Ote elämään. Kelan etuudet. Kela Benefits s Nuori haluaa ottaa elämänsä omaan hallintaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ote elämään. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Nuori haluaa ottaa elämänsä omaan hallintaan."

Transkriptio

1 Elämässä Kelan lehti joka kotiin Ajassa Liisa Hyssälä haluaa olla aloitteentekijä. s. 3 Terveys Hoidosta EU-maissa voi saada Kela-korvauksen. s Opiskelu&Työ Pitkittyvän sairausloman voi katkaista. s Koti&Perhe Perhekäsitys muovautuu etuuden mukaan. s. 17 Ote elämään Nuori haluaa ottaa elämänsä omaan hallintaan. Sivut 8 11 Eläkkeellä Takuueläke korottaa pieniä eläkkeitä maaliskuussa. s. 18 Kelan etuudet s Kela Benefits s

2 2 n Ajassa Elämässä Elämässä Mitt i allt -lehti on julkinen tiedote, joka jaetaan jokaiseen kotiin. Numero 3/2010 jaetaan vuosikerta Pääkirjoitus n Syyskuu 2010 Ajassa n 3 W i l m a H u r s k a i n e n Vuonna 2010 ilmestyy kolme lehteä: maaliskuussa, toukokuussa ja syyskuun lopussa. Julkaisija Kansaneläkelaitos (Kela) Toimitus tai Puh.vaihde Osoite PL 450, HELSINKI Toimitus vastaa vain tilatuista kirjoituksista ja valokuvista. Voihan perhe, miten monimutkaista! Jakelu Suomen Suoramainonta Oy Lehden jakelua koskevat kysymykset ja palaute: Suoramainonnan palvelunumero (09) tai verkkolomake osoitteessa suora.net/kelajakelut Päätoimittaja Seija Kauppinen Toimitussihteeri Hilkka Arola asti Satu M. Kontiainen alkaen Etuudet tiedottaja Hilkka Nakari Toimituksen sihteeri Nina Sistonen Taitto BOTH Oy, Kansikuva Juha Törmälä Näkövammaisille Äänilehtenä Elämässä-lehteä voi tilata joko Kelan toimiston kautta tai suoraan Näkövammaisten Keskusliitosta, PL 30, IIRIS puhelin (09) / Niina Juntunen Kela verkossa Painos Noin 2,7 miljoonaa kpl Painopaikka Sanomapaino Oy, Vantaa ISSN Ruokakunta syö samasta kattilasta. Sosiaalilainsäädännön käsitys perheestä vaihtelee etuuksittain. Etuuden saaja voi joko kuulua perheeseen tai sitten ei sen mukaan, mikä tukimuoto on kyseessä. Ongelmallisimpia kysymyksiä ovat avoliiton vaikutus tukiin ja aikuisen lapsen asema. Kansalaiset ovat tilanteesta hämmentyneitä, ja heidän on vaikea hyväksyä käytäntöä. Toisaalta mutkikas lainsäädäntö antaa mahdollisuuden järjestellä perhesuhteitaan ja asumistaan niin, että saa mahdollisimman hyvät tuet talouttaan turvaamaan. Perinteisesti perheeksi on käsitetty isä, äiti ja lapset. Nykypäivänä perhe on paljon monimuotoisempi käsite. Puolisot voivat olla avio- tai avoliitossa. Kyseessä voi olla samaa sukupuolta olevien rekisteröity parisuhde. Saman katon alla voi asua lapsia jommankumman tai molempien vanhempien aiemmista liitoista. On sinun, minun ja meidän biologisia ja adoptiolapsia. Asuinkumppanina voi olla myös täysi-ikäinen lapsi tai iäkäs vanhempi. Moni asuu yksin ja muodostaa yhden henkilön ruokakunnan, niin kuin sosiaalilainsäädännön hauska ilmaus kuuluu. Ruokakunta on se porukka, joka asuu samassa osoitteessa ja syö samasta kattilasta. Alivuokralaisella on oma kattilansa, joten hän ei kuulu samaan ruokakuntaan kuin vuokraisäntä. Tämä edellyttää näyttöä eli vuokrasopimusta. P i n n a l l a n Miksi yleisen asumistuen hakemuksia hylätään niin paljon? Yleisen asumistuen uusista hakemuksista hylätään tällä hetkellä keskimäärin 34 %, Helsingissä jopa 47 %. Hylkäämisten syyt ovat selkeät: Hakijan liian suuret tulot ovat tavallisin syy. Toiseksi yleisin syy hylkäykseen on, että hakija ei toimita hakemukseen pyydettyjä asianmukaisia selvityksiä. Varsinkin verkossa lähetettyihin hakemuksiin unohdetaan toimittaa liitteet. Puutteelliset hakemukset viivästyttävät asumistukeen oikeutettujen päätöksiä. Ulkopuolisen on mahdotonta tietää, miten elinkustannukset milloinkin jaetaan. Saman katon alla voi olla käytössä eri rahakukkarot. Välillä lainsäädäntö edellyttää, että asuinkumppanit huolehtivat toistensa elatuksesta, toisinaan taas ei ole tällaista velvoitetta. Kummalliselta kuulostaa, että avopuoliso katsotaan työmarkkinatukea haettaessa perheenjäseneksi, mutta avoleski ei silti saa leskeneläkettä. Internetin keskustelupalstoilla vakioaihe on, että Kela kyselee kiusallaan asiakkaittensa asumisolosuhteista. Laki kuitenkin velvoittaa selvitystyöhön, jos tilanne on epäselvä. Usein se on. Perhesuhteet vaikuttavat asumistukiin, työttömyyspäivärahaan, työmarkkinatukeen, kansaneläkkeeseen, leskeneläkkeeseen ja lapseneläkkeeseen. Lapsilisäänkin siinä mielessä, että yksinhuoltaja voi saada lapsilisään yksinhuoltajakorotuksen. Kelan tutkijat Laura Kalliomaa-Puha ja Maija Faurie ovat kartoittaneet erilaisten perhekäsitysten vaikutuksia Kelan etuuksia hakevien ihmisten elämään. He toteavat, ettei lainsäädäntö vastaa suomalaista nykytodellisuutta. Olisikohan korkea aika yksinkertaistaa lainsäädäntöä yhtenäistämällä käsitys siitä, mitä perheellä tarkoitetaan? Seija Kauppinen Vain pienituloinen ruokakunta voi saada Kelalta yleistä asumistukea. Tukea varten valtioneuvosto vahvistaa vuosittain mm. perheen koon ja asuinpaikan sekä tulojen mukaiset omavastuuosuudet. Hakijoiden kannattaa itse entistä tarkemmin selvittää etukäteen oikeutensa tukeen. Tietoa yleisen asumistuen perusteista saa mm. Kelan internetsivuilta Sivuilla on myös laskuri, jolla voi arvioida, onko hakijalla mahdollisuus saada yleistä asumistukea. Asumistukiasioissa saa neuvoja myös Kelan puhelinpalvelusta numero Heli Santamala Lokakuun alussa Kelan pääjohtajana aloittavan Liisa Hyssälän mukaan sosiaalilainsäädännön yksinkertaistamisessa on päästy hyvään alkuun. Liisa Hyssälä haluaa vaikuttaa sosiaaliturvaan OLEmmE asiakkaitamme VARTEN. Liisa Hyssälä aloittaa Kelan pääjohtajana lokakuun alussa Takana on 15 vuotta eduskunnassa, seitsemän vuotta ministerinä sekä ura hammaslääkärinä ja kansanterveystieteen tutkijana ja opettajana yliopistossa. Pääjohtajana hän aikoo noudattaa edeltäjänsä Jorma Huuhtasen esimerkkiä sosiaaliturvan kehittäjänä ja uudistusaloitteiden tekijänä. Hyssälä sanoo arvostavansa Huuhtasen työtä aloitteentekijänä mm. asioissa, joita Sata-komiteassa kehitettiin eteenpäin. Sata-komitean tavoitteena oli sosiaalilainsäädännön yksinkertaistaminen. Komitean aikaansaannoksia on liiaksi vähätelty. Liisa Hyssälä toteaa, että lainsäädännön selkeyttämisessä on vielä suuri työ. Alkuun on kuitenkin nyt päästy. Iso lakipaketti on valmisteilla. Takuueläke toteutuu jo ensi keväänä ja käsittelyaikatakuu on tulossa, samoin perusturva-arviointi ja pienituloisten perhe-etuuksien uusi indeksikäytäntö. Kelan päätöksiä koskevien valitusten käsittely on Hyssälän mielestä kohtuuttoman hidasta. Ongelma on tiedostettu, ja työtä tilanteen parantamiseksi tehdään sekä Kelassa että sosiaali- ja terveysministeriössä ja Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa. Yksiselitteistä lääkettä ongelmaan ei ole, vaan tarvitaan eri tahojen toimenpiteitä ja yhteistyötä sekä myös lainsäädännön muutoksia. On myös syytä kehittää Kelan päätöksiä selkeämmiksi ja ymmärrettävämmiksi, jolloin vaikeaselkoisuudesta johtuvat valitukset vähenevät. Tällainen hanke onkin alkamassa. Asiakkaat odottavat Kelalta hyvää ja nopeaa palvelua. Meidän on koko ajan muistettava, että olemme olemassa asiakkaitamme varten. Asiakaspalvelun kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä ja toiminnan parantamista. Olen kuullut paljon hyvää palautetta Kelan asiakaspalvelusta. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat tuntuvat olevan siihen, että yhä useamman asian voi hoitaa verkkoasiointina, Hyssälä sanoo. Vaikka Kela saa tutkimuksissa asiakaspalvelustaan hyvän arvosanan, aina on parantamisen varaa. Seija Kauppinen

3 4 n Ajassa Talouteen tarvitaan kasvun näkökulma, peräsi eräs Helsingin Sanomien pääkirjoitus. Mistä lähtien se on sieltä puuttunut? Suomalaisessa päivänpolitiikassa rummutetaan itsepäisesti talouskasvun puolesta. Keväällä 2009 pääministeri Vanhanen käynnisti talouskasvun edellytysten vahvistamista selvittävän Kasvuhankkeen. Sen tunnusmerkki on kastelukannusta vettä saava ruukkukasvi. Valitettavasti talouskasvu ja vihertyminen eivät liity toisiinsa, vaan kasvu on jättänyt planeettaamme pintaan, vesiin ja ilmakehään ikävän jäljen. Tähän liittyviä faktoja voi löytää lukuisista lähteistä. Faktat syrjään. Siihen, että talouskasvu aiheuttaisi ympäristöongelmia, en kyllä ollenkaan usko, lausui Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Jukka Koivisto hiljattain. Ranskasta lähtenyt degrowth-liike korostaakin kasvuajattelun uskontomaisia piirteitä. Siksi liikkeen nimen kuuluisi tarkkaan ottaen olla ateismia mukaileva a-growth. Liike tavoittelee pakoa taloudesta : siitä, että kaikki argumentaatio tapahtuu kasvun ehdoin, kuten vaatimuksessa vihreästä kasvusta. (Sanapari on oksymoron, kaksi vastakkaista käsitettä yhdistävä retorinen kuvio.) KASVU on ollut ÄlytöntÄ. Puheenvuoro Tuula Helne Kirjoittaja on Kelan vastaava tutkija Kasvupakosta kasvupakoon Euroopan unionin Eurooppa strategian tavoite on älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. Myönnetäänkö unionissakin siis viimein, että tähän asti kasvu on ollut älytöntä, kestämätöntä ja syrjäyttävää? Entä milloin myönnetään, ettei ympäristöongelmien ja ihmisten psyykkisen ja sosiaalisen ahdingon (kiire, kulutuspakko, kilpailu, kuhnureiden karsiminen) syy ole ollut kasvun tavassa, vaan kasvussa itsessään? Entä milloin otetaan todesta se, ettei talouskasvusta ole hyvinvointivaltion rahoitusongelmien lääkkeeksi, sillä kasvu lisää myös julkisia menoja ja hyvinvointipalveluiden kysyntää? Ihminen ei hevin luovu uskostaan. Siksi en oleta, että kasvuintoilijat muuttaisivat käsityksiään, vaan toivon kriittisten toisuskoisten joukon suurenevan. Heitä etsiessään voi klikkautua vaikkapa sivustoille Kuten Paavo Järvensivu niillä kirjoittaa, lopulta on yhdentekevää nouseeko vai laskeeko talous milloin milläkin mittarilla, mutta ihmisten ja luonnon hyvinvointi niin meillä kuin muuallakin on turvattava mahdollisimman hyvin. Degrowth-liikkeen päämäärä on positiivinen ja optimistinen: kasvupako on mahdollisuus henkisesti rikkaampaan, kiireettömämpään, terveempään ja luontoa kunnioittavampaan elämään. Kasvuhankkeen väliraportin julkistamisen yhteydessä avattiin verkkosivut, joilla kansalaiset saivat ideoi da kestävän kasvun keinoja. Minusta hyvinvointimme edellyttäisi ideoita pikemminkin kasvun kestävästä lopettamisesta. R o b e r t S e g e r Sekä tulkkauspalvelukeskuksessa että tulkkausta välittävissä keskuksissa on puhevammaisten ja viittomakielisten tulkkaukseen perehtyneitä henkilöitä. Asiakassihteeri Johanna Pakkala ja suunnittelija Sanna Johansson taitavat viittomakielen. Tulkin apu on perusoikeus Tulkkausta haetaan nyt Kelan kautta. Puhevammaiset ja viittomakieliset henkilöt voivat nyt tilata tulkin Kelan sopimista välityskeskuksista. Aikaisemmin he saivat tulkkauspalvelunsa kuntien kautta. Viiden välityskeskuksen tulkkipalvelut kattavat koko maan. Asiakas voi tilata tulkin omien tarpeittensa mukaan, esimerkiksi silloin kun hän tarvitsee tulkkia asioidessaan pankissa tai lääkärissä. Tulkin saa avukseen myös harrastus- ja virkistystoimintaan sekä yhteiskunnallista osallistumista varten. Kuulonäkövammaisilla henkilöillä on lain mukaan oikeus vähintään 360 tulkattuun tuntiin vuodessa ja kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä vähintään 180 tuntiin vuodessa. Tavoitteena on, että tulkin tarpeessa oleva henkilö pystyy elämään mahdollisimman monipuolisesti yhteiskunnan jäsenenä. Tulkin apu on asiakkaalle lain takaama maksuton perusoikeus, Turussa toimivan Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen johtaja Outi Ollila korostaa. Tulkkauspalvelukeskus koordinoi, valvoo ja ohjaa kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille henkilöille tarkoitettua tulkkaustoimintaa sekä ratkaisee, kenellä on oikeus tulkin käyttöön. Välityskeskukset sen sijaan hoitavat käytännössä tulkkien järjestämisen tilaajalle. Oikeutta tulkin käyttöön haetaan lomakkeella, joita saa lähimmästä Kelan palvelupisteestä tai suoraan Turusta tulkkauspalvelukeskuksesta. Päätökset tulkkausoikeudesta tehdään tulkkauspalvelukeskuksessa. Tulkkauspalvelua kuntien kautta käyttäneiden oikeus tulkkaukseen säilyy ennallaan palvelun siirryttyä syyskuun alussa kunnilta Kelalle. Tulkkauspalvelupäätöksen saatuaan henkilö voi asioida suoraan oman välityskeskuksensa kanssa. Kela lähettää tarkemmat toimintaohjeet tulkin tilaamisesta sekä oman välityskeskuksen yhteystiedot päätöksen saaneelle henkilölle. Hilkka Arola t u l K K A u S P A l v e l u t Tulkkauspalvelun tuottajien yhteystiedot ovat Kelan internetsivuilla >> Yhteistyökumppanit >> Tulkkauspalvelut. Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen internetosoite on Vammaistukiasioiden palvelunumero on , ma pe klo Asiakkaat ovat yhdenvertaisia Kela jatkaa asiakkaiden yhdenvertaisuuden varmistamista vuonna 2006 valmistuneen yhdenvertaisuussuunnitelmansa mukaisesti. Yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuonna Asiakkaiden yhdenvertaisuus Kelassa tarkoittaa monesti erityisryhmien positiivista erityiskohtelua. Erityisryhmien palvelumuotoja on useita. Katri Pyykkö n Suomeen tulevia ja Suomesta lähteviä työntekijöitä on palvellut jo muutaman vuoden InTo-palvelupiste Helsingin Kampissa. Kielitaitoiset virkailijat neuvovat asiakkaita Suomen sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. n Selkokieltä tarvitseville Kela on juuri julkaissut viisi selkokielistä etuusesitettä. Jätä aukkoja kalenteriin! Joanna Rose & Aleksander Perski: Ylitunnollisuus eroon suorittamisen pakosta Suomennos ruotsista Vuokko Metsälä. Minerva, ISBN n Kelan verkkosivut on tehty esteettömiksi: myös näkövammaiset pystyvät käyttämään sivuja. n Etuuksista kertovia viittomakielisiä videoita uudistetaan parhaillaan. n Kelan palvelunumeroissa palvellaan myös viittomakielisiä ja puhevammaisia asiakkaita. Länsimaissa stressin aiheuttamat terveysongelmat ovat lisääntyneet. Taustalla on yleinen luulo, että ihmisen arvo on yhtä kuin hänen työ- tai opiskelusuorituksensa. Liian moni puurtaja pyrkii todistamaan pätevyyttään ylikierroksilla tiedostamatta sitä. Oman osaamisen alituinen todistelu on pahaenteistä, sillä stressaaminen vie ruumiinvoimat eikä suinkaan ylläpidä niitä. Rosen ja Perskin kirja Ylitunnollisuus eroon suorittamisen pakosta ruotii valaisevin esimerkein liiallista yrittämistä ja siitä johtuvaa sairastumista. Ruotsalaistutkimuksessa opiskelija Marika kertoo kahdeksan vuoden takaisesta hermoromahduksestaan, kontrolloimattomasta tilasta, johon hän, tuolloin 23-vuotias, ei koskaan uskonut joutuvansa. Oli muistikatkoja, huimausta, mielialanvaihteluja ja tilanteenhallinta täysin hukassa. Heikko itsetunto ja pakonomainen suorittaminen olivat liikaa nuorelle ihmiselle. Marika hakeutui kuntoutukseen ja alkoi saada tasapainoa suorittamiseen. Kuluttavalle itsensä epäilylle ja kyseenalaistamiselle pantiin piste. Eihän kenenkään työkapasiteetti ja sitoutumisen aste voi pysyä vuodesta toiseen samalla tasolla. Vähempikin suoritus on riittävän hyvä. Rose ja Perski antavat yksinkertaiselta kuulostavan neuvon: Pysäytä aika, niin saat aikaa ajatella. Jätä aukkoja kalenteriin! Vaikeus piileekin ohjeen toteuttamisessa. Myös siinä kirja on oiva tuki. Irmeli Tanttu k e l a P A l v e l E E e r i t y i s r y h m i ä n Hakemusten käsittelymenettelyissä on otettu huomioon eri vähemmistöryhmien tarpeita. n Lomakkeita on käännetty saamen kielelle. n Rekrytoinneissa asiakaspalveluhenkilöstön kielitaitoon kiinnitetään huomiota. n Yhdenvertaisuuden parantamista jatketaan. Täsmätieto kantaa eteenpäin Hannu Tavio & Timo Joensuu: Elämä kantaa Syöpäpotilaan ja lääkärin keskusteluja. Teos, ISBN n Asiakaskirjeiden ja päätösten kielen selkeyttäminen tehostuu ensi vuonna. n Kela on mukana etätulkkauksen kehittämisessä. n Kela tutkii erilaisia yhdenvertaisuuden ongelmia eriarvoisuuden vähentämiseksi. Syöpä tuo useille edelleenkin mielikuvan taudista, joka syö ihmistä, ellei sitä kyetä löytämään ajoissa. Diagnoosin kuultuaan syöpäpotilas ja hänen läheisensä alkavat monesti etsiä tietoa sairaudesta ja sen ennusteesta. Nykyisessä tiedontulvassa pulmana ovat tarjolla olevan tiedon todenperäisyys ja asianmukaisuus. Elämä kantaa tarjoaa ajantasaista ja monipuolista tietoa sekä (eturauhas)syöpäpotilaan että arvostetun syöpälääkärin kirjoittamana. Syöpäpotilaan tiedontarvetta ja -halua lisää myös se, että potilaan odotetaan osallistuvan hoitomuodon valintaan. Kirja keskittyy pääosin eturauhassyöpään, mutta muutkin syöpäpotilaat saanevat tukea uuteen elämäntilanteeseensa mm. vertaiskokemusten jakamisessa. Syövän hoito osoittautuu arkiseksi työksi ja syöpäpotilaana olo arkiseksi olotilaksi. Tekstissä tuodaan pelkistetysti esille, että syövän perimmäinen syy on yksinkertaisesti virheellinen solunjakautuminen, eivät perinnölliset, ravitsemus- tai ympäristötekijät. Hoitohenkilöstöä Elämä kantaa muistuttaa siitä, potilaalla on oikeus odottaa potilaskeskeistä ja yksilöllistä hoitoa pelkän biologisen syöpäsairauden hoidon sijaan. Hoitojen teknistyessä korostuu potilaan pehmeä huomioiminen. Uusimpien tutkimus- ja hoitomenetelmien seikkaperäiset kuvaukset avautunevatkin paremmin hoitohenkilöstölle kuin potilaille, vaikka kirjan loppuun on koottu 26 termin selitykset. Kaino Laaksonen Ajassa n 5 p i e ta r i p o s t i n Sitaatit Vuonna 2008 työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden vuotiaiden työpanoksen menetyksestä aiheutuu 6,6 miljardin euron tappio. Tutkimusprofessori Guy Ahonen Työ Terveys Turvallisuus 4/2010 n Luvut 11% elatustuen saajista on miehiä. n Vuonna 2009 kansaneläkkeitä alkoi puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna.

4 6 n Ajassa Ajassa n 7 Sähköinen resepti otti ensi askeleensa Ensimmäiset sähköiset reseptit eli ereseptit kirjoitettiin keväällä Turussa. Turkulaisella terveysasemalla määrätyt reseptilääkkeet asiakas voi halutessaan noutaa tietystä apteekista, joka ensimmäisenä otti käyttöön ereseptin. Olennaisin ero paperireseptiin on se, että ereseptin tiedot tallennetaan valtakunnalliseen tietokantaan, Reseptikeskukseen. Alun perin sähköinen resepti piti ottaa käyttöön kaikissa apteekeissa ja terveydenhuollon yksiköissä huhtikuuhun 2011 mennessä. Lain siirtymäsäännöstä ollaan kuitenkin parhaillaan muuttamassa. Kelan tilastot nyt internetistä Kelasto eli Kelan tilastotietokanta on julkaistu internetissä osoitteessa kelasto. Kelastoon on koottu keskeinen tilastotieto Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Palvelu on kaikille avoin. Kelastossa on muun muassa tietoa saapuvista hakemuksista ja niiden ratkaisuajoista. Koko maan tietojen lisäksi tiedot ovat saatavissa usean eri jaotuksen mukaan, esimerkiksi kunnittain. Palvelu antaa tuoreimman vastauksen vaikkapa kysymykseen käytetyimmistä lääkkeistä tai tuettujen opiskelija-aterioiden määristä taikka siitä, mikä on Suomen tervein kunta. Etuuksien vähimmäistaso nousee Vähimmäismääräiset etuudet kuntoutusrahat sekä sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, erityishoitorahat, lapsilisät sekä kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuki on tarkoitus sitoa kuluttajahintojen muutosta kuvaavaan kansaneläkeindeksiin lukien. Näiden etuuksien tason noston arvioidaan aiheuttavan valtiolle ensi vuonna noin 7,7 miljoonan euron lisäkustannukset. A n n e Y r jä nä 1,4 miljoonaa puhelua Moni asia hoituu puhelimitse. EtukÄTEis LUPauksia EI VoiDA antaa. Kelan yhteyskeskukseen soitettiin tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana noin 1,4 miljoonaa puhelua. Jokaisena työpäivänä keskimäärin asiakasta saa Yhteyskeskuksesta palvelua. Kelan puhelinpalvelusta vastaa keskitetysti valtakunnallinen Yhteyskeskus, jonne asiakkaiden puhelut yhdistyvät palvelunumeroista. Yhteyskeskuksen johtaja Pirjo Myyry muistuttaa, että soittaja saa asiansa hoidettua puhelimitse, vaikka puhelua ei yhdistettäisikään päätöksen tekijälle tai asiakaskirjeen lähettäjälle. Jotkut toivovat saavansa jo puhelimessa tiedon ratkaisusta tai etuuden määrästä. Nämä asiat selviävät vasta, kun hakemuksesta annetaan päätös. Päätös postitetaan kotiin. Etukäteislupauksia ei voida antaa puhelinpalvelussa eikä toimistossa. Myyry korostaa myös, että Kela huolehtii tietosuojasta. Sen vuoksi toisen henkilön asioita hoitava voi saada asiakkaan tietoja vain valtakirjalla jotkut viranomaiset voivat saada tietoja lain perusteella. Joskus vanhemmat haluaisivat hoitaa täysi-ikäisen lapsensa asioita, mutta silloin pitää muistaa tietosuojan määräykset. Emme voi kertoa vanhemmille täysi-ikäisten lasten tietoja ilman valtakirjaa. Kelan 12 palvelunumeroa vastaavat asiakkaiden soittoihin maanantaista perjantaihin klo Nopeimmin palvelua saa aamulla ennen klo ja iltapäivällä jälkeen. Keskipäivällä jonotusajat ovat pidempiä. Ruuhka-aikaan muutaman minuutin odottaminen on usein nopeampi keino saada palvelua kuin jatkuva uudelleen soittaminen, Myyry huomauttaa. Jonotusaika maksaa asiakkaan operaattorin mukaisen veloituksen. Hilkka Arola Kelan 12 palvelunumeroon vastataan keskitetysti valtakunnallisesta Yhteyskeskuksesta. Puhelut eivät siis mene lähi-kelan toimistoon. A s i A K A S v o i p u h e l i m i T S E n täydentää hakemusta n antaa muita lisätietoja n keskeyttää jonkin etuutensa maksamisen n saada apua verkkoasioinnissa n saada yleistä opastusta ja neuvontaa etuuksista n saada kulloisenkin elämäntilanteen mukaista yksilöllistä ohjausta etuuden hakemisessa n saada arvioita etuuden määrästä senhetkisillä tiedoilla n tarkistaa, onko jätetty hakemus liitteineen kunnossa ja missä vaiheessa sen käsittely on n kysyä päätöksen perusteista n saada apua muutoksenhaussa n pyytää kopion Kelalle toimitetuista liitteistä tai päätöksistä n pyytää varaamaan ajan toimistoon. Haamuasiakkaat totesivat: Palvelu laadukasta mutta vaihtelevaa Kelasta saa sekä laadukasta että vaihtelevan laatuista palvelua. Tämän totesivat opiskelijat, jotka tutkivat Kelan Etelä-Suomen alueen toimistojen palvelun laatua viime keväänä haamuasiointi- eli Mystery Shopping -menetelmällä. Opiskelijat asioivat Kelan toimistoissa ns. haamuasiakkaina niin, että asiakaspalvelun toimihenkilö ei tiennyt olevansa tutkimustilanteessa. Opiskelijat arvioivat ennalta sovittujen arvosteluperusteiden avulla muun muassa Kelan palvelumallin toteuttamista, ilmapiirin myönteisyyttä, asioiden ymmärrettävyyttä, asiakkaan tunnistamista ja palvelutilanteen kokonaishallintaa. Tutkimuskäyntien aiheet olivat opiskelijoiden omaan elämäntilanteeseen sopivia, esimerkiksi opintotukeen, sairastamiseen ja kansainväliseen sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä, kertoo suunnittelija Heli Taiminen Kelan Etelä-Suomen aluekeskuksesta Lahdesta. Myönteinen mielikuva Kelan palvelusta oli jäänyt monen opiskelijatutkijan mieleen aiempien Kelassa asiointien perusteella. Useilla hyvä kuva vahvistui haamuasiointien jälkeen. Tutkimuksessa todettiin myös, että palvelun laatu on parantunut edellisen vuoden Mystery Shopping -tutkimuksen jälkeen. Palvelu oli ystävällistä. Palveluneuvojat osasivat taitavasti ottaa palvelutilanteen haltuunsa heti tapaamisen alussa. Yli puolessa käynneistä palvelutilanteen avaus nousi hyvän tai kiitettävän tasolle. Tutkimuksen mukaan Kelan toimistossa ilmapiiri oli myönteinen, mutta kiire vähensi osassa tutkimuskäyntejä asiakkaan kokemaa myönteisyyttä, Taiminen kertoo. Kehittämiskohteiksi opiskelijatutkijat totesivat asiakkaiden tunnistamisen. Asiakkuuden avaaminen tarkistamalla asiakkaan tiedot tietojärjestelmistä oli tutkijoiden mukaan vajavaista puolessa käynneistä. Asiakkaan oikeusturvan vuoksi, asiakas pitää tunnistaa heti palvelutapahtuman alussa. Asiakkaan tiedot avataan Kelan järjestelmistä ja tarkistetaan mm. yhteystiedot. Vilkkaimmissa toimistoissa asiakkaan tunnistaminen oli järjestelmällisempää, Taiminen sanoo. Osa opiskelijatutkijoista teki monta tutkimuskäyntiä. He yllättyivät siitä, että palvelun laadun taso vaihteli eri käynneillä. Monissa palvelutilanteissa asiakkaan asia saatiin kerralla kuntoon. Kuitenkin osa käynneistä oli sellaisia, että jos tutkija olisi hoitanut oikeaa omaa asiaansa, hän olisi joutunut asioimaan uudestaan Kelassa. Joistakin palvelutilanteista tutkija lähti epätietoisena siitä, mitä hänen pitäisi seuraavaksi tehdä. Tämä on meillä kehittämisen paikka. Kelan Etelä-Suomen alueella haamuasiointi on yksi keinoista, joilla kehitetään asiakaspalvelun laatua. Näin halutaan saavuttaa Kelan tavoite tarjota asiakkailleen parasta julkista palvelua, Taiminen toteaa. Hilkka Arola / Mirva Törmälä Mystery Shopping -tutkimus on tärkeä Kelan palvelun laadun arvioinnissa. na na u i t t o Verkossa sosiaalisista oikeuksista Kelan internetsivuilla on avattu sosiaalisiin oikeuksiin keskittyvä palvelu. Sivuilla on perustiedot sosiaalisista oikeuksista, muutoksenhakuteistä sekä valitus- ja valvontaelimistä. Sosiaalisten oikeuksien sivusto on osoitteessa www. kela.fi > Tietoa Kelasta > Lait ja ohjeet > Sosiaaliset perusja ihmisoikeudet. Sivusto on myös ruotsiksi ja englanniksi. Taksimatkojen suorakorvaus laajenee Taksimatkojen Kela-korvauksessa siirryttiin toukokuussa suorakorvaukseen Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Ensi vuonna suorakorvaukseen siirrytään Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä. Lähivuosina suorakorvaus laajenee koko maahan. Suorakorvauksessa matkatiedot siirtyvät sähköisesti takseista Kelaan, eikä valtakirjoja ja korvaushakemuksia tarvita. Taksissa asiakas esittää kuljettajalle Kela-korttinsa ja maksaa matkasta vain omavastuuosuuden 9,25 euroa/ suunta. Suorakorvausjärjestelmässä taksi tilataan keskitetystä kunkin sairaanhoitopiirin omasta palvelunumerosta. Jos asiakas tilaa matkan muualta, hän maksaa matkakustannukset kokonaan ja hakee Kelasta korvausta jälkikäteen. Tutun vakiotaksin käyttöön suorakorvauksessa ovat oikeutettuja Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat ja yksin matkustavat alle 16-vuotiaat sekä vaikeasti sairaat pikkulapset. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä jaetaan taksin tilausnumero tämän lehden mukana.

5 Terveys n 9 TEKSTI Satu Kontiainen n KUVAT Nana Uitto Ettei jäisi tyhjän päälle Elämänhallinta tarkoittaa lukion ekaluokkalaiselle Julius Viherkentälle sitä, että kouluasioista pidetään huolta eikä ystäviä unohdeta. Julius Viherkentän mukaan hyvä elämänhallinta ei ole pakonomaista suorittamista vaan sopivasti joustavaa. Hän on jämäkkä ja joustava sopivassa suhteessa. Hän osaa huomioida tulevaisuuden, muttei toimi pakonomaisesti tietyn suunnitelman mukaan eli osaa välillä pitää myös hauskaa. Näin luonnehtii 15-vuotias Julius Viherkenttä ihmistä, jolla on hyvä elämänhallinta. Elämänhallinta tarkoittaa myös sitä, että osaa hahmottaa omien tekojensa vaikutuksia muiden elämään, hän lisää. Julius pitää oman elämänsä hallinnassa ennen kaikkea opiskelun, ystävien ja harrastusten avulla. Opiskelu mahdollistaa asioita. Kouluttautuminen ei rajoita elämää, mutta opiskelematta jättäminen sulkee monia vaihtoehtoja. Julius on juuri aloittanut opinnot helsinkiläisessä Ressun lukiossa. Hänellä ei ole vielä lukkoon lyötyjä suunnitelmia lukion jälkeiselle ajalle, vaikka hän onkin tehnyt joitain kurssivalintoja mielessään lapsuudenaikainen haave arkkitehdin ammatista. Pitkä matikka ja niin edelleen. Etten ainakaan jäisi tyhjän päälle. Toisaalta koetan olla murehtimatta opinnoista liikaa, ettei tulisi stressiä. Kiusaaja pelkää yksinäisyyttä Julius vastaa sujuvasti hankaliinkin kysymyksiin elämänhallinnasta. Kaikille nuorille ne eivät ole yhtä helppoja.

6 10 n Terveys Terveys n 11 Opettaja Hanna Keskinen haluaisi nähdä, millainen vaikutus olisi, jos jokainen oppilas kuukauden ajan nukkuisi kunnolla, söisi aamupalan ja lounaan sekä jättäisi energiajuomat. H e i k k i P ö l ö n e n Nuori kaipaa unta ja aikuista Koulussa opetellaan myös itsetuntemukseen ja ihmissuhteisiin liittyviä taitoja. Nuorten mielenterveysongelmat, kuten masennus ja syömishäiriöt, ovat yleistyneet. Pahoinvoinnin taustalla on useita syitä, joista kotiolot ovat ratkaisevia. Aikuisten uupumus ja kyvyttömyys hallita omaa elämäänsä heijastuvat lapsiin. Nuoruuteen liittyvien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten muutosten läpikäymiseen on entistä vähemmän aikaa. Julius tuumii, että monen nuoren pahoinvointi aiheutuu yksinäisyydestä. Se voi taas johtua monista syistä, esimerkiksi rikkinäisistä kotioloista. Pahoinvointi näkyy Juliuksen mukaan nuorten keskuudessa ahdistuksena, huonona koulumenestyksenä, kiusaamisenakin. Kiusaaminen voi olla loppujen lopuksi hyväksytyksi tulemisen halua. Joku voi mennä mukaan kiusaajaporukkaan, ettei jäisi yksin. On tärkeää pitää aktiivista yhteyttä erilaisiin ystäviin ja läheisiin. Nykyään on liian helppoa eristäytyä nettiin tai yksinäiseen harrastukseen. Jos näyttää erilaiselta Nuori miettii paljon sitä, mitä muut hänestä ajattelevat. Itsenäistyminen ja omien valintojen tekeminen on tärkeää, mutta yhtä aikaa on painetta olla samanlainen kuin muut. Voi pelätä, ettei tule hyväksytyksi, jos näyttää erilaiselta tai ajattelee toisella tavalla kuin muut, Julius pohtii. Toisaalta, kun kaikki ovat samanlaisia, joukosta on vaikea irrottautua. Juliuksen yksilöllinen rocktyyli kertoo varmuudesta erottua omana itsenään. Tyyli vihjaakin Juliuksen tärkeästä elämänsisällöstä: musiikista ja erityisesti basson soittamisesta. Tyyli ei heti paljasta, että Julius harrastaa aktiivisesti myös salibandyä, joka harjoituksineen ja lenkkeineen pitää huolta fyysisestä kunnosta. Hallilla tapaa aina myös kavereita. Laji opettaa ryhmässä työskentelyä ja tavoitteellisuutta. Liikuntaharrastukseen voi paeta, jos sattuu olemaan murheita joukkuelajissa ei myöskään ole yksin. Nuori miettii paljon myös sitä, mitä muut hänestä ajattelevat. Voi pelätä, ettei tule hyväksytyksi, jos näyttää erilaiselta kuin muut, Julius pohtii. KAVERIsuHTEET PÄÄllim MÄinEN Huoli. Opettaja näyttää kuvaa, jossa tyttö seisoo yksin koulun pihalla muiden lasten ympäröimänä. Näkyy, että toiset karttavat tyttöä. Kertokaa, mikä tämän tytön nimi on ja mitä tässä kuvassa tapahtuu, opettaja Hanna Keskinen pyytää ja hyssyttelee samalla puheensorinaa. Alkamassa on Lauttasaaren yhteiskoulun 8 b -luokan terveystiedon tunti. Tällä kertaa aiheena ovat sosiaaliset taidot, joita käsitellään Suomen Mielenterveysseuran terveystiedon opettajille tekemän oppimateriaalipaketin avulla. Mielen hyvinvointi -pakettiin kuuluu muun muassa paljon oppitunneille suunniteltuja harjoituksia, kuvakortteja, pelikortteja ja materiaalia vanhempainiltoja varten. Kuvakorttien ja toiminnallisten harjoitusten avulla on helpompi opetella monia elämässä tarvittavia itsetuntemukseen ja ihmissuhteisiin liittyviä taitoja. Nimi- ja tapahtumaehdotuksia alkaa sadella oppilailta. Välillä tarinankehittely yltyy hälinäksi, ja Keskinen joutuu rauhoittelemaan tunnelmaa. Puoli tuntia aiemmin terveystiedon ja kotitalouden opettaja Hanna Keskinen on kertonut, että toiminnallisten tuntien järjestäminen on tuuripeliä. Vaihtelee hirveästi, kuinka helposti ryhmät lähtevät mukaan. Toisissa ryhmissä se toimii todella hyvin, mutta toisissa ryhmissä takkuisemmin. Hänestä on kuitenkin aikuisen tehtävä sopeutua ryhmään, sillä yleensä tunnin perustavoitteet täyttyvät, vaikka kaikki eivät olisi ihan täysillä mukana. Kaverisuhteet on esimerkki aiheesta, jossa toiminnallisista harjoituksista on apua. Oppilaiden ei tarvitse aina miettiä itseään, vaan tilanteita voi käsitellä kuvitteellisen henkilöhahmon kautta. Kaverisuhteet ovat nuorille erittäin tärkeitä. Nuori heijastelee itseään niiden kautta, Keskinen kertoo. Jotta keskustelua kipeistäkin aiheista syntyisi, on tärkeää huolehtia siitä että, keskusteluympäristö on sellainen, että kaikkien on helppo osallistua. Oppilaat saattavat kommentoida toistensa ajatuksia aika rumastikin. Muistutan, että toisen mielipidettä ei voi noin vaan ampua alas. Myös oppilaiden levottomuus mutkistaa välillä ryhmätilanteita. Hän uskoo, että perusasioista huolehtimalla moni jaksaisi paremmin. Haluaisin nähdä, millainen vaikutus olisi sillä, että kuukauden ajan jokainen nukkuisi kunnolla, söisi aamupalan ja lounaan sekä jättäisi energiajuomat. Keskinen korostaa työn kasvatuksellista puolta ja haluaa olla oppilailleen paitsi opettaja myös olkapää, jolle voi tulla kertomaan huolistaan kahden kesken. Oppilaista huomaa, että monilla on kova aikuisen kaipuu. Vaikka ulkoiset olosuhteet olisivat kunnossa, se ei poista vanhemman läsnäolon tarvetta. Toivoisin olevani luottamuksen arvoinen aikuinen, jolta voi kysyä neuvoa, Keskinen toteaa. Palataan vielä tunnille, sillä tarinankehittelyn jälkeen on aika tehdä näytelmä. Opettaja kokoaa muutaman oppilaan ryhmän harjoittelemaan näytelmää luokan ulkopuolelle. Mukaan lähtee myös luokan villikko. Esitys sujuu hyvin, vaikka alkuun näyttää, että menossa on monta eri näytelmää. Lopuksi oppilaat antavat tytölle nimettömin lappusin neuvoja siitä, kuinka hän voisi tutustua uusiin koulukavereihinsa. Hälinästä huolimatta Keskinen uskoo, että jokin siemen jää tästäkin harjoituksesta nuorten takaraivoon itämään. Toiminnallisuus ei silti voi olla kouluelämässä itsetarkoitus, tärkeintä on saada nuoret pohtimaan asioita itse. Päivässä saattaa olla viisi oppituntia. Opetus ei voi olla hokkuspokkushommaa koko ajan. Ilona Hietanen Lisätietoja %* s u o m a l a i S T E n n u o r T E n E l i n O L O T 0 32 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana n Pojat (n=27706) n Tytöt (n=27754) Vanhemmat eivät tiedä aina viikonloppuiltojen viettopaikkaa n Koko aineisto (n=55460) *) Vakioidut prosenttiosuudet Perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla Ei yhtään läheistä ystävää LÄHDE: Kouluterveyskyselyn tulokset , Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva

Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva Kelan toiminta-ajatus: Elämässä mukana muutoksissa tukena Kelan arvot: ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen uudistuva Kela turvaa väestön toimeentuloa, edistää terveyttä ja tukee itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Kela 75 vuotta. Elämässä mukana muutoksissa tukena. Liisa Hyssälä Pääjohtaja, Kela Tampere,

Kela 75 vuotta. Elämässä mukana muutoksissa tukena. Liisa Hyssälä Pääjohtaja, Kela Tampere, Kela 75 vuotta Elämässä mukana muutoksissa tukena Liisa Hyssälä Pääjohtaja, Kela Tampere, 20.11.2012 1 18.12.2012 Elämässä mukana muutoksissa tukena Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme terveyttä

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 MItä sosiaalityö on? Keskoslapsen vanhemmille, Kevyt-yhdistys on teettänyt tämän pienen tietopaketin keskosvanhempien

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa EU- tai Eta-maissa

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Keskustelua perustoimeentulotuesta

Keskustelua perustoimeentulotuesta 1 Keskustelua perustoimeentulotuesta Kela Keskinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö Lapuan ja Tampereen Hiippakunnat Sarita Alarotu ja Asko Riihioja 8.6.2016 2 Kelan organisaatio Keskinen alue 3

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

Kaikki irti Kelan palveluista

Kaikki irti Kelan palveluista Kaikki irti Kelan palveluista Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla työtön järjestöseminaari 23.9.2015 Tuula Sahiluoto suunnittelija, Kela, Terveysosasto Palvelua monin eri tavoin Mikä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri. Liisa Ojala 17.5.2013

Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri. Liisa Ojala 17.5.2013 Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Liisa Ojala 17.5.2013 Tietoa vakuutuspiiristä Suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan alue = sairaanhoitopiirin alue 20 kuntaa, 200 000 asukasta Viikottain n 3000 palvelukohtaamista,

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Perhepalikat uusiksi

Perhepalikat uusiksi Perhepalikat uusiksi 1. 2. 3. 4. 5. Joustavoittaa perhevapaita Helpottaa perheen ja työn yhteensovittamista Kannustaa isiä perhevapaille Kohtelee perheitä tasapuolisesti Ei lisää kustannuksia 1. Joustavoittaa

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa): LAUSUNTO KASELY/498/00.02.00/2012 10.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Asia TEMin lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Kelan palvelukanavat. Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri

Kelan palvelukanavat. Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri Kelan palvelukanavat Asko Riihioja Kela Keskinen asiakaspalveluyksikkö ja vakuutuspiiri 10.6.2016 Kelan monipuolinen palvelukanavatarjonta Verkkopalvelu Puhelinpalvelu Posti Toimistokäynti Suorakorvaus

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Akavan Erityisalat 5.3.2106 Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja 2 Kelassa uusi organisaatio 2016 Vuonna 2015 oli 24 vakuutuspiiriä ja 6 erityisyksikkö > vuonna 2016 on enää 5 vakuutuspiiriä,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat. Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016

Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat. Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016 1 Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016 Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta 1 Kun muutat Suomeen 2

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot