POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄ DAVVI-LAPPI SEARVEGODDEOVTTASTUPMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA DOAIBMAPLÁNA JA BUŠEAHTTAÁRVALUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄ DAVVI-LAPPI SEARVEGODDEOVTTASTUPMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA DOAIBMAPLÁNA JA BUŠEAHTTAÁRVALUS"

Transkriptio

1 DAVVI-LAPPI SEARVEGODDEOVTTASTUPMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA DOAIBMAPLÁNA JA BUŠEAHTTAÁRVALUS

2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT..2 Tuloslaskelma 4 2. HALLINTO Yhteinen kirkkovaltuusto Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoherranvirasto Taloustoimisto.7 3. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Inarin seurakunta Hengellinen työ Kirkonpalvelu Musiikkitoiminta Kasvatustoiminta Lähetystyö Diakoniatyö Utsjoen seurakunta Hengellinen työ Musiikkitoiminta Kasvatustoiminta Diakoniatyö Lähetystyö SEURAKUNTAYHTYMÄN TIEDOTUSTOIMINTA YMPÄRISTÖTOIMINTA MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS HAUTAUSMAAT SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖT 29 TALOUSARVIO.30 RAHOITUSLASKELMA 57 1

4 1.YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT Kirkkohallitus on vahvistanut Inarin ja Utsjoen seurakuntien liittymisen lukien perustettavaan Pohjois-Lapin seurakuntayhtymään. Seurakuntayhtymän perussäännön mukaan seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien puolesta talous- ja henkilöstöasioita, kiinteistö- ja hautatoimea, kirkkoherranvirastojen toimintaa sekä huolehtii työsuojelu- ja työhyvinvointiasioista. Sen sijaan seurakuntien hoidettavaksi jää edelleen varsinainen seurakunnallinen toiminta, kuten yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö- ja lähetystyö. Tämä Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu vuosiksi , ja on samalla vuoden 2018 sitova toiminta- ja taloussuunnitelma. Suunnitelmassa on asetettava tavoitteet, joiden toteutumista tulee tarkastella toimintakertomuksessa. Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän tavoitteet : 1. Seurakuntayhtymän käynnistäminen - Seurakuntayhtymän käynnistyminen tapahtuu sujuvasti - Ylimääräiset seurakuntavaalit hoidetaan hyvin vuonna Viestintä on avointa ja ymmärrettävää 2. Yhtymän perustehtävät - Seurakuntien hengellinen työ saa riittävät resurssit seurakuntayhtymän tuella - Sisäinen ja ulkoinen viestintä toimivat myönteisesti - Kirkon jäsenyys ja yhteisöllisyys vahvistuu - Seurakunnat tavoittavat uusia ihmisiä 3. Yhtymän kulttuuri - Seurakuntayhtymä on palveluhenkinen ja vuorovaikutteinen - Seurakuntien oma identiteetti säilyy ja vahvistuu - Toimintakulttuuria kehitetään tavoitteellisesti 4. Yhtymän talous - Kustannukset pidetään kurissa ja talous hoidetaan taitavasti - Kiinteistöjä ylläpidetään toiminnan tarpeista lähtien Talouden nykytila - Talouspäällikön katsaus Sekä Inarin että Utsjoen kunnan ja seurakunnan väestökehitys on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut laskeva. Inarin seurakunnan henkilöverotulot ovat kehittyneet siten, että seurakunnan verotulot olivat vuonna ( ) 2

5 Yhteisöverotulojen ja valtionrahoituksen kehitys on samana aikana ollut ( ). Kokonaisverotulot olivat ( ), kasvua oli n euroa. Utsjoen seurakunnan henkilöverotulot olivat vuonna ( ) sekä yhteisöverotulot ja valtionrahoitus (19.944, v 2015 ei ollut valtionrahoitusta). Kokonaisverotulot olivat vuonna ( ). Kasvua euroa. Molempien seurakuntien verotulot yhteensä vuonna 2016 olivat euroa. Vuoden 2018 henkilöverotulojen arvioiminen on vaikeaa. Verohallitukselta ei arviota vuoden 2018 verotuloista ole. Vuoden 2017 arvioitu tilitettävä määrä (marraskuun 2017 tiedoilla) on Inarin seurakunnalle ja Utsjoen seurakunnalle euroa, yhteensä euroa. Valtionrahoituksen osuus vuonna 2017 Inarin seurakunnalle on euroa ja Utsjoelle euroa, yhteensä euroa. Molempien seurakuntien kokonaisverotulot yhteensä vuonna 2017 ovat arviolta euroa. Vuonna 2017 verotulokertymä näyttää pienenneen edellisestä vuodesta.valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa maltillisia veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Vuoden 2018 henkilöverotuloiksi on arvioitu euroa ja valtionrahoituksen osuudeksi euroa. Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän kokonaisverotulojen arvioidaan vuonna 2018 olevan yhteensä euroa. Vero-vuosi Kokonais- Verotulot Arvio Arvio Arvio Ansioverotulo Arvio Arvio Arvio Valtionrahoitus Arvio 157 Arvio 157 Arvio 157 Talousarvion sitovuus on pääluokkataso. 3

6 Muutokset taloudessa Osuus yhteisöveron tuotosta poistui ja tilalle tuli valtionrahoitus. Yhteisöveroja tilitettiin seurakunnille vielä vuonna Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Samassa yhteydessä valtio päätti alentaa seurakuntien verotuskustannuksia. Kirkolliskokous päätti muuttaa seurakunnan maksuja keskusrahastolle. Keskusrahastomaksu ja palkkaperusteinen työnantajan eläkemaksu alenee ja kirkollisveroperusteinen eläkerahastomaksu nousee. Tulevaisuudessa on odotettavissa maanmyynnistä seurakuntayhtymälle tuloja. Rakennuspaikat myydään tarjousten perusteella eikä uusia rakennuspaikkoja vuokrata. TULOSLASKELMA Edellinen TP 2016 Inarin srk Kuluvan vuoden TA 2017 Inarin srk TA Srk yhtymä TS1 Srk yhtymä TS2 Srk yhtymä Toimintatuotot , , , , ,00 Korvaukset , , , , ,00 Myyntituotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Vuokratuotot , , , , ,00 Metsätalouden tuotot , , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,00 Tuet ja avustukset , , , , ,00 Muut toimintatuotot , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Vuokrakulut , , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,00 Annetut avustukset , , , , ,00 Muut toimintakulut , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Verotulot ja valtionrahoitus , , , , ,00 4

7 Kirkollisverotulot , , , , ,00 Osuus yhteisöveron tuotoista , , , , ,00 Verotuskulut , , , , ,00 Keskusrahastomaksut , , , , ,00 Toimita-avustukset ,88 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,00 Korkotuotot -0,37-250,00 0,00 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot , , , , ,00 Korkokulut 36,46 600, , , ,00 Muut rahoituskulut 542,87 420, , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,00 Satunnaiset tuotot ja kulut ,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot ,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 50,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 5

8 2. HALLINTO 2.1. yhteinen kirkkovaltuusto Tavoite Tavoitteena on, että 1) yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakuntayhtymän tehtävän toteuttamiseksi 2) yhteisen kirkkovaltuuston Inarin ja Utsjoen valtuutetut toimivat hyvässä yhteistyössä seurakuntayhtymän parhaaksi 3) vuosittain järjestetään valtuustoseminaari, jossa yhdessä työntekijöiden kanssa luodaan katsaus seurakuntayhtymän tilaan ja päätetään painopisteistä seuraavalle vuodelle 4) uudet luottamushenkilöt perehdytetään tehtäväänsä Toiminnan nykytila Väliaikainen yhteinen kirkkovaltuusto toimii siihen saakka, kunnes ylimääräisissä seurakuntavaaleissa on valittu luottamushenkilöt, uusi kirkkovaltuusto on muodostettu ja aloittaa toimintansa. Kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 21. Utsjoen ja Inarin edustajien osuus määräytyy seurakunnan väkiluvun perusteella. Väliaikaisessa yhteisessä kirkkovaltuustossa jäsenten suhde on seuraava: Inari 16 ja Utsjoki yhteinen kirkkoneuvosto Tavoite Toiminnan nykytila Tavoitteena on, että 1) yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa sekä omaisuuden hoitamista kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla yhteisen kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmien asettamien tavoitteiden mukaisesti. 2) yhteisen kirkkoneuvoston Inarin ja Utsjoen edustajat toimivat hyvässä yhteistyössä seurakuntayhtymän parhaaksi 3) uudet luottamushenkilöt perehdytetään tehtäväänsä Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto toimii siihen saakka, kunnes ylimääräisissä seurakuntavaaleissa on valittu luottamushenkilöt ja uusi yhteinen kirkkovaltuusto sekä yhteinen kirkkoneuvosto on muodostettu. 6

9 2.3. SEURAKUNTAYHTYMÄN KIRKKOHERRANVIRASTO Tavoite Kirkkoherranviraston tavoitteena on, että 1) kirkkoherranvirasto tuottaa väestörekisteripalveluja lakien ja asetusten mukaisesti 2) kirkkoherranvirasto hoitaa konekieliset ja manuaaliset muutokset väestötietojärjestelmään kirkon jäsenrekisteriin ohjeiden mukaisesti ja ylläpitää omaa rekisteriä 3) palvelee seurakuntalaisia neuvonnan ja kirkollisten ilmoitusten välityksellä Toiminnan nykytila Kanslistina toimii Laura Riestola. Päiväkerhonohjaaja Sirpa Tanhua toimii tarvittaessa kanslistin sijaisena. Kirkkoherranvirasto on auki arkisin klo Kirkkoherranvirasto hoitaa seurakuntayhtymän väestörekisteriasiat ja muut sille kuuluvat tehtävät. Jos virastossa ei ole työtekijää, puhelut ohjautuvat Lapin seurakuntien yhteiseen palvelunumeroon Rovaniemelle. Sukuselvitysten antaminen työllistää edelleen eniten. Viraston toiminnassa otetaan huomioon saamenkielen kielilain mukaiset toimet, joiden kustannukset maksaa edelleen valtio. Vuonna 2012 Suomen evankelisluterilainen kirkko siirtyi yhteiseen rekisteriin ja käyttämään yhteistä ns. Kirjuri-ohjelmaa, jolloin sähköisessä muodossa olevista tiedoista todistuksen voi antaa mikä rekisteri tahansa. Kirjuri-ohjelmistossa on edelleen puutteita ja tiedot joudutaan tarkistamaan vanhemmasta rekisteristä SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSTOIMISTO Tavoite Taloustoimiston tavoitteena on, että 1) taloustoimisto hoitaa kirjanpidon, palkanlaskennan ja maksun, maksujen perimiset ja laskujen maksun sekä tilitykset lakien ja asetusten mukaisesti. 2) taloustoimisto seuraa talousarvion toteutumista ja antaa työmuodoille siitä tietoja. 3) taloustoimisto antaa tietoja seurakuntasuunnittelua varten talouden kehityksestä. Toiminnan nykytila Vs. talouspäällikkönä on Katja Kiviniemi. Vuoden 2018 aikana talouspäällikön virka laitetaan hakuun. Taloustoimiston vs. toimistosihteerinä on Mari Soikkonen. Palkanlaskenta ja kirjanpidon rutiini on kirkossa keskitetty muutamaan palvelukeskukseen. Pohjois-Suomessa on Oulun keskus, joka toimii koko Kipan keskuksena. Inarin seurakunta liittyi Kipaan vuoden 2015 alusta, jolloin luovuttiin osittain Status talousjärjestelmästä. Seurakuntayhtymässä tulee säilyttää taloudellinen asiantuntemus, koska ohjeet palkkoihin tulevat seurakuntayhtymältä ja talousarvio ja tilinpäätös laaditaan yhtymässä. 7

10 3. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 3.1. Inarin seurakunta HENGELLINEN TYÖ Tavoite Tavoitteena on, että 1) seurakunta ylläpitää jumalanpalveluselämää Ivalon ja Inarin kirkoissa ja Saariselän kappelissa viikoittain ja Nellimissä kuukausittain. 2) kirkolliset toimitukset palvelevat pyyntöjen mukaisesti seurakuntalaisia ja toimitukseen saadaan se seurakunnan pappi, jota pyydetään. 3) laitoksissa järjestään säännöllisesti hartaustilaisuuksia. 4) yksityistä sielunhoitoa varten on jokaisena viikonpäivänä ainakin yksi pappi tavoitettavissa. Toiminnan nykytila Papin viroissa ovat vuoden 2016 aikana olleet kirkkoherra, kappalainen ja saamelaispappi. Jumalanpalvelukset pidetään pääkirkossa Ivalossa jokaisena sunnuntaina ja juhlapäivänä alkaen klo 11. Inarissa pidetään pääsääntöisesti jumalanpalvelus jokaisena sunnuntaina ja juhlapäivänä alkaen klo 14, Saariselällä pidetään jumalanpalvelus klo 19. Erityisen syyn takia jumalanpalvelus voidaan peruuttaa. Ivalossa ja Inarissa on kummassakin kaksi vapaaehtoisten muodostamaa messuryhmää, jotka aika ajoin suunnittelevat ja toteuttavat messuja yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Messuryhmien kanssa toteutettuihin messuihin liittyy aina kirkkokahvit. Ryhmiä pyritään saamaan lisää niin, että messuryhmien avulla toteutettuja messuja voisi olla yhä enemmän. Yhteistyö ortodoksisen seurakunnan kanssa jatkuu edelleen. Nellimin kirkossa on luterilaisella seurakunnalla mahdollisuus pitää luterilaisia jumalanpalveluksia. Kaksikielisiä suomen- ja saamenkielisiä jumalanpalveluksia pidetään edelleen. Kirkkoherra Huusko on aloittanut ekumeenisten iltakirkkojen pidon yhdessä ortodoksisen isä Rauno Pietarisen kanssa vuoroin ortodoksisessa ja luterilaisessa kirkossa. Ekumeenisia iltakirkkoja on muutaman kerran vuodessa. Kirkolliset toimitukset hoidetaan pyyntöjen mukaan. Seurakuntalaiset saavat toimituksiinsa mahdollisuuksien mukaan sen Inarin seurakunnan papin, jonka haluavat. Toimitusten yhteydessä kastekoteihin lahjoitetaan suojelusenkelitaulu, jolla halutaan muistuttaa sekä Jumalan varjeluksesta että seurakunnan lapsityöstä. Vainajan omaisille annetaan ohjevihkonen hautausta varten ja surukoteihin annetaan sopivaa kirjallisuutta. Saamenkielisiin koteihin ja päiväkerholaisille jaetaan edelleen sekä pohjoissaamenkielistä että inarinsaamenkielistä materiaalia. Viisikymmentä vuotta täyttäville seurakuntalaisille lähetetään henkilökohtainen onnittelukirje ja kirjalahja. 8

11 Papiston työnjaon mukaan kirkkoherra Tuomo Huusko vastaa yleisestä johtamisesta, tiedotuksesta, yleisestä seurakuntatyöstä, lähetyksestä ja rippikoulutyöstä. Kappalainen Mauno Hepola tekee kasvatustyötä erityisesti päiväkerhoikäisten lasten parissa sekä hoitaa sairaalasielunhoitoa ja diakoniaa ja toimii diakoniatiimin johtajana. Rippikouluja pitävät Mari Valjakka, Mauno Hepola ja Tuomo Huusko. Saamelaispappi hoitaa saamelaistyötä koko saamelaisalueella. Muutokset toiminnassa Kappalainen Mauno Hepolan opintovapaan aikana syys-joulukuussa 2017 sijaisena on ollut vs. kappalainen Eeva Mertaniemi KIRKONPALVELU Muutokset toiminnassa Tavoitteena on, 1) suntion tehtävien hoitaminen ja kiinteistöjen ylläpito 2) hautojen näyttö ja hautakirjanpidon hoito 3) kiinteistöjen yleisestä siisteydestä huolehtiminen Lokakuun 2016 alusta seurakuntamestari vastaa kiinteistöjen talonmiehen tehtävistä Ivalon ja Inarin alueella. Hautojen kaivuusta Ivalossa ja Inarissa sekä kiinteistöjen talvikunnossapidosta Ivalon alueella vastaa Ylä-Lapin Lvi Oy. Aikaisemmin nyt seurakuntamestarille kuuluvat kiinteistöhuoltotehtävät ovat olleet Ylä-Lapin Lvi Oy:llä. Erja Tuhkala toimii pääasiassa Inarin kirkon suntiona. Saariselän kappelin tarvittaessa töihin tulevana suntio-vahtimestarina toimii Rainer Siirtola. 9

12 Musiikkitoiminta Tavoite Tavoitteena on, että 1) jumalanpalvelusten musiikki on korkeatasoista ja monipuolista, ja jokaisessa jumalanpalveluksessa on kanttori. 2) muuta musiikkitoimintaa kehitetään palvelemaan seurakunnan tarpeita, järjestetään virsi- ja muita laulutilaisuuksia tarpeiden mukaan. Erityisesti kauneimmat joululaulut tapahtumia. 3) osallistutaan paikkakunnan musiikkielämän kehittämiseen tarjoamalla mahdollisuuksia nuorille musiikin harrastajille osallistua kirkollisen nuorisomusiikin parissa tehtävään työhön. 4) osallistutaan konserttien järjestämiseen antamalla tilat ja järjestämällä konsertteja yhdessä kunnan kanssa. Toiminnan nykytila Inarin seurakunnan messuissa palvelevat vakituisten työntekijöiden lisäksi vapaaehtoiset messutyöryhmät, joita kuunnellen kanttori suunnittelee kohdemessun musiikin ja myös toteuttaa sen. Seurakunnan soittimista pidetään huolta: pianoja viritetään ja huolletaan säännöllisesti ja urut viritetään ja huolletaan. Nuotteja ja soittimia hankitaan tarpeen mukaan. Tällä hetkellä seurakunnassa kokoontuu yksi kuoro säännöllisesti, joka palvelee pääsääntöisesti jumalanpalveluksissa; kirkkokuoro harjoittelee viikottain Ivalon kirkossa. Tilapäinen pienemmän lauluryhmän kokoaminen on mahdollista vaativampia teoksi esitettäessä. Suurimpia tilaisuuksia seurakunnassa tulee todennäköisesti olemaan musiikin ympärillä: kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ja konsertit ja muut musiikkitapahtumat. Osallistutaan valtakunnallisiin teemaviikkoihin, esimerkiksi vanhusten viikkoon, järjestämällä vanhuksille musiikkiohjelmaa Kanttori käy säännöllisesti seurakunnan kerhoissa ja hartaustilaisuuksissa. Lisäksi musiikkityötä viedään vanhainkoteihin ja laitoksiin musiikkihartauksien muodossa. Kanttori osallistuu rippikouluun ja pitää yllä seurakuntalaisten jumalanpalvelustaitoa. Edellisvuosien tapaan talvella pidetään yhteisvastuukonsertti. Myös vierailevia konsertoijia otetaan vastaan. Musiikkitoiminnasta vastaa seurakunnan kanttori Jari Linjama. Apukanttoreina toimivat soittotaitoiset paikkakunnalla olevat ihmiset mm. Sara Pekkala, Hely Kainulainen, Kaarina Linjama, Kaisa Heikkilä ja Inka Tuppurainen. 10

13 3.1.4 Kasvatustoiminta PÄIVÄKERHOTYÖ Tavoite Päiväkerhotyön tavoitteena on, että 1) 4-5 vuotiaille tarjotaan päiväkerhopalveluja kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan Ivalossa. 2) Avoin päiväkerho on ilman ikärajaa Ivalossa ja Inarissa kerran viikossa 3) Iltapäivätoimintaa Ivalossa 1-4 luokkalaisille kahtena päivänä viikossa. 4) Päiväkerhoissa annetaan kasteopetusta ja toiminnallisia virikkeitä. 5) Tuemme lapsiperheitä kristillisessä kasvatustyössä Toiminnan nykytila Tilaisuudet ja retket Muutokset toiminnassa Lastenohjaajana toimii Sirpa Tanhua. Avoimessa päiväkerhossa lapset ja aikuiset ovat yhdessä koko kerhon ajan. Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut. Avoin päiväkerho kokoontuu Ivalossa keskiviikkona ja torstaina Sairaalatie 5:n tiloissa. Inarin Avoin päiväkerho kokoontuu tiistaisin Inarin seurakuntakodilla. Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut. Iltapäivätoiminnassa ohjaajana on lastenohjaaja Sirpa Tanhua. Toimintaa on tiistaisin ja torstaisin klo Ivalon kirkon alakerrassa. Tarjolla pientä välipalaa. Perhemessu 4-5 -vuotiaille I Adventtina perhemessu, adventtitapahtuma Kerhokohtaiset pikkujoulut Laskiaistiistain iltakirkko ja mäenlaskua Perhemessu 3-4 -vuotiaille Koulutielle siunaaminen Mauno Hepola käy kaikissa kerhoissa pitämässä hartauden Pääsiäis- ja jouluaskartelut Ivalossa ja Inarissa Perheleiri diakonia-ja nuorisotyön kanssa Koululaisten iltapäiväkerho ala-asteella on loppunut. Tilalla 1-4-luokkalaisille avointa iltapäivätoimintaa Ivalon kirkolla kahtena päivänä viikossa. Avoin olohuone yhdenvanhemman perheille 1 kerran kuukaudessa diakoniatyön kanssa avoimen kerhon muodossa. 11

14 PARTIOTYÖ Tavoite Inarin seurakunnan partiotyön tavoitteena on 1) tarjota lapsille ja nuorille turvallinen kasvupaikka seurakunnassa partiotoiminnan muodossa. 2) opettaa partiolaisille kristillisiä elämänarvoja ja tapoja. 3) toteuttaa mahdollisuuksien mukaan Suomen partiolaisten ikäkausiohjelmia. 4) aktivoida vanhempia osallistumaan partiotyössä tarvittavien tukirakenteiden ylläpitämiseen sekä samalla kutsua heitä mukaan yhteiseen jumalanpalvelukseen. Toiminnan nykytila Viikkotoiminta Partiolaiset kokoontuvat viikoittain Ivalon kololla ja Inarin nuorisotila Vintillä. Ivalossa toimii kolme sudenpentulaumaa, kaksi seikkailijalaumaa ja tarpojaryhmä, joista Viivi Törmänen johtaa yhtä sudenpentulaumaa. Inarissa toimii sudenpentulauma ja seikkailijavartio johtajanaan Viivi Törmänen. Aikuisia pyritään rekrytoimaan mukaan eri pesteihin retkillä, leireillä ja viikkotoiminnassa. Leiri- ja retkitoiminta Lippukunnan oma leiritoiminta Viikkotoiminnan lisäksi pyritään järjestämään koko lippukunnan yhteisiä retkiä ja tapahtumia. Tavoitteena on pitää kaksi retkeä keväällä ja kaksi syksyllä. Keväällä 2018 Inarin Tunturisudet on vastuussa Lapin piirin partiotahti tapahtuman järjestämisestä. Viivi Törmänen osallistuu retkille, leireille ja tapahtumiin omien ryhmiensä johtajana. Diakonissa Seurakunta tukee partiotahdin järjestämistä ja partiomessun suunnittelua. Piirin toiminta Lippukunta pyrkii osallistumaan keväällä ja syksyllä pidettäviin partiotaitokilpailuihin. Lippukunta on vastuussa partiotahdin järjestämisestä. Koulutustoiminta Vartionjohtajat ja laumanjohtajat osallistuvat piirin järjestämiin koulutuksiin tarpeen mukaan. Uudenjoen leirikeskus Uudenjoen leirikeskus on myynnissä. Leirikeskusta vuokrataan toistaiseksi edelleen Inarin Tunturisudet Ry:lle. Muu toiminta Keväällä Yrjönpäivän aikaan järjestetään partiomessu. Lippukunnan lupauksenantojuhla ja partiomessu pidetään loka-marraskuussa. Muuta toimintaa järjestetään sen mukaan kuin aikaa ja intoa sekä osallistujilla että järjestäjillä riittää. Muutokset toiminnassa 12

15 Inarin seurakunnan partiotyöntekijänä toimii nuorisotyönohjaaja Viivi Törmänen. Partiomessuissa vastuupappina on saamelaispappi Mari Valjakka. VARHAISNUORISOTYÖ Tavoite Varhaisnuorisotyön tavoite on, Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa 1) että ala-aste-ikäisille tarjotaan partiotoiminnan ohella myös seurakunnallisia kerhoja ja leirejä. 2) Kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea varhaisnuoria löytämään seurakunnan toiminnasta oma paikkansa ja kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 3) kasvattaa ymmärtämään vieraisiin kulttuureihin kuuluvia ihmisiä ja ilmiöitä 4) tukea koulujen kerhotyötä. Varhaisnuorisotyöstä vastaavat nuorisotyönohjaajat Viivi Törmänen ja Salla Riekki sekä lastenohjaaja Sirpa Tanhua. Pajakoskella järjestetään syksyllä ja keväällä omat leirit 1-3 luokkalaisille sekä 4-6 luokkalaisille tytöille ja pojille. Koulujen loma-aikana tarjotaan toimintaa Inarissa, Ivalossa ja Saariselällä. Tavoitteena on myös järjestää perheleiri vuoden 2018 aikana yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Nuorisotyönohjaajista vastaavana työntekijänä tässä toimii Salla Riekki. Vuoden 2018 teemana toiminnassamme on edelleen YHTEISTYÖ ja VERKOSTOITUMINEN. Koulujen kanssa työtä kehitetään edelleen. Pyritään järjestämään teemaleirejä tytöille ja pojille erikseen ja yhdessä. Järjestetään toimintaa koululaisten loma-aikoina. Pyritään järjestämään toimintaa myös Sevettijärvelle. 13

16 NUORISOTYÖ Tavoite Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa 1) Kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea nuoria. kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 2) Kansainvälisyyskasvatus ja yhteydet vieraisiin kulttuureihin otetaan mahdollisuuksien mukaan toiminnassa huomioon eri vuosien painopistealueiden mukaisesti. 3) Yhteistyötä kehitetään kunnan nuorisotyön, koulujen ja eri järjestöjen kanssa. Viivi Törmänen jatkaa päivystystä Inarin nuorisotila Vintillä torstaisin Selvä Peli työryhmän kautta. Yhteistyötä kunnan eri tahojen kanssa jatketaan tapahtumien ja koulutusten muodossa. Nuorisotyönohjaajat osallistuvat uusien 7-luokkalaisten ryhmäytyspäiviin. Salla Riekki jatkaa kouluyhteistyötä Ivalon yläkoulun kanssa koulupäivystysten muodossa ollen kerran viikossa klo saavutettavissa koulun tiloissa. Koulupäivystys tarkoittaa nuorten kanssa vietettäviä välitunteja jutustellen kuulumisia sekä tärkeitä ajankohtaisia asioita, kuten rippikouluun liittyviä käytännön seikkoja. Lisäksi nuori voi halutessaan sopia Sallan kanssa ajan oppitunnin ajalle, jos hänellä on jotain erityistä johon kaipaa tukea tai kuuntelijaa. Näistä tapaamisista sovitaan aina tuntiopettajan kanssa. Isoskoulutuksia jatketaan ja niiden osalta pidetään myös koulutusviikonloppuja sekä omalla ryhmällä että yhteistyössä Sodankylän ja Utsjoen seurakuntien kanssa. Syksyllä järjestetään yhdessä Utsjoen seurakunnan kanssa nuorten retki Maata Näkyvissä tapahtumaan aloitettu Selvä Peli -hanke jatkuu edelleen. Tavoitteena on tarjota päihteetön vaihtoehto nuorten vapaa-ajanviettoon ja mahdollisuuksien mukaan tukea perheiden kasvatustyötä. Seurakunta on mukana koulujen päätöstapahtuma Game Overin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Selvä peli-työryhmä toimii myös esimerkiksi ehkäisevän päihdetyön viikolla järjestäen ja osallistuen eri tilaisuuksiin sekä tempauksiin. Tarkoituksena on yhdistää Inarin seurakunnan nuorisotyön ja Yhdessä toimien hankkeen voimat ryhdyttäessä kouluttamaan nuoria vertaisauttajiksi Yhdessä toimien hankkeen kautta. Suunnittelu ja ideointi on aloitettu syyskuussa 2017 hanketyöntekijä Kitti Kumpulaisen kanssa. Kirkkohallitus on myöntänyt käyttövaroja hankkeen kanssa tehtävään yhteistyöhön. 14

17 RIPPIKOULUTYÖ Tavoite Rippikoulutyön tavoite on, 1) järjestää vuorossa olevalle ikäluokalle tilaisuus saada rippikouluopetusta 2) saada mahdollisimman suuri osa ikäluokasta rippikouluun 3) antaa nuorille valmius kasvaa täysivaltaisiksi seurakunnan jäseniksi opettamalla heille kristinuskon ja seurakuntaelämän perusteet 4) antaa nuorille myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia seurakunnasta ja seurakunnan elämästä ja ohjata jatkuvaan elämään seurakuntayhteydessä 5) ottaa huomioon Suuri ihme rippikoulusuunnitelma Toiminnan nykytila Vuoden rippikoulutyön vastuu käytännön toteutuksessa jakaantuu kappalainen Mauno Hepolan ja saamelaispappi Mari Valjakan välille. Rippikoulun pitoon osallistuvat nuorisotyönohjaajat Viivi Törmänen ja Salla Riekki sekä lisäksi tietyiltä osin kanttori ja diakoniatyöntekijät. Vuonna rippikouluja on kaksi, molemmat toteutetaan kesärippikouluina. Leirit toteutetaan Pajakosken leirikeskuksessa. Rippikoulun isoset kokoontuvat omaan kolmen tai neljän viikonlopun mittaiseen koulutukseen. Koulutus järjestämään joidenkin leirien osalta yhdessä Utsjoen ja Sodankylän isosporukan kanssa. Viikonloppukoulutusten lisäksi nuoret kokoontuvat n. 2-3 kertaa kuukaudessa iltaisin. Kauden isosia on noin 15 henkilöä. 15

18 Lähetystyö Tavoite Lähetystyön tavoitteena on, että 1) Inarin seurakunta antaa oman panoksensa kristikunnan yhteiseen julistukseen, opetukseen ja palveluun lähetyskentillä 2) innostetaan seurakuntalaisia kannattamaan lähetystyötä rukouksin ja taloudellisin uhrauksin 3) autetaan seurakuntalaisia ymmärtämään lähetystyön muualla olevan osa paikallisseurakunnan työtä 4) erityisesti lapsia ja nuoria kasvatetaan ymmärtämään muita kansoja ja suhtautumaan myönteisesti toisiin ja toisenlaisiin ihmisiin. Toiminnan nykytila Vuonna 2017 osallistutaan Oulun hiippakunnan lähetysjuhlille Muoniossa sekä Saamelaisille kirkkopäiville Arvidsjaurissa Vuonna 2017 etsitään vapaaehtoisten joukosta lähetyssihteerin tehtävien hoitaja. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestetään noin 20 kappaletta. Lähetyssihteerin tehtävää hoitaa vs. nuorisotyöntekijä Salla Riekki. Avustukset SPS:lle 500 e Seurakunnalla ei ole voimassa olevia lähettisopimuksia. Lähetystyön määrärahoilla tuetaan Inkerin kirkkoa, Murmanskin luterilaisen kirkon rakentamista. Tavoite on, että kirkko valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuonna 2017 Inarin seurakunta avustaa rakentamista eurolla. Sitten, kun Murmanskin luterilainen kirkko on valmistunut ja sen rakentamistuki loppunut, solmitaan uudet lähettisopimukset, joiden mukaisiin kohteisiin lähetystyön määrärahat ohjataan. 16

19 Diakoniatyö Tavoite Diakoniatyön tavoitteena on, 1) kristillisen lähimmäisenrakkauden ja seurakuntayhteyden välittäminen ja vahvistaminen diakonisen palvelun kautta 2) vertaisryhmätoiminnan tukeminen ja vapaaehtoistyön kehittäminen 3) yksittäisten ihmisten ja perheiden tukeminen haasteellisissa elämäntilanteissa 4) taloudellisen tuen antaminen tarvitseville harkinnan mukaan yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston, Tukikummien, Sipilä-säätiön, sosiaalitoimen ja Kelan kanssa. Uutena tukimuotona on perustettu Rovastikuntarahasto korvaamaan entinen Hiippakuntarahasto. 5) olemassa olevien toiminnallisten piirien tukeminen taajamissa ja sivukylissä 6) yhteistyön tekeminen kunnan sosiaali- ja terveystoimen, velkaneuvonnan ja edunvalvonnan sekä oppilaitosten kanssa 7) yhdistysten yhteistyökumppanina toimiminen: Inarin omaishoitajat ja läheiset ry, OmaisOiva-hanke, Sámi Soster, Ivalon seudun työttömät ry, Erityislasten omaiset, Lapin näkövammaiset. 8) diakoniakasvatuksen toteuttaminen rippikoulu- ja nuorisotyön yhteydessä Toiminnan nykytila Diakonian viranhaltijoina ovat saamelaisdiakonissa Anja Karhula ja diakonissa Anu Huhtamella. Diakoniapappina toimii kappalainen Mauno Hepola, joka on myös rovastikunnan diakoniapappi. Päivystykset: - Anu Huhtamella puh , - Anja Karhula puh , - Anu ja Anja järjestävät tapaamisia laitoksissa tarpeen ja pyyntöjen mukaan Sairaus, kuolema, työttömyys, taloudelliset huolet, perheongelmat ja muut kysymykset ovat varsinaista diakoniatyön arkea, joka vie suurimman osan ajasta. Asiakkaan ongelmiin paneudutaan henkilökohtaisissa keskusteluissa joko tapaamisten yhteydessä tai puhelimitse sekä yhteistyötahojen kanssa. Verkostoituminen ja työn sisältöjen kehittäminen yhteistyötahojen kanssa antaa valmiuksia vastata kentältä nouseviin ajankohtaisiin tarpeisiin ja haasteisiin. Säännöllistä ryhmätoimintaa: - Ivalon kirkolla tiistaipiiri joka viikko klo 12-14, kuukauden viimeinen tiistai Koivikossa, Männikössä ja Aurorassa vuorotellen; - Inarin seurakuntatalolla kultaisen iän kerho joka maanantai klo 13-15; - tiistaipiiriin ja kultaisen iän kerhoon järjestetään kuljetuksia sivukyliltä kerran kuukaudessa suunnastansa; - Saariselän kappelikerho kerran kuukaudessa; - asukasryhmä hoivakoti Aurorassa kerran kuukaudessa; 17

20 - omaishoitajatapaamiset n. kerran kuussa Ivalossa; - diakoniapiiri Riutulassa kerran kuukaudessa; -porinapirtti Nellimissä kerran kuukaudessa - lähimmäispalvelu Ivalossa n. neljä kertaa vuodessa ja muita vapaaehtoistyön kokoontumisia useita kertoja vuodessa (mukaan lukien joulu- ja kevätjuhla); - erityislasten vanhempien vertaistukiryhmä kerran kuukaudessa; - yksinhuoltajien vertaistukiryhmä yhdessä lapsityön kanssa kerran kuukaudessa; - toiminnallinen naistenryhmä viraston päätykolmiossa yhteistyössä kunnan psykiatrisen avosairaanhoidon kanssa joka toinen viikko; - miesten saunailta Pajakoskella kerran kuukaudessa; - naisten saunailta Pajakoskella kerran kuukaudessa; - sururyhmiä Ivalossa ja Inarissa, mikäli tarvetta on; Muutoin sureville yhteisiä tapaamisia tarpeen mukaan, esim. pyhäinpäivän kynttiläkirkko Leiri- ja retkitoiminta: - kehitysvammaisten leiri syyskaudella Tievatuvalla, johon vaikeavammaiset osallistuvat yhtenä päivänä, leiriläisten omavastuu 30 euroa; - vanhusten kerhojen retki mahdollisesti keväällä tai syksyllä; - mahdollisesti retket mielenterveyskuntoutujille ja päihdekuntoutujille Pajakoskelle kevät- ja syyskautena (toteutuminen riippuu yhteistyötahoista); - omaishoitajien pieniä retkiä yhdistyksen kanssa pari kertaa vuodessa; - erityislasten perheiden retkiä lähialueille ja syksyllä retki Levin kylpylään; - naistenpiiri tekee pikkuretkiä lähialueille pari kertaa vuodessa; - perheleiri yhdessä nuoriso- ja lapsityön kanssa syksyllä; Rovastikunnallinen toiminta: - näkövammaisten tapaaminen Sodankylässä maaliskuussa; - vapaaehtoistoimijoiden virkistys/koulutusviikonloppu Tievalla ; - Inarin ja Sodankylän yhteinen kehitysvammaisten kirkkopyhä Sodankylässä; Lapin alueen kehitysvammaistyö: - kehitysvammaisten tunturileiri elokuussa Kairosmajalla Muu kokoava toiminta: vuotiaiden muistamiseksi Pyöreiden vuosien kirkkopyhä helatorstaina Tämän lisäksi heille ja 75- ja 85-vuotiaille lähetetään postissa pieni kirjanen ja kirje, jossa neuvotaan ottamaan yhteyttä pappeihin tai diakoniatyöntekijöihin, jos syntymäpäivävierailua toivotaan. Yli 90-vuotiaille lähetetään kortti, jossa on sama neuvo; - rippikoululaisten ja kehitysvammaisten yhteisiä teeiltoja sekä kehitysvammaisten vierailuja leireillä osana rippikoulun diakoniakasvatusta; - saamelaisalueen ikäihmisten joulujuhla Sámi Sosterin, tuomiokapitulin, Vuotson saamelaisseuran ja Sodankylän seurakunnan kanssa yhteistyössä; - omaishoitajien kirkkopyhä syksyllä 18

21 Koulutus: - sairaanhoitaja-diakonissa-koulutuksen seminaari Sajoksessa maaliskuussa.; - rovastikunnalliset työnohjausseminaarit keväällä ja syksyllä - rovastikunnallinen YV-startti marraskuussa; - mahdolliset tuomiokapitulin järjestämät koulutuspäivät; - saamelaistyön neuvottelupäivät syksyllä Muu toiminta: - yhteistyöprojekteja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen, sivistystyön, työttömien yhdistyksen ja muiden mahdollisten tahojen kanssa tarpeen mukaan; - yhteisvastuukeräys mahdollisesti arpajaisina ja tapahtumina, laskiaishernekeitto laskiaistiistaina, kuten kotakahvio ja kirpputori, keräyksen oma osuus kohdennetaan jouluavustuksiin, keräyspäällikkönä toimii Mauno Hepola; - EU-ruokajako yhteistyössä työttömien yhdistyksen kanssa; - joulujuhlat omaishoitajille, vapaaehtoisille, Elo-perheille, mt-ja pav-kuntoutujille; - diakoniatyöntekijät osallistuvat tarpeen mukaan kauneimpiin joululauluihin. - Anja toimii OmaisOiva-hankkeen ja sairaanhoitaja-diakonissa koulutuksen ohjausryhmissä, Saamelaistyön neuvottelukunnassa, Yhdessä-toimien hankkeessa ja Hidden hankkeessa. - Anja toimii sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen mentorina. - Opiskelijat osallistuvat monin tavoin toimintaamme suorittaessaan diakonian käytännön harjoitteluja diakoniatyöntekijöiden ohjauksessa. - Anu toimii Sakk:n oppilashuoltoryhmän jäsenenä sekä oppilaitosdiakonina, osallistuminen myös Sakk:n hyvinvointipäivän järjestelyihin - osallistuminen yhteistyössä srk:n muiden työalojen kanssa Pääsiäisvaellukseen ja Adventtitapahtumaan sekä mahdollisesti muiden erityismessujen ja tapahtumien toteuttamiseen 19

22 3.2. UTSJOEN SEURAKUNTA Hengellinen työ Tavoitteena on, 1) että seurakunta ylläpitää jumalanpalveluselämää Utsjoen kirkossa, Karigasniemen kappelissa sekä Nuorgamin ja Nuvvuksen rukoushuoneissa. Seurakunta järjestää, luo mahdollisuuksia, kutsuu ja rohkaisee yhteisiin kokoontumisiin, Raamatun, rukouksen ja ehtoollisen ääreen. 2) että kirkolliset toimitukset palvelevat seurakuntalaisia. Kristillisissä elämänkaaren eri juhlissa seurakunta kohtaa ihmiset aidosti, ottaa heidän uskonsa vakavasti, rukoilee seurakuntalaisten puolesta ja välittää Jumalan siunausta 3) että laitoksissa, lähinnä terveys- ja avopalvelukeskuksessa järjestetään säännöllisesti hartaustilaisuuksia. Seurakunnan yhteys muodostuu huomaamisesta ja huolenpidosta, yhteisestä pyhän etsimisestä ja kokemisesta sekä yhteisestä uskosta Kolmiyhteiseen Jumalaan. 4) että seurakuntalaisilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon Kaikessa seurakunnan toiminnassa pyritään yhteisöllisyyteen, aitoon kohtaamiseen ja tehokkaaseen viestintään. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa pyritään kehittämään. Seurakunnan toiminnassa pyritään vapaaehtoisten kannustamiseen, rohkaisemiseen ja kouluttamiseen. Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi Seurakunta järjestää jumalanpalveluksia yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Kirkollisissa toimituksissa palvellaan seurakuntalaisia ja kuunnellaan heidän toiveitaan. Hartaustilaisuuksia järjestetään eri yhteyksissä. Seurakunta tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Jumalanpalvelukset pidetään pääsääntöisesti Utsjoen kirkossa joka toinen sunnuntai sekä suurimpina juhlapyhinä. Karigasniemen kappelissa 1 2 kertaa kuukaudessa sekä muutaman kerran vuodessa Nuorgamin ja Nuvvuksen rukoushuoneilla. 20

23 MUSIIKKITOIMINTA Tavoite Tavoitteena on, että 1) jumalanpalvelusten musiikki on korkeatasoista ja monipuolista, ja jokaisessa jumalanpalveluksessa olisi mahdollisuuksien mukaan toimituspalkkiotoiminen kanttori 2) muuta musiikkitoimintaa kehitetään palvelemaan seurakunnan tarpeita, järjestetään virsi- ja muita laulutilaisuuksia tarpeiden mukaan. 3) osallistutaan paikkakunnan musiikkielämän kehittämiseen tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua omalla panoksellaan ja lahjoillaan seurakunnan työhön. 4) osallistutaan konserttien järjestämiseen antamalla tilat ja tukemalla ja järjestämällä konsertteja yhdessä eri toimijoiden kanssa Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi Jumalanpalvelusten kanttorin tehtävät on hoidettu toimituspalkkioperiaatteella tai vapaaehtoistyönä. Seurakuntalaisia rohkaistaan erilaisiin vapaaehtoistehtäviin myös musiikin osalta. Seurakunnassa suhtaudutaan avoimesti monenlaiseen yhteistyöhön konserttien ja musiikkitapahtumien järjestämisessä KASVATUSTOIMINTA Pyhäkoulutyö Tavoite Pyhäkoulutyön tavoitteena on, 1) että kaikilla kolme vuotta täyttäneillä lapsilla on mahdollisuus käydä pyhäkoulua 2) että pyhäkouluopettajina toimivat seurakuntalaiset 3) että pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus 21

24 Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi Jatketaan pyhäkouluja Karigasniemellä ja Nuorgamissa sekä pyritään aloittamaan pyhäkoulu Utsjoella. Vieraillaan päiväkodeissa pitämässä pyhäkouluja muutaman kerran vuodessa. Etsitään uusia pyhäkoulunopettajia seurakuntalaisista, mainostamalla sosiaalisen median ja kirkollisten ilmoitusten kautta. Pyritään pitämään nykyiset pyhäkoulunopettajat toiminnassa tukemalla ja innostamalla heitä. Toiminnan nykytilanne Pyhäkoulusihteerinä toimii nuorisotyönohjaaja. Pyhäkoulu toimii, Nuorgamissa ja Karigasniemellä Opettajina ovat Ville Orjala, Satu Näätänen, Taina Kähkönen, Päivi Kontio, Minna Pieski ja Maaria Sarivaara. Nuorisotyönohjaaja pyrkii toisinaan järjestämään kirkollisina juhlina päiväkoteihin vierailuja, hartaushetken. (jouluna, pääsisäisenä, mikkelinpäivänä). Partiotyö Tavoite Partiotyön tavoitteena on 1) että yli 7-vuotiaille tarjotaan ikäkauteen sopivaa partiotoimintaa sudenpennuista vaeltajiin 2) kasvatetaan partioihanteiden mukaisesti partiolaisia vastuulliseen jäsenyyteen yhteiskunnassa korostaen kristillistä kasvatusta 3) opetetaan liikkumaan luonnossa ja kunnioittamaan luontoa 4) etsitään vanhempia yhteistoimintaan Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi Jatketaan partioryhmien toimintaa Karigasniemellä ja Utsjoella sekä pidetään partioaktiviteetit osana Nuorgamin kerhoa. Seurataan soveltaen Suomen Partiolaisten partioohjelmaa. Pidetään hartaus osana jokaista partiokokoontumista. Harjoittelemme partiossa luonnossa liikkumista teoriassa ja käytännössä. Järjestämme vähintään yhden retken vuodessa lähiluontoon. Otamme partion toteutukseen mukaan asiasta kiinnostuneita huoltajia ja muita aikuisia. 22

25 Toiminnan nykytilanne Lippukunnan johtajana toimii nuorisotyönohjaaja. Partiotyöhön osallistuvien määrä on vakiintunut. Partioryhmiä on kaksi (Utsjoki ja Nuorgam). Yhteistyötä Utsjoen ja Karigasniemen vapaapalokuntien kanssa. Varhaisnuorisotyö Tavoite Varhaisnuorisotyön tavoitteena on 1) että 7 14-vuotiaille järjestetään heitä kiinnostavia kerhoja Utsjoen seurakunnan alueella. Järjestetään leirejä ja retkiä. 2) varhaisnuori oppii kerhossa tuntemaan Jumalaa ja kristinuskon perusteita sekä Raamattu tulee tutuksi 3) varhaisnuori oppii olemaan ja elämään yhdessä toisten kanssa Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi Jatketaan kerhotoimintaa Utsjoella, Karigasniemellä ja Nuorgamissa. Otetaan huomioon lasten kiinnostuksenkohteita ja toiveita kerhoon liittyen, pyrkien myös toteuttamaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Pidetään raamattuopetus ja hartaus aktiivisena osana kerhoissa. Leikkien ja muiden yhteisten toimintojen kautta opetellaan toimimaan yhdessä toisten kanssa. Jatketaan osallistumista Lappi-Cup sählyturnauksiin Lapin alueella. Toiminnan nykytilanne Nuorisotyönohjaaja tekee yhteistyötä kunnan vapaa-aikasihteerin kanssa. Kerhot toimivat Utsjoella, Karigasniemellä ja Nuorgamissa. Lappi-Cup sählyturnauksia neljä kertaa vuodessa. 23

26 Nuorisotyö Tavoite Nuorisotyön tavoitteena on 1) järjestää nuorille viikkotoimintaa, retkiä ja leirejä, joissa he voivat kokea nuoren seurakunnan yhteyttä, oppia tuntemaan Jumalaa ja Hänen Sanaansa sekä elää sitä todeksi. 2) järjestää nuorille isos-, kerhonohjaaja- ja vartionohjaajakoulutusta, nuorten osallistamiseksi seurakunnan toiminnassa. Tätä kautta antaa nuorille lisää vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia seurakunnan toiminnassa. 3) saada nuoret osallistumaan seurakunnan yhteisiin messuihin 4) saada nuoret kiinnostumaan Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä ja seurakunnan vastuusta viedä evankeliumi kaikille kansoille, myös käytännön tasolla. (kummitoiminta) Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi: Nuorille järjestetään nuorteniltoja viikoittain Utsjoella, Karigasniemellä ja Nuorgamissa. Järjestetään nuorille yhden yön retki tunturiin (Yökeikka) kevättalvella. Järjestetään jatkossakin nuorten retki Maata Näkyvissä tapahtumaan Turkuun marraskuussa. Isos- ja kerhonohjaajakoulutuksissa jatketaan yhteistyötä Sodankylän ja Inarin seurakuntien kanssa. Nuoria kutsutaan messuihin ja pyydetään toimimaan palvelutehtävissä esim. suntiona. Jatkamme seurakuntanuorten kummipojan hyväksi toimimista SLEY:n Kenian lähetyksen kautta. Toiminnan nykytilanne Nuortenillat pyörivät Utsjoella, Karigasniemellä ja Nuorgamissa viikoittain. Retki Maata Näkyvissä tapahtumaan marraskuussa. Isos- ja kerhonohjaajakoulutuksia neljä kertaa vuodessa, yhteistyössä Sodankylän ja Inarin seurakuntien kanssa. 24

27 Rippikoulutyö Tavoite Rippikoulutyön tavoitteena on 1) järjestää vuorossa olevalle ikäluokalle tilaisuus saada rippikouluopetusta 2) saada mahdollisimman suuri osa ikäluokasta rippikouluun 3) antaa nuorille valmius kasvaa täysivaltaisiksi seurakunnan jäseniksi opettamalla heille kristinuskon ja seurakuntaelämän perusteet 4) antaa nuorille myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia seurakunnasta ja seurakunnan elämästä ja ohjata jatkuvaan elämään seurakuntayhteydessä. Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi Järjestämme Utsjoella saamelaisen rippikoulun jossa sekä saamenkielinen että suomenkielinen ryhmä. Rippikoulun suunnittelussa huomioidaan myös uusi rippikoulusuunnitelma Rippikoulua suunnittelevat siinä toimivat ohjaajat. Rippikoulun toteutuksessa apuna ovat myös isoskoulutuksen käyneet vanhemmat seurakunnan nuoret. Seurakunta muistaa rippikoulua ja siihen osallistuvia nuoria rukouksessa. Toiminnan nykytilanne Rippikoulu oli kesällä 2013 ensi kerran virallisesti saamelaiskulttuurivetoinen rippikoulu, johon saatiin taloudellista avustusta. Rippikoulun vastuu on jaettu työntekijöiden kesken ja ryhmä toimii tiimityöskentelynä. Rippikoulu pidetään leirinä rippikoululaisten toiveiden mukaan. Leiri on olosuhteiden niin salliessa kaksikielinen. Saamelaisrippikouluun on mahdollista tulla koko Suomen alueelta DIAKONIATYÖ Tavoite Diakoniatyön tavoitteena on tukea avuntarpeessa olevia seurakuntalaisia ja välittää kristillistä lähimmäisenrakkautta Jeesuksen esimerkin mukaisesti Diakoniatyössä ihmiset pyritään kohtaamaan kokonaisvaltaisesti hengelliset, sosiaaliset ja psyykkiset tarpeet huomioiden. 25

28 Toiminnan nykytila Diakoniatyö sisältää mielenterveys- ja päihdetyötä, vanhus- ja vammaistyötä sekä perheiden tukemista. Työtä toteutetaan asiakastapaamisina kotikäynneillä, vastaanotolla tai laitoskäynneillä. Kristillisiä ryhmiä järjestetään Utsjoen eri kylissä asukkaiden hengellisten ja sosiaalisten tarpeiden tukemiseksi. Taloudellista tukea voidaan antaa resurssien mukaan. Muuta huomioitavaa Diakoniatyö tekee yhteistyötä kunnan sosiaalityön ja eri järjestöjen kanssa. Rovastikunnallisesti järjestetään vuosittain leirejä erityisryhmille. Viranhaltija osallistuu diakoniatyön lisäksi myös päiväkerhotyöhön, koulujen aamun avauksiin sekä rippikoulu-opetukseen LÄHETYSTYÖ Tavoitteet Lähetystyön tavoitteena on, että Utsjoen seurakunta antaa oman panoksensa kristikunnan yhteiseen julistukseen, opetukseen ja palveluun lähetyskentillä. Innostetaan seurakuntalaisia kannattamaan lähetystyötä rukouksin ja taloudellisin uhrauksin. Autetaan seurakuntalaisia ymmärtämään lähetystyön muualla olevan osan paikallisseurakunnan työtä. Erityisesti lapsia ja nuoria kasvatetaan ymmärtämään muita kansoja ja suhtautumaan myönteisesti toisiin ja toisenlaisiin ihmisiin. Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi Lähetystyön varainkeruuta harjoitetaan kirpputorien ja erilaisten myyjäisten muodossa ja erityisesti lähetyskahvilatoiminnalla. Toiminta perustuu täysin vapaaehtoiseen työpanokseen. Lähetysiltoja pyritään järjestämään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Seurakunnalla on ollut nimikkosopimukset Suomen Kansanlähetyksen kanssa Inkerin kirkon Kelton koulutuskeskus) ja Suomen Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kanssa (Saarenketojen nimikko-sopimus). Vuoden 2016 aikana tehtiin nimikkolähettisopimus lähetysyhdistys Kylväjän kanssa Marjut ja Jaakko Tikkasen perheen lähettämisestä Mongoliaan. Seurakunnan nuorisotyöllä ja Ilolaš boddu piirillä on kummilapset Keniassa. Kummilapsia on myös monilla yksityisillä seurakuntalaisilla. 26

29 4. SEURAKUNTAYHTYMÄN TIEDOTUSTOIMINTA Tavoite Tiedotustoiminnan tavoitteena on: 1) viestintä on avointa, ymmärrettävää, selkeää ja tavoittaa seurakunnan 2) seurakuntayhtymälle rakennetaan yhtenäistä viestintää alkaen yhtymän logon käyttöönotosta ja verkkosivuston rakentamisesta 3) ylimääräisten seurakuntavaalien viestintä tavoittaa seurakuntalaiset hyvin 4) verkkoviestinnän ja sosiaalisen median viestintää kehitetään Toiminnan nykytila Tiedotuksesta vastaavat Inarin ja Utsjoen kirkkoherrat. Toimialojen tietojen päivityksestä vastaavat alojen työntekijät. Seurakuntayhtymä julkaisee kirkolliset ilmoitukset paikallislehti Inarilaisessa joka keskiviikko sekä toimittaa Lapin Kansaan ja Pohjolan Sanomiin kirkolliset uutiset kuolleista, haudatuista, vihityistä ja kastetuista Toistaiseksi seurakunnilla ovat ovat omat verkkosivut ja oma facebook-tiedotus. Yhtymälle rakennetaan verkkosivut vuoden 2018 aikana. Inarin ja Utsjoen seurakuntien omat sivustot tulevat seurakuntayhtymän yhteisen verkkosivuston yhteyteen. Ivalon kirkon jumalanpalvelukset lähetetään Radio Inarin kautta maanantaisin nauhoitettuina ja kirkolliset ilmoitukset ja uutiset perjantaisin. Tarvittaessa seurakuntayhtymä laatii tiedotteita, jotka toimitetaan paikallismedioille, Kotimaahan ja Kirkon tiedotuskeskukseen. 5. YMPÄRISTÖTOIMINTA Tavoite Seurakuntayhtymän ympäristötoiminnan tavoite on: 1) Seurakuntayhtymä toimii vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan 2) Seurakunnan kiinteistöillä järjestetään jätteiden lajittelu kunnan tulevien jätehuoltomääräysten mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan biojätteet kompostoidaan jo kiinteistöllä. Kiinteistöille laaditaan kirjalliset ohjeet. Toteutetaan jätehuoltomääräysten tultua. 27

30 6. MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS Tavoite Maankäytössä tavoitteena on, että 1) seurakuntayhtymän maaomaisuutta hoidetaan ja käytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja noudatetaan muitakin viranomaisohjeita sekä kirkkohallituksen suosituksia 2) seurakuntayhtymän metsiä hoidetaan metsälain ja -asetuksen säädösten mukaisesti ja huolehditaan kestävän kehityksen mukaisesta metsän käsittelystä Toiminnan nykytila Seurakuntayhtymällä on maaomaisuutta 426,7 hehtaaria metsätalousmaata ja muuta maata 79,09 ha, josta hautausmaata 12,34 ha. 7. HAUTAUSMAAT Tavoite Hautaustoimen tavoitteena on tarjota 1) Riittävästi hautapaikkoja 2) Asiallinen hautausmaiden ja niiden ympäristön hoito Toiminnan nykytila Yhtymällä on viisi käytössä olevaa varsinaista hautausmaata. Saariselällä on kappelin alueella uurnalehto, jolla ei ole hautausmaan statusta.. Hautausmaanhoito on Ivalossa Ylä-Lapin LVI:lla ja Inarissa Inarin suntiolla. Haudankaivuun hoitaa Ylä-Lapin LVI. Utsjoella hautausmaan hoito on suntioiden vastuulla. Hautojen kaivuusta vastaavat omaiset. 28

31 8. SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖT Tavoite 1) kiinteistöjen määrä on riittävä seurakunnan toiminnan turvaamiseen 2) kiinteistöjä hoidetaan niin, että ne säilyttävät arvonsa ja 3) Kiinteistöjen ekologinen taso on mahdollisimman hyvä Kiinteistöjen investoinnit vuosille VUOSI Ivalon kirkko Urkuje n korjau s Ikkunavuo tojen korjaus Siirretään vuodelta 2017 Kuntokarto itus Inarin seurak vessojen korjaus kylmälait Rivitalo Ivalon hautausmaa Utsjoen vanha sakasti Uts pappilan aitta ja kesäpirtti kaukolä mpö Hautaus maan laajennu 8500 autotallin katto ovet Kuntokarto itus Uuden alueen silta Katon korjaus Uuden alueen aidat, tiet, vesipisteet Hirsien taskujen peitto ulkovuorau ksella Saunan korjaus 29

32 Virat ja toimet Taloustoimisto Vs. talouspäällikkö Vs. toimistosihteeri Kirkkoherranvirasto Kanslisti Kiinteistöhallinto Seurakuntamestari Suntio Inarin seurakunta Kirkkoherra Kappalainen Saamelaispappi Kanttori Diakoniatyöntekijä Saamelaisdiakonissa Nuorisotyönohjaaja Vs. nuorisotyönohjaaja Lastenohjaaja Utsjoen seurakunta Vt. kirkkoherra Vt. diakoniatyöntekijä Vs. Nuorisotyönohjaaja Suntio (65%) Suntio (25%) Katja Kiviniemi Mari Soikkonen Laura Riestola Touko Haarala ErjaTuhkala Tuomo Huusko Mauno Hepola Mari Valjakka Jari Linjama Anu Huhtamella Anja Karhula Viivi Törmänen Salla Riekki Sirpa Tanhua Päivi Aikasalo Satu Näätänen Ville Orjala Juha Reinola Maaria Sarivaara TALOUSARVIO 2. HALLINTO Edellinen TP 2016 Inarin srk Kuluvan vuoden TA 2017 Inarin srk TA 2018 Srkyhtymä TS Srkyhtymä TS Srkyhtymä Tuloslaskelmaosa Verotulot ja valtionrahoitus , , , , ,00 Tuloslaskelmaosa Kirkollisverotulot , , , , ,00 Tuloslaskelmaosa Osuus yhteisöveron tuotoista , , , , ,00 Tuloslaskelmaosa Verotuskulut , , , , ,00 Tuloslaskelmaosa Keskusrahastomaksut , , , , ,00 Tuloslaskelmaosa Toimita-avustukset ,88 Tuloslaskelmaosa Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,00 30

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 Kirkkoneuvosto 18.11.2015 7 Kirkkovaltuusto 15.12.2015 yyy SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 3 2.1. HALLINTOELIMET 3 2.2.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 17-19 Kirkkoneuvosto 11 11 Kirkkovaltuusto 112 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 2.1. HALLINTOELIMET 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO 2.3. TALOUSTOIMISTO 5

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Versio: Kn SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 4 2.1.

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 2 2.1. HALLINTOELIMET 2 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO 2 2.3. TALOUSTOIMISTO 3

1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 2 2.1. HALLINTOELIMET 2 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO 2 2.3. TALOUSTOIMISTO 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 2 2.1. HALLINTOELIMET 2 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO 2 2.3. TALOUSTOIMISTO 3 3. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ...

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne Hämeenlinna-Vanajan Seurakuntaneuvosto 22.3.2017 Marco Björkskog 1 7.4.2017 Timo Kalaja HISTORIA Vanajan seurakunnan tarkkaa perustamisvuotta ei ole tiedossa,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 2020 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta. Sinä kannat - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.fi MIKÄ TAI KUKA ON SEURAKUNTA? En yksin minä etkä yksin sinäkään,

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 1 23.12.2015 Timo Kalaja TOIMINNALLISIA PÄÄLINJOJA Kiinteistöstrategian laadinta ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen Taloushallinnon siirtyminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 INARIN SAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Kirkkoneuvosto 25.2.2014 8 Kirkkovaltuusto 10.4.2014 5 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan lähetystyön nimikkokohteet

Keminmaan seurakunnan lähetystyön nimikkokohteet Keminmaan seurakunnan lähetystyön nimikkokohteet Sopimus yhteydestä, esirukouksesta ja taloudellisesta tuesta Keminmaan seurakunnalla on maailman lähetyskentillä omia nimikkokohteita. Seurakunta on tehnyt

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 1 TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Kun sinut kastettiin, vanhemmillesi, kummeillesi ja seurakunnalle annettiin tehtäväksi huolehtia kristillisestä kasvatuksestasi. Kuulostaa juhlalliselta.

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 Kirkkoneuvosto 29.3.2017 4 Kirkkovaltuusto 9.5.2017 4 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. Yleiskatsaus... 1 1.2. HALLINTO... 2 1.2.1.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

KOTISEURAKUNTA. - yhteinen tehtävämme. Kontiolahden seurakunnan strategia KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA KOTI - yhteinen tehtävämme Kontiolahden seurakunnan strategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta Jo 500 vuotta jatkunut luterilainen reformaatio on muokannut kirkkoamme

Lisätiedot

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan.

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan. Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS& KIRKKOHERRANTERVEHDYS 3 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4 KIRKKOHERRANVIRASTO 4 VIESTINTÄ 5 KIRKONPALVELUSKUNTA 5 KIRKKOMUSIIKKI 6 KASVATUS Lapset 6>7 Varhaisnuoretjanuoret 8 JULISTUSJAPALVELU

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän perusta. Messu hengellisen elämän keskiönä Vapaaehtoisten

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 INARIN SAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Kirkkoneuvosto 27.2.2013 7 Kirkkovaltuusto 14.3.2013 4 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa 2015 1 PERHEMESSUT 25.1. Hyvinkään kirkossa klo 10 8.3. Martin srk-talossa klo 15 15.3. Vehkojan srk-keskuksessa klo 11. Perhebrunssi klo 9.30 alk. 29.3.

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Vaalan seurakunta Talousarvio 2016 ja Suunnitelmat 2017 2018

Vaalan seurakunta Talousarvio 2016 ja Suunnitelmat 2017 2018 Vaalan seurakunta Talousarvio ja Suunnitelmat 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut... 4 1 Yleishallinto... 5 1011010101 Kirkkovaltuusto... 5 1011010102 Kirkkoneuvosto... 6 1011050100 Talous- ja henkilöstöhallinto...

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta.

STRATEGIA 2020. Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta. STRATEGIA 2020 Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta. Herran siunaus menestyksen antaa, omin voimin sitä ei voi lisätä. Sananlaskut 10:22 1. SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Tilinp. Ed.Bud. Budj SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA SYKSY

HAUHON SEURAKUNTA SYKSY HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2017 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 17.9. Sanajumalanpalvelus, liturgia ja saarna Katja Verho, kanttori Päivi Ikäheimonen. 24.9. Eräkirkko Sappeen juhlakodalla

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Perustietoa Seurakuntayhtymän tehtävät on lueteltu Kirkkolaissa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT... 5 1.3.

Lisätiedot