VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944"

Transkriptio

1 VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA Temaattinen kirjallisuusluettelo Suomen autonomian ja itsenäisyyden ajan Viipurin lääniä käsittelevistä teoksista. Toimittanut FM Olli-Matti Sopanen Joensuun yliopisto Historian laitos 2004

2 ii ESIPUHE Tämän tutkimustyön tavoitteena on ollut koota yhteen Viipurin lääniä käsitteleviä historiallisia teoksia Suomen autonomian ja itsenäisyyden ajalta eli Haminan rauhasta (1809) Pariisin rauhaan (1947). Vaihtoehtoisesti ja yhtä perustelusti rajavuosina voidaan pitää Vanhan Suomen liittämistä Suomen suurruhtinaskuntaan (1812) ja jatkosodan päättymistä Neuvostoliiton kanssa solmittuun Moskovan välirauhaan (1944). Tällöin on aluksi huomioituva monet laaja-alaiset yleisteokset, joissa käsitellään ja 1900-luvun Karjalan Kannasta ja Laatokan Karjalaa tai ns. Raja-Karjalaa. Alueellisesti tarkastelun ulkopuolelle jäävät siis ne julkaisut, joissa käsitellään pääasiallisesti Vienan ja Aunuksen Karjalaa Venäjän puolelta sekä Pohjois-Karjalaa ja Kymenlaaksoa Suomen puolelta. Idässä Viipurin läänin raja vastasi tunnetusti Tarton rauhan (1920) mukaista valtakunnan rajaa ja läntisimmät mukaanotetut karjalaispitäjät ovat seuraavat: Vironlahti, Miehikkälä, Ylämaa, Säkkijärvi, Vahviala, Nuijamaa, Jääski, Kirvu, Rautjärvi, Simpele, Parikkala, Saari, Uukuniemi, Ruskeala, Pälkjärvi, Värtsilä, Soanlahti, Korpiselkä, Suojärvi sekä Suomenlahden neljä ulkosaarta, Suursaari, Tytärsaari, Lavansaari ja Seiskari. Tässä kirjallisuusluettelossa on pyritty kyseisen aihepiiriin mahdollisimman kattavaan ja monipuoliseen tarkasteluun selkeiden temaattisten päälukujen avulla. Päälukujen alussa on esitetty lyhyet määritelmät niiden keskeisestä sisällöstä ja keskinäisestä suhteesta toisiinsa mm. kansanperinteen, kielen, kirjallisuuden ja taiteen historian osalta. Perinteisesti paljon tutkitut alat kuten sota-, talous- ja sosiaalihistoria on vielä jaettu selkeyttäviin alalukuihin ja mm. koulutuksen, urheilun ja tiedonvälityksen historialle on varattu omat päälukunsa. Kaikki luovutetun Karjalan kunnat ovat lisäksi saaneet omat paikallishistorialliset lukunsa, joihin on sijoitettu mm. viralliset pitäjänhistoriat ja erilaiset kotiseutukuvaukset. Henkilökohtaisempi aineisto noilta alueita on sijoitettu henkilö- ja sukuhistorioiden piiriin. Karjalan siirtoväen vaiheita toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen on käsitelty pääasiassa väestö- ja asutushistorian yhteydessä. Siirtokarjalaisten järjestöjen vaikutus on sittemmin ilmennyt kiinnostuksena mm. paikallishistoriallisen tutkimukseen ja kansanperinteen säilyttämiseen. Teosten saatavuustiedot on koottu yliopistokirjastojen yhteistietokannasta LINDA:sta ja maakuntakirjastojen yhteistietokannasta MANDA:sta. Teosten bibliografisissa tiedoissa on mainittu mm. mahdollisisten eri painosten julkaisuvuosista ja uusista näköispainoksista, ruotsinkielisistä rinnakkaisteoksista, yliopistollisista opinnäytteistä ja kartta-aineistosta. Suomen kansallisbibliografia FENNICA:n osalta on huomiotu ns. pienpainateaineistoa v , jolloin Viipurin lääni kuului luonnollisena osana ensin autonomiseen Suomen suurruhtinaskuntaan ja sitten itsenäiseen Suomen tasavaltaan. Artikkeliaineisto on pääsääntöisesti jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle muutamia valikoituja julkaisuja lukuunottamatta (sis. mm. Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteet). Kootut tiedot perustuvat vuoden 2004 alkuvuoden tilanteeseen. FM Olli-Matti Sopanen.

3 iii SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISESITYKSET VIIPURIN LÄÄNISTÄ SOTAHISTORIA JA PUOLUSTUSLAITOS PUOLUSTUSLAITOS TALVI- JA JATKOSODAN VAIHEET VAPAUS- JA KANSALAISSOTA KARJALASSA HALLINTO- JA OIKEUSHISTORIA TALOUSHISTORIA TALOUDELLINEN KEHITYS JA TOIMEENTULO KAUPPA, TEOLLISUUS JA YRITYSTOIMINTA PANKKI- JA VAKUUTUSTOIMINTA LIIKENNE JA KULJETUS SOSIAALIHISTORIA YHTEISKUNTARAKENNE JA SOSIAALISET KYSYMYKSET JÄRJESTÖTOIMINTA URHEILUHISTORIA VÄESTÖ- JA ASUTUSHISTORIA KANSANPERINNE KIRKKOHISTORIA JA USKONTOTIEDE LUONNONTUTKIMUKSEN HISTORIA KOULUTUKSEN HISTORIA KIELEN JA KIRJALLISUUDEN HISTORIA TAITEEN HISTORIA TIEDONVÄLITYKSEN HISTORIA

4 iv 15. HENKILÖ- JA SUKUHISTORIA HENKILÖHISTORIA SUKUHISTORIA PAIKALLISHISTORIAT VIIPURI VIIPURIN MLK SORTAVALA JA SORTAVALAN MLK KÄKISALMI JA KÄKISALMEN MLK ANTREA HARLU HEINJOKI HIITOLA IMPILAHTI JAAKKIMA JA LAHDENPOHJA JOHANNES JÄÄSKI KANNELJÄRVI KAUKOLA KIRVU KIVENNAPA KOIVISTO JA KOIVISTON MLK KORPISELKÄ KUOLEMAJÄRVI KURKIJOKI LAVANSAARI, LUMIVAARA METSÄPIRTTI MIEHIKKÄLÄ MUOLAA...324

5 v NUIJAMAA PARIKKALA PYHÄJÄRVI VPL PÄLKJÄRVI RAUTJÄRVI JA SIMPELE RAUTU RUSKEALA RÄISÄLÄ SAARI SAKKOLA SALMI SEISKARI SOANLAHTI SUISTAMO SUOJÄRVI SUURSAARI JA TYTÄRSAARI SÄKKIJÄRVI TERIJOKI UUKUNIEMI UUSIKIRKKO VAHVIALA VALAMO VALKJÄRVI VIROLAHTI VUOKSELA VUOKSENRANTA VÄRTSILÄ YLÄMAA ÄYRÄPÄÄ VIIPURIN LÄÄNIN KUNTIEN NIMISTÖSTÄ...354

6 1 1. YLEISESITYKSET VIIPURIN LÄÄNISTÄ Lukuun sisältyy Viipurin läänin historian yleisesityksiä Suomen autonomian ja itsenäisyyden ajalta eli Haminan rauhasta (1809) Pariisin rauhaan (1947). Vaihtoehtoisesti ja yhtä perustelusti rajavuosina voisi pitää Vanhan Suomen liittämistä Suomen suurruhtinaskuntaan (1812) ja jatkosodan päättymistä Neuvostoliiton kanssa solmittuun Moskovan välirauhaan (1944). Näin ollen mukaan luetaan monet laaja-alaiset kokoomajulkaisut ja yleisteokset, joissa käsitellään pääasiallisesti ja 1900-luvun Karjalan Kannasta ja Laatokan Karjalaa, vaikka tarkka alueellinen ja temaattinen rajaus onkin joskus ongelmallista. Toisin sanoen osa valituista teoksia käsittelee hyvinkin yleisesti karjalaisuuteen, luovutettuun Karjalaan ja rajaseutuihin liittyviä kysymyksiä eri vuosikymmenten näkökulmasta. Tähän kuten muihinkin päälukuihin sisältyvien teosten saatavuustiedot on koottu yliopistokirjastojen yhteistietokannasta LINDA:sta (http://linda.linneanet.fi/ ) ja maakuntakirjastojen yhteistietokannasta MANDA:sta (http://manda.linneanet.fi/ ). Aminoff, Torsten G.: Kampen om Nordens östgräns genom seklerna. Turku, Aminoff, Torsten G. : Karjala lännen etuvartiona : 700-vuotinen taistelu Karjalasta. Suom. Antero Manninen. Ruots. "Mellan svärdet och kroksabeln : 700 års kamp om karelarnas land". Helsinki: Otava, Avdeev, S. S. & Klimova, A.V. & Makurov, V.G.: Neizvestnaâ Kareliâ : dokumenty specorganov o zizni respubliki gg. Karjalan historian asiakirjoja. Redaktor: V. G. Makurov. Petrozavodsk : SDV-Optima, Bergh, Johan Herman Edvard: Finland under det första årtiondet af kejsar Alexander IIIs regering. Helsinki : Edlund, Carelia rediviva : juhlakirja professori Heikki Kirkiselle Joensuun yliopisto, Joensuun yliopiston tukisäätiö, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö. Toim. Kyösti Pulliainen & Hannes Sihvo. Joensuu : Joensuun yliopisto, Churchill, Stacy: Itä-Karjalan kohtalo : Itä-Karjalan itsehallintokysymys Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisissä suhteissa Suomentanut Katariina Churchill. Alkuteos "The East Karelian autonomy question in Finnish-Soviet relations, ". Porvoo : WSOY, Cto takoe Kareliâ. Izdatel': Soûz Karelii = Karjalan Liitto. Helsinki : Soûz Karelii, Danielson, Joh. Rich. : Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen. Ruots. "Viborgs läns Återförening med det öfriga Finland". Helsinki : Weilin & Göös, 1894.

7 2 Danielson-Kalmari, J. R.: Tien varrelta kansalliseen ja valtiolliseen itsenäisyyteen : kirjoituksia ja puheita 4: Idän ja lännen taistelua Karjalassa. Porvoo: WSOY, Danielson-Kalmari, J. R.: Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen. Uusien lähteiden nojalla tark. ja täyd. painos. Porvoo : WSOY, The Dividing Line : Borders and National Peripheries. Editors: Lars-Folke Landgrén & Maunu Häyrynen. Articles based on a seminar held at the University of Helsinki, November Helsinki : Renvall Institute, University of Helsinki, Etelä-Karjala tänään. Toimittajat Heikki Punnonen ja Heikki Seppänen. Kaukomieli 10. Helsinki : Viipurilainen osakunta, Etelä-Karjalan historian kuvia. Etelä-Karjalan maakuntaliiton kotiseutusarja 3. Kuvat ja taitto: Pekka Kettunen. Karttapiirrokset: Etelä-Karjalan seutukaavaliitto. Imatra : Etelä-Karjan maakuntaliitto, Forsström, Oskar Adolf.: Kuwia Raja-Karjalasta. Ruots. "Bilder ur lifwet i karelska gränsmarken" (1895). Kansanwalistus-seuran toimituksia 91:1. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Myös yhteennidottuna Ortodoksisen kirkon vaiheet Itä-Suomessa (1903) ; Itä-Karjalan vaiheet / Uuno Karttunen (1912) ; Suomalaisen kansanvalistustyön tukemisesta Raja-Karjalassa (1912) ; Itä- Karjalan waiheita / Niilo Suihko (1921). Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Gorysina, G. A.: Ladoga. Moskova : Planeta, Grellmann, Hans: Grenz-Karelien. Sonderdruck aus Nordische Rundschau, 9. Jahrgang, Heft 3. Greifswald : Universität Greifswald, Gyldén, C. W.: C. W. Gyldénin kaupunkikartat 1:3200-1:10000 vuosilta näköispainoksina [Kartta-aineisto] = C. W. Gyldéns stadskartor 1:3200-1:10000 från åren i faksimiltryck = Plans for the towns in Finland to scales 1:3200-1:10000 published by C. W. Gyldén during , facsimile editions. Karttalehdillä tietoa C. W.Gyldénistä ja historiallisista kartoista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä alkuperäistekstiä Gyldénin vuonna 1844 julkaisemasta Suomen kaupunkien asemakaavakarttoihin liittyvästä selityskirjasta "Historiska och statistiska anteckningar om städerna i Finland". Mm. Viipuri, Sortavala ja Käkisalmi. Helsinki : Maanmittaushallitus, Haataja, Lauri & Lintunen, Martti: Karjala-nostalgia. Kuvateos. Porvoo, Helsinki, Juva : WSOY, Hakkola, Antti Matti: Itä-Karjalan itsenäisyysliikkeen toiminta Suomessa Tarton rauhasta Karjalan kansannousun päättymiseen. Opinnäyte. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1971.

8 3 Hannikainen, P. & Forsman, A. V. & Europaeus, Taavetti Emanuel Taneli: Kuwaelmia Suomen maakunnista. Osa 3 : Karjala. Turku : Lillja, Haravainen : kuvia Karjalasta Koivistolta Kiestinkiin. Engl. "Haravainen : images of Carelia". Teksti: Jaana Juvonen. Kansi: Arto Liimatta. Taitto: Hannu Koutola. Joensuu : Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Havumäki, Hanna: Palautus, yhteistyö, hinta? : suomalaisen Karjala-keskustelun näkökulmia ja argumentteja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Opinnäyte. Turun yliopisto, poliittinen historia. Turku, Heikkinen, Kaija: Etnisten käsitteiden problematiikasta : käsiteanalyysi suomalaisten Karjalaa koskevista matkakuvauksista autonomian ajalla. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja 58. Joensuu : Joensuun yliopisto, Heikkinen, Kaija-Helena: Katsaus karjalaisen kulttuurin tutkimukseen Neuvostoliitossa. Joensuun korkeakoulu. Historian, maantieteen ja muiden aluetieteiden osaston julkaisuja 3. Joensuu : Joensuun korkeakoulu, Henttonen, Antti: Muistojen kultainen Karjala. Historiaa, luontoa ja kulttuurielämää. Jyväskylä : Gummerus, Hilden, Tauno Uljas: Venäjän vallan viimeiset sortotoimenpiteet vuosina Viipuri : Viipurin suojeluskuntapiirin piiriesikunta, Horte, Markku: Suomen hallitus ja Itä-Karjalan kapina talvella Opinnäyte. Helsinki : Helsingin yliopisto, Härkönen, Iivo: Kirjoitukset Karjalan kirjan uudistetussa laitoksessa. Eripainos "Karjalan kirjasta" (1932). Porvoo : WSOY, Härkönen, Iivo: Runojen ja metsäin Karjala : kylästä kylään käypä esitys nykyhetkeen Raja-Karjalasta. Sis. Impilahti, Korpiselkä, Loimola, Pitkäranta, Salmi, Suistamo, Suojärvi & Tolvajärvi. Helsinki : Kansanvalistusseura, Härkönen, Iivo: Suomen Karjala : lyhyt esitys Karjalan maantieteestä, historiallisista vaiheista ja kansanluonteesta. Helsinki : Karjalan sivistysseura, Hämynen, Tapio: Karjala-koulu : Itä-Suomea, Karjalaa ja sen lähialueita ja Itä- Eurooppaa koskeva tutkimus ja opetus Joensuun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa - saavutukset ja tulevaisuuden näköalat. Historian tutkimuksia n:o 10. Joensuu : Joensuun yliopisto, Hämäläinen, Arto: Etelä-Karjala : iloinen idän portti. Kuvat: Arto Hämäläinen & Reino Turunen. Teksti: Arto Hämäläinen. Lappeenranta : Vaulasvirta, Inha, I. K.: Suomen maisemia. Näkemänsä mukaan kuvaillut I. K. Inha. 3. painos 1988, 2. painos painos Porvoo : WSOY, 1909.

9 4 Istoriâ, arheologiâ, ètnografiâ Karelii bibliograficeskij ukazatel' literatury za gg. Bibliografia Karjalan historiasta, arkeologiasta ja kansatieteestä. Sostaviteli: O. P. Koskina... et al. Petrozavodsk : Nac. b-ka Respubliki Kareliâ, Istoriâ Karelii v dokumentah i materialah (s drevnejsih vremen do nacalo XX veka) : ucebnoe posobie dlâ srednej skoly. Sostaviteli: T. A. Baruhina... i dr.naucnyj redaktor: A. I. Afanas'eva. Izd. 3-e, pererabotannoe, dopolnennoe. Petrozavodsk : Izdatel'stvo Petrozavodskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Itä-Karjala : esitys Itä-Karjalan maasta ja kansasta, sen vapausliikkeen tähänastisista vaiheista, nykyisistä taloudellisista, sivistyksellisistä ja valtiollisista oloista sekä Karjalan kysymyksestä. Toimittanut Akateeminen Karjala-Seura. Helsinki, Itämerensuomalaiset : heimokansojen historiaa ja kohtaloita. Toimittanut Mauno Jokipii. Ven. "Pribaltijsko-finskie narody : istoriâ i sud'by rodstvennyh narodov" Kirjoittajat: Heinike Heinsoo... et al. Jyväskylä : Atena, Jaatinen, Martti I., Karjalan kartat. Karjalan liitto ry. Helsinki : Tammi, Jalkamatkaopas 2 : Reiteille: Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-Haapamäki- Viipuri-Äyräpäänjärvi-Terijoki ; Oulu-Kuusamo KK.-Kiutaköngäs-Paanajärvi- Nuorunen. Helsinki : Koulumatkailutoimisto, Julku, Kyösti: Suomen itärajan synty. Studia historica septentrionalia 10. Rovaniemi : Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys Jussila, Osmo: Venäläinen Suomi. Porvoo Helsinki Juva : WSOY, Jääskeläinen, Mauno: Itä-Karjalan kysymys : kansallisen laajennusohjelman synty ja sen toteuttamisyritykset Suomen ulkopolitiikassa vuosina Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki : WSOY, Kaakon kulmalta : Karjalan Kannaksen Liiton julkaisu 1. Toim. Antti Komonen & A. V. Komulainen. Käkisalmi : Karjalan Kannaksen Liitto, Kahden Karjalan välillä : kahden Riikin riitamaalla. Toimituskunta: Antero Heikkinen, Tapio Hämynen & Hannes Sihvo. Toimittaja: Tapio Hämynen. Omistettu professori Veijo Saloheimolle hänen täyttäessään 70 vuotta. Sisältö: Rajaton raja / Ilkka ja Muusa Savijärvi -- Mikä Karjala? / Tapio Hämynen -- Rautakautinen Karjala - Karjalan synty / Aleksander Saksa -- Karjala: historia, aate, identiteetti / Hannes Sihvo -- Kauppaa kahden Karjalan välillä suurvalta-ajan lopulla / Kimmo Katajala -- Raja railoutuu: Vienan laukkukaupan kriisi 1830-luvulla / Antero Heikkinen -- Itä-Suomesta Venäjälle: eräitä piirteitä väestön liikkuvuudesta / Pekka Kauppinen -- Kansainväliset karjalaiset kauppamiehet vuosisatamme vaihteessa / Marjatta Hietala -- Autonomian ajan tullipolitiikka ja Venäjän ja Saksan kilpailu Suomen viljamarkkinoista / Seppo

10 5 Rytkönen -- Matkailua itärajan tuntumassa ennen Suomen itsenäistymistä / Erkki Markkanen -- Laukkukaupasta lähialueyhteistyöhön - Pielisjärven ja Repolan vilkkaat kauppayhteydet / Asko Saarelainen -- Inkerinmaan levottomuudet ja Suomen rajarauha / Pekka Nevalainen -- Karjalan pakolaiset Pielisjärvellä 1920-luvulla / Matti Kosonen -- Loikkareiden kohtalo Neuvosto- Karjalassa asiakirjojen kuvaamana / Irina Takalo -- Talvisota Neuvosto-Karjalan puoluejohtajien silmin / Ilja Solomesc -- Itä-Karjalan Vapautusliike ja suomalaisten miehitys / Antti Laine -- Karjalais-suomalainen Sosialistinen Neuvostotasavalta / Juri Kilin -- Rajavartiointi vaaran vuosina / Juha Pohjonen -- Valamon luostarin synty yhä tuntematon / Heikki Kirkinen -- Vanhauskoiset karjalassa 1600-luvulla / Irina Tsernjakova -- Ilomantsin vanhauskoiset / Ismo Björn -- Nämil bednoil rajazil: venäläisaunuksenkarjalaisista kontakteista / Raija Pyöli -- Raja-karjalan rajalla - Ilomantsin ortodoksikylien karjalaisista kulttuuripiirteistä 1980-luvun lopulla / Pekka Hakamies -- "Pasportas on kirjutettu mie olen karjalan'e" / Anneli Sarhimaa ja Lea Siilin -- Mahtuvatko vepsäläiset kansalaisyhteiskuntaan / Kaija Heikkinen. Studia Carelica humanistica 5. Joensuu : Joensuun yliopisto, Kahden kruunun alla : Kymijoki rajana Toimitus: Eeva-Liisa Oksanen. Kouvola: Kymen läänin Suomi 75 vuotta -työryhmä : Kymenlaakson maakuntaliitto : Kymenlaakson kesäyliopisto, Kajander, Kalle: Vala : kuvaus Raja-Karjalasta. Kyläläisten kirjasia 58. Porvoo : WSOY, Kallio, O. A.: Viipurin läänin järjestämisestä muun Suomen yhteyteen. Väitöskirja. Helsinki : Weilin & Göös, Karelen : landet som var : minnespublikation utg. av Karjalan Liitto. Redigerad av Olavi Paavolainen med bistånd av Nils-Gustav Hahl. "Karjala - muistojen maa : Karjalan liiton muistojulkaisu 1." (1940) ruotsiksi. Porvoo : WSOY, Kareliâ i Finlândiâ na poroge novogo tysâcyletiâ : tezisy dokladov mezdunarodnogo simpoziuma istorikov (21-23 maâ 1999 g.) = Karjala ja Suomi uuden vuosituhannen kynnyksellä : esitelmien teesit. Historioitsijoiden kansainvälinen symposiumi (21-23 toukokuuta 1999). Redkollegiâ: I. M. Solome^s,... et al. Petrozavodsk : Izdatel'stvo Petrozavodskogo universiteta, The Karelian issue. Translated by Carita Ahlberg. = Die Karelienfrage. Übersetzung: Klaas Ruppel. = Karel'skij vopros. Julkaistu 3 kielellä. Helsinki : Karelian Association / Karelischer Verband / Soûz Karelii, Karelski pereseek [[Kartta-aineisto]] : avtodoroznaja karta = Karjalan Kannas : autoilijan tiekartta : historialliset suomalaiset paikannimet. Myös Karty Vyborga i Priozerska = Viipurin ja Käkisalmen kartta. Sankt-Peterburg : Diskus Media, Karjala : Karjalaisen osakunnan julkaisu. Alkulause: Werner Söderhjelm. Sis. mm. Pietari Hannikaisen "Silmänkääntäjä" / A. Siegberg ; Sortavalan kaupungin Historiallis-Kansatieteellinen Museo / M. Varonen ; Sortavalan kaupungin kirjasto

11 6 / U. Karttunen ; Laatokan Karjalan "harvinaisista" kasveista / Herman Hällström ; Laatokan pinnan korkeusvaihteluista / V. Pelkonen ; Valamon saarten maantieteellisistä suhteista / V. Jääskeläinen ; Piirteitä Karjalaisen Osakunnan kansanvalistustoiminnasta / V. Tanskanen. Helsinki : Otava, Karjala 2 : Kalevalan 100-vuotis- ja osakunnan 30-vuotispäiväksi Sis. mm. Karjalaisen heimon merkitys kansanrunoudellemme / Aimo Turunen ; Arvi Jännes, Karjalan runoilija / Pentti Härkönen ; Karjalaisen Osakunnan sananparsienkeruukilpailu / Jouko K. Tolvanen ; Taianomaisia rajakarjalaisia hääja naimatapoja / Pekka Kyytinen ; Karjalaisista leikeistä ja kansantanhuista / Inkeri Kuusisto ; Piirteitä Karjalan synnystä / Sampo Kilpi ; Laatokan ulkosaariston kasvillisuudesta / Antero Pankakoski ; Eräistä Karjalan hyönteismaailman tarjoamista tutkimustehtävistä. Helsinki : Karjalainen Osakunta, Karjala 3: Karjalaisen osakunnan kotiseutujulkaisu. Helsinki: Karjalainen Osakunta, Karjala 4 : Karjalaisen osakunnan 60-vuotispäiväksi Toim. Heikki Koukkunen. Helsinki : Karjalainen osakunta, Karjala 1: Portti itään ja länteen. Toimitusneuvosto: Markku Haapio... et al Sisältö: Runon ja laulun maa. Karjalainen kansanperinne. Uskontojen Karjala. Hämeenlinna : Karisto, Karjala 2: Karjalan maisema ja luonto. Toimitusneuvosto: Markku Haapio... et al. Sisältö: Sanan maisema. Karjalan maa. Ulkosaarilta vaaramaisemaan. Karjalan kulttuurimaisema. Hämeenlinna : Karisto, Karjala 3 : Karjalan yhteiskunta ja talous. Toimitusneuvosto: Markku Haapio... et al. Sisältö: Karjalan yhteiskunta. Maatalous muuttuvassa yhteiskunnassa. Teollisuus. Kauppa ja liikenne. Karjalan kunnat. Hämeenlinna : Karisto, Karjala 4: Karjalan vaiheet. Toimitusneuvosto: Markku Haapio... et al. Sisältö: Karjala idän ja lännen välissä. Vanhan Suomen vaiheesta itsenäisyyden aikaan. Karjala maailmansotien välillä. Sotien jälkeinen aika. Nyky-Karjala. Hämeenlinna : Karisto, Karjala [Elektroninen aineisto]. Maanmittauslaitos ja Topografikunta. Osa 1 : Viipuri ympäristöineen. Ennen vuotta 1939 laaditut kartat digitoituna. Yleiskartat 1:2 milj. & 1:400000, taloudellinen kartta 1:100000, topografiset kartat 1: & 1:20000, pitäjänkartta 1: Helsinki: Maanmittauslaitos, cop Karjala : historia, kansa, kulttuuri. Toimittaneet Pekka Nevalainen, Hannes Sihvo. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 705. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Karjala : idän ja lännen silta. Toim. Hannes Sihvo. Kalevalaseuran vuosikirja 53. Porvoo : WSOY, 1973.

12 7 Karjala : (Länsi-Karjala lukuunottamatta Viipurin ja Haminan välistä seutua). Näköispainos Helsinki: Suomen Matkailuliitto, painos Matkailijayhdistyksen matkakäsikirja. Helsinki: Matkailijayhdistys, Karjala : matkaajan aakkoset. Toimittanut Hilkka Kemppinen. Helsinki : Kustannus Oy Orient Express, Karjala - muistojen maa : Karjalan Liiton muistojulkaisu 1. Toimittanut Olavi Paavolainen, avustajana Maija Suova. 4. painos 1965 (näköispainos 2001), 3. painos 1949 (näköispainos 1991), 2. painos painos Porvoo : WSOY, Karjala nyt 1. Sis. Landsat-satelliittikartan. - Kartta sis.: Viipuri, Viipurin mlk, Johannes, Koivisto, Kuolemajärvi, Uusikirkko, Heinjoki, Muolaa, Kanneljärvi, Kivennapa, Terijoki, Äyräpää, Vuoksela, Sakkola, Rautu, Metsäpirtti, Saimaan kanava, Lempaala, Nenämäki, Kronstadtin turvapato, Leningrad. Tampere: Sun press, Karjala nyt 2. Sis. Landsat-satelliittikartan. - Kartta sis.:taipaleenjoki, Sakkola, Vuoksela, Kiimajärvi, Pyhäjärvi, Konevitsa, Räisälä, Antrea, Kirvu, Käkisalmi, Kaukola, Jääski, Hiitola, Simpele, Kurkijoki, Lahdenpohja, Jaakkima, Valamo, Parikkala, Uukuniemi, Sortavala, Pitkäranta, Salmi, Impilahti, Harlu, Soanlahti, Suistamo, Tulemajärvi, Hyrsylä, Wärtsilä, Tohmajärvi, Ruskeala, Kitee. Tampere : Sun press, Karjala nyt 3. Sis. Landsat-satelliittikartan. - Kartta sis. mm.: Kiviniemi, Sakkola, Purpua, Haparainen, Kelja, Terenttilä, Taipaleenjoki, Hiitola, Taunaa, Ruskeala, Värtsilä, Puikkola, Suistamo, Suojärvi, Viipuri, Sortavala, ym. Tampere, Sun press, Karjala-aiheista kirjallisuutta. Julkaisija Joensuun yliopiston kirjasto. Toimittaja Tapani Toivanen. Joensuu : Joensuun yliopiston kirjasto, Karjalaa, Karjalan Kannasta ja Pietarin aluetta koskevat tutkimushankkeet ja - intressit Joensuun yliopistossa vuonna Laatinut Eira Varis, venäjänkielinen käännös Soile Pokela. Joensuu: Joensuun yliopisto, Karjalaa ja lähialueita koskevia Joensuun yliopistossa tehtyjä tutkimuksia. Joensuu : Joensuun yliopiston kirjasto, Karjalainen, Pirjo & Niemelä, Katja: Paikkatietokannan luomisprosessi MapInfo 4,0 -ohjelmalla - esimerkkinä luovutetun Karjalan ja Petsamon ortodoksinen kulttuurialue. Opinnäyte. Oulun yliopisto, Maantieteen laitos. Oulu, Karjalainen perinnekuvasto. Toim.: Hannu Sinisalo. Kirj.: Esa Hassinen...et al. Kuopio : Kimy-kustannus, Karjalaisuus tänään (1986). Kyselyn laatijat: Pirkko Sallinen-Gimpl, Marjukka Patrakka & Aira Kuronen. Kyselyn toimittanut Aira Kuronen. Karjalaisen perinteen työryhmän kysely 5. Karjalaisen perinteen työryhmä, 1986.

13 8 Karjala-lipas. Toim. Benjam Myllyselkä. Piirroskuvat: Ulla Valtonen. Imatra : Imatran seudun karjalaiset, Karjalan ajan-tiedot. Toim. A.I. Europaeus. Kuopio : P. Aschan ja kumpp., Karjalan historiaa. Esittäneet A. M. Tallgren... et al. Historian aitta : tutkielmia - kuvauksia - muistelmia 8. Toimittanut Historian ystäväin liitto. Sis. mm. Rosén R.: Vanha Suomi, s Jyväskylä : Gummerus, Karjalan kannaksen kysymys. Karjalan kannaksen komitea. Komiteanmietintö. Viipuri Karjalan kannas 1938 [Kartta-aineisto] = Karelska näset Näköispainos Suomen tiekartan lehdistä 3 ja 6 v:lta Karttaan on lisätty nykyinen valtakunnanraja. Helsinki : Karttakeskus, Karjalan kannas : historia ja nykyaika [Kartta-aineisto]. Toimittanut Jurij Artemjev. Suomalaiset vuoden 1938 ja nykyiset venäläiset paikannimet rinnakkain. Kartta perustuu Geodesia-seuran ja Karjala-seuran aineistoihin. Karta, Karjalan kannas : historia ja nykyaika [Kartta-aineisto]. Paikannimihakemisto. Pietari: Karta, Karjalan kannas : historian ja kulttuurin muistomerkkejä = Karelski peresejek : shema istoritseskih i kulturnyh pamjatnikov. Julkaisija Russian-Finnish mixed company Laktio Star. Moskova : Komitet geodezii i kartografii SSSR, Karjalan kirja. Paavo Ahavan, J. R. Aspelinin, Hj. Basilierin, Yrjö Blomstedt- Ojoisen y. m. avulla toimittanut Iivo Härkönen. Yhtenä niteenä 2 osaa (283 s. ja 547 s). Sisältää osat: I Karjalan maantiede ja luonnonkauneus, II Karjalan historia, III Karjalan kansa, IV Karjalan edistyselämän alalta, V Karjalaisia ja Karjalan ystäviä, VI Karjala kunnittain esitettynä, VII Kirjotuksia eri aloilta. Porvoo : WSOY, Karjalan kirja. Toimittanut Iivo Härkönen. Avustava toimituskunta U. Karttunen, Joh. Kujola & I. Manninen. 2. kokonaan uudistettu painos. Porvoo : WSOY, Karjalan kuulumisia : kuvauksia Karjalan sekä nykyisistä että entisistä oloista ja tapahtumista. Toimittaneet Ville Hirsso & Y. Kirilä. Oulu : Nuorisoliitto Karjalan pojat, Karjalan monet kasvot. Kirjoittajat: Aarne Ahonen... et al. ; toimittaja: Rainer Palmunen. Helsinki : Valitut palat, Karjalan reformi = Reforma Karelii = Return of Karelia. Toimittanut Veikko Saksi. Helsinki : ProKarelia, Karjalan Säätiö. Kirj. Juho Hietanen...et al. Helsinki : Karjalan Liitto, 1941.

14 9 Karjalan tutkimus tänään : kollokvion esitelmät joulukuussa Toimittanut Pertti Saarelainen. Joensuu : Joensuun yliopisto, Karjalani. Toimittajat: Hannes Sihvo & Kari Sallinen. Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön 40-vuotisjuhlajulkaisu. Joensuu : Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, Karjala-työryhmän raportti, Helsinki : Karjalan Liitto, Karttunen, Toivo J. & Hinkkanen, A.: Keski-Karjala : kotiseutulukemisto. Helsinki : Otava, Karttunen, Uuno: Itä-Karjalan vaiheet. Nuorisolle kertonut Uuno Karttunen. Porvoo : WSOY, Kauppinen, Pekka: Runkopuita hakemassa : pohdintaa Etelä-Karjalan maakuntahistoriasta. Historian tutkimuksia 17. Joensuu : Joensuun yliopisto, Kaunis, kallis, kadotettu Karjala : hymyilevä, kutsuva muistojen maa kesällä 1939 : muistokuvasto Karjalasta. A.J. Rintala. Helsinki, Kempinen, È. P.: Karel'skie èpiceskie pesni : katalog rukopisnogo fonda naucnogo arhiva Karel'skogo naucnogo centra RAN. Bibliografia. Petrozavodsk : Karel'skij naucnyj centr RAN, Kilin, Juri: Suurvallan rajamaa : Neuvosto-Karjala Neuvostovaltion politiikassa Venäjänkielinen laitos Suomentaneet Robert Kolomainen & Ari Hepoaho. Toimittaja Kyösti Julku. Studia historica septentrionalia 39. Rovaniemi : Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, Kilpiö, Jaakko: Karjala aikojen kuvastimessa. Jyväskylä : J. Kilpiö, Kirkinen, Heikki & Nevalainen, Pekka & Sihvo, Hannes: Karjalan kansan historia. Ven. "Istoriâ karel'skogo naroda" (1998). Alkuteos Porvoo : WSOY, 1994 Kivelä, Marjut: Matka Karjalaan. Helsinki : Karjalainen nuorisoliitto, 1983 Klimova, A. V.: Neizvestnaâ Kareliâ : dokumenty specorganov o zizni respubliki gg. Karjalan historian asiakirjoja. Sbornik podgotovili: A. V. Klimova, V. G. Makurov & A. T. Filatova. Naucnyj redaktor: V. G. Makurov. Petrozavodsk : Rossijskaâ akademiâ nauk, Karel'skij naucnyj centr, Institut âzyka, literatury i istorii : Gosudarstvennyj arhiv ob^sestvenno-politiceskih dvizenij i formirovanij respubliki Kareliâ, Kohonen, Yrjö: Kirottu tie : kertomus nykypäivien Karjalasta. Sortavala : Tekijä, 1934.

15 10 Koltat, karjalaiset ja setukaiset : pienet kansat maailmojen rajoilla. Toim. Tuija Saarinen ja Seppo Suhonen. Sisältää mm. Neuvostoliiton kansallisia vähemmistöjä koskeva politiikka / Seppo Lallukka -- Suomensukuiset ortodoksit idän ja lännen rajalla / Teuvo Laitila -- Kolmen Karjalan ongelma / Heikki Kirkinen -- Karjalaisten uskonnon nykytila / Elias Huurinainen -- Karjalan kielen opetus ja käyttö nykypäivänä / Pekka Zaikov -- Karjalainen kansanperinne ja itkuvirret / Aleksandra Stepanova -- Karjalaiset, vepsäläiset, inkeriläiset, suomalaiset ja Karjalan tasavalta / Jukka Akimov Snellman-instituutin A-sarja 19. Kuopio : Snellman-instituutti, Komonen, Antti: Karjalan kannas : piirteitä sen vaiheista. Käkisalmi : Karjalan kannaksen liitto, Koponen, Paavo: Laatokka, Karjalan meri. Helsinki : Otava, Korablev, N. A.: Social'no-ekonomiceskaâ istoriâ Karel'skogo Pomor'â vo vtoroj polovine XIX veka. Karjalan talous- ja sosiaalihistoriaa 1800-luvulla. Petrozavodsk : Kareliâ, Korhonen, Arvi: Suomen itärajan syntyhistoriaa. Porvoo : WSOY, Koskinen, Johanna: Karjalan palautushankkeet Opinnäyte. Helsinki: Helsingin yliopisto,1998. Kotiseutututkimuksia. Viipurilainen osakunta. Kaukomieli 4. Helsinki: Viipurilainen osakunta, Knorring, Frans Peter von: Vanha Suomi. Suomentanut ja toimittanut Aune Hikipää. Ruots. "Gamla Finland eller det fordna Wiborgska gouvernementet" (1833). Lappeenranta : Lappeenrannan kilta, Kratki spravotsnik po fondam leningradskogo oblastnogo gosudarstvennogo arhiva v Vyborge. Arhivnoje upravlenije Sankt-Peterburga i Leningradskoi oblasti. Opas Viipurin maakunta-arkistoon Venäjällä. Sankt-Peterburg : Liki Rossii, Kuljukka, Antti: Keskustelut Karjalan palauttamisesta presidentti Juho Kusti Paasiven Moskovan-matkan yhteydessä Opinnäyte. Helsinki : Helsingin yliopisto, Kurppa, Antti: Muistelmia Kannaksen ajoilta, vuoteen 1939 saakka. Masku : A. Kurppa, Kuujo, Erkki: Jo Karjalan kunnailla lehtii puu... : Moskovan rauhassa luovutettujen alueiden varhaisempia vaiheita. Karjala takaisin - suhteet Venäjään terveiksi / Pentti Virrankoski. Lappeenranta : Karjalan kirjapaino, Kuure, Kimmo: Kaunis Karjalan maa : maisemia Kannakselta. Venäjänkielinen käännös: Raija Väisänen. Luonnon- ja maisemavalokuvaus. Kerava: K. Kuure, 1993.

16 11 Kuussaari, Eero: Suomen suvun tiet : kuvaus Suomen sukukansojen kehityksestä sekä tuhatvuotisista vaelluksista ja valtataisteluista. Helsinki : Suomen Heimosoturien liitto, 1935 Kuvia Raja-Karjalasta. Julk. Laatokan toimitus, Kyytinen, Pekka & Marttila, Viljo: Muistojen Karjalaa. Helsinki: Otava, Kärkkäinen, Lauri: Suomen valtakunnan vanhat rajat ja itärajan käynti Maanmittaushallituksen julkaisu nro 59. Helsinki : Maanmittaushallitus, Laatokan Karjala 1938, Pohjois-Karjala ja Savo [Kartta-aineisto] = Ladoga Karelen, Nordkarelen och Savolax. Näköispainos. Mm. Sortavalan ja Lahdenpohjan asemakaavat. Helsinki : Karttakeskus, Laatokan Karjala : kadotettua kauneutta. Koonnut Risto Anttila. Kuvateos. Humppila : KR-kirjat, Laatokan-Karjalan erikoisnumero. Rajaseutu, vuosik. 5 (1928), no. 2. Helsinki : Suomen rajaseutuyhdistys, Laatokan mainingit : Laatokan ja sen rannikon elämää sanoin ja kuvin : Laatokan aseveljet r.y:n julkaisu. Toim. Valde Näsi & Eemil Ovaska. Helsinki, Lahikainen, Kaisu: Karjalan opas. Sis. mm. Valamon & Konevitsan luostarit. Helsinki: Otava, Lampén, Ernst : Pikakuvia Raja-Karjalasta. Ruots. Ögonblicksbilder från Gränskarelen. Helsinki : Otava, Lappalainen, Pekka: Karjalan maa. Toimitus ja taitto Jussi Jäppinen. Jyväskylä : Gummerus, Larionov, Vladimir : Zdravstvuj, Kareliâ! : fotoal'bom.tekst Konstantin Gnetnev. Terve, Karjala! : kuvakirja. Petrozavodsk : Karpovan sizarekset, Lehtipuu, Markus: Karjala : luovutettu Karjala, Itä-Karjala, Vienan Karjala. Kartat: Timo-Pekka Lehtipuu. 2. korjattu painos 2001 nimellä Karjala : matkaopas. 1. painos Helsinki : Suomalainen matkaopas, Lehtipuu, Markus: Karjala : matkaopas. Sisältö: Maa ja kansa ; Ennen matkaa ; Karjalaan ja takaisin ; Perillä ; Viipuri ; Karjalan kannas : Laatokan Karjala ; Itä- Karjala ; Äänisen ympäri ; Keski-Karjala ; Vienan Karjala ; Solovetski ; Karjala Suomessa ; Luovutetun Karjalan tilastot ; Kannaksen kyläluettelo ; Postinumeroluettelo ; Tarton rauhasta päiväskäskyyn ; Miten Karjala-opas tehtiin ; Ajoreittiopas ; Hakemisto ; Tekijän julkaisuja ; Liite: Tulli-ilmoituslomake 3. uudistettu painos korjattu painos. Helsinki : Suomalainen matkaopas, 2002.

17 12 Lehtipuu, Markus: Karjalan tragedia : kuinka Suomen kauneimmasta maakunnasta tuli koko Euroopan häpeäpilkku. Helsinki : Suomalainen matkaopas, Leskinen, Ilpo: Etelä-Karjalan maakunnan muodostuminen. Opinnäyte. Maantiede. Joensuu : Joensuun yliopisto, Letonmäki, L.: Piirteitä Suomen ja Karjalan historiasta. Valtion oppineitten neuvoston tieteellis-pedagogisen jaoston oppikirjaksi hyväksymä. Moskova : Central'one izdatel'stvo narodov S.S.S.R., Levkoev, Aleksej Al'bertovic: Nacional'no-âzykovaâ politika finskogo rukovodstva Sovetskoj Karelii ( ). Petrozavodsk : Karel'skij naucnyj centr Akademii Nauk SSSR, Institut âzyka literatury i istorii, Lindström, Juhani: Karjala tänään. Porvoo Helsinki Juva : WSOY, Maan piiri ja elonkehä : professori Heikki Kirkisen juhlakirja. Toimittaja: Mikko Vento. Kirjoittajat: Heikki Kirkinen... et al. Historian tutkimuksia 14. Joensuu : Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, Merikoski, K.: Lyhyzii tiedoloi Suomen muas. Heimovellih näh kirjutti K. Merikoski. Lyhyitä tietoja Suomesta : heimoveljille esitetty. Sortavala : Sortavalan kirjapainon osakeyhtiö, Merikoski, K.: Muistelmia entisestä Laatokan Karjalasta. Ylipainos Nuoresta Karjalasta. Julkaistu Mietteitä 100-vuotisen muistojuhlan johdosta Viipurin läänin yhdistämisestä muuhun Suomeen 11 päivänä joulukuuta v Viipuri : Tilapäistöiden kp., Mikkola, J. J.: Lännen ja idän rajoilta : historiallisia kirjoitelmia. Mm. paikannimien etymologiaa. Porvoo : WSOY, Miten ratkaista Karjalan kysymys : seminaarin aineisto ja Karjalan liiton Karjala-ohjelma. Miten ratkaista Karjalan kysymys -seminaari (1996). Helsinki : Karjalan liitto, Moni-ilmeinen Etelä-Karjala. Tekstit: Erkki Mennola. Lappeenranta : Etelä- Karjalan maakuntaliitto, Muistojen Karjala : Karjalasta kertovaa tieto- ja kaunokirjallisuutta. Kuopio : Kuopion kaupunginkirjasto, Mäkinen, Yrjö-Pekka: Laatokan Karjalan nousun vuosikymmenet : Laatokan Karjalan henkisen ja taloudellisen kehityksen vaiheita Pieksämäki: Laatokan Karjalan kulttuurityön toimikunta, 1956.

18 13 Nedelko, V. I.: Priladoz'e = Laatokanseutu. Fotografii = valokuvat: O. N. Polestsuk. Tekst = teksti: V. I. Nedelko. Petrozavodsk : Karelija, Nieminen, Miikku: Selvitys Etelä-Karjalan maakuntaa koskevasta tutkimuksesta ja tutkimusluettelo vuosilta Itä-Suomen yliopistoseura ry:n Etelä- Karjalan tutkimustoimikunnan julkaisuja 1. Lappeenranta : Itä-Suomen yliopistoseura, Nissilä, Pekka: Itä-Karjalan kysymys Tarton rauhanneuvotteluista vuonna 1920 Kansainliiton käsittelyyn vuonna Opinnäyte, Oulun yliopisto, Historian laitos. Oulu : P. Nissilä, Nolde, B. E. : Suomi Venäjän valtakunnassa. B. E. Nolden kuvaus vuodelta Osmo Jussilan käännös ja referointi teoksesta Ocerki russkago gosudarstvennago prava. Helsinki : Gaudeamus, Nordiska östrelationer förr och nu : materialsamling, baserad på ett nordiskt seminarium på Olofsborg i Nyslott, Finland den juni Helsinki : Pohjola-Norden, Novoe v izucenii istorii Karelii. Naucnye redaktory: N. A. Korablev... et al. Karjalan historiaa 1400-luvulta 1900-luvulle. Petrozavodsk : Rossijskaâ Akademiâ nauk. Karel'skij naucnyj centr, Nurmiluoto, Timo & Vallas Hannu: Karjala kuvina : Laatokan Karjala. Helsinki : Constator, Nurmiluoto, Timo & Vallas, Hannu: Karjala kuvina : Viipurin Karjala. Helsinki : Constator, Nygård, Toivo: Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen : aatteellinen heimotyö itsenäisessä Suomessa. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Helsinki : Otava, Nykypäivän karjalatietoutta. Helsinki : Kalevalaseura / Opintotoiminnan keskusliitto, Näsi, Valde: Laatokan laulumailta. Matkailijan opas. Porvoo : WSOY, 1935 Ob^sestvenno-politiceskaâ istoriâ Karelii XX veka : ocerki i stat'i.naucnye redaktory: L. I. Vavulinskaâ, N. A. Korablev & V. G. Makurov. Karjalan poliittinen historia 20. vuosisadalla. Petrozavodsk : Rossijskaâ Akademiâ nauk, Karel'skij naucnyj centr, Institut âzyka, literatury i istorii, Ocerki istorii Karelii 1-2. Karel'skij filial Akademii Nauk SSSR institut âzyka, literatury i istorii. Petrozavodsk, 1957 & Oinas, Felix J.: The Karelians. Subcontractor's monograph, HRAF-12, Indiana- 46. New Haven, CT : Human Relations Area Files, 1955.

19 14 On the border of the European Union : from The Gulf of Finland to the Arctic Ocean. Edit. Heikki Kirkinen & Leena Westman. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 13. Joensuu : Joensuu University Press, Paavolainen, Erkki : Karjalan kannaksen kysymyksiä. Helsinki : Otava, Paavolainen, Erkki: Sellainen oli Karjala : luovutetun alueen vaiheita. 2. painos painos Helsinki: Otava, Paloposki, Antti: Rajalla on rauhallista. Helsinki : Otava, Paskov, A. M. : Gerby i flagi Karelii = Karjalan vaakunat ja liput. Hudozniki: V. A. Bazegskij & N. V. Truhin. Foto: O. A. Semenenko. Perevod na finskij: A. S. Ûntunen. Petrozavodsk : Karèko, Peltoniemi, U.: Itärajan kuvia. Porvoo : WSOY, Perspektiv på Östra Finlands historia : föredrag vid Historicus seminarium Red. Max Engman. Helsinki : Historicus, Pessi, Yrjö & Auvinen, Reino J: Karjala-kysymys : taloudellisia näkökohtia Lappeenranta : Karjala-lehti, Pessi, Yrjö: Karjalamme rajan takana. Espoo : Scritti, Pimenov, V. & Epstei, E.: Karelija glazami putesestvennikov i issledovatelei 18. i 19. vekov. Matkakertomuksia Karjalasta 18. ja 19. vuosisadalta. Petrozavodsk : Izdatelvstvo Karelija, Poutvaara, Matti: Etelä-Karjala = Södra Karelen. Tämän teoksen suunnittelussa, kuvien valikoimisessa ja tekstin tarkistuksessa ovat avustaneet Selim Rantala, Reino Ahjopalo & Sulo Kinnunen. 2. painos painos Porvoo : WSOY, Raja-Karjalan Säätiön muistojen kirja. Toim. Eliel Vartiainen. Raja-Karjalan Säätiön julkaisuja 1. Sortavala : Raja-Karjalan Säätiö, Raja-Karjalan Säätiön muistojen kirja 2. Helsinki : Raja-Karjalan Säätiö, Rajaseutujen matkailuopas. Helsinki : Suomen Rajaseutuyhdistys, Rakas entinen Karjala : Karjalan liiton muistojulkaisu 2. Toimittanut Olavi Paavolainen, avustajana Ilmari Pimiä. 3. painos 1955 (näköispainokset 1991 & 1992), 2. painos painos Porvoo: WSOY, Rauhala, K. N. : Ulko- ja sisäpoliittisia kuvia. Tämän kirjoituksen pääpiirteet esitettiin tasavaltalaisten neuvottelukokouksessa Sortavalassa lokakuun 29 p:nä Viipuri : Karjalan kirjallisuuden ystävät, 1918.

20 15 Relander, O. : Karjalan kuvia. Helsinki : Weilin & Göös, Relander, Oskar: Pohjois- ja Itä-Karjala. Suomen maakunnat 2. Kirj. Karl Adolf Oskar Relander. Helsinki : Kansanvalistus-seura, Reuter, O. M.: Suomea samoilemassa : maamme luonto, kansa ja kehitys. Ruots. "Finland i ord och bild : dess natur, folk och kultur" (1901). Helsinki : Helios, Ruuth, Y. O.: Karjalan kysymys vuosina eli katsaus Karjalankysymyksen poliittiseen luonteeseen. Jyväskylä : Gummerus, Räikkönen, Erkki: Heimokirja. Suomalais-ugrilaisten kansojen historia ja kulttuuri. Helsinki : Otava, Räsänen, Katariina: "Karjalan käki kukkui..." : kertomuksia matkoista menetetylle kotiseudulle. Opinnäyte. Tampere : Tampereen yliopisto, psykologian laitos, Räty-Hämäläinen, Aino: Raja-Karjalan kunnailta. Sis.Impilahti, Korpiselkä, Salmi, Soanlahti, Sortavala, Suojärvi & Suistamo. Helsinki : WSOY, Saimaa-kirja. Toimittanut Toimi Jaatinen. Helsinki : Tammi, Salenius, J. M.: Itä-Suomen oloista ja tapauksista muinaiseen aikaan. Tietoja mm. Karjalan luostareista, Vanhan Suomen teollisuudesta ja Käkisalmesta. Viipuri: Karjalan kirjapaino, Salenius, Johan Magnus: Niitä näitä Itä-Suomesta 1. Käsikirjoitus. Tietoja mm. Säkkijärvestä, Kivennavasta, Laatokasta ja Vanhan Suomen kirjapainoista. Helsinki: Hufwudstadsblad, Salenius, J.M.: Niitä näitä Itä-Suomesta 2. Tietoja mm. Viipurin kaupasta, Etelä- Karjalan nimistötutkimuksesta ja lahjoitusmaista Salenius, Johan Magnus: Niitä näitä Itä-Suomesta 3. Käsikirjoitus. Tietoja mm. Valkjärvestä, Käkisalmesta, Viipurista, Pyhärististä ja seurakuntien rajoista. Helsinki: Hufwudstadsblad, Salmenkallio, Kauko: Matkakuvia Laatokan-Karjalasta : tulkua muutkii katsomua : matkakuvia Kiziltä, Sortavalasta, Jaakkimasta, Lahdenpohjasta ja Valamosta kesällä Joensuu : Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, Sellainen on Viipuri : Viipuri ja Karjalankannas venäläisin silmin. Tekijät: Löha Krykoff... et al. Viipuri : Polyplan Publishers, Seppinen, Jukka: Kannas tässä ja nyt. Lappeenranta : Karjalan kirjapaino, Seppinen, Jukka: Kohti Karjalaa : pakkoluovutettu Karjala tänään ja huomenna. Lappeenranta : Karjalan kirjapaino, 1998.

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat henkikirjojen (v. 1634- -1937) rullafilmit. Luettelon lopussa on hakemisto pitäjien kuulumisesta eri kihlakuntiin.

Lisätiedot

SATA VUOTTA NUOREMPIEN KIRKONKIRJOJEN MIKROKORTIT ARKISTOLAITOKSESSA

SATA VUOTTA NUOREMPIEN KIRKONKIRJOJEN MIKROKORTIT ARKISTOLAITOKSESSA SATA VUOTTA NUOREMPIEN KIRKONKIRJOJEN MIKROKORTIT ARKISTOLAITOKSESSA Alla on lueteltuna seurakunnat, joilta on sata vuotta nuorempia kirkonkirjoja mikrokortteina tutkijasalikäytössä jossakin maakuntaarkistossa.

Lisätiedot

SATA VUOTTA NUOREMPIEN KIRKONKIRJOJEN MIKROKORTIT ARKISTOLAITOKSESSA

SATA VUOTTA NUOREMPIEN KIRKONKIRJOJEN MIKROKORTIT ARKISTOLAITOKSESSA SATA VUOTTA NUOREMPIEN KIRKONKIRJOJEN MIKROKORTIT ARKISTOLAITOKSESSA Alla on lueteltuna seurakunnat, joilta on sata vuotta nuorempia kirkonkirjoja mikrokortteina tutkijasalikäytössä jossakin maakuntaarkistossa.

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

YLEISARKISTOJEN MIKROFILMIRULLAT Muu mikrokuvattu aineisto

YLEISARKISTOJEN MIKROFILMIRULLAT Muu mikrokuvattu aineisto YLEISARKISTOJEN MIKROFILMIRULLAT Muu mikrokuvattu aineisto Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat muut mikrokuvatut aineistot, kuten läänin- ja voudintilit, tuomiokirjat, perukirjat,

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

TALVISODAN TILINPÄÄTÖS

TALVISODAN TILINPÄÄTÖS TALVISODAN TILINPÄÄTÖS Talvisota 30.11.1939 13.3.1940 I. Sotasuunnitelmat 1930- luvulla II. Sotatoimet joulukuussa 1939 III. Etsikkoaika tammikuu 1940 IV. Ratkaisevat taistelut helmi- ja maaliskuussa 1940

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

SATA VUOTTA NUOREMMAT KIRKONKIRJAT JA SIVIILIREKISTERIT DIGITAALIARKISTOSSA

SATA VUOTTA NUOREMMAT KIRKONKIRJAT JA SIVIILIREKISTERIT DIGITAALIARKISTOSSA SATA VUOTTA NUOREMMAT KIRKONKIRJAT JA SIVIILIREKISTERIT DIGITAALIARKISTOSSA Alla on lueteltuna kaikki ne seurakunnat, joilta on digitoitu sata vuotta nuorempia kirkonkirjoja ja joiden käyttö arkistolaitoksen

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Tästä kaikki lähti: Rajakauppa ja väestön liikkuminen itärajan yli. Pielisen Karjalan V Tulevaisuusfoorumi 6.11.2012 Lieksa, FL Asko Saarelainen

Tästä kaikki lähti: Rajakauppa ja väestön liikkuminen itärajan yli. Pielisen Karjalan V Tulevaisuusfoorumi 6.11.2012 Lieksa, FL Asko Saarelainen Tästä kaikki lähti: Rajakauppa ja väestön liikkuminen itärajan yli Lieksasta itään johtava suunta on ollut merkittävä kauppareitti vuosisatojen ajan. Karjalaisten ja venäläisten kauppatie Laatokalta Pielisen

Lisätiedot

SATA VUOTTA VANHAT JA SITÄ NUOREMMAT KIRKONKIRJAT JA SIVIILIREKISTERIT DIGITAALIARKISTOSSA

SATA VUOTTA VANHAT JA SITÄ NUOREMMAT KIRKONKIRJAT JA SIVIILIREKISTERIT DIGITAALIARKISTOSSA SATA VUOTTA VANHAT JA SITÄ NUOREMMAT KIRKONKIRJAT JA SIVIILIREKISTERIT DIGITAALIARKISTOSSA Alla on lueteltuna kaikki ne seurakunnat, joilta on digitoitu sata vuotta nuorempia kirkonkirjoja ja joiden käyttö

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p.

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p. Suomen Matkailija-yhdistyksen toimituksia: Matkasuuntia Suomessa I. V. 1888 Stntf 2: - 11.»»» 50 111.» 1889» -50 Huom. Neljäs vihko matkasuuntia ilmestyy keväällä 1890. Helsinki ymdäristöineeii. Käsikirja

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21 H21 1 Esa Karjalainen TietoEnator 38.29 2 Vesa Virkki Ericsson 41.03 3 Jussi Rämö Ericsson 43.26 4 Mikko Nurmimäki Ericsson 48.57 5 Tero Jantunen Ericsson 59.12 6 Jussi Lehto Fortum 60.49 7 Risto Salmela

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 Joensuu, Veteraanikansalliset 10.7.2016 M30 100 m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37 M35 100 m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 M35 1500 m 1. Simo Hämäläinen Joensuun Kataja 4.32,61 M35 pituus

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT 12.3.2014 IITIN URAJÄRVELLÄ TULOKSET: NAISET ALLE 70V: 1. Lämsä Lilja Iitin Eläkkeensaajat 1714g 2. Pölönen Terttu Haminanseudun Oloneuvokset 1668g 3. Huhtiniemi

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015 METSÄSTYSHAULIKKO SIJ A MIEHET Alkuk Finaal i TULOS 1 Roiha Matti Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys 23 24 47 2 Suuronen Janne Kympin Kyttääjät 23 22 45 3 Korpi Kai Oravalan Metsästäjät 22 22 44 4 Pitkänen

Lisätiedot

Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO

Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA HELSINKI Sisällys Alkusanat Kotiseudun ja Hiidenkiven

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Harvola PAIJAT. Joosepist etteepäi. Esityksen tietojen koostaminen Jouko & Riikka Paija 26.10.08 Paijan sukujuhla Ypäjällä

Harvola PAIJAT. Joosepist etteepäi. Esityksen tietojen koostaminen Jouko & Riikka Paija 26.10.08 Paijan sukujuhla Ypäjällä Harvola PAIJAT Joosepist etteepäi Esityksen tietojen koostaminen Jouko & Riikka Paija 26.10.08 Paijan sukujuhla Ypäjällä 1944 menetetty Karjala MUOLAA PAIJA Nimiasuja Paja Paija* Pajain Pajanen Paijainen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu

Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu 1 Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 92 13 15 15 15 15 12 16 16 7 2 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 86 13 13 20 20 20 13 3 Varis Juha n Kyykkä 60 11 11 11 9 0 18 0 4 Kononen

Lisätiedot

Puutiojärvi 16.1.2014

Puutiojärvi 16.1.2014 Puutiojärvi 16.1.2014 TAULU 1 I Lars Laakkonen, Drg. Torp., s. 1798, k. 17.4.1838 Kuopio Ryönä. Puoliso: 29.7.1827 Riistavesi Hedvig Hämäläinen, s. 1802. Brita Caisa Laakkonen, s. 20.3.1824 Kuopio Ristavesi.

Lisätiedot

Suomen kulttuurivähemmistöt

Suomen kulttuurivähemmistöt Suomen kulttuurivähemmistöt Toimittajat: Marja Hiltunen SUB Göttingen 211 698 288 2000 A 30295 Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja No 72 Helsinki 1997 Esipuhe 7 1. Suomi kulttuurialueena 11 1.1. Uralilainen

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

uneen LUETTELO KIRJALLISUUTTA TOIMITTAMAA NAISASIALIITTO SUOMESSA SUOMEN NAISTEN SUOMENKIELISTÄ

uneen LUETTELO KIRJALLISUUTTA TOIMITTAMAA NAISASIALIITTO SUOMESSA SUOMEN NAISTEN SUOMENKIELISTÄ uneen NAISASIALIITTO SUOMESSA LUETTELO SUOMEN NAISTEN TOIMITTAMAA SUOMENKIELISTÄ KIRJALLISUUTTA TOIMITETTU NAISTEN NÄYTTELYYN KÖÖPENHAMINASSA KESÄLLÄ 1895 HELSINGISSÄ, SUOMALAISEN KIRJALLIS. SEURAN KIRJAPAINOSSA,

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 994 Pirkkala 1.1.1922 536 Nokia 321 Kyyrölä 1.1.1934 - Luovutetulla alueella 013 Antrea 19.9.

Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 994 Pirkkala 1.1.1922 536 Nokia 321 Kyyrölä 1.1.1934 - Luovutetulla alueella 013 Antrea 19.9. Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 994 Pirkkala 1.1.1922 536 Nokia 321 Kyyrölä 1.1.1934 - Luovutetulla alueella 013 Antrea 19.9.1944 - Luovutetulla alueella 080 Harlu 19.9.1944 - Luovutetulla

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Perhe 1. 1. Erik Utriainen s. 1655 Pielisjärvi, Lieksa. Lapset: Hemming s. 1689. Perhe 2. Perhe 2. 2. Hemming Utriainen, (perheestä1) s. 1689.

Perhe 1. 1. Erik Utriainen s. 1655 Pielisjärvi, Lieksa. Lapset: Hemming s. 1689. Perhe 2. Perhe 2. 2. Hemming Utriainen, (perheestä1) s. 1689. Sivu 1/11 Paluu 1. Erik Utriainen s. 1655 Pielisjärvi, Lieksa. Perhe 1 Hemming s. 1689. Perhe 2 2. Hemming Utriainen, (perheestä1) s. 1689. Perhe 2 Puoliso: Anna Jugoin s. 1690. Paavo s. 1722. Perhe 3

Lisätiedot

Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 001 Ahlainen Pori 002 Aitolahti Tampere 003 Akaa 1.1.

Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 001 Ahlainen Pori 002 Aitolahti Tampere 003 Akaa 1.1. Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 001 Ahlainen 1.1.1972 609 Pori 002 Aitolahti 1.1.1966 837 Tampere 003 Akaa 1.1.1946 020 Akaa 004 Alahärmä 1.1.2009 233 Kauhava 006 Alastaro 1.1.2009 430

Lisätiedot

Pylkkösten-Pylkkästen sukuseuran,tiedostuslehti 01/2007 (perustettu 6.9.2003 Tertin Kartanossa Mikkelissä)

Pylkkösten-Pylkkästen sukuseuran,tiedostuslehti 01/2007 (perustettu 6.9.2003 Tertin Kartanossa Mikkelissä) 1(6) Pylkkösten-Pylkkästen sukuseuran,tiedostuslehti 01/2007 (perustettu 6.9.2003 Tertin Kartanossa Mikkelissä) Sukuseuran hallitus Hallituksen jäsenet ovat edellisestä sukukokouksesta 30.07.2005 alkaen:

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results RIO-TRAP 7.9.206 7.09.206 7:0:52 Luokka/Category Y Sija Nro Nimi Seura 2 3 Yht. S-off Fin Yht. S-off 83 Nissilä Timo RMY 25 23 2 72 2 96 2 38 Yliluoma Juha MKMS 2 2 25 70 22 92 /5 3 20 Bäckman Marcus RS

Lisätiedot

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2014 Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä KOULU JA MENNEISYYS LII 4 ISBN 978-952-67639-4-1 (pdf) ISSN

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Kirjeen takana Reino Rinteen kaksi muistilappua Väinö Katajasta. h 3 07.05.1946 Reino Rinteen kirje Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karistolle.

Kirjeen takana Reino Rinteen kaksi muistilappua Väinö Katajasta. h 3 07.05.1946 Reino Rinteen kirje Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karistolle. 1 KANSIO H KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ ARVI A. KARISTON KIRJEET REINO RINTEELLE h 1 19.04.1946 Reino Rinteen kirje Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karistolle. h 2 20.04.1946 Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karisto / Arvi

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955 KOULUJA MENNEISYYS IX KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 IX HELSINKI1955 Vuosikirjaan Koulu ja menneisyys IX saaduista kirjoituksista esittää Suomen Kouluhistoriallinen

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot