Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010"

Transkriptio

1 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija: Konsta Pylkkänen: Viisausopin lajit on: kaukoviisaus, jota on minulla hyvin paljon. Mitä se on? Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle suotu. Jolla sitä on, niin pitäköön hyvänään! Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa; asia jää huvikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon sille on maailmanranta kevyt kiertää...

3 1 Kankaanpään kaupunki Talousarvio 2008, taloussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 3 A. Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalous Kankaanpään kaupungin talous 7 2. Strategia 7 3. Konserni 8 4. Talousarvion rakenne Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoituslaskelmaosa Tilivelvolliset Talousarvion käyttösuunnitelmat 12 B. Käyttötalousosa Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat tulosalueittain Käyttötalous tulosalueittain C. Tuloslaskelmaosa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Käyttökate Korkotuotot ja -kulut sekä muut rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä 100 Tuloslaskelma 101

4 2 D. Investointiosa Hankkeet perusteluineen E. Rahoituslaskelmaosa Rahoituslaskelma ja vieraan pääoman muutokset 108 Rahoituslaskelma 109 F. Liitteet Henkilöstöpoliittinen ohjelma Konsernin rakenne Talousarvion rakenne Verotuloennuste Valtionosuuslaskelma Poistosuunnitelma Kaavoitusohjelma 126

5

6

7 5 A. Yleisperustelut 1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitys 1.1. Yleinen taloudellinen tilanne (Lähde: Suomen Kuntaliitto, kuntatalous 4/2007) Suomen talouden kasvuvauhti on jatkunut vahvana poikkeuksellisen pitkään. Kokonaistuotannon määrä on lisääntynyt vuonna 2007 odotettua ripeämmin. Ennustelaitokset ovat korottaneet keväällä esittämiään kasvulukuja ylöspäin. Syyskuussa 2007 suhdanne-ennusteensa julkistaneet laitokset arvioivat kansantuotteen määrän kohoavan vuonna ½ %. Tehdasteollisuuden tuotannon kasvu on ollut nopeaa. Teollisuuden tilauskanta on normaalia suurempi ja kapasiteetin käyttöaste korkea. Myös maatalouden, rakentamisen, kaupan sekä rahoitustoiminnan tuotanto on lisääntynyt ripeästi. Yritysten luottamusindikaattorit ja suhdannebarometrit osoittavat korkeasuhdanteen jatkuvan vuodelle ennustetaan yleisesti yli kolmen prosentin tuotannon kasvua. Epävarmuudet liittyvät kotimaiseen hintaja kustannuspaineeseen sekä kansainvälisen talouden kehitykseen, erityisesti rahoitusmarkkinoiden rauhattomuuteen. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 2½ prosenttia. Kotimaiset kustannuspaineet ovat olleet toistaiseksi vähäisiä vaikka eräillä aloilla aletaan lähestyä ylikuumenemistilannetta. Inflaatiovauhtia ovat kiihdyttäneet vuonna 2007 erityisesti yleisen korkotason kohoaminen sekä asuntohintojen nousu. Vuonna 2008 inflaatio pysynee vuoden 2007 keskimääräisellä tasolla. Korkotason arvioidaan kohoavan jonkin verran euroalueella vielä 2008 vuonnakin. Palkkaratkaisut ja tuottavuuskehitys vaikuttavat keskeisesti vuoden 2008 kotimaiseen kustannuskehitykseen. Työllisyyden kehitys on ollut suotuisaa ja 2008 vuonna työllisten lukumäärän arvioidaan lisääntyvän yhteensä runsaalla henkilöllä vuoden 2006 keskimääräisestä tasosta. Työttömyysaste alenee vuoden 2006 keskimääräisestä tasosta vuosina 2007 ja 2008 yhteensä 1½ prosenttiyksikköä. Keskimääräisen työttömyysasteen arvioidaan olevan 6,3 prosenttia vuonna 2008.

8 Kuntatalous Kuntatalous vuosina (Lähde: Suomen Kuntaliitto, Kuntatalous 4/2007) Kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla nelisen prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma on lisääntynyt runsaan kolmen prosentin vuosivauhtia vuonna Kunta-alalla saavutettiin neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista kuntatyönantajan ja kolmen pääsopijajärjestön kesken 19. syyskuuta. Kahden vuoden ja neljän kuukauden pituinen sopimuskausi päättyy Sopimus sisältää sopimuskauden aikana kolme yleiskorotusta ja lisäksi paikallisia järjestelyeriä. Kustannusvaikutukset on arvioitu olevan koko sopimuskauden aikana keskimäärin 11,6 %. Tehyn osalta neuvottelut jatkuvat valtakunnansovittelijan johdolla. Kunnallisveron tilitykset ovat kohonneet vuoden 2007 tammi-elokuussa kuutisen prosenttia. Nopeaa kasvua selittävät muun muassa yleisen taloudellisen toimeliaisuuden jatkuminen vilkkaana, mikä on merkinnyt ansiotulojen odotettua parempaa lisäystä. Heinäkuussa toteutettu kuntaryhmän verovuoden 2007 jako-osuuden alentaminen hillitsi tilitysten kumulatiivista kasvua. Vuonna 2007 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kuitenkin kokonaisuudessaan kasvavan noin 7 % edellisestä vuodesta. Vuonna 2008 kunnallisveron tilitykset lisääntyvät noin kuusi prosenttia ansiotulojen kasvun jatkuessa ripeänä. Kansantalouden palkkasumma nousee nopeasti työllisyyden paranemisen ja sopimuskorotusten johdosta. Osana työn verotuksen keventämistä kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä korotetaan, mikä vähentää kunnallisveron tuottoa noin sata miljoonaa euroa. Monet kunnat suunnittelevat tuloveroprosenttinsa korottamista. Kuntien yhteisöveron tilitykset ovat arvion mukaan runsaat 1,4 miljardia euroa vuonna 2007 eli huomattavasti ennakoitua enemmän. Yhteisövero kasvaa vuonna %, vaikka talouden kasvu jonkin verran hidastuukin. Kiinteistöveron tilitysten määräksi vuonna 2007 arvioidaan 850 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron tuotto lisääntynee vuonna 2008 viisi prosenttia. Kuntien verotulojen tilitykset ovat vuonna 2007 yhteensä 16,3 miljardia euroa. Vuonna 2008 tilitykset kasvanevat miljardi euroa eli kuusi prosenttia.

9 Kankaanpään kaupungin talous 2. Strategia Vuoden 2006 tilikauden tulos muodostui 1,74 milj. euroa alijäämäiseksi. Myös edellisen vuoden 2005 tilinpäätös oli 0,55 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2006 tulosta heikensi 0,58 milj. euron suuruinen satunnainen kulu. Vuosikate oli vuonna 2006 selvästi alle poistojen: vain 0,92 milj. euroa poistojen ollessa 2,09 milj. euroa. Vuosien 2005 ja 2006 alijäämäiset tilinpäätökset kuluttivat taseessa olleen edellisten tilikausien ylijäämän niin, että yhteenlasketut ylijäämät taseessa tilinpäätöshetkellä 2006 olivat enää 0,30 milj. euroa. Vuoden 2007 talousarvio on alunperin laadittu 0,05 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarvion toteutumisen seuranta ennakoi tilikauden tuloksen muodostuvan huomattavasti talousarviota heikommaksi. Talousarvioon tehdyt muutokset kääntävät sen 0,5 milj. euroa alijäämäiseksi, jolloin taseessa olevat vanhat ylijäämät eivät riitä kattamaan vuoden 2007 ennakoitua alijäämää. Tämän johdosta taloussuunnitelmakauden tulee olla ylijäämäinen. Vuoden 2008 talousarvio perustuu entisiin veroprosentteihin. Investointitaso on poistoja ja vuosikatetta suurempi jolloin lainamäärää kasvaa. Lainamäärän kasvu aiheuttaa kasvavia korkomenoja, jotka heikentävät tilikauden tulosta. Kankaanpään kaupungin strategia on laadittu erillisenä asiakirjana vuoden 2005 aikana. Strategia perustuu visioon 2012 ja arvoihin ja se on laadittu viidestä eri näkökulmasta: Vetovoimainen kaupunki Henkilöstö ja uudistuminen Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Talous Asiakas ja kuntalainen Strategiaa toteutetaan talousarvion ja taloussuunnitelman avulla.

10 8 3. Konserni Kankaanpään kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tunnusluvut on esitetty seuraavassa. Omistajaohjauksena Kankaanpään kaupunki tulee jatkossa asettamaan tytäryhteisöille yksityiskohtaisempia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joiden toteutumista tullaan seuraamaan osana talousarvion toteutumisraportointia. Kankaanpään Asunnonhankinta Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos Kokonaistulos Sijoitetun pääoman tuotto 2,20 % 2,50 % 2,60 % 2,80 % 2,90 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 18,3 % 18,8 % 19,2 % 19,4 % 19,6 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Yhtiö on perustettu Kuluva vuosi on yhtiön 40. toimintavuosi. Yhtiö kuuluu kaupunkikonserniin ja koko osakekannan omistaa Kankaanpään kaupunki. Yhtiön osakepääoma on ,20. Yhtiön toimialana on Kankaanpään kaupungin alueella tapahtuva asuntojen omistaminen, hankkiminen, rakentaminen tai rakennuttaminen sekä vuokraaminen. Vuokrauksessa noudatetaan kaupungin vahvistamia asukasvalintaperusteita. Lisäksi yhtiön toimialana on myydä isännöinti- ja toimistopalveluja ja muita vastaavia palveluja. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Budjetoitu liikevaihto vuodelle 2008 on TEU. Vuokrattavia asuntoja yhtiöllä on omistuksessaan yhteensä 504 kpl, asuinpinta-ala yhteensä m 2. Lisäksi muita vuokrattavia ja isännöitäviä asuntoja on yhteensä 191 kpl. Asukkaita yhtiön omistamissa ja hallinnoimissa huoneistoissa vuoden 2006 lopulla oli henkilöä, mikä on 8,3 % Kankaanpään väkiluvusta. Käyttöaste v oli 94,0 %. Käyttöaste vaihteli eri kiinteistöissä on %. Korkeimpia käyttöasteita on Paasikivenkatu 3:ssa, Justeerissa, Kankaistonpellossa sekä Myllyrivissä. Matalin käyttöaste on Soikankadulla. Käyttöasteen arvioidaan olevan pysyvän samansuuruisena myös vuosina 2007 ja Yhtiön vuosikorjausbudjetti on 326 TEU. Jokaiselle kustannuspaikalle on tehty vuosikorjausbudjetti.

11 9 Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto = toimintatuotot Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos 624,6 617,0 685,0 887,0 779,0 Kokonaistulos 624,6 617,0 685,0 887,0 779,0 Sijoitetun pääoman tuotto 3,40 % 3,43 % 3,85 % 5,09 % 4,61 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 99,3 % 99,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Nettovelat - rahalaitos - kaupunki VSO Tuloutus kunnille Kankaanpää Karvia Korko- ja rahoituskulut Tuloverot Tuloutus kunnille yht Kankaanpään Yrityspalvelu Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos 43,0 8,3-98,8 36,0-1,2 Kokonaistulos 43,0 8,3-98,8 36,0-1,2 Sijoitetun pääoman tuotto 5,70 % 0,01 % -0,02 0,0 % 0 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 57,0 % 44,9 % 38,8 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Yhtiö keskittyy toimitilojen rakennuttamiseen ja vuokraamiseen ensisijaisesti tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille Kankaanpäässä. Yhtiö on 100 %:sti kaupungin omistuksessa. Vuoden 2006 lopussa vuokrattua toimitilaa on yhteensä m 2 josta omaa tilaa m 2 ja läpivuokrattuna 3902 m 2. Uuden toimitilan rakennuttaminen edellyttää pääomistajan rahoitusosuutta ja takausta.

12 10 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto Tase Henkilöstö 1 1 1,00 1,00 1,00 Kannattavuus Nettotulos 0,2 3,5 3,0-60,0 420,0 Kokonaistulos 0,2 3,5 3,0-60,0 420,0 Sijoitetun pääoman tuotto 0,09 % 1,50 % 1,40 neg 28,00 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 46,4 % 48,7 % 55,00 6,00 146,00 Nettovelat - rahalaitos kaupunki pääomalaina - - Kaatopaikan rakentaminen aloitettu vuoden 2007 aikana. Jätehuollon järjestämisvelvollisuus alkaa vasta vuoden 2008 alusta. Kompostointitoiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan. Vuoden 2007 tulos tulee negatiiviseksi, koska kaatopaikan rakentamisen kustannuksia kirjataan vuoden 2007 kuluksi. Kulua ei voi poistaa eriin jaettuna tulevina vuosina. Yhtiö ei saa vastaavasta toiminnasta tuloja vuoden 2007 aikana. Taseen loppusumma kasvaa lainakirjausten vuoksi. Kaatopaikkarakentamisen lainojen nosto arvioitu tasaisesti yhden vuoden ajalle. Kankaanpään Teollisuuskiinteistö Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TA2008 % Liikevaihto Tase Henkilöstö 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Kannattavuus Nettotulos Kokonaistulos Sijoitetun pääoman tuotto Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 32,2 % 32,1 % 32,4 % 32,4 % 32,4 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Talousarvion rakenne Vuoden 2008 talousarvion rakenne noudattaa valtuuston hyväksymää Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaista talousarvioasetelmaa, jota on noudatettu vuodesta 1997 alkaen. Rakennetta on valtuuston päätöksellä muutettu siten, että käyttötaloudessa on lisätty kaksi uutta tulosaluetta: talouspalvelut ja tilapalvelut, poistettu tulosalue asuntotoimi ja tulosalue lasten päivähoito siirretty koulutuslautakunnan alaisuuteen.

13 Talousarvion rakenne kokonaisuudessaan sisältäen toimielimet, tulosalueet ja kustannuspaikat on liitteenä 3. Talousarvio koostuu seuraavista talousarvio-osista: A. Yleisperustelut B. Käyttötalousosa C. Tuloslaskelmaosa D. Investointiosa E. Rahoituslaskelmaosa F. Liitteet Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa: 1) kokonaistalouden näkökulma ja 2) toiminnan ohjauksen näkökulma. Kokonaistalouden näkökulmasta kaupungin kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa. Toiminnan ohjauksen näkökulmasta kaupungin toimintaa ohjataan käyttötalousosan ja investointiosan tavoitteilla ja määrärahoilla. Taloussuunnitelma laaditaan kolmivuotiskaudeksi. Tilikauden tulos yksittäiseltä suunnitelmavuodelta voi olla yli- tai alijäämäinen, mutta suunnitelmakaudella tulojen on katettava menot sekä aiempien vuosien alijäämät. Investoinnit on suunniteltu 5-vuotiskaudeksi. 5. Talousarvion sitovuus 5.1. Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa tulosalueittain toimielimille toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumista kuvaavat mittarit ja mittareille tavoitearvot sekä hyväksyy tulosalueelle tulosaluekohtaisen menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan nettomenomäärärahan. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli toimintakate (netto) on valtuustoon nähden sitova tulosalueittain. Myös toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia Tuloslaskelmaosa 5.3. Investointiosa Tuloslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia. Investointiosassa valtuusto myöntää menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan nettomenomäärärahan hankekohtaisesti. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli nettomeno on valtuustoon nähden sitova hankkeittain Rahoituslaskelmaosa Rahoituslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomääräisesti sitovia. 11

14 12 6. Tilivelvolliset Kuntalain 75 :n mukaisia tilivelvollisia ovat kaikki valtuustoa alempien toimielinten jäsenet sekä kunkin toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat, joita ovat kaikki toimielinten esittelijät kukin esittelyynsä ja asianomaisen toimielimen tehtäviin kuuluvien asioiden osalta. Käyttötaloudessa jokaisen tulosalueen kohdalla on mainittu tilivelvollinen toimielin ja tilivelvollinen viranhaltija, investointiosassa hankkeittain on mainittu tilivelvollinen toimielin. Muiden talousarvion osien osalta tilivelvollinen on kaupunginhallitus. 7. Talousarvion käyttösuunnitelmat Talousarvion käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen menoarviot ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tulosyksiköihin, tehtäviin, kustannuspaikkoihin ja toimintoihin. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, tulee toimielimen päättää talousarviossa hyväksytyn määrärahan käyttösuunnitelmasta ja sopeuttaa toiminta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Toimielimen tulee myös kesken talousarviovuoden muuttaa käyttösuunnitelmaa, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

15 B. Käyttötalousosa 13 Käyttötalousosassa on esitetty kaupungin normaali toiminta tulosalueittain. Tulosalue on toiminnallinen kokonaisuus, jolle valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet ja antaa tavoitteiden toteuttamista vasten resurssit. Tulosalueita on yhteensä 26 kpl ja tulosalueelle annettu menoarvion ja tuloarvion erotus eli nettomenomääräraha vastaa kuntalain 65 :n "määräraha" käsitettä. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut tulosaluerakenteen Talousarvion sitovuuspäätöksen mukaan (kohdassa A.5.1.) toiminnalliset tavoitteet ovat valtuuston sitovia tahdonilmaisuja ja niiden toteutumista seuraa valtuuston asettama tarkastuslautakunta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan myös kesken talousarviovuoden tapahtuvissa osavuosiraporteissa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvaamaan on asetettu erilaisia mittareita ja tunnuslukuja. Edelleen em. sitovuuspäätöksen mukaan määrärahat ovat tulosaluekohtaisesti nettomääräisesti sitovia, ts. käyttömenojen ja -tulojen erotus on valtuustoon nähden sitova. Valtuuston asettamat alemmat toimielimet jakavat omilla päätöksillään toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat pienempiin osiin talousarvion käyttösuunnitelmissaan. Käyttötalousosan esitysmuotoa on edellisvuoden mukainen. Jokaisen tulosalueen kohdalla on nähtävissä toimintasäännön mukainen palvelukeskus sekä toimielin ja tämän alainen tilivelvollinen viranhaltija, jotka vastaavat valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta. Edelleen tulosalueittain on ilmaistu palveluajatus, toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella, toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumista kuvaavat mittarit, kysyntä- ja laajuustiedot sekä toimintatuotot ja -kulut ja näiden erotus toimintakate, joka on siis tulosalueelle annettu nettomääräinen määräraha. Määräraha on ilmaistu tuhansina euroina.

16 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 14 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Keskusvaalilautakunta Vaalit Keskusvaalilautakunnan sihteeri Palveluajatus Presidentinvaalien, eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien kunnan osuuden tehokas ja virheetön hoitaminen sekä kunnallisvaalien tehokas ja virheetön hoitaminen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella 2008 Kunnallisvaalit ja Kainuun maakuntavaalit vaalipäivä sunnuntai ja ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla Europarlamenttivaalit 2010 (Ei säännönmukaisia vaaleja) 2011 Eduskuntavaalit (maaliskuu) 2012 Presidentinvaali (tammi/helmikuu) ja Kunnallisvaalit (lokakuu) 2013 (Ei säännönmukaisia vaaleja) 2014 Europarlamenttivaalit (kesäkuu) 2015 Eduskuntavaalit (maaliskuu) 2016 Kunnallisvaalit (lokakuu) Toiminnalliset tavoitteet 1. Virheettömyys ja tehokkuus. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS Virheettömyys 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Äänioikeutettuja Äänestysalueita Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

17 Kankaanpään kaupunki TA 2007, TS Käyttötalousosa 15 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta Palveluajatus Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimii HM Risto Pohjanpiiri, JHTT, HTM. Avustavina tilintarkastajina toimivat vuonna 2007 JHTT, HTM Teemu Peippo sekä JHTT Irja Suominen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella määritellää tarkastuslautakunnan hyväksymässä arviointisuunnitelmassa sekä tilintarkastajan tarkastussuunnitelmassa vuosille Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osuvuuden, kuvaavuuden, kattavuuden ja riittävyyden arviointi erityisesti niiden tehtäväalueiden osalta, mitkä on päätetty vuoden 2008 työohjelmassa. Sisäisen valvonnan riittävyyden arviointi. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 Tilintarkastajan tarkastuspäivien lkm Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TS 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

18 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 16 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginhallitus Yleishallinto Kaupunginjohtaja Palveluajatus Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja talouden hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja käyttää tarvittaessa sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia valtuuston hyväksymän strategian, talousarvion ja muiden suunnitelmien ja päätösten toteuttamiseksi. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Valtuuston hyväksymän strategian toteuttaminen - tarkistetaan valtuustokauden alussa. Kaupunkikonsernin johtaminen ja kehittäminen. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eteenpäinvieminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Hyväksyttyyn strategiaan sisältyvien kehittämishankkeiden toteutus. 2. Sote-piirin muodostaminen Pohjois-Satakuntaan. 3. Toiminnan tuottavuuden parantaminen. 4. Kaupungin talouden tasapaino. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS ) 1. kehittämishankkeet hankkeet valmistelu toteutus hankkeet valmistelu toteutus hankkeet valmistelu toteutus 2. sopimukset, työryhmät yms valmistelu valmistelu aloitus 3. jatkuva, mahd.hankkeet toteutus toteutus toteutus 4. jatkuva, mahd.hankkeet toteutus toteutus toteutus 1) Erillinen selvitys valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

19 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 17 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Kaupunginsihteeri Palveluajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on tarjota kaupunginhallitukselle koko kaupunkikonsernin johtamisessa tarvittava riittävä tieto, tuottaa keskitetysti hoidettavat yleis- ja henkilöstöhallinnon palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti sekä seurata ja raportoida hallitukselle ja valtuustolle riittävästi. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Henkilöstöä hyviin suorituksiin kannustavien ja tukevien järjestelmien ylläpito ja kehittäminen. Pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu. Hallintokeskuksen johtamisessa korostuvat strategian-, prosessien-, muutoksen-, vuorovaikutus- ja osaamisen johtamisen taidot. Toiminnalliset tavoitteet Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman valmistuminen. Kaupungin uusi graafinen ilme Kuntaviskuri Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma Kaupungin uusi graafinen ilme Kuntaviskuri Valmistuminen Otettu käyttöön Ensipainos ilmestynyt Kysyntä ja laajuustiedot TP2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

20 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 18 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginhallitus Kehittäminen Kaupunginjohtaja Palveluajatus Kaupunkistrategian mukaisesti Kankaanpää on: - vetovoimainen kaupunki, joka - kiinnittää huomiota henkilöstöön ja uudistumiseen ja jolla on - laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut ja jonka - talous on tasapainossa ja joka kiinnittää huomiota - asiakkaisiin ja kaupunkilaisiin Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen. Valmiudet kuntaliitoksiin ja palveluiden seudulliseen tuottamiseen. Yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n aktiivinen toiminta ( ) 2. TTY:n Kankaanpään yksikkö ( ) 3. Leader-hankkeet eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta ( ) 4. Käynnistettävät muut kehittämishankkeet ( ) - tästä sidottu noin Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutin kotikuntarahoitukseen, josta tullaan pyrkimään pois perussopimusta muuttamalla. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS Yhtiön toiminnan tuloksellisuus raportti KH:lle 2. Yksikön toiminnan tulokset raportti KH:lle 3. Toiminnan tulokset raportti KH:lle 4. Käynnistettävät hankkeet kh:n päät. Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

21 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 19 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Hallintokeskus Kaupunginhallitus Tukipalvelut Kaupunginsihteeri Palveluajatus Tukipalveluyksikön tehtävänä on järjestää palvelukeskuksille toimistotyöhön tarvittava työvoima, siivous- ja ruokahuoltopalvelut sekä atk-tukipalvelut kilpailukykyisesti. Palvelukeskusten sisäisesti ostamien palvelujen ylijäävä osa myydään konsernin tytäryhteisöille ja toisessa vaiheessa konsernin ulkopuolelle. Tukipalvelujen tulosalue sisältää myös palvelupisteen toimintamenot, joita ei vyörytetä muille tulosalueille. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Palvelujen laadusta huolehtiminen laatuohjelman (ISO 9001) mukaisesti. Toimistopalveluiden tuotteistaminen. Päätöksenteon täytäntöönpanon keskittäminen tavoitteena keskitetty hallintopalvelu. Tukipalvelujen kustannusrakenteen läpinäkyvyyden parantaminen yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Toiminnalliset tavoitteet Laatujärjestelmän sertifiointi. Toimistopalvelujen tuottaminen myös konsernin tytäryhteisöille ja aluepelastuslaitokselle. Esityslista- ja pöytäkirjapalvelun keskittäminen jatkuu. Sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman valmistuminen ja kehittäminen (Kuntien eams-hanke) Asiakaspalvelun tarjoaminen palvelupisteessä jatkossakin normaalia virastoaikaa laajemmin. Siivouspalveluiden tehokkuuden lisääminen laadusta poikkeamatta ja toimintojen osittainen ulkoistaminen laadussa pysyen. Ruokahuoltopalvelut jatkaa keittiötoimintojen kehittämistä ja Toukolanhovin keskittäminen ruokahuoltoon. Keittiön atk- ohjelman käyttöönotto jokapäiväisen työskentelyn välineeksi. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Laatujärjestelmätyö jatkuu jatkuu Sertifiointi Siivoust. mitoitukset tark. tarpeell. osin Tuotettujen aterioitten määrä Ruokah. kust.tehokkuus hinta /ater. 2,47 2,77 2,62 2,62 2,62 Kysyntä ja laajuustiedot TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Henkilöstön määrä * toimistopalvelut * siivous- ja ruokahuolto 63 58,5 46,5 46,5 46,5 * tietohallinto Mitoitettu siivoustyöaika h/pv ,5 169,15 169,15 169,15 Toimistopalvelut, henkilötyöviikkoja * ulkopuolinen myynti henkilötyöviikkoa Tietohallinto *palveluvasteaikojen toteutuminen 82 % 85 % 88 % 90 % 92 % *asiakaspalautteen keskiarvo 8,5 8,8 8,9 9,0 9,1 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

22 Kankaanpään kaupunki TA 2008, TS Käyttötalousosa 20 Kaupunginvaltuusto Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Tilivelvollinen Talouskeskus Kaupunginhallitus Talouspalvelut Kaupunginkamreeri Palveluajatus Talouspalvelut tuottaa kirjanpito-, palkanlaskenta-, osto- ja myyntireskontra- sekä maksuliikennepalvelut Kankaanpään kaupungille, Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymälle ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymälle vuoden 2007 alusta lukien. Tämän lisäksi talouspalvelut vastaa kaupungin taloussuunnittelusta, kaupungin asuntoviraistoiminnasta sekä verotuksen kustannuksista veroviranomaisille. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Taloushallintopalvelujen tehokkuuden kehittäminen. Seurannan kehittäminen ja siitä saatavan tiedon hyödyntäminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Taloushallintopalvelujen tuotteiden yksikköhinnat kohtuulliset. 2. Seuranta ja raportointi riittävä. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS Yksikköhinnat: 1.1. Palkkalaskelma /kpl 14,90 14,22 14,20 14, Kirjanpidon vientirivi /kpl 0,55 0,77 0,77 0, Ostolasku /kpl 3,91 2,94 2,90 2, Maksuliikennetapahtuma /kpl 0,22 0,27 0,25 0, Myyntilasku /kpl 1,29 1,68 1,50 1,50 2. Vakioraportit kpl/v 2.1. Valtuustolle kpl/v Tilivelvollisille kpl/v Kysyntä ja laajuustiedot TP2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Henkilöstöpanos henkilötyövuodet 17,3 16,8 16,8 16,8 Talous (1.000 ) TP 2006 TA 2007 TA 2008 TS 2009 TS 2010 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TA 2017 Käyttösuunnitelma Kaupunginhallitus 1 (41)

Kankaanpään kaupunki TA 2017 Käyttösuunnitelma Kaupunginhallitus 1 (41) Kankaanpään kaupunki TA 2017 Käyttösuunnitelma Kaupunginhallitus 1 (41) Kankaanpään kaupunki Talousarvio 2017 Kaupunginhallitus 09.01.2017 TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS Käyttötalousosa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

OULAISTEN KAUPUNKI. Kaupunginvaltuuston hyväksymä OULAISTEN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston 14.12.2016 58 hyväksymä SISÄLLYS Yleisperustelut Taulukot - tuloslaskelma - tuloslaskelma tilitasolla - rahoituslaskelma - käyttötalous vastuualueittain (määrärahataso)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet Kaupunginhallitus 26.6.2017 1 21.6.2017 Uusi strategia ja talousarvio 2018 Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan. Strategia ulottuu vuoteen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot