Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010"

Transkriptio

1 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija: Konsta Pylkkänen: Viisausopin lajit on: kaukoviisaus, jota on minulla hyvin paljon. Mitä se on? Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle suotu. Jolla sitä on, niin pitäköön hyvänään! Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa; asia jää huvikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon sille on maailmanranta kevyt kiertää...

3 1 Kankaanpään kaupunki Talousarvio 2008, taloussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 3 A. Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalous Kankaanpään kaupungin talous 7 2. Strategia 7 3. Konserni 8 4. Talousarvion rakenne Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoituslaskelmaosa Tilivelvolliset Talousarvion käyttösuunnitelmat 12 B. Käyttötalousosa Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat tulosalueittain Käyttötalous tulosalueittain C. Tuloslaskelmaosa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Käyttökate Korkotuotot ja -kulut sekä muut rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä 100 Tuloslaskelma 101

4 2 D. Investointiosa Hankkeet perusteluineen E. Rahoituslaskelmaosa Rahoituslaskelma ja vieraan pääoman muutokset 108 Rahoituslaskelma 109 F. Liitteet Henkilöstöpoliittinen ohjelma Konsernin rakenne Talousarvion rakenne Verotuloennuste Valtionosuuslaskelma Poistosuunnitelma Kaavoitusohjelma 126

5

6

7 5 A. Yleisperustelut 1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys 1.1. Yleinen taloudellinen tilanne (Lähde: Suomen Kuntaliitto, kuntatalous 4/2007) Suomen talouden kasvuvauhti on jatkunut vahvana poikkeuksellisen pitkään. Kokonaistuotannon määrä on lisääntynyt vuonna 2007 odotettua ripeämmin. Ennustelaitokset ovat korottaneet keväällä esittämiään kasvulukuja ylöspäin. Syyskuussa 2007 suhdanne-ennusteensa julkistaneet laitokset arvioivat kansantuotteen määrän kohoavan vuonna ½ %. Tehdasteollisuuden tuotannon kasvu on ollut nopeaa. Teollisuuden tilauskanta on normaalia suurempi ja kapasiteetin käyttöaste korkea. Myös maatalouden, rakentamisen, kaupan sekä rahoitustoiminnan tuotanto on lisääntynyt ripeästi. Yritysten luottamusindikaattorit ja suhdannebarometrit osoittavat korkeasuhdanteen jatkuvan vuodelle ennustetaan yleisesti yli kolmen prosentin tuotannon kasvua. Epävarmuudet liittyvät kotimaiseen hintaja kustannuspaineeseen sekä kansainvälisen talouden kehitykseen, erityisesti rahoitusmarkkinoiden rauhattomuuteen. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 2½ prosenttia. Kotimaiset kustannuspaineet ovat olleet toistaiseksi vähäisiä vaikka eräillä aloilla aletaan lähestyä ylikuumenemistilannetta. Inflaatiovauhtia ovat kiihdyttäneet vuonna 2007 erityisesti yleisen korkotason kohoaminen sekä asuntohintojen nousu. Vuonna 2008 inflaatio pysynee vuoden 2007 keskimääräisellä tasolla. Korkotason arvioidaan kohoavan jonkin verran euroalueella vielä 2008 vuonnakin. Palkkaratkaisut ja tuottavuuskehitys vaikuttavat keskeisesti vuoden 2008 kotimaiseen kustannuskehitykseen. Työllisyyden kehitys on ollut suotuisaa ja 2008 vuonna työllisten lukumäärän arvioidaan lisääntyvän yhteensä runsaalla henkilöllä vuoden 2006 keskimääräisestä tasosta. Työttömyysaste alenee vuoden 2006 keskimääräisestä tasosta vuosina 2007 ja 2008 yhteensä 1½ prosenttiyksikköä. Keskimääräisen työttömyysasteen arvioidaan olevan 6,3 prosenttia vuonna 2008.

8 Kuntatalous Kuntatalous vuosina (Lähde: Suomen Kuntaliitto, Kuntatalous 4/2007) Kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla nelisen prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma on lisääntynyt runsaan kolmen prosentin vuosivauhtia vuonna Kunta-alalla saavutettiin neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista kuntatyönantajan ja kolmen pääsopijajärjestön kesken 19. syyskuuta. Kahden vuoden ja neljän kuukauden pituinen sopimuskausi päättyy Sopimus sisältää sopimuskauden aikana kolme yleiskorotusta ja lisäksi paikallisia järjestelyeriä. Kustannusvaikutukset on arvioitu olevan koko sopimuskauden aikana keskimäärin 11,6 %. Tehyn osalta neuvottelut jatkuvat valtakunnansovittelijan johdolla. Kunnallisveron tilitykset ovat kohonneet vuoden 2007 tammi-elokuussa kuutisen prosenttia. Nopeaa kasvua selittävät muun muassa yleisen taloudellisen toimeliaisuuden jatkuminen vilkkaana, mikä on merkinnyt ansiotulojen odotettua parempaa lisäystä. Heinäkuussa toteutettu kuntaryhmän verovuoden 2007 jako-osuuden alentaminen hillitsi tilitysten kumulatiivista kasvua. Vuonna 2007 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kuitenkin kokonaisuudessaan kasvavan noin 7 % edellisestä vuodesta. Vuonna 2008 kunnallisveron tilitykset lisääntyvät noin kuusi prosenttia ansiotulojen kasvun jatkuessa ripeänä. Kansantalouden palkkasumma nousee nopeasti työllisyyden paranemisen ja sopimuskorotusten johdosta. Osana työn verotuksen keventämistä kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä korotetaan, mikä vähentää kunnallisveron tuottoa noin sata miljoonaa euroa. Monet kunnat suunnittelevat tuloveroprosenttinsa korottamista. Kuntien yhteisöveron tilitykset ovat arvion mukaan runsaat 1,4 miljardia euroa vuonna 2007 eli huomattavasti ennakoitua enemmän. Yhteisövero kasvaa vuonna %, vaikka talouden kasvu jonkin verran hidastuukin. Kiinteistöveron tilitysten määräksi vuonna 2007 arvioidaan 850 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron tuotto lisääntynee vuonna 2008 viisi prosenttia. Kuntien verotulojen tilitykset ovat vuonna 2007 yhteensä 16,3 miljardia euroa. Vuonna 2008 tilitykset kasvanevat miljardi euroa eli kuusi prosenttia.

9 Kankaanpään kaupungin talous 2. Strategia Vuoden 2006 tilikauden tulos muodostui 1,74 milj. euroa alijäämäiseksi. Myös edellisen vuoden 2005 tilinpäätös oli 0,55 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2006 tulosta heikensi 0,58 milj. euron suuruinen satunnainen kulu. Vuosikate oli vuonna 2006 selvästi alle poistojen: vain 0,92 milj. euroa poistojen ollessa 2,09 milj. euroa. Vuosien 2005 ja 2006 alijäämäiset tilinpäätökset kuluttivat taseessa olleen edellisten tilikausien ylijäämän niin, että yhteenlasketut ylijäämät taseessa tilinpäätöshetkellä 2006 olivat enää 0,30 milj. euroa. Vuoden 2007 talousarvio on alunperin laadittu 0,05 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarvion toteutumisen seuranta ennakoi tilikauden tuloksen muodostuvan huomattavasti talousarviota heikommaksi. Talousarvioon tehdyt muutokset kääntävät sen 0,5 milj. euroa alijäämäiseksi, jolloin taseessa olevat vanhat ylijäämät eivät riitä kattamaan vuoden 2007 ennakoitua alijäämää. Tämän johdosta taloussuunnitelmakauden tulee olla ylijäämäinen. Vuoden 2008 talousarvio perustuu entisiin veroprosentteihin. Investointitaso on poistoja ja vuosikatetta suurempi jolloin lainamäärää kasvaa. Lainamäärän kasvu aiheuttaa kasvavia korkomenoja, jotka heikentävät tilikauden tulosta. Kankaanpään kaupungin strategia on laadittu erillisenä asiakirjana vuoden 2005 aikana. Strategia perustuu visioon 2012 ja arvoihin ja se on laadittu viidestä eri näkökulmasta: Vetovoimainen kaupunki Henkilöstö ja uudistuminen Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Talous Asiakas ja kuntalainen Strategiaa toteutetaan talousarvion ja taloussuunnitelman avulla.

10 8 3. Konserni Kankaanpään kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tunnusluvut on esitetty seuraavassa. Omistajaohjauksena Kankaanpään kaupunki tulee jatkossa asettamaan tytäryhteisöille yksityiskohtaisempia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joiden toteutumista tullaan seuraamaan osana talousarvion toteutumisraportointia. Kankaanpään Asunnonhankinta Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos Kokonaistulos Sijoitetun pääoman tuotto 2,20 % 2,50 % 2,60 % 2,80 % 2,90 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 18,3 % 18,8 % 19,2 % 19,4 % 19,6 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Yhtiö on perustettu Kuluva vuosi on yhtiön 40. toimintavuosi. Yhtiö kuuluu kaupunkikonserniin ja koko osakekannan omistaa Kankaanpään kaupunki. Yhtiön osakepääoma on ,20. Yhtiön toimialana on Kankaanpään kaupungin alueella tapahtuva asuntojen omistaminen, hankkiminen, rakentaminen tai rakennuttaminen sekä vuokraaminen. Vuokrauksessa noudatetaan kaupungin vahvistamia asukasvalintaperusteita. Lisäksi yhtiön toimialana on myydä isännöinti- ja toimistopalveluja ja muita vastaavia palveluja. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Budjetoitu liikevaihto vuodelle 2008 on TEU. Vuokrattavia asuntoja yhtiöllä on omistuksessaan yhteensä 504 kpl, asuinpinta-ala yhteensä m 2. Lisäksi muita vuokrattavia ja isännöitäviä asuntoja on yhteensä 191 kpl. Asukkaita yhtiön omistamissa ja hallinnoimissa huoneistoissa vuoden 2006 lopulla oli henkilöä, mikä on 8,3 % Kankaanpään väkiluvusta. Käyttöaste v oli 94,0 %. Käyttöaste vaihteli eri kiinteistöissä on %. Korkeimpia käyttöasteita on Paasikivenkatu 3:ssa, Justeerissa, Kankaistonpellossa sekä Myllyrivissä. Matalin käyttöaste on Soikankadulla. Käyttöasteen arvioidaan olevan pysyvän samansuuruisena myös vuosina 2007 ja Yhtiön vuosikorjausbudjetti on 326 TEU. Jokaiselle kustannuspaikalle on tehty vuosikorjausbudjetti.

11 9 Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto = toimintatuotot Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos 624,6 617,0 685,0 887,0 779,0 Kokonaistulos 624,6 617,0 685,0 887,0 779,0 Sijoitetun pääoman tuotto 3,40 % 3,43 % 3,85 % 5,09 % 4,61 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 99,3 % 99,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Nettovelat - rahalaitos - kaupunki VSO Tuloutus kunnille Kankaanpää Karvia Korko- ja rahoituskulut Tuloverot Tuloutus kunnille yht Kankaanpään Yrityspalvelu Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos 43,0 8,3-98,8 36,0-1,2 Kokonaistulos 43,0 8,3-98,8 36,0-1,2 Sijoitetun pääoman tuotto 5,70 % 0,01 % -0,02 0,0 % 0 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 57,0 % 44,9 % 38,8 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Yhtiö keskittyy toimitilojen rakennuttamiseen ja vuokraamiseen ensisijaisesti tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille Kankaanpäässä. Yhtiö on 100 %:sti kaupungin omistuksessa. Vuoden 2006 lopussa vuokrattua toimitilaa on yhteensä m 2 josta omaa tilaa m 2 ja läpivuokrattuna 3902 m 2. Uuden toimitilan rakennuttaminen edellyttää pääomistajan rahoitusosuutta ja takausta.

12 10 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto Tase Henkilöstö 1 1 1,00 1,00 1,00 Kannattavuus Nettotulos 0,2 3,5 3,0-60,0 420,0 Kokonaistulos 0,2 3,5 3,0-60,0 420,0 Sijoitetun pääoman tuotto 0,09 % 1,50 % 1,40 neg 28,00 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 46,4 % 48,7 % 55,00 6,00 146,00 Nettovelat - rahalaitos kaupunki pääomalaina - - Kaatopaikan rakentaminen aloitettu vuoden 2007 aikana. Jätehuollon järjestämisvelvollisuus alkaa vasta vuoden 2008 alusta. Kompostointitoiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan. Vuoden 2007 tulos tulee negatiiviseksi, koska kaatopaikan rakentamisen kustannuksia kirjataan vuoden 2007 kuluksi. Kulua ei voi poistaa eriin jaettuna tulevina vuosina. Yhtiö ei saa vastaavasta toiminnasta tuloja vuoden 2007 aikana. Taseen loppusumma kasvaa lainakirjausten vuoksi. Kaatopaikkarakentamisen lainojen nosto arvioitu tasaisesti yhden vuoden ajalle. Kankaanpään Teollisuuskiinteistö Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto Tase Henkilöstö 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Kannattavuus Nettotulos Kokonaistulos Sijoitetun pääoman tuotto Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 32,2 % 32,1 % 32,4 % 32,4 % 32,4 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Talousarvion rakenne Vuoden 2008 talousarvion rakenne noudattaa valtuuston hyväksymää Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaista talousarvioasetelmaa, jota on noudatettu vuodesta 1997 alkaen. Rakennetta on valtuuston päätöksellä muutettu siten, että käyttötaloudessa on lisätty kaksi uutta tulosaluetta: talouspalvelut ja tilapalvelut, poistettu tulosalue asuntotoimi ja tulosalue lasten päivähoito siirretty koulutuslautakunnan alaisuuteen.

13 Talousarvion rakenne kokonaisuudessaan sisältäen toimielimet, tulosalueet ja kustannuspaikat on liitteenä 3. Talousarvio koostuu seuraavista talousarvio-osista: A. Yleisperustelut B. Käyttötalousosa C. Tuloslaskelmaosa D. Investointiosa E. Rahoituslaskelmaosa F. Liitteet Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa: 1) kokonaistalouden näkökulma ja 2) toiminnan ohjauksen näkökulma. Kokonaistalouden näkökulmasta kaupungin kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa. Toiminnan ohjauksen näkökulmasta kaupungin toimintaa ohjataan käyttötalousosan ja investointiosan tavoitteilla ja määrärahoilla. Taloussuunnitelma laaditaan kolmivuotiskaudeksi. Tilikauden tulos yksittäiseltä suunnitelmavuodelta voi olla yli- tai alijäämäinen, mutta suunnitelmakaudella tulojen on katettava menot sekä aiempien vuosien alijäämät. Investoinnit on suunniteltu 5-vuotiskaudeksi. 5. Talousarvion sitovuus 5.1. Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa tulosalueittain toimielimille toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumista kuvaavat mittarit ja mittareille tavoitearvot sekä hyväksyy tulosalueelle tulosaluekohtaisen menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan nettomenomäärärahan. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli toimintakate (netto) on valtuustoon nähden sitova tulosalueittain. Myös toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia Tuloslaskelmaosa 5.3. Investointiosa Tuloslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia. Investointiosassa valtuusto myöntää menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan nettomenomäärärahan hankekohtaisesti. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli nettomeno on valtuustoon nähden sitova hankkeittain Rahoituslaskelmaosa Rahoituslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia. 11

14 12 6. Tilivelvolliset Kuntalain 75 :n mukaisia tilivelvollisia ovat kaikki valtuustoa alempien toimielinten jäsenet sekä kunkin toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat, joita ovat kaikki toimielinten esittelijät kukin esittelyynsä ja asianomaisen toimielimen tehtäviin kuuluvien asioiden osalta. Käyttötaloudessa jokaisen tulosalueen kohdalla on mainittu tilivelvollinen toimielin ja tilivelvollinen viranhaltija, investointiosassa hankkeittain on mainittu tilivelvollinen toimielin. Muiden talousarvion osien osalta tilivelvollinen on kaupunginhallitus. 7. Talousarvion käyttösuunnitelmat Talousarvion käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen menoarviot ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tulosyksiköihin, tehtäviin, kustannuspaikkoihin ja toimintoihin. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, tulee toimielimen päättää talousarviossa hyväksytyn määrärahan käyttösuunnitelmasta ja sopeuttaa toiminta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Toimielimen tulee myös kesken talousarviovuoden muuttaa käyttösuunnitelmaa, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

15 B. Käyttötalousosa 13 Käyttötalousosassa on esitetty kaupungin normaali toiminta tulosalueittain. Tulosalue on toiminnallinen kokonaisuus, jolle valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet ja antaa tavoitteiden toteuttamista vasten resurssit. Tulosalueita on yhteensä 26 kpl ja tulosalueelle annettu menoarvion ja tuloarvion erotus eli nettomenomääräraha vastaa kuntalain 65 :n "määräraha" käsitettä. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut tulosaluerakenteen Talousarvion sitovuuspäätöksen mukaan (kohdassa A.5.1.) toiminnalliset tavoitteet ovat valtuuston sitovia tahdonilmaisuja ja niiden toteutumista seuraa valtuuston asettama tarkastuslautakunta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan myös kesken talousarviovuoden tapahtuvissa osavuosiraporteissa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvaamaan on asetettu erilaisia mittareita ja tunnuslukuja. Edelleen em. sitovuuspäätöksen mukaan määrärahat ovat tulosaluekohtaisesti nettomääräisesti sitovia, ts. käyttömenojen ja -tulojen erotus on valtuustoon nähden sitova. Valtuuston asettamat alemmat toimielimet jakavat omilla päätöksillään toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat pienempiin osiin talousarvion käyttösuunnitelmissaan. Käyttötalousosan esitysmuotoa on edellisvuoden mukainen. Jokaisen tulosalueen kohdalla on nähtävissä toimintasäännön mukainen palvelukeskus sekä toimielin ja tämän alainen tilivelvollinen viranhaltija, jotka vastaavat valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta. Edelleen tulosalueittain on ilmaistu palveluajatus, toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella, toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumista kuvaavat mittarit, kysyntä- ja laajuustiedot sekä toimintatuotot ja -kulut ja näiden erotus toimintakate, joka on siis tulosalueelle annettu nettomääräinen määräraha. Määräraha on ilmaistu tuhansina euroina.

16 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 14 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Keskusvaalilautakunta Vaalit Keskusvaalilautakunnan sihteeri Palveluajatus Presidentinvaalien, eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien kunnan osuuden tehokas ja virheetön hoitaminen sekä kunnallisvaalien tehokas ja virheetön hoitaminen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 2008 Kunnallisvaalit ja Kainuun maakuntavaalit vaalipäivä sunnuntai ja ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla Europarlamenttivaalit 2010 (Ei säännönmukaisia vaaleja) 2011 Eduskuntavaalit (maaliskuu) 2012 Presidentinvaali (tammi/helmikuu) ja Kunnallisvaalit (lokakuu) 2013 (Ei säännönmukaisia vaaleja) 2014 Europarlamenttivaalit (kesäkuu) 2015 Eduskuntavaalit (maaliskuu) 2016 Kunnallisvaalit (lokakuu) Toiminnalliset tavoitteet 1. Virheettömyys ja tehokkuus. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS Virheettömyys 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Äänioikeutettuja Äänestysalueita Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

17 Kankaanpään kaupunki TA 2007, TS Käyttötalousosa 15 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta Palveluajatus Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimii HM Risto Pohjanpiiri, JHTT, HTM. Avustavina tilintarkastajina toimivat vuonna 2007 JHTT, HTM Teemu Peippo sekä JHTT Irja Suominen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella määritellää tarkastuslautakunnan hyväksymässä arviointisuunnitelmassa sekä tilintarkastajan tarkastussuunnitelmassa vuosille Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osuvuuden, kuvaavuuden, kattavuuden ja riittävyyden arviointi erityisesti niiden tehtäväalueiden osalta, mitkä on päätetty vuoden 2008 työohjelmassa. Sisäisen valvonnan riittävyyden arviointi. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

18 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 16 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginhallitus Yleishallinto Kaupunginjohtaja Palveluajatus Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja talouden hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja käyttää tarvittaessa sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia valtuuston hyväksymän strategian, talousarvion ja muiden suunnitelmien ja päätösten toteuttamiseksi. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Valtuuston hyväksymän strategian toteuttaminen - tarkistetaan valtuustokauden alussa. Kaupunkikonsernin johtaminen ja kehittäminen. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eteenpäinvieminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Hyväksyttyyn strategiaan sisältyvien kehittämishankkeiden toteutus. 2. Sote-piirin muodostaminen Pohjois-Satakuntaan. 3. Toiminnan tuottavuuden parantaminen. 4. Kaupungin talouden tasapaino. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS ) 1. kehittämishankkeet hankkeet valmistelu toteutus hankkeet valmistelu toteutus hankkeet valmistelu toteutus 2. sopimukset, työryhmät yms valmistelu valmistelu aloitus 3. jatkuva, mahd.hankkeet toteutus toteutus toteutus 4. jatkuva, mahd.hankkeet toteutus toteutus toteutus 1) Erillinen selvitys valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

19 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 17 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Kaupunginsihteeri Palveluajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on tarjota kaupunginhallitukselle koko kaupunkikonsernin johtamisessa tarvittava riittävä tieto, tuottaa keskitetysti hoidettavat yleis- ja henkilöstöhallinnon palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti sekä seurata ja raportoida hallitukselle ja valtuustolle riittävästi. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Henkilöstöä hyviin suorituksiin kannustavien ja tukevien järjestelmien ylläpito ja kehittäminen. Pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu. Hallintokeskuksen johtamisessa korostuvat strategian-, prosessien-, muutoksen-, vuorovaikutus- ja osaamisen johtamisen taidot. Toiminnalliset tavoitteet Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman valmistuminen. Kaupungin uusi graafinen ilme Kuntaviskuri Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma Kaupungin uusi graafinen ilme Kuntaviskuri Valmistuminen Otettu käyttöön Ensipainos ilmestynyt Kysyntä ja laajuustiedot TP2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

20 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 18 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginhallitus Kehittäminen Kaupunginjohtaja Palveluajatus Kaupunkistrategian mukaisesti Kankaanpää on: - vetovoimainen kaupunki, joka - kiinnittää huomiota henkilöstöön ja uudistumiseen ja jolla on - laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut ja jonka - talous on tasapainossa ja joka kiinnittää huomiota - asiakkaisiin ja kaupunkilaisiin Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen. Valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen. Yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n aktiivinen toiminta ( ) 2. TTY:n Kankaanpään yksikkö ( ) 3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta ( ) 4. Käynnistettävät muut kehittämishankkeet ( ) - tästä sidottu noin Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutin kotikuntarahoitukseen, josta tullaan pyrkimään pois perussopimusta muuttamalla. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS Yhtiön toiminnan tuloksellisuus raportti KH:lle 2. Yksikön toiminnan tulokset raportti KH:lle 3. Toiminnan tulokset raportti KH:lle 4. Käynnistettävät hankkeet kh:n päät. Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

21 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 19 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginhallitus Tukipalvelut Kaupunginsihteeri Palveluajatus Tukipalveluyksikön tehtävänä on järjestää palvelukeskuksille toimistotyöhön tarvittava työvoima, siivous- ja ruokahuoltopalvelut sekä atk-tukipalvelut kilpailukykyisesti. Palvelukeskusten sisäisesti ostamien palvelujen ylijäävä osa myydään konsernin tytäryhteisöille ja toisessa vaiheessa konsernin ulkopuolelle. Tukipalvelujen tulosalue sisältää myös palvelupisteen toimintamenot, joita ei vyörytetä muille tulosalueille. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Palvelujen laadusta huolehtiminen laatuohjelman (ISO 9001) mukaisesti. Toimistopalveluiden tuotteistaminen. Päätöksenteon täytäntöönpanon keskittäminen tavoitteena keskitetty hallintopalvelu. Tukipalvelujen kustannusrakenteen läpinäkyvyyden parantaminen yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Toiminnalliset tavoitteet Laatujärjestelmän sertifiointi. Toimistopalvelujen tuottaminen myös konsernin tytäryhteisöille ja aluepelastuslaitokselle. Esityslista- ja pöytäkirjapalvelun keskittäminen jatkuu. Sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman valmistuminen ja kehittäminen (Kuntien eams-hanke) Asiakaspalvelun tarjoaminen palvelupisteessä jatkossakin normaalia virastoaikaa laajemmin. Siivouspalveluiden tehokkuuden lisääminen laadusta poikkeamatta ja toimintojen osittainen ulkoistaminen laadussa pysyen. Ruokahuoltopalvelut jatkaa keittiötoimintojen kehittämistä ja Toukolanhovin keskittäminen ruokahuoltoon. Keittiön atk- ohjelman käyttöönotto jokapäiväisen työskentelyn välineeksi. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Laatujärjestelmätyö jatkuu jatkuu Sertifiointi Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin Tuotettujen aterioitten määrä Ruokah. kust.tehokkuus hinta /ater. 2,47 2,77 2,62 2,62 2,62 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Henkilöstön määrä * toimistopalvelut * siivous- ja ruokahuolto 63 58,5 46,5 46,5 46,5 * tietohallinto Mitoitettu siivoustyöaika h/pv ,5 169,15 169,15 169,15 Toimistopalvelut, henkilötyöviikkoja * ulkopuolinen myynti henkilötyöviikkoa Tietohallinto *palveluvasteaikojen toteutuminen 82 % 85 % 88 % 90 % 92 % *asiakaspalautteen keskiarvo 8,5 8,8 8,9 9,0 9,1 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

22 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 20 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Talouskeskus Kaupunginhallitus Talouspalvelut Kaupunginkamreeri Palveluajatus Talouspalvelut tuottaa kirjanpito-, palkanlaskenta-, osto- ja myyntireskontra- sekä maksuliikennepalvelut Kankaanpään kaupungille, Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymälle ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymälle vuoden 2007 alusta lukien. Tämän lisäksi talouspalvelut vastaa kaupungin taloussuunnittelusta, kaupungin asuntoviraistoiminnasta sekä verotuksen kustannuksista veroviranomaisille. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Taloushallintopalvelujen tehokkuuden kehittäminen. Seurannan kehittäminen ja siitä saatavan tiedon hyödyntäminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Taloushallintopalvelujen tuotteiden yksikköhinnat kohtuulliset. 2. Seuranta ja raportointi riittävä. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS Yksikköhinnat: 1.1. Palkkalaskelma /kpl 14,90 14,22 14,20 14, Kirjanpidon vientirivi /kpl 0,55 0,77 0,77 0, Ostolasku /kpl 3,91 2,94 2,90 2, Maksuliikennetapahtuma /kpl 0,22 0,27 0,25 0, Myyntilasku /kpl 1,29 1,68 1,50 1,50 2. Vakioraportit kpl/v 2.1. Valtuustolle kpl/v Tilivelvollisille kpl/v Kysyntä ja laajuustiedot TP2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Henkilöstöpanos henkilötyövuodet 17,3 16,8 16,8 16,8 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005 Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. 1 Sisällyslyettelo Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot