Hyvää joulun odotusta!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvää joulun odotusta!"

Transkriptio

1 Hyvää joulun odotusta! Etäluettavien mittareiden asennus edistyy Avoimet ovet pe klo 9-17 TERVETULOA! Asiakasesittelyssä Finnmehl Oy LIITE: Sähkönsiirtohinnat Ota talteen! Lukijakilpailu, osallistu! KORPELA PLUS 2 / 2012

2 Tj:n katsaus Korpelan Voima voiman oikealla puolella ODOTETTU PÄÄTÖS Vaasan hallinto-oikeus päätti lokakuussa 2012 odotetusti, että Kokkolan kaupunki ei ole Korpelan Voima kuntayhtymän jäsen. Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntien jäsenyys Korpelan Voimassa päättyi, kun ne liittyivät Kokkolan kaupunkiin Kokkola haki Korpelan jäsenyyttä, mutta sen jäsenhakemus ei tullut hyväksytyksi. Hallinto-oikeus katsoi, ettei lakanneiden kuntien jäsenyys kuntayhtymässä ole siirtynyt kuntaliitosten seurauksena Kokkolalle. Hallintolainkäyttölaissa ei säädetä hallintoriitahakemuksen vireillepanosta. Hallinto-oikeus jätti tutkimatta Korpelan Voiman kanteen ja päätti ratkaista asian Kokkolan kaupungin ja Korpelan Voiman jäsenkuntien välisenä riita-asiana. Hallintooikeuden ratkaisu siitä, että Kokkola ei ole Korpelan Voiman jäsen, on yhdenmukainen Korpelan ja sen jäsenkuntien näkemysten kanssa. Korpelan Voiman monta kertaa yksimielisesti päivitetyllä perussopimuksella on varmistettu, etteivät kuntayhtymän omistuksessa tapahtuvat muutokset muuta sähkönkäyttäjien palvelujen laatua eikä hintaa. Kokkolalla on kuntaliitosten johdosta lakanneiden Kälviän, Lohtajan ja Ullavan jäsenosuuksiin liittyvä saaminen Korpelan Voimalta. Korpelan perussopimuksen mukaan saaminen on sen ajan koroton laina, kun lakanneiden kuntien asukkaat käyttävät kuntayhtymän tuottamia palveluja yhdenvertaisesti Korpelan Voiman jäsenkuntien asukkaiden kanssa. Sähkön hinta ei siten nouse, jos sopimuksen osapuolet toimivat niin kuin on yhteisesti sovittu. Kokkolan saamisen suuruus ja maksuajankohta ratkeavat välimiesmenettelyssä sen jälkeen kun hallinto-oikeuden päätös tulee lainvoimaiseksi. Korpelan Voima on tyytyväinen hallinto-oikeuden ratkaisuun, joka osoittaa selvästi, mitkä kunnat ovat sen jäseniä. ETÄLUETTAVAT MITTARIT PARANTAVAT SÄHKÖNLAATUA Korpela vaihtaa vuoden 2013 loppuun mennessä kaikki sähkömittarit etäluettaviin mittareihin. Uudet mittarit parantavat sähköntoimituksen laatua ja auttavat asiakaitamme löytämään heille sopivia energiansäästökohteita. Uusien mittareiden myötä aikaisemmin käytössä olleet arviolaskut tullaan korvaamaan lukemalaskuilla. Reaaliaikaisiin lukemiin perustuvaan laskutukseen siirtyminen on mahdollista sen jälkeen, kun koko asennusalueen mittarit ja tiedonsiirtojärjestelmät on asennettu ja testattu. Lukemalaskut lisäävät sähkölaskujen ymmärrettävyyttä. Lukemalaskutukseen siirtyminen merkitsee myös sitä, että sähkölämmitteisten asiakkaiden kuukausittainen laskutus tulee vaihtelemaan, sillä heidän sähkönkäyttö vaihtelee kesän ja talven välillä huomattavan paljon. Toivomme, että nämä uuden tekniikan tarjoamat mahdollisuudet auttavat asiakkaitamme käyttämään energiaa oikeisiin kohteisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme Teille kaikille rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2013! Tuula Loikkanen toimitusjohtaja KORPELA PLUS 2 / 2012

3 Korpela Plus 2 / 2012 Toimintavarmuus paranee maan alla... 4 Rauhallista joulua ja valoisaa uutta vuotta! Tänä vuonna lahjoitimme joulutervehdysrahat jakeluverkkoalueemme esiopetusryhmille. 6 Etäluettavien mittareiden asennus aikataulussa Verkko Korpela on aloittanut asennukset maaliskuun lopulla. Sähköasentaja Timo Hyyppä vaihtaa mittaria Kaustisella. Sähkönsiirtohinta muuttuu Meidän oma Korpela Liite: Sähkönsiirtohinnat Ota talteen! Nimityksiä Kutsu Avoimet Ovet pääkonttorilla Palvelemme asiakasta ilolla ja ammattitaidolla Lukijakilpailun nro 1/12 voittajat: Sauli Isokungas, Kokkola Leila Helenius, Kannus Kalevi Heikkilä, Kälviä Erkki Hyyppä, Marinkainen Johannes Marjakangas, Sievi Hilkka Tikkanen, Hyvinkää Saija-Maaria ja Matti Oravala, Toholampi Kari Kuorikoski, Kaustinen Seppo Somero, Joenkylä Maiju Komulainen, Kannus Onnea voittajille! KORPELA plus Korpelan voima kuntayhtymäkonsernin asiakaslehti Työ & harrastus: Mukkanuoli Perinnejousimetsästyksen harrastamisesta tuli sieviläisille Sinikka ja Juhani Uusitalolle työ. 14 Nro 2 / vuosikerta ISSN Julkaisija: Korpelan Voima Painos: kpl Toimittaja: Tuulikki Nikkilä Ulkoasu ja taitto: Tiina Fors / Taikahattu Kansi: Dreamstime Paino: Lönnberg Painot Oy, Ylivieska Osoitelähde: Korpelan Voiman asiakasrekisteri Joulu tulee taas Asiakasesittelyssä: Finnmehl Oy...18 KORPELA PLUS 2 / 2012

4 Toimintavarmuus p Teksti: Tuulikki Nikkilä Kuvat: Korpelan Voima ja Pixmac Oy Korpela konsernin tehtävänä on turvata toimintavarma ja edullinen sähkönjakelu kaikissa olosuhteissa. Sähköntoimitusvarmuutta voidaan kehittää ja ylläpitää monin eri tavoin mm. siirtämällä sähkölinjoja metsistä teiden varsille ja raivaamalla säännöllisesti johtokatuja. Viime vuosina koetut voimakkaat ilmastolliset häiriöt kuten myrskyt, ukkoset ja tykkylumet ovat lisänneet asiakkaiden ja lainsäätäjän mielenkiintoa maakaapelointia kohtaan. Korpelan toimialueella taajamia on maakaapeloitu suunnitelmallisesti, koska niissä on paljon asiakkaita ja yhteiskunnallisesti tärkeitä toimintoja, jotka tar vitsevat mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakelun. Vuosina maakaapelia rakennetaan Kaustisen ja Toholammin keskustaajamissa. Taajama-alueiden maakaapelointia tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina eri alueilla. Taajamien lisäksi Korpela on maakaapeloinut jo pidemmän aikaa uudet kaava-alueet. Pienjännitejohdon maakaapelointia käytetään uusissa kohteissa ensisijaisena vaihtoehtona aina kuin se on mahdollista. Lähinnä vain kalliot ja kivikot eivät sovellu maakaapelin rakennusalustaksi. Pienjännitejohdon maakaapelointikustannukset ovat tänä päivänä kilpailukykyisiä ilmajohtoverkon rakentamiskustannuksiin verrattuna, mikä mahdollistaa sen laajamittaisen käytön. Maakaapeleilla voidaan sulkea pois monia luonnonolosuhteiden aiheuttamia häiriöitä, joiden useat eri ilmastoasiantuntijat arvioivat lisääntyvän. Ilmajohtoa luotettavampi maakaapelikaan ole sataprosenttisen toimintavarma. Tyypillisiä esimerkkejä maakaapelivikojen aiheuttajista ovat kaivinkone- ja routavahingot. Ihmisen toiminnasta aiheutuvia maakaapelivikoja voidaan onneksi osittain ennaltaehkäistä suunnitelmallisella toiminnalla eli laatimalla karttoja kaapeleiden sijainneista ja näyttämällä niiden sijainteja maansiirtotyöntekijöille. Korpelan lähes 1900 kilometriä pitkästä pienjänniteverkosta noin puolet on maan alla. Vastaavasti 1545 kilometriä pitkästä keskijänniteverkosta vain noin neljä prosenttia on maakaapeloitu. Keskijänniteverkon matala maakaapelointiaste johtuu sen korkeista kustannuksista, jotka KORPELA PLUS 2 / 2012

5 aranee maan alla ovat noin kaksi ja puolikertaiset ilmalinjaan verrattuna. Keskijännitejohdon maakaapeloinnin korkeista kustannuksista johtuen verkon toimintavarmuutta lisätään ja ylläpidetään maakaapeloinnin lisäksi muilla käytettävissä olevilla keinoilla. Todennäköisesti myös keskijännitejohdon maakaapelointiaste tulee kasvamaan tulevaisuudessa nykyisestä tasosta. Joona Isokangas (vas.) ja Tapio Isokangas korvaamassa keskijännitejohtoa 20 kv maakaapelilla. KORPELA PLUS 2 / 2012

6 KORPELA PLUS 2 / 2012

7 Etäluettavien mittareiden asennus aikataulussa Teksti: Tuulikki Nikkilä Kuvat: Elina Paavola ja Korpelan Voima Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti sähkön kulutusmittaus siirtyy ensi vuoden loppuun mennessä etäluettaviin mittareihin. Sähköntoimituksen mittaamista koskevan Valtioneuvoston asetuksen mukaan ( ) energiamittareiden tulee jatkossa pystyä rekisteröimään asiakkaan sähkönkäyttö tunneittain ja mittarit tulee lukea vähintään kolme kertaa vuodessa. Jotta Valtioneuvoston antama asetus voidaan käytännössä toteuttaa, sähkönsiirtoyhtiöiden on vaihdettava sähkömittarit etäluettaviksi. Verkko Korpela on aloittanut asennukset maaliskuun lopulla Kannuksesta. Mittarit on vaihdettu osaan Kannuksen aluetta, Lestijärvelle, Halsualle, Kaustiselle ja Ullavaan. Aikataulu seuraavien asennuskohteiden osalta: Toholammin (alue) alkaen Sievi alkaen Kannuksen (alue) alkaen Kalajoki, Rautio alkaen Kalajoki, Himanka alkaen Lohtaja alkaen Kälviä alkaen Aikataulut voivat muuttua asennustöiden edetessä. Voimassa oleva aikataulu löytyy Korpelan Voiman Internet-sivuilta Mittarin vaihdosta ilmoitetaan asiakkaalle kirjepostilla ennen mittarinvaihtoa. Mittarin vaihto aiheuttaa lyhyen sähkökatkon. Jos katkoksesta aiheutuu haittaa, asiakas voi sopia tarkemman mittarin vaihtoajan kortissa olevien yhteystietojen avulla. Meidän oma Korpela Korpela vaihtaa kiinteistönne sähkömittarin etäluettavaksi Saat aikanaan postitse kortin, jossa kerrotaan alueesi kiinteistöjen sähkömittarien vaihdosta. Toimi annettujen ohjeiden mukaan, niin asennus sujuu vaivattomasti. KORPELA PLUS 2 / 2012

8 Sähköasentaja Timo Hyyppä vaihtaa mittaria Kaustisella. Kun asiakas saa ilmoituksen mittarinvaihtoajasta, tulee hänen huolehtia, että asentaja pääsee mittauskeskukselle tekemään mittarinvaihtotyön. Mikäli sähkömittari on sisätiloissa, sovitaan yleensä täsmällinen mittarin vaihtoaika tai järjestetään sisäänpääsy muulla tavalla. Mittarin vaihdon suorittaa Korpelan Voiman asentaja. Asentajan tunnistaa Korpelan Voiman työasusta sekä mukana olevasta kuvallisesta henkilökortista. Jätä mittariin sähköt päälle Etäluettavien mittareiden ominaisuuksista johtuen niissä on oltava aina sähköt päällä. Tästä johtuen esimerkiksi pidempien poissaolojen aikana vapaaajan asunnoilta sähköt tulee katkaista pääkytkimen avaamisen sijasta mitta- rissa olevan painonapin avulla. Näin mittarin toimintakyky säilyy ja Verkko Keltainen merkkivalo vilkkuu, kun kiinteistössä käytetään sähköä. Näytönselauspainike Vihreän merkkivalon palaessa sähköjen kytkentä kiinteistöön on mahdollista. Korpela voi tarkistaa esimerkiksi myrskyjen jälkeen nopeasti, että sähköt ovat kiinteistössä kunnossa. Kiinteistössä tehtävien sähkötöiden ajaksi sähköt pitää kuitenkin katkaista pääkytkimestä kuten aikaisemminkin Sähkön katkaisu Sähkön kytkentä Valitse näytönselauspainikkeella näyttöön teksti dcon. 1 Kun näytössä on teksti dcon, paina näytönselauspainiketta yli 6 sekuntia. 2 Sähkönsyöttö katkeaa ja punainen merkkivalo palaa minuutin ajan, jonka jälkeen merkkivalo muuttuu vihreäksi. * 3 Sähkön kytkentä voidaan tehdä vain vihreän merkkivalon palaessa. Paina näytönselauspainiketta niin, että näytössä on jokin muu teksti kuin dcon ja paina painiketta yli 6 sekuntia. Sähköt kytkeytyvät päälle ja vihreä merkkivalo sammuu. * Vihreän merkkivalon palaessa sähköt on katkaistu, mutta kytkentä on mahdollista. Punaisen merkkivalon palaessa sähköt on katkaistu ja kytkentä on estetty. KORPELA PLUS 2 / 2012

9 Etäluettavat mittarit Lisätietoa etäluettavien sähkömittareiden vaihdosta löytyy Korpelan Voiman internet-sivuilta, osoitteesta Korpelan Voiman asiakasneuvojat sekä palveluneuvojat antavat mielellään lisätietoja mittarinvaihtoon liittyvissä asioissa. Etäluettavilla mittareilla monia etuja â Uusien älykkäiden mittareiden ansiosta sähkön kulutuksesta ja laadusta saadaan entiseen verrattuna moninkertainen määrä tietoa. Etäluettava mittari kommunikoi niitä ohjaavan järjestelmän kanssa, näin verkkoyhtiö saa nopeasti tietoa esimerkiksi viallisesta mittalaitteesta tai sähköverkon häiriöistä. Uudet mittarit nopeuttavat vikojen paikallistamista ja korjausta vikatilanteissa. â Uuden etäluettavan sähkömittarin myötä asiakas maksaa käyttämästään energiasta reaaliaikaisesti ja arviolaskutus jää pois. Uuteen laskutusjärjestelmään siirrytään muutaman kuukauden kuluessa sähkömittarin vaihdosta. â Sähkömittarin vaihto ei vaikuta suuresti yöenergian ohjaukseen. Edullisemman energian ajalle ohjatut laitteet kuten lämminvesivaraajat kytkeytyvät päälle normaalisti. Ohjauksessa on pieni vaihteluväli verkon kuormituspiikkien tasaamiseksi. Kaikkien laitteiden kytkeminen samaan aikaan päälle aiheuttaisi huomattavan yhtäkkisen kuormituksen. â Tehtyihin tai tehtäviin sähköntoimitussopimuksiin mittarin vaihto ei vaikuta. Asiakas voi edelleen valita haluamansa sähkösopimuksen ja toimittajan. KORPELA PLUS 2 / 2012

10 Korpela tiedottaa OTA HINNASTO TALTEEN â Sähkönsiirtohinta muuttuu Verkko Korpela Oy:n sähkönsiirtohinnat nousevat alkaen. Korotustarpeen aiheuttavat kantaverkkoyhtiön verkkomaksujen 15 prosentin nousu, alueverkkomaksujen nousu sekä etäluettaviin sähkömittareihin siirtyminen. Hinnankorotuksen vaikutus siirtomaksuihin, jotka sisältävät siirron energiaja perusmaksun, on keskimäärin 7,5 prosenttia. Korotuksen vaikutus on noin 1,36 /kk asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö on kwh/vuosi ja noin 3,58 /kk asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö on kwh vuodessa. Sähkönsiirtohintoihin lisätään sähkövero (I veroluokassa 1,69 snt/kwh ja II veroluokassa 0,69 snt/kwh, sis. alv 23 %) ja huoltovarmuusmaksu on 0,013 snt/kwh (sis. alv 23 %). Kuluttajalla on 30 päivän ajan saatuaan tiedon muutoksesta oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa. Muun käyttäjän kuin kuluttajan tapauksessa vastaava aika on 15 päivää. Verkko Korpela Oy on hinnankorotuksen jälkeenkin Suomen edullisimpien maaseutuolosuhteissa toimivien sähköverkkoyhtiöiden joukossa. Sähkö siirretään kanta- ja alueverkkoyhtiöiden omistamia sähköverkkoja pitkin Verkko Korpelan sähköverkkoon, mistä johtuen asiakashintoihin vaikuttavat Verkko Korpelan omien kustannusten lisäksi eri omistuksissa olevien kanta- ja alueverkkoyhtiöiden hinnat. Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ilmoitti korottavansa vuoden 2013 alusta kantaverkkomaksuja keskimäärin 15 prosenttia. Korotus vaikuttaa suoraan Verkko Korpelan sähkönsiirtohintaan. Kantaverkkoyhtiön hinnankorotus perustuu yhtiön suureen investointiohjelmaan kantaverkon ikääntyneiden osien korvaamiseksi ja uuden tuotannon liittämiseksi kantaverkkoon. Valtioneuvoston vuonna 2009 antaman asetuksen mukaisesti lähes kaikkien sähkömittareiden on oltava etäluettavia vuoden 2013 loppuun mennessä. Verkko Korpela Oy vaihtaa sähkömittareita parhaillaan ja vaihtotyöt saadaan valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Sähkömittarien massavaihto on euromääräisesti mitattuna yksi suurimmista yksittäisistä investoinneista, mitä sähkönjakelussa on toteutettu. Valtioneuvoston asetuksen määräämä investointi etäluettaviin sähkömittareihin parantaa sähkönsäästömahdollisuuksia, kehittää sähköntoimituksen laatua ja nopeuttaa asiakaspalvelua. 10 KORPELA PLUS 2 / 2012

11 Kuvat:: Anne Yrjänä Nimityksiä Eeva-Maria Heininen on nimitetty Korpelan Voiman asiakaspalveluun asiakasneuvojaksi. Hannele Jylhä on nimitetty Korpelan Voiman asiakaspalveluun asiakasneuvojaksi. Heli Luukkonen on nimitetty Korpelan Voiman asiakaspalveluun asiakasneuvojaksi. Jenni Perälahti on nimitetty Korpelan Voiman johdon assistentiksi. Kutsu Avoimet Ovet Mitaleita lasten ja nuorten urheilukilpailuihin Korpelan Voima lahjoittaa lasten ja nuorten urheilukilpailuihin mitalit. Kulta-, hopea- ja pronssimitalien lisäksi on muille varattuna osallistumismitali. Mitaleita voi tilata jokainen Korpelan Voiman verkkoalueella toimiva urheiluseura. Yhteydenotot Korpelan Voimaan: Jenni Perälahti puh tai korpelanvoima.fi pääkonttorilla perjantaina kello Tervetuloa täytekakkukahveille ja tutustumaan uudistuneisiin toimitiloihimme Kannukseen (Junkalantie 15) sekä kuulemaan viimeisimmät kuulumiset mittarinvaihtoprojektiin liittyvistä asioista. KORPELA PLUS 2 /

12 Palvelemme asiakasta i Asiakaspalvelumme palvelee asiakkaitamme uusituissa toimitiloissa arkisin kello Voit kääntyä puoleemme sähköpostitse, puhelimitse tai tulemalla henkilökohtaisesti luoksemme. Ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluumme asiakasneuvojamme palvelevat sinua tai ohjaavat tarvittaessa eri asiantuntijoiden luokse. Asiakaspalvelumme palvelee Sinua â laskutukseen liittyvissä asioissa â muuttaessasi uuteen osoitteeseen â sähkön myynti- ja siirtosopimuksissa â sopivan sähkö-/siirtotuotteen valinnassa â kiinteistöjen osto- ja myyntitilanteissa sähköliittymien vaihtaessa omistajaa Asiakaspalvelumme tiedottaa ajankohtaisista asioista Korpelan Voiman kotisivuilla Korpela Plus -lehdessä sekä asiakastiedotteilla postin kautta. Asiakasneuvojamme palveluksessasi, vasemmalta Tiina Alanko, Eeva-Maria Heininen, Satu Huuki, Heli Luukkonen, Hannele Jylhä ja Marjo Sämpi sekä asiakaspalveluvastaava Helka Hanhineva. Kuva: Anne Yrjänä 12 KORPELA PLUS 2 / 2012

13 lolla ja ammattitaidolla Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat: Sähkön yritysmyynnin yhteystiedot ovat: Vaihde Asiakaspalvelu Sähkönmyynti (24 h) Asiakaspalveluvastaava Helka Hanhineva Myyntipäällikkö Jouko Haapoja (24 h) Asiakaspalvelumme lisäksi voit kääntyä myös palveluneuvojiemme puoleen, kun tarvitset â uuden tai tilapäisen sähköliittymän â energia- ja tuoteneuvontaa â sähkön laatuun tai mittareihin liittyvää neuvontaa â sähkökaapelin näytön â neuvoja sähköön tai sähkön käyttöön liittyvissä asioissa Verkko Korpela Oy:n yhteystiedot ovat: Palveluneuvojat: Lestijärvi, Toholampi ja Sievi: Silvo Mäkelä Kälviä ja Lohtaja: Vesa Niskala Kaustinen, Halsua ja Ullava: Mikael Saarikettu Kannus, Himanka ja Rautio: Jani Vetoniemi (24 h) Verkostoinsinööri Ari Koskinen Vikailmoitukset 24 h tai sähköpostilla KORPELA PLUS 2 /

14 Teksti: Tuulikki Nikkilä Kuvat: Elina Paavola Jokainen pikkupoika muistaa joskus ampuneensa nuolipyssyllä ja olleensa jopa hyvä ampuja. Esi-isämme käyttivät jousipyssyä metsästykseen ennen ruutiaseiden valmistamista. Taidot hiipuivat, mutta aina oli jossain henkilöitä, jotka nauttivat jousiaseella metsästämisestä. Näin kävi Sinikka ja Juhani Uusitalollekin. Juhani aloitti jousiammunnan 1971 Porissa kilpajousen kanssa. Vuonna 1980 tuli mukaan metsästysvaihe. Sinikan kiinnostus jousimetsästykseen sai vauhtia Riihimäen Erämessuilta, missä oli jousimetsästysnäytös. Seuraavalla viikolla hän jo teki oman jousitilauksensa. Jatkoa seurasi, kun Sinikka ja Juhani tapasivat toisensa yhteisestä harrastuksesta tuli oma yritys Mukkanuoli Sieviin Kiiskilänkylälle Pitkämäen rinteeseen. Olin Riistakoulussa Paimiossa ja tein siellä lopputyönä yrityssuunnitelman ja sen pohjalta tämä yritys perustettiin Yhdessä valmistamme asiakkaille ihan mittatilaustyönä sopivan jousen ja siihen nuolet, kertoo Sinikka Uusitalo. Juhani tekee alkutyön, Sinikka viimeistelee Yrityksellä on kokemusta laminoitujen jousien rakentamisesta vuodesta 1985 lähtien. Valmistamme perinteisiä jousia. Perinnejousimetsästyksen harra 14 KORPELA PLUS 2 / 2012

15 Työ & harrastus Tällaisella jousella ampuva kokee samanlaiset ongelmat kuin metsästäjät vuosituhansia sitten. Jousi on vedettävä ja pidettävä lihasvoimin vireessä. Nuolen suuntaaminen maaliin tapahtuu silmän, aivojen ja lihasten yhteistyönä. Metsästäjä toimii ilman tähtäimiä vaistojen avulla; siitä tuleekin nimitys vaistoammunta. Nykyajan ihmiselle vaistojousella ampuminen on lähinnä harrastus, joka vaatii kovaa ja tinkimätöntä työtä ampumatekniikan opettelemisen kanssa. Jousella ampuminen on kuitenkin hauskaa, rentouttavaa ja vieläpä lihaksistoa kunnossa pitävä harrastusmuoto, toteaa Sinikka Uusitalo. Metsästämään pääsee harjoittelun jälkeen, kunhan on hankkinut metsästyskortin ja tarvittavat luvat metsästysalueelle. Ampumakoetta ei tässä lajissa ole. Ammattitaidolla ja hyvällä yhteistyöllä Kaaren valmistaminen on taitoa vaativa työ. Juhani toteaa, että tietoa jousen stuksesta oma yritys Mukkanuoli valmistaa metsästysjousia ja nuolia. Yrityksen takana ovat sieviläiset Sinikka ja Juhani Uusitalo, jotka valmistautuivat haastattelupäivänä kansainväliseen Etelä-Koreassa pidettävään perinnejousiammunnan kilpailuun. Sinikka kokeilee, että nuolten nokit ovat sopivat jouseen. Juhani esittelee eri puulajikkeilla kortisteltuja jousia. valmistukseen löytyy niin Suomesta kuin maailmaltakin. Paras opettaja on kuitenkin oma kiinnostus työhön. Isäntä tekee ja rakentaa jouset ja vaimo hioo pinnat. Jousen valmistamiseen löytyy puuta, jonka pitää olla kovaa ja sitkeää. Jouseen sopiva suomalainen puulajisto on kuitenkin suppea mutta esimerkiksi pihlaja sopii materiaaliksi. Kädensijaan sopivat samat puulajit kuin kaariinkin mutta jos haluaa koristeellisuutta kädensijaan, niin puulajit vaihtuvat jo luonnostaan koristeellisiin puihin. Jousessa käytetään puun lisäksi lasikuitua. Perinnemetsästysjousen nuolet ovat nekin moninaiset, aihiot tekee Juhani ja Sinikka rakentaa ja koristelee nuolen. Perinnejousi tilaustyönä Nykyisin jouset valmistetaan etupäässä tilaustöinä. Tilaustyössä otetaan huomioon ampujan vetopituus sekä sopiva jousen jäykkyys kyseiselle vedolle. Yritys palvelee tilausasiakkaita yleensä nettikaupan kautta. Sievissä Mukkanuolella on verstas sekä kaupallinen harjoitusrata. Siellä järjestettiin viime vuoden kesäkuussa perinnejousimetsästäjäinliiton kesätapahtuma, jossa tutkittiin yhdessä jousen säätöä ja nuolen lentoa. Perinnemetsästäjienliitto järjestää vuosittain kesäpäivillä tietopaketin ja maastokilpailun. Lisäksi heinäkuussa radalla järjestettiin pohjoismainen Baltic Arrow -kilpailu, joissa osanottajia oli Norjasta, Ruotsista, Ranskasta ja tietenkin Suomesta. Sinikka voitti vaistosarjan ja joukkuekilpailun voitto tuli Sievin Jousimetsästäjien tiimille. Uusitalot valmistautuivat haastattelupäivänä kansainväliseen perinnejousiammunnan kilpailuun Etelä-Koreaan. Sinikka trimmaili nuolien nokkeja jouseen sopivaksi, koska nokin on oltava sopiva jänteeseen. Nokin liian tiukka lähtö jänteestä pistää nuolen värisemään ja lentorata heikkenee. Vaistometsästys Vaistometsästyksen oppii vain harjoittelemalla. Se on sama kuin heittäisi tikkaa; katse kympissä ja aivot antavat käskyn kädelle lähettää tikka kohti kymppiä. Metsällä tämä tarkoittaa sitä, että saaliin ollessa tähtäimessä etsitään paras ampumakohta ja kun se on kohdallaan tulee tunne siinä se on, ja saalis on saatu. KORPELA PLUS 2 /

16 f j f j f j f j f j Muutaman päivän kuluttua alkaa joulun odotus oikein todella, kun vietämme ensimmäistä adventtisunnuntaita. Pikkujoulukausi on käynnistynyt ja varsinkin lapset alkavat odotella joulupukkia lahjoineen ja kaikkine muine mukavine asioineen. Joulu tulee taas... Muutatko komeroon? Teksti: Tuulikki Nikkilä Kuvat: Pixmac Oy Perheissä pistetään tuulemaan: talo pitää saada joulukuntoon ja joka paikka siivotuksi. Monet aloittavat komeroiden, laatikoiden ja muiden näkymättömien paikkojen siivouksella. Paras neuvo tähän siivousintoon tuli Martta-järjestöltä muutama vuosi sitten: Et kai aio muuttaa komeroon jouluksi? Siivoa kaikki kaapit ja komerot siinä tapauksessa, että aiot viettää joulusi niissä. Eli ei tarvitse vuoden pimeimpänä ja usein kiireisimpänä aikana ryhtyä komeroiden siivoukseen, riittää kun talo on muuten joulukunnossa. Joulu on rauhoittumisen aikaa Vietetään aikaa yhdessä perheen kanssa, mukana mahdollisesti lapset perheineen sekä isovanhemmat. Joulun voi viettää myös valmiina pakettina vaikkapa lomakohteessa, kotimaassa tai matkojen päässä kaukanakin. Jokaisessa kodissa on omat tapansa viettää joulua. Vuoden lopulla on hyvä hetki muistella vanhoja sanontoja sään kehittymisestä vanhojen kansanperinteen ennustusten kautta. Marraskuun viimeisenä päivänä vietetään Antin päivää; tuolloin pitäisi olla ensimmäiset rekikelit. Itsenäisyyspäivän sää ennustaa koko joulukuun sään: millainen sää Itsenäisyyspäivänä, sellainen sää koko kuukauden. Tuomas tuo joulun tullessaan Auringon pilkahduskin tuona päivänä merkitsee poutaista kesää, kun taas sumuilma tietää kesähalloja. Joulupäivän sääkin oli ennen ennusmerkki: tuuli ja sade ennustivat katovuotta, leuto joulu kylmää juhannusta ja pakkanen lämmintä juhannusta. Jouluyön tähtitaivas uskotaan olevan hyvän sieni- ja marjavuoden merkki. Tapanina valjastettiin ennen hevoset rekien eteen iloiselle Tapaninpäivän ajelulle. Vuosi vaihdetaan sekin perinteiden mukaan ja loppiaisena katsotaan lumihankia; perinnetiedon mukaan puolet talven lumesta on silloin satanut. Pitäneekö tuo paikkaansa tänä ilmaston lämpenemisen aikaan, ken tietää, mutta ennen nämä ennusmerkit otettiin miltei todesta. Suuhunpantavaa jouluksi Joulu on suuri juhla. Ennen todettiin, että tulis jo joulu, niin sais yölläkin syödä. Perheiden perinteet joulun ruokatarjonnassa ja leipomisessa ovat jokaisella omat; pöydässä on esimerkiksi komea kinkku tai kalkkuna tai ehkäpä sopiva kasviskattaus. Joulun valmistautumiseen kuuluvat myös leivonnaiset. Leivottaisiinko perinteisiä piparkakkuja tai miten olisi ruispiparit? Molempiin löydät ohjeet viereiseltä sivulta. Vai tehtäisiinkö joulutorttuja tai jotain muuta suussa sulavaa? Nykyistä joululeipojaa auttavat monituiset nettisivustot, joilta löytyy nykyaikaisia leivonnaisia selkeine ohjeineen, mutta aivan yhtä hyvä reseptiarkisto voi löytyä tuttavien kaapeista ja kahvipöydistä valmiiksi kokeiltuina. Ei muuta kuin reseptit kiertoon. 16 KORPELA PLUS 2 / 2012

17 f j f j f j f j f j f j Joulun odotusta... Kälviän Martat kokosivat muutama vuosi sitten vihkosen Perinneruokia Kälviältä, josta voisi ottaa käyttöön vaikka seuraavan ruispiparkakkujen reseptin: Ruispiparkakut 1 muna 1 kkp siirappia 200 g sokeria 100 g voita 1 tl inkivääriä 2 tl kardemummaa 1 tl kanelia 200 g perunajauhoja 200 g ruisjauhoja 1 tl soodaa Taikinan teko aloitetaan voin vaahdottamisella, jonka jälkeen munat ja sokeri vaahdotetaan. Lisää muna-sokerivaahtoon siirappi, jatka vatkaamista. Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää ne muna-sokerivaahtoon vuorotellen vaahdotetun voin kanssa. Anna taikinan seistä kylmässä yön yli. Kauli ohueksi ja tee muoteilla halutun mallisia pipareita. Kypsennä piparit 180 asteessa n. 10 minuuttia. Peitä paistetut piparit liinalla jäähtymisen ajaksi. Maukkaat joulupiparit kuuluvat myös perinteisiin jouluherkkuihin. 60 vuotta vanha keittokirja esittelee Joulupiparkakkujen reseptin seuraavasti: Joulupiparkakut 2 munaa 400 g sokeria 3 dl siirappia 3 dl kermaa 3 dl sulatettua margariinia tai voita 1 tl kardemummaa 1 tl kanelia 1 tl neilikkaa 1 tl inkivääriä 3 tl pomeranssin kuorta 2 tl soodaa 750 g karkeita vehnäjauhoja 500 g hienoja vehnäjauhoja Leivontaohjeessa todetaan että ainekset lisätään reseptin mukaisessa järjestyksessä ja valmis taikina laitetaan kylmään lepäämään. Seuraavana päivänä taikina on valmis leivottavaksi. Iloista ja kiireetöntä joulun valmistelua! KORPELA PLUS 2 /

18 Finnmehl Oy:n toimitusjohtaja Clas-Erik Slotte ja käyttöpäällikkö Hannu Känsäkangas. 18 KORPELA PLUS 2 / 2012

19 Asiakasesittelyssä Finnmehl Oy Sahanpuru raaka-aineena Teksti: Tuulikki Nikkilä Kuvat: Elina Paavola Sahanpuru oli aikoinaan sahoilla syntynyttä ongelmajätettä, nykyisin sahausjäte ja sahanpuru ovat kysyttyjä raaka-aineita. Kaustiselle 1980-luvun lopulla perustettu Finnmehl Oy käyttää mäntysahajauhoa valmistaessaan erikoistuotteita vaneriliimaan ja väripigmenttien suodatukseen. Meillä käytetään yksistään mäntysahajauhoa, sillä silloin tiedämme, mitä raaka-aine on. Meillä on sopimus raaka-aineesta Merikarvian Sahan kanssa, josta saamme hyvälaatuista ja laadultaan tasaista purua. Raaka-aineen hintaa ovat nostaneet rahtikustannusten nousu polttoaineen hinnannousun myötä, kertoo toimitusjohtaja Clas-Erik Slotte. Finnmehl Oy valmistaa yhtä tuotetta kahtena jauhettuna laatuna, josta noin puolet jauhetaan jauhomaiseksi ja sitä käytetään vaneriliiman valmistuksessa Joroisissa. Tuotteen täytyy olla hienojakoista, jotta liimasta saadaan juoksevaa. Toinen puoli tuotannosta menee puolestaan väripigmenttien suodatukseen Kemira Pigmentsille Poriin. Kuitua turkiseläinten ruokaan Viime syksynä Finnmehl Oy oli mukana tekemässä projektia, missä selvitettiin karheamman tuotteen soveltumista Lähikuvassa puujauhoa. ketunruuan kuitumateriaaliksi. Loppuraportti projektista valmistuu kuluvan syksyn aikana. Tällä hetkellä rehun teossa käytetään purua lisäämään kuituja. Nykyisin turkisrehun käyttöön tuodaan purua Saksasta ja Itävallasta. Tuote on pakattuna paperisäkkeihin ja aiheuttaa valmistuksessa varmasti ainakin jonkin verran pölyongelmia, toteaa toimitusjohtaja Slotte. Purua pölyn sidontaan Finnmehl Oy vastaanotti vuoden 2005 syksyllä INNOSUOMI palkinnon kokeilusta maantiepölyn sitomisessa. Yrityksen valmistama purutuote soveltui hyvin tiepölyn sitomiseen, mutta käyttö jäi kokeiluasteelle. Tuote on hyvä, mutta tuotantohinta liian korkea, joten taloudellisia edellytyksiä sen käyttöön ei ole olemassa, kertoo Clas-Erik Slotte. Laitteet kuin myllyssä Yrityksen laitteisto on verrattavissa viljamyllyn toimintaan: sahanpuru jauhetaan hienoksi ja imu hoitaa jauhetun purun suodattimien läpi. Ohuemmasta suodattimesta ei edes vesi mene läpi. Yritykseen tuotu, käsittelemätön sahanpuru on kosteaa, ja sen kosteusprosentti on noin viisikymmentä. Puru kuivataan alle 10 prosentin kosteuteen ja lopputuotteessa kosteutta on enää 5-6 prosenttia. Valmis tuote säilötään siiloihin, joista se lasketaan säiliöön kuljetusta varten. Yrityksessä työskentelee toimitusjohtaja Clas-Erik Slotten lisäksi käyttöpäällikkö Hannu Känsäkangas sekä kolme mylläriä. Tehdas toimii keskeytyksettä maanantaista perjantaihin, jolloin koneet pysäytetään viikonlopuksi. Tehdas käynnistetään uudelleen taas maanantaiaamuna työviikon alkaessa. Tonttia yrityksen ympärillä on tarpeeksi, jos uusia ideoita tuotantoon löytyy, toteaa Clas-Erik Slotte. Sähkön merkitys yritykselle Sähkö on Finnmehl Oy:lle elintärkeää koska sen varma, katkoton saanti takaa tuotannon. Olemme täysin riippuvaisia sähköstä, sitä tarvitaan jokaisessa prosessissa tehtaalla. Korpelan Voiman sähköön olemme tyytyväisiä, toteaa toimitusjohtaja Clas-Erik Slotte. KORPELA PLUS 2 /

20 lukijakilpailu Lumihiutaleiden kertomaa Lumihiutaleisiin on tarttunut tekstejä tästä lehdestä. Etsi miltä sivulta alkuperäinen teksti löytyy ja voit voittaa 15 euroa, joka hyvitetään sähkölaskussasi tai pääsylipun Maakuntaviestiin (arvomme 10 pääsylippua). Palkitsemme yhteensä 20 tehtävän ratkaisijaa. Palauta sivu mennessä osoitteella Korpelan Voima, PL 13, Kannus. Kuoreen merkintä "LUKIJAKILPAILU". Lumihiutaleissa olevat tekstit löytyivät seuraavilta sivuilta: Nimi: Osoite: Puh. Sähköpostiosoite: 20 KORPELA PLUS 2 / 2012

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ENERGIAPOLARIN JA ROVAKAIRAN ASIAKASLEHTI 3 2011 ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ROVAKAIRAN OMAT SIVUT KESKIAUKEAMALLA Omien rajojen ylittämistä ja oppia LEIKIN LOMASSA sivut 6-7 Energiapolar aloittaa

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

KESTÄVÄ PIPARIKUORRUTUS

KESTÄVÄ PIPARIKUORRUTUS PIPARITAIKINA AINEKSET 1 dl Dansukker Tummaa siirappia 1 dl suomalaista Dansukker Taloussokeria 2 tl kanelia 1 tl inkivääriä 1 tl neilikkaa 125 g voita tai margariinia 1 muna 4,5 5 dl vehnäjauhoja 1 tl

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.3.2016 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Vaistojousen ostaminen Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry

Vaistojousen ostaminen Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry Vaistojousen ostaminen Ensimmäisen vaistojousen ostaminen Onneksi olkoon päätöksestäsi aloittaa uusi, hieno harrastus! Toivomme sinun perehtyvän muutamaan tärkeään asiaan ennen ostosta, jotta harrastuksesi

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Tunne, mitä omistat. Tiedä, mitä kasvatat.

Tunne, mitä omistat. Tiedä, mitä kasvatat. Tunne, mitä omistat. Tiedä, mitä kasvatat. Hoida metsäasiat verkossa - maksutta. KIRJAUTUMINEN JA ASIAKASTUKI ASIONTI JA SUOSTUMUKSET LUONTO Astu peremmälle metsääsi www.metsään.fi Metsään.fi on Suomen

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta!

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! 14.8.2015 Eero Paananen, Eero Pere, Marjaniemen kiinteistönomistajat

Lisätiedot

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta.

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta. SÄHKÖLIITTYMÄN LIITTYMISMAKSUPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN Yleistä Sähkönkäyttöpaikan liittämisessä sovelletaan sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (LE14). Niitä täydentävät nämä liittymismaksuperusteet.

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Palvelumaksut

Tervolan Vesi Oy Palvelumaksut Palvelumaksut 1 PALVELUMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Maksuihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA

TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA Tuoreita ideoita tarjontaan JÄTÄ OMA KÄDEN- JÄLKESI Houkuttele asiakkaat tuoreen leivän tuoksulla ja omalla erottuvalla tyylilläsi VAASAN taikinaleivontatuotteiden avulla kuka

Lisätiedot

Vastaleivottua. Herkullisia reseptejä Wilfan leipäkoneisiin

Vastaleivottua. Herkullisia reseptejä Wilfan leipäkoneisiin Vastaleivottua Herkullisia reseptejä Wilfan leipäkoneisiin SpeltTILEIPÄ myslileipä Ruisleipä vähähiilarinen leipä Saksanpähkinäleipä puolikarkea leipä Foccacia LCHF leipä Brioche Joululeipä speltistä omenaleipä

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat

Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat Patjat Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme. Sen ansiosta

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Kaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Tähtitieteellinen yhdistys Kaanin Planeetta ry Julkaisi: Kaanin Planeetta ry Päätoimitta: Jari J.S. Heikkinen Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu,

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Uudenlainen siirtotilanne Runsaasti vesivoimaa tarjolla Pohjoismaista Venäjän tuonti vähentynyt merkittävästi

Lisätiedot

ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU

ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU LATAA UUDISTUNUT ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU missä tahansa. Elenia mukana. Seuraa sähkönkulutustasi ja säästä. Tee vikailmoitus helposti. Uudistunut Elenia Mukana tuo käteviä palveluita suoraan älypuhelimeesi.

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta 1 Sisäänkirjautuminen ja omat sivut osio: Eri kirjautumistavat verkkokirjastoon, unohtuneet käyttäjätunnukset

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työllisyysseminaari.4. Kaustinen Veteli Kaustisen sk Toholampi Halsua Lestijärvi Keski-Pohjanmaa Kokkola Kokkolan sk Kannus Perho Työttömyys Keski-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin 1. Mihin valokuitua tarvitaan 2. Valokuitu vs kilpailevat teknologiat 3.

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Iloista joulua kaikille! Ystävällisin terveisin, Isabella Asplund, Köttdisken Malax AB. tel.

Iloista joulua kaikille! Ystävällisin terveisin, Isabella Asplund, Köttdisken Malax AB.  tel. Erilaiset herkut ovat erinomaiset joululahjat kaikille ihmisille. Tarjoamme viisi eri joulukasseja, joissa on sekä makeita että suolaisia herkkuja. Kaikissa joulukasseissa on lähituotetut herkut. 1. Makea

Lisätiedot

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA VERCON OY Yli 30 vuoden kokemuksella ja tinkimättömällä palvelulla olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen ja markkinajohtajuuden Suomessa Vertolla on

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu. Tuottajatilaisuus Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu. Riitta Pylvänen Mia Lindberg

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu. Tuottajatilaisuus Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu. Riitta Pylvänen Mia Lindberg Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu Tuottajatilaisuus 13.1.2017 Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu Riitta Pylvänen Mia Lindberg 16.1.2017 1 Ohjelma klo 12.45 Kahvitarjoilu Klo 13.00 Tilaisuuden

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Sähköt poikki mikä avuksi?

Sähköt poikki mikä avuksi? Sähköt poikki mikä avuksi? Harri Salminen, käyttöpäällikkö Turku Energia Sähköverkot Oy 60 min Energiasta 12.2.201 Meillä Suomessa ja etenkin Turussa J Häiriötön lämpö ja sähkö on itsestäänselvyys mutta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki 29.5.2007. No YS 719. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. Helsinki 29.5.2007. No YS 719. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 29.5.2007 Dnro UUS 2007 Y 216 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 719 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) ratkaisut sivu 1/5

Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) ratkaisut sivu 1/5 Kenguru Écolier (4. ja 5. luokka) ratkaisut sivu 1/5 3 pisteen tehtävät 1) Miettisen perhe syö 3 ateriaa päivässä. Kuinka monta ateriaa he syövät viikon aikana? A) 7 B) 18 C) 21 D) 28 E) 37 2) Aikuisten

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun):

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun): HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Kaikki tässä hinnastossa esiintyvät maksut ovat arvonlisäverottomia. Hintoihin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero, joka hinnaston käyttöönottohetkellä on 24

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka 1 Toimintaperiaate PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka on tarkoitettu puoliautomaattiseksi tiekoneiden kallistuskulmamittariksi. Laite ohjaa käyttäjää äänimerkeillä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 10 Helsingin Markkinointi Oy:n ja kaupungin välinen vuoden 2016 palvelusopimus HEL 2016-000513 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten päätökseensä

Lisätiedot