Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen Johtoryhmä Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015"

Transkriptio

1 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen Johtoryhmä Yhtymähallitus

2 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE TILANNEARVIO OPISKELIJATILANNE Yksikköhintaopiskelijat Oppisopimusopiskelijat Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat Muut opiskelijat HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä Henkilöstön kehittäminen TALOUSARVION 2013 TOTEUTUMINEN AJALTA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMA TASE KÄYTTÖTALOUS JA TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN TALOUSARVIOVUODEN 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET KONSERNIPALVELUISSA KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AIKUISKOULUTUS

3 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE 1.1 Tilannearvio Vuoden 2015 tavoitteisiin kirjattu toisen asteen koulutuksen rakenne- ja rahoitusuudistukseen valmistautuminen keskeytyi, kun niitä koskevat hallituksen esitykset kaatuivat eduskunnassa Koulutuksen järjestäjät jäivät odottamaan eduskuntavaalien jälkeistä uutta hallitusohjelmaa ja sen linjauksia. Samasta syystä koulutusyhtymän yhteinen työskentely strategiaohjelman päivittämiseksi siirtyi myöhemmäksi. Hallitusohjelma julkaistiin Ammatillisessa koulutuksessa tavoitteena on edelleen rahoituksen ja rakenteiden uudistaminen, toiminnan tehostaminen ja työelämäyhteistyön lisääminen. Rajaaitoja ja päällekkäisyyksiä nuorten ja aikuisten koulutuksessa pyritään poistamaan. Hallitusohjelman suuntaviivojen pohjalta strategiatyöskentelyä käynnistettiin laajassa johtoryhmässä ja hallituksen lähetekeskustelussa kesäkuun alussa. Kevään aikana toteutettiin uudistuneen organisaatio- ja johtamisjärjestelmän käynnistymisen arviointia. Tulosalueiden johtotiimien toiminta on vakiintunut. Toimialakohtaisissa kehityskeskusteluissa nuorten koulutuksen ja aikuiskoulutuksen päälliköt esittelivät toimialakohtaisen yhteistyön tilannetta. Henkilöstökyselyn tulosten pohjalta johtoryhmä toteutti toimipaikka- ja tulosaluekohtaiset kuulemistilaisuudet, joihin henkilöstö oli valmistellut ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Esiin nostettiin mm. yhteisen suunnittelun ja ideoinnin tarve, arvojen mukainen toiminta ja päätöksentekovastuiden ja valtuuksien selkeyttäminen. Huhti-kesäkuussa toteutettiin organisaatiouudistuksessa määräaikaisesti täytettyjen tulosaluejohtajien haku ja valinnat. Opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämä laatujärjestelmän itsearviointi toteutettiin alkuvuodesta ja siitä laadittiin raportti. Koulutusyhtymä ei opetus- ja kulttuuriministeriön otannassa päässyt ulkoisen arvioinnin kohteeksi. Koulutusyhtymä haki ja sai järjestämisluvan uudistettuun ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen (VALMA). Uusiin tutkintojen perusteiden mukainen Opetussuunnitelman yhteinen osa hyväksyttiin hallituksessa Koulutusyhtymän yksikköhintaopiskelijoiden määrä tammikuun laskentapäivänä oli opiskelijaa. Opiskelijamäärä oli hieman matalampi kuin edellisvuoden tammikuussa, jolloin laskentapäivän opiskelijamäärä oli opiskelijaa. Yhteishakujärjestelmän muutokset ja ikäluokkien pieneneminen näkyivät kevään yhteishaussa. Koulutusyhtymään oli 807 ensisijaista hakijaa, kun aloituspaikkoja oli 721. Kutakin aloituspaikkaa kohden oli 1,12 ensisijaista hakijaa, kun vuonna 2014 vastaava luku oli 1,06. Kaikkiaan hakijoita oli Puolen vuoden toimintatuotot ovat olleet noin 21,2 milj. euroa ja toimintakulut noin 20,4 milj. euroa. Vuosikatteeksi jää euroa, joka ei riitä euron poistoihin. Tilikauden 1-6 jaksotettu tulos on euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen 6 kk jaksotettu alijäämä ilman rahastokirjauksia on euroa. Taloustilanne on heikentynyt alkuvuoteen verrattuna. Tuloksen heikkenemiseen vaikuttavat kesäkuussa maksuun menneet lomarahat. Edelliseen osavuosikatsaukseen verrattaessa tällä on ollut n euron vaikutus tulokseen. Kevään aikana on ollut myös kasvua henkilöstökuluissa, palveluostoissa ja vuokrissa. Toimintatuotot ovat nousseet jonkin verran kevään aikana, mutta edellisvuoteen verrattuna vähennystä on n. 1,4 milj. euroa. Valtionosuusrahoitusta vähentää 100 opiskelijapaikan leikkaus. Hanketuloissa on laskua ohjelmakauden vaihtumisesta johtuen. Loppuvuoden osalta ei ole odotettavissa suurta muutosta toimintatuottoihin. Toimintakuluihin voidaan vaikuttaa jonkin verran, mutta tulosennuste vuodelle 2015 on n. 1 milj. euroa negatiivinen. Koulutus- 3

4 yhtymän tulosta heikentää myös Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan Laser Parkin purkamisesta aiheutunut tappio, jonka vaikutus koko vuoden osalta on euroa. Kiinteistöosakeyhtiön velat ja varallisuus siirtyivät koulutusyhtymälle vuoden alusta. Tappio aiheutuu siitä, että Laser Parkin velat sekä koulutusyhtymän taseesta purkautuva Laser Park Oy:n osakeomistus, ovat suuremmat kuin Laser Parkilta koulutusyhtymän taseeseen siirtyvä omaisuus. LaserPark-kiinteistössä on toiminut ammattiopiston metallialan koulutus Opiskelijatilanne Yksikköhintaopiskelijat Yksikköhintaopiskelijoiden määrä perustuu laskentapäivän opiskelijamäärään. Yhtymän oppilaitoksissa opiskeli tammikuussa yksikköhinnalla rahoitettavaa opiskelijaa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Perustutkinto-opiskelijat opistoittain ja toimialoittain vuonna 2014 ja 2015 (2014 painotettu ka./vuosi): Opiskelijamäärä TP TA Arvio Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Teollisuus ja rakentaminen Liiketalous, palvelut ja kulttuuri Luonnonvara-ala Hyvinvointialat Ohjaavat ja valmistavat koulutukset YHTEENSÄ Opiskelijamäärä TP TA Arvio Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Teollisuus ja rakentaminen Liiketalous, palvelut ja kulttuuri Luonnonvara-ala Hyvinvointialat YHTEENSÄ KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Opintonsa keskeyttäneitä perustutkinto-opiskelijoita oli vuoden vaihteesta lukien seuraavasti: Keskeyttäneet TP TA Arvio Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Teollisuus ja rakentaminen Liiketalous, palvelut ja kulttuuri Luonnonvara-ala Hyvinvointialat Ohjaavat ja valmistavat koulutukset 10 4 YHTEENSÄ

5 Keskeyttäneet TP TA Arvio Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Teollisuus ja rakentaminen 7 1 Liiketalous, palvelut ja kulttuuri 40 9 Luonnonvara-ala 14 3 Hyvinvointialat 4 7 YHTEENSÄ KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Perustutkintoon valmistuneita opiskelijoita oli vuoden vaihteesta lukien seuraavasti: Valmistuneet TP Arvio Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Teollisuus ja rakentaminen Liiketalous, palvelut ja kulttuuri Luonnonvara-ala Hyvinvointialat YHTEENSÄ Valmistuneet TP Arvio Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Teollisuus ja rakentaminen Liiketalous, palvelut ja kulttuuri Luonnonvara-ala Hyvinvointialat YHTEENSÄ KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Oppisopimusopiskelijat Oppisopimusopiskelijoiden määrä perustuu tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärään. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoitteesta ollaan hieman jäljessä, ammatillisessa lisäkoulutuksessa taas ollaan tavoitteessa. TP TA Arvio Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus YHTEENSÄ

6 Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat Ammatillisena lisäkoulutuksena suoritetaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niiden osia. Ammatillisena lisäkoulutuksena järjestetään myös tutkintoon johtamatonta koulutusta opiskelijan ja työnantajan tarpeiden mukaan. Koulutusten keston vaihdellessa opiskelijamääriä ammatillisessa lisäkoulutuksessa mitataan toteutuneilla opiskelijatyövuosilla mennessä koulutusyhtymässä oli toteutettu yhteensä noin 58 opiskelijatyövuotta ammatillista lisäkoulutusta. Tämä on lähes kolmasosa koko vuodelle suunnitellusta määrästä. TP TA Arvio Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Humanistinen ja kasvatusala 7,2 Kulttuuriala 3,1 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 16,9 Luonnontieteiden ala 0 Tekniikan ala 15,5 Luonnonvara- ja ympäristöala 20,9 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 25,6 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 Muu kuin näyttötutkintoon valmistava koulutus 14,5 YHTEENSÄ ,8 (54 %) Muut opiskelijat Muihin opiskelijoihin lasketaan maksullisen palvelutoiminnan opiskelijat. Näitä ovat mm. työvoimakoulutusten opiskelijat sekä toisille koulutuksen järjestäjille myytyjen koulutusten opiskelijat. Maksullisen palvelutoiminnan lisäksi muihin opiskelijoihin lasketaan vapaan sivistystyön kansanopistoopiskelijat Kälviällä. Opiskelijoiden määrä vaihtelee kausittain ja toteutuneet määrät selviävät tarkasti vasta vuoden lopussa. Opiskelijoiden kokonaismäärä vuositasolla on noin opiskelijaa. 6

7 1.3 Henkilöstö Henkilöstön määrä Koulutusyhtymän palveluksessa oli yhteensä 504 työntekijää, joista 71 (14,1 %) oli määräaikaisessa työsuhteessa. Luku ei sisällä sivutoimisia, joita oli 17 henkilöä (mm. näyttöjen tarkastajia). Henkilöstömäärän kehitystä eri vuosina kuvaa parhaiten henkilötyövuosien kertymä. Henkilötyövuodet Konsernipalvelut 122,2 58,06 Ammattiopisto 298,9 143,93 Aikuiskoulutus 116,9 60,55 YHTEENSÄ ,54 *Lukuihin sisältyvät sivutoimiset Henkilöstön kehittäminen TOB-työyhteisökysely toteutettiin tammikuussa ja siihen vastasi 71,94 % henkilöstöstä. Tuloksia on käyty läpi aloittain ja toimipaikoittain henkilöstön kanssa sekä lisäksi eri tiimeissä ja toimielimissä. Tulosten perusteella on laadittu ala- ja toimipaikkakohtaisia kehittämissuunnitelmia. Johtoryhmä on käynyt tulosten pohjalta kuulemiskierroksen. Henkilöstöraportti 2014 valmistui huhtikuun aikana. Alkuvuoden aikana valmistui myös koulutussuunnitelma ja haettiin ensimmäisen kerran Työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta. Henkilöstö on osallistunut omaa alaa tukeviin koulutustilaisuuksiin liittyen mm. opetussuunnitelmauudistukseen ja näyttötutkintoihin. HEKE-tiimi kokoontui kolme kertaa käsitellen ajankohtaisia raportteja, suunnitelmia ja TOBtyöyhteisökyselyn tuloksia sekä ElbitSkills järjestelmän perehdyttämisosion käyttöönottoa. Lisäksi tiimi aloitti henkilöstön johtamisen ja osaamisen toimintamallin suunnittelun. Aloitetoimikunta käsitteli vuoden 2014 aikana tulleet 15 aloitetta. Keväällä toimialat ja -paikat pitivät kehittämis- ja tyhy-päiviänsä. 7

8 2 TALOUSARVION 2013 TOTEUTUMINEN AJALTA Tuloslaskelman toteutuminen KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN (ULKOINEN) TULOSLASKELMA (ULKOINEN) TP 2014 TA 2015 Tot. 1-6/2015 Tot/TA % Tot/TP14 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,8 45,5 Maksutuotot ,7 51,6 Tuet ja avustukset ,6 59,7 Vuokratuotot ,6 104,0 Muut tuotot ,4 39,6 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,8 46,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,7 50,1 Palvelujen ostot ,5 52,7 Aineet ja tarvikkeet ,6 48,1 Avustukset ,1 50,3 Vuokrat ,0 63,3 Muut kulut ,5 34,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,9 50,3 TOIMINTAKATE ,2 18,0 Rahoitus, netto ,9 35,1 VUOSIKATE ,1 17,0 Poistot ,0 48,4 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,7-70,7 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos YLI-/ALIJÄÄMÄ Toimintatuotot ovat euroa, joissa on selvää laskua edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulut ovat olleet euroa, jotka ovat samaa tasoa kuin edellisvuonna ja ylittävät budjetin n. 2,9 %. Jaksotetuksi tulokseksi jää euroa ja ylijäämäksi euroa. Tulos ei ole talousarvion tavoitteen mukainen, sillä tilikauden tulokseksi on talousarviossa asetettu euroa. Taloustilanne on heikentynyt alkuvuoteen verrattuna. Tuloksen heikkenemiseen vaikuttavat kesäkuussa maksuun menneet lomarahat. Edelliseen osavuosikatsaukseen 1-3/2015 verrattaessa tällä on ollut n euron vaikutus tulokseen. Kevään aikana kasvua on ollut myös henkilöstökuluissa, palveluostoissa ja vuokrissa. Henkilöstökulut ovat ylittäneet budjetin 3,7 prosentilla. Henkilöstön määrä on kuitenkin vähentynyt alkuvuoteen verrattuna, joten todennäköisesti henkilöstökulut laskevat syksyn aikana. Satunnaisissa erissä on Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan Laser Parkin purkamisesta aiheutunut tappio, jonka vaikutus koko vuoden osalta on euroa. Jaksotettu vuosikate on , mikä on alle talousarvion tavoitteen ja ei riitä poistoihin. Vuosikatteen suhde poistoihin on 51,65 %. Poistojen suhde toimintatuottoihin on noin 7 % tasolla, kun se aiempina vuosina on ollut n. 5 % tasoa. Poistojen suhteellinen osuus tulee kasvamaan lähivuosina sekä toimintatuottojen vähenemisen että poistojen määrän kasvun johdosta. Tuloslaskelman tunnusluvut Tot 6/2015 TP 2014 TP 2013 TP 2012 Toimintatuotot/kulut, % 104,22 111,78 % 109,84 % 107,68 Vuosikate/poistot % 51,65 146,86 % 146,50 % 129,43 Poisto, % (poistot/toim.tuotot) 7,00 6,79 % 5,78 % 5,28 8

9 Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset näkyvät selvästi taloustilanteessa. Aiempiin vuosiin verrattuna toimintatuottojen taso on pudonnut merkittävästi. Valtionosuusrahoituksen lisäksi vähenemistä on työvoimakoulutuksessa sekä hanketoiminnassa. 2.2 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma (1000 ) Tot 1-6/2015 TP 2014 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 0 0 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 Toiminnan ja investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 30.6./ Rahavarat Kassavarojen muutos Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 13,9 m ja lyhytaikaisia lainoja noin 2,2 m. Lainasaamisia koulutusyhtymällä ei ole. Kiinteistöyhtiö Kokkolan Laser Parkin purkamisen yhteydessä koulutusyhtymälle siirtyi yhtiöltä n. 2 milj. euroa lainaa. Koulutusyhtymä oli antolainannut yhtiölle 1 miljoonaa euroa sekä tehnyt sijoituksia vapaan pääoman rahastoon. Nämä erät siirtyivät konsernitaseesta yhtymän taseen puolelle. Koulutusyhtymän kassavarat olivat 2,4 m, jonka lisäksi rahastoihin on sijoitettu 1 milj. euroa. Varat, yhteensä 3,4 milj. euroa, riittävät keskimäärin 30,5 päivän maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelman tunnusluvut Tot 1-6/2015 TP 2014 TP 2013 Investointien tulorahoitus, % 23,99 % 134,06 % 54,58 % (vuosikate/omahankintameno) Pääomamenojen tulorahoitus, % 15,68 % 79,11 % 42,74 % (vuosik./om.meno+antol.lis.+lainanlyh.) Lainanhoitokate (vuosikate+korkokulut)/ 0,47 1,87 1,87 (korkokulut+lainanlyhennykset) Toiminnan ja investointien rahavirta -11,9m -9,2m -13,3m Lainakanta 30.6./31.12., m 15,1m 14,8m 16,1m Kassavarat 30.6./ , m 2,4m 5,1m 3,9m Kassan riittävyys (ka. vuosi/pv) 30,5 pv 39,45 pv 32,77 pv 9

10 2.3 Tase VASTAAVAA Tot 1-6/ VASTATTAVAA Tot 1-6/ PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Aineettomat hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet OMA PÄÄOMA Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto POISTOERO JA VAPAA- Muut aineelliset hyödykkeet 0 0 EHTOISET VARAUKSET Ennakkomaksut ja keskeneräiset Poistoero hankinnat Vapaaehtoiset varaukset Aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset 0 0 PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 Muut saamiset Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut toimeksiantojen varat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet VIERAS PÄÄOMA Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut 0 0 Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Saamiset Pitkäaikainen Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikainen Siirtosaamiset 0 0 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Saamiset Shekkiluotto 0 0 Rahoitusarvopaperit Saadut ennakot Sijoitukset rahoitusmarkkina- Ostovelat instrumentteihin Muut lyhytaikaiset velat Rahoitusarvopaperit 0 0 Siirtovelat Rahat ja pankkisaamiset Lyhytaikainen Käteisvarat Pankkitilit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Koulutusyhtymän taseasema on melko hyvä. Omavaraisuusaste on laskenut vuodesta 2011 ja suhteellinen velkaantuneisuus on noussut, mutta tunnusluvut ovat edelleen kohtuullisella tasolla. Taseen tunnusluvut Tot 1-6/2015 TP 2014 TP 2013 Omavaraisuus-% (oma pom+p.ero+ vap.eht.var.) / (koko pääoma saadut ennakot) 57,63 % 57,93 % 54,91 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% (vieras pääoma saadut ennakot) / käyttötulot 50,13 % 46,49 % 50,10 % Lainakanta , Lainasaamiset kunnilta ,

11 3 KÄYTTÖTALOUS JA TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN Valtuustoon nähden sitovat tulosalueet ovat vuoden 2015 talousarviossa: Konsernipalvelut, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus 3.1 Talousarviovuoden 2015 tavoitteet ja toimenpiteet konsernipalveluissa Konsernipalvelujen tehtävänä on johtaa yhtymäkokonaisuuden tuloksellista toimintaa ja tuottaa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille ajantasaisia, laadukkaita ja kustannuksiltaan edullisia palveluja. Luottamushenkilö- ja hallintopalvelut muodostavat koulutuksen järjestäjätason tehtäväkokonaisuuden, joka vastaa perussopimuksen, koulutuksen järjestämisluvan ja lainsäädännön mukaisesti koulutusyhtymälle annettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja resurssien kohdentamisesta tulosyksiköiden käyttöön. Yhteisiä palveluja kehitetään ulkoisten ja sisäisten asiakkuuksien näkökulmasta. Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2015 Koulutuksen järjestämislupahakemusten laatiminen 1-3: Järjestämislupien hakemiseen valmistauduttiin alustavasti mm. informoimalla henkilöstöä ja sidosryhmiä. Toisen asteen koulutusta koskevat rakenne- ja rahoitusuudistuksen lakiesitykset kaatuivat eduskunnassa , jonka jälkeen asia ei ollut enää ajankohtainen. VALMA-koulutusten järjestämislupaa haettiin tammikuussa. Lupa myönnettiin päivätyssä järjestämisluvassa. Koulutusyhtymän strategian laatiminen. Konserniyhteistyön systematisointi ottaen huomioon toimintaympäristön muutokset Organisaatio- ja johtamisjärjestelmän uudistustyön jatkaminen Perussopimuksen tarkistaminen ja päivittäminen Koulutustarjonnan kohdentaminen OKM:n leikkauksiin ja alueen työelämän tarpeisiin suhteutettuna 4-6: Ei toimenpiteitä. 1-3: Alustavaa aikataulua strategiaprosessille laadittiin. Aikuiskoulutus käynnisti oman strategiatyönsä. Koulutusyhtymän strategiatyön jatkosuunnittelu keskeytyi rakenne- ja rahoitusuudistuslakipakettien kaaduttua. 4-6: Strategian laadintaa on valmisteltu laajan johtoryhmän kokouksessa ja hallituksen lähetekeskustelussa. 1-3: Osuvakoulutus Oy:n toiminta käynnistyi. Centria OY:n ja KETEK Oy:n ajankohtaisia asioita käsiteltiin yhtymähallituksessa. 4-6: Kiinteistöihin liittyvää vuokraus- ja palvelutoimintaa on kehitetty koulutusyhtymässä sekä Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan Kampuksen kesken. 1-3: Työyhteisökyselyn vastausten pohjalta käynnistettiin tulosalue-, toimiala- ja toimipaikkakohtaiset palautekeskustelut, joissa yhtenä painopisteenä olivat mm. työnkuvat ja vastuut uudistetussa organisaatiossa. 4-6: Palautekeskustelut on saatu käytyä lähes kaikkien työyksiköiden kanssa kevään aikana. 1-6: Ei toimenpiteitä. 1-3: Nykytarjontaa arvioitiin mm. opiskelijaraportin ja yhteishaun tulosten perusteella. 11

12 Huomioidaan uuden EU-ohjelmakauden muutokset ja vaikutukset koulutusyhtymässä Työhyvinvoinnin edistäminen ja muutoksessa tukeminen Osaamisen kehittäminen, hallinta ja dokumentointi Hanketoiminnan prosessit ja koordinaatio. Taloushallinnon organisointi ja kehittäminen 4-6: Tulevan yhteishaun 2016 aloituspaikat sekä opiskelijapaikat perustutkinnoittain määriteltiin johtoryhmässä sekä hyväksyttiin yhtymähallituksessa. 1-3: Hanketoiminnan volyymi on alkuvuodesta vähentynyt jonkin verran ohjelmakauden vaihtumisen takia. Käynnissä oli yhteensä 56 julkisrahoitteista projektia. Hakuvaiheessa oli 24 projektia. 4-6: Uuden ohjelmakauden EU-projekteja (ESR, EAKR, Maaseuturahasto) on saatu käyntiin 6 kpl. joista osassa ollaan partnereina. Hakuvaiheessa on 13 kpl. EU-projekteja. Ohjelmakauden vaihtuminen alkaa näkymään vasta nyt volyymin lievänä vähenemisenä. 1-3: TOB-työyhteisökysely toteutettiin alkuvuodesta. Tämän pohjalta on tehty kehittämissuunnitelmat toimialoittain ja paikoittain. Johtoryhmä aloitti keskustelukierroksen kyselyn tulosten pohjalta. Koulutusyhtymän kaksi TYK-kuntoutusryhmää käynnistyi. Työterveyshuollon muutostuki-koulutus päättyi ja sen kokemuksista käytiin palautekeskustelu. Esimiehille toteutettiin koulutus työlainsäädännöstä ja palvelussuhdeasioista 4-6: Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitystä tehtiin yhdessä työterveyshuoltojen kanssa. Toimipaikat ja alat pitivät kehittämis- ja tyhy-päiviänsä. 1-3: Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamallin suunnittelu aloitettiin heke-tiimissä. Henkilöstöraportti 2014 ja koulutussuunnitelma 2015 valmistuivat. 4-6: ElbitSkills-HR-järjestelmään tehtiin sähköinen perehdyttämisosio. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toiminta-mallin kehittämistä jatkettiin heketiimissä 1-3: Projektitiimi päivitti projektitoiminnan kuvauksen toimintakäsikirjaan. Laadittiin suunnitelma hanketoiminnan prosessien ja koordinaation arvioimiseksi. 4-6: Hanketoiminnan organisoinnin avuksi suoritettiin webropol-kysely ja sitä täydennettiin keskeisten toimijoiden haastatteluilla. 1-3: Laskutuksen siirto 3 kk jaksoihin on osittain toteutunut. Tulojaksotukset on projektien osalta kirjattu. Samoin ovat laskuttamatta olevat osuudet. Toimintatuotot on täten kaikki jaksotettu. Kustannuspaikkojen palkkakertymät vaativat vielä tarkistuksia. Työaikaseurannan käyttöönotto ei ole kaikilta osin toteutunut. Uuden ohjelmakauden hankkeita on aloitettu ja taloushallinto on pitänyt omat sisäiset palaverit hankkeisiin ja dokumentoinut ne. Myös projektiarkistot on hankkeisiin perustettu. Uudet palvelukassat on otettu käyttöön. Osakeyhtiön lainsäädännöstä on pidetty omia sisäisiä palavereja. 4-6: Talousarvion laadintaan käytettävät taulukot on uudistettu ja päivitetty. Vanhan ohjelmakauden hank- 12

13 Toiminta- ja laatujärjestelmän arviointi ja kehittäminen Tietohallinnon järjestelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen Tiedonhallinnan kehittäminen IT-perusjärjestelmien kehittäminen IT-hankintojen keskittäminen Info-tv-järjestelmän laajentaminen Sähköisen työajanseurantajärjestelmän laajentaminen keita on päätetty. Työyhteisökyselyn pohjalta on laadittu kehittämissuunnitelma. Kehityskeskustelut on käyty. 1-3: Toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämä toiminta- ja laatujärjestelmän itsearviointi Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Arvioinnista laadittu raportti esiteltiin yhtymähallitukselle : Kpedu ei valikoitunut ulkoisen arvioinnin kohteeksi kansallisessa toiminta- ja laatujärjestelmän arvioinnissa. Itsearvioinnissa nousseista kehittämiskohteista kolmea työstetään Pohjoista laatua koulutuksessa osallistujien kehittämistyönä. Muita kehittämiskohteita viedään eteenpäin osana yleistä kehittämistyötä vuosisuunnitelmissa. 1-3: Opiskelijahallintojärjestelmää on kehitetty huomioiden uudistuvat tutkinnon perusteet ja osaamisperusteisuus. Opettajien työaikasuunnitelmien tekemistä opiskelijahallintojärjestelmällä on valmisteltu. 4-6: Projektirekisteri uudistettiin uuden organisaation ja ohjelmakauden mukaiseksi. Opettajien työaikasuunnitelmien tekemistä opiskelijahallintojärjestelmällä on toteutettu ammattiopistossa. Jyväskylän AO:n suunnittelupäällikkö oli luennoimassa asiasta kesäkuun kehittämispäivässä. 1-3: Tammikuussa hyväksyttiin Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tiedonhallinnan toimintaohje johtoryhmässä ja hallituksessa. 4-6: Hallinnon tietojärjestelmän Dynastyn päivittämistyö aloitettiin. 1-3: IT-perusjärjestelmän osalta selvitystyö on aloitettu ja investointitarpeita on selvitetty. 4-6: Kehittämistyö jatkuu ja ensimmäiset investoinnit uuden tallennusjärjestelmän ja palvelimien osalta on tehty. 1-6: IT-Hankintojen keskittämisen osalta ei ole tehty erityisiä toimenpiteitä. Pääasiassa IT-hankinnat tehdään keskitetysti ja kilpailutuksessa tehdään alueellista IT-yhteistyötä. 1-6: Alustava suunnitelma tehty ottaen huomioon alkava kunnossapitoremontti Kannuksessa. InfoTVjärjestelmän laajennus on tehty Kampushalliin viiden näytön laajuudessa. 1-3: Sähköisen työajanseurannan käytäntöjä on kehitetty. Järjestelmän käyttöönottoa ei ole laajennettu. 4-6: Järjestelmän käytäntöjä on kehitetty esille nousseiden asioiden pohjalta. Käyttöönottoa ei ole laajennettu. 13

14 Kiinteistö- ja ruokapalvelut Toimintamallien yhtenäistäminen Tavoitteet Toteutuminen 1-3/2015 Kannuksen keittiön peruskorjauksen suunnittelu, ja keittiötoiminnan selvittäminen Talonpojankadun sekä sosiaali- ja terveysalan keittiöiden peruskorjaus sekä toimintamallin arviointi. Ruokapalveluiden keskittäminen opetuksen- ja henkilöstön tarpeisiin Kiinteistöpalvelun tehtäväalueen laajentuminen ja selkiyttäminen Koulutusyhtymän tilojen käytön tehostaminen ja käyttökustannusten hallinta 1-3: Ostot ovat keskittyneet vain ostosopimuksen mukaisille toimijoille. Toimintakäytänteiden sisään ajaminen jatkuu edelleen. 4-6: Toimintakäytänteet ja hankinnat alkavat yhtenäistyä kun ohjaus ja valvonta on toiminut aktiivisesti. Uusi kassajärjestelmä ja opiskelijaruokailijoiden seurantajärjestelmä on otettu käyttöön Kokkolassa. 1-3: Väliaikaisen keittiötilan kunnostus Koivukartanossa on aloitettu. Henkilöstön työnjaot Ollikkalan saneerauksen aikana on suunniteltu ja päätetty. Kälviän keittiön ja Kannuksen keittiön yhteistapaaminen ja syksyn toiminnan suunnittelupalaveri on pidetty. 4-6: Ollikkalan peruskorjattavat tilat on tyhjennetty ja korjaustyöt on alkamassa elokuussa. Väistötilat on valmisteltu urakoinnin ajaksi. Toimintaan tarvittavat luvat ja ilmoitukset on tehty viranomaisille. Opiskelijaruoka valmistetaan peruskorjauksen ajan Kälviän toimipaikassa ja kuljetetaan Kannukseen. 1-3: Hyvinvointikampuksen keittiösuunnittelu on valmis ja saneeraus käynnissä. Opiskelijat ja henkilöstö ruokailevat saneerauksen ajan sairaalalla. Talonpojankadun keittiö otetaan omaksi toiminnaksi. Toiminta aloitetaan elokuussa Talonpojankadulle henkilöstön rekrytointi on aloitettu. Keittiötilaa siivotaan ja laitetaan toimintakuntoon kesän aikana. Aikuiskoulutuksen henkilöstö voi ruokailla Närvilänkadulla keittiön ollessa suljettuna. 4-6: Hyvinvointikampuksen urakointi jatkuu syksylle. Talonpojankadun keittiötoiminta käynnistyy suunnitelman mukaisesti elokuun alussa. Talonpojankadun toimintaan tarvittavat luvat ja ilmoitukset on tehty viranomaisille. Keittiötoimintaan tarvittavat välineet on kilpailutettu ja hankittu. 1-3: Ruokalistat ovat pääosin samankaltaisia. Palveluhinnastot sekä käytänteet on yhtenäistetty. Työtä jatketaan edelleen. 4-6: Ruokapalvelut tekee yhteistyötä aikuiskoulutuksen kanssa näyttöjen vastaanottamisesta. Ammattikampuksen keittiö toimii nuoriso- ja aikuisopiskelijoiden työssäoppimispaikkana. 1-6: Kiinteistö- ja ruokapalvelut on siirtynyt vaiheeseen, jossa tehdään liittyneiden toimipaikkojen kiinteistön ja tekniikan tutkimusta ja seurantaa eri käyttötilanteissa ja eri vuoden aikoina. Kiinteistönhoitoon liittyvät ostopalvelusopimukset ja toimintamallien sopiminen tilayhteyshenkilöitten kanssa on päivitetty. 1-6: Yhtymän toimitilastrategia työ on käynnistetty ja yhtymän kiinteistöjen osalta tehdään ns. salkutus. Siinä luokitellaan kiinteistöjen tarpeellisuus huomioiden myöskin niiden tekninen kunto sekä toiminnalliset näkökulmat. 14

15 Hallintopalvelut ja IT-palvelut Alkuvuonna 2015 on viimeistelty toiminta- ja laatujärjestelmätyö, joka toimitettiin Opetushallitukselle. Tähän liittyen eri toiminnot tekivät itsearvioinnit, jossa oli mukana myös sidosryhmät. Koulutusyhtymän www-sivujen uudistustyö kilpailutettiin ja käynnistettiin. IT-toimintojen osalta on jatkettu järjestelyjä, joissa yhtiöittämisvelvoitteen piirissä olevia palveluja on lakkautettu. Innogate-kiinteistössä sijaitsevan konesalin vuokrasopimus ja toimintamalli on uudistettu yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa. Talous- ja henkilöstöpalvelut Talouspalveluissa on jatkettu talousprosessien kehittämistyötä. Sisäisten kustannusten jakamisperusteita on tarkistettu ja kustannuspaikkakarttaa uudistettiin vastaamaan paremmin raportointitarpeita. Vuoden 2015 alussa valmistuivat henkilöstöraportti 2014 ja koulutussuunnitelma Kiinteistö- ja ruokapalvelut Kiinteistöpalvelujen osalta saatiin yksi suuri rakennusurakka päätökseen, kun Kampushalli valmistui ja otettiin käyttöön maaliskuussa. Valmistelussa on ollut tulevat kesälle ajoittuvat keittiöremontit sekä Kannuksen päärakennuksen peruskorjaus. Keittiötoimintoja on järjestelty uusiksi ja elokuussa käynnistyy omana toimintana Talonpojankadun opiskelija- ja henkilöstöravintola. Vuoden vaihteen jälkeen on ilmennyt useita sisäilman laatuun liittyviä ongelmia, joita on selvitelty. Koulutusyhtymän sisäilmatyöryhmä on käynyt käynnissä olevat selvitykset läpi myös työterveyshoidon henkilöiden kanssa. 15

16 Konsernipalvelut yhteensä, jaksotettu tuloslaskelma 1-6/2015 Konsernipalvelujen tuloslaskelmaan sisältyvät hallinto- ja IT-palvelut sekä kiinteistö- ja ruokapalvelut. Kesäkuussa maksetut lomarahat on jaksotettu puolen vuoden osalta, yhteensä euroa. Konsernipalvelujen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN (SIS/ULK) KONSERNIPALVELUT (SISÄINEN/ULKOINEN) TP 2014 TA 2015 Tot. 1-6/2015 Tot/TA % Tot/TP14 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,2 48,4 Maksutuotot ,0 0,0 Tuet ja avustukset ,0 0,0 Vuokratuotot ,0 105,0 Muut tuotot ,0 16,6 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,4 49,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 49,3 Palvelujen ostot ,3 54,8 Aineet ja tarvikkeet ,0 48,9 Avustukset ,8 53,6 Vuokrat ,3 33,9 Muut kulut ,2 51,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,1 50,3 TOIMINTAKATE ,7 44,7 Rahoitus, netto , ,4 VUOSIKATE ,5 38,8 Poistot ,3 47,9 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,2 95,7 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos YLI-/ALIJÄÄMÄ

17 Hallinto- ja IT-palvelujen jaksotettu tuloslaskelma 1-6/2015 Hallintopalveluihin kuuluu myös luottamushenkilöhallinnon kustannukset. It-palveluihin sisältyvät ammattikorkeakoululle sekä seudulliseen It-yhteistyöhön liittyvät kustannukset. Sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat ylittäneet hieman talousarvion. Tulostavoite on melko lähellä tavoitetta. Edellisvuoteen verrattuna toimintakulut ovat laskeneet hieman, n. 1,8 %. KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN HALLINTO- ja IT-PALVELUT (SISÄINEN/ULKOINEN) TP 2014 TA 2015 Tot. 1-6/2015 Tot/TA % Tot/TP14 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,1 42,9 Maksutuotot ,0 0,0 Tuet ja avustukset ,0 105,9 Vuokratuotot ,0 0,0 Muut tuotot ,0 30,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,2 43,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 48,9 Palvelujen ostot ,1 47,6 Aineet ja tarvikkeet ,3 49,1 Avustukset ,8 53,6 Vuokrat ,7 38,8 Muut kulut ,0 11,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,3 48,2 TOIMINTAKATE ,8-631,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 16,5 VUOSIKATE ,8-840,5 Poistot ,7 46,9 Satunnaiset erät 0 TILIKAUDEN TULOS ,9 185,2 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos YLI-/ALIJÄÄMÄ

18 Kiinteistö- ja ruokapalvelujen jaksotettu tulos 1-6/2015 Kiinteistöpalvelujen kustannuksiin sisältyvät ammattikorkeakoululle sekä omille kiinteistöyhtiöille tuotettavat kiinteistönhoitokustannukset. Kiinteistöpalveluihin sisältyy koko yhtymän kiinteistöjen poistot, jotka kohdennetaan ammattiopistolle ja aikuiskoulutukselle sisäisten poistotilien kautta. Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintakuluissa on pientä nousua, n. 1,5 %, edellisvuoteen verrattuna, joka aiheutuu lähinnä palvelujen ostoissa tapahtuneesta kustannusten noususta. Henkilöstökuluissa sekä aineissa ja tarvikkeissa on laskua edellisvuoteen verrattuna. KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KIINTEISTÖ- JA RUOKAPALVELUT (SISÄINEN/ULKOINEN) TP 2014 TA 2015 Tot. 1-6/2015 Tot/TA % Tot/TP14 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,3 50,8 Maksutuotot ,0 0,0 Tuet ja avustukset ,0 0,0 Vuokratuotot ,4 0,0 Muut tuotot ,0 13,8 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,5 52,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 49,5 Palvelujen ostot ,9 59,0 Aineet ja tarvikkeet ,2 48,9 Avustukset ,0 0,0 Vuokrat ,3 28,6 Muut kulut ,7 52,9 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,7 51,5 TOIMINTAKATE ,9 55,4 Rahoitustuotot ja -kulut , ,1 VUOSIKATE ,6 49,3 Poistot ,9 48,0 Satunnaiset erät 0 TILIKAUDEN TULOS ,4 37,4 Poistoeron muutos Varausten muutos 0 Rahastojen muutos 0 YLI-/ALIJÄÄMÄ

19 3.2 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Ammattiopiston tulos 1-6/2015 oli negatiivinen ja alijäämäinen Edellisvuonna 1-6/2014 jaksotettu tulos oli euroa. Alkuvuoden 1-3/2015 osalta ammattiopiston tulos selvästi parempi, Tuloksen heikkenemistä selittää kesäkuussa maksetut lomarahat, joiden vaikutus puolelle vuodelle on yhteensä euroa. Kustannukset ovat nousseet huhti-kesäkuun aikana myös jonkin verran palveluostoissa sekä henkilöstökuluissa. (1-3) Kampushalli valmistui helmikuussa. Ammattikampuksen liikunnan ja terveystiedon opetus, turvallisuusala sekä opiskelijaterveydenhuolto muuttivat Kampushalliin helmikuun lopussa. Kampushallin vihkiäisiä juhlittiin Kannuksen toimipaikan Ollikkalan peruskorjauksen laajuutta arvioitiin maaliskuussa. Ammattiopiston avoimet ovet järjestettiin Ammattikampuksella helmikuussa. Kaikki opintoalat olivat esittelemässä koulutuksia ja toimintaansa. Taitaja semifinaaliin osallistui 51 opiskelijaa 20 lajiin, heistä 18 selviytyi finaaliin 11 eri lajiin. Joukkueen koko on ennätyksellinen. Syksyn yhteisen valmistelun perusteella tehtiin päätös siirtyä 4-jaksojärjestelmään. Opintoja syntyy uusien tutkinnon perusteiden mukaan keskimäärin 60 osaamispistettä vuodessa ja opiskelu tulee toteuttaa tutkinnon osittain, joista suurin osa jakautuu 15 osaamispisteellä. Alkuvuoden tapahtumista mainittakoon kansallinen lähihoitajapäivä Hyvinvointikampuksella, kansainvälisistä tapahtumista Nissen-viikko Ammattikampuksella ja Kannuksessa Ammattina metsä tapahtuma. Päälliköt osallistuivat opetusmaatilapäiville ja Sedun yrittäjyysseminaariin. Henkilöstöhallinnon osalta toteutettiin muutostuen viimeinen tapaaminen liiketalouden henkilöstön kanssa, pidettiin kehityskeskusteluja ja päälliköt osallistui työnlainsäädännön koulutuspäiville. (4-6) Vuoden toinen kvartaali on ammattiopistossa tavallisestikin työn täyteinen ja tapahtumarikas. Tutkinnon uudistukseen ( ) valmistautuminen ja Kurren hyödyntäminen lukuvuoden suunnittelussa toi lisätyötä ja -haasteita opettajille, päälliköille ja tukihenkilöstölle. Mutta toukokuun valmistujaisjuhlissa iloitsimme yhteensä 532 nuoren valmistumista ammattiin. Kesä-heinäkuussa valmistui edellisten lisäksi 52 opiskelijaa. Tavoitteenamme oli saada mahdollisimman moni valmistumaan vanhojen tutkinnon perusteiden mukaisesti, ettei siirtoa uuteen tarvitse tehdä. Heidän lisäksi maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen suoritti 20, Ammattistartin 15 ja Aikalisän eli Ammatilliseen koulutukseen valmistavan ja kuntouttavan koulutuksen 8 henkilöä.. Ammattiopiston opiskelijat menestyivät erinomaisesti Turussa järjestetyissä Taitaja2015 ammattitaidon SM-kilpailuissa saavuttamalla yhteensä seitsemän mitalia. Kultaa voitti Eeva Moilanen eläintenhoitolajissa. Hopeaa nappasivat Alina Metsä-Ketelä eläintenhoidossa, Sini Muhonen asiakaspalvelu ja myynti -lajissa ja Santeri Hietalahti kuljetuslogistiikassa. Pronssia saivat Milla Tuovinen eläintenhoidossa, Olli Kalliokoski automaatioasennuksessa ja Mika Kivijärvi CAD-suunnittelussa. Eläintenhoitolajissa Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikan opiskelijat ottivat siis kolmoisvoiton. Mitalistisijoitusten lisäksi Simo Kivelä autonasennuksessa ja Jarno Rantala ilmastointiasennuksessa sijoittuivat neljänsiksi. Kolmihenkinen yrittäjyystiimi Miika Töyräskoski, Sofia Savonen ja Aaro Airola tuli viidenneksi. Hevostenhoidossa Henna Lehtomäki oli kuudes ja Petra Sulkunen seitsemäs. Seitsemänsiksi sijoittuivat lajeissaan myös Roni Saarinen (tietojenkäsittely), Lasse Kalliokoski (automaatioasennus) ja Henri Salonen (kuljetuslogistiikka). Tiia Sipi tuli kahdeksanneksi maalaus ja tapetointi -lajissa. Ammattiopisto valitsi vuoden työssäoppimispaikaksi Koukkukuljetus Oy:n. Olimme mukana MTK:n vuoden luonnonvara-alan työssäoppimispaikan, Keski-Pohjanmaan koneurakointi Oy:n, palkitsemisessa. Toteutimme Allianssi ry:n koordinoimat eduskuntavaalien nuorisovaalit Ammattikampuksella. Hyvinvointikampuksella järjestettiin HyvoVoice vappujuhla. Hevosalan oppilaitoksen yhteistyöpäiville osallistuttiin. Jokaisella ammattiopiston toimipaikalla rehtori ja päälliköt kuulivat opiskelijaryhmien edustajia. Tapaamisista kirjattiin muistiot kehittämisehdotuksineen. 19

20 Henkilöstölle järjestettiin johdon kuulemistilaisuudet toimialoittain henkilöstökyselyn vastausten perusteella tehdyistä kehittämissuunnitelmista. Muut toimialat paitsi luonnonvara-ala toteutti henkilöstön tyhy-päivän toukokuussa. Henkilöstö osallistui Kokkolan City run tapahtumaan. Ammattiopiston info uusien tutkintojen perusteiden mukaisesta resursoinnista oli huhtikuussa. Palkkatyöryhmä piti kolme kokousta em. aiheesta. Sakustars kulttuuritapahtumassa Anssi Landin voitti kultaa lyömäsoittimissa, Htoo Htoo Wah pronssia Talent sarjassa. Heidän lisäkseen kunniamaininnan sai Hawa Sesay yksintanssissa ja Jasu virtanen yksinlaulussa. Huhti-toukokuussa toteutettiin 6 eriperustutkinnossa soveltuvuuskokeet. Opintopolun kautta toteutuneessa yhteishaussa valittiin 699 uutta opiskelijaa 24 eri tutkintoon. Heidän lisäkseen erillishausta valittiin kesäkuussa 24 opiskelijaa. Näiden lisäksi heinäkuun lisähakuun avattiin Valma-koulutus ja 8 eri perustutkintoa. Ammattiopistoon valittiin 5 uutta tuntiopettajaa, joista 2 toistaiseksi olevaan virkasuhteeseen. Tavoitteet ja toimenpiteet nuorten koulutuksessa Tavoitteet Toimenpiteet 1-6/2015 Uusien opetussuunnitelmien laatiminen, hyväksyminen ja toimeenpano Opiskelijahallintojärjestelmän hyödyntäminen koulutuksen suunnittelussa ja raportoinnissa 1-3: Opetussuunnitelman yhteinen osa valmisteltiin loppuun Opetushallituksen arviointioppaan julkistamisen jälkeen. Ammattiosaamisen toimikunta hyväksyi kolmessa kokouksessaan suurimman osan perustutkintojen tutkinnon osien arviointisuunnitelmista. Perustutkintovastaavat jatkoivat osaamisalakohtaisten opetussuunnitelmien valmistelua. Opinto-ohjaajat osallistuivat Sedussa järjestettyyn Ospit opsiin hankkeen kehittämispäivään. Opinto-ohjaajat tekivät opetussuunnitelmauudistukseen liittyvän tiedotusinfopaketin opiskelijoille, ryhmänohjaajille ja opintosihteereille, tiedotustilaisuuksia jatkettiin kevään aikana ryhmittäin. Opinto-ohjaajat tiedottivat myös henkilökuntaa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Jokaisessa toimipaikassa järjestettiin info opetussuunnitelmien uudistamiseen liittyen. 4-6: Hallitus hyväksyi opetussuunnitelman yhteisen osan. Ammattiosaamisen toimikunta hyväksyi toukokuun kokouksessa loput tutkinnon osien osaamisen arviointisuunnitelmat. Rehtori hyväksyi 18 perustutkinnon opetussuunnitelmat kesäkuussa sekä Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (Valman) opetussuunnitelman. Jatkaville opiskelijoille tiedotettiin tutkinnon peruste uudistuksesta ja aloitettiin osaamisen tunnistamisen prosessi vanhasta tutkinnosta uuteen tutkintoon. Uuden lukuvuoden suunnittelu oli haasteellinen opetuksen ja ohjauksen resurssien määrittämiseksi osaamisperusteiseen ohjaukseen. Ammattiopiston johtotiimi valmisteli yhdessä rehtorin kanssa resursointia. Resurssit ja ohjeet esiteltiin ammattiopiston infossa ja yhteistoimintaryhmässä huhtikuussa. 1-3: Sovittu Kurre-koulutus siirtyi kouluttajan sairastumisen vuoksi huhtikuulle. Tehtiin päätös dokumentoida ryhmien ja opettajien työsuunnitelmat Kurreohjelmalla. 4-6: Opiskelijat tekivät yhteisten tutkinnon osien valinnat Wilmassa. Päälliköille, perustutkintovastaaville, opintosihteereille ja palkkahallinnolle toteutettiin Kurre-koulutusta ryhmien lukuvuosisuunnitelmien ja opettajien työsuunnitelmien tekemiseksi Kurre- 20

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2014

Osavuosikatsaus 3/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi 2014-2015... 4 3 Toiminnan kuvausta...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Tilinpäätös 2007 Työvaliokunta

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

4 Kuntayhtymäpalvelut...30

4 Kuntayhtymäpalvelut...30 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Koulutuskuntayhtymä Tavastia Sisällysluettelo 1 Koulutuskuntayhtymä Tavastia... 4 1.1 Organisaatio...4 1.2 Organisaatiokaavio...4 1.3 Yhtymävaltuusto...5 1.4

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...2 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO...3 1.3. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS...5 1.4. KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT...7

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 Kunnanvaltuusto 21.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kunnan organisaatio 2009... 2 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Kirkkonummen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2008 30 951 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus ja teollisuus

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot