaapeleihin - älä tee punoutumia kaapeleihin Kaapeleiden testaus Ennen kaapeleiden liittämistä keskusyksikköön virtakaapelit on testattava. Tällä varmistetaan, etteivät laitteet vioitu asennuksen yhteydessä. Käytä mittauksiin yleismittaria - maadoitus (GND): Testaa ajoneuvon runkoon piippaustoiminnolla - jatkuva virransyöttö (PWR-IN): Mittaa jännite 12V, kun ajoneuvon virta EI ole päällä - virtalukon virta (Ignition): Mittaa, että jännite on 12V tai 24V silloin, kun ajoneuvon virta on päällä Jos testit läpäistään, kaapelit on kytketty oikein. Näppäimistön ja hiiren asennus Näppäimistön sijaintipaikka suositellaan valittavaksi niin, että se on tarvittaessa helposti käsillä. On suositeltavaa käyttää erillistä näppäimistötelinettä (tuotenumero ). Hiiren asennuspaikka on oltava sellainen, että kuljettaja yltää siihen kurottamatta. USB-liitin suositellaan sijoitettavaksi oheislaitteiden lähettyville.

3 KESKUSYKSIKKÖ Keskuyksikkö etupaneeli irroitettuna. 1. Resetointinappi 2. Varoitusteksti (Puhelin ei ole päällä eikä keskusyksikkö käynnisty, jos teksti on näkyvissä) 3. SIM korttipaikka

4 Keskusyksikön liitännät 1. Langattoman verkon antenniliitäntä (ruskea) 2. Langattoman verkon lisäantenniliitäntä, mikäli toinen antenni käytössä 3. BUS 3USB+LAN moniliitäntäkaapelin liitäntä 4. Ulkoisen kuvalähteen (videokamera, peruutuskamera yms.) liitäntä 5. Näytön liitäntä 6. Näytön 2. liitäntä, jos toinen näyttö käytössä. 7. Äänilähteen liitäntä 8. GPS antennin liitäntä (sininen) 9. GPRS antennin liitäntä (punainen) 10. TMC (Traffic Message Channel liikennetiedotekanava) liitäntä 11. Ajoneuvoliitäntä Optiot: 12. Ulkoisen kuvalähteen liitännät 2 4A/4B 4A/4B liitäntä on jaettu, aktiivinen tulo valitaan ohjelmallisesti x RS232/485 sarjaliitäntä 14. RS232/485 sarjaliitäntä

5 Keskusyksikön asennus koteloon. - valitse tarkoituksenmukainen sijoituspaikka - varmista laitteen riittävä ilmanvaihto, älä asenna umpinaiseen tilaan - kaapeleissa oltava varaa, jotta keskusyksikkö voidaan vetää ulos kotelosta - varmista, että keskusyksikkö on suojattu hiekalta, pölyltä, kuumuudelta ja nestemäisiltä aineilta. - jos gyro käytössä, kiinnitä keskusyksikkö ajoneuvoon vaakasuoraan, ei ylösalaisin - kiinnitä asennuskotelon pohjaosa sopivaan paikkaan - kiinnitä kaapelit keskusyksikköön - asenna keskusyksikkö asennuskoteloon, mutta älä työnnä perille asti. HUOM! Mikäli tietokone on varustettu optiona saatavalla SSD-kiintolevyllä, mutta ei gyroskoopilla, asennolle ei ole rajoituksia.

6 - napsauta kansiosa paikalleen ja paina keskusyksikkö pohjaan asti

7 - kiinnitä lukitusmutteri Virrankytkentä Laitteeseen tulee kytkeä virransyöttöä varten kolme johtoa: Maadoitus, P1 (Power ground): kytketään ajoneuvon maadoituspisteeseen Sytytysvirta, D6 (Ignition): Kytketään ajoneuvon signaaliin joka kertoo laitteelle auton moottorin olevan käynnissä. Kertoo laitteelle, että auton laturi toimii ja laite sallii mm. sisäisen akun lataamisen. Kytke sulake (1A) lähelle ajoneuvon kytkentäpistettä. Päävirta 12V, P2 (Power In): Kytketään ajoneuvon jatkuvaan 12V virtajohtoon sulakkeen kautta, kytke sulake (10A) lähelle ajoneuvon virransyöttöpistettä. HUOM! Sytytysvirtakaapelia D6 EI SAA kytkeä jatkuvaan 12V jännitteeseen! Virheellinen kytkentä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Gyro-GPS: Gyro-GPS yhdistää laitteen paikannuksessa GPS-satelliittien signaalin ja ajoneuvon anturointitiedot. Mikäli GPS-satelliittien signaalitaso laskee liian pieneksi hyvään paikannukseen, käyttää laite auton anturointitietoja tarkan paikan laskemiseen. Gyro-GPS yhdessä auton nopeuspulssien, suuntatiedon ja GPS signaalin kanssa mahdollistaa ajoneuvon paikkatiedon saamisen kartalle myös pitkissä tunneleissa, korkeiden talojen välissä kaupungeissa ( urbaaneissa kanjoneissa ), sekä parkkihalleissa. 1. Nopeuspulssitieto, Pin C5, (Digital Input 5): Laitteen nopeustietosignaali on kytkettävä auton nopeusanturitietoon (VSS = Vehicle Speed Sensor). Laitteessa itsessään on ylösveto (5k7) 12V:iin tälle signaalille, auton on siis annettava maadoittavia pulsseja. Signaali autossa selvitettävä autokohtaisesti. 2. Suuntatieto, Pin C4, (Digital Input 4): Laitteen suuntatieto kytkettävä ajoneuvon peruutusvaihdesignaaliin (VDS = Vehicle Direction Sensor). Laitteessa itsessään on ylösveto (5k7) 12V:iin tälle signaalille, auton on siis annettava maadoittavia pulsseja. Maadoitus silloin, kun auto peruuttaa. Signaali autossa selvitettävä autokohtaisesti.

8 BUS 3USB+LAN moniliitäntäkaapeli (tuotenumero ) Moniliitäntäkaapeliin on kytketty 3 USB 2.0 porttia ja RJ45 LAN-liitäntä Sunit HUB 3USB+1COM (tuotenumero ) Lisävarusteena saatavalla Sunit HUB laajennuksella saadaan lisäksi käyttöön 3 USB 2.0 porttia ja 1 sarjaportti USB portti HUB -> PC 2. Lisävirtapistoke 12V/3A. Pistoke on oltava kytkettynä, enen kuin keskusyksikkö käynnistetään USB 2.0 porttia 4. RS232/RS485 portti

9 Sunit HUB 3USB+1COM kytkentäkaavio

10 Kytke keskusyksiköltä tuleva USB-kaapeli kuvan osoittamalla tavalla, lukitse myös muut kaapelit nippusiteellä ja kiinnitä lisälaite sopivaan paikkaan. SIM -kortin asennus HUOM! Ennen SIM-asennusta poista kortin PIN-koodin kysely erillisellä puhelimella. Avaa etupaneeli painamalla alaosan kielekettä ja kääntämällä paneelia sen alareunasta Paina kortti kevyesti korttipaikkaan pohjaan asti.

11 SIM-kortin irroitus tapahtuu painamalla korttia sisään, jolloin lukitus poistuu ja kortti voidaan vetää ulos. Optiona on saatavana kaksois-sim. Siinä toisen SIM-kortin asennuksessa etulevy on irroitettava ja SIM-kortti asennetaan alempaan korttipaikkaan. Etupaneelissa sijaitseva suodatin suojaa keskusyksikköä pölyltä. Tämän vuoksi etupaneeli on varustettu tunnistimella, joka ilmoittaa keskusyksikölle, onko etupaneeli paikallaan. Jos etupaneeli ei ole paikallaan, konetta ei voi käynnistää eikä puhelin toimi.

12 Näytön asennus HUOM! Näytön kaapeleita ei saa liittää tai irroittaa keskusyksikön ollessa käynnissä! Näytön asennuksessa on aina otettava huomioon liikenneturvallisuus. Asenna näyttö niin, että se ei haittaa näkyvyyttä tai ajoneuvon hallintaa. Huomioi myös matkustajien sekä kuljettajan turvallisuus mahdollisen onnettomuuden varalta. Näytön kiinnitys on tärkeää, ettei näyttö pääse liikkumaan vapaasti, mikäli näyttö irtoaa jalustastaan törmäyksessä. 1. Kiinnitä näytön kiinnityslevy näyttöön siihen varatuilla ruuveilla (1-2kpl 3x10 pt-ruuvi) 2. Kaapeli kiinnitetään tukevasti näytön kiinnitysjalkaan tai kojelautaan kahdella 7,6 mm levyisellä, metallilukolla varustetulla nylonnippusiteellä max 100 mm päästä näytöstä. 2 1

13 EKF/Gyroskoopin kalibrointi ja resetointi 1. Etsi rauhallinen, avoin paikka ja odota n. 90 sekuntia 2. Käynnistä EkfCalib.exe (Support\Utilities\Gyro -kansiossa) 3. Tarkista että satelliittien määrä on vähintään 4 kohdasta Satellites used for navigation 4. Paina Reset Gyro Calibration painiketta 5. Aja suoraan 500 metriä nopeudella 40 km/h 6. Aja 5 minuutin jakso, joka sisältää sekä suoraan ajoa että mutkittelua 7. Aja 60 km/h vähintään 10 sekunnin ajan 8. Tee vähintään kaksi 90 asteen käännöstä vasempaan 9. Tee vähintään kaksi 90 asteen käännöstä oikeaan. Kalibrointi on suoritettava heti laitteen asennuksen jälkeen (Initial calibration). Kalibrointi on resetoitava, mikäli DS moduuli on siirretty ajoneuvosta toiseen, tai sensoreissa ilmenneen vikatilanteen vuoksi toiminto on kytketty pois toiminnasta. Ajoneuvoliitännän toiminnot Ajoneuvoliitännän toiminnot voidaan säätää käyttäjän vaatimusten mukaan. Perustoiminnot ja johdinjärjestys on kuvattu liitäntäkaaviossa.

14 ASENNUSTESTIT - yhteyksien testaus (GPS, GPRS jne.) - oheislaitteiden testaus (Sunit HUB jne.) Antennien testaus Mikäli GPS-vastaanotin tai puhelin ei saa yhteyttä asennuksen jälkeen, mitataan antennit. Irrota virtaliitin (PWR), tarkista että kaapelit ovat kunnolla paikoillaan keskusyksikössä niiden omissa liittimissään ja että kaapelit ovat ehjät. - GPS-antenni Mittaa vastusmittarilla, että kaapelin signaalin ja maan välillä ei ole oikosulkua (ei 0Ω) tai katkosta (ei Ώ). - Puhelinantenni Mittaa vastusmittarilla, että vastus signaalin ja maan välillä on ääretön ( Ώ). Puhelimen testaus Lisävarusteena saatavan sisäisen GSM/GPRS-puhelimen testaus suoritetaan mieluimmin ohjelmistolla, jota käytetään normaalisti työtehtävissä. Asenna SIM-kortti ennen testausta. Testaus voidaan suorittaa myös Windowsin puhelinverkkoyhteydellä. Avaa Käynnistä napista Yhteydet => Puhelinverkkoyhteydet => GPRS GPS:n testaus Käynnistä Sunit Telematics klikkaamalla sen kuvaketta ohjauspaneelissa. Valitse menusta Service => Hardware monitor ja avaa GPS välilehti.

15 Keskusyksikön liitäntäkaavio

16 Liitäntäkaavio optiolla Sunit 3xVideo In ja/tai 3x RS x RS232/RS485 (vain Sunit d-mallit)

17 Ajoneuvoliityntäkaapelin pinnijärjestys

18 RS485 kytkentä: Laite on tehtaalla konfiguroitava RS485 tilaan, jolloin liittimen pinnijärjestys muuttuu seuraavaksi: pin9 = TRX+, pin2 = TRX, pin5 = GND GPS/GPRS Asennusohje

19 ESIMERKKIASENNUS Asennuskotelon pohjaosa kiinnitetään tavaratilaan: Keskusyksikkö kaapelit kiinnitettynä:

20 Keskusyksikkö pohjaosassa, mutta ei vielä pohjassa Kansiosa paikallaan:

21 Keskusyksikkö painettu pohjaan ja lukitusmutteri kiinnitetty: Kaapelit asennetaan piiloon verhousten ja listojen alle:

22 Näytön jalusta kiinnitettynä kojelautaan käyttäen Broditin merkkikohtaista kiinnityssarjaa:

23 Näyttö paikallaan: GPS/GPRS-antenni ikkunakiinnitys:

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Osa A. A1 Johdanto. AP-550 Asennusohje. Yleismallisen. GoldCruise AP-550

Osa A. A1 Johdanto. AP-550 Asennusohje. Yleismallisen. GoldCruise AP-550 AP-550 Asennusohje Yleismallisen GoldCruise AP-550 vakionopeudensäätimen asennusohje Osa A A1 Johdanto GoldCruise vakionopeudensäädin koostuu yleisestä A ja erityisoasasta B. A. Yleisosan muodostavat:

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 ARAG RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 HUOMIO! Lue huolto- ja käyttöopas huolellisesti. ARAG ei vastaa vaurioista jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. VAROITUS! Taataksesi

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tuotteen rekisteröinti 2 Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen

Lisätiedot

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa.

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. Käsikirja Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. R00 (EU) Tavaramerkit Bluetooth-tavaramerkin ja logot omistaa

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje Elisa Viihde TV palveluiden käyttöohje Päivitetty 29.3.2009 1 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö... 4 2 Laitteiden asentaminen... 4 2.1 Pikaohje laitteiden asennukseen... 4 2.2 Digiboksin asentaminen... 5 2.2.1

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje

GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje Saat veneestäsi irti parhaan suorituskyvyn ja vältät sen vaurioitumisen, kun asennat GHP 10 autopilottijärjestelmän seuraavien ohjeiden mukaisesti. Lue

Lisätiedot

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 3 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 3 Tutustuminen omaan tietokoneeseen...

Lisätiedot

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja 17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

ThinkStation Käyttöopas. Konetyypit: 4105, 4157 ja 4217

ThinkStation Käyttöopas. Konetyypit: 4105, 4157 ja 4217 ThinkStation Käyttöopas Konetyypit: 4105, 4157 ja 4217 Huomautus: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun tuotteen käyttöä lue huolellisesti tämän tuotteen ThinkStation, Turvaohjeet ja takuutiedot -julkaisu

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22 Sisältö Ominaisuudet... 4 Lisävarusteet... 4 Esittely... 5 Valmistelu... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Virtalähde... 5 Virtajohto... 5 Kosteus ja vesi... 5 Puhdistaminen... 5 Kuumuus ja liekit... 6 Ukonilma...

Lisätiedot

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Elokuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä

Lisätiedot

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING 2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON VALMISTE-/MALLINUMEROT

Lisätiedot

emac Käyttöopas Sisältää emac-tietokoneiden käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

emac Käyttöopas Sisältää emac-tietokoneiden käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja emac Käyttöopas Sisältää emac-tietokoneiden käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja KApple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käsikirja on tekijänoikeuslakien

Lisätiedot

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR616 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...47 Muiden laitteiden ohjaus...72

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet by KESKUSPÖLYNIMURI Käyttöja asennusohjeet ESITTELY Haluaisimme onnitella Teitä keskuspölynimurihankinnastanne. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen, joka on valmistettu Saksassa. Hygieeninen puhtaus,

Lisätiedot

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Käyttöohjeet (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 3 1 2 2 Laitteen esittely Näytön vieressä ovat seuraavat näppäimet: 1 Virtakatkaisin: Pitkä painallus

Lisätiedot

Jabra GO 6470. Käyttöohje. www.jabra.com

Jabra GO 6470. Käyttöohje. www.jabra.com Jabra GO 6470 Käyttöohje www.jabra.com TERVETULOA Onnittelut uudesta Jabra GO 6470 -ostoksestasi. Tulet varmasti nauttimaan kuulokkeen kattavista ominaisuuksista, käyttömukavuudesta ja käytön helppoudesta.

Lisätiedot