Sote historiallinen uudistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sote historiallinen uudistus"

Transkriptio

1 Helsingin Alzheimer-yhdistyksen jäsenlehti 1/15 Sote historiallinen uudistus Eläkkeensaajan hoitotuki

2 HENKILÖKUNTA Toimistopäällikkö Jaana Jukarainen p , Muistineuvoja Jari Jokiluhta p , Muistineuvola Vastaava hoitaja Eija Säynevirta p Muistihoitaja Marja-Leena Keinänen p (ma-to klo 15-16) Päivätoimintaryhmien asiakaskoordinointi Anitta Rytilahti p , Päiväpaikka Lähihoitaja Lidija Tirkkonen Virikeohjaaja Mauri Sihvola Lähihoitaja, muistihoitaja Stina Hagfors Hoitoapulainen Maie Kupponen p Lievästi muistisairaiden päivätoiminta - Vertaistukiryhmä Ohjaaja Kirsti Salin p (ke-to) Keittiö Emäntä Saara Sainmaa p Omaisten vertaistukiryhmät Eija Säynevirta p Ilona - projekti Marja Salisma p Liikunnan iloa - projekti Projektivastaava Selma Lanaya p VUODEN 2015 HALLITUS Puheenjohtaja Risto Vahanen p Varapuheenjohtaja Markus Löfström p Hallituksen jäsenet Maija Anttila p , Helena Ahlers p , Satu Ahtiluoto p , Sinikka Koivu p , Juha Lappalainen p , Lauri Romppanen p , Risto Tuomanen p , 2

3 ...Sisällysluettelo... Henkilökunnan ja hallituksen yhteystiedot... 2 Sisällysluettelo... 3 Pääkirjoitus... 5 Sote - historiallinen uudistus... 6 Uusi hallituksen jäsen... 7 Kelan eläkettä saavan hoitotuki... 8 Ilona-projektin uusi vapaaehtoistyönkoordinaattori... 9 Yhdistyksemme strategiasta Liikunnan iloa - kävelytapahtuma Päiväpaikan arkea Yhdistyksen toimintaa Ristikko Ristikon ratkaisu Numero 1/2015, 29. vuosikerta Painosmäärä 2000 kpl Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa helmi-, touko-, syys- ja joulukuussa Taitto Kannen kuva Paino Jaana Jukarainen Jaana Jukarainen Painotalo Miktor, Helsinki Seuraava lehti ilmestyy Aineisto mennessä Julkaisija Helsingin Alzheimer-yhdistys ry (HAY) Topeliuksenkatu 17 C 25, Helsinki p , faksi Toimitusneuvosto Risto Vahanen, päätoimittaja Maarit Huovinen, Jaana Jukarainen Mediatiedot ja hinnat saatavissa toimistostamme: 3

4 Rajattomat aivot -konsertti Finlandiatalo klo 19 Lauluyhtye Rajaton Miten aivot toimivat? Mitä aivoissa tapahtuu musiikkia kuunnellessa? Tai esittäessä? Rajattomat aivot -konsertissa kuulet aivotutkimuksen uutisia sekä maailmankuulua Lauluyhtye Rajatonta. Ensimmäistä kertaa maailmassa pääset seuraamaan laulajien päähän kiinnitettyjen anturien avulla aivotoimintaa konserttitilanteessa! Konsertin tuotot lahjoitetaan lyhentämättömänä aivotutkimukseen. Tervetuloa! Pääsyliput 32,50 (sis. toimituskulut) 4

5 Pääkirjoitus MUUTOSTEN AIKA Tammikuussa pitkäaikainen toiminnanjohtajamme Pertti Riihelä jäi ansaitsemalleen eläkkeelle. Pertti oli vuosikymmeniä yhdistyksemme sielu ja henki, ja ansaitsi asiakkaittemme, vapaaehtoistyöntekijöidemme sekä kollegoidensa arvostuksen. Pertti oli aina pyyteettömästi auttamassa ja tukemassa apua tarvitsevia ja varsinkin asiakkaittemme omaisille oli usein korvaamaton tuki ja turva. Yhdistyksemme hallitus kiittää Perttiä pitkäaikaisesta ja pyyteettömästä vuosikymmenten mittaisesta työstä yhdistyksemme kehittämisessä ja asiakkaittemme ja sidosryhmiemme tukemisessa. Yhdistyksellämme on nyt edessä uuden toiminnanjohtajan löytäminen toiminnanjohtajan, joka pystyy luotsaamaan yhdistystämme yhä haastavammassa toimintaympäristössä. Sote-uudistus ja toisaalta erilaisten yhteiskunnan tukien leikkaaminen tulevat muokkaamaan toimintaympäristöämme lähivuosina enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Toisaalta muistisairaiden määrä lisääntyy väestön ikääntymisen myötä ennen näkemättömän nopeasti. Yhteiskunnan niukkenevien resurssien aikana yhdistyksemme tarjoamien palveluiden tarve tulee kasvamaan ja haastamaan meidät niin työntekijämme, vapaaehtoistyöntekijämme ja tukijamme. Te olette tehneet vuosien aikana erittäin arvokasta ja pyyteetöntä työtä, josta haluan lausua nöyrän kiitoksemme hallituksemme puolesta. Tähän haastavaan ympäristöön etsimme nyt toiminnanjohtajaa, joka uusilla ajatuksillaan pystyy kehittämään yhdistystämme asiakkaittemme parhaaksi tulevina vuosikymmeninä. Yhdistyksemme syyskokous osoitti, että yhdistyksemme säännöt ja toimintaohjeet eivät tue pitkäjänteistä ja läpinäkyvää toimintaa, mikä osaltaan saattaa heittää epäilyksen varjon tehtyihin ratkaisuihin. Niinpä yhdistyksemme hallitus syyskokouksen evästämänä on käynnistänyt sääntöjen muuttamisen ja toimintaohjeiden päivittämisen. Uudet säännöt tullaan esittelemään ja toivottavasti hyväksymään yhdistyksemme kevätkokouksessa. Näillä evästyksillä toivotan kaikille lukijoillemme aurinkoisia kevätpäiviä! Risto Vahanen 5

6 Maija Anttila, HAY:n hallituksen jäsen H:gin Sote-lautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Sote- historiallinen uudistus Muutos on mahdollisuus - sitä on vain osattava käyttää Seuraavat viikot, ennen nykyisen eduskunnan työn päättymistä, ovat jännittävät. Hyväksyykö eduskunta ja missä muodossa koko vaalikauden ajan myllättyä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuslakia? Jos näin tapahtuu, tuleva hallinnollinen ja palvelujen uudistus on suurin, mitä nykyisen palvelujärjestelmämme historiassa on konsanaan tehty. Tätä kirjoitettaessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki on eduskunnan perustuslakivaliokunnassa tutkittavana, josko se täyttää kansalaisten perusoikeuksien vaatimukset ja on sopusoinnussa demokratian ym. kanssa. Perustuslakivaliokunnan lausunto on merkittävä, vaikka lopullisen sinetin lain käsittelyssä ennen suurta salia antaakin sosiaali- ja terveysvaliokunta. Kaiken pitäisi olla valmista ennen maaliskuun 13 päivää, jolloin nykyinen eduskunta lopettaa työnsä ja uusien vaalien aika koittaa. Elämme siis jännittäviä aikoja. Mitä sitten historialliseksi uudistukseksi sanottu sote-laki tarkoittaa? Merkittävin peruste tälle uudistustyölle oli turvata kaikille kansalaisille yhdenvertaiset ja mahdollisimman tasalaatuiset sosiaali- ja terveyspalvelut saumattomasti ja molempien sektoreiden osaamista hyödyntäen. Vuosien varrella sote-palvelujen saatavuus on sirpaloitunut erilaisten toimijoiden käsiin. Kansalaiset eri puolilla maata ovat hyvin eriarvoisessa asemassa palvelujen saannin ja laadun suhteen. Joissakin paikoissa ihmisiä pompotellaan luukulta toiselle ja joissakin taas odotusajat ovat sietämättömän pitkiä. Kaikkea tätä tapahtuu myös Helsingissä ja muissa asutustaajamissa. Näistä epäkohdista haluttiin päästä eroon. Miten Sote palvelee? Merkittävin uudistus koskee palvelujen järjestämisvastuuta, mikä nyt on kunnilla tai kuntayhtymillä. Esimerkiksi Helsinki vastaa kaikkien sote-palvelujensa järjestämisestä, myös tuottamisesta. Toimintaan tarvittavat rahat on sisällytetty kaupungin omaan budjettiin. Sote-lain myötä palvelujen järjestämisvastuu eri puolilla Suomea siirrettäisiin viidelle isolle sote-alueelle, joiden rajat piirtyisivät nykyisten yliopistosairaaloiden erityisvastuun pohjalle. Helsinki kuuluisi eteläiseen sote-alueeseen Hanko niemeltä aina itärajalle asti -, minkä väestöpohja lähentelee vajaata paria miljoonaa. Budjettikin tulisi olemaan ainakin 7 8 miljardia euroa. Sote- alue saisi rahat palvelujen tuottamista varten tietyn laskentamallin mukaisesti kunnilta, jotka puolestaan muodostaisivat yhteisesti ns. palvelujen tuottajaorganisaatiot. Helsinki kuuluisi Uudenmaan, 23 kunnan muodostamaan tuottajaorganisaatioon, minkä pohjana on käytetty Hus piiriä. Tämä tuottajaorganisaatio järjestäisi sote-alueen päätöksillä, erillisen palvelusopimuksen 6

7 mukaisesti kaikki sote-palvelut alueen asukkaille, myös erityistason palvelut yhdenvertaisesti ja integroidusti eli yhteen sovittaen. Kaikki nykyisten kuntien ja Husin henkilökunnat ynnä muut palvelujen järjestämiseen tarvittavat resurssit siirtyisivät sote-alueelle. Se tarkoittaisi esim. Helsingissä, että noin puolet kaupungin budjetista ja vajaa kaksikymmentä tuhatta työntekijää siirtyisivät Uudenmaan tuottajaorganisaatioon. Valtava muutos. Sopii vain kysyä, mitä jää silloin kaupungin hoidettavaksi? Siitä joskus myöhemmin. Miten Sote toimii? Sote-organisaatio muodostuisi siis kahdesta eri tasosta sote-järjestämisvastuualueesta ja tuottajaorganisaatiosta. Kaikki tämä on tähän mennessä vain hallinnollista suurta mylläystä, millä on tietysti oma merkityksensä pitkällä tähtäyksellä. Oleellista on kysyä, miten kansalaiset saavat palvelunsa ja miten esim. Helsingin Alzheimer-yhdistyksen käy tässä myllerryksessä? Pääsääntöisesti kaikki palvelujen saantipaikat säilyisivät ennallaan. Meilahden mäki ja muut Husin erikoissairaanhoidon yksiköt seisovat paikoillaan ja jatkavat hyvää työtään, terveysasemat ja sosiaalitoimen yksiköt samoin, nyt vain erilaisessa organisaatiossa. Palvelujen saanti eri kuntien kesken saattaisi helpottua. Palvelujen kehittäminen ja sitä kautta saatavuus ja laatu voisivat parantua. Sote-palvelujen tuottaminen on annettu lain mukaan ensisijaisesti julkisen sektorin hoidettavaksi. Yksityisen ja kolmannen sektorin mm. H:gin Alzheimer-yhdistyksen rooli jatkunee entisessä mallissa. Näiden kahden tuottajan rooleja tullaan varmasti selkiyttämään uuden lain myötä. Mutta varmaa on, että kummankin sektorin palveluita tullaan edelleen tarvitsemaan. Mutta miten se hallinnollisesti tapahtuu tai kilpailutetaan tai ostetaan, selkiytyy jatkossa. * Näen, että H:gin Alzheimer-yhdistyksellä voisi olla tässä uudistuksessa uusia mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa, halutessaan koko Uudenmaan alueelle, mahdollisesti yhdessä muiden vastaavien yhdistysten kanssa, koska olemme kaikki saman tuottajaorganisaation piirissä. Yhteiset, vahvemmat hartiat voisivat antaa uutta puhtia toiminnan kehittämisessä, kadottamatta kuitenkaan sitä pientä ja lähellä olevaa kodinomaisuutta, mikä nyt on oman yhdistyksemme ja päiväpaikkamme suuri voimavara. Sanon aina, että muutos on myös mahdollisuus. Sitä on vain osattava käyttää. Toivon, että me voimme sen tehdä kaikkien muistisairaiden hoidon saatavuuden ja palvelujen laadun turvaamiseksi. Uusi hallituksen jäsen Risto Tuomanen Olen Risto Tuomanen, syntyperäinen lohjalainen, jonka työpaikka ja kesäkoti ovat Lohjalla edelleen. Varsinainen koti on kuitenkin ollut muutaman vuoden Helsingissä, mikä on mahdollistanut myös vapaa-ajan harrastusten suuntaamista sinne. Nuoruuden harrastukseni oli joidenkin liikunta-aktiviteettien lisäksi partio, joka tarkoitti montaa hauskaa retkeä ja matkaa, mutta näemmä myös loppuiän kestäviä ystävyyssuhteita. Opiskelu toi minut Helsinkiin, mutta valmistumisen jälkeen palasin takaisin Lohjalle, jossa olen tehnyt asianajajan työtä yli 30 vuotta. Opiskeluaikana rekrytoiduin mieskuoroon (YL), mikä on ollut hyvin onnekas tapahtuma monella tavalla. Aikuisiässä olen ollut mukana MLL:n paikallisosaston toiminnassa, hiljattain toimin Suomen Merimieskirkon vapaaehtoistyöntekijänä Rotterdamissa puoli vuotta, mikä antoi samalla miellyttävän vuorotteluvapaan työelämästä. Olen ollut läsnä eräissä HAY:n tilaisuuksissa yhdistyksen toiminnan laaja-alaisuus sekä toimijoiden aktiivisuus ja ystävällisyys ovat olleet vaikuttavia. Toivon kykeneväni kantamaan oman korteni kekoon! 7

8 Kelan eläkettä saavan hoitotuki Jari Jokiluhta, HAY:n muistineuvoja Mihin tukea saa? Hoitotuki on tarkoitettu tukemaan sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Lisäksi se korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Kuka voi hakea? Jos saa vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä, työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukaista eläkettä tai korvausta, maahanmuuttajan erityistukea tai ulkomailta vastaavia etuisuuksia. Osa-aikaeläkkeet eivät oikeuta tukeen. Hoitotuen saamiseen vaikuttaa myös toimintakyky. Toimintakyky tulee olla heikentynyt sairauden tai vammaisuuden vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Lääkäri arvioi toimintakyvyn heikentymisen (C-lääkärintodistus tai B, jos siinä riittävät tiedot), eivät saa olla puolta vuotta vanhempia. Hakemuslomake EV 256. Milloin toimintakyky on heikentynyt? Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä huolehtia itsestään esim. peseytyessä tai pukeutuessa, tehdä välittömiä kotitaloustöitä tai asioida kodin ulkopuolella. Toimintakyvyn heikentyminen arvioidaan ottaen huomioon henkilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Lisäksi sairauden tai vamman pitää aiheuttaa säännöllistä avun tarvetta. Toimintakyvyn heikentyminen saattaa näkyä esim. siten, että toiminta kestää normaalia kauemmin tai siihen liittyy turvallisuusriskejä. Se saattaa ilmentyä myös kommunikaatioon, sosiaaliseen kanssakäymiseen tai kognitiivisten toimintojen suorittamiseen liittyvinä vaikeuksina. Toimintakyvyn heikentyminen ei siten tarkoita samaa kuin avuntarve. Kuinka paljon saa tukea? Hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus. Hoitotuki on verotonta tuloa. Perushoitotuki Perushoitotuki on 59,73 /kk. Sen voi saada, jos tarvitsee vähintään viikoittain apua henkilökohtaisissa toiminnoissa tai ohjausta ja valvontaa niissä (esim. opastusta, muistuttamista, patistelua ja silmälläpitoa henkilökohtaisissa toiminnoissa tai toisen henkilön jatkuvaa varuillaoloa). Avuntarve pelkästään kotitaloustöissä (esim. siivoaminen, ruuan valmistus ja vaatteiden puhtaanapito) tai asioinnissa (esim. kauppa- ja pankkiasiat, apteekissa ja lääkärissä käynti) ei riitä hoitotuen saamiseen avuntarpeen perusteella. Avuntarpeen tulee ainakin jossain määrin kohdistua myös henkilökohtaisiin toimintoihin. Henkilökohtaisilla toiminnoilla tarkoitetaan liikkumista, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista, sairaanhoidollisia toimenpiteitä, pukeutumista, ruokailua ja muita vastaavia toimintoja esim. kommunikointi ja itsensä ilmaiseminen. Perushoitotukea voi saada myös erityiskustannusten perusteella, jos niitä on keskimäärin perushoitotuen verran kuukaudessa. Erityiskustannuksilla tarkoitetaan toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia 8

9 tarpeellisia, ylimääräisiä ja jatkuvia kustannuksia siltä osin kuin hakija vastaa niistä itse. Hyväksyttävät erityiskustannukset arvioidaan aina tapauskohtaisesti hakijan yksilölliset olosuhteet huomioiden. Korotettu hoitotuki Korotettu hoitotuki on 148,69 /kk. Korotettua hoitotukea voi saada, jos tarvitsee joka päivä aikaa vievää apua useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa kuten syömisessä, pukeutumisessa ja peseytymisessä, tai jos tarvitsee säännöllistä ohjausta ja valvontaa. Korotettua tukea voi saada myös erityiskustannusten perusteella, jos sairaus tai vamma aiheuttaa niitä huomattavan määrän, vähintään tuen verran kuukausittain. Ylin hoitotuki Ylin hoitotuki on 314,41 /kk. Sitä voi saada, jos tarvitsee ympärivuorokautista toisen henkilön hoitoa ja valvontaa, eikä pärjää yksin kuin lyhyen aikaa. Ylintä hoitotukea voi saada myös erityiskustannusten perusteella, jos niitä on vähintään ylimmän hoitotuen verran kuukausittain. Ilona-projektiin uusi vapaaehtoistyönkoordinaattori Marja Salisma Olen Marja Salisma, hiljattain Helsinkiin muuttanut lähihoitaja. Muutimme pääkaupunkiin lastemme ja lastenlastemme perässä. Olen työskennellyt sihteerin tehtävissä nuorempana, aikuisiällä päätin lähteä opiskelemaan lähihoitajaksi. Ilokseni huomasin, että opiskelu vanhemmalla iällä osoittautui varsin antoisaksi. Työtäni olen tehnyt jo 15 vuotta, joka päivästä nauttien. Ihmisläheinen työ on minulle luontevaa ja viihdyn varsin hyvin työssä. Alzheimer-yhdistykseen tulin viime syksynä Muistiklubiin Anitta Rytilahden avuksi. Ilokseni pääsin vuoden alusta tekemään Ilona-projektia. Projektin tavoite on luoda vapaaehtoistoiminnan pankki, jossa meillä olisi aina vapaaehtoinen työntekijä eri tarpeisiin. Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä, ota yhteyttä: gsm tai 9

10 Markus Löfström, HAY:n hallituksen jäsen ADI:n hallituksen jäsen Yhdistyksemme strategiasta Toimintasuunnitelmassamme olemme viime vuosina kuvanneet strategiaamme ns. strategiatimantin avulla. Siinä on tarkasteltu yhdistyksemme toimintaympäristöä, varainhankintaa, erikoisosaamista ja keinoja, joilla strategiaamme toteutamme. Syksyllä puheenjohtajamme Risto Vahanen kokosi hallituksen jäsenistä strategiatyöryhmän, jonka tehtäväksi tuli paneutua uuden strategian sisältöön, jotta voimme vahvistaa yhdistyksemme toimintaa ja osaamista alati kiristyvässä kilpailutilanteessa. Aloitimme työn paneutumalla kilpailu- ja toimintaympäristöömme, jossa tapahtuu paljon muutoksia. Taustalla ovat esimerkiksi Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli ns. SOTE-laki. Tutustuimme myös Helsingin Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkosuunnitelmaan, joka ulottuu vuoteen Myös Stadin ikäohjelmasta puhuimme ja siitä olikin kirjoitus edellisessä Synapsissamme. Kotona asuminen on tämän päivän iso haaste terveydenhuollossa. Tavoitteena se on varmasti hyvä, mutta muistisairaiden osalta haasteet ovat todella isot. Moni asuu yksin ja monella on vielä puoliso työelämässä mukana. Me tarjoamme mahdollisuuden saada päiväpaikassa virikkeitä, kuntoutusta ja mielekästä tekemistä turvallisessa ympäristössä. Uuden hankintalain mukaisen kilpailutuksen osalta totesimme huolen aiheeksi hankintarajan, jonka toivoisimme olevan suurempi eli vähintään miljoona euroa. Mietimme tähän vaikuttavia kriteereitä eli laatua ja hintaa sekä niiden keskinäistä painoarvoa. Yhdistyksemme kohderyhmä on kristallin kirkas. Muistisairaat ja heidän läheisensä. Yhä enemmän joudumme kiinnittämään huomiota nuoriin eli ns. työikäisenä sairastuneihin. Päätehtävämme on vaikuttaa kaikin käytettävissä olevin keinoin kohderyhmämme elämän laatuun ja sairastuneiden ja omaisten oikeuksien edunvalvontaan. Strategiatyömme yhtenä johtavana tavoitteena on kirkastaa omat vahvuutemme. Osaaminen, ammattitaito ja asenteet ovat vahvuuksia, jotka näkyvät entistä selvemmin asiakastyössä. Vapaaehtoiset ovat yhdistyksellemme valtava voimavara. Heitä ilman emme tule toimeen. Moni asia hoituu mallikelpoisesti osaavien ja aktiivisten vapaaehtoisten voimin. Muistisairauksien lisääntymisen vuoksi asiantuntijoitamme pyydetään jatkuvasti eri tilaisuuksiin. Vastaamme mielellämme kasvavaan kysyntään resurssiemme puitteissa, mutta lisärahoitusta tarvitsemme joka tapauksessa. Toimitilamme asettavat haasteita toimintamme laajentamiselle. Myös edessä olevat taloyhtiön saneeraustoimet tulevat vaatimaan meiltä kärsivällisyyttä. Olisimme hyvinkin iloisia jos joku nykyisistä tai uusista yhteistyökumppaneista voisi tarvittaessa antaa meille lisätiloja. Uuden toiminnanjohtajamme tärkein tehtävä on strategiamme toteuttaminen. Päiväpaikkatoiminta on ollut yhdistyksemme kivijalka alusta alkaen. Sen osaamme ja siksi koemme, että se pitäisi tuotteistaa niin, että voimme sitä markkinoida laajemmin myös muille toimijoille ja yhteistyötahoille. Tarvitsemme tähän sekä lisärahoitusta että lisätiloja. 10

11 MUISTI-ILTAPÄIVÄ jokaiselle muististaan huolestuneelle Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21B, Helsinki Maanantaina klo Muistipulmia:hoitoon vai huoltoon? Neurologian erikoislääkäri, professori Timo Erkinjuntti Helsingin Alzheimer-yhdistys järjestää yhteistyössä: Aivoliitto ry:n, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva oy:n, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n, Pääkaupunkiseudun Diabetes-yhdistys ry:n ja Käpyrinne ry:n kanssa Muisti-iltapäivän. Toiminnan esittelyä, neuvontaa, materiaalia VAPAA PÄÄSY! Tiedustelut: tai

12 Selma Lanaya, projektivastaava, fysioterapeutti Kuvat: Selma Lanaya ja Ilkka Jukarainen Liikunnan iloa -kävelytapahtuma Liikunnan Iloa-kävelytapahtuma järjestettiin yhteistyössä HJK:n kanssa. Tapahtumalla osallistuimme valtakunnalliseen Ikäinstituutin VieVanhusUlos-kampanjaan ja haastoimme Töölöläisiä yrityksiä ja henklöitä mukaan tapahtumaan. Tapahtumaa sponsoroi myös Töölön Lions. Aloitimme kävelyn Stadionin tiloista, joissa Stadion Säätiön toimitusjohtaja Maija Innanen piti tilojen esittelyn ja kertoi tulevasta tilojen uudistamishankkeesta ja sen suunnitelmista. Stadionilta matka jatkui kohti HJK: n tiloja, jossa tiloja ja toimintaa esittelivät HJK:n olosuhdepäällikkö Antti-Jussi Väinölä ja HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti. Sää ei varsinaisesti suosinut kävelijöitä, mutta osallistujia oli säästä huolimatta kolmisenkymmentä. Liikunnan Iloa-kävely päätettiin jouluiseen puurojuhlaan HJK:n ravintola Bolliksella, jossa ohjelmassa oli myös jouluista yhteislaulua ja arpajaiset. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja tapahtumaan osallistuneille! Stadion säätiön toimitusjohtaja Maija Innanen 12

13 HAY hallituksen jäsen Maija Anttila pääsi testaamaan nyrkkelytaitojaan. Sonera Stadiumin tilat esitteli Antti-Jussi Väinölä (keskellä) ja Aki Riihilahti (oikealla) Ja tilaisuuden päätteeksi maistui kaikille joulupuuro! 13

14 Päiväpaikan arkea Kuvat: Jaana Jukarainen Joulukuussa leivoimme pipareita: 14

15 Tammikuussa kuulimme Snellman-korkeakoulun puhe-ja draamapuolen opiskelijoiden esittämiä runoja: 15

16 KEVÄTMYYJÄISET TOIMINTAKESKUKSESSA Topeliuksenkatu 17, Helsinki klo Arpajaiset ja kirpputori, sekä kahviossa suolaisia että makeita leivonnaisia, joita voi ostaa myös kotiin. Myyjäisten tuotto kokonaisuudessaan muistisairaiden ja heidän omaistensa hyväksi. kuva: Boris Bartels Otamme mielellämme vastaan hyväkuntoista tavaraa myytäväksi: mm. leivonnaisia, lastenvaatteita ja kirjoja. Järjestämme tarvittaessa kuljetuksen p

17 KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN Sirkkalaan, Topeliuksenkatu 17 (käynti suoraan kadulta A ja B-portaiden välistä) torstaina klo Helsingin Alzheimer-yhdistyksen jäsenet kutsutaan yhdistyksen varsinaiseen kevätkokoukseen, jossa käsitellään sääntöjen 9. :ssä mainitut asiat sekä sääntömuutosesitys. TERVETULOA OSALLISTUMAAN JA PÄÄTTÄMÄÄN YHDISTYKSEN ASIOISTA! ENSITIETOILLAT KEVÄT 2015 Sirkkalassa, Topeliuksenkatu 17 Ensitietoillat ovat kaksipäiväisia, toiseen iltaan ilmoittaudutaan ensimmäisessä tilaisuudessa. I osa klo Muistisairaudet ja hoito: Geriatrian erikoislääkäri Satu Ahtiluoto II osa klo Etuudet, muistisairaan kohtaaminen ja Helsingin Alzheimer-yhdistyksen toiminta. Osallistujamäärä rajoitettu. Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä päivänä toimistoon puh MUISTIKAHVILAT KEVÄT Muistisairaan kohtaaminen Töölön monipuolinen palvelukeskus Töölönkatu 33, Helsinki klo Muistisairaudet ja liikunta Töölön monipuolinen palvelukeskus Töölönkatu 33, Helsinki klo Tilaisuuksissa kahvitarjoilu! Tervetuloa! Kahvitarjoilu 17

18 YHDISTYKSEN TOIMINTAA PÄIVÄPAIKKA Topeliuksenkatu 17 C 25 Muistisairaille tarkoitettu Päiväpaikkamme on avoinna arkisin klo Päiväpaikkamme tarjoaa asiakkaille kuntouttavaa toimintaa ja virikkeellisen päivän kodikkaassa, turvallisessa ympäristössä ja antaa näin omaisille mahdollisuuden työssäkäyntiin tai lepoon. Päiväpaikan keittiössä valmistuu asiakkaille aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi. Päiväohjelmaan kuuluu ulkoilua lähiympäristössä, erilaisia tutustumiskäyntejä ja retkiä säästä ja vuodenajasta riippuen, erilaisia luovia toimintatuokioita asiakkaan kyvyt huomioon ottaen, musiikkia, tanssia, laulua, pelejä ja lukutuokioita sekä askartelua ja maalausta. Päiväpaikkaan voi tuoda asiakkaan myös yllättävissä tilanteissa muutamaksi tunniksi tai yhdeksi päiväksi. On syytä kuitenkin ottaa yhteyttä puhelimitse ennen tuloa sen varmistamiseksi, että Päiväpaikassa on tilaa ja osaamme varautua oikeaan ruokailijamäärään. Tilapäisen hoitopaikan hinta on 10 /tunti. Asiakkaaksi pääsyä voi tiedustella Anitta Rytilahdelta p , , MUISTISAIRAIDEN PÄIVÄTOIMINTA Vertaistukiryhmä Sirkkala, Topeliuksenkatu 17. Työikäisenä muistisairauteen sairastuneille tarkoitettu vertaistukiryhmä. Ryhmä tarjoaa asiakkaille kuntouttavaa ja virikkeellistä toimintaa sekä vertaistukea. Päiväohjelmassa on erilaisia teemoja, retkiä, liikuntaa ja ulkoilua sekä asiakkaiden toivomia aktiviteettejä. Ryhmiä on kaksi ja ne kokoontuvat kerran viikossa keskiviikkoisin tai torstaisin klo Toiminta on tarkoitettu lievässä muistisairauden vaiheessa oleville alle 65-vuotiaille helsinkiläisille. Asiakkaaksi haetaan oman alueen sosiaalityöntekijän kautta. Hakemus löytyy myös sivustolta. Lisätietoja toiminnasta Kirsti Salin p (ke-to). Vapaita paikkoja voi tiedustella Anitta Rytilahdelta p , , MUISTINEUVOLA Toimipisteet: - Kampin palvelukeskus Salomonkatu 21 B, 1.krs, Helsinki - Syystien vanhustenkeskus (Malmi) Takaniitynkuja 3, 2.krs, Helsinki - Myllypuron palvelukeskus Myllymatkantie 4, 1.krs, Helsinki Muistineuvolan palveluja voivat käyttää kaikki helsinkiläiset. Muistineuvolassa voidaan alustavasti kartoittaa toimintakykyä haittaava, itseä tai omaisia huolestuttava muistihäiriö. Tarvittaessa tehdään muistitesti ja ohjataan jatkotutkimuksiin. Palvelemme suomeksi (ti-pe), ruotsiksi (to), viroksi ja venäjäksi (ma). Palvelu on maksuton. Ajanvaraus kaikkiin toimipisteisiin ja neuvonta ma-to klo numerosta p Luennot, tilaisuudet ja yhteydenotot toiminnasta Eija Säynevirta p MUISTINEUVONTA Topeliuksenkatu 17 B 13 Muistineuvoja Jari Jokiluhdan puoleen voi kääntyä kaikissa muistisairauksiin liittyvissä asioissa. Hän antaa muistineuvontaa puhelimitse tai hänen kanssaan voi sopia tapaamisesta yhdistyksen tiloissa. Muistineuvoja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä. Jari Jokiluhdan tavoittaa arkisin klo p tai OMAISTEN VERTAISTUKIRYHMÄT Maanantain iltapäiväryhmä klo , 9.3, 23.3, 20.4, 4.5. ja Sirkkalassa, Topeliuksenkatu 17. Tervetuloa! Ei ennakkoilmoittautumista. Työikäisten muistisairaiden omaisten iltaryhmä klo , ja Sirkkalassa, Topeliuksenkatu 17. Tervetuloa! Ilmottautumiset toimistoon viimeistään edellisenä päivänä p /Eija Säynevirta. 18

19 TERAPEUTIN VASTAANOTTO HANKALIIN PERHETILANTEISIIN Yhdistyksen ryhmät kokoontuvat toimintakeskuksessamme, Topeliuksenkatu 17, joka on Töölön kirjastoa vastapäätä. Muistisairaus herättää perheessä monenlaisia kysymyksiä ja tunteita. Ne voivat liittyä menneeseen, tämän päivän haasteisiin tai kysymyksiin tulevasta. Jokainen perheenjäsen kokee muistisairauden eri tavalla. Arki sairauden kanssa on jokaisen kannalta eri tavalla haasteellista. Nämä erilaiset ajatukset ja tuntemukset voivat joskus aiheuttaa vakaviakin ristiriitoja. Vaikka perheessä ollaan läheisiä, ei näistä sairauden herättämistä tunteista ja haasteista aina ole helppoa puhua vaikka sitä haluaisikin. Jos perheessänne on muistisairauden myötä syntynyt ristiriitoja ja hankalia tilanteita, ja niistä puhuminen tuntuu omin voimin hankalalta, varatkaa maksuton keskusteluaika psykoterapeutille. Sanna Aavaluoma on erityistason pariterapeutti ja vaativan erityistason perheterapeutti. Hän on tehnyt perhetyötä muistisairaiden ja heidän läheistensä kanssa vuodesta Helsingin kaupungin rahoituksella perheille tarjotaan maksutta 1-5 keskustelua. Vastaanottoajat maanantaisin ja tiistaisin. Yhteydenotot Sanna Aavaluoma p Ristikon ratkaisu sivulla

20 PROJEKTITOIMINTA Vapaaehtoistoiminnan Ilona-projekti Kiinnostaako Sinua vapaaehtoistoiminta? Haluatko tuoda vuosien varrella hankkimasi elämänkokemuksen toisten hyödyksi? Vapaaehtoistoiminnan muotoja: * Myyjäisiin ja muihin tapahtumiin osallistuminen * Sairastuneiden ja omaisten ryhmien ohjaaminen * Päiväpaikan toiminnassa mukana oleminen * Viriketuokioiden ohjaaminen: esim. laulu, musiikki, askartelu, lukeminen, käsityöt * Yhdistyksen retkillä mukana oleminen * Muistisairaiden avustaminen ulkoilussa, retkillä, tapahtumissa, jumpassa, kuntosalilla tai uimahallilla. * Leipominen yhdistyksen tilaisuuksiin ja myyjäisiin. Viikonloppupaikka Topeliuksenkatu 17 C, Helsinki Päiväpaikan tiloissa toimiva viikonloppupaikka on auki LAUANTAISIN klo Viikonloppupaikka maksaa 25 /henkilö/päivä. Hinta sisältää lounaan ja välipalan. Toiminnan tarkoitus on antaa omaisille mahdollisuus omaan vapaa-aikaan ja tarjota asiakkaille viihtyisä, turvallinen ja toiminnallinen ympäristö. Viikonloppupaikka on avoinna kaikille halukkaille asuinpaikasta riippumatta. Toimintaa ohjaa muistisairauksien hoitoon erikoistunut henkilökunta. Lisätiedot: Jari Jokiluhta p tai Vapaaehtoistoimintaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä joko sähköpostitse marja tai puhelimitse Liikunnan iloa Muistisairaiden kuntoutus liikunnan avulla Sonera Stadiumilla yhteistyössä HJK:n kanssa Projekti on tarkoitettu alle ja yli 65-vuotiaille, lievässä muistisairauden vaiheessa oleville henkilöille. Tarkoitus on saada mukaan myös omaisia. Projektin ydinasioita ovat liikunta, kuntoilu, kunnon ylläpitäminen, yhdessäolo ja tekeminen, mielialan kohentaminen sekä ravintoon liittyvä opastus. Päämääränä on luoda toimintamalli, jossa Suomen vanhin muistiyhdistys ja Suomen johtava jalkapalloseura HJK luovat mallin muille muistiyhdistyksille ja urheiluseuroille. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Selma Lanayaan tai 20

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Tätä kirjoittaessani kevät lähestyy kovaa vauhtia. Tuleva kevät on tärkeä omaishoitajien

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s.

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. Hoivapalvelut NO 2 huhti-toukokuu 2013 Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. 4 Päivi Voutilainen: Mistä on ikäystävällinen kunta tehty? s. 7 Hennamari Mikkola: Kansalaisten ja työnantajien kukkarolla

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9

MARRASKUU 4/2009. Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti. YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke. Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Vantaan Invalidit ry:n jäsenlehti MARRASKUU 4/2009 ISSN1457-9490 YKE - Yhdistystoiminnan kehittämishanke * uusia työkaluja yhdistystoiminnan kehittämiseen s. 7 Matkamuistoja Valamon retkeltä s. 9 Ulla

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 4 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry SISÄLLYS Malikkeen vuokraamotoiminnan sosiaalinen tilinpäätös 4 Painopaikka: Kirjapaino Hermes Oy, Tampere Tekstit:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät) Yhteystiedot Sisällysluettelo Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Vapaudenkatu 8 A 6a (4. krs) 15110 Lahti Puh (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi SDFXFGXGDG Jäsenlehti OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY HUHTIKUU 1/2014 TÄSSÄ NUMEROSSA: Caritas on aidosti oululainen... sivu 7 Avustajakoirasta on paljon hyötyä... sivu 14 Osuuskaupassa omistetaan ja jaetaan

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Yhteystiedot Toimisto auki arkisin klo 9.00-16.00

Lisätiedot

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti

Lisätiedot