Ohje 2: Luota kieleesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje 2: Luota kieleesi"

Transkriptio

1 Ohje 2: Luota kieleesi Oma kieleni ei ole riittävän monipuolinen. Oma kieleni on köyhä ja kehittymätön. Oma kieleni ei sovellu uusista asioista puhumiseen. Oma kieleni on nolo. Aivan yksinkertaisesti se on huonompi kuin muut kielet! Tunnistatteko asenteen? Ainakin moni kieliaktivisti on törmännyt kyseiseen ajattelutapaan. Ihmisillä ei ole luottoa vähemmistökieliin tai ylipäänsä pieneksi koettuihin kieliin. Nekään ihmiset, jotka osaisivat näitä kieliä puhua sujuvasti, eivät tunnu luottavan niiden laatuun. Sanomattakin on selvää, ettei tällainen asenne edistä kielen asemaa tai anna sen tulevaisuudesta kovin toiveikasta kuvaa. Koska haluamme pelastaa kielet, meidän on vakavasti pohdittava, onko pessimistisellä asenteella minkäänlaista pohjaa todellisuudessa? Onko kielesi huonompi kun naapurin kieli? Itse en näin usko. On kyseenalaista, ovatko jotkin kielet itsessään, siis järjestelminä ylipäänsä parempia tai huonompia kuin muut. Jos näin on, niin mikä silloin tekisi toisista kielistä huonompia? Sanojen vähäisyys vai ehkä lainasanojen runsaus? Entä kielenpuhujat? Ovatko jotkut heistä parempia, huonompia tai tärkeämpiä kuin muut? Onko kaupunkilaisen tai nuoren kieli huonompaa tai parempaa kuin maalla asuvan tai keski-ikäisen? Pitäisikö kouluttamattoman hävetä omaa kielimuotoaan? Tässä ohjeessa perustelen ajatusta, jonka mukaan kieliä ja kielenpuhujia ei voi eikä kannata laittaa paremmuusjärjestykseen. Jokainen kieli on arvokas samoin kuin jokainen kielenpuhuja. Siksi voimme ihan hyvin luottaa omaan kieleemme ja kielitajuumme. Lisäksi tämä luottamus pitäisi saada tarttumaan muihinkin. Luottamuksen synnyttäminen on jopa yksi tärkeä osa kielensuojelua. Luottamuksen aikaansaamiseksi ehdotan tässä ohjeessa täyskäännöstä tapaan puhua kieliasioista. Ainakin meillä Suomessa kieliasioista puhuminen tarkoittaa nimittäin usein kieliasioista valittamista. Valittaminen on kuitenkin energianhukkaa. Se on lähestymistapa, joka ei johda mihinkään. Negatiivisen lähestymistavan sijaan tarvitaan siis positiivista: kannustamista ja tukemista. Selitän näitä ajatuksia konkreettisemmin seuraavassa. 1

2 Luota kielesi laatuun Kielten paremmuudesta on kiistelty kautta aikojen. Entisaikaan yritettiin esimerkiksi todistella kielellä kuin kielellä olevan hienoja sukujuuria. Sukulaisuussuhde johonkin antiikin suurvallan kieleen katsottiin eduksi. Sittemmin taas on laskettu esimerkiksi sanoja. Hyvänä kielenä on pidetty sellaista kieltä, jossa on mahdollisimman paljon sanoja. Kautta aikojen on myös kannettu huolta kielen puhtaudesta: mitä vähemmän vieraita vaikutteita, sitä parempi kieli. En antaisi kovinkaan suurta painoa tällaisille mittareille. Hienot historialliset sukulaissuhteet eivät tee kielestä sen käyttökelpoisempaa nykyhetkessä. Myös sanojen laskeminen on kielten pinnallista vertailua, sillä emmehän me edes tiedä kielten sanojen kokonaismäärää. On turha esimerkiksi verrata kahden kielen sanakirjoja toisiinsa, sillä sanakirjojen sanojen keräysperusteet ja käytettävissä olleet resurssit ovat erilaisia eri sanakirjoissa. Muutenkin vertailu on turhaa: sanojen absoluuttinen määrä ei korreloi kielen käytettävyyden kanssa. Vaikka meillä olisi kielessä kymmenen sanaa jollekin käytöstä poistuneelle työkalulle, eivät ne auta tippaakaan, jos kielestä puuttuu sana jollekin nykyajan työkalulle. Entä sitten kielen puhtaus? Usein ajatellaan, että kieli muuttuu huonommaksi, jos se imee vaikutteita muista kielistä. Huoli on maailmanlaajuinen. BBC uutisoi vuoden 2010 lopulla jopa kiinalaisten olevan huolissaan kielensä puhtaudesta. Kiinalaiset mediaviranomaiset kielsivät tuolloin kokonaan vieraskielisten sanojen käytön mediassa, sillä niiden ajateltiin pilaavan kauniin kiinan kielen. Tällainen vieraiden vaikutteiden torjuminen on ollut näkyvässä osassa myös esimerkiksi suomen kielen kehittämisen historiassa: ensin oltiin huolestuneita ruotsin kielen vaikutuksesta, nyt englannin. Englannin vaikutuksesta ollaan huolissaan myös venäjän kielen kohdalla, ja venäjästä vaikutteet taas huolestuttavat vastavuoroisesti monien Venäjän vähemmistökielten puhujia. On siis selvää, että vaikutteita olisi tarjolla monesta suunnasta. Sen sijaan ei ole selvää, miksi vaikutteita pitäisi erityisesti pelätä? Tavallaanhan on toki sympaattista, että maailman suurimman kielen, kiinan edustajat ovat hermostuneita kielensä tilasta. Toisaalta yksikään kieli ei ole vielä kuollut lainasanoihin tai niiden aiheuttamaan rappioon. Lainat kertovat pikemminkin siitä, että emme tuijota vain omaan napaamme. Kaikki ajattelu ja sitä kautta uudet ideat eivät voi syntyä yhden kielen puhujien parissa. Eivät suomeksi, kiinaksi 2

3 eivätkä edes englanniksi. Lainaamme ajattelua ja sen kautta sanoja muualta. Itse asiassa sanojen lainaaminen rikastaa, ei rappioita, kieltä. Vieraiden vaikutteiden positiivisesta vaikutuksesta on olemassa aivan vastaansanomaton esimerkki: nimittäin englanti. Sen voi sanoa hieman liioitellen olevan kontaktissa kaikkien maailman kielten kanssa. Historiansa aikana se on lisäksi ollut melkoinen vaikutteiden sieni. Siinä on esimerkiksi vanhaa kelttiläistä sanastoa, joka näkyy lähinnä paikannimistössä: Thames, Kent. Viikingit taas toivat mukanaan omat, skandinaaviset kielensä ja sanastonsa: ham nimessä West Ham on samaa perua kuin ruotsin hamn. Latinan kielen vaikutuksesta taas kertovat monet kristinuskoon liittyvät sanat kuten bishop ja priest. Varsinainen supervaikuttaja on kuitenkin ollut ranska, sillä englanti oli vuosisatoja ranskaa puhuvien normannien hallinnassa. Näitä lainoja on lukemattomilta eri ihmiselämän aloilta: war, tax, beef, prose, gender, baptism, nature. Jos kielet heikkenisivät vieraitten vaikutuksien takia, englanti tuskin voisi kovinkaan hyvin. Kaikki tietävät, että tilanne on toinen. En tietenkään tarkoita, että jo olemassa olevia sanoja pitäisi ehdoin tahdoin ryhtyä vaihtamaan uusiin, ei englannin- eikä venäjänkielisiin. En myöskään tarkoita, etteikö meidän kannattaisi yrittää keksiä omakielisiä termejä uusien ilmiöiden englanninkielisille tai venäjänkielisille nimityksille. Selvää on, ettei hands free ole erityisen osuva suomen kielen ilmaus jo pelkästään sen takia, että suomenkielisen on hankalaa lausua sitä. Mutta entä googlata, joka on paljon helpompi lausua ja suomen kieleen mukautettuna johdoksena myös helppo taivuttaa? Vertauksella englannin kielen historiaan pyrin vain korostamaan sitä, ettei kielen puhtauden vaalimiseen siis lainasanojen ja muiden vaikutteiden vastustamiseen kannata käyttää määrättömästi energiaa, sillä ne eivät pilaa kieltä. Kieliä ei siis voi asettaa paremmuusjärjestykseen esimerkiksi sukupuun, sanojen määrän tai vieraiden vaikutteiden perusteella. Keskeinen hyvin- ja huonostivoivia kieliä erottava seikka ei ole itse kielen laatu, vaan ympäristö, jossa kieli elää. Ja jos tämä ympäristö kutistuu todella pieneksi, voi kielen laatukin lopulta kärsiä: näin voi käydä esimerkiksi siirtolaiskielille tai hyvin hyvin pienille kielille, joiden puhujien mahdollisuudet käyttää kieltään ovat olemattomat. Tällöinkin kyse on nimenomaan käytön vähyyden aiheuttamista ongelmista. Esimerkiksi voi nostaa amerikansuomen, joka on aivan yhtä hyvä kielimuoto kuin Suomessakin puhuttava suomen kieli, vaikka siinä on selvästi enemmän vaikutteita englannin kielestä. Amerikansuomen ongelma on kuitenkin käyttömahdollisuuksien vähäisyys: suurista 3

4 siirtolaisvuosista on jo aikaa ja useamman sukupolven siirtolaisten kielitaito ei enää ole kovin hyvä. Kielen laatuun voi ylipäänsä antaa nyrkkisäännön: jos jokin ilmaus, sana tai lause tuntuu omaan suuhusi sopivalta, on se hyvää kieltä. Sillä sinä itse kielen puhujana tiedät, millaista kielesi on. Puhun tästä seuraavassa. Luota itse puhumaasi kieleen Pienten kielten, erityisesti vähemmistökielten, puhujilla on useilla alueilla vaikeuksia pitää omaa kieltään arvossa. Kun puhutaan omasta henkilökohtaisesta kielimuodosta, siis siitä, mitä omasta suusta ja kynästä lähtee, tämä oman kielen arvostamisen vaikeus pätee kaikkiin kieliin. Meillä Suomessa tällainen pelko on ainakin tuiki tavallista: oma puhe ja kirjoitus nähdään potentiaalisten virheiden tyyssijana. Olen huomannut, että varmin tapa hiljentää vilkas keskustelu puolituntemattoman kanssa on paljastaa olevansa suomen kielen ammattilainen. Yleensä paljastuksesta seuraa vaivautunut hiljaisuus. Keskustelukumppani kelailee sisäistä nauhuriaan taaksepäin: Mitä tulinkaan viimeisten minuuttien aikana sanoneeksi Sanoinkohan varmasti kaiken oikein. Käytinkö oikeita sanoja? Kehtaanko puhua omaa murrettani vai pitäisikö yrittää sanoa jotenkin hienommin? Oi oi, miksi kielioppinikin on näin huonoa? Omaan kielimuotoon ja omaan kielitajuun luottaminen ei tosiaankaan ole itsestäänselvyys. Kieliasioihin liitetään nimittäin usein käsitys ulkoapäin annetusta oikeasta ja väärästä. Jokaisen kielen historiaan kuuluu suuria kielimestareita, jotka ovat mahtikäskyillään tuominneet jos kohta minkäkin sanan tai sanonnan kyseenalaiseksi kieleksi. Esimerkit ovat ulkopuolisen korviin lähes absurdeja. Tällainen on vaikkapa suomen alkaaverbiin liittyvän verbitäydennyksen muoto. Puheessa käytetään eri puolilla Suomea joko muotoa alkaa tehdä tai alkaa tekemään. Kielimestarit ovat kuitenkin päättäneet, että vain alkaa tehdä kelpaa. Niinpä kielialamaiset ovat jo vuosisadan pyrkineet tuottamaan käskyjen mukaista kieltä puoli kansaa oman kielitajunsa kustannuksella. Mutta mitä kielimuotoa kielimestareiden käskyt oikeastaan koskevat? Puhetta? Kirjoitusta? Vai jopa kaikkia kielimuotoja, jolloin joku ulkopuolinen siis tietäisi aina sinua paremmin sinun omaan puheeseesi sopivimmat sanat ja muodot? Mielestäni ainoa 4

5 mahdollinen vastaus on kirjoitusta. Jokainen hyvinvoiva ja tulevaisuuteen kurkottava kieli tarvitsee kirjakielen, jota pitääkin normittaa ja säännöttää. Mutta puhe on jotain kokonaan muuta! Se on meidän omaa omaisuuttamme. Jos annamme toisten määräillä, miten pitää puhua, luovutamme osan omasta persoonastamme. Jokainen on nimittäin oman kielensä kielimestari, siis oman puhekielensä ylin asiantuntija. Ihmisen oma puhekieli kehittyy yksilöllisesti. Opimme sitä äidiltä, ystäviltä, kylän miehiltä, opettajilta ja mediasta. Samalla opimme puhumaan erilaisissa tilanteissa: kotona, koulussa, vapaa-ajan harrastuksissa. Aina kun kuulemme kieltä, sanat, rakenteet ja niiden abstraktiot siirtyvät osaksi kieltämme ja käsityksiämme eri tilanteisiin sopivasta kielestä. Lopputulos ei ole täydellinen kielitaito jossakin objektiivisessa mielessä, vaan jokaiselle ominainen summa siihen asti oppimastamme. Oma kielemme! Tämä johtaa siihen, että kukaan ei oikeastaan voi väittää ainakaan kieltä jo lapsena oppineelle puhujalle, että jokin hänen oikeaksi kokemansa on väärää kieltä, sillä kukaan ei ole imenyt itseensä täysin samaa kieli-informaatiota. Useimmiten vääräksi leimaaminen tapahtuu vieläpä silloin, kun leimaaja ei itse asiassa tunne puhujan käyttämää kielimuotoa: esimerkiksi nuorten puhekieli saa usein pyyhkeitä ihmisiltä, jotka eivät itse enää ole kovin nuoria. En tarkoita, ettemmekö voisi puhua väärääkin kieltä esimerkiksi vahingossa tai ettemmekö voisi käyttää ylipäänsä tilanteeseen sopimatonta kieltä varsinkin jos, tilanne on meille uusi, emmekä tunne kaikkia siihen liittyviä sanoja ja käytänteitä. Totta kai voimme. En tarkoita, että pitäisi alkaa ylimieliseksi ja kuvitella olevansa aina oikeassa. Oleellista on kuitenkin se, että puhuessamme meidän on luotettava omaan kielitajuumme. Se kertoo ulkopuolisia luotettavammin, mikä on oikein meidän omassa puhekielen muodossamme. Kun luotamme omaan kielitaitoomme, voimme kääntää koko kielikeskustelun suunnan. Nyt meillä on tapana pelätä vääriä muotoja omassa puheessamme, metsästää niitä toisten puheesta ja valittaa toisten virheistä. Sen sijaan meillä voisi olla tapana nauttia sekä omasta että toistemme kielestä. Ei etsiä virheitä vaan hienoja, kauniita, hurmaavia, kiehtovia, osuvia ja vitsikkäitä asioita kielessä. 5

6 Älä valita, vaan kannusta Valittaminen on osa tapakulttuuria. Vika on kanssaeläjissä tai nykyajassa. Naapurin aita on liian korkea, koira liian äänekäs ja lapset sottaisia. Ruoka oli ennen maukkaampaa, talvet lumisempia ja heinäsirkatkin pitivät vielä konserttejaan. Kielikeskustelussa tämä ihmisluonteen piirre pääsee erityisen hyvin oikeuksiinsa: nuoret puhuvat heikosti, naapurikylässä käytetään vääriä muotoja ja nykykieli on muutenkin paljon kehnompaa kuin eilisen puhdas kieli. Usein valittajien tavoite on hyvä. Esimerkiksi eräs Suomen suurimmassa sanomalehdessä Helsingin sanomissa kieleen tulleista uusista muodoista valittanut kirjoittaja päätti mielipidekirjoituksensa kehotukseen: Pidetään yhdessä kauniista, vivahteikkaasta ja harvinaisesta kielestämme huolta! Olen samaa mieltä kehotuksesta, mutta eri mieltä keinoista. Valittaminen on väärä strategia tavoitteen saavuttamiseen. Siksi tässä kirjassa ei ole ohjetta, joka kehottaisi valittamaan. Valittamisen tehottomuus on niin ilmeistä, että en voi olla ihmettelemättä sen suosiota. Oppiiko ihminen kieltään paremmin, jos joku valittaa kielitaidon heikkoudesta? Ei opi. Osaamattomuutta korjataan opettamalla ja ennen kuin kukaan oppii, pitää hänellä olla halu oppia. Entä saadaanko nuoret mukaan omakieliseen toimintaan valittamalla, että he ovat piittaamattomia omasta kulttuuristaan? Ei saada. Kiinnostuksen puutetta voi korjata vain osoittamalla asian tärkeys tai tekemällä asiasta kiinnostavamman. Miten sitten kielen siirtäminen sukupolvelta seuraavalle? Puhuuko kukaan lapselleen jotakin kieltä sen takia, että häntä painostetaan siihen syyllistämällä? Ei puhu. Kyseessä on iso päätös, joka tehdään osin rationaalisesti ja osin tunteella. Ratkaisevaa on usko kielen mahdollisuuksiin. Siihen meidän on vaikutettava. Kehotukseni välttää valittamista perustuu myös siihen, että kieli on henkilökohtaista. Yksilölle kieli ei ole pelkkä kommunikaatioväline. Se on myös hyvin omakohtainen asia, jonka avulla luodaan suhde omiin rakkaisiin, sen avulla ilmaistaan tunteita ja omaa itseä. Toisen käyttämän kielen moittiminen on siis vähän kuin arvostelisi toisen lapsia tai vanhempia. Siis jotain, minkä seurauksena on ärtymys ja vain harvoin tilanteen paraneminen tai edes hedelmällinen keskustelu. Valittaminen ei siis ole ratkaisu vaan riidankylväjä. Negatiivisuus ei ole avain, vaan lukkoon työnnetty purukumi. 6

7 Tarvitsemme valittamisen tilalle positiivisen vaihtoehdon. Esitän seuraavassa muutaman yksinkertaisen keinon, joista olen joko kuullut maailmalla kulkiessani tai jotka jokainen tuntee aivan tavallisesta päivittäisestä toiminnasta ihmisten kanssa. Myönnän, että yksinkertainen voi olla jopa hieman banaalia. Siitä huolimatta se on usein toimivaa. Positiivinen tapa vaikuttaa on esimerkiksi pieni rahallinen tukeminen. Jos sinulla on hieman ylimääräistä, käytä sitä vähän oman kulttuurisi tuotteiden ostamiseen. Joku näkee vaivaa ja tuottaa kirjoja, musiikkia, lehtiä ja muuta sellaista kielelläsi. Se on turhaa, ellei kukaan käytä näitä tuotteita. Muistakaa siis ostaa omakielistä, sillä jostain kulttuurituotteiden tekijänkin pitää saada voita leivän päälle. Tukeminen voi olla myös henkistä, mukana olemista. Usein riittää, että osoitat mielenkiintoasi toisten projekteja kohtaan. Moni kulttuurintekijä tekee oman kielen parissa työtä muista kuin taloudellisista motiiveista. Tällöinkin hän tarvitsee asiakkaita : ihmisiä tilaisuuksiin, lukijoita lehdilleen tai kommentoijia blogiinsa. Pienimmillään positiivinen strategia voi tarkoittaa positiivisen palautteen antamista. Pienen kehun jälkeen ihmisellä on yleensä virtaa enemmän kuin haukkujen jälkeen. Voisihan esimerkiksi lehtien yleisönosastoilla olla myös kehuja: tv-kuuluttaja ilmaisi asiansa selkeästi, nuoriso käytti vinkeitä ilmaisuja, kuulemani uusi lainasana on harvinaisen osuva. Kuten huomaatte ehdotukseni ovat varsinaisia pienen kynnyksen ohjeita. Muutama sana blogissa tai käynti teatterissa ei kummoisia ponnistuksia vaadi. Mielestäni kielen suojelutyössä tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä: pelkät suuret visionäärit eivät riitä, tarvitaan myös ihmisiä, jotka ymmärtävät heidän visionsa ja tukevat niitä. Suuri visionääri tuomitaan helposti kylähulluksi, jos kukaan ei uskalla innostua hänen ajatuksistaan. On siis tärkeää, että ihmiset uskaltavat paitsi toimia itse myös kuulua tukijoiden joukkoon infolaatikko vaikka tähän luvun loppuun NÄINKIN SUOJELET POSITIIVISESTI * Tilaa jotakin omakielistä lehteä ja suosittele sitä ystävillekin. Pienillä lehdillä on pienet budjetit. Muutamakin lisätilaaja auttaa. * Tue tai ota osaa kansalaisjärjestöjen toimintaan. Koska viranomaisilla ei aina riitä kiinnostusta pienten kielten suojeluun, kansalaisjärjestöjen toiminta on erittäin tärkeää. Raha ja aika ovat tarpeen. 7

8 * Perusta pieni apuraha nuorille ja lapsille. Jo tuhannen ruplan apuraha saattaa ratkaista, onko jollakin nuorella mahdollisuuksia toteuttaa omia ajatuksiaan. Isommasta stipendistä nyt puhumattakaan. * Auo päätä huumorilla. Kritiikin esittäminenkään ei ole kielletty. Lähestymistapana ei kuitenkaan kannata olla totinen syyllistäminen vaan esimerkiksi huumori. * Puhu. Pieniä kieliä on totuttu kuulemaan vain tietyissä konteksteissa. Yllätä kanssaihmiset ja puhu uusissa paikoissa! Käytä myös kieltä osaamattomien kanssa puhuessa esimerkiksi helppoja fraaseja. Ne oppii nopeasti. * Osoita arvostavasi ihmisiä, jotka puhuvat kieltä. Kehu, hymyile ja vastaa samalla kielellä, jos osaat. * Houkuttele ihmisiä kursseille. Moni harkitsee ryhtyvänsä opiskelemaan vanhempiensa tai isovanhempiensa kieltä. Tarjoa potku persauksille. * Tue niitä, jotka vasta opettelevat kieltä. Kieli ei ole tarkoitettu vain sitä loistavasti osaaville. Osoita arvostavasi oppijoiden ponnisteluja ja ole valmis neuvomaan jos pyydetään. * Kehitä palkinto kielenkäyttäjille. Palkitse vaikkapa internetissä paljon kirjoittanut, parhaimman uudissanan keksinyt tai positiivinen mielipidevaikuttaja. Palkinnon ei tarvitse välttämättä olla kuin kunniaa, eikä fooruminkaan tarvitse olla blogia kummempi. * Anna palautetta verkossa. Kirjoita kommentti blogiin tai lähetä sähköposti. Helppoa ja halpaa infolaatikko loppuu

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~

~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~ ~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~ ETEENPÄIN- EVÄITÄ TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTIIN EVÄITÄ TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTIIN Melina Kivioja Anneliina Peltomaa SISÄLLYS 1 LUKIJALLE 2 ARVOSTA JA TUE 3 ANNA HYVÄN KIERTÄÄ 4

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Ennakkokäsityksiä Mitä sisarussuhteelta ylipäätään odotetaan

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki Äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa Taru Venho Suomi toisena kielenä -lastentarhanop. Espoon kaupunki Äidinkieli voidaan Nissilän, Martinin, Vaaralan ja Kuukan (2006) mukaan määritellä neljällä

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Lounais-Suomen nuorisotyönpäivät. Miska Keskinen & Rosa Rantanen /

Lounais-Suomen nuorisotyönpäivät. Miska Keskinen & Rosa Rantanen / Lounais-Suomen nuorisotyönpäivät Miska Keskinen & Rosa Rantanen Miska.keskinen@redcross.fi / Rosa.rantanen@redcross.fi Nuorisotyön rooli kotouttamisessa Kysyin asiaa parilta ystävältä: Nuorisotyö voi auttaa

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa PIENTEN KIELIREPPU SUOMEN KIELEN OPPIMISEN SEURANTA VARHAISKASVATUKSESSA JA ALKUOPETUKSESSA (sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä) Lapsen nimi : Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: PUHUMINEN Harjoit-

Lisätiedot

Kymmenet käskyt. Miehille- K. VALOVUORI Uusikaupunki. Kustantaja: «( to

Kymmenet käskyt. Miehille- K. VALOVUORI Uusikaupunki. Kustantaja: «( to Kymmenet käskyt Miehille- «( to Kustantaja: K. VALOVUORI Uusikaupunki. Kymmenen aroiokägkyä naineille miehille. Ensiinäinen käsky. Sinun tulee aina puheessasi osottaa että rakastat vaimoasi. Sinun pitää

Lisätiedot

1. Tehtäväsarja. Väite: Työpaikan valinnan tärkein kriteeri on palkkataso.

1. Tehtäväsarja. Väite: Työpaikan valinnan tärkein kriteeri on palkkataso. KOKEEN SUORITTAJAN KAPPALE 1. tétel 1/2. oldal 1. Tehtäväsarja Suullinen koe koostuu kolmesta arvioitavasta osasta. Tehtävissä 2 ja 3 kokeen suorittajalla on noin puoli minuuttia aikaa valmistautua tehtävään.

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Mä haluun oppia kieliä! Innostus kieliin herää kielikerhossa

Mä haluun oppia kieliä! Innostus kieliin herää kielikerhossa Mä haluun oppia kieliä! Innostus kieliin herää kielikerhossa Nina Pirttinokka Kielikerhotoiminta on tärkeä osa koulun kielikulttuuria ja tarjoaa oppilaille uuden tavan tutustua eri kieliin. Toiminta tähtää

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

Molemmille yhteistä asiaa tulee kerralla enemmän opeteltavaa on huomattavasti enemmän kuin englannissa

Molemmille yhteistä asiaa tulee kerralla enemmän opeteltavaa on huomattavasti enemmän kuin englannissa Molemmille yhteistä alkavat Espoossa 4. luokalta 2 oppituntia viikossa etenemisvauhti on kappaleittain laskettuna hitaampaa kuin englannissa, mutta asiaa tulee kerralla enemmän sanat taipuvat, joten opeteltavaa

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä minä olen puhunut, vaan tärkeitä ovat teidän omat kysymyksenne ja oivalluksenne.

Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä minä olen puhunut, vaan tärkeitä ovat teidän omat kysymyksenne ja oivalluksenne. YTT Eeva-Leena Vaahtio elvaahtio@elisanet.fi gsm 050-407 5730 www.eevaleenavaahtio.fi Otty ry. 17.5.2011 Akava-talo Työmarkkinaikä ei näy kasvoista eikä kalenterista Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan!

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Miten tarkastelemme oppimisvaikeutta? 1. Medikaalinen tarkastelukulma Esim. luki vaikeuden lääketieteelliset piirteet: hahmotus, muisti, silmänliikkeet, aivopuoliskojen

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Metsästysinto Mitä metsästysinto on? Myönteinen ominaisuus

Metsästysinto Mitä metsästysinto on? Myönteinen ominaisuus Metsästysinto Mitä metsästysinto on? - Myönteinen ominaisuus, jonka arvostelu suoritetaan samoin kuin muidenkin positiivisten ominaisuuksien arvostelu. Annetut metsästysintopisteet lisäävät loppupisteitä

Lisätiedot

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena Perustettu 1988 Toiminta alkanut vertaisryhmäperiaatteella Tällä hetkellä 13 työntekijää RAY:n tuella Omaisten tuki ja neuvonta: Neljä työntekijää Lapsiperhetyö

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet.

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Coachingin tavoitteena on asiakkaan parempi itsetuntemus sekä asiakkaan

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Johdattelevien kysymysten tarkoituksena on totuttaa kokeen suorittaja vieraskieliseen tilanteeseen. Tätä osaa ei vielä pidä arvostella.

Johdattelevien kysymysten tarkoituksena on totuttaa kokeen suorittaja vieraskieliseen tilanteeseen. Tätä osaa ei vielä pidä arvostella. 1. Tehtäväsarja Suullinen koe koostuu kolmesta arvioitavasta osasta. Tehtävissä 2 ja 3 kokeen suorittajalla on noin puoli minuuttia aikaa tehtävien miettimiseen. Johdattelevien kysymysten tarkoituksena

Lisätiedot

CxO Academy. Paras neuvoni johtamiseen ikinä. 5.10.2011 Toni Hinkka. CxO Mentor Oy 2011

CxO Academy. Paras neuvoni johtamiseen ikinä. 5.10.2011 Toni Hinkka. CxO Mentor Oy 2011 CxO Academy Paras neuvoni johtamiseen ikinä 5.10.2011 Toni Hinkka Sisältö Kirja Teidän neuvonne Parhaat neuvot 1-10 Keskustelua Yhteenveto Paras neuvoni johtamiseen ikinä! - kirja Teidän neuvonne 1. "Ole

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA

LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA Pekka Holm pekka.holm@dialogic.fi Prologi Mihail Bahtinia mukaellen pohdin aluksi lyhyesti sanaa ja keskustelua. Sanana loukkaantuminen alkaa

Lisätiedot

Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen

Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen Näkökulmia monikielisyyteen Yksikielinen näkökulma: monikielinen=yksikielinen+yksikielinen+jne.

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Esityksen sisältö Mitä ylivilkkaus on? Lapsen käyttäytymisen ymmärtäminen Aikalisän käyttö Kodin ulkopuoliset tilanteet Vuorovaikutus

Lisätiedot

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla Minulta kysytään usein "Miksi Suomi" ja jos sanon totuuden - Suomi oli minun 3 valitsenut. Mun ensimmäinen oli Holland ja toinen oli Belgia. - Halusin

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön!

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Uudista ja Uudista 2013 Intohimona työelämän laadullinen kehittäminen Irma Meretniemi www.bdmoy.com Copyright BDM Oy 2 Asiat, joista puhumme Kehityskeskustelujen

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot