HAILUODON KAAVA-ALUEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KAAVA-ALUEET"

Transkriptio

1 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Hailuoto HAILUODON KAAVA-ALUEET Arkeologinen inventointi

2 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Hailuoto SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Perustietoa inventointialueesta Inventointityö Esityöt Historialliset kartat Havaintoja esiselvitysmateriaalista Kenttätyöt Kohteet Vanha kirkko [ ] kirkonpaikat Hyypänmäki [ ] taide, muistomerkit - hakkaukset Marjaniemen luotsiasema [numerotta] tod. näk. tuhoutunut Hannuksensuot I [uusi kohde] pyyntikuopat Hannuksensuot II [uusi kohde] pyyntikuopat Huikku [uusi kohde] kalastustukikohdat Tulokset Tärkeimpiä lähteitä Taustakartat: Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 10/2012 aineistoa

3 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 1 HAILUOTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2012 Kohteen laji: Hailuoto, kaava-alueiden arkeologinen inventointi Tutkimuslaitos: Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Inventoija: FM Kalle Luoto Inventointiapulainen: FM Jari Heiskanen Kenttätyöaika: 5. ja sekä Peruskartta: Hailuoto Tutkimusten rahoittaja: Hailuodon kunta Alkuperäinen tutkimuskertomus: Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, arkisto Kopiot: Hailuodon kunta Muinaisjäännöskohteet: Vanha kirkko ( ) Hyypänmäki ( ) (ei inventointialueella) Marjaniemen luotsiasema (?)(ei inventointialueella) Hannuksensuot I (uusi kohde) Hannuksensuot II (uusi kohde) Huikku (uusi kohde) Löydöt: Aikaisemmat tutkimukset: Vanha kirkko, kaivaus, K. Paavola 1985, 1986, Johdanto Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy suoritti arkeologisen inventoinnin Hailuodon valmisteilla olevilla viidellä kaava-alueella. Arkeologisen inventoinnin tarkoituksena oli paikantaa muinaisjäännöskohteet, jotta ne voidaan ottaa huomioon alueen kaavoituksessa. Inventointityö kohdistui viidelle eri osa-alueelle, joita yhdellä tunnettiin entuudestaan muinaisjäännöskohde. Työhön osallistuivat arkeologi FM Kalle Luoto ja rakennustutkija FM Jari Heiskanen ( ). Työn tuloksena inventoiduilta alueilta paikannettiin kolme uutta muinaisjäännöskohdetta. Kartta 1. Hailuoto. Arkeologisen inventoinnin osa-alueet. Ei mittakaavassa. 1) Huikun osayleiskaava-alue ; 2) Ojakylä ; 3) Pöllä ; 4) Kirkonkylä; 5) Marjaniemi

4 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 2 Kartta 2. Osa-alue Huikku (1). Ei mittakaavassa. Kartta 3. Osa-alue Ojakylä (2). Ei mittakaavassa. Kartta 4. Osa-alue Pöllä (3). Ei mittakaavassa.

5 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 3 Kartta 5. Osa-alue Kirkonkylä (4), ei mittakaavassa. Kartta 6. Osa-alue Marjaniemi (5), ei mittakaavassa.

6 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 4 2 Perustietoa inventointialueesta 3 Inventointityö 3.1 Esityöt Hailuoto on Perämeressä sijaitseva saari, jonne on Oulusta matkaa noin 40 kilometriä. Lauttamatkalle Oulunsalosta Hailuotoon kertyy pituutta noin 7 kilometriä. Saaren pintaala on noin 200 neliökilometriä ja itä-länsi suunnassa saaren pituus on noin 30 kilometriä. Nykyinen Hailuoto koostuu oikeastaan kolmesta yhteen kasvaneesta Luodon, Hanhisen ja Santosen saaresta. Ensimmäiset Hailuodon harjanteet ovat kohonneet merenpinnan yläpuolelle noin vuosien 100 ja 200 välillä. Hailuodon asutushistoria liittyy vahvasti maankohoamiseen. Saarta on käytetty kalastuksen ja hylkeenpyynnin tukikohtana, pysyvän asutuksensa saari lienee saanut viimeistään vuoden 1300 tienoilla, kenties jo muutamaa sataa vuotta aiemmin. Siitepölyanalyysit viittaavat siihen, että pysyvää maataloutta on saarella harjoitettu 1200-luvulta alkaen. Historiallisten karttojen perusteella 1700-luvun asuinpaikat sijoittuvat 1300-luvun rantaviivan tuntumaan. Ilmeisesti nykyinen asutus on syntynyt viimeistään 1400-luvulla suojaisen satamapaikan läheisyyteen viljelyskelpoisten maiden äärelle. Hailuodon veroluettelot ulottuvat 1500-luvun puoliväliin, jolloin Luodon saaren eteläranta oli asutettu jotakuinkin nykyisen kylänauhan pituudelta. Vuoden 1654 veroluettelossa taloina mainituista suurin osa on säilynyt lähes samannimisinä aina 2000-luvulle saakka. Hailuoto kuului Saloisten suurpitäjään, mutta itsenäistyi omaksi seurakunnaksi Marjaniemen majakka valmistui Keskiniemen tunnusmajakka valmistui 1857, loisto 1900-luvun alkuvuosikymmenillä. Hailuoto on valittu suomen yhdeksi kansallismaisemaksi ja se on kokonaisuudessaan RKY kohde. Rakennettu ympäristö koostuu Ojakylän ja Kirkonkylän maanviljelyskylistä, kalastukseen liittyvistä Pajuperän, Iso Sunikarin ja Fiskin Sunikarin alueista sekä merenkulkuun liittyneestä Marjaniemen asutuksesta. Tällä hetkellä Hailuodossa on noin 1000 asukasta. Alueen pääasiallinen maalaji on hiekka. Saaren etelä- ja itäpuolisista alueilta löytyy myös savi- ja hiesumaita. Entuudestaan Hailuodosta on huomioitu kolme muinaisjäännöskohdetta, joista nykyinen muinaisjäännösrekisteri tuntee kaksi: Vanha kirkko ja Hyypänmäki. Näiden lisäksi mainitaan teoksessa Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset (1995) jatulintarha Marjaniemen luotsiasema, jota ei ole kyetty paikantamaan. Hyypänmäki ja Marjaniemen luotsiasema sijaitsevat inventointialueen ulkopuolella. Näiden lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseossa Oulussa on irtolöytöinä jokunen liitupiipun pätkä ilman löytötietoja. Kaava-alueet sijoittuvat eri osiin Hailuotoa, joiden luonne poikkeaa huomattavasti toisistaan. Inventoiduista alueista Kirkonkylä ja Ojakylä ovat rakennettuja ja niiden varhaisin asutus periytynee jo keskiajalta. Varhaisimmista 1700-luvun kartoista voidaan tunnistaa useita nykyisiä taloja ja pihapiirejä. Inventointialueista historiallisen asutuksen reunamilla sijaitsee Pöllä, jonka asutus on alueista nuorinta. Metsäisiä, vähemmässä määrin rakennettuja ja peltoviljelyn ulkopuolisia alueita edustavat Marjaniemen ja Huikun kaavaalueet. Esitöiden yhteydessä selvitettiin alueelta tunnetut muinaisjäännös- ja irtolöytökohteet. Esiselvityksen perustana käytettiin Museoviraston muinaisjäännösrekisteriä 1. Rekisterin tietoja täydennettiin kenttätöiden yhteydessä mm. Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseon tiedoilla. Työn tärkeimpiä lähdeaineistoja olivat Eino Merilän Toisten nurkista, Hailuodon kulttuuriympäristöohjelma (2003) sekä kansallisarkiston historialliset kartat. Historiallisen ajan muinaisjäännösten selvittämisen perustana käytettiin Kansallisarkiston historiallisia karttoja. Karttamateriaalin lisäksi tarkasteltiin alueen historiaa kirjallisuuden perusteella. 1

7 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Historialliset kartat Ainoastaan pieniä muutoksia voidaan havaita verrattaessa ja 1800-luvun karttoja nykykarttoihin. Kirkonkylän alueella varhaisimmissa kartoissa tärkein tielinja ei kulje kirkkomaan laidassa, vaan pohjoisempana Suomelan talon pihapiirin yhteydessä ja kirkolle johtaa erillinen tie. Tielinja näyttää siirtyneen nykyiselle paikalleen 1800-luvun aikana. Kirkonkylän ja Ojakylän kylien kartassa vuodelta 1746 (Kansallisarkisto F21 16/1) Kartassa näkyvät talojen ja paikkojen nimet ovat yhä tunnistettavissa. Suurin osa taloista on entisillä paikoillaan. Kartan perusteella asutus on säilynyt samoilla paikoillaan viimeiset vuosisadat. Pitäjänkartta 1845 (digitaaliarkisto: Hailuoto ( Ia.* -/- -)) Vuoden 1845 pitäjänkarttaan on merkitty Isolanojan luoteispuolelle mielenkiintoisia paikannimiä, kuten Hiden suo, Hiden Järvi ja Lennes Järvi. Nämä alueet eivät sijaitse tarkastettavalla kaava-alueella. Oletettavasti nämä ovat olleet järviä jo varhaisessa vaiheessa asutuksen syntyessä saarelle. Isolan ympäristöä voisi pitää potentiaalisena alueena varhaiselle asutukselle. Karttaan on Marjaniemen alueelle merkitty mielenkiintoinen Instrumentets plats. Tosin merkintä sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella. Marjaniemeen johtava tie noudattelee jo 1700-luvulla syntynyttä linjausta. Sinänsä suora tielinja on mielenkiintoinen ja se liittynee majakan rakentamiseen ja aikakaudelle tyypilliseen rakentamiseen ja julkisessa rakentamisessa suosittujen suorien linjojen suosimiseen. Sandön eli Santosen itäpäädyssä sijaitsee kausikäytössä ollut kalastusleiri ( fiskeläger ). Nykyisen Huikun alueella sijaitseva kohde tarkastettiin maastotöiden yhteydessä. Lisäksi huomio kiinnittyy Potti nimiseen satamapaikkaan Hailuodon saaren itäosassa. Tämä alue on myös kaava-alueiden ulkopuolella. Tässä yhteydessä mainittakoon myös Hailuodon pohjoisosaa kaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevat mielenkiintoiset mustat merkinnät, joissa on ilmeisesti kyse merimerkeistä. Nämä kohteet voitaisiin mahdollisesti tulkita muinaisjäännöksiksi. Kalmbergin kartasto R VIIIa : List 5 ja 6 (1856) Santosen itärannalle on merkitty kalastusleiri, joka sijaitsee kaava-alueella (Huikku). Lisäksi karttaan on merkitty kirkolle johtava talvitie meren jään yli kaakon suunnasta Siikajoelta. Marjanimen sataman ja majakan lähelle on merkitty merimerkki (?), joka lienee samainen merkintä, joka näkyy myös vuoden 1845 pitäjänkartassa Havaintoja esiselvitysmateriaalista Rannikoiden tuntumassa sijaitsevilla kaava-alueilla pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota seuraavanlaisiin kohteisiin: veneenvetopaikat, merimerkkien- ja verkonkuivauspaikkojen kiviröykkiöt, kaiverrukset, jatulintarhat, linnustussuojat, ankkuripaikat ja kalamajat. Kirkonkylän alueella kiinnitettiin erityistä huomiota entuudestaan tunnetun muinaisjäännöskohteen, Vanhan kirkon, lähiympäristöön, koska oletettavasti keskiaikainen asutus ja toiminta on sijainnut ko alueella. Santosen itäkärjessä kiinnitettiin erityishuomiota pitäjänkartassa erottuvaan kalastusleirin alueeseen (Huikku). Hailuodon rautakausi lienee ainakin osittain jäänyt nykyisen asutuksen alle tai sitten se sijaitsee kaava-alueiden ulkopuolella, kenties Ojakylän pohjoispuolella Isolanojan lähistöllä. Keskiaikainen kylä on todennäköisesti sijainnut Ojakylässä ja Kirkonkylässä, tosin karttojen perusteella sen paikantaminen on epävarmaa. Lisäksi on todennäköistä, että kylä ei ole muodostanut varsinaista kylätonttia, vaan rakennukset ovat sijainneet viljelysten yhteydessä tosistaan erillään, kuten nykyäänkin. On mahdollista, että nykyiset talonpaikat periytyvät hyvin kaukaisilta ajoilta, kenties keskiajalta. Ainakaan 1700-luvun puolivälistä nykypäivään ei voida havaita merkittäviä muutoksia talojen sijainnissa. Rakennukset ovat

8 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 6 sijoittuneet paikoilleen viljelysten laitaan eikä uusia taloja ole juurikaan perustettu, jottei viljelyala suotta pienenisi. Myös nykyiset pellot voidaankin tunnistaa jo varhaisissa kartoissa. Peltoala näyttää kasvaneen lähinnä maanpinnan kohoamisen seurauksena, koska kirkonkylän ja Ojakylän pohjoispuolinen harjualue näyttää muodostavan maataloudelle luontaisen rajan. Kuva 1. Ojakylää 1700-luvun lopun kartassa. Talojen paikat näyttävät samoilta kuin nykyään.

9 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 7 Kuva 2. Ote alueen nykyisestä peruskartasta (ei mittakaavassa). Kartassa on tunnistettavissa useita taloja, jotka näkyvät pitäjänkartassa vuodelta 1845 (seuraava kuva).

10 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 8 Kuva 3. Ote pitäjänkartasta vuodelta 1845 (ei mittakaavassa). Karttaan merkityt talot sijaitsevat nykyisillä paikoillaan. Kirkon kaakkoispuolelle on merkitty postitorvi Kasti nimisen talon yläpuolelle. Paikalla lienee kulkenut talvitie. Kaksi muuta postitorvea on merkitty Askelin ja Heik(k)isen taloihin Ojakylän lähelle.

11 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 9 Kuva 4. Kuvassa keskellä oikealla kirkko ja kirkkomaa, josta vasemmalle alaviistoon mm. Pappila ja Suomela. Kirkolta johtaa polku maantielle (vasemmalle). Maantie ei vielä ole siirtynyt nykyiselle paikalleen kirkon pohjoispuoellle kirkkomaan läheisyyteen.

12 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Kenttätyöt Alueella tehtiin maastotarkastuksia lokakuussa Maastotyöt painottuivat esihistoriallisten kohteiden osalta rakentamattomille alueille, lähinnä saaren länsiosaan Marjaniemeen johtavan tien eteläpuolelle. Kirkonkylän ja Ojakylän alueelta pyrittiin paikantamaan historiallisen ajan jäännöksiä. Maastotöissä tehtiin kohteesta havaintoja sekä dokumentointiin havainnot muistiinpanoin, GPS laitteella sekä valokuvaamalla. Tarkimmin tarkasteltuja alueita esihistoriallisten kohteiden osalta oli Marjaniemen lähellä sijaitsevan Hannuksenlammen pohjoispuolinen alue sekä Santosen itäosan kaava-alue. Historiallisen ajan kohteita pyrittiin paikantamaan kirkon lähiympäristöstä, Ojakylästä ja Santosen itäkärjestä. Kartta 7. Maastossa tarkastetut alueet (punaisella). Ei mittakaavassa. 4 Kohteet Taulukko 1. Kaava-alueen muinaisjäännöskohteet. NRO Rauhoitusluokka Nimi MJ rek. tunnus (Museov.) Luettelossa on mainittu kohteet Marjaniemen luotsiasema ja Hyypänmäki, jotka eivät kuulu kaava-alueeseen. Kohteelle Marjaniemen luotsiasema ei ole ilmoitettu sijaintia, koska sitä ei ole kyetty paikantamaan vuonna 1976 eikä Mittakaavan 1: kartassa on kuvattu kaikki kohteet, kun taas kohdekartat (MK 1:10 000) on laadittu ainoastaan tarkastetuista kohteista. MJ tyyppi Ajoitus Sijainti P Sijainti I 1 1 Vanha kirkko kirkkorakenteet historiallinen aika, keskiaikainen 2 2 Hyypänmäki taide, muistomerkit hakkaukset (3?) Marjaniemen luotsiasema tuhoutunut? (Jatulintarha) * Hannuksensuot I uusi kohde pyyntikuopat ajoittamaton * Hannuksensuot II uusi kohde pyyntikuopat ajoittamaton * Huikku uusi kohde kalastuspaikat historiallinen aika Kohdassa rauhoitusluokka on *:llä merkityt ehdotuksia.

13 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 11 Kartta 8. Kartta muinaisjäännöskohteiden sijainnista. MK 1 : Lisäykset peruskarttaan: Kalle Luoto. Kartan numerot viittaavat raportin kohdenumerointiin (katso taulukko 1). Kohde 3 on todennäköisesti tuhoutunut.

14 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 12 Kuva 5. Vanha kirkko, Hailuoto. Kivijalka erottuu selkeänä rakenteena kirkkomaalla. Kirkon kivijalan päälle on pystytetty rakenteita, kuten saarnatuoli ja penkkejä sekä muistokivi. 4.1 Vanha kirkko [ ] kirkonpaikat Nimi: Vanha kirkko Kunta: Hailuoto Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: keskiaikainen Muinaisj.tyyppi: kirkkorakenteet, kirkonpaikat Rauhoitusluokka: 1 Lukumäärä: 1 Koordinaatit: ETRS TM 35 N E Z/m.mpy 6 m mpy Koord.selite Peruskartan keskikoordinaatit Etäisyystieto Hailuodon kirkosta 100 m koilliseen Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: kaivaus K. Paavola 1985, 1986, 1987 Paikka K sijaitskohde sijaitsee vuonna 1968 palaneen kirkon kohdalla. Kappeli oli olemassa viimeistään luvulla, mahdollisesti jo luvulla. Kaivauslöytöinä on saatu talteen mm luvun rahoja. Kirkonpaikka on yksi Pohjois-Pohjanmaan vanhimpia. Havainnot 2012: Vuonna 1968 palaneen kirkon kivijalka on helposti tunnistettavissa kirkkomaalla. Kirkon kivijalan päälle on pystytetty kirkollisessa käytössä tarvittavia rakenteita, kuten saarnatuoli, alttari, penkkejä sekä muistokivi.

15 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 13 Kartta 9. Kohteen 1 (Vanha kirkko) sijainti. MK 1: MK 1 :

16 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Hyypänmäki [ ] taide, muistomerkit - hakkaukset Nimi: Hyypänmäki Kunta: Hailuoto Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: historiallinen Muinaisj.tyyppi: taide, muistomerkit - hakkaukset Rauhoitusluokka: 1 Lukumäärä: 1 Koordinaatit: pkoo: ikoo: Z/m.mpy 31 m mpy Koord.selite Muinaisjäännösrekisterin mukaiset koordinaatit Etäisyystieto Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: Maanmittauslaitoksen julkaisemattomat työaineistot Struven ketjun piste, joka on ollut maastoon merkitsemätön. Struve käytti pisteestä nimeä Hyypän-mäki, nykyiseltä maastonimeltään piste on Hyypänmäki. Osa Struven ketjusta on suojeltu UNESCOn maailmanperintökohteena. Hyypänmäen piste ei ole osa UNES- COn maailmanperintökohdetta. Struven ketju on kolmioketju, joka kulkee lähellä 26 pituuspiiriä Pohjoiselta jäämereltä Mustallemerelle. Tämä astemittausketjun pituus on noin 2820 km ja se mitattiin vuosina , Mittauksella selvitettiin maapallon kokoa ja muotoa. Sitä on kutsuttu myös venäläis-skandinaaviseksi astemittaukseksi, koska se silloin kulki vain Venäjän ja Ruotsin alueella. Nykyisin ketjun 265 kolmiopistettä sijaitsevat kymmenen maan alueella: Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä, Moldova ja Ukraina. Näiden maiden esityksestä ketju hyväksyttiin UNESCON maailmanperintökohteeksi vuonna Kussakin maassa on muutama parhaiten säilynyt piste valittu edustamaan ketjua. Yhteensä maailmanperintölistalla on 34 pistettä, ja niistä kuusi on Suomessa. Ketjun muut pisteet on suojeltu kansallisin toimin. Suomessa on kaikkiaan 83 ketjun peruspistettä, mikä on lähes kolmannes kaikista. Pisteet on yleensä merkitty kiviin tai kallioon yhdellä tai kahdella poranreiällä. Torniosta pohjoiseen merkkinä on käytetty ristiä. Muutamalle pisteelle ei ole tehty pysyvää merkintää. Suuri osa Suomen alueella olevista pisteistä ja niiden ympäristöstä on säilynyt aste-mittauksen päivistä. Pisteiden inventointi maailmanperintökohteita valittaessa ja ketjun hoitotöiden yhteydessä (Maanmittauslaitoksen julkaisemattomat työaineistot ). Havainnot 2012: Kohdetta ei tarkastettu inventoinnin yhteydessä, koska se sijaitsi kaava-alueen ulkopuolella.

17 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Marjaniemen luotsiasema [numerotta] tod. näk. tuhoutunut Nimi: Marjaniemen luotsiasema Kunta: Hailuoto Laji: - Ajoitus: - Muinaisj.tyyppi: jatulintarhat Rauhoitusluokka: 3 Lukumäärä: 1? Koordinaatit ETRS TM 35 N: E: Z/m.mpy 31 m mpy Koord.selite Marjaniemen majakka, arvioitu sijainti Etäisyystieto Hailuodon kirkosta noin 8 km länsiluoteeseen Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: Tarkastus P. Purhonen ja L. Erä-Esko 1976 Kohde on sijainnut Hailuodon läntisimmässä kärjessä Marjaniemen luotsiaseman alueella. Vanhojen, 1800-luvulta olevien kirjallisten mainintojen perusteella tiedetään Marjoniemen majakan lähellä sijainneen jatulintarhan. Jatulintarhan sijaintia ei tunneta ja se on mahdollisesti tuhoutunut. Havainnot 2012: Marjaniemen majakan ympäristöä kierrettiin maastotöiden yhteydessä pikaisesti ja epäsystemaattisesti. Kohdetta ei havaittu ja se on mahdollisesti tuhoutunut.

18 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Hannuksensuot I [uusi kohde] pyyntikuopat Nimi: Hannuksensuot Kunta: Hailuoto Laji: kiinteä muinaisjäännös (ehdotus) Ajoitus: ajoittamaton Muinaisj.tyyppi: Elinkeinohistoriallinen, pyyntikuopat Rauhoitusluokka: 2 (ehdotus) Lukumäärä: 2 Koordinaatit ETRS TM 35 Läntinen Itäinen N E Z/m.mpy Koord.selite GPS mittaus rakenteen keskeltä, vasen koordinaatti kuvaa läntistä kuoppaa Etäisyystieto Hailuodon kirkosta noin 6 km länsiluoteeseen Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: - Havainnot 2012: Paikalla on kaksi mäntykankaalla talousmetsässä sijaitsevaa pyyntikuoppaa. Kuopat on kaivettu hiekkamaahan hiekkaharjanteen korkeimman kohdan itä ja länsi puolelle. Kuoppa 1 Muodoltaan pyöreän kuopan halkaisija on noin 2,5 m. Kuopan pohja on koillis-lounas suuntainen. Kuoppa sijaitsee itään laskevalla rinteellä ja erityisesti sen idän ja koillisen puoleiseen rinteeseen on kasattu maata. Kuopan lounaisosan yli kulkee nuorempi polku, joka on romahduttanut lounaisreunaa. Kuoppa 2 Kuopan koko on 2,5 x 2 m ja syvyys 0,7 m. Kuoppa on lounas-koillinen suuntainen ja se sijaitsee harjanteen länsireunassa. Kuopan kaakkoispuolelle on kasattu kaivamisessa syntynyttä maata. Kuoppa saattaa olla myös kellari- tai varastokuoppa, mutta sijaintinsa puolesta se sopisi paremmin pyyntikuopaksi.

19 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 17 Kuva 6. Hannuksensuot I, kuoppa 1. Kuvan nuoli osoittaa pohjoiseen Kuva 7. Hannuksensuot I, kuoppa 2. Kuvan nuoli osoittaa pohjoiseen

20 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Hannuksensuot II [uusi kohde] pyyntikuopat Nimi: Hannuksensuot Kunta: Hailuoto Laji: kiinteä muinaisjäännös (ehdotus) Ajoitus: ajoittamaton Muinaisj.tyyppi: Elinkeinohistoriallinen, pyyntikuopat Rauhoitusluokka: 2 (ehdotus) Lukumäärä: 1 Koordinaatit N E Z/m.mpy 10 Koord.selite GPS mittaus rakenteen keskeltä Etäisyystieto Hailuodon kirkosta noin 6 km länsiluoteeseen Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: - Havainnot 2012: Jyrkkäreunainen pohjois-etelä suuntainen pyyntikuoppa, jonka koko on 2,5 x 2 m ja syvyys 0,7 m. Kuopan pohjoisreuna on eteläreunaa loivempi. Rinne nousee kuopan lounaispuolella. Kuopassa ei havaittu selkeää reunavallia. Kuoppa sijaitsee mäntykankaalla. Kartta 10. Kohteiden Hannuksensuot I (4) ja Hannuksensuot II (5) sijainti. MK 1 :

21 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Huikku [uusi kohde] kalastustukikohdat Nimi: Kunta: Laji: Ajoitus: Muinaisj.tyyppi: Rauhoitusluokka: Lukumäärä: Huikku Hailuoto kiinteä muinaisjäännös (ehdotus) historiallinen aika (arvio: luku) elinkeinohistoriallinen, kalastustukikohdat 2 (ehdotus) 4 kellarinjäännöstä koordinaatit pkoo: ikoo: Z/m.mpy 5 m mpy Koord.selite alueen äärikoordinaatit Etäisyystieto Hailuodon kirkolta noin 16 km itäkoilliseen Peruskartta: PK Aiemmat tutkimukset: - Havainnot 2012: Huikun alueelle on merkitty vuoden 1845 pitäjänkarttaan sekä Kalmbergin karttaan P. VIII 6 (1856) kalastusleiri. Maastotarkastuksen yhteydessä paikalla havaittiin 4 rakennuksen kellarikuopaksi tulkittavaa rakennetta. Paikalla maannos on hiekkaa. Kohteen koillispuolella kohoaa korkea telemasto, jonne johtaa uudehko tie. Kohteen eteläpuolella on hiekkakuoppa. Nykyinen merenranta on noin 500 metrin etäisyydellä idässä. Kohde 1: Kohde 2: Kohde 3: Kohde 4: Pohjois-etelä suuntainen kuoppa, jonka reunat ovat jyrkät. Kuopalla on kokoa 2 x 1,5 metriä ja syvyyttä 0,9 m. Kohteen koillispuolella on pienempi kuopanne. Paikalla maannos on hiekkamaata. Kohde tulkittiin rakennuksen kellariksi. Kohteen koillispuolella on muinaisen rantavallin tai dyynin reuna noin 8 metrin etäisyydellä. Kuoppa, koko 2 x 1,5 metriä, syvyys 0,9 m Rakennuksen pohja, jonka keskellä on kellarikuoppa. Kellari on pohjois-etelä suuntainen ja noin 1,5 x 1,5 m kokoinen ja 0,9 m syvä. Mahdollinen rakennuksen pohja erottuu maastossa ympäristöään muutamia senttejä syvempänä alueena. Se on kooltaan noin 4 x 3 m ja sen eteläpuolella on mahdollinen sisäänkäyntikohta. Kuoppa, koko 2 x 1,2 m, syvyys 0,8 m.

22 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 20 Kuva 8. Vuonna 1856 laadittuun Kalmbergin karttaan on Santosen (SandÖ) itäkärkeen merkitty Fiskelägen (kalaleiri). Ote Kalmbergin kartasta VIII 6. Kuva 9. Huikku, kohde 3. Kuvan keskellä on pohjoiseen osoittava nuoli, joka on sijoitettu oletetun rakennuksen eteisen kohdalle.

23 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 21 Kartta 11. Kohteen Huikku sijainti. MK 1 :

24 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 22 5 Tulokset Inventoinnin tuloksena paikannettiin kolme ennestään tuntematonta muinaisjäännöskohteena suojeltavaksi ehdotettavaa kohdetta. Uusien kohteiden lisäksi kaava-alueella sijaitsee myös tunnettu muinaisjäännös Vanha Kirkko. Paikannetuissa kohteissa kuvastuu alueen elinkeinot, metsästys ja kalastus, koska kohteista kaksi on pyyntikuoppakohteita ja yksi kalastusleiri. Maasto- ja karttahavaintojen perusteella varhaisen historiallisen ajan asutuksen voisi olettaa sijoittuvan Ojakylän Isolanojan lähiympäristöön, mahdollisesti Töyrään tai Isolan talojen läheisyyteen. Yksityisten talojen pihapiirejä ei tämän työn yhteydessä tarkastettu, mutta vanhojen tilojen pihapiirejä voitaisiin pitää Hailuodon erityisinä arkeologisina intressialueina, joista saattaa paljastua alueen varhaiseen historiaan liittyviä löytöjä. Talojen pihapiirissä on rakentaminen oletettavasti keskittynyt aina samalle paikalle, minkä seurauksena uudemmat kerrostumat ovat peittäneet alleen vanhempia kerrostumia. Näitä kohteita ei inventoinnissa kyetty kuitenkaan havaitsemaan. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Laatinut: Kalle Luoto FM, arkeologia Tärkeimpiä lähteitä Kansallisarkisto (Rauhankatu, Helsinki) F98 4/1-108 isojakokarttoja (kartat vuosilta 1766, 1799 ja 1834) Kansallisarkisto, digitaaliarkisto Merilä, Eino. Toisten nurkista. Hailuodon kulttuuriympäristöohjelma. Hailuodon kunta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto. Tornio Museovirasto, muinaisjäännösrekisteri Paulaharju, Samuli 1914: Kuvauksia Hailuodosta. Helsinki Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset. Osa 1. Oulun seutukunta, Iin seutukunnan eteläosa. Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1. Oulun kaupunkiseutu, Iijokisuu, Oulujokilaakso, koillismaan seutukunta. Pohjoispohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY Sastamalan kaupunki Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 8.10.2014 Laatinut: Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON YLEISKAAVA

PYHÄJÄRVEN VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON YLEISKAAVA Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Puhuri Oy PYHÄJÄRVEN VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON YLEISKAAVA Arkeologinen inventointi 2012 28.11.2012 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pyhäjärven

Lisätiedot

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Ylivieskan kaupunki PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Arkeologinen inventointi 2013 29.7.2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON YLEISKAAVA

PYHÄJÄRVEN VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON YLEISKAAVA Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Puhuri Oy PYHÄJÄRVEN VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON YLEISKAAVA Arkeologisen inventoinnin täydennys 2013 5.6.2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy

Lisätiedot

MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013

MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Isojoki ja Kristiinankaupunki MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013 1.11.2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 14 Uusikaarlepyy ja Vöyri Storbötetin tuulivoimapuiston hankealue 7.11.

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 14 Uusikaarlepyy ja Vöyri Storbötetin tuulivoimapuiston hankealue 7.11. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 14 Kuva 11. Asuinpaikan Björnstensberget 2:n maastoa. Etualalla todennäköisesti nuoremman maankäytön tuloksena syntynyt kuoppa,

Lisätiedot

SASTAMALA, LAHDENPERÄ, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEELLA

SASTAMALA, LAHDENPERÄ, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEELLA Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy SASTAMALA, LAHDENPERÄ, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEELLA 3.7.2017 Laatinut: Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Kalle Luoto

Lisätiedot

TUOMIPERÄN TUULIPUISTO, ARKEOLOGINEN INVEN- TOINTI 2013

TUOMIPERÄN TUULIPUISTO, ARKEOLOGINEN INVEN- TOINTI 2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Ylivieska TUOMIPERÄN TUULIPUISTO, ARKEOLOGINEN INVEN- TOINTI 2013 29.8.2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Kannen

Lisätiedot

KALLE LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY KUNTA SAUVON KUNTA. Teininki STENINGEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA ARKEOLOGINEN INVENTOINTI

KALLE LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY KUNTA SAUVON KUNTA. Teininki STENINGEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA ARKEOLOGINEN INVENTOINTI KALLE LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY KUNTA SAUVON KUNTA Teininki STENINGEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 17.12.2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto

Lisätiedot

KIRSI LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY KANGASALA PAKKALA TURSOLANTIEN VARHAISMETALLIKAUTISEN LÖYTÖPAIKAN TARKASTUS 2014

KIRSI LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY KANGASALA PAKKALA TURSOLANTIEN VARHAISMETALLIKAUTISEN LÖYTÖPAIKAN TARKASTUS 2014 KIRSI LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY KANGASALA PAKKALA TURSOLANTIEN VARHAISMETALLIKAUTISEN LÖYTÖPAIKAN TARKASTUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset...

Lisätiedot

Ponsivuori, tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi

Ponsivuori, tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY OX2 Wind FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kurikka Ponsivuori, tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi 22.9.2014 Korjattu 8.10. ja 24.11.2014 Laatinut:

Lisätiedot

LOVIISA Garpgård. Inventointi tulevalla soranottoalueella KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN DG2736:1

LOVIISA Garpgård. Inventointi tulevalla soranottoalueella KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN DG2736:1 INVENTOINTIRAPORTTI LOVIISA Garpgård Inventointi tulevalla soranottoalueella 8.11.2012 DG2736:1 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN Tiivistelmä Museoviraston arkeologiset

Lisätiedot

Juupajoki Perttulan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2017

Juupajoki Perttulan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2017 Kunnanhallitus 18.9.2017, liite 7. Juupajoki Perttulan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2017 Teemu Tiainen Tilaaja: Maankäyttötoimisto Simo Järvenpää 1 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot

Lisätiedot

KITKIÄSVAARAN TUULIVOIMAPUISTO

KITKIÄSVAARAN TUULIVOIMAPUISTO FCG Finnish Consulting Group Oy TuuliWatti Oy KITKIÄSVAARAN TUULIVOIMAPUISTO Arkeologinen selvitys 15.11.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy arkeologinen selvitys I 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Liite 2 raporttiin. (raportit eriteltyinä) Suomussalmen Kiantajärven Saukkojärven tervahautakohteen tarkastus

Liite 2 raporttiin. (raportit eriteltyinä) Suomussalmen Kiantajärven Saukkojärven tervahautakohteen tarkastus Liite 2 raporttiin. (raportit eriteltyinä) Suomussalmen Kiantajärven Saukkojärven tervahautakohteen tarkastus 1. Perustiedot Inventointialue: Kiantajärven Saukkojärven tervahaudan tarkastuspaikka sijaitsee

Lisätiedot

RAASEPORI Bromarv kiinteistöjen Örnvik, Bergvik ja Sandvik ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Johanna Rahtola

RAASEPORI Bromarv kiinteistöjen Örnvik, Bergvik ja Sandvik ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Johanna Rahtola 1 RAASEPORI Bromarv kiinteistöjen Örnvik, Bergvik ja Sandvik ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Johanna Rahtola Tilaaja: Seppo Lamppu T:mi 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014

Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Tiina Vasko 2014 Satakunnan Museo SISÄLLYSLUETTELO Yleiskartat 2 kpl Arkisto ja rekisteritiedot Tiivistelmä 1.

Lisätiedot

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIRKKALAN KUNTA Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20317P001 Raportti 1 (7) Kalle Sisällysluettelo

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. Pori Energia ja Tuuliwatti Oy. Luvian Oosinselän tuulivoimapuisto OYK. Arkeologisen inventoinnin täydennys 2012

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. Pori Energia ja Tuuliwatti Oy. Luvian Oosinselän tuulivoimapuisto OYK. Arkeologisen inventoinnin täydennys 2012 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Pori Energia ja Tuuliwatti Oy Luvian Oosinselän tuulivoimapuisto OYK Arkeologisen inventoinnin täydennys 2012 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.10.2012 Loppu 1 (18)

Lisätiedot

KORVENNEVAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN IN- VENTOINTI 2013

KORVENNEVAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN IN- VENTOINTI 2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Merikarvian kunta KORVENNEVAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN IN- VENTOINTI 2013 1.11.2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi

Lisätiedot

Tampere Teiskon kirkonkylän vesihuoltotyöalueen muinaisjäännösinventointi 2014

Tampere Teiskon kirkonkylän vesihuoltotyöalueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Tampere Teiskon kirkonkylän vesihuoltotyöalueen muinaisjäännösinventointi 2014 Ville Laakso Antti Bilund Tilaaja: Teiskon vesihuolto-osuuskunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005

VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005 VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005 M U S E O V I R A S T O 16.2T-1-1 TIIVISTELMÄ VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Museovirasto, arkeologian osasto Inventoija:

Lisätiedot

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 1 RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Fingrid OYj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen aika...

Lisätiedot

Kangasala Vatialan ja Lempoisten (Riunvaiva) kylätonttien arkeologinen maastotarkastus 2010. Timo Jussila Hannu Poutiainen

Kangasala Vatialan ja Lempoisten (Riunvaiva) kylätonttien arkeologinen maastotarkastus 2010. Timo Jussila Hannu Poutiainen 1 Kangasala Vatialan ja Lempoisten (Riunvaiva) kylätonttien arkeologinen maastotarkastus 2010. Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Keskustaajaman osayleiskaava 2030 inventoinnin v. 2014 täydennys Hyväristönmäen osa-alueelta Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Sisältö Perustiedot...

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila

Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila 1 Valkeakoski Jutikkalan itäpuolen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

MÄNTYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

MÄNTYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy A-Insinöörit Suunnittelu Oy MÄNTYNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Arkeologinen inventointi 3976-P17822 26.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Arkeologinen inventointi I 26.5.2012

Lisätiedot

Padasjoki Tihjärvi ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi 2016

Padasjoki Tihjärvi ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi 2016 1 Padasjoki Tihjärvi ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi 2016 Teemu Tiainen Tilaaja: Insinööritoimisto Poutanen Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja... 5 Inventointi...

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Sotkamo. Nivun teollisuusalueen asemakaavan arkeologinen inventointi Arkeologiset kenttäpalvelut.

INVENTOINTIRAPORTTI. Sotkamo. Nivun teollisuusalueen asemakaavan arkeologinen inventointi Arkeologiset kenttäpalvelut. INVENTOINTIRAPORTTI Sotkamo Nivun teollisuusalueen asemakaavan arkeologinen inventointi 5.7.2016 Arkeologiset kenttäpalvelut Vesa Laulumaa Tiivistelmä Sotkamon Nivun teollisuusalueen asemakaavan arkeologinen

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

PORNAINEN Hevonselkä

PORNAINEN Hevonselkä I N V E N T O I N T I R A P O R T T I PORNAINEN Hevonselkä Järvenpääntien ja Kirkkotien osayleiskaava-alueen inventointi 24.10.2011 DG2380:1 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT KATJA

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 14 Dialuettelo 14

Sisällys: Negatiiviluettelo 14 Dialuettelo 14 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja inventointi 5 3. Kaava-alueella sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset ja tentatiivikohteet

Lisätiedot

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Samuel Vaneeckhout Aura OK Työn suorittaja: FT Samuel Vaneeckhout (Osuuskunta Aura) Työn tilaaja: Rautalammin kunta Kenttätyöajankohta:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

Karstula Korkeakangas Kulttuuriperintökohteiden täydennysinventointi 2014

Karstula Korkeakangas Kulttuuriperintökohteiden täydennysinventointi 2014 Metsähallitus, Metsätalous Ville Laurila Karstula Korkeakangas Kulttuuriperintökohteiden täydennysinventointi 2014 Metsähallitus Yleistä Karstulan Korkeakankaalla tehtiin kulttuuriperintökohteiden täydennysinventointi

Lisätiedot

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa)

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa) ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa) PL 913 00101 HELSINKI p. (09) 40 501 www.nba.fi 1. PERUSTIEDOT Kunta: Suomussalmi Mj-rekisteritunnus:

Lisätiedot

VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005

VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005 VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005 M U S E O V I R A S T O TIIVISTELMÄ VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Museovirasto, arkeologian osasto Inventoija: FK Kreetta

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Tervolan Löylyvaaran tuulivoimapuisto Arkeologinen selvitys

Tervolan Löylyvaaran tuulivoimapuisto Arkeologinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Tervolan Löylyvaaran tuulivoimapuisto Arkeologinen selvitys LOPPURAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 2 (17) FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Raasepori. Raaseporin opiston asemakaava alueen arkeologinen inventointi

INVENTOINTIRAPORTTI. Raasepori. Raaseporin opiston asemakaava alueen arkeologinen inventointi INVENTOINTIRAPORTTI Raasepori Raaseporin opiston asemakaava alueen arkeologinen inventointi 24.4.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa Laulumaa

Lisätiedot

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Tiina Vasko 2013 Satakunnan Museo 2 SISÄLLYSLUETTELO Arkisto- ja rekisteritiedot Tiivistelmä Sijaintikartta Linjakartta

Lisätiedot

Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016

Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

Ylöjärvi - Hämeenkyrö Valtatien 3 linjausvaihtoehtojen muinaisjäännösinventointi 2010 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila

Ylöjärvi - Hämeenkyrö Valtatien 3 linjausvaihtoehtojen muinaisjäännösinventointi 2010 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila LIITE 3 Ylöjärvi - Hämeenkyrö Valtatien 3 linjausvaihtoehtojen muinaisjäännösinventointi 2010 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

RAUTUOJA talonpohja. Koordinaattipiste (Muinaisjäännösrekisteri) Kiinteään muinaisjäännökseen kuuluva alakohde Muinaisjäännöksen aluerajaus

RAUTUOJA talonpohja. Koordinaattipiste (Muinaisjäännösrekisteri) Kiinteään muinaisjäännökseen kuuluva alakohde Muinaisjäännöksen aluerajaus 14 Kuva DG2193:1 Rautuoja. Yleiskuva alueesta. Rakennuksen kiuas näkyy kohoumana nuoren koivun vieressä. Taustalla metsikössä virtaa Rautuoja. Kuvattu itään. Kuva Piritta Häkälä Kuva DG2193:2 Rautuoja.

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

SAUVON KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE

SAUVON KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Sauvo SAUVON KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE Arkeologinen inventointi 2013 3.7.2013 Sauvo Kallenmäen asemakaava-alue 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila 1 Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila Kustantaja: Vesilahden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Vanha tielinja...

Lisätiedot

Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014

Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Hankasalmi Revontulen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Lomakeskus Revontuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Kartat... 3 Inventointi... 5

Lisätiedot

Karkkila Nuijajoen ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2014

Karkkila Nuijajoen ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Karkkila Nuijajoen ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj / Karttaako Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännökset... 4 1 KARKKILA

Lisätiedot

Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010.

Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010. 1 Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010. Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Fingrid Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Valkeakoski Lounaissuunnan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Valkeakoski Lounaissuunnan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Valkeakoski Lounaissuunnan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 3 Havaintoja...

Lisätiedot

LIITE 5. Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n. voimajohtohankkeen alueella. Vesa Laulumaa 2008

LIITE 5. Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n. voimajohtohankkeen alueella. Vesa Laulumaa 2008 1 Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n voimajohtohankkeen alueella Vesa Laulumaa 2008 Sisällys Johdanto 2 Inventointialue 2 Työnkulku ja tulokset 3 Kommenteja voimalinjan alueella sijaitsevista

Lisätiedot

Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012

Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012 1 Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Parkanon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Muinaisjäännös... 4 PARKANO

Lisätiedot

SIMO II-VIROLAHTI, TUULIVOIMALA-ALUEIDEN YMPÄ- RISTÖSELVITYKSET. Oravakorven-Vaahterikon tuulivoimapuistohanke

SIMO II-VIROLAHTI, TUULIVOIMALA-ALUEIDEN YMPÄ- RISTÖSELVITYKSET. Oravakorven-Vaahterikon tuulivoimapuistohanke FCG Finnish Consulting Group Oy Tuuliwatti Oy SIMO II-VIROLAHTI, TUULIVOIMALA-ALUEIDEN YMPÄ- RISTÖSELVITYKSET VIROLAHTI Oravakorven-Vaahterikon tuulivoimapuistohanke -P16440 30.9.2011 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

KONTIOLAHTI Kirkonkylä - Riihiaho

KONTIOLAHTI Kirkonkylä - Riihiaho I N V E N T O I N T I R A P O R T T I KONTIOLAHTI Kirkonkylä - Riihiaho Varparannan vesihuoltoreitin arkeologinen inventointi 25. 27.6.2012 DG2966:1 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT

Lisätiedot

KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi

KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi Kreetta Lesell 2009 DG860:1 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta kaava-alueesta 4 2. Alueen

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013 Tiina Vasko 2013 Satakunnan Museo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto.5 2. Kohteet...6 2.1. Karvia Malkaneva...6 2.2. Karvia Kärmeskallio

Lisätiedot

Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä

Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä 14 Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä 15 KOLARI 31 HANNUKAINEN 3 Kartta: 2714 10 x: 7495 17 y: 2498 95 z: 170 p: 7498 32 i: 3371 05 Kotivuori H 1988 inventointi Löydöt: Km 25311:5, palanutta luuta.

Lisätiedot

Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016

Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: Jari Kajas ja Håkan Fagerström 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Vanhoja

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

Tammela Kellarinmäki muinaisjäännöskartoitus 2013

Tammela Kellarinmäki muinaisjäännöskartoitus 2013 1 Tammela Kellarinmäki muinaisjäännöskartoitus 2013 Jasse Tiilikkala Kustantaja: Forssan vesihuoltoliikelaitos 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot:... 2 Yleiskartat... 3 Lähtötiedot... 5 Inventointi ja kartoitus...

Lisätiedot

Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016

Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Inkoo Smeds 1 asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: Inkoon kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvia... 6 Alueen luoteisosan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Hirvikallio

LEMPÄÄLÄ Hirvikallio INVENTOINTIRAPORTTI LEMPÄÄLÄ Hirvikallio Tulevan varastokentän arkeologinen inventointi 28.4.2016 AKDG 4694:4 ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT PETRO PESONEN 1 Tiivistelmä Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut

Lisätiedot

SASTAMALAN HIUNUN SAAPPAALA. Arkeologinen täydennysinventointi

SASTAMALAN HIUNUN SAAPPAALA. Arkeologinen täydennysinventointi FCG Finnish Consulting Group Oy Sastamalan kaupunki SASTAMALAN HIUNUN SAAPPAALA Arkeologinen täydennysinventointi 2.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Arkeologinen täydennysinventointi I 2.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ikaalinen Sarkkilan kylätontti. Täydennyksiä ja tarkennuksia v koekaivausraporttiin

Ikaalinen Sarkkilan kylätontti. Täydennyksiä ja tarkennuksia v koekaivausraporttiin 1 Ikaalinen Sarkkilan kylätontti Täydennyksiä ja tarkennuksia v. 2011 koekaivausraporttiin Viite: mjrek 1000019274. Raportti: Poutiainen, Laakso & Bilund: Ikaalinen Sarkkila koekuopitus 2011 Viestissään

Lisätiedot

TAIPALSAARI Päiviö Kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015

TAIPALSAARI Päiviö Kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015 1 TAIPALSAARI Päiviö Kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Ville Laakso Timo Sepänmaa Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Vanhat kartat... 3 Yleiskartta... 4 Inventointi...

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Kemie vt. 9 Onkamo-Niirala linjausvaihtoehto D:n muinaisjäännösinventointi 2015

TOHMAJÄRVI Kemie vt. 9 Onkamo-Niirala linjausvaihtoehto D:n muinaisjäännösinventointi 2015 1 TOHMAJÄRVI Kemie vt. 9 Onkamo-Niirala linjausvaihtoehto D:n muinaisjäännösinventointi 2015 Teemu Tiainen Tilaaja: Pohjois-Savon ELY-keskus 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Vanhoja karttoja...

Lisätiedot

Pyhäjoki Keskustan osayleiskaava 2025 Muinaisjäännösinventointi 2014

Pyhäjoki Keskustan osayleiskaava 2025 Muinaisjäännösinventointi 2014 1 Pyhäjoki Keskustan osayleiskaava 2025 Muinaisjäännösinventointi 2014 ver 2 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Pyhäjoen kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 5

Lisätiedot

KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016

KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016 KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Lähteet... 3 Arkeologinen kulttuuriperintökohde 1. Herttuala (Herttuala).5 Taustakartat:

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot

Ikaalinen Sarkkila, tien 13139 parannusalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ikaalinen Sarkkila, tien 13139 parannusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ikaalinen Sarkkila, tien 13139 parannusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4 Kuvia... 4 Muinaisjäännös...

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila 1 Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Hämeenkyrön kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia...

Lisätiedot

Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011.

Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011. 1 Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011. Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: GEORGIA-PACIFIC NORDIC OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Kartat... 3 Vanhat

Lisätiedot

Hämeenlinna Hongisto Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007

Hämeenlinna Hongisto Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 Hämeenlinna Hongisto Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 2. Kaava-alueen topografia ja inventointi 4 3.

Lisätiedot

Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012

Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012 1 Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 8 Vanhat

Lisätiedot

Ristiina Mäntyharju - Suomenniemi. Mustalammen 110 KV:N voimajohdon linjauksen inventointi Katja Vuoristo

Ristiina Mäntyharju - Suomenniemi. Mustalammen 110 KV:N voimajohdon linjauksen inventointi Katja Vuoristo Ristiina Mäntyharju - Suomenniemi Mustalammen 110 KV:N voimajohdon linjauksen inventointi 15. 17.7.2009 Katja Vuoristo Abstrakti Ristiina Mäntyharju - Suomenniemi Mustalammen 110 KV:n voimajohdon linjauksen

Lisätiedot

Hirvensalmi Itäisten osien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010.

Hirvensalmi Itäisten osien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Hirvensalmi Itäisten osien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Hirvensalmen kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Asikkala Salonsaari Rismalahti ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2017

Asikkala Salonsaari Rismalahti ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2017 1 Asikkala Salonsaari Rismalahti ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2017 Teemu Tiainen Tilaaja: Insinööritoimisto Poutanen Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja...

Lisätiedot

YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015

YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 1 YLÖJÄRVI Mettistön asemakaavalaajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Ylöjärven kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Vanhoja

Lisätiedot

Savonlinna Punkaharju Ruokojärvi muinaisjäännösinventointi 2016

Savonlinna Punkaharju Ruokojärvi muinaisjäännösinventointi 2016 1 Savonlinna Punkaharju Ruokojärvi muinaisjäännösinventointi 2016 Teemu Tiainen Tilaaja: Järvi-Saimaan Palvelut Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja... 5 Inventointi...

Lisätiedot

KOLARI Nuottajärvi 1. Ylisen Nuottalompolonvaaran kivikautinen

KOLARI Nuottajärvi 1. Ylisen Nuottalompolonvaaran kivikautinen KOLARI Nuottajärvi 1. Ylisen Nuottalompolonvaaran kivikautinen asuinpaikka Inventointiraportti 2012 Göran Lybäck 1 Sisällysluettelo JOHDANTO 1 KOLARI, NUOTTAJÄRVI 1 2 KUVAUS 3 LUETTELO VALOKUVISTA, ILMAKUVISTA

Lisätiedot

KALAJOKI 2011. Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi

KALAJOKI 2011. Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi KALAJOKI 011 Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi Jaana Itäpalo 11.11.011 K-P:N ARKEOLOGIAPALVELU Sisällysluettelo s. 1. Perustiedot.... Inventoinnin lähtökohdat ja menetelmät...

Lisätiedot

Turrin asemakaava-alueen tarkkuusinventointi 2015

Turrin asemakaava-alueen tarkkuusinventointi 2015 Turrin asemakaava-alueen tarkkuusinventointi 2015 Eva Gustavsson Pirkanmaan maakuntamuseo/ Kulttuuriympäristöyksikkö Tiivistelmä: Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti arkeologisen tarkkuusinventoinnin Pirkkalan

Lisätiedot

Lapua Keskustaajaman ympäristön osayleiskaava-alueen 5 Ruha ja alueen 2 Keskustaajaman eteläosan muinaisjäännösten täydennysinventointi 2010

Lapua Keskustaajaman ympäristön osayleiskaava-alueen 5 Ruha ja alueen 2 Keskustaajaman eteläosan muinaisjäännösten täydennysinventointi 2010 1 Lapua Keskustaajaman ympäristön osayleiskaava-alueen 5 Ruha ja alueen 2 Keskustaajaman eteläosan muinaisjäännösten täydennysinventointi 2010 ESIRAPORTTI Timo Jussila Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Kustantaja:

Lisätiedot

Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010

Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 1 Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Sastamalan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 4 Maastokartat...

Lisätiedot

Kiuruvesi Rantakylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2008

Kiuruvesi Rantakylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2008 1 Kiuruvesi Rantakylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2008 Timo Jussila Kustantaja: Kiuruveden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännökset... 4 KIURUVESI 60

Lisätiedot

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 M U S E O V I R A S T 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Inventointialue 1 3. Inventointihavainnot 2 4. Yhteenveto 2 5. Löydöt 3

Lisätiedot

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 FT Samuel Vaneeckhout TAUSTA Muinaisjäännösselvityksen tavoitteena oli selvittää muinaisjäännösrekisteriin kuuluvia kohteita UPM:n

Lisätiedot

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 2 Inventointi... 3 Kylätontit...

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015

Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015 1 Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015 Teemu Tiainen Tilaaja: Elenia Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat kartat... 4 Inventointi...

Lisätiedot

VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan

VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan 1 VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan muutosalueella 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Insinööritoimisto Poutanen Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007

Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 f. 144877 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset

Lisätiedot

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund 1 Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

KIRSI LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LEMPÄÄLÄ HAKKARIN LIIKUNTA-ALUE JA KOULU, ASEMAKAAVA 2091 ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2016

KIRSI LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LEMPÄÄLÄ HAKKARIN LIIKUNTA-ALUE JA KOULU, ASEMAKAAVA 2091 ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2016 KIRSI LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LEMPÄÄLÄ HAKKARIN LIIKUNTA-ALUE JA KOULU, ASEMAKAAVA 2091 ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2016 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 1 ARKISTO-JA REKISTERITIEDOT...

Lisätiedot

Kuhmo Viiksimonjärven ja Särkisen rantaasemakaavan. arkeologinen inventointi. Hans-Peter Schulz ja Jaana Itäpalo

Kuhmo Viiksimonjärven ja Särkisen rantaasemakaavan. arkeologinen inventointi. Hans-Peter Schulz ja Jaana Itäpalo Kuhmo 2016 Viiksimonjärven ja Särkisen rantaasemakaavan arkeologinen inventointi Hans-Peter Schulz ja Jaana Itäpalo 15.1.2017 Kansikuva: Metsäpeura Särkisen länsipuolella KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU

Lisätiedot

Pälkäne Laitikkala Katajan tilan Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila

Pälkäne Laitikkala Katajan tilan Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila 1 Pälkäne Laitikkala Katajan tilan Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULA, OSAYLEISKAAVA. ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENTÄMINEN 2015

MÄNTTÄ-VILPPULA, OSAYLEISKAAVA. ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENTÄMINEN 2015 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Mänttä-Vilppulan kaupunki MÄNTTÄ-VILPPULA, OSAYLEISKAAVA. ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENTÄMINEN 2015 LAATINUT: KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Sievi. Jakostenkallio, tuulivoimalahankealueen arkeologinen inventointi

INVENTOINTIRAPORTTI. Sievi. Jakostenkallio, tuulivoimalahankealueen arkeologinen inventointi INVENTOINTIRAPORTTI Sievi Jakostenkallio, tuulivoimalahankealueen arkeologinen inventointi 11. 13.9.2013 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Sievin Jakostenkallion

Lisätiedot