TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET"

Transkriptio

1 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen kokonaistuotannon supistuvan 0,4 % kuluvana vuonna. Vuonna 2014 kokonaistuotannon ennustetaan kääntyvän loivaan nousuun. Vuoden 2014 kasvuksi ennustetaan 1,2 % ja vuoden 2015 vajaa 2 prosenttia. Suomen talous seuraa pitkälti muuta Eurooppaa ja ennusteeseen sisältyy riski myös heikommasta kehityksestä. Työllisyys paranee hitaasti ja työttömyyden ennustetaan nousevan kuluvana vuonna yhdeksään prosenttiin. Työttömyyden nousun taustalla on työvoiman vaimeana pysyvä kysyntä ja tuotannossa tapahtuvat rakennemuutokset. Työttömyyden ennustetaan pysyvän yli 8 prosentissa myös vuonna Inflaation ennustetaan hidastuvan kuluvana vuonna 1,7 prosenttiin. Inflaatioennuste vuodelle 2014 on 2,1 %. Inflaatioon vaikuttavat talouskehityksen lisäksi mm. palkkaratkaisut ja verojen ja korkotason muutokset. Yleisen korkotason ennustetaan pysyvän alhaisella tasolla vuosina 2013 ja Euroopan keskuspankin ohjauskorko pysynee 0,50 prosentissa myös vuonna Valtion talousarvioehdotus vuodelle 2014 on 6,6 miljardia euroa alijäämäinen ja valtionvelka kasvaa noin 98 miljardiin euroon. Valtion verotulojen arvioidaan kasvavan noin 1,3 prosenttia. Kuntien talouden kehitys Kuntien vuoden 2012 tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous on ollut pelättyäkin huonommassa kunnossa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate aleni edellisen vuoden 2,6 mrd. eurosta lähes kolmanneksella ja oli 1,8 mrd. euroa vuonna Neljänneksellä kuntien lukumäärästä (84 kuntaa) vuosikate oli negatiivinen. Vuosikate oli poistoja pienempi 241 kunnan tilinpäätöksessä. Syitä kuntien heikkoon talouskehitykseen olivat verotulojen vaatimaton kasvu sekä menojen suhteellisen nopeana jatkunut kasvu. Kuntien toimintamenot kasvoivat 5,3 % ja verotulot vain noin 1 %. Kuluvana vuonna kuntien toimintamenojen kasvu hidastuu mm. palkkamenojen kasvun hidastumisen seurauksena. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset tulivat voimaan vuoden 2012 tammikuun alusta. Sopimus on voimassa 26 kuukautta ja sopimuskausi päättyy Kuntien verotulojen ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna 4-5 %, osin jäännösverojen aiempaa nopeamman kertymän ansiosta (valtion tilityksiä kunnille aikaistetaan). Kuntatalouden näkymät ovat kireät vuodelle 2014 ja vuosille verotulojen ennustetun hitaan kasvun ja valtionosuusleikkausten seurauksena. Samaan aikaan väestön ikääntymisen ja työttömyyden kuntatalouteen kohdistamat menopaineet kasvavat edelleen. Tulokehityksen heikentyessä kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria ja rakenteellisia muutoksia. Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien toteuttaminen. Kuntien valtionosuuksia leikataan vuosina yhteensä 6,6 mrd. euroa. Leikkausten vuoksi Ylivieskalta jää saamatta valtionosuuksia yhteensä noin 17,5 milj. euroa kuuden vuoden aikana.

2 2 YLIVIESKAN KAUPUNKI 2 Kuntarakenteen muutosselvitykset Kuntarakennelaki tuli voimaan Laissa on säännökset mm. kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta sekä kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta. Kunnan tulee tehdä yhdistymisselvitys, mikäli laissa mainitut kriteerit edellyttävät selvitystarvetta. Kunta ei kuitenkaan voi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, vaikkei yksikään pääkriteeri osoita selvitystarvetta, mikäli alueella ei muutoin ole saavutettavissa toiminnallista kokonaisuutta. Selvitysten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki (sote-järjestämislaki) on hyväksytty eduskunnassa. Määräaikaa koskevan säännöksen voimaantulosta säädetään vielä erikseen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain eteneminen on tiedossa tarkemmin. Sote-järjestämislaki on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi keväällä Kuntien tulee ilmoittaa valtionvarainministeriölle mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Vuonna 2015 voimaan tulevien kuntien yhdistymistä koskevat esitykset tulee toimittaa valtionvarainministeriölle huhtikuun loppuun 2014 mennessä. Ylivieskalla on kuntarakennelain palvelu- ja talouskriteerien perusteella selvitysvelvollisuus. Haapaveden, Oulaisten ja Ylivieskan kaupunginhallitukset ovat päättäneet käynnistää valmistelun, joka tähtää kaupunkien yhteiseen kuntarakenneselvitykseen. Kaupungin talouden kehitys Ylivieskan kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös oli 1,2 milj. euroa alijäämäinen. Myös kuluvan vuoden tilinpäätös on muodostumassa alijäämäiseksi noin miljoona euroa ilman harkinnanvaraista valtionosuutta, jonka saaminen on hyvin epävarmaa. Taseen kattamaton alijäämä oli vuoden 2012 lopussa 7,6 milj. euroa. on perustanut taloustyöryhmän selvittämään uusia säästökeinoja talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi. Taloustyöryhmän esitys uusista toimenpiteistä valmistuu kuluvan elo-syyskuun aikana. Uusi talouden tasapainottamisohjelma valmistellaan vuoden 2014 talousarvioon vuosien taloussuunnitelmaan. Ylivieskan käyttötalouden menot ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti tavoitetta ja verorahoituspohjan kehitystä nopeammin. Vuonna 2012 toiminnan nettomenojen kasvu oli 4,9 %, kun verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) kasvoi vain 1,8 %. Käyttötalousmenojen kasvuvauhti on kestämätön talouden tasapainottamistavoitteiden kannalta, koska kuntien verorahoituksen kasvu tulee ennusteiden mukaan olemaan hidasta myös lähivuosien aikana. Tavoitteena on, että käyttötalouden nettomenojen kasvu saadaan hidastumaan alle kahden prosentin vuodesta 2014 alkaen. Tulo- ja kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle Tuloveroprosentti on nyt 21,50 %, eikä sen korottaminen ole suunnitelmissa vuodelle Ylivieskan myönteisen väkilukukehityksen ennustetaan jatkuvan myös vuosina Vuonna 2012 Ylivieskan asukasluku kasvoi 267 henkilöllä (+1,9 %) ja oli vuoden 2012 lopussa henkeä. Kesäkuun 2013 lopussa Ylivieskassa oli asukasta (+106). Suunnitelmakauden lopussa 2016 Ylivieskassa ennustetaan olevan noin asukasta, eli keskimäärin noin 150 henkilön kasvu vuosina Talouden taantuman seurauksena työttömyys on kasvanut myös Ylivieskassa vuosien 2012 ja 2013 aikana. Työllisyystilanteen ennustetaan pysyvän heikkona kuluvana ja ensi vuonna. Ylivieskan työttömyysaste oli kesäkuun 2013 lopussa 11,7 % (ELY-keskus).

3 3 YLIVIESKAN KAUPUNKI 3 Vuoden 2014 talousarviokehys Vuoden 2014 talousarvion alustavat tavoitekehykset ovat liitteenä. Tavoitekehykseen ei ole vielä sisällytetty taloustyöryhmässä valmisteilla olevia uusia talouden tasapainottamistoimenpiteitä. vahvistaa sitovat talousarviokehykset vuodelle 2014 kokouksessaan Talousarviokehykset vuodelle 2014 perustuvat seuraaviin lähtökohtiin ja tavoitteisiin: - Yleistä yhteisöverokantaa alennetaan 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Valtio on luvannut kompensoida yhteisöverotulojen alenemisen kunnille täysimääräisesti. Kiinteistöveron määräytymisperusteisiin tehdään muutoksia, joiden ansiosta kuntien kiinteistöveron tuotto kasvaa. Tuloveron kasvuksi arvioidaan noin kolme prosenttia. Ylivieskan verotulojen ennustetaan kasvavan vuonna 2014 noin 3,5 %. Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pidetään nykyisillä tasoillaan vuonna Peruspalvelujen valtionosuuksiin tehdään kustannustason muutoksen mukainen 2,7 %:n indeksikorotus. Valtion kehysriihessä tehdyn päätöksen mukaisesti opetus- ja kulttuuritoimen indeksikorotukset jäädytetään vuoden 2014 osalta ja peruspalvelujen valtionrahoitukseen tehdään lisäleikkaus vuodelle 2014, joka on noin 23 euroa/asukasta kohden. Ylivieskan valtionosuuksien ennustetaan kasvavan vuonna 2014 noin 4 % verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen ansiosta, joka on noin 0,5 milj. euroa kuluvaa vuotta suurempi. - Maksuja ja taksoja korotetaan vähintään kustannusten tason muutosta vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen talousarvio laaditaan ylijäämäiseksi. Akustiikan toiminnallista tulosta parannetaan. - Palkkojen sopimusperusteinen korotus vuodelle 2014 on arvioitu yhdeksi prosentiksi (+1,0 % vuoden 2013 palkkatasoon). - Toiminta ja palvelutaso sopeutetaan suunnitelmakaudella pysyvästi käytettävissä oleviin tuloresursseihin, jolloin palvelujen priorisointia ja painopisteiden määrittelyä joudutaan väistämättä tekemään. - Hallintokuntien tulee jatkuvasti selvittää tuottavuutta parantavia toimintatapojen muutoksia ja tehdä esityksiä niiden käyttöönotosta. - Investointitaso voi olla enintään taloussuunnitelman tavoitetasolla. Teknisten palvelujen lautakunnan tulee tehdä esitys investointien kiireellisyys-/tärkeysjärjestyksestä. - Velkamäärän kasvu pyritään pysäyttämään suunnitelmakaudella talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet vuoden 2014 talousarvioon Toiminnallisten tavoitteiden esittämismuoto on seuraava: Tarkastuslautakunta edellyttää talousarvion valmistelussa yhtenäistä ja selkeää käytäntöä tavoitteiden kirjaamissa ja kehottaa kiinnittämään huomiota tavoitteiden strategianmukaisuuteen, määrään ja arvioitavuuteen. Hallintokunnat sisällyttävät kaupunginhallitukselle toimitettavaan esitykseensä vain valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Tavoitteiden lukumäärä rajataan enintään 2-3 / tarkastelunäkökulma (asiakas, talous, prosessit ja rakenteet, henkilöstö). Tavoitteet johdetaan kaupungin strategiasta ja talouden tasapainottamisohjelmasta ja tavoitteiden tulee olla mitattavissa määrällisesti tai laadullisesti. Tavoitteina esitetään tarkastelunäkökulmittain strateginen tavoite ja talousarviovuoden 2014 tavoite. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten esitetään mittarit.

4 4 YLIVIESKAN KAUPUNKI 4 Omille lauta- tai johtokunnalle hallintokunnat voivat esittää lisäksi tarkempia omaan operatiiviseen toimintaan liittyviä tavoitteita. Jäljempänä on yksityiskohtaisempia ohjeita tavoitteiden laadinnalle. Ylivieskan kaupungin visio 2020 ja strategiset tavoitteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylivieskan kaupungin vision 2020 ja strategiset tavoitteet. Visio ja strategiset tavoitteet tullaan tarkistamaan kevääseen 2014 mennessä.. Visio 2020 Ylivieska on valtakunnallisesti tunnettu, kehittyvä ja kasvava alueensa keskus, jossa on monipuolinen yritystoiminta, hyvät palvelut, edellytykset viihtyisään asumiseen ja itsensä kehittämiseen. STRATEGISET TAVOITTEET 1) Alueellisen keskusaseman vetovoimaisuuden vahvistaminen yhdessä yrittäjien ja oppilaitosten kanssa. 2) Ylijäämäinen kuntatalous, jonka perustana on taloudellinen ja tehokas palvelurakenne. Palvelutarpeisiin vastataan taloudellisten voimavarojen puitteissa tuottavuutta parantaen. 3) Kaupunkilaisten omatoimisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä kansainvälisyyden ymmärtäminen osaksi kilpailukykyä. 4) Yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä edistävä toimintakulttuuri. 5) Hyvinvoinnin ja turvallisuuden ja terveyden huomioiminen kaikissa toiminnoissa. 6) Kaupunkirakenteen aktiivinen ohjaaminen maapolitiikalla ja yhdyskuntasuunnittelulla. 7) Osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä sitä tukeva työyhteisö. 8) Laadukas ja monipuolinen koulutus ja innovointiympäristö. Talouden tasapainottamisohjelma Kuntalain 65 :n mukaan kunnan, jolla on taseessa kertynyttä alijäämää, on laadittava tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnalla on kuntalakiin perustuva velvollisuus laatia yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi. Valtuusto päättää toimenpideohjelman kestosta, joka voi olla taloussuunnitelmaa pidempi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa tarkoitettuun selvitysmenettelyyn liittyvän toimenpideohjelman vuosille Taloussuunnitelmissa ohjelmaa on tarkistettu ja voimassaoloaikaa jatkettu vuoden 2018 loppuun mm. valtionosuusleikkausten vuoksi. Talouden tasapainottamisohjelmaa tarkistetaan taloustyöryhmän esityksen perusteella ja uusi talouden tasapainottamisohjelma sisällytetään vuosien taloussuunnitelmaan.

5 5 YLIVIESKAN KAUPUNKI 5 Taloussuunnitelmaan sisältyvä talouden tasapainottamisohjelma on seuraava: Luonnollisen poistuman hyödyntäminen, tavoite 2-5 henkilötyövuotta/v o e/v e/v Tuloveroprosentin korottaminen v ,50 %-yks. ja kiinteistöveroprosenttien korottaminen v ,05 %-yks. o tuloveron korotus e / vuosi o kiinteistöverojen korotus e / vuosi Vesihuoltolaitoksen liiketuloksen parantaminen o ylijäämäisen tilinpäätöksen varmistavat taksan korotukset Akustiikan toiminnallisen tuloksen parantaminen o tavoite e e / vuosi Omakatteisuuden nostaminen muissa palveluissa o tavoite e / vuosi Etsitään jatkuvasti uusia taloudellisempia tapoja toimia ja tuottaa palveluja o tavoite e e / vuosi Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun pienentäminen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion uusien toimintamallien ja palvelutuotannon rakenteellisten muutostoimenpiteiden vaikutuksena o tavoite: menojen kasvu enintään 3 % / vuosi Kaupungin omistamien vuokra-asuntojen / osakkeiden myynti ja koko vuokraustoiminnan siirtäminen Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy:lle Kaupungin omistamien teollisuustilojen / osakkeiden myynti vuokralaisille tai vapailla markkinoilla. Asemakaavan toteutumisen edistämiseksi ja valmiin kunnallistekniikan piirissä olevan tonttitarjonnan lisäämiseksi otetaan käyttöön rakentamiskehotukset ja tarvittaessa tonttien lunastaminen. Alijäämän kattaminen vuosina Tilinp. Tal.arvio Tal.arvio Suunn. Suunn. Suunn. Suunn. Suunn Taseen kattamaton alijäämä, 1000 euroa Ylivieskan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma hyväksyi Ylivieskan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman. Suunnitelma on lähetetty hallintokunnille. edellyttää, että hallintokunnat - Johtavat oman toimenpideohjelmansa asiakirjan perusteella. - Talousarvion yhteydessä esitettäviä toiminnallisia tavoitteita asetettaessa huomioidaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelman tavoitteet.

6 6 YLIVIESKAN KAUPUNKI 6 Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman rakenne Talousarviosta määrätään kuntalain 65 pykälässä. Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla taloussuunnitelmalla. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. Talousarviossa on myös valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumisen seurantaa varten mittarit. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen määrärahat ja tulotavoitteet ja siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa, jotka määräävät suunnitelman rakenteen: 1. kokonaistalouden näkökulma - tuloslaskelma - rahoituslaskelma 2. toiminnan ohjauksen näkökulma - käyttötalousosa - investointiosa Kunnan toiminnan jatkuvuus edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, kunta voi kattaa rahoitustarvettaan lainanotolla tai realisoimalla omaisuuttaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen ja taseen kattamattoman alijäämä on pystyttävä kattamaan erillisellä toimenpideohjelmalla valtuuston päättämänä kattamiskautena. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitysten muoto Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman toiminnalliset tavoitteet ja muut tekstiosat laaditaan seuraavaa esitysmuotoa noudattaen: Hallintokunnan käyttötalouden esityksen tulee sisältää seuraavat osat: a) Palveluajatus, toimialan perustehtävät b) Toimialan strategiset menestystekijät c) Toiminta- ja taloussuunnitelma Lyhyt ja tiivis esitys toiminnan painopistealueista ja merkittävistä muutoksista suunnitelmakaudella d) Valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 seuraavasti: Kolme esityssaraketta ja sarakeotsikkoa 1. Strateginen tavoite 2. Tavoite Mittari Tavoitteet esitetään neljässä eri näkökulmassa o asiakasnäkökulma o talousnäkökulma o prosessit ja rakenteet näkökulma o henkilöstönäkökulma Tavoitteita esitetään 2-3 / näkökulma Tavoitteiden tulisi täyttää seuraavat edellytykset: - tavoitteita asetetaan kuntalaisten kannalta merkittäville palveluille - tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys - tavoitteilla on yhteys vuositasolla resursseihin ja ne ovat toteutettavissa niihin talousarviossa osoitetuilla voimavaroilla - organisaatiolla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen

7 7 YLIVIESKAN KAUPUNKI 7 - tavoite on todennettavissa - todentamiseen tarvitaan tavoitteita kuvaavia mittareita - sanallisenkin tavoitteen toteutumista pitää voida arvioida e) Tunnusluvut Suoritemääriä ja yksikkökustannuksia koskevat tunnusluvut esitetään vuosille ja vertailutietona ilmoitetaan tilinpäätösvuoden 2012 ja talousarviovuoden 2013 vastaavat tunnusluvut. Pakollisena tunnuslukutietona kaikille toimialoille on henkilöstön määrän kehitys. f) Numeeristen esitysten yksityiskohtaisia perusteluja, jotka esitetään web-taloussuunnitteluohjelmassa määräraha- ja tuloarvioesitysten yhteydessä (esim. henkilöstömuutokset, suuret kalustohankinnat ja tulojen laskentaperusteet). g) Euromääräiset talousarvio- ja suunnitelmaesitykset web- talouden suunnitteluohjelmaan tallennettuna (Huom. pyöristykset 10 euroon vuosi 2014 ja 100 euroon vuodet ). Kaikki talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitysten tekstiosat ja taulukot toimitetaan valmiiksi muotoiltuina Word -dokumentteina sähköpostin liitteenä kaupunginkamreerille. Hallintokuntien esitystekstit ja esitystaulukot tulee voida siirtää suoraan taloussuunnitelma-asiakirjaan ilman erillistä muokkausta. Esityksen tekijän on tarkistettava, että käytetään oikeita fontteja (Times New Roman), fonttikokoa (12, taulukoissa 11) ja asetuksia. Web talouden suunnitteluohjelman käyttäminen Käyttötalouden määräraha- ja tuloarvioesitykset vuosille tehdään edellisten vuosien tapaan web-pohjaisella talouden suunnitteluohjelmalla. Hallintokunnat tallentavat itse kaikki numeeriset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä ohjelmaan. Valmiina vertailutietona ohjelman syöttöpohjissa näkyy tilinpäätöksen 2012 ja talousarvion 2013 vastaavat luvut. Taloussuunnitteluohjelmassa on automaattinen muutos% -laskenta (ta 2012 / ta 2013). Tarvittavat määrärahaesitysten yksityiskohtaiset perustelut tehdään ohjelmassa. Perustelutekstit kirjoitetaan syöttöpohjaan, joka aukeaa hiiren kakkospainikkeella (oikea painike) sarakkeen otsikkokentässä. Ohjelma laskee henkilösivukuluihin tarvittavat määrärahat palkoista ja palkkioista automaattisesti ohjaustietoihin annetuilla prosenteilla. Ohjaustietoihin voidaan viedä vain yksi eläkemaksuprosentti, joten yleisestä KuELin palkkaperusteisesta eläkemaksuprosentista 16,75 % poikkeavat eläkemaksut (esim. VaEL / osa opettajista) tulee erikseen korjata oikeaksi. Eläkemenoperusteiset maksut kohdistetaan ja budjetoidaan hallintokunnille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Hallintokunta- ja kirjaustasokohtaiset budjetoitavat eläkemenoperusteiset maksut ovat liitteenä. Tarkempia ohjeita kohdassa: Yksityiskohtaisia laadintaohjeita. Hallintokunnat vievät talouden suunnitteluohjelmaan talousarviovuotta 2014 koskevan esityksensä sarakkeelle TA2014 ja suunnitelmavuosia 2015 ja 2016 koskevat esityksensä sarakkeille Su2015 ja Su2016. Taloussuunnitteluohjelmaan tulot syötetään etumerkillä (miinusmerkki) ja menot ilman etumerkkiä. Talousarviovuoden 2014 luvut esitetään 10-euroille pyöristettynä (paitsi henkilösivukulut) ja taloussuunnitelmavuosien luvut 100-euroille pyöristettynä. Ohjelma laskee automaattisesti em. pyöristykset suunnitelmavuosien henkilösivukuluihin tarvittaviin määrärahoihin. Talouden suunnitteluohjelman käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä Hetassa toimii kirjanpitäjä Mikko Hippeläinen (puh 715). Taloussuunnitteluohjelman käyttöohjeet on toimitettu aikaisemmin hallintokunnille. Tarvittaessa ohjelman käyttöohjeet ja neuvoja ohjelman käytöstä saa Mikko Hippeläisen lisäksi kaupunginkamreerilta.

8 8 YLIVIESKAN KAUPUNKI 8 Investointiesitykset ja henkilöstöesitykset Investointi- ja henkilöstöesityksissä käytetään liitteen mukaisia esityslomakkeita, jotka palautetaan sähköpostin liitteenä. Lisäksi investoinneista on esitettävä muut riittävät perustelut, esim. tilahankkeiden tarveselvitykset. Hankeryhmien muut talonrakennusinvestoinnit, liikennealueet, puistoalueet, liikunta-alueet ja vesihuoltolaitos määrärahoista tulee esittää myös yksityiskohtaiset käyttösuunnitelmat. Investointiosan määrärahoilla hankittavaa käyttöomaisuutta on kaupungin toiminnassa useampana kuin yhtenä tilikautena käytettäväksi hankittava omaisuus, jonka hankinta-arvo on merkittävä. Poistonalaisena irtaimen omaisuuden hankintana pidetään vähintään euron arvoista yksittäisen hyödykkeen tai hyödykeryhmän (esim. ensikertainen kalustaminen, atk-laitteiden ja ohjelmien hankinnat) hankintaa. Talonrakentamisen ja kunnallistekniikan määrärahaesitys tehdään hankekohtaisena (oma sitova määräraha), mikäli hankkeen kustannusarvio ylittää seuraavan määrärahatason: a) talonrakentaminen euroa b) liikennealueiden ja vesihuoltolaitoksen rakentaminen euroa c) muut investoinnit euroa Yksityiskohtaisia laadintaohjeita Hallintokunnille lähetetään palkkaliite, josta näkyy vakinaisen henkilöstön varsinainen vuosipalkka vuoden 2014 tasoon laskettuna. Vuosipalkassa on mukana lomarahan vaikutus. Sopimuskorotusvaikutukseksi vuodelle 2014 on arvioitu 1 %. Nykyinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka ja neuvottelut uudesta sopimuksesta ovat vasta käynnistymässä. Laskennallinen vuosipalkka (12 kk) vuodelle 2014 voidaan laskea seuraavasti: Viimeisin kuukausipalkka kerrotaan kertoimella 1,010 ja tämän jälkeen vielä luvulla 12,55. Kokouspalkkioihin lasketaan myös 1 %:n korotus vuodelle Palkkasivukulut: a) Tili 4150 Sotu-maksu (sairausvakuutusmaksu) 2,14 % b) Tili 4160 Työttömyysvakuutusmaksu 3,06 % c) Tili 4170 Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu 0,80 % d) Tili 4100 Kuel (palkkaperusteinen maksu) 16,75 % Myös yleissivistävän koulutuksen osalta eläkevakuutusmaksut (KuEL ja VaEL) budjetoidaan tilille 4100 KuEL-maksu (palkkaperusteinen) ja maksuprosenttina käytetään 19,0 %. Suunnitteluohjelman laskema 16,75 %:n maksu korjataan 19,0 %:n mukaiseksi kirjaustason palkkasummasta (ei palkkioista) laskettuna. Kuel-eläkemenoperusteinen maksu (tili 4101) ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu (tili 4102) budjetoidaan KEVA:n ilmoitukseen perustuen euromääräisenä ao. hallintokunnan menoksi aiheuttamisperiaatteen mukaan. Ohjeiden liitteenä on budjetoitavat euromäärät vuodelle 2014 (samat summat viedään myös vuosille 2015 ja 2016). Eläkemenoperusteisella maksulla katetaan se osa kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitustarpeesta, joka ylittää palkkaperusteisen ja varhaiseläkemenoperusteisen maksun tuoton. Se on riippumaton talousarviovuoden palkoista ja perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat karttuneet ennen vuotta Kuntaliiton suosituksen mukaan aiheuttamisperiaatteen mukainen eläkemaksun kohdistaminen on perusteltua erityisesti valtionosuustehtävissä.

9 9 YLIVIESKAN KAUPUNKI 9 Sisäisten menojen ja tulojen budjetoinnissa käytetään niille avattuja tilejä. Sisäisten menojen ja tulojen tulee olla aina yhtä suuret. Talouden tasapainottamistavoitteet ja -toimenpiteet koskevat myös sisäisiä menoja. Tekninen palvelukeskus / tilapalveluyksikkö valmistelee kiinteistöjen sisäiset vuokrat ja ja tekee niistä esityksen hallintokunnille ja kaupunginkamreerille mennessä. Vastuuhenkilö rakennuspäällikkö Unto Koskinen. Ruokapalveluyksikkö valmistelee ruokapalvelujen talousarvion ja tekee esityksen määrärahoista hallintokunnille ja kaupunginkamreerille mennessä Vastuuhenkilö ruokapalvelujohtaja Eija Kangasoja Sisäisiin toimistopalveluihin (tili 4342) hallintokunnat varaavat saman määrärahan kuin vuoden 2013 talousarvioon on varattu. Mahdollisista muutoksista neuvotellaan erikseen. Vastuuhenkilö Palvelukeskus Hetan johtaja (Kauko Sarkkinen, kunnes uusi johtaja valitaan). Maksujen ja taksojen tarkistamisessa tulee ottaa huomioon talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet palvelujen omakatteisuuden nostamisesta ja Akustiikan ja Vesihuoltolaitoksen tuloksen parantamisesta. Yleisesti maksuja, taksoja ja vuokria tulee tarkistaa vähintään niin, että korotuksen tuotto kattaa arvioidun 2,1 prosentin kustannustason nousun. Talousarvio- ja suunnitelmaesitykset tehdään ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Taloussuunnitelmavuodet 2015 ja 2016 Taloussuunnitelmavuosien 2015 ja 2016 esityksissä kustannustason muutos otetaan huomioon vain palkkojen osalta. Palkkojen vuositason korotusprosenttina käytetään +1,5 % vuodelle 2015 ja +1,5 % vuodelle Muut toimintamenot vuosille 2015 ja 2016 esitetään vuoden 2014 hintatasossa. Toiminnassa, rakenteissa tai tuloperusteissa tapahtuvat merkittävät muutokset tulee huomioida vuosien 2015 ja 2016 määrärahoissa ja tuloarvioissa. Suunnitelmavuosien esityksiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamisohjelman ja tuottavuuden parantamista toteuttavia toimenpiteitä Esitysten palauttaminen Hallintokuntien on tallennettava ja toimitettava kaikki talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset viimeistään Kaikki tekstiosat ja -lomakkeet lähetetään sähköpostin liitteinä kaupunginkamreerille. Käyttötalouden numeeriset esitykset perusteluineen tallennetaan suoraan suunnitteluohjelmaan. Hallintokunnat ovat vastuussa siitä, että annetut tiedot ovat oikeita ja virheettömiä. Lisätietoja ja ohjeita talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan liittyvistä asioista saa kaupunginkamreerilta. Terho Ojanperä Terho Ojanperä kaupunginjohtaja Kauko Sarkkinen Kauko Sarkkinen kaupunginkamreeri Liitteet - tavoitekehykset vuodelle palkkaliite - budjetoitava eläkemenoperusteinen eläkemaksu - lomakkeet investointi- ja henkilöstöesityksiä varten

10 10 YLIVIESKAN KAUPUNKI 10 TALOUSARVIOKEHYS 2014 (ALUSTAVA); SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT Ei sisällä vielä uusia talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joista päätetään myöhemmin KVTES: MUUT MUUTOKSET Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio Palkat (+1,0 %) Tavoitekehys Muutos% ja sivukulut /2014 Vaalit Tulot Menot Netto Tilintarkastus Tulot Menot Netto ,69 Yleishallinto Tulot * ,29 * Perintöraha työllistämiseen 2013 sis. työllistämistoimenpiteet ja Menot ,55 ja yleisen velkaneuvonnan Netto ,70 Elinkeinotoimi Tulot ,00 sis. elinkeinoprojektit ja joukkoliikenteen Menot ,00 tukeminen Netto ,00 Pelastuspalvelut Tulot Ylivieskan kaupungin osuus n. 12,7 % Menot ,03 Netto ,08 Maaseutuelinkeinojen Tulot ,00 kehittäminen Menot ,00 sis. maaseutuhallinnon ostopalvelut Netto ,00 Yhteisötuet Tulot sis. yhteisöosuudet ja-avustukset, Menot ,29 aluekehitys- ja maaseuturahoituksen Netto ,29 LISÄYKSET: MUUT MUUTOKSET Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio Palkat (+1,0 %) Ta-kehys Muutos% ja sivukulut /2014 Kallion toiminta: Sosiaali- ja terveyspalvelut Tulot Menot Netto ,95 Erikoissairaanhoito Tulot (Ostettu erikoissairaanhoito) Menot Netto ,06 Yhteensä Kallion toiminta ,05 Muut sosiaali- ja terveydenhuollon Tulot ,00 menot (eläkevastuumaksut) Menot ,00 Netto ,00 Pelastustoimi / Tulot ,99 Jokilaaksojen pelastulaitos Menot ,59 Taseyksikkö, sis. nettoinvestoinnit Netto ,38 Yleissivistävä koulutus Tulot ,00 Menot ,70 Netto ,75 Kirjastotoimi Tulot ,00 Menot ,46 Netto ,47 Nuorisotoimi Tulot ,00 Menot ,58 Netto ,73

11 11 YLIVIESKAN KAUPUNKI 11 LISÄYKSET: MUUT MUUTOKSET Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio Palkat (+1,0 %) Ta-kehys Muutos% ja sivukulut /2014 Kulttuuritoiminta Tulot ,57 Menot ,38 Netto ,78 Musiikkiopiston Tulot ,96 toiminta Menot ,85 Netto ,79 Kansalaisopiston Tulot ,13 toiminta Menot ,69 Netto ,16 Liikuntapalvelut Tulot ,96 Menot ,29 Netto ,12 Tekniset palvelut Tulot ,54 sis. Ruokapalvelut Menot ,42 Netto ,06 Vesihuoltolaitos Tulot ,68 Menot ,63 Netto (tulo) ,55 Jätelautakunta Tulot ,94 Menot ,94 Netto KÄYTTÖTALOUS Tulot ,01 YHTEENSÄ Menot ,80 Netto ,14

12 12 YLIVIESKAN KAUPUNKI 12 TULOSLASKELMA KEHYS 2014, tuloveroprosentti 21,50 Ilman Liikelaitos Hetaa TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TOT.ENNUSTE KEHYS MUUTOS MUUTOS % MUUTOS % / 2014 Ta13/Kehys14 Tot13/Kehys14 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ( + ) ,01 1,80 Maa-alueiden my-voitot (+) Toimintamenot ( - ) ,80 0,71 TOIMINTAKATE ,14 1,19 Verotulot ( + ) ,62 3,45 Valtionosuudet ( + ) ,91 4,23 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) ,00 0,00 Muut rahoitustulot ( + ) ,00 0,00 Korkomenot ( - ) ,00 0,00 Muut rahoitusmenot ( - ) ,00 0,00 VUOSIKATE ,21 78,51 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmapoistot ( - ) ,15 2,78 Arvonalentumiset ( - ) Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ( + ) Satunnaiset menot ( - ) TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos/pelastuslaitos (nettoinvestoinnit-poistot) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Vuosikate, % poistoista 71,3 103,2 71,7 124,5 Taseen alijäämä Muutos 13/14: Tuloveroprosentti 21,00 21,50 21,50 21,50 0,00 Kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00 1,05 1,05 1,05 0,00 vakituisten asuinrakennusten 0,55 0,60 0,60 0,60 0,00 muiden asuinrakennusten 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00 voimalaitosten 2,85 2,85 2,85 2,85 0,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00

13 13 YLIVIESKAN KAUPUNKI 13 INVESTOINNIT KEHYS HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO TA-SUUNNITELMA KEHYS KEHYS KEHYS HANKE Maa- ja vesialueet Menot Maa-alueiden ostot ja myynnit Tulot Netto Osakkeet ja Menot osuudet Tulot Heta Oy:n osakepääomamerkintä Netto Irtain omaisuus Yhteiset atk-hankinnat Menot Ohjelmat ja laitteistot Aluepelastuslaitos Menot Ajoneuvot ja muu kalusto Tulot Peruskoulut ja lukio Menot Koulujen kalustohankinnat Kirjasto Menot Tiekkö -kirjastojärjestelmän uusiminen Liikuntapalvelut Menot Tekniset palvelut Menot Ympäristönhoidon koneet, keittiölaitteet Yhteensä Menot Tulot Talonrakentaminen Netto Rannan koulu Menot Valmistuu 2013, kust.arvio 3,9 milj. e Tulot Ojakylän koulu Menot Kust.arvio n. 0,8 milj. e, v Tulot Jokirannan koulu (lisätilat) Menot Kust.arvio?, v Tulot Katajan koulu Menot Kust.arvio n. 1,0 milj. e, v Tulot Raudaskosken koulu Menot Kust.arvio n. 2,2 milj. e, v Tulot Vähäkankaan koulu Menot Kust.arvio n. 1,0 milj. e, v Tulot Lukio Menot Peruskorjaus, kust.arvio? Tulot Jäähalli Menot Kust.arvio n. 3,0 milj. e Tulot Päiväkotien korjaukset Menot Huvikumpu ja Hakalahti, n. 1,0 milj.e Tulot Muut talonrakennusinvestoinnit Menot Pienet kohteet Tulot Yhteensä Menot Tulot Netto

14 14 YLIVIESKAN KAUPUNKI 14 HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO TA-SUUNNITELMA KEHYS KEHYS KEHYS HANKE Liikennealueet Menot Katujen ja kevyen liikenteen väylien Tulot rakentaminen ja kunnostaminen Netto Puistoalueet Menot Puistojen rakentaminen ja Tulot kunnostaminen Netto Liikunta-alueet Menot Liikuntapaikkojen ja -alueiden Tulot rakentaminen ja kunnostaminen Netto Vesihuoltolaitos Menot Viemärilinjojen ja pumppaamoiden Tulot rakentaminen ja kunnostaminen Netto INVESTOINNIT Menot YHTEENSÄ Tulot Netto

15 15 YLIVIESKAN KAUPUNKI 15 RAHOITUSLASKELMA KEHYS 2014 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO KEHYS MUUTOS KEHYS KEHYS / TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ( + / - ) Satunnaiset erät ( +/- ) Tulorahoituksen korjauserät ( + / - ) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ( - ) Rahoitusosuudet investointimenoihin ( + ) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ( + ) TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lisäykset ( - ) Vähennykset ( + ) Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ( + ) Pitkäaik. lainojen vähennys ( - ) Lyhytaikaisten lainojen lis + / väh Muut maksuvalmiuden muutokset VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN Lainamäärän muutos Lainat yhteensä Lainat e/asukas Asukasluku

16 16 YLIVIESKAN KAUPUNKI 16 VERORAHOITUSLASKELMA 2014 (veroprosentit entiset) Tilinpäätös Talousarvio Tot.arvio Muutos% Talousarvio Muutos Muutos% VEROTULOT / Tot 13/ta 14 13/14 Kunnan tulovero , ,26 Yhteisövero , ,00 Kiinteistövero , ,11 VEROTULOT YHTEENSÄ , ,45 VALTIONOSUUDET Tilinpäätös 2012 Tal.arvio 2013 Tot.arvio 2013 Muutos Tal.arvio 2014 Muutos Muutos % Tot13/ta 14 % Peruspalvelujen valtionosuus , ,01 Verotuloihin perustuva tasaus , ,65 Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet ,17 Muut valtionosuudet VALT.OSUUDET YHTEENSÄ , ,23 VERORAHOITUS YHT , ,74 Muutos 12/13 Tuloveroprosentti 21,00 21,50 21,50 21,50 0,00 Kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00 1,05 1,05 1,05 0,00 vakituisten asuinrakennusten 0,55 0,60 0,60 0,60 0,00 muiden asuinrakennusten 1,10 1,10 1,10 1,10 voimalaitosten 2,85 2,85 2,85 2,85 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot