Mittaustekniikoiden soveltaminen arkeologisessa kenttätyössä: takymetrimittaukset ja maalaserkeilaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mittaustekniikoiden soveltaminen arkeologisessa kenttätyössä: takymetrimittaukset ja maalaserkeilaus"

Transkriptio

1 Mittaustekniikoiden soveltaminen arkeologisessa kenttätyössä: takymetrimittaukset ja maalaserkeilaus Nina Heiska, TKK Hannu Heinonen, Nordic Geo Center Oy

2 Luennon sisältö Mittausten tarve Yleiskartoitus Yksityiskohtien kartoitus Takymetrimittaukset Maalaserkeilaus Fotogrammetria Mittaustekniikan valinnasta Mittausten luotettavuudesta

3 Mihin mittauksia tarvitaan? luento Kaivauksen suorittaminen ja dokumentointityö => yksityiskohtien kartoittaminen 6. Rikoksen tekopaikan kartoittaminen yleiskartoitus Kartoittaja lähtee aina liikkeelle yleiskartoituksesta!

4 Lähde: W. Böhler Comparison of 3D laser scanning and other measurement techniques.

5 Yleiskartoitus Pohjatietoja olemassa olevat kartat: peruskartat, asemaja rakennuskaavakartat, maaperäkartat, historialliset kartat kunnan tekniseltä yksiköltä paikallisia karttoja kartoituksen pohja olisi hyvä olla valmiina muun kenttätyön alkaessa niin että siihen voi lisätä yksityiskohtia

6 Samassa koordinaatistossa takymetrimittaukset GPS mittaukset geofysikaaliset menetelmät piirustukset vanhat kartat laserkeilaukset jne yhtenäisen koordinaatiston merkitys

7 Yleiskartoitus jatkuu Jos tarpeeksi yksityiskohtainen kartta puuttuu tai sitä täytyy täydentää niin: takymetrimittauksin GPS mittauksin absoluuttinen (yksi vastaanotin esim. käsilaite, tarkkuus ~10m) differentiaalinen (DGPS, differentiaalikorjaukset, tarkkuus noin 0,5 5 m) suhteellinen (vähintään kaksi vastaanotinta) staattinen GPS mittaus (pisteiden jälkilaskenta) RTK GPS (laskenta reaaliaikainen) käsin mittaamalla (Virtual reference station verkkoa käyttäen, tarkkuus ~5 cm) maalaserkeilaus (vain aukeilla alueilla) stereoilmakuvista mitaten (ei metsäisillä alueilla) ilmalaserkeilausaineistosta (myös metsäalueet) kartattomissa olosuhteissa satelliittikuvat ja kaukokartoitusaineistot kartoituksen alku

8 Yleiskartoitus jatkuu mittausten suhteellinen tarkkuus arkeologeille tärkeintä, ei absoluuttinen kartoitus RTK GPS laitteistolla ei tarjoa suhteellisen tarkkuuden suhteen etua takymetriin verrattuna (takymetri tarkempi) RTK GPS mittauksilla hyvä hinta/laatusuhde kartoitettaessa laajoja alueita (huom! puskat, metsät, rakennukset ja jyrkät rinteet ongelmia)

9

10 Yksityiskohtien kartoitus käsin piirtämällä takymetrillä laserkeilaamalla fotogrammetrisesti kuvista mittaamalla RTK GPS mittauksin (riippuu yksityiskohtien koosta) => mitä yksityiskohtia halutaan; mikä tekniikka hallitaan

11 Takymetri ja maalaserkeilain Molemmat laitteet mittaavat vaakakulman Hz pystykulman V etäisyyden sd Laskevat näiden perusteella X, Y ja Z koordinaatit kojeen suorakulmaisessa koordinaatistossa Jos näillä laitteilla on mitattavissa sidemittaukset paikallisen tai globaalin koordinaatiston pisteisiin, saadaan lopulliset tulokset muunnetuksi kyseiseen maantieteelliseen karttakoordinaatistoon NEH (Northing, Easting, Height)

12 Takymetri ja maalaserkeilain Takymetrin ja laserkeilaimen eroavuus Takymetri mittaa käyttäjän valitseman pisteen kerrallaan. muodostuu yksittäisiä mittapisteitä Maalaserkeilain mittaa valitulla pistevälillä käyttäjän valitsemalta alueelta nopeasti miljoonia pisteitä. muodostuu pistepilvi

13 Ilari Kurri, Museovirasto

14

15

16 Takymetrimittausten koodaaminen Takymetrillä syntyy 3d mittapisteitä Attribuuttitiedon kerääminen nopeuttaa jälkikäsittelyä 3d mittapisteet muuttuvat kartoiksi ja piirustuksiksi automaattisesti/puoliautomaattisesti koodauksen perusteella Mittaustiedon GT formaatti (DeFacto standardi Suomessa) Museovirastossa käytössä: tiehallinnon koodit maastokartoituksessa; kehittämisen alla erikoiskoodit arkeologisten kohteiden kartoitukseen helpottaa omaa työtä Laserkeilausdataa ei voi koodata/luokitella mittausvaiheessa vaan vasta jälkikäsittelyssä => mittauksen käytännöt on jo luotu, niitä ei tarvitse keksiä uudestaan vaan soveltaa omaan käyttöön

17 Ilari Kurri, Museovirasto

18 Ilari Kurri, Museovirasto

19 GT formaatti T1 T2 T3 T4 X Y Z Maastokoodi Numero Kerros/pinta Viiva Koordinaatit

20 Takymetrikoodausta (T3 kenttä) 0000 Sähkö tai puhelinjohto, suunta 0 Hajapiste ***B Rummut ***M Rummut 1 Kolmiopiste 1. luokka 2 Kolmiopiste 2. luokka 3 Kolmiopiste 3. luokka 3_ Kolmiopiste 3. luokka 4 Monikulmiopiste 4. luokka 4_ Monikulmiopiste 5 Monikulmiopiste 5. luokka 6 Monikulmiopiste 6. luokka 7 Apupiste 12 Apupiste 12_ Apupiste 15 Korkeuskiintopiste 15_ Korkeuskiintopiste 20 Hajapiste 90 Avokallion hajapiste 91 Kalliohaja taiteviiva 121 Tien keskilinja 122 Päällysteen reuna 123 Pientareen ulkoreuna 124 Sisäluiskan alareuna 125 Ulkoluiskan alareuna 126 Ulkoluiskan yläreuna 127 Muu tien taiteviiva 128 Ns. valereuna 129 Polku 130 Reunakiven alareuna 131 Reunakiven yläreuna 132 Tukimuurin alareuna jne

21 Mittausten jäljitettävyys!! T n n on 22:05:2008, kello on 12.19! Mittaaja Hannu, l mp tila 13.1,paine 1021! Vapaa asemapiste!! ASP APU ! LIP VINTTI ! LIP VINTTI ! LIP VINTTI ! LIP VINTTI ! LIP VINTTI ! LIP VINTTI ! Orientointitulokset:! APU ! Koordinaattikeskivirheet: mx my mz ! Virhe ellipsi: Max ax Min ax t ! Havaintotyyppien keskivirheet: mhz ms mdh !! Kartoitus!! KAP PULTTI ! KAP PULTTI PULTTI

22 Laserkeilaus maalaserkeilaimella voi saada mitattua noin 5 10 mm kokoisia yksityiskohtia jos keilaus tehdään muutaman metrin päästä (laitekohtainen) yksityiskohtaisempaan aineistoon esimerkiksi teollisuusskannereilla Breuckmann tritos skanneri

23 Kolmioiva Mensi S25 skanneri, Huhtiniemi

24 Huhtiniemi

25 Huhtiniemi

26 Huhtiniemi

27 Laserkeilaus Suomessa käytännössä tällä hetkellä Laitteet ja käyttäjät vuokralaitteilla huono saatavuus käyttö vaatii usean viikon koulutuksen eri mittaustarpeisiin tarvitaan erilaisia laitteita ( yleisskanneria ei ole) käytännössä tilataan työ konsulttipalveluna tilaajan täytyy opastaa kohteiden valinnassa ja tarkistaa että pistepilvi on halutunlainen laitteita myös yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla

28 Mittausten virhelähteet käyttäjä (suurin) kojevirheet (laite + varusteet) ympäristötekijät (pitkät etäisyydet, kiire, muu stressi, säät, yms.)

29 Kojevirheet Kehien jaoitusvirheet Jaoitusvirheet, lukumenetelmät Akselikallistuma (Tappikaltevuus) Kojeen pysty ja vaaka akselin kohtisuoruus Kollimaatiovirhe (Vaakakollimaatio) Vaakatähtäyksen ja vaaka akselin kohtisuoruus Indeksivirhe (Pystykollimaatio) Pystytähtäyksen ja pystyakselin kohtisuoruus

30 Prismaton vs. prismallinen takymetri

31 Nodaaliprisma 0-piste kiinnitteinen prisma

32 Yksikuv a kamera on mittalaite Fotogrammetria a Monikuva kuvat + mallinnusohjelma + jälkityö Stereo => myös pelkkää arkistointia varten käytettäväksi tulevaisuudessa

33 Regensburg Kumpfmühl 200 haudan roomalaisajan hautausmaa yhden haudan dokumentointi noin 90 min Lähde:

34 Mittaustekniikan valintakriteerit Lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä valintakriteerien muodostamiseen ei ole systemaattista prosessia tiedonvälityksen puute eri alojen ammattilaisten välillä loppukäyttäjät: tiedonpuute tämänhetkisestä teknisestä kehityksestä aineistojen tuottajat: eivät ymmärrä loppukäyttäjien tarpeita eivätkä vaivaudu selvittämään niitä taipumus käyttää kallista tekniikkaa jos siihen on rahoitus; hinnalla perustellaan tekniikan soveltuminen työhön Lähde:

35 Paikoitellen 7 vainajaa/m 2 Runsaat 300 vainjaa Kaksi eri metodologiaa noudattavaa tutkimusryhmää

36 Laitteiden ja ohjelmistojen valinnassa osaako kenttähenkilökunta käyttää laitteita? miten laatua valvotaan? onko käytössä tarpeeksi laskentatehoa omaavia tietokoneita? onko käytössä ohjelmistoja, joilla aineistoja voi hyödyntää täysimittaisesti? saako mittalaitteiden datan siirrettyä käytettävään CAD tai GIS sovellukseen? miten eri tavoilla tuotetun datan voi integroida keskenään? onko tulostusmahdollisuutta (hyvälaatuista)? olisiko vuokraus edullisempaa kuin laitteiston osto? kannattaako palvelu ostaa alan ammattilaisilta? olennaista on luoda toimiva, hallittu ja työtä tukeva prosessi Lähde: English Heritage, Where on Earth are We?

37 Lopputuotteet lopputuotteita mietittävä jo projektin suunnitteluvaiheessa missä järjestelmässä (ohjelmistossa) aineistot kootaan yhteen ja analysoidaan? CAD, GIS? valmiit arkeologeille tehdyt ohjelmat: Arctron, Intrasis, jne? 2D vs. 3D kolmiulotteiset mittausjärjestelmät tuottavat helpommin 3D lopputuotteita. 2D tuotteet vaativat yleensä lisätyötä.

38 Ideaalinen tilanne Mittaus /kartoitusohjelma kaiken ydin => mittalaitteet vain antureita, jotka keräävät havaintoja erilliset järjestelmät ohjelmistoineen tuottavat lisää työtä (GPS, takymetri, laserkeilain ) ohjelmien pitää opastaa käyttäjää ja estää häntä mittaamasta väärin selkeä käyttöliittymä

39 Luotettavuus oikeudessa Mitkä mittausmenetelmät hyväksytään oikeudessa? Mitä ammattitaitoa tekijältä vaaditaan? Yksittäisten pisteiden mittaus on myös tulkintaa mittaaja valitsee kohdat ja lopputulos on sen mukainen. Kartta on symbolinen esitys kohteestaan. Tarvitaanko mahdollisuutta palata mallintamattomaan asis lähtöaineistoon?

40

41

Universaaliskanneria etsimässä eli miten valita maalaserkeilain?

Universaaliskanneria etsimässä eli miten valita maalaserkeilain? Nina Heiska Universaaliskanneria etsimässä eli miten valita maalaserkeilain? Viime vuosina maalaserkeilainten määrä on kasvanut nopeasti Suomessa. Pioneeriyrittäjien lisäksi alalle tulee jatkuvasti uusia

Lisätiedot

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Osakkaiden yhteishanke GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella Timo Hokka Metsätehon raportti 98 10.10.2000 GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella

Lisätiedot

EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta

EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 25/2009 EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 25/2009 Tiehallinto

Lisätiedot

RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON

RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON Jussi Kinnunen Turun yliopisto Maantieteen ja geologian laitos Geologian osasto 2014 1 RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON 1. Johdanto Tämän tekstin

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Taskuopas Agilent Technologies Ilmoitukset Tämän oppaan tekijänoikeus kuuluu Agilent Technologies GmbH:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

Technology. &more. Kilpapurjehdus. Kaksi järistystä Voimalaitoksen skannaus. Menneisyyden herättäminen henkiin Luonnon ja villieläinten säilyttäminen

Technology. &more. Kilpapurjehdus. Kaksi järistystä Voimalaitoksen skannaus. Menneisyyden herättäminen henkiin Luonnon ja villieläinten säilyttäminen Numero 2010-3 Julkaisu maanmittauksen ja kartoituksen ammattilaisille Kilpapurjehdus Kaksi järistystä Voimalaitoksen skannaus Menneisyyden herättäminen henkiin Luonnon ja villieläinten säilyttäminen Tervetuloa

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan

Lisätiedot

Leica GPS1200+ sarja Erittäin suorituskykyinen GNSS-järjestelmä

Leica GPS1200+ sarja Erittäin suorituskykyinen GNSS-järjestelmä Leica GPS1200+ sarja Erittäin suorituskykyinen GNSS-järjestelmä Leica GPS1200+ Ainoa GNSS, jolla on tulevaisuustakuu Kun sanomme GNSS:stä, että se on tulevaisuustaattu, se merkitsee maksimia tuottavuudessa

Lisätiedot

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi 26.1.2009 Markus Nenonen monenone@cc.hut.fi Erikoistyö kurssiin S-108.3130

Lisätiedot

TES Energy Facade ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN PUURUNKOISILLA JA ESIVALMISTEISILLA JULKISIVUELEMENTEILLÄ. Tutkimushankkeen loppuraportti

TES Energy Facade ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN PUURUNKOISILLA JA ESIVALMISTEISILLA JULKISIVUELEMENTEILLÄ. Tutkimushankkeen loppuraportti ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN PUURUNKOISILLA JA ESIVALMISTEISILLA JULKISIVUELEMENTEILLÄ Tutkimushankkeen loppuraportti TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUTKIMUSRYHMÄ TKK Arkkitehtuurin Laitos / Puurakentamisen

Lisätiedot

Käyttöohje 1.0 11/3/2014

Käyttöohje 1.0 11/3/2014 Käyttöohje 1.0 11/3/2014 (c) Trestima Ltd. 2014 - All rights reserved. All images, logos and text are created by Trestima Ltd. and cannot be reproduced by any means. Sisällysluettelo 1. Puuston mittaaminen

Lisätiedot

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2 OHJE 1 (13) Ohje laboratoriotöiden tekemiseen Sisältö 1 Ennen laboratorioon tuloa 2 2 Mittausten suorittaminen 2 3 Mittauspöytäkirja 2 3.1 Mittauspöytäkirjan hyväksyminen................. 3 3.2 Tietokoneella

Lisätiedot

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Kari T. Korhonen Metsäsuunnittelun tietohuollon käytäntö ja tutkimus Metsäsuunnittelun tietohuolto metsähallituksen ja metsäyhtiöiden metsissä Artikkelin

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakatsaus 2 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 2 1.2 Päämäärä ja tehtävät 2 1.3 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta MIKES TKK Mittaustekniikka Laurén Janne Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi Diplomityö, joka

Lisätiedot

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 S I SÄLTÖ 14 15 ArcGIS Explorer Näyttävät ja monipuoliset paikkatietotoiminnot verkkoympäristöön Leican ratkaisut vaativaan kuvankäsittelyyn 4 Paikkatiedolla on keskeinen

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa

BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa BSE-kuvien digitaaliset kuva-analyysimenetelmät lustosedimenttitutkimuksessa Turun yliopisto Geologian laitos Pro Gradu -tutkielma Janne Jääskeläinen 2006 TURUN YLIOPISTO Geologian laitos JÄÄSKELÄINEN,

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot