Hyvää joulun odotusta!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvää joulun odotusta!"

Transkriptio

1 Hyvää joulun odotusta! Etäluettavien mittareiden asennus edistyy Avoimet ovet pe klo 9-17 TERVETULOA! Asiakasesittelyssä Finnmehl Oy LIITE: Sähkönsiirtohinnat Ota talteen! Lukijakilpailu, osallistu! KORPELA PLUS 2 / 2012

2 Tj:n katsaus Korpelan Voima voiman oikealla puolella ODOTETTU PÄÄTÖS Vaasan hallinto-oikeus päätti lokakuussa 2012 odotetusti, että Kokkolan kaupunki ei ole Korpelan Voima kuntayhtymän jäsen. Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntien jäsenyys Korpelan Voimassa päättyi, kun ne liittyivät Kokkolan kaupunkiin Kokkola haki Korpelan jäsenyyttä, mutta sen jäsenhakemus ei tullut hyväksytyksi. Hallinto-oikeus katsoi, ettei lakanneiden kuntien jäsenyys kuntayhtymässä ole siirtynyt kuntaliitosten seurauksena Kokkolalle. Hallintolainkäyttölaissa ei säädetä hallintoriitahakemuksen vireillepanosta. Hallinto-oikeus jätti tutkimatta Korpelan Voiman kanteen ja päätti ratkaista asian Kokkolan kaupungin ja Korpelan Voiman jäsenkuntien välisenä riita-asiana. Hallintooikeuden ratkaisu siitä, että Kokkola ei ole Korpelan Voiman jäsen, on yhdenmukainen Korpelan ja sen jäsenkuntien näkemysten kanssa. Korpelan Voiman monta kertaa yksimielisesti päivitetyllä perussopimuksella on varmistettu, etteivät kuntayhtymän omistuksessa tapahtuvat muutokset muuta sähkönkäyttäjien palvelujen laatua eikä hintaa. Kokkolalla on kuntaliitosten johdosta lakanneiden Kälviän, Lohtajan ja Ullavan jäsenosuuksiin liittyvä saaminen Korpelan Voimalta. Korpelan perussopimuksen mukaan saaminen on sen ajan koroton laina, kun lakanneiden kuntien asukkaat käyttävät kuntayhtymän tuottamia palveluja yhdenvertaisesti Korpelan Voiman jäsenkuntien asukkaiden kanssa. Sähkön hinta ei siten nouse, jos sopimuksen osapuolet toimivat niin kuin on yhteisesti sovittu. Kokkolan saamisen suuruus ja maksuajankohta ratkeavat välimiesmenettelyssä sen jälkeen kun hallinto-oikeuden päätös tulee lainvoimaiseksi. Korpelan Voima on tyytyväinen hallinto-oikeuden ratkaisuun, joka osoittaa selvästi, mitkä kunnat ovat sen jäseniä. ETÄLUETTAVAT MITTARIT PARANTAVAT SÄHKÖNLAATUA Korpela vaihtaa vuoden 2013 loppuun mennessä kaikki sähkömittarit etäluettaviin mittareihin. Uudet mittarit parantavat sähköntoimituksen laatua ja auttavat asiakaitamme löytämään heille sopivia energiansäästökohteita. Uusien mittareiden myötä aikaisemmin käytössä olleet arviolaskut tullaan korvaamaan lukemalaskuilla. Reaaliaikaisiin lukemiin perustuvaan laskutukseen siirtyminen on mahdollista sen jälkeen, kun koko asennusalueen mittarit ja tiedonsiirtojärjestelmät on asennettu ja testattu. Lukemalaskut lisäävät sähkölaskujen ymmärrettävyyttä. Lukemalaskutukseen siirtyminen merkitsee myös sitä, että sähkölämmitteisten asiakkaiden kuukausittainen laskutus tulee vaihtelemaan, sillä heidän sähkönkäyttö vaihtelee kesän ja talven välillä huomattavan paljon. Toivomme, että nämä uuden tekniikan tarjoamat mahdollisuudet auttavat asiakkaitamme käyttämään energiaa oikeisiin kohteisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme Teille kaikille rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2013! Tuula Loikkanen toimitusjohtaja KORPELA PLUS 2 / 2012

3 Korpela Plus 2 / 2012 Toimintavarmuus paranee maan alla... 4 Rauhallista joulua ja valoisaa uutta vuotta! Tänä vuonna lahjoitimme joulutervehdysrahat jakeluverkkoalueemme esiopetusryhmille. 6 Etäluettavien mittareiden asennus aikataulussa Verkko Korpela on aloittanut asennukset maaliskuun lopulla. Sähköasentaja Timo Hyyppä vaihtaa mittaria Kaustisella. Sähkönsiirtohinta muuttuu Meidän oma Korpela Liite: Sähkönsiirtohinnat Ota talteen! Nimityksiä Kutsu Avoimet Ovet pääkonttorilla Palvelemme asiakasta ilolla ja ammattitaidolla Lukijakilpailun nro 1/12 voittajat: Sauli Isokungas, Kokkola Leila Helenius, Kannus Kalevi Heikkilä, Kälviä Erkki Hyyppä, Marinkainen Johannes Marjakangas, Sievi Hilkka Tikkanen, Hyvinkää Saija-Maaria ja Matti Oravala, Toholampi Kari Kuorikoski, Kaustinen Seppo Somero, Joenkylä Maiju Komulainen, Kannus Onnea voittajille! KORPELA plus Korpelan voima kuntayhtymäkonsernin asiakaslehti Työ & harrastus: Mukkanuoli Perinnejousimetsästyksen harrastamisesta tuli sieviläisille Sinikka ja Juhani Uusitalolle työ. 14 Nro 2 / vuosikerta ISSN Julkaisija: Korpelan Voima Painos: kpl Toimittaja: Tuulikki Nikkilä Ulkoasu ja taitto: Tiina Fors / Taikahattu Kansi: Dreamstime Paino: Lönnberg Painot Oy, Ylivieska Osoitelähde: Korpelan Voiman asiakasrekisteri Joulu tulee taas Asiakasesittelyssä: Finnmehl Oy...18 KORPELA PLUS 2 / 2012

4 Toimintavarmuus p Teksti: Tuulikki Nikkilä Kuvat: Korpelan Voima ja Pixmac Oy Korpela konsernin tehtävänä on turvata toimintavarma ja edullinen sähkönjakelu kaikissa olosuhteissa. Sähköntoimitusvarmuutta voidaan kehittää ja ylläpitää monin eri tavoin mm. siirtämällä sähkölinjoja metsistä teiden varsille ja raivaamalla säännöllisesti johtokatuja. Viime vuosina koetut voimakkaat ilmastolliset häiriöt kuten myrskyt, ukkoset ja tykkylumet ovat lisänneet asiakkaiden ja lainsäätäjän mielenkiintoa maakaapelointia kohtaan. Korpelan toimialueella taajamia on maakaapeloitu suunnitelmallisesti, koska niissä on paljon asiakkaita ja yhteiskunnallisesti tärkeitä toimintoja, jotka tar vitsevat mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakelun. Vuosina maakaapelia rakennetaan Kaustisen ja Toholammin keskustaajamissa. Taajama-alueiden maakaapelointia tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina eri alueilla. Taajamien lisäksi Korpela on maakaapeloinut jo pidemmän aikaa uudet kaava-alueet. Pienjännitejohdon maakaapelointia käytetään uusissa kohteissa ensisijaisena vaihtoehtona aina kuin se on mahdollista. Lähinnä vain kalliot ja kivikot eivät sovellu maakaapelin rakennusalustaksi. Pienjännitejohdon maakaapelointikustannukset ovat tänä päivänä kilpailukykyisiä ilmajohtoverkon rakentamiskustannuksiin verrattuna, mikä mahdollistaa sen laajamittaisen käytön. Maakaapeleilla voidaan sulkea pois monia luonnonolosuhteiden aiheuttamia häiriöitä, joiden useat eri ilmastoasiantuntijat arvioivat lisääntyvän. Ilmajohtoa luotettavampi maakaapelikaan ole sataprosenttisen toimintavarma. Tyypillisiä esimerkkejä maakaapelivikojen aiheuttajista ovat kaivinkone- ja routavahingot. Ihmisen toiminnasta aiheutuvia maakaapelivikoja voidaan onneksi osittain ennaltaehkäistä suunnitelmallisella toiminnalla eli laatimalla karttoja kaapeleiden sijainneista ja näyttämällä niiden sijainteja maansiirtotyöntekijöille. Korpelan lähes 1900 kilometriä pitkästä pienjänniteverkosta noin puolet on maan alla. Vastaavasti 1545 kilometriä pitkästä keskijänniteverkosta vain noin neljä prosenttia on maakaapeloitu. Keskijänniteverkon matala maakaapelointiaste johtuu sen korkeista kustannuksista, jotka KORPELA PLUS 2 / 2012

5 aranee maan alla ovat noin kaksi ja puolikertaiset ilmalinjaan verrattuna. Keskijännitejohdon maakaapeloinnin korkeista kustannuksista johtuen verkon toimintavarmuutta lisätään ja ylläpidetään maakaapeloinnin lisäksi muilla käytettävissä olevilla keinoilla. Todennäköisesti myös keskijännitejohdon maakaapelointiaste tulee kasvamaan tulevaisuudessa nykyisestä tasosta. Joona Isokangas (vas.) ja Tapio Isokangas korvaamassa keskijännitejohtoa 20 kv maakaapelilla. KORPELA PLUS 2 / 2012

6 KORPELA PLUS 2 / 2012

7 Etäluettavien mittareiden asennus aikataulussa Teksti: Tuulikki Nikkilä Kuvat: Elina Paavola ja Korpelan Voima Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti sähkön kulutusmittaus siirtyy ensi vuoden loppuun mennessä etäluettaviin mittareihin. Sähköntoimituksen mittaamista koskevan Valtioneuvoston asetuksen mukaan ( ) energiamittareiden tulee jatkossa pystyä rekisteröimään asiakkaan sähkönkäyttö tunneittain ja mittarit tulee lukea vähintään kolme kertaa vuodessa. Jotta Valtioneuvoston antama asetus voidaan käytännössä toteuttaa, sähkönsiirtoyhtiöiden on vaihdettava sähkömittarit etäluettaviksi. Verkko Korpela on aloittanut asennukset maaliskuun lopulla Kannuksesta. Mittarit on vaihdettu osaan Kannuksen aluetta, Lestijärvelle, Halsualle, Kaustiselle ja Ullavaan. Aikataulu seuraavien asennuskohteiden osalta: Toholammin (alue) alkaen Sievi alkaen Kannuksen (alue) alkaen Kalajoki, Rautio alkaen Kalajoki, Himanka alkaen Lohtaja alkaen Kälviä alkaen Aikataulut voivat muuttua asennustöiden edetessä. Voimassa oleva aikataulu löytyy Korpelan Voiman Internet-sivuilta Mittarin vaihdosta ilmoitetaan asiakkaalle kirjepostilla ennen mittarinvaihtoa. Mittarin vaihto aiheuttaa lyhyen sähkökatkon. Jos katkoksesta aiheutuu haittaa, asiakas voi sopia tarkemman mittarin vaihtoajan kortissa olevien yhteystietojen avulla. Meidän oma Korpela Korpela vaihtaa kiinteistönne sähkömittarin etäluettavaksi Saat aikanaan postitse kortin, jossa kerrotaan alueesi kiinteistöjen sähkömittarien vaihdosta. Toimi annettujen ohjeiden mukaan, niin asennus sujuu vaivattomasti. KORPELA PLUS 2 / 2012

8 Sähköasentaja Timo Hyyppä vaihtaa mittaria Kaustisella. Kun asiakas saa ilmoituksen mittarinvaihtoajasta, tulee hänen huolehtia, että asentaja pääsee mittauskeskukselle tekemään mittarinvaihtotyön. Mikäli sähkömittari on sisätiloissa, sovitaan yleensä täsmällinen mittarin vaihtoaika tai järjestetään sisäänpääsy muulla tavalla. Mittarin vaihdon suorittaa Korpelan Voiman asentaja. Asentajan tunnistaa Korpelan Voiman työasusta sekä mukana olevasta kuvallisesta henkilökortista. Jätä mittariin sähköt päälle Etäluettavien mittareiden ominaisuuksista johtuen niissä on oltava aina sähköt päällä. Tästä johtuen esimerkiksi pidempien poissaolojen aikana vapaaajan asunnoilta sähköt tulee katkaista pääkytkimen avaamisen sijasta mitta- rissa olevan painonapin avulla. Näin mittarin toimintakyky säilyy ja Verkko Keltainen merkkivalo vilkkuu, kun kiinteistössä käytetään sähköä. Näytönselauspainike Vihreän merkkivalon palaessa sähköjen kytkentä kiinteistöön on mahdollista. Korpela voi tarkistaa esimerkiksi myrskyjen jälkeen nopeasti, että sähköt ovat kiinteistössä kunnossa. Kiinteistössä tehtävien sähkötöiden ajaksi sähköt pitää kuitenkin katkaista pääkytkimestä kuten aikaisemminkin Sähkön katkaisu Sähkön kytkentä Valitse näytönselauspainikkeella näyttöön teksti dcon. 1 Kun näytössä on teksti dcon, paina näytönselauspainiketta yli 6 sekuntia. 2 Sähkönsyöttö katkeaa ja punainen merkkivalo palaa minuutin ajan, jonka jälkeen merkkivalo muuttuu vihreäksi. * 3 Sähkön kytkentä voidaan tehdä vain vihreän merkkivalon palaessa. Paina näytönselauspainiketta niin, että näytössä on jokin muu teksti kuin dcon ja paina painiketta yli 6 sekuntia. Sähköt kytkeytyvät päälle ja vihreä merkkivalo sammuu. * Vihreän merkkivalon palaessa sähköt on katkaistu, mutta kytkentä on mahdollista. Punaisen merkkivalon palaessa sähköt on katkaistu ja kytkentä on estetty. KORPELA PLUS 2 / 2012

9 Etäluettavat mittarit Lisätietoa etäluettavien sähkömittareiden vaihdosta löytyy Korpelan Voiman internet-sivuilta, osoitteesta Korpelan Voiman asiakasneuvojat sekä palveluneuvojat antavat mielellään lisätietoja mittarinvaihtoon liittyvissä asioissa. Etäluettavilla mittareilla monia etuja â Uusien älykkäiden mittareiden ansiosta sähkön kulutuksesta ja laadusta saadaan entiseen verrattuna moninkertainen määrä tietoa. Etäluettava mittari kommunikoi niitä ohjaavan järjestelmän kanssa, näin verkkoyhtiö saa nopeasti tietoa esimerkiksi viallisesta mittalaitteesta tai sähköverkon häiriöistä. Uudet mittarit nopeuttavat vikojen paikallistamista ja korjausta vikatilanteissa. â Uuden etäluettavan sähkömittarin myötä asiakas maksaa käyttämästään energiasta reaaliaikaisesti ja arviolaskutus jää pois. Uuteen laskutusjärjestelmään siirrytään muutaman kuukauden kuluessa sähkömittarin vaihdosta. â Sähkömittarin vaihto ei vaikuta suuresti yöenergian ohjaukseen. Edullisemman energian ajalle ohjatut laitteet kuten lämminvesivaraajat kytkeytyvät päälle normaalisti. Ohjauksessa on pieni vaihteluväli verkon kuormituspiikkien tasaamiseksi. Kaikkien laitteiden kytkeminen samaan aikaan päälle aiheuttaisi huomattavan yhtäkkisen kuormituksen. â Tehtyihin tai tehtäviin sähköntoimitussopimuksiin mittarin vaihto ei vaikuta. Asiakas voi edelleen valita haluamansa sähkösopimuksen ja toimittajan. KORPELA PLUS 2 / 2012

10 Korpela tiedottaa OTA HINNASTO TALTEEN â Sähkönsiirtohinta muuttuu Verkko Korpela Oy:n sähkönsiirtohinnat nousevat alkaen. Korotustarpeen aiheuttavat kantaverkkoyhtiön verkkomaksujen 15 prosentin nousu, alueverkkomaksujen nousu sekä etäluettaviin sähkömittareihin siirtyminen. Hinnankorotuksen vaikutus siirtomaksuihin, jotka sisältävät siirron energiaja perusmaksun, on keskimäärin 7,5 prosenttia. Korotuksen vaikutus on noin 1,36 /kk asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö on kwh/vuosi ja noin 3,58 /kk asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö on kwh vuodessa. Sähkönsiirtohintoihin lisätään sähkövero (I veroluokassa 1,69 snt/kwh ja II veroluokassa 0,69 snt/kwh, sis. alv 23 %) ja huoltovarmuusmaksu on 0,013 snt/kwh (sis. alv 23 %). Kuluttajalla on 30 päivän ajan saatuaan tiedon muutoksesta oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa. Muun käyttäjän kuin kuluttajan tapauksessa vastaava aika on 15 päivää. Verkko Korpela Oy on hinnankorotuksen jälkeenkin Suomen edullisimpien maaseutuolosuhteissa toimivien sähköverkkoyhtiöiden joukossa. Sähkö siirretään kanta- ja alueverkkoyhtiöiden omistamia sähköverkkoja pitkin Verkko Korpelan sähköverkkoon, mistä johtuen asiakashintoihin vaikuttavat Verkko Korpelan omien kustannusten lisäksi eri omistuksissa olevien kanta- ja alueverkkoyhtiöiden hinnat. Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ilmoitti korottavansa vuoden 2013 alusta kantaverkkomaksuja keskimäärin 15 prosenttia. Korotus vaikuttaa suoraan Verkko Korpelan sähkönsiirtohintaan. Kantaverkkoyhtiön hinnankorotus perustuu yhtiön suureen investointiohjelmaan kantaverkon ikääntyneiden osien korvaamiseksi ja uuden tuotannon liittämiseksi kantaverkkoon. Valtioneuvoston vuonna 2009 antaman asetuksen mukaisesti lähes kaikkien sähkömittareiden on oltava etäluettavia vuoden 2013 loppuun mennessä. Verkko Korpela Oy vaihtaa sähkömittareita parhaillaan ja vaihtotyöt saadaan valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Sähkömittarien massavaihto on euromääräisesti mitattuna yksi suurimmista yksittäisistä investoinneista, mitä sähkönjakelussa on toteutettu. Valtioneuvoston asetuksen määräämä investointi etäluettaviin sähkömittareihin parantaa sähkönsäästömahdollisuuksia, kehittää sähköntoimituksen laatua ja nopeuttaa asiakaspalvelua. 10 KORPELA PLUS 2 / 2012

11 Kuvat:: Anne Yrjänä Nimityksiä Eeva-Maria Heininen on nimitetty Korpelan Voiman asiakaspalveluun asiakasneuvojaksi. Hannele Jylhä on nimitetty Korpelan Voiman asiakaspalveluun asiakasneuvojaksi. Heli Luukkonen on nimitetty Korpelan Voiman asiakaspalveluun asiakasneuvojaksi. Jenni Perälahti on nimitetty Korpelan Voiman johdon assistentiksi. Kutsu Avoimet Ovet Mitaleita lasten ja nuorten urheilukilpailuihin Korpelan Voima lahjoittaa lasten ja nuorten urheilukilpailuihin mitalit. Kulta-, hopea- ja pronssimitalien lisäksi on muille varattuna osallistumismitali. Mitaleita voi tilata jokainen Korpelan Voiman verkkoalueella toimiva urheiluseura. Yhteydenotot Korpelan Voimaan: Jenni Perälahti puh tai korpelanvoima.fi pääkonttorilla perjantaina kello Tervetuloa täytekakkukahveille ja tutustumaan uudistuneisiin toimitiloihimme Kannukseen (Junkalantie 15) sekä kuulemaan viimeisimmät kuulumiset mittarinvaihtoprojektiin liittyvistä asioista. KORPELA PLUS 2 /

12 Palvelemme asiakasta i Asiakaspalvelumme palvelee asiakkaitamme uusituissa toimitiloissa arkisin kello Voit kääntyä puoleemme sähköpostitse, puhelimitse tai tulemalla henkilökohtaisesti luoksemme. Ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluumme asiakasneuvojamme palvelevat sinua tai ohjaavat tarvittaessa eri asiantuntijoiden luokse. Asiakaspalvelumme palvelee Sinua â laskutukseen liittyvissä asioissa â muuttaessasi uuteen osoitteeseen â sähkön myynti- ja siirtosopimuksissa â sopivan sähkö-/siirtotuotteen valinnassa â kiinteistöjen osto- ja myyntitilanteissa sähköliittymien vaihtaessa omistajaa Asiakaspalvelumme tiedottaa ajankohtaisista asioista Korpelan Voiman kotisivuilla Korpela Plus -lehdessä sekä asiakastiedotteilla postin kautta. Asiakasneuvojamme palveluksessasi, vasemmalta Tiina Alanko, Eeva-Maria Heininen, Satu Huuki, Heli Luukkonen, Hannele Jylhä ja Marjo Sämpi sekä asiakaspalveluvastaava Helka Hanhineva. Kuva: Anne Yrjänä 12 KORPELA PLUS 2 / 2012

13 lolla ja ammattitaidolla Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat: Sähkön yritysmyynnin yhteystiedot ovat: Vaihde Asiakaspalvelu Sähkönmyynti (24 h) Asiakaspalveluvastaava Helka Hanhineva Myyntipäällikkö Jouko Haapoja (24 h) Asiakaspalvelumme lisäksi voit kääntyä myös palveluneuvojiemme puoleen, kun tarvitset â uuden tai tilapäisen sähköliittymän â energia- ja tuoteneuvontaa â sähkön laatuun tai mittareihin liittyvää neuvontaa â sähkökaapelin näytön â neuvoja sähköön tai sähkön käyttöön liittyvissä asioissa Verkko Korpela Oy:n yhteystiedot ovat: Palveluneuvojat: Lestijärvi, Toholampi ja Sievi: Silvo Mäkelä Kälviä ja Lohtaja: Vesa Niskala Kaustinen, Halsua ja Ullava: Mikael Saarikettu Kannus, Himanka ja Rautio: Jani Vetoniemi (24 h) Verkostoinsinööri Ari Koskinen Vikailmoitukset 24 h tai sähköpostilla KORPELA PLUS 2 /

14 Teksti: Tuulikki Nikkilä Kuvat: Elina Paavola Jokainen pikkupoika muistaa joskus ampuneensa nuolipyssyllä ja olleensa jopa hyvä ampuja. Esi-isämme käyttivät jousipyssyä metsästykseen ennen ruutiaseiden valmistamista. Taidot hiipuivat, mutta aina oli jossain henkilöitä, jotka nauttivat jousiaseella metsästämisestä. Näin kävi Sinikka ja Juhani Uusitalollekin. Juhani aloitti jousiammunnan 1971 Porissa kilpajousen kanssa. Vuonna 1980 tuli mukaan metsästysvaihe. Sinikan kiinnostus jousimetsästykseen sai vauhtia Riihimäen Erämessuilta, missä oli jousimetsästysnäytös. Seuraavalla viikolla hän jo teki oman jousitilauksensa. Jatkoa seurasi, kun Sinikka ja Juhani tapasivat toisensa yhteisestä harrastuksesta tuli oma yritys Mukkanuoli Sieviin Kiiskilänkylälle Pitkämäen rinteeseen. Olin Riistakoulussa Paimiossa ja tein siellä lopputyönä yrityssuunnitelman ja sen pohjalta tämä yritys perustettiin Yhdessä valmistamme asiakkaille ihan mittatilaustyönä sopivan jousen ja siihen nuolet, kertoo Sinikka Uusitalo. Juhani tekee alkutyön, Sinikka viimeistelee Yrityksellä on kokemusta laminoitujen jousien rakentamisesta vuodesta 1985 lähtien. Valmistamme perinteisiä jousia. Perinnejousimetsästyksen harra 14 KORPELA PLUS 2 / 2012

15 Työ & harrastus Tällaisella jousella ampuva kokee samanlaiset ongelmat kuin metsästäjät vuosituhansia sitten. Jousi on vedettävä ja pidettävä lihasvoimin vireessä. Nuolen suuntaaminen maaliin tapahtuu silmän, aivojen ja lihasten yhteistyönä. Metsästäjä toimii ilman tähtäimiä vaistojen avulla; siitä tuleekin nimitys vaistoammunta. Nykyajan ihmiselle vaistojousella ampuminen on lähinnä harrastus, joka vaatii kovaa ja tinkimätöntä työtä ampumatekniikan opettelemisen kanssa. Jousella ampuminen on kuitenkin hauskaa, rentouttavaa ja vieläpä lihaksistoa kunnossa pitävä harrastusmuoto, toteaa Sinikka Uusitalo. Metsästämään pääsee harjoittelun jälkeen, kunhan on hankkinut metsästyskortin ja tarvittavat luvat metsästysalueelle. Ampumakoetta ei tässä lajissa ole. Ammattitaidolla ja hyvällä yhteistyöllä Kaaren valmistaminen on taitoa vaativa työ. Juhani toteaa, että tietoa jousen stuksesta oma yritys Mukkanuoli valmistaa metsästysjousia ja nuolia. Yrityksen takana ovat sieviläiset Sinikka ja Juhani Uusitalo, jotka valmistautuivat haastattelupäivänä kansainväliseen Etelä-Koreassa pidettävään perinnejousiammunnan kilpailuun. Sinikka kokeilee, että nuolten nokit ovat sopivat jouseen. Juhani esittelee eri puulajikkeilla kortisteltuja jousia. valmistukseen löytyy niin Suomesta kuin maailmaltakin. Paras opettaja on kuitenkin oma kiinnostus työhön. Isäntä tekee ja rakentaa jouset ja vaimo hioo pinnat. Jousen valmistamiseen löytyy puuta, jonka pitää olla kovaa ja sitkeää. Jouseen sopiva suomalainen puulajisto on kuitenkin suppea mutta esimerkiksi pihlaja sopii materiaaliksi. Kädensijaan sopivat samat puulajit kuin kaariinkin mutta jos haluaa koristeellisuutta kädensijaan, niin puulajit vaihtuvat jo luonnostaan koristeellisiin puihin. Jousessa käytetään puun lisäksi lasikuitua. Perinnemetsästysjousen nuolet ovat nekin moninaiset, aihiot tekee Juhani ja Sinikka rakentaa ja koristelee nuolen. Perinnejousi tilaustyönä Nykyisin jouset valmistetaan etupäässä tilaustöinä. Tilaustyössä otetaan huomioon ampujan vetopituus sekä sopiva jousen jäykkyys kyseiselle vedolle. Yritys palvelee tilausasiakkaita yleensä nettikaupan kautta. Sievissä Mukkanuolella on verstas sekä kaupallinen harjoitusrata. Siellä järjestettiin viime vuoden kesäkuussa perinnejousimetsästäjäinliiton kesätapahtuma, jossa tutkittiin yhdessä jousen säätöä ja nuolen lentoa. Perinnemetsästäjienliitto järjestää vuosittain kesäpäivillä tietopaketin ja maastokilpailun. Lisäksi heinäkuussa radalla järjestettiin pohjoismainen Baltic Arrow -kilpailu, joissa osanottajia oli Norjasta, Ruotsista, Ranskasta ja tietenkin Suomesta. Sinikka voitti vaistosarjan ja joukkuekilpailun voitto tuli Sievin Jousimetsästäjien tiimille. Uusitalot valmistautuivat haastattelupäivänä kansainväliseen perinnejousiammunnan kilpailuun Etelä-Koreaan. Sinikka trimmaili nuolien nokkeja jouseen sopivaksi, koska nokin on oltava sopiva jänteeseen. Nokin liian tiukka lähtö jänteestä pistää nuolen värisemään ja lentorata heikkenee. Vaistometsästys Vaistometsästyksen oppii vain harjoittelemalla. Se on sama kuin heittäisi tikkaa; katse kympissä ja aivot antavat käskyn kädelle lähettää tikka kohti kymppiä. Metsällä tämä tarkoittaa sitä, että saaliin ollessa tähtäimessä etsitään paras ampumakohta ja kun se on kohdallaan tulee tunne siinä se on, ja saalis on saatu. KORPELA PLUS 2 /

16 f j f j f j f j f j Muutaman päivän kuluttua alkaa joulun odotus oikein todella, kun vietämme ensimmäistä adventtisunnuntaita. Pikkujoulukausi on käynnistynyt ja varsinkin lapset alkavat odotella joulupukkia lahjoineen ja kaikkine muine mukavine asioineen. Joulu tulee taas... Muutatko komeroon? Teksti: Tuulikki Nikkilä Kuvat: Pixmac Oy Perheissä pistetään tuulemaan: talo pitää saada joulukuntoon ja joka paikka siivotuksi. Monet aloittavat komeroiden, laatikoiden ja muiden näkymättömien paikkojen siivouksella. Paras neuvo tähän siivousintoon tuli Martta-järjestöltä muutama vuosi sitten: Et kai aio muuttaa komeroon jouluksi? Siivoa kaikki kaapit ja komerot siinä tapauksessa, että aiot viettää joulusi niissä. Eli ei tarvitse vuoden pimeimpänä ja usein kiireisimpänä aikana ryhtyä komeroiden siivoukseen, riittää kun talo on muuten joulukunnossa. Joulu on rauhoittumisen aikaa Vietetään aikaa yhdessä perheen kanssa, mukana mahdollisesti lapset perheineen sekä isovanhemmat. Joulun voi viettää myös valmiina pakettina vaikkapa lomakohteessa, kotimaassa tai matkojen päässä kaukanakin. Jokaisessa kodissa on omat tapansa viettää joulua. Vuoden lopulla on hyvä hetki muistella vanhoja sanontoja sään kehittymisestä vanhojen kansanperinteen ennustusten kautta. Marraskuun viimeisenä päivänä vietetään Antin päivää; tuolloin pitäisi olla ensimmäiset rekikelit. Itsenäisyyspäivän sää ennustaa koko joulukuun sään: millainen sää Itsenäisyyspäivänä, sellainen sää koko kuukauden. Tuomas tuo joulun tullessaan Auringon pilkahduskin tuona päivänä merkitsee poutaista kesää, kun taas sumuilma tietää kesähalloja. Joulupäivän sääkin oli ennen ennusmerkki: tuuli ja sade ennustivat katovuotta, leuto joulu kylmää juhannusta ja pakkanen lämmintä juhannusta. Jouluyön tähtitaivas uskotaan olevan hyvän sieni- ja marjavuoden merkki. Tapanina valjastettiin ennen hevoset rekien eteen iloiselle Tapaninpäivän ajelulle. Vuosi vaihdetaan sekin perinteiden mukaan ja loppiaisena katsotaan lumihankia; perinnetiedon mukaan puolet talven lumesta on silloin satanut. Pitäneekö tuo paikkaansa tänä ilmaston lämpenemisen aikaan, ken tietää, mutta ennen nämä ennusmerkit otettiin miltei todesta. Suuhunpantavaa jouluksi Joulu on suuri juhla. Ennen todettiin, että tulis jo joulu, niin sais yölläkin syödä. Perheiden perinteet joulun ruokatarjonnassa ja leipomisessa ovat jokaisella omat; pöydässä on esimerkiksi komea kinkku tai kalkkuna tai ehkäpä sopiva kasviskattaus. Joulun valmistautumiseen kuuluvat myös leivonnaiset. Leivottaisiinko perinteisiä piparkakkuja tai miten olisi ruispiparit? Molempiin löydät ohjeet viereiseltä sivulta. Vai tehtäisiinkö joulutorttuja tai jotain muuta suussa sulavaa? Nykyistä joululeipojaa auttavat monituiset nettisivustot, joilta löytyy nykyaikaisia leivonnaisia selkeine ohjeineen, mutta aivan yhtä hyvä reseptiarkisto voi löytyä tuttavien kaapeista ja kahvipöydistä valmiiksi kokeiltuina. Ei muuta kuin reseptit kiertoon. 16 KORPELA PLUS 2 / 2012

17 f j f j f j f j f j f j Joulun odotusta... Kälviän Martat kokosivat muutama vuosi sitten vihkosen Perinneruokia Kälviältä, josta voisi ottaa käyttöön vaikka seuraavan ruispiparkakkujen reseptin: Ruispiparkakut 1 muna 1 kkp siirappia 200 g sokeria 100 g voita 1 tl inkivääriä 2 tl kardemummaa 1 tl kanelia 200 g perunajauhoja 200 g ruisjauhoja 1 tl soodaa Taikinan teko aloitetaan voin vaahdottamisella, jonka jälkeen munat ja sokeri vaahdotetaan. Lisää muna-sokerivaahtoon siirappi, jatka vatkaamista. Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää ne muna-sokerivaahtoon vuorotellen vaahdotetun voin kanssa. Anna taikinan seistä kylmässä yön yli. Kauli ohueksi ja tee muoteilla halutun mallisia pipareita. Kypsennä piparit 180 asteessa n. 10 minuuttia. Peitä paistetut piparit liinalla jäähtymisen ajaksi. Maukkaat joulupiparit kuuluvat myös perinteisiin jouluherkkuihin. 60 vuotta vanha keittokirja esittelee Joulupiparkakkujen reseptin seuraavasti: Joulupiparkakut 2 munaa 400 g sokeria 3 dl siirappia 3 dl kermaa 3 dl sulatettua margariinia tai voita 1 tl kardemummaa 1 tl kanelia 1 tl neilikkaa 1 tl inkivääriä 3 tl pomeranssin kuorta 2 tl soodaa 750 g karkeita vehnäjauhoja 500 g hienoja vehnäjauhoja Leivontaohjeessa todetaan että ainekset lisätään reseptin mukaisessa järjestyksessä ja valmis taikina laitetaan kylmään lepäämään. Seuraavana päivänä taikina on valmis leivottavaksi. Iloista ja kiireetöntä joulun valmistelua! KORPELA PLUS 2 /

18 Finnmehl Oy:n toimitusjohtaja Clas-Erik Slotte ja käyttöpäällikkö Hannu Känsäkangas. 18 KORPELA PLUS 2 / 2012

19 Asiakasesittelyssä Finnmehl Oy Sahanpuru raaka-aineena Teksti: Tuulikki Nikkilä Kuvat: Elina Paavola Sahanpuru oli aikoinaan sahoilla syntynyttä ongelmajätettä, nykyisin sahausjäte ja sahanpuru ovat kysyttyjä raaka-aineita. Kaustiselle 1980-luvun lopulla perustettu Finnmehl Oy käyttää mäntysahajauhoa valmistaessaan erikoistuotteita vaneriliimaan ja väripigmenttien suodatukseen. Meillä käytetään yksistään mäntysahajauhoa, sillä silloin tiedämme, mitä raaka-aine on. Meillä on sopimus raaka-aineesta Merikarvian Sahan kanssa, josta saamme hyvälaatuista ja laadultaan tasaista purua. Raaka-aineen hintaa ovat nostaneet rahtikustannusten nousu polttoaineen hinnannousun myötä, kertoo toimitusjohtaja Clas-Erik Slotte. Finnmehl Oy valmistaa yhtä tuotetta kahtena jauhettuna laatuna, josta noin puolet jauhetaan jauhomaiseksi ja sitä käytetään vaneriliiman valmistuksessa Joroisissa. Tuotteen täytyy olla hienojakoista, jotta liimasta saadaan juoksevaa. Toinen puoli tuotannosta menee puolestaan väripigmenttien suodatukseen Kemira Pigmentsille Poriin. Kuitua turkiseläinten ruokaan Viime syksynä Finnmehl Oy oli mukana tekemässä projektia, missä selvitettiin karheamman tuotteen soveltumista Lähikuvassa puujauhoa. ketunruuan kuitumateriaaliksi. Loppuraportti projektista valmistuu kuluvan syksyn aikana. Tällä hetkellä rehun teossa käytetään purua lisäämään kuituja. Nykyisin turkisrehun käyttöön tuodaan purua Saksasta ja Itävallasta. Tuote on pakattuna paperisäkkeihin ja aiheuttaa valmistuksessa varmasti ainakin jonkin verran pölyongelmia, toteaa toimitusjohtaja Slotte. Purua pölyn sidontaan Finnmehl Oy vastaanotti vuoden 2005 syksyllä INNOSUOMI palkinnon kokeilusta maantiepölyn sitomisessa. Yrityksen valmistama purutuote soveltui hyvin tiepölyn sitomiseen, mutta käyttö jäi kokeiluasteelle. Tuote on hyvä, mutta tuotantohinta liian korkea, joten taloudellisia edellytyksiä sen käyttöön ei ole olemassa, kertoo Clas-Erik Slotte. Laitteet kuin myllyssä Yrityksen laitteisto on verrattavissa viljamyllyn toimintaan: sahanpuru jauhetaan hienoksi ja imu hoitaa jauhetun purun suodattimien läpi. Ohuemmasta suodattimesta ei edes vesi mene läpi. Yritykseen tuotu, käsittelemätön sahanpuru on kosteaa, ja sen kosteusprosentti on noin viisikymmentä. Puru kuivataan alle 10 prosentin kosteuteen ja lopputuotteessa kosteutta on enää 5-6 prosenttia. Valmis tuote säilötään siiloihin, joista se lasketaan säiliöön kuljetusta varten. Yrityksessä työskentelee toimitusjohtaja Clas-Erik Slotten lisäksi käyttöpäällikkö Hannu Känsäkangas sekä kolme mylläriä. Tehdas toimii keskeytyksettä maanantaista perjantaihin, jolloin koneet pysäytetään viikonlopuksi. Tehdas käynnistetään uudelleen taas maanantaiaamuna työviikon alkaessa. Tonttia yrityksen ympärillä on tarpeeksi, jos uusia ideoita tuotantoon löytyy, toteaa Clas-Erik Slotte. Sähkön merkitys yritykselle Sähkö on Finnmehl Oy:lle elintärkeää koska sen varma, katkoton saanti takaa tuotannon. Olemme täysin riippuvaisia sähköstä, sitä tarvitaan jokaisessa prosessissa tehtaalla. Korpelan Voiman sähköön olemme tyytyväisiä, toteaa toimitusjohtaja Clas-Erik Slotte. KORPELA PLUS 2 /

20 lukijakilpailu Lumihiutaleiden kertomaa Lumihiutaleisiin on tarttunut tekstejä tästä lehdestä. Etsi miltä sivulta alkuperäinen teksti löytyy ja voit voittaa 15 euroa, joka hyvitetään sähkölaskussasi tai pääsylipun Maakuntaviestiin (arvomme 10 pääsylippua). Palkitsemme yhteensä 20 tehtävän ratkaisijaa. Palauta sivu mennessä osoitteella Korpelan Voima, PL 13, Kannus. Kuoreen merkintä "LUKIJAKILPAILU". Lumihiutaleissa olevat tekstit löytyivät seuraavilta sivuilta: Nimi: Osoite: Puh. Sähköpostiosoite: 20 KORPELA PLUS 2 / 2012

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen.

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen. Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.1.2015 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013

Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Verkkopalveluhinnasto Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2016 ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2016 ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. Hinnasto on voimassa Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ENERGIAPOLARIN JA ROVAKAIRAN ASIAKASLEHTI 3 2011 ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ROVAKAIRAN OMAT SIVUT KESKIAUKEAMALLA Omien rajojen ylittämistä ja oppia LEIKIN LOMASSA sivut 6-7 Energiapolar aloittaa

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2015 alkaen Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2015 alkaen Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 Siirtotuote Siirtomaksun perushinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21 Muulloin Yösähkön

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

Sähkön kokonaishinnasto alkaen.

Sähkön kokonaishinnasto alkaen. www.porienergia.fi Sähkön kokonaishinnasto 1.8.2017 alkaen TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT SOPIMUKSET YLEISSÄHKÖ Perusmaksu /kk Myynti Siirto Yhteensä Pääsulake /kk /kk /kk 1 x 35 A 2,50 5,16 7,66 3 x 25

Lisätiedot

KESTÄVÄ PIPARIKUORRUTUS

KESTÄVÄ PIPARIKUORRUTUS PIPARITAIKINA AINEKSET 1 dl Dansukker Tummaa siirappia 1 dl suomalaista Dansukker Taloussokeria 2 tl kanelia 1 tl inkivääriä 1 tl neilikkaa 125 g voita tai margariinia 1 muna 4,5 5 dl vehnäjauhoja 1 tl

Lisätiedot

Liittymismaksuhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013

Liittymismaksuhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Liittymismaksuhinnasto Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Mitä liittymismaksulla tarkoitetaan? Liittymismaksulla katetaan jakeluverkon rakennuskustannuksia liittämiskohtaan saakka. Jakeluverkoston rakentamiskustannuksilla

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

Sähkö. Hinnasto 1.1.2015 alkaen

Sähkö. Hinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkö Hinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkönsiirto on sähköenergian siirtämistä markkinapaikalta, Suomen kantaverkosta sähkönkäyttöpaikalle, asiakkaalle. Kuopion Sähköverkko Oy vastaa hyvästä sähkön toimitusvarmuudesta

Lisätiedot

TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO

TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO TALVI LISÄÄ REILUSTI SÄHKÖNKULUTUSTA SEURAA PALJONKO JA SÄÄSTÄ Pimenevät illat ja talven alku

Lisätiedot

Runebergin päivä lähestyy tässäkö vuoden hittitorttu?

Runebergin päivä lähestyy tässäkö vuoden hittitorttu? Runebergin päivä lähestyy tässäkö vuoden hittitorttu? Vuoden 2012 Runebergin päivä sattuu sunnuntaille, joten valtaosalla suomalaisista on hyvin aikaa leipoa ja loihtia maittavat leivonnaiset itse. Kokeile

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.5.2017 HYVÄ ASIAKKAAMME Me Eleniassa palvelemme tuomalla sähkön käyttöösi ja huolehtimalla, että palvelumme pelaa ympäri vuorokauden. Luonnonvoimien katkoessa sähköjä korjaamme

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tele-sähköprojekti - case

Tele-sähköprojekti - case Tele-sähköprojekti - case 7.11.2007 Paula Ala-Nojonen Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Lyhyesti yhtiöstämme Muutamia tietoja verkostamme ja toimintaympäristöstämme Miten olemme lähteneet purkamaan

Lisätiedot

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WA-1 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WA-1 VOHVELIRAUTA FIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sähkölaitteita

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.5.2017 HYVÄ ASIAKKAAMME Me Eleniassa palvelemme tuomalla sähkön käyttöösi ja huolehtimalla, että palvelumme pelaa ympäri vuorokauden. Luonnonvoimien katkoessa sähköjä korjaamme

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät jäähdytyksen avulla

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.1.2017 1 2 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.1.2017 Siirtotuotteet ovat asiakkaan vapaasti valittavissa jännitetason sisällä. Tuotteen vaihtaminen on mahdollista vain kerran 12 kuukauden

Lisätiedot

MEILTÄ LÖYDÄT PARHAAT LAHJAT JOULUKUVASTO 2015

MEILTÄ LÖYDÄT PARHAAT LAHJAT JOULUKUVASTO 2015 MEILTÄ LÖYDÄT PARHAAT LAHJAT JOULUKUVASTO 2015 Laadunvalvonta: Dantelli-tuotemerkin alla olevat kaikki tuotteet valmistetaan tehtailla, jotka täyttävät laadunvalvonnan ja sosiaalisen vastuun valvonnan

Lisätiedot

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC-lomapalvelu aina vuodesta 1953 lähtien u Voit vaihtaa asunnon toisen kanssa kotimaassa tai ulkomailla. Kun asut

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi.

Kannuksen Kotiseutupäivät Kotiseutupäivillä yhdistystä edustivat Ritva Niemikorpi, Martti Määttä ja Leila Keski-Korpi. Jäsentiedote 11.10.2010 Iloiset syksyn toivotukset jäsenistöllemme! Vaikka viimeiset lehdet putoilevatkin jo puista, ei yhdistyksemme siirry talviunille. Porhallamme iloisesti kohti joulua ja syksyn ja

Lisätiedot

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Jukka Rajala 28.01.2016 Sisältö Elenia lyhyesti Mikrotuotantojärjestelmän mitoitus ja verkkoonliittäminen Elenia tänään Palvelumme perustana on, että arki

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Korpelan Voiman asiakaslehti 2/2013

Korpelan Voiman asiakaslehti 2/2013 n Voiman asiakaslehti 2/2013 Tässä numerossa: Uusi aika - uusi muoto Lasten kirjoituskilpailun satoa 16-17 Kalatien rakentaminen etenee 4-5 Tuula Loikkanen Lukijakilpailun nro 1/13 voittajat: Liikunnan

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 )

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) Energiateollisuus ry, lakimies eeva.kurkirinne@energia.fi GSM

Lisätiedot

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä. Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT Aurinkopaneelit - sähköverkkoliittymille Etsitkö luotettavaa aurinkopaneeleiden toimittajaa, joka antaa sinulle ammattitaitoista palvelua ja sekä parhaan että luotettavimman teknologian? Aurinkopaketti

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.3.2016 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta useita samanaikaisia vikoja Maakaapeli

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta

Lisätiedot

TULE MUKAAN TALKOISIIN

TULE MUKAAN TALKOISIIN TULE MUKAAN TALKOISIIN Tue kanssamme helposti ja maksuttomasti Uutta Lastensairaalaa Kun vaihdat e-laskuun tai lataat maksuttoman Elenia Mukana -sovelluksen, me lahjoitamme 50 senttiä puolestasi Uudelle

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

Elenia Oy Sujuvaa sähköverkon vikapalvelua

Elenia Oy Sujuvaa sähköverkon vikapalvelua Elenia Oy Sujuvaa sähköverkon vikapalvelua Turo Ihonen, Käyttöpäällikkö Kuuleeko kansalainen? Seminaari myrskytiedottamisen kehittämiseksi 11.9.2013 Tampere Sähköverkko Suomessa Tuotantoyhtiöt Fingrid

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

Vaistojousen ostaminen Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry

Vaistojousen ostaminen Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry Vaistojousen ostaminen Ensimmäisen vaistojousen ostaminen Onneksi olkoon päätöksestäsi aloittaa uusi, hieno harrastus! Toivomme sinun perehtyvän muutamaan tärkeään asiaan ennen ostosta, jotta harrastuksesi

Lisätiedot

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itella Viestinvälitys, Jakelu- ja markkinointipalvelut 1 Sisältö Tietoa Postittamisen työpöydästä ja Itellan extranetin uudistuksesta Uuden

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 Vuosi 2015 oli vuoden 2014 ohella Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin kymmeneen vuoteen. Vakiokorvauksiin johtavia yli kahdentoista tunnin pituisia sähkökatkoja ei ollut

Lisätiedot

Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle

Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle Turo Ihonen Käyttöpäällikkö, Elenia Oy Fingrid käyttötoimikunnan kokous 24.6.2015 Helsinki Palvelun ja säävarman sähkönjakelun suunnannäyttäjä

Lisätiedot

KESKUSTELUTEHTÄVIÄ MATKUSTUS

KESKUSTELUTEHTÄVIÄ MATKUSTUS KESKUSTELUTEHTÄVIÄ MATKUSTUS Alla on kuvattu keskustelutilanteita. Ennen tilannetta sinulla on aikaa tutustua siihen. Näet sulkeissa vihjeen, mitä sinun pitää sanoa suomeksi. Kuulet keskustelun toisen

Lisätiedot

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted!

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted! Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin Enston jännitekorottaja Get boosted! Sähkön laatua Enstolta Miten jännitekorottaja voi auttaa sinua? Ensto sähkönjakeluverkkoratkaisujen toimittaja, on ottanut ison

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

AURINKOVOIMALA ILMAN INVESTOINTIA. Timo Huolman,

AURINKOVOIMALA ILMAN INVESTOINTIA. Timo Huolman, AURINKOVOIMALA ILMAN INVESTOINTIA Timo Huolman, 12.4.2017 Esityksen sisältö Helen Oy Helenin aurinkovoimalat Aurinkovoimala ilman investointia 12.4.2017 LUOTTAMUKSELLINEN HELEN OY 4/12/2017 3 Helen Oy

Lisätiedot

POHJOIS-KANGASALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA. Tervetuloa vesihuoltoinfoon

POHJOIS-KANGASALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA. Tervetuloa vesihuoltoinfoon Tervetuloa vesihuoltoinfoon 20.5.2017 Veden vuosikulutus Tammikuusta 2016 toukokuuhun2016 vuosikulutus kasvoi kasvanut n. 200 m3 per kk vuodon takia. Sen jälkeen vuosikulutus on laskenut normaalitasolle

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa Kimmo Lummi TTY, Sähköenergiatekniikan laboratorio

Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa Kimmo Lummi TTY, Sähköenergiatekniikan laboratorio Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa 30.8.2017 Kimmo Lummi TTY, Sähköenergiatekniikan laboratorio kimmo.lummi@tut.fi Sisältö 1. Taustaa ja yleistä tietoa tehdyistä tarkasteluista

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot Ohjeita käyttöönottoon ja jatkoa varten Päätelaitteen asennus Sähköposti Vartonenkin voisi liittyä. Tulisi vauhtia elämään. Laskutus Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon,

Lisätiedot

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Oma koti kaukolämpöön Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Kaukolämpö on ympäristöystävällinen, taloudellinen ja turvallinen vaihtoehto omakotitalossa Raumalla 95 prosenttia

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Asiakaspäivä Korpelan Voimalla 27.11.2015 TERVETULOA! s. 5 Korpelan Energia laskee sähkönmyyntihintoja s. 14 Kalat löysivät Korpelan kalatien s.

Asiakaspäivä Korpelan Voimalla 27.11.2015 TERVETULOA! s. 5 Korpelan Energia laskee sähkönmyyntihintoja s. 14 Kalat löysivät Korpelan kalatien s. KORPELA Korpelan Voiman asiakaslehti 2/2015 Asiakaspäivä Korpelan Voimalla 27.11.2015 TERVETULOA! s. 5 Korpelan Energia laskee sähkönmyyntihintoja s. 14 Kalat löysivät Korpelan kalatien s. 18 Tunnelmallista

Lisätiedot

muutamassa minuutissa Pystytät

muutamassa minuutissa Pystytät X-Gloo Mercedes-Benzin tuulitunnelissa testattu Maailman parhaimmat puhallettavat tulevat Saksasta. Sään kuin sään kestävät, tosi näyttävät X-Gloo teltat voit pystyttää missä vain ja ne ovat taatut katseenvangitsijat!

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuuden parantaminen

Keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuuden parantaminen Projektin ympäristö 1(5) Keskijännitteisten ilmajohtojen toimintavarmuuden parantaminen 31.7.2013 Projektin tausta, tarkoitus ja tavoitteet Projektin ympäristö 2(5) Sisällys Projektin tausta 3 Keskijännitteinen

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta.

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta. SÄHKÖLIITTYMÄN LIITTYMISMAKSUPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN Yleistä Sähkönkäyttöpaikan liittämisessä sovelletaan sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (LE14). Niitä täydentävät nämä liittymismaksuperusteet.

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Sähkö. Hinnasto 1.4.2011 alkaen

Sähkö. Hinnasto 1.4.2011 alkaen Sähkö Hinnasto 1.4.2011 alkaen Sähkön hinnat Yleissähkö Sähköenergia Sähkön siirto Kokonaishinta Perusmaksu /kk 2,20 4,20 6,40 Energiamaksu snt/kwh 7,00 3,20 10,20 Tuulisähkö Perusmaksu /kk 2,20 4,20 6,40

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄTARJOUS RISTIJÄRVEN IIJÄRVEN JUURIKKANIEMEEN

SÄHKÖLIITTYMÄTARJOUS RISTIJÄRVEN IIJÄRVEN JUURIKKANIEMEEN Kunnanjohtaja Reijo Fredriksson Ristijärven kunta Aholantie 19 88400 RISTIJÄRVI 14.7.2005 SÄHKÖLIITTYMÄTARJOUS RISTIJÄRVEN IIJÄRVEN JUURIKKANIEMEEN Olette ottanut yhteyttä sähköliittymän rakentamiseksi,

Lisätiedot

www.jouset.com Industrivej 21 8260 Viby J Puh.: +45 86 72 00 99 e-mail: sif@fjedre.dk

www.jouset.com Industrivej 21 8260 Viby J Puh.: +45 86 72 00 99 e-mail: sif@fjedre.dk Meillä on oli 14 000 jousta varastossa. Pyrimme aina täyttämään tarpeesi ja lähettämään tilauksesi samana päivänä. www.jouset.com Industrivej 21 8260 Viby J Puh.: +45 86 72 00 99 e-mail: sif@fjedre.dk

Lisätiedot

MARJAISIA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE

MARJAISIA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE MARJAISIA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE MARJAKASTIKKEET korkea marjapitoisuus valmistettu Suomessa aidoista marjoista ruoanlaittoon, jälkiruokiin ja leivonnaisiin OUT OF HOME -MYYNTI Myyntipäällikkö Mika Lund

Lisätiedot

Sähkö. Hinnasto 1.7.2010 alkaen

Sähkö. Hinnasto 1.7.2010 alkaen Sähkö Hinnasto 1.7.2010 alkaen Sähkön hinnat Yleissähkö Sähköenergia Sähkön siirto Kokonaishinta Perusmaksu /kk 1,81 2,52 4,33 Mittalaitemaksu /kk 1,21 1,21 Energiamaksu snt/kwh 6,05 2,82 8,87 Tuulisähkö

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Toimitusjohtaja Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 1 Edessä sähköjärjestelmän suurin murros: strategia antaa hyvät

Lisätiedot

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta!

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! 14.8.2015 Eero Paananen, Eero Pere, Marjaniemen kiinteistönomistajat

Lisätiedot

SANEERAUSKOHTEITA KOSKEVAT OHJEET

SANEERAUSKOHTEITA KOSKEVAT OHJEET Ohje MIT4 1 (6) SANEERAUSKOHTEITA KOSKEVAT OHJEET Ohje MIT4 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Saneerauskohteiden toteuttaminen...

Lisätiedot

Ohjeen aiheet. Uudistunut ESE Online -palvelu...3. Käyttäjäksi rekisteröityminen...4. Palveluun kirjautuminen...5. Etusivu...6. Valikko...

Ohjeen aiheet. Uudistunut ESE Online -palvelu...3. Käyttäjäksi rekisteröityminen...4. Palveluun kirjautuminen...5. Etusivu...6. Valikko... ESE ONLINE -ohje Ohjeen aiheet Uudistunut ESE Online -palvelu...3 Käyttäjäksi rekisteröityminen...4 Palveluun kirjautuminen...5 Etusivu...6 Valikko...7 Energiaraportointi...8 Sähkönkäytön energiaraportointi...9

Lisätiedot

Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 tl suolaa

Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 tl suolaa Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 sipuli 1 valkosipulin kynsi 3 porkkanaa 200 g vihreää papua (pakaste) 2 rkl margariinia

Lisätiedot

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona.

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Olitpa itse kotona tai poissa, Ensto Intro -kodinohjain tuo huolettomuutta asumiseen. 2 Ensto Intro -kodinohjausjärjestelmä tarjoaa yksinkertaisen ja helpon kotona/poissa

Lisätiedot

SUOSITUIMMAT RESEPTIT

SUOSITUIMMAT RESEPTIT SUOSITUIMMAT RESEPTIT HUNAJA - LAVENTELILEIPÄ 300 g täysjyvävehnäjauhoja 200 g vehnäjauhoja 1 tl kuivattua laventelia 2 tl kuivahiivaa 1 ½ tl suolaa 30 g hunajaa 350 g vettä Sekoita kuiva-aineet keskenään.

Lisätiedot

Keskipohjanmaan Asuntomessulehti 14.7.

Keskipohjanmaan Asuntomessulehti 14.7. Keskipohjanmaan Asuntomessulehti 14.7. Keskipohjanmaa julkaisee 14.7.2011 Asuntomessujen virallisen messulehden. Keskipohjanmaan Asuntomessulehti Keskipohjanmaan Asuntomessulehti kertoo kiehtovalla tavalla

Lisätiedot

18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ.

18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ. 18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ. PARAS PALVELU 2007 GOLF DIGEST -LEHTI PAY & PLAY PREMIUM Minämäki Aura Masku Naantali Kultaranta Golf Turku Sauvo

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU

MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU www.hedtec.fi Mittarit Teollisuuden ja kiinteistöjen energianmittauksiin ja sähköverkon analysointiin. Täydellinen etäkäyttö.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Kerro kokemuksia ja mielipiteitä Lahjan Päivästä. Tänä vuonna kampanjaa vietetään uudella konseptilla ja senkin vuoksi on tärkeää kuulla sinun mielipiteesi

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot