Ympäristösuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristösuunnitelma"

Transkriptio

1 1 Ympäristösuunnitelma Lyhtytie 8, Helsinki/ Yritystie 10 B, Jyväskylä/ Vaihde

2 2 Sisällysluettelo 1. Renevo Oy:n ympäristönäkökohdat Energiankulutus Lämmönkulutus Sähkönkulutus Veden kulutus Hankinnat Materiaalikulutus Jätteet Kuljetukset ja liikenne Ympäristösuunnitelman seuranta, vastuut ja raportointi Lyhtytie 8, Helsinki/ Yritystie 10 B, Jyväskylä/ Vaihde

3 Renevo Oy Renevo on rakennusalan urakointiyritys, jonka päätoimialana on korjausurakointi. Korjausurakoinnin lisäksi rakennamme myös uutta ja tuotamme siivouspalveluja. Urakat kestävät päivästä kahteen viikkoon ja siivous käsittää tällä hetkellä urakkakohteiden siivousta. Lisäksi Renevo Oy:llä on toimistotilat, jossa työskentelee viisi henkilöä. Toimipisteemme löytyvät sekä Helsingin Suutarilasta, Jyväskylän Seppälässä sekä Lahdesta. Toimialueemme kattaa koko pääkaupunkiseudun sekä Suur- Jyväskylän alueen. Tällä hetkellä joukkoomme kuuluu 30 alan huippuosaajaa. Renevo Oy on ympäristövastuullinen yritys. Yritykselle on tärkeää, että se toiminnassaan ottaa huomioon ympäristökysymykset ja pyrkii säästämään luontoa niin paljon kuin mahdollista. Tässä ympäristösuunnitelmassa määritetään Renevo Oy:n toiminnan merkittävät ympäristönäkökohdat ja päämäärät. Lisäksi suunnitelmassa asetetaan ympäristötavoitteet sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristösuunnitelman on hyväksynyt Renevo Oy:n toimitusjohtaja Arttu Liukku sekä työnjohtajat. Renevo Oy sitoutuu noudattamaan tässä ympäristösuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä. 1. Renevo Oy:n ympäristönäkökohdat Ympäristönäkökohdiksi kutsutaan niitä asioita, joista yrityksessä voi aiheitua muutoksia ympäristöön. Tässä ympäristösuunnitelmassa tunnistetaan ne Renevo Oy:n ympäristönäkökohdat, joista voi seurata merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristönäkökohdista mahdollisesti aiheutuvien haitallisten ympä- 3

4 ristövaikutusten vähentämiseksi on seuraavassa kappaleessa määritetty päämäärät ja tavoitteet, joihin yrityksessä sitoudutaan. Renevo Oy:n ympäristönäkökohdat ovat seuraavat: - Energiankulutus - Vedenkulutus - Hankinnat - Materiaalikulutus - Jätteet - Kuljetukset ja liikenne Renevo Oy:n ympäristöpäämäärät ovat: - Energiakulutuksen seuranta ja kulutuksen vähentäminen - Vedenkulutuksen seuranta ja kulutuksen vähentäminen - Ympäristömyötäiset hankinnat - Materiaalikulutuksen vähentäminen - Jätemäärien vähentäminen ja jätteiden lajittelun tehostaminen - Kuljetuksista aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentäminen 4

5 2. Energiankulutus Kiinteistön energian kulutuksesta aiheutuu sekä suoria, että epäsuoria ympäristövaikutuksia. Suora ympäristövaikutus muodostuu kiinteistön kuluttaman energian määrästä. Epäsuorina ympäristövaikutuksina voidaan pitää kiinteistön käyttämän energiamuodon tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, joita ovat muun muassa energian tuotannosta ja siirrosta aiheutuvia kasvihuonepäästöt sekä maaperää ja vettä happamoittavat päästöt ja jätteet. 2.1 Lämmönkulutus Renevo Oy:llä on toimitilat Helsingissä, Jyväskylässä ja Lahdessa. Lisäksi toimitilojen läheisyydessä sijaitsee varastotilat, joissa säilytetään materiaaleja. Toimitilat lämmitetään pääosin iv- ja patteriverkostossa kiertävällä vedellä, joka on lämmitetty kaukolämmöllä. Energiankulutuksen minimoimiseksi seurataan toimistotilojen sisälämpöä ja säädetään sitä tarvittaessa pienemmäksi. Varastotiloissa lämpötila on toimistotiloja alhaisempi. Varastotiloissa lämpötila on säädetty siten, että siellä säilytettävät rakennusmateriaalit säilyvät käyttökelvollisina. 2.2 Sähkönkulutus Toimitilojen valaistukseen kuluu noin kolmasosa kulutetusta energiasta. Valaistukseen kuluvaan sähköön vaikuttaa sekä tilojen käyttäjät, että käytössä oleva automatiikka. Kiinteistön käytävätiloissa valaistus on pääsääntöisesti 5

6 kello-ohjattua, kun taas toimistossa valojen sammuttaminen poissaolon ajaksi ja työpäivän päätteeksi on tilojen käyttäjien vastuulla. Sähkölaitteet, kuten tietokoneet ja tulostimet ovat valaistuksen ohella merkittäviä sähkönkuluttajia. Lisäksi urakoitsijoiden käyttämät sähkökäyttöiset työkalut, kuten porakoneet, hiomakoneet, vääntimet ja hitsauslaitteet kuluttavat sähköä. Siivouksen osalta merkittävin sähköllä käyvä työväline on imuri. Renevo Oy:n toimistotiloissa olevia sähkölaitteita ei pidetä turhaan päällä. Valot ja muut sähkölaitteet sammutetaan aina poissaolon ajaksi ja työpäivän päätteeksi. Yleisvalaistuksessa Renevo Oy:n toimistotiloissa käytetään energiatehokkaita loisteputkivalaisimia ja kohdevalaisimiin hankitaan pienloistelamppuja. Energiansäästölamppuja hankitaan sopiviin kohteisiin mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi toimistolla käytetään tehokkaasti toimistolaitteiden virransäästötoimintoja. Asentajat ja siivoajat työskentelevät asiakkaiden huoneistoissa ja heidän käyttämiensä työkalujen sähkönkulutuksen maksaa asiakas. Tämän vuoksi Renevo Oy on ohjeistanut työmiehiä ja siivoojia huolehtimaan siitä, että he sammuttavat aina valot lähtiessään työkohteessa, jos omistaja ei ole paikalla. Lisäksi työkoneita pidetään verkkovirrassa vain sen aikaa, kun itse työn suorittaminen sitä vaatii. 2.3 Veden kulutus Vähentämällä vedenkulutusta voidaan saavuttaa monia ympäristöetuja. Raakaveden hankinta ja puhdistustarve sekä jäteveden käsittelytarve vähenevät. Lisäksi energiaa säästyy, kun veden pumppaamiseen ja lämmittämiseen tarvittavan energian määrä vähenee. 6

7 Renevo Oy:ssä veden kulutusta vähennetään sillä, ettei hanoja jätetä vuotamaan turhaan. Tämä ohjeistus on annettu kaikille Renevo Oy:ssä työskenteleville työntekijöille. Asiakaskohteissa käytetyn veden maksaa asiakas. Tämän vuoksi työmiehiä on opastettu siihen, ettei työkohteissa valuteta vettä turhaan. Ennen kohteelta poistumista työntekijät varmistavat, että kaikki hanat on suljettu. Renevo Oy:ssä vedenkulutusta aiheuttaa eniten siivous. Siivouksen osalta vedenkulutusta on vähennetty siirtymällä vedettömien siivousmenetelmien, kuten mikrokuituliinojen ja moppien käyttöön siltä osin, kun se on mahdollista. Jos siivoukseen kuitenkin joudutaan käyttämään vettä, käytetään sitä vain sen verran, kun kohteen puhtaaksi saaminen sitä edellyttää. 3. Hankinnat Tuotteiden valmistamisella on aina ympäristöä rasittavia vaikutuksia. Tämän vuoksi materiaalihankinnoilla on tärkeä osuus ympäristökuormitusten vähentämisessä. Ympäristövaikutuksia voidaan vähentää hankkimalla vain välttämättömät tuotteet ja valitsemalla ympäristöystävällisiä tuotteita. Pääsääntöisesti Renevo Oy:n hankinnoista vastaavat työnjohtajat, toimistohenkilökunta sekä toimitusjohtaja Arttu Liukku. Joissain tapauksissa myös työntekijät ja siivoajat käyvät hakemassa kohteisiin tarvitsemia työkaluja ja tarvikkeita. Hankintoja tehtäessä on kaikille työntekijöille annettu sama ohjeistus: Renevo Oy suosii hankinnoissaan ympäristöystävällisiä tuotteita. Hankintoja tehdään vain sen verran, kun kohteen valmiiksi saattaminen niitä vaatii. Kaupassa käynnit suunnitellaan niin, ettei niistä koidu ylimääräistä ajoa. Materiaaleja ei heitetä hukkaan, vaan kaikki työkohteelta jäävä ylijäämämateriaali tuodaan 7

8 päivän päätteeksi takaisin varastolle, jotta niitä voidaan hyödyntää seuraavilla työkohteilla. 3.1 Materiaalikulutus Renevo Oy:llä pyritään aina valitsemaan ympäristö ystävällinen vaihtoehto. Toimistoilla kopio- ja tulostuspaperin käyttö on merkittävä materiaalikulutukseen vaikuttava seikka. Paperin tuotantoon kuluu paljon puuta, vettä, energiaa ja kemikaaleja, jotka ympäristöön päästessään voivat aiheuttaa maaperän ja vesistöjen likaantumista. Renevolla pyritään välttämään turhanpäiväistä kopioimista ja paperin tuhlausta. Silloin kun se on mahdollista, pyritään tiedotteet ja muut konsernin sisäiset asiat hoitamaan sähköisesti. Aina kopioimista ja tulostamista ei kuitenkaan voida välttää. Ympäristön säästämiseksi Renevo Oy:n toimistolla käyttämä 80 gramman kopiopaperi on ympäristömerkittyä. Lisäksi tulostaminen tapahtuu paperin molemmille puolille. Lisäksi Renevo Oy:n toiminnassa kuluu muun muassa pesu- ja puhdistusaineita sekä lastulevyä ja muuta rakentamiseen tarvittavia tuotteita. Pesu- ja puhdistusaineet voivat päätyä ympäristöön esimerkiksi jätevesien kautta ja aiheuttaa ympäristön rehevöitymistä. Lastulevy on suurelta osin valmistettu sahausjätteestä, joka on kierrätettyä puuraaka-ainetta, joten lastulevyn käytön ympäristövaikutukset rajoittuvat raaka-aineen alkuperään: alkuperä tulisi tietää ja varmistaa, että puutavara tulee sertifioidusta metsästä. Siivouksessa Renevo Oy käyttää ympäristöystävällisiä pesuaineita, joita käytetään pakkausselosteessa ilmoitetun määräyksen mukaisesti. Puuraaka-ainetta tilattaessa Renevo Oy käyttää ainoastaan sertifioidusta metsästä hankittuja tuotteita. Ennen uuden tuotteen hankkimista työkalut ja tarvik- 8

9 keet pyritään aina korjaamaan sen ollessa taloudellisesti järkevää. Lisäksi materiaali tilauksia tehtäessä Renevo Oy tilaa vain sen, mitä tarvitaan. Tavaraa tilattaessa Renevo Oy pyrkii tilaamaan kaiken tarvittavan kerralla, jottei turhia rahtipäästöjä syntyisi. 3.2 Jätteet Jätteet ja niiden käsittely aiheuttavat haitallisia ympäristövaikutuksia kuten ilmastonmuutosta edistäviä kasvihuonekaasuja, maaperän sekä pinta- ja pohjavesien saastumista, luonnonvarojen eheytymistä ja terveyshaittoja. Lajittelemalla jätteitä ja kierrättämällä raaka-aineita säästetään luonnonvaroja ja ehkäistään jätteiden käsittelyn haitallisia ympäristövaikutuksia. Renevo Oy:n toimistolla muodostuu lähinnä paperijätettä ja jonkin verran biojätettä, pahvia ja metallijätettä. Työmailla muodostuvia jätteitä on metallijäte, puu- ja vanerijäte ja ongelmajätteitä kuten maaleja, liuottimia ja muita kemikaaleja. Siivouksen osalta jätettä syntyy lähinnä pesu- ja puhdistusaineista. Toimistolla henkilökunta huolehtii paperi, pahvi, metalli ja biojätteiden lajittelusta. Renevo Oy:n toimistolla lajitellaan paperit kolmeen jätejakeeseen: valkoiseen toimistopaperiin, värilliseen kierrätyspaperiin sekä tietosuojattavaan paperiin. Paperin ja kuivajätteen lisäksi kerätään myös pahvi, biojäte ja metallijäte. Toimistolta löytyy erilliset jäteastiat kaikille edellä mainituille jätteille ja henkilöstöä on opastettu lajittelemaan roskat oikein. Käytetyt värikasetit, paristot ja akut toimitetaan kierrätyspisteelle kerran kuussa. Työmailla ei heitetä materiaalia turhaan hukkaan. Jos työmaalta jää tarvikkeita, joita mahdollisesti voidaan hyödyntää tulevissa työkohteissa, tuodaan nämä materiaalit takaisin varastoon. Jätteet lajitellaan aina asian mukaisesti. Renevo Oy:n takapihalla on tarvittavat lajittelupaikat monille eri jätteille. Jos tarvittavaa lajittelulaatikkoa ei löydy toimitetaan jätteet, niille suunnatulle kier- 9

10 rätyspisteelle. Työmaajätteiden lajittelusta huolehtivat työmiehet, joille on opastettu kuinka lajittelu tulee suorittaa. Siivouksesta tulevat jätteet lajittelee siivooja, joko tuomalla ne Renevo Oy:n kierrätyspisteelle tai viemällä ne niille suunnatulle kierrätyspisteelle. Jätteen määrän vähentämiseksi hankitaan pesu- ja puhdistusaineet mahdollisimman suurissa pakkauksissa. Jätteiden syntymistä siivouksessa vähennetään myös hankkimalla kestäviä ja pestäviä siivousvälineitä. 3.3 Kuljetukset ja liikenne Kuljetuksista aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat yksi merkittävimmistä Renevo Oy:n ympäristönäkökohdista. Liikenne aiheuttaa noin 20% Suomen hiilidioksidipäästöistä. Merkittävänä hiilidioksidin päästölähteenä liikenteellä on suuri vaikutus ilmastonmuutokseen koko maapallolla. Tämän lisäksi liikenne aiheuttaa ilmanlaatuun ja terveyteen vaikuttavia pakokaasuja ja pienhiukkaspäästöjä sekä melu haittoja. Toimialansa puolesta Renevo Oy:n on pakko liikkua autolla toimiston ja työmaan välillä. Toimiston sijainnin Renevo Oy on valinnut niin, että liikkuminen laajalla toiminta-alueella olisi mahdollisimman helppoa ja etäisyyden jäisivät mahdollisimman pieniksi. Käytössään Renevo Oy:llä on kahdeksan pakettiautoa, joista kuusi on Helsingissä, kolme Jyväskylässä ja kaksi Lahdessa. Renevo Oy:n käyttämä autokanta on uusi, jotta niiden päästöt olisivat mahdollisimman pieniä. Vähentääkseen turhaa ajoa suunnitellaan ajoreitit etukäteen. Lisäksi mahdolliset kaupassakäynnit pyritään tekemään matkan varrella. Työt tehdään kahden henkilön tiimeinä, jotta kohde saadaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi ja 10

11 pystyttäisiin välttämään ylimääräistä ajoa. Jos korjaus työ ei vaadi montaa tuntia pyritään toinen kohde valitsemaan mahdollisimman läheltä ensimmäistä työkohdetta. 4. Ympäristösuunnitelman seuranta, vastuut ja raportointi Tämä ympäristösuunnitelma esitellään Renevo Oy:n toimitusjohtajalle ja toimihenkilöille. Esimiesten vastuulla on ympäristösuunnitelman jatkotiedottaminen yksiköissä. Ympäristösuunnitelma on nähtävissä Renevo Oy:n toimistoissa. Ympäristöasioita käsitellään vuosittain toimialakokouksissa ja henkilökunnalle järjestetään työhön liittyvää ympäristökoulutusta tarpeen mukaan. Ympäristöohjelma tarkistetaan kerran vuodessa. 11

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Ympäristöohjelma 2015 Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1. YLEISTÄ 2. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen Jätteet I Jätelain tarkoituksena on, että jätteitä käsitellään ympäristön kannalta parhaalla tavalla. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä jätelain mukaan? a) Farkut heitetään roskiin b)

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010... 5 Kokonaispäästöt

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Kuva: Laura Suhonen 1 Sisällysluettelo Turun kaupunki 2004... 4 Turun kaupunkiorganisaatio... 4 Kestävän kehityksen politiikka... 5 Kohti kestävää

Lisätiedot

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus KierrätyskeskusMIPS Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus Marja Salo Michael Lettenmeier D-mat Oy 2 Sisällys 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja.

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja. 3) YLLÄPITOTOIMINNOT Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 3.1 MATERIAALIEN KÄYTTÖ JA HANKINNAT KRITEERI 36: Materiaalien kulutuksen ja jätteiden syntymisen vähentämisen keinoja on selvitetty, ja selvitysten

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

Harakatkin hikoilevat - Asumisen veden- ja energiansäästö

Harakatkin hikoilevat - Asumisen veden- ja energiansäästö Harakatkin hikoilevat - Asumisen veden- ja energiansäästö Taustamateriaali / päivitetty 17.9.2010 / www.4v.fi/julkaisut Laura Korhonen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Tämä on vuokratalojen asukkaille

Lisätiedot

VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011. Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys. www.vav.fi VAV 3. 2011 1

VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011. Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys. www.vav.fi VAV 3. 2011 1 VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011 Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys www.vav.fi VAV 3. 2011 1 sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu: www.vav.fi VAV-viesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot