Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen Johtoryhmä Yhtymähallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015"

Transkriptio

1 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen Johtoryhmä Yhtymähallitus

2 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE TILANNEARVIO OPISKELIJATILANNE Yksikköhintaopiskelijat Oppisopimusopiskelijat Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat Muut opiskelijat HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä Henkilöstön kehittäminen TALOUSARVION 2013 TOTEUTUMINEN AJALTA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMA TASE KÄYTTÖTALOUS JA TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN TALOUSARVIOVUODEN 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET KONSERNIPALVELUISSA KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AIKUISKOULUTUS

3 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE 1.1 Tilannearvio Vuoden 2015 tavoitteisiin kirjattu toisen asteen koulutuksen rakenne- ja rahoitusuudistukseen valmistautuminen keskeytyi, kun niitä koskevat hallituksen esitykset kaatuivat eduskunnassa Koulutuksen järjestäjät jäivät odottamaan eduskuntavaalien jälkeistä uutta hallitusohjelmaa ja sen linjauksia. Samasta syystä koulutusyhtymän yhteinen työskentely strategiaohjelman päivittämiseksi siirtyi myöhemmäksi. Hallitusohjelma julkaistiin Ammatillisessa koulutuksessa tavoitteena on edelleen rahoituksen ja rakenteiden uudistaminen, toiminnan tehostaminen ja työelämäyhteistyön lisääminen. Rajaaitoja ja päällekkäisyyksiä nuorten ja aikuisten koulutuksessa pyritään poistamaan. Hallitusohjelman suuntaviivojen pohjalta strategiatyöskentelyä käynnistettiin laajassa johtoryhmässä ja hallituksen lähetekeskustelussa kesäkuun alussa. Kevään aikana toteutettiin uudistuneen organisaatio- ja johtamisjärjestelmän käynnistymisen arviointia. Tulosalueiden johtotiimien toiminta on vakiintunut. Toimialakohtaisissa kehityskeskusteluissa nuorten koulutuksen ja aikuiskoulutuksen päälliköt esittelivät toimialakohtaisen yhteistyön tilannetta. Henkilöstökyselyn tulosten pohjalta johtoryhmä toteutti toimipaikka- ja tulosaluekohtaiset kuulemistilaisuudet, joihin henkilöstö oli valmistellut ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Esiin nostettiin mm. yhteisen suunnittelun ja ideoinnin tarve, arvojen mukainen toiminta ja päätöksentekovastuiden ja valtuuksien selkeyttäminen. Huhti-kesäkuussa toteutettiin organisaatiouudistuksessa määräaikaisesti täytettyjen tulosaluejohtajien haku ja valinnat. Opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämä laatujärjestelmän itsearviointi toteutettiin alkuvuodesta ja siitä laadittiin raportti. Koulutusyhtymä ei opetus- ja kulttuuriministeriön otannassa päässyt ulkoisen arvioinnin kohteeksi. Koulutusyhtymä haki ja sai järjestämisluvan uudistettuun ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen (VALMA). Uusiin tutkintojen perusteiden mukainen Opetussuunnitelman yhteinen osa hyväksyttiin hallituksessa Koulutusyhtymän yksikköhintaopiskelijoiden määrä tammikuun laskentapäivänä oli opiskelijaa. Opiskelijamäärä oli hieman matalampi kuin edellisvuoden tammikuussa, jolloin laskentapäivän opiskelijamäärä oli opiskelijaa. Yhteishakujärjestelmän muutokset ja ikäluokkien pieneneminen näkyivät kevään yhteishaussa. Koulutusyhtymään oli 807 ensisijaista hakijaa, kun aloituspaikkoja oli 721. Kutakin aloituspaikkaa kohden oli 1,12 ensisijaista hakijaa, kun vuonna 2014 vastaava luku oli 1,06. Kaikkiaan hakijoita oli Puolen vuoden toimintatuotot ovat olleet noin 21,2 milj. euroa ja toimintakulut noin 20,4 milj. euroa. Vuosikatteeksi jää euroa, joka ei riitä euron poistoihin. Tilikauden 1-6 jaksotettu tulos on euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen 6 kk jaksotettu alijäämä ilman rahastokirjauksia on euroa. Taloustilanne on heikentynyt alkuvuoteen verrattuna. Tuloksen heikkenemiseen vaikuttavat kesäkuussa maksuun menneet lomarahat. Edelliseen osavuosikatsaukseen verrattaessa tällä on ollut n euron vaikutus tulokseen. Kevään aikana on ollut myös kasvua henkilöstökuluissa, palveluostoissa ja vuokrissa. Toimintatuotot ovat nousseet jonkin verran kevään aikana, mutta edellisvuoteen verrattuna vähennystä on n. 1,4 milj. euroa. Valtionosuusrahoitusta vähentää 100 opiskelijapaikan leikkaus. Hanketuloissa on laskua ohjelmakauden vaihtumisesta johtuen. Loppuvuoden osalta ei ole odotettavissa suurta muutosta toimintatuottoihin. Toimintakuluihin voidaan vaikuttaa jonkin verran, mutta tulosennuste vuodelle 2015 on n. 1 milj. euroa negatiivinen. Koulutus- 3

4 yhtymän tulosta heikentää myös Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan Laser Parkin purkamisesta aiheutunut tappio, jonka vaikutus koko vuoden osalta on euroa. Kiinteistöosakeyhtiön velat ja varallisuus siirtyivät koulutusyhtymälle vuoden alusta. Tappio aiheutuu siitä, että Laser Parkin velat sekä koulutusyhtymän taseesta purkautuva Laser Park Oy:n osakeomistus, ovat suuremmat kuin Laser Parkilta koulutusyhtymän taseeseen siirtyvä omaisuus. LaserPark-kiinteistössä on toiminut ammattiopiston metallialan koulutus Opiskelijatilanne Yksikköhintaopiskelijat Yksikköhintaopiskelijoiden määrä perustuu laskentapäivän opiskelijamäärään. Yhtymän oppilaitoksissa opiskeli tammikuussa yksikköhinnalla rahoitettavaa opiskelijaa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Perustutkinto-opiskelijat opistoittain ja toimialoittain vuonna 2014 ja 2015 (2014 painotettu ka./vuosi): Opiskelijamäärä TP TA Arvio Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Teollisuus ja rakentaminen Liiketalous, palvelut ja kulttuuri Luonnonvara-ala Hyvinvointialat Ohjaavat ja valmistavat koulutukset YHTEENSÄ Opiskelijamäärä TP TA Arvio Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Teollisuus ja rakentaminen Liiketalous, palvelut ja kulttuuri Luonnonvara-ala Hyvinvointialat YHTEENSÄ KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Opintonsa keskeyttäneitä perustutkinto-opiskelijoita oli vuoden vaihteesta lukien seuraavasti: Keskeyttäneet TP TA Arvio Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Teollisuus ja rakentaminen Liiketalous, palvelut ja kulttuuri Luonnonvara-ala Hyvinvointialat Ohjaavat ja valmistavat koulutukset 10 4 YHTEENSÄ

5 Keskeyttäneet TP TA Arvio Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Teollisuus ja rakentaminen 7 1 Liiketalous, palvelut ja kulttuuri 40 9 Luonnonvara-ala 14 3 Hyvinvointialat 4 7 YHTEENSÄ KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Perustutkintoon valmistuneita opiskelijoita oli vuoden vaihteesta lukien seuraavasti: Valmistuneet TP Arvio Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Teollisuus ja rakentaminen Liiketalous, palvelut ja kulttuuri Luonnonvara-ala Hyvinvointialat YHTEENSÄ Valmistuneet TP Arvio Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Teollisuus ja rakentaminen Liiketalous, palvelut ja kulttuuri Luonnonvara-ala Hyvinvointialat YHTEENSÄ KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Oppisopimusopiskelijat Oppisopimusopiskelijoiden määrä perustuu tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärään. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoitteesta ollaan hieman jäljessä, ammatillisessa lisäkoulutuksessa taas ollaan tavoitteessa. TP TA Arvio Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus YHTEENSÄ

6 Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat Ammatillisena lisäkoulutuksena suoritetaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niiden osia. Ammatillisena lisäkoulutuksena järjestetään myös tutkintoon johtamatonta koulutusta opiskelijan ja työnantajan tarpeiden mukaan. Koulutusten keston vaihdellessa opiskelijamääriä ammatillisessa lisäkoulutuksessa mitataan toteutuneilla opiskelijatyövuosilla mennessä koulutusyhtymässä oli toteutettu yhteensä noin 58 opiskelijatyövuotta ammatillista lisäkoulutusta. Tämä on lähes kolmasosa koko vuodelle suunnitellusta määrästä. TP TA Arvio Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Humanistinen ja kasvatusala 7,2 Kulttuuriala 3,1 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 16,9 Luonnontieteiden ala 0 Tekniikan ala 15,5 Luonnonvara- ja ympäristöala 20,9 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 25,6 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 0 Muu kuin näyttötutkintoon valmistava koulutus 14,5 YHTEENSÄ ,8 (54 %) Muut opiskelijat Muihin opiskelijoihin lasketaan maksullisen palvelutoiminnan opiskelijat. Näitä ovat mm. työvoimakoulutusten opiskelijat sekä toisille koulutuksen järjestäjille myytyjen koulutusten opiskelijat. Maksullisen palvelutoiminnan lisäksi muihin opiskelijoihin lasketaan vapaan sivistystyön kansanopistoopiskelijat Kälviällä. Opiskelijoiden määrä vaihtelee kausittain ja toteutuneet määrät selviävät tarkasti vasta vuoden lopussa. Opiskelijoiden kokonaismäärä vuositasolla on noin opiskelijaa. 6

7 1.3 Henkilöstö Henkilöstön määrä Koulutusyhtymän palveluksessa oli yhteensä 504 työntekijää, joista 71 (14,1 %) oli määräaikaisessa työsuhteessa. Luku ei sisällä sivutoimisia, joita oli 17 henkilöä (mm. näyttöjen tarkastajia). Henkilöstömäärän kehitystä eri vuosina kuvaa parhaiten henkilötyövuosien kertymä. Henkilötyövuodet Konsernipalvelut 122,2 58,06 Ammattiopisto 298,9 143,93 Aikuiskoulutus 116,9 60,55 YHTEENSÄ ,54 *Lukuihin sisältyvät sivutoimiset Henkilöstön kehittäminen TOB-työyhteisökysely toteutettiin tammikuussa ja siihen vastasi 71,94 % henkilöstöstä. Tuloksia on käyty läpi aloittain ja toimipaikoittain henkilöstön kanssa sekä lisäksi eri tiimeissä ja toimielimissä. Tulosten perusteella on laadittu ala- ja toimipaikkakohtaisia kehittämissuunnitelmia. Johtoryhmä on käynyt tulosten pohjalta kuulemiskierroksen. Henkilöstöraportti 2014 valmistui huhtikuun aikana. Alkuvuoden aikana valmistui myös koulutussuunnitelma ja haettiin ensimmäisen kerran Työttömyysvakuutusrahastolta koulutuskorvausta. Henkilöstö on osallistunut omaa alaa tukeviin koulutustilaisuuksiin liittyen mm. opetussuunnitelmauudistukseen ja näyttötutkintoihin. HEKE-tiimi kokoontui kolme kertaa käsitellen ajankohtaisia raportteja, suunnitelmia ja TOBtyöyhteisökyselyn tuloksia sekä ElbitSkills järjestelmän perehdyttämisosion käyttöönottoa. Lisäksi tiimi aloitti henkilöstön johtamisen ja osaamisen toimintamallin suunnittelun. Aloitetoimikunta käsitteli vuoden 2014 aikana tulleet 15 aloitetta. Keväällä toimialat ja -paikat pitivät kehittämis- ja tyhy-päiviänsä. 7

8 2 TALOUSARVION 2013 TOTEUTUMINEN AJALTA Tuloslaskelman toteutuminen KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN (ULKOINEN) TULOSLASKELMA (ULKOINEN) TP 2014 TA 2015 Tot. 1-6/2015 Tot/TA % Tot/TP14 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,8 45,5 Maksutuotot ,7 51,6 Tuet ja avustukset ,6 59,7 Vuokratuotot ,6 104,0 Muut tuotot ,4 39,6 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,8 46,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,7 50,1 Palvelujen ostot ,5 52,7 Aineet ja tarvikkeet ,6 48,1 Avustukset ,1 50,3 Vuokrat ,0 63,3 Muut kulut ,5 34,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,9 50,3 TOIMINTAKATE ,2 18,0 Rahoitus, netto ,9 35,1 VUOSIKATE ,1 17,0 Poistot ,0 48,4 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,7-70,7 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos YLI-/ALIJÄÄMÄ Toimintatuotot ovat euroa, joissa on selvää laskua edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulut ovat olleet euroa, jotka ovat samaa tasoa kuin edellisvuonna ja ylittävät budjetin n. 2,9 %. Jaksotetuksi tulokseksi jää euroa ja ylijäämäksi euroa. Tulos ei ole talousarvion tavoitteen mukainen, sillä tilikauden tulokseksi on talousarviossa asetettu euroa. Taloustilanne on heikentynyt alkuvuoteen verrattuna. Tuloksen heikkenemiseen vaikuttavat kesäkuussa maksuun menneet lomarahat. Edelliseen osavuosikatsaukseen 1-3/2015 verrattaessa tällä on ollut n euron vaikutus tulokseen. Kevään aikana kasvua on ollut myös henkilöstökuluissa, palveluostoissa ja vuokrissa. Henkilöstökulut ovat ylittäneet budjetin 3,7 prosentilla. Henkilöstön määrä on kuitenkin vähentynyt alkuvuoteen verrattuna, joten todennäköisesti henkilöstökulut laskevat syksyn aikana. Satunnaisissa erissä on Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan Laser Parkin purkamisesta aiheutunut tappio, jonka vaikutus koko vuoden osalta on euroa. Jaksotettu vuosikate on , mikä on alle talousarvion tavoitteen ja ei riitä poistoihin. Vuosikatteen suhde poistoihin on 51,65 %. Poistojen suhde toimintatuottoihin on noin 7 % tasolla, kun se aiempina vuosina on ollut n. 5 % tasoa. Poistojen suhteellinen osuus tulee kasvamaan lähivuosina sekä toimintatuottojen vähenemisen että poistojen määrän kasvun johdosta. Tuloslaskelman tunnusluvut Tot 6/2015 TP 2014 TP 2013 TP 2012 Toimintatuotot/kulut, % 104,22 111,78 % 109,84 % 107,68 Vuosikate/poistot % 51,65 146,86 % 146,50 % 129,43 Poisto, % (poistot/toim.tuotot) 7,00 6,79 % 5,78 % 5,28 8

9 Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset näkyvät selvästi taloustilanteessa. Aiempiin vuosiin verrattuna toimintatuottojen taso on pudonnut merkittävästi. Valtionosuusrahoituksen lisäksi vähenemistä on työvoimakoulutuksessa sekä hanketoiminnassa. 2.2 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma (1000 ) Tot 1-6/2015 TP 2014 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 0 0 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 Toiminnan ja investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 30.6./ Rahavarat Kassavarojen muutos Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 13,9 m ja lyhytaikaisia lainoja noin 2,2 m. Lainasaamisia koulutusyhtymällä ei ole. Kiinteistöyhtiö Kokkolan Laser Parkin purkamisen yhteydessä koulutusyhtymälle siirtyi yhtiöltä n. 2 milj. euroa lainaa. Koulutusyhtymä oli antolainannut yhtiölle 1 miljoonaa euroa sekä tehnyt sijoituksia vapaan pääoman rahastoon. Nämä erät siirtyivät konsernitaseesta yhtymän taseen puolelle. Koulutusyhtymän kassavarat olivat 2,4 m, jonka lisäksi rahastoihin on sijoitettu 1 milj. euroa. Varat, yhteensä 3,4 milj. euroa, riittävät keskimäärin 30,5 päivän maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelman tunnusluvut Tot 1-6/2015 TP 2014 TP 2013 Investointien tulorahoitus, % 23,99 % 134,06 % 54,58 % (vuosikate/omahankintameno) Pääomamenojen tulorahoitus, % 15,68 % 79,11 % 42,74 % (vuosik./om.meno+antol.lis.+lainanlyh.) Lainanhoitokate (vuosikate+korkokulut)/ 0,47 1,87 1,87 (korkokulut+lainanlyhennykset) Toiminnan ja investointien rahavirta -11,9m -9,2m -13,3m Lainakanta 30.6./31.12., m 15,1m 14,8m 16,1m Kassavarat 30.6./ , m 2,4m 5,1m 3,9m Kassan riittävyys (ka. vuosi/pv) 30,5 pv 39,45 pv 32,77 pv 9

10 2.3 Tase VASTAAVAA Tot 1-6/ VASTATTAVAA Tot 1-6/ PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Aineettomat hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet OMA PÄÄOMA Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto POISTOERO JA VAPAA- Muut aineelliset hyödykkeet 0 0 EHTOISET VARAUKSET Ennakkomaksut ja keskeneräiset Poistoero hankinnat Vapaaehtoiset varaukset Aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset 0 0 PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 Muut saamiset Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut toimeksiantojen varat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet VIERAS PÄÄOMA Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut 0 0 Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Saamiset Pitkäaikainen Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikainen Siirtosaamiset 0 0 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Saamiset Shekkiluotto 0 0 Rahoitusarvopaperit Saadut ennakot Sijoitukset rahoitusmarkkina- Ostovelat instrumentteihin Muut lyhytaikaiset velat Rahoitusarvopaperit 0 0 Siirtovelat Rahat ja pankkisaamiset Lyhytaikainen Käteisvarat Pankkitilit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Koulutusyhtymän taseasema on melko hyvä. Omavaraisuusaste on laskenut vuodesta 2011 ja suhteellinen velkaantuneisuus on noussut, mutta tunnusluvut ovat edelleen kohtuullisella tasolla. Taseen tunnusluvut Tot 1-6/2015 TP 2014 TP 2013 Omavaraisuus-% (oma pom+p.ero+ vap.eht.var.) / (koko pääoma saadut ennakot) 57,63 % 57,93 % 54,91 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% (vieras pääoma saadut ennakot) / käyttötulot 50,13 % 46,49 % 50,10 % Lainakanta , Lainasaamiset kunnilta ,

11 3 KÄYTTÖTALOUS JA TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN Valtuustoon nähden sitovat tulosalueet ovat vuoden 2015 talousarviossa: Konsernipalvelut, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus 3.1 Talousarviovuoden 2015 tavoitteet ja toimenpiteet konsernipalveluissa Konsernipalvelujen tehtävänä on johtaa yhtymäkokonaisuuden tuloksellista toimintaa ja tuottaa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille ajantasaisia, laadukkaita ja kustannuksiltaan edullisia palveluja. Luottamushenkilö- ja hallintopalvelut muodostavat koulutuksen järjestäjätason tehtäväkokonaisuuden, joka vastaa perussopimuksen, koulutuksen järjestämisluvan ja lainsäädännön mukaisesti koulutusyhtymälle annettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja resurssien kohdentamisesta tulosyksiköiden käyttöön. Yhteisiä palveluja kehitetään ulkoisten ja sisäisten asiakkuuksien näkökulmasta. Tavoitteet Toteutuminen 1-6/2015 Koulutuksen järjestämislupahakemusten laatiminen 1-3: Järjestämislupien hakemiseen valmistauduttiin alustavasti mm. informoimalla henkilöstöä ja sidosryhmiä. Toisen asteen koulutusta koskevat rakenne- ja rahoitusuudistuksen lakiesitykset kaatuivat eduskunnassa , jonka jälkeen asia ei ollut enää ajankohtainen. VALMA-koulutusten järjestämislupaa haettiin tammikuussa. Lupa myönnettiin päivätyssä järjestämisluvassa. Koulutusyhtymän strategian laatiminen. Konserniyhteistyön systematisointi ottaen huomioon toimintaympäristön muutokset Organisaatio- ja johtamisjärjestelmän uudistustyön jatkaminen Perussopimuksen tarkistaminen ja päivittäminen Koulutustarjonnan kohdentaminen OKM:n leikkauksiin ja alueen työelämän tarpeisiin suhteutettuna 4-6: Ei toimenpiteitä. 1-3: Alustavaa aikataulua strategiaprosessille laadittiin. Aikuiskoulutus käynnisti oman strategiatyönsä. Koulutusyhtymän strategiatyön jatkosuunnittelu keskeytyi rakenne- ja rahoitusuudistuslakipakettien kaaduttua. 4-6: Strategian laadintaa on valmisteltu laajan johtoryhmän kokouksessa ja hallituksen lähetekeskustelussa. 1-3: Osuvakoulutus Oy:n toiminta käynnistyi. Centria OY:n ja KETEK Oy:n ajankohtaisia asioita käsiteltiin yhtymähallituksessa. 4-6: Kiinteistöihin liittyvää vuokraus- ja palvelutoimintaa on kehitetty koulutusyhtymässä sekä Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan Kampuksen kesken. 1-3: Työyhteisökyselyn vastausten pohjalta käynnistettiin tulosalue-, toimiala- ja toimipaikkakohtaiset palautekeskustelut, joissa yhtenä painopisteenä olivat mm. työnkuvat ja vastuut uudistetussa organisaatiossa. 4-6: Palautekeskustelut on saatu käytyä lähes kaikkien työyksiköiden kanssa kevään aikana. 1-6: Ei toimenpiteitä. 1-3: Nykytarjontaa arvioitiin mm. opiskelijaraportin ja yhteishaun tulosten perusteella. 11

12 Huomioidaan uuden EU-ohjelmakauden muutokset ja vaikutukset koulutusyhtymässä Työhyvinvoinnin edistäminen ja muutoksessa tukeminen Osaamisen kehittäminen, hallinta ja dokumentointi Hanketoiminnan prosessit ja koordinaatio. Taloushallinnon organisointi ja kehittäminen 4-6: Tulevan yhteishaun 2016 aloituspaikat sekä opiskelijapaikat perustutkinnoittain määriteltiin johtoryhmässä sekä hyväksyttiin yhtymähallituksessa. 1-3: Hanketoiminnan volyymi on alkuvuodesta vähentynyt jonkin verran ohjelmakauden vaihtumisen takia. Käynnissä oli yhteensä 56 julkisrahoitteista projektia. Hakuvaiheessa oli 24 projektia. 4-6: Uuden ohjelmakauden EU-projekteja (ESR, EAKR, Maaseuturahasto) on saatu käyntiin 6 kpl. joista osassa ollaan partnereina. Hakuvaiheessa on 13 kpl. EU-projekteja. Ohjelmakauden vaihtuminen alkaa näkymään vasta nyt volyymin lievänä vähenemisenä. 1-3: TOB-työyhteisökysely toteutettiin alkuvuodesta. Tämän pohjalta on tehty kehittämissuunnitelmat toimialoittain ja paikoittain. Johtoryhmä aloitti keskustelukierroksen kyselyn tulosten pohjalta. Koulutusyhtymän kaksi TYK-kuntoutusryhmää käynnistyi. Työterveyshuollon muutostuki-koulutus päättyi ja sen kokemuksista käytiin palautekeskustelu. Esimiehille toteutettiin koulutus työlainsäädännöstä ja palvelussuhdeasioista 4-6: Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivitystä tehtiin yhdessä työterveyshuoltojen kanssa. Toimipaikat ja alat pitivät kehittämis- ja tyhy-päiviänsä. 1-3: Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamallin suunnittelu aloitettiin heke-tiimissä. Henkilöstöraportti 2014 ja koulutussuunnitelma 2015 valmistuivat. 4-6: ElbitSkills-HR-järjestelmään tehtiin sähköinen perehdyttämisosio. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toiminta-mallin kehittämistä jatkettiin heketiimissä 1-3: Projektitiimi päivitti projektitoiminnan kuvauksen toimintakäsikirjaan. Laadittiin suunnitelma hanketoiminnan prosessien ja koordinaation arvioimiseksi. 4-6: Hanketoiminnan organisoinnin avuksi suoritettiin webropol-kysely ja sitä täydennettiin keskeisten toimijoiden haastatteluilla. 1-3: Laskutuksen siirto 3 kk jaksoihin on osittain toteutunut. Tulojaksotukset on projektien osalta kirjattu. Samoin ovat laskuttamatta olevat osuudet. Toimintatuotot on täten kaikki jaksotettu. Kustannuspaikkojen palkkakertymät vaativat vielä tarkistuksia. Työaikaseurannan käyttöönotto ei ole kaikilta osin toteutunut. Uuden ohjelmakauden hankkeita on aloitettu ja taloushallinto on pitänyt omat sisäiset palaverit hankkeisiin ja dokumentoinut ne. Myös projektiarkistot on hankkeisiin perustettu. Uudet palvelukassat on otettu käyttöön. Osakeyhtiön lainsäädännöstä on pidetty omia sisäisiä palavereja. 4-6: Talousarvion laadintaan käytettävät taulukot on uudistettu ja päivitetty. Vanhan ohjelmakauden hank- 12

13 Toiminta- ja laatujärjestelmän arviointi ja kehittäminen Tietohallinnon järjestelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen Tiedonhallinnan kehittäminen IT-perusjärjestelmien kehittäminen IT-hankintojen keskittäminen Info-tv-järjestelmän laajentaminen Sähköisen työajanseurantajärjestelmän laajentaminen keita on päätetty. Työyhteisökyselyn pohjalta on laadittu kehittämissuunnitelma. Kehityskeskustelut on käyty. 1-3: Toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämä toiminta- ja laatujärjestelmän itsearviointi Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Arvioinnista laadittu raportti esiteltiin yhtymähallitukselle : Kpedu ei valikoitunut ulkoisen arvioinnin kohteeksi kansallisessa toiminta- ja laatujärjestelmän arvioinnissa. Itsearvioinnissa nousseista kehittämiskohteista kolmea työstetään Pohjoista laatua koulutuksessa osallistujien kehittämistyönä. Muita kehittämiskohteita viedään eteenpäin osana yleistä kehittämistyötä vuosisuunnitelmissa. 1-3: Opiskelijahallintojärjestelmää on kehitetty huomioiden uudistuvat tutkinnon perusteet ja osaamisperusteisuus. Opettajien työaikasuunnitelmien tekemistä opiskelijahallintojärjestelmällä on valmisteltu. 4-6: Projektirekisteri uudistettiin uuden organisaation ja ohjelmakauden mukaiseksi. Opettajien työaikasuunnitelmien tekemistä opiskelijahallintojärjestelmällä on toteutettu ammattiopistossa. Jyväskylän AO:n suunnittelupäällikkö oli luennoimassa asiasta kesäkuun kehittämispäivässä. 1-3: Tammikuussa hyväksyttiin Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tiedonhallinnan toimintaohje johtoryhmässä ja hallituksessa. 4-6: Hallinnon tietojärjestelmän Dynastyn päivittämistyö aloitettiin. 1-3: IT-perusjärjestelmän osalta selvitystyö on aloitettu ja investointitarpeita on selvitetty. 4-6: Kehittämistyö jatkuu ja ensimmäiset investoinnit uuden tallennusjärjestelmän ja palvelimien osalta on tehty. 1-6: IT-Hankintojen keskittämisen osalta ei ole tehty erityisiä toimenpiteitä. Pääasiassa IT-hankinnat tehdään keskitetysti ja kilpailutuksessa tehdään alueellista IT-yhteistyötä. 1-6: Alustava suunnitelma tehty ottaen huomioon alkava kunnossapitoremontti Kannuksessa. InfoTVjärjestelmän laajennus on tehty Kampushalliin viiden näytön laajuudessa. 1-3: Sähköisen työajanseurannan käytäntöjä on kehitetty. Järjestelmän käyttöönottoa ei ole laajennettu. 4-6: Järjestelmän käytäntöjä on kehitetty esille nousseiden asioiden pohjalta. Käyttöönottoa ei ole laajennettu. 13

14 Kiinteistö- ja ruokapalvelut Toimintamallien yhtenäistäminen Tavoitteet Toteutuminen 1-3/2015 Kannuksen keittiön peruskorjauksen suunnittelu, ja keittiötoiminnan selvittäminen Talonpojankadun sekä sosiaali- ja terveysalan keittiöiden peruskorjaus sekä toimintamallin arviointi. Ruokapalveluiden keskittäminen opetuksen- ja henkilöstön tarpeisiin Kiinteistöpalvelun tehtäväalueen laajentuminen ja selkiyttäminen Koulutusyhtymän tilojen käytön tehostaminen ja käyttökustannusten hallinta 1-3: Ostot ovat keskittyneet vain ostosopimuksen mukaisille toimijoille. Toimintakäytänteiden sisään ajaminen jatkuu edelleen. 4-6: Toimintakäytänteet ja hankinnat alkavat yhtenäistyä kun ohjaus ja valvonta on toiminut aktiivisesti. Uusi kassajärjestelmä ja opiskelijaruokailijoiden seurantajärjestelmä on otettu käyttöön Kokkolassa. 1-3: Väliaikaisen keittiötilan kunnostus Koivukartanossa on aloitettu. Henkilöstön työnjaot Ollikkalan saneerauksen aikana on suunniteltu ja päätetty. Kälviän keittiön ja Kannuksen keittiön yhteistapaaminen ja syksyn toiminnan suunnittelupalaveri on pidetty. 4-6: Ollikkalan peruskorjattavat tilat on tyhjennetty ja korjaustyöt on alkamassa elokuussa. Väistötilat on valmisteltu urakoinnin ajaksi. Toimintaan tarvittavat luvat ja ilmoitukset on tehty viranomaisille. Opiskelijaruoka valmistetaan peruskorjauksen ajan Kälviän toimipaikassa ja kuljetetaan Kannukseen. 1-3: Hyvinvointikampuksen keittiösuunnittelu on valmis ja saneeraus käynnissä. Opiskelijat ja henkilöstö ruokailevat saneerauksen ajan sairaalalla. Talonpojankadun keittiö otetaan omaksi toiminnaksi. Toiminta aloitetaan elokuussa Talonpojankadulle henkilöstön rekrytointi on aloitettu. Keittiötilaa siivotaan ja laitetaan toimintakuntoon kesän aikana. Aikuiskoulutuksen henkilöstö voi ruokailla Närvilänkadulla keittiön ollessa suljettuna. 4-6: Hyvinvointikampuksen urakointi jatkuu syksylle. Talonpojankadun keittiötoiminta käynnistyy suunnitelman mukaisesti elokuun alussa. Talonpojankadun toimintaan tarvittavat luvat ja ilmoitukset on tehty viranomaisille. Keittiötoimintaan tarvittavat välineet on kilpailutettu ja hankittu. 1-3: Ruokalistat ovat pääosin samankaltaisia. Palveluhinnastot sekä käytänteet on yhtenäistetty. Työtä jatketaan edelleen. 4-6: Ruokapalvelut tekee yhteistyötä aikuiskoulutuksen kanssa näyttöjen vastaanottamisesta. Ammattikampuksen keittiö toimii nuoriso- ja aikuisopiskelijoiden työssäoppimispaikkana. 1-6: Kiinteistö- ja ruokapalvelut on siirtynyt vaiheeseen, jossa tehdään liittyneiden toimipaikkojen kiinteistön ja tekniikan tutkimusta ja seurantaa eri käyttötilanteissa ja eri vuoden aikoina. Kiinteistönhoitoon liittyvät ostopalvelusopimukset ja toimintamallien sopiminen tilayhteyshenkilöitten kanssa on päivitetty. 1-6: Yhtymän toimitilastrategia työ on käynnistetty ja yhtymän kiinteistöjen osalta tehdään ns. salkutus. Siinä luokitellaan kiinteistöjen tarpeellisuus huomioiden myöskin niiden tekninen kunto sekä toiminnalliset näkökulmat. 14

15 Hallintopalvelut ja IT-palvelut Alkuvuonna 2015 on viimeistelty toiminta- ja laatujärjestelmätyö, joka toimitettiin Opetushallitukselle. Tähän liittyen eri toiminnot tekivät itsearvioinnit, jossa oli mukana myös sidosryhmät. Koulutusyhtymän www-sivujen uudistustyö kilpailutettiin ja käynnistettiin. IT-toimintojen osalta on jatkettu järjestelyjä, joissa yhtiöittämisvelvoitteen piirissä olevia palveluja on lakkautettu. Innogate-kiinteistössä sijaitsevan konesalin vuokrasopimus ja toimintamalli on uudistettu yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa. Talous- ja henkilöstöpalvelut Talouspalveluissa on jatkettu talousprosessien kehittämistyötä. Sisäisten kustannusten jakamisperusteita on tarkistettu ja kustannuspaikkakarttaa uudistettiin vastaamaan paremmin raportointitarpeita. Vuoden 2015 alussa valmistuivat henkilöstöraportti 2014 ja koulutussuunnitelma Kiinteistö- ja ruokapalvelut Kiinteistöpalvelujen osalta saatiin yksi suuri rakennusurakka päätökseen, kun Kampushalli valmistui ja otettiin käyttöön maaliskuussa. Valmistelussa on ollut tulevat kesälle ajoittuvat keittiöremontit sekä Kannuksen päärakennuksen peruskorjaus. Keittiötoimintoja on järjestelty uusiksi ja elokuussa käynnistyy omana toimintana Talonpojankadun opiskelija- ja henkilöstöravintola. Vuoden vaihteen jälkeen on ilmennyt useita sisäilman laatuun liittyviä ongelmia, joita on selvitelty. Koulutusyhtymän sisäilmatyöryhmä on käynyt käynnissä olevat selvitykset läpi myös työterveyshoidon henkilöiden kanssa. 15

16 Konsernipalvelut yhteensä, jaksotettu tuloslaskelma 1-6/2015 Konsernipalvelujen tuloslaskelmaan sisältyvät hallinto- ja IT-palvelut sekä kiinteistö- ja ruokapalvelut. Kesäkuussa maksetut lomarahat on jaksotettu puolen vuoden osalta, yhteensä euroa. Konsernipalvelujen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN (SIS/ULK) KONSERNIPALVELUT (SISÄINEN/ULKOINEN) TP 2014 TA 2015 Tot. 1-6/2015 Tot/TA % Tot/TP14 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,2 48,4 Maksutuotot ,0 0,0 Tuet ja avustukset ,0 0,0 Vuokratuotot ,0 105,0 Muut tuotot ,0 16,6 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,4 49,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 49,3 Palvelujen ostot ,3 54,8 Aineet ja tarvikkeet ,0 48,9 Avustukset ,8 53,6 Vuokrat ,3 33,9 Muut kulut ,2 51,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,1 50,3 TOIMINTAKATE ,7 44,7 Rahoitus, netto , ,4 VUOSIKATE ,5 38,8 Poistot ,3 47,9 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,2 95,7 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos YLI-/ALIJÄÄMÄ

17 Hallinto- ja IT-palvelujen jaksotettu tuloslaskelma 1-6/2015 Hallintopalveluihin kuuluu myös luottamushenkilöhallinnon kustannukset. It-palveluihin sisältyvät ammattikorkeakoululle sekä seudulliseen It-yhteistyöhön liittyvät kustannukset. Sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat ylittäneet hieman talousarvion. Tulostavoite on melko lähellä tavoitetta. Edellisvuoteen verrattuna toimintakulut ovat laskeneet hieman, n. 1,8 %. KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN HALLINTO- ja IT-PALVELUT (SISÄINEN/ULKOINEN) TP 2014 TA 2015 Tot. 1-6/2015 Tot/TA % Tot/TP14 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,1 42,9 Maksutuotot ,0 0,0 Tuet ja avustukset ,0 105,9 Vuokratuotot ,0 0,0 Muut tuotot ,0 30,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,2 43,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 48,9 Palvelujen ostot ,1 47,6 Aineet ja tarvikkeet ,3 49,1 Avustukset ,8 53,6 Vuokrat ,7 38,8 Muut kulut ,0 11,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,3 48,2 TOIMINTAKATE ,8-631,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 16,5 VUOSIKATE ,8-840,5 Poistot ,7 46,9 Satunnaiset erät 0 TILIKAUDEN TULOS ,9 185,2 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos YLI-/ALIJÄÄMÄ

18 Kiinteistö- ja ruokapalvelujen jaksotettu tulos 1-6/2015 Kiinteistöpalvelujen kustannuksiin sisältyvät ammattikorkeakoululle sekä omille kiinteistöyhtiöille tuotettavat kiinteistönhoitokustannukset. Kiinteistöpalveluihin sisältyy koko yhtymän kiinteistöjen poistot, jotka kohdennetaan ammattiopistolle ja aikuiskoulutukselle sisäisten poistotilien kautta. Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintakuluissa on pientä nousua, n. 1,5 %, edellisvuoteen verrattuna, joka aiheutuu lähinnä palvelujen ostoissa tapahtuneesta kustannusten noususta. Henkilöstökuluissa sekä aineissa ja tarvikkeissa on laskua edellisvuoteen verrattuna. KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KIINTEISTÖ- JA RUOKAPALVELUT (SISÄINEN/ULKOINEN) TP 2014 TA 2015 Tot. 1-6/2015 Tot/TA % Tot/TP14 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,3 50,8 Maksutuotot ,0 0,0 Tuet ja avustukset ,0 0,0 Vuokratuotot ,4 0,0 Muut tuotot ,0 13,8 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,5 52,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 49,5 Palvelujen ostot ,9 59,0 Aineet ja tarvikkeet ,2 48,9 Avustukset ,0 0,0 Vuokrat ,3 28,6 Muut kulut ,7 52,9 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,7 51,5 TOIMINTAKATE ,9 55,4 Rahoitustuotot ja -kulut , ,1 VUOSIKATE ,6 49,3 Poistot ,9 48,0 Satunnaiset erät 0 TILIKAUDEN TULOS ,4 37,4 Poistoeron muutos Varausten muutos 0 Rahastojen muutos 0 YLI-/ALIJÄÄMÄ

19 3.2 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Ammattiopiston tulos 1-6/2015 oli negatiivinen ja alijäämäinen Edellisvuonna 1-6/2014 jaksotettu tulos oli euroa. Alkuvuoden 1-3/2015 osalta ammattiopiston tulos selvästi parempi, Tuloksen heikkenemistä selittää kesäkuussa maksetut lomarahat, joiden vaikutus puolelle vuodelle on yhteensä euroa. Kustannukset ovat nousseet huhti-kesäkuun aikana myös jonkin verran palveluostoissa sekä henkilöstökuluissa. (1-3) Kampushalli valmistui helmikuussa. Ammattikampuksen liikunnan ja terveystiedon opetus, turvallisuusala sekä opiskelijaterveydenhuolto muuttivat Kampushalliin helmikuun lopussa. Kampushallin vihkiäisiä juhlittiin Kannuksen toimipaikan Ollikkalan peruskorjauksen laajuutta arvioitiin maaliskuussa. Ammattiopiston avoimet ovet järjestettiin Ammattikampuksella helmikuussa. Kaikki opintoalat olivat esittelemässä koulutuksia ja toimintaansa. Taitaja semifinaaliin osallistui 51 opiskelijaa 20 lajiin, heistä 18 selviytyi finaaliin 11 eri lajiin. Joukkueen koko on ennätyksellinen. Syksyn yhteisen valmistelun perusteella tehtiin päätös siirtyä 4-jaksojärjestelmään. Opintoja syntyy uusien tutkinnon perusteiden mukaan keskimäärin 60 osaamispistettä vuodessa ja opiskelu tulee toteuttaa tutkinnon osittain, joista suurin osa jakautuu 15 osaamispisteellä. Alkuvuoden tapahtumista mainittakoon kansallinen lähihoitajapäivä Hyvinvointikampuksella, kansainvälisistä tapahtumista Nissen-viikko Ammattikampuksella ja Kannuksessa Ammattina metsä tapahtuma. Päälliköt osallistuivat opetusmaatilapäiville ja Sedun yrittäjyysseminaariin. Henkilöstöhallinnon osalta toteutettiin muutostuen viimeinen tapaaminen liiketalouden henkilöstön kanssa, pidettiin kehityskeskusteluja ja päälliköt osallistui työnlainsäädännön koulutuspäiville. (4-6) Vuoden toinen kvartaali on ammattiopistossa tavallisestikin työn täyteinen ja tapahtumarikas. Tutkinnon uudistukseen ( ) valmistautuminen ja Kurren hyödyntäminen lukuvuoden suunnittelussa toi lisätyötä ja -haasteita opettajille, päälliköille ja tukihenkilöstölle. Mutta toukokuun valmistujaisjuhlissa iloitsimme yhteensä 532 nuoren valmistumista ammattiin. Kesä-heinäkuussa valmistui edellisten lisäksi 52 opiskelijaa. Tavoitteenamme oli saada mahdollisimman moni valmistumaan vanhojen tutkinnon perusteiden mukaisesti, ettei siirtoa uuteen tarvitse tehdä. Heidän lisäksi maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen suoritti 20, Ammattistartin 15 ja Aikalisän eli Ammatilliseen koulutukseen valmistavan ja kuntouttavan koulutuksen 8 henkilöä.. Ammattiopiston opiskelijat menestyivät erinomaisesti Turussa järjestetyissä Taitaja2015 ammattitaidon SM-kilpailuissa saavuttamalla yhteensä seitsemän mitalia. Kultaa voitti Eeva Moilanen eläintenhoitolajissa. Hopeaa nappasivat Alina Metsä-Ketelä eläintenhoidossa, Sini Muhonen asiakaspalvelu ja myynti -lajissa ja Santeri Hietalahti kuljetuslogistiikassa. Pronssia saivat Milla Tuovinen eläintenhoidossa, Olli Kalliokoski automaatioasennuksessa ja Mika Kivijärvi CAD-suunnittelussa. Eläintenhoitolajissa Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikan opiskelijat ottivat siis kolmoisvoiton. Mitalistisijoitusten lisäksi Simo Kivelä autonasennuksessa ja Jarno Rantala ilmastointiasennuksessa sijoittuivat neljänsiksi. Kolmihenkinen yrittäjyystiimi Miika Töyräskoski, Sofia Savonen ja Aaro Airola tuli viidenneksi. Hevostenhoidossa Henna Lehtomäki oli kuudes ja Petra Sulkunen seitsemäs. Seitsemänsiksi sijoittuivat lajeissaan myös Roni Saarinen (tietojenkäsittely), Lasse Kalliokoski (automaatioasennus) ja Henri Salonen (kuljetuslogistiikka). Tiia Sipi tuli kahdeksanneksi maalaus ja tapetointi -lajissa. Ammattiopisto valitsi vuoden työssäoppimispaikaksi Koukkukuljetus Oy:n. Olimme mukana MTK:n vuoden luonnonvara-alan työssäoppimispaikan, Keski-Pohjanmaan koneurakointi Oy:n, palkitsemisessa. Toteutimme Allianssi ry:n koordinoimat eduskuntavaalien nuorisovaalit Ammattikampuksella. Hyvinvointikampuksella järjestettiin HyvoVoice vappujuhla. Hevosalan oppilaitoksen yhteistyöpäiville osallistuttiin. Jokaisella ammattiopiston toimipaikalla rehtori ja päälliköt kuulivat opiskelijaryhmien edustajia. Tapaamisista kirjattiin muistiot kehittämisehdotuksineen. 19

20 Henkilöstölle järjestettiin johdon kuulemistilaisuudet toimialoittain henkilöstökyselyn vastausten perusteella tehdyistä kehittämissuunnitelmista. Muut toimialat paitsi luonnonvara-ala toteutti henkilöstön tyhy-päivän toukokuussa. Henkilöstö osallistui Kokkolan City run tapahtumaan. Ammattiopiston info uusien tutkintojen perusteiden mukaisesta resursoinnista oli huhtikuussa. Palkkatyöryhmä piti kolme kokousta em. aiheesta. Sakustars kulttuuritapahtumassa Anssi Landin voitti kultaa lyömäsoittimissa, Htoo Htoo Wah pronssia Talent sarjassa. Heidän lisäkseen kunniamaininnan sai Hawa Sesay yksintanssissa ja Jasu virtanen yksinlaulussa. Huhti-toukokuussa toteutettiin 6 eriperustutkinnossa soveltuvuuskokeet. Opintopolun kautta toteutuneessa yhteishaussa valittiin 699 uutta opiskelijaa 24 eri tutkintoon. Heidän lisäkseen erillishausta valittiin kesäkuussa 24 opiskelijaa. Näiden lisäksi heinäkuun lisähakuun avattiin Valma-koulutus ja 8 eri perustutkintoa. Ammattiopistoon valittiin 5 uutta tuntiopettajaa, joista 2 toistaiseksi olevaan virkasuhteeseen. Tavoitteet ja toimenpiteet nuorten koulutuksessa Tavoitteet Toimenpiteet 1-6/2015 Uusien opetussuunnitelmien laatiminen, hyväksyminen ja toimeenpano Opiskelijahallintojärjestelmän hyödyntäminen koulutuksen suunnittelussa ja raportoinnissa 1-3: Opetussuunnitelman yhteinen osa valmisteltiin loppuun Opetushallituksen arviointioppaan julkistamisen jälkeen. Ammattiosaamisen toimikunta hyväksyi kolmessa kokouksessaan suurimman osan perustutkintojen tutkinnon osien arviointisuunnitelmista. Perustutkintovastaavat jatkoivat osaamisalakohtaisten opetussuunnitelmien valmistelua. Opinto-ohjaajat osallistuivat Sedussa järjestettyyn Ospit opsiin hankkeen kehittämispäivään. Opinto-ohjaajat tekivät opetussuunnitelmauudistukseen liittyvän tiedotusinfopaketin opiskelijoille, ryhmänohjaajille ja opintosihteereille, tiedotustilaisuuksia jatkettiin kevään aikana ryhmittäin. Opinto-ohjaajat tiedottivat myös henkilökuntaa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Jokaisessa toimipaikassa järjestettiin info opetussuunnitelmien uudistamiseen liittyen. 4-6: Hallitus hyväksyi opetussuunnitelman yhteisen osan. Ammattiosaamisen toimikunta hyväksyi toukokuun kokouksessa loput tutkinnon osien osaamisen arviointisuunnitelmat. Rehtori hyväksyi 18 perustutkinnon opetussuunnitelmat kesäkuussa sekä Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (Valman) opetussuunnitelman. Jatkaville opiskelijoille tiedotettiin tutkinnon peruste uudistuksesta ja aloitettiin osaamisen tunnistamisen prosessi vanhasta tutkinnosta uuteen tutkintoon. Uuden lukuvuoden suunnittelu oli haasteellinen opetuksen ja ohjauksen resurssien määrittämiseksi osaamisperusteiseen ohjaukseen. Ammattiopiston johtotiimi valmisteli yhdessä rehtorin kanssa resursointia. Resurssit ja ohjeet esiteltiin ammattiopiston infossa ja yhteistoimintaryhmässä huhtikuussa. 1-3: Sovittu Kurre-koulutus siirtyi kouluttajan sairastumisen vuoksi huhtikuulle. Tehtiin päätös dokumentoida ryhmien ja opettajien työsuunnitelmat Kurreohjelmalla. 4-6: Opiskelijat tekivät yhteisten tutkinnon osien valinnat Wilmassa. Päälliköille, perustutkintovastaaville, opintosihteereille ja palkkahallinnolle toteutettiin Kurre-koulutusta ryhmien lukuvuosisuunnitelmien ja opettajien työsuunnitelmien tekemiseksi Kurre- 20

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot