Tekninen toimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.4.2011. Tekninen toimi"

Transkriptio

1 Tekninen toimi NIVALAN KAUPUNKI LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMINEN 1 LEIKKIPUISTOJEN RAKENTAMIS JA KUNNOSTUSAIKATAULU 2 LEIKKIALUEIDEN KORJAUSTOIMENPITEET LIITTEENÄ Tarkastuslomake, ilkivallan seurantalomake, kartat Kuva Angervatien puisto

2 LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMINEN Leikkipuistojen suunnittelu Lainsäädäntö ja standardit Varusteiden valintaperiaatteita Aitaustarve Ilkivallan huomioiminen Kunnossapito ja hoito Kunnossapidon seuranta Talvikunnossapito Leikkipuistojen nimeäminen ja osoitteisto Erityisryhmien huomioiminen Kuva: Leppäkerttupuisto

3 1. LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMINEN Leikkipuistojen kehittämistavoitteet jakautuvat kolmeen osaan: 1) uusien leikkipuistojen rakentaminen, 2) olemassa olevien leikkipuistojen peruskunnostus ja 3) tarpeettomien leikkipuistojen poistaminen. Toimintapuistojen rakentamistarve vuoteen 2020 mennessä. Toimintapuistoja erilaisilla teemoilla sekä liikunta alueet: Seurapuisto seikkailupuisto TEEMA Hourupuhto liikunta alue ja leikki Kytökankaan alue peli ja leikki 1 15 v suunnitelma on. Sarparannanpuisto vanhukset ja leikki ikäiset TEEMA Tarhinkenttä, urheilualue Tiukumehtä maastopyörärata, peli ja leikkialue TEEMA suunnitelma on Korttelikenttiä Metsänhaltianpuisto Vaihtoehtona korttelikentän rakentamiselle, täydennetään Metsolan puiston leikkivälineitä 1 4 vuotiaille. Näin päästään kokonaistaloudelliseen ratkaisuun. Sinipiiantieltä päin tuleva iso kanava putkitettu Vetovoima hankkeen yhteydessä mahdollistaa suoran kulkuyhteyden leikkialueelle. Peruskunnostukset Leikkialue joka sijaitsee katualueella tai kadun varressa pitää olla aidattuna. Aidalla turvataan pelivälineiden ja leikkijöiden pysyminen poissa kulkuväyliltä. Aitaaminen leikkipuistoihin, jotka rajoittuvat vilkkaisiin liikenneväyliin. Nivalan kaupungilla osittainen leikkialueiden aitaustarve. Aitauksessa käytetään elementtiaitaa ja pensasistutuksia. Leikkipuistojen kehittämistavoitteisiin kuuluu myös niiden toiminnan kehittäminen. Joissakin puistoissa voidaan kokeilla eri sukupolvien kohtaamista ns. monitoimipuistossa, jossa on laitteita ja varusteita kaikille ikäryhmille. Tällaisesta puistosta tulee erityisesti tiedottaa asukkaille. Yksi tiedottamisen keino on yhteiset avajaiset, jossa kerrotaan puiston laitteista ja toiminnasta. 3

4 1.1 LEIKKIPUISTOJEN SUUNNITTELU Hyvin suunniteltu puisto tarjoaa turvallisen leikkialueen lapsille ja samalla viihtyisän puistoalueen muille käyttäjille. Eri ikäryhmien kohtaaminen on tällöin mahdollista ja puistot täyttävät tehtävänsä sosiaalisina kohtauspaikkoina. Tämä edellyttää suunnittelijalta eri ikäryhmien huomioon ottamista. Lapsipuistot tulee suunnitella sijoituspaikan erityisvaatimukset ja ympäröivä maisema huomioiden. Suunnittelijalla tulee olla riittävät tiedot leikkipaikkojen turvallisuusmääräyksistä. Leikkipuistojen tulee olla muuntautumiskykyisiä ja kenttämäistä vaikutelmaa on vältettävä. Pienillä lapsilla tulee olla omat leikkialueensa leikkipuistossa. Lapsen mittakaavan huomioon ottaminen on erityisen tärkeää leikkialueiden suunnittelussa. Lapset perspektiivissä korostuvat erityisesti matalalla sijaitsevat elementit. Lapset jäsentävät asuinaluettaan ja tiloja pienikokoisten elementtien, kuten kasvillisuuden, kivien tai pienten ojien kautta. Leikkipuistoihin asennetaan tiedotetaulu, jossa ilmoitetaan leikkipuiston nimi, pelastusosoite sekä kunnossapitäjä. Lisäksi tiedotetaulussa ilmoitetaan talvikunnossapidosta sekä kielletään koirien tuonti leikkialueelle järjestyslain 14 nojalla. Tiedotetaulun materiaaliksi valitaan alumiini, joka on ilkivaltaa kestävä materiaali. Erityisryhmät tulee huomioida keskusleikkipuistotasoisessa suunnittelussa. Lisäksi tulee huomioida esteettömyys, erityistä tukea tarvitsevat, lasten päivähoitopaikkojen läheisyys sekä alueella sijaitsevat ikääntyneiden palvelukodit. Vanhempi väestö tulee huomioida alueella, joissa vanhemman väestön määrä on suuri tai väestösuunnitteen mukaan kasvaa tulevina vuosina. Nuorison tarpeet huomioidaan erityisesti silloin, kun nuorison määrä alueella ylittää kaupungin nuorison väestöprosentuaalisen keskiarvon. 4

5 1.1.1 Lainsäädäntö ja standardit Leikkipuistot ovat julkisia kaupungin ylläpitämiä viheralueita, jotka kuuluvat tuoteturvallisuuslain piiriin. Kaupunki vastaa suunnittelemiensa ja rakentamiensa leikkipuistojen turvallisuudesta. Leikkivälineitä ja niiden asentamista, ylläpitoa, testaamista ja hoitoa ohjaavat SFS standardit. Leikkivälineitä koskevia standardeja on yhteensä kahdeksan, SFS EN ja SFS EN Standardien tarkoituksena on estää vakavimmat onnettomuudet ja ne ovat luonteeltaan suosituksia. Leikkipuistojen turvallisuus edellyttää säännöllistä kalusteiden, leikkivälineiden, rakenteiden ja pinnoitteiden valvontaa ja huoltoa YLEISOHJEITA Leikkipuistoja rakennettu kulloinkin voimassa olevia ohjeita noudattaen luvulla käyttöön ovat vakiintuneet SFS EN standardit, joilla yhtenäistetään Euroopan leikkialueiden turvavaatimukset. Välinevalmistajat vastaavat omalta osaltaan välineiden turvallisuudesta. Eri ikäisille tehdään yhä tarkemmin mitoitettuja leikkivälineitä. Esimerkiksi korkeimpiin välineisiin pääsy on tehty vaikeaksi, jotta aivan pienimmät lapset eivät niihin pääsisi. Vastaavasti pienten välineet tehdään ahtaiksi. Rakenteiden kestävyyteen ja välineiden pintakäsittelyyn valmistaja on kiinnittänyt suurta huomiota. Leikkialueilla on mahdollisuuksien mukaan vapaata peli ja juoksentelualuetta. Aidoilla turvataan pelivälineiden ja leikkijöiden pysyminen poissa kulkuväyliltä. Aitojen tarve selvitetään ja laaditaan kustannusarvio. Koiria ja muita eläimiä ei saa tuoda leikkipuistoihin. Kasvillisuus valitaan ja sijoitetaan huolella. Myrkyllisiä kasveja ei leikkialueilla käytetä. LEIKKIPUISTOTYYPIT Toimintapuistot Nivalan leikkipuistoverkoston perusrungon muodostavat laajemmat leikkipuistokokonaisuudet eli toimintapuistot. 5

6 Toimintapuistolla tarkoitetaan laajempia kokonaisuuksia palvelevaa toimintaa. Joissa on paljon käyttäjiä ja alueen pinta ala on laaja. Toimintapuistot tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen viihtymiseen, niissä on erityyppisiä toimintoja ja välineitä. Leikkimisen lisäksi toimintapuistoissa voi usein harrastaa myös muuta liikuntaa. Talvisin puistoissa voi laskea mäkeä, luistella tai pelata jääkiekkoa. Toimintapuistoon voi sisällyttää alueelle soveltuvan erityispiirteen tai asukkaiden toivoman erityistoiminnon (Metsolanpuisto, grillauspaikka perhepäivähoitajien toivomuksesta rakennettiin ). Korttelipuistot Korttelipuistot täydentävät toimintapuistojen verkostoa. Ne palvelevat yhtä asuinaluetta ja käyttäjät asuvat vieressä. Korttelikenttien varustetaso on toimintapuistoja vaatimattomampia, niissä on hiekkalaatikko, keinuja, istuimet, liukumäki, kiipeilyteline. Joissakin voi olla tasapainopuomeja, palloseinä, sadekatos, pelikenttä/luistinrata. Laajempaa kokonaisuutta ajatellen harkitaan tarkoin yksittäisiä korttikenttien rakentamisia. Hoidollisesti parempi ratkaisu on jos toimintapuistojen kalusteita voidaan täydentää pienten lasten tarvitsemilla leikkivälineillä ja kulku ei muodostu liian pitkäksi. Samalla joudutaan huomioimaan turvallinen kulkureitti alueelle. TURVA ALUSTAT Suositeltavaa seulottua leikkihiekkaa hiekkalaatikoihin. Kiipeilytelineiden ja keinujen alustoihin soveltuu parhaiten turvahiekka, joka vaimentaa putoamista. Turvahiekka on murskaamatonta seulottua 0,2 2 mm hiekkaa. Kriittisen putoamiskorkeuden tulee olla turvahiekalla suurempi kuin korkein mahdollinen pudotuskorkeus keinusta tai kiipeilytelineestä. Kerrospaksuuden tulee olla vähintään 300 mm. KIVITUHKA PUTOAMISALUSTANA Ulkoleikkipaikkojen turvallisuuslautakunta (edustukset maamme leikkivälinevalmistajista ja maahanatuojista, pätevöitetyistä ulkoleikkipaikkojen turvatarkastajista sekä Viherympäristöliitosta) on teettänyt tutkimuksen kivituhkan soveltumisesta leikkivälineiden putoamisalustaksi ja on antanut seuraavan suosituksen: 6

7 Tyyppien 2, 3 ja 4 keinumisvälineillä (yhden ja useamman tukipisteen keinumisvälineet sekä heilurikeinut), joiden vapaa putoamiskorkeus on alle yksi metri, voidaan putoamisalustana käyttää 10 cm:n kerrosta tiivistämätöntä kivituhkaa (raekoko 0/6). Suositus ei koske muita keinumisvälinetyyppejä eikä muita putoamiskorkeudeltaan alle yhden metrin leikkivälineitä Varusteiden valintaperiaatteita Nivalan kaupungissa käytetään pääosin Cama Team 30 litran Helsinki Siti roska astiaa, värinä vihreä. Tiedotetaulut yhtenäistetään leikkialueiden kunnostuksen yhteydessä. Lehtovuoren malli 0602, värinä grafiitinharmaa tai tummavihreä RAL malliston mukaan. Valaisin mallit ovat noudattaneet kaupungin yleisemmin käytettyjä malleja. Asemakaavoituksessa ei ole laadittu yleissuunnitelmaa jossa olisi tietty väri koko kaupunginosan puisto ja katuvalaisimille. Penkkeinä käytetään eri penkkimalleja sekä värejä. Perusteena penkkivalinnoille on niiden yhteen sopiminen muuhun varustukseen. Leikkipuistoissa penkkien tulee olla kiinteästi asennettuja. Kaikkien peruskorjattavien ja rakennettavien leikkipuistojen välineistön tulee olla huoltotarpeiltaan ja uusintaväliltään koko puiston osalta sopusoinnussa. Kunnossapidon kannalta olisi perusteltua käyttää yhden valmistajan välineitä yhdessä leikkipuistossa. Välineiden huolto on helpompaa, kun kaikki välineet voidaan käsitellä samalla tavalla. Mikäli leikkipuistossa käytetään usean eri valmistajan välineitä tulee puiston yleisilmeen olla yhtenäinen. Suunnittelussa tulisi huomioida olemassa oleva rakennuskanta tai tulevan asuinalueen rakentamistapaohjeet. Nämä voivat osaltaan ohjata leikkipuiston teema ja välineideointia alueen luonteeseen sopiviksi. Eri pintamateriaalien välillä tulee olla rajaava materiaali, joka helpottaa 7

8 kunnossapitoa sekä pidentää eri pintamateriaalien elinkaarta. Turvasora alueet tulee erottaa kivituhkapinnoista rajaavalla materiaalilla, joka estää materiaalien sekoittumisen. Käytävien mitoituksessa otetaan huomioon kunnossapidon ja pelastusajoneuvojen asettamat vaatimukset Aitaustarve Aitaamista on harkittava leikkipuistoissa, jotka rajoittuvat vilkkaisiin liikenneväyliin. Aitamallien tulee täyttää turvallisuusnormit eivätkä ne saa olla kiipeiltävissä. Olemassa oleva maisema ja rakentamisen aste määräävät leikkipuistossa käytettävän aitamallin. Sisääntuloreittien kohdalla voidaan käyttää porttia olosuhteiden niin vaatiessa. Portin ja aidan tulee olla kokonaisuus. Kokonaan tai osittain aidatuissa leikkipuistoissa tulee olla huoltoportti, joka mahdollistaa pääsyn leikkialueelle raskaalla ajoneuvolla Ilkivallan huomioiminen suunnittelussa Leikkipuistoissa suurin ilkivalta kohdistuu valaisimiin. Niiden valinnassa tulee erityisesti ottaa huomioon materiaalien kestävyys. Polykarbonaattilasin käyttäminen on perusteltua ja tämä tulee mainita suunnitelmien työselostuksissa. Myös valaisinpylväiden korkeuteen tulee kiinnittää huomiota. Alueilla, joissa ilkivalta on merkittävä tekijä, tulee kiinnittää erityistä huomiota leikkivälinemateriaaleihin. Leikkivälineiden sotkeminen ja kaivertaminen on yleistä ilkivaltaa leikkipuistoissa. Irtoleikkivälineitä, kuten lautakeinut ja lullat siirretään niille kuulumattomille paikoille, minkä vuoksi niitä ei tule suunnitella leikkipuistoihin. Uusien palamattomien muovien ym. muiden uusien materiaalien soveltuvuus tulee selvittää kokeilun kautta puistorakentamisessa. Kasvillisuusvalinnoissa suositaan matalia tai alasleikkauksen kestäviä pensaslajeja, sillä kasvillisuus voi toimia myös näkösuojana ilkivallan tekijälle. Leikkipuistoissa esiintyvää ilkivallan määrää seurataan tulevaisuudessa ylläpidon yhteydessä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Kerättyjä tietoja käytetään peruskorjaussuunnitelmien apuna. 8

9 1.2 Kunnossapito ja hoito Puistojen hoidon yleistavoitteena on ylläpitää puistoja hoitoluokituksen määrittelemässä kunnossa. Kaikki leikkipuistot ovat hoitoluokaltaan käyttöviheralueita ( A2). Hoitoluokitus on valtakunnallinen ja se ohjaa viheralueiden hoidon tasoa. A2 hoitoluokan viheralueen tulee olla yleisilmeeltään siisti ja monipuolinen. Leikkipuiston varusteiden, kalusteiden ja leikkiin tarkoitettujen välineiden tulee olla hoitoluokan mukaan aina turvallisia, käyttökunnossa ja siistejä. Hiekkalaatikoiden hiekat tulee vaihtaa keväällä. Irtovälineet kerätään pois leikkialueelta talven ajaksi. Leikkipuistojen silmämääräinen tarkastus suoritetaan puistojen hoitokäynnin yhteydessä. Tarkastuksien yhteydessä puhdistetaan ja tarkastetaan turva alustat, siistitään alue roskista sekä tyhjennetään roska astiat. Turvallisuutta vaarantavat vauriot leikkialueella korjataan välittömästi. Nivalan kaupungilla ei ole kunnossapitohenkilökuntaa Kunnossapidon seuranta Puistojen kunnossapidon hoitaa ulkopuolinen urakoitsija ja heidän toimintaa seurataan kuukausittain (hoito käsittää puistojen nurmikonleikkauksen ). Nivalan kaupungin henkilöresurssit olleet rajalliset. Puistojen hoitoon mahdollisuus palkata henkilö 3 kuukauden ajaksi. Palkatun henkilön työaika menee puistoalueiden nurmikonleikkaukseen puistoissa, tieviheriöissä ja Destian hoitosopimuksissa. Leikkialueiden hoitoon ja kunnossapitoon tarvitaan yksi henkilö. Joka hoitaisi turvatarkastukset, leikkivälineiden korjaustyöt sekä huoltotyöt. Ilkivallasta ja käytöstä johtuvien vaaratekijöiden seuranta sekä toiminnalliset tarkastukset pitäisi tapahtua vähintään kuukauden välein. Leikkivälineiden perusteellinen turvatarkastus tehdä vuosittain. Vuosittaisen seurannan suorittajaksi tulee asettaa henkilö, joka on suorittanut Viherympäristöliiton Ulkoleikkipaikkojen turvatarkastajakurssin tai henkilö, joka muutoin pystyy osoittamaan omaavansa vastaavat tiedot. 9

10 1.2.4 Talvikunnossapito Leikkipuistot luetaan kuuluvaksi yleisiin alueisiin, joita laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta koskee. Laki ei velvoita järjestämään talvikunnossapitoa yleisille puistoalueille, vaan se on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa. Suomen ilmasto oloissa turvanormien edellyttämän turvallisuustason saavuttaminen talvella on leikkivälineiden ja muiden rakenteiden osalta mahdotonta. Leikkivälineet ja niiden turva alustat eivät täytä niille asetettuja turvastandardeja pakkasen, lumen ja jään vuoksi. Turvastandardit ovat kuitenkin voimassa leikkialueella myös talvisin. Teknisen lautakunnan tulisi päättää aurataanko leikkialueiden väylät kaupungin ylläpitämiin leikkipuistoihin. Auraaminen edellyttää väylien liukkauden torjuntaa. Ongelmallisinta talvikunnossapidossa on liukkauden torjunta, mikä on vaikeasti toteuttavissa erityisesti leikkivälineiden osalta. Liukkauden torjuntaan käytettävät materiaalit voivat aiheuttaa mm. turva alustojen rikkoontumista sekä heikentää niiden iskunvaimennuskykyä. Jäädytettävät kentät hoitaa Liikuntakeskus Oy Leikkipuistojen nimeäminen ja osoitteisto Leikkipuistojen nimet puistojen mukaan nimetty. Puistojen nimet asemakaavoituksen yhteydessä. Osassa leikkikentille annettu nimi rakentamisen yhteydessä. Viheralueen nimen yhteyteen liitetään termi; leikkipuisto. Leikkipuistojen nimeämisen yhteydessä puistoille pitäisi antaa pelastusosoite, joka ilmoitetaan käyttäjälle leikkipuistoon sijoitettavassa tiedotetaulussa. Osoitteen tulee liittyä ympäröivään nimistöön ja sen on oltava riittävän lyhyt ja selkeä. Leikkipuiston osoitteisto muodostetaan viheralueiden nimistön mukaan, jolloin puiston osoite on viheralueen nimi. Osoitteelliset kohteet paikannetaan kartalle, joista toimitetaan sijaintikoordinaatit aluehälytyskeskukselle Erityisryhmien huomioiminen Leikkipuistojen esteettömyyden suunnittelussa lähtökohtana on, että liikkumis ja toimintaesteitä voi olla sekä lapsilla että heistä huolehtivilla 10

11 aikuisilla. Ensisijaisesti huomioon otettavia ryhmiä ovat liikkumisesteiset, näkövammaiset sekä allergiset. Esteettömässä ympäristössä kaikki voivat toimia tasavertaisesti. Pysyvästi toimintaesteisiä on 10 % väestöstä. Näkövammaisten esteettömiä kulun kannalta tärkeintä on eri toimintojen alueiden erottaminen toisistaan. Alueet tulee erottaa toisistaan selkeästi toisistaan erottuvilla materiaaleilla ja väreillä. Yleistä jalankulkutietä ei suositella johdettavaksi leikkialueen läpi ja leikkialueen yleisjärjestelyn tulee olla selkeä ja looginen. Suunnittelussa merkittävimpiä tekijöitä esteettömyyden kannalta ovat kulun ohjaus, kulkureitit, rakenteet sekä leikki ja liikuntavälineet, kasvillisuus, ääriympäristö ja valaistus. Leikkipuistossa turva alustojen esteettömyyteen tulee erityisesti kiinnittää huomiota. Esteettömyyden huomioimisella tarkoitetaan sitä, että leikkipuistossa on myös leikkivälineitä ja alueita joihin pääsee esteettömästi. Leikkiväline luokitellaan esteettömäksi, jos sen käyttö on mahdollista avustajan opastuksella. Käytävien ja leikkivälineiden sisään ja ulosmenojen kohdat tulee mitoittaa liikuntaesteisten mitoitusperiaatteilla. Erityisesti keinut ja muut liikkuvat leikkivälineet tulee suojata törmäys ja putoamisvaaralta. Tarkempia ohjeistuksia esteettömästä leikkipuistosuunnittelusta löytyy mm. RT kortistosta sekä Liikuntapaikkajulkaisusta nro 85, Esteetön perhepuisto ja liikuntapolku. Kuva: Urheilutien puiston leikkialue 11

12 Kuva Meijeripuistosta 12

13 2 LEIKKIPUISTOJEN RAKENTAMIS JA KUNNOSTUSAIKATAULU Kuva: Metsolanpuisto Uusinvestointikohteet vanhemmat alueet Rakentamisen ja peruskorjauksen kustannukset Poistettavat leikkipuistot Tulevat asuntoalueet 13

14 LEIKKIPAIKKOJEN RAKENTAMIS JA KUNNOSTUSAIKATAULU Leikkipuistojen ohjeellisessa rakentamis ja kunnostusaikataulussa on huomioitu alueiden väestömäärien ja ikärakenteen muutokset sekä leikkipuistoverkoston kattavuus. Ohjeellisessa aikataulussa leikkipuistojen elinkaari on 15 vuotta. Asuinalueiden luonteesta johtuen peruskorjaussykli on kuitenkin eri asuinalueiden leikkipuistoilla erilainen. Uusien asuinalueiden leikkipuistojen käyttöaste on suuri ja niiden peruskorjauksen tarve tuleekin selvittää kymmenen vuoden välein. Keskusleikkipuistojen peruskorjaustarve tulisi tarkastaa suuren käyttöasteen vuoksi kuuden vuoden välein. Vuosittain pitäisi olla mahdollisuus peruskorjata yksi leikkipuisto. Uusia rakennettavia kohteita oli 2010 Leppäkerttupuisto, Metsolanpuisto, Rovastintienleikkialue, Tapiontie leikkialue. 2.1 Tulevat asuntoalueet Mahdollisia uusia alueita on Kytökankaan alue, Hourupuhdon alue, Jyrkänlammenalue. Hourupuhdon alue liikunta ja urheilualue Jyrkänlammen alue liittyy Vireä Malisjoki II hankkeeseen Kytökankaan alueen rakentaminen vuosille ? 2.2 Uusinvestointikohteet vanhemmille asuinalueilla Vanhemmille asuinalueille rakennettavia uusia leikki ja toimintapuistoja rakentamis ja kunnostamisaikataulussa on yhteensä neljä. o Sarparannanalueella Sarpanannanpuiston alueen läheisyydessä sijaitsee vanhusten palvelutalot, vanhainkoti, joten rakentamistarve vanhuksille suunnattu TEEMA toimintapuisto. o Kalliosaarenalueella Tarhinkenttä / Kavioniityn alueen läheisyydessä sijaitsee ala aste. Alue muodostuisi liikunnallista toiminnoista. Liikennepuisto, hiihtomaa, palloilu ja pelialueet, leikkialue. 14

15 o Mäntylän asuinalue Tiukumehtänpuisto TEEMA puisto. Puistosuunnitelmissa maastopyörärata sekä peli ja leikkialueet. Peruskorjauksen yhteydessä puistoon hankitaan kiinteät puistonpenkit ja roska astiat sekä opastetaulu. Kustannusarvio puistonperuskorjaustyöt: leikki ja pelivälineet 7 800,00 penkit ja roska astiat 4 200,00 sadevesiviemäröinnit leikkialueiden pohjatyöt kaikkineen 4 000,00 mastopyörärata 3 000,00 valaistus 2 000,00 yleiskulut 2 500,00 kasvillisuus 2 500,00 Perusparannuskustannukset yhteensä ,00 o Raitalan asuinalue Raitalanpuisto sijaitsee Lukion läheisyydessä. TEEMA puisto, joka kohdistuisi nuorisoon. 2.3 Poistettavat leikkialueet Leikki ikäisten lasten määrä sekä leikkipuistoverkoston tiheys asuinalueilla ovat määrääviä tekijöitä poistettavaksi esitettyjen leikkipuistojen taustalla. Usein poistettavan leikkipuiston vaikutusalueella on toinen vastaavantasoinen tai korkeampitasoinen leikkipuisto. Käyttäjäkunnan laajuus ja puiston käyttöaste ovat merkittäviä tekijöitä ylläpidettäessä kattavaa leikkipuistoverkostoa. Leikkivälineiden saavuttaessa elinkaarensa pään tulee siinä vaiheessa miettiä leikkialueen tarpeellisuutta ja leikkijöiden ikärakennetta. 15

16 Kuva Savivainionpuisto Peliareena 2. LEIKKIALUEIDEN PERUSPARANNUS AITAUS KASVILLISUUS TIEDOTETAULU 2.1 ANGERVATIEN PUISTO Istutettava kasvillisuus: 1. Pensashanhikki Tervola 240 kpl a 1,90 456,00 2. Lumipalloheisi rungollinen 1 kpl a 14,90 14,90 Istutustyö, mullat ja istutusalueiden valmistus: multa 53 m 2 10 /m 3 530,00 istutustyö 240 kpl x 1 /kpl 240,00 16

17 konetyö 4 h x 55 /h 275,00 Aitaus: Aidattavaa aluetta 26 m Elementtiaita 97,68 /m 2539,68 Aidan asentaminen 40, ,00 Aita kustannukset 3 579,68 Tiedotetaulu Lehtovuori 0602 koko B 190,00 Angervatien puiston kokonaiskustannus 5 285, KYÖSTI KALLIONPUISTO Istutettava kasvillisuus: 1. Taikinamarja 372 kpl a 10 kpl 13,50 499,50 2. Norjanangervo 45 kpl a 2,65 119,25 3. Makea pihlaja 4 kpl a 22,00 88,00 Istutettava kasvillisuus 706,75 Istutustyö, mullat ja istutusalueiden valmistus: multa 75 m 3 10 /m 3 750,00 istutustyö 421 kpl x 1 /kpl 421,00 konetyö 6 h x 55 /h 330,00 Istutustyö, työaineet ja konekustannukset 1 501,00 Aitaus 41 metriä Elementtiaita 97,68 /m 4 004,98 Aidan asentaminen 40, ,00 Aita kustannus 5 644,98 Tiedotetaulu Lehtovuori 0602 koko B 190,00 Penkit 3 kpl 550 /kpl 1 650,00 Roska astiat Helsinki Siti 30 l 3 kpl 300 /kpl 900,00 Kyösti Kallionpuiston kokonaiskustannus ,73 17

18 2.3 JÄRVIMEHTÄNPUISTO Istutettava kasvillisuus: 1..Makea marjapihlaja Burka 7 kpl a 22,00 154,00 2. Pensashanhikki Snowflake 120 kpl a 2,85 342,00 3. Rinneangervo 700 kpl 10 kpl 13,30 nippu 931,00 4. Koivuangervo Tor 440 kpl 10 kpl 15,50 nippu 682,00 Istutettava kasvillisuus 2 109,00 Istutustyö, mullat ja istutusalueiden valmistelut: multa 82 m 3 10 /m 3 820,00 istutustyö 1267 kappaletta 1 /kpl 1 267,00 konetyö 8 h x 55 /h 440,00 Istutustyö, työaineet ja konetyö 2 527,00 Tiedotetaulu Lehtovuori 0602 koko B 190,00 Monitoimitelineen uusiminen 7 500,00 Muutama yksittäinen leikkiväline 1 200,00 Puistonpenkit 4 kpl a 550 /kpl 2 200,00 Roska astiat Helsinki Siti 30 l 4 kpl a 300 /kpl 1 200,00 Puistokalusteet ja leikkivälineet ,00 Järvimehtänpuiston kokonaiskustannus , URHEILUTIENPUISTO Istutettava kasvillisuus: Kasvit: 1. Kiiminginangervo Martti a 2,85 55 kpl 156,75 2. Kultaherukka at 4,10 95 kpl 389,50 3. Keijuangervo 1,90 84 kpl 159,60 Mullat 30 m 3 x ,00 18

19 Istutustyö 234 kappaletta 1 /kpl 234,00 Konetyöt 6 h x 55 /h 330,00 Tiedotetaulun uusiminen, Lehtovuori 0602 koko B 190,00 Perusparannustöiden kustannusarvio 1 759,85 Kuva Käpälämäen leikkialue 19

20 3 LEIKKIALUEIDEN KORJAUSTOIMENPITEET 2011 Kuva Pärmintien leikkialue puisto rakennettu 2009 Leikkialueiden tarkastuksen suorittanut kirvesmies joulukuussa 2010 tarkastukseen vaadittavaa koulutus henkilöllä ei ole Leikkivälineiden hyvä turvallisuus ja toiminta vaativat säännölliset tarkastukset, huollot ja katsastukset. Tarkastus, huolto ja katsastukset on annettava ammattitaitoisen henkilön vastuulle. Vastaavalla henkilöllä on oltava tehtävän vaativat tiedot ja työ on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaan, tai tiheämmin välein. Tähän vaikuttavat sellaiset seikat, kuten kova kulutus, ilkivalta, leikkivälineiden ikä, jne 20

21 Tarkastuksen perusteella pitäisi suorittaa seuraavat korjaustoimet Angervatienpuisto, Kalliosaarentie 4 ( talviolosuhteet leikkialueella ) Rinneliukumäki ( poistaminen ) portaiden askelmien kiinnitys löystynyt turva alustan tarkistaminen ja lisäys liukuosassa koloja ja reikiä rautaosien käsittely Jousikiikkulauta 2 kappaletta turva alustan tarkastaminen rikkinäisten käsi/jalka kahvoja korjaus puupintojen uusiminen/korjaaminen Monitoimiteline liukumäen alastulon tarkastus, turvahiekan lisääminen ( < 35 cm ) liukumäkien lopetusosan maksimikorkeus määräytyy liukumisosan pituuden mukaan. Liuku < 150 cm pudotusosa < 20 cm Liuku > 150 cm pudotusosa <35 cm Linnunpesäkeinu ankkuroinnin tarkistus/kiristäminen Keinu 2:lle turva alueen lisäys/tarkistus keinun istuinpehmikkeiden vaihto käsisuojanuusiminen puupintojen käsittely ketjujen uusiminen ( yläpäät muodostavat lenkin ) lautaistuimet maavara min 35 cm rengas, ryhmä ja kehikkoistuimissa min 40 cm Hiekkalaatikko tolpanhatun uusiminen Leikkialueen turvallisuus ohjeissa ei suojapeitettä ei vaadita 21

22 Pressun käyttö hankalaa Hiekat pyritty vaihtamaan hiekkalaatikoihin vuosittain. Mäessä oleva liukumäki varmaan 1970 luvulta Perusparannusten yhteydessä irtopenkit on vaihdettu kiinteisiin puistokalusteisiin. Samalla on asennettu myös roska astiat ja vaihdettu turva alustat. 22

23 Kalliosaarentienpuisto Kalliosaarentie Kiipeilyverkko Kompan Suomi keskipylvään maa ankkurin kiristys/tarkistus asennussyvyyden tarkistus ( 10 cm liian korkea ) Kyösti Kallionpuisto Ruojantie/Raivaajantie Kiikkulauta ankkurointi maahan tarkistettava käsikahvan kiristys turva alustan koon ja rakeisuuden tarkistus putoamiskorkeuden tarkistaminen ( > 100 cm ) putoamiskorkeuden ollessa cm, turva alueen koko on 150 cm. Jousieläin lakkapintojen käsittely Tunneli ( poistettava väline ) puupintojen käsittely asennuslankut ei turvalliset Keinu ketjujen käsisuojat puuttuvat? ( ketjujen uusiminen ) ketjut lenkittyvät yläosassa Hiekkalaatikko ( hiekkalaatikon uusiminen ) hiekkalaatikon asennusta tarkastettava istuinosiin pulttien lisäys laitojen kulmaosiin uusia lautoja 23

24 Savivainionpuisto, Luovuntie Kiipeilyteline Puuhamies sivuverkkojen kiinnityspulttien kiristys Keinu ( keinun kunto huono, uusiminen/poisto ) vinotuet turvallisuusriski maa ankkuroinnin tarkistus turva alustan tarkistus/uusiminen 24

25 Tiukumehtänpuisto, Naapankaari ( TEEMA puisto ) Keinulauta ( uusiminen/poisto) Tunneli turva alustan tarkistus/uusiminen maa ankkuroinnin tarkistus puupintojen käsittely laakerien kiristys kiikkulaudassa Tunneli pintakäsittely kiinnityspulttien tarkistus tunneleiden välissä sormirako Kiipeilykatos (uusiminen/poisto ) puuosat huonokuntoiset kiipeilyverkko huonokuntoinen 25

26 turva alustan vaihtaminen/uusiminen Jousieläin (uusiminen/poisto) Torni jousen kiinnityspultin lisääminen puupintojen käsittely turva alustan uusiminen/vaihtaminen Hiekkalaatikko ( uusiminen/poisto ) istuinosien kunnostus/puuosien uusiminen hiekkalaatikon uudelleen asentaminen Keinu 2:lle turva alustan uusiminen/vaihtaminen ketjujen kiinnitys tarkistettava/ketjut uusittava puupintojen uudelleen käsittely Vähäahon korttelikenttä, Honkitie Monitoimiteline M Lappset Group Oy metallitangon uudelleen asennus turva alustan lisäys liukumäen alastuloon lisättävä turvahiekkaa koko leikkialueen tasoitus ja turvahiekan lisäys Jousieläin Lappset Group Oy turvahiekan lisäys ja tasoitus 26

27 Muita toimenpiteitä; sillankaiteiden kunnostus, opastekyltin täydennys Kyläojanpuisto, Kurjenpolvi/Sorsanmutka Monitoimiteline Kompan Suomi Oy palomiehentangon uudelleen asennus putoamisaukon kohdalle opastekyltin täydennys Urheilutienpuisto, Urheilutie Marcus Lappset Oy liukumäen pyörivien kiekkojen kiinnitys/kiristys osittainen aitaamisen tarve on opastekyltin täydennys 27

28 Pärmintien leikkialue, Pärmintie Monitoimiteline Puuhamies Keinu 3:lle Puuhamies turva alustan tasoitus liukumäki ruuvien lisäys/kiristys nousutikkaille lisätä kiinnityspultti turva alustan tasoitus suojatulpat pulteille Leppäkerttupuisto, Kantatie 27 Haikarapesä Linnunpesäkeinu riipputangon kiinnityksen tarkistus/kiristys yläosankiinnityspultin tarkistus/kiristys verkon kiinnitysosan ruuvien tarkistus/kiristys ankkuroinnin kiristys yläosan kiinnityspultin kiristys/lisäys 28

29 Kurki ja Joutsen liukumäen putoamiskorkeutta tarkistettava (< 35 cm ) siltaosan kiinnitysköyden uudelleen kiinnitys Whale jousiosaan kahden kiinnityspultin lisäys Järvimehtänpuisto, Kalamiehenpolku/Lupsunmutka Leukatanko Lappset Group Oy ankkuroinnin uudelleen tarkistus Riipputeline Lappset Group Oy ankkuroinnin uudelleen tarkistus riippukahvojen kiristys Tornileikki Lappset Group Oy liukumäen yläosan ruuvien kiristys liukumäen sivulevyjen tarkistus ( rako poistaa ) Keinu Lappset Group Oy turva alustan lisäys kiikkujen ketjujen tarkistus Jousikiikku 2 :lle Lappset Group Oy jousen kiinnitys tarkistaa pulttien suojakorkkien lisäys/tarkistus 29

30 turva alustan lisäys/vaihto Karuselli turva alustan lisäys/tarkistus Liitetiedostona Kartat Angervatienpuisto Kyösti Kallionpuisto Järvimehtänpuisto Urheilutienpuisto Lomakkeita Leikkipuistojen inventointi tarkastuslomake maastoon Leikkipuistojen ilkivallan seuranta Nivalassa Liisa Junttila kaupunginpuutarhuri/projektipäällikkö 30

31 31

32 Angervatienpuisto MK 1:500 Aita 26 metriä Kasvillisuus: 1. lumipalloheisi rungollinen 1 kpl 2. pensashanhikki Tervola 240 kpl Aita 26 m 2.

33 Järvimehtän puisto MK 1: Mittakaava on 1:500 Kasvillisuus: 1. Marjapihlaja 'Burka ' 7 kpl 2. Pensashanhikki Snowflake 120 kpl 3. Rinneangervo 700 kpl 4. Koivuangervo Tor 440 kpl

34 Kyösti Kallion puisto MK 1:500 Kasvillisuus: 1. taikinamarja 372 kpl 2. norjanangervo 45 kpl 3. makea pihlaja 4 kpl klv Aita ja varaus portille 31 10

35 LEIKKIPUISTOJEN RAKENTAMIS JA KUNNOSTUSAIKATAULU R rakentaminen KO korttelileikkikenttä TL tason lasku P peruskorjaus TOP toimintapuisto T tasonnosto kohde PO poistettava kohde LP leikkipuisto TOIMENPIDEVUOSI KOHDE ALUE KAUPUNGINOSA RAKENTAMISVUOSI PERUSKORJAUSVUOSI R P PO KO TOP LP

36 Urheilutien puisto MK 1: Kasvillisuus: 1. Kiiminginangervo 'Martti' ala 30 x 2 m 2. Kultaherukka 16 x 2 m 3. Keijuangervo 14 x 2 m

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU SOINI KY Ympäristösuunnittelu

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät

Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät Leikkipaikkojen OMAVALVONTA JÄRJESTELMÄ JA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2014 Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät 1 Leikkipaikkojen

Lisätiedot

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA TYRNÄVÄN KUNTA JUURTUMISEN PAIKKA PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA SUUNNITELMASELOSTUS SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUALUE s. 3 2 SUUNNITELMAN RATKAISUT s. 4 2.1 KALUSTEET JA VARUSTEET s. 4 2.2 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

Lisätiedot

ARVONPELLON LEIKKIPUISTO HILJANPOLKU

ARVONPELLON LEIKKIPUISTO HILJANPOLKU ANTTILAN LÄHILIIKUNTAPAIKKA, ANSARITIE Anttilan uudella lähiliikunta-alueella on tekemistä kaikenikäisille, vauvasta vaariin. Avarassa leikkipuistossa on vauva-, lauta- ja ryhmäkeinu, kiipeilyverkko ja

Lisätiedot

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1:2008

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1:2008 Standardi EN 1176-1:2008 Sisällys... 2 Keinun asennus paikoilleen valamalla... 5 Keinun asennus paikoilleen upotuslevyillä... 5 Keinujen osat... 6 Keinujen tilantarve... 8 Keinujen asennusmitat...10 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja...14

Lisätiedot

Leikkikenttien kunnossapidon ja saneerauksen toimenpideohjelma

Leikkikenttien kunnossapidon ja saneerauksen toimenpideohjelma Leikkikenttien kunnossapidon ja saneerauksen toimenpideohjelma 17-1 Sisällysluettelo 1 Lähtötiedot... 3 Tavoitteet... 6.1 Lähileikkikenttä... 6. Alueleikkikenttä... 7 3 Toimenpiteet ja aikataulu... 8 3.1

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET

L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA Leikkipaikat ovat lasten ja koko perheen oppimiseen, leikkiin ja huolettomaan liikkumiseen tarkoitettuja

Lisätiedot

67, TEK 4.11.2014 18:30

67, TEK 4.11.2014 18:30 67, TEK 4.11.2014 18:30 Liiteluettelo: 67 Omavalvontajärjestelmä ja turvallisuusasiakirja 2015 Leikkipaikkojen OMAVALVONTA JÄRJESTELMÄ JA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2015 Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot,

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1,2:2008

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1,2:2008 Standardi EN 1176-1,2:2008 Standardi EN 1176-1:2008 Sisällys Turvallisuus...2 Asennus...2 Keinujen osat... 6 Keinujen tilantarve... 12 Keinujen asennusmitat...16 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja...23 Vuositarkastuspöytäkirja...24

Lisätiedot

Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus

Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Jaakko Laitinen ja Janne Niemelä 15.9.2015 Taloyhtiöiden piha alueiden kuluttajaturvallisuus Sisällys: Kuluttajaturvallisuudesta yleisesti ja kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö

Lisätiedot

-1, TEK 4.11.2014 18:30

-1, TEK 4.11.2014 18:30 -1, TEK 4.11.2014 18:30 Kokousaika 4.11.2014 kello 18.30-22.15 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Honkala Taimo Palola

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA Hyvä leikkipaikan omistaja, On ilo tarjota lapsille paikkoja, joissa mielikuvitus ja leikin riemu voivat päästä valloilleen. Leikki kuitenkin

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013. Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013

RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013. Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013 RAAHEN KAUPUNKI 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 153 17.10.2013 Leikkipuistoverkostoselvitys 838/10.1003/2013 TELA 153 Liikuntapaikka- ja leikkipuistoselvitys on tehty aiemmin vuonna 2005. Pattijoen ja Raahen kuntaliitoksen

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 1.10.2015 Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja Tekninen Lautakunta 13.10.2015 Sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Leikkipaikkojen

Lisätiedot

Kevytrakenteiselle polulle tulevan suodatinkankaan tilaaja on hankkinut

Kevytrakenteiselle polulle tulevan suodatinkankaan tilaaja on hankkinut TARJOUSPYYNTÖ Tarjousnimike Vireä Malisjoki II projekti Jyrkänrannan rakentaminen Tarjouksen sisältö Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjousta Jyrkänrannan rakentamisesta. Rakentaminen syksyllä

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin yleisten alueiden leikkipuistojen yleissuunnitelma

Ulvilan kaupungin yleisten alueiden leikkipuistojen yleissuunnitelma 2015 Ulvilan kaupungin yleisten alueiden leikkipuistojen yleissuunnitelma Ulvilan kaupunki 14.4.2015 Sisällysluettelo 1 Leikkipuistojen nykytilanne... 2 1.1 Leikkipuistojen ylläpitämisen henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä.

Leikkipaikkojen tarkastajana ei saa toimia leikkivälineiden valmistaja tai myyjä. PALVELUKUVAUS LEIKKIPAIKKOJEN TARKASTUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT Leikkipaikkatarkastuksia käsittelee turvallisuusstandardi SFS-EN 1176-1177. Standardin mukaan leikkipaikoilla tulee suorittaa kolmen tason

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI Sivu 1 (6 ) Ympäristöpalvelut 29.7.2011 Kouvolan kaupunki / Yhdyskuntatekniset palvelut Sakari Värri Valtakatu 33 45700 Kuusankoski LEIKKIKENTTIEN TURVALLISUUDEN TARKASTUS Taustaa Laki

Lisätiedot

KRITEERIT ERIKOIS- JA PERUSTASON LEIKKIPUISTOILLE Helsinki kaikille -projekti, työpaperi päivitetty 8/2009

KRITEERIT ERIKOIS- JA PERUSTASON LEIKKIPUISTOILLE Helsinki kaikille -projekti, työpaperi päivitetty 8/2009 KRITEERIT ERIKOIS- JA PERUSTASON LEIKKIPUISTOILLE Helsinki kaikille -projekti, työpaperi päivitetty 8/2009 PERUSTASO PUISTON YLEISET VARUSTEET ERIKOISTASO Opasteet Opasteiden ääreen pääsee Opasteiden ääreen

Lisätiedot

KRITEERIT ERIKOIS- JA PERUSTASON LEIKKIPUISTOILLE Helsinki kaikille -projekti

KRITEERIT ERIKOIS- JA PERUSTASON LEIKKIPUISTOILLE Helsinki kaikille -projekti KRITEERIT ERIKOIS- JA PERUSTASON LEIKKIPUISTOILLE Helsinki kaikille -projekti PERUSTASO PUISTON YLEISET VARUSTEET ERIKOISTASO Opasteet Opasteiden ääreen pääsee Opasteiden ääreen pääsee pyörätuolilla pyörätuolilla

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin leikkialueiden palvelurakenteen selvitystyö

Kouvolan kaupungin leikkialueiden palvelurakenteen selvitystyö Kouvolan kaupungin leikkialueiden palvelurakenteen selvitystyö Kouvolassa 2.8.2011 Jouni Dahlman Hortonomi AMK 2 Sisällysluettelo 1. Työn lähtökohdat 3 2. Nykytilanteen kuvaus 3 Leikkipaikkojen kokonaismäärä

Lisätiedot

LEIKKIPAIKKOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2020

LEIKKIPAIKKOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2020 LEIKKIPAIKKOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2020 TYRNÄVÄN KUNTA 2010 Tyrnävän kunta Ympäristö ja tekninen osasto Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 2 LEIKKIPAIKAT JA NIIDEN SUUNNITTELU...6

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA Tähän tarvittaessa otsikko PUISTOYKSIKKÖ HENKILÖSTÖRESURSSIT PUISTOTYÖNTEKIJÄT 2,5 HENKILÖÄ PUISTOTYÖNJOHTAJA 1 HLÖ KAUPUNGINPUUTARHURI

Lisätiedot

PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA

PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA PIISPANPORTTI, EKEN KORTTELI LEIKKIPUISTOVAIHTOEHTOJEN TARKASTELUT 13.11.2013 ULLA LOUKKAANHUHTA AAPO PIHKALA LEIKKIPUISTOVAIHTOEHDOT - VAIHTOEHTO 1: METSÄ, 1260 M2 - VAIHTOEHTO 2: KALLIONREUNA, 760 M2

Lisätiedot

KAUKOVAINIO Pohjanpuisto Yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus

KAUKOVAINIO Pohjanpuisto Yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus KAUKOVAINIO Pohjanpuisto Yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus Työryhmä: Kirsi Kiemunki Sonja Korte Oulun ammattikorkeakoulu KAUKOVAINIO Pohjanpuisto, suunnitelmaselostus Yleiskuvaus Tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Uuden Äänekosken LEIKKIPUISTOJEN YLEISSUUNNITELMA 2006 2016 Puisto-osasto Petra Kurtti OAMK

Uuden Äänekosken LEIKKIPUISTOJEN YLEISSUUNNITELMA 2006 2016 Puisto-osasto Petra Kurtti OAMK Uuden Äänekosken LEIKKIPUISTOJEN YLEISSUUNNITELMA 2006 2016 Petra Kurtti OAMK 18.8.2006 1 JOHDANTO...2 2 LEIKKIPUISTOJEN YLEISSUUNNITELMAN LAADINTA...4 2.1 Työn rajaus...4 2.2 Työn eteneminen ja aikataulut...5

Lisätiedot

FLEXOTOP. Valettava turva-alusta FLEXOTOP.KOMPAN.COM

FLEXOTOP. Valettava turva-alusta FLEXOTOP.KOMPAN.COM FLEXOTOP Valettava turva-alusta FLEXOTOP.KOMPAN.COM Kansainvälinen markkinajohtaja KOMPAN on markkinajohtaja kaikenikäisten lasten leikkikenttäratkaisuissa. Meillä on yli 40 vuoden kokemus leikkipuistokokonaisuuksista,

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE Vastaanottaja Iitin kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 27.11.2013 Viite 82144450 IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILUALUE Päivämäärä 27.11.2013 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

Katsaus päiväkodin puitteiden ja ympäristön

Katsaus päiväkodin puitteiden ja ympäristön Katsaus päiväkodin puitteiden ja ympäristön fyysisiin turvallisuusriskeihin Huomioita kentältä Tero Keitaanniemi työsuojelukonsultti / turvallisuusasiantuntija TurvaPro K&K www.turvaprokk.fi Tampere 1.9.2017

Lisätiedot

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN 11.4.2016 1 Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään Keskuspuiston eteläpään uudistamiseen. - VE1 Kehitetään puistoa perinteisenä puistona; oleskelu ja levähdyspaikkana. Valaistusta

Lisätiedot

LOPPUVUODEN TARJOUS 2013

LOPPUVUODEN TARJOUS 2013 LOPPUVUODEN TARJOUS 2013 Leikki kuuluu kaikille! Me Lappsetilla uskomme, että leikki kuuluu jokaiselle. Olemassaolomme tarkoitus on saada kaiken ikäiset ihmiset ulos liikkumaan ja leikkimään. Tämä näkyy

Lisätiedot

Liitteet: Valokuvat kulkuväylästä vuosilta 2009 ja 2011.

Liitteet: Valokuvat kulkuväylästä vuosilta 2009 ja 2011. 2 Vuonna 1990 vahvistetussa asemakaavassa Pekosenpuiston alue on merkitty puistoksi, Pekosen polku on poistettu ja muilta osin katuverkosto on säilynyt entisellään (asemakaavan muutoksen selostus). Vanhaa

Lisätiedot

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA TYRNÄVÄN KUNTA RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA 4 KK:N TOTEUTUMA VUONNA 2014 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO V. 2014 Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osasto tuottaa tekniset palvelut

Lisätiedot

LPA AO ## KTY ISTUTETTAVA KASVILLISUUS BETONIKIVET SEPÄNRINTEENPUISTO SMEDSBACKAPARKEN. s-1. 30dBA. t2,0m BILLVÄGEN. jk/pp. 30dBA.

LPA AO ## KTY ISTUTETTAVA KASVILLISUUS BETONIKIVET SEPÄNRINTEENPUISTO SMEDSBACKAPARKEN. s-1. 30dBA. t2,0m BILLVÄGEN. jk/pp. 30dBA. ISTUTETTAVA KASVIISUUS = paikalla oleva kasvi = istutettava kasvi Tunnus Nimi Kokoluokka Ist.et.(m) Kpl V. ehtipuut Crd Crataegus douglasii, mustamarjaorapihlaja rym 8-0.00 Sco Sorbus commixta, japaninpihlaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1 5046/05.10.01/2013 Tekninen lautakunta 142 18.12.2013 10 Valtuustokysymys leikkipuistojen ylläpidosta, kunnostamisesta sekä lakkauttamisesta (Kvasia) Valmistelijat

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 2014.

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 2014. 2014 Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 2014. Tekninen lautakunta 1.9.2014 53 Parikkalan Kunta 10.7.2014 Sisällys 1. Johdanto...

Lisätiedot

Olosuhteet aktivoivaa koulupäivää tukeviksi

Olosuhteet aktivoivaa koulupäivää tukeviksi Olosuhteet aktivoivaa koulupäivää tukeviksi Liikkuva koulu seminaari 9.10.2013 Lassi-Pekka Risteelä KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISEN VALIKKO Liikuntatunnit Muut oppiaineet - toiminnallisuus Lasten vanhemmat

Lisätiedot

HONKAJOEN YLEISTEN LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA

HONKAJOEN YLEISTEN LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA HONKAJOEN YLEISTEN LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS-ASIAKIRJA Keskustan leikkikenttä, katuosoite Puistotie 3 Hirsimetsän leikkikenttä, katuosoite Tapiontie 4, Hongon koulun leikkikenttä, katuosoite Katkontie

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen perusopetuksen esimies HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011 TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA!

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011 TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA! Liikunta Liikuntavälineet POSITIO.1 Leukapuomi yhdelle. Tangon korkeutta voidaan säätää portaattomasti asennusvaiheessa eri ikäisille käyttäjille sopivaksi. Alustan tulee olla iskua vaimentavaa materiaalia,

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

Taloyhtiön piha- ja viheralueet & Vihervuosi 2008. Timo Tossavainen Taloyhtio.netin päätoimittaja Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö

Taloyhtiön piha- ja viheralueet & Vihervuosi 2008. Timo Tossavainen Taloyhtio.netin päätoimittaja Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtiön piha- ja viheralueet & Vihervuosi 2008 Timo Tossavainen Taloyhtio.netin päätoimittaja Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Vihervuoden 2008 teemat 1. Viheralueet ja pihat viihtyisiksi kaikille

Lisätiedot

Kaikkien yhteinen piha!

Kaikkien yhteinen piha! Kaikkien yh n ie te n! piha Kaikkien yhteinen, viihtyisä piha! alon yhteinen piha ei kuulu jollekin toiselle, vaan on kaikkien yhteinen ympäristö, jossa viihdytään ja myös tutustutaan naapureihin. Hyvässä

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen

Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen Koirapalvelut Koirapalvelut ovat kaupungin tarjoamia palveluita koiran omistaville kuntalaisille Koirapuistojen lisäksi

Lisätiedot

AVOIMIEN HULEVESIJÄRJESTELMIEN KUNNOSSAPITO. 25.11.14 viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen

AVOIMIEN HULEVESIJÄRJESTELMIEN KUNNOSSAPITO. 25.11.14 viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen AVOIMIEN HULEVESIJÄRJESTELMIEN KUNNOSSAPITO 25.11.14 viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen Hulevesialtaiden, -ojastojen ja patojen ylläpitoon vaikuttavia tekijöitä Sijainti Hulevesijärjestelmän rakenne

Lisätiedot

Viherpalveluiden karsinnat

Viherpalveluiden karsinnat Viherpalveluiden karsinnat Talousarvio 2014: säästöjä etsittävä hoidettavien alueiden määrää vähentämällä Karsittavat kohteet sisällytettiin Jyväskylän viherpalveluohjelmaan 2013-2020 Viherpalveluverkon

Lisätiedot

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelma, Lumilogistiikka Arkkitehtuuriosasto Suunnittelutoimisto LUONNOS

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelma, Lumilogistiikka Arkkitehtuuriosasto Suunnittelutoimisto LUONNOS 1/7 MYLLYPURON, PUOTINHARJUN JA ROIHUPELLON ALUEIDEN LUMILOGISTIIKKA Lumenvastaanottopaikat Helsingissä on 8 vakituista lumenvastaanottopaikkaa, joista seitsemän sijaitsee maalla (Herttoniemi, Kyläsaari,

Lisätiedot

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy 1 Rakennettu ympäristö luo pohjan asuinalueen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle 2 Perustuu avoimen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Investoinnit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Investoinnit Perusopetus LOMAKE 2 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Onni Heikkinen ja Seppo Vilén 1 000 euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS PUISTOKORTIT KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PIHAT

HUITTISTEN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS PUISTOKORTIT KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PIHAT HUITTISTEN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS PUISTOKORTIT KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PIHAT Päivitetty: 4.3.2016 Sammun koulu Norrintie 18 Nykyiset kalusteet 2kpl Keinu kahdelle Keinu kahdelle Leikkikeskus Kiipeilyteline

Lisätiedot

HKR penkit, teräsjalka D 1

HKR penkit, teräsjalka D 1 HKR penkit, teräsjalka D 1 1850 mm 470 mm 210 mm 800 mm Penkkejä käytetään pääasiassa Helsingin katualueilla. Penkki on esteetön. Malli on HKR:n oma. Istuin: tiheäsyinen mänty tai tammi Jalka: Pintakäsittely

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 927/00.06.00/2013 1(4) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika:

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito ASIKKALAN ALUEURAKKA Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen pihaalueiden kunnossapito LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELOT 1. YLEISTÄ URAKKAAN

Lisätiedot

MIKSI ESTEETTÖMYYTTÄ OSAKSI TAVALLISIA LEIKKIPUISTOJA?

MIKSI ESTEETTÖMYYTTÄ OSAKSI TAVALLISIA LEIKKIPUISTOJA? ESTEETTÖMYYS JA YHTEISÖLLISYYS LEHTORI HANNA HANNUKAINEN, SAMK MIKSI ESTEETTÖMYYTTÄ OSAKSI TAVALLISIA LEIKKIPUISTOJA? 1 ESTEETTÖMIÄ LEIKKI- VÄLINEITÄ TARVITSEVIEN LASTEN OMA TOIVE - Ei me haluta erillisiä

Lisätiedot

Muurauspukin käyttöohje

Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje SISÄLTÖ 1. Alkusanat ja ehdot. 2. Turvallisuus vaatimukset. 3. Muurauspukin pystytys. 4. Korotuskehän asennus. 5. Alumiinitason asennus. 6. Seinäkiinnikkeen

Lisätiedot

KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24%

KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24% KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24% Alue Kustannuslaji kuvaus määrä yksikkö hinta/yks kokonaishin ta Kunnanvirasto Puiden/pensaiden hoitoleikkaus

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset Suunnittelualueen kartta Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston Kerrokartallakyselyssä on annettu palautetta

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 (14) Kaupunkirakenneyksikkö RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Yleissuunnitelma 2 (14) Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue 1.1 Yleistä 1.2 Kadut, LP-alue, Rantakyläntori

Lisätiedot

Ilvestarhan rakennustyöt

Ilvestarhan rakennustyöt HKR-RAKENNUTTAJA Ilvestarhan rakennustyöt, Mustikkamaanpolku 12 Perusparannus Hankenumero R-04238 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero Ilvestarhan rakennustyö R-04238 Osoite Rakennustunnus (RATU)

Lisätiedot

Leikkipuistoverkosto. Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014-2032

Leikkipuistoverkosto. Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014-2032 Leikkipuistoverkosto Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014-2032 1 JOHDANTO 5 2 LEIKKIPUISTOJEN KEHITTÄMINEN OULUSSA 6 2.1 Leikkipuistojen nykytilan selvittäminen 6 2.2 Leikkipuistojen suhde

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS HOITOLUOKITUKSEN MERKITYS Kaavoitusvaiheessa määritetty alustava käyttö ja hoitoluokka kuvaavat alueen laatutavoitetta. Samalla viheralueiden rakentamisen ja hoidon kustannukset

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Ulkoalueet Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan riski

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT. viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen

VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT. viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen Puistoalueet ovat yleisiä alueita, ne on tarkoitettu oleskeluun, leikkiin, liikuntaan ja lähiluonnon tarkkailuun Vantaan

Lisätiedot

MARKKINAVALVONTAPROJEKTI 1998 LEIKKIKENTÄT /,.~.:::: ~, " i IY ~ OULUN KAUPUNKI .. YMPÄRISTÖVIRASTO - RAPORTII 6/1998

MARKKINAVALVONTAPROJEKTI 1998 LEIKKIKENTÄT /,.~.:::: ~,  i IY ~ OULUN KAUPUNKI .. YMPÄRISTÖVIRASTO - RAPORTII 6/1998 MARKKINAVALVONTAPROJEKTI 1998 LEIKKIKENTÄT /,.~.::::.-.,. - -~, " i IY ~ OULUN KAUPUNKI.. YMPÄRISTÖVIRASTO - RAPORTII 6/1998 SISÄLLYS JOHDANTO: TUOTETURVALLISUUSLAKI JA KULUTTAJAPALVELUKSET...l 1. LEIKKIKENTTIEN

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - ulkoalueet. Harri Koskenranta 3.2. 2005

T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - ulkoalueet. Harri Koskenranta 3.2. 2005 T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - ulkoalueet Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT HAAVOITTUVUUS 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta

Lisätiedot

Aidan ja porttien tuoteseloste

Aidan ja porttien tuoteseloste Tuote rajausaita Koodi1 MPA 120 Aidan ja porttien tuoteseloste Tuote info Aitaelementin koko 1200x2500 mm koostuu 15x15 mm pystyneliöputkista sekä vaakasidoksista 30x18x1,5 mm. Jokaisen pystytikun yläosassa

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/7 YLEISTÄ Suunnittelun

Lisätiedot

Safe to Play. Kaikki leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta!

Safe to Play. Kaikki leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta! Kaikki leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta! Esa Junttila 1. Johdanto Leikki- ja liikunta-alueet ovat enemmän kuin ajanviettopaikkoja. Suuri osa ihmisistä elää kaavoitetulla alueella, missä mahdollisuuksia

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Annukka Larsen Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki

Annukka Larsen Valon kaupunki koordinaattori Jyväskylän kaupunki Annukka Larsen ÄIJÄLÄNRANNAN VALAISTUSPERIAATTEET VALAISTUSPERIAATTEET LYHYESTI: - Ensimmäinen kokonaan ledillä valaistu asuinalue Jyväskylässä - Valaisinkohtainen ohjaus ja käyttäjälähtöinen ohjaustapa

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

Flora Leikkiä luonnollisimmillaan

Flora Leikkiä luonnollisimmillaan Flora Leikkiä luonnollisimmillaan Flora Yhtä luonnon kanssa Orgaanista muotoilua Luonnon ja leikkipaikan raja on huomaamaton, kun erinomaisesti puistomaiseen maisemaan sopiva Flora sulautuu osaksi ympäristöä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (5) 311 Ryj / Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite metroasemien varauloskäyntien kausiluonteisesta käytöstä päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa

Lisätiedot

66 77.9 168 170 59.9 70.2 50 5PP 878:5 +68.5 68.1 +68 42 69.5 58.2 73.2 5PP 73 73.2. 72.4 4 67.3 54 Koskis-Navala 67.4 68.8. Vuorenmäen koulu 70.

66 77.9 168 170 59.9 70.2 50 5PP 878:5 +68.5 68.1 +68 42 69.5 58.2 73.2 5PP 73 73.2. 72.4 4 67.3 54 Koskis-Navala 67.4 68.8. Vuorenmäen koulu 70. 3 69 66 77.9 168 170 59.9 68 58.6 4 00T A 30 68 Ø4 +59 +59.89.72 68.5 Tur 57.3 44 Turu u n ti ntie e 70.2 50 L 66.8 70.0 10 70 67 68 5PP 878:5 +68.5 68.1 99 67 +68 5 42 69.5 58.2 71.0 52 31 74 6 L 61 66

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot