Kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo ASIAT 100 Kokouksen avaus 101 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 103 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 104 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 105 Keuruun yhteiskoulun yläkoulun ja lukion johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta 106 Yhdyskuntajätteen vastaanottopaikkojen kilpailutus tai osakkuus kunnallisessa jätehuoltoyhtiössä ja palvelutehtävien siirto yhtiölle 107 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 108 Multian kunnan ja Multian seurakunnan yhteisen kylämaisemat kuntoon EU-hankkeen loppuraportti 109 Multian kunnan 150-vuotisjuhla juhlavuosi Investointiohjelman toteutuminen ja määrärahamuutokset 111 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Lisämääräraha anomus 113 Valtuutettujen aloitteet 114 Mahdolliset kiireelliset asiat 115 Ilmoitusasiat Valitusosoitus Tämän kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina klo kunnanviraston keskustoimistossa. Multialla Seppo Lampinen Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

2 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu MULTIAN KUNTA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET Läsnä Poissa Varajäsen JÄSENET Arvonen Tiina x Hänninen Timo x Riihimäki Tarja Jalkanen Inka x Jokipalo Kalevi x Jurvanen Taimi x Kekälinen Kati x Kvalt. varapuheenjohtaja Kumpula Kauko x Kurvinen Helena x Kvalt. puheenjohtaja Lampinen Seppo x Lehtomäki Pertti x Loukeinen Marie x Mitronen Marjo x Murtomäki Elisa x Mäkelä Maarit x Pienimäki Timo x Saarinen Matti x Uitamo Yrjö x MUUT SAAPUVILLA OLLEET (läsnäolon peruste) Kunnanjohtaja Pyökkimies Erkki x Talouspäällikkö Oksanen Hanna-Maija x Tekninen johtaja Löytömäki Tiina x Perusturvajohtaja Kokkonen Satu x Rehtori/Sivistystoimenjohtaja Ilomäki Satu x ASIAT :t Kauko Kumpula :t 109 ja 110 ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Seppo Lampinen Erkki Pyökkimies Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla Helena Kurvinen Pertti Lehtomäki varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Virka-asema Allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

3 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN AVAUS Kvalt. 100 Puheenjohtaja avasi kokouksen. VALTUUTETTUJEN LÄSNÄOLON TOTEAMINEN Kvalt. 101 Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin 16 valtuutetun ja 1 varavaltuutetun olevan läsnä. Läsnäololuettelo pöytäkirjan liitteenä 1a/06/17. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt. 102 Valtuuston kokouskutsu on julkaistu valtuuston päätöksen mukaisesti SuurKeuruussa ja kunnan ilmoitustaululla , ilmoitustaululla on julkaistu myös kokouksen esityslista sekä esityslista on myös nähtävissä kunnan nettisivuilla Valtuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle. Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Kunnanvaltuusto: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

4 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI Kvalt. 103 Valtuuston jäsenistä laaditun järjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat Helena Kurvinen ja Pertti Lehtomäki. Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua pöytäkirjan tarkastajiksi. Kunnanvaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Kurvinen ja Pertti Lehtomäki. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Kvalt. 104 Valtuuston kokouskutsussa on mainittu, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa perjantaina klo Kunnanvaltuusto toteaa pöytäkirjan olevan yleisesti nähtävänä edellä mainittuna aikana. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto totesi, että tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnanviraston keskustoimistossa perjantaina klo Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

5 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KEURUUN YHTEISKOULUN YLÄKOULUN JA LUKION JOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA Khall. 254 Keuruun sivistyslautakunta pitänyt syyskuussa kokouksensa. Keuruun yhteiskoulun yläkoulun ja lukion johtokuntaan tulee Multian kunnan valita yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain 19 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai jäljempänä toisin säädetä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee varajäsenen valtuustokaudelle Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen Kvalt. 105 Kunnanvaltuusto: Yrjö Uitamo esitti, että Keuruun yhteiskoulun yläkoulun ja lukion johtokunnan jäseneksi valitaan Seppo Sipilä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kyösti Pekkanen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

6 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto YHDYSKUNTAJÄTTEEN VASTAANOTTOPAIKKOJEN KILPAILUTUS TAI OSAKKUUS KUNNALLISESSA JÄTEHUOLTOYHTIÖSSÄ JA PALVELUTEHTÄVIEN SIIRTO YHTIÖLLE Tekn.ltk. 59 Suomessa jätehuollon palvelutehtävät järjestetään joko kunnan omana toimintana tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Yleisimmin käytetty yhteistoiminnan muoto on kuntien yhdessä omistama, osakeyhtiönä toimiva jätehuollon palveluyhtiö. Multialla jätehuolto on tähän mennessä järjestetty kunnan omana toimintanaan (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä). Kuntien omistamat jätehuoltoyhtiöt palvelevat osakaskuntiaan. Kunnallisen jätehuoltoyhtiöiden viranomaistehtävät on siirretty yhtiön osakaskuntien muodostamalle yhteislautakunnalle, joka toimii osakaskuntien yhteisenä jätelautakuntana ja jätehuoltoviranomaisena. Kuntaomisteiset yhtiöt eivät tee voittoa ja osakkuusmaksut palautuvat alueelle jätehuollon kehittämisen muodossa. Tällä hetkellä Multian kunta ei ole osakkaana kunnallisessa jätehuoltoyhtiössä ja jätehuolto-viranomaisena Multialla toimii tekninen lautakunta. Multian kunnassa on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä, jossa jätteen haltija tekee suoraan sopimuksen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Jätteiden käsittelystä Multian kunnalla on sopimus Mustankorkea Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa asti. Sopimuksen jatkumisen ehdoksi Mustankorkea Oy on asettanut osakkuusneuvottelujen aloittamisen Mustankorkea Oy:n kanssa vuoden 2017 aikana. Jätehuoltoviranomaisen (teknisen lautakunnan) tulee tehdä päätös kunnan vastuulla olevan jätteen käsittely- ja vastaanottopaikasta vuoden 2018 alusta alkaen. Vaihtoehtona on Multian kunnan liittyminen osakkaaksi kuntien omistamaan jätehuoltoyhtiöön tai jätteen käsittely- ja vastaanottopaikkojen kilpailuttaminen yksityisten palvelutarjoajien joukosta. Nykyisin Multialla jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn ympärillä liikkuva vuosittainen rahavirta on arvioilta noin euroa. Kuntien omistamien jätehuoltoyhtiöiden toimimista yksityisillä markkinoilla rajoitetaan Hankintalaissa. Sen mukaan sidosyksikköasemassa oleva yhtiö voi myydä palvelujaan ulkopuolisille, yksityisillä markkinoilla toimiville, vuoden 2018 ajan enintään 10 % liikevaihdostaan ja alkaen enintään 5 % liikevaihdostaan. Multian kunnan alueella syntyvät jätteet katsotaan olevan yksityisiltä markkinoilta peräisin. Hankintalain vuoksi kunnalliset jätehuoltoyhtiöt eivät ole kiinnostuneita tekemään markkinaehtoista sopimusta jätteiden käsittelystä Multian kunnan kanssa, vaan sopimuskumppanina olisivat yksityisillä markkinoilla markkinaehtoisesti toimivat jäteyhtiöt. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

7 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekn.ltk. 59 Tämänhetkinen yhdyskuntajätteen käsittelymenetelmä on poltto jätevoimaloissa. Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt omistavat pääosin jätevoimalat ja valtaosa voimaloiden polttokapasiteetista on kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden hallussa. On epävarmaa saavatko yksityiset markkinaehtoisesti toimivat jäteyhtiöt jätteensä poltettaviksi Suomen jätevoimaloihin, vai joudutaanko jätteet toimittamaan ulkomaille käsiteltäviksi. Multian kunnassa on virkamiestyönä vuoden 2017 aikana käyty alustavia neuvotteluja kunnallisten jätteenhuoltoyhtiöiden (Lakeuden Etappi Oy, Sammakkokangas Oy, Mustankorkea Oy) sekä yksityisen jäteyhtiön kanssa (Lassila&Tikanoja Oyj). Näiden alustavien neuvottelujen perusteella jatkoneuvotteluita tulisi käydä Sammakkokangas Oy:n ja Mustankorkea Oy:n kanssa. Petäjäveden kunnassa on myös vireillä liittyminen osakkaaksi kunnalliseen jätehuoltoyhtiöön, jotta kahden kunnan synergiaetu saadaan hyödynnettyä, tulee Multian ja Petäjäveden yhteistyössä selvittää liittymistä osakkaaksi kunnalliseen jätehuoltoyhtiöön. Virkamiestasolla tämä yhteistyö on jo käynnissä. Petäjäveden kunnan kuntarakennelautakunta on tehnyt päätöksen, että osakkuusneuvottelut kunnallisten jäteyhtiöiden kanssa aloitetaan kunnanhallituksen toimesta ja neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2017 aikana. Keuruulla liittyminen kunnalliseen jätehuoltoyhtiöön on ollut vireillä tänä vuonna, mutta kunnanhallitus on palauttanut asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Sammakkokangas Oy on kuntaomisteinen jätehuoltoyhtiö, jonka alueella on sekä kunnan järjestämää, että kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Myös Mustankorkea Oy on kuntaomisteinen yhtiö, jonka alueella on kunnan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteyhtiö kilpailuttaa jätteenkuljetuksen alueittain. Kuljetusalueet ovat suuria. Kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistönhaltija (asukas) itse kilpailuttaa jätteenkuljetuksen. Liitteessä 13 ovat tämänhetkiset jäteastioiden maksimi tyhjennyshinnat Multialla ja liitteessä 14 on Sammakkokangas Oy:n alueella oleva jätetaksa. Mustankorkea Oy:llä on eri kunnissa eri tyhjennyshinnat liitteessä 15 on jäteastian tyhjennyshinnat Muuramen kunnassa. Yksityisillä markkinoilla Multian jätemäärä on pieni ja on epävarmaa ovatko yksityiset jäteyhtiöt kiinnostuneita kilpailemaan näistä jätteistä. Multia on kilpailun armoilla, jolloin jätteiden käsittelyn hintatasosta ei ole varmuutta. Lisätietoja jaetaan kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

8 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekn.ltk. 59 Päätöspöytäkirjan liitteet: Liite 13/04/17: Multian kunnan jätehuoltotaksat Liite 14/04/17: Sydän-Suomen jätelautakunnan jätetaksa (Sammakkokangas Oy) Liite 15/04/17: Muuramen kunnan jätteenkuljetushinnasto (Mustankorkea Oy) Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa: 1. Multian kunnan järjestämisvastuulla oleva jätehuolto ja jätehuollon palvelutehtävät tuotetaan alkaen yhteistoiminnassa kunnallisen jätehuoltoyhtiön kautta. 2. Kunnanhallitus aloittaa osakkuusneuvottelut ensisijaisesti Sammakkokangas Oy:n ja toissijaisesti Mustankorkea Oy:n kanssa Multian kunnan saamiseksi kunnallisen jätehuoltoyhtiön osakkaaksi. Jätehuoltoyhtiön osakkaana jätehuollon palvelu-tehtävät siirtyvät yhtiölle ja jätehuoltoviranomaiseksi tulee yhtiön kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin Khall. 210 Liite 14/10/17: Multian kunnan jätehuoltotaksat Liite 15/10/17: Sydän-Suomen jätelautakunnan jätetaksa (Sammakkokangas Oy) Liite 16/10/17: Muuramen kunnan jätteenkuljetushinnasto (Mustankorkea Oy) Kunnanjohtajan ehdotus: 1. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, Multian kunnan järjestämisvastuulla oleva jätehuolto ja jätehuollon palvelutehtävät tuotetaan alkaen yhteistoiminnassa kunnallisen jätehuoltoyhtiön kautta. 2. Kunnanhallitus aloittaa osakkuusneuvottelut ensisijaisesti Sammakkokangas Oy:n ja toissijaisesti Mustankorkea Oy:n kanssa Multian kunnan saamiseksi kunnallisen jätehuoltoyhtiön osakkaaksi. Jätehuoltoyhtiön osakkaana jätehuollon palvelu-tehtävät siirtyvät yhtiölle ja jätehuoltoviranomaiseksi tulee yhtiön kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen. Tekninen johtaja ja ympäristösihteeri tulevat esittelemään asiaa kokoukseen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

9 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall. 210 Kunnanhallitus: Tekninen johtaja ja ympäristösihteeri esittelivät jäteasiaa kokouksessa klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen Kvalt.78 Liite 17/04/17: Multian kunnan jätehuoltotaksat Liite 18/04/17: Sydän-Suomen jätelautakunnan jätetaksa (Sammakkokangas Oy) Liite 19/04/17: Muuramen kunnan jätteenkuljetushinnasto (Mustankorkea Oy) Oheismateriaalina Yhdyskuntajätehuollon toimintaympäristö ja kehitys; Jätehuollon lainsäädäntö. Kunnanvaltuusto: Tekninen johtaja Tiina Löytömäki ja ympäristösihteeri Niina Koivula esittelevät jäteasiaa valtuutetuille ennen kokousta klo Kunnanvaltuusto: Timo Pienimäki ilmoitti esteellisyytensä ja poistui yleisön joukkoon pykälän käsittelyn ajaksi. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen Khall. 255 Valmistelijat: tekninen johtaja Tiina Löytömäki, puh ja ympäristösihteeri Niina Koivula puh Kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen sekä Sammakkokangas Oy:lle ja Mustankorkea Oy:lle on lähetetty kyselyt yhtiöiden toiminnasta (Liite 1 salainen). Yhtiöihin tehtiin vierailukäynti , johon osallistui viisi kunnanhallituksen edustajaa, yksi teknisen lautakunnan edustaja ja valtuuston puheenjohtaja sekä viranhaltijoita. Multia, Keuruu ja Petäjävesi on yhteistyössä viranhaltijatasolla vuoden 2017 aikana selvittänyt liittymistä kunnalliseen jätehuoltoyhtiöön. Yhteisneuvotteluita on käyty Sammakkokangas Oy:n ja Mustankorkea Oy:n kanssa. Naapurikunnista Petäjävesi on tehnyt päätöksen (valtuusto ) ostaa osakkuuden Sammakkokangas Oy:stä. Keuruun kaupunki on tehnyt päätöksen (valtuusto ), että Keuruu ei Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

10 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall. 255 hanki osakkuuksia kunnallisista jäteyhtiöistä vuosille 2017 tai Vuoden 2018 aikana Keuruulla selvitetään pitkän tähtäimen vaihtoehtoja jätehuollon järjestämiseksi. Verrattaessa Sammakkokangas Oy:tä ja Mustankorkea Oy:tä niin Sammakkokankaan osakkuushinta on pienempi kuin Mustankorkea Oy:n osakkuuden hinta. Myös yhtiöiden hallituspaikkojen jakaantumisessa on eroja. Liityttäessä Sammakkokangas Oy:n osakkaaksi Multian kunta saa yhden hallituspaikan yhtiön hallitukseen. Sammakkokangas Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan paikat kiertävät eri kunnista valittujen jäsenten kesken. Mustankorkeaan liityttäessä Multia saisi todennäköisesti kiertävän hallituspaikan vuorovuosin pienten osakaskuntien kanssa. Mustankorkea Oy:n hallituksessa sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja tulevat Jyväskylän kaupungista. Lisäksi Mustankorkea kuuluu Jyväskylän kaupungin konserniin. Sammakkokangas ei ole tytäryhtiöasemassa mihinkään omistajakuntaansa nähden, joten se ei ole minkään omistajakuntansa konserninohjauksessa. Liityttäessä kunnalliseen jätehuoltoyhtiöön jätehuoltoviranomaiseksi tulee yhtiön omistajakuntien yhteinen jätelautakunta. Sammakkokankaan osakaskuntien lautakuntana on Sydän-Suomen jätelautakunta, johon Multian kunta saisi yhden edustajan. Mustankorkea Oy:n jätelautakuntana toimii Jyväskylän seudun jätelautakunta, johon uusi kunta nimeää yhden jäsenen ja varajäsenen ja Jyväskylän kaupunki yhden jäsenen ja varajäsenen. Ylläolevien eroavaisuuksien, kyselyiden ja vierailukäyntien perusteella on päädytty siihen, että osakkuusneuvottelut tulee tehdä Sammakkokangas Oy:n kanssa. Sammakkokangas Oy on yhdeksän Pohjoisen-Keski-Suomen kuntien (Äänekoski, Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Uurainen, Kinnula, Kannonkoski, Kivijärvi) omistama jätehuoltoyhtiö. Suurimpana osakkaana Äänekosken kaupunki 33 % osuudella. Osa Sammakkokangas Oy:n omistajakunnista pieniä samankaltaisia kuntia kuin mitä Multian kunta on. Sammakkokangas Oy:ssä osakkuuden hinta määräytyy liittymishetkeä edeltäneen vuoden virallisen asukasluvun mukaan. Osakkuuden hinta on 18 osake/asukas. Vuoden 2016 asukasluku oli 1663, joten osakkuuden hinta on Multian kunnan jäteasemasta on mahdollisuus saada apporttia osakkuuden hintaan. Jäteaseman arvon määrittelyssä käytetään kirjanpidollista arvoa. Sammakkokangas Oy:n osakkeen arvo on 76,43. Osakkeen alhainen hinta sen arvoon nähden johtuu siitä, että Sammakkokangas Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on perustettu hoitamaan osakaskuntiensa lukuun jätelaissa kuntien vastuulle määrättyjä palvelutehtäviä. Yhtiö tuottaa palvelut omakustannusperiaatteella, eivätkä kunnat osoita osakepääoman lisäksi muita varoja yhtiön toimintaan. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

11 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall. 255 Toiminnallisesti Sammakkokangas Oy tarjoaa Multian kunnalle ja kuntalaisille kaikki tarvittavat jätehuollon palvelut tavanomaisella kustannustasolla. Maantieteellisesti Multian kunta soveltuu hyvin Sammakkokangas Oy:n palvelurakenteeseen. Osakkuuden myötä jätehuollon palvelutehtävät siirtyvät Sammakkokangas Oy:lle ja tällöin myös jätehuoltoviranomaisen tehtävät siirtyvät Sydän-Suomen jätelautakunnalle, jonka vastuukuntana on Saarijärven kaupunki. Jätehuollon valvontatehtävät säilyvät Multian kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella. Jätehuollon viranomaistehtäviin kuuluu mm. jätehuoltomääräysten antaminen sekä jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Multian kunnalla on sopimus jätteiden käsittelystä Mustankorkea Oy:n kanssa asti. Vuoden 2018 alusta Multian kunta voi harjoittaa kuntayhteistyötä Sammakkokangas Oy:n kanssa jätehuollon palvelutehtävien osalta. Sitten, kun osakkuus Sammakkokangas Oy:stä tulee lainvoimaiseksi, siirretään jätehuollon palvelutehtävät yhtiölle ja viranomaistehtävät Sydän-Suomen jätelautakunnalle. Osakkuuden ehtoihin kuuluu, että Multian kunnan tulee hyväksyä omistajakuntien solmima osakassopimus ja liittyä siihen. Osakassopimus tarkoittaa yhtiön osakkaiden välistä sopimusta, jolla ne ovat sopineet yhtiön toiminnassa ja hallinnossa noudatettavista tavoitteista ja periaatteista. Liitteessä 2 (salainen) Sammakkokangas Oy:n tämänhetkinen osakassopimus sekä yhtiöjärjestys. Osakassopimus muuttuu hieman uuden kunnan liittyessä yhtiöön. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Multian kunta ostaa osakkuuden Sammakkokangas Oy:stä. Jätehuollon palvelutehtävien osalta Multian kunta päättää harjoittaa kuntayhteistyötä Sammakkokangas Oy:n kanssa alusta alkaen ja siirtää jätehuollon palvelutehtävät yhtiölle sitten, kun osakkuus Sammakkokangas Oy:stä on lainvoimainen. Palvelutehtävien siirron yhteydessä jätelautakunnaksi tulee Sydän-Suomen jätelautakunta. Multian kunnan osakkuuden hinta on euroa. Multian kunnan jäteasemasta on mahdollisuus saada pieni määrä apporttia osakkuuden hintaan (kirjanpidollinen arvo). Valtuusto valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan suorittamaan osakkuusneuvottelut loppuun Sammakkokangas Oy:n kanssa. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

12 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall. 255 Liite 01/13/17: SALASSA PIDETTÄVÄ (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 kohdat 17 ja 20): Kyselyt yhtiöiden toiminnasta Sammakkokangas Oy:lle ja Mustankorkea Oy:lle. Liite 02/13/17: SALASSA PIDETTÄVÄ (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 kohdat 17 ja 20): Sammakkokangas Oy:n osakassopimus ja yhtiöjärjestys. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen Kvalt. 106 Liite 01/06/17: SALASSA PIDETTÄVÄ (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 kohdat 17 ja 20): Kyselyt yhtiöiden toiminnasta Sammakkokangas Oy:lle ja Mustankorkea Oy:lle. Liite 02/06/17: SALASSA PIDETTÄVÄ (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 kohdat 17 ja 20): Sammakkokangas Oy:n osakassopimus ja yhtiöjärjestys. Kunnanvaltuusto: Pertti Lehtomäki ilmoitti, että hän vetää kunnanhallituksen esityksen pois käsittelystä. Asia valmistellaan uudelleen hallituksen käsittelyyn. Valtuusto ei käsitellyt kokouksessaan tätä asiaa/pykälää. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

13 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI Khall. 258 Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskunta-vaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. Keski-Suomen vaalipiiristä valitaan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua ( ) vastaava äänimäärä. Multian kunnan äänimäärä on Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään esityslistan liitteenä. Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet. Valtuutettu voi antaa myös tyhjän äänen. Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta. Liite 03/13/17: Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

14 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanvaltuusto Kvalt. 107 Liite 03/06/17: Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä. Kunnanvaltuusto: Suhteellisen vaalin lautakunta suoritti suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. Valtuuskunnan puheenjohtaja ilmoitti tuloksen: Vaalissa lista nro 2 sai yhden äänen, lista nro 3 nolla ääntä, lista nro 4 kolme ääntä, lista nro 5 yhden äänen, lista nro 6 yhden äänen, lista nro 7 yhden äänen, lista nro 8 kymmenen ääntä. Annetut äänet suljettiin kirjekuoreen. Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

15 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MULTIAN KUNNAN JA MULTIAN SEURAKUNNAN YHTEISEN KYLÄMAISEMAT KUNTOON EU- HANKKEEN LOPPURAPORTTI Khall. 269 Tammikuussa 2017 kunnanhallitus päätti, että kunnan ja seurakunnan yhteinen Kylämaisemat kuntoon hankesuunnitelma valmistellaan yleishyödyllisenä investointihankkeena Leader-Vesuri-ryhmän hallituksen käsittelyyn. Itsenäinen Suomi täyttää tasan 100 vuotta ja Multian kunta 150 vuotta tammikuun 21.päivänä Siksi em. Juhlavuosien merkeissä oli tarpeen saada kunnan järvi- ja kylämaisemia paremmin näkyviin ja sitä kautta parantaa alueen yleistä viihtyvyyttä ja hyvinvointia, matkailullista vetovoimaa sekä elävöittää maaseutua. Hankkeen avulla lisättiin kuntalaisten ja muiden toimijoiden arvostusta omaa luonto- ja kulttuuriympäristöään kohtaan. Vesuri-ryhmä ry:n hallitus oli kokouksissaan 7.2. ja (hankekustannuksia oli hakijan toimesta korotettu eurolla) käsitellyt Multian kunnan investointihanketta ja puoltanut sitä hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke toteutti Leader-ryhmän paikallisen strategien ja Manner- Suomen maaseudun kehittämis-ohjelman tavoitteita Keski-Suomen Ely-keskus antoi päätöksen tuesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen. Hankkeen hyväksytty rahoitus oli ,00 euroa ja tuki euroa (70 %). Valtuusto hyväksyi marraskuun kokouksessaan Härkölammen kierroksen pakollisesta katemateriaalin muutoksesta johtuneet perustellut kustannusten ylitykset. Liite 03/14/17: Kylämaisemat kuntoon-hankkeen loppuraportti , joka on siirretty Hyrrä-järjestelmään. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee loppuraportin tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi valtuustolle. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen Kvalt. 108 Liite 04/06/17: Kylämaisemat kuntoon-hankkeen loppuraportti , joka on siirretty Hyrrä-järjestelmään. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto merkitsi asian tietoonsa saatetuksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

16 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MULTIAN KUNNAN 150-VUOTISJUHLA JUHLAVUOSI 2018 Khall. 270 Hallituksen nimeämä toimikunta on valmistellut sekä Suomen Itsenäisyyden 100- vuotisjuhlaa että Multian kunnan 150-vuotisjuhlavuoden pääjuhlaa eri ohjelmiston mukaan klo Juhlavuoden teemana on 150 vuotta Kuntalaisten parhaaksi. Juhlapäivä alkaa klo 9.30 seppeleen laskulla esivanhempien muistomerkille ja jatkuu klo Juhlamessulla Lovisa Charlottan kirkossa. Kirkossa saarnaa rovasti Seppo Rahkonen. Kansalaisjuhla pidetään Sinerväsalissa. Tervehdysten vastaanotto ja kahvitus klo Tarjolla on voileipäkakkua ja 150-vuotis juhlatäytekakkua. Pääjuhla, kansalaisjuhla, alkaa klo Tervehdyspuheen pitää kunnan pitkäaikainen eläkkeellä oleva opettaja Pauno Pienimäki ja aiheena on Multian kunnan 150-vuotinen taival. Juhlapuhujana on Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina. Suomen Kuntaliiton ansiomerkit jakaa kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies. Samassa yhteydessä luovutetaan Multian kunnassa pitkän uran tehneelle liikunnanohjaaja Jouko Laineelle Tasavallan presidentin myöntämään liikuntaneuvoksen arvonimeen kuuluvat tunnusmerkit. Ohjelmassa on mm. Sinervän koulun oppilaiden esityksiä, Kissaniemen päiväkoti/eskarit, Multian Kajaus-lauluryhmä, juhlaruno sekä lauluesityksiä Hannu Haahkala ja Kimmo Riikonen. Juhla päättyy Keski-Suomen kotiseutulauluun. Juhlan juontaa vararehtori Reima Viitala. Juhlakonsertti pidetään klo Lovisa Charlottan kirkossa. Tilaisuudessa esiintyy urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi ja ohjelmistossa on Merikanto, Sibelius ja Kuula. Sinerväsalissa on esillä Leena Valkolan kokoama valokuvanäyttely ja Jari Honkosen koostama diaesitys Multian kunnan keskeisistä paikoista salin seinälle esitettynä. Kaikki kunnan kiinteistöt liputetaan Juhlapäivänä Multian kunta toivoo, että myös yksityiset kiinteistöt mahdollisuuksien mukaan liputtaisivat Härkölammen ympäri ja Sinervän rannalle tehtiin kesän 2017 aikana kunnan ja seurakunnan yhteisenä Leader-Vesuri-EU-hankkeena Härkölammen kierros ja koko alue muodostaa Multian kunnan 150-vuotisjuhlavuoden puistikon kaikille kuntalaisille ja kesämultialaisille. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

17 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall. 270 Kierros valaistaan toukokuussa 2018 koko matkalta (850 m) Leader-Vesuri -EUhankerahoituksen turvin Led-valoilla ja osin ns. kokemus- ja elämysvaloin. Myös sillat valaistaan. Tukitaso on 70 % tukea. Alueen valaistus lisää käyttöturvallisuutta ja aluetta voidaan käyttää kaikkina vuodenaikoina. Samalla myös yleinen kuntakuva profiloituu uudella tavalla ja alue muodostaa ympärivuotisen näkyvän käyntikortin Multian kunnasta ja keskustasta. Valaistus on Multian kunnan ja Multian seurakunnan lahja kuntalaisille ja kesäasukkaille vuonna Multian kunta myöntää 150-vuotislahjana koko henkilöstölle yhden palkallisen vapaapäivän, jonka voi käyttää sopivaan aikaan Juhlavuoden aikana. 59. Keuruu-Multia Laturetki hiihdetään ja potkukelkkailun 30. MMkisat pidetään kunnan urheilukentällä osana kunnan 150- vuotisjuhlavuotta. Juhlatapahtuman suojelijaksi on lupautunut entinen kilpahiihtäjä, olympiavoittaja Juha Mieto. Juha Mieto on paikalla lauantaina koko päätapahtumapäivän. Multia Seura ry. järjestää monipuolisen kaikille tarkoitetun kulttuuri- ja kesätapahtuman, koska Multiaista Satoa-tapahtuma pitää välivuoden. Tapahtuman nimi on Multia 150-vuotta. Ohjelmalliset tapahtumat keskitetään viikonloppuun , taidenäyttelyt avataan Multian kunnan 150-vuotisjuhlan lisäksi vuonna 2018 täyttää Multian Musiikkiyhdistys 50 ja Uitamonkosken myllymuseo 60 vuotta. Tapahtumaviikon aikana kuntalaisia kutsutaan osallistumaan useisiin aktiviteetteihin, toripäivää vietetään lauantaina 21.7, sunnuntaina Musiikkiyhdistys järjestää juhlakonsertin. Museolle/myllymuseolle varataan oma juhlapäivä. Viikonlopun aikana Tiihalassa jatkaa tupasirkus toimintaansa, koululaisille/nuorille järjestetään esiintymistilaisuuksia, kuntalaisille katumaalausta ja runokaraoketa jne. Viikon aikana Härkölammen ympäristössä järjestetään kansainvälinen ympäristötaideleiri (omalla rahoituksellaan) pidetään leirintäalueella ajokauden päättäjäisiä ja Härkölammen ja koulun alueella kaiken kansan Venetsialaisia. Liite 04/14/17: Multian kunnan 150-vuotisjuhlan ohjelma-luonnos, tilanne Lopullinen ohjelma vaihdetaan luonnoksen tilalle sen valmistuttua. Kunnanjohtajan ehdotus: 1. Kunnanhallitus antaa Multia Seura ry:lle luvan järjestää kaikille tarkoitetun kulttuuri- ja kesätapahtuman nimellä Multia 150 vuotta. Juhlavuoden teemana on Multia-150 vuotta Kuntalaisten parhaaksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

18 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus myöntää 150-vuotisjuhlavuoden lahjana koko henkilöstölle yhden palkallisen vapaapäivän, jonka voi käyttää sopivaan aikaan Juhlavuoden 2018 aikana. 3. Kunnanhallitus toivoo, että kuntapäättäjät mahdollisuuksien mukaan osallistuvat nimenomaan 150-vuotisjuhlaan kaikkiin osatapahtumiin, mutta myöskin muihin vuoden aikana pidettäviin Juhlavuoden tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 4. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Multian kunnan 150-Juhlavuoden tämänhetkisen tapahtumien ja multialaisen elämänmenon valmistelutilanteen ja tilannekatsaus viedään tiedoksi valtuustolle. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen Kvalt. 109 Liite 05/06/17: Multian kunnan 150-vuotisjuhlan ohjelma-luonnos, tilanne Lopullinen ohjelma vaihdetaan luonnoksen tilalle sen valmistuttua. Kunnanvaltuusto: Seppo Lampinen jääväsi itsensä tämän pykälän osalta (palvelussuhdejäävi). Inka Jalkanen jääväsi itsensä tämän pykälän osalta (palvelussuhdejäävi). Tiina Arvonen jääväsi itsensä tämän pykälän osalta (palvelussuhdejäävi). Tämän pykälän osalta puheenjohtajana toimi Kauko Kumpula. Pertti Lehtomäki ilmoitti, että hän vetää kunnanhallituksen esityksen pois käsittelystä. Asia valmistellaan uudelleen hallituksen käsittelyyn. Valtuusto ei käsitellyt kokouksessaan tätä asiaa/pykälää. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

19 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMINEN JA MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET Khall. 273 Valmistelu Hanna-Maija Oksanen p Investointeihin vuodelle 2017 on budjetoitu kokonaisuutena euroa. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti lukuun ottamatta Punttisalin laajennusta, johon haettiin jo investointimäärärahojen muutos sekä Rauhalantien perusparannusta, minkä lisätyöt tekivät euron ylityksen. Lisätyöt aiheutuivat maastorakenteesta johtuvista ennalta arvaamattomista muutostöistä. Toteuttamatta alkuperäisestä investointisuunnitelmasta ovat jääneet Kuntotalon lattia (alkuperäinen budjetti euroa, määrärahamuutos siirretty Punttisalin laajennukseen), Poukaman hoitajakutsu järjestelmä (12 000e) ja Poukaman ulkoilualueiden aitaus (10 000e). Lisäksi koulunpihapiirin kunnostuksen määrärahoista jäi lisäksi käyttämättä 4500 euroa. Lisäksi Traktorin (Kuormaajan) määrärahoja jäi käyttämättä 1 666,54 euroa. Investointimäärärahoja on siis ,54 euroa käyttämättä marraskuussa lasketun toteutuman mukaisesti. Sivistystoimi on tilannut Sinerväsaliin uudet näyttämöverhot perustelunaan entisten verhojen päätökseen tullut käyttöikä (30vuotta) sekä kunnan tuleva 150v. tapahtuma. Sivistystoimen alkuperäisen suunnitelman mukaan verhojen kustannus oli tarkoitus kattaa käyttötalouden rahoista, mutta näyttämöverhojen kokonaishinta töineen ( euroa) sekä seikka että ne ovat moottoroidut, ei perusverhoihin verrattavat verhot, joiden käyttöikä todellisuudessa on jopa kymmeniä vuosia, tukee niiden asettumista investoinniksi varsinkin, kun investointiohjelmassa on varaa. Liite 05/14/17: Investointitoteutuma 11/2017 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen investointitoteutuman ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat investointiohjelman muutokset: 1.Alkuperäisen investointinimen Kuormaaja muutos Traktoriksi 2.Kuntotalon lattia investoinnin e Koulun pihapiirin kunnostuksen 4500e Poukaman hoitajakutsujärjestelmän e Poukaman ulkoilualueiden aitauksen e Traktori/(Kuormaaja) 1666,54e Yhteensä ,54e määrärahoista siirrettäväksi: Rauhalantien peruskorjauksen investointiin euroa sekä uutena investointina Sinerväsalin verhot e, (kolmen vuoden poistoajalla poistovaikutus 8000e/vuosi), yhteensä e. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

20 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanvaltuusto Kvalt. 110 Liite 06/06/17: Investointitoteutuma 11/2017 Kunnanvaltuusto: Seppo Lampinen jääväsi itsensä tämän pykälän osalta (palvelussuhdejäävi). Inka Jalkanen jääväsi itsensä tämän pykälän osalta (palvelussuhdejäävi). Tiina Arvonen jääväsi itsensä tämän pykälän osalta (palvelussuhdejäävi). Tämän pykälän osalta puheenjohtajana toimi Kauko Kumpula. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

21 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA Khall. 274 Valmistelija Hanna-Maija Oksanen p Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Ne on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kuntalaissa on säädetty myös talousarvion rakenteesta. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosat. Multian kunnan talousarvioehdotuksen vuosikate on , poistot ovat Tilikauden alijäämä Toimintatuotot ovat (ulkoinen), mikä on 4% vähemmän kuin vuoden 2017 talousarvio. Toimintakulut ovat (ulkoinen), mikä on 1 % vähemmän kuin vuoden 2017 talousarvio. Sisäiset erät ovat yhteensä Sisäisiin eriin kuuluvat sisäiset vuokrat ja ateriapalvelumaksut. Verotuloja on arvioitu saatavaksi (kuntavero 22 %) (verotulot yht.), joka on 2 % enemmän kuin vuonna 2017 ja valtionosuuksia Valtionosuudet laskevat 5 %. Vuodelle 2018 korkokuluihin on varattu ja lainan lyhennyksiin on varauduttu eurolla. Ensi vuodelle esitetään otettavaksi investointien osarahoittamiseksi uusi pitkäaikainen laina e. Tämän vuoden lopussa lainaa on n. 1,39 M ja vuoden 2018 lopussa n. 1,28 M talousarviolaina mukaan huomioiden. Investoinnit ensi vuodelle ovat nettosummaltaan Liite 06/14/17: Talousarvio 2018 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä 06/14/17 olevan Multian kunnan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu on esittänyt, että vuodelle 2018 koulupsykologipalveluja tarvitaan tehdyn selvityksen mukaan yksi pv/viikko. Tarvetta on myös Petäjävedellä ja mahdollisesti Keuruulla. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

22 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall. 274 Kustannukset vuodelle 2018 olivat noin /vuosi. Loput koulupsykologin palkkauskustannuksista jakautuu sijoitustarpeen mukaan muualle. Multian kustannukset sisällytetään TA Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen Kvalt. 111 Liite 07/06/17: Talousarvio 2018 Hallituksen kokouksessa TA-luonnos jaettiin hallituksen jäsenille. Kunnanvaltuusto: Maarit Mäkelä esitti, että talousarvioon varattu 7650 hankekoordinaattorin palkkauskustannuksiin poistetaan talousarviosta. Lisäksi hän esitti, että puistoalueiden valaistukseen varattu voidaan käyttää vain siinä tapauksessa, että hankkeeseen saadaan EU-Leader tukirahoitusta. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Maarit Mäkelän esitykset. Kati Kekälinen esitti, että talousarviosta poistetaan koulun pihapiirin kunnostukseen varatut ja koulun ruokalinjastoon varatut Maarit Mäkelä kannatti Kati Kekälisen esitystä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Kati Kekälisen esitykset. Muilta osin kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

23 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LISÄMÄÄRÄRAHA ANOMUS Khall. 279 Talousarvion sitovuustason mukaisesti tulosalueet ovat sitovia määrärahoistaan hallitukseen nähden ja lautakunnat valtuustoon nähden. Kuntalain mukaisesti talousarvion ylitykset tulee käsitellä kuluvan tilivuoden aikana ja kuitenkin aina ehdottomasti ennen tilinpäätöksen hyväksymistä. Ennakoivan toteutumavertailu osoittaa, että Perusturvalautakunnan tulosalueet Erikoissairaanhoito ja Päihdehuolto ylittyisivät. Lisäksi Kunnanhallituksen kokonaiskustannukset kaikkine tulosalueineen ovat todennäköisesti ylittymässä. Perusturvalautakunnan kokonaisbudjetti vuodelle 2017 on ja toteutuma nyt 84% eli , mutta erikoissairaanhoidon ja terveydenhoidon laskutukset tulevat takautuvasti, joten ne puuttuvat toteutumasta. Koska Perusturvan muilla tulosalueilla on kuitenkin toteutumassa säästynyt määrärahoja, riittänee varautuminen erikoissairaanhoidon kustannusten ylityksiin mitkä ovat loppuvuoden osalta euroa. Tässä luvussa ei ole huomioitu kalliiden hoitojen tasausta. Kunnanhallituksen talousarvio vuodelle 2017 on euroa ja toteutuma tällä hetkellä euroa. Toteutumasta puuttuu puunmyyntitilityksiä sekä korjauksia kustannusten (esim. vakuutukset, atk, toimistotarvikkeet jne) jaosta, mitkä jaetaan todellisen käytön mukaan kaksi kertaa vuodessa. Kunnanhallituksen lopullista ylitystä on vaikea arvioida, koska sieltä puuttuu niin paljon tuloja. Mutta hyvän taloudenhoidon mukaisesti, kun on oletettavasti todettavissa, että lautakunnan kokonaistulos tulee ylittymään, lisämäärärahan hakeminen on perusteltua. Oheismateriaalina kunnanhallituksen ja erikoissairaanhoidon toteutuma 01-10/17. Kunnanjohtajan ehdotus: 1. Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan erikoissairaanhoidon tulosalueelle lisämäärärahan euroa. 2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle lisämäärärahan kunnanhallituksen tulosalueelle euroa. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen Kvalt. 112 Oheismateriaalina kunnanhallituksen ja erikoissairaanhoidon toteutuma 01-10/17. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

24 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanvaltuusto VALTUUTETTUJEN ALOITTEET Kvalt. 113 Valtuutettujen aloitteita ei ollut. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

25 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanvaltuusto MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT Kvalt. 114 Kiireellisiä asioita ei ollut. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

26 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT Kvalt. 115 Maakunta- ja soteuudistuksen tiedotustilaisuus valtuustolle klo virastolla. Maakuntajohtaja ja sairaanhoitopiirin johtaja on pyydetty antamaan tilannekatsaus, nimenomaan Multian kunnan osalta (lähipalvelujen turvaaminen). Multian kunnan 150-vuotis juhlaa vietetään alkaen klo 9.30 seppeleen laskulla ja klo alkaen Juhlamessulla. Pääjuhla pidetään kansalaisjuhlana Sinerväsalissa klo alkaen. Tämän hetken pitkänajan sääennuste lupaa yöksi noin 13 astetta ja päiväksi 7 astetta pakkasta. Oheismateriaalina tarkastuslautakunnan talousarvio Everstiluutnantti Jukka Kentala siirtyy Keski-Suomen aluetoimiston päällikön paikalta reserviin Helmikuun alusta 2018 Keski-Suomen aluetoimiston päälliköksi on valittu everstiluutnantti Teijo Oksanen. Viestintävirasto on antanut päätöksen, jolla viestintävirasto on vahvistanut Multian laajakaistahankkeen tuki-intensiteetiksi 90 % maksupäätöksessä vahvistetuista hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuki-intensiteetin korottamista oli haettu 66 prosentista 90 prosenttiin. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto merkitsi asiat tiedokseen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

27 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Multian kunnanvaltuusto MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , , Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom. / muu lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

28 MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, HÄMEENLINNA, puh.vaihde Kunnallisvalitus, pykälät 105, Valitusaika 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Nähtäville Multian kunnan verkkosivuille ja otteet postitettu Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite. Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valitus tehdään kirjallisesti valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä - perusteet, joilla muutosta haetaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä -päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä -todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta -asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postinumero Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinmaksulain ( /1455) nojalla muutoksen hakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ( lukien). Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Khall. liite 06/14/17 Kvalt. liite 07/06/17 Multian kunta TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA Khall: Kvalt:

41 Sisällysluettelo TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 TALOUSARVION SÄÄNTÖPERUSTA, RAKENNE JA SITOVUUS... 7 SÄÄNTÖPERUSTA... 7 RAKENNE... 7 TALOUSARVION SITOVUUS... 9 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN STRATEGIA TALOUSARVION 2018 PÄÄPAINOPISTEET TULOSLASKELMAN ERÄT Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valtionosuudet Vuosikate ja ali-/ylijäämä Lainakannan muutokset Investoinnit HENKILÖSTÖOSA KUNTAKONSERNI Kuntakonsernin tavoitteet TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Multian kunnan perustiedot KONSERNIHALLINTO JA -PALVELUT KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS Tulosalue: Hallintopalvelut Tulosalue: Elinkeinoelämä ja matkailu PALVELULAUTAKUNNAT PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue: Sosiaalitoimen hallinto palvelut Tulosalue: Lasten- ja perheiden palvelut Tulosalue: Sosiaalipalvelut Tulosalue: Vammaispalvelut... 45

42 Tulosalue: Vanhuspalvelut Tulosalue: Terveyspalvelut SIVISTYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Sivistystoimi Tulosalue: Perusopetus Tulosalue: Muu koulutus Tulosalue Varhaiskasvatus Tulosalue: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Yhdyskuntasuunnittelu Tulosalue: Ympäristöpalvelut Tulosalue: Pelastustoiminta Tulosalue: Liikenneväylät ja yleiset alueet Tulosalue: Tilapalvelut Tulosalue: Vesihuolto LASKELMAT Tuloslaskelmaosa (ulkoinen) Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen) Taloussuunnitelma Rahoitusosa INVESTOINNIT LASKENNALLINEN MUU TASEYKSIKKÖ KUNNAN ORGANISAATIOKAAVIO... 87

43 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus talousarviovuoteen 2018 Yleinen turvallisuustilanne on ratkaisevasti muuttunut. Europolille raportoitiin viime vuonna 142 terrori-iskua tai niiden yritystä. Pohjois-Korean ydinaseisiin liittyvät ohjuskokeilut ja Venäjän sotaharjoitukset Itämerellä ja Turun torilla tapahtunut raaka terroriteko, joukkopuukotus, ovat osoituksia siitä, että paluuta entiseen ei ole. Suomen Pankki on arvioinut, että maailmantalouden kasvu jatkuu reilun 3 prosentin vauhtia vuosina Kiinan talouden kasvu hidastuu ja Venäjän elpyy öljyn hinnan nousun ansiosta. Brexitiä valmistellaan ja sen kokonaisvaikutukset eivät ole tiedossa. Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Syyskuun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan. Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee noin 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee noin 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteenä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat. Valtiovarainministeriön tekemä kuntatalousohjelma vuosille on painelaskelma, jossa on huomioitu yleinen talous- ja väestöennuste sekä kuntataloutta koskevat hallituksen toimet. Kehitysarvioon sisällytettiin ensimmäistä kertaa maakunta- ja soteuudistuksen vaikutus teknisenä laskelmana. Toimintamenojen arvioidaan laskevan 2,1 prosenttia kilpailukykysopimuksen palkankorotusten nollalinjasta, lomarahaleikkauksista ja työvoimakustannusten laskusta johtuen. Liittokohtaisia sopimuksia on jo tehty nollalinjasta poiketen ja ne jatkuvat ja vuodelle 2018 tuskin tulee laajamittaista palkankorotusten nollalinjaa. Nykyiset kunta-alan sopimukset ovat voimassa tammikuun 2018 loppuun ja sopimusten piirissä on kuntien ja kuntayhtymien työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilöstösivukuluineen on noin 20,3 miljardia euroa. Vertailun vuoksi maakunta- ja soteuudistus koskee noin henkilöä ja kokonaiskustannukset ovat noin 22 miljardia euroa. Keski-Suomessa uudistus koskee noin henkilöä ja palkkasumma on noin 1 miljardi euroa. Kunta-alan neuvotteluihin tulee haastetta mm. siitä, että palkansaajaosapuoli on vaatinut, että kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkaukset on kompensoitava kokonaan. KIKY-sopimus heikentää myös kuntien tulopohjaa, sillä valtionosuuskeikkausten lisäksi palkansaajien lakisääteisten maksujen korotukset kasvattavat verovähennyksiä ja heikentävät sitä kautta kuntien veropohjaa. Toimintamenojen ennakoidaan kasvavan 1, 5 prosenttia, mutta välilliset henkilöstökulut laskevat päätettyjen maksualennusten vuoksi 1, 4 prosenttia. Kunnallisvero-tuoton arvioidaan kasvavan reilun kaksi prosenttia ja yhteisövero kasvaa yli 5 prosenttia. Sen sijaan valtionosuudet laskevat edelleen. Käyttötalouden valtionosuuksien arvioidaan laskevan 1,4 prosentti mm. kiky-leikkauksien vuoksi. 3

44 Maakunta- ja soteuudistus vuoden 2020 alusta Perustuslakivaliokunnan kesäkuussa antama kriittinen lausunto vaatii merkittäviä muutoksia mittavaan kaikkia suomalaisia koskevaan lakipakettiin. Uudistuksessa on kysymys Itsenäisen Suomen suurimmasta fuusiosta ja suurimmasta yhteiskunnallisesta muutoksesta sitten Karjalan menettämisen. Kunnilta on siirtymässä koko sosiaali- ja terveydenhuolto ja keskimäärin puolet (50 %) taloudesta 18 maakunnan vastuulle vuoden 2020 alusta lukien. Kun kunta siirtää järjestämisvastuun maakunnalle, kunta siirtää samalla itseltään ao. palveluja ja tehtäviä koskevan päätösvallan ja vastuun. Jatkossa kunta ei enää päätä mitä palveluita kuntalaisille järjestetään, kenelle palveluja järjestetään, missä palveluita järjestetään ja kuinka paljon asiakkailta peritään asiakasmaksuja. Uudistuksen valmistelu etenee muutoksista huolimatta eri työryhmissä Keski- Suomessa. Hallituksen sote-lakiesitys tuli uudestaan mm. kuntiin lausunnolle marraskuussa ja se aiotaan antaa eduskunnan käsittelyyn vuoden 2018 maaliskuussa. Maaseutualueiden kannalta tärkeät maakuntavaalit jouduttiin myös siirtämään tammikuusta 2018 saman vuoden lokakuulle. Tulevaisuuden kunnan roolit ovat sivistysrooli, hyvinvointirooli, osallisuus- ja yhteisörooli, elinkeino- ja työllisyysrooli, elinympäristörooli, itsehallintorooli ja kehittäjä- ja kumppanirooli. Näitä teemoja käsitellään alkuvuodesta valtuustossa työpajoina, kun Multian kunnan kuntastrategia uusitaan. Tähän työhön tarvitaan seurakunnan, yrittäjien, yhteisöjen ja kuntalaisten panosta. Onnistuva Suomi ja onnistuva kunta tehdään lähellä. Multian kunta täyttää 150 vuotta Multian kunta viettää 150-vuotisjuhliaan Sinerväsalissa ja juhlapuhujana on Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina. Härkölammen ympäri ja Sinervän rannalle tehtiin kesän 2017 aikana kunnan ja seurakunnan yhteisenä Leader-Vesuri-EU-hankkeena Härkölammen kierros ja koko alue muodostaa Multian kunnan 150-vuotisjuhlavuoden puistikon kaikille kuntalaisille ja kesämultialaisille. Kierros valaistaan toukokuussa 2018 koko matkalta (850 m) Leader-Vesuri -EUhankerahoituksen turvin Led-valoilla ja osin ns. kokemus- ja elämysvaloin. Myös sillat valaistaan. Tukitaso on 70 % tukea. Alueen valaistus lisää käyttöturvallisuutta ja aluetta voidaan käyttää kaikkina vuodenaikoina. Samalla myös yleinen kuntakuva profiloituu uudella tavalla ja alue muodostaa ympärivuotisen näkyvän käyntikortin Multian kunnasta ja keskustasta. Valaistus on Multian kunnan ja Multian seurakunnan lahja kuntalaisille ja kesäasukkaille vuonna Suunniteilla on, että Multian kunta myöntää 150-vuotislahjana koko henkilöstölle yhden palkallisen vapaapäivän, jonka voi käyttää sopivaan aikaan Juhlavuoden aikana. 4

45 Multian kunnan talouden kehityksen näkymiä Multian kunta korotti tuloveroprosenttia 0,25 % vuodelle 2018 ja tuloja kertyy laskennallisesti lisää noin euroa. Tuloveroprosentti on 22,0 %. Kuitenkin ns. efektiivinen veroaste on noin 13,32 % eli vähennyksien jälkeen kunnan saamat todelliset verotulot. Verotuloja on tämän vuoden talousarvioon merkitty kertyväksi euroa ja vuoden 2018 talousarvioon on verotuloja merkitty kertyväksi euroa. Suomen kunnista 6 laski veroprosenttiaan ja 53 nosti verotustaan. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,86 %. Korkein veroprosentti on 22,50 ja alhaisin 17,00 eli ero korkeimman ja alhaisimman veroprosentin välillä pysyy 5,50 prosenttiyksikössä. Multian kunnan kiinteistöveroprosentit pidettiin tämän vuoden tasossa. Soteuudistuksen voimaantullessa vuonna 2020 Multian kuntavero olisi nykytiedon mukaan 9,28 %. Multian kunnan työttömyysaste syyskuussa 2016 oli 12,0 % ja työttömiä oli 83 henkilöä. Lokakuussa 2017 työttömyysaste oli 9,0 % ja työttömänä oli 59 kuntalaista. Vastaavasti Jyväskylän työttömyysaste oli 12,6 % ja työttömänä oli henkilöä. Pitkäaikaistyöttömyydestä kunnan vastuulle jäävät kustannukset ovat ensi vuonna noin euroa. Keski-Suomessa työttömiä oli syyskuussa 2017 yhteensä työtöntä. Vuoden 2018 alusta Multian kunta tulee osakkaaksi Sammakkokangas Oy:hyn ja siirtää jätehuollon tehtävät yhtiölle. Palvelutehtävien siirron yhteydessä kunnan jätelautakunnaksi tulee Sydän-Suomen jätelautakunta. Maankäytön osalta sekä Pappilan että Hallinmäen asemaakaavat saatiin lainvoimaisiksi ja niitä esitellään muun tonttitarjonnan lisäksi Rakentaminen messuilla Jyväskylän Paviljongissa 16, Potkukelkkailun 30. MM-kisat pidetään urheilukentällä osana kunnan 150-vuotistapahtumia. Multia Seura ry järjestää monipuolisen kaikille tarkoitetun kulttuuri- ja kesätapahtuman, koska Multiasta Satoa-tapahtuma pitää välivuoden. Multian kunnan taloudelliset haasteet, uhkat, riskit, vastuut ja suurimmat investoinnit valtuustokaudella Dramaattiset valtionosuusleikkaukset vuosina yhteensä euroa ja vuodelle 2019 ennakkotiedon mukaan euroa, yhteensä euroa 2. Kunnan antamat takaukset Keski-Suomen Valokuituverkko Oy/ Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle noin 1, 9 M + mahdollisesti noin 1 M lisää, asiasta valitus KHO:ssa + osakeanti euroa, valitus KHO :ssa 3. Vuoden 2018 talousarvion alijäämä noin euroa 4. Yläkoulun/teknisen pajan korjausaste on yli 80%. Kustannusluokka on > 1milj. 5

46 5. Rauhalantien monivuotinen peruskorjaus vuosille , kokonaiskustannusarviolla euroa. 6. Siltalamminkangas Siltalammin tien peruskorjaus ja valaistus ovat suunnitteilla ja kaavaa valmistellaan. Tie on Elyn hallinnoima ja kaavassa muutos tarkoittaisi tien muuttamista kaduksi. Tie korjataan oletettavasti nykyiselle paikalle. Kustannustenjaosta (valtio/kunta euroa) neuvotellaan. Lisäkustannuksia tulee kevyenliikenteenväylän jatkamisesta noin 300 metrillä Kissaniemen päiväkodille (Mäntytielle) asti. 7. Poukaman korjausinvestoinnit, tulevina vuosina arvio on karkeasti noin euroa. 8. Verotulojen maksuunpanotilitys ~ euroa vuosittain veroja perittiin pois n euroa. 9. Kalliiden hoitojentasaus, tällä hetkellä päätös mennä vuoden 2016 perusteiden mukaan. Nämä 1-9 kohtaa asettavat merkittäviä taloudellisia haasteita ja uhkia ja monia eri toimenpiteitä, palvelutuotannon järjestämistä jne. on jatkossa selvitettävä vuosina talouden pitämiseksi tasapainossa. Selvitystyö aloitettiin syksyllä Perusteita valtionosuuksien merkittävään vähennykseen Vuodelle 2018 Multian valtionosuusrahoitus alenee -6,1 % ( euroa). Näyttää siltä, että mikään yksittäinen tekijä ei selitä muutosta muita suuremmin, vaan moni laskennan osio alenee juurikin sen 5-7 %. Laskennalliset kustannukset alenevat -5,7 %, mikä johtuu pitkälti kustannustenjaon tarkistuksen (-178 milj. euroa) vaikutuksesta, joka on koko maassa keskimäärin 2 %. Kunnissa, joissa laskennalliset kustannukset ovat verraten korkeita (kuten Multialla), myös kustannustenjaon tarkistuksen valtionosuutta alentava vaikutus on suurempi. Kunnan valtionosuusprosentti kasvaa hieman 40>41 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2018 valtio osallistuu edellisvuotta suuremmalla osuudella laskennallisten kustannusten rahoittamiseen. Verotuloihin perustuva tasaus alenee -4,0 %, mikä johtuu siitä, että verotulot (joko kunnallis-, yhteisö- tai molemmat verotulot) ovat kehittyneet vuonna 2016 maan keskimääräistä paremmin. Tämä alentaa Multialle myönnettävän tasauslisän määrää. 6

47 TALOUSARVION SÄÄNTÖPERUSTA, RAKENNE JA SITOVUUS SÄÄNTÖPERUSTA Kuntalain 410/ :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja käyttää kunnan päätösvaltaa. Kuntalain :n 110 mukaan kunnan Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. RAKENNE Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kuntalaki pyrkii parantamaan suunnittelun asemaa kunnan päätöksenteossa toiminnan ja talouden ohjausvälineenä. Kuntalain mukaisessa taloussuunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä sekä suunnittelun realistisuutta. Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja suunnitelman tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Taloussuunnitelma ja talousarvio ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä. Muut toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösuunnitelmilla. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston talousarviossa ja suunnitelmassa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Multian kunnan talousarvio on laadittu nettomääräisenä ja sitovuustasona käytetään ulkoisia toimintalukuja. Sisäiset kustannukset on myös budjetoitu ruokapalvelujen ja sisäisten vuokrien osalta ja ne esitetään talousarviossa enimmäkseen laskennallisina kustannuksina. Taloussuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Kuntalaki tiukentui alijäämän kattamisvelvollisuuden osalta voimaan tulleessa kuntalaissa. Alijäämät tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tai muutoin kunta joutuu arviointimenettelyn piiriin. 7

48 Alijäämien kattamisvelvollisuus ulotettiin koskemaan myös kuntayhtymiä. Arviointimenettelyä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätöksiin kertyneisiin alijämiin ja konsernitilinpäätöksistä laskettaviin tunnuslukuihin. Kuntalain mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, mikäli kuntakonsernin taseessa on kertyneistä alijämiä vähintään euroa/asukas tai jos seuraavat neljä raja-arvoa täyttyvät kahtena vuotena peräkkäin: - kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen, - kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,00 prosenttia korkeampi kuin kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti, - asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainakanta ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainakannan vähintään 50 prosentilla ja - kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia. Säädettyä velvollisuutta kattaa kunnan taseeseen kertynyt alijäämä sovellettiin ensimmäisen kerran tilikauden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen kertyneeseen alijäämään. Talousarvio 2018 on laadittu noudattaen uutta osasto/kustannuspaikkakarttaa, minkä tarkoituksena on yksinkertaistaa tulosalueita ja helpottaa niiden hallinnointia. Aluekeittiö on talousarviossa siirretty kunnanhallituksen alaisuuteen. Perusteena siirrolle on sosiaali- ja terveysuudistuksen toteutumista ennakoiden. Tulosalueet on kunkin lautakunnan alla jaoteltu yhtä monelle sitovuustasolle. Tulosalueet on esitetty talousarviossa lautakuntien yhteydessä, sekä organisaatiokaaviossa. 8

49 TALOUSARVION SITOVUUS Toimintatuotot ja toimintakulut (määrärahat ja tuloarviot) Valtuusto vahvistaa käyttötalousosassa sitovana tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, määrärahan ja tuloarvion. Valtuusto vahvistaa investointiosassa sitovana määrärahan hankekohtaisena. Määrärahat esitetään talousarviossa sitoviksi ulkoisina, lukuun ottamatta sisäisiä määrärahoja koskien aluekeittiön palveluja. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on valtuuston toimielimelle asettama tulotavoite. Lautakunnan ja investoinnin hankekohtainen määräraha on sitova valtuustoon nähden. Lautakunnan tai johtokunnan käyttösuunnitelmalla asettamat tavoitteet, osamäärärahat ja osatuloarviot sitovat toimielimen alaista viranhaltijaa ja työntekijää. 9

50 Tulosalueet ovat toimintatuloissaan ja menoissaan sitovia kunnanhallitukseen nähden Toimintayksikön/Kustannuspaikan toimintatulot- ja toimintamenot on sitovia lautakuntaan (tai kunnanhallitukseen) nähden. Toiminnalliset tavoitteet, perustelut ja tunnusluvut Talousarvion yleisperustelut ovat informatiivisia. Sitovia ovat käyttötaloustekstissä erikseen sitoviksi mainitut toiminnalliset tavoitteet ja määrätavoitteet, jotka käyvät ilmi tuloskorteista. Muilta osin tavoitteet ovat perustelutietoja ja hallintokuntien tulee noudattaa perusteluissa kuvattua toimintalinjaa. Tunnusluku- ja suoritetavoitteet ovat ohjeellisia. Toimialatasoinen sitovuus Taloussuunnitelma Kunnanhallituksen ja toimialojen sitovuustaso on tulosyksikkötaso. Toimielimen käyttötaloussuunnitelmalla hyväksymät tavoitteet, osamäärärahat ja osatuloarviot sitovat toimielimen alaista viranhaltijaa ja työntekijää. Talousarvion ensimmäinen vuosi on aina sitova. Muiden vuosien osalta taloussuunnitelma on ohjeellinen. Talousarvion noudattaminen ja muuttaminen Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää sitovuustasojen mukaisesti lautakunta, kunnanhallitus tai valtuusto. Talousarviomuutokset on tehtävä talousarviovuoden aikana. Käyttösuunnitelmat Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpanoohjein lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kunnanhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Myös viranhaltijoiden tulee tarkistaa käyttötaloussuunnitelma ehdotuksensa vastaamaan toimielimen hyväksymää tulosyksikön käyttösuunnitelmaa. Mikäli hallintokuntien talousarvioehdotukseen ei ole tullut muutoksia, käyttötaloussuunnitelmaa ei tarvitse viedä uudelleen käsiteltäväksi. Hankinnoissa noudatetaan kunnan hankintaohjetta. 10

51 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN STRATEGIA Kuntastrategian päivittäminen on edessä vuonna Taloussuunnitelmakausi on valmisteltu vanhan strategian pohjalta, mitä kuvaa alla oleva strategiakartta. TALOUSARVION 2018 PÄÄPAINOPISTEET Vuoden 2018 talousarvion laatimisen tavoitteena oli supistaa toimintakuluja 2,3%, jolla pyrittiin valtionosuuksien vähentymisen aiheuttaman tulojäämän kompensoimiseen. Toimialat onnistuivat karsimaan kustannuksia hyvin, ja vähennys oli kaiken kaikkiaan jo enemmän kuin -2%, mutta erikoissairaanhoidon kustannusten nousu, lastensuojelun kasvaneet kustannukset ja muut pienemmät erät vaikuttivat lopulliseen budjettiin niin, että tuloja saatiin supistettua vain -1% eli ulkoiset toimintakulut laskivat vuoden 2017 talousarviosta lisämäärärahoineen vuoteen 2018 ollen euroa. Valitettavasti myös toimintatuotot laskivat, - 6% ollen , joten vuosikatteeksi muodostui ja tilikauden alijäämäksi poistojen euroa jälkeen Talousarviosta voidaan todeta, että se ei ole tasapainoinen siltä osin, että vaikkakin vuosikate on ylijäämäinen, se ei riitä kattamaan poistoja. TULOSLASKELMAN ERÄT Toimintatuotot Multian kunnan vuoden 2018 talousarviossa ulkoisia toimintatuottoja on ennakoitu kertyväksi , mikä on 6 % vähemmän kuin vuonna

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18 / 2017 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 18 / 2017 Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 30. marraskuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 170 Kunnanvaltuuston 13.11.2017 pitämän kokouksen päätösten laillisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50 VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 52 24 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liitteet 1 kunnanvaltuuston aikaisemmat käsittelyt/salmelan Maja 2 Osakassopimus /Salmelan maja 3 kvalt

Liitteet 1 kunnanvaltuuston aikaisemmat käsittelyt/salmelan Maja 2 Osakassopimus /Salmelan maja 3 kvalt Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 123 Kiinteistö Oy Salmelan maja / osakassopimuksen muuttaminen KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:04-18:07. Toivakkatalo, neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:04-18:07. Toivakkatalo, neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2017 1 / 11 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 15:04-18:07 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 5/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 5/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 5/2009 98 KOKOUSAIKA 21.9.2009 klo 19.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kokousaika 25.09.2013 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 11.3.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2017 1 / 9 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-11:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 13. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:25. Toivakan koulukeskus.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 13. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:25. Toivakan koulukeskus. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2017 1 / 13 Sivistystoimenlautakunta 14.03.2017 Aika 14.03.2017 klo 16:30-17:25 Paikka Toivakan koulukeskus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot