Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010"

Transkriptio

1 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija: Konsta Pylkkänen: Viisausopin lajit on: kaukoviisaus, jota on minulla hyvin paljon. Mitä se on? Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle suotu. Jolla sitä on, niin pitäköön hyvänään! Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa; asia jää huvikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon sille on maailmanranta kevyt kiertää...

3 1 Kankaanpään kaupunki Talousarvio 2008, taloussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 3 A. Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalous Kankaanpään kaupungin talous 7 2. Strategia 7 3. Konserni 8 4. Talousarvion rakenne Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoituslaskelmaosa Tilivelvolliset Talousarvion käyttösuunnitelmat 12 B. Käyttötalousosa Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat tulosalueittain Käyttötalous tulosalueittain C. Tuloslaskelmaosa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Käyttökate Korkotuotot ja -kulut sekä muut rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä 100 Tuloslaskelma 101

4 2 D. Investointiosa Hankkeet perusteluineen E. Rahoituslaskelmaosa Rahoituslaskelma ja vieraan pääoman muutokset 108 Rahoituslaskelma 109 F. Liitteet Henkilöstöpoliittinen ohjelma Konsernin rakenne Talousarvion rakenne Verotuloennuste Valtionosuuslaskelma Poistosuunnitelma Kaavoitusohjelma 126

5

6

7 5 A. Yleisperustelut 1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys 1.1. Yleinen taloudellinen tilanne (Lähde: Suomen Kuntaliitto, kuntatalous 4/2007) Suomen talouden kasvuvauhti on jatkunut vahvana poikkeuksellisen pitkään. Kokonaistuotannon määrä on lisääntynyt vuonna 2007 odotettua ripeämmin. Ennustelaitokset ovat korottaneet keväällä esittämiään kasvulukuja ylöspäin. Syyskuussa 2007 suhdanne-ennusteensa julkistaneet laitokset arvioivat kansantuotteen määrän kohoavan vuonna ½ %. Tehdasteollisuuden tuotannon kasvu on ollut nopeaa. Teollisuuden tilauskanta on normaalia suurempi ja kapasiteetin käyttöaste korkea. Myös maatalouden, rakentamisen, kaupan sekä rahoitustoiminnan tuotanto on lisääntynyt ripeästi. Yritysten luottamusindikaattorit ja suhdannebarometrit osoittavat korkeasuhdanteen jatkuvan vuodelle ennustetaan yleisesti yli kolmen prosentin tuotannon kasvua. Epävarmuudet liittyvät kotimaiseen hintaja kustannuspaineeseen sekä kansainvälisen talouden kehitykseen, erityisesti rahoitusmarkkinoiden rauhattomuuteen. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 2½ prosenttia. Kotimaiset kustannuspaineet ovat olleet toistaiseksi vähäisiä vaikka eräillä aloilla aletaan lähestyä ylikuumenemistilannetta. Inflaatiovauhtia ovat kiihdyttäneet vuonna 2007 erityisesti yleisen korkotason kohoaminen sekä asuntohintojen nousu. Vuonna 2008 inflaatio pysynee vuoden 2007 keskimääräisellä tasolla. Korkotason arvioidaan kohoavan jonkin verran euroalueella vielä 2008 vuonnakin. Palkkaratkaisut ja tuottavuuskehitys vaikuttavat keskeisesti vuoden 2008 kotimaiseen kustannuskehitykseen. Työllisyyden kehitys on ollut suotuisaa ja 2008 vuonna työllisten lukumäärän arvioidaan lisääntyvän yhteensä runsaalla henkilöllä vuoden 2006 keskimääräisestä tasosta. Työttömyysaste alenee vuoden 2006 keskimääräisestä tasosta vuosina 2007 ja 2008 yhteensä 1½ prosenttiyksikköä. Keskimääräisen työttömyysasteen arvioidaan olevan 6,3 prosenttia vuonna 2008.

8 Kuntatalous Kuntatalous vuosina (Lähde: Suomen Kuntaliitto, Kuntatalous 4/2007) Kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla nelisen prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma on lisääntynyt runsaan kolmen prosentin vuosivauhtia vuonna Kunta-alalla saavutettiin neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista kuntatyönantajan ja kolmen pääsopijajärjestön kesken 19. syyskuuta. Kahden vuoden ja neljän kuukauden pituinen sopimuskausi päättyy Sopimus sisältää sopimuskauden aikana kolme yleiskorotusta ja lisäksi paikallisia järjestelyeriä. Kustannusvaikutukset on arvioitu olevan koko sopimuskauden aikana keskimäärin 11,6 %. Tehyn osalta neuvottelut jatkuvat valtakunnansovittelijan johdolla. Kunnallisveron tilitykset ovat kohonneet vuoden 2007 tammi-elokuussa kuutisen prosenttia. Nopeaa kasvua selittävät muun muassa yleisen taloudellisen toimeliaisuuden jatkuminen vilkkaana, mikä on merkinnyt ansiotulojen odotettua parempaa lisäystä. Heinäkuussa toteutettu kuntaryhmän verovuoden 2007 jako-osuuden alentaminen hillitsi tilitysten kumulatiivista kasvua. Vuonna 2007 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kuitenkin kokonaisuudessaan kasvavan noin 7 % edellisestä vuodesta. Vuonna 2008 kunnallisveron tilitykset lisääntyvät noin kuusi prosenttia ansiotulojen kasvun jatkuessa ripeänä. Kansantalouden palkkasumma nousee nopeasti työllisyyden paranemisen ja sopimuskorotusten johdosta. Osana työn verotuksen keventämistä kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä korotetaan, mikä vähentää kunnallisveron tuottoa noin sata miljoonaa euroa. Monet kunnat suunnittelevat tuloveroprosenttinsa korottamista. Kuntien yhteisöveron tilitykset ovat arvion mukaan runsaat 1,4 miljardia euroa vuonna 2007 eli huomattavasti ennakoitua enemmän. Yhteisövero kasvaa vuonna %, vaikka talouden kasvu jonkin verran hidastuukin. Kiinteistöveron tilitysten määräksi vuonna 2007 arvioidaan 850 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron tuotto lisääntynee vuonna 2008 viisi prosenttia. Kuntien verotulojen tilitykset ovat vuonna 2007 yhteensä 16,3 miljardia euroa. Vuonna 2008 tilitykset kasvanevat miljardi euroa eli kuusi prosenttia.

9 Kankaanpään kaupungin talous 2. Strategia Vuoden 2006 tilikauden tulos muodostui 1,74 milj. euroa alijäämäiseksi. Myös edellisen vuoden 2005 tilinpäätös oli 0,55 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2006 tulosta heikensi 0,58 milj. euron suuruinen satunnainen kulu. Vuosikate oli vuonna 2006 selvästi alle poistojen: vain 0,92 milj. euroa poistojen ollessa 2,09 milj. euroa. Vuosien 2005 ja 2006 alijäämäiset tilinpäätökset kuluttivat taseessa olleen edellisten tilikausien ylijäämän niin, että yhteenlasketut ylijäämät taseessa tilinpäätöshetkellä 2006 olivat enää 0,30 milj. euroa. Vuoden 2007 talousarvio on alunperin laadittu 0,05 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarvion toteutumisen seuranta ennakoi tilikauden tuloksen muodostuvan huomattavasti talousarviota heikommaksi. Talousarvioon tehdyt muutokset kääntävät sen 0,5 milj. euroa alijäämäiseksi, jolloin taseessa olevat vanhat ylijäämät eivät riitä kattamaan vuoden 2007 ennakoitua alijäämää. Tämän johdosta taloussuunnitelmakauden tulee olla ylijäämäinen. Vuoden 2008 talousarvio perustuu entisiin veroprosentteihin. Investointitaso on poistoja ja vuosikatetta suurempi jolloin lainamäärää kasvaa. Lainamäärän kasvu aiheuttaa kasvavia korkomenoja, jotka heikentävät tilikauden tulosta. Kankaanpään kaupungin strategia on laadittu erillisenä asiakirjana vuoden 2005 aikana. Strategia perustuu visioon 2012 ja arvoihin ja se on laadittu viidestä eri näkökulmasta: Vetovoimainen kaupunki Henkilöstö ja uudistuminen Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Talous Asiakas ja kuntalainen Strategiaa toteutetaan talousarvion ja taloussuunnitelman avulla.

10 8 3. Konserni Kankaanpään kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tunnusluvut on esitetty seuraavassa. Omistajaohjauksena Kankaanpään kaupunki tulee jatkossa asettamaan tytäryhteisöille yksityiskohtaisempia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joiden toteutumista tullaan seuraamaan osana talousarvion toteutumisraportointia. Kankaanpään Asunnonhankinta Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos Kokonaistulos Sijoitetun pääoman tuotto 2,20 % 2,50 % 2,60 % 2,80 % 2,90 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 18,3 % 18,8 % 19,2 % 19,4 % 19,6 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Yhtiö on perustettu Kuluva vuosi on yhtiön 40. toimintavuosi. Yhtiö kuuluu kaupunkikonserniin ja koko osakekannan omistaa Kankaanpään kaupunki. Yhtiön osakepääoma on ,20. Yhtiön toimialana on Kankaanpään kaupungin alueella tapahtuva asuntojen omistaminen, hankkiminen, rakentaminen tai rakennuttaminen sekä vuokraaminen. Vuokrauksessa noudatetaan kaupungin vahvistamia asukasvalintaperusteita. Lisäksi yhtiön toimialana on myydä isännöinti- ja toimistopalveluja ja muita vastaavia palveluja. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Budjetoitu liikevaihto vuodelle 2008 on TEU. Vuokrattavia asuntoja yhtiöllä on omistuksessaan yhteensä 504 kpl, asuinpinta-ala yhteensä m 2. Lisäksi muita vuokrattavia ja isännöitäviä asuntoja on yhteensä 191 kpl. Asukkaita yhtiön omistamissa ja hallinnoimissa huoneistoissa vuoden 2006 lopulla oli henkilöä, mikä on 8,3 % Kankaanpään väkiluvusta. Käyttöaste v oli 94,0 %. Käyttöaste vaihteli eri kiinteistöissä on %. Korkeimpia käyttöasteita on Paasikivenkatu 3:ssa, Justeerissa, Kankaistonpellossa sekä Myllyrivissä. Matalin käyttöaste on Soikankadulla. Käyttöasteen arvioidaan olevan pysyvän samansuuruisena myös vuosina 2007 ja Yhtiön vuosikorjausbudjetti on 326 TEU. Jokaiselle kustannuspaikalle on tehty vuosikorjausbudjetti.

11 9 Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto = toimintatuotot Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos 624,6 617,0 685,0 887,0 779,0 Kokonaistulos 624,6 617,0 685,0 887,0 779,0 Sijoitetun pääoman tuotto 3,40 % 3,43 % 3,85 % 5,09 % 4,61 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 99,3 % 99,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Nettovelat - rahalaitos - kaupunki VSO Tuloutus kunnille Kankaanpää Karvia Korko- ja rahoituskulut Tuloverot Tuloutus kunnille yht Kankaanpään Yrityspalvelu Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos 43,0 8,3-98,8 36,0-1,2 Kokonaistulos 43,0 8,3-98,8 36,0-1,2 Sijoitetun pääoman tuotto 5,70 % 0,01 % -0,02 0,0 % 0 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 57,0 % 44,9 % 38,8 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Yhtiö keskittyy toimitilojen rakennuttamiseen ja vuokraamiseen ensisijaisesti tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille Kankaanpäässä. Yhtiö on 100 %:sti kaupungin omistuksessa. Vuoden 2006 lopussa vuokrattua toimitilaa on yhteensä m 2 josta omaa tilaa m 2 ja läpivuokrattuna 3902 m 2. Uuden toimitilan rakennuttaminen edellyttää pääomistajan rahoitusosuutta ja takausta.

12 10 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto Tase Henkilöstö 1 1 1,00 1,00 1,00 Kannattavuus Nettotulos 0,2 3,5 3,0-60,0 420,0 Kokonaistulos 0,2 3,5 3,0-60,0 420,0 Sijoitetun pääoman tuotto 0,09 % 1,50 % 1,40 neg 28,00 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 46,4 % 48,7 % 55,00 6,00 146,00 Nettovelat - rahalaitos kaupunki pääomalaina - - Kaatopaikan rakentaminen aloitettu vuoden 2007 aikana. Jätehuollon järjestämisvelvollisuus alkaa vasta vuoden 2008 alusta. Kompostointitoiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan. Vuoden 2007 tulos tulee negatiiviseksi, koska kaatopaikan rakentamisen kustannuksia kirjataan vuoden 2007 kuluksi. Kulua ei voi poistaa eriin jaettuna tulevina vuosina. Yhtiö ei saa vastaavasta toiminnasta tuloja vuoden 2007 aikana. Taseen loppusumma kasvaa lainakirjausten vuoksi. Kaatopaikkarakentamisen lainojen nosto arvioitu tasaisesti yhden vuoden ajalle. Kankaanpään Teollisuuskiinteistö Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto Tase Henkilöstö 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Kannattavuus Nettotulos Kokonaistulos Sijoitetun pääoman tuotto Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 32,2 % 32,1 % 32,4 % 32,4 % 32,4 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Talousarvion rakenne Vuoden 2008 talousarvion rakenne noudattaa valtuuston hyväksymää Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaista talousarvioasetelmaa, jota on noudatettu vuodesta 1997 alkaen. Rakennetta on valtuuston päätöksellä muutettu siten, että käyttötaloudessa on lisätty kaksi uutta tulosaluetta: talouspalvelut ja tilapalvelut, poistettu tulosalue asuntotoimi ja tulosalue lasten päivähoito siirretty koulutuslautakunnan alaisuuteen.

13 Talousarvion rakenne kokonaisuudessaan sisältäen toimielimet, tulosalueet ja kustannuspaikat on liitteenä 3. Talousarvio koostuu seuraavista talousarvio-osista: A. Yleisperustelut B. Käyttötalousosa C. Tuloslaskelmaosa D. Investointiosa E. Rahoituslaskelmaosa F. Liitteet Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa: 1) kokonaistalouden näkökulma ja 2) toiminnan ohjauksen näkökulma. Kokonaistalouden näkökulmasta kaupungin kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa. Toiminnan ohjauksen näkökulmasta kaupungin toimintaa ohjataan käyttötalousosan ja investointiosan tavoitteilla ja määrärahoilla. Taloussuunnitelma laaditaan kolmivuotiskaudeksi. Tilikauden tulos yksittäiseltä suunnitelmavuodelta voi olla yli- tai alijäämäinen, mutta suunnitelmakaudella tulojen on katettava menot sekä aiempien vuosien alijäämät. Investoinnit on suunniteltu 5-vuotiskaudeksi. 5. Talousarvion sitovuus 5.1. Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa tulosalueittain toimielimille toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumista kuvaavat mittarit ja mittareille tavoitearvot sekä hyväksyy tulosalueelle tulosaluekohtaisen menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan nettomenomäärärahan. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli toimintakate (netto) on valtuustoon nähden sitova tulosalueittain. Myös toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia Tuloslaskelmaosa 5.3. Investointiosa Tuloslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia. Investointiosassa valtuusto myöntää menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan nettomenomäärärahan hankekohtaisesti. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli nettomeno on valtuustoon nähden sitova hankkeittain Rahoituslaskelmaosa Rahoituslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia. 11

14 12 6. Tilivelvolliset Kuntalain 75 :n mukaisia tilivelvollisia ovat kaikki valtuustoa alempien toimielinten jäsenet sekä kunkin toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat, joita ovat kaikki toimielinten esittelijät kukin esittelyynsä ja asianomaisen toimielimen tehtäviin kuuluvien asioiden osalta. Käyttötaloudessa jokaisen tulosalueen kohdalla on mainittu tilivelvollinen toimielin ja tilivelvollinen viranhaltija, investointiosassa hankkeittain on mainittu tilivelvollinen toimielin. Muiden talousarvion osien osalta tilivelvollinen on kaupunginhallitus. 7. Talousarvion käyttösuunnitelmat Talousarvion käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen menoarviot ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tulosyksiköihin, tehtäviin, kustannuspaikkoihin ja toimintoihin. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, tulee toimielimen päättää talousarviossa hyväksytyn määrärahan käyttösuunnitelmasta ja sopeuttaa toiminta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Toimielimen tulee myös kesken talousarviovuoden muuttaa käyttösuunnitelmaa, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

15 B. Käyttötalousosa 13 Käyttötalousosassa on esitetty kaupungin normaali toiminta tulosalueittain. Tulosalue on toiminnallinen kokonaisuus, jolle valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet ja antaa tavoitteiden toteuttamista vasten resurssit. Tulosalueita on yhteensä 26 kpl ja tulosalueelle annettu menoarvion ja tuloarvion erotus eli nettomenomääräraha vastaa kuntalain 65 :n "määräraha" käsitettä. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut tulosaluerakenteen Talousarvion sitovuuspäätöksen mukaan (kohdassa A.5.1.) toiminnalliset tavoitteet ovat valtuuston sitovia tahdonilmaisuja ja niiden toteutumista seuraa valtuuston asettama tarkastuslautakunta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan myös kesken talousarviovuoden tapahtuvissa osavuosiraporteissa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvaamaan on asetettu erilaisia mittareita ja tunnuslukuja. Edelleen em. sitovuuspäätöksen mukaan määrärahat ovat tulosaluekohtaisesti nettomääräisesti sitovia, ts. käyttömenojen ja -tulojen erotus on valtuustoon nähden sitova. Valtuuston asettamat alemmat toimielimet jakavat omilla päätöksillään toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat pienempiin osiin talousarvion käyttösuunnitelmissaan. Käyttötalousosan esitysmuotoa on edellisvuoden mukainen. Jokaisen tulosalueen kohdalla on nähtävissä toimintasäännön mukainen palvelukeskus sekä toimielin ja tämän alainen tilivelvollinen viranhaltija, jotka vastaavat valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta. Edelleen tulosalueittain on ilmaistu palveluajatus, toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella, toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumista kuvaavat mittarit, kysyntä- ja laajuustiedot sekä toimintatuotot ja -kulut ja näiden erotus toimintakate, joka on siis tulosalueelle annettu nettomääräinen määräraha. Määräraha on ilmaistu tuhansina euroina.

16 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 14 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Keskusvaalilautakunta Vaalit Keskusvaalilautakunnan sihteeri Palveluajatus Presidentinvaalien, eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien kunnan osuuden tehokas ja virheetön hoitaminen sekä kunnallisvaalien tehokas ja virheetön hoitaminen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 2008 Kunnallisvaalit ja Kainuun maakuntavaalit vaalipäivä sunnuntai ja ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla Europarlamenttivaalit 2010 (Ei säännönmukaisia vaaleja) 2011 Eduskuntavaalit (maaliskuu) 2012 Presidentinvaali (tammi/helmikuu) ja Kunnallisvaalit (lokakuu) 2013 (Ei säännönmukaisia vaaleja) 2014 Europarlamenttivaalit (kesäkuu) 2015 Eduskuntavaalit (maaliskuu) 2016 Kunnallisvaalit (lokakuu) Toiminnalliset tavoitteet 1. Virheettömyys ja tehokkuus. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS Virheettömyys 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Äänioikeutettuja Äänestysalueita Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

17 Kankaanpään kaupunki TA 2007, TS Käyttötalousosa 15 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta Palveluajatus Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimii HM Risto Pohjanpiiri, JHTT, HTM. Avustavina tilintarkastajina toimivat vuonna 2007 JHTT, HTM Teemu Peippo sekä JHTT Irja Suominen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella määritellää tarkastuslautakunnan hyväksymässä arviointisuunnitelmassa sekä tilintarkastajan tarkastussuunnitelmassa vuosille Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osuvuuden, kuvaavuuden, kattavuuden ja riittävyyden arviointi erityisesti niiden tehtäväalueiden osalta, mitkä on päätetty vuoden 2008 työohjelmassa. Sisäisen valvonnan riittävyyden arviointi. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

18 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 16 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginhallitus Yleishallinto Kaupunginjohtaja Palveluajatus Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja talouden hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja käyttää tarvittaessa sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia valtuuston hyväksymän strategian, talousarvion ja muiden suunnitelmien ja päätösten toteuttamiseksi. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Valtuuston hyväksymän strategian toteuttaminen - tarkistetaan valtuustokauden alussa. Kaupunkikonsernin johtaminen ja kehittäminen. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eteenpäinvieminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Hyväksyttyyn strategiaan sisältyvien kehittämishankkeiden toteutus. 2. Sote-piirin muodostaminen Pohjois-Satakuntaan. 3. Toiminnan tuottavuuden parantaminen. 4. Kaupungin talouden tasapaino. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS ) 1. kehittämishankkeet hankkeet valmistelu toteutus hankkeet valmistelu toteutus hankkeet valmistelu toteutus 2. sopimukset, työryhmät yms valmistelu valmistelu aloitus 3. jatkuva, mahd.hankkeet toteutus toteutus toteutus 4. jatkuva, mahd.hankkeet toteutus toteutus toteutus 1) Erillinen selvitys valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

19 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 17 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Kaupunginsihteeri Palveluajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on tarjota kaupunginhallitukselle koko kaupunkikonsernin johtamisessa tarvittava riittävä tieto, tuottaa keskitetysti hoidettavat yleis- ja henkilöstöhallinnon palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti sekä seurata ja raportoida hallitukselle ja valtuustolle riittävästi. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Henkilöstöä hyviin suorituksiin kannustavien ja tukevien järjestelmien ylläpito ja kehittäminen. Pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu. Hallintokeskuksen johtamisessa korostuvat strategian-, prosessien-, muutoksen-, vuorovaikutus- ja osaamisen johtamisen taidot. Toiminnalliset tavoitteet Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman valmistuminen. Kaupungin uusi graafinen ilme Kuntaviskuri Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma Kaupungin uusi graafinen ilme Kuntaviskuri Valmistuminen Otettu käyttöön Ensipainos ilmestynyt Kysyntä ja laajuustiedot TP2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

20 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 18 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginhallitus Kehittäminen Kaupunginjohtaja Palveluajatus Kaupunkistrategian mukaisesti Kankaanpää on: - vetovoimainen kaupunki, joka - kiinnittää huomiota henkilöstöön ja uudistumiseen ja jolla on - laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut ja jonka - talous on tasapainossa ja joka kiinnittää huomiota - asiakkaisiin ja kaupunkilaisiin Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen. Valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen. Yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n aktiivinen toiminta ( ) 2. TTY:n Kankaanpään yksikkö ( ) 3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta ( ) 4. Käynnistettävät muut kehittämishankkeet ( ) - tästä sidottu noin Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutin kotikuntarahoitukseen, josta tullaan pyrkimään pois perussopimusta muuttamalla. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS Yhtiön toiminnan tuloksellisuus raportti KH:lle 2. Yksikön toiminnan tulokset raportti KH:lle 3. Toiminnan tulokset raportti KH:lle 4. Käynnistettävät hankkeet kh:n päät. Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

21 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 19 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginhallitus Tukipalvelut Kaupunginsihteeri Palveluajatus Tukipalveluyksikön tehtävänä on järjestää palvelukeskuksille toimistotyöhön tarvittava työvoima, siivous- ja ruokahuoltopalvelut sekä atk-tukipalvelut kilpailukykyisesti. Palvelukeskusten sisäisesti ostamien palvelujen ylijäävä osa myydään konsernin tytäryhteisöille ja toisessa vaiheessa konsernin ulkopuolelle. Tukipalvelujen tulosalue sisältää myös palvelupisteen toimintamenot, joita ei vyörytetä muille tulosalueille. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Palvelujen laadusta huolehtiminen laatuohjelman (ISO 9001) mukaisesti. Toimistopalveluiden tuotteistaminen. Päätöksenteon täytäntöönpanon keskittäminen tavoitteena keskitetty hallintopalvelu. Tukipalvelujen kustannusrakenteen läpinäkyvyyden parantaminen yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Toiminnalliset tavoitteet Laatujärjestelmän sertifiointi. Toimistopalvelujen tuottaminen myös konsernin tytäryhteisöille ja aluepelastuslaitokselle. Esityslista- ja pöytäkirjapalvelun keskittäminen jatkuu. Sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman valmistuminen ja kehittäminen (Kuntien eams-hanke) Asiakaspalvelun tarjoaminen palvelupisteessä jatkossakin normaalia virastoaikaa laajemmin. Siivouspalveluiden tehokkuuden lisääminen laadusta poikkeamatta ja toimintojen osittainen ulkoistaminen laadussa pysyen. Ruokahuoltopalvelut jatkaa keittiötoimintojen kehittämistä ja Toukolanhovin keskittäminen ruokahuoltoon. Keittiön atk- ohjelman käyttöönotto jokapäiväisen työskentelyn välineeksi. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Laatujärjestelmätyö jatkuu jatkuu Sertifiointi Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin Tuotettujen aterioitten määrä Ruokah. kust.tehokkuus hinta /ater. 2,47 2,77 2,62 2,62 2,62 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Henkilöstön määrä * toimistopalvelut * siivous- ja ruokahuolto 63 58,5 46,5 46,5 46,5 * tietohallinto Mitoitettu siivoustyöaika h/pv ,5 169,15 169,15 169,15 Toimistopalvelut, henkilötyöviikkoja * ulkopuolinen myynti henkilötyöviikkoa Tietohallinto *palveluvasteaikojen toteutuminen 82 % 85 % 88 % 90 % 92 % *asiakaspalautteen keskiarvo 8,5 8,8 8,9 9,0 9,1 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

22 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 20 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Talouskeskus Kaupunginhallitus Talouspalvelut Kaupunginkamreeri Palveluajatus Talouspalvelut tuottaa kirjanpito-, palkanlaskenta-, osto- ja myyntireskontra- sekä maksuliikennepalvelut Kankaanpään kaupungille, Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymälle ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymälle vuoden 2007 alusta lukien. Tämän lisäksi talouspalvelut vastaa kaupungin taloussuunnittelusta, kaupungin asuntoviraistoiminnasta sekä verotuksen kustannuksista veroviranomaisille. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Taloushallintopalvelujen tehokkuuden kehittäminen. Seurannan kehittäminen ja siitä saatavan tiedon hyödyntäminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Taloushallintopalvelujen tuotteiden yksikköhinnat kohtuulliset. 2. Seuranta ja raportointi riittävä. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS Yksikköhinnat: 1.1. Palkkalaskelma /kpl 14,90 14,22 14,20 14, Kirjanpidon vientirivi /kpl 0,55 0,77 0,77 0, Ostolasku /kpl 3,91 2,94 2,90 2, Maksuliikennetapahtuma /kpl 0,22 0,27 0,25 0, Myyntilasku /kpl 1,29 1,68 1,50 1,50 2. Vakioraportit kpl/v 2.1. Valtuustolle kpl/v Tilivelvollisille kpl/v Kysyntä ja laajuustiedot TP2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Henkilöstöpanos henkilötyövuodet 17,3 16,8 16,8 16,8 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot