!! Kesälajien!lajiliittosopimuksen!Liite!1!vuodelle!2018!!! FINAL! !! Huippu?urheilun!tukijärjestelmä!2017!!2020!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!! Kesälajien!lajiliittosopimuksen!Liite!1!vuodelle!2018!!! FINAL! !! Huippu?urheilun!tukijärjestelmä!2017!!2020!!"

Transkriptio

1 KesälajienlajiliittosopimuksenLiite1vuodelle2018 FINAL Huippu?urheiluntukijärjestelmä Yleistätukijärjestelmästä TukijärjestelmäkoostuuOpetus4jakulttuuriministeriön(OKM)myöntämästäyleisavutuksesta lajiliitoille,okm:nvaltionavustaurheiluakatemioille,valmennuskeskuksillejakihullesekä OKM:nSuomenOlympiakomiteallemyöntämästähuippu4urheilunavustuksesta,jokaonedelleen jaettavissakohtien244mukaisiintarkoituksiin. Opetus?jakulttuuriministeriön(OKM)myöntämäyleisavustuslajiliitoilleonperustuki,jossa huippu4urheiluun(sis.vammaishuippu4urheilunintegraatiolajeissa)käytettävälläosuudella lähtökohtaisestikatetaanliitonhuippu4urheilutoiminnankehittämiseen, perusmaajoukkuetoimintaanjalajinkansainväliseenkilpailutoimintaanliittyviäkuluja. Edelleenjaettavastahuippu4urheilunavustuksestamyönnettävättukipäätökset(Huippu4 urheiluyksiköntehostamistuet)tekeesuomenolympiakomiteanhuippu4urheiluyksikkö(huy) kokonaisarvioinninjatarkoituksenmukaisuusharkinnanpohjaltakohdissa243kuvattujen suuntaviivojenmukaisestijakohtien246tavoitteidentoteuttamiseksi. Huippu4urheiluyksiköntuenmyöntämineneiannakolmannelleosapuolelleoikeuttavaatiatukea itselleen. Huippu4urheiluyksikönmyönnettyjentukienmaksamisenehtonaon,ettätuensaajaon allekirjoittanuttuenkäyttöäkoskevansopimuksensuomenolympiakomiteankanssa.tuen maksatusvoidaanlopettaamikälisopimustaonrikottutaituensaajaeitäytäenäätuensaamisen edellytyksenäoleviakriteerejä. 2.Huippu?urheiluyksiköntehostamistuet OlympiakomiteanHuippu?urheiluyksiköntukilajeilleonhuippu?urheiluntehostamistuki,jonka tarkoituksenaonluodavalittujenlajienparhaimmilleurheilijoillejajoukkueillekansainvälisentason valmennusprosessitsekäparantaalajienhuippu4urheilutoiminnanedellytyksiäkohtiparempaa kansainvälistämenestystä. Huippu4urheiluyksikkötukeejatehostaalajienhuippu4urheilutoimintaa: 4 suorillaurheilija4,valmentaja4jalajikohtaisillatalousresursseilla 4 asiantuntijatoiminnanavulla 4 sparraamallalajienvalmennusjärjestelmienjaosaamisenkehittämistä Tukijärjestelmärakentuuurheilija4,joukkue4jalajikohtaisestijakeskittyyurheilijanpolunvalinta4ja huippuvaiheeseen.resursoinninjakehittämistoimienkokonaisratkaisusuunnitellaanlajiliitonja Huippu4urheiluyksikönyhteistyönä.Huippu4urheiluyksiköntuenedellytyksenäonlähtökohtaisesti myöslajinvahvaomapanostushuippu4urheilutoimintaan. 1/7

2 2/7 Huippu4urheiluyksiköntukijärjestelmäja päätöksetperustuvatkokonaisvaltaiseenharkintaan, avoimeenpäätöstenperusteluun,läpinäkyvyyteenjasäännölliseenseurantaan.arviointiatehdään yhdessälajinjahuippu4urheiluyksikönkanssavuosittain Urheilijaluokittelunperusteetjamenestyspotentiaalinmäärittäminenyksilölajeissa Urheilijatluokitellaanmenestyspotentiaalinsaperusteellaseuraaviinryhmiin: PODIUM:UrheilijallaarvioidaanolevanrealistinenmitalipotentiaaliseuraavissaOlympialaisissa ja/taimm4kilpailuissa;paralympialajeissakultamitalipotentiaali.arvioinnissaotetaanhuomioon lajinerityispiirteet(mm.kansainvälinenkilpailujärjestelmä)sekäurheilijankehityspotentiaalijasen tukenakäytetäänmm.seuraaviakriteerejä: olympialajienurheilijaonpääsääntöisestisijoittunutpäälajissaan/päämatkallaan8joukkoon,kun maailmanparhaimmistoonkilpailussamukana.urheilijallaonmyöstop34sijoituksia(suhteessa vertailuunkelpaavienkilpailujenmäärään;huyarvioijamäärittäänämäkilpailutyhdessälajin kanssa) ei4olympia4japaralympialajissatai4luokassaurheilijaonmm4taiparalympiamitalistija urheilijallaonuseitatop34sijoituksiavastaavissakansainvälisissäkilpailuissaja/taitop34 sijoituksiakilpailuluokanrankingissa PISTESIJA:Urheilijallaarvioidaanolevanrealistinentop8?potentiaalilajinseuraavissa Olympialaisissaja/taiMM4kilpailuissa;paralympialajeissatop3?potentiaali.Arvioinnissaotetaan huomioonlajinerityispiirteet(mm.kansainvälinenkilpailujärjestelmä)sekäurheilijan kehityspotentiaalijasentukenakäytetäänmm.seuraaviakriteerejä: olympialajienurheilijaonpääsääntöisestisijoittunutpäälajissaan/päämatkallaan12joukkoon, kunmaailmanparhaimmistoonkilpailussamukana.urheilijallaonmyöstop84sijoituksia (suhteessavertailuunkelpaavienkilpailujenmäärään;huyarvioijamäärittäänämäkilpailut yhdessälajinkanssa) ei4olympialajissa,paralympialajissatai4luokassaurheilijaonmm4taiparalympiamitalistija/tai urheilijallaonuseitatop84sijoituksiavastaavissakansainvälisissäkilpailuissaja/taitop84 sijoituksiakilpailuluokanrankingissa TALENTTI:Urheilijakuuluuikäluokassaanehdottomaanmaailmankärkeenjahänetarvioidaan tulevaisuudenaikuistenpodium?tasonurheilijaksi.arvioinnintukenakäytetäänmm.seuraavia kriteerejä: urheilijaonikäluokassaankuudenparhaanjoukossamaailmassa(nuortenmm4kilpailutja maailmantilasto);paralympia4jaei4olympialajitkolmenparhaanjoukossajaurheilijaomaa menestyspotentiaaliamyösaikuistensarjoista:urheilijantulostasoonsuhteessaaikuisten kansainväliseentasoonniinlähellä,ettäurheilijavoilähitulevaisuudessa(143vuotta)uskottavasti tavoitellaaikuistenarvokilpailumenestystä urheilijantuleepääsääntöisestiollaalle244vuotias HUY:nMUUTUKIURHEILIJA:UrheilijallaonpotentiaalinoustavähintäänPistesija?luokkaan seuraavan1?3vuodenaikana.urheilijallaonrealistinenjanousujohteinenmenestysnäkymä olympiakisoissa/paralympiakisoissa.

3 2.2. Lajinhuippu?urheilutoiminnanarvioinninperusteet Lajienhuippu4urheilutoiminnankehittämisessäjaHuippu4urheiluyksiköntehostamistukipäätöksissä tunnistetaanjaarvioidaanurheilijoidenjajoukkueidenmenestysennusteenlisäksilajinhuippu4 urheilutoimintaaseuraavienosa4alueidenperusteella: 1. Lajinhuippu?urheiluntila,strategiajasiitäjohdetuttavoitteetjatoimenpiteet Katsauslajinmenestykseenviimevuosina,urheilijoiden/joukkueiden(aikuisetjanuoret) sijoittuminenkansainvälisissäarvokilpailuissa Lajinhuippu4urheilukulttuurijasenkehittyminen Lajinhuippu4urheilutoiminnanorganisoituminen,johtaminenjahenkilöstö Lajinhuippu4urheilutoimintasuhteessakansainväliseenvaatimustasoon Lajinhuippu4urheilusuunnitelma(huippuvaiheenjanuortenohjelmat)jakeskeiset menestystekijät ,tavoitteetjakuinkalajiseuraatavoitteidentoteutumista 2. Lajinosaaminen,kehittäminen,yhteistyöjatoimintaympäristöratkaisut Huippu4urheilustavastaavienhenkilöiden,keskeistenvalmentajienjaasiantuntijoiden koulutus,osaaminen,työkokemusjakansainvälinenkokemus Valmennusosaaminenja koulutustoimintalajissa Lajinyhteistyötahot,verkostoituminen,toimintaympäristötjakeskittämisenratkaisut (urheiluakatemia4valmennuskeskukset,kansainvälisettoimintaympäristöt,muut) Vammaishuippu4urheilunintegraatiojaluokittelutoimintalajissa Lajinlaajempikehitystyö:mitkäovatneasiat,joihinlajijärjestelmätasollapanostaa urheilijoiden/joukkueidentarpeenpohjalta,jottalajipystyyvastaamaankansainväliseen vaatimustasoon,uusiutumaanjahakemaankilpailukykyä 3. Lajinhuippu?urheilunresursointi Lajinhuippu4urheilutoiminnanbudjettijasensuuntautuminensuhteessatavoite4ja vaatimustasoon Lajinpää4jaosa4aikaisetvalmentajatjamuuthuippu4urheilutoimijat Asiantuntijatoiminnanjaosaamisresursointi(asiantuntijat,akatemia4 valmennuskeskusyhteistyö,valmennusosaaminen)lajissa 4. Lajinkansainvälinenlaajuusjavaatimustasosekäkansallinenmerkittävyys 5. LajinjaHUY:nvuosittaisetarviottehtyjentoimenpiteidentuloksistajavaikutuksista 2.3. Joukkuepalloilunluokitteluperusteetjamenestyspotentiaalinmäärittäminen joukkuepeleissä Joukkuepeleissäkäytetäänseuraaviaarvioinninluokitteluperusteitayleistenhuippu4 urheilutoiminnanarvioinninperusteiden(kohta2.2.)lisäksi: 1. Lajissasaavutetaansäännöllisestikansainvälisiähuipputuloksia Arvokilpailut(EM,MMjaOlympialaiset/Paralympialaiset) Maailmanranking 3/7

4 Lajikohtaisettarkemmatmenestystavoitteetarvioidaanosanalajinmenestyssuunnitelmaa. Lähtökohtaisestikuitenkinseuraavasti: Globaalitolympialajittop8Euroopassa,top16maailmassa Ei4globaalitolympialajitjamuutkansainvälisentasonlajittop3maailmassa Paralympialajittop3Euroopassa,top6maailmassa 2. Konkreettisetvalmentautumisenjakilpailutulostentavoitteet sisältäenuusiastrategisia aloitteitasekäkorkeatasoisenjatavoitteensaavuttamisenmahdollistavan,uskottavan toimintasuunnitelman(liittojenesittämälajinmenestyssuunnitelma) 3. Lajiliitollaonselkeäsatsaushuippu?urheiluun,sekattaaitsesovitutosattarpeellisesta tukijärjestelmästäjasilläonomaatulorahoitusta Panostuksetvalmennukseen Panostuksetmaajoukkuevalmennukseen Valmennuksenlaatu 4. Maajoukkuevalmennusonhyvinorganisoitujatukijärjestelmänvastuutonselkeästijaettu Selkeätlinjauksetpelaajakehityksessä Seuratoiminta/Avainympäristöntoiminta 3.Huippu?urheiluyksiköntehostamistukiohjelmat Lajinurheilijoiden/joukkueidenmenestyspotentiaalinsekälajinhuippu4urheilutoiminnanarvioinnin perusteellahuippu4urheiluyksikkömyöntääurheilija4jalajikohtaisiasuoriatehostamistukiasekä asiantuntijatukeaallaolevissaviidessäeritukiohjelmassa.lajinvalmennusjärjestelmänjaosaamisen sekämahdollisetmuutkehittämistoimenpiteetsuunnitellaanosanalajintukipäätöstäja menestyssuunnitelmaa. Olympia?japaralympialajienkärkilajientukiohjelmat: 4 Ohjelmaanvalitaan: a) Yksilölajit,joissatavoitellaanuskottavastiuseampaakuinyhtämitaliaseuraavista olympialaisista/paralympialaisista:kansainvälistennäyttöjenperusteellalajissaon useitatämänhetkentaitulevaisuudenpotentiaalisiamitaliehdokkaita. Olympia/MM1 8 Paralympia1 3 b) Joukkuelajit,joillaonpotentiaalinenmahdollisuus8parhaanjoukkoonolympia/MM? tasollaja3parhaanjoukkoonparalympialaisissa 4 Lajissatoteutuvatmyösseuraavatasiat: Kärkiurheilijoiden/joukkueideneteneminenjanäkymäkohtiseuraavia olympialaisia/paralympialaisiataimm4kisojaonnousujohteinensekä valmentautumisenkokonaisuusonuskottavajakansainvälisestikilpailukykyinen. Lajissaonuskottavajakansainvälisestikilpailukykyinenhuippu4urheilutoimintaja senkehittäminen(arvioitavatasiattarkemminkohdassa2.2.) 4/7

5 4 Huippu4urheiluyksiköntehostamistukisuuntautuusekäsuorinataloudellisinatukinaettä asiantuntija4jaolosuhdetukina.tuensuuntaamisessahuomioidaanurheilija/joukkue4ja lajikohtaiseträätälöidyttarpeetjavaatimukset. 4 Huippu4urheiluyksikkötekeelajinkanssapitkäjänteisen,lähtökohtaisesti44vuoden, kehittämis4jamenestyssuunnitelman.tukijatoimintaarvioidaankuitenkinvuosittainjatuen saanninedellytyksenäonlajinvuosittainenraportointihuippu4urheiluyksikölleohjeiden mukaisesti. Olympia?japaralympialajienyksilölähtöisettukiohjelmat: 4 Ohjelmaanvalitaanyksittäiseturheilijat,joiltaodotetaanmitaliaseuraavissa olympialaisissa/paralympialaisissa/mm4kisoissa.ohjelmaanvoidaanharkinnallavalitamyös yksittäinentalenttitaihuy:nmuuntukiurheilijankriteerittäyttäväurheilija. 4 Urheilijaneteneminenjanäkymäkohtiseuraaviaolympialaisia/paralympialaisiataiMM4 kisojaonnousujohteinenjavalmentautumisenkokonaisuususkottavajakansainvälisesti kilpailukykyinen. 4 Prosessijavalmentautumisentukiratkaisutrakennetaankärkiurheilijanehdoilla/ ympärille yhteistyössälajinkanssa. 4 Huippu4urheiluyksikkötekeetukipäätöksethuomioidenurheilijakohtaisettarpeetja tarvittavaträätälöidytratkaisut.tukivoisuuntautuasekäsuorinatukinaettäasiantuntija4ja olosuhdetukina. 4 Tukiedellyttääurheilijanvalmentautumisensuunnitelmaaseuraaviin olympialaisiin/paralympialaisiin/mm4kisoihinastisekäurheilijanvuosittaistaraportointia Huippu4urheiluyksikölleohjeidenmukaisesti.Tukijatoimintaarvioidaanvuosittain. Olympia?japaralympialajieninvestointilajiohjelmat: 4 Ohjelmaanvoidaanvalitalajeja,joissaonuskottavanjanousujohteisenmenestysnäkymän (1?2olympiadia)omaaviaolympia/paralympia/MM?tasonurheilijoita/joukkueita(katso urheilija4jajoukkueluokittelu,kohta2.1.ja2.3.). 4 Ohjelmaanvoidaanvalitamyösniitäolympialajeja,joissatavoitellaanuskottavastimitalia seuraavissalajinem4kilpailuissa. 4 Lajissaonmyösuskottaviajakansainvälisestikilpailukykyisiähuippu4urheilutoiminnanjasen kehittämisenratkaisuja(arvioitavatasiattarkemminkohdassa2.2.). 4 Huippu4urheiluyksiköntukilajinhuippu4urheilutoiminnankehittämiseenjasen kärkiurheilijoiden/joukkueidenvalmentautumisprosessientukemiseensuuntautuu räätälöidystijatarveharkintaisesti.tukivoiollasuoraatukea,asiantuntija4ja/tai olosuhdetukea. 4 Huippu4urheiluyksikkötekeelajinkanssapitkäjänteisen,lähtökohtaisesti44vuoden, kehittämis4jamenestyssuunnitelman.tukijatoimintaarvioidaankuitenkinvuosittainjatuen saanninedellytyksenäonlajinvuosittainenraportointihuippu4urheiluyksikölleohjeiden mukaisesti. Muidenkansainvälisentasonlajientukiohjelmat: 4 Ohjelmaanvoidaanvalitaei4olympialajeja,joissaonuseitaMM?mitalitasonurheilijoita (yksilölajit)taimitalitasonjoukkue. 4 Kärkiurheilijoiden/joukkueideneteneminenjanäkymäkohtiseuraaviaMM4kisojaon nousujohteinenjavalmentautumisenkokonaisuususkottavajakansainvälisesti kilpailukykyinen. 5/7

6 4 Lajissaonuskottavahuippu4urheilutoimintajasenkehittäminen(arvioitavatasiattarkemmin kohdassa2.2.) 4 Lajienvalinnassahuomioidaanlajinkansainvälinentasojalaajuussekäkansallinen merkittävyys. 4 Huippu4urheiluyksiköntukilajinhuippu4urheilutoiminnankehittämiseenjasen kärkiurheilijoiden/joukkueidenvalmentautumisprosessientukemiseensuuntautuu räätälöidystijatarveharkintaisesti.tukivoiollasuoraatukea,asiantuntija4ja/tai olosuhdetukea. 4 Huippu4urheiluyksikkötekeelajinkanssapitkäjänteisen,lähtökohtaisesti44vuoden, kehittämis4jamenestyssuunnitelman.tukijatoimintaarvioidaankuitenkinvuosittainjatuen saanninedellytyksenäonlajinvuosittainenraportointihuippu4urheiluyksikölleohjeiden mukaisesti. Olympialajienkehityslajiohjelmat: 4 Lajissaeioleriittäväähuippu4urheilumenestystä(olympialaisetjaaikuistenkansainväliset arvokilpailut)eikäselkeäälähitulevaisuudenennustettasiitä(katso urheilija/joukkueluokittelukohdat2.1ja2.3.). 4 Lajissaeioleriittävänuskottaviajakansainvälisestikilpailukykyisiähuippu4urheilutoiminnan jasenkehittämisenratkaisuja(arvioitavatasiattarkemminkohdassa2.2.) 4 Huippu4urheiluyksikköeilähtökohtaisestijaakehityslajeillesuoriahuippu4urheilun tehostamistukia,muttavoisuunnatavalituissalajeissaasiantuntijatukealajinhuippu4 urheilutoiminnankehittämiseen. 4.Huippu?urheiluyksikönvalmentajaohjelma Huippu4urheiluyksikönvalmentajaohjelmanlähtökohtanaonvarmistaanykyistenhuippu4 urheilijoiden/joukkueidensekätulevaisuudenmenestyspotentiaalistenurheilijoiden avaintoimijoille(valmentajat,lajienvalmennuspäälliköt)hyvättoimintaympäristöt,jatkuvan itsensäkehittämisentoimintamalli,varmuudenkansainvälisentasontoiminnanymmärryksestä sekäsäännöllisetyhteisetkokoontumisetjahuippu4urheiluyksikönympärivuotisensparrauksen. Huippu4urheiluyksikönvalmentajaohjelmassaovatmukana: NuortenOlympiavalmentajat(NOV).Valintatehdäänosanalajientehostamistukipäätöstä. Valmentajatvalitaanohjelmaanlähtökohtaisestineljänvuodenajaksi,tarkastelutehdään vuosittain.olympiakomiteaosallistuuvalmentajanpalkkakustannuksiin15000 /vuosi, valmentajanpalkkakustannuksistasovitaanerilliselläyhteistyösopimuksella.tavoitteetja kriteeritonmääriteltyerilliselläliitteellä. Olympia?japaralympiavalmentajat(OV+PV).Huippu4urheiluyksiköntukiurheilijoiden (kärkiurheilijat)henkilökohtaisetvalmentajatsekämaajoukkueidenpäävalmentajatvalituista lajeista.valmentajatvalitaanohjelmaanlähtökohtaisestikahdenvuodenajaksi,tarkastelu tehdäänvuosittain.olympiakomiteaosallistuuvalmentajantoimintakustannuksiinosana Huippu4urheiluyksikönlajintehostamistukea.Tehostamistukipäätöksessävalmentajanosuus määritelläänerikseen. 6/7

7 ValmentajaohjelmassamukanaolevillevalmentajillejärjestetäänOlympiakomiteanjohtamana mahdollisuusosallistua: 4 omanvalmennusosaamisenkehittämiseenvuosittainyhteisissäkoulutustapahtumissa 4 omanvalmennusosaamisenkehittämiseenjatkuvanatoimintatapanaosana urheiluakatemioidenjavalmennuskeskustenvalmentajayhteisöjentoimintaa 4 valmentajantyöhyvinvointiohjelmaan 4 kansainväliseentiedonvaihtoon Huippu?urheiluyksiköntukilajienvalmennuspäällikötsekävalittujentoimintaympäristöjen (urheiluakatemiat,valmennuskeskukset)valmennuspäälliköt.ohjelmassamukanaoleville valmennuspäälliköillekäynnistetäänomaverkosto.verkostontavoitteenaon valmennuspäälliköidenosaamisenkasvu,osaamisenjakaminenjauudenosaamisenluominen kansainvälisenvaatimustasonnäkökulmasta.tavoitteenaonjakaaparhaitamalleja urheilutoiminnankehittämisestäjajohtamisestasekäratkaistaongelmiajatoimiayhdessä vaikuttavammin. Uusillevalmennuspäälliköilletarjotaantukeatyöhönperehdytykseen. 5.OKM:nvaltionavustukseturheiluakatemioillejavalmennuskeskuksille Opetus4jakulttuuriministeriön(OKM)myöntämäsuoravaltionapuurheiluakatemioillejaliikunnan koulutuskeskuksissasijaitsevillevalmennuskeskuksillekohdentuuhuippu4urheilutyöhön,kuten urheilijoillejavalmentajilletarjottaviinasiantuntijapalveluihin,yhteistyöverkostonkoordinointiin sekäosaamisenkehittämisenerityistehtäviin.avustustaeivoidakäyttäälajikohtaisiin valmennuskuluihintailajivalmentajakuluihin. Urheiluakatemiatjavalmennuskeskuksetmuodostavatyhtenäisenvaltakunnallisenrakenteen,jossa onpaikallisia,alueellisiajavaltakunnallisiaroolejajatehtäviä.roolitjatehtävätmääritellään Huippu4urheiluyksikönjohdollayhdessälajien,urheiluakatemioidenjavalmennuskeskustenkanssa. Lisäksimääritelläänmahdollisetkansallisetosaamisenkehittämisenerityistehtävät.Huippu4 urheiluyksikköantaavuosittainesityksenokm:lleeritoimijoidenrooleista,tehtävistäsekäokm:n avustuksensuuruudesta. 6.KIHU Opetus4jakulttuuriministeriönmyöntämäsuoravaltionapuKilpa4jahuippu4urheilun tutkimuskeskuksellekihullekohdentuuhuippu4urheilunuusimmantutkimustiedonhankintaanja jakamiseenhuippu4urheiluverkostolle,osallistuvanasiantuntijatoiminnankehittämiseenja toimintaansekähuippu4urheilunkehittämisessäjaarvioinnissatarvittavantiedonkeruun, tietovarannonjatiedonhallinnankehittämiseenjakoordinaatioon.huippu4urheiluyksikkötehostaa jakoordinoikihunasiantuntijoidentekemääkärkiurheilijoidenja lajienosallistuvaa asiantuntijatoimintaavuosittainyhdessäsovittavallatavalla. 7/7

Huippu-urheilun tukijärjestelmä Suomen Olympiakomitea Huippu-urheiluyksikkö

Huippu-urheilun tukijärjestelmä Suomen Olympiakomitea Huippu-urheiluyksikkö Huippu-urheilun tukijärjestelmä 2017 2020 Suomen Olympiakomitea Huippu-urheiluyksikkö 1. Yleistä tukijärjestelmästä Tukijärjestelmä koostuu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämästä yleisavustuksesta

Lisätiedot

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan koko sen matkalta 3. Osaamista

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2 1. Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen menestyssuunnitelma 2020 2. Suomalaisen huippu-urheiluverkoston yhteiset tulostavoitteet 2016 2020 ONE MISSION ONE TEAM

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitea 2017

Suomen Olympiakomitea 2017 Suomen Olympiakomitea 2017 Huippu-urheilu Huippuvaiheen ohjelma Akatemiaohjelma Osaamisohjelma Kisat Elinvoimainen seuratoiminta Osaaminen Tukitoiminnot (resurssit, viestintä, yhteisön palvelut, vaikuttaminen,vastuullisuus)

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Huippu- urheiluverkoston tapaaminen 5.- 6.10.2015 Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Tänään ja huomenna käymme yhdessä läpi/työstämme suomalaista mallia: 1. Suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteinen menestyssuunnitelma

Lisätiedot

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Draft 27.8.2015 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Rohkeasti yhdessä Ilo Kunnioitus

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Miehet / pojat. Mika Laurikainen

Suomen Palloliitto. Miehet / pojat. Mika Laurikainen Suomen Palloliitto Pelaajakehitys 23.9.2011 2011 Miehet / pojat Mika Laurikainen Rakenne. Resurssit. Pelaajakehityksen rakenne Pelaajan urapolku SPL Valmennuslinja 1. Vaihe 2. Vaihe 3. Vaihe a. U15 U17

Lisätiedot

Huippu-urheilun arviointi:

Huippu-urheilun arviointi: Huippu-urheilun arviointi: Urheilija- ja verkostokyselyt Jari Lämsä, Maija Puska, Kaisu Mononen & Jarmo Mäkinen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Sisäinen arviointi Arviointikysymys: Miten

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Yhteiset toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä

Lisätiedot

TAUSTAHAJATELMIA PELIN KEHITTÄJILLE

TAUSTAHAJATELMIA PELIN KEHITTÄJILLE Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä TAUSTAHAJATELMIA PELIN KEHITTÄJILLE Tomi Vänttinen Urheilubiomekaniikan johtava asiantuntija www.kihu.fi KANSAINVÄLINEN TASO Kansainvälinen vaatimustaso

Lisätiedot

Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja. Valmennustiimi

Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja. Valmennustiimi Huippu-uinnin suuntaviivat kohti Rion 2016 Olympia- ja Paralympiakisoja Valmennustiimi Tammihelmikuu Lajiliittojen huippu-urheilutoiminnan avustaminen OKM Liikuntajärjestöjen toiminta-avustus, Lajiliitot

Lisätiedot

3. Pelaajan pistearvo ja kilpailun kokonaispistearvon määräytyminen

3. Pelaajan pistearvo ja kilpailun kokonaispistearvon määräytyminen Rankingin määräytymisperusteet 1.1.2017 alkaen 1. Yleistä Suomen racketlonranking laaditaan 1.1.2017 lähtien tässä dokumentissa kuvatun järjestelmän mukaan. Rankingin tarkoituksena on selkein perustein

Lisätiedot

TYÖPAJAPÄIVÄT. Erkka Westerlund.

TYÖPAJAPÄIVÄT. Erkka Westerlund. TYÖPAJAPÄIVÄT Erkka Westerlund erkka.westerlund@lepoaika.fi HUIPPU-URHEILUSTA (TYÖ)ELÄMÄÄN URHEILUN SISÄLTÄ KUMPUAVAT ARVOT: 1. PYRKIMYS ERINOMAISUUTEEN PYRKIMYS ITSENSÄ JATKUVAAN KEHITTÄMISEEN 2. ILO,

Lisätiedot

Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Mitä teollisuus ja työelämä odottaa koululaitokselta? Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät 4.9.2014 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Globaalin liiketoiminnan näkökulma Timo Saarelainen toimii Green Fuel

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Tietoyhteiskunta Viihdeurheilu Teollisuusyhteiskunta Ammattimainen joukkueurheilu Maatalousyhteiskunta Aatteellinen yksilöurheilu Kv. katto-organisaation

Lisätiedot

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA URHEILUAKATEMIAOHJELMAN YLÄKOULUSEMINAARI 12.-13.3.2015 #urheiluakatemia #yläkoulu Torstai 12.3.2015 11:30 Lounas + ilmoittautuminen, Varalan Urheiluopisto Tampere

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

Maankäyttöpäätöksethanke. Paikkatiedon Palvelualusta

Maankäyttöpäätöksethanke. Paikkatiedon Palvelualusta Maankäyttöpäätöksethanke Paikkatiedon Palvelualusta Kahdeksan osahanketta keskeisiä yhtymäkohtia jokaiseen osahankkeeseen Satu Taskinen 2 Maankäyttöpäätökset osahankkeen tavoitteet: Tukea maankäyttöpäätöksiin

Lisätiedot

Nuorten ja naisten jääkiekon teknisten suoritusten ja. määrittäminen. Kilpa- ja huippu-urheilun. Jyväskylä. www.kihu.fi.

Nuorten ja naisten jääkiekon teknisten suoritusten ja. määrittäminen. Kilpa- ja huippu-urheilun. Jyväskylä. www.kihu.fi. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Nuorten ja naisten jääkiekon teknisten suoritusten ja kuormittavuuden määrittäminen pelianalyysien avulla Henri Lehto Projektiassistentti, KIHU Mika

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

Kestävän matkailualueen suunnittelu ja rakentaminen

Kestävän matkailualueen suunnittelu ja rakentaminen Kestävän matkailualueen suunnittelu ja rakentaminen Karoliina Tuokkola Liljavirta Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin laitos Suomen rakentamisen visio: (Työ ja elinkeinoministeriö)

Lisätiedot

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 VOK-arviointiseminaari 30.11.2010 Outi Aarresola www.kihu.fi

Lisätiedot

Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy

Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Sisältö Mihin palosuunnittelulla pyritään? Yhteistyön osapuolet Eri toimijoiden rooleista Suunnittelusta käytön

Lisätiedot

Joukkuelajit suurin liikuttaja?

Joukkuelajit suurin liikuttaja? Joukkuelajit suurin liikuttaja? Jari Lämsä KIHU Tavoite Esittää perustietoja joukkuelajien kansallisesta tilanteesta: Lajien kans. + kv. Laajuus Lisenssiurheilijat Talous Menestys Tietoja kerätty 6 joukkuelajilta

Lisätiedot

KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN STRATEGIA

KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN STRATEGIA KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN STRATEGIA 2017 2020 Hyväksytty KIHUn hallituksessa 27.2.2017 JOHDANTO Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU edistää suomalaista kilpa- ja huippu-urheilua

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Huippu- urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

OlympiaLiikkeen strategia ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017

OlympiaLiikkeen strategia ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 OlympiaLiikkeen strategia ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty 26.11.2016 OlympiaLiikkeen tarina alkaa Suomalainen liikunta ja urheilu kokee ison muutoksen vuoden 2017 alussa, kun OlympiaLiike

Lisätiedot

Kansainvälisten tutkimushankkeiden eettisen ennakkoarvioinnin haasteita

Kansainvälisten tutkimushankkeiden eettisen ennakkoarvioinnin haasteita Kansainvälisten tutkimushankkeiden eettisen ennakkoarvioinnin haasteita Eettinen toimikunta Hannakaisa Isomäki, FT, dosentti puheenjohtaja 2015 2016 hannakaisa.isomaki@jyu.fi Tiedekunnat 31.12.2016 saakka

Lisätiedot

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 Valitun kasvin tuottamisteknologia Viljojen kasvatus moduli Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 1. Kasvituotannon perusteet ja ravinteet 2 op 2. Viljojen kasvatus 4 op 3. 4 op 4.

Lisätiedot

Joukkuelajit suurin liikuttaja?

Joukkuelajit suurin liikuttaja? Joukkuelajit suurin liikuttaja? Jari Lämsä Jukka Rautakorpi KIHU / OK HUY Tavoite Esittää perustietoja joukkuelajien kansallisesta tilanteesta: Lajien kans. + kv. Laajuus Lisenssiurheilijat Talous Menestys

Lisätiedot

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä Kokous 12/2017 KOKOUSTIEDOTE

Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä Kokous 12/2017 KOKOUSTIEDOTE Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä Kokous 12/2017 KOKOUSTIEDOTE Aika: Tiistai 21.3.2017 klo 16.00 Paikka: Ratsastajainliiton kokoustilat, Väentupa Osallistujat: Marjukka Manninen, pj Nina Kaipio, sihteeri

Lisätiedot

SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI

SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI 19.-20.5.2009, Vierumäki Suomen Jääkiekkoliitto / Erkka Westerlund 1 MENESTYSMUUTTUJAT 1. OSAAMINEN 2. OLOSUHTEET 3. HARRASTAJIEN MÄÄRÄ Suomen Jääkiekkoliitto 2 PELAAJAN

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUYKSIKÖN TUKIURHEILIJAKYSELY 2013

HUIPPU-URHEILUYKSIKÖN TUKIURHEILIJAKYSELY 2013 1 HUIPPU-URHEILUYKSIKÖN TUKIURHEILIJAKYSELY 2013 Kaisu Mononen & Jari Lämsä KIHU - Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 2 Sisältö Yksin urheiluako? (Tiivistelmä)... 3 Taustaa... 6 Kyselyn toteutus...

Lisätiedot

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Lait ja asetukset ammatillisesta peruskoulutuksesta hyväksytty 3.10.2014 OPH:n määräykset julkistetaan 18.11.2014

Lisätiedot

Huippu-urheilun Osaamisohjelma ja KIHU

Huippu-urheilun Osaamisohjelma ja KIHU Huippu-urheilun Osaamisohjelma ja KIHU www.kihu.fi KIHUn historia 1990-2013 Perustettu vuonna 1990 Toiminta alkoi 1991. Aluksi palkattiin 4 vanhempaa tutkijaa, 2 nuorempaa tutkijaa sekä 7muuta työntekijää.

Lisätiedot

Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa

Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia ja inspiroivia yhteisöjä, joihin

Lisätiedot

Kohti urheiluyläkoulukokeilua. Kokeilun tarkoitus ja sisältö (luonnosversio) Jyväskylä Seppo Pitkänen

Kohti urheiluyläkoulukokeilua. Kokeilun tarkoitus ja sisältö (luonnosversio) Jyväskylä Seppo Pitkänen Kohti urheiluyläkoulukokeilua Kokeilun tarkoitus ja sisältö (luonnosversio) Jyväskylä 17.3.2016 Seppo Pitkänen Kokeiluluvan hakeminen OKM:ltä valtakunnallisen etenemisen portaat Yläkoulukokeilusta puhuttu

Lisätiedot

MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA

MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA UIMALIITON VALMENTAJA- JA OHJAAJAFOORUMI, 20.9.2015, HYVINKÄÄ OUTI AARRESOLA TUTKIJA, KIHU TÄNÄÄN KÄSITTELEMME: LAATU, MITÄ JA MIKSI LAATUTYÖKALUT SEURATOIMINNASSA

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Esitys valtuuskunnalle 27.11.2014 SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 HUIPPU-URHEILU

Lisätiedot

Juha Henriksson. Digitointiprojektin hallinta ja ulkoistaminen. 5.12.2005 Dr. Juha Henriksson Finnish Jazz & Pop Archive

Juha Henriksson. Digitointiprojektin hallinta ja ulkoistaminen. 5.12.2005 Dr. Juha Henriksson Finnish Jazz & Pop Archive Juha Henriksson Digitointiprojektin hallinta ja ulkoistaminen 1 Digitointiprojekti Digitointiprojekti on paljon muutakin kuin pelkkää digitointia. Itse asiassa kyse ei ole projektista, vaan jatkuvasta

Lisätiedot

Ideasta toteutukseen Huippuyksikköpolitiikka 1990 ja 2000-luvulla Timo Kolu

Ideasta toteutukseen Huippuyksikköpolitiikka 1990 ja 2000-luvulla Timo Kolu 1 20.1.2009 Ideasta toteutukseen Huippuyksikköpolitiikka 1990 ja 2000-luvulla Timo Kolu 15.1.2009 Top down -politiikka VTTN 1990 perustutkimuksessa panostetava tieteelliseen tasoon kv-kärkitason huippuyksiköiden

Lisätiedot

Juha Henriksson. Digitoitavan aineiston valinta Dr. Juha Henriksson Finnish Jazz & Pop Archive

Juha Henriksson. Digitoitavan aineiston valinta Dr. Juha Henriksson Finnish Jazz & Pop Archive Juha Henriksson Digitoitavan aineiston valinta 1 Resurssit Arkiston tehtävään kuuluu säilyttää kaikki sille luovutettu aineisto Digitointi on kallista, hidasta ja se vie paljon henkilöresursseja Myös jo

Lisätiedot

Technical and tactical. basketball in three different levels. tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä. Henri Lehto.

Technical and tactical. basketball in three different levels. tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä. Henri Lehto. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Technical and tactical game analysis of elite basketball in three different levels Henri Lehto Projektiassistentti, KIHU Mikko Häyrinen, Ari Tammivaara,

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Sport: (Aluekilpailut) Jo kisanneille ratsukoille. Kisaajilla mahdollisuus kuulua aluevalmennusrinkiin.

Sport: (Aluekilpailut) Jo kisanneille ratsukoille. Kisaajilla mahdollisuus kuulua aluevalmennusrinkiin. ISLANNINHEVOSET Vaatimukset 1-taso 2-taso 3-taso 4-taso 5-taso Kohderyhmä (Seurakilpailut, tallikilpailut, harjoituskilpailut) Aloittaville ratsastajille, harrastekilpailijoille ja nuorille hevosille koulutustavoite

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit INFOT 4.2.2015

Kasva urheilijaksi aamukahvit INFOT 4.2.2015 Kasva urheilijaksi aamukahvit INFOT 4.2.2015 Sinettiseurojen aluekierros kevät 2015 Aiheet: - Sinettiseurojen uudistetut kriteerit - Urheilulliset elämäntavat vanhempainilta - Kasva urheilijaksi Taitovalmiustestin

Lisätiedot

IV KarKiLentis klo

IV KarKiLentis klo klo. 10.00-18.00 Kankaanpään liikuntakeskus Osoite:Jämintie 10, 38700 Kankanpää.(Liikuntahalli sijaitsee samassa rakennuksessa uimahallin kanssa). Tiedustelut;Leena Koskinen 050 351 8350 (parhaiten tavoitat

Lisätiedot

Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku

Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku 1 Yleistä Seuran urheilutoiminnasta vastaa valmennuspäällikkö yhteistyössä vastuuvalmentajien kanssa Seuran joukkueet pelaavat SJL:n sarjoissa ja noudattavat liiton

Lisätiedot

Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden. Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014

Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden. Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014 Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden tukemiseksi Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014 Asiantuntijatoiminnan perusajatukset Tavoitteen on osaamisen lisääminen

Lisätiedot

PE JULA NIAJ O A R IP OL P K O U LKU 1 Rami Peltomaa

PE JULA NIAJ O A R IP OL P K O U LKU 1 Rami Peltomaa JUNIORI PELAAJA POLKU 1 NUOREMPI SÄBÄKOULU TAVOITTEET KAUDEN AIKANA Pelataan/leikitään yhdessä. Opetellaan käytöstapoja, niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin Opetellaan ryhmässä olemista/toimimista/sääntöjä

Lisätiedot

MATKA KESTÄVÄ MATKAILUALUE

MATKA KESTÄVÄ MATKAILUALUE MATKA KESTÄVÄ MATKAILUALUE Kestävän matkailualueen suunnittelu ja rakentamistapa Aija Staffans Arkkitehtuurin laitos Aalto-yliopisto matka.tkk.fi TUTKIMUSHANKKEEN ESITTELY MATKA Matkailu yhdyskuntarakenteessa

Lisätiedot

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS. Arto Pekkala

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS. Arto Pekkala Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS Arto Pekkala 3.10.2017 Tutkintojen määritelmät lainsäädännössä Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN MUU- TOS TEKIJÖIDEN SILMIN

HUIPPU-URHEILUN MUU- TOS TEKIJÖIDEN SILMIN HUIPPU-URHEILUN MUU- TOS TEKIJÖIDEN SILMIN Kyselyt urheilijoille ja huippu-urheiluverkoston jäsenille Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jarmo Mäkinen, Jari Lämsä, Maija Puska ja Kaisu Mononen

Lisätiedot

Lieventävien toimenpiteiden merkitys osana Natura-arviointia

Lieventävien toimenpiteiden merkitys osana Natura-arviointia Lieventävien toimenpiteiden merkitys osana Natura-arviointia Olli Ojala Suomen ympäristökeskus Ekosysteemipalvelut-ryhmä Natura-arviointi työsi apuvälineenä hankkeen päätösseminaari 1.12.2015 Lieventävät

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia toteutuu! Nina Vesterinen 13.12.2012

Suomen matkailustrategia toteutuu! Nina Vesterinen 13.12.2012 Suomen matkailustrategia toteutuu! Nina Vesterinen 13.12.2012 Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle Matkailun kokonaiskulutus 13,8 mrd. euroa (2011) Matkailun osuus BKT:stä (2011) 2,8 % Matkailun

Lisätiedot

Kitkevä perkaus työmenetelmän esittely ja tutkimustuloksia onnistumisesta

Kitkevä perkaus työmenetelmän esittely ja tutkimustuloksia onnistumisesta Kitkevä perkaus työmenetelmän esittely ja tutkimustuloksia onnistumisesta Mikael Kukkonen, Projektipäällikkö Metsänhoitotöiden koneellistaminen -kehittämishanke Itä-Suomen yliopiston Mekrijärven tutkimusasema

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016 10.12.2015 Suomen Olympiakomitean Huippuurheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippuurheilun tehostamistukipäätökset 2016 Yleiset lähtökohdat: Kesäolympiadilla 2013 2016 käytössä olevat

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa. UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä

Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa. UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä 23.9.2015 Esityksen sisältö Valvontasuunnitelma ja -ohjelma Maksullinen valvonta Kunnan päättämä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) 11882/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: ENV 727 MI 607 AGRI 443 CHIMIE 78 SAN 319 CONSOM 293 DELACT 149

Lisätiedot

JULKAISUTIEDONKERUUN PROSESSIT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

JULKAISUTIEDONKERUUN PROSESSIT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIEDE JA TUTKIMUS Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet -koulutus tiedelehtien tekijöille 30.-31.1.2017 JULKAISUTIEDONKERUUN PROSESSIT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Marja-Leena Harjuniemi, Informaatikko

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012

TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 TIIVISTELMÄ ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2012 1. Yleistä Arviointistandardi: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009 Arvioinnin laajuus: Metsien

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto Joukkoliikenteen valtionrahoitus 14.1.2016 Toni Bärman, Liikennevirasto 12.1.2016 2 Joukkoliikenteen määrärahat 2016 Valtion talousarvioesitys 2016 Leikkaukset junaliikenteen ostoihin, toisaalta lisättiin

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUVERKOSTON JA -YKSIKÖN SISÄINEN ARVIOINTI

HUIPPU-URHEILUVERKOSTON JA -YKSIKÖN SISÄINEN ARVIOINTI HUIPPU-URHEILUVERKOSTON JA -YKSIKÖN SISÄINEN ARVIOINTI Jari Lämsä, Jarmo Mäkinen, Maarit Nieminen & Leena Paavolainen KIHU - Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus & Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Seuturaportti, Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Seuturaportti, Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, syksy Seuturaportti, Pohjanmaa : Suhdannenäkymät osatekijöittäin Henkilökunnan määrä (saldoluku %) KOKO MAA, n=6 Pohjanmaa, n= Kyrönmaan seutu, n=7 - Pietarsaaren seutu, n=6 7 Suupohjan

Lisätiedot

ecommerce Growth

ecommerce Growth MITEN TEEN TULOKSELLISTA YHTEISTYÖTÄ SISÄLLÖNTUOTTAJIEN KANSSA ecommerce Growth 15.9.2016 INNA- PIRJETTA LAHTI @innastus Inna-Pirjetta Lahti Kohtaamistoimisto Innastus PING Helsinki Elämyksiä, valmennuksia

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia - opintopiste (op): 18 1. Maatalouskoneet ja traktorit 4 op 2. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1.

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1. IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010 1. Kausi 2009-2010 1.1. Sarjat Kaudella 2009-2010 joukkue osallistuu D1 AAA ylialuesarjaan, ylemmässä alkusarjassa sekä kevätkaudella pelattavaan

Lisätiedot

Finlande 1993 ère journée 0,30114 Fin TPS Turku TPV Tampere 0:1 144541 445434 255010 453012 101245 ème journée 132341 214454 0806

Finlande 1993 ère journée 0,30114 Fin TPS Turku TPV Tampere 0:1 144541 445434 255010 453012 101245 ème journée 132341 214454 0806 Finlande 1993 1ère journée 24-25 avril 0,30114 01 Fin TPS Turku TPV Tampere 0:1 144541 01 Fin Haka Valkeakoski FinnPa Helsinki 0:0 445434 500132 01 Fin HJK Helsinki ROPS Rovaniemi 2:1 255010 505441 01

Lisätiedot

Osallistuva asiantuntijuus urheilijan arjen tukena

Osallistuva asiantuntijuus urheilijan arjen tukena Osallistuva asiantuntijuus urheilijan arjen tukena Psyykkinen valmennus menestyvän suomalaisen huippuurheilun tukena Urheilupsykologi (sert) Hannaleena Ronkainen Psyykkinen valmentaja (sert) Terhi Lehtoviita

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Esitys syyskokoukselle 25.11.2017 2 Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät

Lisätiedot

Osaaminen kilpailukyvyksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Näkökulmana aluekehitys ja innovaatiotoiminta

Osaaminen kilpailukyvyksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Näkökulmana aluekehitys ja innovaatiotoiminta Osaaminen kilpailukyvyksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Näkökulmana aluekehitys ja innovaatiotoiminta Arvot Missio Visio Korkeakouluyhteisön toiminta perustuu vastuuseen, luottamukseen

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAT. Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen. Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi. www.suunnistusliitto.

URHEILUAKATEMIAT. Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen. Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi. www.suunnistusliitto. URHEILUAKATEMIAT Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi 10 JWOC-mitalit 2003-2012 9 8 7 6 5 4 3 2 SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA SVEITSI 1 0 2003

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri Yritysten määrän kehitys 1990-2012 2 Yritysten määrä kokoluokittain 2012 3 Yritysten henkilöstö kokoluokittain 2012 4 Työllisyyden kehitys yrityksen koon

Lisätiedot

TUORE keskustelutilaisuus 9.6.2014. Vihreät Tuotteet EU:n tuotteita koskeva ympäristöpolitiikka

TUORE keskustelutilaisuus 9.6.2014. Vihreät Tuotteet EU:n tuotteita koskeva ympäristöpolitiikka TUORE keskustelutilaisuus 9.6.2014 Vihreät Tuotteet EU:n tuotteita koskeva ympäristöpolitiikka Environmental EU product policies Ecodesign (Dir 2009/125/EC) Energy Labelling (Dir 2010/30/EC) Ecolabel (Regulation

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja2015. Skill Number 305 Skill Lähihoitaja. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja2015. Skill Number 305 Skill Lähihoitaja. Competitor Name Summary Skill Number 305 Skill Lähihoitaja ing Scheme Lock 04-05-205 4:43:06 Final Lock 07-05-205 3:4:40 Criterion Criterion Description s Day Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A Kriteerit 5.5 B Kriteerit

Lisätiedot

Uuden Oulun identiteettiä etsimässä. Prof. Helka-Liisa Hentilä

Uuden Oulun identiteettiä etsimässä. Prof. Helka-Liisa Hentilä Uuden Oulun identiteettiä etsimässä Prof. Helka-Liisa Hentilä 28.9.2011 Runko Paikan identiteetti Paikkaidentiteetti Kaupunkitilan fyysiset ominaispiirteet Kaupunkitila, toiminnot ja tilakäyttäytyminen

Lisätiedot

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Työpaja Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Työpaja Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Työpaja 15.4.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen merkittävyys Kulttuuriosaaminen, kuten monikulttuurisuuden sekä paikalliskulttuurin

Lisätiedot