VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944"

Transkriptio

1 VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA Temaattinen kirjallisuusluettelo Suomen autonomian ja itsenäisyyden ajan Viipurin lääniä käsittelevistä teoksista. Toimittanut FM Olli-Matti Sopanen Joensuun yliopisto Historian laitos 2004

2 ii ESIPUHE Tämän tutkimustyön tavoitteena on ollut koota yhteen Viipurin lääniä käsitteleviä historiallisia teoksia Suomen autonomian ja itsenäisyyden ajalta eli Haminan rauhasta (1809) Pariisin rauhaan (1947). Vaihtoehtoisesti ja yhtä perustelusti rajavuosina voidaan pitää Vanhan Suomen liittämistä Suomen suurruhtinaskuntaan (1812) ja jatkosodan päättymistä Neuvostoliiton kanssa solmittuun Moskovan välirauhaan (1944). Tällöin on aluksi huomioituva monet laaja-alaiset yleisteokset, joissa käsitellään ja 1900-luvun Karjalan Kannasta ja Laatokan Karjalaa tai ns. Raja-Karjalaa. Alueellisesti tarkastelun ulkopuolelle jäävät siis ne julkaisut, joissa käsitellään pääasiallisesti Vienan ja Aunuksen Karjalaa Venäjän puolelta sekä Pohjois-Karjalaa ja Kymenlaaksoa Suomen puolelta. Idässä Viipurin läänin raja vastasi tunnetusti Tarton rauhan (1920) mukaista valtakunnan rajaa ja läntisimmät mukaanotetut karjalaispitäjät ovat seuraavat: Vironlahti, Miehikkälä, Ylämaa, Säkkijärvi, Vahviala, Nuijamaa, Jääski, Kirvu, Rautjärvi, Simpele, Parikkala, Saari, Uukuniemi, Ruskeala, Pälkjärvi, Värtsilä, Soanlahti, Korpiselkä, Suojärvi sekä Suomenlahden neljä ulkosaarta, Suursaari, Tytärsaari, Lavansaari ja Seiskari. Tässä kirjallisuusluettelossa on pyritty kyseisen aihepiiriin mahdollisimman kattavaan ja monipuoliseen tarkasteluun selkeiden temaattisten päälukujen avulla. Päälukujen alussa on esitetty lyhyet määritelmät niiden keskeisestä sisällöstä ja keskinäisestä suhteesta toisiinsa mm. kansanperinteen, kielen, kirjallisuuden ja taiteen historian osalta. Perinteisesti paljon tutkitut alat kuten sota-, talous- ja sosiaalihistoria on vielä jaettu selkeyttäviin alalukuihin ja mm. koulutuksen, urheilun ja tiedonvälityksen historialle on varattu omat päälukunsa. Kaikki luovutetun Karjalan kunnat ovat lisäksi saaneet omat paikallishistorialliset lukunsa, joihin on sijoitettu mm. viralliset pitäjänhistoriat ja erilaiset kotiseutukuvaukset. Henkilökohtaisempi aineisto noilta alueita on sijoitettu henkilö- ja sukuhistorioiden piiriin. Karjalan siirtoväen vaiheita toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen on käsitelty pääasiassa väestö- ja asutushistorian yhteydessä. Siirtokarjalaisten järjestöjen vaikutus on sittemmin ilmennyt kiinnostuksena mm. paikallishistoriallisen tutkimukseen ja kansanperinteen säilyttämiseen. Teosten saatavuustiedot on koottu yliopistokirjastojen yhteistietokannasta LINDA:sta ja maakuntakirjastojen yhteistietokannasta MANDA:sta. Teosten bibliografisissa tiedoissa on mainittu mm. mahdollisisten eri painosten julkaisuvuosista ja uusista näköispainoksista, ruotsinkielisistä rinnakkaisteoksista, yliopistollisista opinnäytteistä ja kartta-aineistosta. Suomen kansallisbibliografia FENNICA:n osalta on huomiotu ns. pienpainateaineistoa v , jolloin Viipurin lääni kuului luonnollisena osana ensin autonomiseen Suomen suurruhtinaskuntaan ja sitten itsenäiseen Suomen tasavaltaan. Artikkeliaineisto on pääsääntöisesti jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle muutamia valikoituja julkaisuja lukuunottamatta (sis. mm. Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteet). Kootut tiedot perustuvat vuoden 2004 alkuvuoden tilanteeseen. FM Olli-Matti Sopanen.

3 iii SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISESITYKSET VIIPURIN LÄÄNISTÄ SOTAHISTORIA JA PUOLUSTUSLAITOS PUOLUSTUSLAITOS TALVI- JA JATKOSODAN VAIHEET VAPAUS- JA KANSALAISSOTA KARJALASSA HALLINTO- JA OIKEUSHISTORIA TALOUSHISTORIA TALOUDELLINEN KEHITYS JA TOIMEENTULO KAUPPA, TEOLLISUUS JA YRITYSTOIMINTA PANKKI- JA VAKUUTUSTOIMINTA LIIKENNE JA KULJETUS SOSIAALIHISTORIA YHTEISKUNTARAKENNE JA SOSIAALISET KYSYMYKSET JÄRJESTÖTOIMINTA URHEILUHISTORIA VÄESTÖ- JA ASUTUSHISTORIA KANSANPERINNE KIRKKOHISTORIA JA USKONTOTIEDE LUONNONTUTKIMUKSEN HISTORIA KOULUTUKSEN HISTORIA KIELEN JA KIRJALLISUUDEN HISTORIA TAITEEN HISTORIA TIEDONVÄLITYKSEN HISTORIA

4 iv 15. HENKILÖ- JA SUKUHISTORIA HENKILÖHISTORIA SUKUHISTORIA PAIKALLISHISTORIAT VIIPURI VIIPURIN MLK SORTAVALA JA SORTAVALAN MLK KÄKISALMI JA KÄKISALMEN MLK ANTREA HARLU HEINJOKI HIITOLA IMPILAHTI JAAKKIMA JA LAHDENPOHJA JOHANNES JÄÄSKI KANNELJÄRVI KAUKOLA KIRVU KIVENNAPA KOIVISTO JA KOIVISTON MLK KORPISELKÄ KUOLEMAJÄRVI KURKIJOKI LAVANSAARI, LUMIVAARA METSÄPIRTTI MIEHIKKÄLÄ MUOLAA...324

5 v NUIJAMAA PARIKKALA PYHÄJÄRVI VPL PÄLKJÄRVI RAUTJÄRVI JA SIMPELE RAUTU RUSKEALA RÄISÄLÄ SAARI SAKKOLA SALMI SEISKARI SOANLAHTI SUISTAMO SUOJÄRVI SUURSAARI JA TYTÄRSAARI SÄKKIJÄRVI TERIJOKI UUKUNIEMI UUSIKIRKKO VAHVIALA VALAMO VALKJÄRVI VIROLAHTI VUOKSELA VUOKSENRANTA VÄRTSILÄ YLÄMAA ÄYRÄPÄÄ VIIPURIN LÄÄNIN KUNTIEN NIMISTÖSTÄ...354

6 1 1. YLEISESITYKSET VIIPURIN LÄÄNISTÄ Lukuun sisältyy Viipurin läänin historian yleisesityksiä Suomen autonomian ja itsenäisyyden ajalta eli Haminan rauhasta (1809) Pariisin rauhaan (1947). Vaihtoehtoisesti ja yhtä perustelusti rajavuosina voisi pitää Vanhan Suomen liittämistä Suomen suurruhtinaskuntaan (1812) ja jatkosodan päättymistä Neuvostoliiton kanssa solmittuun Moskovan välirauhaan (1944). Näin ollen mukaan luetaan monet laaja-alaiset kokoomajulkaisut ja yleisteokset, joissa käsitellään pääasiallisesti ja 1900-luvun Karjalan Kannasta ja Laatokan Karjalaa, vaikka tarkka alueellinen ja temaattinen rajaus onkin joskus ongelmallista. Toisin sanoen osa valituista teoksia käsittelee hyvinkin yleisesti karjalaisuuteen, luovutettuun Karjalaan ja rajaseutuihin liittyviä kysymyksiä eri vuosikymmenten näkökulmasta. Tähän kuten muihinkin päälukuihin sisältyvien teosten saatavuustiedot on koottu yliopistokirjastojen yhteistietokannasta LINDA:sta (http://linda.linneanet.fi/ ) ja maakuntakirjastojen yhteistietokannasta MANDA:sta (http://manda.linneanet.fi/ ). Aminoff, Torsten G.: Kampen om Nordens östgräns genom seklerna. Turku, Aminoff, Torsten G. : Karjala lännen etuvartiona : 700-vuotinen taistelu Karjalasta. Suom. Antero Manninen. Ruots. "Mellan svärdet och kroksabeln : 700 års kamp om karelarnas land". Helsinki: Otava, Avdeev, S. S. & Klimova, A.V. & Makurov, V.G.: Neizvestnaâ Kareliâ : dokumenty specorganov o zizni respubliki gg. Karjalan historian asiakirjoja. Redaktor: V. G. Makurov. Petrozavodsk : SDV-Optima, Bergh, Johan Herman Edvard: Finland under det första årtiondet af kejsar Alexander IIIs regering. Helsinki : Edlund, Carelia rediviva : juhlakirja professori Heikki Kirkiselle Joensuun yliopisto, Joensuun yliopiston tukisäätiö, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö. Toim. Kyösti Pulliainen & Hannes Sihvo. Joensuu : Joensuun yliopisto, Churchill, Stacy: Itä-Karjalan kohtalo : Itä-Karjalan itsehallintokysymys Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisissä suhteissa Suomentanut Katariina Churchill. Alkuteos "The East Karelian autonomy question in Finnish-Soviet relations, ". Porvoo : WSOY, Cto takoe Kareliâ. Izdatel': Soûz Karelii = Karjalan Liitto. Helsinki : Soûz Karelii, Danielson, Joh. Rich. : Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen. Ruots. "Viborgs läns Återförening med det öfriga Finland". Helsinki : Weilin & Göös, 1894.

7 2 Danielson-Kalmari, J. R.: Tien varrelta kansalliseen ja valtiolliseen itsenäisyyteen : kirjoituksia ja puheita 4: Idän ja lännen taistelua Karjalassa. Porvoo: WSOY, Danielson-Kalmari, J. R.: Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen. Uusien lähteiden nojalla tark. ja täyd. painos. Porvoo : WSOY, The Dividing Line : Borders and National Peripheries. Editors: Lars-Folke Landgrén & Maunu Häyrynen. Articles based on a seminar held at the University of Helsinki, November Helsinki : Renvall Institute, University of Helsinki, Etelä-Karjala tänään. Toimittajat Heikki Punnonen ja Heikki Seppänen. Kaukomieli 10. Helsinki : Viipurilainen osakunta, Etelä-Karjalan historian kuvia. Etelä-Karjalan maakuntaliiton kotiseutusarja 3. Kuvat ja taitto: Pekka Kettunen. Karttapiirrokset: Etelä-Karjalan seutukaavaliitto. Imatra : Etelä-Karjan maakuntaliitto, Forsström, Oskar Adolf.: Kuwia Raja-Karjalasta. Ruots. "Bilder ur lifwet i karelska gränsmarken" (1895). Kansanwalistus-seuran toimituksia 91:1. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Myös yhteennidottuna Ortodoksisen kirkon vaiheet Itä-Suomessa (1903) ; Itä-Karjalan vaiheet / Uuno Karttunen (1912) ; Suomalaisen kansanvalistustyön tukemisesta Raja-Karjalassa (1912) ; Itä- Karjalan waiheita / Niilo Suihko (1921). Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Gorysina, G. A.: Ladoga. Moskova : Planeta, Grellmann, Hans: Grenz-Karelien. Sonderdruck aus Nordische Rundschau, 9. Jahrgang, Heft 3. Greifswald : Universität Greifswald, Gyldén, C. W.: C. W. Gyldénin kaupunkikartat 1:3200-1:10000 vuosilta näköispainoksina [Kartta-aineisto] = C. W. Gyldéns stadskartor 1:3200-1:10000 från åren i faksimiltryck = Plans for the towns in Finland to scales 1:3200-1:10000 published by C. W. Gyldén during , facsimile editions. Karttalehdillä tietoa C. W.Gyldénistä ja historiallisista kartoista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä alkuperäistekstiä Gyldénin vuonna 1844 julkaisemasta Suomen kaupunkien asemakaavakarttoihin liittyvästä selityskirjasta "Historiska och statistiska anteckningar om städerna i Finland". Mm. Viipuri, Sortavala ja Käkisalmi. Helsinki : Maanmittaushallitus, Haataja, Lauri & Lintunen, Martti: Karjala-nostalgia. Kuvateos. Porvoo, Helsinki, Juva : WSOY, Hakkola, Antti Matti: Itä-Karjalan itsenäisyysliikkeen toiminta Suomessa Tarton rauhasta Karjalan kansannousun päättymiseen. Opinnäyte. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1971.

8 3 Hannikainen, P. & Forsman, A. V. & Europaeus, Taavetti Emanuel Taneli: Kuwaelmia Suomen maakunnista. Osa 3 : Karjala. Turku : Lillja, Haravainen : kuvia Karjalasta Koivistolta Kiestinkiin. Engl. "Haravainen : images of Carelia". Teksti: Jaana Juvonen. Kansi: Arto Liimatta. Taitto: Hannu Koutola. Joensuu : Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Havumäki, Hanna: Palautus, yhteistyö, hinta? : suomalaisen Karjala-keskustelun näkökulmia ja argumentteja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Opinnäyte. Turun yliopisto, poliittinen historia. Turku, Heikkinen, Kaija: Etnisten käsitteiden problematiikasta : käsiteanalyysi suomalaisten Karjalaa koskevista matkakuvauksista autonomian ajalla. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja 58. Joensuu : Joensuun yliopisto, Heikkinen, Kaija-Helena: Katsaus karjalaisen kulttuurin tutkimukseen Neuvostoliitossa. Joensuun korkeakoulu. Historian, maantieteen ja muiden aluetieteiden osaston julkaisuja 3. Joensuu : Joensuun korkeakoulu, Henttonen, Antti: Muistojen kultainen Karjala. Historiaa, luontoa ja kulttuurielämää. Jyväskylä : Gummerus, Hilden, Tauno Uljas: Venäjän vallan viimeiset sortotoimenpiteet vuosina Viipuri : Viipurin suojeluskuntapiirin piiriesikunta, Horte, Markku: Suomen hallitus ja Itä-Karjalan kapina talvella Opinnäyte. Helsinki : Helsingin yliopisto, Härkönen, Iivo: Kirjoitukset Karjalan kirjan uudistetussa laitoksessa. Eripainos "Karjalan kirjasta" (1932). Porvoo : WSOY, Härkönen, Iivo: Runojen ja metsäin Karjala : kylästä kylään käypä esitys nykyhetkeen Raja-Karjalasta. Sis. Impilahti, Korpiselkä, Loimola, Pitkäranta, Salmi, Suistamo, Suojärvi & Tolvajärvi. Helsinki : Kansanvalistusseura, Härkönen, Iivo: Suomen Karjala : lyhyt esitys Karjalan maantieteestä, historiallisista vaiheista ja kansanluonteesta. Helsinki : Karjalan sivistysseura, Hämynen, Tapio: Karjala-koulu : Itä-Suomea, Karjalaa ja sen lähialueita ja Itä- Eurooppaa koskeva tutkimus ja opetus Joensuun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa - saavutukset ja tulevaisuuden näköalat. Historian tutkimuksia n:o 10. Joensuu : Joensuun yliopisto, Hämäläinen, Arto: Etelä-Karjala : iloinen idän portti. Kuvat: Arto Hämäläinen & Reino Turunen. Teksti: Arto Hämäläinen. Lappeenranta : Vaulasvirta, Inha, I. K.: Suomen maisemia. Näkemänsä mukaan kuvaillut I. K. Inha. 3. painos 1988, 2. painos painos Porvoo : WSOY, 1909.

9 4 Istoriâ, arheologiâ, ètnografiâ Karelii bibliograficeskij ukazatel' literatury za gg. Bibliografia Karjalan historiasta, arkeologiasta ja kansatieteestä. Sostaviteli: O. P. Koskina... et al. Petrozavodsk : Nac. b-ka Respubliki Kareliâ, Istoriâ Karelii v dokumentah i materialah (s drevnejsih vremen do nacalo XX veka) : ucebnoe posobie dlâ srednej skoly. Sostaviteli: T. A. Baruhina... i dr.naucnyj redaktor: A. I. Afanas'eva. Izd. 3-e, pererabotannoe, dopolnennoe. Petrozavodsk : Izdatel'stvo Petrozavodskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Itä-Karjala : esitys Itä-Karjalan maasta ja kansasta, sen vapausliikkeen tähänastisista vaiheista, nykyisistä taloudellisista, sivistyksellisistä ja valtiollisista oloista sekä Karjalan kysymyksestä. Toimittanut Akateeminen Karjala-Seura. Helsinki, Itämerensuomalaiset : heimokansojen historiaa ja kohtaloita. Toimittanut Mauno Jokipii. Ven. "Pribaltijsko-finskie narody : istoriâ i sud'by rodstvennyh narodov" Kirjoittajat: Heinike Heinsoo... et al. Jyväskylä : Atena, Jaatinen, Martti I., Karjalan kartat. Karjalan liitto ry. Helsinki : Tammi, Jalkamatkaopas 2 : Reiteille: Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-Haapamäki- Viipuri-Äyräpäänjärvi-Terijoki ; Oulu-Kuusamo KK.-Kiutaköngäs-Paanajärvi- Nuorunen. Helsinki : Koulumatkailutoimisto, Julku, Kyösti: Suomen itärajan synty. Studia historica septentrionalia 10. Rovaniemi : Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys Jussila, Osmo: Venäläinen Suomi. Porvoo Helsinki Juva : WSOY, Jääskeläinen, Mauno: Itä-Karjalan kysymys : kansallisen laajennusohjelman synty ja sen toteuttamisyritykset Suomen ulkopolitiikassa vuosina Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki : WSOY, Kaakon kulmalta : Karjalan Kannaksen Liiton julkaisu 1. Toim. Antti Komonen & A. V. Komulainen. Käkisalmi : Karjalan Kannaksen Liitto, Kahden Karjalan välillä : kahden Riikin riitamaalla. Toimituskunta: Antero Heikkinen, Tapio Hämynen & Hannes Sihvo. Toimittaja: Tapio Hämynen. Omistettu professori Veijo Saloheimolle hänen täyttäessään 70 vuotta. Sisältö: Rajaton raja / Ilkka ja Muusa Savijärvi -- Mikä Karjala? / Tapio Hämynen -- Rautakautinen Karjala - Karjalan synty / Aleksander Saksa -- Karjala: historia, aate, identiteetti / Hannes Sihvo -- Kauppaa kahden Karjalan välillä suurvalta-ajan lopulla / Kimmo Katajala -- Raja railoutuu: Vienan laukkukaupan kriisi 1830-luvulla / Antero Heikkinen -- Itä-Suomesta Venäjälle: eräitä piirteitä väestön liikkuvuudesta / Pekka Kauppinen -- Kansainväliset karjalaiset kauppamiehet vuosisatamme vaihteessa / Marjatta Hietala -- Autonomian ajan tullipolitiikka ja Venäjän ja Saksan kilpailu Suomen viljamarkkinoista / Seppo

10 5 Rytkönen -- Matkailua itärajan tuntumassa ennen Suomen itsenäistymistä / Erkki Markkanen -- Laukkukaupasta lähialueyhteistyöhön - Pielisjärven ja Repolan vilkkaat kauppayhteydet / Asko Saarelainen -- Inkerinmaan levottomuudet ja Suomen rajarauha / Pekka Nevalainen -- Karjalan pakolaiset Pielisjärvellä 1920-luvulla / Matti Kosonen -- Loikkareiden kohtalo Neuvosto- Karjalassa asiakirjojen kuvaamana / Irina Takalo -- Talvisota Neuvosto-Karjalan puoluejohtajien silmin / Ilja Solomesc -- Itä-Karjalan Vapautusliike ja suomalaisten miehitys / Antti Laine -- Karjalais-suomalainen Sosialistinen Neuvostotasavalta / Juri Kilin -- Rajavartiointi vaaran vuosina / Juha Pohjonen -- Valamon luostarin synty yhä tuntematon / Heikki Kirkinen -- Vanhauskoiset karjalassa 1600-luvulla / Irina Tsernjakova -- Ilomantsin vanhauskoiset / Ismo Björn -- Nämil bednoil rajazil: venäläisaunuksenkarjalaisista kontakteista / Raija Pyöli -- Raja-karjalan rajalla - Ilomantsin ortodoksikylien karjalaisista kulttuuripiirteistä 1980-luvun lopulla / Pekka Hakamies -- "Pasportas on kirjutettu mie olen karjalan'e" / Anneli Sarhimaa ja Lea Siilin -- Mahtuvatko vepsäläiset kansalaisyhteiskuntaan / Kaija Heikkinen. Studia Carelica humanistica 5. Joensuu : Joensuun yliopisto, Kahden kruunun alla : Kymijoki rajana Toimitus: Eeva-Liisa Oksanen. Kouvola: Kymen läänin Suomi 75 vuotta -työryhmä : Kymenlaakson maakuntaliitto : Kymenlaakson kesäyliopisto, Kajander, Kalle: Vala : kuvaus Raja-Karjalasta. Kyläläisten kirjasia 58. Porvoo : WSOY, Kallio, O. A.: Viipurin läänin järjestämisestä muun Suomen yhteyteen. Väitöskirja. Helsinki : Weilin & Göös, Karelen : landet som var : minnespublikation utg. av Karjalan Liitto. Redigerad av Olavi Paavolainen med bistånd av Nils-Gustav Hahl. "Karjala - muistojen maa : Karjalan liiton muistojulkaisu 1." (1940) ruotsiksi. Porvoo : WSOY, Kareliâ i Finlândiâ na poroge novogo tysâcyletiâ : tezisy dokladov mezdunarodnogo simpoziuma istorikov (21-23 maâ 1999 g.) = Karjala ja Suomi uuden vuosituhannen kynnyksellä : esitelmien teesit. Historioitsijoiden kansainvälinen symposiumi (21-23 toukokuuta 1999). Redkollegiâ: I. M. Solome^s,... et al. Petrozavodsk : Izdatel'stvo Petrozavodskogo universiteta, The Karelian issue. Translated by Carita Ahlberg. = Die Karelienfrage. Übersetzung: Klaas Ruppel. = Karel'skij vopros. Julkaistu 3 kielellä. Helsinki : Karelian Association / Karelischer Verband / Soûz Karelii, Karelski pereseek [[Kartta-aineisto]] : avtodoroznaja karta = Karjalan Kannas : autoilijan tiekartta : historialliset suomalaiset paikannimet. Myös Karty Vyborga i Priozerska = Viipurin ja Käkisalmen kartta. Sankt-Peterburg : Diskus Media, Karjala : Karjalaisen osakunnan julkaisu. Alkulause: Werner Söderhjelm. Sis. mm. Pietari Hannikaisen "Silmänkääntäjä" / A. Siegberg ; Sortavalan kaupungin Historiallis-Kansatieteellinen Museo / M. Varonen ; Sortavalan kaupungin kirjasto

11 6 / U. Karttunen ; Laatokan Karjalan "harvinaisista" kasveista / Herman Hällström ; Laatokan pinnan korkeusvaihteluista / V. Pelkonen ; Valamon saarten maantieteellisistä suhteista / V. Jääskeläinen ; Piirteitä Karjalaisen Osakunnan kansanvalistustoiminnasta / V. Tanskanen. Helsinki : Otava, Karjala 2 : Kalevalan 100-vuotis- ja osakunnan 30-vuotispäiväksi Sis. mm. Karjalaisen heimon merkitys kansanrunoudellemme / Aimo Turunen ; Arvi Jännes, Karjalan runoilija / Pentti Härkönen ; Karjalaisen Osakunnan sananparsienkeruukilpailu / Jouko K. Tolvanen ; Taianomaisia rajakarjalaisia hääja naimatapoja / Pekka Kyytinen ; Karjalaisista leikeistä ja kansantanhuista / Inkeri Kuusisto ; Piirteitä Karjalan synnystä / Sampo Kilpi ; Laatokan ulkosaariston kasvillisuudesta / Antero Pankakoski ; Eräistä Karjalan hyönteismaailman tarjoamista tutkimustehtävistä. Helsinki : Karjalainen Osakunta, Karjala 3: Karjalaisen osakunnan kotiseutujulkaisu. Helsinki: Karjalainen Osakunta, Karjala 4 : Karjalaisen osakunnan 60-vuotispäiväksi Toim. Heikki Koukkunen. Helsinki : Karjalainen osakunta, Karjala 1: Portti itään ja länteen. Toimitusneuvosto: Markku Haapio... et al Sisältö: Runon ja laulun maa. Karjalainen kansanperinne. Uskontojen Karjala. Hämeenlinna : Karisto, Karjala 2: Karjalan maisema ja luonto. Toimitusneuvosto: Markku Haapio... et al. Sisältö: Sanan maisema. Karjalan maa. Ulkosaarilta vaaramaisemaan. Karjalan kulttuurimaisema. Hämeenlinna : Karisto, Karjala 3 : Karjalan yhteiskunta ja talous. Toimitusneuvosto: Markku Haapio... et al. Sisältö: Karjalan yhteiskunta. Maatalous muuttuvassa yhteiskunnassa. Teollisuus. Kauppa ja liikenne. Karjalan kunnat. Hämeenlinna : Karisto, Karjala 4: Karjalan vaiheet. Toimitusneuvosto: Markku Haapio... et al. Sisältö: Karjala idän ja lännen välissä. Vanhan Suomen vaiheesta itsenäisyyden aikaan. Karjala maailmansotien välillä. Sotien jälkeinen aika. Nyky-Karjala. Hämeenlinna : Karisto, Karjala [Elektroninen aineisto]. Maanmittauslaitos ja Topografikunta. Osa 1 : Viipuri ympäristöineen. Ennen vuotta 1939 laaditut kartat digitoituna. Yleiskartat 1:2 milj. & 1:400000, taloudellinen kartta 1:100000, topografiset kartat 1: & 1:20000, pitäjänkartta 1: Helsinki: Maanmittauslaitos, cop Karjala : historia, kansa, kulttuuri. Toimittaneet Pekka Nevalainen, Hannes Sihvo. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 705. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Karjala : idän ja lännen silta. Toim. Hannes Sihvo. Kalevalaseuran vuosikirja 53. Porvoo : WSOY, 1973.

12 7 Karjala : (Länsi-Karjala lukuunottamatta Viipurin ja Haminan välistä seutua). Näköispainos Helsinki: Suomen Matkailuliitto, painos Matkailijayhdistyksen matkakäsikirja. Helsinki: Matkailijayhdistys, Karjala : matkaajan aakkoset. Toimittanut Hilkka Kemppinen. Helsinki : Kustannus Oy Orient Express, Karjala - muistojen maa : Karjalan Liiton muistojulkaisu 1. Toimittanut Olavi Paavolainen, avustajana Maija Suova. 4. painos 1965 (näköispainos 2001), 3. painos 1949 (näköispainos 1991), 2. painos painos Porvoo : WSOY, Karjala nyt 1. Sis. Landsat-satelliittikartan. - Kartta sis.: Viipuri, Viipurin mlk, Johannes, Koivisto, Kuolemajärvi, Uusikirkko, Heinjoki, Muolaa, Kanneljärvi, Kivennapa, Terijoki, Äyräpää, Vuoksela, Sakkola, Rautu, Metsäpirtti, Saimaan kanava, Lempaala, Nenämäki, Kronstadtin turvapato, Leningrad. Tampere: Sun press, Karjala nyt 2. Sis. Landsat-satelliittikartan. - Kartta sis.:taipaleenjoki, Sakkola, Vuoksela, Kiimajärvi, Pyhäjärvi, Konevitsa, Räisälä, Antrea, Kirvu, Käkisalmi, Kaukola, Jääski, Hiitola, Simpele, Kurkijoki, Lahdenpohja, Jaakkima, Valamo, Parikkala, Uukuniemi, Sortavala, Pitkäranta, Salmi, Impilahti, Harlu, Soanlahti, Suistamo, Tulemajärvi, Hyrsylä, Wärtsilä, Tohmajärvi, Ruskeala, Kitee. Tampere : Sun press, Karjala nyt 3. Sis. Landsat-satelliittikartan. - Kartta sis. mm.: Kiviniemi, Sakkola, Purpua, Haparainen, Kelja, Terenttilä, Taipaleenjoki, Hiitola, Taunaa, Ruskeala, Värtsilä, Puikkola, Suistamo, Suojärvi, Viipuri, Sortavala, ym. Tampere, Sun press, Karjala-aiheista kirjallisuutta. Julkaisija Joensuun yliopiston kirjasto. Toimittaja Tapani Toivanen. Joensuu : Joensuun yliopiston kirjasto, Karjalaa, Karjalan Kannasta ja Pietarin aluetta koskevat tutkimushankkeet ja - intressit Joensuun yliopistossa vuonna Laatinut Eira Varis, venäjänkielinen käännös Soile Pokela. Joensuu: Joensuun yliopisto, Karjalaa ja lähialueita koskevia Joensuun yliopistossa tehtyjä tutkimuksia. Joensuu : Joensuun yliopiston kirjasto, Karjalainen, Pirjo & Niemelä, Katja: Paikkatietokannan luomisprosessi MapInfo 4,0 -ohjelmalla - esimerkkinä luovutetun Karjalan ja Petsamon ortodoksinen kulttuurialue. Opinnäyte. Oulun yliopisto, Maantieteen laitos. Oulu, Karjalainen perinnekuvasto. Toim.: Hannu Sinisalo. Kirj.: Esa Hassinen...et al. Kuopio : Kimy-kustannus, Karjalaisuus tänään (1986). Kyselyn laatijat: Pirkko Sallinen-Gimpl, Marjukka Patrakka & Aira Kuronen. Kyselyn toimittanut Aira Kuronen. Karjalaisen perinteen työryhmän kysely 5. Karjalaisen perinteen työryhmä, 1986.

13 8 Karjala-lipas. Toim. Benjam Myllyselkä. Piirroskuvat: Ulla Valtonen. Imatra : Imatran seudun karjalaiset, Karjalan ajan-tiedot. Toim. A.I. Europaeus. Kuopio : P. Aschan ja kumpp., Karjalan historiaa. Esittäneet A. M. Tallgren... et al. Historian aitta : tutkielmia - kuvauksia - muistelmia 8. Toimittanut Historian ystäväin liitto. Sis. mm. Rosén R.: Vanha Suomi, s Jyväskylä : Gummerus, Karjalan kannaksen kysymys. Karjalan kannaksen komitea. Komiteanmietintö. Viipuri Karjalan kannas 1938 [Kartta-aineisto] = Karelska näset Näköispainos Suomen tiekartan lehdistä 3 ja 6 v:lta Karttaan on lisätty nykyinen valtakunnanraja. Helsinki : Karttakeskus, Karjalan kannas : historia ja nykyaika [Kartta-aineisto]. Toimittanut Jurij Artemjev. Suomalaiset vuoden 1938 ja nykyiset venäläiset paikannimet rinnakkain. Kartta perustuu Geodesia-seuran ja Karjala-seuran aineistoihin. Karta, Karjalan kannas : historia ja nykyaika [Kartta-aineisto]. Paikannimihakemisto. Pietari: Karta, Karjalan kannas : historian ja kulttuurin muistomerkkejä = Karelski peresejek : shema istoritseskih i kulturnyh pamjatnikov. Julkaisija Russian-Finnish mixed company Laktio Star. Moskova : Komitet geodezii i kartografii SSSR, Karjalan kirja. Paavo Ahavan, J. R. Aspelinin, Hj. Basilierin, Yrjö Blomstedt- Ojoisen y. m. avulla toimittanut Iivo Härkönen. Yhtenä niteenä 2 osaa (283 s. ja 547 s). Sisältää osat: I Karjalan maantiede ja luonnonkauneus, II Karjalan historia, III Karjalan kansa, IV Karjalan edistyselämän alalta, V Karjalaisia ja Karjalan ystäviä, VI Karjala kunnittain esitettynä, VII Kirjotuksia eri aloilta. Porvoo : WSOY, Karjalan kirja. Toimittanut Iivo Härkönen. Avustava toimituskunta U. Karttunen, Joh. Kujola & I. Manninen. 2. kokonaan uudistettu painos. Porvoo : WSOY, Karjalan kuulumisia : kuvauksia Karjalan sekä nykyisistä että entisistä oloista ja tapahtumista. Toimittaneet Ville Hirsso & Y. Kirilä. Oulu : Nuorisoliitto Karjalan pojat, Karjalan monet kasvot. Kirjoittajat: Aarne Ahonen... et al. ; toimittaja: Rainer Palmunen. Helsinki : Valitut palat, Karjalan reformi = Reforma Karelii = Return of Karelia. Toimittanut Veikko Saksi. Helsinki : ProKarelia, Karjalan Säätiö. Kirj. Juho Hietanen...et al. Helsinki : Karjalan Liitto, 1941.

14 9 Karjalan tutkimus tänään : kollokvion esitelmät joulukuussa Toimittanut Pertti Saarelainen. Joensuu : Joensuun yliopisto, Karjalani. Toimittajat: Hannes Sihvo & Kari Sallinen. Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön 40-vuotisjuhlajulkaisu. Joensuu : Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, Karjala-työryhmän raportti, Helsinki : Karjalan Liitto, Karttunen, Toivo J. & Hinkkanen, A.: Keski-Karjala : kotiseutulukemisto. Helsinki : Otava, Karttunen, Uuno: Itä-Karjalan vaiheet. Nuorisolle kertonut Uuno Karttunen. Porvoo : WSOY, Kauppinen, Pekka: Runkopuita hakemassa : pohdintaa Etelä-Karjalan maakuntahistoriasta. Historian tutkimuksia 17. Joensuu : Joensuun yliopisto, Kaunis, kallis, kadotettu Karjala : hymyilevä, kutsuva muistojen maa kesällä 1939 : muistokuvasto Karjalasta. A.J. Rintala. Helsinki, Kempinen, È. P.: Karel'skie èpiceskie pesni : katalog rukopisnogo fonda naucnogo arhiva Karel'skogo naucnogo centra RAN. Bibliografia. Petrozavodsk : Karel'skij naucnyj centr RAN, Kilin, Juri: Suurvallan rajamaa : Neuvosto-Karjala Neuvostovaltion politiikassa Venäjänkielinen laitos Suomentaneet Robert Kolomainen & Ari Hepoaho. Toimittaja Kyösti Julku. Studia historica septentrionalia 39. Rovaniemi : Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, Kilpiö, Jaakko: Karjala aikojen kuvastimessa. Jyväskylä : J. Kilpiö, Kirkinen, Heikki & Nevalainen, Pekka & Sihvo, Hannes: Karjalan kansan historia. Ven. "Istoriâ karel'skogo naroda" (1998). Alkuteos Porvoo : WSOY, 1994 Kivelä, Marjut: Matka Karjalaan. Helsinki : Karjalainen nuorisoliitto, 1983 Klimova, A. V.: Neizvestnaâ Kareliâ : dokumenty specorganov o zizni respubliki gg. Karjalan historian asiakirjoja. Sbornik podgotovili: A. V. Klimova, V. G. Makurov & A. T. Filatova. Naucnyj redaktor: V. G. Makurov. Petrozavodsk : Rossijskaâ akademiâ nauk, Karel'skij naucnyj centr, Institut âzyka, literatury i istorii : Gosudarstvennyj arhiv ob^sestvenno-politiceskih dvizenij i formirovanij respubliki Kareliâ, Kohonen, Yrjö: Kirottu tie : kertomus nykypäivien Karjalasta. Sortavala : Tekijä, 1934.

15 10 Koltat, karjalaiset ja setukaiset : pienet kansat maailmojen rajoilla. Toim. Tuija Saarinen ja Seppo Suhonen. Sisältää mm. Neuvostoliiton kansallisia vähemmistöjä koskeva politiikka / Seppo Lallukka -- Suomensukuiset ortodoksit idän ja lännen rajalla / Teuvo Laitila -- Kolmen Karjalan ongelma / Heikki Kirkinen -- Karjalaisten uskonnon nykytila / Elias Huurinainen -- Karjalan kielen opetus ja käyttö nykypäivänä / Pekka Zaikov -- Karjalainen kansanperinne ja itkuvirret / Aleksandra Stepanova -- Karjalaiset, vepsäläiset, inkeriläiset, suomalaiset ja Karjalan tasavalta / Jukka Akimov Snellman-instituutin A-sarja 19. Kuopio : Snellman-instituutti, Komonen, Antti: Karjalan kannas : piirteitä sen vaiheista. Käkisalmi : Karjalan kannaksen liitto, Koponen, Paavo: Laatokka, Karjalan meri. Helsinki : Otava, Korablev, N. A.: Social'no-ekonomiceskaâ istoriâ Karel'skogo Pomor'â vo vtoroj polovine XIX veka. Karjalan talous- ja sosiaalihistoriaa 1800-luvulla. Petrozavodsk : Kareliâ, Korhonen, Arvi: Suomen itärajan syntyhistoriaa. Porvoo : WSOY, Koskinen, Johanna: Karjalan palautushankkeet Opinnäyte. Helsinki: Helsingin yliopisto,1998. Kotiseutututkimuksia. Viipurilainen osakunta. Kaukomieli 4. Helsinki: Viipurilainen osakunta, Knorring, Frans Peter von: Vanha Suomi. Suomentanut ja toimittanut Aune Hikipää. Ruots. "Gamla Finland eller det fordna Wiborgska gouvernementet" (1833). Lappeenranta : Lappeenrannan kilta, Kratki spravotsnik po fondam leningradskogo oblastnogo gosudarstvennogo arhiva v Vyborge. Arhivnoje upravlenije Sankt-Peterburga i Leningradskoi oblasti. Opas Viipurin maakunta-arkistoon Venäjällä. Sankt-Peterburg : Liki Rossii, Kuljukka, Antti: Keskustelut Karjalan palauttamisesta presidentti Juho Kusti Paasiven Moskovan-matkan yhteydessä Opinnäyte. Helsinki : Helsingin yliopisto, Kurppa, Antti: Muistelmia Kannaksen ajoilta, vuoteen 1939 saakka. Masku : A. Kurppa, Kuujo, Erkki: Jo Karjalan kunnailla lehtii puu... : Moskovan rauhassa luovutettujen alueiden varhaisempia vaiheita. Karjala takaisin - suhteet Venäjään terveiksi / Pentti Virrankoski. Lappeenranta : Karjalan kirjapaino, Kuure, Kimmo: Kaunis Karjalan maa : maisemia Kannakselta. Venäjänkielinen käännös: Raija Väisänen. Luonnon- ja maisemavalokuvaus. Kerava: K. Kuure, 1993.

16 11 Kuussaari, Eero: Suomen suvun tiet : kuvaus Suomen sukukansojen kehityksestä sekä tuhatvuotisista vaelluksista ja valtataisteluista. Helsinki : Suomen Heimosoturien liitto, 1935 Kuvia Raja-Karjalasta. Julk. Laatokan toimitus, Kyytinen, Pekka & Marttila, Viljo: Muistojen Karjalaa. Helsinki: Otava, Kärkkäinen, Lauri: Suomen valtakunnan vanhat rajat ja itärajan käynti Maanmittaushallituksen julkaisu nro 59. Helsinki : Maanmittaushallitus, Laatokan Karjala 1938, Pohjois-Karjala ja Savo [Kartta-aineisto] = Ladoga Karelen, Nordkarelen och Savolax. Näköispainos. Mm. Sortavalan ja Lahdenpohjan asemakaavat. Helsinki : Karttakeskus, Laatokan Karjala : kadotettua kauneutta. Koonnut Risto Anttila. Kuvateos. Humppila : KR-kirjat, Laatokan-Karjalan erikoisnumero. Rajaseutu, vuosik. 5 (1928), no. 2. Helsinki : Suomen rajaseutuyhdistys, Laatokan mainingit : Laatokan ja sen rannikon elämää sanoin ja kuvin : Laatokan aseveljet r.y:n julkaisu. Toim. Valde Näsi & Eemil Ovaska. Helsinki, Lahikainen, Kaisu: Karjalan opas. Sis. mm. Valamon & Konevitsan luostarit. Helsinki: Otava, Lampén, Ernst : Pikakuvia Raja-Karjalasta. Ruots. Ögonblicksbilder från Gränskarelen. Helsinki : Otava, Lappalainen, Pekka: Karjalan maa. Toimitus ja taitto Jussi Jäppinen. Jyväskylä : Gummerus, Larionov, Vladimir : Zdravstvuj, Kareliâ! : fotoal'bom.tekst Konstantin Gnetnev. Terve, Karjala! : kuvakirja. Petrozavodsk : Karpovan sizarekset, Lehtipuu, Markus: Karjala : luovutettu Karjala, Itä-Karjala, Vienan Karjala. Kartat: Timo-Pekka Lehtipuu. 2. korjattu painos 2001 nimellä Karjala : matkaopas. 1. painos Helsinki : Suomalainen matkaopas, Lehtipuu, Markus: Karjala : matkaopas. Sisältö: Maa ja kansa ; Ennen matkaa ; Karjalaan ja takaisin ; Perillä ; Viipuri ; Karjalan kannas : Laatokan Karjala ; Itä- Karjala ; Äänisen ympäri ; Keski-Karjala ; Vienan Karjala ; Solovetski ; Karjala Suomessa ; Luovutetun Karjalan tilastot ; Kannaksen kyläluettelo ; Postinumeroluettelo ; Tarton rauhasta päiväskäskyyn ; Miten Karjala-opas tehtiin ; Ajoreittiopas ; Hakemisto ; Tekijän julkaisuja ; Liite: Tulli-ilmoituslomake 3. uudistettu painos korjattu painos. Helsinki : Suomalainen matkaopas, 2002.

17 12 Lehtipuu, Markus: Karjalan tragedia : kuinka Suomen kauneimmasta maakunnasta tuli koko Euroopan häpeäpilkku. Helsinki : Suomalainen matkaopas, Leskinen, Ilpo: Etelä-Karjalan maakunnan muodostuminen. Opinnäyte. Maantiede. Joensuu : Joensuun yliopisto, Letonmäki, L.: Piirteitä Suomen ja Karjalan historiasta. Valtion oppineitten neuvoston tieteellis-pedagogisen jaoston oppikirjaksi hyväksymä. Moskova : Central'one izdatel'stvo narodov S.S.S.R., Levkoev, Aleksej Al'bertovic: Nacional'no-âzykovaâ politika finskogo rukovodstva Sovetskoj Karelii ( ). Petrozavodsk : Karel'skij naucnyj centr Akademii Nauk SSSR, Institut âzyka literatury i istorii, Lindström, Juhani: Karjala tänään. Porvoo Helsinki Juva : WSOY, Maan piiri ja elonkehä : professori Heikki Kirkisen juhlakirja. Toimittaja: Mikko Vento. Kirjoittajat: Heikki Kirkinen... et al. Historian tutkimuksia 14. Joensuu : Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, Merikoski, K.: Lyhyzii tiedoloi Suomen muas. Heimovellih näh kirjutti K. Merikoski. Lyhyitä tietoja Suomesta : heimoveljille esitetty. Sortavala : Sortavalan kirjapainon osakeyhtiö, Merikoski, K.: Muistelmia entisestä Laatokan Karjalasta. Ylipainos Nuoresta Karjalasta. Julkaistu Mietteitä 100-vuotisen muistojuhlan johdosta Viipurin läänin yhdistämisestä muuhun Suomeen 11 päivänä joulukuuta v Viipuri : Tilapäistöiden kp., Mikkola, J. J.: Lännen ja idän rajoilta : historiallisia kirjoitelmia. Mm. paikannimien etymologiaa. Porvoo : WSOY, Miten ratkaista Karjalan kysymys : seminaarin aineisto ja Karjalan liiton Karjala-ohjelma. Miten ratkaista Karjalan kysymys -seminaari (1996). Helsinki : Karjalan liitto, Moni-ilmeinen Etelä-Karjala. Tekstit: Erkki Mennola. Lappeenranta : Etelä- Karjalan maakuntaliitto, Muistojen Karjala : Karjalasta kertovaa tieto- ja kaunokirjallisuutta. Kuopio : Kuopion kaupunginkirjasto, Mäkinen, Yrjö-Pekka: Laatokan Karjalan nousun vuosikymmenet : Laatokan Karjalan henkisen ja taloudellisen kehityksen vaiheita Pieksämäki: Laatokan Karjalan kulttuurityön toimikunta, 1956.

18 13 Nedelko, V. I.: Priladoz'e = Laatokanseutu. Fotografii = valokuvat: O. N. Polestsuk. Tekst = teksti: V. I. Nedelko. Petrozavodsk : Karelija, Nieminen, Miikku: Selvitys Etelä-Karjalan maakuntaa koskevasta tutkimuksesta ja tutkimusluettelo vuosilta Itä-Suomen yliopistoseura ry:n Etelä- Karjalan tutkimustoimikunnan julkaisuja 1. Lappeenranta : Itä-Suomen yliopistoseura, Nissilä, Pekka: Itä-Karjalan kysymys Tarton rauhanneuvotteluista vuonna 1920 Kansainliiton käsittelyyn vuonna Opinnäyte, Oulun yliopisto, Historian laitos. Oulu : P. Nissilä, Nolde, B. E. : Suomi Venäjän valtakunnassa. B. E. Nolden kuvaus vuodelta Osmo Jussilan käännös ja referointi teoksesta Ocerki russkago gosudarstvennago prava. Helsinki : Gaudeamus, Nordiska östrelationer förr och nu : materialsamling, baserad på ett nordiskt seminarium på Olofsborg i Nyslott, Finland den juni Helsinki : Pohjola-Norden, Novoe v izucenii istorii Karelii. Naucnye redaktory: N. A. Korablev... et al. Karjalan historiaa 1400-luvulta 1900-luvulle. Petrozavodsk : Rossijskaâ Akademiâ nauk. Karel'skij naucnyj centr, Nurmiluoto, Timo & Vallas Hannu: Karjala kuvina : Laatokan Karjala. Helsinki : Constator, Nurmiluoto, Timo & Vallas, Hannu: Karjala kuvina : Viipurin Karjala. Helsinki : Constator, Nygård, Toivo: Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen : aatteellinen heimotyö itsenäisessä Suomessa. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Helsinki : Otava, Nykypäivän karjalatietoutta. Helsinki : Kalevalaseura / Opintotoiminnan keskusliitto, Näsi, Valde: Laatokan laulumailta. Matkailijan opas. Porvoo : WSOY, 1935 Ob^sestvenno-politiceskaâ istoriâ Karelii XX veka : ocerki i stat'i.naucnye redaktory: L. I. Vavulinskaâ, N. A. Korablev & V. G. Makurov. Karjalan poliittinen historia 20. vuosisadalla. Petrozavodsk : Rossijskaâ Akademiâ nauk, Karel'skij naucnyj centr, Institut âzyka, literatury i istorii, Ocerki istorii Karelii 1-2. Karel'skij filial Akademii Nauk SSSR institut âzyka, literatury i istorii. Petrozavodsk, 1957 & Oinas, Felix J.: The Karelians. Subcontractor's monograph, HRAF-12, Indiana- 46. New Haven, CT : Human Relations Area Files, 1955.

19 14 On the border of the European Union : from The Gulf of Finland to the Arctic Ocean. Edit. Heikki Kirkinen & Leena Westman. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 13. Joensuu : Joensuu University Press, Paavolainen, Erkki : Karjalan kannaksen kysymyksiä. Helsinki : Otava, Paavolainen, Erkki: Sellainen oli Karjala : luovutetun alueen vaiheita. 2. painos painos Helsinki: Otava, Paloposki, Antti: Rajalla on rauhallista. Helsinki : Otava, Paskov, A. M. : Gerby i flagi Karelii = Karjalan vaakunat ja liput. Hudozniki: V. A. Bazegskij & N. V. Truhin. Foto: O. A. Semenenko. Perevod na finskij: A. S. Ûntunen. Petrozavodsk : Karèko, Peltoniemi, U.: Itärajan kuvia. Porvoo : WSOY, Perspektiv på Östra Finlands historia : föredrag vid Historicus seminarium Red. Max Engman. Helsinki : Historicus, Pessi, Yrjö & Auvinen, Reino J: Karjala-kysymys : taloudellisia näkökohtia Lappeenranta : Karjala-lehti, Pessi, Yrjö: Karjalamme rajan takana. Espoo : Scritti, Pimenov, V. & Epstei, E.: Karelija glazami putesestvennikov i issledovatelei 18. i 19. vekov. Matkakertomuksia Karjalasta 18. ja 19. vuosisadalta. Petrozavodsk : Izdatelvstvo Karelija, Poutvaara, Matti: Etelä-Karjala = Södra Karelen. Tämän teoksen suunnittelussa, kuvien valikoimisessa ja tekstin tarkistuksessa ovat avustaneet Selim Rantala, Reino Ahjopalo & Sulo Kinnunen. 2. painos painos Porvoo : WSOY, Raja-Karjalan Säätiön muistojen kirja. Toim. Eliel Vartiainen. Raja-Karjalan Säätiön julkaisuja 1. Sortavala : Raja-Karjalan Säätiö, Raja-Karjalan Säätiön muistojen kirja 2. Helsinki : Raja-Karjalan Säätiö, Rajaseutujen matkailuopas. Helsinki : Suomen Rajaseutuyhdistys, Rakas entinen Karjala : Karjalan liiton muistojulkaisu 2. Toimittanut Olavi Paavolainen, avustajana Ilmari Pimiä. 3. painos 1955 (näköispainokset 1991 & 1992), 2. painos painos Porvoo: WSOY, Rauhala, K. N. : Ulko- ja sisäpoliittisia kuvia. Tämän kirjoituksen pääpiirteet esitettiin tasavaltalaisten neuvottelukokouksessa Sortavalassa lokakuun 29 p:nä Viipuri : Karjalan kirjallisuuden ystävät, 1918.

20 15 Relander, O. : Karjalan kuvia. Helsinki : Weilin & Göös, Relander, Oskar: Pohjois- ja Itä-Karjala. Suomen maakunnat 2. Kirj. Karl Adolf Oskar Relander. Helsinki : Kansanvalistus-seura, Reuter, O. M.: Suomea samoilemassa : maamme luonto, kansa ja kehitys. Ruots. "Finland i ord och bild : dess natur, folk och kultur" (1901). Helsinki : Helios, Ruuth, Y. O.: Karjalan kysymys vuosina eli katsaus Karjalankysymyksen poliittiseen luonteeseen. Jyväskylä : Gummerus, Räikkönen, Erkki: Heimokirja. Suomalais-ugrilaisten kansojen historia ja kulttuuri. Helsinki : Otava, Räsänen, Katariina: "Karjalan käki kukkui..." : kertomuksia matkoista menetetylle kotiseudulle. Opinnäyte. Tampere : Tampereen yliopisto, psykologian laitos, Räty-Hämäläinen, Aino: Raja-Karjalan kunnailta. Sis.Impilahti, Korpiselkä, Salmi, Soanlahti, Sortavala, Suojärvi & Suistamo. Helsinki : WSOY, Saimaa-kirja. Toimittanut Toimi Jaatinen. Helsinki : Tammi, Salenius, J. M.: Itä-Suomen oloista ja tapauksista muinaiseen aikaan. Tietoja mm. Karjalan luostareista, Vanhan Suomen teollisuudesta ja Käkisalmesta. Viipuri: Karjalan kirjapaino, Salenius, Johan Magnus: Niitä näitä Itä-Suomesta 1. Käsikirjoitus. Tietoja mm. Säkkijärvestä, Kivennavasta, Laatokasta ja Vanhan Suomen kirjapainoista. Helsinki: Hufwudstadsblad, Salenius, J.M.: Niitä näitä Itä-Suomesta 2. Tietoja mm. Viipurin kaupasta, Etelä- Karjalan nimistötutkimuksesta ja lahjoitusmaista Salenius, Johan Magnus: Niitä näitä Itä-Suomesta 3. Käsikirjoitus. Tietoja mm. Valkjärvestä, Käkisalmesta, Viipurista, Pyhärististä ja seurakuntien rajoista. Helsinki: Hufwudstadsblad, Salmenkallio, Kauko: Matkakuvia Laatokan-Karjalasta : tulkua muutkii katsomua : matkakuvia Kiziltä, Sortavalasta, Jaakkimasta, Lahdenpohjasta ja Valamosta kesällä Joensuu : Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, Sellainen on Viipuri : Viipuri ja Karjalankannas venäläisin silmin. Tekijät: Löha Krykoff... et al. Viipuri : Polyplan Publishers, Seppinen, Jukka: Kannas tässä ja nyt. Lappeenranta : Karjalan kirjapaino, Seppinen, Jukka: Kohti Karjalaa : pakkoluovutettu Karjala tänään ja huomenna. Lappeenranta : Karjalan kirjapaino, 1998.

Ahola-Valo Aleksanteri. Koulupojan päiväkirjat. Osat 1 4. ELPO ry. Jyväskylä 1988.

Ahola-Valo Aleksanteri. Koulupojan päiväkirjat. Osat 1 4. ELPO ry. Jyväskylä 1988. INKERI-AIHEISTA KIRJALLISUUTTA JA MUITA TUOTTEITA - päivitys 11.01.2015 Suomen Inkeri-liitto ry www.inkeriliitto.fi, suomeninkeriliitto@gmail.com 045 261 2342, 040 7437 042 Ahola-Valo Aleksanteri. Koulupojan

Lisätiedot

Salon Seudun Sukututkijat kirjaluettelo

Salon Seudun Sukututkijat kirjaluettelo 1 Salon Seudun Sukututkijat kirjaluettelo Päivitetty 5.12.2013 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö 50 vuotta osuuspankkitoimintaa Hajalassa 1926 1976 Osmo E. Hinkka. Salon seudun osuuspankki,

Lisätiedot

Saunabibliografia vuoteen 2005

Saunabibliografia vuoteen 2005 1 Saunabibliografia vuoteen 2005 Sisällys Esipuhe...2 Sauna, kulttuuri ja perinne...3 Saunasta kertovaa kaunokirjallisuutta...95 Sauna ja musiikki...101 Sauna ja terveys...137 Saunan rakentaminen ja käyttö...207

Lisätiedot

RAUTU Kartat 1:100.000 ja 1:20.000. Suomenmaa V: Rautu.

RAUTU Kartat 1:100.000 ja 1:20.000. Suomenmaa V: Rautu. 580 LÄHDELUETTELO M a t t i K ä h ä r i RAUTU Kartat 1:100.000 ja 1:20.000. Suomenmaa V: Rautu. ESIHISTORIALLINEN AIKA Kivikoski: 1. Suomen esihistoria, s. 22. 2. Suomenmaa V, s. 285. Nordman: Karelska

Lisätiedot

VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009)

VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009) VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009) Sisällys Vanhemmat... 1 Sisarukset... 3 Opinnot ja työuran alku... 4 Avioliitto ja lapset... 5 Wiipuri-lehden päätoimittaja... 5 Suuri vapautuksen

Lisätiedot

TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta

TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta TÄLLVIISII MYÖ HAASTETAA Etelä-Karjalan murteen kansandialektologista tarkastelua sarjakuvakäännösten pohjalta Suomen kielen pro gradu -tutkielma Joensuun yliopistossa huhtikuussa 2007 Sirkka Marjaana

Lisätiedot

Suur-Suomen aate. ja Itä-Karjala

Suur-Suomen aate. ja Itä-Karjala Tarton Yliopisto Filosofian tiedekunta Itämerensuomalaisten kielten laitos Suur-Suomen aate ja Itä-Karjala Lopputyö Anastassia Trifonova Ohjaaja: Janne Saarikivi Tartto 2005 Sisällys Johdanto 4 Tutkimusongelma

Lisätiedot

SUTU- VINKKEJÄ KIRJASTOIHMISILLE

SUTU- VINKKEJÄ KIRJASTOIHMISILLE SUTU- VINKKEJÄ KIRJASTOIHMISILLE /Kari Eloranta, Tampereen kaupunginkirjasto. 3.8.2004 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 A. YLEISTÄ 1 B. TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO SUKUTUTKIJAN APUNA 2 ++ : Jalmari Finne /

Lisätiedot

Veteraanikuntoutus muutosvaiheessa (sivu 16)

Veteraanikuntoutus muutosvaiheessa (sivu 16) Veteraanikuntoutus muutosvaiheessa (sivu 16) N:o 6/2004 Tarkastettu levikki 77 606 Joulukuun 15. päivänä 2004 Vaikeiden aikojen tapahtumia muisteltiin Loppuvuonna 2004 ja alkuvuonna 2005 on kulunut tasavuosia

Lisätiedot

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin 17 Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17 Monikulttuurisuuden aika Viipurissa toimittaneet Pentti Paavolainen & Sanna Supponen HELSINKI

Lisätiedot

ESPOON SOTAVETERAANI 2/2010

ESPOON SOTAVETERAANI 2/2010 ESPOON SOTAVETERAANI 2/2010 Talvisodan rauhan 70-vuotispäivänä espoolaiset veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt suorittivat kunniakäynnin Espoon Sankarihaudoilla 13.3.2010. Kuva Matti Kaltokari 1 ESPOON

Lisätiedot

EERO VARTIO MIKA WALTARIN KERÄILIJÄN TIETOLIPAS. Bibliografia. Kustantanut Mika Waltari -Seura ry.

EERO VARTIO MIKA WALTARIN KERÄILIJÄN TIETOLIPAS. Bibliografia. Kustantanut Mika Waltari -Seura ry. EERO VARTIO MIKA WALTARIN KERÄILIJÄN TIETOLIPAS Bibliografia Kustantanut Mika Waltari -Seura ry. Julkistettu Helsingin kirjamessuilla 28. lokakuuta 2004 Helsinki 2004 SAATTEEKSI Yksi kirjojen keräilijän

Lisätiedot

Rahkoset. Rahkosten sukuseura ry:n lehti. 2/2003 9. vuosikerta 12. numero

Rahkoset. Rahkosten sukuseura ry:n lehti. 2/2003 9. vuosikerta 12. numero Rahkoset Rahkosten sukuseura ry:n lehti 2/2003 9. vuosikerta 12. numero Kannen kuvassa: Rahkosten sukuseura kokoontui 19.7.2003 Saarijärvellä. Kuva: Jorma Rahkonen. 9. vuosikerta, 12. numero Jyväskylässä

Lisätiedot

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta Signum Tekijä(t) Muut tekijät 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta 01 Suomen Talonen, Jyrki 01 Työväen Kaarninen, Mervi 03 Kansalaiskalenteri

Lisätiedot

Sotiemme muistoja ja Joroisten veteraanien matrikkeli vuosilta 1939 45

Sotiemme muistoja ja Joroisten veteraanien matrikkeli vuosilta 1939 45 Sotiemme muistoja ja Joroisten veteraanien matrikkeli vuosilta 1939 45 Toimittaja: Antti Kangaskesti Joroisten miehet talvi-ja jatkosodassa: Filosofian maisteri Eero Lappi Matrikkelitiedot: Joroisten Sotaveteraanit

Lisätiedot

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Torstai 13. marraskuuta 2014 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 59. vuosikerta YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Vpl. Pyhäjärvi-Seuran retkeläiset pääsivät yleisöksi televisiossa lauantaisin

Lisätiedot

RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA

RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA RAJASEUTUTYÖN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1924 4/2013 RAJASEUTU 89 VUOTTA Rajaseutujuhlia 1 Parikkalan kunta Hyvää Joulua ja menestyksekästä Tervolan kunta www.visittervola.fi SIVUNVALMISTUS- JA PAINOPALVELUA

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti. Heikki Talvitie besökte Svenska Österbotten SIDAN 7. Yleisurheilun juhlaa Moskovassa.

Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti. Heikki Talvitie besökte Svenska Österbotten SIDAN 7. Yleisurheilun juhlaa Moskovassa. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti 22013 Heikki Talvitie besökte Svenska Österbotten SIDAN 7 Yleisurheilun juhlaa Moskovassa sivut 3 ja 14 Jakke Nikkarinen PÄÄKIRJOITUS Merja Hannus Venäjän kielessä sana agentti

Lisätiedot

Joukkokirje. Antrea-Seuran jäsenlehti N:o 41 2010. Vuoksi virtaa jälleen vapaana. Keväinen Antrea odottaa jo kotiseutumatkailijoita.

Joukkokirje. Antrea-Seuran jäsenlehti N:o 41 2010. Vuoksi virtaa jälleen vapaana. Keväinen Antrea odottaa jo kotiseutumatkailijoita. Joukkokirje Antrea-Seuran jäsenlehti N:o 41 2010 Vuoksi virtaa jälleen vapaana. Keväinen Antrea odottaa jo kotiseutumatkailijoita. Antrea-Seuran myyntiartikkelit Kotiseutumme Antrea 55 euroa Kirjan 2.

Lisätiedot

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 sivu 6 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa sivu 8 Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa sivu 12 Jalostuseläimistä on pidetty tarkkaa kirjaa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija

Lisätiedot

Repolainen 48. Jäsentiedote 3/2008. Kristus syntyy, kiittäkää!

Repolainen 48. Jäsentiedote 3/2008. Kristus syntyy, kiittäkää! Repolainen 48 Jäsentiedote 3/2008 Kristus syntyy, kiittäkää! Repolainen -jäsenlehti on myös internetissä osoitteessa repola-seura.org. -ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa - nro 49 maaliskuun loppu 2009 (viikko

Lisätiedot

EERO ERKKO HELSINGIN SANOMIIN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo

EERO ERKKO HELSINGIN SANOMIIN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo EERO ERKKO HELSINGIN SNOMIIN LIITTYVÄ RKISTO rkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO C 1 D G 6 H I 12 J K 21 L N 31 O P 43 R S 48 T U 62 V Å 68 Useita allekirjoittajia 74 B Kirjeenvaihto (nimimerkin mukaan) 75

Lisätiedot

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 sivu 5 ja 8 Tilda katsasti karttanäyttelyn sivu 6 Stedingk-suvun arkisto Suomeen sivu 12 Sota-ajan kuvat vetävät verkossa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija Arkistolaitos

Lisätiedot

Polttakaa ja hävittäkää kaik, niin ettei jää kivvee kive pääl!

Polttakaa ja hävittäkää kaik, niin ettei jää kivvee kive pääl! Polttakaa ja hävittäkää kaik, niin ettei jää kivvee kive pääl! Poltetun maan taktiikan käyttö Laatokan Karjalassa talvisodan ensiviikkoina vuonna 1939 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteidentiedekunta

Lisätiedot

Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18)

Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18) Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18) N:o 2/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Huhtikuun 17. päivänä 2013 Päätoimittaja Ulla Appelsinille luovutettiin Sotaveteraaniliiton ansiomitali. Muut huomionosoituksen

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 4/2009

Ethnos-tiedote 4/2009 TIEDOTE 4/2009 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Uusia tuulia...3 Kirjoittamisen flowta etsimässä...5 Lectio praecursoria: Tenho Pimiä...7 Lectio praecursoria: Raimo Päiviö...12 Uutisia ja ilmoitusasioita...15

Lisätiedot

Antero Leitzinger (toim.) Muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä

Antero Leitzinger (toim.) Muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä Antero Leitzinger (toim.) Muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä Antero Leitzinger (toim.) Muistelmia ulkomaalaishallinnosta eri vuosikymmeniltä Maahanmuuttovirasto, Helsinki 2010 Toimittaja

Lisätiedot

www.lomalinja.fi 1/2011 Risteilyt Mustameri, Moskova Pietari, Volga Don, Tonava Harvinaiset helmet Myanmar, Kenia, Etiopia, Libanon, Intia

www.lomalinja.fi 1/2011 Risteilyt Mustameri, Moskova Pietari, Volga Don, Tonava Harvinaiset helmet Myanmar, Kenia, Etiopia, Libanon, Intia 1/2011 Risteilyt Mustameri, Moskova Pietari, Volga Don, Tonava Harvinaiset helmet Myanmar, Kenia, Etiopia, Libanon, Intia Maalaus- ja valokuvausmatkat Balaton, Lyons-la-Fôret, Sorrento, Peratallada Kulttuurimatkat

Lisätiedot

Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10

Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10 Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10 N:o 5/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Lokakuun 30. päivänä 2013 Rintamalla ilmestyneet lehdet olivat toisinaan uutisoinnissaan räväköitä. Lisää

Lisätiedot

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ Kimmo Ikonen TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ 140 vuotta yleissivistävää opetusta 1872 2012 TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ HISTORIATOIMIKUNTA Timo Jalonen (puheenjohtaja) Pirjo Skyttä (sihteeri) Tapio Alapaattikoski

Lisätiedot